Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA"

Transkript

1 Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013

2 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B

3 Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých šestnácti vydáních naleznete i v tom letošním spoustu zajímavého a poutavého čtení, které nechá nahlédnout do celoroční práce žáků a pedagogů naší základní školy. Během celého roku je opravdu hodně toho, o čem se dá psát, na co čtenáře upozornit a co je možné vyzdvihnout nad ostatní. V minulých letech se takových událostí či aktivit našlo vždy více a bylo tedy vzhledem k omezenému prostoru mého úvodníku velmi obtížné vybrat tu, která si zaslouží onu pozornost hned na prvních stránkách ročenky. V případě letošního vydání mám v této otázce absolutně jasno. I když nejde pouze o jednu konkrétní událost, ale o sled mnoha aktivit, mají všechny jednoho společného jmenovatele realizaci nástavby budovy školy na Smíškově ulici. Jsem velmi rád, že vás tímto prostřednictvím mohu informovat o dlouho očekávané stavbě, jejíž začátek připadá na přelom listopadu a prosince tohoto roku. Pravděpodobné ukončení je plánováno na jaro Kromě kýženého sloučení obou stupňů a přenesení výuky do jedné budovy proběhne i celková revitalizace. Budou vyměněna zbývající stará okna, dojde k celkovému zateplení budovy a díky schodišťovým plošinám se stane škola bezbariérovou. V poslední fázi rekonstrukce bude přistavěna školní jídelna s varnou. V nových prostorách druhého patra bude kromě jiného vybudováno 12 nových učeben, z nichž sedm bude odborných. Předpokládaná investice je ve výši cca 43 mil. Kč. Původní úvahou a záměrem investora, kterým je město Tišnov, bylo financování celé akce z vlastního rozpočtu. To mělo i v řadách zastupitelů města své odpůrce, kteří svoji podporu podmiňovali získáním finančních prostředků některého z dotačních titulů. Nakonec však veškeré tyto úvahy vzaly za své v červnu tohoto roku, kdy město získalo původně neplánovanou dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV) ve výši 22 mil. korun a 2 mil. korun na zateplení z dotačního programu Zelená úsporám. Mimochodem na zpracování projektové žádosti ROP JV jsme se jako škola výrazným způsobem podíleli a máme tedy nemalou zásluhu na získání významné dotace z Evropské unie. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného provozu školy. Tato skutečnost tedy vyžaduje v průběhu realizace operativně a pružně reagovat na plánované aktivity a potřeby stavební firmy. To s sebou jistě přinese i určitá omezení a provizoria ve vyučovacím procesu. Proto chci v této souvislosti požádat všechny pedagogy a zaměstnance školy, žáky i jejich rodiče o maximální shovívavost, toleranci a podporu při řešení plá- 3

4 novaných i nenadálých komplikací, které v průběhu tak rozsáhlé investiční akce jistě nastanou. Jsem si jist, že případné drobné potíže a nepohodlí budou mnohonásobně vyváženy komfortem nově zrekonstruované a rozšířené školní budovy. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že věci dospěly až do této fáze. Především pak zřizovateli a vedení města, které našlo i přes počáteční problémy odvahu a vůli již nadále neudržitelnou situaci provozu dvou budov ZŠ Smíškova radikálně a jednou provždy vyřešit. Přeji nám všem pokud možno co nejklidnější školní rok 2013/2014. Mgr. Michal Komprs, ředitel školy 4

5 SEznam zaměstnanců školy Mgr. Michal Komprs Mgr. Hana Vojtová Vyučující I. stupně Mgr. Jiří Antoš Mgr. Marcela Fadrná PaedDr. Petra Kappelová Mgr. Petra Křížová Mgr. Dana Navrátilová Vyučující II. stupně Mgr. David Cipar Mgr. Věra Dvořáčková Mgr. Hana Eklová Mgr. Eva Hejlová Mgr. Zdeněk Hotárek Ing. Alena Jankovská PaedDr. Zdeněk Kučera Mgr. Zdeňka Kulová ředitel školy zástupce ředitele, výchovný poradce Mgr. Ivana Prášková Mgr. Markéta Svobodová Mgr. Lenka Šmardová Mgr. Marie Špačková Mgr. Rita Váchová Mgr. Marie Němcová Mgr. Romana Pfeiferová Mgr. Helena Součková Mgr. Gabriela Ščasná Mgr. Andrea Špačková Mgr. Michal Švestka Mgr. Jakub Vrtěl Mgr. Dagmar Zacpalová VIP kariéra Mgr. Jarmila Kroufková speciální pedagog, logopedka Školní družina Eva Krajčovičová vedoucí vychovatelka; Romana Navrátilová vychovatelka CENTRUM KORÁLEK Mgr. Kristýna Janásová psycholožka; Mgr. Pavel Sýkora speciální pedagog Správní zaměstnanci Ludmila Martinková ekonomka; Romana Prudilová sekretariát Petr Červinka školník Smíškova; Libor Valenta školník Riegrova Věra Jana Husárová, Marie Hvízdalová, Renata Trtílková uklízečky Smíškova Dana Svobodová uklízečky Riegrova Věra Ježová vedoucí školního stravování; Zdeňka Baksová vedoucí kuchařka Zdeňka Husovská, Miroslava Jurčáková, Renata Odehnalová kuchařky 5

