Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory"

Transkript

1 Přílha č. 1: Psychmtrické hry pr seniry Jedná se výňatek z článku Stará, G., Wiednervá, V. Psychmtrické hry pr seniry. In Aktivní v každém věku IV. Odbrný seminář zaměřený na aplikvané phybvé aktivity senirů. Sbrník příspěvků. Olmuc: UPOL 2010, s ISBN Autrky článku nejsu autrkami prezentvaných psychmtrických her. SEZNAMOVACÍ HRY A) Všichni hráči sedí v kruhu na židlích. Jeden z nich hru začne řekne své jmén a před něj přidá pzitivní přídavné jmén (např. veselá Vernika) tímt způsbem se pstupně představí všichni hráči. Úklem je zapamatvat si c nejvíce jmen ze skupiny. B) Řekni své jmén a následně jmén suseda p pravici či levici, ten své jmén zpakuje a vyslví pět jmén suseda p pravici či levici (dle předem určenéh směru hry). Hru můžeme ztížit přesazením hráčů ve skupině. C) Další variantu hry, která může následvat je, že nejprve slvím jednh z hráčů, kh si pamatuji, pak mu hdím míč. Ten pkračuje stejně určeným způsbem. D) Pkud se zúčastnění hráči znají, lze všechny tři výše ppsané varianty hrát pmcí gest, kterými se jedntliví hráči v prvním kle představí. Tat hra je hrána zcela beze slv, puze pmcí gest. Je nutné zachvat abslutní klid z důvdu většíh sustředění klektivu. Je vhdné ji zařadit až v pkrčilejších lekcích, p hrách viz A) až C), kdy hráči již dbře znají princip hry. E) Hráči sedí v kruhu na židlích. Na jednu stranu psílají míč neb jakukliv jinu pmůcku a na druhu stranu říkají jmén, čísl, atd. Důležitá je u tét hry nnverbální kmunikace phled, úsměv, atp.)

2 HRY S VYUŽITÍM POMŮCEK (verbal, ježek, tácky, nviny) Kčka a myš Hráči sedí v kruhu, větší míč je kčka, menší myš kčka se snaží dhnit myš (míče se psílají p kruhu, přidáváme další kčky a myši dle veliksti kruhu a šikvnsti skupiny). Pkud nemáme velký a menší míč, můžeme pužít verbaly různých barev. Tajná listina Hráči sedí v kruhu a předávají si pmcí klíčků pivní tácky, které představují tajnu listinu. Hráči se tajné listiny v průběhu předávání nesmí dtknut ruku. Při předávání zapjujeme vždy bě ruce hráčů s klíčky, pdle th, ze které strany listina přichází, tu ruku s klíčkem listinu bereme. Pužíváme větší mnžství tácků s různými mtivy. Následně se ptáme, c byl na listině napsanéh. Pkud nemáme k dispzici pivní tácky, lze je nahradit např. hracími kartami či vyrbenými kartičkami s brázky neb nápisy. Klíčkvý řetěz Mtivujeme hráče, aby se snažili napjení c nejvíce klíčků za sebe libvlným způsbem. Hra je zaměřena na kmunikaci a splupráci skupiny. Čára Hráče rzdělíme d dvu skupin. Skupiny sedí naprti sbě, hráče bu skupin uprstřed rzděluje stejně vzdálená čára. Úklem je házení pivních tácků na čáru či cíl. U tét hry je velice důležité dbát na ddržení zásad při cvičení se seniry, především tedy nepředklánět se při házení a nehýbat se při sbírání tácků. Prt dpručujeme hrát tut hru na židlích u stlu. Elektřina Hráče rzdělíme d dvu skupin stejném pčtu. Mezi sebu ve skupině si předávají elektrický impuls. Pr předávání impulsu vlíme různé varianty dteků (stisknutím ruky, pklep na ramen, dtek malíčky, dtek kleny, atp.).

3 Slepí schaři Každý schař bdrží dvjlist nvin. Sedne si, zavře či. Pstupně se hmatem a sluchem seznamuje s materiálem nvin. Z nvin mdeluje umělecká díla. Pčkáme, než všichni schaři svá díla dknčí a následuje vernisáž. V té chvíli mají schaři mžnst svá díla představit. Všechna díla v závěru kladně hdntíme. Ptrubí Hráči sedí v kruhu, nviny srlují d trubičky a spjí jak ptrubí tak, aby vnitřkem ptrubí mhli psílat pštu. Jak pštvní ddávku vlíme určité průchzí předměty, jak jsu kuličky, lískvé řechy a další. Hra je zaměřená na splupráci a kmunikaci celé skupiny. Napdbvání dle nvin Z hráčů utvříme dvjice. Jeden je umělec drží nviny, ty symblizují těl. Druhý z dvjice napdbuje phybem t, c umělec s nvinami dělá. Např. přehnutí dvjlistu hlubký předkln. Vše záleží na tvřivsti a fantazii bu zúčastněných. Hra pdpruje nejen phybvu činnst, ale i kreativitu. RELAXACE Pizza Hráči utvří kruh, sednu si jeden za druhéh s natčením bku d kruhu. Je třeba, aby vzdálenst mezi hráči byla na natažení ruku tak, aby každý byl schpen masírvat záda člvěka před sebu. Veducí hry je vypravěč a ppisuje pečení pizzy. Nejprve těst vypracujeme (hladíme záda), a následně přidáváme různé přísady, tím masírujeme záda libvlnými phyby celé ruky či prstů. Pr další náměty a inspiraci dpručujeme publikaci Dc. Blahutkvé Psychmtrika, neb publikaci v angličtině Dc. Kpřivvé Psychmtrics, textbk, kde najdete velké mnžství bdbných her s využitím dalších psychmtrických pmůcek.

