DAŠICKÉ OZVĚNY březen Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2010 5 Kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY březen Kč 03 jednání na radnici velikonoční výstava knihovna a další...

2 o čem se jednalo na radnici Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady města: Rada města jmenuje novým kronikářem pana Lubomíra Vlčka. Rada města ukládá tajemníkovi podat návrh o možnosti vyhlášky o obecní zeleni. Rada města schvaluje výměnu 3 ks oken klubovny na hřišti ve Zminném firmou PFT s.r.o. Jičín ( Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada města ukládá tajemníkovi vypracovat plán zimní údržby, vypracování smluv s externími pracovníky na údržbu místních komunikací a pověřuje starostu podpisem těchto smluv. Rada města stanovuje příspěvkovým organizacím vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle zákona 563/91 Sb., 9 odst. 3 od Rada města bere na vědomí závěrečnou inventarizační zprávu ZŠ Dašice. Rada města souhlasí s nákupem myčky pro jídelnu ZŠ Dašice od firmy SEZAM s.r.o. Opatovice nad Labem. Rada města zamítá žádost p. Runštuka na pronájem skladu v areálu bývalých kasáren až do vyřešení současného nájemního vztahu s firmou JR International Transport s. r. o. Rada města souhlasí se žádostí manželů Jelínkových ohledně vybudování dřevěných přístřešků na pronajatém pozemku města Dašice za předpokladu splnění všech požadavků stavebního úřadu a bez finančního příspěvku města. Rada města nesouhlasí, aby prostředky určené pro vybavení dětského hřiště byly použity na vybudování zpevněné plochy na dětském hřišti Na Ostrově. Rada města schvaluje rekonstrukci podlahy tělocvičny ZŠ Dašice firmou ROYAL TECH s.r.o. Pardubice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Rada města souhlasí s hospodářským výsledkem MŠ Dašice ve výši ,67 Kč, souhlasí s ponecháním uvedené částky v MŠ a převedením této částky do jejího rezervního fondu. Rada města souhlasí s věcným darem k životnímu jubileu ve výši Kč a s věcným darem pro Michala Ďurišíka a Leoše Kříže. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ Supervolební rok zamyšlení Vážení spoluobčané, na delší dobu. Podle výsledků voleb se celá společnost vydá určitým směrem a také v Dašicích dovolte mi se nad tímto, neustále v médiích omílaném slovním spojením, trochu zamyslet. mohou (ale nemusí) nastat změny. Jistě je správné, protože v roce 2010 nás čekají Proč o tom takto píšu? Stále častěji se setkávám, a nejsem jistě sám, s nadáváním na součas- čtvery volby. Nejdříve 28. a 29. května volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a na podzim pak volby do Senátu (v Dašicích ne) chodit k volbám nemá smysl, že všichni jsou stejní né poměry a stav a na druhé straně s názory, že a tzv. komunální volby do místních zastupitelstev a stejně se nic nezmění. Ano, zejména tento názor měst a obcí. V Praze navíc krajské volby. je nejšířenějším a nejpodporovanějším Dá se říci, že všechny ovlivní život celé téměř všemi sdělovacími prostředky. společnosti, každého z nás, nejméně na další čtyři roky spíše však přesvědčováni o svobodě a demo- Na jedné straně jsme neustále 2

