ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 1

2 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3. 9. ročník s rozšířenou výukou jazyků) Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám Míru 12, Zlín Právní forma školy: právní subjekt od příspěvková organizace Ředitelka školy: Eva Plachá, Mgr. Zástupce ředitelky: Věra Křečková, Mgr. Kontakt na zařízení: tel.: fax: web: cz Jméno pracovníka pro informace: Věra Křečková Datum zahájení činnosti: Datum zařazení do sítě: , poslední aktualizace v Rejstříku škol a školských zařízení od Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy: školní družina (kapacita k žáků) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2010/2011 Počet tříd /skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet ţáků na ped.úvazek 1. stupeň , ,2 2. stupeň ,71 16,18 9,4 Školní druţina ,21 35,6 Školní klub x x x x x Mateřská škola x x x x x Školní jídelna* 1 x x x x x jiné x x x x x * 1 Není součástí školy Ve škole pracuje Školská rada. Byla zřízena ke dni Má šest členů (dva reprezentanti školy, dva reprezentanti zákonných zástupců žáků, dva reprezentanti zřizovatele). Dne byla zaloţena nadace s cílem podporovat výchovně vzdělávací činnost a mimoškolní činnost ţáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Zlín, Kvítková V souvislosti s vydáním zákona o nadacích a nadačních fondech ze dne se nadační rada rozhodla poţádat o zápis do nadačního rejstříku jako nadační fond COSMOPOLITAN. 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2010/2011 v ročnících počet ţáků Základní škola 16847/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace x 6., 7., 8., platný od Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace platný od Výuka předmětu výtvarná výchova probíhala v anglickém jazyce dle rozhodnutí MŠMT č.j. 4188/ ze dne 11. března 2009 x 1., 2., 3., Seznam nepovinných předmětů, kterým se ve škole ve škol. roce 2010/11 vyučovalo anglický jazyk seminář německý jazyk seminář francouzský jazyk seminář španělský jazyk - seminář Zájmové kroužky dyslektický krouţek pohybové hry sportovní hry dovedné ruce výtvarný krouţek čínština ruský jazyk Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace byla po dva roky jedním z partnerů multilaterálního projektu v rámci aktivity programu Comenius - partnerství škol. Projekt byl hrazen z fondu Evropské unie. Dalšími partnery byly Lollipop Volksschule, Neufeld an der Leitha - Rakousko - Alder Coppice Primary School - Velká Británie - Agrupamento de Escolas de Vale Rosal - Portugalsko - 3

4 Příprava projektu byla zahájena v říjnu V jeho průběhu se uskutečnilo 19 mobilit třináct do Rakouska, čtyři do Anglie, dvě do Portugalska. Školy pracovaly na společných projektech. Výsledkem byla publikace YOU + ME = US (nese název projektu), která obsahuje čtyřjazyčné texty a barevné ilustrace vytvořené ţáky. (Bliţší informace na Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 počet fyzic. osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 34 30,85 Externí pracovníci x x Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 15 13,3125 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Poř. čís. Pracovní zařazení, funkce úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 učetní 0,875 SŠ - ekonomie 2 mzd. účetní, hospodářka 1 SŠ - ekonomie 3 provozář, poţ. preventista 1 střední vzdělání s výučním listem 4 správce počítačové sítě 0,25 VŠ - informatika 5 uklízečka 1 poţadované 6 uklízečka 1 poţadované 7 uklízečka 1 poţadované 8 uklízečka 0,875 poţadované 9 vedoucí školní jídelny 1 SŠ - zemědělská 10 hlavní kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 11 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 12 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 13 pomocná kuchařka 1 SŠ - ekonomie 14 pomocná kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 13 4

