KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY"

Transkript

1 KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

2 UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo pozajmljen sa dužnošću da ga vratimo sledećem potomstvu umnožen i poboljšan. Naša kompanija Step TRUTNOV se sporim koracima trudi da postigne ovaj cilj. I, ukoliko kompanija želi da se istakne, ona mora pre svega početi od same sebe i od svojih radnika, koji predstavljaju najveći "know-how" svakog uspeha. Step TRUTNOV nudi moderne tehnologije kotlova za sagorevanje biomase sa akcentom na ekonomski aspekt i osnovne principe ekologije. Verujem da će ovaj primer našeg rada privući vašu pažnju i da ćemo se u budućnosti sresti kod novih projekata, kako bismo kroz diskusiju doprineli daljem razvoju ove tehnologije obazrive prema životnoj sredini. Samo tako ćemo moći da jednom kažemo, sa ponosom, da smo svojim mislima, vizijama i idejama zajedno doprineli boljim životnim uslovima za buduće generacije. Libor Pavlíček, MBA direktor i predsednik upravnog odbora društva Bili smo nagradeni 2 3

3 KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH PAKETA SLAME seno slama konoplja energetski kiseljak Uteuša i sl. Model, opseg snage: STEP-KS kw BIOMASE Kotlovi Za sagorevanje celih paketa svih biljnih proizvoda bez prethodnog rasturanja i sečenja, postoje dve osnovne konstrukcije. Kotlovi snage od 100 kw do 1000 kw, gde se paket spaljuje u vertikalnom položaju. U kotlovima snage od 600 kw do 5000 kw ceo paket (slame, sena i drugich biljnih goriva) se spaljuje slično. Kotlovi za sagorevanje biomase u izvedbi se razlikuju: Pogon toplom vodom, pogon vrućom vodom, parom ili toplim vazduhom, i mogu da se koriste za proizvodnju toplote kao i električne energije. KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH PAKETA SLAME SNAGE kw PARAMETRI KOTLOVA STEP-KS; TOPLOVODNA VERZIJA Snaga kotla kw Opšti opis kotlova U principu, sve verzije kotlova sastoje od komore za sagorevanje koja se nalazi iznad rešetke (fiksne, ili pokretne ) i od vertikalnog ili horizontalnog razmenjivača toplote. Komora za sagorevanje se sastoji od vodovodnih cevi, membranska je, te kod manjih snaga samo hlađena vazduhom za sagorevanje.prednji deo je opremljen ulaznim grlom goriva. Hidraulički ili pužni dodavač potiskuje gorivo iznad prednjeg dela rešetke. Ulazno grlo u cilju predsušenja goriva zagreva vodom za zagrevanje. Kotlovi se dostavljaju sa kompletnom opremom - sa termoizolacijom i limenom oplatom. Pepeo se iz kotlova vadi pužnim transporterom sa kraja rešetke ili na drugi ( mehanički ) način.dimni gasovi izlaze iz komore za sagorevanje u vertikalne ili horizontalne delove kotla.izlazni otvor dimnih gasova može se prilagoditi položaju prema projektu kotlarnice. 2/ Drveni komadići Podela kotlova prema korištenju i gorivu Katalog opisuje kotlove naše firme prema korišćenom gorivu. U prvom delu kataloga se nalaze kotlovi novih, potpuno unikatnih konstrukcija, koje omogućavaju sagorevanje celih paketa biljne biomase, bez potrebe za njihovim prethodnim deljenjem ili razdvajanjem. Tako se uštedi električna energija za oko nekoliko desetina kw po satu. Za novim načinom - sagorevanjem celih paketa je danas, kada raste interes za sagorevanjem energetskih biljka, sve veća potražnja. U poljoprivredi se radi uglavnom o sagorevanje sena prikupljenog sa trajnih travnatih livada i sa pašnjaka. Sagorevanje celih paketa ujedno omogućuje korišćenje biomase poput paketa od kukuruzne slame, lana i drugih biljaka koje je moguće balirati na polju, pomoću u običajne poljoprivredne mehanizacije. Ove vrste goriva nisu se do sada koristile jer nisu postojali kotlovi srednjih snaga koji bi omogućavali sagorevanje mase i zajedno poštovali propisane limite emisija. Naša firma takođe nudi i kotlove za sagorevanje razlićitih vrstva drvenog otpada, kao što su drveni komadići, smese piljevine i rendisanja. 3/ Okrugli paketi sena 1/ Primer jedne od referentnih kotlarnica za sagorevanje celih paketa slame, sena, lana, presovanog papirnog kartona u Častrovu kod grada Pelhřimov. Ova tehnologija dobila je Zlatnu nagradu (Zlatá cena výrobku) od Češke građevinarske akademije. Step TRUTNOV dobitnik je takođe Zlatne nagrade Stevie Award 2012 i bronzane nagrade Stevie Award 2013, i drugih. 4/ Pravougaoni paketi slame ili sena Legenda za crtež sa dimenzijama kotlova STEP-KS kw A Ulaz goriva B Izlaz odvodnih gasova C1 Ulaz vazduha za sagorevanje (primarnog) C2 Ulaz vazduha za sagorevanje (sekundarnog) D Ulaz vode za grejanje E Izlaz vode za grejanje F Ispuštanje G Vrata za čišćenje grejne površine H Kontrolna vrata I Sklopivi poklopac J Izlaz pepela 4 5

