DUBEN Ročník XVII., č dubna ,- Kč ÚVODNÍK. 9. květen - Svátek matek. Vážení a milí spoluobčané, Matka a jabloň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2010. Ročník XVII., č. 4. 15. dubna 2010 5,- Kč ÚVODNÍK. 9. květen - Svátek matek. Vážení a milí spoluobčané, Matka a jabloň"

Transkript

1 DUBEN 2010 Ročník XVII., č dubna ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, dny se prodlužují a s přibývajícím sluníčkem se zvyšuje i naše přirozená aktivita. Snažili jsme se uklidit okolí svých domků už před velikonočními svátky, ale zamračené počasí nám to trochu komplikovalo. A tak, co jsme nestihli před svátky, určitě postupně zvládneme nyní. Také obec se snaží uklízet svoje veřejné plochy. V Zašové i ve Veselé posbíraly posypy z komunikací zametací stroje. Od 1. dubna máme na obci zaměstnány nové veřejně prospěšné pracovníky. Ti uklízejí zbývající prostory, které stroje nezvládly. Pokud chcete obci pomoci a některé obecní příkopy, trávníky nebo krajnice uklidit sami, stačí potom nahlásit odvoz nashromážděného odpadu. Matka a jabloň Od hříbátka do poupátka všichni víme, kdo je matka. Kolem jarem voní svět, ty jsi jabloň a my květ. Stejně letos jako loni kvete jabloň za jabloní. Jednou zbude, matičko, po tom květu jablíčko. Jablíčko si jádra chová, z jádra vyroste tu znova. Jabloň, máma, na ní květ, aby voněl celý svět. František Hrubín (Říkejte si se mnou) 9. květen - Svátek matek Všem maminkám děkujeme za lásku, péči, starostlivost a trpělivost, kterými nás zahrnuly. Starostka obce, Rada, zastupitelé a Redakce Zašovských novin Zahrádky u rodinných domků se postupně mění, v dnešní době pomalu mizí chov drobného domácího zvířectva, které dříve zkonzumovalo rostlinné zbytky z domácnosti i trávu ze zahrádky. Zahrady máme v převážné většině pouze okrasné, a ty vyžadují pravidelné sekání trávníku i sestřih okrasných keřů. A tak v posledních letech i na soukromých zahrádkách přibývá zelených ploch a s tím souvisí i větší množství trávy, která se musí nějakým způsobem zpracovat. Do budoucna počítáme s likvidací trávy v obecní kompostárně. V letošním roce jsme obdrželi dotaci na nákup strojů na kompostování. V nové kompostárně by se měla zpracovávat tráva a jiné rostlinné odpady ze zeleně nejen z obecních ploch, ale také ze soukromých pozemků. Kompostárna však zřejmě bude zprovozněna až v podzimních měsících, protože administrativa spojená s podpisem smlouvy na dotaci a s provedením výběrového řízení zabere určitý čas. Myslím, že většině z nás není jedno, v jakém prostředí žijeme. Snažíme se své okolí vylepšit a zkrášlit, nebo jenom prostě uklidit. Nikoho doma na vlastní zahrádce nenapadne vyhazovat odpadky a nechat si psí výkaly pod nohama. Ale na obecních plochách už to některým lidem nedělá problém. Znovu proto apeluji na majitele psů, aby po svých miláčcích sbírali jejich výkaly. Také prosím rodiče, aby svým dětem vštěpovali potřebu odhazovat odpadky do košů a nevyhazovat je přímo na chodník nebo trávník. Obzvlášť u školy sbíráme nespočet obalů od pamlsků, jak se děti zastaví v obchodě, než jdou do školy nebo ze školy. Nedávejme šanci netečnosti, která se rozmáhá mezi lidmi, ale komunikujme spolu, vnímejme se navzájem. Obzvlášť malé děti je třeba vést ke slušnosti a pořádku, aby z nich pak nevyrostli ti, kteří tu dělají nepořádek a v horších případech ničí i cizí majetek. Ing. Anna Mikošková

