Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Velký Beranov, 31. července 2014 Mgr. Zdeňka Pavlíčková 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Součásti školy 2. Personální údaje 2.1 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.2 Stav zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 4. Počty žáků 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků 1. pololetí 5.2 Celkové hodnocení žáků 2. pololetí 5.3 Srovnávací testy Kalibro 5., 9. třída 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků 6.2 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 6.3 Vzdělávání v dalších prioritních oblastech 7. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 9. Metodická sdružení 9. 1 Metodické sdružení 1. stupně 9. 2 Metodické sdružení 2. stupně 10. Poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10.1 Prevence sociálně patologických jevů 10.2 Výchovné poradenství 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 12. Spolupráce školy s rodiči 12.1 Formy spolupráce 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14.1 Projekty financované z jiných zdrojů 15. Základní údaje o hospodaření školy 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 17. Přílohy 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Adresa školy Velký Beranov 331 IČ Bankovní spojení /0800 DIČ - Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol , rozhodnutím MŠMT ze dne byl s účinností od tohoto data do školského rejstříku zapsán nový název organizace: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Velký Beranov Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Mateřská škola Školní jídelna výdejna Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Pavlíčková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Doležalová Ekonomka: Martina Hegnerová Školská rada Vznik , počet členů: Součásti školy Součásti školy kapacita Základní škola 281 Školní družina 75 Školní klub 60 Školní jídelna 360 Mateřská škola 50 3

4 2. Personální údaje 2. 1 Členění pedagogických pracovníků ZŠ podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci Vedoucí pracovníci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel Stav zaměstnanců červen 2014: 1. tř. Valentová Jaroslava, Mgr. 2. tř. Tumová Jindra, Mgr. 3. tř. Krejčí Radka, Mgr. 4. tř. Morkusová Jana, Mgr. 5. tř. Farkačová Monika, Mgr. 6. tř. Vrzáčková Martina, Mgr. 7. tř. Wacková Jana, Mgr., výchovná poradkyně 8. tř. Dočekal Petr, Mgr., metodik ICT 9. tř. Lacková Veronika, Mgr. Netřídní učitelé: Pavlíčková Zdeňka, Mgr. ŘŠ Doležalová Renata, Mgr., ZŘŠ Pejčochová Ivana, Ing., koordinátorka EVVO Štaigerová Anežka, Mgr. Kuncová Zadražilová Jaroslava, Mgr. MD od Školní družina a klub Součková Zdeňka, vedoucí vychovatelka Kuťáková Karla, Ing., vychovatelka Provozní zaměstnanci Hegnerová Martina, ekonom, účetní Kalivodová Jarmila DiS., hospodářka, vedoucí školní jídelny Krebs Petr, školník Pospíšilová Alena, uklízečka Markovičová Lenka, uklízečka 4

5 Školní jídelna Prokešová Markéta, vedoucí kuchařka Lokvencová Petra Böhmová Ivana Mátlová Marie Mateřská škola Munduchová Olga, Mgr. vedoucí učitelka MŠ Škrobáková Jana, Bc. Brunnerová Jana, Mgr. Ptáčková Eva, Mgr. Smutná Daniela, provozní zaměstnankyně Pulicarová Miroslava, provozní zaměstnankyně Celkem: 30 MD: 1 5

