Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma Brodský zpravodaj Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

2 Zpěvačka Petra Janů zavítala v rámci svého letošního turné i do Uherského Brodu. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková V Q-galerii najdete výstavu Víta Bojňanského a Daniela Brogyányiho. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Geňa, Suchoš a spol. procvičili divákům Partičky bránice. Více str. 14. Foto: Kateřina Mařáková Přehlídku nejzajímavějších výtvarných projektů dětí ze ZUŠky najdete v galerii před knihovnou F. Kožíka. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Moravský hudební bard Vlasta Redl opět koncertuje. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková PS Dvořák zavzpomínal na Emila Hábu Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 V úterý 15. května byl starostou města Patrikem Kunčarem přijat předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Bc. Václav Krása, který se pak v zasedací síni městského úřadu zúčastnil besedy se zdravotně postiženými a zasedání Krajského shromáždění osob se zdravotním postižením. Starosta Patrik Kunčar přijal žáky a učitele z německého Kranichfeldu, kteří naše město navštívili na pozvání ZŠ Mariánské náměstí. Více str. 12. Foto: Archiv školy. Digitální planetárium okouzlilo žáky základních škol. Více str. 5. Foto: E. Sladká. První snídaně v trávě všechny účastníky přímo nadchla. Více str. 6. Foto: E. Sladká. V Havřicích proběhlo slavnostní otevření centra Kamarádi UB. Více str. 15. Foto: Archiv Kamarádi. Slavnostní přestřižení pásky zrevitalizovaného toku Nivničky. Více str. 6. Foto: E. Sladká. Brodský zpravodaj

4 pozvánky TJ TATRAN Havřice Vás srdečně zve na den plný soutěží, tance, her a překvapení Hurá prázdniny MEDOVÝ DEN s bratry Chabičovskými v sobotu na fotbalovém hřišti TJ TATRAN v Havřicích začátek soutěžení je ve 12,30 hod, poslední soutěžící vyběhne na trasu v 15,00 hod. V PÁTEK VE VELKÉM SÁLE DDM PROGRAM PRO ŠKOLKY, ŠKOLY A DRUŽINY PROGRAM PRO VEŘEJNOST A SETKÁNÍ VČELAŘŮ h Těší se na vás Míša K. a Jirka Sladký, včelařský kroužek DDM a ZO ČSV UB Přihlašování a info na tel LETNÍ LDùm dìtí a mládeže Uherský Brod Pøemysla Otakara II.è.38, tel.: AKCE s Domem dìtí a mládeže Pondìlí 2.7. Výlet do zábavního centra, sraz v 8.30 u DDM, poplatek: 250Kè/dítì, 270Kè/dospìlý. Pøihlášky a platby do 27.6., Info: Úterý3.7. VÝLET DO LEDNICE Plavba zámeckým areálem smìr Minaret, letové ukázky dravcù, prohlídka akvária Malavi. Poplatek: 430Kè, info: M.Jílková Støeda 4.7. GIBON Výlet do zábavního parku v Rožnovì p.radhoštìm, pro dìti od 6-ti let, sraz v 8.00 u DDM, poplatek: 500Kè. Pøihlášky a platby do 27.6., Info: J.Smítal Po-Pá PRÁZDNINY NA KONÍCH Ježdìní na koních, jezdecký výcvik, návštìva u zvíøátek, táboráky...každý den sraz v 9.55 u DDM, plánovaný návrat v Poplatek 80Kè/1den+100Kè/1lekce s lektorkou, pøihlášky do 29.6., Info: P.Bzirská Nedìle29.7. SETKÁNÍ ÈECHÙ a SLOVÁKÙ info: recepce DDM Po-Pá PRÁZDNINY NA KONÍCH Úterý Nedìle Nedìlì Pondìlí Úterý Pátek VÝLET na Sv.Antonínek BARTOLOMÌJSKÁ POU POWERYOGA prázdninová GALAXIE ZLÍN AKCE! èervenec-srpen 2012 na Velké Javoøinì, areál her pro malé i vìtší, Ježdìní na koních, jezdecký výcvik, návštìva u zvíøátek, táboráky...každý den sraz v 9.55 u DDM, plánovaný návrat v Poplatek 80Kè/1den+100Kè/1lekce s lektorkou, pøihlášky do 29.6., Info: P.Bzirská ZUMBA nejen pro ženy Pondìlí 6.,13.,20.a Každé srpnové pondìlí od ve velkém sále DDM, poplatek: 45Kè Po-Pá KERAMICKÉ DÍLNY Tradièní tvoøení v keramické dílnì DDM pro zaèáteèníky a pokroèilé od 6 do 99let. Pøihlášky a platby pøedem (kapacita dílny max.12lidí), info: R.Benešová ŠPERKY z FIMOhmoty Výroba šperkù z polymerové hmoty, kompletace, v keramické dílnì, poplatek: 50Kè/dìti, 60Kè/dospìlí, pøihlášky a platby pøedem, kapacita dílny omezena, info: R.Benešová Výlet na silová místa s léèitelem, poplatek: 50Kè, pøihlášky a platby pøedem, info: L.Skoèovská Na Maršovì Od ve velkém sále DDM, poplatek:50kè nebo permanentka, info: L.Skoèovská ZDRAVOTNÍ CVIÈENÍ Od vevelkém sále DDM, poplatek: 50Kè nebo permanentka, info: L.Skoèovská ÚPLÒKOVÉ BUBNOVÁNÍ èi jiný buben, poplatek: 50Kè U lip na Maršovì od 20.00, s sebou šamanský PØIHLÁŠKY na všechny akce odevzdávejte a ZÁLOHY pla te PØEDEM v recepci DDM! INFO tamtéž nebo 4 Brodský zpravodaj

5 zpravodajství Projekt brodského nádraží Švýcary zaujal Pět a půl milionu švýcarských franků získalo město na realizaci projektu Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa. V přepočtu asi 110 milionů korun bylo poskytnuto v rámci Programu švýcarsko české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Projekt bude podpořen v rámci druhé tematické oblasti Životní prostředí a infrastruktura z celkem 5 tematických oblastí, které Program podporuje. Projekt splnil všechna požadovaná kritéria, kterými bylo především zlepšení managementu, bezpečnosti a spolehlivosti komunálních a regionálních systémů veřejné dopravy zaměřený na budování infrastruktury pro veřejnou dopravu, úpravu přednádražních prostor a propojení městské a příměstké veřejné dopravy. Propojení železniční a autobusové dopravy na společném nástupišti s kapacitou 12 stání pro autobusy a 1 pro vlakovou soupravu bylo také jedním z hlavních cílů projektu z pohledu našeho města. Dalším cílem bylo nástupiště bezbariérově propojit se stávajícími železničními perony, před odbavovací budovou vybudovat pěknou odpočinkovou plochu pro cestující, v bezprostředním prostoru poskytnout dostatek parkovacích míst pro spojení s individuální dopravou a díky souběžně probíhajícímu projektu Českých drah (ČD) modernizovat odbavovací budovu ČD a zajistit zde základní služby pro cestující včetně integrovaného odbavování a informací. Projekt se člení na několik stavebních objektů, v rámci kterých dojde k demolici nevyužívané nakládací rampy s železniční kolejí a vybudování zastřešených autobusových nástupišť a společného nástupiště pro vlak i autobusy, vybudování odstavného stání pro autobusy a areálových komunikací, nádražního informačního systému, revitalizaci přednádražního prostoru, který se stane klidovým zázemím pro cestující, a parkovacích stání pro individuální dopravu navazující na veřejnou dopravu v místě bývalých stavebnin. Stavba parkoviště pro automobily navíc vyvolá také úpravu křižovatky u firmy Raciola na křižovatku světelnou tak, aby autobusy a auta zajíždějící na nádraží mohly odbočovat bezpečně. HARMONOGRAM PROJEKTU O spojení vlakového a autobusového nádraží se uvažovalo již od roku Tehdy vznikly první architektonické návrhy a studie, které řešily umístění autobusového nádraží a revitalizaci přednádražního prostoru. V této době byla zahájena jednání s ČD kvůli pozemkům V letech byla zrealizována I. etapa dopravního terminálu, a to vybudování přístupové lávky, která se ihned stala jednou z moderních dominant našeho města. Přístupová lávka byla vybudována s dotací Státního fondu dopravní infrastruktury a Regionálního operačního programu Střední Morava. V 1. polovině roku 2010 se k projektu II. etapy připojila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se záměrem vybudovat vlakové nástupiště bezprostředně navazující na autobusová nástupiště. V červenci roku 2010 byl předložen záměr projektu do Programu švýcarskočeské spolupráce, v květnu roku 2011 byl schválen záměr projektu švýcarskou stranou a byl navržen k rozpracování do podoby konečného návrhu projektu. Přesně 25. dubna 2012 přišla em zpráva, že návrh projektu s dotací 5,5 mil. švýcarských franků, který předložilo město Uherský Brod, bude podpořen. Ihned byly zahájeny přípravné práce. V první fázi bude nutné dobře připravit všechna výběrová řízení, což se s úpravou legislativy může protáhnout až do roku Termín zahájení samotných prací tak bude nejspíše na začátku roku Termín dokončení by měl být v září ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Celkové projektované náklady před vysoutěžením vč. DPH: 139,8 mil. Kč; z toho: - Město UB: 101,6 mil. Kč - partner projektu SŽDC: 38,2 mil. Kč Dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce: 109,3 mil. Kč (5,5 mil. CHF) (z toho 82,2 mil. Kč pro město UB, 27,1 mil. Kč pro SŽDC) Vlastní zdroje: 30,5 mil. Kč (z toho 19,4 mil. Kč město UB, 11,1 mil. Kč SŽDC) + revitalizace budovy ČD: v předpokládané výši 11 mil. Kč (z vlastních zdrojů ČD) Partnery projektu jsou Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED). Máte doklady pro své dítě? V souvislosti s enormním zájmem o pořízení cestovních dokladů i občanských průkazů pro děti mladší 15ti let se vedení Odboru správního Městského úřadu Uherský Brod rozhodlo vyjít vstříc občanům a rozšířit službu občanům na svých správních agendách v pátek do hodin (zatím do konce června). I přes předchozí upozornění spousta rodičů nechala pořízení cestovních dokladů pro své děti na poslední chvíli, a proto dochází ke zvýšenému počtu žadatelů zejména v úřední době (pondělí a středa) v odpoledních hodinách. Doporučujeme občanům, kteří můžou využít celou pracovní dobu na těchto agendách, svou návštěvu směrovat na dopolední hodiny, a to i v neúřední době (úterý, čtvrtek a pátek), kdy je nápor žadatelů relativně nejnižší. Pracovnice oddělení správních agend se budou snažit zpracovat v pracovní době veškeré žadatele, ale tyto zároveň prosíme o součinnost a spolupráci. Okouzlení hvězdnou oblohou Pokochat se za bílého dne hvězdnou oblohou? Podívat se podrobně, jak vypadají jednotlivá souhvězdí? V den, kdy přivezli pracovníci hvězdárny ve slovenském Partizánském do velkého sálu Domu kultury digitální planetárium, to nebyl žádný problém. Zajímavé planetárium, ve kterém nafouknutý vnitřní prostor ve tvaru polokoule slouží jako projekční plocha pro simulátor hvězdné oblohy a umožňuje vizualizovat reálnou hvězdnou oblohu, východy Slunce a Měsíce, pohyby planet a souhvězdí, okouzlil všechny návštěvníky. A že jich nebylo málo. Za dopoledne se při čtyřech krátkých ukázkách z výukových astronomických programů v planetáriu vystřídalo na 100 žáků základních škol z Uherského Brodu. Kromě slovenských astronomů přijeli do Brodu i jejich kolegové z hvězdárny ve Valašském Meziříčí, protože získání planetária je výsledkem spolupráce obou hvězdáren v rámci projektu Obloha na dlani. Tento projekt podporuje sociální a hospodářský rozvoj příhraničních regionů. Samotné planetárium bylo spolufinancované Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje s finanční podporou Trenčínského samosprávního kraje. Foto str. 3. -es- VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. ČERVNA 2012 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ: Registrační číslo MK ČR E Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová, Markéta Švehlíková, Petr Zpěvák, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: PaeDr. Dagmar Vichorcová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Z dění ve městě Žádosti o poskytnutí dotace z Fondu kultury je možné podat do , a to poštou nebo osobně. Žádost musí být napsána na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na Odboru školství, kultury a sportu, nebo v elektronické podobě na internetovém portálu města Uherský Brod. Písemné žádosti zasílejte na adresu: Město Uherský Brod, Odbor školství, kultury a sportu. Fond je určen na podporu kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a společenských potřeb občanů, a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu, podporu profesionálních i amatérských kulturních aktivit, reprezentaci a propagaci města Uherský Brod, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy, vydavatelskou činnost aj. Právě v těchto dnech skončila druhá etapa regenerace panelového Sídliště Pod Vinohrady. V jejím rámci zde vzniklo na křižovatce ulic Obchodní a Revoluční patrové parkoviště pro 60 vozidel, které jistě zlepší dopravní situaci v této lokalitě. Tato etapa byla zaměřena na pohyb seniorů ke službám v centrální části sídliště a podtrhuje rekreační a volnočasovou funkci území jak pro seniory, tak pro rodiče s dětmi a mládež. Konkrétně došlo k opravě a rekonstrukci schodišť a chodníků včetně nového mobiliáře, úpravy stanovišť kontejnerů na odpad, rekonstrukci dětského hřiště v centrální části sídliště včetně jeho oplocení, rekonstrukci veřejné rekreační plochy, regeneraci veřejné zeleně na ulici Větrná a instalaci kamerového bodu na náměstí 1. máje. Je velmi potěšitelné, že na již ukončenou etapu mohou navázat další práce, neboť město dostalo z ministerstva pro místní rozvoj čtyřmilionovou dotaci na III. etapu regenerace panelového Sídliště Pod Vinohrady. Dotaci více než 16 milionů korun získalo město na zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město Uherský Brod a obce horního Poolšaví. II. etapa revitalizace významné sídelní zeleně v Uherském Brodě byla podpořena z OPŽP předpokládanou dotací téměř 6 milionů Kč. Tento projekt bude pokračováním I. etapy, v jejímž rámci došlo v našem městě včetně místních částí k úpravám zeleně na 32 vymezených plochách o rozloze 23 ha. Káceli se nevhodné a přestárlé dřeviny, prováděla se nová výsadba stromů, keřů (na 7500 ks dřevin) a trvalek, bylo provedeno zatravnění ploch. -es- Revitalizace Nivničky a obnova mlýnského náhonu V sobotu 12. května byl slavnostně otevřen zrealizovaný projekt revitalizace řeky Nivničky a obnova mlýnského náhonu. I když počasí této akci zpočátku příliš nepřálo, sešla se v Hi- Tech centru v areálu Slováckých strojíren řada lidí, které přilákal nejen samotný projekt, ale také zajímavý doprovodný program. Úvodní slovo patřilo starostovi Patriku Kunčarovi, kterého vystřídal místostarosta Petr Vrána s podrobným popisem a historií otevíraného projektu. Je nepochybně zásluhou všech zainteresovaných firem a jejich zaměstnanců, pracovníků odboru rozvoje města, kteří se na realizaci této ekologické stavby podíleli, že se všechny problémy, kterých nebylo málo, podařilo nakonec zvládnout a uspokojivě vyřešit, a tuto výjimečnou a potřebnou stavbu dovést ke zdárnému konci, uvedl místostarosta Petr Vrána. Po něm se slova ujala starostka Nivnice Vladimíra Kaislerová, která vyzdvihla vzornou spolupráci Uherského Brodu a Nivnice na projektu, jenž pomůže zadržet vodu tam, kde je jí nejvíce třeba, tedy na polích. Mlýnský náhon býval v těchto místech funkční až do dob socialismu, kdy jej zemědělci, vystaveni tlaku na stále vyšší a vyšší výnosy, zlikvidovali a pole kvůli snazšímu obdělávání zcelili, vysvětlila Kaislerová. Celková revitalizace údolní nivy toku Nivnička byla započata již v roce Tehdy byly vyhloubeny první tůně v prostoru mokřadu u Slováckých strojíren, po nich následovaly další etapy - došlo k realizaci mokřadů Jiřičky I. a Jiřičky II. přímo na pravém břehu Nivničky. Projektem Revitalizace Nivničky a obnova mlýnského náhonu pak došlo k završení celého záměru zamýšlených ekologických úprav, jejichž účelem je zvýšení retence v nivě vodního toku, optimalizace hydrologických poměrů a výrazné zvýšení biodiverzity řešeného území. Při naplňování obsahu slova revitalizace šlo v tomto případě o realizaci řady vodních prvků a následně odpovídajících biotopů. Vodní prvky byly nutným předpokladem pro rozvoj rostlinných společenstev vázaných na toto prostředí. Po jejich realizaci byly doplněny o luční a lesní porosty, které svým složením odpovídají daným podmínkám. Zásadní otázkou pro realizaci celého záměru byla obnova původního mlýnského náhonu. Tento náhon se stal zdrojem vody pro celou soustavu vodních prvků - tj. vodních ploch, mokřadů a tůní v okolí Nivničky. Při realizaci došlo k obnovení a rekonstrukci náhonu v jeho původní trase v délce 2,5 km, včetně vybudování nového nápustného objektu. Dále byla vybudována nová větev náhonu o délce dalších 2 km, která bude sloužit k napájení pěti nových mokřadů. Samotná stavba si vyžádala zábor 117 dotčených pozemků v katastrálním území Nivnice a Uherský Brod na celkové ploše 16,69 ha. Celková výměra vodní plochy včetně otevřeného toku náhonu činí bezmála 6,05 ha s maximálním objemem metrů krychlových zadržené vody. Vodní plochy jsou pak doplněny více než deseti hektary ploch pro zatravnění a ozelenění a 550 kusy nových stromů. Součástí soustavy je i retenční nádrž o výměře vodní plochy 3000 m2, která bude sloužit zejména k zadržení přívalových srážek, které odtékají při bouřkách od Černé hory směrem ke Slováckým strojírnám. Samotná stavba byla rozdělena do pěti stavebních objektů, a to tři větve náhonů, rozšíření náhonu v polní trati Na Jiřičkách a mokřad v polní trati Černá hora. Tento projekt byl připravován od roku 2008, kdy byla zpracována jeho prvotní studie. Projektovou dokumentaci pro územní řízení a následně pro stavební povolení zpracoval Ing. Tomáš Horký z firmy TERRAPROJEKT Modrá. Samotným provedením stavby byla pověřena firma Staveko, s.r.o. Uherské Hradiště, která byla vybrána ve výběrovém řízení. K realizaci stavby došlo v roce 2011, kolaudace vodoprávním úřadem a předání stavby dodavatelem proběhlo v prvním kvartále letošního roku. Celkové náklady tohoto vodního díla dosáhly výše 11,6 milionu korun. Je nutné připomenout, že stavba by určitě nevznikla nebýt výrazné podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci Operačního programu Životní prostředí získalo město dotaci 10,3 milionu korun, vlastní prostředky tak činily 1,3 mil. Kč, které byly hrazeny z úvěrového rámce. Doprovodné programy akce, které se měly konat venku, se kvůli špatnému počasí neuskutečnily. O to větší zájem byl o ty, které se konaly pod střechou Hi-Tech centra. Málokdo si nechal ujít promítání naučných filmů ve 3D nebo prohlídku kopie Černého Janka, kterou vytvořil student SPŠOA Uherský Brod Viktor Samek. Jak sám velmi ochotně všem zájemcům vysvětloval, využil dobu, kdy socha byla u restaurátora, a těsně před instalací opravené sochy na radnici ji díky nejmodernějším technologiím umístěných v unikátním Centru pro výuku hi-technologií digitalizoval. Díky jedinečnému 3D skeneru sochu nejprve nasnímal, získaná data následně zpracoval pomocí speciálního software. Takto upravená data získala následným využitím jedinečné 3D tiskárny hmatatelnou podobu. Elen Sladká Víkend pro rodinu V sobotu 12. května dopoledne se na trávníku u Ekocentra CHRPA nad kinem Máj uskutečnil snídaňový happening s názvem Férová snídaně ve vašem městě. Sešly se tu především maminky s malými dětmi, ale zastavila se i řada těch, kteří tudy procházeli jen náhodou. Připojili se tak k desetitisícům lidí na celém světě, kteří tímto způsobem oslavili Světový den pro fair trade a podpořili tím myšlenku spravedlivého obchodu. Účastníci si sami přinesli vlastnoručně upečené buchty či chleba, ale také výborný domácí jogurt, marmelády, ořechy, 6 med, salát nebo musli. Organizátoři pro ně připravili ochutnávku fairtradových potravin, především kávy a čaje. Smyslem této příjemné neformální akce je totiž také propojit fair trade s lokálními produkty. Vloni se veřejného pikniku v ČR zúčastnilo 2500 lidí v 41 městech a obcích. Letos bylo přihlášeno 52 českých a moravských měst. Ve stejném čase, ale o kousek dál, na náměstí 1. máje, se konalo pro děti malování na chodníku, které pořádalo o.s. Beruška. Další akce se konaly v neděli 13. května. Jako pokaždé se hodinu před Bijáskem malovalo. Tentokrát na téma Krtek a oslava, a to pro maminky k svátku. Přišlo překvapivě více tatínků, a tak mohli společně s dětmi vyrobit krásné přání pro maminky. Děti vyráběly, tatínci pomáhali a maminky měly volnou chvíli na povídání. Všechny akce proběhly v rámci Víkendu pro rodinu, který pořádalo město Uherský Brod u příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Foto str. 3 ES Brodský zpravodaj

