Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!"

Transkript

1 09/ r o č n í k Vážení spoluobčané, kvapem se blíží konec tohoto volebního období a října nás čekají volby do zastupitelstva našeho města. Na poslední straně tohoto vydání e zveřejňujeme jména všech kandidátů, kteří se těchto voleb zúčastní. Jsem velmi rád, že se našlo tolik občanů, kteří mají zájem udělat něco pro naše město, a proto se rozhodli kandidovat. Věřím, že i další zastupitelstvo bude pracovat alespoň tak dobře, jako ta předcházející. Chci touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva, které končí komunálními volbami svoji činnost, za práci v tomto volebním období. Ačkoliv jsme se ne vždy na všem shodli, byla vzájemná spolupráce velmi dobrá. I díky tomu patří naše město mezi nejúspěšnější příjemce dotací z evropských fondů, což je velmi pozitivní stav, i když s tím souvisí spousta problémů. Prvořadým úkolem nového zastupitelstva bude dokončit již zahájené projekty, kterými jsou kanalizace v Bobru a v Červené kolonii, rekonstrukce základní školy a také stavba komunikace v nové výstavbě v lokalitě Betlém II, konkrétně ulice J. Jarosche kolem objektu firmy OCELOT až do Bobru, a také rekonstrukce komunikace na hraniční 08/2010 Redakční šotek :) omluva Redakční šotek se objevil i v Žacléřském i. Omylem předal do tiskárny pracovní verzi srpnového čísla před korekturami. Touto cestou bychom se velmi rádi omluvili za gramatické chyby v srpnovém čísle Žacléřského e. Děkujeme za pochopení, Zpravodaj UFFO JE TU! Třídenní maratón akcí u příležitosti slavnostního otevření společenského centra Uffo vypukne v pátek 24. září a pokračovat bude v sobotu a v neděli. Malá ochutnávka: PÁTEK :00 hodin SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV Komponovaný pořad, ve kterém účinkují Jaroslav Dušek, Pjér la Šéz a soubor Décalages. SOBOTA DIVADLA V ULICÍCH POZVÁNKA NA ZÁVODY DO LUBAWKY Ve dnech 11. a 12. září se uskuteční v polské Lubawce tradiční otevřené cyklistické závody na horských kolech. Kde: na sportovním stadiónu Lubawka Kdy a propozice: v sobotu proběhne prezentace od 9.00 do samotný start horské časovky po zveřejnění startovní listiny ve V neděli je v programu hlavní hromadný závod po prezentaci (od hod) start v hod. Prostor před společenským centrem UFFO: Tam tam batucada Strhující bubenickou show Teatrofon: CirKUS SVĚTA Myslíte si, že je možné procestovat svět za 2300 sekund? S CirKUSEM SVĚTA to možné je! ZPÁTKY DO ŠKOLNÍCH LAVIC Ač se to samozřejmě nebude dětem moc líbit, prázdniny opravdu končí a začíná nový školní rok. Bude zahájen 1. září před školou a děti se budou první školní den učit tři vyučovací hodiny. Sebou budou žáci ročníků potřebovat přezůvky a psací potřeby. Prvňáčci první den přezůvky potřebovat nebudou a tašku si přinesou, jen pokud budou chtít. Čeká je slavnostní šerpování a přivítání ve škole. Všichni se už na ně těšíme. Dovolte mi, abych všem našim žákům, jejich rodičům, paním učitelkám a panům učitelům a všem zaměstnancům školy popřál dobrý, úspěšný rok, plný nejen práce, ale také hezkých zážitků a dobře prožitých chvil. Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 17. ZÁŘÍ SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA DĚKUJEME, ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ 1

2 Z RADNICE Z RADNICE přechod Bobr - Niedamirów. Tento projekt se sice v Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR umístil mezi rezervními projekty, ale podle mých informací dochází přesunem finančních prostředků a také úsporami u jiných, již realizovaných projektů k vytváření dodatečných finančních zdrojů, které by mohly i tento náš projekt pokrýt. Jeho realizace by mohla proběhnout v příštím roce. Dále je před schválením dotace z programu Leader na rekonstrukci komunikace v lokalitě Betlém I, kde nyní dochází k rekonstrukci vedení nn napětí, kterou realizuje společnost ČEZ, a.s. Z programu Leader bude z 90 % pokryta i rekonstrukce otopného systému v budově školní družiny a jídelny, která je již před dokončením. Další sběr žádostí o dotace z tohoto programu bude v lednu 2011 a bude zde možnost získání finančních prostředků pro další menší projekty. Jsem přesvědčen o tom, že by naše město nemělo ve snaze získávat dotační prostředky jak z fondů EU, tak i z jiných zdrojů polevovat, protože i přes problémy, které s tím vznikají, je to jediná šance, jak financovat další rozvoj. Nedávno jsem dělal výčet realizovaných tzv. mikroprojektů pro potřeby vydání některé publikace a zjistil jsem, že jenom na tyto malé přeshraniční projekty, které se převážně týkají kultury, sportu, propagace a spolupráce dětí základních škol, jsme získali nejprve z programu INTERREG III.A a od roku 2008 z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR za období celkem více jak 4,5 mil. Kč, což určitě za práci s přípravou žádostí i celkovou administrací projektu stojí. Další tři mikroprojekty