Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Poznáváním umění poznáváme svět Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 1

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Historie, současnost Charakteristika pedagogického sboru Projekty, spolupráce Vybavení školy a její podmínky 5 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy 6 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Strategie pro kompetence k umělecké komunikaci Strategie pro kompetence osobnostně sociální Strategie pro kompetence kulturní 7 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 8 Poznámky k organizaci výuky v hudebním oboru VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Studijní zaměření: Přípravná hudební výchova Vyučovací předmět: Nauka o hudbě Studijní zaměření: Hra na klavír Studijní zaměření: Hra na jazzový klavír Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření: Hra na akordeon Studijní zaměření: Hra na housle Studijní zaměření: Hra na violu Studijní zaměření: Hra na violoncello Studijní zaměření: Hra na kontrabas 61 2

3 Studijní zaměření: Hra na cimbál Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření: Hra na flétnu Studijní zaměření: Hra na hoboj Studijní zaměření: Hra na klarinet Studijní zaměření: Hra na saxofon Studijní zaměření: Hra na trubka Studijní zaměření: Hra na lesní roh Studijní zaměření: Hra na baskřídlovku Studijní zaměření: Hra na trombon Studijní zaměření: Hra na tubu Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje Studijní zaměření: Hra na kytaru Studijní zaměření: Sólový zpěv VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU 165 Poznámky k organizaci výuky v tanečním oboru Studijní zaměření: Taneční tvorba a interpretace VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU 172 Poznámky k organizaci výuky v literárně-dramatickém oboru Studijní zaměření: Dramatická tvorba ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ TALENTOVANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Kritéria pro hodnocení Hlavní principy v hodnocení žáků Vlastní hodnocení 181 3

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 Motivační název: Poznáváním umění poznáváme svět Předkladatel: Název školy: Adresy školy: Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 Hlavní budova - Na Vozovce 32/246, Olomouc Detašované pracoviště Jílová 43a, Olomouc Pobočka - Školní 80, Lutín IČ: Jméno a příjmení ředitele: PaedDr. Josef Dvořák Kontakty: Tel.: , , Fax: Web: Zřizovatel: Název: Adresa: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Kontakty: Tel.: Web: Platnost dokumentu od: Podpis ředitele školy a razítko: 4

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Počet oborů, velikost Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc poskytuje vzdělání v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Kromě hlavní budovy v ulici Na Vozovce 32 provozuje škola dvě detašovaná pracoviště se sídlem Jílová 43aI1164, Olomouc a Školní 203, Lutín. Cílová kapacita školy je dle zřizovací listiny 750 žáků. Naplněnost školy se v posledních letech pohybuje mezi 93-95% Historie, současnost Škola byla založena v roce 1969 a zpočátku sídlila ve stejné budově jako ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy Tř. Svornosti 37, Olomouc. Od r získala škola vlastní budovu v ulici Na Vozovce 32 a na Tř. Svornosti dále působilo detašované pracoviště. V r bylo otevřeno druhé detašované pracoviště v Lutíně a v r bylo přesunuto detašované pracoviště ze Tř. Svornosti na ulici Jílová a nově byl otevřen literárně-dramatický obor. V roce 2009 si škola připomněla 40. výročí svého vzniku. Čestný název ZUŠ Iši Krejčího Olomouc byl škole udělen MŚMT ČR v r Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický kolektiv je tvořen přibližně 40 pracovníky. Složení pedagogického sboru je vyvážené jak z hlediska věku, tak i hlediska podílu mužů a žen. Mezi učiteli působí několik bývalých žáků školy. Odborná kvalifikace pedagogického sboru je téměř 100% Projekty, spolupráce Škola vedle vlastních aktivit spolupracuje s dalšími uměleckými školami Olomouckého kraje, zejména se ZUŠ Uničov. Je pořadatelem a spolupořadatelem řady kulturních a vzdělávacích aktivit, např. okresních a krajských kol Národní soutěže ZUŠ, regionální přehlídky čtyřruční klavírní hry a hry na 2 klavíry a mezinárodního festivalu neprofesionálních komorních orchestrů Setkání. Intenzivní vztahy ZUŠ udržuje i s partnerskými školami a orchestry v zahraničí, zejména formou výměnných pobytů a společných workshopů a koncertů. Hlavním partnerem je Accademia musicale Miglianico /Itálie/. Dalšími jsou Hudební a taneční škola Borisov /Bělorusko/, Hudební škola Wolfhagen /Německo/, Hudební gymnázium a Iónská univerzita na Corfu /Řecko/, CLÖHS Orchestra Göteborg /Švédsko/ a Luzern Jazz Orchester /Švýcarsko/ Vybavení školy a její podmínky Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Škola disponuje dostatečným množstvím kvalitních hudebních nástrojů různých menzur, které půjčuje žákům. Rovněž vybavení nábytkem, audiovizuální a počítačovou technikou odpovídá potřebám školy. Byla dokončena výměna oken a vstupních dveří v hlavní budově a na detašovaném pracovišti Jílová byla za finanční spoluúčasti zřizovatele provedena částečná rekonstrukce interiéru a výměna střešního pláště. 5

6 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 3.1. Zaměření školy vytváření dostatečné nabídky studijních zaměření v rámci jednotlivých oborů vytváření optimálních podmínek pro všestranný rozvoj žáků jak z hlediska pedagogického vedení, tak po stránce materiálního vybavení školy podpora činnosti kvalitních orchestrů / dechový, smyčcový, komorní, big band/ dostatečná nabídka komorních souborů různého obsazení postupný rozvoj jazzového oddělení / dechy, klavír, bicí / další rozvoj folklórního oddělení - cimbálová muzika, spolupráce s tanečním oborem výraznější zapojení chlapců v rámci tanečního oboru výrazná podpora činnosti školy rodiči - spolupráce s Klubem rodičů a příznivců školy aktivní podíl žáků a pedagogů na reprezentaci školy - veřejná vystoupení, soutěže a přehlídky, mezinárodní výměnné akce 3.2. Vize školy kvalitní prací všech zaměstnanců vytvářet co nejvhodnější podmínky pro činnost a další všestranný rozvoj žáků a absolventů školy udržením stávající nabídky, případně jejím rozšířením podporovat zájem dalších žáků o studium svými výsledky být nadále školou žádanou a atraktivní rovnoměrnou podporou všech zřizovaných oborů umožnit nejen jejich kvalitní činnost, ale i vytvářet vhodné podmínky pro jejich vzájemnou spolupráci / mezioborové projekty / ve spolupráci se zřizovatelem dále zlepšovat materiálně-technické podmínky výuky / technický stav budov, dokončení nahrávacího studia, vybudování venkovního amfiteátru na detašovaném pracovišti Jílová / 6

