Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs"

Transkript

1 Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek úterý denně od do hod. v Galerii 5. patro (nově v 1. patře) Myslíkova 9, Praha 1 Preview Friday Tuesday daily 12noon until 7pm at the Gallery 5. patro (now at the 1st floor) Myslíkova 9, Prague 1 Aukce úterý 10. května 2011 od hod. v Galerii Fotografie Louvre (1. patro) Národní 22, Praha 1 Auction Tuesday, 10th May 2011 from 7pm at the Galerie Fotografie Louvre (1st floor) Národní 22, Praha 1 více informací / further information galerie 5. patro (nově v 1. patře / now at the 1st floor) Myslíkova 9, Praha 1 tel./ fax: mobil:

2 Důležitá upozornění a pravidla aukce 1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby podle zákona č. 26/2000 Sb. 2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka k svému zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn předměty dražit. 3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu. Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 hodin před začátkem aukce. 4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí uvedeném v katalogu, které může licitátor z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně. 5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem: Okamžitá dražební cena Příhoz do Kč 100 Kč Kč 200 Kč Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč nad Kč Kč O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor. 6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční provize ve výši 20 % (včetně DPH). 7. Způsob úhrady. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním převodem během nebo po dokončení aukce, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání dražby. 8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem vydražiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den konání aukce, nebo od středy do soboty v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, od 12 do 18 hodin. Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační. Important information and auction notice 1. Enrollment of bidders - For bidders, it is possible to enroll on the day of the auction itself, one hour before the auction begins at the venue of the public sale. Upon the demand of the Auctioneer or one of his proxies, the participants are obliged to prove their identity with on official ID card or passport and to submit a declaration of honour according to which they are not ineligible for public sales. 2. Absentee bids - A participant may also make his bid without being present at the auction, based upon a power of attorney with date, address and phone contact that authorizes the Auctioneer to represent him at the auction. is power of attorney must contain the catalogue number, the detailed description of the object and the maximum purchase limit that the proxy may bid. 3. Bidding by telephone - Subject to on agreement with the Auction House & Gallery, the participant may bid by telephone. e respective power of attorney must contain the same data as stated above for written offers, except for the purchase limit. Upon the respective agreement with the auctioneer, all motions for bidding by telephone must be registered in person, one day prior to the commencement of the auction at the very latest. 4. e course of auction - e auctioned goods are put up in the order listed in the catalogue, subject to organizational changes by the Auctioneer. A er the respective object is put up, the participants may make their bids by raising their bidding number. e auction continues as long as bids are made. e Auctioneer may deny a bid without giving reasons. If, despite two calls by the Auctioneer, no further bid is made, then the Auctioneer announces the lost bid again and, a er a third call, knocks down for the benefit of the participant with the highest bid. e participant is bound by his bid. e bidding price may not be curtailed a erwards. e increment goes to the participant whose bid was knocked down. Any disputes in this regard are settled exclusively by virtue of the Auction House & Gallery s decision 5. e increments - e Auctioneer states the increments as follows: Actual bidding price Increment up to CZK 100 CZK CZK 200 CZK CZK 500 CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK over CZK CZK e Auctioneer reserves the right to decide the order and amount of the increments. 6. Buyer s Premium - e Auctioneer will charge a buyer s premium of 20 % (incl. VAT) of the hammer price on behalf of the purchaser. 7. Terms of Payment - e bidder is obliged to pay the price achieved in the public sale in cash or by bank transfer, during or a er the auction, however, 5 calendar days a er the day of auction at the very latest. 8. Passage of ownership and takeover of auctioned goods - e objects will be handed out to the bidder upon payment of the auction price in full, based upon a payment certificate, either on the day of auction or from Wednesday, 11th May until Saturday 14th May on the premises of the Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, 12 noon 6 pm Note: e starting prices in Euro are rounded off and only for the purpose of information.

