ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 3 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZÁCHRANA A ZNOVUZROZENÍ VRATISLAVICKÉ KYSELKY NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ KULTURNÍ CENTRUM

2 BŘEZEN 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Druhé řádné jednání Zastupitelstva MO Vratislavice n. N. v roce 2012 proběhlo ve středu 15. února. Zastupitelům bylo předloženo ke schválení celkem 16 bodů. Po schválení programu proběhla diskuse občanů, v rámci níž zazněly dotazy týkající se financování podzimních voleb do krajského zastupitelstva, průběhu jednání Zastupitelstva statutárního města Liberec či věcného zaměření pravidelné přílohy Vratislavického zpravodaje o dějinách Vratislavic n. N. Následovala kontrola usnesení z minulého zastupitelstva a schválení zřizovacích listin vratislavických mateřských škol a základní školy. Následující bod, týkající se hodnocení Kulturního centra VRATISLAVICE , byl stažen a bude předložen na dalším zastupitelstvu. Následovalo schválení dotací z kulturního a sportovního fondu. Dotace z fondu životního prostředí zastupitelé neschválili. Po projednání informací kontrolního výboru bylo schváleno vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z minulého zasedání. V bodu informace starosty byli zastupitelé informováni o činnosti strážníka okrskáře za měsíc leden 2011, o pokračování územního řízení a o pozvání k veřejnému ústnímu projednání stavby Obytný soubor U Pivovaru Zpráva zahrnuje období od do Během uplynulého období prováděl strážník okrskář standardní kontrolu okrsku na základě místní znalosti i na základě podnětů občanů. V ranních hodinách byla zvýšená pozornost věnována bezpečnosti silničního provozu při přecházení školní mládeže na přechodu pro chodce v ulici Nad Školou a při příchodu dětí k hlavnímu vchodu do ZŠ. Úřadu MO byla ohlášena poražená dopravní značka B21 snižující dovolenou rychlost u a o konečné verzi indikativního seznamu IPRM Liberec, v jehož rámci je zařazena i rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích. V neposlední řadě byla podána informace o projednání a schválení změn nového územního plánu dle připomínek MO Vratislavice n. N. Po vypořádání podnětů a připomínek zastupitelů bylo zasedání ukončeno. zpomalovacího retardéru v ulici U Cihelny. Na základě této spolupráce byla závada na dopravním značení v krátké době odstraněna a dopravní značka byla znovu osazena. Na žádost přestupkové komise Magistrátu města Liberec byl proveden pokus o doručení doručenky do vlastních rukou v ulici Pobočná. V rámci spolupráce s obvodním oddělením Policie ČR ve Vratislavicích n. N. byl proveden odchyt volně pobíhajícího psa v ulici Rochlická a další odchyt na zastávce MHD Zelené V prvním měsíci letošního roku naši policisté řešili nespočet různých případů. Jednalo se o různé majetkové delikty, alkohol u řidičů, neplnění vyživovacích povinností apod. Špatná ekonomická situace a finanční krize se zřejmě projevila i u jedné náctileté dívenky ve Vratislavicích. Aby ukojila své nadměrné choutky v utrácení peněž, rozhodla se v nestřeženém okamžiku svému nevlastnímu otci zcizit klíčky od domácí pokladny. Poté vyčkala nepřítomnosti otčíma a z pokladny si již bez námahy vzala peníze, které utratila pro svou potřebu. Za tento skutek jí bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež a případ byl dále předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci. Další krádeže se dopustil jednadvacetiletý muž, který v prodejně Albert nakupoval zvláštním způsobem. Zboží si nedával do košíku, ale rovnou si jej schovával pod ošacení. Samozřejmě u pokladny nezaváhal ani na chvilku a žádné zboží nezaplatil, pouze prošel za pokladnu, kde byl chycen ostrahou prodejny. Zřejmě si chtěl otevřít stánek s drogistickým zbožím, protože odcizil celkem 11 kusů různých produktů v hodnotě téměř tisíc Zájemci o podrobnější informace naleznou vše na webových stránkách MO v sekci Orgány městského obvodu/ Zastupitelstvo městského obvodu/materiály k projednání. Zde jsou v předstihu zveřejněny všechny aktuální materiály k jednání a k nahlédnutí jsou i materiály projednané na minulých zasedáních zastupitelstva. Martin Nechvíle INFORMACE O ČINNOSTI VRATISLAVICKÉHO STRÁŽNÍKA OKRSKÁŘE POLICIE ČR VE VRATISLAVICÍCH N. N. INFORMUJE 2 údolí. V obou případech byla volně pobíhající zvířata předána odchytové službě útulku v Ostašově. V uplynulé době byly řešeny tři přestupky proti veřejnému pořádku, a to tak, že na místě byla udělena bloková pokuta ve výši Kč. Dále bylo řešeno třináct přestupků v dopravě, z nichž pět jich bylo vyřízeno na místě domluvou a ostatní výzvou k projednání přestupku. Vojtěch Vítek, strážník okrskář (redakčně upraveno) korun. Dalším šetřením se však zjistilo, že se jedná o recidivistu, který má takových krádeží za sebou více. Závěrem mu bylo rovněž sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež a případ byl předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci. V poslední době jsme zaznamenali zvýšený počet vykradených či zcela odcizených motorových vozidel. Nenechávejte ve vozidlech žádné lákavé předměty a při odchodu se ujistěte, že jste využili všech zabezpečení, která ve vozidle máte. npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení (redakčně upraveno)

