Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech"

Transkript

1

2 2 Vážení spoluobčané, máme tu prakticky začátek léta a s ním další vydání nového Zpravodaje. Jistě jste zaregistrovali změnu jeho grafické podoby. Tu iniciovala výměna tiskárny, kde náš čtvrtletník od minulého vydání tiskneme. Slyšel jsem několik negativních ohlasů na novou podobu, ale domnívám se, že nová grafika je výraznější, fotografie větší a ostřejší, na kterých už můžete poznat jednotlivé lidi, a tak celkově proběhla změna k lepšímu. Přínosem podle mne je i to, že náš Zpravodaj už není graficky shodný se Zpravodajem městyse Křemže a zejména pak, že na obecních internetových stránkách naleznete každé vydání ve vysokém rozlišení a hlavně i s barevnými fotografiemi. Samozřejmě mělo minulé vydání drobné neduhy, které jsme se v tomto čísle snažili napravit. Tím je např. jasnější oddělení jednotlivých příspěvků a drobná změna některých grafik (např. úvodní strana). Pevně věřím, že nový Zpravodaj se Vám bude i nadále dobře číst, protože kvalitu tvoří obsah a ten je myslím na velmi slušné úrovni a že si na novou úpravu zvyknou i konzervativněji založení lidé. Informace o práci Obce a dotačních titulech Tradičně na těchto řádcích uvádím několik vět o akcích, které Obec Brloh zrealizovala a také plánuje. Do toho dnes zamíchám několik informací o grantových titulech, o které se obec ucházela. V květnu konečně došlo k připojení všech vodních zdrojů do naší vodovodní soustavy, a tak i občané Jánského Údolí mají dostatečný tlak ve vodovodu. Minule jsem psal o jarních problémech, které jsou tímto krokem prakticky vyřešeny. Před několika dny totiž došlo k ještě dalším opatřením, která napomůžou zabránit obdobným situacím z konce února. Kolem vody nás ještě čeká globální údržba / rekonstrukce prameniště pod Jiskrovým kopcem a také průzkum a testy nově nalezených zdrojů vody. Krom běžných prací na obnově a údržbě obecního majetku (vrata na ČOV apod.) byla dokončena rekonstrukce starostovy kanceláře vč. nového vybavení. Až přijdete na jednání zastupitelstva, uvítají Vás nové, reprezentativnější prostory. Až půjdete na koupaliště, projdete po nových schodech a ti odvážnější skočí do vody z opravených odrazových můstků. Ještě přibude prostor pro menší děti, kde by si bezpečně a nerušeně hrály. Konečně došlo i na opravy cest na osadách a samotách, které poničily loňské přívaly. Trochu jsem se bál jak obstojí cesty po v deštích 19. a 20. června, ale dopadlo to dobře. Pojišťovna bude tyto opravy zčásti krýt. Tráva nám vesele (a hlavně hrozně rychle) roste, a tak o práci není nouze. Opět upozorním na zákaz vymezovat si veřejné prostranství např. kameny či dráty. Sečení je pak velmi obtížné, zdlouhavé a také drahé. Pokud se někdo staráte o kus obecního pozemku před vašimi okny (a já Vám za to děkuji) a chcete ho nějak zabezpečit třeba před neukázněnými řidiči, přijďte za mnou a nalezneme nějaké sofistikovanější řešení. Pomalu se dostávám k dotacím a plánovaným akcím na léto a podzim. Prvně zmíním plánované nové dětské hřiště u Pastoušky, to vyroste za podpory Jihočeského kraje a jeho dotačního titulu Program obnovy venkova, který jsme prostřednictvím svazku obcí Podkletí využili (příspěvek cca 66 tis. Kč, celková investice cca 200 tis. Kč). Naleznete tam vybavení pro menší i větší děti (do 14 let), pro mládež chystáme prostor možná už příští rok. Dojde zde k likvidaci některých starých stromů, tudíž nabízíme dřevo na palivo za cenu cca 450,- Kč/m 3 bez DPH. V tomto případě je porazí odborník, zájemce si jej pak může zpracovat sám. Druhou a větší akcí bude vybudování chodníku ke školce. I na tuto akci jsme využili (tentokrát napřímo) stejný dotační titul (příspěvek 130 tis. Kč, celková investice cca 400 tis. Kč). Bude se jednat o chodník ze zámkové dlažby navazující na chodník od základní školy v křižovatce u Jána (u č.p. 204) podél domků na křižovatku u Hostince na hřišti a pak nahoru ke školce. Celá akce bude mít dvě etapy 1. chodník samotný, 2. etapa bude rekonstrukce a rozšíření přilehlé komunikace. Vzhledem k finanční náročnosti letos proběhne pouze etapa jedna a další přijde na řadu v následujících letech. Uvidíme, zda budeme rekonstruovat např. kanalizaci a vodovod jako tomu bylo loni u pošty. Bohužel díky nedostatku peněz nám byly tyto příspěvky kráceny a to poměrně výrazně. Ještě hůře tomu je v případě krajských dotací na pečovatelskou službu. Tam jsme získali pouze 50 tis. korun a to je opravdu žalostně málo. Spolu s 200 tisíci od ministerstva práce a soc. věcí je to zhruba polovina nákladů na provoz terénní peč. služby v Brloze. Na konci roku uvidíme, jestli bude nutné změnit přístup k poskytování péče o seniory nebo situaci nějak důstojně ustojíme. I přes tyto neveselé informace však uspořádáme už tradiční akce pro starší spoluobčany a to setkání v našem KD a také zájezd po zajímavých místech naší vlasti. Podařilo se nám získat příspěvek od SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) na pořízení techniky na údržbu lesních cest (příspěvek cca 75000,- Kč, celková investice cca 300 tis. Kč) a to konkrétně sypač a sněžný pluh na novou multikáru. Mimochodem, práce s ní se nedá srovnat se starožitnou M25, kterou v nejbližší době prodáme. A tím naše úspěchy v dotačních řízeních pomalu končí. Zapomněl jsem na příspěvek na vybavení naší zásahové jednotky ve výši cca 25 tis. a ještě příspěvek 4.500,- od MAS Blanský les Netolicko na kulturní program na Kuklově, který pomohl zajistit Libor Lev a konec. Naše největší želízko v ohni je pak žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken ve škole, kterou jsme letos podali. Bude se jednat o investici kolem 14 mil. Kč (tedy jeden roční obecní rozpočet) a naše žádost je v balíku, ze kterého se bude vybírat. A nyní neúspěšné projekty podruhé neúspěšná výměna části oplocení hřiště směrem k silnici vč. opěrné zídky a Krajem jihočeským nepodpořená naše živá kultura. Obecně jsem poměrně znepokojen snižováním dotací zejména v oblasti sociální péče a úspěchy v krajských grantových programech. Bohužel i tady platí (a možná víc než kde jinde), že velkou roli hraje barva stranické legitimace. Snad nám trochu pomůže nové rozpočtové určení daní.

3 Sport a hřiště Mnozí z Vás zaznamenali nevalnou kvalitu trávníku našeho hřiště po suchém jaru. Po konzultaci s odborníkem jsme se rozhodli, že dojde k lepšímu a častějšímu hnojení, pravidelnému sečení a hlavně zavlažování. Vzhledem k problémům s dodávkou vody jsme nemohli zavlažovat hřiště tak, jak bychom chtěli, a tak trávník trpěl růstem trsnatých suchomilných rostlin, které se na úkor hřištních odrůd travin více prosazovaly. Nyní už zavlažujeme pravidelně a rovněž jsme zavedli kratší periody mezi sekáním trávy. Už nyní jsou vidět výsledky. V nejbližších dnech dojde k přihnojení a zřejmě hloubkovému provzdušnění s dosetím traviny a vyšlapaná místa v malých vápnech budou opravena kompletním travním drnem. S každou údržbou se pojí jistá omezení: nešlapat na čerstvě zaseté (nechat alespoň několik dní trávník v klidu), po hnojení nebo deštích nevstupovat na měkký trávník, dlouhodobě nezatěžovat intenzivně využívaná místa (malé vápno, penaltu a středový kruh). Budeme se snažit o každém omezení podat informaci na cedulích při vstupu na hřiště. Jedině tak udržíme trávník v nejlepší kondici. Proto prosím, dodržujte tato pravidla, vysvětlete dětem, že to nejsou výmysly a nebuďte lhostejní, pokud někdo nerespektuje drobná omezení. Obdobné to je s chemickou údržbou ploch (např. dráhy nebo volejbalových kurtů). I v tomto případě platí víc než kdy jindy dbát informačních tabulí, zakazujících vstup na určené místo. To je totiž ošetřeno chemicky a rozhodně není dobré, aby zejména děti přišly do styku s postřikem proti růst rostlin (např. Roundup apod.). Společnost E.on nám darovala dvě bezpečné fotbalové branky velikostně určené pro dětské přípravky nebo třeba malou kopanou. Žádost o ně inicioval Ing. Václav Jungwirth a chci mu zde poděkovat za tento počin. Branky budou sloužit zejména přípravce našeho fotbalového klubu, a pokud to půjde (a nebudou ničemy ničeny), budou na hřišti pro všechny. Ti z vás, kdo občas chodí kolem volejbalových kurtů, si jistě všimli neutěšeného stavu této lokality. Za mých dětských a mladých let byly kurty udržované a platil na nich řád. Od doby, kdy se přestal hrát soutěžní volejbal, hřiště ještě nějakou dobu setrvačností fungovalo nějakým způsobem, ale poslední roky je to pouze smetiště. Beachový kurt je plný odpadků a zničených hraček, slouží zejména jako pískoviště a hrát na něm je už o zdraví. Oba antukové kurty jsou značně zarostlé a i tady je zvrtnutí nebo výron kotníku jen otázkou času. Již před časem jsem prohlašoval, že si v Brloze tradiční volejbal zaslouží lepší podmínky, ale pokud nebude organizovaný (a soutěžně registrovaný) alespoň jeden oddíl minimálně rok v provozu, nebudeme se pouštět do větších rekonstrukcí. Těmi by mohly být povrch s umělou trávou (podobně jako je tomu například ve Křemži) a vyjímatelné kůly, lajnování pro několik druhů sportů a třeba nové kabiny pro fotbal a ostatní sport. Zatím se tedy zřejmě pustíme pouze do dílčích úprav, které se omezí na likvidaci drnů, vybudování nových vyjímatelných kůlů, a dorovnání antuky na oba kurty. Obnoví se tak dva plnohodnotné volejbalové kurty a vznikne jeden tenisový, napříč uložený, s dostatečným prostorem za základními čarami. Omezení se dotkne empirů, které budou mobilní. Protože v rozpočtu letošního roku není na tyto akce moc prostoru, budu velmi rád za jakoukoli pomoc od všech lidí, sportovců i nadšenců. Bude tam hodně manuálních prací, kopání, nějaká betonáž a také i prostor pro kovoobráběče (nové nebo upravené kůly a podzemní pouzdra, háky, navijáky, empire). Že by se snad našel nějaký sponzor, který by chtěl mít reklamu na plotě??? Dále pak bude následovat výměna písku na beachovém kurtu (zřejmě příští rok). Aby bylo hřiště ještě bezpečnější, musí ustoupit staré a nebezpečné stromy (zejména břízy na podemletých březích). Asi tři nejhorší stromy už byly zlikvidovány a další to čeká. Pokud někdo z místních bude mít zájem o březové dřevo (cena cca 400,-/m 3 bez DPH), ozvěte se mi a domluvíme se na postupu prací. Bylo by to všechno k ničemu, kdyby se nezměnil režim provozu tohoto hřiště. Po úpravách bude zamčené, ploty opravené, klíč se bude vydávat konkrétní osobě a na kole bude možný přístup jen těsně za plot. Kurt pro plážový volejbal už nebude sloužit jako pískoviště a stejně tak celý areál už doufám nebudou ničit ti, kteří nemají žádné koníčky. Samozřejmě provoz bude i nadále zdarma pro ty, kteří si chtějí zasportovat a potrápit tělo při tenisu, volejbalu či třeba nohejbalu a chovají se ohleduplně k vybavení areálu. Nové triky podvodníků Dostala se ke mně informace, že kdosi telefonuje místním starším občanům jménem jakési sociální služby Obce Brloh a vyzvídá od nich různé informace. V rozhovoru, který trvá třeba 20 minut, na sebe nic netušící senior prozradí spoustu věcí, např. jaký je jeho zdravotní stav, jestli s ním někdo bydlí (kdo se o něj stará), kdy jezdí domů apod. Prohlašuji zde, že žádný ze zaměstnanců Obce Brloh, pečovatelka našeho DPS ani nikdo jiný, neprovádí žádný telefonický ani jiný (např. osobní) průzkum a že se s největší pravděpodobností jedná o nějakého podvodníka. Ten má zřejmě za cíl získat různé informace o občanech, kterých pak může využít k trestné činnosti, např. krádeži či loupeži. Proto, prosím, a vyzývám zejména starší spoluobčany, buďte opatrní, když cokoli sdělujete někomu neznámému, a ještě více pokud vás někdo neznámý navštíví. Odečty stavu elektřiny i vody se dělají před koncem roku a provádí je většinou stálý pracovník (mívá firemní oděv) a na požádání se musí prokázat oprávněním. I lidé, kteří přijdou a tvrdí, že jsou od pevných linek či od telefoňáků apod. rozhodně nebudou pracovníci operátorů, kteří se dříve jmenovali Český Telecom či třeba Eurotel. V současné době probíhají ve větším měřítku výměny vodoměrů, a tak jako minule zde uvádím jména dvou lidí, kteří to pro naši obec provádějí. Jsou to František Bartoš z Loučeje a Lukáš Salon z Nové Vsi. Na požádání Vám předloží občanský průkaz a hlavně mnou podepsané a orazítkované pověření s vyznačenou platností. Jakmile Vás navštíví někdo, kdo Vás jakkoli bude obtěžovat, bude dotěrný či bude nepatřičně vyzvídat, neváhejte ihned zavolat Policii ČR na čísle 158. Cizí osoby nepouštějte do domu či bytu. Odpady třídění 21. června jsme na valné hromadě RSOV (svazek obcí, jehož už vlastně jedinou náplní je odpadové hospodářství jeho členů) vyslechli zprávu o hospodaření loňského roku. To skončilo v kladných číslech s přebytkem takřka jednoho milionu korun. Z těchto prostředků se zřejmě ještě letos pořídí některé nové kontejnery na tříděný odpad. Mezi negativa, 3

