VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143

2 Obsah: I. Základní charakteristika zařízení.. str. 3 II. Hlavní úkoly. str. 4 III. Personální zabezpečení str. 4 IV. Pracoviště MKZ Uničov.. str. 6 V. Kulturní programy 1. Pořady pro děti a rodiče. str Pořady pro MŠ a 1.stupeň ZŠ str Stupeň a SŠ... str Pořady pro veřejnost v sále kina MKZ. str Kulturní léto str Koncerty KPH.. str Přehlídka ochotnických divadel 2010 str Galavečer módy. str Vánočka str Kurzy společenského tance.... str Výstavnická činnost.... str Pronájmy..... str Zájmová činnost při MKZ Uničov. str. 13 VI. Kino.. str. 17 VII. Knihovna.. str Výpůjční sluţby. str Meziknihovní výpůjční sluţba.. str Kulturně vzdělávací činnost... str Knihovní fond str Revize knihovního fondu.. str Výměnné soubory.. str. 29 VIII.Městské informační centrum str. 30 IX. Muzeum str Muzeum vězeňství Šatlava. str. 36 2

3 Přílohy č.1 Rozbor hospodaření č.2 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 č.3 Neuhrazené závazky a pohledávky č.4 Sumář inventarizace za rok 2010 č.5 Výkaz zisku a ztráty č.6 Fotodokumentace akcí MKZ Uničov I. Základní charakteristika zařízení Městské kulturní zařízení Uničov Moravské náměstí 1143 Uničov Příspěvková organizace s právní subjektivitou byla zřízena IČ: Telefon: Fax: E:mail Zřizovatel: Město Uničov, okres Olomouc Ředitel: Mgr. Radek Vincour 3

4 II. Hlavní úkoly Posláním Městského kulturního zařízení Uničov ( dále organizace ) je péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj města Uničova a jeho obyvatel. K naplnění účelu, pro nějţ byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti: a) pořádá akce kulturního a společenského charakteru b) zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl c) pořádá vzdělávací programy a kurzy d) podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeţe e) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městského informačního centra f) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městské knihovny a knihoven v místních částech g) zajišťuje provoz muzea a galerie h) poskytuje telekomunikační sluţby spočívající v provozu veřejného internetu i) podporuje činnost zájmových sdruţení zaměřených na uspokojování kulturních a duchovních potřeb dětí, mládeţe i dospělých j) provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění k) vykonává reprografickou, reklamní, zprostředkovatelskou a vydavatelskou činnost III. Personální zabezpečení Limit: 13 TPP Mgr. Radek Vincour úv. 1 ředitel MKZ Uničov Miloslav Ševčík úv. 1 zástupce ředitele, zpracovávání účetnictví, provoz kina Dagmar Entrová úv. 1 provoz Městského informačního centra, MEIS, Galerie Ing. Marie Mikulová úv. 0,5 administrativa, programování kulturních pořadů Gabriela Outratová úv. 1 zájmová činnost, programování kulturních pořadů Vilém Bartoněk úv. 1 údrţba budov MKZ, promítač Jana Smékalová úv. 1 úklid, pokladní, propagace a reklama Marie Ţochová úv. 1 úklid, pokladní, propagace a reklama Soňa Holoubková úv. 1 vedoucí knihovny Alena Léharová úv. 1 knihovnice - oddělení pro dospělé Irena Ochránková úv. 1 knihovnice - oddělení pro mládeţ Jiří Vykydal úv. 1 správce počítačové sítě MKZ a internetových pracovišť Mgr. David Novotný úv. 1 vedoucí Muzea vězeňství - Šatlava 4

5 Externí spolupracovníci: Folprechtová Květoslava Petr Ciba Vanková Zdenka Mathonová Marie Zuzana Gucká Fritscher Petr Raušer Drahomír Kocůrek Jaroslav Ševčík Pavel Jořenková Eva Obšilová Marcela Šenková Ludmila Vaňková Zdeňka Kopecká Zuzana Kuxová Anna Schremerová Filipová Vincourová Marie Ševčík Josef Svozil Vladimír Ďuricová Jiřina Kadlčík Jan Motýl Tomáš Outratová Vendula Beznosková Martina Bartoš Bořivoj Kopecká Martina Klásek Tomáš Weigelová Klára Běhunková Danuše Němečková Jiřina sbormistryně Smíšeného pěveckého sboru dirigent DO Haná sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička promítač promítač údrţba varhan v KS propagační materiály, správcovství web stránek knihovna Horní Sukolom knihovna Dětřichov knihovna Renoty knihovna Střelice knihovna Benkov knihovna Nová Dědina uvaděčka, šatnářka uvaděčka, šatnářka obsluha kinobaru kustod Galerie koncertní síň spoluorganizace sborových dnů spoluorganizace sborových dnů zpracování Uničovských postřehů spoluorganizace sborových dnů spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí 5