4 KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH PAKETA SLAME KOTLOVI ZA SAGOREVANJE DRVENIH KOMADIĆA seno slama konoplja energetski kiseljak Uteuša i sl. Model, opseg snage: STEP-KS kw Vrste goriva smeša piljevina odrezaka kore šumskih drvenih komadića strugotine i sl. Model, opseg snage: STEP-KB kw Transport goriva U pogledu vrste korištene biomase kao goriva, kotlovi se mogu podeliti u dve osnovne grupe: 1/ Kotlovi za sagorevanje piljevine, odrezaka, kore, drvenih komadića, treseta, fermentisanih mešavina i dr. 2/ Kotlovi za sagorevanje paketa slame od repice, žitarica ili kukuruza, konoplje, sena, energetskog kiseljaka Uteuša i dr. KOTLOVI SNAGE kw PARAMETRI KOTLOVA STEP-KS + STEP-KB; TOPLOVODNA VERZIJA Snaga kotla kw Dužina kotla m 4,9 5,4 5,8 6,2 6,5 6,8 7,2 7,6 Širina kotla m 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 3,0 3,0 Visina kotla m 4,5 4,5 4,7 5,1 5,4 5,7 6,1 6,5 Masa kotla kg / Kod kotlova za sagorevanje biomase u paketima, transport goriva predvidjen na nekoliko načina. Jedna mogučnost jeste trakastim transporterom i pomičnim stolom, koji sa nalaze u magacinu goriva. Pakete slame osoblje stavlja na trakasti transporter npr.viljuškarom. Transporter ove pakete slame donosi na pomični stol. Pomični stol je opremljen senzorima, koji prate prisustvo paketa slame i koji u trenutku napunjenog stola daju komandu za zaustavljenje transportera. Legenda za crtež sa dimenzijama kotlova STEP-KS kw A Ulaz goriva B Izlaz odvodnih gasova C1 Ulaz vazduha za sagorevanje (primarnog) C2 Ulaz vazduha za sagorevanje (sekundarnog) D Ulaz vode za grejanje E Izlaz vode za grejanje F Ispuštanje G Vrata za čišćenje grejne površine J Izlaz pepela Pre svakog ugurevanja paketa u kotao, najpre se otvara vodom hlađeni zatvarač, koji se odmah nakon uguravanja paketa automatski zatvori. Ceo proces ubacivanja goriva u kotao i doziranja goriva u ložište reguliše se potpuno automatski, upravljačkim sistemom kotla. Celih paketa u komoru kotla stedi znatnu količinu električne (desetine kwh), koja je neophodna kod dosada korištenih tehnologija za razdvajanje paketa slame. Kod manjih kotlova se pakete biomase ručno ili pomoću jednostavne mehaničke opreme stavljaju u otvorena vrata kotla. 6 7

