ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 3 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZÁCHRANA A ZNOVUZROZENÍ VRATISLAVICKÉ KYSELKY NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ KULTURNÍ CENTRUM

2 BŘEZEN 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Druhé řádné jednání Zastupitelstva MO Vratislavice n. N. v roce 2012 proběhlo ve středu 15. února. Zastupitelům bylo předloženo ke schválení celkem 16 bodů. Po schválení programu proběhla diskuse občanů, v rámci níž zazněly dotazy týkající se financování podzimních voleb do krajského zastupitelstva, průběhu jednání Zastupitelstva statutárního města Liberec či věcného zaměření pravidelné přílohy Vratislavického zpravodaje o dějinách Vratislavic n. N. Následovala kontrola usnesení z minulého zastupitelstva a schválení zřizovacích listin vratislavických mateřských škol a základní školy. Následující bod, týkající se hodnocení Kulturního centra VRATISLAVICE , byl stažen a bude předložen na dalším zastupitelstvu. Následovalo schválení dotací z kulturního a sportovního fondu. Dotace z fondu životního prostředí zastupitelé neschválili. Po projednání informací kontrolního výboru bylo schváleno vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z minulého zasedání. V bodu informace starosty byli zastupitelé informováni o činnosti strážníka okrskáře za měsíc leden 2011, o pokračování územního řízení a o pozvání k veřejnému ústnímu projednání stavby Obytný soubor U Pivovaru Zpráva zahrnuje období od do Během uplynulého období prováděl strážník okrskář standardní kontrolu okrsku na základě místní znalosti i na základě podnětů občanů. V ranních hodinách byla zvýšená pozornost věnována bezpečnosti silničního provozu při přecházení školní mládeže na přechodu pro chodce v ulici Nad Školou a při příchodu dětí k hlavnímu vchodu do ZŠ. Úřadu MO byla ohlášena poražená dopravní značka B21 snižující dovolenou rychlost u a o konečné verzi indikativního seznamu IPRM Liberec, v jehož rámci je zařazena i rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích. V neposlední řadě byla podána informace o projednání a schválení změn nového územního plánu dle připomínek MO Vratislavice n. N. Po vypořádání podnětů a připomínek zastupitelů bylo zasedání ukončeno. zpomalovacího retardéru v ulici U Cihelny. Na základě této spolupráce byla závada na dopravním značení v krátké době odstraněna a dopravní značka byla znovu osazena. Na žádost přestupkové komise Magistrátu města Liberec byl proveden pokus o doručení doručenky do vlastních rukou v ulici Pobočná. V rámci spolupráce s obvodním oddělením Policie ČR ve Vratislavicích n. N. byl proveden odchyt volně pobíhajícího psa v ulici Rochlická a další odchyt na zastávce MHD Zelené V prvním měsíci letošního roku naši policisté řešili nespočet různých případů. Jednalo se o různé majetkové delikty, alkohol u řidičů, neplnění vyživovacích povinností apod. Špatná ekonomická situace a finanční krize se zřejmě projevila i u jedné náctileté dívenky ve Vratislavicích. Aby ukojila své nadměrné choutky v utrácení peněž, rozhodla se v nestřeženém okamžiku svému nevlastnímu otci zcizit klíčky od domácí pokladny. Poté vyčkala nepřítomnosti otčíma a z pokladny si již bez námahy vzala peníze, které utratila pro svou potřebu. Za tento skutek jí bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež a případ byl dále předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci. Další krádeže se dopustil jednadvacetiletý muž, který v prodejně Albert nakupoval zvláštním způsobem. Zboží si nedával do košíku, ale rovnou si jej schovával pod ošacení. Samozřejmě u pokladny nezaváhal ani na chvilku a žádné zboží nezaplatil, pouze prošel za pokladnu, kde byl chycen ostrahou prodejny. Zřejmě si chtěl otevřít stánek s drogistickým zbožím, protože odcizil celkem 11 kusů různých produktů v hodnotě téměř tisíc Zájemci o podrobnější informace naleznou vše na webových stránkách MO v sekci Orgány městského obvodu/ Zastupitelstvo městského obvodu/materiály k projednání. Zde jsou v předstihu zveřejněny všechny aktuální materiály k jednání a k nahlédnutí jsou i materiály projednané na minulých zasedáních zastupitelstva. Martin Nechvíle INFORMACE O ČINNOSTI VRATISLAVICKÉHO STRÁŽNÍKA OKRSKÁŘE POLICIE ČR VE VRATISLAVICÍCH N. N. INFORMUJE 2 údolí. V obou případech byla volně pobíhající zvířata předána odchytové službě útulku v Ostašově. V uplynulé době byly řešeny tři přestupky proti veřejnému pořádku, a to tak, že na místě byla udělena bloková pokuta ve výši Kč. Dále bylo řešeno třináct přestupků v dopravě, z nichž pět jich bylo vyřízeno na místě domluvou a ostatní výzvou k projednání přestupku. Vojtěch Vítek, strážník okrskář (redakčně upraveno) korun. Dalším šetřením se však zjistilo, že se jedná o recidivistu, který má takových krádeží za sebou více. Závěrem mu bylo rovněž sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež a případ byl předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci. V poslední době jsme zaznamenali zvýšený počet vykradených či zcela odcizených motorových vozidel. Nenechávejte ve vozidlech žádné lákavé předměty a při odchodu se ujistěte, že jste využili všech zabezpečení, která ve vozidle máte. npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení (redakčně upraveno)

