DUBEN Ročník XVII., č dubna ,- Kč ÚVODNÍK. 9. květen - Svátek matek. Vážení a milí spoluobčané, Matka a jabloň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2010. Ročník XVII., č. 4. 15. dubna 2010 5,- Kč ÚVODNÍK. 9. květen - Svátek matek. Vážení a milí spoluobčané, Matka a jabloň"

Transkript

1 DUBEN 2010 Ročník XVII., č dubna ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, dny se prodlužují a s přibývajícím sluníčkem se zvyšuje i naše přirozená aktivita. Snažili jsme se uklidit okolí svých domků už před velikonočními svátky, ale zamračené počasí nám to trochu komplikovalo. A tak, co jsme nestihli před svátky, určitě postupně zvládneme nyní. Také obec se snaží uklízet svoje veřejné plochy. V Zašové i ve Veselé posbíraly posypy z komunikací zametací stroje. Od 1. dubna máme na obci zaměstnány nové veřejně prospěšné pracovníky. Ti uklízejí zbývající prostory, které stroje nezvládly. Pokud chcete obci pomoci a některé obecní příkopy, trávníky nebo krajnice uklidit sami, stačí potom nahlásit odvoz nashromážděného odpadu. Matka a jabloň Od hříbátka do poupátka všichni víme, kdo je matka. Kolem jarem voní svět, ty jsi jabloň a my květ. Stejně letos jako loni kvete jabloň za jabloní. Jednou zbude, matičko, po tom květu jablíčko. Jablíčko si jádra chová, z jádra vyroste tu znova. Jabloň, máma, na ní květ, aby voněl celý svět. František Hrubín (Říkejte si se mnou) 9. květen - Svátek matek Všem maminkám děkujeme za lásku, péči, starostlivost a trpělivost, kterými nás zahrnuly. Starostka obce, Rada, zastupitelé a Redakce Zašovských novin Zahrádky u rodinných domků se postupně mění, v dnešní době pomalu mizí chov drobného domácího zvířectva, které dříve zkonzumovalo rostlinné zbytky z domácnosti i trávu ze zahrádky. Zahrady máme v převážné většině pouze okrasné, a ty vyžadují pravidelné sekání trávníku i sestřih okrasných keřů. A tak v posledních letech i na soukromých zahrádkách přibývá zelených ploch a s tím souvisí i větší množství trávy, která se musí nějakým způsobem zpracovat. Do budoucna počítáme s likvidací trávy v obecní kompostárně. V letošním roce jsme obdrželi dotaci na nákup strojů na kompostování. V nové kompostárně by se měla zpracovávat tráva a jiné rostlinné odpady ze zeleně nejen z obecních ploch, ale také ze soukromých pozemků. Kompostárna však zřejmě bude zprovozněna až v podzimních měsících, protože administrativa spojená s podpisem smlouvy na dotaci a s provedením výběrového řízení zabere určitý čas. Myslím, že většině z nás není jedno, v jakém prostředí žijeme. Snažíme se své okolí vylepšit a zkrášlit, nebo jenom prostě uklidit. Nikoho doma na vlastní zahrádce nenapadne vyhazovat odpadky a nechat si psí výkaly pod nohama. Ale na obecních plochách už to některým lidem nedělá problém. Znovu proto apeluji na majitele psů, aby po svých miláčcích sbírali jejich výkaly. Také prosím rodiče, aby svým dětem vštěpovali potřebu odhazovat odpadky do košů a nevyhazovat je přímo na chodník nebo trávník. Obzvlášť u školy sbíráme nespočet obalů od pamlsků, jak se děti zastaví v obchodě, než jdou do školy nebo ze školy. Nedávejme šanci netečnosti, která se rozmáhá mezi lidmi, ale komunikujme spolu, vnímejme se navzájem. Obzvlášť malé děti je třeba vést ke slušnosti a pořádku, aby z nich pak nevyrostli ti, kteří tu dělají nepořádek a v horších případech ničí i cizí majetek. Ing. Anna Mikošková

2 2 Zašovské noviny 4/2010 Zprávy z obce Výběrové řízení Obec Zašová hledá pracovníka na dohodu na provádění pravidelné údržby veřejného osvětlení, místního rozhlasu a drobných elektrikářských oprav v budovách obce. Požadujeme příslušné vzdělání, životopis a popis dosavadní praxe. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Zašové. Bližší informace Ing. Anna Mikošková, nebo p. Macková, Nový design Zašovských novin Každé periodikum prochází vývojem a s nadcházejícím jarem se proměnil i kabátek Zašovských novin. Grafickou úpravu provedla firma Grafia Nova, která se stará i o vytištění našeho zpravodaje. Doufáme, že se Vám nový vzhled novin bude líbit. Grant od NADACE Děti-Kultura-Sport Redakce ZN Obec Zašová byla v letošním roce znovu poctěna udělením grantu Nadace Děti-Kultura-Sport z Uherského Hradiště, které přispělo částkou Kč na osvětlovací techniku v sále OB. Děkujeme velice za podporu! Zlatý erb 2010 Naše obecní webové stránky získaly 3. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepší webová stránka obce. Ocenění bylo předáno na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka. Navázali jsme tak na úspěchy z předešlých let, kdy se Zašová také umisťovala na předních příčkách v této soutěži. Kritéria pro hodnocení stránek byla, zda jsou na nich zveřejněny všechny ze zákona povinné informace, jak funguje na webu úřední deska, přehlednost webových stránek, bezbariérová přístupnost a jejich výtvarné zpracování. Více informací najdete na Kip tým komunitní krizový intervenční psychosociální tým je místní tým, poskytující psychosociální podporu komunity v oblasti zvládání dopadů mimořádných událostí. Jedná se o pomoc lidem, kteří nejsou v přímém ohrožení života a nepotřebují pomoc záchranných složek (dezorientace, zmatenost, nedostatek informací apod.) Jedná se spíše o psychickou podporu a pomoc v sociální oblasti. Každý z nás se občas ve své rodině nebo nejbližším okolí dostáváme do situace, ve které stojíme tváří v tvář nemoci či jinému lidskému neštěstí. Je potřeba především nebýt lhostejní k potřebám druhých a nebát se nabídnout pomoc! Jsme přesvědčeni, že všichni můžeme být nositeli pomoci! Zároveň ze zkušeností víme, že účinná pomoc při lidských neštěstích (mimořádných událostech, krizových situacích) vyžaduje týmovou spolupráci. Tato potřeba stojí za vznikem tzv. komunitních Krizových intervenčních týmů. V současné době funguje v ČR 9 aktivních týmů. Náš tým má 15 členů. Je tvořen občany a odborníky různých profesí (lidé s empatií, sociální pracovníci, psychologové aj.) (Takto vysoký počet členů má své opodstatnění, vzhledem k tomu, že všichni členové jsou dobrovolníci, je větší pravděpodobnost, že ne vždy se podaří sehnat někoho, kdo bude moci pomoc poskytnout.) Tým byl proškolen na podzim r. 2009, kdy proběhl šestidenní výcvik. Ten zajišťuje v ČR nezisková organizace ADRA. Výcvik je zaměřen na zvýšení citlivosti na mimořádné události, porozumění stavům, kterými zasažení občané a organizace prochází, hledání a koordinování zdrojů pomoci a přirozené podpory v komunitě, základní znalosti Integrovaného záchranného systému a souvisejících zákonů. Abyste měli konkrétní představu, jak můžeme pomoci: V rámci naší činnosti můžeme poskytovat pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí, ať se jedná o živelné pohromy -povodně, požár atd. Dále můžeme poskytnout pomoc např. při hromadných i individuálních neštěstích či nehodách. Při událostech většího rozsahu naše pomoc spočívá v pomoci s orientací v místě, pomoc kontaktovat rodinu, spojení na místní úřady např. při vyřizování dokladů. Při živelných pohromách ve spolupráci s krizovým štábem můžeme pomoci v místě evakuace s distribucí humanitární pomoci, vyřizováním potřebných záležitostí, registrací osob apod. Můžete nás tedy kontaktovat nejen při živelných pohromách, ale při dalších mimořádných situacích. Podařilo se nám navázat spolupráci s HZS Zlínského kraje, dále prostřednictvím sociální pracovnice také s Nemocnicí ve Valašském Meziříčí. Snažíme se navázat spolupráci s dalšími subjekty v rámci našeho regionu, protože se jedná především o komunitní tým. Nasazení týmu upravuje prozatímně návrh manuálu nasazení KIP týmu při mimořádných událostech, který je součástí krizového řízení. V případě zájmu o spolupráci je nutné kontaktovat některého z koordinátorů. Ten pak následně kontaktuje členy KIP týmu a domluví se, kdo by mohl přijet a pomoc zajistit. Nyní se v rámci organizace ADRA a zastupitelů jednotlivých týmů pracuje na zkvalitnění zázemí pro fungování týmů, např. celorepublikově akceptované průkazy člena KIP týmů, jejich označení v terénu. Dále se prohlubuje spolupráce s jednotlivými složkami záchranného systému. Kontakty na koordinátory: Bc. Jaroslava Masaříková: Mgr. Martina Vrátná: Mgr. Renata Václavková: Zpráva o vývoji trestné činnosti na teritoriu obce Zašová v roce 2009 (redakčně zkráceno) 1. Reforma policie v rámci jihomoravského kraje V průběhu roku 2009 byly útvary Policie ČR na území Zlínského kraje řízeny nově vzniklou samostatnou organizační

