Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!"

Transkript

1 09/ r o č n í k Vážení spoluobčané, kvapem se blíží konec tohoto volebního období a října nás čekají volby do zastupitelstva našeho města. Na poslední straně tohoto vydání e zveřejňujeme jména všech kandidátů, kteří se těchto voleb zúčastní. Jsem velmi rád, že se našlo tolik občanů, kteří mají zájem udělat něco pro naše město, a proto se rozhodli kandidovat. Věřím, že i další zastupitelstvo bude pracovat alespoň tak dobře, jako ta předcházející. Chci touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva, které končí komunálními volbami svoji činnost, za práci v tomto volebním období. Ačkoliv jsme se ne vždy na všem shodli, byla vzájemná spolupráce velmi dobrá. I díky tomu patří naše město mezi nejúspěšnější příjemce dotací z evropských fondů, což je velmi pozitivní stav, i když s tím souvisí spousta problémů. Prvořadým úkolem nového zastupitelstva bude dokončit již zahájené projekty, kterými jsou kanalizace v Bobru a v Červené kolonii, rekonstrukce základní školy a také stavba komunikace v nové výstavbě v lokalitě Betlém II, konkrétně ulice J. Jarosche kolem objektu firmy OCELOT až do Bobru, a také rekonstrukce komunikace na hraniční 08/2010 Redakční šotek :) omluva Redakční šotek se objevil i v Žacléřském i. Omylem předal do tiskárny pracovní verzi srpnového čísla před korekturami. Touto cestou bychom se velmi rádi omluvili za gramatické chyby v srpnovém čísle Žacléřského e. Děkujeme za pochopení, Zpravodaj UFFO JE TU! Třídenní maratón akcí u příležitosti slavnostního otevření společenského centra Uffo vypukne v pátek 24. září a pokračovat bude v sobotu a v neděli. Malá ochutnávka: PÁTEK :00 hodin SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV Komponovaný pořad, ve kterém účinkují Jaroslav Dušek, Pjér la Šéz a soubor Décalages. SOBOTA DIVADLA V ULICÍCH POZVÁNKA NA ZÁVODY DO LUBAWKY Ve dnech 11. a 12. září se uskuteční v polské Lubawce tradiční otevřené cyklistické závody na horských kolech. Kde: na sportovním stadiónu Lubawka Kdy a propozice: v sobotu proběhne prezentace od 9.00 do samotný start horské časovky po zveřejnění startovní listiny ve V neděli je v programu hlavní hromadný závod po prezentaci (od hod) start v hod. Prostor před společenským centrem UFFO: Tam tam batucada Strhující bubenickou show Teatrofon: CirKUS SVĚTA Myslíte si, že je možné procestovat svět za 2300 sekund? S CirKUSEM SVĚTA to možné je! ZPÁTKY DO ŠKOLNÍCH LAVIC Ač se to samozřejmě nebude dětem moc líbit, prázdniny opravdu končí a začíná nový školní rok. Bude zahájen 1. září před školou a děti se budou první školní den učit tři vyučovací hodiny. Sebou budou žáci ročníků potřebovat přezůvky a psací potřeby. Prvňáčci první den přezůvky potřebovat nebudou a tašku si přinesou, jen pokud budou chtít. Čeká je slavnostní šerpování a přivítání ve škole. Všichni se už na ně těšíme. Dovolte mi, abych všem našim žákům, jejich rodičům, paním učitelkám a panům učitelům a všem zaměstnancům školy popřál dobrý, úspěšný rok, plný nejen práce, ale také hezkých zážitků a dobře prožitých chvil. Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 17. ZÁŘÍ SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA DĚKUJEME, ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ 1

2 Z RADNICE Z RADNICE přechod Bobr - Niedamirów. Tento projekt se sice v Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR umístil mezi rezervními projekty, ale podle mých informací dochází přesunem finančních prostředků a také úsporami u jiných, již realizovaných projektů k vytváření dodatečných finančních zdrojů, které by mohly i tento náš projekt pokrýt. Jeho realizace by mohla proběhnout v příštím roce. Dále je před schválením dotace z programu Leader na rekonstrukci komunikace v lokalitě Betlém I, kde nyní dochází k rekonstrukci vedení nn napětí, kterou realizuje společnost ČEZ, a.s. Z programu Leader bude z 90 % pokryta i rekonstrukce otopného systému v budově školní družiny a jídelny, která je již před dokončením. Další sběr žádostí o dotace z tohoto programu bude v lednu 2011 a bude zde možnost získání finančních prostředků pro další menší projekty. Jsem přesvědčen o tom, že by naše město nemělo ve snaze získávat dotační prostředky jak z fondů EU, tak i z jiných zdrojů polevovat, protože i přes problémy, které s tím vznikají, je to jediná šance, jak financovat další rozvoj. Nedávno jsem dělal výčet realizovaných tzv. mikroprojektů pro potřeby vydání některé publikace a zjistil jsem, že jenom na tyto malé přeshraniční projekty, které se převážně týkají kultury, sportu, propagace a spolupráce dětí základních škol, jsme získali nejprve z programu INTERREG III.A a od roku 2008 z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR za období celkem více jak 4,5 mil. Kč, což určitě za práci s přípravou žádostí i celkovou administrací projektu stojí. Další tři mikroprojekty byly schváleny k financování v červnu tohoto roku. Samozřejmě již schválené dotace na velké investiční projekty se pohybují již