4 Přílha č. 2: Psychmtrické prgramy pr seniry Převzat z Machálkvá, V. Půsbení psychmtriky na zlepšení sciální kmunikace u senirů. Bakalářská práce. Brn: FSpS MU, Cvičební prgramy byly uplatňvány v rámci ppisvanéh intervenčníh prgramu. Psychmtrický cvičební prgram 1 Pšli míč Všichni se psadí na židle d kruhu, začínající řekne své křestní jmén a pšle míč p kruhu. Ostatní také říkají svá jména. Obměny: Míč je psílán p kruhu a každý hráč říká křestní jmén suseda sedícíh vlev, ptm vprav. Každý přidá přívlastek, který vyjadřuje, jak se kd v daném kamžiku cítí. Například: Jsem šťastný Pepa. Začínající řekne své křestní jmén a pšle míč kterémukliv spluhráči. Míč je psílán tak dluh, až se všichni vystřídají a začínající řekne křestní jmén hráče, kterému míč psílal. Pznámka: Hra má seznamvací charakter, je vhdné ji pžít v klektivu, kde se cvičenci neznají, též v klektivu, d kteréh přijde nvý člen. Je třeba dát dstatek času cvičencům, aby si jména zapamatvali.

5 Indická chůze Členvé skupiny se rzmístí v prstru a každý si vezme tácek, krabici neb jiný plchý či mírně vypuklý předmět. Všichni splečně chdí prstrem s předmětem na hlavě a snaží se jít vzpřímeně, s narvnanými zády, ale přitm ne strnule. Chůzi ztížíme tak, že si na tácek dáme míč, který si přidržujeme. Přijdeme k jinému cvičenci a míček si s ním vyměníme. Pznámka: Vhdné je cvičencům pustit hudbu. Cvičení je zaměřen na balancvání s předměty. Také má velký význam pr správné držení těla a kulturu phybu. Cvičení neprvádíme příliš dluh, aby nedšl k nadměrnému přetížení krční páteře. Cvičení s verbally Cvičenci sedí v kruhu na židlích. Každý má míč. Na výzvu cvičitele začnu cvičenci psílat míč vlev, levu ruku předávají a pravu přijímají míč d suseda. Jakmile cvičenci pchpí styl, zkušíme phyby zrychlvat. Pznámka: Cvičení je zaměřen na krdinaci, sustředěnst, splupráci. Také dchází k čnímu kntaktu, který je velmi je důležitý.

6 Relaxace Cvičenci sedí v kruhu na židlích, chytí se za ruce a splečně si zazpívají píseň, d rytmu phybují pažemi. Relaxace je velice důležitá na závěr hdiny, na zklidnění rganismu, navázání radstné atmsféry. Psychmtrický cvičební prgram 2 Beze slv Hra prbíhá pmcí phybvé (mtrické) kmunikace. První hráč se představí jednduchým phybem, může být i se zvukvým efektem (např. zatleskání rukama, lusknutí prsty, phlazení stehna atd.) Každý další se představí pstupně, phyb se však nesmí pakvat. Představení p kruhu něklikrát zpakujeme, aby si hráči phyb svých spluhráčů zapamatvali. Ptm dchází k představvání susedů vlev, vprav. Cvičenec představí phybem sebe a phybem některéh ze spluhráčů, ten zas představí sebe a vyzve phybem dalšíh hráče, hrajeme tak dluh, dkud se všichni nepředstaví. Pznámka: Hra je zaměřena na mtriku, paměť, pzrnst. Sluchvé a zrakvé vnímání.

7 Cvičení s padákem Cvičenci ve stji drží padák za kraje. Snaží se phybvat padákem nahru a dlů švihat mávat padákem, nejdříve malé phyby, pstupně zvyšvat rzsah phybu i rychlst. Napínat a pvlvat padák, měnit držení (spdní, vrchní) kraje, ruce překřížené těsně vedle sebe, blízk, dále d sebe. Napnutý padák psunvat vprav, vlev. Cvičenci drží padák ve výši bků před tělem, cvičenci vhdí na napnutý padák velk ý míč, (ptm vyměníme za menší) cvičenci jej k určitému psunují cvičenci phyby neb padáku pdél kraje dkla. Cvičenci mají velký míč a snaží se dtknut strpu. Vyzkušíme různé druhy míčů, ale i dalších kutálejících se předmětů, např. kaštanů, žaludů atd. Je mžné si udělat i těžk ý míček, tj. naplnit tenisvý míče pískem a tvr dbře zalepit. Cvičitel vhdí dprstřed dva lehké míče. Pstupně přidává další míče různých velikstí. Úklem je udržet míče na padáku při různých phybech. Všichni mají splečný cíl. Cvičencům je dvlen srazit míč, který letí mim kruh, ale jen jednu ruku, druhu musí držet padák. Cvičitel může úkl ztížit tím, že vběhne pd padák

