Významná životní jubilea

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významná životní jubilea"

Transkript

1 2/2010 cena: 5kč INFO CENTRUM Významná životní jubilea Ve čtvrtek 1.dubna se v Týnci nad Labem uskutečnila výjimečná událost. S vtipným názvem Na apríla otvíráme, možná ano,možná ne.. organizátoři pozvali občany města a jeho okolí do nově vybudovaného infocentra na Masarykově náměstí. Infocentrum již půl roku organizuje pravidelné... více na straně 5 Čestný občan Města Týnce nad Labem Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c., emeritní biskup královéhradecký a osobní arcibiskup, se dne 13. dubna 2010 dožil 90 let. Zároveň oslavil tento měsíc 65. výročí kněžského a 60. výročí biskupského svěcení - služebně je tak druhým nejstarším biskupem na světě. Bylo mě ctí popřát jménem Města Týnec nad Labem Mons. Karlu Otčenáškovi k jeho významným životním jubileuím. O své současnosti s jistou nadsázkou jubilant říká: Vždy, když se s někým loučím, nechávám si od něj dát křížek na ruku či na čelo, protože mé stárnutí vyžaduje mnohdy větší trpělivost, než jakou mám v biskupském hesle,. Mons. Karel Otčenášek velmi rád vzpomíná na léta v Týnci nad Labem a požádal mě, abych vyřídil jeho poděkování všem občanům Města Týnec nad Labem za přání, z kterého měl upřímnou radost a posílá všem v Týnci nad Labem křížek na čelo, kterým vyjadřuje své poděkování. S úctou Josef Polák, starosta města S úctou Josef Polák, starosta města Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c. Narodil se 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí v rodině koláře Františka Otčenáška. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, ke kněžství se připravoval v Hradci Králové a v Římě (Lateránská univerzita), kde byl 17. března 1945 vysvěcen na kněze. Po skončení války se vrátil do vlasti a působil jako kaplan v Týnci nad Labem, dále jako administrátor v Horní Rovni a v Žamberku a potom jako vicerektor kněžského semináře v Hradci Králové (do jeho zrušení v roce 1950). 30. dubna 1950 byl papežem Piem XII. jmenován královéhradeckým biskupem a svým předchůdcem Mořicem Píchou tajně bez vědomí státu vysvěcen. Potom se stal administrátorem ve Vrchlabí. V roce 1951 byl internován v želivském klášteře. Za velezradu a špionáž pro Vatikán byl v roce 1953 převezen do vyšetřovací vazby a roce 1954 odsouzen na 13 let vězení. Jako vězeň poznal kromě jiných kriminálů Mírov, Leopoldov a Valdice, odkud byl po více než 10 letech na amnestii propuštěn v roce Poté pracoval jako dělník v mlékárně v Opočně.V roce 1965 mu bylo na zásah papeže Pavla VI. dovoleno nastoupit do duchovní správy, ale mimo vlastní diecézi a se zákazem jakéhokoli projevu biskupské hodnosti. Působil jako administrátor v Ústí nad Labem Trmicích a dalších pohraničních farnostech. Mezi lety 1968 a 1973 mohl opět působit ve své diecézi, ve farnosti Plotiště nad 1

2 Labem; pak se však musel znovu vrátit do Trmic. Teprve po listopadu 1989 mu bylo umožněno převzít správu diecéze, do té doby řízené kapitulním vikářem. 21. prosince 1989 jej papež Jan Pavel II. potvrdil jako diecézního biskupa v Hradci Králové a 27. ledna 1990 byl v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové uveden do služby svému biskupství, a to papežským zmocněncem arcibiskupem Francescem Colassuonem. Úřad sídelního biskupa vykonával do 6. června 1998, kdy po něm nastoupil Dominik Duka, OP. 24. září 1998 papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. Karla Otčenáška osobním arcibiskupem. I v letech odpočinku byl arcibiskup Otčenášek pastoračně činný v diecézi, sportovní organizaci Orel, Konfederaci politických vězňů a dalších institucích; v současnosti je jeho veřejné působení omezeno zdravotním stavem. 28. září 1995 udělila Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové Mons. Karlu Otčenáškovi čestný titul Doktor honoris causa pedagogických věd. 28. října 1995 mu propůjčil prezident republiky Václav Havel Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. 31. března 1998 mu město Hradec Králové udělilo za celoživotní přínos Cenu Dr. Františka Ulricha. Mons. Karel Otčenášek je nositelem řady dalších významných ocenění. Zůstává všeobecně uznávanou autoritou a je nestorem politických vězňů z doby komunistické perzekuce. Biskupským heslem Mons. Karla Otčenáška je: Láska Boží, trpělivost Kristova, čest našeho lidu. Josef Polák, starosta města Díkůvzdání církve a vlasti s arcibiskupem Karlem Otčenáškem, tedy veřejná oslava jeho životních výročí se připravuje na sobotu 1. května 2010 v Hradci Králové. Za účasti prezidenta republiky Václava Klause, církevních a společenských představitelů z domova i zahraničí a věřících královéhradecké diéceze proběhne od hodin v katedrále Svatého Ducha děkovná pontifikální mše svatá a ve hodin na Velkém náměstí kulturní program se zdravicemi, svědectvími, požehnáním a koncertem, při kterém se představí zpěvačka Lucie Bílá a chlapecký sbor Boni Pueri. Všichni zájemci jsou srdečně zváni k účasti. Kdo za to může? Už malé dítě ví, že za každým děním musí být nějaký hybatel, že za dobré nebo špatné vždycky někdo může. Je-li to tak samozřejmé, měli bychom umět říci nahlas kdo za to může. Protože i jenom slovo má svou moc pochvala povzbudí, odsudek přibrzdí. Psychologové nás učí, že zvlášť pozitivní motivace je účinnější. A nemysleme, že to platí jen ve výchově dětí. Měli bychom se o to snažit i mezi dospělými, nejen v okruhu lidí, se kterými se denně setkáváme, ale i na úrovni obce jako celku. K tomu nemůžeme najmout jednoho vychovatele nebo učitele, o to se musíme snažit všichni. Máme k tomu třeba zpravodaj, ale jsou i jiné formy. Pochvala nemusí být nějak složitá stačí začít pouhým poděkováním, které v sobě nese nejen vděk, ale i uznání. Je třeba si jen všimnout, kdo za co může, uvědomit si, že to ten druhý nemusel udělat vůbec, nebo ne tak dobře, udělal jiným radost, přinesl jim spokojenost. Pokud vám někdo upřímně poděkoval, jistě vás to nenechalo úplně lhostejným, jistě to potěšilo. I když si spíš myslím, že vám bohužel většinou nikdo nepoděkoval. Za jednorázové větší počiny se snáze děkuje, protože jsou vidět. Ale víme, že se dá říct, že svět stojí na drobné, soustavné všední práci, na trvalém starání se. To je velmi nenápadné samo o sobě. Ale na takové práci stojí spolky, tak se vychovávají děti, z takové práce žijí firmy a jiné subjekty. Takovou neviditelnou práci je třeba také ocenit. Pochválit, poděkovat za ni. Pro její neviditelnost je ale třeba vytvořit mechanismy, abychom si jí všimli. Přimět se, abychom se zastavili, rozhlédli a pátrali, kdo je za tím či oním, co přináší užitek, dobro, pohodu, radost či jiný dobrý pocit. K tomu bychom měli mít nějaký způsob pravidelného oceňování našich aktivních spoluobčanů. Je to velice složité, když chcete formulovat určité zásady a podle nich postupovat. Ve sportu se soutěží a vychází nějaké pořadí o to je to jednodušší. Ale život není jen sport, jsou v něm důležitější disciplíny. Nemůžeme najmout nějakého rozhodčího, hodnotitele. Tady se musí zapojit co nejvíce lidí, co nejvíce očí, které budou hledat kdo za to může. Kdo může za to dění, kterého se pozorovatel účastní. Za dění ve spolku, za dění v oboru svého zájmu, za to, jak vypadá naše okolí, za to, co dobře funguje. Pokud budeme mít takové pozorovatele, nebo pokud se třeba jednou za rok všichni zamyslíme a navrhneme někoho (každý za sebe) na ocenění poděkování a trochu svůj návrh zdůvodníme, můžeme vytvořit nějakou radu či sbor, který z takto nominovaných vybere ty nejlepší a navrhne jejich ocenění. Přestože je město určitě dost bohaté, myslím, že by to mělo být hlavně morální ocenění upřímné, veřejné poděkování. Vždyť za všechno někdo může a je toho dost, co se u nás děje. Dejme najevo, že si to uvědomujeme, že si toho vážíme. A proto prosím, poraďte nám i vy, jak to udělat, nebo jen co si o tom myslíte. Napište nám do zpravodaje, nebo na radnici. Josef Polák, starosta města Matkám upřímný dík. Často přemýšlíme o tom, jak připomenout či ocenit ten který výkon. Ale většinou máme na mysli něco jednorázového, mimořádného jistě i významného. Přesto to nebývá něco, na čem tak říkajíc stojí svět. Svět totiž opravdu stojí na věcech nenápadných, samozřejmých, každodenních. Na tom, co dává život, co ho polidšťuje, co utváří jeho člověčí kvalitu. Kvalita mezilidských vztahů je nejen předpokladem pro spokojený život jed- 2

