USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 období: duben květen červen 2015

2 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne ZO schválilo závěrečný účet obce ZO schválilo hospodaření a účetní závěrku obce ZO schválilo hospodaření a účetní závěrku MŠ Ořechov ZO schválilo dar na provoz Domácí hospicové péče pro rok 2015 ZO schválilo umístění zařízení na pozemku 490/1 ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 ZO vzalo na vědomí úpravy Na kopečku v Ronově Z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne ZO schválilo smlouvu o zřízení služebnosti ZO schválilo smlouvu o budoucí darovací smlouvě ZO schválilo návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni Z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne ZO schválilo novou pojistnou smlouvu obecního majetku ZO schválilo výzvu a zadání dokumentace k podání nabídky Dětská hřiště pro obec Ořechov a Ronov ZO schválilo napojení novostavby RD na kanalizaci pro svod dešťové vody ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3 ZO vzalo na vědomí zpracování žádosti o dotaci na opravu křížků v obci Z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne ZO schválilo podle 85,písm.j.)zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny a. s.(ič ) do výše ,- Kč na financování investice Chodník Ořechov Ronov se splatností do pěti let a zajištění budoucími příjmy obce ZO schválilo firmu Tewiko systems, s.r.o. pro stavbu Dětská hřiště pro obec Ořechov a Ronov ZO schválilo konečnou podobu výletiště v Ronově ZO schválilo podání písemné žádosti na OÚ Ořechov v případě konání se tanečních zábav 1 měsíc před konanou akcí POZVÁNKA Připomínáme občanům, že ze zákona vždy měli a mají možnost zúčastnit se veřejných schůzí zastupitelstva, jejichž datum konání je s předstihem oznámeno na webových stránkách a nástěnkách obce. Svou přítomností na schůzi budete mít informace z první ruky, dostanete prostor k vlastnímu vyjádření a získáte přesnější náhled na dění v obci. Velmi by nás potěšilo, kdybychom se tak vyhnuli situacím, kdy se k Vám dostávají zkreslené, či zcela nepravdivé zprávy.

3 UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že se v současné době na území obcí Ořechov a Ronov nenachází žádná povolená skládka. Mnoho let občané na místo za Ronovem přiváželi ořezané větve stromů, které byly zlikvidovány při tradičním svátku Pálení čarodějnic. V poslední době se ovšem toto místo změnilo na odkladiště materiálu, který patří do sběrného dvora např. staré gauče, pneumatiky, nábytek, či dokonce zasklená okna, což v žádném případě nelze tolerovat. Tuto situace lze klasifikovat jako neoprávněné využití pozemků ve vlastnictví obce jako skládky pro soukromé účely. Podle ust. 47 odst. 1) písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku dopustí každý, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Sankce za porušení tohoto ustanovení dle 47 odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích je pokuta až do Kč. V pátek bude nepovolená skládka na náklady obce zlikvidována a od nynějška každý, kdo na toto místo odloží jakýkoliv materiál, včetně větví, bude sankcionován. Připomínáme, že v obci jsou trvale umístěny kontejnery na tříděný a biologicky rozložitelný odpad a 2x ročně jsou přistaveny kontejnery na komunální odpad. Ke zlikvidování dalších nepotřebných věcí slouží sběrný dvůr ve Velkém Meziříčí. PLÁNOVANÉ AKCE CHODNÍK OŘECHOV - RONOV Dle původních plánů tato akce měla proběhnout v měsíci červenci a srpnu, ale vzhledem k tomu, že přes Ronov a Ořechov vede objízdná trasa (uzavření silnice 602 (Jihlava Velká Bíteš), bude tato akce posunuta s největší pravděpodobností až na měsíc září, kdy bude silnice 602 otevřena. Vítězem výběrového řízení se stala firma Atika Lysý s.r.o., Velké Meziříčí, která nabídla nejnižší cenu ,- Kč. Jak jste již byli informováni, akce bude z části hrazena z finančních prostředků získaných vítězstvím v soutěži VESNICE ROKU, částečně pak z rozpočtu obce. Pravidla jsou ovšem nastavena tak, že peníze z VESNICE ROKU budou vyplaceny až po kolaudaci a předpokladem kolaudace je řádné zaplacení ze strany obce. Tzn., že obec nejdříve celou částku musí zaplatit sama a pak se do obecního rozpočtu připíše výhra ,-Kč. Protože tak vysoká částka v současné době na obecním účtu není, byli jsme nuceni vyřídit si krátkodobý úvěr ve výši ,-Kč, který bude následně splacen. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OŘECHOVĚ A RONOVĚ V letních měsících dojde k vybudování nového dětského hřiště v Ronově u rybníka Chmelík. Budou zde zabudovány tři herní prvky - kolotoč, pružinové houpadlo a