3 Rejstřík autorů Adamec David 171 Alt Jaroslav 134 Anderle Jiří 140, 141 Axmann Petr 235, 236 Balcar Karel 221 Bastian M.S. (CH) 181 Bolf Josef 172, 173 Born Adolf 46 Boštík Václav 68 Bratrstvo 256 Brázda Pavel 183, 184, 211, 212, 213 Cajthaml David 179, 180 Calder Alexander (USA) 97 Čepelák Ladislav 89 Černický Jiří 205, 206 Dali Salvador (ES) 99, 100 David Jiří 145, 150, 151, 152, 198, 257, 258, 259 de Saint - Phalle Niki ( FR) 98 Demartini Hugo 75 Diviš Stanislav 143, 149 Dobeš Milan (SK) 76 Dorazio Piero 11A, 11B, 11C Drahotová Drahotová 178 Dubuffet Jean (FR) 77 Ernst Max (DE) 79, 80, 106 Exner Ivan 59 Fialová Svetlana (SK) 182, 186 Fojtek Martin 262 Gabriel Michal 144 Gažiová Ladislava (SK) 185 Gerboc Martin 192 Gross František 30 Grygar Milan 68, 154, 155 Grygar Štipán 254, 255 Hala Zdeněk 204 Hanke Jiří 238 Hankeová Hankeová 239, 240 Hayek Pavel 156 Hejna Václav 43 Hlininský Robert 38, 39, 40 Hošková Anežka 174, 175, 176 Hudeček František 27 Chaba Karel 47, 48, 49, 50 Chagall Marc (RU) 15, 16, 17, 18 Chatrný Ivan 69, 70, 71, 72 Chatrný Dalibor 81, 82, 83, 84 Istler Josef 35, 36, 37 Janeček Ota 55, 63 Janoušek Vladimír 53 Janoušková Věra 62 Jarcovják Vladimír 51, 52 Jiřincová Ludmila 56 John Jiří 31 Ka a Čestmír 124 Kanta Antonín 249 Kintera Kryštof 191 Knap Jan 207 Kolář Jiří 67 Kolíbal Stanislav 118, 119, 129, 130, 131 Kolínská Jitka 25, 26, 28, 29 Kornatovský Jiří 163 Kotík Pravoslav 22, 23, 24 Kovanda Jiří 107, 108, 109, 110, 153, 194 Kruček Václav 161 Kubíček Jan 54, 114, 116, 117, 132 Kučerová Alena 32, 33, 34, 86, 87, 90, 91 Kula Vlastimil 241, 242 Kupka František 6, 7, 8 Kvíčala Petr 160 Lamr Aleš 138, 139 Lauschmann Jan 227, 228, 229, 230 Lhoták Kamil 45, 46 Lukas Jan 231 Mainer Martin 148, 196 Malich Karel 66, 68 Malina Petr 201, 202 Marold Ludvik 2 Masson André (FR) 12, 13, 14, 19, 20, 21 Matoušek František 168, 168, 169 Merta Jan 147, 197 Miró Joan (ES) 10, 11, 78, 92, 93, 94, 95, 96, 103, 104 Mirwald Vladislav 115 Mrázková Daisy 135 Nimcová Barbora M. 200 Nemeth Lina 263 Nepraš Karel 61 Nikl Petr 146 Nový Antonín 237 Ovčáček Eduard 127 Pacovská Květa 111, 112 Pala Štěpán (SK) 133 Pastrňák Petr 218, 219 Pešicová Jaroslava 44 Petrbok Jiří 177 Picasso Pablo (E) podle 9 Písařík Petr 195, 209 Pištěk eodor 125 Pištěk Jan 214, 215 Placht Otto 193 Portfolio (Pavel Dias, Zdenko Feyfar, Dagmar Hochová, Václav Chochola, Karel Kuklík, Markéta Luskačová, Emila Medková, Miloš Novotný, Jan Reich, Dana Sýkorová, Jan Šplíchal) 267 Preclík Zdeněk 224 Preisler Jan 1 Prekop Rudo 250, 251 Preslová Míla 217 Pustějovský Michal 157 Ramos Mel (USA) 101, 102 Róna Jaroslav 142 Ryšánková Zuzana 223 Sadovská Dorota (SK) 216, 245, 246 Samek Jiří 199 Saudková Sára 243, 244 Sedlecký Zbyněk 164 Silverio Robert 252, 253 Sion Zbyšek 41, 42 Sitenský Ladislav 225, 226 Skrepl Vladimír 187, 188 Sobek Evžen 264, 265, 266 Sopko Jiří 136, 137 Stanko Vasil (SK) 247 Stratil Václav 189 Sýkora Zdeněk 68, 120, 121, 122, 123 Šalamoun Jiří 46 Šimánek Dušan 248 Šimera Evžen 165, 166, 167 Šimotová Adriena 57A, 57B, 57C, 65, 85, 88, 126 Šípek Bořek 222 Škoda Michal 158, 159 Špála Václav 3, 4, 5 Štědrý Karel 210 Tapies Antoni (E) 105 Tichý Miroslav 232, 233, 234 Urbásek Miloš 73, 74 Vaca Karel 58 Válová Jitka 57, 60, 64, 128 Vasarely Viktor (FR) 113 Velíšek Martin 208, 220 Vlčková Tereza 260, 261 Zet Martin 190 Žáček Josef 162 Ženatá Kamila 203

4 1 2 1 Preisler Jan Studie ženského aktu uhel na papíře, 40 x 21 cm, rám Na zadní straně razítko: z pozůstalosti prof. Jana Preislera, čís Kč / Marold Luděk Číňanka dumá křída na papíře, 31 x 21 cm, rám nalepeno na karton, v horní části mírně natrženo Na zadní straně potvrzení: Sdružení výtvarných umělců a přátel umění Myslbek v Praze Kč / Špála Václav Kostelík / Chalupa 1904, kresba perem / tužkou, 20 x 12 cm, monogramováno a datováno, rám Kč / Špála Václav Sedící akt kresba tužkou na papíře, 16 x 10 cm, rám Kč / Špála Václav Eugenius kresba tužkou na papíře, 19 x 12 cm, rám Kč / Kupka František Z Quatres Histoires en blanc et noir 1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm Kč / Kupka František Z Quatres Histoires en blanc et noir 1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm Kč / Kupka František (podle) Plakát barevná litografie, 63 x 45 cm Plakát k výstavě Kupka Gouaches Aquarelles Pastels, Galerie Karl Flinker Paris, 1960 Tisk: Mourlot lithographe Kč /

