ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PSYCHOLOGIE. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Sabina Ungrová, IX.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PSYCHOLOGIE. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Sabina Ungrová, IX."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PSYCHOLOGIE Autor práce: Sabina Ungrová, IX.C Konzultant: Mgr. Petra Valkony Školní rok: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

2 Obsah: ÚVOD 3 1. PSYCHOLOGIE POJMY OBECNÉ PSYCHOLOGIE 4 2. HISTORIE PŘEDVĚDECKÉ OBDOBÍ VĚDECKÉ OBDOBÍ 5 3. EMOCE FUNKCE EMOCÍ FYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY EMOCÍ DRUHY EMOCÍ ZÁKLADNÍ VROZENÉ EMOCE EMOČNÍ INTELIGENCE MOTIVACE EMOCE V JEDNOTLIVÝCH ZÁPASECH 12 ANOTACE 13 PŘÍLOHY 15 2

3 Úvod Toto téma jsem si vybrala, protože mě poslední dobou oslovila psychologie a chtěla bych Vás s tímto tématem seznámit trochu podrobněji. Připravila jsem si jak teoretickou, tak i praktickou část, protože si myslím, že bez ní bych nemohla získat tolik informací. Proto jsem se po dobu volejbalových zápasů zaměřila na své emoce a zkoušela na nich duševně pracovat. Všechno jsem si zapisovala do tabulek. S prací mi pomáhali Mgr. Petra Valkony a Mgr. Radim Novotný. 1. Psychologie Z řeckého psyché (duše, duch a dech) a logia (věda, výzkum a nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných stavů a interakcí a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat. Cílem psychologie je také získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví, prostřednictvím psychoterapie jich lze navíc využít i k léčebným účelům. Člověk zabývající se psychologií výzkumně i prakticky bývá označován jako psycholog. Psychologie člověku umožňuje, aby se mohl ve společnosti druhých pohybovat relativně bezproblémově, nabízí znalost základních mechanismů a zákonitostí fungování lidské psychiky. 3

4 Myslím si, že psychologie má určitě význam pro každého člověka. Učí nás, jakým způsobem studovat, jak zacházet se stresem a různými negativními a pozitivními stavy, jak podporovat své tvořivé myšlení. Ale hlavní význam, tedy alespoň pro mě, je naučit se porozumět druhým lidem a především sama sobě a pak také, jak si získat a udržet duševní zdraví Pojmy obecné psychologie Psychika se nejčastěji definuje jako souhrn duševních dějů během celého lidského života a jedná se o schopnost živých organismů odrážet svými stavy okolní skutečnost. Psychika má biologický základ, je vybavena funkcemi, které umožňují plnit biologické cíle. Mnozí psychologové tvrdí, že si uvědomujeme pouze jen její malou část. Psychika má dvě významné kategorie, a to vědomí a nevědomí. Vědomí je psychický stav duševně i fyzicky zdravého jedince, který je schopen reagovat na podněty, vnímat, myslet a tyto procesy si uvědomovat. Zjednodušeně by se dalo říci, že vědomí je to, co člověk prožívá a uvědomuje si. Nevědomí můžeme chápat jako tu část mysli, kterou si člověk neuvědomuje. Například z reality si uvědomujeme jen to, na co zaměříme svou pozornost, ale do mysli se nám ukládá všechno, i to, čeho jsme si nevšimli. 4

5 2. Historie 2.1. Předvědecké období Termín psychologie se začal používat již od roku 1732 Christianem Wolfem Vědecké období Chce-li se psychologie stát uznávanou vědou, musí prokázat, že je schopna pracovat experimentálně v laboratoři. Roku 1879 Wilhelm Wundt zakládá 1. psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku v Německu. Podnětem pro založení laboratoře bylo to, že byl přesvědčen, že mysl a chování se dají zkoumat podobně jako planety či lidské orgány. Výzkum byl zaměřen na zrak, pozornost, emoce a paměť. Metoda používaná k výzkumu se nazývá introspekce (sebepozorování). Další důležitý pán, který se pohyboval v oblasti psychologie, byl Sigmund Freud. Byl to významný psycholog, který je tvůrcem a zakladatelem psychoanalýzy - zkoumání psychologických příčin duševních poruch. Zajímal se o výklad snů, lidské vědomí i nevědomí. Již během svého života získal četná mezinárodní ocenění. 5

