Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Celý den pod širým nebem učíme se z přírody František Hrubín ::: Lesní školka Stromky také školku mají, sedí v řadě, nešeptají do souseda nestrkají. A kde je pan učitel? Všude, kam se podíváte, žáčkům v létě od půl páté ukazuje slunko zlaté na pasece plné včel. Kdo je ten pan učitel? Všichni ho tak dobře znáte, o borůvky obíráte, hlavu má až u nebes. My to víme, je to les!

2 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Dětský klub Šárynka (dále jen DKŠ) Právní forma zřizovatele: spolek (dříve občanské sdružení) Zřizovatel: Ekodomov, z. s. V Podbabě 29b, Praha 6 Telefon: , Pracoviště mateřské školy: V Podbabě 29b, Praha 6, zahrada, sad a okolní lesy a louky náležející MHMP. Web: IČ: DIČ: CZ Vedoucí projektu: Mgr. Olga Hynková Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Celý den pod širým nebem učíme se z přírody je zpracován podle RVP PV. Zpracovala: Johana Passerin, PhDr. Tereza Vošahlíková, Mgr. Veronika Kaločová Platnost dokumentu: dokument platí od , aktualizováno Obecná charakteristika školy, podmínky vzdělávání, organizace vzdělávání. Provozní doba: pondělí pátek 8:00 hod 16:00 hod Počet tříd: 2 věkově smíšené třídy, rozdělená na 2 skupiny: 1. skupina pondělí středa, 2. skupina čtvrtek pátek. Dítě dochází do 3 denní nebo do 2 denní skupiny nebo všech 5 dní v týdnu. Skupiny jsou neměnné, tj. není možnost zvolit si jakékoli 2 nebo 3 dny v týdnu. Tím je zaručena kontinuita programu a ucelenost kolektivu. Počet dětí 16 ve skupině Mateřská škola přijímá děti, které dosáhly v příslušném kalendářním roce 3 let věku a děti do věku 6 let nebo děti s odkladem školní docházky. Počet pedagogických pracovníků - průvodců: celkem je zapojeno 6 osob, které vykonávají přímou pedagogickou činnost. Po celý den jsou přítomny neustále dvě průvodkyně. 3. Rytmus dne Denní časový rozvrh: 8:00 9:00 - příchod dětí, ranní samostatné aktivity dle výběru a zájmu dětí, zatápění v kamnech, rozdělávání ohně. Po příchodu si mohou děti hrát nebo pracovat na nabídnuté činnosti, související s projektem daného týdne. 9:00 9:15 přivítání v kruhu, zpěv, pohybové a rytmické hry 9: pobyt v přírodě/vzdělávací činnost 10:00 10:30 svačina 10:30 11:30 pobyt v přírodě/vzdělávací činnost návrat, osobní hygiena, převlékání, zklidnění :30 příprava oběda, prostírání, společná průpověď a oběd :45 úklid po obědě vyzvedávání dětí, které jdou po obědě. 12:45-13:00 úklid a příprava na odpočinek 13:00 14:00 odpočinek dětí relaxace, společná pro všechny děti. Je důležité, aby každé dítě mělo možnost zklidnění, nebo i spánku. Dětem po dobu odpočinku čteme nebo vyprávíme pohádky, v druhé polovině relaxace hrajeme na hudební nástroje, zpíváme ukolébavky. Předškoláci mají možnost po dohodě v tichosti pracovat na svém projektu např. tkaní.

3 14:00 společné rozloučení v kruhu 14:00 14:15 odpolední svačinka, vyzvedávání některých dětí, příchod dětí, které chodí pouze na odpolední činnosti, příprava na odpolední kroužek. 14:15 15:45 odpolední program (tematicky zaměřené odpolední aktivity Dramatická výchova hrou, Artefiletika, Písnička, Táborníček, mající pravidelné místo v rytmu týdne.) 15:45-16:00 odchod dětí Po 16,00 hod. je provoz v DKŠ ukončen. Výjimkou jsou pouze Slavnosti nebo předem dohodnuté akce. Rodičům s dětmi je i po skončení provozu umožněn pobyt na zahradě. Svačiny a obědy jsou připravovány v kuchyni (v zázemí Ekodomova) a přiváženy do jurty. Některé dny připravují děti s učitelkami svačinu společně v rámci programu. Např. vaří kaši, krájí jablka apod. Nápoje si nosí děti vlastní v termoskách nebo lahvích. Doporučeny jsou: neslazený čaj, voda, v zimě teplá ovocná šťáva, vše nikoli vařící, ale dostatečně teplé. Děti si samostatně umí otevřít termosku, nalít nápoj, termosku zavřít a uklidit do bedýnky k tomu určené nebo do batůžku. Dvakrát týdně připravují svačinu rodiče, kteří se zapisují na službu přípravy svačiny. Svačinu připravují rodiče doma se svými dětmi pro všechny spolužáky např. pečou koláč, chleba, připravují pomazánku, krájí jablka. Příprava probíhá v souladu s vyhláškou 137/2004 sb. Příprava svačinek doma rodiči & dětmi má sociální a ekologický aspekt. Snažíme se o minimalizaci odpadů (obalů) a veškerý odpad třídíme a biologicky rozložitelný odpad kompostujeme. 4. Zázemí a prostorové podmínky Podle pravidel platných pro německé lesní mateřské školy, kterými se inspirujeme, musí mít lesní mateřská škola kdykoli přístupné zázemí s možností vytápění, kde se mohou děti ohřát, převléknout se a usušit si věci. Naší třídou je především zahrada o rozloze 3500m2 a přilehlé lesy a louky o rozloze cca dalších m2. V tomto prostoru trávíme většinu času v daném dni - více času venku než uvnitř. V období duben-říjen je to 80%-100% času, v zimním období 50%-60% času venku. Zázemí Dětského klubu Šárynka tvoří ovčí vlnou zateplená jurta o ploše 28,26m2 a maringotka o ploše 14m2. Celkem tedy 42,26m2. Jurta je využívána především jako: - prostor pro uložení pomůcek, výtvarných potřeb, pomůcek pro ruční práce, didaktických pomůcek, malého množství hraček, hygienických potřeb) - šatna - ložnice pro odpolední odpočinek dětí, zejm. v době nepříznivého počasí a v zimě. Maringotka slouží zejména jako: -jídelna -ateliér -místo na uložení zahradního nářadí (v uzamykatelných boxech pod podlahou) Venkovní prostory MŠ tvoří starý sad s výměrou 3500m, který je postupně přeměňován v permakulturní zahradu. Má charakter zahrady v přírodním stylu. Děti zde mohou využívat k volné hře řadu přírodních prvků: skrýše v lískovém křoví, vrbičkové stavby (týpí, spirála a iglú), přírodní pískoviště/bahniště, stromy určené k lezení, ohniště, přírodní amfiteátr v létě