7 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 4.1. Strategie pro kompetence k umělecké komunikaci respektujeme individualitu žáka v závislosti na jeho věku a vyspělosti projevený zájem a aktivitu podporujeme u žáka jeho průběžným pozitivním hodnocením na základě vzájemné komunikace vedeme žáka k poznání a pochopení uměleckého díla postupným odhalováním jeho stavby a obsahu, pomáháme vlastním příkladem žáky vedeme k samostatnému názoru na způsob interpretace a volbu vyjadřovacích prostředků, motivujeme je ke kritickému myšlení umožňujeme žákům ověřovat si výsledky vlastní práce ne veřejných vystoupeních 4.2. Strategie pro kompetence osobnostně sociální vlastní činností, jednáním a chováním vytváříme pro žáky pozitivní příklad v oblasti pracovních návyků, vědomostí, dovedností, hodnocení, komunikace a vztahu k druhým vedeme žáky k samostatnosti, svědomitosti, pečlivosti, systematičnosti a odpovědnosti za výsledky vlastní práce směřujeme žáka k objektivnímu kritickému pohledu na okolní svět i sebe sama spolupracujeme s rodinným prostředím žáka, snažíme se o jednotné výchovné působení a vzájemnou spolupráci při řešení případných problémů vytváříme dostatek příležitostí k zapojení žáka do společných kolektivních aktivit žáky vedeme k sounáležitosti a odpovědnosti za výsledek společné práce 4.3. Strategie pro kompetence kulturní vhodnými příklady, metodami a pracovními postupy vedeme žáky k rozpoznávání kvalit studovaných uměleckých děl zapojením žáka do kulturních aktivit mu umožňujeme podílet se aktivně na prezentaci a tvorbě kulturních hodnot žákům vytváříme dostatek možností k poznávání umělecké tvorby - studovaná látka, zapojení do aktivit školy, návštěvy kulturních akcí podporujeme žáky v samostatném zapojení do různých kulturních aktivit ať již v návaznosti na činnost školy či mimo ni 7

8 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ Poznámky k organizaci výuky v hudebním oboru Do přípravného studia mohou být přijímáni žáci od 5-ti let. Studium je vyučováno individuálně nebo ve skupině dvou žáků. Základní studium I. stupně představuje sedmiletý výukový program, který je ukončen závěrečným absolutoriem. Povinnou náplni studia je především individuální nástrojová výuka. Ve vyšších ročnících je studium rozšířeno o další povinný předmět, kde si žáci ověřují své instrumentální dovednosti v různých hudebních uskupeních. Potřebné teoretické znalosti a obecný hudební rozhled získávají žáci v kolektivních hodinách Nauky o hudbě, která je vyučována 5 let. Pro žáky, kteří se připravují ke studiu na vyšších uměleckých školách, je zařazen v 6. a 7. u předmět Příprava na umělecké školy. Žáci každoročně vykonávají postupovou zkoušku, na které předvedou získané dovednosti odpovídající požadavkům příslušného u. V u základního studia I. stupně se může výuka uskutečňovat ve skupině 2 žáků týká se studijních zaměření: Hra na zobcovou flétnu, Hra na klarinet (přípravný Es klarinet), Hra na kytaru, Hra na elektronické klávesové nástroje a Sólový zpěv. Žáci, kteří přestoupí na I. stupni základního studia do jiného studijního zaměření, pokračují kontinuálně dál ve studiu vyučovacích předmětů, které jsou pro více studijních zaměření společné. Na základě individuálních dispozic mohou být žáci zařazeni do předmětů Komorní a Orchestrální hry již dříve, než je uvedeno v učebním plánu. ům, kteří prokáží mimořádné schopnosti a dispozice k uměleckému vzdělávání, může být po dohodě s ředitelem školy, navýšena hodinová dotace v individuální výuce až na 2 hodiny. Základní studium II. stupně představuje čtyřletý výukový program, který navazuje na vzdělávací obsah studia I. stupně a je ukončen závěrečným absolutoriem. Škola organizuje pro žáky, kteří neabsolvovali studium I. stupně, jednoleté přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně. Po jeho ukončení jsou žáci zařazeni do I. u II. stupně a plní vzdělávací obsah I. stupně. Vzdělávací obsah studia pro dospělé se řídí učebním plánem základního studia II. stupně. 8

9 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA je určena pro 5-7leté žáky, kteří jsou zařazeni na základě svého zájmu o obor a mohou jej navštěvovat maximálně 2 roky je realizována ve dvou typech: Typ A - v 1. pololetí - 2 kolektivní vyučovací hodiny týdně - ve 2. pololetí probíhá týdně 1 kolektivní vyučovací hodina a 1 hodina hry na nástroj Typ B - v 1. a 2. pololetí - 1 kolektivní vyučovací hodina a 1 vyučovací hodina hry na nástroj je ukončena přijímací zkouškou do 1. u, kdy žák zazpívá jednoduchou píseň, zopakuje hraný nebo zpívaný tón, pomocí hry na tělo reprodukuje jednoduchý rytmus zazpívá čistě a rytmicky jednoduché písně, udrží tóninu zopakuje hraný nebo zpívaný tón, krátkou melodii, pozná vzestupnou a sestupnou melodii pozná základní hudební pojmy (nota, pomlka) pomocí hry na tělo a dětských hudebních nástrojů reprodukuje jednoduché rytmy soustředěně poslouchá krátké hudební ukázky s dětskou tématikou (písně, pohádky) a umí je vlastními slovy popsat, vyjádřit pohybem, dotvořit výtvarně NAUKA O HUDBĚ Nauka o hudbě seznamuje nejen se základními pojmy, ale vede děti i k rozvíjení hudebnosti, pěstování intonace, rytmu a hudební představivosti. Poskytuje vhled do hudební teorie, seznamuje se základy harmonie, dotýká se nauky o hudebních formách a hudebních nástrojích a nahlíží do dějin hudby. Dalším úkolem tohoto předmětu je vychovávat aktivní posluchače hudby, kteří rozliší nejběžnější druhy hudby a poznají základní rozdíly v její interpretaci. Všechny získané informace jsou těsně propojeny s výukou hry na hudební nástroje. Vyučovací předmět Nauka o hudbě probíhá jednou týdně formou kolektivní výuky po dobu 5-ti let studia 1. intonuje diatonické postupy tónů v rozmezí c1 c2, durový trojzvuk, celý tón a půltón 9

10 dodržuje základní notové délky a pomlky, pozná přízvučnou a nepřízvučnou dobu, realizuje jednoduché rytmy ve 2/4 a 3/4 taktu orientuje se v pojmech - tón, zvuk, výška a délka tónu, nota, notová osnova, houslový klíč, rytmus, melodie, čte noty c1 g2 vysvětlí základní dynamické pojmy p, mf, f, zesilovat, zeslabovat rozumí pojmům legato, staccato, rozliší tempo allegro, andante, zrychlování a zpomalování pozná posuvky, vyjmenuje stupnice durové C, G, F odliší 2/4 a 3/4 takt na základě pohybového vyjádření (pochod tanec) pohybem vyjádří charakter hudby (pochod valčík) 2. zpívá durový kvintakord, sám začne intonovat píseň na 1,3,5,8 a spodním 5. tónu, zpívá z listu nebo podle ukazování jednoduché melodie sluchem rozliší durovou a mollovou tóninu (píseň, akord) doplní a předvede jednoduché rytmy ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu s použitím tečky u noty čtvrťové a půlové zná stupnice durové do 3 křížků a 2 béček, pojmenuje předznamenání a vyjmenuje jejich tóny porovná 5 tónů durové a mollové řady (C dur c moll, A dur a moll) a sluchově je rozliší vyjmenuje názvy intervalů od primy do oktávy, pozná a doplní v notách primu, sekundu, tercii, kvartu a kvintu a umí zpívat opěrné písně těchto intervalů vysvětlí použití basového klíče, přečte a pozná malé f v basovém klíči čte další dynamická znaménka (pp, ff), tempová označení moderato, allegretto, značky v notách staccato, koruna, legato, důraz, tenuto a vysvětlí je chápe rozdělení hudebních nástrojů do základních skupin, stručně popíše nástroje smyčcové a klávesové 3. intonuje durový a mollový kvintakord, m.2, v.2, v.3, č.4, č.5 uspořádá noty ve čtvrťových, osminových a půlových taktech a zápis zrealizuje, vysvětlí předtaktí zná stupnice durové do 4 křížků a béček, vysvětlí mollovou stupnici aiolskou, harmonickou a melodickou vytvoří základní intervaly /čisté a velké/ od c, d, f, g, a popíše základní harmonické funkce T, S, D 10