6 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávání ve školním roce 2013/2014 probíhalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého, který byl po úpravách a doplněních na základě vlastní evaluace a doporučení vydán k Nepovinné předměty a zájmové kroužky Ve škole je vyučován jediný nepovinný předmět: Náboženství, jehož se zúčastnilo 31 žáků (24 z 1. stupně, 7 z 2. stupně). Výuka byla zajišťována Mgr. Ludmilou Krčálovou a páterem Milošem Mičánkem. V loňském školním roce si měli žáci možnost vybrat ze 17 zájmových kroužků (sportovní, výtvarné, hudební, taneční i naučné či jazykové). Velké popularitě se těšil keramický kroužek, který jsme zařadili do nabídky díky keramické dílně, vybudované ve spolupráci s MAS Leader Loucko v rámci jejich projektu S nůší do světa řemesel. Kroužek, vedený Mgr. Jindrou Tumovou, umožnil dětem pracovat s hlínou, rozvíjet svou tvořivost a hotovými výrobky přispěli žáci k výzdobě zahrady, prodávali na vánočním jarmarku a zahradní slavnosti a také na jarmarku v Polné začátkem prázdnin. Usilujeme o pestrou nabídku, abychom přispěli ke smysluplnému trávení volného času a zamezili šíření patologických jevů mezi našimi žáky. Kroužky probíhají ve škole pod vedením kmenových učitelů nebo ve spolupráci se žďárským střediskem volného času (taneční kroužek). Tato služba je zpoplatněna a žáci platí za účast v kroužku 100,- Kč za měsíc, keramický pak 500,- Kč na jedno pololetí. 4. Počty žáků školy: Celkem: 194 (k ) 1. třída třída třída třída třída třída třída třída třída 18 6

7 Vývoj počtu žáků za posledních sedm let: 7

8 5. Hodnocení žáků 5. 1 Celkové hodnocení žáků za 1. pololetí 2013/2014 Tříd a Počet žáků CH/D Žáci vyzn. Žáci samé1 Žáci slabí Žáci nepro Pochvaly NTU DTU DŘŠ Sníž. zn.ch / / / / / st / / / / / st / ZŠ /

9 5. 2 Celkové hodnocení žáků za 2. pololetí 2013/2014 Tříd a Počet žáků CH/D Žáci vyzn. Žáci samé1 Žáci slabí Žáci nepro Pochvaly NTU DTU DŘŠ Sníž. zn.ch / / / / / st / / / / / st / ZŠ /

10 5. 3 Srovnávací testy Kalibro 5., 9. třída Začátkem února proběhlo testování našich žáků 5. a 9. tříd. Žáci postupně dostali testy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testování Kalibro proběhlo v přibližně stejné době v téměř 1500 školách po celé ČR. Testy byly koncipovány tak, aby žáci nemohli uspět s pouhými encyklopedickými znalostmi, ale museli při řešení uplatnit porozumění textu a analytické myšlení v souvislostech. A to zase nejde bez určitého objemu naučených fakt a informací, jak dnes často média i laická veřejnost zapomínají. Je to tak pro žáky ideální příležitost vyzkoušet své schopnosti a mít po obdržení výsledků srovnání s ostatními spolužáky i s průměrem v celé ČR. Motivací mělo být nejen to, že výsledky jednotlivých testů budou určitým způsobem zohledněny při klasifikaci z příslušného předmětu, ale hlavně, že řada středních škol zavádí na podnět z krajských úřadů opět přijímací zkoušky a tento trend se v souvislosti se změnami započatými státními maturitami bude asi dále prohlubovat. Čím dál více budou tedy důležité nejenom známky na vysvědčení tvořící určitý průměr, ale hlavně úroveň skutečných vědomostí, které se za známkami skrývají. Výsledky 5. třídy ZŠ Velký Beranov (v %): Český jazyk 56, 7 Matematika 54, 4 Anglický jazyk 57, 0 Výsledky 9. třídy ZŠ Velký Beranov (v %): Český jazyk 75, 2 Matematika 52, 1 Anglický jazyk 65, 8 10

11 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 6.1 Vzdělání vedoucích pracovníků Název vzdělávací akce Obtížné manažerské pohovory Časový rozsah Číslo akreditace Školící instituce Jméno účastníka 8 hodin 13847/ NIDV Mgr. Zdeňka Pavlíčková 6.2 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Název vzdělávací akce Časový rozsah Číslo akreditace Primary 34 hodin 1311-CZ-PRE2- Essentials Školící instituce British Council Jméno účastníka Morkusová, Pavlíčková 6.3 Vzdělávání v dalších prioritních oblastech a) brainstorming a jeho uplatnění v pedagogické praxi, interaktivní výuka Název vzdělávací akce Časový rozsah Číslo akreditace Školící instituce Jméno účastníka Brainstorming a 12 hodin 21527/ Eduwork Všichni jeho uplatnění pedagogové v práci učitele školy Smart Klub 6 hodin 18314/ AV Media Pavlíčková, krajská odborná Doležalová, konference o Pejčochová podpoře interaktivní výuky Název akce b) aktuální nabídka k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují vzdělávací Časový Číslo Školící Jméno účastníka rozsah akreditace instituce Letní dílny hudební výchovy 5 dnů 17301/ Společnost pro hudební výchovu a MŠMT Štaigerová 11

