Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 6/2003 ZDARMA Daum vydání: 27. června 2003 Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE VÝSLEDKY REFERENDA v obci BLUDOV dne V páek 13. června 2003 ve 14 hodin se oevřela volební mísnos voličům. Po krákém zahájení předsedou volební komise přišla jako první paní Zorka Fričová, učielka ve výslužbě. Volby byly rozděleny na dva okrsky. Okrsek č.1, kde pracovala volební komise ve složení Pera Sonová, předsedkyně komise a členové Blažena Fingerová, Jan Sedláček, Miroslav Snášel a Franišek Plhák. Zapisovaelkou v okrsku byla Ludmila Peruželová. Okrsek č. 2 s předsedou komise Janem Kacarem a členy Danuškou Hojgrovou, Kvěoslavou Cygrýdovou, Janou Pospíšilovou a Agáou Jílkovou. Zapisovaelkou v okrsku č. 2 byla Jindra Hubáčková. V páek se volební mísnos uzavřela ve 22 hodin. Odvoleno mělo 30 % oprávněných voličů. V sobou se oevírala volební mísnos v 8 hodin ráno a ve 14 hodin vyhlásili předsedové okrsků konec voleb. Členové volebních komisí navšívili doma 16 občanů, keří projevili vůli voli. Po ukončení referenda byla mísnos uzavřena a nasalo sčíání hlasů. I když se volební komise snažila vysvěli voličům způsob správného vyplnění hlasovacího lísku, bylo hodně lísků neplaných. Např. v jedné obálce dva hlasovací lísky, keré byly oba, i když byly správně vypl- něny, neplané. Výsledky hlasování: oprávněných voličů v naší obci bylo 2603, z oho se zúčasnilo 1557, což je 60 %. Těcho 1557 voličů rozhodlo ako: 1145 slovem ano (76 %) a 370 voličů bylo proi vsupu (24%). 42 hlasovacích lísků bylo neplaných. Závěrem bych chěl poděkova všem členům volebních komisí a zapisovaelkám za dobře odvedenou práci i přes 30 supňové vedro, keré v yo dny panovalo. Jan Kacar, Pera Sonová předsedové volebních komisí

2 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU KULTURNÍ OKÉNKO ODPADY V OBCI BLUDOV V sobou se uskuečnil svoz nebezpečných a objemných odpadů v obci Bludov. Svoz probíhal jako obvykle v předem sanovených inervalech na pěi určených mísech, o kerých byli občané informováni mísním rozhlasem a leáčky umísěnými na veřejných vývěskách a úřední desce. Přeso jsem se sekala s občany, keří mi vrdili, že se neměli kde informova a keří nám v prosoru u Hasičárny odložili odpady o několik hodin dříve před sanovenou dobou. Pochvalu zaslouží občané, keří se zúčasnili sběru v prosoru u Urbana a na parkoviši u Nové. Nejhorší siuace byla u Hasičárny, kde jsme přisihli osoby, keré se snažily odnés jednolivé komponeny z lednic a elevizorů, aniž by si uvědomily, že se jedná o nebezpečný odpad. Prosím občany, keří nedodržují čas sběru, aby se polepšili a skuečně předávali odpady až pracovníkům sběrné firmy. Když oiž někdo odloží nebezpečné láky na volný prosor, v uo dobu am má vlasně přísup každý (i děi! a zvířaa!), vůbec si zřejmě neuvědomuje, jaké nebezpečí hrozí celému okolí, včeně lidí. Je řeba si uvědomi, že se jedná o svoz nebezpečných odpadů (kyseliny, léky, ředidla, barvy apod.). Na závěr děkuji Všem občanům, (a ěch je věšina), že ke sběru a řídění odpadů přisupují se vší důslednosí a odpovědnosí. Jakékoliv doazy, ýkající se odpadového hospodářsví, se vám budeme snaži odpovědě na el. č živoní prosředí Obecního úřadu Bludov. Hana Tolarová, ref. odboru výsavby a živoního prosředí Sbor pro občanské záležiosi v Bludově grauluje jubilanům V červenci 2003 oslaví: Riedl Jan Dr. Březiny Vicha Vraislav Nerudova Son Zdeněk Polní Krejčí Josef Školní Markovská Krisina V Pookách Kozáková Anna Nerudova Musil Karel 8. kvěna Kozáková Marie Zracená Kunčarová Anežka 8. kvěna Dvořák Oo Lázeňská Jílek Jaroslav Na Hradě Salák Leopold Vančurova Jandlová Marie Husova V srpnu 2003 oslaví: Sonová Kvěoslava Na Baloně Březinová Marie Příční Březina Ondřej Tř. A. Kašpara Janků Miroslav Masarykova Příhoda Ladislav Hrabenovská Holinková Marie Boženy Němcové Snášelová Marie Na Baloně Sraka Ladislav Špalkova Skoumalová Růžena Družsevní Jubilani Dne 24. července oslaví manželé Franišek a Franiška Kozákovi 60 le společného živoa. U příležiosi diamanové svaby našich rodičů jim chceme poděkova za šťasné a spokojené děsví, dobré vychování a neusálou podporu a pomoc při výchově vnouča. Do dalších le Vám přejeme hodně radosi z pravnouča, šěsí a zdraví. Dcera Milena a synové Franišek a Mirek s rodinami. K přání se připojuje i Sbor pro občanské záležiosi. Sbor dobrovolných hasičů v Bludově přeje svým dlouholeým členům k jejich živoním jubileím. Česný člen sboru brar Josef Krejčí oslaví své 80. narozeniny 13. července Dne 15. července 2003 bude slavi svých 75 le brar Vraislav Vicha. Česný člen sboru brar Jaroslav Jílek oslaví dne 28. července 2003 své 89. narozeniny. Do dalších le jim členové sboru přejí hodně pevného zdraví, spokojenosi a zájmu o hasičské dění. Bludovan 2

3 Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní saří lidé jsou umělecká díla. J. W. Goehe Dne 13. července 2003 oslaví své 80. narozeniny náš drahý aínek, dědeček a pradědeček pan Josef Krejčí Vše nejlepší, hodně šěsí, zdraví, spokojenosi a le Ti přejí a za vše, co pro nás celý živo děláš ze srdce děkují synové Josef, Franišek a Jiří s rodinami. Vzpomínka Dne 15. června by se dožila 60 le paní Věra Vlková Kdo jse ji znali, vzpomeňe s námi. S láskou vzpomíná sesra Marie s rodinou. Tak, jak Ti z očí zářila dobroa, ak nám budeš chybě do konce živoa. Dne 5. července by se dožil náš drahý aínek, dědeček, pan Zdenek Vlček 75 roků S láskou vzpomínají dcery Zdenka, Věra, Táňa a vnoučaa s rodinami. Zároveň by se 28. července dožila 100 le naše babička Ludmila Ospálková. Vzpomínají vnučky. Poděkování Upřímně děkuji všem bludovským občanům, fobalisům a příznivcům sporu, keří doprovodili mého manžela, Zdeňka Šolce, na poslední cesě. Za slova úěchy a kvěinové dary děkují manželka a dcery. Poděkování Mnohokrá děkuji hasičům, myslivcům a všem osaním, keří se přišli rozlouči s mým manželem, panem Josefem Poláškem na jeho poslední cesě. Děkuji aké zdravoní sesře M. Znojové a MUDr. Klofáčové za jeho ošeřování do poslední chvíle. Marie Polášková Ne hodin Vzpomínkové odpoledne k upálení J. Husa - Vlčí důl Po So a Ne Ne So Pozvánka na červenec a srpen 19 hodin Vysoupení souboru z Kolumbie 23. a Výsava zahrádkářů 15 hodin Oslavy 40. výročí oevření koupališě - Vlčí důl hodin XI. ročník výšlapu za bludovským špekáčkem Ne hodin Posezení v zahradě Ne hodin Koncer KPH - České mužské vokální kvareo - zámek KD pořádá zájezd do Polska - Klodzko v úerý 16. září 2003, odjezd v 6 hodin. Přihlášky v KD - cena Kč Pěvecký sbor CANZONETTA Bludov, dechový soubor BLUDOVĚNKA, hoel Vlčí důl Bludov srdečně zvou na vzpomínkové odpoledne k upálení Misra jana husa v neděli 6. července 2003 v 17 hod. na koupališi Vlčí důl v Bludově Program: projev zapálení slavnosního ohně koncer dechové hudby Bludověnka - Občersvení zajišěno - - Koná se za příznivého počasí - Bludovan 3

