ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PSYCHOLOGIE. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Sabina Ungrová, IX.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PSYCHOLOGIE. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Sabina Ungrová, IX."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PSYCHOLOGIE Autor práce: Sabina Ungrová, IX.C Konzultant: Mgr. Petra Valkony Školní rok: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

2 Obsah: ÚVOD 3 1. PSYCHOLOGIE POJMY OBECNÉ PSYCHOLOGIE 4 2. HISTORIE PŘEDVĚDECKÉ OBDOBÍ VĚDECKÉ OBDOBÍ 5 3. EMOCE FUNKCE EMOCÍ FYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY EMOCÍ DRUHY EMOCÍ ZÁKLADNÍ VROZENÉ EMOCE EMOČNÍ INTELIGENCE MOTIVACE EMOCE V JEDNOTLIVÝCH ZÁPASECH 12 ANOTACE 13 PŘÍLOHY 15 2

3 Úvod Toto téma jsem si vybrala, protože mě poslední dobou oslovila psychologie a chtěla bych Vás s tímto tématem seznámit trochu podrobněji. Připravila jsem si jak teoretickou, tak i praktickou část, protože si myslím, že bez ní bych nemohla získat tolik informací. Proto jsem se po dobu volejbalových zápasů zaměřila na své emoce a zkoušela na nich duševně pracovat. Všechno jsem si zapisovala do tabulek. S prací mi pomáhali Mgr. Petra Valkony a Mgr. Radim Novotný. 1. Psychologie Z řeckého psyché (duše, duch a dech) a logia (věda, výzkum a nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných stavů a interakcí a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat. Cílem psychologie je také získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví, prostřednictvím psychoterapie jich lze navíc využít i k léčebným účelům. Člověk zabývající se psychologií výzkumně i prakticky bývá označován jako psycholog. Psychologie člověku umožňuje, aby se mohl ve společnosti druhých pohybovat relativně bezproblémově, nabízí znalost základních mechanismů a zákonitostí fungování lidské psychiky. 3

4 Myslím si, že psychologie má určitě význam pro každého člověka. Učí nás, jakým způsobem studovat, jak zacházet se stresem a různými negativními a pozitivními stavy, jak podporovat své tvořivé myšlení. Ale hlavní význam, tedy alespoň pro mě, je naučit se porozumět druhým lidem a především sama sobě a pak také, jak si získat a udržet duševní zdraví Pojmy obecné psychologie Psychika se nejčastěji definuje jako souhrn duševních dějů během celého lidského života a jedná se o schopnost živých organismů odrážet svými stavy okolní skutečnost. Psychika má biologický základ, je vybavena funkcemi, které umožňují plnit biologické cíle. Mnozí psychologové tvrdí, že si uvědomujeme pouze jen její malou část. Psychika má dvě významné kategorie, a to vědomí a nevědomí. Vědomí je psychický stav duševně i fyzicky zdravého jedince, který je schopen reagovat na podněty, vnímat, myslet a tyto procesy si uvědomovat. Zjednodušeně by se dalo říci, že vědomí je to, co člověk prožívá a uvědomuje si. Nevědomí můžeme chápat jako tu část mysli, kterou si člověk neuvědomuje. Například z reality si uvědomujeme jen to, na co zaměříme svou pozornost, ale do mysli se nám ukládá všechno, i to, čeho jsme si nevšimli. 4

5 2. Historie 2.1. Předvědecké období Termín psychologie se začal používat již od roku 1732 Christianem Wolfem Vědecké období Chce-li se psychologie stát uznávanou vědou, musí prokázat, že je schopna pracovat experimentálně v laboratoři. Roku 1879 Wilhelm Wundt zakládá 1. psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku v Německu. Podnětem pro založení laboratoře bylo to, že byl přesvědčen, že mysl a chování se dají zkoumat podobně jako planety či lidské orgány. Výzkum byl zaměřen na zrak, pozornost, emoce a paměť. Metoda používaná k výzkumu se nazývá introspekce (sebepozorování). Další důležitý pán, který se pohyboval v oblasti psychologie, byl Sigmund Freud. Byl to významný psycholog, který je tvůrcem a zakladatelem psychoanalýzy - zkoumání psychologických příčin duševních poruch. Zajímal se o výklad snů, lidské vědomí i nevědomí. Již během svého života získal četná mezinárodní ocenění. 5