11 napíše kvintakord ve známých tóninách a jeho obraty (sextakord a kvartsextakord) podrobněji popíše základní dechové a bicí nástroje zná nejvýznamnější české skladatele (Smetana, Dvořák, Janáček) a jejich základní díla 4. zazpívá čisté a velké intervaly s pomocí opěrných písní, se spolužáky realizuje kánon a jednoduchý dvojhlas v terciích doplní a předvede složitější rytmy ve čtvrťových a osminových taktech, vysvětlí triolu a synkopu napíše akordy pro doprovod písně (T, D, S) a vytvoří jejich obraty vytvoří dvojice souběžných stupnic do 5 křížků a béček zapíše a pozná ze zápisu intervaly čisté a velké, odvodí malé stručně charakterizuje baroko a jeho hlavní představitele, odliší jej od klasicismu, vysvětlí pojmy polyfonie, barokní suita, concerto grosso vysvětlí téma, motiv, rondo, variace chápe přepis melodie do jiné tóniny 5. čte noty se zdvojenými posuvkami, vysvětlí enharmonickou záměnu tónů, stupnic odliší tvoření intervalů odvozených z velkých a čistých uplatňuje pravidlo kvartového a kvintového kruhu u stupnic do 7 křížků a 7 béček, vysvětlí stupnice stejnojmenné a souběžné z durového a mollového kvintakordu vytvoří zvětšený a zmenšený kvintakord sestaví si slovníček hudebních pojmů a označení stručně charakterizuje romantismus, uvede hlavní představitele, vysvětlí pojmy symfonická báseň a programní hudba a odliší od sebe hudební slohy baroko klasicismus romantismus má povědomí o stavbě hudebního díla / velká forma písňová, fuga, sonátová forma/ při poslechu skladeb zaměřených na orientaci v hudbě a hudebních žánrů dokáže vyjádřit vlastní názor na znějící hudbu 11

12 PŘÍPRAVA NA UMĚLECKÉ ŠKOLY 6. zazpívá píseň na základě daného akordu či tónu zopakuje znějící tóny ve své hlasové poloze rozezná sluchem durovou a mollovou tóninu, akord, pozná počet znějících tónů v akordu, zazpívá a sluchem analyzuje základní intervaly přesně zopakuje předvedený rytmus ve 2/4 a 3/4 taktu v rozsahu 4. taktů, s použitím synkopy a trioly charakterizuje durovou a mollovou stupnici, zná předznamenání a typy těchto stupnic, napíše durový a mollový kvintakord a jeho obraty napíše a v notovém zápisu pozná intervaly základní a odvozené rozliší houslový a basový klíč, rozdělí tónovou soustavu do oktáv hudební nástroje zařadí do skupin podle tvoření tónů rozumí tempovým, dynamickým a výrazovým označením a hudebnímu názvosloví uvede hlavní znaky slohových období (baroko, klasicismus, romantismus), jejich představitele a stěžejní díla 7. transponuje melodii do zadaných tónů intonuje a analyzuje čisté, velké, malé intervaly a zv. 4 zpívá jednotlivé tóny znějícího akordu reprodukuje rytmus ve 2/4 taktu v rozsahu 8 taktů a rytmus z hrané melodie nebo skladby rozumí stavbě stupnic dur a moll, odliší diatonické, půltónové, celotónové řady, popíše charakter starých církevních stupnic a tónových řad, specifických pro určitou oblast či etnikum (cikánské, pentatonika) stručně popíše jednotlivé hudební nástroje na základě jejich odlišností, zařadí do oktáv jejich tónový rozsah odliší označení pro tempo, dynamiku a výraz, užívá pomocná slova (poco, piu apod.) a čte je stručně popíše hlavní vývojové etapy dějin hudby od pravěku po hudbu 20. století, určí hlavní znaky, dokáže zařadit do těchto období nejvýznamnější skladatele, pozná z hudebních ukázek nejvýznamnější hudební díla v souvislosti se svým nástrojem zná základní literaturu a významné interprety 12

13 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ: HRA NA KLAVÍR UČEBNÍ PLÁNY Přípravné studium - typ A pololetí 2. pololetí 2. Přípravná hudební výchova Hra na klavír Přípravné studium typ A v 1. pololetí 2 kolektivní vyučovací hodiny týdně v 2. pololetí 1 kolektivní vyučovací hodina a 1 hodina hry na nástroj Přípravné studium - typ B Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na klavír 1 1 Přípravné studium typ B 1 kolektivní vyučovací hodina a 1 vyučovací hodina hry na nástroj v 1. a 2. pololetí. Základní studium I. stupně Hra na klavír Komorní hra Hudební dílna Klavírní improvizace Nauka o hudbě * 1* Předmět Nauka o hudbě viz str *Pozn. Nauka o hudbě v 6. a 7. u se týká žáků, kteří se připravují ke studiu na školách s uměleckým zaměřením viz str. 12 Předmět Komorní hra je realizován formou těchto činností: čtyřruční hra žáci (možnost hry na 2 klavíry) klavírní doprovod zpěvu a jiných nástrojů 13

14 Přípravné studium II. stupně Přípravný Přípravné studium hry na klavír 1 Základní studium II. stupně Hra na klavír / Jazzový klavír Komorní hra Hudební dílna Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé, způsob i formu realizace stanovuje především třídní učitel na základě vzdělávacích potřeb a požadavků žáka, s přihlédnutím k jeho technickým schopnostem a hudební vyspělosti. Pro SPD platí učební plán základního studia II. stupně. UČEBNÍ OSNOVY Přípravné studium I. stupně 1. ovládá základní návyky a dovednosti (správné sezení, uvolnění těla, přirozená poloha hracího aparátu) opakuje rytmus slova, říkanky a jednoduchého rytmického útvaru rozezná vysoké, hluboké a stejné tóny pozná melodii stoupající a klesající ovládá hru portamento zahraje známou lidovou píseň podle sluchu 2. se orientuje na klávesnici se orientuje v jednoduchém notovém zápise a rytmických hodnotách 14

