DUBEN Ročník XVII., č dubna ,- Kč ÚVODNÍK. 9. květen - Svátek matek. Vážení a milí spoluobčané, Matka a jabloň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2010. Ročník XVII., č. 4. 15. dubna 2010 5,- Kč ÚVODNÍK. 9. květen - Svátek matek. Vážení a milí spoluobčané, Matka a jabloň"

Transkript

1 DUBEN 2010 Ročník XVII., č dubna ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, dny se prodlužují a s přibývajícím sluníčkem se zvyšuje i naše přirozená aktivita. Snažili jsme se uklidit okolí svých domků už před velikonočními svátky, ale zamračené počasí nám to trochu komplikovalo. A tak, co jsme nestihli před svátky, určitě postupně zvládneme nyní. Také obec se snaží uklízet svoje veřejné plochy. V Zašové i ve Veselé posbíraly posypy z komunikací zametací stroje. Od 1. dubna máme na obci zaměstnány nové veřejně prospěšné pracovníky. Ti uklízejí zbývající prostory, které stroje nezvládly. Pokud chcete obci pomoci a některé obecní příkopy, trávníky nebo krajnice uklidit sami, stačí potom nahlásit odvoz nashromážděného odpadu. Matka a jabloň Od hříbátka do poupátka všichni víme, kdo je matka. Kolem jarem voní svět, ty jsi jabloň a my květ. Stejně letos jako loni kvete jabloň za jabloní. Jednou zbude, matičko, po tom květu jablíčko. Jablíčko si jádra chová, z jádra vyroste tu znova. Jabloň, máma, na ní květ, aby voněl celý svět. František Hrubín (Říkejte si se mnou) 9. květen - Svátek matek Všem maminkám děkujeme za lásku, péči, starostlivost a trpělivost, kterými nás zahrnuly. Starostka obce, Rada, zastupitelé a Redakce Zašovských novin Zahrádky u rodinných domků se postupně mění, v dnešní době pomalu mizí chov drobného domácího zvířectva, které dříve zkonzumovalo rostlinné zbytky z domácnosti i trávu ze zahrádky. Zahrady máme v převážné většině pouze okrasné, a ty vyžadují pravidelné sekání trávníku i sestřih okrasných keřů. A tak v posledních letech i na soukromých zahrádkách přibývá zelených ploch a s tím souvisí i větší množství trávy, která se musí nějakým způsobem zpracovat. Do budoucna počítáme s likvidací trávy v obecní kompostárně. V letošním roce jsme obdrželi dotaci na nákup strojů na kompostování. V nové kompostárně by se měla zpracovávat tráva a jiné rostlinné odpady ze zeleně nejen z obecních ploch, ale také ze soukromých pozemků. Kompostárna však zřejmě bude zprovozněna až v podzimních měsících, protože administrativa spojená s podpisem smlouvy na dotaci a s provedením výběrového řízení zabere určitý čas. Myslím, že většině z nás není jedno, v jakém prostředí žijeme. Snažíme se své okolí vylepšit a zkrášlit, nebo jenom prostě uklidit. Nikoho doma na vlastní zahrádce nenapadne vyhazovat odpadky a nechat si psí výkaly pod nohama. Ale na obecních plochách už to některým lidem nedělá problém. Znovu proto apeluji na majitele psů, aby po svých miláčcích sbírali jejich výkaly. Také prosím rodiče, aby svým dětem vštěpovali potřebu odhazovat odpadky do košů a nevyhazovat je přímo na chodník nebo trávník. Obzvlášť u školy sbíráme nespočet obalů od pamlsků, jak se děti zastaví v obchodě, než jdou do školy nebo ze školy. Nedávejme šanci netečnosti, která se rozmáhá mezi lidmi, ale komunikujme spolu, vnímejme se navzájem. Obzvlášť malé děti je třeba vést ke slušnosti a pořádku, aby z nich pak nevyrostli ti, kteří tu dělají nepořádek a v horších případech ničí i cizí majetek. Ing. Anna Mikošková

