KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY"

Transkript

1 KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

2 UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo pozajmljen sa dužnošću da ga vratimo sledećem potomstvu umnožen i poboljšan. Naša kompanija Step TRUTNOV se sporim koracima trudi da postigne ovaj cilj. I, ukoliko kompanija želi da se istakne, ona mora pre svega početi od same sebe i od svojih radnika, koji predstavljaju najveći "know-how" svakog uspeha. Step TRUTNOV nudi moderne tehnologije kotlova za sagorevanje biomase sa akcentom na ekonomski aspekt i osnovne principe ekologije. Verujem da će ovaj primer našeg rada privući vašu pažnju i da ćemo se u budućnosti sresti kod novih projekata, kako bismo kroz diskusiju doprineli daljem razvoju ove tehnologije obazrive prema životnoj sredini. Samo tako ćemo moći da jednom kažemo, sa ponosom, da smo svojim mislima, vizijama i idejama zajedno doprineli boljim životnim uslovima za buduće generacije. Libor Pavlíček, MBA direktor i predsednik upravnog odbora društva Bili smo nagradeni 2 3

3 KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH PAKETA SLAME seno slama konoplja energetski kiseljak Uteuša i sl. Model, opseg snage: STEP-KS kw BIOMASE Kotlovi Za sagorevanje celih paketa svih biljnih proizvoda bez prethodnog rasturanja i sečenja, postoje dve osnovne konstrukcije. Kotlovi snage od 100 kw do 1000 kw, gde se paket spaljuje u vertikalnom položaju. U kotlovima snage od 600 kw do 5000 kw ceo paket (slame, sena i drugich biljnih goriva) se spaljuje slično. Kotlovi za sagorevanje biomase u izvedbi se razlikuju: Pogon toplom vodom, pogon vrućom vodom, parom ili toplim vazduhom, i mogu da se koriste za proizvodnju toplote kao i električne energije. KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH PAKETA SLAME SNAGE kw PARAMETRI KOTLOVA STEP-KS; TOPLOVODNA VERZIJA Snaga kotla kw Opšti opis kotlova U principu, sve verzije kotlova sastoje od komore za sagorevanje koja se nalazi iznad rešetke (fiksne, ili pokretne ) i od vertikalnog ili horizontalnog razmenjivača toplote. Komora za sagorevanje se sastoji od vodovodnih cevi, membranska je, te kod manjih snaga samo hlađena vazduhom za sagorevanje.prednji deo je opremljen ulaznim grlom goriva. Hidraulički ili pužni dodavač potiskuje gorivo iznad prednjeg dela rešetke. Ulazno grlo u cilju predsušenja goriva zagreva vodom za zagrevanje. Kotlovi se dostavljaju sa kompletnom opremom - sa termoizolacijom i limenom oplatom. Pepeo se iz kotlova vadi pužnim transporterom sa kraja rešetke ili na drugi ( mehanički ) način.dimni gasovi izlaze iz komore za sagorevanje u vertikalne ili horizontalne delove kotla.izlazni otvor dimnih gasova može se prilagoditi položaju prema projektu kotlarnice. 2/ Drveni komadići Podela kotlova prema korištenju i gorivu Katalog opisuje kotlove naše firme prema korišćenom gorivu. U prvom delu kataloga se nalaze kotlovi novih, potpuno unikatnih konstrukcija, koje omogućavaju sagorevanje celih paketa biljne biomase, bez potrebe za njihovim prethodnim deljenjem ili razdvajanjem. Tako se uštedi električna energija za oko nekoliko desetina kw po satu. Za novim načinom - sagorevanjem celih paketa je danas, kada raste interes za sagorevanjem energetskih biljka, sve veća potražnja. U poljoprivredi se radi uglavnom o sagorevanje sena prikupljenog sa trajnih travnatih livada i sa pašnjaka. Sagorevanje celih paketa ujedno omogućuje korišćenje biomase poput paketa od kukuruzne slame, lana i drugih biljaka koje je moguće balirati na polju, pomoću u običajne poljoprivredne mehanizacije. Ove vrste goriva nisu se do sada koristile jer nisu postojali kotlovi srednjih snaga koji bi omogućavali sagorevanje mase i zajedno poštovali propisane limite emisija. Naša firma takođe nudi i kotlove za sagorevanje razlićitih vrstva drvenog otpada, kao što su drveni komadići, smese piljevine i rendisanja. 3/ Okrugli paketi sena 1/ Primer jedne od referentnih kotlarnica za sagorevanje celih paketa slame, sena, lana, presovanog papirnog kartona u Častrovu kod grada Pelhřimov. Ova tehnologija dobila je Zlatnu nagradu (Zlatá cena výrobku) od Češke građevinarske akademije. Step TRUTNOV dobitnik je takođe Zlatne nagrade Stevie Award 2012 i bronzane nagrade Stevie Award 2013, i drugih. 4/ Pravougaoni paketi slame ili sena Legenda za crtež sa dimenzijama kotlova STEP-KS kw A Ulaz goriva B Izlaz odvodnih gasova C1 Ulaz vazduha za sagorevanje (primarnog) C2 Ulaz vazduha za sagorevanje (sekundarnog) D Ulaz vode za grejanje E Izlaz vode za grejanje F Ispuštanje G Vrata za čišćenje grejne površine H Kontrolna vrata I Sklopivi poklopac J Izlaz pepela 4 5

