Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 6/2003 ZDARMA Daum vydání: 27. června 2003 Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE VÝSLEDKY REFERENDA v obci BLUDOV dne V páek 13. června 2003 ve 14 hodin se oevřela volební mísnos voličům. Po krákém zahájení předsedou volební komise přišla jako první paní Zorka Fričová, učielka ve výslužbě. Volby byly rozděleny na dva okrsky. Okrsek č.1, kde pracovala volební komise ve složení Pera Sonová, předsedkyně komise a členové Blažena Fingerová, Jan Sedláček, Miroslav Snášel a Franišek Plhák. Zapisovaelkou v okrsku byla Ludmila Peruželová. Okrsek č. 2 s předsedou komise Janem Kacarem a členy Danuškou Hojgrovou, Kvěoslavou Cygrýdovou, Janou Pospíšilovou a Agáou Jílkovou. Zapisovaelkou v okrsku č. 2 byla Jindra Hubáčková. V páek se volební mísnos uzavřela ve 22 hodin. Odvoleno mělo 30 % oprávněných voličů. V sobou se oevírala volební mísnos v 8 hodin ráno a ve 14 hodin vyhlásili předsedové okrsků konec voleb. Členové volebních komisí navšívili doma 16 občanů, keří projevili vůli voli. Po ukončení referenda byla mísnos uzavřena a nasalo sčíání hlasů. I když se volební komise snažila vysvěli voličům způsob správného vyplnění hlasovacího lísku, bylo hodně lísků neplaných. Např. v jedné obálce dva hlasovací lísky, keré byly oba, i když byly správně vypl- něny, neplané. Výsledky hlasování: oprávněných voličů v naší obci bylo 2603, z oho se zúčasnilo 1557, což je 60 %. Těcho 1557 voličů rozhodlo ako: 1145 slovem ano (76 %) a 370 voličů bylo proi vsupu (24%). 42 hlasovacích lísků bylo neplaných. Závěrem bych chěl poděkova všem členům volebních komisí a zapisovaelkám za dobře odvedenou práci i přes 30 supňové vedro, keré v yo dny panovalo. Jan Kacar, Pera Sonová předsedové volebních komisí

2 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU KULTURNÍ OKÉNKO ODPADY V OBCI BLUDOV V sobou se uskuečnil svoz nebezpečných a objemných odpadů v obci Bludov. Svoz probíhal jako obvykle v předem sanovených inervalech na pěi určených mísech, o kerých byli občané informováni mísním rozhlasem a leáčky umísěnými na veřejných vývěskách a úřední desce. Přeso jsem se sekala s občany, keří mi vrdili, že se neměli kde informova a keří nám v prosoru u Hasičárny odložili odpady o několik hodin dříve před sanovenou dobou. Pochvalu zaslouží občané, keří se zúčasnili sběru v prosoru u Urbana a na parkoviši u Nové. Nejhorší siuace byla u Hasičárny, kde jsme přisihli osoby, keré se snažily odnés jednolivé komponeny z lednic a elevizorů, aniž by si uvědomily, že se jedná o nebezpečný odpad. Prosím občany, keří nedodržují čas sběru, aby se polepšili a skuečně předávali odpady až pracovníkům sběrné firmy. Když oiž někdo odloží nebezpečné láky na volný prosor, v uo dobu am má vlasně přísup každý (i děi! a zvířaa!), vůbec si zřejmě neuvědomuje, jaké nebezpečí hrozí celému okolí, včeně lidí. Je řeba si uvědomi, že se jedná o svoz nebezpečných odpadů (kyseliny, léky, ředidla, barvy apod.). Na závěr děkuji Všem občanům, (a ěch je věšina), že ke sběru a řídění odpadů přisupují se vší důslednosí a odpovědnosí. Jakékoliv doazy, ýkající se odpadového hospodářsví, se vám budeme snaži odpovědě na el. č živoní prosředí Obecního úřadu Bludov. Hana Tolarová, ref. odboru výsavby a živoního prosředí Sbor pro občanské záležiosi v Bludově grauluje jubilanům V červenci 2003 oslaví: Riedl Jan Dr. Březiny Vicha Vraislav Nerudova Son Zdeněk Polní Krejčí Josef Školní Markovská Krisina V Pookách Kozáková Anna Nerudova Musil Karel 8. kvěna Kozáková Marie Zracená Kunčarová Anežka 8. kvěna Dvořák Oo Lázeňská Jílek Jaroslav Na Hradě Salák Leopold Vančurova Jandlová Marie Husova V srpnu 2003 oslaví: Sonová Kvěoslava Na Baloně Březinová Marie Příční Březina Ondřej Tř. A. Kašpara Janků Miroslav Masarykova Příhoda Ladislav Hrabenovská Holinková Marie Boženy Němcové Snášelová Marie Na Baloně Sraka Ladislav Špalkova Skoumalová Růžena Družsevní Jubilani Dne 24. července oslaví manželé Franišek a Franiška Kozákovi 60 le společného živoa. U příležiosi diamanové svaby našich rodičů jim chceme poděkova za šťasné a spokojené děsví, dobré vychování a neusálou podporu a pomoc při výchově vnouča. Do dalších le Vám přejeme hodně radosi z pravnouča, šěsí a zdraví. Dcera Milena a synové Franišek a Mirek s rodinami. K přání se připojuje i Sbor pro občanské záležiosi. Sbor dobrovolných hasičů v Bludově přeje svým dlouholeým členům k jejich živoním jubileím. Česný člen sboru brar Josef Krejčí oslaví své 80. narozeniny 13. července Dne 15. července 2003 bude slavi svých 75 le brar Vraislav Vicha. Česný člen sboru brar Jaroslav Jílek oslaví dne 28. července 2003 své 89. narozeniny. Do dalších le jim členové sboru přejí hodně pevného zdraví, spokojenosi a zájmu o hasičské dění. Bludovan 2

3 Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní saří lidé jsou umělecká díla. J. W. Goehe Dne 13. července 2003 oslaví své 80. narozeniny náš drahý aínek, dědeček a pradědeček pan Josef Krejčí Vše nejlepší, hodně šěsí, zdraví, spokojenosi a le Ti přejí a za vše, co pro nás celý živo děláš ze srdce děkují synové Josef, Franišek a Jiří s rodinami. Vzpomínka Dne 15. června by se dožila 60 le paní Věra Vlková Kdo jse ji znali, vzpomeňe s námi. S láskou vzpomíná sesra Marie s rodinou. Tak, jak Ti z očí zářila dobroa, ak nám budeš chybě do konce živoa. Dne 5. července by se dožil náš drahý aínek, dědeček, pan Zdenek Vlček 75 roků S láskou vzpomínají dcery Zdenka, Věra, Táňa a vnoučaa s rodinami. Zároveň by se 28. července dožila 100 le naše babička Ludmila Ospálková. Vzpomínají vnučky. Poděkování Upřímně děkuji všem bludovským občanům, fobalisům a příznivcům sporu, keří doprovodili mého manžela, Zdeňka Šolce, na poslední cesě. Za slova úěchy a kvěinové dary děkují manželka a dcery. Poděkování Mnohokrá děkuji hasičům, myslivcům a všem osaním, keří se přišli rozlouči s mým manželem, panem Josefem Poláškem na jeho poslední cesě. Děkuji aké zdravoní sesře M. Znojové a MUDr. Klofáčové za jeho ošeřování do poslední chvíle. Marie Polášková Ne hodin Vzpomínkové odpoledne k upálení J. Husa - Vlčí důl Po So a Ne Ne So Pozvánka na červenec a srpen 19 hodin Vysoupení souboru z Kolumbie 23. a Výsava zahrádkářů 15 hodin Oslavy 40. výročí oevření koupališě - Vlčí důl hodin XI. ročník výšlapu za bludovským špekáčkem Ne hodin Posezení v zahradě Ne hodin Koncer KPH - České mužské vokální kvareo - zámek KD pořádá zájezd do Polska - Klodzko v úerý 16. září 2003, odjezd v 6 hodin. Přihlášky v KD - cena Kč Pěvecký sbor CANZONETTA Bludov, dechový soubor BLUDOVĚNKA, hoel Vlčí důl Bludov srdečně zvou na vzpomínkové odpoledne k upálení Misra jana husa v neděli 6. července 2003 v 17 hod. na koupališi Vlčí důl v Bludově Program: projev zapálení slavnosního ohně koncer dechové hudby Bludověnka - Občersvení zajišěno - - Koná se za příznivého počasí - Bludovan 3

