INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V"

Transkript

1 30. října 2013 číslo 6/13 INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V Podzim František Hrubín Padá listí, zlaté rudé, je ho plná zahrada. A co potom padat bude, až to listí opadá? Potom bude padat sníh, co ho bude na větvích. Co ho bude všude, všude, jen to slunko bude rudé! Krásný podzimní čas Vám přeje Vaše zastupitelstvo! U S N E S E N Í z 36. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne Zastupitelstvo obce souhlasí: k pozemku parc.č.1331/10 a 3224/1 v k.ú.branišovice u Římova zapsané na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Kladiny K 1331/8 Táchová - kabel NN, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; - se zadávací dokumentací malého rozsahu pro výběrové řízení, na akci prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu, pro výstavbu nových RD u areálu ZD. Výběrové řízení zabezpečí Stavební poradna s.r.o. Č.Budějovice. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: - rozpočtovou změnu č.6/2013 proplacení části nákladů spojených s vypracováním územní studie v lokalitě pod ZD v Římově; - informace ze schůzky na OÚ od společnosti Europe Easy Technology, kde byly ZO předloženy návrhy na optimalizaci kotelny v MŠ související se zřízením nového zdroje pro vytápění a ohřev TUV; - došlou žádost pana K. T. ml. Na pronájem restaurace Pod Ořechem za účelem zřízení balírny léčivých rostlin pro maloobchod. Bude se jednat o čistý a nehlučný provoz, který nepotřebuje žádné stavební úpravy. Pronájem bude ZO řešit na příštím zasedání;

2 - informaci a současně pozvání na posvícenskou zábavu v Dolní Stropnici, které se uskuteční se začátkem ve 20hod v obecním hostinci; - informaci o konání tradiční římovské podzimní poutě v neděli dne Komise služeb jako tradičně zabezpečí plynulý průběh stánkového prodeje; - pronájem bytu v obecní nemovitosti č.p.68 pro paní A.M. z Římova na dobu určitou s možnosti prodloužení; - oznámení spol. Marius Pedersen, která bude odvážet nebezpečný odpad z domácností. O přesných časech v jednotlivých osadách budou občané informováni letáčky; - povinnosti vyplývající ze zabezpečení zdárného průběhu připravovaných voleb do Poslanecké sněmovny České republiky, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013; - informaci starosty o zvýšeném nárůstu odpadového materiálu na sběrném místě v areálu ZD Ločenice. U lidí, kteří vezou uskladnit odpadový materiál, bude namátkově provedena kontrola, zda se jedná o občany Římova a chatových oblastí, pro které je tato služba bezplatně poskytnuta. U S N E S E N Í z 37. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne Zastupitelstvo obce souhlasí: k pozemku parc.č.202/12 v Římově zapsaném na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Římov, K 202/13,Koníček -kabel NN, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; k pozemku parc.č.1325/3 v Římově zapsaném na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Římov, K 224,Horáková -kabel NN, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; k pozemku parc.č. v katastrálním území Dolní Stropnice zapsaném na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Dolní Stropnice č.e.100, Erlich -kabel NN, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; - s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku parc.č.592/38 v katastrálním území Dolní Stropnice zapsaném na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Dolní Stropnice- Jandovi -kabel NN, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; k pozemku parc.č.1325/3, PK 1324, PK 1328 a PK 183 v katastrálním území Římov

