Královské město Slaný v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Královské město Slaný v letech 2001 2002"

Transkript

1 Královské město Slaný v letech Královské město Slaný v letech c Městský úřad Slaný 2003 Jako 13.číslo bulletinu Slánská radnice vydal v roce 2003 Městský úřad ve Slaném.

2 Královské město Slaný v letech Jako přílohu bulletinu Slánská radnice vydal v roce 2003 Městský úřad ve Slaném.

3 Obsah Jako 13. číslo bulletinu Slánská radnice vydal v roce 2003 C Městský úřad ve Slaném Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č.j. RK/39/99 Sebral a sestavil Libor Dobner Texty redakčně upravil Ivo Horňák Design C Jan Renner Sazba a lito Kyno 2003 Ročenka je vysázena dvěma typy písma DynaGrotesk R a Regent II z 1. střešovické písmolijny v Praze Fotografie C Jiří Jaroch Odpovědný redaktor Ivo Horňák Tisk tiskárna KOČKA Slaný Náklad 2000 výtisků Obsah Úvodem Základní údaje pro roky 2001 a Zastupitelstvo města Rada města Personální obsazení městského úřadu Odbory městského úřadu Základní údaje pro rok Základní údaje pro rok Kalendárium Události roku 2001 ve zkratce Události roku 2002 ve zkratce Spolková činnost Školství Gymnázium Václava Beneše Třebízského Obchodní akademie dr. Edvarda Beneše Integrovaná střední škola Odborné učiliště a Učiliště Střední odborné učiliště strojírenské Základní umělecká škola Základní škola, Politických vězňů Základní škola, Komenského náměstí Základní škola, Rabasova Speciální školy Slaný Mateřská škola, Hlaváčkovo náměstí Mateřská škola, Cyrila Boudy Mateřská škola, Vančurova Mateřská škola, Vítězná Mateřská škola, Petra Hrubého Speciální mateřská škola Středisko výchovné péče Dům dětí a mládeže Ostrov Kultura Městské kino Letní kino Městské divadlo Klub Dividýlka Vlastivědné muzeum Knihovna Václava Štecha Okresní archiv Kladno, pracoviště Slaný Galerie Ikaros Antik Klub Bungr Klub Pavlač Církve Zdravotnictví a sociální péče Sport Podnikání Průmyslové, zemědělské a obchodní podniky Bezpečnost Policie České republiky Městská policie Investice Strategický plán ekonomického rozvoje města Privatizace části bytového fondu a bytová výstavba Stavby, rekonstrukce, komunikace Nová průmyslová zóna Velké projekty pro blízkou budoucnost města Nejvýznamnější soukromé investice Fotografie na titulní straně: Hodinový stroj ve věži historické budovy slánské radnice Strana 17: Noční pohled na věže kostela sv. Gotharda z ulice V. V. Štecha Strana 18: Varhany Antonína Reisse z roku 1783 v kostele sv. Gotharda Strana 35: Zvon Vojtěch ve věži kostela sv. Gotharda Strana 36: Detail výzdoby varhan v kostele sv. Gotharda strana 5

4 Úvodem Vážení a milí čtenáři této ročenky, po dvou letech se společně opět setkáváme, abychom zhodnotili to, co se událo v královském městě Slaném za roky 2001 a A bylo toho věru dost a dost. Zcela určitě bude právě uplynulé období patřit mezi ta lepší v historii našeho města. Dokladem je přebohatá spolková činnost, ať už v oblasti kultury či sportu. Není mým úmyslem vyjmenovávat všechny počiny (k tomu slouží následující texty). Snad tedy jen několik příkladů za všechny. Velkoryse zrekonstruované městské divadlo bylo jen logickým výsledkem velkého rozvoje ochotnického divadelnictví v posledních letech. Stejně tak po dlouhé době návrat pořadatelství mistrovství světa v plochodrážním sportu do Slaného je důsledkem aktivity místních nadšenců. Postup starších dorostenek do nejvyšší soutěže basketbalistek překvapil jen ty, kteří alespoň zpovzdálí nesledovali soustředěné úsilí týmu trenérů a hráček. Stavební a investiční činnost města se rozvíjela s obdivuhodnou intenzitou. Poprvé v historii překročil městský rozpočet hranici 300 miliónů korun. Množstvím napsaných a obhájených nejrůznějších projektů se Slaný zařadilo mezi nejúspěšnější města v České republice. A to při jedné z nejnižších dluhových služeb v regionu. Ctižádostí autorů této ročenky není vytvořit souběžný zdroj údajů vedle prestižní ročenky Slánský obzor, která v roce 1993 navázala na více než stoletou tradici svého vydávání, ale výčtem a obrazovou dokumentací umožnit občanům, kteří mají zájem o naše město, snazší přístup k informacím, které jsou často nesourodé, musí se pracně shánět a ověřovat. Zároveň bychom rádi, milí čtenáři, přispěli k Vaší větší hrdosti na místo našeho společného žití, na královské město Slaný. Zaslouží si to. Nezbývá nic jiného než královskému městu Slanému a jeho obyvatelům popřát ještě mnoho úspěchů. Děkuji také všem autorům a spolupracovníkům za pečlivost, se kterou se věnovali následujícím řádkám. A Vám, milí čtenáři, přeji příjemné čtení. Ivo Rubík, starosta města Tato ročenka byla sestavována zpětně dle soudobých zpráv v regionálním tisku (Slánské listy, Slánská radnice, Slánsko Společenský kapesníček), plakátů, pozvánek, výročních zpráv a na základě informací vedoucích pracovníků a ředitelů různých slánských institucí a škol. Jsme si vědomi, že ročenky postrádají řadu datací slánského sportovního dění. Ale množství sportovních klubů a jejich účast v různých místních, okresních, oblastních a i vyšších soutěžích by tato ročenka v rámci svého rozsahu neobsáhla. Základní údaje pro roky 2001 a 2002 Počet částí: 10 (Slaný, Dolín, Želevčice, Lotouš, Blahotice, Netovice, Kvíc, Kvíček, Trpoměchy, Otruby). Rozloha území: 35,1 km 2, nadmořská výška Masarykova náměstí je 268 m n. m., Slánská hora (nejvýše položené místo) 330 m n. m. Počet domů: celkem 1 927, ve Slaném je čísel popisných, poslední číslo dostala Plavecká hala, jinak se pro nové stavby používají čísla domů již zbořených. Adresa: Městský úřad Slaný, Velvarská 136, Slaný Telefon: Fax: Internetová stránka: Hlavní budova městského úřadu na Masarykově náměstí Zastupitelstvo města do 1. listopadu 2002 Mgr. Jiřina Cinková (bezpartijní, za ČSSD), Ing. Jiří Drholec (bezpartijní, za ODS), Ing. Miroslav Hampl (bezpartijní, za ODS), Josef Jelínek (Sdružení nezávislých kandidátů), Hana Jiráňová (ODS), Mgr. Olga Judlová (bezpartijní, za ODS), Vojtěch Kočka ( KDU-ČSL), MUDr. Vladimír Lelek (US), Karel Ležák (ODS), Jan Pánek (ČSSD), MUDr. Renata Ranková (bezpartijní, za ODS), RNDr. Ivo Rubík (ODS), MUDr. Jan Shon (US), Eleonora Suchopárková (ODS), Mgr. Miroslav Šindler (bezpartijní, za US), MUDr. Bohumil Vašek (bezpartijní, za KDU-ČSL), Mgr. Zdeněk Vostrý (US), Milan Zelenka (bezpartijní, za KDU-ČSL), František Šimánek (ČSSD), Milada Honcová (KSČM), Dagmar Pokorová (KSČM), Jaroslav Dolejší (KSČM), Ing. Jaromír Horáček (KSČM), Ing. Vladimír Bakajsa (KSČM). Dne 7. února 2001 složil pan Karel Kos (KSČM) zákonem předepsaný slib a stal se novým členem zastupitelstva města. Kalendárium Zastupitelstvo města od 13. listopadu 2002 Při Ustavujícím zasedání zastupitelstva Královského města Slaného 13. listopadu 2002 bylo zvoleno 27 zastupitelů, kteří zároveň složili slib. Zvoleni byli Ing. Pavel Bartoníček (bezpartijní, za ODS), Petr Čapek (ODS), Ing. Zbyněk Frolík (bezpartijní, za ODS), Ing. Miroslav Hampl (bezpartijní, za ODS), Mgr. Olga Judlová (bezpartijní, za ODS), Karel Ležák (ODS), MUDr. Renata Ranková (bezpartijní, za ODS), JUDr. Tomáš Richtr (bezpartijní, za ODS), RNDr. Ivo Rubík (ODS), Eleonora Suchopárková (ODS), Blanka Šebestová (ODS), Jaroslav Štěpánek (ODS), Marek Zouzalík (ODS), RSDr. Jana Klasová (KSČM), RNDr. Ladislav Peška (KSČM), Josef Pošmourný (KSČM), Ing. Eva Spěváková (KSČM), Ing. Lubomír Šmehlík (bezpartijní za KSČM), MUDr. Milan Jiskra (bezpartijní za KDU-ČSL), Vojtěch Kočka (KDU-ČSL), MUDr. Jiří Šimák (bezpartijní za KDU-ČSL), MUDr. Bohumil Vašek (bezpartijní za KDU-ČSL), Bc. Martin Dušák (bezpartijní za ČSSD), Josef Ferenčík (ČSSD), Jaroslav Matějka (ČSSD), Jaroslav Hložek (bezpartijní za US-DEU), MUDr. Jan Shon (US-DEU). Zastupitelstvo města se v roce 2001 sešlo v šesti pravidelných a jednom mimořádném zasedání, v roce 2002 v šesti pravidelných a jednom mimořádném zasedání. Výbory řízené zastupitelstvem města: finanční a kontrolní výbor. Rada města do 1. listopadu 2002 MUDr. Bohumil Vašek (KDU-ČSL), MUDr. Vladimír Lelek (US), MUDr. Renata Ranková (bezpartijní, za ODS), Vojtěch Kočka (KDU-ČSL), Ing. Miroslav Hampl (bezpartijní, za ODS), RNDr. Ivo Rubík (ODS) a Karel Ležák (ODS). Rada města od 13. listopadu 2002 RNDr. Ivo Rubík (ODS), Jaroslav Hložek (bezpartijní, za US-DEU), Ing. Pavel Bartoníček (bezpartijní, za ODS), Ing. Miroslav Hampl (bezpartijní, za ODS), Vojtěch Kočka (KDU-ČSL), Karel Ležák (ODS), JUDr. Tomáš Richtr (bezpartijní, za ODS), MUDr. Bohumil Vašek (bezpartijní, za KDU-ČSL) a Marek Zouzalík (ODS). Rada města se v roce 2001 sešla ve dvaceti dvou pravidelných zasedáních a při jedné koncepční radě města, v roce 2002 se sešla v osmnácti pravidelných a pěti mimořádných zasedáních. Komise řízené radou města: bytová komise, komise životního prostředí, dopravní komise. Personální obsazení městského úřadu Starosta: RNDr. Ivo Rubík ( cz) Místostarosta: Karel Ležák ( cz) do 1. listopadu 2002 První místostarosta: Jaroslav Hložek ( od 13. listopadu 2002 Druhý místostarosta: Ing. Pavel Bartoníček ( od 13. listopadu 2002 Tajemník: Ing. Petr Kolačkovský ( cz) strana 6 strana 7

5 Kalendárium Odbory městského úřadu Organizačních a vnitřních věcí, výstavby, finanční, investičně správní, majetkoprávní, živnostenský, životního prostředí, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, kultury a tělovýchovy, manažer rozvoje města, pracoviště zvláštních úkolů. Základní údaje pro rok 2001 Počet obyvatel i se spádovými obcemi: dle sčítání k celkem obyvatel. Samotné královské město Slaný má obyvatel, Blahotice 28, Želevčice 94, Dolín 284, Kvíc 421, Kvíček 574, Lotouš 42, Netovice 9, Otruby 88, Trpoměchy 141. Sňatků bylo v roce 2001 ve Slaném uzavřeno 96. Narodilo se 435 živých dětí (2 doma), z toho 134 do Slaného. Zemřelo 306 lidí, z toho 119 obyvatel Slaného. Přistěhovalo se 237 obyvatel. Odstěhovalo se 341 obyvatel. Základní údaje pro rok 2002 Počet obyvatel i se spádovými obcemi: (7 538 mužů a žen). Sňatků bylo v roce 2002 ve Slaném uzavřeno 107. Narodilo se 440 živých dětí, z toho 109 do Slaného. Zemřelo 321 lidí, z toho 118 obyvatel Slaného. Přistěhovalo se 325 obyvatel a odstěhovalo se 332 obyvatel. Kalendárium Události a akce roku 2001 ve zkratce 1. ledna ve 3 hodiny a 20 minut se ve slánské porodnici narodil mamince Emilii Salamánkové syn Kristián, první občánek královského města Slaného nového milénia. V 18 hodin oslavilo královské město Slaný vstup do roku 2001 velkolepým Ohňostrojem pro třetí tisíciletí na Masarykově náměstí. Z balkónu historické radnice zahájil ohňostroj slavnostními fanfárami Slánský žesťový soubor. 6. ledna proběhlo v klubu Dividýlka v bývalém hotelu Pošta předkolo republikové soutěže Miss Poupě. Prvních deset děvčat postoupilo do základního kola soutěže. 22. ledna začala ve Slaném v Plynárenské ulici v čísle popisném 1503 sbírka šatstva pro Středisko humanitární pomoci. Tato sbírka trvala do 7. února. 23. ledna proběhl v sále bývalého hotelu Pošta VII. ročník recitační soutěže Slánka pro děti mateřských škol, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Ostrov. 24. ledna připravily pracovnice Vlastivědného muzea v přednáškové síni druhou besedu z cyklu Besedy o slánských rodácích, tentokrát věnovanou profesoru hudby Josefu Michlovi. Knihovna Václava Štecha ve Slaném uspořádala Čaj o páté s kosmetičkou Vlastou Libotovskou s názvem Vše pro ženu. Ve školách a v ulicích města se uskutečnila propagační akce ke vstupu České republiky do Evropské unie s názvem Evropská jízda. 9. ledna bylo po ukončení druhé etapy rekonstrukce slavnostně otevřeno městské divadlo. Tato část rekonstrukce zahrnovala opravy fasády a kompletní opravy a rekonstrukce divácké části interiéru divadla. Autorkou projektu byla Ing. Helena Tůmová, jeho realizaci řídil akademický architekt Jaromír Pizinger, který se obecenstvu představil v úvodním proslovu. Své zdravice poté přednesli starosta města RNDr. Ivo Rubík a předseda rozpočtového výboru Parlamentu České republiky, poslanec Ing. Vlastimil Tlustý. V kulturním programu vystoupili přední čeští zpěváci Bára Basiková a Petr Muk. Obyvatelé našeho města sledovali dalekohledem Městské hvězdárny ve Slaném tříhodinový průběh úplného zatmění Měsíce. Novoroční ohňostroj 1. ledna ledna se v městském kině konala česká předpremiéra filmu Otesánek, jehož větší část byla natáčena ve slánských exteriérech a interiérech. Publiku byl představen autor scénáře a režisér filmu Jan Švankmajer. V městském divadle začalo natáčení pořadu České televize Hvězdy, které nehasnou v režii Františka Poláka ledna se město Slaný ve spolupráci s Okresním úřadem v Kladně prezentovalo na 10. ročníku nejdůležitějšího regionálního veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2001, který je zaměřen na prezentaci regionů v České republice. 13. ledna se na letišti slánského Aeroklubu uskutečnila veřejná letecko modelářská soutěž volně létajících modelů větroňů kategorie A3. První dvě místa v žákovské kategorii obsadili slánští modeláři Jan Holý a Radek Nykl. V hotelu Atlas se konal 6. reprezentační ples na podporu porodnicko-gynekologického oddělení slánské nemocnice, pořádaný Nadací mateřství primáře MUDr. Jaroslava Nachtigala, Galerií Ikaros Antik a hotelem Atlas. 17. ledna zahájil prvním koncertním večerem v kapli bývalé Piaristické koleje novou sezónu Kruh přátel hudby ve Slaném. Publiku se v něm představil komorní soubor Trio cantabile z Prahy. 18. ledna natáčela v městském divadle Česká televize poslední 46. díl zábavného televizního pořadu Šance. 19. ledna uspořádal fotbalový klub SK Slaný v hotelu Atlas 1. ples fotbalistů. 20. ledna se v salónku Domu dětí a mládeže Ostrov uskutečnil pořad s názvem Příjemný večer aneb Milovat po česku, uspořádaný Domem dětí a mládeže Ostrov, ve kterém se publiku představily spisovatelky a básnířky Táňa Nálepková a Jarka Jenčíková-Váňová za kytarového doprovodu Katky Misíkové. Součástí pořadu byla autogramiáda. V hotelu Atlas se konal ples basketbalistů. Slavnostní otevření divadla po II. etapě rekonstrukce 27. ledna proběhl základní kurz malování na hedvábí pro začátečníky, děti, mládež i dospělé. Kurz připravil Dům dětí a mládeže Ostrov. V hotelu Atlas se konal ples futsalistů. 2. února vystoupila v klubu Dividýlka v písničkovém pořadu Zastávka v čase zpěvačka Jitka Vrbová a kytarista Stanislav Chmelík s folkovou skupinou K nezaplacení. 7. února jsme besedovali na Čaji o páté v Knihovně Václava Štecha ve Slaném s personalistkou a grafoložkou Janou Povolnou na téma Grafologie v našem životě. 9. února vystoupila v Cukrárně Petry Černocké v Klubu Dividýlka herečka, grafička a milovnice starých časů Iva Hüttnerová. V divadelním klubu Bungr při Základní škole v Rabasově ulici 821 vystoupil člen velvarského divadelního spolku Michal Víšek v monodramatu na motivy povídek Leonida Andrejeva Jak zabít soka. Posádkový ples v hotelu Atlas. Ve slánském Restaurantu No. 89 vystoupila ve večeru připraveném pro příznivce jazzu mostecká bluesová skupina F. B. I. Band. 10. února uspořádal Dům dětí a mládeže Ostrov pochod na Vinařickou horku pro děti, mládež i dospělé. V městském divadle ve Slaném hráli členové Městského divadla v Mostě pohádku O hejkalu Dejvorcovi, zlotřilém čertkusovi a rozmarné víle aneb Krušnohorská pohádka. 13. února sehrálo v městském divadle pražské Divadelní sdružení CD 94 renesanční komedii Mandragora, kterou napsal Niccolo Machiavelli. V Knihovně Václava Štecha četla mládež z knih J. Gaardera Jak v zrcadle, jen v hádance a Haló! Je tu někdo? strana 8 strana 9

