Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Litoměřice Stavební úřad"

Transkript

1 Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: SU/ /11/Be /14/SÚ/LBe ing. Bezděka DATUM: USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ Výroková část: Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů z a s t a v u j e územní řízení zahájené dne na základě žádosti, kterou podalo Město Litoměřice, IČ , zastoupené starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, které zastupuje Projektová kancelář Štěpánek a spol., s.r.o., IČ , jednatel společnosti - Karel Štěpánek, Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice (dále jen "žadatel"), na stavbu " Geotermální teplárna a horkovodní rozvody CZT 130/70 C na území města Litoměřice " umístěné na částech pozemků: Geotermální teplárna, geotermální vrt 1, dva geotermální vrty 2, primerní potrubí do vrtu, primérní potrubí z vrtů, kabelový rozvod VN + signalizace, kabelový rozvod NN: parc. č. 4008/1 ost.plocha, 4008/4 zast.pl.a nádvoří, 4008/5 zast.pl. a nádvoří, 4008/7 zast.pl. a nádvoří, 4008/27 zast.pl. a nádvoří, 4008/35 ost.plocha, 4008/51 zast.pl.a nádvoří, 4008/58 zast.pl. a nádvoří, 4008/66 ost.plocha, 4008/74 ost.plocha, 4008/85 ost.plocha, 4008/93 zast.pl.a nádvoří, 4008/95 ost.plocha, 4008/96 zast.pl.a nádvoří, 4008/112 ost.plocha, 4008/113 zast.pl.a nádvoří, 4008/114 zast.pl.a nádvoří, 4008/115 zast.pl.a nádvoří, 4008/116 ost.plocha, 4008/117 ost.plocha, 4029/1 zast.pl.a nádvoří v katastrálním území Litoměřice, areál kasáren Dukelských hrdinů. Vrt LG 11 bude umístěn na části pozemku p.č. 4008/117. Vrt č. LG 7 bude umístěn na části pozemku p.č. 4008/95. Vrt LG 17 bue umístěn na části pozemku p.č. 4008/74. GTT bude umístěna na poz. parc. č. 4008/95, 4008/112, 4008/113, 4008/114, 4008/115, 4008/116, 4008/117 Přivaděč užitkové vody: parc. č. 2839/1 ost.plocha, 4008/95 ost.plocha, 4008/113 zast.pl.a nádvoří, 4008/116 ost.plocha, 4008/117 ost.plocha, 4011/3 ost.plocha, 4011/4 ost.plocha, 4011/5 ost.plocha, 4064/16 ost.plocha, 4069/1 - zahrada, 4094/42 ost.plocha, 4099/1 zast.pl.a nádvoří, 4100 zast.pl.a nádvoří, 4102/1 ost.plocha, 4104/1 ost.plocha, 4104/2 ost.plocha, 4106/1 ost.plocha, 4106/4 ost.plocha, 4687/5 vodní plocha, 4696/1 trvalý travní porost, 4698/2 zast.pl.a nádvoří, 4699/1 ost.plocha v katastrálním území Litoměřice ul. Nádražní, Na Vinici, kasárna Dukelských hrdinů

2 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 2 Horkovodní rozvody CZT 130/70 C: - horkovodní rozvody z GTT Horkovodní rozvody z GTT - Severní větev úsek OM 01 (GTE) /102 ostatní plocha Nezvalova 3821/11 zahrada Dykova 3910/9 orná půda K interně Mě N 3768/1 ostatní plocha Březinova cesta 3821/2 ostatní plocha Dykova 3907/1 orná půda bez ulice 3768/2 ostatní plocha Březinova cesta 857/22 ostatní plocha Žitenická 3892 ostatní plocha horní trať 2365/27 ostatní plocha Škroupova 3886/1 ostatní plocha Žitenická 3986/45 zast.plocha a nádv. K výtopně 3672/3 ostatní plocha Kozinova 3886/11 ostatní plocha Žitenická 3986/44 zast.plocha a nádv. K výtopně 3672/1 ostatní plocha Kozinova 3886/10 ostatní plocha Žitenická 3985/12 orná půda Českolipská HIT 3417/2 ostatní plocha Neumannova 3894/4 ostatní plocha Žitenická 3985/17 ostatní plocha Českolipská HZS 3718/111 ostatní plocha Kollárova 3894/2 ostatní plocha Žitenická 3788/1 ostatní plocha Kollárova 3898/1 ostatní plocha K interně 2897/12 ostatní plocha Českolipská 3789 ostatní plocha Čelakovského 3898/4 ostatní plocha K interně 4025/75 ostatní plocha Českolipská 3796 ostatní plocha Dykova 3898/7 ostatní plocha K interně 4025/2 zast.plocha a nádv. Zahrada Čech 3657 ostatní plocha Dykova 3900/42 ostatní plocha K interně 4008/95 ostatní plocha kasárna DH 3479 ostatní plocha Sokolovská 3900/47 ostatní plocha K interně 4008/113 zast.plocha a nádv. kasárna DH 3809/1 ostatní plocha Dykova 3908/2 orná půda K int MN Podružné úseky 3718/104 ostatní plocha Nezvalova 3417/1 ostatní plocha Neumannova 3870/4 ostatní plocha Zelenkova 3366 ostatní plocha Smetanova 3411/4 ostatní plocha Neumannova 3868/2 ostatní plocha Zelenkova 3672/2 ostatní plocha Kozinova 3416/2 zahrada Neumannova 3868/1 ostatní plocha Zelenkova 3672/3 ostatní plocha Kozinova 3870/2 ostatní plocha Zelenkova 4202/30 ostatní plocha Brožíkova 3672/4 ostatní plocha Kozinova 3870/6 ostatní plocha Zelenkova 4204/1 ostatní plocha Zelenkova 3672/5 ostatní plocha Kozinova 3870/1 ostatní plocha Zelenkova Horkovodní rozvody z GTT - Severní větev úsek OM (propojení se středovou větví) 3295/7 ostatní plocha Revoluční 3295/4 ostatní plocha Revoluční 3718/98 ostatní plocha Revoluční 3295/1 ostatní plocha Revoluční 3295/5 ostatní plocha Revoluční 3718/93 ostatní plocha Revoluční 3295/2 ostatní plocha Revoluční 3718/94 ostatní plocha Revoluční 3718/90 ostatní plocha Marie Majerové 3305/1 ostatní plocha Nerudova 3326 ostatní plocha Havlíčkova 3718/100 ostatní plocha Marie Majerové 3297/2 ostatní plocha Revoluční 3718/107 ostatní plocha Revoluční 3297/6 ostatní plocha Revoluční 3718/99 ostatní plocha Marie Majerové Podružné úseky 3718/83 zast. plocha nádv. ZŠ Havlíčkova 3718/79 zast. plocha nádv. MŠ Revoluční 3304/1 ostatní plocha Nerudova 3718/103 ost. plocha Havlíčk. Rev. 3718/91 ost. plocha MŠ Revoluční 3736/14 zast. plocha nádv. MŠ Revoluční 3718/113 ostatní plocha Revol. M. Maj. Horkovodní rozvody z GTT - Severní větev úsek OM (Pokratice) k.ú. Pokratice 614/27 ostatní plocha Ladova 657/37 ostatní plocha Pokratická 548 ostatní plocha Slavíčkova 614/24 ostatní plocha A. Muchy 657/66 ostatní plocha Kubínova 573/1 ostatní plocha Švabinského 657/24 ostatní plocha Na výsluní 657/49 ostatní plocha U kapličky 600/30 ostatní plocha Švabinského 657/62 ostatní plocha Kubínova 657/48 ostatní plocha U kapličky