3 notlivce, ale je i rozhodující pro celospolečenské klima. Aby z narozeného dítěte vyrostl dobrý člověk, musí zažít lásku. Nejlépe lásku mezi rodiči a lásku k němu samému. Nicméně láska matky je rozhodující. Mimo jiné i proto, že láska není sladké cukrování, nebo jen pěkné povídání, ale především soustavná každodenní (často i noční) péče o nejzákladnější potřeby dítěte, péče, která vytváří pocit bezpečí, jistoty, vědomí, že je objektem zájmu, péče a lásky. Tedy všechno to, co vytváří člověka uvnitř, tam nejhlouběji, v čem jako člověk koření a roste. Ano, už za tuto, jakoby samozřejmou či povinnou mateřskou péči, bychom mohli často nebo neustále, nejen svým, ale všem matkám upřímně děkovat. Nejen proto, že tomu obětují kus (nebo spíš větší část) svého života, ale proto, že tak opravdu vytváří svět, ve kterém se, alespoň dosud, dá žít. Dokážeme-li matkám pomoci v naplňování jejich mateřského poslání, pak tím i napomůžeme tomu, aby se v tomto světě dalo žít i nadále. Josef Polák, starosta města PODĚKOVÁNÍ p. Ing. Horymíru Žmolilovi za dosavadní práci a podporu časopisu Týnecký zpravodaj. Dovolte, abych touto cestou jménem Města Týnce nad Labem a redakční rady Týneckého zpravodaje poděkoval za dosavadní záslužnou práci panu Ing. Horymíru Žmolilovi, vedoucímu redakční rady Týneckého zpravodaje, který z důvodu značného pracovního vytížení rezignoval na tuto funkci. Byl bych velmi potěšen, kdyby pan Ing. Horymír Žmolil zůstal i nadále aktivním redaktorem. Josef Polák, starosta města Informace o činnosti Městského úřadu a Zastupitelstva města Týnce nad Labem Zastupitelstvo města schválilo: 1.Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok Zveřejnit záměr na odprodej části pozemku parcela č. 1399/2 cca 110 m2 v k. ú. a obci Týnec nad Labem 3.Uzavřít smlouvu na předmět zakázky - kompletní zajištění zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení: Kanalizace v Týnci nad Labem - 1. stavba, Kanalizace v Týnci nad Labem - 2. stavba, Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice a Kanalizace v obci Vinařice s uchazečem - STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná č. 48, České Budějovice, č. j. 539, cena: ,- Kč s DPH 4.Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadů ev. č. S/ / /001/09 společnost AVE Kolín s. r. o. 5.Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu v roce 2009 příjmy ,-Kč, výdaje ,- Kč Mateřská škola Týnec nad Labem 6.Zápis o inventarizaci hmotného majetku a inventury peněžních prostředků v pokladně MŠ - nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí, nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly 7.Výsledek hospodaření MŠ za rok Výkaz zisku a ztrát, rozvahu a přílohu: příjmy ,26 Kč, výdaje ,61 Kč, zisk: ,65 Kč, který bude převeden do rezervního fondu. 8.Rozpočet MŠ na rok příjmy: ,- Kč, výdaje: ,- Kč, rozpočet vyrovnaný 9.Výzvu více zájemcům k podání cenové nabídky na výkon technického dozoru investora, název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení: Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice Kanalizace v obci Vinařice 10.Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení výběr projektanta dalších stupňů projektové dokumentace: Název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení:kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice Kanalizace v obci Vinařice 11.Montáž nového topení byt slečny A. Č., cena: ,- Kč s DPH 12.Úhradu členských příspěvků za rok 2009 Občanské sdružení Zálabí, MAS - celková výše pro město Týnec nad Labem 4 012,- Kč 13.Zápis o inventarizaci hmotného majetku, bankovních účtů, závazků, pohledávek, pokladen a materiálových zásob ZŠ - nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí, nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly 14.Výsledek hospodaření ZŠ za rok Výkaz zisku a ztrát, rozvahu a přílohu: příjmy ,48 3

4 Kč, výdaje ,72 Kč, zisk: ,76 Kč, který bude převeden do rezervního fondu 15.Podání žádosti na dotaci na výstavbu Tribuny a zázemí hráčů fotbalové hřiště - Týnec nad Labem ( celková výše ,- Kč ) a současně Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje zajištění spolufinancování projektu městem minimálně ve výši 20% tj ,- Kč celkových nákladů projektu tak, aby bylo finančně kryto 100% nákladů akce v termínu plnění 16.Manželům J. a A. B. prodej části pozemku parcela č. 1399/2 v k. ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 110 m2, cena : 150,- Kč/m2, dále podle 35 odst. 1) a 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje úhradu kupní ceny dle splátkového kalendáře ( měsíční splátka 1 375,- Kč ) a ukládá oddělení správy majetku vypracovat Kupní smlouvu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Při podpisu smlouvy uhradí kupující poplatek za vklad do katastrální mapy. 17.Českému kynologickému svazu Základní kynologické organizaci Týnec nad Labem č.401, se sídlem v Týnci nad Labem prodej části pozemku parcela č. 1970/2 o výměře cca 228 m2 a č. 1970/3 o výměře cca 400 m2 vše v k. ú. a obci Týnec nad Labem, cena: 4 500,- Kč a ukládá oddělení správy majetku vypracovat Kupní smlouvu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Při podpisu smlouvy uhradí kupující celkovou cenu za pozemek a poplatek za vklad do katastrální mapy. 18.uzavřít smlouvu na výkon technického dozoru investora stavby:kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba, Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba, Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice, Kanalizace v obci Vinařice s uchazečem MEDIUM project EU s. r. o., Riegrova č. 431, Pardubice 17, IČO: , cena: Kč bez DPH 19.Uzavřít smlouvu na předmět zakázky - výběr projektanta dalších stupňů projektové dokumentace: Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba, Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba, Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice, Kanalizace v obci Vinařice s uchazečem MEDIUM project EU s. r. o., Riegrova č. 431, Pardubice 17, IČO: , cena: ,- Kč bez DPH 20.Úhradu podílu Města Týnec nad Labem pojišťovací smlouva č ,- Kč 21.Finanční příspěvky z rozpočtu města na činnost ( granty ) organizací a spolků se sídlem v Týnci nad Labem na rok 2010 Organizace Granty Činnost Paragraf Položka MŠ - sdružení rodičů Outdoored s.r.o TK Pohoda TJ Sokol oddíl tenisu TJ Sokol oddíl stolního tenisu TJ Sokol - oddíl šachů TJ Sokol vysokohorské turistiky TJ Sokol oddíl kopané TJ Sokol oddíl ledního hokeje Oddíl Kamarád ATOM-KČT Myslivecké sdružení Týnec n.l Kynologická organizace Zahrádkářský svaz Český rybářský svaz Filatelisté Český svaz včelařů ZO Týnec nad Labem Sdružení zdrav. postiž SDH Lžovice Celkem

