ročník 2011 číslo 10 vydává město Benešov ZDARMA informační zpravodaj města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.benesov-city.cz ročník 2011 číslo 10 vydává město Benešov ZDARMA informační zpravodaj města"

Transkript

1 ročník 2011 číslo 10 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města 180 let ochotnického divadla v Benešově více na straně 20

2 Spustili jsme nové webové stránky města Město Benešov se od 12. září 2011 prezentuje na nových webových stránkách, které jsou výsledkem několikaměsíčních příprav. Cílem bylo usnadnit orientaci občanů při získávání kontaktů na jednotlivé odbory a jejich pracovníky. Součástí těchto stránek jsou také příslušné tiskopisy i průvodce pro ty, kteří budou chtít vědět, co a kde si mohou zařídit i vše, co budou potřebovat k příslušnému úřednímu úkonu. Pochopitelně zde naleznete archivovaný i náš zpravodaj, nabídky kulturních i vzdělávacích pořadů, jízdní řády a aktuální informace o dění v Benešově.

3 3 Obsah Vybíráme z obsahu: Projekt Zelený úřad se rozjíždí 4 Rozhovor s tajemnicí MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluší Stibůrkovou Z jednání Rady a Zastupitelstva 6 města VHS Benešov, s.r.o. otevřela 8 novou laboratoř Začala škola 9 MŠ Bezručova má nová okna 10 Příspěvkové organizace města 12 Milí spoluobčané, dnes se Vám do ruky dostává říjnové vydání našeho Zpravodaje. Podle většiny Vašich reakcí soudíme, že se Vám celobarevné vydání líbí, ale objevily se i názory, proč jsme začali zařazovat reklamu. Na to lze odpovědět velice jednoduše. Tím, že náš zpravodaj vychází celobarevně, stouply i náklady na jeho výrobu a je to právě inzerce, která alespoň částečně výrobní náklady snížuje. Navíce prostoru v reklamě dostávají místní firmy, a tak si čtenář může rozšířit informace o pestrosti podnikatelské sféry, případně dohledat službu, kterou potřebuje. Měsíc září byl bohatý na události, zejména kulturní. Divadelní ochotníci slavili 180. výročí ochotnického divadla v Benešově, odstartován byl již XXVII. ročník Podblanického podzimu, začala škola, dokončeny byly některé rekonstrukční práce na školách a školských zařízeních, spustili jsme nové webové stránky města. O tomto, ale i o dalších událostech se dočtete v dnešním Zpravodaji. V tom příštím, který vyjde v listopadu, bychom se chtěli více věnovat krytému plaveckému bazénu a vůbec možnostem vodních radovánek v našem městě. Uvítáme Vaše názory, jak jste s nabízenou službou spokojeni, co zde postrádáte, co by se mělo zlepšit nebo naopak, co Vám připadá zbytečné. Těšíme se na Vaše odpovědi. Vaše město Benešov Ortopedie má v Benešově 14 dlouhou tradici Rozhovor s prim. MUDr. Jiřím Beznoskou V příštím vydání se budeme věnovat tématu: Krytý plavecký bazén v Benešově První soukromá školka 15 v Benešově Oslava skutečného piva 16 Pivovarské slavnosti Začaly taneční let ochotnického divadla 20 v Benešově Podblanický hudební podzim zahájen Z činnosti Městské policie 29 Benešov Kde to bylo? 30 Benešov, informační zpravodaj města měsíčník (říjen) Vydává město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Redakční rada: Tomáš Podhola, Mgr. Josef Holoubek (-jh-), Bc. Petra Orsáková (-PeO-), František Šturc (-frš-) Redaktor: Bc. Petra Orsáková Odpovědný redaktor: Mgr. Josef Holoubek Vychází 1. pátek v měsíci (s výjimkou svátků a prázdnin) MK ČR E IČ:

4 Z radnice 4 Projekt Zelený úřad se rozjíždí Ve čtvrtek 15. září 2011 se vrátila z Islandu skupina pracovníků MěÚ Benešov, vedená místostarostou Tomášem Podholou a tajemnicí Mgr. Bc. Miluší Stibůrkovou. Krátce po návratu jsme paní tajemnici požádali o rozhovor pro náš Zpravodaj. Co bylo cílem vaší návštěvy Islandu a co jí předcházelo? Město Benešov bylo úspěšné v žádosti o dotaci z Finančního mechanismu EHP/ Norsko, z Blokového grantu Fond technické asistence a získalo finance na projekt Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí Zelený úřad. Iniciátorem a organizátorem projektu je město Benešov, účast na projektu přijalo též město Benátky nad Jizerou. V sobotu večer přiletělo na ruzyňské letiště 9 představitelů veřejné správy z Islandu. Benešovská a benátská radnice pro ně připravily skutečně pestrý a zajímavý pracovní program, zejména s ekologickou tématikou. Islanďané navštívili benešovský sběrný dvůr, BAEST Machines & Structures, a.s., který vyrábí zařízení pro energetiku a ekologii, Záchrannou stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, muzea v Benátkách nad Jizerou a čistírnu odpadních vod v Mladé Boleslavi. Došlo k výměně zkušeností mezi municipalitami Islandu a českými městy v oblasti zavádění environmentálně šetrného a ekonomicky výhodného provozu institucí veřejné správy. Deset zástupců z Benešova a osm účastníků z Benátek nad Jizerou navštívilo Island ve dnech Workshop na radnici ve městě Garður Celému procesu předcházela Analýza ekologicky šetrného chování zaměstnanců MěÚ Benešov a MěÚ Benátky nad Jizerou. V rámci projektu Zelený úřad proběhl dotazníkový průzkum na téma ekologicky šetrné chování. Island je přeci jen trochu odlišná země, než Česká republika. Myslíte si, že je možné některé zkušenosti Islanďanů použít i u nás? Zajisté, máme od Islanďanů co čerpat. Jejich přístup k ekologii je vskutku příkladný, laik si právem, klade otázku, co mohou na Islandu v otázce ochrany životního prostředí ještě zlepšovat. Celkový počet obyvatel ostrova s číslem přímo předurčuje nadstandardní podmínky k ekologii. Můžeme jim jen závidět nesmírné přírodní bohatství v podobě geotermální energie. Na druhou stanu je třeba zmínit, že i oni se potýkají se systémem třídění odpadu, celý proces začal na Islandu zcela nedávno, a to kolem roku Inspirací pro nás bylo Zelené úřadování, přestože v mnohých ohledech tento systém realizujeme už i u nás na úřadu. Abych byla konkrétní, třídíme odpad, redukujeme a centralizujeme tisk, nakupujeme energeticky šetrné přístroje, efektivně plánujeme pracovní cesty ve vazbě na provoz vozového parku, postupně se zajímáme o použití ekologických čisticích prostředků. Co vás nejvíce na této návštěvě zaujalo, ale i překvapilo? Každého návštěvníka Islandu zajisté ohromí krása a zároveň drsná stránka zdejší přírody, tyto úkazy jsou v rámci Evropy zcela jedinečné a neopakovatelné. Turistika na ostrově je teprve v plenkách, země má značné rezervy v marketingu a propagaci této destinace, cestovní ruch zde má před sebou velkou budoucnost. Velice mne zaujalo nejen zelené úřadování, ale i velmi pečlivě podchycený systém školství se zaměřením na certifikaci škol v rámci programu Zelená vlajka, který se v naší zemi prozatím realizuje v dosti omezené míře. Jednoznačně můžeme této zemi závidět obrovské nerostné bohatství, zejména v podobě horkých pramenů a zemního tepla. Zároveň chci podotknout, že mě překvapily výrazně nízké náklady domácnosti na energie, měsíčně ve výši 50 EUR, tato výhoda se však stala pro Islanďany cestou do pekla, jak jsme v minulých letech mohli pozorovat. Začali si žít nad poměry, neboť nemuseli tyto základní položky v rozpočtu domácnosti téměř řešit. Nyní mají příliš utažené opasky, řada z nich se dostala do dluhových pastí, nemálo jich z Islandu odchází. Počítá se i v budoucnu s podobnými vzájemnými návštěvami, myslím tím i jiné země? Uvidíme, jaké se budou nabízet možnosti prostřednictvím grantů a dotací. Náš úřad se aktivně zúčastnil partnerských projektů s norskou a švýcarskou stranou, účastnila

