Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz"

Transkript

1 Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Datum: Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká

2 Charakteristika školy: Základní škola Malé Svatoňovice příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994 zřizovatel Obec Malé Svatoňovice ročník, 9 tříd, 1 oddělení ŠD ZŠ je umístěna ve dvou budovách, Schejbalova 131: ročník, ŠD 17. listopadu 178: ročník, ředitelství Vzdělávací program: Základní škola, č.j /96-2 Pracovníci školy: Pedagogičtí pracovníci: 14 Jméno Vzdělání Pozn. Mgr.Dagmar Kostelecká 1963 PřF, M - Z ředitelka Mgr.Zdenka Kábrtová 1947 VŠP, Zt - Ch zástupkyně ředitelky Mgr. Marie Fenglová 1946 VŠP,1.stupeň - Hv Jaromíra Králíčková 1938 VŠP, Čj - Tv Mgr. Alena Herzigová 1963 PF, 1. stupeň Mgr. Luboš Grunt 1977 PF, Ch- Př metodik inf.a kom. technolog. Mgr. Hana Nehybová 1966 PF, 1. stupeň Zt Mgr. Jana Gruntová 1977 PF, Čj - Nj Mgr. Ivana Václavková 1963 PF, Rj D výchovná poradkyně Mgr. Irena Vítová 1967 PF, M F Mgr. Petra Katerincová 1977 PřF, Př Z metodik prevence soc. patolog.jevů metodik enviromentální výchovy Mgr. Lada Jirsáková 1971 PF, 1. stupeň Mgr. Jaromíra Zálišová 1973 PF, 1. stupeň Iva Martincová 1949 SPGŠ vych. vychovatelka ŠD Kvalifikovanost učitelů: 89, 1 % hodin odučeno kvalifikovaně Aprobovanost: 76, 7 % hodin odučeno aprobovaně V září 2004 se vrátila z mateřské dovolené Mgr. Lada Jirsáková, odešla Bc. Kristýna Šretrová Další vzdělávání ped. pracovníků: v rámci ICT proškoleno 6 ped. pracovníků, DVPP probíhalo v PgC v H.Králové, Trutnově, Náchodě od 2. pol. Centrum vzdělávání Královehradeckého kraje, Severka Horní Maršov (ekologické projekty), PPP Trutnov Jméno Účast na DVPP Kostelecká 3x Management, 2x Pedagogika a psychologie, P1 Kábrtová 4x Výtvarná výchova, 2x - Pedagogika a psychologie Fenglová 1x Český jazyk Herzigová 2x Anglický j.+celoroční kurz,1x Pedagogika a psychologie,keram. kurz, P1 Nehybová 3x Pedagogika a psychologie, 3x Výtvarná výchova Zálišová 4x Pedagogika a psychologie, 1x Enviromentální výchova Jirsáková 2x - Pedagogika a psychologie, 1x Vv, 1x Dopravní výchova, 1x Čj, 1x- Vl Václavková 1x Dějepis, 1x Pedagogika a psychologie, celoroční kurz AJ, P1 Vítová 4x Fyzika, 2x Matematika, 1x - Pedagogika a psychologie, P1 Katerincová 8x Enviromentální výchova, 3x - Pedagogika a psychologie, P1 Grunt 1x Tělesná výchova,1x - Pedagogika a psychologie, P1 Gruntová 1x Český jazyk, 1x Německý jazyk, 1x - Pedagogika a psychologie Ve škole pracují 4 předmětové komise 1. stupeň, přírodovědná, společenskovědní, Tv