6 z kalendáře školy září Slavnostní zahájení školního roku Schůzka s rodiči žáků 6.ročníků Adaptační pobyt žáků VI.A Žirafa, přírodopisná soutěž Divadelní představení Limonádový Joe, IV.AB Adaptační pobyt žáků VI.C Divadelní představení Čarodějná škola, III.AB Adaptační pobyt žáků VI.B Třídní schůzky s rodiči žáků 1. tříd Sereď sportovní utkání žáků, metodické setkání učitelů Dopravní výchova IV.A Dopravní výchova IV.B Fotbal chlapci ročník ŘÍJEN Lipka, ekopořad V.AB Nový Zéland, filmová projekce, kino Svratka, VI.ABC, VII.AB MŠ Sluníčko, schůzka s rodiči předškoláků Mc Donalds cup, školní kolo Želešická růže Divadlo Radost, II.AB Streetbal, Brno Přespolní běh, krajské kolo Drakiáda Terezín, Lidice, exkurze Přírodovědný klokan Divadlo Radost, IX.AB ZOO Brno, výukový pořad Naši savci, VIII.AB Brno, dějepisná exkurze VIII.AB Beseda s projekcí o Americe, 2. stupeň Florbal dívky LISTOPAD Florbal, chlapci, ročník, školní kolo Jak válčili husité, divadelní představení 6

7 Florbal chlapci, ročník, okresní kolo, velká tělocvična Knihy mého srdce III.B Florbal chlapci ročník, školní kolo Knihy mého srdce, družina Knihy mého srdce, V.A Praha, IX.AB Knihy mého srdce, IV.B Knihy mého srdce, V.B Knihy mého srdce, II.A Knihy mého srdce, družina Knihy mého srdce, II.B Knihy mého srdce, I.A, I.B Filmový festival, ŠP Příběhy bezpráví filmová projekce s besedou, ročník Knihy mého srdce IV.A Florbal, okres Pohořelice Knihy mého srdce, IV.AB Třídní schůzky Riegrova, Smíškova Miniveletrh SŠ Divadlo Radost, VII.AB Plavání ročník Knihy mého srdce vystoupení ZUŠ, III.A, III.B Florbal, starší chlapci, Tišnov Společné čtení, knihovna Adventní dílničky PROSINEC Vánoční trhy ŠVP, Chaloupky, IV.AB Planetárium, V.AB Mikulášská nadílka, 9. ročník Plavání 2. a 3. ročník AJ Cup, testování žáků IX.B Lipka, III. B AJ divadlo, VIII.B, IX.B Šplh, okrskové kolo AJ divadlo, VII.B Vánoční laťka, školní kolo Plavání 2. a 3. ročník Anglický pohár, IX. ročník S. Maděránková, 9.A 7

8 Vánoční turnaj ročník florbal AJ divadlo, VI.C Planeta Země, VIII.AB Vánoční laťka, hala Tišnov Vystoupení dramatického kroužku (III.A) v DPS Tišnov Vánoční koncert ZUŠ Plavání 2. a 3. ročník Vánoční besídka žáků školy LEDEN Lipka, III.B Florbal chlapci, kraj Zdravá pětka, III.AB Den otevřených dveří Plavání, 2. a 3. ročník ZOO Brno, V.AB. Zdravá pětka, I.AB Knihovna, I.AB Chaloupky, 6. ročník DO okres MŠ Sluníčko, schůzka s rodiči předškoláků Filmové představení, kino Svratka Únor LVVZ, Dolní Morava Planetárium Brno, I.AB ČJO, okres, Modřice Testování žáků 9. tříd English cup, Brno Zápis do 1. třídy ZŠ Zdravá 5ka, VIII.AB Schůzka s rodiči žáků 9. a 5. ročník Anthropos, VI.AB Recitační soutěž 1. stupeň Seminář s nakladatelstvím Tobiáš Anthropos, VI.C Zdrava pětka, II.AB Matematický klokan V. Nečesalová, 9.B 8