6 3. Emoce Emoce zná každý z nás. Hněv, radost, smutek, strach, ale i lítost jsou emoce, které patří k našemu každodennímu životu. Jsou to takové reakce na zážitek či situaci, jakési pohnutí mysli, které v nás vzbuzuje příjemné či nepříjemné pocity. Dalším charakteristickým znakem emocí je jejich zážitkový obsah, který neumíme, či lépe řečeno nemůžeme plně vyjádřit slovy. Vymysleli jsme si proto různá přirovnání jako např: strachy se mi třásly kolena, hrůzou mi vstávaly vlasy na hlavě, skákal jsem radostí dva metry vysoko či byl jsem v sedmém nebi. I definice emocí se různí autor od autora. H. E. Jones kdysi výstižně prohlásil, že každý ví, co to jsou emoce až do doby, kdy se emoce pokusíme definovat. C. E. Izard definoval emoce jako primární motivační systém člověka. Další z definic zase uvádí, že emoce jsou psychické procesy vyjadřující subjektivní vztah člověka k jeho vlastním projevům i okolním jevům a situacím. Já si myslím, že ten pocit, který prožíváme při různých emocích, jde vyjádřit slovy jenom do určité míry. Samozřejmě když nad tím přemýšlíte, co se ve vás děje při různých emocích, tak na to přijdete, ale už to nedáváte nějakým způsobem najevo. Každý z nás má mít něco, nějaké tajemství, které by měl vědět jenom on sám a právě tato věc do těch tajemství podle mě patří. Prostě to tak nejspíš má být. Velmi důležité je však přiznání si daných emocí, ať už pozitivních nebo negativních a umět je zpracovat a přeměnit na lásku, symbol pravdy. 6

7 Emoce jsou spontánní reakce na určité vnější a vnitřní podněty. Nelze je navodit úmyslně, ale lze je předstírat buď slovy (např. jsem v pohodě), nebo záměrně nasazeným výrazem (pohodovým, usměvavým). Tak tato definice mě oslovila ze všech, které jsem četla, nejvíce. Ty ostatní jsem si musela aspoň dvakrát přečíst a říct si to vlastními slovy, ale tuhle si stačilo přečíst jednou a hned jsem věděla, co se tím myslí Funkce emocí Vyhodnotit danou situaci, ve které se nacházíme a projevit vhodnou emoci Fyziologické základy emocí Když prožíváme intenzivní emoci jako strach nebo vztek, můžeme si uvědomit mnoho tělesných změn, např. zvýšení krevního tlaku a srdeční činnost, zúžení zornic, zvýšení pocení, snížení vylučování slin, 3.3. Druhy emocí Pocity jsou většinou spojené se stavy jako je hlad, únava. Nálady jsou setrvávající emocionální stavy, které podbarvují celkové prožívání (euforie x negativní nálada). Afekty nebo také emoce s vysokým stupněm vzrušení. Projevují se mimickým výrazem a tendencí k příslušné aktivitě (zuřivost- agrese, pláč smutek). 7

8 Citové vztahy se dají definovat jako dlouho setrvávající citové stavy charakteristické zejména pro sociální vztahy (láska, nenávist, přátelství). Vášně jsou citové vztahy afektivní povahy, vyznačují se sníženou sebekontrolou a kritičností Základní vrozené emoce Radost je příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch či zisk. Fyziologicky se radost projevuje zvýšením srdečního tepu a krevního tlaku. K volejbalu určitě radost patří. Každý by měl poznat, kdy dobře zasmečoval, nahrál nebo podal a nestydět se projevit svou radost. Rozhodně na tom není nic namyšleného, spíš naopak - jedinec tím dokazuje, že vnímá sám sebe, své dobré volejbalové zákroky a tím, že projeví radost, se odmění. Radost jedince také dodá ostatním členům týmu klid. Ovšem když máme moc velkou radost, tak se nám může stát, že se dostaneme do euforie. (Řekla bych, že euforie a strach mají u mě celkem stejný důsledek. Např. když jsem dřív podávala, tak jsem se strašně bála a kazila jsem, ale pak co jsem na sobě začala pracovat, tak mě to tak všechno ohromilo, až jsem pak při podání byla v euforii a také jsem kazila). Smutek je reakcí na událost, která se nás nepříznivě dotýká, jako je např. ztráta blízkých osob či cenné věci, zhasnutí naděje, křivda, nevděk apod. 8