3 MILÍ VRATISLAVIČÁCI, březen je měsíc, kdy se probouzí jaro, a letos nás v březnu čekají i svátky jara Velikonoce. Už teď jsou v plném proudu přípravy na VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE, které se budou konat poslední březnovou sobotu. Vratislavické děti už pár týdnů pilně nacvičují svá vystoupení, připravují se tvůrčí dílny a samozřejmě chybět nebudou ani tradiční trhy. Novinkou letošních Vratislavických Velikonoc je burza knih, která bude probíhat celé sobotní odpoledne ve foyer Desítky. Pokud si knihu nevyberete na burze o Velikonocích, jistě uvítáte novou moderní službu naší knihovny. V duchu aktuálních trendů jsme do vratislavické knihovny zakoupili na zkoušku 2 kusy elektronických čteček knih, které jsou k dispozici všem registrovaným dospělým uživatelům. Elektronická média stále víc pronikají do našeho světa a právě čtečky knih jsou mezi lidmi čím PRODEJ BYTOVÉHO DOMU Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou oznamuje vypsání výběrového řízení na prodej bytového domu včetně souvisejících pozemků. Jde o budovu č. p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX, včetně p. p. č , a v k. ú. Vratislavice nad Nisou. Minimální prodejní cena činí Kč. V domě se nachází 8 bytů 1x 3+1, 2x 2+1, 5x 1+1 a 1 nebytový prostor. 2 byty jsou volné a zbylé prostory jsou obsazeny nájemci. Prodej bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od do MO Vratislavice n. N. dál populárnější. Snažíme se být moderní obcí a zpříjemnit vám život ve Vratislavicích v souladu se současnými trendy. Nejen díky free wi-fi v Zámeckém parku a nyní i elektronickým čtečkám si troufnu říct, že se nám to daří. V případě, že se čtečky osvědčí, jsme připraveni tuto nabídku rozšířit. Krok se světem se snažíme udržet i na poli umění. Vratislavickému kulturnímu centru se podařilo navázat spolupráci se světoznámým designérem profesorem Bořkem Šípkem, děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec, a jeho studenty. Ti dostali zadání ročníkové práce na téma Ferdinand Porsche - vratislavický rodák. Studentské umělecké realizace by měly ozvláštnit prostory naší Desítky v průběhu června. Porsche neodmyslitelně patří k vratislavické historii. Na četné žádosti čtenářů a milovníků historie jsme rozhodli ve spolupráci se známým vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem připravit zvláštní přílohu Vratislavického zpravodaje věnovanou minulosti. Kompletní příloha mapující historii našeho městského obvodu bude v nejbližších dnech zveřejněna na webových stránkách městského obvodu. Dovolte mi, abych se na závěr svého úvodníku vrátil od historie zpátky k současnosti. Denně se přesvědčuji o tom, že se aktivně zajímáte o to, co se ve Vratislavicích děje. Pro vaši lepší informovanost už od února na webu Vratislavic najdete to, jak hlasovali vámi zvolení zastupitelé při rozhodování o všech důležitých věcech, které se života ve Vratislavicích týkají. Přeji vám příjemný začátek jara a veselé Velikonoce. Váš starosta Lukáš Pohanka BOŘEK ŠÍPEK VE VRATISLAVICKÉM KULTURNÍM CENTRU VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: 8:00 11:15 a 12:00 17:00 úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE OD 17:00 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLĚNÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 03/2012 Vyšlo: 8. března 2012 Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Lenka Černá, Mgr. Ivana Pokorná, Mgr. Libor Rygál, Ladislav Slánský Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Náklad: výtisků Uzávěrka příštího zpravodaje:

4 BŘEZEN 2012 AKCE VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ Březen měsíc čtenářů ve vratislavické knihovně Motto: Sladký život s knihovnou! Knihovna ve Vratislavicích se připojila k celostátní akci Březen měsíc čtenářů. V rámci této akce knihovna pořádá: Zahájení půjčování čteček elektronických knih pro čtenáře knihovny Den otevřených dveří knihovna bude otevřena po celý den od 8 do 18 hodin. Celý den se budou moci registrovat noví čtenáři zdarma. Registrace zdarma bude platit do konce roku Den webových stránek knihovny seznamování čtenářů se stránkami knihovny na vratislavických webových stránkách, zejména s on-line katalogem vratislavické knihovny. Během celého měsíce března bude v knihovně probíhat burza knih. Noc s Andersenem Do naší knihovny zveme š k o l á k y, kteří chtějí strávit večer netradičním způsobem, a to v pátek v podvečer na Noc s Andersenem. Děti se mohou těšit tak jako minulý rok na poslech pohádek, luštění pohádkových kvízů, výtvarnou a literární soutěž (samozřejmostí jsou odměny) a divadelní pohádku. Bližší informace a přihlášky na tuto akci jsou k dispozici v knihovně. Pozor, počet míst je omezen. Markéta Fizková, knihovnice OHLÉDNUTÍ ZA VRATISLAVICKÝM SKI V sobotu 11. února proběhl na louce u koupaliště Sluníčko již 3. ročník závodu Vratislavické SKI aneb běžecké závody. Sobotní dopoledne uvítalo závodníky i organizátory slunečným, ale rekordně mrazivým počasím. Venkovní teplota dosahovala 18 stupňů, tento mráz však nedokázal odradit ty nejsoutěživější sportovce. V rámci závodu odstartovalo celkem sedm kategorií, z nichž byla nejvíce zastoupena kategorie dospělí muži let. Vítězům jednotlivých kategorií pogratuloval a předal medaile včetně hodnotných výher starosta městského obvodu Lukáš Pohanka. Děkujeme všem sportovcům za jejich účast. Zvláštní poděkování patří Otovi Dvorskému, předsedovi komise kultury, školství a tělovýchovy a Klubu cyklistů Pivovar Vratislavice, za pomoc při organizaci akce. Kompletní výsledky a fotografie naleznete na redakce 4

