DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?"

Transkript

1 DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko BE Belgie BG Bulharsko CY Kypr CZ Česká republika DE Německo DK Dánsko EE Estonsko EL Řecko ES Španělsko FI Finsko FR Francie HR Chorvatsko HU Maďarsko IE Irsko IT Itálie LT Litva LU Lucembursko LV Lotyšsko MT Malta NL Nizozemsko PL Polsko PT Portugalsko RO Rumunsko SE Švédsko SI Slovinsko Version 02/09/ :11:00 1/54

2 27. SK Slovensko UK Spojené království Právní oznámení Version 02/09/ :11:00 2/54

3 1. AT Rakousko Daňová identifikační čísla se neuvádějí v úředních dokladech totožnosti: nevydávají se žádné průkazy s daňovým identifikačním číslem. Daňová identifikační čísla lze nalézt v pravém horním rohu na první stránce daňových výměrů. Je možná i jiná dokumentace: není stanoven žádný standardní formulář V daňovém výměru: vzor 1 Version 02/09/ :11:00 3/54

4 1.2. V daňovém výměru: vzor 2 2. BE Belgie Číslo Numero National (NN) se uvádí v těchto dokladech: 2.1. V úředním průkazu totožnosti (zadní strana) pouze u belgických občanů (Carte d'identité officielle). Poznámka: průkaz totožnosti daňové identifikační číslo nutně obsahovat nemusí. Version 02/09/ :11:00 4/54

5 2.2. V průkazu sociálního zabezpečení (Carte de sécurité sociale (carte SIS)) 2.3. V pobytové kartě a osvědčení o registraci vozidla u cizích státních příslušníků s pobytem v Belgii Tyto doklady nejsou úřední doklady totožnosti, obsahují nicméně daňová identifikační čísla. 3. BG Bulharsko Daňová identifikační čísla se uvádějí v těchto úředních dokladech totožnosti: 3.1. V cestovním pasu (ПАСПОРТ) Osobní identifikační číslo () Version 02/09/ :11:00 5/54

6 3.2. V průkazu totožnosti (ЛИЧНА КАРТА) Příjmení Jméno Osobní identifikační číslo () Datum narození Místo narození Adresa 3.3. V řidičském průkazu (СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС) Příjmení Jméno Datum a místo narození Osobní identifikační číslo () Version 02/09/ :11:00 6/54

7 3.4. V potvrzení o daňovém domicilu Osobní identifikační číslo nebo jiné identifikační číslo používané jako Version 02/09/ :11:00 7/54

8 4. CY Kypr 4.1. V úředních dokladech/formulářích o příjmech / v daňových výměrech Version 02/09/ :11:00 8/54

9 4.2. V osvědčení o vydaném Finančním ředitelstvím na žádost daňového poplatníka 5. CZ Česká republika Daňová identifikační čísla se uvádějí v těchto úředních dokladech totožnosti V občanských průkazech vydaných před 31/12/2000 (platné do data uvedeného v občanskému průkazu) Rodné číslo () Version 02/09/ :11:00 9/54

10 vydaných po 1/1/2005 (platné do data uvedeného v občanskému průkazu) Rodné číslo () vydaných po 1/1/2012 (platné do data uvedeného v občanskému průkazu) Rodné číslo () ) Rodné číslo () Version 02/09/ :11:00 10/54

11 5.2. V cestovních pasech vydaných v období od 1/7/2000 do 15/3/2005 (platné na 10 let a u osob mladších 15 let na 5 let) Rodné číslo () vydaných v období od 16/3/2005 do 31/8/2006 (platné na 10 let a u osob mladších 15 let na 5 let) Rodné číslo () vydaných po 1/9/2006, platných na 10 let (u osob mladších 15 let na 5 let) Rodné číslo () Version 02/09/ :11:00 11/54

12 5.3. V řidičských průkazech vydaných v rozmezí let (platné do konce roku 2010) Rodné číslo () vydaných v rozmezí od 1/1/2001 do 30/4/2004 (platné do konce roku 2013) 4d. Rodné číslo () Version 02/09/ :11:00 12/54

13 6. DE Německo Daňová identifikační čísla se neuvádějí v úředních dokladech totožnosti, lze je však nalézt zde: 6.1. Steuernummer: Staré (Steuernummer) lze nalézt v soukromých daňových výměrech: Version 02/09/ :11:00 13/54