3 zapsaném na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Římov zahuštění TS, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; - se znovu zvolením pana Bohumila Havlíčka do funkce přísedícího pro Okresní soud v Českých Budějovicích, kterému ke konci roku 2013 končí jeho mandát; - projednání možnosti podání žádosti o finanční dotaci a to: výměnu oken v MŠ II.etapa, nebo prodloužení vodovodu a kanalizace z POV Jihočeského kraje, dotačního titulu pro obnovu, údržbu a výstavbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. ZO rozhodne na příštím zasedání; - ZO nesouhlasí se žádostí pana J. M, který z důvodu uzavírky obce žádá po tuto dobu o snížení nájmu restaurace a penzionu Malše. ZO této žádosti nevyhovuje; - ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dotace na pořízení fasády RD pro pana R. Š. z Římova. Odůvodnění: na tuto nemovitost již byla dotace v minulosti poskytnuta a to po přestavbě a před rozdělením původního čísla popisného na dvě samostatné nemovitosti. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: - informace zástupců společnosti Europe Easy Technology. ZO byly předloženy návrhy na optimalizaci kotelny v MŠ související se zřízením nového zdroje pro vytápění a ohřev TUV; - rozpočtovou změnu č.7/2013 (úprava rozpočtu ); - informace předsedy kontrolního výboru ing. Tomáše Hluštíka z jednání výboru na kterém byla provedena kontrola plnění usnesení ZO, kontrola některých obecně závazných vyhlášek Obce Římov; - informace předsedy komise služeb a cestovního ruchu Jana Cardy ze schůzky na které bylo projednána situace kolem pronájmu restaurace Pod Ořechem, dále zhoršená situace v návštěvnosti restaurace Malše s ohledem na uzavírky příjezdových komunikací. Dále byla projednána žádost rodičů na vybudování dětského hřiště; - informace předsedy Školské rady Vladimíra Koupala, který předložil ZO zápis ze schůzky rady, na které byly schváleny: Školní vzdělávací program, Organizační řád ZŠ, Školní řád MŠ a Klasifikační řád. Dále byly podány informace o obsazenosti MŠ a ZŠ a informace o provozním zabezpečení a opravách budov; - informace předsedy Školské rady ze schůzky kulturně školské komise zabezpečení kulturně společenských akcí v nastávajícím zimním období; - ztížené dopravní podmínky v silniční dopravě, zejména související s dostupností dojíždějících občanů do zaměstnání. Žádá tímto všechny občany o trpělivost s nastalou situací a respektování dopravního značení na všech dotčených komunikacích; - poděkování pile Hamr a truhlářství Nedorost z Branišovic za rychlé a vstřícné jednání při opravě mostu přes řeku Malši vedoucí do Dolní Stropnice; - informace starosty o zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny ČR.

4 V O L B Y D O P O S L A N E C K É S N Ě M O V N Y P A R L A M E N T U Č E S K É R E P U B L I K Y VOLEBNÍ OKRSEK ŘÍMOV Počet oprávněných voličů 634 Počet vydaných obálek 433 Počet odevzdaných obálek 432 Neplatné hlasy 7 Volební účast 68,3 % Název strany Počet hlasů ks Počet hlasů v % ODS 72 16,9 KSČM 66 15,5 ANO ,8 TOP ,4 ČSSD 52 12,2 KDU-ČSL 45 10,6 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 29 6,8 Strana svobodných občanů 16 3,8 Strana zelených 9 2,1 Česká pirátská strana 8 1,9 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 0,7 politické hnutí Změna 2 0,5 Strana soukromníků České republiky 2 0,5 Hlavu vzhůru volební blok 1 0,2 Suverenita Strana zdravého rozumu 1 0,2 O P R A V D U T O M U S E L O T A K H L E S K O N Č I T? Je tomu už něco přes 2 roky, co jsem se rozhodla přestěhovat z Budějovic na vesnici. Rozhodla jsem se i kvůli pejskovi. Těšila jsem se na příjemné dlouhé procházky, jak si po práci pročistím hlavu v lukách a v lesích. Římov jsem si zamilovala na první pohled. Atypická vesnice s překrásným okolím, turisticky velice atraktivní, mne zlákala natolik, že jsem si zde nakonec koupila dům. Byla jsem nadšená. To ticho, klid, příjemní lidé, příjemné prostředí mne utvrzovalo v tom, že jsem našla místo, kde budu opravdu šťastná nejenom já ale i můj věrný pes. A opravdu jsme těch 2 a čtvrt roku byli. Vše se změnilo mezi 18 a 19 h při jedné z běžných procházek. Šli jsme s přítelem a našimi dvěma psíky náš klasický okruh, tak jako snad již stokrát předtím. Kolem Poslední večeře, Stádní brány, dolů k potoku a kolem Nového rybníka a sběrného dvora zpět. Psíci byli toho dne opravdu vzorní, stále se motali někde kolem nás. Až těsně před sběrným dvorem si jako vždy odběhli na pole s jetelem, za vysoké keře. Během krátké chvíle se ozval výstřel. Reflex pejskaře okamžitě přivolat psy. Zapískali jsme a zavolali. Jeden z pejsků byl hned u nás, nemohli být daleko. Druhý se již nevrátil. Tou dobou jsme ještě netušili, že se nevrátí nikdy.