6 Kalendárium 16. února vystoupila v klubu Dividýlka na večeru jazzové hudby pražská bluesová skupina Blues Messengers. 17. února se konal v hotelu Atlas 1. letecký ples Aeroklubu Slaný. Vítězky základního kola soutěžě Miss Poupě 18. února proběhlo ve slánském divadle základní kolo soutěže Miss Poupě. Titul Miss Poupě získala Barbora Opplová z Kralup nad Vltavou. První vicemiss se stala Iveta Schagererová a drouhou vicemiss byla zvolena Barbora Slezáková. Čtvrté místo získala Anna Heřmanová a na pátém místě se umístila Petra Linhartová. Pět prvních dívek postoupilo do výběrového casstingu v pražském Divadle Rokoko. V galerii Vlastivědného muzea ve Slaném byla slavnostní vernisáží otevřena výstava koláží Olgy Janíčkové, rozené Nedvědové, rodačky ze Zlonic a absolventky slánského gymnázia. 21. února jsem se setkali v Knihovně Václava Štecha při Čaji o páté nazvaném Vzpomínky na minulost. Na tomto setkání vyprávěl slánský rodák Miroslav Čapek o své knize O mužích, na které se zapomnělo. Divadelní spolek Tyl z Rakovníka hrál v Městském divadle ve Slaném pohádku Z deníku kocoura Modroočka. 22. února přednášel v Městské hvězdárně ve Slaném Jaroslav Trnka na téma Putování po zimní obloze. 23. února První erotický ples v hotelu Atlas. Repríza dividýlkovského představení Bedřich raději jódluje v klubu Dividýlka. 24. února odehrál divadelní soubor Dětská scéna v Městském divadle ve Slaném derniéru pohádky Františka Hrubína Sněhurka, zvířátka a sedm trpaslíků. 27. února byla zahájena výstava grafiky Tomáše Bíma v Galerii Ikaros Antik. 28. února vystoupil v kapli bývalé Piaristické koleje ve Slaném na koncertu Kruhu přátel hudby sedmičlenný soubor starých hudebních nástrojů Ars Cameralis. 2. března sehrálo v dopoledních hodinách Divadelní sdružení CD 94 z Prahy pro slánské školy a jejich hosty komedii Tři mušketýři. V klubu Dividýlka vystoupila s folkovým recitálem hudební dvojice Paleček a Janík. 8. března oslavili slánští komunisté MDŽ odpolední slavností v restauraci Na Skalkách. 9. března byla na budově Městského úřadu ve Slaném vyvěšena tibetská vlajka v rámci celosvětové akce Den pro Tibet. Divadlo Repete hrálo v klubu Dividýlka komedii a la Decameron Prstýnek paní Bárnetové března se v Knihovně Václava Štecha ve Slaném uskutečnily Dny internetu v rámci celostátní akce Březen měsíc internetu. 13. března vystoupila v klubu Dividýlka v mimořádném koncertu romská zpěvačka Věra Bílá se skupinou Kale. 14. března gratuloval starosta města nejstarší obyvatelce města paní Marii Špurkové ke 103. narozeninám. 14. a 15. března proběhl zápis dětí do mateřských škol. 16. března oslavili obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Penzion v ulici Na Sadech malou slavností čtvrté výročí otevření Penzionu. V rámci jazzových večerů vystoupil ve slánském Dividýlku špičkový jazzový hudebník Luboš Andršt se svojí skupinou Acoustic Set. 17. března se na slánském letišti uskutečnila leteckomodelářská soutěž volně létajících modelů větroňů A3. V kategorii žáků obsadili druhé a třetí místo slánští Zdeněk Singera a Pavel Pekárek, v juniorské kategorii byl první slánský Vojtěch Pekárek a v seniorech obsadil třetí místo Václav Fuxa ze Slaného. 20. března byl na slavnostní tiskové konferenci v obřadní síni městského úřadu oficielně ohlášen společný projekt japonských firem EPCE Electric Powersteering Components Europe, s. r. o., Czech Republic a Mitsubishi Electric Corporation a Koyo Seiko. Okresního kola recitační soutěže Slánka pro základní školy ve slánském divadle, které organizoval Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný, se zúčastnilo 169 soutěžících. V Domě dětí a mládeže Ostrov vyprávěl o putování po Venezuele Ing. Ivo Novák. 21. března Zkoušky čerta Belínka, premiéra nové pohádky v provedení divadelního souboru Slánská scéna. V březnovém koncertu Kruhu přátel hudby vystoupili v kapli bývalé Piaristické koleje sólisté dr. Ota Martinovský klavír a Petr Hlavatý baryton. Na Čaji o páté s názvem Hlasy našich rodáků v Knihovně Václava Štecha ve Slaném vyprávěli o slavných slánských občanech a jejich působení v rozhlase Václav Cibula a jeho spolupracovníci z rozhlasové stanice ČRo 3 Vltava. Nejstarší občanka města Marie Špurková 23. března byla slavnostním setkáním zástupců slánských policejních sborů, zástupců městského úřadu a hostů ukončena II. etapa výstavby Městského kamerového systému. V oblastním kole biologické olympiády, pořádané ve slánském gymnáziu, zvítězila Lenka Dvořáková a zajistila si tak postup do celostátního kola. V hotelu Atlas byl uspořádán Dětský karneval. 24. března hrála Divadelní agentura Praha v Městském divadle ve Slaném pohádkový příběh Boženy Šimkové Princezna a loupežníci. 26. března Akce Šeřík, beseda s Miloslavem Čapkem nad jeho knihou O mužích, na které se zapomnělo v malé galerii Vlastivědného muzea. 27. března četly děti v Knihovně Václava Štecha z knihy Miroslava Macourka Ostrov pro šest tisíc budíků. V Galerii Ikaros Antik byla zahájena výstava obrazů Zuzany Skalníkové. 28. března proběhl v prostorách Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše na Smetanově náměstí ve Slaném sedmý ročník Dne zdraví, pořádaný Okresní hygienicko-epidemiologickou stanicí v Kladně měřil se nejen krevní tlak a cholesterol, ale i váha, výška z toho se počítal index váhovýškový (BMI Body Mass Index). Velmi využívána byla poradna správné výživy, ale také poradna proti kouření a epidemiologická poradna (AIDS, infekční onemocnění, očkování povinné, dobrovolné i do zahraničí). Provádělo se také audiometrické vyšetření sluchu a vyšetření plicní kapacity (dechové funkce na přístroji pneumoscreen). Kochutnání bylo nabízeno dietní celozrnné pečivo slánské a kladenské pekárny, čaj Jemča, tyčinky müsli, zeleninové a ovocné saláty, potravinové a vitamínové doplňky. Střední odborné učiliště strojírenské ve Slaném uspořádalo 3. ročník oblastního kola Soutěže zámečníků. Slánští Sokolové oslavili na Valné hromadě, konané v Šantánu restaurace Na Střelnici, 10. výročí obnoveného Sokola Slaný. Novým starostou Tělocvičné jednoty Sokol Slaný byl zvolen Libor Dobner. V malé galerii Vlastivědného muzea se uskutečnila vzpomínková beseda na téma Stavitelé Jan a Karel Nedvědové. 30. března 1. dubna se na ledě slánského zimního stadionu uskutečnil mezinárodní mládežnický Challenge cup, ve kterém se utkaly hokejové týmy Norska, Švédska, Finska, Maďarska, Běloruska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Ukrajiny a České republiky. Turnaje se účastnilo, včetně doprovodů, přes 700 osob. 31. března reprezentovaly Slaný na semifinále Miss Poupě v bránickém divadle Barbora Slezáková, Annna Heřmanová, Petra Linhartová a Barbora Opplová z Kralup nad Vltavou, které do semifinále postoupily z pražského výběrového castingu dubna probíhala v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném velikonoční prodejní výstava nazvaná Hody, hody, doprovody. 3. dubna jsme si v Knihovně Václava Štecha povídali s Violou Benešovou a jejími hosty o tradičních i současných Velikonocích. Na tradičním koncertu v Městském divadle ve Slaném vystoupila skupina Fešáci s koncertním programem nazvaným Fešáci v Kristových letech. 5. dubna měla přednášku dr. Jiřina Langhamerová v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném na téma Co jsou Velikonoce. 6. dubna vystoupila v klubu Dividýlka folková skupina Malá lesní Jablkoň dubna se v Domě kultury ve Stochově konala Regionální přehlídka dětských divadelních souborů, ve které s hrou Oskarky zvítězil slánský soubor Vrtule a postoupil tak do celostátního kola soutěže Dětská scéna Starosta Ivo Rubík a velvyslanec japonska Hiroto Ishida 7. dubna provedli studenti Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném za pomoci žáků ze Základní školy na Komenského náměstí 618 ve Slaném a části veřejnosti v rámci Dne Země jarní úklid lesoparku Háje. U příležitosti oslav 50 let Vojenské hudby Slaný vystoupil spolu s mažoretkami při velkém koncertu na slánském náměstí dechový orchestr Vojenské konzervatoře z Roudnice nad Labem. 10. dubna se v bývalém hotelu Pošta odbývala první nedobrovolná dražba. Vydražen byl dům číslo popisné103. Průmyslové závody ve Slaném byl název přednášky ředitelky Vlastivědného muzea Boženy Frankové pro členy přátel žehu a důchodce v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. 5. března hrála v Městském divadle ve Slaném Divadelní společnost Josefa Dvořáka komedii Lucerna aneb Boj o lípu. 7. března besedoval na Čaji o páté v Knihovně Václava Štecha na téma Klub přátel hudby a jeho hosté Václav Šarboch. Výtvarník Tomáš Bím v galerii Ikaros 29. března přivezl z Mistrovství republiky dorostenců v judu v Jičíně zlatou medaili Michael Kučera ve váhové kategorii do 90 kg. 30. března proběhla další z repríz hry Bedřich raději jódluje v klubu Dividýlka. 11. dubna pořádal Dům dětí a mládeže Ostrov pro děti v lesoparku Háje zábavné odpoledne s hudbou, soutěžením a občerstvením pod názvem Velikonoce v pohybu. V galerii Vlastivědného muzea ve Slaném byla otevřena výstava dřevěných panenek a loutek Marty Brabencové. strana 10 strana 11

7 Kalendárium 12. dubna byla v galerii Vlastivědného muzea ve Slaném zahájena putovní výstava z Jablonce nad Nisou nazvaná Skleněné knoflíky. Komorní koncert rodiny Martinovských v kapli bývalé Piaristické koleje, ve kterém vystoupili Ondřej Martinovský (housle), Paedr. Otakar Martinovský (klarinet) a Dr. Otakar Martinovský CSc. (klavír). 13. dubna se uskutečnil v klubu Dividýlka písničkový recitál zpěváka Karla Zicha. Taneční country večer se skupinou Minaret v restauraci na zimním stadionu Víceúčelové sportovní haly ve Slaném. 14. dubna proběhly na Masarykově náměstí Velikonoční trhy. 15. dubna se konala v restauraci na zimním stadionu Víceúčelové sportovní haly ve Slaném taneční zábava se skupinou Sdružení kapelníků. 17. dubna zhodnotila na sále bývalého hotelu Pošta místní organizace ODS plnění svého volebního programu. 18. dubna účinkoval v kapli bývalé Piaristické koleje na večeru soudobé hudby Barok Jazz Quintet. 20. dubna vystoupil Jan Hrubý & Kukulín v jazzovém večeru v klubu Dividýlka. Pro velký úspěch se v hotelu Atlas uskutečnila repríza Erotického plesu. 25. dubna na Čaji o páté v Knihovně Václava Štecha besedoval s posluchači psychotronik Pavel Šoul na téma Patogenní zóny a jejich vliv na člověka. 26. dubna proběhlo setkání kronikářů kladenského okresu v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Meteority vydávají svá tajemství, astronomická přednáška Bc. Jakuba Halody z Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Městské hvězdárně ve Slaném. 27. dubna Židovský poker, pravidelné páteční představení divadelního spolku Dividýlko. 28. dubna Zkoušky čerta Belínka, odpolední představení pohádky v Městském divadle ve Slaném v provedení divadelního souboru Slánská scéna za režijního vedení Tomáše Votta. 30. dubna byl zprovozněn v Základní škole v Rabasově ulici 821 volně přístupný internet. Na slánské ploché dráze se jelo Mezinárodní mistrovství České republiky juniorů družstev. AK Slaný skončil na třetím místě. V dubnu začal vycházet měsíčník Slánsko Společenský kapesníček, který vydává firma Golem Slaný, s. r. o. Je v něm uveden přehled kulturních pořadů. 1. května zvítězil slánský jezdec Miroslav Fencl ve 2. finále jednotlivců na Mistrovství republiky juniorů na Plochodrážním stadionu ve Slaném. Českého červeného kříže za pomoci pedagogů ze Základní školy v ulici Politických vězňů 777. Členové divadla Příbram hráli v Městském divadle ve Slaném odpolední pohádku pro děti Popelka. 6. května sloužil v kostele sv. Gotharda slavnou poutní mši svatou otec biskup Jaroslav Škarvada a několika mladým lidem udělil svátost biřmování. Víš přece, že neslyším, když teče voda, večerní představení v Městském divadle ve Slaném s Václavem Vydrou, Petrem Nárožným a Květou Fialovou v hlavních rolích. 16. května bylo z prodeje kvítků Měsíčku lékařského v rámci 5. ročníku Květinového dne odesláno na účet Ligy proti rakovině ,90 Kč Vlastivědné muzeum ve Slaném uspořádalo historickou procházku městem pro žáky základních škol s přednáškou Boženy Frankové, ředitelky Vlastivědného muzea. V Mateřské škole ve Vítězné ulici 1578 byla zahájena výstava dětských kreseb Svět v pohybu. V koncertu Kruhu přátel hudby vystoupil v kapli bývalé Piaristické koleje ve Slaném jeden z nejúspěšnějších českých varhaníků Aleš Bárta spolu s mezzosopranistkou Janou Sýkorovou května pořádala v areálu modelářského střediska slánská organizace Českého svazu chovatelů tradiční jarní výstavu drobného hospodářského zvířectva. 22. května měli v kapli bývalé Piaristické koleje koncert absolventi Základní umělecké školy ve Slaném. 23. května představil divadelní soubor Dětská scéna v Městském divadle ve Slaném premiéru autorského představení Slánské pověsti. Orchestr Beta koncertoval ve venkovním pavilonku Penzionu Na Sadech května byla v kapli bývalé Piaristické koleje slavnostně předána maturitní vysvědčení studentům Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném. 21. dubna v rámci Dne Země zorganizoval Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný úklid Slánské hory. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, představení divadla V. A. D. Kladno v klubu Dividýlka. 22. dubna uspořádal Dům dětí a mládeže Ostrov na slánském náměstí Den Země se soutěžemi pro děti. V městském divadle ve Slaném vystoupili B. Hrzánová, J. Kotrbová, J. Hrušínský a Zd. Hruška v komedii B. Ahlforse Divadelní komedie. 2. května byla zahájena v Galerii Ikaros Antik výstava grafiky, plastik a obrazů Herberta Kiszy. 3. a 4. května hrál divadelní soubor Slánská scéna pro školy dopolední představení pohádky Zkoušky čerta Belínka. 5. května se na Masarykově náměstí uskutečnilo školení a výcvik zdravovědy a první pomoci iniciované Jakubem Husákem a provedené členy 3. ročník Husitských slavností na Masrykově náměstí 8. května položili představitelé města a dalších organizací věnce u pomníků obětí 1. světové války, legionářů a Rudé armády. Ve Vlastivědném muzeu byla u příležitosti 55. výročí ukončení II. světové války otevřena stálá expozice nazvaná Vojenství ve Slaném , mapující vývoj obranyschopnosti města Slaného. 9. května se na svém závěrečném vystoupení v Městském divadle ve Slaném představilo taneční oddělení Základní umělecké školy ve Slaném. 10. května získala zdravotní hlídka ze Základní školy v ulici Politických vězňů 777 ve Slaném první místo na Okresní soutěži Mladých zdravotníků konané v Kladně května se město Slaný a slánské podniky zúčastnily Regionální výstavy okresu Kladno v Kladně. 25. května v kapli bývalé Piaristické koleje vystoupil na jedinečném koncertu americký zpěvák Lee Andrew Davison a Trio Víta Fialy. 26. května pořádal na Hájích Dům dětí a mládeže Ostrov Den kola. Dům rodin Smečno připravil ve Slaném Den dětí a jejich rodičů. Bylo to odpoledne plné her a překvapení na Slánské hoře zakončené Vodnickou pohádkou v Městském divadle ve Slaném. 27. května skončil slánský jezdec Miroslav Fencl ve čtvrtfinálovém závodu Mistrovství světa juniorů jednotlivců na slánské ploché dráze na druhém místě. 11. května oživil střed města studentský Majáles slánských gymnazistů s průvodem za doprovodu orchestru Beta. V podvečer se konala vydařená slavnostní akademie nazvaná Hrátky, lásky, radovánky aneb Vše co k životu patřilo a patří. V klubu Dividýlka vystoupil s folkovým recitálem Žalman & spol. Na hřišti Slavoj proběhl 1. ročník přehlídky slánských rockových skupin Rock na valníku, kterou pořádala RSC Čechie Slaný. Na valníku vystoupily tyto slánské skupiny: Deratizéři, Trilobeat atotální nasazení května proběhl mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu ve Slaném a v Dolíně. 12. května se uskutečnil již třetí ročník Husitských slavností. Vlastenecko dobročinná obec baráčníků Komenský Kvíc-Kvíček oslavila v sokolovně v Kvíčku 65. výročí svého ustavení. 14. a 18. května přivítal v obřadní síni Městského úřadu ve Slaném do občanského společenství královského města Slaného starosta RNDr. Ivo Rubík děti, které se v našem městě narodily ve 4. čtvrtletí roku 2000 a v 1. čtvrtletí roku Jarní výstava drobného hospodářského zvířectva 28. května byla otevřena výstava tvorby Výtvarného studia Jany Hořejší pod názvem Práce dětí. Toto studio pracuje v Domě dětí a mládeže Ostrov. V dubnu natáčela v Městském divadle ve Slaném světoznámá houslistka Vanessa Mae 15. května hostovalo v Městském divadle ve Slaném divadlo z Příbrami s americkým muzikálem Jeptišky. 29. května byla zahájena v Galerii Ikaros výstava obrazů, tapiserií a textilních koláží kladenské rodačky Aleny Hubičkové. strana 12 strana 13

