01/14. Jan Hartl. Krásky severu BAGGER 293. Klíč k těžbě drží v rukou stát. Úrodné Podkrušnohoří. To je ale bourák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/14. Jan Hartl. Krásky severu BAGGER 293. Klíč k těžbě drží v rukou stát. Úrodné Podkrušnohoří. To je ale bourák!"

Transkript

1 01/ \ První český lifestylový časopis o energetice \ Čtvrtletník \ Zdarma Jan Hartl Klíč k těžbě drží v rukou stát Krásky severu Úrodné Podkrušnohoří BAGGER 293 To je ale bourák!

2 Uhlí je jako kočka. Záleží na tom, z jaké strany vám přeběhne přes cestu. Uhlí. Připomíná mi kočku. Černou kočku. Nikoliv vzhledem, ale pověstí. Když vám v Česku přeběhne černá kočka přes cestu, znamená to smůlu. Když se to stane ve Skotsku, je to štěstí. Když budete v rumunském Valašsku, záleží na směru: zprava doleva je to smůla, pokud kočka běží zleva doprava, očekávejte štěstí. S pověstí kočky je to stejné jako s pověstí uhlí, záleží na úhlu pohledu, na zemi, ve které žijete, i na době, kterou prožíváte. Když si navíc uvědomíte, že pověst je lepkavá a drží se napříč generacemi, máte před sebou velký úkol, jak vysvětlit okolí, že černá kočka běžící přes cestu je jen pověra. Jak vysvětlit okolí, že spojení uhlí škodí je také jen pověra. Reálný svět kolem nás je směsí emocí i racionálních úvah. Proto v časopise najdete nejen odborné články a rozhovory, ale i emoční fotografie a lidské příběhy. Příběh má na rozdíl od komentářů a úvah jednu zásadní výhodu. Odehrál se. Má začátek a konec, vyklene se. Stejně jako příběh uhlí. Před více než dvěma sty lety napsal geniální skladatel Richard Wagner, že nikdy nespatřil tak krásnou, tak romantickou krajinu, jako je ta na severu Čech, v okolí Teplic. To je počátek příběhu. Dnes jsme v jeho prostředku, nejsme na konci. Sever Čech je zjizvený. Rozjitřený všemi ranami osudu, které ho za dvě stě let postihly. Nebudeme hledat viníka: zda jím byli staří sedláci, kteří zde poprvé těžili uhlí, podnikatelé 19. století, kteří těžbu zásadně rozšířili, nebo minulý režím, těžící s urputností bez ohledu na krajinu. ne r n ra ro a e e b e e ne za a a ec ra. A to je úkol časopisu, který si zrovna prohlížíte. Chceme ukázat, že uhlí, severní Čechy, výroba energie, těžba, horníci, uhelné elektrárny, že to vše, přestože zahalené do tmavého hávu špatné pověsti, není vždy takové, jak se nám jeví. Nic není ani černé, ani bílé. Připomíná mi to legrační fakt, že každý člověk vypráví příběh své rodiny jinak než jeho bratr, otec, matka, babička, strýc a další. Jsou to různé příběhy, přesto je to příběh jeden. Ale který je pravdivý? Chceme Vám proto nabízet různé pohledy na příběh uhlí, těžby a výroby energie, příběhy lidí i příběh krajiny, ve které se uhlí těží, a také na příběh země, která energii z uhlí využívá. Na druhou stranu na uhlí vyrostla průmyslová revoluce a velká část evropské civilizace. A my jsme hrdí, že ho můžeme těžit a využívat. Dnes je rok 2014, máme zde velké doly na uhlí, které dodávají teplo lidem v celé zemi, elektrárny, které vyrábí energii, bez níž bychom dnes nemohli existovat. Uhlí je neštěstí, uhlí je požehnání. Záleží na úhlu pohledu. Čtěte Sedmý proud, pomůžete nám zbavovat se předsudků. Mgr. Marcela C. Olmer, vydavatelka

3 Obsah Tiráž Klíč k těžbě drží v rukou stát, říká Jan Hartl, jehož agentura STEM provedla unikátní sociologické šetření v Horním Jiřetíně. Krásky severu Ústecký kraj modelek ráj! Jak je možné, že tolik krásných žen pochází právě odtud? Uhlí tu bylo, je a bude Rozhovor se spolumajitelem Severní energetcké Janem Dienstlem. Horní Jiřetín mladýma očima Mladí fotografové ze Střední průmyslové školy grafi cké v Praze 1 připravili fotoreportáž s názvem Pod nohama. Koncert přesné a pečlivé práce Jan Sokol přináší fi losofi cký pohled na Elektrárnu Chvaletice. Pelmel V této rubrice se dozvíte, co je nového na severu, v energetice, kam na výlet a co uvařit. Tedy vše podstatné. Dolování historie Odkdy se vlastně na území dnešního Ústeckého kraje těží? A co všechno se ze země v minulosti dolovalo? Ze světa Bagger 293 Největší vozidlo na světě není žádný závodník, ale zato umí těžit uhlí. Fajront Správné noviny končí fejetonem, pracovní týden v dole zase fajrontem. První český lifestylový časopis o energetice Periodicita Čtvrtletí Vydavatel TALK, s.r.o. IČO: Sídlo redakce Ve Střešovičkách 43/ Praha 6 Šéfredaktor PhDr. Petr Dušek Redaktor Martin Rumler Grafi k Marcel Kovář Produkce Eliška Klásková Inzerce Radovan Ježovič Místo vydání Praha Distribuce kusů Evidence MK ČR E 21629

4 Rozhovor Jan Hartl 1951 Vystudoval sociologii, politologii a fi lmovou vědu na UK. V letech působil v Ústavu pro fi lozofi i a sociologii ČSAV. Na jaře 1990 spoluzaložil Středisko empirických výzkumů (STEM), první soukromou sociologickou fi rmu, v níž je dodnes ředitelem. Klíč k těžbě drží v rukou stát Zazvonit u každého domu a bytu, bezpočet telefonátů a pak vyhodnocení. Výsledkem je nebývalé sociologické šetření, ve kterém hlavní roli hrají obyvatelé Horního Jiřetína, městečka ohroženého těžbou hnědého uhlí, a sociologové z agentury STEM, kterým velí Jan Hartl. Fotografie: Archiv Jana Hartla Text: Martin Rumler Grafy: Sociologické šetření Horní Jiřetín