6 3. Emoce Emoce zná každý z nás. Hněv, radost, smutek, strach, ale i lítost jsou emoce, které patří k našemu každodennímu životu. Jsou to takové reakce na zážitek či situaci, jakési pohnutí mysli, které v nás vzbuzuje příjemné či nepříjemné pocity. Dalším charakteristickým znakem emocí je jejich zážitkový obsah, který neumíme, či lépe řečeno nemůžeme plně vyjádřit slovy. Vymysleli jsme si proto různá přirovnání jako např: strachy se mi třásly kolena, hrůzou mi vstávaly vlasy na hlavě, skákal jsem radostí dva metry vysoko či byl jsem v sedmém nebi. I definice emocí se různí autor od autora. H. E. Jones kdysi výstižně prohlásil, že každý ví, co to jsou emoce až do doby, kdy se emoce pokusíme definovat. C. E. Izard definoval emoce jako primární motivační systém člověka. Další z definic zase uvádí, že emoce jsou psychické procesy vyjadřující subjektivní vztah člověka k jeho vlastním projevům i okolním jevům a situacím. Já si myslím, že ten pocit, který prožíváme při různých emocích, jde vyjádřit slovy jenom do určité míry. Samozřejmě když nad tím přemýšlíte, co se ve vás děje při různých emocích, tak na to přijdete, ale už to nedáváte nějakým způsobem najevo. Každý z nás má mít něco, nějaké tajemství, které by měl vědět jenom on sám a právě tato věc do těch tajemství podle mě patří. Prostě to tak nejspíš má být. Velmi důležité je však přiznání si daných emocí, ať už pozitivních nebo negativních a umět je zpracovat a přeměnit na lásku, symbol pravdy. 6

7 Emoce jsou spontánní reakce na určité vnější a vnitřní podněty. Nelze je navodit úmyslně, ale lze je předstírat buď slovy (např. jsem v pohodě), nebo záměrně nasazeným výrazem (pohodovým, usměvavým). Tak tato definice mě oslovila ze všech, které jsem četla, nejvíce. Ty ostatní jsem si musela aspoň dvakrát přečíst a říct si to vlastními slovy, ale tuhle si stačilo přečíst jednou a hned jsem věděla, co se tím myslí Funkce emocí Vyhodnotit danou situaci, ve které se nacházíme a projevit vhodnou emoci Fyziologické základy emocí Když prožíváme intenzivní emoci jako strach nebo vztek, můžeme si uvědomit mnoho tělesných změn, např. zvýšení krevního tlaku a srdeční činnost, zúžení zornic, zvýšení pocení, snížení vylučování slin, 3.3. Druhy emocí Pocity jsou většinou spojené se stavy jako je hlad, únava. Nálady jsou setrvávající emocionální stavy, které podbarvují celkové prožívání (euforie x negativní nálada). Afekty nebo také emoce s vysokým stupněm vzrušení. Projevují se mimickým výrazem a tendencí k příslušné aktivitě (zuřivost- agrese, pláč smutek). 7

8 Citové vztahy se dají definovat jako dlouho setrvávající citové stavy charakteristické zejména pro sociální vztahy (láska, nenávist, přátelství). Vášně jsou citové vztahy afektivní povahy, vyznačují se sníženou sebekontrolou a kritičností Základní vrozené emoce Radost je příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch či zisk. Fyziologicky se radost projevuje zvýšením srdečního tepu a krevního tlaku. K volejbalu určitě radost patří. Každý by měl poznat, kdy dobře zasmečoval, nahrál nebo podal a nestydět se projevit svou radost. Rozhodně na tom není nic namyšleného, spíš naopak - jedinec tím dokazuje, že vnímá sám sebe, své dobré volejbalové zákroky a tím, že projeví radost, se odmění. Radost jedince také dodá ostatním členům týmu klid. Ovšem když máme moc velkou radost, tak se nám může stát, že se dostaneme do euforie. (Řekla bych, že euforie a strach mají u mě celkem stejný důsledek. Např. když jsem dřív podávala, tak jsem se strašně bála a kazila jsem, ale pak co jsem na sobě začala pracovat, tak mě to tak všechno ohromilo, až jsem pak při podání byla v euforii a také jsem kazila). Smutek je reakcí na událost, která se nás nepříznivě dotýká, jako je např. ztráta blízkých osob či cenné věci, zhasnutí naděje, křivda, nevděk apod. 8

