Handicap není překážkou ve vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Handicap není překážkou ve vzdělávání"

Transkript

1 Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) schopnost psát a číst - průměrné zvládnutí běžné látky českého jazyka a literatury v závislosti na věku účastníka Vstupní předpoklady (vymezení požadované úrovně vstupních vědomostí a dovedností, které jsou předpokladem úspěšného studia daného modulu

2 Jádro modulu Cíle: - rozvíjet dovednosti účastníků spojené s produkcí psaného textu publicistického a uměleckého charakteru - účastník by se měl lépe orientovat se v komunikačních situacích a v závislosti na nich vybírat adekvátní a funkční prostředky sdělení - nacházet cesty k inspiraci, inspirovat se fotografií nebo obrázkem - prohloubit znalosti o publicistickém stylu a jeho žánrech, některé prakticky vyzkoušet - prohloubit znalosti o uměleckém stylu a jeho žánrech, některé prakticky vyzkoušet - lépe vnímat konstrukci příběhu - promyslet místo textu a jeho funkci v rámci osobního portfolia Charakteristika modulu (stručná anotace popisující obecné cíle a pojetí modulu) - pracovat na dovednostech spojených s prezentací textu na veřejnosti (autorské čtení na závěrečné konferenci) Modul je zaměřen veskrze prakticky. Výkladové informace jsou přítomny pouze v nejnutnější míře (terminologický aparát) nutné pro vzájemné porozumění účastníků a lektora. Budou využívány metody dramatické výchovy, kooperativního vyučování a tvůrčího psaní, vždy v závislosti na složení skupiny a jejích schopnostech. Předpokládá se různorodá skupina účastníků. Lektor bude průběžně monitorovat jejich posun v dovednostech, počítá se s určitou mírou individualizace učebního procesu, aby měl každý možnost rozvíjet své dosavadní zkušenosti, dovednosti a znalosti.

3 Účastník dokáže v rámci svých fyzických a intelektuálních možností napsat smysluplný text, který funkčně doplní jeho portfolio, a tento text bude schopen interpretovat (nahlas přečíst) na závěrečné konferenci. Prohloubí se účastníkovy znalosti v oblasti funkční stylistiky, rozpozná rozdíl mezi publicistickým a uměleckým textem a tyto dovednosti se pokusí aplikovat i při své vlastní tvorbě: Publicistika - výběr tématu - vyhledávání a sběr informací - hodnocení informací - výběr útvaru pro nejlepší uskutečnění komunikačního záměru - stavba textu - práce s titulkem Předpokládané výsledky vzdělávání (výstupní kompetence) Umělecký styl - inspirace - fantazie a obrazotvornost - vyprávění příběhu - vyprávění emoce - co nepřečtu, to nenapíšu vztah tvůrčího psaní a čtení literatury - podle zájmu a schopností i exkurz do poetických žánrů Účastník bude veden k veřejnému čtenému prezentování textu: - absolvuje exkurz do prostředků mluvené komunikace - s pomocí lektora si připraví výsledné čtení (podle svých schopností)

4 Obsah vzdělávání (rozpis učiva) 1. Seznámení, zjištění očekávání skupiny, monitor dovedností a schopností 2. Komunikační situace a komunikační prostředky 3. Hrátky se stylem cílem je pochopení rozdílných stylů především jazykových prostředků, jak styl ovlivňuje výsledný text 4. Umělecký styl, jeho zákonitosti, žánry a prostředky 5. Vyprávění příběhu navození situací odvíjení příběhu, výstavba textu, napětí 6. Co nepřečtu, to nenapíšu zjišťování čtenářských zkušeností, nabídka příběhů, povídek, knih 7. Inspirace život, fotografie, obrázek - práce s fantazií a obrazotvorností 8. Báseň podle obrazu (Josef Brukner: Obrazárna Zlatá ryba) 9. Píšeme umělecký text 10. Práce s napsaným uměleckým textem 11. Publicistický styl, jeho zákonitosti, útvary a prostředky 12. Výběr tématu + Práce s titulkem 13. Vyhledávání a hodnocení informací +Tvorba publicistického textu 14. Práce s vytvořenými publicistickými texty 15. Místo textu v portfoliu, jeho záměr a funkce, výběr tématu 16. Tvorba textu do portfolia 17. Základní prostředky mluvené komunikace 18. Tvorba a úpravy textu do portfolia + Příprava na závěrečné čtení 19. Tvorba a úpravy textu do portfolia + Příprava na závěrečné čtení 20. Příprava na závěrečné čtení 21. Příprava na závěrečné čtení + Shrnutí a rozloučení 8 h Exkurze do Muzea knihy 4 h Beseda se spisovatelem Poznámky: Pokud bude skupina ve svých očekáváních více orientována k uměleckému nebo publicistickému stylu, předpokládá se přesun hodin a aktivit na vybrané téma. Rozpis učiva je spíše orientační kostrou předpokládá se úprava v závislosti na schopnostech a zájmech skupiny.