2 2 Zašovské noviny 4/2010 Zprávy z obce Výběrové řízení Obec Zašová hledá pracovníka na dohodu na provádění pravidelné údržby veřejného osvětlení, místního rozhlasu a drobných elektrikářských oprav v budovách obce. Požadujeme příslušné vzdělání, životopis a popis dosavadní praxe. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Zašové. Bližší informace Ing. Anna Mikošková, nebo p. Macková, Nový design Zašovských novin Každé periodikum prochází vývojem a s nadcházejícím jarem se proměnil i kabátek Zašovských novin. Grafickou úpravu provedla firma Grafia Nova, která se stará i o vytištění našeho zpravodaje. Doufáme, že se Vám nový vzhled novin bude líbit. Grant od NADACE Děti-Kultura-Sport Redakce ZN Obec Zašová byla v letošním roce znovu poctěna udělením grantu Nadace Děti-Kultura-Sport z Uherského Hradiště, které přispělo částkou Kč na osvětlovací techniku v sále OB. Děkujeme velice za podporu! Zlatý erb 2010 Naše obecní webové stránky získaly 3. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepší webová stránka obce. Ocenění bylo předáno na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka. Navázali jsme tak na úspěchy z předešlých let, kdy se Zašová také umisťovala na předních příčkách v této soutěži. Kritéria pro hodnocení stránek byla, zda jsou na nich zveřejněny všechny ze zákona povinné informace, jak funguje na webu úřední deska, přehlednost webových stránek, bezbariérová přístupnost a jejich výtvarné zpracování. Více informací najdete na Kip tým komunitní krizový intervenční psychosociální tým je místní tým, poskytující psychosociální podporu komunity v oblasti zvládání dopadů mimořádných událostí. Jedná se o pomoc lidem, kteří nejsou v přímém ohrožení života a nepotřebují pomoc záchranných složek (dezorientace, zmatenost, nedostatek informací apod.) Jedná se spíše o psychickou podporu a pomoc v sociální oblasti. Každý z nás se občas ve své rodině nebo nejbližším okolí dostáváme do situace, ve které stojíme tváří v tvář nemoci či jinému lidskému neštěstí. Je potřeba především nebýt lhostejní k potřebám druhých a nebát se nabídnout pomoc! Jsme přesvědčeni, že všichni můžeme být nositeli pomoci! Zároveň ze zkušeností víme, že účinná pomoc při lidských neštěstích (mimořádných událostech, krizových situacích) vyžaduje týmovou spolupráci. Tato potřeba stojí za vznikem tzv. komunitních Krizových intervenčních týmů. V současné době funguje v ČR 9 aktivních týmů. Náš tým má 15 členů. Je tvořen občany a odborníky různých profesí (lidé s empatií, sociální pracovníci, psychologové aj.) (Takto vysoký počet členů má své opodstatnění, vzhledem k tomu, že všichni členové jsou dobrovolníci, je větší pravděpodobnost, že ne vždy se podaří sehnat někoho, kdo bude moci pomoc poskytnout.) Tým byl proškolen na podzim r. 2009, kdy proběhl šestidenní výcvik. Ten zajišťuje v ČR nezisková organizace ADRA. Výcvik je zaměřen na zvýšení citlivosti na mimořádné události, porozumění stavům, kterými zasažení občané a organizace prochází, hledání a koordinování zdrojů pomoci a přirozené podpory v komunitě, základní znalosti Integrovaného záchranného systému a souvisejících zákonů. Abyste měli konkrétní představu, jak můžeme pomoci: V rámci naší činnosti můžeme poskytovat pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí, ať se jedná o živelné pohromy -povodně, požár atd. Dále můžeme poskytnout pomoc např. při hromadných i individuálních neštěstích či nehodách. Při událostech většího rozsahu naše pomoc spočívá v pomoci s orientací v místě, pomoc kontaktovat rodinu, spojení na místní úřady např. při vyřizování dokladů. Při živelných pohromách ve spolupráci s krizovým štábem můžeme pomoci v místě evakuace s distribucí humanitární pomoci, vyřizováním potřebných záležitostí, registrací osob apod. Můžete nás tedy kontaktovat nejen při živelných pohromách, ale při dalších mimořádných situacích. Podařilo se nám navázat spolupráci s HZS Zlínského kraje, dále prostřednictvím sociální pracovnice také s Nemocnicí ve Valašském Meziříčí. Snažíme se navázat spolupráci s dalšími subjekty v rámci našeho regionu, protože se jedná především o komunitní tým. Nasazení týmu upravuje prozatímně návrh manuálu nasazení KIP týmu při mimořádných událostech, který je součástí krizového řízení. V případě zájmu o spolupráci je nutné kontaktovat některého z koordinátorů. Ten pak následně kontaktuje členy KIP týmu a domluví se, kdo by mohl přijet a pomoc zajistit. Nyní se v rámci organizace ADRA a zastupitelů jednotlivých týmů pracuje na zkvalitnění zázemí pro fungování týmů, např. celorepublikově akceptované průkazy člena KIP týmů, jejich označení v terénu. Dále se prohlubuje spolupráce s jednotlivými složkami záchranného systému. Kontakty na koordinátory: Bc. Jaroslava Masaříková: Mgr. Martina Vrátná: Mgr. Renata Václavková: Zpráva o vývoji trestné činnosti na teritoriu obce Zašová v roce 2009 (redakčně zkráceno) 1. Reforma policie v rámci jihomoravského kraje V průběhu roku 2009 byly útvary Policie ČR na území Zlínského kraje řízeny nově vzniklou samostatnou organizační