9 Může se také projevit v silnější formě jako je žal a zoufalství. Nejsilnější forma smutku je deprese. Projevem smutku je pláč. Myslím si, že tato definice smutku nemá s volejbalem toho moc společného. V zápase není čas na projev smutku. Samozřejmě, že když se nám něco nepovede, tak nás to trochu zamrzí, ale abychom byli v zápase smutní? To snad ani nejde. Hněv nebo také vztek, zlost a ve slabší formě rozzlobenost. Je to reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle. Projevy hněvu zpravidla trvají krátce, dlouhodobějším projevem je hostilita (nepřátelství). Dříve jsem bývala taková strašně výbušná a vzteklá, a to jak ve volejbale, tak i normálně. Ale teď mi přijde, že už taková nejsem a jsem za to ráda. Podle mě to není moc dobrá vlastnost, spíš naopak, ale i přesto takový jsme nebo jsme takoví byli. Ve volejbale jsem bývala celkem hodně naštvaná, jak na ostatní, tak i sama na sebe. Ale jak jsem řekla, už taková nejsem. Ne že bych teď už nikdy nebyla naštvaná, ale nedávám to nějak najevo těm ostatním, spíš to v sobě potlačuji. Někdo by tomu říkal přetvářka, ale mně to tak vůbec nepřijde. Myslím si, že to ukazuje, jak kdo umí zvládat své emoce a kdy ví, že je ten projev té dané emoce v různých situacích vůbec vhodný. I pro toho člověka, který nedává svůj hněv najevo, je to velmi povzbuzující a uvnitř sebe to i zahřeje, když ten vztek hned dokáže přeměnit na to pozitivní. 9

10 Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Fyziologicky se projevuje zblednutím, chvěním, zrychleným dýcháním, bušením srdce, zvýšením krevního tlaku, někdy husí kůží. Silnější forma strachu se nazývá panická hrůza. Řekla bych, že tato emoce byla u mě tou dominantní, než jsem na sobě začala pracovat. Strach v zápasu si určitě každý, kdo hraje volejbal, zažil. Ať už jako normální strach před každým zápasem nebo v jednotlivé činnosti. Já osobně mám strach před každým zápasem. Ale nemyslím si, že by to ze mě nějak vyčnívalo. Po nějakém čase, co jsem se začala zabývat emocemi, jsem chtěla být před ostatními v pohodě, předat jim svůj pozitivní výraz, aby nepocítili můj strach a sami žádný neměli, ale jak se říká: Jedna vlaštovička jaro nedělá. A hlavně to nejde předat někomu, kdo něco takového vůbec nevnímá. Jak jsem říkala, tato emoce byla u mě dominantní, a proto jsem si vytvořila tabulku, kam jsem k herním činnostem jednotlivce popisovala, jaký strach jsem z té dané činnosti měla. (příloha 1) Naděje je víra člověka, že vše dopadne dobře i přes vnímané problémy Zklamání je reakcí na ztrátu naděje 3.5. Emoční inteligence Definice podle Steva Heinera: Emoční inteligence je vrozená schopnost cítit, použít, komunikovat, rozeznat, pamatovat, učit, ovládnout a porozumět emocím. 10

