INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V"

Transkript

1 30. října 2013 číslo 6/13 INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V Podzim František Hrubín Padá listí, zlaté rudé, je ho plná zahrada. A co potom padat bude, až to listí opadá? Potom bude padat sníh, co ho bude na větvích. Co ho bude všude, všude, jen to slunko bude rudé! Krásný podzimní čas Vám přeje Vaše zastupitelstvo! U S N E S E N Í z 36. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne Zastupitelstvo obce souhlasí: k pozemku parc.č.1331/10 a 3224/1 v k.ú.branišovice u Římova zapsané na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Kladiny K 1331/8 Táchová - kabel NN, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; - se zadávací dokumentací malého rozsahu pro výběrové řízení, na akci prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu, pro výstavbu nových RD u areálu ZD. Výběrové řízení zabezpečí Stavební poradna s.r.o. Č.Budějovice. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: - rozpočtovou změnu č.6/2013 proplacení části nákladů spojených s vypracováním územní studie v lokalitě pod ZD v Římově; - informace ze schůzky na OÚ od společnosti Europe Easy Technology, kde byly ZO předloženy návrhy na optimalizaci kotelny v MŠ související se zřízením nového zdroje pro vytápění a ohřev TUV; - došlou žádost pana K. T. ml. Na pronájem restaurace Pod Ořechem za účelem zřízení balírny léčivých rostlin pro maloobchod. Bude se jednat o čistý a nehlučný provoz, který nepotřebuje žádné stavební úpravy. Pronájem bude ZO řešit na příštím zasedání;

2 - informaci a současně pozvání na posvícenskou zábavu v Dolní Stropnici, které se uskuteční se začátkem ve 20hod v obecním hostinci; - informaci o konání tradiční římovské podzimní poutě v neděli dne Komise služeb jako tradičně zabezpečí plynulý průběh stánkového prodeje; - pronájem bytu v obecní nemovitosti č.p.68 pro paní A.M. z Římova na dobu určitou s možnosti prodloužení; - oznámení spol. Marius Pedersen, která bude odvážet nebezpečný odpad z domácností. O přesných časech v jednotlivých osadách budou občané informováni letáčky; - povinnosti vyplývající ze zabezpečení zdárného průběhu připravovaných voleb do Poslanecké sněmovny České republiky, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013; - informaci starosty o zvýšeném nárůstu odpadového materiálu na sběrném místě v areálu ZD Ločenice. U lidí, kteří vezou uskladnit odpadový materiál, bude namátkově provedena kontrola, zda se jedná o občany Římova a chatových oblastí, pro které je tato služba bezplatně poskytnuta. U S N E S E N Í z 37. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne Zastupitelstvo obce souhlasí: k pozemku parc.č.202/12 v Římově zapsaném na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Římov, K 202/13,Koníček -kabel NN, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; k pozemku parc.č.1325/3 v Římově zapsaném na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Římov, K 224,Horáková -kabel NN, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; k pozemku parc.č. v katastrálním území Dolní Stropnice zapsaném na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Dolní Stropnice č.e.100, Erlich -kabel NN, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; - s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku parc.č.592/38 v katastrálním území Dolní Stropnice zapsaném na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Dolní Stropnice- Jandovi -kabel NN, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; k pozemku parc.č.1325/3, PK 1324, PK 1328 a PK 183 v katastrálním území Římov