3 Práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování -38 žáků s různým stupněm specifických poruch učení a chování -15 žáků docházelo během roku na reedukaci, kterou realizují 4 asistentky - konzultace s pracovníky PPP v Trutnově a SPC v Trutnově při tvorbě IVP - vyučující konzultují s asistentkami a vých. poradkyní metody integrace těchto žáků do výuky a vytváří IVP - zvláštní schůzka pro rodiče žáků se SPUCH Enviromentální vzdělávání probíhá dle plánu, zapojení do ekologických projektů viz příloha, sběr bylin, starého papíru, kaštanů Prevence sociálně patologických jevů v rámci výuky projekty, informace žákům na nástěnkách (metodik), schránka důvěry - spolupráce se Zdravotním ústavem H. K. pobočka Trutnov a Rychnov n. K.- přednášky - účast pracovníka RIAPS v hodinách rodinné výchovy-zlepšení vztahů v třídním kolektivu - zájmová mimoškolní činnost - všichni ped. prac se účastnili semináře Strategie vyšetřování šikany, červen 2005 Nepedagogičtí pracovníci: 3 Jméno Rok nar. Pracovní zařazení Ivana Valnohová 1957 hospodářka, školnice, 17. listopadu 178 Jana Poláková 1966 školnice, Schejbalova 131 Věra Tomešová 1959 uklizečka, 17. listopadu 178 Údaje o žácích: Počet žáků: 173 k , 173 k Počet tříd: 9 Počet oddělení ŠD: 1 Průměrný počet žáků ve třídě: 19, 22 Zápis do 1. třídy: počet dětí u zápisu s odkladem z loňského roku odklady školní docházky 0 Vycházející žáci: Gymnázium osmileté Trutnov 1 Gymnázium čtyřleté Trutnov 4 Gymnázium a SOŠ Úpice Veřejnosprávní činnost 2 Obchodní akademie Náchod 1 Střední zdravotnická škola Trutnov 1 Střední průmyslová škola a SOU Trutnov 5 Soukromá SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové 1 Soukromá SŠ podnikatelská Náchod 1 Střední průmyslová škola textilní a SOU Velké Poříčí 1 Střední zahradnická škola Kopidlno 1 Střední odborná škola a SOU Velké Poříčí 1 Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem 1 Střední odborné učiliště, Volanovská,Trutnov 5 Střední odborné učiliště Hlušice 1 Střední odborné učiliště lesnické Svoboda n. Ú. 1 Všichni vycházející žáci byli přijati na SŠ v prvním kole přijímacího řízení.

4 Výsledky vzdělávání žáků: Chování žáků: Školní rok 1. pololetí 2. pololetí II. stupeň 2003 / 04 6, 90 % 3, 93 % 2004/ 05 6, 94 % 2, 31 % III. stupeň 2003 / 04 0 % 0 % 2004/ 05 0 % 0 % Neomluvené hodiny 2003 / hod. 18 hod. 2004/ 05 9 hod. 29 hod. Prospěch žáků: 1. pololetí/ 2. pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr 1. 13/ 13 12/11 0/ 1 0/ 1 1, 06/1, / 13 12/ 9 1/ 4 0/ 0 1, 11 /1, / 13 9/ 9 4/ 4 0/ 0 1, 36/ 1, / 11 5/ 5 6/ 6 0/ 0 1, 69/ 1, / 23 8/ 10 15/ 13 0/ 0 1, 64/ 1, / 26 3/ 8 19/ 18 4/ 0 2, 11/ 2, / 20 7/ 6 11/ 14 2/ 0 2, 17/ 2, / 30 5/ 8 23/ 22 2/ 0 2, 01/ 1, / 25 10/ 6 14/ 19 1/ 0 1, 89/ 1,95 Inspekce, kontrolní činnost: Ve školním roce 2004/05 neproběhla ve škole inspekce ČŠI ani žádná kontrola. Mimoškolní aktivity: Účast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích viz příloha Zájmové kroužky při ZŠ: Kroužek Třída/Počet ž. Vedoucí Výtvarný / 26 A. Herzigová Výtvarný / 9 A. Herzigová Výtvarný / 7 H. Nehybová Sportovní hry / 13 M. Peksa Sportovní hry / 7 M. Peksa Anglický jazyk 1. 3./ 19 J. Kolaříková Německý jazyk / 6 I. Dvorská Sborový zpěv / 5 I. Martincová Volejbal / 12 P. Katerincová Konverzace Aj / 6 I. Václavková Konverzace Nj / 5 J. Gruntová žáci navštěvují ZUŠ v Úpici žáci se mohou zapojit do tenisového oddílu, oddílu kopané při TJ Sokol M.Svatoňovice žáci roč. mají možnost přístupu na Internet i mimo vyučování