14 6.2. Identifikationsnummer (IdNr.).: Nové (Identifikationsnummer, IdNr.) lze nalézt například v dopise o identifikačním čísle IdNr. ( Mitteilungsschreiben über die Zuordnung einer Identifikationsnummer ): K dispozici v angličtině: Version 02/09/ :11:00 14/54

15 7. DK Dánsko Čísla CPR () se uvádějí v těchto úředních dokladech totožnosti: 7.1. V cestovním pasu (Pas) Číslo CPR () se v pasu uvádí na straně s fotografií. CPR () 7.2. V průkazu zdravotního pojištění (Sundhedskort) Číslo CPR () se uvádí na přední straně průkazu. CPR () 7.3. V řidičském průkazu (Kørekort) CPR () Version 02/09/ :11:00 15/54

16 8. EE Estonsko Daňová identifikační čísla se uvádějí v těchto úředních dokladech totožnosti: 8.1. V cestovních pasech: Isikukood () 8.2. V občanských průkazech: estonský občanský průkaz vydávaný od 01/01/2002 Isikukood () Version 02/09/ :11:00 16/54

17 estonský občanský průkaz vydávaný od 03/09/2007 Isikukood () estonský občanský průkaz vydávaný od 01/01/2011 Isikukood () 8.3. V řidičských průkazech: vydaných po 1/10/2004 (platné do data uvedeného v řidičském průkazu v rámečku 4b) Isikukood (rámeček 4d) () Version 02/09/ :11:00 17/54

18 vydaných v rozmezí let (platné do konce roku 2014) Isikukood () Version 02/09/ :11:00 18/54

19 9. EL Řecko Daňová identifikační čísla se neuvádějí v úředních dokladech totožnosti, lze je však nalézt zde: 9.1. Status daňové bezdlužnosti Status daňové bezdlužnosti vyhotovuje na žádost daňového poplatníka ministerstvo financí. Tento dokument má všechny dotčené osoby informovat o tom, že daňový poplatník nemá žádné nevyřízené daňové závazky. Příjmení Jméno Adresa Version 02/09/ :11:00 19/54

20 9.2. Status z hlediska vracení daně Status z hlediska vracení daně ročně vyhotovuje ministerstvo financí, aby informovalo daňového poplatníka o statusu jeho daňového přiznání (zda daně dluží, či mu budou vráceny) za konkrétní rozpočtový rok. Daňový poplatník může dokument používat během transakcí (např. při jednání s platebními zprostředkovateli) jako důkaz o příjmech. Jméno Adresa Version 02/09/ :11:00 20/54

21 9.3. Osvědčení vydaného Osvědčení vydaného vyhotovuje na žádost daňového poplatníka ministerstvo financí. Tento dokument má všechny dotčené osoby informovat o tom, že konkrétnímu daňovému poplatníkovi bylo vydáno. Příjmení Jméno Adresa Version 02/09/ :11:00 21/54

22 10. ES Španělsko Daňová identifikační čísla se uvádějí v těchto úředních dokladech totožnosti: V osobním průkazu totožnosti Běžný průkaz totožnosti Jméno Příjmení Druhé příjmení DNI () Elektronický průkaz totožnosti V březnu 2006 byl zaveden elektronický průkaz totožnosti Příjmení Druhé příjmení Jméno Datum narození DNI () Version 02/09/ :11:00 22/54

23 10.2. V novém řidičském průkazu Od listopadu 2004 se používá nový řidičský průkaz. Má rozměry kreditní karty (9 cm na 6 cm). Příjmení Druhé příjmení Jméno Datum a země narození 11. FI Finsko Daňová identifikační čísla se uvádějí v těchto úředních dokladech totožnosti: V průkazu totožnosti (Henkilökortti / Identitetskort) Osobní identifikační číslo () : 1. část v proměnlivé laserové fotografii 2. část v běžném textu Version 02/09/ :11:00 23/54

24 11.2. V cestovním pasu (Passi / Pass) : 1. část v proměnlivé laserové fotografii 2. část v běžném textu V řidičském průkazu (Ajokortti-Körkort) 12. FR Francie Identifikační údaje lze nalézt v těchto vnitrostátních průkazech totožnosti: Průkaz totožnosti Příjmení Jméno (jména) Pohlaví Datum narození Místo narození Poznámka: Adresa je uvedena na zadní straně průkazu totožnosti. Version 02/09/ :11:00 24/54