5 22. Zveřejnit záměr na pronájem bytu ve vlastnictví města byt č. G4 / ul. Krále Jiřího č. p Inventarizační zápis Města Týnec nad Labem za rok nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí, nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly 24. Zápis Kontrolního výboru ZM o výsledku kontrol plnění usnesení ZM v roce 2009, nebyly zjištěny žádné závady 25. Zveřejnit záměr na prodej pozemků parcela č. 764/10 o výměře 123 m2 a 764/11 o výměře 5 m2 Josef Polák, starosta města Otevření nového infocentra v Týnci nad Labem Ve čtvrtek 1.dubna se v Týnci nad Labem uskutečnila výjimečná událost. S vtipným názvem Na apríla otvíráme, možná ano,možná ne.. organizátoři pozvali občany města a jeho okolí do nově vybudovaného infocentra na Masarykově náměstí. Infocentrum již půl roku organizuje pravidelné cestovatelské besedy, kterou otevřela úspěšná výstava a beseda s Ing. Pavlem Pavlem v říjnu loňského roku. Na aprílový den si společnost Outdoored, která infocentrum provozuje, připravila pro účastníky zajímavý program. Během dne vyrostlo na týneckém náměstí velké indiánské tee-pee, ve kterém hořel oheň a vůně svařáku zvala všechny kolemjdoucí na teplý mok, který přišel v deštivém dni vhod. Po úvodním slově starosty Týnce nad Labem - pana Josefa Poláka a zástupce Outdooredu Dr.Dušana Bartůňka byli návštěvníci vyzváni, aby se zúčastnili pokusu o zápis do knihy českých rekordů v co největším počtu návštěvníků indiánského tee-pee. Ačkoli se nestihli zúčastnit všichni příchozí, i tak bylo napočítáno přesně 114 osob a jeden pes a byl tak vytvořen početní rekord. Dohled nad uskutečněním rekordu měl zástupce agentury Dobrý den z Pelhřimova pan Ing. Zdeněk Rafaj. Poté se všichni zúčastnění přesunuli do prostor vlastního infocentra, kde byly přestaveny jeho základní vize a plány do budoucna.vernisáží zde byla také zahájena fotografická výstava Cestou necestou autorů Dušana Bartůňka a Petry Koppové. Tu je možno shlédnout každý den od 9 do 17hodin a je doplněna soutěžním kvízem pro malé i velké návštěvníky. Informační turistické centrum Outdoored si klade za cíl nabídnout občanům města nejen praktické služby jako kopírování, laminování nebo tisk fotografií, ale rádo by nabídlo občanům, turistům a návštěvníkům města základní informace o regionu, mapy a řadu zajímavých sportovních a turisticky atraktivních akcí v okolí. K jedné z nich patří například plánovaná červnová akce Svátky Labe anebo nabídka projížděk na řece Labi ve speciálních mořských kajacích. Jejich představení bylo součástí čtvrtečního otevření a setkalo se s velkým zájmem malých i velkých. 5

6 Týnec nad Labem a Keltové Kolem roku 400 př.n.l. Keltům patřila Francie, Anglie, Skotsko, Irsko a pronikli až do Španělska,tehdejší Hispanie.Pod vedením náčelníka Bellovesia překročili Alpy a postupovali Itálií nezadržitelně od severu k jihu. V červenci roku 387 př.n.l. porazili římské vojsko vedeni vojevůdcem Brehnem a. bez problémů obsadili Řím. Odolal jim jen Kapitol díky kejhajícím husám.římané museli zaplatit tučné výkupné. Bylo to 300 kg zlata. Traduje se,že si stěžovali na špatnou váhu.brehnus jim však odpověděl dodnes známým výrokem vae victis - běda přemoženým a přihodil k závaží i svůj meč, o jehož váhu museli Řimané dát výkupného více. Podle pověstí zaznamenaných Titem Liviem se ve 4. až 2.stoleti Galie,kde byla hlavní sídla Keltů,přelidni1a a tak se synové sestry východokeltského krále Ambigata rozhodli se svým lidem odejít dvěma proudy a najít si nové domovy.bellovesius,jinak Vítězný vojevůdce,se dal cestou přes Alpy,o čemž jsme se již zmínili a Segovesius, jinak Zářivý vojevůdce namířil do Hercynského lesa.hercynský les byl antický název pro tehdejší střední Evropu,zejména pak pro českou kotlinu.podle mapy řeckého učence Claudia Ptolemaia z 2.století n.l. Hercynský les ohraničovaly hory,které i dnes tvoří přírodní hranici Čech.Na severu to byly Krkonoše,keltsky Sudeta. neboli Pohoří kanců, a na jihu Šumava,keltsky Gabréta,což znamená Pohoří kozorohů.livius toho o osudu Segovesia mnoho nevěděl,leč i to málo,co znal,je jistě zajímavé.postupoval prý po řece Ogaře,což je dnešní Ohře,a dostal se až pod horu Rif.Zřejmě se jednalo o dnešní Říp.Je nám jistě nápadná podobnost s pověstí o praotci Čechovi.Samozřejmě byla asi tato keltská pověst předlohou té slovanské.první ji zveřejnil Kosmas ve své kronice. Ta byla psána latinsky a naše vlast je tu nazývána Boiohaemum, tedy vlast Bójů. V překladu slovo Bójové znamená Strašní.Asi to byli dobří bojovníci.o Bójích se mluví ještě v roce 113 př.n.l.,kdy odrazili nápor germánských Kimbrů a Teutonů. Tuto bitvu uvádí Strabón ve svém díle Geografika podle vylíčení události očitým svědkem Poseidoniasem z Apameie.Naše země je tu právě poprvé nazývána Boiohaemum. Název procházel obvyklými změnami a když se používal pro Čechy,už měl podobu Bohemia. Severní Čechy,Morava a jižní Slovensko mají keltská plochá pohřebiště,kdežto jižní Čechy a Bavorsko mají hroby ukryté pod mohylami.jednalo se o dva různé kmeny,anebo to obojí byli Bójové? Můžeme však předpokládat, že vlast Bójů byla skutečně v Čechách. Ty měly pro Kelty mimořádný význam díky své poloze na křižovatce obchodních cest. Procházely tu ze západu na východ a ze severu na jih. Boiohaemum byla země bohatá na nerosty,půda,tu byla úrodná,mohl se tu pěstovat dobytek a bylo tu i dost lesů. Archeologové objevili v Čechách a na Moravě velké množství keltských sídlišť,osad, pohřebišť a oppid. Keltské nálezy patří na našem území k těm nejčastějším. Keltská oppida, byla stavěna ponejvíce u řek či křižovatek obchodních cest.známá oppida, jsou Stradonice nad pravým břehem Slapské přehrady,nevězíce u Vltavy,Třísov u Českého Krumlova,Zvíkov,Nasavrky nad Chrudimskou,Sedlo Sušice,Hradec u Kadaně, Hostýn a další. Mezi ně by mělo patřit i Kolo u Týnce nad Labem.Tvarem se výrazně podobá Závisti, která byla pravděpodobně metropolí Boiohaemu.Řada našich národních pověstí jsou asi původně pověstmi keltskými.mnoho našich názvů má svůj původ v keltštině.je to Vltava /keltsky Vald-ava/, Labe/keltsky Albis/,Ohře /keltsky Agara/,Sudety /keltsky Sudeta,Říp/keltsky Rif/.Převzali jsme i mnoho keltských slov,třeba kobyla/ keltsky kabala/ nebo jablko /ablka/. Na mapě Claudia Ptolemaia, je mnoho názvů původu keltského,latinského nebo i řeckého. Možná však,že všechny jsou odvozeniny nějakých původních názvů dávného prajazyka. Napadlo nás s Karlem Laváčkem,který je výborný lingvista a náš badatel v této oblasti, že místa uvedená v mapě Claudia Ptolemaia v ohybu Labe s názvy Nomisterion a. Redintuinon jsou Kolín a Týnec nad Labem. Ještě předtím však musíme předeslat,jak mapa Claudia Ptolemaia vznikala.my jsme zvyklí na dnešní způsob mapování,ale tehdy mapy byly dělány jinak.geodesie a kartografie neexistovaly a tak mapy byly dělány podle zápisů obchodních karavan.ty se povětšinou držely kvůli orientaci bud několika málo obchodních cest anebo řek.proto podle našeho názoru nemůže být Redintuinon Nové Strašecí,protože tehdejší karavany si jistě nespletly v Hercynském lese místo,které je značeno přímo u řeky Albis,tedy Labe.Pro toto tvrzení hovoří i sám název.slovo -red- či -rad- znamená v řadě jazyků kruh či kolo.tuin je odvozeno z keltského dun a bylo předlohou pro místa,která mají v kořeni slova bud samo dun,tyn,tin,thein nebo zahn.týnec nad Labem je město starobylé s dávným osídlením.jako ves Tinec villa supra munticulos se připomíná v 33 kapitole III knihy Kosmovy kroniky české v souvislosti se setkáním pražského knížete Vladislava s Otou,knížetem olomouckým.za městem směrem východním leží právě táhlý kopec Kolo s výškovým bodem 225 m n.m.už 6

