Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory"

Transkript

1 Přílha č. 1: Psychmtrické hry pr seniry Jedná se výňatek z článku Stará, G., Wiednervá, V. Psychmtrické hry pr seniry. In Aktivní v každém věku IV. Odbrný seminář zaměřený na aplikvané phybvé aktivity senirů. Sbrník příspěvků. Olmuc: UPOL 2010, s ISBN Autrky článku nejsu autrkami prezentvaných psychmtrických her. SEZNAMOVACÍ HRY A) Všichni hráči sedí v kruhu na židlích. Jeden z nich hru začne řekne své jmén a před něj přidá pzitivní přídavné jmén (např. veselá Vernika) tímt způsbem se pstupně představí všichni hráči. Úklem je zapamatvat si c nejvíce jmen ze skupiny. B) Řekni své jmén a následně jmén suseda p pravici či levici, ten své jmén zpakuje a vyslví pět jmén suseda p pravici či levici (dle předem určenéh směru hry). Hru můžeme ztížit přesazením hráčů ve skupině. C) Další variantu hry, která může následvat je, že nejprve slvím jednh z hráčů, kh si pamatuji, pak mu hdím míč. Ten pkračuje stejně určeným způsbem. D) Pkud se zúčastnění hráči znají, lze všechny tři výše ppsané varianty hrát pmcí gest, kterými se jedntliví hráči v prvním kle představí. Tat hra je hrána zcela beze slv, puze pmcí gest. Je nutné zachvat abslutní klid z důvdu většíh sustředění klektivu. Je vhdné ji zařadit až v pkrčilejších lekcích, p hrách viz A) až C), kdy hráči již dbře znají princip hry. E) Hráči sedí v kruhu na židlích. Na jednu stranu psílají míč neb jakukliv jinu pmůcku a na druhu stranu říkají jmén, čísl, atd. Důležitá je u tét hry nnverbální kmunikace phled, úsměv, atp.)

2 HRY S VYUŽITÍM POMŮCEK (verbal, ježek, tácky, nviny) Kčka a myš Hráči sedí v kruhu, větší míč je kčka, menší myš kčka se snaží dhnit myš (míče se psílají p kruhu, přidáváme další kčky a myši dle veliksti kruhu a šikvnsti skupiny). Pkud nemáme velký a menší míč, můžeme pužít verbaly různých barev. Tajná listina Hráči sedí v kruhu a předávají si pmcí klíčků pivní tácky, které představují tajnu listinu. Hráči se tajné listiny v průběhu předávání nesmí dtknut ruku. Při předávání zapjujeme vždy bě ruce hráčů s klíčky, pdle th, ze které strany listina přichází, tu ruku s klíčkem listinu bereme. Pužíváme větší mnžství tácků s různými mtivy. Následně se ptáme, c byl na listině napsanéh. Pkud nemáme k dispzici pivní tácky, lze je nahradit např. hracími kartami či vyrbenými kartičkami s brázky neb nápisy. Klíčkvý řetěz Mtivujeme hráče, aby se snažili napjení c nejvíce klíčků za sebe libvlným způsbem. Hra je zaměřena na kmunikaci a splupráci skupiny. Čára Hráče rzdělíme d dvu skupin. Skupiny sedí naprti sbě, hráče bu skupin uprstřed rzděluje stejně vzdálená čára. Úklem je házení pivních tácků na čáru či cíl. U tét hry je velice důležité dbát na ddržení zásad při cvičení se seniry, především tedy nepředklánět se při házení a nehýbat se při sbírání tácků. Prt dpručujeme hrát tut hru na židlích u stlu. Elektřina Hráče rzdělíme d dvu skupin stejném pčtu. Mezi sebu ve skupině si předávají elektrický impuls. Pr předávání impulsu vlíme různé varianty dteků (stisknutím ruky, pklep na ramen, dtek malíčky, dtek kleny, atp.).

3 Slepí schaři Každý schař bdrží dvjlist nvin. Sedne si, zavře či. Pstupně se hmatem a sluchem seznamuje s materiálem nvin. Z nvin mdeluje umělecká díla. Pčkáme, než všichni schaři svá díla dknčí a následuje vernisáž. V té chvíli mají schaři mžnst svá díla představit. Všechna díla v závěru kladně hdntíme. Ptrubí Hráči sedí v kruhu, nviny srlují d trubičky a spjí jak ptrubí tak, aby vnitřkem ptrubí mhli psílat pštu. Jak pštvní ddávku vlíme určité průchzí předměty, jak jsu kuličky, lískvé řechy a další. Hra je zaměřená na splupráci a kmunikaci celé skupiny. Napdbvání dle nvin Z hráčů utvříme dvjice. Jeden je umělec drží nviny, ty symblizují těl. Druhý z dvjice napdbuje phybem t, c umělec s nvinami dělá. Např. přehnutí dvjlistu hlubký předkln. Vše záleží na tvřivsti a fantazii bu zúčastněných. Hra pdpruje nejen phybvu činnst, ale i kreativitu. RELAXACE Pizza Hráči utvří kruh, sednu si jeden za druhéh s natčením bku d kruhu. Je třeba, aby vzdálenst mezi hráči byla na natažení ruku tak, aby každý byl schpen masírvat záda člvěka před sebu. Veducí hry je vypravěč a ppisuje pečení pizzy. Nejprve těst vypracujeme (hladíme záda), a následně přidáváme různé přísady, tím masírujeme záda libvlnými phyby celé ruky či prstů. Pr další náměty a inspiraci dpručujeme publikaci Dc. Blahutkvé Psychmtrika, neb publikaci v angličtině Dc. Kpřivvé Psychmtrics, textbk, kde najdete velké mnžství bdbných her s využitím dalších psychmtrických pmůcek.