7 Zastupitelé výrazně omezili propagaci hazardu Od 1. června 2012 bude na území města Uherský Brod výrazně omezena propagace hraní některých sázkových her, loterií apod. Rozhodli o tom členové zastupitelstva města. Využili tak možnosti, kterou jim dává zákon k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a obecně závaznou vyhláškou č. 6/2012 omezili propagaci hazardu. Hlavním cílem nové vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob (dětí a mladistvých) před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách, loteriích a jiných podobných hrách a předcházení záporných jevů spojených s hraním některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, které ve svých Brodský zpravodaj důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku. Ode dne platnosti vyhlášky bude v zastavěném území města zakázána propagace sázkových her, loterií a jiných podobných her, vyjma vnitřních prostor provozoven. Znamená to, že výlohy, vstupy a okna budou muset být technicky zabezpečeny tak, aby nebylo umožněno nahlížet dovnitř, popř. do místnosti, kde jsou provozovány sázkové hry a loterie. Z fasád a budov zmizí také veškeré blikající nebo svítící označení názvů podniků stejně jako zařízení, která jsou spojena se sázkovou hrou či loterií, a to zejména taková, která informují o stavu hry a výši možné výhry. Elen Sladká Veřejná finanční podpora pro kulturu Na svém posledním jednání Zastupitelstvo města schválilo rozdělení financí pro kulturní aktivity podle nových pravidel, která peníze rozdělují na veřejné finanční podpory pro kulturní organizace a Fond kultury (jednorázové akce). Celkem bylo rozděleno téměř Kč. V oblasti pravidelných kulturních aktivit neziskových organizací získal nejvyšší částku ( Kč) dětský pěvecký sbor Comenius, a to především na ubytování a dopravu na mezinárodní festival. Další úspěšným žadatelem byl dětský folklorní soubor Holúbek, který si z částky Kč plánuje pořídit krojové vybavení, hudební nástroje a rekvizity. Na notový materiál a různé provozní náklady dostal Kč Pěvecký sbor Dvořák. Nižší částky obdržely další organizace. Např. Soubor písní a tanců Olšava, Folklorní soubor Rozmarýn, dětský folklorní soubor Olšavěnka, folklorní soubor Oldšava a cimbálová muzika Olšavěnka na pořízení krojů, hudebních nástrojů a jejich udržování, Šermířský klub Uherský Brod na zakoupení muškety a materiálu na uniformy, Sdružení výtvarných umělců moravsko-slezského pomezí na vydání Almanachu a katalogů k výstavám, Divadlo Brod na praktikáble pro loutkovou scénu a zabezpečení krajských a republikových přehlídek a MADE IN CZ production Uherský Brod na zakoupení zvukové aparatury. Fond kultury, který podporuje jednorázové kulturní akce, rozdělil více než Kč. Co název podpořené akce, to zajímavý kulturní počin. Nejen Broďané se tak mohou těšit na pořad Kořeny folkloru bez hranic, který bude pořádat folklorní soubor Oldšava, krojové hody v Újezdci pořádané folklorním souborem Rozmarýn, koncerty v rámci Uherskobrodské pouti, autokino, koncerty vážné hudby či vydání několika sborníků nebo CD. Elen Sladká Žákyně Základní školy Na Výsluní bodovala v celostátní soutěži Šárka Lukešová reprezentovala ZŠ Na Výsluní a město Uherský Brod v celostátním kole soutěže v anglickém jazyce v Praze. Tato žákyně 9. třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků je velmi všestrannou dívkou se širokým záběrem, je nejen výborná v jazycích, dosahuje úspěchů ve hře na klavír, postoupila do celostátního kola vědomostní soutěže Eurorébus v kategorii jednotlivců, je i sportovně založená. V tomto školním roce získala dvě nejvyšší ocenění v okresním a krajském kole v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Musím se přiznat, že když jsem s touto žákyní probírala jednotlivá témata a vedla s ní každý týden konverzaci, věděla jsem, že Šárka by se svými znalostmi mohla konkurovat leckterému maturantovi. Cítila jsem, že její poctivost, pracovitost a nesmírné úsilí musí být zúročeno. V krajském kole, které se konalo dne 20. března 2012, se utkali čtyři nejlepší angličtináři Zlínského kraje zástupce za Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž a Vsetín. Šárka si s gramatikou, poslechem, popisem obrázku a tématy bravurně poradila a obsadila opět první místo, což jí umožnilo postoupit do ústředního kola. Svým výkonem nejen reprezentovala Základní školu Na Výsluní, ale také město Uherský Brod. Dne 16. května se zúčastnila celostátního kola, které se konalo na Britské radě v Praze. Sešli se zde nejlepší žáci anglického jazyka z celé České republiky, vítězové krajských soutěží. Důležitou součástí soutěže byla konverzace s rodilým mluvčím. Přestože Šárka neobsadila první příčku, získala stejný počet bodů za výslovnost a plynulost projevu jako absolutní vítěz soutěže. Komise si uvědomila, že je těžké vybrat nejlepšího z nejlepších, proto si všichni účastníci celostátního kola odváželi domů ceny. Redakčně kráceno, plnou verzi najdete na www. ub.cz Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. Realitní rádce zpravodajství Realitní radce vám přináší majitel realitní kanceláře RE/MAX Extra, certifikovaný realitní makléř a certifikovaný hypoteční makléř GEPARD Finance a.s., Josef Malek Tel.: Výběr vhodného makléře Jak poznat toho nejlepšího makléře právě pro mě? Nejbezpečnější způsob je ten makléř, kterého vám někdo osobně doporučí, protože s ním má vlastní dobré zkušenosti. Většinou si uděláte obrázek už z prvního dojmu. Jak makléř mluví, jak je oblečený, jak dobře zodpoví naše dotazy. Profesionálního makléře rozpoznáte na základě svých dotazů rychle. To ovšem neznamená, že i nováček nemůže poskytnout kvalitní servis. Můžete ocenit jeho nadšení a zaujetí a u kvalitních kanceláří mají většinou širokou oporu ve svých mentorech a manažerech. Kde mám vhodného makléře hledat? Na základě vlastních zkušeností bych makléře hledal spíše ve velkých realitních společnostech s celorepublikovou působností, s etickým kodexem, s kvalitním vzdělávacím systémem. Samozřejmě i v těchto velkých firmách existují rozdíly mezi makléři, ale je zde zaručeno, že v případě nespokojenosti s prací makléře máme možnost činnost makléře reklamovat a domáhat se nápravy stavu. Nedoporučuji se obracet na makléře sólisty, případně na makléře malých společností, pokud dotyčného makléře neznáte osobně, případně pokud nám nebyl někým, komu věříme, doporučen. Co bych si měl/měla o makléři zjistit, než využiji jeho služeb? Makléře můžeme hodnotit podle několika kritérií. Jak dlouhou má praxi v oboru, je ochoten nám předložit reference spokojených zákazníků? Jaké má odborné vzdělání v realitách, jaké kurzy absolvoval? Jaká je jeho specializace? Rozumí právu a daním v realitách? Je schopný nám srozumitelně vysvětlit postup realitní transakce? Jak bude naší nemovitost nabízet a co pro úspěšný prodej udělá? Existuje nějaké objektivní hodnocení makléřů? Některé společnosti přistoupily k testování vlastních makléřů a tím rozlišují makléře podle dosaženého výsledku. Můžeme si sami zkontrolovat, kolik nemovitostí má makléř v databázi, a posoudit profesionalitu inzerce. V dnešní době může makléř absolvovat odbornou zkoušku u nezávislého certifikačního úřadu a získat certifikaci ISO, která je mezinárodně uznávaná a k jejímu dosažení musí makléř prokázat vysokou odbornou úroveň s prokázanou praxí v oboru. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi makléři? Bohužel rozdíly mohou být velké. Makléř profesionál vždy pečlivě chrání zájmy svého klienta, je aktivní ve vyhledávání potencionálních zájemců, pravidelně informuje majitele o své činnosti a navrhuje řešení, jak celý proces zefektivnit. Je odborníkem v oblasti daní a práva a umí klientovi vždy bezchybně poradit. Naopak makléř, který profesionálem není, je pasivní, nemá odborné znalosti nebo si vymýšlí a jeho jedinou motivací je získání provize. Tito makléři nemají v dnešním realitním trhu naštěstí šanci uspět a většinou brzy odcházejí. Proč bych měl/měla využít služeb makléře? Jaká je jich přidaná hodnota? Mezi největší přidané hodnoty, které by měl makléř svému klientovi poskytnout, je naprosto bezpečný proces celé realitní transakce, vysoká odbornost a vysvětlení všech otázek, námitek, obav, které klient může k průběhu prodeje, pronájmu mít. Dále významnou úsporu času a starostí. Makléř by měl být naprosto samostatný a měl by se pečlivě postarat o celý obchodní případ od začátku do samotného konce. Makléř by měl beze zbytku chránit zájmy svého klienta, a to i v případech kdy se může například prodávajícímu zdát, že požadavek kupujícího je v pořádku, a chystá se s tímto požadavkem souhlasit, byť ho může výrazně poškodit. Celá realitní transakce musí být absolutně a bez výjimky bezpečná, přehledná pro obě strany, pro prodávajícího i kupujícího. Prodáváte či kupujete nemovitost? Ať prodáváte, kupujete či jen potřebujete poradit, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit. Volejte mi kdykoliv na mé mobil číslo večery, víkendy i svátky! 7