4 kombinovaná sestava houpačky se skluzavkou, dvě lavičky a odpadkový koš. V Ořechově dojde k doplnění stávajícího dětského hřiště v parku u prodejny o gymnastický šestiúhelník, lanovku, dva venkovní fitness prvky a řetězový chodník. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši ,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA KANALIZACI A ČOV V OBCI OŘECHOV A RONOV Na konci roku 2015 končí obci platnost povolení umožňující vypouštění odpadních vod, které je nedílnou součástí chodu obce. Bez tohoto povolení hrozí obce vysoké sankce. Podmínkou pro prodloužení povolení je zahájení projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV. Na tuto projektovou dokumentaci jsme získali dotaci ve výši ,- Kč z Fondu Vysočiny. Je to 50% celkových nákladů. USKUTEČNĚNÉ AKCE ČISTÁ VYSOČINA Krajský úřad v Jihlavě každoročně vyhlašuje akci s názvem Čistá Vysočina. Do tohoto projektu jsme se 17. dubna 2015 také zapojili my. Zúčastnění dobrovolníci prošli dva úseky, ve kterých nasbírali spoustu odpadků, které rozhodně do přírody nepatří. Všem ochráncům přírody patří velké poděkování. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY přišel den, kdy jsme mohli společně otevřít přírodní zahradu v MŠ Ořechov. Pozvání přijal pan senátor František Bradáč, který se stal patronem této okouzlující zahrady, a pan farář Pavel Klouček, který jí požehnal. Účastníci této výjimečné akce si mohli zahradu důkladně prohlédnout, zastavit se na různých stanovištích s přírodní tematikou a ocenit milé vystoupení dětí z MŠ. Součástí otevření byla i soutěž o nejhezčí

5 budku či krmítko. Ptačí budky a krmítka najdou své umístění na zahradě MŠ a v obci Ořechov. Zdeňka Buršíková Krátká SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ VÍTĚZNÝCH VESNIC V KRAJSKÝCH KOLECH SOUTĚŽE VESNICE ROKU V sobotu se do naší obce postupně sjížděli krajští vítězové soutěže VESNICE ROKU Pozvání přijali zástupci obcí Dříteč, Nová Hradečná, Rádlo a Vrbice. A samozřejmě vítězné Kateřinice, které vypravily celý autobus svých lidí. Po obědě jsme vyšli na prohlídku obce, která byla spojena s bohatým programem a soutěžemi přetahování koně, sečení trávy kosou, pivní štafeta, škrábání brambor. I když počasí nepřálo, tak jsme si tento den užili. V kulturní době vyhrávali muzikanti, prasátko na rožni bylo výborné, a proto skvělá nálada panovala až do nočních hodin. Děkujeme všem, co se akce zúčastnili, a přišli se s námi pobavit. Zdeňka Buršíková Krátká POHÁDKOVÝ LES Rok se s rokem sešel a ronovský les se změnil na Pohádkový les plný soutěží a krásných bytostí. U vstupu nás přivítaly Berušky. Následovalo dalších osm úchvatných zastavení. Na prvním jsme se ocitli Na pasece v modrém kvítku, kde žilo-bylo 10 skřítků. Poté přišly na řadu pohádky O veliké řepě, Míček Flíček, Manka a Rumcajs. Nechybělo ani občerstvení U čarodějnic, které bylo připravené v polovině pohádkového lesa. Dále jsme vstoupili do pohádek Dalskabáty hříšná ves, aneb zapomenutý čert, Taneček přes dvě pekla a Honza málem králem. I přes počasí, které bylo jako na houpačce, se Pohádkový les vydařil. Děkujeme sponzorům, hercům za krásné výkony a všem návštěvníkům, kterých letos bylo 391 za trvalou přízeň. Zdeňka Buršíková Krátká

6 ODPOLEDNE STRÁVENÉ U VODY Rybářský spolek Ořechov připravil na odpoledne s rodiči a dětmi. Pozvání přijali i klienti z DS Březejc, kteří se této akce rádi zúčastnili. Děti si mohly zachytat ryby, opéct si špekáčky a byla jim nabídnuta projížďka na loďce. NÁVŠTĚVA V MŠ Ve čtvrtek se byla starostka obce s místostarostkou obce rozloučit s předškoláky v MŠ. Pro dvě děti to byl opravdu výjimečný den, protože zanedlouho jim nastane nová životní etapa zahrnující vzdělávání na základní škole. Děti se během své docházky do školky mnohému naučily a na vstup do opravdové školy jsou dobře připravené. Od zastupitelek obce dostaly knížku, pamětní list a něco malého na zub. Bylo to velmi pěkně strávené dopoledne. BESEDA S BYLINKÁŘEM navštívil naši obec, po předcházející dohodě a uveřejnění data, hodiny a místa setkání, bylinkář pan Karel Štenbauer. Povídal si s námi o potížích pohybového ústrojí i o bylinkách, které jsou proti těmto obtížím účinné. Mohli jsme i vyzkoušet některé výrobky a tak se přesvědčit o jejich účincích. V druhé části povídání nám doporučil, jak pečovat o lůžko, jaké matrace používat a také tomu, kdo měl zájem, matrace předvedl. Výrobky z bylin bylo možné si zakoupit.