4 Přílha č. 2: Psychmtrické prgramy pr seniry Převzat z Machálkvá, V. Půsbení psychmtriky na zlepšení sciální kmunikace u senirů. Bakalářská práce. Brn: FSpS MU, Cvičební prgramy byly uplatňvány v rámci ppisvanéh intervenčníh prgramu. Psychmtrický cvičební prgram 1 Pšli míč Všichni se psadí na židle d kruhu, začínající řekne své křestní jmén a pšle míč p kruhu. Ostatní také říkají svá jména. Obměny: Míč je psílán p kruhu a každý hráč říká křestní jmén suseda sedícíh vlev, ptm vprav. Každý přidá přívlastek, který vyjadřuje, jak se kd v daném kamžiku cítí. Například: Jsem šťastný Pepa. Začínající řekne své křestní jmén a pšle míč kterémukliv spluhráči. Míč je psílán tak dluh, až se všichni vystřídají a začínající řekne křestní jmén hráče, kterému míč psílal. Pznámka: Hra má seznamvací charakter, je vhdné ji pžít v klektivu, kde se cvičenci neznají, též v klektivu, d kteréh přijde nvý člen. Je třeba dát dstatek času cvičencům, aby si jména zapamatvali.

5 Indická chůze Členvé skupiny se rzmístí v prstru a každý si vezme tácek, krabici neb jiný plchý či mírně vypuklý předmět. Všichni splečně chdí prstrem s předmětem na hlavě a snaží se jít vzpřímeně, s narvnanými zády, ale přitm ne strnule. Chůzi ztížíme tak, že si na tácek dáme míč, který si přidržujeme. Přijdeme k jinému cvičenci a míček si s ním vyměníme. Pznámka: Vhdné je cvičencům pustit hudbu. Cvičení je zaměřen na balancvání s předměty. Také má velký význam pr správné držení těla a kulturu phybu. Cvičení neprvádíme příliš dluh, aby nedšl k nadměrnému přetížení krční páteře. Cvičení s verbally Cvičenci sedí v kruhu na židlích. Každý má míč. Na výzvu cvičitele začnu cvičenci psílat míč vlev, levu ruku předávají a pravu přijímají míč d suseda. Jakmile cvičenci pchpí styl, zkušíme phyby zrychlvat. Pznámka: Cvičení je zaměřen na krdinaci, sustředěnst, splupráci. Také dchází k čnímu kntaktu, který je velmi je důležitý.

6 Relaxace Cvičenci sedí v kruhu na židlích, chytí se za ruce a splečně si zazpívají píseň, d rytmu phybují pažemi. Relaxace je velice důležitá na závěr hdiny, na zklidnění rganismu, navázání radstné atmsféry. Psychmtrický cvičební prgram 2 Beze slv Hra prbíhá pmcí phybvé (mtrické) kmunikace. První hráč se představí jednduchým phybem, může být i se zvukvým efektem (např. zatleskání rukama, lusknutí prsty, phlazení stehna atd.) Každý další se představí pstupně, phyb se však nesmí pakvat. Představení p kruhu něklikrát zpakujeme, aby si hráči phyb svých spluhráčů zapamatvali. Ptm dchází k představvání susedů vlev, vprav. Cvičenec představí phybem sebe a phybem některéh ze spluhráčů, ten zas představí sebe a vyzve phybem dalšíh hráče, hrajeme tak dluh, dkud se všichni nepředstaví. Pznámka: Hra je zaměřena na mtriku, paměť, pzrnst. Sluchvé a zrakvé vnímání.

