Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky"

Transkript

1 Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky č. registrace CZ.01.07/1.2.06/ prosinec 2009 červen 2012 Nositel projektu: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor. ČSLA 65, , Planá nad Lužnicí Partner v projektu: ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489,

2 Jak jsme začínali Začíná další školní rok. Školní rok V lavicích opět sedí prvňáčci, všichni zvědaví. My na to, jak budou zvládat učení, oni na to, co se to v té velké škole bude dít. A také novináři konečně je po letních prázdninách a okurkové sezoně o čem psát. Druhý den vidím na nástěnce novinovou fotografii drobné dívenky v naší školní lavici. Má zvláštně smutný a zamyšlený výraz. V článku pod fotkou odpovídá na otázku, jestli se do školy těší. Ani moc ne. Nevím, jestli tady bude něco zajímavého a jestli to nebude nuda. Druhý den se na ni jdu podívat do hodiny. Plynule velmi dobře čte, zvládá i jiné věci, které se většina dětí bude teprve učit. Pro ni by to opravdu byla nuda To byl poslední impulz k rozhodnutí pokusit se tohle změnit. Se souhlasem pedagogického sboru jsem napsala žádost o grant z prostředků OPVK. Nadáním se mnoho škol nezabývá, daří se nám získat více než 3 miliony korun. To je dostatek prostředků na velmi rozsáhlé vzdělávání učitelského sboru, nákup techniky a na možnost zaplatit učitelům individuální práci s nadanými žáky, na tvorbu vhodných materiálů do výuky. Od začátku projektu se v naší škole vzdělává 12 žáků s individuálním vzdělávacím plánem a řada dalších žáků má možnost se rozvíjet v rámci výuky i mimo ni. Učitelé se učí respektovat zájem a schopnosti jednotlivců a vytvořit podmínky pro jejich růst. Řídit evropský projekt v podmínkách českého školství není vůbec jednoduché. Když ale sleduji výsledky tříleté práce, vím, že to stálo za to. Zkušenosti a postřehy učitelů najdete v další části textu. Hana Vellánová ředitelka Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor manažerka projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

3 Průběh projektu Logicky takový projekt musíte vymyslet a napsat. V dnešní době to tedy předpokládá znalost prostředí programu Benefit. Myšlenku, jak už z výše uvedeného článku vyplývá, přinesla ředitelka školy Mgr. Hana Vellánová. Následně se objevily výzvy k sepsání projektů v krajích. Založit projekt v Benefitu, postupně napsat svou vizi, sestavit rozpočet Vypadalo to, že nejhorší máme za sebou. Myšlenku věnovat se nadaným žákům přijali i učitelé. Na jedné pracovní dílně potvrdili, že práce s nadáním je oblastí, ve které se potřebují vzdělávat. Tak snad to dokážeme. Přidal se k nám i partner projektu ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489. Ke spolupráci jsme přizvali i Pedagogicko-psychologickou poradnu České Budějovice, pracoviště Tábor. PhDr. Miloslava Janoušková zkušenosti s nadanými měla díky práci se třídou nadaných žáků v Českých Budějovicích. Žádost o projekt byla zaslána, nezbývalo než čekat. Nakonec přišla zpráva, že jsme projekt získali, byly nám upraveny finanční prostředky, pustili jsme se do práce. Ostatně sbor ZŠ Planá nad Lužnicí nezahálel ani v době čekání. Společně s p. dr. Janouškovou absolvoval teoretické vzdělávání v oblasti nadání. Ještě před zahájením projektu měl tedy teoretický náskok. Smlouva byla podepsána v prosince roku Tak, a můžeme začít pracovat. Pokud jsem napsal, že to nejtěžší máme za sebou, tak jsem se obrovsky mýlil. Začal kolotoč administrativních kroků každé tři měsíce odevzdat monitorovací zprávu, následně opravit připomínky a odeslat znovu ke schválení. Hlídat monitorovací indikátory nastavené v projektu, olepit nakoupené pomůcky, knihy a další předměty logem projektu, zveřejnit všechny informace, dokládat je do monitorovacích zpráv, na každé akci vyfotit dění, doložit k monitorovací zprávě a dostrkat na webové stránky projektu, správně nastavit a vyhodnotit výběrová řízení. A důležité jsou vlaječky. Kontrola na místě byla z těchto administrativních záležitostí tím nejjednodušším. A to nemluvě o tom, že se v průběhu projektu třikrát změnily podmínky účtování. Po dvou a půl roce projekt Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky končí. Na administrativu, která se nám zdála v uplynulých měsících nabubřelá a nesmyslná, postupně zapomeneme. Důležité pro nás zůstává to, že jsme se naučili nahlížet na žáky školy individuálně, naučili jsem se vytipovat případné nadání, prohloubit spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a využívat více práci jejích odborníků a neméně důležitá je i spokojenost nadaných žáků, jejich spolupráce nejen s ostatními spolužáky, ale i s námi, učiteli. Na začátku byla příležitost, výzva, otevřené dveře k poznání. Na konci jsou spokojené výrazy v obličejích našich žáků, jejich rodičů, spokojenost i v učitelských duších, protože jsme to dokázali. V průběhu projektu vznikla řada materiálů, které vytvořili učitelé spolupracující s nadanými žáky. Vznikly také nové vyučovací předměty. A vznikly také zkušenosti. To vše se Vám pokusíme na následujících stránkách přiblížit. Třeba Vás při čtení napadne také možnost vyhledat ve třídách, kde učíte, nadané žáky. Určitě to stojí za to. Bohuslav Hora, zástupce ředitele Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor metodik projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