byly schváleny k financování v červnu tohoto roku. Samozřejmě již schválené dotace na velké investiční projekty se pohybují již v desítkách milionů korun, Jsem rád, že se nám tímto způsobem vrací moje dlouholeté působení v Euroregionu Glacensis, kde jsem měl tu čest působit v roce 2003 jako předseda a v tomto roce jsem byl zvolen do funkce druhého místopředsedy. Právě Operační program přeshraniční spolupráce by měl mít dostatek finančních prostředků i v dalším plánovacím období EU, tj. od roku 2014, což u ostatních operačních programů asi už tak slavné nebude. Myslím si, že máme i na to období již některé kvalitní projekty připraveny a další nás ještě na základě stanovených podmínek jistě napadnou. M. Vlasák USNESENÍ Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽACLÉŘ Ve čtvrtek 30. září 2010 se v bufetu U Holuba koná 28. zasedání zastupitelstva města. Na programu bude přehled hospodaření za 1. pololetí tohoto roku, změny rozpočtu č. 2/2010, převody majetku a případně další aktuální body. Z RADY MĚSTA 99. schůze července 2010 Rada města bere na vědomí dopis Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ve věci Vyřešení střetu zájmů ve smyslu 33 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. Rada města schvaluje přijetí dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis na projekt Svět rostlin a živočichů v Krkonoších poznávejme společně naši přírodu reg. č. CZ.3.22/3.3.02/ ve výši ,80, na projekt Oživlé exponáty, reg. č. CZ.3.22/3.3.02/ ve výši ,50 a na projekt Poznávejme krásy Žacléřska a okolí ve výši Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci pro rok 2010 ve výši Kč. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města schvaluje čerpání rezerv na sanace a rekultivace v lomu Žacléř IIA za období II.-IV. čtvrtletí roku 2009 a I. a II. čtvrtletí roku 2010 ve výši Kč dle předložené žádosti. Rada města ukládá starostovi zaslat toto stanovisko žadateli. Rada města bere na vědomí cenovou nabídku majitele pozemku pod domem čp Rada města ukládá starostovi dále jednat o její výši. Rada města bere na vědomí dopis jednatele SVJ v domě čp. 29, ul. Revoluční, kterým vyjadřuje neakceptování nabídky města na společný postup při odkupu pozemku kolem tohoto domu. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise, které proběhlo dne Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 137/25 v domě čp. 137, ul. Mladých horníků, Žacléř, přidělení tohoto bytu panu Radku Jankušíkovi, bytem Žacléř, Havířská II 225 za nabídnuté nájemné ve výši Kč s tím, že budou dva nájmy předplaceny. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 388/5 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř, přidělení tohoto bytu panu Martinovi Hejcmanovi, bytem Žacléř, Rýchorské náměstí 181 za nabídnuté nájemné ve výši Kč. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12/ panu Duschekovi a paní Kovalové, bytem Žacléř, J. A. Komenského 66. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města neschvaluje poskytnutí pohonných hmot na sekání trávníku kolem domu SVJ domu čp. 280, ul. Na Pilíři, Žacléř. Rada města konstatuje, že město také nepožaduje nájemné za využívání tohoto pozemku vlastníky bytů. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelům. Rada města žádá komisi zemědělskou a pro životní prostředí o posouzení žádosti o pokácení, nebo co největší prořezání břízy za domem čp Rada města ukládá tajemnici této komise zajistit realizaci Rada města neschvaluje vypořádání investic do plynofikace bytu v domě čp. 337, ul. J. Jarosche Žacléř. Tato investice byla kompenzována nižším nájemným. sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města neschvaluje finanční vyrovnání za rekonstrukci koupelny v domě čp. 90, ul. Rýchorská, Žacléř. sdělit toto stanovisko žadatelům. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části stavební parcely č. kat. 452 o výměře 180 m 2. zajistit realizaci Termín: Rada města schvaluje prodloužení platnosti nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v bytovém domě č. p. 193 v k. ú. Žacléř, o pět let, tj. do Výše nájemného bude Z RADY MĚSTA 100. schůze srpna 2010 Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč městu Chrastava na zmírnění následků bleskové povodně. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci Rada města schvaluje TK TJ Baník Žacléř poskytnutí příspěvku na nákup 6 ks pohárů na 12. ročník tenisového turnaje O pohár města Žacléř 2010, který se bude konat ve sportovním areálu TJ Baník Žacléř. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí č. 10_CEZDI_ mezi ČEZ Prodej, s.r.o. a městem Žacléř. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu paní Markétě Grofové, bytem Teplice nad Metují. Rada města doporučuje žadatelce zúčastnit se výběrového řízení na přidělení bytu. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města schvaluje odpis penále za opožděné platby ve výši Kč společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. a Kč příspěvkové organizaci Videoklub a kino Žacléř. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odepsání penále za opožděné platby nájemného ve výši Kč společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci tohoto usnesení. určena dle nových pravidel. a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje záměr prodeje nebytového prostoru č. 503/193 v bytovém domě č. p. 193, ul. Na Pilíři, Žacléř. Prodejní cena bude stanovena na základě odhadu soudního znalce. a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. kat. 997/1 - zahrada o výměře cca 328 m 2 a na stavební parcele č. kat o výměře 12 m 2 v zahrádkové osadě Sad v k. ú. Žacléř manželům Ivě a Petrovi Grundmannovým, bytem Žacléř, Mírová 342 za cenu 2,50 Kč/m 2 /rok. a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města žádá stavební komisi o stanovisko k žádosti o rozdělení pozemku č. kat. 560/4 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř. Rada města ukládá tajemnici stavební komise zajistit realizaci Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu dle nájemní smlouvy č. j. Fin. 72/ /2005/Il., jejímž předmětem je pronájem části garáže na stavební parcele č. kat v k. ú. Žacléř, a to dohodou k zajistit realizaci Rada města schvaluje záměr prodeje domu čp. 90 v ulici Rýchorská, Žacléř na stavební parcele č. 44 v k.ú. Žacléř. zajistit realizaci Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 8 v domě čp. 219, ul. Havířská. Rada města schvaluje splacení tohoto dluhu v minimálních splátkách 400 Kč počínaje zářím 2010, nejdéle však do konce srpna zajistit realizaci Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 19 v domě čp. 51, ul. Na Pilíři. Rada města schvaluje splacení tohoto dluhu v minimálních splátkách Kč počínaje srpnem 2010, nejdéle však do konce července zajistit realizaci Rada města bere na vědomí žádost pana Vlastimila Tomka, bytem Žacléř, J. Jarosche 487, o povolení samovýroby tyčoviny. Rada města ukládá panu Ilchmannovi zařadit žadatele do pořadníku zájemců o dřevo a místostarostovi sdělit tuto skutečnost žadateli. Rada města schvaluje výzvu k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky na veřejnou zakázku poskytnutí úvěru na projekt Investiční akce města Žacléř podpořené z fondů Evropské unie 2. Rada města schvaluje zaslání výzvy těmto bankám - ČS, a.s., ČMZRB, a.s., Volksbank CZ, a.s., GE Money Bank, a.s. a Raiffeisen Bank, a.s. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci Rada města bere na vědomí stížnost na parkování automobilů u domu čp. 217 a na jejich nepovolenou likvidaci v tomto prostoru. 2 3

3 Z RADNICE AKTUALITY Rada města ukládá starostovi podat podnět v této záležitosti na odbor výstavby, životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Žacléř. Rada města žádá stavební komisi o vyjádření k žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci a k vypouštění odpadních vod pro stavbu ČOV pro čp. 54 v k.ú. Prkenný Důl. Rada města ukládá tajemnici stavební komise zajistit realizaci Rada města bere na vědomí žádost společnosti Arrakis, s.r.o., Žacléř o odkoupení části pozemku č. kat. 305/2 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku 305/2 a st.p. 7/2 v k.ú. Prkenný Důl za cenu 400 Kč/m 2. zajistit realizaci Rada města schvaluje rozdělení domů čp. 90 na dvě samostatné části. Rada města ukládá starostovi zadat vypracování dokumentace potřebné k tomuto rozdělení. Rada města ukládá starostovi podat trestní oznámení podle 208 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník za protiprávní užívání bytu č. 228/8, náměstí J. Čapka čp. 228, Žacléř proti Barboře Dunové a Eriku Oračkovi, za protiprávní užívání bytu POZVÁNKA č. 245/1, ul. Mladých horníků čp. 245, Žacléř proti manželům Janě a Filipu Petrášovým, za protiprávní užívání bytu č. 221/6, ul. Havířská II čp. 221, Žacléř proti Ladislavu Ikrimu, za protiprávní užívání bytu č. 90/6, Rýchorské náměstí čp. 90, Žacléř proti Jaroslavu Markalousovi a za protiprávní užívání bytu č. 124/20, ul. Na Pilíři čp. 124, Žacléř proti Haně Hepové. Plná znění usnesení z rady města a zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléř. M. Vlasák MUZEUM ŽACLÉŘ - POZVÁNKY NA VÝSTAVY VÝSTAVA UMĚLECKÉ KERAMIKY V pátek 7. září v hod. bude v Městském muzeu Žacléř slavnostně otevřena výstava umělecké keramiky absolventů keramických kurzů při ZUŠ Žacléř, vedených paní Irenou Hirai. V měsíci září se v klubovně Klubu žen v budově Mateřské školy Na Pilíři uskuteční dvě výstavy. II. Houbařská a výstava Naše hobby. Bližší informace budou uvedeny na plakátech a na KTŽ. Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu. Za Klub žen Žacléř R. Koudelková jde něco, co jej zaujme, co si rád prohlédne či zakoupí: keramika - drátovaná, předměty z kukuřičného šustí, ze skla, sušené květy. Do nabídky stánků bude patřit i tradiční občerstvení, cukrovinky, sladké i slané dobroty. OPRAVA CESTY NA RÝCHORY Upozorňujeme cyklisty a turisty na to, že správa KRNAPU zahájila opravu cesty od žacléřského zámku k chatě Hubertus. Zároveň budou Technické služby Žacléř, spol. s r.o. provádět výměnu vodovodního řadu od křižovatky Nad Polákem nad kopec nad Bílým křížem (cca 900 m). Sledujte pozorně značení a buďte opatrní. M. Vlasák SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŽIVOTNÍ JUBILEA ZÁŘÍ 2010 Paní Lidmila Brezinová, Anna Eflerová, Marie Fialová, Hedvika Forrová, Rosvita Hanušová, Marta Hanková, Margita Kloseová, Vlasta Marikaničová, Jiřina Lebedová, Thea Rückerová, Gerda Schmidtová, Božena Ticháčková, Františka Vaníčková, Josefa Vaníčková, Elisabeth Wernerová, Věra Žatecká a pánové Bohumil Fejl, Jan Hampel, Josef Hrubý, Lubomír Kaván, Jaroslav Koukola, Bohumil Linhart, Viktor Mirga, František Opočenský, Karel Schauer, Rudolf Tschep a Jan Vlček. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu. Vydává město Žacléř, r.č.mk ČR E 12878, Příspěvky zasílejte em Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Cena 2 Kč. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V sobotu 18. září v hod. proběhne v zasedacím sále žacléřské radnice vernisáž fotografií účastníků II. ročníku fotografického plenéru OZON Náměty fotografií jsou portrét a scéna v plenéru. TRUTNOVSKÝ JARMARK První zářijová neděle již patří tradičně Trutnovskému jarmarku. Tato městská lidová slavnost se koná na náměstí Krakonošově a bude tentokrát navazovat na sobotní historickou slavnost. Jarmark nabídne prodej tradičních výrobků a ukázky řemesel. Ve více než 120 stáncích si každý určitě na- INFORMACE PRO (NEJEN) CYKLISTY Tradiční závod horských kol tzv. Střízlivák se letos z časových a organizačních důvodů nekoná. Šestý ročník se tak přesouvá až na rok PROSBA PRO ČTENÁŘE A PŘÍZNIVCE KNIHOVNY Nevyřazujte časopisy za rok 2009 a 2010 a věnujte je knihovně. Jelikož knihovna může nakupovat jen zlomek z bohaté nabídky titulů časopisů, prosíme o darování loňských a letošních ročníků, jakéhokoliv zaměření. Děkujeme předem všem štědrým dárcům. Knihovnice 4 5

4 AKTUALITY TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV NABÍZÍ OD ZÁŘÍ 2010 TYTO PLAVECKÉ KURZY A PŘÍPRAVKY: Plavání kojenců a batolat - pod vedením zkušených instruktorek bude probíhat v domácnostech od 14. dne věku do šestého měsíce, od šestého měsíce pak v malém bazénu každé pondělí, středu, čtvrtek a sobotu počínaje 6.9. v půlhodinových lekcích, přihlášky: N.Lisá ( ), u které získáte podrobné informace. Saunování rodičů s dětmi od 8.9. každou středu od Plavání gravidních žen - od 11.9.každou sobotu , informace: Mináriková ( ) ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA MATEŘSKÉ CENTRUM ŽABKA Prázdniny skončily a my zveme všechny maminky, tatínky, babičky a dědečky s malými dětmi do mateřského centra! Přijďte si s Vašimi dětmi pohrát, přiveďte je do kolektivu dalších dětí. Přijďte se naučit nové básničky. V září bude mateřské centrum otevřeno jednou týdně, a to takto: Úterý: Na rozjezd máme připravenu jednu akci a v příštích měsících určitě můžete očekávat další, hlavně výtvarné dílny, které měly v minulosti u maminek i dětí velký úspěch. Úterý Básničky a říkadla pro nejmenší pro 2-3leté děti máme připravenou hromadu říkaček, básniček a pohybovek, uvidíte, že je to bude bavit. Maminky, které by se chtěly angažovat v provozu mateřského centra. Prosíme, aby nás kontaktovaly na u com, nebo se přišly podívat a domluvit do centra Žabka, které se nachází v budově základní školy z levé strany. Mateřské centrum také hledá dobrodince, kteří by chtěli podpořit naše aktivity finančním příspěvkem. Děkujeme. Jménem maminek Milada Dobiášová Jelikož se počet aktivních maminek opět snížil, byly jsme nuceny omezit provozní dobu. Hledáme další maminky, které se do chodu centra zapojí a pak bude opět možné rozšířit provoz na více dnů. Plavání rodičů s dětmi 3-5 let - čtvrtek a , vede: Mošna ( ), Hammová, poběží od 9.9. cena: 1 rodič + 1 dítě Kč Minipřípravka pro 5-6 leté děti - úterý a středa a , vede: Viková ( ), poběží od 7.9., cena: 700 Kč Přípravka pro třídu středa a pátek , vede: Týfová ( ), poběží od 8. 9., cena 1400 Kč Kurz zdokonalovacího plavání pro třídu - úterý a čtvrtek , Vede: Šolínová, poběží od 7. 