VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok

2 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 5. Výběr ze statistiky 6. Rozvoj odbornosti 7. Publikace 8. Práce s veřejností 9. Ovlivňování rozvoje systému péče o ohrožené děti v ČR 10. Plán na rok Příloha: Financování činnosti Natamy 2

3 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka, odborný garant, poradce, terapeut) Ing. Michaela Wicki (dříve Svobodová), (ekonom, manager) PaeDr. Petra Pávková (dříve Peřinová), (rodinný konzultant) MUDr Lucie Vondrušková (lékař) DOM (občanské sdružení) RNDr. Michal Ryšavý (diplomat) Ing. Tomáš Rohrbacher (ekonom) MUDr. Jan Bečka (psychiatr) Správní rada: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. Ing. Michaela Wicki PaeDr. Petra Pávková Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. 3

4 2. TÝM PhDr. Petra Vrtbovská PhD. ředitelka odborný garant pedagog, specialista na poruchy psychologického vývoje, poradce, terapeut, lektor Certifikovaný PBSP terapeut (Pesso Boyden System Psychomotor Institute USA) Certifikovaný DDP terapeut (Dyadic Developmental Psychotherapy Institute USA) PaeDr. Petra Pávková (dříve Peřinová) speciální pedagog, rodinný konzultant, lektor, ASTRA DDP poradce PhDr. Jana Kovařovicová psycholog, poradce, terapeut, ASTRA DDP terapeut Mgr. Viktor Bosák psycholog, poradce, rodinný terapeut, psychologický diagnostik PhDr. Marie Farková externista Psycholog, psychologický diagnostik (externista) pro diagnostiku komplexních a vývojových poruch u dětí Arthur Becker Weidman PhD (USA) externista Dětský psycholog, terapeut, poradce, supervizor Supervizor poradesnko terapeutické práce a DDP Lektor DDP v rámci projektu ASTRA Ing. Michaela Wicki (dříve Svobodová) Finanční ředitel Fundriser PR manager Zdeňka Tučová asistent 4

5 3. PŘÍBĚH Z PRAXE: KOLÁČKOVI A SAŠA Žadatelé a Natama Rodina Koláčkova sestávala z vysokoškolsky vzdělaných rodičů a dvou dětí. Rodiče měli odedávna přání nabídnout svoji péči ještě jednomu dítěti z dětského domova. Prošli úspěšně jak všemi stanovišti státního systému, tak pečlivým vyhodnocením a skupinovým výcvikem a individuální přípravou v Natamě. Na závěr jsme se shodli, že jsou vhodnou rodinou pro jedno dítě mladší než tři roky s možností kontaktu s biologickou rodinou. Koláčkovi byli otevření přijetí dítěte romského etnika. Saša a Natama Natama na základě společné práce vyhledala dítě v registru Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednalo se o roční romskou holčičku, budeme jí říkat Saša. Saša byla od narození v kojeneckém ústavu. Její biologická matka se o ni starala jen několik týdnů a pak nastoupila výkon trestu. O její starší děti se zatím starali prarodiče, ale o Sašu už to nezvládli. Malá Saša, zdravá romská holčička, šla do kojeneckého ústavu. Když jí bylo 13 měsíců, byl její spis poslán do celorepublikového registru Ministerstva práce a sociálních věcí. Nikdo neměl o ni zájem. První rok života už strávila v ústavní postýlce a vypadalo to, že se dětský domov stane jejím osudem až do dospělosti V Natamě jsme komplexně vyhodnotili jak ji tak celou její situaci. Bylo zřejmé, že potřebuje otevřenou pěstounskou rodinu se schopnostmi a zájmem pečovat o malé dítě s pravděpodobným občasným kontaktem s biologickou rodinou. Je důležité, aby tato rodina dobře rozuměla zvláštnostem péče o dítě odlišného etnika a byla připravena podporovat jeho identitu. Dalším aspektem byl fakt, že holčička strávila první rok života bez prvotní mateřské attachmentové postavy, takže se bude projevovat vývojové trauma a porucha citového připoutávání a sociálně emocionální obtíže. Vhodná by mohla být rodina s jedním až dvěma dětmi oběma staršími než tři roky. Bude nutné, aby pěstounská matka zůstala s dítětem doma nejméně dva až tři roky a bude se cíleně věnovat budování vztahu a zdravého attachmentu. Jak se k sobě dostanou? Po vyhodnocení dítěte jsme se sešli s žadateli a anonymně, bez udání jména a sdílení jakýchkoliv důvěrných údajů jsme zjišťovali, zda by dítě s takovou anamnézou a potřebami přijali a byli připraveni naplnit holiččiny potřeby. Žadatelé souhlasili. 5