5 Nejhorší na celé situaci je nejistota. Ať už bude řešení jakékoli, je třeba vědět, s čím mohou lidé počítat. 8 Jak dlouho trvá příprava šetření, ve kterém chcete oslovit stovky konkrétních domácností? Záleží na tom, jak složitý a náročný je daný výzkumný projekt. Je nutné si přečíst, co bylo o daném problému napsáno. Zjistit, zda existují starší výzkumy. Je potřeba promluvit osobně s lidmi, kteří do zkoumané problematiky mají vhled, a konfrontovat rozmanité a někdy protikladné názory. Dá se to udělat svižně, ale u průměrného sociologického projektu počítejme zhruba tak týden. A jak dlouho pak trvá zpracování takového průzkumu? Časově náročný může být už sběr dat, a to zejména tehdy, když lidé nechtějí odpovídat, jsou zklamaní, otrávení, nemají důvěru ve smysluplnost a solidnost výzkumné akce. Když to jde dobře, stačí na sběr dat také zhruba tak týden. V Jiřetíně jsme se dotazovali v několika vlnách s různými dotazníky, prováděli jsme došetření, abychom zastihli co nejvíce lidí a měli kompletní obraz. Takové dotazování ve vlnách pak trvá i několik měsíců. Vlastní zpracování shromážděných dat již tak náročné není. Dá se dělat průběžně, máme na to tým odborníků, ustálené procedury, jde v zásadě o dny. Co vás na výsledcích projektu překvapilo? Je něco, co byste sám vypíchl? Očekávali jsme složitou dotazovací situaci. Věděli jsme, že zkoumaná problematika okolo Horního Jiřetína je kontroverzní a nebyli jsme si jisti, zda obyvatelé města přijmou Rozdělení populace města podle názoru na stěhování. 33 % Jasně pro stěhování při dostatečném vyrovnání 34 % Jasně proti stěhování ( Jen přes mou mrtvolu ) výzkumnou akci s porozuměním. Dali jsme si práci s tím, že jsme do hloubky zjišťovali u reprezentantů odlišných stanovisek jejich pohled na věc a snažili se tyto poznatky využít pro následnou tvorbu dotazníků. Překvapilo nás, že naprostá většina obyvatel města na výzkumech spolupracovala ochotně, respondenti byli otevření, potěšilo je, že se někdo o jejich život zajímá. Vypíchl bych poznatek, který zazníval i z protikladných stran: nejhorší na celé situaci je nejistota. Ať už bude řešení jakékoli, je třeba vědět, s čím mohou lidé počítat, aby tomu přizpůsobili své životní plány a životní strategii. Asi devět procent oslovených se odmítlo šetření zúčastnit. Jak svůj postoj zdůvodňovali? To je velmi nízké procento. Nejčastěji lidé mluví o časové zaneprázdněnosti, jde ale spíše o to, že ve výzkumy nemají důvěru, mají pocit, že to k ničemu není, jsou rozmrzelí, stahují se do svého soukromí. Jak byste charakterizoval zásadní odpůrce těžby? Je to jednolitá skupina, nebo velmi rozdílní jednotlivci? Mezi odpůrci nalezneme několik motivů. Nabíledni je hledisko ekologické, ochrana přírody a krajiny, hezké a zdravé prostředí pro život našich dětí. Jiným motivem je obava ze změn a stěhování. Do této kategorie patří zejména starší lidé, které s ohledem na věk či zdravotní stav děsí představa všech možných složitostí, problémů, jednání atp. Konečně třetí skupinou motivů je celková nedůvěra 33 % Nerozhodnutí Představte si, že by stát ve veřejném zájmu rozhodl o pokračování těžby a na základě zákona by se všichni obyvatelé Horního Jiřetína museli přestěhovat. Jak byste přesídlení bral(a) Vy osobně? 55 % Vadilo by mi to, ale nějak bych se s tím vyrovnal(a). 6 % 24 % Byla by to pro mě 15 % katastrofa, osobní tragedie. v poctivost těžební společnosti a orgány státu. Tito lidé mají pochybnosti o potřebě a využití uhlí ze strany státu, často si i myslí, že těžební společnost klame lidi a zásoby uhlí pod Jiřetínem vlastně nejsou či jsou zanedbatelné, jsou tu různá podezření z nepravostí. A jak naopak vnímáte zastánce těžby či lidi ochotné se s těžaři domluvit? Vyslovených zastánců těžby mnoho nenajdeme vzpomínám si třeba na seniora, který se již stěhoval kvůli uhlí vícekrát a vychází z toho, že každý ví, v jakém regionu bydlí, a musí s těžbou počítat. Spíše tu najdeme zastánce dialogu, otevřené a rovné debaty s těžaři a se státem, zastánce rozumného a schůdného kompromisu. Prostě si myslí, že nelze najít uspokojivé řešení, aniž by se o věci solidně jednalo. Třetí skupinou jsou pak ti, kteří vidí nucené vystěhování jako příležitost vydělat peníze. Mimochodem lidé dávají přednost penězům před novým domem na klíč, optimálním řešením je menší domek a slušný doplatek v penězích. Ohledně peněz a vyrovnání se projevuje i nedůvěra a obviňování ze spekulace mezi občany Horního Jiřetína navzájem. Byla by to vítaná šance ke změně bydliště. Moc by mi to nevadilo, jinde může být lépe. Hodnocení situace města a regionu Ti, kteří jsou pro zachování obce, hodnotí situaci příznivě a budoucnost vidí poměrně optimisticky. Zastánci bourání si spíše myslí, že celý region Litvínovska je v agónii a potřeboval by ránu z milosti. Kdo je pro těžbu a kdo proti ní Za zcela zásadní odpůrce těžby se určitě považuje 42 % obyvatel města, dalších 15 % za spíše odpůrce. Polovina obyvatel připouští, že pokud jde o těžbu a majetkové vyrovnání, závisí to na okolnostech. V názoru na stěhování jsou obyvatelé města rozděleni na tři stejně početné tábory: Třetina jsou rozhodní odpůrci přesídlení ( stěhování jen přes mou mrtvolu ), třetina jasní stoupenci stěhování za předpokladu dostatečného fi nančního vyrovnání, třetina jsou nerozhodní. Krajní skupiny se výrazně liší ve svých názorech na motivy těžařů, na jejich jednání, nikoli na hlasité odpůrce těžby. Ty považuje i polovina odpůrců stěhování za vypočítavce. Představte si, že by stát rozhodl o přesídlení a Vy byste přemýšlel(a) o tom, jakou nabídku přijmout. Které z následujících vyrovnání byste si vedle odškodného nejspíše vybral(a)? 43 % Peníze na dům, byt v plné výši 29 % Nový dům, stejně velký jako současný 26 % Menší nový dům a rozdíl v penězích 2 % Větší nový dům, rozdíl bych doplatil Proč nevěří lidé v Jiřetíně příliš tomu, že se dá v případě pokračování těžby převzít německý model a dohodnout se férově a k plné spokojenosti všech stran? To je širší problém souvisí s tím, že lidé nevěří v solidnost státu, v efektivní fungování celé veřejné sféry. Velké investice lidé spojují s korupcí, nedotaženým řešením, nedomyšleným plánováním, chabou profesionalitou. Těžební společnost vidí obdobným způsobem očekávají postranní motivy, neupřímnost, projevuje se obava z manipulace. Pak celkem logicky dají přednost svému osobnímu řešení, než aby se spolehli na výstavbu vzorového Nového Jiřetína. Zažili vaši pracovníci při dotazování nějaké konfliktní situace? Vlastně ani ne. Chtěl bych na tomto místě obyvatelům Horního Jiřetína a Černic ještě jednou poděkovat za porozumění. 9