4 využívaný jako divadlo. Na zahradě je rovněž množství volných klád, kamenů a špalků, které děti mohou využít při stavbách a hraní si na role. Další zázemí má školka v prostorách zřizovatele (Ekodomov, z. s.), kde se nachází: - kancelář vedoucí Dětského klubu Šárynka - sklad sezónních pomůcek (kostýmy na slavnosti, výtvarné pomůcky, nářadí, hudební nástroje) a knihovna - kuchyň pro přípravu svačin a výdejna obědů pro děti a pedagogy - koupelna a wc (úklidové prostředky) 5. Vybavení školky Jurta: 16 dětských židlí, 6 stolečků, knihovnička, skříň, šatnové skříňky, 18 karimatek, krbová kamna, osvětlení. Lůžkoviny spací pytle mají děti vlastní. Rezervní deky, koberečky, pohankové polštářky. Učební pomůcky (ručně vyrobené dřevěné skládačky, vývojové puzzle apod.), výtvarný materiál, nádobíčko, panenky, dřevěné kostky, hudební nástroje. Většina hraček má charakter materiálu nebo předmětů s předem neurčeným účelem. Venkovní prostory: pískoviště/bahniště, svislé lano na houpání, vodorovné na ručkování, jezírko, vodní stavbu. Zahrada v přírodním stylu neobsahuje žádné uměle vyrobené herní prvky, jen přírodní útvary a tvarované keře vhodné pro volnou hru. Zahrada poskytuje dětem bezpočet příležitostí hrát si s materiály (písek, bláto, voda, konvičky, nářadí, lopatky, kyblíky; větve, klády, špalky, kameny, klacíky; pod dohledem dospělého mohou děti pracovat s pilkou a nožem; mohou zahradničit na záhonech, kde jsou pěstovány bylinky, květiny a zelenina) a lézt na stromy. Maringotka: dřevěné lavice, stolky, police, stůl, skříň. Kancelář: pracovní stůl s židlí, police, skříň, počítač. Provozní prostory: skříň (regály) na čistící prostředky a ochranné pomůcky, pračka, ručníky, utěrky. Kuchyně: kuchyňská linka, umyvadlo, sporák, lednice, trouba na ohřev stravy, rychlovarná konvice, dvojdřez. 6. Pedagogická koncepce Dětský klub Šárynka je inspirován lesními mateřskými školami. Vznikl v r na základě zahraničních zkušeností. Lesní mateřské školy jsou obecně platformou bez ideologického základu. V Dětském klubu Šárynka je stěžejní inspirací waldorfská pedagogika 6.1. Svobodná mateřská škola Většina programu se odehrává venku za každého počasí. Z charakteru zázemí a každodenního pobytu v přírodě vyplývá ekovýchovné zaměření. Školka pracuje na principech waldorfské pedagogiky, ale nemůže se nazývat waldorfskou MŠ, jelikož zatím nesplňuje jedno z osmi kritérií pro udělení statusu waldorfská MŠ (aby dva členové kolegia měli jak předepsané státní vzdělání pedagogické pro předškolní pedagogiku, tak ukončený seminář waldorfské pedagogiky pro MŠ a aby školka byla provozována dle zásad waldorfské pedagogiky po dobu minimálně dvou let). Waldorfská pedagogika je uplatňována v přístupu k dětem i při tvorbě plánu činností. Respektujeme právo na dětství a vývojové fáze dítěte. Při práci s dětmi si uvědomujeme, že dítě potřebuje zažít svět jako dobrý, krásný, bezpečný a