6 IV. Pracoviště MKZ Uničov 1. Městské kulturní zařízení Uničov - Moravské náměstí Městská knihovna Uničov - Panská Muzeum U Vodní branky - Olomoucká Koncertní síň, Expozice k dějinám řádu minoritů - Haškova Městské informační centrum, Městská galerie - Masarykovo náměstí Šatlava ( muzeum vězeňství ) Příční Knihovna místní část Benkov Benkov Knihovna místní část Horní Sukolom Horní Sukolom 2 9. Knihovna místní část Nová Dědina Nová Dědina 35 6

7 V. Kulturní programy 1. Pořady pro děti a rodiče Datum Název pořadu Počet návštěvníků Aladinova kouzelná lampa Majda s Františkem 431 uspořádal Pragokoncert ve spolupráci z MKZ Michal Nesvadba 297 uspořádal Pragokoncert ve spolupráci z MKZ Celkem 863 návštěvníků Výše vstupného - od 50 do 135 Kč. 2. Pořady pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ Pořady jsou uspořádány v rámci školní docházky Datum Název pořadu Počet dětí Vodnická pohádka Zázračný plamínek Obušku z pytle ven Čert a Káča Tajuplný zámek O zvířatech Pavel Novák Na salaši draci jsou Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil Jak se ztratila vánoční hvězda 536 Celkem dětí Výše vstupného - od 35 do 40 Kč. Výše uvedených pořadů se účastní Stacionář Jasněnka, MŠ Uničov, MŠ Nová Hradečná, MŠ Hnojice, MŠ Moravská Huzová, MŠ Medlov, ZŠ Troubelice, ZŠ Medlov, ZŠ Nová Hradečná, všechny ZŠ a MŠ v Uničově 3. Pořady pro 2. stupeň a SŠ Kaţdoročně spolupracujeme s agenturou Pohodáři, kteří k nám zavítají pravidelně dvakrát ročně. Jde o promítání zpracovaných audiovizuálních programů z cest po světě, doplněné o ţivé vyprávění. Pořady jsou určené dětem od pátých tříd aţ po středoškoláky, přičemţ komentář je upraven dle věku posluchačů. O tyto pořady je velký zájem a zhlédlo je na ţáků a studentů. V průběhu prvního pololetí se také uskutečnily v kinosále dva hudebně vzdělávací pořady, které si agentury zorganizovaly v reţimu pronájmu kinosálu. 7

8 4. Pořady pro veřejnost v sále kina MKZ A/ Divadelní představení Divadelní sezona je tvořena čtyřmi představeními v sezóně podzim jaro. Cena permanentky zvýhodňuje uţivatele před jednotlivou cenou na divadelní kusy. Cena permanentky je 750 a 700 Kč. Ceny vstupného na divadla od 150 Kč 300 Kč. Sezóna 2010/2011 měla 142 ks předplatitelů, coţ je nejvyšší počet v době konání divadelních sezon. Datum Název div. představení Divadelní společnost počet návštěvníků Blaník divadlo Járy Cimrmana = 3* div.společnost Kompanye Dva na kanapi* div. agentura SophiaArt Den na zkoušku* div. Spol. Háta Mauren se nestačí divit divadlo Ústí nad Labem S Pydlou v zádech* divadlo Josefa Dvořáka 418 Celkem diváků *takto označené představení bylo moţno vzhlédnout v rámci divadelní sezóny. B/ Zábavné pořady Oblast, která jako jediná je díky návštěvnosti jednotlivých představení samofinancovatelná. Cena vstupného se pohybuje od 150 do 300 Kč. Datum Název pořadu Počet návštěvníků Ze dvou se to lépe táhne Z. Izer Screamers naruby travesti show Screamers v šapitó travesti show 446 Celkem návštěvníků C/ Hudební pořady Doplnění hudebních pořadů v rámci roku a to mimo koncertů pořádaných v rámci Kulturního léta. Cena vstupného se pohybuje Kč Datum Název koncertu Počet návštěvníků Eva a Vašek Recitál Lenky Filipové a hosté 274 Celkem 487 návštěvníků 8