9 AJ konverzační soutěž, okres, Ivančice Pythagoriáda, ročník Recitační soutěž, Lomnice Zdravá pětka, IV.AB BiO, školní kolo BŘEZEN CHO okresní kolo, Brno Chaloupky, pobyt III.A Basketbal, starší chlapci, Smíškova Recitační soutěž, okresní kolo pro 2. stupeň, Ivančice Basketbal mladší chlapci, školní kolo Zdravá pětka, VI.AB Zdravá pětka, VII.AB Den na střední, IX.B Jazyková přehlídka pro žáky, velká tělocvična ZO okres, Modřice Zdravá 5ka, VI.C, IX.B Jazyková přehlídka pro rodiče, velká tělocvična Den na střední, IX.A Basketbal starší dívky, školní kolo Halový fotbal, chlapci okrsek, Kuřim Den na střední, VIII.B Basketbal mladší dívky, školní kolo Matematický klokan Den na střední VIII.A CEV Jezírko, I.AB Divadlo Radost, I.AB Dramatický kroužek vystoupení v knihovně DUBEN Velikonoční turnaj ve florbale, chlapci ročník Výchovný koncert, skupina Marbo Ptačí den, Zoo Basketbal okres, dívky ročník, Smíškova CEV Jezírko, VII.A Den na střední, IX.B Jeden svět na školách, 4. ročník 9

10 4. 4. Školní laťka CEV Jezírko, VII.B Zpíváme si pro radost pěvecká soutěž Sálová kopaná, kraj Jeden svět na školách, 6.ročník, kino Svratka Basketbal dívky, kraj Den na střední IX.A Jeden svět na školách, ročník, kino Svratka Nestle basketbal, ročník, okres CEV Jezírko, IV.AB Školní kolo Mc Donalds cup, ročník Den na střední, VIII.B Mokerská laťka Den na střední, VIII.A Knihovna, beseda s p. Balákem, IV.AB Nestle basket, kraj, dívky, Smíškova Divadlo Radost, V.AB Mc Donalds cup, okres Den na střední, VIII.A MO, okres Šlapanice Nestle basket kraj, chlapci, Smíškova Jarní trhové slavnosti, vystoupení I.AB, dramatický kroužek Den Země program pro všechny třídy CEV Jezírko, III.A Třídní schůzky, Riegrova, Smíškova Přijímací zkoušky do třídy VI.B Minifotbal, Riegrova Atletický přebor školy, 2. stupeň KVĚTEN Olympijský den Atletický přebor čarodějnice Agáty Dopravní výchova, IV.AB Pythagoriáda, Šlapanice Výlet do lesa, Lomnice, II.A Vyhodnocení olympijského dne Beseda s p. Kasáčkem Vybíjená, 1. stupeň Jezírko, VI.A 10

11 9. 5. Pohár rozhlasu mladší žáci Jezírko, VI.B Pohár rozhlasu starší žáci Jezírko, VI.C Atletický přebor čarodějnice Agáty, 1.stupeň Zdravá výživa, V.AB Testování 9. tříd Testování 9. tříd Hasík, II.AB Testování 9.tříd Pohár rozhlasu, Blansko Testování žáků 9. tříd Divadlo, 6. ročník Pohár rozhlasu, kraj Archimediáda, okres Ivančice Testování žáků 5. tříd Atletický čtyřboj, ročník Celostátní finále AO, Praha Jarní trhové slavnosti, vystoupení I.AB, dramatický kroužek 11

12 Školní výlet, VI.A Minifotbal, okres Slavnost slabikáře, I.AB Kynologický klub Divadlo I.AB + DK pro MŠ Horova Školní výlet V.AB Atletický čtyřboj, kraj ČERVEN Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.tříd Cykloturistický kurz, IX.AB Školní výlet VII.B Školní výlet VII.A Školní výlet VIII.A Zahradní slavnost Školní výlet II.AB Trestní odpovědnost, beseda, VIII.A, VII.B Školní výlet VIII.B Školní výlet IX.B Školní výlet IX.A Den s Lesy ČR, Nedvědice V.AB Školní výlet VI.BC Muzeum Předklášteří, I.B Muzeum Předklášteří, I.A Evropský svátek hudby, vystoupení školního sboru Pohádkový les, IX.AB pro ročník Projekce dokumentu, VII.B Vyhlášení výsledků sportovce roku a mozku roku tělocvična Sportovec roku Slavnostní zakončení školního roku, vydání vysvědčení 12

