Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky"

Transkript

1 Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky č. registrace CZ.01.07/1.2.06/ prosinec 2009 červen 2012 Nositel projektu: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor. ČSLA 65, , Planá nad Lužnicí Partner v projektu: ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489,

2 Jak jsme začínali Začíná další školní rok. Školní rok V lavicích opět sedí prvňáčci, všichni zvědaví. My na to, jak budou zvládat učení, oni na to, co se to v té velké škole bude dít. A také novináři konečně je po letních prázdninách a okurkové sezoně o čem psát. Druhý den vidím na nástěnce novinovou fotografii drobné dívenky v naší školní lavici. Má zvláštně smutný a zamyšlený výraz. V článku pod fotkou odpovídá na otázku, jestli se do školy těší. Ani moc ne. Nevím, jestli tady bude něco zajímavého a jestli to nebude nuda. Druhý den se na ni jdu podívat do hodiny. Plynule velmi dobře čte, zvládá i jiné věci, které se většina dětí bude teprve učit. Pro ni by to opravdu byla nuda To byl poslední impulz k rozhodnutí pokusit se tohle změnit. Se souhlasem pedagogického sboru jsem napsala žádost o grant z prostředků OPVK. Nadáním se mnoho škol nezabývá, daří se nám získat více než 3 miliony korun. To je dostatek prostředků na velmi rozsáhlé vzdělávání učitelského sboru, nákup techniky a na možnost zaplatit učitelům individuální práci s nadanými žáky, na tvorbu vhodných materiálů do výuky. Od začátku projektu se v naší škole vzdělává 12 žáků s individuálním vzdělávacím plánem a řada dalších žáků má možnost se rozvíjet v rámci výuky i mimo ni. Učitelé se učí respektovat zájem a schopnosti jednotlivců a vytvořit podmínky pro jejich růst. Řídit evropský projekt v podmínkách českého školství není vůbec jednoduché. Když ale sleduji výsledky tříleté práce, vím, že to stálo za to. Zkušenosti a postřehy učitelů najdete v další části textu. Hana Vellánová ředitelka Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor manažerka projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

3 Průběh projektu Logicky takový projekt musíte vymyslet a napsat. V dnešní době to tedy předpokládá znalost prostředí programu Benefit. Myšlenku, jak už z výše uvedeného článku vyplývá, přinesla ředitelka školy Mgr. Hana Vellánová. Následně se objevily výzvy k sepsání projektů v krajích. Založit projekt v Benefitu, postupně napsat svou vizi, sestavit rozpočet Vypadalo to, že nejhorší máme za sebou. Myšlenku věnovat se nadaným žákům přijali i učitelé. Na jedné pracovní dílně potvrdili, že práce s nadáním je oblastí, ve které se potřebují vzdělávat. Tak snad to dokážeme. Přidal se k nám i partner projektu ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489. Ke spolupráci jsme přizvali i Pedagogicko-psychologickou poradnu České Budějovice, pracoviště Tábor. PhDr. Miloslava Janoušková zkušenosti s nadanými měla díky práci se třídou nadaných žáků v Českých Budějovicích. Žádost o projekt byla zaslána, nezbývalo než čekat. Nakonec přišla zpráva, že jsme projekt získali, byly nám upraveny finanční prostředky, pustili jsme se do práce. Ostatně sbor ZŠ Planá nad Lužnicí nezahálel ani v době čekání. Společně s p. dr. Janouškovou absolvoval teoretické vzdělávání v oblasti nadání. Ještě před zahájením projektu měl tedy teoretický náskok. Smlouva byla podepsána v prosince roku Tak, a můžeme začít pracovat. Pokud jsem napsal, že to nejtěžší máme za sebou, tak jsem se obrovsky mýlil. Začal kolotoč administrativních kroků každé tři měsíce odevzdat monitorovací zprávu, následně opravit připomínky a odeslat znovu ke schválení. Hlídat monitorovací indikátory nastavené v projektu, olepit nakoupené pomůcky, knihy a další předměty logem projektu, zveřejnit všechny informace, dokládat je do monitorovacích zpráv, na každé akci vyfotit dění, doložit k monitorovací zprávě a dostrkat na webové stránky projektu, správně nastavit a vyhodnotit výběrová řízení. A důležité jsou vlaječky. Kontrola na místě byla z těchto administrativních záležitostí tím nejjednodušším. A to nemluvě o tom, že se v průběhu projektu třikrát změnily podmínky účtování. Po dvou a půl roce projekt Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky končí. Na administrativu, která se nám zdála v uplynulých měsících nabubřelá a nesmyslná, postupně zapomeneme. Důležité pro nás zůstává to, že jsme se naučili nahlížet na žáky školy individuálně, naučili jsem se vytipovat případné nadání, prohloubit spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a využívat více práci jejích odborníků a neméně důležitá je i spokojenost nadaných žáků, jejich spolupráce nejen s ostatními spolužáky, ale i s námi, učiteli. Na začátku byla příležitost, výzva, otevřené dveře k poznání. Na konci jsou spokojené výrazy v obličejích našich žáků, jejich rodičů, spokojenost i v učitelských duších, protože jsme to dokázali. V průběhu projektu vznikla řada materiálů, které vytvořili učitelé spolupracující s nadanými žáky. Vznikly také nové vyučovací předměty. A vznikly také zkušenosti. To vše se Vám pokusíme na následujících stránkách přiblížit. Třeba Vás při čtení napadne také možnost vyhledat ve třídách, kde učíte, nadané žáky. Určitě to stojí za to. Bohuslav Hora, zástupce ředitele Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor metodik projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