9 Může se také projevit v silnější formě jako je žal a zoufalství. Nejsilnější forma smutku je deprese. Projevem smutku je pláč. Myslím si, že tato definice smutku nemá s volejbalem toho moc společného. V zápase není čas na projev smutku. Samozřejmě, že když se nám něco nepovede, tak nás to trochu zamrzí, ale abychom byli v zápase smutní? To snad ani nejde. Hněv nebo také vztek, zlost a ve slabší formě rozzlobenost. Je to reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle. Projevy hněvu zpravidla trvají krátce, dlouhodobějším projevem je hostilita (nepřátelství). Dříve jsem bývala taková strašně výbušná a vzteklá, a to jak ve volejbale, tak i normálně. Ale teď mi přijde, že už taková nejsem a jsem za to ráda. Podle mě to není moc dobrá vlastnost, spíš naopak, ale i přesto takový jsme nebo jsme takoví byli. Ve volejbale jsem bývala celkem hodně naštvaná, jak na ostatní, tak i sama na sebe. Ale jak jsem řekla, už taková nejsem. Ne že bych teď už nikdy nebyla naštvaná, ale nedávám to nějak najevo těm ostatním, spíš to v sobě potlačuji. Někdo by tomu říkal přetvářka, ale mně to tak vůbec nepřijde. Myslím si, že to ukazuje, jak kdo umí zvládat své emoce a kdy ví, že je ten projev té dané emoce v různých situacích vůbec vhodný. I pro toho člověka, který nedává svůj hněv najevo, je to velmi povzbuzující a uvnitř sebe to i zahřeje, když ten vztek hned dokáže přeměnit na to pozitivní. 9

10 Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Fyziologicky se projevuje zblednutím, chvěním, zrychleným dýcháním, bušením srdce, zvýšením krevního tlaku, někdy husí kůží. Silnější forma strachu se nazývá panická hrůza. Řekla bych, že tato emoce byla u mě tou dominantní, než jsem na sobě začala pracovat. Strach v zápasu si určitě každý, kdo hraje volejbal, zažil. Ať už jako normální strach před každým zápasem nebo v jednotlivé činnosti. Já osobně mám strach před každým zápasem. Ale nemyslím si, že by to ze mě nějak vyčnívalo. Po nějakém čase, co jsem se začala zabývat emocemi, jsem chtěla být před ostatními v pohodě, předat jim svůj pozitivní výraz, aby nepocítili můj strach a sami žádný neměli, ale jak se říká: Jedna vlaštovička jaro nedělá. A hlavně to nejde předat někomu, kdo něco takového vůbec nevnímá. Jak jsem říkala, tato emoce byla u mě dominantní, a proto jsem si vytvořila tabulku, kam jsem k herním činnostem jednotlivce popisovala, jaký strach jsem z té dané činnosti měla. (příloha 1) Naděje je víra člověka, že vše dopadne dobře i přes vnímané problémy Zklamání je reakcí na ztrátu naděje 3.5. Emoční inteligence Definice podle Steva Heinera: Emoční inteligence je vrozená schopnost cítit, použít, komunikovat, rozeznat, pamatovat, učit, ovládnout a porozumět emocím. 10

11 Takto emoční inteligenci definoval Byron Stock: Emoční inteligence je schopnost nabýt a použít znalosti z našich emocí a emocí ostatních. Informace o tom, jak se cítíme, nám může pomoci účinně se rozhodnout, o tom, co dělat či říct nebo neudělat, neříct. Leo Brovedani definoval emoční inteligenci takto: Emoční inteligence je schopnost dokázat rozeznat, pojmenovat a vhodně zacházet s emocemi, které cítíme a se kterými máme zkušenost. Když jsme na někoho rozzlobení, emoční inteligence nám řekne, co máme udělat s emocí hněvu, abychom dosáhli toho správného vyřešení situace. Nejvíce se mi líbí definice podle Byrona Stocka. Myslím si, že jenom někdo s těmi informacemi, které nám dávají různé emoce, umí pracovat a pochopit je. Řekla bych, že poznat a pochopit sám sebe, je to, co bychom za život měli zvládnout a emoce jsou vlastně naší součástí, takže když neporozumíme tomu, co nám chtějí sdělit, tak jsme nepoznali ani nepochopili část svého JÁ. 4. Motivace Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal (např. radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání). 11

