Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Velký Beranov, 31. července 2014 Mgr. Zdeňka Pavlíčková 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Součásti školy 2. Personální údaje 2.1 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.2 Stav zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 4. Počty žáků 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků 1. pololetí 5.2 Celkové hodnocení žáků 2. pololetí 5.3 Srovnávací testy Kalibro 5., 9. třída 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků 6.2 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 6.3 Vzdělávání v dalších prioritních oblastech 7. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 9. Metodická sdružení 9. 1 Metodické sdružení 1. stupně 9. 2 Metodické sdružení 2. stupně 10. Poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10.1 Prevence sociálně patologických jevů 10.2 Výchovné poradenství 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 12. Spolupráce školy s rodiči 12.1 Formy spolupráce 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14.1 Projekty financované z jiných zdrojů 15. Základní údaje o hospodaření školy 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 17. Přílohy 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Adresa školy Velký Beranov 331 IČ Bankovní spojení /0800 DIČ - Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol , rozhodnutím MŠMT ze dne byl s účinností od tohoto data do školského rejstříku zapsán nový název organizace: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Velký Beranov Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Mateřská škola Školní jídelna výdejna Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Pavlíčková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Doležalová Ekonomka: Martina Hegnerová Školská rada Vznik , počet členů: Součásti školy Součásti školy kapacita Základní škola 281 Školní družina 75 Školní klub 60 Školní jídelna 360 Mateřská škola 50 3

4 2. Personální údaje 2. 1 Členění pedagogických pracovníků ZŠ podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci Vedoucí pracovníci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel Stav zaměstnanců červen 2014: 1. tř. Valentová Jaroslava, Mgr. 2. tř. Tumová Jindra, Mgr. 3. tř. Krejčí Radka, Mgr. 4. tř. Morkusová Jana, Mgr. 5. tř. Farkačová Monika, Mgr. 6. tř. Vrzáčková Martina, Mgr. 7. tř. Wacková Jana, Mgr., výchovná poradkyně 8. tř. Dočekal Petr, Mgr., metodik ICT 9. tř. Lacková Veronika, Mgr. Netřídní učitelé: Pavlíčková Zdeňka, Mgr. ŘŠ Doležalová Renata, Mgr., ZŘŠ Pejčochová Ivana, Ing., koordinátorka EVVO Štaigerová Anežka, Mgr. Kuncová Zadražilová Jaroslava, Mgr. MD od Školní družina a klub Součková Zdeňka, vedoucí vychovatelka Kuťáková Karla, Ing., vychovatelka Provozní zaměstnanci Hegnerová Martina, ekonom, účetní Kalivodová Jarmila DiS., hospodářka, vedoucí školní jídelny Krebs Petr, školník Pospíšilová Alena, uklízečka Markovičová Lenka, uklízečka 4

5 Školní jídelna Prokešová Markéta, vedoucí kuchařka Lokvencová Petra Böhmová Ivana Mátlová Marie Mateřská škola Munduchová Olga, Mgr. vedoucí učitelka MŠ Škrobáková Jana, Bc. Brunnerová Jana, Mgr. Ptáčková Eva, Mgr. Smutná Daniela, provozní zaměstnankyně Pulicarová Miroslava, provozní zaměstnankyně Celkem: 30 MD: 1 5

