ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PSYCHOLOGIE. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Sabina Ungrová, IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PSYCHOLOGIE. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Sabina Ungrová, IX."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PSYCHOLOGIE Autor práce: Sabina Ungrová, IX.C Konzultant: Mgr. Petra Valkony Školní rok: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

2 Obsah: ÚVOD 3 1. PSYCHOLOGIE POJMY OBECNÉ PSYCHOLOGIE 4 2. HISTORIE PŘEDVĚDECKÉ OBDOBÍ VĚDECKÉ OBDOBÍ 5 3. EMOCE FUNKCE EMOCÍ FYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY EMOCÍ DRUHY EMOCÍ ZÁKLADNÍ VROZENÉ EMOCE EMOČNÍ INTELIGENCE MOTIVACE EMOCE V JEDNOTLIVÝCH ZÁPASECH 12 ANOTACE 13 PŘÍLOHY 15 2

3 Úvod Toto téma jsem si vybrala, protože mě poslední dobou oslovila psychologie a chtěla bych Vás s tímto tématem seznámit trochu podrobněji. Připravila jsem si jak teoretickou, tak i praktickou část, protože si myslím, že bez ní bych nemohla získat tolik informací. Proto jsem se po dobu volejbalových zápasů zaměřila na své emoce a zkoušela na nich duševně pracovat. Všechno jsem si zapisovala do tabulek. S prací mi pomáhali Mgr. Petra Valkony a Mgr. Radim Novotný. 1. Psychologie Z řeckého psyché (duše, duch a dech) a logia (věda, výzkum a nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných stavů a interakcí a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat. Cílem psychologie je také získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví, prostřednictvím psychoterapie jich lze navíc využít i k léčebným účelům. Člověk zabývající se psychologií výzkumně i prakticky bývá označován jako psycholog. Psychologie člověku umožňuje, aby se mohl ve společnosti druhých pohybovat relativně bezproblémově, nabízí znalost základních mechanismů a zákonitostí fungování lidské psychiky. 3

4 Myslím si, že psychologie má určitě význam pro každého člověka. Učí nás, jakým způsobem studovat, jak zacházet se stresem a různými negativními a pozitivními stavy, jak podporovat své tvořivé myšlení. Ale hlavní význam, tedy alespoň pro mě, je naučit se porozumět druhým lidem a především sama sobě a pak také, jak si získat a udržet duševní zdraví Pojmy obecné psychologie Psychika se nejčastěji definuje jako souhrn duševních dějů během celého lidského života a jedná se o schopnost živých organismů odrážet svými stavy okolní skutečnost. Psychika má biologický základ, je vybavena funkcemi, které umožňují plnit biologické cíle. Mnozí psychologové tvrdí, že si uvědomujeme pouze jen její malou část. Psychika má dvě významné kategorie, a to vědomí a nevědomí. Vědomí je psychický stav duševně i fyzicky zdravého jedince, který je schopen reagovat na podněty, vnímat, myslet a tyto procesy si uvědomovat. Zjednodušeně by se dalo říci, že vědomí je to, co člověk prožívá a uvědomuje si. Nevědomí můžeme chápat jako tu část mysli, kterou si člověk neuvědomuje. Například z reality si uvědomujeme jen to, na co zaměříme svou pozornost, ale do mysli se nám ukládá všechno, i to, čeho jsme si nevšimli. 4

5 2. Historie 2.1. Předvědecké období Termín psychologie se začal používat již od roku 1732 Christianem Wolfem Vědecké období Chce-li se psychologie stát uznávanou vědou, musí prokázat, že je schopna pracovat experimentálně v laboratoři. Roku 1879 Wilhelm Wundt zakládá 1. psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku v Německu. Podnětem pro založení laboratoře bylo to, že byl přesvědčen, že mysl a chování se dají zkoumat podobně jako planety či lidské orgány. Výzkum byl zaměřen na zrak, pozornost, emoce a paměť. Metoda používaná k výzkumu se nazývá introspekce (sebepozorování). Další důležitý pán, který se pohyboval v oblasti psychologie, byl Sigmund Freud. Byl to významný psycholog, který je tvůrcem a zakladatelem psychoanalýzy - zkoumání psychologických příčin duševních poruch. Zajímal se o výklad snů, lidské vědomí i nevědomí. Již během svého života získal četná mezinárodní ocenění. 5