4 Kulurní dům Bludov a Sbor pro občanské záležiosi Vás zvou v rámci XIII. Mezinárodního folklorního fesivalu Šumperk 2003 na vysoupení folklorního souboru z Kolumbie Pondělí 18. srpna 2003 v 19:00 hodin vsupné 30,- Kč Program XIII. mezinárodního fesivalu můžee navšívi od čvrka do neděle v Šumperku na několika mísech (lení divadlo, park U sovy, náměsí u radnice, pěší zóna). Hlavní program začíná v sobou v 18:00 hodin v lením divadle. V průběhu konání MFF Šumperk vysoupí soubory z Ruska, Jugoslávie, Indie, Iálie, Nového Zélandu, Polska, Peru, Slovenska, Kolumbie, Španělska, Rumunska a České republiky. Kulurní dům Bludov pořádá zájezd do Moravského divadla Olomouc na premiéru operey Imre Kálmána ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA v páek 26. září 2003 Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin. Cena za cesu a vsupné 170,- Kč Přihlášky v KD Bludov Režie Marin Dubovic Dirigen Tomáš Hanák Čardášová princezna Kálmánovy operey je venkovskému folklóru na hony vzdálená. Sylva Varescu, hlavní hrdinka nejslavnější Kálmánovy operey je zpěvačkou nočního podniku a sředem pozornosi pánského publika. Mezi její obdivovaele paří i knížecí syn, což samozřejmě není bez problémů. O om, jak se svaební sliby knížee Edvina přes všechny překážky nakonec sanou skukem,vypráví a zpívá operea přímo přeplněná efekními melodiemi. Pension Vlčí důl a Kulurní dům Bludov zvou všechny, keří se podíleli na budování a rekonsrukci koupališě a všechny osaní příznivce a přáele Vlčího dolu na Oslavy 40. výročí zahájení provozu koupališě Vlčí důl Neděle 31. srpna 2003 v 15 hodin v areálu Vlčí důl Program: Den oevřených dveří Vysoupení skupiny hisorického šermu Barbaři Projížďky po koupališi na kánoích Pálava a rafu Colorado Výsavka k hisorii koupališě Hudba Občersvení - vsupné dobrovolné- Kulurní dům Bludov pořádá zájezd do Severomoravského divadla Šumperk na hru Franiška Hrubína Kráska a zvíře V sobou 4. října 2003 Odjezd od KD Bludov v 19:00 hodin. Cena za vsupenku a cesu 120,- Kč Přihlášky v KD Bludov Kráska a zvíře je příběhem o lásce, kerá je silnější než smr. Je o obraz lidského živoa jako akového, živoa, jehož každodennosí je napěí mezi urpením a šěsím, láskou a smrí. Je lyrickým dílem, keré nás sále znovu přesvědčuje, že bez lásky je živo marný a nesmyslný. Pro uvedení na šumperské scéně divadlo k režii opě přizvalo osvědčeného leadera olomouckých Hořících žiraf Davida Drábka. Hudební doprovod inscenace můžeme šťasně očekáva z pera Darka Krále. Bludovan 4

5 BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI Z bludovských kronik... Aby německý ráz Bludova byl dokonalý, bylo nařízeno, aby všechny nápisy na obchodech a živnosech byly německé... K zahlazení pamáek na českou hisorii byl upraven v Bludově, sejně jako ve všech českých obcích v Sudeech, Pomník padlých vojínů z Bludova v 1. svěové válce. Bylo na něm oesáno daum prohlášení československé samosanosi na přední sraně 28. X (Nyní je am: ). Reliéfy legionářů dole na přední sraně byly zakryy kamennou deskou, z éhož kamene jako je pomník. Jinak zůsal pomník beze změny... Německé prapory s hákovým křížem bývaly vyvěšovány při velmi čených německých slavnosech. Prapory byly vyvěšovány nejen na budovách veřejných, ale i v dosi značném poču na domech soukromých. Obec při om činila dojem obce ryze německé. České prapory byly (namnoze) pečlivě uschovány. Jejich vyvěšení by bylo považováno za sebevraždu... Při české maeřské škole, jejíž učielky byly německé národnosi, bylo hned zřízeno německé oddělení... Vedle sávající české obecné školy byla zřízena hned začákem školního r (v říjnu) jednořídní německá škola obecná pro děi z německých rodin. Byla umísěna ve saré škole. Ve školním roce byla rozšířena na školu dvouřídní, do níž byly násilím nahnány děi z českých rodin... Česká škola měšťanská byla posupně zrušena, akže počákem školního r zůsala v Bludově už jenom osmiřídní škola obecná s českým jazykem vyučovacím... Německá škola byla v kráké době vybavena všemi učebnými pomůckami, učebnicemi a knihami do žákovské i učielské knihovny. Pro českou školu byl opařován pouze oop a úklid. Němečí žáci se chovali povýšeně vůči českým žákům a českým učielům... Nejvrdším a nejúčinnějším prosředkem germanizačním bylo vysídlování českých sedláků... Původní češí majielé hospodářsví byli vyzváni, aby se okamžiě vysěhovali a nasoupili práci na různých mísech u německých zaměsnavaelů, příp. v pracovních áborech v říši i v Sudeech... Teno germanizační posup, při němž rafinovaným způsobem přecházela česká půda do německých rukou, byl začákem, ukázkou. V pozdější době čekalo vylačení z vlasní půdy i osaní zemědělce v Bludově... Německá sání insiuce vyplácela na germanizaci zdejší obce značné čásky... Vzpomínáme... Plán na rok 1942 vykazuje zakoupení Národního domu, zřízení obecního kina a německé maeřské školy... V r byla z ohoo fondu zaplacena adapace sokolovny... Důsledky války projevily se poom i u nás jak po sránce hospodářské, ak poliické: řízené sání hospodářsví s povinnými zemědělskými dodávkami, lískovým přídělovým sysémem pro spořebiele, sanovením úředních cen zboží... Zemědělci, majielé a držielé půdy, byli povinni dodávai sáu z roslinné výroby žio, pšenici, ječmen, oves, řepku olejku, brambory, seno a slámu. Majielé lesů éž určié množsví brusného a důlního dříví. Ze živočišné výroby hovězí a vepřový dobyek, kravské mléko a vejce... Volný nákup byl zasaven u někerých zboží, keré se nadále prodávalo jen na úřední poukazy (lísky), např.chléb a mouka, brambory, maso a uzeniny, mléko a mléčné výrobky, vejce, cukr a marmeláda, lušěniny, uhlí, exil, obuv, abák ad.... O zvlášní příděly nad sanovenou míru bylo nuno v případě nuné pořeby zvlášť žáda u obecního úřadu... Tabačenky byly vydávány jen kuřákům... Spořeba palivového dříví nebyla omezena... Odvádění co nejvěšího množsví odpadových hmo bylo vyhlášeno za vlaseneckou povinnos každého obyvaele Bludova. Dle jejich výše, dle výše příspěvků na různé sbírky a dle plnění zemědělských dodávek se posuzoval (kladný nebo záporný) posoj k Německé říši... Sbíraly se saré kaniny, papír, železo a jiné kovy, láhve, sklo a kosi... Nejvěší íha sběru spočívala na školních děech... Sběrem byl posižen i kosel v Bludově, z jehož zvonice ve věži byly vzay 4 zvony: Poledník, Cyril, Marie a Jiří. Zůsal jenom malý umíráček, kerý poom vyzváněl při všech příležiosech a každý den ráno, v poledne a večer. Poledník byl hisorický zvon z r a přerval v Bludově 1. svěovou válku. Tři další zvony sebrané nyní Němci byly zakoupeny eprve po 1. svěové válce... Poledník se však zase vráil po okupaci na své míso a vyzvání zase v Bludově ak, jako vyzváněl před ím po 350 le... Kromě sbírky pořádané pravidelně každou zimu ve prospěch bojujících vojáků a jejich rodin, byly po celý rok pořádány časé sbírky pro velmi různé účely. České obyvaelsvo je považovalo za zlo, za podporu nenáviděného Hilerova režimu, za prodlužování války a vyhýbalo se jim V dřívějších dobách se víání nových občánků v Bludově odehrávalo skoro každý měsíc. Dnes víáme nové občánky Bludova už jen dvakrá do roka. Bludovan 5