4 4 která na jednání zazněla, patří zejména směsný odpad v kontejnerech na tříděný odpad. Každý kontejner s plasty míří na dotřizovací (ne třídící) linku v Českém Krumlově a odtud putují recyklovatelné plasty na prodej a zbytek na skládku. Pokud někdo vyhodí do kontejneru pytel s domovními odpadky, prodražuje to celý systém od svozu po třídění a to samozřejmě negativně ovlivňuje výslednou cenu i pro Vás. Třiďte odpad a poplatky neporostou takovým tempem jako jinde. Pokud někdo bude mít zájem, uspořádám pro něj zájezd na dotřizovací linku a na skládku do Českého Krumlova, aby měl možnost poznat, jaký je koloběh odpadu a viděl, jaká je slast hrabat se ve starém, třeba kompostovatelném odpadu mezi plasty. Zájemci se mohou hlásit u mne nebo u kolegyň. Cena vody Avizoval jsem již v minulém vydání Zpravodaje, že zastupitelstvo bude jednat o ceně vodného a stočného. Vzhledem Kaplička Panny Marie Kájovské v Janském Údolí byla prohlášena za kulturní památku. Cesta k tomuto kroku byla vskutku dlouhá. Ráda bych vám přiblížila, co tomu předcházelo. Ministerstvo kultury obdrželo podnět k prohlášení uvedené kapličky za kulturní památku už v květnu 1995, kde se uvádělo: Kaplička stojí u staré lípy, je možné předpokládat, že lípa byla vysazena záhy po vystavění kapličky. Stáří lípy odhadují pracovníci CHKO Blanský les na cca 250 let. Je možné předpokládat, že lípy byly původně dvě tj. po obou stranách kapličky, jak bývalo v regionu zvykem. Kaplička pochází pravděpodobně z 18. století. Tamější lidé vystavěli kapličku, aby chránila jejich dceru, která se uzdravila z těžké nemoci. Tento podnět dále odborně vyhodnotil tehdejší památkový ústav v Českých Budějovicích, který ve svém posouzení uvedl: Kaplička Panny Marie Kájovské se nachází na pohledově exponovaném místě a velmi vhodně dotváří vzhled zdejší ještě nenarušené krajiny, jedná se o krajinotvorný prvek. Význam kapličky zvyšuje přítomnost nástěnných maleb k tomu, že zákon hovoří, že cenu vodného a stočného určuje kalkulace (a nikoli zastupitelstvo to ji může pouze snížit na úkor obecních peněz), připravili jsme (podle výsledků hospodaření minulých období) s paní hospodářkou a mým zástupcem materiál, který zastupitelé dostali před zasedáním č. 2012/11 a navržené zvýšení respektovali. Od roku 2013 dojde ke zvýšení, které respektuje skutečné náklady na výrobu a distribuci pitné vody na Brložsku a odvádění a likvidaci vod odpadních, a to na 21,50 Kč za kubický metr pitné vody a 18,50 Kč za stočné. Pokud srovnáme cenu vody s okolními podobně velkými obcemi, pořád jsme na tom dobře. Když to samé porovnáme např. s Křemží nebo Českým Krumlovem, jsme na tom významně lépe. Od příštího roku by tedy mělo být více prostředků v obecním rozpočtu na investiční akce jiného charakteru, které dříve padly na dofinancování hospodaření na vodovodech a kanalizacích. Martin Toman, starosta obce Z jednání zastupitelstva obce Vážení občané, jak je možné zjistit z webových stránek obce, jsou vyvěšovány zápisy ze zasedání zastupitelstva, které pořizuje zapisovatelka. Jsou podrobnější, protože zapisovatelka se může věnovat pouze zápisu. Využívám proto odkazu na webové stránky obce (www.obecbrloh.cz) a dnešní článek napíši pouze jako stručnou zprávu. Zastupitelstvo se sešlo dvakrát, jednou koncem března, podruhé v květnu. Zdá se, že dvojí řádné zasedání zastupitelstva za čtvrt roku se stává obvyklým. Před řádným zasedáním se zastupitelstvo ještě obvykle schází na jedné pracovní schůzce. Vysloveně zásadní body se v minulém kvartálu neprojednávaly, obvyklým hitem byly změny rozpočtu, pokračovalo se v projednávaných záměrech pronájmu nebo prodeje obecních nemovitostí. Na květnovém zasedání byl jako jeden z bodů k projednání i závěrečný účet obce a zpráva o auditu hospodaření obce za rok Jako obvykle byly obě zprávy schváleny bez výhrad, audit zjistil jen drobná nevýznamná pochybení administrativního rázu. Na březnovém zasedání se v bodě různé Z historie naší obce probírala i otázka bezpečnosti silničního provozu v Brloze. Máme zde řadu lokalit, které vyžadují zvýšenou pozornost a již mnoho let se diskutuje, jak tyto lokality udělat bezpečnější. Bohužel dřívější označení těchto lokalit jako obytná zóna muselo být odstraněno, protože nebyly splněny podmínky pro takové označení. Například hlavní problém spočívá v tom, že lokalita obytná zóna musí mít vyhrazené parkoviště a jinak je v celé zóně zákaz parkování. Stejně tak případné retardéry nemohou být zbudovány podle libosti, ale podléhají povolovacímu řízení. Na druhé straně... sebelepší dopravní značení nepomůže, pokud budou neukáznění řidiči a pokud nebude příslušnými orgány (v tomto případě policií) dodržování kontrolováno. Vím, že někdy se události prostě seběhnou tak, že i nejopatrnější řidič může způsobit nehodu, přesto v drtivé většině platí: Nebezpečných úseků silnic je mnohem méně, než nebezpečných řidičů. A nebezpečný řidič udělá nebezpečný úsek komunikace kdekoliv, kde jede. Libor Lev, místostarosta obce s dominujícím vyobrazením Panny Marie Kájovské. Toto vyobrazení dokládá souvislost s nedalekým mariánským poutním místem v Kájově a je svědectvím o rozšíření kultu Panny Marie Kájovské na Českokrumlovsku. Tím přesahuje tato drobná sakrální stavba pouhý lokální význam. Své stanovisko přiložil tehdejší Okresní úřad Český Krumlov, který s návrhem na prohlášení této kapličky za kulturní památku souhlasil a uvedl: Bohatá polychromní výmalba niky zpodobuje P. Marii Kájovskou, sv. Floriána a sv. Linharta a dokládá tak vliv mariánského kostela v Kájově, jenž byl nejvýznamnějším poutním místě na Šumavě. Podoba P. Marie je zjevně závislá na rytině otištěné v díle oseckého cisterciáka A. Sartoria Cistercium-Bistercium z roku 1700, jež byla šířena prostřednictvím devočních (úctyhodných, posvátných) tisků. Kromě kulturně-historického významu má kaplička též nezanedbatelnou výtvarnou hodnotu. Protože se jedná o nemovitou věc bez evidence v katastru nemovitostí, bylo před zahájením řízení nutno doložit, kdo je vlastníkem této věci. V únoru 2010 obdrželo Ministerstvo