8 Kalendárium 30. května přednášel v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném PhDr. Martin Ježek o archeologickém výzkumu při rekonstrukci budovy Hejtmanského dvora. Svatodušní svátky, povídání s Mgr. Stanislavem Jurkem a jeho ženou Zuzanou o svátcích, na které se téměř zapomnělo, v Knihovně Václava Štecha při Čaji o páté. V městském divadle ve Slaném zakončila školní rok závěrečným koncertem Základní umělecká škola ve Slaném. 7. června uspořádalo Vlastivědné muzeum ve Slaném v Třebízi Pod Skalou Folklorní dopoledne pro základní školy. Knihovna Václava Štecha ve Slaném připravila pro žáky čtvrtých tříd základních škol soutěž z literárních vědomostí. V kapli bývalé Piaristické koleje zazněl I. absolventský koncert žáků Základní umělecké školy ve Slaném. 8. června besedovali v Knihovně Václava Štecha ve Slaném žáci sedmých a osmých tříd základních škol s Hanou Březákovou, překladatelkou knih z angličtiny. 9. června uvedl divadelní soubor Vrtule v klubu Dividýlka hru Oskarky aneb Jak to určitě nebylo s Oscarem Wildem. V kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném zazněl koncert duchovní hudby v podání sboru Schola Cantorum z Prostějova. 14. června zazněl v kapli bývalé Piaristické koleje II. absolventský koncert žáků Základní umělecké školy ve Slaném. Extraliga na ploché dráze družstvo města Slaného V květnu byl po delší době opět pro veřejnost otevřen areál minigolfu v parku přádelny a Flétnové duo Domu dětí a mládeže Ostrov ve složení Alena Garguláková a Tomáš Hofman zvítězilo v regionálním kole soutěže Pískání pro zdraví Tuto soutěž pořádala Agentura Srdce Evropy a Institut UCB pro alergii. Slánští flétnisté postoupili do celostátního kola. 1. června uspořádalo Vlastivědné muzeum ve Slaném pro členy společnosti V. V. Štecha zájezd za památkami Smečna. Českým filmem Paralelní světy zahájilo letní kino ve Slaném jubilejní čtyřicátou sezónu. 2. června připravilo město Slaný a mnoho dalších organizací Den dětí, který se uskutečnil v areálu ploché dráhy a na slánském letišti. Divadelní soubor Vrásčitá Vrtule uvedla ve slánském klubu Bungr v Základní škole v Rabasově ulici 821 baladický příběh Nikola Sanders. 15. června bylo v budově bývalé Piaristické koleje ve Slaném otevřeno informační středisko Infocentrum, které vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva pro místní rozvoj. Infocentrum poskytuje občanské a turistické informace, návštěvníci si zde mohou zakoupit publikace o Slaném a Slánsku, mapy a pohlednice. K dispozici je také počítač s připojením na internet, fax a kopírka. O problémech regionu hovořili na svém setkání starostové ze Slánska. Pro veřejnost byla otevřena zrekonstruovaná slánská plovárna. 15. a 16. června v klubu Dividýlka hrál divadelní soubor Dividýlko za vydatné pomoci slánské skupiny Kujooni hru plnou veselých scének a písniček s názvem Slanění. 19. června byly v kapli bývalé Piaristické koleje slavnostně předány výuční listy studentům z Integrované střední školy ve Slaném. Vikariátní konference kněží kladenského vikariátu ve Slaném se zúčastnil arcibiskup pražský a primas český, kardinál Miloslav Vlk, který sloužil mši v kostele sv. Gotharda. 20. června začala třetí etapa rekonstrukce Městského divadla ve Slaném. Zastupitelstvo města odsouhlasilo podmínky přestavby autobusového nádraží, spojené s výstavbou obchodního domu Lidl. Premiéra hry Docela inteligentní moucha aneb Komu není rady, tomu není pomoci podle bajek Jamese Thurbera v provedení Hladké Vrtule ve školním klubu Bungr v Základní škole v Rabasově ulici 821 ve Slaném. 4. června bylo za přítomnosti představitelů města slavnostně otevřeno nově zrekonstruované dětské oddělení Knihovny Václava Štecha ve Slaném. 5. června oznámil telefonicky anonym umístění bomby v supermarketu Billa. Po vyklizení obchodního domu nebyla naštěstí žádná bomba nalezena. V Knihovně Václava Štecha ve Slaném jsme si povídali se spisovatelkou a slánskou rodačkou Květou Šímovou. 6. června se představil zaměstnancům manažerský tým nového majitele firmy SB Strojírny Bohemia Slaný, sídlící v areálu bývalého ČKD, kterým je norská firma UMOE SCHAT-HARDING, největší světový výrobce záchranných systémů pro lodě a olejové těžní instalace na moři. Město Slaný převzalo od Vojenské ubytovací a stavební správy Litoměřice část vojenského objektu bývalých Kyjevských kasáren ve Slaném. Na koncertu Kruhu přátel hudby se za klavírního doprovodu představili dva vynikající interpreti operní tvorby, členka a sólistka Státní opery v Praze sopranistka Simona Procházková a barytonista, člen opery Národního divadla v Praze, Pavel Červinka za klavírního doprovodu Bronislava Procházky. V Knihovně Václava Štecha ve Slaném jsme četli ukázky z knížky spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové Lexikon ohrožených druhů strašidel. Otevření nového dětského oddělení knihovny V. Štecha 21. června proběhla premiéra původní hry Hlína aneb Fraška o zlaté mládeži aneb Apokalypsa nanečisto v provedení Roztočené Vrtule ve školním klubu Bungr v Základní škole v Rabasově ulici 821 ve Slaném. Orchestr Beta odjel na čtyřdenní zájezd do Calais a Paříže ve Francii, kde hudbou doprovázel vystoupení mažoretek Punto z Kutné Hory. Restaurovaný litinový kříž na slánském hřbitově strana 14 strana 15

9 23. června oslavil Spolek chovatelů holubů ve Slaném 70. výročí svého založení června zorganizovali starostové Slaného, Stochova a Kladna sportovní soutěžení pro děti z těchto měst. Sportovní soutěžení se konalo v Kladně na Sletišti. 28. června byla na Masarykově náměstí ve Slaném výstava historických vozidel před sobotním (30. 6.) závodem autoveteránů do vrchu Knovíz Olšany. Výstavu zpestřil svým vystoupením orchestr Beta. 4. srpna se v Lidicích menších v místní části Otruby konal čtvrtý ročník setkání s výtvarným a jiným uměním pod širým nebem Lidický dvůr. 11. srpna byl na fotbalovém hřišti za nádražím odehrán 1. ročník Memoriálu Jiřího Drholce v kopané. 13. srpna byla zahájena rekonstrukce kanalizace, vodovodu a povrchu vozovky v Palackého ulici. 27. srpna začalo hloubení základů pro novou, v pořadí již třetí čerpací stanici pohonných hmot ve Slaném u autobusového nádraží. Investorem byla firma PAPoil. 31. srpna v kostele sv. Jakuba většího v Lidicích menších u Slaného uspořádalo Slánské komorní sdružení a Slánský žesťový soubor již sedmý Půlnoční koncert při svíčkách. V srpnu byl také v ulici Petra Jilemnického otevřen Sál království Svědků Jehovových aod srpna byla na Městském úřadu ve Slaném zřízena funkce manažéra rozvoje města, do které byl po vykonaném výběrovém řízení obsazen Ing. Milan Grohman ze Slaného. 1. září se v areálu letního kina sešli příznivci rockové a punkové hudby na druhém ročníku hudebního festivalu Rock na valníku. Festival pořádala RSC Čechie Slaný a navštívilo jej šest set platících diváků. 4. září byla v Galerii Ikaros Antik zahájena výstava obrazů Pavla Sedláčka. 6. září absolvovali zastupitelé města prohlídku zrekonstruované čističky odpadních vod ve Slaném Blahoticích a prohlídku nově otevřené továrny Mitsubishi Electric Automotiv Czech v průmyslové zóně ve Slaném. 3. července byla opět otevřena slánská plovárna 29. června byla ve Vlastivědném muzeu ve Slaném otevřena absolventská výstava prací žáků oboru truhlář ze Středního odborného učiliště strojírenského ve Slaném. Absolventům tohoto učiliště byly slavnostně odevzdány výuční listy. 3. července uspořádal Dům dětí a mládeže Ostrov ve Slaném výlet vlakem na Peruc a odtud pěšky na keltské oppidum. 6. července byla zahájena na zimním stadionu Víceúčelové sportovní haly ve Slaném Letní hokejová škola Jaromíra Jágra. 10. července připutovala na chůdách na slánské náměstí výprava teplického divadla V pytli a sehrála zde představení dvou herců Archa Noemova. 18. července proběhla valná hromada Vodohospodářského sdružení Slánska. 27. července se poprvé po dlouhé době rozezněl hudbou altánek na Hájích. Konal se zde první ročník přehlídky rockových a punkových kapel s názvem 1. invalidní festival aneb Všechny cesty vedou k altánku. Na tomto koncertu vystoupily skupiny Rabbit Hole, Peshata, Salash, Dlouhý Lešení, Skautskej nářez a S.N.A.D. strana září proběhl další ročník celorepublikové akce nazvané Den otevřených památek. Pro veřejnost byl otevřen kostel sv. Gotharda, Vlastivědné muzeum, kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé Piaristické koleji, Velvarská brána, zasedací místnost historické slánské radnice, kostel Nejsvětější Trojice a Černá bašta. Součástí dne otevřených památek byla i vernisáž výstavy malířky a grafičky Evy Sendlerové ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. V kostele sv. Gotharda byl zahájen varhanní festival Varhany znějící, který představil veřejnosti zvuk památných varhan v kostele sv. Gotharda, varhany v kapli bývalé Piaristické koleje ve Slaném a varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně. V kostele sv. Gotharda kocertoval Vladimír Roubal, v kapli Zasnoubenní Panny Marie v bývalé Piaristické koleji hrál Michal Novenko a na vrahany ve Smečně hrál Robert Hugo. Všechny tři koncerty nahrával Český rozhlas 3 Vltava a vysílal je ve třech samostatných pořadech. Na rybníku Novas se uskutečnil druhý ročník rybářských závodů dětí a mládeže Slánský kapr. 10. září navštívil město Slaný ministr zemědělství Ing. Jan Fencl. 12. září den po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum ve Washingtonu ve Spojených státech amerických koncertoval na varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie v bývalé Piaristické koleji mistr Michal Novenko. Všechny přítomné dojal improvizací na píseň Blíž k tobě, Bože můj a na téma z druhé věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Koncert se uskutečnil v rámci festivalu Varhany znějící. 13. září byl ve slánské nemocnici zahájen provoz počítačového tomografu, jednoho z nejmodernějších lékařských přístrojů nového tisíciletí. Při té příležitosti byla také otevřena nová Jednotka intenzivní péče chirurgického oddělení nemocnice ve Slaném.