2 2 Zašovské noviny 4/2010 Zprávy z obce Výběrové řízení Obec Zašová hledá pracovníka na dohodu na provádění pravidelné údržby veřejného osvětlení, místního rozhlasu a drobných elektrikářských oprav v budovách obce. Požadujeme příslušné vzdělání, životopis a popis dosavadní praxe. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Zašové. Bližší informace Ing. Anna Mikošková, nebo p. Macková, Nový design Zašovských novin Každé periodikum prochází vývojem a s nadcházejícím jarem se proměnil i kabátek Zašovských novin. Grafickou úpravu provedla firma Grafia Nova, která se stará i o vytištění našeho zpravodaje. Doufáme, že se Vám nový vzhled novin bude líbit. Grant od NADACE Děti-Kultura-Sport Redakce ZN Obec Zašová byla v letošním roce znovu poctěna udělením grantu Nadace Děti-Kultura-Sport z Uherského Hradiště, které přispělo částkou Kč na osvětlovací techniku v sále OB. Děkujeme velice za podporu! Zlatý erb 2010 Naše obecní webové stránky získaly 3. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepší webová stránka obce. Ocenění bylo předáno na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka. Navázali jsme tak na úspěchy z předešlých let, kdy se Zašová také umisťovala na předních příčkách v této soutěži. Kritéria pro hodnocení stránek byla, zda jsou na nich zveřejněny všechny ze zákona povinné informace, jak funguje na webu úřední deska, přehlednost webových stránek, bezbariérová přístupnost a jejich výtvarné zpracování. Více informací najdete na Kip tým komunitní krizový intervenční psychosociální tým je místní tým, poskytující psychosociální podporu komunity v oblasti zvládání dopadů mimořádných událostí. Jedná se o pomoc lidem, kteří nejsou v přímém ohrožení života a nepotřebují pomoc záchranných složek (dezorientace, zmatenost, nedostatek informací apod.) Jedná se spíše o psychickou podporu a pomoc v sociální oblasti. Každý z nás se občas ve své rodině nebo nejbližším okolí dostáváme do situace, ve které stojíme tváří v tvář nemoci či jinému lidskému neštěstí. Je potřeba především nebýt lhostejní k potřebám druhých a nebát se nabídnout pomoc! Jsme přesvědčeni, že všichni můžeme být nositeli pomoci! Zároveň ze zkušeností víme, že účinná pomoc při lidských neštěstích (mimořádných událostech, krizových situacích) vyžaduje týmovou spolupráci. Tato potřeba stojí za vznikem tzv. komunitních Krizových intervenčních týmů. V současné době funguje v ČR 9 aktivních týmů. Náš tým má 15 členů. Je tvořen občany a odborníky různých profesí (lidé s empatií, sociální pracovníci, psychologové aj.) (Takto vysoký počet členů má své opodstatnění, vzhledem k tomu, že všichni členové jsou dobrovolníci, je větší pravděpodobnost, že ne vždy se podaří sehnat někoho, kdo bude moci pomoc poskytnout.) Tým byl proškolen na podzim r. 2009, kdy proběhl šestidenní výcvik. Ten zajišťuje v ČR nezisková organizace ADRA. Výcvik je zaměřen na zvýšení citlivosti na mimořádné události, porozumění stavům, kterými zasažení občané a organizace prochází, hledání a koordinování zdrojů pomoci a přirozené podpory v komunitě, základní znalosti Integrovaného záchranného systému a souvisejících zákonů. Abyste měli konkrétní představu, jak můžeme pomoci: V rámci naší činnosti můžeme poskytovat pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí, ať se jedná o živelné pohromy -povodně, požár atd. Dále můžeme poskytnout pomoc např. při hromadných i individuálních neštěstích či nehodách. Při událostech většího rozsahu naše pomoc spočívá v pomoci s orientací v místě, pomoc kontaktovat rodinu, spojení na místní úřady např. při vyřizování dokladů. Při živelných pohromách ve spolupráci s krizovým štábem můžeme pomoci v místě evakuace s distribucí humanitární pomoci, vyřizováním potřebných záležitostí, registrací osob apod. Můžete nás tedy kontaktovat nejen při živelných pohromách, ale při dalších mimořádných situacích. Podařilo se nám navázat spolupráci s HZS Zlínského kraje, dále prostřednictvím sociální pracovnice také s Nemocnicí ve Valašském Meziříčí. Snažíme se navázat spolupráci s dalšími subjekty v rámci našeho regionu, protože se jedná především o komunitní tým. Nasazení týmu upravuje prozatímně návrh manuálu nasazení KIP týmu při mimořádných událostech, který je součástí krizového řízení. V případě zájmu o spolupráci je nutné kontaktovat některého z koordinátorů. Ten pak následně kontaktuje členy KIP týmu a domluví se, kdo by mohl přijet a pomoc zajistit. Nyní se v rámci organizace ADRA a zastupitelů jednotlivých týmů pracuje na zkvalitnění zázemí pro fungování týmů, např. celorepublikově akceptované průkazy člena KIP týmů, jejich označení v terénu. Dále se prohlubuje spolupráce s jednotlivými složkami záchranného systému. Kontakty na koordinátory: Bc. Jaroslava Masaříková: Mgr. Martina Vrátná: Mgr. Renata Václavková: Zpráva o vývoji trestné činnosti na teritoriu obce Zašová v roce 2009 (redakčně zkráceno) 1. Reforma policie v rámci jihomoravského kraje V průběhu roku 2009 byly útvary Policie ČR na území Zlínského kraje řízeny nově vzniklou samostatnou organizační