4 Pro chytré hlavy problémové úlohy Nápad na vytvoření volitelného předmětu, ve kterém by žáci řešili různé šifry, hlavolamy, problémové úlohy, hráli logické hry a zábavnou formou tak rozšiřovali své myšlení, přišel zhruba před třemi lety. Já sama jsem již za studií vyhledávala různé kvízy, šifry a záhady, televizní a rozhlasové soutěže, křížovkářské časopisy, lámání hlavy bylo pro mě prostě velké hobby. Výhodou při sestavování učebních osnov tohoto předmětu byla jednak obrovská zásoba materiálů a zdrojů, ale i praxe s vedením dětí i dospělých při řešení takových úkolů (velké množství zkušeností jsem získala na dětských táborech a také jako lektorka teambuildingové agentury). Několikaměsíční práce s tříděním tištěných i digitálních materiálů vyústila v sestavení pracovního sešitu nazvaném Pro chytré hlavy, který jsem vytvořila jako tiskovou publikaci v programu Microsoft Publisher a se kterým každý žák pracuje celý školní rok. Obsahem sešitu jsou jednak konkrétní úlohy, řazené v první části podle obtížnosti a ve druhé podle typů úloh, ale i šifrovací tabulky, Morseova abeceda, kapitola z teorie a dějin kryptografie a steganografie, metodické pokyny a nápovědy k řešení obtížnějších úloh. Završením celoroční práce bývá vytvoření vlastní autorské problémové úlohy pro ostatní a také šifrovací hra v okolí školy. Výuka probíhá pravidelně jednou týdně jednu vyučovací hodinu. Předmět je určen těm, koho baví přemýšlet. A to nadaní určitě jsou. K vyřešení předkládaných úloh je zapotřebí pouze rozumová úvaha, schopnost z daných poznatků vyvozovat správné závěry, respektovat podmínky zadání. Většinou se každý rok sejdou děti z různých ročníků, což přináší další obohacení výuky ve zvýšené míře kooperace. V letošním školním roce pracuje v tomto volitelném předmětu několik nadaných žáků ze 7. a 9. ročníku, mezi nimi je i jedna žákyně s mimořádným nadáním přírodovědného zaměření. Práce celé skupiny je v porovnání s předchozími lety skutečně nadstandardní. Klasická hodina probíhá tak, že všichni dostanou drobnou úlohu na rozjezd, kterou většinou během pár minut každý samostatně vyřeší, a jeden ze žáků zdůvodní nalezené řešení a vysvětlí postup. Pak se společně seznámíme s hlavním tématem hodiny, tedy jednou z úloh pracovního sešitu. V první fázi se každý žák sám snaží o nalezení řešení, nebo cesty k němu. Pokud se to do deseti minut nepodaří nikomu, spojí se do menších skupin a úkol řeší společně. Některé typy úloh (například kombinované šifry nebo složité zebry) jsou skutečně náročné a vyžadují několik nápověd. Právě tady se výrazně objevuje ochota spolupracovat, schopnost rozdělit si práci, sledovat ostatní, přijmout nebo odmítnout nabízené řešení. Kromě logického myšlení tu dochází k nenásilnému rozvoji mnoha klíčových kompetencí a nemálo důležitý je i fakt, že jsou žáci ochotni uznat svou chybu a ocenit práci jiného. Zpočátku se totiž často projevoval silný individualismus výrazněji nadaných jedinců, zejména zmíněné mimořádně nadané žákyně. Ta zvládá díky svému zaměření velmi dobře úlohy matematické (číselné vývojové řady, sudoku, homino, algebramy, slovní aritmetické úlohy). Velmi mě překvapilo, jak obtížně se potýkala s úlohou na dělení obrazců, tedy úkolem geometrickým. Naopak některá vysloveně slovní logická zadání (zebry, úlohy o lhářích) nebo různé typy křížovek a kombinovaných úloh řeší snadno a velmi výstižně dokáže popsat své myšlenkové pochody. Kromě toho věnuje spoustu času domácí přípravě a její potenciál motivuje ostatní k vyšším výkonům. Práce s nadanými žáky v rámci speciálního předmětu se osvědčila jako velmi přínosná, a to nejen pro ně. Ochota, s jakou přistupují i k obtížným zadáním, zájem o učení i radost ze správného řešení jsou odměnou i pro mě, a všem kolegům, kteří ztrácejí pedagogický optimismus, bych tento styl práce jen doporučila. Pavla Capáková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