6 3. Emoce Emoce zná každý z nás. Hněv, radost, smutek, strach, ale i lítost jsou emoce, které patří k našemu každodennímu životu. Jsou to takové reakce na zážitek či situaci, jakési pohnutí mysli, které v nás vzbuzuje příjemné či nepříjemné pocity. Dalším charakteristickým znakem emocí je jejich zážitkový obsah, který neumíme, či lépe řečeno nemůžeme plně vyjádřit slovy. Vymysleli jsme si proto různá přirovnání jako např: strachy se mi třásly kolena, hrůzou mi vstávaly vlasy na hlavě, skákal jsem radostí dva metry vysoko či byl jsem v sedmém nebi. I definice emocí se různí autor od autora. H. E. Jones kdysi výstižně prohlásil, že každý ví, co to jsou emoce až do doby, kdy se emoce pokusíme definovat. C. E. Izard definoval emoce jako primární motivační systém člověka. Další z definic zase uvádí, že emoce jsou psychické procesy vyjadřující subjektivní vztah člověka k jeho vlastním projevům i okolním jevům a situacím. Já si myslím, že ten pocit, který prožíváme při různých emocích, jde vyjádřit slovy jenom do určité míry. Samozřejmě když nad tím přemýšlíte, co se ve vás děje při různých emocích, tak na to přijdete, ale už to nedáváte nějakým způsobem najevo. Každý z nás má mít něco, nějaké tajemství, které by měl vědět jenom on sám a právě tato věc do těch tajemství podle mě patří. Prostě to tak nejspíš má být. Velmi důležité je však přiznání si daných emocí, ať už pozitivních nebo negativních a umět je zpracovat a přeměnit na lásku, symbol pravdy. 6

7 Emoce jsou spontánní reakce na určité vnější a vnitřní podněty. Nelze je navodit úmyslně, ale lze je předstírat buď slovy (např. jsem v pohodě), nebo záměrně nasazeným výrazem (pohodovým, usměvavým). Tak tato definice mě oslovila ze všech, které jsem četla, nejvíce. Ty ostatní jsem si musela aspoň dvakrát přečíst a říct si to vlastními slovy, ale tuhle si stačilo přečíst jednou a hned jsem věděla, co se tím myslí Funkce emocí Vyhodnotit danou situaci, ve které se nacházíme a projevit vhodnou emoci Fyziologické základy emocí Když prožíváme intenzivní emoci jako strach nebo vztek, můžeme si uvědomit mnoho tělesných změn, např. zvýšení krevního tlaku a srdeční činnost, zúžení zornic, zvýšení pocení, snížení vylučování slin, 3.3. Druhy emocí Pocity jsou většinou spojené se stavy jako je hlad, únava. Nálady jsou setrvávající emocionální stavy, které podbarvují celkové prožívání (euforie x negativní nálada). Afekty nebo také emoce s vysokým stupněm vzrušení. Projevují se mimickým výrazem a tendencí k příslušné aktivitě (zuřivost- agrese, pláč smutek). 7

