ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová"

Transkript

1 ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele Středoškolská učitelka Výuka předmětů: Psychologie a pedagogika, Psychologie cvičení, Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Jiráskova 1a, Krnov Středoškolská učitelka Výuka předmětů: Klinická propedeutika, Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga Olomouc Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele dosud Odborný asistent a pedagogiky, obecná a školní didaktika, pedagogická diagnostika fakulta, UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5 Olomouc Vzdělání Období (od-do) Dosažená kvalifikace/titul Obor Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či školení Ph.D. Období (od-do) Dosažená kvalifikace/titul Obor Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou Doktorský studijní program, obor Pedagogika Disertační práce: Vliv vybraných sociálněpsychologických charakteristik studenta na jeho postoje ke studiu Školitel : Prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. Oponenti: doc. Phdr. Stanislav Střelec, CSc., doc. Phdr. Josef Konečný, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta Mgr. Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy Diplomová práce: Diagnostika plochonoží u dívek dle metod: Chipauxe, Šmiřáka a Godunova Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta 1

2 přípravu či školení Období (od-do) Dosažená kvalifikace/titul Obor Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či školení Schopnosti, znalosti a dovednosti Všeobecná sestra Střední zdravotnická škola Krnov Mateřský jazyk český Další jazykové znalosti Sebehodnocení Porozumění Mluvený projev Písemný projev Evropská úroveň (*) Poslech Čtení Komunikace Prezentace Němčina B2 B2 B1 B2 B1 Anglický A2 A1 A1 A2 A2 (*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky Zahraniční zkušenosti: Konference, seminář Polsko, Wroclaw Konference, seminář Slovenská republika, Bystrica 2008 Konference, seminář Bánská Slovenská republika, Trnava The 1st European Symposium of Pedagogy and Psychology PhD Students Wroclaw, Poland, 15th-18th March "Human relations and nowadays challenges" Wroclawská univerzita, Polsko Bánská Bystrica, UMB, fakulta, Katedra pedagogiky a katedra sociálnej práce Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenské pedagogické společnosti při SAV Seznam publikací 2005 ŠLÍMOVÁ, J. Vztah mezi sociálně ekonomickým statutem rodiny žáka a jeho školním úspěchem. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. : Sborník příspěvků z III. ročníku studentské vědecké konference konané Olomouc : VUP, 2005, s ISBN ŠLÍMOVÁ, J. Problematika školní úspěšnosti žáka v kontextu jeho sociálně ekonomického statutu. In XXIV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany,. ISBN ŠLÍMOVÁ, J. Postoje studentů střední zdravotnické školy k prvkům edukační reality. In evaluace 06. : Sborník z konference konané září. [Sborník CD-ROM].Ostrava : fakulta OU,. ISBN ŠLÍMOVÁ, J. Současné hodnotové orientace studentů SZŠ. In Socialia. Sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí konané v Hradci Králové ve dnech [Sborník + CD-ROM]. Hradec Králové : Gaudeamus,. s 40. ISBN ŠLÍMOVÁ, J. Postoje studentů ke studiu a školní výkon. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. : Sborník příspěvků z IV. ročníku studentské vědecké konference konané dne 11. prosince. Olomouc : fakulta UP,. s ISBN 2