12 7. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub Hodnocení činnosti školní družiny a metodického sdružení ŠD ve školním roce 2013/2014 Hodnocení činnosti ŠD ve školním roce 2013/2014 Ke konci školního roku bylo zapsáno do ŠD 75 dětí. Výchovně-vzdělávací činnost probíhala opět podle jednotlivých ročních období. Děti měly velký zájem o četbu knih, které si donášely z domu. Přečetli jsme tyto knihy: Povídej pohádku Hádanky a básničky pro kluky a holčičky Pro úsměvy dětí Pohádkové čtení Broučci Zvířátka v lese Ježíšek vypráví o vánočních tradicích Malá baletka Ela a ledová kletba Z deníku kocoura Modroočka Malá baletka Ela a skleněný střevíček Malá baletka Ela a kouzelné baletní střevíčky Rošťák Bertík Pohádky z mechového lesa Nejhezčí pohádky z celého světa Z babiččina kufříku O liščí mámě Filipova dobrodružství poslech CD: Lipánek, Jak Hurvínek a Mánička předělali Perníkovou chaloupku, Klasické pohádky W. Disney písničky z pohádek Tato činnost byla doplněna dramatizací veršovaných pohádek Františka Hrubína. Děti pracovaly s loutkami. Po celý rok probíhala sportovní činnost. Převážně hry v tělocvičně, hry na školní zahradě, na školním hřišti, jízda na koloběžkách, jízdních kolech, hry na pískovišti. Pracovní činnost zahrnovala dárky pro seniory, háčkování výrobků pro vánoční jarmark (zvony, misky, andílci, svíčky), vánoční, zimní, jarní a velikonoční výzdobu ŠD, sádrové odlitky zvířátek, které děti vybarvovaly. Dále výzdobu na školní ples, pro karneval TC Jeclov, dárky k svátku Sv. Valentýna, háčkované výrobky na prodejní výstavu a velikonoční výrobky. Na jaře pokračovala pracovní činnost výrobou dárků ke Dni matek. Děti vypěstovaly květiny, některé dívky si uháčkovaly výrobky pro maminky a babičky. Méně zdatné v háčkování si vyrobily z papíru košíček a přání. Do programu byla zařazována dopravní činnost. Děti se seznamovaly s dopravními prostředky, značkami, s pravidly pro chodce. Činnosti byly zakončeny testem z dopravních znalostí. Jednotlivá dopravní činnost sledovala konkrétní témata: Jak přecházíme vozovku? Nebezpečí v jízdní dráze. Kde je bezpečno? 12 Přírodovědná činnost začala povídáním o podzimu, kdy jsme si v rámci projektu Podzim v přírodě ukazovali na barevných listech změny v přírodě. Tyto změny si děti ztvárnily