9 5. Kulturní léto 2010 Kulturní léto se pravidelně pořádá v letních prázdninových měsících červenec, srpen.. Výše vstupného 50 Kč na všechna představení. Aby představa o návštěvnosti byla ucelená, je třeba připočítat i odhadovaných diváků čtyř projekcí letního kina na Masarykově náměstí. Celkový počet je okolo návštěvníků. Červenec Datum Název pořadu Počet návštěvníků 1.7. Again Kamelot Divadýlko Mrak divadelní. Představení pro děti Rangers Stříbrňanka dechovka M. Hrůza a kapela Hrůzy Vlčnovjanka dechovka 286 Srpen Datum Název pořadu Počet návštěvníků Jumping Drums bubnová show Pavel Ţalman Lohonka LETNÍ KINO Trhák LETNÍ KINO 2Bobule LETNÍ KINO Na samotě u lesa LETNÍ KINO Líbáš jako bůh Divadlo Tramtárie divadelní představení pro děti Menn Naďa Urbánková a Bokomara Vladimír Mišík Věra Špinarová Dan Bárta 328 Celkem návštěvníků 9

10 6. Koncerty KPH Kruh přátel hudby při MKZ uspořádal 12 koncertů včetně podzimního Hudebního festivalu. Návštěvnost těchto koncertů je v průměru 45 posluchačů. Cena vstupného 50 Kč, ceny permanentek jsou 300 Kč a 200 Kč. Pro sezónu 2010/2011 bylo vydáno 45 permanentek. Datum Jméno interpreta Koncert Štěpán Rak a Alfréd Strejček Leoš Čepický a Vladimír Holý klavír, housle PSMU sbor moravských učitelů Čeněk Pavlík a Hana Forsterová houslový koncert Adam, Lukáš, Ivan Klánští klavír Brněnské kytarové kvarteto kytarový koncert Dui-Ting Yang klavírní koncert Arthur Greene a Solomia Soroka klavír, housle Wihanovo kvarteto Hudební festival Igor Ardašev a Ivan Ţenatý Hudební festival Pěvecké kvarteto Q VOX Hudební festival Guarneri trio Hudební festival 7. Přehlídka ochotnických divadel 2010 Tato jiţ tradiční přehlídka ochotnických divadel se uskutečnila jiţ jako osmý ročník a konala se v dnech listopadu Hlavním záměrem pořádání toho kulturního programu je iniciovat zaloţení ochotnického divadla v Uničově. Datum Název hry Název souboru Počet návštěvníků Habaďůra O. S. Náměšť na Hané Mrazík pohádka pro děti ŠOK Šternberk Generálka jeho veličenstva OS Václav z Václavova 47 Celkem 300 Ceny vstupného na jednotlivá představení 50 Kč. 10

11 8. Galavečer módy 20. října v Koncertní síni Uničov byl uspořádán třetí ročník Galavečer módy za podpory sponzorů společně s produkční a uměleckou agenturou STYL Olomouc. Kaţdoročně je akce uspořádána na podporu všem Mateřským školkám v Uničově. Na závěr večera byl předán výtěţek z této akce, který činil Kč, ředitelce MŠ Uničov. Letošní Galavečer módy navštívilo 150 návštěvníků. Ceny vstupného 170 Kč a 180 Kč. 9. Vánočka prosince v rámci uničovského vánočního jarmarku na Masarykově náměstí se uskutečnila tradiční soutěţ Vánočka Zúčastnilo se celkem 22 soutěţících. Z tohoto počtu bylo 7 pekáren, 3 školní jídelny, 6 obcí mikroregionu Uničovsko a rekordních 6 domácích pekařek. 10. Kurzy společenského tance Taneční kurz pro pokročilé: Od do v malém sálku MKZ Uničov. Zúčastnilo se 10 tanečních párů (věkem není omezeno). Kurzovné 800 Kč na jeden taneční pár. Uskutečnilo se 6 lekcí po dvou hodinách (úterky od hodin). Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek a jeho asistentka Šárka Brhelová z taneční školy ze Šumperka. Taneční kurz pro studenty: Od 8. září do 24. listopadu v sokolovně ve Střelicích. Zúčastnilo se 99 studentů (45 chlapců + 44 dívek) všech středních škol z Uničova a okolí. Kurzovné pro 1 studenta 900 Kč. Uskutečnilo se 10 základních lekcí po dvou hodinách (středy od hodin), 2 prodlouţené s ţivou hudbou středa pro skupinu A a čtvrtek pro skupinu B a 2 kolony s ţivou hudbou pátek 3. prosince pro skupinu A a sobota pro skupinu B. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek a jeho asistentka Šárka Brhelová z taneční školy ze Šumperka. Taneční kurz pro manţelské a přátelské páry: Od 28. září do 16. listopadu v sokolovně ve Střelicích. Zúčastnilo se 28 párů (věkem není omezeno, kurzisti byli od let). Kurzovné pro 1 pár Kč. Uskutečnilo se 8 základních lekcí (úterky hodin) a závěrečná 1 prodlouţená s ţivou hudbou, která se konala 20. listopadu ve Střelicích. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek a asistentka Šárka Brhelová z taneční školy ze Šumperka. 11

