Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce 3/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 8. zasedání Zastupitelstva strana 2 Pomoc s daňovým přiznáním strana 3 Lukáš Kuběna exceloval strana 4 Děti se veselily na karnevale strana 4 Zápis do 1. třídy strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Nový lékař nastupuje strana 6 Nepůjde el. energie strana 7 Poezie klubu důchodců strana 7 Příprava na fotbalové jaro strana 8 Mladí hasiči vicemistry ČR strana 8 Vážení spoluobčané, S L O V O S T A R O S T Y O B C E Od počátku letošního roku se už snad všichni těšíme, až ukončí svou sílu letošní zima, byť jsem ještě zahledl tu a tam za oknem svítící vánoční stromek. Chtěl bych také poděkovat Vám všem za pomoc a trpělivost při letošní nadílce sněhu, který zasypal celou naší obec. Finanční prostředky určené na zimní údržbu již máme vyčerpané, ale podle potřeby zabezpečíme přístup na všech udržovaných komunikacích. Mnohé z Vás však také zajímají změny v personálních postech zdravotnictví a školství v naší obci. Od měsíce března dochází ke změně obvodního lékaře na našem zdravotním středisku, paní doktorka odchází na mateřskou dovolenou a na její místo přichází pan MUDr. Václav Holiš. Paní MUDr. Dolečkové bych rád jménem svým i Vaším poděkoval za lékařskou práci a přístup ke všem pacientům, a popřál hodně zdraví a štěstí do nového období. Rovněž dochází ke změně na postu ředitele Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec. Současný ředitel pan Mgr. Miloslav Fajkus odchází do penze a na jeho místo jmenovala rada obce na základě konkurzního řízení nového lídra naší základní školy. Rád bych poděkoval odcházejícímu panu řediteli za vykonanou práci na poli pedagogickém a organizačním a zároveň popřál hodně zdraví a pohody v dalším životě. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce Kulturní komise OÚ Hutisko-Solanec pořádá v pátek zájezd na divadelní představení NOC NA KARLŠTEJNĚ Divadlo Jiřího Myrona - Ostrava Vstupné a příspěvek na dopravu je 330,- Kč Důchodci a děti do 15 let - 190,- Kč Odjezd z parkoviště v hodin Zájemci se mohou hlásit na OÚ u p. Cabákové a v ZŠ u p. Kaňákové do konce března. (Při přihlášení zároveň zaplaťte uvedenou cenu).

