Management I manažerské kompetence, obecné principy manažerské práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management I manažerské kompetence, obecné principy manažerské práce"

Transkript

1 Management I Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

2 Obsah 1. Manažerské kompetence 2. Manažerské principy 3. Závěr 2

3 1. Manažerské kompetence

4 Manažerské kompetence Neschopný vs. Nekompetentní 4

5 Manažerské kompetence (Ne)kompetentnost způsobilost vykonání určité činnosti (Ne)schopnost potenciál pro činnost Všichni máme schopnosti být studentem medicíny Jen někteří z nás mohou být kompetentními lékaři 5

6 Kompetence jsou Znalosti Dovednosti Schopnosti Postoje Hodnoty Manažerské kompetence důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti Kompetence se projevují jako specifické pozorovatelné chování, které vynikající pracovníci projevují častěji, ve více situacích a s lepšími výsledky než průměrní pracovníci. 6

7 Manažerské kompetence Proč kompetence? Definují PŘEDPOKLADY úspěchu v organizaci Vycházejí ze základních hodnot v organizaci Dávají společný jazyk k hodnocení chování a způsobu práce Poskytují zaměstnancům strukturovaný přístup k dalšímu rozvoji těchto předpokladů Vytváří jakýsi most, kterým můžeme propojit práci samotnou a jednotlivé personální procesy s hodnotami a principy organizace 7

8 Manažerské kompetence Manažerské kompetence (Veber, 2006) Způsobilost manažera úspěšně vykonávat příslušnou pracovní činnost - připravenost pracovníka podávat výkony 1. Odborné znalosti 2. Praktické dovednosti 3. Sociální zralost 8

9 Manažerské kompetence 1. Odborné znalosti Vzdělání Co vím? 2. Praktické dovednosti Vzdělání, praxe Co umím? 3. Sociální zralost Škola života Jaký jsem člověk? 9

10 Manažerské kompetence 3. Sociální zralost Etika, kultura, multikulturní řízení Pozitivními vlastnostmi manažera v tomto směru jsou především bezúhonnost, důvěryhodnost, poctivost, čestnost, zásadovost, důslednost, zdvořilost, ohleduplnost, přesnost apod. Od manažerů na vyšších úrovních se dále očekává, že budou disponovat vlastnostmi jako sebedůvěra, přesvědčivost, sebejistota, asertivita, iniciativní a proaktivní jednání. 10

11 Manažerské kompetence 1. Odborné znalosti Jaký je význam vysoké školy? Teoretik nebo praktik? Odbornost nebo obchodní vzdělání? 2. Praktické dovednosti Může své dovednosti u nás využít? Kdo od nás by ho měl učit? 3. Sociální zralost Kdy je člověk plnoletý? V kolika letech může člověk sednout za volat? 11

12 Manažerské kompetence Kdy jste naposledy narazili na nekompetentního člověka, který postrádal znalosti? neměl potřebné dovednosti? nebyl sociálně zralý? vs. 12

13 Manažerské kompetence 1. Problémy se znalostmi Pracovnice mezinárodní přepážky neumí anglicky (a ani německy nebo francouzsky) Docent nezvládá obsluhu informačního systému Asistent prodejců transformátorů nezná rozdíl mezi proudem a napětím Finanční poradce zná finance jen z firemních manuálů Servírka rozlišuje víno jen na bílé a červené 13

14 Manažerské kompetence 2. Problémy s dovednostmi Hlavní parketář se neohne v zádech Student si neumí schovat tahák Majitelka hotelu za výčepem Přednášející čte ze skript Téměř kdokoliv první den v nové práci 14

15 Manažerské kompetence 3. Problémy se sociální zralostí Učitel je alkoholik Supervizorka telefonisty hodnotí podle oblíbenosti Personalista vybírá nové zaměstnance podle vzhledu Obchodnice v mezinárodní firmě je rasistka Český telekomunikační úřad dá lhůtu na přihlášení do výběrového řízení 1 den 15