6 Oba spisy jsme následně zaslali k posouzení poradnímu sboru Ministerstva práce a sociálních věcí. Poradní sbor ministerstva souhlasil s naším návrhem a zprostředkoval pěstounskou péči o Sašu u Koláčkových. Podpora přijetí dítěte a následné služby pro náhradní rodinu a její členy v Natamě Prvních deset měsíců nebylo pro nikoho lehkých. Jak jsme očekávali, Saša trpěla následky raného traumatu a poruchou attachmentu. Byla velmi plačtivá, v noci se neustále budila hlasitě plakala a bouchala hlavou do postýlky. Když se jí v tom noví pěstounští rodiče snažili zabránit, dostávala silný afektivní záchvat. Během dne ji nebylo možné opustit ani na chvilku. Biologické děti, sedmiletá Jitka a čtyřletý Ota, se na sestřičku tešili a byli na její příchod připraveny. Ale zelený strom života Obě děti se začaly bát o své místo v rodině, ale také o rodiče, kteří byli nervózní a unavení. Maminka zjistila, že nemůže v noci spát V jednu chvíli to skoro vypadalo, že to nemůžou zvládnout. V Natamě však měli svého rodinného poradce terapeuta, specializovaného na problematiku takových malých holčiček, jakou byla Saša. Pěstouni byli provázeni po celou dobu od návštěv v kojeneckém ústavu, přes soudní řízení po poradenskou a terapeutickou práci s rodiči a také s biologickými dětmi. Spolupráce zpočátku znamenala intervence jednou až dvakrát týdně. Mohli také kdykoliv zavolat na 24hodinouvou konzultační linku, a ovšemže občas volali a dostali aktuální radu a pomoc. Maminka občas chodila na svoji vlastní podporu a zvažovala i psychoterapii. Bylo toho najednou na ni moc. Později se také připojila společná spolupráce na asistovaném kontaktu s biologickou matkou, která se vrátila z vězení. Počáteční zátěž a adaptace na tu velkou změnu na všech stranách trvala přibližně rok. Postupně se ukázalo, v jakých oblastech se Saše vede dobře, a kde bude její potíž chroničtějšího rázu. Jednalo se zejména o emocionální následky ústavní výchovy. Rovněž náhradní rodiče odhalili své silné a slabší stránky. Teprve po roce jsme se mohli domluvit na pravidelné podpoře přesně na míru Koláčkových a jejich Sašinky. (Z připravované publikace Petry Vrtbovské KUCHAŘKA od Natamy metodické listy pro moderní péči o ohrožené děti. Plánovaný rok vydání je 2011.) 6

7 4. DĚTI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI A RODIČE V NATAMĚ Natama poskytuje celé spektrum služeb pro žadatelské, pěstounské nebo adoptivní rodiny, a to podle jejich potřeb. Pro zjednodušení lze naše klienty rozdělit na: Nové zájemce a žadatele o pěstounskou péči a osvojení Vyhledané, vyhodnocené a nově umístěné děti v náhradních rodinách Náhradní rodiče absolventi přípravy a vyhodnocení v Natamě Rodiny, které nás vyhledali s žádostí o odbornou pomoc a kterým poskytujeme poradnu, terapii, vzdělávání Mladé lidi a dospělé s historií opuštění, týrání, zanedbávání, ústavní nebo náhradní rodinné péče 5. VÝBĚR Z OFICIÁLNÍ STATISTIKY VÝKONŮ A KLIENTŮ V NATAMĚ Přehled nových vyškolených rodičů a nově umístěných dětí za rok 2010: Natama v roce 2010 odborně připravila 53 nových žadatelských rodičů Do rodin, které spolupracují s Natamou, bylo v roce 2010 umístěno celkem 6 dětí: Martin, Jirka, Kačenka, Davídek, Vašík a Pepino Další zajímavá čísla za rok 2010: Odborné sociální poradenství v oboru náhradní rodinné péče o děti: První kontakt se zájemci a žadateli o NRP, informační sezení Uživatelé služby Počet Počet rodin 107 Počet fyzických osob 149 Počet intervencí poskytnutých klientům v rámci služby 647 Z toho Počet telefonických a e mailových konzultací s klientem (30 minut) 526 Počet poradenských a informačních sezení s klienty (90 minut) 121 Celkový počet intervencí (přepočítáno na 30 minutovou jednotku) 889 7