7 dr.f.dvořák zde tušil významný bod Keltů v Polabí.Touto záležitostí se zabývali i prof.j.filip a prof.j.hrala a výzkum tu prováděl dr.z.sedláček.objevy tu skutečně jsou,i když ne takové,jaké se čekaly. Ale výzkum není uzavřen.navíc pozoruhodné nálezy jsou i z oblasti ulice Na. vinici anebo z oblasti Ostrova.Co je však důležité,že dnes můžeme zcela vážně se zabývat hypotézou,že Redintuinon na mapě Claudia Ptolemaia,vůbec první mapě této krajiny, může být Týnec nad Labem. ing.žmolil Horymír Karel Laváček 7

8 Zprávy z knihovny Knihovna založila své stránky. Najdete je na stránkách města Týnec nad Labem, je tam odkaz na knihovnu. Na webovém serveru seznam,centrum se hledá knihovna Karla Hampla Týnec nad Labem nebo knihovna Týnec nad Labem. Na webovém serveru Google.cz najdete knihovnu pod adresou Na tomto webu knihovny najdete vše o knihovně. Kontakty,adresy,fotogalerii akcí,akce,které knihovna pořádá,ceník služeb,zavření knihovny tam bude vždy napsáno, kdy je knihovna zavřena,aby čtenáři byli informováni o otevření nebo zavření knihovny z důvodů / nemoc,lékař,různé porady,semináře,školení aj./ Akce knihovny v měsíci březnu Informatická výchova v knihovně Knihovnu navštívili žáci 2.tř. základní školy v Týnci nad Labem s p. učitelkou Hejtmánkovou a Darebnou. Děti si prohlédly knihy,naučily se orientovat v dětském oddělení. Prohlédly si knihovnu a seznámily se s tříděním literatury podle věkových skupin v regálech.nakonec si prohlédly časopisy a knihy podle jejich zájmu. Dále proběhla akce Noc s Andersenem V pátek 26.března 2010 pořádala knihovna Noc s Andersenem.Akce je vyhlašována na podporu dětského čtení a v průběhu noci je pro děti připraven bohatý program. Děti dorazily s vedoucí Janou Fišerovou v 17 hodin odpoledne. Nejdříve si hrály na dětském hřišti před knihovnou. Potom vyráběly pod vedením vedoucí J. Fišerové z kartonů kuřátka. Letos akce probíhala v duchu pohádek Františka Hrubína. Knihovnice L.Vávrová dětem přečetla pohádku a potom měly za úkol uhodnout pohádkové postavy z knih.v průběhu večera děti vyplňovaly soutěžní úkoly /zvířecí kvízy,co kdo řekl o pohádkách,křížovky aj./.dále pod vedením J.Fišerové si děti zahrály 4 pohádky v maskách.herecké výkony byly přesvědčivé a děti se dobře bavily. Večer proběhlo hledání pohádkových bytostí při baterkách před knihovnou.děti musely bytost pohladit a potom ji nakreslit.byla legrace. Po večeři ulehly ve spacáku na karimatce. Bylo méně spaní, o to víc povídání anekdot a zábavy. I přes pozdní usínání děti ráno vyskočily čilé jako rybičky. Ráno po snídani se pomalu rozcházely. Každý spáč si odnášel malý dáreček. Knihovna děkuje také Městskému úřadu v Týnci nad Labem,který přispěl dětem na občerstvení a pomůcky pro výrobu různých předmětů.za zpestření jídelníčku domácími dobrotami děkujeme paní Truxové,Vackové a Cincibusové z Týnce nad Labem.Foto na stránkách knihovny. Ludmila Vávrová 8

9 Akce kurz dovedných rukou. Svaz invalidů pod vedením p.uč. Alice Knížkové ve spolupráci s knihovnou pořádal v knihovně kurz dovedných rukou. Kurz vedla p.eva Hájková z Týnce nad Labem.Ženy se učily vyrábět různé ozdobné předměty na vánoce,velikonoce,různé předměty dekorace,zajíce aj. Kurz se moc líbil. Foto na stránkách knihovny. Kurz angličtiny Kurz vede p. Věra Harrerová. Probíhá už třetí rok.je velice oblíben. Učí se každé pondělí od 17 hod. v knihovně. Pozvánka pro maminky Prezentace dětské přírodní kosmetiky firmy Oriflame a návod jak koupat děťátko podle Terezy Maxové. Novinky kosmetických výrobků katalogu č.7 Kdy: v 17 hodin Kde: Knihovna Týnec nad Labem Můžete s Vašimi drobečky spojit návštěvu dětského hřiště u knihovny se zajímavou besedou a prezentací dětské přírodní kosmetiky. Pro prvních 5 maminek je připraven výrobek z dětské řady zdarma. 9

10 Noc s Andersenem Dne náš oddíl Kamarád prožil krásnou noc v Městské knihovně Karla Hampla v Týnci nad Labem.Byla plná her a pohádek.všem se to moc líbilo a těšíme se na příští rok,že se zde opět sejdeme. Všem,kteří nám umožnili prožít tuto noc tak,jak jsme ji prožili,patří dík. za oddíl Jana Fišerová 10