16 Manažerské kompetence Kompetence a profily pracovních míst (Bělohlávek a kol., 2006) Základní kompetence mají charakter postojů, vlastností nebo dovedností (komunikace, orientace na zákazníka, spolehlivost), týkají se obvykle všech pracovníků organizace, Průřezové kompetence znalosti nebo dovednosti, vyhraněné pro určitou funkci, které jsou vyžadovány od většiny pracovníků (cizí jazyk, práce s PC), Speciální kompetence odborné znalosti nebo dovednosti, vyhraněné pro určitou funkci nebo pracovní místo (marketing, svařování, trénování ). 16

17 Základní kompetence Průřezové kompetence Specializované kompetence Obchodní reprezentant Kompetence Požadovaný stupeň orientace na výsledek orientace na zákazníka systematičnost komunikace odpovědnost a spolehlivost práce s PC cizí jazyk znalost produktu prodejní techniky

18 Základní kompetence Průřezové kompetence Specializované kompetence Obchodní výrobního úseku Kompetence Požadovaný stupeň orientace na výsledek orientace na zákazníka systematičnost komunikace odpovědnost a spolehlivost práce s PC cizí jazyk Strojírenská technologie Metody procesního řízení

19 Manažerské kompetence Obvyklé klíčové kompetence (Belz, Siegrist) Komunikativnost a kooperativnost Samostatnost a výkonnost Schopnost řešit problémy a tvořivost Odpovědnost Schopnost uvažovat a učit se Schopnost zdůvodňovat a hodnotit 19

20 Manažerské kompetence Kompetence vedoucího týmu (Hřebíček) Strategicko-organizační kompetence Pochopení souvislostí, formulace procesů, orientace na podnikové hodnoty, budování systému cílů, Metodická kompetence Řízení podnikových procesů, řešení problémů, analýza rozhodovacích procesů, Sociální kompetence Udržování produktivních forem komunikace, koučování spolupracovníků, aktivní naslouchání, 20

21 Manažerské kompetence Kompetenční model Soubor schopností, dovedností, znalostí a dalších předpokladů, které jsou nezbytné k efektivnímu plnění úkolů na dané pozici Kompetenční model je manažerský nástroj pro: Definování standardů chování zaměstnanců Posílení hodnot firmy a směrování firemní kultury Efektivní nábor zaměstnanců Systematické vzdělávání zaměstnanců Další rozvoj kariéry zaměstnanců Identifikaci klíčových zaměstnanců a talentů Posílení role manažera v procesu zvyšování výkonu zaměstnanců a hodnocení výkonu 21

22 Manažerské kompetence Kompetence (kompetenční modely) Spravedlivé Naplnitelné Srozumitelné Motivující Vyhodnotitelné kompetencí Aktualizován Vzdělávání Vychází z očekávaného chování Kariérní postup Hodnocení výkonu Kompetenční model Výběr zaměstnan ců Osobní rozvoj 22

23 Model manažerských kompetencí (Řezáč) Manažerské role Odbornost (funkční) Manažerské znalosti (koncepční, sociální, technické, ekonomické) rovina znalostí Způsobilost (kompetence) rovina dovedností Profil osobnosti (charakter, hodnoty, motivy, postoje) Vůdcovství (leadership) 23

24 Úspěšný vedoucí Schopnosti koncepční i operativní myšlení, pružnost myšlení. Znalosti odborné, manažerské. Dovednosti organizace práce a řízení času, vedení lidí, motivace, delegování, komunikační dovednosti, vyjednávání. Osobnostní vlastnosti asertivita, emoční stabilita, komunikativnost, empatie, odpovědnost, vytrvalost, důslednost, pružnost. 24

25 Vymezení managementu Manažerské činnosti na jednotlivých úrovních řízení Technické znalosti Koncepce, strategie Operativa Práce s lidmi TOP MANAGEMENT STŘEDNÍ MANAGEMENT MANAGEMENT 1. LINIE Úvod do managementu

26 Manažerské principy

27 Základní manažerské principy Henri Fayol dělba práce pravomoc a odpovědnost disciplína jednota přikazování jednotné řízení podřízenost individuálních zájmů zájmům celku spravedlivé odměňování centralizace hierarchie pořádek stabilita personálu správné jednání s podřízenými iniciativa sounáležitost Kritika - přílišná snaha sevřít bohatou řídící praxi do obecných schémat 27

