ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 1

2 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3. 9. ročník s rozšířenou výukou jazyků) Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám Míru 12, Zlín Právní forma školy: právní subjekt od příspěvková organizace Ředitelka školy: Eva Plachá, Mgr. Zástupce ředitelky: Věra Křečková, Mgr. Kontakt na zařízení: tel.: fax: web: cz Jméno pracovníka pro informace: Věra Křečková Datum zahájení činnosti: Datum zařazení do sítě: , poslední aktualizace v Rejstříku škol a školských zařízení od Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy: školní družina (kapacita k žáků) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2010/2011 Počet tříd /skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet ţáků na ped.úvazek 1. stupeň , ,2 2. stupeň ,71 16,18 9,4 Školní druţina ,21 35,6 Školní klub x x x x x Mateřská škola x x x x x Školní jídelna* 1 x x x x x jiné x x x x x * 1 Není součástí školy Ve škole pracuje Školská rada. Byla zřízena ke dni Má šest členů (dva reprezentanti školy, dva reprezentanti zákonných zástupců žáků, dva reprezentanti zřizovatele). Dne byla zaloţena nadace s cílem podporovat výchovně vzdělávací činnost a mimoškolní činnost ţáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Zlín, Kvítková V souvislosti s vydáním zákona o nadacích a nadačních fondech ze dne se nadační rada rozhodla poţádat o zápis do nadačního rejstříku jako nadační fond COSMOPOLITAN. 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2010/2011 v ročnících počet ţáků Základní škola 16847/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace x 6., 7., 8., platný od Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace platný od Výuka předmětu výtvarná výchova probíhala v anglickém jazyce dle rozhodnutí MŠMT č.j. 4188/ ze dne 11. března 2009 x 1., 2., 3., Seznam nepovinných předmětů, kterým se ve škole ve škol. roce 2010/11 vyučovalo anglický jazyk seminář německý jazyk seminář francouzský jazyk seminář španělský jazyk - seminář Zájmové kroužky dyslektický krouţek pohybové hry sportovní hry dovedné ruce výtvarný krouţek čínština ruský jazyk Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace byla po dva roky jedním z partnerů multilaterálního projektu v rámci aktivity programu Comenius - partnerství škol. Projekt byl hrazen z fondu Evropské unie. Dalšími partnery byly Lollipop Volksschule, Neufeld an der Leitha - Rakousko - Alder Coppice Primary School - Velká Británie - Agrupamento de Escolas de Vale Rosal - Portugalsko - 3

4 Příprava projektu byla zahájena v říjnu V jeho průběhu se uskutečnilo 19 mobilit třináct do Rakouska, čtyři do Anglie, dvě do Portugalska. Školy pracovaly na společných projektech. Výsledkem byla publikace YOU + ME = US (nese název projektu), která obsahuje čtyřjazyčné texty a barevné ilustrace vytvořené ţáky. (Bliţší informace na Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 počet fyzic. osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 34 30,85 Externí pracovníci x x Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 15 13,3125 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Poř. čís. Pracovní zařazení, funkce úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 učetní 0,875 SŠ - ekonomie 2 mzd. účetní, hospodářka 1 SŠ - ekonomie 3 provozář, poţ. preventista 1 střední vzdělání s výučním listem 4 správce počítačové sítě 0,25 VŠ - informatika 5 uklízečka 1 poţadované 6 uklízečka 1 poţadované 7 uklízečka 1 poţadované 8 uklízečka 0,875 poţadované 9 vedoucí školní jídelny 1 SŠ - zemědělská 10 hlavní kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 11 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 12 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 13 pomocná kuchařka 1 SŠ - ekonomie 14 pomocná kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 13 4

