Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky"

Transkript

1 Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky č. registrace CZ.01.07/1.2.06/ prosinec 2009 červen 2012 Nositel projektu: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor. ČSLA 65, , Planá nad Lužnicí Partner v projektu: ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489,

2 Jak jsme začínali Začíná další školní rok. Školní rok V lavicích opět sedí prvňáčci, všichni zvědaví. My na to, jak budou zvládat učení, oni na to, co se to v té velké škole bude dít. A také novináři konečně je po letních prázdninách a okurkové sezoně o čem psát. Druhý den vidím na nástěnce novinovou fotografii drobné dívenky v naší školní lavici. Má zvláštně smutný a zamyšlený výraz. V článku pod fotkou odpovídá na otázku, jestli se do školy těší. Ani moc ne. Nevím, jestli tady bude něco zajímavého a jestli to nebude nuda. Druhý den se na ni jdu podívat do hodiny. Plynule velmi dobře čte, zvládá i jiné věci, které se většina dětí bude teprve učit. Pro ni by to opravdu byla nuda To byl poslední impulz k rozhodnutí pokusit se tohle změnit. Se souhlasem pedagogického sboru jsem napsala žádost o grant z prostředků OPVK. Nadáním se mnoho škol nezabývá, daří se nám získat více než 3 miliony korun. To je dostatek prostředků na velmi rozsáhlé vzdělávání učitelského sboru, nákup techniky a na možnost zaplatit učitelům individuální práci s nadanými žáky, na tvorbu vhodných materiálů do výuky. Od začátku projektu se v naší škole vzdělává 12 žáků s individuálním vzdělávacím plánem a řada dalších žáků má možnost se rozvíjet v rámci výuky i mimo ni. Učitelé se učí respektovat zájem a schopnosti jednotlivců a vytvořit podmínky pro jejich růst. Řídit evropský projekt v podmínkách českého školství není vůbec jednoduché. Když ale sleduji výsledky tříleté práce, vím, že to stálo za to. Zkušenosti a postřehy učitelů najdete v další části textu. Hana Vellánová ředitelka Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor manažerka projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

3 Průběh projektu Logicky takový projekt musíte vymyslet a napsat. V dnešní době to tedy předpokládá znalost prostředí programu Benefit. Myšlenku, jak už z výše uvedeného článku vyplývá, přinesla ředitelka školy Mgr. Hana Vellánová. Následně se objevily výzvy k sepsání projektů v krajích. Založit projekt v Benefitu, postupně napsat svou vizi, sestavit rozpočet Vypadalo to, že nejhorší máme za sebou. Myšlenku věnovat se nadaným žákům přijali i učitelé. Na jedné pracovní dílně potvrdili, že práce s nadáním je oblastí, ve které se potřebují vzdělávat. Tak snad to dokážeme. Přidal se k nám i partner projektu ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489. Ke spolupráci jsme přizvali i Pedagogicko-psychologickou poradnu České Budějovice, pracoviště Tábor. PhDr. Miloslava Janoušková zkušenosti s nadanými měla díky práci se třídou nadaných žáků v Českých Budějovicích. Žádost o projekt byla zaslána, nezbývalo než čekat. Nakonec přišla zpráva, že jsme projekt získali, byly nám upraveny finanční prostředky, pustili jsme se do práce. Ostatně sbor ZŠ Planá nad Lužnicí nezahálel ani v době čekání. Společně s p. dr. Janouškovou absolvoval teoretické vzdělávání v oblasti nadání. Ještě před zahájením projektu měl tedy teoretický náskok. Smlouva byla podepsána v prosince roku Tak, a můžeme začít pracovat. Pokud jsem napsal, že to nejtěžší máme za sebou, tak jsem se obrovsky mýlil. Začal kolotoč administrativních kroků každé tři měsíce odevzdat monitorovací zprávu, následně opravit připomínky a odeslat znovu ke schválení. Hlídat monitorovací indikátory nastavené v projektu, olepit nakoupené pomůcky, knihy a další předměty logem projektu, zveřejnit všechny informace, dokládat je do monitorovacích zpráv, na každé akci vyfotit dění, doložit k monitorovací zprávě a dostrkat na webové stránky projektu, správně nastavit a vyhodnotit výběrová řízení. A důležité jsou vlaječky. Kontrola na místě byla z těchto administrativních záležitostí tím nejjednodušším. A to nemluvě o tom, že se v průběhu projektu třikrát změnily podmínky účtování. Po dvou a půl roce projekt Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky končí. Na administrativu, která se nám zdála v uplynulých měsících nabubřelá a nesmyslná, postupně zapomeneme. Důležité pro nás zůstává to, že jsme se naučili nahlížet na žáky školy individuálně, naučili jsem se vytipovat případné nadání, prohloubit spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a využívat více práci jejích odborníků a neméně důležitá je i spokojenost nadaných žáků, jejich spolupráce nejen s ostatními spolužáky, ale i s námi, učiteli. Na začátku byla příležitost, výzva, otevřené dveře k poznání. Na konci jsou spokojené výrazy v obličejích našich žáků, jejich rodičů, spokojenost i v učitelských duších, protože jsme to dokázali. V průběhu projektu vznikla řada materiálů, které vytvořili učitelé spolupracující s nadanými žáky. Vznikly také nové vyučovací předměty. A vznikly také zkušenosti. To vše se Vám pokusíme na následujících stránkách přiblížit. Třeba Vás při čtení napadne také možnost vyhledat ve třídách, kde učíte, nadané žáky. Určitě to stojí za to. Bohuslav Hora, zástupce ředitele Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor metodik projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