28 Max Weber Základní manažerské principy Přesné vymezení povinností Přesně definovaná hierarchie Systém závazných pravidel Objektivní a neosobní formální řízení Soulad kvalifikace a pracovních pozic, zajištěný postup Vytváření stability a pořádku Negativem tohoto směru je přeceňování formální stránky organizace a naopak podceňování její neformální stránky. 28

29 Základní manažerské principy Principy vedení týmu (Hřebíček) Vést Vytvářet podmínky pro úspěšnou práci, budovat kulturu, budovat zpětnou vazbu, Vyžadovat Orientaci na zákazníka, flexibilitu, ochotu učit se, společensky korektní chování, Podporovat Rozvoj kompetencí jednotlivců, rozvoj samostatnosti, koučování týmu, 29

30 Základní manažerské principy Obecné principy Princip priorit Princip prevence Orientace na zákazníka Zásada bezvadnosti Mentální principy ABC analýza dostudovat 30

31 Základní manažerské principy Princip priorit Paretovo pravidlo 80/20 Malá skupina jevů má zásadní význam, naopak značná skupina jevů má zanedbatelný význam Dvě funkce Kontrola stanovených priorit Hledání podstatných jevů 31

32 Paretův princip 20 % úsilí přináší 80 % výsledky. 20 % naučeného klíčového učiva přináší 80 % úspěch u zkoušky atp.

33 Základní manažerské principy a co z toho vyplývá? Princip priorit Manažer se musí zaměřit na priority, na to, co je pro organizaci významné. Musí umět rozlišit důležité od méně důležitého, aktuální úkoly od těch, které lze dočasně odsunout. 33

34 Příklady Základní manažerské principy Princip priorit 80% tržeb podniků pochází od 20% klíčových zákazníků (ale také z 20% klíčových produktů) 80% nejlepších nápadů přichází od 20% zaměstnanců 80% stížností pochází od 20% zákazníků 80% času lektorova času je vynaloženo na 20% studentů 80% přijatých hovorů patří 20% kolegů v kanceláři Z výše uvedeného vyplývá, že budete-li věnovat pouze 20 % svého času omezenému počtu klíčových/strategických dodavatelů, ovlivní to výsledek vaší práce z 80 %. 34

35 Základní manažerské principy Paretova analýza 1. Stanovení předmětu analýzy a seznamu zkoumaných kategorií 2. Sběr dat 3. Kategorizace 4. Seřazení dle významnosti (sestupně) 5. Výpočet četnosti a kumulativní četnosti 6. Vytvoření sloupcového grafu 7. Rozhodnutí o následujících krocích 35

36 Základní manažerské principy Stanovení předmětu analýzy a seznamu zkoumaných kategorií a sběr dat Činnost Délka (minuty) Činnost Délka (minuty) Vytvoření složky "seminární práce" 30 Sledování vtipných videí s kočkami 480 Tvorba úvodní strany - hledání loga FVL 40 Výpis perliček z literatury na Facebook 30 Tvorba úvodní strany - zbytek 5 Selfie ve studijním koutku 15 Nastavení písma, řádkování 150 Úprava selfie ve Photoshopu/Instagramu 45 Vložení číslování stran 10 Teoretická část práce 80 Úprava číslování stran tak, aby se nezobrazovalo na titulní straně 50 Praktická část práce 60 Studium doporučené literatury 20 Závěr 3 Studium Wikipedie 180 Jazyková a stylistická korektura 2 Snaha vygooglit další informace 5 Čaj, káva, svačiny, důležité novinky na sociálních sítích

37 Činnost Základní manažerské principy Vytvoření složky "seminární práce" Tvorba úvodní strany - hledání loga FVL Délka (minuty) Kategorizace Kategorie 30 B 40 A Činnost Sledování vtipných videí s kočkami Výpis perliček z literatury na Facebook Délka (minuty) Kategorie 480 C 30 C Tvorba úvodní strany - zbytek 5 A Selfie ve studijním koutku 15 C Nastavení písma, řádkování 150 A Úprava selfie ve Photoshopu/Instagramu 45 C Vložení číslování stran 10 A Teoretická část práce 80 A Úprava číslování stran tak, aby se nezobrazovalo na titulní straně Studium doporučené literatury Studium Wikipedie 180 B Snaha vygooglit další informace 50 A Praktická část práce 60 A 20 A Závěr 3 A 5 B Jazyková a stylistická korektura Čaj, káva, svačiny, důležité novinky na sociálních sítích 2 A 560 C 37