8 a jedntlivé míče zespdu dráží. Pznámka: Cvičení je velmi vhdné na rzvíjení splupráce a kmunikace všech členů. Rzvíjí se také mtrika, sustředěnst, pzrnst. Na kčku a myš Hráči sedí v kruhu a psílají si jeden velk ý míč (kčka) a jeden malý míč (myš), úklem je aby kčka chytla m yš. Pkud úkl hráči zvládnu, můžeme přidat více míčů. Pznámka: Rzvíjíme pzrnst, rychlst, splupráci. Hru hrajeme jen d té dby, dkud kčka nechytí myš. Masážní kruh Všichni si sednu d kruhu a tčí se dleva, tedy tak, aby měli před sebu záda jinéh člena skupiny. Mírně pkrčené ruce plží na jeh ramena a míčem h masíruje. Vytvří tak masážní kruh a pkusí se teď c nejlépe masírvat suseda před sebu a přitm přijímat masáž d suseda za sebu, tedy sučasně dávat i přijímat. S masáží začneme d krku a ramen, přejdeme na záda kruživé phyby s jemným tlakem. Pznámka: Masáž je zaměřena na stimulaci jemné mtriky, zrakvěmtrické krdinace, uvědmvání tělesnéh schématu. Hra rzvíjí skupinvé vztahy a upevňuje sudržnst skupiny. Má emcinální nábj.

9 Psychmtrický cvičební prgram 3 Cvičení s nafukvacími míčky Utvříme dvjice, každá dvjice má jeden nafukvací míček. Libvlným dbíjením ve dvjici si míček vzájemně vyměňujeme. Míčkem si 2x přihrajeme na hřbet ruky a pak si h mezi sebu vyměníme. Střídáme levu a pravu ruku. Levým (pravým) nártem nadzvedáváme míček nahru a knečky prstů přesuneme míček susedvi naprti. Pznámka: Cvičencům nafukneme balónk y tak, aby se prsty neb dlaněmi dbře vládaly a brzy nepraskly. Stj, každý má svůj míček a s ním se prchází. Phazuje si s ním nad hlavu. Vyměňujeme si míček puze s těmi, kteří mají stejnu barvu míčku jak my, neb její pdbný dstín. Vyměňujeme s těmi, kteří mají jiné barvy míčku než mi. Cvičenci se vlně phybují. Při setkání s druhým cvičencem se míček dtkne míčku, neb se míček dtkne např. ramene, lkte, zad druhéh. Vláček každý hráč má nafuknutý balónek a všichni vytvří zástup (dvjstup pdle pčtu hráčů) tak, že každý má balónek na břiše a tlakem se pírá předchzíh spluhráče. Zástup se dá d phybu tak, aby žádný z hráčů balónek nedržel (všichni připaží) a sučasně, aby nikmu balónek nevypadl. Pznámka: Důležitá je bezpečnst, židle dáme tak, aby cvičencům nevadily v phybu. Nafukvací míčky jsu velmi vhdné pr prcvičení jemné mtrik y, pr rzvj citu v dlaních, prstech. Vláček je velmi zábavná hra. Cvičenci splu musí

10 vzájemně splupracvat, vytváří se radstná atmsféra. Vhdné je pustit si veselu hudbu např. Jede, jede mašinka. Dvě věci najednu Cvičenci sedí v kruhu. Cvičitel určí cvičence čísl 1. Kd sedí vedle něj pkračuje v číselné řadě řekne 2 a tak t pkračuje až pslední cvičenec řekne svje čísl (pdle pčtu cvičenců). hru ztížíme tak, že na pravu stranu řekneme čísl a na druhu stranu pšleme míč. Míst míče můžeme pslat nějaký předmět neb phyb, např. chytneme se za uch a cvičenci t musí pslat dál. Pznámka: Vhdné je psílat phyb z různých stran, aby dšl k bměně, kde djde ke střetnutí phybu s číslem. Cvičení je velmi vhdné na rzvíjení pzrnsti. Jedinci se učí zvládat více činnstí najednu. Zpčátku cvičení může dělat prblém y, prt je vhdné cvičení dbře vysvětlit, a něklikrát zpakvat, bez bměny.

11 Klubíčk Cvičenci sedí na židli vedle sebe v kruhu. Jeden cvičenec drží v ruce klubk prvazu a knec si upevní pdle dhdy na zápěstí jedné ruky, (klem pasu, neb na klen). Pak hdí klubk napříč kruhu některému splucvičenci. Ten jedná stejně. Naknec se vytvří paprskvitá síť, kteru cvičenci pstupně zpevní prplétáním sítě klubkem p bvdu d kraje ke středu. Pslední nezapmene prvaz dbře na těle upevnit. Hra knčí rzpletením sítě d knce, t je p bvdu pstupně d středu. Pznámka: Cvičenci sedí blízk sebe, aby dhdili klubíčkem tam, kam chtějí. Vhdná je zvlená píseň pdle cvičenců.

12 Cvičební psychmtrický prgram 4 Nviny Cvičení pr průpravnu a vyrvnávací část. S jednu delší tyčí neb dvěma nastavenými lze prvádět, držením buruč, nejrůznější phyby. Cvičenci si pstaví nvinvu tyč na prsty, a snaží se s ní balancvat, tak aby ji udrželi ve svislé plze. Každý cvičenec má tyč a vezme si papírek. Tyč si chytne d své dminantní ruk y a papírek plží na tyč. Snaží se vyzvednut tyč c nejvýše, tak aby mu papírek nespadl. Pak ruce vymění. Pznámka: Vhdnější je cvičení prvádět ve stji, cvičenci mají lepší mžnst vyrvnávat balanc. Cvičení je zaměřen na jemnu mtriku, krdinaci.