5 KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE DRVENIH KOMADIĆA smeša piljevina odrezaka kore šumskih drvenih komadića strugotine i sl. Model, opseg snage: STEP-KB kw KOTLOVI ZA SAGOREVANJE DRVENIH KOMADIĆA SNAGE kw Snaga kotla PARAMETRI KOTLOVA STEP-KB; TOPLOVODNA VERZIJA kw Transport goriva 2/ Kod kotlova za sagorevanje mešavina piljevine, drvenih komadića, strugotine, odrezaka, kore i dr., se transport goriva iz silosa vrši hidraulički uz pomoć aksijalne transportne šipke sa klinovima za iznošenje.ovu šipku pokreće hidraulični cilindar. Na slični način funkcioniše i transport goriva klipom pomeranim opet hidrauličkim cilindrom, kojeg uključenje u promet se upravlja regulacionim sistemom kotla. Legenda za crtež sa dimenzijama kotlova STEP-KB kw A Ulaz goriva B Izlaz odvodnih gasova C Ulaz vazduha za sagorevanje (primarnog i sekundarnog) D Ulaz vode za grejanje E Izlaz vode za grejanje F Ispuštanje G Vrata za čišćenje grejne površine H Kontrolna vrata I I Kontrolna vrata II J Vrata za oduzimanje pepela KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH PAKETA BIOMASE slame sena konoplja i energetskih biljaka Model, opseg snage: STEP-KC 50 kw kw 1/ Namena Ova oprema za sagorevanje biomase (sagorevanje celih okruglih/kvadratnih paketa slame, eventuálno lana ili sena) je konstruisana za grejanje manjih objekata (industrijski objekti, opštinske toplane, poljoprivredne zgrade, lokale itd.) Ložište može biti prilagođeno i za spaljivanje drva u komadima. 2/ Verzije kotla Kotlovi se isporučuju u toplovodnoj verziji i funkcionišu na radnom pritisku maksimalno 2,0 bara i maksimalnoj radnoj temperaturi od 100 C. 3/ Kotao STEP-KC 50 kw 4/ Kotao STEP-KC 190 kw 6/ Upravljanje i regulacija Za STEP-KC 50 kw Sagorevanja u kotlu je regulisano regulatorom vuče (Samonastupajući termostatski ventil), koji reguliše leptiraste ventile za dovod vazduha za sagorevanje u ložište. Otvori sa leptirima za dovod vazduha se nalaze na vratima u njihovom donjem i gornjem delu. Kotao je opremljen uređajem za hlađenje za slučaj pregrejavanja. Za STEP-KC 190 kw Do sagorevanja u kotlu dolazi zahvaljujući prinudnom dovodu vazduha za sagorevanje i odvođenju dimnih gasova.kotao je opremljen regulatorom temperature. Regulator u slučaju dostizanja pretpodešene temperature vode (oko 90 C) zatvori otvore za dovod vazduha u ložište. Kotao je opremljen uređajem za hlađenje za slučaj pregrejavanja. 7/ Gorivo Kotao spaljuje slamu i drvo.slama (od repice ili žitarica), konoplje ili energetskog kiseljaka Uteuša povezane su u pakete pravougaonog ili okruglog oblika, imaju maks. 16 % vlage i malo su ili srednje presovane. Ne preporučuje se spaljivati piljevinu ili strugotinu. Ne su pogodne za sagorevanje u automatskim kotlovima. 5/ Opis kotla Kotao STEP-KC se sastoji od vodom hlađenog ložišta sa cilindričnom komorom za sagorevanje i od vertikalnogo izmenjivača toplote dimnih gasova (KC 50) i gorizontalnogo izmenjivača toplote dimnih gasova (KC 190). Na prednjem delu se nalaze kružna vrata, koje omogućavaju lako ručno stavljanje paketa slame u komoru za sagorevanje. Izlazni otvor za dimne gasove nalazi se u zadnjem delu kotla sa gornje strane. Kotao se isporučuje se obaveznom opremom, izolacijom i limenom oplatom. Upravljanje i regulacija Regulacija snage kotla je potpuno automatska. Zavisi od vrednosti potpritiska u komori za sagorevanje, od temperature vode na izlazu iz kotla a kod kotlova većih snaga takođe i od sadržaja kiseonika u dimnim gasovima. Hod ventilatora sekundarnog vazduha je regulisan frekventnim regulatorom obrtaja u zavisnosti od sadržaja kiseonika u dimnim gasovima. Ventilator na izlazu gasova pomoću frekventnog regulatore obrtaja reguliše predpodešeni potpritisak u komori. 8 9