6 Foo: V. Soural, J. Mašek, J. Divišová Koupališě Vlčí důl Před rokem 1930 byl v mísě dnešního koupališě vysušen Perovický rybník. V roce 1949 zde byly zahájeny práce na jeho obnově spolkem rybářů, ale v následujícím roce yo práce na ři roky usaly. V roce 1953 povodeň prorhla hráz, kerá nebyla od r dokončena. V dalších leech se pokračovalo ve savbě rybníka (foo č. 1-5), od r se práce rozjely naplno. 13. července 1953 v 18:30 hodin bylo koupališě čásečně napušěno a následující den navšívilo Vlčí důl několik se lidí. Ten den bylo koupališě slavnosně oevřeno. (foo č. 6) V následujících leech bylo koupališě maxi- málně využíváno nejen bludovskými, ale i šumperskými občany. (foo č. 7-9) Později zde byly vybudovány šany a sociální zařízení. Následovalo vybudování příjezdových ces, volejbalového hřišě a parkovišě. Celková hodnoa vybudovaného díla činila přes ,- Kč a bylo odpracováno přes brig. hodin. V éo akci Z se brigádnicky zapojili členové všech bludovských spolků, žáci a mládež. Nejvěší zásluhu na výsavbě koupališě měl Josef Sedláček, Franišek Kvapil, Jan Šula, Franišek Špička, Jaroslav Volkman, Franišek Haoň, Jan Jáně, Josef Kulhaj, Karel Heděnec, Eduard Plhák, Josef Maějíček, Jan Maějíček, Franišek Pecháček, Karel Směšný, Franišek Kranich, Jaromír Kubíček, Karel Řežucha a celá řada dalších. Dnes si dovedeme už jen ěžko předsavi, že i, keří koupališě vybudovali, pracovali všichni dobrovolně a bez nároku na odměnu. Myslím si, že mohu s jisoou na so procen konsaova, že dnes bychom za ěcho podmínek koupališě už nevybudovali. Buďme proo vděční našim rodičům a prarodičům za o, co pro nás udělali. V r v léě bylo koupališě nějaký čas mimo provoz. Přívalovými deši bylo zaneseno bahnem. Muselo bý vypušěno a vyčišěno. (foo č.10) V osmdesáých leech byla budova zre- konsruována, rozšířena na hoel a slavnosně oevřena v r (foo č.11-13). V našem okolí není mnoho obcí, keré mají své koupališě. To naše nám už slouží rovných 40 le. V současné době nejen nám, ale i čeným hosům Bludova, nabízí přírodní koupání, ubyování a sravování (foo č. 14). Jarmila Divišová Bludovan 6

