Vzdělávací program pro rodiče vracející se z MD/RD do zaměstnání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program pro rodiče vracející se z MD/RD do zaměstnání"

Transkript

1 Vzdělávací program pro rodiče vracející se z MD/RD do zaměstnání projekt OPPA Vracíme se: chceme v práci uspět a mít šťastný domov! reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35074 Zpracoval: lektorský tým projektu, metodické vedení Ing. Ota Maderová, MBA 1

2 OBSAH OBSAH ÚVOD OBSAH PROGRAMU Osobní rozvoj v oblasti komunikace a sebeřízení Nalezení nového uplatnění Efektivní zvládání obtížných situací v souvislosti se změnou METODIKA Charakteristika práce se skupinou Výukové materiály OSOBNÍ ROZVOJ V OBLASTI KOMUNIKACE A SEBEŘÍZENÍ Jak nezakopnout při prvním kroku Profesionální komunikace Asertivita a vyjednávání Sebeřízení NALEZENÍ NOVÉHO UPLATNĚNÍ Jak sestavit přesvědčivý životopis a motivační dopis Jak uspět při přijímacím pohovoru LITERATURA

3 1 ÚVOD Vzdělávací program byl vytvořen v rámci projektu OP PA realizovaného v období březen 2012 až prosinec Primárním cílem projektu bylo usnadnit rodičům návrat do jejich zaměstnání, případně podpořit je při hledání jiného uplatnění, více odpovídajícího jejich aktuální situaci a roli. Cestu k dosažení tohoto cíle jsme viděli v rozvinutí nezbytných klíčových dovedností zejména v oblasti komunikace, sebeprezentace, sebeřízení a motivace a zejména v získání jistoty v jejich používání. Sekundárním cílem tohoto projektu bylo pomoci změnit paušalizovaný pohled na cílovou skupinu "rodiče vracející se z RD/MD" tím, že se personalisté budou častěji setkávat s aktivními a motivovanými osobami, které budou schopny zaměstnavateli sebevědomě prezentovat své schopnosti, dokáží přesvědčivě argumentovat a vyjednat si takové podmínky, které jim deklarovaný potenciál pomohou prokázat v praxi. Vytvořený vzdělávací program proto reflektuje zejména tyto cíle a nečiní si nárok pokrýt všechny rozvojové potřeby cílové skupiny projektu. Za autorský tým: Ing Ota Maderová V Praze, 20. prosince

4 2 OBSAH PROGRAMU 2.1 OSOBNÍ ROZVOJ V OBLASTI KOMUNIKACE A SEBEŘÍZENÍ Cíl osvojení si nástrojů profesionální komunikace, zvládání manipulací a vlastních emocí; získání předpokladů pro fungující skloubení osobního a pracovního života; snížení obavy a stresu ze změny. Rozvojové aktivity a) workshop Jak nezakopnout při prvním kroku (1 den) b) kurz Profesionální komunikace (1 den) c) kurz Asertivity a vyjednávání (1 den) d) kurz Sebeřízení (podstatné dovednosti z time a stresmanagementu) (1 den) Základní zaměření řešení modelových situací, do kterých se rodiče po návratu z MD/RD dostávají, a trénink jejich profesionálního zvládání; motivace účastníků k aktivnímu přístupu k očekávaným změnám po návratu do zaměstnání. Konkrétní výstupy argumentační banky (reakce na manipulativní výroky apod.) individuální akční plány na téma Jak zjistím, na co se mám ve firmě připravit. 2.2 NALEZENÍ NOVÉHO UPLATNĚNÍ Cíl poskytnout rodičům poradenství a trénink při přípravě na konkrétní přijímací pohovor. Rozvojové aktivity a) kurz Jak sestavit přesvědčivý životopis a motivační dopis (1 den) b) trénink Jak uspět při přijímacím pohovoru (1 den). Konkrétními výstupy individuální životopisy a motivační dopisy účastníků 2.3 EFEKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU Cíl poskytnout podporu, která napomůže takové situace zvládat při respektování vlastních priorit a zároveň při zachování vztahů, na kterých konkrétní osobě záleží. Rozvojová aktivita individuální koučink Pozn.: není v tomto dokumentu dále rozpracováno 4