3 MILÍ VRATISLAVIČÁCI, březen je měsíc, kdy se probouzí jaro, a letos nás v březnu čekají i svátky jara Velikonoce. Už teď jsou v plném proudu přípravy na VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE, které se budou konat poslední březnovou sobotu. Vratislavické děti už pár týdnů pilně nacvičují svá vystoupení, připravují se tvůrčí dílny a samozřejmě chybět nebudou ani tradiční trhy. Novinkou letošních Vratislavických Velikonoc je burza knih, která bude probíhat celé sobotní odpoledne ve foyer Desítky. Pokud si knihu nevyberete na burze o Velikonocích, jistě uvítáte novou moderní službu naší knihovny. V duchu aktuálních trendů jsme do vratislavické knihovny zakoupili na zkoušku 2 kusy elektronických čteček knih, které jsou k dispozici všem registrovaným dospělým uživatelům. Elektronická média stále víc pronikají do našeho světa a právě čtečky knih jsou mezi lidmi čím PRODEJ BYTOVÉHO DOMU Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou oznamuje vypsání výběrového řízení na prodej bytového domu včetně souvisejících pozemků. Jde o budovu č. p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX, včetně p. p. č , a v k. ú. Vratislavice nad Nisou. Minimální prodejní cena činí Kč. V domě se nachází 8 bytů 1x 3+1, 2x 2+1, 5x 1+1 a 1 nebytový prostor. 2 byty jsou volné a zbylé prostory jsou obsazeny nájemci. Prodej bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od do MO Vratislavice n. N. dál populárnější. Snažíme se být moderní obcí a zpříjemnit vám život ve Vratislavicích v souladu se současnými trendy. Nejen díky free wi-fi v Zámeckém parku a nyní i elektronickým čtečkám si troufnu říct, že se nám to daří. V případě, že se čtečky osvědčí, jsme připraveni tuto nabídku rozšířit. Krok se světem se snažíme udržet i na poli umění. Vratislavickému kulturnímu centru se podařilo navázat spolupráci se světoznámým designérem profesorem Bořkem Šípkem, děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec, a jeho studenty. Ti dostali zadání ročníkové práce na téma Ferdinand Porsche - vratislavický rodák. Studentské umělecké realizace by měly ozvláštnit prostory naší Desítky v průběhu června. Porsche neodmyslitelně patří k vratislavické historii. Na četné žádosti čtenářů a milovníků historie jsme rozhodli ve spolupráci se známým vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem připravit zvláštní přílohu Vratislavického zpravodaje věnovanou minulosti. Kompletní příloha mapující historii našeho městského obvodu bude v nejbližších dnech zveřejněna na webových stránkách městského obvodu. Dovolte mi, abych se na závěr svého úvodníku vrátil od historie zpátky k současnosti. Denně se přesvědčuji o tom, že se aktivně zajímáte o to, co se ve Vratislavicích děje. Pro vaši lepší informovanost už od února na webu Vratislavic najdete to, jak hlasovali vámi zvolení zastupitelé při rozhodování o všech důležitých věcech, které se života ve Vratislavicích týkají. Přeji vám příjemný začátek jara a veselé Velikonoce. Váš starosta Lukáš Pohanka BOŘEK ŠÍPEK VE VRATISLAVICKÉM KULTURNÍM CENTRU VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: 8:00 11:15 a 12:00 17:00 úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE OD 17:00 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLĚNÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 03/2012 Vyšlo: 8. března 2012 Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Lenka Černá, Mgr. Ivana Pokorná, Mgr. Libor Rygál, Ladislav Slánský Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Náklad: výtisků Uzávěrka příštího zpravodaje:

4 BŘEZEN 2012 AKCE VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ Březen měsíc čtenářů ve vratislavické knihovně Motto: Sladký život s knihovnou! Knihovna ve Vratislavicích se připojila k celostátní akci Březen měsíc čtenářů. V rámci této akce knihovna pořádá: Zahájení půjčování čteček elektronických knih pro čtenáře knihovny Den otevřených dveří knihovna bude otevřena po celý den od 8 do 18 hodin. Celý den se budou moci registrovat noví čtenáři zdarma. Registrace zdarma bude platit do konce roku Den webových stránek knihovny seznamování čtenářů se stránkami knihovny na vratislavických webových stránkách, zejména s on-line katalogem vratislavické knihovny. Během celého měsíce března bude v knihovně probíhat burza knih. Noc s Andersenem Do naší knihovny zveme š k o l á k y, kteří chtějí strávit večer netradičním způsobem, a to v pátek v podvečer na Noc s Andersenem. Děti se mohou těšit tak jako minulý rok na poslech pohádek, luštění pohádkových kvízů, výtvarnou a literární soutěž (samozřejmostí jsou odměny) a divadelní pohádku. Bližší informace a přihlášky na tuto akci jsou k dispozici v knihovně. Pozor, počet míst je omezen. Markéta Fizková, knihovnice OHLÉDNUTÍ ZA VRATISLAVICKÝM SKI V sobotu 11. února proběhl na louce u koupaliště Sluníčko již 3. ročník závodu Vratislavické SKI aneb běžecké závody. Sobotní dopoledne uvítalo závodníky i organizátory slunečným, ale rekordně mrazivým počasím. Venkovní teplota dosahovala 18 stupňů, tento mráz však nedokázal odradit ty nejsoutěživější sportovce. V rámci závodu odstartovalo celkem sedm kategorií, z nichž byla nejvíce zastoupena kategorie dospělí muži let. Vítězům jednotlivých kategorií pogratuloval a předal medaile včetně hodnotných výher starosta městského obvodu Lukáš Pohanka. Děkujeme všem sportovcům za jejich účast. Zvláštní poděkování patří Otovi Dvorskému, předsedovi komise kultury, školství a tělovýchovy a Klubu cyklistů Pivovar Vratislavice, za pomoc při organizaci akce. Kompletní výsledky a fotografie naleznete na redakce 4

