Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA"

Transkript

1 Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013

2 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B

3 Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých šestnácti vydáních naleznete i v tom letošním spoustu zajímavého a poutavého čtení, které nechá nahlédnout do celoroční práce žáků a pedagogů naší základní školy. Během celého roku je opravdu hodně toho, o čem se dá psát, na co čtenáře upozornit a co je možné vyzdvihnout nad ostatní. V minulých letech se takových událostí či aktivit našlo vždy více a bylo tedy vzhledem k omezenému prostoru mého úvodníku velmi obtížné vybrat tu, která si zaslouží onu pozornost hned na prvních stránkách ročenky. V případě letošního vydání mám v této otázce absolutně jasno. I když nejde pouze o jednu konkrétní událost, ale o sled mnoha aktivit, mají všechny jednoho společného jmenovatele realizaci nástavby budovy školy na Smíškově ulici. Jsem velmi rád, že vás tímto prostřednictvím mohu informovat o dlouho očekávané stavbě, jejíž začátek připadá na přelom listopadu a prosince tohoto roku. Pravděpodobné ukončení je plánováno na jaro Kromě kýženého sloučení obou stupňů a přenesení výuky do jedné budovy proběhne i celková revitalizace. Budou vyměněna zbývající stará okna, dojde k celkovému zateplení budovy a díky schodišťovým plošinám se stane škola bezbariérovou. V poslední fázi rekonstrukce bude přistavěna školní jídelna s varnou. V nových prostorách druhého patra bude kromě jiného vybudováno 12 nových učeben, z nichž sedm bude odborných. Předpokládaná investice je ve výši cca 43 mil. Kč. Původní úvahou a záměrem investora, kterým je město Tišnov, bylo financování celé akce z vlastního rozpočtu. To mělo i v řadách zastupitelů města své odpůrce, kteří svoji podporu podmiňovali získáním finančních prostředků některého z dotačních titulů. Nakonec však veškeré tyto úvahy vzaly za své v červnu tohoto roku, kdy město získalo původně neplánovanou dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV) ve výši 22 mil. korun a 2 mil. korun na zateplení z dotačního programu Zelená úsporám. Mimochodem na zpracování projektové žádosti ROP JV jsme se jako škola výrazným způsobem podíleli a máme tedy nemalou zásluhu na získání významné dotace z Evropské unie. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného provozu školy. Tato skutečnost tedy vyžaduje v průběhu realizace operativně a pružně reagovat na plánované aktivity a potřeby stavební firmy. To s sebou jistě přinese i určitá omezení a provizoria ve vyučovacím procesu. Proto chci v této souvislosti požádat všechny pedagogy a zaměstnance školy, žáky i jejich rodiče o maximální shovívavost, toleranci a podporu při řešení plá- 3

4 novaných i nenadálých komplikací, které v průběhu tak rozsáhlé investiční akce jistě nastanou. Jsem si jist, že případné drobné potíže a nepohodlí budou mnohonásobně vyváženy komfortem nově zrekonstruované a rozšířené školní budovy. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že věci dospěly až do této fáze. Především pak zřizovateli a vedení města, které našlo i přes počáteční problémy odvahu a vůli již nadále neudržitelnou situaci provozu dvou budov ZŠ Smíškova radikálně a jednou provždy vyřešit. Přeji nám všem pokud možno co nejklidnější školní rok 2013/2014. Mgr. Michal Komprs, ředitel školy 4

5 SEznam zaměstnanců školy Mgr. Michal Komprs Mgr. Hana Vojtová Vyučující I. stupně Mgr. Jiří Antoš Mgr. Marcela Fadrná PaedDr. Petra Kappelová Mgr. Petra Křížová Mgr. Dana Navrátilová Vyučující II. stupně Mgr. David Cipar Mgr. Věra Dvořáčková Mgr. Hana Eklová Mgr. Eva Hejlová Mgr. Zdeněk Hotárek Ing. Alena Jankovská PaedDr. Zdeněk Kučera Mgr. Zdeňka Kulová ředitel školy zástupce ředitele, výchovný poradce Mgr. Ivana Prášková Mgr. Markéta Svobodová Mgr. Lenka Šmardová Mgr. Marie Špačková Mgr. Rita Váchová Mgr. Marie Němcová Mgr. Romana Pfeiferová Mgr. Helena Součková Mgr. Gabriela Ščasná Mgr. Andrea Špačková Mgr. Michal Švestka Mgr. Jakub Vrtěl Mgr. Dagmar Zacpalová VIP kariéra Mgr. Jarmila Kroufková speciální pedagog, logopedka Školní družina Eva Krajčovičová vedoucí vychovatelka; Romana Navrátilová vychovatelka CENTRUM KORÁLEK Mgr. Kristýna Janásová psycholožka; Mgr. Pavel Sýkora speciální pedagog Správní zaměstnanci Ludmila Martinková ekonomka; Romana Prudilová sekretariát Petr Červinka školník Smíškova; Libor Valenta školník Riegrova Věra Jana Husárová, Marie Hvízdalová, Renata Trtílková uklízečky Smíškova Dana Svobodová uklízečky Riegrova Věra Ježová vedoucí školního stravování; Zdeňka Baksová vedoucí kuchařka Zdeňka Husovská, Miroslava Jurčáková, Renata Odehnalová kuchařky 5