5 kultury sdělení od Národního památkového ústavu vyřešení vlastnických vztahů (vlastníkem pozemku je Jaroslav Dána) a mohlo být dokončeno řízení o prohlášení kapličky za kulturní památku. Mezitím byla kaplička z podnětu obce Brloh, respektive bývalého starosty Libora Lva, zrekonstruována (90% dotace z Programu rozvoje venkova, která šla přes MAS Blanský les Netolicko). Stavební opravu provedl místní šikovný zednický mistr Jaroslav Sklář a o zrestaurování výklenkových maleb se postarala MgA Petra Šnokhausová. Vzhledem k dlouhému časovému odstupu od posledního zhodnocení, musela být provedena nová aktuální fotodokumentace a popis objektu. Aktualizaci musel doložit opět Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení památkové péče i Městský úřad Český Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče, který ve svém stanovisku z prosince 2011 rovněž doporučuje prohlášení předmětné kapličky za kulturní památku a uvádí: Kaplička s těsně stojící lípou je výrazným orientačním prvkem na okraji louky, která se svažuje k silnici spojující Chvalšiny a Brloh. Výklenek kapličky je orientován směrem k obytné zástavbě, západním směrem. Stavebně technický stav kapličky je uspokojivý po opravě probíhající v letech Stavba je nakloněna východním směrem k hlavní silnici, tento fakt však neohrožuje stabilitu kapličky. Předmětná kaplička je významným prvkem v krajině se sporadickou obytnou původně hospodářskou zástavbou místní části obce Brloh zvané Rohy. Figurální vyobrazení světců vztahující se k místním kultům ( Kájovská madona ) a k ochráncům hospodářství (k ochraně dobytka a proti požárům) je historickým dokladem odkazu našich předků. Po vyhodnocení výše uvedeného dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že se jedná o kvalitní příklad drobné sakrální architektury, dokládající náboženskou tradici nedalekého poutního místa na přelomu 18. a 19. století. Její hodnotu umocňují lidové nástěnné malby Panny Marie, sv. Floriána a sv. Linharta. Takováto díla jsou typickým projevem religiozity (zbožnosti, síly víry) středoevropské kultury. Spoluvytvářejí paměť místa a jejich výskyt na daném území má zásadní podíl na dotváření identity kraje. Opravy a restaurování kapličky, které probíhaly v letech , zásadním způsobem nenarušily její autenticitu. Pro hodnoty historické, umělecké a jako projev tvůrčích schopností a práce člověka splňuje podmínky ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro prohlášení věci za kulturní památku. Marta Tomanová Jak se žilo na Malé farmě na Kuklově... Dnes jsem požádala o rozhovor hlavní aktéry dokumentární reality show Malá farma, která vzniká v produkci brněnského studia ČT. Honza, tedy Jan Macků a Veronika Olivová jsou dva mladí lidé z Prahy, kteří dobrovolně souhlasili s tím, že na tři roky odejdou z hlavního města na venkov, kde se budou snažit budovat prosperující ekologickou farmu. Jak už jistě víte, oba posledního června na Malé farmě končí, proto jsem je ještě trochu vyzpovídala. Jak jste se vlastně na Kuklov dostali? Úplně jednoduše. Stali jsme se vítězi konkurzu pro Českou televizi. Jaké byly vaše začátky? Bylo to zajímavé, netušili jsme, co všechno se od nás čeká, ale vcelku jsme se brzo chytli. Co je vaše původní profese? H: Já jsem lesák. V: Já jsem studovala krajinné a pozemkové úpravy. Byl to velký šok odejít z hlavního města sem do drsnějšího kraje, do malé, téměř neobydlené osady? Samozřejmě, že to byla velká změna, protože člověk je zvyklý na určitý svůj komfort, společnost a tady je tomu všemu hodně vzdálen. Je to tu těžší. Ale když je třeba, člověk se zabydlí rychle. Tak to bylo i u nás. Měli jste před natáčením trému? H: Ono je to dva roky zpátky, už si to moc nepamatuju, ale trému jsem neměl. Spíš mě překvapilo, co to všechno obnáší pracovat pro televizi. V: Já ano. Pro mne bylo těžké, obzvlášť ze začátku, stát před kamerou. Jak vás přijali sousedé? Tak my tam měli akorát pana Visingera, ten se nám snažil pomáhat. Ostatní chalupáři z Kuklova snad taky bez problémů, když jsme to přežili ve zdraví. 5

6 6 Oblíbili jste si za tu dobu nějaká zvířata, nebo si dokonce nějaké vezmete s sebou do Prahy? V: Oblíbených zvířat jsme měli víc, to ostatně mohli diváci sledovat ve vysílání, ale vezmeme si pouze ty svoje, Honza psa a já kocoura a zakrslého králíčka. H: Já měl rád všechna zvířata, ovšem kromě ovcí. Proč ovce ne? No úplně nadšení jsme nebyli už ze samotného výběru plemena. Jsou to opravdu divoké ovce, které bych nedoporučoval nikomu ani zadarmo, s těma jsme měli vždycky jenom starosti. Našli jste si tady nějaké přátele, kamarády? Potkali jsme tady spoustu milých lidí, ale nejvíc jsme se asi spřátelili s Petrem Danielem a jeho rodinou, který nám hodně pomáhal. Bavilo by vás hospodařit dlouhodobě? V: Mně by tahle práce nevadila, ale těch zvířat bych si pořídila míň. Samozřejmě člověk musí chodit do práce, tak aby to zvládal. Možná pár slepic a králíků. Ale asi ne ty větší zvířata, to chce víc času. Máte nějakou veselou příhodu z natáčení? Natáčení je jedna velká veselá příhoda. Zvířata se v přítomnosti kamer plašila, na což jsme několikrát doplatili. V tom okamžiku nám do smíchu nebylo, ale dnes se tomu zasmějeme. Konkrétně teď nás zrovna nic nenapadá. Jak jste vycházeli se štábem? H: Celkem jo, všichni jsme jenom lidi. Ale za sebe říkám, že už bych to v životě nechtěl dělat. V: Taky už bych nešla do televize. Co se vám tady u nás líbí nebo naopak co byste změnili? Samozřejmě ta příroda, nádherný kraj, naučná stezka a také bohaté kulturní dění, to se na každé vesnici nevidí. A měnit něco? To si myslíme, že jako cizáci nemáme právo něco kritizovat, ani není co. Chtěli byste tady žít natrvalo? H: Já bych klidně na takovém místě žil, když by byla práce, která by mě nenutila jezdit do Prahy. Teď jsem každý týden trávil tři hodiny v autobuse cestou za kapelou a tři zase zpátky. Verča to samé, když jezdila do školy. Co vám daly dva roky života na farmě? Je to velká zkušenost nejen, co se týče natáčení, ale co se týče zvířat. Předtím jsme chovali jen malá zvířátka (křečky atd.) v bytě. Tohle byla zodpovědnost a hlavně starost. Tím nechceme říct, že by se z nás stali zkušení zemědělci, ale škola života to byla. Poznali jsme ten cvrkot mimo město. Literární Šumava ročník knihovnického semináře Literární Šumava se letos konal ( ) na jihočeské straně Šumavy, a to přímo v Českém Krumlově. Ve čtvrtek odpoledne jsme se sešli v městské knihovně, kde nás přivítala její ředitelka Mgr. Karla Votřelová a předsedkyně jihočeského SKIPu Ivana Troupová. Pozdravit a podebatovat s námi přišel i starosta města Mgr. Dalibor Carda a místostarostka Ing. Jitka Zikmundová. Velice přátelskou večerní přednášku nám připravil malíř a ilustrátor dětských knih Jindra Čapek, který nám vyprávěl o svých uměleckých začátcích, emigraci i návratu do milovaného Krumlova. Předvedl nám jednotlivé fáze Už máte nástupce? Ano, byl nový konkurz. Prozradit nic nesmíme, ale diváci budou z výběru asi překvapeni. My končíme na konci června a od září už mohou diváci sledovat novou dvojici. Přes prázdniny se Malá farma nevysílá, ale tak tomu bylo i loni. Navštěvovali vás na farmě i cizí lidé? Přicházeli většinou s dětmi nebo celé třídy. Děti tam byly od těch nejmenších ze školky, přes školáky až po studenty i z uměleckých škol. Zajímavé bylo, že děti dobře znají zvířata ze ZOO, ale tyhle domácí moc ne. Měli jste čas na nějakou zábavu, koníčky? V: Času moc nebylo, ale tady jsme začali hrát geocaching (geokešink), je to hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky. V této oblasti je jich ukryto poměrně dost, v Brloze asi tři. Kde jsou, to vyzradit nemůžeme, je to hra. A pak jsme našli další koníček - včely. H: To je pravda. Veronika s tím začala, já napřed odmítal, ale teď mě to opravdu zaujalo a rád bych pokračoval. Je neuvěřitelné, jaký bordel je v našem státě a úžasné, jak to včelám v jejich společenství funguje a co dokážou vytvořit. Máte plány do budoucna, co budete dělat? V: Teď mám za sebou státnice, školu mám hotovou. Plánuji poslední pěkné prázdniny, najít si práci a nevadilo by mi, jestli by byla v Budějovicích, Prachaticích nebo Praze. H: Ve čtvrtek jdu ještě na doktorské státnice a tím už snad dostuduju. Pak mám jasno. Alespoň nějaký rok se budu živit jenom muzikou. Budu se věnovat kapele Dymytry, kde se nám zaplaťpánbůh daří a od září nastupuji jako profesor na mezinárodní konzervatoř v Praze. Přání na závěr? Přejeme všem zdraví, to ostatní už se dá nějak zařídit. Když člověk není zdravý, může mít miliardu ve zlatě, stejně je to k ničemu. A taky se sem ještě někdy podívat, popovídat a zavzpomínat. Tímto prostřednictvím bychom chtěli místním občanům poděkovat, že nás dobře přijali (až na výjimky, ale to je normální). Když jsme potřebovali, vždycky se někdo našel, kdo nám poradil, pomohl. Chceme všechny pozdravit, ať se mají dobře a nevzpomínají na nás ve zlém. Děkuji za rozhovor a také Vám přeji hlavně pevné zdraví, splnění všech přání a plánů, hodně životního štěstí, ať potkáváte jen samé dobré lidi. MT Pozvání do knihovny tvorby obrázků a ukázal i rozpracované ilustrace k nové knize. Na všetečné otázky, kterými ho knihovnice zasypávaly, ochotně a vtipně odpovídal. V pátek jsme navštívili Muzeum Fotoateliér Seidel, dům fotografa Šumavy Josefa Seidla a jeho syna Františka, kterého si ještě mnozí z nás pamatují, jak nás vždy na konci školního roku fotografoval. Unikátní ateliér v Linecké ulici byl citlivě zrekonstruován a zachovala se podstatná část jeho technického vybavení i fotografií, což dokládá jedinečná expozice dobových snímků. Sympatická průvodkyně nám pověděla vše o historii domu i o životních osudech rodiny Seidlových. Pana Seidela jsem měla v paměti jako nerudného morouse, ale musím říct, že nyní v mých očích hodně zlidštěl, protože opravdu neměl život jednoduchý. Dopoledne jsme si ještě prohlédli Art Centrum Egona Schieleho. Obrovské pros-