3 zapsaném na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem Římov zahuštění TS, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy; - se znovu zvolením pana Bohumila Havlíčka do funkce přísedícího pro Okresní soud v Českých Budějovicích, kterému ke konci roku 2013 končí jeho mandát; - projednání možnosti podání žádosti o finanční dotaci a to: výměnu oken v MŠ II.etapa, nebo prodloužení vodovodu a kanalizace z POV Jihočeského kraje, dotačního titulu pro obnovu, údržbu a výstavbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. ZO rozhodne na příštím zasedání; - ZO nesouhlasí se žádostí pana J. M, který z důvodu uzavírky obce žádá po tuto dobu o snížení nájmu restaurace a penzionu Malše. ZO této žádosti nevyhovuje; - ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dotace na pořízení fasády RD pro pana R. Š. z Římova. Odůvodnění: na tuto nemovitost již byla dotace v minulosti poskytnuta a to po přestavbě a před rozdělením původního čísla popisného na dvě samostatné nemovitosti. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: - informace zástupců společnosti Europe Easy Technology. ZO byly předloženy návrhy na optimalizaci kotelny v MŠ související se zřízením nového zdroje pro vytápění a ohřev TUV; - rozpočtovou změnu č.7/2013 (úprava rozpočtu ); - informace předsedy kontrolního výboru ing. Tomáše Hluštíka z jednání výboru na kterém byla provedena kontrola plnění usnesení ZO, kontrola některých obecně závazných vyhlášek Obce Římov; - informace předsedy komise služeb a cestovního ruchu Jana Cardy ze schůzky na které bylo projednána situace kolem pronájmu restaurace Pod Ořechem, dále zhoršená situace v návštěvnosti restaurace Malše s ohledem na uzavírky příjezdových komunikací. Dále byla projednána žádost rodičů na vybudování dětského hřiště; - informace předsedy Školské rady Vladimíra Koupala, který předložil ZO zápis ze schůzky rady, na které byly schváleny: Školní vzdělávací program, Organizační řád ZŠ, Školní řád MŠ a Klasifikační řád. Dále byly podány informace o obsazenosti MŠ a ZŠ a informace o provozním zabezpečení a opravách budov; - informace předsedy Školské rady ze schůzky kulturně školské komise zabezpečení kulturně společenských akcí v nastávajícím zimním období; - ztížené dopravní podmínky v silniční dopravě, zejména související s dostupností dojíždějících občanů do zaměstnání. Žádá tímto všechny občany o trpělivost s nastalou situací a respektování dopravního značení na všech dotčených komunikacích; - poděkování pile Hamr a truhlářství Nedorost z Branišovic za rychlé a vstřícné jednání při opravě mostu přes řeku Malši vedoucí do Dolní Stropnice; - informace starosty o zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny ČR.

4 V O L B Y D O P O S L A N E C K É S N Ě M O V N Y P A R L A M E N T U Č E S K É R E P U B L I K Y VOLEBNÍ OKRSEK ŘÍMOV Počet oprávněných voličů 634 Počet vydaných obálek 433 Počet odevzdaných obálek 432 Neplatné hlasy 7 Volební účast 68,3 % Název strany Počet hlasů ks Počet hlasů v % ODS 72 16,9 KSČM 66 15,5 ANO ,8 TOP ,4 ČSSD 52 12,2 KDU-ČSL 45 10,6 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 29 6,8 Strana svobodných občanů 16 3,8 Strana zelených 9 2,1 Česká pirátská strana 8 1,9 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 0,7 politické hnutí Změna 2 0,5 Strana soukromníků České republiky 2 0,5 Hlavu vzhůru volební blok 1 0,2 Suverenita Strana zdravého rozumu 1 0,2 O P R A V D U T O M U S E L O T A K H L E S K O N Č I T? Je tomu už něco přes 2 roky, co jsem se rozhodla přestěhovat z Budějovic na vesnici. Rozhodla jsem se i kvůli pejskovi. Těšila jsem se na příjemné dlouhé procházky, jak si po práci pročistím hlavu v lukách a v lesích. Římov jsem si zamilovala na první pohled. Atypická vesnice s překrásným okolím, turisticky velice atraktivní, mne zlákala natolik, že jsem si zde nakonec koupila dům. Byla jsem nadšená. To ticho, klid, příjemní lidé, příjemné prostředí mne utvrzovalo v tom, že jsem našla místo, kde budu opravdu šťastná nejenom já ale i můj věrný pes. A opravdu jsme těch 2 a čtvrt roku byli. Vše se změnilo mezi 18 a 19 h při jedné z běžných procházek. Šli jsme s přítelem a našimi dvěma psíky náš klasický okruh, tak jako snad již stokrát předtím. Kolem Poslední večeře, Stádní brány, dolů k potoku a kolem Nového rybníka a sběrného dvora zpět. Psíci byli toho dne opravdu vzorní, stále se motali někde kolem nás. Až těsně před sběrným dvorem si jako vždy odběhli na pole s jetelem, za vysoké keře. Během krátké chvíle se ozval výstřel. Reflex pejskaře okamžitě přivolat psy. Zapískali jsme a zavolali. Jeden z pejsků byl hned u nás, nemohli být daleko. Druhý se již nevrátil. Tou dobou jsme ještě netušili, že se nevrátí nikdy.