13 v podobě papírových listů a doplnily zvířátky. Činnost vyústila v tvorbu nástěnky ŠD. Dále jsme pečovali o květiny pro výzdobu školy. Přírodovědná činnost byla doplňována drobnými přírodovědnými soutěžemi. Esteticko-výchovná činnost se nesla v duchu tématu Z pohádky do pohádky. Děti určovaly názvy pohádek, doplňovaly názvy knih, hádaly úryvky z pohádek a poznávaly písničky z pohádek. Chování během celého školního roku bylo pravidelně sledováno a měsíčně vyhodnocováno. Za vzorné chování byly děti odměněny. V případě kázeňských problémů se uskutečnila jednání s rodiči. Během školního roku se ve ŠD nestal žádný vážný úraz. Pro závěrečné vyhodnocení chování byla navržena žákyně Prokešová Anna (2. třída), která obdržela cenu za nejlepší chování. Cena byla udělena za vzornou pomoc při různých činnostech ve ŠD (výzdoby, úklid ŠD) a za kamarádský přístup k ostatním dětem ve ŠD. Ostatní činnosti: 12. prosince Vánoční jarmark výtěžek z akce 1 700,- Kč 15. dubna Velikonoční prodejní výstava výtěžek 1 720,- Kč 20. ledna 2014 Slavnostní otevření ŠD ztvárněním pohádky Červená Karkulka ŠD zajišťovala provoz o vedlejších prázdninách, pokud bylo přihlášeno 7 dětí. Sponzorské dary: Musilová Tamara papíry na kreslení, odpadový materiál kolečka, kytičky Smejkalová Pavla 23 sádrových odlitků zvířátek Součková Zdeňka dekorace pro výzdobu plesu 13

14 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Pro tuto oblast je na škole vytvořen dlouholetý systém sledování žáků, jejich evidence a práce s nimi. Karty těchto žáků jsou výchovným poradcem pravidelně doplňovány, řešení a potřeby sledovaných žáků jsou projednávány individuálně s příslušnými vyučujícími i třídními učiteli. O stavu podává výchovný poradce zprávu na pedagogických radách. V tomto školním roce bylo integrováno 11 žáků, většina z nich s vývojovými poruchami učení nebo chování, v jednom případě z důvodu tělesného postižení. Spolupracujeme s poradenskými zařízeními v Kraji Vysočina, a to zejména při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů. 9. Metodická sdružení 9. 1 Metodické sdružení 1. stupně Metodické sdružení 1. stupně pracuje průběžně během celého školního roku. Jedním z úkolů z minulého roku byla snaha o zlepšení vzájemných vztahů, rozvoj spolupráce a zlepšení celkové atmosféry v pracovním kolektivu. Pro celkový úspěch v této oblasti jistě přispěla i personální změna. Rezervy však jsou, je třeba i nadále o tyto vztahy pečovat. Základním cílem všech vyučujících bylo poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. V oblasti tvořivého myšlení jsme spoléhali nejen na tištěné materiály, ale využívali jsme možnosti práce na interaktivních tabulích, které jsou dětem dostupné téměř ve všech kmenových třídách. Problematika chování a vzájemná komunikace mezi dětmi vyžaduje soustavné působení. Slušné chování, vyjadřování, ohleduplnost, kázeňské návyky a plnění povinností je součástí každého dne ve škole. S integrovanými žáky jsme postupovali dle doporučení a děti pracovaly v dyslektickém kroužku pod vedením p. uč. Jaroslavy Valentové. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Jsou informováni o dění ve škole, zajímají se. Velmi dobře je zaveden informační systém přes ové zprávy v 1. a 2. třídě. Někteří rodiče využívají i konzultační hodiny učitelů k návštěvě školy. Během školního roku proběhly dva společné projekty Vánoční dílny a Bezpečně do školy. V třídě děti pracovaly i na několika třídních projektech (Vítání jara, Jarní den, Naše obec, Voda, Obratlovci, Lidské tělo). Z kulturních pořadů byl nejlépe hodnocen hudební pořad RARAŠI a Kouzelný výlet. Dále svačinové dny pro Arifa, den s Policií ČR v Henčově, filmové představení, Čarodějnická stezka pro 1.-3.tř., návštěva v HZS Kraje Vysočina tř., vzdělávací program v ZOO pro1.třídu. I nadále chceme zachovat preventivní pořady ve spolupráci s MP Jihlava. V 1. třídě se v druhém pololetí vystřídalo několik rodičů i prarodičů, kteří čtením krátké ukázky a besedou se žáky přiblížili dětem oblíbené knížky svého dětství. Děti prezentovaly svoje dovednosti na veřejnosti vítání občánků, setkání seniorů, při začátku Adventu. Úspěšní jsme byli v taneční soutěži ve Žďáře nad Sázavou, McDonald s Cupu nebo ve vybíjené Metodické sdružení 2. stupně Práce MS byla zaměřena na plnění ŠVP, koordinaci postupů při plnění hlavního poslání a plánu školy. Metodická sdružení 2. stupně tvoří všichni učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly metodického sdružení: - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky 14