4 Pro chytré hlavy problémové úlohy Nápad na vytvoření volitelného předmětu, ve kterém by žáci řešili různé šifry, hlavolamy, problémové úlohy, hráli logické hry a zábavnou formou tak rozšiřovali své myšlení, přišel zhruba před třemi lety. Já sama jsem již za studií vyhledávala různé kvízy, šifry a záhady, televizní a rozhlasové soutěže, křížovkářské časopisy, lámání hlavy bylo pro mě prostě velké hobby. Výhodou při sestavování učebních osnov tohoto předmětu byla jednak obrovská zásoba materiálů a zdrojů, ale i praxe s vedením dětí i dospělých při řešení takových úkolů (velké množství zkušeností jsem získala na dětských táborech a také jako lektorka teambuildingové agentury). Několikaměsíční práce s tříděním tištěných i digitálních materiálů vyústila v sestavení pracovního sešitu nazvaném Pro chytré hlavy, který jsem vytvořila jako tiskovou publikaci v programu Microsoft Publisher a se kterým každý žák pracuje celý školní rok. Obsahem sešitu jsou jednak konkrétní úlohy, řazené v první části podle obtížnosti a ve druhé podle typů úloh, ale i šifrovací tabulky, Morseova abeceda, kapitola z teorie a dějin kryptografie a steganografie, metodické pokyny a nápovědy k řešení obtížnějších úloh. Završením celoroční práce bývá vytvoření vlastní autorské problémové úlohy pro ostatní a také šifrovací hra v okolí školy. Výuka probíhá pravidelně jednou týdně jednu vyučovací hodinu. Předmět je určen těm, koho baví přemýšlet. A to nadaní určitě jsou. K vyřešení předkládaných úloh je zapotřebí pouze rozumová úvaha, schopnost z daných poznatků vyvozovat správné závěry, respektovat podmínky zadání. Většinou se každý rok sejdou děti z různých ročníků, což přináší další obohacení výuky ve zvýšené míře kooperace. V letošním školním roce pracuje v tomto volitelném předmětu několik nadaných žáků ze 7. a 9. ročníku, mezi nimi je i jedna žákyně s mimořádným nadáním přírodovědného zaměření. Práce celé skupiny je v porovnání s předchozími lety skutečně nadstandardní. Klasická hodina probíhá tak, že všichni dostanou drobnou úlohu na rozjezd, kterou většinou během pár minut každý samostatně vyřeší, a jeden ze žáků zdůvodní nalezené řešení a vysvětlí postup. Pak se společně seznámíme s hlavním tématem hodiny, tedy jednou z úloh pracovního sešitu. V první fázi se každý žák sám snaží o nalezení řešení, nebo cesty k němu. Pokud se to do deseti minut nepodaří nikomu, spojí se do menších skupin a úkol řeší společně. Některé typy úloh (například kombinované šifry nebo složité zebry) jsou skutečně náročné a vyžadují několik nápověd. Právě tady se výrazně objevuje ochota spolupracovat, schopnost rozdělit si práci, sledovat ostatní, přijmout nebo odmítnout nabízené řešení. Kromě logického myšlení tu dochází k nenásilnému rozvoji mnoha klíčových kompetencí a nemálo důležitý je i fakt, že jsou žáci ochotni uznat svou chybu a ocenit práci jiného. Zpočátku se totiž často projevoval silný individualismus výrazněji nadaných jedinců, zejména zmíněné mimořádně nadané žákyně. Ta zvládá díky svému zaměření velmi dobře úlohy matematické (číselné vývojové řady, sudoku, homino, algebramy, slovní aritmetické úlohy). Velmi mě překvapilo, jak obtížně se potýkala s úlohou na dělení obrazců, tedy úkolem geometrickým. Naopak některá vysloveně slovní logická zadání (zebry, úlohy o lhářích) nebo různé typy křížovek a kombinovaných úloh řeší snadno a velmi výstižně dokáže popsat své myšlenkové pochody. Kromě toho věnuje spoustu času domácí přípravě a její potenciál motivuje ostatní k vyšším výkonům. Práce s nadanými žáky v rámci speciálního předmětu se osvědčila jako velmi přínosná, a to nejen pro ně. Ochota, s jakou přistupují i k obtížným zadáním, zájem o učení i radost ze správného řešení jsou odměnou i pro mě, a všem kolegům, kteří ztrácejí pedagogický optimismus, bych tento styl práce jen doporučila. Pavla Capáková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