5 Po nějaké době, kdy jsme pobíhali v poli a pejska marně hledali, jsme usoudili, že se zřejmě té rány lekl a utekl, nejspíše domů. Rychle jsme se vrátili, ale pejsek nikde. Ihned jsme se ještě s baterkami vydali zpět k místu, kde jsme ho viděli naposledy. Hledali jsme dlouho do noci, ale bezvýsledně, avšak stále ještě s nadějí, že se jen ztratil. Druhý den jsme rozjeli velkou pátrací akci, za pomoci policie, letáčků, odchytové služby, rádií, pana starosty i mnoha dobrých lidí z Římova a okolí. Naše naděje pohřbil po 4 dnech nález krvavé stopy a dvou obojků (jeden se jménem a registrační známkou, druhý protiklíšťový) nedaleko místa, kde se nám pejsek ztratil. V okolí místa byly stopy od pneumatik a lidských bot. Jasná známka toho, že pejska někdo chladnokrevně zavraždil a snažil se narychlo zamést stopy. Protože ten NĚKDO moc dobře věděl, že na to, co udělal, neměl sebemenší právo. Podle zákona o myslivosti je zakázáno střílet ve vzdálenosti kratší než 200m od posledního obydlí. Nesmí střílet psa, který je ovladatelný a je do 100m od svého majitele. Navíc toto plemeno je vedeno podle Ministerstva zemědělství jako plemeno lovecké, které se nesmí střílet, ani kdyby štvalo zvěř. A pokud se stane, že někdo zastřelí psa se známkou, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit policii a majiteli psa. Nic z toho nebylo dodrženo. Kam tělo odvezli a co s ním udělali, si můžeme jen domýšlet. Jedno je ale jisté. Máme tu mezi sebou někoho, kdo naprosto odmítá respektovat jakákoli pravidla a zákony. Někdo, kdo může být nebezpečný pro nás pro všechny. Je hrůzostrašné, že si někdo vůbec dovolí střílet tak blízko lidských obydlí, tak blízko cesty, kde chodí lidé na procházky nejen s pejsky, ale i s dětmi, a navíc bezbranného, hodného pejska, věrného přítele a člena rodiny, s obojkem, známkou a v dohledné vzdálenosti od jeho majitele. Trvám na tom, aby se celý případ vyřešil, ukázalo se na konkrétního viníka, abychom já i ostatní lidé ve vsi nemuseli žít s pocitem, že je mezi námi někdo, kdo nerespektuje zákony, ale ani zásady slušnosti, lidství a zdravého rozumu. Z takových pocitů totiž nemůže vzejít do budoucna nic dobrého a dozajista to nepřispěje k dobrému soužití nás všech. Pokud máte kdokoliv nějaké indicie, detaily, poznatky, které by mohly přispět k dopadení pachatele, neváhejte se mi ozvat. V celé věci je spousta nejasností. Komu jsme já nebo můj pes byli trnem v oku? Proč když chtěl/i pachatel/pachatelé zamést stopy nechali na místě obojky? Chtěli varovat pejskaře, že tady jsou páni ONI a že pokud nebudou respektovat jejich smyšlená pravidla, budou takto postupovat i nadále? Koho zabijí příště? Bude to jen další nevinný pes, nebo snad nešťastnou náhodou i někdo z nás? Jana Kohoutová D R A K I Á D A V neděli 13. října se konala tradiční římovská Drakiáda, kterou opět připravila Pavlína Vaněčková ve spolupráci s Pekařstvím Martínek. K opravdu krásnému podzimnímu dni a zúčastněným k ještě lepší náladě, chybělo snad jen jediné, aby mocněji zafoukalo a do vzuchu se tak dostalo více draků. Fotografie: Pavlína Vaněčková Text: Petr Mikoláš ze Římova

