OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO"

Transkript

1 BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO Foto: Josef Čada, čp. 416 S přicházejícím jarem Vám všem přejeme hodně sluníčka, dobrou náladu a pěkné prožití velikonočních svátků. O Tiscích Jeden otec jedné babičky sloužil ve statku za pasáka. Když pásl u Tisců krávy, tu se před samým polednem objevili ve stádu dva velice tuze šerední psi. Tlamy měli až k zemi. Ovce i krávy se pásly klidně dál, ani si jich nevšimly. Psi chvíli mezi stádem pobíhali a pak běželi k Tiscům. Otec se ještě v poslední chvíli osmělil a hodil po nich kamenem. Teprve potom ho pojala taková hrůza, že nemohl na sáto promluvit. Stádo rychle sehnal dohromady a hnal domů. Když se ocitl na Vartě, ve vsi zvonili právě poledne. Teprve potom se mu řeč vrátila. V ta nebezpečná místa už stáda nikdy nehnal. Čerpáno z knihy Na besedě. Foto: Stanislava Rollerová, čp. 348 V dnešním čísle najdete: - rozhovor se starostou a zástupcem starosty - z jednání obecního zastupitelstva - rozpočet - zprávičky z MŠ a ZŠ - klub důchodců - kultura - zdravotnictví - velikonoční příloha - Tříkrálová sbírka - hasiči - myslivci výročí německé okupace - z historie - různé

2 Rozhovor s panem starostou Janem Votrubcem a zástupkyní starosty Blankou Mrázkovou Dnes Vám chceme představit našeho nového pana starostu Jana Votrubce, který se ujal starostování Svou práci externího správce počítačových sítí a systémů vyměnil za službu pro nás všechny. Již deset let pro naši obec pracoval jako zástupce starosty, takže problematikou obce se již delší dobu zabýval. Díky těmto zkušenostem se do tohoto úkolu snaží rychle zasvětit. Od začátku se pustil do záležitostí, které potřebovaly vyřešit co nejdříve. Jak Vám funkce starosty změnila život? Velice. Už jen tím, že musím dřív vstávat. Částečně jsem změnil šatník. Dostávám se do situací, do kterých jsem se nikdy nedostával. Co bylo první věcí, kterou jste musel řešit? Protože jsem nastupoval v zimním období, kdy vládla mrazivá zima, bylo nutné řešit údržbu místních komunikací. Sešel jsem se zástupci Zemědělské a. s. a domluvil konkrétní podmínky vyhrnování. Další věcí, která je na dobré cestě, je dořešení vlastnických vztahů u místní komunikace od skladiště kolem Kyralových čp. 385 k Marešovým čp Po nástupu do úřadu jsem zjistil, že chybí kolaudace plynofikace obecní budovy čp Napsal jsem žádost na Městský úřad odbor výstavby a ŽP Jablonné nad Orlicí, poradil jsem se, co je potřeba dodat a kolaudaci se mi podařilo rychle vyřídit. Tím, že je budova obecního úřadu vytápěna plynem, se uvolnily prostory kotelny a skladu paliva. Pracovníci obce prostory uklidili. Vznikne zde dílna a určité zázemí pro práci a údržbu. Upřímnou radost mám také z toho, že se naší obcí nevede objížďka. Byl jsem totiž pozván na jednání na Městském úřadu v Žamberku, kde jsem byl informován o nutné částečné uzavírce mostu v Jablonném n.o. u čistírny odpadních vod směr mistrovický lom a návrhem odklonu těžších aut přes naši obec. S tím jsem rezolutně nesouhlasil. Jistě nás všechny tíží stav životního prostředí a problematika odpadů. Jak to vypadá s rekonstrukcí sběrného dvora? Letos by se měla částečně dokončit. Pracovníci obce vyklízí prostor skladiště, třídí a odváží odpad na skládku. Ve skladišti zbývá již pouze železný šrot, který odveze Tělovýchovná jednota při jarním svozu železného odpadu. Ještě nám zbývá vyřešit odvoz stavebního odpadu. Co Vás zaměstnává v současnosti? Zřízení pracoviště CZECH POINTU na obci. Czech point je způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech point, nebo-li Český podací ověřovací informační národní terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Po zavedení této služby budeme moci občanům vystavit výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů atd. V loňském roce byl v naší obci zkušebně nainstalován měřič rychlosti a v minulém roce jsme schválili umístění těchto měřičů rychlosti do obce. V letošním roce je projekt realizován z dotací EU ve spolupráci se sdružením obce Orlicka. Měřiče rychlosti budou umístěny v blízkosti ZŠ a doufám, že přispějí k větší bezpečnosti. Co dalšího budete řešit? Opětovné znovuotevření prodejny v horní části obce, dořešení zázemí u hřiště. Trápí mě stav autobusové čekárny ve středu obce a její neustálé ničení. Kdy bude v provozu posilovač signálu pro T-mobile? Dle sdělení služby zákazníkům T-mobile měl by být spuštěn na přelomu července a srpna. Výstavba BTS potrvá do konce dubna a instalace veškerých komponentů bude trvat 2 3 měsíce. A co vidíte jako klad? Dobrou spolupráci se zastupiteli. Budu se snažit o komunikaci a společné řešení problémů. A teď trochu odlehčeně. Svědčí mi pravidelná strava ve školní jídelně, kde mi velice chutná a chtěl bych i tímto poděkovat kuchařkám za výtečné pokrmy. Funkci zástupce starosty nadále vykonává paní Blanka Mrázková. Na obci se stará o oblast sociální, školství a kultury. Co připravujete pro naše spoluobčany? Nejbližší akcí bude setkání všech seniorů se zástupci obce. Toto setkání se uskuteční od hodin v sále v hostinci U Špičáků. Na toto setkání jsme pozvali divadelní soubor. Mohou se děti těšit na každoročně pořádaný dětský den? Určitě ano. Termín máme již naplánovaný. Dětský den bude v neděli Opět požádáme o pomoc rodiče dětí z 5. ročníku. Spolu s kulturní komisí, školskou radou a všemi dalšími nadšenýmí obětavci zajistíme nevšední a nezapomenutelné zážitky pro naše děti. Na co si vzpomenete, když se řekne ? Vzpomínám, že jsem se zúčastnila školou pořádané akce Den země. Děti vyčistily prostranství u krásné Zahradníkovy lípy, která si určitě zaslouží naší pozornost a už se moc těším na letošní Den země, který bude Vytipováváme vhodný prostor, kam by mohli žáci ZŠ sázet stromky. Na tuto společnou akci se moc těším a věřím, že tento čin přispěje ke zvelebení naší obce. Z pracovního kalendáře starosty Jednání na Katastrálním úřadu Ústí nad Orlicí a předání kupních smluv Školení k řešení krizových situací Jednání na Městském úřadu, dopravním odboru Jednání Sdružení Orlicka ohledně cyklostezky Pozemkový fond Ústí nad Orlicí jednání ohledně komunikace Setkání starostů s Policií ČR v Letohradě Jednání obecní rady podpis smlouvy na MÚ Žamberk o zřízení CZECH POINTU v naší obci Pracovní jednání OZ Veřejné jednání OZ Jednání s pracovníky archivu Ústí nad Orlicí Krajský úřad Pardubického kraje informace ke zřízení datové schránky redakční rada 2

3 Usnesení z jednání zastupitelstva konané dne v 19:00 hodin na Obecním úøadì. Přítomni: Josef Černohorský starosta, Blanka Mrázková a Jan Votrubec místostarostové, ing. Petr Stránský, Marie Pavlíčková, ing. Václav Matějka, Jiří Roller, Josef Krátký, Karel Muláček, Mgr. Marta Mikmeková, Marie Vaníčková čp. 323, Marie Vaníčková čp. 362, Stanislava Rollerová Omluveni: Jan Hrdina, Tomáš Vaníček. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Rozpočtovou změnu č.5 dle přílohy. 2. Dar ve výši ,- Kč od firmy Zemědělská a.s. Bystřec. 3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích 222/16, 222/31, 222/1, 3373/1 (PK3373), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování dále specifikovaného zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti. 4. Dotaci ve výši 2.055,- Kč z Pardubického kraje na výdaje jednotek SDH. 5. Dar Základní škole a Mateřské škole ve výši 5.000,- - Kč na Mikuláše. 6. Dar 3.000,- Kč na vystoupení Chrámového sboru sv. Mikuláše z Nekoře místní farnosti. 7. Přílohu č. 2 k Vyhlášky o odpadech č. 3/ Pronájem zařízení Hradu za 5.000,- Kč s kaucí ,- Kč na Letní hudební festival konaný v červnu. 9. Rozpočtové provizorium na rok 2009 ve výši 1/12 na každý měsíc dle roku Zastupitelstvo zvolilo: 1. Jana Votrubce starostou Obce s nástupem do funkce od Karla Muláčka do rady Obce s nástupem do funkce od Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. Odstoupení starosty Josefa Černohorského z funkce k datu Opakovanou žádost o podmínkách pronájmu Hradu. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Odprodej pozemku p.č. 222/55 manželům Ebertovým. Navrhuje pronájem. Ověřovatelé zápisu: Marie Pavlíčková, Ing. Petr Stránský Usnesení z jednání zastupitelstva konané dne v 19:00 hodin na Obecním úøadì. Přítomni: Jan Votrubec starosta, Josef Černohorský, Blanka Mrázková místostarostka, ing. Petr Stránský, Marie Pavlíčková, ing. Václav Matějka, Jiří Roller, Josef Krátký, Karel Muláček, Mgr. Marta Mikmeková, Marie Vaníčková čp. 323, Marie Vaníčková čp. 362, Jan Hrdina, Tomáš Vaníček Omluveni: Stanislava Rollerová Zastupitelstvo schvaluje: 1. Rozpočet obce na rok 2009 ve výši ,- Kč dle přílohy. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy. Přesuny mezi položkami v rámci paragrafů bude schvalovat starosta a místostarostka. 2. Hospodářská činnost obce za rok 2008, skončilo zůstatkem (účet 931) ,25 Kč. Obecní zastupitelstvo souhlasí s převodem na účet Hospodaření Základní školy a mateřské školy Bystřec k skončilo přebytkem 8 288,44 Kč. Tato finanční částka bude převedena do rezervního fondu Znění Strategického plánu Leader Místní akční skupiny ORLICKO Žijeme a chceme žít v pohraničí. 5. Hospodaření obce do dle přílohy. 6. Rozpočet sociálního fondu a plán výnosů a nákladů HČ dle přílohy. 7. Věcný dar odstupujícímu starostovi p. Josefu Černohorskému ve výši 8 000,- Kč. 8. Ve školské radě bude nadále za obec pracovat p. Tomáš Vaníček, ing. Petr Stránský, Bc. Stanislava Rollerová 9. Zřízení místního pracoviště Czech POINT prostřednictvím ORP Žamberk s využitím dotace ze strukturálních fondů EU. 10. Ukončení mandátu člena zastupitelstva p. Josefa Černohorského k na vlastní žádost. Zastupitelstvo bere na vědomí: 11. Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě a zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě Ověřovatelé zápisu: Jiří Roller, Tomáš Vaníček Poškozování čekáren V poslední době dochází v Bystřeci k ničení a znečišťování autobusových čekáren a dalšího obecního majetku. Částky vynakládané na opravy a údržbu jsou nemalé. Pokud se tato situace nezlepší, bude obec nucena oznámit to orgánům činným v trestním řízení, nechat vypátrat viníky a požadovat na nich úhradu vzniklých škod. Indicie ukazují, že to páchají děti školního věku a mladiství. Žádáme Vás tímto, pokud někoho takového uvidíte, oznamte to neprodleně na obecním úřadu v Bystřeci. Také často dochází k vyvracení a poškozování dopravních značek. Čekárny i značky slouží všem obyvatelům, a proto by se neměly ničit. Blanka Mrázková, zástupce starosty 3