6 z kalendáře školy září Slavnostní zahájení školního roku Schůzka s rodiči žáků 6.ročníků Adaptační pobyt žáků VI.A Žirafa, přírodopisná soutěž Divadelní představení Limonádový Joe, IV.AB Adaptační pobyt žáků VI.C Divadelní představení Čarodějná škola, III.AB Adaptační pobyt žáků VI.B Třídní schůzky s rodiči žáků 1. tříd Sereď sportovní utkání žáků, metodické setkání učitelů Dopravní výchova IV.A Dopravní výchova IV.B Fotbal chlapci ročník ŘÍJEN Lipka, ekopořad V.AB Nový Zéland, filmová projekce, kino Svratka, VI.ABC, VII.AB MŠ Sluníčko, schůzka s rodiči předškoláků Mc Donalds cup, školní kolo Želešická růže Divadlo Radost, II.AB Streetbal, Brno Přespolní běh, krajské kolo Drakiáda Terezín, Lidice, exkurze Přírodovědný klokan Divadlo Radost, IX.AB ZOO Brno, výukový pořad Naši savci, VIII.AB Brno, dějepisná exkurze VIII.AB Beseda s projekcí o Americe, 2. stupeň Florbal dívky LISTOPAD Florbal, chlapci, ročník, školní kolo Jak válčili husité, divadelní představení 6

7 Florbal chlapci, ročník, okresní kolo, velká tělocvična Knihy mého srdce III.B Florbal chlapci ročník, školní kolo Knihy mého srdce, družina Knihy mého srdce, V.A Praha, IX.AB Knihy mého srdce, IV.B Knihy mého srdce, V.B Knihy mého srdce, II.A Knihy mého srdce, družina Knihy mého srdce, II.B Knihy mého srdce, I.A, I.B Filmový festival, ŠP Příběhy bezpráví filmová projekce s besedou, ročník Knihy mého srdce IV.A Florbal, okres Pohořelice Knihy mého srdce, IV.AB Třídní schůzky Riegrova, Smíškova Miniveletrh SŠ Divadlo Radost, VII.AB Plavání ročník Knihy mého srdce vystoupení ZUŠ, III.A, III.B Florbal, starší chlapci, Tišnov Společné čtení, knihovna Adventní dílničky PROSINEC Vánoční trhy ŠVP, Chaloupky, IV.AB Planetárium, V.AB Mikulášská nadílka, 9. ročník Plavání 2. a 3. ročník AJ Cup, testování žáků IX.B Lipka, III. B AJ divadlo, VIII.B, IX.B Šplh, okrskové kolo AJ divadlo, VII.B Vánoční laťka, školní kolo Plavání 2. a 3. ročník Anglický pohár, IX. ročník S. Maděránková, 9.A 7

8 Vánoční turnaj ročník florbal AJ divadlo, VI.C Planeta Země, VIII.AB Vánoční laťka, hala Tišnov Vystoupení dramatického kroužku (III.A) v DPS Tišnov Vánoční koncert ZUŠ Plavání 2. a 3. ročník Vánoční besídka žáků školy LEDEN Lipka, III.B Florbal chlapci, kraj Zdravá pětka, III.AB Den otevřených dveří Plavání, 2. a 3. ročník ZOO Brno, V.AB. Zdravá pětka, I.AB Knihovna, I.AB Chaloupky, 6. ročník DO okres MŠ Sluníčko, schůzka s rodiči předškoláků Filmové představení, kino Svratka Únor LVVZ, Dolní Morava Planetárium Brno, I.AB ČJO, okres, Modřice Testování žáků 9. tříd English cup, Brno Zápis do 1. třídy ZŠ Zdravá 5ka, VIII.AB Schůzka s rodiči žáků 9. a 5. ročník Anthropos, VI.AB Recitační soutěž 1. stupeň Seminář s nakladatelstvím Tobiáš Anthropos, VI.C Zdrava pětka, II.AB Matematický klokan V. Nečesalová, 9.B 8