3 Zašovské noviny 4/2010 složkou státu Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Nově od jsou útvary Policie ČR na území Zlínského kraje řízeny Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně blíže viz internetové stránky www. policie.cz. Nižším článkem je Územní odbor vnější služby Vsetín, v jehož čele stojí vedoucí územního odboru plk. Mgr. Bohdan Varyš. Obec Zašová je v služebním obvodu PČR obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm. Zde nedošlo k teritoriálním ani personálním změnám, rovněž věcná příslušnost nedoznala změn. Souběžně zde působí Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Vsetín řízený plk. Mgr. Františkem Vachalou. Na úseku dohledu na silniční dopravy zde působí dopravní policie Dopravního inspektorátu Územního odboru vnější služby Vsetín. Mimo to zde působí cizinecká policie Služby cizinecké polici Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. 2. Celková kriminalita v rámci obce V rámci obce bylo prověřováno celkem 41 (dále v závorce je uveden rozdíl proti roku 2008, v tomto případě nárůst o + 1 skutek) trestných činů, z nichž bylo 15 (- 2) trestných činů objasněno, objasněnost spáchaných trestných činů byla na úrovni 36%. V rámci části obce Zašová Veselá nebyl prověřován ani jeden trestný čin. Majetková kriminalita V loňském roce zde bylo prověřováno 7 (- 9) krádeží loupáním, z nichž byl objasněn 1 (- 5) skutek. Došlo k poklesu nápadu této trestné činnosti, podíl objasněných skutků se zhoršil. Krádeží prostých bylo prověřováno celkem 12 (+ 1), z toho ve 3 (+ 1) případech byl zjištěn pachatel. Nejčastějším předmětem zájmu byla motorová vozidla odcizeno bylo 1 (- 1), nebyl dosud zjištěn pachatel (- 1), narostl však počet krádeží věcí z nezajištěných vozidel, jichž bylo prověřováno celkem 5 (+ 4), pachatel nebyl dosud zjištěn. Z ostatní majetkové trestné činnosti byly prověřovány: - podvod prověřovány 4 (+ 2) skutky, z toho zjištěn pachatel ve 2 (+ 1) případech, - neoprávněné užívání platební karty prověřován 1 (+ 1) skutek, dosud neobjasněno, - poškozování cizí věci prověřováno 5 (+ 5) skutků, z toho 1 (+ 1) skutek objasněn, - zásah do práv k domu prověřován 1 (+ 1) skutek, z toho 1 (+ 1) skutek objasněn, - sprejerství prověřován 3 (+ 1) skutek objasněn. Násilná kriminalita Na úseku násilné kriminality byly prověřovány 2 (+ 2) trestné činy, z toho jedna loupež a jedno ublížení na zdraví (zde byl zjištěn pachatel). Proti roku 2008, kdy nebyl prošetřován žádný trestný čin násilné kriminality, došlo k nárůstu nápadu. Trestné činy v dopravě V průběhu loňského roku byly prověřovány 2 (+ 1) trestné činy známých pachatelů na úseku jízdy bez řidičského oprávnění a 2 (+ 1) trestné činy řízení pod vlivem návykové látky. Struktura pachatelů Alarmující je stále podíl dětských a mladistvých pachatelů trestných činů, kdy tato skupina tvoří 10 % všech pachatelů v rámci teritoria služebního obvodu PČR OO Rožnov pod Radhoštěm. V Zašové byl prověřován 1 trestný čin osoby mladší 15 let a jeden trestný čin osoby mladší 18 let, čímž se v rámci služebního obvodu oddělení Rožnov p. R. řadí mezi obce s největší četností skutků mladistvých pachatelů. 3. Přestupky V loňském roce bylo ze strany policie prověřováno celkem 51 (+ 7) přestupků. Přestupků proti majetku bylo prověřováno celkem 23 (+ 8), z nichž byl objasněn pouze 1 (- 2), na úseku občanského soužití bylo prověřováno 21 (+ 7) přestupků, z toho v 18 (+ 5) případech byl zjištěn pachatel. Na úseku ochrany před škodami způsobenými podávání alkoholu mladistvým byly prověřovány 3 (+ 2) přestupky, kde však nebyl zjištěn pachatel. 4. Doprava V průběhu loňského roku došlo v rámci obce celkem ke 4 (- 14) dopravním nehodám, kde došlo k 1 (0) těžkému a ke 3 (- 1) lehkým zraněním osob, vznikla však hmotná škoda ve výši Kč. Na úseku ohrožení pod vlivem alkoholu byly v dopravě zjištěny 2 (0) trestné činy známého pachatele, další 2 (0) případy požití alkoholu řidičem byly oznámeny jako přestupek ke správnímu řízení. Pokud se jedná o činnost na úseku odhalování přestupků překročení rychlosti, pak je oddělení policie v Rožnově pod Radhoštěm odkázáno na součinnost s Městskou policí. Činnost dopravní policie není zde hodnocena. 5. Prevence a bezpečnostní rizika v obci V obci Zašová proběhlo několikrát v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu měření rychlosti v součinnosti s DI Vsetín. Dále spolu s Městskou policí Valašské Meziříčí na Základní škole proběhla prezentace POLICIE ČR, kdy dětem bylo předvedeno vybavení policie včetně ukázek výcviku služebního psa. Akce měla velký úspěch. Dále proběhla přednáška o prevenci kriminality pro seniory, která měla rovněž ohlas mezi staršími lidmi. Dále jsou pravidelně pořádané akce na motorkáře jezdící na terénních motocyklech v CHKO. Soustavná pozornost je věnována protiprávnímu jednání na úseku ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky a alkoholickými nápoji prováděním kontrol restaurací a barů. Vysoký důraz je nutné klást na zajištění účinné pořadatelské činnosti při pořádání hromadných kulturních akcí pořádaných v obci Zašová. V rámci prevence do budoucna bude kladen důraz na osvětovou činnost mezi občany za účelem uvědomování trvalé pozornosti (např. hlídání svých věcí), neboť značná část trestných činů a přestupků je páchána z důvodu nepozornosti. 6. Závěr Bezpečnostní situace v loňském roce byla srovnatelná s předchozím rokem, došlo k poklesu nápadu majetkových trestných činů, ale i k poklesu úspěšnosti při zjišťování pachatelů. Velmi znepokojivá a bohužel dosud nevyřešená je situace na úseku vandalismu, zejména formou poškozování majetku a sprejerství, kde pachatelé pocházejí zpravidla z řad mladistvých osob. Zvýšil se nápad násilných trestných činů, což je obecný trend současné doby. Vysokou pozornost je nutno věnovat prevenci protiprávního jednání mezi mládeží s cílem působit na snížení podílu mládeže na trestné i přestupkové činnosti. Zvýšil se počet šetřených přestupků, a to jak majetko-