11 Takto emoční inteligenci definoval Byron Stock: Emoční inteligence je schopnost nabýt a použít znalosti z našich emocí a emocí ostatních. Informace o tom, jak se cítíme, nám může pomoci účinně se rozhodnout, o tom, co dělat či říct nebo neudělat, neříct. Leo Brovedani definoval emoční inteligenci takto: Emoční inteligence je schopnost dokázat rozeznat, pojmenovat a vhodně zacházet s emocemi, které cítíme a se kterými máme zkušenost. Když jsme na někoho rozzlobení, emoční inteligence nám řekne, co máme udělat s emocí hněvu, abychom dosáhli toho správného vyřešení situace. Nejvíce se mi líbí definice podle Byrona Stocka. Myslím si, že jenom někdo s těmi informacemi, které nám dávají různé emoce, umí pracovat a pochopit je. Řekla bych, že poznat a pochopit sám sebe, je to, co bychom za život měli zvládnout a emoce jsou vlastně naší součástí, takže když neporozumíme tomu, co nám chtějí sdělit, tak jsme nepoznali ani nepochopili část svého JÁ. 4. Motivace Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal (např. radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání). 11

12 Tři složky motivace jsou aktivace, zaměření na cíl a udržení aktivace. Můj pohled na motivaci je jednoznačně pozitivní. Pro mě osobně je motivace dost důležitá jak ve volejbale, tak ve škole. Ale ve volejbale nepotřebuju od někoho motivovat k tomu, abych ze sebe podala nejlepší výkon, ať se jedná o trénink nebo zápas, to dokážu sama. Volejbal pro mě hodně znamená a právě proto jsem v tomhle ohledu na sebe celkem tvrdá, a když ze sebe nevydám ten nejlepší výkon, tak jsem na sebe naštvaná. Zatímco ve škole spíš potřebuju od někoho motivovat. 5. Emoce v jednotlivých zápasech Již v úvodu jsem se zmínila o praktické části této práce a teď bych vás s tím chtěla seznámit. Po téměř každém zápase jsem si udělala tabulku, kam jsem si napsala týmy, se kterými jsme hrály a základní emoce. Poté jsem vypisovala, zda jsem s určitým týmem měla třeba z něčeho strach nebo jsem byla naštvaná. Také záleželo na tom, kterou soutěž jsem právě hrála. Když jsem hrála Český pohár (příloha 7), tak ty emoce byly silnější, než emoce v KPŽ (přílohy 2, 3) nebo KPK (přílohy 4, 5, 6) 12

13 Anotace Má absolventská práce byla zaměřená hlavně na téma psychologie. Práce obsahuje praktickou a také teoretickou část. Praktická část je o mých emocích v zápasech. Teoretická část Vás může zaujmout jak historií psychologie, tak popsání emocích, které každý z Vás zná a také motivací. Práce obsahuje také moje názory na určité téma. 13

14 Literatura et_duchu/rad_bych_pochopil/index.html Nakonečný, Milan: Lidské emoce, 1. Vydání, Praha, Nakladatelství Akademie věd České republiky 2000, ISBN

15 Přílohy Příloha 1 Herní činnosti jedince Název konkrétního strachu Blok - Zranění, nestihnu, z bolesti, z rány Smeč - Dám to do autu nebo do sítě, z bloku, neudeřím míč úplně nahoře Podání - Nedám Příjem Vybírání v poli - Nepřijmu, když stojím na příjmu s někým, o kom vím, že mu to nesepne, že to je jeho pocit, že jí musím pomoct a tím pádem mám větší část hřiště na pokrytí, tudíž větší strach - Zalejvka- že se s někým srazím, zranění, když sebou říznu na zem- bolest 15

16 Příloha 2 EMOCE HLINCOVKA A HLINCOVKA B TŘEBÍN A RADOST Z výhry STRACH Z prohry Že udělám nějakou chybu Takový normální strach před zápasem Z hry na bloku Nestíhám chodit na blok ZKLAMÁNÍ Menší zklamání než z Hlincovkou Z prohry se soupeřem, na kterého máme Z podání Z podání Z podání Když nepodám Potlačovaný Když mně zablokují míč Potlačovaný Sama na sebe V tomto turnaji jsem prožívala radost, strach, zklamání, panickou hrůzu a vztek. Smutek jsem při turnaji nepocítila. Radost jsem určitě měla 16

17 z výhry nad Hlincovkou B a také jsem ji pocítila, když jsem dobře zasmečovala, ale byla spíš krátkodobá. Strach jsem pocítila nejvíce ze všech emocí. Měla jsem strach z toho, že prohrajeme, že udělám zbytečnou chybu. Také jsem se bála z hry na bloku, že nebudu stíhat chodit na blok. 17