9 AJ konverzační soutěž, okres, Ivančice Pythagoriáda, ročník Recitační soutěž, Lomnice Zdravá pětka, IV.AB BiO, školní kolo BŘEZEN CHO okresní kolo, Brno Chaloupky, pobyt III.A Basketbal, starší chlapci, Smíškova Recitační soutěž, okresní kolo pro 2. stupeň, Ivančice Basketbal mladší chlapci, školní kolo Zdravá pětka, VI.AB Zdravá pětka, VII.AB Den na střední, IX.B Jazyková přehlídka pro žáky, velká tělocvična ZO okres, Modřice Zdravá 5ka, VI.C, IX.B Jazyková přehlídka pro rodiče, velká tělocvična Den na střední, IX.A Basketbal starší dívky, školní kolo Halový fotbal, chlapci okrsek, Kuřim Den na střední, VIII.B Basketbal mladší dívky, školní kolo Matematický klokan Den na střední VIII.A CEV Jezírko, I.AB Divadlo Radost, I.AB Dramatický kroužek vystoupení v knihovně DUBEN Velikonoční turnaj ve florbale, chlapci ročník Výchovný koncert, skupina Marbo Ptačí den, Zoo Basketbal okres, dívky ročník, Smíškova CEV Jezírko, VII.A Den na střední, IX.B Jeden svět na školách, 4. ročník 9

10 4. 4. Školní laťka CEV Jezírko, VII.B Zpíváme si pro radost pěvecká soutěž Sálová kopaná, kraj Jeden svět na školách, 6.ročník, kino Svratka Basketbal dívky, kraj Den na střední IX.A Jeden svět na školách, ročník, kino Svratka Nestle basketbal, ročník, okres CEV Jezírko, IV.AB Školní kolo Mc Donalds cup, ročník Den na střední, VIII.B Mokerská laťka Den na střední, VIII.A Knihovna, beseda s p. Balákem, IV.AB Nestle basket, kraj, dívky, Smíškova Divadlo Radost, V.AB Mc Donalds cup, okres Den na střední, VIII.A MO, okres Šlapanice Nestle basket kraj, chlapci, Smíškova Jarní trhové slavnosti, vystoupení I.AB, dramatický kroužek Den Země program pro všechny třídy CEV Jezírko, III.A Třídní schůzky, Riegrova, Smíškova Přijímací zkoušky do třídy VI.B Minifotbal, Riegrova Atletický přebor školy, 2. stupeň KVĚTEN Olympijský den Atletický přebor čarodějnice Agáty Dopravní výchova, IV.AB Pythagoriáda, Šlapanice Výlet do lesa, Lomnice, II.A Vyhodnocení olympijského dne Beseda s p. Kasáčkem Vybíjená, 1. stupeň Jezírko, VI.A 10

11 9. 5. Pohár rozhlasu mladší žáci Jezírko, VI.B Pohár rozhlasu starší žáci Jezírko, VI.C Atletický přebor čarodějnice Agáty, 1.stupeň Zdravá výživa, V.AB Testování 9. tříd Testování 9. tříd Hasík, II.AB Testování 9.tříd Pohár rozhlasu, Blansko Testování žáků 9. tříd Divadlo, 6. ročník Pohár rozhlasu, kraj Archimediáda, okres Ivančice Testování žáků 5. tříd Atletický čtyřboj, ročník Celostátní finále AO, Praha Jarní trhové slavnosti, vystoupení I.AB, dramatický kroužek 11

12 Školní výlet, VI.A Minifotbal, okres Slavnost slabikáře, I.AB Kynologický klub Divadlo I.AB + DK pro MŠ Horova Školní výlet V.AB Atletický čtyřboj, kraj ČERVEN Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.tříd Cykloturistický kurz, IX.AB Školní výlet VII.B Školní výlet VII.A Školní výlet VIII.A Zahradní slavnost Školní výlet II.AB Trestní odpovědnost, beseda, VIII.A, VII.B Školní výlet VIII.B Školní výlet IX.B Školní výlet IX.A Den s Lesy ČR, Nedvědice V.AB Školní výlet VI.BC Muzeum Předklášteří, I.B Muzeum Předklášteří, I.A Evropský svátek hudby, vystoupení školního sboru Pohádkový les, IX.AB pro ročník Projekce dokumentu, VII.B Vyhlášení výsledků sportovce roku a mozku roku tělocvična Sportovec roku Slavnostní zakončení školního roku, vydání vysvědčení 12