12 11. Výstavnická činnost V předsálí kina Uničov: Datum Kdo vystavoval Vystavovalo se Hana Pauchová Fotografie ( v rámci Mladé kamery 2010 ) ZŠ Šternberská Uničov Fotografie( prezentace školy) MŠ Komenského Uničov Obrázky a výtvory dětí Senioři ( pan Burian ) Fotografie Galerie U Minoritů v Koncertní síni Datum Kdo vystavoval Vystavovalo se Počet návštěvníků Pavel Alexander Taťoun Obrazy Hynek Glos Fotografie Obrazy ruských malířů Obrazy SOŠ a SOU Uničov Fotografie Libor Kvapil Kresby Bednářová Jana Fotografie Kuby L. Vítková, V. Havlík ad. Obrázky a výpis z četby Uničovští Fotografie ZUŠ Uničov k 65. Výročí Obrazy 200 Celkem 668 návštěvníků Vstup volný. Počet návštěvníků je jen orientační, Galerie je přístupná i v rámci koncertů a pronájmů. Koncertní síň 12. Pronájmy Prostory koncertní síně se nejčastěji vyuţívají k pořádání koncertů, nahrávání CD, výuce varhan, konání svatebních obřadů, předávání vysvědčení atd. Nejvíce prostory vyuţívají: - ZUŠ Uničov 29 x (koncerty + zkoušky) - ZUŠ Uničov výuka varhan pravidelně 1x týdně vyjma prázdnin - MÚ Uničov svatební obřady 8x, předávání vysvědčení 6x - ZŠ Haškova 15 x (koncerty + zkoušky) - Gymnázium Uničov 8 x (koncerty + zkoušky) - DPS Motýli 2x nahrávání CD - Ostatní ( DPS Rosička 5x koncerty + zkoušky, SPS Uničov 1x přehlídka sborů) 12

13 Kinosál MKZ Kapacita sálu 430 míst. - agentury, které pořádají pro ZŠ a SŠ výchovné koncerty a besedy 4x ( 2x Pohodáři + 2 x hudební výchovné koncerty) - Místní školy na školní akademie, lyry atd. 3x (ZŠ Pionýrů, Gymnázium) - MÚ 2x (slavnostní zastupitelstvo, Den učitelů) - Pragokoncert 2x (pořady pro děti a rodiče) - ZUŠ Uničov 3x - Věci veřejné 1x - DDM Carusoshow - Divadelní spol. Maniaci 1x (večerní divadlo pro dospělé) Malý sál, klubovna, bar Kapacita malého sálku je 100 míst, klubovna 10 míst a bar 30 míst. - KRS Uničov jóga pravidelně kaţdé pondělí od 9 10 hodin - Klub seniorů 10 x tanečky + 1x měsíčně schůze výboru seniorů - Bohosluţby 25 x - MÚ Uničov 25x ( zastupitelstva, různá školení) - EKO Unimed 2x (schůze) - Odbory Unex 2x - DDM 3x ( Turnaj, výstavy) - Schůzky polit. stran 13x (ČSSD -1x, ODS 1x, KDUČSL 1x, KSČM 10x) - Výroční schůze turistického oddílu 1x výroční schůze - Vlastníci bytových domů 4x (schůze) - SPCCH 1x, SČBS 1x - FÚ Šternberk 2x - Besedy 2x (Indonésie, Sardinie) - Volyňští Češi -1x - Ostatní 9 x (prodeje, předváděčky) 13. Zájmová činnost při MKZ Uničov - Dětský pěvecký sbor Rosička - Smíšený pěvecký sbor Uničov - DO Haná - Sdruţení pro film a video Uničov 13