5 smysluplný. Pracujeme s přírodními materiály a ve školce nemáme téměř žádné hračky, které by měly jasně daný účel, kromě hraček umožňujících dětem hrát si na život (nádobíčko a dětské nářadí na zahradu). Velký důraz klademe na volnou hru, při níž mají děti prostor rozvíjet kreativitu. Důležitou součástí naší pedagogické koncepce je vyprávění nebo čtení pohádek souvisejících s obdobím roku. Dbáme na zajištění smyslových a emocionálních potřeb dítěte. Velkou roli v DKŠ hraje umělecká výchova, především prostřednictvím divadla a výtvarného umění. Učitel by měl být především umělcem (R.Steiner) naplňujeme beze zbytku. Dbáme na to, že úkolem učitele je dítě nadchnout a nezadusit jeho nadšení. Děti se učí nápodobou, prostřednictvím správně předkládaných vzorů. Proto je v Šárynce hodně zapojujeme do praktických činností, přípravy jídla, prostření stolu, úklidu, zahradničení, opatrování ohně. Ve školce třídíme odpad a kompostujeme. Pracujeme s dětmi na různých projektech podle filosofie dítě je samo sobě učitelem. Pedagog nepřináší dětem hotové poznání, ale klade otázky a nabízí podněty k tomu, aby dítě podle svých vlastních schopností nalezlo odpověď samo. Díky tomu, že děti jsou většinu dne venku po celý rok, mají možnost přirozeně se učit přírodním a fyzikálním zákonům. Většina našich pomůcek je jedinečná, ručně vyrobená z kartonu, papíru, přírodnin. Učitelky si je vyrábí ve většině případů samy, nebo hledají jejich alternativu, která se vyskytuje v přírodě. S jejich využitím dětem se snažíme dětem prakticky přiblížít, jak věci fungují, jaké mají místo v řádu věcí, jak spolu souvisejí. Snažíme se o pochopení věcí v jejich přirozeném kontextu, aniž bychom je museli vyjmout z jejich světa nebo je kvůli poznání zničit. Učíme se prožitkem a pozorováním, s úctou k přírodě a k jejím zákonům. Inspiruje nás rovněž systém Respektovat a být respektován. Tento prvek je zastoupen zejména ve způsobu komunikace s dětmi i mezi námi navzájem a ve způsobu řešení nedorozumění mezi dětmi. Snažíme se děti přivést k tomu, aby s druhými soucítily a dokázaly si uvědomit, jak se cítí ten druhý. Nenutíme dítě, aby se omluvilo. V případě konfliktu mezi dětmi nesoudíme, nehledáme viníky, pouze konstatujeme, co vidíme, že se děje. Nejednáme z pozice moci. Naše soužití v Šárynce nám usnadňují pravidla, tzv. Dohody, díky nimž se můžeme cítit v přírodě a ve školce bezpečně. Týkají se zejména soužití se živly (oheň, voda), hygieny, bezpečného pohybu v terénu, rytmu dne atd. Pedagogický přístup k dětem v Šárynce není v žádném případě volnou výchovou ale naopak výchovou ke svobodě. Snažíme se, aby láska, svoboda, respekt a hranice byly v rovnováze. V každodenním programu klademe důraz na práci s rytmem, rytmicky se opakující činnosti, střídající se všední a sváteční prožitky. Velkou událostí jsou oslavy narozenin ve školce, kterých se většinou účastní rodiče. Lidové tradice a slavnosti jsou vodítkem při přípravě plánu činností na ten který měsíc. Čerpáme z kulturního dědictví našich zemí (křesťanské, židovské, slovanské, keltské) a snažíme se z nich vytěžit a předat poselství

6 důležitá pro současnost. Vedeme děti i k poznávání jiných kultur a náboženství a k úctě k nim. Na přípravě slavností se podílejí také rodiče. Věkově smíšený kolektiv umožňuje dětem učit se od sebe navzájem. Mladší děti jsou vedeny k samostatnosti, kterou pozorují u větších. Starší děti se učí trpělivosti, shovívavosti a dalším sociálním dovednostem. Mnohdy také menším dětem pomohou s praktickými věcmi jako je oblékaní, zavazování bot nebo chvíli nesou batůžek Rozvoj kompetencí pro život Zamýšlíme se nad tím, jaké kompetence děti skutečně potřebují pro život. Kromě cílových kompetencí RVP PV máme proto na zřeteli i tzv. Kompetence pro život, jak je formuloval v Norsku žijící pedagog Godi Keller. Sebejistota, sebevědomí naší snahou je, aby školka byla bezpečným prostorem, kde se mohou děti svobodně vyjádřit, kde nemá místo násilí a kde základem komunikace je úcta a respekt. Chráníme právo dětí na dětství a snažíme se, aby vše, s čím se děti u nás setkají, bylo přiměřené jejich věku. Chceme, aby děti věřily v sebe a ve svou schopnost tvořit a ovlivňovat svůj život. Mnoho dětí na prahu dospělosti (v pubertě) říká: to nemá cenu, vždyť je to jedno. Jsme přesvědčeni, že pramen životní radosti a touhy po vzdělání je v dětství a že úkolem pedagoga je ten pramen opatrovat a nikoli vkládat do dětí nějaké poznání. Děti se důvěře v sebe učí nejen tím, že s nimi v bezpečném prostoru školky jednáme respektujícím způsobem, ale také tím, že mohou lézt, šplhat, měnit zahradu podle sebe; stavět si z klacků, schovat se v křoví, rozdělat si oheň. Naší snahou je hledat skutečné, autentické prožitky, témata, která se týkají našeho života. Důvěra ve svět a v lidi- náš úkol je vytvořit bezpečný prostor a atmosféru důvěry. Slovy waldorfské pedagogiky ukazovat dětem, že svět je dobrý. Podporujeme děti, aby se nebály, ale aby byly pozorné. Strach nahrazujeme (i u sebe, při své práci pedagogů) bdělostí a pozorností. To platí jak při hře, tak v komunikaci. Snažíme se vše dělat vědomě. Tuto kompetenci nemůže v dítěti podporovat průvodce, který ji sám postrádá práce tedy začíná již u výběru pedagogů, kteří musejí být přinejmenším schopni se pokusit v sobě tyto kompetence rozvíjet také. Pokud by dítě nevěřilo ve svět a v lidi, jakou by mělo motivaci se vzdělávat, něco se učit? Domníváme se také, že jistou míru naivity a důvěřivosti, se kterou děti přicházejí do školky, je třeba chránit jako zdroj sil, z nichž se později rodí vůle k učení. Zvědavost v dětech podporujeme a probouzíme tím, že dítěti nedáváme hotové vědění, ale otázky, příběhy, obrazy, vhodné podněty. V Dětském klubu Šárynka se snažíme o to, aby veškeré poznání děti nabývaly skrze prožitek a smyslové vjemy, nikoli přes intelekt. Také přírodní prostor, ve kterém se děti pohybují, podporuje jejich zvědavost = vůli k učení. Les a zahrada v přírodním stylu nabízí možnost zkoumání, objevování a hry s prvkem překvapení a rizika (které musí být úměrné věku a schopnostem dítěte). Tam, kde schází překvapení a tajemství, nedochází k učení. Děti potřebují zažít, že mají možnost ovlivnit svůj život a že si mohou dovolit být zvědavé. Sociální schopnosti a cítění - velkou výhodou lesní mateřské školy je autentické

