UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie porozumět toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médiu, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím dosahovat větší věrohodnosti vyhledaných informací využívat výpočetní techniku, aplikační i výukový software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce tvořivě využívat softwarové a hardwarové prostředky při prezentaci výsledků své práce pochopit funkci výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů respektovat práva k duševnímu vlastnictví při využívání software zaujmout odpovědný, etický přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích šetrně pracovat s výpočetní technikou

2 Vzdělávací oblast Období ročník Počet hodin Učivo Hardware vypínání a zapínání PC, popis částí PC, druhy PC podle tvaru a použití, základní části PC (monitor, klávesnice, myš, disk, tiskárny), historie PC, multimediální PC Operační systémy základní pojmy (adresář, podadresář, kořenový adresář, soubor, typy souborů), přehled programů podle užití PC (v kancelářích, při studiu, v podniku, při výuce, doma ), pojmy operačního systému obrazovka (plocha, tapeta, hlavní panel, ikona, zástupce), spouštění a ukončení programu, okno programu (aktivní, dialogové, uspořádání oken ) Práce s PC a naše zdraví vliv práce na tělesné zdraví (oči, bolesti hlavy, zvýšená únava, záda, krční páteř, 3.období - 6. ročník 1 hodina týdně Výstupy orientuje se v druzích PC popíše základní periferie počítače vysvětlí pojem multimediální rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost uvede základní příklady typů programů a odpovídající formáty souborů bezpečně užívá základní ovládání používaného operačního systému dokáže uvést negativní vlivy práce s PC na zdraví a ví, jak je omezit, řídí se správnými zásadami při práci na PC

3 ruce, kompenzační cvičení) Využití služeb Internetu procházení stránek, prohlížeče, elektronická pošta, chat, SMS Uživatelské programy vytvořit, upravit, vytisknout obrázek či text (Příslušenství OS MALOVÁNÍ, POZNÁMKOVÝ BLOK, WORDART, KALKULAČKA, MICROSOFT WORD, zápis a mazání znaků, pohyb po textu, označování textu, formátování textu otevře stránku jejíž adresu zná využívá služby základních portálů seznámí se dalšími způsoby el. komunikace vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí programů z Příslušenství OS přenáší údaje z jednoho programu Příslušenství do druhého s užitím special. textového editoru napíše a upraví jednoduchý text Vzdělávací oblast Období ročník Počet hodin Učivo Hardware znát funkce jednotlivých částí PC - operační paměť, procesor, harddisk, vnitřních a dalších periferií 3.období -7. ročník 1 hodina týdně Výstupy popíše základní součásti PC a jejich vztahy a vlastnosti vysvětlí funkci dalších periférií, dokáže je připojit, poradí si s běžnými závadami Operační vlastnosti systémy programů využívá podobnosti ovládání programů pro OS a některé klávesové zkratky

4 určených pro OS (podobnost ovládání např. Menu soubor, menu Úpravy, menu Okno, Nápověda, zkracovací klávesy, panely nástrojů Práce s PC a naše zdraví psychologická a sociální rizika práce s PC (omezené schopnosti komunikace, rizikové skupiny, násilí, pornografie), počítačové hry (jejich druhy) a pojmy z oblasti her (rozsah her, úroveň, výborná grafika, proč lidé hry hrají, hodnocení her Počítačové sítě Internet a jeho fungování, možnosti připojení Počítačová grafika druhy obrázků a grafických programů (získávání obrázků, rastrové a vektorové obrázky, změny velikostí, hloubka barev, rozlišení) (např.: ZONER VIEWER) Práce s textem textový editor (např.: MICROSOFT WORD): písmo poradí si v základních případech selhání OS chápe rizika různých závislostí na PC zhodnotí klady a zápory počítačových her je informován o negativních jevech Internetu vysvětlí princip počítačové sítě a fungování Internetu zhodnotí různé možnosti připojení k Internetu rozlišuje grafiku bitmapovou a vektorovou, jejich vznik, vlastnosti a možnosti zpracování zobrazí si náhledy a vlastnosti obrázků v prohlížeči (např.: Zoner Viewer) zpracovává informace získané z různých zdrojů v textovém editoru upravuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu zařazuje vhodně do textu další objekty obrázky, tabulky,

5 (význam, historie, klasifikace a vlastnosti), kopírování a přesun textu pomocí Schránky, stránka (vlastnosti, záhlaví a zápatí), zobrazení stránky, odstavec a jeho vlastnosti, struktura dokumentu (styly odstavců, šablona), objekty v textu (obrázek, tabulka), pravidla pro estetickou úpravu textu grafy apod. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla vytvoří různé typy dokumentů formuláře, životopis, přihlášky, dopisy Vzdělávací oblast Období ročník Počet hodin Učivo Hardware orientovat se v základních parametrech PC (zastarávání PC, nabídky PC, trendy a novinky) 3.období -8. ročník 1 hodina týdně Výstupy orientuje se v základních parametrech PC Operační systémy stručná historie (DOS a jeho nadstavby, Windows 3.1, W95, W98, W2000, OS/2, UNIX,.), Průzkumník porovná základní vlastnosti operačních systémů provádí základní operace se soubory a složkami (kopírování, přesouvání, mazání, přejmenování..)