38 Základní manažerské principy Kategorizace Skupina Čas (minuty) Kumulativní četnost Četnost C % 64% A % 24% B % 12% % 80% 60% 40% 20% Lorenzova křivka je analytická technika, která slouží k zobrazení nerovností. 0 C A B 0% 38

39 Základní manažerské principy Seřazení dle významnosti Činnost Čaj, káva, svačiny, důležité novinky na sociálních sítích Délka (minuty) Činnost Délka (minuty) 560 Vytvoření složky "seminární práce" 30 Sledování vtipných videí s kočkami 480 Výpis perliček z literatury na Facebook 30 Studium Wikipedie 180 Studium doporučené literatury 20 Nastavení písma, řádkování 150 Selfie ve studijním koutku 15 Teoretická část práce 80 Vložení číslování stran 10 Praktická část práce 60 Tvorba úvodní strany - zbytek 5 Úprava číslování stran tak, aby se nezobrazovalo na titulní straně 50 Snaha vygooglit další informace 5 Úprava selfie ve Photoshopu/Instagramu 45 Závěr 3 Tvorba úvodní strany - hledání loga FVL 40 Jazyková a stylistická korektura 2 39

40 Základní manažerské principy Výpočet četnosti a kumulativní četnosti Činnost Čaj, káva, svačiny, důležité novinky na sociálních sítích Sledování vtipných videí s kočkami Délka Kumulativní Četnost Činnost (minuty) četnost ,73% 32% ,92% 27% Studium Wikipedie ,12% 10% Vytvoření složky "seminární práce" Výpis perliček z literatury na Facebook Studium doporučené literatury Délka Kumulativní (minuty) četnost Četnost 30 94,90% 2% 30 96,60% 2% 20 97,73% 1% Nastavení písma, řádkování ,62% 8% Selfie ve studijním koutku 15 98,58% 1% Teoretická část práce 80 82,15% 5% Vložení číslování stran 10 99,15% 1% Praktická část práce 60 85,55% 3% Tvorba úvodní strany - zbytek 5 99,43% 0% Úprava číslování stran tak, aby se nezobrazovalo na titulní straně Úprava selfie ve Photoshopu/Instagramu Tvorba úvodní strany - hledání loga FVL 50 88,39% 3% Snaha vygooglit další informace 5 99,72% 0% 45 90,93% 3% Závěr 3 99,89% 0% 40 93,20% 2% Jazyková a stylistická korektura 2 100,00% 0% 40

41 Základní manažerské principy Vytvoření sloupcového grafu a rozhodnutí Tvorba seminární práce Všechno ostatní 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41

42 Základní manažerské principy Princip prevence Vychází ze zásady, že čím dříve se objeví a odstraní určitý nedostatek, tím nižší budou Prevence 1 ztráty s ním spojené Pravidlo deseti Náprava Řešení problému je 10x nákladnější než prevence Odstranění neřešeného problému je 100x nákladnější než prevence 10 Odstranění neřešených problémů

43 Základní manažerské principy Kde se s tím lze setkat Princip prevence Evropská politika ochrany životního prostředí je levnější a účinnější vzniku poškození životního prostředí zabránit, než řešit poškození, až když nastane. Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období V některých případech agrese je dokonce nutné přistoupit k vyšetřování trestné činnosti, soudnímu procesu včetně nákladů na sankci a terapii agresorů. Je prokázáno, že náklady na primární prevenci jsou vždy mnohonásobně nižší než náklady nutně vynaložené na terciální prevenci 43

44 Základní manažerské principy Princip prevence Kde se s tím lze setkat Ochrana zdraví Cena celokeramické zubní korunky cca Kč Roční náklady na zubní pastu cca 600 Kč Státní zdravotní ústav Za léčbu obezity utratí ČR ročně 33,7 miliard Kč. Roční léčba diabetika stojí v průměru Kč 30 minut tělesné aktivity denně a redukce hmotnosti o 5-10 procent sníží výskyt nových případů cukrovky o 58 procent. 44