15 - Plánují DVPP - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené, vytvářejí podmínky pro účast žáků v soutěžích a olympiádách (výběr soutěže, příprava atd.) Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Klokan, Poznej Vysočinu, Olympiáda v českém jazyce, Konverzační soutěž v anglickém jazyce atd. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu a podporují zařazováním různých aktivit rozvoj gramotností: např. čtenářská a jazyková gramotnost byla podpořena intenzivním týdenním kurzem Talk Talk, kdy zájemci z řad žáků (dvě skupiny po 20 žácích) pracovali s rodilým mluvčím lektorem - na rozvoji svých jazykových kompetencí. Po třiceti hodinách obdrželi certifikát. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy 10. Poradenství a prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Ve škole působí metodik prevence, jehož úkolem je koordinovat práce při plnění preventivního programu školy, který je každý rok aktualizován ve spolupráci s hlavním metodikem Pedagogicko psychologické poradny v Jihlavě. Ve školním roce 2013/2014 byl Preventivní program (dále jen PP) zaměřen především na slušné a bezpečné chování, a to nejen v dopravě, ale i v běžných každodenních situacích jako je např. kontakt s cizími osobami, chování v krizových situacích nebo zacházení s nebezpečnými předměty. Usilovali jsme také o posílení mezilidských vztahů. Tam, kde se vyskytl nějaký problém, popř. kde byly děti nějakým způsobem z kolektivu vyčleňovány, jsme se snažili stmelovat a utužovat kolektivy žáků a posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. Neopomněli jsme ani zdravý životní styl a odbourávání užívání návykových látek. Opět jsme dětem nabídli široké spektrum volnočasových aktivit v podobě specializovaných zájmových kroužků a sportovních činností jako alternativu vhodného využití volného času. Také jsme aktuálně reagovali na problémy, které se v průběhu školního roku vyskytly. Jednalo se o vyčleňování z kolektivu, záškoláctví a užívání legálních návykových látek. Realizace PP Témata týkající se primární prevence jsou integrována do jednotlivých předmětů na 1. i 2. stupni. Jedná se zejména o prvouku, vlastivědu, přírodovědu, výchovu ke zdraví, výchovu k občanství, přírodopis, chemii a tělesnou výchovu. Dále se uskutečnily jednorázové akce, které pro žáky připravili odborníci zabývající se problematikou sociálně patologických jevů. Realizace PP probíhala také prostřednictvím třídnických hodin, třídních schůzek, besed, projektů (Vánoční dílny, Bezpečně do školy, Naše obec), diskusí, metodických materiálů, individuálních konzultací či školních výletů a jiných mimoškolních akcí. Žáci 1. i 2. stupně absolvovali preventivní programy Městské policie. Cílem bylo seznámit žáky s nástrahami a nebezpečími číhajícími na internetu (bezpečný internet, problematika sociálních sítí, kyberšikana, kybergrooming, zneužití osobních údajů). Dále se přednášky týkaly odpovědnosti žáků v případě protiprávního jednání (trestní odpovědnost mládeže, sankce a tresty, rozbor základních pojmů: přestupek, trestný čin, krádež, poškozování cizí věci, sprejerství, ublížení na zdraví, šikana, trestné činy v dopravě, alkohol, drogy, tabákové výrobky atp.(viz Seznam vybraných akcí pro školní rok 2013/14; Školní preventivní strategie 15