10 Kalendárium 14. září ve 12 hodin uctili obyvatelé Slaného za zvuků zvonů, sirén, majáčků a klaksonů automobilů společně s občany celé České republiky památku obětí teroristického útoku, který postihl 11. září Spojené státy americké. Státní vlajky České republiky a Spojených států amerických byly na budově Městského úřadu ve Slaném na znamení smutku spuštěny na půl žerdi. 27. září přednášel v Městské hvězdárně ve Slaném Mgr. Jakub Haloda na téma Odkud se vzala naše sluneční soustava. 29. září se jelo na ploché dráze 8. finále Mistrovství ČR juniorů jednotlivců. Slánský jezdec Miroslav Fencl byl druhý. 30. září odešel z postu ředitele strojírenské firmy F. X. Meiller Slaný, s. r. o., Ing. Miroslav Kupec a vystřídal jej Ing. Martin Šimek. 1. října se po rekonstrukci podlahy začalo opět cvičit ve velké tělocvičně slánské sokolovny. 2. října byla zahájena v Galerii Ikaros Antik výstava grafiky Jana Kavana. 3. října uspořádaly pracovnice Speciální mateřské školy v Dražkovické ulici 1246 na zahradě polodenní program s pohádkou a soutěžemi pro děti, které ještě do mateřské školy nechodí. 5. října besedovala v Domě dětí a mládeže Ostrov na téma Zvířata vzoo, slánská rodačka ředitelka Safari ve Dvoře Králové RNDr. Dana Holečková. V klubu Dividýlka vyprávěl o svém životě Vlastimil Harapes. Vladimír Roubal za varhanami v chrámu sv. Gotharda 15. září bylo na Masarykově náměstí v rámci oslav Evropského dne první pomoci předváděno poskytování první pomoci pod záštitou městské organizace Českého červeného kříže. Den bez úrazu, odpoledne her a soutěží pořádané Domem dětí a mládeže Ostrov v lesoparku na Hájích. V klubu Dividýlka vystoupila pražská skupina Bran s podmanivou keltskou hudbou září byla k vidění na Výstavě drobného zvířectva v areálu modelářského střediska tisícovka zvířat, především králíci, drůbež a holubi. Výstavu tradičně pořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Slaném. 17. září byla vzhledem k rekonstrukci plynovodu a plynových přípojek uzavřena Soukenická ulice (do 31. října). 19. září pořádal Dům dětí a mládeže Ostrov v lesoparku Háje tradiční běžecký závod Slánská míle. 21. září koncertovala v klubu Dividýlka známá slánská populárně vědecko naučně zábavná a hudební skupina Kujooni. V rámci pravidelných jazzových večerů vystoupila v Restaurantu No. 89 pražská dixielandová skupina Paul & His Dixie Syncopators. 22. září uspořádalo Vlastivědné muzeum ve Slaném pro členy Společnosti V. V. Štecha zájezd za památkami Benešovska. 8. října se v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slaném konal první senátorský den Zdeňka Bárty. V Knihovně Václava Štecha byl zahájen celostátní Týden knihoven. Při té příležitosti bylo otevřeno nově zrekonstruované oddělené pro dospělé. 9. října skončil slánský jezdec Miroslav Fencl na třetím místě ve 2. ročníku mezinárodního závodu na ploché dráze Velká Cena Královského pivovaru Krušovice, a. s. 10. října připravilo Infocentrum ve Slaném pro zájemce o historii procházku po I. slánském hřbitově a kostele Nejsvětější Trojice s výkladem paní Boženy Frankové, ředitelky Vlastivědného muzea ve Slaném. 12. října vystoupila v klubu Dividýlka skupina Původní Bureš. Baladu této skupiny Nikola Sanders zdramatizoval divadelní soubor Vrtule, který v tomto večeru také vystoupil. 13. října bylo po ukončení třetí a poslední etapy rekonstrukce otevřeno Městské divadlo ve Slaném slavnostním představením proslulé anglické tragikomedie Jak vraždili sestru Charlie v nastudování divadla Ungelt. Z herců jsme mohli v hlavních rolích vidět Alenu Vránovou, Terezu Brodskou a Valérii Zawadskou. 18. října přednášela ředitelka Vlastivědného muzea ve Slaném Božena Franková v malé galerii muzea na téma Významné náhrobky na slánských hřbitovech. 24. září převzal v Brně starosta města Slaného RNDr. Ivo Rubík při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Průmyslová zóna roku 2000 z rukou ministra Miroslava Grégra ocenění pro město Slaný. Naše město se v této soutěži umístilo na třetím místě v kategorii Průmyslová zóna s největším ekonomickým přínosem pro Českou republiku. 25. září byla na Masarykově náměstí po nákladné rekonstrukci slavnostně otevřena budova, ve které sídlí Česká pošta. 26. září v kapli bývalé Piaristické koleje vystoupil Komorní orchestr Dvořákova kraje se sólisty Petrem Paulů (kytara), Ladislavem Horákem (akordeon) a Břetislavem Kotrbou (pozoun). Tento hudební večer byl věnován 160. výročí narození Antonína Dvořáka a 25. výročí činnosti Komorního orchestru Dvořákova kraje z Kralup nad Vltavou, ve kterém hraje několik občanů našeho města. Skupina Pulpeho sirotci oslavila sedmé výročí založení strana 19

11 Kalendárium 19. října oslavila koncertem swingové a jazzové hudby v Klubu Dividýlka skupina Pulpeho sirotci sedmé výročí svého vzniku. Na tomto koncertu také vystoupil jako host americký zpěvák Lee Andrew Davison ak. M. Big Band Slaný. 19. a 20. října proběhl ve Slaném, v Kvíčku a v Dolíně mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. 24. října vystoupilo v kapli bývalé Piaristické koleje v rámci koncertů Kruhu přátel hudby Dechové kvinteto Národního divadla v Praze. 25. října se představila v Městském divadle ve Slaném Ljuba Skořepová v roli Lakomce ve stejnojmenné Moliérově komedii v nastudování divadla Rokoko. V Městské hvězdárně ve Slaném přednášel Jaroslav Trnka na téma Toulky podzimní oblohou. 26. října se v plaveckém bazénu Víceúčelové sportovní haly ve Slaném sešlo více než 860 plavců, kteří se zúčastnili plaveckého maratónu. Soutěž pořádalo Střední odborné učiliště strojírenské ve Slaném pro žáky základních škol, středních škol a učilišť v okrese Kladno. Státní svátek 83. výročí vzniku Československa ( ) uctili představitelé města a zástupci Svazu bojovníků za svobodu ze Slaného položením kytice u pomníku obětem 1. světové války na Hlaváčkově náměstí, u pomníku na pohřebišti obětí 1. světové války a padlých legionářů na slánském hřbitově. Nakonec byla položena kytice k pomníku T. G. Masaryka na Masarykově náměstí ve Slaném. 27. října předváděla Lída Brožová všem zájemcům ve dvoře Domu dětí a mládeže Ostrov staré japonské techniky povrchové úpravy keramiky zvané rakování. 30. října byla v Galerii Ikaros Antik zahájena výstava kreseb, plastik a užitého umění kladenského výtvarníka Viktora Stříbrného. 31. října sehrál v Městském divadle ve Slaném Divadelní spolek Tyl z Říčan pohádku Boženy Němcové Sůl nad zlato. V říjnu také oslavilo desáté výročí svých služeb slánské veřejnosti Knihkupectví a papírnictví Zlata. 2. listopadu vystoupili na folkovém večeru v klubu Dividýlka Vojta Kiďák Tomáško a Ríša Melichar. 3. listopadu zaznělo poprvé ve Slaném v chrámu sv. Gotharda Mozartovo Requiem. Koncert připravil pražský zpěvácký spolek Hlahol a orchestr Art n pod vedením dirigenta a skladatele Romana Z. Nováka. Před koncertem četl z liturgických textů P. Pavel Táborský. 6. listopadu besedovali v Domě dětí a mládeže Ostrov rodiče s Marií Fišerovou na téma Jak lze podle očí dítěte zjistit jeho charakter a zda je možné určit směr života dítěte. Město Slaný na začátku 20. století byl název besedy pro důchodce a členy spolku přátel žehu uspořádané v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. 5. a 8. listopadu přivítal v obřadní síni Městského úřadu ve Slaném do občanského společenství královského města Slaného starosta RNDr. Ivo Rubík děti, které se v našem městě narodily ve 2. a 3. čtvrtletí roku listopadu připravilo Střední odborné učiliště strojírenské v Městském divadle ve Slaném besedu pro slánské studenty. Na téma Rasismus a xenofobie hovořili zahraniční komentátor českého rozhlasu pan Jefim Fištejn a sexuolog a poslanec pan Jaroslav Zvěřina. V kapli bývalé Piaristické koleje vystoupil na koncertu Kruhu přátel hudby Lubomír Malý s violovým recitálem. Mozartovo Requiem v kostele sv. Gotharda 9. listopadu se v Městském divadle ve Slaném setkali žáci tanečních oddělení základních uměleckých škol z Nového Strašecí, Dobříše, Rakovníka, Čelákovic, Černošic a Slaného. 9. a 10. listopadu proběhly Dny otevřených dveří Integrované střední školy ve Slaném, Hlaváčkovo náměstí listopadu se konaly na Masarykově náměstí Martinské trhy. V provedení Divadla rozmanitostí Most v Městském divadle ve Slaném zhlédli nejmenší diváci pohádku Jana Wericha Až opadá listí z dubu. V galerii Vlastivědného muzea ve Slaném byla otevřena výstava fotografií Jaroslava Vyšína. 11. listopadu V rámci Dne veteránů se ve Slaném setkali účastníci bojů za svobodu republiky a účastníci vojenských misí v Jugoslávii. Při této příležitosti uctili na slánském hřbitově památku padlých vojínů a besedovali v Posádkovém domě armády listopadu pořádala Základní škola v Rabasově ulici 821 a divadelní soubor Vrtule ve školním klubu Bungr 3. ročník přehlídky mladého divadla Slánské křižovatky. Součástí setkání mladých umělců byla vernisáž slánských amatérských výtvarníků Davida Zemana a Bohuslava Kajpra. Na domovské scéně vystoupila Vrtule a pozvané soubory z Nového Strašecí a Peček. Součástí přehlídky byly i tvůrčí dílny a beseda na téma Křižovatky. Na závěr všem zahrála kapela Holmes šolmes bezva hrajou. 17. a 18. listopadu se na zimním stadionu Víceúčelové sportovní haly ve Slaném zúčastnilo 136 závodníků z 22 klubů České republiky 22. ročníku soutěže krasobruslení dětí a mládeže Slánská brusle. 22. listopadu přijeli do Slaného k třídennímu družebnímu sportovnímu klání studenti gymnázia z německého města Pegnitz. 23. listopadu představil v klubu Dividýlka Standa Berkovec svůj nový pořad Tichá pošta, ve kterém vystoupili Dalibor Gondík, Kateřina Hrachovcová a slánští Kujooni. 23. a 24. listopadu připravil Dům dětí a mládeže Ostrov pro dívky, které se chtějí dozvědět něco o sobě a pro sebe Víkend pro krásu. 24. listopadu zorganizoval oddíl nohejbalu slánského Sokola X. ročník Memoriálu Mirka Štěpánka v nohejbalu trojic v tělocvičně Základní školy v Rabasově ulici 821. Firma Elektro Jelínek Na Střelnici oslavila desáté výročí svých služeb slánské veřejnosti. Na všechny zákazníky čekalo ono sobotní dopoledne pohoštění na připravené Gril párty. 27. listopadu byla v Galerii Ikaros Antik zahájena výstava obrazů Vlastimila Zábranského. 29. listopadu se v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném uskutečnilo vzpomínkové posezení nad životem a dílem vranského rodáka, malíře Jaroslava Věšína. O slavném rodáku vyprávěli ředitelka muzea Božena Franková a kronikář Vraného Vojtěch Pintr. V Městské hvězdárně ve Slaném přednášel Jaroslav Trnka na téma Kosmologie pro začátečníky listopadu se ve Slaném, v prostorách bývalé mlékárny, uskutečnila humanitární sbírka šatstva, obuvi, hraček a věcí spotřebního charakteru, pořádaná slánskými občankami Janou Novotnou a Jarmilou Halfarovou. Trumpetista Laco Deczi na 35. ročníku Slánských jazzových dnů 14. listopadu proběhlo Setkání občanů se starostou královského města Slaného RNDr. Ivo Rubíkem. Občané diskutovali o problémech spojených se životem v našem městě. Vlastivědné muzeum ve Slaném připravilo pro starosty obcí Sdružení Bakovského potoka besedu o historii, památkách a zajímavostech tohoto regionu. Beseda se konala v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích a o památkách a zajímavostech hovořila Božena Franková, ředitelka Vlastivědného muzea ve Slaném. Slánský muzikant a skladatel Karol Hevessy vyprávěl o svém životě a hudebních zážitcích na Čaji o páté v přednáškové síni Knihovny Václava Štecha ve Slaném listopadu se ve slánských ulicích, v hotelu Atlas, v Městském divadle ve Slaném, v kapli bývalé Piaristické koleje a v restauraci Hamburk uskutečnily jednotlivé programy jubilejních 35. Slánských jazzových dnů. Slánské jazzové dny pravidelně pořádá Jazz Club Slaný. V roce 2001 jsme mohli slyšet tyto kapely a sólisty: Old Timers Jazz Band, New Orleans Happy Five, Ondřej Konrád & Gumbo, E.S.P. po 20 letech, Christy Doran s New Bag (Switzerland), Jiří Suchý a Hot & Sweet Orchestra, The Swings, Eye Of The Hurricane, Xtet Víta Fialy, Laco Deczi & Celula New York (USA), Vejfuk Blues Primitives, Sestry Havelkovy a Orchestr. Slavnost světla rozsvícení vánoční výzdoby města 30. listopadu začala rekonstrukce střechy a fasády budovy Státního okresního archivu ve Slaném (budova bývalé židovské synagogy). Na Slavnosti světla byly v podvečer osvětleny historické budovy kostel sv. Gotharda, Velvarská brána a kostel Nejsvětější Trojice. Byl také rozsvícen vánoční strom na Masarykově náměstí a vánoční výzdoba města. Slavnost světla zahájil fanfárami Slánský žesťový soubor, starosta města RNDr. Ivo Rubík přednesl krátký projev a žáci Základní umělecké školy ve Slaném zazpívali několik vánočních koled. Předvánoční atmosféru příjemně dokreslil i Restaurant No. 89, který na náměstí prodával pečené kaštany a horký punč. strana 20 strana 21

12 Kalendárium 1. prosince proběhly na Masarykově náměstí Mikulášské trhy. Na IV. ročníku turnaje nohejbalových trojic se ve slánské sokolovně sešla mládež z dětských domovů středočeského kraje. 3. prosince připravil Dům dětí a mládeže Ostrov dětskou maškarní mikulášskou zábavu s názvem Mikulášský guláš. 5. prosince vyprávěl v přednáškové síni Knihovny Václava Štecha na Čaji o páté s názvem Nastal nám den veselý PhDr. Zdeňěk Kuchyňka o adventních a vánočních zvycích na Kladensku a Slánsku. 17. prosince navštívil Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše ve Slaném ministr vnitra České republiky Stanislav Gross, aby se seznámil s problematikou školy a besedoval se studenty. Starostové Slaného, Velvar, Hobšovic a Žižic se setkali ve Slaném na jednání o chystaném severním obchvatu Slaného. 18. prosince se v salonku Městské nemocnice ve Slaném konalo pod záštitou Oblastního spolku Českého červeného kříže v Kladně vyhodnocení bezpříspěvkových dárců krve. 7. prosince byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná komunikace vpalackého ulici. Jednalo se o jednu z největších investičních akcí ve městě. Celá rekonstrukce stála 17,2 miliónů korun. 8. prosince pokřtila slánská hudební skupina Deratizéři v Music Baru Millenium v Palackého ulici své druhé CD s názvem V pasti prosince byl ve Vlastivědném muzeu ve Slaném vystaven betlém z Budče a vánoční ozdoby. Výstava nazvaná Advent v muzeu byla doplněna drobným prodejem vánočních a novoročních dárků. 11. prosince byli strosta města RNDr. Ivo Rubík a vedoucí Odboru sociálních věcí, kultury, zdravotnictví, školství a tělovýchovy Městského úřadu ve Slaném Ing. Alena Zahrádková popřát co nejkrásnější prožití vánočních svátků obyvatelům domovů důchoců ve Slaném, Velvarech, Smečně, Švermově a Unhošti. 12. prosince představil v Městském divadle ve Slaném malým divákům divadelní soubor Dětská scéna premiéru pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda. 14. prosince se konal v kapli bývalé Piaristické koleje vánoční koncert pěveckého oddělení Základní umělecké školy ve Slaném. V klubu Dividýlka vystoupil vokální kvartet Základní umělecké školy ve Slaném Lízátko a Pardon Trio Járy Dobnera, Martiny Tajtlové a Karola Hevessyho. Slavnostní otevření zrekonstruované Palackého ulice 19. prosince navštívil obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše ve Slaném hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, aby se seznámil s problematikou školy a besedoval se studenty. Čaj o páté s Janou Volfovou nazvaný S jako sen, S jako snění. V kapli bývalé Piaristické koleje zazněl tradiční vánoční koncert Kruhu přátel hudby. Na koncertu vystoupilo Slánské komorní sdružení, navazující na tradici Lužeckého kvarteta a Slánský žesťový soubor. 20. prosince recitoval na vánočním koncertu Základní umělecké školy ve Slaném v kapli bývalé Piaristické koleje herec Národního divadla v Praze Radovan Lukavský. 21. prosince byla u autobusového nádraží otevřena nová benzinová čerpací stanice PapOil. 21. a 22. prosince uvedli v klubu Dividýlka členové divadelního souboru Dividýlko se svými hosty tradiční vánoční pořad Vánoce v Dividýlku. 22. prosince přivezli slánští skauti do Slaného již potřetí Betlémské světlo, které si občané mohli z vestibulu Městského úřadu ve Slaném odnést do svých domovů. Zpívání koled u vánočního stromu na náměstí 14. a 15. prosince proběhly Dny otevřených dveří Integrované střední školy ve Slaném, Hlaváčkovo náměstí prosince přiblížily Vánoční trhy na Masarykově náměstí atmosféru blížících se Vánoc. Dům dětí a mládeže Ostrov uspořádal 6. ročník keramického festivalu O hliněnou pícku. Pro nejmenší diváky vystoupil v Městském divadle ve Slaném divadelní soubor Mladá scéna z Ústí nad Labem s pohádkou Mokrá říše. 16. prosince zazněl v kostele Nejsvětější Trojice adventní koncert pěveckého sboru Schola Cantorum z Prostějova. 24. prosince se stalo již krásným zvykem, že se na náměstí ve Slaném sejde několik zpěváků a muzikantů, aby všem, kteří chtějí naslouchat a zazpívat si s nimi, zahráli několik vánočních koled i krásných písniček pro dotvoření vánoční atmosféry. Stejně tak tomu bylo i v tomto roce. Od čtrnácti hodin dokázala šestice mladých umělců pod vedením Jana Kocába vytvořit na náměstí skvělou atmosféru pro všechny přítomné. A protože mrzlo, až praštělo, určitě všem přišla velmi vhod možnost zahřát se teplým čajem, grogem, punčem či svařeným vínem. 30. prosince se stal mistrem České republiky v kick boxu low kick ve váhové kategorii do 64,5 kg člen slánského Sokola Jan Vranovský ze Slaného. V prosinci byla také v Městské hvězdárně ve Slaném otevřena stálá výstava nazvaná Mineralogická sbírka avedruhém prosincovém týdnu natáčel ve Slaném části televizního seriálu Místo nahoře slánský rodák, režisér Karel Smyczek. Vlastislav Matoušek hraje na japonskou flétnu shakuhachi Dny japonské kultury v dubnu 2002 strana 22 strana 23

