ročník 2011 číslo 10 vydává město Benešov ZDARMA informační zpravodaj města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.benesov-city.cz ročník 2011 číslo 10 vydává město Benešov ZDARMA informační zpravodaj města"

Transkript

1 ročník 2011 číslo 10 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města 180 let ochotnického divadla v Benešově více na straně 20

2 Spustili jsme nové webové stránky města Město Benešov se od 12. září 2011 prezentuje na nových webových stránkách, které jsou výsledkem několikaměsíčních příprav. Cílem bylo usnadnit orientaci občanů při získávání kontaktů na jednotlivé odbory a jejich pracovníky. Součástí těchto stránek jsou také příslušné tiskopisy i průvodce pro ty, kteří budou chtít vědět, co a kde si mohou zařídit i vše, co budou potřebovat k příslušnému úřednímu úkonu. Pochopitelně zde naleznete archivovaný i náš zpravodaj, nabídky kulturních i vzdělávacích pořadů, jízdní řády a aktuální informace o dění v Benešově.

3 3 Obsah Vybíráme z obsahu: Projekt Zelený úřad se rozjíždí 4 Rozhovor s tajemnicí MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluší Stibůrkovou Z jednání Rady a Zastupitelstva 6 města VHS Benešov, s.r.o. otevřela 8 novou laboratoř Začala škola 9 MŠ Bezručova má nová okna 10 Příspěvkové organizace města 12 Milí spoluobčané, dnes se Vám do ruky dostává říjnové vydání našeho Zpravodaje. Podle většiny Vašich reakcí soudíme, že se Vám celobarevné vydání líbí, ale objevily se i názory, proč jsme začali zařazovat reklamu. Na to lze odpovědět velice jednoduše. Tím, že náš zpravodaj vychází celobarevně, stouply i náklady na jeho výrobu a je to právě inzerce, která alespoň částečně výrobní náklady snížuje. Navíce prostoru v reklamě dostávají místní firmy, a tak si čtenář může rozšířit informace o pestrosti podnikatelské sféry, případně dohledat službu, kterou potřebuje. Měsíc září byl bohatý na události, zejména kulturní. Divadelní ochotníci slavili 180. výročí ochotnického divadla v Benešově, odstartován byl již XXVII. ročník Podblanického podzimu, začala škola, dokončeny byly některé rekonstrukční práce na školách a školských zařízeních, spustili jsme nové webové stránky města. O tomto, ale i o dalších událostech se dočtete v dnešním Zpravodaji. V tom příštím, který vyjde v listopadu, bychom se chtěli více věnovat krytému plaveckému bazénu a vůbec možnostem vodních radovánek v našem městě. Uvítáme Vaše názory, jak jste s nabízenou službou spokojeni, co zde postrádáte, co by se mělo zlepšit nebo naopak, co Vám připadá zbytečné. Těšíme se na Vaše odpovědi. Vaše město Benešov Ortopedie má v Benešově 14 dlouhou tradici Rozhovor s prim. MUDr. Jiřím Beznoskou V příštím vydání se budeme věnovat tématu: Krytý plavecký bazén v Benešově První soukromá školka 15 v Benešově Oslava skutečného piva 16 Pivovarské slavnosti Začaly taneční let ochotnického divadla 20 v Benešově Podblanický hudební podzim zahájen Z činnosti Městské policie 29 Benešov Kde to bylo? 30 Benešov, informační zpravodaj města měsíčník (říjen) Vydává město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Redakční rada: Tomáš Podhola, Mgr. Josef Holoubek (-jh-), Bc. Petra Orsáková (-PeO-), František Šturc (-frš-) Redaktor: Bc. Petra Orsáková Odpovědný redaktor: Mgr. Josef Holoubek Vychází 1. pátek v měsíci (s výjimkou svátků a prázdnin) MK ČR E IČ:

4 Z radnice 4 Projekt Zelený úřad se rozjíždí Ve čtvrtek 15. září 2011 se vrátila z Islandu skupina pracovníků MěÚ Benešov, vedená místostarostou Tomášem Podholou a tajemnicí Mgr. Bc. Miluší Stibůrkovou. Krátce po návratu jsme paní tajemnici požádali o rozhovor pro náš Zpravodaj. Co bylo cílem vaší návštěvy Islandu a co jí předcházelo? Město Benešov bylo úspěšné v žádosti o dotaci z Finančního mechanismu EHP/ Norsko, z Blokového grantu Fond technické asistence a získalo finance na projekt Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí Zelený úřad. Iniciátorem a organizátorem projektu je město Benešov, účast na projektu přijalo též město Benátky nad Jizerou. V sobotu večer přiletělo na ruzyňské letiště 9 představitelů veřejné správy z Islandu. Benešovská a benátská radnice pro ně připravily skutečně pestrý a zajímavý pracovní program, zejména s ekologickou tématikou. Islanďané navštívili benešovský sběrný dvůr, BAEST Machines & Structures, a.s., který vyrábí zařízení pro energetiku a ekologii, Záchrannou stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, muzea v Benátkách nad Jizerou a čistírnu odpadních vod v Mladé Boleslavi. Došlo k výměně zkušeností mezi municipalitami Islandu a českými městy v oblasti zavádění environmentálně šetrného a ekonomicky výhodného provozu institucí veřejné správy. Deset zástupců z Benešova a osm účastníků z Benátek nad Jizerou navštívilo Island ve dnech Workshop na radnici ve městě Garður Celému procesu předcházela Analýza ekologicky šetrného chování zaměstnanců MěÚ Benešov a MěÚ Benátky nad Jizerou. V rámci projektu Zelený úřad proběhl dotazníkový průzkum na téma ekologicky šetrné chování. Island je přeci jen trochu odlišná země, než Česká republika. Myslíte si, že je možné některé zkušenosti Islanďanů použít i u nás? Zajisté, máme od Islanďanů co čerpat. Jejich přístup k ekologii je vskutku příkladný, laik si právem, klade otázku, co mohou na Islandu v otázce ochrany životního prostředí ještě zlepšovat. Celkový počet obyvatel ostrova s číslem přímo předurčuje nadstandardní podmínky k ekologii. Můžeme jim jen závidět nesmírné přírodní bohatství v podobě geotermální energie. Na druhou stanu je třeba zmínit, že i oni se potýkají se systémem třídění odpadu, celý proces začal na Islandu zcela nedávno, a to kolem roku Inspirací pro nás bylo Zelené úřadování, přestože v mnohých ohledech tento systém realizujeme už i u nás na úřadu. Abych byla konkrétní, třídíme odpad, redukujeme a centralizujeme tisk, nakupujeme energeticky šetrné přístroje, efektivně plánujeme pracovní cesty ve vazbě na provoz vozového parku, postupně se zajímáme o použití ekologických čisticích prostředků. Co vás nejvíce na této návštěvě zaujalo, ale i překvapilo? Každého návštěvníka Islandu zajisté ohromí krása a zároveň drsná stránka zdejší přírody, tyto úkazy jsou v rámci Evropy zcela jedinečné a neopakovatelné. Turistika na ostrově je teprve v plenkách, země má značné rezervy v marketingu a propagaci této destinace, cestovní ruch zde má před sebou velkou budoucnost. Velice mne zaujalo nejen zelené úřadování, ale i velmi pečlivě podchycený systém školství se zaměřením na certifikaci škol v rámci programu Zelená vlajka, který se v naší zemi prozatím realizuje v dosti omezené míře. Jednoznačně můžeme této zemi závidět obrovské nerostné bohatství, zejména v podobě horkých pramenů a zemního tepla. Zároveň chci podotknout, že mě překvapily výrazně nízké náklady domácnosti na energie, měsíčně ve výši 50 EUR, tato výhoda se však stala pro Islanďany cestou do pekla, jak jsme v minulých letech mohli pozorovat. Začali si žít nad poměry, neboť nemuseli tyto základní položky v rozpočtu domácnosti téměř řešit. Nyní mají příliš utažené opasky, řada z nich se dostala do dluhových pastí, nemálo jich z Islandu odchází. Počítá se i v budoucnu s podobnými vzájemnými návštěvami, myslím tím i jiné země? Uvidíme, jaké se budou nabízet možnosti prostřednictvím grantů a dotací. Náš úřad se aktivně zúčastnil partnerských projektů s norskou a švýcarskou stranou, účastnila