5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped.praxe 1D učitelka 0,3636 K, VŠ, HV D42 2 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ 10 4 učitel 1 K, VŠ, Z-TV 6 5 učitelka 0,409 K, VŠ, ŠJ, AJ 7 6 učitelka 1 K, VŠ, ČJ.D 21 7 učitelka 0,909 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ 7 9 učitelka 0,909 K, VŠ, NJ 7 10 zástupce ředitele, VP 1 K, VŠ, M-ZT učitelka 1 K, VŠ, ČJ-D učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, TV-PŘ 6 14 učitelka 1 K, VŠ, vychovatelka 1 K, SŠ 10 vychovatelka, 16 bezp.tech. 1 K, SŠ učitelka 1 K, VŠ, ČJ-AJ ředitelka školy 1 K, VŠ, AJ-ČJ učitel 1 K, VŠ, M-PŘ 8 20 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 0,3636 K, VŠ prob., VT vychovatelka 0,8214 K, VŠ - dopl.ped učitelka 1 K, VŠ, RJ,VV,AF vychovatelka 0,8214 K, VŠ, pedagog vychovatelka 0,5714 K, VŠ, RJ-VV D37 26 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 0,6818 K, VŠ, ČJ, FJ 9 28 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, F-CH 4 34 učitelka 1 K, VŠ, FJ, Z 4 30,8502 5

6 K=kvalifikovaný N=nekvalifikovaný Věkový průměr pedagogických pracovníků je 45 let. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Čubanová Vilma říjen - prosinec Metoda CLIL Zlín Fancová Jana Heneš Lubomír 29. duben 2011 V zeměpise prakticky jinak Hlavňovská Kateřina 23. září 2010 Den jazyků s INFOA Zlín Hýlová Dagmar 20. září 2010 Odbojová činnosti na území protektorátu a nacistické represe 16. březen 2011 Konference Muzeum a škola Zlín 23. březen 2011 Rozumět dějinám 30. březen 2011 Čeština není nuda Uherské Hradiště Praha Uherské Hradiště Uherské Hradiště 29. srpen 2011 Jeden svět ve školách Praha Jandová Hana 4., 11. května 2011 Činnostní učení ve vlastivědě Brumov - Bylnice 6

7 Kozmíková Hana říjen - prosinec Metoda CLIL Zlín 4. listopad 2010 Minikonference vyučujících AJ Olomouc Kratinová Daniela 10. listopad 2010 Celostátní konference vyučujících NJ a FJ Zlín 11. leden duben 2011 Společné vzdělávaní nemusí být vţdy chaos Podpora kvality výuky cizích jazyků na ZŠ a SŠ Křečková Věra 2. prosinec 2010 Matematika v běţném ţivotě Zlín 2. březen 2011 EU - peníze do škol - seminář pro příjemce Zlín Kubicová Miroslava 24. listopad 2010 Kudy z nudy Zlín 29. srpen 2011 Jeden svět ve školách Praha Lorencová Jana říjen - prosinec Metoda CLIL Zlín Lukovicsová Hana říjen - prosinec Metoda CLIL Zlín 6. leden 2011 Setkání koordinátorů EVVO Zlín únor - srpen 2011 Specializační studium pro koordinátory EVVO 13. duben 2011 Ekopolis Zlín Müllerová Jaroslava Zlín Zlín Vsetín 3. listopad 2010 Efektivní metody výuky na I. stupní ZŠ Kunovice 7

8 Nováková Petra Novosadová Irena Plachá Eva 21. říjen 2010 Evolutionary Changes in English Grammar Brno Polínek Radim 7. duben 2011 Praktické vyuţití her v matematice Zlín Přílučíková Libuše březen 2011 Konference Muzeum a škola Zlín Ševelová Lotka Šnédarová Jana Švardalová Kamila Tomaníková Libuše Trčalová Ester 10. listopad 2010 Celostátní konference vyučujících NJ a FJ Zlín červenec 2011 Pedagogická stáţ Besancon (FR) Uhrová Dana 24. listopad 2010 Kudy z nudy Zlín 8

9 4., 11. května 2011 Činnostní učení ve vlastivědě Vaculíková Karla 18. listopad 2010 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Zlín 1. březen 2011 Setkání logopedických asistentek Zlín Valiánová Michaela Vořechovská Pavla 21. září 2010 Výtvarné vánoční inspirace Zlín říjen - prosinec Metoda CLIL Zlín Zapletalová Marie 22. říjen 2010 Metoda CLIL Zlín Zemanová Michaela 12. říjen 2010 Krajská konference k prevenci rizikového chování 22. říjen 2010 Třída je můj tým Zlín 18. duben 2011 Výchovné styly a jejich přesah do školní praxe Zuzaníková Gabriela 10. listopad 2010 Celostátní konference vyučujících NJ a FJ Zlín 23. březen 2011 Google - nejen vyhledávání pojmů Zlín Brumov - Bylnice Zlín Zlín 9