15 ovládá hru portamento, legato, staccato zahraje jednoduchou píseň podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty Základní studium I. stupně 1. používá při hře základní návyky a dovednosti, zná pocit uvolnění ovládá základní úhozové prvky: portamento, legato, staccato, zvládá hru dvojhmatů se orientuje v jednoduchém notovém zápisu a v základních rytmických hodnotách spojuje notový zápis s hmatovou orientací na klávesnici interpretuje krátké skladbičky zpaměti disponuje základní dovednosti při hře stupnic (zvládá hladký podklad palce a překlad 3. a 4. prstu) hraje lidovou píseň s jednoduchým doprovodem 2. zvládá hru vybraných durových stupnic v protipohybu a akordů ke hraným stupnicím zná základní dynamická a tempová označení a využívá je v praxi používá pedál dle návodu pedagoga při interpretaci používá sluchovou kontrolu, vnímá a cítí hudební fráze rozliší sluchem durový a mollový tónorod zahraje náročnější rytmické útvary (tečkovaný rytmus, synkopa, triola) 3. ovládá všechny druhy úhozů: tenuto, legato, staccato, odtah zvládá hru vybraných stupnic v rovném pohybu a přiměřeně rychlém tempu používá pedál dle pokynů učitele realizuje zvukové odlišení melodie a doprovodu při interpretaci skladeb reaguje na elementární dynamické a agogické prvky ( p, f, cresc., dimin., rit.) uvědoměle používá základní výrazové prostředky k vyjádření nálady a charakteru skladby, využívá sluchovou kontrolu zahraje podle sluchu lidovou píseň s jednoduchým doprovodem 15

16 4. využívá a stále zdokonaluje získané technické a úhozové dovednosti uplatňuje nácvik stupnic a etud v rytmech, uvědomuje si význam rozvíjení technické zběhlosti prstů a vyrovnané hry pojmenuje a zahraje jednoduché melodické ozdoby v hraných skladbách je schopen sluchové sebekontroly a sebehodnocení uvědomuje si důležitost pravidelné domácí přípravy, která pramení ze vzrůstající náročností studovaných skladeb zahraje dvojhlasé polyfonní skladby se zřetelným rozlišením jednotlivých hlasů zahraje jednoduchou skladbu z listu 5. uvědoměle upevňuje a kultivuje získané pianistické návyky a dovednosti uplatňuje sluchovou sebekontrolu hry, uvědomuje si její důležitost při tvorbě tónu a při práci s pedálem hraje vybrané stupnice dur a moll v rychlejších tempech na 4 oktávy (v rovném nebo kombinovaném pohybu) a rozklady čtyřhlasého akordu vysvětlí význam všech hudebních označení a termínů, které se vyskytují ve studovaných skladbách je schopen nastudovat rozsáhlejší přiměřeně obtížnou skladbu uplatňuje získané zkušenosti a dovednosti v čtyřruční hře nebo při doprovodu jiného nástroje 6. fixuje a stále zdokonaluje různé druhy klavírní techniky (drobnou prstovou, pasážovou, akordovou, hru tercií, sext, oktáv) popíše charakteristické znaky jednotlivých období a zařadí hranou skladbu do kontextu dějin hudby, uplatní získané technické a výrazové dovednosti při její interpretaci samostatně určí použití pedálu bez předchozího zápisu a své rozhodnutí zdůvodní hraje vybrané stupnice dur a moll v rychlejších tempech na 4 oktávy (v rovném nebo kombinovaném pohybu) včetně velkého rozkladu kvintakordu předvede hru z listu a svou technickou pohotovost na skladbách jednoduché struktury 16

17 7. propojuje veškeré získané technické a výrazové dovednosti při interpretaci skladeb respektuje stylové odlišnosti a charakter hraných skladeb, citlivě a korektně pracuje s textem, je schopen osobitého emočního projevu aktivně využívá zvukových možnosti nástroje, spolehlivě pracuje s levým a pravým pedálem, citlivě reaguje na čistotu harmonie se orientuje v základní klavírní literatuře a profiluje se podle vlastních zájmu a preferencí, podílí se na výběru repertoáru využívá svých zkušeností a získaných dovedností při samostatné práci, při domácím muzicírování nebo v kolektivních uskupeních ukončí základní studium I. stupně závěrečným absolventským vystoupením Přípravné studium II. stupně ovládá základní návyky a dovednosti (správné sezení, uvolnění těla, přirozená poloha hracího aparátu) ovládá základní úhozové prvky: portamento, legato, staccato, zvládá hru dvojhmatů se orientuje v jednoduchém notovém zápise a rytmických hodnotách používá pedál dle návodu pedagoga zvládá hru vybraných durových stupnic v protipohybu a akordů ke hraným stupnicím zná základní dynamická a tempová označení a využívá je v praxi Základní studium II. stupně 1. uplatňuje získané dovednosti a vědomosti při nastudování nových skladeb zahraje nepravidelné rytmické útvary (např. polyrytmie) popíše vlastní postup pro efektivní nastudování skladby, samostatně řeší problematiku vhodného prstokladu používá nahrávky domácích i světových interpretů při samostudiu a vytváří si vlastní úsudek a kritický postoj k interpretované skladbě 17

18 2. fixuje získané pianistické dovednosti při studiu vybraných skladeb aplikuje známé metodické postupy při samostatné domácí přípravě využívá poslechu kvalitních nahrávek i analýzu vlastních výkonů k rozvoji své hudební osobnosti a svých interpretačních schopností je schopen dodat interpretaci díla stále hlubší prožitek a osobitý pohled aktivně využívá své nástrojové dovednosti v čtyřruční hře, při korepetici zpěvu a jiných nástrojů, při hře v orchestrech nebo souborech 3. rozlišuje základní zákonitosti stylové interpretace skladeb všech období a žánrů zná základní umělecké směry a nejznámější díla klasické hudební literatury, aktivně spolupracuje při výběru repertoáru využívá znalostí harmonických souvislostí a svých interpretačních zkušeností při hře z listu a při tvorbě doprovodů podle akordických značek 4. vnímá a rozvijí svůj vlastní hudební vkus, profiluje se podle skutečných zájmů a preferencí rozumí zásadám stylové interpretace, využívá je v sólové a komorní praxi vyhledává způsoby seberealizace a možnosti společenského uplatnění ukončí základní studium II. stupně závěrečným absolventským vystoupením Předmět: KOMORNÍ HRA Předmět Komorní hra slouží klavíristům k praktickému uplatnění získaných znalostí a dovedností při kolektivní práci. Učí je vzájemné toleranci, respektu a odpovědnosti za společné dílo, je pro ně vynikající zkušenosti a zajímavou příležitosti k seberealizaci. Předmět Komorní hra je vyučován v několika variantách: klavírní doprovod zpěvu a jiných nástrojů čtyřruční hra a hra na dva klavíry komorní uskupení (klavírní tria, kvarteta) I. stupně se zapojuje do aktivit skupinové interpretace v souladu se svým zájmem, schopnostmi a možnostmi 18