13 Korálek V červnu 2012 uplynulo dva a půl roku od zahájení projektu Centrum Korálek pedagogickopsychologického centra při Základní škole, Tišnov, Smíškova 840. V průběhu těchto let využilo služeb Centra Korálek 1390 žáků a rodičů naší i okolních škol. Nejrůznějších seminářů a školení se za tuto dobu zúčastnilo 225 osob z řad laické i odborné veřejnosti. Zároveň k tomuto datu skončilo financování projektu z EU a státního rozpočtu ČR. Mnozí ze spokojených klientů se ptali: Co bude dál? To, co bylo v červnu našim přáním, dnes můžeme říci s určitostí; a sice, že projekt nadále pokračuje v obdobném personálním obsazení specialistů a nabízí speciálně pedagogické a psychologické služby pro občany Tišnova a okolí. Na místě speciálního pedagoga pokračuje Mgr. Pavel Sýkora a na místo školní psycholožky nastoupila Mgr. Kristýna Janásová. Centrum je momentálně financováno z rozpočtu školy a nadále nabízí tyto služby: poradenství s výukovými a výchovnými problémy žáků konzultace s odborníky, dlouhodobá činnost, pro žáky od MŠ po SŠ předběžná diagnostika specifických poruch učení orientační diagnostika školní zralosti kariérové poradenství a diagnostika vedení rodičů v práci se svými dětmi v rámci tzv. reedukace poruch učení pořádání seminářů na témata týkající se výuky a chování dětí Navíc pro žáky ZŠ Tišnov, Smíškova 840 zajišťujeme propracovanější péči o žáky se vzdělávacími potřebami organizujeme skupinové reedukace na I. stupni, pohybově relaxační skupinky pro hyperaktivní žáky, věnujeme individuální péči žákům, kteří selhávají ve výuce, krizovou intervenci a spolupracujeme na zlepšení klimatu tříd. Některé z výše uvedených služeb nabízíme také ostatním školám v regionu, stejně jako možnost programově zajistit adaptační pobyty, konzultovat a metodicky podpořit práci pedagogů. Mimo jiné úzce spolupracujeme s pedagogickopsychologickou poradnou v Brně a dalšími odbornými pracovišti. Pravidelně se účastníme vzdělávacích akcí a snažíme se postupovat ve shodě s nejnovějšími trendy přístupu k žákům. Stavíme na tom, že problémy žáků úzce souvisí s rodinnými vzorci a hledáme souvislosti. Při práci vycházíme z individuálních potřeb klientů. Téměř všechny služby tohoto centra jsou poskytovány zdarma. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. Více informací najdete na Tým Centra Korálek 13

14 KNIHY MÉHO SRDCE 2012 V loňském školním roce jsme si připomněli 100. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků dvacátého století Jiřího Trnky a 105. výročí narození jedinečné švédské autorky knih pro děti Astrid Lindgrenové. Knihy mého srdce se tedy letos týkaly právě těchto dvou vynikajících osobností. Městská knihovna Tišnov ve spolupráci se ZŠ Tišnov, Smíškova uspořádala již tradičně spoustu zajímavých aktivit věnovaných zmiňovaným autorům. Konala se beseda o životě a díle Jiřího Trnky s paní Šikolovou a proběhlo poutavé povídání s promítáním fotografií z rodné země Astrid Lindgrenové v podání Mgr. Aleny Adamcové. Žáci literárně dramatického oboru ZUŠ v Tišnově předvedli vystoupení Jižní louka plné fantazie a nápadů. V prostorách knihovny byla uspořádána výstava rozsáhlého díla J. Trnky a kouzelných loutek a hraček ze sbírky Milady Kollárové. Závěr projektu neodmyslitelně patří setkání nad knihou při společném čtení, ve kterém měli žáci ZŠ Smíškova možnost předvést své čtenářské umění a ukázat lásku k literatuře. Jako host byl tentokrát pozván herec Martin Hruška, který dětem přečetl ukázku z knihy Františka Hrubína Pohádka o Květušce ilustrovanou Jiřím Trnkou. Loňský 9. ročník Knih mého srdce proběhl jako vždy v klidném a tvořivém duchu. Je nutno poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli. Obzvlášť velké poděkování patří paní Marii Šikolové, bez níž by se tato krásná akce neuskutečnila. Mgr. Petra Křížová Historický úspěch školního florbalu V úterý odjelo družstvo starších žáků ZŠ Tišnov Smíškova k prvnímu historickému krajskému kolu Orion Cup ve florbale do Slavkova. Každý rok jsme sice v okresním kole byli na bedně, ale postup nám vždy unikl. Nenechali jsme letos nic náhodě. Tréninková píle do poslední chvíle, zodpovědná hra hráčů, skvělé herní nasazení a perfektní týmový výkon, to jsou aspekty, které nás přivedly k úspěchu, o kterém jsme sice v duchu snili, ale vzhledem k velké konkurenci jak v okrese, tak potom na kraji, jsme se snažili být nohama pevně na zemi. 14