v desítkách milionů korun, Jsem rád, že se nám tímto způsobem vrací moje dlouholeté působení v Euroregionu Glacensis, kde jsem měl tu čest působit v roce 2003 jako předseda a v tomto roce jsem byl zvolen do funkce druhého místopředsedy. Právě Operační program přeshraniční spolupráce by měl mít dostatek finančních prostředků i v dalším plánovacím období EU, tj. od roku 2014, což u ostatních operačních programů asi už tak slavné nebude. Myslím si, že máme i na to období již některé kvalitní projekty připraveny a další nás ještě na základě stanovených podmínek jistě napadnou. M. Vlasák USNESENÍ Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽACLÉŘ Ve čtvrtek 30. září 2010 se v bufetu U Holuba koná 28. zasedání zastupitelstva města. Na programu bude přehled hospodaření za 1. pololetí tohoto roku, změny rozpočtu č. 2/2010, převody majetku a případně další aktuální body. Z RADY MĚSTA 99. schůze července 2010 Rada města bere na vědomí dopis Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ve věci Vyřešení střetu zájmů ve smyslu 33 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. Rada města schvaluje přijetí dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis na projekt Svět rostlin a živočichů v Krkonoších poznávejme společně naši přírodu reg. č. CZ.3.22/3.3.02/ ve výši ,80, na projekt Oživlé exponáty, reg. č. CZ.3.22/3.3.02/ ve výši ,50 a na projekt Poznávejme krásy Žacléřska a okolí ve výši Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci pro rok 2010 ve výši Kč. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města schvaluje čerpání rezerv na sanace a rekultivace v lomu Žacléř IIA za období II.-IV. čtvrtletí roku 2009 a I. a II. čtvrtletí roku 2010 ve výši Kč dle předložené žádosti. Rada města ukládá starostovi zaslat toto stanovisko žadateli. Rada města bere na vědomí cenovou nabídku majitele pozemku pod domem čp Rada města ukládá starostovi dále jednat o její výši. Rada města bere na vědomí dopis jednatele SVJ v domě čp. 29, ul. Revoluční, kterým vyjadřuje neakceptování nabídky města na společný postup při odkupu pozemku kolem tohoto domu. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise, které proběhlo dne Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 137/25 v domě čp. 137, ul. Mladých horníků, Žacléř, přidělení tohoto bytu panu Radku Jankušíkovi, bytem Žacléř, Havířská II 225 za nabídnuté nájemné ve výši Kč s tím, že budou dva nájmy předplaceny. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 388/5 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř, přidělení tohoto bytu panu Martinovi Hejcmanovi, bytem Žacléř, Rýchorské náměstí 181 za nabídnuté nájemné ve výši Kč. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12/ panu Duschekovi a paní Kovalové, bytem Žacléř, J. A. Komenského 66. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města neschvaluje poskytnutí pohonných hmot na sekání trávníku kolem domu SVJ domu čp. 280, ul. Na Pilíři, Žacléř. Rada města konstatuje, že město také nepožaduje nájemné za využívání tohoto pozemku vlastníky bytů. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelům. Rada města žádá komisi zemědělskou a pro životní prostředí o posouzení žádosti o pokácení, nebo co největší prořezání břízy za domem čp Rada města ukládá tajemnici této komise zajistit realizaci Rada města neschvaluje vypořádání investic do plynofikace bytu v domě čp. 337, ul. J. Jarosche Žacléř. Tato investice byla kompenzována nižším nájemným. sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města neschvaluje finanční vyrovnání za rekonstrukci koupelny v domě čp. 90, ul. Rýchorská, Žacléř. sdělit toto stanovisko žadatelům. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části stavební parcely č. kat. 452 o výměře 180 m 2. zajistit realizaci Termín: Rada města schvaluje prodloužení platnosti nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v bytovém domě č. p. 193 v k. ú. Žacléř, o pět let, tj. do Výše nájemného bude Z RADY MĚSTA 100. schůze srpna 2010 Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč městu Chrastava na zmírnění následků bleskové povodně. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci Rada města schvaluje TK TJ Baník Žacléř poskytnutí příspěvku na nákup 6 ks pohárů na 12. ročník tenisového turnaje O pohár města Žacléř 2010, který se bude konat ve sportovním areálu TJ Baník Žacléř. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí č. 10_CEZDI_ mezi ČEZ Prodej, s.r.o. a městem Žacléř. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu paní Markétě Grofové, bytem Teplice nad Metují. Rada města doporučuje žadatelce zúčastnit se výběrového řízení na přidělení bytu. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města schvaluje odpis penále za opožděné platby ve výši Kč společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. a Kč příspěvkové organizaci Videoklub a kino Žacléř. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odepsání penále za opožděné platby nájemného ve výši Kč společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci tohoto usnesení. určena dle nových pravidel. a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje záměr prodeje nebytového prostoru č. 503/193 v bytovém domě č. p. 193, ul. Na Pilíři, Žacléř. Prodejní cena bude stanovena na základě odhadu soudního znalce. a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. kat. 997/1 - zahrada o výměře cca 328 m 2 a na stavební parcele č. kat o výměře 12 m 2 v zahrádkové osadě Sad v k. ú. Žacléř manželům Ivě a Petrovi Grundmannovým, bytem Žacléř, Mírová 342 za cenu 2,50 Kč/m 2 /rok. a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města žádá stavební komisi o stanovisko k žádosti o rozdělení pozemku č. kat. 560/4 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř. Rada města ukládá tajemnici stavební komise zajistit realizaci Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu dle nájemní smlouvy č. j. Fin. 72/ /2005/Il., jejímž předmětem je pronájem části garáže na stavební parcele č. kat v k. ú. Žacléř, a to dohodou k zajistit realizaci Rada města schvaluje záměr prodeje domu čp. 90 v ulici Rýchorská, Žacléř na stavební parcele č. 44 v k.ú. Žacléř. zajistit realizaci Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 8 v domě čp. 219, ul. Havířská. Rada města schvaluje splacení tohoto dluhu v minimálních splátkách 400 Kč počínaje zářím 2010, nejdéle však do konce srpna zajistit realizaci Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 19 v domě čp. 51, ul. Na Pilíři. Rada města schvaluje splacení tohoto dluhu v minimálních splátkách Kč počínaje srpnem 2010, nejdéle však do konce července zajistit realizaci Rada města bere na vědomí žádost pana Vlastimila Tomka, bytem Žacléř, J. Jarosche 487, o povolení samovýroby tyčoviny. Rada města ukládá panu Ilchmannovi zařadit žadatele do pořadníku zájemců o dřevo a místostarostovi sdělit tuto skutečnost žadateli. Rada města schvaluje výzvu k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky na veřejnou zakázku poskytnutí úvěru na projekt Investiční akce města Žacléř podpořené z fondů Evropské unie 2. Rada města schvaluje zaslání výzvy těmto bankám - ČS, a.s., ČMZRB, a.s., Volksbank CZ, a.s., GE Money Bank, a.s. a Raiffeisen Bank, a.s. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města bere na vědomí stížnost na parkování automobilů u domu čp. 217 a na jejich nepovolenou likvidaci v tomto prostoru. 2 3

3 Z RADNICE AKTUALITY Rada města ukládá starostovi podat podnět v této záležitosti na odbor výstavby, životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Žacléř. Rada města žádá stavební komisi o vyjádření k žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci a k vypouštění odpadních vod pro stavbu ČOV pro čp. 54 v k.ú. Prkenný Důl. Rada města ukládá tajemnici stavební komise zajistit realizaci Rada města bere na vědomí žádost společnosti Arrakis, s.r.o., Žacléř o odkoupení části pozemku č. kat. 305/2 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku 305/2 a st.p. 7/2 v k.ú. Prkenný Důl za cenu 400 Kč/m 2. zajistit realizaci Rada města schvaluje rozdělení domů čp. 90 na dvě samostatné části. Rada města ukládá starostovi zadat vypracování dokumentace potřebné k tomuto rozdělení. Rada města ukládá starostovi podat trestní oznámení podle 208 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník za protiprávní užívání bytu č. 228/8, náměstí J. Čapka čp. 228, Žacléř proti Barboře Dunové a Eriku Oračkovi, za protiprávní užívání bytu POZVÁNKA č. 245/1, ul. Mladých horníků čp. 245, Žacléř proti manželům Janě a Filipu Petrášovým, za protiprávní užívání bytu č. 221/6, ul. Havířská II čp. 221, Žacléř proti Ladislavu Ikrimu, za protiprávní užívání bytu č. 90/6, Rýchorské náměstí čp. 90, Žacléř proti Jaroslavu Markalousovi a za protiprávní užívání bytu č. 124/20, ul. Na Pilíři čp. 124, Žacléř proti Haně Hepové. Plná znění usnesení z rady města a zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléř. M. Vlasák MUZEUM ŽACLÉŘ - POZVÁNKY NA VÝSTAVY VÝSTAVA UMĚLECKÉ KERAMIKY V pátek 7. září v hod. bude v Městském muzeu Žacléř slavnostně otevřena výstava umělecké keramiky absolventů keramických kurzů při ZUŠ Žacléř, vedených paní Irenou Hirai. V měsíci září se v klubovně Klubu žen v budově Mateřské školy Na Pilíři uskuteční dvě výstavy. II. Houbařská a výstava Naše hobby. Bližší informace budou uvedeny na plakátech a na KTŽ. Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu. Za Klub žen Žacléř R. Koudelková jde něco, co jej zaujme, co si rád prohlédne či zakoupí: keramika - drátovaná, předměty z kukuřičného šustí, ze skla, sušené květy. Do nabídky stánků bude patřit i tradiční občerstvení, cukrovinky, sladké i slané dobroty. OPRAVA CESTY NA RÝCHORY Upozorňujeme cyklisty a turisty na to, že správa KRNAPU zahájila opravu cesty od žacléřského zámku k chatě Hubertus. Zároveň budou Technické služby Žacléř, spol. s r.o. provádět výměnu vodovodního řadu od křižovatky Nad Polákem nad kopec nad Bílým křížem (cca 900 m). Sledujte pozorně značení a buďte opatrní. M. Vlasák SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŽIVOTNÍ JUBILEA ZÁŘÍ 2010 Paní Lidmila Brezinová, Anna Eflerová, Marie Fialová, Hedvika Forrová, Rosvita Hanušová, Marta Hanková, Margita Kloseová, Vlasta Marikaničová, Jiřina Lebedová, Thea Rückerová, Gerda Schmidtová, Božena Ticháčková, Františka Vaníčková, Josefa Vaníčková, Elisabeth Wernerová, Věra Žatecká a pánové Bohumil Fejl, Jan Hampel, Josef Hrubý, Lubomír Kaván, Jaroslav Koukola, Bohumil Linhart, Viktor Mirga, František Opočenský, Karel Schauer, Rudolf Tschep a Jan Vlček. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu. Vydává město Žacléř, r.č.mk ČR E 12878, Příspěvky zasílejte em Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Cena 2 Kč. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V sobotu 18. září v hod. proběhne v zasedacím sále žacléřské radnice vernisáž fotografií účastníků II. ročníku fotografického plenéru OZON Náměty fotografií jsou portrét a scéna v plenéru. TRUTNOVSKÝ JARMARK První zářijová neděle již patří tradičně Trutnovskému jarmarku. Tato městská lidová slavnost se koná na náměstí Krakonošově a bude tentokrát navazovat na sobotní historickou slavnost. Jarmark nabídne prodej tradičních výrobků a ukázky řemesel. Ve více než 120 stáncích si každý určitě na- INFORMACE PRO (NEJEN) CYKLISTY Tradiční závod horských kol tzv. Střízlivák se letos z časových a organizačních důvodů nekoná. Šestý ročník se tak přesouvá až na rok PROSBA PRO ČTENÁŘE A PŘÍZNIVCE KNIHOVNY Nevyřazujte časopisy za rok 2009 a 2010 a věnujte je knihovně. Jelikož knihovna může nakupovat jen zlomek z bohaté nabídky titulů časopisů, prosíme o darování loňských a letošních ročníků, jakéhokoliv zaměření. Děkujeme předem všem štědrým dárcům. Knihovnice 4 5

4 AKTUALITY TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV NABÍZÍ OD ZÁŘÍ 2010 TYTO PLAVECKÉ KURZY A PŘÍPRAVKY: Plavání kojenců a batolat - pod vedením zkušených instruktorek bude probíhat v domácnostech od 14. dne věku do šestého měsíce, od šestého měsíce pak v malém bazénu každé pondělí, středu, čtvrtek a sobotu počínaje 6.9. v půlhodinových lekcích, přihlášky: N.Lisá ( ), u které získáte podrobné informace. Saunování rodičů s dětmi od 8.9. každou středu od Plavání gravidních žen - od 11.9.každou sobotu , informace: Mináriková ( ) ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA MATEŘSKÉ CENTRUM ŽABKA Prázdniny skončily a my zveme všechny maminky, tatínky, babičky a dědečky s malými dětmi do mateřského centra! Přijďte si s Vašimi dětmi pohrát, přiveďte je do kolektivu dalších dětí. Přijďte se naučit nové básničky. V září bude mateřské centrum otevřeno jednou týdně, a to takto: Úterý: Na rozjezd máme připravenu jednu akci a v příštích měsících určitě můžete očekávat další, hlavně výtvarné dílny, které měly v minulosti u maminek i dětí velký úspěch. Úterý Básničky a říkadla pro nejmenší pro 2-3leté děti máme připravenou hromadu říkaček, básniček a pohybovek, uvidíte, že je to bude bavit. Maminky, které by se chtěly angažovat v provozu mateřského centra. Prosíme, aby nás kontaktovaly na u com, nebo se přišly podívat a domluvit do centra Žabka, které se nachází v budově základní školy z levé strany. Mateřské centrum také hledá dobrodince, kteří by chtěli podpořit naše aktivity finančním příspěvkem. Děkujeme. Jménem maminek Milada Dobiášová Jelikož se počet aktivních maminek opět snížil, byly jsme nuceny omezit provozní dobu. Hledáme další maminky, které se do chodu centra zapojí a pak bude opět možné rozšířit provoz na více dnů. Plavání rodičů s dětmi 3-5 let - čtvrtek a , vede: Mošna ( ), Hammová, poběží od 9.9. cena: 1 rodič + 1 dítě Kč Minipřípravka pro 5-6 leté děti - úterý a středa a , vede: Viková ( ), poběží od 7.9., cena: 700 Kč Přípravka pro třídu středa a pátek , vede: Týfová ( ), poběží od 8. 9., cena 1400 Kč Kurz zdokonalovacího plavání pro třídu - úterý a čtvrtek , Vede: Šolínová, poběží od 7. 9., cena: 1400 Kč AQUAEROBIC pod vedením zkušených instruktorek Mgr. Romany Rasslové a Ireny Zámečníkové proniknete do tajů vodního aerobiku a cvičení pro mladé, starší i staré, muže i ženy, poběží každé pondělí od počínaje Permanentky či jednorázové vstupy zakoupíte na místě. ZÁBAVNÉ CVIČENÍ PRO SENIORY v krytém bazénu každý pátek od , vede instruktorka Eva Mináriková ( ) od Veškeré další informace získáte na tel.: 499/ nebo 603/ Počet míst je omezen, proto s přihláškou neváhejte!!!!!!! POZOR NOVINKA!!! MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ POHLÍDÁME VÁM DĚTI A VY MŮŽETE VYUŽÍT NAŠE SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ KE SPORTU A ODPOČINKU vždy v úterý a čtvrtek od počínaje Děti pohlídáme (30 Kč/hod, 50 Kč/2 hod.) Více na:www.lokotrutnov.cz ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH I PO PRÁZDNINÁCH ŠKOLNÍ BESÍDKA Dříve než jsme se my všichni školou povinní rozešli za zaslouženým odpočinkem na prázdniny, odehrály se ještě dvě již tradiční akce v závěru školního roku. Besídka, se velmi vydařila a já srdečně děkuji všem účinkujícím dětem a jejich paním