4 4 Zašovské noviny 4/2010 vých, tak i přestupků na úseku občanského soužití. V dopravě došlo k významnému poklesu počtu dopravních nehod, a to v důsledku změny zákona o silničním provozu, kdy již není zákonem zakotvena povinnost přivolat policii ke každé dopravní nehodě. Následky dopravních nehod jsou však srovnatelné s rokem Významný pozitivní vliv na bezpečnostní situaci v Zašové má činnost Městské policie Valašské Meziříčí. Vysoce pozitivní vliv na bezpečnostní situaci má velmi dobrá spolupráce s místní samosprávou a její vstřícnost při řešení bezpečnostní politiky, za což patří poděkování starostce i ostatním pracovníkům obecního úřadu. npor. Ing. Andrzej Sikora vedoucí oddělení Zajímavosti Výskyt bobra evropského v našem katastru (redakčně zkráceno) V našem katastru se vyskytl bobr evropský a to konkrétně u veselského mostu. Pravděpodobně se jedná o jedince pocházejícího z Bečvy pod Valašským Meziříčím v k.ú. Lhotka nad Bečvou, kde již před třemi lety byl zaznamenán jeho výskyt na plantáži vánočních stromků. Přinášíme i fotografie mapující jeho činnost. Ing. Rostislav Němejc, Ph.D. Skýpala - 2. B, David Palacký - 2.B, Veronika Tkáčová 5. roč., Petr Dobeš 5. roč.,tereza Kolečková 5. roč., Dominika Bechná -7. B, Kateřina Španihelová - 7.A, Václav Tkáč - 7.B, Andrea Škrobáková - 9.B, Michal Hajda - 8.B a Aleš Weiss - 9.A. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! Hodina plavání Kateřina Martinková Na plavání se učíme plavat. Začneme třemi skoky do vody, potom si dáme na rozplavbu dva bazény prsa a dva bazény znak. Pak se jdeme seřadit na druhý konec bazénu, tak jak nám paní učitelka řekne. Potom plaveme prsa, kraula a znak. Následuje sauna, někdo jde pod sprchy. Pak jdeme ze sauny dolů a máme volné plavání. S kluky hážeme kroužky do vody. Až nám paní učitelka řekne, tak vyjdeme a pozdravíme se. Potom jdeme pod sprchy a osprchujeme se, usušíme a jdeme do šatny. Tam se oblečeme a jdeme čekat ke vchodu. S paní učitelkou třídní pak jdeme k autobusu a jedeme do školy. Tomáš Malík, IV. A Závěrečná hodina plavání Dne 17. února jsme měli poslední kurz plavání. Ráno, jak jsme přijeli, šli jsme do šaten. Převlékli jsme se do plavek a šli jsme se umýt, potom jsme si 3x skočili do vody a plavali jsme kraula, prsa, raketu. Pak jsme závodili a hráli jsme různé soutěže, např. jsme plavali na deskách nebo na žížalách (žížaly byly pěnové) a šli jsme do sauny. Přišli jsme ze sauny a měli jsme volné plavání. Mohli jsme skákat, plavat nebo plavat na deskách. Nakonec jsme se rozloučili a šli jsme se sprchovat a oblékat a jeli jsme zpátky do školy, kde jsme si rozdali mokré vysvědčení (ale bylo suché). Markéta Nepalová, IV. A SPORT Z naší ZŠ Počítali jsme s KLOKANEM foto R. Němejc Naši žáci si pravidelně každý rok lámou hlavy nad zapeklitými úlohami v soutěži Matematický klokan. Tato mezinárodní soutěž vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila i do Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionů soutěžících ze 30 zemí. Soutěžící ze základních škol jsou podle věku rozděleni do několika kategorií: Cvrček ( třída ZŠ), Klokánek ( třída ZŠ), Benjamín ( třída ZŠ) a Kadet ( třída ZŠ). Soutěž probíhá ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže soutěžící absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své škole. V olomouckém centru se pak vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku. Letos klokan naplánoval svoji soutěž na 18. březen. S náročnými úlohami si nejlépe poradili: Tereza Hendrychová - 3. roč., Tobiáš Zašovský turnaj v házené V poslední únorový den se v naší obci ve školní hale uskutečnil turnaj házené mužů. Turnaje se zúčastnila tato družstva: TJ Handball Val. Meziříčí, TJ Rožnov p. Radhoštěm, TJ Veselá B a družstvo výběru, které bylo sestaveno pod vedením T. Golasovského a P. Bechného. Nutno podotknout, že výjimečné na tomto turnaji bylo to, že v každém družstvu se našel hráč, který je s přízněn z naší obcí Zašová či Veselá. Také stojí za zmínku i to, že zde byli k vidění i současní ligoví hráči házené. Všechna družstva hrála tzv. metodou každý s každým, přičemž hrací doba byla 2 x 20 minut. Jako první zápas sehrála družstva Veselé a Valašského Meziříčí, při kterém podlehli domácí Veselané Val. Mezříčí 8:18. Další zápasy se odehrály v následujícím pořadí: Rožnov - Výběr 26:17, Rožnov - Val. Meziříčí 14:18, Veselá - Výběr 13:22, Veselá - Rožnov 13:34 a poslední zápas Výběr - Valašské Meziříčí 18:20. Tento turnaj vyhrálo po zásluze loňského roku vzniklé družstvo Valašského Meziříčí (pod vedením Bc.A. Zwettlera, Z. Škrobáka a D. Pernického). Na druhém místě se umístnilo