16 2013/14). Žáci 3. ročníku absolvovali přednášky na téma Prevence dětských úrazů. Žáci 1. stupně si v rámci projektového vyučování Bezpečně do školy rozšířili obzory v oblasti dopravní výchovy. Cílem těchto projektových dnů bylo prohloubit znalosti dětí v oblasti bezpečnosti v silničním provozu tj. základní pravidla silničního provozu, druhy a účel dopravních značek, bezpečný pohyb na silnici, vybavení jízdního kola atp. Pro žáky 4. ročníku byl uspořádán vzdělávací pořad Green Life, týkající se ochrany životního prostředí a také výukový blok v oblasti dopravní výchovy. Ve 4. a 5. třídě proběhl vzdělávací program Hra o zdraví, týkající se správné životosprávy, zdravé výživy a návykových látek. Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy s odsouzenými ženami, během které se mohli seznámit se životem ve věznici, který může sloužit jako varování. Dále žáci 9. ročníku absolvovali přednášku týkající se sexuální výchovy a osvěty na téma Láska ano, děti ještě ne a přednášku Etiketa v EU, týkající se chování a zvyků v zemích EU. Škola je i nadále zapojena do projektu První pomoc do škol, který absolvovali žáci 8. ročníku. V rámci tohoto projektu proběhly ve škole výukové bloky týkající se první pomoci, se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek. V rámci spolupráce s Centrem prevence VRAKBAR proběhly v tomto školním roce pro žáky 3., 4., 7. a 8. ročníku preventivní programy zaměřené na vztahy v kolektivu a virtuální svět. Ve spolupráci s IZS a Policií ČR měli žáci také možnost shlédnout ukázky práce policistů a hasičů a seznámit se s jejich technikou a vybavením. Programy a akce realizované v rámci PP rozšiřují u žáků povědomí o oblasti sociálně patologických jevů i zdravého životního stylu. Žáci díky těmto programům získávají řadu vědomostí a dovedností v tomto školním roce např. jak se mají chovat v krizových situacích, jak komunikovat s cizími osobami nebo jak řešit dopravní situace. Opět jim byla zopakována rizika spojená s kouřením, alkoholem a drogami. Také by měli vědět, jak se mají zachovat, budou-li šikanováni, či jinak zneužíváni. 16

17 Seznam vybraných akcí pro Název organizace provádějící prevenci - přednášku Městská policie Jihlava Preventivní program Městská policie Jihlava Preventivní program HZS Kraje Vysočina Městská policie Jihlava Preventivní program Městská policie Jihlava Preventivní program VRAKBAR Centrum primární prevence Městská policie Jihlava Preventivní program Státní zdravotní ústav Český červený kříž DDH Jihlava Městská policie Jihlava Preventivní program Hra o zdraví VRAKBAR Centrum primární prevence Městská policie Jihlava Preventivní program NEPZ Green life ZŠ nad Plovárnou Jihlava Téma bloku / oblast Tísňová volání a prevence úrazů Cesta do školy, kontakt s cizím člověkem, doprava Den otevřených dveří seznámení s prací, technikou a vybavením hasičů Bezpečné chování doma, Malý detektiv Základy slušného chování Kamarádství vztahy v kolektivu Komunikace s osobami se zdravotním postižením Prevence dětských úrazů- základy první pomoci, srdeční masáž, předcházení úrazům, Chodec, cyklista Návykové látky, alkohol, kouření, beseda s MP Životospráva, zdravá výživa, návykové látky, závislosti, a Datum Ročník Duben ročník 1 Duben ročník 1 Květen ročník 2 Říjen ročník 1 Říjen ročník 1 Únor ročník 2 Březen ročník 1 Duben 2014 Květen 2014 průběžně 3. ročník 6 Říjen ročník 1 Prosinec ročník 2 Prevence šikany Únor ročník 2 Problematika šikany a kyberšikany Deštné pralesy, Ochrana životního prostředí Dopravní výchova Duben ročník 1 Duben ročník 1 Říjen 2013 Březen 2014 Duben 2014 Květen ročník 10 Počet hodin 17