2 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 3 S T R Á N K A 2 VÝPIS Z USNESENÍ Z 31. JEDNÁNÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí ROZVAHU (bilanci) organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavenou k účetní jednotkou Základní školou a Mateřskou školou Hutisko-Solanec a projednala výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec o hospodaření za rok 2012 a žádost o převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec do rezervního fondu a fondu odměn. Žádost bude zařazena do programu příštího zasedání Zastupitelstva obce. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o finanční nebo věcný dar na podporu Základní školy praktické Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce rozhodla, nabídnout pro zajištění kulturních a sportovních akcí žáků věcný dar v podobě bezpatného využití víceúčelového sportoviště u ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v rozsahu 5 hodin v období květen - červen Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o příspěvek na podporu územní organizace Svazu diabetiků ČR. Rada obce rozhodla, že sponzorské dary v tomto roce bude poskytovat pouze v rámci Obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh směnné smlouvy na směnu pozemků parc. č. 110/5 zahrada o výměře 90 m 2, parc. č. 110/6 trvalý travní porost o výměře 31 m 2, parc. č. 1392/7 ostatní plocha o výměře 27 m 2, parc. č. 1392/8 ostatní plocha o výměře 127 m 2, parc. č. 1393/5 ostatní plocha o výměře 62 m 2 a parc. č. 1393/6 ostatní plocha o výměře 32 m 2 vše v k. ú. Hutisko mezi Obcí Hutisko-Solanec a Ing. Aloisem Růčkou, Hutisko- Solanec 349 a Vladimírem Ručkou, Hutisko-Solanec 350. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr směny pozemků zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala darovací smlouvu mezi Zdeňkem Garncarzem, Hutisko-Solanec 593 a Obcí Hutisko-Solanec o darování stavby vodovodu na pozemcích parc. č. 2183, parc. č. 442/89 a parc. č. 442/85 v k. ú. Solanec pod Soláněm realizované na základě projektové dokumentace stavby Prodloužení vodovodu Hutisko-Solanec U Pily. Darovací smlouva bude zařazena do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Čeňka Skalíka, Hutisko-Solanec 504 o odkoupení části pozemku parc. č. 442/6 trvalý travní porost o výměře cca m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr směny pozemků zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost společnosti Stavebniny Vigantice s. r. o., Pod Kabáticí 242, Chlebovice o odkup části pozemku parc. č. 537/1 (pozemku v průmyslové zóně Hutisko-Solanec) o výměře cca m 2 pro výstavbu prodejny a skladu stavebního materiálu. Rada obce rozhodla, že do doby vyřešení koridoru VVN Zubří Vigantice a umístění trafostanice v dané lokalitě, nebude záměr prodeje dalších pozemků v průmyslové zóně vyhlašovat. Rada obce Hutisko-Solanec schválila záměr na prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 442/90 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2 panu Jaroslavu Mikundovi, Hutisko-Solanec 602. Záměr prodloužení pronájmu byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu od 11. ledna do 27. ledna Pronájem se prodlužuje do Rada obce Hutisko-Solanec schválila záměr Zdeňka Garncarze a MUDr. Ivany Garncarzové, oba bytem Hutisko-Solanec 593 o prodej části pozemku parc. č. 442/82 trvalý travní porost o výměře 715 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obci Hutisko-Solanec. Záměr prodeje byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu od 11. ledna do 27. ledna Prodej bude zařazen do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko- Solanec. Rada obce navrhuje prodej za cenu 50,-- Kč/m2. Rada obce Hutisko-Solanec schválila bezplatný převod majetku v celkové hodnotě ,-- Kč v dlouhodobém užívání TJ Sokol Hutisko-Solanec do majetku této organizace. Rada obce Hutisko-Solanec schválila směrnice obce Hutisko- Solanec v předloženém znění: Směrnice č. 19 k odpisování dlouhodobého majetku u rovnoměrného způsobu Směrnice č. 20 o stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu a o určení významnosti informaci Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu upravující práva a povinnosti mezi obcí Hutisko-Solanec a Jaroslavou Bortlovou, Beskydská 1719, Frýdek-Místek v souvislosti s realizací stavby mostu na části obecního pozemku parc. č. 2191/5 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Starosta obce Hutisko-Solanec zve všechny občany na 8. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec které se bude konat Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce v úterý 13. března 2012 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Ing. Vladimír Petružela, v.r. starosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci březen 2012 Pavlica Josef 70 let č.p. 279 Dorotíková Eliška 70 let č.p. 412 Pařenica Květoslav 50 let č.p. 289 Pavelka Robert 50 let č.p. 646 Hlaváčová Renata 50 let č.p. 239 Jakeš Karel 50 let č.p. 458 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody do dalších let. Novorozeňátka v únoru 2012 Aneta Zetková č.p. 541 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v únoru 2012 Prosíme manželské páry, které se v roce 2012 dožívají výročí zlaté či diamantové svatby a neměli sňatek na Hutisku-Solanci, aby se nahlásili na Obecním úřadě u matrikářky p. Marcely Cabákové. Děkujeme. VZPOMÍNKA Kdyby nebe mohlo mluvit,řeklo by nám, odpouštěj. Kdyby láska mohla zářit,řekla by nám,radost měj. Již pět let uplynulo,kdy naše maminka odešla do nebeských bran. Pro nás bude vždycky hezkou vzpomínkou, když jsme bydlívali s naší maminkou. Maminky nikdy neumírají,jenom usínají, Aby se probouzely každé ráno ve vzpomínkách svých dětí. Anežka Vančurová č. p. 430 ve věku 85 let Ludmila Pavlátová č.p. 363 ve věku 92 let Jaroslav Baroš č.p. 496 ve věku 87 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím svých blízských PODĚKOVÁNÍ Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším drahým zesnulým Jaroslavem Barošem a rovněž děkujeme za květinové dary. Rodina Barošova Dne 10.března 2012 uplyne pět let,co navždy opustila své nejbližší a nejdražší naše maminka paní Božena Minarčíková rozená Vaníčková Dne 18.března by se dožila 42 let Utřete slzy a stále se smějte, tak si to přeji, a v dobrém vzpomínejte. S láskou a úctou vzpomíná manžel, děti Honzík, Kubík a Vendulka, rodiče a sourozenci s rodinami. Upozornění Ve středu v době od a hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hutisko-Solanec, budou pracovnice finančního úřadu z Rožnova pod Radhoštěm radit občanům jak správně vyplnit daňové přiznání z příjmu fyzických osob.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Zprávy ze základní školy Hutisko-Solanec OLYMPIJSKÉ ZLATO Od 29. ledna až do 3. února se v Moravskoslezském kraji konala V. Zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky. Lyžařské disciplíny probíhaly na Pustevnách, skokanské disciplíny se odehrávaly ve Frenštátě pod Radhoštěm. Žák naší školy - Lukáš Kuběna z 6. třídy - dosáhl velkého úspěchu, když v severské kombinaci /skoky z můstku + běh na lyžích/ získal tři zlaté medaile a jednu bronzovou. Současně byl vyhlášen nejúspěšnějším olympionikem. Blahopřejeme!!! RECITAČNÍ SOUTĚŽ V týdnu od 6. do 10. února proběhly ve škole dvě recitační soutěže. V pondělí pro menší děti a ve čtvrtek pro starší. Chlapci a děvčata si změřili síly v recitaci básní nebo i prozaického textu, abychom vybrali "reprezentanty" pro okrskové kolo do Rožnova pod Radhoštěm, které se bude konat 1. března třída soutěžila ve zvláštní kategorii. Vybráni byli Jan Fusek a Eva Růčková. I. kategorie zahrnovala 2. a 3. třídu a zvítězila v ní Anička Sekyrová a Karolína Fusková, obě ze 3. třídy. II. kategorie byla pro 4. a 5. třídu. Porotě se nejvíce líbila Darinka Křenková a Dominik Cverna z 5. třídy. Ve čtvrtek přednášeli starší žáci. V kategorii 6. a 7. třídy zvítězil Mikuláš Šulák ze 7. třídy, druhá byla Jana Pavlicová ze 6. třídy. Mezi nejstaršími žáky z 8. a 9. třídy zaujali Filip Šedý z 9. třídy a Karolina Nováková z 8. třídy. Zvláštní uznání poroty dostal Jakub Bělunek z 9. třídy za úryvek básně Františka Hrubína Jobova noc. ŠKOLNÍ KOLO VE FLORBALU Florbal je novým dynamickým sportem současné doby a patří mezi oblíbené pohybové aktivity i hutiských žáků. Ve středu 15. února si někteří z nich změřili své síly a dovednosti - v odpoledních hodinách proběhlo školní kolo v tomto sportu. Soutěžila celkem čtyři družstva ze druhé, páté šesté a sedmé třídy. Hrálo se systémem každý s každým a v případě rovnosti gólů muselo dokonce proběhnout trestné střílení. Řekli byste, že tato hra baví jen kluky. Ale v jednom týmu hrálo i děvče. Byla to Vendulka Minarčíková, která chránila branku právě vítězného týmu šesté třídy. KARNEVALOVÁ NEDĚLE V týdnu před jarními prázdninami jsme se v hutiské škole věnovali také přípravě dětského karnevalu. Výzdoba tělocvičny a chodeb, kolo štěstí, tombola, občerstvení, taneční vystoupení Bez práce nejsou koláče. Ale velkou odměnou jsou pak zástupy těch malých princezen, berušek, kovbojů nebo pirátů. A samozřejmě jejich rodičů, prarodičů nebo blízkých. Kdo jiný by je nastrojil, upravil a přivedl na jejich možná první společenskou akci. Výtěžek z karnevalu bude věnován Nadačnímu fondu naší školy. Plánujeme koupit další hry nebo sportovní potřeby pro využití volného času dětí. Proto děkujeme všem, kdo přispěli darem nebo jinak pomohli k realizaci této oblíbené akce. Dana Chasáková