5 Zašovské noviny 4/2010 družstvo Rožnova p. R. (pod vedením J. Babince), třetí příčku obsadili hráči Výběru (hráči ze Zašové a okolí) a jako poslední skončilo družstvo Veselé B (pod vedením L. Černocha a R. Halašty). O tom, že turnaj byl dobře organizován, svědčí i vysoká návštěvnost, za kterou bychom chtěli touto cestou poděkovat všem fanouškům, ale i médiím jako TV Beskyd a týdeník Jalovec. Velké poděkování patří také p. Hanáčkovi za projevenou ochotu a pomoc při turnaji, stejně jako řediteli školy Mgr. Krčmářovi, který tento turnaj zaštítil formou propůjčení haly. Pevně věříme, že navážeme na pokračování tohoto turnaje a zvýšíme počet družstev tak, aby se stal nedílnou součástí kultury a zviditelnění naších obcí Zašová Veselá. Zdeněk Škrobák a David Pernický SDH Veselá ve Vítonicích V sobotu 13. března 2010 jsme před devátou hodinou ráno vyrazili do Vítonic na poslední z halových soutěží, kterých se během zimy účastníme. Za Veselou soutěžilo jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších žáků. Letos poprvé jsme se mohli zúčastnit také kategorie jednotlivců. Ve Vítonicích se soutěží ve štafetě uzlů a štafetě dvojic. Obě disciplíny jsme měli dobře natrénovány z Havířova a na výkonu dětí to bylo poznat. Jak mladší žáci, tak i starší ve svých kategoriích zvítězili a odvezli jsme si tak domů další krásné poháry. V kategorii jednotlivců mladších žáků za nás bojovala Kamča Nováková, která i když byla na startovním poli jednou z nejmladších, porazila téměř 15 soupeřů a obsadila krásné druhé místo. Děkujeme touto cestou všem hráčům, kteří se tohoto sportovního dne zúčastnili, sponzorům, obsluze bufetu a povzbuzujícím divákům Rovněž bychom rády poděkovaly panu Jaromíru Štěpánovi za dlouholetou spoluorganizaci těchto úspěšných volejbalových turnajů. S pozdravem organizátorky turnaje ASPV Ženy Společenská kronika našich občanů Jubilanti - březen let Josef Krčmář, Anna Pavlíková, Edita Vašátová 75 let Anna Hambálková, Zdeněk Hajda 80 let Vlasta Macháčková 81 let Ludvík Opálka, Radislav Nohavica, Anděla Mořkovská, Václav Hambálek 82 let Věra Janišová, Růžena Pospěchová 86 let Jan Kubját, Marie Frňková 89 let František Krůpa 91 let Anna Švajdová Blahopřání Těší nás, že se nám vyplatila poctivá zimní příprava a pravidelné tréninky v hale při ZŠ Zašová. Tréninku jsme se věnovali také na zimním táboře, kde jsme kromě uzlování trávili spoustu času hrami a pobytem v přírodě. Tradiční jarní volejbalový turnaj v Zašové V sobotu se konal v tělocvičně ZŠ tradiční Jarní volejbalový turnaj. Přihlásilo se celkem 12 týmů, které bojovaly o první místa až do večerních hodin. Konečné pořadí družstev: 1. Halogen 2. Tenis ml. 3. Sahara 4. Modrá hvězda 5. Hasiči 6. Valašské hovada 7. Vemena 8. Citrus 9. Ženy 10. Obecní úřad 11. Kuřata 12. Kajmani Blahopřejeme 9. dubna 1930 se v muzikantské rodině v Zašové narodil pan Evžen Holiš. Dožil se tedy významného životního jubilea 80 let. Otec byl známý zpěvák tenorista a také matka vyrůstala a žila v ovzduší plném hudby. Už od dětských let hrával v místní kapele, nejprve na housle a později i na jiné nástroje. Ve hře na klavír pokračoval v Lidové škole umění ve Valašském Meziříčí.Tam také vystudoval reálné gymnázium, které ukončil maturitou v červnu Odešel potom do Brna, kde se stal posluchačem filosofické fakulty. Zvolil si obor hudební a divadelní vědy. Pokračoval však i ve studiu latiny a klavírní hry. Od šk. r přešel na nedávno založenou Janáčkovu akademii muzických umění, kde vedle hudební teorie a vědy poznával i praktickou stránku svého