4 KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH PAKETA SLAME KOTLOVI ZA SAGOREVANJE DRVENIH KOMADIĆA seno slama konoplja energetski kiseljak Uteuša i sl. Model, opseg snage: STEP-KS kw Vrste goriva smeša piljevina odrezaka kore šumskih drvenih komadića strugotine i sl. Model, opseg snage: STEP-KB kw Transport goriva U pogledu vrste korištene biomase kao goriva, kotlovi se mogu podeliti u dve osnovne grupe: 1/ Kotlovi za sagorevanje piljevine, odrezaka, kore, drvenih komadića, treseta, fermentisanih mešavina i dr. 2/ Kotlovi za sagorevanje paketa slame od repice, žitarica ili kukuruza, konoplje, sena, energetskog kiseljaka Uteuša i dr. KOTLOVI SNAGE kw PARAMETRI KOTLOVA STEP-KS + STEP-KB; TOPLOVODNA VERZIJA Snaga kotla kw Dužina kotla m 4,9 5,4 5,8 6,2 6,5 6,8 7,2 7,6 Širina kotla m 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 3,0 3,0 Visina kotla m 4,5 4,5 4,7 5,1 5,4 5,7 6,1 6,5 Masa kotla kg / Kod kotlova za sagorevanje biomase u paketima, transport goriva predvidjen na nekoliko načina. Jedna mogučnost jeste trakastim transporterom i pomičnim stolom, koji sa nalaze u magacinu goriva. Pakete slame osoblje stavlja na trakasti transporter npr.viljuškarom. Transporter ove pakete slame donosi na pomični stol. Pomični stol je opremljen senzorima, koji prate prisustvo paketa slame i koji u trenutku napunjenog stola daju komandu za zaustavljenje transportera. Legenda za crtež sa dimenzijama kotlova STEP-KS kw A Ulaz goriva B Izlaz odvodnih gasova C1 Ulaz vazduha za sagorevanje (primarnog) C2 Ulaz vazduha za sagorevanje (sekundarnog) D Ulaz vode za grejanje E Izlaz vode za grejanje F Ispuštanje G Vrata za čišćenje grejne površine J Izlaz pepela Pre svakog ugurevanja paketa u kotao, najpre se otvara vodom hlađeni zatvarač, koji se odmah nakon uguravanja paketa automatski zatvori. Ceo proces ubacivanja goriva u kotao i doziranja goriva u ložište reguliše se potpuno automatski, upravljačkim sistemom kotla. Celih paketa u komoru kotla stedi znatnu količinu električne (desetine kwh), koja je neophodna kod dosada korištenih tehnologija za razdvajanje paketa slame. Kod manjih kotlova se pakete biomase ručno ili pomoću jednostavne mehaničke opreme stavljaju u otvorena vrata kotla. 6 7

