SPOUŠŤ. Občasník 1. českého klubu fotografů amatérů NEKÁZANKA z.s. Obnoven 1999 Březen Číslo 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOUŠŤ. Občasník 1. českého klubu fotografů amatérů NEKÁZANKA z.s. Obnoven 1999 Březen 2015. Číslo 32"

Transkript

1 SPOUŠŤ Občasník 1. českého klubu fotografů amatérů NEKÁZANKA z.s. Obnoven 1999 Březen 2015 Číslo 32-1-

2 Foto: O. Druz Občasník SPOUŠŤ Vydal: 1. ČKFA Nekázanka o.s., březen Redakce: Münzberg Emil Plynární 1517/ Říčany Tel.: ČKFA Nekázanka je podporován firmou Centrum FotoŠkoda. Foto na titulní stránce: L. Beránek Použité fotografie jsou z měsíčních soutěží. -2-

3 Úvodník Po dlouhé době opět vydáváme Spoušť. Mezi autory příspěvků jsou tentokráte pouze P. Vrbová, L. Tesař, V. Vrba a J. Krafnetr. Na to, kolik nás v klubu je, je počet autorů opravdu minimální. Jakoby nikdo neměl co říci, nebo málokomu se chce věnovat chvilku vzácného času na to, aby pomohl vzniknout dalšímu číslu Spouště. Je to náš časopis a děláme jej pro sebe. Jakoby nebylo o čem psát. Nejsou snad aktuální fotografické výstavy či jiné události, o kterých se můžete podělit s ostatními. Ne všichni stihnou vše, ale rádi si o tom přečtou. To jsou třeba i výstavy F. Malotína, o kterých píšou P. Vrbová a L. Tesař. Výstavu o P. Koblicovi jsme viděli skoro všichni, ale stejně je zajímavé si o ní přečíst od spoluautorky výstavy P. Vrbové. Poněkud starší výstavu popisuje J. Krafnetr, a v jeho textu lze najít mnoho zajímavého. O vloni skončeném ročníku MO Nekázanka referuje V. Vrba. A představuje se naše nová členka O. Druz. Snad se nám podaří vydat letos ještě jednu Spoušť. Snad se najde i někdo jiný, kdo nebude litovat svého času a přispěje. E. Münzberg Slovo předsedy Do roku 2015 vstupujeme již jako spolek. Občanská sdružení již dle nového občanského zákoníku neexistují a tak se náš oficiální název trochu změnil na 1. český klub fotografů amatérů Nekázanka z.s. (z.s. jako zapsaný spolek) Předpokládám, že na činnost klubu tato změna nebude mít zásadní vliv. Musíme ještě požádat o registraci Stanov u Rejstříkového soudu. O to se pokusím v dohledné době. O tom co se událo v loňském roce všichni víte a je to shrnuto ve zprávě z Valné hromady níže. Ukazuje se, že přestěhování do nových prostor bylo docela výhodné. Klubovna, ve které se scházíme nám vyhovuje, doprava není nijak složitá a nesmíme zapomenout na finanční stránku. Šetříme nezanedbatelnou částku ročně. Koncem minulého roku jsme také uzavřeli další ročník měsíčních soutěží. O soutěž se vzorně stará L. Tesař a zde je vyhodnocení nejlepších a nejpilnějších autorů: 1. F. Malotín 72 bodů 2. E. Cimburková 67 bodů 3. J. Joch 61 bodů 4. V. Vrba 52 bodů 5. V. Dluhoš 48 bodů 6. F. Pudil 33 bodů Aktuální zpráva:poslední ročník emo jsme vyhráli. E. Münzberg Foto: F. Malotín - 3 -