7 Cvičení s padákem Cvičenci ve stji drží padák za kraje. Snaží se phybvat padákem nahru a dlů švihat mávat padákem, nejdříve malé phyby, pstupně zvyšvat rzsah phybu i rychlst. Napínat a pvlvat padák, měnit držení (spdní, vrchní) kraje, ruce překřížené těsně vedle sebe, blízk, dále d sebe. Napnutý padák psunvat vprav, vlev. Cvičenci drží padák ve výši bků před tělem, cvičenci vhdí na napnutý padák velk ý míč, (ptm vyměníme za menší) cvičenci jej k určitému psunují cvičenci phyby neb padáku pdél kraje dkla. Cvičenci mají velký míč a snaží se dtknut strpu. Vyzkušíme různé druhy míčů, ale i dalších kutálejících se předmětů, např. kaštanů, žaludů atd. Je mžné si udělat i těžk ý míček, tj. naplnit tenisvý míče pískem a tvr dbře zalepit. Cvičitel vhdí dprstřed dva lehké míče. Pstupně přidává další míče různých velikstí. Úklem je udržet míče na padáku při různých phybech. Všichni mají splečný cíl. Cvičencům je dvlen srazit míč, který letí mim kruh, ale jen jednu ruku, druhu musí držet padák. Cvičitel může úkl ztížit tím, že vběhne pd padák

8 a jedntlivé míče zespdu dráží. Pznámka: Cvičení je velmi vhdné na rzvíjení splupráce a kmunikace všech členů. Rzvíjí se také mtrika, sustředěnst, pzrnst. Na kčku a myš Hráči sedí v kruhu a psílají si jeden velk ý míč (kčka) a jeden malý míč (myš), úklem je aby kčka chytla m yš. Pkud úkl hráči zvládnu, můžeme přidat více míčů. Pznámka: Rzvíjíme pzrnst, rychlst, splupráci. Hru hrajeme jen d té dby, dkud kčka nechytí myš. Masážní kruh Všichni si sednu d kruhu a tčí se dleva, tedy tak, aby měli před sebu záda jinéh člena skupiny. Mírně pkrčené ruce plží na jeh ramena a míčem h masíruje. Vytvří tak masážní kruh a pkusí se teď c nejlépe masírvat suseda před sebu a přitm přijímat masáž d suseda za sebu, tedy sučasně dávat i přijímat. S masáží začneme d krku a ramen, přejdeme na záda kruživé phyby s jemným tlakem. Pznámka: Masáž je zaměřena na stimulaci jemné mtriky, zrakvěmtrické krdinace, uvědmvání tělesnéh schématu. Hra rzvíjí skupinvé vztahy a upevňuje sudržnst skupiny. Má emcinální nábj.

9 Psychmtrický cvičební prgram 3 Cvičení s nafukvacími míčky Utvříme dvjice, každá dvjice má jeden nafukvací míček. Libvlným dbíjením ve dvjici si míček vzájemně vyměňujeme. Míčkem si 2x přihrajeme na hřbet ruky a pak si h mezi sebu vyměníme. Střídáme levu a pravu ruku. Levým (pravým) nártem nadzvedáváme míček nahru a knečky prstů přesuneme míček susedvi naprti. Pznámka: Cvičencům nafukneme balónk y tak, aby se prsty neb dlaněmi dbře vládaly a brzy nepraskly. Stj, každý má svůj míček a s ním se prchází. Phazuje si s ním nad hlavu. Vyměňujeme si míček puze s těmi, kteří mají stejnu barvu míčku jak my, neb její pdbný dstín. Vyměňujeme s těmi, kteří mají jiné barvy míčku než mi. Cvičenci se vlně phybují. Při setkání s druhým cvičencem se míček dtkne míčku, neb se míček dtkne např. ramene, lkte, zad druhéh. Vláček každý hráč má nafuknutý balónek a všichni vytvří zástup (dvjstup pdle pčtu hráčů) tak, že každý má balónek na břiše a tlakem se pírá předchzíh spluhráče. Zástup se dá d phybu tak, aby žádný z hráčů balónek nedržel (všichni připaží) a sučasně, aby nikmu balónek nevypadl. Pznámka: Důležitá je bezpečnst, židle dáme tak, aby cvičencům nevadily v phybu. Nafukvací míčky jsu velmi vhdné pr prcvičení jemné mtrik y, pr rzvj citu v dlaních, prstech. Vláček je velmi zábavná hra. Cvičenci splu musí

10 vzájemně splupracvat, vytváří se radstná atmsféra. Vhdné je pustit si veselu hudbu např. Jede, jede mašinka. Dvě věci najednu Cvičenci sedí v kruhu. Cvičitel určí cvičence čísl 1. Kd sedí vedle něj pkračuje v číselné řadě řekne 2 a tak t pkračuje až pslední cvičenec řekne svje čísl (pdle pčtu cvičenců). hru ztížíme tak, že na pravu stranu řekneme čísl a na druhu stranu pšleme míč. Míst míče můžeme pslat nějaký předmět neb phyb, např. chytneme se za uch a cvičenci t musí pslat dál. Pznámka: Vhdné je psílat phyb z různých stran, aby dšl k bměně, kde djde ke střetnutí phybu s číslem. Cvičení je velmi vhdné na rzvíjení pzrnsti. Jedinci se učí zvládat více činnstí najednu. Zpčátku cvičení může dělat prblém y, prt je vhdné cvičení dbře vysvětlit, a něklikrát zpakvat, bez bměny.