4 Připomínka 70. výročí německé okupace ČSR 15. března 1939 V neděli 15. března jsme si připomněli smutné sedmdesátileté výročí od okupace zbytku okleštěného Československa německou armádou. Co se onoho dne odehrálo a co tomu předcházelo? Tato událost byla přímým důsledkem podpisu Mnichovské dohody z 30. října 1938, ve které bylo rozhodnuto o odstoupení pohraničních území s většinovým německým obyvatelstvem. Následná demoralizace celého státu se projevila v separatistických snahách Poláků, Maďarů, Rusínů a hlavně Slováků, kteří si vynutili změnu názvu státu na Česko-Slovensko a vznikl tak útvar, nazývaný jako Druhá republika. Do čela vlády byl postaven Rudolf Beran, prezidentem se stal 66letý Emil Hácha. Život však přesto pokračoval dále. Již 11. března přinesla vojenská rozvědka zprávy o připravovaném povstání zbylých Němců v Brně, Jihlavě a Olomouci, které měla Wehrmacht přijet osvobodit. Vláda proto žádala Berlín o vysvětlení, ovšem na německém ministerstvu zahraničí oficiálně nebyl nikdo k zastižení. Mezitím 13. března odjel Jozef Tiso spolu s F. Ďurčanským do Berlína, kde na Hitlerův nátlak, že v případě nesouhlasu rozdělí Slovensko mezi Maďarsko a Polsko, souhlasili s utvořením nezávislého Slovenského státu. Ten byl oficiálně vyhlášen druhý den, 14. března. V reakci na zprávy rozvědky a události na Slovensku, odjíždí Hácha spolu s Chvalkovským do Berlína, kde se chtějí pokusit odradit Hitlera od jeho záměru obsadit Čechy a Moravu. Přijati však jsou až v jednu hodinu po půlnoci 15. března. Hitler společně s Göringem je seznámil s plánem na obsazení zbytku republiky, předložil před ně připravený text smlouvy a vyžadoval od nich pouze podpis a spolu s ním i příkaz složit zbraně. To však bylo z naší strany kategoricky odmítnuto, na což reagoval Hitler výhrůžkami o smetení Československa z mapy a jeho včlenění do Říše v případě odporu a zase nabídkami na zachování jisté národní volnosti, pokud se zástupci podvolí. Göring se připojoval s výhrůžkami o bombardování Prahy a dalších měst bez ohledu na civilní obyvatelstvo. Hácha s Chvalkovským odolávali tři hodiny, Hácha se nakonec zhroutil a ztratil vědomí. Přivolaný lékař jej pomocí injekcí vzkřísil, a tak okolo čtvrté hodiny ranní zlomený prezident podepsal konečný ortel nad poslední demokracií ve střední Evropě. Text okupačního protokolu zněl:...prezident republiky, aby docílil konečného usmíření, skládá osud českého národa a země v důvěře v ruce Německé říše. Vůdce toto prohlášení přijal a dal výraz svému rozhodnutí, že český národ béře v ochranu Německé říše a že mu zaručí autonomní vývoj jeho národního života tak, jak jest jeho svérázu přiměřený. Ihned poté se v Praze sešla ministerská rada, byly vydány rozkazy armádním velitelstvím se zákazem klást jakýkoliv odpor, ve 4:30 již zprávu o připravovaném obsazení vysílal rozhlas. A tak v 6:00, za neustálého sněžení, překročila německá vojska naše hranice a začala s postupným obsazováním našeho území. Ihned bylo vyhlášeno stanné právo a obsazeny všechny důležité budovy. Gestapo ihned začalo se zatýkáním Židů a významných protinacisticky zaměřených osob. Beranova vláda podala demisi, která však nebyla přijata. Po 19. hodině dorazil na Pražský hrad Adolf Hitler, aby zde přivítal prezidenta Háchu, jehož vlak byl úmyslně zpožděn byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, který se stal nedílnou součástí Říše. V jeho čele sice formálně stála autonomní vláda, prakticky však byla moc v rukou říšského protektora, kterým se stal Konstantin von Neurath. Pro Čechy to znamenalo, že se stali občany druhé kategorie a jejich budoucnost měla spočívat v pomalé germanizaci, nebo vystěhování do Ruska. Nelze však říci, že Československo padlo bez jediného výstřelu. V kasárnách v Místku se německé přesile postavila 13. rota pěšího pluku Slezského, dokud i jí nebyl sdělen rozkaz velení složit zbraně. Na Podkarpatské Rusi již vypuklo povstání Rusínů, proti kterým zasahovalo četnictvo spolu s armádou. 15. března navíc zaútočilo Maďarsko, takže byly české jednotky nuceny ustoupit na Slovensko a do Rumunska, odkud byly poslány do Protektorátu, čímž definitivně skončila předválečná československá éra. Díky okupaci Německo získalo téměř milion pušek a pistolí, 40 tisíc kulometů, 4 téměř 3 tisíce děl všech typů, 400 tanků a tisíc letadel. Zároveň získalo nejrozvinutější zbrojní průmysl v Evropě, díky kterému bylo schopno o půl roku později napadnout Polsko a rozpoutat tak druhou světovou válku. Přestože je 70 let dlouhá doba, neměli bychom ani dnes, v době spojené Evropy, na tyto události zapomínat. Jsou totiž navždy smutným mementem, které nám ukazuje, že v důležitých otázkách se musíme spoléhat hlavně sami na sebe. Jan Vaníček čp. 367 V naší kronice se o tomto výročí píše: Dne třetího dne po požáru usedlosti Jana Matějky čp. 113 přijelo do obce gestapo z Lanškrouna, které na základě seznamu začalo zatýkat bystřecké občany. Zatčeno bylo tehdy 16 občanů z Bystřece a jeden občan Josef Skalický byl dovezen z Výprachtic. Všichni byli soustředěni v kanceláři místní radnice, kde probíhal předběžný výslech. Potom museli přejít před radnici, kde byli surově biti. Pak bylo devět občanů nákladním autem odvezeno do věznice v Šumperku. Byli to: Kristek Bernard čp. 128, Kyral Josef čp. 215, Tenenko Kazimír čp. 54, Křivohlávek Josef čp. 15, Hrdina Jan čp. 68, Hrdinová Marie čp. 68, Špičák Ladislav čp. 174, Špičák Jan čp. 144, Čada Josef čp Volby 1939 Tohoto roku se konaly volby inscenované Němci. Každý občan dostal dva lístky. Na jednom bylo napsáno velké JA a na druhém lístku malé nein. Lístkem ANO měl občan projevit souhlas s německou okupací, začleněním naší obce do SUDET a tím i do Německé říše. V obci Bystřec však projevilo souhlas jen 84 občanů. 639 občanů hlasovalo NE. Bystřec byla jedinou českou obcí, která tak masově vyjádřila svůj názor proti německému občanství a pobytu v Sudetech. Čerpáno z obecní kroniky.