5 SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ Vážení sportovní přátelé, ačkoli je ještě všude hodně sněhu, sportovní areál Na Rozcestí nabízí stále své služby ke sportovním aktivitám jednotlivců, rodin i kolektivů. Můžete využít fotbalové hřiště, na kterém je možno hrát i přes velké přívaly sněhu. Hřiště je od sněhu očištěno a je ve velmi dobrém stavu. Každodenně se zde uskutečňují sportovní zápasy milovníků této hry. Ani veliké mrazy je od těchto klání v minulých dnech neodradily. Pro svá jarní mistrovská utkání u nás našli velmi dobré podmínky k přípravě fotbalisté TJ Jiskry Vratislavice. Své fotbalové umění na něm zdokonalují hráči starší přípravky, žáci, do- rostenci, ale i mužstva A dospělých. Poprvé za existence sportovního areálu se ve druhé polovině měsíce ledna uskutečnil malý fotbalový turnaj šesti mužstev, kde nešlo ani tak o pořadí, ale spíše o setkání kamarádů a přátel. Turnaj se vydařil, všude bylo plno veselí, ke kterému přispělo i posilňování se tradičním gročkem a svařáčkem. O svátku všech zamilovaných byla jako již tradičně připravena plocha k bruslení, nad kterou zněly písně k Valentýnu. Nejenom na tento svátek, ale i v ostatní dny vás zveme na naše celoroční kluziště. Můžete využít jak hokejové hřiště, tak ovál určený k bruslení. Brusle půjčíme zdarma. Nabízíme i možnost hraní VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ ve sportovní obuvi. Čas pro tato klání není rozhodující, posvítit si na vaše zápasy není problém. S blížícím se jarem se těšíme na vaše sportování v našem areálu. Připravíme jednotlivá sportoviště tak, abyste odcházeli spokojeni a příjemně fyzicky unaveni. Po sportovním výkonu se můžete v areálu občerstvit a posedět s kamarády u ohniště. Několik akcí při kytaře s opékáním vuřtů a grilováním se již uskutečnilo. Objednejte si jednotlivá sportoviště včas! Veškeré informace najdete na na setkání se těší zaměstnanci areálu Na Rozcestí VELKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ V rámci vyhlášeného Velkého bowlingového turnaje vratislavických seniorů se dne , dle plánu, uskutečnil již 2. dílčí turnaj. Tentokrát se parta 20 hráčů sešla již ve 12 hodin. Po urputném dvouhodinovém boji s koulemi a kuželkami byli vyhodnoceni nejlepší hráči, a to takto: v kategorii mužů se na 1. místě umístil pan Josef Bárta a v kategorii žen paní Hana Prokšová. Všichni účastníci turnaje si opět dobře zasportovali, pobavili se a již se těší na příští, 3. turnaj, který se uskuteční dne od 14 do 16 hodin tradičně v zábavním centru Babylon. Hana Weinzettelová, komise komunitního plánování MASOPUSTNÍ VESELÍ VE VRATISLAVICÍCH V úterý se v naší Desítce konala masopustní veselice pod patronátem komise komunitního plánování z MO Vratislavice nad Nisou. Kus odpoledne se senioři příjemně bavili s Duo Bandem Petra Voslaře a jeho melodiemi nabitými širokým repertoárem čítajícím jemnou Rose Marii i rytmické polky, valčíky, písně ze Semaforu, Kučerovce i krásné písničky ze slunné Itálie. Všichni jsme si moc hezky zatancovali. Přišlo mezi nás i pár zajímavých nápaditých masek jako muslimka v černém se zahalenou tváří, superman v křídlatém rozevlátém modročerveném obleku, miminko s dudlíkem pověšeným na krku, námořnice v pruhovaném modrobílém triku a několik strašidelných čarodějnic. Neomaskovaní dostali od děvčat z komise alespoň kuželovité lesklé barevné čepičky, takže jsme nakonec byli trochu v maskách všichni. Dostali jsme i kávičky s mlékem, čaje a koblížky. Tak se hodovalo, povídalo a čile tančilo a bylo nám prima. Petr s Alicí hráli a zpívali a my se ke zpěvu přidávali, aby bylo veselo. V závěru byla vyhlášena soutěž o nejlepší masku. Iniciativy se chopila paní Mgr. Hoření a pozvala masky k pódiu. Líbily se nám však stejnou měrou všechny a také všechny dostaly odměnou lístek na divadelní představení Romance pro křídlovku od Františka Hrubína, které proběhlo hned druhý den v Desítce. Hra byla poetická s životní radostí i smutkem, tak jak to bývá v životě namícháno Prostě se vydařilo masopustní veselí a my na něj budeme rádi vzpomínat, stejně tak jako na půvabnou a přemýšlivou Hrubínovu hru. Za obě tyto akce děvčatům z komise komunitního plánování MO Vratislavice nad Nisou děkujeme. Jiřina Marešová 5

6 BŘEZEN 2012 ZÁCHRANA A ZNOVUZROZENÍ VRATISLAVICKÉ KYSELKY Počátkem loňského října získala vratislavická Kyselka opět nového majitele, který má bez ohledu na její velmi zchátralý stav smělé plány na záchranu a rekonstrukci. Téměř za tři roky od doby, kdy byl ukončen provoz, celý objekt velmi zchátral ani ne tak vlivem počasí, jako naprostou destrukcí způsobenou bezdomovci, narkomany a zejména organizovanými nájezdy zlodějských skupin, které se rozhodly, že výrobní halu, zámeček a veškeré vybavení postupně zničí, rozkradou a přemístí do výkupu druhotných surovin. S těmito méně přizpůsobivými lidmi měla plné ruce práce vratislavická policie. Tímto bych jí rád poděkoval za obětavost a za snahu uchránit historickou památku před úplným rozkradením a zničením. Bohužel, část objektu zámečku v červenci loňského roku ještě vyhořela. Dnešní podoba vratislavické Kyselky se vůbec nedá srovnat s tou původní překrásnou rakousko-uherskou. Záměrem nového vlastníka, který pochází z Libereckého kraje, je navrátit Kyselce zašlou slávu a lesk a zrekonstruovat ji tak, aby odpovídala původní podobě v roce Bohužel nemáme zatím moc podkladů, ze kterých bychom mohli při rekonstrukci vycházet. Proto se obracíme na občany Vratislavic s žádostí o pomoc při hledání dobových fotografií, pohlednic a jiných reálií týkajících se tématu. Uvítáme, když nám občané poskytnou co nejvíce informací a obrázkových podkladů. Pokud nás lidé nechají do materiálu nahlédnout či nám je zapůjčí, jsme ochotni každou informaci či reálii náležitě ocenit. Budeme moc rádi, ozvou-li se nám pamětníci, kteří mají ke Kyselce co říci a navedou nás na věci, které jsou už dávno zapomenuty. Lidé, kteří nám budou chtít takto pomoci, nás můžou kontaktovat na telefonním čísle p. Brukner, mailem na Na tomto kontaktu vám budou zodpovězeny i veškeré vaše dotazy. Většina materiálů získaná touto cestou i mnoho dalších budou posléze vystaveny ve volně přístupné galerii, kterou plánujeme vystavět ve věži vratislavické Kyselky. Na závěr mi nezbývá nic jiného než vám poděkovat za pozornost, kterou jste mi věnovali četbou tohoto článku, a za případnou ochotu při prohledávání vašich rodinných archívů. O probíhající rekonstrukci vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím stránek Vratislavického zpravodaje. Stanislav Brukner Těmito kroky chce nový majitel získat prestiž pro Vratislavice nad Nisou a místo pro relaxaci a odpočinek nejen pro obyvatele Vratislavic, ale i celého Libereckého kraje. V areálu zůstane zachována stáčírna minerální vody, nově vzniknou lázně a wellness. Dojde i na úpravu celého nádvoří, vystaví se zde lázeňská kolonáda a park. Celý projekt by měl být dokončen do sedmi let. 6

