pf 2011 Plesy v roce Farní ples Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pf 2011 Plesy v roce 2011 15.1. Farní ples 22.1. Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka:"

Transkript

1 Ročník XXVII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2010 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, pohledem do kalendáře s překvapením zjišťujeme, že vánoce a konec roku 2010 jsou už za dveřmi. Je tu tedy doba, kdy začínáme bilancovat ten, tak neuvěřitelně rychle uběhlý rok. V říjnových volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce. Věřím, že členové tohoto zastupitelstva jsou zárukou dalšího rozvoje naší obce. Na nejbližších zasedáních budou stanoveny a upřesněny priority rozvoje v tomto volebním období. Doposud jsme byli v čerpání prostředků z EU celkem úspěšní, proto se pokusíme i v tomto volebním období získat ještě některé další evropské dotace. Příští rok bude ve znamení realizace úprav okolí kostela a prací na kulturním domě (zateplení, výměna oken, zastřešení, půdní vestavba, atd.) Podrobněji Vás budeme informovat v jarním čísle Zpravodaje. Přeji Vám šťastné a veselé vánoční svátky, hodně zdraví, rodinné i osobní spokojenosti v novém roce Ing. František Hajdůch, starosta obce pf 2011 Plesy v roce Farní ples Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka: Obecní úřad zve všechny občany na 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek 9. prosince 2010 v 18:00 hodin v přísálí kulturního domu. Vánoční koncert s dechovou kapelou Boršičanka Antonína Koníčka se bude konat v sobotu 18. prosince 2010 ve 14:30 hodin v kulturním domě Vánoční výstava školních prací ve uskuteční v sobotu a v neděli v prostorách ZŠ. Dolněmčanský zpravodaj Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období

2 Z jednání Rady obce Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Usnesení č. 74/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 14. září 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 74/10/03 Že v případě získání dotace na stavební úpravy kabin stadionu, bude nově vybudovaný majetek převeden do vlastnictví obce. 74/10/06 Cenovou nabídku za vypracování projektové dokumentace na akci Cyklostezka Dolní Němčí projekt ozelenění ve výši ,- Kč, včetně DPH firmou Arvita P spol. s r.o., Příčná 1541, Otrokovice 74/10/09 Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí dne 23. září Rada obce doporučila ZO schválit: 74/10/08 Vypracování nového územního plánu obce Dolní Němčí. 74/10/10 Změnu rozpočtu obce na rok 2010 dle přílohy. Rada obce rozhodla: 74/10/02 Odkoupit od spol. Hydropol ČR, spol. s r.o., se sídlem nám. Svobody 133, Holešov zařízením ke snížení vlhkosti zdiva v MŠ za cenu ,- Kč vč. DPH. 74/10/04 Odložit rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na činnost Centru služeb postiženým Zlín, Obecně prospěšná společnost, Mostní /10/05 Poskytnout finanční příspěvek na činnost ve výši 2.000,- Kč spol. EDUCO Zlín, Středisko rané péče, Tř. T. Bati 385, Zlín. 74/10/07 Pověřit ředitele ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí Mgr. Milana Kvasničku prodejem vyřazeného nábytku ze tříd. Rada obce vzala na vědomí: 74/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání rady obce. Usnesení č. 75/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 22. září 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 75/10/01 Výsledek výběrového řízení na stavbu Autobusová zastávka v ulici Nivnická a místní komunikace v ulici Boršická I. etapa : 1. SVS Correct spol. s r.o., Bílovice cenová nabídka ,- Kč bez DPH 2. TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, Kunovice cenová nabídka ,- Kč bez DPH 3. STRABAG a.s., odš. závod Brno, oblast Východ, Příluky 386, Zlín cenová nabídka ,- Kč bez DPH Usnesení č. 76/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 30. září 2010 v kanceláři Obecního úřadu v Dolní Němčí. 76/10/01 Pronájem bytu č. 110 v Domě s chráněnými byty v Dolním Němčí p. Josefu Zimčíkovi,Zahradní 446, DN od Usnesení č. 77/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 7. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 77/10/02 Vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků dle GP pro rozdělení pozemků č /2009 parcelních čísel 682/2 o výměře 7,00 m2 a 682/3 o výměře 4,00 m2 v katastrálním území Dolní Němčí na základě žádosti manželů S., Dolní Němčí. 77/10/04 Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Centru služeb postiženým Zlín, sociální služby Ergo Uherské Hradiště, Stará Tenice, Uherské Hradiště. 77/10/05 Smlouvy o výpůjčce částí pozemků v ulici Krátká s vlastníky těchto pozemků za účelem realizace stavby Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí. Rada obce rozhodla: 77/10/03 Zařadit žádost p.m. B., Dolní Němčí do seznamu žadatelů o byt v DCHB. Rada obce vzala na vědomí: 77/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání rady obce. Usnesení č. 78/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 11. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 78/10/01 Smlouvu o dílo č. 19/2010 se společností SVS- CORRECT, spol. s r.o., se sídlem Bílovice č.p. 176, Bílovice, jejímž předmětem je realizace stavby Autobusová zastávka v ulici Nivnická, místní komunikace v ulici Boršická I. etapa s termínem zahájení a ukončení stavebních prací dne Hodnota provedených prací bude ve výši ,- Kč, včetně DPH. Usnesení č. 79/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 18. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 79/10/01 Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. 147/22/10 se Zlínským krajem, se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, Zlín, zastoupený Ředitelstvím Zlínského kraje, se sídlem K majáku 5001, Zlín, jejímž předmětem je realizace a užívání stavby Autobusová zastávka u silnice II/498, Dolní Němčí. Usnesení č. 80/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 25. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 80/10/02 Dodatek ke smlouvě č. 1 k pojistné smlouvě č s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zlín. 2 Dolněmčanský zpravodaj