9., cena: 1400 Kč AQUAEROBIC pod vedením zkušených instruktorek Mgr. Romany Rasslové a Ireny Zámečníkové proniknete do tajů vodního aerobiku a cvičení pro mladé, starší i staré, muže i ženy, poběží každé pondělí od počínaje Permanentky či jednorázové vstupy zakoupíte na místě. ZÁBAVNÉ CVIČENÍ PRO SENIORY v krytém bazénu každý pátek od , vede instruktorka Eva Mináriková ( ) od Veškeré další informace získáte na tel.: 499/ nebo 603/ Počet míst je omezen, proto s přihláškou neváhejte!!!!!!! POZOR NOVINKA!!! MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ POHLÍDÁME VÁM DĚTI A VY MŮŽETE VYUŽÍT NAŠE SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ KE SPORTU A ODPOČINKU vždy v úterý a čtvrtek od počínaje Děti pohlídáme (30 Kč/hod, 50 Kč/2 hod.) Více na:www.lokotrutnov.cz ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH I PO PRÁZDNINÁCH ŠKOLNÍ BESÍDKA Dříve než jsme se my všichni školou povinní rozešli za zaslouženým odpočinkem na prázdniny, odehrály se ještě dvě již tradiční akce v závěru školního roku. Besídka, se velmi vydařila a já srdečně děkuji všem účinkujícím dětem a jejich paním učitelkám, které s nimi vystoupení připravovaly. Veliký dík patří také paní učitelce Minaříkové, která se ujala režie a také pro Vás sepsala příspěvek o průběhu besídky. Už tradičně byla součástí konce školního roku besídka, tentokrát pod názvem Žacléř hledá talent. Na pódiu v Kulturním klubu nejprve spolužákům a večer i rodičům, sourozencům a ostatním předvedli svůj talent děvčata a chlapci naší školy. Všichni ti, kteří se nejen rádi baví, seberou odvahu, věnují svůj volný čas nacvičování a předvedou něco ostatním, zaslouží naši pochvalu. I letošní konferenciéři Nela Kirschová, Nikola Malá a Josef Meixner, kteří se také podíleli na tvorbě scénáře, si stejně jako jejich předchůdci vyzkoušeli, jaké to je stát před publikem, překonat trému a moderovat besídku. Vystoupení byla rozmanitá, vstřícné reakce, potlesk a smích dětských diváků při dopoledním vystoupení byly pro účinkující odměnou a dodaly jim sebevědomí pro večerní představení. V některých hlavách už možná kolují nápady na další rok, jsme moc zvědaví, kam nás zavede besídka na závěr školního roku 2010/2011. Ale to si budeme muset ještě rok počkat. Ještě jednou dík všem učitelům, účinkujícím a všem, kteří nám poskytli technické zázemí. MOTIVAČNÍ PROGRAM Vyvrcholením motivačního programu pro žáky 9. ročníků, kdy jednotlivé žáky bodujeme v průběhu celého jejich závěrečného pololetí na naší škole za jejich aktivitu i výsledky jejich práce v jednotlivých vzdělávacích oblastech, jsou závěrečné testy z matematiky, českého jazyka, fyziky a cizího jazyka. V celkovém pořadí se na medailových pozicích umístili tito žáci: Nikola Malá, Lucie Grundmannová a Tereza Poklopová. Odměnou pro 15 nejúspěšnějších žáků je pak výlet do Prahy s programem v trojrozměrném kině IMAX a následnou návštěvou aquaparku, který mají plně hrazený školou. Jak se letošní výlet vydařil, se můžete seznámit v příspěvku p. uč. Kučerové. 6 7

5 ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA MOTIVAČNÍ PROGRAM VÝLET ZA ODMĚNU Ve čtvrtek jeli vybraní žáci 9. A, B za odměnu na výlet do Prahy. Program zahrnoval 3D projekci v Multikinu IMAX v Praze 3 a návštěvu AKVAPARKU Čestlice. Děkujeme p.uč. Mgr. A. Kučerovéa Mgr. K. Friebelové za pěkný a skutečně vydařený výlet. CO SE DĚLO VE ŠKOLE O PRÁZDNINÁCH Zatímco všechny žáky a jejich učitele červenec odměnil nádherným počasím, za které by se nemusely stydět ani přímořské oblasti daleko od Žacléře, ve škole neutichl stavební ruch ani o prázdninách. Pomalu končí velká etapa rekonstrukce naší školy, 8 1, 2, ZDRAVÝ ŽACLÉŘ NESEĎME DOMA ZA PECÍ! Již v minulém čísle ŽACLÉŘSKÉHO ZPRAVODAJE jsme vám představili nový projekt pořádaný ZDRAVÝ městem Žacléř a určený široké veřejnosti - PRO ZDRAVÝ ŽACLÉŘ. Seriál akcí, které si kladou za cíl přinést obyvatelům Žacléře a blízkého okolí možnost aktivně trávit volný čas, vyzkoušet něco nového. Přijďte i vy udělat něco pro své zdraví tyto akce se budou konat pravidelně (jednou za měsíc) opakovat zohledňovat roční období. Další akce se uskuteční 25. září (místo bude upřesněno) Začala škola - nordic walking, soutěže, prodej sportovního oblečení, program, prima parta, občerstvení. GENERÁLNÍ PARTNER Město Žacléř DALŠÍ PARTNEŘI Areál Bret, LokoTutnov, Rejoice Black, Vydavatelství Grada, Birki, chata HUBERTUS MEDIÁLNÍ PARTNEŘI během které došlo k výměně všech oken a dveří, zateplení budov a škola se oblékla do nového hezky barevného kabátku. V současné době probíhají dokončovací práce na hlavním vstupu do budovy a ve velké tělocvičně se vyměňují okna na prosklené stěně, také se dokončuje zateplení a fasáda. Termín ukončení prací je stanoven na konec října, ale vedoucí pracovníci stavební firmy BAK, která rekonstrukci realizuje, nás ubezpečují, že vše bude hotovo již do konce září. Nechme se tedy překvapit. Zde se přísluší poděkovat zastupitelům Města Žacléř za jejich podporu a zejména panu starostovi M. Vlasákovi, kterému se podařilo zajistit velkou část finančních prostředků (cca 12 mil.) z dotace EU a pro zbývající část díla v hodnotě přesahující 18 mil. Kč zajistit úvěr. Není to ale vše. Během prázdnin se také podařilo vyměnit celý otopný systém v budově školní družiny a jídelny. Tyto práce provádí firma P. Sýpala, která zvítězila ve výběrovém řízení. Hodnota tohoto díla činí cca 800 tis. Kč a také zde je víc jak 90% kryto z prostředků EU. Zde bych chtěl také poděkovat všem uklízečkám, pracovnicím školní jídelny a panu školníkovi za obětavou práci, díky které jsme úspěšně zvládli veškeré úklidové práce, a celý školní areál, svítící čistotou, se již může těšit na zahájení školního roku. Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy KULTURA Muzeum Žacléř - Hornické vzpomínání let od nálezu černého uhlí na Žacléřsku Datum 9. září již generaci narozené po r nic zvláštního neřekne. Pro ty starší a především pro žacléřské horníky to byl Den horníků, den, kdy byli odměňováni ti nejlepší havíři, den, kdy se dalo ve stáncích či obchodech nakoupit nedostatkové zboží jako televizor, lednička, kolo či cizokrajné ovoce. Den, ve který do Žacléře zavítal nejeden slavný hudební interpret, orchestr či bavič a kdy nechyběl koncert hornické kapely a samozřejmě zábava v Kulturním domě, která končila nad ránem. Toto datum bylo k oslavě hornického řemesla vybráno až po r Před tím se slavilo na den sv. Prokopa 4. července, nebo sv. Barbory 4. prosince. Nález černého uhlí na Žacléřsku se datuje r Byl to křesoborský opat Kašpar, který vydal povolení k dobývání železné rudy a černého uhlí Jakobu Rabemu. O železnou rudu byl tehdy větší zájem a i dnes zde můžete se štěstím najít limonitové pecky. Těžba černého uhlí však záhy převládla. Horníci se primitivními nástroji zakusovali do slojí, které zde vycházely až na povrch. Od r sem přicházeli odborníci ze saských a kutnohorských dolů. Postupně se těžilo v oblasti Rybníčky, Bečkov, Vrchová, Královec, Černá Voda, Bobr a především na katastru obce Lampertice a Žacléř. Na konci 18. století to byli jak soukromí podnikatelé, např. rodina Gaberlova a Rudolf Manger, či státní společnosti jako panství Žacléř. Od r podléhala těžba zákonům k právní ochraně těžařů. Začínají se hloubit svislé hlubší jámy doly Marie, Jiří, Julie, Eliška, Františka. Díky rostoucí poptávce po černém uhlí nerostla pouze těžba, ale rozvíjel se zde také průmysl a do žacléřského regionu se zkvalitnila doprava. V letech se vybudovala nová silnice z Královce přes Žacléř a Babí do Horního Starého Města. V těchto letech pracovalo na žacléřských dolech kolem 800 horníků. V r bylo vybudováno železniční spojení Královec Žacléř s vlečkou do areálu dolů.v r přešly žacléřské doly do majetku Západočeského báňského akciového spolku ve Vídni. Na přelomu 19. a 20. st. se staví dělnické kolonie Bílá a Červená. První polovina dvacátého století přinesla do hornictví novou techniku spojenou s novými metodami dolování a též zvýšení bezpečnosti práce. V období mezi dvěma světovými válkami dosáhly doly největší těžby v r Naopak II. světová válka přinesla velký pokles v důsledku narukování horníků na frontu a umístění sovětských a francouzských zajatců na práci v podzemí. Celkem se během války v dolech vystřídalo 1700 osob. Dne byly žacléřské doly znárodněny a začleněny do národního podniku Východočeské uhelné doly v Trutnově. V r byly jednotlivé doly přejmenovány na společný závod Důl Jan Šverma v Žacléři. V poválečném Československu bylo hornictví velmi preferovanou oblastí. Známým heslem bylo - Já jsem horník, kdo je víc! Na povrchu v areálu dolu se modernizují dílny, staví se nová úpravna uhlí, kantýna pro horníky. V Žacléři se staví hornické učiliště a dvě moderní sídliště s byty pro horníky Na Pilíři a Boženy Němcové. V Žacléřském podzemí pracují lidé ze širokého okolí. V r se začíná hloubit nová svislá jáma Jan, která byla se svými 995 metry nejhlubší jámou. Posléze bylo z hornického učiliště vybudováno nápravné zařízení pro muže, kteří pracovali v Dole Jan Šverma vedle civilních zaměstnanců. V 80. letech 20. století se opět do hornictví v Žacléři investuje. Podzemí brázdí kombajny, provádějí se průzkumné práce, v r jsou připravena důlní díla na 9. patře. Předpokládané zásoby černého uhlí se však nepotvrdily. Dne byla rozhodnutím ministra průmyslu ing. Karla Dyby těžba na Dole Jan Šverma ukončena. Likvidaci dolu, který byl zaplněn popílkovou směsí, převzala soukromá firma GEMEC s.r.o. Od nálezu černého uhlí na Žacléřsku v r uběhlo do r let. Skončila těžba uhlí, zanikla hornická sláva. Zbyla zelená hlušinová halda, červeně natřená konstrukce těžní věže Jan, expozice hornictví v Městském muzeu Žacléř. Na den sv. Barbory, jak za starých časů, hrstka bývalých horníků - pamětníků v Kulturním klubu v Žacléř, kde se kdysi s velkou slávou vzdával hold černému řemeslu, vzpomíná na zavalenou slávu. DM Ilustrace: pohledy na Doly Eliška a Marie jsou z první poloviny 20. století 9