5 učitelé ve spolupráci s Radou školy zorganizovali ples, výtěžek byl použit na nákup sedací soupravy do ŠD a vybavení ŠD spolupráce s místními firmami, ZŠ získala sponzorské dary v hodnotě 33 tis. Kč Projekty: Sponzorování dvou zvířat v ZOO Dvůr Králové n. L. Ozón měření koncentrace přízemního ozónu dle poškození rostlin Kyselý déšť měření ph srážek během měsíce listopadu Naučná stezka v parku druhá sada naučných tabulí Ekologické aktivity sběr papíru, léčivých rostlin, kaštanů Den Země - ekolog.hry + úklid parku Materiálně technické vybavení: Rekonstrukce sociálního zařízení na 1. stupni ZŠ Vybavení 2 učeben 2. stupně novým nábytkem Pořízení sedací soupravy do ŠD a dřevěného domečku /výtěžek plesu/ Připojení 1. stupně k Internetu, pořízení nového PC Zakoupení digitálního fotoaparátu, laminovacího zařízení /sponzorský dar/ Hlavní úkoly na školní rok 2005/2006: Tvorba Školního vzdělávacího programu Zapojit všechny pedagogy do přípravy ŠVP, zajistit proškolení pedagogů v této oblasti Pokračovat v ICT vzdělávání úroveň P Rekonstrukce elektroinstalace na 2. stupni ZŠ Pořízení dataprojektoru na 2. stupeň, kopírky na 1. stupeň Modernizace učeben a ŠD

6 Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2004/05 Sportovní akce: Plavecký výcvik Náchod /září listopad / 1. 4.třída Běh mládeže na dráze okrsek Úpice /13. 9./, okres M.Sv. /23. 9./ Pohár Emila Zátopka okrsek, Úpice /29. 9./ Zátopkova pětka okrsek, M. Svatoňovice /30. 9./ Běh do vrchu - okrsek, Úpice / / Halová kopaná okrsek, M.Svatoňovice /8.11./ Turnaj ve florbale okrsek, Rtyně v P. /24.11./ Stolní tenis okrsek, Úpice /3. 12./ Bruslení Hronov / a / Vánoční turnaj v halové kopané, M. Svatoňovice / / Šachy - okrsek, Úpice /7. 1./ Závody ve šplhu okrsek, Rtyně v P. /27. 1./ Lyžařský výcvik pro zájemce, Hákovna /9. 2./ Výlet na běžkách /16. 2./ Vybíjená okrsek Úpice /15. 3.,16.3./, okres TU, 5.chlapci /11.4./ Coca - cola školský pohár, kopaná, Trutnov /7. 4./ Přehazovaná okrsek, Úpice / a / Zdravotnický víceboj, Havlovice /27. 4./ Mc Donald s Cup, kopaná, Trutnov /12. 5./ 5. Pohár rozhlasu atletika, okrsek M. Svatoňovice /13. 5./ okres Dvůr K. n. L. /18. 5./, kraj Týniště n.o.- ml. žáci /1. 6./ Dopravní hřiště Dvůr Králové n. L. /26. 5./ Atletický trojboj Rtyně v P. /7. 6. / Atletický čtyřboj Úpice / / Kulturní akce: Divadelní představení Devatero pohádek, DBČ-H. K./15. 9./ Výchovný koncert Stivín, Úpice /4. 11./ Mikulášská besídka /3. 12./ Vánoční představení, Rtyně v P. /8. 12./ Vánoční vystoupení pro veřejnost M. Svatoňovice / / Vánoční besídka tělocvična /22.12./ 2. st. Kalendář Krajem bratří Čapků Divadelní představení Malá mořská víla, Gym.Úpice /7. 1./ Divadelní představení Zpátky do Evropy /24. 1./ Masopust průvod, vystoupení dětí /5. 2./ Taneční akademie vystoupení žáků ZUŠ Úpice /11. 2./ Školní ples M. Svatoňovice /12. 2./ Velikonoční výstava vystoupení žáků, KK M.S. /18. 3./ 1. Čarodějnice vystoupení žáků, M. S. / / Ukázka hry na varhany s přednáškou, kostel M. Svat. /19. 5./ Divadelní představení Kamarádi na výletě /23. 5./ Divadelní představení Mise, Gymnázium Trutnov /3. 6./ Výstava výrobků výtvarného kroužku v KK M. S. / / výtvarný kroužek Vystoupení žáků v obřadní síni při akcích SPO ŠD Exkurze, přednášky, výstavy: Nocování ve škole 2. třída / /, 4. třída / /