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Poděkování Děkujeme všem rodičům za příspěvky do tomboly na Dětský karneval. Dále děkujeme manželům Bajerovým za finanční sponzorský dar, který věnovali Nadačnímu fondu pro potřeby dětí MŠ. Před rokem jsem děkovala panu Novákovi za 2 krmítka pro ptáčky. Jelikož se v září MŠ stěhovala do ZŠ, jedno krmítko jsme si vzali s sebou a druhé jsme nechali ve staré školce, kde jsme vždy na vycházce sypali ptáčkům. I když bylo krmítko pevně přišroubováno k fasádě, přesto to zloděje neodradilo a krmítko nám během víkendu zmizelo. Děti z toho byly smutné a pan J. Michut jim zhotovil krmítko nové, za které bychom mu také chtěli moc poděkovat. Musíme však pro nové krmítko najít bezpečné místo, protože v dnešní době jsou zloději stále drzejší a nezastaví se před ničím. O tom svědčí i krádež před ZŠ, která se stala v úterý v době mezi hod. Jedné mamince, která si přijela vyzvednou dítě do MŠ, neznámý zloděj rozbil na autě boční okno a odcizil kabelku. Proto všechny žádáme, aby v autě nenechávali žádné cenné věci a byli všímaví. Jakékoliv podezřelé chování osob vždy nahlaste. Zprávy z mateřské školičky Proběhl zápis do 1.třídy ZŠ První měsíce roku jsou ve znamení zápisů do škol a často i rozhodování, zda má dítě do školy jít, nebo žádat o odklad školní docházky. O tom, že přibývá odkladů, v ZŠ je hodně volných míst a v MŠ naopak málo, se píše a mluví ve všech médiích. Předškolní období je z hlediska vývoje dítěte doba velmi krátká a přitom velmi důležitá. Je špatné nechat dítě připravené na školu v MŠ, ale zároveň je špatné zapsat do ZŠ nezralé dítě. Spolupráce ZŠ a MŠ a komunikace s rodiči je v naší škole na velmi dobré úrovni. Děti se navzájem navštěvují a více potkávají, protože od září sdílíme stejnou budovu. Do 1.třídy nakoukly nejstarší děti z MŠ v úterý Prvňáci jim předvedli, co se již ve škole naučili a společně si zazpívali a pohybově ztvárnili písničku. Děti ze školky mohly usednout do školních lavic a dostaly pracovní list, se kterým pracovaly. Hodina strávená v 1.třídě se všem dětem líbila a ve čtvrtek jsme prvňáčky pozvali k nám do MŠ na Zpívánky. Ve čtvrtek 2.2. proběhl zápis do 1.třídy, kterého se zúčastnilo 19 dětí z naší MŠ, 3 děti z Vigantic, 1 dítě z rožnovské a 1 dítě z ostravské MŠ celkem 24 dětí. Cílem zápisu je bližší poznání dítěte a zvážení, zda je vývojová úroveň dítěte pro vstup do školy postačující. Hlavním kritériem pro vstup do 1.třídy je věk dítěte. Mezi dítětem, kterému bylo 6 let v lednu a tím, které oslaví šesté narozeniny až v srpnu, může být velký rozdíl. V září v 1.třídě ještě na děti není kladena plná zátěž, v hodině mají hodně relaxace, her, takže se případné potíže ještě nemusí projevit. Problémy mohou nastat až ve chvíli, kdy se výuka rozběhne naplno a zvýší se zátěž. Rozhodnutí o zahájení či odkladu školní docházky je velmi závažným krokem v životě dítěte, a proto je důležitá vzájemná spolupráce mezi rodiči, MŠ, ZŠ, pediatrem a psychologem. V lednu jsme otázku odkladů řešili společně s rodiči a vyučujícími 1.stupně na Besedě s rodiči budoucích prvňáčků. Mohli se zeptat na cokoli, podívat se do diagnostického listu svého dítěte a byla také možná individuální konzultace. Největší problém u zápisu byl se špatnou výslovností, a proto byla některým rodičům doporučena návštěva pedagogicko psychologické poradny, která rodičům poradí. O odklad školní docházky mohou rodiče požádat do , ale žádáme rodiče, aby se rozhodli již do vzhledem k zápisu do MŠ, který bude probíhat od Měli bychom vědět, kolik dětí nastoupí do 1.třídy, protože právě tolik nových dětí může být přijato do MŠ. Letos je potřeba k žádosti o odklad školní docházky přiložit dvě odborná doporučení (lékař a školské poradenské zařízení). Nově se v 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje (ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost posledního ročníku MŠ nejvýše na 12 měsíců. To znamená, že období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1.ledna 2012 a od budou platit školné i děti s odloženou školní docházkou. Nejdůležitější pro nás je dítě, aby co nejlépe zvládlo první náročnou etapu života a mělo v 1.třídě co nejlepší start. Do konce školního roku nám zbývá několik měsíců, během kterých budeme procvičovat vše, co by mělo dítě předškolního věku znát, ale je potřeba, aby i rodiče doma s dětmi tyto dovednosti procvičovali, a proto uvádíme Desatero pro rodiče předškoláka : dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné dítě by mělo být schopné vnímat přiměřené kulturní podněty, projevovat se v tvořivých činnostech dítě by se mělo přiměřeně orientovat ve svém prostředí Upozornění V týdnu od v době od hod. se budou v MŠ vydávat a přijímat žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2012/2013. Dana Klimková