6 KULTURA OSTATNÍ KNIHOVNA ŽACLÉŘ Svědectví a fakta o osobnostech české literatury v žacléřské knihovně FRANTIŠEK HRUBÍN MUŽ MNOHA TVÁŘÍ Osobnost měsíce září v letošním roce se stým výročím od narození je František Hrubín narozený 17. září března Básník, dramatik, prozaik, propagátor (pokračovatel J. V. Sládka) moderní dětské české poesie, výborný překladatel francouzské poezie (P. Verlaine, A. Rimbaud ) a staré čínské poezie, esejista, vyznavač tradičních hodnot, milovník venkova, textař písně Rozvíjej se poupátko z filmu Pyšná princezna a introvert. Ač rodilý Pražák, inspirací v tvorbě mu bylo především Posázaví (Lešany) a později jižní Čechy. Po absolvování gymnázia pokračuje ve studiu na právnické a poté na filozofické fakultě (ani jednu nedokončil). Hrubínova prvotina Vydává však již v roce 1932 svou prvotinu Zpíváno z dálky, která (díky obdivné kritice) byla dokonce vyznamenána nakladatelskou cenou. To bylo podnětem pro tvorbu dalších básnických sbírek Krásná po chudobě (1935) a Země po polednách (1937). V této době pracuje v Městské knihovně pražské ( ), žije ve středu literárního a kulturního dění a také poznává svoji ženu (knihovnici). Hrubín lyrik ale i epik Hrubín je zpočátku básníkem milostné a přírodní lyriky, postupně však sílí láska ke krajině a půdě - Země sudička (1941), tradicím, vlastnímu rodu: spirituální témata a křesťanská symbolika - Včelí plást (1940) a výrazné sociální rysy ve sbírce Mávnutí křídel (1944). Nejživější inspirací tvorby pro děti je narození dcery Jitky (1940) a syna Vítka (1945) - knihy Říkejte si se mnou (1943), Říkejte si pohádky (1943), Vítek hádá dobře (1946), snad nejznámější je Špalíček pohádek (1957) a jiné. Hrubín dětem Právě Hrubín stojí u zrodu časopisu Mateřídouška. Tvorba pro děti je pro něj zdrojem síly a pomáhá básníkovi překonávat obavy z válečných událostí a strach o osud národa a lidstva. Tyto úzkostné pocity odráží poéma Jobova noc (1945) a sbírka Hirošima (1948). Přelomem a povzbuzením jeho dramatické tvorby je v roce 1958 úspěšná premiéra inscenace - Srpnová neděle v Národním divadle a Křišťálová noc (1961). Potvrzením Hrubínova hlubokého poznání života je lyrickoepická báseň o lásce a smrti (vrací se ke své jinošské lásce), poéma - Romance pro křídlovku (1962, také zfilmována - v roce 1966). Své životní dílo završuje romantickými příběhy o lásce, životním usilování a stálého člověčího hledání skladbou Lešanské jesličky (1970) a dramatem Kráska a zvíře (tiskem až posmrtně 1972). Přijďte se do knihovny po celý měsíc září seznámit s nádherným člověkem - básníkem lyrikem, jehož emotivní tvorba stále obohacuje lidské bytí. Zdroj: Urbanová S. Básník František Hrubín, J. Strnadel - František Hrubín. Více najdete také na zacler.cz Těšíme se na Vás. DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ S KNIHOVNOU Vyhledejte některou z českých literárních osobností (spisovatele, spisovatelku) narozenou v měsíci říjnu, listopadu či v prosinci. Pokud zjistíte i fakta ze života a díla, oceníme vaši spolupráci pěknou knihou a vámi sestavený životopis zveřejníme na našich webových stránkách Vaše tvorba. II. LETNÍ KRAV MAGA KEMP NA BRETU Krav maga, z hebrejštiny volně překládáno jako boj z blízka, je v dnešní době nejefektivnější sebeobranný systém, který se pod záštitou IKMF (Mezinárodní Krav Maga Federace) vyučuje ve více jak sedmdesáti zemích světa, a používají ho elitní oddíly ozbrojených složek jako například FBI, CIA, SWAT, ozbrojené složky státu Izrael a jiné. Krav Maga v České republice má čím dál víc příznivců, a to nejen z řad ozbrojených složek, ale také z řad civilistů. Důkazem toho je každoroční pořádání dvou letních kempů, z nichž první se letos konal ve sportovním areálu Bret v Prkenném Dole. Sjelo se zde skoro padesát účastníků. Většina z nich byli muži, něžné pohlaví zde bylo zastoupeno pouze čtyřmi neohroženými ženami. Věkový rozptyl byl široký, byla zde jak studující mládež, tak také ti, kteří se blíží k důchodovému věku. Všichni účastníci si přišli na své. Hlavní instruktor, ředitel Norské sekce Mezinárodní Krav Maga Federace, Rune Lind, Expert level 3, který trénuje systém Krav Maga od roku 1996, připravil pro studenty bohatý program. Nechyběly zde jak nácviky základní obrany při neozbrojených i ozbrojených útocích, ochrany třetí osoby, obrany proti napadení v autě, tak také fyzický trénink. Trénovalo se tři dny v kuse, zhruba osm hodin denně. Rune dbal nejen na důrazné odrážení útoků a volbu správných obranných technik, ale také na správně zvolenou taktiku v boji na zemi či proti více útočníkům. Poslední den na každého čekala prověrka v podobě bojové hry, při níž museli studenti po jednom oběhnout celý sportovní areál a na mnoha místech čelit nečekaným útokům schovaných agresorů. Kemp byl doplněn o velmi efektivní přednášku, kde měli studenti možnost dozvědět se, co se s jejich tělem děje pod adrenalinovým náporem, rozdíly mezi reakcemi pod stresem u trénovaného a netrénovaného člověka a také, jak funguje lidský mozek a myšlenkové pochody při fyzickém vyčerpání. Přednáška byla doplněna o zajímavá videa z různých typů napadení, která byla po té účastníky konkrétně rozebírána. Z kempu, který se konal ve dnech až 1.8., si odvezli studenti kromě pár modřin a namožených svalů vědomí, že ke zvládnutí krizových situací nestačí jen hrubá síla, ale že je také potřeba dobře každou