7 tory nabízejí expozici malířova života a díla a v současnosti i výstavu Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy nebo Gerarda Scarfeho. Odpoledne jsme navštívili zajímavé Hradní muzeum, prošli zámeckou zahradu a vystoupali na hradní věž, odkud je krásný výhled na město. Podvečerní beseda s Petrem Hudičákem a s ukázkami digitalizovaných fotografií Josefa Seidla doplnila obraz Seidlovy tvorby. Fotografie ze života na Šumavě, v Českém Krumlově, ale i portrétní fotografie dýchaly nostalgií počátků 20. století. Podrobnější informace najdete na webu Pracovníci muzea se na něj snaží postupně umístit všechny fotografie, což znamená zdigitalizovat negativů nalezených na skleněných destičkách. Možná tam najdete i své předky nebo známá místa. Úžasná byla i večerní procházka městem s průvodkyní a zároveň naší kolegyní Maruškou Kalistovou. V sobotu ráno jsme ještě navštívili poutní místo Římov s loretánskou kaplí, ambity s bohatou malovanou výzdobou, kostelem a památnou lípou Stromem roku I zde nás provázela zkušená zapálená průvodkyně. Letošní ročník semináře z Jižních Čech zakončila krátká prohlídka Českých Budějovic s průvodkyní, knihovnicí Jihočeského muzea. I když jsme tentokrát byli doslova za humny, musím se přiznat, že na většině míst jsem byla poprvé. Obzvlášť mi učaroval Fotoateliér Seidel, hradní muzeum a poutní komplex ve středu obce Římov. Kdo jste tato místa také ještě nenavštívil, neváhejte, stojí za to je vidět. Český Krumlov má svou kartu Český Krumlov Card, se kterou můžete navštívit za poloviční cenu (u rodinné je sleva dokonce 62%) čtyři místa během jednoho měsíce: Hradní muzeum a zámeckou věž, Regionální muzeum v Horní ulici, Museum Fotoatelier Seidel a Art Centrum Egona Schieleho. Přeji vám příjemné zážitky. Nové knihy Léto, dovolená, odpočinek... Co víc si přát? Ale nejen chlebem živ je člověk, také ducha je třeba nasytit. Proto vám opět nabízím přehled dobrot, které přibyly v naší knihovnické kuchyni. Pro nejmenší čtenáře máme čtyři knížky podle večerníčkového seriálu O mašince Tomášovi : TOBY A JEHŇÁTKA, TOMÁŠOVY TRAMPOTY, HARVEY ZASAHUJE a EDWARD, VELICE UŽITEČNÁ MAŠINKA, dvě se zvířátky s poučením pro děti: ŽELVA A ZAJÍC a NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK a dvě publikace obrázkového čtení k procvičování výslovnosti hlásek pod názvem LOGOPE- DICKÉ PEXESO. K sladkému usínání tu máme něžné příběhy do postýlky. DOBROU NOC, DĚTI a další tři novinky jsou veršované: POJĎ S KOŤATY DO POHÁDKY, OD JARA DO JARA a ŠPITY, ŠPITY, BÁBO. Nechybí ani klasické pohádky. Ty české mají název: DĚTEM, arabské: KOUZELNÁ LAMPA, baltské: DIAMANTOVÁ SEKERA a ty z celého světa: POKLADNICE POHÁDEK. Děti, které znají knížku Heidi, děvčátko z hor jistě potěší další dvě krásně ilustrovaná pokračování: HEIDI A JEJÍ KAMARÁDI a HEIDI NA CES- TÁCH. Nejen Ivance Sklářů určitě udělají radost další příběhy ze sedla: VELKÉ TAJEMSTVÍ a zapáleným detektivům: ÚKRYT V LESE. Slečny zaručeně nepřehlédnou čtení pro dívky: INTIMNÍČEK, ANEB PŘEPADLA MĚ PUBERTA! a Z DENÍČKU NEOBYČEJNÉ PATNÁCTKY. Naučná literatura pro mládež se rozrostla především o náměty na tvořivé ruční vyrábění: NEPÁLENÁ KERAMIKA PRO DĚTI, MÁMO, TÁTO, TVOŘTE SE MNOU!, FIL- COVÁNÍ (tvoříme z ovčí vlny), NEJVĚTŠÍ KNIHA NÁPADŮ PRO MALÉ SLEČNY, TVOŘÍME Z VĚCÍ KOLEM NÁS (pop-art pro děti) a VÁNOČNÍ OZDOBY z edice Malá dětská dílna. Posledním přírůstkem v tomto oddělení je soubor scénářů pohádkových her pro děti: HRA- JEME POHÁDKY Z CELÉHO SVĚTA. Z beletrie pro dospělé jsou nejoblíbenější historické romance: TŘI PŘÁNÍ, HAVRANÍ PRINC, HON NA MANŽELA, OBRAZ LÁSKY, PÁN Z HRANICE, OSLNIVÁ LÁSKA, VÁŠNIVÉ NÁMLUVY, UTAJENÝ POMĚR, ARLANA A RYTÍŘ, SOUBOJ VÁŠNÍ, SPALUJÍCÍ LAMPA, SÍLAVÁŠNĚ, PÍSEŇ OHNĚ, DIVOKÝ BARON, ZÁBLESK a DĚDIČKA Z VALCOURTU. Pozadu nezůstávají ani romány Friedy Birkner-Mahlerové: OSU- DOVÁ ŽENA, TAJEMSTVÍ PERLOVÉHO NÁHRDEL- NÍKU, ZAPADLÉ HNÍZDO, LÁSKA NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY, TEĎ TEPRVE VÍM, CO JE LÁSKA, NA VLNÁCH OSUDU i Vlasty Pittnerové: ZA HŘÍCH LÁSKY a ČA- ROVNÁ LÁSKA. Máme i dva nové historické romány: KRÁLOVSKÁ LÁSKA a LVÍ SRDCE, čtyři ze současnosti: SLUNEČNÍ DRAHOKAMY, SRDCE OCEÁNU, ALJAŠKA a ÚSVIT NAD KILIMANDŽÁREM a dvoje povídky: UVĚZNĚNÁ DUŠE a POKUSY O LÁSKU POKUSY O ROZKOŠ. Zkrátka nepřijdou ani milovníci napětí. Většina nových detektivek je z edice Původní česká detektivka : ZNAMENÍ MOTÝLA, SOUKROMÉ BLUDIŠTĚ, POD- ZIMU NEUTEČEŠ, PROHNILÝ SVĚT, SEDM STUPŇŮ DO PEKLA, KOSA A KÁMEN, PERLOVÝ AMULET a TŘIKRÁT PAST. Napínavé jsou i čtyři příběhy z Divokého západu: O HARA, BOJOVNÍK DRANGO, PEACEMAKER a SETKÁNÍ V AMITY, či válečný román POCHODUJ NEBO ZEMŘI. Další brilantní sonda do hloubi lidské mysli a mezilidských vztahů slavného psychiatra Jana Cimického má název: TESTAMENT HRABĚNKY TIEFENFELDOVÉ a rozhovor s Arnoštem Lustigem: TACHLES, LUSTIG. A ještě trocha poezie: DŮM PLNÝ DOPISŮ a PROCITNUTÍ. V naučné literatuře pro dospělé najdete několik inspirací pro šikovné ruce: HRÁTKY S PATCHWORKEM, ŠITÍ, PLETEME VESELÉ HRAČKY a GRILY, KRBY, UDÍRNY. Chovatele zvířátek možná zaujmou: PÍSKO- MILOVÉ A JEJICH CHOV, rodiče školáků: NAUČTE SVÉ DÍTĚ EFEKTIVNÍMU UČENÍ a někoho třeba: ČTENÍ Z KARET (významy karet a postupy při vykládání) nebo FOBIE ODHALENÉ A VYSVĚTLENÉ. Mnozí si rádi přečtou o životních osudech: heraldika Jiřího Loudy SVÝM DĚJINÁM NEUTEČEME, reportérky Věry Šťovíčkové PO SVĚTĚ S MIKROFONEM, speleologa Jaroslava Hromase JESKYNĚ MŮJ OSUD nebo TRAGICKÝ OSUD SPISO- VATELKY SIMONY MONYOVÉ. Tipy na výlety najdete v unikátním průvodci: KRAJINOU SKUPINY ČEZ. Dozvědět se o nedalekých krajinách můžete i v publikacích: KLA- TOVSKO V DÍLE LADISLAVA STEHLÍKA, KLADRUBY V POHLEDU DEVÍTI STALETÍ a ŽIDÉ V HORAŽĎO- VICÍCH. Posledními přírůstky jsou: JIHOČEŠTÍ SPISO- VATELÉ, ANEB NĚKTEŘÍ Z MNOHA... a výklad Leonardova obrazu POSLEDNÍ VEČEŘE. Přijďte, těší se na vás knihovnice Marta Tomanová. V době od 27. srpna do 7. září bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena. 7

8 Základní a Mateřská škola Brloh Kam odešli Keltové? V úterý 29. května jsme se vypravili do Třísova na keltské oppidum, zjistit, kam se poděli Keltové, kteří v našem kraji kdysi dávno žili. Do Třísova jsme se dopravili linkovým autobusem. Na vlakové zastávce jsme počkali na paní Sovovou, naši lektorku. Rozdělili jsme se do čtyř skupin. U lípy nás čekal první úkol - každý kmen Keltů dostal svůj znak a měl vymyslet pozdrav pro posvátnou lípu. Po cestě přes oppidum, kde jsou ještě znát ochranné valy, jsme plnili úkoly, které souvisely se životem Keltů. Byli velkými znalci přírody, odvážnými bojovníky, vyráběli železné nástroje, tkali a věnovali se i hrnčířství. Vymysleli písmo nazývané ogham. Jejich kněží druidové - toto písmo neužívali, aby poznatky druidů nebyly zneužity. Na jednotlivých stanovištích jsme poznávali stromy a jejich dřevo, rostliny, houby a živočichy. Jenom mletí obilí na kamenech pod hradem jsme z časových důvodů nestihli. Po návratu k lípě jsme rozluštili zprávy od Keltů napsané v oghamu. A kam odešli? Část odešla do Anglie, Irska, Španělska a Francie. Po válkách s Římany a Germány zde zbylo Keltů jen málo. Ti, kteří zůstali, splynuli s kmeny Slovanů. A jejich geny si předáváme z generace na generaci. Žáci 4. a 5. třídy Dopravní kurz V letošním školním roce 2011/2012 se na naší škole uskutečnil v rámci výuky 4. ročníku kurz dopravní výchovy. Byl zakončen účastí dětí na dopravním hřišti v Českém Krumlově, kam jeli společně s nimi i žáci 2. a 3. třídy. 8