5 KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLOVI ZA SAGOREVANJE DRVENIH KOMADIĆA smeša piljevina odrezaka kore šumskih drvenih komadića strugotine i sl. Model, opseg snage: STEP-KB kw KOTLOVI ZA SAGOREVANJE DRVENIH KOMADIĆA SNAGE kw Snaga kotla PARAMETRI KOTLOVA STEP-KB; TOPLOVODNA VERZIJA kw Transport goriva 2/ Kod kotlova za sagorevanje mešavina piljevine, drvenih komadića, strugotine, odrezaka, kore i dr., se transport goriva iz silosa vrši hidraulički uz pomoć aksijalne transportne šipke sa klinovima za iznošenje.ovu šipku pokreće hidraulični cilindar. Na slični način funkcioniše i transport goriva klipom pomeranim opet hidrauličkim cilindrom, kojeg uključenje u promet se upravlja regulacionim sistemom kotla. Legenda za crtež sa dimenzijama kotlova STEP-KB kw A Ulaz goriva B Izlaz odvodnih gasova C Ulaz vazduha za sagorevanje (primarnog i sekundarnog) D Ulaz vode za grejanje E Izlaz vode za grejanje F Ispuštanje G Vrata za čišćenje grejne površine H Kontrolna vrata I I Kontrolna vrata II J Vrata za oduzimanje pepela KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH PAKETA BIOMASE slame sena konoplja i energetskih biljaka Model, opseg snage: STEP-KC 50 kw kw 1/ Namena Ova oprema za sagorevanje biomase (sagorevanje celih okruglih/kvadratnih paketa slame, eventuálno lana ili sena) je konstruisana za grejanje manjih objekata (industrijski objekti, opštinske toplane, poljoprivredne zgrade, lokale itd.) Ložište može biti prilagođeno i za spaljivanje drva u komadima. 2/ Verzije kotla Kotlovi se isporučuju u toplovodnoj verziji i funkcionišu na radnom pritisku maksimalno 2,0 bara i maksimalnoj radnoj temperaturi od 100 C. 3/ Kotao STEP-KC 50 kw 4/ Kotao STEP-KC 190 kw 6/ Upravljanje i regulacija Za STEP-KC 50 kw Sagorevanja u kotlu je regulisano regulatorom vuče (Samonastupajući termostatski ventil), koji reguliše leptiraste ventile za dovod vazduha za sagorevanje u ložište. Otvori sa leptirima za dovod vazduha se nalaze na vratima u njihovom donjem i gornjem delu. Kotao je opremljen uređajem za hlađenje za slučaj pregrejavanja. Za STEP-KC 190 kw Do sagorevanja u kotlu dolazi zahvaljujući prinudnom dovodu vazduha za sagorevanje i odvođenju dimnih gasova.kotao je opremljen regulatorom temperature. Regulator u slučaju dostizanja pretpodešene temperature vode (oko 90 C) zatvori otvore za dovod vazduha u ložište. Kotao je opremljen uređajem za hlađenje za slučaj pregrejavanja. 7/ Gorivo Kotao spaljuje slamu i drvo.slama (od repice ili žitarica), konoplje ili energetskog kiseljaka Uteuša povezane su u pakete pravougaonog ili okruglog oblika, imaju maks. 16 % vlage i malo su ili srednje presovane. Ne preporučuje se spaljivati piljevinu ili strugotinu. Ne su pogodne za sagorevanje u automatskim kotlovima. 5/ Opis kotla Kotao STEP-KC se sastoji od vodom hlađenog ložišta sa cilindričnom komorom za sagorevanje i od vertikalnogo izmenjivača toplote dimnih gasova (KC 50) i gorizontalnogo izmenjivača toplote dimnih gasova (KC 190). Na prednjem delu se nalaze kružna vrata, koje omogućavaju lako ručno stavljanje paketa slame u komoru za sagorevanje. Izlazni otvor za dimne gasove nalazi se u zadnjem delu kotla sa gornje strane. Kotao se isporučuje se obaveznom opremom, izolacijom i limenom oplatom. Upravljanje i regulacija Regulacija snage kotla je potpuno automatska. Zavisi od vrednosti potpritiska u komori za sagorevanje, od temperature vode na izlazu iz kotla a kod kotlova većih snaga takođe i od sadržaja kiseonika u dimnim gasovima. Hod ventilatora sekundarnog vazduha je regulisan frekventnim regulatorom obrtaja u zavisnosti od sadržaja kiseonika u dimnim gasovima. Ventilator na izlazu gasova pomoću frekventnog regulatore obrtaja reguliše predpodešeni potpritisak u komori. 8 9