7 prostředí a učení se zážitky a přímou zkušeností. Sociální cítění vzniká prožitky skutečnosti, životem mezi lidmi a dobrými příklady. Děti se učí nápodobou. V dnešní době, kdy se rychle rozvíjející virtuální technologie dostávají i do předškolního vzdělávání, jsou sociální kompetence a soucit velmi aktuální téma. Naší snahou je vést děti k soucitu, sociálnímu chování, vědomí souvislostí a tvořivosti. Otevřenost stejně také tady platí, že průvodce dětem musí být dobrým příkladem. Jsme otevření a snažíme se vyvarovat dogmatického přístupu. Umíme improvizovat. Program přizpůsobujeme jak počasí, tak různým prosbám a přáním dětí. Silná vůle, schopnost překonávat těžkosti a krize (tzv. resilience) Silná vůle a schopnost překonávat těžkosti se formuje v dětství tím, že dítě má možnost zažít tyto zkušenosti: - vztah s jednou pečující osobou, následovaný později pevným vztahem s dalšími osobami. V naší školce dbáme na to, aby mohl mezi pedagogem, dítětem a rodinou vzniknout vztah. Ten je základem práce. Snažíme se, aby po celou dobu předškolní docházky dítě provázela alespoň jedna stálá učitelka. - dítě zažívá pocit autority a bezpečného prostředí, tj. není na něm odmalinka břemeno rozhodovat se o věcech, které jsou neadekvátní jeho věku. Dítě zažívá bezpečí pevných hranic. Ačkoli v DKŠ se vyhýbáme autoritativní výchově, jsme pro děti autoritou a poskytujeme jim oporu pevných hranic. - dítě zažívá možnost učit se prožitkem a zkušeností. Dítě vidí, že to, co po něm vychovatel chce, sám dělá a naopak. Dítě se učí především prostřednictvím nápodoby (v předškolním věku). To je v DKŠ dětem dopřáváno plnou měrou, už díky samotnému uspořádání provozu školky. (Učitelky ve školce samy uklízejí, někdy vaří, opravují nářadí a hračky, nosí vodu, zatápějí v kamnech, štípají dřevo atd.) - dítě potřebuje kvalitativní prožitek času díky tomu, že většinu času trávíme s dětmi venku, děti skrze smyslovou zkušenost chápou střídání ročních období. Slavíme s dětmi svátky v koloběhu roku a zachováváme určité rituály během týdne a dne děti tak chápou kvalitu období např. Velikonoc, Dušiček a dalších období roku. -dítě potřebuje zažít positivní zkušenost školy/školky jako bezpečného místa, kde je přijímáno jako jedinečná bytost a kde se učitelé/průvodci zajímají o jeho život (osud). Zažít jsem chtěný. Poznává svět jako smysluplný a srozumitelný. V DKŠ dopřáváme dětem elementární zážitky. Optimistický přístup životní radost děti do věku cca 9 let oplývají životní radostí a positivním, otevřeným přístupem. Úkolem průvodců je tuto životní radost opatrovat Rozvoj klíčových kompetencí RVP PV