13 Kalendárium Události a akce roku 2002 ve zkratce 1. ledna byl na zaplněném Masarykově náměstí ve Slaném v 18 hodin odpálen již tradiční Novoroční ohňostroj. 2. ledna se ve slánské porodnici jako první v novém roce narodil Petr Krbec z Kralup nad Vltavou. Dům dětí a mládeže Ostrov pořádal Keramickou dílnu modelování a točení na keramickém kruhu pro děti, mládež i dospělé a Taneční odpoledne s výukou tanců a disco hrátkami. 5. ledna se vydali členové slánského Klubu českých turistů ze Slaného na tradiční Tříkrálový pochod ze Slaného přes Otruby, Řipec, Trpoměchy a Lidice menší zpět do Slaného. V kapli bývalé Piaristické koleje ve Slaném vystoupil na Novoročním koncertu komorní pěvecký sbor Chorus Carolinus z Kladna-Rozdělova. 8. ledna proběhl v tělocvičně Základní školy v Rabasově ulici 821 turnaj O mandarinkovou mísu ve vybíjené pro dívky 4. a 5. tříd základních škol. Turnaj pořádal Dům dětí a mládeže Ostrov Divadelní sdružení CD 94 z Prahy zahrálo v Městském divadle ve Slaném večerní představení na motivy románu Alexandra Dumase Tři mušketýři. 12. ledna oslavil 80. narozeniny pan Pravoslav Vébr první starosta královského města Slaného po sametové revoluci v roce ledna proběhl v Městském divadle ve Slaném 3. ročník pěvecké soutěže Dětské Caruso. Vítězkou se stala Alena Slámová ze Zvoleněvse. Výtěžek z této akce korun byl věnován nadaci Rozum a cit. 15. ledna se narodil první občánek královského města Slaného, Jan Bartoš. 16. ledna se na koncertu Kruhu přátel hudby v kapli bývalé Piaristické koleje představil s klavírním recitálem Karel Košárek. 18. ledna vystoupila v jazzovém večeru v klubu Dividýlka jazzová skupina Stan The Man Bohemian Blues Band Stana Volarze z Velké Británie ledna uspořádal Dům dětí a mládeže Ostrov Literární festival Václava Štecha pro mládež týden autorské poezie mladých lidí ze Slánska. 21. ledna proběhlo v Knihovně Václava Štecha ve Slaném Čtení z knihy Hany Doskočilové O Mamě Romě a rómském pánbíčkovi. Společné foto účastníků Dětského Carusa 22. ledna se konala soutěžní přehlídka recitátorů a recitačních souborů mateřských škol Slánka, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Ostrov. 23. ledna proběhl v tělocvičně Základní školy v Rabasově ulici 821 turnaj O mandarinkovou mísu ve vybíjené pro chlapce 4. a 5. tříd základních škol. Turnaj pořádal Dům dětí a mládeže Ostrov. V rámci dětského divadelního předplatného zahrála v Městském divadle ve Slaném První divadelní společnost Praha nonverbální pohádku s názvem Brouhádka. 25. ledna uspořádali profesoři Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném pro své studenty Indický den. 26. ledna se v hotelu Atlas konal 7. reprezentační ples na podporu porodnicko gynekologického oddělení Městské nemocnice ve Slaném, pořádaný Nadací mateřství primáře MUDr. Jaroslava Nachtigala a Galerií Ikaros Antik. 27. ledna proběhlo v klubu Dividýlka vyhlášení výsledků soutěže mladých autorů, kteří se účastnili Literárního festivalu Václava Štecha. V kategorii od 13 do 17 let zvítězili Ludmila Kopáčková, Petr Zahrádka a Dominika Chrástková. V kategotii od 18 do 25 let se na prvních třech místech umístili Petr Zemek, Jana Jiráňová a Markéta Dragounová. Zvláštní cenu poroty získali Marcela Kliková, Tomáš Hladík a Lenka Švihálková. 31. ledna přednášela v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném Ing. arch. Eva Volfová na téma Památková péče v prostředí historického města. V Domě dětí a mládeže Ostrov přednášela v pořadu Setkávání paní Jana Švarcová o reflexní terapii a korejské tlakové masáži Su Jok. V lednu také vydal Městský úřad ve Slaném ročenku Královské město Slaný v letech a město Slaný vystavovalo v Brně na 11. ročníku nejdůležitějšího regionálního veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2002, který je zaměřen na prezentaci regionů v České republice. 1. února se konal v hotelu Atlas ples Středního odborného učiliště strojírenského ze Slaného. V klubu Dividýlka vystoupil za doprovodu Mikoláše a Miloše Nopa zpěvák Pavel Bobek, zpěvačka Lída Nopová a skupina Knezaplacení. 2. února proběhl v hotelu Atlas ples slánských basketbalistů. 3. února soutěžila děvčata v klubu Dividýlka v předkole soutěže Miss Poupě České republiky února odjel orchestr Beta, pod vedením Karola Hevessyho a Rudolfa Hyšky, na týdenní turné do italské Verony a jihofrancouzského města Mandelieu u Cannes, kde doprovázel skupinu mažoretek Punto z Kutné Hory. 8. února vyprávěl v klubu Dividýlka o svém životě herec a moderátor Pavel Trávníček. 8. a 9. února proběl zápis dětí do prvních tříd základních škol. 11. února četly děti v Knihovně Václava Štecha z knihy Kamila Bednáře O Faustovi, Markétce a ďáblovi. 15. února hrála na pravidelném jazzovém večeru v klubu Dividýlka pražská dixielandová skupina Cotton Gang se zpěvačkou Evou Dostálovou. V restauraci na zimním stadionu Víceúčelové sportovní haly ve Slaném uspořádalo občanské sdružení Beat 2000 hudební minifestival Průvan, na kterém vystoupily skupiny Klec, Kapela snů Karla Babuljaka, Kujooni a Trilobeat. 16. února proběhly na Masarykově náměstí Masopustní trhy. Zahájení výstavy Autogramy a rukopisy významných osobností a rodáků ze Slaného a okolí ze sbírky Františka Frolíka v galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. V hotelu Atlas se konal 2. letecký ples Aeroklubu Slaný. V Music Baru Millenium v Palackého ulici koncertovala slánská rocková skupina Oblomov a skupiny Certaintly a Marylin Manson Revival. Dvořákovo Stabat Mater v chrámu sv. Gotharda 17. února v Městském divadle ve Slaném se děvčata ze Slaného a okolí zúčastnila základního kola Miss Poupě České republiky Vítězkou se stala 13letá Lenka Střižíková ze Slaného. 18. února se setkali v sále bývalého hotelu Pošta slánští občané se starostou města RNDr. Ivo Rubíkem, aby diskutovali o problémech v našem městě. 20. února v kapli bývalé Piaristické koleje vystoupil na koncertu pořádaném kruhem přátel hudby profesor Václav Snítil se členy své rodiny Danielem Veisem a Helenou Veisovou. 21. února přednášel v galerii Vlastivědného muzea ve Slaném PhDr. Václav Moucha na téma Archeologické zajímavosti na Slánsku února se město Slaný zúčastnilo v Lysé nad Labem 2. ročníku výstavy Střední Čechy. Výstava Střední Čechy je společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů středočeského kraje a je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. 22. února proběhl v hotelu Atlas 4. reprezentační ples 44. protiletadlové raketové brigády Slaný-Drnov. V klubu Dividýlka zahráli členové divadelního souboru Dividýlko další reprízu úspěšné hry Bedřich raději jódluje. 23. února hrál v Městském divadle ve Slaném divadelní soubor Dětská scéna pohádku pro nejmenší diváky Tři zlaté vlasy děda Vševěda. V klubu Dividýlka vystoupil slánský hudebník David Zeman a jeho hosté slánská dívčí kapela Demnato a flétnistka Kateřina Kindlová. 26. února proběhlo v zasedací síni firmy MCE Voest Alpine jednání Personální unie, což je sdružení největších zaměstnavatelů ve Slaném. Pětihodinového jednání se zúčastnili starosta RNDr. Ivo Rubík, ředitelé a zástupci firem Linet, F. X. Meiller, MCE Voest Alpine, Mitsubishi Electric a ředitelka Středního odborného učiliště strojírenského ve Slaném paní Šárka Veselá. V Galerii Ikaros Antik byla zahájena výstava grafiky Michaely Lesařové-Roubíčkové. 27. února byl na 22. zasedání zastupitelstva města schválen rozpočet města Slaného pro rok Na Čaji o páté v Knihovně Václava Štecha jsme si povídali s dramaturgem a scénáristou České televize Ivo Pelantem. 28. února přednášel v Městské hvězdárně ve Slaném Mgr. Jakub Haloda na téma Minerály a drahé kameny na slánské hvězdárně. V koncertním pořadu Fešácká inventura, vystoupila v Městském divadle ve Slaném skupina Fešáci. V únoru byl také zahájen zkušební provoz systému EVA (Elektronická Vlídná Administrativa) ve Slaném, Smečně, Klobukách a Zvoleněvesi. Tento systém má usnadnit komunikaci občanů s úřady formou samoobslužných stánků, které jsou přístupné všem občanům 24 hodin denně. Ve Slaném byl tento samoobslužný stánek umístěn do přízemí historické radnice dnes sídla městské policie. 1. března se v klubu Dividýlka představil divadelního soubor ze Zvoleněvse s hrou Království pro draka. 2. března doprovázela v hotelu Atlas skupina Krystal Společenský večer koaličních partnerů ODS, KDU-ČSL a US-DEU. 3. března viděli nejmenší diváci v Městském divadle ve Slaném v krásném provedení Středočeského divadla Kladno pohádku Jana Wericha Lakomá Barka března se Knihovna Václava Štecha ve Slaném zúčastnila celorepublikové akce Březen měsíc Internetu s podtitulem Do knihovny na Internet po Internetu do knihovny. Každému zájemci byla věnována půl hodina na internetu zdarma, a pokud potřeboval, i odborná asistence. 5. března připravil Dům dětí a mládeže Ostrov v Městském divadle ve Slaném pro sólisty a kolektivy ze základních škol okresní kolo recitační soutěže Slánka. Pro čtyři koncerty benefičního festivalu nazvaného Nota bene, který pořádal Jazz club Železná v Praze, poskytlo město Slaný bezplatně sál v bývalém hotelu Pošta. Na prvním koncertu, jehož výtěžek byl věnován nadaci Pomozte dětem, vystoupila skupina -123 minut. 5. a 6. března proběhl na slánských školách zápis dětí do prvních tříd základních škol. Orchestr Beta koncertuje v městském divadle 7. března vystoupila v Městském divadle ve Slaném Divadelní společnost Josefa Dvořáka s komedií Jeppe řádí aneb Pryč s prachem všednosti. 8. března zemřela v nedožitých 104 letech paní Marie Špurková z Dřínova nejstarší občanka Slaného, která žila od roku 1997 v Domově důchodců ve Slaném. V Restaurantu No. 89 se konal irský hudebně taneční večer, na kterém vystoupily skupiny Bandshees a Ciscéim. 10. března podpořilo město Slaný vyvěšením tibetské vlajky na budovu městského úřadu Den pro Tibet. Tento den si připomínáme povstání Tibeťanů proti čínským okupantům. Každoročně v tento den vyjadřují svobodomyslní lidé na celém světě podporu tibetským snahám o nezávislost. strana 24 strana 25