6 KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE Tehnologija elektrane za sagorevanje biomase 8/ Odstranjivanje pepela i čišćenje kotla Pepeo se iz ognjišta vadi ručno kroz otvorena čeona vrata pomoću strugača i pada u rezervoar na točkićima. Vađenje pepela iz ložišta se preporučuje (ako se spaljiva slama) jednom u 7-10 dana. Preporučuje se čistiti grejnu površinu razmenjivača toplote (ako se spaljiva slama) jednom za 10 do 20 dana. 9/ Uputstvo za instaliranje Kotao se isporučuje sa uputstvom za montažu, opsluživanje i održavanje. Proizvođač kotla preporučuje da se u grejni sistem instalira akumulacioni rezervoar (vidi Šema preporučenog priključenja kotla). ŠEMA PREPORUČENOG PRIKLJUČENJA KOTLA STEP-KC SA AKUMULACIONIM REZERVOAROM Varijante kotlova i njihova upotreba Kotlovi se proizvode za potrebne snage, za određenu vrstu goriva (biomase), prema zahtevu kupca i možemo isporučiti toplovodne, vrućevodne, parne ili toplovazdušne kotlove, sa ili bez pregrejača pare. Istovremeno, kotlovi se koriste za mogućnost proizvodnje kombinovane električne energije iz biomase. Komora za sagorevanje može da se projektira i za toplovazdušni tip kotla. Navedeni kotlovi za biomasu se mogu koristiti pre svega za grejanje objekta sa većim potrebama u pogledu toplotne energije ( industrijski objekti, kotlarnice centralnog snabdevanja toplotnom energijom, kotlarnice u opštinama, u poljoprivrednim objektima, hotelima i dr). Mali kotlovi sa ručnim dopunjavanjem goriva od 50 do 190 kw se koriste uglavnom kod manjih poljoprivrednika, u hotelima i dr. Legenda: 01 Kotao STEP-KC 02 Ventil za mešanje 03 Zatvoreni ekspanzioni rezervoar 04 Sigurnosni ventil p o = 2 bara 05 Pumpa kotlovog prstena 06 Akumulacioni rezervoar 07 Cirkulaciona pumpa 08 Ventil za mešanje Drugi tehnički podaci Koeficijent efikasnosti kod a utomatski regulisanih kotlova je 85 do 90 %, pri temperaturama dimnih gasova od 175 do 180 C. Kod toplovodnih kotlova izlazna temperatura dimnih gasova je do 110 C a normalni pritisak 6 bar, kod vrućevodnih i parnih kotlova izlazna temperatura je prema zahtevu kupca. Potrošnja goriva je obično oko 45 kg/sat na 100 kw ako se radi o comadićima drveta sa vlagom do 40%, za slamu je potrošnja goriva 29 kg/sat na 100 kw - ako je vlaga u gorivu do 20%. Kotlovi sa mogućnošću proizvodnje električne energije Izlazni parametri pare ili vruće vode industrijskih kotlova koje proizvodimo za sagorevanje svih navedenih vrsta biomase, mogu se prilagoditi za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije. Konstruišu se po zahtevima konkretnih projekta, a prema lokalnim uslovima rada. Efektivni su samo projekti sa mogućnošću korišćenja toplote u toku cele godine. U svim razvijenim zemljama prodaja i korišćenje električne energije iz obnovljivih izvora uživaju značajnu podršku države i javnosti. TEHNOLOGIJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ BIOMASE ELEKTRANA ZA SAGOREVANJE BIOMASE Proizvodnja električne energije iz biomase predstavlja ekonomski zanimljivu tehnologiju za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase. U globalu, radi se o jednoj iz mogućih varianti za korištenje energije iz biomase kao obnovlivog izvora. Principi upotrebe kotla za sagorevanje biomase i tehnologije za proizvodnju električne energije: 1/ Kombinovana proizvodnja električne energije i pare za sopstvene potrebe 2/ Korištenje viška toplote za vlastitu potrošnju Tri varijante za rešenje kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase STEP CC (Condensing ciklus). Manje snage izvora su rešeni individualno. Količina proizvedene električne energije STEP-CC 500kWel. STEP-CC 1000kWel. STEP-CC 1500kWel. Parni kotao Step Instalisana snaga parnog kotla (kg pare/sat) x x Dizajn pritisak parnog kotla (bar) Ukupna električna snaga na priklučcima (kw)