10 Nepedagogičtí pracovníci Rybníčková Lenka 6. prosinec 2010 Praktický průvodce účetní uzávěrkou PO Zlín 23. červen 2011 Inventarizace majetku a inventarizace účtů Zlín Miklová Jarmila 21. říjen 2010 Cestovní náhrady Zlín 14. prosinec 2010 Změny ve mzdové účtárně od Zlín 20. leden 2011 Mzdový systém PERM Zlín 10. prosinec 2010 FKSP a sociální fondy Zlín 23. červen 2011 Inventarizace majetku a inventarizace účtů Zlín Renata Cíchová 15. únor 2011 Nové trendy v moderním vaření Zlín Jak rozšířit hlavní i doplňkovou činnost 11. březen 2011 jídelny Zlín 8. červen 2011 Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ Zlín Finanční náklady na DVPP Kč Finanční náklady na vzdělávání ostat. pracovníků Kč Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání v oblasti CJ (prohloubení metod. a jazykové vybavenosti) - jazykové stáţe u aprobovaných učitelů, rozšíření aprobace učitelů I. stupně) Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují (všichni učitelé) Vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie (prevence sociálně patologických jevů, kompetence třídního učitele týmová spolupráce v rámci sborovny i třídy) Tvořivá škola, činnostní učení Plán dalšího vzdělávání ostatních pracovníků Školení zaměřená na aktuální změny v personální a mzdové agendě Školení zaměřená na aktuální změny v účetnictví 10

11 Vedení pedagogické praxe Termín Jméno studenta Pavla Kantová Hana Mišurcová Vysoká škola, vzdělávací instituce Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc Studovaný obor AJ - FJ I. stupeň - AJ Vedoucí praxe J. Fancová E. Trčalová L. Přílučíková M. Valiánová Petra Andrlová Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc I. stupeň - AJ L. Přílučíková H. Kozmíková Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2010/2011 Zapsaní do 1. tříd Počet ţádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet ţádostí Nastoupí do 2009 o odklad 1. třídy 2009 tříd 2010 o odklad 1. třídy Údaje o integrovaných žácích Druh postiţení : Ročník Počet žáků Sluchové postiţení 3. 1 Zrakové postiţení x x S vadami řeči x x Zdravotní postiţení 7. 1 S kombinací postiţení x x S vývojovými poruchami učení 3., 4., 5. 5 Se sociálním znevýhodněním x x Autismus x x Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně I. pol. II. pol. I. pol II. pol. I. pol II. pol. I. pol II. pol *

12 Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola 410* celkem * změny počtu ţáků proti I. pololetí Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 Gymnázium SOŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří SOU, U přihláš. přijatí přihláš. přijatí přijatí přijatí přijatí Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění ve školním roce 2010/11 Pochvaly třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 284 třídní učitel za výborný prospěch 37 třídní učitel za úspěšné sloţení zkoušky z cizího jazyka (Cambridge, Delf, Kinderzertifikat) 21 třídní učitel za výborný prospěch a práci pro třídu 129 třídní učitel za výborný prospěch a chování 30 třídní učitel za práci pro třídu 11 třídní učitel za účast ve sportovních soutěţích 107 třídní učitel za zpracování projektů 11 třídní učitel za úspěch ve vědomostních soutěţích na úrovni okresu, kraje a celostátní 4 třídní učitel za celoroční prezentaci školních rozhlasových relací 5 třídní učitel za patronát nad ţáky první třídy 27 třídní učitel za účast ve vědomostních a sportovních soutěţích 29 třídní učitel za účast na kulturních akcích 4 třídní učitel za čestné jednání při nálezu cenné věci třídní 699 učitel Celkem 12