12 Tři složky motivace jsou aktivace, zaměření na cíl a udržení aktivace. Můj pohled na motivaci je jednoznačně pozitivní. Pro mě osobně je motivace dost důležitá jak ve volejbale, tak ve škole. Ale ve volejbale nepotřebuju od někoho motivovat k tomu, abych ze sebe podala nejlepší výkon, ať se jedná o trénink nebo zápas, to dokážu sama. Volejbal pro mě hodně znamená a právě proto jsem v tomhle ohledu na sebe celkem tvrdá, a když ze sebe nevydám ten nejlepší výkon, tak jsem na sebe naštvaná. Zatímco ve škole spíš potřebuju od někoho motivovat. 5. Emoce v jednotlivých zápasech Již v úvodu jsem se zmínila o praktické části této práce a teď bych vás s tím chtěla seznámit. Po téměř každém zápase jsem si udělala tabulku, kam jsem si napsala týmy, se kterými jsme hrály a základní emoce. Poté jsem vypisovala, zda jsem s určitým týmem měla třeba z něčeho strach nebo jsem byla naštvaná. Také záleželo na tom, kterou soutěž jsem právě hrála. Když jsem hrála Český pohár (příloha 7), tak ty emoce byly silnější, než emoce v KPŽ (přílohy 2, 3) nebo KPK (přílohy 4, 5, 6) 12

13 Anotace Má absolventská práce byla zaměřená hlavně na téma psychologie. Práce obsahuje praktickou a také teoretickou část. Praktická část je o mých emocích v zápasech. Teoretická část Vás může zaujmout jak historií psychologie, tak popsání emocích, které každý z Vás zná a také motivací. Práce obsahuje také moje názory na určité téma. 13

14 Literatura et_duchu/rad_bych_pochopil/index.html Nakonečný, Milan: Lidské emoce, 1. Vydání, Praha, Nakladatelství Akademie věd České republiky 2000, ISBN

15 Přílohy Příloha 1 Herní činnosti jedince Název konkrétního strachu Blok - Zranění, nestihnu, z bolesti, z rány Smeč - Dám to do autu nebo do sítě, z bloku, neudeřím míč úplně nahoře Podání - Nedám Příjem Vybírání v poli - Nepřijmu, když stojím na příjmu s někým, o kom vím, že mu to nesepne, že to je jeho pocit, že jí musím pomoct a tím pádem mám větší část hřiště na pokrytí, tudíž větší strach - Zalejvka- že se s někým srazím, zranění, když sebou říznu na zem- bolest 15

16 Příloha 2 EMOCE HLINCOVKA A HLINCOVKA B TŘEBÍN A RADOST Z výhry STRACH Z prohry Že udělám nějakou chybu Takový normální strach před zápasem Z hry na bloku Nestíhám chodit na blok ZKLAMÁNÍ Menší zklamání než z Hlincovkou Z prohry se soupeřem, na kterého máme Z podání Z podání Z podání Když nepodám Potlačovaný Když mně zablokují míč Potlačovaný Sama na sebe V tomto turnaji jsem prožívala radost, strach, zklamání, panickou hrůzu a vztek. Smutek jsem při turnaji nepocítila. Radost jsem určitě měla 16

17 z výhry nad Hlincovkou B a také jsem ji pocítila, když jsem dobře zasmečovala, ale byla spíš krátkodobá. Strach jsem pocítila nejvíce ze všech emocí. Měla jsem strach z toho, že prohrajeme, že udělám zbytečnou chybu. Také jsem se bála z hry na bloku, že nebudu stíhat chodit na blok. 17

18 Příloha 3 EMOCE TŘEBÍN A TÁBOR A HLINCOVKA A RADOST Z výhry STRACH ZKLAMÁNÍ Z prohry Nevyhrály jsme hned druhý set Z prohry SMUTEK PANICKÁ HRŮZA VZTEK Do tohoto turnaje už jsem šla vyspělejší, co se týká zvládání emocí. Projevila jsem radost z výhry a opět také při zvládnutí jakékoliv situace, např. smeč. A ještě mě potěšilo to, že už mě nebolí prsty a můžu konečně pinkat. Zklamání bylo samozřejmě z toho, že jsme nedokázaly vyhrát 18