3 80/10/06 Pronájem KD k pořádání Štěpánské zábavy dne p. P.Š.,DN. 80/10/07 Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 80/10/08 Smlouvu o dílo se společností GARDEN Moravia s.r.o., Dolní Němčí, jejímž předmětem je realizace akce Nad Zástavbou založení zeleně na parcele č. 1284/3, k.ú. D.N. Rada obce rozhodla: 80/10/03 Provést ohodnocení zapůjčených hudebních nástrojů (cimbálu a kontrabasu) a poté rozhodnut o jejich prodeji. 80/10/04 Vyvěsit záměr na prodej všech oplocených obecních pozemků v lokalitě Pod hájkem na základě žádostí D. a M. S. a M. S., Dolní Němčí o koupi obecních pozemků p. č. 1284/150 v k. ú. D. N. dle GP pro rozdělení pozemků č /2010 a p.č. 1284/151 v k. ú. D. N. dle GP pro rozdělení pozemků č /2010. Rada obce vzala na vědomí: 80/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání rady obce. Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Dolní Němčí konaných ve dnech Celkový počet oprávněných voličů: 2482, celkem zúčastněných voličů: 1129, tj. 45,5 %. Dne byli na ustavujícím zasedání ZO Dolní Němčí zvoleni: starosta obce: místostarosta obce: Ing. František Hajdůch Ing. Miroslav Kadlček další členové rady obce: Zdeňka Trtková, Zdeněk Kadlček, Jaroslav Hanák Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politic. Hlasy název poř. čís. příjmení, jméno, titul věk strana přísluš. abs. v % Starostové a nezávislí 1 Hajdůch František Ing. 49 STAN BEZPP 837 8,96 1 Starostové a nezávislí 4 Trtková Zdeňka 48 STAN BEZPP 737 7,89 2 Starostové a nezávislí 8 Kubeš Dušan Ing. 30 STAN BEZPP 725 7,76 3 Starostové a nezávislí 2 Kadlček Miroslav Ing. 52 STAN BEZPP 681 7,29 4 Starostové a nezávislí 3 Kadlček Zdeněk 50 STAN BEZPP 635 6,8 5 Starostové a nezávislí 5 Zedníček Antonín 58 STAN BEZPP 680 7,28 6 Starostové a nezávislí 6 Kadlčková Eva 55 STAN BEZPP 602 6,44 7 Starostové a nezávislí 7 Tinka Josef 52 STAN BEZPP 546 5,84 8 Starostové a nezávislí 9 Bukvicová Marie Mgr. 62 STAN BEZPP 547 5,85 9 Starostové a nezávislí 10 Daňková Marcela Ing. 25 STAN BEZPP 521 5,58 10 KDU-ČSL 6 Hanák Jaroslav 60 KDU-ČSL BEZPP 454 8,76 1 KDU-ČSL 2 Zelinka Milan Ing. 39 KDU-ČSL BEZPP 439 8,47 2 KDU-ČSL 1 Stojaspal Pavel 40 KDU-ČSL KDU-ČSL 423 8,17 3 KDU-ČSL 14 Ponížilová Drahomíra 63 KDU-ČSL BEZPP 388 7,49 4 KDU-ČSL 3 Minks Leoš 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 368 7,1 5 Pořadí zvolení Základní škola a Základní umělecká škola Vážení rodiče a přátelé školy, vzhledem k tomu, že v zářijovém zpravodaji jsme podrobně informovali o činnosti za uplynulý školní rok, popsali změny v personálním obsazení pedagogického sboru a zároveň nastínili kroky budoucí tohoto školního roku, dovolte, abychom vás jen ve stručnosti seznámili, čím žila naše škola kromě výuky od září do listopadu. Jedinou změnu vyučujícího jsme zaznamenali v anglickém jazyce, kdy Mgr. Bídovou, která se stala starostkou obce Netdenice, nahradil Mgr. František Ježek. Nyní již avizované akce. Byly to adaptační kurz žáků 6.A + 6.B na Kopánkách, exkurze v elektrárně Dukovany Dalešice Dolněmčanský zpravodaj 3