6 Zašovské noviny 4/2010 oboru. Studoval obor řízení orchestru. Ještě jako posluchač 4. roč. nastoupil v Janáčkově opeře SD Brno jako korepetitor. Studium ukončil v r absolventským představením inscenace Verdiho Traviaty. Působil také jako profesor dirigování na brněnské konzervatoři a zároveň jako umělecký vedoucí symfonického orchestru Státní konzervatoře. Se soubory SD v Brně podnikl i řadu cest do zahraničí. Vedle publikační činnosti v oboru hudební a divadelní vědy nelze přehlédnout ani jeho aktivitu překladatelskou. Na svou rodnou obec nikdy nezapomněl. Navštěvuje často svůj rodný domek i přátele, které zde stále ještě má. Do dalších let života přejeme našemu jubilantovi hlavně hodně zdraví, ale také další umělecké úspěchy narozeniny paní Martinkové SPOZ komise OÚ Dne 20. dubna oslaví 103. narozeniny naše prababička, babička a maminka, paní Anna Martinková. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby Ti babičko svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se Tvé srdíčko radostí zasměje. Vínečko popíjej, písničku si zpívej, a s dobrou náladou na všechno se dívej. Věk není to, v čem pozná se stáří, když Tvé oči stále září. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se Tvé sny a přání! A to naše shrne věta - štěstí, zdraví dlouhá léta. Vše nejlepší přeje rodina. Vzpomínky Dne jsme si připomněli 2. smutné výročí, kdy nás opustila naše maminka paní Marie Maliňáková. S láskou vzpomínají synové s rodinami. Poděkování Poděkování základní škole Jsme nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj s kapacitou 32 lůžek pro děti od narození zpravidla do tří let. Od bylo zařízení přejmenováno na Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou děti od narození do šesti let.rozšířením naší hlavní činnosti jsme chtěli přispět ke zkvalitnění práce Zlínského kraje v oblasti ohrožených dětí a uspokojit tak zvýšenou potřebu sociálních pracovnic pracujících v terénu. Pořízení převážné většiny vybavení - nábytkem, hračkami a rekontrukce jednotlivých oddělení by nebyla možná bez sponzorů a tak i díky dárcům se nám daří všem svěřeným dětem zpříjemnit pobyt v jejich náhradním domově. V prosinci loňského roku se mezi dárce zařadily i děti ze Základní školy Zašová. Touto cestou bych chtěla poděkovat dětem z V. ročníku ze Základní školy Zašová pod vedením paní. učitelky Mgr. Dagmar Hladké. V rámci výtěžku z vánočního večírku a prodeje vánočního cukroví donesly našim dětem finanční dar v částce 2 000,- Kč. Společně jsme se domluvily, že za peníze zakoupíme pastely, barvy, pastelíny a jiný výtvarný materiál. Děti si pak s paní učitelkou prohlédly zařízení, při jejich všetečných otázkách jsem se ujistila, že dětem není lhostejný osud dětí našeho zařízení a že si uvědomují jaký je to dar mít rodiče. Chtěla bych Všem, kteří se na finančním daru podíleli žáci, učitelé, co nejsrdečněji poděkovat a popřát jim jen samé úspěchy ve škole a v osobním životě. Moc všechny pozdravuji a ještě jednou moc za naše děti děkuji. Poděkování paní Simoně Katzové Prostřednictvím Zašovských novin bych chtěla poděkovat i paní Simoně Katzové, která už druhým rokem patří mezi naše sponzory. Zakoupila hračky, které děti objevily pod stromečkem. Mimo to nakoupila oblečení, v loňském roce nechala větším dětem ušít tepláky a zástěrky, takže jsou děti jak ze škatulky. Patří jí velký dík, že ji též není lhostejný osud našich dětí. Ještě jednou děkuji. Za Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o. Havlátová Karla, hlavní sestra KULTURA Program Klubu důchodců (duben - květen) žolíkový turnaj aj. společenské hry výměna potřebných rad a tipů pro Jaro v zahradě 17 hod. schůzka výboru zábavné odpoledne se zpěvem při harmonice paní Marty Porubové Senioři komunikují - kurz obsluhy PC pro přihlášené - od 15 hod Den matek tentokrát v Hospůdce U Strnadlů !ÚTERÝ! setkání pracovníků školství hod. Pozvání Jako každoročně, i letos připravuje KD 1 denní rekreačně poznávací zájezd. Oproti jiným létům dojde ke změně. Na návrh několika osob bude zájezd v nejkrásnějším období roku, a to v úterý 25. května do Lednice. Podrobné informace či změny sdělíme v příštím čísle ZN, kde se dozvíte i termín závazných přihlášek. Do té doby si mohou naši členové i příznivci vše rozmyslet a naplánovat. výbor KD Blázinec Divadla DiGoknu V pátek 19. března 2010 vystoupil v Zašové divadelní soubor DiGoknu se svojí novou hrou Blázinec. Toto absurdní drama přineslo divákům námět k zamyšlení i chvíle pobavení. Výko-