7 Tehnologija elektrane za sagorevanje biomase reference TEHNOLOGIJA ELEKTRANE NA BIOMASU Parni kotao za sagorevanje biomase Kotlovi proizvedeni od dva osnovnih samostalnih blokova - ložišta s hidrauličnom rešetkom uključivajući zazidjivanje i parnog razmenivaća toplote. U bubnjevima parnih kotlova generira se zasićena para sa pritiskom od 16 do 30 bara. Kotlovi su projektovani da rade při obilasku 1x4 sata ili prema mestnim uslovima. Sagorevanje Sagorevanjem u kotlovima upravlja sistem za upravljane (MaR) i reguliše kompjuter na osnovu ostvarenih registriranih veličina toplotnog medijuma, podataka o dimnim gasovima iz lambda sonde, temperature i podpritiska u ložištu. Odvoz pepela Pepeo se transportuje hidrauličnim transporterom ugradjenim u donjem delu van iz kotla, gde slobodno pada u redlerski transporter, odakle se iznosi vani u kontejner. Tehnologija za proizvodnju električne energije (parna turbina, parni motor) Postrojenje tehnologije za proizvodnju električne energije iz biomase, za zasićenu paru danih ulaznih parametara, dostavlja se kao kompletno montirani blok na transportnom ramu, sastojeći se od parne turbine ili parnog motora, te generatora s priborom. CC blok za pretvaranje rezidualne energije pare u električnu energiju Tehnologija bloka CC služi za korištenje rezidualne toplotne energije za proizvodnju električne energije. Rezidualna para, koja izlazi iz motora ili turbine, koristi se kao rezidualna para niskog pritiska za proizvodnju druge električne energije, znači upotrebljava se kao kondenzator pare. Toplotna energija, koju nije moguće dalje iskoristiti, hladi se u vanjskim vazhuhom hlađenim kondenzatorima. Mašinski deo Mašinski deo kotlarnice i postrojenje za preradu vode sastoje se od sledećih tehnologija: sistema goriva s loženjem biomase u kotlu/kotlovima, kompletnog parnog kotla za sagorevanje biomase, tehnologije za proizvodnju električne energije (parna turbina ili parni motor) dostavlenih na transportnom ramu, kondenz cikla za upotrebu rezidualne energije pare za pretvaranje u električnu energiju, tehnologije za napajanje i posuda pod pritiskom za degaziranje napojne vode, sistema kondenzata, cevovoda za paru i kondenzat, postrojenja za preradu vode, armatura, napojnih i cirkulacionih pumpi i drugih uredjaja neophodnih za funkcionisanje i rad kotlarnice i mašinske radionice. Sistem upravljanja i elektro za tehnologiju proizvodnje električne energije Upravljački sistem i radno mesto operatera se priključuju na pojedinačne sisteme upravljanih i praćenih tehnologija. Na ovakav način sistem obezbeđuje kontrolu drugih autonomnih upravljačkih sistema parnih kotlova, generatora parnog motora ili turbine i generatora CC bloka. Odvod i čišćenje dimnih gasova Čišćenje dimnih gasova se vrši na takav način da se osigura ispunjenje važećih emisnih limita u mestu, gde su instalirani kotlovi za elektranu. Vodochody Rosovice u Dobříše Keply Izabrane reference Chelčice Zemcheba s.r.o., Chelčice - Elektrana na biomasu Kotlarnica na sagorevanje pravougaonih paketa slame s proizvodnjom toplotne i električne energije. Snaga: 2x4,2 MW. Cidem Hranice a.s., Cetris Snaga: kw. Seva Flora s.r.o., Valtice Kotao za sagorevanje celih okruglih paketa slame. Snaga: 190 kw. Astur Straškov a.s., Vodochody Kotao za sagorevanje celih provougaonih paketa slame. Snaga: 190 kw. Tespo topenářské centrum s.r.o., Šumperk, Agritec Šumperk Snaga: 190 kw. Petr Houdek, Šluknov Snaga: 195 kw. Starkon Jihlava CZ a.s. Kotao za sagorevanje celih okruglih paketa sena. Snaga: 2x190 kw. Slatina nad Zdobnicí, Poljoprivredna zadruga Zdobnice a.s. Kotao za sagorevanje celih provougaonih paketa sena. Snaga: 800 kw. Šluknov Step Praha Bechyně Oldřichov v Hájích u Liberce Častrov u Pelhřimova Popovice u Dolního Bukovska Step Trutnov Zdobnice Jihlava Kněžice Bouzov Helvíkovice Šumperk Valtice Olomouc Poljoprivredna zadruga Rosovice kod Dobříša Kotao za sagorevanje celih paketa sena. Snaga: 190 kw. Oldřichov v Hájích u Liberce Kotao za sagorevanje celih okruglih paketa sena. Snaga: 190 kw. Krivany, SK Snaga: 350 kw. Popovice u Dolního Bukovska, Proizvodnja pernate živine Dynín Kotao za sagorevanje celih pravougaonih paketa slame. Snaga: 700 kw. Častrov u Pelhřimova Kotao za sagorevanje celih provougaonih paketa slame. Snaga: 600 kw. Step Trutnov a.s. Kotao za sagorevanje celih pravougaonih paketa sena. Snaga: 1000 kw. Format s.r.o., Švedlár, SK Snaga: 2x 220 kw. Grad Bechyně Snaga: kw. JB Adams, Velikobritanija Kotao za sagorevanje celih paketa slame, odnosno drvenih komadića. Snaga od kw. Valašská Bystřice LEGENDA Step Poljoprivredno preduzeće, Keply Kotao za sagorevanje celih paketa sena. Snaga: 2x190 kw. Opština Bouzov Kotao za sagorevanje drvenog otpada. Snaga: 1x2 700 kw i 1x kw. Florcenter Olomouc 1x kw i 1x kw. Opština Kněžice Snaga: 400 kw. Snaga: 800 kw. Opština Valašská Bystřice Snaga: kw. Poljoprivredna zadruga Hluk Kotao za sagorevanje celih pravougaonih paketa slame. Snaga: 600 kw. Fitmin a.s., Helvíkovice Kotao za sagorevanje biomase. Snaga: kw. izabrane reference kontakt tačke firme Rokytnice v Orlických horách Kotao za sagorevanje drvenog otpada. Snaga: 1x kw i 2x kw. Kontejnerska (mobilna) kotlarnica na biomasu