8 jednotku) Sociálně aktivizační služby pro rodinu v oboru náhradní rodinné péče: Specializovaná poradna a terapie Uživatelé služby Počet Počet rodin 48 Počet fyzických osob 187 Počet intervencí poskytnutých klientům v rámci služby 1276 Z toho Počet telefonických a e mailových konzultací s klientem 661 (30 minut) Počet poradenských a informačních sezení s klienty (60 minut) 583 Počet poradenských návštěv v domácnosti klienta (60 minut) 32 Celkový počet intervencí (přepočítáno na 30 minutovou jednotku) 1891 Služby na podporu rodiny v oboru náhradní rodinné péče: Vyhodnocení žadatelů, příprava, otevřený kurs, rodičovská skupina, rozvoj pro odbornou veřejnost Uživatelé služby Počet Rodiny žadatelé 38 Fyzické osoby žadatelé 53 Odborná veřejnost 212 Počet hodin skupinové přípravy žadatelů (60 minut) 108 Počet hodin skupinové terapeutické práce s rodiči (60 minut) 115 Počet telefonických nebo e mailových konzultací s žadateli (do 30 minut) 117 Počet hodin individuální přípravy žadatelů (60 minut) 47 Počet telefonických nebo e mailových konzultací v rámci vyhodnocování dětí (do 30 minut) 51 8

9 Počet hodin přímé práce při vyhodnocování dětí ROZVOJ ODBORNOSTI A SPOLUPRÁCE V ČR (KONFERENCE, VÝCVIKY, KRAJEM ČESKÁ REPUBLIKA, ZAHRANIČÍ) Spolupráce v Ostravě Natama tradičně spolupracuje s Poradnou pro rodinu a Moravskoslezským krajem. Celkem v roce 2010 proběhl cyklus 3 třídenních seminářů o praxi odborné (profesionální) náhradní rodinné péči pro: Nové pěstounské rodiče na Ostravsku (18 členů poradenské rodičovské skupiny) Pokročilé pěstouny (12 členů skupiny) Psychology a sociální pracovníky (16 členů skupiny) Celostátní konference v Praze Dne proběhla velmi úspěšně za účasti 110 odborníků a pod záštitou předsedy výboru pro sociální politiku PhDr. Martina Vacka Celostátní KONFERENCE Cesta do bezpečí Emauzský klášter (Attachment, poruchy attachmentu a terapie, Dyadická vývojová psychoterpie) Arthur Becker-Weidman Ph.D., PhDr. Petra Vrtbovská Ph.D. Mezinárodní výcvik psychologů a terapeutů Proběhl výcvik první skupiny ASTRA v DYADICKÉ VÝVOJOVÉ PSYCHOTERAPII Jedná se o nový specializační výcvikový program pro dětské a rodinné poradce a terapeuty, kteří pracují s dětmi, které prožily rané trauma, separaci od rodičů, opuštění, týrání, zanedbávání, a s jejich rodinami. Program je zvláště zaměřený na práci s adoptivními a pěstounskými rodinami. Výcvik je založený na Dyadické vývojové psychoterapii (Autor Dr. Daniel A. Hughes, USA) a principech terapeutického rodičovství. Celý program sestává z 90 vyučovacích hodin v letech Skupinu tvořili odborníci z celé republiky a Slovenska, hlavním lektorem byla americký specialista a dlouholetý odborný konzultant a učitel v Natamě Dr. Arthur Becker-Weidman, druhým lektorem byla Dr. Petra Vrtbovská.. 7. PUBLIKACE VYDANÉ VE SPOLUPRÁCI S NATAMOU V roce 2010 vyšlo: Petra Vrtbovská O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí, SCAN Tišnov 2010 Natama pravidelně vydává odbornou literaturu, která dosud v ČR zásadně chybí. Letos jsme s velkým úspěchem vydali významnou knihu, o kterou je velký zájem mezi náhradními rodiči a odborníky. 9