4 Rok 2014 Vstupujeme do 126. roku existence našeho klubu. Po několika letech se náš status změní. Přestali jsem býti občanské sdružení a jsme zapsaný spolek. Kromě nového loga to s sebou přináší i změnu stanov. Pokud je dnes odsouhlasíme, tak je zašlu na MV k registraci. Jinak by to na naší činnost nemělo mít vliv. V loňském roce k nám přišlo několik nových členů a doufám, že tento trend bude pokračovat i v roce letošním. V roce 2014 jsme uspořádali výstavu v Kolovratech a v MO Nekázanka jsme skončili na místě třetím. Bohužel jsme opět neuspěli ve Svitavách. O emo jsem se již zmiňoval minule a stále není žádná nová zpráva od pořadatelů. Uskutečnila se jedna fotografická vycházka a P. Neugebauer nás seznámil se studiem fotografie na Opavské univerzitě. V loňském roce jsme také vydali pouze jednu Spoušť a pravidelně proběhla měsíční soutěž. V novém působišti jsme se již zabydleli a až na jednu kalamitu je doprava do Kyjí poměrně spolehlivá. Trochu mě mrzí, že ač máme na schůzky vyhrazeny 3 hodiny, odchází velká část členů dříve a tak nám vyhrazený čas ani nevyužíváme. V roce letošním bychom se měli pokusit vydat alespoň 2 čísla Spouště, uskutečnit zase nějakou fotovycházku a uspořádat několik fotografických přednášek. Přeji vám do nového roku mnoho fotografických úspěchů. E. Münzberg Foto: V. Vrba - 4 -

5 Vyhodnocení mapového okruhu NEKÁZANKA Dne jsme se já a kolega E. Vejvoda zúčastnili vyhodnocení našeho mapového okruhu v Litomyšli. Jeli jsme společně se členy fotoklubu KFA. Namísto jsme dorazili před polednem, takže bylo ještě dost času na procházku městem. Samotné vyhodnocení proběhlo v internátu zdravotní školy, v příjemném a přátelském prostředí, pouze tři kluby se z různých důvodů nemohly zúčastnit. Na improvizované výstavě byly k vidění nejen vítězné fotografie, ale i ty, v jejichž hodnocení byly největší rozdíly. Po zahájení následovalo předávání ocenění, potom byla volná diskuze spojená s pohoštěním. Náš klub dopadl poměrně dobře, skončil těsně - o jedno umístění, na třetím místě. Pořadí fotoklubů: souč. umístění souč. bodů 1. Fotoklub Karlovy Vary Fotoklub 1840 Litomyšl ČFKA Nekázanka FOS Sokolov TeriFoto Sokola Písek Foto Krumlov KFA Praha Fotoklub Domažlice Fotoklub MěKS Klatovy K-91 Košice Fotoklub Olomouc Fotoklub Český Krumlov Součet bodů se přepočítává na umístění v souboru, aby se předešlo taktizování s bodovým hodnocením. Naši členové se v pořadí autorů umístili takto: 16. P. Vrbová Jirka ve městě 31. F. Malotín Prostá krása 31. F. Malotín Z pralesa 35. F. Pudil Podzim 35. V. Vrba Cesta světla 65. J. Joch Mozaika moderní doby 65. J. Kříž F.R.Čech 83. I. Helmová Klárov 91. D. Čadková Poslední stopa 91. J. Kříž Prof. Koukolík 105. P.Vrbová Sněžení 121. L. Tesař Gabriela 121. L. Tesař Zuzana 188. F. Pudil Pohled 201. E. Münzberg Jazz live a,b,c Doufám, že při hodnocení 54. ročníku, které proběhne v Domažlicích, budeme stejně spokojeni. Text i foto: V. Vrba Foto: P. Vrbová, Jirka ve městě - 5 -