5 Z historie obce K osídlení tohoto koutu Čech došlo za Slavníkovců, jimž náležel i hrad Litomyšl. Po vyhlazení Vršoviců setkáváme se zde s Hrabišici, kteří vládli i třebovskou krajinou. Kojata Hrabišic, nemaje synů, odkázal roku 1227 Choceň a lesy u WIZRECE (Bystrce) dvěma bratřím Sezimovi a Milotovi. To je první dosud zjištěná zpráva. Kdo založil Bystřec, nevíme a zůstane nám to asi navždy neznámo. Byla tady již před rokem Přesného roku založení se taktéž nedopátráme, není uvedena na mapě z roku Nemožno také tvrdit, zda byla to celá ves, či jen část dnešní obce. Král Přemysl Otakar II. maje zálibu v lidu, mravu i jazyku německému otevřel Němcům i Českou zemi. S jeho svolením krajinu mezi Jablonným, Ústím, Lanškrounem a Poličkou osazoval Vilém z Druholce. Takže v letech 1260 až 1292 vzniklo na místech dříve neobydlených mnoho vesnic. Král Václav II. roku 1290 založil klášter ve Zbraslavi. V zakládající listině z roku 1292 daroval klášteru město Lanškroun a Ústí a přes čtyřicet okolních vesnic. Doba panství zbraslavského kláštera (50 let) nebyla příznivá naší krajině. Země trpěla častými nájezdy sousedních loupeživých rytířů. V roce 1358 dochází ke směně s litomyšlským biskupem. Touto směnou naše obec připadla k litomyšlskému panství. Zdejší tvrz obýval kacířský náčelník Walter, který byl roku 1322 chycen a upálen v Kolíně nad Rýnem. Tvrz, která byla opatřena hlubokým příkopem naplněným vodou obýval další z rodu Waltrů. Dle jména němec, od něhož obec odvozovala své německé jméno. Byl pronásledován, na tvrzi si nebyl jist a ukrýval se v hradiskách ve skále dnes zvaná Panská. Za to, že mu jablonští nosili potravu a aby jej nevyzradili, daroval jim lesy ve Hradiskách. Jeho tvrz byla zbořena a spálena neznámého roku pravděpodobně v době husitských válek. V roce 1437 připadla ves Bystřec Janovi z Vyhnanic. Jeho potomci se zadlužili. Potvrzením od krále Vlastislava Bystřec připadla roku 1479 Janu Kostkovi. Z tohoto vzešly dcery Anna a Markéta, které se provdaly za Jana a Vojtěcha z Pernštejna, čímž lanšperské panství přešlo do rodu Pernštejnů. Rozmařilým životem zadlužili se Pernštejnové a zastavovali a prodávali své statky. V roce 1588 prodali Pernštejnové Bystřec Adamu Hrzánovi z Harasova. Byl to výborný hospodář,ale neobyčejně šetrný člověk, poddané velmi utiskoval. V další době snášela Bystřec všechny útrapy 30. leté války a reformace. Před třicetiletou válkou bylo obyvatelstvo částečně bratrské. Někteří obyvatelé pro víru opustili obec. V letech od blízkých hranic sem vpadli Prušáci. Místní obyvatelé se ukrývali v Hradiskách a zakopávali tam cenný majetek. V celém okolí nebyly potahy, s nimiž by se mohlo obdělávat pole. Po 30. leté válce byla zdejší krajina málo osídlena. Přišli sem osadníci ze Slovenska a Maďarska, což dokazují příjmení Kyral, Uher. Z kroniky vyplývá, že obyvatelstvo vykonávalo robotu pro dvůr v Petrovicích až do roku Asi v roce 1793 získal v nájmu mlýn Jiržik Petržik. Z tohoto jména vzniklo příjmení Petřík. Jedná se o čp. 50 v Bystříčku. Válku roku 1866 připomíná obrázek nad posledním stavením a mohyla při státní silnici. Hluchý bednář Hajzler z Čenkovic jel na voze do Bystrce. Neslyšel volání německých vojáků, protože nezastavil a ujížděl, zastřelili ho. V tomto roce byly v Bystrci ubytovány 2 kompanie vojáků. 3. červenec 1866 byla bitva u Hradce Králové, odkud rakouské vojsko couvalo k Vídni. Prusové jako kobylky zaplavili Čechy. Setník Rakouské armády Alfréd z Vivenotu s 36 muži chtěl uškodit Prusům. Přemluvil k pomoci lidi z okolních vesnic i z Bystrce. Zničili tehdy asi 50 vozů. Na odplatu vtrhlo pruské vojsko do Jablonného a okolí, rabovali domy, 12 nevinných lidí bylo svázáno a odvezeno do pevnosti v Kladsku. Vesnice byly přeplněny vojskem, panovala veliká drahota. Občané museli Prusům dodávat máslo, chléb, kroupy, víno, pivo, dobytek, seno, oves, plátno i peníze. Přes dva měsíce panovala ta hrozná bída. Kolik měla obec obyvatel? roku obyvatel obyvatel 260 stavení obyvatel 245 stavení Do roku 1840 se drželi obyvatelé Bystrce doma. V následujících letech začali hledat obživu i ve městech v továrnách. Čerpáno z kroniky Tříkrálová sbírka 2009 Devátá tříkrálová sbírka skončila. V době krize a velké nezaměstnanosti jsme sbírku připravovali s obavami, jak se letos povede. V našem kraji ale žijí dobří a štědří lidé, kterým není lhostejný osud druhých, a tak sbírka dopadla výborně. V orlickoústeckém regionu koledovalo letos 413 skupinek a vykoledovalo ,50 Kč. Oproti loňskému roku to je o ,00 Kč víc. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude v orlickoústeckém regionu použit na tyto charitní projekty: charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, centrum Pod Střechou, mateřské centrum Kopretina, občanskou poradnu, osobní asistenci, regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek, fond rozvoje stávajících projektů oblastní charity a přímou pomoc handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům. Děkujeme jménem Oblastní charity Ústí nad Orlicí všem tříkrálovým asistentům za to, že se ujali organizování tříkrálové sbírky ve svých obcích. Děkujeme všem farářům a starostům, kteří sbírku aktivně podporovali. Děkujeme všem koledníkům, že se nenechali odradit mrazem a vyšli koledovat. Děkujeme všem dárcům, kteří vlídně koledníky přijali, nechali je ohřát se a uvařili jim čaj. Děkujeme všem dárcům, za jejich příspěvek do sbírky. Děkujeme Orlickému informačnímu kanálu (OIK) za bezplatné uvedení spotu k tříkrálové sbírce. Bystřečtí občané přispěli částkou ,- Kč. Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Marcela Náhlíková a Olga Tomková 5

6 PTAèí HOSTé ZE SEVERU Svůj domov s drsnou zimou musí brkoslavi každoročně opustit kvůli malé nabídce potravy, kterou snáze najdou v příznivějších podmínkách střední a jižní Evropy. V čase nedostatku bobulí na severu tak podnikají potravně motivované invaze. Za letu brkoslav připomíná obrysem špačka, kterému se podobá i svou velikostí. Nemá však vykrojený, ale rovně uťatý ocas. Pozornému návštěvníkovi přírody neunikne výrazná chocholka na temeni hlavy, černé hrdlo i nápadné bílé a žluté skvrnky spolu se sytě červenými štítky na křídlech a také žlutý pásek na konci ocasu. Často jsou velmi krotcí. V jabloňových alejích je při hledání potravy nevyruší ani hlučný silniční provoz. Po příletu se ptáci potulují po krajině a vyhledávají plody jeřábu, kaliny nebo šípku. Nepohrdnou ani přemrzlými jablky. Ve zvláštní oblibě mají bobule jmelí. První brkoslavi se v našich zeměpisných šířkách objevují zpravidla koncem října, během listopadu a prosince jejich početnost vrcholí. Na přelomu března a dubna tito krásní ptáci nastoupí cestu zpět do svých severských hnízdišť. Při jedné naší vycházce k Rychtovu rybníku v polovině února jsme měli možnost sledovat hejno 27 brkoslavů severních. Bylo to mé první setkání s těmito krásnými severskými návštěvníky v okolí naší vesnice. Milan Pouk, jednatel MS Bystřec POTŘEBUJEME STROMY? Stromy jsou samozřejmou součástí našeho života. Míjíme je cestou na nákup, do práce, do školy. Mnohdy je ani nevnímáme, neuvědomujeme si, že byly na světě dávno před námi že díky nim můžeme dýchat. Stromy jsou obdivuhodné organismy. K životu jim stačí sluneční světlo, voda, vzduch a trocha živin. Kromě ovoce nám stromy poskytují dřevo, kterým topíme a používáme ho ke stavbě domů, mostů i lodí. Také k výrobě nábytku, hraček, hudebních nástrojů a k sochařské práci. Některé stromy žijí velmi dlouho, například sekvojovec se může dožít až čtyř tisíc let, borovice osinatá až pěti tisíc let. Ale také lípa srdčitá, která je považována za symbol češství, se dožívá 400 let. Každý strom je vlastně živá výrobna kyslíku. Kyslík potřebujeme k dýchání, proto musíme stromy chránit a za každý poražený strom bychom měli vysadit alespoň jeden nový. Představme si stoletý buk kolem 25 metrů vysoký, s korunou o průměru 14 metrů. Koruna takového stromu má cca 2700 kubických metrů a listová plocha asi 1600 čtverečních metrů listí. V létě uvolní takový buk za hodinu 1,75 kg kyslíku - od května do září vyrobí buk tolik kyslíku, kolik postačí 10 lidem k dýchání na celý jeden rok! Denně tento strom odpaří do ovzduší 400 l vody, čímž zvýší vlhkost vzduchu asi o 10%. V okolí stromu se teplota sníží až o 3 C, což má význam zejména v létě. Koruna stromu pohltí 1 tunu prašného odpadu za rok, asi 3 4 všech prachových částic ve městě, které bychom jinak vdechovali. Pokud tyto hodnoty patří jednomu stromu, vážíme si jich dostatečně? Biologové o lesech říkají, že jsou zelené plíce naší planety. Rostliny produkují kyslík a udržují jeho množství v atmosféře v určité koncentraci a v určitém poměru s oxidem uhličitým. Bez rostlin by se tyto hodnoty nejprve změnily v neprospěch kyslíku a atmosféra by se potom naplnila jedovatými látkami. Člověk produkuje oxid uhličitý dýcháním, provozem automobilů a spalovacími zařízeními (elektrárny, továrny). Proto je zejména ve městech rovnováha mezi kyslíkem a oxidem uhličitým narušena. Stromy zde mají velký význam svojí schopností pohlcovat prach, zvyšovat vlhkost vzduchu, snižovat teplotu a konečně tvořit hlukovou bariéru. Stromy jako plíce planety mají velmi příznivý vliv pro lidský organismus již svou přítomností, stabilitou a klidem, který vyzařují. Jsou i velmi popularizované případy, kdy lidé čerpají energii dotykem stromů. Asi mnohem důležitější je fakt, že les je ideálním místem pro relaxaci a odpočinek. Léčivé účinky stromů respektive jejich částí (zejména listy, plody nebo květy) jsou také velmi známy. Jsou proto využívány nejen v alternativní medicíně, ale i v klasické medicíně a farmacii. Civilizace je však neoddělitelně spjata s mýcením lesů, lidská města a osady rostly na jejich úkor. Zatímco ještě v 10. století byla Evropa pokryta z 90% lesy, dnes je to okolo 25%. Naši předkové sázeli stromy ve městech, v krajině, v zahradách. Mnohé místní názvy a jména obcí vznikly podle stromů, které tam kdysi rostly. Například názvy vesnic Tisová, Buková, Bříza, Lípa, Jablonné, Dubí atd. 6 Staví-li se nová silnice, parkoviště nebo rozvody, desítky let staré aleje jim musí ustoupit. Opadne-li ze staršího stromu uschlá větev a poškodí přitom náš majetek, požadujeme hned odstranění zeleného velikána. Skutečně je kácení stromů nezbytné? Chráníme dostatečně naše stromy? Některé stromy mají to štěstí, že byly vyhlášeny za památné a chrání je zákon. Podnět k této ochraně může dát kdokoliv na příslušný pověřený obecní úřad. Prohlášení stromu za památný se posuzuje z několika hledisek. Mezi ně patří zdravotní stav stromu, životaschopnost a ohroženost v daných podmínkách. Památnými stromy mohou být ty, o kterých se píše v kronice a jsou spojovány s významnou událostí nebo osobou. Vhodnými kandidáty jsou také dřeviny, které se dožívají desítky i stovky let, jsou vzrostlé a obdivuhodné a lidé se k nim s láskou vracejí. Památné mohou být i mladé stromy. Stromy jsou jedinečnými organismy, které lidem umožňují přežít a činí životní prostředí krásnějším a ve městě snesitelnějším, snižují znečištění vzduchu a zvlhčují jej. Staré a rozložité stromy s velkou korunou mohou lépe a účinněji plnit všechny tyto důležité funkce, proto je jejich zachování velmi významné. Když nahradíme stoletý strom mladým, budeme dlouho čekat, než se nám začne odměňovat za naši péči. Na závěr snad už jen: Potkáš-li starý strom, smekni (malíř J.Turek, 1968). A proto chraňme staré stromy okolo sebe a pečujme o ty mladé, aby posloužily nám i dalším generacím! Jana Benešová

