4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy"

Transkript

1 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název oboru M/01 Sociální činnost Platnost ŠVP od Délka a forma vzdělání 5 let dálkového studia Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 4.2. Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Činnost Počet týdnů v u Vyučování podle rozpisu 28 týdnů 28 týdnů 28 týdnů 28 týdnů 28 týdnů 1 týden Odborná praxe týdny 0 Závěrečná maturitní zkouška týdny Účast na charitativních akcích Vzdělávací akce sociálních partnerů Časová rezerva (exkurze, žákovské 11 týdnů 12 týdnů 12 týdnů 8 týdnů 10 týdnů projekty, opakování učiva) 40 týdnů 40 týdnů 40 týdnů 40 týdnů 40 týdnů Celkem týdnů Školní vzdělávací program Název: Dejme šanci každému dni

2 4.3.Celkový učební plán (převodní tabulka souladu ŠVP a RVP) ŠVP Vzdělávací oblasti a vyučovací předměty Minimum konzultací RVP Disponibilní konzultace Přepočet hodin v RVP na konzultace v ŠVP (doporučeno NÚOV): 1 hodina v RVP = 10 konzultací v ŠVP. Jazykové Český jazyk Anglický jazyk/německý jazyk Společenskovědní 5 Základy společenských věd 40 Základy práva 10 Přírodovědné 4 Základy přírodních věd Somatologie 30 Matematické 8 Matematika 80 Estetické 5 Literatura Estetická výchova 10 Vzdělávání pro zdraví 8 Výchova ke zdraví 10 Ochrana obyvatelstva v mimořádných situacích Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova 10 Komunitní výživa 40 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informatika 40 Ekonomické 3 Ekonomika 10 Písemná elektronická komunikace 20 Řízení sociálních služeb 6 Sociální péče 60 Přímá péče a osobní asistence 10 Základy pečovatelství 90 Učební praxe Sociálně výchovná činnost 20 Rodinná výchova 20 Pedagogika 80 Sociální aktivizace klienta 60 Rekondiční masáže 40 Stimulující péče 20 Zooterapie 10 Sociální vztahy a komunikace 8 Psychologie 80 Disponibilní konzultace celkem 160*** 32*** Celkový počet konzultací za celou dobu 940** 96** studia 1100 Odborná praxe 4 týdny ve čtvrtém u 4 týdny Kurzy 1 týden 0 týdnů RVP 4 Školní vzdělávací program Název: Dejme šanci každému dni

3 4.4. Ročníkový učební plán (soulad ŠVP a RVP) Vzdělávací oblasti a vyučovací předměty ŠVP Min. Disp. konzultací. konzultace. Přepočet hodin v RVP na konzultace v ŠVP (doporučeno NÚOV): 1 hodina v RVP = 10 konzultací v ŠVP. Jazykové Český jazyk a literatura RVP Min. hodiny Anglický jazyk/německý jazyk Společenskovědní 5 Základy společenských věd Základy práva Přírodovědné 4 Základy přírodních věd Somatologie Matematické 8 Matematika Estetické 5 Český jazyk a literatura Estetická výchova Vzdělávání pro zdraví 8 Výchova ke zdraví Ochrana obyvatelstva v mimořádných situacích LVK* LVK* Tělesná výchova LVK* Zdravotní tělesná výchova Komunitní výživa Vzdělávání v informačních a 4 komunikačních technologiích Informatika Ekonomické 3 Ekonomika Písemná elektronická komunikace Řízení sociálních služeb 6 Sociální péče Přímá péče a osobní asistence 10 Základy pečovatelství Praxe Sociálně výchovná činnost 20 Rodinná výchova Pedagogika Sociální aktivizace klienta Rekondiční masáže Stimulující péče Zooterapie Sociální vztahy a komunikace 8 Psychologie Celkový počet disponibilních 160*** 32*** konzultací Celkový počet konzultací v u ** 96** Celkový počet předmětů v u Celkový počet konzultací za studium Praxe 4 týdny ve čtvrtém u 4 týdny Kurzy 1 týden 0 týdnů Školní vzdělávací program Název: Dejme šanci každému dni