13 Korálek V červnu 2012 uplynulo dva a půl roku od zahájení projektu Centrum Korálek pedagogickopsychologického centra při Základní škole, Tišnov, Smíškova 840. V průběhu těchto let využilo služeb Centra Korálek 1390 žáků a rodičů naší i okolních škol. Nejrůznějších seminářů a školení se za tuto dobu zúčastnilo 225 osob z řad laické i odborné veřejnosti. Zároveň k tomuto datu skončilo financování projektu z EU a státního rozpočtu ČR. Mnozí ze spokojených klientů se ptali: Co bude dál? To, co bylo v červnu našim přáním, dnes můžeme říci s určitostí; a sice, že projekt nadále pokračuje v obdobném personálním obsazení specialistů a nabízí speciálně pedagogické a psychologické služby pro občany Tišnova a okolí. Na místě speciálního pedagoga pokračuje Mgr. Pavel Sýkora a na místo školní psycholožky nastoupila Mgr. Kristýna Janásová. Centrum je momentálně financováno z rozpočtu školy a nadále nabízí tyto služby: poradenství s výukovými a výchovnými problémy žáků konzultace s odborníky, dlouhodobá činnost, pro žáky od MŠ po SŠ předběžná diagnostika specifických poruch učení orientační diagnostika školní zralosti kariérové poradenství a diagnostika vedení rodičů v práci se svými dětmi v rámci tzv. reedukace poruch učení pořádání seminářů na témata týkající se výuky a chování dětí Navíc pro žáky ZŠ Tišnov, Smíškova 840 zajišťujeme propracovanější péči o žáky se vzdělávacími potřebami organizujeme skupinové reedukace na I. stupni, pohybově relaxační skupinky pro hyperaktivní žáky, věnujeme individuální péči žákům, kteří selhávají ve výuce, krizovou intervenci a spolupracujeme na zlepšení klimatu tříd. Některé z výše uvedených služeb nabízíme také ostatním školám v regionu, stejně jako možnost programově zajistit adaptační pobyty, konzultovat a metodicky podpořit práci pedagogů. Mimo jiné úzce spolupracujeme s pedagogickopsychologickou poradnou v Brně a dalšími odbornými pracovišti. Pravidelně se účastníme vzdělávacích akcí a snažíme se postupovat ve shodě s nejnovějšími trendy přístupu k žákům. Stavíme na tom, že problémy žáků úzce souvisí s rodinnými vzorci a hledáme souvislosti. Při práci vycházíme z individuálních potřeb klientů. Téměř všechny služby tohoto centra jsou poskytovány zdarma. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. Více informací najdete na Tým Centra Korálek 13

14 KNIHY MÉHO SRDCE 2012 V loňském školním roce jsme si připomněli 100. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků dvacátého století Jiřího Trnky a 105. výročí narození jedinečné švédské autorky knih pro děti Astrid Lindgrenové. Knihy mého srdce se tedy letos týkaly právě těchto dvou vynikajících osobností. Městská knihovna Tišnov ve spolupráci se ZŠ Tišnov, Smíškova uspořádala již tradičně spoustu zajímavých aktivit věnovaných zmiňovaným autorům. Konala se beseda o životě a díle Jiřího Trnky s paní Šikolovou a proběhlo poutavé povídání s promítáním fotografií z rodné země Astrid Lindgrenové v podání Mgr. Aleny Adamcové. Žáci literárně dramatického oboru ZUŠ v Tišnově předvedli vystoupení Jižní louka plné fantazie a nápadů. V prostorách knihovny byla uspořádána výstava rozsáhlého díla J. Trnky a kouzelných loutek a hraček ze sbírky Milady Kollárové. Závěr projektu neodmyslitelně patří setkání nad knihou při společném čtení, ve kterém měli žáci ZŠ Smíškova možnost předvést své čtenářské umění a ukázat lásku k literatuře. Jako host byl tentokrát pozván herec Martin Hruška, který dětem přečetl ukázku z knihy Františka Hrubína Pohádka o Květušce ilustrovanou Jiřím Trnkou. Loňský 9. ročník Knih mého srdce proběhl jako vždy v klidném a tvořivém duchu. Je nutno poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli. Obzvlášť velké poděkování patří paní Marii Šikolové, bez níž by se tato krásná akce neuskutečnila. Mgr. Petra Křížová Historický úspěch školního florbalu V úterý odjelo družstvo starších žáků ZŠ Tišnov Smíškova k prvnímu historickému krajskému kolu Orion Cup ve florbale do Slavkova. Každý rok jsme sice v okresním kole byli na bedně, ale postup nám vždy unikl. Nenechali jsme letos nic náhodě. Tréninková píle do poslední chvíle, zodpovědná hra hráčů, skvělé herní nasazení a perfektní týmový výkon, to jsou aspekty, které nás přivedly k úspěchu, o kterém jsme sice v duchu snili, ale vzhledem k velké konkurenci jak v okrese, tak potom na kraji, jsme se snažili být nohama pevně na zemi. 14