5 5 Z radnice Workshop na reykjavické radnici jsem se zahraniční stáže a prezentovala činnost benešovského úřadu. Pokud bych byla konkrétní, poslední aktivitou byla přednáška na celostátní konferenci, která se konala za účasti švýcarských expertů 7. června 2011, kde jsem prezentovala na téma Enviromentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy. Připravil: -jh- Budova radnice v Reykjaviku Důležité upozornění pro občany Dne nabývá účinnosti novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o občanských průkazech ).Od výše uvedeného data budou občanské průkazy (dále jen e-op zákon o občanských průkazech 2 odst. 2 písm. a) OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem; b) OP se strojově čitelnými údaji) vydávány pouze na obcích s rozšířenou působností (dále jen ORP ) tj. Benešov, Vlašim, Votice atd.. Končí nabírání žádostí o OP na matričních úřadech (správní obvod Bystřice, Čerčany, Divišov, Neveklov,Týnec nad Sázavou, Sázava). Občané budou moci od výše uvedeného data žádat o vydání e-op na jakékoliv ORP. Podání žádosti není tedy vázáno na místo trvalého pobytu jako u cestovních dokladů. V případě podání žádosti o e-op se bude postupovat procesně stejně jako u cestovních dokladů. Občan bude vyfocen úředníkem v kabince a bude pořízen jeho vlastnoruční podpis určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Z tohoto důvodu žádáme občany, kterým končí datum platnosti jejich občanského průkazu v první polovině r a jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, aby si žádost o nový OP podali nejpozději do u úřadu příslušného pro vydání OP. U nepříslušného ORP či matričního úřadu do , kdy ještě není nutná jejich přítomnost na pořízení fotografie přímo úředníkem na úřadě. S případnými dotazy se obracejte na tel.: Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí Připravila: Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí

6 Z radnice 6 Z jednání Rady a Zastupitelstva města uchazečů výběrového řízení (revitalizace Šiberna). V závěru jednání Rady pak byl schválen návrh na poskytnutí účelové dotace v částce Kč (výtěžek města ze Sázavafestu) Polici ČR na provozní výdaje jejího pracoviště v Benešově. Rada 26. srpna 2011 V úvodu jednání se členové Rady zabývali informací o plnění rozpočtu města za I. pololetí, návrhem odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací a návrhy na uzavření nájemních smluv. V další části jednání pak bylo na programu zřízení věcných břemen, pronájem nebytových prostorů, návrh splátkových kalendářů a dodatků k některým smlouvám včetně návrhů na výkon rozhodnutí o vyklizení bytu. Na programu bylo rovněž schválení dotací z Grantového fondu města: Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska Kč, Diakonie církve evangelické Kč, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Kč, ZŠ Benešov, Jiráskova ul Kč, O.s. SK Policie ČR Kč. V závěru se pak členové Rady zabývali návrhy na schválení nejvhodnějších nabídek pro různé stavební a rekonstrukční práce. Rada 7. září 2011 Na programu jednání byl v úvodu návrh rozpočtového opatření, návrhy splátkových kalendářů, návrhy na výpovědi z pronájmu některých bytů (neplatiči), návrhy na uzavření smluv spojených s věcným břemenem, návrhy na směnu a prodej pozemků. Projednáno bylo rovněž znění obecně závazné vyhlášky a návrh na vyloučení některých Zastupitelstvo 19. září 2011 V úvodu zastupitelé mimo jiné projednali návrh na poskytnutí dotace Technickým službám Benešov, návrh rozpočtového opatření, návrhy na splátkové kalendáře a návrh na zřízení věcných břemen. Na pořadu pak byly návrhy na prodeje, odkoupení a bezúplatné nabytí některých pozemků. Rada 21. září 2011 Na programu jednání Rady byl v úvodu návrh na likvidaci a bezúplatný převod majetku ve vlastnictví Domu dětí a mládeže Benešov, návrhy na pronájem nebytových prostorů, návrhy na zahájení řízení o vyklizení některých bytů z důvodu neplacení nájemného a návrhy na zřízení věcných břemen. V další části pak byl projednán návrh na peněžitý dar pro uvolněné zastupitele města a příspěvky z Grantového fondu pro Pěvecký sbor benešovských učitelek, Český svaz ochránců přírody a Mateřské centrum Hvězdička. V závěru pak byla na programu revitalizace části regionálního biocentra Šiberna a žádost o příspěvek na dopravní značení. Bližší informace zájemci naleznou na webových stránkách MěÚ Benešov, kde jsou zveřejněna usnesení z jednání rad a zastupitelstev. Připravil: -jh- Nový Fit park je již dokončen V první polovině září došlo k dokončení výstavby dvou Fit parků v Benešově. Jedná se o jakousi posilovnu pod širým nebem řekl místostarosta Tichovský. Na těchto speciálních strojích mohou cvičit lidé všech věkových kategorií, kteří aktivně žijí nebo začínají sportovat. Bez větší námahy si zde každý může protáhnout své tělo na čerstvém vzduchu dodal dále Tichovský. První z nich vyrostl v areálu Zimního stadionu vedle dětského hřiště. V rámci tohoto parku naleznete 4 posilovací stroje, které umožňují 6 různých cviků. Stroje jsou vybaveny podrobným návodem, jak na strojích cvičit a patří k nim i obrázky, které demonstrují vhodné cviky.další posilovací stroje naleznete v parku areálu Domu s pečovatelskou službou ve Villaniho ulici. Zde naleznete 3 posilovací stroje. Výstavbu hřišť provedla firma BEVISTAV s.r.o. Náklady na výstavbu obou Fit parků činily 300 tis. Kč. Přijďte se sami přesvědčit, že se dá cvičit i venku a v každém věku. Připravila:-PeO-