8 Citové vztahy se dají definovat jako dlouho setrvávající citové stavy charakteristické zejména pro sociální vztahy (láska, nenávist, přátelství). Vášně jsou citové vztahy afektivní povahy, vyznačují se sníženou sebekontrolou a kritičností Základní vrozené emoce Radost je příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch či zisk. Fyziologicky se radost projevuje zvýšením srdečního tepu a krevního tlaku. K volejbalu určitě radost patří. Každý by měl poznat, kdy dobře zasmečoval, nahrál nebo podal a nestydět se projevit svou radost. Rozhodně na tom není nic namyšleného, spíš naopak - jedinec tím dokazuje, že vnímá sám sebe, své dobré volejbalové zákroky a tím, že projeví radost, se odmění. Radost jedince také dodá ostatním členům týmu klid. Ovšem když máme moc velkou radost, tak se nám může stát, že se dostaneme do euforie. (Řekla bych, že euforie a strach mají u mě celkem stejný důsledek. Např. když jsem dřív podávala, tak jsem se strašně bála a kazila jsem, ale pak co jsem na sobě začala pracovat, tak mě to tak všechno ohromilo, až jsem pak při podání byla v euforii a také jsem kazila). Smutek je reakcí na událost, která se nás nepříznivě dotýká, jako je např. ztráta blízkých osob či cenné věci, zhasnutí naděje, křivda, nevděk apod. 8

9 Může se také projevit v silnější formě jako je žal a zoufalství. Nejsilnější forma smutku je deprese. Projevem smutku je pláč. Myslím si, že tato definice smutku nemá s volejbalem toho moc společného. V zápase není čas na projev smutku. Samozřejmě, že když se nám něco nepovede, tak nás to trochu zamrzí, ale abychom byli v zápase smutní? To snad ani nejde. Hněv nebo také vztek, zlost a ve slabší formě rozzlobenost. Je to reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle. Projevy hněvu zpravidla trvají krátce, dlouhodobějším projevem je hostilita (nepřátelství). Dříve jsem bývala taková strašně výbušná a vzteklá, a to jak ve volejbale, tak i normálně. Ale teď mi přijde, že už taková nejsem a jsem za to ráda. Podle mě to není moc dobrá vlastnost, spíš naopak, ale i přesto takový jsme nebo jsme takoví byli. Ve volejbale jsem bývala celkem hodně naštvaná, jak na ostatní, tak i sama na sebe. Ale jak jsem řekla, už taková nejsem. Ne že bych teď už nikdy nebyla naštvaná, ale nedávám to nějak najevo těm ostatním, spíš to v sobě potlačuji. Někdo by tomu říkal přetvářka, ale mně to tak vůbec nepřijde. Myslím si, že to ukazuje, jak kdo umí zvládat své emoce a kdy ví, že je ten projev té dané emoce v různých situacích vůbec vhodný. I pro toho člověka, který nedává svůj hněv najevo, je to velmi povzbuzující a uvnitř sebe to i zahřeje, když ten vztek hned dokáže přeměnit na to pozitivní. 9

10 Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Fyziologicky se projevuje zblednutím, chvěním, zrychleným dýcháním, bušením srdce, zvýšením krevního tlaku, někdy husí kůží. Silnější forma strachu se nazývá panická hrůza. Řekla bych, že tato emoce byla u mě tou dominantní, než jsem na sobě začala pracovat. Strach v zápasu si určitě každý, kdo hraje volejbal, zažil. Ať už jako normální strach před každým zápasem nebo v jednotlivé činnosti. Já osobně mám strach před každým zápasem. Ale nemyslím si, že by to ze mě nějak vyčnívalo. Po nějakém čase, co jsem se začala zabývat emocemi, jsem chtěla být před ostatními v pohodě, předat jim svůj pozitivní výraz, aby nepocítili můj strach a sami žádný neměli, ale jak se říká: Jedna vlaštovička jaro nedělá. A hlavně to nejde předat někomu, kdo něco takového vůbec nevnímá. Jak jsem říkala, tato emoce byla u mě dominantní, a proto jsem si vytvořila tabulku, kam jsem k herním činnostem jednotlivce popisovala, jaký strach jsem z té dané činnosti měla. (příloha 1) Naděje je víra člověka, že vše dopadne dobře i přes vnímané problémy Zklamání je reakcí na ztrátu naděje 3.5. Emoční inteligence Definice podle Steva Heinera: Emoční inteligence je vrozená schopnost cítit, použít, komunikovat, rozeznat, pamatovat, učit, ovládnout a porozumět emocím. 10