15 Postoupit do kraje a přivézt hned stříbrné medaile to je opravdu skvělý výsledek. Během turnaje jsme se dočkali porážky až ve finále proti favoritovi ze Znojma. Ve skupině jsme nejprve remizovali právě se Znojmem 3:3, potom porazili Mikulov 4:1 a nakonec Brno 2:1. Druhé místo ve skupině nám přivedlo do semifinále loňského vítěze Hodonín, který jsme nejlepším výkonem porazili 1:0. Školu reprezentovali: Adam Spurný, Štěpán Špaček, Patrik Fabián, Lukáš Jelínek, Adam Kolář, Martin Urbánek, Damián Matis, Jakub Vrzal, Patrik Kos, Pavel Štulpa, Jakub Králík, Aleš Brázda a David Kovařík. Věra Dvořáčková Adventní dílničky Naše škola opět pozvala děti, rodiče i veřejnost na tradiční předvánoční tvoření v rámci Adventních dílniček ve čtvrtek ve hod. v budově na Smíškově ulici. K dispozici bylo více než 12 dílniček s nejrůznějšími nabídkami vánočních dárečků, dekorací a milých drobnůstek. Celým odpolednem prováděli kluci a holky z žákovského parlamentu a příjemnou náladu doplnilo vystoupení dětí naší školy i živý betlém a zpěv učitelů. Výtěžek byl použit pro charitativní účely. V dalším roce se opět těšíme na předvánoční čas strávený s Vámi. Škola v přírodě Chaloupky Škola v přírodě čtvrtých ročníků se konala v termínu v obci Kněžice, areál Chaloupky. Akce se zúčastnilo celkem 38 žáků ze 4.A a 4.B. Už z názvu programu Historie všedního dne je zřejmé, že cílem školy v přírodě bylo přiblížit dětem radosti a starosti lidí z venkova před dávnými časy. Žáci se přenesli do doby, kdy ještě nebyly televize a jiné vymoženosti moderní doby. Mohli si vyzkoušet, jak probíhal život venku i v příbytku. A to vše zcela konkrétně a prakticky. Podle ohlasů dětí můžeme říci, že se jim pobyt líbil a někteří by se sem opět rádi vrátili. A jak pobyt viděla žákyně 4. ročníku? Když jsem se v pondělí probudila, šla jsem ke škole, kam přijel autobus a my konečně jeli na Chaloupky. Je to lovecký zámeček na Vysočině. Když jsme přijeli, tak si všichni rozdělili pokoje a začali vybalovat. 15

16 Na Chaloupkách nás toho hodně naučili. Například jak se dělá máslo, sýry a taky jsme je ochutnávali. Vyráběli jsme hvězdičky a vločky ze slámy. Vendy nás učila péct a také dělat panáčky z vlny. Na Chaloupkách měli farmu, kde chovají různá zvířata, např. ovce, kozy, husy, slepice, páva, holuby, dvě kočky, králíky... Uvnitř měli pískomily nebo osmáky. Taky nás tam učili něco o bylinkách. Vařili jsme bylinkové čaje a pili je. Chodili jsme i do lesa, kde jsme hráli různé hry a dokonce káceli stromy. Večer si pro nás učitelé připravili pestrý program, třeba hru kufr, vědomostní soutěže, turnaj v piškvorkách, nebo v pexesu. Učitelé nám také bodovali úklid v pokojích. My jsme se umístili jako předposlední. Jeden večer jsme měli stezku odvahy přes hluboký les, kde jsme nechali zapálené svíčky. Až všichni přišli zpátky, tak šli do pokojů a spát. Na Chaloupkách jsme strávili hezkých pět dní, na které budu velmi ráda vzpomínat. P. Vašíček a D. Kučera, 9.B 16

