Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory"

Transkript

1 Přílha č. 1: Psychmtrické hry pr seniry Jedná se výňatek z článku Stará, G., Wiednervá, V. Psychmtrické hry pr seniry. In Aktivní v každém věku IV. Odbrný seminář zaměřený na aplikvané phybvé aktivity senirů. Sbrník příspěvků. Olmuc: UPOL 2010, s ISBN Autrky článku nejsu autrkami prezentvaných psychmtrických her. SEZNAMOVACÍ HRY A) Všichni hráči sedí v kruhu na židlích. Jeden z nich hru začne řekne své jmén a před něj přidá pzitivní přídavné jmén (např. veselá Vernika) tímt způsbem se pstupně představí všichni hráči. Úklem je zapamatvat si c nejvíce jmen ze skupiny. B) Řekni své jmén a následně jmén suseda p pravici či levici, ten své jmén zpakuje a vyslví pět jmén suseda p pravici či levici (dle předem určenéh směru hry). Hru můžeme ztížit přesazením hráčů ve skupině. C) Další variantu hry, která může následvat je, že nejprve slvím jednh z hráčů, kh si pamatuji, pak mu hdím míč. Ten pkračuje stejně určeným způsbem. D) Pkud se zúčastnění hráči znají, lze všechny tři výše ppsané varianty hrát pmcí gest, kterými se jedntliví hráči v prvním kle představí. Tat hra je hrána zcela beze slv, puze pmcí gest. Je nutné zachvat abslutní klid z důvdu většíh sustředění klektivu. Je vhdné ji zařadit až v pkrčilejších lekcích, p hrách viz A) až C), kdy hráči již dbře znají princip hry. E) Hráči sedí v kruhu na židlích. Na jednu stranu psílají míč neb jakukliv jinu pmůcku a na druhu stranu říkají jmén, čísl, atd. Důležitá je u tét hry nnverbální kmunikace phled, úsměv, atp.)

2 HRY S VYUŽITÍM POMŮCEK (verbal, ježek, tácky, nviny) Kčka a myš Hráči sedí v kruhu, větší míč je kčka, menší myš kčka se snaží dhnit myš (míče se psílají p kruhu, přidáváme další kčky a myši dle veliksti kruhu a šikvnsti skupiny). Pkud nemáme velký a menší míč, můžeme pužít verbaly různých barev. Tajná listina Hráči sedí v kruhu a předávají si pmcí klíčků pivní tácky, které představují tajnu listinu. Hráči se tajné listiny v průběhu předávání nesmí dtknut ruku. Při předávání zapjujeme vždy bě ruce hráčů s klíčky, pdle th, ze které strany listina přichází, tu ruku s klíčkem listinu bereme. Pužíváme větší mnžství tácků s různými mtivy. Následně se ptáme, c byl na listině napsanéh. Pkud nemáme k dispzici pivní tácky, lze je nahradit např. hracími kartami či vyrbenými kartičkami s brázky neb nápisy. Klíčkvý řetěz Mtivujeme hráče, aby se snažili napjení c nejvíce klíčků za sebe libvlným způsbem. Hra je zaměřena na kmunikaci a splupráci skupiny. Čára Hráče rzdělíme d dvu skupin. Skupiny sedí naprti sbě, hráče bu skupin uprstřed rzděluje stejně vzdálená čára. Úklem je házení pivních tácků na čáru či cíl. U tét hry je velice důležité dbát na ddržení zásad při cvičení se seniry, především tedy nepředklánět se při házení a nehýbat se při sbírání tácků. Prt dpručujeme hrát tut hru na židlích u stlu. Elektřina Hráče rzdělíme d dvu skupin stejném pčtu. Mezi sebu ve skupině si předávají elektrický impuls. Pr předávání impulsu vlíme různé varianty dteků (stisknutím ruky, pklep na ramen, dtek malíčky, dtek kleny, atp.).

3 Slepí schaři Každý schař bdrží dvjlist nvin. Sedne si, zavře či. Pstupně se hmatem a sluchem seznamuje s materiálem nvin. Z nvin mdeluje umělecká díla. Pčkáme, než všichni schaři svá díla dknčí a následuje vernisáž. V té chvíli mají schaři mžnst svá díla představit. Všechna díla v závěru kladně hdntíme. Ptrubí Hráči sedí v kruhu, nviny srlují d trubičky a spjí jak ptrubí tak, aby vnitřkem ptrubí mhli psílat pštu. Jak pštvní ddávku vlíme určité průchzí předměty, jak jsu kuličky, lískvé řechy a další. Hra je zaměřená na splupráci a kmunikaci celé skupiny. Napdbvání dle nvin Z hráčů utvříme dvjice. Jeden je umělec drží nviny, ty symblizují těl. Druhý z dvjice napdbuje phybem t, c umělec s nvinami dělá. Např. přehnutí dvjlistu hlubký předkln. Vše záleží na tvřivsti a fantazii bu zúčastněných. Hra pdpruje nejen phybvu činnst, ale i kreativitu. RELAXACE Pizza Hráči utvří kruh, sednu si jeden za druhéh s natčením bku d kruhu. Je třeba, aby vzdálenst mezi hráči byla na natažení ruku tak, aby každý byl schpen masírvat záda člvěka před sebu. Veducí hry je vypravěč a ppisuje pečení pizzy. Nejprve těst vypracujeme (hladíme záda), a následně přidáváme různé přísady, tím masírujeme záda libvlnými phyby celé ruky či prstů. Pr další náměty a inspiraci dpručujeme publikaci Dc. Blahutkvé Psychmtrika, neb publikaci v angličtině Dc. Kpřivvé Psychmtrics, textbk, kde najdete velké mnžství bdbných her s využitím dalších psychmtrických pmůcek.