3 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str /25 ostatní plocha Ladova 657/61 ostatní plocha Kubínova 375/5 ostatní plocha Na mostku 614/30 ostatní plocha Ladova 657/28 ostatní plocha Kubínova 657/1 ostatní plocha Na mostku Parc. č. Druh pozemku Ulice 3718/87 ostatní plocha Nezvalova Podružné úseky k.ú Pokratice Parc. č. Druh pozemku Ulice Parc. č. Druh pozemku Ulice Parc. č. Druh pozemku Ulice 600/24 ost. plocha jesle Ladova 600/25 ost. plocha ZŠ Ladova 600/9 zast.plocha a nádv. jesle Ladova 600/21 zast.plocha a nádv. ZŠ Ladova 600/10 zast.plocha a nádv. MŠ Ladova 657/2 zast.plocha a nádv. U kapl HELIA Horkovodní rozvody z GTT - Střední větev úsek OM 01(GTE) /113 zast.plocha a nádvoří Kasárna DH 2991 ostatní plocha Vrchlického 3178 ostatní plocha Liberecká 4008/95 ostatní plocha Kasárna DH 2992 ostatní plocha Krátká 3209/12 ostatní plocha Teplická 4008/35 ostatní plocha Kasárna DH 2994/4 ostatní plocha Vrchlického 3209/1 ostatní plocha Teplická 4008/1 ostatní plocha Kasárna DH 2986 ostatní plocha Vrchlického 3209/11 ostatní plocha Teplická 4007 ostatní plocha Českolipská 2987/2 ostatní plocha Hálkova Vrch 3209/9 ostatní plocha Teplická 2897/4 ostatní plocha Českolipská 3016 ostatní plocha Hálkova Vrch 3209/6 ostatní plocha Teplická 2897/1 ostatní plocha Českolipská 3019/1 ostatní plocha Hálkova 3209/7 ostatní plocha Teplická 4005/8 ostatní plocha Cesk AGIP 857/22 ostatní plocha Daliborova 3408/54 ostatní plocha Teplická 4005/20 ostatní plocha Česk AGIP 857/26 ostatní plocha Daliborova 3408/1 ostatní plocha Teplická, dráha 4005/16 ostatní plocha Českolipská 858/1 ostatní plocha Daliborova 3408/34 ostatní plocha Nerudova -Revol. 4005/35 ostatní plocha U stadionu 3068/1 ostatní plocha Jiráskovy sad. 2490/1 ostatní plocha Plešivecká 4005/6 ostatní plocha U stadionu 3095 ostatní plocha Tylova 2490/34 ostatní plocha Plešivecká 4006/4 ostatní plocha U stadionu 3101/1 ostatní plocha Eliášova Podružné úseky 2897/12 ostatní plocha Českolipská 3067/1 ostatní plocha Svojsíkova 119/4 ostatní plocha 5. května 4030/1 ostatní plocha kasárna DH 3067/2 ostatní plocha Svojsíkova 124 ostatní plocha Na valech 4029/1 zast. plocha a nádv. kasárna DH 3066/15 ostatní plocha Svojsíkova 132 ostatní plocha Novobranská 4020 ostatní plocha Karla IV 3066/4 ostatní plocha Svojsíkova 1159/1 ostatní plocha Turgeněvova 4021/5 ostatní plocha Českolipská 3066/5 ostatní plocha Svojsíkova 1159/2 ostatní plocha Turgeněvova 2943/2 ostatní plocha Jiřího z Poděb. 3066/1 zast. plocha a nádv. CŠJ - Svojs. 1206/7 ostatní plocha Turgeněvova 2913/1 ostatní plocha Jiřího z Poděb zahrada Svojsíkova 1206/8 ostatní plocha Masarykova 2988 zast. plocha a nádv. Vrchlického 3070/1 zast. plocha a nádv. 5. ZŠ - Svojs. 1206/2 zast. plocha a nádv. MŠ Masaryk. 2994/3 ostatní plocha Jungmanova 3099 zahrada Osvobození 1205 zast. plocha a nádv. ZŠ Masaryk ostatní plocha Jungmanova 3098 zast. plocha a nádv. ZŠ Boženy N. 1206/11 ostatní plocha Masarykova 2997 ostatní plocha Jung.Topolč zahrada Daliborova 1267/19 ostatní plocha Masarykova 2984 ostatní plocha U stadionu 3064 ostatní plocha Čechova 1267/17 ostatní plocha Masarykova 4006/90 ostatní plocha U stadionu 3081/1 ostatní plocha Osvobození 1244 ostatní plocha Stavbařů 3011 ostatní plocha Jug. Baarova 974 ostatní plocha Žižkova 1240/7 ostatní plocha Masarykova 3012 ostatní plocha Baarova 971 ostatní plocha Sládkova 1267/2 ostatní plocha Masarykova 3006 ostatní plocha Baar. Dalib. 859 zahrada Žižkova 1240/17 ostatní plocha Stavbařů 3001 ostatní plocha Topočinská. 862/2 ostatní plocha Žižkova 1240/36 ostatní plocha Stavbařů 3003/1 ostatní plocha Topol. Dalib. 862/1 ostatní plocha Žižkova 1240/18 ostatní plocha U Katovny 3019/2 ostatní plocha Hálkova 876/1 ostatní plocha Pražská 1240/26 ostatní plocha U Katovny 2943/1 ostatní plocha Jiřího z Poděb. 827/17 ostatní plocha Na valech 1240/27 ostatní plocha U Katovny 840/1 zast. plocha a nádv. MŠ Alšova 803 ostatní plocha Zítkova 1240/15 ostatní plocha Stavbařů 841/1 ostatní plocha Růžovka 165 ostatní plocha Velká Dominik. 4008/51 zast. plocha a nádv. Kasárna DH 839/1 ostatní plocha MŠ Alšova 3226 ostatní plocha Křižíkova 4008/5 zast. plocha a nádv. Kasárna DH 2881/2 ostatní plocha Alšova 1158 ostatní plocha Palachova 4008/7 zast. plocha a nádv. Kasárna DH 2962/1 zast. plocha a nádv. Alšova 3258/1 ostatní plocha Třebízského 4008/58 zast. plocha a nádv. Kasárna DH 3020 ostatní plocha Daliborova 1045 ostatní plocha Sovova 4008/27 zast. plocha a nádv. Kasárna DH 3021/1 zast. plocha a nádv. bazén Dalib zast. plocha a nádv. ZŠ Sovova

4 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 4 Horkovodní rozvody z GTT - Střední větev úsek OM /1 ostatní plocha Plešivecká 2490/7 ostatní plocha Plešivecká 2490/26 ostatní plocha Plešivecká 2490/12 ostatní plocha Plešivecká 5222/1 ostatní plocha cesta u kasáren 2490/29 ostatní plocha Plešivecká 2530/20 ostatní plocha Plešivecká 5227/2 ostatní plocha cesta u kasáren 2490/22 ostatní plocha Plešivecká 2486/2 ostatní plocha Heydukova 5254/2 ostatní plocha Kamýcká 5227/49 ostatní plocha kasárna. 2490/15 ostatní plocha Plešivecká 2188/1 ostatní plocha Kamýcká Pod Rad 2490/24 ostatní plocha Plešivecká Podružné úseky, 2530/37 ostatní plocha Seifertova 2530/18 zast. plocha a nádvoří MŠ Plešivecká 2530/21 ostatní plocha Plešivecká 2530/22 ostatní plocha Heydukova 2530/17 ostatní plocha MŠ Plešivecká 2530/43 ostatní plocha Plešivecká 2530/31 ostatní plocha Heydukova 2530/23 ostatní plocha Plešivecká 2530/19 zast.plocha a nádv. Plešivecká /33 ostatní plocha Seifertova Klokánek Horkovodní rozvody z GTT - Střední větev úsek OM (Miřejovice) 2490/35 ostatní plocha Plešivecká 2365/1 ostatní plocha Škroupova 2354/37 ostatní plocha Dukelská 2490/1 ostatní plocha Plešivecká 2365/28 ostatní plocha Škroupova 2354/32 ostatní plocha Dukelská 2490/2 ostatní plocha Plešivecká 2365/33 ostatní plocha Škroupova 2354/38 ostatní plocha Dukelská 2435/2 ostatní plocha Škroupova 2339/2 ostatní plocha Bojská 5474 ostatní plocha Habrová k.ú. Pokratice Parc. č. Druh pozemku Ulice Parc. č. Druh pozemku Ulice 84/2 ostatní plocha K Radobýlu 84/1 ostatní plocha Bojská, Miřejovická stráň Podružné úseky Parc. č. Druh pozemku Ulice Parc. č. Druh pozemku Ulice 2339/3 ostatní plocha Bojská 1276/1 ostatní plocha Pokratická k.ú. Pokratice 74/1 ostatní plocha K Radobýlu 68/11 ostatní plocha Pokratická 53/14 ostatní plocha Pokratická 75 ostatní plocha K Radobýlu 68/9 ostatní plocha Pokratická 1345/66 ostatní plocha K Radobýlu 68/1 ostatní plocha Pokratická 68/10 ostatní plocha Pokratická 154/3 ostatní plocha Višňová 68/13 ostatní plocha Pokratická 120 ostatní plocha Sokolská 175 zahrada Višňová 68/12 ostatní plocha Pokratická 51/1 ostatní plocha Pokratická Horkovodní rozvody z GTT - Jižní větev OM (Mlékojedy, Želetice) 2714/43 ostatní plocha Mezibraní 513/1 ostatní plocha Rybářská dolní 2661/7 ostatní plocha Pobřežní 2714/44 ostatní plocha Mezibraní 513/5 ostatní plocha Rybářská dolní 2661/6 ostatní plocha Pobřežní 2719/22 ostatní plocha Mezibraní 513/4 ostatní plocha Rybářská dolní 2657/4 ostatní plocha Pobřežní 2713 ostatní plocha Mezibraní 2661/1 ostatní plocha Pobřežní 2658/3 ostatní plocha Pobřežní 2718/1 ostatní plocha Mezibraní 2661/9 ostatní plocha Pobřežní 2650/2 ostatní plocha Pobřežní 2701/11 ostatní plocha Mezibraní 2661/10 ostatní plocha Pobřežní 2650/1 ostatní plocha Pobřežní 2701/1 ostatní plocha Rybářská dolní 2661/2 ostatní plocha Pobřežní 2658/5 ostatní plocha Pobřežní 2701/10 ostatní plocha Rybářská dolní 2662/5 ostatní plocha Pobřežní 2658/6 ostatní plocha Pobřežní

5 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str /12 ostatní plocha Labská 2661/12 ostatní plocha Pobřežní 2658/7 ostatní plocha Pobřežní 450/11 ostatní plocha Labská 2660/2 ostatní plocha Pobřežní 2658/10 ostatní plocha Pobřežní 450/10 ostatní plocha Labská 2660/3 ostatní plocha Pobřežní 2658/1 ostatní plocha Pobřežní 450/9 ostatní plocha Labská 2660/4 ostatní plocha Pobřežní 2653/11 ostatní plocha Pobřežní 450/6 ostatní plocha Labská 2661/3 ostatní plocha Pobřežní 2604/6 ostatní plocha Žernosecká 2672/1 ostatní plocha Pobřežní 2659/1 ostatní plocha Pobřežní 2604/1 ostatní plocha Žernosecká 456/1 ostatní plocha Rybářská dolní 2661/4 ostatní plocha Pobřežní 2604/3 ostatní plocha Žernosecká Podružné úseky 422 ostatní plocha Horní Dubina 451 ostatní plocha Jarošova 450/1 ostatní plocha Jarošova Horkovodní rozvody z GTT - Jižní větev OM 01 (GTE) /113 zast. plocha a nádv. kasárna DH 2878/4 ostatní plocha Na Kocandě 2872/1 ostatní plocha Mezibraní 4008/95 ostatní plocha Nádražní 2878/1 ostatní plocha Na Kocandě 2872/4 ostatní plocha Mezibraní 4008/119 zast. plocha a nádv. Nádražní 2878/2 ostatní plocha Na kocandě 2872/5 ostatní plocha Na Kocandě 4069/1 zahrada Nádražní 2878/5 ostatní plocha Na Kocandě 2714/53 ostatní plocha Na Kocandě 4069/2 zahrada Nádražní 2877/6 ostatní plocha Na Kocandě 4011/3 ostatní plocha Nádražní 4071/1 ovocný sad Nádražní 2878/6 ostatní plocha Na Kocandě 2718/1 ostatní plocha Mezibraní 2839/1 ostatní plocha Nádražní 828/2 ostatní plocha Na Kocandě 2718/7 ostatní plocha Mezibraní 2839/2 ostatní plocha Nádražní 2718/2 ostatní plocha Dlouhá 2718/3 ostatní plocha Mezibraní 2719/38 ostatní plocha Nádražní 2897/1 ostatní plocha Českolipská 2718/4 ostatní plocha Mezibraní 4088/1 ostatní plocha Nádražní 2714/25 ostatní plocha Mezibraní Podružné úseky 2881/1 ostatní plocha býv. MŠ Alš. 832 ostatní plocha Hrubínova 834/2 ost. plocha Růžovka 2718/6 ostatní plocha Dlouhá 834/1 ostatní plocha Růžovka 834/4 ost. plocha Alšova 246/1 ostatní plocha Dlouhá 841/1 ostatní plocha Růžovka 2898 ost. plocha Na Kocandě 831 ostatní plocha Hrubínova Horkovodní rozvody z GTT - Jižní větev OM (Mrazírny) 2563/112 ostatní plocha Mládežnická 5220/8 zast.plocha a nádv. mrazírny 1366 ostatní plocha Švermova 2563/1 zast.plocha a nádv. Stránského 5220/7 ostatní plocha mrazírny 1344/1 zahrada MŠ Mariánská 2563/129 ostatní plocha Stránského 1668/2 ostatní plocha Stránského 1345 zast.plocha a nád. Mariánská 2543/1 ostatní plocha Cihelna 1668/1 ostatní plocha Stránského 655 ostatní plocha Pekařská 2537 ostatní plocha Mládežnická 1768/1 ostatní plocha Dobrovského 33 ostatní plocha Michalská 2544 ostatní plocha Cihelna 1768/2 ostatní plocha Dobrovského 32/1 ostatní plocha Krajská 5222/4 ostatní plocha Cihelna 1774 ostatní plocha Dobrovského 46 ostatní plocha Velká Krajská 5222/3 ostatní plocha Cihelna 1807 ostatní plocha El. Krásnohorské 72 ostatní plocha Lidická 2533/7 ostatní plocha Cihelna 1838/1 ostatní plocha Liškova 247 ostatní plocha Mírové nám. 2533/6 ostatní plocha Cihelna 1838/2 ostatní plocha Liškova 309 ostatní plocha Jezuitská 5223/78 ostatní plocha Cihelna 2537 ostatní plocha Mládežnická 303/1 ostatní plocha Wintrova 5222/2 ostatní plocha Liškova 1634/1 ostatní plocha Mrázova 293/1 ostatní plocha Mostecká 5222/1 ostatní plocha cesta u kasáren 1610 ostatní plocha Družstevní 279/2 ostatní plocha Wintrova 5219/1 ostatní plocha Liškova 1423 ostatní plocha Švermova 279/1 ostatní plocha Vavřinecká 5219/2 ostatní plocha Liškova 1384/3 ostatní plocha Švermova 278/8 ostatní plocha Vavřinecká 5220/6 ostatní plocha N. mrazírny 1384/1 ostatní plocha Stránského 277 zahrada Vavřinecká 5208/1 zast. plocha a nádv. N. mrazírny 1383 ostatní plocha Švermova 2718/1 ostatní plocha. Mezibraní