17 Recitační soutěž na 2. stupni Ve středu proběhla na naší škole recitační soutěž žáků tříd. Účast byla opravdu vysoká. Celkem se s básničkami představilo 28 recitátorů. Porota složená z vyučujících českého jazyka to ve výběru postupujících do okresního kola neměla vůbec jednoduché. Rozhodnutí ale muselo padnout, a tak byli v první kategorii 6. a 7. ročník vybráni Bernadeta Nečesalová a Vojtěch Hermann. V druhé kategorii 8. a 9. ročník postoupily Vendula Nečesalová a Tereza Kovaříková. Všichni čtyři nás tedy jeli reprezentovat do okresního kola recitační soutěže v Ivančicích. Ostatní umístění: 6. ročník 7. ročník 1. Bernadeta Nečesalová 1. Vojtěch Hermann 2. Barbora Polášková 2. Anna Vrzalová 3. Josefína Hlaváčová 3. Pavlína Kubátová 8. a 9. ročník 1. Tereza Kovaříková 2. Vendula Nečesalová 3. Anna Pavelková a Nikola Křížová Dne 7. března se tradičně v Ivančicích uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Vzhledem k poloze okresu Brno-venkov často jezdíme na vyšší kola soutěží do Ivančic, Modřic, Šlapanic a podobně, takže už sama cesta bývá pro soutěžící nepříjemná. Letos nás reprezentovali Bernadeta Nečesalová a Vojtěch Hermann v kategorii 6. a 7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a Vendula Nečesalová a Tereza Kovaříková za 8. a 9. ročníky a stejně staré žáky gymnázií. Recitátoři vystupovali v poměrně pěkném prostředí kina Réna. Hodnotila odborná porota, která měla nelehkou práci, protože výkony v této soutěži nelze přesně změřit, takže posouzení je záležitost do jisté míry subjektivní. Naši žáci předvedli velice pěkné výkony, neumístili se sice na medailových pozicích (další pořadí se nevyhlašuje), ale Tereza Kovaříková obdržela zvláštní cenu poroty. 17

18 Jarní setkání se seniory Přestože se zima loni své vlády ne a ne vzdát, my jsme vítali jaro. Přijali jsme pozvání k jarnímu setkání se seniory v příjemném prostředí městské knihovny. K této příležitosti jsme si s dětmi z prvního stupně připravili pásmo písniček, básniček a nechybělo ani divadelní představení dramatického kroužku. Před školou jsme naložili všechny kulisy a další nezbytné věci na dvoukolák v domnění, že ten kousek vše krásně uvezeme. Ale už po pár metrech jsme zjistili, že to nebude tak snadné. Přes veškeré peripetie s padajícími kulisami a častými zastávkami jsme do knihovny přece jen dorazili včas. Čekalo nás milé překvapení. Mezi diváky byli nejen naše babičky, dědečkové a rodiče, ale také děti z obou tišnovských základních škol. Jak náš program ubíhal, cítili jsme, že jaro je za dveřmi. Když potom na závěr babičky četly básničky s jarní tematikou, bylo najednou mezi námi. Děkujeme seniorům i paním knihovnicím za milé pozvání. Paní učitelky Ivana Prášková, Zdeňka Kulová a žáci ze ZŠ Smíškova 18

19 Den na střední Ve středu se žáci 9.B jako první z naší školy zúčastnili projektu SPŠ Čichnova, Brno Den na střední. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. ročníků a slouží k propagaci technických oborů středních škol. Účastní se ho celkem 12 základních škol. 11 jich je z Brna a my ZŠ Tišnov, Smíškova. Financován je z peněz EU. Projekt je složen z několika částí odborné exkurze základních škol, odborné exkurze SPŠ Čichnova, Brno, odborné kroužky a dílny a samotný den na střední pro základní školy. Žáci 9.B prošli během dne klasickou výukou střední školy prováděnou pedagogy SPŠ Čichnova Brno. Ve třech 35 minutových blocích si vyzkoušeli, jak rozeznat falešnou bankovku, seznámili se s funkcí a zabezpečením inteligentního domu a provedli pokusy z fyziky. První blok se týkal rozeznání falešné bankovky. Žáci byli poučeni o ochranných znacích českých bankovek a mincí. Poté si vše prakticky vyzkoušeli na bankovce v hodnotě 100 Kč. Součástí byla prohlídka učeben pro bankovní finančnictví uzpůsobených jako přepážky na poště. V druhém bloku byl žákům představen inteligentní dům. Nejdříve zhlédli videofilm o zabezpečení domácnosti. Poté v praktické části pracovali se zabezpečovacími alarmy, ovládáním spotřebičů a zařízením domácnosti přes internet. Třetí blok byl pouze praktický. Žáci si vyzkoušeli pokusy z fyziky za použití připojení součástek k počítači, a tím pádem současné zobrazení grafů veličin. Změřili si tep srdce, zjistili, jak funguje leddioda, fotodioda a mikrofon, přesvědčili se, že mají opravdu pět prstů na ruce, a zasoutěžili si, kdo je z nich nejrychlejší v přerušení paprsku fotodiody a kdo nejdéle udrží tón. Z reakcí a rozhovoru s žáky vyplynulo, že se jim účast v projektu líbila, a tedy byl splněn hlavní požadavek projít si alespoň jeden den ukázkovou výukou na střední škole. Jeho ukončení je k