5 Ukázka z pracovního materiálu pro volitelný předmět problémové úlohy

6

7 Když máte ve třídě nadaného žáka Žák byl na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny vytipován jako mimořádně nadaný s mimořádným logickým myšlením a matematickými schopnostmi a výrazně nadprůměrnými verbálními, logicko-prostorovými a paměťovými schopnostmi. V rámci IVP (individuální vzdělávací plán) pedagogicko-psychologická poradna doporučuje rozvíjet mimořádné intelektové nadání dítěte formou obohacování učiva v českém jazyce, matematice a předmětu Člověk a jeho svět. Během školního roku žák navštěvoval předmět určený pro nadané žáky. V běžných vyučovacích hodinách pracoval s ostatními spolužáky a práci navíc dostával v případě, pokud splnil úkoly zadané všem dětem ve třídě. Práce navíc spočívala v samostatném vypracování pracovního listu z českého jazyka nebo matematiky, nebo v řešení úkolu v počítačovém programu. Žák k vypracování svého úkolu přistupoval zodpovědně, pracoval samostatně, soustředěně a se zájmem. V kolektivu je žák oblíben, spolužákům dokáže poradit při práci i vysvětlit učivo. Inspiraci pro práci s nadanými dětmi jsem získala na školeních, která jsem absolvovala. Inspirativní aktivity pro nadané žáky J. Fořtík, výjezdní školení grantu Nadaní žáci, Individualizace ve výuce Daltonský plán, zkušenosti učitelů ZŠ Křídlovická, Brno. Růžena Červinková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

8 Pracovní list 1) Cestovní kancelář ubytovává své zákazníky ve 78 hotelech v Evropě. V každém hotelu je průměrně 85 lůžek. Kolik hostů se ve všech hotelech ubytovalo v sobotu, když neobsazených zůstalo 45 dvoulůžkových pokojů a 14 pokojů čtyřlůžkových? Kolik korun hosté celkem zaplatili za ubytování, když cena jednoho lůžka je průměrně 320 Kč? 2) Firma prodává 4 budovy, budovu A, budovu B a budovy C a D. Kolik korun firma získá prodejem těchto nemovitostí, podaří li se jí prodat polovinu budov? Budova A stojí Kč, budova B Kč, budova C Kč a budova D Kč. Vypočítej všechny možnosti. Pracovní list 1. c) podstatná jména: d) slovesa:

9 Zdroj: KRAUSOVÁ, Z., TERŠOVÁ, R. Český jazyk 6, pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. vyd. Plzeň: NAKLADATELSTVÍ FRAUS, 2004, s. 12, ISBN

10 Oblíbená fyzika V průběhu projektu byla nabídnuta mimořádně nadaným žákům možnost zapojit se do práce v oblasti přírodovědných předmětů fyzika, matematika. Vznikly dvě věkově rozdílné skupiny. V šestém ročníku se k diagnostikované mimořádně nadané žákyni připojilo dalších pět zájemců. V sedmém pracovali dva žáci. Náplní práce skupin je řešení zajímavých úloh z oblasti fyziky navazující na probírané učivo a jeho rozšíření většinou ve formě zajímavých a netradičních pokusů, měření různých fyzikálních veličin s následným zpracováním, vyhodnocením a stanovením patřičného závěru. V oblasti matematiky jsem vybíral úlohy se zaměřením na logické a problémové úlohy, řešení a sestavování číselných řad, geometrické úlohy a oblíbené matematické pohádky. V letošním školním roce se obě skupiny úspěšně zapojily do mezinárodní on line soutěže Genius Logicus a v současné době čekáme na ukončení soutěže a zveřejnění výsledků a umístění jednotlivých žáků. Náplň práce je volena podle věkových a vědomostních znalostí žáků, probíraného učiva i vlastního přání a zájmu žáků. Úkoly jsou zadávány většinou formou pracovních listů. Některé pracovní listy jsou vlastní autorskou tvorbou, v některých jsou použity zajímavé příklady níže uvedených publikací: Libuše Hozová Matematické pohádky, Roman Pavelka Hrátky s matematikou, Jarmila Novotná Dohoní gepard klokana, Petr Gola Cvičíme s matematikou, Eva Kubínová Matematická cvičení s diferencovaným zadáním, Milan Hejný Matematické úkoly pro II. stupeň základního vzdělávání,dorotea Garozzo Velká kniha kvízů. Většina pracovních setkání probíhala ve volném čase žáků v předem dohodnutých časech jedenkrát až dvakrát týdně podle možnosti a zájmu žáků. Na vlastní přání žáků se některá setkání uskutečnila v rámci vyučování v době suplovaných hodin, nebo v předmětech, ve kterých žáci učivo zvládli a projevili zájem dělat něco navíc, a já jsem se jim mohl věnovat. Se žáky obou skupin se mi pracuje dobře. Kladem a obrovskou výhodou je dobrovolnost a chuť do práce, která není formální. Velice se osvědčila rozmanitost úkolů a problémových úloh tak, aby každý jedinec mohl zažít pocit z úspěchu při splnění úkolu. V dobrém smyslu se projevila zdravá soutěživost a rivalita mezi členy skupiny být lepší a rychlejší než ostatní, posílit si sebevědomí tím, že úkol dokáže splnit. Několikrát žáci vymysleli řešení, které mne překvapilo a nebylo ani uvedeno ve výsledcích řešených úloh. To jenom potvrdilo, že mají potenciál, který je třeba rozvíjet. Při řešení obtížnějších úloh se osvědčila spolupráce ve dvojicích nebo ve skupině. V některých případech jsem musel žákům nastínit cestu k hledání správného řešení. Dvouletou práci s nadanými žáky hodnotím jako velice zajímavou a přínosnou pro posílení svého pedagogického sebevědomí. S velice kladným ohlasem jsem se setkal i při neformálním setkání s rodiči těchto žáků na společné schůzce. Z mého hlediska bych tuto možnost práce doporučil každému pedagogovi. V příloze přikládám ukázky některých pracovních listů. Jiří Čížek, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