6 KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE Tehnologija elektrane za sagorevanje biomase 8/ Odstranjivanje pepela i čišćenje kotla Pepeo se iz ognjišta vadi ručno kroz otvorena čeona vrata pomoću strugača i pada u rezervoar na točkićima. Vađenje pepela iz ložišta se preporučuje (ako se spaljiva slama) jednom u 7-10 dana. Preporučuje se čistiti grejnu površinu razmenjivača toplote (ako se spaljiva slama) jednom za 10 do 20 dana. 9/ Uputstvo za instaliranje Kotao se isporučuje sa uputstvom za montažu, opsluživanje i održavanje. Proizvođač kotla preporučuje da se u grejni sistem instalira akumulacioni rezervoar (vidi Šema preporučenog priključenja kotla). ŠEMA PREPORUČENOG PRIKLJUČENJA KOTLA STEP-KC SA AKUMULACIONIM REZERVOAROM Varijante kotlova i njihova upotreba Kotlovi se proizvode za potrebne snage, za određenu vrstu goriva (biomase), prema zahtevu kupca i možemo isporučiti toplovodne, vrućevodne, parne ili toplovazdušne kotlove, sa ili bez pregrejača pare. Istovremeno, kotlovi se koriste za mogućnost proizvodnje kombinovane električne energije iz biomase. Komora za sagorevanje može da se projektira i za toplovazdušni tip kotla. Navedeni kotlovi za biomasu se mogu koristiti pre svega za grejanje objekta sa većim potrebama u pogledu toplotne energije ( industrijski objekti, kotlarnice centralnog snabdevanja toplotnom energijom, kotlarnice u opštinama, u poljoprivrednim objektima, hotelima i dr). Mali kotlovi sa ručnim dopunjavanjem goriva od 50 do 190 kw se koriste uglavnom kod manjih poljoprivrednika, u hotelima i dr. Legenda: 01 Kotao STEP-KC 02 Ventil za mešanje 03 Zatvoreni ekspanzioni rezervoar 04 Sigurnosni ventil p o = 2 bara 05 Pumpa kotlovog prstena 06 Akumulacioni rezervoar 07 Cirkulaciona pumpa 08 Ventil za mešanje Drugi tehnički podaci Koeficijent efikasnosti kod a utomatski regulisanih kotlova je 85 do 90 %, pri temperaturama dimnih gasova od 175 do 180 C. Kod toplovodnih kotlova izlazna temperatura dimnih gasova je do 110 C a normalni pritisak 6 bar, kod vrućevodnih i parnih kotlova izlazna temperatura je prema zahtevu kupca. Potrošnja goriva je obično oko 45 kg/sat na 100 kw ako se radi o comadićima drveta sa vlagom do 40%, za slamu je potrošnja goriva 29 kg/sat na 100 kw - ako je vlaga u gorivu do 20%. Kotlovi sa mogućnošću proizvodnje električne energije Izlazni parametri pare ili vruće vode industrijskih kotlova koje proizvodimo za sagorevanje svih navedenih vrsta biomase, mogu se prilagoditi za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije. Konstruišu se po zahtevima konkretnih projekta, a prema lokalnim uslovima rada. Efektivni su samo projekti sa mogućnošću korišćenja toplote u toku cele godine. U svim razvijenim zemljama prodaja i korišćenje električne energije iz obnovljivih izvora uživaju značajnu podršku države i javnosti. TEHNOLOGIJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ BIOMASE ELEKTRANA ZA SAGOREVANJE BIOMASE Proizvodnja električne energije iz biomase predstavlja ekonomski zanimljivu tehnologiju za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase. U globalu, radi se o jednoj iz mogućih varianti za korištenje energije iz biomase kao obnovlivog izvora. Principi upotrebe kotla za sagorevanje biomase i tehnologije za proizvodnju električne energije: 1/ Kombinovana proizvodnja električne energije i pare za sopstvene potrebe 2/ Korištenje viška toplote za vlastitu potrošnju Tri varijante za rešenje kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase STEP CC (Condensing ciklus). Manje snage izvora su rešeni individualno. Količina proizvedene električne energije STEP-CC 500kWel. STEP-CC 1000kWel. STEP-CC 1500kWel. Parni kotao Step Instalisana snaga parnog kotla (kg pare/sat) x x Dizajn pritisak parnog kotla (bar) Ukupna električna snaga na priklučcima (kw)