4 9.A + 9.B, exkurze ve skanzenu Strážnice 7.A + 7.B, literární projekt k výročí narození Františka Hrubína žáci 1. stupně + LDO ZUŠ, návštěva Obecního úřadu v Dolním Němčí 3.A + 3.B, branný závod za účasti okolních škol, pasování žáků 2. roč. na čtenáře v místní knihovně, workshopy multikulturní výchovy - hnutí Nesehnutí pro 6. a 7. ročník, přednáška cestovatele p. Zemka o evropských státech pro 8. roč., stolní tenis školní a okresní kolo v Kunovicích, účast na sprinterském čtyřboji v Uherském Brodě, návštěva místní knihovny 6.A + 6.B, návštěva Slováckého divadla 8. a 9. ročník, dopravní hřiště v Uherském Brodě 4. ročník, návštěva Úřadu práce v Uherském Hradišti 9.A + 9.B, přírodovědný klokan školní kolo, testy SCIO pro 9. ročník, návštěva hvězdárny Uh. Brod (5.A + 5.B), exkurze 9.A + 9.B ve SPŠ, Slováckých strojírnácha České zbrojovce Uherský Brod, účast na soutěži ve skoku vysokém Straňanská laťka ve Strání, účast na soutěži ve střelbě Uherský Brod. Podrobné informace včetně bohaté fotodokumentace z jednotlivých akcí můžete sledovat na Co nového na ZUŠ... Školní rok 2010/11 přinesl na ZUŠ několik změn, které se týkají především učitelského kolektivu, a to v oboru hudebním. Tento obor posílili mladí kolegové z řad našich absolventů (Marie Pochylá - kytara, Michaela Bídová - kytara, Antonín Daníček - dechové nástroje) a rovněž zcela nové tváře (Eva Králíčková - housle, Mgr. Lenka Bednářová -klávesové nástroje a Dana Starobová - kytara Vlčnov). Máme velkou radost z toho, že se podařilo obnovit a rozšířit naši pobočku hudebního oboru v Šumicích, kterou nyní vede DiS. Markéta Sedláčková. A co nás ještě čeká? Kromě akcí, které pořádáme každý rok jako jsou například Vánoční výstava, Vánoční Akademie ZUŠ, brigáda ke Dni země, školní výlety, absolventské práce, olympiády a soutěže, atletické olympiády 1. a 2. stupně, soutěž Železný žák a jiné, plánujeme také návštěvu Slováckého divadla v Uherském Hradišti pro zbývající ročníky, projektový den se zaměřením na ochranu člověka za mimořádných událostí a výukové programy CEV Pantoflíček pro žáky 1. stupně. Zhlédneme filmové představení v Hluku, zabruslíme si na Zimním stadionu v Uherském Brodě, zúčastníme se soutěže Vorvaň ve Zlíně, navštívíme výstavu Josefa Lady v Uherském Hradišti, budeme pořádat soutěže Rubikon Není ti 18? Nesázej!, vystoupíme s žáky na Velkou Javořinu a zorganizujeme projektový den Lidová řemesla pro žáky 1. stupně. Věříme, že se nám naše plány splní a budou obohacením pro žáky ve výchovně vzdělávacím procesu. Závěrem dovolte, abychom vám všem jménem pracovníků i žáků školy popřáli pokojné prožití vánočních svátků, všechno dobré, hlavně zdraví a štěstí v novém roce 2011 a zároveň vás pozvali na tradiční, již 17. ročník Vánoční výstavy. Mgr. Milan Kvasnička Mgr. Ľubica Ježková Vyučující na ZUŠ opět využívají možnosti dalšího vzdělávání. Mgr. Jarmila Hrobařová navštěvuje prakticky zaměřený kurz pro korepetitory ZUŠ v Praze na taneční fakultě AMU s názvem Význam korepetice a spolupráce na úrovni korepetitor taneční pedagog. Antonín Daníček se vzdělává v metodice hry na zobcovou flétnu v rámci flétnových sobot na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci a Mgr. Klára Kolajová pokračuje v pravidelných sobotních klavírních kurzech v Metodickém centru na JAMU. Hudební obor zahájil od měsíce září intenzivní přípravy na předvánoční akce školy. Výkony našich mladých hudebníků bude možné vyslechnout nejprve na tradiční vánoční výstavě (4. a 5.12.), akademii pro žáky a učitele (8.12.) a na vánočním koncertě hudebního oboru (15.12.). V měsíci lednu budou probíhat pololetní třídní přehrávky. ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí pořádají každým rokem v měsíci prosinci, v době adventu, velkou vánoční výstavu spojenou s výtvarnými dílničkami pro děti i dospělé a s dalším 4 Dolněmčanský zpravodaj