učitelkám, které s nimi vystoupení připravovaly. Veliký dík patří také paní učitelce Minaříkové, která se ujala režie a také pro Vás sepsala příspěvek o průběhu besídky. Už tradičně byla součástí konce školního roku besídka, tentokrát pod názvem Žacléř hledá talent. Na pódiu v Kulturním klubu nejprve spolužákům a večer i rodičům, sourozencům a ostatním předvedli svůj talent děvčata a chlapci naší školy. Všichni ti, kteří se nejen rádi baví, seberou odvahu, věnují svůj volný čas nacvičování a předvedou něco ostatním, zaslouží naši pochvalu. I letošní konferenciéři Nela Kirschová, Nikola Malá a Josef Meixner, kteří se také podíleli na tvorbě scénáře, si stejně jako jejich předchůdci vyzkoušeli, jaké to je stát před publikem, překonat trému a moderovat besídku. Vystoupení byla rozmanitá, vstřícné reakce, potlesk a smích dětských diváků při dopoledním vystoupení byly pro účinkující odměnou a dodaly jim sebevědomí pro večerní představení. V některých hlavách už možná kolují nápady na další rok, jsme moc zvědaví, kam nás zavede besídka na závěr školního roku 2010/2011. Ale to si budeme muset ještě rok počkat. Ještě jednou dík všem učitelům, účinkujícím a všem, kteří nám poskytli technické zázemí. MOTIVAČNÍ PROGRAM Vyvrcholením motivačního programu pro žáky 9. ročníků, kdy jednotlivé žáky bodujeme v průběhu celého jejich závěrečného pololetí na naší škole za jejich aktivitu i výsledky jejich práce v jednotlivých vzdělávacích oblastech, jsou závěrečné testy z matematiky, českého jazyka, fyziky a cizího jazyka. V celkovém pořadí se na medailových pozicích umístili tito žáci: Nikola Malá, Lucie Grundmannová a Tereza Poklopová. Odměnou pro 15 nejúspěšnějších žáků je pak výlet do Prahy s programem v trojrozměrném kině IMAX a následnou návštěvou aquaparku, který mají plně hrazený školou. Jak se letošní výlet vydařil, se můžete seznámit v příspěvku p. uč. Kučerové. 6 7

5 ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA MOTIVAČNÍ PROGRAM VÝLET ZA ODMĚNU Ve čtvrtek jeli vybraní žáci 9. A, B za odměnu na výlet do Prahy. Program zahrnoval 3D projekci v Multikinu IMAX v Praze 3 a návštěvu AKVAPARKU Čestlice. Děkujeme p.uč. Mgr. A. Kučerovéa Mgr. K. Friebelové za pěkný a skutečně vydařený výlet. CO SE DĚLO VE ŠKOLE O PRÁZDNINÁCH Zatímco všechny žáky a jejich učitele červenec odměnil nádherným počasím, za které by se nemusely stydět ani přímořské oblasti daleko od Žacléře, ve škole neutichl stavební ruch ani o prázdninách. Pomalu končí velká etapa rekonstrukce naší školy, 8 1, 2, ZDRAVÝ ŽACLÉŘ NESEĎME DOMA ZA PECÍ! Již v minulém čísle ŽACLÉŘSKÉHO ZPRAVODAJE jsme vám představili nový projekt pořádaný ZDRAVÝ městem Žacléř a určený široké veřejnosti - PRO ZDRAVÝ ŽACLÉŘ. Seriál akcí, které si kladou za cíl přinést obyvatelům Žacléře a blízkého okolí možnost aktivně trávit volný čas, vyzkoušet něco nového. Přijďte i vy udělat něco pro své zdraví tyto akce se budou konat pravidelně (jednou za měsíc) opakovat zohledňovat roční období. Další akce se uskuteční 25. září (místo bude upřesněno) Začala škola - nordic walking, soutěže, prodej sportovního oblečení, program, prima parta, občerstvení. GENERÁLNÍ PARTNER Město Žacléř DALŠÍ PARTNEŘI Areál Bret, LokoTutnov, Rejoice Black, Vydavatelství Grada, Birki, chata HUBERTUS MEDIÁLNÍ PARTNEŘI během které došlo k výměně všech oken a dveří, zateplení budov a škola se oblékla do nového hezky barevného kabátku. V současné době probíhají dokončovací práce na hlavním vstupu do budovy a ve velké tělocvičně se vyměňují okna na prosklené stěně, také se dokončuje zateplení a fasáda. Termín ukončení prací je stanoven na konec října, ale vedoucí pracovníci stavební firmy BAK, která rekonstrukci realizuje, nás ubezpečují, že vše bude hotovo již do konce září. Nechme se tedy překvapit. Zde se přísluší poděkovat zastupitelům Města Žacléř za jejich podporu a zejména panu starostovi M. Vlasákovi, kterému se podařilo zajistit velkou část finančních prostředků (cca 12 mil.) z dotace EU a pro zbývající část díla v hodnotě přesahující 18 mil. Kč zajistit úvěr. Není to ale vše. Během prázdnin se také podařilo vyměnit celý otopný systém v budově školní družiny a jídelny. Tyto práce provádí firma P. Sýpala, která zvítězila ve výběrovém řízení. Hodnota tohoto díla činí cca 800 tis. Kč a také zde je víc jak 90% kryto z prostředků EU. Zde bych chtěl také poděkovat všem uklízečkám, pracovnicím školní jídelny a panu školníkovi za obětavou práci, díky které jsme úspěšně zvládli veškeré úklidové práce, a celý školní areál, svítící čistotou, se již může těšit na zahájení školního roku. Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy KULTURA Muzeum Žacléř - Hornické vzpomínání let od nálezu černého uhlí na Žacléřsku Datum 9. září již generaci narozené po r nic zvláštního neřekne. Pro ty starší a především pro žacléřské horníky to byl Den horníků, den, kdy byli odměňováni ti nejlepší havíři, den, kdy se dalo ve stáncích či obchodech nakoupit nedostatkové zboží jako televizor, lednička, kolo či cizokrajné ovoce. Den, ve který do Žacléře zavítal nejeden slavný hudební interpret, orchestr či bavič a kdy nechyběl koncert hornické kapely a samozřejmě zábava v Kulturním domě, která končila nad ránem. Toto datum bylo k oslavě hornického řemesla vybráno až po r Před tím se slavilo na den sv. Prokopa 4. července, nebo sv. Barbory 4. prosince. Nález černého uhlí na Žacléřsku se datuje r Byl to křesoborský opat Kašpar, který vydal povolení k dobývání železné rudy a černého uhlí Jakobu Rabemu. O železnou rudu byl tehdy větší zájem a i dnes zde můžete se štěstím najít limonitové pecky. Těžba černého uhlí však záhy převládla. Horníci se primitivními nástroji zakusovali do slojí, které zde vycházely až na povrch. Od r sem přicházeli odborníci ze saských a kutnohorských dolů. Postupně se těžilo v oblasti Rybníčky, Bečkov, Vrchová, Královec, Černá Voda, Bobr a především na katastru obce Lampertice a Žacléř. Na konci 18. století to byli jak soukromí podnikatelé, např. rodina Gaberlova a Rudolf Manger, či státní společnosti jako panství Žacléř. Od r podléhala těžba zákonům k právní ochraně těžařů. Začínají se hloubit svislé hlubší jámy doly Marie, Jiří, Julie, Eliška, Františka. Díky rostoucí poptávce po černém uhlí nerostla pouze těžba, ale rozvíjel se zde také průmysl a do žacléřského regionu se zkvalitnila doprava. V letech se vybudovala nová silnice z Královce přes Žacléř a Babí do Horního Starého Města. V těchto letech pracovalo na žacléřských dolech kolem 800 horníků. V r bylo vybudováno železniční spojení Královec Žacléř s vlečkou do areálu dolů.v r přešly žacléřské doly do majetku Západočeského báňského akciového spolku ve Vídni. Na přelomu 19. a 20. st. se staví dělnické kolonie Bílá a Červená. První polovina dvacátého století přinesla do hornictví novou techniku spojenou s novými metodami dolování a též zvýšení bezpečnosti práce. V období mezi dvěma světovými válkami dosáhly doly největší těžby v r Naopak II. světová válka přinesla velký pokles v důsledku narukování horníků na frontu a umístění sovětských a francouzských zajatců na práci v podzemí. Celkem se během války v dolech vystřídalo 1700 osob. Dne byly žacléřské doly znárodněny a začleněny do národního podniku Východočeské uhelné doly v Trutnově. V r byly jednotlivé doly přejmenovány na společný závod Důl Jan Šverma v Žacléři. V poválečném Československu bylo hornictví velmi preferovanou oblastí. Známým heslem bylo - Já jsem horník, kdo je víc! Na povrchu v areálu dolu se modernizují dílny, staví se nová úpravna uhlí, kantýna pro horníky. V Žacléři se staví hornické učiliště a dvě moderní sídliště s byty pro horníky Na Pilíři a Boženy Němcové. V Žacléřském podzemí pracují lidé ze širokého okolí. V r se začíná hloubit nová svislá jáma Jan, která byla se svými 995 metry nejhlubší jámou. Posléze bylo z hornického učiliště vybudováno nápravné zařízení pro muže, kteří pracovali v Dole Jan Šverma vedle civilních zaměstnanců. V 80. letech 20. století se opět do hornictví v Žacléři investuje. Podzemí brázdí kombajny, provádějí se průzkumné práce, v r jsou připravena důlní díla na 9. patře. Předpokládané zásoby černého uhlí se však nepotvrdily. Dne byla rozhodnutím ministra průmyslu ing. Karla Dyby těžba na Dole Jan Šverma ukončena. Likvidaci dolu, který byl zaplněn popílkovou směsí, převzala soukromá firma GEMEC s.r.o. Od nálezu černého uhlí na Žacléřsku v r uběhlo do r let. Skončila těžba uhlí, zanikla hornická sláva. Zbyla zelená hlušinová halda, červeně natřená konstrukce těžní věže Jan, expozice hornictví v Městském muzeu Žacléř. Na den sv. Barbory, jak za starých časů, hrstka bývalých horníků - pamětníků v Kulturním klubu v Žacléř, kde se kdysi s velkou slávou vzdával hold černému řemeslu, vzpomíná na zavalenou slávu. DM Ilustrace: pohledy na Doly Eliška a Marie jsou z první poloviny 20. století 9

6 KULTURA OSTATNÍ KNIHOVNA ŽACLÉŘ Svědectví a fakta o osobnostech české literatury v žacléřské knihovně FRANTIŠEK HRUBÍN MUŽ MNOHA TVÁŘÍ Osobnost měsíce září v letošním roce se stým výročím od narození je František Hrubín narozený 17. září března Básník, dramatik, prozaik, propagátor (pokračovatel J. V. Sládka) moderní dětské české poesie, výborný překladatel francouzské poezie (P. Verlaine, A. Rimbaud ) a staré čínské poezie, esejista, vyznavač tradičních hodnot, milovník venkova, textař písně Rozvíjej se poupátko z filmu Pyšná princezna a introvert. Ač rodilý Pražák, inspirací v tvorbě mu bylo především Posázaví (Lešany) a později jižní Čechy. Po absolvování gymnázia pokračuje ve studiu na právnické a poté na filozofické fakultě (ani jednu nedokončil). Hrubínova prvotina Vydává však již v roce 1932 svou prvotinu Zpíváno z dálky, která (díky obdivné kritice) byla dokonce vyznamenána nakladatelskou cenou. To bylo podnětem pro tvorbu dalších básnických sbírek Krásná po chudobě (1935) a Země po polednách (1937). V této době pracuje v Městské knihovně pražské ( ), žije ve středu literárního a kulturního dění a také poznává svoji ženu (knihovnici). Hrubín lyrik ale i epik Hrubín je zpočátku básníkem milostné