4 Přílha č. 2: Psychmtrické prgramy pr seniry Převzat z Machálkvá, V. Půsbení psychmtriky na zlepšení sciální kmunikace u senirů. Bakalářská práce. Brn: FSpS MU, Cvičební prgramy byly uplatňvány v rámci ppisvanéh intervenčníh prgramu. Psychmtrický cvičební prgram 1 Pšli míč Všichni se psadí na židle d kruhu, začínající řekne své křestní jmén a pšle míč p kruhu. Ostatní také říkají svá jména. Obměny: Míč je psílán p kruhu a každý hráč říká křestní jmén suseda sedícíh vlev, ptm vprav. Každý přidá přívlastek, který vyjadřuje, jak se kd v daném kamžiku cítí. Například: Jsem šťastný Pepa. Začínající řekne své křestní jmén a pšle míč kterémukliv spluhráči. Míč je psílán tak dluh, až se všichni vystřídají a začínající řekne křestní jmén hráče, kterému míč psílal. Pznámka: Hra má seznamvací charakter, je vhdné ji pžít v klektivu, kde se cvičenci neznají, též v klektivu, d kteréh přijde nvý člen. Je třeba dát dstatek času cvičencům, aby si jména zapamatvali.

5 Indická chůze Členvé skupiny se rzmístí v prstru a každý si vezme tácek, krabici neb jiný plchý či mírně vypuklý předmět. Všichni splečně chdí prstrem s předmětem na hlavě a snaží se jít vzpřímeně, s narvnanými zády, ale přitm ne strnule. Chůzi ztížíme tak, že si na tácek dáme míč, který si přidržujeme. Přijdeme k jinému cvičenci a míček si s ním vyměníme. Pznámka: Vhdné je cvičencům pustit hudbu. Cvičení je zaměřen na balancvání s předměty. Také má velký význam pr správné držení těla a kulturu phybu. Cvičení neprvádíme příliš dluh, aby nedšl k nadměrnému přetížení krční páteře. Cvičení s verbally Cvičenci sedí v kruhu na židlích. Každý má míč. Na výzvu cvičitele začnu cvičenci psílat míč vlev, levu ruku předávají a pravu přijímají míč d suseda. Jakmile cvičenci pchpí styl, zkušíme phyby zrychlvat. Pznámka: Cvičení je zaměřen na krdinaci, sustředěnst, splupráci. Také dchází k čnímu kntaktu, který je velmi je důležitý.

6 Relaxace Cvičenci sedí v kruhu na židlích, chytí se za ruce a splečně si zazpívají píseň, d rytmu phybují pažemi. Relaxace je velice důležitá na závěr hdiny, na zklidnění rganismu, navázání radstné atmsféry. Psychmtrický cvičební prgram 2 Beze slv Hra prbíhá pmcí phybvé (mtrické) kmunikace. První hráč se představí jednduchým phybem, může být i se zvukvým efektem (např. zatleskání rukama, lusknutí prsty, phlazení stehna atd.) Každý další se představí pstupně, phyb se však nesmí pakvat. Představení p kruhu něklikrát zpakujeme, aby si hráči phyb svých spluhráčů zapamatvali. Ptm dchází k představvání susedů vlev, vprav. Cvičenec představí phybem sebe a phybem některéh ze spluhráčů, ten zas představí sebe a vyzve phybem dalšíh hráče, hrajeme tak dluh, dkud se všichni nepředstaví. Pznámka: Hra je zaměřena na mtriku, paměť, pzrnst. Sluchvé a zrakvé vnímání.