19 používá veškeré technické a výrazové prvky získané při studiu v hlavním předmětu realizuje svůj cit pro souhru a schopnost podřídit se kolektivnímu výsledku respektuje své spoluhráče, cítí zodpovědnost za vznikající dílo - je si vědom nezastupitelné roli při společné práci popíše zásady správného chování na pódiu I. stupně v čtyřruční hře je schopen se přizpůsobit spoluhráči v dynamice, agogice a způsobu hudebního vyjádření při korepetici vnímá své spoluhráče, cítí nádechy a frázování, přizpůsobí svou hru podle toho, zda hraje sólo či je součástí doprovodu pohotově reaguje na nepředvídané situace, při chybě zachovává potřebnou rozvahu stále se zdokonaluje v pohotovém čtení notového záznamu II. stupně samostatně pracuje se skladbou na základě získaných znalostí a dovedností respektuje doporučení a rozhodnutí vedoucího souboru, vlastním příkladem spoluvytváří pozitivní atmosféru mezi hráči využívá teoretické znalosti k tvorbě doprovodu a ke čtení akordických značek vysloví názor při výběru vhodného repertoáru je zodpovědný za společný výsledek předvádí výsledek společné práce na školních a veřejných kulturních akcích II. stupně respektuje doporučení a rozhodnutí vedoucího souboru využívá teoretické znalosti k tvorbě doprovodu a ke čtení akordických značek spolupracuje na vytvoření tvůrčí atmosféry při zkouškách realizuje v komorní hře své zkušenosti ze stylové interpretace rozlišuje v celkovém kontextu skladby důležitost svého hlasu 19

20 Předmět: KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE Předmět Klavírní improvizace tvoří vhodný doplněk k sólové klavírní hře a slouží klavíristům k rozvoji jejich kreativity a schopnosti realizovat na nástroji své představy a nápady. Předmět je vyučován kolektivně, což umožňuje společné sdílení hudebních aktivit a zážitků. Při klavírní improvizaci je kladen důraz na rozvíjení tvůrčích a improvizačních schopností, pohotovosti a smyslu pro styl. Důležitým aspektem je také odstraňování ostychu a psychických bariér při prezentaci vlastní tvorby. Důležitým praktickým výstupem předmětu je předvedení vlastní tvorby na veřejných školních akcích I. stupně nalézá motivaci a odvahu ke klavírní improvizaci objevuje a prezentuje zvukové možnosti klavíru nejen prostřednictvím kláves, ale poklepem, ozvěnou ve strunách apod. vymyslí výrazný rytmicko-melodický motiv a dokáže s ním pracovat prostřednictvím zvuku klavíru vystihne určitou náladu pomocí dynamiky, úhozu a rytmu zhudebňuje situace, zvířata, věci vytvoří hudební ilustraci k vybranému textu pracuje s melodiemi známých písní, vytváří variace transponuje melodie do blízkých tónin harmonizuje melodii pomocí základních kvintakordů a jejich obratů II. stupně vymyslí výrazný motiv nebo téma a dokáže s ním pracovat dokáže pracovat s převzatým motivem nebo tématem různých skladatelů a různých žánrů improvizuje v základní kadenci TDS a v rozšířené kadenci improvizuje v klasicistním stylu improvizuje v tanečních formách (valčík, tango, polka) II. stupně vytvoří a harmonizuje píseň na daný (popř. vlastní) text prezentuje své hudební představy v souvislosti s mimohudební předlohou zhudební výtvarné dílo 20

21 moduluje mezi blízkými tóninami zkomponuje vlastní skladbu Předmět: HUDEBNÍ DÍLNA Předmět Hudební dílna je realizován formou skupinové výuky. Slouží žákům ke společnému sdílení hudebních aktivit a zážitků, k získávání hlubších znalostí o klavírní literatuře, významných interpretech, hudebních stylech a žánrech. Náplní tohoto předmětu je příprava tematických programů, projektová činnost a také samostatná profilace žáků (poslech, rozbor a diskuse nad předvedenými skladbami) I. stupně popíše zásady týmové práce a uplatňuje je při plnění zadaných úkolů podílí se na sestavení kalendáře k výročí skladatelů, jednoho skladatele představí takovým způsobem, aby zaujal posluchače doprovodí pomocí základních harmonických funkcí lidovou píseň nebo jednoduchou melodii a společně se spolužáky hledá nejlepší řešení I. stupně popíše vyjadřovací prostředky hudby, nachází je v poslechových skladbách přispěje k sestavení zásad správného chování na koncertě /posluchačů i účinkujících/ má povědomí o hudebním dění ve škole, 2 koncerty, kterých se zúčastní jako posluchač se pokusí zhodnotit /vyjádří svůj názor na program a taktně a ohleduplně zhodnotí výkony/ zvládá za pomocí učitele rozbor interpretovaných skladeb: formální, stylový i výrazový II. stupně má povědomí o hudebním dění ve škole a ve městě, účastní se koncertů jako posluchač a umí vyjádří svůj názor přispěje svými znalostmi ke zpracování tématu proměny hudebního vyjadřování v jednotlivých hudebních slozích a hudebních žánrech popíše zásady hry sólové, souborové a orchestrální a vysvětlí hlavní rozdíly 21

22 3. 4. II. stupně přispěje svými znalostmi ke zpracování tématu seznámení s klavírem /jeho vývoj, výroba a výrobci, péče o nástroj, skladby pro klavír, významní interpreti apod./ realizuje všechny projekty v týmové práci je si vědom své odpovědnosti za společný výsledek a dokáže sebekriticky zhodnotit svůj přínos má povědomí o hudebním dění ve škole a ve městě, účastní se koncertů jako posluchač a umí vyjádří svůj názor 22

23 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ: HRA NA JAZZOVÝ KLAVÍR Hra na jazzový klavír slouží těm zájemcům, kteří mají za sebou již klasickou klavírní přípravu a chtěli by se věnovat interpretaci nonartificiální hudby. Jedním z praktických výstupů tohoto předmětu je účast žáků ve školním orchestru. Tento předmět je tedy především orientován na systematické studium orchestrálních partů a přípravu žáků na veřejná vystoupení. V rámci výuky hry jazzový klavír je také věnován čas studiu dalších aspektů jazzové hudby (například improvizace), vždy podle hudebních dispozic a zájmu žáka. Paralelně s praktickou stránkou předmětu je kladen důraz i na jeho teoretickou část. Smyslem tohoto nově vzniklého předmětu je vychovávat z žáků jazzové interprety, kteří budou rozumět a chápat danou hudbu v širším kontextu. UČEBNÍ PLÁNY Základní studium II. stupně Hra na jazzový klavír Komorní hra Orchestrální hra Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé, způsob i formu realizace stanovuje především třídní učitel na základě vzdělávacích potřeb a požadavků žáka, s přihlédnutím k jeho technickým schopnostem a hudební vyspělosti. Pro SPD platí učební plán základního studia II. stupně. UČEBNÍ OSNOVY Základní studium II. stupně 1. ovládá bezpečně všechny intervaly zvládá hru těchto stupnic v mírném tempu (a to od všech tónů): durová pentatonika, mollová pentatonika, bluesová zvládá hru těchto akordů: 4 doškálné kvintakordy + obraty využívá v prvních improvizačních pokusech znalosti intervalů, stupnic i akordů 23

