Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!"

Transkript

1 09/ r o č n í k Vážení spoluobčané, kvapem se blíží konec tohoto volebního období a října nás čekají volby do zastupitelstva našeho města. Na poslední straně tohoto vydání e zveřejňujeme jména všech kandidátů, kteří se těchto voleb zúčastní. Jsem velmi rád, že se našlo tolik občanů, kteří mají zájem udělat něco pro naše město, a proto se rozhodli kandidovat. Věřím, že i další zastupitelstvo bude pracovat alespoň tak dobře, jako ta předcházející. Chci touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva, které končí komunálními volbami svoji činnost, za práci v tomto volebním období. Ačkoliv jsme se ne vždy na všem shodli, byla vzájemná spolupráce velmi dobrá. I díky tomu patří naše město mezi nejúspěšnější příjemce dotací z evropských fondů, což je velmi pozitivní stav, i když s tím souvisí spousta problémů. Prvořadým úkolem nového zastupitelstva bude dokončit již zahájené projekty, kterými jsou kanalizace v Bobru a v Červené kolonii, rekonstrukce základní školy a také stavba komunikace v nové výstavbě v lokalitě Betlém II, konkrétně ulice J. Jarosche kolem objektu firmy OCELOT až do Bobru, a také rekonstrukce komunikace na hraniční 08/2010 Redakční šotek :) omluva Redakční šotek se objevil i v Žacléřském i. Omylem předal do tiskárny pracovní verzi srpnového čísla před korekturami. Touto cestou bychom se velmi rádi omluvili za gramatické chyby v srpnovém čísle Žacléřského e. Děkujeme za pochopení, Zpravodaj UFFO JE TU! Třídenní maratón akcí u příležitosti slavnostního otevření společenského centra Uffo vypukne v pátek 24. září a pokračovat bude v sobotu a v neděli. Malá ochutnávka: PÁTEK :00 hodin SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV Komponovaný pořad, ve kterém účinkují Jaroslav Dušek, Pjér la Šéz a soubor Décalages. SOBOTA DIVADLA V ULICÍCH POZVÁNKA NA ZÁVODY DO LUBAWKY Ve dnech 11. a 12. září se uskuteční v polské Lubawce tradiční otevřené cyklistické závody na horských kolech. Kde: na sportovním stadiónu Lubawka Kdy a propozice: v sobotu proběhne prezentace od 9.00 do samotný start horské časovky po zveřejnění startovní listiny ve V neděli je v programu hlavní hromadný závod po prezentaci (od hod) start v hod. Prostor před společenským centrem UFFO: Tam tam batucada Strhující bubenickou show Teatrofon: CirKUS SVĚTA Myslíte si, že je možné procestovat svět za 2300 sekund? S CirKUSEM SVĚTA to možné je! ZPÁTKY DO ŠKOLNÍCH LAVIC Ač se to samozřejmě nebude dětem moc líbit, prázdniny opravdu končí a začíná nový školní rok. Bude zahájen 1. září před školou a děti se budou první školní den učit tři vyučovací hodiny. Sebou budou žáci ročníků potřebovat přezůvky a psací potřeby. Prvňáčci první den přezůvky potřebovat nebudou a tašku si přinesou, jen pokud budou chtít. Čeká je slavnostní šerpování a přivítání ve škole. Všichni se už na ně těšíme. Dovolte mi, abych všem našim žákům, jejich rodičům, paním učitelkám a panům učitelům a všem zaměstnancům školy popřál dobrý, úspěšný rok, plný nejen práce, ale také hezkých zážitků a dobře prožitých chvil. Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 17. ZÁŘÍ SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA DĚKUJEME, ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ 1

2 Z RADNICE Z RADNICE přechod Bobr - Niedamirów. Tento projekt se sice v Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR umístil mezi rezervními projekty, ale podle mých informací dochází přesunem finančních prostředků a také úsporami u jiných, již realizovaných projektů k vytváření dodatečných finančních zdrojů, které by mohly i tento náš projekt pokrýt. Jeho realizace by mohla proběhnout v příštím roce. Dále je před schválením dotace z programu Leader na rekonstrukci komunikace v lokalitě Betlém I, kde nyní dochází k rekonstrukci vedení nn napětí, kterou realizuje společnost ČEZ, a.s. Z programu Leader bude z 90 % pokryta i rekonstrukce otopného systému v budově školní družiny a jídelny, která je již před dokončením. Další sběr žádostí o dotace z tohoto programu bude v lednu 2011 a bude zde možnost získání finančních prostředků pro další menší projekty. Jsem přesvědčen o tom, že by naše město nemělo ve snaze získávat dotační prostředky jak z fondů EU, tak i z jiných zdrojů polevovat, protože i přes problémy, které s tím vznikají, je to jediná šance, jak financovat další rozvoj. Nedávno jsem dělal výčet realizovaných tzv. mikroprojektů pro potřeby vydání některé publikace a zjistil jsem, že jenom na tyto malé přeshraniční projekty, které se převážně týkají kultury, sportu, propagace a spolupráce dětí základních škol, jsme získali nejprve z programu INTERREG III.A a od roku 2008 z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR za období celkem více jak 4,5 mil. Kč, což určitě za práci s přípravou žádostí i celkovou administrací projektu stojí. Další tři mikroprojekty byly schváleny k financování v červnu tohoto roku. Samozřejmě již schválené dotace na velké investiční projekty se pohybují již v desítkách milionů