Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce 3/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 8. zasedání Zastupitelstva strana 2 Pomoc s daňovým přiznáním strana 3 Lukáš Kuběna exceloval strana 4 Děti se veselily na karnevale strana 4 Zápis do 1. třídy strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Nový lékař nastupuje strana 6 Nepůjde el. energie strana 7 Poezie klubu důchodců strana 7 Příprava na fotbalové jaro strana 8 Mladí hasiči vicemistry ČR strana 8 Vážení spoluobčané, S L O V O S T A R O S T Y O B C E Od počátku letošního roku se už snad všichni těšíme, až ukončí svou sílu letošní zima, byť jsem ještě zahledl tu a tam za oknem svítící vánoční stromek. Chtěl bych také poděkovat Vám všem za pomoc a trpělivost při letošní nadílce sněhu, který zasypal celou naší obec. Finanční prostředky určené na zimní údržbu již máme vyčerpané, ale podle potřeby zabezpečíme přístup na všech udržovaných komunikacích. Mnohé z Vás však také zajímají změny v personálních postech zdravotnictví a školství v naší obci. Od měsíce března dochází ke změně obvodního lékaře na našem zdravotním středisku, paní doktorka odchází na mateřskou dovolenou a na její místo přichází pan MUDr. Václav Holiš. Paní MUDr. Dolečkové bych rád jménem svým i Vaším poděkoval za lékařskou práci a přístup ke všem pacientům, a popřál hodně zdraví a štěstí do nového období. Rovněž dochází ke změně na postu ředitele Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec. Současný ředitel pan Mgr. Miloslav Fajkus odchází do penze a na jeho místo jmenovala rada obce na základě konkurzního řízení nového lídra naší základní školy. Rád bych poděkoval odcházejícímu panu řediteli za vykonanou práci na poli pedagogickém a organizačním a zároveň popřál hodně zdraví a pohody v dalším životě. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce Kulturní komise OÚ Hutisko-Solanec pořádá v pátek zájezd na divadelní představení NOC NA KARLŠTEJNĚ Divadlo Jiřího Myrona - Ostrava Vstupné a příspěvek na dopravu je 330,- Kč Důchodci a děti do 15 let - 190,- Kč Odjezd z parkoviště v hodin Zájemci se mohou hlásit na OÚ u p. Cabákové a v ZŠ u p. Kaňákové do konce března. (Při přihlášení zároveň zaplaťte uvedenou cenu).

2 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 3 S T R Á N K A 2 VÝPIS Z USNESENÍ Z 31. JEDNÁNÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí ROZVAHU (bilanci) organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavenou k účetní jednotkou Základní školou a Mateřskou školou Hutisko-Solanec a projednala výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec o hospodaření za rok 2012 a žádost o převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec do rezervního fondu a fondu odměn. Žádost bude zařazena do programu příštího zasedání Zastupitelstva obce. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o finanční nebo věcný dar na podporu Základní školy praktické Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce rozhodla, nabídnout pro zajištění kulturních a sportovních akcí žáků věcný dar v podobě bezpatného využití víceúčelového sportoviště u ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v rozsahu 5 hodin v období květen - červen Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o příspěvek na podporu územní organizace Svazu diabetiků ČR. Rada obce rozhodla, že sponzorské dary v tomto roce bude poskytovat pouze v rámci Obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh směnné smlouvy na směnu pozemků parc. č. 110/5 zahrada o výměře 90 m 2, parc. č. 110/6 trvalý travní porost o výměře 31 m 2, parc. č. 1392/7 ostatní plocha o výměře 27 m 2, parc. č. 1392/8 ostatní plocha o výměře 127 m 2, parc. č. 1393/5 ostatní plocha o výměře 62 m 2 a parc. č. 1393/6 ostatní plocha o výměře 32 m 2 vše v k. ú. Hutisko mezi Obcí Hutisko-Solanec a Ing. Aloisem Růčkou, Hutisko- Solanec 349 a Vladimírem Ručkou, Hutisko-Solanec 350. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr směny pozemků zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala darovací smlouvu mezi Zdeňkem Garncarzem, Hutisko-Solanec 593 a Obcí Hutisko-Solanec o darování stavby vodovodu na pozemcích parc. č. 2183, parc. č. 442/89 a parc. č. 442/85 v k. ú. Solanec pod Soláněm realizované na základě projektové dokumentace stavby Prodloužení vodovodu Hutisko-Solanec U Pily. Darovací smlouva bude zařazena do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Čeňka Skalíka, Hutisko-Solanec 504 o odkoupení části pozemku parc. č. 442/6 trvalý travní porost o výměře cca m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr směny pozemků zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost společnosti Stavebniny Vigantice s. r. o., Pod Kabáticí 242, Chlebovice o odkup části pozemku parc. č. 537/1 (pozemku v průmyslové zóně Hutisko-Solanec) o výměře cca m 2 pro výstavbu prodejny a skladu stavebního materiálu. Rada obce rozhodla, že do doby vyřešení koridoru VVN Zubří Vigantice a umístění trafostanice v dané lokalitě, nebude záměr prodeje dalších pozemků v průmyslové zóně vyhlašovat. Rada obce Hutisko-Solanec schválila záměr na prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 442/90 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2 panu Jaroslavu Mikundovi, Hutisko-Solanec 602. Záměr prodloužení pronájmu byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu od 11. ledna do 27. ledna Pronájem se prodlužuje do Rada obce Hutisko-Solanec schválila záměr Zdeňka Garncarze a MUDr. Ivany Garncarzové, oba bytem Hutisko-Solanec 593 o prodej části pozemku parc. č. 442/82 trvalý travní porost o výměře 715 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obci Hutisko-Solanec. Záměr prodeje byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu od 11. ledna do 27. ledna Prodej bude zařazen do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko- Solanec. Rada obce navrhuje prodej za cenu 50,-- Kč/m2. Rada obce Hutisko-Solanec schválila bezplatný převod majetku v celkové hodnotě ,-- Kč v dlouhodobém užívání TJ Sokol Hutisko-Solanec do majetku této organizace. Rada obce Hutisko-Solanec schválila směrnice obce Hutisko- Solanec v předloženém znění: Směrnice č. 19 k odpisování dlouhodobého majetku u rovnoměrného způsobu Směrnice č. 20 o stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu a o určení významnosti informaci Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu upravující práva a povinnosti mezi obcí Hutisko-Solanec a Jaroslavou Bortlovou, Beskydská 1719, Frýdek-Místek v souvislosti s realizací stavby mostu na části obecního pozemku parc. č. 2191/5 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Starosta obce Hutisko-Solanec zve všechny občany na 8. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec které se bude konat Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce v úterý 13. března 2012 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Ing. Vladimír Petružela, v.r. starosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci březen 2012 Pavlica Josef 70 let č.p. 279 Dorotíková Eliška 70 let č.p. 412 Pařenica Květoslav 50 let č.p. 289 Pavelka Robert 50 let č.p. 646 Hlaváčová Renata 50 let č.p. 239 Jakeš Karel 50 let č.p. 458 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody do dalších let. Novorozeňátka v únoru 2012 Aneta Zetková č.p. 541 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v únoru 2012 Prosíme manželské páry, které se v roce 2012 dožívají výročí zlaté či diamantové svatby a neměli sňatek na Hutisku-Solanci, aby se nahlásili na Obecním úřadě u matrikářky p. Marcely Cabákové. Děkujeme. VZPOMÍNKA Kdyby nebe mohlo mluvit,řeklo by nám, odpouštěj. Kdyby láska mohla zářit,řekla by nám,radost měj. Již pět