4 Kulurní dům Bludov a Sbor pro občanské záležiosi Vás zvou v rámci XIII. Mezinárodního folklorního fesivalu Šumperk 2003 na vysoupení folklorního souboru z Kolumbie Pondělí 18. srpna 2003 v 19:00 hodin vsupné 30,- Kč Program XIII. mezinárodního fesivalu můžee navšívi od čvrka do neděle v Šumperku na několika mísech (lení divadlo, park U sovy, náměsí u radnice, pěší zóna). Hlavní program začíná v sobou v 18:00 hodin v lením divadle. V průběhu konání MFF Šumperk vysoupí soubory z Ruska, Jugoslávie, Indie, Iálie, Nového Zélandu, Polska, Peru, Slovenska, Kolumbie, Španělska, Rumunska a České republiky. Kulurní dům Bludov pořádá zájezd do Moravského divadla Olomouc na premiéru operey Imre Kálmána ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA v páek 26. září 2003 Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin. Cena za cesu a vsupné 170,- Kč Přihlášky v KD Bludov Režie Marin Dubovic Dirigen Tomáš Hanák Čardášová princezna Kálmánovy operey je venkovskému folklóru na hony vzdálená. Sylva Varescu, hlavní hrdinka nejslavnější Kálmánovy operey je zpěvačkou nočního podniku a sředem pozornosi pánského publika. Mezi její obdivovaele paří i knížecí syn, což samozřejmě není bez problémů. O om, jak se svaební sliby knížee Edvina přes všechny překážky nakonec sanou skukem,vypráví a zpívá operea přímo přeplněná efekními melodiemi. Pension Vlčí důl a Kulurní dům Bludov zvou všechny, keří se podíleli na budování a rekonsrukci koupališě a všechny osaní příznivce a přáele Vlčího dolu na Oslavy 40. výročí zahájení provozu koupališě Vlčí důl Neděle 31. srpna 2003 v 15 hodin v areálu Vlčí důl Program: Den oevřených dveří Vysoupení skupiny hisorického šermu Barbaři Projížďky po koupališi na kánoích Pálava a rafu Colorado Výsavka k hisorii koupališě Hudba Občersvení - vsupné dobrovolné- Kulurní dům Bludov pořádá zájezd do Severomoravského divadla Šumperk na hru Franiška Hrubína Kráska a zvíře V sobou 4. října 2003 Odjezd od KD Bludov v 19:00 hodin. Cena za vsupenku a cesu 120,- Kč Přihlášky v KD Bludov Kráska a zvíře je příběhem o lásce, kerá je silnější než smr. Je o obraz lidského živoa jako akového, živoa, jehož každodennosí je napěí mezi urpením a šěsím, láskou a smrí. Je lyrickým dílem, keré nás sále znovu přesvědčuje, že bez lásky je živo marný a nesmyslný. Pro uvedení na šumperské scéně divadlo k režii opě přizvalo osvědčeného leadera olomouckých Hořících žiraf Davida Drábka. Hudební doprovod inscenace můžeme šťasně očekáva z pera Darka Krále. Bludovan 4

5 BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI Z bludovských kronik... Aby německý ráz Bludova byl dokonalý, bylo nařízeno, aby všechny nápisy na obchodech a živnosech byly německé... K zahlazení pamáek na českou hisorii byl upraven v Bludově, sejně jako ve všech českých obcích v Sudeech, Pomník padlých vojínů z Bludova v 1. svěové válce. Bylo na něm oesáno daum prohlášení československé samosanosi na přední sraně 28. X (Nyní je am: ). Reliéfy legionářů dole na přední sraně byly zakryy kamennou deskou, z éhož kamene jako je pomník. Jinak zůsal pomník beze změny... Německé prapory s hákovým křížem bývaly vyvěšovány při velmi čených německých slavnosech. Prapory byly vyvěšovány nejen na budovách veřejných, ale i v dosi značném poču na domech soukromých. Obec při om činila dojem obce ryze německé. České prapory byly (namnoze) pečlivě uschovány. Jejich vyvěšení by bylo považováno za sebevraždu... Při české maeřské škole, jejíž učielky byly německé národnosi, bylo hned zřízeno německé oddělení... Vedle sávající české obecné školy byla zřízena hned začákem školního r (v říjnu) jednořídní německá škola obecná pro děi z německých rodin. Byla umísěna ve saré škole. Ve školním roce byla rozšířena na školu dvouřídní, do níž byly násilím nahnány děi z českých rodin... Česká škola měšťanská byla posupně zrušena, akže počákem školního r zůsala v Bludově už jenom osmiřídní škola obecná s českým jazykem vyučovacím... Německá škola byla v kráké době vybavena všemi učebnými pomůckami, učebnicemi a knihami do žákovské i učielské knihovny. Pro českou školu byl opařován pouze oop a úklid. Němečí žáci se chovali povýšeně vůči českým žákům a českým učielům... Nejvrdším a nejúčinnějším prosředkem germanizačním bylo vysídlování českých sedláků... Původní češí majielé hospodářsví byli vyzváni, aby se okamžiě vysěhovali a nasoupili práci na různých mísech u německých zaměsnavaelů, příp. v pracovních áborech v říši i v Sudeech... Teno germanizační posup, při němž rafinovaným způsobem přecházela česká půda do německých rukou, byl začákem, ukázkou. V pozdější době čekalo vylačení z vlasní půdy i osaní zemědělce v Bludově... Německá sání insiuce vyplácela na germanizaci zdejší obce značné čásky... Vzpomínáme... Plán na rok 1942 vykazuje zakoupení Národního domu, zřízení obecního kina a německé maeřské školy... V r byla z ohoo fondu zaplacena adapace sokolovny... Důsledky války projevily se poom i u nás jak po sránce hospodářské, ak poliické: řízené sání hospodářsví s povinnými zemědělskými dodávkami, lískovým přídělovým sysémem pro spořebiele, sanovením úředních cen zboží... Zemědělci, majielé a držielé půdy, byli povinni dodávai sáu z roslinné výroby žio, pšenici, ječmen, oves, řepku olejku, brambory, seno a slámu. Majielé lesů éž určié množsví brusného a důlního dříví. Ze živočišné výroby hovězí a vepřový dobyek, kravské mléko a vejce... Volný nákup byl zasaven u někerých zboží, keré se nadále prodávalo jen na úřední poukazy (lísky), např.chléb a mouka, brambory, maso a uzeniny, mléko a mléčné výrobky, vejce, cukr a marmeláda, lušěniny, uhlí, exil, obuv, abák ad.... O zvlášní příděly nad sanovenou míru bylo nuno v případě nuné pořeby zvlášť žáda u obecního úřadu... Tabačenky byly vydávány jen kuřákům... Spořeba palivového dříví nebyla omezena... Odvádění co nejvěšího množsví odpadových hmo bylo vyhlášeno za vlaseneckou povinnos každého obyvaele Bludova. Dle jejich výše, dle výše příspěvků na různé sbírky a dle plnění zemědělských dodávek se posuzoval (kladný nebo záporný) posoj k Německé říši... Sbíraly se saré kaniny, papír, železo a jiné kovy, láhve, sklo a kosi... Nejvěší íha sběru spočívala na školních děech... Sběrem byl posižen i kosel v Bludově, z jehož zvonice ve věži byly vzay 4 zvony: Poledník, Cyril, Marie a Jiří. Zůsal jenom malý umíráček, kerý poom vyzváněl při všech příležiosech a každý den ráno, v poledne a večer. Poledník byl hisorický zvon z r a přerval v Bludově 1. svěovou válku. Tři další zvony sebrané nyní Němci byly zakoupeny eprve po 1. svěové válce... Poledník se však zase vráil po okupaci na své míso a vyzvání zase v Bludově ak, jako vyzváněl před ím po 350 le... Kromě sbírky pořádané pravidelně každou zimu ve prospěch bojujících vojáků a jejich rodin, byly po celý rok pořádány časé sbírky pro velmi různé účely. České obyvaelsvo je považovalo za zlo, za podporu nenáviděného Hilerova režimu, za prodlužování války a vyhýbalo se jim V dřívějších dobách se víání nových občánků v Bludově odehrávalo skoro každý měsíc. Dnes víáme nové občánky Bludova už jen dvakrá do roka. Bludovan 5