3 Zašovské noviny 4/2010 složkou státu Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Nově od jsou útvary Policie ČR na území Zlínského kraje řízeny Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně blíže viz internetové stránky www. policie.cz. Nižším článkem je Územní odbor vnější služby Vsetín, v jehož čele stojí vedoucí územního odboru plk. Mgr. Bohdan Varyš. Obec Zašová je v služebním obvodu PČR obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm. Zde nedošlo k teritoriálním ani personálním změnám, rovněž věcná příslušnost nedoznala změn. Souběžně zde působí Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Vsetín řízený plk. Mgr. Františkem Vachalou. Na úseku dohledu na silniční dopravy zde působí dopravní policie Dopravního inspektorátu Územního odboru vnější služby Vsetín. Mimo to zde působí cizinecká policie Služby cizinecké polici Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. 2. Celková kriminalita v rámci obce V rámci obce bylo prověřováno celkem 41 (dále v závorce je uveden rozdíl proti roku 2008, v tomto případě nárůst o + 1 skutek) trestných činů, z nichž bylo 15 (- 2) trestných činů objasněno, objasněnost spáchaných trestných činů byla na úrovni 36%. V rámci části obce Zašová Veselá nebyl prověřován ani jeden trestný čin. Majetková kriminalita V loňském roce zde bylo prověřováno 7 (- 9) krádeží loupáním, z nichž byl objasněn 1 (- 5) skutek. Došlo k poklesu nápadu této trestné činnosti, podíl objasněných skutků se zhoršil. Krádeží prostých bylo prověřováno celkem 12 (+ 1), z toho ve 3 (+ 1) případech byl zjištěn pachatel. Nejčastějším předmětem zájmu byla motorová vozidla odcizeno bylo 1 (- 1), nebyl dosud zjištěn pachatel (- 1), narostl však počet krádeží věcí z nezajištěných vozidel, jichž bylo prověřováno celkem 5 (+ 4), pachatel nebyl dosud zjištěn. Z ostatní majetkové trestné činnosti byly prověřovány: - podvod prověřovány 4 (+ 2) skutky, z toho zjištěn pachatel ve 2 (+ 1) případech, - neoprávněné užívání platební karty prověřován 1 (+ 1) skutek, dosud neobjasněno, - poškozování cizí věci prověřováno 5 (+ 5) skutků, z toho 1 (+ 1) skutek objasněn, - zásah do práv k domu prověřován 1 (+ 1) skutek, z toho 1 (+ 1) skutek objasněn, - sprejerství prověřován 3 (+ 1) skutek objasněn. Násilná kriminalita Na úseku násilné kriminality byly prověřovány 2 (+ 2) trestné činy, z toho jedna loupež a jedno ublížení na zdraví (zde byl zjištěn pachatel). Proti roku 2008, kdy nebyl prošetřován žádný trestný čin násilné kriminality, došlo k nárůstu nápadu. Trestné činy v dopravě V průběhu loňského roku byly prověřovány 2 (+ 1) trestné činy známých pachatelů na úseku jízdy bez řidičského oprávnění a 2 (+ 1) trestné činy řízení pod vlivem návykové látky. Struktura pachatelů Alarmující je stále podíl dětských a mladistvých pachatelů trestných činů, kdy tato skupina tvoří 10 % všech pachatelů v rámci teritoria služebního obvodu PČR OO Rožnov pod Radhoštěm. V Zašové byl prověřován 1 trestný čin osoby mladší 15 let a jeden trestný čin osoby mladší 18 let, čímž se v rámci služebního obvodu oddělení Rožnov p. R. řadí mezi obce s největší četností skutků mladistvých pachatelů. 3. Přestupky V loňském roce bylo ze strany policie prověřováno celkem 51 (+ 7) přestupků. Přestupků proti majetku bylo prověřováno celkem 23 (+ 8), z nichž byl objasněn pouze 1 (- 2), na úseku občanského soužití bylo prověřováno 21 (+ 7) přestupků, z toho v 18 (+ 5) případech byl zjištěn pachatel. Na úseku ochrany před škodami způsobenými podávání alkoholu mladistvým byly prověřovány 3 (+ 2) přestupky, kde však nebyl zjištěn pachatel. 