11 VLNÍME SE S OBRUČÍ Oddíl Kamarád uspořádal pro děti z oddílu a školní družiny v úterý soutěž VLNÍME SE S OBRUČÍ. Protože v družině obruče nemají,zapůjčili jsme jim na týden naše,aby děti mohly trénovat. Celkem se přihlásilo 25 dětí. Za pomoci paní učitelky Olexové a Kasalové se vše hravě zvládlo. Družina dala diplomy a my medaile a nakoupili jsme sladké odměny pro ty nejlepší. I.kategorie: II.kategorie: 1. místo Natálka Jehličková. 2.místo Kateřina Vaštová 3.místo Anička Kolomazníková 1.místo Vendulka Zinková 2.místo Robert Lustig 3.místo Kiliána Komárková Soutěžilo se,kdo vydrží nejdéle kroužit s obručí na těle.protože se tato akce líbila,chceme ji v září opakovat.a tak děti trénujte,ať za oddíl Kamarád Jana Fišerová Procházka za Velikonočním zajícem V neděli 4.dubna pořádal pionýrský oddíl Kamarád pro děti krátkou procházku za Velikonočním zajícem a jeho kamarády.děti cestou potkaly myšky,kočičky,zajíce,slepičku, kohoutka,berušku,ovečku,pejska a kozlíka. U každého zvířátka plnily jednoduché úkoly. Za to dostaly sladké odměny a nafouknutý balónek.celkem bylo 80 účastníků. Počasí nám přálo,sluníčko svítilo a všichni se vraceli z příjemné procházky spokojeně domů.a to byl pravý důvod této akce.věříme,že se zúčastníte i ostatních akcí,které pro Vás a děti připraví oddíl Kamarád. Za pionýrský oddíl Kamarád Jana Fišerová 11

12 Odpady 12

13 JAK SE ODPADY ZPRACOVÁVAJÍ A VYUŽÍVAJÍ? Třídění papíru Papírové odpady odložené do modrého kontejneru na papír jsou z mnoha různých druhů papírů. Každý druh papíru se zpracovává jinak. Proto se sběrový papír nejdříve dotřiďuje na dotřiďovací lince. Na lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje, a pracovníci z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj ale musí vybírat i odpadky, které do kontejneru naházejí nezodpovědní občané. Dotříděný papír se podle druhů lisuje do balíků a odváží ke zpracování hlavně do papíren. Třídění plastů I plasty odhozené do žlutých kontejnerů na plasty se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putujících na pásu se ručně vybírají PET lahve, fólie, pěnový polystyren a tvrdé plasty, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, jež do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odvážejí ke zpracování do recyklačních provozů. Část PET lahví z třídění se vyváží k recyklaci i do zahraničí, zejména do Číny. Recyklace papíru Papír z třídění se v papírnách po předzpracování přidává do směsi na výrobu nového papíru. Např. u novinového papíru tvoří starý papír až 80 %. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Recyklace plastů Z PET lahví se vyrábějí vlákna na výrobu tzv. zátěžových koberců nebo výplň zimních bund a spacáků. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů se vyrábějí např. odpadkové koše, zahradní nábytek a kompostery nebo zatravňovací dlažba. Nejznámějšími zpracovateli plastů v ČR jsou Silon Planá nad Lužnicí a Transform Lázně Bohdaneč. Leták byl připraven v rámci celokrajské informační kampaně ke třídění odpadů. 13

14 Ošetření veřejné zeleně S nástupem předjaří a začátkem jara nastává období, kdy lze prořezávat nejen dřeviny na našich zahrádkách, ale také veškeré dřeviny rostoucí mimo les. Období vegetačního klidu je stanoveno v zákoně č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jehož poslední uplné znění vyšlo ve Sbírce zákonů pod č.18/2010 Sb., od 1.řijna do 31.března kalendářního roku. Je doporučeno kácení i prořezávání dřevin omezovat na tuto dobu, nejedná-li se o zásahy z důvodů bezpečnostních, které nestrpí odkladu, např. je-li bezprostředně ohroženo zdraví nebo životy osob. Letos jsme zahájili práce v tomto období prořezáním třech lip malolistých v jižním cípu Lžovic. Práce prováděl osobně horolezeckou metodou pan Petr Ledvina se svými spolupracovníky z kolínské firmy Kotys - Výškové práce, se kterou má naše město dlohodobě velmi dobré zkušenosti. Z přiložených snímků můžete vidět, že tyto stromy si prořezání opravdu zasloužily. Následně přišla na řadu další etapa prořezání našeho týneckého hřbitova, nyní jeho severozápadní strany. Postup prací pokračuje podle vypracovaného harmonogramu, na základě detailního posudku veškeré zeleně na hřbitově. Ten pro nás zpracoval ing. Petr Plichta, zkušený a na slovo vzatý odborník, konzervátor zeleně z Čáslavi. Podle jeho posudku jsme již v předchozích letech prořezali a ošetřili první polovinu hřbitova. Nyní došlo i na tři lípy v sousedství urnového háje, které po prořezávce volaly také již několik let. Kdysi, řádově před desítkami let, byly tyto stromy upraveny tzv. řezem na hlavu, pro tento druh dřevin zcela nevhodným. Mladší větve, které pak vytvořily novou korunu, nejsou již tak pevné a jejich spojení s kmenem je křehčí. Za větších větrů nebo při zatížení přívaly sněhu dochází tak často k jejich rozlomení nebo vylomení od kmene. Těmto stromům, které jsou jinak ještě dostatečně vitální a v dobrém zdravotním stavu, se nyní dostalo odlehčovacího, zmlazovacího prořezu. Byly jim sníženy koruny, odstraněny suché větve a pahýly 14

15 větví ulámaných během vichřic. Na několik dalších let tak mohou být majitelé náhrobků pod nimi ušetřeni obav z možného pádu větví z těchto stromů. Veřejná zeleň díky letošní dlouhé zimě dostala opravdu pořádně zabrat. Zejména vydatná sněhová nadílka se podepsala na rozlomení několika thůjí na týneckém hřbitově, rovněž pak v letním kině a ve Vinařicích u autobusové zastávky. Zde nebyly možné jiné alternativní či konzarvační zásahy, ale muselo se přikročit k jejich kácení. Do těchto míst budeme v letech příštích směřovat náhradní výsadbu. Stanislav Kyselák, ved. odboru Životního prostředí a zemědělství, MěÚ Týnec n/l Petr Ledvina při práci na týneckém hřbitově Petr Ledvina firma KOTYS - výškové práce Pracovník fi KOTYS při prořezávce lip ve Lžovicích Historie tenisu Do Davisova poháru 1971 jsme vstoupili naprosto přesvědčivě.nejdříve jsme v září porazili Egypt 4:1, pak ve druhém kole na Štvanici Portugalsko 5:O a v semifinále Evropského pásma skupiny A znovu v Praze SSSR 4:1.Po prvním dnu byl stav 1:l.Pála porazil hladce Korotkova 6:3, 6:4, 7:5, ale Kodeš prohrál v pěti setech s Metrevelim. Ve finále jsme nastupovali v polovici července proti Španělsku.Španělé přijeli do Prahy v nejsilnější sestavě,jako poradce týmu se na Štvanici objevil legendární Australan Lewis Hoad a nejlepší španělský tenista nedávné minulosti Manuel Santana komentoval zápas pro televizi.první den a stav 1:1. Pála prohrál s Orantesem,Kodeš s Gisbertem vyrovnal. Přitom ve čtvrtém setu prohrával O:5,aby nakonec 7:5 vyhrál.se čtyřhrou jsme moc nepočítali.gisbert s Orantesem vyhráli několik turnajů v Americe a v Praze svou dobrou formu jen potvrdili.vyhráli nad párem Kodeš- Kukal 6:4,11:9,a 6:4.Španělé vedli 2:1.V našem táboře zavládl smutek,hosté měli k dobru zápas Gisberta s Pálou,ve kterém byl Španěl obrovským favoritem.pála ale před měsícem doma porazil Metreveliho a ani Gisbertovi nedal pražádnou šanci.byl to jeden z Pálových daviscupo vých zápasů historie. Vyhrál nad Gisbertem 6:0,6:1 a 6:1.Pak už záleželo vše na Kodešovi. Získal 15