11 Klubíčk Cvičenci sedí na židli vedle sebe v kruhu. Jeden cvičenec drží v ruce klubk prvazu a knec si upevní pdle dhdy na zápěstí jedné ruky, (klem pasu, neb na klen). Pak hdí klubk napříč kruhu některému splucvičenci. Ten jedná stejně. Naknec se vytvří paprskvitá síť, kteru cvičenci pstupně zpevní prplétáním sítě klubkem p bvdu d kraje ke středu. Pslední nezapmene prvaz dbře na těle upevnit. Hra knčí rzpletením sítě d knce, t je p bvdu pstupně d středu. Pznámka: Cvičenci sedí blízk sebe, aby dhdili klubíčkem tam, kam chtějí. Vhdná je zvlená píseň pdle cvičenců.

12 Cvičební psychmtrický prgram 4 Nviny Cvičení pr průpravnu a vyrvnávací část. S jednu delší tyčí neb dvěma nastavenými lze prvádět, držením buruč, nejrůznější phyby. Cvičenci si pstaví nvinvu tyč na prsty, a snaží se s ní balancvat, tak aby ji udrželi ve svislé plze. Každý cvičenec má tyč a vezme si papírek. Tyč si chytne d své dminantní ruk y a papírek plží na tyč. Snaží se vyzvednut tyč c nejvýše, tak aby mu papírek nespadl. Pak ruce vymění. Pznámka: Vhdnější je cvičení prvádět ve stji, cvičenci mají lepší mžnst vyrvnávat balanc. Cvičení je zaměřen na jemnu mtriku, krdinaci.

13 Ptrubí Cvičenci si sednu vedle sebe a vytvří kruh. Z nvin vytvarují ptrubí. Z každé strany psílají kuličku. Úklem cvičenců je dpravit kuličku na druhu stranu kruhu. Pznámka: Nvinvé ptrubí musí být dstatečně širké, aby jimi pršla kulička. Kulička musí být těžká, aby ji cvičenci cítili a mhli s ní manipulvat. Cvičení rzvíjí jemnu mtriku, vzájemnu kmunikaci a splupráci. Nvinvá bitva Hráči zmačkají nvinvé dvjlisty a rzdělí se na dvě skupiny. Veducí vymezí bitevní prstr. Skupiny pstaví na palebné čáry a veducí dá pk yn k zahájení bitvy. Každý z hráčů pčítá, klikrát byl zasažen nvinvu kulí a také klikrát zasáhl prtihráče. Hru hrajeme tak dluh, dkud vidíme zájem cvičenců. Na knci hry vyhdntíme zásahy a zatleskáme vítězi. Hrají všichni prti všem. Pznámka: Hra rzvíjí prstrvu rientaci a jemnu mtriku. Je velmi zábavná. Je třeba dbát zvýšené bezpečnsti a dstranit všechny nebezpečné předměty z bitevníh ple.

14 Papíržrut Účastníci hry se rzdělí na 23 skupiny se stejným pčtem hráčů. Každý si vyrbí ptravu pr Papíržruta (35) papírvých kulí. Obě skupiny začnu na pvel házet kule ze stejné vzdálensti d tvru krabice tlamy Papíržruta. Vyhrává skupina, která dříve nasytí svéh papíržruta, tzn., která dříve nahází všechny papírvé kule d bedny. V druhé fázi hry pstupně zvyšujeme nárčnst zvětšujeme vzdálenst d Papíržruta. Pznámka: Hra rzvíjí: phtvst, rychlst, mtricku krdinaci a splupráci ve skupině. krdinaci phybů, zrakvě

15 Klíčky na prádl Každý cvičenec má dva klíčky a prvádí stisk pstupně různými prsty prti palci pravé i levé ruk y. Na dva táck y (i více pdle pčtu cvičenců) rzdělíme pružk y papírků. Cvičenci sedí v kruhu a každý má dva klíčky. Z každé strany pšleme tácek a cvičenec si klíčkem jeden vezme. Cvičenci mají jeden papírek a dva klíčky. Snaží se přicvakávat klíčky pravu a levu ruku, tak aby jim nespadl papírek, který mají uprstřed. Pznámka: Cvičení je velmi vhdné na rzvíjení jemné mtriky. Důležité je p každém cvičení uvlnit prsty. Klíčkvá Skupinu rzdělíme na první a druhé. Každý první má 35 klíčků a zapne si je různě na trik, teplák y, atd. Úklem druhých je zmcnit se klíčků. Není nutné zachvávat dvjice, každý druhý má práv si získat klíčky d kteréhkliv prvníh. Hrajeme na čas. Hrajemeli sutěživě, vyhrává ten, kd má nejvíce klíčků v ruce neb kmu jich zůstane nejvíc zavěšených.