11 Takto emoční inteligenci definoval Byron Stock: Emoční inteligence je schopnost nabýt a použít znalosti z našich emocí a emocí ostatních. Informace o tom, jak se cítíme, nám může pomoci účinně se rozhodnout, o tom, co dělat či říct nebo neudělat, neříct. Leo Brovedani definoval emoční inteligenci takto: Emoční inteligence je schopnost dokázat rozeznat, pojmenovat a vhodně zacházet s emocemi, které cítíme a se kterými máme zkušenost. Když jsme na někoho rozzlobení, emoční inteligence nám řekne, co máme udělat s emocí hněvu, abychom dosáhli toho správného vyřešení situace. Nejvíce se mi líbí definice podle Byrona Stocka. Myslím si, že jenom někdo s těmi informacemi, které nám dávají různé emoce, umí pracovat a pochopit je. Řekla bych, že poznat a pochopit sám sebe, je to, co bychom za život měli zvládnout a emoce jsou vlastně naší součástí, takže když neporozumíme tomu, co nám chtějí sdělit, tak jsme nepoznali ani nepochopili část svého JÁ. 4. Motivace Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal (např. radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání). 11

12 Tři složky motivace jsou aktivace, zaměření na cíl a udržení aktivace. Můj pohled na motivaci je jednoznačně pozitivní. Pro mě osobně je motivace dost důležitá jak ve volejbale, tak ve škole. Ale ve volejbale nepotřebuju od někoho motivovat k tomu, abych ze sebe podala nejlepší výkon, ať se jedná o trénink nebo zápas, to dokážu sama. Volejbal pro mě hodně znamená a právě proto jsem v tomhle ohledu na sebe celkem tvrdá, a když ze sebe nevydám ten nejlepší výkon, tak jsem na sebe naštvaná. Zatímco ve škole spíš potřebuju od někoho motivovat. 5. Emoce v jednotlivých zápasech Již v úvodu jsem se zmínila o praktické části této práce a teď bych vás s tím chtěla seznámit. Po téměř každém zápase jsem si udělala tabulku, kam jsem si napsala týmy, se kterými jsme hrály a základní emoce. Poté jsem vypisovala, zda jsem s určitým týmem měla třeba z něčeho strach nebo jsem byla naštvaná. Také záleželo na tom, kterou soutěž jsem právě hrála. Když jsem hrála Český pohár (příloha 7), tak ty emoce byly silnější, než emoce v KPŽ (přílohy 2, 3) nebo KPK (přílohy 4, 5, 6) 12

13 Anotace Má absolventská práce byla zaměřená hlavně na téma psychologie. Práce obsahuje praktickou a také teoretickou část. Praktická část je o mých emocích v zápasech. Teoretická část Vás může zaujmout jak historií psychologie, tak popsání emocích, které každý z Vás zná a také motivací. Práce obsahuje také moje názory na určité téma. 13

14 Literatura et_duchu/rad_bych_pochopil/index.html Nakonečný, Milan: Lidské emoce, 1. Vydání, Praha, Nakladatelství Akademie věd České republiky 2000, ISBN

15 Přílohy Příloha 1 Herní činnosti jedince Název konkrétního strachu Blok - Zranění, nestihnu, z bolesti, z rány Smeč - Dám to do autu nebo do sítě, z bloku, neudeřím míč úplně nahoře Podání - Nedám Příjem Vybírání v poli - Nepřijmu, když stojím na příjmu s někým, o kom vím, že mu to nesepne, že to je jeho pocit, že jí musím pomoct a tím pádem mám větší část hřiště na pokrytí, tudíž větší strach - Zalejvka- že se s někým srazím, zranění, když sebou říznu na zem- bolest 15