5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped.praxe 1D učitelka 0,3636 K, VŠ, HV D42 2 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ 10 4 učitel 1 K, VŠ, Z-TV 6 5 učitelka 0,409 K, VŠ, ŠJ, AJ 7 6 učitelka 1 K, VŠ, ČJ.D 21 7 učitelka 0,909 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ 7 9 učitelka 0,909 K, VŠ, NJ 7 10 zástupce ředitele, VP 1 K, VŠ, M-ZT učitelka 1 K, VŠ, ČJ-D učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, TV-PŘ 6 14 učitelka 1 K, VŠ, vychovatelka 1 K, SŠ 10 vychovatelka, 16 bezp.tech. 1 K, SŠ učitelka 1 K, VŠ, ČJ-AJ ředitelka školy 1 K, VŠ, AJ-ČJ učitel 1 K, VŠ, M-PŘ 8 20 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 0,3636 K, VŠ prob., VT vychovatelka 0,8214 K, VŠ - dopl.ped učitelka 1 K, VŠ, RJ,VV,AF vychovatelka 0,8214 K, VŠ, pedagog vychovatelka 0,5714 K, VŠ, RJ-VV D37 26 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 0,6818 K, VŠ, ČJ, FJ 9 28 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, F-CH 4 34 učitelka 1 K, VŠ, FJ, Z 4 30,8502 5

6 K=kvalifikovaný N=nekvalifikovaný Věkový průměr pedagogických pracovníků je 45 let. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Čubanová Vilma říjen - prosinec Metoda CLIL Zlín Fancová Jana Heneš Lubomír 29. duben 2011 V zeměpise prakticky jinak Hlavňovská Kateřina 23. září 2010 Den jazyků s INFOA Zlín Hýlová Dagmar 20. září 2010 Odbojová činnosti na území protektorátu a nacistické represe 16. březen 2011 Konference Muzeum a škola Zlín 23. březen 2011 Rozumět dějinám 30. březen 2011 Čeština není nuda Uherské Hradiště Praha Uherské Hradiště Uherské Hradiště 29. srpen 2011 Jeden svět ve školách Praha Jandová Hana 4., 11. května 2011 Činnostní učení ve vlastivědě Brumov - Bylnice 6

7 Kozmíková Hana říjen - prosinec Metoda CLIL Zlín 4. listopad 2010 Minikonference vyučujících AJ Olomouc Kratinová Daniela 10. listopad 2010 Celostátní konference vyučujících NJ a FJ Zlín 11. leden duben 2011 Společné vzdělávaní nemusí být vţdy chaos Podpora kvality výuky cizích jazyků na ZŠ a SŠ Křečková Věra 2. prosinec 2010 Matematika v běţném ţivotě Zlín 2. březen 2011 EU - peníze do škol - seminář pro příjemce Zlín Kubicová Miroslava 24. listopad 2010 Kudy z nudy Zlín 29. srpen 2011 Jeden svět ve školách Praha Lorencová Jana říjen - prosinec Metoda CLIL Zlín Lukovicsová Hana říjen - prosinec Metoda CLIL Zlín 6. leden 2011 Setkání koordinátorů EVVO Zlín únor - srpen 2011 Specializační studium pro koordinátory EVVO 13. duben 2011 Ekopolis Zlín Müllerová Jaroslava Zlín Zlín Vsetín 3. listopad 2010 Efektivní metody výuky na I. stupní ZŠ Kunovice 7

8 Nováková Petra Novosadová Irena Plachá Eva 21. říjen 2010 Evolutionary Changes in English Grammar Brno Polínek Radim 7. duben 2011 Praktické vyuţití her v matematice Zlín Přílučíková Libuše březen 2011 Konference Muzeum a škola Zlín Ševelová Lotka Šnédarová Jana Švardalová Kamila Tomaníková Libuše Trčalová Ester 10. listopad 2010 Celostátní konference vyučujících NJ a FJ Zlín červenec 2011 Pedagogická stáţ Besancon (FR) Uhrová Dana 24. listopad 2010 Kudy z nudy Zlín 8

9 4., 11. května 2011 Činnostní učení ve vlastivědě Vaculíková Karla 18. listopad 2010 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Zlín 1. březen 2011 Setkání logopedických asistentek Zlín Valiánová Michaela Vořechovská Pavla 21. září 2010 Výtvarné vánoční inspirace Zlín říjen - prosinec Metoda CLIL Zlín Zapletalová Marie 22. říjen 2010 Metoda CLIL Zlín Zemanová Michaela 12. říjen 2010 Krajská konference k prevenci rizikového chování 22. říjen 2010 Třída je můj tým Zlín 18. duben 2011 Výchovné styly a jejich přesah do školní praxe Zuzaníková Gabriela 10. listopad 2010 Celostátní konference vyučujících NJ a FJ Zlín 23. březen 2011 Google - nejen vyhledávání pojmů Zlín Brumov - Bylnice Zlín Zlín 9