7 Tehnologija elektrane za sagorevanje biomase reference TEHNOLOGIJA ELEKTRANE NA BIOMASU Parni kotao za sagorevanje biomase Kotlovi proizvedeni od dva osnovnih samostalnih blokova - ložišta s hidrauličnom rešetkom uključivajući zazidjivanje i parnog razmenivaća toplote. U bubnjevima parnih kotlova generira se zasićena para sa pritiskom od 16 do 30 bara. Kotlovi su projektovani da rade při obilasku 1x4 sata ili prema mestnim uslovima. Sagorevanje Sagorevanjem u kotlovima upravlja sistem za upravljane (MaR) i reguliše kompjuter na osnovu ostvarenih registriranih veličina toplotnog medijuma, podataka o dimnim gasovima iz lambda sonde, temperature i podpritiska u ložištu. Odvoz pepela Pepeo se transportuje hidrauličnim transporterom ugradjenim u donjem delu van iz kotla, gde slobodno pada u redlerski transporter, odakle se iznosi vani u kontejner. Tehnologija za proizvodnju električne energije (parna turbina, parni motor) Postrojenje tehnologije za proizvodnju električne energije iz biomase, za zasićenu paru danih ulaznih parametara, dostavlja se kao kompletno montirani blok na transportnom ramu, sastojeći se od parne turbine ili parnog motora, te generatora s priborom. CC blok za pretvaranje rezidualne energije pare u električnu energiju Tehnologija bloka CC služi za korištenje rezidualne toplotne energije za proizvodnju električne energije. Rezidualna para, koja izlazi iz motora ili turbine, koristi se kao rezidualna para niskog pritiska za proizvodnju druge električne energije, znači upotrebljava se kao kondenzator pare. Toplotna energija, koju nije moguće dalje iskoristiti, hladi se u vanjskim vazhuhom hlađenim kondenzatorima. Mašinski deo Mašinski deo kotlarnice i postrojenje za preradu vode sastoje se od sledećih tehnologija: sistema goriva s loženjem biomase u kotlu/kotlovima, kompletnog parnog kotla za sagorevanje biomase, tehnologije za proizvodnju električne energije (parna turbina ili parni motor) dostavlenih na transportnom ramu, kondenz cikla za upotrebu rezidualne energije pare za pretvaranje u električnu energiju, tehnologije za napajanje i posuda pod pritiskom za degaziranje napojne vode, sistema kondenzata, cevovoda za paru i kondenzat, postrojenja za preradu vode, armatura, napojnih i cirkulacionih pumpi i drugih uredjaja neophodnih za funkcionisanje i rad kotlarnice i mašinske radionice. Sistem upravljanja i elektro za tehnologiju proizvodnje električne energije Upravljački sistem i radno mesto operatera se priključuju na pojedinačne sisteme upravljanih i praćenih tehnologija. Na ovakav način sistem obezbeđuje kontrolu drugih autonomnih upravljačkih sistema parnih kotlova, generatora parnog motora ili turbine i generatora CC bloka. Odvod i čišćenje dimnih gasova Čišćenje dimnih gasova se vrši na takav način da se osigura ispunjenje važećih emisnih limita u mestu, gde su instalirani kotlovi za elektranu. Vodochody Rosovice u Dobříše Keply Izabrane reference Chelčice Zemcheba s.r.o., Chelčice - Elektrana na biomasu Kotlarnica na sagorevanje pravougaonih paketa slame s proizvodnjom toplotne i električne energije. Snaga: 2x4,2 MW. Cidem Hranice a.s., Cetris Snaga: kw. Seva Flora s.r.o., Valtice Kotao za sagorevanje celih okruglih paketa slame. Snaga: 190 kw. Astur Straškov a.s., Vodochody Kotao za sagorevanje celih provougaonih paketa slame. Snaga: 190 kw. Tespo topenářské centrum s.r.o., Šumperk, Agritec Šumperk Snaga: 190 kw. Petr Houdek, Šluknov Snaga: 195 kw. Starkon Jihlava CZ a.s. Kotao za sagorevanje celih okruglih paketa sena. Snaga: 2x190 kw. Slatina nad Zdobnicí, Poljoprivredna zadruga Zdobnice a.s. Kotao za sagorevanje celih provougaonih paketa sena. Snaga: 800 kw. Šluknov Step Praha Bechyně Oldřichov v Hájích u Liberce Častrov u Pelhřimova Popovice u Dolního Bukovska Step Trutnov Zdobnice Jihlava Kněžice Bouzov Helvíkovice Šumperk Valtice Olomouc Poljoprivredna zadruga Rosovice kod Dobříša Kotao za sagorevanje celih paketa sena. Snaga: 190 kw. Oldřichov v Hájích u Liberce Kotao za sagorevanje celih okruglih paketa sena. Snaga: 190 kw. Krivany, SK Snaga: 350 kw. Popovice u Dolního Bukovska, Proizvodnja pernate živine Dynín Kotao za sagorevanje celih pravougaonih paketa slame. Snaga: 700 kw. Častrov u Pelhřimova Kotao za sagorevanje celih provougaonih paketa slame. Snaga: 600 kw. Step Trutnov a.s. Kotao za sagorevanje celih pravougaonih paketa sena. Snaga: 1000 kw. Format s.r.o., Švedlár, SK Snaga: 2x 220 kw. Grad Bechyně Snaga: kw. JB Adams, Velikobritanija Kotao za sagorevanje celih paketa slame, odnosno drvenih komadića. Snaga od kw. Valašská Bystřice LEGENDA Step Poljoprivredno preduzeće, Keply Kotao za sagorevanje celih paketa sena. Snaga: 2x190 kw. Opština Bouzov Kotao za sagorevanje drvenog otpada. Snaga: 1x2 700 kw i 1x kw. Florcenter Olomouc 1x kw i 1x kw. Opština Kněžice Snaga: 400 kw. Snaga: 800 kw. Opština Valašská Bystřice Snaga: kw. Poljoprivredna zadruga Hluk Kotao za sagorevanje celih pravougaonih paketa slame. Snaga: 600 kw. Fitmin a.s., Helvíkovice Kotao za sagorevanje biomase. Snaga: kw. izabrane reference kontakt tačke firme Rokytnice v Orlických horách Kotao za sagorevanje drvenog otpada. Snaga: 1x kw i 2x kw. Kontejnerska (mobilna) kotlarnica na biomasu

8 Sedište društva Sedište društva Delatnost društva Firma Step TRUTNOV osnovana je 1990 godine. Obzirom na dugogodišnje iskustvo, nudi široki portfolio proizvoda od posuda pod pritiskom do kotlova za sagorevanje biomase. Firma raspolaže vlastitom bazom za proizvodnju, administrativnim prostorijama i proizvodnim halama. Glavnu aktivnost predstavljaju proizvodnja, isporuka i montaža industrijskih kotlova za sagorevanje biomase snage od 100 kw do 5 MW s mogućnošću proizvodnje električne energije. Ovi strateški dominantni proizvodi imaju ogromni značaj u finansijskom pogledu, jer u poređenju s drugom tehnikom dostupnom na tržištu, mogu kupcima znatno smanjiti njihove troškove. Druga aktivnost, kojom se ovo društvo bavi, jeste proizvodnja i isporuka vrhunskih tehnologija u oblasti posuda pod pritiskom, kao što su razmenjivači toplote, rezervoari za vazduh, grejači vode, spremnici za tečnosti i druge mase, filteri, uređaji za postrojenje za preradu vode, distributori (raspodelivači), kolektori i mnogo drugih. Svi ovi proizvodi izrađeni su od karbon čelika odnosno nerđajućeg čelika prema zahtevu kupca. Step TRUTNOV a.s. Na Příkopě PRAHA 1 GPS: 50 5'7.904"N, 14 25'30.188"E Adresa fabrike kompanije Horská TRUTNOV 4 GPS: 50 34'48.666"N, 15 53'27.935"E tel.: fax: Pec pod Sněžkou Jičín Praha Hradec Králové Přispěvatelé OpenStreetMap Proizvodni prostori 14 15