6 Neobyčejný člověk František Malotín Patnáctého listopadu loňského roku oslavil náš kolega František Malotín 85 let. Měl by rozdávat rady, jak si zachovat takový elán a svěžest, jaké má on. Nejen zdravým životním stylem a praktikováním jógy, ale velký podíl má jistě jeho celoživotní činorodost a pracovitost a věřme, že také láska k fotografii. František byl a je pojem v hudebním světě. Řadu let působil jako první flétnista v orchestru Československého rozhlasu. Ve svém čtyřicetiletém úspěšném pedagogickém působení na hudební škole ve Voršilské ulici a na Pražské konservatoři vychoval řadu žáků, z nichž mnozí dosahují mezinárodních úspěchů. Nejen to, navrhoval a vyráběl pro sebe, své kolegy a žáky hlavice fléten i celé nástroje. Je autorem třídílné školy hry na flétnu, od začátečnické školy První doteky až po Probuzení k dokonalosti. K jeho životnímu jubileu uspořádala 13. prosince Pražská konzervatoř ve svém komorním sále v malostranském Pálffyovském paláci gratulační koncert. Byl velkým zážitkem nejen pro přítomné hudebníky, ale také pro nás několik, kteří jsme se z našeho klubu koncertu zúčastnili. Podobný koncert konzervatoř Františkovi uspořádala již před pěti léty. Tehdy hráli Františkovi žáci, nyní žáci jeho žáků. První půlka večera byla věnována mladším účinkujícím od žákyň základních uměleckých škol po konzervatoristky, druhá část pak vyzrálým interpretům. S koncertem byla, podobně jako před pěti roky, spojena krásná výstava Františkových fotografií. Členem našeho klubu se František stal v roce Víme, že jeho legitimace měla č. 0166, protože se zachoval příslušný kartotéční lístek i s jeho tehdejší podobenkou. Život profesionálního hudebníka se však nedal trvale skloubit s fotografickou vášní, proto se k intenzivnímu fotografování a do klubu vrátil až po téměř čtyřicetileté přestávce. V naší sbírce uložené v Národním archivu má z obou období 56 fotografií. Dlužno ovšem říci, že jsou mezi nimi duplikáty, takže různých záběrů je o něco méně. Tématem je příroda - krajina, flóra a fauna - František téměř nic jiného dodnes nefotografuje. Netěká jako jiní a dobře dělá, jeho fotografie jsou úžasné. Přejeme nedávnému jubilantovi, aby si i nadále zachoval svěží mysl a pevné zdraví, nám zachoval přízeň a těšíme se na příští gratulační koncert. Uteče to jako voda. Text i foto: Pavla Vrbová - 6 -

7 Přemysl Koblic v Národním technickém muzeu. Legendární postava české meziválečné fotografie, Přemysl Koblic, neúnavný experimentátor v oblasti fotografické chemie a techniky s vynikajícím fotografickým viděním a nápady, se téměř šedesát let po své smrti konečně dočkal velké samostatné výstavy. Narodil se roku 1892 v tehdy ještě samostatném městě Královské Vinohrady. Vzděláním byl chemik, podobně jako jeho otec Josef a bratr Odolen. Koblicova vysokoškolská studia přerušila světová válka, kterou zčásti strávil na frontě ve Slovinsku. Diplom inženýra chemie získal až v roce 1919, nejprve působil jako asistent na České vysoké škole technické a od roku 1921 do března Koblic byl fenoménem fotografie podle vlastních vzpomínek posedlý od dětství, s vlastním fotografováním ale začal poměrně pozdě, až v 17 letech. V nejstarším období jeho tvorba příliš nevybočovala z dobových amatérských zvyklostí, krajinářské fotografii apod. Za zmínku také stojí záběry související s aktivitami vinohradského sokola, jehož řádným členem byl od roku Sport hrál ve jeho životě důležitou roli, jak ostatně plyne z četných snímků. Během pobytu na frontě se mu podařilo uplatnit se jako fotograf. V bojových podmínkách musel pochopitelně často improvizovat a experimentovat, s čímž ostatně začal již v době středoškolských studií. V roce 1923 vstoupil do Českého klubu fotografů amatérů a zůstal našemu klubu věrný více jak 20 let. ČKFA nebyl ale jediný fotoklub, jehož byl Koblic členem. Ještě předtím byl členem Klubu fotografů amatérů na Královských Vinohradech, ve třicátých letech spoluzaložil také fotoklub na Žižkově, ve Vršovicích či fotografický odbor v Klubu československých turistů. Všestranný Koblic zanechal svou stopu i v historii amatérské kinematografie. V roce 1932 inicioval založení nejstaršího československého kinoamatérského sdružení - Pathé klubu a byl v něm několik let činovníkem, po roce 1945 byl členem Klubu foto a kino amatérů ve Vršovicích. V klubech vedl fotografické kurzy a přednášel. Měl spisovatelský talent a pilně ho využíval. Uveřejnil ohromující množství článků a článečků o svých fotochemických experimentech a experimentech s fotografickou technikou. Koblic, který byl průkopníkem a propagátorem živé fotografie zachycující všední život na ulicích, se tomuto tématu věnoval nejen ve vlastní tvorbě, ale i z hlediska používané techniky a také teoreticky. Ve třicátých letech vydal kromě několika tímto směrem orientovaných článků i tři příručky, Žánr - fotografie výjevů (1931), Fotografování v plenéru (1937) a Zvětšování (1938). Pro svou potřebu zkonstruoval jednoduché fotopřístroje, kterým říkal Daxl či Fotodaxl. Kromě toho spolupracoval s výrobci fotoaparátů a zvětšovacích přístrojů, především s Václavem Kolářem v Modřanech a s Vladimírem Klazarem v Nuslích. Po druhé světové válce podle jeho návrhu vyráběla firma Jindřicha Švece Vršofot širokoúhlý přístroj s velkou hloubkou ostrosti - Epifoku. Známá též byla jeho Pohotovka - fotoaparát, který si mohl každý amatér vyrobit sám. Nezapomínejme, že Koblic žil v době, kdy se stále vyvíjely a zdokonalovaly fotografické postupy a technika. Přestože mnohé Koblicovy chemické postupy a experimenty nemají již dnes praktický význam, jeho objevy sloužily amatérům řadu let, oblíbená byla například jeho vývojka Pextral. Přemysl Koblic, který zemřel v roce 1955, zůstal ve fotoamatérských kruzích v povědomí spíše jako chemik a technik. Nadčasovým přínosem pro moderní českou fotografii však zůstává jeho fotografická tvorba. Nebyla jí však věnována taková pozornost jako u jiných jeho vrstevníků, - 7 -