8 Pobytem v přírodě ve věkově smíšeném malém kolektivu dětí je umožněn optimální rozvoj v hlavních oblastech kompetencí RVP PV. Děti se v DKŠ učí prostřednictvím zážitků a přímou zkušeností. Do programu zařazujeme tematické oblasti doporučené Rámcovým vzdělávacím programem. Jde nám především o harmonický rozvoj dítěte. Dítě a jeho tělo Les nabízí pestré podmínky pro rozvoj hrubé motoriky. Při každém pobytu v lese děti trénují rovnováhu na nerovném povrchu, mohou běhat, lézt, přeskakovat a nosit větvě a kameny, klouzat po blátivém či zmrzlém povrchu atd. Výhodou neupraveného přírodního terénu je to, že je neustále proměnlivý jak v průběhu roku, tak vzhledem k počasí, a tak děti nejenže rozvíjejí hrubou motoriku, ale zároveň také pozornost a soustředěnost. Děti se při pohybu v neupraveném terénu rovněž učí rozpoznat a respektovat hranice své fyzické zdatnosti. Rozvoj jemné motoriky probíhá prostřednictvím manipulace s drobnými přírodninami (jehličí, kamínky, tráva), při jednoduchých ručních pracích (práce s vlnou, tkaní, plstění, navlékání korálků, šípků), a práci na zahrádce (sázení semínek). Pomocí výtvarných činností cvičíme s dětmi také předškolní motorické dovednosti (držení tužky) podobně jako v běžné MŠ. Konkrétní činnosti pro rozvoj oblasti Dítě a jeho tělo: chůze, běh, skoky a poskoky, hody, lezení, turistika, sezónní činnosti manipulace s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem (zahradní práce, volná hra, stavby v lese, práce s nožem, pilkou) zdravotně zaměřené činnosti (ranní dechové, hlasové a protahovací cvičení s prvky jógy) smyslové a psychomotorické hry (hlavolamy, hádanky, hmatová krabice, hmatová stezka) hudební a hudebně pohybové hry a činnosti jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti (oblékání sebe nebo mladších spolužáků, úklid věcí na místo, stlaní, prostírání, úklid nádobí, mletí, zalévání, krájení, vaření, příprava svačiny, nalévání pití, tkaní na rámu, pletení věnečků z kvítí aj.)s situace přispívající k osvojování návyků zdravého životního stylu (osobní hygiena) Dítě a ten druhý V přírodě i ve skupině vzniká celá řada situací sociálních interakcí vyžadujících spolupráci, respekt, řešení konfliktů dohodou, rozpoznání pocitů druhého - Sociální kompetence. Při pobytu v lese hraje důležitou roli vzájemná pomoc. Vždy platí obecné pravidlo, že dospělý je příkladem. Je proto ochotný pomoci, vyslechnout, projevit soucit, navrhuje řešení situace atd. Sociální kompetence se rozvíjejí během volné hry, kdy se děti sdružují za účelem společné činnosti, nebo při spolupráci na společných úkolech, které nabízí pedagog. Jednou z velmi podstatných sociálních kompetencí je respekt k druhému. S tím souvisí i dodržování dohodnutých pravidel jako je nezasahování do soukromí ostatních (např.do batůžků či osobního prostoru) či hledání dohody. Děti se rovněž učí rozpoznat cítění své a druhých. Učíme se vyjít druhým vstříc, ustoupit, ale také přijmout pomoc, omluvu atd. Konkrétní činnosti pro rozvoj oblasti Dítě a ten druhý:

9 respektující přístup pedagogů, práce s dítětem a rodinou založená na vztahu positivní příklady ze strany průvodců a starších dětí (hledání dohody, respektující komunikace) dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem i s dospělým hraní rolí, divadlo, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry činnosti ve dvojicích, ve skupinkách, při nichž je potřeba spolupráce, případně nalezení řešení problému ranní kruh, odpolední kruh, společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému oslavy narozenin, dávání a přijímání dárků podpora dětských přátelství hry, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého situace, kdy je třeba rozdělit se o jídlo (odpolední svačiny z domova, kdy si děti dávají ochutnat, nebo situace, že někomu dojde v terénu pití), půjčit hračku, oblečení (např. když někdo promokne a nemá již vlastní suché převlečení) střídat se v pomoci (nést batůžek mladšímu, unavenému kamarádovi). Zde je potřeba podotknout, že děti chápou vážnost situací. Např. v zimě venku v přírodě je potřeba kamarádovi pomoci, aby skupina fungovala. Není to hra na pomáhání, ale reálná situace. Za roky fungování jsme se přesvědčili, že děti mají daleko větší schopnost sociální kooperace, než od nich dospělí očekávají. situace, kdy je potřeba vyřešit vzájemný spor apod. Spory pokud možno za děti nerozhodujeme, nesoudíme, nehledáme viníka. hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých Dítě a jeho psychika Děti se v lesní mateřské škole učí poznat vlastní hranice, pocity a potřeby. Rozvíjejí tak vnímání sebe sama. Jednou z prvních příležitostí pro rozvoj poznání vlastních potřeb a pocitů v lesní mateřské škole je proměnlivost teploty v různých ročních obdobích a při různých činnostech. Děti jsou vybavené a oblečené svými rodiči, kteří se řídí více či méně úspěšnou předpovědí počasí. Např. při intenzivní pohybové aktivitě se však děti i v mrazivém dni mohou přehřát. Neupravený přírodní terén, zejména les, ve své rozmanitosti nabízí celou řadu aktivit, při nichž dítě může rozvíjet své sebe-vědomí. Každé dítě si může najít strom, na který dokáže vylézt, kládu, kterou dokáže přelézt, rostlinu, kterou už pozná. Zároveň také poznává, že se ve svých schopnostech mezi sebou přirozeně lišíme. Každý však v něčem vyniká. Smíšená skupina také umožňuje každému dítěti prožít si několik rolí: malé dítě rozkoukávající se ve skupince a hledající útočiště u pedagogů nebo starších sourozenců; druhým rokem zkušené již dítě, ale stále ještě vzhlížející ke starším kamarádům jako k velkému vzoru, s vědomím, že vše ještě neumím a nedokážu a ani se to po mně nepožaduje; a nakonec zkušené dítě které ledacos může ale i musí, s nastupujícími známkami školní zralosti občasnou nechutí k povinnostem, ale i nadšením ukázat mladším dětem jak se co dělá, předvést své schopnosti. V DKŠ s dětmi hrajeme divadlo, dramatizujeme pohádky, zpíváme, rytmizujeme, vyprávíme pohádky. Při ranním kruhu je vždy dětem dán prostor pro vyprávění zážitků, při odpoledním kruhu pro rekapitulaci zážitků. Často vyrážíme na delší výlety a na vzdálenější místa, neboť nám připadá důležité, aby se děti naučily orientovat ve svém životním prostoru (prostředí), získaly prostorovou orientaci, kterou už většina lidí v dnešní době ztrácí (díky dojíždění automobily do práce, školky, na kroužky atd.)

