pf 2011 Plesy v roce Farní ples Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pf 2011 Plesy v roce 2011 15.1. Farní ples 22.1. Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka:"

Transkript

1 Ročník XXVII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2010 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, pohledem do kalendáře s překvapením zjišťujeme, že vánoce a konec roku 2010 jsou už za dveřmi. Je tu tedy doba, kdy začínáme bilancovat ten, tak neuvěřitelně rychle uběhlý rok. V říjnových volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce. Věřím, že členové tohoto zastupitelstva jsou zárukou dalšího rozvoje naší obce. Na nejbližších zasedáních budou stanoveny a upřesněny priority rozvoje v tomto volebním období. Doposud jsme byli v čerpání prostředků z EU celkem úspěšní, proto se pokusíme i v tomto volebním období získat ještě některé další evropské dotace. Příští rok bude ve znamení realizace úprav okolí kostela a prací na kulturním domě (zateplení, výměna oken, zastřešení, půdní vestavba, atd.) Podrobněji Vás budeme informovat v jarním čísle Zpravodaje. Přeji Vám šťastné a veselé vánoční svátky, hodně zdraví, rodinné i osobní spokojenosti v novém roce Ing. František Hajdůch, starosta obce pf 2011 Plesy v roce Farní ples Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka: Obecní úřad zve všechny občany na 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek 9. prosince 2010 v 18:00 hodin v přísálí kulturního domu. Vánoční koncert s dechovou kapelou Boršičanka Antonína Koníčka se bude konat v sobotu 18. prosince 2010 ve 14:30 hodin v kulturním domě Vánoční výstava školních prací ve uskuteční v sobotu a v neděli v prostorách ZŠ. Dolněmčanský zpravodaj Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období

2 Z jednání Rady obce Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Usnesení č. 74/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 14. září 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 74/10/03 Že v případě získání dotace na stavební úpravy kabin stadionu, bude nově vybudovaný majetek převeden do vlastnictví obce. 74/10/06 Cenovou nabídku za vypracování projektové dokumentace na akci Cyklostezka Dolní Němčí projekt ozelenění ve výši ,- Kč, včetně DPH firmou Arvita P spol. s r.o., Příčná 1541, Otrokovice 74/10/09 Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí dne 23. září Rada obce doporučila ZO schválit: 74/10/08 Vypracování nového územního plánu obce Dolní Němčí. 74/10/10 Změnu rozpočtu obce na rok 2010 dle přílohy. Rada obce rozhodla: 74/10/02 Odkoupit od spol. Hydropol ČR, spol. s r.o., se sídlem nám. Svobody 133, Holešov zařízením ke snížení vlhkosti zdiva v MŠ za cenu ,- Kč vč. DPH. 74/10/04 Odložit rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na činnost Centru služeb postiženým Zlín, Obecně prospěšná společnost, Mostní /10/05 Poskytnout finanční příspěvek na činnost ve výši 2.000,- Kč spol. EDUCO Zlín, Středisko rané péče, Tř. T. Bati 385, Zlín. 74/10/07 Pověřit ředitele ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí Mgr. Milana Kvasničku prodejem vyřazeného nábytku ze tříd. Rada obce vzala na vědomí: 74/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání rady obce. Usnesení č. 75/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 22. září 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 75/10/01 Výsledek výběrového řízení na stavbu Autobusová zastávka v ulici Nivnická a místní komunikace v ulici Boršická I. etapa : 1. SVS Correct spol. s r.o., Bílovice cenová nabídka ,- Kč bez DPH 2. TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, Kunovice cenová nabídka ,- Kč bez DPH 3. STRABAG a.s., odš. závod Brno, oblast Východ, Příluky 386, Zlín cenová nabídka ,- Kč bez DPH Usnesení č. 76/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 30. září 2010 v kanceláři Obecního úřadu v Dolní Němčí. 76/10/01 Pronájem bytu č. 110 v Domě s chráněnými byty v Dolním Němčí p. Josefu Zimčíkovi,Zahradní 446, DN od Usnesení č. 77/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 7. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 77/10/02 Vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků dle GP pro rozdělení pozemků č /2009 parcelních čísel 682/2 o výměře 7,00 m2 a 682/3 o výměře 4,00 m2 v katastrálním území Dolní Němčí na základě žádosti manželů S., Dolní Němčí. 77/10/04 Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Centru služeb postiženým Zlín, sociální služby Ergo Uherské Hradiště, Stará Tenice, Uherské Hradiště. 77/10/05 Smlouvy o výpůjčce částí pozemků v ulici Krátká s vlastníky těchto pozemků za účelem realizace stavby Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí. Rada obce rozhodla: 77/10/03 Zařadit žádost p.m. B., Dolní Němčí do seznamu žadatelů o byt v DCHB. Rada obce vzala na vědomí: 77/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání rady obce. Usnesení č. 78/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 11. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 78/10/01 Smlouvu o dílo č. 19/2010 se společností SVS- CORRECT, spol. s r.o., se sídlem Bílovice č.p. 176, Bílovice, jejímž předmětem je realizace stavby Autobusová zastávka v ulici Nivnická, místní komunikace v ulici Boršická I. etapa s termínem zahájení a ukončení stavebních prací dne Hodnota provedených prací bude ve výši ,- Kč, včetně DPH. Usnesení č. 79/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 18. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 79/10/01 Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. 147/22/10 se Zlínským krajem, se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, Zlín, zastoupený Ředitelstvím Zlínského kraje, se sídlem K majáku 5001, Zlín, jejímž předmětem je realizace a užívání stavby Autobusová zastávka u silnice II/498, Dolní Němčí. Usnesení č. 80/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 25. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 80/10/02 Dodatek ke smlouvě č. 1 k pojistné smlouvě č s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zlín. 2 Dolněmčanský zpravodaj