8 zpravodajství Víte, že Základní umělecká škola se v novém školním roce po letech existence v různých budovách, někdy více, někdy méně vstřícných k potřebám specifické výuky, konečně nastěhuje do jediné budovy? V dolní části Mariánského náměstí, v nejstarší budově nového komplexu, bude ve třech podlažích umístěn hudební obor. Další objekt přiléhající k ulici Příčné je v přízemí určen pro taneční obor, dvě vyšší patra budou patřit výtvarníkům. Literárně-dramatický obor získá prostornou zkušebnu a sál v budově vedle tělocvičny. Spojovací část mezi těmito budovami zajistí bezbariérový přístup do všech učeben. Nové bude také nahrávací studio, souborová učebna, učebna PC a dostatečné sociální vybavení pro všechny obory a také pro imobilní návštěvníky nebo žáky. v CPA Delfín je tradičně od června do srpna zaveden letní provoz? V červnu je rozšířená provozní doba ve všední dny od 13 hod., o prázdninách bude otevřeno denně 9-22 hod. s letním ceníkem. Zájemci zde mají možnost slunění na terase a travnaté ploše, k dispozici mají lehátka, trampolíny a jiné aktivity pro děti a dospělé. Je pamatováno i na slunění pro naturisty. Novinkou pro letošní léto je aquazorbing, který je navíc stejně jako WI-FI -zdarma. letní koupaliště letos ceny vstupného nezměnilo? Potěšující je také nabídka nových zvýhodněných vstupenek pro rodinu 2+1 a 2+2. Provozní doba zůstala beze změny 9-18 hod + večerní plavání 18:30-20:00 hod. K čistotě vody přispějí nové filtrační rozvody. Rekreantům bude sloužit rozšíření služeb v občerstvení, aquazorbing a WI-FI zdarma. mezi více než 40 hasiči, které v předvečer svátku sv. Floriána - patrona hasičů, ocenil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, byl také Broďan? Ladislav Haluza, který heslu Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci zasvětili kus svého života, je členem sboru dobrovolných hasičů v Uherském Brodě od roku Ve sboru pracoval jako preventista a pomáhal při osvětě občanů a propagaci preventivní práce ve svém okolí. Od roku 1995 byl zvolen do Okresní odborné rady prevence, kde pracuje dosud. Ve sboru také zastává funkci hospodáře sboru a za svoji obětavou práci dostal rovněž řadu ocenění. Dobrovolní hasiči byli nominováni prostřednictvím Okresních sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. logo oslav výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu vzniklo v Uherském Brodě? Vytvořila ho Reklamní agentura Q studio. Logo zobrazuje písmena C a M, ze kterých jsou vytvořeny dvě stylizované postavy věrozvěstů se svatozáří. Vítězné logo vybral Zlínský kraj v soutěži z 32 návrhů od 15 zúčastněných. -es- Luisa, o. s. hledá truhláře na externí spolupráci. Více informací na tel: Rekonstrukce náměstí 1. máje Neutěšený stav náměstí 1. máje si žádá investice do jeho rekonstrukce. Již dříve byly stávající zpevněné plochy zborceny a popraskány, kašna se sochou Olšavy jeví známky koroze, zelené plochy jsou zdevastovány. Při rekonstrukci obchodního domu a kina Máj došlo k dalšímu zhoršení stavu, přestože po výstavbě byly plochy opraveny. Včleněním zásobovací komunikace a dílčích oprav vznikla nesourodá plocha tvořená různými materiály, která je v neopravených částech značně poškozená. Záměrem projektu je regenerace celého prostoru náměstí a přilehlých ploch. Rekonstruovaný objekt kina Máj nabízí možnosti kulturního a společenského využití a spolu s úpravou náměstí může vytvořit centrum společenského dění, navrátit do kultivovaného prostředí život. Původní návrh, zpracovaný uherskobrodskou architektonickou projekční kanceláří K2K ve třech finančně odlišných variantách, byl z finančních důvodů redukován tak, aby bylo možné rozsah doplnit. V redukované variantě, jejíž investiční Větší pořádek v okolí ubytovacího zařízení Okolí ubytovacího zařízení č. p na ulici Větrná (tzv. Hotelák) bylo ještě donedávna nechvalně proslulé svojí neupraveností. Obyvatelům a návštěvníkům města, kteří se vydali na procházku do velmi atraktivní lokality v okolí rybníka, se tak mohl naskytnout nelichotivý obrázek neudržovaného okolí ubytovacího zařízení se zanedbanou zelení, prokvetlou všudypřítomnými odpadky, které se někteří obyvatelé domu nerozpakovali vyhazovat přímo z oken svých bytů. Čistota veřejného prostranství po úklidu pracovníky města vydržela vždy jen několik dní (někdy i hodin), než se kolem procházejícím mohl naskytnout opět stejně nelichotivý obrázek. Tento stav se však v těchto dnech stává minulostí. V rámci programu regenerace panelových sídlišť, dotovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, je okolí ubytovacího zařízení celkově revitalizováno a exponované veřejné prostranství tak dostává důstojnou podobu. Zkušenosti však jednoznačně ukazují, že mnohem důležitější, a často i obtížnější, je zabezpečit, aby žádoucí stav vydržel i do budoucna. Na samotnou regeneraci proto navazuje další projekt, který se podařilo uskutečnit Ještě jsme tady děkujeme Městem a Oblastní charitou bylo dne zorganizováno pro občany staršího věku příjemné posezení se zábavou, které jim oživuje vzpomínky na čaje o páté z dob mládí a aktivního života. Důkazem velké spokojenosti účastníků byl naplněný velký sál kulturního domu, dokonce i plně zaplňovaný taneční parket při muzice, která doprovázela jejich životy. V dnešní uspěchané době charakteristické záměr byl schválen, by zůstala zachována již vybudovaná komunikace. Oproti současnému stavu by došlo k rozšíření zelených ploch, které budou od komunikačních tras odděleny řadou vzrostlých stromů, které budou situovány do ozdobných ochranných mříží. Plochy budou doplněny v nezbytném rozsahu výsadbou dřevin, lavičkami a odpadkovými koši. Dlážděné plochy a chodníky budou vytvořeny dvěma druhy betonových dlažeb vzájemně oddělených linií žulových kostek. V prostoru před kinem bude vytvořena plocha z kvalitativně lepšího materiálu než zbývající plocha náměstí např. ze žuly, do které se umístí socha Olšavy. Pro oživení náměstí bude doplněn vodní prvek formou trysek přímo v ploše náměstí. Kromě toho bude na náměstí 1. máje doplněno veřejné osvětlení, litinová mříž s průhledem do koryta stávajícího potoka a u trafostanice bude upraveno stávající schodiště a nová rampa pro osoby s kočárky. Samotná rekonstrukce by měla být zahájena v příštím roce. Elen Sladká prostřednictvím Společnosti dobré vůle Argo, Zlín. Město Uherský Brod se letos poprvé zapojuje do programu Domovníci, který běží již třetím rokem za podpory Zlínského kraje. Program je určen pro problémové lokality, kde může docházet ke konfliktům mezi majoritní společností a menšinovou romskou komunitou. Mimo Uherský Brod poběží v letošním roce v Holešově v lokalitě Kořenovská a v Kroměříži v lokalitě Račín. V rámci projektu Domovnictví je přímo z komunity vybrán tzv. domovník, který se v lokalitě stará o čistotu kolem popelnic, upravenost veřejných prostranství a také dbá na dodržování pořádku ze strany ostatních obyvatel lokality. Svým příkladem tak přispívá ke klidnějšímu soužití obyvatel. Kromě projektu Domovníci přispěje k většímu klidu v lokalitě i zpřísnění režimových opatření městem Uherský Brod. Jsme připraveni podat pomocnou ruku každému, kdo ji potřebuje, ale na druhou stranu musí být ochoten respektovat daná pravidla. Pokud tomu tak není, pak je pomoc ze strany města mrháním veřejnými prostředky. Jan Hrdý, místostarosta konzumním způsobem života a honbou za nadstandardním materiálním zabezpečením se jen zřídka setkáváme v mezilidských vztazích s vůlí a ochotou pro vzájemnou pomoc, vůlí pro druhého něco nezištně vykonat. Proto si tato generace takového činu velice váží a všem organizátorům upřímně děkuje. občan Uh. Brodu účastník Josef Neba 8 Brodský zpravodaj

9 Co nového v sociálně aktivizační službě? Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD) v Uherském Brodě poskytují již čtvrtý rok pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj jejich dětí. V letošním roce je služba rozšířena o ambulantní formu, při které klienti navštěvují pracovnice v kanceláři v Uherském Brodě. Současně je služba i nadále poskytována v terénu tzn., že pracovnice přicházejí přímo do rodin. Činnost služby spočívá v aktivizaci a motivaci klienta při problémech jako např. s udržováním domácnosti (úklid, nákupy, vaření, praní, hygiena) nebo při nedostatečně vytvořeném podnětném prostředí pro dítě (vysvětlujeme a názorně předvádíme rodičům hry vhodné danému věku dítěte). Rovněž podporujeme a pomáháme při přípravě dítěte do školy, seznamujeme s aktivitami zaměřenými na smysluplné využití volného času dětí i dospělých, pomáháme při vyřizování běžných záležitostí (sepsání žádosti, dopisu, splátkového kalendáře, hledání bydlení, práce, řešení zadlužení). Při své činnosti využíváme různé metody sociální práce. Jednou z novějších metod je videotrénink interakcí (VTI), který pomáhá ke zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem, popř. mezi učitelem a žákem. Videotrenér zachycuje kamerou běžnou situaci v rodině (např. přípravu dítěte do školy) či ve škole (probíhající výklad látky). Jedná se o minutovou nahrávku, kterou pak videotrenér podrobně analyzuje. Při rozboru se zaměří na pozitivní prvky verbální i neverbální komunikace. V hodnotícím rozhovoru s rodičem, popř. učitelem, přehraje na videozáznamu klíčové momenty a vyzdvihne pozitivní okamžiky v komunikaci. Tato metoda umožňuje rodičům plně si uvědomit, jak svým jednáním a vystupováním ovlivňují chování dítěte. Délka trvání VTI záleží na závažnosti daného problému. Minimální zpravodajství počet setkání nad videozáznamy je 3 4, ale při závažnějším problému v komunikaci to může být i setkání. Vzhledem k tomu, že naše služba je poskytována bezplatně, není jednoduché zajistit na její činnost dostatek financí. V letošním roce se nám to podařilo díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, našeho zřizovatele Města Uherský Brod a Zlínského kraje, který nás pro rok 2012 podpořil částkou Kč. Pokud víte o někom, komu by naše služba mohla být prospěšná při zlepšení komunikace a vztahů v rodině, při řešení závažných sociálních problémů, nebo při posilování rodičovských schopností a dovedností, kontaktujte nás na telefonech nebo Více na Jana Nuzíková, sociální pracovnice Otevření Family Pointu Dne proběhlo v prostorách zařízení Luisa slavnostní otevření Family Pointu, kterého se zúčastnili starosta města Patrik Kunčar, vedoucí Odboru sociálních věcí městského úřadu Mgr. Šupková a koordinátorka projektu Family Point Mgr. Szczepaniková. Program všem zúčastněným zpestřilo taneční vystoupení dětí z Mateřské školy Primátora Hájka. Po zahajovacím proslovu byla přestřižena páska a tím oficiálně otevřen Family Point místo pro rodinu v Uherském Brodě. Tímto bychom chtěli pozvat všechny maminky s malými dětmi, aby využili možnosti nakojit a přebalit své dítě, neboť jak uvedla jedna maminka: Jsme moc rádi, že máme možnost přebalit naše dvojčátka vždy, když jdeme do města. Je nám potěšením, že i v tomto městě centrum vzniklo. Děkujeme. -red- Velkoobchodní společnost ASTRA, spol. s r. o. vypisuje výběrové řízení na pozici MANAGER VELKOOBCHODU Požadujeme: zkušenosti v oblasti velkoobchodu znalost marketingu, organizační a řídící schopnosti časová flexibilita, ochota cestovat dobrá komunikace s lidmi kladný vztah k technice, práce na PC pasivní znalost anglického jazyka řidičský průkaz skupiny B Nabízíme: možnost seberealizace, zajímavou práci mladý pracovní kolektiv, motivující platové podmínky Motivační dopis s životopisem zasílejte em. ASTRA, spol. s r.o. Předbranská Uherský Brod Více informací Ing. Ctirad Macháček Tel.: , Prodám zrekonstruovaný obchod ve Starém Městě na hlavní ulici Brněnská. K pozemku o velikosti asi 180 m2 patří i dvorek, zahrádka a parkovací místo. Velice vhodný i jako provozovna služeb nebo dílna. Bližší informace na tel Brodský zpravodaj

10 sociální věci Blahopřání Dne 6. června oslaví krásných 80 let pan Milan Hnitka. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí manželka Božena, synové Libor, Milan a dcera Božena s rodinami Vzpomínky Dne jsme vzpomněli nedožitých 60. narozenin paní Libuše Zdráhalové. S úctou a láskou vzpomínají dcera Ivana a syn Josef s rodinami, manžel, tatínek a bratr s rodinou. Tradiční setkání seniorů Chladnější májové odpoledne 15.května 2012 si naši senioři zpestřili již tradiční akcí Čajem o páté. Toto setkání seniorů připravilo Město Uherský Brod v rámci komunitního plánování sociálních služeb spolu s Oblastní charitou Uherský Brod. K příjemné odpolední zábavě přispěl svou hudební produkcí Vlastimil Novák z Bánova. Akce se čím dál více dostává do povědomí seniorů z Uherského Brodu i přilehlého okolí, tudíž se těší stále vyšší návštěvnosti. Smyslem tohoto odpoledne je odtržení seniorů od všedního života a formou hudební produkce, umožnit jim přijít na jiné myšlenky. Podle četné účasti věříme, že se akce návštěvníkům líbila. Vážíme si přítomnosti pana starosty Patrika Kunčara, který měl krátkou úvodní řeč. Součástí programu byla kulturní vložka ženského pěveckého sboru Bánovské zpěvule, které za své vystoupení sklidily velký potlesk. Pro všechny návštěvníky akce bylo také připraveno malé a chutné občerstvení, za které děkujeme pracovnicím Oblastní charity Uherský Brod. Nezbývá nám tedy, než se těšit na další podzimní setkání této úspěšné akce pro seniory. T. Hýblová Dne 2. června 2012 tomu bylo už 30 let, co nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan František Červenka z Újezdce u Luhačovic. S láskou vzpomínají syn Karel a dcera Marie s rodinami Dne 10. června vzpomeneme nedožitých 90 narozenin pana Ing. Josefa Jankových. Za vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají dcera Yvona s rodinou Dne 20. června tomu bude jeden rok, co navždy odešla manželka, maminka a babička, paní Růžena Holomková. S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami Dne 24. června uplyne rok od úmrtí pana Rostislava Mléčky. S úctou a láskou vzpomínají manželka, děti a rodiny Grebeníčkova a Šimoníkova Dne 4. června 2012 uplynuly dva roky od úmrtí mého manžela a našeho tatínka a dědečka, pana Miloše Vrány. S úctou a láskou vzpomínají manželka Mariana, synové Pavel, Tomáš a Miloš se všemi příbuznými Veřejná finanční podpora pro sociální oblast Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo rozdělení veřejné finanční podpory pro sociální organizace. Pro rok 2012 byla v rozpočtu města na tento účel vyčleněna částka Kč, která byla později ještě navýšena o Kč z příspěvku na provozní náklady organizace Sociální služby. Celkově tedy bylo rozděleno Kč, což je oproti minulému roku nárůst o Kč. Při rozhodování o výši podpory jednotlivým subjektům byla zohledněna zejména neutěšená situace poskytovatelů sociálních služeb, kteří oproti předcházejícím letem získali z ministerstva práce a sociálních věcí podstatně nižší dotace. Zároveň skončil individuální projekt podporující služby sociální prevence ve Zlínském kraji avšak dotace z MPSV pro poskytovatele těchto služeb tuto skutečnost nezohlednila. K zachování stávající sítě sociálních služeb, byť v omezeném režimu, navrhujeme podstatnou část veřejné finanční podpory poskytnout pěti poskytovatelům sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, doplnil starosta Patrik Kunčar, který má sociální věci ve své kompetenci. Nejvyšší částku Kč obdržela Oblastní charita, a to především na pečovatelskou službu, provoz terapeutické dílny, nízkoprahového denního centra, azylového domu pro matky s dětmi v tísni a sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Další výraznou podporu Kč přidělilo zastupitelstvo města o. s. Luisa, které ji použije zejména na odborné sociální poradenství a služby následné péče. Na provoz kontaktního centra a na práci terénního sociálního pracovníka získalo Kč o.s. Sdružení Podané ruce. Českému klubu nedoslýchavých HELP bylo přiděleno Kč především na odborné sociální poradenství a Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje na stejný účel Kč. Zbývající část prostředků byla rozdělena občanským sdružením občanů s různými typy zdravotního postižení. U těchto sdružení byl zohledněn počet členů, jak velkou skupinu zdravotně postižených sdružení oslovuje a organizační náročnost pořádaných aktivit. Jedná se o Sdružení rovných šancí o.s., Mozaika Uherský Brod o.s., Kamarádi Uherský Brod o.s. a Územní organizaci svazu diabetiků Uherský Brod. Elen Sladká 10 Brodský zpravodaj