3 kracii, ve které již dvacet let žijeme, a na druhé straně jsme těmi samými sdělovacími prostředky ovlivňováni k nevyužívání toho nejzákladnějšího demokratického práva občana zajišťujícího skutečnou demokracii vládu lidu tedy všeobecného volebního práva. Naši předkové a pra- prapředkové jej i v krvavých bojích vybojovali teprve v roce 1907, a to ještě ne pro všechny. Například ženám bylo u nás všeobecné volební právo přiznáno až v roce Nechci nikoho přesvědčovat, zda-li má či nemá chodit volit, a už vůbec ne, koho volit. To je svobodná vůle a rozhodnutí každého z nás. Zvolení zástupci mají pověření, podle svého programu, vést všechny občany nejen ty, kteří je zvolili. To je demokratické. Menšina se podřizuje většině. Ale je skutečnou většinou např. 16% voličů při 30% účasti nebo např. 26% při 50% účasti nebo 36% při 70% účasti voličů ze 100% voličů??? Vyjadřuje konečná volba i Vaše zájmy, postoje a názory? Pokud ne, kdo za to může? Dříve mně to bylo nepochopitelné. Zejména, když jsem postupně zjišťoval, že nadávají především Ti, kteří svůj názor a postoj při volbách nevyjádřili. Dnes již na jejich láteření a kritiku všeho kolem dokola říkám jediné jsme v demokracii, lidé mají to, co si zaslouží, to co si svobodně a demokraticky ve volbách zvolili. A to platí pro všechny druhy voleb. Pro poslanecké i pro komunální. Jan Foldyna nezapomeňte, že... Člověk nemůže zabránit tomu, aby mu nad hlavou nelétali ptáci starostí a zármutku. Může však zabránit tomu, aby si na jeho hlavě vybudovali hnízdo. (čínské přísloví) MO ČZS Dašice Vážení spoluobčané, v úvodu mého příspěvku bych chtěl poděkovat všem členům místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Dašicích i ostatním dašickým občanům, kteří s námi spolupracují. Poděkování si zaslouží vedení města Dašice i naši sponzoři, bez kterých by realizace některých akcí byla velmi obtížná. I v letošním roce máme v plánu řadu akcí, a tak budeme rádi, když spolu s námi přiložíte ruce k dílu. V sobotu 13. března se v prostorách Klubu důchodců uskuteční Výroční členská schůze. Začátek je v hod. S programem budete seznámeni na plakátech a zajistíme i vyhlášení městským rozhlasem. Další akcí pro veřejnost bude v Klubu důchodců Velikonoční výstava. Chtěl bych touto cestou požádat dašické občany o spolupráci a nápady spojené se svátky jara. Kromě samotné výstavy bude zajištěno občerstvení, prodej okrasných stromků, atd. Velikonoční výstava bude otevřena v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin. Děkuji za spolupráci a těším na setkání s Vámi na výstavě. Miroslav Zeman, předseda MO ČZS 3

4 Vody se už nebojíme 4

5 23. listopadu 2009 jsme se poprvé vydali do plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě, kde žákům 3. a 4. třídy začínal plavecký výcvik. Po předvedení plaveckých dovedností byly děti rozděleny do čtyř družstev, kde se jim věnovali instruktoři. Výuka proběhla desetkrát po dvou vyučovacích hodinách. Správné pohyby žáci trénovali nejprve na souši a pak ve vodě. Ve vodě žáci měli možnost používat různé nadlehčovací pomůcky. Při každém výcviku soutěžili a hráli hry. Na závěr se konaly závody a měřila se délka plaveckého výkonu. Opravdu všichni se snažili a každý plaval podle svých schopností. Pro někoho byl výkon deseti uplavaných metrů veliký, byli však tací, kteří zvládli i 200 metrů. My se ale zdokonalíme, protože za rok si plavecký výcvik zase zopakujeme. žáci 3.A., 4.A., 4.B. třídní učitelky J. Lorencová, I. Hradecká, L. Louženská 5

6 Valná hromada SK Sparta Dašice se koná dne 9. března 2010 od hodin Valná hromada provede schválení změn v místnosti Klubu důchodců v Hrdličkově ulici. v rozpočtu, volbu vedení a výkonného výboru SK, Srdečně zveme všechny členy sportovního klubu volbu delegáta na valnou hromadu Pardubické a všech sportovních oddílů. Žádáme o maximální sportovní organizace ČSTV, apod. účast. Výkonný výbor SK Sparta Dašice SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ Vít Centner Býšť 150, tel.: , Minianketa Žáci VI. třídy naší školy anonymně odpovídali Otázka 4: Bude ze mne kuřák? v minianketě na některé otázky. Odpovědi na prvních 5 otázek zveřejňuji. Odpovědi: NE.. 10 ANO.. 1 ASI NE 1 ASI ANO 1 NEVÍM 5 Otázka 1: Co si myslíš o kouření? Odpovědi: Je to něco jako droga. Návykové vysoce. Kuřáci mají zdravotní potíže. Nikotin může zabíjet. Drahá a smrtelná (někdy) věc. Začíná to hloupostí. Zlý zlozvyk, škodí životnímu prostředí, nelíbí se mi to! Je to nezdravé pro naše plíce. Je to moc drahé. Škodí zdraví, ale lidé to přehlížejí a pak přibývá rakovin. Hovadina, návyk. Kdo kouří, ten umírá dříve. Obchodníci na kouření vydělávají. Je to nechutné. Není to dobré pro dospělé, natož pro děti. Hodně lidí kouří, protože mají problémy. Otázka 2: Zkusil(a) jsi někdy kouřit? Odpovědi: ANO 12 NE 6 Otázka 3: Kolik korun za měsíc, dle tvého odhadu, utratí kuřák za cigarety? Odpovědi: 1800, 1450, 250, 1000, 1650, 1000, 3000, 700, 1000, 800, 450, 3000 až 4000, 1800, 1500, 1000 až 1500, 1000, 500. Otázka 5: Co si myslíš o pití alkoholu? Odpovědi: Pro děti je nebezpečné a utrácí se za něj hodně. Je to nezdravé pro malé děti do 18 let. Je to špatné, protože se můžeme otrávit, někomu to třeba pomáhá. Vzniká návyk stejně jako u kouření a ničí to játra. Některým se to zdá, že je to dobrý, ale je to prostě blbost. Hnus, hrůza! Nedospělým dětem způsobuje otravu a je to nezdravé. V opilosti se nedostává rozum. Zlý zlozvyk. Může to pít člověk od 18 let. Na přípitek dobrý, ale ne ve velkém množství. Při malých dávkách neškodí. Je určen dospělým. Na oslavě klidně, ale jinak bezvýznamné. Návykové, Nelíbí se mi to. Má pak jiné pocity. Když zapije prášky alkoholem, může se i zabít. Druhý den nic nedělají. Myslím, že je to špatná věc. Odpovědi žáků šesté třídy nekomentuji. Velice jim však přeji, aby z nich vyrostli lidé, kteří nejsou závislí ani na kouření, ani na alkoholu! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel ZŠ Dašice 6