5 hudebním, tanečním a divadelním představením. Na této výstavě prezentují své práce i žáci výtvarného oboru, který vede p.uč. Alena Růžičková. Letos již počtvrté dáme prostor i žákům z jiných škol, aby u nás mohli prezentovat své obrázky či výtvarná dílka, a proto naše škola vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma: Čaroděj, čarodějnice a jiné bytosti. Na toto téma mohou žáci kreslit, malovat, modelovat či vytvářet prostorové postavičky, nebo jiné prostorové předměty. Slavnostní vyhodnocení proběhne na vernisáži naší výstavy v sobotu ve 14:30 hodin. Vyhodnoceny budou vždy 3 nejlepší práce v každé kategorii, vítězové budou pozváni prostřednictvím svých škol a obdrží diplomy a věcné ceny. Výsledky soutěže zveřejníme i na www. stránkách naší školy. Literárně-dramatický obor naší ZUŠ vede od Mgr. Jitka Kavková, která se svými žáky zahájila již v září práci na zajímavém projektu Den s Františkem Hrubínem. Společně s dětmi a učiteli ZŠ vytvořila pásmo ke stému výročí narození tohoto autora. Celé září žáci a jejich učitelé vybírali básně z tvorby autora a pilně nacvičovali. Výsledkem jejich snažení bylo vystoupení žáků ročníků, kteří svými básněmi a veršovanými pohádkami předvedli rozsáhlé dílo Františka Hrubína. Jednotlivé třídy upoutaly nejen kvalitním přednesem, ale i nápaditými kostýmy, pohybovými a výtvarnými kreacemi. Poděkování patří všem žákům a jejich učitelům za vzornou přípravu, kteří svým vystoupením připomněli významnou osobnost a dílo českého básníka Františka Hrubína. Literárně-dramatický obor v současné době připravuje svá vystoupení na tradiční výstavu a akademii, kde se představí mladší i starší žáci v pásmech: Zimní naladění a Jak víly přinesly lidem radost... Rovněž taneční obor pracuje pod vedením p.uč. Jany Joskové na choreografii jednotlivých tanečních vystoupení, která bude možné shlédnout nejen při výstavě, ale i na školní akademii. Mgr. Klára Kolajová, ZŘŠ pro ZUŠ ŠKOLNÍ DRUŽINA V úvodu žáci 6. třídy Karlíková, Motyčková, Nemravová, Sípek uvedli formou pohádky život autora. Zpestřením programu bylo i vystoupení žáků ZUŠ. Žákyně literárnědramatického oboru Julie Pěrková a Anna Stojaspalová zarecitovaly Hrubínovy ukolébavky za doprovodu nástrojů, na které hráli Pavel Stojaspal /housle/ a Denisa Kovaříková /flétna/, žáci hudebního oboru. Tečku za celým vystoupením udělali žáci literárně-dramatického oboru, kteří pod vedením p.uč. Kavkové nacvičili známou veršovanou pohádku Paleček a jeho kamarádi. Pohádku předvedli formou maňáskového divadla s vyrobenými prstovými loutkami. Pásmo uváděla děvčata z literárně-dramatického oboru Michaela Opletalová a Nikola Štěpáníková. K navození příjemné atmosféry přispěla i výzdoba tělocvičny, kde bylo možné na velkém plakátě uvidět prezentaci o životě a díle Františka Hrubína, vytvořeného žáky 5. tříd, ilustrovaná leporela a veršované pohádky. Žákům se podařilo vytvořit leporelo dlouhé skoro 18 m, které obsahovalo básně Františka Hrubína s ilustracemi žáků 1. stupně a 6. tříd. Do akce se také zapojil výtvarný obor ZUŠ v Dolním Němčí a jeho pobočka v Horním Němčí. Na program se přišly podívat i děti z mateřské školy a program se jim velmi líbil. Dolněmčanský zpravodaj Snad každé dítě ví, co je to nuda. Učitelka by měla jít dětem příkladem a dětem ukázat, jak nudu překonat. Musí děti motivovat, ale také povzbuzovat a chválit. My ve školní družině, se nudě snažíme vyhnout velkým obloukem! Na děti působíme v době největší únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině. Naše škola má dvě samostatné oddělení ŠD. Každé oddělení má svou kmenovou třídu, svůj plán a svoji vychovatelku. Prostor družiny je zařízen jako herna. V oddělení je část místnosti pokryta kobercem, kterého děti využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikativním kruhu, při odpočinkových činnostech apod. Pro rukodělné a výtvarné činnosti je druhá část místnosti vybavena stoly a židličkami. Pro zájmové činnosti se snažíme využít další vhodné prostory v budovách školy- velkou tělocvičnu, bazén, odbornou učebnu výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku, gymnastický sál, dílny, školní dvůr a hřiště. Svůj den v ŠD máme naplánovaný do poslední minutky. Pracujeme podle výchovného programu, který děti inspiruje k tvořivosti. Během týdne se prostřídají všechny výchovyvýtvarná, pracovní, hudební, dramatická, tělesná, plavání i počítače. V průběhu roku také organizujeme společné akce pro obě oddělení. Každoročně se zúčastňujeme okresních soutěží (olympiáda, zpěváček, malovásek, recitační soutěž a dopravní soutěž). 1. oddělení SMAJLÍČKOVÁ DRUŽINKA vych. SYNČÁKOVÁ SIMONA ( tř.) V našem oddělení se učíme starat o našeho mazlíčka KŘEČKA ZLATÉHO (Dorotka), se kterým si užijeme spoustu legrace. Jako každý rok i letos máme v rámci ŠD taneční 5