16 třetí rozhodující bod nad Orantesem 7:5,7:5,6:3. Tento zápas byl pro mě psychicky nejnáročnější,ještě nikdy jsem nenesl takovou tíhu odpovědnosti.největší zásluhu na našem vítězství měl ale Pála,to on zachránil zápas svým skvělým výkonem. To prohlásil po zápase Kodeš.Radost v našem týmu byla obrovská,navíc si vedení našeho tenise myslelo,že v mezipásmovém finále proti Brazílii budeme hrát na domácích dvorcích. Skutečnost však byla jiná,řídící výbor Davisova poháru se odvolal na nové pravidlo, podle něhož jsme doma již hráli tři zápasy a tak jsme jeli do Brazílie. V Porto Allegro jsme prohráli 1:3 v neregulerních podmínkách a tak se rozplynul sen o možném postupu do finále. Možná nevíte,že v roce 1971,v době otevřených turnajů,se hrálo mistrovství profesionálů o titul mistra světa. Vítězem se stal Ken Rosewall,který ve finále porazil Rod Lavera. Vítěz získal dolarů,nový automobil a pro manželku nádherný zlatý náramek.ceny předával slavný americký kosmonaut Armstrong.Senzací pro tenisový svět byla skutečnost,že Rod Laver,který dostal za druhé místo dolarů,se touto vyhranou částkou stal prvním tenisovým milionářem historie.jeho dosavadní příjmy činily 1, do1arů. Co tehdy Rod Lever doporučoval? Nechtějte se stát hned na začátku mistrem světa.hrajte tenis jen pro zábavu,ale co nejvíce.náhle zjistíte,že ze zábavy se pozvolna stává velice vážná věc. Pak už musíte začít pilovat své údery,naprosto spolehlivě se musíte naučit servis,forhend,bekhend,volej,stopbal a lob.když i pak,po té velké dřině,budete zamilován do tenisu,dá se věřit,že máte tenisovou budoucnost před sebou. Největší a nejradostnější překvapení připravil Jan Kodeš v roce 1971 tím,že se naprosto nečekaně probojoval na americkém mistrovství ve Forrest Hills,druhém největším turnaji na trávě,na němž dosud neměl žádné úspěchy,do finále.jak hodnotil finále dr.rössler předseda trenérské rady našeho tenisu.rozhodující pro jeho triumf byl již vstup do turnaje. Porazil v něm wimbledonského vítěze Australana Newcomba,nasazeného jako číslo jedna.porazil ho ve čtyřech setech,když po hladce prohraném prvním setu vyhrál dva další 7:6 v tie-breaku.v něm se zcela vyjímečně prosadila zdravá drzost našeho nejlepšího tenisty.ve čtvrté sadě vyhrál 6:4,když prolomil jedno soupeřovo podání. Druhé kolo s Francouzem Barthesem,který je na rychlém povrchu velmi nebezpečný a patří k nejlepším hráčům.bylo důležité,že Jan Kodeš potvrdil sám sobě i celému tenisovému světu,že může na travnatých dvorcích docílit vyjímečných úspěchů.zachránil téměř prohraný zápas,vždyť prohrával 1:2 na sety a 2:4 při Barthesově podání.další tři kola byla, ve znamení hladkých vítězství Jana Kodeše.Pak přišlo vítězství nad Arthurem Ashe,hráčem,který má jedno z nejlepších podání na světě a patří k extratřídě na trávě a s tím i postup do finále.v něm Jan Kodeš podlehl jednomu z prvních hráčů Ameriky Stanu Smithovi.Hodnotu úspěchů Jana Kodeše ve Forrest Hills dokumentuje fakt,že se Jan Kodeš v roce 1971,navíc v pětadvacetileté historii po druhé světové válce,probojoval jako třetí Evropan do finále mistrovství USA.Předtím Santana v roce 1965 MM USA vyhrál a v roce 1968 Okker prohrál ve finále s Ashem v pěti setech. Neumannová poráží Kingovou.Po odchodu Věry Sukové z velkého tenisu byl každý úspěch našich žen obrovským překvapením.museli jsme několik let počkat,kdy naše tenistky budou kralovat světu a tak si připomeňme,že v roce 1972 dosáhla v Jacksonwille na Floridě vynikajícího výsledku Marie Neumannová. Cestou do finále porazila nasazené hráčky, Australanku Melvillovou a Angličanku Trumanovou,aby pak ve finále přehrála ve dvou setech wimbledonskou šampionku Billie Kingovou 6:4,6:3. Josef Číha V kostce z týneckého tenisu Do mistrovských soutěží smíšených družstev byla přihlášena tato družstva: Smíšené družstvo dospělých a smíšené družstvo staršího žactva. Mistrovské zápasy budou zahájeny začátkem měsíce května.dne 8.května se bude konat na tenisových dvorcích Pod Hradem Středočeský pohár seniorů. Začátkem května se uskuteční tenisová škola dětí na našich tenisových dvorcích Pod Hradem.Během měsíce srpna se uskuteční na těchto dvorcích Celostátní turnaj dětí do 10 let,mladšího žactva a staršího žactva.v těchto kategoriích budou trvale probíhat pravidelné tréninky.v průběhu září se na našich dvorcích bude konat turnaj čtyřher dospělých o nejúspěšnější hráče turnaje. Ten bude zakončen grilováním masa a při točeném plzeňském pivečku.dalším turnajem bude Týnecká raketa a to ve dvouhře i čtyřhře.poslední weekend v září se uskuteční již 26.ročník Memoriálu Jendy Harrera. O týden později se bude soutěžit ve dvouhře dětí,mladšího a staršího žactva. O vánočních svátcích se,jako obvykle,bude ve sportovní hale konat turnaj čtyřher dospělých a následující den turnaj žactva. Josef Číha 16

17 Vilík Heš 3.července roku 1860 se v Týnci nad Labem v domě čp.3 narodil Vilík Heš.Je tomu tedy prakticky 150 let. Tento varný grunt byl roku 1822 zapsán na Josefa Heše a jeho ženu Kateřinu.Byli to malého Vilíka rodiče. Jeho otec byl hostinským a také mydlářem.maminka se jmenovala za svobodna Kašparová a pocházela z Týnce nad Labem. Dědeček Vilíka byl učitelským pomocníkem v Kopidlně.Když však byla u nás postavena nová škola čp.235,jakub Heš začal na této škole učit.o rok později 13.února 1801 však zemřel.v Kopidlně se dochovalo vysvědčení Jakubovo,ve kterém učitel dosvědčuje jeho zájem o zpěv a hudbu. V rodině se tradoval i zájem o divadelní činnost.dokladem toho je článek v Květech J.H.Pospíšila z roku 1835 nazvaný Divadelní zpráva z Labské Tejnice v němž se mimo jiné praví: Dne 5.dubna se dávala Uhlířka našeho Klicpery,která se tak povedla,že několikrát po sobě opakována být musela. Mezi výtečnými osobami se vším právem panna Julie Hešová palmu obdržela.plna živého citu Kláru představovala.bok její krasila sestra panna Tononka jako Růžena. Vilík vyrůstal v rodině českých vlastenců,která se věnovala hudbě i divadlu. Navíc jeho otec Josef byl v Týnci váženým občanem,neboť po nějakou dobu zastával i úřad purkmistra.v týnecké školní kronice z let 1834 až 1866 i let dalších jsou uváděni žáci,kteří měli vyznamenání a mezi nimi jsou i Ferdinand Heš a Vilík Heš.Vilík se nejen dobře učil,ale zpíval tu v kostele na kůru.po ukončení týnecké školy začal studovat kolínskou reálku.dojížděl tam tři roky. Když bylo Vilíkovi čtrnáct let,jeho otec prodal veškerý majetek,který v Týnci vlastnil,zaplatil dluhy,nejvíce jich měl u svých příbuzných Morstadtových,a celá rodina se odstěhovala do Prahy.Pronajali si tam hospodu v doměu koníčků nedaleko Staroměstského náměstí. Táta dal Vilíka. do učení v obchodu s obleky u Kynclů. Vilík chodil ještě s dalším učněm do zkoušek na ochotnické divadlo.jednou za jednoho nemocného ochotníka zaskočil během představení a měl velký úspěch.to mu bylo patnáct.hešovi však dlouho U koníčků nezůstali.maminka Vilíka se rozstonala.hostinec byl v suterénu,kde byla i kuchyně a výčep a jí to prostředí nesvědčilo. Vilíkův otec si pronajal lepší hostinec v památném domě U Bonů na rohu Myslíkovy ulice na Novém Městě. Tady František Škroup komponoval kdysi hudební doprovod k Tylově Fidlovačce a tím i naši státní hymnu Kde domov můj.v době,kdy se sem přistěhovali Hešovi,v kavárně v prvním patře vládl otec komponisty Bendla.Také tu bydleli bratři Foerstrové.Jejich otec byl ředitelem kůru v nedalekém kostele svatého Vojtěcha.V něm byl varhaníkem Hešův příbuzný Schlosser. Vilík v tu dobu už ke Kynclům nechodil,pomáhal doma v živnosti. Schlosser jednou zaslechl Vilíkův nádherný hlas,když si při práci u výčepu zpíval a přemluvil jej, aby se u něj učil zpěvu.vilík musel k Schlosserovi chodit tajně,aby otec o tom nevěděl.tam poprvé nastudoval roli Kecala z Prodané nevěsty. Když se učil zpěvu asi dva roky,vrátil se jednou pozdě z hodiny,pak se pohádal s otcem a utekl z domova. Byla už noc,přespal tedy v Kanálce,což jsou dnešní Riegrovy sady.měl v kapse posledních pár krejcarů a za ně posnídal v nedaleké restauraci,které se říkalo Kravín.V tu dobu tam chodil snídat i majitel vinohradské Arény Josef Pištěk.Dal se s Vilíkem do řeči,ten si poslechl jeho zpěv,vydal se s Vilíkem k jeho otci a tam mu nabídl angažmá.to už bylo Vilikovi devatenáct.byl ve zpěvu samoukem,když nepočítáme hodiny u Schlossera a několik málo hodin u Pivody.Pištěk však v něm poznal talent.hned pro první představení,které hráli v Brně,mu svěřil roli Mefista v Gounodově Faustovi a Markétce.Pištěk mu osobně dal pod patu sirku,aby nezapomněl kulhat.heš kul- 17