8 například u Jana Lauschmanna, možná také díky tomu, že se po většinu svého života nevěnoval tomu, co se v jeho době rozumělo uměleckou fotografií. Znalost Koblicova fotografického díla byla značně kusá i díky tomu, že jeho tvorba v jednotlivých významných fotografických sbírkách byla zastoupena řádově pouze v desítkách kusů a rozsah pozůstalosti, která se dnes nachází v Národním technickém muzeu, nebyl obecně znám. Pracovníkům archivu NTM se v roce 2012 podařilo získat tříletý grant, díky kterému bylo možné přistoupit ke zpracování Koblicovy pozůstalosti. Její rozsah je ohromující, tvoří ji přes 9000 negativů a 4000 pozitivů. Výstupem grantu je mj. současná výstava v NTM nazvaná Přemysl Koblic - legendární postava české amatérské fotografie ( ). Náš klub zapůjčil na výstavu na dobu jednoho měsíce studijní fotografické album, které v roce 1943 sestavil právě Přemysl Koblic. Členové klubu byli v lednu tr. pozváni na výstavu, kterou jsme je provedly společně s pracovnicí archivu NTM Romanou Kmochovou, se kterou jsme se podílely na zpracování Koblicovy pozůstalosti, přípravě výstavy a na publikaci, která detailně pojednává o Koblicově životě, jeho hlavních fotografických zájmech, fotochemických experimentech a technických vynálezech a vylepšeních. Nezanedbatelné místo v knize, podobně jako na výstavě, zaujímá také pražská tematika, neboť Koblicovy fotografie Prahy získaly s odstupem značnou dokumentární hodnotu. Kniha vyjde v nejbližší době a bude možné ji zakoupit v prodejně Národního technického muzea. Pavla Vrbová, foto: L. Tesař Foto: F. Malotín - 8 -

9 Vernisáž výstavy v Infocentru Kolovraty dne V knihovně v Kolovratech, zahájil náš předseda klubovou výstavu. Knihovna v Kolovratech, má velmi zajímavě řešený interiér. Fotografie jsou na stojanech, ale i zavěšeny ve volném prostoru. Fotografky a fotografové našeho klubu nabídli divákům své práce. Je to výstava klubová, náměty jsou různé. Autorka nebo autor, se prezentuje jedním panelem, na kterém jsou tři fotografie. Na úvod zahrál, velice krásně, soubor Gaudium. Výstava se líbila i nejmladším hostům vernisáže. Do další výstavy hodně nových fotek a Dobré světlo. Text a foto L.Tesař Foto: M. Féneš - 9 -