7 Městská knihovna dašice U příležitosti nové celostátní akce Březen měsíc čtenářů se touto cestou obracím na ne/ čtenáře s otázkou: Proč nečtete? a Víte, že v Dašicích existuje Městská knihovna? Pokud budete mít potřebu odpovědět, máte možnost: Nabídka z březnových akcí v Městské knihovně Dašice: TOP dětská kniha V měsíci březnu 2010 proběhne v Městské knihovně v Dašicích anketa pro dětské čtenáře, ve které zjistíme jejich nejoblíbenější knižní titul. Korálkování V úterý 9. března 2010 pokračujeme od 13,30 hod. se začátečníky v korálkování jednoduché ploché figurky a zvířátka. Rychlé čtení Ve středu 10. března budeme od 13,30 hodin poprvé soutěžit v rychlém čtení nahlas. Přijďte a porovnejte si své možnosti. Nocování v knihovně Nejmladší čtenáři budou nocovat v Městské knihovně v Dašicích Prodejní výstava knih Ve spolupráci se Základní školou Dašice se uskuteční u příležitosti celoškolní akce Velikonoce na ZŠ Dašice v pátek v prostorách školy prodejní výstava knih a další korálková dílna. Těším se na Vás. Lenka Havlovcová, knihovnice upozornění Městská knihovna Dašice upozorňuje své návštěvníky, že v pátek a bude z důvodů přípravy a konání akcí pro děti uzavřena! Z redakční pošty... Dopravní obslužnost města Dašice S potěšením lze oznámit, že Dašice mají od platnosti nového jízdního řádu (13. prosince 2009) zase o jeden autobusový spoj více. Jedná se o spoj č. 6 na lince , který vyjíždí z Pardubic v 9:08 hod., v Dašicích je v 9:25 hod. a dále pokračuje přes Holice, Vysoké Mýto a Litomyšl až do Svitav. Tento autobusový spoj v loňském roce začínal v Hradci Králové, kde však odmítali jeho provoz hradit. Z tohoto důvodu byl zrušen nájezdný spoj z Pardubic do Hradce Králové a bylo dohodnuto, že autobus se nyní vrací (z ranní linky do Pardubic) z Pardubic právě přes Dašice. Je to sice v čase dopravního sedla, ale snad si také tento spoj své cestující najde. Tento spoj je pro město Dašice zdarma a je plně hrazen Pardubickým krajem. Musím ještě konstatovat, že je škoda, že se zatím nedaří dohodnout se zástupci města na zlepšení večerního spojení z Pardubic. Mezera mezi odjezdem v 19:10 hod. a 22:45 hod. je dosti velká a bylo by ji možno za relativně rozumné náklady zacelit spojem okolo 21. hodiny. Tyto náklady by byly řádově menší, než kolik dnes platí Dašice za poloprázdné autobusy MHD do Vesky a které mají pro občany Dašic jen minimální význam. Věřím však, že se časem i tento problém podaří vyřešit a Dašičáci se budou moci vrátit veřejnou dopravou také z kulturních a sportovních akcí. Ing. Roman Tesař, odd. dopravní obslužnosti Krajský úřad Pardubického kraje 7