5 SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ Vážení sportovní přátelé, ačkoli je ještě všude hodně sněhu, sportovní areál Na Rozcestí nabízí stále své služby ke sportovním aktivitám jednotlivců, rodin i kolektivů. Můžete využít fotbalové hřiště, na kterém je možno hrát i přes velké přívaly sněhu. Hřiště je od sněhu očištěno a je ve velmi dobrém stavu. Každodenně se zde uskutečňují sportovní zápasy milovníků této hry. Ani veliké mrazy je od těchto klání v minulých dnech neodradily. Pro svá jarní mistrovská utkání u nás našli velmi dobré podmínky k přípravě fotbalisté TJ Jiskry Vratislavice. Své fotbalové umění na něm zdokonalují hráči starší přípravky, žáci, do- rostenci, ale i mužstva A dospělých. Poprvé za existence sportovního areálu se ve druhé polovině měsíce ledna uskutečnil malý fotbalový turnaj šesti mužstev, kde nešlo ani tak o pořadí, ale spíše o setkání kamarádů a přátel. Turnaj se vydařil, všude bylo plno veselí, ke kterému přispělo i posilňování se tradičním gročkem a svařáčkem. O svátku všech zamilovaných byla jako již tradičně připravena plocha k bruslení, nad kterou zněly písně k Valentýnu. Nejenom na tento svátek, ale i v ostatní dny vás zveme na naše celoroční kluziště. Můžete využít jak hokejové hřiště, tak ovál určený k bruslení. Brusle půjčíme zdarma. Nabízíme i možnost hraní VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ ve sportovní obuvi. Čas pro tato klání není rozhodující, posvítit si na vaše zápasy není problém. S blížícím se jarem se těšíme na vaše sportování v našem areálu. Připravíme jednotlivá sportoviště tak, abyste odcházeli spokojeni a příjemně fyzicky unaveni. Po sportovním výkonu se můžete v areálu občerstvit a posedět s kamarády u ohniště. Několik akcí při kytaře s opékáním vuřtů a grilováním se již uskutečnilo. Objednejte si jednotlivá sportoviště včas! Veškeré informace najdete na na setkání se těší zaměstnanci areálu Na Rozcestí VELKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ V rámci vyhlášeného Velkého bowlingového turnaje vratislavických seniorů se dne , dle plánu, uskutečnil již 2. dílčí turnaj. Tentokrát se parta 20 hráčů sešla již ve 12 hodin. Po urputném dvouhodinovém boji s koulemi a kuželkami byli vyhodnoceni nejlepší hráči, a to takto: v kategorii mužů se na 1. místě umístil pan Josef Bárta a v kategorii žen paní Hana Prokšová. Všichni účastníci turnaje si opět dobře zasportovali, pobavili se a již se těší na příští, 3. turnaj, který se uskuteční dne od 14 do 16 hodin tradičně v zábavním centru Babylon. Hana Weinzettelová, komise komunitního plánování MASOPUSTNÍ VESELÍ VE VRATISLAVICÍCH V úterý se v naší Desítce konala masopustní veselice pod patronátem komise komunitního plánování z MO Vratislavice nad Nisou. Kus odpoledne se senioři příjemně bavili s Duo Bandem Petra Voslaře a jeho melodiemi nabitými širokým repertoárem čítajícím jemnou Rose Marii i rytmické polky, valčíky, písně ze Semaforu, Kučerovce i krásné písničky ze slunné Itálie. Všichni jsme si moc hezky zatancovali. Přišlo mezi nás i pár zajímavých nápaditých masek jako muslimka v černém se zahalenou tváří, superman v křídlatém rozevlátém modročerveném obleku, miminko s dudlíkem pověšeným na krku, námořnice v pruhovaném modrobílém triku a několik strašidelných čarodějnic. Neomaskovaní dostali od děvčat z komise alespoň kuželovité lesklé barevné čepičky, takže jsme nakonec byli trochu v maskách všichni. Dostali jsme i kávičky s mlékem, čaje a koblížky. Tak se hodovalo, povídalo a čile tančilo a bylo nám prima. Petr s Alicí hráli a zpívali a my se ke zpěvu přidávali, aby bylo veselo. V závěru byla vyhlášena soutěž o nejlepší masku. Iniciativy se chopila paní Mgr. Hoření a pozvala masky k pódiu. Líbily se nám však stejnou měrou všechny a také všechny dostaly odměnou lístek na divadelní představení Romance pro křídlovku od Františka Hrubína, které proběhlo hned druhý den v Desítce. Hra byla poetická s životní radostí i smutkem, tak jak to bývá v životě namícháno Prostě se vydařilo masopustní veselí a my na něj budeme rádi vzpomínat, stejně tak jako na půvabnou a přemýšlivou Hrubínovu hru. Za obě tyto akce děvčatům z komise komunitního plánování MO Vratislavice nad Nisou děkujeme. Jiřina Marešová 5

6 BŘEZEN 2012 ZÁCHRANA A ZNOVUZROZENÍ VRATISLAVICKÉ KYSELKY Počátkem loňského října získala vratislavická Kyselka opět nového majitele, který má bez ohledu na její velmi zchátralý stav smělé plány na záchranu a rekonstrukci. Téměř za tři roky od doby, kdy byl ukončen provoz, celý objekt velmi zchátral ani ne tak vlivem počasí, jako naprostou destrukcí způsobenou bezdomovci, narkomany a zejména organizovanými nájezdy zlodějských skupin, které se rozhodly, že výrobní halu, zámeček a veškeré vybavení postupně zničí, rozkradou a přemístí do výkupu druhotných surovin. S těmito méně přizpůsobivými lidmi měla plné ruce práce vratislavická policie. Tímto bych jí rád poděkoval za obětavost a za snahu uchránit historickou památku před úplným rozkradením a zničením. Bohužel, část objektu zámečku v červenci loňského roku ještě vyhořela. Dnešní podoba vratislavické Kyselky se vůbec nedá srovnat s tou původní překrásnou rakousko-uherskou. Záměrem nového vlastníka, který pochází z Libereckého kraje, je navrátit Kyselce zašlou slávu a lesk a zrekonstruovat ji tak, aby odpovídala původní podobě v roce Bohužel nemáme zatím moc podkladů, ze kterých bychom mohli při rekonstrukci vycházet. Proto se obracíme na občany Vratislavic s žádostí o pomoc při hledání dobových fotografií, pohlednic a jiných reálií týkajících se tématu. Uvítáme, když nám občané poskytnou co nejvíce informací a obrázkových podkladů. Pokud nás lidé nechají do materiálu nahlédnout či nám je zapůjčí, jsme ochotni každou informaci či reálii náležitě ocenit. Budeme moc rádi, ozvou-li se nám pamětníci, kteří mají ke Kyselce co říci a navedou nás na věci, které jsou už dávno zapomenuty. Lidé, kteří nám budou chtít takto pomoci, nás můžou kontaktovat na telefonním čísle p. Brukner, mailem na Na tomto kontaktu vám budou zodpovězeny i veškeré vaše dotazy. Většina materiálů získaná touto cestou i mnoho dalších budou posléze vystaveny ve volně přístupné galerii, kterou plánujeme vystavět ve věži vratislavické Kyselky. Na závěr mi nezbývá nic jiného než vám poděkovat za pozornost, kterou jste mi věnovali četbou tohoto článku, a za případnou ochotu při prohledávání vašich rodinných archívů. O probíhající rekonstrukci vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím stránek Vratislavického zpravodaje. Stanislav Brukner Těmito kroky chce nový majitel získat prestiž pro Vratislavice nad Nisou a místo pro relaxaci a odpočinek nejen pro obyvatele Vratislavic, ale i celého Libereckého kraje. V areálu zůstane zachována stáčírna minerální vody, nově vzniknou lázně a wellness. Dojde i na úpravu celého nádvoří, vystaví se zde lázeňská kolonáda a park. Celý projekt by měl být dokončen do sedmi let. 6