6 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 6 Podružné úseky 71/1 ostatní plocha Tyršovo nám. 1313/30 ostatní plocha Liškova, 1313/76 ostatní plocha Liškova 64/1 zastavěná plocha Tyršovo nám. 1313/8 ostatní plocha Liškova-Werich. 1313/77 ostatní plocha Liškova 60 zastavěná plocha Tyršovo nám. 1313/102 ostatní plocha Liškova 1313/32 ostatní plocha Lišk.-Werich. 65 zastavěná plocha Na Valech 1313/8 ostatní plocha Kosmonautů 1589/1 ostatní plocha Spojovací 704 ostatní plocha Vojtěšská 1313/35 zast. plocha a nádv. MŠ Liškova 1588 zastavěná plocha Spojovací 779 Zahrada Vojtěšská 1313/78 ostatní plocha El. Krásnohorské 1597/1 ostatní plocha Spojovací 778/1 zastavěná plocha Vojtěšská 1313/79 ostatní plocha El. Krásnohorské 1597/2 ostatní plocha Spojovací 1268/8 ostatní plocha Komenského 1313/80 ostatní plocha El. Krásnohorské 2563/124 ostatní plocha Družstevní 1268/1 ostatní plocha Komenského 1313/81 ostatní plocha El. Krásnohorské 2563/113 ostatní plocha Mládežnická 1354/1 ostatní plocha Čs.armády 1313/20 ostatní plocha Kosmonautů 2563/117 zast. plocha a nádv. Cihl..K2 Mlád ostatní plocha Zahradnická 1313/15 ostatní plocha Kosmonautů 2541/6 zast. plocha a nádv. Cihl. K1 Lišk. 1527/1 ostatní plocha Zahradnická 1313/14 ostatní plocha Kosmonautů 1 zast. plocha a nádv. Mírové nám. 571/1 ostatní plocha Svatováclavská 1313/23 ostatní plocha Kosmonautů 656/1 zast. plocha a nádv. MěÚ Pekařská 1434/1 ostatní plocha Penzion Zahr. 1313/13 ostatní plocha Werichova 1436 zast. plocha a nádv. Penzion Zahr ostatní plocha Penzion Zahr ostatní plocha El. Krásnohorské 1380/5 zast. plocha a nádv. DPP Švermova 1608/4 ostatní plocha Michalovická Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Město Litoměřice, IČ , zastoupené starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Odůvodnění: Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Dne pod spis. zn. SÚ/ /11/Be vydal Městský úřad Litoměřice, stavební úřad územní rozhodnutí o umístění výše citované stavby. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se dne odvolala společnost ENERGIE Holding a.s., IČ , Chrudimská 2526/2a, Praha 3, zastoupená na základě plné moci JUDr. Milanem Kohoutem, advokátem, se sídlem Břevnovská č.p. 433/12, Praha 6 Břevnov. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný odvolací orgán, rozhodnutím ze dne č.j. 406/UPS/ územní rozhodnutí změnil ve výrokové části. Proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podala žalobu společnosti ENERGIE Holding a.s., IČ se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5 Radlice, zastoupené JUDr. Milanem Kohoutem, advokátem, se sídlem Břevnovská 433/12, Praha 6 Břevnov Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem 15 A 13/ ze dne zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne č.j. 406/UPS/ a rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice, stavebního úřadu ze dne spis. zn. SÚ/ /11/Be a věc vrátil k dalšímu řízení. Spis byl Městskému úřadu Litoměřice, stavebnímu úřadu navrácen dne Žadatel dne vzal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění citované stavby zpět a stavební úřad územní řízení zastavil. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Město Litoměřice zastoupené odborem správy majetku města Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice; Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2; Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9; Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 60/131, Staré Brno, Brno 3; České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf; Správa železniční dopravní cesty, s.o., IDDS: uccchjm; Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260, Dubí 3, Dubí u Teplic 3;

7 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 7 Ústecký kraj zastoupený Krajským úřadem Ústeckého kraje odborem majetkovým, IDDS: t9zbsva; PUR-IZOLACE s.r.o., IDDS: 3rkvr3y; Střední škola Pohoda s.r.o., IDDS: 53x45we; ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy; RWE Distribuční služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns; Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h; Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě č.p. 22, Litoměřice 1; ČD Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp; Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov, Kochova 3975, Chomutov 1; UPC Česká republika a.s., IDDS: 4hds44f; ČEZ ICT Services, a.s., oddělení Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i; ENERGIE Holding a.s., IDDS: kwvds5p; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Odloučené pracoviště Litoměřice, IDDS: 96vaa2e; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm; Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk; Ministerstvo obrany ČR, Tychonova č.p. 1/221, Praha 6; Monika Berková, Pod Vinicí č.p. 333/23, Pokratice, Litoměřice 1; Karel Burger, Spojovací č.p. 1701/1, Předměstí, Litoměřice 1; Petra Burgerová, Spojovací č.p. 1701/1, Předměstí, Litoměřice 1; Věra Čermáková, Spojovací č.p. 1701/1, Předměstí, Litoměřice 1; Jan Hojzan, Spojovací č.p. 1701/1, Předměstí, Litoměřice 1; Olga Hojzanová, Spojovací č.p. 1701/1, Předměstí, Litoměřice 1; Provincie kapucínů v ČR, IDDS: pckcpq2; Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice, IDDS: vwqh8z5; Ing. Josef Běloubek, Višňová č.p. 511/17, Předměstí, Litoměřice 1; Milena Běloubková, Višňová č.p. 511/17, Pokratice, Litoměřice 1; Marie Dygrýnová, Neklanova č.p. 2705, Roudnice nad Labem; Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická č.p. 2084, Předměstí, Litoměřice 1; Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n; Bohemia Venture, a.s., IDDS: mhrc7bx; Severočeská vodárenská společnost, a.s., IDDS: 7egf9my; HELIA PRO s.r.o. IDDS:53gqb7w ; Albrecht Jiří, Horní Řepčice 19, Horní Řepčice, ;Albrechtová Věra, Horní Řepčice 19, Horní Řepčice, ; Andrlová Ivona, Mrázova 1332/36, Litoměřice, Předměstí, ; Arsenjevová Monika, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Bajcura Pavel, Heydukova 1873/16, Litoměřice, Předměstí, ; Bajcura Petr, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Bajkai Miroslav Mgr., Bojská 561, Litoměřice, Pokratice, ; Bajkaiová Dana, Bojská 561, Litoměřice, Pokratice, ; Bándi Iveta, Klentnice 24, Klentnice, ; Barková Karla MUDr., U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Barszczová Hana, Dykova 1976/36, Litoměřice, Předměstí, ; Bartoň Ladislav, Revoluční 1831/7, Litoměřice, Předměstí, ; Bartoníček Karel, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Bartoníčková Jaroslava, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Bartoňová Erika, Revoluční 1832/1, Litoměřice, Předměstí, ; Bartošek Aleš Ing., Mrázova 986/27, Litoměřice, Předměstí, ; Batík Milan, Karla Maličkého 979/7, Lovosice, ; Batík Milan, Knobloška 108, Malíč, ; Batíková Pena, Karla Maličkého 979/7, Lovosice, ; Batíková Zdeňka, Velká Krajská 45/3, Litoměřice, Litoměřice-Město, ; Bažant Jiří, Baarova 334/3, Litoměřice, Předměstí, ; Bažantová Marie, Mrázova 986/29, Litoměřice, Předměstí, ; Bečvařík František, Kpt. Nálepky 2238, Louny, ; Bečvařík Jiří, Holany 113, Holany, ; Belda Jan Ing., Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, ; Beldová Halka Mgr., Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, ; Benda Jiří, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Bendová AnnaHrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Beránek Jan, Ladova 430/4, Litoměřice, Pokratice, ; Beranová Jana, Karolíny Světlé 2073/7, Litoměřice, Předměstí, ; Berka Jiří, Liškova 1773/61, Litoměřice, Předměstí, ; Bezděka Miroslav Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Bezděková Jarmila Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Bezpalcová Markéta Mgr., Žižkova 914/18, Lovosice, ; Bezpalec Tomáš, Žižkova 914/18, Lovosice, ; Bínová Jitka Lečkova 1522/13, Praha, Chodov, ; Biolek Antonín Ing., Třeboutice 25, Křešice, Třeboutice, ; Biolek Radomír, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Biolková Jaroslava, Třeboutice 25, Křešice, Třeboutice, ; Blechová Kateřina Mgr., 1. máje 131, Úštěk, Úštěk-České Předměstí, ; Borde František, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Bordeová Jitka Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Brabec Josef, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Brdlík František Bc.,Růžovka 115/5, Litoměřice, Předměstí, ; Brdlík František Mgr., Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Brdlíková Emília,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Brinker Ralf Ulrich, Kastlanger 7, D Buch a. Erlbach, Niederelbach, Německo; Brinkerová Vilma, Bojská 2056/23, Litoměřice, Předměstí, ; Brožek Rudolf, Mrázova 986/19, Litoměřice, Předměstí, ; Brožková Ivana, Hornická 2447/23, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, ; Bruckner Jaroslav, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Brucknerová Kateřina, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Brzák Miroslav, Michalovická 1665/21, Litoměřice, Předměstí, ; Březinová Jitka, Turgeněvova 619/20, Litoměřice, Předměstí, ; Bubeníčková Ivana, Mrázova 986/19, Litoměřice, Předměstí, ; Bukvaj Pavel, Topolčianská 437/20, Litoměřice,