5 3 METODIKA Jednotlivé komponenty vzdělávacího programu jsou z hlediska obsahu a řazení aktivit koncipovány pouze rámcově. Lektoři disponují paletou nástrojů v podobě výukových materiálů, vidoukázek, zadání rolových her či modelových situací a mají svobodu přizpůsobit rámcový obsah aktuální skupině přítomné na vzdělávací akci. Konkrétní průběh vzdělávací akce pak reflektuje: očekávání účastníků zjištěná při zahájení akce, zájem účastníků o probíraná témata, deklarované a v průběhu dne zjištěné rozvojové potřeby. Tento přístup podporuje motivaci účastníků k aktivnímu zapojení do jednotlivých aktivit a garantuje skutečný přínos. 3.1 CHARAKTERISTIKA PRÁCE SE SKUPINOU Základní metodický přístup rozvoj na základě osobního zážitku Nástroje výklad teorie interaktivní seminární formou rozbor vidoukázek řešení modelových situací hraní rolových her individuální / skupinová práce trénink použití prezentovaných technik řízená diskuse reflexe vlastního zážitku zpětná vazba (ze strany účastníků a lektora) sebepoznávací dotazníky Hodnocení akce ústní zpětná vazba zpětnovazební dotazník s kvantifikovanou škálou hodnocení spokojenosti a otevřenými otázkami ke zjištění oblasti přínosu, námětů a připomínek Výstupy argumentační banky individuální akční plány paměťové karty 3.2 VÝUKOVÉ MATERIÁLY Výukové materiály výukové listy se základními teoretickými východisky pracovní listy pro práci na kurzu seznam doporučené literatury U jednotlivých vzdělávacích akcí jsou zařazeny základní výukové materiály a vzory pracovních listů (minimální rozsah), seznam doporučené literatury je uveden souhrnně. 5

6 4 OSOBNÍ ROZVOJ V OBLASTI KOMUNIKACE A SEBEŘÍZENÍ 4.1 JAK NEZAKOPNOUT PŘI PRVNÍM KROKU Témata: Workshop, 6 hodin kdy začíná příprava na návrat? dobrý první dojem příprava na první den (co zjistit a zajistit týden předem, večer předem) první den, dny: co nás čeká a co ne/dělat sebeprezentace (čím je tvořena, na co se budu soustředit) jaké jsou mé přednosti pravidla společenského chování představení, podání ruky, vizitky. small talks tréma Aktivity: název a metodika: Název / téma Jsem v kontaktu se zaměstnavatelem? Je on v kontaktu se mnou? Jak to dělá mistr? Dům strašidel S chutí do toho, půl je hotovo. Příprava na první den Práce s trémou, nervozitou Metodika Diskuse Rozbor výukového filmu k tématu Tvorba databanky obávaných situací, brainstorming řešení Praktický nácvik situací vstup do dveří, podání ruky, představení se, výměna vizitek... Práce v malých skupinách (doporučená témata, příprava na první den) Praktický nácvik - tipy a triky, jak zvládnout trému Výstup: Akční plán v jaké jsem já teď situaci a co můžu udělat 6

