SPOUŠŤ. Občasník 1. českého klubu fotografů amatérů NEKÁZANKA z.s. Obnoven 1999 Březen Číslo 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOUŠŤ. Občasník 1. českého klubu fotografů amatérů NEKÁZANKA z.s. Obnoven 1999 Březen 2015. Číslo 32"

Transkript

1 SPOUŠŤ Občasník 1. českého klubu fotografů amatérů NEKÁZANKA z.s. Obnoven 1999 Březen 2015 Číslo 32-1-

2 Foto: O. Druz Občasník SPOUŠŤ Vydal: 1. ČKFA Nekázanka o.s., březen Redakce: Münzberg Emil Plynární 1517/ Říčany Tel.: ČKFA Nekázanka je podporován firmou Centrum FotoŠkoda. Foto na titulní stránce: L. Beránek Použité fotografie jsou z měsíčních soutěží. -2-

3 Úvodník Po dlouhé době opět vydáváme Spoušť. Mezi autory příspěvků jsou tentokráte pouze P. Vrbová, L. Tesař, V. Vrba a J. Krafnetr. Na to, kolik nás v klubu je, je počet autorů opravdu minimální. Jakoby nikdo neměl co říci, nebo málokomu se chce věnovat chvilku vzácného času na to, aby pomohl vzniknout dalšímu číslu Spouště. Je to náš časopis a děláme jej pro sebe. Jakoby nebylo o čem psát. Nejsou snad aktuální fotografické výstavy či jiné události, o kterých se můžete podělit s ostatními. Ne všichni stihnou vše, ale rádi si o tom přečtou. To jsou třeba i výstavy F. Malotína, o kterých píšou P. Vrbová a L. Tesař. Výstavu o P. Koblicovi jsme viděli skoro všichni, ale stejně je zajímavé si o ní přečíst od spoluautorky výstavy P. Vrbové. Poněkud starší výstavu popisuje J. Krafnetr, a v jeho textu lze najít mnoho zajímavého. O vloni skončeném ročníku MO Nekázanka referuje V. Vrba. A představuje se naše nová členka O. Druz. Snad se nám podaří vydat letos ještě jednu Spoušť. Snad se najde i někdo jiný, kdo nebude litovat svého času a přispěje. E. Münzberg Slovo předsedy Do roku 2015 vstupujeme již jako spolek. Občanská sdružení již dle nového občanského zákoníku neexistují a tak se náš oficiální název trochu změnil na 1. český klub fotografů amatérů Nekázanka z.s. (z.s. jako zapsaný spolek) Předpokládám, že na činnost klubu tato změna nebude mít zásadní vliv. Musíme ještě požádat o registraci Stanov u Rejstříkového soudu. O to se pokusím v dohledné době. O tom co se událo v loňském roce všichni víte a je to shrnuto ve zprávě z Valné hromady níže. Ukazuje se, že přestěhování do nových prostor bylo docela výhodné. Klubovna, ve které se scházíme nám vyhovuje, doprava není nijak složitá a nesmíme zapomenout na finanční stránku. Šetříme nezanedbatelnou částku ročně. Koncem minulého roku jsme také uzavřeli další ročník měsíčních soutěží. O soutěž se vzorně stará L. Tesař a zde je vyhodnocení nejlepších a nejpilnějších autorů: 1. F. Malotín 72 bodů 2. E. Cimburková 67 bodů 3. J. Joch 61 bodů 4. V. Vrba 52 bodů 5. V. Dluhoš 48 bodů 6. F. Pudil 33 bodů Aktuální zpráva:poslední ročník emo jsme vyhráli. E. Münzberg Foto: F. Malotín - 3 -