8 Milí přátelé dětských knížek, když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do pelíšku, napadlo Vás někdy, co dělají knížky v noci? Pohádkové dobrodružství, které pro Vás připravují před svátkem dětské knihy v mnoha školách, družinách, ústavech, nemocnicích a v knihovnách můžete letos u nás v Dašicích, tentokrát s pohádkami Františka Hrubína, zažít (týden před celostátním nocováním) v pátek 19. března Pohádková noc bude připravena pro nové nejmladší čtenáře z druhé, třetí a čtvrté třídy ZŠ. Pokud bude větší zájem, přednost budou mít děti, které ještě v knihovně nenocovaly. Vstupenkou budou správné odpovědi na soutěžní otázky, které si vyzvednete spolu s přihláškou v dašické knihovně. Odevzdat je musíte nejdéle do 12. března v MěK Dašice. Znáte veršované pohádky Františka Hrubína? Lenka Havlovcová, knihovnice

9 9

10 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Častolovicích pořádá ve dnech od 9 hod. do 17 hod. v areálu výstaviště v Častolovicích VELIKONOČNÍ VÝSTAVU VELIKONOCE SVÁTKY JARA Pro návštěvníky bude připraveno: staročeské velikonoční tradice ve Východních Čechách s charakterem pro jednotlivé velikonoční dny, ručně malované kraslice ve všech barvách a provedeních s praktickou ukázkou a v různých kombinacích, praktické ukázky výroby perníků, figurek ze šustí, malování na skle, drátkování a další velikonoční řemesla, ukázka velikonočního stolu našich prababiček, různé velikonoční prostírání s gastronomickými pochutinami, výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva a dalšího dostupného přírodního materiálu, ukázka zdobení perníků, staročeská řemesla, ukázka paličkování, háčkování, vyšívání, praktická ukázka zdobení kraslic malbou a voskem, soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se může každý 2 dny před výstavou přihlásit, vyhodnocena bude k prodeji budou připraveny nejen malovaná vajíčka, pomlázky, velikonoční perníky, různá keramika, proutěné zboží, knížky, ozdoby připomínající příchod jara, ale také veliké množství zahrádkářských potřeb, květiny a zeleninová sadba, okrasné stromky, truhlářské potřeby, a bohaté občerstvení. Bližší informace na telefonu a 10

11 Doplňovačka V tajence je skryto jméno prvního majitele Dašic (dle dochovaných historických pramenů) Teplý nápoj. 2. Mužské jméno. 3. Prý šlechtí člověka. 4. Chodíme do ní s recepty od lékaře. 5. Černý pták. 6. Pracuje se železem. 7. Koza má. 8. Vypráví se dětem. 9. Miminko. 10. Řemeslník, který staví domy. 11. Místnost. 12. Stavba, ze které pozorujeme okolí. 13. Velký vodní plaz se zubatou tlamou. 14. Vznikají při řezání dřeva. 15. Samostatně pracující stroj (autorem slova je spisovatel Karel Čapek). 16. Jeden z největších vynálezů lidstva. 17. Sladká pochoutka. 18. Dřevěná tyč k lopatě. 19. Pohádková postava. Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský Minulá doplňovačka V tajence se skrývalo jméno a příjmení dašického mlynáře majitele starého mlýna, který v roce 1804 byl do základu zničen ohněm, vzniklým v pile, jež stála u mlýna odedávna. Naproti starému mlýnu byl postaven v roce 1911 nynější velký automatický mlýn. Slova v doplňovačce byla sestavena z názvů hlavních měst evropských států. V jednom případě se jednalo o název státu podle názvu jeho hlavního města. 2 V A H D R 4 E U 1 Š 3 M 10 L B K A L I 6 7 P S L Y V O N 5 B L 8 9 R I I J A N S T E I CH M A N N E D K I R S O A H K V Ý R L A R D A I N A Í B V R N N O A I A N T D S K O Jaroslav Lohynský 11

