ENÍ IZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LETADLO PhDr. Lukáš. Humpl mjr. Mgr. Marcela Kopaňákov. ková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENÍ IZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LETADLO 2006. PhDr. Lukáš. Humpl mjr. Mgr. Marcela Kopaňákov. ková"

Transkript

1 PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE V RÁMCI CVIČEN ENÍ IZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LETADLO 2006 PhDr. Lukáš Humpl mjr. Mgr. Marcela Kopaňákov ková

2 Námět cvičení Úvodní informace Srážka dvou dopravních letadel pravidelná linka a charterový let (34 a 40 cestujících) ch) nad městem m Opava Jedno z letadel po kolizi přistp istává na letišti v Mošnov nově; ; cestující jsou evakuováni, několik n jich je lehce zraněno; no; u jednoho se rozvíjí AIM po prožit ité stresové situaci; probíhá technické zajištění letounu Druhé letadlo je těžt ěžce poškozeno a zřítíz se

3

4 Cíl cvičení Úvodní informace Organizovat pozemní pátrání po ztraceném m letadle, provést souběž ěžný průzkum na místm stě letecké nehody Uhasit požáry a provést další opatřen ení nutná k eliminaci vzniklých rizik po pádu p letadla Provést vyhledání a záchranu z ohrožených osob z vraku letadla a jeho okolí; ; zjistit počet osob a provést identifikaci osob na palubě letadla Provést tříděnít zraněných, ných, jejich ošeto etření a transport do zdravotnických zařízen zení Provést zásah z na místech m sekundárn rně vzniklých mimořádných událost lostí (požáry, uniklé palivo, nebezpečné látky, apod.) Poskytnout psychosociáln lní pomoc postiženým osobám Varovat obyvatelstvo před p účinky sekundárn rně vzniklých mimořádných událost lostí v souvislosti s leteckou nehodou Procvičit it činnost skupin pro sdělov lování informací médiím m a informování veřejnosti. ejnosti.

5

6 Úvodní informace Zúčastněné složky a organizace Hasičský ský záchranný z sbor Moravskoslezského kraje + JSDH přilehlých obcí Územní středisko záchrannz chranné služby Moravskoslezského kraje Policie České Republiky správy SM kraje Armáda ČR R (157. ZVP Hlučín) Letiště: : záchrannz chranná požárn rní služba letiště,, ostraha letiště,, přepravnp epravní provoz, technický provoz, řízení letového provozu, referát t cizinecké policie, celní úřad, provozovatel letadla RCC Praha (Záchrann chranné koordinační středisko Praha) ÚZPLN (Ústav( pro odborně technické zjišťov ování příčin leteckých nehod) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje OI ČIŽP P (Oblastní inspektorát České inspekce životního prostřed edí) Ostrava Starosta obce Dolní Benešov

7 Psychologická pomoc plán n zásahuz Dostupní interventi Psycholog ZZS MSK Psycholog AČR A 157. ZVP Hlučín Posttraumatický intervenční tým HZS MSK Posttraumatický intervenční tým PČRP Vyjednávac vací tým ZJ SPP PČR P R Správy Sm kraje Antikonfliktní tým PČRP

8 Úseky práce Psychologická pomoc plán n zásahuz Vnitřní zóna Záměr: provádět t první krizovou intervenci, pomoc a péčip Komu: - osobám, které přežily letecké neštěst stí - záchranářům, zasahujícím m na místm stě MU Zabezpečí: : psycholog ZZS a AČR, A s nimi spolupůsob sobí tým PIP HZS (peer( peer) Působiště: : v místě triage a prostoru události