4 Rok 2014 Vstupujeme do 126. roku existence našeho klubu. Po několika letech se náš status změní. Přestali jsem býti občanské sdružení a jsme zapsaný spolek. Kromě nového loga to s sebou přináší i změnu stanov. Pokud je dnes odsouhlasíme, tak je zašlu na MV k registraci. Jinak by to na naší činnost nemělo mít vliv. V loňském roce k nám přišlo několik nových členů a doufám, že tento trend bude pokračovat i v roce letošním. V roce 2014 jsme uspořádali výstavu v Kolovratech a v MO Nekázanka jsme skončili na místě třetím. Bohužel jsme opět neuspěli ve Svitavách. O emo jsem se již zmiňoval minule a stále není žádná nová zpráva od pořadatelů. Uskutečnila se jedna fotografická vycházka a P. Neugebauer nás seznámil se studiem fotografie na Opavské univerzitě. V loňském roce jsme také vydali pouze jednu Spoušť a pravidelně proběhla měsíční soutěž. V novém působišti jsme se již zabydleli a až na jednu kalamitu je doprava do Kyjí poměrně spolehlivá. Trochu mě mrzí, že ač máme na schůzky vyhrazeny 3 hodiny, odchází velká část členů dříve a tak nám vyhrazený čas ani nevyužíváme. V roce letošním bychom se měli pokusit vydat alespoň 2 čísla Spouště, uskutečnit zase nějakou fotovycházku a uspořádat několik fotografických přednášek. Přeji vám do nového roku mnoho fotografických úspěchů. E. Münzberg Foto: V. Vrba - 4 -

5 Vyhodnocení mapového okruhu NEKÁZANKA Dne jsme se já a kolega E. Vejvoda zúčastnili vyhodnocení našeho mapového okruhu v Litomyšli. Jeli jsme společně se členy fotoklubu KFA. Namísto jsme dorazili před polednem, takže bylo ještě dost času na procházku městem. Samotné vyhodnocení proběhlo v internátu zdravotní školy, v příjemném a přátelském prostředí, pouze tři kluby se z různých důvodů nemohly zúčastnit. Na improvizované výstavě byly k vidění nejen vítězné fotografie, ale i ty, v jejichž hodnocení byly největší rozdíly. Po zahájení následovalo předávání ocenění, potom byla volná diskuze spojená s pohoštěním. Náš klub dopadl poměrně dobře, skončil těsně - o jedno umístění, na třetím místě. Pořadí fotoklubů: souč. umístění souč. bodů 1. Fotoklub Karlovy Vary Fotoklub 1840 Litomyšl ČFKA Nekázanka FOS Sokolov TeriFoto Sokola Písek Foto Krumlov KFA Praha Fotoklub Domažlice Fotoklub MěKS Klatovy K-91 Košice Fotoklub Olomouc Fotoklub Český Krumlov Součet bodů se přepočítává na umístění v souboru, aby se předešlo taktizování s bodovým hodnocením. Naši členové se v pořadí autorů umístili takto: 16. P. Vrbová Jirka ve městě 31. F. Malotín Prostá krása 31. F. Malotín Z pralesa 35. F. Pudil Podzim 35. V. Vrba Cesta světla 65. J. Joch Mozaika moderní doby 65. J. Kříž F.R.Čech 83. I. Helmová Klárov 91. D. Čadková Poslední stopa 91. J. Kříž Prof. Koukolík 105. P.Vrbová Sněžení 121. L. Tesař Gabriela 121. L. Tesař Zuzana 188. F. Pudil Pohled 201. E. Münzberg Jazz live a,b,c Doufám, že při hodnocení 54. ročníku, které proběhne v Domažlicích, budeme stejně spokojeni. Text i foto: V. Vrba Foto: P. Vrbová, Jirka ve městě - 5 -