4 Pro chytré hlavy problémové úlohy Nápad na vytvoření volitelného předmětu, ve kterém by žáci řešili různé šifry, hlavolamy, problémové úlohy, hráli logické hry a zábavnou formou tak rozšiřovali své myšlení, přišel zhruba před třemi lety. Já sama jsem již za studií vyhledávala různé kvízy, šifry a záhady, televizní a rozhlasové soutěže, křížovkářské časopisy, lámání hlavy bylo pro mě prostě velké hobby. Výhodou při sestavování učebních osnov tohoto předmětu byla jednak obrovská zásoba materiálů a zdrojů, ale i praxe s vedením dětí i dospělých při řešení takových úkolů (velké množství zkušeností jsem získala na dětských táborech a také jako lektorka teambuildingové agentury). Několikaměsíční práce s tříděním tištěných i digitálních materiálů vyústila v sestavení pracovního sešitu nazvaném Pro chytré hlavy, který jsem vytvořila jako tiskovou publikaci v programu Microsoft Publisher a se kterým každý žák pracuje celý školní rok. Obsahem sešitu jsou jednak konkrétní úlohy, řazené v první části podle obtížnosti a ve druhé podle typů úloh, ale i šifrovací tabulky, Morseova abeceda, kapitola z teorie a dějin kryptografie a steganografie, metodické pokyny a nápovědy k řešení obtížnějších úloh. Završením celoroční práce bývá vytvoření vlastní autorské problémové úlohy pro ostatní a také šifrovací hra v okolí školy. Výuka probíhá pravidelně jednou týdně jednu vyučovací hodinu. Předmět je určen těm, koho baví přemýšlet. A to nadaní určitě jsou. K vyřešení předkládaných úloh je zapotřebí pouze rozumová úvaha, schopnost z daných poznatků vyvozovat správné závěry, respektovat podmínky zadání. Většinou se každý rok sejdou děti z různých ročníků, což přináší další obohacení výuky ve zvýšené míře kooperace. V letošním školním roce pracuje v tomto volitelném předmětu několik nadaných žáků ze 7. a 9. ročníku, mezi nimi je i jedna žákyně s mimořádným nadáním přírodovědného zaměření. Práce celé skupiny je v porovnání s předchozími lety skutečně nadstandardní. Klasická hodina probíhá tak, že všichni dostanou drobnou úlohu na rozjezd, kterou většinou během pár minut každý samostatně vyřeší, a jeden ze žáků zdůvodní nalezené řešení a vysvětlí postup. Pak se společně seznámíme s hlavním tématem hodiny, tedy jednou z úloh pracovního sešitu. V první fázi se každý žák sám snaží o nalezení řešení, nebo cesty k němu. Pokud se to do deseti minut nepodaří nikomu, spojí se do menších skupin a úkol řeší společně. Některé typy úloh (například kombinované šifry nebo složité zebry) jsou skutečně náročné a vyžadují několik nápověd. Právě tady se výrazně objevuje ochota spolupracovat, schopnost rozdělit si práci, sledovat ostatní, přijmout nebo odmítnout nabízené řešení. Kromě logického myšlení tu dochází k nenásilnému rozvoji mnoha klíčových kompetencí a nemálo důležitý je i fakt, že jsou žáci ochotni uznat svou chybu a ocenit práci jiného. Zpočátku se totiž často projevoval silný individualismus výrazněji nadaných jedinců, zejména zmíněné mimořádně nadané žákyně. Ta zvládá díky svému zaměření velmi dobře úlohy matematické (číselné vývojové řady, sudoku, homino, algebramy, slovní aritmetické úlohy). Velmi mě překvapilo, jak obtížně se potýkala s úlohou na dělení obrazců, tedy úkolem geometrickým. Naopak některá vysloveně slovní logická zadání (zebry, úlohy o lhářích) nebo různé typy křížovek a kombinovaných úloh řeší snadno a velmi výstižně dokáže popsat své myšlenkové pochody. Kromě toho věnuje spoustu času domácí přípravě a její potenciál motivuje ostatní k vyšším výkonům. Práce s nadanými žáky v rámci speciálního předmětu se osvědčila jako velmi přínosná, a to nejen pro ně. Ochota, s jakou přistupují i k obtížným zadáním, zájem o učení i radost ze správného řešení jsou odměnou i pro mě, a všem kolegům, kteří ztrácejí pedagogický optimismus, bych tento styl práce jen doporučila. Pavla Capáková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