13 Ptrubí Cvičenci si sednu vedle sebe a vytvří kruh. Z nvin vytvarují ptrubí. Z každé strany psílají kuličku. Úklem cvičenců je dpravit kuličku na druhu stranu kruhu. Pznámka: Nvinvé ptrubí musí být dstatečně širké, aby jimi pršla kulička. Kulička musí být těžká, aby ji cvičenci cítili a mhli s ní manipulvat. Cvičení rzvíjí jemnu mtriku, vzájemnu kmunikaci a splupráci. Nvinvá bitva Hráči zmačkají nvinvé dvjlisty a rzdělí se na dvě skupiny. Veducí vymezí bitevní prstr. Skupiny pstaví na palebné čáry a veducí dá pk yn k zahájení bitvy. Každý z hráčů pčítá, klikrát byl zasažen nvinvu kulí a také klikrát zasáhl prtihráče. Hru hrajeme tak dluh, dkud vidíme zájem cvičenců. Na knci hry vyhdntíme zásahy a zatleskáme vítězi. Hrají všichni prti všem. Pznámka: Hra rzvíjí prstrvu rientaci a jemnu mtriku. Je velmi zábavná. Je třeba dbát zvýšené bezpečnsti a dstranit všechny nebezpečné předměty z bitevníh ple.

14 Papíržrut Účastníci hry se rzdělí na 23 skupiny se stejným pčtem hráčů. Každý si vyrbí ptravu pr Papíržruta (35) papírvých kulí. Obě skupiny začnu na pvel házet kule ze stejné vzdálensti d tvru krabice tlamy Papíržruta. Vyhrává skupina, která dříve nasytí svéh papíržruta, tzn., která dříve nahází všechny papírvé kule d bedny. V druhé fázi hry pstupně zvyšujeme nárčnst zvětšujeme vzdálenst d Papíržruta. Pznámka: Hra rzvíjí: phtvst, rychlst, mtricku krdinaci a splupráci ve skupině. krdinaci phybů, zrakvě

15 Klíčky na prádl Každý cvičenec má dva klíčky a prvádí stisk pstupně různými prsty prti palci pravé i levé ruk y. Na dva táck y (i více pdle pčtu cvičenců) rzdělíme pružk y papírků. Cvičenci sedí v kruhu a každý má dva klíčky. Z každé strany pšleme tácek a cvičenec si klíčkem jeden vezme. Cvičenci mají jeden papírek a dva klíčky. Snaží se přicvakávat klíčky pravu a levu ruku, tak aby jim nespadl papírek, který mají uprstřed. Pznámka: Cvičení je velmi vhdné na rzvíjení jemné mtriky. Důležité je p každém cvičení uvlnit prsty. Klíčkvá Skupinu rzdělíme na první a druhé. Každý první má 35 klíčků a zapne si je různě na trik, teplák y, atd. Úklem druhých je zmcnit se klíčků. Není nutné zachvávat dvjice, každý druhý má práv si získat klíčky d kteréhkliv prvníh. Hrajeme na čas. Hrajemeli sutěživě, vyhrává ten, kd má nejvíce klíčků v ruce neb kmu jich zůstane nejvíc zavěšených.

16 Stejné rzdělení i pčet klíčků. První mají klíčky v ruce a snaží se je zavěsit druhým na blečení. Vyhrává ten, kd se nejrychleji zbaví klíčků, neb ten, kd na sbě nemá žádný klíček. Obě hry je mžn bměnit tak, že každý má 35 klíčků na sbě zapnutých a snaží se získat další d druhých a přidat je ke svým, neb má každý klíčky v ruce a snaží se je zavěsit druhým. Hrajeme sutěživě neb jen vlně a hru zaknčíme za určitu dbu. Cvičenci sedí v kruhu a každý má 2 klíčk y. Jeden pšle klíček druhému a ten se snaží připnut jej na ten první a tak t pkračuje p kruhu, dkud se všichni nezbaví klíčku a nevytvří jeden celek. Pkud je více cvičenců, můžeme psílat z každé strany jeden klíček a vytvří se tak dva celky. Pznámka: Cvičení jsu zaměřená na jemnu mtriku, kmunikaci ve skupině, vzájemnu splupráci.

17 Pr uklidnění: Sed, vlně dýcháme, v každé ruce klíček: Prvádíme stisk pstupně různými prsty prti palci pravé i levé ruky. První má všechny klíčky, druhý mu určuje, kam je má umístit, druhý je pak sundává. První sedí tak, aby se nepíral pěradl židle. Druhý pstupně plží 5 klíčků prvnímu na různá místa zad. První určuje místa, kde jsu. Pznámka: Pustíme relaxační hudbu. Cvičenci zjišťují dlišnu citlivst, různé způsby vnímaní dtyku na různých místech. Oči mhu být zavřené. P určité dbě se cvičenci vyměnění. Psychmtrický cvičební prgram 5 Pivní tácky Cvičenci vytvří dvjice, každá dvjice má jeden tácek. Cvičenci sedí na židli ve vzdálensti 3 metrů. A přihrávají si táckem. Nejdříve pravu ruku, ptm levu ruku, běma rukama. Pznámka: Upzrníme cvičence, aby si přihrávali vždy jen d blasti d ramen níže, aby nedšl k zasažení hlavy, případně čí a přihrávali si přiměřenu sílu.