5 5 Z radnice Workshop na reykjavické radnici jsem se zahraniční stáže a prezentovala činnost benešovského úřadu. Pokud bych byla konkrétní, poslední aktivitou byla přednáška na celostátní konferenci, která se konala za účasti švýcarských expertů 7. června 2011, kde jsem prezentovala na téma Enviromentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy. Připravil: -jh- Budova radnice v Reykjaviku Důležité upozornění pro občany Dne nabývá účinnosti novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o občanských průkazech ).Od výše uvedeného data budou občanské průkazy (dále jen e-op zákon o občanských průkazech 2 odst. 2 písm. a) OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem; b) OP se strojově čitelnými údaji) vydávány pouze na obcích s rozšířenou působností (dále jen ORP ) tj. Benešov, Vlašim, Votice atd.. Končí nabírání žádostí o OP na matričních úřadech (správní obvod Bystřice, Čerčany, Divišov, Neveklov,Týnec nad Sázavou, Sázava). Občané budou moci od výše uvedeného data žádat o vydání e-op na jakékoliv ORP. Podání žádosti není tedy vázáno na místo trvalého pobytu jako u cestovních dokladů. V případě podání žádosti o e-op se bude postupovat procesně stejně jako u cestovních dokladů. Občan bude vyfocen úředníkem v kabince a bude pořízen jeho vlastnoruční podpis určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Z tohoto důvodu žádáme občany, kterým končí datum platnosti jejich občanského průkazu v první polovině r a jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, aby si žádost o nový OP podali nejpozději do u úřadu příslušného pro vydání OP. U nepříslušného ORP či matričního úřadu do , kdy ještě není nutná jejich přítomnost na pořízení fotografie přímo úředníkem na úřadě. S případnými dotazy se obracejte na tel.: Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí Připravila: Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí

6 Z radnice 6 Z jednání Rady a Zastupitelstva města uchazečů výběrového řízení (revitalizace Šiberna). V závěru jednání Rady pak byl schválen návrh na poskytnutí účelové dotace v částce Kč (výtěžek města ze Sázavafestu) Polici ČR na provozní výdaje jejího pracoviště v Benešově. Rada 26. srpna 2011 V úvodu jednání se členové Rady zabývali informací o plnění rozpočtu města za I. pololetí, návrhem odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací a návrhy na uzavření nájemních smluv. V další části jednání pak bylo na programu zřízení věcných břemen, pronájem nebytových prostorů, návrh splátkových kalendářů a dodatků k některým smlouvám včetně návrhů na výkon rozhodnutí o vyklizení bytu. Na programu bylo rovněž schválení dotací z Grantového fondu města: Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska Kč, Diakonie církve evangelické Kč, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Kč, ZŠ Benešov, Jiráskova ul Kč, O.s. SK Policie ČR Kč. V závěru se pak členové Rady zabývali návrhy na schválení nejvhodnějších nabídek pro různé stavební a rekonstrukční práce. Rada 7. září 2011 Na programu jednání byl v úvodu návrh rozpočtového opatření, návrhy splátkových kalendářů, návrhy na výpovědi z pronájmu některých bytů (neplatiči), návrhy na uzavření smluv spojených s věcným břemenem, návrhy na směnu a prodej pozemků. Projednáno bylo rovněž znění obecně závazné vyhlášky a návrh na vyloučení některých Zastupitelstvo 19. září 2011 V úvodu zastupitelé mimo jiné projednali návrh na poskytnutí dotace Technickým službám Benešov, návrh rozpočtového opatření, návrhy na splátkové kalendáře a návrh na zřízení věcných břemen. Na pořadu pak byly návrhy na prodeje, odkoupení a bezúplatné nabytí některých pozemků. Rada 21. září 2011 Na programu jednání Rady byl v úvodu návrh na likvidaci a bezúplatný převod majetku ve vlastnictví Domu dětí a mládeže Benešov, návrhy na pronájem nebytových prostorů, návrhy na zahájení řízení o vyklizení některých bytů z důvodu neplacení nájemného a návrhy na zřízení věcných břemen. V další části pak byl projednán návrh na peněžitý dar pro uvolněné zastupitele města a příspěvky z Grantového fondu pro Pěvecký sbor benešovských učitelek, Český svaz ochránců přírody a Mateřské centrum Hvězdička. V závěru pak byla na programu revitalizace části regionálního biocentra Šiberna a žádost o příspěvek na dopravní značení. Bližší informace zájemci naleznou na webových stránkách MěÚ Benešov, kde jsou zveřejněna usnesení z jednání rad a zastupitelstev. Připravil: -jh- Nový Fit park je již dokončen V první polovině září došlo k dokončení výstavby dvou Fit parků v Benešově. Jedná se o jakousi posilovnu pod širým nebem řekl místostarosta Tichovský. Na těchto speciálních strojích mohou cvičit lidé všech věkových kategorií, kteří aktivně žijí nebo začínají sportovat. Bez větší námahy si zde každý může protáhnout své tělo na čerstvém vzduchu dodal dále Tichovský. První z nich vyrostl v areálu Zimního stadionu vedle dětského hřiště. V rámci tohoto parku naleznete 4 posilovací stroje, které umožňují 6 různých cviků. Stroje jsou vybaveny podrobným návodem, jak na strojích cvičit a patří k nim i obrázky, které demonstrují vhodné cviky.další posilovací stroje naleznete v parku areálu Domu s pečovatelskou službou ve Villaniho ulici. Zde naleznete 3 posilovací stroje. Výstavbu hřišť provedla firma BEVISTAV s.r.o. Náklady na výstavbu obou Fit parků činily 300 tis. Kč. Přijďte se sami přesvědčit, že se dá cvičit i venku a v každém věku. Připravila:-PeO-