18 Příloha 3 EMOCE TŘEBÍN A TÁBOR A HLINCOVKA A RADOST Z výhry STRACH ZKLAMÁNÍ Z prohry Nevyhrály jsme hned druhý set Z prohry SMUTEK PANICKÁ HRŮZA VZTEK Do tohoto turnaje už jsem šla vyspělejší, co se týká zvládání emocí. Projevila jsem radost z výhry a opět také při zvládnutí jakékoliv situace, např. smeč. A ještě mě potěšilo to, že už mě nebolí prsty a můžu konečně pinkat. Zklamání bylo samozřejmě z toho, že jsme nedokázaly vyhrát 18

19 nad Třebínem A a Hlincovkou A. Jiné emoce se tam nějak výrazně neprojevovaly. Největší pokrok jsem udělala na podání. Dřív jsem z podání měla panickou hrůzu a teď už nepociťuju ani tu slabší formu, tudíž strach. Za celý tento turnaj jsem zkazila pouze 2 podání. 19

20 Příloha 4 EMOCE TŘEBÍN B TÁBOR A LOKO ČB PÍSEK HLINCOVKA B RADOST Z výhry Z výhry STRACH ZKLAMÁNÍ Nedokázaly jsme vyhrát druhý set Nedokázaly jsme vyhrát druhý set Z prohry SMUTEK PANICKÁ HRŮZA Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku VZTEK Hra na bloku Hra na bloku Hra na bloku Hra na bloku Hra na bloku Při tomto kole KPK jsem měla radost každopádně z výhry. Zklamaná jsem byla z prohry a nevyhraných druhých setů. Jelikož jsem tento turnaj opět hrála na bloku, tak to ve mně vyvolalo trochu vzteku, že tam musím hrát a panickou hrůzu, tu jsem také ještě pociťovala při podání. Strach a smutek jsem při tomto turnaji necítila. 20

21 Příloha 5 EMOCE TŘEBÍN B TÁBOR LOKO ČB PÍSEK HLINCOVKA B RADOST Z výhry Z vyhraného setu Z podání Z podání Z vyhraného setu Z výhry Z podání STRACH ZKLAMÁNÍ Z prohraného setu Z prohraného setu SMUTEK PANICKÁ HRŮZA NAŠTVÁNÍ Z prohraného setu Z prohraného setu Při tomto kole KPK jsem měla radost každopádně z výhry. Zklamaná jsem byla z prohry a nevyhraných druhých setů. Jelikož jsem tento turnaj opět hrála na bloku, tak to ve mně vyvolalo trochu vzteku, že tam musím hrát a panickou hrůzu, tu jsem také ještě pociťovala při podání. Strach a smutek jsem při tomto turnaji necítila. 21

22 Příloha 6 EMOCE TŘEBÍN B TÁBOR LOKO ČB PÍSEK HLINCOVKA B RADOST Z výhry Z vyhrání 2. setu Z výhry OBAVA Podání Podání Podání Podání Podání ZKLAMÁNÍ NAŠTVÁNÍ Že jsme hrály špatně Že jsme hrály špatně Že jsme je neporazily v obou setech Že jsme hrály jejich hru Že jsem smečovala do autů Že jsme prohrály první set BEZNAĎEJ Že jsem smečovala do autů Že jsme prohrály první set Tady v tom turnaji jsem pocítila emoci, která je ještě slabšího charakteru, než je strach, tudíž obava. Opět se objevila ve spojení s podáním. Také jsem měla radost z výhry a z vyhraného setu. Zklamaná jsem byla, protože jsem s Třebínem B nehrály tak, jak bychom si představovaly. To samé se nám také stalo s Loko ČB. Hrály jsme jejich hru a vůbec se nám nic nedařilo a já jsem téměř pořád smečovala do autů a pocítila jsem takovou beznaděj z toho. 22