16 Stejné rzdělení i pčet klíčků. První mají klíčky v ruce a snaží se je zavěsit druhým na blečení. Vyhrává ten, kd se nejrychleji zbaví klíčků, neb ten, kd na sbě nemá žádný klíček. Obě hry je mžn bměnit tak, že každý má 35 klíčků na sbě zapnutých a snaží se získat další d druhých a přidat je ke svým, neb má každý klíčky v ruce a snaží se je zavěsit druhým. Hrajeme sutěživě neb jen vlně a hru zaknčíme za určitu dbu. Cvičenci sedí v kruhu a každý má 2 klíčk y. Jeden pšle klíček druhému a ten se snaží připnut jej na ten první a tak t pkračuje p kruhu, dkud se všichni nezbaví klíčku a nevytvří jeden celek. Pkud je více cvičenců, můžeme psílat z každé strany jeden klíček a vytvří se tak dva celky. Pznámka: Cvičení jsu zaměřená na jemnu mtriku, kmunikaci ve skupině, vzájemnu splupráci.

17 Pr uklidnění: Sed, vlně dýcháme, v každé ruce klíček: Prvádíme stisk pstupně různými prsty prti palci pravé i levé ruky. První má všechny klíčky, druhý mu určuje, kam je má umístit, druhý je pak sundává. První sedí tak, aby se nepíral pěradl židle. Druhý pstupně plží 5 klíčků prvnímu na různá místa zad. První určuje místa, kde jsu. Pznámka: Pustíme relaxační hudbu. Cvičenci zjišťují dlišnu citlivst, různé způsby vnímaní dtyku na různých místech. Oči mhu být zavřené. P určité dbě se cvičenci vyměnění. Psychmtrický cvičební prgram 5 Pivní tácky Cvičenci vytvří dvjice, každá dvjice má jeden tácek. Cvičenci sedí na židli ve vzdálensti 3 metrů. A přihrávají si táckem. Nejdříve pravu ruku, ptm levu ruku, běma rukama. Pznámka: Upzrníme cvičence, aby si přihrávali vždy jen d blasti d ramen níže, aby nedšl k zasažení hlavy, případně čí a přihrávali si přiměřenu sílu.

18 Čára Každý hráč na začátku hry bdrží 5 tácků. Na zem plžíme prvázek (viditelný papír). Psadíme se d vzdálensti 2 ppř. i více metrů d čáry, kde si značíme metu. Z mety dhdíme jeden pivní tácek c nejblíže k čáře. Hráč, kterému se pdaří dpravit nejblíže pivní tácek k čáře, získává všechny statní tácky. Hra knčí tehdy, jakmile některý z hráčů přijde všechny pivní tácky. Vítězí hráč s největším pčtem pivních tácků. Pznámka: Pkud je více cvičenců, je vhdné rzdělit je na 2 skupiny. Hra je zaměřena na dhad vzdálensti. Bčák Cvičenci utvří dvjice. Každý cvičenec uchpí jeden pivní tácek a z určité mety h rzkutálí. Hráč, kterému se dkutálí nejdál, získává jeden bd. Dvjice hrají splu a bdy si sčítají. Vítězí dvjice, která jak první dsáhne předem stanvený pčet bdů. Pznámka: Cvičení je zaměřené pvzbuzvání a sutěživsti. na rzvj jemné mtriky, vzájemnéh

19 Nšení tácků Cvičenci vytvří dvjice. Jeden z dvjice předpaží a druhý mu na ně naskládá něklik pivních tácků. Úklem cvičenců je phybvat se v určeném prstru. Při únavě spustí ruce vlně vedle těla a vnímá pcit uvlnění. Cvičenci se snaží phybvat pažemi, aniž přitm pivní tácky spadnu. Pznámka: Cvičením se rzvíjí jemná mtrika, tvřivst a dchází k aktivaci svalstva hrních knčetin. Slepý pkladník Cvičenci sedí v kruhu a mají zavřené či. Veducí hry jim pšle p kruhu něklik mincí. Cvičenci musí dtekem zjistit hdntu jedntlivých mincí. Pšleme i jiné mince úklem cvičenců je sčítat mince a výsledek smějí samzřejmě říci nahlas až teprve tehdy, když se všechny mince pět vrátí k veducímu hry, který vydá pk yn k tevření čí. Veducí hry může pdstrčit minci cizíh státu. Hra je těžší, čím je pdbnější pvrch pužitých předmětů. Pznámka: Na začátku hry psíláme větší mince, a ty, c jdu nejsnadněji rzlišit. Je vhdné psílat tyt mince ze všech stran. Aby cvičenci zbytečně dluh nečekali, než se k nim mince dstanu. Hra je zaměřena na jemnu mtriku. Neměla by příliš dluh trvat, aby neklesl zájem cvičenců. Každému nemusí být příjemné dluh setrvat se zavřenýma čima.

20 Relaxace Cvičenci si vytvří dvjice, každá má jeden masážní míček. Pkusí se c nejlépe masírvat míčkem svéh suseda ve dvjici. Začneme d krku a ramen, přejdeme na záda kruživé phyby ve směru hdinvých ručiček s jemným tlakem. P určité dbě se dvjice vymění. Pznámka: Cvičení je zaměřen na uvlnění, každý cvičenec řekne svému masírujícímu, c je mu příjemné a c není. Dchází ke sbližvání cvičenců.