15 Postoupit do kraje a přivézt hned stříbrné medaile to je opravdu skvělý výsledek. Během turnaje jsme se dočkali porážky až ve finále proti favoritovi ze Znojma. Ve skupině jsme nejprve remizovali právě se Znojmem 3:3, potom porazili Mikulov 4:1 a nakonec Brno 2:1. Druhé místo ve skupině nám přivedlo do semifinále loňského vítěze Hodonín, který jsme nejlepším výkonem porazili 1:0. Školu reprezentovali: Adam Spurný, Štěpán Špaček, Patrik Fabián, Lukáš Jelínek, Adam Kolář, Martin Urbánek, Damián Matis, Jakub Vrzal, Patrik Kos, Pavel Štulpa, Jakub Králík, Aleš Brázda a David Kovařík. Věra Dvořáčková Adventní dílničky Naše škola opět pozvala děti, rodiče i veřejnost na tradiční předvánoční tvoření v rámci Adventních dílniček ve čtvrtek ve hod. v budově na Smíškově ulici. K dispozici bylo více než 12 dílniček s nejrůznějšími nabídkami vánočních dárečků, dekorací a milých drobnůstek. Celým odpolednem prováděli kluci a holky z žákovského parlamentu a příjemnou náladu doplnilo vystoupení dětí naší školy i živý betlém a zpěv učitelů. Výtěžek byl použit pro charitativní účely. V dalším roce se opět těšíme na předvánoční čas strávený s Vámi. Škola v přírodě Chaloupky Škola v přírodě čtvrtých ročníků se konala v termínu v obci Kněžice, areál Chaloupky. Akce se zúčastnilo celkem 38 žáků ze 4.A a 4.B. Už z názvu programu Historie všedního dne je zřejmé, že cílem školy v přírodě bylo přiblížit dětem radosti a starosti lidí z venkova před dávnými časy. Žáci se přenesli do doby, kdy ještě nebyly televize a jiné vymoženosti moderní doby. Mohli si vyzkoušet, jak probíhal život venku i v příbytku. A to vše zcela konkrétně a prakticky. Podle ohlasů dětí můžeme říci, že se jim pobyt líbil a někteří by se sem opět rádi vrátili. A jak pobyt viděla žákyně 4. ročníku? Když jsem se v pondělí probudila, šla jsem ke škole, kam přijel autobus a my konečně jeli na Chaloupky. Je to lovecký zámeček na Vysočině. Když jsme přijeli, tak si všichni rozdělili pokoje a začali vybalovat. 15

16 Na Chaloupkách nás toho hodně naučili. Například jak se dělá máslo, sýry a taky jsme je ochutnávali. Vyráběli jsme hvězdičky a vločky ze slámy. Vendy nás učila péct a také dělat panáčky z vlny. Na Chaloupkách měli farmu, kde chovají různá zvířata, např. ovce, kozy, husy, slepice, páva, holuby, dvě kočky, králíky... Uvnitř měli pískomily nebo osmáky. Taky nás tam učili něco o bylinkách. Vařili jsme bylinkové čaje a pili je. Chodili jsme i do lesa, kde jsme hráli různé hry a dokonce káceli stromy. Večer si pro nás učitelé připravili pestrý program, třeba hru kufr, vědomostní soutěže, turnaj v piškvorkách, nebo v pexesu. Učitelé nám také bodovali úklid v pokojích. My jsme se umístili jako předposlední. Jeden večer jsme měli stezku odvahy přes hluboký les, kde jsme nechali zapálené svíčky. Až všichni přišli zpátky, tak šli do pokojů a spát. Na Chaloupkách jsme strávili hezkých pět dní, na které budu velmi ráda vzpomínat. P. Vašíček a D. Kučera, 9.B 16