5 Ukázka z pracovního materiálu pro volitelný předmět problémové úlohy

6

7 Když máte ve třídě nadaného žáka Žák byl na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny vytipován jako mimořádně nadaný s mimořádným logickým myšlením a matematickými schopnostmi a výrazně nadprůměrnými verbálními, logicko-prostorovými a paměťovými schopnostmi. V rámci IVP (individuální vzdělávací plán) pedagogicko-psychologická poradna doporučuje rozvíjet mimořádné intelektové nadání dítěte formou obohacování učiva v českém jazyce, matematice a předmětu Člověk a jeho svět. Během školního roku žák navštěvoval předmět určený pro nadané žáky. V běžných vyučovacích hodinách pracoval s ostatními spolužáky a práci navíc dostával v případě, pokud splnil úkoly zadané všem dětem ve třídě. Práce navíc spočívala v samostatném vypracování pracovního listu z českého jazyka nebo matematiky, nebo v řešení úkolu v počítačovém programu. Žák k vypracování svého úkolu přistupoval zodpovědně, pracoval samostatně, soustředěně a se zájmem. V kolektivu je žák oblíben, spolužákům dokáže poradit při práci i vysvětlit učivo. Inspiraci pro práci s nadanými dětmi jsem získala na školeních, která jsem absolvovala. Inspirativní aktivity pro nadané žáky J. Fořtík, výjezdní školení grantu Nadaní žáci, Individualizace ve výuce Daltonský plán, zkušenosti učitelů ZŠ Křídlovická, Brno. Růžena Červinková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

8 Pracovní list 1) Cestovní kancelář ubytovává své zákazníky ve 78 hotelech v Evropě. V každém hotelu je průměrně 85 lůžek. Kolik hostů se ve všech hotelech ubytovalo v sobotu, když neobsazených zůstalo 45 dvoulůžkových pokojů a 14 pokojů čtyřlůžkových? Kolik korun hosté celkem zaplatili za ubytování, když cena jednoho lůžka je průměrně 320 Kč? 2) Firma prodává 4 budovy, budovu A, budovu B a budovy C a D. Kolik korun firma získá prodejem těchto nemovitostí, podaří li se jí prodat polovinu budov? Budova A stojí Kč, budova B Kč, budova C Kč a budova D Kč. Vypočítej všechny možnosti. Pracovní list 1. c) podstatná jména: d) slovesa:

9 Zdroj: KRAUSOVÁ, Z., TERŠOVÁ, R. Český jazyk 6, pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. vyd. Plzeň: NAKLADATELSTVÍ FRAUS, 2004, s. 12, ISBN

10 Oblíbená fyzika V průběhu projektu byla nabídnuta mimořádně nadaným žákům možnost zapojit se do práce v oblasti přírodovědných předmětů fyzika, matematika. Vznikly dvě věkově rozdílné skupiny. V šestém ročníku se k diagnostikované mimořádně nadané žákyni připojilo dalších pět zájemců. V sedmém pracovali dva žáci. Náplní práce skupin je řešení zajímavých úloh z oblasti fyziky navazující na probírané učivo a jeho rozšíření většinou ve formě zajímavých a netradičních pokusů, měření různých fyzikálních veličin s následným zpracováním, vyhodnocením a stanovením patřičného závěru. V oblasti matematiky jsem vybíral úlohy se zaměřením na logické a problémové úlohy, řešení a sestavování číselných řad, geometrické úlohy a oblíbené matematické pohádky. V letošním školním roce se obě skupiny úspěšně zapojily do mezinárodní on line soutěže Genius Logicus a v současné době čekáme na ukončení soutěže a zveřejnění výsledků a umístění jednotlivých žáků. Náplň práce je volena podle věkových a vědomostních znalostí žáků, probíraného učiva i vlastního přání a zájmu žáků. Úkoly jsou zadávány většinou formou pracovních listů. Některé pracovní listy jsou vlastní autorskou tvorbou, v některých jsou použity zajímavé příklady níže uvedených publikací: Libuše Hozová Matematické pohádky, Roman Pavelka Hrátky s matematikou, Jarmila Novotná Dohoní gepard klokana, Petr Gola Cvičíme s matematikou, Eva Kubínová Matematická cvičení s diferencovaným zadáním, Milan Hejný Matematické úkoly pro II. stupeň základního vzdělávání,dorotea Garozzo Velká kniha kvízů. Většina pracovních setkání probíhala ve volném čase žáků v předem dohodnutých časech jedenkrát až dvakrát týdně podle možnosti a zájmu žáků. Na vlastní přání žáků se některá setkání uskutečnila v rámci vyučování v době suplovaných hodin, nebo v předmětech, ve kterých žáci učivo zvládli a projevili zájem dělat něco navíc, a já jsem se jim mohl věnovat. Se žáky obou skupin se mi pracuje dobře. Kladem a obrovskou výhodou je dobrovolnost a chuť do práce, která není formální. Velice se osvědčila rozmanitost úkolů a problémových úloh tak, aby každý jedinec mohl zažít pocit z úspěchu při splnění úkolu. V dobrém smyslu se projevila zdravá soutěživost a rivalita mezi členy skupiny být lepší a rychlejší než ostatní, posílit si sebevědomí tím, že úkol dokáže splnit. Několikrát žáci vymysleli řešení, které mne překvapilo a nebylo ani uvedeno ve výsledcích řešených úloh. To jenom potvrdilo, že mají potenciál, který je třeba rozvíjet. Při řešení obtížnějších úloh se osvědčila spolupráce ve dvojicích nebo ve skupině. V některých případech jsem musel žákům nastínit cestu k hledání správného řešení. Dvouletou práci s nadanými žáky hodnotím jako velice zajímavou a přínosnou pro posílení svého pedagogického sebevědomí. S velice kladným ohlasem jsem se setkal i při neformálním setkání s rodiči těchto žáků na společné schůzce. Z mého hlediska bych tuto možnost práce doporučil každému pedagogovi. V příloze přikládám ukázky některých pracovních listů. Jiří Čížek, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