5 Po nějaké době, kdy jsme pobíhali v poli a pejska marně hledali, jsme usoudili, že se zřejmě té rány lekl a utekl, nejspíše domů. Rychle jsme se vrátili, ale pejsek nikde. Ihned jsme se ještě s baterkami vydali zpět k místu, kde jsme ho viděli naposledy. Hledali jsme dlouho do noci, ale bezvýsledně, avšak stále ještě s nadějí, že se jen ztratil. Druhý den jsme rozjeli velkou pátrací akci, za pomoci policie, letáčků, odchytové služby, rádií, pana starosty i mnoha dobrých lidí z Římova a okolí. Naše naděje pohřbil po 4 dnech nález krvavé stopy a dvou obojků (jeden se jménem a registrační známkou, druhý protiklíšťový) nedaleko místa, kde se nám pejsek ztratil. V okolí místa byly stopy od pneumatik a lidských bot. Jasná známka toho, že pejska někdo chladnokrevně zavraždil a snažil se narychlo zamést stopy. Protože ten NĚKDO moc dobře věděl, že na to, co udělal, neměl sebemenší právo. Podle zákona o myslivosti je zakázáno střílet ve vzdálenosti kratší než 200m od posledního obydlí. Nesmí střílet psa, který je ovladatelný a je do 100m od svého majitele. Navíc toto plemeno je vedeno podle Ministerstva zemědělství jako plemeno lovecké, které se nesmí střílet, ani kdyby štvalo zvěř. A pokud se stane, že někdo zastřelí psa se známkou, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit policii a majiteli psa. Nic z toho nebylo dodrženo. Kam tělo odvezli a co s ním udělali, si můžeme jen domýšlet. Jedno je ale jisté. Máme tu mezi sebou někoho, kdo naprosto odmítá respektovat jakákoli pravidla a zákony. Někdo, kdo může být nebezpečný pro nás pro všechny. Je hrůzostrašné, že si někdo vůbec dovolí střílet tak blízko lidských obydlí, tak blízko cesty, kde chodí lidé na procházky nejen s pejsky, ale i s dětmi, a navíc bezbranného, hodného pejska, věrného přítele a člena rodiny, s obojkem, známkou a v dohledné vzdálenosti od jeho majitele. Trvám na tom, aby se celý případ vyřešil, ukázalo se na konkrétního viníka, abychom já i ostatní lidé ve vsi nemuseli žít s pocitem, že je mezi námi někdo, kdo nerespektuje zákony, ale ani zásady slušnosti, lidství a zdravého rozumu. Z takových pocitů totiž nemůže vzejít do budoucna nic dobrého a dozajista to nepřispěje k dobrému soužití nás všech. Pokud máte kdokoliv nějaké indicie, detaily, poznatky, které by mohly přispět k dopadení pachatele, neváhejte se mi ozvat. V celé věci je spousta nejasností. Komu jsme já nebo můj pes byli trnem v oku? Proč když chtěl/i pachatel/pachatelé zamést stopy nechali na místě obojky? Chtěli varovat pejskaře, že tady jsou páni ONI a že pokud nebudou respektovat jejich smyšlená pravidla, budou takto postupovat i nadále? Koho zabijí příště? Bude to jen další nevinný pes, nebo snad nešťastnou náhodou i někdo z nás? Jana Kohoutová D R A K I Á D A V neděli 13. října se konala tradiční římovská Drakiáda, kterou opět připravila Pavlína Vaněčková ve spolupráci s Pekařstvím Martínek. K opravdu krásnému podzimnímu dni a zúčastněným k ještě lepší náladě, chybělo snad jen jediné, aby mocněji zafoukalo a do vzuchu se tak dostalo více draků. Fotografie: Pavlína Vaněčková Text: Petr Mikoláš ze Římova