3 80/10/06 Pronájem KD k pořádání Štěpánské zábavy dne p. P.Š.,DN. 80/10/07 Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 80/10/08 Smlouvu o dílo se společností GARDEN Moravia s.r.o., Dolní Němčí, jejímž předmětem je realizace akce Nad Zástavbou založení zeleně na parcele č. 1284/3, k.ú. D.N. Rada obce rozhodla: 80/10/03 Provést ohodnocení zapůjčených hudebních nástrojů (cimbálu a kontrabasu) a poté rozhodnut o jejich prodeji. 80/10/04 Vyvěsit záměr na prodej všech oplocených obecních pozemků v lokalitě Pod hájkem na základě žádostí D. a M. S. a M. S., Dolní Němčí o koupi obecních pozemků p. č. 1284/150 v k. ú. D. N. dle GP pro rozdělení pozemků č /2010 a p.č. 1284/151 v k. ú. D. N. dle GP pro rozdělení pozemků č /2010. Rada obce vzala na vědomí: 80/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání rady obce. Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Dolní Němčí konaných ve dnech Celkový počet oprávněných voličů: 2482, celkem zúčastněných voličů: 1129, tj. 45,5 %. Dne byli na ustavujícím zasedání ZO Dolní Němčí zvoleni: starosta obce: místostarosta obce: Ing. František Hajdůch Ing. Miroslav Kadlček další členové rady obce: Zdeňka Trtková, Zdeněk Kadlček, Jaroslav Hanák Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politic. Hlasy název poř. čís. příjmení, jméno, titul věk strana přísluš. abs. v % Starostové a nezávislí 1 Hajdůch František Ing. 49 STAN BEZPP 837 8,96 1 Starostové a nezávislí 4 Trtková Zdeňka 48 STAN BEZPP 737 7,89 2 Starostové a nezávislí 8 Kubeš Dušan Ing. 30 STAN BEZPP 725 7,76 3 Starostové a nezávislí 2 Kadlček Miroslav Ing. 52 STAN BEZPP 681 7,29 4 Starostové a nezávislí 3 Kadlček Zdeněk 50 STAN BEZPP 635 6,8 5 Starostové a nezávislí 5 Zedníček Antonín 58 STAN BEZPP 680 7,28 6 Starostové a nezávislí 6 Kadlčková Eva 55 STAN BEZPP 602 6,44 7 Starostové a nezávislí 7 Tinka Josef 52 STAN BEZPP 546 5,84 8 Starostové a nezávislí 9 Bukvicová Marie Mgr. 62 STAN BEZPP 547 5,85 9 Starostové a nezávislí 10 Daňková Marcela Ing. 25 STAN BEZPP 521 5,58 10 KDU-ČSL 6 Hanák Jaroslav 60 KDU-ČSL BEZPP 454 8,76 1 KDU-ČSL 2 Zelinka Milan Ing. 39 KDU-ČSL BEZPP 439 8,47 2 KDU-ČSL 1 Stojaspal Pavel 40 KDU-ČSL KDU-ČSL 423 8,17 3 KDU-ČSL 14 Ponížilová Drahomíra 63 KDU-ČSL BEZPP 388 7,49 4 KDU-ČSL 3 Minks Leoš 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 368 7,1 5 Pořadí zvolení Základní škola a Základní umělecká škola Vážení rodiče a přátelé školy, vzhledem k tomu, že v zářijovém zpravodaji jsme podrobně informovali o činnosti za uplynulý školní rok, popsali změny v personálním obsazení pedagogického sboru a zároveň nastínili kroky budoucí tohoto školního roku, dovolte, abychom vás jen ve stručnosti seznámili, čím žila naše škola kromě výuky od září do listopadu. Jedinou změnu vyučujícího jsme zaznamenali v anglickém jazyce, kdy Mgr. Bídovou, která se stala starostkou obce Netdenice, nahradil Mgr. František Ježek. Nyní již avizované akce. Byly to adaptační kurz žáků 6.A + 6.B na Kopánkách, exkurze v elektrárně Dukovany Dalešice Dolněmčanský zpravodaj 3