16 Příloha 2 EMOCE HLINCOVKA A HLINCOVKA B TŘEBÍN A RADOST Z výhry STRACH Z prohry Že udělám nějakou chybu Takový normální strach před zápasem Z hry na bloku Nestíhám chodit na blok ZKLAMÁNÍ Menší zklamání než z Hlincovkou Z prohry se soupeřem, na kterého máme Z podání Z podání Z podání Když nepodám Potlačovaný Když mně zablokují míč Potlačovaný Sama na sebe V tomto turnaji jsem prožívala radost, strach, zklamání, panickou hrůzu a vztek. Smutek jsem při turnaji nepocítila. Radost jsem určitě měla 16

17 z výhry nad Hlincovkou B a také jsem ji pocítila, když jsem dobře zasmečovala, ale byla spíš krátkodobá. Strach jsem pocítila nejvíce ze všech emocí. Měla jsem strach z toho, že prohrajeme, že udělám zbytečnou chybu. Také jsem se bála z hry na bloku, že nebudu stíhat chodit na blok. 17

18 Příloha 3 EMOCE TŘEBÍN A TÁBOR A HLINCOVKA A RADOST Z výhry STRACH ZKLAMÁNÍ Z prohry Nevyhrály jsme hned druhý set Z prohry SMUTEK PANICKÁ HRŮZA VZTEK Do tohoto turnaje už jsem šla vyspělejší, co se týká zvládání emocí. Projevila jsem radost z výhry a opět také při zvládnutí jakékoliv situace, např. smeč. A ještě mě potěšilo to, že už mě nebolí prsty a můžu konečně pinkat. Zklamání bylo samozřejmě z toho, že jsme nedokázaly vyhrát 18

19 nad Třebínem A a Hlincovkou A. Jiné emoce se tam nějak výrazně neprojevovaly. Největší pokrok jsem udělala na podání. Dřív jsem z podání měla panickou hrůzu a teď už nepociťuju ani tu slabší formu, tudíž strach. Za celý tento turnaj jsem zkazila pouze 2 podání. 19

20 Příloha 4 EMOCE TŘEBÍN B TÁBOR A LOKO ČB PÍSEK HLINCOVKA B RADOST Z výhry Z výhry STRACH ZKLAMÁNÍ Nedokázaly jsme vyhrát druhý set Nedokázaly jsme vyhrát druhý set Z prohry SMUTEK PANICKÁ HRŮZA Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku Podání Hra na bloku VZTEK Hra na bloku Hra na bloku Hra na bloku Hra na bloku Hra na bloku Při tomto kole KPK jsem měla radost každopádně z výhry. Zklamaná jsem byla z prohry a nevyhraných druhých setů. Jelikož jsem tento turnaj opět hrála na bloku, tak to ve mně vyvolalo trochu vzteku, že tam musím hrát a panickou hrůzu, tu jsem také ještě pociťovala při podání. Strach a smutek jsem při tomto turnaji necítila. 20

21 Příloha 5 EMOCE TŘEBÍN B TÁBOR LOKO ČB PÍSEK HLINCOVKA B RADOST Z výhry Z vyhraného setu Z podání Z podání Z vyhraného setu Z výhry Z podání STRACH ZKLAMÁNÍ Z prohraného setu Z prohraného setu SMUTEK PANICKÁ HRŮZA NAŠTVÁNÍ Z prohraného setu Z prohraného setu Při tomto kole KPK jsem měla radost každopádně z výhry. Zklamaná jsem byla z prohry a nevyhraných druhých setů. Jelikož jsem tento turnaj opět hrála na bloku, tak to ve mně vyvolalo trochu vzteku, že tam musím hrát a panickou hrůzu, tu jsem také ještě pociťovala při podání. Strach a smutek jsem při tomto turnaji necítila. 21