5 9 11A 9 Picasso Pablo (ES) (podle) Světový kongres za odzbrojení a mír 1962, litografie, 55,5 x 75,5 cm Kč / Miró Joan (ES) Litografie VII 1972, barevná litografie, 32 x 49,5 cm, signováno a datováno přeložený list, rám Kč / B Miró Joan (ES) Litografie IX 1972, barevná litografie, 32 x 49,5 cm, signováno a datováno přeložený list, rám Kč / A Dorazio Piero (IT) Neujahr 1984/ barevná litografie, 33,5 x 53,5 cm, signováno a datováno Kč / C 11 11B Dorazio Piero (IT) Cercle vert 1994, barevná litografie, 21 x 59,5 cm, signováno a datováno Kč / C Dorazio Piero (IT) Cercle d azur 1994, barevná litografie, 60/100, 21 x 59,5 cm, číslováno, v kameni signováno a datováno Kč / 168

6 Masson André (FR) léta, barevná litografie, 1/150, 48 x 62 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Masson André (FR) léta, dvoubarevná litografie, 17/150, 56 x 43 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Masson André (FR) léta, barevná litografie, 17/150, 57 x 45 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Chagall Marc (RU) Hráč na flétnu 1957, barevná litografie, 23 x 39 cm, signováno a datováno, přeložený list, rám Kč / Chagall Marc (RU) Červený kohout 1957, barevná litografie, 23 x 39 cm, signováno a datováno, přeložený list, rám Kč / Chagall Marc (RU) Milenci 1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, signováno a datováno, rám Kč / Chagall Marc (RU) Kytice 1957, černobílá litografie, 23 x 20 cm, signováno a datováno, rám Kč / 152

7 Masson André (FR) léta, barevná litografie, 79/125, 45 x 55 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Masson André (FR) léta, barevná litografie, 1/150, 50 x 65 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Masson André (FR) léta, barevná litografie, 17/150, 54 x 74,5 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Kotík Pravoslav , 2x tuš na papíře, 12,5 x 19 cm/ 7 x 18 cm, signováno a datováno Z pozůstalosti autora Kč / Kotík Pravoslav , akvarel a kvaš na papíře, 22 x 18 cm, signováno a datováno Z pozůstalosti autora Kč / Kotík Pravoslav , kvaš na papíře, 17 x 22 cm, signováno a datováno Z pozůstalosti autora Kč /

8 Kolínská Jitka Lodě 1961, koláž, monotyp a kombinovaná technika na papíře, 31 x 52 cm, signováno a datováno Kč / Kolínská Jitka Vraní oko 1955, olej na plátně, 111 x 46 cm, signováno a datováno vzadu minimální poškození na povrchu, rám Kč / Hudeček František Noční chodec 1945, lept, 29,5 x 23 cm, signováno a datováno, rám Kč / Kolínská Jitka Předměstí 1953, uhel na papíře, 31,5 x 45 cm, signováno a datováno vzadu papír na zadní staně lehce poškozený Kč / Kolínská Jitka Krajina 1953, uhel na papíře, 31,5 x 64 cm, signováno a datováno vzadu Kč / Gross František Domek 1961, suchá jehla 1/4, 12,5 x 16 cm, signováno a datováno Kč /

9 John Jiří Abstraktní krajina 1967, suchá jehla, 11/35, 49,5 x 63 cm, signováno a datováno, rám Kč / Kučerová Alena 1935 Skákání do vody 1977, tisk z perforovaného plechu, 5/10 (autorský tisk), 53,3 x 73 cm signováno, datováno a číslováno, rám papír zvlněn a pomačkán, na okrajích stopy starší adjustace Kč / Kučerová Alena 1935 Lhotecká strouha 1982, tisk z perforovaného plechu, 7/50, 53 x 73,5 cm signováno, datováno a číslováno, rám papír lehce zvlněný, drobné skvrny Kč / Kučerová Alena 1935 Krajina 1986, tisk z perforovaného plechu, 1/10 (autorský tisk), 53 x 74 cm signováno, datováno a číslováno, rám papír zvlněný Kč / 640

10 Istler Josef Hlava 1996, kombinovaná technika na papíře, 45,5 x 33,5 cm signováno a datováno Kč / Istler Josef kolem roku 1980, kombinovaná technika na plátně (na desce), 31 x 58 cm Na zadní straně potvrzení pravosti: Tom Istler, Praha Kč / Istler Josef Kompozice 1947, akvatinta, 3/60, 18,5 x 23,2 cm, signováno a datováno Kč / Hliněnský Robert Proudění 70. léta, pastel na papíře, 13 x 18 cm, signováno, rám Provenience: Z pozůstalosti autora Kč / Hliněnský Robert léta, akvarel na papíře, 35,5 x 24,5 cm, rám Provenience: Z pozůstalosti autora Kč / Hliněnský Robert léta, pastel na papíře, 35,5 x 24,5 cm, rám Provenience: Z pozůstalosti autora Kč /

11 Sion Zbyšek 1938 Hlavy 1991, tuš a perokresba na papíře, 49,5 x 70 cm, signováno a datováno Kč / Sion Zbyšek , kombinovaná technika na papíře, 45 x 65 cm, signováno a datováno Kč / Lhoták Kamil Špulka v krajině 1972, litografie, 120/120, 25 x 51 cm, signováno a datováno, rám Kč / Hejna Václav Hlava kombinovaná technika a koláž na kartonu, 60 x 42 cm, signováno, rám Kč / Pešicová Jaroslava 1935 Reklama 1980, olej na desce, 35 x 47 cm, signováno a datováno Kč / Kolektiv autorů (Adolf Born, Kamil Lhoták, Jří Bouda, Jiří Šalamoun, Eva Šalamounová a další) Divoký život 1989, barevná litografie, 180/190, 29,5 x 80,5 cm, signováno všemi autory, rám Kč /