6 Foo: V. Soural, J. Mašek, J. Divišová Koupališě Vlčí důl Před rokem 1930 byl v mísě dnešního koupališě vysušen Perovický rybník. V roce 1949 zde byly zahájeny práce na jeho obnově spolkem rybářů, ale v následujícím roce yo práce na ři roky usaly. V roce 1953 povodeň prorhla hráz, kerá nebyla od r dokončena. V dalších leech se pokračovalo ve savbě rybníka (foo č. 1-5), od r se práce rozjely naplno. 13. července 1953 v 18:30 hodin bylo koupališě čásečně napušěno a následující den navšívilo Vlčí důl několik se lidí. Ten den bylo koupališě slavnosně oevřeno. (foo č. 6) V následujících leech bylo koupališě maxi- málně využíváno nejen bludovskými, ale i šumperskými občany. (foo č. 7-9) Později zde byly vybudovány šany a sociální zařízení. Následovalo vybudování příjezdových ces, volejbalového hřišě a parkovišě. Celková hodnoa vybudovaného díla činila přes ,- Kč a bylo odpracováno přes brig. hodin. V éo akci Z se brigádnicky zapojili členové všech bludovských spolků, žáci a mládež. Nejvěší zásluhu na výsavbě koupališě měl Josef Sedláček, Franišek Kvapil, Jan Šula, Franišek Špička, Jaroslav Volkman, Franišek Haoň, Jan Jáně, Josef Kulhaj, Karel Heděnec, Eduard Plhák, Josef Maějíček, Jan Maějíček, Franišek Pecháček, Karel Směšný, Franišek Kranich, Jaromír Kubíček, Karel Řežucha a celá řada dalších. Dnes si dovedeme už jen ěžko předsavi, že i, keří koupališě vybudovali, pracovali všichni dobrovolně a bez nároku na odměnu. Myslím si, že mohu s jisoou na so procen konsaova, že dnes bychom za ěcho podmínek koupališě už nevybudovali. Buďme proo vděční našim rodičům a prarodičům za o, co pro nás udělali. V r v léě bylo koupališě nějaký čas mimo provoz. Přívalovými deši bylo zaneseno bahnem. Muselo bý vypušěno a vyčišěno. (foo č.10) V osmdesáých leech byla budova zre- konsruována, rozšířena na hoel a slavnosně oevřena v r (foo č.11-13). V našem okolí není mnoho obcí, keré mají své koupališě. To naše nám už slouží rovných 40 le. V současné době nejen nám, ale i čeným hosům Bludova, nabízí přírodní koupání, ubyování a sravování (foo č. 14). Jarmila Divišová Bludovan 6