6 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávání ve školním roce 2013/2014 probíhalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého, který byl po úpravách a doplněních na základě vlastní evaluace a doporučení vydán k Nepovinné předměty a zájmové kroužky Ve škole je vyučován jediný nepovinný předmět: Náboženství, jehož se zúčastnilo 31 žáků (24 z 1. stupně, 7 z 2. stupně). Výuka byla zajišťována Mgr. Ludmilou Krčálovou a páterem Milošem Mičánkem. V loňském školním roce si měli žáci možnost vybrat ze 17 zájmových kroužků (sportovní, výtvarné, hudební, taneční i naučné či jazykové). Velké popularitě se těšil keramický kroužek, který jsme zařadili do nabídky díky keramické dílně, vybudované ve spolupráci s MAS Leader Loucko v rámci jejich projektu S nůší do světa řemesel. Kroužek, vedený Mgr. Jindrou Tumovou, umožnil dětem pracovat s hlínou, rozvíjet svou tvořivost a hotovými výrobky přispěli žáci k výzdobě zahrady, prodávali na vánočním jarmarku a zahradní slavnosti a také na jarmarku v Polné začátkem prázdnin. Usilujeme o pestrou nabídku, abychom přispěli ke smysluplnému trávení volného času a zamezili šíření patologických jevů mezi našimi žáky. Kroužky probíhají ve škole pod vedením kmenových učitelů nebo ve spolupráci se žďárským střediskem volného času (taneční kroužek). Tato služba je zpoplatněna a žáci platí za účast v kroužku 100,- Kč za měsíc, keramický pak 500,- Kč na jedno pololetí. 4. Počty žáků školy: Celkem: 194 (k ) 1. třída třída třída třída třída třída třída třída třída 18 6

7 Vývoj počtu žáků za posledních sedm let: 7

8 5. Hodnocení žáků 5. 1 Celkové hodnocení žáků za 1. pololetí 2013/2014 Tříd a Počet žáků CH/D Žáci vyzn. Žáci samé1 Žáci slabí Žáci nepro Pochvaly NTU DTU DŘŠ Sníž. zn.ch / / / / / st / / / / / st / ZŠ /

9 5. 2 Celkové hodnocení žáků za 2. pololetí 2013/2014 Tříd a Počet žáků CH/D Žáci vyzn. Žáci samé1 Žáci slabí Žáci nepro Pochvaly NTU DTU DŘŠ Sníž. zn.ch / / / / / st / / / / / st / ZŠ /

10 5. 3 Srovnávací testy Kalibro 5., 9. třída Začátkem února proběhlo testování našich žáků 5. a 9. tříd. Žáci postupně dostali testy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testování Kalibro proběhlo v přibližně stejné době v téměř 1500 školách po celé ČR. Testy byly koncipovány tak, aby žáci nemohli uspět s pouhými encyklopedickými znalostmi, ale museli při řešení uplatnit porozumění textu a analytické myšlení v souvislostech. A to zase nejde bez určitého objemu naučených fakt a informací, jak dnes často média i laická veřejnost zapomínají. Je to tak pro žáky ideální příležitost vyzkoušet své schopnosti a mít po obdržení výsledků srovnání s ostatními spolužáky i s průměrem v celé ČR. Motivací mělo být nejen to, že výsledky jednotlivých testů budou určitým způsobem zohledněny při klasifikaci z příslušného předmětu, ale hlavně, že řada středních škol zavádí na podnět z krajských úřadů opět přijímací zkoušky a tento trend se v souvislosti se změnami započatými státními maturitami bude asi dále prohlubovat. Čím dál více budou tedy důležité nejenom známky na vysvědčení tvořící určitý průměr, ale hlavně úroveň skutečných vědomostí, které se za známkami skrývají. Výsledky 5. třídy ZŠ Velký Beranov (v %): Český jazyk 56, 7 Matematika 54, 4 Anglický jazyk 57, 0 Výsledky 9. třídy ZŠ Velký Beranov (v %): Český jazyk 75, 2 Matematika 52, 1 Anglický jazyk 65, 8 10

11 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 6.1 Vzdělání vedoucích pracovníků Název vzdělávací akce Obtížné manažerské pohovory Časový rozsah Číslo akreditace Školící instituce Jméno účastníka 8 hodin 13847/ NIDV Mgr. Zdeňka Pavlíčková 6.2 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Název vzdělávací akce Časový rozsah Číslo akreditace Primary 34 hodin 1311-CZ-PRE2- Essentials Školící instituce British Council Jméno účastníka Morkusová, Pavlíčková 6.3 Vzdělávání v dalších prioritních oblastech a) brainstorming a jeho uplatnění v pedagogické praxi, interaktivní výuka Název vzdělávací akce Časový rozsah Číslo akreditace Školící instituce Jméno účastníka Brainstorming a 12 hodin 21527/ Eduwork Všichni jeho uplatnění pedagogové v práci učitele školy Smart Klub 6 hodin 18314/ AV Media Pavlíčková, krajská odborná Doležalová, konference o Pejčochová podpoře interaktivní výuky Název akce b) aktuální nabídka k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují vzdělávací Časový Číslo Školící Jméno účastníka rozsah akreditace instituce Letní dílny hudební výchovy 5 dnů 17301/ Společnost pro hudební výchovu a MŠMT Štaigerová 11