14 Kalendárium března uspořádal Dům dětí a mládeže Ostrov zábavné jarní prázdniny pro děti, které zůstávají ve Slaném. 12. března vystoupila v klubu Dividýlka na druhém koncertu benefičního festivalu nazvaném Nota bene skupina Tamtam Orchestra. Výtěžek koncertu, který pořádal Jazz club Železná, byl věnován nadaci Pomozte dětem. 21. března byla ve Vlastivědném muzeu ve Slaném zahájena výstava Hračky dětem, kterou připravilo muzeum ve spolupráci se Středním odborným učilištěm strojírenským z Šultysovy ulice ve Slaném. V galerii Vlastivědného muzea ve Slaném proběhla beseda s Františkem Frolíkem, z jehož sbírky pocházely exponáty na výstavě Autogramy a rukopisy významných osobností a rodáků ze Slaného a okolí. Pětileté výročí Domu s pečovatelskou službou v ulici Na Sadech 173 ve Slaném si připomněli představitelé města a obyvatelé tohoto zařízení. 26. března přednášel na téma Městská zeleň v galerii Vlastivědného muzea ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy Václav Větvička. V Městském divadle ve Slaném byla na jarním koncertu Základní umělecké školy ve Slaném uvedena masopustní hra Amarilis. 3. dubna bylo Městské divadlo ve Slaném zaplněno do posledního místa. V rámci Dnů japonské kultury ve Slaném se zde konal velký komponovaný pořad nazvaný Japonská bojová umění, čím byla a čím jsou. Poutavý program představující japonská bojová umění připravil Vladimír Hotovec ze sportovní sekce Česko-japonské společnosti, pořad moderoval Standa Berkovec. Celý program hudebně doprovázel na flétnu shakuhachi Vlastislav Matoušek. Knihovna Václava Štecha připravila Den otevřených dveří dětského oddělení. 22. března se sešli příznivci dobrého jazzu v klubu Dividýlka na pravidelném jazzovém večeru, ve kterém vystoupila skupina Swing Combo Violino kvartet Ivana Domináka a Zdeňka Dvořáka. Jako předkapela vystoupil orchestr Beta ze Slaného. 4. dubna byla zahájena v Integrované střední škole na Hlaváčkově náměstí ve Slaném výstava fotografií Japonsko obyčejně neobyčejné, spojená s besedou s PhDr. Alicí Kraemerovou, kurátorkou japonské a korejské sbírky Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Irské tance v Restaurantu No března předvedl v klubu Dividýlka své umění francouzský bluesový zpěvák Benjamin Tehoval. 16. března zaznělo poprvé ve Slaném v chrámu svatého Gotharda Stabat Mater Antonína Dvořáka. Na tomto koncertu duchovní hudby vystoupily pražský zpěvácký spolek Hlahol a chrámový sbor z Modřan. Oba sbory doprovázel pražský orchestr a Art n, který řídil skladatel a dirigent Roman Z. Novák. Sólové party zazpívali Jitka Burgetová, Markéta Cukrová, Ladislav Elgr a Petr Matuszek. Úvodní slovo pronesl P. Pavel Táborský. 18. března byla zahájena rekonstrukce Velvarské a Kynského ulice. V klubu Dividýlka vystoupila na třetím koncertu benefičního festivalu nazvaném Nota bene skupina Gothart. Výtěžek koncertu, který pořádal Jazz club Železná, byl věnován nadaci Pomozte dětem. 20. března se uskutečnil v Integrované střední škole na Hlaváčkově náměstí ve Slaném Den zdraví pořádaný Okresní hygienicko-epidemiologickou stanicí v Kladně měřil se nejen krevní tlak a cholesterol, ale i váha, výška z toho se počítal index váhovýškový (BMI Body Mass Index). Velmi využívána byla poradna správné výživy, ale také poradna proti kouření a epidemiologická poradna (AIDS, infekční onemocnění, očkování povinné, dobrovolné i do zahraničí). Provádělo se také audimetrické vyšetření sluchu. K ochutnání bylo nabízeno dietní celozrnné pečivo slánské a kladenské pekárny, čaj Jemča, tyčinky müsli, zeleninové a ovocné saláty, potravinové a vitamínové doplňky. V kapli bývalé Piaristické koleje vystoupilo na koncertu Kruhu přátel hudby klavírní trio Artemis. 23. března se konalo okresní kolo přehlídky Dětská scéna ve školním klubu Bungr v Základní škole v Rabasově ulici ve Slaném. Přehlídky se zúčastnily soubory ze Slaného, Kladna a Zlonic. Největší sympatie poroty a zároveň postup do krajského kola na Stochově získal divadelní soubor Vrtule ze Slaného s hrou Docela inteligentní moucha aneb Komu není rady, tomu není pomoci března připravil pro veřejnost Klub veteránů amerických vozidel předváděcí a poznávací akci nazvanou Po stopách konce války. 24. března vystoupil v kapli bývalé Piaristické koleje pěvecký sbor studentů církevní školy z Anglie Rossal School Chapel Choir. 25. března se uskutečnilo v Městském divadle ve Slaném pod názvem Chceme žít a pracovat ve Slaném setkání žáků a studentů slánských škol s předními představiteli nejvýznamnějších strojírenských podniků ve městě. Impuls ke konání této akce vzešel z jednání Personální unie, tj. sdružení největších zaměstnavatelů ve Slaném a od Poradního sboru starosty města. Personální unie vznikla při zpracovávání Strategického plánu rozvoje města a jejím cílem je přispět ke stabilizaci pracovních sil na Slánsku. Hlavními aktéry setkání byli žáci nejvyšších ročníků základních škol a studenti Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném, Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ze Slaného a Středního odborného učiliště strojírenského ve Slaném. Zaměstnavatele zastupovali ředitel společnosti Umoe Schat-Harding Pavel Toms, Ing. Martin Šimek za firmu F. X. Meiller, personální manažerka Mitsubishi Elektric Automotive Czech paní Jitka Schmiedová, jednatel firmy MCE Voest Alpine Ing. Jan Tatíček ajednatel společnosti Linet Ing. Zbyněk Frolík. Setkání moderoval starosta města Slaného RNDr. Ivo Rubík. V malé galerii Vlastivědného muzea byla zahájena Výstava prací žáků speciálních škol ve Slaném. V městském divadle ve Slaném uvedl divadelní soubor Slánská scéna premiéru komedie se zpěvy Kaviár nebo čočka v úpravě Libora Dobnera. V klubu Dividýlka vystoupila na čtvrtém koncertu benefičního festivalu nazvaném Nota bene skupina Bran. Výtěžek koncertu, který pořádal Jazz club Železná, byl věnován nadaci Pomozte dětem. Starosta připravuje k vyvěšení tibetskou vlajku Premiéra hry Slánské scény Kaviár nebo čočka 27. března se ve Středním odborném učilišti strojírenském v Šultysově ulici ve Slaném uskutečnila Oblastní soutěž učňů zámečníků. Velikonoce v pohybu, tak byl nazván program s hudbou a soutěžemi v lesoparku Na Hájích, který pro děti a mládež připravil Dům dětí a mládeže Ostrov. V Knihovně Václava Štecha vyprávěl Libor Dobner na Čaji o páté O zajímavých místech ve Slaném a na Slánsku. Ve školách a v ulicích města se uskutečnila propagační akce ke vstupu České republiky do Evropské unie s názvem Evropská jízda. 28. března se konala v Městské hvězdárně ve Slaném přednáška Jaroslava Trnky na téma Jarní hvězdná obloha. V Městském divadle ve Slaném odehrál divadelní soubor Slánská scéna reprízu komedie Kaviár nebo čočka. 29. března mohli diváci v klubu Dividýlka spatřit další z mnoha repríz úspěšného představení divadelního souboru Dividýlko Bedřich raději jódluje. 1. dubna byly v galerii Vlastivědného muzea ve Slaném výstavou fotografa Zdenka Thomy nazvanou Kouzlo japonských zahrad zahájeny Dny japonské kultury ve Slaném. Tento dvacetidenní kulturní festival, který měl všechny obyvatele města Slaného seznámit s japonskou kulturou, připravily společně město Slaný, japonské firmy podnikající ve Slaném Mitsubishi Eletric Automotive Czech, s. r. o., Elecric Powersteering Components Europe, s. r. o., a Česko-japonská společnost v Praze. Celou akci zaštítilo svojí podporou Japonské velvyslanectví v České republice. V Knihovně Václava Štecha byla také zahájena výstava s názvem Tradiční japonské hračky a loutky dubna proběhl v Knihovně Václava Štecha ve Slaném týden věnovaný dánskému spisovateli Hansovi Christianovi Andersenovi. 2. dubna byla v Galerii Ikaros Antik v rámci Dnů japonské kultury ve Slaném zahájena výstava Japonské inspirace. Na této výstavě představil své kaligrafie náš přední japanolog Petr Geisler, Eva Jelínková obrazy a objekty inspirované Japonskem aakihiro Kimura exponáty ze skla. Knihovna Václava Štecha uspořádala soutěž pro děti s názvem Jíme hůlkami. 5. dubna se v dětském oddělení Knihovny Václava Štecha učily děti skládat Origami. V klubu Dividýlka vystoupili v pořadu Písnění Wabi Daněk a Miloš Dvořáček. V Restauraci No. 89 předváděli členové pražské sekce japonské čajové školy Urasenke pravý čajový obřad. 8. dubna proběhlo v Knihovně Václava Štecha čtení pro děti. Tentokrát to bylo z knihy Věnceslavy Hrdličkové Příběhy o soudci Ookovi dubna připravil mistr kuchař Michael Martin se svým kolektivem Týden japonské kuchyně v Restaurantu No dubna se setkali členové hnutí Na vlastních nohou Stonožka s představiteli Armády České republiky a přáteli tohoto hnutí v Základní škole v ulici Politických vězňů 777 ve Slaném. Další akcí z Dnů japonské kultury ve Slaném bylo promítání filmu Sny Akira Kurosawy v Městském kině ve Slaném. 10. dubna přednášel v malé galerii Vlastivědného muzea pan Bohumil Planka, předseda Společnosti pro studium japonského meče Nihonto, na téma Japonský meč zbraň nebo umělecký předmět? Zasazení sakury Česko-japonského přátelství strana 26 strana 27

15 a r hany znějící a r hany znějící Varhany v chrámu sv. Gotharda ve Slaném Vladimír Roubal A Francois Couperin: Suita C dur :10 B Italský anonym: Aria da Chiesa :14 C Vladimír Roubal: Variace na téma J. Dowlanda :45 D Wolfgang Amadeus Mozart: Strahovská improvizace :35 Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie bývalé Piaristické koleje ve Slaném - Michal Novenko E Johann Sebastian Bach / Josef Ferdinand Norbert Seger: Fuga.. 02:52 F Johann Sebastian Bach / Josef Ferdinand Norbert Seger: Fuga.. 02:00 G Johann Sebastian Bach / Josef Ferdinand Norbert Seger: Fuga.. 02:37 H Jan Křtitel Kuchař: Fantazie e moll :30 Varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně Robert Hugo I Anonym, Brno 17. st.: Toccata :41 J Anonym, Strassburg 1607: Fuga incerti authoris :45 K Jacob Hassler: Ricercar del secondo tono :47 L Johann Jacob Froberger: Toccata Quinta da sonarsi alla Levatione :02 M Girolamo Frescobaldi: Canzon Terza, Canzon Quarta :25 N Michel Angelo Rossi: Toccata Septima :43 O Johann Jacob Froberger: Fantasia I :15 P Georg Muffat: Toccata Prima :25 C Carvan Music 2002.Vydalo Město Slaný prostřednictvím Carvan Music. Made in Czech Republic. CD Varhany znějící Va r hany v kostele sv. Gotharda ve Slaném Vzácný hudební nástroj postavil v roce 1783 pražský varhanář Antonín Reiss. Základní koncepce nástroje dbá na zdůraznění vertikál. Postament je jednoduchý a vysoký. Píšt'alová skříň hlavního nástroje má jednu dominantní věž a dvě menší, mezi nimiž je pole ukončené charakteristickou římskou. Rejstříky I. manuálu jsou umístěny do obou varhanních skříní, které se rozkládají po stranách západního okna s dělením na C a Cis stranu. Hlasy II. manuálu jsou postaveny ve skříni pozitivu v zábradlí kruchty a pedálové píšt'aly stojí za vzdušnicemi prvního manuálu. Va r hany v kapli Zasnoubení Panny Marie Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie v bývalé Piaristické koleji ve Slaném. Dosud se traduje, že autorem nástroje v kapli Zasnoubení Panny Marie je Antonín Reiss. Pečlivé zkoumání varhan napovídá, že se jedná o rukopis jiného autora. Organolog MUDr. Tomáš Horák se domnívá, že se jedná o rokokové varhany loketského mistra Johanna Georga Ignaze Schmidta, který v 60. letech 18. století pracoval v nedaleké Peruci. Va r hany v kostele Nejsvětější trojice ve Smečně Původně renesanční nástroj je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Skříň varhan pochází pravděpodobně z roku Varhanářem mohl být některý člen rodiny Rudnerů nebo Phanmülerů. Dokumentace o prováděných opravách je u těchto varhan bohatá. Např. z roku 1663 je doložena oprava nástroje, patrně poté, co jej při drancování poničili Švédové. 18. století přineslo rozšíření varhan o pozitiv v zábradlí kruchty a instalaci nového hracího stolu. Výtvarnou asymetrii najdeme v oblamovaném kladí, které neleží přesně v ose hlavice pilastru. Důvodem byly úpravy, k nimž zřejmě vedl požadavek na rozšíření střední části postamentu....záložka Varhany znějící Na historické varhany ve Slaném a ve Smečně hrají Vladimír Roubal, Michal Novenko a Robert Hugo Robert Hugo se narodil v roce Nejdříve vystudoval přírodovědeckou fakultu v Praze, poté Akademii muzických umění, kde se věnoval hudební teorii. Hru na varhany studoval vpraze uprofesorů M. Šlechty a J. Tůmy. Hře na cembalo se věnoval na Akademii staré hudby v Drážd'anech u Johna Tolla. V současné době je varhaníkem studentského kostela Nejsv. Salvátora v Praze. Jako muzikolog je významným odborníkem v oblasti staré české a jihoněmecké hudby. Michal Novenko se narodil v roce Studoval na Akademii muzických umění v Praze. Kromě hry na varhany u profesora Jaroslava Vodrážky studoval i kompozici, dirigování a hudební teorii. V bachovské interpretaci se zdokonalil v dirigentských kurzech Helmuta Rillinga. V současné době se věnuje učitelské a skladatelské profesi, vede mezinárodní varhanní kurzy v Anglii a ve Spojených státech. Vladimír Roubal se narodil v roce Studoval obor varhany na konzervatoři v Plzni u profesorky Jitky Chaloupkové a v Praze u profesora Jana Hory. Varhanní improvizaci se věnoval u profesora Jaroslava Vodrážky. V současné době je ředitelem chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Live Recording, mastering a zvuková režie c Ivan Lehký Hudební režie c Radek Rejšek Sleev note c Stanislava Spoustová Foto c Jiří Jaroch DTP a grafika c Kyno Editor c Ivo Horňák Vydalo Město Slaný v roce 2002 Snímky byly pořízeny na koncertech hudebního festivalu Varhany znějící" ve Slaném a ve Smečně : varhany v kostele sv. Gožtharda ve Slaném varhany v kostele Nejsvětější trojice ve Smečně varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném a r hany znějící a r hany znějící

16 ITSUBISHI ELECTRIC Electric Powersteering Components Europe s.r.o. (EPCE) je v robní spoleãnost, jejímï hlavním pfiedmûtem ãinnosti je v roba elektronick ch fiídících jednotek pro elektrické posilovaãe fiízení aut. Spoleãnost zaloïily v roce 2001 svûtovû v znamné nadnárodní organizace Mitsubishi Electric Coroporation a Koyo Seiko Co. Ltd. V prûmyslové zónû Sever ve Slaném pûsobí EPCE od roku Po vybudování areálu a instalaci moderních technologií zahájila spoleãnost hromadnou v robu v listopadu ve stejném roce. Spoleãnost Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o. (MEAC), zaloïená v ãervnu roku 2000 jako dcefiiná spoleãnost matefiského závodu Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) Himeji, Japonsko, v souãasné dobû zamûstnává ve svém v robnû-montáïním závodû ve Slaném 90 zamûstnancû. Firma se zab vá v robou elektrick ch toãiv ch strojû jako jsou alternátory, startéry a elektronick ch fiídících jednotek motorû EMS-ECU. Plánovaná v roba v roce 2005 je cca 1,2 milionu alternátorû a startérû a cca 150 tisíc kusû fiídících jednotek. Klíãov mi zákazníky jsou v souãasné dobû renomovaní v robci automobilû jako jsou Suzuki v Maìarsku, Honda ve Velké Británii, Nissan ve Velké Británii a panûlsku a spoleãn projekt firem Daimler Chrysler a Mitsubishi Motors ve v robním závodû NEDCAR v Holandsku. V znamn m krokem pro zv ení kvality a úrovnû fiízení bylo získání certifikátu kvality ISO 9002/QS 9000 a ISO pro oblast Ïivotního prostfiedí. Na následující léta MEAC pfiipravuje roz ífiení prodeje stávajícího sortimentu na dal í zákazníky a rozbûhnutí v roby dal ího produktu. V oblasti fiízení a kvality je prvofiad m úkolem pfiíprava na získání nového standardu kvality ISO TS Kontakt Mitsubishi Electric Automotive Czech, s.r.o. Politick ch vûzàû Slan âeská republika IâO: DIâ: Telefon: Fax: Electric Powersteering Component Europe s. r. o. Politick ch vûzàû 1565, Slan Internet: IâO: , DIâ: , Telefon: , fax: EPCE staví svûj dal í rozvoj na spokojenosti zákazníkû a na kvalitû v robkû, která je opfiena o vyspûlé technologie, znalosti a dovednosti zamûstnancû. Otevfien pfiístup, dûvûryhodnost a etrnost k Ïivotnímu prostfiedí patfií mezi hodnoty zakotvené v zásadách spoleãnosti. Také díky tûmto zásadám je moïné nalézt v fiadû automobilû svûtov ch znaãek fiídící jednotky vyrábûné spoleãností zde ve Slaném. ITSUBISHI ELECTRIC ITSUBISHI ELECTRIC