10 Konkrétní činnosti pro rozvoj oblasti dítě a jeho psychika: a) Jazyk a řeč slovní hříčky, jazykolamy rytmické hry, učení se básničkám, písním a říkadlům rozhovory, vyprávění zážitků, příběhů, naslouchání těmto vyprávěním komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv divadlo učení se básní, říkanek a písniček nazpaměť, improvizace, posilování odvahy vystupovat před druhými poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadla vyprávění toto, co dítě slyšelo či vidělo b) Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod. (určování rostlin, sběr bylin, hry s vodou, přelévání, plnění, přesypávání) volné hry a experimenty s materiálem a předměty (práce se semeny, jarní zahradní činnosti, zimní krmení ptáků na krmítkách) smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti a pozornosti apod. výtvarné činnosti dramatické činnosti vytváření map, fotografování starým fotoaparátem c) Sebepojetí, city a vůle školka jako bezpečný prostor bez násilí respektující, vstřícná a citlivá komunikace činnosti umožňující nalézat dítěti jeho místo ve světě (mikrokosmos) činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu (vaření, praní na valše, zahradničení, stavení domečků v lese) příležitosti a hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání zkrášlování prostoru, možnost převlékání se do kostýmů a hraní rolí (hra na rodinu, na princeznu, na rytíře atd.) poslech (klasických) pohádek a příběhů obsahujících archetypy, vzory a nezkarikované vítězství dobra nad zlem výlety do okolí, za kulturními památkami, návštěva divadla, parků, návštěva jiné školky, školy poznávání okolí místa, kde žiji, kam chodím do školky Dítě a společnost Ačkoli většinu času trávíme s dětmi v lese a v přírodě, nejsou ochuzeny o kulturní podněty. Kulturní povědomí získávají zejména díky Slavnostem, které se konají každý měsíc

11 a čerpají z lidových svátků a tradic. Navštěvují také divadla, musea, parky atd. (1x měsíčně výlet do civilizace ). V lesní MŠ nejsou předpřipravené hračky a děti si předměty hry nalézají v přírodninách kolem sebe. Rozvoj tvořivosti a fantazie je v lesní mateřské škole součástí téměř každé činnosti. Rozvoj mravních hodnot se u dítěte děje výhradně pozorováním a nápodobou, proto dětem umožňujeme zapojit se do každé naší praktické činnosti. Děti také ještě neznají rozdíl mezi pojmy práce a hra. Vše je pro ně hra. Pozorují dospělé a chtějí se zapojit do jejich práce, být užitečné. Proto najdou v lesní školce připravené malé hrabičky a lopatky, skutečně sázejí semínka, připravují si svačinky, krájejí zeleninu do polévky. Důležitým úkolem je vést děti k pořádku, k uklízení vypůjčených i vlastních věcí, pomůcek a nářadí v přírodě se totiž vše snadno zničí, ztratí, zakutálí do trávy. Příroda je v tomto nemilosrdná učitelka, která mnohdy nedává šanci na opravný pokus: venku zapomenutou zmoklou knížku již nejde opravit, pro láhev s pitím zapomenutou v lese na kopci je dlouhá a namáhavá cesta Konkrétní činnosti pro rozvoj mravních kvalit a kulturního chování estetické a sociálně pohodové prostředí (společné činnosti s rodiči na zvelebování zahrady, uklízení si po sobě - odnášení svých odpadků z lesa) pozitivní vzory chování (respektující komunikace mezi pedagogy, rodiči a dětmi) tolerance) příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí, např. i skrze pohádky a příběhy a jejich dramatizaci (spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) příležitost poznávat hodnotu věcí i lidské práce pravidla a rituály ve školce, které zajišťují bezpečný prostor a pohodové vzájemné soužití přípravy společných slavností (zapojení rodičů do příprav dle jejich možností) zpěv, tanec a rytmické pohybové činnosti poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu seznamování s lidovou slovesností, literaturou, hudbou, výtvarným uměním, kulturními tradicemi, zvyky apod. oslavy svátků naší kulturní tradice, ale také svátků jiných kultur Dítě a svět Tato oblast je v naší školce orientována přirozeně ekovýchovně. Je tomu tak mj. proto, že se nacházíme na kraji CHKO, ve starém historickém sadu a posláním zřizovatele naší školky (Ekodomov, z. s.) je osvěta v oblasti bioodpadů. Heslem je Vracíme, co si bereme. Děti v DKŠ tedy přirozeně a nenásilně načerpávají znalosti o přírodě a ekologii. Děti jsou v předškolním věku přirozeně zvědavé a proměnlivá příroda vyvolává četné otázky co je to a proč se takto děje. Pobyt v přírodě je proto ideální příležitostí pro postupné poznávání a pojmenovávání jejích částí a dějů. Součástí vzdělávacího plánu je pozorování a poznávání procesu proměny věcí v přírodě např. poznávání listnatých stromů na podzim, pozorování ptáků v zimě u krmítka a na holých větvích, vliv erozní činnosti vody na jaře, když taje sníh atd.) Příroda rovněž poskytuje ojediněle široké spektrum podnětů, které se průběžně proměňují se změnami počasí a ročního období. Děti tak mají unikátní příležitost naučit se tyto podněty vnímat, reagovat na ně a prostřednictvím vlastního prožitku pochopit souvislosti dějů v přírodě. Děti dlouhodobým pobytem v přírodě získávají velké množství na sebe