6 kroužek, ve kterém si kluci i holky vyzkouší všechny možné i nemožné tance, na známé melodie (Pomáda, Rebelové, Mamma Mia, Hříšný tanec). Své vystoupení předvedeme na vánoční výstavě a akademii ZUŠ. Pro velký zájem kluků opět pravidelně (úterý a středa hod.) trénujeme FLORBAL. Kluci jsou velice šikovní a za jejich snahu si zaslouží velkou pochvalu! Jsou bezva parta a všichni mají sen, aby ta jejich střela byla mířená přesně do brány. 2. oddělení MOTÝLKOVÁ DRUŽINKA - vych. KARLÍKOVÁ BLANKA (1.tř.) Toto oddělení navštěvují letos prvňáčci, pro které je všechno nové, neznámé a složité. Musí se naučit nová pravidla a seznámit se s režimem školní družiny. Osvojují si základy společenského chování a teprve si zvykají na nové prostředí a nový kolektiv kamarádů. Pro velký zájem rodičů o umístění svých ratolestí v ŠD jsem museli rozšířit třídu pro druhé oddělení. Obě třídy máme také nově vymalované. Rovněž jsem získali finanční prostředky z fondu NADACE PRO DĚTI KULTURU A SPORT, které jsme použili na nákup nových stolečků a židliček do 2. odd. (motýlková tř.). Provozní doba školní družiny je od hod. Pravidelná docházka není povinná a ŠD je možné navštěvovat pouze v určité dny (hodiny), např. čekání na kroužek. Program v ŠD přizpůsobujeme nejen počasí, ale i dětem. Děti rády chodí na vycházky, hrají si, povídají, tvoří, zpívají, malují, sportují, plavou a soutěží. Uvědomí, co se všechno naučily díky tomu, že se vlastně jenom hrály. My se je snažíme pochválit, povzbudit a umožnit jim prožít úspěch a ocenění od kamarádů. Je pro nás ctí a vážíme si toho, že jste své dítě svěřili do naší péče. Zároveň se v nás dostavil pocit povinnosti poskytnout Vašim dětem jen to nejlepší. Budeme se snažit Vašim dětem připravit radostné, pohodové, poučné odpoledne plné zábavy a smíchu! SYNČÁKOVÁ Simona Sobota :30 vernisáž a vyhodnocení výtvarné soutěže 15:20 divadelní představení žáků ZUŠ 16:00 vystoupení žáků školní družiny 16:30 pěvecké vystoupení Radima Vojtka 17:00 vystoupení žáků CEV Pantoflíček 17:30 taneční vystoupení žákyň ZUŠ Neděle :30 taneční vystoupení dětí MŠ 15:00 vystoupení žáků CEV Pantoflíček 15:30 vystoupení souboru Dolněmčánek 16:00 divadelní představení žáků ZUŠ 16:30 vystoupení žáků školní družiny 17:00 taneční vystoupení žákyň ZUŠ 6 Dolněmčanský zpravodaj