11 Jazykový projekt E - twinning se vrací do středověkých měst Již 4 roky se studenti Gymnázia JAK podílejí na projektu Medieval towns in the mirror, který je věnován poznávání historie středověku a středověkých měst. Studenti tak před dvěma lety navštívili rumunské město Sibiu, v loňském roce zase Uherský Brod poznávali studenti z italského Gubbia. Právě do Gubbia v italské Umbrii mířila v posledních dubnových dnech skupina našich studentů. Návštěvou tohoto překrásného města tak bylo završeno naše poznávání středověkých měst. Gubbio je staré středověké město, kde se s historií potkáváme na každém kroku. Společně s italskými a rumunskými studenty jsme byli přijati starostou města na radnici, jejíž historie sahá až do 14. století. Samotné prostředí, celý ceremoniál i přítomnost televizní společnosti a tisku na nás učinily velký dojem. O tom, že se naši italští přátelé na nás dobře připravili, svědčí i večerní představení v dobových renesančních kostýmech s vlajkami na palácovém náměstí, které bylo připraveno speciálně pro nás. V dalších dnech jsme se seznámili nejen se školou, ale navštívili jsme i světově proslulé Assisi a Perugii, sídlo biskupství, dvou univerzit a dalších škol. Studenti měli dostatek času se blíže poznat, protože společně trávili většinu SVÁTEK MAMINEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRIMÁTORA HÁJKA Maminky jsou jako knoflíčky, drží všechno pohromadě! V letošním roce jsme se rozhodli oslavit svátek všech maminek netradičně. Chtěli jsme, aby si maminky užily svůj svátek společně se svými dětmi a rády na něj vzpomínaly. Naše odpoledne začalo cestou autobusem, který odvezl maminky s dětmi na Maršov, kde je čekala cesta za pokladem se spoustou úkolů, které musely společně plnit: - skládaly srdíčka z přírodnin - děti dělaly maminkám květinový náramek - tvořily společně kytičky z vršků od PET lahví - hledaly dvě shodné poloviny srdíček - společně tančily - děti maminkám zpívaly a recitovaly a spousta dalších zajímavých úkolů pro ně byla v ukrytých dopisech přichystána! Za každý splněný úkol získaly maminky písmena, ze kterých pak sestavily za pomoci dětí nápovědu, kde mají poklad hledat. Po cestě získaly také celkem pět klíčů, kterými poklad odemkly A co se v truhlici skrývalo? Přáníčka a dárečky pro maminky, ale také sladká odměna a obrázky pro děti! Možná si myslíte, že teď už jsme mohli všichni jet domů, ale na nás čekalo ještě jedno překvapení, a to u Staré školy střediska ekologické výchovy Byla tam paní MVDr. Kamila Křupalová ze záchranné stanice v Hošťálkové a s ní spousta jejich kamarádů sovy, výr, káně, kavka, sojka, straka, ale také liška a mýval! A takovou podívanou jsme si nemohli nechat jen pro sebe, a proto školství volného času. Jak jsme se již zmínili, touto návštěvou byl završen celý projekt, který již v loňském roce získal cenu National Quality Label. Naše spolupráce však zdaleka nekončí. Společně jsem se domluvili na novém projektu, který by měl opět přispět k poznávání evropské historie a kultur, ale který by také dále rozvíjel jazykové schopnosti studentů. Závěrem bychom chtěli poděkovat představitelům našeho města, SRPG při Gymnáziu JAK a dalším sponzorům, kteří nám realizaci našeho projektu umožnili. Mgr. Jana Cahlová, Mgr. Jana Řehořová za námi přijeli i tatínci, babičky, starší i mladší sourozenci, strýcové a tety a všichni jsme společně vyslechli poutavé povídání a zajímavé příběhy o zvířatech, které jsme také měli možnost si pohladit, dravce si podržet na kožené sokolnické rukavici a také se s nimi vyfotit. Doufám, že to byl pro děti i dospělé zážitek, na který budou dlouho a rádi vzpomínat! Chtěla bych také poděkovat rodičům, za ocenění celé naší společné akce, mamince Elišky Šebestové za čokoládové tyčinky pro děti, paním učitelkám za přípravu, paní kuchařce za úžasné vdolečky, které pro nás napekla, celému personálu mateřské školy za pomoc při organizaci a věřím, že taková příjemná setkání se stanou nedílnou součástí života naší mateřské školy! Těším se na ně Andrea Gahurová, ředitelka školy Z družiny do Chrástky s mapou a busolou Děti z havřické školní družiny se vydaly na zajímavou výpravu. U studánky v Americe dostaly do rukou výukovou mapu Chrástky a dozvěděly se základní informace o sportu jménem orientační běh. Seznámily se také s busolou a naučily se, jak pomocí ní správně zorientovat mapu. Pak se vydaly na trať a prstem na mapě sledovaly zakreslenou linii. Objekty, cesty, přírodní útvary i hustotu porostu sledovaly na mapě a zároveň si je ukazovaly v reálném terénu. Práce s mapou byla pro děti něčím zcela novým a velice je zaujala. Mapu Chrástky získala Základní škola v Havřicích díky Projektu výukových map, který je dotován z grantu MŠMT ČR. Protože se zároveň blížil 30. duben, zpestřili jsme si vycházku také povídáním o lidové tradici pálení čarodějnic a na závěr povedeného odpoledne jsme si zkusili i jedno společné zaklínadlo. Vychovatelky ŠD Havřice Podrobnější informace a řadu fotografií najdete na najdete na www. ub.cz/bz. Brodský zpravodaj Čarodějnický rej Na Výsluní Myslíte, že máme za naší školou obyčejnou zahradu se stromy, keři a několika lavičkami? Kdepak, tahle zahrada je kouzelná! Několikrát do roka se proměňuje v pohádkovou říši. Naposledy se proměnila odpoledne před Filipojakubskou nocí. Objevila se tam jeskyně plná netopýrů, bažina hrozící neopatrným návštěvníkům utopením, plály tam ohýnky, hladový vlkodlak čekal na svou kořist A děti v rolích čarodějnic a čarodějů soutěžili o to, kdo má rychlejší koště a nejlépe splní 10 úkolů, které pro ně připravila čarodějnice DASVO. Za odměnu si každý mohl připravit vlastní lektvar namíchaný z žabince, želví žluče, hadího jedu, netopýří krve a živé vody. Samozřejmě nechyběla malá sladkost na cestu zpět do světa lidí. Už teď se těšíme na příští proměnu naší zahrady! Dagmar Svobodová, vychovatelka ŠD Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod vás zve na burzu knih, která se bude konat JAK JSME FOTILI PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Ve čtvrtek 17. května naši školu na Mariánském náměstí navštívil tým Člověka v tísni vedený panem ředitelem Jednoho světa na školách Karlem Strachotou, aby s našimi žáky nafotil profesionální fotografie s paní Annou Honovou, která nám v minulém roce vyprávěla svůj životní příběh. Na celý projekt nyní navázala práce fotografa a maskérky, aby postupně na zapojených školách vznikla série dobových fotografií se všemi pamětníky, jejichž příběhy byly v rámci celorepublikového projektu zpracovány studenty základních a středních škol. Vzniklé fotografie budou součástí výstavy, která bude realizována 1. listopadu 2012 v Praze a potom její putovní verze dorazí do naší školy, kde si ji mohou prohlédnout i zájemci u nás. Velmi děkujeme především paní Honové, která i přes svůj pokročilý věk celé náročné fotografování s dívkami absolvovala a trpělivě plnila požadavky pana fotografa a celého týmu. A jak takové fotografování probíhá, na to se můžete podívat v naší fotogalerii a na straně 24. JH 11

12 školství Zahájení činnosti poradenského pracoviště Základní škola Mariánské náměstí za účasti vedení města a dalších hostů slavnostně zahájila činnost poradenského pracoviště v rámci projektu Poradenské pracoviště pomáhá inkluzívnímu vzdělávání žáků základní školy. Tento projekt byl realizován v rámci podpory rovných příležitostí ve vzdělávání ve Zlínském kraji a škola na něj získala podporu více než 4 miliony korun. Projekt bude realizován 36 měsíců a díky němu bude po celou dobu na škole působit školní psycholožka, dvě asistentky pedagoga a do týmu jsou začleněny také výchovné poradkyně 1. a 2. stupně, speciální pedagožka a metodička prevence, vysvětlila Jitka Hudečková, zástupkyně ředitele školy. Projekt má především pomáhat třídním učitelům, ostatním pedagogům a rodičům žáků, vyžadujících péči pracoviště. Tým pracoviště se soustřeďuje na začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí talentovaných a minorit do běžné výuky na základní škole. Školní psycholožka bude dětem poskytovat individuální terapii a pracovat s podpůrnými skupinami žáků i třídními kolektivy. Asistentky pedagoga budou mít v popisu práce pomoc vytipovaným žákům při výuce v hodině, ale i po vyučování s přípravou na další den. Pro třídní kolektivy 1. a 6. tříd budou realizovány adaptační pobyty na podporu pozitivního třídního klimatu. Krajské kolo SOČ opět na gymnáziu Na Gymnáziu JAK a JŠ Uherský Brod už pošesté proběhla krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Letos se jí zúčastnil rekordní počet 110 soutěžících s 80 pracemi, protože někteří soutěžili ve dvou nebo tříčlenných týmech. Soutěž je rozdělena do 18 oborů od matematiky, informatiky, fyziky, chemie a biologie přes zdravotnictví, zemědělství, strojírenství, stavebnictví a učební pomůcky až po humanitní vědy jako jsou ekonomie, historie, pedagogika či filosofie. Nejvíce prací obhajovali studenti z OA a VOŠ Uherské Hradiště, dále z Gymnázia Kroměříž nebo Gymnázia JP a SOŠ Slavičín. O vítězích a postupujících do celostátního kola, které letos bude v Kutné Hoře, rozhodovala odborná porota, tvořená celkem ze 48 porotců ze škol z celého kraje. Těší nás, že 10 vítězů bylo z okresu Uherské Hradiště, bylo to ovšem tím, že měli v krajském kole největší zastoupení. Z pořádajícího gymnázia zvítězili Anežka Zemánková v oboru chemie a Vít Brumovský v matematice s prací o šifrovacím algoritmu AES. Tím postoupili Přátelství nezná hranic Jsou to již téměř 2 roky, kdy Základní školu Mariánské náměstí navštívili učitelé a studenti z 5 evropských zemí, s nimiž jsme spolupracovali v rámci projektu Partnerství škol-comenius. Ačkoliv projekt po plodné dvouroční spolupráci již skončil, rozhodla se jedna z partnerských škol pokračovat ve spolupráci, a to především ve vzájemné výměně žáků. Nezůstalo jen u slibu, naši navštívilo školu 16 žáků a 2 učitelé ze školy v německém Kranichfeldu. Naši žáci spolu s učiteli, kteří aktivně spolupracovali již v projektu Comenius, připravili přátelům bohatý program. Měli možnost se aktivně zapojit do výuky prostřednictvím workshopů v rámci angličtiny, matematiky a výtvarné výchovy, obdivovat krásy našeho regionu při výletech do Buchlovic, Uherského Hradiště a Luhačovic, či užasnout nad nadčasovostí myšlenkového odkazu i názorů na výchovu a vzdělávání našeho slavného rodáka při prohlídce Muzea J. A. Komenského. Naši žáci se velmi zdatně zhostili role průvodců do celostátního kola. Mezi nejzajímavější práce patřil Návrh malé větrné turbíny, Drtič nebo architektonická práce Dětský domov a Učebnice biochemie. Nejvzácnějším hostem byl prof. Ing. Oldřich Pytela, DrCs, místopředseda ústřední komise, který tuto akci hodnotil jako velice úspěšnou a hlavně oceňoval velké množství porot, které hodnotily práce téměř v každém oboru samostatně. Poděkování patří generálnímu sponzorovi České spořitelně, a.s., jež vítězům předala certifikáty celkem za 25 tisíc. Přispěla rovněž 6 tisíci na občerstvení, hlavně na výborný oběd, který připravila školní kuchyně. Dále Zlínský kraj obdaroval soutěžící na prvních třech místech knižními poukázkami za 500, 300 a 200 Kč a Město Uherský Brod přispělo na pořádání soutěže několika tisíci. Ke zdárnému průběhu celé akce přispěli téměř všichni pedagogové pořádajícího gymnázia a plno pomocníků z řad studentů. Celé krajské kolo koordinoval zástupce ředitele gymnázia RNDr. Drahoslav Viktorýn. -red- a v angličtině seznámili své německé kamarády s nejvýznamnějšími místy a památkami našeho města. Nechybělo ani velmi příjemné přijetí německé delegace panem starostou na radnici. Při závěrečném večeru, který se uskutečnil rovněž za účasti rodičů z hostitelských rodin, se kromě dalšího kulturního programu naši přátelé naučili i českou píseň či měli možnost ochutnat překvapení večera - dort s názvy obou partnerských škol a jmény všech účastníků, který upekla jedna z maminek, paní Bartková. Jak bývá již pravidlem, vzájemné loučení se neobešlo bez slov poděkování, dojetí a slz. Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení školy, rodičům i všem žákům a kolegům, kteří se aktivně podíleli na úspěšném průběhu celého setkání. Již teď se těšíme na další, které proběhne v říjnu v Německu. Foto str. 3 Mgr. Zdenka Uhrová, koordinátora projektu Pedagogům projekt umožní realizaci týmových sboroven, zaměřených na práci s integrovanými žáky. Umožní jim další vzdělávání v problematice práce s talentovanými žáky, přípravou individuálních plánů, řešení šikany, budování pozitivního klimatu školy. Nejen pro talentované žáky, ale i pro další žáky jsou v rámci projektu otevřeny dva kroužky, které se zaměřují na pokusy v oblasti přírodních věd a na deskové hry. Pro činnost poradenského pracoviště byla nově vybudována terapeutická místnost, pracoviště psychologa a místnost pro činnost pedagogických asistentek. ES VINOHRADSKÉ MODELKY 2012 Že máme v naší vinohradské družince krásná děvčátka, víme už dávno. A o tom, že se z nich za pár minut mohou stát okouzlující slečny, které umí kráčet po módním molu skoro jako světově známé modelky, nás přesvědčila v pátek 11. května. Našich třicet pět malých modelek ve věku 7-10 let s ideálními mírami předvedlo na módní přehlídce v brodském penzionu pestrou škálu svých vlastních modelů. A bylo se na co dívat! Takovou fantazii a kreativitu ve výběru jednotlivých částí předváděných modelů, cit pro detaily, sladění barev i výběr doplňků jsme zvyklí vídat jen u zkušených návrhářů. Také předvedení, celkový výraz modelek a výkon obou moderátorek byl výborný. Není divu, že přímí účastníci přehlídky byli našimi malými modelkami uchváceni a odměnili je velkým potleskem. Bezvadný podvečer si tak užila naše děvčátka, paní vychovatelky Katka a Broňka i senioři z brodského penzionu. Rozhodně si nenechte ujít naši fotogalerii na stránkách v sekci školní družiny. Děkujeme pí Jahodové z prodejny školních batohů za sponzorský dar, který udělal obrovskou radost jedné z našich super modelek! vychovatelky ŠD Pod Vinohrady POZOR ZMĚNA TERMÍNU! ZŠ Pod Vinohrady pořádá pro rodiče s dětmi, ale i pro děti nebo dospělé samotné sportovně-relaxační pobyt u Jaderského moře I T Á L I E L I D O A D R I A N O Cena: 5 500,- bez stravy, 6 500,- plná penze, 2 500,- děti do 5-ti let bez lůžka a stravy Cena dále zahrnuje: 7 x ubytování v AP pro 4 5 osob, doprava bus, průvodce + 5 x výlet: RAVENNA, SAN MARINO, 2 x MIRABILANDIE ( zábavní park - bez vstupného), DELFINARIUM (bez vstupného). Informace: , , 12 Brodský zpravodaj