7 OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY O tom, jak jsme v mateřské škole prožili poslední tři měsíce - duben, květen a červen, bych vás, vážení čtenáři, ráda informovala v tomto druhém letošním vydání Zpravodaje. Tak jako v loňském roce, děti v průběhu jara dokončily předplavecký výcvik ve Žďáru nad Sázavou. Na plavání jsme jezdili s dětmi z MŠ v Křižanově. Děti, které docházejí do ořechovské školy, také během zmíněných měsíců začaly hojně využívat novou zahradu u školy. Tu jsme slavnostně otevřeli v květnu. Na tento den jsme pro hosty a děti ve spolupráci se zastupiteli obce, zástupci hasičů a myslivců přichystali celé zázemí zahrady, občerstvení a doprovodný program - vystoupení dětí, malování sádrových broučků, vyrábění zajíčků z břízy, doporučení bylinek od babiček kořenářek, vyrábění hmyzího hotelu či poznávání stromů. V dubnu jsme oslavili den Země úklidem naší obce, vyrobili jsme čarodějnici pro Filipojakubskou noc, jezdili jsme na divadelní představení nebo jsme byli na úžasné exkurzi u paní kadeřnice Heleny Křikavové v Ořechově. Ta nám své kadeřnictví nejen ukázala, ale také děti krásně načesala. V červnu jsme vyjeli s dětmi z MŠ Osová Bítýška na školní výlet. Naším cílem byl tentokrát pohádkový hrad Roštejn u Telče. Na konci tohoto měsíce se s předškoláky přišla slavnostně rozloučit paní starostka a paní místostarostka. Z naší školy odchází v letošním roce dvě dívky do Základní školy ve Velké Bíteši a do ZŠ v Křižanově. Do naší školy zavítalo také několik návštěv. Velkou radost jsme měli z dětí z MŠ Osová Bítýška a z dětí z MŠ Křižanov. Jsme moc rádi, že se nám již třetím rokem daří navázat tak pěknou spolupráci s okolními školkami. V červnu k nám na pozvání přijeli také zástupci z ekologického střediska Chaloupky, kteří nám udělili plaketu pro zahradu. Stáváme se tak součástí přírodních zahrad na Vysočině! Myšlenka přírodních zahrad má své kořeny v Dolním Rakousku, kde má už více jak desetiletou historii. Na Vysočinu přišla díky podpoře z Evropské unie v rámci podpory česko-rakouské územní spolupráce. V naší MŠ se snažíme o ekologickou výchovu také tím, že jsme zapojeni do projektu Mrkvička a do projektu Lidé Země. Naším kamarádem je Človíček, který nás učí, jak se máme ke své planetě chovat a jak ji mít rádi. Dovolte mi, abych závěrem citovala krásná slova z tohoto projektu a popřála vám všem dny plné sluníčka a samých dobrých človíčků, které během léta potkáte. My