7 Cvičení s padákem Cvičenci ve stji drží padák za kraje. Snaží se phybvat padákem nahru a dlů švihat mávat padákem, nejdříve malé phyby, pstupně zvyšvat rzsah phybu i rychlst. Napínat a pvlvat padák, měnit držení (spdní, vrchní) kraje, ruce překřížené těsně vedle sebe, blízk, dále d sebe. Napnutý padák psunvat vprav, vlev. Cvičenci drží padák ve výši bků před tělem, cvičenci vhdí na napnutý padák velk ý míč, (ptm vyměníme za menší) cvičenci jej k určitému psunují cvičenci phyby neb padáku pdél kraje dkla. Cvičenci mají velký míč a snaží se dtknut strpu. Vyzkušíme různé druhy míčů, ale i dalších kutálejících se předmětů, např. kaštanů, žaludů atd. Je mžné si udělat i těžk ý míček, tj. naplnit tenisvý míče pískem a tvr dbře zalepit. Cvičitel vhdí dprstřed dva lehké míče. Pstupně přidává další míče různých velikstí. Úklem je udržet míče na padáku při různých phybech. Všichni mají splečný cíl. Cvičencům je dvlen srazit míč, který letí mim kruh, ale jen jednu ruku, druhu musí držet padák. Cvičitel může úkl ztížit tím, že vběhne pd padák

8 a jedntlivé míče zespdu dráží. Pznámka: Cvičení je velmi vhdné na rzvíjení splupráce a kmunikace všech členů. Rzvíjí se také mtrika, sustředěnst, pzrnst. Na kčku a myš Hráči sedí v kruhu a psílají si jeden velk ý míč (kčka) a jeden malý míč (myš), úklem je aby kčka chytla m yš. Pkud úkl hráči zvládnu, můžeme přidat více míčů. Pznámka: Rzvíjíme pzrnst, rychlst, splupráci. Hru hrajeme jen d té dby, dkud kčka nechytí myš. Masážní kruh Všichni si sednu d kruhu a tčí se dleva, tedy tak, aby měli před sebu záda jinéh člena skupiny. Mírně pkrčené ruce plží na jeh ramena a míčem h masíruje. Vytvří tak masážní kruh a pkusí se teď c nejlépe masírvat suseda před sebu a přitm přijímat masáž d suseda za sebu, tedy sučasně dávat i přijímat. S masáží začneme d krku a ramen, přejdeme na záda kruživé phyby s jemným tlakem. Pznámka: Masáž je zaměřena na stimulaci jemné mtriky, zrakvěmtrické krdinace, uvědmvání tělesnéh schématu. Hra rzvíjí skupinvé vztahy a upevňuje sudržnst skupiny. Má emcinální nábj.

9 Psychmtrický cvičební prgram 3 Cvičení s nafukvacími míčky Utvříme dvjice, každá dvjice má jeden nafukvací míček. Libvlným dbíjením ve dvjici si míček vzájemně vyměňujeme. Míčkem si 2x přihrajeme na hřbet ruky a pak si h mezi sebu vyměníme. Střídáme levu a pravu ruku. Levým (pravým) nártem nadzvedáváme míček nahru a knečky prstů přesuneme míček susedvi naprti. Pznámka: Cvičencům nafukneme balónk y tak, aby se prsty neb dlaněmi dbře vládaly a brzy nepraskly. Stj, každý má svůj míček a s ním se prchází. Phazuje si s ním nad hlavu. Vyměňujeme si míček puze s těmi, kteří mají stejnu barvu míčku jak my, neb její pdbný dstín. Vyměňujeme s těmi, kteří mají jiné barvy míčku než mi. Cvičenci se vlně phybují. Při setkání s druhým cvičencem se míček dtkne míčku, neb se míček dtkne např. ramene, lkte, zad druhéh. Vláček každý hráč má nafuknutý balónek a všichni vytvří zástup (dvjstup pdle pčtu hráčů) tak, že každý má balónek na břiše a tlakem se pírá předchzíh spluhráče. Zástup se dá d phybu tak, aby žádný z hráčů balónek nedržel (všichni připaží) a sučasně, aby nikmu balónek nevypadl. Pznámka: Důležitá je bezpečnst, židle dáme tak, aby cvičencům nevadily v phybu. Nafukvací míčky jsu velmi vhdné pr prcvičení jemné mtrik y, pr rzvj citu v dlaních, prstech. Vláček je velmi zábavná hra. Cvičenci splu musí

10 vzájemně splupracvat, vytváří se radstná atmsféra. Vhdné je pustit si veselu hudbu např. Jede, jede mašinka. Dvě věci najednu Cvičenci sedí v kruhu. Cvičitel určí cvičence čísl 1. Kd sedí vedle něj pkračuje v číselné řadě řekne 2 a tak t pkračuje až pslední cvičenec řekne svje čísl (pdle pčtu cvičenců). hru ztížíme tak, že na pravu stranu řekneme čísl a na druhu stranu pšleme míč. Míst míče můžeme pslat nějaký předmět neb phyb, např. chytneme se za uch a cvičenci t musí pslat dál. Pznámka: Vhdné je psílat phyb z různých stran, aby dšl k bměně, kde djde ke střetnutí phybu s číslem. Cvičení je velmi vhdné na rzvíjení pzrnsti. Jedinci se učí zvládat více činnstí najednu. Zpčátku cvičení může dělat prblém y, prt je vhdné cvičení dbře vysvětlit, a něklikrát zpakvat, bez bměny.