7 Zprávičky z naší školičky Zápis do 1. třídy ZŠ Dne 11. února proběhl ve škole zápis do 1. ročníku. Zapsány byly tyto děti: Vaníček Petr čp. 376 Kyral Vojtěch čp. 385 Cerula Marián čp. 349 Tomeš Tomáš čp. 264 Hricinová Michaela čp. 42 Kulhánková Pavla čp. 167 Voznický Filip čp. 417 Hrdina Jaroslav čp. 304 Hricinová Pavla čp. 3 Hricinová Adéla čp 3 Ryšavý David čp. 140 Křivohlávková Kateřina čp. 349 Matějková Vendula čp. 365 Hubálková Adéla čp. 86 Ročková Berenika čp. 264 Všem dětem přejeme úspěšnou školní docházku. Na začátku června pojedeme na zajímavý školní výlet. Navštívíme hrad Bouzov s galerií v podhradí, kde pro nás bude přichystaný program s názvem: RYTÍŘI A LAPKOVÉ. Jako každý rok se koncem školního roku zúčastníme všech akcí malotřídních škol v blízkém okolí. V Jamném nad Orlicí nás čeká vybíjená, v Orličkách pro nás připravují výlet na Bukovou horu, naše škola pořádá atletické závody vesnických škol v Borku. Také se chystáme do ZŠ Horní Čermná, kde nás čeká celé soutěžní dopoledne. Maškarní karneval na základní škole očima dětí Poslední den před jarními prázdninami byl ve škole karneval. Byla jsem za kočičku. Masku jsem si připravila sama, jen s ocáskem mi pomohla babička. Na hlavě jsem měla kočičí masku, ve vlasech mašličku. Byla jsem celá černá, na rukách jsem měla bílé rukavice. Karneval se mi moc líbil, protože jsme různě soutěžili a pinkali si s balónky. Aneta Pouková, 2. ročník Dne byl ve škole karneval. Moc se mi to líbilo. Byl jsem za prince. Skákali jsme v pytlích, lovili jsme rybičky, pinkali jsme s balónky přes síť, chodili s pytlíky na hlavě. Jonáš Mikmek, 2. ročník byl v Bystřecké škole karneval. Byla jsem za slepici. Nejvíc se mi líbily paní školnice a kuchařka převlečený za miminka. Hráli jsme různé hry, moc se mi tam líbilo. Nela Křivohlávková, 2. ročník Co nás ještě v tomto školním roce čeká? Na 1. dubna jsme do školy pozvali žáky Speciální školy v Lanškrouně, kteří s pomocí našich dětí budou ve škole celé dopoledne vyrábět, kreslit a malovat různé velikonoční ozdoby, v tělocvičně si zasoutěží a v herně ŠD si pohrají. 20. dubna pojedeme do divadla v Jablonném nad Orlicí na čertovsky veselou pohádku Trampoty čertíka Culínka. Od každé úterý pojede celá škola na plavání do bazénu v Ústí nad Orlicí. 22. dubna chystáme jako každý rok ve spolupráci s obecním úřadem celoškolní projekt Den země, kdy žáci uklidí okolí školy a různé části obce. Čeká nás i soutěžení a opékání párků se celá škola zúčastní projektu Pálení čarodějnic. Děti by se v tento den měly převléct za ošklivé bytosti a dopátrat se, jak to tehdy asi bylo. V měsíci dubnu a květnu nás čeká dopravní soutěž družstev v Mistrovicích a přírodovědná v Lanškrouně. Pozvánka ZŠ Bytřec pořádá dne v v budově školy Velikonoční dílny Vyrábět budeme slepičky a kohoutky ze sena. S sebou vezmi tašku sena, karton 30 x 50 cm, špulku niti v barvě sena, malé černé knoflíčky nebo koření /celý pepř, fazolku/ na oči, stužky, nůžky a dobrou náladu. Eva Maňková, ředitelka 7

8 NÁVŠTĚVA VE ŠKOLE Již se stalo tradicí, že děti z naší školy čas od času navštíví své babičky a dědy s malým vystoupením při jejich posezení u Špičáků. Tentokrát přijali pozvání k nám do školy. Před zaplněnou třídou bylo nejdříve na dětech vidět jemné rozechvění, které opadlo, když se vžily do svých hereckých rolí princezen, králů nebo služebných. Poté všichni poseděli nad šálkem čaje či kávy a zavzpomínali na svoje školní léta. Důchodcům jsme zahráli, s nimi jsme se zasmáli. Princezničky a pan král, malý, velký, rád si hrál. V pohádce vše skončí dobře, ty se tady nepleť, obře. Snad to dneska nespletu, ať nejsem za popletu. Vše se nám to podařilo, dobro zase zvítězilo. Příště půjdem zase hrát, budeme se všichni smát. Jitka Mikulová Ze slohových prací našich dětí Dárek pro Martinku Povídka Martinka šla do školy a byla veselá. Dnes nastupovala do čtvrté třídy. Těšila se na nové předměty, ale když došla do školy, nadšení ji opustilo. Její nejlepší kamarádka tam nebyla. Martinka na svoji kamarádku celý den myslela a byla smutná. Martinka bydlela u dědečka a babičky. Babička s dědečkem nevěděli, jak Martince pomoci. Začaly se jí zhoršovat známky. Pak jednoho večera babičku něco napadlo. Druhý den, když Martinka přišla domů, tak dům byl zamknutý a na dveřích byla velká cedule. AŽ PŘIJDEŠ ZE ŠKOLY, TAK PŘIJĎ ZA DŮM. BUDEME TAM NA TEBE ČEKAT. Za domem byla velká krabice s mnoha otvory. Martinka ji otevřela a uvnitř bylo štěně. Martinka měla obrovskou radost a babička s dědečkem také, že se jim to povedlo. A Martinka se dočkala i své kamarádky. Přijela k nim na prázdniny. Jaruška Prokopcová, 4. ročník Leopold V prvouce jsme se učili o lidském těle a vzájemným obkreslováním, vystřihováním a sestavováním nám vzniklo lidské tělo. Tohoto našeho papírového kamaráda jsme pojmenovali Leopold. Touto cestou bych ráda poděkovala paní Marcele Pecháčkové, která mi zapůjčila model lidské kostry a dětem moc hezky povyprávěla, jak to v našem těle funguje a vše jim názorně předvedla a ukázala. Nechyběly ani zajímavosti o našem těle, které si děti moc dobře pamatují! Ještě jednou moc děkuji. Oslava V březnu mají svátek všechny knížky a my jsme si ten jejich svátek oslavili společně třídní výstavkou našich nejmilejších knížek. Nanosili jsme do třídy to, co si už dokážeme přečíst sami nebo co nám před spaním čtou táta s mámou. Ve třídě jsme si hráli pohádky s loutkovým divadlem a celý týden se nám moc povedl. Jak jsme vyhlíželi jaro Jaro už drobounce poťukávalo na vrátka, ale paní zima se své vlády nechtěla jen tak vzdát. Našim prvňáčkům už to čekání bylo také dlouhé. Tolik se těší, až opráší své kolo, vytáhnou pytlíček s hliněnými kuličkami nebo švihadlo a vyrazí ven. Pokusila jsem se jim to čekání trochu zpříjemnit Sluníčkovým týdnem. Třídu jsme si vyzdobili vlastnoručně vyrobenými sluníčky, naučili jsme se nové sluníčkové písničky a pomalovali jsme si okna jarními motivy. Všechny naše hodiny byly motivované sluníčkem a vždy jsme se radovali, když nám to opravdové začalo pálit do oken. Všem Vám posíláme malý pozdrav: Slunce ať svítí, kde jsi Ty, ať ozáří celou zemi, všechno zlé ať v dobré změní, slunce ať svítí, kde jsi Ty! Martina Mikmeková a žáci 1. třídy 8