7 NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKYŇ POLOLETÍ ROKU 2012 Žákyně naší školy hrály 4. kolo krajského přeboru v neděli ve sportovní hale v Tanvaldu. Ranní cesta vlakem byla příjemná, ale čekání na vlak v 21 C zase tak příjemné nebylo. Děvčata v sestavě Katka Vacková, Aneta Futerová, Johana Bocheňská, Gabi Čermáková, Lucka Thielová a Katka Hlubučková (Míša Sémová měla zdravotní problémy) dobrým výkonem sebrala druhý set TU Liberec B. Následně v tie-breaku rozhodlo podání Violky Hořínkové, která sice chodí do naší školy, ale dlouhodobě trénuje v Lokomotivě Liberec a v současnosti hraje za Technickou univerzitu Liberec. V dalším utkání naše děvčata herně pozlobila i celkového vítěze skupiny Jiskru Nový Bor. Bohužel družstvo Mnichova Hradiště se omluvilo a tím se turnaj zkrátil. Poslední kolo se uskuteční ve SH v Jablonci n. N. MINIVOLEJBAL Další kolo okresního kola minivolejbalu se hrálo v sobotu v Rychnově u Jablonce n. N. Ze stabilní sestavy našeho družstva chyběla Jitka Pavlatová, a tak jsme hráli v sestavě Johanka Bocheňská, Katka Šolcová a poprvé Aneta Drapáková. Ve velkých mrazech (ráno více jak 20 C) byla starší tělocvična v Rychnově trochu studená, ale nadšení domácích pro mládežnický volejbal ji výborně zahřívalo. Nejdůležitější pro nás byly další zápasové zkušenosti děvčat. Pro Johanku, jak správně má hrát a chovat se nejlepší hráčka týmu, pro Katku, co vše musí ještě řádně nacvičit a procvičit. Pro Anetu to byly první zápasové zkušenosti a dokázala si, že se může stát důležitým členem týmu. Je nutné podotknout, že na základě minulých kol jsme hráli v první skupině proti těm nejlepším týmům. Další kolo se hraje v Tanvaldu. Výsledky: BVV Malá Skála A: 0:2 BVV Turnov A: 2:1 BVV Rychnov A: 1:2 BVV Železný Brod A: 0:2 MINIVOLEJBAL V BARVÁCH Nejvíce hráček a hráčů ve věku do 11 let měl náš školní klub Beach Volley Vratislavice na krajském kole minivolejbalu v barvách, který se konal v neděli v Novém Boru. V hale s osmi přizpůsobenými hřišti a stovkou dětí různého věku byl od počátku pořádný cvrkot. Všichni byli seznámeni s pravidly minivolejbalu. Všichni dostali hezká trika v jednotné barvě své kategorie. Zvuk klaksonu vždy odstartoval jedenáctiminutové zápasy. Rozpisy utkání ve skupinách, rozhodčí i pěkné ceny byly organizátory připraveny na jedničku. Všichni jsme si zahráli hodně zápasů. Prvně jsme si soutěžně zkusili halový minivolejbal s odlišnými pravidly, než jsme dosud znali z beachvolejbalu. Poprali jsme se s tím s nadšením i zklamáním, každý získal cennou zkušenost. Umístění není v tomto věku zase až tak důležité. V naší skupině červených jsme obsadili 12., 11., 8., 7., 6., 5. místo. Nejlépe se umístil tým trojice děvčat Lucka Toločková, Terka Klelinerová a Barča Podzimková. Všem týmům byly předány diplomy a každý byl odměněn skleněným zvířetem z Crystalexu a sladkostí. Děkujeme všem zúčastněným rodičům za přepravu auty a psychickou podporu dětí. Fotky naleznete na KRAJSKÝ PŘEBOR JUNIOREK VE VRATISLAVICÍCH N. N. V neděli sehrálo sedm týmů už 4. kolo krajského přeboru ve volejbalu juniorek. Utkání se hrála v tělocvičnách ZŠ Vratislavice a na ZŠ Ještědské Liberec. BV Vratislavice potvrdily svoje vedoucí postavení v této soutěži a celkem bez problémů zvítězily ve všech utkáních. Děvčata jsou jasně na čele tabulky krajského přeboru. Zápasy hlavně sloužily k sehrávání nových variant pro Český pohár, kde se našim juniorkám nedaří postoupit do skupiny prvních 16 týmů v ČR. Za BV Vratislavice hrály: Adriana Glaserová, Petra Charyparová, Anička Bartoňová, Terka Stašáková, Terka Kvapilová, Gábina Vazačová, Lucka Pokorná a Nikola Patzaková. Český pohár juniorek v Přerově O víkendu 28. a bojovaly juniorky v Českém poháru s nejlepšími družstvy v ČR. Dvoudenní turnaj se konal v Přerově. Vyjížděli jsme v sobotu po půl páté ráno. V prvním zápase jsme porazili Pardubice 2:1 (tie-break 20:18). Další dva zápasy byly klíčové pro postup, ale Svitavy i Slavia Praha byly nad naše síly. Bojovali jsme, vždy se dostáváme i do koncovky setů, ale prohráváme. Souhra týmu ještě není dostatečně natrénovaná. Následné utkání jsme těsně prohráli 1:2 na sety se Savem Praha B (tie-break 16:14). Nicméně v dalších zápasech s Moravskou Třebovou, Přerovem B, Savem Praha A v pohodě vyhráváme. Prostě potřebujeme pár zápasů na rozehrání. Prozatímní 21. místo v ČR není vzhledem k mládí našeho klubu zase tak špatné. Další kolo Českého poháru je až Mgr. Jan Kvapil 7