12 Chaba Karel Lucerna 2004, olej na plátně, 45 x 35 cm, signováno Kč / Chaba Karel Most 1991, ručně kolorovaný lept, 2/36, 19,5 x 24,5 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Chaba Karel Velkopřevorské náměstí 1993, ručně kolorovaný lept, 14/37, 19,5 x 24 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Chaba Karel Hrušky 1994, ručně kolorovaný lept, 16/20, 19,5 x 24 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Jarcovják Vladimír Břicho 1969, kombinovaná technika, asambláž na desce, 121 x 90 cm, signováno a datováno Kč / Jarcovják Vladimír (Žlutá kompozice) 1977, olej na plátně, 120 x 120 cm, signováno vzadu Kč /

13 Janoušek Vladimír , kombinovaná technika na papíře, 33 x 45 cm, signováno a datováno, rám Na zadní straně razítko Z pozůstalosti sochaře Vladimíra Janouška, č. 35, sign. Věra Janoušková Kč / Kubíček Jan , koláž, kombinovaná technika na papíře, 42 x 28 cm (papír 62 x 45 cm), signováno a datováno, rám Kč / Janeček Ota Kubánka linoryt, 25,5 x 16 cm, signováno, pod sklem Kč / Jiřincová Ludmila Zamyšlená křída na papíře, 29 x 17,5 cm, signováno, rám Kč / Válová Jitka 1922 Prosba 1985, pastel na papíře, 21 x 14 cm, signováno a datováno, rám Kč /

14 57A 57B 58 57A Šimotová Adriena 1926 (Z cyklu k básním Vladimíra Holana) 1979/83, litografie, 21/30, 31,5 x 27 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / B Šimotová Adriena 1926 (Z cyklu k básním Vladimíra Holana) 1979/83, litografie, 21/30, 31,5 x 27 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / C Šimotová Adriena 1926 (Z cyklu k básním Vladimíra Holana) 1979/83, litografie, 21/30, 31,5 x 27 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Vaca Karel Divertimento 1980, olej na kartonu, 57 x 39 cm, signováno a datováno, rám Kč / Exner Ivan 1960 Zima 1983/4 1990, kombinovaná technika na plátně, 75 x 55 cm, signováno a datováno vzadu, rám drobná poškození na povrchu Kč / C 59

15 Válová Jitka 1922 Postavy 1968, pastel na papíře, 38 x 25 cm, signováno a datováno, rám Kč / Nepraš Karel Ptáček 1992, litografie, 96/100, 18 x 28,7 cm, signováno a datováno Kč / Janoušková Věra kombinovaná technika a koláž na papíře, 26 x 17,5 cm, signováno, rám Kč / Válová Jitka 1922 Smíření 1999, kombinovaná technika na papíře, 50 x 40,5 cm, signováno a datováno, rám Kč / Šimotová Adriena , suchá jehla, lept, 4/15, 51 x 48 cm, signováno, datováno, číslováno a věnováno Janu Bočanovi, rám papír pomačkaný, na dolním okraji hnědé skvrny Kč / Janeček Ota Dívka se svíčkou barevná suchá jehla, 62 /200, 19 x 9,5 cm, signováno a číslováno Na přeloženém listu s básní Oříšky v misce s vlastnoručním podpisem Jaroslava Seiferta Kč /

16 Malich Karel 1924 Abstraktní kompozice 1966, barevný lept, 22/25, 24 x 12 cm, signováno a datováno, rám Kč / Kolář Jiří , lept, 39,5 x 39 cm, signováno a datováno Kč / Česká grafika I (Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Václav Boštík, Milan Grygar) 1993, 4 x grafický list: Zdeněk Sýkora, 27 linií, ex.24/100 (serigrafie, 26,9x26,9cm) Václav Boštík,, ex. 24/100 (suchá jehla a pastel, 23,7x23,5cm) Karel Malich, Uviděl jsem to, ex. 38/100 (serigrafie 33,7x24,3cm) Milan Grygar, Plocha a prostor, ex. 24/100 (serigrafie, 53x38cm) Vydavatel: Galerie Zdenìk Sklenář, Kč / 4 800

17 Chatrný Ivan Kompozice VI sítotisk, 14/15, 32 x 26 cm, signováno a číslováno Kč / Chatrný Ivan Kompozice III sítotisk, 14/15, 31 x 24 cm, signováno a číslováno Kč / Chatrný Ivan Kompozice V sítotisk, 13/15, 38 x 27 cm, signováno a číslováno Kè / Chatrný Ivan Kompozice XXII 1969, sítotisk, 11/21(?), 40 x 29,5 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Urbásek Miloš Hommage a Josef Albers 1973, sítotisk, 5/ 100, 70 x 70 cm, signováno Kč / Urbásek Miloš Hommage a Josef Albers 1973, sítotisk, 5/ 100, 70 x 70 cm, signováno Kč / Demartini Hugo Z Alba 11 from middle europe , sítotisk, 8/130, 59,5 x 59,5 cm, signováno, datováno a číslováno Vydavatel: Milan Dobeš Museum a Komart Gallery, Bratislava Kč / Dobeš Milan (SK) 1929 Z Alba 11 from middle europe 2005, sítotisk, 8/130, 59,5 x 59,5 cm, signováno, datováno a číslováno Vydavatel: Milan Dobeš Museum a Komart Gallery, Bratislava Kč /