22 Příloha 6 EMOCE TŘEBÍN B TÁBOR LOKO ČB PÍSEK HLINCOVKA B RADOST Z výhry Z vyhrání 2. setu Z výhry OBAVA Podání Podání Podání Podání Podání ZKLAMÁNÍ NAŠTVÁNÍ Že jsme hrály špatně Že jsme hrály špatně Že jsme je neporazily v obou setech Že jsme hrály jejich hru Že jsem smečovala do autů Že jsme prohrály první set BEZNAĎEJ Že jsem smečovala do autů Že jsme prohrály první set Tady v tom turnaji jsem pocítila emoci, která je ještě slabšího charakteru, než je strach, tudíž obava. Opět se objevila ve spojení s podáním. Také jsem měla radost z výhry a z vyhraného setu. Zklamaná jsem byla, protože jsem s Třebínem B nehrály tak, jak bychom si představovaly. To samé se nám také stalo s Loko ČB. Hrály jsme jejich hru a vůbec se nám nic nedařilo a já jsem téměř pořád smečovala do autů a pocítila jsem takovou beznaděj z toho. 22

23 Příloha 7 EMOCE PLZEŇ OLYMP VYSOČINA LANŠKROUN JIČÍN DOLNÍ ÚJEZD HLINCOVKA RADOST Z výhry Z výhry Z výhry Z výhry Z výhry ZKLAMÁNÍ Z prohry Z prohry STRACH SMUTEK Že něco zkazím Že něco zkazím Z prohry Z prohry Že jsme byly na sebe naštvané Źe něco zkazím Že prohrajeme PANICKÁ HRŮZA NAŠTVÁNÍ Mezi sebou Při tomto turnaji jsem všechny ty emoce cítila silněji, protože to je vyšší soutěž a jde o mnohem víc než v KPK nebo KPŽ. Radost jsem měla z každé výhry a nejvíce s Hlincovkou. Konečně se nám jí podařilo porazit, i když jsme poslední set nezačaly zrovna nejlíp. Ta radost byla opravdu neskutečná. Zklamaná a smutná jsem byla z prohry, ale i tak 23

24 jsme hrály dobře, ať už s Plzní nebo s Olympem, akorát se nám nepodařilo uhrát koncovku. Strach jsem měla z toho, že se mi něco nepovede, něco zkazím. Ale neměla jsem ho ve všech zápasech, ale jenom v těch, ve kterých jsem věděla, že vyhrát nebude tak jednoduché. Pak jsem ještě byla smutná z toho, že v jednom zápasu jsme na sebe byly naštvané a pak jsem i já sama byla naštvaná, ať už na ostatní nebo sama na sebe. 24

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Transakční analýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 13 Název materiálu: Transakční

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Vědomí Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole

Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. 1 Týmová práce a její podstata v praxi řízení práce v mateřské škole Cíl Po prostudování

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Esej Informační systémy

Esej Informační systémy Esej Informační systémy SA_320 Téma: Jak působí společenství v online hrách na emoce jedince? Vypracoval: Radim Bukovský (xbukr02) Obor: Informatika Datum vypracování: 05.01. 2008 Datum odevzdání: 05.01.

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy III : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální City Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - city a pocity (práce s textem), rozdělení citů a pocitů, nálady, afekty, vášně podklady ke kopírování Obecné informace k řadě pracovních listů

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Otázka: Psychické jevy a základní funkce lidské psychiky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Lenka. Psychické jevy

Otázka: Psychické jevy a základní funkce lidské psychiky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Lenka. Psychické jevy Otázka: Psychické jevy a základní funkce lidské psychiky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Lenka Psychické jevy navzájem spojeny a působí na sebe jako celek projevuje se to v osobnosti člověka

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Osobnost - základní informace Metodický list

Osobnost - základní informace Metodický list Osobnost - základní informace Metodický list významy slova osobnost (témata k diskusi) délka vývoje osobnosti, složky osobnosti (práce u tabule s učitelem) Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více