Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování"

Transkript

1 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, Plzeň, Obor vzdělání: M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební období: jarní Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování Téma maturitní práce A. Klasická móda v originálním pojetí vycházkový oděv, oděv pro volný čas nebo společenský oděv, u kterého se klade důraz na perfektní vypracování s odkazem na klasické oděvy v novém pojetí a netradiční modelaci (kostýmy, saka, pláště apod.) B. Inspirace módními styly 2. poloviny 20. století retro kolekce inspirovaná módou 50., 60., 70. nebo 80. let C. Oděv vnímaný jako trojrozměrný objekt oděvy netradičních tvarů a konstrukcí podložené myšlenkovou koncepcí. Student pojímá oděv jako trojrozměrný objekt Zkouška proběhne formou ústní obhajoby maturitní práce na zadané téma. Délka obhajoby je stanovena na 15 minut. Maturitní práce obsahuje: 1. kolekci návrhů 2. technickou dokumentaci 3. zhotovený oděv

2 k bodu 1. kolekce návrhů: rešerše k tématu (text i obrázky) - vizuální i písemné podklady k danému tématu v tiskové kvalitě (formát A4, nejméně 1 list) kolekce 10 návrhů na zadané téma libovolnou technikou (formát A3, pasparta A2) 1 vybraný ústřední návrh, podle kterého je zpracován model, bude proveden ve formátu A2, hodnotí se výtvarné pojetí tématu, kompozice, technika je libovolná: koláž, kolorovaná kresba apod. návrhy musí být vloženy do desek, které jsou integrální součástí návrhů, řádně označeny a uvedeny v seznamu příloh maturitní práce fotodokumentace návrhů bude součástí maturitní práce k bodu 2. Technická dokumentace: technický nákres a technický popis konstrukční výpočty (rozměry modelky) konstrukce dílů a součástí manipulace střihu technologický postup materiálový list k bodu 3. Zhotovení oděvního celku náročného provedení: oděv ušitý podle vlastního návrhu oblečený na modelce nebo krejčovské figuríně bude prezentován při ústní obhajobě Postup: výběr modelu z navrhované kolekce výběr a nákup oděvního materiálu včetně drobné přípravy ustřižení oděvních dílů podle technické dokumentace zhotovení oděvu (vzhled musí odpovídat návrhu modelu) Technické požadavky: práci vytvořit ve dvojím provedení (jedna zůstává ve škole, druhá se vrací žákovi) obě práce budou svázány do práce se veváže list se zadáním maturitní práce elektronická verze práce na CD ROM ve formátu PDF je povinnou přílohou Obsah dokumentace: obálka titulní list prohlášení autora zadání obsah vlastní práce evidenční list Obálka a titulní list Vzhled podle předlohy (obdrží každý žák)

3 Prohlášení autora Nachází se v dolní části samostatné stránky a je následujícího znění: Prohlašuji, že jsem maturitní práci vypracoval(a) samostatně. V dne podpis Zadání List se zadáním maturitní práce, kde je podtržením označeno zvolené téma se veváže do maturitní práce. Obsah Vlastní práce Obsah musí být úplný s uvedením čísel stran, včetně příloh Text práce (včetně úvodu a závěru) vhodně rozdělený na jednotlivé kapitoly: Navrhování koncepce kolekce písemné zpracování tématu, rozvedení myšlenky (několik vět o tématu, které si žák zvolil, co a proč si zvolil jako inspirační zdroj, jakým způsobem s ním pracuje, odůvodnění barevné škály) rešerše - vizuální i písemné podklady k danému tématu návrhy fotodokumentace Technická dokumentace technický nákres a technický popis konstrukční výpočty (rozměry modelky), konstrukce dílů a součástí, manipulace střihu technologický postup materiálový list Zhotovený oděvní celek náročného provedení fotodokumentace celého výrobku na postavě či figuríně, zajímavý detail výrobku fotografie v kvalitě k tisku jsou ve zvláštní složce na přiloženém CD Evidenční list Evidenční list se veváže do maturitní práce jako poslední stránka a obsahuje prohlášení: Souhlasím s tím, aby moje maturitní práce byla půjčována k prezentaci školy. Model, který je součástí maturitní práce, si mohu vyzvednout v termínu od 31. května 2015 do 30. června 2015 v budově Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13. Dne. podpis

4 Grafická úprava textu velikost písma 12 font Times New Roman (Arial tabulky) řádkování 1,5 okraje: vlevo 3 cm vpravo 1,5 cm nahoře 2,5 cm dole 2 cm píše se vždy jednostránkově text se zarovnává doleva nadpisy se píší větším fontem, tučně hlavní nadpisy se od ostatního textu oddělují dvěma volnými řádky pod nadpisem se obvykle ponechává jeden volný řádek (na konci nadpisu se nepíše tečka) odsazení začátku odstavce mezera o 5 znacích Číslování stránek: Obálka se do stránkování nezapočítává. Titulní strana (první stránka pod přebalem) se do číslování započítává, ale číslo strany se neuvádí. Další strany se již číslují (Prohlášení autora 2, Zadání -3, Obsah 4, atd.) Časový harmonogram: Etapa Termín Žák si zvolí téma do 17. ledna 2014 Příprava koncepce, rešerše, skicy leden 2014 Návrhy, výběr oděvního materiálu únor 2014 Konzultace s vedoucím práce, schválení práce 7. února 2014 Zpracování technické dokumentace únor 2014 Odevzdání technického nákresu ústředního modelu pro zhotovení střihu Samostatné zhotovení ústředního modelu do Fotodokumentace, vypracování maturitní práce duben 2014 Odevzdání maturitní práce ve dvou provedeních + CD + hotový model + návrhy 11. dubna 2014 podklady pro hodnocení připraví jednotliví vyučující do 19. dubna 2014 Vypracování posudků (vedoucí práce + oponent) do 25. dubna 2014 Předání posudků žákům 30. dubna 2014

5 Hodnocení: K ústní obhajobě maturitní práce bude vypracováno bodové hodnocení s posudky vedoucího práce a oponenta. Podklady pro hodnocení dodají vyučující odborných předmětů. Součástí hodnocení je prezentace návrhové řady a zhotoveného modelu.

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 760 01 Zlín, Broučkova 372 Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Obor vzdělání: 78 42 M/005

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více