9 Úseky práce Psychologická pomoc plán n zásahuz Vnější zóna Záměr: zajistit komunikaci, první krizovou pomoc a intervenci Komu: - pozůstalým a příbuzným, p kteří by se případnp padně chtěli dostat na místo nehody - místnímu obyvatelstvu; přihlp ihlížejícím, žijícím m poblíž MU - náhodným osobám m zúčastnz astněné události (zvědavci) - lidem žijícím m v uzavřen ené oblasti MU, snažícím m se dostat domů Zabezpečí: - antikonfliktní tým PČR P - vyjednáva vači i PČRP - PIP tým PČRP Působiště: : oblasti vnější uzávěry, na hranici oblasti MU

10 Úseky práce Psychologická pomoc plán n zásahuz Zajištění komunikačních systémů pro možnost volání občan anů - zřízení krizové linky pro občany požadavek směrovat cestou KOPIS - cestou KOPIS zajistit dočasn asné přesměrování hovorů občan anů, rodinných příslup slušníků na krizový telefon jednoho z psychologů,, který zpracuje první telefonický nárazn - přesun jedné osoby interventa vyjednáva vače e PČR P R na stanoviště KOPIS (z vnější zóny), kde bude přijp ijímat krizové hovory na lince

11 Úseky práce Psychologická pomoc plán n zásahuz Následná péče - demobilizace jednotlivých týmů IZS, a to těsnt sně před ukončen ením jejich činností v místm stě MU - následná péče e prováděná po ukončen ení zásahu externími interventy z řad odborníků pro duševn evní zdraví (defusing, debriefing) - předat pomocné materiály poskytující informace o možnosti další ších kontaktů

12 Skutečný průběh h psychologické pomoci Zasahující odborníci a týmy Psycholog ZZS a AČRA 4 interventi PIP HZS Koordinátor ATK týmu PČR P 2 interventi PIT PČR P

13 Skutečný průběh h psychologické pomoci Přeživší cestující (vnitřní zóna) Na místm stě události dvě figurantky, které přežily havárii letounu - stav panického jednání - motorický neklid - poutají pozornost - vyvolávaj vají zmatek - riziko zranění a vyčerp erpání Opakovaný kontakt postižených se zasahujícími hasiči, i, zdravotníky i policistou, ale k místu m triage přivedeny aža po 20-ti minutách!

14 Skutečný průběh h psychologické pomoci Přeživší cestující (vnitřní zóna) Postup intervence - Provedeno zastínění figurantek vzhledem k vizuáln lnímu kontaktu s děním m na MU - Ztlumení motorického neklidu - Použit ití verbáln lních technik a osobního kontaktu Problém m umíst stění těchto osob - Dočasn asné umíst stění do jednoho z vozidel RLP, a to aža do jeho odjezdu z místa MU - Nekrytá plocha v blízkosti stanoviště pro triage - Zdravotnický stan (spolu s těžce zraněnými) nými) - Definitivní odsun

15

16

17

18

19

20

21 Skutečný průběh h psychologické pomoci Příbuzní obětí (vnější a vnitřní zóna) Dva figuranti pronikli do vnitřní zóny v místě uzávěry (vpuštěni příslušníky PČR) P a hledali rodinné příslušníky; neklidní,, chvílemi verbáln lně agresivní; ; na místo m triage přivlečeni eni zasahujícími hasiči - Navázání kontaktu - Zastínění a zklidnění - Vyjasnění situace - Předáni hlídce PČRP

22 Skutečný průběh h psychologické pomoci Péče o zasahující (vnitřní zóna) Pět t policistů psychicky zasaženo při p i provádění vyhledávac vací činností ostatků zemřelých. elých. - krátk tká psychologická intervence - ventilace pocitů a emocí - demobilizace Předpoklad nutnosti provedení defusingu/debriefingu debriefingu u jednotlivých zasahujících ch týmů po jejich návratu n na základny. z Nutnost zajistit externí odborníky vyškolen kolené v těchto technikách k jejich provedení (psychologové i intervenční týmy na místm stě události byli sami zasaženi!)