7 Chovatelé poštovních holubů Opět nadešel čas zhodnocení úspěchů naších chovatelů ZO poštovních holubů Dolní Němčí, která má 11 členů v roce I přes nepřízeň počasí, která nás provázela v závodní sezóně 2010 se naši členové ZO CHPH dobře umístili v soutěžích jak v pásmu 3,,Brodsko do které patří naše ZO, tak i v celé OS CHPH Uh. Hradiště. Jak se umístili naši členové ZO CHPH to ukazuje následující tabulka: pásmo 3, které má 80 členů 2. místo Kadlček Jar.st.+ml. 4473bodů 5. místo Kadlček Josef 4111 bodů 11. místo Vojtěšek Ladislav 3461 bodů 25. místo Ježek Ant + Bož bodů 28. místo Dohnal Václav 1340 bodů 29. místo Pěrka Jaroslav 1323 bodů 35. místo Karafiát Stanislav 624 bodů 42. místo Bartoš Karel 497 bodů 64. místo Kadlček Filip člen ZO 65.místo Bartoš Radek člen ZO 66. místo Jílek Dominik člen ZO OS CHPH Uh.Hradiště, které má 250 členů 17. místo Kadlček Jar.st.+ml bodů 22. místo Kadlček Josef 3349 bodů 31. místo Vojtěšek Ladislav 3025 bodů 58. místo Ježek Ant. + Bož bodů 73. místo Pěrka Jaroslav 1470 bodů 75. místo Dohnal Václav 1451 bodů 104. místo Karafiát Stanislav 690 bodů 108. místo Bartoš Karel 640 bodů 184. místo Kadlček Filip člen ZO 186. místo Bartoš Radek člen ZO 187. místo Jílek Dominik člen ZO V mistrovství ročních holubů se umístnil Kadlček Josef na 5 místě, Kadlček Jar.st. + ml. na 17. místě, Pěrka Jaroslav na 31 místě, Vojtěšek Lad. na 47 místě a Dohnal Václav na 55 místě. V celkovém pořadí chovatelů krátké tratě se umístili Kadlček Jar.st.+ ml.na 8. místě, Kadlček Josef na 16. místě, Vojtěšek Lad. na 29. místě, Dohnal Václav. na 56. místě. Na středních tratích se umístil Kadlček Jar.st.+ ml. na 5. místě, Vojtěšek Lad.na 18. místě, Kadlček Josef na 12. místě a Ježek Ant.+Bož. na 57. místě. V generálním mistrovství se umístil Kadlček Jar.st.+ ml. na 10. místě, Kadlček Josef na 38. místě, Vojtěšek Lad. na 53. místě a Ježek Ant.+Bož. Na 57 místě. V kategorii Super ESO holub - asi z holubů Kadlček Jar.st.+ ml. 3., 7., 10., 12., 14. a 48. místo. V kategorii ESO holubice Karafiát Stanislav 27. místo a 49. místo. V kategorii ESO roční holub Kadlček Josef 1., 6., 27. a 41. místo, Kadlček Jar.st. + ml. 16,17,36 a 37 místo a Vojtěšek Ladislav 5 a 30 místo. ESO holoubata - Vojtěšek Ladislav 2. místo. Kategorie Výkon za rok holub Dolněmčanský zpravodaj Kadlček Jar.st.+ ml. 1. místo 13 cen a 4983 km, 2. místo 13 cen a 4830 km, 8. místo 11 cen a 4286 km, 9. místo 11 cen a 4286 km,10. místo 11 cen a 4243 km a 16. místo 11 cen a 4061 km, Kadlček Josef - 3.místo 13 cen a 4784 km a Vojtěšek Ladislav 25. místo 10 cen a 3900 km. Výkon holubice za rok 2010 Karafiát St. 39. místo - 7 cen a 2521 km a Dohnal Václav 57. místo - 7 cen a 2342 km. Výkon za rok Kadlček Jar.st. + ml. 1. místo 25 cen a 9519 km, 8. místo 21 cen a 8153 km,10. místo - 22 cen a 8044 km, 13.místo 21 cen a 7908 km, 15. místo 20 cen a 7647 km a 35. místo 20 cen a 6983 km a Kadlček Josef místo 20 cen a 7345 km. Olymp. kat. Sport - A - Kadlček Jar. st. + ml. 3., 5., 11., 30., 51. a 58. místo a Kadlček Josef 27. a 45. místo. Olymp. kat. B Kadlček Jar. st. + ml - 2., 5., 21., 22. a 24. místo a Kadlček Josef 30. a 32. místo. Olymp. kat. C Kadlček Jar. st. + ml. 1., 17. a 36. místo a Pěrka Jaroslav 16 místo. Olymp. Kategorie - D Kadlček Jar. st. + ml. - 1., 2., 8., 18., 19., 44. a 50. místo a Kadlček Josef 25 a 40 místo. Olymp. kat. E Ježek Ant.+ Bož místo. Olymp.kat H - Kadlček Jar. st. + ml. 5., 8., 14., 17., 18 a 44. místo a Kadlček Josef 28.,29. a 48. místo. Olymp.kat. G - Kadlček Josef - 1., 6., 9., 27. a 40. místo, Kadlček Jar. st. + ml. 16., 17., 36., a 37. místo a Vojtěšek Lad. 5. a 30. místo. Olymp.kat F - Vojtěšek Lad. 2. místo. V celostátním mistrovství / CM /- A - Kadlček Jar. st. + ml. na 6. místě, Vojtěšek Lad. 15. místo, Kadlček Josef 22. místo a Pěrka Jaroslav 45 místo. CM B Kadlček Jar. st. + ml. 2. místo, Kadlček Josef 24. místo, Vojtěšek Lad. 28. místo a Ježek Ant. na 47 místě. CM generální Kadlček Jar. st. + ml. na 16. místě, Kadlček Josef na 29. místě. CM roční holuby - Kadlček Josef 1. místo, Kadlček Jar. st. + ml. 7. místo, Pěrka Jaroslav 23. místo, Vojtěšek Lad. 35. místo, Dohnal Václav 54 místo a Ježek Ant. 55. místo. Mistr. Moravy krát. a stř. tratí Kadlček Jar. st. + ml. 2. místo, Kadlček Josef 18. místo, Vojtěšek Lad. 37. místo, Pěrka Jaroslav 44. místo a Ježek Ant. 50. místo. ESO mistr. Moravy krát. a stř. tratí Kadlček Jar. st. + ml. 5., 6., 11., 39. a 60. místo, Kadlček Josef 14., 21., 43. a 53. místo. Kat. ESO OS E Kadlček Jar.st. + ml. 3., 7., 10., 12., 14. a 48. místo, Kadlček Josef 17 a 18 místo. Kategorie MM 18 M - Kadlček Jaroslav st. + ml. 2. místo, Kadlček Josef 10 místo, Vojtěšek Lad. 17. místo a Pěrka Jaroslav 50. místo. To jsou v kostce úspěchy našich chovatelů. Ještě nás čekají výstavy a to: výstava ZO CHPH D. Němčí v přísálí Kultur. domu výstava OS CHPH v Kněžpoli Celostátní výstava CHPH v Hluku Olympiáda CHPH v Poznani v Polsku. Zároveň zveme všechny spoluobčany na výstavu poštovních holubů, kde budou vystaveni špičkoví holubi našich chovatelů jak na úrovni OS Uh. Hradiště, tak i v celostátním měřítku. ZO chovatelů poštovních holubů Dolní Němčí přeje všem spoluobčanům radostné prožití svátků vánočních a do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Za ZO CHPH Kadlček Jaroslav 7