13 Dva v jednom = Vít Bojňanský a Daniel Brogyányi v Q-galerii Vždycky se divím, že lidé přijdou, když je venku tak krásně. A pak se také divím, že přijdou, když venku prší. To by měli sedět doma, ne? Takže děkuji za nás za oba, že jste přišli! Těmito slovy zahájil v Q-galerii výstavu nazvanou Dva v jednom fotograf Daniel Brogyányi. Pětadvacet rozměrných pláten, které vytvořil společně s akademickým sochařem Viťom Bojňanským, si do výstavních prostor zrekonstruované barokní sýpky můžete přijít prohlédnout do 30. června. Majitel Q-galerie František Chrástek poznamenal, že výstava je jedinečná i v tom, jak se akademický sochař a umělecký fotograf setkali na platformě dvourozměrného plátna a vytvořili tak výtvarné dílo na naprosto jiné médium, než na jaké pracují obvykle a které vystudovali. Kurátorka výstavy Maja Kadlečíková nejprve poznamenala, že se určitě každému stalo, že při pohledu na obraz se nemohl ubránit dojmu, že by tam něco přidal, změnil, domaloval. A touto myšlenkou se podle Kadlečíkové řídili i dva hlavní aktéři Daniel Brogyányi a Viťo Bojňanský: dát do obrazu toho druhého, co tam vidíme sami, pohrát si, protože hra odkrývá tajemství obrazů i ta naše. Daniel k tomu prý řekl: Nezáleží, co je na mém plátně, Viťo tam stejně namaluje koně. Viťo měl zase při pohledu na obrazy Daniela zkonstatovat, že když Brogyányi nepoužívá černou barvu, tak mu ji tam teda s velkým potěšením domaluje. Pohlédněte tedy očima Daniela a Viťa, co kultura uviděli, když si prohlédli obraz toho druhého: fotografie Daniela Brogyányiho počítačově pozměněné a přetisknuté na plátno nebo akrylovou barvu nanesenou štětcem Viťa Bojňanského. Jindy zase držel štětec Brogyányi a fotografoval Bojňanský. Snad proměny a objevování, co je pod povrchem barvou či tiskem zaujmou i vás. A když budete mít pocit, že tam chcete něco přidat, tak to udělejte. I vy si přece můžete s obrazem hrát dál a tak s ním komunikovat. Oživit ho vlastní myšlenkou, vyzvala na vernisáži kurátorka Maja Kadlečíková a vzápětí pro jistotu rychle dodala, že autoři by skutečné domalovávání a přetírání svých obrazů asi zatím moc neakceptovali. mva- Skvělé Petře Janů tleskali diváci ve stoje Měsíc Máj byl ve městě kulturními událostmi doslova nabitý a troufám si tvrdit, že tentokráte si přišli na své vyznavači snad všech uměleckých odvětví. V rámci svého koncertního turné sem například zavítala i hudební stálice s hlasem jako zvon, Petra Janů. Střední generací zaplněnému sálu Domu kultury během devadesátiminutového koncertu dokázala, že její zpěv s léty strávenými na pódium nikterak neztratil na své pověstné síle a barvě. Startovní blok koncertu patřil bigbeatovým peckám z počátku Petřiny kariéry včetně nesmrtelného Motorestu. Pro všechny, kteří se hned na začátku trochu vyděsili slibuju, že víc už na vás křičet nebudu, prohlásila po rockovém rozjezdu s úsměvem Petra a převlečená do decentních tmavých šatů zvýrazňujících její úchvatnou postavu (je těžko uvěřitelné, že v listopadu oslaví Znáte DrIng? Složené slovo v názvu není o poživatině, je to název poživatelné, nebo lépe řečeno poslouchatelné muziky. O skupině Dr Ing, která vystoupila v Cafe Clubu, jsem nevěděl zhola nic, jen jsem poslouchal a zíral! My, Broďané, prostě vůbec netušíme, co je v tomto městě za skryté talenty. Koncertní kytaru třímal Dr. Vlastik Pustina, koncertní kontrabas Ing. Petr Kaisler (odtud název) a pány doplňovala půvabná zpěvačka Pavla Jančaříková. Hráli muziku jak se říká od Vlacha po Bacha, s radostí, muzikantským umem, šťávou a pokorou k hudbě samotné. Brodský zpravodaj šedesátiny) přesedlala na spíše pomalejší a převzaté věci (např. Evergreen od Barbry Streisand či Gershwinovy melodie). Závěrečnou třetinu odstartovala italská směsice pověstných Ricchy e Poveri (u nás Triky a Pověry), jen Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem vystřídali muzikanti Jiří Jelínek a Václav Týfa z Golemu Jana Václavíka, který zpěvačku doprovází už od roku A pak se dočkali všichni ti, kteří netrpělivě očekávali Petřiny největší hity: Není nám už sedmnáct, Jedeme dál, Moje malá premiéra, S láskou má svět naději, Už nejsem volná, A pak, že je to hřích. Petra Janů zpívala s takovým nasazením, až se divákům v sále tajil dech. A když vystřihla závěrečnou skladbu Má pouť, odměnili zpěvačku dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Markéta Švehlíková Útulnou kavárničkou zněly známé songy z poloviny minulého století až po dnešní, už dávno zlidovělé pecky. Početné osazenstvo nešetřilo potleskem a strhnuto muzikantským nadšením a vtipem, nešetřilo ani své hlasivky (jen jestli to Vlastik nedělal zištně, aby měl příliv nových pacientů na ORL). Sochař by řekl: V každém kameni dřímá socha. U muziky se tato věta použít nedá, muzika je totiž jenom dvojí: ta dobrá, a ta druhá. Uhodli jste! Tento májový večer se vskutku vydařil. oko- Dvořákovci zavzpomínali na Emila Hábu Jednoho z posledních žáků Leoše Janáčka, významného učitele hudby, varhaníka, hudebního skladatele, zakládajícího člena hudebního spolku Dvořák (1926) a dlouholetého ředitele uherskobrodského kůru Emila Hábu, od jehož úmrtí letos uplyne již třicet let, si na Slavnostním koncertě v pátek 18. dubna připomněl Pěvecký sbor Dvořák a Komorní sbor Dvořák. Na koncertě proto vedle úvodního slova o E. Hábovi, které připravil Jiří Veselý, nemohla chybět Glagolská mše. Tu na varhany doprovázel Hábův vnuk Jaroslav Šmilauer. Sbor přednesl celkem devatenáct skladeb od dvanácti autorů, dvěma z nich (Tanzen und springen a Cantate domino) připomněl také čtyřsté výročí úmrtí Hanse Leo Hasslera. Na měsíc červen připravil Pěvecký sbor Dvořák Koncert duchovní hudby u příležitosti 100. výročí narození akademického malíře a grafika Františka Peňáze. Uskuteční se v neděli od ve farním kostele. -mva- Karel Plicka v Galerii Panský dům Už je to pětadvacet let, co zemřel klasik československé fotografie, ale také vynikající houslista, operní zpěvák a muzikant vůbec, filmař, významný etnograf, zanícený sběratel, pedagog na nejrůznějších školách a všestranný organizátor kulturního života, Karel Plicka. Před pár dny skončila v galerii Panský dům ojedinělá výstava tohoto umělce nazvaná Obrazy zpívající země podle Plickova nejslavnějšího a mezinárodně uznávaného filmařského díla z roku 1933 (Zem spieva). Kurátorka Daša Ferklová ze Slovenského národního muzea v Martině, které Plickův odkaz spravuje, přiznala, že největší problém byl vybrat z ohromného množství materiálu pár fotek pro výstavu. Pozůstalost Plicky totiž čítá tisíce negativů, diapozitivů a pozitivů. V podstatě jsme udělali průřez jeho celoživotní tvorby a prezentovali v něm tři Plickova základní témata: krajinu, historické památky a architekturu a jeho nejoblíbenější téma, což je člověk nositel tradice, přiblížila Ferklová. Výstava byla nejen oslavou Mistra, ale i krajiny a lidí. Tak, jako je Plicka viděl téměř po sedm desítek let svého uměleckého života. I kdyby Plicka po sobě zanechal jen fotografický archív, patří mu přední místo v českém i slovenském národním Pantheonu. Ale k tomuto fotoarchívu je třeba připočíst i dvacet pět tisíc melodií a více než 40 tisíc textů lidových písní, filmovou tvorbu, která má určující význam pro naše národní kinematografie, a další řadou aktivit, připomněla Daša Ferklová. Tato kurátorka má jeden zvláštní dar. Strohé informace totiž dokáže oživit nějakým postřehem, pikoškou, jak to nazývá. O Karlovi Plickovi tak na závěr uherskobrodské vernisáže prozradila, že v Čechách, kde vyrůstal, si přál, aby jeho jméno psali v české podobě Karel, na Slovensku, které si zamiloval, pak Karol, a přitom se roku 1894 narodil ve Vídni (českým rodičům) a křtěný je ve skutečnosti jako Carl. Markéta Švehlíková Více fotografií i textů na kultura.ub.cz 13

14 kultura Partička nezklamala, diváci se váleli smíchy Úspěšný televizní pořad vysílaný na Primě (a na Slovensku na Markíze) rozdělil diváky na dva tábory. První Partičku bezmezně obdivuje, hltá všechny díly a denně sjíždí facebookovské stránky pořadu. Druhý ji sice zhlédl, ale tento zážitek mu stačil k tomu, aby po vyslovení názvu pořadu dostal osypky. Prý nic mezi tím. Tak to jsem asi výjimka potvrzující pravidlo. Občas se na Partičku podívám. A to je tak asi všechno. O tom, že je u nás v Uherském Brodě skalních Partičkářů od věku předškolního až po kmetský skutečně dost, svědčil i vyprodaný sál Domu kultury, kam Partička ve složení Richard Geňa Genzer, Michal Suchánek, Ondra Sokol, Daniel Dangl a Roman Pomajbo (ze slovenské verze pořadu) ve středu 9. května zavítala. Velmi vydařený návrat Vlasty Redla Dobrý večer, ahoj. Pro ty, kdo mě neznáte, jmenuji se Redl Vlastimil. Možná jste mě jen nepoznali, když už nemám dlouhé vlasy. Jinak su ale snad furt víceméně stejný. Těmito slovy zahájil svůj koncert v Domě kultury písničkář, zpěvák, multiinstrumentalista a skladatel Vlasta Redl. Na pódium se vrátil po dlouholeté odmlce a s novou kapelou. První část koncertu patřila Vlastově sólovému bloku. S doprovodem kytary či kláves zahrál několik starších věcí, křehkých a folkově laděných (Kdyby, Příteli, Holky z Utopie ). Když pak za Vlastou na pódium vtrhli jeho spoluhráči (dohromady si říkají Vlasta Redl & Naše nová kapela), srdce hudebních Jana Rozková na cestě s paletou Nestává se mi tak často, abych si dojem z výstavy, kterou jsem navštívila, nesla v sobě po několik dní tak, jako tomu bylo po vernisáži Jany Rozkové v Cafe Clubu, kde tato malířka vystavuje do 14. června. Nevím, jestli je to tím, že jsem po dlouhé době spatřila čisté malířství bez řvoucích námětů či barev. Ono toho řevu je kolem nás i tak dost, zato citelně schází poezie. Jako by se za jeho ztvárnění dnešní malíři styděli. Jana Rozková se tedy rozhodně nestydí a na své cestě s paletou kráčí, jak do úvodního slova vernisáže napsala její kolegyně Doris Windlin, promyšlenou cestou od impresionismu k Cézanovi. Jana Rozková (1974) žije ve Velkých Němčicích. Vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně. Tady se setkala s Radoslavem Kutrou, olomouckým malířem, který po roce Jen co se protagonisté objevili na jevišti, odstartovali válku s bránicemi publika. Uherskobrodský zápas Partičky nakonec zaslouženě skončil vítězstvím hostů a závěrečné ovace nebraly konce. Účinkující vyhověli i všem fanouškům stojícím řadu na jejich podpis či společnou fotku. Partička je pořad založený na improvizaci čtyř herců v různých hrách, zpracovaný podle celosvětově úspěšného pořadu Whose Line Is It Anyway? Původně byla vysílána pouze na Slovensku, kde se však několikrát objevili i čeští komici Michal Suchánek a Richard Genzer, které napadlo zavést pořad i u nás. O režii požádali Ondru Sokola, ten ale prohlásil, že by si raději přímo zahrál, nakonec přivedl i kamaráda Igora Chmelu a sestava byla kompletní. Režii má Dan Dangl, hudební fajnšmekrů zaplesala. Redl se totiž obklopil skvělými muzikanty, kteří hrají např. s R. Müllerem, P. Lipou, Buty, ale také se světovými špičkami typu Victor Bailey (Madonna), Mike Stern, či Bobby McFerrin. No a bylo už jenom otázkou času, kdy si najdou mě, rozesmál publikum Vlasta. V hudebně světelné šou zazněly skladby snad ze všech údobí Redlovy kariéry. Rychlé i pomalé, veselé i lyrické, čistě folkové, rockové, bigbítové i lidovky. Mnohé však měly, oproti studiovým verzím, nové aranže, pod kterým se podepsali a představili své hudební vize právě noví spoluhráči. Došlo i na pověstné Vlastovy improvizace a na představení 1968 odešel do švýcarského Luzernu, kde založil uměleckou školu Kunstseminar. Učení Kutry o malířském vidění na Rozkové zanechalo obrovský vliv a stala se jednou ze zakládajících členek sdružení Experiment 2.. Janu jsem poznala jako houževnatou malířku, která je i za těch nejméně příznivých podmínek schopná malovat. Tahle vlastnost jí dnes přijde velice vhod. Vedle rodiny se třemi dětmi, obrovské zeleninové zahrady a vedle své vlastní tvorby stačí ještě ve svém ateliéru dávat hodiny malování. Jana je nucena využít k malování každou volnou chvíli a proto maluje, co jí přijde pod ruku nebo lépe řečeno před oči: zátiší, portréty, figurální scény a v létě především krajiny. V přírodě čerpá barevnost, kterou vstřebává pro svou ateliérovou tvorbu v zimě, doprovod zajišťuje Marián Čurko. První díl se vysílal na jaro roku Sledovanost byla minimální, po druhém díle byl pořad dokonce pozastaven. Ondřej Sokol však začal na facebookovské stránky Partičky přidávat nesestříhaná videa, Suchánek se tam vecpal se svým disidentským stylem (zveřejňoval mobilem natočená videa ze soukromí kolegů) a pořad přežil. Genzer slíbil, že když Partička získá na Facebooku sto tisíc příznivců, zatančí u tyče jen v tangách stalo se na podzim Partička byla svými fanoušky díky hitům jako Motorkou jsem srazil sviště nebo Už ne, už ne nominována i na Českého Slavíka a v anketě TýTý za rok 2011 se stala pořadem roku i absolutním vítězem ankety. mva- novinek z netradičně udělané jazzrockové desky Koncert, který se nekonal. Mezi jednotlivými skladbami Vlasta bavil posluchače nejrůznějšími humornými historkami, došlo dokonce i na procítěnou recitaci ruské a polské básně, se kterou se předvedl manažer kapely Karel. No, upřímně, na mě už toho mluvení bylo chvílemi i moc, raději bych slyšela víc písniček. Ale to je tak asi to jediné, co lze jinak skvělému koncertu vytknout. Na závěr pak zazněly i toužebně očekávané Husličky (z výborného alba AG Fleku a Hradišťanu), které si s Vlastou Redlem s chutí zazpíval i mnohohlasý divácký sbor. mva- prozradila o Rozkové Doris Windlin. Na obrazech Jany jsou zachycena nejrůznější témata, zpracovaná většinou technikou klasické olejomalby na plátně, ale také tužkou, uhlem či grafickými technikami. Janu zajímají městské scenérie stejně jako přírodní, maluje zátiší i portréty, ať již reálné nebo fiktivní, i figurální motivy, které zpracovává technikou klasické olejomalby, ale také tužkou, uhlem či grafickými technikami. Své obrázky se snaží malovat tak, aby tím prvním, co diváka osloví, byla barva. Nechci, aby mé obrazy byly efektní a působivé, nechci diváka ohromit. Chci spíše jen ukázat věci tak, jak jsou, ve své prostotě, obyčejnosti a kráse, vyznala se Jana Rozková. mva- Projděme se pamětí Je název aktuální výstavy, kterou najdete na Panském domě (před knihovnou pro dospělé). Jedná se o přehlídku projektů, které v uplynulých letech vytvořily děti navštěvující výtvarný obor ZUŠ. Zpracování témat jako je Pohled do historie, Egypt, Šeherezádiny noci, Znamení zvěrokruhu, Barevná Afrika a Vivat botanika se jedinečným způsobem podařilo skloubit do celku nazvaného Noc v muzeu. Ve stejném duchu probíhala i vernisáž, která připravila návštěvníkům i kostýmní, až divadelně pojatou podívanou. Vyučující výtvarného oboru Lenka Blahová a Svatava Haluzová (třetí kantorkou, momentálně na MD, která je pod projekty též podepsaná, je Markéta Trčková) si zahrály na ostrahu muzea. Když prostory předaly nočnímu vrátnému, začaly se dít věci. Za tátou (pan Zlámal) totiž tajně přišla dcera, které chtěl dokázat, že exponáty se v noci probouzejí a žijí své příběhy. Tady dostaly prostor i samotní malí výtvarníci, kteří v kostýmech, které si sami vyrobili, zahráli kousek příběhu zasazeného do doby, kterou daná část výstavy představuje. Na výstavě najdete díla jednotlivců i kolektivní práce. Nápaditost a fantazie kantorek, které téma nadnesly, se promísila s nekonečnou dětskou kreativitou a výsledek je prostě senzační. Konečně, jděte se podívat sami, je to opravdu moc hezká výstava a na prohlížení máte čas až do konce školního roku! -mva- 14 Brodský zpravodaj