13 Pochvaly ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 28 ředitelka za výtvarnou a mediální propagaci školy 36 ředitelka za asistenci při výběrovém zápisu do 1. třídy 16 ředitelka za nejlepší výsledek v testování Scio ve Zlínském kraji 21 ředitelka za úspěch ve vědomostních soutěţích na úrovni okresu, kraje a celostátní 2 ředitelka za účast ve sportovních soutěţích 23 ředitelka za úspěch ve sportovních soutěţích na úrovni okresu a kraje 1 ředitelka za redigování školního hudebního vysílání, vytváření technického zázemí při akcích školy a digitalizaci učebních pomůcek 127 ředitelka Celkem Napomenutí a důtky ve školním roce 2010/11 Napomenutí třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 39 třídní učitel za neplnění školních povinností 14 třídní učitel za porušování školního řádu 11 třídní učitel za vyrušování ve vyučování 25 třídní učitel za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 4 třídní učitel za poškozování cizí věci 1 třídní učitel za podvod 1 třídní učitel za nevhodné chování k dospělým 95 třídní učitel Celkem Důtka třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 20 třídní učitel za neplnění školních povinností 5 třídní učitel za porušování školního řádu 8 třídní učitel za vyrušování ve vyučování 14 třídní učitel za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 1 třídní učitel za poškozování cizí věci 4 třídní učitel za nevhodné chování k dospělým 1 třídní učitel za šikanování spoluţáka 53 třídní učitel Celkem Důtka ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 8 ředitelka za neplnění školních povinností 13

14 1 ředitelka za neplnění školních povinností a nevhodné chování k dospělým 1 ředitelka za poškozování cizí věci 5 ředitelka za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 2 ředitelka za šikanování spoluţáka 1 ředitelka za podvod 18 ředitelka Snížené stupně z chování Počet v I. pololetí Počet ve II. pololetí % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 0 3 0,731% 3 neuspokojivé 0 0 0,000% Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 0 0,000% 2. pololetí 0 0,000% za školní rok 0 0,000% Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2010/11 Soutěž Počet účastníků ve školním kole Počet účastníků v okresním (oblastním) kole Počet účastníků v krajském kole Počet účastníků v celostátním kole Matematická olympiáda 5. ročník 27 7 není není Matematická olympiáda 6. ročník 6 1 Matematická olympiáda 7. ročník Matematická olympiáda 8. ročník 13 1 Matematická olympiáda 9. ročník Pythagoriáda 6. ročník Pythagoriáda 7. ročník Pythagoriáda 8. ročník 39 4 Matematický Klokan 301 Konverzační soutěž v NJ Dějepisná olympiáda

15 Olympiáda v ČJ Recitační soutěž třída 10 0 Biologická olympiáda Biologický klokan Konverzační soutěž ve FJ 3 není 1 1 Konverzační soutěž v AJ Cambridge Competition není není není 6 Olymp. škol v orient. běhu 3x11 ţáků Trnavský vrch 15 ţáků Házená dívky mladší 0 12 ţákyň Zlínský Vorvaň 0 12 ţáků Atletický čtyřboj 0 2x 12 ţáků Pohár Českého rozhlasu 0 28 ţáků Malenovická liga 0 4x 10 ţáků Recitační soutěž 1. stupeň Taneční soutěž Sudoku 2. ročníky 57 Ekologicko - výtvarná soutěž 24 Veligrad - výtvarná soutěž 28 4 Turnaj ve vybíjené roč. 42 Stříbrný věnec - plavecká soutěž Zeměpisná olympiáda Eurorebus Umístění žáků v jednotlivých soutěžích ve školním roce Matematická olympiáda listopad - leden školní kolo kategorie Z 5: úspěšný řešitel: Tereza Gistrová 5. A Tereza Cedidlová 5. A Jiří Kutálek 5. A Nikola Vršková 5. B Ondřej Zeman 5. A listopad - leden Jiří Gavenda 5. B okresní kolo kategorie Z 5: úspěšný řešitel: Tereza Gistrová 5. A Jiří Kutálek 5. A školní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Jiří Zeman 9. A Veronika Trávníková 9. A okresní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Jiří Zeman 9. A Veronika Trávníková 9. A krajské kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Jiří Zeman 9. A 15