7 LISTÁRNA Lisárna obsahuje příspěvky, keré vyjadřují názory svých pisaelů a redakční rada se s nimi nemusí zoožňova. Úhel pohledu Na každou událos, věc, čin nebo jev se můžeme díva z různých sran. Můžeme si vybra a následně zdůrazni někeré z jejich kladných či záporných vlasnosí, podle oho jaký máme názor na pozorovaný jev. Říkám omu úhel pohledu. V minulém čísle Bludovanu jse se, vážení čenáři, měli možnos seznámi s názory a pohledy několika bludovských občanů na akuální věci kolem nás. Někeré byly předneseny na jednání Zasupielsva obce, jiné zazněly z různých článků. měli jse možnos seznámi se s názory, se kerými nemusíe vždy souhlasi. Tao skuečnos mě vyprovokovala k omu, abych Vám předsavil aké jiný svůj úhel pohledu. Zodpovědnos K omuo slovu se váže hned několik lidských činnosí, keré souvisejí s rozumným a promyšleným jednáním, zvažováním všech důsledků, vyhodnocováním všech argumenů pro a proi. Konečným efekem oho procesu je rozhodnuí. Osoba (nebo skupina osob), kerá akovým procesem projde, musí nés zodpovědnos za svůj čin, musí bý schopna nés důsledky řeba i chybného rozhodnuí. Tako chápu zodpovědnos já. Každý z nás má určiou míru zodpovědnosi. Někdo jen za své zdraví a své činy, jiný za své zaměsnance. Někdo se zodpovědně sará o svou rodinu, jiný zodpovídá za svěřený nebo za svůj majeek. Každý z nás zodpovídá za své činy. Pod ímo úhlem pohledu odmíám názor, že obec je povinna přispíva na sporovní a jiné akiviy jen proo, aby bylo méně mladisvých po hospodách, aby bylo méně kriminaliy. Za výchovu děí jsou odpovědni především jejich rodiče. Je chybou sysému, že se jich příslušné sání orgány nepají, proč jejich děi nechodí do školy, proč se nesarají kde, kdy a s kým se sekávají, v případě, že se dosávají na šikmou plochu. Obec by ale měla uo neziskovou činnos podporova zejména proo, že akivní činnos v různých spolcích, sporovních oddílech a klubech usnadní mladým lidem jejich hodnoovou orienaci, pomůže s jejich výchovou rodičům a podpoří ak různé občanské akiviy, keré by bez éo podpory skomíraly či zanikly. Za nezodpovědné považuji aké povrchní a jednoduché soudy lidí, keří bez hlubších znalosí věcí odsuzují jiné, ak jak jsme se mohli dočís v článku Jak o vidím já. Auor bez oho, aniž by si ověřil, jak probíhalo jednání školské a kulurní komise při rozdělování podpůrných programů, jen na základě kusé informace odsoudil celou komisi k nezodpovědnému jednání. Proi omu se musím jako člen éo komise ohradi zejména proo, že jsem se osobně přesvědčil o om, jak členové komise (z nichž někeří by mohli bý vnuky auora zmíněného článku) naopak odpovědně a konsrukivně přisupovali k projednávanému problému. Tím byla skuečnos, že požadavků na podporu se sešlo mnoho a celková suma financí éměř dvakrá přesahovala určené finanční prosředky obce. Komise několik hodin jednala o om, jakým poměrem a komu požadavek redukova, aby rozdělení bylo vyvážené a nediskriminující. Pravdou je i o, že jeden ze členů komise odešel nespokojen z ohoo jednání a našel zasání u svých kamarádů, sejně jako skuečnos, že ak dal všem mladým lidem v komisi španý příklad oho, jak vypadá demokracie v praxi. Majeek Zájezd sběračů Mí majeek a sara se o něj považuji za jednu z přirozených lidských vlasnosí. Vím, že omu ak vždy nebylo a předpokládám, že z našich myslí ješě nevyprchaly vzpomínky na doby, kdy mí majeek se rovnalo éměř zločinu. Majení lidé museli bý poresáni a jejich majeek zabaven ve prospěch pracujícího lidu. Našěsí yo doby jsou již nevranou minulosí, přesože se ješě dnes sekáváme s jejich zbyky. Mí majeek znamená zodpovědnos. Saros o jeho zvelebování a údržbu. Hisorie (a nejen a národní, ale i jednolivých rodin) zná hospodáře, keří majeek rozšiřovali a zná hospodáře, keří ho prohospodařili. Nejlépe uo skuečnos vysihuje lidová moudros vyjádřená pořekadlem lehko nabyl, lehko pozbyl. Zpřerhání majekových vazeb po roce 1948 způsobilo nejen morální, ale i majekovou devasaci, jejíž důsledky můžeme kolem sebe vidě ješě nyní (čas je milosrdný, ale přeso, vzpomínáe si na o jak vypadaly domy v socialisické péči nájemníků?) Proo si vážím všech lidí, keří po om všem příkoří, co v živoě prožili se svým (zděděným) majekem, se snaží ho získa zpě a znovu jej spravova podle svých předsav. Obec získala majeek rodu Žeroínů, jehož polovina byla vydána rozhodnuím soudu resiuenům manželům Morseinovým. To, že dva majielé jednoho majeku děleného na dvě ideální poloviny není zrovna šťasné řešení, jsme poznali poměrně brzy. Nechci rozebíra kdy, kdo a co řekl či vykonal z jedné či druhé srany, proože si o již dobře nepamauji. Vzpomínám si ale zcela jasně, že jsme se již v minulém volebním období v radě i během jednání s manžely Morseinovými dohodli na om, že společný majeek rozdělíme. Hovořilo se ehdy o om, že Morseinům vydáme svoji polovinu zámku výměnou za byovky Na nové, či směnou pozemků ak, aby žádná z obou sran nebyla poškozena. Nevím proč k éo směně nedošlo alespoň smluvně, přesože jsem byl členem Rady obce. Někeré zprávy a informace se šířily neoficiální cesou, proo se domnívám, že o bylo zejména proo, že ehdejší pan sarosa JUDr. Sedláček se nechěl smíři s myšlenkou, že převodem poloviny zámku na manžele Morseinovy zraí obec vliv na využívání obřadní mísnosi. Morseinovi nabízeli dlouhodobý pronájem, ehdejší pan sarosa věcné břemeno. Pokud náhodou někdo z vás, vážení čenáři, neví, jaký je v ěcho pojmech rozdíl, uvedu jen sručně o, že pronájem zavazuje nájemce (obec) chova se k pronajaému majeku slušně a ohleduplně podle pokynů pronajímaele, zaímco věcné břemeno nikoliv. A ak zůsává zachován sávající neúnosný sav. Morseinovi by spravova svůj majeek chěli, ale neví, kde začí, obec má své, zcela jiné problémy. Ty am jsou krásné proklamace poliiků o nápravě křivd, pryč jsou i vzlená slova om, že o, co bylo ukradeno, musí bý navráceno. Manželům Morseinovým dosud zůsává zcela oprávněně pouze poci křivdy, kerý může zvrái jen současné Zasupielsvo obce Bludov. Mgr. Vladimír Vlček, Bludov Ve čvrek 1. kvěna uspořádala pionýrská organizace zájezd pro nejlepší sběrače papíru a železného šrou. Zájezdu se zúčasnilo 37 děí a 8 dospělých. Nejdříve jsme navšívili renesanční zámek Opočno, kde jsme si prohlédli hisorické ineriéry, obrazárny, knihovnu a zajímavou expozici zbraní. Velmi příjemné odpoledne jsme poom srávili v Aquacenru v Hradci Králové. Bludovan 7

8 Záliby pana Vladimíra Sourala V omo roce oslavil pan Vladimír Soural z Bludova své už 82. narozeniny. Vedle svého zaměsnání a rodiny se celý živo věnoval celé řadě různých zálib. Díky jeho foografování a filmování se zachovalo velké množsví foografií a filmových záběrů Bludova a zdejšího živoa, jak je dnes už neznáme. Mnoho le pracoval aké ve sboru pro občanské záležiosi a v kulurním domě promíal pro veřejnos filmy. Další z řady jeho pozoruhodných koníčků bylo léání. Jako sporovní pilo naléal na moorových i bezmoorových leadlech přes 900 hodin. Vykonával i činnos insrukora pro bezmoorové léání. V období le 1951 až 1970 se poče jeho sarů vyšplhal na moorových leadlech na číslo 2047 a na bezmoorových věroních na Mezi jeho cíle pařila např. měsa Tábor, Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary, Poprad, Nira, Piešťany a další. Koníčkem, kerému se věnuje dodnes, je přes čyřice le rvající sledování a zapisování počasí v Bludově. Každý den řikrá - ráno, v poledne a večer, zapisuje eplou a sav počasí. Ze záznamů V. Sourala vybírám někeré zajímavé údaje: 21. srpna 1968 (invaze vojsk pěi sáů Varšav. smlouvy do Československa) - ráno 4 C, v poledne 22 C, večer 18 C z 31. prosince 1978 (5 C) na 1. ledna 1979 / -14 C (éměř 20 supňový rozdíl) 17. lisopadu 1979 (zásah komunisické bezpečnosi proi sudenské demonsraci) - ráno 3 C, v poledne 3 C a večer 1 C (volba V. Havla presidenem Československa)- ráno -4 C, v poledne 1 C, večer 0 C 1. ledna 1993 (osamosanění České republiky a Slovenské republiky) -ráno -10 C, v poledne -5 C, večer -7 C r 6. kvěna 1976 v 21:05 hod. zeměřesení r 1. ledna 1984 nejeplejší Nový rok (8 C v poledne) r celý kvěen 1991 velmi chladno a věrno r července 1997 silné nepřeržié dešě r 29. kvěna 1989, 9. června 1995 a 17. kvěna 1997 krupobií r 13. července 1989 velká bouře, krupobií r července 1970 chladno (přes den jen 11 C) r Nejvíce sněhu bylo 20. ledna 1981 (52 cm) r Nejchladnější dny ledna 1963 (-22 C až -24 C) a 14. ledna (-23 C) r Naopak nejvěší eplo bylo: (37 C) 7. srpna 1992, 28. a 29. června 1994, (38 C) 27. června 1994 a 1. srpna 1994, (35 C až 38 C) července Někeří z nás živo promarní a sráví pasivně věšinu svého volného času. Pan Soural byl a je pravým opakem. Dnes se může se zadosiučiněním a pýchou vrace ve vzpomínkách ke svým zálibám. Pane Sourale, přeji Vám do dalších le hodně zdraví a živoního opimismu. Díky za Váš příklad, jak akivně proží svůj živo. Jarmila Divišová 1. ledna (Nový rok) C -5 C -1 C 0 C -5 C 1. máj 2 C 6 C 18 C 22 C 25 C 1. července (1. den prázdnin) 6. prosince (Mikuláš) 13 C 20 C 24 C 23 C 25 C 3 C 0 C -6 C -2 C 5 C Josef Václav Barne V první polovině června byl věnován v kulurním domě prosor výsavě akvarelů a obrazů bludovského rodáka Josefa Směšného - Josefa Václava Barnea. Jeho syn, Ivan Barne, zapůjčil do Bludova přes 250 akvarelů a 40 obrazů. Od poslední výsavy, kdy jsme mohli obdivova jeho obrazy na zámku, uplynulo už devě le. Na zahájení výsavy, po úvodní skladbě Bachova Air v podání houslisek Miloslavy a Magdaleny Váňových, promluvili posupně Ing. Karel Janíček, Ivan Barne a oficiálně výsavu zahájil sarosa Ing. Pavel Son. Následovala neformální diskuse, kdy příomní vzpomínali na malíře v dobách jeho působení v Bludově. Vedle exponáů k prodeji výsava zahrnovala i řadu obrazů z majeku Obecního úřadu Bludov, Základní školy Bludov, Vlasivědného muzea Šumperk a paní Přemyslovské, neeře J. V. Barnea. Malou expozici vořila aké vorba Miroslava Směšného, saršího malířova brara. Ivan Barne, syn J. V. Barnea Výsavu navšívila řada nejen bludovských hosů a několik milovníků vývarného umění využilo návšěvu k zakoupení obrazů a akvarelů. Všichni obdivovali pozoruhodnou vorbu J. V. Barnea. Obec Bludov může bý na svého významného rodáka právem pyšná. Jarmila Divišová Z vysavovaných exponáů: Cesa k Zámečku Miloslava a Magdalena Váňovy Bludovan 8