19 nad Třebínem A a Hlincovkou A. Jiné emoce se tam nějak výrazně neprojevovaly. Největší pokrok jsem udělala na podání. Dřív jsem z podání měla panickou hrůzu a teď už nepociťuju ani tu slabší formu, tudíž strach. Za celý tento turnaj jsem zkazila pouze 2 podání. 19

20 Příloha 4 EMOCE TŘEBÍN B TÁBOR A LOKO ČB PÍSEK HLINCOVKA B RADOST Z výhry Z výhry STRACH ZKLAMÁNÍ Nedokázaly jsme vyhrát druhý set Nedokázaly jsme vyhrát druhý set Z prohry SMUTEK PANICKÁ HRŮZA Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku VZTEK Hra na bloku Hra na bloku Hra na bloku Hra na bloku Hra na bloku Při tomto kole KPK jsem měla radost každopádně z výhry. Zklamaná jsem byla z prohry a nevyhraných druhých setů. Jelikož jsem tento turnaj opět hrála na bloku, tak to ve mně vyvolalo trochu vzteku, že tam musím hrát a panickou hrůzu, tu jsem také ještě pociťovala při podání. Strach a smutek jsem při tomto turnaji necítila. 20

21 Příloha 5 EMOCE TŘEBÍN B TÁBOR LOKO ČB PÍSEK HLINCOVKA B RADOST Z výhry Z vyhraného setu Z podání Z podání Z vyhraného setu Z výhry Z podání STRACH ZKLAMÁNÍ Z prohraného setu Z prohraného setu SMUTEK PANICKÁ HRŮZA NAŠTVÁNÍ Z prohraného setu Z prohraného setu Při tomto kole KPK jsem měla radost každopádně z výhry. Zklamaná jsem byla z prohry a nevyhraných druhých setů. Jelikož jsem tento turnaj opět hrála na bloku, tak to ve mně vyvolalo trochu vzteku, že tam musím hrát a panickou hrůzu, tu jsem také ještě pociťovala při podání. Strach a smutek jsem při tomto turnaji necítila. 21

22 Příloha 6 EMOCE TŘEBÍN B TÁBOR LOKO ČB PÍSEK HLINCOVKA B RADOST Z výhry Z vyhrání 2. setu Z výhry OBAVA Podání Podání Podání Podání Podání ZKLAMÁNÍ NAŠTVÁNÍ Že jsme hrály špatně Že jsme hrály špatně Že jsme je neporazily v obou setech Že jsme hrály jejich hru Že jsem smečovala do autů Že jsme prohrály první set BEZNAĎEJ Že jsem smečovala do autů Že jsme prohrály první set Tady v tom turnaji jsem pocítila emoci, která je ještě slabšího charakteru, než je strach, tudíž obava. Opět se objevila ve spojení s podáním. Také jsem měla radost z výhry a z vyhraného setu. Zklamaná jsem byla, protože jsem s Třebínem B nehrály tak, jak bychom si představovaly. To samé se nám také stalo s Loko ČB. Hrály jsme jejich hru a vůbec se nám nic nedařilo a já jsem téměř pořád smečovala do autů a pocítila jsem takovou beznaděj z toho. 22

23 Příloha 7 EMOCE PLZEŇ OLYMP VYSOČINA LANŠKROUN JIČÍN DOLNÍ ÚJEZD HLINCOVKA RADOST Z výhry Z výhry Z výhry Z výhry Z výhry ZKLAMÁNÍ Z prohry Z prohry STRACH SMUTEK Že něco zkazím Že něco zkazím Z prohry Z prohry Že jsme byly na sebe naštvané Źe něco zkazím Že prohrajeme PANICKÁ HRŮZA NAŠTVÁNÍ Mezi sebou Při tomto turnaji jsem všechny ty emoce cítila silněji, protože to je vyšší soutěž a jde o mnohem víc než v KPK nebo KPŽ. Radost jsem měla z každé výhry a nejvíce s Hlincovkou. Konečně se nám jí podařilo porazit, i když jsme poslední set nezačaly zrovna nejlíp. Ta radost byla opravdu neskutečná. Zklamaná a smutná jsem byla z prohry, ale i tak 23