17 Kalendárium 11. dubna byla před budovou Gymnázia Václava Beneše Třebízského zasazena starostou města RNDr. Ivo Rubíkem a představiteli koncernu Mitsubishi Sakura Česko-japonského přátelství. V kapli bývalé Piaristické koleje se konal slavnostní koncert Dnů japonské kultury ve Slaném. Na tomto koncertu zazněla světová premiéra skladby Vega japonského skladatele Kazuhiko Hattoriho, který do Slaného na tento koncert přiletěl. Druhou světovou premiérou koncertu byla skladba na starojaponský text Vlastislava Matouška hráče na japonskou flétnu shakuhachi Hitori mondo pro hlas, shakuhachi a smyčce. Koncert poctil svou návštěvou velvyslanec Japonska v Praze pan Hiroto Ishida s chotí. Na koncertu vystoupil orchestr Atlantis za řízení Vítězslava Podrazila, Michiyo Keiko soprán, Petr Matuszek baryton, Dimitar Dimitrov trubka, Dana Šafránková flétna, Vlastislav Matoušek shakuhachi. 12. dubna připravila v rámci Dnů japonské kultury ve Slaném firma Mitsubishi Eletctric Atomotive Czech, s. r. o., ve Slaném pro zájemce Den otevřených dveří. Tato akce se setkala s nebývalým zájmem a továrnu navštívilo přibližně devět set návštěvníků. 13. dubna oslavil Dům dětí a mládeže Ostrov ve Slaném své 11. narozeniny. V Restauraci No. 89 předváděli členové pražské sekce japonské čajové školy Urasenke pravý čajový obřad dubna připravili pracovníci Domu dětí a mládeže Ostrov TýDEN Země ve Slaném. TýDEN Země obsahoval mnoho aktivit pro všechny věkové kategorie a jeho hlavním tématem bylo vytváření ekologicky nezávadného prostředí pro trávení volného času občanů, zvláště pak propagace projektu rozšíření městského lesoparku Háje. 14. dubna zahráli v Městském divadle ve Slaném členové divadelního souboru Mladá scéna z Ústí nad Labem v rámci Dnů japonské kultury hru na motivy japonských pohádek Cesta za bohem hor. 15. dubna připravil v Integrované střední škole na Hlaváčkově náměstí ve Slaném Ladislav Nodl nositel Nejvyššího vyznamenání Asociace kuchařů a cukrářů v České republice, nositel řádu svatého Vavřince se zlatým řetězem a poradce českých reprezentačních družstev na mezinárodních kulinářských soutěžích pro veřejnost Ukázky přípravy tradičních japonských jídel. Stejná akce byla druhý den 16. dubna připravena pro žáky slánských škol. 16. dubna připravila v klubu Dividýlka pro Dny japonské kultury ve Slaném pracovnice Japonského informačního a kulturního centra v Praze paní Hana Kotlářová workshop s názvem Origami. 17. dubna se jel na slánské ploché dráze Národní kvalifikační závod pro nominaci na mistrovství světa. Na Čaji o páté v Knihovně Václava Štecha besedovala v rámci Dnů japonské kultury ve Slaném ředitelka Zoologické zahrady ve Dvoře Králové RNDr. Dana Holečková na téma Japonsko a jeho zoologické zahrady. 18. dubna připravili v klubu Dividýlka pro Dny japonské kultury ve Slaném členové Pražské školy japonské ikebany Sogetsu workshop s názvem Ikebana. Tohoto workshopu se zúčastnila a své umění také předvedla manželka japonského velvyslance v Praze. 19. dubna vystoupil v Restaurantu No. 89 v rámci Dnů japonské Dny japonské kultury slavnostní koncert kultury ve Slaném náš přední hráč na japonskou flétnu shakuhachi a znalec etnické hudby Vlastislav Matoušek. 20. dubna se vydali slánští turisté na 23. ročník tradičního dálkového pochodu Za Havlíčkem do Bílého Aujezdce. V Restauraci No. 89 předváděli členové pražské sekce japonské čajové školy Urasenke pravý čajový obřad. V rámci TýDne Země, který připravil Dům dětí a mládeže Ostrov, se konal úklid lesoparku Háje a večer v klubu Dividýlka vystoupila skupina Jablkoň. 21. dubna proběhl na Masarykově náměstí ve Slaném závěrečný happening, který ukončil TýDEN Země ve Slaném. 1. května se konala v Městském divadle ve Slaném Slavnostní sokolská župní akademie u příležitosti 140. výročí vzniku Sokola. 3. května byly v Praze na dobrovolné dražbě nabízeny nemovitosti části bývalého ČKD, které za vyvolávací cenu 29 miliónů korun získala norská firma UMOE Schat-Harding. V klubu Dividýlka uvedl herec Aleš Háma svůj pořad Fámy Aleše Hámy s hosty Jitkou Zelenkovou, Ivanem Hlasem a Petrem Jablonským. 5. května zahrál v Městském divadle ve Slaném divadelní soubor Slánská scéna reprízu úspěšné pohádky Zkoušky čerta Belínka. 7. května položili představitelé města a dalších organizací věnce upomníků obětí 1. světové války, legionářů a Rudé armády. Na slánské ploché dráze se jelo Mezinárodní mistrovství České republiky juniorů družstev. AK Slaný skončil na druhém místě. 8. května se opět závodilo na ploché dráze. Tentokrát se jelo Mistrovství České republiky juniorů jednotlivců. Náš jezdec Miroslav Fencl obsadil druhé místo. V Norimberku byl odstarován první letošní Závod poštovních holubů, kterého se zúčastnili i holubi slánských chovatelů. 10. května sledovali občané města na Masarykově náměstí ve Slaném okresní soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel O putovní pohár ředitele hasičského záchranného sboru. Soutěž se konala u příležitosti 50. výročí založení profesionální požární ochrany v okrese apořádal ji Hasičský záchranný sbor Kladno. 22. dubna byl zahájen ve Slaném monitoring provozu na nouzovém kanále občanského radiového pásma (CB pásmo). Tuto službu po vzoru mnoha míst v České republice zajišťuje jeden ze slánských občanů jako občanskou iniciativu ke zvýšení bezpečnosti ve Slaném. Monitoring probíhá ve všední dny od 18 do 6 hodin následujícího dne, o víkendech a svátcích je nepřetržitý. V Městském divadle ve Slaném se konala beseda občanů s představiteli největších strojírenských podniků ve Slaném. Beseda, kterou moderoval starosta města RNDr. Ivo Rubík, měla název Chceš pracovat a žít ve Slaném? 23. dubna se konal v malé galerii Vlastivědného muzea Aktiv kronikářů obcí Kladenského okresu. V Galerii Ikaros Antik byla zahájena výstava Naivní a romantická malba a grafika, na které vystavovaly Emma Srncová, Iva Hüttnerová, Naděžda Kotrčová, Barbora Štísová, Markéta Podhůrská, Irena Třísková, Miroslav Hrbáček a Jan Škorka. 24. dubna zhlédli nejmenší diváci v Městském divadle ve Slaném v provedení Divadla Rozmanitostí z Mostu pohádku Když jde kůzle otevřít. V kapli bývalé Piaristické koleje ve Slaném vystoupilo na koncertu Kruhu přátel hudby Kociánovo kvarteto. 25. dubna připravili v Městské hvězdárně ve Slaném filmový večer s názvem Do blízkého a vzdáleného vesmíru. 26. dubna zahráli členové divadelního souboru Dividýlko reprízu hry Židovský poker, kterou podle povídek Efraima Kischona pro soubor upravil Jiří Šíma. 27. dubna připravil Dům dětí a mládeže Ostrov pro děti, mládež i dospělé výlet na Vinařickou horku. Dny japonské kultury japonská bojová umění v Městském divadle ve Slaném 29. dubna se sešel v sále bývalého hotelu Pošta starosta královského města Slaného RNDr. Ivo Rubík se všemi zájemci z řad občanů na pravidelném setkání a diskusi o problémech spojených s životem v našem městě. Čajový obřad v Restaurantu No. 89 strana 28 strana 29

18 Kalendárium 11. května uspořádala RSC Čechie Slaný v areálu letního kina 3. ročník přehlídky rockové hudby Slánský valník. Kromě slánských skupin Demnato, Dámy a pánové, Against the Rest, Deratizéři, Oblomov a Totální nasazení, vystoupil i lounský revival skupiny Tři sestry a smečenská skupina Spící myš. 4. ročník Husitských slavností na Masarykově náměstí 12. května sloužil P. Pavel Táborský v kostele svatého Gotharda ve Slaném mši svatou v rámci 36. Světového dne modliteb za to, aby se žurnalisté, lidé od novin, rozhlasu a televize nehrnuli jen za senzacemi, ale za pravdou. V Městském divadle ve Slaném proběhla veřejná generálka pohádkového kabaretu Bubáci, který nastudoval divadelní soubor Dětská scéna pod režijním vedením Veroniky Ježkové a Jana Kocába. Hudbu složil Jan Judl. 15. května proběhl v ulicích našeho města 6. ročník celorepublikové akce Květinový den, který pořádala Liga proti rakovině z Prahy, Městský úřad ve Slaném, Junák, Klub bezejmenných z Domu dětí a mládeže Ostrov a studenti slánských škol. Letos se v našem městě za žlutých kvítků utržilo celkem korun. V Městském divadle ve Slaném předvedl divadelní soubor Dětská scéna premiéru pohádkového kabaretu Bubáci. Na Čaji o páté v Knihovně Václava Štecha jsme si povídali s PhDr. Danou Krausovou O šikaně na slánských školách a jiných problémech našich dětí. V Mateřské škole ve Vítězné ulici 1578 ve Slaném byl zahájen 8. ročník soutěžní výstavy dětských výtvarných prací na téma Mluvme spolu. Na výstavě se sešlo pět set obrázků od dětí z celé České republiky. Proběhla valná hromada Vodohospodářského sdružení Slánska. 17. května oživil střed města studentský Majáles slánských gymnazistů. V podvečer se pak konala večerní akademie v Městském divadle ve Slaném. 18. května zahájil historický průvod městem již 4. ročník Husitských slavností, který proběhl na Masarykově náměstí ve Slaném. Den plný zajímavých akcí a vystoupení zakončil Robert Křesťan se skupinou Malinaband a skupina Červená kumpanie s komponovaným pořadem Ohněm a mečem. Úplnou tečkou za vydařeným dnem byl velkolepý ohňostroj. Husitské slavnosti tradičně pořádá město Slaný, Dům dětí a mládeže Ostrov a agentura Červená kumpanie května vyhrál Jan Holub okresní kolo rybářské soutěže Zlatá udice Soutěž pořádal Dům dětí a mládeže Ostrov a Místní organizace Českého rybářského svazu ve Slaném. V areálu modelářského střediska se konala tradiční Výstava drobného a hospodářského zvířectva, kterou připravila Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Slaném. 19. května připravila Církev československá husitská ve Slaném historické husitské bohoslužby (pražské a táborské) s lidovým husitským zpěvem. Před liturgií a po ní zpíval Husitský pěvecký sbor. Připraveno bylo také dobové pohoštění a pro děti hry z husitské doby. 20. května četly děti v Knihovně Václava Štecha z knihy George Mac Donalda Princezna a skřítci května pořádalo v Husově domě výtvarné oddělení Základní umělecké školy ve Slaném výstavu prací s názvem Země, ze mě. 22. května rozezněl varhany v kapli bývalé Piaristické koleje na koncertu Kruhu přátel hudby profesor Václav Rabas. 23. května se město Slaný zúčastnilo VII. Všeobecné regionální výstavy v Kladně. Slánsko se na výstavě pyšnilo souborem zvonic a zvoniček, ať už dřevěných nebo zděných, které se staly ústředním motivem ke ztvárnění našeho stánku. Během výstavy nás navštívili zástupci měst a obcí Slánska. V kapli bývalé Piaristické koleje byla slavnostně předána maturitní vysvědčení studentům Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném. V malé galerii Vlastivědného muzea přednášela Mgr. Blanka Rozkošná na téma Židé ve Slaném. V klubu Dividýlka vystoupila v pravidelném jazzovém večeru pražská bluesová kapela XXL Blues Band se slánskou předkapelou Dámy & Pánové. 25. května připravilo město Slaný a množství společenských a jiných organizací Den dětí, který se uskutečnil v areálu ploché dráhy a na slánském letišti. 27., 29. a 30. května přivítal v obřadní síni Městského úřadu ve Slaném do občanského společenství královského města Slaného starosta RNDr. Ivo Rubík děti, které se v našem městě narodily ve 4. čtvrtletí roku 2001 av1. čtvrtletí roku května se konal v Městské hvězdárně ve Slaném filmový večer na téma Fyzika hvězdného vesmíru. 31. května uspořádala Základní škola z ulice Politických vězňů 777 ve Slaném Den dětí s gen. por. Ing. Jiřím Martinkem. V Městském divadle ve Slaném vystoupil divadelní spolek Kašpar s hrou Williama Shakespeara Richard III. s Janem Potměšilem v hlavní roli. Starosta města vítá nově narozené občánky V květnu také vydal Městský úřad ve Slaném spolu se společností OSCAR CZ, s. r. o., Brno publikaci Divadlo a divadelnictví v královském městě Slaném, na slánském zimním stadionu byla rozpuštěna ledová plocha za účelem údržby a Firma JMT CZ, a. s., koupila někdejší Hemerkův statek a začala s přípravou na jeho obnovu. 1. června byla v galerii Vlastivědného muzea zahájena výstava sochaře a malíře Vladimíra Preclíka. Po zahájení výstavy se všichni přesunuli na Masarykovo náměstí, kde slavnostní dopoledne pokračovalo koncertem Pražské mobilní zvonohry, kterou vyrobil náš přední zvonař Petr R. Manoušek. Na zvonohru koncertoval carillonista a varhaník Radek Rejšek. Tuto výstavu a koncert připravily společně město Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném a Galerie Ikaros Antik. Od restaurace Na Skalkách byl odstartován 22. ročník slánského pivního cyklozávodu Tour de Bier. Na Masarykově náměstí uspořádala ČSSD Slaný pro všechny příchozí děti Den dětí. Na ploché dráze se jelo Finále mistrovství světa juniorů. Profesor Vladimír Preclík v galerii Ikaros 4. června pořádal na Atletickém stadionu ve Slaném Dům dětí a mládeže Ostrov Atletickou olympiádu škol slánského regionu. V Galerii Ikaros Antik se konalo zahájení druhé části výstavy sochaře a malíře Vladimíra Preclíka. 5. června přijela na exkurzi do Vlastivědného muzea ve Slaném skupina archeologů z Maďarska. V kapli bývalé Piaristické koleje zazněl Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy ve Slaném. Při náhlém poryvu větru praskl kmen jedné ze starých lip u kašny na slánském Masarykově náměstí a větší část stromu se zřítila na přilehlou komunikaci s parkovištěm. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. 6. června byla v kapli bývalé Piaristické koleje slavnostně předána maturitní vysvědčení studentům Středního odborného učiliště strojírenského ve Slaném června měly děti možnost přespat v dětském oddělení Knihovny Václava Štecha na akci nazvané Knihovna 100x jinak. 9. června křtila v altánku v lesoparku Na Hájích své nové CD Crabalaganja slánská skupina Totální nasazení za spoluúčinkování skupiny Deratizéři 10. června byla v rámci projektu Internet do škol otevřena v Základní škole v ulici Politických vězňů 777 ve Slaném nová počítačová učebna. Malé slavnosti se zúčastnil také ministr školství České republiky Eduard Zeman. 12. června zazněl v kapli bývalé Piaristické koleje druhý Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy ve Slaném. V Městském divadle ve Slaném se konal zahajovací koncert Festivalu neprofesionálních komorních a symfonických orchestrů, který pořádala ARTAMA, což je útvar pro neprofesionální umělecké aktivity zabezpečující z pověření Ministerstva kultury České republiky státní reprezentaci v oblasti neprofesionálního umění. Na tomto koncertu vystoupil Komorní orchestr Dvořákova kraje z Kralup nad Vltavou, Slánské smyčcové kvarteto a Symfonický orchestr Kladno. Koncert se konal pod záštitou města Slaného. 14. a 15. června proběhly ve 22 volebních okrscích ve Slaném volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 15. června si mohli všichni, kdo přišli, zazávodit na autodráze v klubovně automodelářů v bývalém okresním domě. 19. června uspořádala Mateřská škola ve Vítězné ulici 1578 ve Slaném Den otevřených dveří. Na slánské ploché dráze se jelo Mistrovství České republiky družstev extraligy. 20. června pořádala v Městském divadle ve Slaném Základní škola z Komenského náměstí Slavnostní akademii na závěr školního roku. 21. června na Masarykově náměstí koncertoval u příležitosti 8. evropského svátku hudby orchestr Beta ze Základní umělecké školy ve Slaném. 22. června se konal v Městské hvězdárně ve Slaném filmový večer s názvem Vesmír kolem nás. 23. června vystoupil v kapli bývalé Piaristické koleje komorní sbor En Arche. 24. června besedovala v Knihovně Václava Štecha slánská rodačka, ředitelka Zoologické zahrady ve Dvoře Králové RNDr. Dana Holečková června uspořádala Mateřská škola na Hlaváčkově náměstí ve Slaném Týden otevřených zahrad. 26. června navštívil město Slaný rodák ze Skůr, žijící od roku 1949 v Kanadě, předseda Českého a slovenského sdružení v Kanadě, uznávaný právník, novinář, básník, spisovatel a protagonista Sokola Josef Čermák. 27. června vystoupil na Masarykově náměstí ve Slaném na dvou odpoledních koncertech norský dechový orchestr Husnes Musikklag. Koncert pořádaly norská firma Umoe Schat-Harding působící ve Slaném, královské město Slaný a Restaurant No. 89. Starší basketbalové dorostenky postoupily do extraligy strana 30 strana 31