8 Dnes představujeme kroužek zimních sportů, který je při škole teprve druhým rokem. Trenérem je Miloslav Kašpar, bývalý reprezentant ČR, rodák z Vratislavic. V prvním roce probíhala příprava dětí v tělocvičně a souběžně vedení kroužku zařizovalo zázemí pro vlastní zimní přípravu. Pro děti se podařily vybudovat nad koupalištěm dva menší můstky a díky dobrým sněhovým podmínkám můžete praktický každý den odpoledne vidět některého člena kroužku, jak pod odborným dohledem sbírá zkušenosti ve skákání na lyžích nebo na běžeckých tratích. Zimní sporty mají v Liberci velkou tradici, příprava dětí v minulosti probíhala právě ve Vratislavicích. Záštitu nad vedením kroužku převzal Leoš Škoda, který má bohaté skokanské zkušenosti, a právě Ve spolupráci s lyžařskou školou Sportkids Liberec jsme na přelomu ledna a února uspořádali lyžařský kurz pro prvňáky. Zúčastnilo se ho celkem 44 dětí, ostatní žáci měli zajištěn náhradní program ve škole. Lyžaři odjížděli ráno v 8 hodin do nedalekého Janova na sjezdovku U Vodárny. Tam na ně čekali zkušení instruktoři a ze všech sil se je snažili naučit lyžovat nebo zdokonalit v lyžování. Všem to šlo výborně a užili jsme si čtyři dny plné mrazivého, ale slunečného počasí. Na závěr dostali všichni diplom a medaili. Ráda bych poděkovala lyžařské škole za skvělou organizaci, paní učitelce Zahradníkové, Hegedüsové a Čtverákové za pomoc a podporu při realizaci kurzu. Mgr. Zuzana Vraná Na rozhraní ledna a února letošního roku vyrazily děti z mateřské školy Sídliště opět na lyžařský výcvik. Po dobrých zkušenostech jsme zase vyzkoušeli nově otevřený areál Javorník u Obřího sudu. Výcviku se zúčastnilo okolo 25 dětí začátečníci, středně i více pokročilí. Tak mrazivé počasí jsme ovšem ještě nezažili, naštěstí svítilo sluníčko. Pobyt se tak dal vydržet. Vzhledem k velkému mrazu jsme děti neustále kontrolovali. Děti si to užily a sníh byl báječný. Celé prostranství svahu mohli rodiče sledovat z tepla domova webovou kamerou. Výcvik byl tradičně zakončen závodem a všechny děti si odnesly diplom, medaili a sladkost. Děkujeme všem instruktorkám i pracovnicím školy za obětavou pomoc. Díky patří též vedení našeho úřadu MO za zapůjčení školního autobusu ke každodenní dopravě dětí na Obří sud. Hana Šimková, ředitelka MŠ Sídliště 8 BŘEZEN 2012 KROUŽEK ZIMNÍCH SPORTŮ PRVŇÁCI NA LYŽÍCH on se zasadil o vybudování nového zázemí pro skoky ve Vratislavicích. Leoš reprezentoval naši školu už jako žák a později dosáhl světové úrovně. Vratislavické můstky mají letitou tradici, ještě nedávno zde byl jeden z prvních skokanských můstků s umělou hmotou. Snad se naši žáci dočkají a bude tradice obnovena. Děti reprezentovaly Vratislavice na několika závodech: v Desné K 24, v Lomnici nad Popelkou K27, v Lučanech K 18 a v Harrachově K 26. Nejlépe se umístila žákyně 4. B Kateřina Dlouhá, která získala bronzovou medaili za 3. místo. Vyvrcholením zimní sezóny bude účast na MČR Letní soustředění proběhne v Lomnici nad Popelkou. Věříme, že se podaří vratislavické můstky oživit včetně vybudovaní umělého povrchu. Mgr. Libor Rygál, ředitel školy MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ NA LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU

9 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ LÍSTEČEK V DOBĚ LEDOVÉ Všude plno sněhu, mráz nám maloval obrázky na sklo a naše mateřská škola Lísteček se strojem času přesunula o mnoho let zpátky. Chtěli jsme si vyzkoušet, jaké to asi bylo v pravěku, v době ledové mezi dinosaury. V rámci projektu Doba ledová si děti měly možnost ověřit, co vše za uplynulé zimní měsíce zvládly, dokázaly, co nového objevily. Ve všech třídách jsme si společně postavili jeskyně i s pravěkou kuchyní, stěny jsme pokryli jeskynními malbami a od stropu nám visely obrovské papírové rampouchy, skoro k nerozeznání od opravdových. Právě v jeskyních se náramně poslouchala dobrodružství Tlapky a Pazourka pravěkých dětí z knihy Prapohádky od L. Štíplové. V pátek přišli všichni do mateřské školy převlečeni za praděti, praučitelky a dokonce i dinosaury. Rodiče dětem pomohli v šití a výrobě kreativních pravěkých modelů. Fantazie neznala mezí! Společně jsme tento významný den zahájili písní Pamětník a poté se vrhli na plnění různých pradisciplín venku na školní zahradě nás čekalo lovení mamuta oštěpem, mezi různými zvířecími stopami jsme museli najít a poznat tu správnou cestu k zapadané bylinkové zahrádce, ulovit si prarybu, přenést raněného kamaráda v ručně vyrobených nosítkách a zahrát si dinosauří crosgolf. Ve školce nás čekala opravdová hlína, ze které jsme tvořili jeskyně pro prazvířata, ze slaného vizovického těsta jsme modelovali prahračku, zahráli si na pramuzikanty a vybarvovali krásné omalovánky z doby ledové. Díky rodičům jsme měli náplň ještě pestřejší a tímto jim také moc děkujeme! Hlínu pro stavbu jeskyní nám Milé maminky a děti, v březnu pro vás máme připravené specifické programy, např. speciál pro maminky, kde si budete moci vyrobit přáníčko scrapbookovou technikou. Dále vás zveme na maškarní karneval mateřských center RC Žirafa. Pokud sháníte pro děti oblečení, můžete přijít na burzu dětského oblečení. Na konci měsíce pořádáme přednášku na téma: Temperamenty Ptáčkové vítají jaro, výtvarničení ptáček Upozornění: Ve čtvrtek se MC nekoná vzhledem k akci městského obvodu (vítání občánků) v multimediálním sále. Náhradní termín MC Kamínek je v pátek Cvičení Příběh: Jak Ája a Pája posilují imunitu SPECIÁL Scrapbookový seminář, výroba přáníčka Maškarní karneval Máme rádi zvířata, který pořádá RC Žirafa od 16 do 18 hodin v Paláci Syner (2. patro) Burza dětského oblečení od 9 do 12 a od 15 do 18 hodin v Kulturním centru VRATISLA- VICE Objevy krtek a jaro Tvoření jarní kytička Přednáška Jak zacházet s temperamenty svých dětí Vratislavické Velikonoce věnoval pan Hartig zkoumali jsme opravdové archeologické zkameněliny od p. Regentové, a dokonce nám zapůjčila i kousek pravého klu mamuta sibiřského. Věděli jste, že je dutý? Za úspěšné splnění všech pradisciplin a úkolů byly děti odměněny pradiplomem, ochranným amuletem a p. Mocková všem napekla a nazdobila praperníčky. Všechno bedlivě sledoval a hlídal sněhový dinosaurus Dinolupínek, kterého nám na zahradě postavila rodina Rázkových. Ve zdárném putování v době ledové nám pomohly i studentky Marťa PROGRAM MC KAMÍNEK NA BŘEZEN Burza knih pořádaná městským obvodem Vratislavice ve spolupráci s MC Kamínek - prodej scrapbookového sortimentu - tvořivé dílny MC Kamínek Temperamenty Zveme všechny maminky i rodiče na přednášku Jak zacházet s temperamenty svých dětí v rámci pokračování cyklu Výchova dětí, která se uskuteční dne od 10 hodin v MC Kamínek. Přednáška bude zaměřena na rozpoznání a význam temperamentů pro výchovu dětí a jak z tohoto pohledu přistupovat ke svým dětem. Přednášet budou manželé Mgr. Evald Rucký, ThD.Ep.Fr., a Rút Rucká, kteří mají dlouholetou praxi a zkušenosti s přednáškami o výchově dětí v mateřských centrech. Po přednášce proběhne beseda s dotazy. za MC Kamínek Renata Zítová s Denčou, naše stálé kamarádky. Ani slečna kuchařka nezůstala pozadu. K obědu nám osmažila dinosaury s prakaší, odpoledne jsme si pochutnali na výborné ledové pomazánce. A domů jsme odcházeli s mnoha zážitky. A kam vyrazíme strojem času příště? Už nyní se těšíme! Všem rodičům, prarodičům a kamarádům mateřské školy Lísteček děkují Mgr. Dana Keltnerová, Radka Kučerová, Jaroslava Hubáčková z MŠ Lísteček SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vážení čtenáři, jak jsme vás již opakovaně informovali, je možné v nové rubrice Vratislavického zpravodaje zveřejňovat jubilea vratislavických občanů od 70. narozenin a dále vždy po 5 letech. Dále též zveřejňujeme úmrtí našich občanů a vzpomínky na ně. V neposlední řadě nezapomínáme ani na naše nově narozené občánky. Vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů je však před zveřejněním nutný písemný souhlas dané osoby, zákonného zástupce či pozůstalých. V případě zájmu o zveřejnění neváhejte kontaktovat sekretariát Úřadu MO Vratislavice n. N. a vyplnit a podepsat příslušný formulář nebo podepsaný a naskenovaný písemný souhlas zaslat em na adresu Věříme, že si tato rubrika najde své čtenáře. redakce 9

