Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy"

Transkript

1 Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření 9. Fetvání 10. Závislst 11. Abstinenční syndrm 12. Herní dvednsti 13. Hypnóza 14. Kvalita krve V následujícím textu je rzlišvání mezi hráčem a pstavu. Hráč je fyzická sba, která se účastní hry. Pstava je bytst bývající svět MethanCity zpdbněná hráčem p celu dbu trvání hry. Pvinnsti hráče jsu dlišné d pvinnstí pstav. Za rganizátry zjištěné prušvání pvinnstí hráčů je zpravidla trestem napmenutí, neb vylučení ze hry. Pkud hráč kmunikuje svým bčanským jménem během hry - jedná se neherní kmunikaci a měla by se týkat puze závažných věcí. Takže dejte si pzr, jak kh slvujete. Je tedy rzdíl, jestli křičím Ekkhardte, nech th!, neb Kub, ptřebuju s Tebu něc prbrat. 1

2 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu Akce se může účastnit jen zaregistrvaný a schválený hráč. Nezletilí hráči se nesmí účastnit hry. Výjimku tvří hráči s pdepsaným pvlením d záknnéh zástupce. Nezletilý hráč má pvinnst před začátkem hry rganizátrům předat platný kntakt na svéh záknnéh zástupce. P celu dbu pbytu hráče v herním prstru platí přísná pvinnst chrany zraku (airsftvé brýle či maska, neb jiné řešení chrany schválené a testvané rganizátry před hru). Za případná zranění hráčů během hry rganizátři nenesu dpvědnst. P celu dbu hry platí přísný zákaz pžívání alkhlu a mamných látek. P celu dbu hry u sebe hráč musí nsit reflexní vestu, kteru nasazuje, pkud jeh pstava zemře, neb musí vyřešit ckliv jinéh mimherně. Na hráče v reflexní vestě platí zákaz střelby a kmunikace s ním, pkud hrajete. Civilní sby dluhdbě pbývající v místě hry (např. kameraman, ftgraf, návštěvy) musí nsit p dbu hry reflexní pásku / vestu. Na tyt sby je velice přísně zakázán útčit! Pr všechny účastníky larpu platí zákaz pužívání neherních radistanic, tedy těch, které si pstava nekupila za herní peníze, neb je nedstala d NPC. Vysílání, či příjem radivéh signálu PMR na rganizátrské frekvenci je důvdem pr kamžité vylučení hráče ze hry. Účastník hry je pvinen infrmvat rganizátry svém zdravtním stavu ve smyslu nemcnění, neb pstižení, které by se mhly v průběhu hry prjevit a hrzit zdraví, neb živt statních účastníků či jeh samtnéh (např. epilepsie, cukrvka, atd.). 2. Herní předměty Všechny předměty, které se nacházejí na herní plše, jsu herní, vše tedy může být zcizen, zabaven, neb herně bchdván, či směňván. Mnh předmětu (především jídelní ptřeby, část kstýmu, taletní papír apd.) je na příděl a tyt věci jsu zajištěny rganizátry. Věci, které si na larp dvezete a vezmete je s sebu d hry se autmaticky stávají herními předměty. Osbní věci si budete mci nechat mim herní území na zabezpečeném místě pr t určeném. Cennější věci, které se báváte si nejlépe d hry neberte. Jak neherní předměty se budu tlervat puze věci jak sbní (neherní) peněženka, dklady, hdinky atd. Mbilní telefny jsu ve hře zakázány. Neherní předměty větších velikstí, které si můžete d hry vzít a nechcete je nechávat na rg stanvišti si musíte nechat značit, na rgvišti budu nálepky pr tent účel. Při manipulaci s cizími předměty se řiďte zdravým rzumem a s dtyčným se případně neherně dmluvte (takvá neherní kmunikace bude samzřejmě tlervána). 3. Idezlčiny Idezlčinem je myšlena každá neherní slvní kmunikace během hry. (např.: pkud se budete během larpu bavit například nvé pčítačvé hře, vašem zaměstnání, neb tm, jaké se teď prdávají nvé airsftky, tak se dpuštíte idezlčinu) Za udání idezlčinců může být hráč herně dměněn. Idezlčin je prhřešek prti Straně a p dhalení za něj bude hráč ptrestán. 2