6 D O U D L E B S K É N Á Ř E Č Í A S L O V N Í K Výňatky z knihy Prof. Zbyňka Holuba a kol. Zajímavosti, vyprávění-zvyky, významné osobnosti, nářečí, aneb co bychom mohli znát o Doudlebsku vybral V. Koupal Příběhy a zajímavosti z užšího Doudlebska Koně v strání, pivo v řece V Doudlebech v čísle popisném jedna bývávala dříve hospoda. Jednou se stalo, že přivezli pivo z Plavnice. Byl už večer, koně se ve tmě nemohli zorientovat a místo do dvora sjeli v té tmě dolů do stráně, kde se zachytili i s vozem za strom. Křik formana uslyšela čeleď na faře a přiběhla na pomoc. Lidé museli vylézt strání nahoru a koně osvobodit. Sudy s pivem se však nakutálely do řeky. Pověsti o Panence Marii Doudlebské Socha Panny Marie Bolestné z kaple svaté Barbory stávala také nějaký čas v kostele, a proto byla zašlá a všelijak poškozená Bylo rozhodnuto, aby ji farský pacholek rozsekal a spálil. Když potom ji chtěl pacholek rozseknout, sekyra se od sochy odrazila, jako by byla socha z nejtvrdšího kamene. Na kameni pod sochou je dodnes zřetelně vidět šrám. Lidé usoudili, že se jedná o zázrak. Potom sochu opravili a vystavěli pro ni novou kapličku. Kaple stojí pod hřbitovem a je v ní studánka, prý s léčivou vodou, s pramenem svaté Barbory. Mnoho vody uběhlo korytem Malše od dob, kdy těžce onemocněl doudlebský plebán. Žádný lék mu nedovedl vrátit poklad nejcennější, zdraví. Poslední nadějí se mu stala doudlebská madona, Panna Maria ve zdejším kostele. Bezvládný kněz požádal o přenesení obrazu svaté Bohorodičky do své komory, aby se za vroucích modliteb před tváří madony uzdravil. Zatímco on sám pln nadějí očividně pookřál, v kostele hledaly zástupy věřících obraz, jehož rám zel prázdnotou. Boží matce se stýskalo po zástupech věřících, a tak projevila své přání. Jednoho rána vstal kněz z postele, aby zjistil, proč se tvář madony tak leskne. Nebyla to rosa. Po tvářích bohorodičky stékaly slzy. Setřel svým rouchem slzy, ale pláč neustával. I pochopil její stesk a poručil vrátit obraz zpátky na oltář, kam od věku patřil. Tam už se na obraze žádné slzy neobjevili. Panně Marii Doudlebské byl prý vděčný jeden sedlák ze Řevnovic. Jednou vezl obilí na semletí do doudlebského mlýna. U mlýnice se mu však voli splašili a vjeli do rozvodněné řeky. Mnoho nechybělo a byl by se v té vodě utopil. Prosil však o pomoc doudlebskou madonu. A stal se zázrak. Na kraji řeky se voli zastavili a vrátili se na břeh. Na památku nechal na svůj statek umístit sluneční hodiny s pannou Marií. Podle starého vyprávění se obyvatelé jihu Čech nemusí prý bát ničeho zlého, neboť je náš kraj obdařen zvláštní ochranou. Drží ji nad námi tři sloupy, tři mariánská poutní místa: Kájov, Římov a Doudleby. Snad je na tom trochu pravdy, protože u Nás v Komařicích nikdy (obilí) nepotlouklo. Vyprávěl Martina Lenc (v roce 1944 v Komařicích). Znáte doudlebské nářečí? Slýchávali jste nářečí od svých rodičů, prarodičů, sousedů či sousedek? Některá slova jsou pro nás již úplně neznámá a tak jen malý výběr ze stovek uvedených v slovníku: Kajda sukně. Kálat - sekat (dřevo, pařezy). Kálet máchat prádlo pláknout. Kalvas kalfas velká nádoba na maltu. Kambalka závěsná tyč nad pecí/kamny (na nahřívání