5 Ukázka z pracovního materiálu pro volitelný předmět problémové úlohy

6

7 Když máte ve třídě nadaného žáka Žák byl na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny vytipován jako mimořádně nadaný s mimořádným logickým myšlením a matematickými schopnostmi a výrazně nadprůměrnými verbálními, logicko-prostorovými a paměťovými schopnostmi. V rámci IVP (individuální vzdělávací plán) pedagogicko-psychologická poradna doporučuje rozvíjet mimořádné intelektové nadání dítěte formou obohacování učiva v českém jazyce, matematice a předmětu Člověk a jeho svět. Během školního roku žák navštěvoval předmět určený pro nadané žáky. V běžných vyučovacích hodinách pracoval s ostatními spolužáky a práci navíc dostával v případě, pokud splnil úkoly zadané všem dětem ve třídě. Práce navíc spočívala v samostatném vypracování pracovního listu z českého jazyka nebo matematiky, nebo v řešení úkolu v počítačovém programu. Žák k vypracování svého úkolu přistupoval zodpovědně, pracoval samostatně, soustředěně a se zájmem. V kolektivu je žák oblíben, spolužákům dokáže poradit při práci i vysvětlit učivo. Inspiraci pro práci s nadanými dětmi jsem získala na školeních, která jsem absolvovala. Inspirativní aktivity pro nadané žáky J. Fořtík, výjezdní školení grantu Nadaní žáci, Individualizace ve výuce Daltonský plán, zkušenosti učitelů ZŠ Křídlovická, Brno. Růžena Červinková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

8 Pracovní list 1) Cestovní kancelář ubytovává své zákazníky ve 78 hotelech v Evropě. V každém hotelu je průměrně 85 lůžek. Kolik hostů se ve všech hotelech ubytovalo v sobotu, když neobsazených zůstalo 45 dvoulůžkových pokojů a 14 pokojů čtyřlůžkových? Kolik korun hosté celkem zaplatili za ubytování, když cena jednoho lůžka je průměrně 320 Kč? 2) Firma prodává 4 budovy, budovu A, budovu B a budovy C a D. Kolik korun firma získá prodejem těchto nemovitostí, podaří li se jí prodat polovinu budov? Budova A stojí Kč, budova B Kč, budova C Kč a budova D Kč. Vypočítej všechny možnosti. Pracovní list 1. c) podstatná jména: d) slovesa:

9 Zdroj: KRAUSOVÁ, Z., TERŠOVÁ, R. Český jazyk 6, pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. vyd. Plzeň: NAKLADATELSTVÍ FRAUS, 2004, s. 12, ISBN

10 Oblíbená fyzika V průběhu projektu byla nabídnuta mimořádně nadaným žákům možnost zapojit se do práce v oblasti přírodovědných předmětů fyzika, matematika. Vznikly dvě věkově rozdílné skupiny. V šestém ročníku se k diagnostikované mimořádně nadané žákyni připojilo dalších pět zájemců. V sedmém pracovali dva žáci. Náplní práce skupin je řešení zajímavých úloh z oblasti fyziky navazující na probírané učivo a jeho rozšíření většinou ve formě zajímavých a netradičních pokusů, měření různých fyzikálních veličin s následným zpracováním, vyhodnocením a stanovením patřičného závěru. V oblasti matematiky jsem vybíral úlohy se zaměřením na logické a problémové úlohy, řešení a sestavování číselných řad, geometrické úlohy a oblíbené matematické pohádky. V letošním školním roce se obě skupiny úspěšně zapojily do mezinárodní on line soutěže Genius Logicus a v současné době čekáme na ukončení soutěže a zveřejnění výsledků a umístění jednotlivých žáků. Náplň práce je volena podle věkových a vědomostních znalostí žáků, probíraného učiva i vlastního přání a zájmu žáků. Úkoly jsou zadávány většinou formou pracovních listů. Některé pracovní listy jsou vlastní autorskou tvorbou, v některých jsou použity zajímavé příklady níže uvedených publikací: Libuše Hozová Matematické pohádky, Roman Pavelka Hrátky s matematikou, Jarmila Novotná Dohoní gepard klokana, Petr Gola Cvičíme s matematikou, Eva Kubínová Matematická cvičení s diferencovaným zadáním, Milan Hejný Matematické úkoly pro II. stupeň základního vzdělávání,dorotea Garozzo Velká kniha kvízů. Většina pracovních setkání probíhala ve volném čase žáků v předem dohodnutých časech jedenkrát až dvakrát týdně podle možnosti a zájmu žáků. Na vlastní přání žáků se některá setkání uskutečnila v rámci vyučování v době suplovaných hodin, nebo v předmětech, ve kterých žáci učivo zvládli a projevili zájem dělat něco navíc, a já jsem se jim mohl věnovat. Se žáky obou skupin se mi pracuje dobře. Kladem a obrovskou výhodou je dobrovolnost a chuť do práce, která není formální. Velice se osvědčila rozmanitost úkolů a problémových úloh tak, aby každý jedinec mohl zažít pocit z úspěchu při splnění úkolu. V dobrém smyslu se projevila zdravá soutěživost a rivalita mezi členy skupiny být lepší a rychlejší než ostatní, posílit si sebevědomí tím, že úkol dokáže splnit. Několikrát žáci vymysleli řešení, které mne překvapilo a nebylo ani uvedeno ve výsledcích řešených úloh. To jenom potvrdilo, že mají potenciál, který je třeba rozvíjet. Při řešení obtížnějších úloh se osvědčila spolupráce ve dvojicích nebo ve skupině. V některých případech jsem musel žákům nastínit cestu k hledání správného řešení. Dvouletou práci s nadanými žáky hodnotím jako velice zajímavou a přínosnou pro posílení svého pedagogického sebevědomí. S velice kladným ohlasem jsem se setkal i při neformálním setkání s rodiči těchto žáků na společné schůzce. Z mého hlediska bych tuto možnost práce doporučil každému pedagogovi. V příloze přikládám ukázky některých pracovních listů. Jiří Čížek, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