6 Neobyčejný člověk František Malotín Patnáctého listopadu loňského roku oslavil náš kolega František Malotín 85 let. Měl by rozdávat rady, jak si zachovat takový elán a svěžest, jaké má on. Nejen zdravým životním stylem a praktikováním jógy, ale velký podíl má jistě jeho celoživotní činorodost a pracovitost a věřme, že také láska k fotografii. František byl a je pojem v hudebním světě. Řadu let působil jako první flétnista v orchestru Československého rozhlasu. Ve svém čtyřicetiletém úspěšném pedagogickém působení na hudební škole ve Voršilské ulici a na Pražské konservatoři vychoval řadu žáků, z nichž mnozí dosahují mezinárodních úspěchů. Nejen to, navrhoval a vyráběl pro sebe, své kolegy a žáky hlavice fléten i celé nástroje. Je autorem třídílné školy hry na flétnu, od začátečnické školy První doteky až po Probuzení k dokonalosti. K jeho životnímu jubileu uspořádala 13. prosince Pražská konzervatoř ve svém komorním sále v malostranském Pálffyovském paláci gratulační koncert. Byl velkým zážitkem nejen pro přítomné hudebníky, ale také pro nás několik, kteří jsme se z našeho klubu koncertu zúčastnili. Podobný koncert konzervatoř Františkovi uspořádala již před pěti léty. Tehdy hráli Františkovi žáci, nyní žáci jeho žáků. První půlka večera byla věnována mladším účinkujícím od žákyň základních uměleckých škol po konzervatoristky, druhá část pak vyzrálým interpretům. S koncertem byla, podobně jako před pěti roky, spojena krásná výstava Františkových fotografií. Členem našeho klubu se František stal v roce Víme, že jeho legitimace měla č. 0166, protože se zachoval příslušný kartotéční lístek i s jeho tehdejší podobenkou. Život profesionálního hudebníka se však nedal trvale skloubit s fotografickou vášní, proto se k intenzivnímu fotografování a do klubu vrátil až po téměř čtyřicetileté přestávce. V naší sbírce uložené v Národním archivu má z obou období 56 fotografií. Dlužno ovšem říci, že jsou mezi nimi duplikáty, takže různých záběrů je o něco méně. Tématem je příroda - krajina, flóra a fauna - František téměř nic jiného dodnes nefotografuje. Netěká jako jiní a dobře dělá, jeho fotografie jsou úžasné. Přejeme nedávnému jubilantovi, aby si i nadále zachoval svěží mysl a pevné zdraví, nám zachoval přízeň a těšíme se na příští gratulační koncert. Uteče to jako voda. Text i foto: Pavla Vrbová - 6 -

7 Přemysl Koblic v Národním technickém muzeu. Legendární postava české meziválečné fotografie, Přemysl Koblic, neúnavný experimentátor v oblasti fotografické chemie a techniky s vynikajícím fotografickým viděním a nápady, se téměř šedesát let po své smrti konečně dočkal velké samostatné výstavy. Narodil se roku 1892 v tehdy ještě samostatném městě Královské Vinohrady. Vzděláním byl chemik, podobně jako jeho otec Josef a bratr Odolen. Koblicova vysokoškolská studia přerušila světová válka, kterou zčásti strávil na frontě ve Slovinsku. Diplom inženýra chemie získal až v roce 1919, nejprve působil jako asistent na České vysoké škole technické a od roku 1921 do března Koblic byl fenoménem fotografie podle vlastních vzpomínek posedlý od dětství, s vlastním fotografováním ale začal poměrně pozdě, až v 17 letech. V nejstarším období jeho tvorba příliš nevybočovala z dobových amatérských zvyklostí, krajinářské fotografii apod. Za zmínku také stojí záběry související s aktivitami vinohradského sokola, jehož řádným členem byl od roku Sport hrál ve jeho životě důležitou roli, jak ostatně plyne z četných snímků. Během pobytu na frontě se mu podařilo uplatnit se jako fotograf. V bojových podmínkách musel pochopitelně často improvizovat a experimentovat, s čímž ostatně začal již v době středoškolských studií. V roce 1923 vstoupil do Českého klubu fotografů amatérů a zůstal našemu klubu věrný více jak 20 let. ČKFA nebyl ale jediný fotoklub, jehož byl Koblic členem. Ještě předtím byl členem Klubu fotografů amatérů na Královských Vinohradech, ve třicátých letech spoluzaložil také fotoklub na Žižkově, ve Vršovicích či fotografický odbor v Klubu československých turistů. Všestranný Koblic zanechal svou stopu i v historii amatérské kinematografie. V roce 1932 inicioval založení nejstaršího československého kinoamatérského sdružení - Pathé klubu a byl v něm několik let činovníkem, po roce 1945 byl členem Klubu foto a kino amatérů ve Vršovicích. V klubech vedl fotografické kurzy a přednášel. Měl spisovatelský talent a pilně ho využíval. Uveřejnil ohromující množství článků a článečků o svých fotochemických experimentech a experimentech s fotografickou technikou. Koblic, který byl průkopníkem a propagátorem živé fotografie zachycující všední život na ulicích, se tomuto tématu věnoval nejen ve vlastní tvorbě, ale i z hlediska používané techniky a také teoreticky. Ve třicátých letech vydal kromě několika tímto směrem orientovaných článků i tři příručky, Žánr - fotografie výjevů (1931), Fotografování v plenéru (1937) a Zvětšování (1938). Pro svou potřebu zkonstruoval jednoduché fotopřístroje, kterým říkal Daxl či Fotodaxl. Kromě toho spolupracoval s výrobci fotoaparátů a zvětšovacích přístrojů, především s Václavem Kolářem v Modřanech a s Vladimírem Klazarem v Nuslích. Po druhé světové válce podle jeho návrhu vyráběla firma Jindřicha Švece Vršofot širokoúhlý přístroj s velkou hloubkou ostrosti - Epifoku. Známá též byla jeho Pohotovka - fotoaparát, který si mohl každý amatér vyrobit sám. Nezapomínejme, že Koblic žil v době, kdy se stále vyvíjely a zdokonalovaly fotografické postupy a technika. Přestože mnohé Koblicovy chemické postupy a experimenty nemají již dnes praktický význam, jeho objevy sloužily amatérům řadu let, oblíbená byla například jeho vývojka Pextral. Přemysl Koblic, který zemřel v roce 1955, zůstal ve fotoamatérských kruzích v povědomí spíše jako chemik a technik. Nadčasovým přínosem pro moderní českou fotografii však zůstává jeho fotografická tvorba. Nebyla jí však věnována taková pozornost jako u jiných jeho vrstevníků, - 7 -