7 LISTÁRNA Lisárna obsahuje příspěvky, keré vyjadřují názory svých pisaelů a redakční rada se s nimi nemusí zoožňova. Úhel pohledu Na každou událos, věc, čin nebo jev se můžeme díva z různých sran. Můžeme si vybra a následně zdůrazni někeré z jejich kladných či záporných vlasnosí, podle oho jaký máme názor na pozorovaný jev. Říkám omu úhel pohledu. V minulém čísle Bludovanu jse se, vážení čenáři, měli možnos seznámi s názory a pohledy několika bludovských občanů na akuální věci kolem nás. Někeré byly předneseny na jednání Zasupielsva obce, jiné zazněly z různých článků. měli jse možnos seznámi se s názory, se kerými nemusíe vždy souhlasi. Tao skuečnos mě vyprovokovala k omu, abych Vám předsavil aké jiný svůj úhel pohledu. Zodpovědnos K omuo slovu se váže hned několik lidských činnosí, keré souvisejí s rozumným a promyšleným jednáním, zvažováním všech důsledků, vyhodnocováním všech argumenů pro a proi. Konečným efekem oho procesu je rozhodnuí. Osoba (nebo skupina osob), kerá akovým procesem projde, musí nés zodpovědnos za svůj čin, musí bý schopna nés důsledky řeba i chybného rozhodnuí. Tako chápu zodpovědnos já. Každý z nás má určiou míru zodpovědnosi. Někdo jen za své zdraví a své činy, jiný za své zaměsnance. Někdo se zodpovědně sará o svou rodinu, jiný zodpovídá za svěřený nebo za svůj majeek. Každý z nás zodpovídá za své činy. Pod ímo úhlem pohledu odmíám názor, že obec je povinna přispíva na sporovní a jiné akiviy jen proo, aby bylo méně mladisvých po hospodách, aby bylo méně kriminaliy. Za výchovu děí jsou odpovědni především jejich rodiče. Je chybou sysému, že se jich příslušné sání orgány nepají, proč jejich děi nechodí do školy, proč se nesarají kde, kdy a s kým se sekávají, v případě, že se dosávají na šikmou plochu. Obec by ale měla uo neziskovou činnos podporova zejména proo, že akivní činnos v různých spolcích, sporovních oddílech a klubech usnadní mladým lidem jejich hodnoovou orienaci, pomůže s jejich výchovou rodičům a podpoří ak různé občanské akiviy, keré by bez éo podpory skomíraly či zanikly. Za nezodpovědné považuji aké povrchní a jednoduché soudy lidí, keří bez hlubších znalosí věcí odsuzují jiné, ak jak jsme se mohli dočís v článku Jak o vidím já. Auor bez oho, aniž by si ověřil, jak probíhalo jednání školské a kulurní komise při rozdělování podpůrných programů, jen na základě kusé informace odsoudil celou komisi k nezodpovědnému jednání. Proi omu se musím jako člen éo komise ohradi zejména proo, že jsem se osobně přesvědčil o om, jak členové komise (z nichž někeří by mohli bý vnuky auora zmíněného článku) naopak odpovědně a konsrukivně přisupovali k projednávanému problému. Tím byla skuečnos, že požadavků na podporu se sešlo mnoho a celková suma financí éměř dvakrá přesahovala určené finanční prosředky obce. Komise několik hodin jednala o om, jakým poměrem a komu požadavek redukova, aby rozdělení bylo vyvážené a nediskriminující. Pravdou je i o, že jeden ze členů komise odešel nespokojen z ohoo jednání a našel zasání u svých kamarádů, sejně jako skuečnos, že ak dal všem mladým lidem v komisi španý příklad oho, jak vypadá demokracie v praxi. Majeek Zájezd sběračů Mí majeek a sara se o něj považuji za jednu z přirozených lidských vlasnosí. Vím, že omu ak vždy nebylo a předpokládám, že z našich myslí ješě nevyprchaly vzpomínky na doby, kdy mí majeek se rovnalo éměř zločinu. Majení lidé museli bý poresáni a jejich majeek zabaven ve prospěch pracujícího lidu. Našěsí yo doby jsou již nevranou minulosí, přesože se ješě dnes sekáváme s jejich zbyky. Mí majeek znamená zodpovědnos. Saros o jeho zvelebování a údržbu. Hisorie (a nejen a národní, ale i jednolivých rodin) zná hospodáře, keří majeek rozšiřovali a zná hospodáře, keří ho prohospodařili. Nejlépe uo skuečnos vysihuje lidová moudros vyjádřená pořekadlem lehko nabyl, lehko pozbyl. Zpřerhání majekových vazeb po roce 1948 způsobilo nejen morální, ale i majekovou devasaci, jejíž důsledky můžeme kolem sebe vidě ješě nyní (čas je milosrdný, ale přeso, vzpomínáe si na o jak vypadaly domy v socialisické péči nájemníků?) Proo si vážím všech lidí, keří po om všem příkoří, co v živoě prožili se svým (zděděným) majekem, se snaží ho získa zpě a znovu jej spravova podle svých předsav. Obec získala majeek rodu Žeroínů, jehož polovina byla vydána rozhodnuím soudu resiuenům manželům Morseinovým. To, že dva majielé jednoho majeku děleného na dvě ideální poloviny není zrovna šťasné řešení, jsme poznali poměrně brzy. Nechci rozebíra kdy, kdo a co řekl či vykonal z jedné či druhé srany, proože si o již dobře nepamauji. Vzpomínám si ale zcela jasně, že jsme se již v minulém volebním období v radě i během jednání s manžely Morseinovými dohodli na om, že společný majeek rozdělíme. Hovořilo se ehdy o om, že Morseinům vydáme svoji polovinu zámku výměnou za byovky Na nové, či směnou pozemků ak, aby žádná z obou sran nebyla poškozena. Nevím proč k éo směně nedošlo alespoň smluvně, přesože jsem byl členem Rady obce. Někeré zprávy a informace se šířily neoficiální cesou, proo se domnívám, že o bylo zejména proo, že ehdejší pan sarosa JUDr. Sedláček se nechěl smíři s myšlenkou, že převodem poloviny zámku na manžele Morseinovy zraí obec vliv na využívání obřadní mísnosi. Morseinovi nabízeli dlouhodobý pronájem, ehdejší pan sarosa věcné břemeno. Pokud náhodou někdo z vás, vážení čenáři, neví, jaký je v ěcho pojmech rozdíl, uvedu jen sručně o, že pronájem zavazuje nájemce (obec) chova se k pronajaému majeku slušně a ohleduplně podle pokynů pronajímaele, zaímco věcné břemeno nikoliv. A ak zůsává zachován sávající neúnosný sav. Morseinovi by spravova svůj majeek chěli, ale neví, kde začí, obec má své, zcela jiné problémy. Ty am jsou krásné proklamace poliiků o nápravě křivd, pryč jsou i vzlená slova om, že o, co bylo ukradeno, musí bý navráceno. Manželům Morseinovým dosud zůsává zcela oprávněně pouze poci křivdy, kerý může zvrái jen současné Zasupielsvo obce Bludov. Mgr. Vladimír Vlček, Bludov Ve čvrek 1. kvěna uspořádala pionýrská organizace zájezd pro nejlepší sběrače papíru a železného šrou. Zájezdu se zúčasnilo 37 děí a 8 dospělých. Nejdříve jsme navšívili renesanční zámek Opočno, kde jsme si prohlédli hisorické ineriéry, obrazárny, knihovnu a zajímavou expozici zbraní. Velmi příjemné odpoledne jsme poom srávili v Aquacenru v Hradci Králové. Bludovan 7

8 Záliby pana Vladimíra Sourala V omo roce oslavil pan Vladimír Soural z Bludova své už 82. narozeniny. Vedle svého zaměsnání a rodiny se celý živo věnoval celé řadě různých zálib. Díky jeho foografování a filmování se zachovalo velké množsví foografií a filmových záběrů Bludova a zdejšího živoa, jak je dnes už neznáme. Mnoho le pracoval aké ve sboru pro občanské záležiosi a v kulurním domě promíal pro veřejnos filmy. Další z řady jeho pozoruhodných koníčků bylo léání. Jako sporovní pilo naléal na moorových i bezmoorových leadlech přes 900 hodin. Vykonával i činnos insrukora pro bezmoorové léání. V období le 1951 až 1970 se poče jeho sarů vyšplhal na moorových leadlech na číslo 2047 a na bezmoorových věroních na Mezi jeho cíle pařila např. měsa Tábor, Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary, Poprad, Nira, Piešťany a další. Koníčkem, kerému se věnuje dodnes, je přes čyřice le rvající sledování a zapisování počasí v Bludově. Každý den řikrá - ráno, v poledne a večer, zapisuje eplou a sav počasí. Ze záznamů V. Sourala vybírám někeré zajímavé údaje: 21. srpna 1968 (invaze vojsk pěi sáů Varšav. smlouvy do Československa) - ráno 4 C, v poledne 22 C, večer 18 C z 31. prosince 1978 (5 C) na 1. ledna 1979 / -14 C (éměř 20 supňový rozdíl) 17. lisopadu 1979 (zásah komunisické bezpečnosi proi sudenské demonsraci) - ráno 3 C, v poledne 3 C a večer 1 C (volba V. Havla presidenem Československa)- ráno -4 C, v poledne 1 C, večer 0 C 1. ledna 1993 (osamosanění České republiky a Slovenské republiky) -ráno -10 C, v poledne -5 C, večer -7 C r 6. kvěna 1976 v 21:05 hod. zeměřesení r 1. ledna 1984 nejeplejší Nový rok (8 C v poledne) r celý kvěen 1991 velmi chladno a věrno r července 1997 silné nepřeržié dešě r 29. kvěna 1989, 9. června 1995 a 17. kvěna 1997 krupobií r 13. července 1989 velká bouře, krupobií r července 1970 chladno (přes den jen 11 C) r Nejvíce sněhu bylo 20. ledna 1981 (52 cm) r Nejchladnější dny ledna 1963 (-22 C až -24 C) a 14. ledna (-23 C) r Naopak nejvěší eplo bylo: (37 C) 7. srpna 1992, 28. a 29. června 1994, (38 C) 27. června 1994 a 1. srpna 1994, (35 C až 38 C) července Někeří z nás živo promarní a sráví pasivně věšinu svého volného času. Pan Soural byl a je pravým opakem. Dnes se může se zadosiučiněním a pýchou vrace ve vzpomínkách ke svým zálibám. Pane Sourale, přeji Vám do dalších le hodně zdraví a živoního opimismu. Díky za Váš příklad, jak akivně proží svůj živo. Jarmila Divišová 1. ledna (Nový rok) C -5 C -1 C 0 C -5 C 1. máj 2 C 6 C 18 C 22 C 25 C 1. července (1. den prázdnin) 6. prosince (Mikuláš) 13 C 20 C 24 C 23 C 25 C 3 C 0 C -6 C -2 C 5 C Josef Václav Barne V první polovině června byl věnován v kulurním domě prosor výsavě akvarelů a obrazů bludovského rodáka Josefa Směšného - Josefa Václava Barnea. Jeho syn, Ivan Barne, zapůjčil do Bludova přes 250 akvarelů a 40 obrazů. Od poslední výsavy, kdy jsme mohli obdivova jeho obrazy na zámku, uplynulo už devě le. Na zahájení výsavy, po úvodní skladbě Bachova Air v podání houslisek Miloslavy a Magdaleny Váňových, promluvili posupně Ing. Karel Janíček, Ivan Barne a oficiálně výsavu zahájil sarosa Ing. Pavel Son. Následovala neformální diskuse, kdy příomní vzpomínali na malíře v dobách jeho působení v Bludově. Vedle exponáů k prodeji výsava zahrnovala i řadu obrazů z majeku Obecního úřadu Bludov, Základní školy Bludov, Vlasivědného muzea Šumperk a paní Přemyslovské, neeře J. V. Barnea. Malou expozici vořila aké vorba Miroslava Směšného, saršího malířova brara. Ivan Barne, syn J. V. Barnea Výsavu navšívila řada nejen bludovských hosů a několik milovníků vývarného umění využilo návšěvu k zakoupení obrazů a akvarelů. Všichni obdivovali pozoruhodnou vorbu J. V. Barnea. Obec Bludov může bý na svého významného rodáka právem pyšná. Jarmila Divišová Z vysavovaných exponáů: Cesa k Zámečku Miloslava a Magdalena Váňovy Bludovan 8