11 Pracovní list Třecí síla 1. Sestav zařízení pro měření třecí síly podle nákresu. 2. Postupně pokládej kvádr na plochy s různých materiálů a naměřené údaje zapisuj do tabulky. 3. Pamatuj, že třecí sílu měříš při rovnoměrném pohybu tělesa. Materiál dráhy Materiál tělesa Ocel Dřevo Ocel Plast Ocel Kůže Ocel Ocel Třecí síla Ft / N / Závěr: Velikost třecí síly na materiálu třecích ploch. 4. Měření opakuj, ale použij postupně 1;2;3 stejné kvádry uspořádané vodorovně ( za sebou ) a svisle ( na sobě ). Počet kvádrů Uspořádání vodorovně Ft / N / Uspořádání svisle Ft / N / Závěr: Velikost třecí síly na kolmém tlaku na podložku. Velikost třecí síly.na velikosti třecích ploch.

12 5. Porovnej velikost třecí síly při tření smykovém a valivém. Počet závaží Tření smykové Tření valivé /N/ /N/ Závěr: Třecí síla při tření valivém je.než při tření smykovém.

13 Lámejte si hlavu I 1. V každé ze tří krabic byly 2 koule v krabici označené ČČ byly 2 černé, v krabici BB 2 bílé a v krabici ČB 1 černá a 1 bílá. Někdo přehodil víka krabic, takže nápisy nesouhlasily. Smíme sejmout víko z jedné krabice, nedívat se dovnitř, vytáhnout jednu kouli a určit obsah všech krabic. 2. Sešli se 3 přátelé: Krejčí, Kovář a Tesař. To je náhoda, vždyť naše zaměstnání jsou stejná jako naše příjmení a nikdo z nás nemá zaměstnání shodné se svým příjmením, řekl tesař. To jsem si ani neuvědomil, prohodil Kovář. Určete zaměstnání jednotlivých osob. 3. Učitel říká: Když dám každému žákovi 7 tužek, zůstane mi 24 tužek, kdybych jim chtěl dát po 9 tužkách, chybělo by mi 32 tužek. Kolik bylo ve třídě žáků a kolik tužek měl učitel? 4. Sultánovi přišli zaplatit obchodníci daně. Deset obchodníků přineslo na deseti stejných miskách po 15 zlatých mincích. Zjistilo se, že na jedné misce byly falešné mince ( každá vážila místo 20 g jen 18 g). Jak určit jediným vážením, na které misce jsou falešné mince? 5. Ve středověku řekli odsouzenci: Promluvíš-li pravdu, budeš utopen, řekneš-li lež, budeš oběšen. Co musel odsouzenec říct, aby se zachránil? 6. Jak rozdělit na 3 díly 7 plných sudů vína, 7 sudů do poloviny naplněných a 7 sudů prázdných, aby v každém dílu byl stejný počet sudů i stejné množství vína? JINDŘICH PĚNČÍK JARMILA PĚNČÍKOVÁ Lámejte si hlavu. 1. vyd. Prométheus,s.r.o.,1995, ISBN X