45 Základní manažerské principy Kde se s tím lze setkat Pokuty Škody Princip prevence Kaufland dostal od Státní zemědělské a potravinářské inspekce pokuty ve výši a za nepravdivé označování ovoce a zeleniny jako výrobků pocházejících z Česka a také za prodej nahnilého a nekvalitního zboží. Požár továrny se škodou za 35 milionů způsobila vadná zářivka. 45

46 Základní manažerské principy Orientace na zákazníka Zákazník je organizací vnímán jako osoba, jejíž požadavky musí být splněny Organizace usilují nejen o splnění požadavků zákazníka, ale i o jejich celkovou spokojenost a dlouhodobou věrnost Monitorování spokojenosti zákazníka, produkty šité na míru, jednání a vystupování směrem k zákazníkovi 46

47 Základní manažerské principy Orientace na zákazníka Kde se s tím lze setkat sifon se podává jenom ke kávě 47

48 Základní manažerské principy Kde se s tím lze setkat Orientace na zákazníka 48

49 Orientace na zákazníka Pět důležitých kritérií pro hodnocení kvality servisu z pohledu zákazníků Kritérium 1: Spolehlivost Kritérium 2: Vzhled a prostředí Kritérium 3: Důvěryhodnost, popř. profesionalita Kritérium 4: Přistoupení na potřeby zákazníka, popř. zdvořilost Kritérium 5: Schopnost vcítit se 49

50 Základní manažerské principy Zásada bezvadnosti Organizace usiluje o vyvolání příznivého postoje ke kvalitě vykonávané či odváděné práce a převzetí odpovědnosti za ni, monitorování vlastních chyb a učení se z nich Vytvoření atmosféry, kde nebudou tolerovány nedostatky, obhajována či dokonce zastírána špatná práce 50

51 Základní manažerské principy Zásada bezvadnosti Kde se s tím lze setkat Certifikace kvality ISO 9001 Značky kvality Kaizen systém kontinuálního zlepšování 51

52 Přínosy zavedeného systému Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace. Zvýšení konkurenceschopnosti. Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti. Zvýšení hodnoty organizace. Zlepšení image organizace. Snížení organizačních nákladů. Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních. Zvýšení exportních možností. Efektivnější alokace zdrojů. Aplikace principu neustálého zlepšování. Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod. Zvýšená ochrana dat a informací. Lepší interní komunikace. Zvýšení spokojenosti zaměstnanců. 52

53 Základní manažerské principy Kde se s tím lze setkat Zásada bezvadnosti 53

54 Základní manažerské principy Kde se s tím lze setkat Zásada bezvadnosti 54

55 Mentální principy Vychází z osobního managementu (Vágner) Na rozdíl od manažerských principů se nedokazují Jejich přijetí garantuje životní úspěch a spokojenost Přítomny v každém člověku bez ohledu na okolnosti 55

56 Mentální principy Princip integrity vyjadřuje přirozenou nutnost souladu myšlenek, slov, emocí a činů Princip čestnosti nabádá k etickému myšlení a jednání a k tomu, abychom na sebe brali odpovědnost za své vyjadřování a své činy Princip tolerance vyjadřuje potřebu smíření se s vlastní tělesným a duševním potenciálem Princip trpělivosti vše má svůj čas Princip poctivosti důkladnost a důslednost při dodržování postupů a pravidel Princip odvahy a statečnosti překonání strachu z důsledků při prosazování něčeho nového. Princip zevnitř ven princip zdokonalování musí člověk zahájit u sebe 56

57 Závěr Záplava špatných manažerů má těchto 7 důvodů: 1. Povýšení díky výborným pracovním výsledkům 2. Minimální zkušenosti s vedoucími funkcemi 3. S manažerskými vlastnostmi se člověk musí narodit 4. Obtížné hodnocení manažerské kompetence 5. Firmy se snaží vyhýbat radikálním změnám 6. Manažer neutají ani ty nejmenší přešlapy 7. Konečné slovo má vždy majitel firmy 57