10 BŘEZEN 2012 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE DIVADLO PIPINKY Z PLAKÁTU A KONCERTNÍ AFTERPARTY Čtvrtek v hodin. Skvělá zábava na téma hudebních boybandů 90. let minulého století, která je na programu v Desítkách ve čtvrtek 8. března, ohlašuje blížící se jaro. Mladí herci libereckého Divadla F. X. Šaldy zde uvedou jeden ze svých úspěšných divadelních projektů Pipinky z plakátu. Jak několikrát v minulosti potvrdila vyprodaná hlediště, je to povedený kus, mladé energií nabité divadlo. V hlavních rolích se můžeme těšit na Tomáše Dianišku, Karolínu Baranovou nebo Tomáše Váhalu. Po představení se také uskuteční koncertní afterparty, ve které vystoupí kapela Pipinky Pi*o, hudební projekt Tomáše Dianiška a Karolíny Baranové, a dále potom formace Loopstation nebo DJ DaRoot. Vstupné: 150 Kč. NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA V jedné chaloupce žila koza se svými kůzlátky. Jednoho rána šla koza jako obvykle na pastvu. Když odcházela, varovala malá kůzlátka: Kůzlátka, děťátka, já jdu na pastvu, abych měla pro vás mlíčko, ale vy buďte hodná a nikomu neotevírejte. Mohl by přijít vlk a všechny vás sežrat. Krátká ukázka známé pohádky o neposlušných kůzlátkách slouží jako pozvánka pro vás, milé děti. Přijměte tímto pozvání do kulturního centra na oblíbené Sváťovo dividlo, které se do Vratislavic nad Nisou opět vrací s novým dětským představením. Loutkovou inscenaci pohádky Neposlušná kůzlátka předvede malým i velkým divákům dne od 10 hodin. Děti si z pohádkově stráveného dopoledne odnesou jedno důležité ponaučení, a to, že neposlušnost se nevyplácí! Vstupné činí 50 Kč. Jste srdečně zváni. Dagmar Voňková-Andrtová povala téměř po celém světě, její skladby vyšly i u zahraničních vydavatelů. Jazyk jejích textů, způsob zpěvu, tvorba melodií a vůbec celkový přístup k písním v sobě spojuje divošské kořeny českého lidového umění a Dášinu nespoutanou hravost a hledačství. Dokáže hrát na kytaru na sto způsobů, nikdy v její hře nepocítíte samoúčel ani exhibici, všechno je přísně podřízeno atmosféře písně. Podobné je to i s jejím zpěvem může být děsivě výhružný i nejjemněji laskající, slovo v jejích ústech nabývá váhy a jeho význam se proměňuje a dotváří množstvím odstínů. Zkrátka čeká nás koncert, který slibuje ojedinělý hudební zážitek. můžete ve Vratislavicích nad Nisou. Tunisko je tématem další přednášky, která se bude konat v multimediálním sále KC VRATISLAVICE Společně budeme putovat za krásami této země s panem Vladimírem Lemberkem. Cestou spatříme antické památky, oázy, rozpálenou Saharu, jejíž jemný písek vám proteče mezi prsty jako voda, solná jezera a jiná místa této tradiční a turistické destinace. Tunisko je země plná historie. Kdo by si nepřál stát v místech, odkud vzešel bájný Hannibal, mýtické Kartágo Pronikneme rovněž do tajů života běžných Tunisanů. Vstupné činí 60 Kč. JEDEN DEN S ANTONÍNEM KRA- TOCHVÍLEM PORTFOLIO REVIEW - WORKSHOP - PŘEDNÁŠKA Návštěvníkům Kulturního centra VRATIS- LAVICE se 6. dubna 2012 naskytne jedinečná příležitost osobně se účastnit setkání se světově uznávaným fotografem Antonínem Kratochvílem. Vážní zájemci o fotografii dostanou také příležitost přihlásit se do celodenní tvůrčí dílny pod vedením Antonína Kratochvíla. Den s tímto významným fotografem, mimo jiné zakládajícím členem agentury VII Photo Agency a držitelem velmi prestižní americké ceny Lucie Award 2005, bude zakončen veřejnou přednáškou, ve které Antonín Kratochvíl představí své fotografie na pozadí vyprávění vlastního životního příběhu. TAK SE DÁ HRÁT NA KYTARU! Úterý v hodin. Druhý koncert z cyklu Rebelující dámy české hudby přivádí na vratislavické jeviště Dagmar Voňkovou- Andrtovou, která se proslavila skvělou technikou hry na kytaru plnou experimentů. Vydala sedm řadových alb (např.: Živá voda; Golden Gate: The Magician of Guitar from Prague I; Birdcage/ Voliéra; Milí moji; Slunci ležím v rukou). Vystu- 10 TUNISKO KŘÍŽEM KRÁŽEM Středa od 18 hodin. Tunisko, oficiálně Tuniská republika, leží v severní Africe, ale dozvědět se o ní více Antonín Kratochvíl

11 A TAKÉ TAK SE DÁ HRÁT NA KYTARU, KDYŽ JI VEZME MISTR! Pátek v hodin. Je-li D. Andrtová-Voňková zpívající experimentátorkou různých stylů a žánrů, je profesor Štěpán Rak žijící legendou klasické kytary. Světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie múzických umění, patří v současnosti k nejvýznamnějším kytaristům a skladatelům světa. Na svých koncertních turné a mistrovských kurzech na významných univerzitách projel bezmála 70 zemí čtyř kontinentů. Jeho pětiprstová kytarová technika se stala legendou, kterou se jezdí učit kytaristé z celého světa, a jeho skladby jsou trvalou součástí repertoáru nejvýznamnějších kytaristů současnosti. U nás zazní pořad Kytara napříč žánry, v němž Štěpán Rak představuje kytaru v jejích nejrůznějších stylových a žánrových podobách, od hudby dávných loutnistů přes éru klasicismu a romantismu až po různá žánrová vybočení z klasické hudby. Posluchač tak uslyší netoliko hudby dávných mistrů, ale i americký Rock n Roll. LUKÁŠ VACULÍK V ROLI SVŮDCE A NEÚSPĚŠNÉHO NEVĚRNÍKA Čtvrtek v hodin. Johnie Mortimer a Brian Cooke napsali svou zábavnou, neočekávanými situacemi a komickými scénami nabitou komedii Když kočky nejsou doma jako mimořádnou příležitost pro herecký koncert, jehož cílem je hlavně a především pobavit. Herci Docela velkého divadla Litvínov tuto šanci využívají excelentně. Komedie o lásce a nevěře, k níž nedojde, je vítanou látkou pro gejzír humoru a snad i špetku zamyšlení nad ne až tak odlišnými touhami mužů a žen. Jen cesty ke svým cílům užívají odlišné. Herecký koncert, jemuž dominuje Lukáš Vaculík tak, jak ho z filmového plátna neznáte. Budete příjemně překvapeni. Štěpán Rak VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ PLES PŘÁTEL TANCE Sobota od 20 hodin. Plesová sezóna je v plném proudu, i v Kulturním centru VRATISLAVICE se tančí, dovádí a skotačí při tanečních kreacích. Dovolte nám pozvat vás na 1. ples přátel pod taktovkou Vlastimila Čermáka. Vstupenky lze koupit na Informačním centru Vratislavice nad Nisou. Více informací rovněž získáte na ové adrese Cena vstupného činí 250 Kč. VERNISÁŽ V KAVÁRNĚ DIGI ART ZUZANA A LADISLAV POSTUPOVI Dovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní zahájení výstavy grafických děl současných autorů, manželů Postupových. Zahájení se uskuteční dne od 18:00 hod. v Kavárně Vstupné je dobrovolné. Výstava děl bude nadále zpestřovat prostředí kavárny do konce dubna. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ZMĚNA PLATNOSTI REZERVACÍ Od byl na Informačním centru Vratislavice nad Nisou zahájen prodej vstupenek prostřednictvím evstupenky, tj. elektronické vstupenky. Tento systém se v praxi osvědčil a rádi bychom v této tradici prodeje a rezervací vstupenek pokračovali. Od měsíce března dojde k jediné změně, a to v platnosti rezervací vstupenek! Platnost rezervací na akce konané v Kulturním centru VRATISLA- VICE , které budou zprostředkovány na kterémkoli z prodejních míst zapojených do systému prodeje a rezervace regionálních e-vstupenek, bude časově omezena! Rezervované vstupenky lze vyzvednout nejpozději 3 dny před zahájením programu. Vstupenky, které nebudou vyzvednuty v daném termínu, budou dále postoupeny k dalšímu prodeji. V důsledku neomluvených absencí na představení a s tím spojenými blokacemi míst v sálech jsme byli nuceni přistoupit k této změně. Děkujeme vám tímto za pochopení. V případě jakýchkoli dotazů pište na či volejte na tel. číslo Rádi vám objasníme jakékoli nejasnosti. BURZA KNIH Součástí vratislavických Velikonoc bude dne od 14 hodin úplná novinka! Ve foyeru KC se uskuteční burza knih. Každý, kdo má doma přečtenou a pro své potřeby už nepotřebnou knihu, ať už beletrii dětskou, či pro dospělé, knihu odbornou, nebo například komiks, přineste ji do KC, oznamte tam příslušnému pracovníku požadovanou cenu knihy a ta bude nabídnuta k veřejnému výběru dalším návštěvníkům. Projeví-li o ni někdo zájem, může si ji za dohodnutou cenu koupit. Jednáme i o účasti liberecké firmy Knihkupectví a antikvariát Jaroslava Fryče. Na místě Krámek Krokouš se Scrapbookovým obchodem. PaedDr. František Zborník, vedoucí Kulturního centra VRATISLAVICE