12 logicky navazujících informací, které rozvíjí komplexní systém myšlení. Příroda se stává přirozenou součástí jejich každodenního života. Dětský klub Šárynka pravidelný pobyt dětí v přírodě chápe jako základní kámen environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO). Konkrétní činnosti pro rozvoj oblasti dítě a svět. přirozené poznávání rozmanitosti světa přírody experimenty s různými materiály a surovinami ekovýchovně zaměřené hry pozorování stavu životního prostředí péče o zahradu a zvířata péče o místa v přírodě, která navštěvujeme (např. jejich čištění od odpadků, ačkoli to jsou obecní pozemky) poučení o možných nebezpečích a způsobech, jak se chránit (např. nesbíráme houby, nejíme v přírodě nic, co 100% neznáme a neprojde schválením pedagoga, dáváme pozor na odpadky např. riziko nálezu použité injekční stříkačky a jak se chovat atd.) poučení o možných nepříznivých vlivech činnosti člověka na životní prostředí a jak je eliminovat (přiměřeně věku dětí) Voda, Vzduch, Země jak se o ně starat a neubližovat Matce Zemi 6.4. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj Klíčové kompetence pro udržitelný rozvoj ukazují, že je potřeba jednat s ohledem na potřeby současných i budoucích obyvatel planety Země. Kompetence pro udržitelný rozvoj jsou pro nás např. vodítkem při evaluaci vlastní pedagogické práce a při uspořádávání chodu školky a jejího hospodaření, ale také pro tvorbu jednotlivých vzdělávacích projektů/bloků (Např. projekt Matka Země). Dětský klub Šárynka je držitelem titulu Školka blízká přírodě 7. Spolupráce s rodiči Fungování klubu Šárynka by bylo bez spolupráce rodičů nemyslitelné. Rodiče pomáhají při budování zázemí a spolupracují při přípravě a pořádání Slavností a jiných akcí (jarmarky apod.). Důvody pro zapojení rodičů jsou zejména: podpora svépomoci jako jednoho z principů udržitelného rozvoje dětského klubu Šárynka vytvoření platformy pro vznik rodičovské komunity jako prostoru pro navázání přátelských vztahů, vzájemnou podporu a sdílení zkušeností atd. příležitosti seznámení pedagogů s rodiči jako předpoklad porozumění specifickým potřebám dětí při tzv. společných činnostech pracují bok po boku učitelé, rodiče i přátelé DKŠ.

13 Předpokladem pro úspěšnou spolupráci s rodiči je dobrá komunikace. K jejímu zefektivnění v Dětském klubu Šárynka slouží role čtyřčlenné volené Rady rodičů. Ti jsou prostředníky mezi pedagogy a ostatními rodiči, koordinují některé akce a úkoly, hledají řešení přijatelné jak pro rodiče, tak pro pracovníky dětského klubu. Ke komunikaci slouží také interní webové stránky, které slouží jako virtuální nástěnka. Jsou na ní zveřejňována důležitá oznámení a jiné aktuality, nachází se na nich diskusní fórum, link na fotogalerii a archiv důležitých dokumentů. Nezbytná je i osobní komunikace pedagogů s jednotlivými rodiči. Ta probíhá jednak pravidelně při vyzvedávání dětí a dále při návštěvě pedagoga v rodině, která se uskutečňuje zpravidla na začátku školního roku docházky toho kterého dítěte do DKŠ. Návštěva vytváří prostor pro bližší seznámení se s rodinou a porozumění specifickým potřebám dítěte. 7. Evaluační systém Evaluace v DKŠ má několik rovin a zabývá se jak pohledem na dítě, tak pohledem na vlastní práci pedagogů Měsíční Ohlédnutí slouží pro rodiče, aby měli představu, co děti ve školce uplynulý měsíc prožily. Zároveň ale také sleduje, jak jsou naplňovány cíle výchovně vzdělávacího působení v DKŠ. Ohlédnutí je tvořeno komentovaným pásmem fotografií ze života školky, přičemž jsou dotčeny také body RVPPV i kompetencí pro život. Tím probíhá zároveň i autoevaluace, jelikož si pedagogický pracovník uvědomí, zda v programu školky byly harmonicky zapojeny všechny oblasti. Ohlédnutí vypracovává pedagogický pracovník zodpovědný za tvorbu pedagogického plánu na daný měsíc/pololetí Pololetní a závěrečné Ohlédnutí pro jednotlivé děti: si klade za cíl sledovat, jak jsou naplňovány potřeby dětí. Jeho sepsání předchází konference pedagogů, kteří o dítěti podrobně hovoří. Zamýšlejí se nad těmito oblastmi: (rekapitulace minulého, pokud bylo), obraz dítěte, co mu prospívá, co ho baví, co ho posiluje, co ho oslabuje, v čem vyniká, v čem potřebuje pomoci, co budeme pro dítě dělat, prosba rodičům o zpětnou vazbu, vztahové mapy dítěte atd. Tímto Ohlédnutím se také pedagogové zamýšlejí nad svojí prací, zda k dítěti hledali cestu, zda jej vnímali, jak vidí svou spolupráci s ním atd. Konference a následné sepsání Pololetního/závěrečného Ohlédnutí se uskuteční vždy v pololetí (leden/únor) a na konci školního roku (červenec). 7.3 Jaká je kvalita sociálních vztahů v prostředí naší MŠ Spolupráce s rodiči, komunikace v kolegiu pracovníků, rozložení a naplňování kompetencí jednotlivých členů kolegia, komunikace s veřejností, komunikace se zřizovatelem nad těmito otázkami se zamýšlejí pedagogové při společných setkáních minimálně 1x za 3 měsíce (např. společná neformální večeře u jednoho z nich, výjezd na hory). Toto setkání je neformální a dobrovolné Kolegia slouží zejména k řešení provozně technických záležitostí. V pedagogické části jsou na programu zprávy o probíhajících výchovně vzdělávacích činnostech, konzultace o