58 Literatura BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol, ŠULEŘ, Oldřich. Management. Brno : Computer Press a.s., s. ISBN X. MAŠLEJ, Miroslav, et al. Základy a základní pojmy managementu. Brno : Univerzita obrany, s. PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace : jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2., dopl. vyd. Praha : Grada, s. ISBN VEBER, J. a kol. Management : Základy, prosperita, globalizace. Praha : Management Press, s. ISBN BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha : Portál, s. ISBN HŘEBÍČEK, Vladimír. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 154 s. ISBN VÁGNER, I. Systém managementu. Brno : Masarykova univerzita, ISBN

59 Seminář č. 2 Manažerské kompetence a principy manažerské práce. Zadání ZP. 1. VYMEZTE A CHARAKTERIZUJTE MANAŽERSKÉ KOMPETENCE. V RÁMCI KOMPETENCÍ SE DÁLE ZAMYSLETE, JAKÉ SCHOPNOSTI, ZNALOSTI, DOVEDNOSTI A OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI BY MĚL MANAŽER MÍT A PROČ (RESP. JAK MU PRÁVĚ TY POMOHOU V ÚSPĚŠNÉM VYKONÁVÁNÍ MANAŽERSKÉ PRÁCE). PREZENTACE 2. JAKÉ KOMPETENCE BUDETE POŽADOVAT OD VELITELE ČETY. 59

60 Děkuji za pozornost, příjemný den

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

MANAGEMENT Základní pojmy managementu

MANAGEMENT Základní pojmy managementu MANAGEMENT Základní pojmy managementu VEBER, J. a kol. Management. Praha: Management Press, 2001. BĚLOHLÁVEK, F, KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Brno: Computer Press, 2006. MAŠLEJ, STODŮLKA, BRECHTA,

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Typologie / odbornosti sociálních pracovníků. Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská

Typologie / odbornosti sociálních pracovníků. Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská Typologie / odbornosti sociálních pracovníků Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská Téma Typologie 1 Navrhněte odborné činnosti a cíle sociální práce, které jsou zaměřené na sociální péči v těchto oblastech:

Více

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ

VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT 1 * VEŘEJNÁ SPRÁVA Název tematického celku: Metodický list č. 1 VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Rozložení tematického

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví v oboru ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Profil absolventa...2 1.1 Určení...2

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č. 1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Význam a funkce řízení lidských zdrojů Formování pracovních postojů a výkonnostního klimatu organizace Personální práce v organizaci Řízení kariéry Hodnocení

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKU. 7.1. Hodnocení žáků. ŠVP Základní škola Jenišovice ÚVOD

7. HODNOCENÍ ŽÁKU. 7.1. Hodnocení žáků. ŠVP Základní škola Jenišovice ÚVOD 7. HODNOCENÍ ŽÁKU 7.1. Hodnocení žáků ÚVOD Účelem vzdělávání žáka v základní škole je vybavit ho klíčovými kompetencemi. Ty představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví I. Organizace a řízení 1. Filozofie pojetí moderního

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. katedra podnikání a oceňování konzultace: pondělí 13.00 až 14.30 hod., místnost 310, nutná rezervace konzultací E-mailem: jpalan@bivs.cz CÍLE

Více

Dílna kompetencí města Uherské Hradiště

Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Workshop se správci kompetencí na odborech Uherské Hradiště, 30. 03. 2011 Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a rozpočtem města Uherské Hradiště

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - pokročilí Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Kompetence učitele. Vybraná klasifikace kompetencí učitele

Kompetence učitele. Vybraná klasifikace kompetencí učitele Kompetence učitele Vybraná klasifikace kompetencí učitele Pojem kompetence učitele význam pojmu kompetence není jednoznačný. vyjadřuje obecnou hodnotu pedagogické profesionality. jde o komplex znalostí,

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Evropský referenční rámec. Evropská komise Doporučení Evropského parlamentu a rady z 18.12.