11 Klubíčk Cvičenci sedí na židli vedle sebe v kruhu. Jeden cvičenec drží v ruce klubk prvazu a knec si upevní pdle dhdy na zápěstí jedné ruky, (klem pasu, neb na klen). Pak hdí klubk napříč kruhu některému splucvičenci. Ten jedná stejně. Naknec se vytvří paprskvitá síť, kteru cvičenci pstupně zpevní prplétáním sítě klubkem p bvdu d kraje ke středu. Pslední nezapmene prvaz dbře na těle upevnit. Hra knčí rzpletením sítě d knce, t je p bvdu pstupně d středu. Pznámka: Cvičenci sedí blízk sebe, aby dhdili klubíčkem tam, kam chtějí. Vhdná je zvlená píseň pdle cvičenců.

12 Cvičební psychmtrický prgram 4 Nviny Cvičení pr průpravnu a vyrvnávací část. S jednu delší tyčí neb dvěma nastavenými lze prvádět, držením buruč, nejrůznější phyby. Cvičenci si pstaví nvinvu tyč na prsty, a snaží se s ní balancvat, tak aby ji udrželi ve svislé plze. Každý cvičenec má tyč a vezme si papírek. Tyč si chytne d své dminantní ruk y a papírek plží na tyč. Snaží se vyzvednut tyč c nejvýše, tak aby mu papírek nespadl. Pak ruce vymění. Pznámka: Vhdnější je cvičení prvádět ve stji, cvičenci mají lepší mžnst vyrvnávat balanc. Cvičení je zaměřen na jemnu mtriku, krdinaci.

13 Ptrubí Cvičenci si sednu vedle sebe a vytvří kruh. Z nvin vytvarují ptrubí. Z každé strany psílají kuličku. Úklem cvičenců je dpravit kuličku na druhu stranu kruhu. Pznámka: Nvinvé ptrubí musí být dstatečně širké, aby jimi pršla kulička. Kulička musí být těžká, aby ji cvičenci cítili a mhli s ní manipulvat. Cvičení rzvíjí jemnu mtriku, vzájemnu kmunikaci a splupráci. Nvinvá bitva Hráči zmačkají nvinvé dvjlisty a rzdělí se na dvě skupiny. Veducí vymezí bitevní prstr. Skupiny pstaví na palebné čáry a veducí dá pk yn k zahájení bitvy. Každý z hráčů pčítá, klikrát byl zasažen nvinvu kulí a také klikrát zasáhl prtihráče. Hru hrajeme tak dluh, dkud vidíme zájem cvičenců. Na knci hry vyhdntíme zásahy a zatleskáme vítězi. Hrají všichni prti všem. Pznámka: Hra rzvíjí prstrvu rientaci a jemnu mtriku. Je velmi zábavná. Je třeba dbát zvýšené bezpečnsti a dstranit všechny nebezpečné předměty z bitevníh ple.

14 Papíržrut Účastníci hry se rzdělí na 23 skupiny se stejným pčtem hráčů. Každý si vyrbí ptravu pr Papíržruta (35) papírvých kulí. Obě skupiny začnu na pvel házet kule ze stejné vzdálensti d tvru krabice tlamy Papíržruta. Vyhrává skupina, která dříve nasytí svéh papíržruta, tzn., která dříve nahází všechny papírvé kule d bedny. V druhé fázi hry pstupně zvyšujeme nárčnst zvětšujeme vzdálenst d Papíržruta. Pznámka: Hra rzvíjí: phtvst, rychlst, mtricku krdinaci a splupráci ve skupině. krdinaci phybů, zrakvě

15 Klíčky na prádl Každý cvičenec má dva klíčky a prvádí stisk pstupně různými prsty prti palci pravé i levé ruk y. Na dva táck y (i více pdle pčtu cvičenců) rzdělíme pružk y papírků. Cvičenci sedí v kruhu a každý má dva klíčky. Z každé strany pšleme tácek a cvičenec si klíčkem jeden vezme. Cvičenci mají jeden papírek a dva klíčky. Snaží se přicvakávat klíčky pravu a levu ruku, tak aby jim nespadl papírek, který mají uprstřed. Pznámka: Cvičení je velmi vhdné na rzvíjení jemné mtriky. Důležité je p každém cvičení uvlnit prsty. Klíčkvá Skupinu rzdělíme na první a druhé. Každý první má 35 klíčků a zapne si je různě na trik, teplák y, atd. Úklem druhých je zmcnit se klíčků. Není nutné zachvávat dvjice, každý druhý má práv si získat klíčky d kteréhkliv prvníh. Hrajeme na čas. Hrajemeli sutěživě, vyhrává ten, kd má nejvíce klíčků v ruce neb kmu jich zůstane nejvíc zavěšených.