18 hat sice zapomněl,ale u obecenstva to vyhrál na celé čáře.uplatnil svůj vynikající hudební sluch a temperament i výborný pozorovací talent.u Pištěka působil celé dva roky. Vystoupil pohostinsky na prknech Národního divadla za onemocnělého basistu Karla Čecha v roce 1880 a dirigent Národního divadla Adolf Čech mu nabídl angažmá.prošel z počátku údělem začátečníků,kterým se říkávalo kandrdasové. V té době zpíval patriarchu v Dimitriji.Národní divadlo bylo slavnostně otevřeno 11.června srpna však divadlo vyhořelo.hrálo se mezi tím v budově Prozatímního divadla, která naštěstí byla poškozena jen málo.18.listopadu 1883 bylo Národní divadlo po opravě znovu otevřeno.vilik byl v té době stále ještě obsazován do rolí méně významných. V roce 1888 však dostal trojici rolí v Hofmanových povídkách a Prahu oslnil.přes noc se stal prvním basistou Národního divadla.zpíval svérázným způsobem Kecala ve Smetanově Prodané nevěstě,bonifáce ve Smetanově Tajemství,Mumlala v Smetanových Dvou vdovách,chrudoše v Libuši,Raracha v Čertově stěně či Palouckého v Hubičce. V Dvořákově opeře,s nimž se velice dobře znal,známém Jakobínu,vytvořil postavu purkrabího.nepřeberná byla řada rolí,které Heš ztvárnil.obecenstvo uchvátil i jako Šavlička v Tylově Strakonickém dudákovi.za kuplet peníze jsou pány světa sklízel vždy potlesk na otevřené scéně.v Národním divadle působil Vilík dvanáct let.se správou divadla se příliš nesnášel,domníval se,že jej neodměňují podle zásluhy a také trochu žárlil na Benonniho. V roce 1892 se konala ve Vídni mezinárodní hudební a divadelní výstava.národní divadlo tu při té příležitosti také vystupovalo a Heš v roli Kecala Vídeň okouzlil.divadelní agent mu nabídl angažmá u C.k.dvorní opery ve Vídni.Heš byl ženatý a měli tři děti. Nejstarší dcera však zemřela.navíc neuměl dobře německy a učil se u své ženy.pak se obrátil na svoji kolegyni herečku a zpěvačku Marii Pospíšilovou,která působila ve vídeňském Burghteatru,aby mu angažmá zprostředkovala.ta byla znalá vídeňských poměrů a věděla,že je třeba,aby Heše znaly dvorské kruhy.upozornila na něj důvěrnou přítelkyni císaře paní Schrattovou i intendanta barona Bezecného.Ti byli sice trvale zaměstnáni,ale Heš měl štěstí. Vystupoval právě ve Vídni v Blodkově opeře V studni,když paní Schrattová večeřela ve francouzském pavilonu Noel et Petard s bulharským králem Ferdinandem a při šampaňském navrhla slečna Pospíšilová společnosti,aby navštívili českou operu.heš se líbil a paní Schrattová slíbila Pospíšilové,že mu pomůže.hešovi však mezitím vypršela smlouva u Národního divadla.správa se dověděla o jeho úmyslu odejít do Vídně a nabídla mu zvýšeni gáže o 5 tisíc zlatých a další tisíc zvláštní odměny.heš však své rozhodnutí odejít nezměnil a odešel do Městské opery v Hamburku. Hamburk jej ale zklamal.kritika se k němu chovala zdrženlivě a když jí neuspokojil ani jeho Marcel,na němž si velmi zakládal,tak vyhověl přání vídeňské opery,aby vystoupil v roce 1895 na pohostinských hrách.vídeňanům se představil v rolích Mefista a Leporella a byl angažován.ředitelem C.k.dvorní opery byl tehdy Gustav Mahler,který byl velkýmobdivovatelem Smetany.O rok později uvedl na vídeňskou scénu Prodanou nevěstu a Heš v roli Kecala byl naprosto nepřekonatelný.ve Vídni Hešovo umění dozrálo.patřil mezi nejlepší zpěváky a byl za svoji činnost jmenován Císařsko-královským komorním pěvcem.po tom titulu toužili všichni němečtí umělci a německým byl udělován jen zcela vyjímečně. Heš nikdy nezapomínal na svoji vlast.když navštívil Bayeruth,slavné město Wágnerovo ve společnosti Foerstrových napsal J.B.Foerstr o tom ve svém Poutníku toto: Zvláštní pocit naplnil naše srdce i duše.ztichli jsme,neboť každé slovo se zdálo profánní, každý projev rušivý.tu se pojednou ozval,ba zahřměl v té širé prázdné místnosti Hešův mohutný hlas a slavnostním divadlem,jistě poprvé,se rozlehly tklivé zvuky písně Kde domov můj. Proč asi zpíval Heš v tuto chvíli? Chtěl zkusit,jak se ozývá hlas,nebo si vzpomenul, vida tuto slávu německého genia,své chudičké vlasti a jejich genií? K Hešovi se přidal soprán paní Foerstrové a ředitel Kniese jen pokýval hlavou a tiše řekl, Schön,schön.. Heš měl divadlo rád,ale miloval i přírodu.ve Vídni si postavil vilu,známý Kecalburg. Choval tam i holuby,což ho spojovalo s Antonínem Dvořákem. Několik let byl trápen vážnou chorobou,které podlehl 4.ledna 1908.Nepřehledné davy jej doprovázely na hřbitov baumgartenský a zpívaly tu pražské a vídeňské sbory.režisér dvorní opery Stolz řekl na závěr své řeči: Nesmazatelná je památka na kolegu a člověka,který osušoval slzy jiným. Týnecký chlapec Vilík se ve světě proslavil. Zemřel však nedoživ se ani 48,let. 18