7 Poznávací exkurze na Slovensko, 7 žáků, / / 5. Teplické skály - seznamovací exkurze / / 6. třída Dny textilních řemesel, Česká Skalice /6. 10./ Exkurze do výrobny vánočních ozdob, Úpice / / 8. Praha, hist.památky, Poslanecká sněmovna, Výstava peněz /14.10./ třída Exkurze Chráněná dílna Č. Kostelec /6. 12./ 8. Exkurze do výrobny vánočních ozdob, knihovny, Úpice / / Exkurze do Třebechovic / / Exkurze do ČEZ Trutnov Poříčí /28.1./ 9. Program Prevence úrazů, Zdrav. ústav Trutnov /2. 3., / Program Prevence HIV, AIDS, Zdrav. ústav Trutnov /2. 3./ 9. Program k prevenci šikanování, RIAPS Trutnov /22. 3., 3. 5./ 6. Program Zdravý životní styl, Zdrav. ústav Trutnov /30. 3./ 7. Exkurze Kutná Hora historické památky /13. 4./ 7. Exkurze Praha, Divadlo Spejbla a Hurvínka /14. 4./ Poznávací exkurze do Londýna / / Výstava II. sv. válka v modelech, Úpice /4. 5./ Výstava Dny módy 2005, Červený Kostelec /12. 5./ 8. dívky Harrachov sklárny / / 5. Program Prevence drog. záv.,zdrav. ú. Rychnov n. K. /24.5.,2.6./ Exkurze do Prahy pro úspěšné žáky školy /27. 5./ Exkurze Škoda-Volkswagen M. Boleslav,skanzen Altamira /6. 6./ 9. Jak se bránit psům ukázka /24. 6./ Ukázka Hasičského záchranného sboru Trutnov /28. 6./ Exkurze do Úpice do ZUŠ, do knihovny /18. 5./ + včelín 1. Nocování ve škole výtvarný kroužek Výtvarný kurz pro veřejnost /18. 9., , , / Soutěže: Letos jsme se výborně umístili v okresních kolech olympiád z AJ, NJ a M. Matematická olympiáda okresní kolo H.Schlindenbuch 3.místo, M.Jansa 2. 3.místo Olympiáda v německém jazyce okresní kolo J.Svobodová 1.místo, M.Mlynář 5.místo Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolov.weiss 1.místo, L. Kostelecká 4.místo Olympiáda v českém jazyce okresní kolo / L. Jirásková, P. Kult / Olympiáda v dějepise okresní kolo / P. Kult, M. Seidel / Astronomická olympiáda školní kolo Pythagoriáda školní kolo Matematický klokan Festival umělecké činnosti žáků recitace,zpěv, okrsek Úpice/14.3./ okresní kolo, Trutnov /17. 3.a /- J. Prouzová-zpěv 2. místo Soutěž zdravotních hlídek okresní kolo, Trutnov Literární soutěž K. Čapka Úpice, lit.soutěž Zlatá tužka Požární ochrana očima dětí literární a výtvarná s., Trutnov Výtvarné Japonsko/světová/, Příroda kolem nás, Kamarád hrneček výtvarný kroužek Školní výlety: 1. Úpice hvězdárna, Čapkův dům 6. Český ráj Turnov, Jinolice, Prachovské skály 2. Adršpach, Brendy 7. Častolovice, Třebechovice, Žamberk, Potštejn 3. Havlovice 8. Beskydy Rožnov p.r.,frenštát p.r.,pust 4. Náchod, Dobrošov 9. Jižní Čechy -Tábor, Třeboň, Č.Budějovice, 5. Pardubice- zámek, Perníková chaloupka Český Krumlov, Hluboká n. Vltavou

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 Datum: 29. 8. 2003 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Datum: 25. 8. 2008 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: 26. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ 564 01 tel., fax 465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz mobil 608308885 http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Vzdělávací program 3. Údaje o pracovnících školy 4. Výsledky přijímacího řízení 5. Výsledky vzdělávání žáků 6.

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště Sídlo: Bílovice č. 440, 687 12 Zřizovatel: Obec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 Ředitel školy: Mgr. Josef Kužel VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz stránky: www.zskraluvdvur.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing.

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více