24 2. ovládá bezpečně většinu běžně užívaných akordových značek a objasní systém jejich stavby zvládá hru těchto stupnic ve středním tempu: všechny předchozí + jónská, dórská, frygická, lydická zvládá hru těchto akordů: 7 doškálných septakordů + obraty ovládá elementární způsob hry a doprovodu nejběžnějších jazzových standardů (výběrově) podle akordových značek (dvouhlasé voicingy, LR root + PR guide tones) nastuduje k postupové zkoušce sólovou přednesovou skladbu jazzového charakteru, případně několik jazzových standardů v jazzovém triu 3. ovládá základy spojování akordů a nejběžnější akordové spoje, proniká do harmonie zvládá hru těchto stupnic ve vyšším tempu: všechny předchozí + mixolydická, aiolská, lokrijská zvládá hru těchto akordů: nónové akordy + výběrově vícezvuky ovládá komplexnější způsob hry a doprovodu běžných jazzových standardů podle akordových značek (tříhlasé voicingy) experimentuje v doprovodu i v sólech nastuduje několik skladeb (pro účely školních vystoupení) s jazzovým triem, případně se školním big bandem 4. ovládá nejběžnější jazzové formy (durové a mollové blues, rhythm changes atp.) a je schopen je interpretovat a vysvětlit jejich strukturu zvládá hru těchto stupnic ve vyšším tempu: všechny předchozí + symetrické + výběrově též mody melodické moll zvládá hru těchto akordů: alterované akordy ovládá komplexnější způsob hry a doprovodu běžných jazzových standardů podle akordových značek (čtyřhlasé voicingy) rozlišuje různé jazzové styly, ovládá jejich adekvátní způsob interpretace využívá při hře swingové či rovné frázování, timing a feeling 24

25 ovládá běžný jazzový comping, sólovou hru, triovou hru, big bandovou hru (výběrově) ovládá elementární basový doprovod (walking bass atp.) ukončí základní studium II. stupně závěrečným absolventským vystoupením Předmět: KOMORNÍ HRA, ORCHESTRÁLNÍ HRA Předmět Komorní hra a Orchestrální hra slouží hráčům k praktickému uplatnění získaných znalostí a dovedností při kolektivní práci. Učí je vzájemné toleranci, respektu a odpovědnosti za společné dílo, je pro ně vynikající zkušenosti a zajímavou příležitosti k seberealizaci II. stupně přizpůsobí svou individualitu spoluhráčům spolupracuje a vzájemně vnímá nástroje jednotlivých sekcí důsledně si uvědomí povinnosti vedoucího nástrojové skupiny využívá pohotovosti při čtení notového zápisu vysloví názor při výběru vhodného repertoáru je zodpovědný za společný výsledek II. stupně využije hudební představivosti pro tempové a dynamické změny spolupracuje na vytvoření tvůrčí atmosféry při zkouškách uplatňuje své technické a muzikantské schopnosti v souboru a některý se profiluje jako sólista spolupracuje se staršími hudebními vrstevníky a získává od nich umělecké zkušenosti 25

26 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ: HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE UČEBNÍ PLÁNY Přípravné studium - typ A pololetí 2. pololetí 2. Přípravná hudební výchova Hra na el. klávesové nástroje Přípravné studium typ A v 1. pololetí 2 kolektivní vyučovací hodiny týdně v 2. pololetí 1 kolektivní vyučovací hodina a 1 hodina hry na nástroj Přípravné studium - typ B Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na el. klávesové nástroje 1 1 Přípravné studium typ B 1 kolektivní vyučovací hodina a 1 vyučovací hodina hry na nástroj v 1. a 2. pololetí. Základní studium I. stupně Hra na el. klávesové nástroje Komorní hra Souborová hra Hudební dílna Nauka o hudbě * 1* Předmět Nauka o hudbě viz str. 9 *Pozn. Nauka o hudbě v 6. a 7. u se týká žáků, kteří se připravují ke studiu na školách s uměleckým zaměřením viz str

27 Přípravné studium II. stupně Přípravný Přípravné studium hry na el. klávesové nástroje 1 Základní studium II. stupně Hra na el. klávesové nástroje Komorní hra Souborová hra Hudební dílna Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé, způsob i formu realizace stanovuje především třídní učitel na základě vzdělávacích potřeb a požadavků žáka, s přihlédnutím k jeho technickým schopnostem a hudební vyspělosti. Pro SPD platí učební plán základního studia II. stupně. UČEBNÍ OSNOVY Přípravné studium I. stupně 1. ukáže a pojmenuje hlavní části nástroje předvede správné nástrojové návyky: sezení, postavení rukou a jejich uvolňování se orientuje na celé klaviatuře zahraje známou lidovou píseň podle sluchu 2. orientuje se na klávesnici orientuje se v jednoduchém notovém zápise a rytmických hodnotách ovládá hru portamento, legato zahraje jednoduchou píseň podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty 27

28 Základní studium I. stupně 1. fixuje a rozvíjí znalosti a dovednosti získané v přípravném studiu si poradí se základní obsluhou nástroje ukáže správné nástrojové návyky: sezení, postavení rukou a jejich uvolňování čte noty v houslovém a basovém klíči prokáže souhru obou rukou klavírním způsobem i s automatickým doprovodem zahraje podle not i podle sluchu jednoduché lidové a umělé písně 2. prokáže technické schopnosti a návyky zvládá souhru rukou klavírním způsobem i s automatickým doprovodem vybere a nastaví zvukový rejstřík a doprovodný styl hraje podle akordových značek vybrané durové i mollové akordy a jejich obraty 3. využívá při hře získané dovednosti a používá základní technické prvky se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech i v jejich notovém zápisu je schopen podle individuálních schopností zahrát zpaměti jednoduchou skladbu vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu svým způsobem vyjádřit a interpretovat nejjednoduššími výrazovými prostředky využívá základních harmonických funkcí při hře je schopen hry s automatickým doprovodem 4. uplatní při hře získané znalosti a dovednosti dbá na frázování a stylistiku hry využívá technických možností nástroje a ovládá jeho funkce vnímá charakteristické rysy skladeb jednotlivých stylových období a interpretuje je 28

29 5. využívá a stále zdokonaluje svou technickou a výrazovou dovednost provede samostatně aranžmá jednoduchých skladeb a písní vyhodnotí sebekriticky vlastní výkon uplatňuje získané zkušenosti a dovednosti v komorní hře nebo při doprovodu jiného nástroje 6. fixuje technickou zběhlost a rozvíjí výrazové schopnosti používá při hře širší škálu akordických značek využívá technické možnosti a výbavu nástroje obohacuje hru vlastní instrumentací skladeb uplatňuje získané zkušenosti a dovednosti v komorní hře nebo při doprovodu jiného nástroje 7. propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti zvládá samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu je schopen sluchové sebekontroly využívá při interpretaci skladeb zvukových i stylových možností keyboardu ovládá akordové značky je schopen samostatné volby z nabídky automatických doprovodů interpretuje skladby různých stylových období a žánrů s automatickým doprovodem je schopen souhry s jiným nástrojem, či sólovým zpěvem ukončí základní studium I. stupně závěrečným absolventským vystoupením 29