25 12.2. Cestovní pas Příjmení Jméno (jména) Pohlaví Datum a místo narození 13. HR Chorvatsko Osobní identifikační číslo je uvedeno na osvědčení o osobním identifikačním čísle, v biometrických pasech vydávaných od 30. června 2009, ve zdravotních průkazech a v každém daňovém přiznání a jiných daňových dokumentech, při správních postupech a platebních operacích. Chorvatská jsou uvedena v těchto dokumentech: Potvrda o OIB-u (osvědčení o osobním identifikačním čísle) Prijava poreza na dohodak (přiznání daně z příjmu) Version 02/09/ :11:00 25/54

26 REPUBLIKA HRVATSKA MINSTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED: ISPOSTAVA: Obrazac DOH PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA GODINU 1. OPĆI PODACI 1.1. IME I PREZIME / IME RODITELJA: 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kućni broj): 1.3. OIB: Telefon: 1.4. UMIROVLJENIK (zaokružiti): DA / NE RAZDOBLJE: od do 1.5. PPDS I DRUGA PODRUČJA ¹ (zaokružiti područje): P1 P2 P3 P PROMJENA PREBIVALIŠTA / UOBIČAJENOG PREBIVALIŠTA TIJEKOM GODINE R. PPDS RAZDOBLJE DRŽAVA MJESTO ULICA I KUĆNI BROJ br. i dr. podr. 1. od do 2. od do 3. od do 1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI) R. br. RAZDOBLJE INVALIDNOSTI HRVI DA / NE OZNAKA INVALIDNOSTI ² (zaokružiti) 1. od do I I* 2. od do I I* 1.8. BROJ RAČUNA: OTVOREN U (naziv i sjedište): 1.9. PODACI O OPUNOMOĆENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU NAZIV / IME I PREZIME: ADRESA SJEDIŠTA / PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA: OIB: POSTOTAK INVALIDNOSTI (ispunjava HRVI) Version 02/09/ :11:00 26/54

27 14. HU Maďarsko Daňová identifikační čísla se neuvádějí v úředních dokladech totožnosti, lze je však nalézt v maďarském průkazu s daňovým identifikačním číslem Maďarský průkaz s daňovým identifikačním číslem Jméno Datum narození Místo narození Jméno matky Datum vydání Jiné příslušné vnitrostátní doklady totožnosti Platební místo může rovněž ověřit totožnost soukromé osoby (ale nikoli ) pomocí těchto dokladů: Bývalý doklad totožnosti Fotografii a osobní údaje, podle nichž lze určit totožnost (jméno, rodné příjmení, místo a datum narození), naleznete na přední straně. Identifikační číslo se uvádí na spodní části každé strany. Version 02/09/ :11:00 27/54

28 Průkaz totožnosti Úřad nyní vydává pouze tento průkaz totožnosti. Obsahuje fotografii a osobní údaje, podle nichž lze určit totožnost (jméno, rodné příjmení, místo a datum narození) Dočasný průkaz totožnosti Pokud soukromá osoba průkaz ztratí, je jí odcizen nebo se změní její údaje, je jí vydán tento průkaz, aby byla potvrzena její totožnost do doby, než je jí vydán nový trvalý průkaz totožnosti Průkaz s adresou/pobytem Tento průkaz společně s průkazem totožnosti prokazuje totožnost dané osoby. Plátce z tohoto průkazu zjistí skutečnou adresu soukromé osoby. Version 02/09/ :11:00 28/54

29 Řidičský průkaz Soukromá osoba může svoji totožnost potvrdit také pomocí tohoto dokladu. Fotografii a osobní údaje, podle nichž lze určit totožnost (jméno, rodné příjmení, místo a datum narození), naleznete na přední straně. 1. Családnév Příjmení 2. Utónév Jméno 3. Születési idő, hely Datum a místo narození 4a. Kibocsátási dátum Datum vystavení 4b. Érvényességi idő Datum konce platnosti 5. Sorszám Číslo průkazu 14. Anyja neve Jméno matky Államp. Státní příslušnost Cestovní pas Soukromá osoba může svoji totožnost potvrdit také pomocí tohoto dokladu. Fotografii a osobní údaje, podle nichž lze určit totožnost (jméno, rodné příjmení, místo a datum narození), naleznete na zadní straně. Version 02/09/ :11:00 29/54

30 15. IE Irsko Daňová identifikační čísla se neuvádějí v úředních dokladech totožnosti, lze je však nalézt ve formuláři daňového přiznání. č. PPS () 16. IT Itálie Daňová identifikační čísla (Codice fiscale) se neuvádějí v úředních dokladech totožnosti, lze je však nalézt ve zdravotním průkazu a průkazu s daňovým identifikačním číslem Zdravotní průkaz U lidí, kteří mají nárok na služby italského zdravotnictví, je uvedeno v osobním zdravotním průkazu / daňové identifikační číslo (Tessera sanitaria/codice fiscale). ² Version 02/09/ :11:00 30/54