9 Růže pokryvné Koncem 19. a ve 20. soleí začalo inenzivní šlechění růží v celém svěě. Přináší každoročně sovky nových odrůd, keré bylo nuno rozděli podle sejných boanických znaků do jednolivých skupin. Vedle původního řídění se vyvořilo zv. prakické řídění spíše podle využií. Tak vznikly růže velkokvěé, mnohokvěé, pnoucí, sadové a v posledním čvrsoleí aké růže pokryvné. Pokryvné růže je skupina odrůd ušlechilých, ale řadí se mezi ně už aké někeré druhy boanické. Všechny se bohaě věví a voří bohaý poros, jsou odolné vůči nízkým eploám, během dvou až ří le pokrývají půdní povrch. Mají silnější výhony, husé olisění, věšinou lesklý lis. Bohaě kveou, okolíky jsou různě velké, kvěy jednoduché nebo plné a poměrně snadno a dobře se samočisí. Výhony jsou kráké, ale aké u někerých odrůd 2-3 m dlouhé, husé. Chrání před erozí a zaplevelením zvlášě ehdy, když se půda před sázením zbaví především vyrvalých plevelů (pýr, svlačec, ose a další) i jednoleých a po výsadbě se pokryje vrsvou drcené kůry. Do pokryvných růží se řadí odrůdy různě vysoké, akže někeré nízké pokrývají půdní povrch, jiné vyšší voří husý poros až 1 m vysoký. Celý sorimen odrůd a druhů se dělí na čyři čási: 1. Nízké do výšky 30 cm, slaběji rosoucí. Vysazují se cm od sebe, mají kvěy jednolivě nebo v kvěensvích. 2. Do výšky 50 cm, vzrůsné, bohaě se rozvěvují, rychle a husě pokrývají plochu. Vysazují se 1 m od sebe. 3. Do výšky 70 cm a více cm vysoké, husé vzpřímené, lehce převislé, vhodné na věší plochy podél dopravní síě, do dělících pruhů, věší plochy veřejné zeleně. Vyvářejí souvislý poros, poskyují úkry pacvu a chrání před erozí. Dřevié řízky z jednoleých vyzrálých výhonů mají 3 očka. Seřízneme je pod spodním očkem a nad vrchním necháme čípek. Na jaře je vysadíme do kypré živé půdy mírně šikmo a přikryjeme folií nebo přisíníme chvojím. Do podzimu narosou a můžeme je vysadi. Deoxikační a rehabiliační cenrum v lázních v Bludově INFRASAUNA Infrasauna působí na bázi infračerveného záření. Infračervené paprsky jsou selekivně absorbovány káněmi a prohřívají lidské ělo do daleko věší hloubky a mnohem efekivněji než radiční sauna. Je o proo, že věšina infračervené energie je primárně spořebována na přímou proměnu v energii epelnou, zaímco u radiční sauny dochází k nadměrnému ohřevu vzduchu, kerý následně povrchově zahřívá naši pokožku. Infračervená energie zvyšuje 2 až 3 x objem pou v porovnání s radiční saunou. Infračervený ermální sysém (ITS) pracuje s eploou v rozmezí 30 až 60 supňů Celsia, zaímco radiční sauna pracuje s eploou 90 až 105 supňů Celsia. Výhody infrasauny: je výhodnější pro asmaiky a lidi se síženým dýcháním - snazší a příjemnější dýchání je výhodnější pro lidi s kardiovaskulárním rizikem, vyšším lakem a pro diabeiky Dlouhodobým výzkumem bylo prokázáno, že složení pou v klasické sauně z % voří voda. V infrasauně pak % a zbyek voří ukové buňky, choleserol, jedy, kyseliny a čpavek. Z ohoo vyplývá, že v infrasauně se vyloučí poem TROJNÁSOBEK škodlivin než v normální sauně. Opakované výzkumy z Michiganské univerziy povrdily, že infrasauna výrazně snižuje obsah oxických láek v ěle, likviduje infekce a prokazaelně simuluje imuniní sysém. Kalorická zráa u osoby vážící kolem 75 kg při 30minuové sporovní záěži: Tenis 265 Jogging 300 Plavání (kraul) 300 Maraon 393 Infrasauna 600 Konak a informace - recepce el. č placená reklama - Kořenové výběžky na podzim s kořeny vyryjeme a zasadíme na určené míso. Pokryvné růže začínají inenzivně růs až druhým rokem po vysazení a v brzké době půdní povrch dobře pokrývají. Ošeření je minimální. V pozdější době se zkráí výhony. Nové rychle vyraší a ješě více zahusí poros. Na zahrádce je můžeme použí různě. Vyšší vzpřímenější na odlehlá zákouí, na svahy souvisle nebo po skupinách. Nízké a kráké i blíže k chodníku, k budově či odpočívadlu, aké jako převislé na zídky. Děský den Převzao ze zpravodaje Horklubu od předsedy ZOČZS v Bludově. V sobou 14. června vyvrcholily několikaýdenní přípravy skupiny hisorického šermu Pánů z Bludova pod vedením Marina Schauera, vedoucího skupiny. Spolu s dalšími pořadaeli a za přispění řady sponzorů se jim podařilo uspořáda Děský den pro Bludov nebývalého rozsahu. Už od 12 hodin proudily davy děí v doprovodu rodičů i samoných dospělých lesem ke Koselíčku se zasávkami u jednolivých pohádek v podání souboru Markovice z Posřelmova a ochonického souboru Blud v yáru. V samoném pouním areálu u Koselíčka je pak čekal bohaý zábavný program, kerý uváděli dva klauni v podání Ivy Baslarové a Miloše Samka. S ukázkami výcviku psů se předsavili kynologové z Vikýřovic, kouzelník Michal Jirsch z Velkých Losin předvedl své umění a závěr pařil vysoupení šermířů Páni z Bludova. Z doprovodných akcí o pak byly různé hry, souěže pro děi, jízda na koních a řada dalších. Na úspěchu akce se podepsalo i zázemí - bohaé občersvení, možnos posezení ve sínu i na sluníčku pro všechny návšěvníky, příomnos bludovských hasičů, sociální zařízení ad. Na děském dnu se podílely jako spolupořadaelé Kulurní dům Bludov a Pionýrská organizace Bludov. Sponzorsky, ať už finančně či přímo prací, přispěli ke zdárnému průběhu akce Pneucenrum Maěj, Bludovská a. s., Karoisk Bank, Ječmínkova cukrárna, Obecní úřad Bludov, pracovnice Obchodního domu Bludov, cukrárna Delima a řada dalších jednolivců. Vedle nich paří poděkování aké všem účinkujícím a pořadaelům, poče kerých se pohyboval kolem sovky. Vyslovuji velký dík hlavně Pánům z Bludova, keří mají na úspěchu akce nejvěší podíl. Dle skromného odhadu se pořadaelům podařilo zpříjemni odpoledne asi isícovce účasníků, a o nejen bludovským, ale přišli i hrabenovší a šumperší návšěvníci a všichni odcházeli nadmíru spokojeni a nešeřili chválou. Na dobrovolném vsupném se vybralo přes 5000,- Kč, keré budou použiy na přípravu dalších akcí pro děi. Jarmila Divišová PS: Páni z Bludova se ouo cesou obrací na další případné sponzory s prosbou o příspěvek na pořádání dalších podobných akcí pro děi. Děkujeme. Bludovan 9