4 9.A + 9.B, exkurze ve skanzenu Strážnice 7.A + 7.B, literární projekt k výročí narození Františka Hrubína žáci 1. stupně + LDO ZUŠ, návštěva Obecního úřadu v Dolním Němčí 3.A + 3.B, branný závod za účasti okolních škol, pasování žáků 2. roč. na čtenáře v místní knihovně, workshopy multikulturní výchovy - hnutí Nesehnutí pro 6. a 7. ročník, přednáška cestovatele p. Zemka o evropských státech pro 8. roč., stolní tenis školní a okresní kolo v Kunovicích, účast na sprinterském čtyřboji v Uherském Brodě, návštěva místní knihovny 6.A + 6.B, návštěva Slováckého divadla 8. a 9. ročník, dopravní hřiště v Uherském Brodě 4. ročník, návštěva Úřadu práce v Uherském Hradišti 9.A + 9.B, přírodovědný klokan školní kolo, testy SCIO pro 9. ročník, návštěva hvězdárny Uh. Brod (5.A + 5.B), exkurze 9.A + 9.B ve SPŠ, Slováckých strojírnácha České zbrojovce Uherský Brod, účast na soutěži ve skoku vysokém Straňanská laťka ve Strání, účast na soutěži ve střelbě Uherský Brod. Podrobné informace včetně bohaté fotodokumentace z jednotlivých akcí můžete sledovat na Co nového na ZUŠ... Školní rok 2010/11 přinesl na ZUŠ několik změn, které se týkají především učitelského kolektivu, a to v oboru hudebním. Tento obor posílili mladí kolegové z řad našich absolventů (Marie Pochylá - kytara, Michaela Bídová - kytara, Antonín Daníček - dechové nástroje) a rovněž zcela nové tváře (Eva Králíčková - housle, Mgr. Lenka Bednářová -klávesové nástroje a Dana Starobová - kytara Vlčnov). Máme velkou radost z toho, že se podařilo obnovit a rozšířit naši pobočku hudebního oboru v Šumicích, kterou nyní vede DiS. Markéta Sedláčková. A co nás ještě čeká? Kromě akcí, které pořádáme každý rok jako jsou například Vánoční výstava, Vánoční Akademie ZUŠ, brigáda ke Dni země, školní výlety, absolventské práce, olympiády a soutěže, atletické olympiády 1. a 2. stupně, soutěž Železný žák a jiné, plánujeme také návštěvu Slováckého divadla v Uherském Hradišti pro zbývající ročníky, projektový den se zaměřením na ochranu člověka za mimořádných událostí a výukové programy CEV Pantoflíček pro žáky 1. stupně. Zhlédneme filmové představení v Hluku, zabruslíme si na Zimním stadionu v Uherském Brodě, zúčastníme se soutěže Vorvaň ve Zlíně, navštívíme výstavu Josefa Lady v Uherském Hradišti, budeme pořádat soutěže Rubikon Není ti 18? Nesázej!, vystoupíme s žáky na Velkou Javořinu a zorganizujeme projektový den Lidová řemesla pro žáky 1. stupně. Věříme, že se nám naše plány splní a budou obohacením pro žáky ve výchovně vzdělávacím procesu. Závěrem dovolte, abychom vám všem jménem pracovníků i žáků školy popřáli pokojné prožití vánočních svátků, všechno dobré, hlavně zdraví a štěstí v novém roce 2011 a zároveň vás pozvali na tradiční, již 17. ročník Vánoční výstavy. Mgr. Milan Kvasnička Mgr. Ľubica Ježková Vyučující na ZUŠ opět využívají možnosti dalšího vzdělávání. Mgr. Jarmila Hrobařová navštěvuje prakticky zaměřený kurz pro korepetitory ZUŠ v Praze na taneční fakultě AMU s názvem Význam korepetice a spolupráce na úrovni korepetitor taneční pedagog. Antonín Daníček se vzdělává v metodice hry na zobcovou flétnu v rámci flétnových sobot na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci a Mgr. Klára Kolajová pokračuje v pravidelných sobotních klavírních kurzech v Metodickém centru na JAMU. Hudební obor zahájil od měsíce září intenzivní přípravy na předvánoční akce školy. Výkony našich mladých hudebníků bude možné vyslechnout nejprve na tradiční vánoční výstavě (4. a 5.12.), akademii pro žáky a učitele (8.12.) a na vánočním koncertě hudebního oboru (15.12.). V měsíci lednu budou probíhat pololetní třídní přehrávky. ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí pořádají každým rokem v měsíci prosinci, v době adventu, velkou vánoční výstavu spojenou s výtvarnými dílničkami pro děti i dospělé a s dalším 4 Dolněmčanský zpravodaj