18 Dubuffet Jean (FR) Allégresse 1959, litografie, épreuve d artiste, 48 x 35 cm, signováno a datováno, rám Kč / Miró Joan (ES) Sculptures 1980, barevná litografie, 54,5 x 74,5 cm, signováno v kameni, rám Vydavatel: Galerie Maeght, Paris Kč / Ernst Max (DE) Espace vert 1970, lept a akvatinta, 76/100, 25 x 20 cm, signováno a číslováno, rám Lit.: Spiess/Leppien, Max Ernst soupis grafického díla č Kč / Ernst Max (DE) Samuel Beckett, K nedokončenému dílu 1967, lept a akvatinta na japanu, 42/45 20,5 x 17 cm, signováno a číslováno, rám Lit.: Spiess/Leppien, Max Ernst, Soupis grafického díla, 112 B (Ill.) Kč /

19 Chatrný Dalibor , barevný ofset, perforace a koláž, 21,3 x 29,3 cm, signováno a datováno vzadu Kč / Chatrný Dalibor , černobílá fotografie a koláž, 31,5 x 21,5 cm, signováno a datováno vzadu Kč / Chatrný Dalibor , černobílá fotografie a koláž, 28 x 24,5 cm, signováno a datováno vzadu Kč / Chatrný Dalibor , černobílá fotografie a koláž, 33,5 x 30cm, signováno a datováno vzadu Kč / Šimotová Adriena , monotyp, kombinovaná technika na papíře, 20 x 32,5 cm, signováno a datováno, rám Kč / Kučerová Alena , tisk z perforovaného plechu, 2/30, 12,5 x 20 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Kučerová Alena , tisk z perforovaného plechu, 7/30, 14 x 20 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / 180

20 Kučerová Alena 1935 Koupání 1959, suchá jehla, akvarel, 24 x 37,5 cm, signováno a datováno, rám Vzácná ranná práce autorky, sběratelský unikát Kč / Šimotová Adriena 1926 Hlava 1978, barevný lept, 5/15, 79 x 50 cm, signováno, datováno a číslováno, rám Kč / Kučerová Alena 1935 Větší stěna 1965, suchá jehla, 15/20, 64 x 49 cm, signováno, datováno a číslováno, rám Publikováno v monografii Alena Kučerová, Galerie Pecka 2005, str. 77, il Kč / Čepelák Ladislav Krajina 1966, lept, 52/100, 36 x 49 cm, signováno a datováno, rám Kč /

21 Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas noc variaciones acrosticas en el jardin de Miró 1975, barevná litografie, 50 x 72 cm, signováno v kameni Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas noc variaciones acrosticas en el jardin de Miró 1975, barevná litografie, 50 x 72 cm, signováno v kameni Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas noc variaciones acrosticas en el jardin de Miró 1975, barevná litografie, 50 x 36 cm, signováno v kameni Kč / Calder Alexander (USA) Kompozice 1974, barevná litografie, 72 x 105 cm, signováno a datováno v kameni, rám okraje papíru minimálně poškozené a mírně zahnědlé Kč / de Saint - Phalle Niki (FR) 1930 Montreux Jazz Festival 1984, barevný sítotisk, 100 x 70 cm, signováno v sítu, rám Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas noc variaciones acrosticas en el jardin de Miró 1975, barevná litografie, 50 x 36 cm, signováno v kameni Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas noc variaciones acrosticas en el jardin de Miró 1975, barevná litografie, 50 x 36 cm, signováno v kameni Kč /

22 Ramos Mel (USA) 1935 You like it, it likes you 1994, heliogravura, 70 x 50 cm, signováno,datováno a číslováno, rám Slepotisk vydavatele: Chaos editions Düsseldorf Kč / Dali Salvador (ES) Liquid and Gaseous Television 1975/76, suchá jehla, litografie, sítotisk a koláž, I- 121/250, 70,5 x 53,4 cm, signováno a číslováno, rám Z cyklu: Imaginations and Objects of the future Lit.: Michler, Löpsinger: Soupis grafického díla S. Daliho, č Kč / Ramos Mel (USA) 1935 Manet Olympia 1974, litografie, 66/200, 39 x 56 cm, signováno,datováno a číslováno, rám Slepotisk: Matthieu Litho Switzerland Kč / Dali Salvador (ES) Femme a la Fontaine 1967, suchá jehla, akvarel, 31,5 x 23,5 cm, signováno a datováno 68 Z cyklu: Póemes secrets d Apollinaire Lit.: Michler, Löpsinger: Soupis grafického díla S. Daliho, č Kč /

23 Miró Joan (ES) Z cyklu Escultor 1974, barevná litografie, 20 x 40 cm, signováno v kameni Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Escultor 1974, barevná litografie, 20 x 40 cm, signováno v kameni Kč / Tapies Antoni (ES) 1923 M 1999, barevná litografie, 566/1000, 45 x 23 cm. signováno v kameni, číslováno Kč / Ernst Max (DE) Affiche pour déchets d Atelier 1968, litografie, e.a., 62 x 39 cm, signováno a číslováno, rám Lit.: Spiess/Leppien, Max Ernst, Soupis grafického díla, A 16a Kč / Kovanda Jiří 1953 (8/82) 1982, kombinovaná technika na papíře, 62,5 x 45 cm, signováno a datováno vzadu Publikováno v katalogu Jiří Kovanda, Galerie Klatovy/Klenová, Kč / Kovanda Jiří 1953 (4/82) 1982, kombinovaná technika na papíře, 62,5 x 45 cm, signováno a datováno vzadu Publikováno v katalogu Jiří Kovanda, Galerie Klatovy/Klenová, Kč /