7 7 Z radnice Také obdivujete zdařilou opravu Základní školy Jiráskova? V pátek 30. září 2011 se uskutečnilo slavností předání rekonstrukce Základní školy Benešov, Jiráskova 888. Této slavnostní události se zúčastnilo vedení města, v čele se starostou Ing. J. Hlavničkou, vedení školy a zástupci všech firem, které se na rekonstrukci podílely. Škola se rozrostla o jednu třídu, dostala nová okna a došlo k celkovému zateplení budovy, což přinese značné energetické úspory. Jak při této příležitosti uvedl místostarosta Ing. R. Tichovský, celková rekonstrukce si vyžádala částku 16 mil. Kč, z toho 11 mil. Kč je přislíbeno z fondů EU. Obdobné rekonstrukční práce by měly v nedaleké době očekávat i Základní školu Benešov, Dukelská Původní stavba školy byla dokončena již v roce 1934 podle projektu benešovského rodáka, architekta Emanuela Tichého a jako by vypadla z učebnice moderních stavebních stylů 20. století. Řešení opravy budovy (kvalita řemeslné práce) pojalo vedení školy nanejvýš citlivě a vstřícně, a to ne jen s ohledem na historii stavby (kvalita kontinuity), ale i k jejímu poslání vychovávat novou generaci. Myslím, že celková rekonstrukce se povedla a obavy některých všímavých obyvatelů Benešova, kteří s napětím očekávali, zda se za lešením neobjeví fasáda v kýčovitých barvách, se nepotvrdily, řekl místostarosta Tichovský. Stavba je předána v daném termínu. Jsme si vědomi toho, že práce zasahovaly měsíc do výuky žáků, v dané situaci jsme ale udělali všechno proto, aby stavební práce příliš nezasahovaly do vnitřních prostor školy a mohla zde řádně probíhat výuka, uvedl Petr Šedivý zástupce ředitelky ZŠ Jiráskova. Připravila: Hana Zákostelná, -PeO- Foto: -jh-

8 Z radnice 8 Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. slavnostně otevřela novou laboratoř Dne 26. září 2011 otevřela slavnostně Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. nové laboratoře vod a životního prostředí, a to za účasti starosty města Benešova ing. Jaroslava Hlavničky, jeho zástupců ing. Romana Tichovského a Tomáše Podholy, poslance PS PČR Mgr.Luďka Jeništy - starosty města Vlašimi a senátora za volební obvod Benešov Karla Šebka. Otevření se dále, kromě vedení a zaměstnanců společnosti, zúčastnili rovněž zástupci více než padesáti měst a obcí, ve kterých společnost působí. Nové laboratoře, jejichž hlavním posláním je provádění rozborů vzorků pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod, čistírenských kalů a tekutých odpadů, vybudovala a vybavila VHS Benešov v rekonstruovaných prostorách svého sídla v Černoleské ulici. Své služby poskytují laboratoře nejen pro VHS Benešov, jako nezbytnou součást provozování veřejných vodovodů a kanalizací, ale i zákazníkům ze strany měst, obcí i soukromých vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníkům nemovitostí s vlastními studnami a domovními čistírnami odpadních vod, stavebníkům rodinných domů apod. Nemalou investicí do nových laboratoří dala VHS Benešov najevo své odhodlání působit a poskytovat i nadále své služby v regionu Benešovska. Zájemci o podrobnější informace najdou přehledy prováděných rozborů a jejich cen na internetových stránkách společnosti (www. vhs-sro.cz) nebo přímo v laboratořích. Připravil: ing.vladislav Černý, obchodní ředitel, Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Benešov a Konopiště spojí turistický vláček Pro zvýšení turistického ruchu ve městě, se benešovská radnice rozhodla zřídit turistický eko vláček, který by spojil město s jeho nejvýznamnější kulturní památkou, zámkem Konopiště, který je vzdálen z města téměř 3 kilometry. Měl by to být další ze způsobů, jak zatraktivnit turistům nejen návštěvu zámku, ale přilákat je i do samotného centra města uvedl místostarosta Benešova Tomáš Podhola. Finance na vláček chce město získat z fondů EU, kde předpokládá dotaci na cestovní ruch ve výši 3,5 mil. korun. Již nyní je rozpracována trasa vláčku včetně jednotlivých zastávek, na kterých budou mít turisté možnost zhlédnout další významné památky a místa ve městě například místní pivovar, sokolovnu nebo císařský salonek. V současné době se počítá se 16ti zastávkami. Vláček by měl být v provozu po dobu turistické sezóny, což je 5 měsíců a měl by jezdit každé 2 hodiny. Předpokládá se, že v tuto dobu nahradí i městskou hromadnou dopravu ve městě a vláček budou využívat též občané Benešova, a to jak k přepravě po městě, tak i k výletům na Konopiště. V současné době čekáme na odsouhlasení požadované dotace a posléze by mělo být vypsáno výběrové řízení na dodávku samotného vláčku, sdělil dále Podhola. Radnice předpokládá, že se celý projekt podaří uskutečnit do začátku následující turistické sezóny. Předpokládané zastávky: Benešov Masarykovo nám. -IC, Benešov Sokolovna, Benešov Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Pomněnice zahrádky, Konopiště č.p.4 IC Konopiště, Konopiště přírodní divadlo, Konopiště zámek, Benešov vila po. Hellera Katuška, Benešov nádraží ČD Císařský salónek, Benešov Gymnázium, Benešov Pivovar Ferdinand, Benešov plavecký bazén, Benešov S centrum, Benešov Zapova ulice, Benešov Na Karlově, Benešov radnice. Připravila: -PeO-