30 Přípravné studium II. stupně ukáže a pojmenuje hlavní části nástroje a předvede správné nástrojové návyky: sezení, postavení rukou a jejich uvolňování si poradí se základní obsluhou nástroje vybere a nastaví zvukový rejstřík a doprovodný styl prokáže souhru obou rukou klavírním způsobem i s automatickým doprovodem zahraje podle not i podle sluchu jednoduché lidové a umělé písně zahraje snadnější klavírní skladby Základní studium II. stupně 1. vyhledá skladbu nebo píseň podle svého zájmu a poradí si s její interpretací se orientuje v akordových značkách 2. upevňuje a dále rozvíjí všechny doposud získané znalosti a dovednosti, které dále využívá k realizaci svého hudebního cítění a fantazie hraje z listu jednoduché skladby spolupracuje v komorní a souborové hře interpretuje skladby různých stylových období a žánrů hraje technicky a výrazově náročnější repertoár využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí k samostatnému studiu nových skladeb a k vyhledávání nových skladeb dle vlastního výběru spolupracuje v komorní a souborové hře hraje technicky a výrazově náročnější repertoár ukončí základní studium II. stupně závěrečným absolventským vystoupením 30

31 Předmět: KOMORNÍ HRA, SOUBOROVÁ HRA I. stupně se zapojuje do aktivit skupinové interpretace v souladu se svým zájmem, schopnostmi a možnostmi dbá na správnou interpretaci notového zápisu, rytmickou přesnost a společné nástupy I. stupně vnímá a rozlišuje vedení hlasů ve vícehlasých skladbách je schopen se přizpůsobit spoluhráči v dynamice, agogice a způsobu hudebního vyjádření používá veškeré technické a výrazové prvky získané při studiu v hlavním předmětu hraje technicky i výrazově náročnější repertoár II. stupně uplatní své interpretační znalosti a dovednosti získané při individuálním studiu a v I. stupni komorní nebo souborové hry aktivně se podílí na společném díle, přijímá zodpovědnost za celkové vyznění (zvuk, souhra) II. stupně prezentuje své hráčské zkušenosti a dává je ve prospěch kolektivu fixuje pohotovou četbu a orientaci v partech interpretuje party náročnějších skladeb v duchu jejich stylu a žánru Předmět: HUDEBNÍ DÍLNA I. stupně popíše zásady týmové práce a uplatňuje je při plnění zadaných úkolů podílí se na sestavení kalendáře k výročí skladatelů, jednoho skladatele představí takovým způsobem, aby zaujal posluchače 31

32 doprovodí pomocí základních harmonických funkcí lidovou píseň nebo jednoduchou melodii a společně se spolužáky hledá nejlepší řešení I. stupně popíše vyjadřovací prostředky hudby, nachází je v poslechových skladbách přispěje k sestavení zásad správného chování na koncertě /posluchačů i účinkujících/ má povědomí o hudebním dění ve škole, 2 koncerty, kterých se zúčastní jako posluchač se pokusí zhodnotit /vyjádří svůj názor na program a taktně a ohleduplně zhodnotí výkony/ zvládá za pomocí učitele rozbor interpretovaných skladeb: formální, stylový i výrazový II. stupně má povědomí o hudebním dění ve škole a ve městě, účastní se koncertů jako posluchač a umí vyjádří svůj názor přispěje svými znalostmi ke zpracování tématu proměny hudebního vyjadřování v jednotlivých hudebních slozích a hudebních žánrech popíše zásady hry sólové, souborové a orchestrální a vysvětlí hlavní rozdíly II. stupně přispěje svými znalostmi ke zpracování tématu seznámení s klavírem /jeho vývoj, výroba a výrobci, péče o nástroj, skladby pro klavír, významní interpreti apod./ realizuje všechny projekty v týmové práci je si vědom své odpovědnosti za společný výsledek a dokáže sebekriticky zhodnotit svůj přínos má povědomí o hudebním dění ve škole a ve městě, účastní se koncertů jako posluchač a umí vyjádří svůj názor 32

33 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ: HRA NA AKORDEON UČEBNÍ PLÁNY Přípravné studium - typ A pololetí 2. pololetí 1. Přípravná hudební výchova Hra na akordeon Přípravné studium typ A v 1. pololetí 2 kolektivní vyučovací hodiny týdně v 2. pololetí 1 kolektivní vyučovací hodina a 1 hodina hry na nástroj Přípravné studium - typ B Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na akordeon 1 1 Přípravné studium typ B 1 kolektivní vyučovací hodina a 1 vyučovací hodina hry na nástroj v 1. a 2. pololetí. Základní studium I. stupně Hra na akordeon Komorní hra Souborová hra Hudební dílna Nauka o hudbě * 1* Předmět Nauka o hudbě viz str. 9 *Pozn. Nauka o hudbě v 6. a 7. u se týká žáků, kteří se připravují ke studiu na školách s uměleckým zaměřením viz str

34 Přípravné studium II. stupně Přípravný Přípravné studium hry na akordeon 1 Základní studium II. stupně Hra na akordeon Komorní hra Souborová hra Hudební dílna Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé, způsob i formu realizace stanovuje především třídní učitel na základě vzdělávacích potřeb a požadavků žáka, s přihlédnutím k jeho technickým schopnostem a hudební vyspělosti. Pro SPD platí učební plán základního studia II. stupně. UČEBNÍ OSNOVY Přípravné studium I. stupně 1. předvede správné sezení a držení nástroje, postavení rukou a vedení měchu orientuje se v základní 5ti prstové poloze pravé ruky: c1-g1 zahraje jednoduchou lidovou píseň pravou rukou 2. si upevní správné držení nástroje, postavení a držení rukou najde a hraje vybrané tóny na basovém hmatníku čte noty v houslovém klíči v rozmezí jedné oktávy zahraje známou lidovou píseň podle sluchu 34

35 Základní studium I. stupně 1. zopakuje základní poznatky a dovednosti z přípravného studia: správné sezení, držení nástroje, postavení a uvolňování rukou zdokonalí vedení měchu: hraje rovným tónem s plynulými měchovými obraty přečte vybrané noty v houslovém i basovém klíči použije hru tenuto a legato předvede souhru obou rukou 2. hraje a zdokonalí hru legato a staccato hraje v rozšířené poloze pravé ruky předvede souhru obou rukou 3. využije při hře základní nástrojové návyky a dovednosti: souhra rukou, vedení měchu s plynulými měchovými obraty, hra legato a staccato prokazuje samostatnost a nezávislost rukou hraje v rozšířené poloze pravé i levé ruky (skoky) hraje stupnice a akordy zvlášť je schopen komorní a souborové hry 4. hraje legato a staccato při obtížnější souhře rukou užívá prstovou i měchovou artikulaci využívá rejstříky v pravé i levé ruce, udrží v souhře (s učitelem nebo s ostatními) společné tempo 5. zdokonalí prstovou a měchovou techniku předvede přiměřeně náročnější skladby zahraje durové i mollové stupnice a akordy 35