10 Kniha vyšla ve spolupráci s renomovaným nakladatelstvím psychologické literatury SCAN. Stala se rychle bestsellerem a vyhledávanou odbornou literaturou mezi náhradními rodiči, učiteli, psychology a pedagogy. 8. PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Natama se v roce 2010 soustředila na několik priorit: Kampaň na zvýšení zájmu veřejnosti a veřejného povědomí náhradní rodinnou péči a (profesionální) pěstounskou péči Získání nových žadatelů o (profesionální) pěstounskou péči ve spolupráci s Natamou V úzké spolupráci s TV Nova a Nadací Nova jsme rozdělili kampaň na tři hlavní aktivity s cílem dosáhnout kvantitativního a kvalitativního efektu. Kampaň proběhla v druhé polovině roku Proběhly tyto aktivity: Návštěva pořadu Snídaně s Novou (Dr. Petra Vrtbovská a Arnošt Goldflam) Zpracování zájmu komunikace s veřejností a zájemci 9. OVLIVŇOVÁNÍ KVALITY STÁTNÍHO SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ A OPUŠTĚNÉ DĚTI V ČR Během roku 2010 proběhlo několik významných aktivit: Záštita předsedy výboru pro sociální politiku PhDr. Martina Vacka nad konferencí Cesta do bezpečí Spolupráce S MPSV na rozvoji metodických materiálů (Bc. Sophia Dvořáková) Po volbách v roce 2010 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí oživila myšlenka na transformaci systému péče o ohrožené děti. Ředitel odboru Dr. Macela se zaměřil na tvorbu novely zákona a národních standardů, které budou vycházet z britských materiálů a zkušeností. Natama přislíbila na setkání s Dr. Macelou v září 2010 odbornou podporu vycházející z pilotní praxe Natamy na uplatnění britského modelu v ČR, který Natama realizuje od roku

11 10. PLÁN NA ROK 2011 Náhradní rodičovství v Natamě a s Natamou Plánujeme připravit další skupinu odborně připravených (profesionálních) pěstounů a osvojitelů v počtu Naše klientela roste, v roce 2011 se budeme celkem starat nejméně o 50 aktivních rodin, celkem o nejméně 100 osob. Jako každý rok plánujeme vyhodnotit asi 5 8 dětí v ústavní péči. Naším kvalifikovaným odhadem je umístění 4 6 nových dětí do rodin spolupracujících s Natamou. Podle smlouvy na rok 2011 proběhnou v Ostravě čtyři série poradenských rodičovských skupin, terapeutických skupin a supervize profesionálů. Minsterstvo práce a sociálních věcí doporučilo krajským úřadům, aby využilo know how Natamy pro vytváření individuálních plánů péče o dítě. Ostravští kolegové nás požádali o speciální dvoudenní seminář na téma tvoření individuálního plánu péče o dítě, proběhnout na jaře Rozvoj odbornosti v rámci otevřené profesní skupiny ASTRA A S T R A Attachment Systém Terapie Rodičovství Autonomie 11

12 V roce 2011 bude dokončen dlouhodobý výcvik první skupiny v Dyadické vývojové psychoterapii s Dr. Vrtbovskou. Od jara 2011 bude v České republice pracovat prvních 18 rodinných a dětských terapeutů specializovaných na pomoc dětem v pěstounských a osvojitelských rodinách. Pokud to finanční a organizační podmínky dovolí, otevřeme v roce 2011/12 další výcvikovou skupinu pro psychology a terapeuty v oboru v počtu Rozšíříme tím specializovanou pomoc pro naše děti v celé republice. Plánujeme výjimečný dvoudenní seminář pro náhradní rodiče a profesionály se světoznámým psychoterapeutem Albertem Pessem v listopadu V roce 2011 zahájíme systematické vytváření video výcvikových materiálů a to jak pro Pesso Boyden Systém Psychomotr, tak pro ve spolupráci s autorem PBSP Albertem Pessem Dyadickou vývojovou psychoterapii Dr. Vrtbovská bude representovat Natamu na První české konferenci o PBSP s mezinárodní účastí. Bude se věnovat tématu léčby poruch citového pouta u dětí v náhradní rodinné péči. Konference proběhne Podpora transformace systému péče o děti v ČR Natama na základě pozvání přislíbila, že bude v roce 2011 přednášet o odborné činnosti a dobré praxi Natamy pro: Krajský úřad Moravskoslezského kraje na Konferenci v rámci kampaně za kvalitní náhradní rodinnou péči 22. listopadu 2011 Natama vydá v roce 2011 publikaci s názvem Kuchařka od Natamy neboli metodické listy pro kvalitní péči o ohrožené a opuštěné děti. Publikace bude rukovětí pro realizaci transformace, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v praxi. Natama podporuje úsilí kolegů z Ministerstva práce a sociálních věcí od základů reformovat sociálně právní ochranu dítěte a zavést profesionální pěstounskou péči. V roce 2011 bude probíhat práce na legislativě, což není úkolem Natamy, Natama ale prostřednictvím sdílení výsledků své činnosti od roku 2003 a sdílením svého know how napomáhá uvedení nových principů do praxe. ZÁVĚREM 12