9 Růže pokryvné Koncem 19. a ve 20. soleí začalo inenzivní šlechění růží v celém svěě. Přináší každoročně sovky nových odrůd, keré bylo nuno rozděli podle sejných boanických znaků do jednolivých skupin. Vedle původního řídění se vyvořilo zv. prakické řídění spíše podle využií. Tak vznikly růže velkokvěé, mnohokvěé, pnoucí, sadové a v posledním čvrsoleí aké růže pokryvné. Pokryvné růže je skupina odrůd ušlechilých, ale řadí se mezi ně už aké někeré druhy boanické. Všechny se bohaě věví a voří bohaý poros, jsou odolné vůči nízkým eploám, během dvou až ří le pokrývají půdní povrch. Mají silnější výhony, husé olisění, věšinou lesklý lis. Bohaě kveou, okolíky jsou různě velké, kvěy jednoduché nebo plné a poměrně snadno a dobře se samočisí. Výhony jsou kráké, ale aké u někerých odrůd 2-3 m dlouhé, husé. Chrání před erozí a zaplevelením zvlášě ehdy, když se půda před sázením zbaví především vyrvalých plevelů (pýr, svlačec, ose a další) i jednoleých a po výsadbě se pokryje vrsvou drcené kůry. Do pokryvných růží se řadí odrůdy různě vysoké, akže někeré nízké pokrývají půdní povrch, jiné vyšší voří husý poros až 1 m vysoký. Celý sorimen odrůd a druhů se dělí na čyři čási: 1. Nízké do výšky 30 cm, slaběji rosoucí. Vysazují se cm od sebe, mají kvěy jednolivě nebo v kvěensvích. 2. Do výšky 50 cm, vzrůsné, bohaě se rozvěvují, rychle a husě pokrývají plochu. Vysazují se 1 m od sebe. 3. Do výšky 70 cm a více cm vysoké, husé vzpřímené, lehce převislé, vhodné na věší plochy podél dopravní síě, do dělících pruhů, věší plochy veřejné zeleně. Vyvářejí souvislý poros, poskyují úkry pacvu a chrání před erozí. Dřevié řízky z jednoleých vyzrálých výhonů mají 3 očka. Seřízneme je pod spodním očkem a nad vrchním necháme čípek. Na jaře je vysadíme do kypré živé půdy mírně šikmo a přikryjeme folií nebo přisíníme chvojím. Do podzimu narosou a můžeme je vysadi. Deoxikační a rehabiliační cenrum v lázních v Bludově INFRASAUNA Infrasauna působí na bázi infračerveného záření. Infračervené paprsky jsou selekivně absorbovány káněmi a prohřívají lidské ělo do daleko věší hloubky a mnohem efekivněji než radiční sauna. Je o proo, že věšina infračervené energie je primárně spořebována na přímou proměnu v energii epelnou, zaímco u radiční sauny dochází k nadměrnému ohřevu vzduchu, kerý následně povrchově zahřívá naši pokožku. Infračervená energie zvyšuje 2 až 3 x objem pou v porovnání s radiční saunou. Infračervený ermální sysém (ITS) pracuje s eploou v rozmezí 30 až 60 supňů Celsia, zaímco radiční sauna pracuje s eploou 90 až 105 supňů Celsia. Výhody infrasauny: je výhodnější pro asmaiky a lidi se síženým dýcháním - snazší a příjemnější dýchání je výhodnější pro lidi s kardiovaskulárním rizikem, vyšším lakem a pro diabeiky Dlouhodobým výzkumem bylo prokázáno, že složení pou v klasické sauně z % voří voda. V infrasauně pak % a zbyek voří ukové buňky, choleserol, jedy, kyseliny a čpavek. Z ohoo vyplývá, že v infrasauně se vyloučí poem TROJNÁSOBEK škodlivin než v normální sauně. Opakované výzkumy z Michiganské univerziy povrdily, že infrasauna výrazně snižuje obsah oxických láek v ěle, likviduje infekce a prokazaelně simuluje imuniní sysém. Kalorická zráa u osoby vážící kolem 75 kg při 30minuové sporovní záěži: Tenis 265 Jogging 300 Plavání (kraul) 300 Maraon 393 Infrasauna 600 Konak a informace - recepce el. č placená reklama - Kořenové výběžky na podzim s kořeny vyryjeme a zasadíme na určené míso. Pokryvné růže začínají inenzivně růs až druhým rokem po vysazení a v brzké době půdní povrch dobře pokrývají. Ošeření je minimální. V pozdější době se zkráí výhony. Nové rychle vyraší a ješě více zahusí poros. Na zahrádce je můžeme použí různě. Vyšší vzpřímenější na odlehlá zákouí, na svahy souvisle nebo po skupinách. Nízké a kráké i blíže k chodníku, k budově či odpočívadlu, aké jako převislé na zídky. Děský den Převzao ze zpravodaje Horklubu od předsedy ZOČZS v Bludově. V sobou 14. června vyvrcholily několikaýdenní přípravy skupiny hisorického šermu Pánů z Bludova pod vedením Marina Schauera, vedoucího skupiny. Spolu s dalšími pořadaeli a za přispění řady sponzorů se jim podařilo uspořáda Děský den pro Bludov nebývalého rozsahu. Už od 12 hodin proudily davy děí v doprovodu rodičů i samoných dospělých lesem ke Koselíčku se zasávkami u jednolivých pohádek v podání souboru Markovice z Posřelmova a ochonického souboru Blud v yáru. V samoném pouním areálu u Koselíčka je pak čekal bohaý zábavný program, kerý uváděli dva klauni v podání Ivy Baslarové a Miloše Samka. S ukázkami výcviku psů se předsavili kynologové z Vikýřovic, kouzelník Michal Jirsch z Velkých Losin předvedl své umění a závěr pařil vysoupení šermířů Páni z Bludova. Z doprovodných akcí o pak byly různé hry, souěže pro děi, jízda na koních a řada dalších. Na úspěchu akce se podepsalo i zázemí - bohaé občersvení, možnos posezení ve sínu i na sluníčku pro všechny návšěvníky, příomnos bludovských hasičů, sociální zařízení ad. Na děském dnu se podílely jako spolupořadaelé Kulurní dům Bludov a Pionýrská organizace Bludov. Sponzorsky, ať už finančně či přímo prací, přispěli ke zdárnému průběhu akce Pneucenrum Maěj, Bludovská a. s., Karoisk Bank, Ječmínkova cukrárna, Obecní úřad Bludov, pracovnice Obchodního domu Bludov, cukrárna Delima a řada dalších jednolivců. Vedle nich paří poděkování aké všem účinkujícím a pořadaelům, poče kerých se pohyboval kolem sovky. Vyslovuji velký dík hlavně Pánům z Bludova, keří mají na úspěchu akce nejvěší podíl. Dle skromného odhadu se pořadaelům podařilo zpříjemni odpoledne asi isícovce účasníků, a o nejen bludovským, ale přišli i hrabenovší a šumperší návšěvníci a všichni odcházeli nadmíru spokojeni a nešeřili chválou. Na dobrovolném vsupném se vybralo přes 5000,- Kč, keré budou použiy na přípravu dalších akcí pro děi. Jarmila Divišová PS: Páni z Bludova se ouo cesou obrací na další případné sponzory s prosbou o příspěvek na pořádání dalších podobných akcí pro děi. Děkujeme. Bludovan 9