16 Stejné rzdělení i pčet klíčků. První mají klíčky v ruce a snaží se je zavěsit druhým na blečení. Vyhrává ten, kd se nejrychleji zbaví klíčků, neb ten, kd na sbě nemá žádný klíček. Obě hry je mžn bměnit tak, že každý má 35 klíčků na sbě zapnutých a snaží se získat další d druhých a přidat je ke svým, neb má každý klíčky v ruce a snaží se je zavěsit druhým. Hrajeme sutěživě neb jen vlně a hru zaknčíme za určitu dbu. Cvičenci sedí v kruhu a každý má 2 klíčk y. Jeden pšle klíček druhému a ten se snaží připnut jej na ten první a tak t pkračuje p kruhu, dkud se všichni nezbaví klíčku a nevytvří jeden celek. Pkud je více cvičenců, můžeme psílat z každé strany jeden klíček a vytvří se tak dva celky. Pznámka: Cvičení jsu zaměřená na jemnu mtriku, kmunikaci ve skupině, vzájemnu splupráci.

17 Pr uklidnění: Sed, vlně dýcháme, v každé ruce klíček: Prvádíme stisk pstupně různými prsty prti palci pravé i levé ruky. První má všechny klíčky, druhý mu určuje, kam je má umístit, druhý je pak sundává. První sedí tak, aby se nepíral pěradl židle. Druhý pstupně plží 5 klíčků prvnímu na různá místa zad. První určuje místa, kde jsu. Pznámka: Pustíme relaxační hudbu. Cvičenci zjišťují dlišnu citlivst, různé způsby vnímaní dtyku na různých místech. Oči mhu být zavřené. P určité dbě se cvičenci vyměnění. Psychmtrický cvičební prgram 5 Pivní tácky Cvičenci vytvří dvjice, každá dvjice má jeden tácek. Cvičenci sedí na židli ve vzdálensti 3 metrů. A přihrávají si táckem. Nejdříve pravu ruku, ptm levu ruku, běma rukama. Pznámka: Upzrníme cvičence, aby si přihrávali vždy jen d blasti d ramen níže, aby nedšl k zasažení hlavy, případně čí a přihrávali si přiměřenu sílu.

18 Čára Každý hráč na začátku hry bdrží 5 tácků. Na zem plžíme prvázek (viditelný papír). Psadíme se d vzdálensti 2 ppř. i více metrů d čáry, kde si značíme metu. Z mety dhdíme jeden pivní tácek c nejblíže k čáře. Hráč, kterému se pdaří dpravit nejblíže pivní tácek k čáře, získává všechny statní tácky. Hra knčí tehdy, jakmile některý z hráčů přijde všechny pivní tácky. Vítězí hráč s největším pčtem pivních tácků. Pznámka: Pkud je více cvičenců, je vhdné rzdělit je na 2 skupiny. Hra je zaměřena na dhad vzdálensti. Bčák Cvičenci utvří dvjice. Každý cvičenec uchpí jeden pivní tácek a z určité mety h rzkutálí. Hráč, kterému se dkutálí nejdál, získává jeden bd. Dvjice hrají splu a bdy si sčítají. Vítězí dvjice, která jak první dsáhne předem stanvený pčet bdů. Pznámka: Cvičení je zaměřené pvzbuzvání a sutěživsti. na rzvj jemné mtriky, vzájemnéh

19 Nšení tácků Cvičenci vytvří dvjice. Jeden z dvjice předpaží a druhý mu na ně naskládá něklik pivních tácků. Úklem cvičenců je phybvat se v určeném prstru. Při únavě spustí ruce vlně vedle těla a vnímá pcit uvlnění. Cvičenci se snaží phybvat pažemi, aniž přitm pivní tácky spadnu. Pznámka: Cvičením se rzvíjí jemná mtrika, tvřivst a dchází k aktivaci svalstva hrních knčetin. Slepý pkladník Cvičenci sedí v kruhu a mají zavřené či. Veducí hry jim pšle p kruhu něklik mincí. Cvičenci musí dtekem zjistit hdntu jedntlivých mincí. Pšleme i jiné mince úklem cvičenců je sčítat mince a výsledek smějí samzřejmě říci nahlas až teprve tehdy, když se všechny mince pět vrátí k veducímu hry, který vydá pk yn k tevření čí. Veducí hry může pdstrčit minci cizíh státu. Hra je těžší, čím je pdbnější pvrch pužitých předmětů. Pznámka: Na začátku hry psíláme větší mince, a ty, c jdu nejsnadněji rzlišit. Je vhdné psílat tyt mince ze všech stran. Aby cvičenci zbytečně dluh nečekali, než se k nim mince dstanu. Hra je zaměřena na jemnu mtriku. Neměla by příliš dluh trvat, aby neklesl zájem cvičenců. Každému nemusí být příjemné dluh setrvat se zavřenýma čima.

20 Relaxace Cvičenci si vytvří dvjice, každá má jeden masážní míček. Pkusí se c nejlépe masírvat míčkem svéh suseda ve dvjici. Začneme d krku a ramen, přejdeme na záda kruživé phyby ve směru hdinvých ručiček s jemným tlakem. P určité dbě se dvjice vymění. Pznámka: Cvičení je zaměřen na uvlnění, každý cvičenec řekne svému masírujícímu, c je mu příjemné a c není. Dchází ke sbližvání cvičenců.