5 hudebním, tanečním a divadelním představením. Na této výstavě prezentují své práce i žáci výtvarného oboru, který vede p.uč. Alena Růžičková. Letos již počtvrté dáme prostor i žákům z jiných škol, aby u nás mohli prezentovat své obrázky či výtvarná dílka, a proto naše škola vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma: Čaroděj, čarodějnice a jiné bytosti. Na toto téma mohou žáci kreslit, malovat, modelovat či vytvářet prostorové postavičky, nebo jiné prostorové předměty. Slavnostní vyhodnocení proběhne na vernisáži naší výstavy v sobotu ve 14:30 hodin. Vyhodnoceny budou vždy 3 nejlepší práce v každé kategorii, vítězové budou pozváni prostřednictvím svých škol a obdrží diplomy a věcné ceny. Výsledky soutěže zveřejníme i na www. stránkách naší školy. Literárně-dramatický obor naší ZUŠ vede od Mgr. Jitka Kavková, která se svými žáky zahájila již v září práci na zajímavém projektu Den s Františkem Hrubínem. Společně s dětmi a učiteli ZŠ vytvořila pásmo ke stému výročí narození tohoto autora. Celé září žáci a jejich učitelé vybírali básně z tvorby autora a pilně nacvičovali. Výsledkem jejich snažení bylo vystoupení žáků ročníků, kteří svými básněmi a veršovanými pohádkami předvedli rozsáhlé dílo Františka Hrubína. Jednotlivé třídy upoutaly nejen kvalitním přednesem, ale i nápaditými kostýmy, pohybovými a výtvarnými kreacemi. Poděkování patří všem žákům a jejich učitelům za vzornou přípravu, kteří svým vystoupením připomněli významnou osobnost a dílo českého básníka Františka Hrubína. Literárně-dramatický obor v současné době připravuje svá vystoupení na tradiční výstavu a akademii, kde se představí mladší i starší žáci v pásmech: Zimní naladění a Jak víly přinesly lidem radost... Rovněž taneční obor pracuje pod vedením p.uč. Jany Joskové na choreografii jednotlivých tanečních vystoupení, která bude možné shlédnout nejen při výstavě, ale i na školní akademii. Mgr. Klára Kolajová, ZŘŠ pro ZUŠ ŠKOLNÍ DRUŽINA V úvodu žáci 6. třídy Karlíková, Motyčková, Nemravová, Sípek uvedli formou pohádky život autora. Zpestřením programu bylo i vystoupení žáků ZUŠ. Žákyně literárnědramatického oboru Julie Pěrková a Anna Stojaspalová zarecitovaly Hrubínovy ukolébavky za doprovodu nástrojů, na které hráli Pavel Stojaspal /housle/ a Denisa Kovaříková /flétna/, žáci hudebního oboru. Tečku za celým vystoupením udělali žáci literárně-dramatického oboru, kteří pod vedením p.uč. Kavkové nacvičili známou veršovanou pohádku Paleček a jeho kamarádi. Pohádku předvedli formou maňáskového divadla s vyrobenými prstovými loutkami. Pásmo uváděla děvčata z literárně-dramatického oboru Michaela Opletalová a Nikola Štěpáníková. K navození příjemné atmosféry přispěla i výzdoba tělocvičny, kde bylo možné na velkém plakátě uvidět prezentaci o životě a díle Františka Hrubína, vytvořeného žáky 5. tříd, ilustrovaná leporela a veršované pohádky. Žákům se podařilo vytvořit leporelo dlouhé skoro 18 m, které obsahovalo básně Františka Hrubína s ilustracemi žáků 1. stupně a 6. tříd. Do akce se také zapojil výtvarný obor ZUŠ v Dolním Němčí a jeho pobočka v Horním Němčí. Na program se přišly podívat i děti z mateřské školy a program se jim velmi líbil. Dolněmčanský zpravodaj Snad každé dítě ví, co je to nuda. Učitelka by měla jít dětem příkladem a dětem ukázat, jak nudu překonat. Musí děti motivovat, ale také povzbuzovat a chválit. My ve školní družině, se nudě snažíme vyhnout velkým obloukem! Na děti působíme v době největší únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině. Naše škola má dvě samostatné oddělení ŠD. Každé oddělení má svou kmenovou třídu, svůj plán a svoji vychovatelku. Prostor družiny je zařízen jako herna. V oddělení je část místnosti pokryta kobercem, kterého děti využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikativním kruhu, při odpočinkových činnostech apod. Pro rukodělné a výtvarné činnosti je druhá část místnosti vybavena stoly a židličkami. Pro zájmové činnosti se snažíme využít další vhodné prostory v budovách školy- velkou tělocvičnu, bazén, odbornou učebnu výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku, gymnastický sál, dílny, školní dvůr a hřiště. Svůj den v ŠD máme naplánovaný do poslední minutky. Pracujeme podle výchovného programu, který děti inspiruje k tvořivosti. Během týdne se prostřídají všechny výchovyvýtvarná, pracovní, hudební, dramatická, tělesná, plavání i počítače. V průběhu roku také organizujeme společné akce pro obě oddělení. Každoročně se zúčastňujeme okresních soutěží (olympiáda, zpěváček, malovásek, recitační soutěž a dopravní soutěž). 1. oddělení SMAJLÍČKOVÁ DRUŽINKA vych. SYNČÁKOVÁ SIMONA ( tř.) V našem oddělení se učíme starat o našeho mazlíčka KŘEČKA ZLATÉHO (Dorotka), se kterým si užijeme spoustu legrace. Jako každý rok i letos máme v rámci ŠD taneční 5