12 7. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub Hodnocení činnosti školní družiny a metodického sdružení ŠD ve školním roce 2013/2014 Hodnocení činnosti ŠD ve školním roce 2013/2014 Ke konci školního roku bylo zapsáno do ŠD 75 dětí. Výchovně-vzdělávací činnost probíhala opět podle jednotlivých ročních období. Děti měly velký zájem o četbu knih, které si donášely z domu. Přečetli jsme tyto knihy: Povídej pohádku Hádanky a básničky pro kluky a holčičky Pro úsměvy dětí Pohádkové čtení Broučci Zvířátka v lese Ježíšek vypráví o vánočních tradicích Malá baletka Ela a ledová kletba Z deníku kocoura Modroočka Malá baletka Ela a skleněný střevíček Malá baletka Ela a kouzelné baletní střevíčky Rošťák Bertík Pohádky z mechového lesa Nejhezčí pohádky z celého světa Z babiččina kufříku O liščí mámě Filipova dobrodružství poslech CD: Lipánek, Jak Hurvínek a Mánička předělali Perníkovou chaloupku, Klasické pohádky W. Disney písničky z pohádek Tato činnost byla doplněna dramatizací veršovaných pohádek Františka Hrubína. Děti pracovaly s loutkami. Po celý rok probíhala sportovní činnost. Převážně hry v tělocvičně, hry na školní zahradě, na školním hřišti, jízda na koloběžkách, jízdních kolech, hry na pískovišti. Pracovní činnost zahrnovala dárky pro seniory, háčkování výrobků pro vánoční jarmark (zvony, misky, andílci, svíčky), vánoční, zimní, jarní a velikonoční výzdobu ŠD, sádrové odlitky zvířátek, které děti vybarvovaly. Dále výzdobu na školní ples, pro karneval TC Jeclov, dárky k svátku Sv. Valentýna, háčkované výrobky na prodejní výstavu a velikonoční výrobky. Na jaře pokračovala pracovní činnost výrobou dárků ke Dni matek. Děti vypěstovaly květiny, některé dívky si uháčkovaly výrobky pro maminky a babičky. Méně zdatné v háčkování si vyrobily z papíru košíček a přání. Do programu byla zařazována dopravní činnost. Děti se seznamovaly s dopravními prostředky, značkami, s pravidly pro chodce. Činnosti byly zakončeny testem z dopravních znalostí. Jednotlivá dopravní činnost sledovala konkrétní témata: Jak přecházíme vozovku? Nebezpečí v jízdní dráze. Kde je bezpečno? 12 Přírodovědná činnost začala povídáním o podzimu, kdy jsme si v rámci projektu Podzim v přírodě ukazovali na barevných listech změny v přírodě. Tyto změny si děti ztvárnily