9 Step TRUTNOV a.s. Na Příkopě PRAHA 1 ČEŠKA REPUBLIKA

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY ÚVOD ÚVODNÍ SLOVO Vážení zákazníci, dovolte mi, abych na úvod začal s citátem jednoho z našich největších vizionářů Tomáše Bati: "Náš život nám byl

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY Použití: Námi dodávané kotle na spalování biomasy lze využít zejména pro vytápění objektů s větší potřebou tepla (průmyslové objekty, CZT, obecní výtopny, zemědělské objekty, hotely, provozovny atd.) Varianty

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 6 720 607 352 (2008.08) SM Contents: 1 Injector 2 Sealing screw 3 Pilot injector 4 Washer 5 Throttle disc 6 Poppet valve 7 Gasket 8 Spring

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

Kotel na dřevní štěpku

Kotel na dřevní štěpku Kotel na dřevní štěpku 20 - Kvalita je náš úspěch... Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H., založena v roce 1896 disponuje víc jak 110 letou historií působení na trhu. HERZ Armaturen Ges.m.b.H. má v Rakousku

Více

Zdroje energie a tepla

Zdroje energie a tepla ZDROJE ENERGIE A TEPLA - II 173 Zdroje energie a tepla Energonositel Zdroj tepla Distribuce tepla Sdílení tepla do prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn Biomasa Energie prostředí Solární energie Geotermální

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny Popis a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty vody v kotli 7 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 71 do 260 kw provedení

Více

Luna 3 Comfort HT Solar

Luna 3 Comfort HT Solar B A BAXI X I H HEATING E A T I N G Luna 3 Comfort HT Solar B40 SERVISNÍ Servisní PŘÍRUČKA příručka KATALOG Katalog NÁHRADNÍCH náhradních dílů DÍLŮ 52 / 2008 2009 Baxi Heating (Czech republic) Republic)

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK2, RDH aktualizace 8.6.2009 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

Nástěnné kombinované kotle s nerezovým zásobníkem vody INOX s objemem 60 litrů

Nástěnné kombinované kotle s nerezovým zásobníkem vody INOX s objemem 60 litrů NÁSTĚNNÉ KOTLE S NEREZOVÝM ZÁSOBNÍKEM Nástěnné kombinované kotle s nerezovým zásobníkem vody INOX s objemem 60 litrů Boiler: moře teplé vody. Boiler je závěsný kotel Beretta s 60 litrovým zásobníkem nerezové

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ B A BAXI X I H HEATING E A T I N G B A X I H E A T I N G STACIONÁRNÍ LITINOVÉ SERVISNÍ PŘÍRUČKA SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 71/2008 / 2010 1/2008 www.baxi.cz www.baxi.cz

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

VÝKAZ VÝMĚR GASTROTECHNOLOGIE

VÝKAZ VÝMĚR GASTROTECHNOLOGIE VÝKAZ VÝMĚR GASTROTECHNOLOGIE Položka Název / Popis Počet 1 Kotel elektrický 2 ks příkon elektro: 9-12kW/400V min. objem : 80 l nepřímý ohřev výpustný ventil bezpečnostní tlaková armatura vyrobeno z nerezové

Více

Chlazené vitríny s vanou a skříní

Chlazené vitríny s vanou a skříní Výdejní linka Electrolux byla vyvíjena s ohledem na naše bohaté zkušenosti v oblasti projektování profesionálních kuchyní a samoobslužných výdejních systémů na celém světě. Umožňuje profesionálním provozovatelům

Více

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Co je to biomasa? Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor CZ Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF teplo pro všechny Zásobník teplé vody s objemem 15 litrů z nerezové oceli (záruka 5 let) Kondenzační výměník z nerezové oceli

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

INTERNÍ STANDARD. AKUSTICKÉ KAPOTY TURBÍNY MOTORY GENERÁTORY přehled referenčních akcí

INTERNÍ STANDARD. AKUSTICKÉ KAPOTY TURBÍNY MOTORY GENERÁTORY přehled referenčních akcí Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 INTERNÍ STANDARD REFERENCE AKUSTICKÉ KAPOTY závaznost dokumentu: PRO INFORMACI