9 9 Z radnice Obnova zeleně V úterý dopoledne 13. září 2011 obyvatelům ulice J. Horáka v Benešově asi trochu nelibě zněl zvuk motorové pily. Stávající živý plot, jehož stáří si těžko dovolím odhadnout (patrně byl vysázen po dokončení sídliště), u země značně prořídl a rozhodně příliš esteticky nepůsobil, nehledě k tomu, že mnohé neukázněnce přímo sváděl k odhazování odpadků všeho druhu. Město Benešov proto přistoupilo k obnově zeleně v této části. Je dobře, že se k tomuto zákroku přistoupilo až v první polovině září, protože ať tento živý plot byl, jaký byl, jeho vrchní část sloužila ke hnízdění stěhovavého i přezimujícího ptactva. Po motorové pile nastoupil malý bagr, který zlikvidoval desítileté kořeny, a pak následovala úprava celého terénu. V poslední fázi byly vysazeny nové keře a revitalizovány části trávníků. Obyvatelé ulice J. Horáka tak po nových přístřešcích na kontejnery dostávají i nový kus zeleně, který přispěje ke zkulturnění okolí jejich bydliště. Připravil: -jh- Začala škola Prázdniny se staly minulostí a 1. září začal nový školní rok. Rozhodující většina školáků dobře věděla, co bude následovat, ale 202 prvňáčci v našem městě, šli do školy poprvé, plni nervozity, obav a zvědavosti. Byli na první pohled snadno rozeznatelní od těch ostatních nejen podle toho, že někteří z nich nesli paní učitelce kytičku, ale především podle doprovodu, který byl početnější. Nejednoho školáka doprovázeli i prarodiče. Obdobně tomu bylo i na ZŠ Jiráskova, kde do čtyř prvních tříd nastoupili 92 prvňáčci. Všichni se rozpačitě rozhlíželi, dívali po rodičích, spolužácích, s mnohými se znali již z mateřské školky. V osm hodin je přivítala paní učitelka, představila jim paní vychovatelku a k dětem i rodičům promluvil také zástupce vedení školy. Děti si vyslechly několik základních informací a jako památku na první školní den si odnášely pamětní list společně s medailí. Nezbývá než čerstvým prvňáčkům popřát, aby se jim ve škole líbilo a rodičům svými výsledky přinášeli jen radost. Dobré výsledky pochopitelně přejeme i žákům vyšších ročníků a všem studentům, aby až se před letními prázdninami ohlédnou, mohli říci, že to byl dobrý rok. Organizace školního roku: začátek školního roku 1. září 2011 podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011 vánoční prázdniny 23. prosince 2011 až 2. ledna 2012 pololetní vysvědčení 31. ledna 2012 pololetní prázdniny 3. února 2012 jarní prázdniny (pro Benešov) 12. března až 18. března 2012 konec školního roku 29. června 2012 Připravil:-jh-

10 Z radnice 10 MŠ Bezručova má nová okna V mateřské škole Čtyřlístek Benešov, Bezručova 1948 proběhla v období letních prázdnin kompletní výměna oken v celé budově. Původní okna pamatovala ještě 70. léta, kdy se školka stavěla a bylo nutné je vyměnit, vzhledem k nutnosti úspor tepelné energie, řekla nám ředitelka školy Mgr. Milena Mottlová. Dne začala demontáž obložení pod všemi okny a zahájila firma BENESTAV SPS spol. s r.o. již se samotnou demontáž oken. Vše probíhalo za letního provozu školky, jinak by nebylo možné výměnu oken zvládnout v období letních prázdnin, jak bylo naším cílem, dodala ředitelka Mottlová. S výměnou oken souvisí i další práce, jako je oprava poškozených rohů, opadané omítky, malování, čistění koberců a především celkový úklid, kdy bych velmi chtěla poděkovat za obětavou práci rodičům, kteří nám přišli s úklidem pomoci, a to konkrétně: pan a paní Hajní, pan Murgač, paní Slabová, paní Marešová, pan a paní Kleinovi, paní Čedíková, paní Rybková, pan Přitasil, paní Zemanová, pan a paní Svobodovi, paní Zídková a paní Boučková.Vše se tak stihlo v termínu, bez jejich pomoci bychom nezvládli naší školku otevřít již Dále bych chtěla také poděkovat za obětavé nasazení provozním zaměstnancům, firmě BENESTAV SPS spol. s r.o., konkrétně panu Ing. Miroslavu Pešicovi a Janu Somsedíkovi, za jejich přístup k celé akci, kdy vše bylo nutné sladit s letním provozem školky, tak také firmě Vašata žaluzie a p. Dohnalovi čistění koberců, uvedla dále Mottlová. Věřím, že celá akce přinese očekávaný výsledek a budou tak spokojené především děti, které naši školku navštěvují, dodala na závěr našeho setkání paní ředitelka. Připravila: -PeO-

11 11 Z radnice Svatební termín Informujeme zájemce o uzavření sňatku v pátek , že v tento den oddáváme na třech místech tj. Radnice města Benešov, zámek Konopiště a Jemniště. Vzhledem k tomu, že zbývá již jen několik volných míst, upozorňujeme zájemce, aby si s objednávkou svatebního obřadu pospíšili, abychom poptávku mohli uspokojit. S Vašimi dotazy se obracejte: Odbor správních věcí, vedoucí oddělení matrik Dagmar Zoulová, tel.: , , Zámek Konopiště Zámek Jemniště Obřadní síň, Městský úřad Benešov Zámek Jemniště Strategický plán Ve čtvrtek dne se na benešovské radnici řešil Strategický plán města. Schůzku organizovala společnost EUNICE CON- SULTING a.s., která vyhrála výběrové řízení na zpracování strategického plánu. Nejprve se sešel projektový tým, složený převážně z vedoucích jednotlivých odborů. Hlavním úkolem projektového týmu je v této chvíli popis stávajícího stavu v jednotlivých oblastech života města, nalezení problematických oblastí a jejich popis. V další fázi zasedla Komise pro dopravu a územní rozvoj, jejímž hlavním úkolem bude vytvoření přehledu požadovaných investic a aktivit na období cca 3 4 let. Konečná podoba Strategického plánu města by měla být dokončena v listopadu tohoto roku. Připravila: Ing. V. Macková Schválení daru pro Policii ČR Byť tento bod nebyl na programu jednání poslední Rady města, ale předcházejícího zasedání Zastupitelstva města, považujeme za vhodné Vás informovat o situaci ohledně odloženého bodu z posledního zasedání Zastupitelstva města konaného dne Rada města navrhla Zastupitelstvu města schválit peněžitý dar ve výši 100 tisíc Kč za přístup Policie ČR a za její nadstandardní spolupráci při pořádání multikulturního festivalu konaného v Benešově Sázavafest Touto, v porovnání s náklady Policie ČR, symbolickou částkou, chce vedení města vyjádřit poděkování, a ocenit tak bezchybnou přípravu i realizaci všech bezpečnostních a dopravních opatření v našem městě, které Policie ČR, konkrétně její územní odbor a dopravní služba Benešov, vypracovaly a následně i perfektně realizovaly. Zastupitelstvo toto poděkování pouze odložilo na své další zasedání v měsíci listopadu tohoto roku, kde bude společně s tímto bodem předložen i bod o úplném vyúčtování zmíněné akce z pohledu města. Připravila: Soňa Vanhoecke, tisková mluvčí města Benešov