16 Veronika Trávníková 9. A Pythagoriáda školní kolo 7. ročník: postupující do okresního kola: David Jašek 7. B Dominika Gerychová 7. B školní kolo 6. ročník: úspěšný řešitel: Václav Staněk 6. B Tereza Vinklárková 6. B Anna Šopíková 6. B Anna Gajdošíková 6. A Lukáš Hasík 6. A Erik Holásek 6. B Konverzační soutěž v NJ školní kolo kategorie I.B 1. místo Agáta Lapčíková 7.B 2. místo Lea Macíková 6.B 3. místo Martin Souček 6.B kategorie II.B 1. místo Vanda Dospíšilová 8.A 2. místo Lukáš Činč 8.A 3. místo Dominika Krejčová 9.B okresní kolo kategorie I.B 1. místo Lea Macíková 6.B 2. místo Martin Souček 6.B 3. místo Kateřina Lukeštíková 7.B kategorie II.B 1. místo Vanda Dospíšilová 8.A krajské kolo: kategorie II.B 2.místo Vanda Dospíšiová 8.A Certifikát FIT in Deutsch Kristýna Bártová 8.A Lukáš Činč 8.A Vanda Dospíšilová 8.A Jana Kroupová 8.A Adam Poníţil 8.A Petr Janíček 8.A Petr Neudek 8.A Michal Švec 8.A Sudoku školní kolo 2.místo Tereza Gajdošíková 2.A okresní kolo 3.místo Tereza Gajdošíková 2.A 16

17 Recitační soutěž školní kolo místo Eliška Koldová 5.B 2.místo Jakub Turňa 4.A 3.místo Filip Čech 4.B okrskové kolo: 2.místo Eliška Koldová 5.B 3.místo Filip Čech 4.B Pěvecká soutěž školní kolo: místo Ondřej Kozmík 2.B 2.místo Lucie Strohbachová 2.A 3.místo Matěj Kozmík 4.B Biologická olympiáda školní kolo: kategorie C 1. místo Tomáš Kubica 9.B 2. místo Ladislav Kravák 9.B 3. místo Petra Muzikantová 9.B kategorie D 1. místo Jakub Gallas 6.B 2. místo Václav Staněk 6.B 3. místo Anna Šopíková 6.B okresní kolo: kategorie C účast Tomáš Kubica 9.B Ladislav Kravák 9.B kategorie D 10. místo Jakub Gallas 6.B Poznej a chraň okresní kolo: účast Michal Müller 7.A Petr Čermák 7.A Daniel Duda 7.A Kateřina Pencová 7.A Kateřina Poláčková 7.A Denisa Juríčková 7.A Olympiáda v ČJ školní kolo: 1. místo Jiří Zeman 9. A 2. místo Veronika Trávníková 9. A okresní kolo místo Jiří Zeman 9. A 3. místo Jitka Jeřábková 9. A krajské kolo 1. místo Jiří Zeman 9. A účast Jitka Jeřábková 9. A celostátní kolo 17

18 Jiří Zeman 9. A ZUČ - recitační soutěž okrskové kolo kategorie III. účast Martin Šalena Natálie Terčová 6. B 7. A Mladý Demosthenes školní kolo - kategorie 6.-7.třídy 1. místo Vojtěch Kašpárek 7.B kategorie třídy 1. místo Dominika Bautová 9. B regionální kolo kategorie 6.-7.tř 1. místo Vojtěch Kašpárek 7. B regionální kolo - kategorie 8.-9.tř účast Dominika Bautová 9. B do konce dubna krajské kolo - kategorie 6.-7.tř. účast Vojtěch Kašpárek 7. B Konverzační soutěž ve FJ školní kolo: kategorie A1 1. místo Václav Mikoška 8.A 2. místo David Mička 8.A 2. místo Tereza Vinklárková 6.B kategorie A2 1. místo Jana Liberová 9.A 2. místo Jiří Zeman 9.A 3. místo Anna Kolaříková 9.B 4. místo David Katolický 7.B krajské kolo: kategorie A1 1. místo Václav Mikoška 8.A kat. A2 1. místo Jana Liberová 9.A celostátní kolo: kategorie A1 13. místo Václav Mikoška 8.A kategorie A2 6. místo Jana Liberová 9.A Dějepisná olympiáda školní kolo: 1. místo: Jiří Zeman 9. A 2. místo: Ondřej Julina 8. A 3. místo: Kateřina Balajková 9. A 18