10 Sbírka námořního kapitána Když jsem počátkem roku 2006 nastoupil do Galerie Rudolfinum, první výstava, která tam byla, pocházela z Brna. Tam našli ve svých depozitářích pozůstalost po rodákovi, který sloužil v rakouském námořnictvu, když fotografie právě vznikala. On sám nefotil, ale jeho cesty vedly přes japonské přístavy. V nich kupoval talbotypie od živnostníků, kteří nové médium využívali. Pan Talbot ohlásil objev negativu v roce 1841 a mokrý proces vládl až do roku 1873, kdy přišly na svět suché desky. V té době nastoupila dynastie Meidži, která se rozhodla "otevřít Japonsko světu". Říše Vycházejícího slunce přebírala i další nejmodernější technologie, hlavně válečné. Vznikal tím japonský imperialismus, který se také naučili od Evropy. Sousední "říši středu" čekaly těžké časy. Na těch obrázcích vidíme parky, prosté lidi a krajiny. Zajímavé jsou pokusy o ruční kolorování. Vybarvení obrázků je částečné. Například zeleň vegetace a ne už pleťovka postav. Talbotypie je "mokrý proces". Musí se kopírovat zamokra, a když negativ uschne, je na vyhození. Jde tedy o "limitované edice". Pozitivy také snášejí světlo jen v omezeném množství, proto bylo možné jít na tuto výstavu dvakrát. Byla rozdělena na půlky, kvůli omezené trvanlivosti pozitivů. Tuto nevýhodu albuminových emulzí odstranilo až kolodium. S ním pak nastoupily skleněné desky. V katalogu výstavy jsou ovšem obrázky kvalitní, jak se sluší na velkoformátový kontakt. Ten katalog prodávali za 1000,- Kč. V artotéce Městské knihovny si jej můžete vypůjčit. Hlubotiskové reprodukce na křídě jsou velmi trvanlivé a mají bohatou škálou šedé. Když šel námořník C&K kapitán do penze, věnoval svou sbírku galerii rodného Brna. Tam ležela do roku 2004 v depozitáři. Kolik takových překvapení tam ještě na své objevení čeká? Když ji odborní pracovníci vyhodnotili, vznikla putovní výstava. Fotografickou velmocí se Japonsko stalo až po druhé světové válce. Zato pak do dějin fotografe přispělo významně, zejména asférickými čočkami multicoatingem apod. Například na rozdíl od Kodaku, vyvíjela Fuji modernější negativy i po nástupu digitálu. V současnosti vyrábí oboje. Dnes by pan kapitán také sbíral oboje. Jan Krafnetr Foto: M. Kratochvíl

11 Vernisáž výstavy Františka MALOTÍNA v11 hodin dopoledne v kostele sborový dům Milíče z Kroměříže na Donovalské lici, byla zahájena výstava našeho kolegy Františka Malotína. Prostor i osvětlení je velmi pěkné, a dává vyniknout vystaveným fotografiím. Po úvodním projevu zahrál flétnový soubor konzervatoristek Gaudium. Za své vystoupení dostaly dívky nejen květiny, ale i jedničku od pana profesora - s hvězdičkou! ( foto) Přejeme našemu kolegovi hodně fotek a těšíme se na další výstavu. Dobré světlo. L.Tesař Fotka a příběh Příběh a fotka Tak si večer sedím, z reproduktorů hraje country. Na stole jiskří ve sklence víno, a já se dívám na pár fotek, co mám na stěně pro potěšení. A začnu vzpomínat, jak ta fotka vznikla. To jsem nafotil na Miss horal, to je dcera kamarádky, a Mílu mě představil Vláďa na klubové vernisáži. Lenka, jak přišla fotit s kamarádkou Veronikou. To je modelka z fotopátračky, tahle je z fotoparty. Tahle fotka je z lesoparku, po focení, příjemné posezení v zahradní restauraci. Každá fotka je příběh a každý příběh je fotka. Moc fotek, moc příběhů v roce 2015 kolegyním a kolegům přeje Láďa Tesař Jak Midik vyděsil Markétu, co se stane, když technika stávkuje Markéta je krásná modelka, jak ostatně modelky bývají. Midik je studiový blesk. Byl zakoupen na Aukru, za pětikilo, protože byl nefunkční. Svěřením do odborných rukou kamaráda elektronika Jirky, nastaly dvě možnosti. Jirka mu domluví a Midik bude fungova, což by za tu cenu, byl dobrý nákup.v opačném případě získám hromadu součástek. Jirka mu domluvil, Midik fungoval jen malým omezením, protože potřebnou součástku se nepodařilo sehnat. Fotil jsem Markétu, když místo záblesku se kolem výbojky objevily čmoudíky, jejichž vůně rozhodně nepřipomínala výrobek firmy na parfémy. Jirka je optimista a je přesvědčen, že Midikovi domluví. Jirka Midikovi omluvil, našel závadu a Midik nevyrábí čmoudíky, ale dělá to, na co je vyroben. Blýská na modelky. Opět člověk zvítězil nad hmotou! L.Tesař