18 Městská policie Jihlava Preventivní program Den s policií ČR ZŠ a MŠ Velký Beranov Městská policie Jihlava Blok primární prevence Kamil Barák VRAKBAR Centrum primární prevence Městská policie Jihlava Blok primární prevence Kamil Barák VRAKBAR Centrum primární prevence Městská policie Jihlava Blok primární prevence Kamil Barák Český červený kříž Kraj Vysočina Etiketa v EU Vzdělávací agentura CAT Ostrava MUDr. Petr Kovář Městská policie Jihlava Blok primární prevence Mgr. Antonín Křoustek Věznice Světlá nad Sázavou Legální návykové látky alkohol, cigarety, gamblerství Integrovaný záchranný systém ukázky práce, bezpečnost v dopravě Projektové vyučování Bezpečně do školy dopravní výchova Problematika kyberšikany Vztahy v kolektivu Virtuální svět průběžně Duben ročník 1 Červen ročník 3 Květen ročník 8 Prosinec 2013 Únor 2014 Září 2013 Únor 2014 Právní vědomí Prosinec 2013 Únor 2014 Kolektiv, vztahy ve třídě, Rodina a já Multikulturalita problematika xenofobie, rasové a národnostní nesnášenlivosti První pomoc do škol Záchranný zdravotní systém Etiketa a zvyky ve státech EU Láska ano, děti ještě ne. bezpečný sex Jednání s policií Trestně právní odpovědnost mladistvých Prevence kriminality Beseda s odsouzenými ženami Září 2013 Únor ročník 2 7. ročník 4 7. ročník 2 8. ročník 5 Únor ročník 1 Březen 2014 Duben ročník 12 Říjen ročník 2 Listopad ročník 2 Červen ročník 2 Červen ročník 1 18

19 10. 2 Výchovné poradenství Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků: počet žáků typ školy obor okres 2 Střední škola stavební stavebnictví Jihlava 1 Střední průmyslová škola webdesing a multimedia Jihlava 2 Střední škola zdravotní zdravotní asistent Jihlava 3 Střední škola technická mechanik,elektrotech nik Jihlava mechanik seřizovač 2 Střední škola gastronomická cukrář Žďár nad Sázavou 2 Obchodní akademie Jihlava 1 SOU + Stř.odborná škola kuchař-číšník Třešť 2 Gymnázium Jihlava 2 Manažerská akademie Veřejnoprávní činnost 1 Obchodní akademie Havlíčkův Brod Víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku 0 3 Během školního roku navštívili žáci 9. třídy Úřad práce, Dny otevřených dveří v Třešti, firmu Bosch Diesel a Střední školu stavební Jihlava. Žáci ročníků byli zapojeni do zájmové činnosti na SŠ stavební a technické v rámci jejich projektů zaměřených na podporu přírodních a technických oborů financovaných z prostředků Evropské unie. Žáci, kteří měli zájem, se pravidelně účastnili ve volném čase kroužků na pracovištích výše uváděných škol, kde mohli využít zařízení, materiál a odborné 19