14 Nadaní přitáhnou i další žáky Ve školním roce jsem zahájila pedagogickou práci s žákyní, které bylo diagnostikováno mimořádné intelektové nadání zaměřené matematickým směrem. Žákyně je integrovaná v běžné třídě. Během hodin matematiky jsou zadávány z pracovních sešitů pro 9. ročník úkoly B, C. Tyto úkoly vycházejí ze základního učiva, obohacují učivo a jsou náročnější. Správná řešení jsou vždy společně konzultována. Jednou za 14 dní probíhá odpoledne hodina matematiky navíc k běžným hodinám. Náplní odpoledních setkání je většinou obohacování a procvičování učiva. Na jednotlivá setkání si připravuji pracovní listy. Potěšilo mě, že na hodiny začala docházet další dvě děvčata z 9. třídy. Přínosem je práce ve skupině, kde si děvčata vysvětlují řešení a konzultují ho mezi sebou. Na ukázku přikládám pracovní listy, s kterými jsme pracovaly. Hana Dvořáková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor Pracovní list pro samostatnou práci doma Aplikuj znalosti o procentech a slovních úlohách na slovních úlohách s procenty. K samostudiu použij sbírky F. Běloun: Sbírka úloh z matematiky pro základní školy. Příklad 2, str Pracovník zkontroloval během tří dnů 2950 výrobků. Druhý den zkontroloval o 25 % výrobků více než první den. Třetí den o 15 % výrobků více než druhý den. Kolik výrobků zkontroloval v jednotlivých dnech? 2. Materiál na stavbu byl odvezen třemi různě velkými auty. Hmotnost nákladu na druhém autě byla o 20 % větší než na prvním autě a hmotnost nákladu na třetím autě byla o 20 % větší než na druhém autě. Na všechna tři auta se naložilo dohromady 18,2 tuny materiálu. Kolik tun materiálu bylo naloženo na každém autě? 3. Tři sourozenci měli našetřeno celkem Kč. Petr měl našetřeno o 15 % více než Jirka a Hanka o 10 % méně než Petr. Kolik korun měl našetřeno každý z nich? 4. Dělník během pětidenního pracovního týdne vyrobil součástek. První i druhý den splnil denní normu. Třetí den normu překročil o 20 %. Čtvrtý den udělal o 20 % součástek méně než třetí den. Pátý den o 20 % součástek více než třetí den. Kolik součástek musí dělník vyrobit, aby splnil denní normu? 5. Zemědělské družstvo sklidilo 300 t obilí. Z toho bylo 18 t ječmene, pšenice bylo o 250 % více než ovsa a žita bylo o 40 % více než pšenice. Kolik tun ovsa, kolik tun pšenice a kolik tun žita ZD sklidilo? 6. Urči čtyři po sobě následující lichá čísla, jejichž součet je 472.

15 Smysluplná práce Téměř celé dva roky jsem měl možnost podílet se na práci v projektu, který si dal za cíl soustavně pracovat s nadanými žáky s jazykovým nadáním. Snad by bylo lépe použít slovo spolupracovat, jelikož základním kamenem této náročné práce je právě ochota ke společné práci ze strany žáka a schopnost učitele přijmout i třeba diametrálně odlišný žákův pohled na věc. Jedenkrát týdně jsem v době školní výuky pracoval s dvěma chlapci a dvěma dívkami z 6. a 7. tříd, připravoval pro ně pracovní listy s náročnějšími úkoly z probíraného učiva, či zadáním, jež byla autorskou tvorbou. Vzájemné oťukávání a počáteční rozpaky byly velice rychle vystřídány příjemným pocitem, že vzniká něco nového, co může být přínosem pro obě strany. Žáci měli od počátku možnost ovlivňovat směr, kterým se bude naše spolupráce ubírat, a já jsem se snažil jejich přání a náměty promítnout do zadávaných úkolů a včlenit do nich také své představy o účelném využití společně stráveného času. Je však také nutné podotknout, že se postupem času objevoval rozdílný přístup žáků k tomuto způsobu práce a že s ním se dostavily i chvíle, kdy učitel vážně zvažuje smysl takové spolupráce. Počáteční až nekritické nadšení jednoho z chlapců bylo totiž vystřídáno nechutí cokoliv dotáhnout do finální podoby a potom už záleží jen na důslednosti učitele, aby takového žáka dotlačil, a to překvapivě k radosti samotného žáka, k žádoucím výsledkům. V první fázi jsme se snažili utvrdit a rozvíjet vědomosti a schopnosti v oblasti lexikální, frazeologické, pravopisné a syntaktické. Postupně jsme přidávali i cvičení stylizační, a když jsme byli požádáni vedením školního časopisu Plánské novinky o spolupráci, převážila v naší práci témata týkající se žurnalistických útvarů. V tu chvíli se před mými svěřenci otevřel široký prostor, který zahrnoval tvorbu článků, reportáží, rozhovorů, anket, recenzí filmů a knížek, úvah a odborných rubrik z oblasti techniky, sportu, vědy, umění, módy, vaření a kutilství. A právě tehdy bylo velice obtížné žákům opět předkládat tzv. průpravná cvičení, protože autorská tvorba je naplňovala natolik, že si neuvědomovali, že všechny tyto novinářské útvary vyžadují komplexně připraveného autora. Změna nastala až ve chvíli, kdy ne všechny reakce na jejich tvorbu byly příznivé a kdy sami připustili, že i dospělí mohou mít někdy pravdu. Při konečném hodnocení projektu nebudu sčítat plusy a mínusy. Moje ano pro projekty tohoto typu je založeno na pocitech smysluplné práce s dětmi, které mají zájem a které vám třeba i neverbálně naznačí, že jste pro ně partner a kamarád. Pavel Grenar, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