6 Dá se říci, že teď znáte Horní Jiřetín do hloubky... Jak ho sám vnímáte, co jste se o městě a jeho obyvatelích dozvěděl? Kdybych byl odkázán jen na sdělovací prostředky, měl bych představu zbědovaného poničeného města s utrápeným obyvatelstvem, které žije v nesnesitelných podmínkách. Ve skutečnosti je to ale město pěkné a upravené, umístěné v zeleni na úpatí Krušných hor. Jsou jiřetínští podle vás něčím výjimeční, nebo jsou to typičtí obyvatelé České republiky? Jsou rozmanití, jsou si vědomi složitosti situace, ve které žijí, mnozí se snaží vnímat tuto situaci jako příležitost. Nejsou naštvaní více, než je dnes v naší republice obvyklé. Až na tu složitost situace jsou to typičtí obyvatelé ČR. Mimochodem lidé dávají přednost penězům před novým domem na klíč, optimálním řešením je menší domek a slušný doplatek v penězích. Myslíte si, že by případné vysídlení Horního Jiřetína mohlo proběhnout ke spokojenosti všech stran, jako tomu bylo v obdobných případech třeba v Německu? Označil(a) byste se Vy osobně za zcela zásadního odpůrce prolomení limitů těžby? Lze postavit Nový Jiřetín? Možnost postavit nové, dobře fungující město, které by vyhovovalo většině zájemců, je realistická podle menší části (38 %) obyvatel. Problém by podle většiny lidí nebyl v tom, že by nové město nedostávalo odškodné za těžbu. Některým vadí předpokládaná lokalita (u Lomu), jiní nevěří v možnost přenést město jako organismus se všemi vazbami (např. pokud jde o ekonomiku, podnikání). Kvalita života v Horním Jiřetíně Celkově ji lidé hodnotí příznivě, kromě větší nabídky pracovních příležitostí nic výrazně nechybí. Dobře hodnocený občanský a kulturní život sportovní a kulturní organizace a akce (oddíl moderní gymnastiky, spolek seniorů, divadelní soubor, akce v kulturním domě, na koupališti atd.). Kritika dopravní obslužnosti zrušení zastávky u Chemopetrolu, tudíž cesta autobusem do Mostu vyjde na hodinu. Okolnosti prolomení limitů 9 % Určitě ano 24 % Určitě ne 26 % Spíše ano 41 % Spíše ne 42 % Určitě ano 22 % Určitě ne 15 % Spíše ano 21 % Spíše ne Polovina lidí (51 %) v Horním Jiřetíně si myslí, že město má padnout jen proto, že těžaři chtějí postoupit k ložisku pod chemičkou. Tři pětiny (59 %) lidí sdílejí názor, že o prolomení limitů rozhoduje stát. S městem by měl tedy vyjednávat on, nikoli těžaři. Více než polovina obyvatel města (56 %) považuje za zásadní okolnost pro své rozhodnutí, zda se stěhovat, znalost dlouhodobých záměrů s oblastí po ukončení těžby. Názory na odpůrce bourání se různí Idealisté, nadšenci, kteří se staví proti zvůli státu a těžařů. vs. Vypočítavci, kteří chtějí odporem jen zvýšit svou cenu, a rádi si nechají za jeho ukončení zaplatit. K tomuto názoru na odpůrce bourání se kloní celkem 58 % lidí ( určitě ano 27 %). Těžební jámu přes ochranné pásmo nevidíte ani neslyšíte. Můžete obdivovat barokní památky i solidní bytové a rodinné domy se zahradami. Patrné jsou investice do infrastruktury obce a je poznat, že zastupitelé se o město pečlivě starají. Mezi obyvateli převažují střední vrstvy, bydlení je v průměru nad obvyklým standardem republiky. Problémem není současnost, ale nejistota z budoucnosti. Jako byste byl svědkem provizoria nikoli v té materiální hmatatelné stránce, ale uvnitř, v duši obyvatel. Nejistota představuje životní zátěž. Velká část lidí je totiž přesvědčena o tom, že územní limity nakonec padnou a že to je jen otázka času. A budoucí život si lidé chtějí zařídit, dokud mají dostatek sil. Kdybyste byl těžařem, co byste si z průzkumu odnesl jako hlavní poselství či ponaučení? Je třeba pracovat na obnovení důvěry, odstranit zbytečná podezření a podrazy. To samo o sobě nestačí, ale je to nezbytné východisko. A kdybych byl těžař, tak bych chtěl jasné slovo od státu nejen pro řešení bezprostřední situace, ale se strategickým výhledem do budoucna. V surovinové politice jde o rozhodnutí s dlouhodobým dosahem, spíš než pro nás, tak pro naše děti. A naopak, jakou zprávu byste vypíchl z pohledu odpůrců těžby? To je totéž. Klíč drží v rukou stát a záleží na jeho schopnosti koncepčně rozhodovat. Jaká má být nabídka těžební společnosti? Lidé musí mít důvěru v to, že nebudou ožebračeni. Nejpřijatelnější možností při přesídlení je plná platba za dům (43 %), je to lepší než naturální vyrovnání. Pokud se stěhovat, pak nejlépe neopustit území okresu (66 % lidí). Lze se dohodnout? V celkovém pohledu na to, zda je možné se v případě vysídlení města dohodnout ke spokojenosti všech stran (jako se stalo v Německu), převažuje skepse. V dohodu věří třetina (34 %) lidí. V možnost obecné spokojenosti věří polovina jasných zastánců stěhování a asi šestina kategorických odpůrců. Za katastrofu označila případné vystěhování čtvrtina obyvatel. Strategii jak tomu čelit mají jinou odpůrci těžby (budovat město a oddálit verdikt) a zastánci vyjednávání (co nejdříve jednat). Za kolik? Kupní cenu vlastní nemovitosti odhadují lidé většinou na částku kolem 3 milionů Kč (medián mezi 2,5 a 3 mil. Kč). Náhradu a cenu nové srovnatelné nemovitosti staví lidé podstatně výš medián je něco přes 5 mil. Kč. Cena 4 5 mil. Kč jako vyrovnání připadá většině lidí (59 %) jako férová. Za férové považuje víc než polovina lidí (54 %) i vyrovnání pro nájemníky ve výši 200 tisíc korun. Populace města Počet domácností: 705 Z toho domácností ekonomicky neaktivních: 200 Počet obyvatel: 1900 Počet ekonomicky aktivních: 880 Počet dětí do 15 let: 350 Počet studentů nad 15 let:

7 Severní vítr Krásky severu Jeden známý mi kdysi poradil skvělý tip, jak při procházce s partnerkou pohotově pozorovat všechny kolemjdoucí krásky a neskončit přitom s rozbitým nosem. Prý stačí, když své drahé polovičce vysvětlí, že si rozhýbává krční páteř, jak mu to poradil lékař. Těžko říct, jestli to zabírá, matně si vybavuji, že když mi to říkal, měl zrovna zalepený nos. Každopádně jsou místa, která by podle této logiky musela platit za vynikající fyzioterapeutická centra pro muže. A severočeští muži dobře vědí, že jedním z takových míst je i Ústecký kraj! Fotografie: isifa Text: Petr Dušek Modelka, kam se podíváš Ústí nad Labem vs. Teplice 3 : 3 Severní vítr nemusí být krutý V rubrice Severní vítr se chceme zaměřit na pozoruhodnosti, pikantérie, skryté souvislosti a překvapivá fakta z Ústeckého kraje. Protože naše redakce je ryze chlapská, to první, co jsme uznali za hodné zpracování, byly krásné ženy ze severu. K arolina Kurková, Eva Herzigová, Daniela Peštová či Tereza Maxová to je pouze čtveřice nejznámějších tváří, které se formovaly v kraji pod Krušnými horami. Tyto tváře zná celý svět, dokonce lze říct, že patří k symbolům, kvůli kterým lidem v zahraničí stojí za to zapamatovat si, kde leží Česká republika. Věřte nebo ne, rodná města těchto dam či místa, kde strávily podstatnou část dětství, se přitom nacházejí jen několik desítek kilometrů od sebe. Náhoda nebo podezřelá souvislost? Existuje něco jako severočeská DNA? Má nějaký vliv specifická atmosféra Podkrušnohoří? Redakce Sedmého proudu zpracovala seznam 13 nejvýznamnějších modelek, které pocházejí ze 7 různých měst Ústeckého kraje. Některé z nich, pravda, k modelingu pouze přičichly. Ale komu to vadí, když krásné jsou všechny? V pomyslném žebříčku by se o první místo dělila města Ústí nad Labem a Teplice, která nám dala hned po třech krasavicích. První ústeckou je jedna z nejslavnějších českých modelek Tereza Maxová. Narodila se sice v Pardubicích, vyrostla ovšem právě v Ústí, kde chodila i na základní školu. V současnosti žije střídavě v Praze a Monaku, vzpomínky na severočeské dětství jí však z paměti rozhodně nevymizely. V jednom z rozhovorů například zavzpomínala na dětské radovánky na ústeckém sídlišti. Další dvě modelky už mají Ústí nad Labem přímo v rodných listech. Jde o Lenku Taussigovou, Miss Sympatie, TV diváků a Internetu z roku 2002 a o Petru Kyzlíkovou, Topmodelku nového tisíciletí Redakce Sedmého proudu zpracovala seznam 13 nejvýznamnějších modelek Věřte nebo ne, rodná města těchto dam či místa, kde strávily podstatnou část dětství, se nacházejí jen několik desítek kilometrů od sebe. Eva Herzigová Litvínov Miss Wonderbra, Marilyn Monroe Východu, Calvin Klein, Versace, Hugo Boss, Harper s Bazaar, Elle, Woman, Kleopatra, Vogue, Amica, Playboy. Foto: isifa / MAFRA / Jan Zátorský 12 13