12 Z radnice 12 Příspěvkové organizace města V každém čísle našeho Informačního zpravodaje bychom Vám chtěli více přiblížit a představit jednu z příspěvkových organizací města Benešova. V tomto čísle začneme Základní školou Benešov, dukelská 1818, která je jednou ze čtyř základních škol v Benešově. Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Základní škola byla slavnostně otevřena v roce 1982, kapacita školy je 900 žáků. V současné době školu navštěvuje 607 žáků. Součástí školy je i Školní družina se 7 odděleními a 193 žáky. Škola má 35 učeben Den středověkých řemesel Ve středu proběhl na ZŠ Benešov, Dukelská 1818 návrat do minulosti. Na školním pozemku vyrostlo středověké městečko DANAR a zábavné kolbiště. Žáci 1. a 2. stupně tak měli možnost navštívit místní přadlenu, kováře, truhláře atd. Mohli si vyzkoušet, jak obtížně ve skriptoriu psali kněží včetně 15ti učeben odborných, kterými jsou např. 3 jazykové učebny, učebna přírodopisu, 2 počítačové učebny, chemie, fyzika, hudebna, cvičná kuchyně, výtvarná výchova atd. Třetím rokem žáci i pedagogové využívají INFORMAČNÍ A KOMUNITNÍ CEN- TRUM, představuje studovnu, knihovnu a multimediální učebnu. Od do je financováno ESF a státním rozpočtem ČR. V osmi třídách se využívá interaktivní tabule. V roce 2005 byla provedena přístavba tělocvičny, došlo k jejímu rozšíření o gymnastický sál, nářaďovna a hlediště s 322 místy. Tímto dílem se zvýšila úroveň podmínek pro výuku tělesné výchovy a volnočasových aktivit žáků. ŠVP ZV Škola pro všechny využívá daných podmínek, a proto školní vzdělávací program je s profilací od 6. třídy. Jedná se o třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola je zapojena do několika projektů, kterými jsou např. Tvořivá škola, EU peníze školám - EFEKTIVNĚJI VE VÝUCE, Dreamcatcher, Recyklohraní, Ekopolis, Adopce ocelota stromového v ZOO Praha, Adopce indického chlapce. husím brkem a inkoustem. Sami si zhotovili nejen keramické kachle, ale i kožené náramky. Největší pozornost budilo u žáků historické kolbiště, kde si mohli změřit své síly. Den se opravdu vydařil a některé děti se u stánků zastavovaly ještě jednou, a to se svými rodiči, kteří si je přišli vyzvednout do školní družiny. Předměty, které žáci vyrobili, budou vystaveny v prostorách budovy školy. Doufáme, že takových akcí bude ještě více. Připravila: M. Benešová, členka redakční rady Labyrintu

13 13 Z radnice Žáci ze ZŠ Benešov, Dukelská poznávali Anglii V neděli večer jsme odjeli do Anglie. Cesta autobusem byla dlouhá, ovšem cesta na trajektu z Calais do Doveru stála za to. Vážně i ironicky řečeno. Díky povětrnostním podmínkám byla nedobrovolně prodloužena. Mlhavě jsme viděli známé bílé útesy v Doveru. Počasí nám nabouralo program. Časově jsme nestíhali návštěvu Doveru. Takže jsme jeli rovnou na meeting point, kde si každého z nás vyzvedla rodina a odvezla si nás do domku, cihlového řadového, pochopitelně. A tak se nám otevřel svět Velké Británie. Svět obrovských snídaní a večeří, svět školních uniforem, svět volantů na pravé straně, svět dvoupatrových autobusů, černých taxíků a policistů s přilbami. Svět zamračeného počasí. Svět památek tak úžasných, že pro ně nemáme dostatečného přídavného jména. A u těchto památek se zastavíme. Druhý den začal jízdou na Londýnském oku. Výhled stál opravdu za to. Dále jsme prošli kolem budov parlamentu a sídla ministerského předsedy Downing street, odkud jsme vyrazili směrem na Trafalgarské náměstí, kde jsme viděli pomník admirála Nelsona, jeho loď v mega láhvi a sochy čtyř lvů. A pak hurá k Buckinghamskému paláci a jeho prohlídka. Svatební šaty Kate Middleton, klenoty kam se podíváš. A mnoho, mnoho dalšího. Plus taky fakt, že se jednalo o sídlo královny, samozřejmě. Později následovala návštěva Natural History Museum. Třetí den jsme navštívili univerzitní město Oxford. Prohlédli jsme si katedrálu Christ Church a rozhlednu, kde se natáčel Harry Potter. Čtvrtý den, tedy poslední den v Británii. V plánu byl opět Londýn, návštěva St. Paul s Cathedral, přechod přes Tower Bridge k Toweru, kde jsou uloženy korunovační klenoty. Ta nádhera! Od Toweru následovala jízda lodí po řece Temži směr Greenwich, kde jsme se samozřejmě vyfotili na nultém poledníku. Tolik o Anglii. Bylo to úžasné, ačkoli neuvěřitelně krátké. Anglicky jsme se domluvili. Plni nových dojmů a zážitků jsme se vrátili zpět. Připravili: žáci 9. tříd, ZŠ Benešov, Dukelská 1818