7 Pracovní listy 7

8 4.2 PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE Kurz, 6 hodin Témata: Složky a aspekty profesionální komunikace o emoční a obsahová složka komunikace o verbální, paraverbální a neverbální komunikace Komunikační strategie, techniky a pravidla o pravidla a zákonitosti komunikace o vedení hovoru: základní stanovisko, otázky, aktivní naslouchání, nedorozumění, zpětná vazba, empatie, dohoda Komunikační typologie o rozpoznání komunikačního stylu druhých lidí o přizpůsobení stylu komunikace Metodika: Modelové situace a hry pro osvojení principů efektivní komunikace. Analýza aktivit, společné hledání analogií do praxe, tvorba závěrů. Zážitkový trénink Výklad teorie interaktivní seminární formou Rozbory filmových ukázek, řízená diskuse Hledání vhodných formulací pro konkrétní situace. Hry, modelové situace Praktická cvičení. Natočení a rozbor videozáznamu rozhovorů. Skupinové hledání nejvhodnějších řešení dané situace. Podložení teoretickými koncepty dle potřeby. Tvorba argumentačních bank a scénářů fixace tipů a triků pro budoucnost Aktivity a hry: Kopírka - princip akce a reakce Domeček efektivní využití otázek Tangram - role komunikace při odstraňování předsudků Filmové ukázky: The Big Bang Theory, Pulp fiction - komunikační typologie Výstupy: argumentační banky 8

9 Pracovní a výukové listy (minimální rozsah): 9

10 4.3 ASERTIVITA A VYJEDNÁVÁNÍ Kurz, 6 hodin Témata: Asertivita o definice asertivního chování jako rovnováhy mezi prosazováním vlastních zájmů a respektu k potřebám druhých o výhody a úskalí asertivního jednání. Základní stanovisko o dovednost jasného sdělení vlastních potřeb, nácvik na jednoduchých individuálně zvolených příkladech o diskuse o tom, co nám často brání jasně sdělit základní stanovisko. Asertivní chování efekt win win Vyjednávání, důležitost přípravy, zakotvení se a hra protinabídek Metodika: Výklad teorie interaktivní seminární formou Rozbory filmových ukázek, řízená diskuse Příklad velmi manipulativního způsobu komunikace. Hledání vhodných formulací pro konkrétní situace. Hry, modelové situace. Ilustrace probíraných témat, uvědomění si vlastního chování. Příklady: o trénink odolávání tlaku v komunikaci s cílem zachovat dobrý vztah s druhým. Práce ve trojicích 2 aktéři, jeden pozorovatel, zpětná vazba pozorovatele. o hra, jejímž úkolem je dospět k dohodě s druhými pomocí otevřené komunikace (diskuse o důvěře, hledání řešení win-win, ilustrace rozdílů mezi manipulativní a asertivní komunikací). Praktická cvičení o Sdělení vlastního stanoviska asertivní jednání Tvorba argumentačních bank a scénářů fixace tipů a triků pro budoucnost Aktivity, hry: Kočkodům - společné kreslení Videoukázka Účtárna I (manipulace) Rolové hry a modelové situace o Konflikt v širší rodině na téma stravování dítěte o Vyjednávání s partnerem a další rodinou o změně provozu v souvislosti s nástupem do práce o Konfrontace na pracovišti na téma pracovní doba o Konfrontace na pracovišti na téma poloviční úvazek Výstup: Akční plán: co si zkusím doma vyjednat (příprava před jednáním)? 10

11 Pracovní a výukové listy (minimální rozsah): 11

12 4.4 SEBEŘÍZENÍ Kurz, 6 hodin Témata: Čas a jeho řízení o návyky: třídění, plánování, vykonávání Pravidla a principy řízení času o hledání priorit: matice důležité naléhavé o vlastní střednědobé priority Techniky práce s energií zaznamenávání, trsování, neukončené tvary o mé role, kam mizí má energie, identifikace priorit Stres a jeho zvládání na úrovni myšlení emocí těla Metodika: Výklad teorie interaktivní seminární formou Hry, modelové situace - ilustrace probíraných témat, uvědomění si vlastního chování, např.: o hlavní aspekty ztěžující efektivitu práce, o principy řízení času IV. generace, o systémy optimálního plánování úkolů. Řízená diskuse a skupinová práce Časožrouti - identifikace aspektů, které nás okrádají o čas, hledání řešení, jak s nimi naložit. Plánovací pomůcky Praktická cvičení Dotazník Perfekcionismus - rozlišení zdravého perfekcionismus od neefektivního, tipy a techniky pro práci s perfekcionismem Aktivity a hry: Vlož, nacpi, narvi - třídění a práce s prioritami Relaxační cvičení: Schulz / Jacobson Mentální mapa pracovních rolí/stresorů Mé narozeniny za 5 let? Výstup: týdenní plán po změně (nástupu do práce) co zůstane stejné, co bude jinak, co budu muset delegovat, kdy s tím začnu, kdo mi pomůže 12