8 Sedište društva Sedište društva Delatnost društva Firma Step TRUTNOV osnovana je 1990 godine. Obzirom na dugogodišnje iskustvo, nudi široki portfolio proizvoda od posuda pod pritiskom do kotlova za sagorevanje biomase. Firma raspolaže vlastitom bazom za proizvodnju, administrativnim prostorijama i proizvodnim halama. Glavnu aktivnost predstavljaju proizvodnja, isporuka i montaža industrijskih kotlova za sagorevanje biomase snage od 100 kw do 5 MW s mogućnošću proizvodnje električne energije. Ovi strateški dominantni proizvodi imaju ogromni značaj u finansijskom pogledu, jer u poređenju s drugom tehnikom dostupnom na tržištu, mogu kupcima znatno smanjiti njihove troškove. Druga aktivnost, kojom se ovo društvo bavi, jeste proizvodnja i isporuka vrhunskih tehnologija u oblasti posuda pod pritiskom, kao što su razmenjivači toplote, rezervoari za vazduh, grejači vode, spremnici za tečnosti i druge mase, filteri, uređaji za postrojenje za preradu vode, distributori (raspodelivači), kolektori i mnogo drugih. Svi ovi proizvodi izrađeni su od karbon čelika odnosno nerđajućeg čelika prema zahtevu kupca. Step TRUTNOV a.s. Na Příkopě PRAHA 1 GPS: 50 5'7.904"N, 14 25'30.188"E Adresa fabrike kompanije Horská TRUTNOV 4 GPS: 50 34'48.666"N, 15 53'27.935"E tel.: fax: Pec pod Sněžkou Jičín Praha Hradec Králové Přispěvatelé OpenStreetMap Proizvodni prostori 14 15

9 Step TRUTNOV a.s. Na Příkopě PRAHA 1 ČEŠKA REPUBLIKA

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY ÚVOD ÚVODNÍ SLOVO Vážení zákazníci, dovolte mi, abych na úvod začal s citátem jednoho z našich největších vizionářů Tomáše Bati: "Náš život nám byl

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

KOTLE KOTLE NA SPALOVÁNÍ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY BIOMASY

KOTLE KOTLE NA SPALOVÁNÍ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY BIOMASY KOTLE KOTLE NA SPALOVÁNÍ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY BIOMASY 2 ÚVOD ÚVODNÍ SLOVO Vážení zákazníci, dovolte mi, abych na úvod začal s citátem jednoho z našich největších vizionářů Tomáše Bati: "Náš život nám byl

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY Použití: Námi dodávané kotle na spalování biomasy lze využít zejména pro vytápění objektů s větší potřebou tepla (průmyslové objekty, CZT, obecní výtopny, zemědělské objekty, hotely, provozovny atd.) Varianty

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG

Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG # 50003/50004/50007/50015/50022/50033/ 50041/50046/50048 (CH)/50053/50054/ 50057/50058 (CH)/50060/50066/71100 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 01 KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Ako želite kvalitetni sistem... Firma Commax Co. Ltd. je osnovana 1968.g.

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

EKOLOGIJA - STISKANJE

EKOLOGIJA - STISKANJE EKOLOGIJA - STISKANJE Paketirke Paketirke so stiskalnice za predelavo paketiranje kovinskih ostankov ploèevine. Osnovna funkcija je zmanjševanje volumna odpadnim materialom. Oblikovani paketi, pa so enostavni

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci Uvod Poštovani Kupci, Hvala Vam na poverenju, koje ste iskazali prema marci HERON kupovinom agregata za struju 8896111 (EGM 25 AVR). Naš proizvod smo ispitivali kroz testove sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

PEY 18/21/24. Made in Germany

PEY 18/21/24. Made in Germany OPERATION AND INSTALLATION OPERACIÓN E INSTALACIÓN OBSLUHA A INSTALACE OBSŁUGA I INSTALACJA RUKOVANJE I INSTALACIJA COMANDĂ ȘI INSTALARE РАКУВАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА ОБСЛУЖВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УСТАНОВКА

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 6 720 607 352 (2008.08) SM Contents: 1 Injector 2 Sealing screw 3 Pilot injector 4 Washer 5 Throttle disc 6 Poppet valve 7 Gasket 8 Spring

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Kotel na dřevní štěpku

Kotel na dřevní štěpku Kotel na dřevní štěpku 20 - Kvalita je náš úspěch... Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H., založena v roce 1896 disponuje víc jak 110 letou historií působení na trhu. HERZ Armaturen Ges.m.b.H. má v Rakousku

Více

Zdroje energie a tepla

Zdroje energie a tepla ZDROJE ENERGIE A TEPLA - II 173 Zdroje energie a tepla Energonositel Zdroj tepla Distribuce tepla Sdílení tepla do prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn Biomasa Energie prostředí Solární energie Geotermální

Více

Dopremanje praha i prenos praha

Dopremanje praha i prenos praha Dopremanje praha i prenos praha Izdanje 07/02 SADRŽAJ 1. Čemu služi dopremanje i prenos praha?... 3 2. Mehaničke osobine praha... 5 3. Zahtevi prema sistemima za dopremanje praha... 5 3.1. Precizno dopremanje...5