8 například u Jana Lauschmanna, možná také díky tomu, že se po většinu svého života nevěnoval tomu, co se v jeho době rozumělo uměleckou fotografií. Znalost Koblicova fotografického díla byla značně kusá i díky tomu, že jeho tvorba v jednotlivých významných fotografických sbírkách byla zastoupena řádově pouze v desítkách kusů a rozsah pozůstalosti, která se dnes nachází v Národním technickém muzeu, nebyl obecně znám. Pracovníkům archivu NTM se v roce 2012 podařilo získat tříletý grant, díky kterému bylo možné přistoupit ke zpracování Koblicovy pozůstalosti. Její rozsah je ohromující, tvoří ji přes 9000 negativů a 4000 pozitivů. Výstupem grantu je mj. současná výstava v NTM nazvaná Přemysl Koblic - legendární postava české amatérské fotografie ( ). Náš klub zapůjčil na výstavu na dobu jednoho měsíce studijní fotografické album, které v roce 1943 sestavil právě Přemysl Koblic. Členové klubu byli v lednu tr. pozváni na výstavu, kterou jsme je provedly společně s pracovnicí archivu NTM Romanou Kmochovou, se kterou jsme se podílely na zpracování Koblicovy pozůstalosti, přípravě výstavy a na publikaci, která detailně pojednává o Koblicově životě, jeho hlavních fotografických zájmech, fotochemických experimentech a technických vynálezech a vylepšeních. Nezanedbatelné místo v knize, podobně jako na výstavě, zaujímá také pražská tematika, neboť Koblicovy fotografie Prahy získaly s odstupem značnou dokumentární hodnotu. Kniha vyjde v nejbližší době a bude možné ji zakoupit v prodejně Národního technického muzea. Pavla Vrbová, foto: L. Tesař Foto: F. Malotín - 8 -

9 Vernisáž výstavy v Infocentru Kolovraty dne V knihovně v Kolovratech, zahájil náš předseda klubovou výstavu. Knihovna v Kolovratech, má velmi zajímavě řešený interiér. Fotografie jsou na stojanech, ale i zavěšeny ve volném prostoru. Fotografky a fotografové našeho klubu nabídli divákům své práce. Je to výstava klubová, náměty jsou různé. Autorka nebo autor, se prezentuje jedním panelem, na kterém jsou tři fotografie. Na úvod zahrál, velice krásně, soubor Gaudium. Výstava se líbila i nejmladším hostům vernisáže. Do další výstavy hodně nových fotek a Dobré světlo. Text a foto L.Tesař Foto: M. Féneš - 9 -