6 kroužek, ve kterém si kluci i holky vyzkouší všechny možné i nemožné tance, na známé melodie (Pomáda, Rebelové, Mamma Mia, Hříšný tanec). Své vystoupení předvedeme na vánoční výstavě a akademii ZUŠ. Pro velký zájem kluků opět pravidelně (úterý a středa hod.) trénujeme FLORBAL. Kluci jsou velice šikovní a za jejich snahu si zaslouží velkou pochvalu! Jsou bezva parta a všichni mají sen, aby ta jejich střela byla mířená přesně do brány. 2. oddělení MOTÝLKOVÁ DRUŽINKA - vych. KARLÍKOVÁ BLANKA (1.tř.) Toto oddělení navštěvují letos prvňáčci, pro které je všechno nové, neznámé a složité. Musí se naučit nová pravidla a seznámit se s režimem školní družiny. Osvojují si základy společenského chování a teprve si zvykají na nové prostředí a nový kolektiv kamarádů. Pro velký zájem rodičů o umístění svých ratolestí v ŠD jsem museli rozšířit třídu pro druhé oddělení. Obě třídy máme také nově vymalované. Rovněž jsem získali finanční prostředky z fondu NADACE PRO DĚTI KULTURU A SPORT, které jsme použili na nákup nových stolečků a židliček do 2. odd. (motýlková tř.). Provozní doba školní družiny je od hod. Pravidelná docházka není povinná a ŠD je možné navštěvovat pouze v určité dny (hodiny), např. čekání na kroužek. Program v ŠD přizpůsobujeme nejen počasí, ale i dětem. Děti rády chodí na vycházky, hrají si, povídají, tvoří, zpívají, malují, sportují, plavou a soutěží. Uvědomí, co se všechno naučily díky tomu, že se vlastně jenom hrály. My se je snažíme pochválit, povzbudit a umožnit jim prožít úspěch a ocenění od kamarádů. Je pro nás ctí a vážíme si toho, že jste své dítě svěřili do naší péče. Zároveň se v nás dostavil pocit povinnosti poskytnout Vašim dětem jen to nejlepší. Budeme se snažit Vašim dětem připravit radostné, pohodové, poučné odpoledne plné zábavy a smíchu! SYNČÁKOVÁ Simona Sobota :30 vernisáž a vyhodnocení výtvarné soutěže 15:20 divadelní představení žáků ZUŠ 16:00 vystoupení žáků školní družiny 16:30 pěvecké vystoupení Radima Vojtka 17:00 vystoupení žáků CEV Pantoflíček 17:30 taneční vystoupení žákyň ZUŠ Neděle :30 taneční vystoupení dětí MŠ 15:00 vystoupení žáků CEV Pantoflíček 15:30 vystoupení souboru Dolněmčánek 16:00 divadelní představení žáků ZUŠ 16:30 vystoupení žáků školní družiny 17:00 taneční vystoupení žákyň ZUŠ 6 Dolněmčanský zpravodaj