9 Už se těším do školy, budu dělat úkoly se konal zápis dětí do 1. třídy. Děti se již od rána těšily, samozřejmě šly všechny po obědě domů, aby se stačily naparádit a do školy připravit. Každý uměl nějakou básničku nebo písničku a potěšující je i to, že to nebyly básničky jen ze školky, ale i takové, které je naučila maminka nebo tatínek. Zápisu se zúčastnilo 15 dětí. Všechny byly šikovné a byly přijaté do 1. třídy. ZE ŽIVOTA MŠ probíhala v ZŠ generální zkouška na odpolední divadlo. Pozvání na pohádky od p. učitelek jsme velice rádi přijali. Děti nám zahrály krásné pohádky a naše školčátka ani nedutala. S otevřenou pusou děti sledovaly své starší kamarády. A že se bylo na co dívat! Výprava, kostýmy, děj. Výkony dětí byly srovnatelné s hereckými. Děkujeme za krásné dopoledne. Zápis dětí do MŠ na školní rok se koná v MŠ od hod. do hod. Jana Vašíčková, vedoucí učitelka V pondělí se u nás v MŠ konalo tradiční odpoledne s rodiči. Děti se moc těšili na svoje maminky, tatínky, babičky i tety. Přišli také někteří sourozenci, přestože jsou to již velcí školáci. Maminky si přinesly různě velká a barevná klubíčka a děti pilně namotávaly vlnu na kousek kartonu. Nakonec rozstřihy sukýnku, uvázaly hlavičku a ruce a panenka byla hotová. Nakonec se s nimi děti ještě vyfotily. Druhý den nás bylo ve školce trochu víc. Přišly nejen děti, ale i jejich nové k a m a r á d k y panenky. Jana Krejsová, učitelka Školní jídelna VELIKONOČNÍ HODOVÁNÍ Velikonoční nádivka pečená ve formě 400g uzeného masa, 1 2 veky, mléko, 7 vajec, 3 stroužky česneku, pepř, mleté nové koření, majoránka, 1 2 lžičky muškátového oříšku a květu, 200 g krupice, kvásek = 42 g droždí, 3 lžíce mléka, 1 2 lžičky cukru, čerstvé bylinky, sůl, tuk, strouhánka Vařené uzené maso nakrájíme na kostičky. Pokrájenou veku namočíme v mléce a vymačkáme. V míse obojí smícháme, přidáme rozšlehaná vejce, utřený česnek a koření, krupici namočenou v mléce, vykynutý kvásek a vše důkladně promícháme. Podle potřeby osolíme.směs můžeme zředit vývarem z uzeného masa nebo naopak zahustit strouhánkou. Nakonec vmícháme nadrobno nasekané bylinky/mladé kopřivy, petrželka, pažitka, libeček. Směs vlijeme do vymaštěné formy a necháme půl hodiny kynout. Pečeme. Hotovou nádivku po vychladnutí vyklopíme na talíř a ozdobíme bylinkami. Vaječný salát s krabími tyčinkami 1 salátová okurka, 1 svazek ředkvičky, 150 g sterilovaných žampiónů, 100 g krabích tyčinek, sůl, 4 uvařené vejce, 1 majolka, 1 stroužek česneku, 1 lžíce citrónové šťávy, mletý bílý pepř. Okurky a ředkvičky rozkrájíme na osminky. Vejce rozkrájíme na měsíčky a krabí tyčinky na kostičky. Žampióny z konzervy scedíme. V míse smícháme zeleninu s vejci a krabími tyčinkami. Směs ochutíme pepřem a citrónovou šťávou. Majolku smícháme s prolisovaným česnekem, přidáme do salátu a promícháme. Spoustu sluníčka, smích a malovaná vajíčka Vám přeje kolektiv školní jídelny. Přichází pro mě nejkrásnější období v roce jaro. Sluníčko nás vyláká ven na procházku a do přírody. Po zimě bude nejprve potřeba uklidit. Zamést cesty, chodníky, uhrabat trávník. Pak už můžeme vyrazit na slibovanou procházku a třeba i se svým psem. Nesmíme zapomenout uklidit i po něm, co po cestě ztratí na chodníku. Znovu připomínám, nenechávejte psy volně běhat po veřejných prostranstvích, obecních cestách a už vůbec ne po sousedově zahradě. Přeji Vám příjemné procházky po našem hezkém okolí. Blanka Mrázková, zástupce starosty 9

10 Vítání občánků V neděli se v obřadní místnosti obecního úřadu uskutečnilo vítání občánků. Byli pozváni Petr Pouk a Petra Pouková s dcerou Annie. Přítomné přivítala paní Dana Pauková. Zástupce starosty paní Blanka Mrázková popřála rodičům hodně trpělivosti při výchově a holčičce hodně zdraví. Rodiče obdrželi dárečky od obecního úřadu a poštovní spořitelny. Kulturní program připravily děti z mateřské školy s paní učitelkou Janou Kyralovou. Hudbou program doprovodila slečna Jana Tejklová. O fotografie se postaral pan Stanislav Uher. Kamerou celou slavnost natočil pan Karel Muláček. Blanka Mrázková, zástupce starosty Taneční pro manželské a partnerské páry Po jednoroční pauze jsme se začali opět scházet, pět večerů po třech hodinách. A to nejenom místní, ale i tanečníci z okolních vesnic. Paní Hana Michaličková se svým novým tanečníkem byli vždy velmi milí a ohleduplní a snažili se vše co nejlépe vysvětlit. Postupně jsme se seznámili s kroky tanců, jako je: waltz, polka, valčík, foxtrot, chacha, jive, blues, tango, mazurka... Pro některé z nás pouze zopakování, ale pro jiné vše od úplného začátku... Na závěr nachyběl již tradiční věneček s občerstvením, veselou tombolou a přizvanými hosty. Přeji všem, ať pohodově vtančí do krásných jarních dnů a za rok nashledanou při dalších tanečních. Monika Křivohlávková Klub dùchodcù Stalo se to již tradicí, každý rok se v měsíci lednu poprvé scházíme v Bystřeci s okolními kluby důchodců a to z Výprachtic, Horní Čermné, Dolní Čermné, Třešňovce a Jablonného nad Orlicí. Nebylo tomu jinak ani v roce letošním. V pátek 23. ledna 2009 se uskutečnilo setkání seniorů na sále v hostinci u Špičáků,,Důchodcovský ples s hudbou, k tanci a poslechu hrála známá kapela Svatebčanka a byla připravena bohatá tombola. Tento ples obohatila pěkným vystoupením paní učitelka Mikmeková se svými žáčky ze základní školy v Bystřeci. Bohatý a pěkně uspořádaný program se moc líbil všem přítomným a děti byli odměněni velikým potleskem, občerstvení pro děti připravil personál pohostinství. Paní učitelce a dětem moc děkujeme. Při únorové besedě, ženy malým dárkem a písničkou připomněly mužům svátek všech Matějů. Muži nám zase na oplátku 30. dubna popřejí úspěšný let oblohou a dobré přistání, k tomu nám vždy připraví pěkné přání a kytičku. V Horní Čermné jsme se tradičně zúčastnili ostatkové zábavy, s pěkným programem, bohatou tombolou a dobrým občerstvením. V letošním roce připadli ostatky na 24. února na svátek Matěje a tak všichni pánové dostali perníkové srdíčko. Ve středu 4. března jsme byli pozváni do školy, kde jsme si se zájmem prohlédli třídy, kde se děti učí a také prostory bývalé půdy, kde mají školní lavice ve kterých jsme seděli my dříve narození. Děti nám předvedly herecké umění a zahrály tři pohádky Šípková Růženka, Kdo si vezme princeznu, Princezny na vdávání. Ani jsme se nestačili divit, jaké máme v Bystrci velice šikovné děti s hereckým nadáním. Po představení bylo pro nás připraveno pohoštění káva, čaj a zákusek, obsluhovaly nás dívky a bylo to kouzelné. Odcházeli jsme domů spokojeni s pocitem dobře prožitého odpoledne. Učitelskému sboru, dětem, kolektivu školní jídelny a paní školnici moc děkujeme a přejeme úspěšný školní rok. Za klub důchodců Marie Matějková 10