23 Příloha 7 EMOCE PLZEŇ OLYMP VYSOČINA LANŠKROUN JIČÍN DOLNÍ ÚJEZD HLINCOVKA RADOST Z výhry Z výhry Z výhry Z výhry Z výhry ZKLAMÁNÍ Z prohry Z prohry STRACH SMUTEK Že něco zkazím Že něco zkazím Z prohry Z prohry Že jsme byly na sebe naštvané Źe něco zkazím Že prohrajeme PANICKÁ HRŮZA NAŠTVÁNÍ Mezi sebou Při tomto turnaji jsem všechny ty emoce cítila silněji, protože to je vyšší soutěž a jde o mnohem víc než v KPK nebo KPŽ. Radost jsem měla z každé výhry a nejvíce s Hlincovkou. Konečně se nám jí podařilo porazit, i když jsme poslední set nezačaly zrovna nejlíp. Ta radost byla opravdu neskutečná. Zklamaná a smutná jsem byla z prohry, ale i tak 23

24 jsme hrály dobře, ať už s Plzní nebo s Olympem, akorát se nám nepodařilo uhrát koncovku. Strach jsem měla z toho, že se mi něco nepovede, něco zkazím. Ale neměla jsem ho ve všech zápasech, ale jenom v těch, ve kterých jsem věděla, že vyhrát nebude tak jednoduché. Pak jsem ještě byla smutná z toho, že v jednom zápasu jsme na sebe byly naštvané a pak jsem i já sama byla naštvaná, ať už na ostatní nebo sama na sebe. 24

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona: VY_32_INOVACE

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Lekce 1: Pocity neboli emoce

Lekce 1: Pocity neboli emoce Lekce 1: Pocity neboli emoce Teoretický úvod: Proč někteří lidé s vysokým IQ jdou v životě cestou neúspěchu? Zpravidla je to dáno tím, že neumí jednat s lidmi, motivovat sebe i druhé, vcítit se do druhých,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F Co je to psychologie? Přednáška č. 1 z předmětu Úvod do psychologie PhDr. Josef Lukas Vyučujícíující Kontakt: mail@jlukas.cz Konzultačníní hodiny: po e-mailové domluvě Některé podklady k semináři (včetně

Více

Agresivita dětí a jak ji zvládat

Agresivita dětí a jak ji zvládat Agresivita dětí a jak ji zvládat Roman Pešek Národní ústav pro autismus, z.ú. - NAUTIS Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA Agrese Zjevné, pozorovatelné chování Verbální (nadávky) Fyzická

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma Ročník 1. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Duševní zdraví Datum tvorby 19.1.2013

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 11.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 11.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Emoce, vůle Ročník 1. Datum tvorby 11.11.2012 Anotace

Více

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHIKA - test Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Transakční analýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 13 Název materiálu: Transakční

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, )

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, ) Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): sissi Psychologie - Psyché= duše Logos= věda = věda o duši Předmětem je zkoumání duševního života člověka, zákonitosti psychicky,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

5.Psychické procesy a stavy

5.Psychické procesy a stavy 5.Psychické procesy a stavy Paměťové procesy Vštípení (kódování), neboli ukládání do paměti, probíhá ve formě vizuální, akustické, sémantické... Retence (podržení), neboli uchování v paměti, důležitým

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Vědomí Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Jak porozumět svému dítěti

Jak porozumět svému dítěti Vítejte na prodejní stránce e-booku: Jak porozumět svému dítěti Jak pochopit, co se odehrává v hlavičce mého dítěte? Dělám vše správně? Jsem dobrá máma nebo táta? Jak to udělat, aby svému dítěti nezpůsobil/a

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ 13. 14. 2. 2016 Skupina hrající o udržení v 1. lize JKY 13. 2. 2016 ŠUMPERK. V sobotu dne 13. 2. 2016 odjíždíme do Šumperka, hrát další dvojzápas o udržení v 1.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Otázka 1 Jan Patočka je představitelem: a. pragmatismu b. existencialismu c. fenomenologie Otázka 2 Korán a

Více

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální City Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - city a pocity (práce s textem), rozdělení citů a pocitů, nálady, afekty, vášně podklady ke kopírování Obecné informace k řadě pracovních listů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_08_STRATEGIE_A_TECHNIKY_

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více