14 jednotlivých dětech a plánování nadcházejících činností. Rozhodování o pedagogických a organizačních otázkách je výsledkem společného konsensu. Tento způsob spolupráce přispívá k vědomému postoji každého k projednávané otázce, k vnímání a respektování názorů ostatních a k vytváření rovnoprávného společenství. Kolegia slouží i k zamyšlení nad body uvedenými pod 7.3., pokud je to potřeba. Kolegia se konají jednou týdně Autoevaluace je obsažená ve všech zmíněných krocích Kromě toho si každá z učitelek vede vlastní záznamy, které umožňují reflexi práce s dětmi i její působení v rámci celého organizmu školky. Frekvenci a formu zápisů si učitelky zvolí na počátku školního roku samy (denní, týdenní, po blocích). Záznamy je možné vést i v elektronické podobě na sdílených dokumentech google Schůzky s rodiči se konají 3-4x za školní rok a slouží nejen k řešení provozně technických záležitostí, ale také k probrání otázek uvedených pod bodem 7.3., zejména komunikace s kolegiem, komunikace s veřejností, finanční záležitosti, otázky ohledně budování zázemí atd Hospodaření MŠ Za rozhodování v oblasti hospodaření je zodpovědná vedoucí DKŠ. Svá rozhodnutí v oblasti hospodaření dělá v součinnosti s finančním manažerem a předsedou Ekodomov, z. s Členství v Asociaci lesních mateřských škol (ALMŠ) Dětský klub Šárynka je jedním ze zakládajících členů ALMŠ, která vznikla v prosinci Členství je určitou zárukou neustálého vzdělávání se a informovanosti v oblasti legislativy atd. ALMŠ usiluje o začlenění lesních mateřských škol do legislativního rámce platného pro předškolní vzdělávání v ČR. 8. Použitá literatura a prameny: Smolková, Táňa V úctě dítě přijmout Smolková, Táňa - Na cestě od lilie k růži Wiechert, Christof - Research into Resilience (článkek Waldorf Journal Project #17) Keller, Godi : přednáška v Praze a webové stránky Koehler, Henning Co děti skutečně potřebují (článek) Koehler, Henning: Není problémových dětí. O nezbytnosti proměny pedagogického myšlení s množstvím praktických cvičení pro učitele a rodiče. Wild, Rebecca Láska, svoboda, respekt, hranice Liedlof, Jane Koncept kontinua Steiner, Rudolf Výchova dítěte a metodika vyučování Steiner, Rudolf Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky RVP PV

KRONIKA Školka blízká přírodě

KRONIKA Školka blízká přírodě KRONIKA Školka blízká přírodě V Podbabě 29b/ 2602 Praha 6 160 00 1. 2. 3. Jak jsme se inspirovali na seminářích Jak jsme navštívili partnerskou MŠ Jak jsme zrealizovali naše téma 1. Vývoj dětí v přírodě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Celý den pod širým nebem - učíme se z přírody František Hrubín ::: Lesní školka Stromky také školku mají, sedí v řadě, nešeptají do souseda nestrkají. A kde je pan učitel? Všude,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Celý den pod širým nebem učíme se z přírody František Hrubín ::: Lesní školka Stromky také školku mají, sedí v řadě, nešeptají do souseda nestrkají. A kde je pan učitel? Všude,

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE MATEŘSKÁ ŠKOLA JURTA

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE MATEŘSKÁ ŠKOLA JURTA PEDAGOGICKÁ KONCEPCE MATEŘSKÁ ŠKOLA JURTA Platnost od: 1.1.2013 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.lesniklub.cz, FB Mateřská škola Jurta Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Pedagogická koncepce přírodního klubu Mraveniště

Pedagogická koncepce přírodního klubu Mraveniště Pedagogická koncepce přírodního klubu Mraveniště Platnost od: 1.9.2014 Zřizovatel, právní forma: 100 chutí, zapsaný ústav, IČ:032 81 787 kontakt: Stanislava Fedurcová tel.606 470 265 stanham@tiscali.cz

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON:

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: TLOSKOV KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: 317 740 128 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek. Přístup je zcela bezbariérový (výtah).

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školka blízká přírodě. Bezpečně v přírodě

Školka blízká přírodě. Bezpečně v přírodě Školka blízká přírodě Bezpečně v přírodě Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 25 let stará sídlištní mateřská škola Máme: 5 tříd 120 dětí a 16 zaměstnanců, kteří mají chuť dělat něco jinak Zapojení

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Lesní mateřská školka v praxi

Lesní mateřská školka v praxi Lesní mateřská školka v praxi Přednášející: Gabriela Tlapáková koordinátorka projektu Lesní klub Skřítek, Milovice Lektorky: Lenka Harceková Jiřina Botošová Libuše Vojtová Odborný garant: Monika Boušková

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí.

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. INDIVIDUELNÍ PÉČE- HRY KŘESŤANSKÝ KRUH SVAČINA POHYB-JÓGA MUZIKOTERAPIE POHYBOVÉ HRY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. DĚTSKÉ CENTRUM SE HLÁSÍ K ALTERNATIVNÍMU

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Provozní řád. lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech

Provozní řád. lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech Provozní řád lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech 1 ÚVOD Provozní řád lesní mateřské školky DÚLEK, z. s. (dále jen LMŠ DÚLEK) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

Pedagogická koncepce dětského lesního klubu,,v lese

Pedagogická koncepce dětského lesního klubu,,v lese Pedagogická koncepce dětského lesního klubu,,v lese Platnost od: 1.5.2016 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení ARTCZECH.COM o.s. Kontakt: Rita Málková vedoucí klubu, tel. 603 912 284, rita@volny.cz,

Více