24 Kovanda Jiří 1953 (3/82) 1982, kombinovaná technika na papíře, 62,5 x 45 cm, signováno a datováno vzadu Publikováno v katalogu Jiří Kovanda, Galerie Klatovy/Klenová, Kč / Kovanda Jiří 1953 V. M. s dcerou 1997, barevný sítotisk, 22/100, 42,5 x 30,5 cm, signováno a datováno Kč / Pacovská Květa 1928 Divided Space , akryl na plátně, 25 x 30 cm, signováno a datováno Kč / Pacovská Květa 1928 Divided Space , akryl na plátně, 25 x 30 cm, signováno a datováno Kč / 1 520

25 Vasarely Viktor (FR) barevný sítotisk, 27/90, 43 x 43 cm, signováno a èíslováno Kč / Kubíček Jan 1927 Z Alba 11 from middle europe , sítotisk, 8/130, 59,5 x 59,5 cm, signováno, datováno a číslováno Vydavatel: Milan Dobeš Museum a Komart Gallery, Bratislava Kč / Mirwald Vladislav Geometrické zátiší 2002, olej na kartonu, 45 x 33 cm, vzadu signováno a datováno Kč / Kubíček Jan /1997, serigrafie, 85/110, 62,5 x 45 cm. signováno, datováno a číslováno Kč / Kubíček Jan /1997, serigrafie, 87/110, 62,5 x 45 cm, signováno, datováno a číslováno Kč /

26 Kolíbal Stanislav 1926 Z cyklu Berlínské kresby (LVII) 1988, uhel a tužka na papíøe, 86 x 61 cm, signováno a datováno vzadu, rám Kč / Kolíbal Stanislav 1926 Texty 1995, 3x kresba, (3x) 34 x 25 cm Bibliofilní vydání nakladatelství Aulos, Praha Vydáno 40 číslovaných výtisků, tento výtisk má číslo 16 V kartonovém pouzdře s dřevěnou výstuhou Kč / Sýkora Zdeněk 1920 Černo-bílá struktura 1964, linořez na ručním papíře Ingres/Fabriano, 61 x 45,5 cm, rám na dolním okraji signováno, datováno a značeno 50/9, na okrajích minimální poškození náklad autorem vydané grafiky byl 10 tisků, list se nachází ve sbírkách Galerie Bendikta Rejta v Lounech, Východočeské Galerie v Pardubicích a Muzea umění v Olomouci Literatura: Lenka Sýkorová, Z.S. Grafika, str Kč / 1 800

27 Sýkora Zdeněk 1920 Geometrická kompozice barevný sítotisk, 21 x 21 cm, signováno vzadu, rám Kč / Sýkora Zdeněk 1920 Stephen Hawking a Roger Penrose, Povaha prostoru a času 2002, 6x serigrafie na pauzovém papíře, přeložené listy, (6x) 29 x 29 cm, sítotisky signovány Bibliofilní vydání nakladatelstí Aulos, v kartonovém pouzdře Kč / Sýkora Zdeněk 1920 William Faulkner ELLY 2005, 5x barevná serigrafie, (5x) 28 x 27,5 cm, sítotisky na zadní straně signovány Bibliofilní vydání nakladatelstí Aulos, vydáno 70 číslovaných výtisků, tento výtisk má číslo 36 v kartonovém pouzdře Kč / 800

28 Ka a Čestmír Čeření 1975, monotyp, 29 x 36 cm, signováno a datováno, rám list na okrajích zahnědlý Kč / Pištěk eodor 1932 Jak hrát míčem 2010, sítotisk, 15/30, 30 x 42 cm, signováno, datováno a číslováno Grafický list podle obrazu z roku 1964, publikovaného v monografii T.P., Galerie Pecka 2007, str Kč / Šimotová Adriena 1926 Plakát Mémoire de Famille 1996, litografie, 51 x 38 cm, signováno a datováno Plakát k výstavě v Galerie de France, Paris, Kč / Ovčáček Eduard , kombinovaná technika na ručním papíře, 42 x 30 cm, signováno a datováno, rám Kč / Válová Jitka léta, litá kresba na papíře, 59 x 27,5 cm, vzadu signováno, rám Kč / 1 400

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs artkunst edice parter a Galerie Pecka Moderní a poválečné umění Modern and post-war art Současné umění Contemporary art Fotografie Photographs výstava / preview sobota 25. 10. - čtvrtek 30. 10. 2014 Saturday

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek 25. 11. 2011 - úterý 29. 11. 2011 denně od 12.00 do 19.00 hod. v Galerii 5. patro

Více

artkunst edice parter Soukromá sbírka českého umění od 60. let do současnosti A private collection of Czech art from the 1960 s until today

artkunst edice parter Soukromá sbírka českého umění od 60. let do současnosti A private collection of Czech art from the 1960 s until today artkunst edice parter Soukromá sbírka českého umění od 60. let do současnosti A private collection of Czech art from the 1960 s until today výstava / preview sobota 12. 3. - sobota 19. 3. 2016 Saturday

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs výstava středa 24. 11. 2010 - neděle 28. 11 2010 denně od 12.00 do 19.00 hod. (neděle 28. listopadu