20 Přehlídka jazykových dovedností Přehlídka jazykových dovedností má na naší škole dlouholetou tradici. V loňském školním roce proběhla ve čtvrtek ve velké tělocvičně naší školy s malou změnou. Uspořádali jsme ji nejen pro žáky, ale především pro jejich rodiče a pro veřejnost. Děti ročníku naší školy prostřednictvím krátkých divadelních vystoupení, písniček a recitací předvedly své jazykové schopnosti, znalosti, a zkrátka vše, co se v daných jazycích naučily. A jakou řeč jste zde mohli slyšet? Především angličtinu, ale i němčinu, ruštinu a samozřejmě i náš mateřský jazyk češtinu. Snaha a píle žáků byly po zásluze odměněny velkým počtem návštěvníků přehlídky. Hlediště totiž bylo zaplněné do posledního místečka! Děkujeme všem žákům i pedagogům za přípravu jednotlivých vystoupení a všem rodičům, kteří přišli podpořit své děti potleskem z publika. Mgr. Hana Eklová Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky Již třetím rokem pořádala ZŠ Smíškova ve spolupráci s pedagogickopsychologickým Centrem Korálek a MŠ Na paloučku edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti. Jedná se o program rozvoje předškolních dětí, které potřebují zdokonalovat své schopnosti, dovednosti a funkce tak, aby bez problémů zvládly počátky čtení, psaní a počítání v 1. ročníku ZŠ. Program vytvořily speciální pedagožky Mgr. Jiřina Bednářová a PhDr. Vlasta Šmardová z PPP Brno a také se postaraly o proškolení pedagogů ze základních škol. Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Děti zde hravou formou za přítomnosti rodičů rozvíjí jemnou motoriku, řeč, myšlení, sluchové a zrakové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci i početní představy. Skupiny se konaly jednou za čtrnáct dní z toho důvodu, aby děti měly čas zvládnout úroveň, která jim byla ve skupině nastavena a příští lekci postupují o úroveň výše. 20

21 Skupiny vedou vždy dvě učitelky ze základní školy. Snažíme se o to, aby to byly právě ty, které budou učit budoucí prvňáčky. Tím se děti i rodiče seznamují se způsobem práce svých budoucích učitelek, ale skupiny jsou otevřeny i pro děti, které k nám do školy nenastoupí. V loňském školním roce se pracovalo ve dvou skupinách po 12 dětech pod vedením učitelek Ivany Práškové a Markéty Svobodové. Prvních pět lekcí proběhlo v prostorách MŠ Na paloučku, dalších pět lekcí se konalo v prvních třídách ZŠ Smíškova. Na poslední skupině děti obdržely osvědčení o absolvování skupin s velkou jedničkou a sladkou odměnu. Rodiče si mohli prohlédnout vzdělávací materiály pro předškolní děti, ze kterých bylo čerpáno, a také další knihy a odborné publikace, pokud by se rozhodli s dětmi pracovat i nadále. V dalších letech budeme v pořádání edukativně stimulačních skupin rádi pokračovat. Tato aktivita se osvědčila. Utvrzují nás v tom pozitivní zprávy ze strany rodičů, kteří skupiny absolvovali, i od učitelek prvňáčků, které měly možnost s těmito dětmi pracovat. Ivana Prášková 21