11 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Přenosné hasicí přístroje K preventivním opatřením patří i správně umět ovládat a použít přenosné hasicí přístroje, které se používají v počáteční fázi vzniklého požáru. Při použití hasicích přístrojů je nutno zachovat klid a rozvahu. Zásah je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy od kraje požáru směrem do požáru. Dle typu a množství hasiva v hasicím přístroji je doba účinnosti 6-60 sekund a dostřik 2-6 m. Hasicí přístroj je tlaková nádoba naplněná hasivem a opatřena zařízením, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo je vytlačováno samočinně a to buď trvalým tlakem, nebo tlakem z patrony. Uvedení hasicího přístroje pod stálým tlakem do činnosti je velice jednoduché. Stačí vytrhnout zajišťovací kolík a po stisknutí páky ventilu je hasicí přístroj okamžitě funkční. Tyto hasicí přístroje jsou většinou osazeny manometrem, který nám trvale ukazuje, zda-li je v hasicím přístroji potřebný provozní tlak. Uvedení do činnosti hasicího přístroje s tlakovou patronou je trochu složitější. Po vytržení zajišťovací pojistky udeříme na nárazníkovou armaturu a vyčkáme (5-10 vteřin), než dojde k přemístění výtlačného plynu z tlakové patrony do nádoby hasicího přístroje. Poté je hasicí přístroj připraven k hašení. Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru. Třída požáru A - požáry pevných hořlavých látek hořící plamenem nebo žhnutím. Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové. Třída požáru B - požáry hořlavých kapalin a látek, které do kapalného skupenství přecházejí. Jedná se zejména o benzín, naftu, oleje, laky, mazadla, vosky, apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové. Třída požáru C - požáry plynných látek hořících plamenem. Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík, atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, hasicí přístroje s náplní CO2 (sněhový) a halonové. Třída požáru D - požáry lehkých alkalických kovů např. hořčíku a jeho slitiny s hliníkem. Při hašení těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků. Třída požáru F - požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky) ve fritézách, pánvích a jiných kuchyňských zařízeních. Na každém hasicím přístroji je uveden návod s třídou požáru, pro který je hasicí přístroj vhodný. POZOR!!! Vodní a pěnový hasicí přístroj nesmí být použit na hašení zařízení pod elektrickým proudem. Práškovým a sněhovým není vhodné hasit požáry sypkého materiálu a prachu nebezpečí vzniku výbušné směsi se vzduchem, resp. výbuchu. Při hašení s náplní CO2 (sněhový) nebezpečí popálení chladem(omrzlin) při kontaktu s nechráněnou pokožkou. Bezpečný úkryt před silným poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny(taška, plechy)rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry. Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy. Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí tak zvýšené nebezpečí střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaši jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli. Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích. Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem. NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECE- ŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti. NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy. UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a až potom záchrana majetku. Pokud je lidský život, zdraví, majetek v bezprostředním ohrožení, volejte vždy hasiče na číslo 150 nebo IZS na číslo 112. PRO CHVÍLE ODDECHU Povinná výbava od roku 2010 Od poloviny letošního roku se má změnit povinná výbava automobilů. Má ubýt rezerva a klíč na kola. Naopak přibude papír pro sepsání pojistné události, tužka, reflexní barva a pásmo. To vše aby si řidiči sepsali sami nehodu, protože PČR jezdí k nehodám nad 100 tis. Kč, nebo k nehodám s účastí aut držení třetí osoby. Od začátku roku 2010 přestane jezdit Záchranná služba (pokud to nebude dar kraje) k méně než dvěma zraněným, tak k povinné výbavě přibude anestetikum, převozní lůžko a resuscitační jednotka. Od června roku 2010 přestane jezdit pohřební služba k tragickým nehodám o méně než třech mrtvých a k povinné výbavě přibude lopata, krumpáč, 2x černý pytel se zipem, mramorová deska 1 x 1 m a 2x svíčka.,,představ si, když nedávno ve vesnici hořelo, vynesl Hugo z hořícího domu svoji ženu.,,a divíš se? Lidi v takových situacích ztrácejí hlavu! Co udělá lidožrout, když mu pálí žáha?,,sní hasiče! Podìkování Hasiči Bystřec děkují všem, kteří podpořili sbor a přispěli sponzorsky do tomboly na Hasičský ples a dětský maškarní ples. Pøipravujeme Sbor dobrovolných hasičů v Bystřeci připravuje na pátek 1. května 2009 oslavu svátku Sv. Floriána. K poslechu, ale i k tanci bude hrát živá hudba. Občerstvení bude zajištěno. Co dělat při silném větru Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně ložené předměty (květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně. 11 Okrsková soutěž V sobotu 23. května 2009 odpoledne se uskuteční okrsková soutěž v požárním sportu u koupaliště a u silnice před hasičskou zbrojnicí, za účasti hasičů Bystrce, Čenkovic, Koburku, Orliček a Výprachtic. Soutěžit budou ženy i muži, přijďte povzbudit domácí týmy. Josef Matějka, starosta hasičů Bystřec

12 Hned první týden ve středu byl zahájen plavecký výcvik (10 lekcí) pro 3. a 4. ročník. Společně s našimi žáky jezdily i děti z MŠ Horní Čermná a MŠ Bystřec. Kurz probíhal v krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí. V pondělí přijeli za našimi dětmi herci z Divadélka bří Čapků z Hradce Králové. Pro I. stupeň připravili v sokolovně představení plné zpěvu a vyprávění s názvem Veverka Zrzečka. V prvním příběhu dopadla zvířátka straku, která ukradla myslivcovi hodinky a v druhém vytrestala člověka, který zanechal v lese odpadky. Děti se nejen výborně bavily, ale odnesly si i poučení. Představení Divadelní cestopis bylo určeno pro žáky II. stupně a seznamovalo je s vývojem divadla. Vyprávění bylo doprovázeno mnoha ukázkami z nejznámějších her (Hamlet, Sluha dvou pánů...). Naše škola na čtvrtek opět připravila zájezd pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče do Východočeského divadla Pardubice na světoznámý muzikál My fair lady. (Jedná se o příběh chudé květinářky, kterou po sázce významný profesor uvede do tzv. lepší společnosti. Naučí ji tak dobře mluvit a chovat se, že nikdo nepozná, v jakém prostředí vyrůstala). V úterý proběhlo celorepublikové testování vědomostí a dovedností žáků 6. ročníku. Ověřili si, co zvládají po ukončení 1. stupně z českého jazyka, matematiky a jaké mají obecné studijní dovednosti. Po vyhodnocení mohou porovnat své výkony se svými vrstevníky z kraje i z celé republiky. Žáci 9. ročníku ve středu vyrazili do České Třebové na přehlídku středních škol a učilišť. Tato burza škol jim každoročně pomáhá při výběru dalšího studia a povolání. Škola spolu s Obecním úřadem pořádá pravidelný podzimní a jarní úklid obce, kterého se zúčastňují hlavně děti z naší školy. Letos byly zavedeny ze žáků (každý měsíc má službu jedna třída) tzv. úklidové hlídky, které pravidelně prochází cestu v prostoru od autobusové zastávky kolem jídelny až ke škole. V hlídkách se postupně vystřídají jednotlivé ročníky od devátého po první. Ti mladší v doprovodu dospělých. Ostatní části obce uklízeli dobrovolníci v pátek (2 dospělí a 9 dětí). Co se událo v 1. pololetí školního roku na Základní škole Horní Čermná Ve čtvrtek proběhl další ročník tzv. Dne jazyků. Na úvod přečetli žáci 8. a 9. ročníku originální znění a poté překlad dopisů našich dvou adoptovaných dětí z Indie Kirana a Ragini. Následovala klasická pohádka O červené Karkulce. Nejprve veršovaná, v češtině od Františka Hrubína v podání 6. ročníku. Pak stejnou pohádku, ale v moderní úpravě od Aloise Mikulky zahráli žáci 9. ročníku nejprve česky a pak anglicky. Dále vystoupili osmáci s pohádkou Dvanáct měsíčků v němčině, sedmáci nacvičili anglickou píseň Lemon tree od skupiny Fool s Garden. Jedna skupina šesťáků zahrála pohádku O neposlušných kůzlátkách a druhá skupina O třech prasátkách. (V pohádce jich bylo však šest!) Obě v anglickém jazyce. Deváťáci si v němčině připravili scénku Tři orbitky (moderní verze pohádky Tři oříšky pro Popelku). Na závěr zazpíval pěvecký sbor Čermáček americkou lidovou píseň Gimme dat ol time religion Nadějí, láskou i vírou. Děti mají tuto akci velice rády, neboť mohou ukázat, co už umí v cizím jazyce, a především při nacvičování zažijí dost legrace. Ve středu žáci 6. ročníku pod vedením paní učitelky Krulové vyrazili na výlet do Technického muzea Brno. Prohlédli si jednotlivé expozice a navštívili interaktivní učebnu. Zde si mohou hrát - dělat fyzikální pokusy, ověřovat si různé fyzikální jevy. Kromě zajímavých poznatků, zážitků z cesty při mimoškolních akcích se děti ze 6. ročníku, které vytvořily v září nový kolektiv, zároveň lépe poznají. Dne proběhl ve škole výchovný koncert. Žáci byli rozděleni dle věku na tři skupiny, aby jim mohl být program přizpůsoben. Na ukázkách instrumentálních a pěveckých se děti seznamovaly s tím, jak se měnila hudba v průběhu staletí, jak se vyvíjely nástroje, zpěv. Kvalitní výkony účinkujících ocenili jak žáci tak učitelé. Ve čtvrtek vyrazili někteří žáci ze druhého stupně do pražského divadla Rokoko na představení Rychlé šípy (od Jaroslava Foglara), což je úspěšný divadelní komiks pro všechny věkové kategorie. (Slavná parta ušlechtilých, vtipných, poctivých a ctnostných hochů bojuje proti 12 špatnostem Bratrstva kočičí pracky). V úterý proběhlo testování dovedností žáků 9. ročníku v matematice, českém jazyce a v obecných studijních předpokladech. Žáci, kteří se hlásí na gymnázium navíc ještě v anglickém jazyce. Vyhodnocení testů ukazuje, že řada žáků (zejména chlapci) má mnohem větší studijní předpoklady, než jaké jsou výsledky, kterých dosahují. Na očekávaný pátek byl připraven bohatý program. Ráno navštívil jednotlivé třídy Mikuláš s čertem a andělem a rozdal dětem dárky, které připravili rodiče z peněz Unie rodičů. Děti z I. stupně potom odjely do Lanškrouna do kina na animovaný film Kung fu Panda. Zájemci ze (celkem 46 žáků) se vydali za bruslením do lanškrounské zimní haly Boži Modrého. Z peněz Unie rodičů jako dárek k Mikuláši byl zakoupen tzv. eliptikal (masivnější obdoba rotopedu) a velký stolní fotbal. Oboje mohou žáci využívat o přestávkách. Skutečně je pořád obsazeno! To mají kluci k dispozici od loňska dva menší stolní fotbaly. Na všech se hraje. Děti z prvního a druhého ročníku se v prvouce seznamují s chodem obce. Proto si připravily přáníčka a spoustu otázek pro pana starostu Kittnera, kterého ve čtvrtek navštívili. V pondělí odpoledne byla ve škole tradiční vánoční besídka pro rodiče, na které vystoupili žáci ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně, která zde má detašovanou třídu, aby předvedli, co se od září naučili. V pátek proběhly ve třídách vánoční besídky. Děti se navzájem potěšily drobnými dárky, s třídními učiteli si popovídaly o tradicích, zahrály hry, zazpívaly koledy. Odpoledne pak byla pro žáky ročníku uspořádána diskotéka, kde hudbu obstarával Michal Killar z 9. ročníku. Na zahájení vystoupili s hezkým programem malí tanečníci z prvního stupně, kteří trénují taneční umění pod vedením pí. uč. Andreji Ježkové. Hned po vánočních prázdninách v pondělí se žáci zúčastnili kulturního představení v Dolní Čermné. Nejprve II. stupeň s názvem Zvukové děje povídání o šíření zvuku, vývoji hlasivek a hlasitosti prokláda-