7 peřin). Kamenák kameninový hrn. Kamlovce část kamen, kde se hřála voda. Kanoun 1. dělo, kanon, 2. divoký, sexuálně nezdrženlivý člověk. Kapna povlak na peřinu (cichu). Kazanda povídalka, žvanilka. Kecálista družba, někdy dohazovač. Kecanda bezová omáčka popř. jiná ovocná poleva na knedlíky. Kerakž (kerakš) jak, kterak. Klapačka 1. výřečná ústa, 2. velikonoční nástroj. Klejt hrnčířská barva nános na keramiku, obecně glazura, smalt. Kločej tůňka na potoce, užití v tí kločeji se pláklo prádla Klofec pohlavek. Klubalka kolíček na prádlo. Kmín větev. Kobza 1. chroust, 2. lehká žena nebo dívka. Kočičák druh jídla: vařené brambory nebo knedlíky smíchané se zelím. Kochánek (kuthánek) kastrůlek. Kolemádník (kolemádit) žvanil, žvanit. Kolikž (kolikš) jak mnoho, kolik. Koprvadlo poklice, poklička na hrnec. Lajntuch prostěradlo. Lancouchovat nedělat nic pořádného, toulat se. Lautr 1. ryzí, čistý, samý, 2. vůbec, úplně. Lavičník hadr na utírání v kuchyni. Láz pozemek ve svahu porostlý travou, nikoliv lesem. Lele hle, hele. Lichníček malíček. Lohňa ten kdo hodně pije. Vladimír Koupal S P O R T Fotbal III. třída muži Okresní přebor mladší žáci Tým Záp Body Tým Záp Body 1. N.Hrady Loko ČB B Srubec Lišov Boršov n.v D.Voda D.Voda B Ledenice Slavče Třeboň Borovany B Jankov Mladé B H.Stropnice AKRA ČB Borek Římov Římov Štěpánovice Mokré Lišov B D.Bukovsko K.Újezd B Okresní přebor dorostu Tým Záp Body 1. Pištín Ševětín Jankov Velešín Bavorovice Včelná Č.Dub Římov Turisté připravují a zájezdy do lázní Bad Füssing Předvánoční posezení s besedou z turistických výletů s promítáním DVD Oblíbený povánoční Odmašťovací výstup na Kleť