9 Olšina Letos, stejně jako loni, prožili naši žáci Dětský den ve vojenském prostoru Boletice. Vojáci jim připravili v rekreačním středisku Olšina mnoho zajímavých stanovišť, kde si procvičovali své znalosti, ale mnoho zajímavého se i dověděli. Tento den dětem počasí přálo, a proto si ho všichni pěkně užili. Oranžový pětiboj Dne žáci naší školy soutěžili v pěti disciplínách Oranžového pětiboje. Skákali do dálky z místa, házeli na koš a na čtverec, běželi člunkový běh, skákali přes lavičku, závodili v račí chůzi. Oranžový den Oranžový den to je prostě sen. Slunce svítí, tráva voní, proběhnem se všichni po ní. Naše paní učitelky, strach o nás mají vždy velký - my však jen tak nespadnem, a když, tak jenom na zem. A ze země nás zvednou rádi, všichni jsme tu kamarádi. Vydej sílu, ber, kde ber, ale vždycky soutěž fér! Vítězům sláva a všem čest, čest všem, kdo přišli dnes. V zdravém těle i duch zdravý, proto nás sport vždycky baví. A na naše krásné hřiště, těšíme se zase příště. A vy naši dospěláci, co sedíte pořád v práci, pojďte s námi sportovat, společně si radost dát. 9

10 Odměnou pro žáky 1. a 2. třídy za celoroční školní práci byl výlet do Netolic. Z rozhledny nad Bezdrevským potokem pozorovali město, v dáli Lhenice a některé vrcholy Blanského lesa. V zámecké zahradě zhlédli pohádku Princ Bajaja. Společný výlet Po skončení si mohli vyzkoušet, jak lidé ve středověku prali na valše, mleli obilí na ručním mlýnku, tkali nitě... Cestu domů si zpříjemnili písničkami. Marie Marková Dne se zúčastnili žáci třídy školního výletu. Navštívili královské město Písek, kde si s odborným výkladem průvodce prošli starobylé jádro města a podívali se do Prácheňského muzea. Po půlhodinové přestávce, kterou Školní výlet využili k nákupům, odjeli na zámek Orlík. Při prohlídce zámku děti obdivovaly knížecí komnaty, sbírky zbraní a lovecké trofeje. Přestože se cestou na parkoviště spustil silný déšť, nezkazilo to dětem náladu a všichni vesele odjížděli k domovu. 10

11 Škola nanečisto V pondělí 4. a ve středu 13. června jsme se sešli ve škole s nejmenšími školáčky, budoucími prvňáčky. V tyto dny v podvečer si vyzkoušeli, jaké je to ve Škole nanečisto. Už opravdu pracovali. Počítali, naslouchali, zpívali i tančit si zkusili. Za správně odvedenou práci dostávali hvězdičky. Ve středu dokonce byli ve třídě bez rodičů. Všichni byli šikovní a hlavně se částečně poznaly děti z Nové vsi a Brloha. Přeji jim, aby se jim u nás ve velké škole líbilo. Miroslava Pouzarová Pobyt ve středisku ekologické výchovy Stožec 2012 Již počtvrté navštívili žáci základní školy středisko ekologické výchovy v NP Šumava. Jelikož minimální počet dětí pro pobyt je 15, společně s žáky deváté třídy odjeli i vybraní žáci z šestého ročníku. Letošní rok jsme kromě programů s ekologickou tématikou podnikli i několik výletů po nádherném národním parku. V den příjezdu byl zařazen nový program o NP Šumava. Nové poznatky jsme získávali formou her a skládání puzzle. Druhý den jsme šli na celodenní výlet. Navštívili jsme Třístoličník, kde se podle legendy setkávali k jednání panovníci tří zemí. Následně jsme vystoupali až na nejvyšší vrchol Šumavy Plechý. Ačkoli počasí bylo příjemné jarní, na vrcholku hory ležel sníh. Nevynechali jsme ani krásné jezero ledovcového původu - Plešné jezero. Celá cesta vedla podél státní hranice. Zaujaly nás hlavně rozsáhlé oblasti odumřelých stromů, které byly postižené kůrovcem. Pro mnohé z nás byla túra životním výkonem, ale krásy Šumavy určitě stály za to. Třetí den byl ve znamení historie. Protože se žákům loni velmi líbilo v zaniklé pohraniční osadě Krásná Hora, zopakovali jsme si i tento výlet. Zahráli jsme si zde různé hry jako například Na pašeráky nebo Signální stěna. Odpoledne nechyběl baseball a míčové hry na hřišti. Ve čtvrtek byl vyhlášen vodní den. Hned ráno jsme pomocí stetoskopu poslouchali, jak mladé břízy nasávají vodu ze země. Poté jsme síťkami nalovili drobné vodní živočichy. Zajímavé bylo srovnání ekosystémů rybníka, řeky a náhonu. V rybníce byl život nejbohatší a podařilo se nám nalovit spoustu živočichů. Odpoledne jsme určovali jednotlivé nalovené druhy a pozorovali živočichy pod mikroskopem. Večer jsme si opekli špekáčky. Poslední den byl ve znamení staročeských her. Po soutěžním dopoledni nás už čekala cesta zpátky domů. Stejně jako loni byl tedy pobyt na Stožci velmi úspěšný. Věříme, že se ekologické výlety žáků naší školy již staly tradicí, ve které se bude nadále pokračovat. V dnešním světě je ekologická výchova velmi důležitým prvkem, který nemůžeme tiše opomíjet. Zatímco starší generace vnímá třídění odpadů a šetření pitnou vodou jako poněkud nutné obtěžování, naše děti se učí vnímat tyto činnosti jako samozřejmou součást běžného života. Je skvělé, že tyto návyky si mohou výborně osvojit právě na pobytech, na které se těší a užívají si je. Příští rok se tedy opět těšíme na další výlet na Stožec. 11

12 Závěrečné divadlo deváté třídy Již tradičně dostávají žáci deváté třídy příležitost připravit divadelní představení ke konci školního roku. Letos si žáci připravili vlastní zpracování známé pohádky Lotrando a Zubejda. Příběh na motivy pohádek Karla Čapka Velká pohádka doktorská a Druhá loupežnická je jistě každému známa. Přesto se našim žákům podařilo vtisknout do představení něco vlastního a osobitého. Vzhledem k tomu, že nejsme žádná umělecká škola, je představení pojato zejména jako zkušenost žáků s vystupováním na veřejnosti a prezentování sama sebe. Někteří mohou být se svým výkonem spokojeni, jiní se možná trochu trápí, že se jim představení nepovedlo tak, jak si sami představovali. Je to ovšem právě ta zkušenost, která nás samotné učí, jak se zlepšovat. Diváci byli ovšem s představením spokojení. Ačkoli to na začátku vypadalo, že hodný Lotrando se ve světě ztratí, nakonec se mu také podařilo najít vlastní cestu, na které potkal i Zubejdu. Jak už to bývá, pohádka skončila šťastně. Stejně šťastně snad končí i celý školní rok, protože nás všechny čekají krásné dva měsíce prázdnin. 29. června se s naší základní školou v Brloze rozloučí žáci deváté třídy. Mnozí zde strávili devět let ze svých krásných patnácti a teď se jejich cesty rozcházejí do různých škol v různých městech. Začnou se přibližovat dospělosti se všemi starostmi, které to přináší. My to víme, oni si to ještě neuvědomují. S nadšením se dívají vpřed a jejich pomyslné brýle mají ještě růžová skla. Kdosi moudrý řekl, že člověk přestává být dítětem, když se na své cestě životem poprvé zastaví a ohlédne... Možná, že se to našim milým deváťákům stane, až jim v uších zazní školní zvonek naposled a Valčík na rozloučenou, zpívaný jejich spolužáky, je vyprovodí ze Když zazvoní naposled... školních dveří. Přestanou být sice současnými žáky naší školy, ale celý život budou žáky bývalými. Nezapomeneme na ně a věříme, že ani oni na nás. Naše životní cesty se na několik - pro ně důležitých let - setkaly. Naučili jsme je, co bylo v našich silách a oni si ze školy odnášejí to, co byli schopni a ochotni od nás přijmout. My, jejich učitelé, tedy učitelky (protože učitel rodu mužského se na základní škole stává pomalu druhem ohroženým vyhynutím) a také všichni ostatní zaměstnanci školy jim přejeme, aby v poslední červnový den překročili práh školy pravou nohou. Helena Kratochvílová ZŠ Brloh 12

13 Z činnosti výtvarného kroužku Děti z výtvarného kroužku se zapojily do projektu Korálky do dálky. Připojily se k nim i některé děti z prvního stupně a školní družiny. Společně vyráběly papírové korálky a vytvořily řetěz dlouhý 30,5 m, tím se propojily s ugandskými dětmi ve vzdálené Africe. Soutěže Hlídek Mladých zdravotníků a Mladých záchranářů 17. května soutěžily dvě naše hlídky Mladých zdravotníků v okresní soutěži. Ta probíhala současně se soutěží Mladých záchranářů, kterou organizoval ZHS Český Krumlov. V jedné soutěži jsme tak plnili úkoly zdravotnické, hasičské úkoly, které se týkaly ochrany obyvatel za mimořádných situací. Výsledky z jednotlivých stanovišť pak byly vyhodnocovány odděleně Oblastním spolkem ČČK a ZHS. Obě naše soutěžící hlídky byly nováčky ve svých kategoriích, proto jsem neočekávala žádné oslňující výsledky. V duchu jsem jim však přála, aby si nějaké medailové místo vybojovaly, protože se opravdu pečlivě připravovaly. Při vyhlašování výsledků jsme se pak společně hodně radovali. A takto jsme bojovali. Soutěž Hlídek Mladých zdravotníků I. kategorie 3. místo II. kategorie 1. místo Mladý záchranář dokaž, že umíš I. kategorie 1. místo II. kategorie 1. místo A kdo se o tyto nečekané výsledky zasloužil? Klára Švarcová, Eva Chudá, Lenka Hrubešová, Kristína Urbanová a Anežka Váchová Kamila Jaklová, Kristýna Jakešová, Markéta Kukačová, Michala Šustová a Jan Hrubeš Hlídky postoupily do krajského kola obou soutěží. Ta zdravotnická se konala hned 22. května, opět v Českém Krumlově. Úkoly na stanovištích byly velmi obtížné, výborně realisticky namaskované a figuranti se chovali opravdu tak, jak by se choval takto poraněný člověk. Na jednom ze stanovišť se naše hlídka zalekla oběšeného muže a dvou hodně popálených žen. Projevila se zde i menší zkušenost při ošetřování obtížnějších poranění, ale Během jarních měsíců pokračovaly práce na modelu obce a výrobě plastických obrazů do knihovny. hlavně hlídka si špatně rozdělila práci a nepracovala týmově. To ji stálo drahocenné body, a i když na ostatních stanovištích pracovala výborně, body už se nedaly dohnat. Umístili jsme se na 7. místě. Určité zklamání to bylo, ale být sedmí nejlepší v kraji je přece výborné! 13