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art aukce č. 6 Photographs auction no. 6 středa 19. května 2010 od 19. 00 hod. Leica Gallery Prague, Školská 28,

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek 2. 11. 2012 - úterý 6. 11. 2012 denně od 12.00 do 18.00 hod. v Galerii 1. patro, Myslíkova

Více

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs artkunst edice parter a Galerie Pecka Moderní a poválečné umění Modern and post-war art Současné umění Contemporary art Fotografie Photographs výstava / preview sobota 15. 3. - čtvrtek 20. 3. 2014 Saturday

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava sobota 28. 11. - středa 2. 12. 2009 denně od 12.00 do 19.00 hod. v Galerii 5. patro, Myslíkova

Více

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí DRAŽBA středa 13.4. 2016 od 14.00 hodin Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře 22.782m2 v obci Záříčí.Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Cena obvyklá stanovená soudním znalcem: 900.000,-Kč

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (d

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (d !!!POZOR!!! Dražba dne: úterý 22.12.2015 od 15:00 hod. nutno vidět zabavený sklad: soubor nových věcí, celkem 90 089ks, viz. seznam věcí, tvořený: domácí potřeby, oblečení, sportovní potřeby, pracovní

Více

sobota pátek denně od 12 do 19 hodin (sobota od 10 do 12 hodin) v prostorách artkunst / galerie Vojtěšská 11, Praha 1

sobota pátek denně od 12 do 19 hodin (sobota od 10 do 12 hodin) v prostorách artkunst / galerie Vojtěšská 11, Praha 1 MODERNÍ A POVÁLEČNÉ UMĚNÍ SOUČASNÉ UMĚNÍ FOTOGRAFIE Předaukční výstava sobota 15. 10. pátek 21. 10. 2016 denně od 12 do 19 hodin (sobota 22. 10. od 10 do 12 hodin) v prostorách artkunst / galerie Vojtěšská

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. úterý 27. 5. sobota 31. 5. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. úterý 27. 5. sobota 31. 5. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 moderní a poválečné umění současné umění fotografie Výstava úterý 27. 5. sobota 31. 5. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 Aukce neděle 1. června 2008 od 14. 00 hodin

Více

sobota 14. 5. pátek 20. 5. 2016 denně od 12 do 19 hodin (sobota 21. 5. od 10 do 12 hodin) v prostorách artkunst / galerie Vojtěšská 11, Praha 1 Aukce

sobota 14. 5. pátek 20. 5. 2016 denně od 12 do 19 hodin (sobota 21. 5. od 10 do 12 hodin) v prostorách artkunst / galerie Vojtěšská 11, Praha 1 Aukce MODERNÍ A POVÁLEČNÉ UMĚNÍ SOUČASNÉ UMĚNÍ FOTOGRAFIE Předaukční výstava sobota 14. 5. pátek 20. 5. 2016 denně od 12 do 19 hodin (sobota 21. 5. od 10 do 12 hodin) v prostorách artkunst / galerie Vojtěšská

Více

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. čtvrtek 20. 11. pondělí 24. 11. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. čtvrtek 20. 11. pondělí 24. 11. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 moderní a poválečné umění současné umění fotografie Výstava čtvrtek 20. 11. pondělí 24. 11. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 Aukce pondělí 24. listopadu 2008 od

Více

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. pátek 15. 5. úterý 19. 5. 2009 denně od 12.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. pátek 15. 5. úterý 19. 5. 2009 denně od 12.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 moderní a poválečné umění současné umění fotografie Výstava pátek 15. 5. úterý 19. 5. 2009 denně od 12.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 Aukce úterý 19. května 2009 od 19. 00 hodin

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice Č.j.: 51083/2014-590000-42 V Pardubicích dne 6. října 2014 Vyřizuje/telefon: Pešinová L./731 879 783 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20

Více

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 Č.j.: 19342/2010-170100-21 V Praze dne 8. 11. 2010 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Celní ředitelství Praha, se sídlem Washingtonova

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs artkunst edice parter a Galerie Pecka Moderní a poválečné umění Modern and post-war art Současné umění Contemporary art Fotografie Photographs výstava / preview čtvrtek 5. 11. - pondělí 9. 11. 2015 Thursday

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 č.j.

Více

BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS

BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS Pár slov úvodem Green Doors je nestátní nezisková organizace, která se věnuje pracovní a sociální rehabilitaci mladých lidí se schizofrenií. Provozuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo DRAŽBA: středa 13.8. 2014 od 14.00 hodin Byt 2+ 1, Vokovice, ulice Sudánská 597/3, Praha 6 Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Na Vydražitele přechází zástavní právo ve výši 1.200.000,-Kč!!!