11 Pracovní list Třecí síla 1. Sestav zařízení pro měření třecí síly podle nákresu. 2. Postupně pokládej kvádr na plochy s různých materiálů a naměřené údaje zapisuj do tabulky. 3. Pamatuj, že třecí sílu měříš při rovnoměrném pohybu tělesa. Materiál dráhy Materiál tělesa Ocel Dřevo Ocel Plast Ocel Kůže Ocel Ocel Třecí síla Ft / N / Závěr: Velikost třecí síly na materiálu třecích ploch. 4. Měření opakuj, ale použij postupně 1;2;3 stejné kvádry uspořádané vodorovně ( za sebou ) a svisle ( na sobě ). Počet kvádrů Uspořádání vodorovně Ft / N / Uspořádání svisle Ft / N / Závěr: Velikost třecí síly na kolmém tlaku na podložku. Velikost třecí síly.na velikosti třecích ploch.

12 5. Porovnej velikost třecí síly při tření smykovém a valivém. Počet závaží Tření smykové Tření valivé /N/ /N/ Závěr: Třecí síla při tření valivém je.než při tření smykovém.

13 Lámejte si hlavu I 1. V každé ze tří krabic byly 2 koule v krabici označené ČČ byly 2 černé, v krabici BB 2 bílé a v krabici ČB 1 černá a 1 bílá. Někdo přehodil víka krabic, takže nápisy nesouhlasily. Smíme sejmout víko z jedné krabice, nedívat se dovnitř, vytáhnout jednu kouli a určit obsah všech krabic. 2. Sešli se 3 přátelé: Krejčí, Kovář a Tesař. To je náhoda, vždyť naše zaměstnání jsou stejná jako naše příjmení a nikdo z nás nemá zaměstnání shodné se svým příjmením, řekl tesař. To jsem si ani neuvědomil, prohodil Kovář. Určete zaměstnání jednotlivých osob. 3. Učitel říká: Když dám každému žákovi 7 tužek, zůstane mi 24 tužek, kdybych jim chtěl dát po 9 tužkách, chybělo by mi 32 tužek. Kolik bylo ve třídě žáků a kolik tužek měl učitel? 4. Sultánovi přišli zaplatit obchodníci daně. Deset obchodníků přineslo na deseti stejných miskách po 15 zlatých mincích. Zjistilo se, že na jedné misce byly falešné mince ( každá vážila místo 20 g jen 18 g). Jak určit jediným vážením, na které misce jsou falešné mince? 5. Ve středověku řekli odsouzenci: Promluvíš-li pravdu, budeš utopen, řekneš-li lež, budeš oběšen. Co musel odsouzenec říct, aby se zachránil? 6. Jak rozdělit na 3 díly 7 plných sudů vína, 7 sudů do poloviny naplněných a 7 sudů prázdných, aby v každém dílu byl stejný počet sudů i stejné množství vína? JINDŘICH PĚNČÍK JARMILA PĚNČÍKOVÁ Lámejte si hlavu. 1. vyd. Prométheus,s.r.o.,1995, ISBN X