14 Do soutěže Mladý záchranář dokaž, že umíš, postoupily obě hlídky. Sedmdesát dětí z celého Jihočeského kraje bojovalo v úterý 12. června 2012 v krajském kole soutěže "Mladý záchranář - dokaž, že umíš". V areálu Výstaviště,a.s. v Českých Budějovicích se střetli vítězové okresních kol. Pětičlenné hlídky soutěžily ve dvou věkových kategoriích třída základních škol a třída základních škol. Organizátorem soutěže byl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, jenž pro soutěžní družstva připravil osm stanovišť tématicky zaměřených na požární ochranu a ochranu obyvatelstva. Děti prověřovaly své znalosti a i fyzickou zdatnost na těchto stanovištích: prostředky improvizované ochrany, požární příprava, topografie, test odborných znalostí, evakuační zavazadlo, hod na cíl granátovou atrapou, srážení plechovek proudem vody ze džberové stříkačky a používání linek tísňového volání (jen mladší kategorie) a uzlování (pouze starší kategorie). Přípravu na toto kolo jsme nepodceňovali a pečlivě jsme docvičovali a procvičovali. Také jsme posílili družstvo o Sáru Sklářovou. Když jsem na nástupu viděla družstva, ve kterých byli převážně deváťáci, dávala jsem v duchu našim šesťákům malou šanci na vítězství. Všichni se snažili a soutěžili s radostí. Naše výsledky: I. kategorie 4. místo...a to je to, s čím se nemůžeme smířit. Dosáhli jsme totiž celkově stejný počet bodů jako družstvo, které bylo dekorováno medailemi a přisouzeno jim bylo třetí místo. Pořadatelé nám to zdůvodnili tak, že toto družstvo mělo vyrovnanější výkon na jednotlivých stanovištích. Jde přece o celkově získané body a ne o to, kde, na kterém stanovišti kolik získáme! Z toho je nám smutno. II. kategorie 5. místo...s ním jsme vzhledem k velké konkurenci i věku spokojeni. Děkuji všem dětem, které chodí do zdravotnického kroužku za jejich pilnou celoroční práci. Účastníkům soutěží děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy i obce a MS ČČK, že nám zaplatila cestovné na soutěže. Marie Anderlová Jarní zprávičky z naší školičky V minulém čísle Zpravodaje jsme se loučili se zimou a všichni se těšili na příchod jara. Vrátíme se tedy s Vámi do měsíce března ( Jak se rodí jaro.) Nejprve máte k nahlédnutí další jarní školková témata: Duben - Moje zvířátko Květen- Když všechno kvete Červen Co už umím Naše první jarní výprava. V tento den jsme se všichni vypravili na objevování jara. Všímali jsme si přírody kolem sebe a hledali znaky jara. Ty se nám podařilo najít v rozkvetlých petrklíčích, krokusech, podléškách, fialkách a již skoro odkvétajících sněženkách a bledulích. Také vrba jíva se nám pochlubila svými květy, mravenečci na svém mraveništi pilně pracovali a rozkvetlý podběl s mateřídouškou o sobě také dávaly znát. Cestou na naší výpravě jsme minuli i krásně ozdobený velikonoční strom. Na loukách za Brlohem (směrem na dřevěné sochy), jsme pozorovali vláčící traktory. Do vázy jsme si natrhali větvičky, které nám posloužily k našim následným pokusům. Náš závěr: Jaro jsme objevili Vycházka k našemu STARÉMU DUBU - Zde jsme pozorovali jeho proměnu jarního kabátu, všímali si napučených listů na jeho větvích Předškoláčci splnili březnový úkol z výchovného Eko programu: Co se ukrývá za bludným kořenem výroba travňáků zelené vlasy DĚDA VŠEVĚDA a JEZINKY BEZINKY Velikonoce nám klepou na vrátka. Písničkami, básničkami, rýmovanými říkankami s pohybem jsme se připravovali na největší svátky v roce - Velikonoce. S dětmi jsme si povídali o významu pomlázky, jejím účelu, o malování vajíček a zdobení fukanců. Ty jsme nakonec společně vyrobili, namalovali a ozdobili. Třída Kuřátek si ještě vyrobila z těsta jarní placičky, které si mohl každý kamarád pomalovat podle své fantazie a vyzdobit naši třídu. Předškoláčci z výtvarného kroužku svoje fukance použili na výrobu malé slepičky z květináče Návštěva exotického ptactva ze ZOO Borovany. Klofanda, Arnošt a Kakadu byli papoušci, kteří nás přijeli navštívit z této nedaleké ZOO. První dva z rodu Ara, nám předvedli, že i papoušci umí být vlídní a přátelští. Bílý Kakadu nám předvedl krásně načepýřené peří a chocholku. Jejich průvodci nám vysvětlili základní věci i zajímavosti ze života papoušků. Škoda, že jsme si je nemohli pohladit. Ahoj, zase příště!!!

15 Jaké byly Tvoje Velikonoce? Děti nám sdělovaly své dojmy z prožitých velikonočních svátků v naší anketě. Navzájem neslyšely své odpovědi, proto je moc zajímavé, si je přečíst. TŘÍDA KUŘÁTEK: Co se mi nejvíc líbilo na Velikonocích? Barvíme vajíčka jednou barvou a barvu jsem měl všude. Vajíčka mám rád. Byl u nás koledník a sestřička Terezka mu dávala vajíčka. Maloval jsem vajíčka s dědou. Já dávala vajíčka koledníkům s babičkou. Zajíčka jsem neviděla, asi jsem ještě spinkala, když tam byl a schovával mi bonbóny. TŘÍDA KOŤÁTEK Velikonoce u nás doma aneb Co nám povíš? Mamka dělala beránka ani ho nekoupila, dala mu žlutou mašličku, snědli jsme mu zadeček s čokoládou. Taky jsem řehtal vydělal jsem si peníze, aspoň budu mít do prasátka. Dělali jsme vejce v cibuli, jedno se neobarvilo. Krumlovská babička pekla mazanec, dala nám ho a byl dobrej. Mně se líbí nejvíc moje fukance, které jsem udělal ve školce. My jsme zdobili beránka do černa čokoládová poleva. My jsme malovali vajíčko červeně. Byl jsem koledovat u paní kuchařky ze školky a u babičky Hajduchů. Vzali jsme si skleničku, dali jsme tam barvu, vejce jsme tam nechali, vyndali a bylo modrý, žlutý, fialový, červený, zelený a pak jsme rozbalili beránka a dali jsme na tác vajíčka Předškoláčci splnili dubnový úkol z Bludného kořene Vodní breberky. Navštívili jsme jezírko, poznávali život u vody, viděli pulce Návštěva Malého divadla v Českých Budějovicích Špalíček pohádek Františka Hrubína. Děti zhlédly např. Červenou Karkulku, Palečka a jeho kamarády, Velkou řepu, Perníkovou chaloupku... Dále hádaly a zpívaly známé písničky Divadlo Pana Pohody s pohádkou Další příběhy kočky Agáty. Děti dokázaly splnit tři přání pro kočku Agátu a zároveň uklidit přírodu správně třídily odpad Pozorujeme žížaly ve sklenici. Co nám tam vytvořily za chodbičky?" Společné focení na školní zahradě EKO pokus - pozorujeme vypařování vody z rozpáleného okenního parapetu (koloběh vody). Pro velký zájem jsme pokus několikrát zopakovali Poslední květnový úkol z Bludného kořene s názvem Sluníčková louka předškoláčci opět splnili na jedničku a svými znalostmi od podzimu až po jaro dokázali vyvést tři kamarády ze začarovaného lesa. Moc jim gratulujeme! Zjišťování hudebních znalostí u dětí předškolního věku ZUŠ Český Krumlov Třída Koťátek společně s žáky ZŠ jela do vojenského prostoru Boletice Olšina na oslavu Dne dětí. U hasičů si děti vylezly na cisternu, dále viděly výcvik policejních psů, prohlédly si policejní zbraně i vybavení, moc se jim líbil výcvik loveckých psů ukázka vyhledávání zvěře. Nové poznatky získaly u Vodní záchranné služby = Desatero bezpečného pobytu u vody. Rády se zapojily do různých soutěží, při kterých dostaly odměnu (např. u myslivců a rybářů). Tento den byl plný ponaučení a nezapomenutelných zážitků Společná vycházka k bývalé skládce nad školou. Připomínáme si Den Země a všímáme si toho, co do přírody nepatří. Za zmínku stojí otázka jednoho chlapce: KDO TO TADY UKLIDÍ? Kuřátka i Koťátka pobavila maminky, babičky svým programem k Svátku matek a zároveň jim udělala velkou radost. 15

16 4. 6. Proběhl Den dětí i v naší školce (Kuřátka). Mladším dětem jsme připravili krátký program, spojený se zdoláváním překážek, střílením na koš, během mezi kostkami, skákáním v pytli a během přes lavičku. Do soutěže se zapojily skoro všechny děti a ten, kdo se nezapojil, nás mohl sledovat z lavičky. I tak jsme na něj nezapomněli s odměnou a medailí za to, že přišel mezi nás a zúčastnil se. I když třeba pasivně Se skupinou Bambiny a jejich písničkami jsme se vydali na cestu kolem světa. Zavítali jsme do dalekých končin Grónska, Číny i Japonska, pozdravili jsme se nejen s Indiány a i si na ně zahráli. Nakonec jsme se rádi vrátili zpět domů, vždyť: Všude dobře, doma nejlépe! V tento den se děti opět setkaly s další hudební skupinou, která k nám přijela s programem nazvaným: Setkání s písničkou a opět připravila skvělé dopoledne plné zábavy a pohody. 21. června jsme se již tradičně rozloučili s předškoláky tentokrát pod názvem: HRAJEME SI NA ŠKOLU! Tak a to je vše. Čtenářům Zpravodaje přejeme pěkné léto a bezva prázdniny. Vaše školička 1. svaté přijímání V letošním roce k 1. svatému přijímání přistoupili: Matyáš Foltin Jana Postlová Tereza Žofčáková Libor Farský Dobrý Bože, děkujeme Ti za tyto děti, které jsi nám svěřil do výchovy, abychom jim mohli ukazovat cestu k Tobě. Děkujeme Ti, že jsi je při křtu přijal do velké rodiny Božích dětí a s láskou se o ně staráš. Pohodové a sluníčkové léto přeje 16 Marie Marková.