14 Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov Během loňského roku jsme připravili různá vystoupení, jak ke Dni matek, tak k Vánocům a k dalším akcím tak, jak jsme byli různými organizacemi osloveni. Nejenom koncerty, ale i soustředění na Švagrově, sobotní soustředění před důleţitými vystoupeními, účast na regionální přehlídce DPS z Uničovska a účast na krajské postupové přehlídce DPS Olomouckého kraj e a výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ našeho regionu, byly náplní naší práce. Ve sboru, který je rozdělen na Rosičku I. (děti od 1.-4.tř.) a Rosičku II. ( děti od 5-9.tř.), pracuje kolem 60 dětí. Jednotlivá oddělení spolu úzce spolupracují jak, na společném repertoáru, tak na vystoupeních. Scházíme se nejméně 1x týdně v prostorách kmenových základních škol. Starší zpěváci dochází za sbormistryní 2x týdně na ZŠ Haškova. Sbor spolupracuje s klavíristkou p.mgr. L. Smetanovou, která působí na ZUŠ Uničov. Ta doprovází obě oddělení sboru. Rosička I. sbormistryně M. Mathonová a Z.Vanková Rosička II. sbormistryně Z.Gucká Přehled akcí za rok Karneval DPS Rosička (malý sál MKZ ) Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Uničov (koncertní síň) Koncert ke Dni matek (koncertní síň Uničov) Výchovný koncert pro ZŠ U Stadionu Uničov (koncertní síň) Prázdninové soustředění na Švagrově Koncert pro Charitu Uničov (koncertní síň) Vystoupení, pro učitele EU (koncertní síň) Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Uničov (koncertní síň) Vánoční koncert Adventní legenda (koncertní síň) Kromě pravidelných zkoušek u jednotlivých sbormistrů se konala alespoň jednou za měsíc tzv. sobotní soustředění. Smíšený pěvecký sbor Uničov V období leden aţ červen pracoval se sborem p. Mgr. Tomáš Klásek z Olomouce zastupoval p. dirigentku po dobu nemoci. V tomto období ve sboru působilo aktivně 32 členů, věkový průměr 58 roků, bylo 21 zkoušek. leden duben duben květen červenu říjen Tříkrálovém koncertu v Nové Hradečné 2 denní soustředění v Srnčí přehlídka sborů v Uničově - 4 hostující sbory (pořádalo SPS Uničov) pozváni do Bratislavy, kde jsme vystoupili otvírání Muzea baroka přehlídce sborů v Kopřivnici V adventním období jsme vystoupili ve Vincentinu ve Šternberku, dále jako hosté na Vánočním koncertu DPS Rosičky a spolupráce na Vánočním koncertu ZUŠ Uničov 14

15 Od září 2010 se vrátila do sboru paní PhDr Květoslava Folprechtová dirigentka. Od tohoto období bylo 18 zkoušek a soustředění v Uničově 2 dny. Aktivních členů 28, členů ve sboru je více, ale pro pracovní povinnosti se nemohou účastnit všech zkoušek. Dechový orchestr Haná Uničov zaloţen v březnu Nynějším dirigentem je Petr Ciba (ředitel ZUŠ Šternberk), který převzal orchestr v r a s jehoţ příchodem došlo k omlazení orchestru a k výrazné obměně repertoáru. V součastné době je v DO Haná 35 členů od let (průměrný věk 40). Zkoušky jednou týdně dvě hodiny v kinosále MKZ Uničov. Akce v roce 2010 Uničov Uničovský majáles Troubelice Promenádní koncert Dlouhá Loučka Promenádní koncert Loštice Koncert Jeseník Přehlídka dechových orchestrů Litovel Litovelský otvírák Koncert Uničov Koncert na Masarykově náměstí v rámci Švejkovského týdne Medlov Den obce (20. výročí samostatnosti obce Medlov) Uničov Koncert u příleţitosti českoslov. státu MKZ Uničov Výroční koncert DO Haná u příleţitosti 41. výročí zaloţení orchestru Sdruţení pro film a video Celoročně zajišťuje natáčení Uničovských postřehů zveřejněny na You tube, projekce před filmovým představením, pořádá 2 x ročně Video ze šuplíku projekce amatérských snímků na filmovém plátně ( podzimní termín se koná v rámci projektu Europe Direct ) a samozřejmě největší akcí je pořádání Mladé kamery 36. ročník mezinárodního festivalu filmové tvorby mladých autorů Mladá kamera Uničov proběhl března 2010 v Městském kulturním zařízení Uničov. Pořadatelem bylo stejně jako v minulých letech Sdruţení pro film a video Uničov ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Uničov. Do soutěţe bylo zasláno 81 snímků, zájem byl tedy oproti předchozímu ročníku o pětinu vyšší a je potěšitelné, ţe se v posledních čtyřech letech zhruba zdvojnásobil. Předvýběrová porota přijala do soutěţe 42 filmů; pět dalších, nepřijatých filmů mohli diváci zhlédnout v rámci samostatné nesoutěţní projekce. Kolekce byla jako v minulých ročnících ţánrově i tematicky pestrá, vedle humorně laděných snímků obsahovala také příběhy s váţnými náměty, akční thrillery, sci-fi, animované snímky, parodie či filmové experimenty. Soutěţ byla rozdělena do tří kategorií: autoři do 20 let (11 filmů), do 30 let (12 filmů) a studenti či absolventi filmových škol (19 filmů). Délka soutěţních projekcí celkem činila osm hodin, jeţ byly rozděleny do šesti promítacích bloků. 15