17 Recitační soutěž na 2. stupni Ve středu proběhla na naší škole recitační soutěž žáků tříd. Účast byla opravdu vysoká. Celkem se s básničkami představilo 28 recitátorů. Porota složená z vyučujících českého jazyka to ve výběru postupujících do okresního kola neměla vůbec jednoduché. Rozhodnutí ale muselo padnout, a tak byli v první kategorii 6. a 7. ročník vybráni Bernadeta Nečesalová a Vojtěch Hermann. V druhé kategorii 8. a 9. ročník postoupily Vendula Nečesalová a Tereza Kovaříková. Všichni čtyři nás tedy jeli reprezentovat do okresního kola recitační soutěže v Ivančicích. Ostatní umístění: 6. ročník 7. ročník 1. Bernadeta Nečesalová 1. Vojtěch Hermann 2. Barbora Polášková 2. Anna Vrzalová 3. Josefína Hlaváčová 3. Pavlína Kubátová 8. a 9. ročník 1. Tereza Kovaříková 2. Vendula Nečesalová 3. Anna Pavelková a Nikola Křížová Dne 7. března se tradičně v Ivančicích uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Vzhledem k poloze okresu Brno-venkov často jezdíme na vyšší kola soutěží do Ivančic, Modřic, Šlapanic a podobně, takže už sama cesta bývá pro soutěžící nepříjemná. Letos nás reprezentovali Bernadeta Nečesalová a Vojtěch Hermann v kategorii 6. a 7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a Vendula Nečesalová a Tereza Kovaříková za 8. a 9. ročníky a stejně staré žáky gymnázií. Recitátoři vystupovali v poměrně pěkném prostředí kina Réna. Hodnotila odborná porota, která měla nelehkou práci, protože výkony v této soutěži nelze přesně změřit, takže posouzení je záležitost do jisté míry subjektivní. Naši žáci předvedli velice pěkné výkony, neumístili se sice na medailových pozicích (další pořadí se nevyhlašuje), ale Tereza Kovaříková obdržela zvláštní cenu poroty. 17

18 Jarní setkání se seniory Přestože se zima loni své vlády ne a ne vzdát, my jsme vítali jaro. Přijali jsme pozvání k jarnímu setkání se seniory v příjemném prostředí městské knihovny. K této příležitosti jsme si s dětmi z prvního stupně připravili pásmo písniček, básniček a nechybělo ani divadelní představení dramatického kroužku. Před školou jsme naložili všechny kulisy a další nezbytné věci na dvoukolák v domnění, že ten kousek vše krásně uvezeme. Ale už po pár metrech jsme zjistili, že to nebude tak snadné. Přes veškeré peripetie s padajícími kulisami a častými zastávkami jsme do knihovny přece jen dorazili včas. Čekalo nás milé překvapení. Mezi diváky byli nejen naše babičky, dědečkové a rodiče, ale také děti z obou tišnovských základních škol. Jak náš program ubíhal, cítili jsme, že jaro je za dveřmi. Když potom na závěr babičky četly básničky s jarní tematikou, bylo najednou mezi námi. Děkujeme seniorům i paním knihovnicím za milé pozvání. Paní učitelky Ivana Prášková, Zdeňka Kulová a žáci ze ZŠ Smíškova 18

19 Den na střední Ve středu se žáci 9.B jako první z naší školy zúčastnili projektu SPŠ Čichnova, Brno Den na střední. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. ročníků a slouží k propagaci technických oborů středních škol. Účastní se ho celkem 12 základních škol. 11 jich je z Brna a my ZŠ Tišnov, Smíškova. Financován je z peněz EU. Projekt je složen z několika částí odborné exkurze základních škol, odborné exkurze SPŠ Čichnova, Brno, odborné kroužky a dílny a samotný den na střední pro základní školy. Žáci 9.B prošli během dne klasickou výukou střední školy prováděnou pedagogy SPŠ Čichnova Brno. Ve třech 35 minutových blocích si vyzkoušeli, jak rozeznat falešnou bankovku, seznámili se s funkcí a zabezpečením inteligentního domu a provedli pokusy z fyziky. První blok se týkal rozeznání falešné bankovky. Žáci byli poučeni o ochranných znacích českých bankovek a mincí. Poté si vše prakticky vyzkoušeli na bankovce v hodnotě 100 Kč. Součástí byla prohlídka učeben pro bankovní finančnictví uzpůsobených jako přepážky na poště. V druhém bloku byl žákům představen inteligentní dům. Nejdříve zhlédli videofilm o zabezpečení domácnosti. Poté v praktické části pracovali se zabezpečovacími alarmy, ovládáním spotřebičů a zařízením domácnosti přes internet. Třetí blok byl pouze praktický. Žáci si vyzkoušeli pokusy z fyziky za použití připojení součástek k počítači, a tím pádem současné zobrazení grafů veličin. Změřili si tep srdce, zjistili, jak funguje leddioda, fotodioda a mikrofon, přesvědčili se, že mají opravdu pět prstů na ruce, a zasoutěžili si, kdo je z nich nejrychlejší v přerušení paprsku fotodiody a kdo nejdéle udrží tón. Z reakcí a rozhovoru s žáky vyplynulo, že se jim účast v projektu líbila, a tedy byl splněn hlavní požadavek projít si alespoň jeden den ukázkovou výukou na střední škole. Jeho ukončení je k