10 Nepedagogičtí pracovníci Rybníčková Lenka 6. prosinec 2010 Praktický průvodce účetní uzávěrkou PO Zlín 23. červen 2011 Inventarizace majetku a inventarizace účtů Zlín Miklová Jarmila 21. říjen 2010 Cestovní náhrady Zlín 14. prosinec 2010 Změny ve mzdové účtárně od Zlín 20. leden 2011 Mzdový systém PERM Zlín 10. prosinec 2010 FKSP a sociální fondy Zlín 23. červen 2011 Inventarizace majetku a inventarizace účtů Zlín Renata Cíchová 15. únor 2011 Nové trendy v moderním vaření Zlín Jak rozšířit hlavní i doplňkovou činnost 11. březen 2011 jídelny Zlín 8. červen 2011 Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ Zlín Finanční náklady na DVPP Kč Finanční náklady na vzdělávání ostat. pracovníků Kč Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání v oblasti CJ (prohloubení metod. a jazykové vybavenosti) - jazykové stáţe u aprobovaných učitelů, rozšíření aprobace učitelů I. stupně) Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují (všichni učitelé) Vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie (prevence sociálně patologických jevů, kompetence třídního učitele týmová spolupráce v rámci sborovny i třídy) Tvořivá škola, činnostní učení Plán dalšího vzdělávání ostatních pracovníků Školení zaměřená na aktuální změny v personální a mzdové agendě Školení zaměřená na aktuální změny v účetnictví 10

11 Vedení pedagogické praxe Termín Jméno studenta Pavla Kantová Hana Mišurcová Vysoká škola, vzdělávací instituce Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc Studovaný obor AJ - FJ I. stupeň - AJ Vedoucí praxe J. Fancová E. Trčalová L. Přílučíková M. Valiánová Petra Andrlová Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc I. stupeň - AJ L. Přílučíková H. Kozmíková Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2010/2011 Zapsaní do 1. tříd Počet ţádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet ţádostí Nastoupí do 2009 o odklad 1. třídy 2009 tříd 2010 o odklad 1. třídy Údaje o integrovaných žácích Druh postiţení : Ročník Počet žáků Sluchové postiţení 3. 1 Zrakové postiţení x x S vadami řeči x x Zdravotní postiţení 7. 1 S kombinací postiţení x x S vývojovými poruchami učení 3., 4., 5. 5 Se sociálním znevýhodněním x x Autismus x x Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně I. pol. II. pol. I. pol II. pol. I. pol II. pol. I. pol II. pol *

12 Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola 410* celkem * změny počtu ţáků proti I. pololetí Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 Gymnázium SOŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří SOU, U přihláš. přijatí přihláš. přijatí přijatí přijatí přijatí Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění ve školním roce 2010/11 Pochvaly třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 284 třídní učitel za výborný prospěch 37 třídní učitel za úspěšné sloţení zkoušky z cizího jazyka (Cambridge, Delf, Kinderzertifikat) 21 třídní učitel za výborný prospěch a práci pro třídu 129 třídní učitel za výborný prospěch a chování 30 třídní učitel za práci pro třídu 11 třídní učitel za účast ve sportovních soutěţích 107 třídní učitel za zpracování projektů 11 třídní učitel za úspěch ve vědomostních soutěţích na úrovni okresu, kraje a celostátní 4 třídní učitel za celoroční prezentaci školních rozhlasových relací 5 třídní učitel za patronát nad ţáky první třídy 27 třídní učitel za účast ve vědomostních a sportovních soutěţích 29 třídní učitel za účast na kulturních akcích 4 třídní učitel za čestné jednání při nálezu cenné věci třídní 699 učitel Celkem 12