16 V porotě soutěţe jiţ poněkolikáté zasedl (tentokrát v roli předsedy) reţisér Bohdan Sláma, vedle něj dále filmový pedagog Martin Čihák z FAMU Praha, kameraman Ramunas Greičius a filmová teoretička Martina Navrátilová. Porotce potěšila zejména autenticita výpovědí především u nejmladších tvůrců, zatímco ve druhé kategorii musela porota konstatovat nedostatek kvalitních děl - také proto udělila v této kategorii pouze první cenu, ostatní filmy zůstaly bez ocenění. Porotci také pochválili rostoucí technickou a řemeslnou zdatnost autorů, současně je ale mrzela malá originalita snímků. Programovým doplňkem vlastní soutěţe byl tradiční rozborový seminář, na němţ členové poroty společně s autory a diváky hodnotili a analyzovali zhlédnuté filmy. Hlavní cenu soutěţe (napříč kategoriemi) získal teprve patnáctiletý brněnský autor Matěj Brothánek za svůj hraný film Čas. Snaţil se v něm zpracovat aktuální téma: dnešním dětem velice chybí čas, který jim jejich rodiče nedokáţou či nechtějí věnovat. V první kategorii určené filmařům do 20 let zvítězil snímek slovenského filmaře Andreje Chovance z Lietavské Lúčky Nesprávna frekvencia. Vítězem kategorie autorů do 30 let byl Jan Haluza z Kostelce na Hané, který v soutěţi představil akční tarantinovskou variaci Komedie plná smrti. V kategorii studentů a absolventů filmových škol byli vítězové hned dva: dokument Tomáše Elšíka Adam a hraný film Dominika Krutského Mluva ptáků. Třídenní program zahrnul vedle samotné soutěţe ještě další doprovodné akce. První z nich byl ve čtvrtek 4. března v 18 hodin tradiční večer představující tvorbu uničovských filmových amatérů Video ze šuplíku. V pátek 5. března v 16 hodin festival pokračoval projekcí krátkého českého hraného filmu Druhé dějství a v 17 hodin středoškolským filmařským workshopem: na něm byly představeny čtyři hororové snímky, jeţ v předchozích dnech natočili středoškoláci z Uničova, Zábřeha a Litovle. Přítomné publikum vybralo jako nejlepší z nich filozoficky laděný film místních gymnazistů. Slavnostní zahájení soutěţe proběhlo v 18 hodin a jeho součástí byla projekce filmu Bába reţisérky Zuzany Špidlové, oceněného na loňském festivalu v Cannes první cenou v sekci Cinéfondation, určené filmovým školám a mladým filmařům. Zakončení Mladé kamery zpestřilo představení Terminátor a já olomouckého Divadla Tramtarie, po němţ následovalo slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a projekce vítězného snímku. Tečkou za festivalem byl americký film Prosíme přetočte. V rámci doprovodného programu proběhla ve vestibulu kina výstava fotografií mladé olomoucké fotografky Hany Pauchové. Soutěţní i doprovodné projekce Mladé kamery navštívilo 550 diváků zejména z řad studentů středních škol města a blízkého regionu. Otevřením přehlídky široké veřejnosti se organizátoři snaţí popularizovat amatérský film a zvýšit povědomí o méně známých podobách současné filmové tvorby. Pro autory přináší veřejné projekce moţnost konfrontovat své tvůrčí záměry s reflexí publika a vyuţít těchto poznatků ve své další tvorbě. Pro interní potřebu návštěvníků a účastníků soutěţe byl stejně jako při předchozích ročnících vydán bulletin Informátor - Mladá kamera Uničov Aktuální dění bylo průběţně zachycováno formou videozpravodajství Střípky z Mladé kamery. V přestávkách mezi soutěţními bloky mohli účastníci zhlédnout přibliţně pětiminutové sestřihy z rozhovorů s porotci, tvůrci i diváky. (Zpravodajství je k dispozici na YouTube na adrese Cíle Mladé kamery - formou soutěţe představit mladé amatérské filmaře, motivovat je k další tvorbě, nabídnout jim kritické odborné i laické zhodnocení jejich děl, popularizovat tyto filmařské aktivity před širokou veřejností a v neposlední řadě také tradiční akcí obohatit kulturní ţivot regionu - se stejně jako v předchozích ročnících podařilo naplnit. 16