21 Cvičební psychmtrický prgram 6 Hry s kelímky V sedě na židli si každý hráč vezme něklik kelímků, plží si je na určitu část těla, např. na předlktí, hlavu a balancuje s nimi. Jakmile cvičení zvládne, prvádí btížnější phyby: braty, chůze vzad, také si cvičenci mhu vyměňvat kelímky vzájemně mezi sebu. Pstavíme kelímek dnem vzhůru a na něj pstavíme další kelímek. cvičení zpakujeme. Pr těžší variantu můžeme prvést s něklika kelímky. Cvičenci si sednu na židli, kelímky plží na bě knčetiny a balancují s nimi sučasně. Na tčený kelímek dnem vzhůru plžíme tenisvý míček a pět balancujeme nejdříve prvádíme ve stji, a ptm v sedě na židli. Každý cvičenec má kelímek a tenisvý míček. Jednu ruku vyhazuje míček a druhu ruku jej chytá d kelímku pd nhu, z kelímku d kelímku apd. Ttéž cvičení se dvěma kelímky sučasně. Dribling míčku pdlžku a chytání d kelímku.

22 Hráči vytvří dvjice a každý má kelímek. Dvjice se psadí naprti sbě: jeden vyhazuje míček ruku a druhý jej chytá d kelímku. Ttéž z kelímku d kelímku, Hází si se dvěma míčky sučasně z kelímku d kelímku, Jeden dbíjí ruku míček pdlžku a druhý jej chytá, Ttéž z kelímku d kelímku, Oba sučasně dbíjí míček pdlžku a sučasně chytají, Jeden míček hdí spdním blukem, druhý míček hrním blukem, Jeden má dva míčky, druhý dva kelímky první hdí ba míčky sučasně, druhý je d bu kelímků chytá. Dvjice se psadí (pstaví) zády k sbě a jak zmrzlináři si předávají zmrzlinu (míček) z kelímku d kelímku, nestřídají přitm ruce. Pznámka: Tat cvičení neprvádíme na čas. Upzrníme cvičence, aby cvik y dělali pmalu.

23 Hn Veducí hry musí před začátkem hry připravit kartičky se jmény zvířat, v nichž se každé zvíře vysk ytuje dvakrát. Každý hráč dstane jednu kartičku. Zapneme hudbu a na pkyn cvičitele hra začne. Pmcí pantmim y se každý snaží najít zvíře stejnéh druhu. Kartičku nesmí nikmu ukázat. Kd najde svji dvjici, sedne si na židli. Pznámka: Rzvíjí se tvřivst, riginalita hráčů, kgnitivní funkce. Meditace Všichni členvé skupiny představují rstliny, které rstu ze semínka, rstu, zrají a uvadají. Na pk yn veducíh hry se např. všichni stčí jakby d semínka a ptm začnu velmi pmalu růst. Jsu čím dál větší. Až rstliny vyrstu, brací se ke slunci, vytahují se a kšatí, dsahují plné zralsti. Pak pzvlna začínají vadnut. Pmalu se sklánějí k zemi. Pznámka: Vhdná je relaxační hudba, dchází k uvlnění napětí v celém těle.

24 3. Senirské hraní Výňatek z článku Funkvá, V., Strará, G., Vejrážkvá, B. (2008) Cvičení pr seniry s verballem Overball je zdravtní dechvý a manipulační míč, který má nekluzavý pvrch a je značně dlný vůči zatížení. Půvdně byl určen pr dechvu terapii dětí, ale pr své univerzální vlastnsti je vhdným prstředkem ke cvičení u všech věkvých kategrií. Lze jej využít při cvičeních vyrvnávacích, kndičních, manipulačních, psilvacích i relaxačních pdle záměru míč nafukujeme méně neb více. Cvičení s verballem je blíbené, tat cvičební pmůcka není nákladná na přízení a je skladná, prt je velmi snadné jí pužít i pr dmácí cvičení. Cvik y s verballem jsu u senirů zaměřeny především jak cvičení psilvací, která zárveň vlivňují i svalvu krdinaci a rvnváhu. Nesnažíme se puze zvýšení svalvé síly neb rzsahu phybu, ale také zlepšvání takvých vlastnstí jak je rychlst a výdrž, zručnst a krdinace phybů, neb rychlé reakce na změny situace. Při těcht cvicích je však důležité dbát na krdinaci s dechem a nižší intenzitu cvičení, aby nedcházel k přílišnému přetěžvání kardivaskulárníh systému! Overball lze pužít také jak pasivní pmůcky, např. pr krekci správnéh sedu pdepřením bederní páteře. Psilvací cvičení s verballem Psilvání prsních svalů stlačváním míče mezi dlaněmi Psilvání adduktrů stehen stlačváním míče mezi kleny Zašlapávání míče d země chdidlem v sedě Sešlapvání míče špičku neb patu V sedě míč sevřený mezi ktník y stlačujeme, při tm prpínáme sučasně bě nhy v klenu Balanční cvičení s verballem Overballu je mžné využít jak varianty cvičení na gymballu, které není pr seniry sam příliš vhdné, nebť u velkéh míče je plcha příliš labilní, btížně se na něj dsedá a také vstává. Overball, který plžíme na židli a psadíme se na něj nám psk ytne pdbnu labilní plchu, můžeme cvičit v sedě a přitm aktivujeme hlubk ý stabilizační systém neb prvádíme cvik y přím zaměřené na zlepšvání rvnváhy a stability. V sedě na míči pdsazujeme pánev V sedě na míči kružíme pánví na jednu a na druhu stranu Vysuváme bky dprava a dleva