22 BRONZ NÁM UNIKL O 3 BODY Ve středu se na naší škole ZŠ Smíškova uskutečnilo okresní kolo v basketbale chlapců 8. a 9. tříd. Přihlásilo se 5 družstev. Tradiční rivalové se snažili bojovat ze všech sil o postup mezi nejlepší do Jihomoravského kraje. Naše družstvo nemělo tolik času na přípravu, jak by si přálo. Trenérské oko stále vidí, co vše je třeba zlepšovat. Ale touha po vítězství bývá někdy neskutečně veliká a silná. Po dvou celkem jasných výhrách přišel nejtěžší zápas proti Ořechovu. Toto družstvo nás poráželo už od 6. třídy. Neskutečná bojovnost a herní nasazení do poslední sekundy nás přivedlo k zaslouženému vítězství a oněmění trenéra. Poslední zápas byl už povinnost, a tak nás čekal po delší době postup do kraje. Tam jsme se vydali následující středu Naše cesta vedla do Kyjova mezi 6 nejlepších týmů kraje. První zápas proti Blansku, které mělo družstvo složené z hráčů, kteří hrají basketbal závodně, nás trochu zaskočil. V druhé polovině jsme již drželi se soupeřem krok, ale přesto jsme zahájili porážkou. Ovšem v druhém zápase proti Vyškovu jsme byli jasnými favority my a vyhráli jsme 23:7. Čekal nás boj o bronzový pohár. Se soupeřem z Brna jsme dokázali hrát vyrovnanou hru. Bohužel nám bronzový pohár unikl o 3 body 22:25. Naše družstvo nemá ve svých řadách žádného oficiálního hráče basketbalu, a tak vidíme 4. místo v kraji jako velký úspěch. Říká se, že se nemá nic přehánět. Často ve svých článcích chválím naše sportovce za výkon a reprezentaci školy. Ani tentokrát tomu nebude jinak, protože si to zaslouží. Snad si něco z toho, co prožili a získali ve sportu, odnesou i do dalšího života. Školu reprezentovali: Adam Kolář, Štěpán Špaček, Honza Polák, Lukáš Jelínek, Adam Spurný, Pavel Štulpa, Radek Urbánek a Patrik Fabián. Věra Dvořáčková 22

23 Ptačí den v Zoo Brno Dne se čtyřčlenné družstvo z naší školy ve složení Anna Kurucová, Lea Bartoňová, Michaela Richterová a Vendula Procházková již tradičně zúčastnilo ornitologické vědomostní soutěže Ptačí den v brněnské zoologické zahradě. Na 19 stanovištích odpovídala děvčata na nelehké otázky převážně o cizokrajném ptactvu. Poslední 20. stanoviště by zaskočilo nejednoho studovaného biologa, protože poznávání peří, kostí či vajec ptáků z celého světa je něco jako velká loterie. Přes mimořádnou obtížnost letošního ročníku, jak potvrdili sami pořadatelé, se naše družstvo umístilo na krásném 4. místě z celkového počtu 15 soutěžících družstev z celé jižní Moravy. Třetí místo děvčatům uniklo o 0,5 bodu, což je pro ně zdravou motivací do příštího ročníku této soutěže. Alena Jankovská Den Země na ZŠ Tišnov, Smíškova Den Země se slaví 22. dubna již od roku Je to svátek, který se snaží motivovat lidi k ochraně životního prostředí a upozornit na různé ekologické problémy. Naše škola na Den Země vyrazila do přírody poznávat okolí Tišnova. Starší žáci si připravili pro své mladší spolužáky různé hry a soutěže. Děti z druhého ročníku, které se pod vedením 7.B vypravily na Květnici, navštívily například vápencovou skluzavku, vyhlídku na Tišnov a Předklášteří, prošly bukovým pralesem a potkaly medvěda. Učily se také poznávat právě kvetoucí rostliny, například dříny obecné, křivatce žluté nebo dymnivky, kterých byla na vrcholu Květnice úplná záplava. Samozřejmě nemohu vynechat naši návštěvu Královy jeskyně, která nás ohromila úchvatným vzhledem krápníků a průzračného jezírka, na kterém plavala gumová kachnička z pověsti o hoře Květnice. Na konci výpravy nás čekala lanová dráha, na které jsme mohli vyzkoušet svou odvahu a obratnost. Myslím si, že se tento den vydařil. Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, pedagogům a zúčastněným a těším na další ročník mezinárodního svátku Dne Země. Vojtěch Hermann, 7.B 23

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 vyšlo 2. 7. 2013 www.tisnov.cz Z obsahu Opravy ve městě Atletice se v Tišnově daří Tančí v kroji na zábavě i v Dublinu na soutěži Slavnosti Tišnova koncert Václava Neckáře

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 27 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Hospodářský rok 2012 Moravské Budějovice 30.09.2013... František Dostál, ředitel

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012/2013 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Základní škola Chomutov Březenecká 4679

Základní škola Chomutov Březenecká 4679 Základní škola Chomutov Březenecká 4679 Výroční zpráva za rok 2013/2014 zpracováno podle 10 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a 7 vyhlášky 15/2005 Sb., v platném znění 1. Mgr. Jitka Červená ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Výroční

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více