10 Základní škola Karla saršího ze Žeroína Bludov SPORT VE ŠKOLE Pěkného úspěchu dosáhla ZŠ Bludov v krajském finále smíšených družsev ve vybíjené žáků 4. a 5. říd v Prosějově. V silné konkurenci obsadily děi vynikající 2. míso. Na foografi i je úspěšné družsvo ZŠ Bludov Děkujeme za pěknou reprezenaci školy Mgr. Eva Macková Velmi krásný sporovní závěr školního roku se povedl chlapcům 4. a 5. říd v souěži MC DONALDS CUP - v malé kopané. Nejprve se v sobou 14. června zúčasnili 1. ročníku urnaje fobalových přípravek v malé kopané v Olšanech. Při účasi 8 družsev posupovali až do finále, kde nakonec na pokuové kopy přehráli přípravku z Bohuína. Poom jsme na pozvání ZŠ Bohdíkov hráli urnaj ve čvrek na pěkném hřiši, kde se přihlásilo dokonce 9 škol. Krásné 2. míso je dokladem, že o naši borci umí. Děkujeme za reprezenaci. Mgr. Jindřich Blaťák ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY Blíží se konec školního roku. Děi se ěší na prázdniny a budoucí prvňáčci do 1. řídy. Proo chceme všem rodičům připomenou, že součásí školy je i školní družina, kerá se o jejich děi posará. I když děi přijdou po vyučování unavené, jsou velmi šikovné. Dokáží vyvoři různé vývarné práce, rády si zazávodí, zahrají hry v ělocvičně, na hřiši nebo na nově vybudovaných průlezkách na školní zahradě. V leošním roce děi pracují aké v kroužcích pod vedením vychovaelek. Tyo kroužky navšěvuje celkem 112 děí. Ze všech akivi se jim nejvíce líbila celodružinová hra: Hledání pokladu. Proběhla v předjaří. Děi z pohybových her s paní vychovaelkou S. Nikolovovou značily cesu směrem do lesa a ukládaly úkoly k plnění. Druhá skupina s paní vychovaelkou J. Krejčí je šla sopova. V lese bylo nuné nají nejdříve 13 srážců pokladu a pak nám byl eprve poklad vydán. Všichni byli spokojeni a nevadilo nám, že jsme rochu mokří. Sladká odměna nám o vynahradila. Je jen škoda, že yo hry nemůžeme připravova časěji. Jsme vázáni časem, neboť děi odcházejí ze ŠD různě, dle přání rodičů. Jindřiška Krejčí VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Rok 2003 byl mezinárodní organizací vyhlášen Rokem vody, a proo se i druhý supeň ZŠ přihlásil do mezinárodní vývarné souěže pod názvem KAPKA VODY. Z 860 vývarných prací byly odbornou poroou vybrány y nejlepší, keré budou reprezenova náš region v celosáním kole v Praze. Víězné práce pocesují do Milána. Ve III. kaegorii zvíězily: Radka Korlá (14. le) Kaeřina Hlásná (13. le) Daniela Maějková (13. le) Tereza Brokešová (12. le) Marina Kašparová (12. le). Supercenu obdržela: Michaela Hudosová (13. le). Diplom získala i paní učielka V. Horáčková za neradiční náměy a jedinečné vývarné provedení zaslaných obrázků. Blahopřejeme. Vedení školy K N I H O V N A Č T E N Á Ř Ů M GALERIE GÉNIŮ - KDO BYL KDO kare - a na každé sručně, přehledně a čivě popsaný živo a dílo jedné významné osobnosi moderní svěové kulury 20. soleí. Naleznee zde filozofy a mysiky, spisovaele, hudebníky, malíře, archieky a filmové vůrce. Dozvíe se, jak se skladael Gusav Mahler sal završielem radice klasické vážné hudby, proč se německý filosof Heidegger přiklonil k fašismu, proč je J. R. Tolkien považován za oce moderní fanasy a proč miliony lidí čou Kingovy horory. Pozneje 200 osobnosí, keré ovlivnily naše současné vnímání pravdy a krásy, napěí i hrůzy. Pozneje osudy slavných, keré jsou všední, ragické i skandální, odhale kuluru vznešenou i bulvární. Galerie géniů je ahák do kapsy, škola hrou - a především nevyčerpaelná sudnice informací, keré se mohou kdykoli hodi. OCHRANA DŘEVA - JIŘÍ BAIER, ZDE- NĚK TÝN - druhé akualizované vydání. Kniha je určena především majielům cha, chalup a rodinných domů. Auoři seznamují širší veřejnos s problemaikou ochrany dřeva proi desrukivní činnosi dřevokazných hub a hmyzu. Najdee zde popisy chemických prosředků a jejich použií, díky nimž, jsou-li správně zvoleny, dosáhnee prodloužení funkčních i eseických vlasnosí dřeva a dřevěných konsrukcí. JAK LIKVIDOVAT PLÍSNĚ - JELENA PAŘÍKOVÁ, IRENA KUČEROVÁ - příčiny vzniku, dezinfekční přípravky, posupy při odsraňování. JAK ZMODERNIZOVAT KOUPELNU - JAN TŮMA - druhé, upravené vydání - přesavě nebo jen převléknou koupelnu? - Nejdůležiější o vanách, sprchy - sprchové panely a boxy, umyvadla, baerie, wc a bidey, minimum o elekroinsalaci, co by nemělo chybě v moderní koupelně, vzhled koupelny..... HOSPODÁŘSKÁ STAVENÍ A ZAHRA- DA - JANA KOTOUČOVÁ - výběr a umísění savby, koce, klece, výběhy, rady pro chovaele. MLADÝ POZOROVATEL NA VENKO- VĚ - SYLVIE BÉZUELOVÁ - prakická příručka pro děi pro výpravy do přírody - jak se připravi na výle na venkov, zvířaa a rosliny na venkově, zajímavé činnosi, pro bysré pozorovaele, zásady bezpečnosi. ŠMOULOVÉ - ŠMOULÍ VYNÁLEZY - PEYO - kniha komiksů - Šmoulové byly přeloženi do éměř všech svěových jazyků a jsou milováni sále novými a novými generacemi. Bludovan 10