3 ŠLÍMOVÁ, J. Postoje studenta ke studiu a výkonová motivace. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. [Sborník CD-ROM]. Brno : UO,. ISBN ŠLÍMOVÁ, J., VAŠŤATKOVÁ J. Rodinné prostředí studenta a jeho postoje ke studiu. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník anotací + příspěvků [Sborník CD-ROM] 15. konference ČAPV. České Budějovice : Katedra pedagogiky a psychologie PdF JU,. ISBN ŠLÍMOVÁ, J. Rizikové skupiny nezaměstnaných a jejich podpora. In Akční pole sociální práce aneb aktuálněpedagogické otázky současnosti. Sborník z I. ročníku konference konané dne 2. dubna. [Sborník CD-ROM] Olomouc : fakulta,. ISBN Recenze ŠLÍMOVÁ, J. Rozvíjení žákovské motivace. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech doktorských studijních programů. V. Sborník z V. ročníku studentské vědecké konference konané dne 13. prosince. 2. díl. Olomouc : fakulta,. ISBN ŠLÍMOVÁ, J. Postoje ke studiu studentů gymnázia a SZŠ. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno : UO ISBN LOUKOTOVÁ, V., ŠLÍMOVÁ, J. Analýza případové studie dysfunkční rodiny. In Socialia Prevencia sociálnopatologických javov u dětí, mládeže a dospělých listopadu., UMB v Banskej Bystrici fakulta. Katedra pedagogiky a katedra sociálnej práce celkem 406. ISBN ŠLÍMOVÁ, J. Postoje ke studiu a jejich determinanty v procesu výchovy a vzdělávání. In Učitelské povolanie v podmienkách súčasnej společnosti. Trnava : Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenská pedagogická společnosť při SAV V tisku. ŠLÍMOVÁ, J. Formování postojů v procesu výchovy a vzdělávání psychodidaktické postupy učitele, metody výchovy. In Škola v proměnách. Zlín: UTB, V tisku. ŠLÍMOVÁ, J. Vliv vybraných sociálně psychologických charakteristik studenta na jeho postoje ke studiu. In sborník příspěvků z ČAPV V tisku. ŠLÍMOVÁ, J. Vliv vybraných sociálně psychologických charakteristik studenta na jeho postoje ke studiu. In český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník anotací z XVII. celostátní konference EAPV. Ostrava : fakulta OU, ŠLÍMOVÁ, J. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. E-pedagogium. II..194 s. ISSN ŠLÍMOVÁ, J. Sociální psychologie pro pedagogy. E-pedagogium. II s. ISSN Přehled řešení výzkumných grantů Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech doktorských studijních programů. Hlavní řešitel prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. Přehled řešení dalších grantů Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru. číslo projektu CZ / /0265, č.j. 4284/-303, v rámci OP RLZ, číslo priority 3. 3 (Rozvoj celoživotního učení), opatření (Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje), program podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách. Hlavní řešitelka Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. 3

4 Účast na mezinárodních a domácích konferencích Termín Název konference Pořadatel Vystoupení - příspěvek září Ostravská univerzita, 2009 fakulta XVII. ročník celostátní konference ČAPV Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu Příspěvek: Vliv vybraných sociálně psychologických charakteristik studenta na jeho postoje ke studiu Škola v proměnách UTB, Zlín Příspěvek: Formování postojů v procesu výchovy a vzdělávání - psychodidaktické postupy učitele, metody výchovy Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenské pedagogické společnosti při SAV Univerzita obrany, Brno Příspěvek: Formování postojů v procesu výchovy a vzdělávání - psychodidaktické postupy učitele, metody výchovy Postoje ke studiu studentů gymnázia a SZŠ 2.4. I. ročník konference: Akční pole sociální práce aneb sociálně pedagogické otázky současnosti fakulta UP Olomouc Příspěvek: Rizikové skupiny nezaměstnaných a jejich podpora ročník ČAPV, Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu České Budějovice, Katedra pedagogiky a psychologie PdF Příspěvek: Rodinné prostředí studenta a jeho postoje ke studiu The 1st Eurppean Symposium of Pedagogy and Psychology PhD Students. Pierwszy Europejski Zjazd Doktorantów Pedagogiki i Psychologii, Wroclaw, Polsko, "Relacje międzyludzkie a wyzwania współczesności Sociália Bánská Bystrica, UMB, fakulta, Katedra pedagogiky a katedra sociálnej práce Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech doktorských studijních programů XXIV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu evaluace Sociália Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III Wroclaw, Polsko The evaluation of the students attitudes to the educational reality fakulta UP v Olomouci Univerzita obrany, Brno OU, fakulta, Malenovice UHK, fakulta, Hradec Králové fakulta UP, Univerzita Palackého v Olomouci Analýza případové studie dysfunkční rodiny Rozvíjení žákovské motivace Problematika školní úspěšnosti žáka v kontextu jeho sociálně ekonomického statutu Postoje studentů střední zdravotnické školy k prvkům edukační reality Současné hodnotové orientace studentů SZŠ Vztah mezi sociálně ekonomickým statutem rodiny žáka a jeho školním úspěchem 4