14 Ze společnosti 14 Ortopedie má v Benešově dlouhou tradici a jasnou budoucnost Prim. MUDr. Jiří Beznoska, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Přestože se historie ortopedie v Benešově začala psát již v roce 1948, dlouho se jednalo o ambulantní pracoviště či lůžka vymezená z chirurgického oddělení Teprve v roce 1991 vzniklo samostatné ortopedické oddělení se 40 lůžky v čele s prim. MUDr. Jiřím Vrabcem. Oddělení se rozrostlo a prohlubovala se těsná spolupráce s pražskými klinikami. Od roku 2002 je oddělení vedeno prim. MUDr. Jiřím Beznoskou, který do benešovské nemocnice přišel po 12 letech klinické praxe z I. ortopedické kliniky profesora Sosny. Oddělení prodělalo bouřlivý rozvoj, přestěhovalo se do nově vybavených prostor a rozrostlo se o mladé lékaře s klinickými zkušenostmi. V současnosti disponuje 31 lůžky, 4 lůžky JIP a 2 operačními sály. Pane primáři, co považujete za největší úspěch svého působení v Benešově? To, že se naše oddělení od roku 2001 zařadilo mezi renomovaná ortopedická pracoviště v celé České republice. Jako jedno z prvních získalo akreditaci a působí jako školící pracoviště. Počty pacientů, kteří chtějí být operováni u nás, se stále zvyšují. Je to dáno souhrou medicínské odbornosti, ošetřovatelské péče a velmi příjemným prostředím. Kolektiv sester, který je veden vrchní sestrou Vlastou Zemanovou, je velmi stabilní, a je to zejména péče sester, která pacientům po mnohdy těžkých zákrocích zpříjemňuje pobyt v nemocnici. Jaké výkony se vlastně na oddělení provádí? V roce 2010 bylo na ortopedickém oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie provedeno bezmála 1500 zákroků, z toho více jak 400 operací velkých kloubů (náhrady kloubů + jejich výměny). Provádíte i artroskopická vyšetření? Jejich počet stále narůstá, loni přesáhl jejich počet 400. Touto miniinvazivní metodou provádíme ošetření kyčelních, kolenních, ramenních i hlezenních kloubů. Na kolenních kloubech se rutinně artroskopicky provádějí ošetření poškozených menisků, chrupavek i náhrady zkřížených vazů. Na ramenních kloubech je to nejčastěji artroskopická stabilizace kloubu po opakovaných vykloubeních, ošetření kloubního pouzdra, rotátorové manžety a další typy zákroků. Jaké nové metody zavádíte? Například jako jedno z mála ortopedických pracovišť v Čechách máme více jak šestileté zkušenosti s náhradou ramenního kloubu tzv. reverzního typu, která umožňuje pacientům významně větší rozsah pohybu než standardní implantáty. Co považujete za perspektivní trend v ortopedii? Jednoznačně miniinvazivní přístup. Jedná se o to, že pacient je operován velmi šetrně, buď z krátkého řezu nebo artroskopicky, s minimálním poškozením měkkých tkání či svalových skupin. Takovéto zákroky se obecně rychleji hojí, hospitalizace se zkracuje a pacient může časně nastoupit rehabilitaci a vrátit se do běžného života. Tento trend platí i v problematice kloubních náhrad endoprotéz? Samozřejmě! Od roku 2009 jsme zavedli do běžné praxe miniinvazivní postup při implantaci náhrady kyčelního kloubu. Tento postup umožňuje u vybraných pacientů zkrátit pobyt v nemocnici na 4-5 dní. Zákrok se provádí bez jakéhokoliv přerušení svalových vláken! Dochází k menším krevním ztrátám, někdy není třeba ani krevní transfuze. Hlavně ale pacient nemá poškozené svaly, nedochází k atrofii a může rehabilitovat mnohem dříve. Dá se použít obdobný přístup i pro náhrady kolen? Máme dlouhodobé zkušenosti s tzv. hemiartroplastikou kolenního kloubu, která se používá v případech jen částečného poškození kloubu artrózou. Po tomto zákroku se může pacient na nohu postavit hned po operaci a celková rekonvalescence se zkrátí oproti běžným 12 týdnům na 6. Jací pacienti se v Benešově nejčastěji léčí? Jsme ortopedické pracoviště pro všechny. Musím se ale přiznat, že dobře známou specialitou benešovské ortopedie je zaměření na sportovní medicínu. Je to jednak dlouholetou praxí nás, lékařů. Já jsem lékařem české reprezentace alpského lyžování a kolega Čechal je lékařem české reprezentace ženského fotbalu a lékařem Bohemians Praha. Samozřejmě je to díky i specializaci na miniinvazivní sportovní traumatologii arthoskopické ošetřování kloubů jako následků sportovní zátěže. Nicméně benešovská ortopedie je vyhledávána také pacienty s onemocněním velkých kloubů. A co čeká ortopedii v tomto roce? Bude to zásah do jednoho z nejcitlivějších míst. Bude konečně provedena dlouho avizovaná a námi velmi očekávaná rekonstrukce operačních sálů. Po jejím dokončení bude završena celková rekonstrukce oddělení, které s ostatními pracovišti nemocnice vytvoří moderní, a doufejme, že velmi funkční a efektivní celek, poskytující pacientům péči na co nejvyšší úrovni. Zdroj: Nemocnice Rudolfa a Stefanie

15 15 Ze společnosti MC Hvězdička přivítalo podzim zábavným odpolednem s táborákem lentilkami. U táboráku panovala skvělá nálada, společně jsme si zazpívali známé písničky, za doprovodu dvou kytar a jedné flétny. Děti se zapojily i do hraní, hrály na orfofy hudební nástroje. V takovéhle atmosféře se buřtíky pekly jedna radost a ještě lépe chutnaly. Odpoledne se opravdu vydařilo, měli jsme hezké počasí a sešlo se kolem 90 dětí od miminek až po školáky. Připravila: Blanka Škorpová, MC Hvězdička Mateřské centrum Hvězdička zahájilo svůj provoz po letní přestávce, tradičně jako každý rok, zábavným odpolednem s táborákem. A to v pondělí odpoledne 12. září v Benešově na farní zahradě římsko-katolického kostela. Děti plnily spoustu zábavných úkolů a od některých soutěžních disciplín, se nemohly ani odtrhnout. Nejvíce je zaujalo lovení drahokamů, které byly potopené a listím zamaskované ve vodě. U každého stanoviště dostávaly drobnou odměnu, ale největší radost měly z mufinek zdobených V Benešově zahájila provoz první soukromá školička Kopretinka Otevřít si v Benešově vlastní mateřskou školku, to byl dlouho nesplněný sen paní učitelky Františky Lachoutové. Až při výstavbě nového bytového domu na Husově náměstí se ve spolupráci s architektem a majitelem domu začal realizovat a 1. září ožily malými dětmi nové, barevné, moderně zařízené prostory, plné nových hraček. Otevřena byla první soukromá mateřská škola v Benešově, nesoucí název Kopretinka. Provozní doba školičky je od 6.00 do hodin. Důvodem je fakt, že někteří rodiče pracují už od půl sedmé či od sedmi hodin. Otevřeno je tedy podle potřeb rodičů. Program bude rozdělen na dopolední a odpolední, o děti se budou starat vždy dvě učitelky. Bude uzpůsoben věku dětiček, na ty větší bude čekat výuka, říká Fr. Lachoutová. V rámci výchovného programu budou děti provozovat takové aktivity, jako děti ve státních školkách, jako jsou např. tanečky, zpěv, cvičení atp. Všechny tyto aktivity nebudou rodiče připlácet, jak je tomu v jiných soukromých školách. Prostory školičky jsou uzpůsobeny dětskému kolektivu. Na malbu byly použity syté veselé barvy, dětský nábytek je moderní a splňující všechny bezpečnostní předpoklady. Podlahovou krytinou je marmoleum, což je čistě přírodní materiál a splňuje hygienické předpisy. Venkovní prostory s pískovištěm a dalším vybavením jsou pokryty dlažbou s měkkým dopadem. Tady budou děti kromě vnitřní herny trávit část dle denního programu odpoledne, dopoledne bude krom jiného patřit vycházkám, říká F. Lachoutová. Více informací: tel: Připravila: I. Franková