31 16.2. Průkaz s U lidí, kteří nemají nárok na služby italského zdravotnictví, je uvedeno v průkazu s daňovým identifikačním číslem Nový průkaz vydávaný od roku Starý průkaz (vydávaný před rokem 2006) 17. LT Litva V cestovním pasu Cestovní pas (od roku 2008) Version 02/09/ :11:00 31/54

32 Cestovní pas (před rokem 2008) V průkazu totožnosti V řidičském průkazu Řidičský průkaz (od roku 2005) Version 02/09/ :11:00 32/54

33 Řidičský průkaz ( ) Řidičský průkaz (před rokem 2002) 18. LU Lucembursko Pro účely směrnice o úsporách mohou platební místa určit totožnost daňových poplatníků podle těchto úředních dokladů totožnosti: Průkazu totožnosti Version 02/09/ :11:00 33/54

34 18.2. Cestovního pasu 19. LV Lotyšsko Daňová identifikační čísla se uvádějí v úředních dokladech totožnosti: V cestovním pasu (Pase) DIK () Version 02/09/ :11:00 34/54

35 19.2. Občanský průkaz PIC () V řidičském průkazu DIK () Version 02/09/ :11:00 35/54

36 20. MT Malta Daňová identifikační čísla se uvádějí v těchto úředních dokladech totožnosti: V cestovním pasu (Passport) Osobní identifikační číslo () V průkazu totožnosti (Karta ta l-identita ) Osobní identifikační číslo () Version 02/09/ :11:00 36/54

37 21. NL Nizozemsko Daňová identifikační čísla se uvádějí v těchto úředních dokladech totožnosti V cestovním pasu (Paspoort) Vzor pasu z roku 2011 Osobní identifikační číslo () Vzor pasu z roku 2006 Osobní identifikační číslo () Version 02/09/ :11:00 37/54

38 21.2. V průkazu totožnosti (Identiteitskaart) Průkaz totožnosti (od roku 2011) Osobní identifikační číslo () Průkaz totožnosti (od roku 2006) Osobní identifikační číslo () V řidičském průkaze (Rijbewijs) Řidičský průkaz (před 1. říjnem 2006) Osobní identifikační číslo () Version 02/09/ :11:00 38/54

39 Řidičský průkaz (od 1. října 2006) Osobní identifikační číslo () 22. PL Polsko PESEL Čísla PESEL se uvádějí v úředních dokladech totožnosti: V cestovním pasu PESEL V průkazu totožnosti PESEL Version 02/09/ :11:00 39/54

40 22.2. Daňová identifikační čísla Daňová identifikační čísla se neuvádějí v úřední dokladech totožnosti, lze je však nalézt v úředním formuláři vedoucího místního daňového úřadu, který daňová identifikační čísla vydává, tedy: V rozhodnutí (NIP-4) pro vydaná podle právního předpisu platného do 31. srpna Ve formulářích vydaných podle právního předpisu platného od 1. září 2011 Version 02/09/ :11:00 40/54

41 23. PT Portugalsko Daňová identifikační čísla lze nalézt ve zvláštních průkazech s vydávaných portugalskou daňovou správou a v občanském průkazu, který slouží jako úřední průkaz totožnosti: Průkazy s Jméno Jméno Version 02/09/ :11:00 41/54

42 Jméno Občanský průkaz (průkaz totožnosti) Version 02/09/ :11:00 42/54

43 24. RO Rumunsko Daňová identifikační čísla se uvádějí v těchto úředních dokladech totožnosti: V cestovním pasu (Pasaport) Běžný pas Dočasný pas (Pasaport temporar) Version 02/09/ :11:00 43/54

44 Elektronický pas (Pasaport electronic) V průkazu totožnosti (Carte de Identitate) Poprvé vydán v červnu Poprvé vydán v květnu 2009 Version 02/09/ :11:00 44/54

45 24.3. V průkazu totožnosti pro občany Evropské unie s trvalým pobytem (stejný formulář pro pobytovou kartu pro trvalý pobyt rodinných příslušníků a pobytovou kartu pro rodinné příslušníky) poprvé vydán v lednu V průkazu totožnosti k přechodnému (či dlouhodobému) pobytu pro občany zemí mimo EU poprvé vydán v lednu V řidičském průkazu (Permis de conducere) Version 02/09/ :11:00 45/54