13 Děkujeme všem, kteří nás podporují a spolupracují s námi. Je to Nadace NOVA TV NOVA Nadace táta a máma Nadační fond Albert MPSV Magistrát hl. m. Prahy Poradna pro rodinu Ostravě Moravskoslezský kraj Orgány sociálně právní ochrany z celé ČR Asociace PBSP ATTACH Association USA MUDr. Jahnová z dětské neurologie ve Vinohradské nemocnici A mnoho dalších PŘÍLOHA NATAMA Roční účetní uzávěrka k Spotřeba materiálu celkem DDHM Pohonné hmoty Spotřeba energie celkem Opravy a udržování celkem Cestovné celkem Náklady na reprezentaci celkem Ostatní služby celkem ,63 Kč ,60 Kč 6.743,00 Kč ,00 Kč 5.842,00 Kč 5.579,00 Kč ,80 Kč ,06 Kč Z toho Pronájmy Supervizorské, lektorské, terapeutické služby Konzultace a poradenství v managementu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 13

14 Účetní a administrativní služby Služby telekomunikací, poštovné Příprava publikací a tisk Překlady a korektury Psychologické služby Ostatní náklady v zahraničí Zahraniční lektoři Ostatní služby Mzdové náklady celkem Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce Zákonné sociální a zdravotní pojištění Jiné ostatní náklady Poplatky, pojištění, zákonné pojištění ,00 Kč ,96 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,59 Kč ,71 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.910,00 Kč ,29 Kč Náklady celkem ,38 Kč Výnosy Tržby za publikace Tržby z prodeje služeb Úroky celkem Jiné ostatní výnosy ,40 Kč ,23 Kč 6.555,35 Kč 6.963,00 Kč MHMP sociální služby MHMP podpora rodiny MHMP prevence kriminality Nadace Nova Nadace táta a máma Výbor dobré vůle Dary ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,00 Kč 5.600,00 Kč 14

15 MPSV MPSV MPSV Výnosy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,28 Kč NATAMA VYUŽITÍ DARU NADACE NOVA V ROCE 2010 Kancelářské potřeby Čistící prostředky Časopisy a knihy DDHM Pohonné hmoty Ostatní materiál Energie (el.energie, plyn, vodné) Opravy strojů a zařízení Cestovné Cestovné za klienty Náklady na reprezentaci Výkony spojů Pronájmy ,40 Kč 779,60 Kč 3.831,63 Kč ,00 Kč 1.180,00 Kč 1.145,00 Kč 3.500,00 Kč 92,00 Kč 231,00 Kč 1.081,00 Kč 397,00 Kč 4.426,00 Kč ,00 Kč 15

16 Služby telekomunikací Účetnictví, administrativa Ostatní služby Školení řidičů Překlady a korektury Ostatní náklady v zahraničí Stravenky Zahraniční lektoři Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Dohody Úklid Poplatky Pojištění Ostatní Náklady celkem 6.506,07 Kč ,00 Kč ,81 Kč 504,00 Kč ,00 Kč ,59 Kč 7.287,00 Kč ,40 Kč 5.400,00 Kč 1.836,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,29 Kč ,00 Kč 780,00 Kč ,79 Kč 16

natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva

natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 5. Výběr ze statistiky 6. Rozvoj

Více

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční. služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční. služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují PODĚKOVÁNÍ Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují o své klienty stejně po mnoho desetiletí,

Více

BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL

BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL 200420042004200420042004200420042004200420042004 O M D O M D O BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL DOM občanské sdružení Braunerova 22 180

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Výroční zpráva 2014. www.hostcz.org

Výroční zpráva 2014. www.hostcz.org www.hostcz.org Výroční zpráva 2014 HOST HOME-START ČESKÁ REPUBLIKA Myšlenka Home-Start / 2 Co nabízíme / 2 Komu je naše služba určena / 2 Jak pracujeme / 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Personální zajištění

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M.

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M. ÚVOD Milí přátelé, ráda bych shrnula důležité momenty roku 2013. Uplynulý rok byl velmi bohatý na nové zkušenosti v rámci mezioborové spolupráce, zintenzivnění spolupráce s odděleními SPOD a na rozšiřování

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Zařízení rodinného typu mohou být důležitou alternativou diagnostických ústavů, do kterých jsou umisťovány děti s velmi širokým rozpětím indikací

Zařízení rodinného typu mohou být důležitou alternativou diagnostických ústavů, do kterých jsou umisťovány děti s velmi širokým rozpětím indikací Dům tří přání Výroční zpráva 2005 Zařízení rodinného typu mohou být důležitou alternativou diagnostických ústavů, do kterých jsou umisťovány děti s velmi širokým rozpětím indikací Úvodní slovo Vážení přátelé,

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace OBSAH Úvodní slovo ředitele... Centrum psychologické pomoci... Kde nás najdete... Odborné sociální poradenství... Linka důvěry Karviná...

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více