korun, Jsem rád, že se nám tímto způsobem vrací moje dlouholeté působení v Euroregionu Glacensis, kde jsem měl tu čest působit v roce 2003 jako předseda a v tomto roce jsem byl zvolen do funkce druhého místopředsedy. Právě Operační program přeshraniční spolupráce by měl mít dostatek finančních prostředků i v dalším plánovacím období EU, tj. od roku 2014, což u ostatních operačních programů asi už tak slavné nebude. Myslím si, že máme i na to období již některé kvalitní projekty připraveny a další nás ještě na základě stanovených podmínek jistě napadnou. M. Vlasák USNESENÍ Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽACLÉŘ Ve čtvrtek 30. září 2010 se v bufetu U Holuba koná 28. zasedání zastupitelstva města. Na programu bude přehled hospodaření za 1. pololetí tohoto roku, změny rozpočtu č. 2/2010, převody majetku a případně další aktuální body. Z RADY MĚSTA 99. schůze července 2010 Rada města bere na vědomí dopis Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ve věci Vyřešení střetu zájmů ve smyslu 33 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. Rada města schvaluje přijetí dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis na projekt Svět rostlin a živočichů v Krkonoších poznávejme společně naši přírodu reg. č. CZ.3.22/3.3.02/ ve výši ,80, na projekt Oživlé exponáty, reg. č. CZ.3.22/3.3.02/ ve výši ,50 a na projekt Poznávejme krásy Žacléřska a okolí ve výši Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci pro rok 2010 ve výši Kč. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města schvaluje čerpání rezerv na sanace a rekultivace v lomu Žacléř IIA za období II.-IV. čtvrtletí roku 2009 a I. a II. čtvrtletí roku 2010 ve výši Kč dle předložené žádosti. Rada města ukládá starostovi zaslat toto stanovisko žadateli. Rada města bere na vědomí cenovou nabídku majitele pozemku pod domem čp Rada města ukládá starostovi dále jednat o její výši. Rada města bere na vědomí dopis jednatele SVJ v domě čp. 29, ul. Revoluční, kterým vyjadřuje neakceptování nabídky města na společný postup při odkupu pozemku kolem tohoto domu. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise, které proběhlo dne Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 137/25 v domě čp. 137, ul. Mladých horníků, Žacléř, přidělení tohoto bytu panu Radku Jankušíkovi, bytem Žacléř, Havířská II 225 za nabídnuté nájemné ve výši Kč s tím, že budou dva nájmy předplaceny. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 388/5 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř, přidělení tohoto bytu panu Martinovi Hejcmanovi, bytem Žacléř, Rýchorské náměstí 181 za nabídnuté nájemné ve výši Kč. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12/ panu Duschekovi a paní Kovalové, bytem Žacléř, J. A. Komenského 66. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města neschvaluje poskytnutí pohonných hmot na sekání trávníku kolem domu SVJ domu čp. 280, ul. Na Pilíři, Žacléř. Rada města konstatuje, že město také nepožaduje nájemné za využívání tohoto pozemku vlastníky bytů. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelům. Rada města žádá komisi zemědělskou a pro životní prostředí o posouzení žádosti o pokácení, nebo co největší prořezání břízy za domem čp Rada města ukládá tajemnici této komise zajistit realizaci Rada města neschvaluje vypořádání investic do plynofikace bytu v domě čp. 337, ul. J. Jarosche Žacléř. Tato investice byla kompenzována nižším nájemným. sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města neschvaluje finanční vyrovnání za rekonstrukci koupelny v domě čp. 90, ul. Rýchorská, Žacléř. sdělit toto stanovisko žadatelům. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části stavební parcely č. kat. 452 o výměře 180 m 2. zajistit realizaci Termín: Rada města schvaluje prodloužení platnosti nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v bytovém domě č. p. 193 v k. ú. Žacléř, o pět let, tj. do Výše nájemného bude Z RADY MĚSTA 100. schůze srpna 2010 Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč městu Chrastava na zmírnění následků bleskové povodně. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci Rada města schvaluje TK TJ Baník Žacléř poskytnutí příspěvku na nákup 6 ks pohárů na 12. ročník tenisového turnaje O pohár města Žacléř 2010, který se bude konat ve sportovním areálu TJ Baník Žacléř. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí č. 10_CEZDI_ mezi ČEZ Prodej, s.r.o. a městem Žacléř. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu paní Markétě Grofové, bytem Teplice nad Metují. Rada města doporučuje žadatelce zúčastnit se výběrového řízení na přidělení bytu. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města schvaluje odpis penále za opožděné platby ve výši Kč společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. a Kč příspěvkové organizaci Videoklub a kino Žacléř. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odepsání penále za opožděné platby nájemného ve výši Kč společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci tohoto usnesení. určena dle nových pravidel. a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje záměr prodeje nebytového prostoru č. 503/193 v bytovém domě č. p. 193, ul. Na Pilíři, Žacléř. Prodejní cena bude stanovena na základě odhadu soudního znalce. a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. kat. 997/1 - zahrada o výměře cca 328 m 2 a na stavební parcele č. kat o výměře 12 m 2 v zahrádkové osadě Sad v k. ú. Žacléř manželům Ivě a Petrovi Grundmannovým, bytem Žacléř, Mírová 342 za cenu 2,50 Kč/m 2 /rok. a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města žádá stavební komisi o stanovisko k žádosti o rozdělení pozemku č. kat. 560/4 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř. Rada města ukládá tajemnici stavební komise zajistit realizaci Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu dle nájemní smlouvy č. j. Fin. 72/ /2005/Il., jejímž předmětem je pronájem části garáže na stavební parcele č. kat v k. ú. Žacléř, a to dohodou k zajistit realizaci Rada města schvaluje záměr prodeje domu čp. 90 v ulici Rýchorská, Žacléř na stavební parcele č. 44 v k.ú. Žacléř. zajistit realizaci Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 8 v domě čp. 219, ul. Havířská. Rada města schvaluje splacení tohoto dluhu v minimálních splátkách 400 Kč počínaje zářím 2010, nejdéle však do konce srpna zajistit realizaci Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 19 v domě čp. 51, ul. Na Pilíři. Rada města schvaluje splacení tohoto dluhu v minimálních splátkách Kč počínaje srpnem 2010, nejdéle však do konce července zajistit realizaci Rada města bere na vědomí žádost pana Vlastimila Tomka, bytem Žacléř, J. Jarosche 487, o povolení samovýroby tyčoviny. Rada města ukládá panu Ilchmannovi zařadit žadatele do pořadníku zájemců o dřevo a místostarostovi sdělit tuto skutečnost žadateli. Rada města schvaluje výzvu k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky na veřejnou zakázku poskytnutí úvěru na projekt Investiční akce města Žacléř podpořené z fondů Evropské unie 2. Rada města schvaluje zaslání výzvy těmto bankám - ČS, a.s., ČMZRB, a.s., Volksbank CZ, a.s., GE Money Bank, a.s. a Raiffeisen Bank, a.s. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města bere na vědomí stížnost na parkování automobilů u domu čp. 217 a na jejich nepovolenou likvidaci v tomto prostoru. 2 3

3 Z RADNICE AKTUALITY Rada města ukládá starostovi podat podnět v této záležitosti na odbor výstavby, životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Žacléř. Rada města žádá stavební komisi o vyjádření k žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci a k vypouštění odpadních vod pro stavbu ČOV pro čp. 54 v k.ú. Prkenný Důl. Rada města ukládá tajemnici stavební komise zajistit realizaci Rada města bere na vědomí žádost společnosti Arrakis, s.r.o., Žacléř o odkoupení části pozemku č. kat. 305/2 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku 305/2 a st.p. 7/2 v k.ú. Prkenný Důl za cenu 400 Kč/m 2. zajistit realizaci Rada města schvaluje rozdělení domů čp. 90 na dvě samostatné části. Rada města ukládá starostovi zadat vypracování dokumentace potřebné k tomuto rozdělení. Rada města ukládá starostovi podat trestní oznámení podle 208 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník za protiprávní užívání bytu č. 228/8, náměstí J. Čapka čp. 228, Žacléř proti Barboře Dunové a Eriku Oračkovi, za protiprávní užívání bytu POZVÁNKA č. 245/1, ul. Mladých horníků čp. 245, Žacléř proti manželům Janě a Filipu Petrášovým, za protiprávní užívání bytu č. 221/6, ul. Havířská II čp. 221, Žacléř proti Ladislavu Ikrimu, za protiprávní užívání bytu č. 90/6, Rýchorské náměstí čp. 90, Žacléř proti Jaroslavu Markalousovi a za protiprávní užívání bytu č. 124/20, ul. Na Pilíři čp. 124, Žacléř proti Haně Hepové. Plná znění usnesení z rady města a zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléř. M. Vlasák MUZEUM ŽACLÉŘ - POZVÁNKY NA VÝSTAVY VÝSTAVA UMĚLECKÉ KERAMIKY V pátek 7. září v hod. bude v Městském muzeu Žacléř slavnostně otevřena výstava umělecké keramiky absolventů keramických kurzů při ZUŠ Žacléř, vedených paní Irenou Hirai. V měsíci září se v klubovně Klubu žen v budově Mateřské školy Na Pilíři uskuteční dvě výstavy. II. Houbařská a výstava Naše hobby. Bližší informace budou uvedeny na plakátech a na KTŽ. Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu. Za Klub žen Žacléř R. Koudelková jde něco, co jej zaujme, co si rád prohlédne či zakoupí: keramika - drátovaná, předměty z kukuřičného šustí, ze skla, sušené květy. Do nabídky stánků bude patřit i tradiční občerstvení, cukrovinky, sladké i slané dobroty. OPRAVA CESTY NA RÝCHORY Upozorňujeme cyklisty a turisty na to, že správa KRNAPU zahájila opravu cesty od žacléřského zámku k chatě Hubertus. Zároveň budou Technické služby Žacléř, spol. s r.o. provádět výměnu vodovodního řadu od křižovatky Nad Polákem nad kopec nad Bílým křížem (cca 900 m). Sledujte pozorně značení a buďte opatrní. M. Vlasák SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŽIVOTNÍ JUBILEA ZÁŘÍ 2010 Paní Lidmila Brezinová, Anna Eflerová, Marie Fialová, Hedvika Forrová, Rosvita Hanušová, Marta Hanková, Margita Kloseová, Vlasta Marikaničová, Jiřina Lebedová, Thea Rückerová, Gerda Schmidtová, Božena Ticháčková, Františka Vaníčková, Josefa Vaníčková, Elisabeth Wernerová, Věra Žatecká a pánové Bohumil Fejl, Jan Hampel, Josef Hrubý, Lubomír Kaván, Jaroslav Koukola, Bohumil Linhart, Viktor Mirga, František Opočenský, Karel Schauer, Rudolf Tschep a Jan Vlček. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu. Vydává město Žacléř, r.č.mk ČR E 12878, Příspěvky zasílejte em Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Cena 2 Kč. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V sobotu 18. září v hod. proběhne v zasedacím sále žacléřské radnice vernisáž fotografií účastníků II. ročníku fotografického plenéru OZON Náměty fotografií jsou portrét a scéna v plenéru. TRUTNOVSKÝ JARMARK První zářijová neděle již patří tradičně Trutnovskému jarmarku. Tato městská lidová slavnost se koná na náměstí Krakonošově a bude tentokrát navazovat na sobotní historickou slavnost. Jarmark nabídne prodej tradičních výrobků a ukázky řemesel. Ve více než 120 stáncích si každý určitě na- INFORMACE PRO (NEJEN) CYKLISTY Tradiční závod horských kol tzv. Střízlivák se letos z časových a organizačních důvodů nekoná. Šestý ročník se tak přesouvá až na rok PROSBA PRO ČTENÁŘE A PŘÍZNIVCE KNIHOVNY Nevyřazujte časopisy za rok 2009 a 2010 a věnujte je knihovně. Jelikož knihovna může nakupovat jen zlomek z bohaté nabídky titulů časopisů, prosíme o darování loňských a letošních ročníků, jakéhokoliv zaměření. Děkujeme předem všem štědrým dárcům. Knihovnice 4 5

4 AKTUALITY TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV NABÍZÍ OD ZÁŘÍ 2010 TYTO PLAVECKÉ KURZY A PŘÍPRAVKY: Plavání kojenců a batolat - pod vedením zkušených instruktorek bude probíhat v domácnostech od 14. dne věku do šestého měsíce, od šestého měsíce pak v malém bazénu každé pondělí, středu, čtvrtek a sobotu počínaje 6.9. v půlhodinových lekcích, přihlášky: N.Lisá ( ), u které získáte podrobné informace. Saunování rodičů s dětmi od 8.9. každou středu od Plavání gravidních žen - od 11.9.každou sobotu , informace: Mináriková ( ) ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA MATEŘSKÉ CENTRUM ŽABKA Prázdniny skončily a my zveme všechny maminky, tatínky, babičky a dědečky s malými dětmi do mateřského centra! Přijďte si s Vašimi dětmi pohrát, přiveďte je do kolektivu dalších dětí. Přijďte se naučit nové básničky. V září bude mateřské centrum otevřeno jednou týdně, a to takto: Úterý: Na rozjezd máme připravenu jednu akci a v příštích měsících určitě můžete očekávat další, hlavně výtvarné dílny, které měly v minulosti u maminek i dětí velký úspěch. Úterý Básničky a říkadla pro nejmenší pro 2-3leté děti máme připravenou hromadu říkaček, básniček a pohybovek, uvidíte, že je to bude bavit. Maminky, které by se chtěly angažovat v provozu mateřského centra. Prosíme, aby nás kontaktovaly na u com, nebo se přišly podívat a domluvit do centra Žabka, které se nachází v budově základní školy z levé strany. Mateřské centrum také hledá dobrodince, kteří by chtěli podpořit naše aktivity finančním příspěvkem. Děkujeme. Jménem maminek Milada Dobiášová Jelikož se počet aktivních maminek opět snížil, byly jsme nuceny omezit provozní dobu. Hledáme další maminky, které se do chodu centra zapojí a pak bude opět možné rozšířit provoz na více dnů. Plavání rodičů s dětmi 3-5 let - čtvrtek a , vede: Mošna ( ), Hammová, poběží od 9.9. cena: 1 rodič + 1 dítě Kč Minipřípravka pro 5-6 leté děti - úterý a středa a , vede: Viková ( ), poběží od 7.9., cena: 700 Kč Přípravka pro třídu středa a pátek , vede: Týfová ( ), poběží od 8. 9., cena 1400 Kč Kurz zdokonalovacího plavání pro třídu - úterý a čtvrtek , Vede: Šolínová, poběží od 7. 9., cena: 1400 Kč AQUAEROBIC pod vedením zkušených instruktorek Mgr. Romany Rasslové a Ireny Zámečníkové proniknete do tajů vodního aerobiku a cvičení pro mladé, starší i staré, muže i ženy, poběží každé pondělí od počínaje Permanentky či jednorázové vstupy zakoupíte na místě. ZÁBAVNÉ CVIČENÍ PRO SENIORY v krytém bazénu každý pátek od , vede instruktorka Eva Mináriková ( ) od Veškeré další informace získáte na tel.: 499/ nebo 603/ Počet míst je omezen, proto s přihláškou neváhejte!!!!!!! POZOR NOVINKA!!! MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ POHLÍDÁME VÁM DĚTI A VY MŮŽETE VYUŽÍT NAŠE SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ KE SPORTU A ODPOČINKU vždy v úterý a čtvrtek od počínaje Děti pohlídáme (30 Kč/hod, 50 Kč/2 hod.) Více na:www.lokotrutnov.cz ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH I PO PRÁZDNINÁCH ŠKOLNÍ BESÍDKA Dříve než jsme se my všichni školou povinní rozešli za zaslouženým odpočinkem na prázdniny, odehrály se ještě dvě již tradiční akce v závěru školního roku. Besídka, se velmi vydařila a já srdečně děkuji všem účinkujícím dětem a jejich paním učitelkám, které s nimi vystoupení připravovaly. Veliký dík patří také