46 25. SE Švédsko Daňová identifikační čísla se uvádějí v těchto úředních dokladech totožnosti: V cestovním pasu (Europeiska Unionen Sverige Pass) Osobní identifikační číslo () V průkazu totožnosti (Nationellt Id-Kort/National identity card/carte nationale d'identité) Osobní identifikační číslo () Version 02/09/ :11:00 46/54

47 25.3. V řídičském průkazu (Körkort Sverige) Osobní identifikační číslo () V jiném průkazu totožnosti (IDENTITETSKORT) Průkaz totožnosti pro lidi registrované ve Švédsku pro účely evidence obyvatelstva. Tento průkaz se používá k identifikaci ve Švédsku a při cestování nemůže nahradit pas nebo národní průkaz totožnosti. lze nalézt pod nadpisem PERSONNUMMER. Osobní identifikační číslo () Version 02/09/ :11:00 47/54

48 26. SI Slovinsko Daňová identifikační čísla se neuvádějí v úředních dokladech totožnosti, lze je však nalézt zde: V osvědčení o zápisu do daňového rejstříku Správce daně Slovinské republiky vydá osvědčení do 8 dnů ode dne zápisu do daňového rejstříku. Na tomto osvědčení je uvedeno. Údaje o daňovém poplatníkovi Version 02/09/ :11:00 48/54

49 26.2. V potvrzení o pobytu Vzor 1: Potvrzení o pobytu vydávané na žádost daňového poplatníku za účelem prokázání statusu rezidenta pro daňové účely. Version 02/09/ :11:00 49/54

50 Vzor 2: Potvrzení o pobytu vydávané pro účely provádění úmluvy o zamezení dvojímu zdanění příjmu (potvrzení o pobytu pro fyzické osoby). Version 02/09/ :11:00 50/54

51 27. SK Slovensko Slovensko dává přednost tomu, aby pro účely uplatňování směrnice o úsporách bylo používáno datum narození. Datum narození se uvádí v těchto dokladech totožnosti: V občanském průkaze (Občiansky preukaz) Občanský průkaz Datum narození Občanský průkaz (vydávaný od ) Datum narození Version 02/09/ :11:00 51/54

52 27.2. V cestovním pasu (Cestovný pas) Cestovní pas (vydávaný od do ) Datum narození Cestovní pas (vydávaný od do ) Datum narození Cestovní pas (vydávaný od ) Datum narození Version 02/09/ :11:00 52/54

53 28. UK Spojené království Specifické číslo daňového poplatníka (UTR) a národní pojistné číslo (NINO) se neuvádějí v úředních dokladech totožnosti. Obě identifikační číslo jsou jedinečná a osobní čísla dotčeného jednotlivce Specifické číslo daňového poplatníka (UTR) Číslo UTR je možné nalézt na přední straně daňového přiznání (formulář SA 100), jak je patrné z následujícího příkladu: UTR () Číslo UTR lze rovněž nalézt ve Výzvě k vyplnění daňového přiznání (formulář SA 316) nebo výpisu z účtu. Podle typu vydaného dokladu může být odkaz vytištěn vedle nadpisů Daňové referenční číslo, UTR nebo Úřední použití Národní pojistné číslo (NINO) Úřad pro cla a příjmy (HMRC) vydává daňovým poplatníkům oznámení s kódem. Záhlaví oznámení obsahuje národní pojistné číslo, jak je patrné z následujícího příkladu: NINO () Národní pojistné číslo může být rovněž uvedené v národním průkazu pojištění a v dopisech vydaných ministerstvem práce a důchodů (DWP). Číslo se rovněž uvádí na výplatní pásce zaměstnance a na výpisu z účtu vystaveného úřadem HMRC. Version 02/09/ :11:00 53/54

54 29. Právní oznámení Na informace o daňových identifikačních číslech () a používání modulu pro kontrolu online, který je zpřístupněn na tomto Evropském portálu o daňových identifikačních číslech, se vztahují prohlášení o vyloučení odpovědnosti, upozornění týkající se autorských práv a pravidla ochrany osobních údajů a soukromí.. Version 02/09/ :11:00 54/54

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10

Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10 Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10 ČLÁNEK 1 ORGANIZACE Evropská centrální banka (dále jen ECB ) pořádá v období od 23. září 2014 od 11:00 do 30. listopadu 2014 do 23:59 soutěž s názvem Selfie

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více