let uplynulo,kdy naše maminka odešla do nebeských bran. Pro nás bude vždycky hezkou vzpomínkou, když jsme bydlívali s naší maminkou. Maminky nikdy neumírají,jenom usínají, Aby se probouzely každé ráno ve vzpomínkách svých dětí. Anežka Vančurová č. p. 430 ve věku 85 let Ludmila Pavlátová č.p. 363 ve věku 92 let Jaroslav Baroš č.p. 496 ve věku 87 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím svých blízských PODĚKOVÁNÍ Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším drahým zesnulým Jaroslavem Barošem a rovněž děkujeme za květinové dary. Rodina Barošova Dne 10.března 2012 uplyne pět let,co navždy opustila své nejbližší a nejdražší naše maminka paní Božena Minarčíková rozená Vaníčková Dne 18.března by se dožila 42 let Utřete slzy a stále se smějte, tak si to přeji, a v dobrém vzpomínejte. S láskou a úctou vzpomíná manžel, děti Honzík, Kubík a Vendulka, rodiče a sourozenci s rodinami. Upozornění Ve středu v době od a hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hutisko-Solanec, budou pracovnice finančního úřadu z Rožnova pod Radhoštěm radit občanům jak správně vyplnit daňové přiznání z příjmu fyzických osob.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Zprávy ze základní školy Hutisko-Solanec OLYMPIJSKÉ ZLATO Od 29. ledna až do 3. února se v Moravskoslezském kraji konala V. Zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky. Lyžařské disciplíny probíhaly na Pustevnách, skokanské disciplíny se odehrávaly ve Frenštátě pod Radhoštěm. Žák naší školy - Lukáš Kuběna z 6. třídy - dosáhl velkého úspěchu, když v severské kombinaci /skoky z můstku + běh na lyžích/ získal tři zlaté medaile a jednu bronzovou. Současně byl vyhlášen nejúspěšnějším olympionikem. Blahopřejeme!!! RECITAČNÍ SOUTĚŽ V týdnu od 6. do 10. února proběhly ve škole dvě recitační soutěže. V pondělí pro menší děti a ve čtvrtek pro starší. Chlapci a děvčata si změřili síly v recitaci básní nebo i prozaického textu, abychom vybrali "reprezentanty" pro okrskové kolo do Rožnova pod Radhoštěm, které se bude konat 1. března třída soutěžila ve zvláštní kategorii. Vybráni byli Jan Fusek a Eva Růčková. I. kategorie zahrnovala 2. a 3. třídu a zvítězila v ní Anička Sekyrová a Karolína Fusková, obě ze 3. třídy. II. kategorie byla pro 4. a 5. třídu. Porotě se nejvíce líbila Darinka Křenková a Dominik Cverna z 5. třídy. Ve čtvrtek přednášeli starší žáci. V kategorii 6. a 7. třídy zvítězil Mikuláš Šulák ze 7. třídy, druhá byla Jana Pavlicová ze 6. třídy. Mezi nejstaršími žáky z 8. a 9. třídy zaujali Filip Šedý z 9. třídy a Karolina Nováková z 8. třídy. Zvláštní uznání poroty dostal Jakub Bělunek z 9. třídy za úryvek básně Františka Hrubína Jobova noc. ŠKOLNÍ KOLO VE FLORBALU Florbal je novým dynamickým sportem současné doby a patří mezi oblíbené pohybové aktivity i hutiských žáků. Ve středu 15. února si někteří z nich změřili své síly a dovednosti - v odpoledních hodinách proběhlo školní kolo v tomto sportu. Soutěžila celkem čtyři družstva ze druhé, páté šesté a sedmé třídy. Hrálo se systémem každý s každým a v případě rovnosti gólů muselo dokonce proběhnout trestné střílení. Řekli byste, že tato hra baví jen kluky. Ale v jednom týmu hrálo i děvče. Byla to Vendulka Minarčíková, která chránila branku právě vítězného týmu šesté třídy. KARNEVALOVÁ NEDĚLE V týdnu před jarními prázdninami jsme se v hutiské škole věnovali také přípravě dětského karnevalu. Výzdoba tělocvičny a chodeb, kolo štěstí, tombola, občerstvení, taneční vystoupení Bez práce nejsou koláče. Ale velkou odměnou jsou pak zástupy těch malých princezen, berušek, kovbojů nebo pirátů. A samozřejmě jejich rodičů, prarodičů nebo blízkých. Kdo jiný by je nastrojil, upravil a přivedl na jejich možná první společenskou akci. Výtěžek z karnevalu bude věnován Nadačnímu fondu naší školy. Plánujeme koupit další hry nebo sportovní potřeby pro využití volného času dětí. Proto děkujeme všem, kdo přispěli darem nebo jinak pomohli k realizaci této oblíbené akce. Dana Chasáková