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Aktuality z farnosti a církve 1.Celý březen je ve znamení postní doby. Prožijme ji dobře, to znamená ve vnitřní usebranosti. To předpokládá větší ztišení, také od sdělovacích prostředků. I to je forma postu a sebeovládání, abychom více našli Pána Boha v sobě a dovedli s ním začít více komunikovat v modlitbě, ptát se po jeho vůli. A pak je tu ochota pomoci druhým a něco jim darovat, jak se říkává dát někomu almužnu. K tomu účelu jsme na začátku postní doby dávali v kostele krabičky na postní almužnu.do ní si odloží děti nebo dospělí peníze, které ušetřili, když si nekoupili nějakou dobrotu nebo si něco odepřeli v určité hodnotě peněz. Dá se to do této krabičky, na Květnou neděli je lidé přinesou do kostela, spočítá se to a výsledné peníze Charita rozdělí potřebným lidem. Můžete se ještě přidat. 2. Ať nám v postním snažení pomáhá sv. Josef, patron našeho kostela, který má svátek 19.března. Letos je to pondělí. Podobně slavnost Zvěstování Páně se z neděle 25.března překládá na pondělí 26.března. V obou případech je mše sv. v 17,15 na které vás zvu. Slavnost sv. Josefa je dokonce doporučený svátek, kdy máme být na mši sv. Srdečně zdraví a dobrou postní dobu přeje otec Josef Půst ovšem neznamená jen odpírat si dovolené věci a jídla. Jde hlavně o půst od hříchů, proti kterým máme více bojovat. Bojovat s pokušeními a s pokušitelem- jako Kristus při svém 40denním postu. Nakonec bojoval proti satanovi-a vyhrál. A také dovedl přijímat kříže života, nejen ten poslední a nejtěžší.proto nám dává sám sebe za příklad, když říká :"Kdo chce za mnou jít, zapři sám sebe, vezmi na sebe svůj kříž každodenně a následuj mne." Proto bychom měli rádi chodit v postě na křížové cesty, abychom si od Krista vyprosili sílu k nesení křížů a k přemáhání těžkostí života, a hlavně k přemáhání hříchů, které nám ničí život. Křížové cesty se konají v pátek a v neděli půl hodiny před mší sv. 3. Hodně se teď v médiích hovoří o navracení církevního majetku. Prý je většina národa proti. Říká se, že to církev nakradla, že jí nic doopravdy nepatřilo, že má církev být chudá a pod. Chtěl bych k tomu říct jen tolik, že problém vznikl v roce 1948, kdy byl velký soukromý majetek znárodněn.není divu, že k tomu byl přičleněn i majetek církví, především církve katolické.náhradou za to se stát zavázal, že bude platit duchovní /kněze/, kteří dostanou státní souhlas k duchovenské činnosti. To jsme zažili až do roku 1989, že když se některý kněz znelíbil, tento souhlas mu byl odňat a musel jít do výroby. Tehdy v r.1949 se stát také zavázal, že převezme na sebe všechny opravy církevních budov, hlavně kostelů. Jak to dělal, to jistě starší znáte Kdybyste si kostel neopravovali sami, z vašich příspěvků a darů, už by asi spadl. Komunisté tehdy uznávali, že církev majetek má, tehdy to právně nezpochybňovali. Až dnes,60 let potom, kdy se mají napravit jen určité křivdy,najednou tolik lidí ví, hlavně dnešní komunisté, že církev nic nevlastnila, že je to všechno vlastně státní, že se církvím nemá nic vracet. Kdo je ale trochu rozumný a nepodléhá davu, udělá si úsudek sám. Výsledky tříkrálové sbírky Ambulance praktického lékaře pro dospělé od Od dochází ke změně praktického lékaře pro dospělé pro obec Hutisko-Solanec a okolí a úpravě ambulantních hodin. lékař: MUDr. Václav Holiš sestra: Bc. Miroslava Vašutová ordinační doba: Telefonní spojení do ambulance: , Pondělí 7,30-11,30 11,30-12,30 pouze objednaní Úterý 16,00-18,00 Středa 13,00-16,00 16,00-17,00 pouze objednaní Čtvrtek Neordinuje se Pátek 7,30-11,30 11,30-12,30 pouze objednaní Pacienti se dostaví k ošetření nejpozději 30 min před ukončením pracovní doby. Postupně se počítá s rozšířením pracovní doby dle potřeby. Ve středu se neordinuje.