7 7 Z radnice Také obdivujete zdařilou opravu Základní školy Jiráskova? V pátek 30. září 2011 se uskutečnilo slavností předání rekonstrukce Základní školy Benešov, Jiráskova 888. Této slavnostní události se zúčastnilo vedení města, v čele se starostou Ing. J. Hlavničkou, vedení školy a zástupci všech firem, které se na rekonstrukci podílely. Škola se rozrostla o jednu třídu, dostala nová okna a došlo k celkovému zateplení budovy, což přinese značné energetické úspory. Jak při této příležitosti uvedl místostarosta Ing. R. Tichovský, celková rekonstrukce si vyžádala částku 16 mil. Kč, z toho 11 mil. Kč je přislíbeno z fondů EU. Obdobné rekonstrukční práce by měly v nedaleké době očekávat i Základní školu Benešov, Dukelská Původní stavba školy byla dokončena již v roce 1934 podle projektu benešovského rodáka, architekta Emanuela Tichého a jako by vypadla z učebnice moderních stavebních stylů 20. století. Řešení opravy budovy (kvalita řemeslné práce) pojalo vedení školy nanejvýš citlivě a vstřícně, a to ne jen s ohledem na historii stavby (kvalita kontinuity), ale i k jejímu poslání vychovávat novou generaci. Myslím, že celková rekonstrukce se povedla a obavy některých všímavých obyvatelů Benešova, kteří s napětím očekávali, zda se za lešením neobjeví fasáda v kýčovitých barvách, se nepotvrdily, řekl místostarosta Tichovský. Stavba je předána v daném termínu. Jsme si vědomi toho, že práce zasahovaly měsíc do výuky žáků, v dané situaci jsme ale udělali všechno proto, aby stavební práce příliš nezasahovaly do vnitřních prostor školy a mohla zde řádně probíhat výuka, uvedl Petr Šedivý zástupce ředitelky ZŠ Jiráskova. Připravila: Hana Zákostelná, -PeO- Foto: -jh-

8 Z radnice 8 Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. slavnostně otevřela novou laboratoř Dne 26. září 2011 otevřela slavnostně Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. nové laboratoře vod a životního prostředí, a to za účasti starosty města Benešova ing. Jaroslava Hlavničky, jeho zástupců ing. Romana Tichovského a Tomáše Podholy, poslance PS PČR Mgr.Luďka Jeništy - starosty města Vlašimi a senátora za volební obvod Benešov Karla Šebka. Otevření se dále, kromě vedení a zaměstnanců společnosti, zúčastnili rovněž zástupci více než padesáti měst a obcí, ve kterých společnost působí. Nové laboratoře, jejichž hlavním posláním je provádění rozborů vzorků pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod, čistírenských kalů a tekutých odpadů, vybudovala a vybavila VHS Benešov v rekonstruovaných prostorách svého sídla v Černoleské ulici. Své služby poskytují laboratoře nejen pro VHS Benešov, jako nezbytnou součást provozování veřejných vodovodů a kanalizací, ale i zákazníkům ze strany měst, obcí i soukromých vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníkům nemovitostí s vlastními studnami a domovními čistírnami odpadních vod, stavebníkům rodinných domů apod. Nemalou investicí do nových laboratoří dala VHS Benešov najevo své odhodlání působit a poskytovat i nadále své služby v regionu Benešovska. Zájemci o podrobnější informace najdou přehledy prováděných rozborů a jejich cen na internetových stránkách společnosti (www. vhs-sro.cz) nebo přímo v laboratořích. Připravil: ing.vladislav Černý, obchodní ředitel, Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Benešov a Konopiště spojí turistický vláček Pro zvýšení turistického ruchu ve městě, se benešovská radnice rozhodla zřídit turistický eko vláček, který by spojil město s jeho nejvýznamnější kulturní památkou, zámkem Konopiště, který je vzdálen z města téměř 3 kilometry. Měl by to být další ze způsobů, jak zatraktivnit turistům nejen návštěvu zámku, ale přilákat je i do samotného centra města uvedl místostarosta Benešova Tomáš Podhola. Finance na vláček chce město získat z fondů EU, kde předpokládá dotaci na cestovní ruch ve výši 3,5 mil. korun. Již nyní je rozpracována trasa vláčku včetně jednotlivých zastávek, na kterých budou mít turisté možnost zhlédnout další významné památky a místa ve městě například místní pivovar, sokolovnu nebo císařský salonek. V současné době se počítá se 16ti zastávkami. Vláček by měl být v provozu po dobu turistické sezóny, což je 5 měsíců a měl by jezdit každé 2 hodiny. Předpokládá se, že v tuto dobu nahradí i městskou hromadnou dopravu ve městě a vláček budou využívat též občané Benešova, a to jak k přepravě po městě, tak i k výletům na Konopiště. V současné době čekáme na odsouhlasení požadované dotace a posléze by mělo být vypsáno výběrové řízení na dodávku samotného vláčku, sdělil dále Podhola. Radnice předpokládá, že se celý projekt podaří uskutečnit do začátku následující turistické sezóny. Předpokládané zastávky: Benešov Masarykovo nám. -IC, Benešov Sokolovna, Benešov Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Pomněnice zahrádky, Konopiště č.p.4 IC Konopiště, Konopiště přírodní divadlo, Konopiště zámek, Benešov vila po. Hellera Katuška, Benešov nádraží ČD Císařský salónek, Benešov Gymnázium, Benešov Pivovar Ferdinand, Benešov plavecký bazén, Benešov S centrum, Benešov Zapova ulice, Benešov Na Karlově, Benešov radnice. Připravila: -PeO-