8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Evropský referenční rámec. Evropská komise Doporučení Evropského parlamentu a rady z 18.12. 8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení Evropský referenční rámec Evropská komise Doporučení Evropského parlamentu a rady z 18.12.2006 1 1. Komunikace v mateřském jazyce 2. Komunikace v cizích jazycích

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1283_Rozhodování. Metody podpory rozhodování_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1283_Rozhodování. Metody podpory rozhodování_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1283_Rozhodování. Metody podpory rozhodování_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY Ing. Jana Zavřelová 1 A B S T R A K T Příspěvek se zaměřuje na podnikatelské sítě, klastry a sdružování firem. Dále se zabývá strategickými aliancemi. Jedná se o stále

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-961/08-02. Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-961/08-02. Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-961/08-02 Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ Adresa: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice Identifikátor: 600

Více

ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ

ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Metodický list č. 1 ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Management profese, vědní disciplína, řídící skupina lidí Manažer a manažerské funkce Rozhodování Stránky rozhodovacího procesu Struktura rozhodovacích

Více

Screening MALÍŘI A LAKÝRNÍCI

Screening MALÍŘI A LAKÝRNÍCI Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...4 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...5 8. Soutěže

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně LÉKAŘ GYNEKOLOG - ASISTOVANÁ REPRODUKCE Lékaři v gynekologii a porodnictví (2223) 35000-60000 Kč Pracovní poměr.7.205 - neurčito NATUREN s.r.o. - UL, Ostrčilova Identifikace: ULA22053U Ostrčilova č.p.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-610/15-T. Dvořákova 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-610/15-T. Dvořákova 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-610/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 26 787 806 Identifikátor 650 007 557 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

QUALITY ENGINEER/INŽENÝR/KA KVALITY

QUALITY ENGINEER/INŽENÝR/KA KVALITY ASISTENT/KA ZUBNÍHO TECHNIKA Asistenti zubních techniků (32144) 1 13000-20000 Kč PP plný 1.12.2015-31.12.2017 Dentasmile UL s. r. o. Identifikace: ULA233752U Velká Hradební č.p. 3385/9, Ústí nad Labem-centrum,

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 1. POJETÍ A VÝZNAM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ LUBOMÍR KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky PAVLÍNA BARTÁKOVÁ. V. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky PAVLÍNA BARTÁKOVÁ. V. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky PAVLÍNA BARTÁKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro I. stupeň základní školy PROFESNÍ KOMPETENCE UČITELE

Více

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, 755 01 Vsetín +420 575 750 300 posta@mgvsetin.cz www.mgvsetin.cz Školní vzdělávací program Zdravotnický

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní umělecká škola Štětí, Horova 26 Horova 26, 411 08 Štětí Identifikátor: 600 081 893 Zřizovatel: Město Štětí, Mírové náměstí

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNÍ EFEKTIVITA Ing. Miloš Paleček (Brno) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 OBSAH Část 1: Motivace ke změně v osobní efektivitě - Najdi

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Specifikace personálních činností ve veřejném sektoru Specification of personnel activities in the public sector Bc. Pavla Boháčová Plzeň

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

Adaptační plán pro nového obchodníka

Adaptační plán pro nového obchodníka Adaptační plán pro nového obchodníka Vybrali jste si do týmu nového, ale zkušeného obchodníka od konkurenční společnosti, uplynulo pár měsíců a nevidíte žádné výsledky? Už se vám nechce dělat výběrová

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ Upevnění autority a rozšíření míry vlivu manažera Školení odpovídá na otázky, co vše je základem autority a charismatu, kde v nás jsou

Více

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces Směrnice je řízeným dokumentem systému kvality společnosti Richter+Frenzel s.r.o. a je jejím duševním majetkem. Pořizování kopií je možné pouze se souhlasem správce dokumentu. Každá kopie musí být řádně

Více

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Návrh struktury vlastního hodnocení ( 9,

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část

Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část Název: Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část Autor: Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., RNDr. Martin Malčík, Ph.D. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 93

Více

Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI

Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Anotace: tento předmět navazuje na znalosti studentů z předchozího bakalářského studia a dále rozvíjí předmětnou problematiku v oblasti moderních

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PhDr. Pavel Letý konference Mladiství a návykové látky možnosti pomoci v Moravskoslezském kraji Ostrava 15. 9. 2015 SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE Aktivity

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

Definice rolí sociálních pracovníků. Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče

Definice rolí sociálních pracovníků. Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče Definice rolí sociálních pracovníků Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí. Seneca Dobrá praxe Existence technik,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více