6 D O U D L E B S K É N Á Ř E Č Í A S L O V N Í K Výňatky z knihy Prof. Zbyňka Holuba a kol. Zajímavosti, vyprávění-zvyky, významné osobnosti, nářečí, aneb co bychom mohli znát o Doudlebsku vybral V. Koupal Příběhy a zajímavosti z užšího Doudlebska Koně v strání, pivo v řece V Doudlebech v čísle popisném jedna bývávala dříve hospoda. Jednou se stalo, že přivezli pivo z Plavnice. Byl už večer, koně se ve tmě nemohli zorientovat a místo do dvora sjeli v té tmě dolů do stráně, kde se zachytili i s vozem za strom. Křik formana uslyšela čeleď na faře a přiběhla na pomoc. Lidé museli vylézt strání nahoru a koně osvobodit. Sudy s pivem se však nakutálely do řeky. Pověsti o Panence Marii Doudlebské Socha Panny Marie Bolestné z kaple svaté Barbory stávala také nějaký čas v kostele, a proto byla zašlá a všelijak poškozená Bylo rozhodnuto, aby ji farský pacholek rozsekal a spálil. Když potom ji chtěl pacholek rozseknout, sekyra se od sochy odrazila, jako by byla socha z nejtvrdšího kamene. Na kameni pod sochou je dodnes zřetelně vidět šrám. Lidé usoudili, že se jedná o zázrak. Potom sochu opravili a vystavěli pro ni novou kapličku. Kaple stojí pod hřbitovem a je v ní studánka, prý s léčivou vodou, s pramenem svaté Barbory. Mnoho vody uběhlo korytem Malše od dob, kdy těžce onemocněl doudlebský plebán. Žádný lék mu nedovedl vrátit poklad nejcennější, zdraví. Poslední nadějí se mu stala doudlebská madona, Panna Maria ve zdejším kostele. Bezvládný kněz požádal o přenesení obrazu svaté Bohorodičky do své komory, aby se za vroucích modliteb před tváří madony uzdravil. Zatímco on sám pln nadějí očividně pookřál, v kostele hledaly zástupy věřících obraz, jehož rám zel prázdnotou. Boží matce se stýskalo po zástupech věřících, a tak projevila své přání. Jednoho rána vstal kněz z postele, aby zjistil, proč se tvář madony tak leskne. Nebyla to rosa. Po tvářích bohorodičky stékaly slzy. Setřel svým rouchem slzy, ale pláč neustával. I pochopil její stesk a poručil vrátit obraz zpátky na oltář, kam od věku patřil. Tam už se na obraze žádné slzy neobjevili. Panně Marii Doudlebské byl prý vděčný jeden sedlák ze Řevnovic. Jednou vezl obilí na semletí do doudlebského mlýna. U mlýnice se mu však voli splašili a vjeli do rozvodněné řeky. Mnoho nechybělo a byl by se v té vodě utopil. Prosil však o pomoc doudlebskou madonu. A stal se zázrak. Na kraji řeky se voli zastavili a vrátili se na břeh. Na památku nechal na svůj statek umístit sluneční hodiny s pannou Marií. Podle starého vyprávění se obyvatelé jihu Čech nemusí prý bát ničeho zlého, neboť je náš kraj obdařen zvláštní ochranou. Drží ji nad námi tři sloupy, tři mariánská poutní místa: Kájov, Římov a Doudleby. Snad je na tom trochu pravdy, protože u Nás v Komařicích nikdy (obilí) nepotlouklo. Vyprávěl Martina Lenc (v roce 1944 v Komařicích). Znáte doudlebské nářečí? Slýchávali jste nářečí od svých rodičů, prarodičů, sousedů či sousedek? Některá slova jsou pro nás již úplně neznámá a tak jen malý výběr ze stovek uvedených v slovníku: Kajda sukně. Kálat - sekat (dřevo, pařezy). Kálet máchat prádlo pláknout. Kalvas kalfas velká nádoba na maltu. Kambalka závěsná tyč nad pecí/kamny (na nahřívání

7 peřin). Kamenák kameninový hrn. Kamlovce část kamen, kde se hřála voda. Kanoun 1. dělo, kanon, 2. divoký, sexuálně nezdrženlivý člověk. Kapna povlak na peřinu (cichu). Kazanda povídalka, žvanilka. Kecálista družba, někdy dohazovač. Kecanda bezová omáčka popř. jiná ovocná poleva na knedlíky. Kerakž (kerakš) jak, kterak. Klapačka 1. výřečná ústa, 2. velikonoční nástroj. Klejt hrnčířská barva nános na keramiku, obecně glazura, smalt. Kločej tůňka na potoce, užití v tí kločeji se pláklo prádla Klofec pohlavek. Klubalka kolíček na prádlo. Kmín větev. Kobza 1. chroust, 2. lehká žena nebo dívka. Kočičák druh jídla: vařené brambory nebo knedlíky smíchané se zelím. Kochánek (kuthánek) kastrůlek. Kolemádník (kolemádit) žvanil, žvanit. Kolikž (kolikš) jak mnoho, kolik. Koprvadlo poklice, poklička na hrnec. Lajntuch prostěradlo. Lancouchovat nedělat nic pořádného, toulat se. Lautr 1. ryzí, čistý, samý, 2. vůbec, úplně. Lavičník hadr na utírání v kuchyni. Láz pozemek ve svahu porostlý travou, nikoliv lesem. Lele hle, hele. Lichníček malíček. Lohňa ten kdo hodně pije. Vladimír Koupal S P O R T Fotbal III. třída muži Okresní přebor mladší žáci Tým Záp Body Tým Záp Body 1. N.Hrady Loko ČB B Srubec Lišov Boršov n.v D.Voda D.Voda B Ledenice Slavče Třeboň Borovany B Jankov Mladé B H.Stropnice AKRA ČB Borek Římov Římov Štěpánovice Mokré Lišov B D.Bukovsko K.Újezd B Okresní přebor dorostu Tým Záp Body 1. Pištín Ševětín Jankov Velešín Bavorovice Včelná Č.Dub Římov Turisté připravují a zájezdy do lázní Bad Füssing Předvánoční posezení s besedou z turistických výletů s promítáním DVD Oblíbený povánoční Odmašťovací výstup na Kleť