7 Zašovské noviny 4/2010 téměř po 8 hod. A to jsme ani všechno nestihly! Zřejmě budeme muset pokračovat, ale až tak před Vánocemi. To již bude ve vzduchu cítit jiná atmosféra! Závěrem bych chtěla jménem všech účastnic poděkovat především paní Božence Mizerové, ale také ing. Mir.Macháčkovi a místní organizaci včelařů za zprostředkování a uskutečnění této akce. Byl to příjemně a užitečně strávený den! APO Další slet čarodějnic ny herců byly vynikající, stejně tak je třeba pochválit režii Ilony Zámečníkové a hudbu Petra Borovičky. Děkujeme za příjemný zážitek. Mgr. Marta Procházková Milé děti, vážení rodiče, velevážené čarodějnice a čarodějníci, opět je tu po roce velký čarodějnický sraz. Konat se bude v pátek 30. dubna 2010 v 17 hodin a sraz všech účastníků je před obecním úřadem. Čeká Vás příjemná zábava i občerstvení. Srdečně zve Kulturní komise OÚ Sladké pokušení Byla sobota 13. března. Ráno jsme se probudili do bohaté sněhové nadílky. Vypadalo to, že zima teprve začíná a ne končí. I přes problémy s chůzí po hladkém povrchu cest se do KD dostavilo 13 zájemkyň, které měly v úmyslu péct a zdobit velikonoční perníčky. Tato akce byla uspořádána díky místní organizaci včelařů, kterou vede ing. Miroslav Macháček. Je potěšující, že i poměrně mladý člověk má zájem v dnešní době využít své schopnosti a veřejně pracovat a konat dobro pro své spoluobčany. Zajímavé jistě je, že organizace včelařů byla v Zašové založena již v r. 1907, o čemž svědčí staré zakládající listiny. Tenkrát tuto ušlechtilou zábavu provozovalo mnohem více občanů než dnes. Nakonec jsme se v 8.30 hod. všichni v pohodě sešli. Ing. Macháček přivezl i pečící troubu a obstaral minerálky. Lektorka paní Božena Mizerová, ač rodačka ze Zubří, přijela z Hladkých Životic u Nového Jičína. Vyložila před námi plné auto potřeb, přísad, zboží a v neposlední řadě množství již napečených perníčků, hotové těsto aj. Úvodem nás ing. Macháček stručně seznámil se životem včel a jejich činností. Oprášily jsme si tak školní vědomosti. Potom se ujala vedení paní Boženka, což bylo fantastické. Její šikovné ruce a výtvarná fantazie rozdávaly radost. Šířila kolem sebe pocit klidu a pohody, ačkoli sama měla v životě nejednu těžkou chvilku. Potěšila laskavýn úsměvem, dobrým slovem a moudrou radou. A účastnice pak jen zdobily a zdobily plánované 4 hod. jsme překročily velmi rychle a nakonec se v pohodě rozcházely Honební společenstvo Zašová zve všechny své členy na valnou hromadu konanou v sobotu , ve 14. hodin v sále OB, v Zašové. Občerstvení zajištěno - guláš. Program 1. Zahájení 2. Schválení navrženého programu 3. Zpráva o činnosti HS 4. Zpráva finančního hospodáře 5. Zpráva o škodách a náhradách škod způsobených zvěří 6. Zpráva o případných připomínkách ve vztahu ke krmným a loveckých zařízeních ze strany členů HS 7. Diskuse 8. Usnesení 9. Závěr Výbor honebního společenstva