8 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 8 Předměstí, ; Bukvajová Monika, Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Bureš Zdeněk MUDr.Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Burešová Alena, Mrázova 986/19, Litoměřice, Předměstí, ; Bušek Jaroslav Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Cingel Václav, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Císař Vladimír, Turgeněvova 620/10, Litoměřice, Předměstí, ; Čabrádková Jana, Jana Švermy 1622, Benešov, ; Čapková Zdenka, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Čápová Lenka, Turgeněvova 564/4, Litoměřice, Předměstí, ; Čech Josef, Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Čech Roman, Baarova 334/3, Litoměřice, Předměstí, ; Čechová Iveta, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Čechová Jolana, Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Čeladníková Milena Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Čepek Richard Ing.Třebín 30, Úštěk, Třebín, ; Čermák Miloslav, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Čermáková Jiřinka, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Čermáková Soňa, Pekařská 123/3, Litoměřice, Předměstí, /8; Čermáková Vilemína, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Černá Zdeňka, Mládežnická 1750/15, Litoměřice, Předměstí, ; Černevová Marcela, Drahobejlova 1690/63, Praha, Libeň, ; Černý Josef, Mládežnická 1750/15, Litoměřice, Předměstí, ; Černý Miroslav Ing.Tylova 1558/3, Litoměřice, Předměstí, ; Černý Vladimír, Macharova 2106/2, Litoměřice, Předměstí, ; Červenková Jaroslava, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; ČR, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha, Nové Město, ; ČR, Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, Chomutov, ; ČR, Správa vojenského bytového fondu Praha, U Prioru 1047/8, Praha, Ruzyně, ; ČR, Úřad práce České republiky Karlovo náměstí 1359/1, Praha, Nové Město, ; Čuříková Irena, České armády 92/10, Litoměřice, Předměstí, ; Dokoupil Jiří, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Donát Milan Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Donátová Hana Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Doskočil František, Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Doskočilová Marie Mgr., Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Dostál Tomáš, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Douchová Marie, Liškova 1418/33, Litoměřice, Předměstí, ; Dragoun Stanislav Ing., U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Dragounová Petra Mgr., U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Drbohlav Michal, Turgeněvova 854/12, Litoměřice, Předměstí, ; Drbohlavová Blanka, Turgeněvova 854/12, Litoměřice, Předměstí, ; Dudek Tomáš, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Dufková Lenka, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Dvořák Kamil Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Dvořák Miroslav, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Dvořáková Lenka Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Dycka Václav, Palachova 683/30, Litoměřice, Předměstí, ; Ečer Vladimír, Spojovací 1702/3, Litoměřice, Předměstí, ; Eduard Svoboda s.r.o., Mariánská 98/2, Litoměřice, Předměstí, ; Expres Hypotéka s.r.o., Chvalšinská 231, Český Krumlov, Latrán, ; Fabián František, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ;Faust Martin, Plešivecká 1460/63, Litoměřice, Předměstí, ; Faustová Jana, Plešivecká 1460/63, Litoměřice, Předměstí, ; Feistner František, Mrázova 986/21, Litoměřice, Předměstí, ; Feistnerová Jana, Mrázova 986/21, Litoměřice, Předměstí, ; Ficek Froňková Lenka Liškova 1771/57, Litoměřice, Předměstí, ; Ficek Jaromír, Řeznická 70, Terezín, ; Ficek Martin, Kostelní 903/22, Lovosice, ; Ficková Marta, Řeznická 70, Terezín, ; Fifik Ľubomír Ing.,Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Fifiková Blanka,Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Fixová Blanka, Krokova 1263, Roudnice nad Labem, ; Flugrová Božena, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Foglová Hana, Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Furini Radek,Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Gabriel Oto, Pokratická 1849/83, Litoměřice, Pokratice, ; Gajdošíková Miloslava, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Gajdošová Markéta, Libochovany 130, Libochovany, ; Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, Praha, Nové Město, ; Gerstberger Ladislav, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Gerstbergerová Miluše, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Godla Stanislav, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, Litoměřice-Město, ; Grim Petr Ing.,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Grimová Svatava Ing.,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Grunt Josef, Dlouhá 182/23, Litoměřice, Litoměřice-Město, ; Grunt Karel, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Gruntová Jaroslava, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Gujda Petr,Miřejovice 7, Miřejovice, ; Gujda Tibor, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Gujdová Hana, Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Gujdová Helena, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Hadrávková Iveta, Raisova 138, Kladno, Dubí, ; Hajduch Jan, Velké Žernoseky 170, Velké Žernoseky, ; Hajduch Luboš, Velká Dominikánská 104/27, Litoměřice, Litoměřice-Město, ; Hajduch Milena, Monserrat chemin du Bois-de-la-Fontaine, Lausanne,13, Švýcarsko; Hälbigová Marie, Palachova 1685/40, Litoměřice,

9 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 9 Předměstí, ; Halouzková Drahomíra, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Hamouz Luděk, Mlékojedy 72, Mlékojedy, ; Hamouzová Eva, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Hamplová Lucie, Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, ; Hamr Jiří, Petra Jilemnického 2811/10, Teplice, ; Hanus Milan, Topolčianská 437/18, Litoměřice, Předměstí, ; Hanusová Věra, Topolčianská 437/18, Litoměřice, Předměstí, ; Hapon Alexander,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Haponová Zdenka, Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Harag Josef,Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Haragová Iveta,Hlubany 62, Podbořany, Hlubany, ; Havel Miroslav Ing. Golfová 887/7, Praha, Hostivař, ; Havelka František, Turgeněvova 564/4, Litoměřice, Předměstí, ; Havelková Naděžda, Turgeněvova 564/4, Litoměřice, Předměstí, ; Havlíček Milan Bc. a Havlíčková Valeria, Kubínova 437/12, Litoměřice, Pokratice, ; Havlíčková Helena, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Havránek Josef, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Havránková Jiřina, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Havrda Pavel Ing., K Radobýlu 2188/5, Litoměřice, Předměstí, ; Havrdová Mária, K Radobýlu 2188/5, Litoměřice, Předměstí, ; Hemelík Tomáš, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Hemelíková Zdeňka, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Hennlich Industrietechnik spol. s r.o., Českolipská 1996/9, Litoměřice, Předměstí, ; Herceg Fridrich, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Hercegová Jaroslava, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Hermanová Hana,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Hermanová Jaroslava, Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Hladíková Pavla Mgr., Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Hliňák Ladislav, Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, ; Hnát Bohuslav, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Hnátová Anna, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Hobza Martin, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ;Holaj Radek, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Holajová Romana, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Holčáková Kateřina Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Horčičková Monika, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Hornická Jana, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Hornická Marcela, Za Humny 389, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, ; Hornický Karel, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Hornický Michal, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Hortová Soňa, Tolstého 1312/2, Litoměřice, Předměstí, ; Hotový Jiří, Plešivecká 1627/73, Litoměřice, Předměstí, ; Houdková Dana, Ing. Palachova 1614/34, Litoměřice, Předměstí, ; Hrdlička Jiří Ing.,Tolstého 1312/2, Litoměřice, Předměstí, ; Hrdlička Karel, Topolčianská 437/18, Litoměřice, Předměstí, ; Hrkal Jan Ing.,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Hrkalová Hana,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Hrůza Miroslav, Slavíčkova 283/6, Litoměřice, Pokratice, ; Hrůzová Dana, Velemín 27, Velemín, ; Hucovičová Kateřina, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Hůla Václav Ing., Alfonse Muchy 425/7, Litoměřice, Pokratice, ; Hund Roman Mgr., U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Husáková Judita,Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Husáková Šárka MUDr., Stavbařů 2002/2, Litoměřice, Předměstí, ; Hylánová Jitka, Turgeněvova 619/20, Litoměřice, Předměstí, ; Chaloupka Pavel, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Chaloupková Adéla, Pekařská 123/3, Litoměřice, Předměstí, ; Chaloupková Ilona, Alfonse Muchy 419/16, Litoměřice, Pokratice, ; Chaloupková Jana, Pekařská 123/3, Litoměřice, Předměstí, /8; Chaloupková Martina, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, Litoměřice, Předměstí, ; Chlumská Olga, Bojská 2052/15, Litoměřice, Předměstí, ; Chlumský Josef, Bojská 2052/15, Litoměřice, Předměstí, ; Chlupáč Ladislav, Mrázova 986/25, Litoměřice, Předměstí, ; Chomát Václav, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Chomátová Marie, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Chvála Petr, Odboje 1768/55, Litoměřice, Předměstí, ; Chválová Ladislava Odboje 1768/55, Litoměřice, Předměstí, ; Chvapil Václav, Svatopluka Čecha 598/9, Lovosice, ; Chvapilová Eva, Svatopluka Čecha 598/9, Lovosice, ; Chyňava Jiří, Pod Vinicí 18/8, Litoměřice, Pokratice, ; Chyňavová Dagmar, Pod Vinicí 18/8, Litoměřice, Pokratice, ; Jakubec David, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Janda Jaroslav, Spojovací 1698/4a, Litoměřice, Předměstí, ; Jandová Jiřina, Spojovací 1698/4a, Litoměřice, Předměstí, ; Janků Michal Ing., Seifertova 1879/8, Litoměřice, Předměstí, ; Janků Olga MUDr., náměstí Jiřího z Lobkovic 2195/1, Praha, Vinohrady, ; Jaroš Vratislav, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Jetenská Kateřina, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Ježková Zdeňka, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Jindrová Jana, Mrázova 986/25, Litoměřice, Předměstí, ; Jirků Jiří, Švabinského 266/7, Litoměřice, Pokratice, ; Jíša Luděk, Mrázova 986/27, Litoměřice, Předměstí, ; Jíšová Eva, Mrázova 986/27, Litoměřice, Předměstí, ; Jobová Jaroslava, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Jodas Miroslav, Topolčianská 437/20, Litoměřice,