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Kulturní akce Nabídka akcí v měsíci březnu z projektu Jaro pro rodinu, které pořádá Poradna pro ženy a dívky ve spolupráci s Charitou v Rožnově pod Radhoštěm. Od soboty 3. března, jedenkrát za měsíc Manželská setkání Společná setkávání pod vedením manželů Ing. Milana a Bc. Dany Bobkových, profesionálních koučů, s cílem povzbudit, inspirovat se a posílit partnerský vztah. Vstup zdarma Přihlášky a informace na tel Čtvrtek 8. března v 17 hod. Přednáška pro rodiče a prarodiče Duchovní rozměr života rodiny MUDr. Jitka Krausová Malá nápověda, co a jak se učíme v celoživotním vzdělávání ve Škole lásky v manželství a rodině. Co to vlastně je křesťanská láska. Poslání prarodičů v dnešní rodině. Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm. Vstup volný Úterý 27. března v 17 hod. Promítání filmu a beseda 12 podmínek dědictví Dědeček chce svému vnukovi zanechat víc, než jen slušnou finanční hotovost. Připraví pro něj sverázné úkoly, které mladého muže změní navždy. Beseda: Jaké dědictví chcete zanechat svým potomkům vy? Jaký odkaz vašich předků má pro Vás hodnotu? Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, Vstup volný. Děkuji a přeji hezký den. Za Poradnu pro ženy a dívky Mgr.Věra Kulišťáková Klub důchodců Láska Mnozí z nás si za život kladou otázku, co je štěstí a jak poznat tu opravdovou lásku. Šťastný život bez lásky, šťastný nebývá, každý po ni touží, stále ji hledá. Krásná bývá první láska, málo komu vydrží Při ni prožívá když skončí, zklamání. Když příjde ta osudová celý život promění, upřímně si každý přeje, aby byla poslední. Taková láska, když vydrží těch padesát let, to už stojí zato, jen upřímně závidět. Věrná, obětavá je láska rodičovská, ta nás provází od kolébky, až do konce života. A co znamená štěstí? Pro někoho mít dobrou práci, zdraví, majetek a peníze je to láska především, Pohoda a dobré vztahy, v každé rodině. Napsala pro klub důchodců Upozornění N.M. Na obecní úřad se v posledních týdnech obracelo velké množství občanů s nahlášením poruchy na vedení el. energie v majetku společnosti ČEZ distribuce a.s. Proto pro občany přikládáme stručný návod doporučeného postupu. V případě zjištění poruchy dodávky el. energie je nutné zkontrolovat, zda není porucha pouze na Vašem domě. Pokud nejde el. energie i v okolí pro nahlášení této poruchy volejte na poruchovou linku , kde budete přepojeni na operátory, kteří po Vás budou chtít Vaše zákaznické číslo a adresu. Proto si tyto údaje předem nachystejte. Pro odstranění poruchy Vás budou následně kontaktovat jejich technici. ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce : Hutisko-Solanec (okolí Zákopčí,Za Kopcem,Volkovo) Vypínání elektrické energie proběhne ve dnech 19, 21, 26 a vždy od 8:30 do 15:30 hod. orientační mapa vypínání viz. příloha Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. Děkujeme za pochopení