10 Základní škola Karla saršího ze Žeroína Bludov SPORT VE ŠKOLE Pěkného úspěchu dosáhla ZŠ Bludov v krajském finále smíšených družsev ve vybíjené žáků 4. a 5. říd v Prosějově. V silné konkurenci obsadily děi vynikající 2. míso. Na foografi i je úspěšné družsvo ZŠ Bludov Děkujeme za pěknou reprezenaci školy Mgr. Eva Macková Velmi krásný sporovní závěr školního roku se povedl chlapcům 4. a 5. říd v souěži MC DONALDS CUP - v malé kopané. Nejprve se v sobou 14. června zúčasnili 1. ročníku urnaje fobalových přípravek v malé kopané v Olšanech. Při účasi 8 družsev posupovali až do finále, kde nakonec na pokuové kopy přehráli přípravku z Bohuína. Poom jsme na pozvání ZŠ Bohdíkov hráli urnaj ve čvrek na pěkném hřiši, kde se přihlásilo dokonce 9 škol. Krásné 2. míso je dokladem, že o naši borci umí. Děkujeme za reprezenaci. Mgr. Jindřich Blaťák ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY Blíží se konec školního roku. Děi se ěší na prázdniny a budoucí prvňáčci do 1. řídy. Proo chceme všem rodičům připomenou, že součásí školy je i školní družina, kerá se o jejich děi posará. I když děi přijdou po vyučování unavené, jsou velmi šikovné. Dokáží vyvoři různé vývarné práce, rády si zazávodí, zahrají hry v ělocvičně, na hřiši nebo na nově vybudovaných průlezkách na školní zahradě. V leošním roce děi pracují aké v kroužcích pod vedením vychovaelek. Tyo kroužky navšěvuje celkem 112 děí. Ze všech akivi se jim nejvíce líbila celodružinová hra: Hledání pokladu. Proběhla v předjaří. Děi z pohybových her s paní vychovaelkou S. Nikolovovou značily cesu směrem do lesa a ukládaly úkoly k plnění. Druhá skupina s paní vychovaelkou J. Krejčí je šla sopova. V lese bylo nuné nají nejdříve 13 srážců pokladu a pak nám byl eprve poklad vydán. Všichni byli spokojeni a nevadilo nám, že jsme rochu mokří. Sladká odměna nám o vynahradila. Je jen škoda, že yo hry nemůžeme připravova časěji. Jsme vázáni časem, neboť děi odcházejí ze ŠD různě, dle přání rodičů. Jindřiška Krejčí VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Rok 2003 byl mezinárodní organizací vyhlášen Rokem vody, a proo se i druhý supeň ZŠ přihlásil do mezinárodní vývarné souěže pod názvem KAPKA VODY. Z 860 vývarných prací byly odbornou poroou vybrány y nejlepší, keré budou reprezenova náš region v celosáním kole v Praze. Víězné práce pocesují do Milána. Ve III. kaegorii zvíězily: Radka Korlá (14. le) Kaeřina Hlásná (13. le) Daniela Maějková (13. le) Tereza Brokešová (12. le) Marina Kašparová (12. le). Supercenu obdržela: Michaela Hudosová (13. le). Diplom získala i paní učielka V. Horáčková za neradiční náměy a jedinečné vývarné provedení zaslaných obrázků. Blahopřejeme. Vedení školy K N I H O V N A Č T E N Á Ř Ů M GALERIE GÉNIŮ - KDO BYL KDO kare - a na každé sručně, přehledně a čivě popsaný živo a dílo jedné významné osobnosi moderní svěové kulury 20. soleí. Naleznee zde filozofy a mysiky, spisovaele, hudebníky, malíře, archieky a filmové vůrce. Dozvíe se, jak se skladael Gusav Mahler sal završielem radice klasické vážné hudby, proč se německý filosof Heidegger přiklonil k fašismu, proč je J. R. Tolkien považován za oce moderní fanasy a proč miliony lidí čou Kingovy horory. Pozneje 200 osobnosí, keré ovlivnily naše současné vnímání pravdy a krásy, napěí i hrůzy. Pozneje osudy slavných, keré jsou všední, ragické i skandální, odhale kuluru vznešenou i bulvární. Galerie géniů je ahák do kapsy, škola hrou - a především nevyčerpaelná sudnice informací, keré se mohou kdykoli hodi. OCHRANA DŘEVA - JIŘÍ BAIER, ZDE- NĚK TÝN - druhé akualizované vydání. Kniha je určena především majielům cha, chalup a rodinných domů. Auoři seznamují širší veřejnos s problemaikou ochrany dřeva proi desrukivní činnosi dřevokazných hub a hmyzu. Najdee zde popisy chemických prosředků a jejich použií, díky nimž, jsou-li správně zvoleny, dosáhnee prodloužení funkčních i eseických vlasnosí dřeva a dřevěných konsrukcí. JAK LIKVIDOVAT PLÍSNĚ - JELENA PAŘÍKOVÁ, IRENA KUČEROVÁ - příčiny vzniku, dezinfekční přípravky, posupy při odsraňování. JAK ZMODERNIZOVAT KOUPELNU - JAN TŮMA - druhé, upravené vydání - přesavě nebo jen převléknou koupelnu? - Nejdůležiější o vanách, sprchy - sprchové panely a boxy, umyvadla, baerie, wc a bidey, minimum o elekroinsalaci, co by nemělo chybě v moderní koupelně, vzhled koupelny..... HOSPODÁŘSKÁ STAVENÍ A ZAHRA- DA - JANA KOTOUČOVÁ - výběr a umísění savby, koce, klece, výběhy, rady pro chovaele. MLADÝ POZOROVATEL NA VENKO- VĚ - SYLVIE BÉZUELOVÁ - prakická příručka pro děi pro výpravy do přírody - jak se připravi na výle na venkov, zvířaa a rosliny na venkově, zajímavé činnosi, pro bysré pozorovaele, zásady bezpečnosi. ŠMOULOVÉ - ŠMOULÍ VYNÁLEZY - PEYO - kniha komiksů - Šmoulové byly přeloženi do éměř všech svěových jazyků a jsou milováni sále novými a novými generacemi. Bludovan 10