20 vedení mistrů. Účast žáků, prezentace práce v kroužcích byla oceněna. (Příloha č. 1) Doprovod zajišťovali dva pedagogové naší školy. Partnerská účast v projektu bude pokračovat i v příštím roce. Rodiče žáků 9. třídy byli informováni o možnostech studia dětí na SŠ a SOU, zúčastnili se prezentace SŠ technické, průmyslové a automobilní, byly jim podány informace o přijímacím řízení na SŠ a předány přihlášky na SŠ a učiliště a zápisové lístky. 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Naše škola je v současné době zapojena do programu Ekoškola. Naším cílem je naučit žáky myslet ekologicky. Součástí této snahy je zapojení žáků do řady projektů prolínajících se předměty jako je například Přírodopis, Výchova ke zdraví, Zeměpis, Chemie, Občanská výchova nebo Pracovní činnosti. Součástí Ekoškoly je i Ekotým, který je tvořen žáky druhého stupně. Ti plánují akce, které jsme v průběhu školního roku uskutečnili. Zároveň je naší snahou zvýšit ekologické povědomí učitelů a zaměstnanců školy a pomoci jim získat klíčové kompetence, které jim v praktickém životě pomohou žít v souladu s trvale udržitelným rozvojem na Zemi. Environmentální výchova a průřezová témata ŠVP V letošním roce jsme Environmentální témata zařazovali bez větších problémů do většiny předmětů na druhém stupni, témata s environmentální tématikou byla zařazena i do projektových dnů. Na prvním stupni se environmentální témata prolínají především vlastivědou, prvoukou a přírodovědou. Prvky EVVO se prolínají také prací školní družiny. V letošním roce se konaly tyto akce: Projektový den Naše obec byl zaměřen na podrobnější seznámení se s okolím naší školy a obce. V rámci tohoto projektu, se žáci seznámili nejen se zemědělstvím naší obce, ale mapovali živočichy a rostliny v okolí. Z Fondu Vysočiny jsme v roce 2012 získali grant, v rámci kterého jsme v průběhu tohoto roku dokončili přírodní zahradu v prostorách mezi budovami školy. Žáci se v letošním školním roce podíleli na realizaci, prostor v dubnu osázeli ovocnými stromy, keři a trvalkami. Bylo také zbudováno okrasné jezírko. Prostor dotvářejí lavičky a herní prvky. Žáci třídy společně navštívili vzdělávací projekt Svět kolem nás. Letošním tématem byl Mexiko tajemný svět Mayů. Jako každoročně jsme se zúčastnili dvou výchovných pořadů zabývajících se ochranou přírody a hlavně dravých ptáků. Dlouhodobě spolupracujeme s panem Miroslavem Hořákem ze Záchranné stanice dravců a sov z Chrástova u Horní Cerekve a se sdružením Seiferos. U příležitosti Dne Země se žáci třídy zúčastnili setkání s autory projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země. Tento projekt se zabývá ochranou deštného pralesa. V přednášce bylo mnoho informací o palmovém oleji, získávaném z palem pěstovaných v Indonésii. Kromě geografických informací se žáci dozvěděli i o tom, kde všude v našich potravinách se palmový olej vyskytuje a jak oni sami mohou ovlivnit devastaci tropického deštného lesa. 20

21 Na závěr školního roku se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili přednášky na téma třídění a recyklování odpadu, kterou uskutečnili pracovníci Energetické agentury Vysočiny. Dlouhodobé projekty Recyklohraní Již několikátým rokem jsme zapojeni do celorepublikového programu společnosti EKO-KOM. Žáci plní různé úkoly (např. plakát na téma třídění odpadů) a za splněné úkoly dostávají soutěžní body, které škola promění na konci školního roku za nové vybavení školy. Péče o prostředí školy a okolí O květiny ve třídách se nyní starají sami žáci. Květiny na chodbách jsou v péči provozních zaměstnanců školy, kteří zajišťují i další péči o rostliny. V letošním roce měli žáci 7. třídy možnost si vypěstovat ze semene nebo nařízkovat své vlastní rostliny, které si někteří z nich odnesli domů. Zbylá část rostlin byla vysazena do prostoru nově zbudované přírodní zahrady. Škola funguje jako sběrné místo nejen pro běžný odpad jako jsou plasty, papír a sklo, ale i pro sběr elektrozařízení a baterií. Třídění odpadu se na naší škole již stalo samozřejmostí, ale správné třídění je neustále nutno připomínat. V budoucnu plánujeme kromě třídění plastů, papíru začít třídit i bioodpad. Vzdělávání Školní koordinátor EVVO se letos zúčastnil akcí zaměřených na tvorbu přírodních zahrad. Získané vědomosti byly dále zprostředkovány všem učitelům, kteří se podíleli na tvorbě naší školní zahrady. 12. Spolupráce školy s rodiči 12.1 Formy spolupráce Formy spolupráce Školská rada Sdružení rodičů a přátel školy komentář Pracuje od , má 6 členů, předsedkyně: RNDr. Arnoštka Ženčáková Třídní důvěrníci, práce výboru, dlouhodobá spolupráce Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 2 společné třídní schůzky v průběhu roku, 2 konzultační odpoledne, setkání žáků 9. tříd a jejich rodičů se zástupci škol regionu, konzultační schůzka pro budoucí prvňáky 21

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2012 / 2013 Velký Beranov, 31. července 2013 Mgr. Zdeňka Pavlíčková 1 Obsah: 1. Základní údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více