11 Pracovní list Třecí síla 1. Sestav zařízení pro měření třecí síly podle nákresu. 2. Postupně pokládej kvádr na plochy s různých materiálů a naměřené údaje zapisuj do tabulky. 3. Pamatuj, že třecí sílu měříš při rovnoměrném pohybu tělesa. Materiál dráhy Materiál tělesa Ocel Dřevo Ocel Plast Ocel Kůže Ocel Ocel Třecí síla Ft / N / Závěr: Velikost třecí síly na materiálu třecích ploch. 4. Měření opakuj, ale použij postupně 1;2;3 stejné kvádry uspořádané vodorovně ( za sebou ) a svisle ( na sobě ). Počet kvádrů Uspořádání vodorovně Ft / N / Uspořádání svisle Ft / N / Závěr: Velikost třecí síly na kolmém tlaku na podložku. Velikost třecí síly.na velikosti třecích ploch.

12 5. Porovnej velikost třecí síly při tření smykovém a valivém. Počet závaží Tření smykové Tření valivé /N/ /N/ Závěr: Třecí síla při tření valivém je.než při tření smykovém.

13 Lámejte si hlavu I 1. V každé ze tří krabic byly 2 koule v krabici označené ČČ byly 2 černé, v krabici BB 2 bílé a v krabici ČB 1 černá a 1 bílá. Někdo přehodil víka krabic, takže nápisy nesouhlasily. Smíme sejmout víko z jedné krabice, nedívat se dovnitř, vytáhnout jednu kouli a určit obsah všech krabic. 2. Sešli se 3 přátelé: Krejčí, Kovář a Tesař. To je náhoda, vždyť naše zaměstnání jsou stejná jako naše příjmení a nikdo z nás nemá zaměstnání shodné se svým příjmením, řekl tesař. To jsem si ani neuvědomil, prohodil Kovář. Určete zaměstnání jednotlivých osob. 3. Učitel říká: Když dám každému žákovi 7 tužek, zůstane mi 24 tužek, kdybych jim chtěl dát po 9 tužkách, chybělo by mi 32 tužek. Kolik bylo ve třídě žáků a kolik tužek měl učitel? 4. Sultánovi přišli zaplatit obchodníci daně. Deset obchodníků přineslo na deseti stejných miskách po 15 zlatých mincích. Zjistilo se, že na jedné misce byly falešné mince ( každá vážila místo 20 g jen 18 g). Jak určit jediným vážením, na které misce jsou falešné mince? 5. Ve středověku řekli odsouzenci: Promluvíš-li pravdu, budeš utopen, řekneš-li lež, budeš oběšen. Co musel odsouzenec říct, aby se zachránil? 6. Jak rozdělit na 3 díly 7 plných sudů vína, 7 sudů do poloviny naplněných a 7 sudů prázdných, aby v každém dílu byl stejný počet sudů i stejné množství vína? JINDŘICH PĚNČÍK JARMILA PĚNČÍKOVÁ Lámejte si hlavu. 1. vyd. Prométheus,s.r.o.,1995, ISBN X