12 Veletrh kosmetiky Letňany. V pátek a v soboru jsem byl na veletrhu v Letňanech. Nebudu vám tady psát o nových trendech v líčení nebo účesech. Tak jsem se díval, čím kdo kolem mola fotí. Bylo tam pár reportérů, samozřejmě zrcadlovky. Ale překvapivě několik mladých dívek, z doprovodu soutěžících, bylo vybaveno slušnými zrcadlovkami. Ostatní fotili mobily nebo tablety. Najednou jsem si uvědomil, že nikdo nefotí malými kompakty. Čest této sorty zachránila jedna dáma a jeden mladík v sobotu, kteří malý kompakt měli. Že by nám mobil zlikvidoval jeden druh fotoaparátu? Text i foto L.Tesař Představuje se Olga Druz Nepovažuji sebe za vynikajícího fotografa. Ale dělám to, co mám ráda, to, co mi dává možnost se dívat na svět a na život v něm z různých úhlů. A to doslova i obrazně. Pro mě fotografování je jedním ze způsobů seberealizace. Fotografie jsou součástí mojí osobnosti, v nich žijí moje nálady a moje myšlenky. Foto: O. Druz

13 Foto: V. Dluhoš Foto: E. Cimburková

14 Foto: F. Pudil Foto: M. Haškovec

15 Přehled termínů schůzek v roce Měsíční soutěž Měsíční soutěž Měsíční soutěž Měsíční soutěž Měsíční soutěž Měsíční soutěž Měsíční soutěž Program bude postupně upřesňován dle zájmu a potřeby. Foto: J. Joch

16 Foto: J. Kříž

SPOUŠŤ. Občasník 1. českého klubu fotografů amatérů NEKÁZANKA z.s. Obnoven 1999. Březen 2015. Číslo 32

SPOUŠŤ. Občasník 1. českého klubu fotografů amatérů NEKÁZANKA z.s. Obnoven 1999. Březen 2015. Číslo 32 SPOUŠŤ Občasník 1. českého klubu fotografů amatérů NEKÁZANKA z.s. Březen 2015 Obnoven 1999 Číslo 32 Občasník SPOUŠŤ Vydal: 1. ČKFA Nekázanka o.s., březen 2015 http://nekazanka.hyperlink.cz nekazanka@volny.cz

Více

49. MAPOVÝ OKRUH NEKÁZANKA

49. MAPOVÝ OKRUH NEKÁZANKA 49. MAPOVÝ OKRUH NEKÁZANKA 2010 49. MAPOVÝ OKRUH NEKÁZANKA Milí účastníci mapového okruhu, 9109 - tolik bodů bylo rozdáno ve 49. ročníku MO Nekázanka. Byly pečlivě roztříděny a podrobeny statistickým analýzám.

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek Vyrovná se mobil kvalitou výstupu zrcadlovce? Víta Kovalčíka ze dne 10. 10. 2016. V části TŘETÍ SCÉNA

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Redakční rada magazínu: Radka Chytrová, Natálie Šimková, Klára Šojslová, Kateřina Heřmánková, Miloslav Hána,

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis z jednání Pracovní skupiny Projekty Fotografická soutěž Svatební den

MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis z jednání Pracovní skupiny Projekty Fotografická soutěž Svatební den V Proseči dne 11.12. 2012 MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis z jednání Pracovní skupiny Projekty Fotografická soutěž Svatební den Datum: v úterý 11. 12. 2012 v 16:00 hod. Místo konání: zasedací místnost ubytovna

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu.