8 jich v naší školce potkáváme každý den spoustu. Jedním z nich je i pan Zdeněk Pešek, kterému patří velké poděkování za to, jak se o naši zahrádku každý týden stará. Když kráčíme světem, mějme otevřené oči, srdce i mysl. Pak se staneme zodpovědnými a milujícími obyvateli planety Země. Mgr. Bohdana Musilová KNIHOVNA Milí čtenáři, první červen je znám jako Mezinárodní den dětí, ať už se jedná o školáky, předškoláky nebo úplně ty nejmenší z nás. Navíc začínají prázdniny, děti budou mít spoustu volného času, který lze nejlépe strávit jak jinak než s knihou. Proto jsem vybrala několik titulů z naší knihovny, které patří ke klasice dětské beletrie. První knihou, kterou bych ráda zmínila, je kniha od známého českého autora Františka Hrubína Pohádky z Tisíce a jedné noci. František Hrubín byl český spisovatel, básník, dramatik, scénárista a překladatel především z francouzštiny. Studoval několik gymnázií v Praze a po maturitě se neúspěšně pokoušel vystudovat filozofii a pedagogiku na Karlově univerzitě. Pracoval v Městské knihovně v Praze a výrazně se podílel na založení dětského časopisu Mateřídouška. Kromě tvorby pro děti od něj čtenář může znát i další významná díla jako je např. básnická povídka Romance pro Křídlovku nebo divadelní hra Oldřich a Božena. Nejznámější pohádkou z Tisíce a jedné noci je samozřejmě ta o chytré Šahrazád. Kdysi žil v Persii jeden král, který měl jeden krutý zvyk. Vždy druhý den po svatbě dal svoji ženu popravit. Jednou ho okouzlila krásná dívka jménem Šahrazád, která byla chytrá a krále přelstila tím, že mu každou noc vyprávěla pohádky, kterým nebylo konce. Král se celý den těšil na další pohádku, a tak svou ženu nedal nikdy popravit. Po tisíc a jednu noc mu vyprávěla svoje pohádky, až si na ni král zvykl. Dalším významným českým autorem je Eduard Petiška, který byl básníkem, povídkářem, dramatikem a autorem knih pro děti a mládež. Vystudoval literaturu a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 50. letech ovšem nemohl vydávat knihy pro dospělé, a tak se zaměřil na tvorbu pro děti a mládež. V knihovně od něj najdete hned několik knížek pro děti, např. Půjdeme si pro pohádku, Martínkova čítanka, Pohádková babička, nebo knihu pro mládež Staré řecké báje a pověsti, které jsou často součástí povinné školní četby. Významným autorem dobrodružných příběhů pro mládež byl Eduard Štorch. Byl to český pedagog, spisovatel a archeolog. Proslul především svými povídkami a romány, které zasadil do období doby kamenné a doby bronzové. Sem se také řadí Osada havranů, která se v knihovně nachází. Divous, Kňučák, Dráp, Veveřice jsou jedni z hlavních postav této knihy a to proto, že se jedná o mladší dobu kamennou, příběh z pravěku, který vypráví o statečném a čestném Havranpírkovi a o jeho odvážných činech, o tom, jak obtížné bylo obstát v kruté zimě, jak se zacházelo se zrádci a jak bojovaly jednotlivé rody s přírodou i mezi sebou, co je žluté kouzlo i jak se z Havranpírka stal muž Bystrý havran. Dalším autorem, který je v posledních letech u mládeže velmi oblíbený, je Thomas Brezina. Nejedná se o českého autora, nýbrž o rakouského, který proslul především dobrodružnými, místy strašidelnými, příběhy, ve kterých se pár odvážlivců snaží

9 odhalit různá tajemství a záhady. V knihovně se od tohoto autora nachází např. Dům příšer. Kniha popisuje odvahu tří chlapců Jupitera, Vickyho a Nicka, kteří se rozhodnou přijít na kloub záhadě vily chovatele, jehož plazi se v noci mění v netvory a toulají se po městě. Hluboko ve sklepě se však skrývá tajemství, které je mnohem nebezpečnější než šupinaté nestvůry. Tento výčet knih je pouze zlomkem toho, co se v knihovně v rámci dětské beletrie a knih pro mládež nachází. Každý si určitě na prázdniny nějakou knihu vybere. O prázdninách, tedy v červenci a srpnu, bude stejně jako každý rok omezena otevírací doba knihovny. Bude otevřena vždy jednou za čtrnáct dní od 17:00 do 18:00 a to ve dnech: 2. července 16. července 30. července 13. srpna 27. srpna Bc. Veronika Bednářová SPOLEČENSKÁ KRONIKA V měsíci dubnu, květnu a červnu 2015 oslavili svá životní jubilea: Slámová Marta 86 let Ořechov Janáčková Květuše 86 let Ořechov Hladík Emil 84 let Ořechov Voborná Irena 65 let Ořechov Parduba Otto 50 let Ořechov Stejskalová Libuše 50 let Ořechov Narodil se: Štěpán Plesl Narodil se chlapeček, je to krásný drobeček. A jaká má krásná očka, nemohli jste se ho dočkat. Odstěhovali se: Jaroslav Prášek Antonín Bednář Ve zpravodaji jsou uvedena jména pouze těch, kteří k tomu dali souhlas. Zpravodaj zpracovala starostka obce Bc. Petra Slámová.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA období: červenec srpen září 2014 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 28. 7. 2014 ZO schválilo připojení pozemků p. č. 1060/4 a 1060/5 na vodovodní řád ZO schválilo připojení

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2010 Nová Obecní knihovna na ulici Komenského 4 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, červen je měsíc na začátku léta a čas příprav na dovolené a na prázdniny žáků

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013 11/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, v listopadu, už podle samého názvu, nás čeká jen padající listí, vítr, škaredé počasí. Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři,

Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, pokud jsme si v minulých Výprachtických novinách pochvalovali, že sluníčko začíná pěkně hřát, některé dny následně ukázaly, že to nebyla tak úplně pravda. Na

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

========================================================= =========================================================

========================================================= ========================================================= ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 34. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. dubna 2012 Starostka seznámila ZO se souhlasným stanoviskem Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, pobočka Znojmo

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více