36 6. uplatní získané dovednosti, předvede prstovou techniku pravé a levé ruky, prstovou a měchovou artikulaci, frázování hraje skladby různých stylů a žánrů a vybrané skladby hraje zpaměti zahraje doprovody podle akordových značek 7. kultivuje tón pomocí měchové techniky hraje náročnější technické a rytmické útvary zvládá melodické ozdoby zvládá hru dvojhmatů a vícehlasu uplatňuje registrační techniku zvládá pohotově číst z listu přiměřeně obtížné skladby se aktivně zúčastňuje komorní, anebo souborové hry ukončí základní studium I. stupně závěrečným absolventským vystoupením Přípravné studium II. stupně předvede správné sezení a držení nástroje, postavení rukou a vedení měchu hraje v rozšířené poloze pravé ruky přečte vybrané noty v houslovém i basovém klíči použije hru tenuto a legato předvede souhru obou rukou zahraje lidovou píseň podle sluchu Základní studium II. stupně 1. využije všechny dosud získané dovednosti a prezentuje technické a výrazové možnosti nástroje interpretuje skladby vybrané podle svého zájmu a preferencí 2. využije všechny dosud získané dovednosti 36

37 rozpozná a hraje skladby různých stylů a žánrů využije získaných znalostí v samostatné domácí přípravě 3. lépe reprodukuje přednesové skladby ve výrazu, tempu, dynamice a agogice dospívá k přiměřené samostatnosti, pohotovosti a zručnosti 4. má rozšířený repertoár o skladby různých stylových období je schopen polyfonní hry je schopen hry z listu se aktivně zúčastňuje komorní a souborové hry ukončí základní studium II. stupně závěrečným absolventským vystoupením Předmět: KOMORNÍ HRA, SOUBOROVÁ HRA I. stupně se zapojuje do aktivit skupinové interpretace v souladu se svým zájmem, schopnostmi a možnostmi dbá na správnou interpretaci notového zápisu, rytmickou přesnost a společné nástupy I. stupně vnímá a rozlišuje vedení hlasů ve vícehlasých skladbách je schopen se přizpůsobit spoluhráči v dynamice, agogice a způsobu hudebního vyjádření používá veškeré technické a výrazové prvky získané při studiu v hlavním předmětu hraje technicky i výrazově náročnější repertoár II. stupně uplatní své interpretační znalosti a dovednosti získané při individuálním studiu a v I. stupni komorní nebo souborové hry 37

38 aktivně se podílí na společném díle, přijímá zodpovědnost za celkové vyznění (zvuk, souhra) II. stupně prezentuje své hráčské zkušenosti a dává je ve prospěch kolektivu fixuje pohotovou četbu a orientaci v partech interpretuje party náročnějších skladeb v duchu jejich stylu a žánru Předmět: HUDEBNÍ DÍLNA I. stupně popíše zásady týmové práce a uplatňuje je při plnění zadaných úkolů podílí se na sestavení kalendáře k výročí skladatelů, jednoho skladatele představí takovým způsobem, aby zaujal posluchače doprovodí pomocí základních harmonických funkcí lidovou píseň nebo jednoduchou melodii a společně se spolužáky hledá nejlepší řešení I. stupně popíše vyjadřovací prostředky hudby, nachází je v poslechových skladbách přispěje k sestavení zásad správného chování na koncertě /posluchačů i účinkujících/ má povědomí o hudebním dění ve škole, 2 koncerty, kterých se zúčastní jako posluchač se pokusí zhodnotit /vyjádří svůj názor na program a taktně a ohleduplně zhodnotí výkony/ zvládá za pomocí učitele rozbor interpretovaných skladeb: formální, stylový i výrazový II. stupně má povědomí o hudebním dění ve škole a ve městě, účastní se koncertů jako posluchač a umí vyjádří svůj názor přispěje svými znalostmi ke zpracování tématu proměny hudebního vyjadřování v jednotlivých hudebních slozích a hudebních žánrech popíše zásady hry sólové, souborové a orchestrální a vysvětlí hlavní rozdíly 38

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah... 1 Obsah... 4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.5 Akce školy a dlouholeté

Více

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUV Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU První soukromá ZUŠ je jednooborová a v rámci hudebního oboru realizuje přípravné studium (1-2 ročníky ), základní studium I. stupně (7 ročníků ), přípravné studium II.

Více

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Počet oborů, velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 10 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 12 4.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Brána k umění Platnost dokumentu od 1. 9. 2015 Kapitoly dokumentu zpracovali: Identifikační údaje Mgr. Pavel Doubrava Charakteristika školy - Mgr. Pavel Doubrava Zaměření školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM Obsah 1 Identifikační údaje.. 4 2 Charakteristika školy.. 5 3 Zaměření školy a její vize.. 7 4 Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Vrchlabí Motivační název: první krok k umění! Logo školy: Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A

Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A 12-ŠVP-Hudební výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Hudební výchova rozvíjí, kultivuje a prohlubuje soustavu pěveckých, poslechových,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ VESELÍ NAD MORAVO Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Zaměření školy a její vize 7 4. Výchovné a vzdělávací strategie 8 5. Vzdělávací obsah uměleckých

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JAKUBA JANA RYBY ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 8 2.1 Počet oborů, velikost... 8 2.2 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První soukromé ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Zbavujeme-li se náročného přístupu k dětem, pak se nelze divit, že ony nejsou ochotny nebo schopny být náročné na sebe. Doc. PharmDr.

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyškov 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. počet oborů, velikost 5 2.2. historie, současnost 5 2.3. charakteristika

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ

BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Klimkovice BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ Jsme tady, abychom Tě doprovázeli na cestě k umění, a záleží nám na tom, abys došel co nejdál. Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Platnost Tento dodatek je platný v plném rozsahu k 1. 9. 2015. Změny Následující změny se týkají hudebního oboru. V učebních plánech

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HOŘICE Co má svítit, musí vytrvale hořet." Viktor Frankl 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy, obory... 5

Více

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Háčková harfa patří do skupiny malých takzvaných bez pedálových harf, které patří k lidovým nástrojům a byla tradičním nástrojem i u nás. Zachovává si typický harfový

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Studijní zaměření Hra na kontrabas

Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na kontrabas Kontrabas se stejně jako housle, viola i violoncello řadí do skupiny strunných smyčcových nástrojů. Má široké využití v klasické hudbě je nedílnou součástí symfonických

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu Hra na flétnu Příčná flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje, uplatňuje se sólově, v různých komorních seskupeních, její zvuk je nepostradatelný v symfonickém či dechovém orchestru a jde jí skvěle

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/6 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.II 2. stupeň V.7.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova podněcuje fantazii a dává prostor k tvořivosti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon Hra na saxofon Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna může být pro žáka:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Identifikační údaje: - Název: ŠVP ZUŠ Blovice - Předkladatel: ZUŠ Blovice zastoupená Mgr. Josefem Brožíkem - Název školy: ZUŠ

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Hra na basovou kytaru

Hra na basovou kytaru ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Hra na basovou kytaru Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: bdobí: mění a kultura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase intonuje

Více