7 NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKYŇ POLOLETÍ ROKU 2012 Žákyně naší školy hrály 4. kolo krajského přeboru v neděli ve sportovní hale v Tanvaldu. Ranní cesta vlakem byla příjemná, ale čekání na vlak v 21 C zase tak příjemné nebylo. Děvčata v sestavě Katka Vacková, Aneta Futerová, Johana Bocheňská, Gabi Čermáková, Lucka Thielová a Katka Hlubučková (Míša Sémová měla zdravotní problémy) dobrým výkonem sebrala druhý set TU Liberec B. Následně v tie-breaku rozhodlo podání Violky Hořínkové, která sice chodí do naší školy, ale dlouhodobě trénuje v Lokomotivě Liberec a v současnosti hraje za Technickou univerzitu Liberec. V dalším utkání naše děvčata herně pozlobila i celkového vítěze skupiny Jiskru Nový Bor. Bohužel družstvo Mnichova Hradiště se omluvilo a tím se turnaj zkrátil. Poslední kolo se uskuteční ve SH v Jablonci n. N. MINIVOLEJBAL Další kolo okresního kola minivolejbalu se hrálo v sobotu v Rychnově u Jablonce n. N. Ze stabilní sestavy našeho družstva chyběla Jitka Pavlatová, a tak jsme hráli v sestavě Johanka Bocheňská, Katka Šolcová a poprvé Aneta Drapáková. Ve velkých mrazech (ráno více jak 20 C) byla starší tělocvična v Rychnově trochu studená, ale nadšení domácích pro mládežnický volejbal ji výborně zahřívalo. Nejdůležitější pro nás byly další zápasové zkušenosti děvčat. Pro Johanku, jak správně má hrát a chovat se nejlepší hráčka týmu, pro Katku, co vše musí ještě řádně nacvičit a procvičit. Pro Anetu to byly první zápasové zkušenosti a dokázala si, že se může stát důležitým členem týmu. Je nutné podotknout, že na základě minulých kol jsme hráli v první skupině proti těm nejlepším týmům. Další kolo se hraje v Tanvaldu. Výsledky: BVV Malá Skála A: 0:2 BVV Turnov A: 2:1 BVV Rychnov A: 1:2 BVV Železný Brod A: 0:2 MINIVOLEJBAL V BARVÁCH Nejvíce hráček a hráčů ve věku do 11 let měl náš školní klub Beach Volley Vratislavice na krajském kole minivolejbalu v barvách, který se konal v neděli v Novém Boru. V hale s osmi přizpůsobenými hřišti a stovkou dětí různého věku byl od počátku pořádný cvrkot. Všichni byli seznámeni s pravidly minivolejbalu. Všichni dostali hezká trika v jednotné barvě své kategorie. Zvuk klaksonu vždy odstartoval jedenáctiminutové zápasy. Rozpisy utkání ve skupinách, rozhodčí i pěkné ceny byly organizátory připraveny na jedničku. Všichni jsme si zahráli hodně zápasů. Prvně jsme si soutěžně zkusili halový minivolejbal s odlišnými pravidly, než jsme dosud znali z beachvolejbalu. Poprali jsme se s tím s nadšením i zklamáním, každý získal cennou zkušenost. Umístění není v tomto věku zase až tak důležité. V naší skupině červených jsme obsadili 12., 11., 8., 7., 6., 5. místo. Nejlépe se umístil tým trojice děvčat Lucka Toločková, Terka Klelinerová a Barča Podzimková. Všem týmům byly předány diplomy a každý byl odměněn skleněným zvířetem z Crystalexu a sladkostí. Děkujeme všem zúčastněným rodičům za přepravu auty a psychickou podporu dětí. Fotky naleznete na KRAJSKÝ PŘEBOR JUNIOREK VE VRATISLAVICÍCH N. N. V neděli sehrálo sedm týmů už 4. kolo krajského přeboru ve volejbalu juniorek. Utkání se hrála v tělocvičnách ZŠ Vratislavice a na ZŠ Ještědské Liberec. BV Vratislavice potvrdily svoje vedoucí postavení v této soutěži a celkem bez problémů zvítězily ve všech utkáních. Děvčata jsou jasně na čele tabulky krajského přeboru. Zápasy hlavně sloužily k sehrávání nových variant pro Český pohár, kde se našim juniorkám nedaří postoupit do skupiny prvních 16 týmů v ČR. Za BV Vratislavice hrály: Adriana Glaserová, Petra Charyparová, Anička Bartoňová, Terka Stašáková, Terka Kvapilová, Gábina Vazačová, Lucka Pokorná a Nikola Patzaková. Český pohár juniorek v Přerově O víkendu 28. a bojovaly juniorky v Českém poháru s nejlepšími družstvy v ČR. Dvoudenní turnaj se konal v Přerově. Vyjížděli jsme v sobotu po půl páté ráno. V prvním zápase jsme porazili Pardubice 2:1 (tie-break 20:18). Další dva zápasy byly klíčové pro postup, ale Svitavy i Slavia Praha byly nad naše síly. Bojovali jsme, vždy se dostáváme i do koncovky setů, ale prohráváme. Souhra týmu ještě není dostatečně natrénovaná. Následné utkání jsme těsně prohráli 1:2 na sety se Savem Praha B (tie-break 16:14). Nicméně v dalších zápasech s Moravskou Třebovou, Přerovem B, Savem Praha A v pohodě vyhráváme. Prostě potřebujeme pár zápasů na rozehrání. Prozatímní 21. místo v ČR není vzhledem k mládí našeho klubu zase tak špatné. Další kolo Českého poháru je až Mgr. Jan Kvapil 7