13 Pochvaly ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 28 ředitelka za výtvarnou a mediální propagaci školy 36 ředitelka za asistenci při výběrovém zápisu do 1. třídy 16 ředitelka za nejlepší výsledek v testování Scio ve Zlínském kraji 21 ředitelka za úspěch ve vědomostních soutěţích na úrovni okresu, kraje a celostátní 2 ředitelka za účast ve sportovních soutěţích 23 ředitelka za úspěch ve sportovních soutěţích na úrovni okresu a kraje 1 ředitelka za redigování školního hudebního vysílání, vytváření technického zázemí při akcích školy a digitalizaci učebních pomůcek 127 ředitelka Celkem Napomenutí a důtky ve školním roce 2010/11 Napomenutí třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 39 třídní učitel za neplnění školních povinností 14 třídní učitel za porušování školního řádu 11 třídní učitel za vyrušování ve vyučování 25 třídní učitel za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 4 třídní učitel za poškozování cizí věci 1 třídní učitel za podvod 1 třídní učitel za nevhodné chování k dospělým 95 třídní učitel Celkem Důtka třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 20 třídní učitel za neplnění školních povinností 5 třídní učitel za porušování školního řádu 8 třídní učitel za vyrušování ve vyučování 14 třídní učitel za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 1 třídní učitel za poškozování cizí věci 4 třídní učitel za nevhodné chování k dospělým 1 třídní učitel za šikanování spoluţáka 53 třídní učitel Celkem Důtka ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 8 ředitelka za neplnění školních povinností 13

14 1 ředitelka za neplnění školních povinností a nevhodné chování k dospělým 1 ředitelka za poškozování cizí věci 5 ředitelka za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 2 ředitelka za šikanování spoluţáka 1 ředitelka za podvod 18 ředitelka Snížené stupně z chování Počet v I. pololetí Počet ve II. pololetí % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 0 3 0,731% 3 neuspokojivé 0 0 0,000% Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 0 0,000% 2. pololetí 0 0,000% za školní rok 0 0,000% Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2010/11 Soutěž Počet účastníků ve školním kole Počet účastníků v okresním (oblastním) kole Počet účastníků v krajském kole Počet účastníků v celostátním kole Matematická olympiáda 5. ročník 27 7 není není Matematická olympiáda 6. ročník 6 1 Matematická olympiáda 7. ročník Matematická olympiáda 8. ročník 13 1 Matematická olympiáda 9. ročník Pythagoriáda 6. ročník Pythagoriáda 7. ročník Pythagoriáda 8. ročník 39 4 Matematický Klokan 301 Konverzační soutěž v NJ Dějepisná olympiáda

15 Olympiáda v ČJ Recitační soutěž třída 10 0 Biologická olympiáda Biologický klokan Konverzační soutěž ve FJ 3 není 1 1 Konverzační soutěž v AJ Cambridge Competition není není není 6 Olymp. škol v orient. běhu 3x11 ţáků Trnavský vrch 15 ţáků Házená dívky mladší 0 12 ţákyň Zlínský Vorvaň 0 12 ţáků Atletický čtyřboj 0 2x 12 ţáků Pohár Českého rozhlasu 0 28 ţáků Malenovická liga 0 4x 10 ţáků Recitační soutěž 1. stupeň Taneční soutěž Sudoku 2. ročníky 57 Ekologicko - výtvarná soutěž 24 Veligrad - výtvarná soutěž 28 4 Turnaj ve vybíjené roč. 42 Stříbrný věnec - plavecká soutěž Zeměpisná olympiáda Eurorebus Umístění žáků v jednotlivých soutěžích ve školním roce Matematická olympiáda listopad - leden školní kolo kategorie Z 5: úspěšný řešitel: Tereza Gistrová 5. A Tereza Cedidlová 5. A Jiří Kutálek 5. A Nikola Vršková 5. B Ondřej Zeman 5. A listopad - leden Jiří Gavenda 5. B okresní kolo kategorie Z 5: úspěšný řešitel: Tereza Gistrová 5. A Jiří Kutálek 5. A školní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Jiří Zeman 9. A Veronika Trávníková 9. A okresní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Jiří Zeman 9. A Veronika Trávníková 9. A krajské kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Jiří Zeman 9. A 15