8 Hokejbal Římovský hokejbalový tým TJ Sokol Římov VCHS hraje opět 2. ligu AHbK ČR Zatímní výsledky: Budweis : VCHS 7 : VCHS : Čakov - Zavadilka 2 : VCHS : Dynamo 4 : Dříteň : VCHS 2 : 5 K A L E N D Á R I U M Podzimní výstavka prací dětí MŠ a ZŠ Římov Svatomartinský podvečer v chrámovém přednádvoří 17:00 hod Martinská zábava v Dolní Stropnici Výroční valná hromada SDH Dolní Stropnice 19:30 hod Prodejní výstava kreativní tvorby hostinec Pod ořechem 13:00 17:00 hod Zájezd do Jihočeského divadla na představení Orfeus v podsvětí opereta Výroční valná hromada SDH Římov 19:00 hod Valná hromada Honebního společenstva pozemkových katastrů Mokrý Lom, Branišovice, Dolní Stropnice Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na nám. J.Gurreho 17:00 hod Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Dolní Stropnici Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Branišovicích Výroční valná hromada SDH Branišovice 19:00 hod Mikulášská zábava (chatařské osady) Další akce budou zveřejněny ve vánočním vydání Informačních listů P R O D E J N Í V Ý S T A V A K R E A T I V N Í T V O R B Y Zveme vás na II. Ročník prodejní výstavy kreativní tvorby. Bude zde: patchwork, drátkované šperky, keramika, ketlované korálky, swarovski kamínky, vyšívaná trička, fimo šperky, vánoční hvězdy z korálků, šperky chainmaille, encaustika, ručně vyráběné svíčky a mýdla, háčkované čepičky, pedig, scrapbooking... Výstava se uskuteční 23. listopadu v sále bývalého hostince Pod Ořechem v době od 13:00 do 17:00 hod. Letos bude výstava obohacena o tvůrčí dílnu pro nejmenší a možnost posedět si vpředu v lokále při kávě, čaji, svařáku... + něco k zakousnutí. Zároveň vyzýváme všechny místní kutily a kutilky zapojte se a přijďte se pochlubit svými výtvory. Těšíme se na vás a vaše výrobky! Uzávěrka příštího čísla: Vydává OÚ Římov, PSČ , tel , Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E Neprodejné.

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V 5. listopadu 2014 číslo 6/14 INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám, vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán. Příjemný svatomartinský čas Vám přeje Vaše

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rýmařovsko

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rýmařovsko Břidličná Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rýmařovsko Zapsaných voličů 2937 Počet voličů 1496 Volební účast 50,94 Česká strana sociálně demokratická 416 Komunistická strana Čecha a Moravy 316

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Bronislav Kocman, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Bronislav Kocman, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Krásný adventní čas bez nervů, spěchu a shonu, radostné vánoce v rodinném kruhu a vše nejlepší do roku 2012. Vám přeje Vaše zastupitelstvo ADVENT

Krásný adventní čas bez nervů, spěchu a shonu, radostné vánoce v rodinném kruhu a vše nejlepší do roku 2012. Vám přeje Vaše zastupitelstvo ADVENT . listopadu INFORMAČNÍ LIST O B C E číslo / ŘÍMOV Krásný adventní čas bez nervů, spěchu a shonu, radostné vánoce v rodinném kruhu a vše nejlepší do roku Vám přeje Vaše zastupitelstvo ADVENT V neděli..

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015 Číslo jednání: JedNR3-24/2015 Datum jednání: 07.10.2015 Program jednání (USN-R3-536/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ Ve volebním okrsku č.... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)...... okres... Olomouc proběhlo ve dnech...hlasování 25.0. - 26.0.203 ve volbách do

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne 28.05.2014 od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Zastupitelstvo obce Loděnice: Schvaluje : - Program veřejného

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne 18. 5. 2017 Usnesení č. ZO-26-01-2017 Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května 2016 Místo konání: Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 29. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 29. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 29. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 24.4.2013 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 29/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Horáčka, Bohumila Sedláčka, a

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 8.3.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne Zápis z 77. schůze městské rady ze dne 18.3.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í 22. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 22. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 22. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 154/2015 V Soběšovicích dne 8.10.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 13. 7. 2016 Číslo rady: 30/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher, Ing. Vaněček Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.02.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,30 hod. Přítomni členové

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 18.7.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 12 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Šebková Helena, Dvořáková

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. 10. 26. 10. 2013 Výsledky hlasování za územní celky Obec: Batelov Okrsek: 1 698 446 63,90 444 443 99,77 1 Česká str.sociálně

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Zápis z 18 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 18 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 18 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 21. 3. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 21. 9. 2016 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Josef Karlík, Josef Hynek Přítomni: Ing. Josef Racek, Milena Jilgová, Václav Štarman, Josef

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 6. zasedání

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 1 4 / 2 0 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 10/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 10/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 15.9.2016, zápis č. 10/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více