16 Ze společnosti 16 OSLAVA SKUTEČNÉHO PIVA Pivo navařeno, sezení a stany připraveny, pódia ozvučena, pípy v pohotovosti a pivovarská brána se v sobotu v 11 hodin otvírá, aby jí až do večera prošlo skoro 5000 nohou. První důležitou součásti pohodového programu bylo Ferdinandovo pivo, kdy všichni mohli ochutnat nejen speciály a klasickou 11 a 12, ale i piva nefiltrovaná, spodně kvašená, prostě skutečná. Druhým zázrakem pak bylo počasí, které nejen pivo podpořilo, ale umožnilo všem, aby si v prosluněném areálu pivovaru užili příjemné odpoledne a večer. Na dvou podiích hudební skupiny a zpěváci, ve stáncích gulášek i bramborové spirálky (pivovarské slavnosti i abstinenty pohostí), na dětském palouku malování a soutěže DDM z Benešova, skákací hrad, rodeo, koňský povoz s ochutnávkami a pro dospěláky soutěž o největší pivní bříško (128 cm) a poznávání výroby piva při prohlídkách pivovaru. Prostě nám se líbilo a pokud i Vám, jsme rádi a těšíme se na slavnosti Připravila: Eva Vašáková, obchodní oddělení, Pivovar Ferdinand a.s. Dům dětí a mládeže Benešov pořádal o letních prázdninách 10 táborů a soustředění. Většina z nich proběhla ve vlastní Turistické základně v Jablonné nad Vltavou. Děti byly spokojené, naučily se mnoho nového o přírodě a turistice, seznámily se s netradičními výtvarnými technikami, změřily své síly ve sportovních i vědomostních disciplínách a získaly hodně nových kamarádů. Dík patří všem dospělákům, kteří připravili bohatý program i výbornou stravu. Jen tábor Indiánů přepadly bledé tváře v podobě Kalicivirů a donutily je k dietě. Díky šamanům byly včas poraženy a náladu ani program tato událost nepokazila. Na webových stránkách www. ddmbenesov.cz najdete fotogalerii ze všech letních táborů. V tomto školním roce nabízí Dům dětí a mládeže 82 zájmových kroužků do nichž je přihlášeno více než dětí (podrobný rozpis najdete též na webových stránkách). Volná místa jsou ještě v nově otevřených kroužcích, a to je Logik, Fitness pro náctileté a Kreativní dílna netradičních výtvarných technik pro děti od 5. třídy. Několik volných míst je ve specializovaných činnostech Záchranář, Dračí doupě a Fantasy. Rodiče předškolních dětí se na nás asi zlobí, ale jsme školské zařízení pro zájmové vzdělávání určené především pro děti školního věku. Pro předškoláky (i školáky) pořádáme během školního roku celou řadu zajímavých příležitostných akcí. První z nich proběhla již 17. září Bylo to na Ferdinandových pivovarských slavnostech. Na Palouku plném překvapení jsme připravili program pro děti kde se malovala trička, sportovalo se, soutěžilo a nechyběly ani skládačky a logické hrátky. Slunečné odpoledne bylo podle nás a hlavně ohlasu malých i velkých návštěvníků super. Podobných akcí připravujeme v průběhu školního roku celou řadu a jejich přehled společně s fotogalerií najdete také na našich internetových stránkách nebo se můžete informovat přímo v budově DDM Benešov. Otevřeno máme od pondělí do pátku od 8:00 do 18:30 hodin. Připravila: M. Rýdlová, ředitelka DDM

17 17 Ze společnosti Začaly taneční Ten, kdo nechodil do tanečních, o hodně přišel, i když bude tvrdit desetkrát opak. Kluci i děvčata se zde povětšinou prvně setkávají v prostředí, které je na hony vzdálené diskotékám. Tomu pochopitelně odpovídá oblečení i hudba a pojednou poznávají, že společenské oblečení svým způsobem zavazuje a předpokládá i jiný způsob chování. I když této události nikdo jinak neřekne, než taneční, správný název je Základní kurz tance a společenské výchovy pro mládež. Již tradičním organizátorem tanečních u nás je Městské kulturní středisko Benešov, stejně tak tradičně jsou prvními průvodci a uvaděči do společnosti mladým lidem taneční mistři Karel a Jitka Maršálkovi z taneční školy SALTA. Bylo by to asi hodně vysoké číslo, kdybychom měli spočítat, kolik mladých lidí se naučilo základům tance právě u nich, a to nemluvím o tanečních pro poněkud starší páry, které si své taneční vzdělání pod jejich vedením osvěžují, zdokonalují a doplňují. Letošní sezona tanečních byla odstartována v sále Městského divadla Na Poště 2. září 2011 a jako vždy dvoukolově, od hod. a od hod., přičemž v každém kole na parket vykročí třicet párů. Účastníky tanečních kurzů čeká 14. října prodloužená a Vánoční věneček 9. prosince v KC Karlov, jehož součástí bude soutěž tanečních párů za doprovodu Čejka Bandu. Nezbývá než mladým tanečníkům popřát mnoho příjemných zážitků z prvních tanečních i dobré zapamatování kroků jednotlivých tanců, protože po létech, coby dospěláci, budou v hlavě usilovně lovit, jakže se tohle vlastně tancuje nebo v jakém rytmu hudba vlastně hraje. Tanec je určitou formou společenské komunikace a v případě neznalosti, můžeme zažít dost nepříjemné chvíle, což mi někteří čtenáři určitě potvrdí. Text a foto:-jh- Kdo pomůže, když rodina nemůže Nová služba, Centrum sociálních služeb LADA LU- KAVEC, je již od na světě. Jedná se o tzv. Odlehčovací službu. Ta má za úkol pomoci, když pečující osoba nemůže. Odpovídá na otázku Kdo pomůže, když rodina nemůže? Pečující mohu dočasně přenechat starosti s péčí o jejich blízké právě personálu v Centru v Lukavci. Umožní si tak vyřídit osobní záležitosti, odpočinout si, nabrat psychické a fyzické síly, případně se sami uzdravit. Odlehčovací služba pro osoby ve věku let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a pro starší seniory (do 85 let), o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Pobytová služba je poskytována celorepublikově, denní regionálně. Délka pobytu dle potřeb rodiny, maximální délka pobytu do 3 měsíců, jedno pobytové lůžko je až půlroční, interval pro opětovné přijetí klienta je 14 dní od ukončení pobytu. V ojedinělých případech lze délku pobytu prodloužit (např.: nemoc pečující osoby, tíživá rodinná situace, pobyt pečující osoby v zahraničí apod.)