18 Čára Každý hráč na začátku hry bdrží 5 tácků. Na zem plžíme prvázek (viditelný papír). Psadíme se d vzdálensti 2 ppř. i více metrů d čáry, kde si značíme metu. Z mety dhdíme jeden pivní tácek c nejblíže k čáře. Hráč, kterému se pdaří dpravit nejblíže pivní tácek k čáře, získává všechny statní tácky. Hra knčí tehdy, jakmile některý z hráčů přijde všechny pivní tácky. Vítězí hráč s největším pčtem pivních tácků. Pznámka: Pkud je více cvičenců, je vhdné rzdělit je na 2 skupiny. Hra je zaměřena na dhad vzdálensti. Bčák Cvičenci utvří dvjice. Každý cvičenec uchpí jeden pivní tácek a z určité mety h rzkutálí. Hráč, kterému se dkutálí nejdál, získává jeden bd. Dvjice hrají splu a bdy si sčítají. Vítězí dvjice, která jak první dsáhne předem stanvený pčet bdů. Pznámka: Cvičení je zaměřené pvzbuzvání a sutěživsti. na rzvj jemné mtriky, vzájemnéh

19 Nšení tácků Cvičenci vytvří dvjice. Jeden z dvjice předpaží a druhý mu na ně naskládá něklik pivních tácků. Úklem cvičenců je phybvat se v určeném prstru. Při únavě spustí ruce vlně vedle těla a vnímá pcit uvlnění. Cvičenci se snaží phybvat pažemi, aniž přitm pivní tácky spadnu. Pznámka: Cvičením se rzvíjí jemná mtrika, tvřivst a dchází k aktivaci svalstva hrních knčetin. Slepý pkladník Cvičenci sedí v kruhu a mají zavřené či. Veducí hry jim pšle p kruhu něklik mincí. Cvičenci musí dtekem zjistit hdntu jedntlivých mincí. Pšleme i jiné mince úklem cvičenců je sčítat mince a výsledek smějí samzřejmě říci nahlas až teprve tehdy, když se všechny mince pět vrátí k veducímu hry, který vydá pk yn k tevření čí. Veducí hry může pdstrčit minci cizíh státu. Hra je těžší, čím je pdbnější pvrch pužitých předmětů. Pznámka: Na začátku hry psíláme větší mince, a ty, c jdu nejsnadněji rzlišit. Je vhdné psílat tyt mince ze všech stran. Aby cvičenci zbytečně dluh nečekali, než se k nim mince dstanu. Hra je zaměřena na jemnu mtriku. Neměla by příliš dluh trvat, aby neklesl zájem cvičenců. Každému nemusí být příjemné dluh setrvat se zavřenýma čima.

20 Relaxace Cvičenci si vytvří dvjice, každá má jeden masážní míček. Pkusí se c nejlépe masírvat míčkem svéh suseda ve dvjici. Začneme d krku a ramen, přejdeme na záda kruživé phyby ve směru hdinvých ručiček s jemným tlakem. P určité dbě se dvjice vymění. Pznámka: Cvičení je zaměřen na uvlnění, každý cvičenec řekne svému masírujícímu, c je mu příjemné a c není. Dchází ke sbližvání cvičenců.

21 Cvičební psychmtrický prgram 6 Hry s kelímky V sedě na židli si každý hráč vezme něklik kelímků, plží si je na určitu část těla, např. na předlktí, hlavu a balancuje s nimi. Jakmile cvičení zvládne, prvádí btížnější phyby: braty, chůze vzad, také si cvičenci mhu vyměňvat kelímky vzájemně mezi sebu. Pstavíme kelímek dnem vzhůru a na něj pstavíme další kelímek. cvičení zpakujeme. Pr těžší variantu můžeme prvést s něklika kelímky. Cvičenci si sednu na židli, kelímky plží na bě knčetiny a balancují s nimi sučasně. Na tčený kelímek dnem vzhůru plžíme tenisvý míček a pět balancujeme nejdříve prvádíme ve stji, a ptm v sedě na židli. Každý cvičenec má kelímek a tenisvý míček. Jednu ruku vyhazuje míček a druhu ruku jej chytá d kelímku pd nhu, z kelímku d kelímku apd. Ttéž cvičení se dvěma kelímky sučasně. Dribling míčku pdlžku a chytání d kelímku.

22 Hráči vytvří dvjice a každý má kelímek. Dvjice se psadí naprti sbě: jeden vyhazuje míček ruku a druhý jej chytá d kelímku. Ttéž z kelímku d kelímku, Hází si se dvěma míčky sučasně z kelímku d kelímku, Jeden dbíjí ruku míček pdlžku a druhý jej chytá, Ttéž z kelímku d kelímku, Oba sučasně dbíjí míček pdlžku a sučasně chytají, Jeden míček hdí spdním blukem, druhý míček hrním blukem, Jeden má dva míčky, druhý dva kelímky první hdí ba míčky sučasně, druhý je d bu kelímků chytá. Dvjice se psadí (pstaví) zády k sbě a jak zmrzlináři si předávají zmrzlinu (míček) z kelímku d kelímku, nestřídají přitm ruce. Pznámka: Tat cvičení neprvádíme na čas. Upzrníme cvičence, aby cvik y dělali pmalu.