19 okresní kolo: 3. místo Jiří Zeman 9. A krajské kolo: místo Jiří Zeman 9. A Zeměpisná olympiáda školní kolo kategorie B: 1. místo Petra Konečná 7. A 2. místo Natálie Terčová 7. A školní kolo kategorie C: 1. místo Ladislav Kravák 9. B 2. místo Magda Jelínková 9. B okresní kolo kategorie B: účast Petra Konečná 7. A Natálie Terčová 7. A okresní kolo kategorie C: 5. místo Ladislav Kravák 9. B účast Magda Jelínková 9. B Konverzační soutěž v AJ školní kolo: Kategorie I. B 1. místo Vojtěch Podhajský 9. B 2. místo Jiří Zámečník 9. A kategorie II. B 1. místo Bára Vičíková 6. A 2. místo Natálie Terčová 7. A okresní kolo: kategorie I. B 2. místo Bára Vičíková 6. A kategorie II. B 1. místo Vojtěch Podhajský 9. B krajské kolo: kategorie II. B 1. místo Vojtěch Podhajský 9. B Cambridge Competition listopad 2009 únor 2010 celostátní kolo: základní školy 1. místo Martina Bořutová 9. A Denisa Metelová 9. A Robin Modlitba 9. A Jana Lysoňková 9. A Kateřina Petrůjová 9. A 19

20 Tereza Schneiderová Martina Šišková Anna Trávníčková Veronika Trávníková Jiří Zeman 9. A 9. A 9. A 9. A 9. A Pohár českého rozhlasu okresní kolo: kategorie ml. žákyně 2. místo - skok do dálky 3. místo - skok do výšky Alexandara Rafajová 6. B Eliška Machanová 7. A kategorie ml. žáci 6. místo 3. místo - skok do výšky druţstvo 4. místo - běh na 1 000m Adam Vybíral 8. B Vojtěch Kašpárek 8. B kategorie st. žáci 3. místo družstva 3. místo 4. místo 60 metrů Matouš Ţáček 8. A 4. místo dálka Petr Neudek 8. A Dominik Rafaj 9. B kategorie st. žákyně 2. místo družstva 1.místo běh na 60 metrů 2. místo skok do výšky Eliška Doleţalová 9. B 4. místo běh na800 m Jitka Jeřábková 9. A 5.místo běh na 60 m Petra Muzikantová 9. B 5. místo běh na 800 m Kateřina Prčíková 9. B 5. místo skok do dálky Jitka Jeřábková 9. A Eliška Doleţalová 9. B Orientační běh místo okresní kolo Jitka Jeřábková 9. A místo okresní kolo Jitka Jeřábková 9. A místo 3. místo Barbora Lednická 6. A 1. místo Anna Šopíková 6. A Jitka Jeřábková 9. A Trnavský vrch okresní kolo kategorie st žákyně 20

21 6. místo Jitka Jeřábková 9. A 8. místo Eliška Doleţalová 9. B Výchovně vzdělávací aktivity školy B Víkendovka aneb netradiční třídní schůzky na zámku v Holešově třídy Cyklokurz B, 5. B Projekt Baťa B Výstava v muzeu - Klášťov - hora čarodějů A Projekt Svatý Václav A, B Dopravní hřiště - v rámci Týdne mobility B Beseda v knihovně - Kamarádka kniha 5. B Exkurze do Městského divadla ve Zlíně A; 2. A, B Zelená ulice - hry a soutěţe pro mladší děti v rámci Týdne mobility 2. B Návštěva Obuvnického muzea a budovy č A Exkurze do sklárny ve Vizovicích B Projekt Podzim 3. A, 4. B Exkurze do obuvnické továrny B projekt Svatý Václav 2. A Výstava v muzeu - Klášťov - hora čarodějů 8. A, B Výukový program Vlci, medvědi a rysi 7. A Preventivní program - Logos A 2010 Projekt Stromy a Cestovní kanceláře A, B 2010 Turistický kurz - Sidonie A Beseda v knihovně - Moje první cesta do knihovny A Adaptační kurz - Revika Vizovice B Beseda v knihovně - Týden knihoven s Františkem Hrubínem B Projekt pranostiky B Exkurze do azylového domu Samaritán, Otrokovice B Adaptační kurz - Revika Vizovice A Beseda v knihovně - Týden knihoven s Františkem Hrubínem 2. B Exkurze do obuvnické továrny 1. B Beseda v knihovně - Moje první cesta do knihovny B Adaptační kurz - Revika Vizovice A, B; 8. A Global Classroom - Baťova vila 1. A, B Fotografování A, B Škola v přírodě - Modrá u Velehradu 1. A, B Projekt Týden zdraví a zdravé výţivy B Exkurze do sklárny ve Vizovicích A Beseda v knihovně - Moje první cesta do knihovny A Preventivní program - Městská policie Zlín 1. B Exkurze do čokoládovny ve Vizovicích 2. B Výstava v muzeu - Klášťov - hora čarodějů 6. B Beseda o dospívání 21