11 Bambiriáda 2003 Bambiriáda je celorepubliková akce, kerá se konala kvěna 2003 ve všech krajských měsech naší republiky. Jejím hlavním cílem je prezenace činnosi děských a mládežnických organizací působících v daném regionu. Organizace, působící v našem regionu, se leos již podruhé zapojily do éo velké akce a mimo krajské měso připravily vlasní prezenaci v Šumperku. Oddíl Knoflíci při PS Bludov se samozřejmě aké přidal. Prezenovali jsme svou rukodělnou práci, foodokumenaci a zapojili jsme se do podvečerní akce pod názvem,,puování po zemi. Na jednolivých sanoviších bylo k vidění krajové jídlo, kroje a různé předměy, ypické pro danou zemi. Náš oddíl si zvolil Rusko. Vypůjčili jsme si spousu upomínkových předměů od pana Ing. Karla Janíčka, kerý nám aké uvařil vynikající boršč. Děi si edy mohly prohlédnou nejen oblíbené marjošky, ale společně s rodiči ochuna i radiční boršč, kerého se během jedné hodiny snědlo éměř dvace lirů! Naše prezenace měla nebývalý ohlas a hlavně jsme ukázali osaním, že i v Bludově funguje zájmová činnos. Touo cesou chceme poděkova Ing. Karlu Janíčkovi za zapůjčení předměů a za uvařený boršč. Současně naše poděkování paří vedení Bludovské a.s. a mísosarosovi Ing. Franišku Březinovi za zabezpečení přepravy koní. Díky němu se mohly děi v sobou 23. kvěna 2003 po celý den vozi po břehu šumperských Benáek. PS Bludov RŮZNÉ Zdravoní sředisko Bludov oznamuje ermíny dovolené: MUDr. Klofáčová od 11. do 22. srpna 2003 Zásup: MUDr. Kašparová - Ruda nad Moravou MUDr. Všeečková od 7. do 18. července 2003 Zásup: MUDr. Musílková - v Bludově úerý od 11:30 do 12:30 hodin čvrek od 12:00 do 13:00 hodin a denně ve Zdravoním sředisku Libina (naproi bývalému infekčnímu pavilonu) pondělí - páek od 7:00 do 9:00 hodin (el ) Poděkování Jménem obyvael Penzionu pro důchodce bych chěla poděkova manželům Riedlovým, nyní byem v Šumperku. Jmenovaní nám v posledním kvěnovém ýdnu vzorně posekli a uklidili prosransví kolem Penzionu. Nikdy předím aková zahrada nebyla. Máme z oho rados a ěšíme se na opěovnou úpravu prosředí manžely Riedlovými. Vlhová Kulurní dům Bludov přijímá přihlášky na školní rok 2003/2004 výuka hry na klavír, zobcovou flénu, kyaru, keybord (klávesy) a akordeon (harmonika) Kroužky pro děi: Taneční, rybářský, pěvecký, chovaelský, šachový Jazyková školy: Angličina a němčina pro pokročilé Auoškola PRODEJE v kulurním domě S Po Ú a s 15. a levný exil Po Č Po Pá Ú a S 19. a levný exil Kulurní dům Bludov oznamuje: během školních prázdnin bude kulurní dům oevřen v době od 10:00 do 12:00 hodin Při první návšěvě 50% sleva - placená reklama - Bludovan 11

12 Chcee se uči a nauči hrá na hudební násroje? klavír kejbor (el. klávesy) zobcovou flénu kyaru akordeon (harmoniku) Přihlase se do hudebních kurzů při Kulurním domě v Bludově. Přihlášky přijímáme do konce prázdnin. Zahájení 1. září Obchodní firma pro nákup a prodej ovoce a zeleniny Upozorňuje občany na možnos objedna si: Jan Kacar Palackého 470, Bludov okurky, meruňky, broskve, papriku, rajčaa, mrkev, peržel a cibuli, jak na uskladnění, ak k přímému konzumu. Objednávky věší než 10 kg vozíme domů zdarma, předběžná cena: okurky nakladačky 15 Kč, meruňky 25 Kč, broskve, keré jdou od pecky 20 Kč, paprika 20 Kč, rajčaa 14 Kč, cibule na uskladnění 8 Kč. Ceny jsou orienační a mohou se pohybova o 20 % nahoru i dolů. Objedna lze elefonicky po 20. hodině na čísle , kde lze objednávku necha na záznamníku, a nebo na mobilu číslo Rovněž objednávky přijímá Fr. Rychařík- prodejna Drogerie - Bludovská, a.s. Až se zima zepá, co jse dělali v léě, budee se moci pochlubi plnou spíží. - placená reklama - AUTOŠKOLA DIVIŠ ŠUMPERK TOTÁLNÍ VÝPRODEJ zahajuje výuku v Kulurním domě Bludov osobní auomobil cena 5 300,- Kč moocykl, malý moocykl skupina A ,- Kč skupina A 2 800,- Kč Zahájení v sobou v 9:00 hodin v Kulurním domě Bludov. Plaba - možnos i na spláky. Informace na elefonu Sřídání jízd u KD Bludov - placená reklama - SECOND HAND TEXTILU Mikiny, košile, svery, kalhoy, epláky, bundy AKCE POTRVÁ 2 DNY!! Jen 15,- Kč za kus K d e : K u l u r n í d ů m B l u d o v K d y : Ú a S 1 5. a Ú a S 1 9. a Č a s : 9 : : 0 0 h o d i n DĚTSKÝ TÁBOR Pionýrská skupina Bludov nabízí poslední 2 mísa na lení děský ábor v Hynčicích pod Sušinou v ermínu od 7. do 17. srpna 2003, cena za jedenácidenní poby 2.300,- Kč. Přihlášky ihned na el v době mezi 10. a 12. hodinou. - placená reklama - Bludovan 12

13 Hrad Sovinec LESNICKÉ SLAVNOSTI 5. a 6. července 2003 Srnčí sezkou Ukázky výcviku, léání a lovení sov a dravých páků Ukázky roubení na lesní rohy, výcvik loveckých psů Práskání a dovednosi s bičem Kejklířské žonglování a orienální anečnice Lidové a moravské písničky a šermíři Sřelnice, lesnické hry a besedy s nimrody Dobová řemesla éměř zapomenuá zve na V sobou od 19:00 hod. bohaý večerní program s counry bálem a ohňovou show. 19. a 20. července 2003 ZA ČEST A KRÁLE VÝSTAVU ZBRANÍ, ZBROJÍ A OBLÉHACÍ TECHNIKY S MOŽNOSTÍ POTĚŽKAT SI ZBRANĚ ÚTOK ŠVÉDŮ NA HRAD, BOJE V PŘÍKOPU A O HRADNÍ BRÁNU OD 11:30 HOD. UKÁZKY ŽIVOTA V OBLEŽENÉM HRADĚ I V POLNÍM LEŽENÍ PŘED HRADEM HLAVNÍ BITVA O HRAD VE 14:30 HOD. VÝVOJ PALNÝCH ZBRANÍ A TAKTIKA STŘELBY RAŽBA MINCÍ, PRÁCE ZBROJÍŘŮ, KOVÁŘŮ A ŘEZBÁŘŮ STŘELECKÉ A ŠERMÍŘSKÉ SOUBOJE, V NICHŽ SE PŘEDSTAVÍ VÍCE NEŽ 60 ÚČINKUJÍCÍCH 16. a 17. srpna 2003 radiční dobový jarmark SLAVNOSTI RYTÍŘE KOBYLKY Ukázky sarodávných hradních řemesel s prodejem výrobků v dobové hradní ržnici Dobová kuchyně a pečení sředověkých placek Draví páci a domácí zvířaa Šermíři, divadelníci, vrhači nožů a orienální anečnice Kejklířské žonglování, sřelci a plivači ohně Taneční show a právo úrpné V sobou od 19:00 večerní program SOUMRAK LOUPEŽNÍKŮ Úok loupežníků na hrad, žongléři, noční šermovačka, plivači ohně, ohňová show a ohňosroj. Po celý večer do ouška, do skoku a pro dobrou náladu vyhrávají Holáka. Na všech akcích zajišěno bohaé občersvení - pečené prasáko, rožněná kuřáka, grilované klobásy, zlaťoučké bramboráčky a k omu všemu dobré pivo a medovina. Bližší informace podá Purkrabí Mlok el ; sovinec.purkrabi volny.cz; OBRAZOVÉ NOVINY Ze živoa Maeřské školy Děský den u pohádkového sromu Výle na zříceninu hradu Brníčko Bludovan 13