23 Hn Veducí hry musí před začátkem hry připravit kartičky se jmény zvířat, v nichž se každé zvíře vysk ytuje dvakrát. Každý hráč dstane jednu kartičku. Zapneme hudbu a na pkyn cvičitele hra začne. Pmcí pantmim y se každý snaží najít zvíře stejnéh druhu. Kartičku nesmí nikmu ukázat. Kd najde svji dvjici, sedne si na židli. Pznámka: Rzvíjí se tvřivst, riginalita hráčů, kgnitivní funkce. Meditace Všichni členvé skupiny představují rstliny, které rstu ze semínka, rstu, zrají a uvadají. Na pk yn veducíh hry se např. všichni stčí jakby d semínka a ptm začnu velmi pmalu růst. Jsu čím dál větší. Až rstliny vyrstu, brací se ke slunci, vytahují se a kšatí, dsahují plné zralsti. Pak pzvlna začínají vadnut. Pmalu se sklánějí k zemi. Pznámka: Vhdná je relaxační hudba, dchází k uvlnění napětí v celém těle.

24 3. Senirské hraní Výňatek z článku Funkvá, V., Strará, G., Vejrážkvá, B. (2008) Cvičení pr seniry s verballem Overball je zdravtní dechvý a manipulační míč, který má nekluzavý pvrch a je značně dlný vůči zatížení. Půvdně byl určen pr dechvu terapii dětí, ale pr své univerzální vlastnsti je vhdným prstředkem ke cvičení u všech věkvých kategrií. Lze jej využít při cvičeních vyrvnávacích, kndičních, manipulačních, psilvacích i relaxačních pdle záměru míč nafukujeme méně neb více. Cvičení s verballem je blíbené, tat cvičební pmůcka není nákladná na přízení a je skladná, prt je velmi snadné jí pužít i pr dmácí cvičení. Cvik y s verballem jsu u senirů zaměřeny především jak cvičení psilvací, která zárveň vlivňují i svalvu krdinaci a rvnváhu. Nesnažíme se puze zvýšení svalvé síly neb rzsahu phybu, ale také zlepšvání takvých vlastnstí jak je rychlst a výdrž, zručnst a krdinace phybů, neb rychlé reakce na změny situace. Při těcht cvicích je však důležité dbát na krdinaci s dechem a nižší intenzitu cvičení, aby nedcházel k přílišnému přetěžvání kardivaskulárníh systému! Overball lze pužít také jak pasivní pmůcky, např. pr krekci správnéh sedu pdepřením bederní páteře. Psilvací cvičení s verballem Psilvání prsních svalů stlačváním míče mezi dlaněmi Psilvání adduktrů stehen stlačváním míče mezi kleny Zašlapávání míče d země chdidlem v sedě Sešlapvání míče špičku neb patu V sedě míč sevřený mezi ktník y stlačujeme, při tm prpínáme sučasně bě nhy v klenu Balanční cvičení s verballem Overballu je mžné využít jak varianty cvičení na gymballu, které není pr seniry sam příliš vhdné, nebť u velkéh míče je plcha příliš labilní, btížně se na něj dsedá a také vstává. Overball, který plžíme na židli a psadíme se na něj nám psk ytne pdbnu labilní plchu, můžeme cvičit v sedě a přitm aktivujeme hlubk ý stabilizační systém neb prvádíme cvik y přím zaměřené na zlepšvání rvnváhy a stability. V sedě na míči pdsazujeme pánev V sedě na míči kružíme pánví na jednu a na druhu stranu Vysuváme bky dprava a dleva

25 Prpínáme střídavě jednu a druhu nhu s výdrží Prpínáme střídavě jednu a druhu nhu d rytmu, zrychlujeme Nadzvedneme bě nhy d země a snažíme se c nejdéle vydržet Krdinační cvičení s verballem Mlýnek kulíme míčem mezi rukama na jednu a na druhu stranu Otáčíme míčem v jedné ruce jen pmcí prstů, běma směry Házíme míčem nad sebe a pět chytáme běma rukama Házíme míčem nad sebe, tleskneme a chytneme Házíme míčem nad sebe, pakvaně tleskneme a chytneme Přehazujeme míč z jedné ruk y d druhé Omtáváme míč klem pasu, předáváme z jedné ruk y d druhé. Následně pkračujeme výš klem hrudníku, krku a hlavy a vracíme se zpět k pasu. Něklikrát zpakujeme Omtáváme míč klem ktníku neb klen, předáváme míč z jedné ruky d druhé. Těžší varianta: smičku bkružujeme střídavě levu a pravu nhu Skupinvé hry Skupina sedí v kružku, každý má svůj verball, předáváme verball susedvi p pravé ruce a zárveň bereme ten d suseda p levé ruce. Na pvel se směr pdávání změní Varianty: verball předáváme za zády neb pd nhama Skupina sedí v kružku, máme 2 4 míčů, které se mezi sebu předáváme jen pmcí nhu, míč se nesmí dtknut země Utvříme něklik družstev, jejichž členvé se pstaví za sebe d řady. První člen každéh družstva má míč. Na pvel jej psílá nad hlavu dzadu až k pslednímu v řadě, ten pak vrací míč dpředu pd nhama. Takt míč kluje 3x. Vítězí rychlejší družstv Varianty: míč pdáváme dzadu levu ruku a vracíme zpět d předu pravu ruku dzadu pdáváme míč pmcí ruku, dpředu se vrací jen za pmcí nhu Závdy ve dvjicích: chůze s míčem přeným mezi čely a chůze s míčem přeným mezi zády