8 Hokejbal Římovský hokejbalový tým TJ Sokol Římov VCHS hraje opět 2. ligu AHbK ČR Zatímní výsledky: Budweis : VCHS 7 : VCHS : Čakov - Zavadilka 2 : VCHS : Dynamo 4 : Dříteň : VCHS 2 : 5 K A L E N D Á R I U M Podzimní výstavka prací dětí MŠ a ZŠ Římov Svatomartinský podvečer v chrámovém přednádvoří 17:00 hod Martinská zábava v Dolní Stropnici Výroční valná hromada SDH Dolní Stropnice 19:30 hod Prodejní výstava kreativní tvorby hostinec Pod ořechem 13:00 17:00 hod Zájezd do Jihočeského divadla na představení Orfeus v podsvětí opereta Výroční valná hromada SDH Římov 19:00 hod Valná hromada Honebního společenstva pozemkových katastrů Mokrý Lom, Branišovice, Dolní Stropnice Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na nám. J.Gurreho 17:00 hod Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Dolní Stropnici Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Branišovicích Výroční valná hromada SDH Branišovice 19:00 hod Mikulášská zábava (chatařské osady) Další akce budou zveřejněny ve vánočním vydání Informačních listů P R O D E J N Í V Ý S T A V A K R E A T I V N Í T V O R B Y Zveme vás na II. Ročník prodejní výstavy kreativní tvorby. Bude zde: patchwork, drátkované šperky, keramika, ketlované korálky, swarovski kamínky, vyšívaná trička, fimo šperky, vánoční hvězdy z korálků, šperky chainmaille, encaustika, ručně vyráběné svíčky a mýdla, háčkované čepičky, pedig, scrapbooking... Výstava se uskuteční 23. listopadu v sále bývalého hostince Pod Ořechem v době od 13:00 do 17:00 hod. Letos bude výstava obohacena o tvůrčí dílnu pro nejmenší a možnost posedět si vpředu v lokále při kávě, čaji, svařáku... + něco k zakousnutí. Zároveň vyzýváme všechny místní kutily a kutilky zapojte se a přijďte se pochlubit svými výtvory. Těšíme se na vás a vaše výrobky! Uzávěrka příštího čísla: Vydává OÚ Římov, PSČ , tel , Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E Neprodejné.

Přejeme Vám slunné léto a pohodové prázdniny! Vaše zastupitelstvo

Přejeme Vám slunné léto a pohodové prázdniny! Vaše zastupitelstvo 2. června 2011 INFORMAČNÍ LIST OBCE číslo 4/11 ŘÍMOV Přejeme Vám slunné léto a pohodové prázdniny! Vaše zastupitelstvo USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 18.. 2011 Zastupitelstvo

Více

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V 30. dubna 2010 číslo 3 INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V U S N E S E N Í z 42. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 17. 3. 2010 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: informace ke Kupní smlouvě s TJ Sokol

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

Louňovický zpravodaj. Vážení spoluobčané, Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku vám přejí zastupitelé Louňovic pod Blaníkem.

Louňovický zpravodaj. Vážení spoluobčané, Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku vám přejí zastupitelé Louňovic pod Blaníkem. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota LEDEN - BŘEZEN 2009 Číslo 10 Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem 2 červen Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem Z obsahu Z jednání zastupitelstva Výsledky voleb do EP PoděkovánÍ V obci se staví za evropské peníze Vzpomínka na Karla

Více

Dům čp. 95, ul. Pod Parkem, Dalovice

Dům čp. 95, ul. Pod Parkem, Dalovice VYDÁVÁ OBEC DALOVICE ČÍSLO 09/2013 Dům čp. 95, ul. Pod Parkem, Dalovice fotografie domu z r. 1992 fotografie domu z r. 2013 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, jak jste byli v minulém vydání Dalovických

Více

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce na rok 2003 2/2003 ZDARMA

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce na rok 2003 2/2003 ZDARMA 2/2003 ZDARMA Datum vydání: 28. února 2003 Bludovan Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce na rok 2003 Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 27. 1. 2003

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 10 Libuš a Písnice 2 0 1 1 DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 1 2 4 5 3 6 1 Začal školní rok i v družině

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V 25. dubna 2009 číslo 3 INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 18. 3. 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: zahájení prací úprav prostranství k

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK 12 ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára Představitelé Města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, starosta města a Jaromír Pařík, místostarosta

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více