Více

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR Siarhei Skoblia, Zdeněk Beňo, Jiří Brynda Michael Pohořelý a Ivo Picek Úvod

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska Biomasa zelené teplo do měst, m šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska Třebíč Počet obyvatel: necelých 39.000 Počet vytápěných bytů z CZT: 9.720, dále školy, školky, plavecký areál Teplárna

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti

Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti NÁSTĚNNÉ KOTLE MYNUTE DGT PRŮTOKOVÝ OHŘEV Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti MYNUTE DGT nástěnné kotle Typ se 7 modely Modelový typ MYNUTE se skádá ze 7 modelů:

Více

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HC 7111 07/2014. Hydraulický agregát s ponořeným motorem. Nahrazuje HC 7111 12/2009

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HC 7111 07/2014. Hydraulický agregát s ponořeným motorem. Nahrazuje HC 7111 12/2009 Hydraulický agregát s ponořeným motorem SA 01 p max 250 bar Q max 17 dm 3 min -1 HC 7111 07/2014 Nahrazuje HC 7111 12/2009 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy a další aplikace 3 základní

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Komplexní energetický scénáø Zákon o podpoøe výroby elektøiny z obnovitelných zdrojù (Zák. è. 180, ze dne 31. bøezna 2005) Indikativní cíle èlenských státù EU Indikativní cíle èlenských státu

Více

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení Logamax plus GB172 T Charakteristické znaky a přednosti Použití Solární provedení Životní prostředí / Emise Nízkoenergetické domy Rodinné, vícegenerační i řadové domy Bytové domy, komerční a průmyslové

Více

Ještě více energie pro Vás. Teplo je náš živel. Stacionární kotle středních a a velkých výkonů Logano 71 71 19.200 kw kw. [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země]

Ještě více energie pro Vás. Teplo je náš živel. Stacionární kotle středních a a velkých výkonů Logano 71 71 19.200 kw kw. [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] [ Vzduch ] [ Voda ] Stacionární kotle středních a a velkých výkonů Logano 71 71 19.200 kw kw [ Země] [ Buderus ] Ještě více energie pro Vás Teplo je náš živel 1 Logano G334 Nízkoteplotní litinový plynový

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

Tunelové myčky pásové

Tunelové myčky pásové Mytí Tunelové myčky pásové MYČKY PÁSOVÉ Elektrické modely...274 Plynové modely...275 Modulové sekce...276 Příslušenství...277 Tvrdost vody: Všechny myčky musí být připojeny na změkčovač vody vždy, když

Více

TECHNICKÝ LIST OBSAH

TECHNICKÝ LIST OBSAH Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Průmyslové duoblokové ové, olejové a

Více

ˇevní s ˇte ˇpku a pelety BioMatic 220-500

ˇevní s ˇte ˇpku a pelety BioMatic 220-500 Kotel na dřevní štěpku a pelety BioMatic 220-500 Přednosti kotle HERZ BioMatic... Informace o firmě HERZ: Zařízení na spalování biomasy pro dřevní štěpku nebo pelety BioMatic BioControl 220 (Rozsah tepelného

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500 NÁVOD K INSTALACI

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500 NÁVOD K INSTALACI NÁVOD K INSTALACI CZ Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců tepelné techniky pro

Více

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba

Více

technologie moderního bydlení ATMOS KOTLE A HOŘÁKY PRO SPALOVÁNÍ PELET (ceny platné od 1.3. 2014) rozsah výkonu třída cena kotle bez DPH na pelety

technologie moderního bydlení ATMOS KOTLE A HOŘÁKY PRO SPALOVÁNÍ PELET (ceny platné od 1.3. 2014) rozsah výkonu třída cena kotle bez DPH na pelety ATMOS KOTLE A HOŘÁKY PRO SPALOVÁNÍ PELET (ceny platné od 1.3. 2014) Kotle na pelety ATMOS D14P, D21P, D25P rozsah výkonu třída cena kotle bez DPH na pelety D 14 P 4-14 kw 5 22.300,- D 21 P 4-19,5 kw 5

Více

CENÍK výrobků a příslušenství

CENÍK výrobků a příslušenství www.thermona.cz CENÍK výrobků a příslušenství ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Platnost od 1. dubna 2014 ekonomika technologie komfort Rozdělení kotlů THERM Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM Tepelný výkon (kw)

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Linka práškového lakování s průběžným tryskáním s chemickou předpřípravou a nanotechnologií" Zadavatel:

Více

Tepelná technika. Ekologické automatické kotle a příslušenství

Tepelná technika. Ekologické automatické kotle a příslušenství Tepelná technika Ekologické automatické kotle a příslušenství Katalog výrobků CENÍK 2012 KGS automatický kotel Křížový výměník KGS-R automatický kotel s roštem kotel je osazen keramickým roštem pro spalování

Více

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F 7.2 13. H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ).