9 9 Z radnice Obnova zeleně V úterý dopoledne 13. září 2011 obyvatelům ulice J. Horáka v Benešově asi trochu nelibě zněl zvuk motorové pily. Stávající živý plot, jehož stáří si těžko dovolím odhadnout (patrně byl vysázen po dokončení sídliště), u země značně prořídl a rozhodně příliš esteticky nepůsobil, nehledě k tomu, že mnohé neukázněnce přímo sváděl k odhazování odpadků všeho druhu. Město Benešov proto přistoupilo k obnově zeleně v této části. Je dobře, že se k tomuto zákroku přistoupilo až v první polovině září, protože ať tento živý plot byl, jaký byl, jeho vrchní část sloužila ke hnízdění stěhovavého i přezimujícího ptactva. Po motorové pile nastoupil malý bagr, který zlikvidoval desítileté kořeny, a pak následovala úprava celého terénu. V poslední fázi byly vysazeny nové keře a revitalizovány části trávníků. Obyvatelé ulice J. Horáka tak po nových přístřešcích na kontejnery dostávají i nový kus zeleně, který přispěje ke zkulturnění okolí jejich bydliště. Připravil: -jh- Začala škola Prázdniny se staly minulostí a 1. září začal nový školní rok. Rozhodující většina školáků dobře věděla, co bude následovat, ale 202 prvňáčci v našem městě, šli do školy poprvé, plni nervozity, obav a zvědavosti. Byli na první pohled snadno rozeznatelní od těch ostatních nejen podle toho, že někteří z nich nesli paní učitelce kytičku, ale především podle doprovodu, který byl početnější. Nejednoho školáka doprovázeli i prarodiče. Obdobně tomu bylo i na ZŠ Jiráskova, kde do čtyř prvních tříd nastoupili 92 prvňáčci. Všichni se rozpačitě rozhlíželi, dívali po rodičích, spolužácích, s mnohými se znali již z mateřské školky. V osm hodin je přivítala paní učitelka, představila jim paní vychovatelku a k dětem i rodičům promluvil také zástupce vedení školy. Děti si vyslechly několik základních informací a jako památku na první školní den si odnášely pamětní list společně s medailí. Nezbývá než čerstvým prvňáčkům popřát, aby se jim ve škole líbilo a rodičům svými výsledky přinášeli jen radost. Dobré výsledky pochopitelně přejeme i žákům vyšších ročníků a všem studentům, aby až se před letními prázdninami ohlédnou, mohli říci, že to byl dobrý rok. Organizace školního roku: začátek školního roku 1. září 2011 podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011 vánoční prázdniny 23. prosince 2011 až 2. ledna 2012 pololetní vysvědčení 31. ledna 2012 pololetní prázdniny 3. února 2012 jarní prázdniny (pro Benešov) 12. března až 18. března 2012 konec školního roku 29. června 2012 Připravil:-jh-

10 Z radnice 10 MŠ Bezručova má nová okna V mateřské škole Čtyřlístek Benešov, Bezručova 1948 proběhla v období letních prázdnin kompletní výměna oken v celé budově. Původní okna pamatovala ještě 70. léta, kdy se školka stavěla a bylo nutné je vyměnit, vzhledem k nutnosti úspor tepelné energie, řekla nám ředitelka školy Mgr. Milena Mottlová. Dne začala demontáž obložení pod všemi okny a zahájila firma BENESTAV SPS spol. s r.o. již se samotnou demontáž oken. Vše probíhalo za letního provozu školky, jinak by nebylo možné výměnu oken zvládnout v období letních prázdnin, jak bylo naším cílem, dodala ředitelka Mottlová. S výměnou oken souvisí i další práce, jako je oprava poškozených rohů, opadané omítky, malování, čistění koberců a především celkový úklid, kdy bych velmi chtěla poděkovat za obětavou práci rodičům, kteří nám přišli s úklidem pomoci, a to konkrétně: pan a paní Hajní, pan Murgač, paní Slabová, paní Marešová, pan a paní Kleinovi, paní Čedíková, paní Rybková, pan Přitasil, paní Zemanová, pan a paní Svobodovi, paní Zídková a paní Boučková.Vše se tak stihlo v termínu, bez jejich pomoci bychom nezvládli naší školku otevřít již Dále bych chtěla také poděkovat za obětavé nasazení provozním zaměstnancům, firmě BENESTAV SPS spol. s r.o., konkrétně panu Ing. Miroslavu Pešicovi a Janu Somsedíkovi, za jejich přístup k celé akci, kdy vše bylo nutné sladit s letním provozem školky, tak také firmě Vašata žaluzie a p. Dohnalovi čistění koberců, uvedla dále Mottlová. Věřím, že celá akce přinese očekávaný výsledek a budou tak spokojené především děti, které naši školku navštěvují, dodala na závěr našeho setkání paní ředitelka. Připravila: -PeO-

11 11 Z radnice Svatební termín Informujeme zájemce o uzavření sňatku v pátek , že v tento den oddáváme na třech místech tj. Radnice města Benešov, zámek Konopiště a Jemniště. Vzhledem k tomu, že zbývá již jen několik volných míst, upozorňujeme zájemce, aby si s objednávkou svatebního obřadu pospíšili, abychom poptávku mohli uspokojit. S Vašimi dotazy se obracejte: Odbor správních věcí, vedoucí oddělení matrik Dagmar Zoulová, tel.: , , Zámek Konopiště Zámek Jemniště Obřadní síň, Městský úřad Benešov Zámek Jemniště Strategický plán Ve čtvrtek dne se na benešovské radnici řešil Strategický plán města. Schůzku organizovala společnost EUNICE CON- SULTING a.s., která vyhrála výběrové řízení na zpracování strategického plánu. Nejprve se sešel projektový tým, složený převážně z vedoucích jednotlivých odborů. Hlavním úkolem projektového týmu je v této chvíli popis stávajícího stavu v jednotlivých oblastech života města, nalezení problematických oblastí a jejich popis. V další fázi zasedla Komise pro dopravu a územní rozvoj, jejímž hlavním úkolem bude vytvoření přehledu požadovaných investic a aktivit na období cca 3 4 let. Konečná podoba Strategického plánu města by měla být dokončena v listopadu tohoto roku. Připravila: Ing. V. Macková Schválení daru pro Policii ČR Byť tento bod nebyl na programu jednání poslední Rady města, ale předcházejícího zasedání Zastupitelstva města, považujeme za vhodné Vás informovat o situaci ohledně odloženého bodu z posledního zasedání Zastupitelstva města konaného dne Rada města navrhla Zastupitelstvu města schválit peněžitý dar ve výši 100 tisíc Kč za přístup Policie ČR a za její nadstandardní spolupráci při pořádání multikulturního festivalu konaného v Benešově Sázavafest Touto, v porovnání s náklady Policie ČR, symbolickou částkou, chce vedení města vyjádřit poděkování, a ocenit tak bezchybnou přípravu i realizaci všech bezpečnostních a dopravních opatření v našem městě, které Policie ČR, konkrétně její územní odbor a dopravní služba Benešov, vypracovaly a následně i perfektně realizovaly. Zastupitelstvo toto poděkování pouze odložilo na své další zasedání v měsíci listopadu tohoto roku, kde bude společně s tímto bodem předložen i bod o úplném vyúčtování zmíněné akce z pohledu města. Připravila: Soňa Vanhoecke, tisková mluvčí města Benešov