13 v podobě papírových listů a doplnily zvířátky. Činnost vyústila v tvorbu nástěnky ŠD. Dále jsme pečovali o květiny pro výzdobu školy. Přírodovědná činnost byla doplňována drobnými přírodovědnými soutěžemi. Esteticko-výchovná činnost se nesla v duchu tématu Z pohádky do pohádky. Děti určovaly názvy pohádek, doplňovaly názvy knih, hádaly úryvky z pohádek a poznávaly písničky z pohádek. Chování během celého školního roku bylo pravidelně sledováno a měsíčně vyhodnocováno. Za vzorné chování byly děti odměněny. V případě kázeňských problémů se uskutečnila jednání s rodiči. Během školního roku se ve ŠD nestal žádný vážný úraz. Pro závěrečné vyhodnocení chování byla navržena žákyně Prokešová Anna (2. třída), která obdržela cenu za nejlepší chování. Cena byla udělena za vzornou pomoc při různých činnostech ve ŠD (výzdoby, úklid ŠD) a za kamarádský přístup k ostatním dětem ve ŠD. Ostatní činnosti: 12. prosince Vánoční jarmark výtěžek z akce 1 700,- Kč 15. dubna Velikonoční prodejní výstava výtěžek 1 720,- Kč 20. ledna 2014 Slavnostní otevření ŠD ztvárněním pohádky Červená Karkulka ŠD zajišťovala provoz o vedlejších prázdninách, pokud bylo přihlášeno 7 dětí. Sponzorské dary: Musilová Tamara papíry na kreslení, odpadový materiál kolečka, kytičky Smejkalová Pavla 23 sádrových odlitků zvířátek Součková Zdeňka dekorace pro výzdobu plesu 13

14 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Pro tuto oblast je na škole vytvořen dlouholetý systém sledování žáků, jejich evidence a práce s nimi. Karty těchto žáků jsou výchovným poradcem pravidelně doplňovány, řešení a potřeby sledovaných žáků jsou projednávány individuálně s příslušnými vyučujícími i třídními učiteli. O stavu podává výchovný poradce zprávu na pedagogických radách. V tomto školním roce bylo integrováno 11 žáků, většina z nich s vývojovými poruchami učení nebo chování, v jednom případě z důvodu tělesného postižení. Spolupracujeme s poradenskými zařízeními v Kraji Vysočina, a to zejména při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů. 9. Metodická sdružení 9. 1 Metodické sdružení 1. stupně Metodické sdružení 1. stupně pracuje průběžně během celého školního roku. Jedním z úkolů z minulého roku byla snaha o zlepšení vzájemných vztahů, rozvoj spolupráce a zlepšení celkové atmosféry v pracovním kolektivu. Pro celkový úspěch v této oblasti jistě přispěla i personální změna. Rezervy však jsou, je třeba i nadále o tyto vztahy pečovat. Základním cílem všech vyučujících bylo poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. V oblasti tvořivého myšlení jsme spoléhali nejen na tištěné materiály, ale využívali jsme možnosti práce na interaktivních tabulích, které jsou dětem dostupné téměř ve všech kmenových třídách. Problematika chování a vzájemná komunikace mezi dětmi vyžaduje soustavné působení. Slušné chování, vyjadřování, ohleduplnost, kázeňské návyky a plnění povinností je součástí každého dne ve škole. S integrovanými žáky jsme postupovali dle doporučení a děti pracovaly v dyslektickém kroužku pod vedením p. uč. Jaroslavy Valentové. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Jsou informováni o dění ve škole, zajímají se. Velmi dobře je zaveden informační systém přes ové zprávy v 1. a 2. třídě. Někteří rodiče využívají i konzultační hodiny učitelů k návštěvě školy. Během školního roku proběhly dva společné projekty Vánoční dílny a Bezpečně do školy. V třídě děti pracovaly i na několika třídních projektech (Vítání jara, Jarní den, Naše obec, Voda, Obratlovci, Lidské tělo). Z kulturních pořadů byl nejlépe hodnocen hudební pořad RARAŠI a Kouzelný výlet. Dále svačinové dny pro Arifa, den s Policií ČR v Henčově, filmové představení, Čarodějnická stezka pro 1.-3.tř., návštěva v HZS Kraje Vysočina tř., vzdělávací program v ZOO pro1.třídu. I nadále chceme zachovat preventivní pořady ve spolupráci s MP Jihlava. V 1. třídě se v druhém pololetí vystřídalo několik rodičů i prarodičů, kteří čtením krátké ukázky a besedou se žáky přiblížili dětem oblíbené knížky svého dětství. Děti prezentovaly svoje dovednosti na veřejnosti vítání občánků, setkání seniorů, při začátku Adventu. Úspěšní jsme byli v taneční soutěži ve Žďáře nad Sázavou, McDonald s Cupu nebo ve vybíjené Metodické sdružení 2. stupně Práce MS byla zaměřena na plnění ŠVP, koordinaci postupů při plnění hlavního poslání a plánu školy. Metodická sdružení 2. stupně tvoří všichni učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly metodického sdružení: - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky 14