20 Přehlídka jazykových dovedností Přehlídka jazykových dovedností má na naší škole dlouholetou tradici. V loňském školním roce proběhla ve čtvrtek ve velké tělocvičně naší školy s malou změnou. Uspořádali jsme ji nejen pro žáky, ale především pro jejich rodiče a pro veřejnost. Děti ročníku naší školy prostřednictvím krátkých divadelních vystoupení, písniček a recitací předvedly své jazykové schopnosti, znalosti, a zkrátka vše, co se v daných jazycích naučily. A jakou řeč jste zde mohli slyšet? Především angličtinu, ale i němčinu, ruštinu a samozřejmě i náš mateřský jazyk češtinu. Snaha a píle žáků byly po zásluze odměněny velkým počtem návštěvníků přehlídky. Hlediště totiž bylo zaplněné do posledního místečka! Děkujeme všem žákům i pedagogům za přípravu jednotlivých vystoupení a všem rodičům, kteří přišli podpořit své děti potleskem z publika. Mgr. Hana Eklová Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky Již třetím rokem pořádala ZŠ Smíškova ve spolupráci s pedagogickopsychologickým Centrem Korálek a MŠ Na paloučku edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti. Jedná se o program rozvoje předškolních dětí, které potřebují zdokonalovat své schopnosti, dovednosti a funkce tak, aby bez problémů zvládly počátky čtení, psaní a počítání v 1. ročníku ZŠ. Program vytvořily speciální pedagožky Mgr. Jiřina Bednářová a PhDr. Vlasta Šmardová z PPP Brno a také se postaraly o proškolení pedagogů ze základních škol. Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Děti zde hravou formou za přítomnosti rodičů rozvíjí jemnou motoriku, řeč, myšlení, sluchové a zrakové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci i početní představy. Skupiny se konaly jednou za čtrnáct dní z toho důvodu, aby děti měly čas zvládnout úroveň, která jim byla ve skupině nastavena a příští lekci postupují o úroveň výše. 20

21 Skupiny vedou vždy dvě učitelky ze základní školy. Snažíme se o to, aby to byly právě ty, které budou učit budoucí prvňáčky. Tím se děti i rodiče seznamují se způsobem práce svých budoucích učitelek, ale skupiny jsou otevřeny i pro děti, které k nám do školy nenastoupí. V loňském školním roce se pracovalo ve dvou skupinách po 12 dětech pod vedením učitelek Ivany Práškové a Markéty Svobodové. Prvních pět lekcí proběhlo v prostorách MŠ Na paloučku, dalších pět lekcí se konalo v prvních třídách ZŠ Smíškova. Na poslední skupině děti obdržely osvědčení o absolvování skupin s velkou jedničkou a sladkou odměnu. Rodiče si mohli prohlédnout vzdělávací materiály pro předškolní děti, ze kterých bylo čerpáno, a také další knihy a odborné publikace, pokud by se rozhodli s dětmi pracovat i nadále. V dalších letech budeme v pořádání edukativně stimulačních skupin rádi pokračovat. Tato aktivita se osvědčila. Utvrzují nás v tom pozitivní zprávy ze strany rodičů, kteří skupiny absolvovali, i od učitelek prvňáčků, které měly možnost s těmito dětmi pracovat. Ivana Prášková 21