8 Zašovské noviny 4/2010 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ ŠTÍPANÉ LISTNATÉ TVRDÉ délky 1 m cena 990,- Kč za 1 prostorový metr cena je bez dopravy, dopravu možno zajistit ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ délky 30, 35, 40 cm (jiné délky možno dohodnout) cena 1.150,- Kč za 1 sypaný prostorový metr doprava zdarma do 20 km od Zubří při odběru min. 5 sprm Kontakt: Dřevosklad Zubří tel INZERCE KAMENICTVÍ Burda Martin Vám nabízí tyto služby: Kompletní výroba žulových pomníků Rekonstrukce stávajících pomníků Broušení terasových pomníků, impregnační nátěry Pomníkové doplňky (lampy, vázy, vitríny) Povrchové úpravy písma (zlacení, stříbření) Čištění pískovcových a kamenných památek, plotů, zídek, soch a mramoru Po telefonické domluvě přijedeme sjednat zakázku na Vámi určená místa Poradenství, zaměření a doprava zdarma KLEMPÍŘSKÉ & POKRÝVAČSKÉ PRÁCE - provádíme: pokrývání střech, pergol - zhotovení: žlabů, okapů, parapetů máme bezkonkurenční ceny tel.: Využijte naší mimořádné předsezónní nabídky při uzavření zakázky do konce dubna poskytujeme slevu 20% na veškeré kamenické práce Kamenictví Burda Havlíčková 1177 Valašské Meziříčí tel.: MANIKÚRA MODELÁŽ NEHTŮ Chcete mít krásně upravené ruce? Nabízím kvalitní služby za rozumnou cenu: 1. manikúra, 2. zpevnění přírodních nehtů gelovou technikou, 3. prodlužování nehtů gelem 4. zdobení nehtů, 5. P-shine (japonská manikúra) 6. parafinové zábaly PRODLOUŽENÍ ŘAS, TETOVÁNÍ Kontakt: Gabriela Dvořáková Tel Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010 Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje Obvodní oddělení Čimelice Č.j.KRPC- 3298/ČJ-2010-020513 Čimelice 8.ledna 2010 Počet listů: 4 Dle rozdělovníku Zpráva o činnosti a bezpečnostní

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015

Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015 Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015 Základní údaje Počet obyvatel 584 750 Počet policistů Počet občan. zam. Počet obyvatel na policistu 473 Počet trestných činů (v r. 2015)

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Začátek října patří dříve narozeným. Ti v neděli, 1. 10., oslavili svůj společný svátek, Mezinárodní den seniorů. A co by to bylo za oslavu

Více

Zpráva pro Městys Okříšky

Zpráva pro Městys Okříšky Bezpečnostní rada ORP Třebíč k rukám zastupitelů Městyse Okříšky Územní odbor Třebíč Krajské ředitelství policie kraje Vysočina KRPJ-66191/ČJ-2016-161017-HUS Třebíč 14. června 2016 Počet stran: 4 Zpráva

Více

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.9.2015 Příbram 20.10.2015 Přehled z oficiálních

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31.10.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Kriminalita v roce 212 Obsah Základní přehled o kriminalitě. Informace ke speciální pořádkové jednotce. Podrobněji k drogové kriminalitě. 2 Bilanční tisková

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

11. Bezpečnost a krizové řízeni

11. Bezpečnost a krizové řízeni 11. Bezpečnost a krizové řízeni 11.1 Práce Policie ČR Na území města zajišťuje výkon služby Obvodní oddělení Policie ČR Val. Meziříčí. Zprávu o stavu veřejného pořádku na území města projednává 1x ročně

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009 Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009 plk. Mgr. Josef Bačkovský Přehled o zjištěné trestné činnosti za 1. pololetí roku 2009 v kraji Vysočina ve srovnání s 1. pololetím

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu.

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. V měsíci lednu jsme slavnostně zahájili rok 2014 za účastí zástupce CSZS ŘEPY a chutnaly

Více

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ Tyršova 434, 293 06 Kosmonosy, IČ 22709886 Email: kosmonosy.srackov@seznam.cz www.srackov.unas.cz 1 Obsah: 1) Úvod 2) Aktivity sdružení v roce 2015 3) Výsledky hospodaření v roce 2015 4) Výhled aktivit

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

VÝSLEDNOST Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

VÝSLEDNOST Krajského ředitelství policie Zlínského kraje VÝSLEDNOST Krajského ředitelství policie Zlínského kraje 2014 ZÁKLADNÍ DATA Zlínský kraj se nachází ve východní části České republiky 2 ZÁKLADNÍ DATA 3 ZÁKLADNÍ DATA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PLÁN SKUTEČ T.j.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *)

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *) 18. Kriminalita Celkový počet zjištěných trestných činů v Pardubicích a přilehlých obcích měl v letech 2000 2005 převážně klesající tendenci. Mezi počátečním a koncovým rokem sledovaného období bylo zjištěno

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012 Dne: 4.6.2012 Přítomni: David Divoka, Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Jaromír Petřek Omluveni: Aleš Zwettler ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více