15 - Plánují DVPP - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené, vytvářejí podmínky pro účast žáků v soutěžích a olympiádách (výběr soutěže, příprava atd.) Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Klokan, Poznej Vysočinu, Olympiáda v českém jazyce, Konverzační soutěž v anglickém jazyce atd. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu a podporují zařazováním různých aktivit rozvoj gramotností: např. čtenářská a jazyková gramotnost byla podpořena intenzivním týdenním kurzem Talk Talk, kdy zájemci z řad žáků (dvě skupiny po 20 žácích) pracovali s rodilým mluvčím lektorem - na rozvoji svých jazykových kompetencí. Po třiceti hodinách obdrželi certifikát. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy 10. Poradenství a prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Ve škole působí metodik prevence, jehož úkolem je koordinovat práce při plnění preventivního programu školy, který je každý rok aktualizován ve spolupráci s hlavním metodikem Pedagogicko psychologické poradny v Jihlavě. Ve školním roce 2013/2014 byl Preventivní program (dále jen PP) zaměřen především na slušné a bezpečné chování, a to nejen v dopravě, ale i v běžných každodenních situacích jako je např. kontakt s cizími osobami, chování v krizových situacích nebo zacházení s nebezpečnými předměty. Usilovali jsme také o posílení mezilidských vztahů. Tam, kde se vyskytl nějaký problém, popř. kde byly děti nějakým způsobem z kolektivu vyčleňovány, jsme se snažili stmelovat a utužovat kolektivy žáků a posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. Neopomněli jsme ani zdravý životní styl a odbourávání užívání návykových látek. Opět jsme dětem nabídli široké spektrum volnočasových aktivit v podobě specializovaných zájmových kroužků a sportovních činností jako alternativu vhodného využití volného času. Také jsme aktuálně reagovali na problémy, které se v průběhu školního roku vyskytly. Jednalo se o vyčleňování z kolektivu, záškoláctví a užívání legálních návykových látek. Realizace PP Témata týkající se primární prevence jsou integrována do jednotlivých předmětů na 1. i 2. stupni. Jedná se zejména o prvouku, vlastivědu, přírodovědu, výchovu ke zdraví, výchovu k občanství, přírodopis, chemii a tělesnou výchovu. Dále se uskutečnily jednorázové akce, které pro žáky připravili odborníci zabývající se problematikou sociálně patologických jevů. Realizace PP probíhala také prostřednictvím třídnických hodin, třídních schůzek, besed, projektů (Vánoční dílny, Bezpečně do školy, Naše obec), diskusí, metodických materiálů, individuálních konzultací či školních výletů a jiných mimoškolních akcí. Žáci 1. i 2. stupně absolvovali preventivní programy Městské policie. Cílem bylo seznámit žáky s nástrahami a nebezpečími číhajícími na internetu (bezpečný internet, problematika sociálních sítí, kyberšikana, kybergrooming, zneužití osobních údajů). Dále se přednášky týkaly odpovědnosti žáků v případě protiprávního jednání (trestní odpovědnost mládeže, sankce a tresty, rozbor základních pojmů: přestupek, trestný čin, krádež, poškozování cizí věci, sprejerství, ublížení na zdraví, šikana, trestné činy v dopravě, alkohol, drogy, tabákové výrobky atp.(viz Seznam vybraných akcí pro školní rok 2013/14; Školní preventivní strategie 15