a přírodní lyriky, postupně však sílí láska ke krajině a půdě - Země sudička (1941), tradicím, vlastnímu rodu: spirituální témata a křesťanská symbolika - Včelí plást (1940) a výrazné sociální rysy ve sbírce Mávnutí křídel (1944). Nejživější inspirací tvorby pro děti je narození dcery Jitky (1940) a syna Vítka (1945) - knihy Říkejte si se mnou (1943), Říkejte si pohádky (1943), Vítek hádá dobře (1946), snad nejznámější je Špalíček pohádek (1957) a jiné. Hrubín dětem Právě Hrubín stojí u zrodu časopisu Mateřídouška. Tvorba pro děti je pro něj zdrojem síly a pomáhá básníkovi překonávat obavy z válečných událostí a strach o osud národa a lidstva. Tyto úzkostné pocity odráží poéma Jobova noc (1945) a sbírka Hirošima (1948). Přelomem a povzbuzením jeho dramatické tvorby je v roce 1958 úspěšná premiéra inscenace - Srpnová neděle v Národním divadle a Křišťálová noc (1961). Potvrzením Hrubínova hlubokého poznání života je lyrickoepická báseň o lásce a smrti (vrací se ke své jinošské lásce), poéma - Romance pro křídlovku (1962, také zfilmována - v roce 1966). Své životní dílo završuje romantickými příběhy o lásce, životním usilování a stálého člověčího hledání skladbou Lešanské jesličky (1970) a dramatem Kráska a zvíře (tiskem až posmrtně 1972). Přijďte se do knihovny po celý měsíc září seznámit s nádherným člověkem - básníkem lyrikem, jehož emotivní tvorba stále obohacuje lidské bytí. Zdroj: Urbanová S. Básník František Hrubín, J. Strnadel - František Hrubín. Více najdete také na zacler.cz Těšíme se na Vás. DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ S KNIHOVNOU Vyhledejte některou z českých literárních osobností (spisovatele, spisovatelku) narozenou v měsíci říjnu, listopadu či v prosinci. Pokud zjistíte i fakta ze života a díla, oceníme vaši spolupráci pěknou knihou a vámi sestavený životopis zveřejníme na našich webových stránkách Vaše tvorba. II. LETNÍ KRAV MAGA KEMP NA BRETU Krav maga, z hebrejštiny volně překládáno jako boj z blízka, je v dnešní době nejefektivnější sebeobranný systém, který se pod záštitou IKMF (Mezinárodní Krav Maga Federace) vyučuje ve více jak sedmdesáti zemích světa, a používají ho elitní oddíly ozbrojených složek jako například FBI, CIA, SWAT, ozbrojené složky státu Izrael a jiné. Krav Maga v České republice má čím dál víc příznivců, a to nejen z řad ozbrojených složek, ale také z řad civilistů. Důkazem toho je každoroční pořádání dvou letních kempů, z nichž první se letos konal ve sportovním areálu Bret v Prkenném Dole. Sjelo se zde skoro padesát účastníků. Většina z nich byli muži, něžné pohlaví zde bylo zastoupeno pouze čtyřmi neohroženými ženami. Věkový rozptyl byl široký, byla zde jak studující mládež, tak také ti, kteří se blíží k důchodovému věku. Všichni účastníci si přišli na své. Hlavní instruktor, ředitel Norské sekce Mezinárodní Krav Maga Federace, Rune Lind, Expert level 3, který trénuje systém Krav Maga od roku 1996, připravil pro studenty bohatý program. Nechyběly zde jak nácviky základní obrany při neozbrojených i ozbrojených útocích, ochrany třetí osoby, obrany proti napadení v autě, tak také fyzický trénink. Trénovalo se tři dny v kuse, zhruba osm hodin denně. Rune dbal nejen na důrazné odrážení útoků a volbu správných obranných technik, ale také na správně zvolenou taktiku v boji na zemi či proti více útočníkům. Poslední den na každého čekala prověrka v podobě bojové hry, při níž museli studenti po jednom oběhnout celý sportovní areál a na mnoha místech čelit nečekaným útokům schovaných agresorů. Kemp byl doplněn o velmi efektivní přednášku, kde měli studenti možnost dozvědět se, co se s jejich tělem děje pod adrenalinovým náporem, rozdíly mezi reakcemi pod stresem u trénovaného a netrénovaného člověka a také, jak funguje lidský mozek a myšlenkové pochody při fyzickém vyčerpání. Přednáška byla doplněna o zajímavá videa z různých typů napadení, která byla po té účastníky konkrétně rozebírána. Z kempu, který se konal ve dnech až 1.8., si odvezli studenti kromě pár modřin a namožených svalů vědomí, že ke zvládnutí krizových situací nestačí jen hrubá síla, ale že je také potřeba dobře každou situaci vyhodnotit, přemýšlet s čistou hlavou i ve chvíli stresu a fyzického vyčerpání, což bez pořádného tréninku zvládne opravdu málokdo. A hlavně si každý z kempu odvezl to, pro co si tam přijel - mnoho nových, velmi cenných zkušeností a zážitků. Text a foto: SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ Dne v 17. hod se uskuteční slavnostní odhalení soch Michala Gabriela: Smečka. Soubor soch, který tvoří sedm bronzových šelem, byl naposledy vystaven při autorově výstavě v Galerii města Trutnova. Poté byla Smečka, která patří k nejtypičtějším dílům tohoto renomovaného českého sochaře, díky mimořádnému příspěvku města Trutnova zakoupena do sbírky galerie a instalována před budovu nově vzniklého společenského centra. Uvedení Smečky do života na prostranství před centrem bude zároveň spojeno s otevřením nové kavárny a podzemních garáží. Příspěvky na poštou nebo osobně