21 Cvičební psychmtrický prgram 6 Hry s kelímky V sedě na židli si každý hráč vezme něklik kelímků, plží si je na určitu část těla, např. na předlktí, hlavu a balancuje s nimi. Jakmile cvičení zvládne, prvádí btížnější phyby: braty, chůze vzad, také si cvičenci mhu vyměňvat kelímky vzájemně mezi sebu. Pstavíme kelímek dnem vzhůru a na něj pstavíme další kelímek. cvičení zpakujeme. Pr těžší variantu můžeme prvést s něklika kelímky. Cvičenci si sednu na židli, kelímky plží na bě knčetiny a balancují s nimi sučasně. Na tčený kelímek dnem vzhůru plžíme tenisvý míček a pět balancujeme nejdříve prvádíme ve stji, a ptm v sedě na židli. Každý cvičenec má kelímek a tenisvý míček. Jednu ruku vyhazuje míček a druhu ruku jej chytá d kelímku pd nhu, z kelímku d kelímku apd. Ttéž cvičení se dvěma kelímky sučasně. Dribling míčku pdlžku a chytání d kelímku.

22 Hráči vytvří dvjice a každý má kelímek. Dvjice se psadí naprti sbě: jeden vyhazuje míček ruku a druhý jej chytá d kelímku. Ttéž z kelímku d kelímku, Hází si se dvěma míčky sučasně z kelímku d kelímku, Jeden dbíjí ruku míček pdlžku a druhý jej chytá, Ttéž z kelímku d kelímku, Oba sučasně dbíjí míček pdlžku a sučasně chytají, Jeden míček hdí spdním blukem, druhý míček hrním blukem, Jeden má dva míčky, druhý dva kelímky první hdí ba míčky sučasně, druhý je d bu kelímků chytá. Dvjice se psadí (pstaví) zády k sbě a jak zmrzlináři si předávají zmrzlinu (míček) z kelímku d kelímku, nestřídají přitm ruce. Pznámka: Tat cvičení neprvádíme na čas. Upzrníme cvičence, aby cvik y dělali pmalu.

23 Hn Veducí hry musí před začátkem hry připravit kartičky se jmény zvířat, v nichž se každé zvíře vysk ytuje dvakrát. Každý hráč dstane jednu kartičku. Zapneme hudbu a na pkyn cvičitele hra začne. Pmcí pantmim y se každý snaží najít zvíře stejnéh druhu. Kartičku nesmí nikmu ukázat. Kd najde svji dvjici, sedne si na židli. Pznámka: Rzvíjí se tvřivst, riginalita hráčů, kgnitivní funkce. Meditace Všichni členvé skupiny představují rstliny, které rstu ze semínka, rstu, zrají a uvadají. Na pk yn veducíh hry se např. všichni stčí jakby d semínka a ptm začnu velmi pmalu růst. Jsu čím dál větší. Až rstliny vyrstu, brací se ke slunci, vytahují se a kšatí, dsahují plné zralsti. Pak pzvlna začínají vadnut. Pmalu se sklánějí k zemi. Pznámka: Vhdná je relaxační hudba, dchází k uvlnění napětí v celém těle.

24 3. Senirské hraní Výňatek z článku Funkvá, V., Strará, G., Vejrážkvá, B. (2008) Cvičení pr seniry s verballem Overball je zdravtní dechvý a manipulační míč, který má nekluzavý pvrch a je značně dlný vůči zatížení. Půvdně byl určen pr dechvu terapii dětí, ale pr své univerzální vlastnsti je vhdným prstředkem ke cvičení u všech věkvých kategrií. Lze jej využít při cvičeních vyrvnávacích, kndičních, manipulačních, psilvacích i relaxačních pdle záměru míč nafukujeme méně neb více. Cvičení s verballem je blíbené, tat cvičební pmůcka není nákladná na přízení a je skladná, prt je velmi snadné jí pužít i pr dmácí cvičení. Cvik y s verballem jsu u senirů zaměřeny především jak cvičení psilvací, která zárveň vlivňují i svalvu krdinaci a rvnváhu. Nesnažíme se puze zvýšení svalvé síly neb rzsahu phybu, ale také zlepšvání takvých vlastnstí jak je rychlst a výdrž, zručnst a krdinace phybů, neb rychlé reakce na změny situace. Při těcht cvicích je však důležité dbát na krdinaci s dechem a nižší intenzitu cvičení, aby nedcházel k přílišnému přetěžvání kardivaskulárníh systému! Overball lze pužít také jak pasivní pmůcky, např. pr krekci správnéh sedu pdepřením bederní páteře. Psilvací cvičení s verballem Psilvání prsních svalů stlačváním míče mezi dlaněmi Psilvání adduktrů stehen stlačváním míče mezi kleny Zašlapávání míče d země chdidlem v sedě Sešlapvání míče špičku neb patu V sedě míč sevřený mezi ktník y stlačujeme, při tm prpínáme sučasně bě nhy v klenu Balanční cvičení s verballem Overballu je mžné využít jak varianty cvičení na gymballu, které není pr seniry sam příliš vhdné, nebť u velkéh míče je plcha příliš labilní, btížně se na něj dsedá a také vstává. Overball, který plžíme na židli a psadíme se na něj nám psk ytne pdbnu labilní plchu, můžeme cvičit v sedě a přitm aktivujeme hlubk ý stabilizační systém neb prvádíme cvik y přím zaměřené na zlepšvání rvnváhy a stability. V sedě na míči pdsazujeme pánev V sedě na míči kružíme pánví na jednu a na druhu stranu Vysuváme bky dprava a dleva