12 Z radnice 12 Příspěvkové organizace města V každém čísle našeho Informačního zpravodaje bychom Vám chtěli více přiblížit a představit jednu z příspěvkových organizací města Benešova. V tomto čísle začneme Základní školou Benešov, dukelská 1818, která je jednou ze čtyř základních škol v Benešově. Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Základní škola byla slavnostně otevřena v roce 1982, kapacita školy je 900 žáků. V současné době školu navštěvuje 607 žáků. Součástí školy je i Školní družina se 7 odděleními a 193 žáky. Škola má 35 učeben Den středověkých řemesel Ve středu proběhl na ZŠ Benešov, Dukelská 1818 návrat do minulosti. Na školním pozemku vyrostlo středověké městečko DANAR a zábavné kolbiště. Žáci 1. a 2. stupně tak měli možnost navštívit místní přadlenu, kováře, truhláře atd. Mohli si vyzkoušet, jak obtížně ve skriptoriu psali kněží včetně 15ti učeben odborných, kterými jsou např. 3 jazykové učebny, učebna přírodopisu, 2 počítačové učebny, chemie, fyzika, hudebna, cvičná kuchyně, výtvarná výchova atd. Třetím rokem žáci i pedagogové využívají INFORMAČNÍ A KOMUNITNÍ CEN- TRUM, představuje studovnu, knihovnu a multimediální učebnu. Od do je financováno ESF a státním rozpočtem ČR. V osmi třídách se využívá interaktivní tabule. V roce 2005 byla provedena přístavba tělocvičny, došlo k jejímu rozšíření o gymnastický sál, nářaďovna a hlediště s 322 místy. Tímto dílem se zvýšila úroveň podmínek pro výuku tělesné výchovy a volnočasových aktivit žáků. ŠVP ZV Škola pro všechny využívá daných podmínek, a proto školní vzdělávací program je s profilací od 6. třídy. Jedná se o třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola je zapojena do několika projektů, kterými jsou např. Tvořivá škola, EU peníze školám - EFEKTIVNĚJI VE VÝUCE, Dreamcatcher, Recyklohraní, Ekopolis, Adopce ocelota stromového v ZOO Praha, Adopce indického chlapce. husím brkem a inkoustem. Sami si zhotovili nejen keramické kachle, ale i kožené náramky. Největší pozornost budilo u žáků historické kolbiště, kde si mohli změřit své síly. Den se opravdu vydařil a některé děti se u stánků zastavovaly ještě jednou, a to se svými rodiči, kteří si je přišli vyzvednout do školní družiny. Předměty, které žáci vyrobili, budou vystaveny v prostorách budovy školy. Doufáme, že takových akcí bude ještě více. Připravila: M. Benešová, členka redakční rady Labyrintu

13 13 Z radnice Žáci ze ZŠ Benešov, Dukelská poznávali Anglii V neděli večer jsme odjeli do Anglie. Cesta autobusem byla dlouhá, ovšem cesta na trajektu z Calais do Doveru stála za to. Vážně i ironicky řečeno. Díky povětrnostním podmínkám byla nedobrovolně prodloužena. Mlhavě jsme viděli známé bílé útesy v Doveru. Počasí nám nabouralo program. Časově jsme nestíhali návštěvu Doveru. Takže jsme jeli rovnou na meeting point, kde si každého z nás vyzvedla rodina a odvezla si nás do domku, cihlového řadového, pochopitelně. A tak se nám otevřel svět Velké Británie. Svět obrovských snídaní a večeří, svět školních uniforem, svět volantů na pravé straně, svět dvoupatrových autobusů, černých taxíků a policistů s přilbami. Svět zamračeného počasí. Svět památek tak úžasných, že pro ně nemáme dostatečného přídavného jména. A u těchto památek se zastavíme. Druhý den začal jízdou na Londýnském oku. Výhled stál opravdu za to. Dále jsme prošli kolem budov parlamentu a sídla ministerského předsedy Downing street, odkud jsme vyrazili směrem na Trafalgarské náměstí, kde jsme viděli pomník admirála Nelsona, jeho loď v mega láhvi a sochy čtyř lvů. A pak hurá k Buckinghamskému paláci a jeho prohlídka. Svatební šaty Kate Middleton, klenoty kam se podíváš. A mnoho, mnoho dalšího. Plus taky fakt, že se jednalo o sídlo královny, samozřejmě. Později následovala návštěva Natural History Museum. Třetí den jsme navštívili univerzitní město Oxford. Prohlédli jsme si katedrálu Christ Church a rozhlednu, kde se natáčel Harry Potter. Čtvrtý den, tedy poslední den v Británii. V plánu byl opět Londýn, návštěva St. Paul s Cathedral, přechod přes Tower Bridge k Toweru, kde jsou uloženy korunovační klenoty. Ta nádhera! Od Toweru následovala jízda lodí po řece Temži směr Greenwich, kde jsme se samozřejmě vyfotili na nultém poledníku. Tolik o Anglii. Bylo to úžasné, ačkoli neuvěřitelně krátké. Anglicky jsme se domluvili. Plni nových dojmů a zážitků jsme se vrátili zpět. Připravili: žáci 9. tříd, ZŠ Benešov, Dukelská 1818