14 Nadaní přitáhnou i další žáky Ve školním roce jsem zahájila pedagogickou práci s žákyní, které bylo diagnostikováno mimořádné intelektové nadání zaměřené matematickým směrem. Žákyně je integrovaná v běžné třídě. Během hodin matematiky jsou zadávány z pracovních sešitů pro 9. ročník úkoly B, C. Tyto úkoly vycházejí ze základního učiva, obohacují učivo a jsou náročnější. Správná řešení jsou vždy společně konzultována. Jednou za 14 dní probíhá odpoledne hodina matematiky navíc k běžným hodinám. Náplní odpoledních setkání je většinou obohacování a procvičování učiva. Na jednotlivá setkání si připravuji pracovní listy. Potěšilo mě, že na hodiny začala docházet další dvě děvčata z 9. třídy. Přínosem je práce ve skupině, kde si děvčata vysvětlují řešení a konzultují ho mezi sebou. Na ukázku přikládám pracovní listy, s kterými jsme pracovaly. Hana Dvořáková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor Pracovní list pro samostatnou práci doma Aplikuj znalosti o procentech a slovních úlohách na slovních úlohách s procenty. K samostudiu použij sbírky F. Běloun: Sbírka úloh z matematiky pro základní školy. Příklad 2, str Pracovník zkontroloval během tří dnů 2950 výrobků. Druhý den zkontroloval o 25 % výrobků více než první den. Třetí den o 15 % výrobků více než druhý den. Kolik výrobků zkontroloval v jednotlivých dnech? 2. Materiál na stavbu byl odvezen třemi různě velkými auty. Hmotnost nákladu na druhém autě byla o 20 % větší než na prvním autě a hmotnost nákladu na třetím autě byla o 20 % větší než na druhém autě. Na všechna tři auta se naložilo dohromady 18,2 tuny materiálu. Kolik tun materiálu bylo naloženo na každém autě? 3. Tři sourozenci měli našetřeno celkem Kč. Petr měl našetřeno o 15 % více než Jirka a Hanka o 10 % méně než Petr. Kolik korun měl našetřeno každý z nich? 4. Dělník během pětidenního pracovního týdne vyrobil součástek. První i druhý den splnil denní normu. Třetí den normu překročil o 20 %. Čtvrtý den udělal o 20 % součástek méně než třetí den. Pátý den o 20 % součástek více než třetí den. Kolik součástek musí dělník vyrobit, aby splnil denní normu? 5. Zemědělské družstvo sklidilo 300 t obilí. Z toho bylo 18 t ječmene, pšenice bylo o 250 % více než ovsa a žita bylo o 40 % více než pšenice. Kolik tun ovsa, kolik tun pšenice a kolik tun žita ZD sklidilo? 6. Urči čtyři po sobě následující lichá čísla, jejichž součet je 472.

15 Smysluplná práce Téměř celé dva roky jsem měl možnost podílet se na práci v projektu, který si dal za cíl soustavně pracovat s nadanými žáky s jazykovým nadáním. Snad by bylo lépe použít slovo spolupracovat, jelikož základním kamenem této náročné práce je právě ochota ke společné práci ze strany žáka a schopnost učitele přijmout i třeba diametrálně odlišný žákův pohled na věc. Jedenkrát týdně jsem v době školní výuky pracoval s dvěma chlapci a dvěma dívkami z 6. a 7. tříd, připravoval pro ně pracovní listy s náročnějšími úkoly z probíraného učiva, či zadáním, jež byla autorskou tvorbou. Vzájemné oťukávání a počáteční rozpaky byly velice rychle vystřídány příjemným pocitem, že vzniká něco nového, co může být přínosem pro obě strany. Žáci měli od počátku možnost ovlivňovat směr, kterým se bude naše spolupráce ubírat, a já jsem se snažil jejich přání a náměty promítnout do zadávaných úkolů a včlenit do nich také své představy o účelném využití společně stráveného času. Je však také nutné podotknout, že se postupem času objevoval rozdílný přístup žáků k tomuto způsobu práce a že s ním se dostavily i chvíle, kdy učitel vážně zvažuje smysl takové spolupráce. Počáteční až nekritické nadšení jednoho z chlapců bylo totiž vystřídáno nechutí cokoliv dotáhnout do finální podoby a potom už záleží jen na důslednosti učitele, aby takového žáka dotlačil, a to překvapivě k radosti samotného žáka, k žádoucím výsledkům. V první fázi jsme se snažili utvrdit a rozvíjet vědomosti a schopnosti v oblasti lexikální, frazeologické, pravopisné a syntaktické. Postupně jsme přidávali i cvičení stylizační, a když jsme byli požádáni vedením školního časopisu Plánské novinky o spolupráci, převážila v naší práci témata týkající se žurnalistických útvarů. V tu chvíli se před mými svěřenci otevřel široký prostor, který zahrnoval tvorbu článků, reportáží, rozhovorů, anket, recenzí filmů a knížek, úvah a odborných rubrik z oblasti techniky, sportu, vědy, umění, módy, vaření a kutilství. A právě tehdy bylo velice obtížné žákům opět předkládat tzv. průpravná cvičení, protože autorská tvorba je naplňovala natolik, že si neuvědomovali, že všechny tyto novinářské útvary vyžadují komplexně připraveného autora. Změna nastala až ve chvíli, kdy ne všechny reakce na jejich tvorbu byly příznivé a kdy sami připustili, že i dospělí mohou mít někdy pravdu. Při konečném hodnocení projektu nebudu sčítat plusy a mínusy. Moje ano pro projekty tohoto typu je založeno na pocitech smysluplné práce s dětmi, které mají zájem a které vám třeba i neverbálně naznačí, že jste pro ně partner a kamarád. Pavel Grenar, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