4 4.5. Poznámky k učebnímu plánu Ve výuce cizích jazyků mají žáci možnost volit ze dvou cizích jazyků, a to německého jazyka a anglického jazyka. V oblasti Vzdělávání pro zdraví nebyla dodržena minimální dotace konzultací o 20 konzultací z důvodu, že předměty Ochrana obyvatelstva v mimořádných situacích, a Tělesná výchova jsou vyučovány na Letním výcvikovém kurzu, který je povinný pro žáky 1. a 2. u. Odborná praxe probíhá po dobu 4 týdnů ve 4. u. Na vysvědčení jsou předměty Český jazyk a Literatura hodnoceny v jednom předmětu s názvem Český jazyk a literatura., rovněž tak Učební praxe a Odborná praxe jsou na vysvědčení hodnoceny jednou známkou z předmětu s názvem Praxe. Předměty, které vyžadují větší míru vedení učitele nebo praktický nácvik pod vedením učitele byly navýšeny o celkovou částku 160 konzultací. * LVK zkratka pro. ** Celkové množství konzultací za rok je o 20 konzultací menší než doporučená norma RVP (viz snížení dotace v oblasti Vzdělávání pro zdraví, z důvodů výuky předmětů: Ochrana obyvatelstva v mimořádných situacích,, Tělesná výchova na Letním výcvikovém kurzu). *** Z doporučeného množství disponibilních hodin v RVP bylo možno využít pouze 160 konzultací, aby nebyla překročena maximální možný roční počet konzultací (doporučená RVP) tj. 220 konzultací ročně. Od školního roku je v předmětu Sociální aktivizace klientů v 1. u odučena muzikoterapie a dramaterapie, ve 2. u arteterapie, ve 3. u v 1. pololetí ergoterapie, ve 2. pololetí mediální aktivizace a. Učivo maturitních předmětů Český jazyk, Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk), Matematika, Základy pečovatelství a Psychologie obsahuje i učivo maturitních předmětů Český jazyk seminář, Cizí jazyk seminář, Matematika seminář, Základy pečovatelství seminář, Psychologie seminář. Tyto předměty budou na vysvědčení známkovány zvlášť, v učebním plánu jsou označeny. Školní vzdělávací program Název: Dejme šanci každému dni

5 4.6. Přehled zkratek předmětů Vzdělávací oblasti a vyučovací předměty Zkratka předmětu Jazykové Český jazyk a literatura Anglický jazyk/německý jazyk Společenskovědní Základy společenských věd Základy práva Přírodovědné Základy přírodních věd Somatologie Matematické Matematika Estetické Estetická výchova Vzdělávání pro zdraví Výchova ke zdraví Ochrana obyvatelstva v mimořádných situacích Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Komunitní výživa Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informatika Ekonomické Ekonomika Písemná elektronická komunikace Řízení sociálních služeb Sociální péče Přímá péče a osobní asistence Základy pečovatelství Praxe Sociálně výchovná činnost Rodinná výchova Pedagogika Sociální aktivizace klienta Rekondiční masáže Stimulující péče Zooterapie Sociální vztahy a komunikace Psychologie Kurzy CJL ANJ/NEJ ZSV ZPR ZPV SOM MAT ESV VYZ OMS PRP TEV ZTV KOV IKT EKO PEK SOP ZAP PRA ROV PDG SAK REM STP ZOO PSY LVK Školní vzdělávací program Název: Dejme šanci každému dni

6 Přehled rozpracování obsahu z RVP do ŠVP Oblasti Jazykové Společenskovědní Přírodovědné Matematické Estetické Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Předměty ŠVP Minimum RVP týdně Počet týd. vyuč. hodin celkem ŠVP Využití disponibilních hodin Český jazyk a literatura * 20 Anglický jazyk/německý jazyk * 10 Základy společenských věd Základy práva Základy přírodních věd Somatologie Matematika * 0 Český jazyk a literatura Estetická výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Komunitní výživa Ochrana obyvatelstva v mimořádných situacích Informatika Ekonomika Ekonomické Písemná elektronická komunikace Řízení sociálních služeb Sociální péče Přímá péče a osobní Základy pečovatelství * 0 asistence Praxe Rodinná výchova Pedagogika Sociálně výchovná Sociální aktivizace činnost klienta Rekondiční masáže Stimulující péče Zooterapie Sociální vztahy a komunikace Psychologie * 0 Celkem 1100 Odborná praxe Praxe 4 týdny za studium Kurzy 1 týden za studium Školní vzdělávací program Název: Dejme šanci každému dni

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na Průhoně

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, RESSLOVA 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program zaměření Silniční vozidla a logistika od 1. 9. 2009 aktualizace od 1. 9. 2012 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Délka a formy studia: čtyřleté denní Stupeň

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní obor: -41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Název ŠVP: Strojírenství se zaměřením na technický software na mechatroniku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více