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Poděkování Děkujeme všem rodičům za příspěvky do tomboly na Dětský karneval. Dále děkujeme manželům Bajerovým za finanční sponzorský dar, který věnovali Nadačnímu fondu pro potřeby dětí MŠ. Před rokem jsem děkovala panu Novákovi za 2 krmítka pro ptáčky. Jelikož se v září MŠ stěhovala do ZŠ, jedno krmítko jsme si vzali s sebou a druhé jsme nechali ve staré školce, kde jsme vždy na vycházce sypali ptáčkům. I když bylo krmítko pevně přišroubováno k fasádě, přesto to zloděje neodradilo a krmítko nám během víkendu zmizelo. Děti z toho byly smutné a pan J. Michut jim zhotovil krmítko nové, za které bychom mu také chtěli moc poděkovat. Musíme však pro nové krmítko najít bezpečné místo, protože v dnešní době jsou zloději stále drzejší a nezastaví se před ničím. O tom svědčí i krádež před ZŠ, která se stala v úterý v době mezi hod. Jedné mamince, která si přijela vyzvednou dítě do MŠ, neznámý zloděj rozbil na autě boční okno a odcizil kabelku. Proto všechny žádáme, aby v autě nenechávali žádné cenné věci a byli všímaví. Jakékoliv podezřelé chování osob vždy nahlaste. Zprávy z mateřské školičky Proběhl zápis do 1.třídy ZŠ První měsíce roku jsou ve znamení zápisů do škol a často i rozhodování, zda má dítě do školy jít, nebo žádat o odklad školní docházky. O tom, že přibývá odkladů, v ZŠ je hodně volných míst a v MŠ naopak málo, se píše a mluví ve všech médiích. Předškolní období je z hlediska vývoje dítěte doba velmi krátká a přitom velmi důležitá. Je špatné nechat dítě připravené na školu v MŠ, ale zároveň je špatné zapsat do ZŠ nezralé dítě. Spolupráce ZŠ a MŠ a komunikace s rodiči je v naší škole na velmi dobré úrovni. Děti se navzájem navštěvují a více potkávají, protože od září sdílíme stejnou budovu. Do 1.třídy nakoukly nejstarší děti z MŠ v úterý Prvňáci jim předvedli, co se již ve škole naučili a společně si zazpívali a pohybově ztvárnili písničku. Děti ze školky mohly usednout do školních lavic a dostaly pracovní list, se kterým pracovaly. Hodina strávená v 1.třídě se všem dětem líbila a ve čtvrtek jsme prvňáčky pozvali k nám do MŠ na Zpívánky. Ve čtvrtek 2.2. proběhl zápis do 1.třídy, kterého se zúčastnilo 19 dětí z naší MŠ, 3 děti z Vigantic, 1 dítě z rožnovské a 1 dítě z ostravské MŠ celkem 24 dětí. Cílem zápisu je bližší poznání dítěte a zvážení, zda je vývojová úroveň dítěte pro vstup do školy postačující. Hlavním kritériem pro vstup do 1.třídy je věk dítěte. Mezi dítětem, kterému bylo 6 let v lednu a tím, které oslaví šesté narozeniny až v srpnu, může být velký rozdíl. V září v 1.třídě ještě na děti není kladena plná zátěž, v hodině mají hodně relaxace, her, takže se případné potíže ještě nemusí projevit. Problémy mohou nastat až ve chvíli, kdy se výuka rozběhne naplno a zvýší se zátěž. Rozhodnutí o zahájení či odkladu školní docházky je velmi závažným krokem v životě dítěte, a proto je důležitá vzájemná spolupráce mezi rodiči, MŠ, ZŠ, pediatrem a psychologem. V lednu jsme otázku odkladů řešili společně s rodiči a vyučujícími 1.stupně na Besedě s rodiči budoucích prvňáčků. Mohli se zeptat na cokoli, podívat se do diagnostického listu svého dítěte a byla také možná individuální konzultace. Největší problém u zápisu byl se špatnou výslovností, a proto byla některým rodičům doporučena návštěva pedagogicko psychologické poradny, která rodičům poradí. O odklad školní docházky mohou rodiče požádat do , ale žádáme rodiče, aby se rozhodli již do vzhledem k zápisu do MŠ, který bude probíhat od Měli bychom vědět, kolik dětí nastoupí do 1.třídy, protože právě tolik nových dětí může být přijato do MŠ. Letos je potřeba k žádosti o odklad školní docházky přiložit dvě odborná doporučení (lékař a školské poradenské