5 Citace prací ŠLÍMOVÁ, J. Postoje ke studiu a jejich determinanty v procesu výchovy a vzdělávání. In Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti. Trnava: FF UCM, V tisku. ŠTEPÁNKOVÁ, B. K problematice profesní orientace žáka ZŠ. In sborník příspěvků z ČAPV Ostrava : OU, V tisku. Doplňující informace: Zabývá se problematikou obecné a školní didaktiky, didaktiky psychologie a pedagogické diagnostiky. Ve výzkumné práci se soustředila především na problematiku středoškolského žáka a učitele, determinanty postojů ke studiu, formování postojů v edukační realitě. Výuka v akademickém roce 2009/2010 Název předmětu Předmět Obor Sem. Typ a pedagogiky 2 (A) a pedagogiky 2 (A) a pedagogiky 2 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 2 (A) Školní didaktika (A) NSDP1 DPPS1 NKDP1 NSDP1 NKDP2 DPPS2 DPPP2 OBDP1 OBDP1 OBDS1 OBDS2 PEDIA PDDG PDDG PEDIA NSŠKD Učitelství pro zdravotnické školy,, navazující Učitelství pro zdravotnické školy,, navazující Učitelství pro zdravotnické školy,, navazující Učitelství pro zdravotnické školy,, navazující Učitelství pro zdravotnické školy,, navazující Počet hod. Počet stud. Typ zkoušky ZS Př 1 21 Zp ZS Př 4 26 Zp ZS Př 6 20 Zp ZS Cv 2 21 Zp LS Př 3 20 Zk LS Př 4 56 Zk ZS Se 2 21 Zk ZS Se 1 19 Zp ZS Př 1 19 Zp ZS Př 5 45 Zp LS Př 6 16 Zk LS Př 4 0 Zk ZS Se 1 24 Zk ZS Př 1 24 Zk ZS Př 4 16 Zk ZS Cv 3 21 Zk 5

6 BOBDI BOBDI Pedagogické asistentství, Pedagogikaveřejná správa, Pedagogika-sociální práce, Vychovatelství (4 skupiny) Pedagogické asistentství, Pedagogikaveřejná správa, Pedagogika-sociální práce, Vychovatelství (4 skupiny) LS Př ZK LS Se Zp Vedení diplomových prací Vedení a oponentura diplomových prací NOVÁKOVÁ, A. Význam sebehodnocení pro osobnost žáka. (SP-ČJ) SABOVÁ, M. Aktivizační metody ve výuce. (Pedagogika-sociální práce) JÍLKOVÁ, P. Profesní orientace žáků SZŠ. (Pedagogika-správní činnost) FILIPOVÁ, I. Firemní vzdělávání. (Pedagogika-veřejná správa) KORMANOVÁ, P. Jak chápou učitelé funkci třídního učitele? (Pedagogika-veřejní správa) GAJDACZOVÁ, B. Postoje učitelů SZŠ k aktivizačním metodám ve výuce. (Učitelství pro zdravotnické školy) Oponentské posudky diplomových prací SMRKALOVÁ, V. Historie školství v obci Radiměř do roku (Čj-SP) JALŮVKOVÁ, J. Výchovně vzdělávací projekty v hodinách anglického jazyka v sekundární škole. (AJ-OV) SYSLO, J. Cizinec, žák základní školy. (Pedagogika-správní činnost) SLÁDEČKOVÁ, Š. Osobnost sociálního pracovníka v multikulturní společnosti. (Pedagogika-sociální práce) ROZSÍVALOVÁ, H. Volný čas a školní úspěšnost žáků druhého stupně základní školy. 6

7 7

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne 17. 2. 2015 Doc. PaedDr. Jana

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265 (23. 6. 2006-22.6. 2008) Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více