17 V. Kino počet představení počet diváků trţba prům. návštěvnost prům. vstupné ,6 57, ,8 59, ,6 56, ,3 58, ,1 56,5 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe při prakticky stejném počtu představení došlo k mírnému sníţení počtu návštěvníků a průměrné návštěvnosti. Ke sníţení trţeb došlo z důvodu poklesu průměrného vstupného, které způsobilo promítání většího počtu školních představení za niţší vstupné. Stále přetrvává nezájem o artové filmy uváděné v ArtClubu a P100, tedy nekomerční projekce za niţší vstupné. 4 představení filmů Art Clubu navštívilo 32 diváků - průměr na představení 8 diváků 6 představení P 100 navštívilo 62 diváků - průměr na představení 10 diváků 22 školních představení navštívilo 3660 diváků - průměr na představení166 diváků Počet uvedených filmů podle země původu - celkem uvedeno 149 titulů z celkového počtu 184 premiér. ČR 27 USA 89 ostatní 33 / Ang, Bel, Fin, Fra, Isl, Irs, Ita, Kan, Něm, Pol, Slo, Špa, Šve, / Země původu premiér 22% 18% ČR USA ostatní 60% 17

18 Ţebříček návštěvnosti Kajinek ČR Ženy v pokušení ČR Shrek - Zvonec a konec USA Román pro muţe ČR Doktor od jezera hrochů ČR Avatar USA Kuky se vrací ČR Bastardi ČR Počátek USA Občanský průkaz ČR 183 Celkem 5718 V porovnání s rokem 2009 je účast v Top 10 o 456 diváků vyšší, 2 filmy překročily tisícovku diváků oproti 1 v roce

19 VII. Knihovna Posláním Městské knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytujeme sluţby široké veřejnosti, zejména je kladen důraz na práci s dětmi a mládeţí, včetně role sociální (bezplatné počítačové kurzy pro seniory, nezaměstnané). 1. Výpůjční sluţby Čtenáři a návštěvníci V roce 2010 bylo v knihovně registrováno 1467 čtenářů, z toho 1042 v dospělém oddělení /tj. 14,5% z celkového počtu obyvatel města a 425 v dětském oddělení /tj. 4,2% z celkového počtu obyvatel města/. Věkové rozložení čtenářů (dospělé oddělení) 1,64% 10,84% 2,93% 13,15% 14,67% 13,30% 12,23% 23,41% 15,55% do 15-ti let 16 až 19 let 20 až 29 let 30 až 39 let 40 až 49 let 50 až 59 let 60 až 69 let 70 až 79 let nad 80 let Věkové rozložení čtenářů (dětské oddělení) 15,07% do 15-ti let 16 až 19 let 84,93% 19

20 Složení čtenářů dětského oddělení podle 8,47% jednotlivých škol 2,35% ZŠ Haškova 2,35% ZŠ Pionýrů 0,47% 2,12% 22,59% ZŠ U Stadionu 13,65% Gymnázium Uničov 20,71% 26,12% SPŠ a OA Uničov MŠ Ostatní SŠ Ostatní ZŠ SOŠ hotelnictví Čtenáři uskutečnili v roce návštěv. Počet návštěvníků od r do Srovnávací tabulka počtu knihovních jednotek, počtu čtenářů a počtu výpůjček za roky viz. níţe. Čtenáři počet čtenářů celkem čtenáři dospělé oddělení čtenáři dětské oddělení 20