10 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 10 Předměstí, ; Jodasová Jiřina, Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Juda Milan, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Judová Maria, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Jůna Jan Mariánská, 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Jurinová Leokadia,Mrázova 986/21, Litoměřice, Předměstí, ; Jurista Jiří, Švermova 302/14, Litoměřice, Předměstí, ; Juristová Daniela, Švermova 302/14, Litoměřice, Předměstí, ; Jůza Lumír, Mrázova 986/25, Litoměřice, Předměstí, ; Jůzová Libuše, Mrázova 986/25, Litoměřice, Předměstí, ; Kabelka Antonín, U Studny 3383, Mělník, ; Kabelka Antonín, U Studny 3383, Mělník, ; Kabelková Hana, Palackého 967/11, Litoměřice, Předměstí, ; Kadlecová Jindřiška, Mrázova 986/19, Litoměřice, Předměstí, ; Kaláb Stanislav, Čelakovského 242/6, Litoměřice, Předměstí, ; Kalábová Christiana, Čelakovského 242/6, Litoměřice, Předměstí, ; Kalaš Jiří, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Kalašová Veronika, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Kalivoda František Ing., Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Kalivodová Jitka, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Kanyza František MUDr., Dykova 1422/15, Litoměřice, Předměstí, ; Kanyzová Iva MUDr., Dykova 1422/15, Litoměřice, Předměstí, ; Káranská Iveta, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Káranský Miloslav, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Karásek František, Samo Tomáška 1803/14, Litoměřice, Předměstí, ; Karásková Květoslava, Samo Tomáška 1803/14, Litoměřice, Předměstí, ; Kašpar Jaroslav, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Kašparová Andrea, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Kesslerová Ludmila MUDr., U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Kirschner Jan, Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Kirschnerová Věra,Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Klečka Tomáš Třebušín 69, Třebušín, ; Klepetko Jiří Ing., Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Klepetková Drahomíra, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Klíma Rudolf,Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Klímová Eva,Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Klouček Petr, Turgeněvova 581/8, Litoměřice, Předměstí, ; Knotek Vladimír Ing., Plešivecká 1794/61, Litoměřice, Předměstí, ; Knotková Hana, Plešivecká 1794/61, Litoměřice, Předměstí, ; Kocourková Jaroslava,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Kocourková Jiřina, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Kocourková Martina,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Kočí Jindřich Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Kočí Pavel, Palachova 712/26, Litoměřice, ; Kočí Roman,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Kočová Erika Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Kočvarová Eva, Štefánikova 2784, Aš, ; Kohútiková Drahomíra Teplická 1676/6, Litoměřice, Předměstí, ; Kochánek Vladislav, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Kokšálová Pavla, Seifertova 1879/10, Litoměřice, Předměstí, ; Kolajová Růžena, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Komendová Hana,Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Konečná Miluše, Slavíčkova 683/34, Ústí nad Labem, Klíše, ; Kontrová Anna, Mrázova 986/19, Litoměřice, Předměstí, ; Kopalová Zdeňka,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Korčák Pavel, Turgeněvova 581/8, Litoměřice, Předměstí, ; Korčáková Martina, Turgeněvova 581/8, Litoměřice, Předměstí, ; Korfová Ivana, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Korchňák Jan Ing.,Taškentská 1413/8, Praha, Vršovice (Praha 10), ; Kos Vladimír, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Košťál Josef, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Košťálová Alena, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Kotková Vladana MUDr., Ke Krči 517/32, Praha 4, Braník, ; Koubková Monika, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Koubová Věra,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Koukal Jiří, Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Koukalová Zděnka, Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Kováčová Věra, Plešivecká 1495/7, Litoměřice, Předměstí, ; Kovalíková Kateřina, Alšova 55/29, Litoměřice, Předměstí, ; Kozlová Libuše, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Kracík Jiří, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Kracíková Jitka, Terezínská 290/31, Lovosice, ; Kračmanová Eliška,Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Královská Zdeňka, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Krausová Lenka Mgr., Mlékojedy 77, Mlékojedy, ; Krejza Jaroslav, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Krejzová Ivana, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Krkavcová Miroslava RNDr., Pod Nouzovem 970/9, Praha, Kbely, ; Krulich Milan, Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Krulichová Jitka, Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Křeček Petr, Nezvalova 1822/25, Litoměřice, Předměstí, ; Křivohlavá Eva Ing., Sv. Čecha 407, Třebenice, ; Křivohlavý Jaromír Ing., Sv. Čecha 407, Třebenice, ; Kubelka Pavel, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Kubelka Petr, ČSLA 352, Bohušovice nad Ohří, ; Kubelková Kučerová Radka, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Kubelková Věra, Čsla 352, Bohušovice nad Ohří, ; Kubíček Václav,

11 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 11 Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Kubíčková Jarmila, Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Kubík Jaroslav Pražská 125, Křešice, ; Kubíková Kamila Pražská 125, Křešice, ; Kucler Pavel,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Kučera Jiří Mgr.,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Kučera Karol, Spojovací 1698/4a, Litoměřice, Předměstí, ; Kučera Petr, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Kučera Vladislav,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Kučerová Aneta, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Kučerová Anna,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Kučerová Dagmar, Spojovací 1698/4a, Litoměřice, Předměstí, ; Kučerová Naděžda,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Kučková Lucie, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Kulich Bohumil, Nádražní 1483/81, Litoměřice, Předměstí, ; Kupec Daniel, K Radobýlu 2192/1, Litoměřice, Předměstí, ; Kurc Roman Elišky Krásnohorské 2015/7, Litoměřice, Předměstí, ; Kuře Martin, Alfonse Muchy 422/4, Litoměřice, Pokratice, ; Kůtek Ctibor RSDr., Družstevní 37/18, Litoměřice, Předměstí, ; Kůtek Robert,Pražská 104, Terezín, ; Kutílková Olga, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Kůtková Helena,Družstevní 37/18, Litoměřice, Předměstí, ; Kyselová Ilona, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Lacinová Lenka DiS. Na Valech 363/26, Litoměřice, Předměstí, ; Lamoš Martin, Nezvalova 1817/22, Litoměřice, Předměstí, ; Lamoš Petr, Hrdly 4, Bohušovice nad Ohří, Hrdly, ; Lamošová Helena, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Landová Jarmila, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Lápka Miloš, Bezručova 1739/1, Litoměřice, Předměstí, ; Lebeda Miloš Mgr., Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Lebedová Vlasta, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Legner Antonín, Mrázova 986/21, Litoměřice, Předměstí, ; Lichtenbergová Jaroslava, Turgeněvova 625/14, Litoměřice, Předměstí, ; Lichtenbergová Ladislava, Turgeněvova 625/14, Litoměřice, Předměstí, ; Lustyk Jiří, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Lustyková Vladislava, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Macáková Jarmila, Marie Majerové 1827/15, Litoměřice, Předměstí, ; Machala Eduard, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Machalová Marie, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Malá Pavlína, Březinova 787, Kadaň, ; Malá Zdenka, Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Malý Květoslav Ing.,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Malý Miroslav, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Marek Jiří, 173, Žalhostice, ; Mareš Filip, Krátká 989/14, Lovosice, ; Mareš Václav, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Marešová Lada, Zámostí 68, Písková Lhota,Zámostí, ; Marešová Marcela, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Markus Josef, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Maršálek František, Turgeněvova 564/4, Litoměřice, Předměstí, ; Martincová Libuše, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Martinec Jiří, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Maslarovová Jarmila Ing., sídl.u Cukrovaru 1074, Kralupy nad Vltavou, ; Masopustová Monika,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Mašková Jitka Ing., Na Kocandě 1236/19, Litoměřice, Předměstí, ; Matějček Vladimír, Riegrova 463, Veltrusy, ; Matějková Monika, Mrázova 986/21, Litoměřice, Předměstí, ; Matiášek Vladimír Ing., Baarova 334/5, Litoměřice, Předměstí, ; Maťková Milena, Mrázova 986/27, Litoměřice, Předměstí, ; Matula Pavel, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Matura Rudolf, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Maturová Jaroslava, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Matuška Jaroslav, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Matušková Jarmila, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Maxová Pavlína, Družstevní 36/15, Litoměřice, Předměstí, ; Mayer Josef Ing., Vánková 795/4, Praha, Čimice, ; Mayerová Jarmila, Vánková 795/4, Praha, Čimice, ; Mazáč Milan Ing., Dukelská 1855/12, Litoměřice, Předměstí, ; Melmuka Miroslav, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Mezian Kamál MUDr., Tylova 997/6, Litoměřice, Předměstí, ; Michalcová Dana Mgr., Veitova 464/5, Litoměřice, Předměstí, ; Michalisková Klára, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Michálková Helena, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Mikanová Jiřina, Pokratická 449/56, Litoměřice, Pokratice, ; Mikas Miroslav, Liběšice 95,Liběšice, ; Mikasová Hana, Liběšice 122,Liběšice, ; Mikelová Jolana, Mrázova 986/25, Litoměřice, Předměstí, ; Mikulenková Marcela, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Milerová Eva, Miřejovická 250/27, Litoměřice, Pokratice, ; Miller Slávek Nezvalova 1821/23, Litoměřice, Předměstí, ; Millerová Hana Nezvalova 1821/23, Litoměřice, Předměstí, ; Milota Jan MUDr., U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Milotová Jitka RNDr., U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Modrochová Eva,Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Molnárová Hana, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Mončáková Jindra, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Morche Jiří Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Morchová Alena Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Motorest KOLIBA, spol. s