7 Chovatelé poštovních holubů Opět nadešel čas zhodnocení úspěchů naších chovatelů ZO poštovních holubů Dolní Němčí, která má 11 členů v roce I přes nepřízeň počasí, která nás provázela v závodní sezóně 2010 se naši členové ZO CHPH dobře umístili v soutěžích jak v pásmu 3,,Brodsko do které patří naše ZO, tak i v celé OS CHPH Uh. Hradiště. Jak se umístili naši členové ZO CHPH to ukazuje následující tabulka: pásmo 3, které má 80 členů 2. místo Kadlček Jar.st.+ml. 4473bodů 5. místo Kadlček Josef 4111 bodů 11. místo Vojtěšek Ladislav 3461 bodů 25. místo Ježek Ant + Bož bodů 28. místo Dohnal Václav 1340 bodů 29. místo Pěrka Jaroslav 1323 bodů 35. místo Karafiát Stanislav 624 bodů 42. místo Bartoš Karel 497 bodů 64. místo Kadlček Filip člen ZO 65.místo Bartoš Radek člen ZO 66. místo Jílek Dominik člen ZO OS CHPH Uh.Hradiště, které má 250 členů 17. místo Kadlček Jar.st.+ml bodů 22. místo Kadlček Josef 3349 bodů 31. místo Vojtěšek Ladislav 3025 bodů 58. místo Ježek Ant. + Bož bodů 73. místo Pěrka Jaroslav 1470 bodů 75. místo Dohnal Václav 1451 bodů 104. místo Karafiát Stanislav 690 bodů 108. místo Bartoš Karel 640 bodů 184. místo Kadlček Filip člen ZO 186. místo Bartoš Radek člen ZO 187. místo Jílek Dominik člen ZO V mistrovství ročních holubů se umístnil Kadlček Josef na 5 místě, Kadlček Jar.st. + ml. na 17. místě, Pěrka Jaroslav na 31 místě, Vojtěšek Lad. na 47 místě a Dohnal Václav na 55 místě. V celkovém pořadí chovatelů krátké tratě se umístili Kadlček Jar.st.+ ml.na 8. místě, Kadlček Josef na 16. místě, Vojtěšek Lad. na 29. místě, Dohnal Václav. na 56. místě. Na středních tratích se umístil Kadlček Jar.st.+ ml. na 5. místě, Vojtěšek Lad.na 18. místě, Kadlček Josef na 12. místě a Ježek Ant.+Bož. na 57. místě. V generálním mistrovství se umístil Kadlček Jar.st.+ ml. na 10. místě, Kadlček Josef na 38. místě, Vojtěšek Lad. na 53. místě a Ježek Ant.+Bož. Na 57 místě. V kategorii Super ESO holub - asi z holubů Kadlček Jar.st.+ ml. 3., 7., 10., 12., 14. a 48. místo. V kategorii ESO holubice Karafiát Stanislav 27. místo a 49. místo. V kategorii ESO roční holub Kadlček Josef 1., 6., 27. a 41. místo, Kadlček Jar.st. + ml. 16,17,36 a 37 místo a Vojtěšek Ladislav 5 a 30 místo. ESO holoubata - Vojtěšek Ladislav 2. místo. Kategorie Výkon za rok holub Dolněmčanský zpravodaj Kadlček Jar.st.+ ml. 1. místo 13 cen a 4983 km, 2. místo 13 cen a 4830 km, 8. místo 11 cen a 4286 km, 9. místo 11 cen a 4286 km,10. místo 11 cen a 4243 km a 16. místo 11 cen a 4061 km, Kadlček Josef - 3.místo 13 cen a 4784 km a Vojtěšek Ladislav 25. místo 10 cen a 3900 km. Výkon holubice za rok 2010 Karafiát St. 39. místo - 7 cen a 2521 km a Dohnal Václav 57. místo - 7 cen a 2342 km. Výkon za rok Kadlček Jar.st. + ml. 1. místo 25 cen a 9519 km, 8. místo 21 cen a 8153 km,10. místo - 22 cen a 8044 km, 13.místo 21 cen a 7908 km, 15. místo 20 cen a 7647 km a 35. místo 20 cen a 6983 km a Kadlček Josef místo 20 cen a 7345 km. Olymp. kat. Sport - A - Kadlček Jar. st. + ml. 3., 5., 11., 30., 51. a 58. místo a Kadlček Josef 27. a 45. místo. Olymp. kat. B Kadlček Jar. st. + ml - 2., 5., 21., 22. a 24. místo a Kadlček Josef 30. a 32. místo. Olymp. kat. C Kadlček Jar. st. + ml. 1., 17. a 36. místo a Pěrka Jaroslav 16 místo. Olymp. Kategorie - D Kadlček Jar. st. + ml. - 1., 2., 8., 18., 19., 44. a 50. místo a Kadlček Josef 25 a 40 místo. Olymp. kat. E Ježek Ant.+ Bož místo. Olymp.kat H - Kadlček Jar. st. + ml. 5., 8., 14., 17., 18 a 44. místo a Kadlček Josef 28.,29. a 48. místo. Olymp.kat. G - Kadlček Josef - 1., 6., 9., 27. a 40. místo, Kadlček Jar. st. + ml. 16., 17., 36., a 37. místo a Vojtěšek Lad. 5. a 30. místo. Olymp.kat F - Vojtěšek Lad. 2. místo. V celostátním mistrovství / CM /- A - Kadlček Jar. st. + ml. na 6. místě, Vojtěšek Lad. 15. místo, Kadlček Josef 22. místo a Pěrka Jaroslav 45 místo. CM B Kadlček Jar. st. + ml. 2. místo, Kadlček Josef 24. místo, Vojtěšek Lad. 28. místo a Ježek Ant. na 47 místě. CM generální Kadlček Jar. st. + ml. na 16. místě, Kadlček Josef na 29. místě. CM roční holuby - Kadlček Josef 1. místo, Kadlček Jar. st. + ml. 7. místo, Pěrka Jaroslav 23. místo, Vojtěšek Lad. 35. místo, Dohnal Václav 54 místo a Ježek Ant. 55. místo. Mistr. Moravy krát. a stř. tratí Kadlček Jar. st. + ml. 2. místo, Kadlček Josef 18. místo, Vojtěšek Lad. 37. místo, Pěrka Jaroslav 44. místo a Ježek Ant. 50. místo. ESO mistr. Moravy krát. a stř. tratí Kadlček Jar. st. + ml. 5., 6., 11., 39. a 60. místo, Kadlček Josef 14., 21., 43. a 53. místo. Kat. ESO OS E Kadlček Jar.st. + ml. 3., 7., 10., 12., 14. a 48. místo, Kadlček Josef 17 a 18 místo. Kategorie MM 18 M - Kadlček Jaroslav st. + ml. 2. místo, Kadlček Josef 10 místo, Vojtěšek Lad. 17. místo a Pěrka Jaroslav 50. místo. To jsou v kostce úspěchy našich chovatelů. Ještě nás čekají výstavy a to: výstava ZO CHPH D. Němčí v přísálí Kultur. domu výstava OS CHPH v Kněžpoli Celostátní výstava CHPH v Hluku Olympiáda CHPH v Poznani v Polsku. Zároveň zveme všechny spoluobčany na výstavu poštovních holubů, kde budou vystaveni špičkoví holubi našich chovatelů jak na úrovni OS Uh. Hradiště, tak i v celostátním měřítku. ZO chovatelů poštovních holubů Dolní Němčí přeje všem spoluobčanům radostné prožití svátků vánočních a do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Za ZO CHPH Kadlček Jaroslav 7