14 Ze společnosti 14 Ortopedie má v Benešově dlouhou tradici a jasnou budoucnost Prim. MUDr. Jiří Beznoska, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Přestože se historie ortopedie v Benešově začala psát již v roce 1948, dlouho se jednalo o ambulantní pracoviště či lůžka vymezená z chirurgického oddělení Teprve v roce 1991 vzniklo samostatné ortopedické oddělení se 40 lůžky v čele s prim. MUDr. Jiřím Vrabcem. Oddělení se rozrostlo a prohlubovala se těsná spolupráce s pražskými klinikami. Od roku 2002 je oddělení vedeno prim. MUDr. Jiřím Beznoskou, který do benešovské nemocnice přišel po 12 letech klinické praxe z I. ortopedické kliniky profesora Sosny. Oddělení prodělalo bouřlivý rozvoj, přestěhovalo se do nově vybavených prostor a rozrostlo se o mladé lékaře s klinickými zkušenostmi. V současnosti disponuje 31 lůžky, 4 lůžky JIP a 2 operačními sály. Pane primáři, co považujete za největší úspěch svého působení v Benešově? To, že se naše oddělení od roku 2001 zařadilo mezi renomovaná ortopedická pracoviště v celé České republice. Jako jedno z prvních získalo akreditaci a působí jako školící pracoviště. Počty pacientů, kteří chtějí být operováni u nás, se stále zvyšují. Je to dáno souhrou medicínské odbornosti, ošetřovatelské péče a velmi příjemným prostředím. Kolektiv sester, který je veden vrchní sestrou Vlastou Zemanovou, je velmi stabilní, a je to zejména péče sester, která pacientům po mnohdy těžkých zákrocích zpříjemňuje pobyt v nemocnici. Jaké výkony se vlastně na oddělení provádí? V roce 2010 bylo na ortopedickém oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie provedeno bezmála 1500 zákroků, z toho více jak 400 operací velkých kloubů (náhrady kloubů + jejich výměny). Provádíte i artroskopická vyšetření? Jejich počet stále narůstá, loni přesáhl jejich počet 400. Touto miniinvazivní metodou provádíme ošetření kyčelních, kolenních, ramenních i hlezenních kloubů. Na kolenních kloubech se rutinně artroskopicky provádějí ošetření poškozených menisků, chrupavek i náhrady zkřížených vazů. Na ramenních kloubech je to nejčastěji artroskopická stabilizace kloubu po opakovaných vykloubeních, ošetření kloubního pouzdra, rotátorové manžety a další typy zákroků. Jaké nové metody zavádíte? Například jako jedno z mála ortopedických pracovišť v Čechách máme více jak šestileté zkušenosti s náhradou ramenního kloubu tzv. reverzního typu, která umožňuje pacientům významně větší rozsah pohybu než standardní implantáty. Co považujete za perspektivní trend v ortopedii? Jednoznačně miniinvazivní přístup. Jedná se o to, že pacient je operován velmi šetrně, buď z krátkého řezu nebo artroskopicky, s minimálním poškozením měkkých tkání či svalových skupin. Takovéto zákroky se obecně rychleji hojí, hospitalizace se zkracuje a pacient může časně nastoupit rehabilitaci a vrátit se do běžného života. Tento trend platí i v problematice kloubních náhrad endoprotéz? Samozřejmě! Od roku 2009 jsme zavedli do běžné praxe miniinvazivní postup při implantaci náhrady kyčelního kloubu. Tento postup umožňuje u vybraných pacientů zkrátit pobyt v nemocnici na 4-5 dní. Zákrok se provádí bez jakéhokoliv přerušení svalových vláken! Dochází k menším krevním ztrátám, někdy není třeba ani krevní transfuze. Hlavně ale pacient nemá poškozené svaly, nedochází k atrofii a může rehabilitovat mnohem dříve. Dá se použít obdobný přístup i pro náhrady kolen? Máme dlouhodobé zkušenosti s tzv. hemiartroplastikou kolenního kloubu, která se používá v případech jen částečného poškození kloubu artrózou. Po tomto zákroku se může pacient na nohu postavit hned po operaci a celková rekonvalescence se zkrátí oproti běžným 12 týdnům na 6. Jací pacienti se v Benešově nejčastěji léčí? Jsme ortopedické pracoviště pro všechny. Musím se ale přiznat, že dobře známou specialitou benešovské ortopedie je zaměření na sportovní medicínu. Je to jednak dlouholetou praxí nás, lékařů. Já jsem lékařem české reprezentace alpského lyžování a kolega Čechal je lékařem české reprezentace ženského fotbalu a lékařem Bohemians Praha. Samozřejmě je to díky i specializaci na miniinvazivní sportovní traumatologii arthoskopické ošetřování kloubů jako následků sportovní zátěže. Nicméně benešovská ortopedie je vyhledávána také pacienty s onemocněním velkých kloubů. A co čeká ortopedii v tomto roce? Bude to zásah do jednoho z nejcitlivějších míst. Bude konečně provedena dlouho avizovaná a námi velmi očekávaná rekonstrukce operačních sálů. Po jejím dokončení bude završena celková rekonstrukce oddělení, které s ostatními pracovišti nemocnice vytvoří moderní, a doufejme, že velmi funkční a efektivní celek, poskytující pacientům péči na co nejvyšší úrovni. Zdroj: Nemocnice Rudolfa a Stefanie

15 15 Ze společnosti MC Hvězdička přivítalo podzim zábavným odpolednem s táborákem lentilkami. U táboráku panovala skvělá nálada, společně jsme si zazpívali známé písničky, za doprovodu dvou kytar a jedné flétny. Děti se zapojily i do hraní, hrály na orfofy hudební nástroje. V takovéhle atmosféře se buřtíky pekly jedna radost a ještě lépe chutnaly. Odpoledne se opravdu vydařilo, měli jsme hezké počasí a sešlo se kolem 90 dětí od miminek až po školáky. Připravila: Blanka Škorpová, MC Hvězdička Mateřské centrum Hvězdička zahájilo svůj provoz po letní přestávce, tradičně jako každý rok, zábavným odpolednem s táborákem. A to v pondělí odpoledne 12. září v Benešově na farní zahradě římsko-katolického kostela. Děti plnily spoustu zábavných úkolů a od některých soutěžních disciplín, se nemohly ani odtrhnout. Nejvíce je zaujalo lovení drahokamů, které byly potopené a listím zamaskované ve vodě. U každého stanoviště dostávaly drobnou odměnu, ale největší radost měly z mufinek zdobených V Benešově zahájila provoz první soukromá školička Kopretinka Otevřít si v Benešově vlastní mateřskou školku, to byl dlouho nesplněný sen paní učitelky Františky Lachoutové. Až při výstavbě nového bytového domu na Husově náměstí se ve spolupráci s architektem a majitelem domu začal realizovat a 1. září ožily malými dětmi nové, barevné, moderně zařízené prostory, plné nových hraček. Otevřena byla první soukromá mateřská škola v Benešově, nesoucí název Kopretinka. Provozní doba školičky je od 6.00 do hodin. Důvodem je fakt, že někteří rodiče pracují už od půl sedmé či od sedmi hodin. Otevřeno je tedy podle potřeb rodičů. Program bude rozdělen na dopolední a odpolední, o děti se budou starat vždy dvě učitelky. Bude uzpůsoben věku dětiček, na ty větší bude čekat výuka, říká Fr. Lachoutová. V rámci výchovného programu budou děti provozovat takové aktivity, jako děti ve státních školkách, jako jsou např. tanečky, zpěv, cvičení atp. Všechny tyto aktivity nebudou rodiče připlácet, jak je tomu v jiných soukromých školách. Prostory školičky jsou uzpůsobeny dětskému kolektivu. Na malbu byly použity syté veselé barvy, dětský nábytek je moderní a splňující všechny bezpečnostní předpoklady. Podlahovou krytinou je marmoleum, což je čistě přírodní materiál a splňuje hygienické předpisy. Venkovní prostory s pískovištěm a dalším vybavením jsou pokryty dlažbou s měkkým dopadem. Tady budou děti kromě vnitřní herny trávit část dle denního programu odpoledne, dopoledne bude krom jiného patřit vycházkám, říká F. Lachoutová. Více informací: tel: Připravila: I. Franková