12 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 12 r.o.českolipská 2100, Litoměřice, Předměstí, ; Mráz Břetislav, Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Mrázová Jana, Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Mudra Luděk, Mrázova 986/29, Litoměřice, Předměstí, ; Mudrová Eva, Mrázova 986/29, Litoměřice, Předměstí, ; Mühlfeit Radek, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Mühlfeitová Jana, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Musil Václav, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Musil Zdenko, Heydukova 1874/2, Litoměřice, Předměstí, ; Musilová Jitka, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Musilová Jitka,Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Navrátilová Bohumila, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Nečil Jaromír,Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Němeček Martin, Čechova 330, Březno, ; Netrval Ota Ing., Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Netrvalová Vladimíra, Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Neumannová Silvie, Čistá 133, Čistá, ; Neužilová Jitka, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Nezbeda František, Mrázova 986/21, Litoměřice, Předměstí, ; Nezbedová Ivana, Mrázova 986/27, Litoměřice, Předměstí, ; Nezbedová Kateřina, Mrázova 986/21, Litoměřice, Předměstí, ; Níč Jiří, Stavbařů 2002/2, Litoměřice, Předměstí, ; Níčová Dana, Stavbařů 2002/2, Litoměřice, Předměstí, ; Niederlová Petra, Mrázova 986/25, Litoměřice, Předměstí, ; Novák Pavel Ing. Na Trávníkách 225, Radomyšl, ; Novák Petr, Švermova 103/3, Litoměřice, Předměstí, ; Novák Roman,Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Nováková Alena, Švermova 103/3, Litoměřice, Předměstí, ; Nováková Barbora, Michalovická 1012/13, Litoměřice, Předměstí, ; Nováková Gabriela, Dukelská 1854/14, Litoměřice, Předměstí, ; Nováková Ilona,Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Nováková Jitka,Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Novotná Květa,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Novotný František,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Novotný Jaroslav, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Novotný Luboš, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Nowicki Roxana, Sharkey Road 2297, Florida 34625, Clearwater, Kanada; Nykl Hanuš Mgr., Vítězslava Nezvala 2539/18, Most, ; Nyklová Ljudmila, Viktorovna Vítězslava Nezvala 2539/18, Most, ; Oberreiterová Alena, Na Spravedlnosti 1916, Pardubice, Zelené Předměstí, ; Olexová Drahuše, Marie Majerové 1826/13, Litoměřice, Předměstí, ; Ouborný Roman, Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Pagánová Zdeňka, Kapucínské náměstí 213/4, Litoměřice, Litoměřice-Město, ; Pail Miroslav,Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Pařízek Tomáš, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Pařízková Michaela, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Patočková Michaela, Mrázova 986/27, Litoměřice, Předměstí, ; Pátý Jan, Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Pavlák Tomáš Ing., Švermova 1002/42, Litoměřice, Předměstí, ; Pavláková Ludmila, Švermova 1002/42, Litoměřice, Předměstí, ; Pečenka Roman Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Pelcl Svatopluk, Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Pelclová Jiřina, Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Pelíšek Jiří, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Pelíšková Danuše, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Pěnka Martin, Horova 1053/15, Litoměřice, Předměstí, ; Pěnková Simona, Horova 1053/15, Litoměřice, Předměstí, ; Peters Frank, Míru 2858, Kladno, ; Petersíková Blažena, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Pilnaj Martin, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Pilnajová Martina, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Pionýrská skupina DRAVCI, Dobětická 2333/10, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 40; Pirunčíková Marcela, Družstevní 1759/31, Litoměřice, Předměstí, ; Pistora Karel, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Pistora Vilém,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Pistorová Olga,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Pitrová Vlasta, Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Pixová Miloslava, Mrázova 986/19, Litoměřice, Předměstí, ; Pixová Zuzana, Leopoldova 2042/26, Praha, Chodov, ; Plačková Martina, Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, ; Plíhal Miroslav, Křepkova 2128/1, Litoměřice, Předměstí, ; Podlaha Bronislav Ing., Spojovací 1702/3, Litoměřice, Předměstí, ; Podlaha Bronislav Mgr., Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Podlahová Marie, Spojovací 1702/3, Litoměřice, Předměstí, ; Pohlová Hana, Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Pokora Václav a Pokorová Věra, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Pokorná Jana, Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Pokorný Jindřich, Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Pokorný Milan,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Polák Jaroslav, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ;Polan Ivo, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Polášek Rostislav, Spojovací 1702/3, Litoměřice, Předměstí, ; Pomykacz Josef, Mrázova 986/27, Litoměřice, Předměstí, ; Popek Jiří Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Popková Jarmila, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Pospíšil Dimitrij Revoluční 1841/19,

13 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 13 Litoměřice, Pokratice, ; Pospíšil Jaroslav, Topolčianská 437/18, Litoměřice, Předměstí, ; Pospíšil Jaroslav,Studentská 1343, Přelouč, ; Pošta Jiří, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Poštová Blažena, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Pražáková Drahomíra,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; PROFICAN, v.o.s.lodní náměstí 7, Litoměřice, Předměstí, ; Procházka Karel, Havlíčkova 85, Chrudim, Chrudim III, ; Procházková Miroslava, Mrázova 986/25, Litoměřice, Předměstí, ; PROKOBEL spol. s r.o., Mostecká 229/13, Litoměřice, Litoměřice-Město, ; Prokopius Jindřich, Plešivecká 1603/69, Litoměřice, Předměstí, ; Prokopová Helga, Ondříčkova 1962/6, Ústí nad Labem, Ústí nad Labemcentrum, ; Pršo Milan, Mrázova 986/21, Litoměřice, Předměstí, ; Pršová Jiřina, Mrázova 986/21, Litoměřice, Předměstí, ; Průša Roman, Velká Krajská 45/3, Litoměřice, ; Průšová Iveta, Velká Krajská 45/3, Litoměřice, ; Pukl Pavel,Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Puklová Veronika,Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Pulgret Karel Špálova 1938/5, Litoměřice, Předměstí, ; Rabyniuková Ilona, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Raclová Blanka, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Rámešová Eva, Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Rehuš Jaroslav,Pokratická 449/56, Litoměřice, Pokratice, ; Rehušová Iveta,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Rechtorik Viktor, Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Rechtoriková Miloslava, Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Rejholcová Květoslava, Křížová 1211/19, Litoměřice, Předměstí, ; Revaj Eduard, Kubínova 437/10, Litoměřice, Pokratice, ; Revajová Vladimíra, Kubínova 437/10, Litoměřice, Pokratice, ; Riedel Martin Ing., Turgeněvova 631/16, Litoměřice, Předměstí, ; Riedelová Radka, Turgeněvova 631/16, Litoměřice, Předměstí, ; Riedl Karel Ing., Marie Majerové 1825/11, Litoměřice, Předměstí, ; Riedlová Hana, Marie Majerové 1825/11, Litoměřice, Předměstí, ; Ringelová Jaroslava, Pod Strání 119/1, Litoměřice, Pokratice, ; Romanyshyn Mykola, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Romanyshyn Tetiana, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Rotterová Alena Ing., Svatojiřská 457/16, Litoměřice, Předměstí, ; Rous Jaroslav, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Rousová Věra, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Rudiš Michal, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Rudolf Ladislav, K Radobýlu 2193, Litoměřice, Předměstí, ; Rudolfová Naďa,K Radobýlu 2193, Litoměřice, Předměstí, ; Rumml Jiří, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Rummlová Ivana, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Růžek Petr, Mrázova 986/25, Litoměřice, Předměstí, ; Růžičková Marie, Terezínská 655/63, Lovosice, ; Rysková Božena, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Řáda Tomáš, Plešivecká 1598/11, Litoměřice, Předměstí, ; Řádová Hana, Plešivecká 1598/11, Litoměřice, Předměstí, ; Říčná Marie, Mrázova 986/19, Litoměřice, Předměstí, ; Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána LitoměřiceDómské náměstí 9, Litoměřice; Sabová Hana, Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Sahulová Radka,Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Salátová Jiřina, Ruská 939, Litvínov, Horní Litvínov, ; Sedláčková Andrea,Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Sedláčková Jarmila, Mrázova 986/29, Litoměřice, Předměstí, ; Sedláková Zdeňka Mgr., U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Semerád Jiří, Mládežnická 1752/6, Litoměřice, Předměstí, ; Semerádová Libuše, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Semerádová Zdeňka, Mládežnická 1752/6, Litoměřice, Předměstí, ; SEMPRA PRAHA a. s., U topíren 860/2, Praha, Holešovice, ; Schulz Jaroslav, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Schulzová Jarmila, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; Schwerhart Zdeněk Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Sikora Martin Ing., Teplická 1676/6, Litoměřice, Předměstí, ; Sikorová Andrea, Turgeněvova 581/8, Litoměřice, Předměstí, ; Skokan Jiří Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Skokanová Andrea Mgr. Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Slabá Šárka PhDr., Ph.D, Za Valem 1374/9, Praha, Kunratice, ; Sládek Emil MUDr., Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Sládková Blažena, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Slámová Marie, Palachova 683/30, Litoměřice, Předměstí, ; SLIPR spol. s r.o., Pekařská 120/9, Litoměřice, Předměstí, ; Smetanová Eva, Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Smetanová Melichaříková Gabriela, Mariánská 100/9, Litoměřice, Předměstí, ; SOLID SYSTEMS, s.r.o., Plešivecká 2071/75, Litoměřice, Předměstí, ; Solnař Václav,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Solnařová Eva,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Soukup Libor, Pekařská 120/9, Litoměřice, Předměstí, ; Soukup Michal, Topolčianská 437/18, Litoměřice, Předměstí, ; Soukup Miloš MVDr., Havlíčkova 1711/17, Litoměřice, Předměstí, ; Soukup Vladimír, Krátká 282/5, Litoměřice, Předměstí, ; Soukupová Andrea, Topolčianská 437/18, Litoměřice, Předměstí, ; Soukupová Michaela, Jiřího z Poděbrad 1468/31, Litoměřice, Předměstí, ; Srbecký Jiří,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Staňková Jana,