zařízení). Nově se v 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje (ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost posledního ročníku MŠ nejvýše na 12 měsíců. To znamená, že období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1.ledna 2012 a od budou platit školné i děti s odloženou školní docházkou. Nejdůležitější pro nás je dítě, aby co nejlépe zvládlo první náročnou etapu života a mělo v 1.třídě co nejlepší start. Do konce školního roku nám zbývá několik měsíců, během kterých budeme procvičovat vše, co by mělo dítě předškolního věku znát, ale je potřeba, aby i rodiče doma s dětmi tyto dovednosti procvičovali, a proto uvádíme Desatero pro rodiče předškoláka : dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné dítě by mělo být schopné vnímat přiměřené kulturní podněty, projevovat se v tvořivých činnostech dítě by se mělo přiměřeně orientovat ve svém prostředí Upozornění V týdnu od v době od hod. se budou v MŠ vydávat a přijímat žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2012/2013. Dana Klimková

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Aktuality z farnosti a církve 1.Celý březen je ve znamení postní doby. Prožijme ji dobře, to znamená ve vnitřní usebranosti. To předpokládá větší ztišení, také od sdělovacích prostředků. I to je forma postu a sebeovládání, abychom více našli Pána Boha v sobě a dovedli s ním začít více komunikovat v modlitbě, ptát se po jeho vůli. A pak je tu ochota pomoci druhým a něco jim darovat, jak se říkává dát někomu almužnu. K tomu účelu jsme na začátku postní doby dávali v kostele krabičky na postní almužnu.do ní si odloží děti nebo dospělí peníze, které ušetřili, když si nekoupili nějakou dobrotu nebo si něco odepřeli v určité hodnotě peněz. Dá se to do této krabičky, na Květnou neděli je lidé přinesou do kostela, spočítá se to a výsledné peníze Charita rozdělí potřebným lidem. Můžete se ještě přidat. 2. Ať nám v postním snažení pomáhá sv. Josef, patron našeho kostela, který má svátek 19.března. Letos je to pondělí. Podobně slavnost Zvěstování Páně se z neděle 25.března překládá na pondělí 26.března. V obou případech je mše sv. v 17,15 na které vás zvu. Slavnost sv. Josefa je dokonce doporučený svátek, kdy máme být na mši sv. Srdečně zdraví a dobrou postní dobu přeje otec Josef Půst ovšem neznamená jen odpírat si dovolené věci a jídla. Jde hlavně o půst od hříchů, proti kterým máme více bojovat. Bojovat s pokušeními a s pokušitelem- jako Kristus při svém 40denním postu. Nakonec bojoval proti satanovi-a vyhrál. A také dovedl přijímat kříže života, nejen ten poslední a nejtěžší.proto nám dává sám sebe za příklad, když říká :"Kdo chce za mnou jít, zapři sám sebe, vezmi na sebe svůj kříž každodenně a následuj mne." Proto bychom měli rádi chodit v postě na křížové cesty, abychom si od Krista vyprosili sílu k nesení křížů a k přemáhání těžkostí života, a hlavně k přemáhání hříchů, které nám ničí život. Křížové cesty se konají v pátek a v neděli půl hodiny před mší sv. 3. Hodně se teď v médiích hovoří o navracení církevního majetku. Prý je většina národa proti. Říká se, že to církev nakradla, že jí nic doopravdy nepatřilo, že má církev být chudá a pod. Chtěl bych k tomu říct jen tolik, že problém vznikl v roce 1948, kdy byl velký soukromý majetek znárodněn.není divu, že k tomu byl přičleněn i majetek církví, především církve katolické.náhradou za to se stát zavázal, že bude platit duchovní /kněze/, kteří dostanou státní souhlas k duchovenské činnosti. To jsme zažili až do roku 1989, že když se některý kněz znelíbil, tento souhlas mu byl odňat a musel jít do výroby. Tehdy v r.1949 se stát také zavázal, že převezme na sebe všechny opravy církevních budov, hlavně kostelů. Jak to dělal, to jistě starší znáte Kdybyste si kostel neopravovali sami, z vašich příspěvků a darů, už by asi spadl. Komunisté tehdy