3 Zašovské noviny 4/2010 složkou státu Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Nově od jsou útvary Policie ČR na území Zlínského kraje řízeny Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně blíže viz internetové stránky www. policie.cz. Nižším článkem je Územní odbor vnější služby Vsetín, v jehož čele stojí vedoucí územního odboru plk. Mgr. Bohdan Varyš. Obec Zašová je v služebním obvodu PČR obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm. Zde nedošlo k teritoriálním ani personálním změnám, rovněž věcná příslušnost nedoznala změn. Souběžně zde působí Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Vsetín řízený plk. Mgr. Františkem Vachalou. Na úseku dohledu na silniční dopravy zde působí dopravní policie Dopravního inspektorátu Územního odboru vnější služby Vsetín. Mimo to zde působí cizinecká policie Služby cizinecké polici Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. 2. Celková kriminalita v rámci obce V rámci obce bylo prověřováno celkem 41 (dále v závorce je uveden rozdíl proti roku 2008, v tomto případě nárůst o + 1 skutek) trestných činů, z nichž bylo 15 (- 2) trestných činů objasněno, objasněnost spáchaných trestných činů byla na úrovni 36%. V rámci části obce Zašová Veselá nebyl prověřován ani jeden trestný čin. Majetková kriminalita V loňském roce zde bylo prověřováno 7 (- 9) krádeží loupáním, z nichž byl objasněn 1 (- 5) skutek. Došlo k poklesu nápadu této trestné činnosti, podíl objasněných skutků se zhoršil. Krádeží prostých bylo prověřováno celkem 12 (+ 1), z toho ve 3 (+ 1) případech byl zjištěn pachatel. Nejčastějším předmětem zájmu byla motorová vozidla odcizeno bylo 1 (- 1), nebyl dosud zjištěn pachatel (- 1), narostl však počet krádeží věcí z nezajištěných vozidel, jichž bylo prověřováno celkem 5 (+ 4), pachatel nebyl dosud zjištěn. Z ostatní majetkové trestné činnosti byly prověřovány: - podvod prověřovány 4 (+ 2) skutky, z toho zjištěn pachatel ve 2 (+ 1) případech, - neoprávněné užívání platební karty prověřován 1 (+ 1) skutek, dosud neobjasněno, - poškozování cizí věci prověřováno 5 (+ 5) skutků, z toho 1 (+ 1) skutek objasněn, - zásah do práv k domu prověřován 1 (+ 1) skutek, z toho 1 (+ 1) skutek objasněn, - sprejerství prověřován 3 (+ 1) skutek objasněn. Násilná kriminalita Na úseku násilné kriminality byly prověřovány 2 (+ 2) trestné činy, z toho jedna loupež a jedno ublížení na zdraví (zde byl zjištěn pachatel). Proti roku 2008, kdy nebyl prošetřován žádný trestný čin násilné kriminality, došlo k nárůstu nápadu. Trestné činy v dopravě V průběhu loňského roku byly prověřovány 2 (+ 1) trestné činy známých pachatelů na úseku jízdy bez řidičského oprávnění a 2 (+ 1) trestné činy řízení pod vlivem návykové látky. Struktura pachatelů Alarmující je stále podíl dětských a mladistvých pachatelů trestných činů, kdy tato skupina tvoří 10 % všech pachatelů v rámci teritoria služebního obvodu PČR OO Rožnov pod Radhoštěm. V Zašové byl prověřován 1 trestný čin osoby mladší 15 let a jeden trestný čin osoby mladší 18 let, čímž se v rámci služebního obvodu oddělení Rožnov p. R. řadí mezi obce s největší četností skutků mladistvých pachatelů. 3. Přestupky V loňském roce bylo ze strany policie prověřováno celkem 51 (+ 7) přestupků. Přestupků proti majetku bylo prověřováno celkem 23 (+ 8), z nichž byl objasněn pouze 1 (- 2), na úseku občanského soužití bylo prověřováno 21 (+ 7) přestupků, z toho v 18 (+ 5) případech byl zjištěn pachatel. Na úseku ochrany před škodami způsobenými podávání alkoholu mladistvým byly prověřovány 3 (+ 2) přestupky, kde však nebyl zjištěn pachatel. 