14 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 14 Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Stará Monika, Mírové náměstí 68, Úštěk, Úštěk-Vnitřní Město, ; Stárková Alena, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, Litoměřice, Litoměřice-Město, ; Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 135/10,Litoměřice-Město, ; Stavební bytové družstvo SCHZ Teplická 1209/2, Litoměřice, Předměstí, ; Steidl Petr, Kolová 190, Kolová, ; Steidlová Dagmar Mgr., Kolová 190, Kolová, ; Steiner Rudolf, Mrázova 986/27, Litoměřice, Předměstí, ; Steinerová Jana, Mrázova 986/27, Litoměřice, Předměstí, ; Stejskal Karel, Švermova 544/5, Litoměřice, Předměstí, ; Stejskalová Ivana, Švermova 544/5, Litoměřice, Předměstí, ; Stejskalová Pavla, Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, ; Stejskalová Zuzana, Alfonse Muchy 429/13, Litoměřice, Pokratice, ; Strnadová Jana Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Stříbrný Vít, Alfonse Muchy 420/12, Litoměřice, Pokratice, ; Suková Ladislava, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Svatoš Jaroslav Ing., Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Svoboda Bedřich, Polní 294/1, Litoměřice, Pokratice, ; Svoboda Jiří, Jezuitská 3/16, Litoměřice, Litoměřice-Město, ; Svoboda Libor, Švabinského 268/5, Litoměřice, Pokratice, ; Svobodová Danuše, Polní 294/1, Litoměřice, Pokratice, ; Svobodová Iveta, Švabinského 268/5, Litoměřice, Pokratice, ; Svobodová Marcela, Stránského 1764/37, Litoměřice, Předměstí, ; Svobodová Monika, Turgeněvova 620/10, Litoměřice, Předměstí, ; Sýkora Miroslav,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Sýkorová Stanislava,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Šafková Kamila, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Šálek Stanislav, Šeříková 403/9, Litoměřice, Pokratice, ; Šandová Věra, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Šebek Václav, Topolčianská 437/18, Litoměřice, Předměstí, ; Šebesta Jaroslav Ing., Topolčianská 437/18, Litoměřice, Předměstí, ; Šebestová Milena, Topolčianská 437/18, Litoměřice, Předměstí, ; Šebková Miluše, Topolčianská 437/18, Litoměřice, Předměstí, ; Šidák Josef,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Šidáková Venuše,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Šimáčková Drahuše, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Šimková Iveta,Pokratická 1848/87, Litoměřice, Pokratice, ; Šimonková Petra,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Šímová Jindřiška, Podviní 69, Trnovany, Podviní, ; Škoda Jiří Mgr., Bojská 2053/17, Litoměřice, Předměstí, ; Škodová Hana Mgr., Bojská 2053/17, Litoměřice, Předměstí, ; Školník Josef Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Škopan Jiří, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Škopanová Miloslava, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Šmídek Radim, Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, ; Šmídková Daniela, Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, ; Špicar František, Topolčianská 437/20, Litoměřice, Předměstí, ; Špringl Jiří Ing., Okna 40, Polepy, Okna, ; Špringlová Jindřiška, Okna 40, Polepy, Okna, ; Šrámek Zdeněk,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Šrámková Věra,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Šťastná Irena, Turgeněvova 564/4, Litoměřice, Předměstí, ; Šťastná Naděžda Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Šťastný Ivan Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Štěpánková Miloslava,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Štosková Alena, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Šudoma Zdeněk,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Šulcová Eva, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Šuryová Naděžda, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Švábová Dagmar, Rooseveltova 798/15, Litoměřice, Předměstí, ; Švarcbachová Marie, Mrázova 986/29, Litoměřice, Předměstí, ; Švestková Jaroslava, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Taušová Jana Mgr., Raisova 2155/24, Litoměřice, Předměstí, ; Teufl Václav, Pobřežní 669/11, Litoměřice, Předměstí, ; Teuflová Irena, Pobřežní 669/11, Litoměřice, Předměstí, ; Tichý Petr, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Titěra Petr Ing., U Cihelny 1092, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, ; Titěrová Libuše, U Cihelny 1092, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, ; TJ Sokol Pokratice, Pokratická 80/44, Litoměřice, Pokratice, ; Tocháčková Olga, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Tomalla David, Nezvalova 1818/24, Litoměřice, Předměstí, ; Toman Jiří, Slavíčkova 240/4, Litoměřice, Pokratice, ; Tomanová Marie, Slavíčkova 240/4, Litoměřice, Pokratice, ; Tošner Břetislav, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Tošnerová Dana, Revoluční 1840/17, Litoměřice, Pokratice, ; Tuch Josef, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Tuzar Jan, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Tuzarová Kateřina, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Tvrdík Martin,Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Udatný Miroslav,Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Urban Ladislav,Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Urbánková Silvie,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Urbanová Drahoslava, Václavské náměstí 295/3, Litoměřice, Předměstí, ; Urbanová Jiřina Revoluční 1841/19, Litoměřice, Pokratice, ; Vais Václav, Dykova 1801/40, Litoměřice, Předměstí, ; Vaisová Květuše, Dykova 1801/40, Litoměřice, Předměstí, 412

15 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str ; Vajgl Edvard Ing., Školní 303/15, Litoměřice, Pokratice, ; Valach Radek, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Valášek Miroslav, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Valter Martin, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Valterová Miroslava, Turgeněvova 618/18, Litoměřice, Předměstí, ; Vályi František Ing., Heydukova 1874/4, Litoměřice, Předměstí, ; Vályi František, Heydukova 1874/4, Litoměřice, Předměstí, ; Vályiová Mária, Heydukova 1874/4, Litoměřice, Předměstí, ; Vanča František, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Vančová Eva, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; VARMONT s.r.o., Turgeněvova 606/11, Litoměřice, Předměstí, ; Vašek Jan Ing., Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Vašková Ivana, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Vavřincová Jitka, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Veisová Jarmila, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Vengrínová Jaroslava, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Verner Pavel, Alfonse Muchy 415/23, Litoměřice, Pokratice, ;Veselá Květoslava, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Veselý Luděk, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ;Veselá Anita, Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, ; Veselý Luděk Ing., Žitenice 123, Žitenice, ; Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Praha, Nusle, ; Vik Vladimír,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Viková Věra,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Vilím Stanislav, Petra Obrovce 2250, Louny, ; Vitásek Stanislav, Mrázova 986/19, Litoměřice, Předměstí, ; Vitásková Hana Mgr., U Kapličky 442/3, Litoměřice, Pokratice, ; Voborská Květa,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Voborský Jiří,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Vodný Jan, Pokratická 1847/93, Litoměřice, Pokratice, ; Vodný Pavel, Žežická 677/19, Ústí nad Labem, Krásné Březno, ; Vokálová Dana, Dykova 1802/38, Litoměřice, Předměstí, ; Vokurka Jiří, Mrázova 986/29, Litoměřice, Předměstí, ; Voráček Pavel, Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Vörös Ján, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Vörösová Marie, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Vrabcová Vladislava, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Vraná Helena, Palackého 1669/10, Litoměřice, Předměstí, ; Vyletěl Jiří,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Vyletělová Alena,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Wangle Jason Stanley, Turgeněvova 619/20, Litoměřice, Předměstí, ; Wangle Veronika Ing., Turgeněvova 619/20, Litoměřice, Předměstí, ; Weber Josef, Mrázova 986/23, Litoměřice, Předměstí, ; Weig Jiří Nezvalova, 1820/19, Litoměřice, Předměstí, ; Wijdevier Česko, s.r.o. Olbrachtova 1677/3, Praha, Krč, ; Zaderlík Stanislav Ing., Českolipská 895/7, Litoměřice, Předměstí, ; Zahajská Alena, Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Zahajský Stanislav,Pokratická 1850/79, Litoměřice, Pokratice, ; Zahnová Petra, U Katovny 2005/4, Litoměřice, Předměstí, ; Zahradník Jiří, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Zahradníková Jaroslava, Palachova 1685/40, Litoměřice, Předměstí, ; Záveská Jitka, Dykova 1800/4, Litoměřice, Předměstí, ; Zavoralová Hana, Nezvalova 1816/16, Litoměřice, Předměstí, ; Zavoralová Marcela, Švabinského 279/13, Litoměřice, Pokratice, ; Zbránková Eva, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, ; Zbroj Petr, Nová Ves 92, Nová Ves, ; Zdeňková Jana, Turgeněvova 620/10, Litoměřice, Předměstí, ; Zechel Vít, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Zechelová Jana, Mariánská 100/7, Litoměřice, Předměstí, ; Zeman Vladimír, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Zemanová Romana, Alfonse Muchy 421/6, Litoměřice, Pokratice, ; Zich Daniel, Turgeněvova 620/10, Litoměřice, Předměstí, ; Zíková Marta, Na Valech 832/5, Litoměřice, Předměstí, ; Zítek Milan, Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Zítková Miluše, Pokratická 1848/89, Litoměřice, Pokratice, ; Zoch Jiří, Brňany 146, Brňany, ; Zochová Ludmila, Turgeněvova 619/20, Litoměřice, Předměstí, ; Zůna Milan, Soběnice 67, Liběšice, Soběnice, ; Zůnová Dana, Soběnice 67, Liběšice, Soběnice, ; Zvelebil Miroslav, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Zvelebilová Dagmar, Alfonse Muchy 421/8, Litoměřice, Pokratice, ; Žáčková Eva MUDr., Pokratická 1847/91, Litoměřice, Pokratice, ; Železná Věra Mgr., Hrubínova 172/6, Litoměřice, Předměstí, /4; Ženíšek Josef, Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Ženíšková Marie,Pokratická 1850/77, Litoměřice, Pokratice, ; Žilka Kamil Ing., Velká Dominikánská 103/25, Litoměřice, Litoměřice- Město, ; Žilková Alena Ing., Velká Dominikánská 103/25, Litoměřice, Litoměřice-Město, ; Živná Halka, Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, Poučení účastníků: Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

16 [Y701]{Č.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]} str. 16 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Ing.Jan Nejtek vedoucí stavebního úřadu Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: žadatel - doručenka Město Litoměřice, IČ , Mírové náměstí 15/7, Litoměřice obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - doručenka Město Litoměřice zastoupené odborem správy majetku města Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice účastníci řízení podle 85 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. - doručí se veřejnou vyhláškou ostatní - dručenky Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Pekařská 2, Litoměřice 1 Městský úřad Litoměřice - správní odbor, Mírové náměstí 15, Litoměřice - k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení spis

Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška stanoví spádové obvody základních škol ve městě Litoměřice. Čl. 2 Spádové obvody

Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška stanoví spádové obvody základních škol ve městě Litoměřice. Čl. 2 Spádové obvody Město Litoměřice Obecně závazná vyhláška Číslo 3/2010, o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích platná v územním obvodu Města Litoměřice Zastupitelstvo Města Litoměřic se na svém zasedání dne