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

Nástěnné kombinované kotle s nerezovým zásobníkem vody INOX s objemem 60 litrů

Nástěnné kombinované kotle s nerezovým zásobníkem vody INOX s objemem 60 litrů NÁSTĚNNÉ KOTLE S NEREZOVÝM ZÁSOBNÍKEM Nástěnné kombinované kotle s nerezovým zásobníkem vody INOX s objemem 60 litrů Boiler: moře teplé vody. Boiler je závěsný kotel Beretta s 60 litrovým zásobníkem nerezové

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody. Technické údaje ST 65 E. Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody

Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody. Technické údaje ST 65 E. Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Technické údaje ST 65 E Typ zásobníka Jednotka ST 65 E Prenos tepla (vykurovacia špirála) Počet závitov 12 Objem vykurovacej vody l 3,9 Výhrevná plocha m 2 0,8 Max teplota

Více

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19 F I A T 5 0 0 X 6.5 Radio Nav LIVE UVOD... 3 SAVETI, KOMANDE I OPŠTE INFORMACIJE... 4 SAVETI... 4 MULTIMEDIJALNI UREĐAJI: AUDIO FAJLOVI I FORMATI KOJI SU PODRŽANI... 4 NAPOMENE U VEZI RAZLIČITIH MARKI...

Více

Luna 3 Comfort HT Solar

Luna 3 Comfort HT Solar B A BAXI X I H HEATING E A T I N G Luna 3 Comfort HT Solar B40 SERVISNÍ Servisní PŘÍRUČKA příručka KATALOG Katalog NÁHRADNÍCH náhradních dílů DÍLŮ 52 / 2008 2009 Baxi Heating (Czech republic) Republic)

Více

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny Popis a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty vody v kotli 7 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 71 do 260 kw provedení

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK2, RDH aktualizace 8.6.2009 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ B A BAXI X I H HEATING E A T I N G B A X I H E A T I N G STACIONÁRNÍ LITINOVÉ SERVISNÍ PŘÍRUČKA SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 71/2008 / 2010 1/2008 www.baxi.cz www.baxi.cz

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó K16 FORM NO. 769-01813J jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Česky (Originální návod k obsluze) Slovensky (Originálny návod na obsluhu) Româneşte (Instrucţiuni de funcţionare originale)

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

406 plavi pak. 78, terra-cotta pak. 78, krem pak. 78,00

406 plavi pak. 78, terra-cotta pak. 78, krem pak. 78,00 SB - Program Rolo SB SB 08.01 Napomena: Pakiranje sadrži kompletan pribor za montažu Rollo SB SBX6105 316 žuti 9002777081252 pak. 78,00 širina 60 cm x visina 170 cm 350 bijeli 081238 pak. 78,00 406 plavi

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

VÝKAZ VÝMĚR GASTROTECHNOLOGIE

VÝKAZ VÝMĚR GASTROTECHNOLOGIE VÝKAZ VÝMĚR GASTROTECHNOLOGIE Položka Název / Popis Počet 1 Kotel elektrický 2 ks příkon elektro: 9-12kW/400V min. objem : 80 l nepřímý ohřev výpustný ventil bezpečnostní tlaková armatura vyrobeno z nerezové

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem min.12m 3, pro hákový nosič kontejnerů Avia

ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem min.12m 3, pro hákový nosič kontejnerů Avia Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou technologické vybavení Příloha č. 1 Technické parametry předmětu zakázky Zkrácený popis M.j. Množství Stolní PC ks 1 Paletovací vozík nízkozdvižný nosnost 2-3t ks 2

Více

Installer and user manual

Installer and user manual Installer and user manual Ciao Green 25 C.S.I. 29 C.S.I. EN INSTALLER AND USER MANUAL ES PT MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO HU TELEPÍTŐI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV RO MANUAL DE

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Co je to biomasa? Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často

Více

Chlazené vitríny s vanou a skříní

Chlazené vitríny s vanou a skříní Výdejní linka Electrolux byla vyvíjena s ohledem na naše bohaté zkušenosti v oblasti projektování profesionálních kuchyní a samoobslužných výdejních systémů na celém světě. Umožňuje profesionálním provozovatelům

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

INTERNÍ STANDARD. AKUSTICKÉ KAPOTY TURBÍNY MOTORY GENERÁTORY přehled referenčních akcí

INTERNÍ STANDARD. AKUSTICKÉ KAPOTY TURBÍNY MOTORY GENERÁTORY přehled referenčních akcí Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 INTERNÍ STANDARD REFERENCE AKUSTICKÉ KAPOTY závaznost dokumentu: PRO INFORMACI

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF teplo pro všechny Zásobník teplé vody s objemem 15 litrů z nerezové oceli (záruka 5 let) Kondenzační výměník z nerezové oceli