3 4. Zbraně a munice Zbraně na larpu rzlišujeme chladné a střelné. Za chladné zbraně se pvažují bezpečně balené zbraně jednruční a buruční pstap designu. (jekrvé sekery, palice, gumvé nže, mtmeče, jekrvé mtrvé pily apd.) Chladné zbraně si můžete přivézt, nebudu zajišťvány rganizátry, nicméně je vaše pvinnst je při registraci nechat schválit rganizátrem. Zbraň vám může být debrána, pkud není lgické, aby ji vaše pstava d začátku vlastnila. Za střelné zbraně jsu pvažvány airsftvé zbraně manuální, plynvé a elektrické. Veškeré střelné zbraně a munice d nich jsu zajišťvány rganizátry. Zbraň je reálný fyzický předmět. Když budete zbraň přenášet, či vlastnit, vaše klí bude autmaticky pčítat s tím, že ji vaše pstava vlastní. Tt pravidl se týká všech typů zbraní. Za herní munici se pvažuje airsftvé střeliv 6 mm. Veškerá vlastní dvezená pyrtechnika je zakázána. 5. Zásahvé bdy, zranění a bj Každá pstava má dva zásahvé bdy, které může přijít. Pkud pstava nemá žádné zásahvé bdy, upadá d agónie. Někteří hráči mhu za výjimečných pdmínek získat zásahvé bdy navíc. Zásah chladnu i střelnu zbraní je rvncenný, záleží však na místě zásahu. zásah d trupu ubere hráči ba zásahvé bdy. Jak trup je chápána také hlava, krk a rzkrk. Je zakázán úmyslně útčit na hlavu, krk a na rzkrk. zásah d knčetiny (ruka, nha) ubere hráči jeden zásahvý bd. sprné plchy (např. ramena) jsu chápány jak trup Dávka střelnu zbraní (něklik zásahů bezprstředně p sbě) se zapčítává jak jeden zásah. Hráč s jedním zásahvým bdem je zraněný. Své zásahy i zranění hrajte pdle vašich nejlepších hereckých mžnstí. Chvejte se pdle způsbu zásahu. Pkud budete zasaženi d knčetiny, nepužívejte ji. 6. Agónie a léčení Agónie je speciální stav, d kteréh se hráč dstane, když ztratí veškeré zásahvé bdy. V agónii může hráč ležet na zemi, chrptět, řvát blestí a vlat pmc, nemůže se však svévlně přesuvat chůzí, neb během či bjvat, ale může se plazit a belhat pdél zdí. Pstava v agónii si nemůže sama aplikvat žádnu látku. Standardní dba agónie je 30 minut (vlivňvat délku agónie mhu např. určité chemické látky, neb drgy). Hráč v agnii může být dražen. Dražením se rzumí naznačení útku zblízka na pstavu v agónii. P dražení se hráč přesuvá na respawn. P uplynutí dby agónie hráč umírá. Hráč v agónii může být živen pstavu s dvednstí léčení. Rvněž však může být nejprve svázán, zfetván, neb přenesen jinam k vyléčení (dále pravidla pr zajímání). Léčení z agónie je prces, který trvá 30 minut. Pstava s dvednstí léčení se léčenéh musí 30 minut starat, než je dtyčný schpen se vrátit d hry. Pkud je prces léčení během 30 minut přerušen (např. pkud se šetřující lékař vzdálí d léčenéh, je zabit apd.), léčený se vrací d agónie (na nvých 30 minut). P pskytnutí hráči pmci d lékaře (zbavení se agónie) zůstává hráč na místě léčby pdle uvážení lékaře (dléčvání v nemcnici). 3

4 7. Smrt pstavy Pkud pstava zemře, hráč kntaktuje rganizátra (bude k nalezení v rganizátrské budvě, kde se budu prvádět registrace). Ten rzhdne dalším sudu pstavy / hráče. 8. Ozáření Ve hře se vyskytují místa s vysku radiací. Jsu značeny viditelným symblem radiace, neb na speciálních místech pásku. Kd vstupí d značenéh prstru bez příslušné chrany je na místě mrtev a bez agónie se debírá za rganizátrem. Ochranu se rzumí antiradiační blek (bílý natěračský blek a respirátr, atmbrdel, a pdbné), speciální chrana dýchacích cest (upravené dýchací masky, upravené respirátry dplněné vhdné brýle, a pdbně), případně RADx (antiradiační pilulka). Antiradiační blek není kstým, jedná se herní předmět, který bude ve hře k dstání. V antiradiačním bleku lze pbývat v radiační zóně p libvlně dluhu dbu. Zásah d antiradiačníh bleku znamená pr hráče autmaticky smrt, pkud se nachází v zamřené zóně. Speciální chrana dýchacích cest chrání hráče před přívalem radiace na dbu maximálně 30 vteřin. Takvát chrana může být sučástí kstýmu a musí být dsuhlasena rganizátrem (plynvá maska, respirátr). Antiradiační pilulka chrání hráče na 5 minut před radiací. Na pilulkách vzniká závislst (viz. Pravidla pr závislst). 9. Fetvání Pkud hráč herně pžije drgu, stává se závislým a je mu zrušena agónie. P zásahu hráč neumírá, pkud není dražen. Může se míst nrmálníh phybu pmalu plazit, neb belhat, nemůže pužívat zbraně. Pkud si v tmt stavu vezme další dávku drgy, vrací se mu zpět ztracené zásahvé bdy a je zdráv. 10. Závislst Chemické látky způsbují závislst. Jedná se především léky a drgy. Knkrétní účinky léků a drg se dzvíte d příslušnéh CP na místě. Závislst znamená, že musí danu látku brát každu celu hdinu d té dby, než pstava zemře, neb se závislsti zbaví. Znamená t, že pkud někd pžil látku v 11:45 - musí ji d té dby brát každu celu hdinu - ve 12:00, 13:00 atd. Zbavit se závislsti je mžné, ale jak, t si budete muset zjistit sami během hry. 11. Abstinenční syndrm Abstinenční syndrm - stav, kdy si závislá pstava nevezme každu hdinu svu dávku, se může prjevit puze dvěma způsby (jak knkrétně se dzvíte u knkrétní látky d příslušnéh CP) smrtí pstavy - pkud se pstava nedstane d celé hdiny k látce, bez agónie umírá a debírá se k hrbníkvi na hřbitv. Následuje bvyklý respawn. zmbifikací pstavy - tent stav je především u drg. Pkud feťák nedstane svu dávku, stává se z něj krvežíznivá zmbie. Hráč musí útčit na vše živé ve svém klí. Útčí pudvě rukama - a dtykem ubírá jeden zásahvý bd. Zmbie má puze jeden zásahvý bd - pkud něj příjde, debírá se k rganizátrvi. 4