22 třídy Divadelní představení Co loutky dovedou B Projekt Podzim A Projekt Vyrábíme s Podzimem B Pohádkové čtení B Bramborový den 6. A Beseda v knihovně - Autorské čtení A Projekt Příroda a hry na podzim - Kocanda 4. A, 5. A Exkurze do továrny Evektor v Kunovicích 1. A Beseda v knihovně - Bylo nebylo aneb pohádkové čtení A Program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS Úřadu práce, Zlín B Projekt velká Morava B Projekt Moje rodina A, B; 5. B Halloween 1. B Dušičky - vzpomínáme 2. A, B Preventivní program Hasík 6. A Beseda o dospívání 6. B Výstava Hry a klamy II. stupeň Výuka street dance A Podzimní dílna v Domě pokojného stáří naděje, Jiţní Svahy 7. B Výstava Hry a klamy A Exkurze do výrobny vánočních ozdob, Vsetín 7. A Výstava Hry a klamy A Výstava v muzeu - Klášťov - hora čarodějů 7. A, B Beseda o HIV, AIDS B Preventivní program - Městská policie, Zlín 7. A Návštěva muzea - Svatomartinský průvod A, B Preventivní program Hasík A Projekt Kníţe Václav 4. A Projekt Společenstvo lesa B Výstava v muzeu - Klášťov - hora čarodějů 2. A, B Preventivní program Hasík A Výukový program Počasí - DD Astra 6. A, B Preventivní program Hasík třídy Příběhy bezpráví - beseda s JUDr. Janem Haluzou A, B Beseda v knihovně - K. H. Mácha A, B Dopravní hřiště, Malenovice I. stupeň Vyřezávání dárků ze dřeva 8. A Beseda o porodu a šestinedělí A Beseda o antikoncepci a plánovaném rodičovství A Beseda v knihovně - Vánoce v historii 1. B Vánoční vystoupení v Klubu seniorů Zlín, Kvítková 9. A Exkurze - Den otevřených laboratoří - SPŠ Otrokovice A Beseda v knihovně - Hana Doskočilová - Čtení pod stromeček A Výukový program Zelené ozdoby - DD Astra I. stupeň Vyřezávání dárků ze dřeva 1. A, B Divadelní představení Ferda Mravenec - Malá scéna Zlín A, B Přednáška o dentální hygieně A a 2. B Vánoční dílna v klubu seniorů - Domovinka ve Zlíně 8. B Beseda o porodu a šestinedělí 22

23 B Beseda v knihovně - Vánoce v historii 9. A Výstava v muzeu - Vánoční zvyky 2. B Vánoční tvořivá dílna s rodiči A, B; 4. B; 5. A; II. stupeň Vánoční koncert B Beseda v knihovně - Hana Doskočilová - Čtení pod stromeček 4. B Vánoční dílna v muzeu - Stromečku, rozsviť se B Vánoční dílna v Domově důchodců na Burešově 1. B Vánoční besídka A, B Exkurze - Předvánoční habsburská Vídeň 8. B Vánoční dílna v muzeu - Slámová dílna 1. A, 3. A Vánoční besídka A Beseda v knihovně - Vánoce v historii Den otevřených dveří a vánoční trhy na naší škole 4. A, 2. B Vánoční besídka B, 2. A Beseda v knihovně - Vánoce v historii B Beseda v knihovně - Vánoce v historii 8. A Vánoční trhy - nám. Míru 3. B Vánoční besídka 2. A Vánoční besídka a vánoční jarmark A, B Sportovní dopoledne v Galaxii 8. B Vánoční trhy - nám. Míru 5. B Vánoční posezení v Domě pokojného stáří v Pohořelicích Celoškolní projekt Vánoční čtení aneb mladší čtou starším A, B Preventivní program Hasík - návštěva HZS Zl. kraje A, B Preventivní program Hasík - návštěva HZS Zl. kraje B Beseda v knihovně - Jack London A Vystoupení v Domě pokojného stáří Naděje, Zlín A Beseda v knihovně - Jack London A, B Lyţařský výcvikový zájezd - chata Avelanche, Dolní Morava I. stupeň Divadelní představení Čučudějské pohádky - Městské divadlo, Zlín A Sportovní dopoledne v Galaxii II. stupeň Bruslení A Beseda v knihovně - Karel IV. český císař a král A Kulturní vstoupení na výroční schůzi Svazu včelařů výběr z 1. a 3. tříd Lyţařský zájezd - rekreační středisko Trnava B Beseda v knihovně - Karel IV. český císař a král A, B Dopravní výchova II. stupeň Program Česká republika - země známá, neznámá - Velké kino, Zlín A Projekt Dny rodičů v matematice A, B Lyţování na Kyčerce A, B Sportovní dopoledne v Galaxii vybraní ţáci II. stupně Lyţařský zájezd do Nassfeldu B Projekt Dny rodičů v matematice A, B Exkurze do Okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského a Ornitologické stanice v Přerově 4. A Lyţování na Kyčerce B Beseda v knihovně Hříčky se slovíčky 23