8 Dnes představujeme kroužek zimních sportů, který je při škole teprve druhým rokem. Trenérem je Miloslav Kašpar, bývalý reprezentant ČR, rodák z Vratislavic. V prvním roce probíhala příprava dětí v tělocvičně a souběžně vedení kroužku zařizovalo zázemí pro vlastní zimní přípravu. Pro děti se podařily vybudovat nad koupalištěm dva menší můstky a díky dobrým sněhovým podmínkám můžete praktický každý den odpoledne vidět některého člena kroužku, jak pod odborným dohledem sbírá zkušenosti ve skákání na lyžích nebo na běžeckých tratích. Zimní sporty mají v Liberci velkou tradici, příprava dětí v minulosti probíhala právě ve Vratislavicích. Záštitu nad vedením kroužku převzal Leoš Škoda, který má bohaté skokanské zkušenosti, a právě Ve spolupráci s lyžařskou školou Sportkids Liberec jsme na přelomu ledna a února uspořádali lyžařský kurz pro prvňáky. Zúčastnilo se ho celkem 44 dětí, ostatní žáci měli zajištěn náhradní program ve škole. Lyžaři odjížděli ráno v 8 hodin do nedalekého Janova na sjezdovku U Vodárny. Tam na ně čekali zkušení instruktoři a ze všech sil se je snažili naučit lyžovat nebo zdokonalit v lyžování. Všem to šlo výborně a užili jsme si čtyři dny plné mrazivého, ale slunečného počasí. Na závěr dostali všichni diplom a medaili. Ráda bych poděkovala lyžařské škole za skvělou organizaci, paní učitelce Zahradníkové, Hegedüsové a Čtverákové za pomoc a podporu při realizaci kurzu. Mgr. Zuzana Vraná Na rozhraní ledna a února letošního roku vyrazily děti z mateřské školy Sídliště opět na lyžařský výcvik. Po dobrých zkušenostech jsme zase vyzkoušeli nově otevřený areál Javorník u Obřího sudu. Výcviku se zúčastnilo okolo 25 dětí začátečníci, středně i více pokročilí. Tak mrazivé počasí jsme ovšem ještě nezažili, naštěstí svítilo sluníčko. Pobyt se tak dal vydržet. Vzhledem k velkému mrazu jsme děti neustále kontrolovali. Děti si to užily a sníh byl báječný. Celé prostranství svahu mohli rodiče sledovat z tepla domova webovou kamerou. Výcvik byl tradičně zakončen závodem a všechny děti si odnesly diplom, medaili a sladkost. Děkujeme všem instruktorkám i pracovnicím školy za obětavou pomoc. Díky patří též vedení našeho úřadu MO za zapůjčení školního autobusu ke každodenní dopravě dětí na Obří sud. Hana Šimková, ředitelka MŠ Sídliště 8 BŘEZEN 2012 KROUŽEK ZIMNÍCH SPORTŮ PRVŇÁCI NA LYŽÍCH on se zasadil o vybudování nového zázemí pro skoky ve Vratislavicích. Leoš reprezentoval naši školu už jako žák a později dosáhl světové úrovně. Vratislavické můstky mají letitou tradici, ještě nedávno zde byl jeden z prvních skokanských můstků s umělou hmotou. Snad se naši žáci dočkají a bude tradice obnovena. Děti reprezentovaly Vratislavice na několika závodech: v Desné K 24, v Lomnici nad Popelkou K27, v Lučanech K 18 a v Harrachově K 26. Nejlépe se umístila žákyně 4. B Kateřina Dlouhá, která získala bronzovou medaili za 3. místo. Vyvrcholením zimní sezóny bude účast na MČR Letní soustředění proběhne v Lomnici nad Popelkou. Věříme, že se podaří vratislavické můstky oživit včetně vybudovaní umělého povrchu. Mgr. Libor Rygál, ředitel školy MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ NA LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU

9 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ LÍSTEČEK V DOBĚ LEDOVÉ Všude plno sněhu, mráz nám maloval obrázky na sklo a naše mateřská škola Lísteček se strojem času přesunula o mnoho let zpátky. Chtěli jsme si vyzkoušet, jaké to asi bylo v pravěku, v době ledové mezi dinosaury. V rámci projektu Doba ledová si děti měly možnost ověřit, co vše za uplynulé zimní měsíce zvládly, dokázaly, co nového objevily. Ve všech třídách jsme si společně postavili jeskyně i s pravěkou kuchyní, stěny jsme pokryli jeskynními malbami a od stropu nám visely obrovské papírové rampouchy, skoro k nerozeznání od opravdových. Právě v jeskyních se náramně poslouchala dobrodružství Tlapky a Pazourka pravěkých dětí z knihy Prapohádky od L. Štíplové. V pátek přišli všichni do mateřské školy převlečeni za praděti, praučitelky a dokonce i dinosaury. Rodiče dětem pomohli v šití a výrobě kreativních pravěkých modelů. Fantazie neznala mezí! Společně jsme tento významný den zahájili písní Pamětník a poté se vrhli na plnění různých pradisciplín venku na školní zahradě nás čekalo lovení mamuta oštěpem, mezi různými zvířecími stopami jsme museli najít a poznat tu správnou cestu k zapadané bylinkové zahrádce, ulovit si prarybu, přenést raněného kamaráda v ručně vyrobených nosítkách a zahrát si dinosauří crosgolf. Ve školce nás čekala opravdová hlína, ze které jsme tvořili jeskyně pro prazvířata, ze slaného vizovického těsta jsme modelovali prahračku, zahráli si na pramuzikanty a vybarvovali krásné omalovánky z doby ledové. Díky rodičům jsme měli náplň ještě pestřejší a tímto jim také moc děkujeme! Hlínu pro stavbu jeskyní nám Milé maminky a děti, v březnu pro vás máme připravené specifické programy, např. speciál pro maminky, kde si budete moci vyrobit přáníčko scrapbookovou technikou. Dále vás zveme na maškarní karneval mateřských center RC Žirafa. Pokud sháníte pro děti oblečení, můžete přijít na burzu dětského oblečení. Na konci měsíce pořádáme přednášku na téma: Temperamenty Ptáčkové vítají jaro, výtvarničení ptáček Upozornění: Ve čtvrtek se MC nekoná vzhledem k akci městského obvodu (vítání občánků) v multimediálním sále. Náhradní termín MC Kamínek je v pátek Cvičení Příběh: Jak Ája a Pája posilují imunitu SPECIÁL Scrapbookový seminář, výroba přáníčka Maškarní karneval Máme rádi zvířata, který pořádá RC Žirafa od 16 do 18 hodin v Paláci Syner (2. patro) Burza dětského oblečení od 9 do 12 a od 15 do 18 hodin v Kulturním centru VRATISLA- VICE Objevy krtek a jaro Tvoření jarní kytička Přednáška Jak zacházet s temperamenty svých dětí Vratislavické Velikonoce věnoval pan Hartig zkoumali jsme opravdové archeologické zkameněliny od p. Regentové, a dokonce nám zapůjčila i kousek pravého klu mamuta sibiřského. Věděli jste, že je dutý? Za úspěšné splnění všech pradisciplin a úkolů byly děti odměněny pradiplomem, ochranným amuletem a p. Mocková všem napekla a nazdobila praperníčky. Všechno bedlivě sledoval a hlídal sněhový dinosaurus Dinolupínek, kterého nám na zahradě postavila rodina Rázkových. Ve zdárném putování v době ledové nám pomohly i studentky Marťa PROGRAM MC KAMÍNEK NA BŘEZEN Burza knih pořádaná městským obvodem Vratislavice ve spolupráci s MC Kamínek - prodej scrapbookového sortimentu - tvořivé dílny MC Kamínek Temperamenty Zveme všechny maminky i rodiče na přednášku Jak zacházet s temperamenty svých dětí v rámci pokračování cyklu Výchova dětí, která se uskuteční dne od 10 hodin v MC Kamínek. Přednáška bude zaměřena na rozpoznání a význam temperamentů pro výchovu dětí a jak z tohoto pohledu přistupovat ke svým dětem. Přednášet budou manželé Mgr. Evald Rucký, ThD.Ep.Fr., a Rút Rucká, kteří mají dlouholetou praxi a zkušenosti s přednáškami o výchově dětí v mateřských centrech. Po přednášce proběhne beseda s dotazy. za MC Kamínek Renata Zítová s Denčou, naše stálé kamarádky. Ani slečna kuchařka nezůstala pozadu. K obědu nám osmažila dinosaury s prakaší, odpoledne jsme si pochutnali na výborné ledové pomazánce. A domů jsme odcházeli s mnoha zážitky. A kam vyrazíme strojem času příště? Už nyní se těšíme! Všem rodičům, prarodičům a kamarádům mateřské školy Lísteček děkují Mgr. Dana Keltnerová, Radka Kučerová, Jaroslava Hubáčková z MŠ Lísteček SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vážení čtenáři, jak jsme vás již opakovaně informovali, je možné v nové rubrice Vratislavického zpravodaje zveřejňovat jubilea vratislavických občanů od 70. narozenin a dále vždy po 5 letech. Dále též zveřejňujeme úmrtí našich občanů a vzpomínky na ně. V neposlední řadě nezapomínáme ani na naše nově narozené občánky. Vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů je však před zveřejněním nutný písemný souhlas dané osoby, zákonného zástupce či pozůstalých. V případě zájmu o zveřejnění neváhejte kontaktovat sekretariát Úřadu MO Vratislavice n. N. a vyplnit a podepsat příslušný formulář nebo podepsaný a naskenovaný písemný souhlas zaslat em na adresu Věříme, že si tato rubrika najde své čtenáře. redakce 9

10 BŘEZEN 2012 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE DIVADLO PIPINKY Z PLAKÁTU A KONCERTNÍ AFTERPARTY Čtvrtek v hodin. Skvělá zábava na téma hudebních boybandů 90. let minulého století, která je na programu v Desítkách ve čtvrtek 8. března, ohlašuje blížící se jaro. Mladí herci libereckého Divadla F. X. Šaldy zde uvedou jeden ze svých úspěšných divadelních projektů Pipinky z plakátu. Jak několikrát v minulosti potvrdila vyprodaná hlediště, je to povedený kus, mladé energií nabité divadlo. V hlavních rolích se můžeme těšit na Tomáše Dianišku, Karolínu Baranovou nebo Tomáše Váhalu. Po představení se také uskuteční koncertní afterparty, ve které vystoupí kapela Pipinky Pi*o, hudební projekt Tomáše Dianiška a Karolíny Baranové, a dále potom formace Loopstation nebo DJ DaRoot. Vstupné: 150 Kč. NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA V jedné chaloupce žila koza se svými kůzlátky. Jednoho rána šla koza jako obvykle na pastvu. Když odcházela, varovala malá kůzlátka: Kůzlátka, děťátka, já jdu na pastvu, abych měla pro vás mlíčko, ale vy buďte hodná a nikomu neotevírejte. Mohl by přijít vlk a všechny vás sežrat. Krátká ukázka známé pohádky o neposlušných kůzlátkách slouží jako pozvánka pro vás, milé děti. Přijměte tímto pozvání do kulturního centra na oblíbené Sváťovo dividlo, které se do Vratislavic nad Nisou opět vrací s novým dětským představením. Loutkovou inscenaci pohádky Neposlušná kůzlátka předvede malým i velkým divákům dne od 10 hodin. Děti si z pohádkově stráveného dopoledne odnesou jedno důležité ponaučení, a to, že neposlušnost se nevyplácí! Vstupné činí 50 Kč. Jste srdečně zváni. Dagmar Voňková-Andrtová povala téměř po celém světě, její skladby vyšly i u zahraničních vydavatelů. Jazyk jejích textů, způsob zpěvu, tvorba melodií a vůbec celkový přístup k písním v sobě spojuje divošské kořeny českého lidového umění a Dášinu nespoutanou hravost a hledačství. Dokáže hrát na kytaru na sto způsobů, nikdy v její hře nepocítíte samoúčel ani exhibici, všechno je přísně podřízeno atmosféře písně. Podobné je to i s jejím zpěvem může být děsivě výhružný i nejjemněji laskající, slovo v jejích ústech nabývá váhy a jeho význam se proměňuje a dotváří množstvím odstínů. Zkrátka čeká nás koncert, který slibuje ojedinělý hudební zážitek. můžete ve Vratislavicích nad Nisou. Tunisko je tématem další přednášky, která se bude konat v multimediálním sále KC VRATISLAVICE Společně budeme putovat za krásami této země s panem Vladimírem Lemberkem. Cestou spatříme antické památky, oázy, rozpálenou Saharu, jejíž jemný písek vám proteče mezi prsty jako voda, solná jezera a jiná místa této tradiční a turistické destinace. Tunisko je země plná historie. Kdo by si nepřál stát v místech, odkud vzešel bájný Hannibal, mýtické Kartágo Pronikneme rovněž do tajů života běžných Tunisanů. Vstupné činí 60 Kč. JEDEN DEN S ANTONÍNEM KRA- TOCHVÍLEM PORTFOLIO REVIEW - WORKSHOP - PŘEDNÁŠKA Návštěvníkům Kulturního centra VRATIS- LAVICE se 6. dubna 2012 naskytne jedinečná příležitost osobně se účastnit setkání se světově uznávaným fotografem Antonínem Kratochvílem. Vážní zájemci o fotografii dostanou také příležitost přihlásit se do celodenní tvůrčí dílny pod vedením Antonína Kratochvíla. Den s tímto významným fotografem, mimo jiné zakládajícím členem agentury VII Photo Agency a držitelem velmi prestižní americké ceny Lucie Award 2005, bude zakončen veřejnou přednáškou, ve které Antonín Kratochvíl představí své fotografie na pozadí vyprávění vlastního životního příběhu. TAK SE DÁ HRÁT NA KYTARU! Úterý v hodin. Druhý koncert z cyklu Rebelující dámy české hudby přivádí na vratislavické jeviště Dagmar Voňkovou- Andrtovou, která se proslavila skvělou technikou hry na kytaru plnou experimentů. Vydala sedm řadových alb (např.: Živá voda; Golden Gate: The Magician of Guitar from Prague I; Birdcage/ Voliéra; Milí moji; Slunci ležím v rukou). Vystu- 10 TUNISKO KŘÍŽEM KRÁŽEM Středa od 18 hodin. Tunisko, oficiálně Tuniská republika, leží v severní Africe, ale dozvědět se o ní více Antonín Kratochvíl