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. V měsíci lednu jsme slavnostně zahájili rok 2014 za účastí zástupce CSZS ŘEPY a chutnaly

Více

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž VELEHRAD 2007 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2007 Velehradské Dny lidí dobré vůle už mají svou tradici, a přece je jejich mimořádná atmosféra vždycky

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní Ahoj! Dne 12. 4. 2017 naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní město Holandska, Amsterdam. Rozhodli jsme se vám tady

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Fotografování přírody

Fotografování přírody Fotografování přírody stručná metodika Fotografování přírody je nesmírně rozmanitá disciplína. Může zahrnovat vše od fotografií krajiny, přes zachycení zvířat či rostlin až po drobné detaily. Na následujících

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností

V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností Mikulovská rozvojová s. r.o. tuto velmi povedenou akci pečlivě

Více

Rok 1992 - Příbram - Restaurace U Podařilů NOŢE 92 - I. Česko-Slovenská výstava noţů a chladných zbraní.

Rok 1992 - Příbram - Restaurace U Podařilů NOŢE 92 - I. Česko-Slovenská výstava noţů a chladných zbraní. Výstava NOŽE plnoletá. Pavel Formánek st. Ač se to nezdá, první příbramská výstava NOŢE proběhla před osmnácti lety, takţe letos slaví svoje osmnácté narozeniny. Z malé regionální výstavy se postupně stala

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KRÁL FOTOGRAFIE 2007 Vzdělávací projekt, který pomáhá objevovat fotografické talenty mezi žáky 7.-9. tříd základních škol a víceletých gymnázií

KRÁL FOTOGRAFIE 2007 Vzdělávací projekt, který pomáhá objevovat fotografické talenty mezi žáky 7.-9. tříd základních škol a víceletých gymnázií KRÁL FOTOGRAFIE 2007 Vzdělávací projekt, který pomáhá objevovat fotografické talenty mezi žáky 7.-9. tříd základních škol a víceletých gymnázií Korunovace králů fotografie nejmladší fotografické generace

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA MĚSTO VIMPERK, ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava, pořádá na Kvildě a v okolí ve dnech 5. - 7.6.2015, pod vedením režiséra Jana Svatoše, STUDENTSKÝ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ŠUMAVSKÉ ZÁBLESKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016

Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016 Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016 Ve více než zcela zaplněném sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se v pondělí 25. dubna

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13 Výroční zpráva aktivity

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Propozice k fotografování. Pro rok 2016 / 2017

Propozice k fotografování. Pro rok 2016 / 2017 Propozice k fotografování Pro rok 2016 / 2017 Jmenuji se Eva Zajícová Jsem fotografka, cestuji a fotím po celém světě, kam mě zrovna vítr zavane. Miluji přirozené světlo, uvolněnou atmosféru a upřímné

Více

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot FILOSOFIE fotografie Vybrané pojmy z problematiky Mgr. Roman Sejkot Již staří Řekové před 2500 lety... Filosofie fotografie Filosofie fotografie Philosophia (řec.), láska k moudrosti Philosophus (řec.),

Více

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001 i MICHAL HUVAR K O N C E R T.eu žurnál 001 O cestě za digitalizací... Začnu citáty z tisku, které se v tuzemských novinách objevují už nějaký čas. Nejprve titulky: SPALTE SVO- JE CD, BUDÍČEK PRO DINOSAURY,

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE?

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE? Chcete si zapůjčit Polaroid, anebo jím nechat nafotit Vaši akci? Podívejte se na náš přehled a vyberte si ten pravý typ. Pak už si ho stačí jenom rezervovat. Polaroid je geniálním společníkem: kdekoliv

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Představení tiskových titulů

Představení tiskových titulů Představení tiskových titulů deník MF DNES Deník Mladá fronta DNES jsou nejprodávanější a nejčtenější celostátní seriózní noviny v ČR. Přinášejí nejširší nabídku rubrik a příloh. Cílem listu je podávat

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více