4. Doprava V průběhu loňského roku došlo v rámci obce celkem ke 4 (- 14) dopravním nehodám, kde došlo k 1 (0) těžkému a ke 3 (- 1) lehkým zraněním osob, vznikla však hmotná škoda ve výši Kč. Na úseku ohrožení pod vlivem alkoholu byly v dopravě zjištěny 2 (0) trestné činy známého pachatele, další 2 (0) případy požití alkoholu řidičem byly oznámeny jako přestupek ke správnímu řízení. Pokud se jedná o činnost na úseku odhalování přestupků překročení rychlosti, pak je oddělení policie v Rožnově pod Radhoštěm odkázáno na součinnost s Městskou policí. Činnost dopravní policie není zde hodnocena. 5. Prevence a bezpečnostní rizika v obci V obci Zašová proběhlo několikrát v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu měření rychlosti v součinnosti s DI Vsetín. Dále spolu s Městskou policí Valašské Meziříčí na Základní škole proběhla prezentace POLICIE ČR, kdy dětem bylo předvedeno vybavení policie včetně ukázek výcviku služebního psa. Akce měla velký úspěch. Dále proběhla přednáška o prevenci kriminality pro seniory, která měla rovněž ohlas mezi staršími lidmi. Dále jsou pravidelně pořádané akce na motorkáře jezdící na terénních motocyklech v CHKO. Soustavná pozornost je věnována protiprávnímu jednání na úseku ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky a alkoholickými nápoji prováděním kontrol restaurací a barů. Vysoký důraz je nutné klást na zajištění účinné pořadatelské činnosti při pořádání hromadných kulturních akcí pořádaných v obci Zašová. V rámci prevence do budoucna bude kladen důraz na osvětovou činnost mezi občany za účelem uvědomování trvalé pozornosti (např. hlídání svých věcí), neboť značná část trestných činů a přestupků je páchána z důvodu nepozornosti. 6. Závěr Bezpečnostní situace v loňském roce byla srovnatelná s předchozím rokem, došlo k poklesu nápadu majetkových trestných činů, ale i k poklesu úspěšnosti při zjišťování pachatelů. Velmi znepokojivá a bohužel dosud nevyřešená je situace na úseku vandalismu, zejména formou poškozování majetku a sprejerství, kde pachatelé pocházejí zpravidla z řad mladistvých osob. Zvýšil se nápad násilných trestných činů, což je obecný trend současné doby. Vysokou pozornost je nutno věnovat prevenci protiprávního jednání mezi mládeží s cílem působit na snížení podílu mládeže na trestné i přestupkové činnosti. Zvýšil se počet šetřených přestupků, a to jak majetko-

4 4 Zašovské noviny 4/2010 vých, tak i přestupků na úseku občanského soužití. V dopravě došlo k významnému poklesu počtu dopravních nehod, a to v důsledku změny zákona o silničním provozu, kdy již není zákonem zakotvena povinnost přivolat policii ke každé dopravní nehodě. Následky dopravních nehod jsou však srovnatelné s rokem Významný pozitivní vliv na bezpečnostní situaci v Zašové má činnost Městské policie Valašské Meziříčí. Vysoce pozitivní vliv na bezpečnostní situaci má velmi dobrá spolupráce s místní samosprávou a její vstřícnost při řešení bezpečnostní politiky, za což patří poděkování starostce i ostatním pracovníkům obecního úřadu. npor. Ing. Andrzej Sikora vedoucí oddělení Zajímavosti Výskyt bobra evropského v našem katastru (redakčně zkráceno) V našem katastru se vyskytl bobr evropský a to konkrétně u veselského mostu. Pravděpodobně se jedná o jedince pocházejícího z Bečvy pod Valašským Meziříčím v k.ú. Lhotka nad Bečvou, kde již před třemi lety byl zaznamenán jeho výskyt na plantáži vánočních stromků. Přinášíme i fotografie mapující jeho činnost. Ing. Rostislav Němejc, Ph.D. Skýpala - 2. B, David Palacký - 2.B, Veronika Tkáčová 5. roč., Petr Dobeš 5. roč.,tereza Kolečková 5. roč., Dominika Bechná -7. B, Kateřina Španihelová - 7.A, Václav Tkáč - 7.B, Andrea Škrobáková - 9.B, Michal Hajda - 8.B a Aleš Weiss - 9.A. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! Hodina plavání Kateřina Martinková Na plavání se učíme plavat. Začneme třemi skoky do vody, potom si dáme na rozplavbu dva bazény prsa a dva bazény znak. Pak se jdeme seřadit na druhý konec bazénu, tak jak nám paní učitelka řekne. Potom plaveme prsa, kraula a znak. Následuje sauna, někdo jde pod sprchy. Pak jdeme ze sauny dolů a máme volné plavání. S kluky hážeme kroužky do vody. Až nám paní učitelka řekne, tak vyjdeme a pozdravíme se. Potom jdeme pod sprchy a osprchujeme se, usušíme a jdeme do šatny. Tam se oblečeme a jdeme čekat ke vchodu. S paní učitelkou třídní pak jdeme k autobusu a jedeme do školy. Tomáš Malík, IV. A Závěrečná hodina plavání Dne 17. února jsme měli poslední kurz plavání. Ráno, jak jsme přijeli, šli jsme do šaten. Převlékli jsme se do plavek a šli jsme se umýt, potom jsme si 3x skočili do vody a plavali jsme kraula, prsa, raketu. Pak jsme závodili a hráli jsme různé soutěže, např. jsme plavali na deskách nebo na žížalách (žížaly byly pěnové) a šli jsme do sauny. Přišli jsme ze sauny a měli jsme volné plavání. Mohli jsme skákat, plavat nebo plavat na deskách. Nakonec jsme se rozloučili a šli jsme se sprchovat a oblékat a jeli jsme zpátky do školy, kde jsme si rozdali mokré vysvědčení (ale bylo suché). Markéta Nepalová, IV. A SPORT Z naší ZŠ Počítali jsme s KLOKANEM foto R. Němejc Naši žáci si pravidelně každý rok lámou hlavy nad zapeklitými úlohami v soutěži Matematický klokan. Tato mezinárodní soutěž vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila i do Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionů soutěžících ze 30 zemí. Soutěžící ze základních škol jsou podle věku rozděleni do několika kategorií: Cvrček ( třída ZŠ), Klokánek ( třída ZŠ), Benjamín ( třída ZŠ) a Kadet ( třída ZŠ). Soutěž probíhá ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže soutěžící absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své škole. V olomouckém centru se pak vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku. Letos klokan naplánoval svoji soutěž na 18. březen. S náročnými úlohami si nejlépe poradili: Tereza Hendrychová - 3. roč., Tobiáš Zašovský turnaj v házené V poslední únorový den se v naší obci ve školní hale uskutečnil turnaj házené mužů. Turnaje se zúčastnila tato družstva: TJ Handball Val. Meziříčí, TJ Rožnov p. Radhoštěm, TJ Veselá B a družstvo výběru, které bylo sestaveno pod vedením T. Golasovského a P. Bechného. Nutno podotknout, že výjimečné na tomto turnaji bylo to, že v každém družstvu se našel hráč, který je s přízněn z naší obcí Zašová či Veselá. Také stojí za zmínku i to, že zde byli k vidění i současní ligoví hráči házené. Všechna družstva hrála tzv. metodou každý s každým, přičemž hrací doba byla 2 x 20 minut. Jako první zápas sehrála družstva Veselé a Valašského Meziříčí, při kterém podlehli domácí Veselané Val. Mezříčí 8:18. Další zápasy se odehrály v následujícím pořadí: Rožnov - Výběr 26:17, Rožnov - Val. Meziříčí 14:18, Veselá - Výběr 13:22, Veselá - Rožnov 13:34 a poslední zápas Výběr - Valašské Meziříčí 18:20. Tento turnaj vyhrálo po zásluze loňského roku vzniklé družstvo Valašského Meziříčí (pod vedením Bc.A. Zwettlera, Z. Škrobáka a D. Pernického). Na druhém místě se umístnilo

5 Zašovské noviny 4/2010 družstvo Rožnova p. R. (pod vedením J. Babince), třetí příčku obsadili hráči Výběru (hráči ze Zašové a okolí) a jako poslední skončilo družstvo Veselé B (pod vedením L. Černocha a R. Halašty). O tom, že turnaj byl dobře organizován, svědčí i vysoká návštěvnost, za kterou bychom chtěli touto cestou poděkovat všem fanouškům, ale i médiím jako TV Beskyd a týdeník Jalovec. Velké poděkování patří také p. Hanáčkovi za projevenou ochotu a pomoc při turnaji, stejně jako řediteli školy Mgr. Krčmářovi, který tento turnaj zaštítil formou propůjčení haly. Pevně věříme, že navážeme na pokračování tohoto turnaje a zvýšíme počet družstev tak, aby se stal nedílnou součástí kultury a zviditelnění naších obcí Zašová Veselá. Zdeněk Škrobák a David Pernický SDH Veselá ve Vítonicích V sobotu 13. března 2010 jsme před devátou hodinou ráno vyrazili do Vítonic na poslední z halových soutěží, kterých se během zimy účastníme. Za Veselou soutěžilo jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších žáků. Letos poprvé jsme se mohli zúčastnit také kategorie jednotlivců. Ve Vítonicích se soutěží ve štafetě uzlů a štafetě dvojic. Obě disciplíny jsme měli dobře natrénovány z Havířova a na výkonu dětí to bylo poznat. Jak mladší žáci, tak i starší ve svých kategoriích zvítězili a odvezli jsme si tak domů další krásné poháry. V kategorii jednotlivců mladších žáků za nás bojovala Kamča Nováková, která i když byla na startovním poli jednou z nejmladších, porazila téměř 15 soupeřů a obsadila krásné druhé místo. Děkujeme touto cestou všem hráčům, kteří se tohoto sportovního dne zúčastnili, sponzorům, obsluze bufetu a povzbuzujícím divákům Rovněž bychom rády poděkovaly panu Jaromíru Štěpánovi za dlouholetou spoluorganizaci těchto úspěšných volejbalových turnajů. S pozdravem organizátorky turnaje ASPV Ženy Společenská kronika našich občanů Jubilanti - březen let Josef Krčmář, Anna Pavlíková, Edita Vašátová 75 let Anna Hambálková, Zdeněk Hajda 80 let Vlasta Macháčková 81 let Ludvík Opálka, Radislav Nohavica, Anděla Mořkovská, Václav Hambálek 82 let Věra Janišová, Růžena Pospěchová 86 let Jan Kubját, Marie Frňková 89 let František Krůpa 91 let Anna Švajdová Blahopřání Těší nás, že se nám vyplatila poctivá zimní příprava a pravidelné tréninky v hale při ZŠ Zašová. Tréninku jsme se věnovali také na zimním táboře, kde jsme kromě uzlování trávili spoustu času hrami a pobytem v přírodě. Tradiční jarní volejbalový turnaj v Zašové V sobotu se konal v tělocvičně ZŠ tradiční Jarní volejbalový turnaj. Přihlásilo se celkem 12 týmů, které bojovaly o první místa až do večerních hodin. Konečné pořadí družstev: 1. Halogen 2. Tenis ml. 3. Sahara 4. Modrá hvězda 5. Hasiči 6. Valašské hovada 7. Vemena 8. Citrus 9. Ženy 10. Obecní úřad 11. Kuřata 12. Kajmani Blahopřejeme 9. dubna 1930 se v muzikantské rodině v Zašové narodil pan Evžen Holiš. Dožil se tedy významného životního jubilea 80 let. Otec byl známý zpěvák tenorista a také matka vyrůstala a žila v ovzduší plném hudby. Už od dětských let hrával v místní kapele, nejprve na housle a později i na jiné nástroje. Ve hře na klavír pokračoval v Lidové škole umění ve Valašském Meziříčí.Tam také vystudoval reálné gymnázium, které ukončil maturitou v červnu Odešel potom do Brna, kde se stal posluchačem filosofické fakulty. Zvolil si obor hudební a divadelní vědy. Pokračoval však i ve studiu latiny a klavírní hry. Od šk. r přešel na nedávno založenou Janáčkovu akademii muzických umění, kde vedle hudební teorie a vědy poznával i praktickou stránku svého

6 Zašovské noviny 4/2010 oboru. Studoval obor řízení orchestru. Ještě jako posluchač 4. roč. nastoupil v Janáčkově opeře SD Brno jako korepetitor. Studium ukončil v r absolventským představením inscenace Verdiho Traviaty. Působil také jako profesor dirigování na brněnské konzervatoři a zároveň jako umělecký vedoucí symfonického orchestru Státní konzervatoře. Se soubory SD v Brně podnikl i řadu cest do zahraničí. Vedle publikační činnosti v oboru hudební a divadelní vědy nelze přehlédnout ani jeho aktivitu překladatelskou. Na svou rodnou obec nikdy nezapomněl. Navštěvuje často svůj rodný domek i přátele, které zde stále ještě má. Do dalších let života přejeme našemu jubilantovi hlavně hodně zdraví, ale také další umělecké úspěchy narozeniny paní Martinkové SPOZ komise OÚ Dne 20. dubna oslaví 103. narozeniny naše prababička, babička a maminka, paní Anna Martinková. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby Ti babičko svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se Tvé srdíčko radostí zasměje. Vínečko popíjej, písničku si zpívej, a s dobrou náladou na všechno se dívej. Věk není to, v čem pozná se stáří, když Tvé oči stále září. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se Tvé sny a přání! A to naše shrne věta - štěstí, zdraví dlouhá léta. Vše nejlepší přeje rodina. Vzpomínky Dne jsme si připomněli 2. smutné výročí, kdy nás opustila naše maminka paní Marie Maliňáková. S láskou vzpomínají synové s rodinami. Poděkování Poděkování základní škole Jsme nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj s kapacitou 32 lůžek pro děti od narození zpravidla do tří let. Od bylo zařízení přejmenováno na Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou děti od narození do šesti let.rozšířením naší hlavní činnosti jsme chtěli přispět ke zkvalitnění práce Zlínského kraje v oblasti ohrožených dětí a uspokojit tak zvýšenou potřebu sociálních pracovnic pracujících v terénu. Pořízení převážné většiny vybavení - nábytkem, hračkami a rekontrukce jednotlivých oddělení by nebyla možná bez sponzorů a tak i díky dárcům se nám daří všem svěřeným dětem zpříjemnit pobyt v jejich náhradním domově. V prosinci loňského roku se mezi dárce zařadily i děti ze Základní školy Zašová. Touto cestou bych chtěla poděkovat dětem z V. ročníku ze Základní školy Zašová pod vedením paní. učitelky Mgr. Dagmar Hladké. V rámci výtěžku z vánočního večírku a prodeje vánočního cukroví donesly našim dětem finanční dar v částce 2 000,- Kč. Společně jsme se domluvily, že za peníze zakoupíme pastely, barvy, pastelíny a jiný výtvarný materiál. Děti si pak s paní učitelkou prohlédly zařízení, při jejich všetečných otázkách jsem se ujistila, že dětem není lhostejný osud dětí našeho zařízení a že si uvědomují jaký je to dar mít rodiče. Chtěla bych Všem, kteří se na finančním daru podíleli žáci, učitelé, co nejsrdečněji poděkovat a popřát jim jen samé úspěchy ve škole a v osobním životě. Moc všechny pozdravuji a ještě jednou moc za naše děti děkuji. Poděkování paní Simoně Katzové Prostřednictvím Zašovských novin bych chtěla poděkovat i paní Simoně Katzové, která už druhým rokem patří mezi naše sponzory. Zakoupila hračky, které děti objevily pod stromečkem. Mimo to nakoupila oblečení, v loňském roce nechala větším dětem ušít tepláky a zástěrky, takže jsou děti jak ze škatulky. Patří jí velký dík, že ji též není lhostejný osud našich dětí. Ještě jednou děkuji. Za Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o. Havlátová Karla, hlavní sestra KULTURA Program Klubu důchodců (duben - květen) žolíkový turnaj aj. společenské hry výměna potřebných rad a tipů pro Jaro v zahradě 17 hod. schůzka výboru zábavné odpoledne se zpěvem při harmonice paní Marty Porubové Senioři komunikují - kurz obsluhy PC pro přihlášené - od 15 hod Den matek tentokrát v Hospůdce U Strnadlů !ÚTERÝ! setkání pracovníků školství hod. Pozvání Jako každoročně, i letos připravuje KD 1 denní rekreačně poznávací zájezd. Oproti jiným létům dojde ke změně. Na návrh několika osob bude zájezd v nejkrásnějším období roku, a to v úterý 25. května do Lednice. Podrobné informace či změny sdělíme v příštím čísle ZN, kde se dozvíte i termín závazných přihlášek. Do té doby si mohou naši členové i příznivci vše rozmyslet a naplánovat. výbor KD Blázinec Divadla DiGoknu V pátek 19. března 2010 vystoupil v Zašové divadelní soubor DiGoknu se svojí novou hrou Blázinec. Toto absurdní drama přineslo divákům námět k zamyšlení i chvíle pobavení. Výko-

7 Zašovské noviny 4/2010 téměř po 8 hod. A to jsme ani všechno nestihly! Zřejmě budeme muset pokračovat, ale až tak před Vánocemi. To již bude ve vzduchu cítit jiná atmosféra! Závěrem bych chtěla jménem všech účastnic poděkovat především paní Božence Mizerové, ale také ing. Mir.Macháčkovi a místní organizaci včelařů za zprostředkování a uskutečnění této akce. Byl to příjemně a užitečně strávený den! APO Další slet čarodějnic ny herců byly vynikající, stejně tak je třeba pochválit režii Ilony Zámečníkové a hudbu Petra Borovičky. Děkujeme za příjemný zážitek. Mgr. Marta Procházková Milé děti, vážení rodiče, velevážené čarodějnice a čarodějníci, opět je tu po roce velký čarodějnický sraz. Konat se bude v pátek 30. dubna 2010 v 17 hodin a sraz všech účastníků je před obecním úřadem. Čeká Vás příjemná zábava i občerstvení. Srdečně zve Kulturní komise OÚ Sladké pokušení Byla sobota 13. března. Ráno jsme se probudili do bohaté sněhové nadílky. Vypadalo to, že zima teprve začíná a ne