14 Nadaní přitáhnou i další žáky Ve školním roce jsem zahájila pedagogickou práci s žákyní, které bylo diagnostikováno mimořádné intelektové nadání zaměřené matematickým směrem. Žákyně je integrovaná v běžné třídě. Během hodin matematiky jsou zadávány z pracovních sešitů pro 9. ročník úkoly B, C. Tyto úkoly vycházejí ze základního učiva, obohacují učivo a jsou náročnější. Správná řešení jsou vždy společně konzultována. Jednou za 14 dní probíhá odpoledne hodina matematiky navíc k běžným hodinám. Náplní odpoledních setkání je většinou obohacování a procvičování učiva. Na jednotlivá setkání si připravuji pracovní listy. Potěšilo mě, že na hodiny začala docházet další dvě děvčata z 9. třídy. Přínosem je práce ve skupině, kde si děvčata vysvětlují řešení a konzultují ho mezi sebou. Na ukázku přikládám pracovní listy, s kterými jsme pracovaly. Hana Dvořáková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor Pracovní list pro samostatnou práci doma Aplikuj znalosti o procentech a slovních úlohách na slovních úlohách s procenty. K samostudiu použij sbírky F. Běloun: Sbírka úloh z matematiky pro základní školy. Příklad 2, str Pracovník zkontroloval během tří dnů 2950 výrobků. Druhý den zkontroloval o 25 % výrobků více než první den. Třetí den o 15 % výrobků více než druhý den. Kolik výrobků zkontroloval v jednotlivých dnech? 2. Materiál na stavbu byl odvezen třemi různě velkými auty. Hmotnost nákladu na druhém autě byla o 20 % větší než na prvním autě a hmotnost nákladu na třetím autě byla o 20 % větší než na druhém autě. Na všechna tři auta se naložilo dohromady 18,2 tuny materiálu. Kolik tun materiálu bylo naloženo na každém autě? 3. Tři sourozenci měli našetřeno celkem Kč. Petr měl našetřeno o 15 % více než Jirka a Hanka o 10 % méně než Petr. Kolik korun měl našetřeno každý z nich? 4. Dělník během pětidenního pracovního týdne vyrobil součástek. První i druhý den splnil denní normu. Třetí den normu překročil o 20 %. Čtvrtý den udělal o 20 % součástek méně než třetí den. Pátý den o 20 % součástek více než třetí den. Kolik součástek musí dělník vyrobit, aby splnil denní normu? 5. Zemědělské družstvo sklidilo 300 t obilí. Z toho bylo 18 t ječmene, pšenice bylo o 250 % více než ovsa a žita bylo o 40 % více než pšenice. Kolik tun ovsa, kolik tun pšenice a kolik tun žita ZD sklidilo? 6. Urči čtyři po sobě následující lichá čísla, jejichž součet je 472.

15 Smysluplná práce Téměř celé dva roky jsem měl možnost podílet se na práci v projektu, který si dal za cíl soustavně pracovat s nadanými žáky s jazykovým nadáním. Snad by bylo lépe použít slovo spolupracovat, jelikož základním kamenem této náročné práce je právě ochota ke společné práci ze strany žáka a schopnost učitele přijmout i třeba diametrálně odlišný žákův pohled na věc. Jedenkrát týdně jsem v době školní výuky pracoval s dvěma chlapci a dvěma dívkami z 6. a 7. tříd, připravoval pro ně pracovní listy s náročnějšími úkoly z probíraného učiva, či zadáním, jež byla autorskou tvorbou. Vzájemné oťukávání a počáteční rozpaky byly velice rychle vystřídány příjemným pocitem, že vzniká něco nového, co může být přínosem pro obě strany. Žáci měli od počátku možnost ovlivňovat směr, kterým se bude naše spolupráce ubírat, a já jsem se snažil jejich přání a náměty promítnout do zadávaných úkolů a včlenit do nich také své představy o účelném využití společně stráveného času. Je však také nutné podotknout, že se postupem času objevoval rozdílný přístup žáků k tomuto způsobu práce a že s ním se dostavily i chvíle, kdy učitel vážně zvažuje smysl takové spolupráce. Počáteční až nekritické nadšení jednoho z chlapců bylo totiž vystřídáno nechutí cokoliv dotáhnout do finální podoby a potom už záleží jen na důslednosti učitele, aby takového žáka dotlačil, a to překvapivě k radosti samotného žáka, k žádoucím výsledkům. V první fázi jsme se snažili utvrdit a rozvíjet vědomosti a schopnosti v oblasti lexikální, frazeologické, pravopisné a syntaktické. Postupně jsme přidávali i cvičení stylizační, a když jsme byli požádáni vedením školního časopisu Plánské novinky o spolupráci, převážila v naší práci témata týkající se žurnalistických útvarů. V tu chvíli se před mými svěřenci otevřel široký prostor, který zahrnoval tvorbu článků, reportáží, rozhovorů, anket, recenzí filmů a knížek, úvah a odborných rubrik z oblasti techniky, sportu, vědy, umění, módy, vaření a kutilství. A právě tehdy bylo velice obtížné žákům opět předkládat tzv. průpravná cvičení, protože autorská tvorba je naplňovala natolik, že si neuvědomovali, že všechny tyto novinářské útvary vyžadují komplexně připraveného autora. Změna nastala až ve chvíli, kdy ne všechny reakce na jejich tvorbu byly příznivé a kdy sami připustili, že i dospělí mohou mít někdy pravdu. Při konečném hodnocení projektu nebudu sčítat plusy a mínusy. Moje ano pro projekty tohoto typu je založeno na pocitech smysluplné práce s dětmi, které mají zájem a které vám třeba i neverbálně naznačí, že jste pro ně partner a kamarád. Pavel Grenar, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