17 Květen v Místní skupině Červeného kříže Na 8. květen připadá Světový den Červeného kříže. Česká národní společnost tohoto hnutí se ke Světovému dni připojila slavnostním shromážděním. Datum 8. května nebylo pro slavnost Červeného kříže zvoleno náhodou. Nepřipomíná jen konec nejstrašlivější války v dějinách, ale jde také o výroční den narození Henriho Dunanta ( ), iniciátora Ženevské konvence a zakladatele celosvětové humanitární organizace Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Před 110 lety byla Dunantovi udělena vůbec první Nobelova cena za mír. Nyní se ve 186 národních společnostech Červeného kříže, Červeného půlměsíce a Davidovy hvězdy sdružuje celkem 90 milionů lidí na celé Zemi. Ročně poskytnou pomoc průměrně 250 milionům osob. Český červený kříž (ČČK) má v současnosti 50 tisíc členů a působí po celém území republiky. Hlavními projekty jsou propagace bezpříspěvkového dárcovství krve, výuka první pomoci dětí i dospělých, léčebné pobyty pro děti, poskytování pomoci při katastrofách, sociální služby či aktivity pro seniory. Tento měsíc je proto i v naší organizaci nejaktivnější. 10. května jsme se sešli ve školní jídelně, abychom společně oslavili Den matek a poděkovali našim členkám za starostlivost a péči o své rodiny a za výchovu dětí. Ten nejmilejší obličej, který kdy uvidím, ten nejmilejší hlas, který kdy uslyším, patří té, která mne v srdci má a svoji lásku mi vždy dá... je, aby si lidé uvědomili smysl prevence. Kulturnost člověka se nepozná jen podle toho, zda chodí do divadla či na koncerty, ale i podle toho, jak pečuje o své zdraví. Jak umí v případě neštěstí toho druhého s ním soucítit a snažit se mu pomoci. To je základní kámen dobré občanské společnosti. A já jsem přesvědčena o tom, i když se hovoří o lhostejnosti a sobectví, že naše společnost je dobrá. Nesehnali jste kytičku a chcete pomoci? Až do můžete poslat dárcovskou SMS zprávu ve tvaru DMS KVET na číslo Cena jedné DMS je 30,- Kč, LPR Praha obdrží 27,- Kč. Máte zájem o dodatečné zaslání kytičky? Kontaktujte prosím přímo Ligu proti rakovině Praha tel ). LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA SE ZÁR- MUTKEM OZNAMUJE, že v úterý 22. května 2012 zemřel její zakladatel a dlouholetý předseda, významný český vědec, profesor české nukleární medicíny prof. MUDr. ZDENĚK DIENSTBIER, DrSc. Skonal po delší nemoci ve věku nedožitých 86 let. Marie Anderlová ZO ČČK Český den proti rakovině 2012 (16. Květinový den) Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Hlavní téma letošní sbírky: Nádory ledvin. Proč jsme první na světě? Při letošním prodeji kytiček (středa 16. května) nám nepřálo počasí. Přesto se celý Brloh rozzářil žlutými kvítky měsíčku lékařského. Prodali jsme 250 kytiček a vybrali 5452 Kč. Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili. Sbírka finančních prostředků je důležitá, ale stejně důležité Blahopřání jubilantům. Červenec: Růžena Honsová Srpen: Anna Brožová Václav Schneider Růžena Binderová Zdeňka Měšťanová Jiřina Borovková Jan Borovka Václav Sixl Září: Anna Mikešová Josef Dufek Růžena Vacková Růžena Máčová Ludmila Pechová Václav Sklář Společenská kronika 89 let Brloh 70 let Brloh 65 let Brloh 93 let Brloh 60 let Brloh 87 let Brloh 83 let Brloh 70 let Brloh 75 let Brloh 81 let Brloh 87 let Brloh 80 let Brloh 84 let Jaronín 70 let Brloh Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně štěstí a spokojenosti. Ať prožijete další léta ve zdraví, s úsměvem na tváři a v pohodě, v blízkosti svých příbuzných, přátel a známých. 17

18 Včelařská přednáška pro veřejnost Základní organizace českého svazu včelařů Brloh uspořádala v sobotu dne 19. května 2012 pro spoluobčany přednášku na téma Včelí produkty a apiterapie (léčení včelími produkty) vedenou odborníkem z Českých Budějovic Mgr. Karlem Fischerem. Zajímavé informace nejen o medu či propolisu si přišlo vyposlechnout téměř 20 účastníků. Velice nás potěšila účast posluchačů z řad nevčelařů. Naše poděkování patří rovněž ZD Brloh za poskytnutí prostor pro akci a Obci Brloh za podporu. V následujícím příspěvku přinášíme malou ochutnávku informací o medu. Léčivé účinky medu Nechci konkurovat internetovým stránkám, kde je poměrně snadné získat množství nejrůznějších informací o čemkoliv, ale snad přivítáte možnost seznámit se s tímto včelím produktem a jeho léčivými účinky v následujících řádcích. Med je definován jako hustá sladká a lepkavá kapalina, vytvářená včelami, případně i jiným hmyzem, sběrem a zahušťováním sladkých šťáv především nektaru květů (med květový) a výměšků hmyzu (mšice, medovice) živícího se sáním mízy rostlin (med medovicový). Je řazen mezi potraviny přírodního charakteru a jeho hlavními složkami je především glukóza, fruktóza, organické kyseliny, enzymy a další pevné částice zachycené při sběru. Med má zvláštní chuť, pro kterou mu někteří lidé dávají přednost před cukrem a jinými sladidly. Má vhodné chemické vlastnosti pro pečení, je skvělým životabudičem, chrání proti nemocem a má i historií ověřené léčivé účinky. Aplikovat ho lze na špatně se hojící rány, léčení vředů, urychlení léčby popálenin, omrzlin i proleženin. Dokáže zároveň dezinfikovat postižené místo, ničit bakterie a bránit jejich rozmnožení. K tomu ještě hydratuje a regeneruje kůži, takže není divu, že ho využívají všichni výrobci kosmetiky. Jestli potřebujete pročistit celé tělo, vyzkoušejte hit relaxačních salonů medovou masáž, která zlikviduje stres, přibrzdí stárnutí a navíc může předejít některým chronickým nemocem. Než se začala používat antibiotika z lékáren, léčila se angína i chřipka pomocí medu. V kombinaci s bylinkovými čaji, cibulí, česnekem, lékořicí, zázvorem, citronem či teplým mlékem dodnes dokáže urychlit léčbu. Důležité je ho začít užívat včas už při prvních příznacích onemocnění a pokračovat několikrát denně až do úplného vyléčení. Moderní vědci jsou zajedno s našimi babičkami, když tvrdí, že med je nejen výborný preventivní prostředek, ale také účinný lék na spoustu druhů nemocí. A na rozdíl od chemických léčiv nemá žádné vedlejší účinky. Dietologové med doporučují místo cukru těm, kteří bez sladkého nemohou vydržet. Komplexnost minerálního spektra medu je významná při dietě a zejména ve výživě dětí. Vyznavači zdravého stylu na něj dokonce přísahají jako na účinné afrodiziakum a elixír. Když ne života, tak určitě zdraví. Na závěr jedno doporučení: Abychom měli jistotu kvality a léčivého účinku medu, je nutné jej kupovat od svého včelaře, nebo s označením český výrobek. Proč, stejně jako o složení medu a jeho druzích, se dozvíte v příštím vydání Zpravodaje. Jan Kulhánek, jednatel ZO ČSV Brloh,o.s. Aukce plemenných býků V ZD Brloh proběhl 15. května základní výběr a aukce plemenných býků Aberdeen Angus. Celkem bylo předvedeno 28 býčků, z nichž 26 bylo vybráno pro přirozenou plemenitbu. V aukci, která následovala po základním výběru, bylo celkem vydraženo 10 plemenných býků. Nejdražší býk byl vydražen za 97 tis. Kč. Po aukci následovala chovatelská beseda, která se protáhla do pozdějších večerních hodin. Ing. Václav Jungwirth 18

19 Zmije Mám pocit, že jsem nedávno psal, co má člověk dělat při uštknutí zmijí a dnes už je vše jinak. Nebo přesněji, co jsem naposled napsal, to platí pro podmínky nedostupnosti lékařské péče. Avšak při současné dostupnosti RZP do dvaceti minut a slibované dostupnosti do pěti minut v městských aglomeracích, se naše doporučované postupy podstatně liší. Především bychom si měli být jisti, že nás kousla zmije a nikoliv užovka, či nějaké jiné zvíře, nebo že jsme jen šlápli na špičatou větvičku. Po kousnutí zmijí většinou nacházíme jeden až čtyři vpichy do kůže. Rána je velmi bolestivá, otéká s lehkým zarudnutím prokvétajícím až do modra, otok může přecházet na hrudník, mohou bolet oteklé spádové uzliny. I toto již může být důvodem k hospitalizaci na pozorování. Většinou se současně rozvíjí i celková reakce. Prvními příznaky mohou být pocity na zvracení, ale i zvracení, zvýšené pocení, zvýšená teplota a žízeň, mohou se objevit křečovité bolesti v břiše a průjem. Tento stav již zasluhuje observaci v nemocnici, protože již každý třetí takový pacient může mít anafylaktickou reakci, která může dospět do anafylaktického šoku, a to už je lidský život vážně ohrožen. Proč se tedy hned neočkuje sérem proti zmijímu uštknutí a proč se ponechává toto očkování jako refugium Okénko lékaře ultimum, jako poslední záchrana, a proč s ním váhají při aplikaci i v nemocnici? Je nutné předem zvážit závažnost intoxikace, opakovanost podání séra a alergickou anamnézu pacienta, protože již samotné antiviperické sérum může být příčinou vážné komplikace stavu, jehož zvládnutí nemusí být snadné. Jak tedy můžeme postiženému pacientovi pomoci? Především ho uložíme v klidu, ne na slunku, ne v zimě, a při žízni postupně podáváme nealkoholické tekutiny tak, abychom nevyvolali zvracení. Lokální ošetřování při dostupnosti lékařské péče se doporučuje vynechat a hned podle rozvíjejícího se stavu voláme svého praktického lékaře, nebo urgentní ošetření LSPP nebo přímo RZP přes 155. Nejdůležitější je trvalé sledování stavu pacienta (a to i laiky do příjezdu lékaře), symptomatická léčba a včasné zahájení léčby rozvíjejícího se šoku. Ale to již necháme na lékařích, pro jakou léčbu se rozhodnou. Na závěr: Není dobré si kazit pobyt v přírodě strachem z uštknutí zmijí. Zmije je plachý živočich a většinou dobře vnímá otřesy půdy, které způsobíme již svojí chůzí. Jako prevenci si můžeme obout gumovky a eventuelně dupat či tlouci holí při chůzi před sebou. MUDr. Bohumír Šimek Příspěvky čtenářů Zpravodaje Milí čtenáři a příznivci mých článků, vyčítáte mi, že moje myšlenky jsou příliš vědecké (to jsou pořád samé ionty a membrány a termojaderné fúze...). Tedy dobrá, když jsou ty prázdniny, dopřeji vašim mozkům odpočinek při lehčích tématech. Koho by nepotěšilo třeba něco o vaření, ale bude to kulinářsko-botanicko-lingvistické okénko, ať víte, co jíte. Baklažán nebo patlažán, prostě lilek Tato celkem málo známá rostlina dala název celé velké botanické čeledi rostlin, tedy alespoň v češtině. Mezi známější zástupce čeledi lilkovitých (Solanaceae) patří lilek brambor, rajče jedlé, paprika roční, tabák viržinský (rostliny, které dotáhl Kolumbus ze své mise do Ameriky lidstvu ku prospěchu i ke vzteku). Některé rostliny jsou v Evropě původní, např. jedovaté a léčivé byliny jako durman, blín, rulík, čarodějnická mandragora, lilek potměchuť. Sám lilek vejcoplodý pochází z Indie. V našich končinách je lilek málo známá a používaná zelenina. Zemí lilku zaslíbenou je Francie, hojně se také používá na Balkáně. Francouzský název je l aubergine (čte se loberžín), snad podle slova l auberge (loberž) hostinec. Možná byl součástí pokrmů často podávaných v zájezdních hospodách. Francouzi také hanlivě označují ošklivé policistky, které jim sázejí pokuty za špatné parkování jako baklažány kvůli modré uniformě. (Těm hezkým říkají pomněnky). S modrou barvou je to hodně sporné, lilek je totiž tmavě fialové, lesklé, nepřehlédnutelné vejce se stopkou. Pěstuje se stejně jako rajče z předpěstovaných sazenic. U nás to nezkoušejte, je hodně teplomilný, je lepší si ho koupit. Lilek se používá tepelně upravený a celá rostlina je jako většina zástupců této čeledi lehce jedovatá. Před kuchyňskou úpravou jej nakrájíme na plátky (cca 5 mm) podélně nebo příčně, osolíme a necháme odležet. Poté je vyždímáme a rozprostřené opečeme na trošce (např. olivového) oleje do světlehněda. Z takto upravených plátků si můžeme připravit řeckou musaku nebo salát. Lilek si libuje v přítomnosti olivového oleje, česneku, rajčat a červeného vína. Předem upozorňuji, že množství ingrediencí je orientační, jídlo může vyjít pokaždé jinak. Musaka (pro 4 6 osob) opečené plátky ze 2 menších lilků, 4 předvařené brambory na plátky, 2 plechovky drcených loupaných rajčat se lžící cukru, 400 g směsi mletého libového hovězího a vepřového masa, orestovaného na cibuli, hrst nakrájené anglické libové slaniny, několik stroužků česneku nasekat, drcený pepř, sůl, saturejka (ta je důležitá pro typickou vůni) nebo oregano, 2 kusy mozzarelly na plátky. Další postup je snadný, suroviny jsou už předpřipraveny, pouze je navrstvíme do zapékací misky a pečeme asi 45 minut, aby se šťávy vsákly, částečně odpařily a chutě prolnuly. Solíme opatrně, část materiálu je již slaná! Před dopečením poklademe plátky mozzarelly a ozdobíme větvičkami saturejky. Podáváme se suchým červeným vínem. Lilkový salát připravíme z kousků lilkových plátků, sekaného česneku, proužků červené papriky, cherry rajčat, cibule, čerstvé bazalky a mozzarelly. Zakapeme zálivkou z olivového oleje, cukru a vinného octa, případně dosolíme a necháme trochu odležet. Syrová rajčata a papriky přidáme později, aby nezvadly. Jako zajímavý předkrm můžete předložit lilkové rolky. Na rozložené podélné plátky lilku naneseme vrstvu (3 mm) ochucené směsi sýrů typu Lučina a cottage s česnekem, bylinkami, kousky chilli... Zarolujeme, popřípadě spích- 19