16 Pracovní list Téma: Frazémy a ilustrovaná frazeologie Cíle: Hledání smyslu ustálených výrazů a jejich využití Klíčové kompetence: rozvíjení klíčových kompetencí (kompetence k učení, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, kompetence k řešení problému) Časová dotace: 1 vyučovací hodina Postup: 1. Seznámení žáka s obsahem hodiny. 2. Pracovní listy. vysvětlení zadání 3. Samostatná práce žáků. Žák vyplní pracovní list. 4. Kontrola pracovních listů. Společně kontrolujeme pracovní listy. 5. Hodnocení. Společně zhodnotíme hodinu. Frazeologické cvičení Vysvětli přenesený význam následujících vět: Je mu to vidět na očích. Vždyť byl pořád jednou nohou v hrobě. Franta se mě celou cestu držel zuby nehty. A nakonec se mi vysmál a prásknul do koní!

17 Ilustrovaná frazeologie Přiřaď k obrázku Josefa Lady české ustálené slovní spojení a vysvětli jeho přenesený význam. V knihovně jsem zapůjčil knihu s příslušným obrázkem, který není možné z důvodu autorských práv publikován v tomto pracovním listu. Zdroj : Lada,J. Ilustrovaná frazeologie. 2. vyd. Praha: Máj,1971, ISBN Téma: Rozhovor Cíle: Sběr informací, tvoření otázek, vedení rozhovoru, úprava rozhovoru 1. Sběr informací a témat otázek Pro rozhovor do školního časopisu si zjisti z různých zdrojů co nejvíce informací a zajímavostí o vybrané osobě. Při sběru těchto informací nesmíš překročit práh slušnosti a musíš se držet novinářské etiky. Mysli také na profil čtenářů periodika, ve kterém rozhovor vyjde, tzn. co by je asi zajímalo a vhodnost otázek. Pokus se získané informace vytřídit a rozdělit do skupin. 2. Formulace otázek Zformuluj otázky. Mysli na to, že musíš osobu, se kterou děláš rozhovor, rozpovídat, tzn. že by měla být otázka vždy formulována tak, aby dotazovaný věděl, že o něm víš základní informace a on je pouze doplňuje, sděluje svůj pohled na věc, příp. navrhuje své řešení. Neboj se i tzv. ožehavých témat (ty by se ale neměly nikdy! dotýkat osobních a intimních stránek člověka). 3. Samotný rozhovor Měj na zřeteli, že základem každého dobrého rozhovoru je spolupráce s respondentem, zdvořilost, empatie a kompetentní vystupování. Při samotném rozhovoru můžeš používat své poznámky, ale neměl bys otázky jen předčítat. Odpovědi zaznamenávej na diktafon (se souhlasem respondenta), dělej si poznámky, ke kterým se budeš chtít během rozhovoru vrátit, a buď připraven i na to, že dotazující nebude chtít na určitou otázku odpovědět vůbec. Respektuj to. 4. Úprava a autorizace Uprav text rozhovoru tak, že odpovědi dotvoříš po stránce gramatické a stylistické. Dej pozor na autentičnost promluvy dotazovaného a na dodržení obsahové správnosti. Na závěr nezapomeň na autorizaci. Téma: Přesvědčovací projev Cíle: Vytvoření projevu s cílem získat na svou stranu nezaujaté posluchače Zadání: Představ si situaci, kdy jsi nucen prosadit ve skupině spolužáků řešení problému, které považuješ za konstruktivní a prospěšné, ale které se bude možná ostatním jevit jako problematické, těžko uskutečnitelné, příliš složité nebo nebudou mít chuť na něj přistoupit třeba jen proto, že je to tvé řešení situace. Tvým úkolem je tuto situaci vymyslet, navrhnout své řešení a pak připravit projev, kterým své řešení situace podpoříš a dosáhneš toho, že ostatní přijmou tvé argumenty a aktivně budou spolupracovat.

18 A. Výchozí situace : Snaž se využít vlastní zkušenosti a zážitky, např. ze školy, mimoškolního kolektivu, příp. rodiny. B. Řešení nastalého problému: Mělo by být opravdu konstruktivní a přihlédni i k možnostem a schopnostem kolektivu. C. Přesvědčovací projev: Měj neustále na zřeteli různorodost členů kolektivu. Čím přesvědčíš jedny, nemusí na zbylé působit. Snaž se nejdříve vzbudit zájem o problematiku, pak motivuj, navrhni řešení s možností změn na základě připomínek ostatních, snaž vyzdvihnout kladné schopnosti jednotlivých členů s tím, že bude ideální přihlédnout i budoucím rolím v pracovním týmu, a na závěr vyslovíš naději, že To už je na tobě.