8 Je pozoruhodné, jak snadno lze městům v Ústeckém kraji přiřadit nějaký jasně čitelný symbol. Děčín je například městem basketbalu a kvůli soutoku Labe s Ploučnicí také městem mostů. Stejně tak není žádným tajemstvím, že v Litvínově se hraje hokej už téměř 70 let a v bezprostřední blízkosti se již několik staletí různými způsoby dobývá hnědé uhlí. Basketbal s mosty, hokej s uhlím a... ženské! Tereza Maxová Pardubice (dětství Ústí nad Labem) Vogue, Elle, Marie Claire, Glamour, Dior, Chanel, Prada, Gucci, Yves Saint-Laurent, Ralph Lauren, Karl Lagarfeld, Donna Karan, Hermés, La Perla, Vichy, Orifl ame, L Oréal, Nadace Terezy Maxové dětem. Přestože se z obou staly světoběžnice, pouto k rodnému městu nepřeťaly. Především Lenku lze považovat dokonce za ústeckou patriotku a významnou osobnost lokálního veřejného života. Trojici slavných modelek jsme objevili také v Teplicích. Patří mezi ně Daniela Peštová, společně s Terezou Maxovou jedna Foto: Kai Stuht / Contour by Getty Images / isifa.com z průkopnic českého modelingu v zahraničí. Zhruba v momentě, kdy se Daniela chystala na teplické gymnázium, se v místní porodnici narodily další dvě krásky: nejprve Lucie Králová (Miss ČR 2005) a potom Hana Mašlíková (Miss Silueta 2006 a moderátorka). Zatímco děčínské reálie dobře znají Karolína Kurková a Pavlína Němcová, ty litvínovské mají ve svých subtilních malíčcích zase Eva Herzigová a Iva Frühlingová. Karolína Kurková je stejně jako Tereza Maxová rodačka z Pardubic, která prožila dětství na severu. Karolína v Děčíně vystudovala gymnázium a dodnes tam má rodiče. Lokální patriotismus posiluje hlavně Karolínin otec, bývalý profesionální basketbalista. Druhá kráska z Děčína Pavlína Němcová se pro změnu v Děčíně pouze narodila, vyrostla však v Praze. Eva Herzigová je další českou modelkou, kterou znají po celém světě. Ne nadarmo jí dali v zahraničí přezdívku Marilyn Monroe Východu. Málokdo ovšem ví, že tato dáma pochází ze severočeského Litvínova. Stejné rodiště má i Iva Frühlingová. Ta se ovšem modelingu věnuje pouze příležitostně, veřejnost ji spíše zná jako zpěvačku. Třináctku severočeských krásek doplňují Topmodelka nového tisíciletí 2004 Kateřina Netolická z Mostu, 2. vicemiss ČR 2005 Michaela Štoudková z Chomutova a 2. vicemiss ČR 2001 Andrea Vránová z Roudnice nad Labem. Daniela Peštová Teplice GQ, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour, Elle, Sports Illustrated Swimsuit Issue, L Oréal, Victoria s Secret

9 Karolína Kurková Pardubice (dětství Děčín) Tommy Hilfi ger, Valentino, Louis Vuitton, John Galliano, Chanel, Christian Dior, Hugo Boss, Versace, H&M. Hana Mašlíková Teplice Miss Silueta 2006, moderátorka. Lucie Králová Teplice Miss ČR, Miss Hlas, Miss Sympatie, Miss Talent (2005). Krásky severu nejsou jen v žurnálech Představené ženy však reprezentují pouze modelky, které to dotáhly na titulní strany prestižních módních magazínů. Ulicemi Mostu či Litvínova se dennodenně procházejí tucty jiných krasavic možná ne tak slavných, ale rozhodně půvabných. Poněkud drsné podmínky dané těžkým průmyslem a nerostným bohatstvím se tak v regionu snoubí s něžnou krásou a křehkým půvabem. Ostatně přijeďte se o tom přesvědčit sami! Nepotřebujete rozhýbat krční páteř? Pavlína Němcová Děčín Filmová herečka, producentka, tvář řady zahraničních fi rem. 16

10 Rozhovor Jan Dienstl Uhlí tu bylo, je a bude Spolumajitel Severní energetické Jan Dienstl považuje Čechy za národ koumáků, který brzy přijde na to, jak uhlí co nejlépe využít. Fotografie: Severní energetická Text: Redakce Od okamžiku, kdy se ze skupiny Czech Coal vyčlenila současná firma Severní energetická, už uplynul více než rok. Jak ho hodnotíte? Hlavně se za ten rok změnila spousta věcí kolem nás. Loni na jaře bylo skoro nemyslitelné, aby se s plnou vážností uvažovalo o dalším pokračování těžby za limity v lomu ČSA. Dnes, bohužel i kvůli dramatickému vývoji na Ukrajině, si neumím představit, že by jakýkoliv zodpovědný politik s klidným svědomím tyto obrovské zásoby uhlí jen tak odepsal. Přinášejí nám Čechům nejen konkurenční výhodu v evropském měřítku, ale hlavně znamenají pojistku strategické energetické bezpečnosti pro případ, že by se cokoli stalo s dodávkami ostatních energetických surovin. Co to podle vás znamená pro firmu? Pro firmu a její majitele i zaměstnance to přináší úkol přemýšlet, jak co nejlépe splnit strategický úkol těžby přírodního bohatství a přitom přinést co nejvíce výhod do regionu, ve kterém žijeme. Díky uhlí se Ústecký kraj stal před sto lety vyspělou a bohatou oblastí. Vznikl zde chemický průmysl, energetické zásoby umožnily rozkvět celého českého strojírenství. Bohužel před padesáti lety převážily kvůli nepromyšlené politice vůči lidem a prostředí negativní dopady energetiky. To pak vedlo před pětadvaceti lety k zavedení administrativních limitů těžby. Jenže doba se zase změnila, změnily se ekologické i technické normy, existují úplně jiné, účinnější technologie a dnes už se nikdo nemusí bát, že by se vrátilo znečištění z osmdesátých let. Uhlí bylo, je a zůstává součástí Ústecka i České republiky a my se musíme snažit, aby z něj v budoucnosti měli lidé i stát co nejvíce užitku. Právě proto jsme nabídli státu společný podnik, který by lignit nejen těžil, ale staral se i o spravedlivé dělení výnosů z těžby. Takže by podle vašich plánů přiteklo i více peněz do obcí v okolí lomu? Přesně tak. Z uhlí by profitovala nejen celá Česká republika, která v něm získává stabilní a levný domácí zdroj energie, nezávislý na politických výkyvech v tom či onom koutu světa. 18