8 Proč neuděláte na novém dětském hřišti více branek? Celorepublikové zasedání a školení posuzovatelů poštovních holubů na Slovácku v Dolním Němčí Ve dnech se konalo celorepublikové zasedání a školení posuzovatelů poštovních holubů v Dolním Němčí v přísálí Kulturního domu.tomuto zasedání se zúčastnil také prezident ČMS chovatelů poštovních holubů ing. Jaroslav NOVOTNÝ, starosta Dolního Němčí ing. František HAJDŮCH a MVDr. Marian RACLAVSKÝ. Po přivítání všech přítomných,které provedl předseda sboru posuzovatelů JUDr. Pavel OPATRNÝ, předal slovo starostovi ing. Františku HAJDŮCHOVI, který přivítal všechny zúčastněné a seznámil je z historií a také současností obce Dolní Němčí a pak byly předány pozornosti od starosty obce všem zúčastněným. Dále předal slovo prezidentu chovatelů poštovních holubů ing. Jaroslavu NOVOTNÉMU, který informoval zúčastněné o nadcházející Celostátní výstavě poštovních holubů, která se bude konat v Hluku ve sportovní hale ve dnech Tímto zároveň zveme širokou veřejnost o shlédnutí nejlepších poštovních holubů z celé České republiky na které nebudou chybět ani nejlepší holubi z našeho oblastního sdružení CHPH Uherské Hradiště. MVDr. Marian RACLAVSKÝ v rámci debaty odpovídal na různé dotazy zdravotně veterinární všech zúčastněných. Pak pokračoval program předsedy posuzovatelů CHPH JUDr. Pavla OPATRNÉHO. Mimo jiné se také zde konaly zkoušky adeptů na posuzovatele. Zasedání proběhlo v přátelské atmosféře a nechyběla ani ta Slovácká pohostinnost jak to bývá na Slovácku zvykem. Všichni zúčastnění tohoto zasedání byli velmi mile překvapeni a spokojeni se vším všudy. Kadlček Jaroslav S touto otázkou se na nás v poslední době obracelo několik občanů (mnoho z nich neznaje skutečnosti podalo hromadnou žádost o vybudování vstupních branek na dětské hřiště). Stále se domníváme, že pokud občan něco neví o aktivitách obce, i když byly prezentovány v minulém čísle Zpravodaje, je nejlepší se informovat přímo na obecním úřadě, kde rádi celou záležitost vysvětlíme, než se chytit informací, že jeden pán či paní povídala. Takže copak to tam bude za dětské hřiště? Obec v rámci regionálních operačních programů získala dotaci na výsadbu zeleně na tomto svahu. Jedná se o výsadbu různých keřů a stromků, nové zatravnění, které bude provedeno až na jaře a oplocení celého území provizorním pletivem s dřevěnými kůly zabraňující zvěři v okusu vysazených dřevin, což je podmínka udělení dotace. Branka a brána z ulice Na Výsluní I, je zde osazena pro vjezd techniky, kterou se bude po určitá léta zajišťovat sečení travního porostu. Branky ve spodní části ul. Nad Hájkem byly osazeny proto, že je zde zaužívaný průchod z ul. Polní, kterým se zkracovala cesta občanů z této ulice a naopak. Součástí terénních úprav bylo i vybudování rovné plochy, která bude v budoucnu využita k vybudování dětského hřiště s prolézačkami, popř. pískoviště a jinými atrakcemi do dnešní doby nám ještě neznámými. Dětské hřiště zde bude, ale minimálně po dobu 3 5 let ne, protože toto je nejnutnější doba ke vzejítí vysazených dřevin. Počítáme však, že celý prostor bude přístupný na procházky, k čemuž bude sloužit mlatový chodník. Máme však obavu (a věřte, že po zkušenostech z jiných částí obce, že oprávněnou), že i tímto užíváním bude docházet k poškozování porostu v oploceného prostoru. Chtěl bych se mýlit, ale čas ukáže. Proto bych chtěl touto cestou apelovat na všechny, zejména obyvatele ulice Nad Hájkem a Na Výsluní, aby se více zajímali o to, kdo a jak se chová v tomto areálu a případně jej na nevhodnost jednání upozornili. Rodiče pak na to, aby své děti upozornili na ochranu zeleně a aby neničili něco, co nevysadily. Pokud však i přesto bude docházet k poškozování zeleně, budeme zřejmě nuceni (i když si myslím, že to žádný efekt nepřinese, protože, pokud chce někdo něco ničit, tak mu v tom nikdo nezabrání) uzamknout celý prostor a zakázat sem vstup. Věřím však, že si drtivá většina z Vás přeje, aby zde vyrostl nový krásný kousek přírody, ze kterého budeme mít všichni radost a k těmto nepopulárním opatřením nedojde. Ing. Miroslav Kadlček 8 Dolněmčanský zpravodaj