24 jsme hrály dobře, ať už s Plzní nebo s Olympem, akorát se nám nepodařilo uhrát koncovku. Strach jsem měla z toho, že se mi něco nepovede, něco zkazím. Ale neměla jsem ho ve všech zápasech, ale jenom v těch, ve kterých jsem věděla, že vyhrát nebude tak jednoduché. Pak jsem ještě byla smutná z toho, že v jednom zápasu jsme na sebe byly naštvané a pak jsem i já sama byla naštvaná, ať už na ostatní nebo sama na sebe. 24

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová Kraj: Jihočeský České Budějovice 2015 0 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Motivace. Motiv je předpokládaná příčina jednání, jeho vnitřní psychologický důvod, vysvětlující proč se jedinec chová tak, aby něčeho dosáhl.

Motivace. Motiv je předpokládaná příčina jednání, jeho vnitřní psychologický důvod, vysvětlující proč se jedinec chová tak, aby něčeho dosáhl. Motivace 1. Úvod Následující text bych pomyslně rozdělil na dvě části. A to sice na část zaměřenou na výklad samotného pojmu motivace (oddíly 2-3) a část empirickou (oddíly 4-5), ve které se nachází samotná

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Pražskou psychoterapeutickou fakultu jsem začala navštěvovat z mého osobního zájmu o psychologii, a tak jsem se dozvěděla o oboru psychoterapie,

Více

Osobnost pedagoga 2. vzdělávací blok

Osobnost pedagoga 2. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Osobnost pedagoga 2. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Psychologické aspekty panické poruchy Bakalářská práce Brno 2015 Autor práce: Vedoucí práce: Monika Baslíková RNDr. Mgr. Alice Prokopová,

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B 7505 Vychovatelství Studijní obor (kombinace): 7505R004 Pedagogika volného

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

STIGMATIZACE MATEK DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

STIGMATIZACE MATEK DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY STIGMATIZACE MATEK DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBOR: KULTURNÍ ANTROPOLOGIE VYPRACOVALA: Kateřina

Více

Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru

Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru Publikace je vydána v rámci projektu ANABELL-PRO, reg. číslo CZ.1.07/3.2.03/04.0011. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci Bc. Lenka Čermáková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním tématem této diplomové práce je komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. V teoretické části

Více

JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom. vím, co s tím?!

JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom. vím, co s tím?! JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom vím, co s tím?! Posláním Odboru Skauting pro všechny je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Fleková Sociální péče,

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ Přečíst si tuto knihu se vyplatí každému z nás, protože nám pomůže žít autentičtější, zdravější a aktivnější život. Naslouchat sám sobě a vlastním emocím, rozumět sám sobě to nazývám schopností vnitřního

Více

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI Obsah 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE Deprese... 1 Dobrý spánek... 5 Domácí násilí... 7 Duševní poruchy... 9 Duševní zdraví... 13 Emoce a jejich projevy... 17 Formy agrese... 19 Kde hledat

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Bažení (craving) Společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání

Bažení (craving) Společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání Bažení (craving) Společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání Prim. MUDr. Karel Nešpor, Csc. PhDr. Ladislav Csémy Praha, 1999, Sportpropag, Praha, s. 80 2 Obsah Úvod 4 Co je to bažení a jak se projevuje

Více

Jak zvládnout stres za katedrou

Jak zvládnout stres za katedrou R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová www.computermedia.cz Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES... 10 CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU?...

Více

STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG

STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG www.iaodg.cz Co py r i g h t ( C ) I AO D G s. r.o. 2 01 5 OBSAH IAODG O autorovi 3 1. Historie IAODG 4-7 2. Definice systému PRO DEFENCE 8

Více

Vzdělávací program Kdo jsme?

Vzdělávací program Kdo jsme? ÚVOD Vzdělávací program Náčelnické zkoušky má za úkol ověřit, doplnit a rozvinout dovednosti, znalosti nutné pro vedoucího pracovníka, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje) činnosti kolektivu dětí

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více