16 2013/14). Žáci 3. ročníku absolvovali přednášky na téma Prevence dětských úrazů. Žáci 1. stupně si v rámci projektového vyučování Bezpečně do školy rozšířili obzory v oblasti dopravní výchovy. Cílem těchto projektových dnů bylo prohloubit znalosti dětí v oblasti bezpečnosti v silničním provozu tj. základní pravidla silničního provozu, druhy a účel dopravních značek, bezpečný pohyb na silnici, vybavení jízdního kola atp. Pro žáky 4. ročníku byl uspořádán vzdělávací pořad Green Life, týkající se ochrany životního prostředí a také výukový blok v oblasti dopravní výchovy. Ve 4. a 5. třídě proběhl vzdělávací program Hra o zdraví, týkající se správné životosprávy, zdravé výživy a návykových látek. Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy s odsouzenými ženami, během které se mohli seznámit se životem ve věznici, který může sloužit jako varování. Dále žáci 9. ročníku absolvovali přednášku týkající se sexuální výchovy a osvěty na téma Láska ano, děti ještě ne a přednášku Etiketa v EU, týkající se chování a zvyků v zemích EU. Škola je i nadále zapojena do projektu První pomoc do škol, který absolvovali žáci 8. ročníku. V rámci tohoto projektu proběhly ve škole výukové bloky týkající se první pomoci, se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek. V rámci spolupráce s Centrem prevence VRAKBAR proběhly v tomto školním roce pro žáky 3., 4., 7. a 8. ročníku preventivní programy zaměřené na vztahy v kolektivu a virtuální svět. Ve spolupráci s IZS a Policií ČR měli žáci také možnost shlédnout ukázky práce policistů a hasičů a seznámit se s jejich technikou a vybavením. Programy a akce realizované v rámci PP rozšiřují u žáků povědomí o oblasti sociálně patologických jevů i zdravého životního stylu. Žáci díky těmto programům získávají řadu vědomostí a dovedností v tomto školním roce např. jak se mají chovat v krizových situacích, jak komunikovat s cizími osobami nebo jak řešit dopravní situace. Opět jim byla zopakována rizika spojená s kouřením, alkoholem a drogami. Také by měli vědět, jak se mají zachovat, budou-li šikanováni, či jinak zneužíváni. 16

17 Seznam vybraných akcí pro Název organizace provádějící prevenci - přednášku Městská policie Jihlava Preventivní program Městská policie Jihlava Preventivní program HZS Kraje Vysočina Městská policie Jihlava Preventivní program Městská policie Jihlava Preventivní program VRAKBAR Centrum primární prevence Městská policie Jihlava Preventivní program Státní zdravotní ústav Český červený kříž DDH Jihlava Městská policie Jihlava Preventivní program Hra o zdraví VRAKBAR Centrum primární prevence Městská policie Jihlava Preventivní program NEPZ Green life ZŠ nad Plovárnou Jihlava Téma bloku / oblast Tísňová volání a prevence úrazů Cesta do školy, kontakt s cizím člověkem, doprava Den otevřených dveří seznámení s prací, technikou a vybavením hasičů Bezpečné chování doma, Malý detektiv Základy slušného chování Kamarádství vztahy v kolektivu Komunikace s osobami se zdravotním postižením Prevence dětských úrazů- základy první pomoci, srdeční masáž, předcházení úrazům, Chodec, cyklista Návykové látky, alkohol, kouření, beseda s MP Životospráva, zdravá výživa, návykové látky, závislosti, a Datum Ročník Duben ročník 1 Duben ročník 1 Květen ročník 2 Říjen ročník 1 Říjen ročník 1 Únor ročník 2 Březen ročník 1 Duben 2014 Květen 2014 průběžně 3. ročník 6 Říjen ročník 1 Prosinec ročník 2 Prevence šikany Únor ročník 2 Problematika šikany a kyberšikany Deštné pralesy, Ochrana životního prostředí Dopravní výchova Duben ročník 1 Duben ročník 1 Říjen 2013 Březen 2014 Duben 2014 Květen ročník 10 Počet hodin 17