16 Veronika Trávníková 9. A Pythagoriáda školní kolo 7. ročník: postupující do okresního kola: David Jašek 7. B Dominika Gerychová 7. B školní kolo 6. ročník: úspěšný řešitel: Václav Staněk 6. B Tereza Vinklárková 6. B Anna Šopíková 6. B Anna Gajdošíková 6. A Lukáš Hasík 6. A Erik Holásek 6. B Konverzační soutěž v NJ školní kolo kategorie I.B 1. místo Agáta Lapčíková 7.B 2. místo Lea Macíková 6.B 3. místo Martin Souček 6.B kategorie II.B 1. místo Vanda Dospíšilová 8.A 2. místo Lukáš Činč 8.A 3. místo Dominika Krejčová 9.B okresní kolo kategorie I.B 1. místo Lea Macíková 6.B 2. místo Martin Souček 6.B 3. místo Kateřina Lukeštíková 7.B kategorie II.B 1. místo Vanda Dospíšilová 8.A krajské kolo: kategorie II.B 2.místo Vanda Dospíšiová 8.A Certifikát FIT in Deutsch Kristýna Bártová 8.A Lukáš Činč 8.A Vanda Dospíšilová 8.A Jana Kroupová 8.A Adam Poníţil 8.A Petr Janíček 8.A Petr Neudek 8.A Michal Švec 8.A Sudoku školní kolo 2.místo Tereza Gajdošíková 2.A okresní kolo 3.místo Tereza Gajdošíková 2.A 16

17 Recitační soutěž školní kolo místo Eliška Koldová 5.B 2.místo Jakub Turňa 4.A 3.místo Filip Čech 4.B okrskové kolo: 2.místo Eliška Koldová 5.B 3.místo Filip Čech 4.B Pěvecká soutěž školní kolo: místo Ondřej Kozmík 2.B 2.místo Lucie Strohbachová 2.A 3.místo Matěj Kozmík 4.B Biologická olympiáda školní kolo: kategorie C 1. místo Tomáš Kubica 9.B 2. místo Ladislav Kravák 9.B 3. místo Petra Muzikantová 9.B kategorie D 1. místo Jakub Gallas 6.B 2. místo Václav Staněk 6.B 3. místo Anna Šopíková 6.B okresní kolo: kategorie C účast Tomáš Kubica 9.B Ladislav Kravák 9.B kategorie D 10. místo Jakub Gallas 6.B Poznej a chraň okresní kolo: účast Michal Müller 7.A Petr Čermák 7.A Daniel Duda 7.A Kateřina Pencová 7.A Kateřina Poláčková 7.A Denisa Juríčková 7.A Olympiáda v ČJ školní kolo: 1. místo Jiří Zeman 9. A 2. místo Veronika Trávníková 9. A okresní kolo místo Jiří Zeman 9. A 3. místo Jitka Jeřábková 9. A krajské kolo 1. místo Jiří Zeman 9. A účast Jitka Jeřábková 9. A celostátní kolo 17

18 Jiří Zeman 9. A ZUČ - recitační soutěž okrskové kolo kategorie III. účast Martin Šalena Natálie Terčová 6. B 7. A Mladý Demosthenes školní kolo - kategorie 6.-7.třídy 1. místo Vojtěch Kašpárek 7.B kategorie třídy 1. místo Dominika Bautová 9. B regionální kolo kategorie 6.-7.tř 1. místo Vojtěch Kašpárek 7. B regionální kolo - kategorie 8.-9.tř účast Dominika Bautová 9. B do konce dubna krajské kolo - kategorie 6.-7.tř. účast Vojtěch Kašpárek 7. B Konverzační soutěž ve FJ školní kolo: kategorie A1 1. místo Václav Mikoška 8.A 2. místo David Mička 8.A 2. místo Tereza Vinklárková 6.B kategorie A2 1. místo Jana Liberová 9.A 2. místo Jiří Zeman 9.A 3. místo Anna Kolaříková 9.B 4. místo David Katolický 7.B krajské kolo: kategorie A1 1. místo Václav Mikoška 8.A kat. A2 1. místo Jana Liberová 9.A celostátní kolo: kategorie A1 13. místo Václav Mikoška 8.A kategorie A2 6. místo Jana Liberová 9.A Dějepisná olympiáda školní kolo: 1. místo: Jiří Zeman 9. A 2. místo: Ondřej Julina 8. A 3. místo: Kateřina Balajková 9. A 18