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Fotbalová jarní sezóna se blíží Jarní přípravné utkání A mužstva mužů Rozpisy jednotlivých mužstev přineseme v příštím Den Soupeř Začátek Hřiště SO Hutisko-Solanec - Darkovice 3 : 3 Nový Jičín - UT SO Hutisko-Solanec - Vigantice 5 : 2 Val. Meziříčí UT NE Hutisko-Solanec - Veřovice 18:00 Nový Jičín - UT PÁ Hutisko-Solanec - Makov 18:00 Nový Jičín - UT PÁ Hutisko-Solanec - V. Karlovice 18:00 Nový Jičín - UT PÁ Hutisko-Solanec - Trojanovice 18:00 Nový Jičín - UT TJ Sokol Hutisko-Solanec zve všechny své členy a příznivce na Výroční valnou hromadu, která se koná v neděli 4. března 2012 od 14:00 hod. v restauraci Balita. Změna provozní doby sběrného místa komunálního odpadu. Upozorňujeme občany, že s okamžitou platností dochází ke změně provozní doby sběrného místa komunálního odpadu u bývalé čističky v Olší. Středa :30-16 hod. Pátek :30-16 hod. Sobota :30-13 hod. Upozorňujeme občany, že nebezpečný odpad (televizory, ledničky, barvy, elektrozařízení) se vybírají pouze 2x ročně při jarním a podzimním úklidu. Prosíme o dodržování této provozní doby a pořádku v okolí sběrného místa. Mladí hasiči vicemistry republiky Dne 25. února 2012 jsme se jeli zúčastnit s našimi staršími žáky na halové mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska konaném v Havířově. Na tomto mistrovství se soutěžilo ve třech disciplínách a to štafety požárních dvojic, na které jsme se umístili na čtvrtém místě. Další štafetou, která následovala byla štafeta uzlů, kde jsme malinko zaváhali a skončili jsme na místě jedenáctém. Závěrečnou disciplínou byl běh na 4x40m s překážkami, kde naši žáci předvedli bezchybný výkon a vybojovali v silné konkurenci v počtu 34 družstev z různých míst republiky a také Slovenska druhé místo a v součtu bodů se stali vicemistry republiky pro rok Vedoucí mládeže Martin Mikunda a Martin Kubáň, děkují soutěžícím Jaroslavu Kulišťákovi, Martinu Bortlovi, Karolíně Novákové, Lence Ličkové, Tereze Fuskové, Martině Košářové za tento perfektní výkon. Děkujeme taky fanouškům, kteří nám vytvořili perfektní atmosféru. Sbor dobrovolných hasičů Hutisko-Solanec děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem do tomboly Hasičského bálu, který se konal v sobotu 25. února Zároveň děkujeme všem účastníkům bálu za účast a vytvoření skvělé atmosféry. INZERCE Prodám byt 3+1 v Rožnově pod Radhoštěm, ihned volný, nutno vidět. Cena dohodou Tel.: Případně vyměním za starší RD. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 4/2012 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Co je dobré vědět před zápisem do 1. ročníku