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F 7.2 13. H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ). Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw 5825 656 7/2009 CZ Vitodens 222-F Plynový kondenzační kompaktní kotel s modulovaným válcovým hořákem MatriX, pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

Když máte v plánu něco velkého

Když máte v plánu něco velkého Na plný plyn vstříc skvělým výsledkům Když máte v plánu něco velkého SATA -Kotlíkové pistole - první volba pro řemeslo a průmysl Určena k připojení k systémům zásobování materiály, jako jsou tlakové nádoby

Více

Řezání stěn Stěnové pily

Řezání stěn Stěnové pily Řezání stěn Stěnové pily Přehled použití 10 Přehled 11 Přehled výhod 14 Stěnové pily Husqvarna 16 Zdroje Husqvarna 26 Technické vlastnosti stěnových pil 34 Technické vlastnosti zdrojů 34 Diamantové nástroje

Více

Příprava vody pro sociální a technologické účely.

Příprava vody pro sociální a technologické účely. Příprava vody pro sociální a technologické účely. ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování, platnost od 2006 Teplá voda (TV) Ohřátá pitná voda vhodná pro trvalé

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k dvouzónovým teplovzdušným jednotkám ATREA DUPLEX RA4, RB4, RK4, RDH ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT TEPLOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK

Více

Heizkessel bis 1017 kw

Heizkessel bis 1017 kw Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED

Více

Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin.

Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin. Nové kotle Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin. Konstrukční řešení kotlů včetně příslušenství je provedeno v souladu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více

č ž Ť č č ň Ó Ó ž ž š š š ť š ž ň š ž ž š ž Ť ž Ó č Ě Í š š ž ž ř Ť š Ť ž ž ž č č č č Ó ž š ž č š š š š Ť č š č č Ó čř ž č ž š č ž š Ť ž č ž Ž š Ť ž š š č Ť ň Ť š č Ť č Ž Ť č Ť š š š Ť ť č ž Í Ť č š č

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci P r o s tějov, v. o. s. Plumlovská ul. 841/37, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, e-mail:v proje kt @v proje kt.cz, tel.: +420 582 333 111, fax:+420 582 333 138 LEGENDA Akce : CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ

Více

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem.

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem. ONDUSTEEL A ONDUTECH lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem terrakota břidlice hnědá černá červená zelená modrá lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem terrakota břidlice hnědá

Více

technologie moderního bydlení 111800401 pravý 111800402 levý 111900401 pravý 111900402 levý 112000401 pravý 112000402 levý

technologie moderního bydlení 111800401 pravý 111800402 levý 111900401 pravý 111900402 levý 112000401 pravý 112000402 levý Automatické ur ené pro spalování uhlí - 4. t ída ocelový vým ník, litinový ho ák C 16 Economix zásobník 330 l, EM 250 C 26 Economix zásobník 330 l, EM 250 C 51 Economix zásobník 530 l, EM 250 C 16 PREMIUM

Více

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH Ceník/Cenník 2015/2016 Komínové ventilátory, regulace a příslušenství Platnost od 1.8.2015 Ceny bez DPH EBC20 EXHAUSTO Alarm OK Reset Zajistěte si správný komínový tah Exodraft má vedoucí postavení na

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

Příloha č. 1. ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem 12m 3, 3335x1820x2000 mm

Příloha č. 1. ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem 12m 3, 3335x1820x2000 mm Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou technologické vybavení Příloha č. 1 Technické parametry předmětu zakázky Zkrácený popis M.j. Množství Stolní PC ks 1 Paletovací vozík nízkozdvižný nosnost 2-3t ks 2

Více

Remeha CAlenta. Přehled náhradních dílů a sestavy

Remeha CAlenta. Přehled náhradních dílů a sestavy Remeha CAlenta Přehled náhradních dílů a sestavy 1 Remeha CAlenta 15s / 25s / 15ds / 25ds 2 Remeha Calenta 15s /25s /15ds / 25ds - 1 Díl č. Popis Pozice 4101 Přední kryt Calenta 1001 4102 Dvířka krytu

Více

CENÍK výrobků a příslušenství

CENÍK výrobků a příslušenství Český výrobce kotlů www.thermona.cz CENÍK výrobků a příslušenství Platnost od 1. září 2014 ekonomika technologie komfort Rozdělení kotlů THERM Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM Tepelný výkon (kw)

Více

www.herz.cz Vodovodní baterie Katalog produktů

www.herz.cz Vodovodní baterie Katalog produktů www.herz.cz 2013 Vodovodní Katalog produktů www.herz.cz HERZ Tradice. Kvalita. Design. Kvalitní značka vodovodních baterií pro koupelny a kuchyně. Vodovodní HERZ je možné najít v 75 státech světa. Díky

Více

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace 6 Větrací jednotka s regenerací tepla rp MR R VCC rp conform Minireg igireg VVCVCOP typy regulace % C max. účinnost rekuperace C motor rotační výměník těsný rotor Technické parametry Skříň Stěnové panely

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č... KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY C, D, E OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY II OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard

Více