14 4. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU FRANTIŠKA PAVLŮ Poděkování V sobou 7. června 2003 pořádal Komorní sbor Canzonea Bludov již 4. ročník hudebního fesivalu Franiška Pavlů. Sbory i jednolivci, keří přijali pozvání, přednesli posluchačům skladby různých hudebních žánrů, od renesance až po písně lidové. V závěru konceru se skoro 120 účinkujících spojilo v jedno ěleso a skladbami W. A. Mozara Ave verum corpus a G. F. Handla Canicorum iubilo se s posluchači rozloučilo. Tao akce, kerá sahá již za hranice Bludova, (během čyř le se zúčasnily sbory či soubory z Moravy i Čech) by se však bez pomoci sponzorů a příznivců uskuečňovala dos ěžko. Ješě jednou děkuji Obecnímu úřadu v Bludově, paní Milaně Jirglové, hoel Vlčí důl, Bludovské a.s., Karoisku Bank, ThDr. Hynku Wiesnerovi, Pivovaru Hanušovice a všem, keří omuo hudebnímu fesivalu vycházejí jakkoli vsříc. Věřím, že i v červnu 2004 Vás budu moci pozva na jubilejní páý ročník. Irena Sedláčková Jika Zejdová JAMU Brno Poděkování Canzoneě Dovole mi, abych jménem obou zábřežských sborů poděkoval za pozvání na Hudební fesival Franiška Pavlů. Je skuečně pozoruhodné jak vzpomínáe na člověka, kerý se olik zasloužil o hudební živo v Bludově a okolí. Přijměe, prosím, i náš upřímný obdiv nad dokonalou organizací a především oběavosí organizáorů i sponzorů. S. Škoda, předseda PSSU Zábřeh Kvare Musica Gloria Pavla Hilšerová Janáčkova konzervaoř Osrava Šárka Hlochová Pražská konzervaoř Komorní pěvecký sbor Canzonea Bludov Bludovan 14

15 Smíšený pěvecký sbor Uničov Smíšený pěvecký sbor severomoravských učielů Zábřeh Závěrečný společný zpěv SPORTOVNÍ OZVĚNY AEROBIC Chceš si udrže svou posavu? Přijď během celých prázdnin do sokolovny pondělí až čvrek od 20 do 21 hodin na aerobic. Vezmi s sebou podložku, pií a 10.- Kč. Zve A. Fazorová Redakční rada Bludovanu přeje všem svým čenářům příjemnou dovolenou plnou radosi, pěkných zážiků a odpočinku. Bludovan 15

16 KŘÍŽOVKA S TAJENKOU Tajenku dnešní křížovky můžee posíla do 15. července. Správné znění ajenky z minulého Bludovanu: 1. fobalisé při hře 2. zvonky Vylosováni byli: 1. cena (ričko se znakem obce) Jiří Mičula 2. cena (ričko se znakem Karoisku) Oldřich Kráký Josef Václav Barne Dnešní křížovka skrývá názvy dalších ří obrazů bludovského rodáka Josefa Václava Barnea, jehož výsava se konala začákem června v Bludově. Bludovan vydává Obecní úřad Bludov. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. Povolení č Regisrováno u OÚ Šumperk pod č. SU 2/99. Redakční rada: Karel Bank, Mgr. Jarmila Divišová, PhDr. Sanislav Balík, Mgr. Vladimír Vlček. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulurní dům Bludov, Bludov, Grafická úprava a isk: KaroTISK s.r.o. Šumperk, Žeroínova 2075/48.

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce na rok 2003 2/2003 ZDARMA

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce na rok 2003 2/2003 ZDARMA 2/2003 ZDARMA Datum vydání: 28. února 2003 Bludovan Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce na rok 2003 Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 27. 1. 2003

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

Bludovan 3/2006. Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem ZDARMA

Bludovan 3/2006. Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem ZDARMA 3/2006 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2006 Bludovan Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem Podíváme-li se do předvolebních materiálů

Více

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 1/2006 ZDARMA

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 1/2006 ZDARMA 1/2006 ZDARMA Datum vydání: 27. leden 2006 Bludovan Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném

Více

Bludovan. JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam

Bludovan. JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam 4/2005 ZDARMA Datum vydání: 30. dubna 2005 Bludovan JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam Zastupitelstvo obce Bludov přijalo na svém zasedání 25. dubna 2005 následující usnesení:

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Bludovan 6/2015 ZDARMA. Rozmarné léto. Trio Trifoglio. Výstava

Bludovan 6/2015 ZDARMA. Rozmarné léto. Trio Trifoglio. Výstava Bludovan ZDARMA 6/2015 Datum vydání 30.cervna ˇ 2015 Rozmarné léto Je tu opět čas prázdnin, dovolených a zaslouženého odpočinku. Na jeho samotném počátku bych chtěl čtenáře Bludovanu stručně informovat

Více

Bludovan 10/2009 ZDARMA. Jak jsme naložili se získanými dotacemi. Datum vydání 28. listopadu 2009

Bludovan 10/2009 ZDARMA. Jak jsme naložili se získanými dotacemi. Datum vydání 28. listopadu 2009 Bludovan ZDARMA 10/2009 Datum vydání 28. listopadu 2009 Jak jsme naložili se získanými dotacemi V rámci bilancování s končícím rokem bych chtěl čtenáře Bludovanu seznámit s tím, jak jsme využili získaných

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

11/2010. www.mesto-modrice.cz

11/2010. www.mesto-modrice.cz /200 o Obsah Zprávy z radnice Komentované usnesení RMM č. 48/200 4 Informace pro občany Oznámení o svozu komunálního odpadu 7 Obsah Z dějin dopravy v Modřicích - rozhovor k výstavě Večer rozsvícených lampiček

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

Bludovan 3/2015 ZDARMA

Bludovan 3/2015 ZDARMA Bludovan ZDARMA 3/2015 Datum vydání 1.dubna 2015 Velikonoce Milí bludovští spoluobčané, letošní Velikonoční neděle připadá na 5. dubna. Příští rok budou Velikonoce 27. března a v roce 2017 16. dubna. Proč

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA. Den Země u Ptačí studánky. Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA. Den Země u Ptačí studánky. Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA Den Země u Ptačí studánky Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015 Z výstavy René Voščinára 10. 5. 2015 KONTAKTY Městský úřad Adamov, Pod Horkou

Více

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 3. ročník č. 1 / březen 2014 www.smrzice.cz V polovině ledna uspořádali smržičtí myslivci v kulturním domě posezení s manželkami jako poděkování za pochopení pro svůj koníček.

Více

Začínají prázdniny. Obsah:

Začínají prázdniny. Obsah: Obsah: - Z jednání zastupitelstva - Jak je to s tenisovými kurty - O historii města s naší p. kronikářkou - Nemáte doma pěkný betlém? - Hasiči předvedli dětem svou techniku - Závěr roku S flétničkou ve

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 Srpnové slovo starosty Téměř říjnové počasí první poloviny července poněkud zchladilo prázdninová očekávání. Vy, kdo jste čerpali dovolenou právě v tomto období, mi možná dáte za pravdu, že jste si odpočali

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více