15 IX. SKEPTIKON - Setkání klubu Skeptiků s přednáškami pro veřejnost V sobotu 14. června 2012 ve hod. Dům kultury malý sál 1.Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. Nádorová onemocnění - současný stav znalostí, jak léčit, a zneužívání léčiteli Rakovina je lidové označení skupiny onemocnění, jejímiž společnými vlastnostmi je neregulovaný růst původně normální tkáně, potom tzv. metastazování a většinou končí neléčena smrtí. Už samo toto slovo vyvolává v lidech strach, přičemž zhoubná nádorová onemocnění tvoří více než třetinu příčin úmrtí. Pro pochopení, jak lze tato onemocnění léčit a dnes už ve více než 50% vyléčit, je třeba se alespoň základně poučit o tom, co je zhoubný nádor, jak se vyvíjí, co je příčinou vzniku zhoubného nádorového bujení, jak ho lze rozpoznat a jaké jsou dnes možnosti léčení. Tato znalosti jsou taky nezbytné pro pochopení a odlišení od neúčinných léčitelských metod, využívajících strachu a nevědomosti potenciálních klientů, či spíše zákazníků. Činnost léčitelů s ohledem na neúčinnost jejich postupů považuji v mnoha případech za zločin napomáhání k vraždě, protože kromě peněz připravují pacienta o šanci být léčen eventuelně vyléčen ve stádiu, kdy je to ještě reálné. 2. RNDr. Jiří Grygar, CSc. Nekonečný příběh konců světa. Mayské proroctví o konci světa 2012, pravda či fikce. V posledních patnácti letech se roztrhl pytel s předpověďmi blízkého konce světa. Naprostá většina již prošlých předpovědí skončila velkou blamáží. Před námi jsou ještě aktuální předpovědi o konci světa v letošním roce, např. kvůli údajnému konci mayského kalendáře, příletu planety zkázy Nibiru, nebo blížícímu se kosmickému fotonovému oblaku, kvůli němuž začaly pyramidy v Egyptě, ve Střední Americe a Číně už prosebně kvílet SYSIFOS Český klub skeptiků Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen, jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Původním programem byla vědecká analýza pseudovědeckých názorů a údajně nadpřirozených jevů, ale postupně se rozšiřoval zájem skeptiků i na další oblasti. Klub Sisyfos pořádá každoročně setkání tzv. SKEPTIKON. Na setkání, které se uskutečňuje v první polovině června od pátku do neděle, se připravuje na sobotní dopoledne a nedělní dopoledne prohlídka pamětihodností nebo zajímavých místních specialit, v sobotu odpoledne přednášky pro veřejnost (asi od do 17.00). Tentokrát se na vás těšíme v sobotu 14. června 2012 ve hod. v malém sále Domu kultury v Uherském Brodě. Více na inzerce Besedování O lopenickém Dráčkovi V knihovně na sídlišti Máj se uskutečnila beseda nad knihou O lopenickém dráčkovi. S učitelkou Jolanou Králíkovou přišly třeťáci ze ZŠ Pod Vinohrady. Povídali jsme si zejména o tom, jaká drobná příhoda nás, autory, inspirovala k napsání jednotlivých veselých příběhů o Dráčkovi. V průběhu besedy vyplynulo, že děti knížku nečetly, a tak jsme test ani připravené odměny pro vítěze zatím nemohli rozdat. Paní učitelka do testu nahlédla a zodpověděla jej správně, takže byla pochválena, že stejně jako děti pozorně poslouchala. Slíbila, že si knížku o Dráčkovi dodatečně přečtou a test si udělají při červnové návštěvě knihovny. Pro mne bylo největší odměnou, že se řada dětí hlásila o čtenářský průkaz, takže nám přibude v Uherském Brodě malých čtenářů, a to je pro ně nejlepší vklad! Alena Bartošíková Dny Naardenu Na pozvání města Uherský Brod a Spolku Uherský Brod Naarden přijedou do našeho města o víkendu opět po dvou letech Holanďané v rámci XXII. Brodského jarmarku a Dnů Naardenu. V kulturním programu se na Masarykově náměstí představí hudebníci ze skupiny WALLENKRAAIERS, což znamená v překladu Vrány z pevnosti, a SLAGWERKGROEB NAARDEN (skupina bicích nástrojů). Obě hudební seskupení jsou součástí velkého dechového orchestru Nardinc, která již několikrát prezentovala holandskou kulturu v našem městě. O typické a oblíbené holandské produkty, které budou ve stáncích na jarmarku, se postará nadace Stichting Naarden Uherský Brod. Kromě sobotního koncertu s úvodními fanfárami při zahájení programu, budou vystupovat hudebníci ještě večer v Domě kultury na Púťovém slováckém večeru, v neděli na Lázeňském náměstí v Luhačovicích (10 hod.) a odpoledne (14 hod.) pro mentálně postižené Centrum Kamarádi Po obětavém úsilí členů organizace, dobrovolníků a podnikatelských subjektů byly otevřeny nově zrekonstruované prostory bývalé knihovny v Havřicích. Slavnostní otevření za účasti starosty města Patrika Kunčara proběhlo v sobotu Věříme, že šťastná třináctka přinese našemu sdružení štěstí a že v nových prostorách nabídneme možnost vyžití nejen našim členům, ale i dalším zájemcům. Foto str. 3. Za Kamarádi Uherský Brod os. J.K Brodský zpravodaj děti v Domově pro osoby se zdravotním postižením na Okružní ul. Družba mezi Uherským Brodem a Naardenem trvá od roku 1991 a bývá obnovována na základě Smlouvy o přátelství a spolupráci vždy po pěti letech. Loni se spolek UB-N, který je sesterskou organizací nadace Stichting N-UB, podílel na organizování Dnů královny v Naardenu (30. 4.) v rámci XXII. Brodského jarmarku v červnu a při Růžencové pouti v říjnu 2011 se věnoval delegaci z Naardenu a připravil pro ni pestrý program. Chtěla bych touto cestou poděkovat za finanční podporu naší činnosti v roce 2011 městu Uherský Brod, bez níž by se aktivity v duchu naplnění Smlouvy o spolupráci dvou vzdálených partnerských měst, které spojuje J. A. Komenský, nedaly realizovat. Věřím, že degustace holandských specialit o letošních Dnech Naardenu a vystoupení obou hudebních skupin obohatí kulturní program a přinese každému posluchači dobrou náladu a pravou jarmareční pohodu. Irena Koubová, jednatelka Spolku UB-N Poradna SOS Nevíte si rady s reklamací, trápí vás špatní dodavatelé popřípadě máte jiné problémy týkající se spotřebitelských otázek. V prostorách kanceláře ZO ČSOP 63/01 Větrná 2469 provozuje svoji činnost poradna SOS sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje. Pro odpověď na svoji otázku můžete přijít vždy v pondělí a v úterý v době od 8:00 12:00. Další informace na tel nebo na ové adrese Pozvánka na pozorování červnové oblohy 2012 Viditelnost planet Planetu Merkur je možno pozorovat na konci měsíce nízko nad západním obzorem. 6. června bude Venuše v dolní konjunkci se Sluncem a přejde přes sluneční disk. Planetu Mars budeme moci pozorovat na pozadí souhvězdí Lva již jen v první polovině noci. Oproti květnu bude největší planeta Sluneční soustavy Jupiter opět viditelná (v souhvězdí Býka), ale až na konci měsíce, a to ráno nízko na východním obzorem. Celou noc, kromě rána, budeme moci pozorovat na obloze Saturn. Najdeme ho v souhvězdí Panny. Z astronomických úkazů 6. června nastane astronomická událost roku - přechod Venuše přes sluneční disk. Bohužel uvidíme jen závěrečnou část jevu při východu Slunce, těšně před 5. hod do 6.55 hod. Další přechod planety přes Slunce nastane až v roce Více na www. hvezdarnaub.cz. Hvězdárna bude otevřena od 4. hod. 45 min. Ve čtvrtek 21. června v 1 hod. 9. min. po půlnoci letního času vstupuje Slunce do znamení Raka, nastává letní slunovrat a začíná astronomické léto. Od 25. do 27. června budete moci pozorovat na hvězdárně na večerní obloze nad západem a jihozápadem seskupení Měsíce, Marsu, Saturnu a Spiky, nejjasnější hvězdy v souhvězdí Panny. Na toto pozorování bude hvězdárna otevřena od hod. RR 15

16 zpravodajství Janáček mizí z názvu uherskobrodského pivovaru Pivovar Uherský Brod to je od počátku dubna letošního roku nový oficiální název uherskobrodského pivovaru. Jediný průmyslový pivovar ve Zlínském kraji tak dal jasně najevo sounáležitost s místem, kde se pivo od roku 1894 nepřetržitě vaří. Kromě nového názvu mění pivovar i své logo a etikety. Není to nic nového a převratného. Už v minulosti se používal například název Pivovar a sladovna Uherský Brod. My se chceme k této tradici vrátit. Naši zákazníci by měli vědět, že pijí pivo právě z Uherského Brodu, uvedl Lukančo Trifončovski, sládek pivovaru. Novému logu dominuje nápis Uherský Brod, který je umístěn na červeném pozadí, doplněný rokem 1894, kdy byl pivovar založen. Styl nápisu vychází z typografie a výtvarného jazyka období založení pivovaru. V horní části loga je umístěn jednoocasý lev, vycházející z městského znaku, doplněný o atribut chuti pivního moku sklenici piva. Logo dotváří ječmen a chmelové hlávky, tradiční atributy pivovarnictví, umístěné v dolní části. Lahvové pivo z Uherského Brodu v novém V souvislosti se změnou názvu a loga pivovar mění také vzhled lahvového piva. V průběhu měsíce dubna již do obchodů začaly proudit přepravky s novým logem, výrazná změna čeká také etikety. Nad obměnou etiket jsme uvažovali delší dobu. Když jsme na podzim uváděli na trh pivo Perun v lahvích, již jsme si uměli představit, že etikety ostatních piv by se mohly nést ve stejném duchu. A reakce spotřebitelů nás v tom utvrdily, sdělil Tibor Nechala, obchodní ředitel pivovaru. Nové etikety pomohou vizuálně sjednotit celé výrobkové portfolio, zároveň ale budou jednotlivé varianty mezi sebou dobře rozeznatelné. Nadále budou komunikovat stupňovitost jednotlivých piv. Zároveň budou jasně deklarovat místo původu Uherský Brod. Etikety se už lepí na nejprodávanější pivo jedenáctku Patriot, od května se nových etiket dočkaly také všechny ostatní značky. A to včetně výčepního piva Dukát. Ležák Extra ponese nově název Premium, který tradičně odpovídá kategorii 12% piv. Výroba výčepního piva Olšavan byla s ohledem na jeho velmi nízký prodej ukončena. Ostatní novinky Od května nabízí obchodní tým pivovaru novinku v kategorii nízkoalkoholických ochucených piv, které se říká radler. Vyrábět se bude v Pivovaru Černá Hora na Blanensku a stáčet se bude jak do sudů, tak do lahví. Velké oblibě se na Zlínsku těší program Cesta pivních znalců, do kterého se již zapojila padesátka hospod v regionu. V rámci tohoto programu čepují vybrané hospody v průměru každý druhý víkend jinou pivní specialitu z produkce regionálních pivovarů. Díky tomu mohou pivní labužníci v té své hospůdce ochutnat netradiční piva i ze vzdálenějších krajů, ke kterým by se běžně nedostali. O Velikonocích mohli pivaři ve Zlínském kraji ochutnat Velikonoční Krasličák, kteří připravili sládci z jihlavského pivovaru, který stejně jako ten uherskobrodský spadá pod společnost Pivovary Lobkowicz. Skládal se ze dvou piv zeleného 14% speciálu, který bylo možné ochutnat i samostatně, a červeného výčepního piva. Čepovala jej stovka hospod v regionu. Mimoto byl v obchodech k dostání speciální velikonoční mixpack 7 chutí 7 speciálů. Pivovarské slavnosti Tradiční Pivovarské slavnosti se uskuteční 3. a 4. srpna Návštěvníci si budou moci prohlédnout pivovar a připraven pro ně bude zajímavý kulturní program v čele s kapelami Horkýže Slíže, Rybičky 48 a Segment. Petr Zpěvák POCTA MISTRU FRANTIŠKU PEŇÁZOVI Pěvecký sbor Dvořák připravuje na neděli 17. června Koncert duchovní hudby u příležitosti 100. výročí narození akademického malíře a grafika Františka Peňáze, čestného člena sboru. František Peňáz se narodil 6. července 1912 v Pašovicích. Od útlého dětství doma hodně kreslil, nejčastěji náměty podle obrazů z kostela. Rodiče však na rozvíjení jeho talentu neměli peníze, a tak se František vyučil písmomalířem a lakýrníkem. I když v této profesi dosahoval mimořádných výsledků, jeho stálým snem bylo stát se malířem umělcem. Po uzavření vysokých škol v r nastoupil k Baťovi brněnský malíř a grafik Eduard Milén. Peňáz mu navrhl, aby obchodní kurzy, které podnik pořádal pro reklamní oddělení, rozšířil i o kurzy výtvarné. Z tohoto kurzu vznikla známá Škola umění a František Peňáz patřil k jejím prvním absolventům. Po válce Peňáz studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v grafické speciálce Maxe Švabinského v ateliéru Vladimíra Silovského. I zde prokazuje své schopnosti a získává přední místa ve výtvarných soutěžích. V r odmítl místo asistenta na AVU, vrátil se ke své rodině do Hřivinova Újezda a věnoval se i přes zrakové potíže volné tvorbě. Nastávají krutá padesátá léta, která ubíjejí duchovní hodnoty. Díky svému náboženskému přesvědčení, které nikdy neskrýval, se dostal až do vězení v Uherském Hradišti. Poté byl deportován na Ostravsko a pracoval na tzv. stavbách socialismu. Všechny tyto události daly podnět k vytvoření nádherné olejomalby Kalvárie, která patří k vrcholům Mistrovy tvorby. Ani znevažování jeho schopností, ani šikanování jeho rodiny nezmění morální zásady Františka Peňáze. Nevyměnil je za příslib kariéry, uměleckých úspěchů a materiálního blahobytu. Po r se Mistr Peňáz zcela věnuje umělecké činnosti. I když jeho kresbám a grafikám byla řadu let cesta do galerií a na výstavy zakázána, jeho umělecká tvorba je již v té době dobře známa široké veřejnosti, která rozpoznala hodnotu díla a charakter umělce. Tvoří práce grafické a v jedinečně vypracovaných kresbách tužkou zachycuje nesčetná zákoutí lidové architektury. Nádherou barev vynikají jeho kresby barevnou křídou a tempery především lučních květin, které dýchají prostým půvabem a kouzlem rodného venkova. Nejedna domácnost na Uherskobrodsku či v okolí Velkého Ořechova vlastní jeho dílo, které je zastoupeno také v inventáři Vatikánského muzea. Citlivá provedení náboženských námětů, barevné vitráže, přes dvě stě návrhů na interiéry kostelů a kaplí na Moravě a Slovensku budou dlouho připomínat jeho tvorbu. Mistr Peňáz byl velkým obdivovatelem vážné hudby a sborového zpěvu. Pokud mohl, nevynechal žádný koncert, zvláště pak vystoupení uherskobrodského Pěveckého sboru Dvořák, jehož byl r čestným členem. František Peňáz, velký umělec a mistr grafiky, avšak ve svém osobním životě skromný, obětavý, pokorný a tichý člověk, zemřel 1. května 1996 ve věku nedožitých 84 let. Hold svému čestnému členu k jeho 100. výročí narození vzdá Pěvecký sbor Dvořák na Koncertu duchovní hudby, který se bude konat v neděli v 17:00 hod. ve farním kostele v Uherském Brodě. Redakčně kráceno, plnou verzi najdete na Irena Koubová Umělci ze Slovácka vystavovali v Praze Sdružení výtvarných umělců moravskoslovenského pomezí dostalo nabídku uspořádat výstavu svých prací v Praze, konkrétně v předsálí jednacího sálu Senátu ČR. Výstava se konala pod patronací senátorky Jany Juřenčákové, která navíc pozvala vystavující umělce, ale také děti z uherskobrodských škol na vernisáž této výstavy. Z Uherského Brodu se tak do Prahy vydaly dva autobusy. Součástí programu byla také prohlídka Valdštejnského paláce, ve kterém Senátu sídlí. Pro mnohé děti to byl velice zajímavý zážitek od začátku, kdy musely projít detekčním rámem, přes prohlídku Valdštejnovy pracovny, reprezentačních prostor a galerie až po možnost posadit se do skutečných senátorských lavic, na což paní Juřenčáková musela vyřídit speciální povolení. Poté už následovala vernisáž. Přítomné pozdravila nejen paní senátorka, ale také starosta Patrik Kunčar. Na kytaru zahrála a několik písní z Uherskobrodska zazpívala Marie Rosenfeldová. Nakonec Senátem zazněla hymna výtvarníků v jejich osobitém podání. Pro všechny byl tento zájezd příjemným a hlubokým zážitkem, na který jen tak nezapomenou. ES Podívejte se na mapy.ub.cz 16 Brodský zpravodaj