26 Využití verballu pr relaxaci Skupinka sedí v kružku, všichni se tčí p směru kruhu tak, aby m ěli susedva záda před sebu. Každý svým verballem kutálí p zádech suseda kružk y pdél páteře, rvné tahy přes celá záda, kružení v blasti beder, masírvání ramen a trapezů z ramen sjíždíme p hrních knčetinách až na ruce. Míčem lehce pklepáváme p celých zádech, střídáme tlak i frekvenci. Každý svým míčem kruživým phybem sám sbě masíruje blast klubů hrních a dlních knčetin. Kutálíme míčem p stehnech a p pažích. Prstvá cvičení pr rzvj jemné mtriky Cvičení jemné mtriky ruk y a prstů je u senirů stejně důležité jak rzvíjení celkvé mtriky. Phyby ruku a manuální dvednsti při zacházení s předměty jsu sučástí každdenních aktivit, a prt je důležité udržet si tyt schpnsti d c nejvyššíh věku. Ve stáří jsu hrní knčetiny čast pstiženy neurlgick ými pruchami (snížení citlivsti, třes), rtpedick ými vadami (klubní defrmity, krarpální tunel, revmatické prblémy) a cévními nemcněními. Tyt prblém y vedu ke zhršvání jemné mtriky a manipulace s předměty, a tím znesnadňují běžné každdenní činnsti, ať už se jedná tevření víčka zubní pasty neb drbné dmácí práce. Prt se snažíme prstvá cvičení pr zlepšení jemné mtrik y zařazvat d každé hdiny cvičení se seniry, a tak udržvat funkční stav ruku a prstů v c nejlepší kvalitě a předcházet negativním prcesům stárnutí, prjevujících se na rukách. Cvičenci sedí na židli, a prvádí jednduchá prstvá cvičení Ťukaná palec jedné ruk y v pzici a s každým prstem si pťukáváme pťukávání každu ruku zvlášť: palec ukazváček, palec prstředníček, palec prsteníček, palec malíček a pakuje, pťukáváme jedenkrát, dvakrát, třikrát. Měníme phyb palec prstředníček, palec ukazváček, prsteníček, palec palec malíček, palec malíček, palec prsteníček, palec prstředníček, palec ukazváček měníme pčet ťuknutí

27 Slíme, pepříme bě ruce dáme d pzice špetka a napdbujeme phyb prstů, jak když křeníme jídl, prvádíme zezačátku zvlášť levu, pak pravu, ptm dhrmady levu i pravu ruku Ťukaná II Pťukávání spjení ruku: spjíme ruce bříšky prstů ťukneme vždy jedenkrát, každým prstem jednu, v přadí palce, ukazváčk y, prstředníčk y prsteníčky, malíčky, palce, atd. dbáme, aby statní prsty zůstaly bříšky spjeny, zvedáme vždy jeden prst mdifikace: ťukáme jedenkrát v přadí palce, ukazváčk y, prstředníčk y, prsteníčk y, malíčky, prsteníčky, prstředníčky, ukazváčk y, palce, ukazváčk y, atd. ťukáme dvakrát, ťukáme třikrát, atp. Rzdělvání prstů spjíme ruce bříšky prstů ddělujeme palce, ptm palce s ukazváčky, dále palce s ukazváčky a prstředníčky, dále palce, ukazváčky, prstředníčky, prsteníčky, ddělíme bě ruce, vracíme zpět ddělujeme palce, ukazváčk y, prstředníčk y, prsteníčk y, dále palce ukazváčk y prstředníčky, atd. bráceně: ddělujeme malíčky, malíčk y s prsteníčky, malíčky, prsteníčky, prstředníčky, malíčky, prsteníčky, prstředníčky ukazváčky

28 Ťukaná III Spjíme ruce dtýkáme se vždy jedním párem prstů: Označení: palec 1, ukazváček 2, prstředníček 3. prsteníček 4, malíček 5: 1,3,5,4,2 Mlýnek prsty jsu rzevřené a spjené, dtýkají se bříšky prstů (dlaně tevřené), tak že pravý ukazváček se dtýká levéh ukazváčku, pravý prsteníček se dtýká pravéh prsteníčku, atd.. pstupně meleme shdnými prsty, aniž bychm rzpjili statní prsty využijeme bu směrů Překládaná pstupně překládáme prsty jedné ruky přes sebe malíček plžíme na prsteníček, dále prsteníček na prstředníček, atd.. pět využijeme ba dva směry. Odtahvaná prsty jsu prpnuté a spjené na jedné ruce nejprve dtáhnu palec, následně palec s ukazváčkem, dále palec a ukazváček a prstředníček, atd. využijeme bu směrů

29 Hra na klavír sedíme u stlu, prsty se pírají desku stlu Ťukáme bříšky prstů desku stlu, všemi dhrmady 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 1, 3, 5, 4, 3 1+3, 2+4,3+5, 2+4, , 2+4 Vše cvičíme pravu, pak levu, ptm běma Kčičí drápy ruka spčívá dlaní na pdlžce pstupně zvedneme jeden prst pkrčíme natáhnemeplžíme, tak aniž by se dlepily statní prsty d pdlžk y Cvičení jsu časvě nenárčná, lze je prvádět jak v dmácím prstředí, tak při rganizvaném cvičení ve skupině. Prt dpručujeme jejich každdenní prcvičvání, ať už v klektivu, neb samstatně. Pužitá literatura: Rslawski, A.: Jak zůstat fit ve stáří. Praha, Cmputer Press ISBN Štilec, M.: Prgram aktivníh stylu živta pr seniry. Praha, Prtál ISBN