13 Pracovní a výukové listy (minimální rozsah): 13

14 5 NALEZENÍ NOVÉHO UPLATNĚNÍ 5.1 JAK SESTAVIT PŘESVĚDČIVÝ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS Zaměření: Workshop, 6 hodin metody aktivního vyhledávání zaměstnání o co umím, co mohu nabídnout jak správně napsat životopis (z hlediska pozice, z pohledu personalisty) o STAR inzerát na které reagovat, na které nemá smysl odpovídat jak správně napsat motivační dopis Témata, aktivity, metodika: Název, téma Úvod Představení, očekávání Kdo jsem, odkud jdu a kam Metody aktivního vyhledávání Práce s inzeráty Na co si dávat pozor při výběru, na které inzeráty je vhodné odpovídat, které vůbec nebrat vážně. Význam doplňujících informací firma a její politiky, co zůstává skryto zdroje informací. Životopis struktura, obsah, forma pohled personalisty tvorba / prezentace vlastního CV Motivační dopis struktura, na co se zaměřit, co je při psaní motivačního dopisu důležité. tvorba / prezentace vlastního motivačního dopisu, zpětná vazba Závěr - 1 věc, se kterou začnu Metodika Novinářský rozhovor Myšlenková mapa individuální práce Metoda spadaného listí Mini týmy Práce ve dvojicích s reálnými inzeráty. Práce s notebookem. Teoretický výklad, práce s příklady. Práce ve trojicích výběr vhodného kandidáta z pohledu personalisty. Prezentace s odůvodněním výběru vhodného kandidáta. Konzultace a skupinová zpětná vazba Teoretický výklad, práce s příklady. Vlastní příprava, konzultace, zpětná vazba. Akční plán Výstup: vlastní CV a motivační dopis 14

15 Pracovní a výukové listy (minimální rozsah): 15

16 5.2 JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM POHOVORU Trénink, 6 hodin Zaměření: typy pohovorů, výběrových řízení jak se připravit: nejčastější otázky, STAR, kompetence jak zvládnout pohovor: obvyklý průběh, triky, jednání o platu identifikace vlastních silných stránek a požíračů sebeúcty Témata, aktivity, metodika: Název, téma Úvod Metodika Představení, očekávání Novinářský rozhovor Typy přijímacích rozhovorů Teoretický výklad Sdílení zkušeností Příprava na výběrové řízení přijímací pohovor u personalisty, nadřízeného - struktura, nejčastější otázky, příprava, vyjednávání o platu Assessment Centrum Co očekávat, co si zjistit před pohovorem, AC Trénink přijímacího pohovoru Já psychicky, fyzicky přípravy na přijímací pohovor Burza hrůz Požírače sebeúcty proč si nevěřím kdo mě podpoří Teoretický výklad Individuální či práce ve dvojicích: Rolová hra jaké kompetence bude asi personalista sledovat (rozbor konkrétního inzerátu) příprava na otázky, které můžeme očekávat. manažer/personalista, uchazeč, pozorovatel zpětná vazba, skupinová diskuse Individuální práce - mindmapping Individuální práce - čeho se bojím Brainstorming - hledání vhodných řešení Individuální práce Skupinová reflexe Supermanažerka Výstup: Myšlenková mapa příprava na pohovor 16