25 Prpínáme střídavě jednu a druhu nhu s výdrží Prpínáme střídavě jednu a druhu nhu d rytmu, zrychlujeme Nadzvedneme bě nhy d země a snažíme se c nejdéle vydržet Krdinační cvičení s verballem Mlýnek kulíme míčem mezi rukama na jednu a na druhu stranu Otáčíme míčem v jedné ruce jen pmcí prstů, běma směry Házíme míčem nad sebe a pět chytáme běma rukama Házíme míčem nad sebe, tleskneme a chytneme Házíme míčem nad sebe, pakvaně tleskneme a chytneme Přehazujeme míč z jedné ruk y d druhé Omtáváme míč klem pasu, předáváme z jedné ruk y d druhé. Následně pkračujeme výš klem hrudníku, krku a hlavy a vracíme se zpět k pasu. Něklikrát zpakujeme Omtáváme míč klem ktníku neb klen, předáváme míč z jedné ruky d druhé. Těžší varianta: smičku bkružujeme střídavě levu a pravu nhu Skupinvé hry Skupina sedí v kružku, každý má svůj verball, předáváme verball susedvi p pravé ruce a zárveň bereme ten d suseda p levé ruce. Na pvel se směr pdávání změní Varianty: verball předáváme za zády neb pd nhama Skupina sedí v kružku, máme 2 4 míčů, které se mezi sebu předáváme jen pmcí nhu, míč se nesmí dtknut země Utvříme něklik družstev, jejichž členvé se pstaví za sebe d řady. První člen každéh družstva má míč. Na pvel jej psílá nad hlavu dzadu až k pslednímu v řadě, ten pak vrací míč dpředu pd nhama. Takt míč kluje 3x. Vítězí rychlejší družstv Varianty: míč pdáváme dzadu levu ruku a vracíme zpět d předu pravu ruku dzadu pdáváme míč pmcí ruku, dpředu se vrací jen za pmcí nhu Závdy ve dvjicích: chůze s míčem přeným mezi čely a chůze s míčem přeným mezi zády

26 Využití verballu pr relaxaci Skupinka sedí v kružku, všichni se tčí p směru kruhu tak, aby m ěli susedva záda před sebu. Každý svým verballem kutálí p zádech suseda kružk y pdél páteře, rvné tahy přes celá záda, kružení v blasti beder, masírvání ramen a trapezů z ramen sjíždíme p hrních knčetinách až na ruce. Míčem lehce pklepáváme p celých zádech, střídáme tlak i frekvenci. Každý svým míčem kruživým phybem sám sbě masíruje blast klubů hrních a dlních knčetin. Kutálíme míčem p stehnech a p pažích. Prstvá cvičení pr rzvj jemné mtriky Cvičení jemné mtriky ruk y a prstů je u senirů stejně důležité jak rzvíjení celkvé mtriky. Phyby ruku a manuální dvednsti při zacházení s předměty jsu sučástí každdenních aktivit, a prt je důležité udržet si tyt schpnsti d c nejvyššíh věku. Ve stáří jsu hrní knčetiny čast pstiženy neurlgick ými pruchami (snížení citlivsti, třes), rtpedick ými vadami (klubní defrmity, krarpální tunel, revmatické prblémy) a cévními nemcněními. Tyt prblém y vedu ke zhršvání jemné mtriky a manipulace s předměty, a tím znesnadňují běžné každdenní činnsti, ať už se jedná tevření víčka zubní pasty neb drbné dmácí práce. Prt se snažíme prstvá cvičení pr zlepšení jemné mtrik y zařazvat d každé hdiny cvičení se seniry, a tak udržvat funkční stav ruku a prstů v c nejlepší kvalitě a předcházet negativním prcesům stárnutí, prjevujících se na rukách. Cvičenci sedí na židli, a prvádí jednduchá prstvá cvičení Ťukaná palec jedné ruk y v pzici a s každým prstem si pťukáváme pťukávání každu ruku zvlášť: palec ukazváček, palec prstředníček, palec prsteníček, palec malíček a pakuje, pťukáváme jedenkrát, dvakrát, třikrát. Měníme phyb palec prstředníček, palec ukazváček, prsteníček, palec palec malíček, palec malíček, palec prsteníček, palec prstředníček, palec ukazváček měníme pčet ťuknutí