12 Vážení přátelé Základní školy v Dašicích, my, žáci Základní školy v Dašicích, společně se všemi zaměstnanci naší školy si Vás dovolujeme pozvat na slavnost: velikonoce 2010 na Základní škole v Dašicích. Setkání nás všech se všemi přáteli školy se uskuteční v pátek od hod. do hod. v hlavní budově Základní školy v Dašicích. Co jsme si pro Vás hosty připravili? Výstavu velikonočních tradic, ukázky výtvarných prací žáků naší školy, prodejní výstavu keramiky, zdobení perníčků, prodejní výstavu knih, výstavu a prodej sušených plodů, prodej rostlých květin, ukázky drátkování velikonočních vajíček a jiných předmětů, ukázku korálkování, pletení pomlázek, různé způsoby zdobení velikonočních vajíček kraslic, velikonoční šachovou soutěž, ukázky vázání sušených květů atd. Dále pak velké kulturní vystoupení žáků I. stupně naší školy k velikonočním svátkům. Přichystána bude i tombola, kde budete moci vyhrát drobné výrobky s velikonoční tematikou. Pro hosty bude nachystáno občerstvení. Na Vaši návštěvu se těší děvčata a chlapci Základní školy v Dašicích a všichni zaměstnanci školy. společenská rubrika Narodili se ledna Amálie Tesařová 27. ledna Amélie Svobodová 1. února Kateřina Kupčíková 4. února Sára Pulpitová 16. února Adéla Horová Opustili nás února Věra Matysová V březnu slaví narozeniny 3. března Marie Racková Dašice 3. března Zdeněk Bořek Dašice 10. března Miroslava Dušánková Dašice 10. března Marie Hajdúová Dašice 14. března Josef Neruda Dašice 16. března Bedřiška Gregorová Dašice 17. března Eliška Karešová Dašice 20. března Jaroslav Horváth Dašice 21. března Bohumil Hodouš Dašice 22. března Dagmar Nováková Dašice 25. března Helena Dvořáková Zminný 25. března Věra Poláková Prachovice 26. března Jiří Kubík Dašice 30. března Jaroslava Rysová Dašice 31. března Věra Vítová Prachovice Pfiejeme v em jubilantûm hodnû zdraví, osobní pohody a radosti ze Ïivota! Dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E 12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice, IČO , šéfredaktorka: Lenka Havlovcová, redakční rada: Ing. J. Foldyna, Ing. J. Horský, Ing. A. Janáková, Mgr. J. Lohynský, grafická úprava: Radka Pátková, tisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, Sezemice, 12 vydání číslo: 03/2010, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: Městská knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: , nebo podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

DAŠICKÉ OZVĚNY červen 200 5 kč

DAŠICKÉ OZVĚNY červen 200 5 kč DAŠICKÉ OZVĚNY červen 200 5 kč Rada projednala a souhlasí se zněním nájemní smlouvy p. Rejdy na pronájem jedné místnosti v budově č. 9 o výměře 84 m 2 v bývalých kasárnách v Dašicích. Pověřuje starostu

Více

Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8

Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8 Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY červenec/srpen 00 kč 7/8 O čem se jednalo na radnici Ze zápisů schůzí městské rady za poslední období vybíráme nejdůležitější body: Rada jmenovala členy hodnotící komise pro

Více

ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000

ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000 ÈÍSLO 107 ØÍJEN 2000 CENA 2, Kè Ř Í J E N S měsícem říjnem na stává již skutečný pod zim. Bývá velmi proměn livý, občasné chladné plískanice stří da jí slunečné hřejivé dny a inverze způsobuje trvalejší

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007

ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007 ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007 Foto archiv M. Sedláčka Foto Ing. Zdeněk Fabiánek Ze zasedání Rady města Rada města Vamberk se na svém 11. zasedání dne 28. března 2007 usnesla: 1) RM podporuje vznik Centra

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Z P R AV O D A J MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ BŘEZEN 2009 Na obálce je kostel sv. Mikuláše. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1361. Původní dřevěná stavba byla zasažena mnoha požáry. Ten největší byl

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

majitelů o revitalizaci objektu a věří v dobrou spolupráci.

majitelů o revitalizaci objektu a věří v dobrou spolupráci. Ročník XXXIII Vydává město Železnice Z obsahu: - Lázně znovu ožívají Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Zprávy obrazem Soutěžní úspěchy i mimoškolní činnost Co chystá muzeum na začátek sezóny

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci ve Vamberku. Je hezké, že jsou mezi nimi děti i mladí, kteří sportu věnují

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana 5 Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Akademie jar. škol str. 5 Dopisy čtenářů str. 7 Podkovářské dny str. 13 Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana Otevřeno: PÁTEK

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více