17 Brodský Máj na sokolském stadionu Ve sváteční den 8. května se konal na sokolském stadionu již tradiční Brodský Máj. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod si každoročně, a letos již po dvanácté, připomíná dny osvobození z roku 1945 tělocvičnými a tanečními skladbami v podání cvičenců nejen z Uherského Brodu. Za krásného slunečného počasí se o dobrou náladu na úvod postaral country beat Fénix. Zahájení slavnostního odpoledne provedl svým proslovem Ing. Jan Hrdý, místostarosta Uherského Brodu. Pak již následovala vystoupení jednotlivých skupin. Nejčastěji se na cvičební ploše předvedly děti z MŠ Sv.Čecha, a to hned ve čtyřech skladbách: Tancujeme Pongo, Člověče, nezlob se, ve skladbě Muzikantova písnička to bylo vystoupení rodičů s dětmi a skladba Ať žijí duchové předvedla dokonce celé cvičící rodiny. Ani letos nechyběly se zábavným vystoupením vlčnovské mažoretky. DDM Uh. Brod měl dvě vystoupení břišních tanců a tanečky národopisného kroužku Rozmarýnek. Vystoupil také Hurikánek z Nivnice, KIPS ze Slavkova a TSS Pohoda z Atletický čtyřboj žáků praktických a speciálních škol Vrcholem celoroční sportovní přípravy žáků základních škol praktických je postupová soutěž Atletický čtyřboj žáků ZŠP a ZŠS, která začíná vždy v měsíci květnu školními koly. Soutěž vyhlašuje MŠMT a závodí se na všech postupových úrovních od školního kola až po národní. Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Uherský Brod jsou již léta pořadateli okresního kola. Letošní rok nebyl výjimkou. Dne nastoupila čtyři tříčlenná družstva závodníků z Uh. Brodu a Uh. Hradiště na travnatou plochu uherskobrodského stadionu Lapač, aby svými výkony v atletických disciplínách: běh 60 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky a vytrvalostní běh (dívky 800 m, chlapci 1500 m) nasbírala maximum bodů a zajistila si pozice vítězů. Vítězi jsou vlastně všichni účastníci, protože si mohou dle svých možností a schopností vzájemně změřit síly. V silné konkurenci běžných základních škol by neměli šanci a mnozí by sklidili místo potlesku jen výsměch. Škoda, že se soutěže nezúčastnili i žáci ZŠP Bojkovice. Dlouhodobý úbytek žáků v praktických školách znemožnil sestavit družstvo v dané věkové hranici. Díky této skutečnosti jsme mohli využít Prožitky, na které se nezapomíná. Dva kouzelné zážitky prožily děti z Mateřské školy Havřice. 11. května odpoledne se na školkovou zahradu slétli dravci, ptáci a sovy všech velikostí. Přivezla je k nám Kamila Křupalová ze stanice pro hendikepované živočichy z Hošťálkové, kde se starají o různě zraněné živočichy a snaží se jim usnadnit cestu zpět do volné přírody. Poutavé vyprávění, jak se k nim ptáci a zvířata do záchranné stanice dostali, poslouchali s napětím děti, rodiče i ostatní přihlížející. Prohlédli jsme si a poznávali zblízka káně, krkavce, straku, kavku, sovy i velkého výra. Největším zážitkem bylo setkání s medvídkem mývalem a malou lištičkou. Druhým zážitkem bylo 21. května pozvání skřítka Lipáčka a pana Pospěcha na výlet do přírodní rezervace Vlčí prameny. V kouzelném kraji Bílých Brodský zpravodaj Březolup. Poutavá byla obě vystoupení 1.AC Uh. Brod Baletky i To je můj život. Diváci, kterých byl téměř plný nově opravený stadion, ocenili potleskem všechny účinkující a bylo vidět, že se dobře baví. Některým možná následně pokazilo náladu zjištění, že si na svém oblečení odnesli kousek pryskyřice z nových lavic. Sluníčko a vysoká teplota způsobily, že nevyzrálé dřevo začalo ronit pryskyřici, která již ve dřevě neměla být. Tímto se organizátoři akce omlouvají všem postiženým divákům. Na závěr si dovoluji poznamenat, že Brodský Máj se uskutečnil za laskavého přispění sponzorů Raciola s.r.o, Potraviny Jirda a DAR Šácha Jan, kterým za jejich podporu děkujeme. Další významnou akcí, která se na sokolském stadionu v Uherském Brodu uskuteční již pod záštitou starosty města Uherský Brod Patrika Kunčara, bude Župní sokolský slet. Zahájení župního sletu je ve 14:00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni! Foto str. 21. Helena Leblochová za výbor T.J. Sokol Uherský Brod finanční prostředky získané z KÚ Zlín ke zvýšení celkové úrovně zabezpečení soutěže a hlavně odměnění závodníků. První místa v kategorii družstva-chlapci i dívky získala pořádající ZŠP a ZŠS Uh. Brod. Druhá místa obsadily týmy ze ZŠ a MŠ Palackého nám.uh. Hradiště. Tři žáci a žákyně s nejvyšším počtem bodů budou reprezentovat své školy v krajském kole ve Zlíně. Za ZŠP a ZŠS Uh. Brod postupují všechna děvčata a dva chlapci. Jeden závodník je ze ZŠ a MŠ Palackého nám. Uh. Hradiště. Hodnotné ceny pro tyto postupující sportovce věnovala firma XProfi spol. s r.o. Jihlava. Příjemné sportovní dopoledne proběhlo v duchu fair play v přátelské atmosféře a bez zdravotních komplikací. Náladu všech zúčastněných a sportovní výkony závodníků příznivě ovlivnilo i slunečné počasí. Děkuji všem porotcům i pedagogickému doprovodu za svědomitý přístup k plnění zadaných povinností a KÚ Zlín za finanční zabezpečení celého průběhu soutěže. Zvláštní poděkování patří firmě XProfi spol. s r. o. Jihlava za sponzorský dar. Lenka Habartová ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod, ředitelka závodu Karpat se děti setkaly na loukách se začínající florou orchidejí, viděly stanoviště evropsky významného motýla jasoně dymnivkového, broukoviště, poznávaly hmyz, ptactvo. Poblíž staré lípy nám skřítek Lipáček schoval poklad, který se nám podařilo najít a pochutnat si na jeho obsahu. Do košíku jsme si natrhali jedlé plevele a byliny na náš bylinkový koktejl. Na louce jsme se setkali s,,karpaťákem, který nás pozoroval a byl téměř neviditelný a dobře maskovaný. Výhledy do kraje, určování světových stran, poznávání kopců odborný výklad, za to za všechno ještě jednou patří velké poděkování panu Pospěchovi. Redakčně kráceno, plnou verzi najdete na za MŠ Havřice, Koordinátora EVVO I. Garajová sport/inzerce Soutěž v dopravní výchově Regionální soutěž v dopravní výchově Zlínského kraje, oblasti Uherskohradišťska, proběhla 17. května 2012 na dětském dopravním hřišti ZŠ Na Výsluní. Soutěžilo 8 škol. V 16 čtyřčlenných družstvech to bylo 64 soutěžících. Významná byla i účast organizátorů a hostů. Za město byl přítomen starosta Patrik Kunčar, místostarosta Petr Vrána, vedoucí Odboru správního MěÚ Martin Kubiš a Radek Šustek, zástupce velitele Městské policie. Na správnost plnění dopravních i jízdních zručnosti soutěžících dohlíželo 8 strážníků městské policie. Všemu dělala záštitu ZŠ Na Výsluní v čele s ředitelkou Dagmar Bistrou a pracovníky DDH Janem a Václavem Hýžďalovými. Ředitelem soutěže byl krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík A jak dopadly výsledky? V kategorii mladších žáků (4.-6. třídy) vyhrála a postup do krajského kola si tak zajistila ZŠ Prakšice, na 2. místě se umístila ZŠ Březolupy a na 3. místě ZŠ Na Výsluní UB. V kategorii starší žáci (6.-9. třídy) 1. místo a postup do krajského kola patří ZŠ Na Výsluní Uherský Brod, 2. místo získala ZŠ Březolupy a 3. místo ZŠ Sportovní Uherské Hradiště. Postupujícím za náš region blahopřejeme a přejeme dobré umístění v kole krajském. Děkujeme všem pořadatelů, vedoucím ze škol a Autoškole APOLO v čele s Antonínem Poláškem za podporu a pomoc. DOPRAVÁČEK Řádková inzerce Trvalá epilace chloupků pomocí puslního světla IPL. Trvalé odstranění chloupků (obličej, tělo), pigmentových skvrn, prasklých cévek, akné, fotoomlazení pleti. Kosmetika Diana, ul. Široká 141, Jitka Sobolová. Zkušený obchodní zástupce hledá spolupracovníka pro práci ve dvou pro společnost Kooperativa a.s. Případní zájemci volejte , popř. pište na Hledáme maturantku na prodej jahod na náměstí v Uherském Brodě, červen, informace na tel Prodám zrekonstruovaný obchod ve Starém Městě na hlavní ulici Brněnská. K pozemku o velikosti asi 180 m2 patří i dvorek, zahrádka a parkovací místo. Velice vhodný i jako provozovna služeb nebo dílna. Bližší informace na tel Prodám hvězdářský dalekohled, ultrazvukovou čističku a telefon NOKIA 6070 s barevným displejem. Vše levně, možno zaslat i na dobírku. Tel Za údržbu nabízím dlouhodobě pozemek k havřických vinohradech, asi 200 m od motorestu Pepčín. Nutno vidět. Tel

18 inzerce Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu Hledáme nové obchodní zástupce k x130_cb.indd :18:58 Oční optika Ludmila Veselá akce na červen Sleva 20 % Na multifokální skla (ušetříte až Kč) Na samozabarvující se nerozbitná skla Pizza z kamenné pece ROZVOZ ZAHÁJEN Telefon: Otevřeno: Úterý - Neděle od 14:00 hodin Bří Lužů 115 Uherský Brod tel Pobočka Nová poliklinika Uherský Brod Slevy se nesčítají 18 Brodský zpravodaj

19 Projekt Sportujeme na Orláku pokračuje Orel Uherský Brod zajišťuje na Orelském stadionu podmínky pro sportování jak vlastních oddílů, tak široké veřejnosti v duchu rodinného sportování (tenisové kurty, tenisová zeď, víceúčelové hřiště s umělým osvětlením, dětské hřiště). V loňském roce jsme odstartovali projekt Sportujeme na Orláku a pokračujeme v něm i v roce Rád bych se v krátkosti zastavil u úspěchů našich sportovců v poslední době. Vycházejí z důkladné přípravy našich oddílů, která probíhá právě na Orelském stadionu. Úspěchem skončila sezona pro naše florbalisty. V ČFbU naše áčko mužů vybojovalo 3. místo, béčko skončilo na druhém místě. V OFL jsme posbírali tři stříbrné medaile díky úspěchům elévů, mladších žáků a juniorek. Už od 1. června začala letní příprava v podobě série turnajů HELLO FLORBAL CUP. V plném proudu je pak sezona našich mladých fotbalistů přípravky, žáků a mužů. Malí fotbalisté kromě fotbalových zápasů zvládli také tradiční jarní orelský turistický výšlap Pitěnský škrpál. Sezonu zahájili taktéž naši nohejbalisté, kteří svádí souboje s družstvy ve Slovácké nohejbalové lize. Novinkou pro letošní rok je zapojení našich nejmenších tenistů z tenisové školy do pravidelné soutěže tenisového svazu, a to v kategoriích BABY TENIS a MLADŠÍ ŽACTVO. Druhý ročník námi pořádané amatérské soutěže pro tenisová družstva dospělých HLOBIL CUP odstartoval během května na antukových tenisových kurtech. O prvenství se popere celkem osm družstev. Do prázdnin máme v plánu také dvě tradiční akce pro veřejnost v podobě sportovního víkendu. Potřetí se bude hrát GUREŇ CUP florbalový turnaj pod záštitou hokejisty Miloše Gureně. Turnaj se uskuteční v sobotu 23. června 2012 na venkovním florbalovém hřišti na Orláku. O den později se uskuteční sedmý Sportovní den Orla s bohatým sportovně- kulturní programem pro děti, rodiny, mládež i dospělé. V létě pak připravujeme již osmý ročník cyklopoutě, která tentokrá bude směřovat do Říma, a která se bude podílet na oslavách výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velehrad. Poslední novinkou je pak změna ve vjezdu na Orelský stadion, kdy na základě požadavků obyvatel ulice U Vody bude k dispozici v odpoledních hodinách pouze brána od zimního stadionu. Věříme také, že ze strany města Uherský Brod dojde k úpravám na budovách, reps. pozemku města tak, aby byl vstup na stadion skutečně důstojný. Chtěl bych také poděkovat našim členům za jarní brigádu, která se skutečně povedla, důkazem čehož je účast sedmdesáti brigádníků. O všech aktivitách informujeme pravidelně a aktuálně na našich internetových stránkách Štěpán Janík sport Turnaj v malé kopané NZDM Letos se opět uživatelé Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Větrník účastnili turnaje v malé kopané Nízkoprahových zařízení ve Zlínském kraji. Ráno jsme se vydali za dosti nepříznivého počasí do Salesiánského střediska mládeže ve Zlíně, kde se turnaj konal. Celou cestu jsme si jen všichni přáli, aby nezačalo pršet, protože by se turnaj zrušil. Díky zápalu pro fotbal u našich uživatelů jsme se letos opět mohli tohoto klání zúčastnit v obou kategoriích, tedy mladší (11-14 let) a starší (15-19 let). Několik uživatelů, kteří se této akce zúčastnili jako fanoušci, dokázalo vytvořit skvělou fotbalovou atmosféru. Díky výborné spolupráci hráčů a také fandění fanoušků se mladší hráči umístili na krásném třetím místě, starší obsadili místo páté. Cenu pro nejlepšího střelce si odnesl Josef Buráň s devíti brankami. Všem zúčastněným chceme tímto poděkovat za skvělou prezentaci našeho zařízení a popřát spoustu úspěchů nejen ve fotbale. Velké poděkování patří Tamaře Hýblové z komunitního plánování, protože jen díky finanční podpoře Města Uherský Brod, které nám financovalo cestu do Zlína i zpět, jsme se mohli tohoto turnaje zúčastnit. Bohumila Zetková, Monika Žáčková Bronz pro fotbalisty Chlapci ZŠ Pod Vinohrady se zúčastnili okresního finále 15. ročníku fotbalové soutěže Mc Donald s Cup, které se konalo v Uherském Hradišti na fotbalovém stadionu 1. FC Slovácko. V konkurenci 16 nejlepších školních týmů v okrese mladší chlapci vybojovali 3. místo a získali tak pro Uherský Brod bronzové medaile a krásný pohár. Starší žáci se umístili na 4. místě. Šanci na lepší umístění jim v obou případech překazila v semifinále ZŠ Sportovní Uherské Hradiště. Všem chlapcům patří za předvedený výkon díky a gratulace. Sestava mladších žáků 2.a 3. tříd: M. Ležatka, Obadal, Souček, Čubík, Havel, Scitai, Kostiha, D. Ležatka, Kouřil, Nevařil. Sestava starších žáků 4. a 5. tříd: Kubiš, Šichtař, Mléčka, Teichgrab, Koplík, Hálka, Krejčík, Vráblík, Janiga, Horák. Asistenti: Lukáš Man, Beata Slavíčková. Trenér: Martin Šubík. (zm) Plavci se utkali O pohár Javořiny Už 47. ročník tradičních plaveckých závodů O pohár Javořiny se uskutečnil v uherskobrodském aquaparku Delfín. Mítink určený pro děti do 15 let měl i tentokrát mezinárodní zastoupení. Letošního ročníku se zúčastnila tři družstva ze Slovenska (Púchov, Povážská Bystrica, Senica). Celkem se v Uherském Brodě představilo 171 plavců ze šestnácti oddílů. Putovní pohár za celkové vítězství si odvezl plavecký oddíl Krokodýl Brno, druhý skončil Povážskobystrický plavecký oddíl a třetí příčku obsadili plavci z Vyškova. Plavci pořádajícího Spartaku Uherský Brod se umístili celkově sedmí. Štěpánka Michalčíková na 50 m volný způsob zaplavala oddílový rekord časem 35,4 a obsadila krásné 2. místo. Druhé místo ji připadlo i na trati 100 metrů polohový závod, který opět zvládla v oddílovém rekordu. Šárka Kadlecová si ve vyrovnaném závodě na trati 50 m prsa vybojovala krásné 3. místo a na 50 metrů motýl nepopulární 4. místo. Jejich starší plavecké kolegyně nestály na stupních vítězů, ale také si vytvořily osobní rekordy. Eliška Mičová si na trati 100 m prsa vylepšila již dříve zaplavaný oddílový rekord. Další oddílový rekord přidala Lenka Lukašíková na 100 metrů motýl a Veronika Koníčková přidala oddílový rekord na trati 100 metrů znak. Mezi chlapci se nejvíce dařilo Pavlu Hájkovi, který na trati 100 metrů polohový závod získal krásné první místo v osobním rekordu. I když ostatní se nedostali na stupně vítězů, zaplavali si své osobní rekordy. Na těchto závodech si odbyly premiéru Aneta Svozilová a Sabina Vystrčilová. Svými výkony jsou velkým příslibem pro další závody. (rk) Florbalistky ZŠ Pod Vinohrady skončily čtvrté Na florbalovém turnaji O pohár ministra školství TOP 10 Východ obsadily žákyně ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod nepopulární čtvrtou příčku. V celkové konkurenci, kdy se do soutěže přihlásilo neuvěřitelných dívčích i chlapeckých týmů ze základních škol z celé republiky, lze však zisk bramborové medaile považovat za úspěch. Skončit čtvrtý nejlepší v republice není určitě žádná hanba. I když v koutku duše jsme pomýšlely na umístění na bedně, přiznala jedna z trenérek Blažena Chovancová. Děvčata ze ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod se do finálového turnaje probojovala přes okresní a krajské kolo. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po pěti týmech. Základní skupiny se odehrály Brodský zpravodaj systémem každý s každým. Broďanky nepoznaly hořkost porážky a zajistily si tak postup do semifinále. Výsledky: Uherský Brod - ZŠ Lipník nad Bečvou 4:0, - ZŠ Polabiny Pardubice 2:0, - ZŠ Na Nábřeží Havířov 2:0, - ZŠ Šitbořice 1:1. Semifinále: Uherský Brod ZŠ Šitbořice 0:1. O 3. místo: Uherský Brod - ZŠ Na Nábřeží Havířov 2:3 po samostatných nájezdech. Sestava: Svobodová, Škrášková, Jančářová, Kozůbková, Šůstková, Slavíčková, Havlová, Gajdůšková, Sedlačíková, Slezáková, Černíková, Dědková, Mandíková, B. Sedláčková, K. Sedláčková, Šobáňová, Crlová, Strnadová. (bch, pz) Sportovní příměstský tábor LONDÝN 2012 Termín: pondělí pátek Pořadatel: SK 1. AC Uherský Brod Místo: areál ZŠ Pod Vinohrady, sportovní hala Spartak, ostatní městská sportoviště Cena: 1200 Kč (celodenní strava a pitný režim, vstupy, doprava, ceny do soutěží, pojištění) Tábor je určený pro mládež od 6 do 15 let se zájmem o sport, florbal a aerobic. Sportovní program proběhne ve skupinách podle věku a zaměření dětí pod vedením trenérů 1. AC Uherský Brod. Přihlášky a podrobnější informace: Mgr. Zdeněk Moštěk , 19