10 Sbírka námořního kapitána Když jsem počátkem roku 2006 nastoupil do Galerie Rudolfinum, první výstava, která tam byla, pocházela z Brna. Tam našli ve svých depozitářích pozůstalost po rodákovi, který sloužil v rakouském námořnictvu, když fotografie právě vznikala. On sám nefotil, ale jeho cesty vedly přes japonské přístavy. V nich kupoval talbotypie od živnostníků, kteří nové médium využívali. Pan Talbot ohlásil objev negativu v roce 1841 a mokrý proces vládl až do roku 1873, kdy přišly na svět suché desky. V té době nastoupila dynastie Meidži, která se rozhodla "otevřít Japonsko světu". Říše Vycházejícího slunce přebírala i další nejmodernější technologie, hlavně válečné. Vznikal tím japonský imperialismus, který se také naučili od Evropy. Sousední "říši středu" čekaly těžké časy. Na těch obrázcích vidíme parky, prosté lidi a krajiny. Zajímavé jsou pokusy o ruční kolorování. Vybarvení obrázků je částečné. Například zeleň vegetace a ne už pleťovka postav. Talbotypie je "mokrý proces". Musí se kopírovat zamokra, a když negativ uschne, je na vyhození. Jde tedy o "limitované edice". Pozitivy také snášejí světlo jen v omezeném množství, proto bylo možné jít na tuto výstavu dvakrát. Byla rozdělena na půlky, kvůli omezené trvanlivosti pozitivů. Tuto nevýhodu albuminových emulzí odstranilo až kolodium. S ním pak nastoupily skleněné desky. V katalogu výstavy jsou ovšem obrázky kvalitní, jak se sluší na velkoformátový kontakt. Ten katalog prodávali za 1000,- Kč. V artotéce Městské knihovny si jej můžete vypůjčit. Hlubotiskové reprodukce na křídě jsou velmi trvanlivé a mají bohatou škálou šedé. Když šel námořník C&K kapitán do penze, věnoval svou sbírku galerii rodného Brna. Tam ležela do roku 2004 v depozitáři. Kolik takových překvapení tam ještě na své objevení čeká? Když ji odborní pracovníci vyhodnotili, vznikla putovní výstava. Fotografickou velmocí se Japonsko stalo až po druhé světové válce. Zato pak do dějin fotografe přispělo významně, zejména asférickými čočkami multicoatingem apod. Například na rozdíl od Kodaku, vyvíjela Fuji modernější negativy i po nástupu digitálu. V současnosti vyrábí oboje. Dnes by pan kapitán také sbíral oboje. Jan Krafnetr Foto: M. Kratochvíl

11 Vernisáž výstavy Františka MALOTÍNA v11 hodin dopoledne v kostele sborový dům Milíče z Kroměříže na Donovalské lici, byla zahájena výstava našeho kolegy Františka Malotína. Prostor i osvětlení je velmi pěkné, a dává vyniknout vystaveným fotografiím. Po úvodním projevu zahrál flétnový soubor konzervatoristek Gaudium. Za své vystoupení dostaly dívky nejen květiny, ale i jedničku od pana profesora - s hvězdičkou! ( foto) Přejeme našemu kolegovi hodně fotek a těšíme se na další výstavu. Dobré světlo. L.Tesař Fotka a příběh Příběh a fotka Tak si večer sedím, z reproduktorů hraje country. Na stole jiskří ve sklence víno, a já se dívám na pár fotek, co mám na stěně pro potěšení. A začnu vzpomínat, jak ta fotka vznikla. To jsem nafotil na Miss horal, to je dcera kamarádky, a Mílu mě představil Vláďa na klubové vernisáži. Lenka, jak přišla fotit s kamarádkou Veronikou. To je modelka z fotopátračky, tahle je z fotoparty. Tahle fotka je z lesoparku, po focení, příjemné posezení v zahradní restauraci. Každá fotka je příběh a každý příběh je fotka. Moc fotek, moc příběhů v roce 2015 kolegyním a kolegům přeje Láďa Tesař Jak Midik vyděsil Markétu, co se stane, když technika stávkuje Markéta je krásná modelka, jak ostatně modelky bývají. Midik je studiový blesk. Byl zakoupen na Aukru, za pětikilo, protože byl nefunkční. Svěřením do odborných rukou kamaráda elektronika Jirky, nastaly dvě možnosti. Jirka mu domluví a Midik bude fungova, což by za tu cenu, byl dobrý nákup.v opačném případě získám hromadu součástek. Jirka mu domluvil, Midik fungoval jen malým omezením, protože potřebnou součástku se nepodařilo sehnat. Fotil jsem Markétu, když místo záblesku se kolem výbojky objevily čmoudíky, jejichž vůně rozhodně nepřipomínala výrobek firmy na parfémy. Jirka je optimista a je přesvědčen, že Midikovi domluví. Jirka Midikovi omluvil, našel závadu a Midik nevyrábí čmoudíky, ale dělá to, na co je vyroben. Blýská na modelky. Opět člověk zvítězil nad hmotou! L.Tesař