19 Kalendárium června zahráli v rámci Týdne mexické kuchyně v Restaurantu No. 89 Pablo Ortize na kytaru a Raquel Cortinas na housle. 28. června byla v galerii Vlastivědného muzea zahájena výstava prací žáků zoboru truhlář Středního odborného učiliště strojírenského ve Slaném. Na Masarykově náměstí a v kasárnách v Podlešíně proběhly za přítomnosti představitelů města a Armády České republiky oslavy Dne armády. Pražská mobilní zvonohra na slánském náměstí 29. června se konal v altánku Na Hájích 2. invalidní festival aneb Všechny cesty vedou k altánku. Na tomo rockovém odpoledni vystoupily skupiny S.N.A.D., Houba, E!E, Vnitřní Faktor, Against the rest, Sedma, Zčista Jasna, Salash, Wnoci Wrazi, Fousy Moudrou Rajzin a ještě mnoho dalších. V červnu také vydal Městský úřad ve Slaném sedm druhů pohlednic s motivy Slaného a Slánska a na Mistrovství světa ve střelbě na kovové siluety ve Francii získala Kateřina Rouhová ze Slaného, reprezentantka České republiky, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. 1. července položili zástupci města, Svazu bojovníků a Československé obce legionářské v Kladně věnce k památníku československých legionářů na slánském hřbitově u příležitosti 85. výročí bitvy u Zborova. 9. července byl na Městské plovárně ve Slaném zaznamenán zatím největší počet platících návštěvníků. Plovárnu navštívilo lidí. 19. července se konal na ploché dráze 3. ročník mezinárodního závodu Velké ceny Královského pivovaru Krušovice, a. s srpna vybojoval člen slánského Sokola Jan Vranovský, reprezentant České republiky, na Mistrovství světa v kick boxu v italské Massa Carraře stříbrnou medaili ve váhové kategorii do 63,5 kg. 23. srpna pobavil v letním kině nejmenší diváky herec Michal Nesvadba spořadem Michal je pajdulák. 31. srpna byla ukončena rekonstrukce inženýrských sítí, vozovky a chodníků ve Velvarské a Kynského ulici. V galerii Vlastivědného muzea ve Slaném byla zahájena výstava pastelů Ing. Miloslava Radoměřského. V areálu letního kina připravila RSC Čechie Slaný třetí ročník rockového festivalu Rock na valníku. V letošním roce tento festival navštívilo 1100 platících diváků a kromě českých skupin v čele s Šanov 1, N.V.Ú., Jaksi taksi a Totálním nasazením zde vystoupily i čtyři zahraniční skupiny: maďarští Czismaskandur, polská legenda Prawda, nizozemští Cancelled a slovenští Plus mínus. V Lidicích menších se v půlnoci sešli přátelé nevšedních zážitků na devátém Půlnočním koncertu při svíčkách v kostele sv. Jakuba Většího. Tak jako v předešlých letech připravily koncert Slánské komorní sdružení a Slánský žesťový soubor. V srpnu také vedení města a Bezpečnostní rada města Slaného sledovaly neblahý vývoj počasí. Proto byl vydán úkol Městské policii Slaný k pravidelnému monitoringu Červeného potoku od Velkého slánského rybníka až k Lázeňské ulici. Bezpečnostní rada města vytýčila také další důležitý úkol, a to poskytnout humanitární pomoc postiženým oblastem. K tomu bylo zřízeno koordinační centrum pro humanitární pomoc v budově Městské policie ve Slaném na pracovišti zvláštních úkolů. Samotný sběr materiálu humanitární pomoci byl zahájen v prostorech městského úřadu ve středu 14. srpna a pokračoval až do pátku 23. srpna, kdy ve 12 hodin byla ukončena jeho 1. etapa. Od pondělí 26. srpna pokračoval sběr humanitární pomoci 2. etapou omezeným způsobem v podatelně městského úřadu ve Slaném a byl na základě dohovoru s Českým červeným křížem Kladno ukončen v pátek 30. srpna ve 12 hodin. Humanitární pomoc, která byla koordinována s Českým červeným křížem Kladno, měla zaměření na finanční pomoc na účet Českého červeného kříže, dopravní techniku pro přepravu humanitární pomoci a speciální techniku pro odstraňování následků ničivých záplav a materiální pomoc, která byla zaměřena na druhy materiálu podle požadavků konzultovaných s Českým červeným křížem Kladno. 1. září zemřel v Neratovicích v nedožitých 89 letech zasloužilý učitel a speciální pedagog, hudebník, režisér, dramatik, odborný publicista a dlouholetý kronikář města Slaného Mgr. Jaroslav Šrajer. 2. září se na dně polovypuštěného bazénu plavecké haly Víceúčelové sportovní haly ve Slaném konal v rámci Dnů evropského dědictví první koncert podzimního hudebního festivalu Hudba v pohybu. Zatímco loňský festival Varhany znějící byl věnován památným varhanám na Slánsku, letos měl hudební festival s názvem Hudba v pohybu podtitul Festival moderního tance a netradiční komunikace. Na dně polovypuštěného bazénu vystoupil orchestr Art n, vedený Romanem Z. Novákem, a tanečnice a choreografky Dana Hoštová a Petra Hauerová. 3. září byla v Galerii Ikaros Antik zahájena výstava obrazů, rámů a designu Milana Nováka. 5. září zahájil taneční mistr Pavel Horák v hotelu Atlas pravidelné taneční hodiny pro mládež Taneční školy Pavla Horáka. 6. září se konal ve vestibulu bývalého hotelu Pošta druhý večer podzimního festivalu Hudba v pohybu v rámci Dnů evropského dědictví. Také na tomto koncertu se prolínala soudobá vážná hudba s výrazovým tancem a netradiční komunikací. Na tomto koncertu kromě orchestru Art n vystoupila taneční skupina neslyšících VDN z Brna pod vedením Zoji Mikotové. 9. září zahájila Knihovna Václava Štecha dobročinnou sbírku nazvanou Čtenáři čtenářům kralupské knihovny povodeň Dárci si mohli vybrat a zaplatit knihu v Knihkupectví Zlata na Hlaváčkově náměstí ve Slaném. Každý dar byl opatřen podpisem dárce a logem sbírky. Po skončení sbírky ( ) byly knihy předány Městské knihovně v Kralupech. 12. září vyhrála na fotbalovém stadiónu ve Slaném fotbalová reprezentace České republiky hráčů do 19 let 1:0 nad svými vrstevníky z Řecka. 13. září v Restaurantu No. 89 proběhl Irský večer se skupinou Dochaz Band & Coiscéim. 14. září zpíval na koncertu duchovní hudby v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném smíšený pěvecký sbor Schola od svatého Jana Křtitele ze Šumperka. Tak jako každý rok i letos se královské město Slaný přihlásilo ke Dni evropského dědictví 2002 akcí nazvanou Den otevřených památek. Obyvatelé i návštěvníci našeho města si mohli prohlédnout zdarma jak běžně přístupné památky, tak i památky, které jsou přístupné jen příležitostně. Město Slaný připravilo poslední letošní koncert pod širým nebem v areálu letního kina nazvaný Last Open Air koncert. Od 19 do 22 hodin se na pódiu letního kina vystřídali Jaroslav Samson Lenk, Cimbal Classic a na závěr skupina Semtex. 19. září v Knihovně Václava Štecha četly děti z knihy Geralda Durrela Chytněte mi Guerezu. 20. září v klubu Dividýlka vystoupili Old Timers Jazz Band a Pulpeho Sirotci na koncertě ke 40. výročí založení Jazz Clubu Slaný. 21. září reprízoval v Městském divadle ve Slaném divadelní soubor Dětská scéna pohádkový kabaret Bubáci. Na ploché dráze se jelo Mistrovství republiky družstev první ligy. 28. září se zúčastnili tří závodníci Orion Klubu ze Slaného automobilových a motocyklových závodů Rudge Cup v Brně Soběšicích. Ze 150 účastníků veteránského závodu si do Slaného přivezli zlato Jiří Snop a stříbro Jiří Hlavsa. Třetí z účastníků Václav Bečvář se závodu zúčastnil s nejstarším motocyklem značky Orion z roku září odehrál v Městském divadle ve Slaném divadelní soubor Slánská scéna reprízu komedie Kaviár nebo čočka. V září také začaly v sále Hotelu Pošta ve Slaném Netradiční Kurzy společenských tanců a chování. Tyto kurzy byly určeny především pro mentálně postižené frekventanty z celého kraje z rodin i z ústavů sociální péče. Pořádající organizací byl Klub Slůně, občanské sdružení připravující akce pro lidi s mentálním postižením, ale i pro zdravé děti. Na kurzy přispělo Ministerstvo kultury ČR částkou korun a město Slaný bezúplatným pronájmem sálu. 1. října dospěl varhanní festival Varhany znějící (pořádaný městem Slaný v září roku 2001) do svého vrcholu. Tři velice úspěšné varhanní koncerty na nástroje v kostele sv. Gotharda, v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném a v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně, které vysílal Český rozhlas, se podařilo vydat na CD. Záznam těchto tří koncertů na jednom nosiči poskytuje jedinečnou možnost okamžitého porovnání zvuku všech nástrojů a zároveň vynikající interpretační výkony. V celorepublikovém týdeníku Rozhlas vyšla o našem CD také recenze od hudebního redaktora Radka Rejška. V Galerii Ikaros Antik byla zahájena výstava grafiky Zdeňka Mézla. 3. října se podařilo starostovi Slaného RNDr. Ivo Rubíkovi jako zástupci města vydražit v Praze hotel Grand za 5,2 miliónu korun. 5. října představily pracovnice Infocentra ve Slaném druhou trasu edice Putování Slánskem nazvanou Vycházka na Smečno. Na letišti ve Slaném proběhla Veřejná modelářská soutěž Aeroklubu Slaný v kategorii volně létajících modelů A3. Druhé a třetí místo obsadili Radek Nykl a Jan Holý, ze Slaného. 27. července se konal v Lidicích menších u Slaného již 5. Lidický dvůr prodejní výstava obrazů, grafiky, keramiky, předmětů z kůže, pískovce a kovů, oděvní tvorby a šperků s malováním na nahé lidské tělo a bohoslužbou slova v kostele svatého Jakuba. 3. srpna se na fotbalovém hřišti za nádražím uskutečnil 2. ročník Memoriálu Jiřího Drholce. 12. srpna bylo v Městské nemocnici ve Slaném hospitalizováno sedmnáct pacientů z nemocnice v Kralupech nad Vltavou, která byla ohrožena rozvodněnou Vltavou. 13. srpna vyjeli na pomoc povodněmi ohroženým Kralupům hasiči profesionálních a dobrovolných jednotek Slaného a Slánska. Na pomoc do zatopených oblastí odjeli také slánští karmelitáni. 16. srpna vyjeli na pomoc do zaplavených oblastí vojáci slánské posádky v Podlešíně. Japonská bojová umění na Lidickém dvoře září se konala v areálu modelářského střediska Výstava drobného hospodářského zvířectva, kterou pořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Slaném. 15. září doprovázel sbor Schola od svatého Jana Křtitele ze Šumperka nedělní liturgický obřad v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném. 16. září proběhlo v sále bývalého hotelu Pošta další veřejné setkání starosty města RNDr. Ivo Rubíka se slánskými občany. Stavební firma Stavby, s. r. o., Praha zahájila rekonstrukci Hemerkova statku. 18. září prodávali ve Slaném studenti srdíčka s logem slunce v rámci humanitární akce, kterou pořádalo občanského sdružení Život dětem. Výtěžek korun byl věnován na dětská zařízení postižená srpnovými povodněmi. V lesoparku Na Hájích proběhl XII. ročník závodu Slánská míle na trati dlouhé 3 míle. V kapli bývalé Piaristické koleje vystoupil na koncertu Kruhu přátel hudby Komorní orchestr Dvořákova kraje. 7. října byla zahájena rekonstrukce autobusového nádraží s výstavbou obchodního domu Lidl a kruhového objezdu místo křižovatky U Brodu. Autobusové zastávky byly provizorně přemístěny do Žižkovy ulice. Hudba v pohybu na dně plaveckého bazénu strana 32 strana 33

20 října proběhl v Knihovně Václava Štecha ve Slaném Týden knihoven. 9. října besedoval s návštěvníky Čaje o páté v Knihovně Václava Štecha redaktor Českého rozhlasu stanice Vltava PhDr. Václav Cibula. 11. října oslavila Knihovna Václava Štecha ve Slaném 105. výročí svého působení. V rámci Týdne knihoven se uskutečnilo v Knihovně Václava Štecha Setkání knihovníků a přátel knihovny. V klubu Dividýlka vystoupila populární folková skupina Nezmaři. a u sochy T. G. Masaryka. Na Masarykově náměstí koncertoval orchestr Beta, vedený Rudolfem Hyškou. Na náměstí nastoupili příslušníci 44. protiletadlové a raketové brigády. Na čestné tribuně byl přednosta okresního úřadu Ing. Václav Mikulecký, senátor Zdeněk Bárta. Lenka Hofmanová z kanceláře prezidenta republiky, Miloslav Čapek za Konfederaci politických vězňů a představitelé armády. Tři příslušníci Vojenského útvaru 4411 Drnov převzali vyznamenání. 16. října vystoupila v Městském divadle ve Slaném na třech představeních dětského divadelního předplatného Divadelní společnost Koňmo spohádkou Jak šlo vejce na vandr. Zástupcům města byl předán vydražený Grand. 18. října proběhla v klubu Dividýlka další repríza úspěšné hry divadelního souboru Dividýlko Bedřich raději jódluje. 19. října byla zahájena v galerii Vlastivědného muzea výstava Obrazy a kresby Tomáše Vosolsobě. V Městském divadle ve Slaném vystoupilo Divadlo v Dlouhé z Prahy s pořadem Mokré písně z Dlouhé aneb Co voda nevzala. Výtěžek ze vstupného byl věnován vytopenému Divadlu v Dlouhé. 22. října byla za přítomnosti představitelů města otevřena zrekonstruovaná kuchyně a školní jídelna v Základní škole v ulici Politických vězňů ve Slaném. 23. října se konal v bývalé kapli bývalé Piaristické koleje v rámci koncertů Kruhu přátel hudby flétnový recitál Lenky Filipové. 25. října uspořádalo Střední odborné učiliště strojírenské ze Slaného již 3. ročník Plaveckého maratónu. Této akce určené pro školy ze Slaného a Slánska se zúčastnilo přes 880 žáků a studentů, kteří ve velké štafetě uplavali víc jak 44 kilometrů. V klubu Dividýlka na pravidelném jazzovém večeru vystoupilo britské jazzové kvarteto Candy Time. 8. října 2002 začala přestavba autobusového nádraží 29. října převzali studenti Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném patronát nad lesoparkem Háje a provedli první z úklidů. Patronaci inicioval sponzor gymnázia, majitel slánské společnosti MERX, Ing. Milan Rohan. V Galerii Ikaros Antik byla zahájena výstava obrazů a grafiky Františka Ringo Čecha a Ivo Pešáka 30. října besedovali na Čaji o páté v Knihovně Václava Štecha MUDr. Marie Goldmannová a MUDr. Marek Sekera z Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích na téma O hospicu a umění doprovázet. 31. října se za přítomnosti představitelů města konal na slánských hřbitovech pietní akt k uctění Památky zesnulých. V Městské hvězdárně ve Slaném přednášel Mgr. Jakub Haloda z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma Minerály na slánské hvězdárně. Pro děti z Mateřské školy na Hlaváčkově náměstí bylo připraveno u altánku Na Hájích Uspávání broučků s lampiónovým průvodem. V říjnu také uspořádalo v Městském divadle ve Slaném Střední odborné učiliště strojírenské ze Slaného spolu s pražskou agenturou Médea besedu s žáky a studenty škol slánského regionu o summitu NATO, který se uskutečnil v Praze v listopadu Oslava státního svátku 28. října na Masarykově náměstí 26. října zahráli v Městském divadle ve Slaném herci Divadla Příbram pro naše nejmenší pohádku Václava Čtvrtka O vodníkovi Česílkovi a víle Amálce října řádila v celé České republice vichřice, která ve Slaném a na Slánsku napáchala řadu škod, jejichž likvidace se účastnili slánští hasiči. 28. října uspořádalo královské město Slaný důstojné oslavy státního svátku 28. října 84. výročí vzniku samostatného Československa. Představitelé města v čele se starostou RNDr. Ivo Rubíkem položili věnce u památníku na Hlaváčkově náměstí, na slánských hřbitovech strana a 2. listopadu proběhly komunální volby ve Slaném. Bezkonkurenčně vyhrála slánská ODS získáním 13 mandátů z 27 možných. Výsledky v procentech: ODS 46,83 % ( hlasů), KSČM 17,77 % ( hlasů), Sdružení nezávislých kandidátů a KDU-ČSL 14,52 % ( hlasů), ČSSD 11,38 % ( hlasů), US-DEU a nezávislý kandidáti 8,96 % ( hlasů) a Republikáni Miroslava Sládka 0,54 % (714 hlasů). Voleb se celkem zúčastnilo 43,57 % voličů. 3. listopadu uspořádal Sportovní šachový klub Slaný v Domě dětí a mládeže Ostrov šachový turnaj. 4. listopadu zahráli v Městském divadle ve Slaném Václav Vydra, Naďa Konvalinková a Jana Boušková hru Roberta Thomase Turecká kavárna. 4. a 5. listopadu přivítal starosta RNDr. Ivo Rubík v obřadní síni Městského úřadu ve Slaném do občanského společenství královského města Slaného děti, které se v našem městě narodily ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2002.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Královské město Slaný v letech 1999 2000

Královské město Slaný v letech 1999 2000 Královské město Slaný v letech 1999 2000 Jako 12. číslo bulletinu Slánská radnice vydal v roce 2001 Městský úřad ve Slaném Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č. j. RK/39/99 Sebral a sestavil Libor

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s. Tylova 69, 397 01 Písek Obecně prospěšná

Více