20 20 neme párátkem a navršíme pyramidku. Můžeme ještě pokapat olivovým olejem. Ve francouzské Provence připravují z lilku pomazánku a nazývají ji posměšně kaviár chudých. Rozpůlený lilek potřeme olejem a upečeme doměkka (30 minut). Po vychladnutí vydlabeme vnitřek, smícháme se třeným česnekem, pepřem, solí a olivovým olejem. Natřeme na celozrnný chléb. Lilek, tentokrát syrový, je součástí další typické provensálské speciality ratattouille (čte se ratatuj). Zvlášť se orestují a pak dusí loupaná sekaná rajčata, kostky papriky, mladé cukety, syrového lilku s přidáním cibule a česneku. Poté, co se jednotlivé složky trochu vydusí, osolí se, opepří a smíchají se. Pořádně se okoření bazalkou a oreganem, může se i trochu přisladit. V této fázi se může dát do skleniček a sterilizovat. Podáváme k vaječné omeletě, na těstoviny, na plátek grilovaných kuřecích prsou, nebo na topinku. A nezapomeňte na červené víno! Tak vám nevím... Při sečení trávy napadne člověka cokoliv. Zatímco po vsi musím být ve střehu, abych něco nezbořila či nesrolovala, nestrhla a neodvlekla nebo se strojem odněkud neskočila, na hřišti je to jiné. Tam pokud se vyhnu brankám, snad se nemůže nic stát... Přesto se musím pekelně soustředit, aby vysečené pruhy byly rovné a obloučky ladily, alespoň než tráva poporoste. Tak mne napadá, jak komplikované je vytvořit obrazce-kruhy-symboly v obilí. Dříve jsem to nezkoumala a pohrdala vtipálky, kteří ničí vzrostlé obilí a celou noc pobíhají s prkny a provázky, aby pak svůj výtvor náležitě medializovali a záhadologové měli nad čím přemýšlet. Podobné úkazy se u nás vyskytují zřídka, jejich původ je zřejmý a provedení neumělé. Každoročně přicházejí zprávy, jaké symboly a kde se vyskytly v obilí. (Zajímavé, že převážně z jednoho místa jižní Anglie). Nejsou to však neumělé výtvory recesistů, ale přesné geometrické obrazce, hvězdy a složité vzory. Citliví lidí v jejich blízkosti omdlévají, bolí je hlava, mobily nefungují. Jako by to ani nebyl lidský výtvor..., ale někoho shora? Nikdo nic během noci nezpozoroval, prostě to tam ráno bylo... (Dovedete si představit, jak hlučí a šustí několik desítek lidí, jak se domlouvají a i kdyby měli přesnou navigaci a měřicí přístroje, trvalo by jim to dlouho i ve dne, natož pak v noci. A navíc taková akce by nezůstala utajena.) Obrazce se vyskytují pouze v pšenici, proč ne třeba v řepce, kukuřici nebo v písku či sněhu? Stébla jsou složena tak, jako by je někdo učesal obřím hřebenem. Nejsou zřetelné žádné přístupové cesty kromě kolejových řádků a obraz je kompletně viditelný a vynikne ve své dokonalosti pouze při pohledu shora. Naskýtá se otázka proč, kdo, jak to dělá, důvod tohoto činění. Pokud jsou to hvězdy, ornamenty, řekneme si, že někdo měl potřebu si hrát. Ale pokud se objeví symboly, obzvlášť časté jsou detaily z Mayského kalendáře a jejich výklad související s rokem 2012 (viz můj článek ze Zpravodaje 4/2011) nebo dokonce ve 3D provedené obličeje (jako by plasticky vystupoval z krajiny) a nakonec portrét typického mimozemšťana šediváka s hruškovitou hlavou a černýma očima, jak drží v pařátě něco jako CD. Na něm je cosi vystupujícího, jakoby vyraženého. Vědci zjistili, že je to binární kód (nuly a jedničky, dvojková soustava, pomocí níž se v počítačích zapisují čísla a následně písmena a platí všude) a převedeno do angličtiny poselství zní: Střezte se těch, kteří falešné zprávy přinášejí a kdo své sliby porušují. Mnoho bude bolesti, však stále je čas. Cesta se uzavírá. Věřte, že tam venku je dobro. Znali se tedy Mayové s mimozemšťany? Jak máme symboly chápat, jako varování nebo proroctví, máme být v klidu? A KDO nám to chce takto sdělit? Jestli jsou to opravdu ufoni, mimozemšťani, (emzáci, MZ), proč by to dělali tak složitě a záhadně. Jestliže jsou na tak vysoké technologické úrovni, nebudou přece plácat obilí právě jen v Anglii a vytmaví nám to jiným způsobem (třeba jako ve filmu Mars útočí) a kdyby se tu vysypali, pochybuji, že by přišli s mírumilovnými úmysly. Třeba se může stát, že až se takhle ráno v půl sedmé budu chystat do práce a půjde kolem sousedka se svým husky a zvěstuje mi, že na Blatech (to je obří pole na severním okraji Rojšína, shlédnutelné z vedlejšího kopce) je nějak divně sešlapané obilí. A já vyběhnu na kopec a hned mi bude jasno. A začnou se tam sjíždět ufologové, vědci a záhadologové, skeptici a rozzuření zemědělci, televize komerční i veřejnoprávní a nakonec Mulder a Scullyová a já si budu muset vzít dovolenou nebo budu mít áčko. Ale letos to asi neklapne, protože je na Blatech pouze posečený jetel. Smějete se? Tak si pusťte na YouTube pořad Rok 2012-mayská proroctví a kruhy v obilí a budete mít husí kůži jak pralinky. Protože: Co když jsou mezi námi? Tak stále nevím... A nakonec (když jsme u těch zvláštních úkazů), umíte namalovat duhu? Až vás nějaké dítě požádá, abyste mu namalovali duhu, nemůžete to udělat chybně! To nejsou jen chaotické barevné pruhy. A jsme u toho, i zde fungují přírodní zákony. Duha vzniká průchodem, lomem a odrazem světla (slunečního paprsku) prostředím (dešťová kapka). Vytváří oblouk řazených barev od červené na VNĚJŠÍM okraji přes žlutou, zelenou, modrou až po fialovou na VNITŘNÍM okraji. Někdy mohou vzniknout dvě duhy, přičemž druhá je zrcadlovým odrazem té původní a barvy jsou řazeny obráceně. Pro pozorovatele ze země duha tvoří oblouk. Kdybyste se dívali shora na prosvícený dešťový mrak např. z letadla, duha by tvořila kruh, červený pruh vně a fialový uvnitř. A říká se, že na konci duhy je zakopán poklad. Tak se dobře dívejte. Krásné modrozlaté léto vám přeje Ing. Marie Jurášová Etika společnosti a zdravotnictví Všichni jsme překvapeni a zaskočeni amorálním chováním našich politiků, které proniká do společnosti, jakoby korupce byla tvrdě pasírována z elitních postů společnosti až do posledních, nejobyčejnějších vztahů. Boj mezi dobrem a zlem, mezi dobrými, vstřícnými vztahy a vztahy zrádnými, podvratnými zjevně existuje, co člověk je na světě. Můj vstřícný vztah k druhému člověku je pro mne i pro společnost přínosný v dlouhodobém horizontu, můj podlý vztah k druhému člověku je pro mne přínosný v krátkém horizontu, ale pro společnost je v dlouhodobém horizontu devastující. To víme všichni. Náboženství, vztah člověka k Bohu, předmět teolo-

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 Obsah: Slovo ředitele školy, Jaro, příroda kolem nás, divadelní představení, recitační soutěž. Vyhodnocení sběru,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více