11 Rozhovor Profitoval by také český průmysl, který se může podílet na přestavbě starých a stavbě nových ekologických tepláren a elektráren. Své by získal i kraj, který by mohl investovat více peněz do rozvoje infrastruktury včetně silnic a dálnic. A samozřejmě hodně peněz by z těžby získaly také obce, které by je mohly vložit do služeb pro své občany školek, škol, domovů důchodců... Nezanedbatelný přínos by mělo pokračování těžby také pro samotné zaměstnance... Pochopitelně, že ano. Horníkům i dalším zaměstnancům firmy by zůstala dlouhodobá perspektiva. Nevěřím totiž utopickým představám, že by sem po uzavření lomu ČSA z ničeho nic přiběhly houfy cizích investorů, kteří by nabízeli slušná a dobře placená pracovní místa. Tomu může věřit nanejvýš nějaký naivní fantasta. Oddělením bývalé společnosti Litvínovská uhelná od firmy Czech Coal, nákupem elektrárny Chvaletice a přejmenováním firmy na Severní energetickou jste dovršili dlouholetou spolupráci s finančníkem Pavlem Tykačem. Proč k tomu došlo? Sám Pavel Tykač říká, že když se dohodl na dlouhodobých dodávkách uhlí svého Czech Coal pro ČEZ, uzavřel tím jednu úspěšnou kapitolu a rozhodl se do dalších podobných projektů nejít. A prodal nám šedesátiprocentní podíl v dnešní Severní energetické včetně ovládacích akcionářských práv. Cituji jeho slova: snažte se s Tomášem Fohlerem dál sami, je to váš boj. Museli jsme si půjčit spoustu peněz a tou koupí jsme s Tomášem převzali odpovědnost jak za lom ČSA, tak i za další rozvoj těžby v regionu. Co spojení s elektrárnou Chvaletice, nakolik bylo pro vás v uplynulém roce významné? Spojení s chvaletickou elektrárnou dalo našemu podnikání, zaměstnancům a celé firmě nový rozměr. Přineslo těžařům a energetikům jistotu spolehlivých dodávek i odbytu a oběma součástem podniku tolik potřebnou stabilitu. Navíc jsme se díky tomuto spojení stali významným energetickým hráčem, který napomáhá konkurenčnímu prostředí v České republice. I díky nám se cena elektřiny snižuje. To nakonec ocenila dokonce Evropská komise a ne náhodou jsme za to loni dostali od Svazu průmyslu a dopravy ČR ocenění Počin roku za přínos pro rozvoj průmyslu a regionů. 20 Spojení s chvaletickou elektrárnou dalo našemu podnikání, zaměstnancům a celé fi rmě nový rozměr. Přineslo těžařům a energetikům jistotu spolehlivých dodávek i odbytu a oběma součástem podniku tolik potřebnou stabilitu. Hodnotíte tedy uplynulý rok jako úspěšný? Ing. Jan Dienstl 1970 Významný český podnikatel, investor a severočeský patriot. Je spoluvlastníkem skupiny Severní energetická, která se zabývá těžbou hnědého uhlí a výrobou elektřiny. Známý propagátor myšlenky na efektivní a moderní využití domácích nerostných surovin v energetice žije s rodinou v severočeských Třebívlicích. Zde investuje do obnovy tradičního místního vinařství. Narodil se v Ústí nad Labem, kde vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou. Je absolventem ČVUT, fakulty strojního inženýrství. Od roku 1994 podnikal zejména v oblasti fi nančnictví a správy pohledávek. V roce 2011 investoval do těžebního a energetického průmyslu, kde aktivně působí. Je nositelem Řádu Vavřínu Hospodářské komory ČR. Úspěšný může být až v okamžiku, kdy se ukáže, že se právě v něm zrodily první zárodky nového způsobu, jak naše česká společnost uvažuje o uhlí. Někdy mi bývá trochu líto, že se na své vlastní nerostné bohatství zatím neumíme podívat tak pragmaticky jako Němci, kteří sice neustále mluví o zelené energii, ale zároveň staví 12 supermoderních a obřích uhelných elektráren. Nebo s hrdostí jako Poláci, kteří řekli, že jim uhlí v energetice dává nezávislost na Rusku, a proto se ho nikdy nevzdají. My Češi jsme ale národ koumáků a já jsem si jist, že to nepotrvá dlouho a i my přijdeme na to, jak uhlí co nejlépe pro svou potřebu využít. Tak, abychom si nedevastovali prostředí a přitom měli z uhlí v zemi maximum užitku. Je libo třebívlické suché? V Třebívlicích na Litoměřicku vzniká velkolepé zámecké vinařství, a navazuje tak na místní tradici.

12 Fotopříběh Horní Jiřetín mladýma očima Nejistota. To je slovo, které v posledních letech asi nejlépe vystihuje Horní Jiřetín, dvoutisícové městečko na Mostecku, pod kterým leží 280 milionů tun velice kvalitního hnědého uhlí. Místní obyvatelé mají vlastně pořád sbaleno, dvě třetiny z nich počítají s tím, že se do 10 let budou muset stěhovat. Ani tuto jistotu ale nemají, protože žádná vláda zatím nenašla odvahu k tomu, aby defi nitivně rozhodla o limitech na těžbu uhlí. Snad tato smutná, ale zároveň jedinečná atmosféra přilákala pozornost mladých fotografů ze Střední průmyslové školy grafické v Praze 1. Fotoreportáž s názvem Pod nohama vznikla jako seminární práce a zachycuje jak přírodu, tak lidská obydlí. Snímky však především vyprávějí o všudypřítomném strachu z budoucnosti. Fotografie: studenti Střední průmyslové školy grafické Text: Redakce 22

13 Horní Jiřetín v číslech Horní Jiřetín leží na úpatí Krušných hor, 8 kilometrů severně od Mostu a 2 kilometry západně od Litvínova. Podle posledního sčítání obyvatelstva v roce 2011 zde žije lidí. Nedávný průzkum agentury STEM však hovoří o cca 1900 obyvatelích. Ekonomicky aktivní skupinu tvoří jen zhruba dvě pětiny z nich. Je pozoruhodné, že podíl důchodců (36 %) dosahuje téměř podílu zaměstnanců (43 %). Městečko obývá přes 700 domácností. Převážná většina domů byla postavena před rokem

14 Netěžit, zbourat nebo přestěhovat? Nerostné bohatství pod hustě obydlenou zástavbou, to je zcela běžný problém, se kterým se musí vypořádat politici všude ve světě. Nejčastěji přitom mají k dispozici pouze 3 řešení a všechna jsou špatná: nic netěžit, zbourat a těžit, nebo přestěhovat a těžit. Ve Švédsku nyní zkouší 3. možnost a nutno smeknout před jejich odvahou. Budou totiž stěhovat hned středně velké město o duších. Nejsevernější švédská obec Kiruna se přesune kvůli těžbě železné rudy o 3 kilometry. Součástí akce bude i přesun kirunského kostela, který byl vyhlášen nejkrásnější stavbou Švédska. 27