Více

Bloky ulic pro čištění města

Bloky ulic pro čištění města 1. MĚSTO - STŘED Bloky ulic pro čištění města chodník z Lidické ke kulturnímu domu okolo 1.ZŠ Dlouhá Mírové náměstí Dominikánské náměstí Velká Dominikánská Malá Dominikánská Annenská Vavřinecká Kapucínská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0049625/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0051928/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Seznam komunikací, kde není možné používat pro zimní posyp sůl

Seznam komunikací, kde není možné používat pro zimní posyp sůl příloha č.1 Seznam komunikací, kde není možné používat pro zimní posyp sůl 5. května Baarova cesta na Mostnou horu Dolní Rybářská Dómské náměstí Družstevní - chodníky Dykova Fillova Fügnerova Habrová Heydukovu

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Litoměřice - Želetice odkanalizování splaškových vod

Litoměřice - Želetice odkanalizování splaškových vod Str.1/5 Městský úřad Litoměřice Odbor životního prostředí č. j.: 0050910/15/ŽP/JBa sp. zn.: 0050057/15/ŽP Vyřizuje: Jiřina Bartoňová, DiS. Telefon: 416916172 Fax: +420 416 916 211 E-mail: jirina.bartonova@litomerice.cz

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 20.9.2011 JID: 175411/2011/KUUK/Duch Číslo jednací: 345/UPS/2011-6 Sdělení ve věci odvolání proti rozhodnutí

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 95 Teplice OZNÁMENÍ

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 95 Teplice OZNÁMENÍ Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ÚP/102397/2014/Pa MgMT/105365/2014 oprávněná úřední osoba: Pažoutová 417 510 332 pazoutova@teplice.cz M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.11.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/81773/2012/Kop Ing. Kopřivová Jana Telefon: 487 881

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/17236/2013/SÚ MP/17788/2013/SÚ/Pu Puchar Pavel 468 001 717 urad@policka.org

Více

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení dopravy a SH Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332 Č.j.ODSH 253-280/2013-22/140.1 V Mladé Boleslavi

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 1.12.2010 OZNÁMENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet

Více

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. Strmilov, Strmilov,

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. Strmilov, Strmilov, Výpis dotčených pozemků Protierozní opatření 4113/1 není LV není LV ostatní plocha 490 Protierozní opatření 3263/2 není LV není LV trvalý travní 102654 Protierozní opatření 2897/3 Soňa Šubová Obcizna 163,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 4242/OST/12 Štv V Rokycanech: 9.6.2014 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany MeRo/3377/OST/14

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Standardy kvality sociálně-právní ochrany Litoměřice Městský úřad Litoměřice Název standardu 1. Místní a časová dostupnost 1a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/151849/2014 ST2/Pel, 151851/2014 ST2/Pel MMHK/169092/2014 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz

Více

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Č.j.: 422/2014 Rožďalovice dne 22.5.2014 O Z N Á M E N Í zahájení územního řízení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Rozdělovník k ČJ: 20096/2012-MZE-130706

Rozdělovník k ČJ: 20096/2012-MZE-130706 č. Adresát Adresa Forma Odesláno 1 Vladimír Baranka Na Výsluní 256, 285 07 Rataje nad Sázavou 2 Ivo Barták 28. října 61, 285 04 Uhlířské Michal Bechyně Silvánka 9, 285 04 Uhlířské 4 Marie Bechyňová Vinařice

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor. VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/18658/2013/SÚ MP/19668/2013/SÚ/Pu Puchar Pavel 468 001 717 urad@policka.org

Více

MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR

MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR Č.j.: 2494/20 1O/StO Spis. Zll.: 2158/20101Urb Vyřizuje: Urbánková, tel. 377970248 E-mail: pavla.urbankova@tremosna.cz Obec Bučí, 331 52 Bučí 57 v "V v v, MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou) Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk *mestx00dy8eh* MESTX00DY8EH Č. j.: MEST 8373/2015 Sp. zn.: OS 226/2015 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory CZ0522 Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 659541 List vlastnictví: 6709 572659 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Babák Pavel a Babáková Jana, Pod lipami 894,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 612/2014/OÚPSŘ-330/Ša-12 03.04.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Šamánek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4039/2014/Za MUBN-4690/2014/iz Ing. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

VÝPIS PARCEL A JEJICH VLASTNÍKŮ; Hartmanice u Poličky (okres Svitavy); KÚ

VÝPIS PARCEL A JEJICH VLASTNÍKŮ; Hartmanice u Poličky (okres Svitavy); KÚ VÝPIS PARCEL A JEJICH VLASTNÍKŮ; Hartmanice u Poličky (okres Svitavy); KÚ 637441 Stoka Číslo Výměra [m 2 ] LV Druh pozemku - způsob využití Odtok z ČOV 744 646 10001 TTP OBEC HARTMANICE 109, Hartmanice,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 23.10.2014 NAŠE ČJ.: MUNO 55559/2014 OD SPIS.

Více

Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město R O Z H O D N U T Í Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město MUORX00AYLKX VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2011-05-31 NAŠE ZN.: MUOR 71536/2011 SPIS ZN.:

Více

Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem č.p Klenčí pod Čerchovem

Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem č.p Klenčí pod Čerchovem Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem č.p. 118 345 34 Klenčí pod Čerchovem Telefon: 379 794 041 Naše č. j.: SÚ/1024/12 Spis. značka: ZN/118/SÚ/12 Klenčí pod Čerchovem, dne 17. října 2012 zastoupena společností

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35,44023 Louny *MULNXOOJ5ZD7* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MU LN/5923/2014/SU/WP

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: 18.6.2013 Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová E-mail: ludmila.bednarova@zdarns.cz Telefon: 566 688 169 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Č.j.: Výst.77/15/Roš. Dolní Benešov, dne 26.8. 2015 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285/19 Č. spisu: 1318/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, Teplice Spis.zn.: Č.j.

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, Teplice Spis.zn.: Č.j. M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 01 Teplice Spis.zn.: Č.j.: ÚP/133667/2012/Maz MgMT/029713/2013/Maz Teplice, dne 19.3.2013 Vyřizuje:

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 081899/2014/HA/Lo MMHK/195639/2014 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/45045/2016 /6518/2016-vrano/2 Dne: 16.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/6588/13/Ma V Klatovech, dne : 20.11.2013 Č.j.: OVÚP/7320/13/Ma

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/2057/15-2/Au Spisová zn.: ZN/OD/207/15 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494 dne: 13.02.2015

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/18542/2015/Ja V Sedlčanech dne 21.9.2015 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech, jako

Více

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži 1 Kováč Zdeněk Sokol Rudná 378 229 1 607 Muži 2 Doubrava Lukáš KK Konstruktiva 367 227 3 594 Muži 3 Roj Jaroslav TJ Kovohutě Příbram 388 204

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

MŠ Kundratická, MŠ Písečná, MŠ 17.listopadu, MŠ Zahradní, MŠ Školní pěšina, MŠ Růžová

MŠ Kundratická, MŠ Písečná, MŠ 17.listopadu, MŠ Zahradní, MŠ Školní pěšina, MŠ Růžová Vývozní termíny bioodpadů z nádob o objemu 120 litrů z domácností pro rok 2016 Oblast č. 1 ulice: Hutnická, Šípková, Kamenný Vrch - Canaba, Jarní, Jasmínová, Mostecká, Tomáše ze Štítného, Dostojevského,

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia FSv ČVUT v Praze na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví K126

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia FSv ČVUT v Praze na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví K126 Komise č. 1 zasedá dne 2.9.2008 Od 9:00 č. místnosti B 473 Ing. Renáta Heralová Schneiderová, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Ing. Iveta Střelcová Ing. Jaroslav Synek Ing. Malila Noori, Ph.D. Ing. Lucie

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

Výběh na Milešovku ročník

Výběh na Milešovku ročník Výběh na Milešovku 2016-1. ročník Výběh na Milešovku, sobota 9. dubna 2016, teplota 13 C, zataženo terénní běh do vrchu, 2,6 km, převýšení cca 400 m., počet účastníků: 73 1. 2 Petr Cmunt 1996 BENNY INVEST

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Rybářský kroužek Bílina Důlní 85 418 01 Bílina ing. Ivan Bílý 417 805 612 602 345 371 bily@sdas.cz ZŠ E.Beneše Kostomlaty pod Milešovkou Bílina Hlavní

Více

1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková. 9. A třídní učitelka Anna Mášová. 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis

1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková. 9. A třídní učitelka Anna Mášová. 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis 1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková 9. B třídní učitelka Anna Mášová 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis 9. B třídní učitelka Jiřina Černušáková 1965/1966 9. B třídní učitel pan Stejskal

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 7 7 3 2 9-2 0 1 4 / v n 1 9 4 4 5-2 0 1 4 / v n S p is.

Více

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov Č.j: 512/2012-2/Kr/STRI/STEP Štěpánov, dne: 23.6.2012 Vyřizuje: Jan Krejčí E-mail: stavebni@stepanov.cz Telefon: 585 387 267 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 18 18. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - KK Konstruktiva Praha E 8:8 2260-2262 16.02. KK Dopravní podniky Praha B - Slavoj Velké Popovice

Více

Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Žhery - nároky

Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Žhery - nároky Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Žhery - nároky Benediktová Ivana Klučov, Klučov 131, 28201 538 Bílková Ludmila Klučov, Klučov 95, 28201 531 Bínová Ivana Žitomířská 337, Český Brod, Český Brod,

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby SPIS. ZN.: 2012/6832/V/VEV Č.J.: 50920/2012 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: Věra Veiková TEL.: 499 803 181 E-MAIL: veikova@trutnov.cz DATUM: 10.9.2012 Městský úřad Trutnov odbor

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr. Dana Marková Jana Šimečková Jitka Sojková Růžena Podlešáková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová Telefon: 465 385 285 E-mail:

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Městský úřadlitoměřice Stavební úřad

Městský úřadlitoměřice Stavební úřad Městský úřadlitoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0064322/15/Ke 0077615/15/SÚ/PKe Petra Kellerová 416916134 petra.kellerova@litomerice.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou Č.j.: 730/2015/MěR/Stú/1 Vyřizuje: Sýkorová Tel/Mob: 469 690 144 / 608 725 144

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor výstavby a územního plánování Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218 Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 09371/2010 Litomyšl, dne 3.6.2010 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/2872/15 Spis. značka: SÚ 2141/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více