18 Sport 18 Danone day Dne proběhl na Městském fotbalovém stadionu v Benešově DANONE DAY. Jednalo se o den s Danone, kde společnost Danone, a.s. oficiálně začala spolupracovat s SK Benešov. V rámci této spolupráce bylo předáno mezi zápasy U13 a U12 proti vrstevníkům z Bohemians ks triček s logem SK a logem Danone jednotlivým týmům SK Benešov.Mezi pozvanými a předávajícími byl například místostarosta Benešova pan Ing. Roman Tichovský, ředitel výrobního závodu Danone v Benešově pan Robert Pekař, ředitel PR a kvality Danone pan Miloš Štafen a manažerka PSZ Danone paní Dita Potočková-Dražanová a další. Předání triček se zúčastnili zástupci všech 15 týmů a vedení klubu. Po skončení zápasů mládeže SK společně s Danone uspořádalo turnaj mužů a turnaj smíšených družstev. Den s Danone vyvrcholil zápasem SK Benešov - Bohemians 1905 B s výsledkem 3-1 pro domácí. Firma Danone si vybrala pro spolupráci fotbalový tým z Benešova z důvodu podpory široké mládežnické základny ve městě, kde vyrábí své produkty. Firma DANONE, a.s. se od stala hlavním partnerem mládeže SK Benešov. Připravil: Miloslav Brožek, místopředseda klubu HC Vodní lvi BENEŠOV Zahájení nové sezóny 2011/2012 V měsíci srpnu hokejisté HC Benešov začali soustředěním v Bechyni a Táboře. V Bechyni probíhal trénink na suchu a v Táboře na ledové ploše. Tréninku se zúčastnilo celkem 30 hráčů, ze kterých se pak tvořil nový tým HC Benešova. Benešovský tým značně omladil, jeho věkový průměr je 24,8 let. Hokejisté Benešova odehráli několik přípravných zápasů,ale výsledky nebyly nijak uspokojivé. Při těchto přípravných zápasech se tvořily jednotlivé útoky, ze kterých se pak dal dohromady kolektiv hráčů,který v současné době působí v hokejovém oddíle HC Benešov. Z původního týmu odešlo 8 hráčů a přišlo 10 nových hráčů, nejvýraznější posilou je Zdeněk Toužimský, který přišel z HC Chrudim a má za sebou několik odehraných sezón v extraligové Spartě Praha. Na úvod sezóny všechny hokejové kluby zasáhla tragická nehoda hokejistů v Jaroslavli, Karla Rachůnka, Jana Marka a Josefa Vašíčka, na jejich počest jsou na zimním stadionu HC Benešov repliky jejich dresů, ve kterých hráli u národního týmu. Dne odstartovala soutěž 2. hokejové ligy skupiny západ, ve které jsme odehráli čtyři zápasy, ze kterých máme dvě remízy a dvě prohry. Z těchto výsledků vedení klubu není spokojeno, ale věříme, že hokejisté dokážou vybojovat v letošní sezóně co nejlepšího umístění, vždyť sezóna teprve začala a čeká nás spoustu dalších zápasů. Připravil: Jiří Ryba

19 19 Sport SK BENEŠOV POZVÁNKA NA VYBRANÝCH MUŽSTEV, SEZÓNA Náš tip na zajímavé zápasy: MĚSTSKÝ STADION Benešov Votice Neděle v hodin Benešov Slavia B Neděle v hodin A mužstvo divize A Český Krumlov Benešov Benešov Votice Strakonice Benešov Benešov Slavia B Benešov B Jílové Poděbrady Benešov B Radim Benešov B Benešov B Bakov Týnec Benešov B U19 celostátní soutěž SCM So Kladno Benešov So Dukla Benešov So Písek Benešov Ne a Kunice Benešov B So a Hořovicko Benešov B

20 Kultura let ochotnického divadla v Benešově slavení a vzpomínání Jen málokomu uniklo, že třetí zářijový týden patřil oslavám 180. výročí ochotnického divadla v Benešově. Před stoosmdesáti lety si údajně zahrál v Benešově představitel našeho romantismu, Karel Hynek Mácha, kterého k nám táhlo srdce a nejen to divadelní. Před časem bylo proto jasné, že oslavy budou a začal se vymýšlet program, tak aby si každý přišel na své. Bylo by obtížné vyjmenovat všechny ty, kteří přispěli svojí troškou do mlýna. Za všechny alespoň jmenujme Aničku Balatovou principálku Áčka, Městské kulturní středisko Benešov, město, které finančně přispělo, ale i členy dalších divadelních souborů Svatopluka a Bandy, kteří poskytli podklady pro propagační materiály a pomohli s jejich instalací. Oslavy byly zahájeny v pondělí 19. září na Masarykově náměstí HAPPENIN- GEM, jehož účastníky vytrvale zkrápěl déšť. Pak již v dalších dnech následovala divadelní představení Svatopluka, Bandy a setkání ochotníků v galerii na Malém náměstí s J. Schmidem. Členové benešovských ochotnických souborů se setkávali prakticky denně po celý týden na představeních, kde jednou byli herci, jindy diváky, ale vždy si po každém představení měli co říci. Využívali plně těchto setkání, protože takovýchto příležitostí nebývá mnoho. Naposledy se všichni sešli po představení hry Blázinec k závěrečnému popovídání i vzpomínání, protože někteří herci prošli během své ochotnické kariéry i několika soubory. Oslavy tedy spíše nebyly o slavení, ale hlavně o setkávání a vzpomínání. I přes prvotní obavy všech pořadatelů, je možné oslavy považovat za příjemně zdařilé. Připravil: -jh-

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 1/ Kontrola usnesení 17/88 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 12/15 17/89 s

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 10/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán práce na říjen 2015. Zažít město jinak

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více