16 Ze společnosti 16 OSLAVA SKUTEČNÉHO PIVA Pivo navařeno, sezení a stany připraveny, pódia ozvučena, pípy v pohotovosti a pivovarská brána se v sobotu v 11 hodin otvírá, aby jí až do večera prošlo skoro 5000 nohou. První důležitou součásti pohodového programu bylo Ferdinandovo pivo, kdy všichni mohli ochutnat nejen speciály a klasickou 11 a 12, ale i piva nefiltrovaná, spodně kvašená, prostě skutečná. Druhým zázrakem pak bylo počasí, které nejen pivo podpořilo, ale umožnilo všem, aby si v prosluněném areálu pivovaru užili příjemné odpoledne a večer. Na dvou podiích hudební skupiny a zpěváci, ve stáncích gulášek i bramborové spirálky (pivovarské slavnosti i abstinenty pohostí), na dětském palouku malování a soutěže DDM z Benešova, skákací hrad, rodeo, koňský povoz s ochutnávkami a pro dospěláky soutěž o největší pivní bříško (128 cm) a poznávání výroby piva při prohlídkách pivovaru. Prostě nám se líbilo a pokud i Vám, jsme rádi a těšíme se na slavnosti Připravila: Eva Vašáková, obchodní oddělení, Pivovar Ferdinand a.s. Dům dětí a mládeže Benešov pořádal o letních prázdninách 10 táborů a soustředění. Většina z nich proběhla ve vlastní Turistické základně v Jablonné nad Vltavou. Děti byly spokojené, naučily se mnoho nového o přírodě a turistice, seznámily se s netradičními výtvarnými technikami, změřily své síly ve sportovních i vědomostních disciplínách a získaly hodně nových kamarádů. Dík patří všem dospělákům, kteří připravili bohatý program i výbornou stravu. Jen tábor Indiánů přepadly bledé tváře v podobě Kalicivirů a donutily je k dietě. Díky šamanům byly včas poraženy a náladu ani program tato událost nepokazila. Na webových stránkách www. ddmbenesov.cz najdete fotogalerii ze všech letních táborů. V tomto školním roce nabízí Dům dětí a mládeže 82 zájmových kroužků do nichž je přihlášeno více než dětí (podrobný rozpis najdete též na webových stránkách). Volná místa jsou ještě v nově otevřených kroužcích, a to je Logik, Fitness pro náctileté a Kreativní dílna netradičních výtvarných technik pro děti od 5. třídy. Několik volných míst je ve specializovaných činnostech Záchranář, Dračí doupě a Fantasy. Rodiče předškolních dětí se na nás asi zlobí, ale jsme školské zařízení pro zájmové vzdělávání určené především pro děti školního věku. Pro předškoláky (i školáky) pořádáme během školního roku celou řadu zajímavých příležitostných akcí. První z nich proběhla již 17. září Bylo to na Ferdinandových pivovarských slavnostech. Na Palouku plném překvapení jsme připravili program pro děti kde se malovala trička, sportovalo se, soutěžilo a nechyběly ani skládačky a logické hrátky. Slunečné odpoledne bylo podle nás a hlavně ohlasu malých i velkých návštěvníků super. Podobných akcí připravujeme v průběhu školního roku celou řadu a jejich přehled společně s fotogalerií najdete také na našich internetových stránkách nebo se můžete informovat přímo v budově DDM Benešov. Otevřeno máme od pondělí do pátku od 8:00 do 18:30 hodin. Připravila: M. Rýdlová, ředitelka DDM

17 17 Ze společnosti Začaly taneční Ten, kdo nechodil do tanečních, o hodně přišel, i když bude tvrdit desetkrát opak. Kluci i děvčata se zde povětšinou prvně setkávají v prostředí, které je na hony vzdálené diskotékám. Tomu pochopitelně odpovídá oblečení i hudba a pojednou poznávají, že společenské oblečení svým způsobem zavazuje a předpokládá i jiný způsob chování. I když této události nikdo jinak neřekne, než taneční, správný název je Základní kurz tance a společenské výchovy pro mládež. Již tradičním organizátorem tanečních u nás je Městské kulturní středisko Benešov, stejně tak tradičně jsou prvními průvodci a uvaděči do společnosti mladým lidem taneční mistři Karel a Jitka Maršálkovi z taneční školy SALTA. Bylo by to asi hodně vysoké číslo, kdybychom měli spočítat, kolik mladých lidí se naučilo základům tance právě u nich, a to nemluvím o tanečních pro poněkud starší páry, které si své taneční vzdělání pod jejich vedením osvěžují, zdokonalují a doplňují. Letošní sezona tanečních byla odstartována v sále Městského divadla Na Poště 2. září 2011 a jako vždy dvoukolově, od hod. a od hod., přičemž v každém kole na parket vykročí třicet párů. Účastníky tanečních kurzů čeká 14. října prodloužená a Vánoční věneček 9. prosince v KC Karlov, jehož součástí bude soutěž tanečních párů za doprovodu Čejka Bandu. Nezbývá než mladým tanečníkům popřát mnoho příjemných zážitků z prvních tanečních i dobré zapamatování kroků jednotlivých tanců, protože po létech, coby dospěláci, budou v hlavě usilovně lovit, jakže se tohle vlastně tancuje nebo v jakém rytmu hudba vlastně hraje. Tanec je určitou formou společenské komunikace a v případě neznalosti, můžeme zažít dost nepříjemné chvíle, což mi někteří čtenáři určitě potvrdí. Text a foto:-jh- Kdo pomůže, když rodina nemůže Nová služba, Centrum sociálních služeb LADA LU- KAVEC, je již od na světě. Jedná se o tzv. Odlehčovací službu. Ta má za úkol pomoci, když pečující osoba nemůže. Odpovídá na otázku Kdo pomůže, když rodina nemůže? Pečující mohu dočasně přenechat starosti s péčí o jejich blízké právě personálu v Centru v Lukavci. Umožní si tak vyřídit osobní záležitosti, odpočinout si, nabrat psychické a fyzické síly, případně se sami uzdravit. Odlehčovací služba pro osoby ve věku let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a pro starší seniory (do 85 let), o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Pobytová služba je poskytována celorepublikově, denní regionálně. Délka pobytu dle potřeb rodiny, maximální délka pobytu do 3 měsíců, jedno pobytové lůžko je až půlroční, interval pro opětovné přijetí klienta je 14 dní od ukončení pobytu. V ojedinělých případech lze délku pobytu prodloužit (např.: nemoc pečující osoby, tíživá rodinná situace, pobyt pečující osoby v zahraničí apod.)