11 A TAKÉ TAK SE DÁ HRÁT NA KYTARU, KDYŽ JI VEZME MISTR! Pátek v hodin. Je-li D. Andrtová-Voňková zpívající experimentátorkou různých stylů a žánrů, je profesor Štěpán Rak žijící legendou klasické kytary. Světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie múzických umění, patří v současnosti k nejvýznamnějším kytaristům a skladatelům světa. Na svých koncertních turné a mistrovských kurzech na významných univerzitách projel bezmála 70 zemí čtyř kontinentů. Jeho pětiprstová kytarová technika se stala legendou, kterou se jezdí učit kytaristé z celého světa, a jeho skladby jsou trvalou součástí repertoáru nejvýznamnějších kytaristů současnosti. U nás zazní pořad Kytara napříč žánry, v němž Štěpán Rak představuje kytaru v jejích nejrůznějších stylových a žánrových podobách, od hudby dávných loutnistů přes éru klasicismu a romantismu až po různá žánrová vybočení z klasické hudby. Posluchač tak uslyší netoliko hudby dávných mistrů, ale i americký Rock n Roll. LUKÁŠ VACULÍK V ROLI SVŮDCE A NEÚSPĚŠNÉHO NEVĚRNÍKA Čtvrtek v hodin. Johnie Mortimer a Brian Cooke napsali svou zábavnou, neočekávanými situacemi a komickými scénami nabitou komedii Když kočky nejsou doma jako mimořádnou příležitost pro herecký koncert, jehož cílem je hlavně a především pobavit. Herci Docela velkého divadla Litvínov tuto šanci využívají excelentně. Komedie o lásce a nevěře, k níž nedojde, je vítanou látkou pro gejzír humoru a snad i špetku zamyšlení nad ne až tak odlišnými touhami mužů a žen. Jen cesty ke svým cílům užívají odlišné. Herecký koncert, jemuž dominuje Lukáš Vaculík tak, jak ho z filmového plátna neznáte. Budete příjemně překvapeni. Štěpán Rak VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ PLES PŘÁTEL TANCE Sobota od 20 hodin. Plesová sezóna je v plném proudu, i v Kulturním centru VRATISLAVICE se tančí, dovádí a skotačí při tanečních kreacích. Dovolte nám pozvat vás na 1. ples přátel pod taktovkou Vlastimila Čermáka. Vstupenky lze koupit na Informačním centru Vratislavice nad Nisou. Více informací rovněž získáte na ové adrese Cena vstupného činí 250 Kč. VERNISÁŽ V KAVÁRNĚ DIGI ART ZUZANA A LADISLAV POSTUPOVI Dovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní zahájení výstavy grafických děl současných autorů, manželů Postupových. Zahájení se uskuteční dne od 18:00 hod. v Kavárně Vstupné je dobrovolné. Výstava děl bude nadále zpestřovat prostředí kavárny do konce dubna. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ZMĚNA PLATNOSTI REZERVACÍ Od byl na Informačním centru Vratislavice nad Nisou zahájen prodej vstupenek prostřednictvím evstupenky, tj. elektronické vstupenky. Tento systém se v praxi osvědčil a rádi bychom v této tradici prodeje a rezervací vstupenek pokračovali. Od měsíce března dojde k jediné změně, a to v platnosti rezervací vstupenek! Platnost rezervací na akce konané v Kulturním centru VRATISLA- VICE , které budou zprostředkovány na kterémkoli z prodejních míst zapojených do systému prodeje a rezervace regionálních e-vstupenek, bude časově omezena! Rezervované vstupenky lze vyzvednout nejpozději 3 dny před zahájením programu. Vstupenky, které nebudou vyzvednuty v daném termínu, budou dále postoupeny k dalšímu prodeji. V důsledku neomluvených absencí na představení a s tím spojenými blokacemi míst v sálech jsme byli nuceni přistoupit k této změně. Děkujeme vám tímto za pochopení. V případě jakýchkoli dotazů pište na či volejte na tel. číslo Rádi vám objasníme jakékoli nejasnosti. BURZA KNIH Součástí vratislavických Velikonoc bude dne od 14 hodin úplná novinka! Ve foyeru KC se uskuteční burza knih. Každý, kdo má doma přečtenou a pro své potřeby už nepotřebnou knihu, ať už beletrii dětskou, či pro dospělé, knihu odbornou, nebo například komiks, přineste ji do KC, oznamte tam příslušnému pracovníku požadovanou cenu knihy a ta bude nabídnuta k veřejnému výběru dalším návštěvníkům. Projeví-li o ni někdo zájem, může si ji za dohodnutou cenu koupit. Jednáme i o účasti liberecké firmy Knihkupectví a antikvariát Jaroslava Fryče. Na místě Krámek Krokouš se Scrapbookovým obchodem. PaedDr. František Zborník, vedoucí Kulturního centra VRATISLAVICE