4. Doprava V průběhu loňského roku došlo v rámci obce celkem ke 4 (- 14) dopravním nehodám, kde došlo k 1 (0) těžkému a ke 3 (- 1) lehkým zraněním osob, vznikla však hmotná škoda ve výši Kč. Na úseku ohrožení pod vlivem alkoholu byly v dopravě zjištěny 2 (0) trestné činy známého pachatele, další 2 (0) případy požití alkoholu řidičem byly oznámeny jako přestupek ke správnímu řízení. Pokud se jedná o činnost na úseku odhalování přestupků překročení rychlosti, pak je oddělení policie v Rožnově pod Radhoštěm odkázáno na součinnost s Městskou policí. Činnost dopravní policie není zde hodnocena. 5. Prevence a bezpečnostní rizika v obci V obci Zašová proběhlo několikrát v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu měření rychlosti v součinnosti s DI Vsetín. Dále spolu s Městskou policí Valašské Meziříčí na Základní škole proběhla prezentace POLICIE ČR, kdy dětem bylo předvedeno vybavení policie včetně ukázek výcviku služebního psa. Akce měla velký úspěch. Dále proběhla přednáška o prevenci kriminality pro seniory, která měla rovněž ohlas mezi staršími lidmi. Dále jsou pravidelně pořádané akce na motorkáře jezdící na terénních motocyklech v CHKO. Soustavná pozornost je věnována protiprávnímu jednání na úseku ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky a alkoholickými nápoji prováděním kontrol restaurací a barů. Vysoký důraz je nutné klást na zajištění účinné pořadatelské činnosti při pořádání hromadných kulturních akcí pořádaných v obci Zašová. V rámci prevence do budoucna bude kladen důraz na osvětovou činnost mezi občany za účelem uvědomování trvalé pozornosti (např. hlídání svých věcí), neboť značná část trestných činů a přestupků je páchána z důvodu nepozornosti. 6. Závěr Bezpečnostní situace v loňském roce byla srovnatelná s předchozím rokem, došlo k poklesu nápadu majetkových trestných činů, ale i k poklesu úspěšnosti při zjišťování pachatelů. Velmi znepokojivá a bohužel dosud nevyřešená je situace na úseku vandalismu, zejména formou poškozování majetku a sprejerství, kde pachatelé pocházejí zpravidla z řad mladistvých osob. Zvýšil se nápad násilných trestných činů, což je obecný trend současné doby. Vysokou pozornost je nutno věnovat prevenci protiprávního jednání mezi mládeží s cílem působit na snížení podílu mládeže na trestné i přestupkové činnosti. Zvýšil se počet šetřených přestupků, a to jak majetko-

4 4 Zašovské noviny 4/2010 vých, tak i přestupků na úseku občanského soužití. V dopravě došlo k významnému poklesu počtu dopravních nehod, a to v důsledku změny zákona o silničním provozu, kdy již není zákonem zakotvena povinnost přivolat policii ke každé dopravní nehodě. Následky dopravních nehod jsou však srovnatelné s rokem Významný pozitivní vliv na bezpečnostní situaci v Zašové má činnost Městské policie Valašské Meziříčí. Vysoce pozitivní vliv na bezpečnostní situaci má velmi dobrá spolupráce s místní samosprávou a její vstřícnost při řešení bezpečnostní politiky, za což patří poděkování starostce i ostatním pracovníkům obecního úřadu. npor. Ing. Andrzej Sikora vedoucí oddělení Zajímavosti Výskyt bobra evropského v našem katastru (redakčně zkráceno) V našem katastru se vyskytl bobr evropský a to konkrétně u veselského mostu. Pravděpodobně se jedná o jedince pocházejícího z Bečvy pod Valašským Meziříčím v k.ú. Lhotka nad Bečvou, kde již před třemi lety byl zaznamenán jeho výskyt na plantáži vánočních stromků. Přinášíme i fotografie mapující jeho činnost. Ing. Rostislav Němejc, Ph.D. Skýpala - 2. B, David Palacký - 2.B, Veronika Tkáčová 5. roč., Petr Dobeš 5. roč.,tereza Kolečková 5. roč., Dominika Bechná -7. B, Kateřina Španihelová - 7.A, Václav Tkáč - 7.B, Andrea Škrobáková - 9.B, Michal Hajda - 8.B a Aleš Weiss - 9.A. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! Hodina plavání Kateřina Martinková Na plavání se učíme plavat. Začneme třemi skoky do vody, potom si dáme na rozplavbu dva bazény prsa a dva bazény znak. Pak se jdeme seřadit na druhý konec bazénu, tak jak nám paní učitelka řekne. Potom plaveme prsa, kraula a znak. Následuje sauna, někdo jde pod sprchy. Pak jdeme ze sauny dolů a máme volné plavání. S kluky hážeme kroužky do vody. Až nám paní učitelka řekne, tak vyjdeme a pozdravíme se. Potom jdeme pod sprchy a osprchujeme se, usušíme a jdeme do šatny. Tam se oblečeme a jdeme čekat ke vchodu. S paní učitelkou třídní pak jdeme k autobusu a jedeme do školy. Tomáš Malík, IV. A Závěrečná hodina plavání Dne 17. února jsme měli poslední kurz plavání. Ráno, jak jsme přijeli, šli jsme do šaten. Převlékli jsme se do plavek a šli jsme se umýt, potom jsme si 3x skočili do vody a plavali jsme kraula, prsa, raketu. Pak jsme závodili a hráli jsme různé soutěže, např. jsme plavali na deskách nebo na žížalách (žížaly byly pěnové) a šli jsme do sauny. Přišli jsme ze sauny a měli jsme volné plavání. Mohli jsme skákat, plavat nebo plavat na deskách. Nakonec jsme se rozloučili a šli jsme se sprchovat a oblékat a jeli jsme zpátky do školy, kde jsme si rozdali mokré vysvědčení (ale bylo suché). Markéta Nepalová, IV. A SPORT Z naší ZŠ Počítali jsme s KLOKANEM foto R. Němejc Naši žáci si pravidelně každý rok lámou hlavy nad zapeklitými úlohami v soutěži Matematický klokan. Tato mezinárodní soutěž vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila i do Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionů soutěžících ze 30 zemí. Soutěžící ze základních škol jsou podle věku rozděleni do několika kategorií: Cvrček ( třída ZŠ), Klokánek ( třída ZŠ), Benjamín ( třída ZŠ) a Kadet ( třída ZŠ). Soutěž probíhá ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže soutěžící absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své škole. V olomouckém centru se pak vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku. Letos klokan naplánoval svoji soutěž na 18. březen. S náročnými úlohami si nejlépe poradili: Tereza Hendrychová - 3. roč., Tobiáš Zašovský turnaj v házené V poslední únorový den se v naší obci ve školní hale uskutečnil turnaj házené mužů. Turnaje se zúčastnila tato družstva: TJ Handball Val. Meziříčí, TJ Rožnov p. Radhoštěm, TJ Veselá B a družstvo výběru, které bylo sestaveno pod vedením T. Golasovského a P. Bechného. Nutno podotknout, že výjimečné na tomto turnaji bylo to, že v každém družstvu se našel hráč, který je s přízněn z naší obcí Zašová či Veselá. Také stojí za zmínku i to, že zde byli k vidění i současní ligoví hráči házené. Všechna družstva hrála tzv. metodou každý s každým, přičemž hrací doba byla 2 x 20 minut. Jako první zápas sehrála družstva Veselé a Valašského Meziříčí, při kterém podlehli domácí Veselané Val. Mezříčí 8:18. Další zápasy se odehrály v následujícím pořadí: Rožnov - Výběr 26:17, Rožnov - Val. Meziříčí 14:18, Veselá - Výběr 13:22, Veselá - Rožnov 13:34 a poslední zápas Výběr - Valašské Meziříčí 18:20. Tento turnaj vyhrálo po zásluze loňského roku vzniklé družstvo Valašského Meziříčí (pod vedením Bc.A. Zwettlera, Z. Škrobáka a D. Pernického). Na druhém místě se umístnilo

5 Zašovské noviny 4/2010 družstvo Rožnova p. R. (pod vedením J. Babince), třetí příčku obsadili hráči Výběru (hráči ze Zašové a okolí) a jako poslední skončilo družstvo Veselé B (pod vedením L. Černocha a R. Halašty). O tom, že turnaj byl dobře organizován, svědčí i vysoká návštěvnost, za kterou bychom chtěli touto cestou poděkovat všem fanouškům, ale i médiím jako TV Beskyd a týdeník Jalovec. Velké poděkování patří také p. Hanáčkovi za projevenou ochotu a pomoc při turnaji, stejně jako řediteli školy Mgr. Krčmářovi, který tento turnaj zaštítil formou propůjčení haly. Pevně věříme, že navážeme na pokračování tohoto turnaje a zvýšíme počet družstev tak, aby se stal nedílnou součástí kultury a