19 okresní kolo: 3. místo Jiří Zeman 9. A krajské kolo: místo Jiří Zeman 9. A Zeměpisná olympiáda školní kolo kategorie B: 1. místo Petra Konečná 7. A 2. místo Natálie Terčová 7. A školní kolo kategorie C: 1. místo Ladislav Kravák 9. B 2. místo Magda Jelínková 9. B okresní kolo kategorie B: účast Petra Konečná 7. A Natálie Terčová 7. A okresní kolo kategorie C: 5. místo Ladislav Kravák 9. B účast Magda Jelínková 9. B Konverzační soutěž v AJ školní kolo: Kategorie I. B 1. místo Vojtěch Podhajský 9. B 2. místo Jiří Zámečník 9. A kategorie II. B 1. místo Bára Vičíková 6. A 2. místo Natálie Terčová 7. A okresní kolo: kategorie I. B 2. místo Bára Vičíková 6. A kategorie II. B 1. místo Vojtěch Podhajský 9. B krajské kolo: kategorie II. B 1. místo Vojtěch Podhajský 9. B Cambridge Competition listopad 2009 únor 2010 celostátní kolo: základní školy 1. místo Martina Bořutová 9. A Denisa Metelová 9. A Robin Modlitba 9. A Jana Lysoňková 9. A Kateřina Petrůjová 9. A 19

20 Tereza Schneiderová Martina Šišková Anna Trávníčková Veronika Trávníková Jiří Zeman 9. A 9. A 9. A 9. A 9. A Pohár českého rozhlasu okresní kolo: kategorie ml. žákyně 2. místo - skok do dálky 3. místo - skok do výšky Alexandara Rafajová 6. B Eliška Machanová 7. A kategorie ml. žáci 6. místo 3. místo - skok do výšky druţstvo 4. místo - běh na 1 000m Adam Vybíral 8. B Vojtěch Kašpárek 8. B kategorie st. žáci 3. místo družstva 3. místo 4. místo 60 metrů Matouš Ţáček 8. A 4. místo dálka Petr Neudek 8. A Dominik Rafaj 9. B kategorie st. žákyně 2. místo družstva 1.místo běh na 60 metrů 2. místo skok do výšky Eliška Doleţalová 9. B 4. místo běh na800 m Jitka Jeřábková 9. A 5.místo běh na 60 m Petra Muzikantová 9. B 5. místo běh na 800 m Kateřina Prčíková 9. B 5. místo skok do dálky Jitka Jeřábková 9. A Eliška Doleţalová 9. B Orientační běh místo okresní kolo Jitka Jeřábková 9. A místo okresní kolo Jitka Jeřábková 9. A místo 3. místo Barbora Lednická 6. A 1. místo Anna Šopíková 6. A Jitka Jeřábková 9. A Trnavský vrch okresní kolo kategorie st žákyně 20

21 6. místo Jitka Jeřábková 9. A 8. místo Eliška Doleţalová 9. B Výchovně vzdělávací aktivity školy B Víkendovka aneb netradiční třídní schůzky na zámku v Holešově třídy Cyklokurz B, 5. B Projekt Baťa B Výstava v muzeu - Klášťov - hora čarodějů A Projekt Svatý Václav A, B Dopravní hřiště - v rámci Týdne mobility B Beseda v knihovně - Kamarádka kniha 5. B Exkurze do Městského divadla ve Zlíně A; 2. A, B Zelená ulice - hry a soutěţe pro mladší děti v rámci Týdne mobility 2. B Návštěva Obuvnického muzea a budovy č A Exkurze do sklárny ve Vizovicích B Projekt Podzim 3. A, 4. B Exkurze do obuvnické továrny B projekt Svatý Václav 2. A Výstava v muzeu - Klášťov - hora čarodějů 8. A, B Výukový program Vlci, medvědi a rysi 7. A Preventivní program - Logos A 2010 Projekt Stromy a Cestovní kanceláře A, B 2010 Turistický kurz - Sidonie A Beseda v knihovně - Moje první cesta do knihovny A Adaptační kurz - Revika Vizovice B Beseda v knihovně - Týden knihoven s Františkem Hrubínem B Projekt pranostiky B Exkurze do azylového domu Samaritán, Otrokovice B Adaptační kurz - Revika Vizovice A Beseda v knihovně - Týden knihoven s Františkem Hrubínem 2. B Exkurze do obuvnické továrny 1. B Beseda v knihovně - Moje první cesta do knihovny B Adaptační kurz - Revika Vizovice A, B; 8. A Global Classroom - Baťova vila 1. A, B Fotografování A, B Škola v přírodě - Modrá u Velehradu 1. A, B Projekt Týden zdraví a zdravé výţivy B Exkurze do sklárny ve Vizovicích A Beseda v knihovně - Moje první cesta do knihovny A Preventivní program - Městská policie Zlín 1. B Exkurze do čokoládovny ve Vizovicích 2. B Výstava v muzeu - Klášťov - hora čarodějů 6. B Beseda o dospívání 21