12 BŘEZEN 2012 TIPY NA PĚŠÍ VÝLETY PO KRÁSNÉ PŘÍRODĚ REGIONU V této době, kdy příroda ještě odpočívá, je nejvhodnější doba pro řadu akcí, na něž není během roku tolik času. Proto přichází místní organizace Svazu důchodců s nabídkou programu zimní turistiky. Pro měsíce březen a duben jsou připraveny krátké a nenáročné trasy výletů po značených cestách kolem přírodních památek, památných stromů a hlavně místy s krásným výhledem do okolí. Pěší túry jsou vedeny nejen přírodou, ale i okrajovými částmi měst a obcí. Nenáročné půldenní výlety jsou vhodné pro každého, kdo se rád sejde se svými přáteli či bývalými spolupracovníky a chce se přesvědčit, že i v pokročilém věku má sílu držet krok s ostatními. Středa 7. března Vedoucí Robert Jokl povede zájemce, kteří se sejdou ve 13 hodin na terminálu MHD Fügnerova, kolem toku Nisy do Pavlovic a dále dle situace. Středa 14. března Vlakem z Liberce ve hodin se dojede do stanice Dlouhý Most a odtud pod vedením Josefa Žežulky se účastníci budou vracet hezkou krajinou do Vratislavic n. N. Středa 21. března Výletní trasa povede směrem na Mlýnský rybník ke sportovnímu areálu Vesec se zastávkou na občerstvení. Sraz účastníků před budovou MO Vratislavice n. N. Středa 28. března Výletníci se sejdou ve stanici ČD Liberec a odtud v 8.50 hodin odjedou do České Lípy. Pod vedením Emmy Nedomlelové budou putovat ve směru na Zahrádky a hlavním cílem výletu je obdivování krásných květů sněženek a bledulí. Středa 4. dubna Josef Janků jako vedoucí povede výletníky po trase Lidové Sady přes Buk do Harcova a odtud zpět autobusem do Liberce. Zájemci se sejdou ve 13 hodin na terminálu MHD Fügnerova Středa 11. dubna Na tuto středu naplánoval Robert Jokl jako vedoucí trasu od České chalupy přes Rudolfov do Liberce. Odjezd autobusem č. 18 ze stanice MHD ve hodin. Pohyb je život a turistické výlety s přáteli jsou odpočinkem. Nejsou zaměřeny na ušlé kilometry, přesto jsou zajímavé a návštěva romantické krajiny nabízí potěšení a hezké prožitky. Miloslav Špidlen (redakčně upraveno) JUBILANTI V měsíci lednu 2012 oslavili svá jubilea: 70 let Břetislav Růta Jitka Hašková František Janků Ivo Hanák Jiří Regner 75 let Růžena Hawlová Alenka Lachmanová 80 let Věra Žemličková Stanislav Čížek Erika Pavlíčková Hana Blažková 90 let Otakar Šmíd 95 let Marie Hanousková Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. redakce KALENDÁRIUM - BŘEZEN A DUBEN 7., 14., 21., , 4., středy výlety pořádané místní organizací Svazu důchodců úterý od hodin velký sál KC VRATISLAVICE jarní koncert dětí ZŠ Vratislavice Podrobnosti k uvedeným akcím uvnitř zpravodaje 12

13 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 13

14 BŘEZEN

15 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 15

16 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ - BŘEZEN

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 1 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2012 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO TAJEMNÍKA NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ KULTURNÍ CENTRUM 101010

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

zpravodaj V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 4. 2010 od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 4. 2010 od 16 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 4 2010 zpravodaj V tomto čísle naleznete Dětská hřiště 3 Jarní svoz odpadu 6 Areál Na Rozcestí 7 Vratislavické Velikonoce 8 Noc kostelů 11 Aprílová veselice 12 Beachklub 18 Kalendárium 20

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 1. 2009 od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 1. 2009 od 16 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 1 2009 zpravodaj V tomto čísle naleznete Nový ZPRAVODAJ 2 Rozpočet obvodu 2 Hřiště Na Rozcestí 3 Vratislavický slídil 4 Kulturní památky 5 Beseda o domácím násilí 6 Přednáška o Indii 7 Leoš

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH 4 Fotbal ve výsledcích Víkend 3. - 4.9. Mladší a starší přípravka měly ještě volno, starší žáci vyhráli v domácím utkání s Markvarticema 11-1, ale muži prohráli 3-0 v Chuderově. Víkend 10. -11. 9. Mladší

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Volby 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Volby 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 5 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Politika jako zboží Pro poněkud nepatřičné přirovnání se nabízí několik příkladů, které jsou s blížícími se volbami

Více

JEDOVNICKÝ KVĚTEN/ČERVEN 2013

JEDOVNICKÝ KVĚTEN/ČERVEN 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN/ČERVEN 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 05/06 2013 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 6 Společenská kronika...

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod.

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod. www.tanvald.cz 12 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám za vedení města popřál pokojné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Petr Polák, starosta 6. 12. a 13. 12. 2010 Trhy

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 12 Prosinec 2013 Časopis města Vrchlabí Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert ZUŠ Karla Halíře 12. 12. /KD Střelnice

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více