zviditelnění naších obcí Zašová Veselá. Zdeněk Škrobák a David Pernický SDH Veselá ve Vítonicích V sobotu 13. března 2010 jsme před devátou hodinou ráno vyrazili do Vítonic na poslední z halových soutěží, kterých se během zimy účastníme. Za Veselou soutěžilo jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších žáků. Letos poprvé jsme se mohli zúčastnit také kategorie jednotlivců. Ve Vítonicích se soutěží ve štafetě uzlů a štafetě dvojic. Obě disciplíny jsme měli dobře natrénovány z Havířova a na výkonu dětí to bylo poznat. Jak mladší žáci, tak i starší ve svých kategoriích zvítězili a odvezli jsme si tak domů další krásné poháry. V kategorii jednotlivců mladších žáků za nás bojovala Kamča Nováková, která i když byla na startovním poli jednou z nejmladších, porazila téměř 15 soupeřů a obsadila krásné druhé místo. Děkujeme touto cestou všem hráčům, kteří se tohoto sportovního dne zúčastnili, sponzorům, obsluze bufetu a povzbuzujícím divákům Rovněž bychom rády poděkovaly panu Jaromíru Štěpánovi za dlouholetou spoluorganizaci těchto úspěšných volejbalových turnajů. S pozdravem organizátorky turnaje ASPV Ženy Společenská kronika našich občanů Jubilanti - březen let Josef Krčmář, Anna Pavlíková, Edita Vašátová 75 let Anna Hambálková, Zdeněk Hajda 80 let Vlasta Macháčková 81 let Ludvík Opálka, Radislav Nohavica, Anděla Mořkovská, Václav Hambálek 82 let Věra Janišová, Růžena Pospěchová 86 let Jan Kubját, Marie Frňková 89 let František Krůpa 91 let Anna Švajdová Blahopřání Těší nás, že se nám vyplatila poctivá zimní příprava a pravidelné tréninky v hale při ZŠ Zašová. Tréninku jsme se věnovali také na zimním táboře, kde jsme kromě uzlování trávili spoustu času hrami a pobytem v přírodě. Tradiční jarní volejbalový turnaj v Zašové V sobotu se konal v tělocvičně ZŠ tradiční Jarní volejbalový turnaj. Přihlásilo se celkem 12 týmů, které bojovaly o první místa až do večerních hodin. Konečné pořadí družstev: 1. Halogen 2. Tenis ml. 3. Sahara 4. Modrá hvězda 5. Hasiči 6. Valašské hovada 7. Vemena 8. Citrus 9. Ženy 10. Obecní úřad 11. Kuřata 12. Kajmani Blahopřejeme 9. dubna 1930 se v muzikantské rodině v Zašové narodil pan Evžen Holiš. Dožil se tedy významného životního jubilea 80 let. Otec byl známý zpěvák tenorista a také matka vyrůstala a žila v ovzduší plném hudby. Už od dětských let hrával v místní kapele, nejprve na housle a později i na jiné nástroje. Ve hře na klavír pokračoval v Lidové škole umění ve Valašském Meziříčí.Tam také vystudoval reálné gymnázium, které ukončil maturitou v červnu Odešel potom do Brna, kde se stal posluchačem filosofické fakulty. Zvolil si obor hudební a divadelní vědy. Pokračoval však i ve studiu latiny a klavírní hry. Od šk. r přešel na nedávno založenou Janáčkovu akademii muzických umění, kde vedle hudební teorie a vědy poznával i praktickou stránku svého

6 Zašovské noviny 4/2010 oboru. Studoval obor řízení orchestru. Ještě jako posluchač 4. roč. nastoupil v Janáčkově opeře SD Brno jako korepetitor. Studium ukončil v r absolventským představením inscenace Verdiho Traviaty. Působil také jako profesor dirigování na brněnské konzervatoři a zároveň jako umělecký vedoucí symfonického orchestru Státní konzervatoře. Se soubory SD v Brně podnikl i řadu cest do zahraničí. Vedle publikační činnosti v oboru hudební a divadelní vědy nelze přehlédnout ani jeho aktivitu překladatelskou. Na svou rodnou obec nikdy nezapomněl. Navštěvuje často svůj rodný domek i přátele, které zde stále ještě má. Do dalších let života přejeme našemu jubilantovi hlavně hodně zdraví, ale také další umělecké úspěchy narozeniny paní Martinkové SPOZ komise OÚ Dne 20. dubna oslaví 103. narozeniny naše prababička, babička a maminka, paní Anna Martinková. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby Ti babičko svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se Tvé srdíčko radostí zasměje. Vínečko popíjej, písničku si zpívej, a s dobrou náladou na všechno se dívej. Věk není to, v čem pozná se stáří, když Tvé oči stále září. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se Tvé sny a přání! A to naše shrne věta - štěstí, zdraví dlouhá léta. Vše nejlepší přeje rodina. Vzpomínky Dne jsme si připomněli 2. smutné výročí, kdy nás opustila naše maminka paní Marie Maliňáková. S láskou vzpomínají synové s rodinami. Poděkování Poděkování základní škole Jsme nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj s kapacitou 32 lůžek pro děti od narození zpravidla do tří let. Od bylo zařízení přejmenováno na Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou děti od narození do šesti let.rozšířením naší hlavní činnosti jsme chtěli přispět ke zkvalitnění práce Zlínského kraje v oblasti ohrožených dětí a uspokojit tak zvýšenou potřebu sociálních pracovnic pracujících v terénu. Pořízení převážné většiny vybavení - nábytkem, hračkami a rekontrukce jednotlivých oddělení by nebyla možná bez sponzorů a tak i díky dárcům se nám daří všem svěřeným dětem zpříjemnit pobyt v jejich náhradním domově. V prosinci loňského roku se mezi dárce zařadily i děti ze Základní školy Zašová. Touto cestou bych chtěla poděkovat dětem z V. ročníku ze Základní školy Zašová pod vedením paní. učitelky Mgr. Dagmar Hladké. V rámci výtěžku z vánočního večírku a prodeje vánočního cukroví donesly našim dětem finanční dar v částce 2 000,- Kč. Společně jsme se domluvily, že za peníze zakoupíme pastely, barvy, pastelíny a jiný výtvarný materiál. Děti si pak s paní učitelkou prohlédly zařízení, při jejich všetečných otázkách jsem se ujistila, že dětem není lhostejný osud dětí našeho zařízení a že si uvědomují jaký je to dar mít rodiče. Chtěla bych Všem, kteří se na finančním daru podíleli žáci, učitelé, co nejsrdečněji poděkovat a popřát jim jen samé úspěchy ve škole a v osobním životě. Moc všechny pozdravuji a ještě jednou moc za naše děti děkuji. Poděkování paní Simoně Katzové Prostřednictvím Zašovských novin bych chtěla poděkovat i paní Simoně Katzové, která už druhým rokem patří mezi naše sponzory. Zakoupila hračky, které děti objevily pod stromečkem. Mimo to nakoupila oblečení, v loňském roce nechala větším dětem ušít tepláky a zástěrky, takže jsou děti jak ze škatulky. Patří jí velký dík, že ji též není lhostejný osud našich dětí. Ještě jednou děkuji. Za Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o. Havlátová Karla, hlavní sestra KULTURA Program Klubu důchodců (duben - květen) žolíkový turnaj aj. společenské hry výměna potřebných rad a tipů pro Jaro v zahradě 17 hod. schůzka výboru zábavné odpoledne se zpěvem při harmonice paní Marty Porubové Senioři komunikují - kurz obsluhy PC pro přihlášené - od 15 hod Den matek tentokrát v Hospůdce U Strnadlů !ÚTERÝ! setkání pracovníků školství hod. Pozvání Jako každoročně, i letos připravuje KD 1 denní rekreačně poznávací zájezd. Oproti jiným létům dojde ke změně. Na návrh několika osob bude zájezd v nejkrásnějším období roku, a to v úterý 25. května do Lednice. Podrobné informace či změny sdělíme v příštím čísle ZN, kde se dozvíte i termín závazných přihlášek. Do té doby si mohou naši členové i příznivci vše rozmyslet a naplánovat. výbor KD Blázinec Divadla DiGoknu V pátek 19. března 2010 vystoupil v Zašové divadelní soubor DiGoknu se svojí novou hrou Blázinec. Toto absurdní drama přineslo divákům námět k zamyšlení i chvíle pobavení. Výko-