25 Prpínáme střídavě jednu a druhu nhu s výdrží Prpínáme střídavě jednu a druhu nhu d rytmu, zrychlujeme Nadzvedneme bě nhy d země a snažíme se c nejdéle vydržet Krdinační cvičení s verballem Mlýnek kulíme míčem mezi rukama na jednu a na druhu stranu Otáčíme míčem v jedné ruce jen pmcí prstů, běma směry Házíme míčem nad sebe a pět chytáme běma rukama Házíme míčem nad sebe, tleskneme a chytneme Házíme míčem nad sebe, pakvaně tleskneme a chytneme Přehazujeme míč z jedné ruk y d druhé Omtáváme míč klem pasu, předáváme z jedné ruk y d druhé. Následně pkračujeme výš klem hrudníku, krku a hlavy a vracíme se zpět k pasu. Něklikrát zpakujeme Omtáváme míč klem ktníku neb klen, předáváme míč z jedné ruky d druhé. Těžší varianta: smičku bkružujeme střídavě levu a pravu nhu Skupinvé hry Skupina sedí v kružku, každý má svůj verball, předáváme verball susedvi p pravé ruce a zárveň bereme ten d suseda p levé ruce. Na pvel se směr pdávání změní Varianty: verball předáváme za zády neb pd nhama Skupina sedí v kružku, máme 2 4 míčů, které se mezi sebu předáváme jen pmcí nhu, míč se nesmí dtknut země Utvříme něklik družstev, jejichž členvé se pstaví za sebe d řady. První člen každéh družstva má míč. Na pvel jej psílá nad hlavu dzadu až k pslednímu v řadě, ten pak vrací míč dpředu pd nhama. Takt míč kluje 3x. Vítězí rychlejší družstv Varianty: míč pdáváme dzadu levu ruku a vracíme zpět d předu pravu ruku dzadu pdáváme míč pmcí ruku, dpředu se vrací jen za pmcí nhu Závdy ve dvjicích: chůze s míčem přeným mezi čely a chůze s míčem přeným mezi zády

26 Využití verballu pr relaxaci Skupinka sedí v kružku, všichni se tčí p směru kruhu tak, aby m ěli susedva záda před sebu. Každý svým verballem kutálí p zádech suseda kružk y pdél páteře, rvné tahy přes celá záda, kružení v blasti beder, masírvání ramen a trapezů z ramen sjíždíme p hrních knčetinách až na ruce. Míčem lehce pklepáváme p celých zádech, střídáme tlak i frekvenci. Každý svým míčem kruživým phybem sám sbě masíruje blast klubů hrních a dlních knčetin. Kutálíme míčem p stehnech a p pažích. Prstvá cvičení pr rzvj jemné mtriky Cvičení jemné mtriky ruk y a prstů je u senirů stejně důležité jak rzvíjení celkvé mtriky. Phyby ruku a manuální dvednsti při zacházení s předměty jsu sučástí každdenních aktivit, a prt je důležité udržet si tyt schpnsti d c nejvyššíh věku. Ve stáří jsu hrní knčetiny čast pstiženy neurlgick ými pruchami (snížení citlivsti, třes), rtpedick ými vadami (klubní defrmity, krarpální tunel, revmatické prblémy) a cévními nemcněními. Tyt prblém y vedu ke zhršvání jemné mtriky a manipulace s předměty, a tím znesnadňují běžné každdenní činnsti, ať už se jedná tevření víčka zubní pasty neb drbné dmácí práce. Prt se snažíme prstvá cvičení pr zlepšení jemné mtrik y zařazvat d každé hdiny cvičení se seniry, a tak udržvat funkční stav ruku a prstů v c nejlepší kvalitě a předcházet negativním prcesům stárnutí, prjevujících se na rukách. Cvičenci sedí na židli, a prvádí jednduchá prstvá cvičení Ťukaná palec jedné ruk y v pzici a s každým prstem si pťukáváme pťukávání každu ruku zvlášť: palec ukazváček, palec prstředníček, palec prsteníček, palec malíček a pakuje, pťukáváme jedenkrát, dvakrát, třikrát. Měníme phyb palec prstředníček, palec ukazváček, prsteníček, palec palec malíček, palec malíček, palec prsteníček, palec prstředníček, palec ukazváček měníme pčet ťuknutí