13 né hrou na elektrofonickou kytaru, bonga a samozřejmě se zpěvem. Vystoupení bylo doplněno i ukázkami tance break dance. Název představení pro I. stupeň byl O Africe. Děti se zábavnou formou seznámily se životem zvířat v Africe. Samy byly do průběhu programu aktivně zapojovány někteří se na malou chvíli stali i herci na jevišti. Ve dnech proběhl v Čenkovicích lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Kromě výuky lyžování a posilování fyzické kondice (kterou mimochodem mají někteří žáci mizivou) je cílem vzájemné poznávání žáků ve třídě a stmelování kolektivu. Musí respektovat ostatní spolužáky, aktivně se zapojovat do programu i mimo vlastní výcvik. Při běžeckém lyžování žáci poznávají blízké okolí a kouzlo zimní přírody. Dne vyrazil první stupeň do Brna do Janáčkova divadla na klasickou pohádku o Sněhurce. Chceme, aby už ty nejmenší děti poznaly opravdovské velké divadlo. Příběh o spanilé Sněhurce všechny znají, navíc herci zapojili děti do představení, a tak si malí diváci odnesli krásný zážitek. Dne děti dostávaly pololetní vysvědčení a v pátek měly volno, aby s chutí v pondělí vyrazily za poznáním ve druhém pololetí školního roku. Kromě kolektivních akcí se řada především starších žáků zapojuje do sportovních soutěží a olympiád. Je to hlavně o aktivitě jednotlivců. Mnozí žáci mají předpoklady úspěšně řešit úlohy v olympiádách, ale nechce se jim připravovat. Je to velká škoda, neboť mají nejen možnost poměřit své síly s vrstevníky, ale velice se tím rozšíří svůj obzor, i když nevyhrají. Náklady na jízdné na soutěže dětem hradí Unie rodičů, pokud je nezaplatí pořadatel. Unie rodičů z výtěžků ze svých akcí rovněž přispívá na dopravu na divadelní představení. Petr Borek, Drahuše Rejentová Zastřelená slepice Moje maminka vyrůstala v Bystříčku v chaloupce s hospodářstvím. K sousedům ke své babičce jezdíval na prázdniny vnuk z Pardubic. Mamka má pět sourozenců. Rodiče vždy ráno odešli do práce a děti byly o prázdninách samy doma. Nejprve musely udělat práci, kterou jim určili rodiče, a pak si mohly jít hrát. Jednou k nim přišel onen chlapec z Pardubic. Hráli si všude možně, ve dvoře i na půdě. A tam najednou chlapec o něco zavadil. Ono se to skácelo a pak byl klid. Co to může být? ozvalo se opatrně. Byla to vzduchovka. Chlapcův tatínek byl vojákem z povolání. A tak se hoch chtěl před ostatními vytáhnout. Umí prý střílet. Nabil vzduchovku. A tedˇ se dívejte! řekl. Nejdříve se trefil do ořechu a pak do jablka. A támhletu slepici trefím do ocasu. Prásk!... Co to? Slepice se najednou poroučela k zemi. Rychle vyběhli všichni ven a zkoumali, jestli slepice žije. Nežila. Co teď? Uspěl názor - zamazat stopy! Okamžitě vykopali díru a slepici zahrabali. Maminka zjistila až po týdnu, že jedna slepice chybí. Myslela si však, že to má na svědomí nějaká kuna nebo lasička. A tak nad tím ani nepřemýšlela. Až asi za deset let se viníci konečně přiznali, že slepici tenkrát zastřelili. Dostali od babičky dodatečně pořádně vyhubováno. Ne za to, že ji zastřelili, ale za to, že z ní mohli mít dobrou polévku. Martin Špičák, žák 9. ročníku Téma: Kam s ním, s ní, aneb jak jsme se zbavovali elektrospotřebiče fejeton Můj tragický konec Dříve jsem byl důstojný a důležitý obyvatel jedné kuchyňky! Ale co dnes? Celých patnáct let jsem jim poslušně a oddaně vařil. Beze mě by se ani pořádně nenajedli, nenaobědvali, nenavečeřeli. Nezbylo by jim nic jiného, než si vzít nějaký rohlík, který se vůbec nedá srovnávat s lahodnou svíčkovou, jakou jsem jim častokrát připravil. Po těch rocích by se od nich dalo čekat víc slušnosti a ohleduplnosti. Ale to ne! Komu by se také chtělo starat o starý, sotva jdoucí sporák, který má už namále. Mně to ale nevadilo. Stačilo mi, že mohu dělat, co mě baví vařit. Avšak jednoho dne nastal malér! Prostě mi už po tom neustálém otvírání a zavírání upadla dvířka. Kvůli této maličkosti se pán a paní rozhodli, že mě vyhodí a koupí si náhradu. Když si vedle na kuchyňskou linku odložili leták se sporáky, jen jsem udiveně a žárlivě zíral, jakého si za mě našli pomocníka. Bylo mi to strašně líto. Druhý den mě pán a paní naložili na vozík u auta. Dokonce mě i připoutali. To mě potěšilo, neboť jsem si myslel, že mají strach, aby se mi něco nestalo. Ale pak jsem pochopil, že pravý důvod byl jiný. Abych jim nevypadl. Následovně jsem byl odvezen na svou poslední cestu do místního skladiště. Beze slova mě tam napresovali mezi ostatní odložené věci. Sdílet obydlí s takovými krámy, co tam byly, to je pro mě obrovskou potupou! Takhle jsem skončil! Tohle je smutný konec mého příběhu. Čekám tu v polorozpadlém stavení, jestli přece nepřijde někdo, kdo mě zachrání a dá mi opět příležitost být lidem prospěšný. František Hrdina, žák 9. ročníku Srdečně vás zveme na SVÁTEČNÍ KONCERT, který se uskuteční ve 14 hodin v kostele sv. Jakuba v Bystřeci. Naviděnou se těší Markéta Dvořáčková příčná flétna Jaroslava Beranová varhany, cembalo, klavír. Jelikož letos končím studium na pardubické konzervatoři, zvu Vás také na Závěrečný absolventský koncert, který se uskuteční v 16 hodin v Sukově síni v Pardubicích. Kdo by se chtěl koncertu zúčastnit, více informací podá F. Matějka, č.p Jaroslava Beranová, Bystřec

14 Společenská kronika Jubilanti 91 let Jan Sršeň čp let Emilie Štěpánková čp let Josef Mareš čp let Jiřina Jansová čp let František Tejkl čp let Antonie Kalousová čp let Anna Marešová čp let Věra Macháčková čp let Vlasta Urbanová čp let Božena Matějková čp let Věra Fajtová čp let Albína Vaníčková čp let Marie Prokopcová čp let Matilda Krejsová čp let Marta Luxová čp let Miloslava Kyllarová čp let Krista Vašíčková čp let Vlasta Moravcová čp let Jan Prokopec čp let Jan Uher čp let Miloslava Pauková čp let Jan Vašíček čp let Anna Hrdinová čp let Marie Barnetová čp let Jan Šimek čp let Jaroslav Stránský čp let Marie Křivohlávková čp let Marie Matějková čp let František Falta čp let Milena Hrdinová čp let Jaroslav Vaníček čp let Hana Dušková čp let Jiřina Čadová čp let Rudolf Hejl čp let Marie Macháčková čp. 331 Blahopřejeme. Vzpomínáme Ve věku 78 let zemřel pan Miloslav Křivohlávek čp. 264 Ve věku 76 let zemřel pan Stanislav Shejbal čp. 44 Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s našim zemřelým otcem p. Janem Hrdinou. Rovněž děkuji klubu důchodců a Zemědělské a. s. Bystřec za květinové dary a všem občanům za účast při rozloučení. Jaroslav Hrdina, čp. 132 Pohotovostní zubní sluby pro bolestivé pøípady Jedná se o soboty, nedìle a svátky od 8.00 do hodin MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec čp. 182, tel MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, tel MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, n. G. Knopa 837, tel MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, n. G. Knopa 837, tel MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, n. G. Knopa 837, tel MUDr. Pražák Jaroslav, Žamberk, Nádražní 753, MUDr. Roslerová Lucie, Lanškroun, Duk. hrd. 615, tel MUDr. Strnadová Marie, Jablonné n. O., Na Dílech 622, tel MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel Zdravotnictví Poslední dobou se v naší obci množí dotazy, jak bude dál probíhat ordinace praktického lékaře. Pana MUDr. Karla Červinku jsme pozvali na obecní úřad a sdělil nám, že svůj lékařský obvod prodal firmě Mediaclinic. Během jednoho roku dojde k výměně lékaře. Blanka Mrázková, zástupce starosty TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu turistický pochod Líšnický puchýř VIII. ročník: Kolem domku Prokopa Diviše na Rozálku a Litický Chlum Trasy: km pěšky i na kolech, 64 km asfalt-kolka Start: sokolovna Líšnice 8:00 10:00 Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 25 Kč Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení Na malé i velké turisty se těší pořadatelé! Informace na: Orlické hory tady máme krajem rádi chodíváme s radostí a bez nudy každým rokem jinudy. Prokop Diviš z nebe naše kroky vede k hodnotám a lesku mocnou silou blesku! Zahradnictví Jindřich Helekal z Horní Čermné nabízí za příznivé ceny: sadbu zeleniny a květin všeho druhu do skleníků a na záhony, květiny do truhlíků pnoucí petunie (převis až 1 m), klasické petunie, muškáty aj., květiny na hrob voskovky, lobelky, ageratum aj. telefon Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů. Bystřecké okénko vydává Obecní úřad Bystřec v nákladu 450 výtisků. Uzávěrka příštího čísla bude 4. června Za příspěvky děkujeme. 14