6 Ochrana dat zabezpečení PC a dat před zneužitím cizí osobou, před poruchou PC, chybou obsluhy, před počítačovými viry, antivirové programy, péče o PC, pořádek v PC jako základ efektivní práce Počítačové sítě služby Internetu ( , WWW, FTP, chat, Net meeting ) Počítačová grafika vektorové obrázky a DTP (obrys, výplň, velikost, rotace, uspořádání, zarovnání objektů, efekty, tvorba tiskovin) (např.: ZONER CALLISTO), skenování (fotografií, úpravy fotografií, koláže), tvorba dokumentů ( použití barev, zásady kompozice, ) tvorba www stránek (základní zásady) Vytváření a publikování prezentací základy práce se snímky, vlastnosti prezentací, vkládání objektů (text, grafika, diagramy), zásady pro dbá na pořádek a logickou strukturu ve svých složkách dokáže chránit svůj počítač před viry, dodržuje pravidla preventivní ochrany před viry vyhledá potřebné informace s užitím WWW vyhledávačů zřídí si soukromou mailovou schránku využívá další způsoby el. komunikace odpovědně přistupuje k nevhodným obsahům na stránkách vytvoří a upraví vektorové objekty v grafickém editoru (např.: Zoner Calisto) zpracuje dokument (tiskovinu) v grafickém editoru získá bitmapový obrázek skenováním, fotografováním zkombinuje v dokumentu bitmapové a vektorové objekty prezentuje svou osobu, třídu, školu, město v programu pro tvorbu prezentací (např.: PowerPoint) v informačním centru opatří tiskové práce vazbou či laminátuje

7 zpracování počítačové prezentace (např.: POWER POINT), vazba prací a laminátování Vzdělávací oblast Období ročník Počet hodin Učivo Hardware orientace v současném technickém vybavení PC, skenery a digitální fotografie, digitální a analogová zařízení Software - přehled programů (označení, verze, aktualizace, instalace, lokalizace, OEM software) Paragrafy a počítače vznik programu a náklady spojené s jeho tvorbou, autorská práva, licence, multilicence, výhody registrovaného uživatele, výhody a kontrola užívání legálního softwaru ochrana před nelegálním kopírováním, základy počítačové etiky, 3.období -9. ročník 1 hodina týdně Výstupy seznámí se s dalšími zařízeními a jejich využitím v ICT fotoaparát, kamera, CD-RW, DVD, projektor dokáže vybrat vhodný program pro řešení úkolu samostatně instaluje a odinstaluje legální software rozlišuje druhy verzí programů uvědomuje si problémy spojené s autorskými právy, zásadami etiky, výhody registrování programů

8 svůdnost programu krádeže Počítačové sítě - lokální sítě (základní druhy, jejich výhody a nevýhody, síťové disky, bezpečnost sítě) Tabulky a grafy tabulka (matematické, statistické, prezentační), buňka (číslo, text, výraz, funkce), relativní a absolutní odkaz (plnění buněk), formát buňky (zarovnání, písmo, barva podkladu, formát čísel), grafy (prvky a oblasti grafu, typy grafů), seznamy (řazení, filtrování) (např.: MICROSOFT EXCEL) Databáze - práce s databází (struktura databáze a tabulky, druhy polí a jejich obsah, práce se záznamy tabulky, relace, dotaz, způsoby zobrazení tabulek), význam a nasazení databází (např.: MICROSOFT EXCEL, ACCES) jmenuje výhody a nevýhody lokálních sítí načrtne základní strukturu školní sítě připojí a odpojí síťový disk vytvoří a upraví tabulky s využitím součtů, průměrů, řazení v tabulkovém editoru (např.: Excel) statistické tabulky doplní o grafickou prezentaci dat založí a upravuje jednoduchou databázi (např. v programu Access) využívá databázi pro řešení databázových dotazů a problémů

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu informatika Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodiny týdně. Vyučuje se v

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Základní struktura výuky informatiky na naší škole Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více