19 Různá témata pro práci s nadanými K projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky jsem byla přizvána v září roku Po bližším seznámení jsem ho považovala za velmi zajímavý, smysluplný a obohacující. S elánem jsem se zapojila a s žáky prvního, čtvrtého a pátého ročníku jsem pracovala jedenkrát za tři až čtyři týdny. Setkání probíhala v místnosti školního klubu, kterou si žáci zvolili sami, i já ji shledávala za velmi vhodnou, díky svému neformálnímu vybavení. Na začátku každého setkání jsme se sesedli u stolu, pozdravili se a já seznámila žáky s průběhem hodiny a pracovním listem. Poté si žáci mohli sednout kamkoli a začít pracovat. Pracovní listy pro každé setkání jsem zpracovávala na určité téma - Staré pověsti české, Od města k městu, Třídění odpadů. Úkoly byly různorodé např. křížovky, přesmyčky, hlavolamy, doplňovačky, zaměřené na logické či matematické dovednosti, z oblasti českého jazyka, historie či geografie. Žáci vyšších ročníků raději pracovali s cvičeními, kde využili logické myšlení, představivost nebo postřeh než s úkoly, kde museli používat slovních druhů, vyjmenovaných slov, násobilky atp. Velmi se mi osvědčily i hry se sirkami, tangramem nebo hra Ubongo či Digit, kde se propojuje představivost s logickým myšlením. Pro čtvrtý a pátý ročník jsem připravovala stejné pracovní listy. Žáci jednotlivých ročníků je vypracovávali na srovnatelné úrovni, ale s rozdílným nadšením. Čtvrtý ročník byl živější, komunikativnější a navzájem si pomáhali a spolupracovali. Oproti tomu v pátém ročníku žáci více soupeřili, pracovali samostatně, ale s menším elánem a nadšením pro obtížnější úkoly. Práce s prvňáčky byla pro mne velmi naplňující. Chlapci se s velkým nadšením pouštěli do každé činnosti. Zaměřovala jsem se u nich na úkoly na rozvoj logiky, představivosti a porozumění textu. Žáky velmi bavily šifry a křížovky. Bylo zajímavé pozorovat jejich posun během školního roku, jak nabývali školních vědomostí a chtěli je využívat. Přiložené pracovní listy jsou jedny z prvních. V listu na téma Od města k městu jsou úkoly zaměřené na geografické znalosti, práci s mapou, pozornost a logické myšlení. V druhém není téma jednotné a úkoly jsou různorodé a žáci je zpracovávali s velmi nestejným nadšením. Hledání pana školníka, kde využívali především pozornost a logické myšlení, je velmi bavila. Druhý úkol, který byl náročnější, se s takovým nadšením nesetkal. Žáci museli oprášit znalosti slovních druhů, což nevedlo k velké radosti. Spolupráce na projektu byla pro mne, začínajícího pedagoga, velmi přínosná. Problémy jsem měla pouze při přípravách, které mi zabíraly mnoho času, a dále s odhadem doby, za kterou žáci zadané úkoly vypracují, nicméně děkuji za poskytnutí možnosti se na projektu podílet. Projekt shledávám za velmi vydařený a věřím, že Základní škola Planá nad Lužnicí bude i nadále pokračovat v aktivitách na rozvoj nadaných žáků. Mgr. Hana Janurová, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

20 Pracovní list Hledání pana školníka Leckdo pana školníka dnes již viděl, ale nyní nikdo netuší, kde právě je a vy ho nutně potřebujete. Naposledy jste ho zahlédli ve vedlejší třídě, tak se tam jděte zeptat. Poté choďte tam, kam vás pošlou. Jistě se po škole hodně naběháte, než najdete třídu, kde pan školník právě je.

21 Kolik dohromady? Odpovězte na následující matematické hádanky 1. Kolik nohou mají dohromady čtyři myslivci a čtyři psi?. 2. Kolik nohou dohromady mají pár koní s jezdci? 3. Kolik nohou mají kráva se svým telátkem a jejich dobrý hospodář? 4. Kolik minut mají 2,5 hodiny? 5. Kolik sekund má jedna hodina? Písmenková pyramida Postavte pyramidu za slov, která začínají a končí vždy stejným písmenem. Připravené máte písmena A a K, zkuste ještě vymyslet svou vlastní pyramidu. AK_ A_AK_K A AK K A AK K A AK K A AK K Zdroje: Metodický portál [online] [cit ]. Metodický portál. Dostupné z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/sudoku-slovni-druhy.html>. PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. Vyd. 1. Praha : Fortuna, s. ISBN SMOLÍK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Klára. Chyťte Bycha. Vyd. 1. Praha : Portál, s. ISBN X SUCHÁ, Jitka. Cvičení paměti pro každý věk : testy na paměť a logiku. Vyd. 1. Praha : Portál, s. ISBN