12 Veletrh kosmetiky Letňany. V pátek a v soboru jsem byl na veletrhu v Letňanech. Nebudu vám tady psát o nových trendech v líčení nebo účesech. Tak jsem se díval, čím kdo kolem mola fotí. Bylo tam pár reportérů, samozřejmě zrcadlovky. Ale překvapivě několik mladých dívek, z doprovodu soutěžících, bylo vybaveno slušnými zrcadlovkami. Ostatní fotili mobily nebo tablety. Najednou jsem si uvědomil, že nikdo nefotí malými kompakty. Čest této sorty zachránila jedna dáma a jeden mladík v sobotu, kteří malý kompakt měli. Že by nám mobil zlikvidoval jeden druh fotoaparátu? Text i foto L.Tesař Představuje se Olga Druz Nepovažuji sebe za vynikajícího fotografa. Ale dělám to, co mám ráda, to, co mi dává možnost se dívat na svět a na život v něm z různých úhlů. A to doslova i obrazně. Pro mě fotografování je jedním ze způsobů seberealizace. Fotografie jsou součástí mojí osobnosti, v nich žijí moje nálady a moje myšlenky. Foto: O. Druz

13 Foto: V. Dluhoš Foto: E. Cimburková

14 Foto: F. Pudil Foto: M. Haškovec

15 Přehled termínů schůzek v roce Měsíční soutěž Měsíční soutěž Měsíční soutěž Měsíční soutěž Měsíční soutěž Měsíční soutěž Měsíční soutěž Program bude postupně upřesňován dle zájmu a potřeby. Foto: J. Joch

16 Foto: J. Kříž

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

HLUCKÉ. noviny. www.mestohluk.cz. Hlucké noviny 1 DUBEN - KVĚTEN 2010. Vydává Městský úřad Hluk Cena 15 Kč. O čem si také můžete přečíst...

HLUCKÉ. noviny. www.mestohluk.cz. Hlucké noviny 1 DUBEN - KVĚTEN 2010. Vydává Městský úřad Hluk Cena 15 Kč. O čem si také můžete přečíst... HLUCKÉ Hlucké noviny 1 noviny číslo 2/2010 DUBEN - KVĚTEN 2010 Vydává Městský úřad Hluk Cena 15 Kč Děti ze souboru Hluboček takto pózovaly v lázeňském parku v Ostrožské Nové Vsi před svým úspěšným vystoupením

Více

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb DVOUMĚSÍČNÍK 39 číslo Slovo na úvod VIII. ročník červenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel 2/2012 Kongresové centrum bilancuje 4 Rok 2011 v útulku 19 Talent designu 2011 21 staré fotky Vážení

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE 4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své dojmy z kongresu FISAE. Kongres probíhal od středy 23. 8. 2006 do neděle 27. 8. 2006 v malebném městečku NYON, které leží

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Co seminář nabídne? Především možnost odborných konzultací se špičkovými profesionály, kterými lektoři akademie ve svých oborech bezesporu

Co seminář nabídne? Především možnost odborných konzultací se špičkovými profesionály, kterými lektoři akademie ve svých oborech bezesporu 7 červenec 2013 ROČNÍK XXIV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Největší francouzský kulturní projekt v Česku se blíží k jubileu FČA číslo 19! Novinka akademie? Jedna, ale podle mě významná.

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

všichni za Hlučínsko

všichni za Hlučínsko Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko Jedeme v tom spolu... CESTOVNÍ RUCH: POZNEJTE KRÁSY HLUČÍNSKA- NEJSPECIFIČTĚJŠÍHO REGIONU REPUBLIKY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: V JEDNOTĚ JE SÍLA, SHODUJÍ SE MÍSTNÍ STAROSTOVÉ

Více

Úspěšný lov rožnovských policistů. ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 4 ROČNÍK XXIII 21. ÚNORA 2013 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč

Úspěšný lov rožnovských policistů. ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 4 ROČNÍK XXIII 21. ÚNORA 2013 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 4 ROČNÍK XXIII 21. ÚNORA 2013 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Rožnov ocenil nejlepší sportovce uplynulého roku strana 2 Sachova studánka patřila snowboardistům strana 6 Divadlo klauniky

Více

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3.

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3. ZRCADLO Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3., říjen 2014 VŠECHNY BARVY DUHY 2014 KLOBOUK DOLŮ! Vyprodané Divadlo Antonína

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více