paní učitelce Minaříkové, která se ujala režie a také pro Vás sepsala příspěvek o průběhu besídky. Už tradičně byla součástí konce školního roku besídka, tentokrát pod názvem Žacléř hledá talent. Na pódiu v Kulturním klubu nejprve spolužákům a večer i rodičům, sourozencům a ostatním předvedli svůj talent děvčata a chlapci naší školy. Všichni ti, kteří se nejen rádi baví, seberou odvahu, věnují svůj volný čas nacvičování a předvedou něco ostatním, zaslouží naši pochvalu. I letošní konferenciéři Nela Kirschová, Nikola Malá a Josef Meixner, kteří se také podíleli na tvorbě scénáře, si stejně jako jejich předchůdci vyzkoušeli, jaké to je stát před publikem, překonat trému a moderovat besídku. Vystoupení byla rozmanitá, vstřícné reakce, potlesk a smích dětských diváků při dopoledním vystoupení byly pro účinkující odměnou a dodaly jim sebevědomí pro večerní představení. V některých hlavách už možná kolují nápady na další rok, jsme moc zvědaví, kam nás zavede besídka na závěr školního roku 2010/2011. Ale to si budeme muset ještě rok počkat. Ještě jednou dík všem učitelům, účinkujícím a všem, kteří nám poskytli technické zázemí. MOTIVAČNÍ PROGRAM Vyvrcholením motivačního programu pro žáky 9. ročníků, kdy jednotlivé žáky bodujeme v průběhu celého jejich závěrečného pololetí na naší škole za jejich aktivitu i výsledky jejich práce v jednotlivých vzdělávacích oblastech, jsou závěrečné testy z matematiky, českého jazyka, fyziky a cizího jazyka. V celkovém pořadí se na medailových pozicích umístili tito žáci: Nikola Malá, Lucie Grundmannová a Tereza Poklopová. Odměnou pro 15 nejúspěšnějších žáků je pak výlet do Prahy s programem v trojrozměrném kině IMAX a následnou návštěvou aquaparku, který mají plně hrazený školou. Jak se letošní výlet vydařil, se můžete seznámit v příspěvku p. uč. Kučerové. 6 7

5 ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA MOTIVAČNÍ PROGRAM VÝLET ZA ODMĚNU Ve čtvrtek jeli vybraní žáci 9. A, B za odměnu na výlet do Prahy. Program zahrnoval 3D projekci v Multikinu IMAX v Praze 3 a návštěvu AKVAPARKU Čestlice. Děkujeme p.uč. Mgr. A. Kučerovéa Mgr. K. Friebelové za pěkný a skutečně vydařený výlet. CO SE DĚLO VE ŠKOLE O PRÁZDNINÁCH Zatímco všechny žáky a jejich učitele červenec odměnil nádherným počasím, za které by se nemusely stydět ani přímořské oblasti daleko od Žacléře, ve škole neutichl stavební ruch ani o prázdninách. Pomalu končí velká etapa rekonstrukce naší školy, 8 1, 2, ZDRAVÝ ŽACLÉŘ NESEĎME DOMA ZA PECÍ! Již v minulém čísle ŽACLÉŘSKÉHO ZPRAVODAJE jsme vám představili nový projekt pořádaný ZDRAVÝ městem Žacléř a určený široké veřejnosti - PRO ZDRAVÝ ŽACLÉŘ. Seriál akcí, které si kladou za cíl přinést obyvatelům Žacléře a blízkého okolí možnost aktivně trávit volný čas, vyzkoušet něco nového. Přijďte i vy udělat něco pro své zdraví tyto akce se budou konat pravidelně (jednou za měsíc) opakovat zohledňovat roční období. Další akce se uskuteční 25. září (místo bude upřesněno) Začala škola - nordic walking, soutěže, prodej sportovního oblečení, program, prima parta, občerstvení. GENERÁLNÍ PARTNER Město Žacléř DALŠÍ PARTNEŘI Areál Bret, LokoTutnov, Rejoice Black, Vydavatelství Grada, Birki, chata HUBERTUS MEDIÁLNÍ PARTNEŘI během které došlo k výměně všech oken a dveří, zateplení budov a škola se oblékla do nového hezky barevného kabátku. V současné době probíhají dokončovací práce na hlavním vstupu do budovy a ve velké tělocvičně se vyměňují okna na prosklené stěně, také se dokončuje zateplení a fasáda. Termín ukončení prací je stanoven na konec října, ale vedoucí pracovníci stavební firmy BAK, která rekonstrukci realizuje, nás ubezpečují, že vše bude hotovo již do konce září. Nechme se tedy překvapit. Zde se přísluší poděkovat zastupitelům Města Žacléř za jejich podporu a zejména panu starostovi M. Vlasákovi, kterému se podařilo zajistit velkou část finančních prostředků (cca 12 mil.) z dotace EU a pro zbývající část díla v hodnotě přesahující 18 mil. Kč zajistit úvěr. Není to ale vše. Během prázdnin se také podařilo vyměnit celý otopný systém v budově školní družiny a jídelny. Tyto práce provádí firma P. Sýpala, která zvítězila ve výběrovém řízení. Hodnota tohoto díla činí cca 800 tis. Kč a také zde je víc jak 90% kryto z prostředků EU. Zde bych chtěl také poděkovat všem uklízečkám, pracovnicím školní jídelny a panu školníkovi za obětavou práci, díky které jsme úspěšně zvládli veškeré úklidové práce, a celý školní areál, svítící čistotou, se již může těšit na zahájení školního roku. Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy KULTURA Muzeum Žacléř - Hornické vzpomínání let od nálezu černého uhlí na Žacléřsku Datum 9. září již generaci narozené po r nic zvláštního neřekne. Pro ty starší a především pro žacléřské horníky to byl Den horníků, den, kdy byli odměňováni ti nejlepší havíři, den, kdy se dalo ve stáncích či obchodech nakoupit nedostatkové zboží jako televizor, lednička, kolo či cizokrajné ovoce. Den, ve který do Žacléře zavítal nejeden slavný hudební interpret, orchestr či bavič a kdy nechyběl koncert hornické kapely a samozřejmě zábava v Kulturním domě, která končila nad ránem. Toto datum bylo k oslavě hornického řemesla vybráno až po r Před tím se slavilo na den sv. Prokopa 4. července, nebo sv. Barbory 4. prosince. Nález černého uhlí na Žacléřsku se datuje r Byl to křesoborský opat Kašpar, který vydal povolení k dobývání železné rudy a černého uhlí Jakobu Rabemu. O železnou rudu byl tehdy větší zájem a i dnes zde můžete se štěstím najít limonitové pecky. Těžba černého uhlí však záhy převládla. Horníci se primitivními nástroji zakusovali do slojí, které zde vycházely až na povrch. Od r sem přicházeli odborníci ze saských a kutnohorských dolů. Postupně se těžilo v oblasti Rybníčky, Bečkov, Vrchová, Královec, Černá Voda, Bobr a především na katastru obce Lampertice a Žacléř. Na konci 18. století to byli jak soukromí podnikatelé, např. rodina Gaberlova a Rudolf Manger, či státní společnosti jako panství Žacléř. Od r podléhala těžba zákonům k právní ochraně těžařů. Začínají se hloubit svislé hlubší jámy doly Marie, Jiří, Julie, Eliška, Františka. Díky rostoucí poptávce po černém uhlí nerostla pouze těžba, ale rozvíjel se zde také průmysl a do žacléřského regionu se zkvalitnila doprava. V letech se vybudovala nová silnice z Královce přes Žacléř a Babí do Horního Starého Města. V těchto letech pracovalo na žacléřských dolech kolem 800 horníků. V r bylo vybudováno železniční spojení Královec Žacléř s vlečkou do areálu dolů.v r přešly žacléřské doly do majetku Západočeského báňského akciového spolku ve Vídni. Na přelomu 19. a 20. st. se staví dělnické kolonie Bílá a Červená. První polovina dvacátého století přinesla do hornictví novou techniku spojenou s novými metodami dolování a též zvýšení bezpečnosti práce. V období mezi dvěma světovými válkami dosáhly doly největší těžby v r Naopak II. světová válka přinesla velký pokles v důsledku narukování horníků na frontu a umístění sovětských a francouzských zajatců na práci v podzemí. Celkem se během války v dolech vystřídalo 1700 osob. Dne byly žacléřské doly znárodněny a začleněny do národního podniku Východočeské uhelné doly v Trutnově. V r byly jednotlivé doly přejmenovány na společný závod Důl Jan Šverma v Žacléři. V poválečném Československu bylo hornictví velmi preferovanou oblastí. Známým heslem bylo - Já jsem horník, kdo je víc! Na povrchu v areálu dolu se modernizují dílny, staví se nová úpravna uhlí, kantýna pro horníky. V Žacléři se staví hornické učiliště a dvě moderní sídliště s byty pro horníky Na Pilíři a Boženy Němcové. V Žacléřském podzemí pracují lidé ze širokého okolí. V r se začíná hloubit nová svislá jáma Jan, která byla se svými 995 metry nejhlubší jámou. Posléze bylo z hornického učiliště vybudováno nápravné zařízení pro muže, kteří pracovali v Dole Jan Šverma vedle civilních zaměstnanců. V 80. letech 20. století se opět do hornictví v Žacléři investuje. Podzemí brázdí kombajny, provádějí se průzkumné práce, v r jsou připravena důlní díla na 9. patře. Předpokládané zásoby černého uhlí se však nepotvrdily. Dne byla rozhodnutím ministra průmyslu ing. Karla Dyby těžba na Dole Jan Šverma ukončena. Likvidaci dolu, který byl zaplněn popílkovou směsí, převzala soukromá firma GEMEC s.r.o. Od nálezu černého uhlí na Žacléřsku v r uběhlo do r let. Skončila těžba uhlí, zanikla hornická sláva. Zbyla zelená hlušinová halda, červeně natřená konstrukce těžní věže Jan, expozice hornictví v Městském muzeu Žacléř. Na den sv. Barbory, jak za starých časů, hrstka bývalých horníků - pamětníků v Kulturním klubu v Žacléř, kde se kdysi s velkou slávou vzdával hold černému řemeslu, vzpomíná na zavalenou slávu. DM Ilustrace: pohledy na Doly Eliška a Marie jsou z první poloviny 20. století 9

6 KULTURA OSTATNÍ KNIHOVNA ŽACLÉŘ Svědectví a fakta o osobnostech české literatury v žacléřské knihovně FRANTIŠEK HRUBÍN MUŽ MNOHA TVÁŘÍ Osobnost měsíce září v letošním roce se stým výročím od narození je František Hrubín narozený 17. září března Básník, dramatik, prozaik, propagátor (pokračovatel J. V. Sládka) moderní dětské české poesie, výborný překladatel francouzské poezie (P. Verlaine, A. Rimbaud ) a staré čínské poezie, esejista, vyznavač tradičních hodnot, milovník venkova, textař písně Rozvíjej se poupátko z filmu Pyšná princezna a introvert. Ač rodilý Pražák, inspirací v tvorbě mu bylo především Posázaví (Lešany) a později jižní Čechy. Po absolvování gymnázia pokračuje ve studiu na právnické a poté na filozofické fakultě (ani jednu nedokončil). Hrubínova prvotina Vydává však již v roce 1932 svou prvotinu Zpíváno z dálky, která (díky obdivné kritice) byla dokonce vyznamenána nakladatelskou cenou. To bylo podnětem pro tvorbu dalších básnických sbírek Krásná po chudobě (1935) a Země po polednách (1937). V této době pracuje v Městské knihovně pražské ( ), žije ve středu literárního a kulturního dění a také poznává svoji ženu (knihovnici). Hrubín lyrik ale i epik Hrubín je zpočátku básníkem milostné a přírodní lyriky, postupně však sílí láska ke krajině a půdě - Země sudička (1941), tradicím, vlastnímu