16 Pracovní list Téma: Frazémy a ilustrovaná frazeologie Cíle: Hledání smyslu ustálených výrazů a jejich využití Klíčové kompetence: rozvíjení klíčových kompetencí (kompetence k učení, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, kompetence k řešení problému) Časová dotace: 1 vyučovací hodina Postup: 1. Seznámení žáka s obsahem hodiny. 2. Pracovní listy. vysvětlení zadání 3. Samostatná práce žáků. Žák vyplní pracovní list. 4. Kontrola pracovních listů. Společně kontrolujeme pracovní listy. 5. Hodnocení. Společně zhodnotíme hodinu. Frazeologické cvičení Vysvětli přenesený význam následujících vět: Je mu to vidět na očích. Vždyť byl pořád jednou nohou v hrobě. Franta se mě celou cestu držel zuby nehty. A nakonec se mi vysmál a prásknul do koní!

17 Ilustrovaná frazeologie Přiřaď k obrázku Josefa Lady české ustálené slovní spojení a vysvětli jeho přenesený význam. V knihovně jsem zapůjčil knihu s příslušným obrázkem, který není možné z důvodu autorských práv publikován v tomto pracovním listu. Zdroj : Lada,J. Ilustrovaná frazeologie. 2. vyd. Praha: Máj,1971, ISBN Téma: Rozhovor Cíle: Sběr informací, tvoření otázek, vedení rozhovoru, úprava rozhovoru 1. Sběr informací a témat otázek Pro rozhovor do školního časopisu si zjisti z různých zdrojů co nejvíce informací a zajímavostí o vybrané osobě. Při sběru těchto informací nesmíš překročit práh slušnosti a musíš se držet novinářské etiky. Mysli také na profil čtenářů periodika, ve kterém rozhovor vyjde, tzn. co by je asi zajímalo a vhodnost otázek. Pokus se získané informace vytřídit a rozdělit do skupin. 2. Formulace otázek Zformuluj otázky. Mysli na to, že musíš osobu, se kterou děláš rozhovor, rozpovídat, tzn. že by měla být otázka vždy formulována tak, aby dotazovaný věděl, že o něm víš základní informace a on je pouze doplňuje, sděluje svůj pohled na věc, příp. navrhuje své řešení. Neboj se i tzv. ožehavých témat (ty by se ale neměly nikdy! dotýkat osobních a intimních stránek člověka). 3. Samotný rozhovor Měj na zřeteli, že základem každého dobrého rozhovoru je spolupráce s respondentem, zdvořilost, empatie a kompetentní vystupování. Při samotném rozhovoru můžeš používat své poznámky, ale neměl bys otázky jen předčítat. Odpovědi zaznamenávej na diktafon (se souhlasem respondenta), dělej si poznámky, ke kterým se budeš chtít během rozhovoru vrátit, a buď připraven i na to, že dotazující nebude chtít na určitou otázku odpovědět vůbec. Respektuj to. 4. Úprava a autorizace Uprav text rozhovoru tak, že odpovědi dotvoříš po stránce gramatické a stylistické. Dej pozor na autentičnost promluvy dotazovaného a na dodržení obsahové správnosti. Na závěr nezapomeň na autorizaci. Téma: Přesvědčovací projev Cíle: Vytvoření projevu s cílem získat na svou stranu nezaujaté posluchače Zadání: Představ si situaci, kdy jsi nucen prosadit ve skupině spolužáků řešení problému, které považuješ za konstruktivní a prospěšné, ale které se bude možná ostatním jevit jako problematické, těžko uskutečnitelné, příliš složité nebo nebudou mít chuť na něj přistoupit třeba jen proto, že je to tvé řešení situace. Tvým úkolem je tuto situaci vymyslet, navrhnout své řešení a pak připravit projev, kterým své řešení situace podpoříš a dosáhneš toho, že ostatní přijmou tvé argumenty a aktivně budou spolupracovat.