21 Výpůjčky V roce 2010 bylo realizováno výpůjček, z toho bylo prolongací. Počet výpůjček periodik činil Počet výpůjček V dospělém oddělení bylo půjčeno titulů beletrie, naučné literatury, v dětském oddělení titulů beletrie, titulů naučné literatury. Složení výpůjček dle tématického zaměření (dospělé oddělení) 1,53% 5,13% 16,38% 70,31% naučná lit pro dospělé krásná lit pro dospělé naučná lit pro děti krásná lit pro děti 21

22 Složení výpůjček dle tématického zaměření (dětské oddělení) 7,45% 15,45% 48,80% 16,21% naučná lit pro dospělé krásná lit pro dospělé naučná lit pro děti krásná lit pro děti Počet výpůjček v dospělém oddělení na 1 návštěvníka činí 5.51 knih, příp. periodik, v dětském oddělení 3.84 knih, příp. periodik. Celkem bylo vyřízeno 2384 rezervací, z toho v dětském oddělení 359, v dospělém oddělení Zapomnětlivým čtenářům jsme odeslali 396 upomínek. 2. Meziknihovní výpůjční sluţba Obdrţeli jsme 9 poţadavků na MVS z vlastního fondu, které byly kladně vyřízeny a zrealizovali jsme 7 objednávek knih z jiných knihoven. Všechny MVS byly vyřízeny výpůjčkou originálu. 3. Kulturně vzdělávací činnost Během první poloviny roku v knihovně proběhlo 6 kurzů výuky na PC pro seniory, jichţ se zúčastnilo 31 osob. Bezplatné internetové sluţby vyuţívali také nezaměstnaní v počtu 869 osob. Celkem vyuţilo sluţeb internetového pracoviště návštěvníků.v příštím roce opět plánujeme počítačové kurzy jak pro seniory, tak i maminky na MD. 22

23 Seznam besed za rok 2010 Leden: 8.1. Gymnázium, prima 31 studentů knihovnická lekce, prohlídka SOŠ hotelnictví 2.roč 27 prohlídka knihovny ZŠ Haškova 2. tř. 22 dětí knihovnická lekce Únor: DDM Uničov 15 dětí české a světové pohádky ZŠ Stadion 5.tř. 24 bajky, báje a pověsti Březen: 5.3. ZŠ Haškova 1.A, 1.B 29 dětí knihovnická lekce MŠ Střelice 20 slušné chování MŠ Komenského 22 dtto Klub Sluníčko 13 seniorů akce děti čtou seniorům od současných českých autorů ZŠ Pionýrů 3.B 22 dětí české a světové pohádky ZŠ Pionýrů 4.A 24 velikonoce Duben: 1.4. Návštěvníci knihovny 27 dospělých poeticko-hudební večer Tomáš Hájek a Janele z Liků 9.4. ZŠ Pionýrů 4.B 22 dětí bajky, báje a pověsti ZŠ Stadion 8.B 17 J. Werich a Osvobozené divadlo ZŠ Stadion 9.A 22 dtto MŠ Komenského 23 slušné chování 23.4 MŠ Komenského 12 dtto MŠ Komenského 23 kreslení oblíbené kniţní postavy ke dni autorských práv MŠ Komenského 16 slušné chování MŠ Komenského 18 dtto Květen: 5.5. ZŠ Stadion 7.A 13 dětí dobrodruţná literatura 7.5. MŠ Komenského 19 slušné chování MŠ J.z Poděbrad 13 dtto MŠ Tyršova 11 dtto MŠ J.z Poděbrad 23 dtto Speciální škola 1.a 2. tř. 6 knihovnická lekce MŠ J.z Poděbrad 25 slušné chování Červen: 2.6. ZŠ Stadion 1.A, 1.B 38 dětí 2x beseda s ilustrátorem ZŠ Pionýrů 1.A, 1.B 28 Adolfem Dudkem ZŠ Haškova 1.A, 1.B ZŠ Stadion 6. tř. 27 dobrodruţná literatura 7.6. Ţáci ZŠ Haškova + z Polska 26 seznámení s čs. literaturou 9.6. ZŠ Haškova, speciální tř. 13 knihovnická lekce Návštěvníci knihovny 8 dospělých veřejné čtení z knihy Osudy 23

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení...5 2. Hlavní úkoly...6 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 3 2. Hlavní úkoly... 4 3. Personální

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více