16 Pracovní list Téma: Frazémy a ilustrovaná frazeologie Cíle: Hledání smyslu ustálených výrazů a jejich využití Klíčové kompetence: rozvíjení klíčových kompetencí (kompetence k učení, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, kompetence k řešení problému) Časová dotace: 1 vyučovací hodina Postup: 1. Seznámení žáka s obsahem hodiny. 2. Pracovní listy. vysvětlení zadání 3. Samostatná práce žáků. Žák vyplní pracovní list. 4. Kontrola pracovních listů. Společně kontrolujeme pracovní listy. 5. Hodnocení. Společně zhodnotíme hodinu. Frazeologické cvičení Vysvětli přenesený význam následujících vět: Je mu to vidět na očích. Vždyť byl pořád jednou nohou v hrobě. Franta se mě celou cestu držel zuby nehty. A nakonec se mi vysmál a prásknul do koní!

17 Ilustrovaná frazeologie Přiřaď k obrázku Josefa Lady české ustálené slovní spojení a vysvětli jeho přenesený význam. V knihovně jsem zapůjčil knihu s příslušným obrázkem, který není možné z důvodu autorských práv publikován v tomto pracovním listu. Zdroj : Lada,J. Ilustrovaná frazeologie. 2. vyd. Praha: Máj,1971, ISBN Téma: Rozhovor Cíle: Sběr informací, tvoření otázek, vedení rozhovoru, úprava rozhovoru 1. Sběr informací a témat otázek Pro rozhovor do školního časopisu si zjisti z různých zdrojů co nejvíce informací a zajímavostí o vybrané osobě. Při sběru těchto informací nesmíš překročit práh slušnosti a musíš se držet novinářské etiky. Mysli také na profil čtenářů periodika, ve kterém rozhovor vyjde, tzn. co by je asi zajímalo a vhodnost otázek. Pokus se získané informace vytřídit a rozdělit do skupin. 2. Formulace otázek Zformuluj otázky. Mysli na to, že musíš osobu, se kterou děláš rozhovor, rozpovídat, tzn. že by měla být otázka vždy formulována tak, aby dotazovaný věděl, že o něm víš základní informace a on je pouze doplňuje, sděluje svůj pohled na věc, příp. navrhuje své řešení. Neboj se i tzv. ožehavých témat (ty by se ale neměly nikdy! dotýkat osobních a intimních stránek člověka). 3. Samotný rozhovor Měj na zřeteli, že základem každého dobrého rozhovoru je spolupráce s respondentem, zdvořilost, empatie a kompetentní vystupování. Při samotném rozhovoru můžeš používat své poznámky, ale neměl bys otázky jen předčítat. Odpovědi zaznamenávej na diktafon (se souhlasem respondenta), dělej si poznámky, ke kterým se budeš chtít během rozhovoru vrátit, a buď připraven i na to, že dotazující nebude chtít na určitou otázku odpovědět vůbec. Respektuj to. 4. Úprava a autorizace Uprav text rozhovoru tak, že odpovědi dotvoříš po stránce gramatické a stylistické. Dej pozor na autentičnost promluvy dotazovaného a na dodržení obsahové správnosti. Na závěr nezapomeň na autorizaci. Téma: Přesvědčovací projev Cíle: Vytvoření projevu s cílem získat na svou stranu nezaujaté posluchače Zadání: Představ si situaci, kdy jsi nucen prosadit ve skupině spolužáků řešení problému, které považuješ za konstruktivní a prospěšné, ale které se bude možná ostatním jevit jako problematické, těžko uskutečnitelné, příliš složité nebo nebudou mít chuť na něj přistoupit třeba jen proto, že je to tvé řešení situace. Tvým úkolem je tuto situaci vymyslet, navrhnout své řešení a pak připravit projev, kterým své řešení situace podpoříš a dosáhneš toho, že ostatní přijmou tvé argumenty a aktivně budou spolupracovat.

18 A. Výchozí situace : Snaž se využít vlastní zkušenosti a zážitky, např. ze školy, mimoškolního kolektivu, příp. rodiny. B. Řešení nastalého problému: Mělo by být opravdu konstruktivní a přihlédni i k možnostem a schopnostem kolektivu. C. Přesvědčovací projev: Měj neustále na zřeteli různorodost členů kolektivu. Čím přesvědčíš jedny, nemusí na zbylé působit. Snaž se nejdříve vzbudit zájem o problematiku, pak motivuj, navrhni řešení s možností změn na základě připomínek ostatních, snaž vyzdvihnout kladné schopnosti jednotlivých členů s tím, že bude ideální přihlédnout i budoucím rolím v pracovním týmu, a na závěr vyslovíš naději, že To už je na tobě.