Více

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR Siarhei Skoblia, Zdeněk Beňo, Jiří Brynda Michael Pohořelý a Ivo Picek Úvod

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

HOTPOINT-ARISTON. Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA

HOTPOINT-ARISTON. Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA HOTPOINT-ARISTON Hotpoint Ariston- Uputstvo za upotrebu LFF 8214 IX/HA Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA Sadržaj Instalacija, 2-3 Pozicioniranje i nivelisanje Povezivanje struje

Více

-autoservis, to zanemená, že máme skúsenosti s motormi s konštrukciou a opravami osobných a nákladných vozidiel

-autoservis, to zanemená, že máme skúsenosti s motormi s konštrukciou a opravami osobných a nákladných vozidiel since 1991 Firma Tibor Holčík Autoklinika člen skupiny ALL4CAR. Bola založená v roku 1999 a patrí do servisnej siete Bosch Car Service. V teste kvality vykonávanom každé tri roky spomedzi 120 Bosch Car

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

GENUS PREMIUM FS SOLAR

GENUS PREMIUM FS SOLAR GENUS PREMIUM FS SOLAR 12-25-35 STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TUV O OBJEMU 180 LITRŮ PRO INTEGRACI DO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU FUNKCE AUTO EXTRA ÚSPORNÝ ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ INFO

Více

KATALOG PROIZVODA 2015

KATALOG PROIZVODA 2015 KATALOG PROIZVODA 2015 SPOLJNI SLIVNICI KROVNI SLIVNICI LINEARNI SLIVNICI UNUTRAŠNJI SLIVNICI PLASTIČNE ŠELNE-NOSAČI CEVI PODNI DRŽAČI CEVI POKRIVNE LAJSNE FOR-TOP HACO PROIZVODI CHUDĚJ Ltd. Miroslav Chuděj

Více

Hoval ventily s motorom

Hoval ventily s motorom Popis produktu Hoval motorický trojcestný ventil VXP459 dimenzia DN ½" - ½" / PN 6, 0 C Ventil Typ VXP 459 Teleso ventila z červenej zliatiny vrátane šrúbení Pri ventiloch s kvs,5-6,3 percent. rovnaká

Více

17/18. Proizvodni Vodič. "Pomažemo da se Vaš svet okreće" CNC mašine alatke i oprema

17/18. Proizvodni Vodič. Pomažemo da se Vaš svet okreće CNC mašine alatke i oprema Proizvodni Vodič CNC mašine alatke i oprema 17/18 "Pomažemo da se Vaš svet okreće" Introduction Topics S 3 Uvod S 4 Vaš lokalni TTC S 6 Teximp International S 8 Teximp istorija S 10 Haas Automation S 20

Více

Priručnik za korisnika

Priručnik za korisnika WMY 71283 LMB2 Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika Document Number 2820523936_SB / 29-04-14.(15:15) 1 Opšta bezbednosna uputstva Ovaj odeljak obuhvata

Více

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska Biomasa zelené teplo do měst, m šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska Třebíč Počet obyvatel: necelých 39.000 Počet vytápěných bytů z CZT: 9.720, dále školy, školky, plavecký areál Teplárna

Více

Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti

Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti NÁSTĚNNÉ KOTLE MYNUTE DGT PRŮTOKOVÝ OHŘEV Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti MYNUTE DGT nástěnné kotle Typ se 7 modely Modelový typ MYNUTE se skádá ze 7 modelů:

Více

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA I ŠPEDICIJA Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA & ŠPEDICIJA Ciljevi i zadaci logistike preduzeća Sistem logistike preduzeća Logistička strategija i koncepcija preduzeća Logistika transporta

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HC 7111 07/2014. Hydraulický agregát s ponořeným motorem. Nahrazuje HC 7111 12/2009

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HC 7111 07/2014. Hydraulický agregát s ponořeným motorem. Nahrazuje HC 7111 12/2009 Hydraulický agregát s ponořeným motorem SA 01 p max 250 bar Q max 17 dm 3 min -1 HC 7111 07/2014 Nahrazuje HC 7111 12/2009 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy a další aplikace 3 základní

Více

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení Logamax plus GB172 T Charakteristické znaky a přednosti Použití Solární provedení Životní prostředí / Emise Nízkoenergetické domy Rodinné, vícegenerační i řadové domy Bytové domy, komerční a průmyslové

Více

Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika

Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika WMY 111444 LB1 Document Number 2820524028_SB / 09-10-14.(13:48) Ovaj proizvod je proizveden koristeći najnoviju

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Komplexní energetický scénáø Zákon o podpoøe výroby elektøiny z obnovitelných zdrojù (Zák. è. 180, ze dne 31. bøezna 2005) Indikativní cíle èlenských státù EU Indikativní cíle èlenských státu

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 EN3601MOX HR CS TR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Více