15 Střípky z podkrušnohorské historie První písemná zmínka o Jiřetínu Rozdělení na Horní a Dolní Jiřetín Morová epidemie Železniční dráha Císař František Josef I. povyšuje Horní Jiřetín na město 28 29

16 Rozhovor Jan Sokol 1936 Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., je český fi losof, překladatel z němčiny, latiny a francouzštiny, vysokoškolský pedagog (přednášel i na Harvardově univerzitě v USA), první děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, publicista a signatář Charty 77. Byl poslancem Federálního shromáždění v letech , ministrem školství v Tošovského vládě v roce 1998 a posledním protikandidátem Václava Klause ve volbách na prezidenta ČR v únoru V červenci 2008 obdržel nejvyšší vyznamenání Francouzské republiky, Řád čestné legie v hodnosti důstojníka (offi cier). Ze strojařského hlediska je to úplný koncert přesné a pečlivé práce 800 MW Tolik činí výkon elektrárny, která se skládá ze čtyř 200megawattových bloků. Renesanční člověk Zlatník, mechanik, matematik, programátor, výzkumný pracovník, botanik, spisovatel, poslanec, ministr, antropolog, religionista, fi losof. Tím vším už stihl být Jan Sokol. Fotografie: Archiv Jana Sokola Text: Petr Dušek Chvaletice slouží už 4. desetiletí Tepelná elektrárna u města Chvaletice na Pardubicku byla vybudována v letech V loňském roce se stala součástí skupiny Severní energetická. Na jaře jste navštívil Elektrárnu Chvaletice a seznámil jste se s jejím provozem. Co se vám vybaví jako první věc, když si zážitek zpětně vybavíte? První dojem byl klid, pořádek, docela čisto a ticho. Teprve pak si člověk začne uvědomovat mohutnost celé stavby a stejně se mu nechce věřit, že do strojovny by se vešla Petřínská rozhledna a že komín je jako Eiffelovka. Teprve když stojíte u jeho paty, začne se vám točit hlava. V celé elektrárně je překvapivě málo lidí, všichni přesně vědí, co mají dělat a klidně to také dělají. Jak na vás zapůsobil velín? Vedle počítačů se tam stále používá mozaika s tlačítky, není to pozoruhodné? Jistě, ale ještě větší překvapení je, že turbíny a generátory pracují už 40 let a přes různá vylepšení stále vyhovují. Vyměnila se regulace a řízení, přibylo odsíření a filtry, ale ty stroje se stále točí ve dne v noci. To je neuvěřitelný dojem z dokonalých strojů, na nichž už není mnoho co zdokonalit. Elektrárna nabízí přinejmenším jeden velký spektákl, který laika zcela ohromí. Když přijede vagón s uhlím, vykládání probíhá tím nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem: v obřím karuselu se celý vagón zafixuje, otočí a uhlí během velmi krátké doby vypadne na dopravníkové pásy. Co se vám honilo hlavou, když jste si prohlížel tuhle aparaturu? Přiznávám, že na mě tak velký dojem neudělala: je to velký stroj, ale vlastně spíš demonstrace hrubé síly než něco jiného. Vagón se vyklopí a vysype, jako kdybyste sypal písek z kyblíčku ráz na ráz a další vagón. V areálu je nejvyšší komín v České republice, ovšem příliš to nevynikne, protože elektrárna samotná je také obrovská. Všechno dohromady přitom slouží generátoru, který produkuje elektřinu. Není to komický nepoměr? Máte pravdu, jenže ty čtyři bloky turbín s generátory vypadají malé právě jen v poměru k té obrovské stavbě. Ve skutečnosti jsou nějakých dvacet metrů dlouhé, na jedné ose jsou za sebou tři stupně turbíny a docela na konci generátor. Ten je opravdu dost malý, i když je ještě v ocelovém plášti s vodíkovou atmosférou. Nechce se věřit, že může vyrobit dvě stě megawattů, a zdálo se mi, že motory mlýnů na uhlí dole u kotlů jsou větší. Ale zdaleka nejkrásnější je sama turbína. Na galerii před blokem je havarovaný rotor nízkotlaké turbíny s největším kolem o průměru nějaké čtyři metry. Do masivního středu je natemováno nějakých šedesát úžasně štíhlých lopatek, zřejmě tlakově odlitých z nerezu. Na vnitřním konci má každá složitý profil, kterým je naražena do přesně stejné drážky ve středovém kotouči, protože jinak se k němu zřejmě upevnit nedá. Musí vydržet odstředivé síly při třech tisících otáčkách a nesmí se uvolnit, i když se teplota pohybuje až do stovek stupňů. Vlastní list lopatky má ovšem složitý profil, ale na vnějším konci je tenký jako papír. Kousek od obvodu jsou lopatky prošity dvěma trubičkami, snad aby se tlumilo chvění a případná rezonance. Trubička je k lopatkám přivařená, ale musí být dělená, snad kvůli tepelné roztažnosti. A celé to ohromné soustrojí musí udržovat ty tři tisíce otáček za minutu s přesností méně než promile, ať je zima nebo horko, ať je generátor zatížený víc nebo méně. Ze strojařského hlediska je to úplný koncert přesné a pečlivé práce, kde nic není schované a přikryté. Prostě nádhera