24 A Beseda v knihovně Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla 5. A, B Exkurze Masarykovo muzeum Hodonín A Program Umění komunikace - T Klub Zlín B Výstava v muzeu Pátrání po místě A Beseda v knihovně Hříčky se slovíčky 5. A Návštěva domu pokojného stáří a knihovny v Pohořelicích 7. A, B Projekt Dny rodičů v matematice a 2. třídy Koncert Zvířátka v ZOO - Kongresové centrum Zlín 3. A, B Koncert Tajemný Zlín - Kongresové centrum Zlín A, B Koncert Tajemný Zlín - Kongresové centrum Zlín třídy Mezinárodní soutěţ Matematický Klokan B Lyţařský zájezd do Göstlingu B Výstava v muzeu Pátrání po místě Školní přehlídka klavíristů B Program Umění komunikace - T Klub Zlín A Výukový program ZOO Lešná - Podnebné pásy B Výstava v muzeu - Pátrání po místě 7. B, 9. A Výukový program Ekoodpady - Kovosteel Uherské Hradiště A Výstava v muzeu - Pátrání po místě I. stupeň Kloboukový den s kouzelníkem A, B Škola v přírodě - hotel Relaxa, Stará Ves u Rýmařova B Exkurze do vily T. Bati A Beseda v knihovně Zdeněk Miler dětem A Program Učíme se být spolu - T - Klub Zlín 2. B Velikonoční předvádění A Historicko - biologická exkurze do Prahy 5. A Vlastivědná exkurze do Prahy B Výukový program Mamutí stezkou - Přerov 1. B Beseda v knihovně Zdeněk Miler dětem 1. A Jarní dílna v Domě pokojného stáří Naděje 6. A Výstava v muzeu - Pátrání po místě A, B; 9. A Beseda s osobností Zl. kraje - L. Kříţem A Projekt Umíme to bez mámy A, B Projekt Velikonoční týden B Projekt Sladké Velikonoce 4. B Beseda v knihovně Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla 8. A, B; 9. A Multimediální představení The Action - Velké kino Zlín 1. A Kulturní vystoupení v Domově důchodů Hvězda v Malenovicích B Velikonoční tvoření u mravenečků II. stupeň Den Země - úklid lesa na Jiţních Svazích 2. B Beseda v knihovně Zdeněk Miler dětem A Den Země - Ekojarmark a vystoupení na nám. Míru 2. A, B Den země - jízdy zručnosti a Ekojarmark třídy; 7. B; 8. B Den země - Ekojarmark B Projekt Umíme to bez mámy B Víkendovka pro děti a rodiče na Sirákově třídy Divadelní představení Muzicool - Malá scéna Zlín A První pomoc B Návštěva u paní učitelky aneb vzpomínka na první 24

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2/2 Ve Vizovicích 5.. 2 Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová ředitelka školy - - OBSAH. Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Slovo ředitele... 2. Charakteristika školy... 3. Školská rada... 4. Vedení školy, předsedové předmětových komisí, metodici a koordinátoři...

Slovo ředitele... 2. Charakteristika školy... 3. Školská rada... 4. Vedení školy, předsedové předmětových komisí, metodici a koordinátoři... OBSAH Slovo ředitele... 2 Charakteristika školy... 3 Školská rada... 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí, metodici a koordinátoři... 5 Třídní učitelé... 6 Údaje o pracovnících školy... 7 Výsledky

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více