22 třídy Divadelní představení Co loutky dovedou B Projekt Podzim A Projekt Vyrábíme s Podzimem B Pohádkové čtení B Bramborový den 6. A Beseda v knihovně - Autorské čtení A Projekt Příroda a hry na podzim - Kocanda 4. A, 5. A Exkurze do továrny Evektor v Kunovicích 1. A Beseda v knihovně - Bylo nebylo aneb pohádkové čtení A Program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS Úřadu práce, Zlín B Projekt velká Morava B Projekt Moje rodina A, B; 5. B Halloween 1. B Dušičky - vzpomínáme 2. A, B Preventivní program Hasík 6. A Beseda o dospívání 6. B Výstava Hry a klamy II. stupeň Výuka street dance A Podzimní dílna v Domě pokojného stáří naděje, Jiţní Svahy 7. B Výstava Hry a klamy A Exkurze do výrobny vánočních ozdob, Vsetín 7. A Výstava Hry a klamy A Výstava v muzeu - Klášťov - hora čarodějů 7. A, B Beseda o HIV, AIDS B Preventivní program - Městská policie, Zlín 7. A Návštěva muzea - Svatomartinský průvod A, B Preventivní program Hasík A Projekt Kníţe Václav 4. A Projekt Společenstvo lesa B Výstava v muzeu - Klášťov - hora čarodějů 2. A, B Preventivní program Hasík A Výukový program Počasí - DD Astra 6. A, B Preventivní program Hasík třídy Příběhy bezpráví - beseda s JUDr. Janem Haluzou A, B Beseda v knihovně - K. H. Mácha A, B Dopravní hřiště, Malenovice I. stupeň Vyřezávání dárků ze dřeva 8. A Beseda o porodu a šestinedělí A Beseda o antikoncepci a plánovaném rodičovství A Beseda v knihovně - Vánoce v historii 1. B Vánoční vystoupení v Klubu seniorů Zlín, Kvítková 9. A Exkurze - Den otevřených laboratoří - SPŠ Otrokovice A Beseda v knihovně - Hana Doskočilová - Čtení pod stromeček A Výukový program Zelené ozdoby - DD Astra I. stupeň Vyřezávání dárků ze dřeva 1. A, B Divadelní představení Ferda Mravenec - Malá scéna Zlín A, B Přednáška o dentální hygieně A a 2. B Vánoční dílna v klubu seniorů - Domovinka ve Zlíně 8. B Beseda o porodu a šestinedělí 22

23 B Beseda v knihovně - Vánoce v historii 9. A Výstava v muzeu - Vánoční zvyky 2. B Vánoční tvořivá dílna s rodiči A, B; 4. B; 5. A; II. stupeň Vánoční koncert B Beseda v knihovně - Hana Doskočilová - Čtení pod stromeček 4. B Vánoční dílna v muzeu - Stromečku, rozsviť se B Vánoční dílna v Domově důchodců na Burešově 1. B Vánoční besídka A, B Exkurze - Předvánoční habsburská Vídeň 8. B Vánoční dílna v muzeu - Slámová dílna 1. A, 3. A Vánoční besídka A Beseda v knihovně - Vánoce v historii Den otevřených dveří a vánoční trhy na naší škole 4. A, 2. B Vánoční besídka B, 2. A Beseda v knihovně - Vánoce v historii B Beseda v knihovně - Vánoce v historii 8. A Vánoční trhy - nám. Míru 3. B Vánoční besídka 2. A Vánoční besídka a vánoční jarmark A, B Sportovní dopoledne v Galaxii 8. B Vánoční trhy - nám. Míru 5. B Vánoční posezení v Domě pokojného stáří v Pohořelicích Celoškolní projekt Vánoční čtení aneb mladší čtou starším A, B Preventivní program Hasík - návštěva HZS Zl. kraje A, B Preventivní program Hasík - návštěva HZS Zl. kraje B Beseda v knihovně - Jack London A Vystoupení v Domě pokojného stáří Naděje, Zlín A Beseda v knihovně - Jack London A, B Lyţařský výcvikový zájezd - chata Avelanche, Dolní Morava I. stupeň Divadelní představení Čučudějské pohádky - Městské divadlo, Zlín A Sportovní dopoledne v Galaxii II. stupeň Bruslení A Beseda v knihovně - Karel IV. český císař a král A Kulturní vstoupení na výroční schůzi Svazu včelařů výběr z 1. a 3. tříd Lyţařský zájezd - rekreační středisko Trnava B Beseda v knihovně - Karel IV. český císař a král A, B Dopravní výchova II. stupeň Program Česká republika - země známá, neznámá - Velké kino, Zlín A Projekt Dny rodičů v matematice A, B Lyţování na Kyčerce A, B Sportovní dopoledne v Galaxii vybraní ţáci II. stupně Lyţařský zájezd do Nassfeldu B Projekt Dny rodičů v matematice A, B Exkurze do Okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského a Ornitologické stanice v Přerově 4. A Lyţování na Kyčerce B Beseda v knihovně Hříčky se slovíčky 23