9 ZÁVĚR ROKU U ZAHRÁDKÁŘŮ Letošní rok byl pro naši organizaci opět úspěšný,pokud se akcí týče. Zahájili jsme v lednu Koštem slivovice. Tentokrát se k nám připojilo i několik nečlenů a ochutnávaly se i sladké či hořké likéry. Na fašankovou sobotu proběhla zabíjačka,jak jinak než úspěšná. Nově jsme zařadili do svých akcí Velikonoční výstavu s ukázkou lidových řemesel, typických pro toto období. Jedním z největších činů byl Košt odrůdových vín, pořádaný tentokrát ve velkém sále kulturního domu s nemalým úspěchem. Během roku jsme se několikrát sešli na brigádách, protože pořád je co dělat a přetvářet k lepšímu. V létě jsme si ogrilovali něco malého v zahradě a vyrazili na zájezd do Olomouce a okolí. S podzimem přichází Výstava ovoce a zeleniny a sázení stromků v zahradě pod hřbitovem. Původní jabloně už zestárly, byly sázeny zakládajícími členy již v roce My jsme je nahradili 44 kusy trnek a durancií. Ale než jsme stihli nově oplotit, přišel nějaký nenechavec a 4 stromky odcizil! Tak jen doufejme, že to tak nebude dopadat i s budoucí úrodou! Závěrem bychom chtěli poděkovat všem za zájem a účast a popřát si další úspěšný rok v naší obci. Alena Světinská Dolněmčanský zpravodaj 9

10 Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí v roce 2011 LEDEN Farní ples Rodičovský ples Košt slivovice ÚNOR Ples Kredit Zabíjačka - Divadlo BŘEZEN Fašanková obchůzka, večer u cimbálu DUBEN Velikonoční zábava Stavění máje KVĚTEN Předhodová zábava Hodová zábava Košt vína Memoriál Karla Bartoše v šachu ČERVEN - Dětský den SDH ČERVENEC Červencová noc MS Lanka - Pouť ke Svaté Anně ZÁŘÍ Vaření trnek Výstava ovoce, zeleniny a květin Oprava silnice a mostu v ul. Boršická a rekonstrukce bazénu v ZŠ ŘÍJEN - Divadlo - Pouštění draků - Lampionový průvod LISTOPAD Beseda s důchodci PROSINEC Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ - Vánoční koncert - Vánoční koledování na Muzeu Vánoční turnaj neregistr. žáků a žákyň - Vánoční turnaj registr. žáků Vánoční turnaj nereg. mužů a veteránů ročník turnaje ve stolním tenise O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA pod záštitou starosty obce Dolní Němčí Vánoční turnaj registrovaných mužů KST Dolní Němčí Akce bez datumu budou upřesněny později. 10 Dolněmčanský zpravodaj

11 MASÁŽNÍ STUDIO nově otevřené studio Vám nabízí tyto druhy masáží: klasická a sportovní lymfatická reflexní - chodidlo baňkování lávové kameny masáž kameny QUA SHA Dornova metoda Breussova masáž - relaxační rašelinové zábaly darovací poukazy Otevíráme , ul. Hlucká 278, Dolní Němčí objednávky na tel.: Andrea Joklová. Děk kujeme za přízeň, kterou jste nám po celý rok věnovali a přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok. Redakce zpravodaje TRUHLÁŘSTVÍ výroba kuchyní vestavěné skříně nábytek na míru postele vč. matrací tuzemského výrobce za výhodné ceny Ludvík Bartoš Polní 347, Dolní Němčí tel.: Dolněmčanský zpravodaj 11

12 Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 900 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí, tel.: Výroba reklamy Laser Velkoformátový Dolněmčanský tisk Razítka zpravodaj

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí 687 62, okres Uherské

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá LEDEN 1.1. Novoroční výjezd cyklistů Staroměstské náměstí kašna DDM Chodov,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012. 1.- 5. ročník

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012. 1.- 5. ročník MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012 1.- 5. ročník 1. ročník : září Průběžně - projekt Rodiče prvňáčků ve škole - zahájení činnosti kroužků školního klubu a ŠD - projekt Podzimní den

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více