17 Filosof v elektrárně Jan Sokol navštívil Elektrárnu Chvaletice letos na jaře. Díky exkurzi měl možnost poznat všechny důležité součásti provozu. Pelmel Severočeské kraťasy Máme zřejmě nějako sdílenou představu o elektrárně, jakousi elektrárnovitost či ideu elektrárny, díky níž dokážeme odlišit elektrárnu například od chemičky. Jak moc je ji podle vás vidět právě ve Chvaleticích? Na zámku s ministrem Čtyři desítky odborářů a provozních zaměstnanců Severní energetické vyměnily nedávno dobývací technologii za hornické vlajky a transparenty. Před branou zámku Jezeří čekaly na příjezd ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který v ten den Mostecko navštívil, aby vyjádřili svoji podporu prolomení limitů těžby, hornické budoucnosti regionu a tím i své práci. Ještě před sto lety by se takováhle elektrárna i odborníkům zdála nemožná. Je elektrárna něčím čistě novodobým, nebo jde pouze o moderní verzi již existující věci? Rozhlédneme-li se do historie, najdeme nějaké instituty, které (pochopitelně v menší míře) plnily funkci elektrárny? O ničem podobném se ještě před dvěma stoletími nikomu ani nesnilo. Ano, lidé stavěli obrovské stavby, od pyramid až po katedrály, jenže ty se nehýbou. Byla tu mlýnská kola a větrníky, které už lidská síla nedokázala zabrzdit, ale točily se pomalu a při všem důmyslu byly technologicky primitivní. Až si Galvani začal hrát s žabími stehýnky a jiní s liščím ohonem. Ještě před sto lety by se takováhle elektrárna i odborníkům zdála nemožná a laik by se na ni díval s hrůzou a zděšením. Zvlášť proto, že ty elektrické megawatty není vůbec vidět ani slyšet, turbína a genarátor ještě klidně a stejnoměrně hučí, ale transformátory a dráty už nedělají ani to. Vysvětlete někomu, proč se k nim nesmí ani přiblížit! Při pohledu zvenčí jsou to nejspíš charakteristické chladicí věže, kdežto komín i krabicovitá hala může sloužit všeličemu. Ale vevnitř bych řekl, že je to právě tahle neviditelná a neslyšná energie, která tady v elektrárně vlastně ani nic nedělá, sama nesvítí ani nepáchne. Člověk ji jen tuší podle mohutných potrubí, kotlů a motorů, podle stejnoměrného hukotu, který svědčí o tom, že se tam uvnitř cosi děje. Ale vidět není vůbec nic. Jak moc je pro dnešní společnost důležitá elektrická energie? Lze si vůbec představit situaci, kdy bychom na ni rezignovali? I dnes žijí po světě miliardy lidí, kteří žádnou takovou energii k dispozici nemají a musí si vystačit se silou svých svalů a nějakého toho oslíka nebo mezka. Před dvěma stoletími tak žili prakticky všichni. Ale stačilo sto let, abychom se na energiích stali víc závislí než feťák na droze. Kdyby nám energie vypověděly službu, neumím si představit, jak by náš abstinenční syndrom vypadal. Tu a tam se to občas přihodí ve válce, při zemětřesení, při povodni jenže v té bohaté části světa to netrvá tak dlouho, a když se do tří dnů neobnoví dodávky, máme pocit, že nám někdo bere naše lidská práva. Rypadlo zapadlo Dne 14. ledna ve večerních hodinách došlo v lomu ČSA k nehodě těžebního stroje KU300, určeného k těžbě uhlí. Rypadlo se v geologicky náročném terénu dostalo do kolize se starým důlním dílem. Nehoda se obešla bez zranění. Událost prošetřil Obvodní báňský úřad. Bezpečnost zaměstnanců ani dodávky uhlí zákazníkům nebyly nijak ohroženy. Vyprošťovací práce pod vedením výrobce stroje, fi rmy UNEX, úspěšně skončily až na začátku dubna. Dar od Uhelného safari Koncem ledna byla v Podkrušnohorském technickém muzeu slavnostně otevřena nová expozice Rudné dobývání. V rámci slavnostního zahájení proběhlo také předání daru Severní energetické a Vršanské uhelné ve výši korun. Jde o výtěžek z poplatků exkurzí Uhelného safari 2013, který se těžební společnosti rozhodly věnovat na rozvoj turistického ruchu v regionu a konkrétně na rozšíření expozice hlubinného dobývání uhlí. Dar převzal ředitel muzea Zbyněk Jakš (vpravo) a předseda správní rady, tehdejší primátor města Mostu a poslanec PČR Vlastimil Vozka. V dubnu pak byla simulovaná štola rozšířena o metodu tzv. stěnování

18 Pelmel Skok přes kůži Na konci dubna se v Mostě skákalo přes kůži. Již 125. ročník starodávné hornické slavnosti uspořádala Hornicko - geologická fakulta VŠB - TU Ostrava a Institut hornického inženýrství a bezpečnosti. Skok přes kůži je každoroční rituál, při němž jsou do cechu hornického přijímáni adepti z řad studentů VŠB Technické univerzity Ostrava. Akce se koná v duchu pergamenu bezmála 7 století starého. Mistrovství republiky v badmintonu Nejlepší český badmintonista Pavel Koukal vybojoval v Mostě sedmý mistrovský titul. Domácí ženská jednička Kristína Gavnholt vyhrála český šampionát již popáté. Pořadatelem třídenního Mistrovství ČR, kterého se zúčastnila téměř stovka badmintonistů, byl Badmintonový klub TJ Baník Most. Partnerem turnaje byla také Severní energetická. Pro zdravé dýchání Severní energetická se zapojila do projektu Není samozřejmé se nadechnout vydražením jedné z fotografi í D. Sklenáře v hodnotě korun. Tuto částku předala Centru pro plicní hypertenzi Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) operní pěvkyně Andrea Kalivodová. Elektrárna podporuje basketbal Elektrárna Chvaletice podpořila rozvoj basketbalu v Přelouči částkou korun. Místní mužské áčko v současnosti hraje 2. nejvyšší soutěž, klub zahrnuje také tým žen, minižáků a minižaček. BK Přelouč se zaměřuje na výchovu a přípravu nastupující generace basketbalistů. Uhelné safari na veletrhu cestovního ruchu Expozice města Mostu získala na letošním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze první cenu za nejpůsobivější expozici v kategorii stánků do 60 metrů čtverečních. Druhou cenu získal mostecký propagační leták Dílna magistra Kelleyho. Součástí expozice byla také pozvánka na Uhelné safari 2014, která návštěvníky velmi zaujala. Mostecká expozice přilákala davy lidí. Dny vína na Benediktu Špičková vína mnoha tradičních vystavovatelů a nově také ochutnávku delikates nabídly Dny vína. Čtvrtý ročník oblíbeného festivalu se uskutečnil na začátku dubna v mosteckém Benediktu. Za stovkou nápojů z hroznů plných života dorazilo více než sedm stovek návštěvníků. Nedegustoval se ale jen tento lahodný mok, na pořadu byly i ochutnávky sýrů či cukrářských dobrot. Fotografie: Severní energdetická s.s. Podnikatelka roku Slavnostní večer ve společenském sále litvínovské Citadely zakončil Regionální soutěž podnikatelek měst Litvínova, Meziboří a obcí Krušných hor. Vítězky převzaly ocenění z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové (na snímku vlevo přebírá Eva Smejkalová), hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a dalších představitelů regionu a kraje. Soutěž pořádá už druhý rok Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. ve spolupráci s PRO LITVÍNOV o.p.s. v rámci projektu PŘÍLEŽITOST slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří. Partnerem akce byla Severní energetická a.s. 35