5 12. Herní dvednsti Ve hře je mžn naučit se něklik dvednstí. Mezi základní patří demykání zámků a léčení a hackvání: Odemykání zámků Hráč s dvednstí demykání zámků může s pmcí příslušnéh herníh předmětu - paklíče demykat dveře se symblem zámku. Tyt dveře není mžné tevřít bez příslušnéh klíče, neb bez dvednsti demykání zámků. Léčení Dvednst léčení je dvednst, kteru lze aplikvat na hráče v agónii. P třicetiminutvém léčení je hráč z agónie vyléčen (viz. pravidla pr léčení). Dvednst nelze aplikvat na sebe sama. Odběr krve Hackvání Ve hře je mžnst získat herní předmět vzrek krve. K tmut je ptřeba vládat dvednst dběr krve (naučí příslušné NPC) a vlastnit injekční stříkačku (bez jehly, zajišťují rganizátři) a nějaku uzaviratelnu lahvičku na vzrek. Některé dveře jsu zajištěny elektrnickým zámkem. Není mžné je vypáčit s dvednstí demykání zámků. Dvednst hackvání je mžnstí, jak tevírat elektrnické zámky. Jak elektrnický zámek vypadá a jak se dá hacknut se dzvíte buď před hru, neb v následující verzi pravidel. V sučasné dbě testujeme nejlepší řešení. Hackvání lze rvněž pužít na infrmační systém Strany, který se bude ve hře vyskytvat. Pkud se hráč hacking naučí, dzví se d knkrétní pstavy jak a c má dělat, pkud se chce d systému naburat. 13. Hypnóza Hypnóza je speciálním mechanismem, který vládají jen některé pstavy, ale pd její vliv se může dstat každý. Obrana před hypnózu neexistuje. Naučit se jí je mžné, ale herně je t velmi vzácné. Pstava je zhypntizvaná tím, že jí hypntizér, tedy člvěk vládající hypnózu třikrát řekne hlubkým hlasem slv hypnóza. Pté zadává příkazy, c má pstava vyknat a jak se má chvat. Vždy upřesní, zda si pstava pamatuje infrmace před, neb během hypnózy a jak dluh hypnóza trvá. Je zakázán pd trestem kamžitéh vylučení ze hry předstírat, že hypnózu vládá pstava, která se jí herně nenaučila. 14. Kvalita krve Každý hráč dstane na začátku hry malý přívěsek s něklika elektrnickými zařízeními. Každé tt zařízení symblizuje vzrek krve. Je mžnst tut krev debrat (herní dvednst) a prstřednictvím přístrje (herní předmět) krev analyzvat. Pkud bude hráči v rámci hry např. vyměněna krev, neb bude tráven jedem, který krev mění (dzví se d příslušné pstavy v dané situaci), tak mu bude na místě vyměněn i přívěsek. Pkud bude hráči debrán více vzrků a nezbyde mu další vzrek na výdej, tak vyhledá rganizátry pr další vzrky. Pkud je hráč zraněn (a lgicky krvácí), tak se vzrky krve na přívěsku nijak nepracuje! Tyt služí jen pr dběr krve. 5

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015

Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015 Přepravní pdmínky letecké splečnsti Tunisair 2015 Všechny níže uvedené instrukce jsu určeny k zajištění vaší bezpečnsti. Najděte si něklik minut k jejich přečtení.bezpečná cesta bez btíží začíná seznámením

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ Dana Bittnervá OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA HERNÍHO REPERTOÁRU Kategrizace pdle Rgera Caillise Členění her pdle symbliky v sciální kmunikaci dětí Sciální kmunikace

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více