Více

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS MODERNÍ UMĚNÍ & FOTOGRAFIE 6. 12. 2014 AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs artkunst edice parter a Galerie Pecka Moderní a poválečné umění Modern and post-war art Současné umění Contemporary art Fotografie Photographs výstava / preview pátek 27. 3. - úterý 31. 3. 2015 Friday

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

Aukční vyhláška č

Aukční vyhláška č Aukční vyhláška č. 201620 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

Aukční vyhláška č. 1/10 2013

Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

Aukce. Auction. Exhibition. Výstava. Saturday December 1 st, 2007 from 2 p.m. Sobota 1. prosince 2007 od 14. 00 hodin

Aukce. Auction. Exhibition. Výstava. Saturday December 1 st, 2007 from 2 p.m. Sobota 1. prosince 2007 od 14. 00 hodin MODERNÍ A POVÁLEČNÉ UMĚNÍ SOUČASNÉ UMĚNÍ FOTOGRAFIE Aukce Sobota 1. prosince 2007 od 14. 00 hodin Výstava Pondělí 26. 11. pátek 30. 11. 2007 denně od 12.00 do 20.00 hodin v Galerii Louvre Národní třída

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Aukční vyhláška č. 01/09/2013

Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

Dražební vyhláška (aukční řád)

Dražební vyhláška (aukční řád) Strana 1 (aukční řád) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Moderní umění & fotografie 19. 4. 2015

Moderní umění & fotografie 19. 4. 2015 Moderní umění & fotografie 19. 4. 2015 AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ VĚCI MOVITÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ VĚCI MOVITÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ VĚCI MOVITÉ č. 302014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 30. ZÁŘÍ 2012 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 21. DUBNA 2013 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. S-15-00113 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné. Místo dražby: Moravská zemská

Více

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 Č.j.: 625/2012-170100-21 V Praze dne 6.1.2012 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Celní ředitelství Praha, se sídlem Washingtonova 7,

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitosti

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitosti sp. značka 120 DDr 2/13 JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor Exekutorského úřadu Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, vydává na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne

Více

AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE

AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE DRAŽBA Augustine Hotel Prague Letenská 12/33, 118 00 Praha 1 30. ŘÍJNA 2011 13.30 hod. PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA Augustine Hotel

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 26.9.2012 v 11.30

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 292013 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o, se sídlem Havlíčkova 404/2, 500 02 Hradec Králové, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. IČ: 46511474, zapsaná: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz Č. j: 090125 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Bod 1. Dražebník:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 06/16/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 06/16/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 06/16/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: PETO Real a.s., IČ 282 22 962

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS MODERNÍ UMĚNÍ / FOTOGRAFIE 6. PROSINCE 2015 AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Aukční vyhláška č. 1202

Aukční vyhláška č. 1202 Aukční vyhláška č. 1202 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ IČ DIČ CZ

Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ IČ DIČ CZ Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03 T 495 518 832 F 495 518 136 E info@drazba.info I www.drazba.info č. j. 314-06/D-1 Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03 IČ 25

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66023 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66023 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66023 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66018 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66018 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66018 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč

1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč 9 9. 1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč 2. Adámek Luděk bez názvu 2010, olej na papíře, 43x39, volně 1 500 Kč 3. Balšán Václav Kameny na cestě 2010-11, olej na kartonu, 70x54, rámováno

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod.

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. y DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. Dražebník nabízí dvougenerační rodinný dům po celkové rekonstrukci, č.p. 37 s příslušenstvím a pozemky v obci Polepy, nedaleko

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65980 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65980 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65980 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Benefiční aukce Společnosti časopisu Ateliér

Benefiční aukce Společnosti časopisu Ateliér vltavin_letak_1 5.6.2013 10:52 Stránka 1 Benefiční aukce Společnosti časopisu Ateliér 13. 6. 2013 od 18 hodin v aukční síni Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1 První podání na www.auctions-art.cz

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 24. LISTOPADU 2013 GALERIE MALDOROR aukční a informační servis Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

den konání dražby se stanovuje na

den konání dražby se stanovuje na Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03 T 4 9 5 5 1 8 8 3 2 I D v y q d j z w E i n f o @ d r a z b a. i n f o w w w. d r a z b a. i n f o č. j. 438-16/D-1 Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové,

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Dražebník: FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou

Více

č. j: 137/2011-A Bod 1.

č. j: 137/2011-A Bod 1. AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej pozemku v Praze - Vinoři č. j: 137/2011-A Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na 16. června 2011, na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova

Více

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711 Lichý Vladimír, Traplice 402,68704 Traplice Z-229712011-711 D Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 27 EXE-1077/2010-9 ze dne 21.1.2011; uloženo naprac. Uherské Hradiště. Z-2297/2011-711 pověřený

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob Společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 810-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 810-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 810-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Aukční vyhláška č. 012013

Aukční vyhláška č. 012013 Aukční vyhláška č. 012013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

Setkání na cestě 2. benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 22. 11. 2012

Setkání na cestě 2. benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 22. 11. 2012 Setkání na cestě 2. benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 22. 11. 2012 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 Realit Praha spol. s r. o., IČ: 496 14 509, sídlo: Antala Staška 32, Praha 4, 140 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 21062, doručovací adresa: Na

Více

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 1. ČERVNA 2014

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 1. ČERVNA 2014 VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 1. ČERVNA 2014 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh č.p. 580, č.or. 2, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 Stránka 1 z 8 Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 fax: 577 054 209, el.podatelna: podatelna 640000@cs.mfcr.cz, internet: www.cs.mfcr.cz, ID datové schránky: hi4nz6h Číslo

Více

Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví Města Soběslav

Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví Města Soběslav Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví Města Soběslav Město Soběslav IČ: 00252921, DIČ: CZ 00252921 nám. Republiky 59 392 01 Soběslav I (dále

Více

Místo, datum a čas zahájení dražby od 16:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum Bussmark, s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 Krč.

Místo, datum a čas zahájení dražby od 16:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum Bussmark, s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 Krč. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo, datum a čas zahájení dražby

Více

Dražební vyhláška. dražební vyhlášku

Dražební vyhláška. dražební vyhlášku EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více