19 Společenská rubrika Naši noví občánkové : Adéla Buřivalová Týnec nad Labem Eliška Houžvičková Týnec nad Labem Nikola Kaprálová Kristýna Tichá Týnec nad Labem Lžovice Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození vašich dětí a přeje jim hodně zdraví,štěstí a lásky v jejich životě. Životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané : Březen 2010 MUDr. Jarmila Drtinová Marie Guštarová Ing. Horymír Žmolil Terézia Szekérová Jiřina Špinková Růžena Zinková Týnec nad Labem Lžovice Týnec nad Labem Týnec nad Labem Týnec nad Labem Týnec nad Labem Duben 2010 Zdeňka Vaňková Bohumil Pilař Josef Zelman Jaroslava Sýkorová Anna Kolaříková Marie Chlubnová Ludmila Truxová Věra Harrerová Lžovice Týnec nad Labem Týnec nad Labem Týnec nad Labem Lžovice Vinařice Týnec nad Labem Týnec nad Labem Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let života. Naše řady opustili : Miloslava Adamcová Vinařice Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. Šachy V sobotu 4. prosince 2009 se po dvouleté odmlce konal v Řečanech 9. ročník Vánočního turnaje mezi šachisty Chvaletic a Týnce nad Labem. Obě družstva nastoupila v nejsilnějších sestavách a po tuhém boji Týnec podlehl 5:7. Hrálo se systémem šesti dvojic soupeřů na dvě partie po dvaceti minutách. Za Týnec bodovali Dytrych, Novák, Uhlíř a bez bodu tentokrát zůstali Teichmann, Jareš, Šindelář. V závěru večera se uskutečnil turnaj jednotlivců v bleskové hře, kdy má každý hráč na celou partii pouze 5 minut. Zde zvítězil náš hráč Novák před dalším naším hráčem Dytrychem, což je nesporný úspěch v konkurenci divizních i ligových soupeřů. Ve čtvrtek 26. prosince 2009 jsme uspořádali v restauraci U Labe miniturnaj, kde s převahou zvítězil Teichmann a na dalších místech bylo pořadí Šindelář, Jareš, Kocurek, Jelínek.V pátek jsme pozvali k přátelskému utkání silný soutěžní tým TJ Sokol Sendražice a podařilo se nám uhrát výsledek 2:2, když za Týnec uspěli Jareš, Šindelář a bez bodů skončili Teichmann a Kocurek. Pravidelné tréninky družstva se konají ve čtvrtek večer v restauraci U Labe, kde se připravujeme na setkání Týnců v Týnci nad Labem. Srdečně zveme všechny zájemce o tuto královskou hru. Dr.ing. Josef Šindelář 19

20 TJ Sokol Týnec nad Labem V pátek 23.dubna 2010 se uskuteční valná hromada delegátu oddílů sdružených v Tělovýchovné jednotě Sokol Týnec nad Labem.Tato organizace má v současné době 371 členek a členů.jsou sdruženi v 6 základních oddílech.přidružen je oddíl turistiky ATOM jako právnický subjekt volně bez hospodářské a personální vazby a tělovýchovná jednota spolupracuje volně s Klubem Pohoda.371 členek a členů je registrováno v šesti oddílech.jsou to oddíl kopané,oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu,oddíl rekreačních sportů, oddíl šachů a oddíl ledního hokeje. V soutěžích organizovaných svazy sdruženými v ČSTV hraje 9 družstev. 3 z nich hrají soutěže krajské a 6 soutěže okresní.věkové členění nás informuje, že se jedná o 2 družstva žákovská,1 družstvo dorostenecké a 6 družstev dospělých.všech šest našich základních oddílů je řízeno svými výbory a tělovýchovná jednota je řízena hlavním výborem. Hodnotíme-li zapojení týneckých občanů a i sportovců u nás hostujících, pak hodnocení vyzní jistě kladně. Vždyť celkově se věnuje tělovýchově v týneckých tělovýchovných a sportovních organizacích více než 500 lidí.to jistě není málo.všechny tyto organizace jsou výrazně podporovány Městem Týnec nad Labem,za což Městu Týnec nad Labem a jeho představitelům patří poděkování. Přesto však TJ Sokol Týnec nad Labem,která sice nemá na rozhazování,ale právě s ohledem na podporu města Týnec nad Labem také vyloženě nestrádá,má dlouhodobé problémy jiné. Již několik let jsou stále ty samé, takže pro čtenáře Týneckého zpravodaje to nebude nic nového. Takto členitá tělovýchovná jednota s devíti soutěžními družstvy a šesti oddíly potřebuje nemalé množství funkcionářů a i nemalé množství pedagogických kádrů,vedoucí mužstev,trenérů,metodiků a dalších pracovníků. A bohužel v tom je právě bolavá pata naší tělovýchovy. Každý,kdo někdy pracoval v tělovýchově jako dobrovolný funkcionář či trenér, velmi dobře ví, že to není žádná selanka,ale spíše tvrdá a náročná práce. Samozřejmě své si prožívají i aktivní sportovci.reprezentace města v tomto směru je pod stálou pozorností veřejnosti. Není tedy divu,že se sem funkcionáři a pedagogické dobrovolné kádry nehrnou. Stárnou v průměru všechny výbory,stárne věkový průměr vedoucích družstev a trenérů. Problém se již několik let nedaří vyřešit,ba je třeba konstatovat,že dokonce není ani náznak toho,že by se v tomto směru blýskalo na lepší časy. TJ Týnecký stolní tenis Významné životní jubileum Dne oslavil své významné životní jubileum 80 let bývalý dlouholetý předseda oddílu stolního tenisu v Týnci nad Labem p. Miroslav Červínek. Funkci předsedy oddílu vykonával od roku 1967, kdy tuto funkci převzal po Josefu Číhovi. Oddíl vedl až do roku 1995 tedy neuvěřitelných 28 let. V době největšího rozkvětu stolního tenisu v Týnci nad Labem vedl až šest družstev jedno družstvo žen a až pět družstev mužů. Stále se zajímá o činnost a úspěchy oddílu. Důvodem je i to, že téměř všichni členové jsou jeho odchovanci. Všichni členové oddílu přejí panu Červínkovi hodně spokojenosti a pevné zdraví do dalších let. K jubileu mu byl za celý oddíl poblahopřát a za dlouholetou činnost poděkovat jeho nástupce Marek Brunclík. 20

Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš

Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš 05/2014 z obsahu z radnice str. 2-6 ze zasedání ZM volby škola a školka str. 7-8 začátek školního roku osvětová činnost kultura str. 9-10 knihovna muzeum oddíl Kamarád policie informuje str. 11 spolky

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l.

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, zas je tu první kalendářní měsíc, ve

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Proseč vybavila svou jednotku novým hasičským autem

Proseč vybavila svou jednotku novým hasičským autem zpravodaj obcí Prosečska 11/2013 Nezapomeňte navštívit akce v Proseči: Adventní hrátky s anděly a čerty Hry a rozsvícení vánočního stromu neděle 1. 12. 2013, 15.00 hod. Proseč, náměstí Adventní koncert

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. 1 Září říjen / 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. Vážení spoluobčané, čtvrtý rok volebního období 2010 2014 končí. Dovolte nám tedy shrnout a sdělit Vám úkoly a práci, která je za námi, anebo v rozpracování.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 6) 2005 Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 Foto V. Derner Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Třebechovice navazují unikátní partnerství s městem Betlém V souvislosti s hlubokým vztahem našeho města

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota 22.9.2012., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA. Den Země u Ptačí studánky. Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA. Den Země u Ptačí studánky. Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA Den Země u Ptačí studánky Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015 Z výstavy René Voščinára 10. 5. 2015 KONTAKTY Městský úřad Adamov, Pod Horkou

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více