8 Proč neuděláte na novém dětském hřišti více branek? Celorepublikové zasedání a školení posuzovatelů poštovních holubů na Slovácku v Dolním Němčí Ve dnech se konalo celorepublikové zasedání a školení posuzovatelů poštovních holubů v Dolním Němčí v přísálí Kulturního domu.tomuto zasedání se zúčastnil také prezident ČMS chovatelů poštovních holubů ing. Jaroslav NOVOTNÝ, starosta Dolního Němčí ing. František HAJDŮCH a MVDr. Marian RACLAVSKÝ. Po přivítání všech přítomných,které provedl předseda sboru posuzovatelů JUDr. Pavel OPATRNÝ, předal slovo starostovi ing. Františku HAJDŮCHOVI, který přivítal všechny zúčastněné a seznámil je z historií a také současností obce Dolní Němčí a pak byly předány pozornosti od starosty obce všem zúčastněným. Dále předal slovo prezidentu chovatelů poštovních holubů ing. Jaroslavu NOVOTNÉMU, který informoval zúčastněné o nadcházející Celostátní výstavě poštovních holubů, která se bude konat v Hluku ve sportovní hale ve dnech Tímto zároveň zveme širokou veřejnost o shlédnutí nejlepších poštovních holubů z celé České republiky na které nebudou chybět ani nejlepší holubi z našeho oblastního sdružení CHPH Uherské Hradiště. MVDr. Marian RACLAVSKÝ v rámci debaty odpovídal na různé dotazy zdravotně veterinární všech zúčastněných. Pak pokračoval program předsedy posuzovatelů CHPH JUDr. Pavla OPATRNÉHO. Mimo jiné se také zde konaly zkoušky adeptů na posuzovatele. Zasedání proběhlo v přátelské atmosféře a nechyběla ani ta Slovácká pohostinnost jak to bývá na Slovácku zvykem. Všichni zúčastnění tohoto zasedání byli velmi mile překvapeni a spokojeni se vším všudy. Kadlček Jaroslav S touto otázkou se na nás v poslední době obracelo několik občanů (mnoho z nich neznaje skutečnosti podalo hromadnou žádost o vybudování vstupních branek na dětské hřiště). Stále se domníváme, že pokud občan něco neví o aktivitách obce, i když byly prezentovány v minulém čísle Zpravodaje, je nejlepší se informovat přímo na obecním úřadě, kde rádi celou záležitost vysvětlíme, než se chytit informací, že jeden pán či paní povídala. Takže copak to tam bude za dětské hřiště? Obec v rámci regionálních operačních programů získala dotaci na výsadbu zeleně na tomto svahu. Jedná se o výsadbu různých keřů a stromků, nové zatravnění, které bude provedeno až na jaře a oplocení celého území provizorním pletivem s dřevěnými kůly zabraňující zvěři v okusu vysazených dřevin, což je podmínka udělení dotace. Branka a brána z ulice Na Výsluní I, je zde osazena pro vjezd techniky, kterou se bude po určitá léta zajišťovat sečení travního porostu. Branky ve spodní části ul. Nad Hájkem byly osazeny proto, že je zde zaužívaný průchod z ul. Polní, kterým se zkracovala cesta občanů z této ulice a naopak. Součástí terénních úprav bylo i vybudování rovné plochy, která bude v budoucnu využita k vybudování dětského hřiště s prolézačkami, popř. pískoviště a jinými atrakcemi do dnešní doby nám ještě neznámými. Dětské hřiště zde bude, ale minimálně po dobu 3 5 let ne, protože toto je nejnutnější doba ke vzejítí vysazených dřevin. Počítáme však, že celý prostor bude přístupný na procházky, k čemuž bude sloužit mlatový chodník. Máme však obavu (a věřte, že po zkušenostech z jiných částí obce, že oprávněnou), že i tímto užíváním bude docházet k poškozování porostu v oploceného prostoru. Chtěl bych se mýlit, ale čas ukáže. Proto bych chtěl touto cestou apelovat na všechny, zejména obyvatele ulice Nad Hájkem a Na Výsluní, aby se více zajímali o to, kdo a jak se chová v tomto areálu a případně jej na nevhodnost jednání upozornili. Rodiče pak na to, aby své děti upozornili na ochranu zeleně a aby neničili něco, co nevysadily. Pokud však i přesto bude docházet k poškozování zeleně, budeme zřejmě nuceni (i když si myslím, že to žádný efekt nepřinese, protože, pokud chce někdo něco ničit, tak mu v tom nikdo nezabrání) uzamknout celý prostor a zakázat sem vstup. Věřím však, že si drtivá většina z Vás přeje, aby zde vyrostl nový krásný kousek přírody, ze kterého budeme mít všichni radost a k těmto nepopulárním opatřením nedojde. Ing. Miroslav Kadlček 8 Dolněmčanský zpravodaj