30 Přílha č. 4: Intervalvé rzlžení dpvědí žen Níže uvádíme grafy, ve kterých je naznačen, jak dpvídaly ženy u jedntlivých determinant Dtazníku živtní spkjensti. Odpvědi se mhu phybvat v intervalu <7 49>, sa x zbrazuje intervalvé rzlžení, sa y četnst dané dpvědi. Zdraví Řada mžnsti hdncení Finanční situace četnst četnst 6 Řada mžnsti hdncení

31 Vlný čas četnst 6 5 Řada mžnsti hdncení Vztah k vlastním dětem četns 6 Řada hdncení Vlastní sba četnst Řada mžnsti hdncení

32 Přátelé, znám í a příbuzní četnst 6 5 Řada mžnsti hdncení Bydlení četnst 6 5 Řada mžnsti hdncení

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

6 SEKCE POM POM ZKRATKA POM

6 SEKCE POM POM ZKRATKA POM 6 SEKCE POM POM ZKRATKA POM Dva základní kusy pm-pm na sutěžící DISCIPLÍNY: SKUPINY, SÓLOFORMACE POM 6.1 SKUPINY: Pchdvé defilé POM Délka trasy: 100 metrů, šířka minimálně 6 m. Trasa může mít až 4 zatáčky.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Mistrovství České republiky v logických úlohách

Mistrovství České republiky v logických úlohách Mistrvství České republiky v lgických úlhách Blk - Kktejl :5-5: Řešitel Stezky První větší Sendvič Dminvé dlaždice 5 Rzlžené čtverce 6 Dlaždice 7 Klik plí prjdu vedle? 8 Milenci 9 Kulečník Dmin 7x8 Cruxkrs

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty Vitální funkce Tělesná teplta je značení pr přirzenu tepltu danéh rganismu, za kteréh dchází k jeh bvyklému fungvání Hyptermie 35,5-35,9 C Nrmtermie 36-36,9 C Subfebriliezvýšená 37-38 C Hypertermie-hrečka

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA IFMS PLATNÁ OD 01.07.2013 AKTUALIZACE 30.09.2014

INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA IFMS PLATNÁ OD 01.07.2013 AKTUALIZACE 30.09.2014 SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA IFMS PLATNÁ OD 01.07.2013 AKTUALIZACE 30.09.2014 AKTUALIZACE 30.09.2015 2 OBSAH OBSAH... 2 1 Sutěžní sekce / náčiní... 4 2 Účastníci sutěže... 5 3 Věkvé kategrie... 6 4 Sekce batn zkratka

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

1.5.6 Osa úhlu. Předpoklady:

1.5.6 Osa úhlu. Předpoklady: 1.5.6 Osa úhlu Předpklady: 010505 Pedaggická pznámka: Následující příklad je pakvání, které pužívám jak cvičení dhadu. Nechám žáky dhadnut veliksti a při kntrle si pčítají bdy (chyba d 5-3 bdy, d 10-2

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Speedmat pr Windws Šášek Úvdní menu Speedmat 1, Speedmat 2, Speedmat 3, Speedmat 4, Speedmat 5, Inf, Výsledky, Knec Speedmat 1 základní pčetní perace pr 1. stupeň ZŠ Rzsah Pčítání d 20 Pčítání d 50 Pčítání

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

POHYBOVE HRY BEZ NACINI

POHYBOVE HRY BEZ NACINI Masarykva univerzita Fakulta Sprtvnich Studii POHYBOVE HRY BEZ NACINI Seminarni prace 1. rcnik Vypracvala ZS 214/215 Katefina Flsslerva 1. Pavuk a muchy Vek: d 6- ti let Hraci plcha: mezi utcnymi carami

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Analýza hlásky V, čtení slabik a slov, slabiky krátké a dlouhé, skládání slov, popis zvířete

Analýza hlásky V, čtení slabik a slov, slabiky krátké a dlouhé, skládání slov, popis zvířete Předmět: Název práce: Hdinvá dtace: Vzdělávací cíl: Výchvný cíl: Mezipředmět. vztahy: Pznámka: Český jazyk v 1.rčníku ZŠ Veverka 2 vyučvací hdiny Analýza hlásky V, čtení slabik a slv, slabiky krátké a

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Cvičení s virtuálními trenéry

Cvičení s virtuálními trenéry Cvičení s virtuálními trenéry Filip Hanzl hanzlf1@fel.cvut.cz Katedra pčítačvé grafiky a interakce 12.5.2009 XP39VR Cíle (dkud kam) Fyzická cvičení s instruktrem Předvedení cviků Kntrla správnéh prvedení

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Technická analýza svíčkové formace (Candlestick)

Technická analýza svíčkové formace (Candlestick) 21.1.2011 Technická analýza svíčkvé frmac Technická analýza svíčkvé frmace (Candlestick) 14.06.2010 Autr: Ondřej Hartman Sekce: Technická analýza Tisknut článek Svíčkvé frmace mhu být samstatnu vědní disciplínu.

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů :

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů : Přílha č. 1 - Technické pžadavky na přestěhvání DD Černžice 1. Rzsah přestěhvání Přestěhvání Dmva důchdců Černžice zahrnuje přestěhvání 74 104 klientů : až 40 klientů dmva pr seniry, až 64 klientů dmva

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

JAK SE HRAJE RED hráči 5 30 minut

JAK SE HRAJE RED hráči 5 30 minut Pravidla hry JAK SE HRAJE RED Recept na vítězství je snadný: nejlepší kar či nejlepší kmbinace karet! Bude však v dalším hu pkračvat hra dle stejných pravidel? POKUD NA KONCI SVÉHO TAHU NEJSTE VE VEDENÍ

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více