uznávali, že církev majetek má, tehdy to právně nezpochybňovali. Až dnes,60 let potom, kdy se mají napravit jen určité křivdy,najednou tolik lidí ví, hlavně dnešní komunisté, že církev nic nevlastnila, že je to všechno vlastně státní, že se církvím nemá nic vracet. Kdo je ale trochu rozumný a nepodléhá davu, udělá si úsudek sám. Výsledky tříkrálové sbírky Ambulance praktického lékaře pro dospělé od Od dochází ke změně praktického lékaře pro dospělé pro obec Hutisko-Solanec a okolí a úpravě ambulantních hodin. lékař: MUDr. Václav Holiš sestra: Bc. Miroslava Vašutová ordinační doba: Telefonní spojení do ambulance: , Pondělí 7,30-11,30 11,30-12,30 pouze objednaní Úterý 16,00-18,00 Středa 13,00-16,00 16,00-17,00 pouze objednaní Čtvrtek Neordinuje se Pátek 7,30-11,30 11,30-12,30 pouze objednaní Pacienti se dostaví k ošetření nejpozději 30 min před ukončením pracovní doby. Postupně se počítá s rozšířením pracovní doby dle potřeby. Ve středu se neordinuje.

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Kulturní akce Nabídka akcí v měsíci březnu z projektu Jaro pro rodinu, které pořádá Poradna pro ženy a dívky ve spolupráci s Charitou v Rožnově pod Radhoštěm. Od soboty 3. března, jedenkrát za měsíc Manželská setkání Společná setkávání pod vedením manželů Ing. Milana a Bc. Dany Bobkových, profesionálních koučů, s cílem povzbudit, inspirovat se a posílit partnerský vztah. Vstup zdarma Přihlášky a informace na tel Čtvrtek 8. března v 17 hod. Přednáška pro rodiče a prarodiče Duchovní rozměr života rodiny MUDr. Jitka Krausová Malá nápověda, co a jak se učíme v celoživotním vzdělávání ve Škole lásky v manželství a rodině. Co to vlastně je křesťanská láska. Poslání prarodičů v dnešní rodině. Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm. Vstup volný Úterý 27. března v 17 hod. Promítání filmu a beseda 12 podmínek dědictví Dědeček chce svému vnukovi zanechat víc, než jen slušnou finanční hotovost. Připraví pro něj sverázné úkoly, které mladého muže změní navždy. Beseda: Jaké dědictví chcete zanechat svým potomkům vy? Jaký odkaz vašich předků má pro Vás hodnotu? Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, Vstup volný. Děkuji a přeji hezký den. Za Poradnu pro ženy a dívky Mgr.Věra Kulišťáková Klub důchodců Láska Mnozí z nás si za život kladou otázku, co je štěstí a jak poznat tu opravdovou lásku. Šťastný život bez lásky, šťastný nebývá, každý po ni touží, stále ji hledá. Krásná bývá první láska, málo komu vydrží Při ni prožívá když skončí, zklamání. Když příjde ta osudová celý život promění, upřímně si každý přeje, aby byla poslední. Taková láska, když vydrží těch padesát let, to už stojí zato, jen upřímně závidět. Věrná, obětavá je láska rodičovská, ta nás provází od kolébky, až do konce života. A co znamená štěstí? Pro někoho mít dobrou práci, zdraví, majetek a peníze je to láska především, Pohoda a dobré vztahy, v každé rodině. Napsala pro klub důchodců Upozornění N.M. Na obecní úřad se v posledních týdnech obracelo velké množství občanů s nahlášením poruchy na vedení el. energie v majetku společnosti ČEZ distribuce a.s. Proto pro občany přikládáme stručný návod doporučeného postupu. V případě zjištění poruchy dodávky el. energie je nutné zkontrolovat, zda není porucha pouze na Vašem domě. Pokud nejde el. energie i v okolí pro nahlášení této poruchy volejte na poruchovou linku , kde budete přepojeni na operátory, kteří po Vás budou chtít Vaše zákaznické číslo a adresu. Proto si tyto údaje předem nachystejte. Pro odstranění poruchy Vás budou následně kontaktovat jejich technici. ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce : Hutisko-Solanec (okolí Zákopčí,Za Kopcem,Volkovo) Vypínání elektrické energie proběhne ve dnech 19, 21, 26 a vždy od 8:30 do 15:30 hod. orientační mapa vypínání viz. příloha Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. Děkujeme za pochopení