12 BŘEZEN 2012 TIPY NA PĚŠÍ VÝLETY PO KRÁSNÉ PŘÍRODĚ REGIONU V této době, kdy příroda ještě odpočívá, je nejvhodnější doba pro řadu akcí, na něž není během roku tolik času. Proto přichází místní organizace Svazu důchodců s nabídkou programu zimní turistiky. Pro měsíce březen a duben jsou připraveny krátké a nenáročné trasy výletů po značených cestách kolem přírodních památek, památných stromů a hlavně místy s krásným výhledem do okolí. Pěší túry jsou vedeny nejen přírodou, ale i okrajovými částmi měst a obcí. Nenáročné půldenní výlety jsou vhodné pro každého, kdo se rád sejde se svými přáteli či bývalými spolupracovníky a chce se přesvědčit, že i v pokročilém věku má sílu držet krok s ostatními. Středa 7. března Vedoucí Robert Jokl povede zájemce, kteří se sejdou ve 13 hodin na terminálu MHD Fügnerova, kolem toku Nisy do Pavlovic a dále dle situace. Středa 14. března Vlakem z Liberce ve hodin se dojede do stanice Dlouhý Most a odtud pod vedením Josefa Žežulky se účastníci budou vracet hezkou krajinou do Vratislavic n. N. Středa 21. března Výletní trasa povede směrem na Mlýnský rybník ke sportovnímu areálu Vesec se zastávkou na občerstvení. Sraz účastníků před budovou MO Vratislavice n. N. Středa 28. března Výletníci se sejdou ve stanici ČD Liberec a odtud v 8.50 hodin odjedou do České Lípy. Pod vedením Emmy Nedomlelové budou putovat ve směru na Zahrádky a hlavním cílem výletu je obdivování krásných květů sněženek a bledulí. Středa 4. dubna Josef Janků jako vedoucí povede výletníky po trase Lidové Sady přes Buk do Harcova a odtud zpět autobusem do Liberce. Zájemci se sejdou ve 13 hodin na terminálu MHD Fügnerova Středa 11. dubna Na tuto středu naplánoval Robert Jokl jako vedoucí trasu od České chalupy přes Rudolfov do Liberce. Odjezd autobusem č. 18 ze stanice MHD ve hodin. Pohyb je život a turistické výlety s přáteli jsou odpočinkem. Nejsou zaměřeny na ušlé kilometry, přesto jsou zajímavé a návštěva romantické krajiny nabízí potěšení a hezké prožitky. Miloslav Špidlen (redakčně upraveno) JUBILANTI V měsíci lednu 2012 oslavili svá jubilea: 70 let Břetislav Růta Jitka Hašková František Janků Ivo Hanák Jiří Regner 75 let Růžena Hawlová Alenka Lachmanová 80 let Věra Žemličková Stanislav Čížek Erika Pavlíčková Hana Blažková 90 let Otakar Šmíd 95 let Marie Hanousková Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. redakce KALENDÁRIUM - BŘEZEN A DUBEN 7., 14., 21., , 4., středy výlety pořádané místní organizací Svazu důchodců úterý od hodin velký sál KC VRATISLAVICE jarní koncert dětí ZŠ Vratislavice Podrobnosti k uvedeným akcím uvnitř zpravodaje 12

13 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 13

14 BŘEZEN

15 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 15

16 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ - BŘEZEN

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - n. N. dne 15. 02. Bod pořadu jednání: 11. 1. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 16. 5. Bod pořadu jednání: 15. 2. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva č.32 24. 2. 2014 Usnesení: 1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočet obce Kameničná na rok 2014 ve výši 3.386.000 v části příjmové i výdajové. 2. Různé: 2.1.Zastupitelstvo

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD BRUSLAŘSKÝ KLUB HAVLÍČKŮV BROD SEZÓNA Práva a povinnosti klubu:

VNITŘNÍ ŘÁD BRUSLAŘSKÝ KLUB HAVLÍČKŮV BROD SEZÓNA Práva a povinnosti klubu: VNITŘNÍ ŘÁD BRUSLAŘSKÝ KLUB HAVLÍČKŮV BROD SEZÓNA 2017 2018 Práva a povinnosti klubu: Zabezpečit podmínky pro odborný sportovní rozvoj hráčů organizováním sportovní činnosti v ledním hokeji a krasobruslení

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více