18 A. Výchozí situace : Snaž se využít vlastní zkušenosti a zážitky, např. ze školy, mimoškolního kolektivu, příp. rodiny. B. Řešení nastalého problému: Mělo by být opravdu konstruktivní a přihlédni i k možnostem a schopnostem kolektivu. C. Přesvědčovací projev: Měj neustále na zřeteli různorodost členů kolektivu. Čím přesvědčíš jedny, nemusí na zbylé působit. Snaž se nejdříve vzbudit zájem o problematiku, pak motivuj, navrhni řešení s možností změn na základě připomínek ostatních, snaž vyzdvihnout kladné schopnosti jednotlivých členů s tím, že bude ideální přihlédnout i budoucím rolím v pracovním týmu, a na závěr vyslovíš naději, že To už je na tobě.

19 Různá témata pro práci s nadanými K projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky jsem byla přizvána v září roku Po bližším seznámení jsem ho považovala za velmi zajímavý, smysluplný a obohacující. S elánem jsem se zapojila a s žáky prvního, čtvrtého a pátého ročníku jsem pracovala jedenkrát za tři až čtyři týdny. Setkání probíhala v místnosti školního klubu, kterou si žáci zvolili sami, i já ji shledávala za velmi vhodnou, díky svému neformálnímu vybavení. Na začátku každého setkání jsme se sesedli u stolu, pozdravili se a já seznámila žáky s průběhem hodiny a pracovním listem. Poté si žáci mohli sednout kamkoli a začít pracovat. Pracovní listy pro každé setkání jsem zpracovávala na určité téma - Staré pověsti české, Od města k městu, Třídění odpadů. Úkoly byly různorodé např. křížovky, přesmyčky, hlavolamy, doplňovačky, zaměřené na logické či matematické dovednosti, z oblasti českého jazyka, historie či geografie. Žáci vyšších ročníků raději pracovali s cvičeními, kde využili logické myšlení, představivost nebo postřeh než s úkoly, kde museli používat slovních druhů, vyjmenovaných slov, násobilky atp. Velmi se mi osvědčily i hry se sirkami, tangramem nebo hra Ubongo či Digit, kde se propojuje představivost s logickým myšlením. Pro čtvrtý a pátý ročník jsem připravovala stejné pracovní listy. Žáci jednotlivých ročníků je vypracovávali na srovnatelné úrovni, ale s rozdílným nadšením. Čtvrtý ročník byl živější, komunikativnější a navzájem si pomáhali a spolupracovali. Oproti tomu v pátém ročníku žáci více soupeřili, pracovali samostatně, ale s menším elánem a nadšením pro obtížnější úkoly. Práce s prvňáčky byla pro mne velmi naplňující. Chlapci se s velkým nadšením pouštěli do každé činnosti. Zaměřovala jsem se u nich na úkoly na rozvoj logiky, představivosti a porozumění textu. Žáky velmi bavily šifry a křížovky. Bylo zajímavé pozorovat jejich posun během školního roku, jak nabývali školních vědomostí a chtěli je využívat. Přiložené pracovní listy jsou jedny z prvních. V listu na téma Od města k městu jsou úkoly zaměřené na geografické znalosti, práci s mapou, pozornost a logické myšlení. V druhém není téma jednotné a úkoly jsou různorodé a žáci je zpracovávali s velmi nestejným nadšením. Hledání pana školníka, kde využívali především pozornost a logické myšlení, je velmi bavila. Druhý úkol, který byl náročnější, se s takovým nadšením nesetkal. Žáci museli oprášit znalosti slovních druhů, což nevedlo k velké radosti. Spolupráce na projektu byla pro mne, začínajícího pedagoga, velmi přínosná. Problémy jsem měla pouze při přípravách, které mi zabíraly mnoho času, a dále s odhadem doby, za kterou žáci zadané úkoly vypracují, nicméně děkuji za poskytnutí možnosti se na projektu podílet. Projekt shledávám za velmi vydařený a věřím, že Základní škola Planá nad Lužnicí bude i nadále pokračovat v aktivitách na rozvoj nadaných žáků. Mgr. Hana Janurová, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

20 Pracovní list Hledání pana školníka Leckdo pana školníka dnes již viděl, ale nyní nikdo netuší, kde právě je a vy ho nutně potřebujete. Naposledy jste ho zahlédli ve vedlejší třídě, tak se tam jděte zeptat. Poté choďte tam, kam vás pošlou. Jistě se po škole hodně naběháte, než najdete třídu, kde pan školník právě je.