19 Různá témata pro práci s nadanými K projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky jsem byla přizvána v září roku Po bližším seznámení jsem ho považovala za velmi zajímavý, smysluplný a obohacující. S elánem jsem se zapojila a s žáky prvního, čtvrtého a pátého ročníku jsem pracovala jedenkrát za tři až čtyři týdny. Setkání probíhala v místnosti školního klubu, kterou si žáci zvolili sami, i já ji shledávala za velmi vhodnou, díky svému neformálnímu vybavení. Na začátku každého setkání jsme se sesedli u stolu, pozdravili se a já seznámila žáky s průběhem hodiny a pracovním listem. Poté si žáci mohli sednout kamkoli a začít pracovat. Pracovní listy pro každé setkání jsem zpracovávala na určité téma - Staré pověsti české, Od města k městu, Třídění odpadů. Úkoly byly různorodé např. křížovky, přesmyčky, hlavolamy, doplňovačky, zaměřené na logické či matematické dovednosti, z oblasti českého jazyka, historie či geografie. Žáci vyšších ročníků raději pracovali s cvičeními, kde využili logické myšlení, představivost nebo postřeh než s úkoly, kde museli používat slovních druhů, vyjmenovaných slov, násobilky atp. Velmi se mi osvědčily i hry se sirkami, tangramem nebo hra Ubongo či Digit, kde se propojuje představivost s logickým myšlením. Pro čtvrtý a pátý ročník jsem připravovala stejné pracovní listy. Žáci jednotlivých ročníků je vypracovávali na srovnatelné úrovni, ale s rozdílným nadšením. Čtvrtý ročník byl živější, komunikativnější a navzájem si pomáhali a spolupracovali. Oproti tomu v pátém ročníku žáci více soupeřili, pracovali samostatně, ale s menším elánem a nadšením pro obtížnější úkoly. Práce s prvňáčky byla pro mne velmi naplňující. Chlapci se s velkým nadšením pouštěli do každé činnosti. Zaměřovala jsem se u nich na úkoly na rozvoj logiky, představivosti a porozumění textu. Žáky velmi bavily šifry a křížovky. Bylo zajímavé pozorovat jejich posun během školního roku, jak nabývali školních vědomostí a chtěli je využívat. Přiložené pracovní listy jsou jedny z prvních. V listu na téma Od města k městu jsou úkoly zaměřené na geografické znalosti, práci s mapou, pozornost a logické myšlení. V druhém není téma jednotné a úkoly jsou různorodé a žáci je zpracovávali s velmi nestejným nadšením. Hledání pana školníka, kde využívali především pozornost a logické myšlení, je velmi bavila. Druhý úkol, který byl náročnější, se s takovým nadšením nesetkal. Žáci museli oprášit znalosti slovních druhů, což nevedlo k velké radosti. Spolupráce na projektu byla pro mne, začínajícího pedagoga, velmi přínosná. Problémy jsem měla pouze při přípravách, které mi zabíraly mnoho času, a dále s odhadem doby, za kterou žáci zadané úkoly vypracují, nicméně děkuji za poskytnutí možnosti se na projektu podílet. Projekt shledávám za velmi vydařený a věřím, že Základní škola Planá nad Lužnicí bude i nadále pokračovat v aktivitách na rozvoj nadaných žáků. Mgr. Hana Janurová, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

20 Pracovní list Hledání pana školníka Leckdo pana školníka dnes již viděl, ale nyní nikdo netuší, kde právě je a vy ho nutně potřebujete. Naposledy jste ho zahlédli ve vedlejší třídě, tak se tam jděte zeptat. Poté choďte tam, kam vás pošlou. Jistě se po škole hodně naběháte, než najdete třídu, kde pan školník právě je.

21 Kolik dohromady? Odpovězte na následující matematické hádanky 1. Kolik nohou mají dohromady čtyři myslivci a čtyři psi?. 2. Kolik nohou dohromady mají pár koní s jezdci? 3. Kolik nohou mají kráva se svým telátkem a jejich dobrý hospodář? 4. Kolik minut mají 2,5 hodiny? 5. Kolik sekund má jedna hodina? Písmenková pyramida Postavte pyramidu za slov, která začínají a končí vždy stejným písmenem. Připravené máte písmena A a K, zkuste ještě vymyslet svou vlastní pyramidu. AK_ A_AK_K A AK K A AK K A AK K A AK K Zdroje: Metodický portál [online] [cit ]. Metodický portál. Dostupné z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/sudoku-slovni-druhy.html>. PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. Vyd. 1. Praha : Fortuna, s. ISBN SMOLÍK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Klára. Chyťte Bycha. Vyd. 1. Praha : Portál, s. ISBN X SUCHÁ, Jitka. Cvičení paměti pro každý věk : testy na paměť a logiku. Vyd. 1. Praha : Portál, s. ISBN