27 Slíme, pepříme bě ruce dáme d pzice špetka a napdbujeme phyb prstů, jak když křeníme jídl, prvádíme zezačátku zvlášť levu, pak pravu, ptm dhrmady levu i pravu ruku Ťukaná II Pťukávání spjení ruku: spjíme ruce bříšky prstů ťukneme vždy jedenkrát, každým prstem jednu, v přadí palce, ukazváčk y, prstředníčk y prsteníčky, malíčky, palce, atd. dbáme, aby statní prsty zůstaly bříšky spjeny, zvedáme vždy jeden prst mdifikace: ťukáme jedenkrát v přadí palce, ukazváčk y, prstředníčk y, prsteníčk y, malíčky, prsteníčky, prstředníčky, ukazváčk y, palce, ukazváčk y, atd. ťukáme dvakrát, ťukáme třikrát, atp. Rzdělvání prstů spjíme ruce bříšky prstů ddělujeme palce, ptm palce s ukazváčky, dále palce s ukazváčky a prstředníčky, dále palce, ukazváčky, prstředníčky, prsteníčky, ddělíme bě ruce, vracíme zpět ddělujeme palce, ukazváčk y, prstředníčk y, prsteníčk y, dále palce ukazváčk y prstředníčky, atd. bráceně: ddělujeme malíčky, malíčk y s prsteníčky, malíčky, prsteníčky, prstředníčky, malíčky, prsteníčky, prstředníčky ukazváčky

28 Ťukaná III Spjíme ruce dtýkáme se vždy jedním párem prstů: Označení: palec 1, ukazváček 2, prstředníček 3. prsteníček 4, malíček 5: 1,3,5,4,2 Mlýnek prsty jsu rzevřené a spjené, dtýkají se bříšky prstů (dlaně tevřené), tak že pravý ukazváček se dtýká levéh ukazváčku, pravý prsteníček se dtýká pravéh prsteníčku, atd.. pstupně meleme shdnými prsty, aniž bychm rzpjili statní prsty využijeme bu směrů Překládaná pstupně překládáme prsty jedné ruky přes sebe malíček plžíme na prsteníček, dále prsteníček na prstředníček, atd.. pět využijeme ba dva směry. Odtahvaná prsty jsu prpnuté a spjené na jedné ruce nejprve dtáhnu palec, následně palec s ukazváčkem, dále palec a ukazváček a prstředníček, atd. využijeme bu směrů

29 Hra na klavír sedíme u stlu, prsty se pírají desku stlu Ťukáme bříšky prstů desku stlu, všemi dhrmady 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 1, 3, 5, 4, 3 1+3, 2+4,3+5, 2+4, , 2+4 Vše cvičíme pravu, pak levu, ptm běma Kčičí drápy ruka spčívá dlaní na pdlžce pstupně zvedneme jeden prst pkrčíme natáhnemeplžíme, tak aniž by se dlepily statní prsty d pdlžk y Cvičení jsu časvě nenárčná, lze je prvádět jak v dmácím prstředí, tak při rganizvaném cvičení ve skupině. Prt dpručujeme jejich každdenní prcvičvání, ať už v klektivu, neb samstatně. Pužitá literatura: Rslawski, A.: Jak zůstat fit ve stáří. Praha, Cmputer Press ISBN Štilec, M.: Prgram aktivníh stylu živta pr seniry. Praha, Prtál ISBN

30 Přílha č. 4: Intervalvé rzlžení dpvědí žen Níže uvádíme grafy, ve kterých je naznačen, jak dpvídaly ženy u jedntlivých determinant Dtazníku živtní spkjensti. Odpvědi se mhu phybvat v intervalu <7 49>, sa x zbrazuje intervalvé rzlžení, sa y četnst dané dpvědi. Zdraví Řada mžnsti hdncení Finanční situace četnst četnst 6 Řada mžnsti hdncení

31 Vlný čas četnst 6 5 Řada mžnsti hdncení Vztah k vlastním dětem četns 6 Řada hdncení Vlastní sba četnst Řada mžnsti hdncení

32 Přátelé, znám í a příbuzní četnst 6 5 Řada mžnsti hdncení Bydlení četnst 6 5 Řada mžnsti hdncení

Aktivizace nejen pro seniory

Aktivizace nejen pro seniory Učební text pro Dívčí katolické střední školy Aktivizace nejen pro seniory Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ Dana Bittnervá OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA HERNÍHO REPERTOÁRU Kategrizace pdle Rgera Caillise Členění her pdle symbliky v sciální kmunikaci dětí Sciální kmunikace

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU Pznej a chraň pražsku přírdu 13. rčník, 01/30. ČSOP-Trója SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU 1. O výskytu zvířat na určité lkalitě, například v Kunratickém lese,

Více