5 1. Seznámení, zjištění očekávání skupiny, monitor dovedností a schopností - dialogické metody práce, rozhovor 2. Komunikační situace a komunikační prostředky výklad 3. Hrátky se stylem cílem je pochopení rozdílných stylů především jazykových prostředků, jak styl ovlivňuje výsledný - hry 4. Umělecký styl, jeho zákonitosti, žánry a prostředky výklad 5. Vyprávění příběhu navození situací odvíjení příběhu, výstavba textu, napětí dramatická výchova, průpravné hry a cvičení 6. Co nepřečtu, to nenapíšu zjišťování čtenářských zkušeností, nabídka příběhů, povídek, knih diskuse 7. Inspirace život, fotografie, obrázek - práce s fantazií a obrazotvorností - dramatická výchova, tvůrčí psaní 8. Báseň podle obrazu (Josef Brukner: Obrazárna Zlatá ryba) - dramatická výchova Doporučené postupy výuky (strategie výuky) 9. Píšeme umělecký text samostatná práce s asistencí lektora 10. Práce s napsaným uměleckým textem čtení, diskuse 11. Publicistický styl, jeho zákonitosti, útvary a prostředky výklad 12. Výběr tématu + Práce s titulkem navozovací a motivační hry 13. Vyhledávání a hodnocení informací +Tvorba publicistického textu - samostatná práce 14. Práce s vytvořenými publicistickými texty čtení, diskuse 15. Místo textu v portfoliu, jeho záměr a funkce, výběr tématu - rozhovory, brainstorming, skupinová práce 16. Tvorba textu do portfolia - samostatná práce 17. Základní prostředky mluvené komunikace výklad 18. Tvorba textu do portfolia + Příprava na závěrečné čtení - konzultace s lektorem

6 19. Tvorba textu do portfolia + Příprava na závěrečné čtení - konzultace s lektorem 20. Příprava na závěrečné čtení - konzultace s lektorem 21. Příprava na závěrečné čtení - konzultace s lektorem Výstupní část Kritéria hodnocení vzhledem k různé míře handicapu a různé míře vstupních dovedností je hlavním kritériem individuální posun v dovednostech a výsledek: vytvoření textu do portfolia. Kriteria hodnocení (požadavky na ukončení)

7 Bude použito slovní hodnocení u jednotlivých prací průběžně ústní (při čtení) nebo písemné (pokud lektor kontroluje text, přidává krátké slovní hodnocení). Na závěr každý účastník dostane krátké písemné hodnocení, které bude reflektovat jeho posun v dovednostech, jeho slabší stránky a také návrhy na další směřování vzhledem k získaným dovednostem. Doporučené nebo plánované postupy hodnocení (podmínky, metody) Markéta Dočekalová: Tvůrčí psaní pro každého 1, 2, 3 - díl podle konkrétních zájmů účastníků zaměření budˇna publicistiku nebo umělecký styl Tištěná podoba výkladových prezentací Pracovní listy použité z různých učebnic Pracovní listy vlastní výroby Popř. doporučená studijní literatura

8

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-41-L/01 GASTRONOMIE 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-52-H/01 NÁSTROJAŘ 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kadeřník

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kadeřník Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš Školní vzdělávací program Kadeřník 1.1 Identifikační údaje Název školy: Střední odborná škola Jana Tiraye Adresa: 595 01 Velká Bíteš, Tyršova

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Správce informačních systémů (2012) Správce informačních systémů SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Správce informačních systémů (2012) Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více