7 VOLBY VOLBY KLEPOU NA DVEŘE Konec tohoto volebního období se blíží a čekají nás volby do zastupitelstva našeho města. Přinášíme proto jména všech kandidátů. SDRUŽENÍ OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1. Miroslav Vlasák, 49 let, starosta, člen ODS 2. Radek Ilchmann, 46 let, technik, bez 3. Martin Šafránek, 43 let, stavební technik, člen ODS 4. Jan Volhejn, 55 let, mistr, člen ODS 5. MUDr. Tomáš Rousek, obvodní lékař, 59 let, člen ODS 6. Ing. Benedikt Markel, 49 let, vedoucí pracovník, bez 7. David Máca, 36 let, elektromontér, bez 8. Eva Pavlová DiS., 32 let, provozní ma nažerka REHAMEDICA Žacléř, bez 9. Václav Zákravský, 37 let, pracovník TSŽ, bez 10. František Efler, 46 let, elektromontér, bez 11. Miroslav Jareiš, 63 let, invalidní důchodce, člen ODS 12. Milada Dobiášová, 34 let, lektorka ekologické výchovy, bez politické 13. Ing. Michal Schubert, 30 let, vedoucí pracovník, bez 14. Oldřich Prokopec, 37 let, zaměstnanec KTŽ, bez 15. Hana Kocurková, 45 let, vedoucí městské knihovny, bez 16. Bohumil Mědílek, 63 let, podnikatel, člen ODS 17. Miloš Machrovský, 54 let, zaměstnanec, bez SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A SNK ED 1. Jaroslav Venhauer, 48 let, místostarosta, bez 2. Attila Nagy, 41 let, koordinátor Cizinecké policie, bez politické 3. Vladimír Pospíšil, 43 let, stojní seřizovač, bez 4. Mgr. Anna Kučerová, 51 let, učitelka, bez Zdeněk Kápička, 36 let, technolog, bez 6. Petr Sychra, 44 let, soukromý podnikatel, bez 7. Milan Melesík, 46 let, soukromý podnikatel, bez 8. Ing. Wolfgang Marks, 45 let, soukromý podnikatel, bez 9. David Steiner, 41 let, soukromý podnikatel, bez 10. David Roček, 37 let, vedoucí nákupu zahr. společnosti, bez politické 11. Ota Hledík, 30 let, soukromý podnikatel, bez 12. Petr Csicsó, 37 let, pracovník TSŽ, bez 13. Denisa Černá, 23 let, na mateřské dovolené, bez 14. Milan Pácha, 50 let, soukromý podnikatel, bez 15. Pavel Demuth, 48 let, soukromý podnikatel, bez 16. Ladislav Dvořák, 24 let, IT technik, bez 17. Ing. Vladimír Berčík, 44 let, bankovní úředník, bez SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽACLÉŘÁCI 1. Jiří Šeda, 66 let, důchodce, bez politické 2. Marta Stárková, 32 let, referentka jakosti, bez 3. Jaroslav Votoček, 41 let, ředitel divize, bez 4. Jana Hynková, 41 let, dětská sestra, bez 5. Jan Kubal, 34 let, dělník montáže, bez 6. Ivana Koberová, 36 let, kvalitářka, bez 7. Jan Hynek, 45 let, živnostník instalatér, bez 8. Hana Nývltová, 46 let, operátorka, bez 9. Viktor Mirga, 28 let, stavební dělník, bez 10. Ivona Bělohlávková, 49 let, obchodní zástupce, bez 11. Petr Minařík, 47 let, technik, bez 12. Eliška Čechová, 60 let, důchodkyně, bez 13. Jaroslav Osowiecki, 44 let, policista PČR, bez 14. Jana Musilová, 37 let, dělnice, bez 15. Tomáš Sucharda, 25 let, zedník, bez 16. Svatopluk Kadlec, 49 let, technik, bez 17. Martin Pech, 56 let, živnostník elektrikář, bez SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽACLÉŘ Jiří Jirásek, 45 let, učitel ZUŠ, bez 2. Marek Gracík, 39 let, soukromý podnikatel, bez 3. Žaneta Dolanová, 38 let, soukromá podnikatelka, bez 4. Horst Anderle, 51 let, manažer, bez 5. Mgr. Regina Kligerová, 36 let, učitelka MŠ, bez 6. Daniel Duben, 40 let, technolog, bez 7. Bc. Eva Rennerová, 31 let, muzejnice, bez 8. Štěpánka Kulichová, 34 let, personalistka, bez 9. Ing. Jan Anderle, 27 let, technolog, bez 10. Radek Petrovický, 36 let, údržbář, bez 11. Michal Kluh, 30 let, technik, bez 12. Dušan Forro, 30 let, soukromý podnikatel, bez 13. Lukáš Kammel, 30 let, nástrojař, bez 14. Mgr. Radovan Vlček, 43 let, učitel ZŠ, bez 15. MUDr. David Pech, 38 let, lékař, bez 16. Monika Holubová, 21 let, studentka, bez 17. Vladimír Holec, 67 let, důchodce, bez KSČM 1. Zdeněk Šritr, 60 let, technik, bez 2. Zdeněk Kápička, 60 let, důchodce, bez 3. Karel Bohouš, 70 let, důchodce, člen KSČM 4. Anna Marková, 71 let, důchodkyně, bez 5. Anna Patková, 64 let, důchodkyně, bez

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2014 které se konalo dne 24. 11. 2014 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/2/2014-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012

Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012 Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012 Rada města Čáslavi svým usnesením č. 177/2012 ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Refinancování úvěru od Komerční banky, a. s. na

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 78/2016 1. předkládá zastupitelstvu města žádost spolku SAT sport a tanec, se sídlem: Krátká 366/4,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ, KONANÉHO DNE 10.6.2009 OD 15 HOD. VE VELKÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU ================================================================== 1. PROJEKT

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 51199/2015 16.06.2015 Zápis a usnesení z 6. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 15.06.2015, v 16:30 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více