17 Pracovní a výukové listy (minimální rozsah): 17

18 6 LITERATURA K tématům: Profesionální komunikace, asertivita a vyjednávání Sebeřízení (time a stres management) Přesvědčivé vystupování, kreativita AUTOR Název BARKER A. I. Umíte přesvědčit BEDRNOVÁ E. Duševní hygiena a sebeřízení BĚLOHLÁVKOVÁ V. 33 základních technik vyjednávání a argumentace BOOHER D. Komunikujte s jistotou BUREŠ I.; LOPUCHOVSKÁ V. A. Zlatá pravidla vyjednávání CAUNT J. Time management - Jak hospodařit s časem - CLEGG Brian Time management CLEGG Brian Stress management DAVIDSON J. Jak hospodařit se svým časem GLEGG B. BIRCH P. Teamwork budování týmu a zvyšování jeho výkonu GREFF G. 13 účinných strategií pro obchodní vyjednávání GRUBER D. Time management HLOUŠKOVÁ I. Vnitrofiremní komunikace HOSPODÁŘOVÁ I. Prezentační dovednosti KABÁTEK A., LOŠŤÁKOVÁ O. Obchodní a manažerská prezentace KILLINGEROVÁ B. Workaholismus KIRST W., DIEKMEYER U. Trénink tvořivosti - Hry a cvičení pro děti i dospělé KOHOUT J. Rétorika KUBA M., VORÁČ M. Ovládnout čas MEDLÍKOVÁ O. Přesvědčivá prezentace MIKULÁŠTÍK M. Komunikační dovednosti v praxi OLIVER D. Jak uspět při vyjednávání PLAMÍNEK J. Konflikty a vyjednávání PLAMÍNEK J. Sebeřízení Praktický atlas managementu cílů, času a stresu PROVAZNÍK V. Rozvíjení tvořivosti ROBSON M. Skupinové řešení problémů. UHLIG B. Time management WATZLAWICK P Pragmatika lidské komunikace 18

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

PROFESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ

PROFESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ Fakulta rybářství a ochrany vod Faculty of Fisheries and Protection of Waters Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Czech Republic KOMUNIKACE / TIME

Více

Obsah školících modulů @ttila

Obsah školících modulů @ttila Obsah školících modulů @ttila sestavené jako 2-denní kurzy na konci kurzu účastnící dostávají nafocené obsahy flipchartů, video záznam, pokud se pořizoval I. Nábor, výběr Důvody fluktuace pracovní síly

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

NABÍDKA KURZŮ PRO FIRMY NA II. POLOLETÍ 2015

NABÍDKA KURZŮ PRO FIRMY NA II. POLOLETÍ 2015 NABÍDKA KURZŮ PRO FIRMY NA II. POLOLETÍ 2015 Kontakt: Ing. Šárka Kšiňanová, úsek vzdělávání tel: 558 387 150 e-mail: firemnikurzy@trisia.cz 1 OSOBNOSTNÍ A ODBORNÝ ROZVOJ: Workshop: Kreativní komunikace

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Tucet za mandel. people management by ottima

Tucet za mandel. people management by ottima Tucet za mandel Co znamená tucet za mandel Vybrali jsme pro vás 12 aktuálních témat, která vám přinášíme ve vysoké kvalitě s našimi zkušenými lektory a za zvýhodněnou cenu 15 000 Kč bez DPH za tréninkový

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově Univerzitě

Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově Univerzitě Masarykova univerzita Filozofická fakulta Kabinet informačních studií a knihovnictví Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově Univerzitě Bakalářská diplomová práce Autor práce: Monika Malečková Vedoucí

Více

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání děláme z dobrých firem skvělé Připravili jsme pro Vás speciální prosincovou nabídku na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání Které kurzy to jsou a kdo je využije? 8 nejoblíbenějších

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více