22 Obohacování Od roku 2010 funguje na naší škole nový předmět Obohacování. I přesto, že jsme se nadaným žáků snažili hodně věnovat v běžných hodinách, měli jsme pocit, že bychom mohli dělat ještě něco víc. Spojila jsem se s PhDr. M. Janouškovou z PPP v Táboře, která mě navedla na myšlenku zavést nový předmět a doporučila mi knihu od slovenské autorky Jany Juráškové Základy pedagogiky nadaných. Zde jsem se dozvěděla potřebné informace a po dohodě s vedením školy a PhDr. Janouškovou jsme založili nový předmět. Obohacování probíhá na 1. stupni vždy v rámci výuky. Určí se skupinky nadaných a mimořádně nadaných dětí, zavede se třídní kniha a Obohacování může začít. Učitel, který chce s nadanými žáky pracovat, si předem doma připraví pracovní list s popisem činností. Vše je připraveno tak, aby si jakýkoli další učitel mohl přípravu půjčit a mohl podle ní ihned učit. Úvodní list obsahuje téma hodiny, pomůcky, cíle, klíčové kompetence, časovou dotaci a postup práce. Některé pracovní listy obsahují i řešení. Po této důkladné přípravě si učitel zjistí, jaký mají žáci rozvrh, a po dohodě s třídním učitelem vybere takovou hodinu, která dětem nebude scházet. Tuto hodinu si žáky vyzvedne a individuálně s nimi pracuje. Každé dítě se může rozhodnout, zda tu danou hodinu na Obohacování chce jít. Nikoho nenutíme proti jeho vůli. Po hodině Obohacování žáky vracíme zpět do běžné třídy. Na druhém stupni probíhají hodiny Obohacování většinou mimo vyučování a pro žáky jsou opět dobrovolné. Ze zkušeností víme, že je Obohacování na 1. i 2. stupni velmi oblíbené a jen velmi zřídka se stane, že některý žák nevyužije dané nabídky se hodiny zúčastnit. Úkoly, které si učitelé pro žáky připravují, jsou většinou velmi zajímavé a intelektově náročné, abychom co nejvíce rozvíjeli potenciál dětí. V prvním roce jsme měli dvě skupiny Obohacování složené z mimořádně nadaných a nadaných žáků 2. a 5. třídy. O práci s dětmi se v rámci Obohacování staraly dvě učitelky. Další rok se Obohacování rozšířilo na 3. a 4. třídu a nově jsme přidali spojenou skupinu pro obě třídy, která se specializovala na anglický jazyk. Dále se objevilo Obohacování na 2. stupni, kde se vytvořili tři skupiny žáků orientujících se na český jazyk a dvě skupiny zabývající se převážně fyzikou a matematikou. V tomto školním roce jsme zajistili Obohacování v 1. třídě. Na 1. stupni jsou tedy čtyři skupiny Obohacování a na 2. stupni je skupin pět a o práci se dělí pět učitelů. Dvě učitelky docházejí obohacovat externě. Náročnou přípravu doma nám vždy vynahradí spokojení žáci na hodinách Obohacování. Mgr. Petra Kluzáková, Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Využití společenských her k procvičování učiva

Využití společenských her k procvičování učiva Využití společenských her k procvičování učiva Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Jan Klíma e-mail: jan.klima@ossp.cz Klíčová slova škola hrou, společenské hry, procvičování látky, AZ kvíz,

Více

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Snímek 1 Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Školní vzdělávací program Umět a znát, abychom si v životě věděli rady www.zsmalika.cz Snímek 2 Postupná přeměna sídlištní školy Snímek

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Příklady aktivit pro volný čas nadaných žáků Ing. Martin Pokorný Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 VERBÁLNÍ HRY - rozvíjejí především slovní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně 6. Odpolední skupinové doučování Téma: Individuální podpora dítěte Anotace Odpolední skupinové doučování je vynikajícím podpůrným nástrojem pro sociálně znevýhodněné děti zejména ve 3. 6. třídě. Právě

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014 Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček za školní rok 2013/2014 I v letošním školním roce zařazujeme systém výuky metodou NTC Learning do řízených i volných činností dětí. Již se nezabýváme

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Metodická příručka KA 03. Modelujeme svět

Metodická příručka KA 03. Modelujeme svět Metodická příručka KA 03 Modelujeme svět 4. a Mgr. Vladislava Zombkovská, Mgr. Martina Hradilová Úvod Tato metodická příručka má sloužit učitelům při využívání stavebnic Lego Duplo v hodinách matematiky

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více