24 A Beseda v knihovně Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla 5. A, B Exkurze Masarykovo muzeum Hodonín A Program Umění komunikace - T Klub Zlín B Výstava v muzeu Pátrání po místě A Beseda v knihovně Hříčky se slovíčky 5. A Návštěva domu pokojného stáří a knihovny v Pohořelicích 7. A, B Projekt Dny rodičů v matematice a 2. třídy Koncert Zvířátka v ZOO - Kongresové centrum Zlín 3. A, B Koncert Tajemný Zlín - Kongresové centrum Zlín A, B Koncert Tajemný Zlín - Kongresové centrum Zlín třídy Mezinárodní soutěţ Matematický Klokan B Lyţařský zájezd do Göstlingu B Výstava v muzeu Pátrání po místě Školní přehlídka klavíristů B Program Umění komunikace - T Klub Zlín A Výukový program ZOO Lešná - Podnebné pásy B Výstava v muzeu - Pátrání po místě 7. B, 9. A Výukový program Ekoodpady - Kovosteel Uherské Hradiště A Výstava v muzeu - Pátrání po místě I. stupeň Kloboukový den s kouzelníkem A, B Škola v přírodě - hotel Relaxa, Stará Ves u Rýmařova B Exkurze do vily T. Bati A Beseda v knihovně Zdeněk Miler dětem A Program Učíme se být spolu - T - Klub Zlín 2. B Velikonoční předvádění A Historicko - biologická exkurze do Prahy 5. A Vlastivědná exkurze do Prahy B Výukový program Mamutí stezkou - Přerov 1. B Beseda v knihovně Zdeněk Miler dětem 1. A Jarní dílna v Domě pokojného stáří Naděje 6. A Výstava v muzeu - Pátrání po místě A, B; 9. A Beseda s osobností Zl. kraje - L. Kříţem A Projekt Umíme to bez mámy A, B Projekt Velikonoční týden B Projekt Sladké Velikonoce 4. B Beseda v knihovně Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla 8. A, B; 9. A Multimediální představení The Action - Velké kino Zlín 1. A Kulturní vystoupení v Domově důchodů Hvězda v Malenovicích B Velikonoční tvoření u mravenečků II. stupeň Den Země - úklid lesa na Jiţních Svazích 2. B Beseda v knihovně Zdeněk Miler dětem A Den Země - Ekojarmark a vystoupení na nám. Míru 2. A, B Den země - jízdy zručnosti a Ekojarmark třídy; 7. B; 8. B Den země - Ekojarmark B Projekt Umíme to bez mámy B Víkendovka pro děti a rodiče na Sirákově třídy Divadelní představení Muzicool - Malá scéna Zlín A První pomoc B Návštěva u paní učitelky aneb vzpomínka na první 24

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3. 9. ročník

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, 760 01 Zlín

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, 760 01 Zlín Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2008/ 2009 1) Úvod 2) Uskutečněné přednášky a besedy pro děti 3) Uskutečněné pobyty pro žáky 4) Řešené problémy

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více