19 Plánované události Den záchranářů Ústeckého kraje Tradiční Den záchranářů Ústeckého kraje se bude konat v sobotu 21. června na Smetanově nábřeží v Děčíně. Na tomto místě se měl odehrát už loni, znemožnily to však povodně, které povolaly do terénu všechny složky Integrovaného záchranného systému. Teplice Ústecký kraj toho pro turisty nabízí opravdu hodně a turisté si to pomalu začínají uvědomovat. Potvrzuje to i nejnovější zpráva z Českého statistického úřadu, podle níž v posledním čtvrtletí loňského roku navštívilo kraj o pětinu více turistů než ve srovnatelném období roku Suchá čísla toho ale o zdejších krásách mnoho neřeknou, proto zavádíme hned od prvního čísla Sedmého proudu Tip na výlet. Dnes se podíváme do Teplic, lázeňského města pod Doubravskou horou. Text, fotografie: Informační centrum Statutárního města Teplice, redakce Vlakem z Dolní Poustevny do Děčína přes Německo V Dolní Poustevně bude 4. července slavnostně otevřeno železniční spojení Děčín (Tetschin) Bad Schandau (Žandov) Sebnitz (Žebnice) Dolní Poustevna (Nieder Einsiedel) Rumburk (Rumburg). Historickou ironií je, že sice jde o bývalou nejsevernější železnici Rakouska- Uherska, ale od udělení koncese se pětkrát změnil stát, kudy vede. Folkový Most Milovníci folku si přijdou na své 27. července a měli by obrátit pozornost do Mostu. V areálu děkanského kostela proběhne už 12. ročník Folkového Mostu. Tradiční hudební festival neodmyslitelně patří k mosteckému kulturnímu létu. Dubské slavnosti 520 let od první zmínky o městě Dubí a 150 let od založení manufaktury na výrobu porcelánu. To jsou hlavní lákadla Dubských slavností, které se konají v Dubí ve dnech srpna. Na programu jsou koncerty i soutěž historických vozidel. Zámecké náměstí a jeho pamětihodnosti Zámek Teplice pochází z 12. století a je pozoruhodný přinejmenším ze dvou důvodů. Jednak si na něm můžete krásně otestovat své znalosti stavebních slohů a jednak vás bude na každém kroku pronásledovat ojedinělý vztah k lázeňství. Toto feudální sídlo se totiž rozvíjelo v bezprostřední blízkosti termálních pramenů. Západní části Zámeckého náměstí dominuje pískovcový morový sloup se Svatou trojicí na vrcholu. Podle návrhu slavného sochaře Matyáše Brauna ho v letech postavil kameník A. V. Böumel, a vyjádřil tak poděkování za to, že se podařilo v roce 1713 od Teplic odvrátit morovou epidemii. Je to jedno z nejkrásnějších děl vynikajícího světoznámého barokního sochaře. Zámecká zahrada prošla v minulosti několika proměnami, jak se vyvíjel Velká letní cena v Mostě Konec léta si můžete zpestřit na mosteckém Hipodromu, kde se pojede 30. srpna Velká letní cena. Oblíbený dostih každoročně přiláká tisíce lidí. Závodiště je unikátní, protože vzniklo v polovině 90. let rekultivací důlní výsypky. Tip na výlet vkus vrchnosti. Z původní obory byl postupně francouzský park a anglický park a dnes je to chráněná kulturní památka i významný krajinný prvek. Kromě mnoha vzácných stoletých stromů, můstků, pavilonů a soch zde najdete dva rybníky. Ten výše položený mají rádi zamilovaní, protože zve k romantické projížďce na loďce. Botanická zahrada, Teplice Pokud byste to po plavbě na rybníku chtěli dotáhnout až do konce, můžete navštívit Botanickou zahradu Teplice. V krásném areálu se totiž kromě různých výstav konají i svatby. Botanická zahrada vznikla v roce 2002 na místě původní botanické zahrady z 2. poloviny 19. století. Leží na jihu města ve čtvrti Šanov v těsném sousedství Písečného vrchu a Janáčkových sadů. Z celkové rozlohy asi dvou hektarů je zhruba polovina věnována venkovní expozici. Králík s hořčičnou omáčkou na hráškovém rizotu Jak na to Pelmel Severočeská kuchařka Suroviny na králíka 1 naporcovaný králík (6 kusů) 2 lžíce dijonské hořčice 1 cibule 3 lístky šalvěje, 2 větvičky tymiánu, 3 bobkové listy, 5 kuliček jalovce 3 dcl bílého vína 50 g másla 2 dcl smetany ke šlehání ½ l vývaru na podlévání sůl a bílý pepř Suroviny na hráškové rizoto 200 g rýže 250 g čerstvého hrášku 2 dcl smetany ke šlehání 20 g másla sůl Michal Sam Horák Kuchař z vinařství Třebívlice Naporcovaného králíka osolíme, opepříme, pomažeme dijonskou hořčicí a přes noc necháme odležet v lednici. Na másle zpěníme nakrájenou cibuli a restujeme kousky masa. Přidáme koření, podlijeme ½ vína a ½ vývaru, přivedeme k varu a dusíme do změknutí. Hotové maso vyndáme, omáčku propasírujeme. Do omáčky přidáme dvě lžíce hořčice, dle chuti víno a krátce povaříme. Na závěr zahustíme smetanou. V pánvi na rozpuštěném másle necháme zesklovatět rýži, přidáme hrášek a poté postupně po částech přilijeme zbytek vývaru, vína a smetanu. Během vaření pravidelně mícháme. Vaříme cca 15 minut, dokud rýže nezměkne a nevznikne rizoto krémovité konzistence. Rizoto servírujeme s kousky masa přelitými hořčičnou omáčkou. Listový salát s grilovanou panenkou a šípkovým dresinkem Jak na to Suroviny na grilovanou panenku 300 g vepřové panenky 1 stroužek česneku 1 cherry rajčátko ¼ lžičky čtyřbarevného pepře ¼ lžičky hrubozrnné soli 1 lžička olivového oleje Suroviny na listový salát variace listových salátů na kolečka nakrájená červená cibule 12 napůlených cherry rajčátek Suroviny na šípkový dresink 1 dcl olivového oleje 1 lžíce šípkové marmelády 1 lžička dijonské hořčice ½ dcl balsamikového octa čerstvě drcená hrubozrnná sůl a černý pepř Šípkovým dresinkem zaručeně nadchnete každého strávníka. Stroužek česneku, cherry rajčátko, hrubozrnnou sůl a čtyřbarevný pepř utlučeme v hmoždíři a vetřeme do panenky pomazané olivovým olejem. Maso necháme marinovat alespoň 60 minut. Zatímco se panenka marinuje, opláchneme a natrháme variaci salátů, nakrájíme cherry rajčátka a červenou cibuli. V míse smícháme suroviny na šípkový dresink olivový olej, marmeládu, hořčici, ocet, pepř a sůl. Panenku pečeme na pánvi po obvodu ze všech stran maximálně 10 minut, aby maso uvnitř zůstalo růžové. Poté ho necháme 7 minut odpočinout a nakrájíme na tenké plátky. Plátky panenky podáváme na salátu zakápnutém šípkovým dresinkem. 37

20 Dolování historie Severočeši dobývají hnědé uhlí už celá staletí Když dnes hovoříme o průmyslové revoluci, omíláme hlavně vynálezy a politické změny a na závěr se možná shodneme, že díky tomu všemu se dnes máme relativně dobře. Po skutečném původu současného blahobytu by se ovšem pídil málokdo. Čistě energetický pohled na problematiku přitom přináší až překvapivě jednoduchou odpověď: naše civilizace vyrostla také díky uhlí. Hlubinný důl Nelson III. v Oseku, 60. léta 20. století. 39

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Závěrečná zpráva Únor 2014, arnost.janecek@ipsos.com Agenda Souvislosti a cíle výzkumu Metodologie Informovanost a postoje

Více

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

V popředí činný lom Babí Hřebínek na bazaltandezit, vzadu Vraní hory rovněž s činným lomen na ryolit (vlevo od nejvyššího vrcholu) foto: Petr Toman

V popředí činný lom Babí Hřebínek na bazaltandezit, vzadu Vraní hory rovněž s činným lomen na ryolit (vlevo od nejvyššího vrcholu) foto: Petr Toman Obsah Úvod: str. 1 Cíl práce: str. 1 Jak jsme na to šli str. 1 Nerostné suroviny kolem nás:str. 1 Těžba jednotlivých surovin str. 2 Zlato na Rýchorách str. 5 Závěr: str. 5 Literatura str. 5 Nerostné suroviny

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak.

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1 Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy

Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy Prezentace STEM pro MHMP 8. 11. 27 Základní informace o průzkumech Prezentované výsledky vycházejí ze dvou bleskových výzkumů veřejného

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko Pardubický deník Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko LUKÁŠ DUBSKÝ, LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ Univerzita Pardubice Je to malé

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU

CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU 1 CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU ROZHOVOR 25 S BARBOROU ŠKORPILOVOU O DESIGNU A INTERIÉRECH PŘIPRAVIL MICHAL JANATA Do jaké míry jste při designování interiéru vázána širším prostorovým kontextem? Záleží

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více