situaci vyhodnotit, přemýšlet s čistou hlavou i ve chvíli stresu a fyzického vyčerpání, což bez pořádného tréninku zvládne opravdu málokdo. A hlavně si každý z kempu odvezl to, pro co si tam přijel - mnoho nových, velmi cenných zkušeností a zážitků. Text a foto: SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ Dne v 17. hod se uskuteční slavnostní odhalení soch Michala Gabriela: Smečka. Soubor soch, který tvoří sedm bronzových šelem, byl naposledy vystaven při autorově výstavě v Galerii města Trutnova. Poté byla Smečka, která patří k nejtypičtějším dílům tohoto renomovaného českého sochaře, díky mimořádnému příspěvku města Trutnova zakoupena do sbírky galerie a instalována před budovu nově vzniklého společenského centra. Uvedení Smečky do života na prostranství před centrem bude zároveň spojeno s otevřením nové kavárny a podzemních garáží. Příspěvky na poštou nebo osobně

7 VOLBY VOLBY KLEPOU NA DVEŘE Konec tohoto volebního období se blíží a čekají nás volby do zastupitelstva našeho města. Přinášíme proto jména všech kandidátů. SDRUŽENÍ OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1. Miroslav Vlasák, 49 let, starosta, člen ODS 2. Radek Ilchmann, 46 let, technik, bez 3. Martin Šafránek, 43 let, stavební technik, člen ODS 4. Jan Volhejn, 55 let, mistr, člen ODS 5. MUDr. Tomáš Rousek, obvodní lékař, 59 let, člen ODS 6. Ing. Benedikt Markel, 49 let, vedoucí pracovník, bez 7. David Máca, 36 let, elektromontér, bez 8. Eva Pavlová DiS., 32 let, provozní ma nažerka REHAMEDICA Žacléř, bez 9. Václav Zákravský, 37 let, pracovník TSŽ, bez 10. František Efler, 46 let, elektromontér, bez 11. Miroslav Jareiš, 63 let, invalidní důchodce, člen ODS 12. Milada Dobiášová, 34 let, lektorka ekologické výchovy, bez politické 13. Ing. Michal Schubert, 30 let, vedoucí pracovník, bez 14. Oldřich Prokopec, 37 let, zaměstnanec KTŽ, bez 15. Hana Kocurková, 45 let, vedoucí městské knihovny, bez 16. Bohumil Mědílek, 63 let, podnikatel, člen ODS 17. Miloš Machrovský, 54 let, zaměstnanec, bez SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A SNK ED 1. Jaroslav Venhauer, 48 let, místostarosta, bez 2. Attila Nagy, 41 let, koordinátor Cizinecké policie, bez politické 3. Vladimír Pospíšil, 43 let, stojní seřizovač, bez 4. Mgr. Anna Kučerová, 51 let, učitelka, bez Zdeněk Kápička, 36 let, technolog, bez 6. Petr Sychra, 44 let, soukromý podnikatel, bez 7. Milan Melesík, 46 let, soukromý podnikatel, bez 8. Ing. Wolfgang Marks, 45 let, soukromý podnikatel, bez 9. David Steiner, 41 let, soukromý podnikatel, bez 10. David Roček, 37 let, vedoucí nákupu zahr. společnosti, bez politické 11. Ota Hledík, 30 let, soukromý podnikatel, bez 12. Petr Csicsó, 37 let, pracovník TSŽ, bez 13. Denisa Černá, 23 let, na mateřské dovolené, bez 14. Milan Pácha, 50 let, soukromý podnikatel, bez 15. Pavel Demuth, 48 let, soukromý podnikatel, bez 16. Ladislav Dvořák, 24 let, IT technik, bez 17. Ing. Vladimír Berčík, 44 let, bankovní úředník, bez SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽACLÉŘÁCI 1. Jiří Šeda, 66 let, důchodce, bez politické 2. Marta Stárková, 32 let, referentka jakosti, bez 3. Jaroslav Votoček, 41 let, ředitel divize, bez 4. Jana Hynková, 41 let, dětská sestra, bez 5. Jan Kubal, 34 let, dělník montáže, bez 6. Ivana Koberová, 36 let, kvalitářka, bez 7. Jan Hynek, 45 let, živnostník instalatér, bez 8. Hana Nývltová, 46 let, operátorka, bez 9. Viktor Mirga, 28 let, stavební dělník, bez 10. Ivona Bělohlávková, 49 let, obchodní zástupce, bez 11. Petr Minařík, 47 let, technik, bez 12. Eliška Čechová, 60 let, důchodkyně, bez 13. Jaroslav Osowiecki, 44 let, policista PČR, bez 14. Jana Musilová, 37 let, dělnice, bez 15. Tomáš Sucharda, 25 let, zedník, bez 16. Svatopluk Kadlec, 49 let, technik, bez 17. Martin Pech, 56 let, živnostník elektrikář, bez SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽACLÉŘ Jiří Jirásek, 45 let, učitel ZUŠ, bez 2. Marek Gracík, 39 let, soukromý podnikatel, bez 3. Žaneta Dolanová, 38 let, soukromá podnikatelka, bez 4. Horst Anderle, 51 let, manažer, bez 5. Mgr. Regina Kligerová, 36 let, učitelka MŠ, bez 6. Daniel Duben, 40 let, technolog, bez 7. Bc. Eva Rennerová, 31 let, muzejnice, bez 8. Štěpánka Kulichová, 34 let, personalistka, bez 9. Ing. Jan Anderle, 27 let, technolog, bez 10. Radek Petrovický, 36 let, údržbář, bez 11. Michal Kluh, 30 let, technik, bez 12. Dušan Forro, 30 let, soukromý podnikatel, bez 13. Lukáš Kammel, 30 let, nástrojař, bez 14. Mgr. Radovan Vlček, 43 let, učitel ZŠ, bez 15. MUDr. David Pech, 38 let, lékař, bez 16. Monika Holubová, 21 let, studentka, bez 17. Vladimír Holec, 67 let, důchodce, bez KSČM 1. Zdeněk Šritr, 60 let, technik, bez 2. Zdeněk Kápička, 60 let, důchodce, bez 3. Karel Bohouš, 70 let, důchodce, člen KSČM 4. Anna Marková, 71 let, důchodkyně, bez 5. Anna Patková, 64 let, důchodkyně, bez

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více