končí. I přes problémy s chůzí po hladkém povrchu cest se do KD dostavilo 13 zájemkyň, které měly v úmyslu péct a zdobit velikonoční perníčky. Tato akce byla uspořádána díky místní organizaci včelařů, kterou vede ing. Miroslav Macháček. Je potěšující, že i poměrně mladý člověk má zájem v dnešní době využít své schopnosti a veřejně pracovat a konat dobro pro své spoluobčany. Zajímavé jistě je, že organizace včelařů byla v Zašové založena již v r. 1907, o čemž svědčí staré zakládající listiny. Tenkrát tuto ušlechtilou zábavu provozovalo mnohem více občanů než dnes. Nakonec jsme se v 8.30 hod. všichni v pohodě sešli. Ing. Macháček přivezl i pečící troubu a obstaral minerálky. Lektorka paní Božena Mizerová, ač rodačka ze Zubří, přijela z Hladkých Životic u Nového Jičína. Vyložila před námi plné auto potřeb, přísad, zboží a v neposlední řadě množství již napečených perníčků, hotové těsto aj. Úvodem nás ing. Macháček stručně seznámil se životem včel a jejich činností. Oprášily jsme si tak školní vědomosti. Potom se ujala vedení paní Boženka, což bylo fantastické. Její šikovné ruce a výtvarná fantazie rozdávaly radost. Šířila kolem sebe pocit klidu a pohody, ačkoli sama měla v životě nejednu těžkou chvilku. Potěšila laskavýn úsměvem, dobrým slovem a moudrou radou. A účastnice pak jen zdobily a zdobily plánované 4 hod. jsme překročily velmi rychle a nakonec se v pohodě rozcházely Honební společenstvo Zašová zve všechny své členy na valnou hromadu konanou v sobotu , ve 14. hodin v sále OB, v Zašové. Občerstvení zajištěno - guláš. Program 1. Zahájení 2. Schválení navrženého programu 3. Zpráva o činnosti HS 4. Zpráva finančního hospodáře 5. Zpráva o škodách a náhradách škod způsobených zvěří 6. Zpráva o případných připomínkách ve vztahu ke krmným a loveckých zařízeních ze strany členů HS 7. Diskuse 8. Usnesení 9. Závěr Výbor honebního společenstva

8 Zašovské noviny 4/2010 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ ŠTÍPANÉ LISTNATÉ TVRDÉ délky 1 m cena 990,- Kč za 1 prostorový metr cena je bez dopravy, dopravu možno zajistit ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ délky 30, 35, 40 cm (jiné délky možno dohodnout) cena 1.150,- Kč za 1 sypaný prostorový metr doprava zdarma do 20 km od Zubří při odběru min. 5 sprm Kontakt: Dřevosklad Zubří tel INZERCE KAMENICTVÍ Burda Martin Vám nabízí tyto služby: Kompletní výroba žulových pomníků Rekonstrukce stávajících pomníků Broušení terasových pomníků, impregnační nátěry Pomníkové doplňky (lampy, vázy, vitríny) Povrchové úpravy písma (zlacení, stříbření) Čištění pískovcových a kamenných památek, plotů, zídek, soch a mramoru Po telefonické domluvě přijedeme sjednat zakázku na Vámi určená místa Poradenství, zaměření a doprava zdarma KLEMPÍŘSKÉ & POKRÝVAČSKÉ PRÁCE - provádíme: pokrývání střech, pergol - zhotovení: žlabů, okapů, parapetů máme bezkonkurenční ceny tel.: Využijte naší mimořádné předsezónní nabídky při uzavření zakázky do konce dubna poskytujeme slevu 20% na veškeré kamenické práce Kamenictví Burda Havlíčková 1177 Valašské Meziříčí tel.: MANIKÚRA MODELÁŽ NEHTŮ Chcete mít krásně upravené ruce? Nabízím kvalitní služby za rozumnou cenu: 1. manikúra, 2. zpevnění přírodních nehtů gelovou technikou, 3. prodlužování nehtů gelem 4. zdobení nehtů, 5. P-shine (japonská manikúra) 6. parafinové zábaly PRODLOUŽENÍ ŘAS, TETOVÁNÍ Kontakt: Gabriela Dvořáková Tel Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Prázdniny a čas dovolených

Prázdniny a čas dovolených čtvrtletník číslo 2/2009 Prázdniny a čas dovolených Nejdelší den v roce máme za sebou, začíná léto a s ním přichází jedno z nejoblíbenějších období našich dětí a studentů, tedy prázdniny, a pro mnohé z

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč EDITORIAL Vážení a milí spoluobčané. Otřesen několikanásobnou vraždou, spáchanou psychicky narušeným mužem v Uherském Brodě, děkuji Bohu za

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ŘÍJEN 2012 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více