18 Městská policie Jihlava Preventivní program Den s policií ČR ZŠ a MŠ Velký Beranov Městská policie Jihlava Blok primární prevence Kamil Barák VRAKBAR Centrum primární prevence Městská policie Jihlava Blok primární prevence Kamil Barák VRAKBAR Centrum primární prevence Městská policie Jihlava Blok primární prevence Kamil Barák Český červený kříž Kraj Vysočina Etiketa v EU Vzdělávací agentura CAT Ostrava MUDr. Petr Kovář Městská policie Jihlava Blok primární prevence Mgr. Antonín Křoustek Věznice Světlá nad Sázavou Legální návykové látky alkohol, cigarety, gamblerství Integrovaný záchranný systém ukázky práce, bezpečnost v dopravě Projektové vyučování Bezpečně do školy dopravní výchova Problematika kyberšikany Vztahy v kolektivu Virtuální svět průběžně Duben ročník 1 Červen ročník 3 Květen ročník 8 Prosinec 2013 Únor 2014 Září 2013 Únor 2014 Právní vědomí Prosinec 2013 Únor 2014 Kolektiv, vztahy ve třídě, Rodina a já Multikulturalita problematika xenofobie, rasové a národnostní nesnášenlivosti První pomoc do škol Záchranný zdravotní systém Etiketa a zvyky ve státech EU Láska ano, děti ještě ne. bezpečný sex Jednání s policií Trestně právní odpovědnost mladistvých Prevence kriminality Beseda s odsouzenými ženami Září 2013 Únor ročník 2 7. ročník 4 7. ročník 2 8. ročník 5 Únor ročník 1 Březen 2014 Duben ročník 12 Říjen ročník 2 Listopad ročník 2 Červen ročník 2 Červen ročník 1 18

19 10. 2 Výchovné poradenství Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků: počet žáků typ školy obor okres 2 Střední škola stavební stavebnictví Jihlava 1 Střední průmyslová škola webdesing a multimedia Jihlava 2 Střední škola zdravotní zdravotní asistent Jihlava 3 Střední škola technická mechanik,elektrotech nik Jihlava mechanik seřizovač 2 Střední škola gastronomická cukrář Žďár nad Sázavou 2 Obchodní akademie Jihlava 1 SOU + Stř.odborná škola kuchař-číšník Třešť 2 Gymnázium Jihlava 2 Manažerská akademie Veřejnoprávní činnost 1 Obchodní akademie Havlíčkův Brod Víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku 0 3 Během školního roku navštívili žáci 9. třídy Úřad práce, Dny otevřených dveří v Třešti, firmu Bosch Diesel a Střední školu stavební Jihlava. Žáci ročníků byli zapojeni do zájmové činnosti na SŠ stavební a technické v rámci jejich projektů zaměřených na podporu přírodních a technických oborů financovaných z prostředků Evropské unie. Žáci, kteří měli zájem, se pravidelně účastnili ve volném čase kroužků na pracovištích výše uváděných škol, kde mohli využít zařízení, materiál a odborné 19