18 Sport 18 Danone day Dne proběhl na Městském fotbalovém stadionu v Benešově DANONE DAY. Jednalo se o den s Danone, kde společnost Danone, a.s. oficiálně začala spolupracovat s SK Benešov. V rámci této spolupráce bylo předáno mezi zápasy U13 a U12 proti vrstevníkům z Bohemians ks triček s logem SK a logem Danone jednotlivým týmům SK Benešov.Mezi pozvanými a předávajícími byl například místostarosta Benešova pan Ing. Roman Tichovský, ředitel výrobního závodu Danone v Benešově pan Robert Pekař, ředitel PR a kvality Danone pan Miloš Štafen a manažerka PSZ Danone paní Dita Potočková-Dražanová a další. Předání triček se zúčastnili zástupci všech 15 týmů a vedení klubu. Po skončení zápasů mládeže SK společně s Danone uspořádalo turnaj mužů a turnaj smíšených družstev. Den s Danone vyvrcholil zápasem SK Benešov - Bohemians 1905 B s výsledkem 3-1 pro domácí. Firma Danone si vybrala pro spolupráci fotbalový tým z Benešova z důvodu podpory široké mládežnické základny ve městě, kde vyrábí své produkty. Firma DANONE, a.s. se od stala hlavním partnerem mládeže SK Benešov. Připravil: Miloslav Brožek, místopředseda klubu HC Vodní lvi BENEŠOV Zahájení nové sezóny 2011/2012 V měsíci srpnu hokejisté HC Benešov začali soustředěním v Bechyni a Táboře. V Bechyni probíhal trénink na suchu a v Táboře na ledové ploše. Tréninku se zúčastnilo celkem 30 hráčů, ze kterých se pak tvořil nový tým HC Benešova. Benešovský tým značně omladil, jeho věkový průměr je 24,8 let. Hokejisté Benešova odehráli několik přípravných zápasů,ale výsledky nebyly nijak uspokojivé. Při těchto přípravných zápasech se tvořily jednotlivé útoky, ze kterých se pak dal dohromady kolektiv hráčů,který v současné době působí v hokejovém oddíle HC Benešov. Z původního týmu odešlo 8 hráčů a přišlo 10 nových hráčů, nejvýraznější posilou je Zdeněk Toužimský, který přišel z HC Chrudim a má za sebou několik odehraných sezón v extraligové Spartě Praha. Na úvod sezóny všechny hokejové kluby zasáhla tragická nehoda hokejistů v Jaroslavli, Karla Rachůnka, Jana Marka a Josefa Vašíčka, na jejich počest jsou na zimním stadionu HC Benešov repliky jejich dresů, ve kterých hráli u národního týmu. Dne odstartovala soutěž 2. hokejové ligy skupiny západ, ve které jsme odehráli čtyři zápasy, ze kterých máme dvě remízy a dvě prohry. Z těchto výsledků vedení klubu není spokojeno, ale věříme, že hokejisté dokážou vybojovat v letošní sezóně co nejlepšího umístění, vždyť sezóna teprve začala a čeká nás spoustu dalších zápasů. Připravil: Jiří Ryba

19 19 Sport SK BENEŠOV POZVÁNKA NA VYBRANÝCH MUŽSTEV, SEZÓNA Náš tip na zajímavé zápasy: MĚSTSKÝ STADION Benešov Votice Neděle v hodin Benešov Slavia B Neděle v hodin A mužstvo divize A Český Krumlov Benešov Benešov Votice Strakonice Benešov Benešov Slavia B Benešov B Jílové Poděbrady Benešov B Radim Benešov B Benešov B Bakov Týnec Benešov B U19 celostátní soutěž SCM So Kladno Benešov So Dukla Benešov So Písek Benešov Ne a Kunice Benešov B So a Hořovicko Benešov B

20 Kultura let ochotnického divadla v Benešově slavení a vzpomínání Jen málokomu uniklo, že třetí zářijový týden patřil oslavám 180. výročí ochotnického divadla v Benešově. Před stoosmdesáti lety si údajně zahrál v Benešově představitel našeho romantismu, Karel Hynek Mácha, kterého k nám táhlo srdce a nejen to divadelní. Před časem bylo proto jasné, že oslavy budou a začal se vymýšlet program, tak aby si každý přišel na své. Bylo by obtížné vyjmenovat všechny ty, kteří přispěli svojí troškou do mlýna. Za všechny alespoň jmenujme Aničku Balatovou principálku Áčka, Městské kulturní středisko Benešov, město, které finančně přispělo, ale i členy dalších divadelních souborů Svatopluka a Bandy, kteří poskytli podklady pro propagační materiály a pomohli s jejich instalací. Oslavy byly zahájeny v pondělí 19. září na Masarykově náměstí HAPPENIN- GEM, jehož účastníky vytrvale zkrápěl déšť. Pak již v dalších dnech následovala divadelní představení Svatopluka, Bandy a setkání ochotníků v galerii na Malém náměstí s J. Schmidem. Členové benešovských ochotnických souborů se setkávali prakticky denně po celý týden na představeních, kde jednou byli herci, jindy diváky, ale vždy si po každém představení měli co říci. Využívali plně těchto setkání, protože takovýchto příležitostí nebývá mnoho. Naposledy se všichni sešli po představení hry Blázinec k závěrečnému popovídání i vzpomínání, protože někteří herci prošli během své ochotnické kariéry i několika soubory. Oslavy tedy spíše nebyly o slavení, ale hlavně o setkávání a vzpomínání. I přes prvotní obavy všech pořadatelů, je možné oslavy považovat za příjemně zdařilé. Připravil: -jh-

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Časopis MŠ. Březen 2015

Časopis MŠ. Březen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

RO 11. Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, p. Olšák, p.

RO 11. Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, p. Olšák, p. VÝTAH z USNESENÍ z 11. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více