7 Zašovské noviny 4/2010 téměř po 8 hod. A to jsme ani všechno nestihly! Zřejmě budeme muset pokračovat, ale až tak před Vánocemi. To již bude ve vzduchu cítit jiná atmosféra! Závěrem bych chtěla jménem všech účastnic poděkovat především paní Božence Mizerové, ale také ing. Mir.Macháčkovi a místní organizaci včelařů za zprostředkování a uskutečnění této akce. Byl to příjemně a užitečně strávený den! APO Další slet čarodějnic ny herců byly vynikající, stejně tak je třeba pochválit režii Ilony Zámečníkové a hudbu Petra Borovičky. Děkujeme za příjemný zážitek. Mgr. Marta Procházková Milé děti, vážení rodiče, velevážené čarodějnice a čarodějníci, opět je tu po roce velký čarodějnický sraz. Konat se bude v pátek 30. dubna 2010 v 17 hodin a sraz všech účastníků je před obecním úřadem. Čeká Vás příjemná zábava i občerstvení. Srdečně zve Kulturní komise OÚ Sladké pokušení Byla sobota 13. března. Ráno jsme se probudili do bohaté sněhové nadílky. Vypadalo to, že zima teprve začíná a ne končí. I přes problémy s chůzí po hladkém povrchu cest se do KD dostavilo 13 zájemkyň, které měly v úmyslu péct a zdobit velikonoční perníčky. Tato akce byla uspořádána díky místní organizaci včelařů, kterou vede ing. Miroslav Macháček. Je potěšující, že i poměrně mladý člověk má zájem v dnešní době využít své schopnosti a veřejně pracovat a konat dobro pro své spoluobčany. Zajímavé jistě je, že organizace včelařů byla v Zašové založena již v r. 1907, o čemž svědčí staré zakládající listiny. Tenkrát tuto ušlechtilou zábavu provozovalo mnohem více občanů než dnes. Nakonec jsme se v 8.30 hod. všichni v pohodě sešli. Ing. Macháček přivezl i pečící troubu a obstaral minerálky. Lektorka paní Božena Mizerová, ač rodačka ze Zubří, přijela z Hladkých Životic u Nového Jičína. Vyložila před námi plné auto potřeb, přísad, zboží a v neposlední řadě množství již napečených perníčků, hotové těsto aj. Úvodem nás ing. Macháček stručně seznámil se životem včel a jejich činností. Oprášily jsme si tak školní vědomosti. Potom se ujala vedení paní Boženka, což bylo fantastické. Její šikovné ruce a výtvarná fantazie rozdávaly radost. Šířila kolem sebe pocit klidu a pohody, ačkoli sama měla v životě nejednu těžkou chvilku. Potěšila laskavýn úsměvem, dobrým slovem a moudrou radou. A účastnice pak jen zdobily a zdobily plánované 4 hod. jsme překročily velmi rychle a nakonec se v pohodě rozcházely Honební společenstvo Zašová zve všechny své členy na valnou hromadu konanou v sobotu , ve 14. hodin v sále OB, v Zašové. Občerstvení zajištěno - guláš. Program 1. Zahájení 2. Schválení navrženého programu 3. Zpráva o činnosti HS 4. Zpráva finančního hospodáře 5. Zpráva o škodách a náhradách škod způsobených zvěří 6. Zpráva o případných připomínkách ve vztahu ke krmným a loveckých zařízeních ze strany členů HS 7. Diskuse 8. Usnesení 9. Závěr Výbor honebního společenstva

8 Zašovské noviny 4/2010 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ ŠTÍPANÉ LISTNATÉ TVRDÉ délky 1 m cena 990,- Kč za 1 prostorový metr cena je bez dopravy, dopravu možno zajistit ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ délky 30, 35, 40 cm (jiné délky možno dohodnout) cena 1.150,- Kč za 1 sypaný prostorový metr doprava zdarma do 20 km od Zubří při odběru min. 5 sprm Kontakt: Dřevosklad Zubří tel INZERCE KAMENICTVÍ Burda Martin Vám nabízí tyto služby: Kompletní výroba žulových pomníků Rekonstrukce stávajících pomníků Broušení terasových pomníků, impregnační nátěry Pomníkové doplňky (lampy, vázy, vitríny) Povrchové úpravy písma (zlacení, stříbření) Čištění pískovcových a kamenných památek, plotů, zídek, soch a mramoru Po telefonické domluvě přijedeme sjednat zakázku na Vámi určená místa Poradenství, zaměření a doprava zdarma KLEMPÍŘSKÉ & POKRÝVAČSKÉ PRÁCE - provádíme: pokrývání střech, pergol - zhotovení: žlabů, okapů, parapetů máme bezkonkurenční ceny tel.: Využijte naší mimořádné předsezónní nabídky při uzavření zakázky do konce dubna poskytujeme slevu 20% na veškeré kamenické práce Kamenictví Burda Havlíčková 1177 Valašské Meziříčí tel.: MANIKÚRA MODELÁŽ NEHTŮ Chcete mít krásně upravené ruce? Nabízím kvalitní služby za rozumnou cenu: 1. manikúra, 2. zpevnění přírodních nehtů gelovou technikou, 3. prodlužování nehtů gelem 4. zdobení nehtů, 5. P-shine (japonská manikúra) 6. parafinové zábaly PRODLOUŽENÍ ŘAS, TETOVÁNÍ Kontakt: Gabriela Dvořáková Tel Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 Evakuace vs. invakuace Evakuace souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více