22 Obohacování Od roku 2010 funguje na naší škole nový předmět Obohacování. I přesto, že jsme se nadaným žáků snažili hodně věnovat v běžných hodinách, měli jsme pocit, že bychom mohli dělat ještě něco víc. Spojila jsem se s PhDr. M. Janouškovou z PPP v Táboře, která mě navedla na myšlenku zavést nový předmět a doporučila mi knihu od slovenské autorky Jany Juráškové Základy pedagogiky nadaných. Zde jsem se dozvěděla potřebné informace a po dohodě s vedením školy a PhDr. Janouškovou jsme založili nový předmět. Obohacování probíhá na 1. stupni vždy v rámci výuky. Určí se skupinky nadaných a mimořádně nadaných dětí, zavede se třídní kniha a Obohacování může začít. Učitel, který chce s nadanými žáky pracovat, si předem doma připraví pracovní list s popisem činností. Vše je připraveno tak, aby si jakýkoli další učitel mohl přípravu půjčit a mohl podle ní ihned učit. Úvodní list obsahuje téma hodiny, pomůcky, cíle, klíčové kompetence, časovou dotaci a postup práce. Některé pracovní listy obsahují i řešení. Po této důkladné přípravě si učitel zjistí, jaký mají žáci rozvrh, a po dohodě s třídním učitelem vybere takovou hodinu, která dětem nebude scházet. Tuto hodinu si žáky vyzvedne a individuálně s nimi pracuje. Každé dítě se může rozhodnout, zda tu danou hodinu na Obohacování chce jít. Nikoho nenutíme proti jeho vůli. Po hodině Obohacování žáky vracíme zpět do běžné třídy. Na druhém stupni probíhají hodiny Obohacování většinou mimo vyučování a pro žáky jsou opět dobrovolné. Ze zkušeností víme, že je Obohacování na 1. i 2. stupni velmi oblíbené a jen velmi zřídka se stane, že některý žák nevyužije dané nabídky se hodiny zúčastnit. Úkoly, které si učitelé pro žáky připravují, jsou většinou velmi zajímavé a intelektově náročné, abychom co nejvíce rozvíjeli potenciál dětí. V prvním roce jsme měli dvě skupiny Obohacování složené z mimořádně nadaných a nadaných žáků 2. a 5. třídy. O práci s dětmi se v rámci Obohacování staraly dvě učitelky. Další rok se Obohacování rozšířilo na 3. a 4. třídu a nově jsme přidali spojenou skupinu pro obě třídy, která se specializovala na anglický jazyk. Dále se objevilo Obohacování na 2. stupni, kde se vytvořili tři skupiny žáků orientujících se na český jazyk a dvě skupiny zabývající se převážně fyzikou a matematikou. V tomto školním roce jsme zajistili Obohacování v 1. třídě. Na 1. stupni jsou tedy čtyři skupiny Obohacování a na 2. stupni je skupin pět a o práci se dělí pět učitelů. Dvě učitelky docházejí obohacovat externě. Náročnou přípravu doma nám vždy vynahradí spokojení žáci na hodinách Obohacování. Mgr. Petra Kluzáková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Tabulka P8 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Vybrané ukazatele specifického tematického šetření k hodnocení organizace vzdělávání a dovedností dětí v oblasti matematické gramotnosti v

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace Šromotovo nám. 177, Hranice 753 01 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 www.zssromotovo.cz ABSOLVENTSKÉ

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit?

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? PŘÍPRAVA PROJEKTU Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? Stanovení doby trvání projektu Jak dlouho budou žáci na projektu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Název: Zkrat Výukové materiály Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Riziko a bezpečí, aneb co se stane, když se

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Název projektu : Čtenářské dílny pro jazykovou komunikaci Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/56.0054 Realizátor projektu : Střední

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je určen rodičům a prarodičům dětí, které si samy nevědí rady při počítání se zlomky.

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

2) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. v Kč CELKEM 104 000 73 333 73 333 0 0 0 24 934 733 5 000

2) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. v Kč CELKEM 104 000 73 333 73 333 0 0 0 24 934 733 5 000 (Příloha 2) Závěrečné hodnocení Rozvojového programu MŠMT Zajištění podmínek základního nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA. Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy

Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA. Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy Figurková školička Informační brožura Úvod Úvod Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Jak učím fyziku? Vlachovice 00 Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Leoš Dvořák, I. Dvořáková,R., Kolářová Každý z účastníků tohoto semináře obdržel příručku L. Dvořák a

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk KROUŽEK DESKOVÝCH HER Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk V našem kroužku deskových her se schází především žáci 1. stupně. Jako Kroužek deskových her jsme začali pracovat v roce 2005, kdy jsme uzavřeli

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice 412 584 468, fax: 412 582 214 e-mail: skola@zs-tgm.cz internet: www.zs-tgm.cz Dodatek k ŠVP č. 1 Školní vzdělávací

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně Vnitřní směrnice ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Článek I Úvod Tato vnitřní směrnice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ Škola? V pohodě! 2. část T. Koten Metodický portál RVP.CZ Skrývačky Zaměřeno na: orientace v textu, přeladění po přestávce na Čj, projekty, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů Ročník:

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Příklady aktivit pro volný čas nadaných žáků Ing. Martin Pokorný Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 VERBÁLNÍ HRY - rozvíjejí především slovní

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více