27 Slíme, pepříme bě ruce dáme d pzice špetka a napdbujeme phyb prstů, jak když křeníme jídl, prvádíme zezačátku zvlášť levu, pak pravu, ptm dhrmady levu i pravu ruku Ťukaná II Pťukávání spjení ruku: spjíme ruce bříšky prstů ťukneme vždy jedenkrát, každým prstem jednu, v přadí palce, ukazváčk y, prstředníčk y prsteníčky, malíčky, palce, atd. dbáme, aby statní prsty zůstaly bříšky spjeny, zvedáme vždy jeden prst mdifikace: ťukáme jedenkrát v přadí palce, ukazváčk y, prstředníčk y, prsteníčk y, malíčky, prsteníčky, prstředníčky, ukazváčk y, palce, ukazváčk y, atd. ťukáme dvakrát, ťukáme třikrát, atp. Rzdělvání prstů spjíme ruce bříšky prstů ddělujeme palce, ptm palce s ukazváčky, dále palce s ukazváčky a prstředníčky, dále palce, ukazváčky, prstředníčky, prsteníčky, ddělíme bě ruce, vracíme zpět ddělujeme palce, ukazváčk y, prstředníčk y, prsteníčk y, dále palce ukazváčk y prstředníčky, atd. bráceně: ddělujeme malíčky, malíčk y s prsteníčky, malíčky, prsteníčky, prstředníčky, malíčky, prsteníčky, prstředníčky ukazváčky

28 Ťukaná III Spjíme ruce dtýkáme se vždy jedním párem prstů: Označení: palec 1, ukazváček 2, prstředníček 3. prsteníček 4, malíček 5: 1,3,5,4,2 Mlýnek prsty jsu rzevřené a spjené, dtýkají se bříšky prstů (dlaně tevřené), tak že pravý ukazváček se dtýká levéh ukazváčku, pravý prsteníček se dtýká pravéh prsteníčku, atd.. pstupně meleme shdnými prsty, aniž bychm rzpjili statní prsty využijeme bu směrů Překládaná pstupně překládáme prsty jedné ruky přes sebe malíček plžíme na prsteníček, dále prsteníček na prstředníček, atd.. pět využijeme ba dva směry. Odtahvaná prsty jsu prpnuté a spjené na jedné ruce nejprve dtáhnu palec, následně palec s ukazváčkem, dále palec a ukazváček a prstředníček, atd. využijeme bu směrů

29 Hra na klavír sedíme u stlu, prsty se pírají desku stlu Ťukáme bříšky prstů desku stlu, všemi dhrmady 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 1, 3, 5, 4, 3 1+3, 2+4,3+5, 2+4, , 2+4 Vše cvičíme pravu, pak levu, ptm běma Kčičí drápy ruka spčívá dlaní na pdlžce pstupně zvedneme jeden prst pkrčíme natáhnemeplžíme, tak aniž by se dlepily statní prsty d pdlžk y Cvičení jsu časvě nenárčná, lze je prvádět jak v dmácím prstředí, tak při rganizvaném cvičení ve skupině. Prt dpručujeme jejich každdenní prcvičvání, ať už v klektivu, neb samstatně. Pužitá literatura: Rslawski, A.: Jak zůstat fit ve stáří. Praha, Cmputer Press ISBN Štilec, M.: Prgram aktivníh stylu živta pr seniry. Praha, Prtál ISBN

30 Přílha č. 4: Intervalvé rzlžení dpvědí žen Níže uvádíme grafy, ve kterých je naznačen, jak dpvídaly ženy u jedntlivých determinant Dtazníku živtní spkjensti. Odpvědi se mhu phybvat v intervalu <7 49>, sa x zbrazuje intervalvé rzlžení, sa y četnst dané dpvědi. Zdraví Řada mžnsti hdncení Finanční situace četnst četnst 6 Řada mžnsti hdncení

31 Vlný čas četnst 6 5 Řada mžnsti hdncení Vztah k vlastním dětem četns 6 Řada hdncení Vlastní sba četnst Řada mžnsti hdncení

32 Přátelé, znám í a příbuzní četnst 6 5 Řada mžnsti hdncení Bydlení četnst 6 5 Řada mžnsti hdncení

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic Registr Tarceva návrh CRF Nemalbuněčný karcinm plic Frmulář: Vstupní parametry Rk narzení (z rdnéh čísla) Věk (z rdnéh čísla) Phlaví (z rdnéh čísla) Kuření Kuřák Bývalý kuřák Nekuřák Hmtnst pacienta v

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výukvá pexesa Terasft Úvdní menu Spustit CD-ROM, Tisk pexes na tiskárně, Knec (mžnst zatrhnut spuštění v Celé brazvce) Pexesa pr celu rdinu Obrázkvá pexesa hledání dvjic kartiček se stejným brázkem

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

0 nosaté čarodějnici. aneb Jarní čarování na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013. Akce patronátních tříd

0 nosaté čarodějnici. aneb Jarní čarování na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013. Akce patronátních tříd 0 nsaté čardějnici aneb Jarní čarvání na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013 Akce patrnátních tříd Přípravná třída 6. rčník 1. a 3. třída 7. A, 7. B 2. třída 8. A 4. a 5. třída 9. A, 9. B 8. B realizátr akce

Více

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více