21 Kolik dohromady? Odpovězte na následující matematické hádanky 1. Kolik nohou mají dohromady čtyři myslivci a čtyři psi?. 2. Kolik nohou dohromady mají pár koní s jezdci? 3. Kolik nohou mají kráva se svým telátkem a jejich dobrý hospodář? 4. Kolik minut mají 2,5 hodiny? 5. Kolik sekund má jedna hodina? Písmenková pyramida Postavte pyramidu za slov, která začínají a končí vždy stejným písmenem. Připravené máte písmena A a K, zkuste ještě vymyslet svou vlastní pyramidu. AK_ A_AK_K A AK K A AK K A AK K A AK K Zdroje: Metodický portál [online] [cit ]. Metodický portál. Dostupné z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/sudoku-slovni-druhy.html>. PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. Vyd. 1. Praha : Fortuna, s. ISBN SMOLÍK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Klára. Chyťte Bycha. Vyd. 1. Praha : Portál, s. ISBN X SUCHÁ, Jitka. Cvičení paměti pro každý věk : testy na paměť a logiku. Vyd. 1. Praha : Portál, s. ISBN

22 Obohacování Od roku 2010 funguje na naší škole nový předmět Obohacování. I přesto, že jsme se nadaným žáků snažili hodně věnovat v běžných hodinách, měli jsme pocit, že bychom mohli dělat ještě něco víc. Spojila jsem se s PhDr. M. Janouškovou z PPP v Táboře, která mě navedla na myšlenku zavést nový předmět a doporučila mi knihu od slovenské autorky Jany Juráškové Základy pedagogiky nadaných. Zde jsem se dozvěděla potřebné informace a po dohodě s vedením školy a PhDr. Janouškovou jsme založili nový předmět. Obohacování probíhá na 1. stupni vždy v rámci výuky. Určí se skupinky nadaných a mimořádně nadaných dětí, zavede se třídní kniha a Obohacování může začít. Učitel, který chce s nadanými žáky pracovat, si předem doma připraví pracovní list s popisem činností. Vše je připraveno tak, aby si jakýkoli další učitel mohl přípravu půjčit a mohl podle ní ihned učit. Úvodní list obsahuje téma hodiny, pomůcky, cíle, klíčové kompetence, časovou dotaci a postup práce. Některé pracovní listy obsahují i řešení. Po této důkladné přípravě si učitel zjistí, jaký mají žáci rozvrh, a po dohodě s třídním učitelem vybere takovou hodinu, která dětem nebude scházet. Tuto hodinu si žáky vyzvedne a individuálně s nimi pracuje. Každé dítě se může rozhodnout, zda tu danou hodinu na Obohacování chce jít. Nikoho nenutíme proti jeho vůli. Po hodině Obohacování žáky vracíme zpět do běžné třídy. Na druhém stupni probíhají hodiny Obohacování většinou mimo vyučování a pro žáky jsou opět dobrovolné. Ze zkušeností víme, že je Obohacování na 1. i 2. stupni velmi oblíbené a jen velmi zřídka se stane, že některý žák nevyužije dané nabídky se hodiny zúčastnit. Úkoly, které si učitelé pro žáky připravují, jsou většinou velmi zajímavé a intelektově náročné, abychom co nejvíce rozvíjeli potenciál dětí. V prvním roce jsme měli dvě skupiny Obohacování složené z mimořádně nadaných a nadaných žáků 2. a 5. třídy. O práci s dětmi se v rámci Obohacování staraly dvě učitelky. Další rok se Obohacování rozšířilo na 3. a 4. třídu a nově jsme přidali spojenou skupinu pro obě třídy, která se specializovala na anglický jazyk. Dále se objevilo Obohacování na 2. stupni, kde se vytvořili tři skupiny žáků orientujících se na český jazyk a dvě skupiny zabývající se převážně fyzikou a matematikou. V tomto školním roce jsme zajistili Obohacování v 1. třídě. Na 1. stupni jsou tedy čtyři skupiny Obohacování a na 2. stupni je skupin pět a o práci se dělí pět učitelů. Dvě učitelky docházejí obohacovat externě. Náročnou přípravu doma nám vždy vynahradí spokojení žáci na hodinách Obohacování. Mgr. Petra Kluzáková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

Příručka dobré praxe

Příručka dobré praxe Příručka dobré praxe UČENÍ NA MÍRU Tato příručka vznikla v rámci projektu Seznámení s učebními styly a kompetencí k učení individualizace přístupu k žákům., reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0080 Zpracovali: Zuzana

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39

KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39 KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39 Kritické listy odborný pedagogický čtvrtletník, který vychází od roku 2001 99 % příspěvků píšou učitelé z praxe vždy najdete lekce do svého vyučování v každém čísle naleznete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY Duben PRESÍK SLOVO ŠÉFREDAKTORA V ítejte u dubnového vydání časopisu Presík. V tomto čísle se dozvíte více o pořádaných Cisco Games a o finálním umístění našich

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Úvod Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 3 AUTORSKÝ KOLEKTIV: Zuzana Bedřichová Aneta Horká Vendula Karasová

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Soňa Kropáčová V. ročník - kombinované studium obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Více