20 vedení mistrů. Účast žáků, prezentace práce v kroužcích byla oceněna. (Příloha č. 1) Doprovod zajišťovali dva pedagogové naší školy. Partnerská účast v projektu bude pokračovat i v příštím roce. Rodiče žáků 9. třídy byli informováni o možnostech studia dětí na SŠ a SOU, zúčastnili se prezentace SŠ technické, průmyslové a automobilní, byly jim podány informace o přijímacím řízení na SŠ a předány přihlášky na SŠ a učiliště a zápisové lístky. 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Naše škola je v současné době zapojena do programu Ekoškola. Naším cílem je naučit žáky myslet ekologicky. Součástí této snahy je zapojení žáků do řady projektů prolínajících se předměty jako je například Přírodopis, Výchova ke zdraví, Zeměpis, Chemie, Občanská výchova nebo Pracovní činnosti. Součástí Ekoškoly je i Ekotým, který je tvořen žáky druhého stupně. Ti plánují akce, které jsme v průběhu školního roku uskutečnili. Zároveň je naší snahou zvýšit ekologické povědomí učitelů a zaměstnanců školy a pomoci jim získat klíčové kompetence, které jim v praktickém životě pomohou žít v souladu s trvale udržitelným rozvojem na Zemi. Environmentální výchova a průřezová témata ŠVP V letošním roce jsme Environmentální témata zařazovali bez větších problémů do většiny předmětů na druhém stupni, témata s environmentální tématikou byla zařazena i do projektových dnů. Na prvním stupni se environmentální témata prolínají především vlastivědou, prvoukou a přírodovědou. Prvky EVVO se prolínají také prací školní družiny. V letošním roce se konaly tyto akce: Projektový den Naše obec byl zaměřen na podrobnější seznámení se s okolím naší školy a obce. V rámci tohoto projektu, se žáci seznámili nejen se zemědělstvím naší obce, ale mapovali živočichy a rostliny v okolí. Z Fondu Vysočiny jsme v roce 2012 získali grant, v rámci kterého jsme v průběhu tohoto roku dokončili přírodní zahradu v prostorách mezi budovami školy. Žáci se v letošním školním roce podíleli na realizaci, prostor v dubnu osázeli ovocnými stromy, keři a trvalkami. Bylo také zbudováno okrasné jezírko. Prostor dotvářejí lavičky a herní prvky. Žáci třídy společně navštívili vzdělávací projekt Svět kolem nás. Letošním tématem byl Mexiko tajemný svět Mayů. Jako každoročně jsme se zúčastnili dvou výchovných pořadů zabývajících se ochranou přírody a hlavně dravých ptáků. Dlouhodobě spolupracujeme s panem Miroslavem Hořákem ze Záchranné stanice dravců a sov z Chrástova u Horní Cerekve a se sdružením Seiferos. U příležitosti Dne Země se žáci třídy zúčastnili setkání s autory projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země. Tento projekt se zabývá ochranou deštného pralesa. V přednášce bylo mnoho informací o palmovém oleji, získávaném z palem pěstovaných v Indonésii. Kromě geografických informací se žáci dozvěděli i o tom, kde všude v našich potravinách se palmový olej vyskytuje a jak oni sami mohou ovlivnit devastaci tropického deštného lesa. 20

21 Na závěr školního roku se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili přednášky na téma třídění a recyklování odpadu, kterou uskutečnili pracovníci Energetické agentury Vysočiny. Dlouhodobé projekty Recyklohraní Již několikátým rokem jsme zapojeni do celorepublikového programu společnosti EKO-KOM. Žáci plní různé úkoly (např. plakát na téma třídění odpadů) a za splněné úkoly dostávají soutěžní body, které škola promění na konci školního roku za nové vybavení školy. Péče o prostředí školy a okolí O květiny ve třídách se nyní starají sami žáci. Květiny na chodbách jsou v péči provozních zaměstnanců školy, kteří zajišťují i další péči o rostliny. V letošním roce měli žáci 7. třídy možnost si vypěstovat ze semene nebo nařízkovat své vlastní rostliny, které si někteří z nich odnesli domů. Zbylá část rostlin byla vysazena do prostoru nově zbudované přírodní zahrady. Škola funguje jako sběrné místo nejen pro běžný odpad jako jsou plasty, papír a sklo, ale i pro sběr elektrozařízení a baterií. Třídění odpadu se na naší škole již stalo samozřejmostí, ale správné třídění je neustále nutno připomínat. V budoucnu plánujeme kromě třídění plastů, papíru začít třídit i bioodpad. Vzdělávání Školní koordinátor EVVO se letos zúčastnil akcí zaměřených na tvorbu přírodních zahrad. Získané vědomosti byly dále zprostředkovány všem učitelům, kteří se podíleli na tvorbě naší školní zahrady. 12. Spolupráce školy s rodiči 12.1 Formy spolupráce Formy spolupráce Školská rada Sdružení rodičů a přátel školy komentář Pracuje od , má 6 členů, předsedkyně: RNDr. Arnoštka Ženčáková Třídní důvěrníci, práce výboru, dlouhodobá spolupráce Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 2 společné třídní schůzky v průběhu roku, 2 konzultační odpoledne, setkání žáků 9. tříd a jejich rodičů se zástupci škol regionu, konzultační schůzka pro budoucí prvňáky 21

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012 ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012 1 Velký Beranov, 1. října 2012 Mgr. Zdeňka Zelená Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více