22 BRONZ NÁM UNIKL O 3 BODY Ve středu se na naší škole ZŠ Smíškova uskutečnilo okresní kolo v basketbale chlapců 8. a 9. tříd. Přihlásilo se 5 družstev. Tradiční rivalové se snažili bojovat ze všech sil o postup mezi nejlepší do Jihomoravského kraje. Naše družstvo nemělo tolik času na přípravu, jak by si přálo. Trenérské oko stále vidí, co vše je třeba zlepšovat. Ale touha po vítězství bývá někdy neskutečně veliká a silná. Po dvou celkem jasných výhrách přišel nejtěžší zápas proti Ořechovu. Toto družstvo nás poráželo už od 6. třídy. Neskutečná bojovnost a herní nasazení do poslední sekundy nás přivedlo k zaslouženému vítězství a oněmění trenéra. Poslední zápas byl už povinnost, a tak nás čekal po delší době postup do kraje. Tam jsme se vydali následující středu Naše cesta vedla do Kyjova mezi 6 nejlepších týmů kraje. První zápas proti Blansku, které mělo družstvo složené z hráčů, kteří hrají basketbal závodně, nás trochu zaskočil. V druhé polovině jsme již drželi se soupeřem krok, ale přesto jsme zahájili porážkou. Ovšem v druhém zápase proti Vyškovu jsme byli jasnými favority my a vyhráli jsme 23:7. Čekal nás boj o bronzový pohár. Se soupeřem z Brna jsme dokázali hrát vyrovnanou hru. Bohužel nám bronzový pohár unikl o 3 body 22:25. Naše družstvo nemá ve svých řadách žádného oficiálního hráče basketbalu, a tak vidíme 4. místo v kraji jako velký úspěch. Říká se, že se nemá nic přehánět. Často ve svých článcích chválím naše sportovce za výkon a reprezentaci školy. Ani tentokrát tomu nebude jinak, protože si to zaslouží. Snad si něco z toho, co prožili a získali ve sportu, odnesou i do dalšího života. Školu reprezentovali: Adam Kolář, Štěpán Špaček, Honza Polák, Lukáš Jelínek, Adam Spurný, Pavel Štulpa, Radek Urbánek a Patrik Fabián. Věra Dvořáčková 22

23 Ptačí den v Zoo Brno Dne se čtyřčlenné družstvo z naší školy ve složení Anna Kurucová, Lea Bartoňová, Michaela Richterová a Vendula Procházková již tradičně zúčastnilo ornitologické vědomostní soutěže Ptačí den v brněnské zoologické zahradě. Na 19 stanovištích odpovídala děvčata na nelehké otázky převážně o cizokrajném ptactvu. Poslední 20. stanoviště by zaskočilo nejednoho studovaného biologa, protože poznávání peří, kostí či vajec ptáků z celého světa je něco jako velká loterie. Přes mimořádnou obtížnost letošního ročníku, jak potvrdili sami pořadatelé, se naše družstvo umístilo na krásném 4. místě z celkového počtu 15 soutěžících družstev z celé jižní Moravy. Třetí místo děvčatům uniklo o 0,5 bodu, což je pro ně zdravou motivací do příštího ročníku této soutěže. Alena Jankovská Den Země na ZŠ Tišnov, Smíškova Den Země se slaví 22. dubna již od roku Je to svátek, který se snaží motivovat lidi k ochraně životního prostředí a upozornit na různé ekologické problémy. Naše škola na Den Země vyrazila do přírody poznávat okolí Tišnova. Starší žáci si připravili pro své mladší spolužáky různé hry a soutěže. Děti z druhého ročníku, které se pod vedením 7.B vypravily na Květnici, navštívily například vápencovou skluzavku, vyhlídku na Tišnov a Předklášteří, prošly bukovým pralesem a potkaly medvěda. Učily se také poznávat právě kvetoucí rostliny, například dříny obecné, křivatce žluté nebo dymnivky, kterých byla na vrcholu Květnice úplná záplava. Samozřejmě nemohu vynechat naši návštěvu Královy jeskyně, která nás ohromila úchvatným vzhledem krápníků a průzračného jezírka, na kterém plavala gumová kachnička z pověsti o hoře Květnice. Na konci výpravy nás čekala lanová dráha, na které jsme mohli vyzkoušet svou odvahu a obratnost. Myslím si, že se tento den vydařil. Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, pedagogům a zúčastněným a těším na další ročník mezinárodního svátku Dne Země. Vojtěch Hermann, 7.B 23

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová 1. Lenka Celnarová svědomitá pomoc třídní učitelce a kamarádský přístup ke spolužákům 2. Kateřina Doležalová vzorné plnění školních povinností 3. Nikol

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více