20 sport Hokej očima uherskobrodského fanouška Hokejisté Uherského Brodu se stali krajskými přeborníky. Chtěl bych všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, poděkovat. Na hokej v Brodě chodím jako divák už dlouhá léta. Prožívám spolu s ostatními příznivci úspěchy i porážky. V minulosti se podařilo přebor vyhrát už několikrát, ale co mužstvo dokázalo letos, zaslouží uznání a hlubokou poklonu. Po základní části nám patřila až 9. příčka. Čekalo nás předkolo play off. Plumlov, soupeř, s nímž jsme ani jednou nebodovali. Zdálo se, že šance jsou minimální. Právě tady začal sportovní zázrak. Tým, který hrál jen průměrně, začal náhle působit sebevědomě. Posílen byl přitom jen několika hráči v poli, největší oporou se však stal brankář Hynek Kůdela. Už první zápas s Plumlovem naznačil, že s Broďany se musí vážně počítat. Vítězíme 2:1 na zápasy a čeká nás Uherský Ostroh, jednoznačný favorit. Ovšem na ostrožském stadionu se odehraje něco, nad čím kroutí hlavy místní ještě dnes Uherký Brod vítězí 5:1. To, co předvedli všichni hráči Brodu v čele s vynikajícím Kůdelou, nemá obdoby. Druhý zápas je opět v Ostrohu, brankou jen několik vteřin před koncem prodloužení vítězíme 2:1. Neuvěřitelné se stává skutkem, Brod vítězí i ve druhém zápase na ostrožském ledě, velký favorit je na kolenou. Domácí hráči Volejbalistky Spartaku mají bronz Volejbalistky Spartaku Uherský Brod slavily na konci sezony úspěchy. V krajském přeboru se kadetky umístily na krásném třetím místě a v Poháru krajského volejbalového svazu vybojovaly dokonce druhou příčku. Nechaly tak za sebou hráčky Vsetína i Valašského Meziříčí. Úspěšný kádr tvořily: kapitánka Petra Gabrhelová, Adriana Mahdalová, Michaela Zábojníková, Kamila Mlčochová, Adéla Jurčíková, Sofie Sulima, Tereza Janíková, Natálie Bičanová, Barbora Vítková, Romana Šupinová, Kristýna Matějíková, Viktorie Chovancová, Denisa Francová, Štěpánka Wampulová a Dominika Keňová. i příznivci jsou jako opaření, už asi tuší, že tuto sérii zřejmě neotočí, ale přesto přijíždějí v hojném počtu na první zápas do Brodu. Největší návštěva v tomto ročníku, téměř 600 diváků, sleduje poslední zápas této dvojice, vítězíme 2:0. Ve finále nás čeká Brumov. Malá brumovská hala vidí rychlý hokej, který končí i po prodloužení fotbalově 0:0. Následují samostatné nájezdy, v nich vítězíme 2:1 a dokonale zmrazujeme domácí hráče i příznivce. Druhý zápas má ovšem zcela jiný průběh, prohráváme již 0:3, ale vyrovnáváme skóre i hru, jsme lepší a v prodloužení vítězíme 4:3, potřetí v play-off venku a prodlužujeme šňůru bez porážky na sedm zápasů! Celkové vítězství je na dosah, první domácí zápas nám však nevychází, prohráváme 3:4. Následuje druhé finálové střetnutí na brodském zimáku, napětí je veliké, brodští hokejisté však nenechávají nic náhodě a po první třetině je vlastně rozhodnuto - 5:1. Není již pochyby o vítězi tohoto zápasu a držiteli poháru vítěze play off. Suverénní vítězství HC Uherský Brod 9:2 završuje úspěšnou cestu svěřenců trenéra Zbyňka Kůdely závěrečnými koly soutěže. Jako dlouholetý fanoušek bych tímto chtěl poděkovat všem, kteří se o tento úspěch zasloužili. Stanislav Tresa, fanoušek Všechny hráčky podávaly výborné výkony. V jednom ze zápasů si vyzkoušely i hru na jednu nahrávačku. Důležitá byla i podpora lavičky a děvčata, která přišla do týmu teprve letos v září, se velmi rychle adaptovala, uvedla trenérka Pavla Popelková. Klub děkuje za celoroční podporu Domu dětí a mládeže Uherský Brod, Městu Uherský Brod a společnostem OK Systém.cz a TK Sport. Některé starší hráčky už trénují s ženským družstvem a v příštím roce se chystají naskočit do mistrovské soutěže v kategorii žen, dodala Popelková. (pz) Turnaj minižáků ovládli basketbalisté Jihlavy Uherskobrodská sportovní hala se stala dějištěm mezinárodního basketbalového turnaje v kategorii minižáků U12. Třídenní maraton zápasů měl skvělou úroveň a zaplněná hala viděla dramatické souboje v každém zápase. Z prvenství se po zásluze radovali mladí basketbalisté z Jihlavy. Podařilo se nám zajistit skvělou konkurenci. Konfrontace s nejlepšími celky ze Slovenska je pro naše kluky k nezaplacení. Je to vlastně odměna za dřinu, kterou odvedli během náročné sezony, uvedl hlavní organizátor turnaje Ivo Mikulec. Pořádající BK Uherský Brod si vysloužil pochvalu od všech účastníků za perfektní organizaci turnaje. Nadšení bylo tak velké, že tři týmy si už objednaly soustředění v uherskobrodské hale, poznamenal Mikulec, jenž byl potěšen velkým zájmem fanoušků. Během celého víkendu bylo v hale prakticky plno. Na finále dokonce přijel autobus plný fanoušků Iskry Partizánske, kteří vytvořili pomocí bubnů a trumpet skvělou atmosféru, dodal šéf turnaje. Pan Mikulec odvedl opravdu skvělou práci. Mládežnický turnaj na tak vysoké úrovni v Uherském Brodě nepamatuji, konstatoval jeden z rodičů. Do turnaje zapadla výbornými výkony také trojice rozhodčích Novák, Vrána a Machalíček. Po tři dny megaturnaj neúnavně komentoval Jiří Janalík. Výsledky: BK Uherský Brod A Partizánske 35:39, BK Uherský Brod B Jihlava 29:44, BK Uherský Brod B Kyjov 36:35, Bánovce nad Bebravou Jihlava 13:70, BK Uherský Brod A Senec 31:28, Partizánske Lipník nad Bečvou 42:18, Jihlava Kyjov 65:29, Lipník nad Bečvou Senec 20:46, Kyjov Bánovce nad Bebravou 56:24, BK Uherský Brod A Lipník nad Bečvou 31:40, BK Uherský Brod B Bánovce nad Bebravou 58:12, Partizánske Senec 36:31. O 7. místo: BK Uherský Brod A Bánovce nad Bebravou 69:29. O 5. místo: Lipník nad Bečvou Kyjov 42:65. O 3. místo: Senec BK Uherský Brod B 67:32. Finále: Partizánske Jihlava 40:46. Konečné pořadí: 1. Jihlava, 2. Partizánske, 3. Senec, 4. BK Uherský Brod B, 5. Kyjov, 6. Lipník nad Bečvou, 7. BK Uherský Brod A, 8. Bánovce nad Bebravou. Petr Zpěvák Pohár Masopusta Fotbalisté SOU Uherský Brod dokázali zvítězit v krajském finále O pohár Josefa Masopusta a zajistili si tak postup do kvalifikace o republikové finále. V krajském kole na stadionu Na Lapači v Uherském Brodě se zástupci SOU Uherský Brod utkali s SPŠ Vsetín a COPt Kroměříž. Výsledky: SOU Uherský Brod SPŠ Vsetín 3:3 (branky: Staroba, Janků, Bočáň - Chmela, Chytil, Vráblík). COPt Kroměříž - SPŠ Vsetín 4:0 (branky: Janošík 3, Košina). SOU Uherský Brod COPt Kroměříž 5:2 (branky vítězů: Staroba 2, Mančík 2, Slinták). Konečné pořadí: 1. SOU Uherský Brod (8:5) 4 body, 2. COPt Kroměříž (6:5) 3 body, 3. SPŠ Vsetín (3:7) 1 bod. Turnaj rozhodovala trojice rozhodčích: Zpěvák, Mikulášek, Šimoník. Jsem ráda, že se nám podařilo navázat na úspěchy z minulosti. Je vidět, že máme ve škole kvalitní fotbalisty. Zejména výhra nad Kroměříží mě těší dvojnásob, neboť tento výběr vedl bývalý prvoligový rozhodčí Milan Ondo, poznamenala Andrea Brogowská, trenérka SOU Uherský Brod. (pz) Úspěch Baletek Baletky z 1. AC Uherský Brod se staly absolutními vítězkami prestižní soutěže Apexeso Aebic tour. Tato soutěž měla pět základních kol, vyvrcholení se pak uskutečnilo v Hodoníně. Ve všech základních kolech se uherskobrodské zástupkyně prezentovaly skladbami Baletky a Piáno. Baletky neměly ve své věkové kategorii konkurenci. Čtyřikrát vyhrály a jednou obsadily druhé místo. Skladba Piáno starších děvčat byla jednou stříbrná, jednou čtvrtá a dvakrát skončila pátá, uvedla trenérka Vladimíra Chmelařová. Konkurence bylo opravdu obrovská, do soutěží se zapojilo na padesát týmů z celé Moravy. Finále se uskutečnilo v moderní hodonínské hale před naplněným hledištěm. Soutěžící týmy byly rozděleny ve svých věkových kategoriích do tzv. topů podle umístění v jednotlivých kolech. Baletky trenérky Hany Bujáčkové doslova ohromily porotu. Ze 100 možných bodů za choreografii, synchron. techniku a nasazení získaly 95,5 bodu! To se nepodařilo žádnému ze všech zúčastněných týmů a staly se tak absolutními vítězkami. Skladba Piáno, autorky Michaely Hanákové, získala ve svém topu stříbrnou medaili. (pz, vch) Sokolské mládí Kamila Zálešáková ze Sokola Uherský Brod zazářila na župním přeboru ČOS v sokolské všestrannosti, když ve Zlíně obsadila první příčku v atletice. Triumfovala hned ve třech atletických disciplinách (skok daleký, sprint na 50 metrů, běh na 300 metrů). Druhá pak skončila v hodu kriketovým míčkem. Zlatý hattrick zkompletovala v plavání a šplhu. Ve sportovní gymnastice pak skončila třetí. V součtu všech disciplín Kamila Zálešáková tento přebor s přehledem vyhrála a Zlínský kraj bude reprezentovat v oblastních závodech v Brně. Karolína Nasázalová se umístila v lehké atletice třikrát na druhém místě (sprint na 50 metrů, hod kriketovým míčkem, skok daleký), druhá byla rovněž ve šplhu a v gymnastice skončila celkově na 3.-4.místě. (hl) 20 Brodský zpravodaj

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

DDM DUHA a Centrum rozvoje PERLA Ústí nad Orlicí porovnání investičních záměrů města

DDM DUHA a Centrum rozvoje PERLA Ústí nad Orlicí porovnání investičních záměrů města Ústí nad Orlicí porovnání investičních záměrů města Víme, co potřebujeme? Víme co s Perlou? Odpověď dávají PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE definované v roce 2013. Předložený architektonický návrh MUSÍ

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl Vyplňte, do jaké Burzy filantropie se hlásíte (okres Ústí nad Orlicí/okres Svitavy) Organizace

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní oblasti, 5 opatření: Fyzická revitalizace území a prostředí

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Pozvánka na netradiční vzdělávací a poznávací akci ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční vzdělávací a poznávací akci, kterou pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Chrudimský týden pro fair trade

Chrudimský týden pro fair trade Chrudimský týden pro fair trade Chrudimský týden pro fair trade probíhal v termínu od 13. 20. května 2016. Do osvěty se zapojily naše partnerské organizace - Mama klub, Mlsný pecivál, Ekocentrum Paleta,

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více