rodu: spirituální témata a křesťanská symbolika - Včelí plást (1940) a výrazné sociální rysy ve sbírce Mávnutí křídel (1944). Nejživější inspirací tvorby pro děti je narození dcery Jitky (1940) a syna Vítka (1945) - knihy Říkejte si se mnou (1943), Říkejte si pohádky (1943), Vítek hádá dobře (1946), snad nejznámější je Špalíček pohádek (1957) a jiné. Hrubín dětem Právě Hrubín stojí u zrodu časopisu Mateřídouška. Tvorba pro děti je pro něj zdrojem síly a pomáhá básníkovi překonávat obavy z válečných událostí a strach o osud národa a lidstva. Tyto úzkostné pocity odráží poéma Jobova noc (1945) a sbírka Hirošima (1948). Přelomem a povzbuzením jeho dramatické tvorby je v roce 1958 úspěšná premiéra inscenace - Srpnová neděle v Národním divadle a Křišťálová noc (1961). Potvrzením Hrubínova hlubokého poznání života je lyrickoepická báseň o lásce a smrti (vrací se ke své jinošské lásce), poéma - Romance pro křídlovku (1962, také zfilmována - v roce 1966). Své životní dílo završuje romantickými příběhy o lásce, životním usilování a stálého člověčího hledání skladbou Lešanské jesličky (1970) a dramatem Kráska a zvíře (tiskem až posmrtně 1972). Přijďte se do knihovny po celý měsíc září seznámit s nádherným člověkem - básníkem lyrikem, jehož emotivní tvorba stále obohacuje lidské bytí. Zdroj: Urbanová S. Básník František Hrubín, J. Strnadel - František Hrubín. Více najdete také na zacler.cz Těšíme se na Vás. DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ S KNIHOVNOU Vyhledejte některou z českých literárních osobností (spisovatele, spisovatelku) narozenou v měsíci říjnu, listopadu či v prosinci. Pokud zjistíte i fakta ze života a díla, oceníme vaši spolupráci pěknou knihou a vámi sestavený životopis zveřejníme na našich webových stránkách Vaše tvorba. II. LETNÍ KRAV MAGA KEMP NA BRETU Krav maga, z hebrejštiny volně překládáno jako boj z blízka, je v dnešní době nejefektivnější sebeobranný systém, který se pod záštitou IKMF (Mezinárodní Krav Maga Federace) vyučuje ve více jak sedmdesáti zemích světa, a používají ho elitní oddíly ozbrojených složek jako například FBI, CIA, SWAT, ozbrojené složky státu Izrael a jiné. Krav Maga v České republice má čím dál víc příznivců, a to nejen z řad ozbrojených složek, ale také z řad civilistů. Důkazem toho je každoroční pořádání dvou letních kempů, z nichž první se letos konal ve sportovním areálu Bret v Prkenném Dole. Sjelo se zde skoro padesát účastníků. Většina z nich byli muži, něžné pohlaví zde bylo zastoupeno pouze čtyřmi neohroženými ženami. Věkový rozptyl byl široký, byla zde jak studující mládež, tak také ti, kteří se blíží k důchodovému věku. Všichni účastníci si přišli na své. Hlavní instruktor, ředitel Norské sekce Mezinárodní Krav Maga Federace, Rune Lind, Expert level 3, který trénuje systém Krav Maga od roku 1996, připravil pro studenty bohatý program. Nechyběly zde jak nácviky základní obrany při neozbrojených i ozbrojených útocích, ochrany třetí osoby, obrany proti napadení v autě, tak také fyzický trénink. Trénovalo se tři dny v kuse, zhruba osm hodin denně. Rune dbal nejen na důrazné odrážení útoků a volbu správných obranných technik, ale také na správně zvolenou taktiku v boji na zemi či proti více útočníkům. Poslední den na každého čekala prověrka v podobě bojové hry, při níž museli studenti po jednom oběhnout celý sportovní areál a na mnoha místech čelit nečekaným útokům schovaných agresorů. Kemp byl doplněn o velmi efektivní přednášku, kde měli studenti možnost dozvědět se, co se s jejich tělem děje pod adrenalinovým náporem, rozdíly mezi reakcemi pod stresem u trénovaného a netrénovaného člověka a také, jak funguje lidský mozek a myšlenkové pochody při fyzickém vyčerpání. Přednáška byla doplněna o zajímavá videa z různých typů napadení, která byla po té účastníky konkrétně rozebírána. Z kempu, který se konal ve dnech až 1.8., si odvezli studenti kromě pár modřin a namožených svalů vědomí, že ke zvládnutí krizových situací nestačí jen hrubá síla, ale že je také potřeba dobře každou situaci vyhodnotit, přemýšlet s čistou hlavou i ve chvíli stresu a fyzického vyčerpání, což bez pořádného tréninku zvládne opravdu málokdo. A hlavně si každý z kempu odvezl to, pro co si tam přijel - mnoho nových, velmi cenných zkušeností a zážitků. Text a foto: SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ Dne v 17. hod se uskuteční slavnostní odhalení soch Michala Gabriela: Smečka. Soubor soch, který tvoří sedm bronzových šelem, byl naposledy vystaven při autorově výstavě v Galerii města Trutnova. Poté byla Smečka, která patří k nejtypičtějším dílům tohoto renomovaného českého sochaře, díky mimořádnému příspěvku města Trutnova zakoupena do sbírky galerie a instalována před budovu nově vzniklého společenského centra. Uvedení Smečky do života na prostranství před centrem bude zároveň spojeno s otevřením nové kavárny a podzemních garáží. Příspěvky na poštou nebo osobně