23 Skutečný průběh h psychologické pomoci Zhodnocení Psychologická intervence provedena celkem u devíti osob Činnost psychologů podporována interventy PIP HZS - orientace v situaci - zastínění neklidných osob - komunikace s figuranty - doprovod při p i definitivním m odsunu postižených po provedené intervenci Problém m zastínění postižených Chybění ATK a PIP týmu PČR P R v místech zábran z (viz průnik osob na místo události) Pozitiva: - osobní seznámen mení psychologů a týmů jednotlivých organizací - vytvořen ení algoritmů organizace psychologické pomoci na místm stě MU - možnost nácviku n společného zásahu z v terénu

24 Doporučení Závěr Označen ení psychologů/intervent /interventů na místm stě události (signáln lní vesty) Promyslet způsob svolání intervenčních týmů/odborn /odborníků Zpracovat konkrétn tní zadání a činnost jednotlivým týmům m pro společný zásahz Mít t zajištěny tekutiny Vhodné označen ení místa (Stanoviště psychosociáln lní pomoci?), případné ohraničen ení

25 Děkuji za pozornost.

Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS

Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS 2013 Katalogový soubor typové činnosti STČ 14/IZS Redakční a orientační list Číslo jednací: MV- 68191/PO-IZS- 2013 Typová činnost složek IZS při společném zásahu

Více

Hromadné postižení zdraví postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu

Hromadné postižení zdraví postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Doporučený postup č. 18 Hromadné postižení zdraví postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu Aktualizace:

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČINNOST POVODŇOVÉ SLUŽBY A SLOŽEK IZS Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

Zátěž, stres a syndrom vyhoření u pracovníků zdravotnických záchranných služeb výsledky studií a intervence v prostředí ZZS

Zátěž, stres a syndrom vyhoření u pracovníků zdravotnických záchranných služeb výsledky studií a intervence v prostředí ZZS Zátěž, stres a syndrom vyhoření u pracovníků zdravotnických záchranných služeb výsledky studií a intervence v prostředí ZZS MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

HAVARIJNÍ PLÁN OBCE HRUŠOVANY U BRNA

HAVARIJNÍ PLÁN OBCE HRUŠOVANY U BRNA HAVARIJNÍ PLÁN OBCE HRUŠOVANY U BRNA Příloha č.4 Popis mimořádných událostí Prováděná OBSAH : 1. Sněhové kalamity 2. Vichřice a větrné smrště 3. Sesuvy půdy 4. Havárie v dopravě s výronem NCHL 5. Havárie

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 Evakuace vs. invakuace Evakuace souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících

Více

KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY

KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY záchrana likvidace obnova xxxxxxxxxxxxxxx Podíl obce na provádění záchranných a likvidačních prací Způsob vyžadování sil a prostředků

Více

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program)

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Výukový program) bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Šimková Ochrana

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Sdružen ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Logo organizace Činnost Výuka předlp edlékařské první pomoci Zdravotnické zajišťov ování Asistence při p i cvičných evakuacích ch

Více

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A HZS Středočeského kraje HZS hl. m. Prahy MV - GŘ HZS ČR Letecká služba Policie České republiky Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU

HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU VÝZKUM BOKR HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU STUDENTI VŠ Centrum pro bezpečný stát o.s., 2012 1 1. ÚVOD V období od 1. 5. 2012 do 25. 6. 2012 byl na stránkách www.codelat.cz zveřejněn dotazník

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Právní rámec Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, řeší: zařazení objektu do skupiny A nebo B dle množství a typu umístěných nebezpečných

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Logistické zabezpečení evakuace S Centra Bc. Barbora Kučerová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Logistické zabezpečení evakuace S Centra Bc. Barbora Kučerová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Logistické zabezpečení evakuace S Centra Bc. Barbora Kučerová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

12.2.2015. Systém krizové intervenční péče u PČR

12.2.2015. Systém krizové intervenční péče u PČR Systém krizové intervenční péče u PČR Systém krizové péče u PČR 2010 dohoda mezi PČR a BKB o poskytování krizové intervence obětem TČ od tohoto roku by všechna KŘ PČR měla mít své krizové týmy 2013 zákon

Více