9 ZÁVĚR ROKU U ZAHRÁDKÁŘŮ Letošní rok byl pro naši organizaci opět úspěšný,pokud se akcí týče. Zahájili jsme v lednu Koštem slivovice. Tentokrát se k nám připojilo i několik nečlenů a ochutnávaly se i sladké či hořké likéry. Na fašankovou sobotu proběhla zabíjačka,jak jinak než úspěšná. Nově jsme zařadili do svých akcí Velikonoční výstavu s ukázkou lidových řemesel, typických pro toto období. Jedním z největších činů byl Košt odrůdových vín, pořádaný tentokrát ve velkém sále kulturního domu s nemalým úspěchem. Během roku jsme se několikrát sešli na brigádách, protože pořád je co dělat a přetvářet k lepšímu. V létě jsme si ogrilovali něco malého v zahradě a vyrazili na zájezd do Olomouce a okolí. S podzimem přichází Výstava ovoce a zeleniny a sázení stromků v zahradě pod hřbitovem. Původní jabloně už zestárly, byly sázeny zakládajícími členy již v roce My jsme je nahradili 44 kusy trnek a durancií. Ale než jsme stihli nově oplotit, přišel nějaký nenechavec a 4 stromky odcizil! Tak jen doufejme, že to tak nebude dopadat i s budoucí úrodou! Závěrem bychom chtěli poděkovat všem za zájem a účast a popřát si další úspěšný rok v naší obci. Alena Světinská Dolněmčanský zpravodaj 9

10 Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí v roce 2011 LEDEN Farní ples Rodičovský ples Košt slivovice ÚNOR Ples Kredit Zabíjačka - Divadlo BŘEZEN Fašanková obchůzka, večer u cimbálu DUBEN Velikonoční zábava Stavění máje KVĚTEN Předhodová zábava Hodová zábava Košt vína Memoriál Karla Bartoše v šachu ČERVEN - Dětský den SDH ČERVENEC Červencová noc MS Lanka - Pouť ke Svaté Anně ZÁŘÍ Vaření trnek Výstava ovoce, zeleniny a květin Oprava silnice a mostu v ul. Boršická a rekonstrukce bazénu v ZŠ ŘÍJEN - Divadlo - Pouštění draků - Lampionový průvod LISTOPAD Beseda s důchodci PROSINEC Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ - Vánoční koncert - Vánoční koledování na Muzeu Vánoční turnaj neregistr. žáků a žákyň - Vánoční turnaj registr. žáků Vánoční turnaj nereg. mužů a veteránů ročník turnaje ve stolním tenise O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA pod záštitou starosty obce Dolní Němčí Vánoční turnaj registrovaných mužů KST Dolní Němčí Akce bez datumu budou upřesněny později. 10 Dolněmčanský zpravodaj

11 MASÁŽNÍ STUDIO nově otevřené studio Vám nabízí tyto druhy masáží: klasická a sportovní lymfatická reflexní - chodidlo baňkování lávové kameny masáž kameny QUA SHA Dornova metoda Breussova masáž - relaxační rašelinové zábaly darovací poukazy Otevíráme , ul. Hlucká 278, Dolní Němčí objednávky na tel.: Andrea Joklová. Děk kujeme za přízeň, kterou jste nám po celý rok věnovali a přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok. Redakce zpravodaje TRUHLÁŘSTVÍ výroba kuchyní vestavěné skříně nábytek na míru postele vč. matrací tuzemského výrobce za výhodné ceny Ludvík Bartoš Polní 347, Dolní Němčí tel.: Dolněmčanský zpravodaj 11

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma

Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, blíží se polovina roku, tak je na místě ohlédnutí se za tím, co nám přinesla,

Více

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018.

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018. Vážení spoluobčané, přestože počasí tomu moc nenasvědčuje, pohled do kalendáře nám neomylně ohlašuje blížící se Vánoce a konec roku 2014. Proto je na místě krátké ohlédnutí za tím, čím jsme letos v naší

Více

Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma

Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, blíží se polovina roku a Vy dostáváte do svých domovů letošní druhé vydání

Více

Vážený a milý čtenáři,

Vážený a milý čtenáři, ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ školní rok 2013/2014 Vážený a milý čtenáři, rok se s rokem sešel a opět je tu čas na krátkou bilanci činnosti Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí za školní

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 11/2011 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 Úvodník Už jsem skoro zapomněla, jak zní reklamní, rozhlasová kampaň na město Hulín. Bála jsem se, že ji už nikdy neuslyším, ale měla jsem a mám štěstí. Od 29.9.

Více

2010 Úvod Srovnání cen

2010 Úvod Srovnání cen 2010 Úvod V r.2010 proběhly celkem troje volby v květnu do Poslanecké sněmovny, v říjnu do Senátu a místních zastupitelstev. Květnové volby do PS skončily překvapujícím výsledkem o dvě procenta zvítězila

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté 57 ERVENEC2009 Školní akademie Vážení rodiče, milí hosté! Přejeme Vám jménem všech účinkujících dobrý večer a vítáme Vás na dnešní Akademii, kterou budou slovem provázet Anna Strašáková a David Prechtl.

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2013 Vážení spoluobčané, Zdravím Vás na prahu roku 2014, což je poslední rok volebního období tohoto zastupitelstva. V uplynulém roce se nám podařilo spustit do provozu čističku

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Odlétání na prázdniny

Odlétání na prázdniny ROČNÍK 22 / ČÍSLO 8 SRPEN 2011 CENA 10 Kč Odlétání na prázdniny Takto vstupovaly děti poslední pátek v letošním školním roce na palubu letadla, aby se připravily k odletu na prázdniny při stejnojmenné

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Číslo 3 květen - červen 2010 www.velkebilovice.cz Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Zveme vás na tradiční XII. dětské hody, které se konají v neděli 20. června 2010. Začátek je v 14.30 hod. průvodem

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více