7 VOLBY VOLBY KLEPOU NA DVEŘE Konec tohoto volebního období se blíží a čekají nás volby do zastupitelstva našeho města. Přinášíme proto jména všech kandidátů. SDRUŽENÍ OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1. Miroslav Vlasák, 49 let, starosta, člen ODS 2. Radek Ilchmann, 46 let, technik, bez 3. Martin Šafránek, 43 let, stavební technik, člen ODS 4. Jan Volhejn, 55 let, mistr, člen ODS 5. MUDr. Tomáš Rousek, obvodní lékař, 59 let, člen ODS 6. Ing. Benedikt Markel, 49 let, vedoucí pracovník, bez 7. David Máca, 36 let, elektromontér, bez 8. Eva Pavlová DiS., 32 let, provozní ma nažerka REHAMEDICA Žacléř, bez 9. Václav Zákravský, 37 let, pracovník TSŽ, bez 10. František Efler, 46 let, elektromontér, bez 11. Miroslav Jareiš, 63 let, invalidní důchodce, člen ODS 12. Milada Dobiášová, 34 let, lektorka ekologické výchovy, bez politické 13. Ing. Michal Schubert, 30 let, vedoucí pracovník, bez 14. Oldřich Prokopec, 37 let, zaměstnanec KTŽ, bez 15. Hana Kocurková, 45 let, vedoucí městské knihovny, bez 16. Bohumil Mědílek, 63 let, podnikatel, člen ODS 17. Miloš Machrovský, 54 let, zaměstnanec, bez SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A SNK ED 1. Jaroslav Venhauer, 48 let, místostarosta, bez 2. Attila Nagy, 41 let, koordinátor Cizinecké policie, bez politické 3. Vladimír Pospíšil, 43 let, stojní seřizovač, bez 4. Mgr. Anna Kučerová, 51 let, učitelka, bez Zdeněk Kápička, 36 let, technolog, bez 6. Petr Sychra, 44 let, soukromý podnikatel, bez 7. Milan Melesík, 46 let, soukromý podnikatel, bez 8. Ing. Wolfgang Marks, 45 let, soukromý podnikatel, bez 9. David Steiner, 41 let, soukromý podnikatel, bez 10. David Roček, 37 let, vedoucí nákupu zahr. společnosti, bez politické 11. Ota Hledík, 30 let, soukromý podnikatel, bez 12. Petr Csicsó, 37 let, pracovník TSŽ, bez 13. Denisa Černá, 23 let, na mateřské dovolené, bez 14. Milan Pácha, 50 let, soukromý podnikatel, bez 15. Pavel Demuth, 48 let, soukromý podnikatel, bez 16. Ladislav Dvořák, 24 let, IT technik, bez 17. Ing. Vladimír Berčík, 44 let, bankovní úředník, bez SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽACLÉŘÁCI 1. Jiří Šeda, 66 let, důchodce, bez politické 2. Marta Stárková, 32 let, referentka jakosti, bez 3. Jaroslav Votoček, 41 let, ředitel divize, bez 4. Jana Hynková, 41 let, dětská sestra, bez 5. Jan Kubal, 34 let, dělník montáže, bez 6. Ivana Koberová, 36 let, kvalitářka, bez 7. Jan Hynek, 45 let, živnostník instalatér, bez 8. Hana Nývltová, 46 let, operátorka, bez 9. Viktor Mirga, 28 let, stavební dělník, bez 10. Ivona Bělohlávková, 49 let, obchodní zástupce, bez 11. Petr Minařík, 47 let, technik, bez 12. Eliška Čechová, 60 let, důchodkyně, bez 13. Jaroslav Osowiecki, 44 let, policista PČR, bez 14. Jana Musilová, 37 let, dělnice, bez 15. Tomáš Sucharda, 25 let, zedník, bez 16. Svatopluk Kadlec, 49 let, technik, bez 17. Martin Pech, 56 let, živnostník elektrikář, bez SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽACLÉŘ Jiří Jirásek, 45 let, učitel ZUŠ, bez 2. Marek Gracík, 39 let, soukromý podnikatel, bez 3. Žaneta Dolanová, 38 let, soukromá podnikatelka, bez 4. Horst Anderle, 51 let, manažer, bez 5. Mgr. Regina Kligerová, 36 let, učitelka MŠ, bez 6. Daniel Duben, 40 let, technolog, bez 7. Bc. Eva Rennerová, 31 let, muzejnice, bez 8. Štěpánka Kulichová, 34 let, personalistka, bez 9. Ing. Jan Anderle, 27 let, technolog, bez 10. Radek Petrovický, 36 let, údržbář, bez 11. Michal Kluh, 30 let, technik, bez 12. Dušan Forro, 30 let, soukromý podnikatel, bez 13. Lukáš Kammel, 30 let, nástrojař, bez 14. Mgr. Radovan Vlček, 43 let, učitel ZŠ, bez 15. MUDr. David Pech, 38 let, lékař, bez 16. Monika Holubová, 21 let, studentka, bez 17. Vladimír Holec, 67 let, důchodce, bez KSČM 1. Zdeněk Šritr, 60 let, technik, bez 2. Zdeněk Kápička, 60 let, důchodce, bez 3. Karel Bohouš, 70 let, důchodce, člen KSČM 4. Anna Marková, 71 let, důchodkyně, bez 5. Anna Patková, 64 let, důchodkyně, bez

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Chystá se další etapa zádlažby města

Chystá se další etapa zádlažby města měsíčník :: číslo 12 / 2008 :: vychází 27. 11. 2008 prosinec 2008 neprodejné Chystá se další etapa zádlažby města Dne 3. září 2008 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k financování

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic JARO 2013 1 Foto: R. Opluštil JARO 2013 hlas loš tic Zprávy z radnice Vážení občané, v minulém vydání Hlasu Loštic jste byli informováni o snaze získat dotační prostředky

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ. Dny evropského dědictví v Karviné SLOVO PRIMÁTORA. Hornické slavnosti letos ve znamení zábavy i charity ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ. Dny evropského dědictví v Karviné SLOVO PRIMÁTORA. Hornické slavnosti letos ve znamení zábavy i charity ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8 Most přes Olši čeká generální oprava Řada komunikací má nový povrch 2 3 3 Kvalita sociálních služeb ve městě je na vysoké úrovni S kolem kolem Karviné 6 KARVINSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8 SLOVO PRIMÁTORA

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více