15 Velikonoce a jaro Velikonoční Koleda, koleda, jarní trávo, ať je tady všecko zdrávo. Koleda, koleda, travičko, vyskoč aspoň maličko. A pak ještě výš, udělej nám skrýš. Pro Zajíčka, pro vajíčka, i pro toho koledníčka, co si pokoj nedá a vajíčka hledá. Říká při tom: Koleda, koleda, jarní trávo, ať je tady všecko zdrávo. Koleda, koleda, travičko, vyskoč aspoň maličko. Odměnou za šlehnutí pomlázkou, které má omlazující účinek a zazpívanou koledu, dostávají koledníci krásně ozdobené vajíčko. Tradiční a nejpoužívanější barvou byla vždy červená, která symbolizuje lásku a život. Vy si ovšem můžete nabarvit vajíčka jakkoliv a po vzoru našich prababiček při tom použít barvy z přírodních zdrojů. Co jak barvit? Žlutá: šafrán, odvar z cibulových slupek Červená: odvar ze slupek červené cibule a octa, červené zelí, šťáva z červené řepy Světle zelená: lipový květ, kmín, Tmavě zelená: mladé žito, voda ze špenátu, odvar z olšové kůry Hnědá: černý čaj Milena Lukešová JARO Jaro, to nejpůvabnější roční období opěvované básníky, nemá nástup přesně stanovený. Darmo nás kalendář ubezpečuje, že jaro přichází přesně dnem 21. března. Astronomové stanoví v každém roce někdy urychlený, někdy opožděný nástup jara: třebas jen o několik hodin nebo i minut. Nelze také očekávat, že se probudíme do dne prosluněného paprsky slunce. Zima se nechce jen tak vzdát. Jaro začíná až zpěvem ptáků v rozkvetlých šeřících? Nebo je už v tajícím sněhu a praskajícím ledu? Jedním z bezpečných znamení jara jsou plyšové perly na snítkách jív a vrb. Vyčkávají a pak, když jsou si již naprosto jisté, že jaro zvítězilo, pak teprve rozkvetou: kočičky se nadují a pokryjí se tisíci žlutých tyčinek prašníků, ztratí své stříbro a obestřou se mlhovinou zlata. Působí dojmem, že na ně stále svítí slunce, i když je třeba celý den pod mrakem. Josef Pohl Výraz aleluja pochází z starého hebrejského výrazu halelújáh, který znamená oslavujte Pána, chvalte Pána. Tento výraz obsahuje i kratší podobu Božího jména (yh, jáh ). Latinská podoba tohoto termínu zní alleluia. Z ní pak vznikla podoba česká aleluja. Tento výraz se v různých obměnách vyskytuje primárně ve starozákonních žalmech. Následně jej převzala i novozákonní křesťanská církev. V katolické církvi je výraz aleluja charakteristický především pro velikonční dobu. Proto se v postním předvelikonočním období nepoužívá vůbec, aby pak v plné síle mohl slavnostně zaznít na vigílii o Bílé sobotě, kdy církev chválí Boha za vzkříšení Krista. Již dva tisíce let jsou Velikonoce ústředním svátkem církevního roku. Celých 50 dní po Velikonocích a každou neděli v roce slaví křesťané vzkříšení Ježíše Krista a radují se z toho, že skrze vzkříšení máme podíl na naplněném životě Krista i my. Výrazem této radosti jsou rozmanité zpěvy Aleluja... Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí Zpívejme Aleluja zde na zemi, kde jsme ještě plni starostí, abychom je jednou mohli zpívat tam v jistotě... Zpívejme Aleluja dnes ne proto, abychom se radovali z klidu, ale abychom našli v trápení útěchu. Tak jako zpívali poutníci: Zpívej, ale kráčej dál! Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý! Zpívej a kráčej dál! (Sv. Augustin) Haleluja! Spasení, sláva i moc patří našemu Bohu! (Zj 19,1) Všem občanům přeji mnoho radosti na každý den, pevné zdraví, štěstí v životě, spokojenosti v rodině a práci, dobrou náladu a požehnané Velikonoční svátky... Váš kněz Ireneusz Szociński 15 Zveme všechny na liturgie Velkého týdne do kostela sv. Jakuba v Bystřeci Zelený čvrtek 18 h Velký pátek 18 h Bílá sobota 18 h Slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše svatá v 8 h Pondělí velikonoční mše svatá v 8 h

16 Odpady Sběr železného odpadu traktorovými vleky bude v pátek Odpad nachystejte k silnici. Větší množství odpadu můžete nahlásit na obecním úřadu nebo u předsedy TJ Jiřího Uhra čp Odvoz popelnic Od bude odvoz popelnic vždy v lichý týden ve čtvrtek. Třídění odpadu I v letošním roce budeme zajišťovat odvoz tříděného odpadu. Víme, že je to náročné, proto se snažíme našim občanům vyjít vstříc. I nadále si můžete odpadní pytle vyzvedávat na obecním úřadu bez poplatku. Do modrých pytlů se dávají PET lahve, do černých ostatní plast a do oranžových TETRAPACK. Využijte této možnosti a chraňte životní prostředí. Osmý ročník závodů psích spřežení Závody O pohár Lady Brigt Magadan, které se jely na Červenovodském sedle od do 1. 3., byly součástí seriálu mistrovství republiky a evropského poháru čistokrevných spřežení. Tratě pro jednotlivé kategorie měřily od 8,9 do 18,6 km. Ředitel závodu Zdeněk Dolejš si pochvaloval letošní dobré počasí a sněhové podmínky. Raritou byla noční etapa sprint, kterou sledovaly dvě až tři stovky diváků, přes den jich přišlo okolo tisícovky. Čerpáno z Lanškrounských listů. V sobotu dne v hospodě U Špičáků se uskutečnil již 8. ročník turnaje v mariáši. Účast byla hojná. Sešlo se 36 mariášníků. Spolek příznivců mariáše srdečně zve na příští 9. ročník všechny příznivce této hry. Memoriál Ládi Kyllara V době vánočních svátků byl uspořádán 1. ročník Memoriálu našeho kamaráda. Fotbalisté se sešli ve zdejší tělocvičně, aby spolu poměřili síly a zavzpomínali na Láďu. 1. místo FC BYSTŘEC A 2. místo REAST 3. místo FC BYSTŘEC B 4. místo SDH BYSTŘEC 5. místo SOKOL MISTROVICE Zdeněk Kulhánek, čp. 104 KULTURNÍ PROGRAM JABLONNÉ NAD ORLICÍ Výstava dřevořezby Vladimír Beneš, Štefan Hrudka výstava potrvá do v informačním centru Koncert PDPS a Jabloňka, pátek od hodin v sále kina Divadlo Čistá kořist Joe Orton Anglická detektivní komedie o jedné z variant, jak rychle zbohatnout Učinkuji: Václav Postránecký, Ladislav Mrkvička, Filip Sychra, Hana Sršňová, Vilém Udatný, Josef Kotěšovský, Sandra Kovacz Pátek od hodin v sále kina. Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru čp. 30, telefon Memoriál Q. Štěpának 62. ročník v neděli od hodin v areálu Malák Koncert orchestru ZUŠ středa od hodin v sále kina Koncert žáků ZUŠ a ZUŠ Klodska od hodin v sále kina Komorní koncert Gabriela Eibenová soprán Adam Viktora varhany 7. června od hodin v kostele v Jablonném nad Orlicí Jablonský medvídek XV. ročník folkového festivalu pátek , areál u koupaliště, informace na Kino v 19,30 hod. Líbáš jako bůh ČR v 18,00 hod. Lovecká sezona 2 USA v 19,30 hod. Vévodkyně VB v 19,30 hod. Vzpoura Lycanů USA v 18,00 hod. Bolt pes pro každý případ USA v 19,30 hod. Valkýra USA v 18,00 hod. Příběh o Zoufálkovi VB/USA v 19,30 hod. Rychlí a zběsilí USA v 19,30 hod. Normál ČR v 19,30 hod. El Paso ČR v 18,00 hod. Hotel pro psy USA v 18,00 hod. Monstra vs. Vetřelci USA v 19,30 hod. Milionář z chatrče VB 16

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO 1 2008 Klidné a spokojené Velikonoce přeje redakční rada, obecní úřad a všichni, kteří přispívají do našich novin. Vážení občané. Celkem bez větších problémů jsme prožili

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO 4 2009 Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků s dobrou náladou a rodinnou pohodou. V novém roce ať Vám neschází zdraví, štěstí, spokojenost a láska. Redakční rada

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ. Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ. Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013 ÚVODNÍ SLOVO Škrtám a již napsané mažu ještě že to v počítači jde tak jednoduše napsané o tom, jak se u nás v Lysolajích krásně rodí jaro.

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 11 Listopad 2014 Lampiony pro dušičky 2.11.2014 DDM Bludiště Koncert Divokej Bill 22.11.2014 KASS Chodov Zahájení Staroměstského adventu 28.11.2014 Staroměstská ul. Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma

Více

Obsah. Pranostiky na únor

Obsah. Pranostiky na únor Obsah Pranostiky na únor Zprávy z radnice Starostovo okénko Výpis z usnesení rady města Jemnice Fond rozvoje bydlení Nový provozovatel sběrného dvora odpadů Rozšíření počtu kontejnerů na plasty Dětská

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ZŠ HORNÍ ČERMNÁ. V dnešním čísle najdete:

ZŠ HORNÍ ČERMNÁ. V dnešním čísle najdete: V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé ZŠ HORNÍ ČERMNÁ Měsíc září se pozvolna chýlí ke konci, školní rok se rozběhl. Do Základní školy v Horní

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce KOBYLNICKÉ L TY Y L II S ST VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 4/2013 Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014 přeje Lubomír Šmíd, starosta obce Vojta Beneš Vítání dětí

Více

LISTY LANŠKROUNSKA 14-16: FOTOKRONIKA Z LETOŠNÍ KOPY

LISTY LANŠKROUNSKA 14-16: FOTOKRONIKA Z LETOŠNÍ KOPY LISTY LANŠKROUNSKA 19/XIII ZÁŘÍ 2013 CENA 12 Kč Fenomenální český kytarista a frontman kapely Blue Effect Radim Hladík předvedl, co všechno umí. Foto: F. Teichmann 3: Devatero řemesel aneb Ferda Mravenec,

Více