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Fotbalová jarní sezóna se blíží Jarní přípravné utkání A mužstva mužů Rozpisy jednotlivých mužstev přineseme v příštím Den Soupeř Začátek Hřiště SO Hutisko-Solanec - Darkovice 3 : 3 Nový Jičín - UT SO Hutisko-Solanec - Vigantice 5 : 2 Val. Meziříčí UT NE Hutisko-Solanec - Veřovice 18:00 Nový Jičín - UT PÁ Hutisko-Solanec - Makov 18:00 Nový Jičín - UT PÁ Hutisko-Solanec - V. Karlovice 18:00 Nový Jičín - UT PÁ Hutisko-Solanec - Trojanovice 18:00 Nový Jičín - UT TJ Sokol Hutisko-Solanec zve všechny své členy a příznivce na Výroční valnou hromadu, která se koná v neděli 4. března 2012 od 14:00 hod. v restauraci Balita. Změna provozní doby sběrného místa komunálního odpadu. Upozorňujeme občany, že s okamžitou platností dochází ke změně provozní doby sběrného místa komunálního odpadu u bývalé čističky v Olší. Středa :30-16 hod. Pátek :30-16 hod. Sobota :30-13 hod. Upozorňujeme občany, že nebezpečný odpad (televizory, ledničky, barvy, elektrozařízení) se vybírají pouze 2x ročně při jarním a podzimním úklidu. Prosíme o dodržování této provozní doby a pořádku v okolí sběrného místa. Mladí hasiči vicemistry republiky Dne 25. února 2012 jsme se jeli zúčastnit s našimi staršími žáky na halové mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska konaném v Havířově. Na tomto mistrovství se soutěžilo ve třech disciplínách a to štafety požárních dvojic, na které jsme se umístili na čtvrtém místě. Další štafetou, která následovala byla štafeta uzlů, kde jsme malinko zaváhali a skončili jsme na místě jedenáctém. Závěrečnou disciplínou byl běh na 4x40m s překážkami, kde naši žáci předvedli bezchybný výkon a vybojovali v silné konkurenci v počtu 34 družstev z různých míst republiky a také Slovenska druhé místo a v součtu bodů se stali vicemistry republiky pro rok Vedoucí mládeže Martin Mikunda a Martin Kubáň, děkují soutěžícím Jaroslavu Kulišťákovi, Martinu Bortlovi, Karolíně Novákové, Lence Ličkové, Tereze Fuskové, Martině Košářové za tento perfektní výkon. Děkujeme taky fanouškům, kteří nám vytvořili perfektní atmosféru. Sbor dobrovolných hasičů Hutisko-Solanec děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem do tomboly Hasičského bálu, který se konal v sobotu 25. února Zároveň děkujeme všem účastníkům bálu za účast a vytvoření skvělé atmosféry. INZERCE Prodám byt 3+1 v Rožnově pod Radhoštěm, ihned volný, nutno vidět. Cena dohodou Tel.: Případně vyměním za starší RD. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 4/2012 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana

Více

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Zpravodaj 03/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 03 26. února 2010 Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pro dnešní úvodní slovo si dovolím otisknout článek zpracovaný starostou

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 1 11/2014 1. L I S T O P A D U 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Říjnové jednání Rady obce strana 2 Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Listopadoví

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A 2 0 1 1 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Slovo starosty 2/2015. Vážení občané,

Slovo starosty 2/2015. Vážení občané, 2/2015 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás již nyní pozval na další plánované jednání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí dne 16. března 2015 v 17 hodin ve společenském sále

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2011 TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE Z OBSAHU Informace z Babic................................. 4 Informace z Kratochvilky............................ 5 Slovo starosty...................................

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více