11 Bambiriáda 2003 Bambiriáda je celorepubliková akce, kerá se konala kvěna 2003 ve všech krajských měsech naší republiky. Jejím hlavním cílem je prezenace činnosi děských a mládežnických organizací působících v daném regionu. Organizace, působící v našem regionu, se leos již podruhé zapojily do éo velké akce a mimo krajské měso připravily vlasní prezenaci v Šumperku. Oddíl Knoflíci při PS Bludov se samozřejmě aké přidal. Prezenovali jsme svou rukodělnou práci, foodokumenaci a zapojili jsme se do podvečerní akce pod názvem,,puování po zemi. Na jednolivých sanoviších bylo k vidění krajové jídlo, kroje a různé předměy, ypické pro danou zemi. Náš oddíl si zvolil Rusko. Vypůjčili jsme si spousu upomínkových předměů od pana Ing. Karla Janíčka, kerý nám aké uvařil vynikající boršč. Děi si edy mohly prohlédnou nejen oblíbené marjošky, ale společně s rodiči ochuna i radiční boršč, kerého se během jedné hodiny snědlo éměř dvace lirů! Naše prezenace měla nebývalý ohlas a hlavně jsme ukázali osaním, že i v Bludově funguje zájmová činnos. Touo cesou chceme poděkova Ing. Karlu Janíčkovi za zapůjčení předměů a za uvařený boršč. Současně naše poděkování paří vedení Bludovské a.s. a mísosarosovi Ing. Franišku Březinovi za zabezpečení přepravy koní. Díky němu se mohly děi v sobou 23. kvěna 2003 po celý den vozi po břehu šumperských Benáek. PS Bludov RŮZNÉ Zdravoní sředisko Bludov oznamuje ermíny dovolené: MUDr. Klofáčová od 11. do 22. srpna 2003 Zásup: MUDr. Kašparová - Ruda nad Moravou MUDr. Všeečková od 7. do 18. července 2003 Zásup: MUDr. Musílková - v Bludově úerý od 11:30 do 12:30 hodin čvrek od 12:00 do 13:00 hodin a denně ve Zdravoním sředisku Libina (naproi bývalému infekčnímu pavilonu) pondělí - páek od 7:00 do 9:00 hodin (el ) Poděkování Jménem obyvael Penzionu pro důchodce bych chěla poděkova manželům Riedlovým, nyní byem v Šumperku. Jmenovaní nám v posledním kvěnovém ýdnu vzorně posekli a uklidili prosransví kolem Penzionu. Nikdy předím aková zahrada nebyla. Máme z oho rados a ěšíme se na opěovnou úpravu prosředí manžely Riedlovými. Vlhová Kulurní dům Bludov přijímá přihlášky na školní rok 2003/2004 výuka hry na klavír, zobcovou flénu, kyaru, keybord (klávesy) a akordeon (harmonika) Kroužky pro děi: Taneční, rybářský, pěvecký, chovaelský, šachový Jazyková školy: Angličina a němčina pro pokročilé Auoškola PRODEJE v kulurním domě S Po Ú a s 15. a levný exil Po Č Po Pá Ú a S 19. a levný exil Kulurní dům Bludov oznamuje: během školních prázdnin bude kulurní dům oevřen v době od 10:00 do 12:00 hodin Při první návšěvě 50% sleva - placená reklama - Bludovan 11

12 Chcee se uči a nauči hrá na hudební násroje? klavír kejbor (el. klávesy) zobcovou flénu kyaru akordeon (harmoniku) Přihlase se do hudebních kurzů při Kulurním domě v Bludově. Přihlášky přijímáme do konce prázdnin. Zahájení 1. září Obchodní firma pro nákup a prodej ovoce a zeleniny Upozorňuje občany na možnos objedna si: Jan Kacar Palackého 470, Bludov okurky, meruňky, broskve, papriku, rajčaa, mrkev, peržel a cibuli, jak na uskladnění, ak k přímému konzumu. Objednávky věší než 10 kg vozíme domů zdarma, předběžná cena: okurky nakladačky 15 Kč, meruňky 25 Kč, broskve, keré jdou od pecky 20 Kč, paprika 20 Kč, rajčaa 14 Kč, cibule na uskladnění 8 Kč. Ceny jsou orienační a mohou se pohybova o 20 % nahoru i dolů. Objedna lze elefonicky po 20. hodině na čísle , kde lze objednávku necha na záznamníku, a nebo na mobilu číslo Rovněž objednávky přijímá Fr. Rychařík- prodejna Drogerie - Bludovská, a.s. Až se zima zepá, co jse dělali v léě, budee se moci pochlubi plnou spíží. - placená reklama - AUTOŠKOLA DIVIŠ ŠUMPERK TOTÁLNÍ VÝPRODEJ zahajuje výuku v Kulurním domě Bludov osobní auomobil cena 5 300,- Kč moocykl, malý moocykl skupina A ,- Kč skupina A 2 800,- Kč Zahájení v sobou v 9:00 hodin v Kulurním domě Bludov. Plaba - možnos i na spláky. Informace na elefonu Sřídání jízd u KD Bludov - placená reklama - SECOND HAND TEXTILU Mikiny, košile, svery, kalhoy, epláky, bundy AKCE POTRVÁ 2 DNY!! Jen 15,- Kč za kus K d e : K u l u r n í d ů m B l u d o v K d y : Ú a S 1 5. a Ú a S 1 9. a Č a s : 9 : : 0 0 h o d i n DĚTSKÝ TÁBOR Pionýrská skupina Bludov nabízí poslední 2 mísa na lení děský ábor v Hynčicích pod Sušinou v ermínu od 7. do 17. srpna 2003, cena za jedenácidenní poby 2.300,- Kč. Přihlášky ihned na el v době mezi 10. a 12. hodinou. - placená reklama - Bludovan 12