Co je dobré vědět před zápisem do 1. ročníku Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, bupříspěvková organizace sekretariát: +420 352 352 192, ředitelna: +420 352 352 190 potřebné informace najdete na: www.zschodov.cz

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 PO 16. 1. Termín odevzdání sešitů TS Termín odevzdání tabulky "Rozvaha" ŘŠ Provozní porada 14:30 všichni učitelé ÚT 17. 1. Termín odevzdání tabulky "Vyúčtování" VRB

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Životický portál. Od 23. května do 29. května 2016

Životický portál. Od 23. května do 29. května 2016 Životický portál Od 23. května do 29. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016 Životický portál Od 4. dubna do 10. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Životický portál. Od 16. května do 22. května 2016

Životický portál. Od 16. května do 22. května 2016 Životický portál Od 16. května do 22. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Den dětí a kácení máje 30.5.

Den dětí a kácení máje 30.5. Den dětí a kácení máje 30.5. V sobotu 30. 5. 201 5 jsme opět mohli společně oslavit Den dětí. Dobrovolní hasiči společně s kulturní komisí a obcí připravili na fotbalovém hřišti odpoledne plné her a atrakcí.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Příloha č. 10 usnesení 68. Rady města Stříbra ze dne 09.06.2014 Předmětem schvalování je účetní závěrka Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvkové organizace, IČ 483 26 640, za rok 2013 sestavená k 31.12.2013

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 18. 3. 2010 č. 3/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 14. dubna 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Schůzka rodičů předškoláků dne

Schůzka rodičů předškoláků dne Schůzka rodičů předškoláků dne 8. 12. 2016 termín zápisu budoucích prvňáčků je stanoven ředitelkou školy na sobotu 8. dubna 2017 od dopoledních hodin přesný čas zápisu najdete na osobních pozvánkách rodiče,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne 12.01.2016 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/35/2016 Rada obce Baška schválila program 35. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 usnesení. 2/35/2016

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček ze 78. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. května 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

* jede přes Hutisko-Solanec ±»

* jede přes Hutisko-Solanec ±» ± BARDEJOV 9 00.25 jede přes Poprad, Prešov 65 61 ±» * ±» ±» 90 ±» 89 BÍLÁ 13 5.30 05.45 08.15 08.15 11.45 14.20 14.30 15.00 15.30 * jede přes Hutisko-Solanec ±» 90 ±» 89 BÍLÁ, 13 15.00 15.30 Bumbálka,st.hr.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 5 (omluven Vancl M.) Ověřovatelé:

Více

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Začátek října patří dříve narozeným. Ti v neděli, 1. 10., oslavili svůj společný svátek, Mezinárodní den seniorů. A co by to bylo za oslavu

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více