13 Hrad Sovinec LESNICKÉ SLAVNOSTI 5. a 6. července 2003 Srnčí sezkou Ukázky výcviku, léání a lovení sov a dravých páků Ukázky roubení na lesní rohy, výcvik loveckých psů Práskání a dovednosi s bičem Kejklířské žonglování a orienální anečnice Lidové a moravské písničky a šermíři Sřelnice, lesnické hry a besedy s nimrody Dobová řemesla éměř zapomenuá zve na V sobou od 19:00 hod. bohaý večerní program s counry bálem a ohňovou show. 19. a 20. července 2003 ZA ČEST A KRÁLE VÝSTAVU ZBRANÍ, ZBROJÍ A OBLÉHACÍ TECHNIKY S MOŽNOSTÍ POTĚŽKAT SI ZBRANĚ ÚTOK ŠVÉDŮ NA HRAD, BOJE V PŘÍKOPU A O HRADNÍ BRÁNU OD 11:30 HOD. UKÁZKY ŽIVOTA V OBLEŽENÉM HRADĚ I V POLNÍM LEŽENÍ PŘED HRADEM HLAVNÍ BITVA O HRAD VE 14:30 HOD. VÝVOJ PALNÝCH ZBRANÍ A TAKTIKA STŘELBY RAŽBA MINCÍ, PRÁCE ZBROJÍŘŮ, KOVÁŘŮ A ŘEZBÁŘŮ STŘELECKÉ A ŠERMÍŘSKÉ SOUBOJE, V NICHŽ SE PŘEDSTAVÍ VÍCE NEŽ 60 ÚČINKUJÍCÍCH 16. a 17. srpna 2003 radiční dobový jarmark SLAVNOSTI RYTÍŘE KOBYLKY Ukázky sarodávných hradních řemesel s prodejem výrobků v dobové hradní ržnici Dobová kuchyně a pečení sředověkých placek Draví páci a domácí zvířaa Šermíři, divadelníci, vrhači nožů a orienální anečnice Kejklířské žonglování, sřelci a plivači ohně Taneční show a právo úrpné V sobou od 19:00 večerní program SOUMRAK LOUPEŽNÍKŮ Úok loupežníků na hrad, žongléři, noční šermovačka, plivači ohně, ohňová show a ohňosroj. Po celý večer do ouška, do skoku a pro dobrou náladu vyhrávají Holáka. Na všech akcích zajišěno bohaé občersvení - pečené prasáko, rožněná kuřáka, grilované klobásy, zlaťoučké bramboráčky a k omu všemu dobré pivo a medovina. Bližší informace podá Purkrabí Mlok el ; sovinec.purkrabi volny.cz; OBRAZOVÉ NOVINY Ze živoa Maeřské školy Děský den u pohádkového sromu Výle na zříceninu hradu Brníčko Bludovan 13

14 4. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU FRANTIŠKA PAVLŮ Poděkování V sobou 7. června 2003 pořádal Komorní sbor Canzonea Bludov již 4. ročník hudebního fesivalu Franiška Pavlů. Sbory i jednolivci, keří přijali pozvání, přednesli posluchačům skladby různých hudebních žánrů, od renesance až po písně lidové. V závěru konceru se skoro 120 účinkujících spojilo v jedno ěleso a skladbami W. A. Mozara Ave verum corpus a G. F. Handla Canicorum iubilo se s posluchači rozloučilo. Tao akce, kerá sahá již za hranice Bludova, (během čyř le se zúčasnily sbory či soubory z Moravy i Čech) by se však bez pomoci sponzorů a příznivců uskuečňovala dos ěžko. Ješě jednou děkuji Obecnímu úřadu v Bludově, paní Milaně Jirglové, hoel Vlčí důl, Bludovské a.s., Karoisku Bank, ThDr. Hynku Wiesnerovi, Pivovaru Hanušovice a všem, keří omuo hudebnímu fesivalu vycházejí jakkoli vsříc. Věřím, že i v červnu 2004 Vás budu moci pozva na jubilejní páý ročník. Irena Sedláčková Jika Zejdová JAMU Brno Poděkování Canzoneě Dovole mi, abych jménem obou zábřežských sborů poděkoval za pozvání na Hudební fesival Franiška Pavlů. Je skuečně pozoruhodné jak vzpomínáe na člověka, kerý se olik zasloužil o hudební živo v Bludově a okolí. Přijměe, prosím, i náš upřímný obdiv nad dokonalou organizací a především oběavosí organizáorů i sponzorů. S. Škoda, předseda PSSU Zábřeh Kvare Musica Gloria Pavla Hilšerová Janáčkova konzervaoř Osrava Šárka Hlochová Pražská konzervaoř Komorní pěvecký sbor Canzonea Bludov Bludovan 14

15 Smíšený pěvecký sbor Uničov Smíšený pěvecký sbor severomoravských učielů Zábřeh Závěrečný společný zpěv SPORTOVNÍ OZVĚNY AEROBIC Chceš si udrže svou posavu? Přijď během celých prázdnin do sokolovny pondělí až čvrek od 20 do 21 hodin na aerobic. Vezmi s sebou podložku, pií a 10.- Kč. Zve A. Fazorová Redakční rada Bludovanu přeje všem svým čenářům příjemnou dovolenou plnou radosi, pěkných zážiků a odpočinku. Bludovan 15

16 KŘÍŽOVKA S TAJENKOU Tajenku dnešní křížovky můžee posíla do 15. července. Správné znění ajenky z minulého Bludovanu: 1. fobalisé při hře 2. zvonky Vylosováni byli: 1. cena (ričko se znakem obce) Jiří Mičula 2. cena (ričko se znakem Karoisku) Oldřich Kráký Josef Václav Barne Dnešní křížovka skrývá názvy dalších ří obrazů bludovského rodáka Josefa Václava Barnea, jehož výsava se konala začákem června v Bludově. Bludovan vydává Obecní úřad Bludov. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. Povolení č Regisrováno u OÚ Šumperk pod č. SU 2/99. Redakční rada: Karel Bank, Mgr. Jarmila Divišová, PhDr. Sanislav Balík, Mgr. Vladimír Vlček. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulurní dům Bludov, Bludov, Grafická úprava a isk: KaroTISK s.r.o. Šumperk, Žeroínova 2075/48.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku,

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU V základním vybavení majiele psa nesmí v žádném případě chybě: vhodné vodíko. Majielé si pro svého psa přejí konrolu a jisou. Zároveň by rádi svým

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

wellnews 55 hotelový měsíčník Relax centra Kolštejn JESENÍKY REGIONCARD DĚLÁ PRO VŠECHNY POBYT NA KOLŠTEJNĚ JEŠTĚ ZAJÍMAVĚJŠÍ

wellnews 55 hotelový měsíčník Relax centra Kolštejn JESENÍKY REGIONCARD DĚLÁ PRO VŠECHNY POBYT NA KOLŠTEJNĚ JEŠTĚ ZAJÍMAVĚJŠÍ wellnews 55 Ročník hotelový měsíčník Relax centra Kolštejn 5 Číslo 55 červenec 2015 Vážení přátelé Relax centra Kolštejn, červenec je měsícem, kdy se symbolicky i prakticky spousta věcí tematicky naplní

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 7. do 31.8.2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463 333,

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná A JINÝCH BROUČKŮ

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná A JINÝCH BROUČKŮ Obecní vysílání Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná PRŮVOD SVĚTLUŠEK A JINÝCH BROUČKŮ Milé děti, ve čtvrtek 3. listopadu se v 17,oo hodin sejdeme v Ţatčanech na návsi, abychom si uţili světélek různobarevných

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!!

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!! Jaro 2011 Číslo 3 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Vážení čtenáři, pravidelně v každém ročním období, vydáváme zpravodaj MAS Rozvoj Krnovska. Nyní se jedná o jarní vydání tohoto zpravodaje,

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 5.9. 2014-31.12.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více