Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs"

Transkript

1 Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek úterý denně od do hod. v Galerii 5. patro (nově v 1. patře) Myslíkova 9, Praha 1 Preview Friday Tuesday daily 12noon until 7pm at the Gallery 5. patro (now at the 1st floor) Myslíkova 9, Prague 1 Aukce úterý 10. května 2011 od hod. v Galerii Fotografie Louvre (1. patro) Národní 22, Praha 1 Auction Tuesday, 10th May 2011 from 7pm at the Galerie Fotografie Louvre (1st floor) Národní 22, Praha 1 více informací / further information galerie 5. patro (nově v 1. patře / now at the 1st floor) Myslíkova 9, Praha 1 tel./ fax: mobil:

2 Důležitá upozornění a pravidla aukce 1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby podle zákona č. 26/2000 Sb. 2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka k svému zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn předměty dražit. 3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu. Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 hodin před začátkem aukce. 4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí uvedeném v katalogu, které může licitátor z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně. 5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem: Okamžitá dražební cena Příhoz do Kč 100 Kč Kč 200 Kč Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč nad Kč Kč O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor. 6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční provize ve výši 20 % (včetně DPH). 7. Způsob úhrady. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním převodem během nebo po dokončení aukce, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání dražby. 8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem vydražiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den konání aukce, nebo od středy do soboty v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, od 12 do 18 hodin. Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační. Important information and auction notice 1. Enrollment of bidders - For bidders, it is possible to enroll on the day of the auction itself, one hour before the auction begins at the venue of the public sale. Upon the demand of the Auctioneer or one of his proxies, the participants are obliged to prove their identity with on official ID card or passport and to submit a declaration of honour according to which they are not ineligible for public sales. 2. Absentee bids - A participant may also make his bid without being present at the auction, based upon a power of attorney with date, address and phone contact that authorizes the Auctioneer to represent him at the auction. is power of attorney must contain the catalogue number, the detailed description of the object and the maximum purchase limit that the proxy may bid. 3. Bidding by telephone - Subject to on agreement with the Auction House & Gallery, the participant may bid by telephone. e respective power of attorney must contain the same data as stated above for written offers, except for the purchase limit. Upon the respective agreement with the auctioneer, all motions for bidding by telephone must be registered in person, one day prior to the commencement of the auction at the very latest. 4. e course of auction - e auctioned goods are put up in the order listed in the catalogue, subject to organizational changes by the Auctioneer. A er the respective object is put up, the participants may make their bids by raising their bidding number. e auction continues as long as bids are made. e Auctioneer may deny a bid without giving reasons. If, despite two calls by the Auctioneer, no further bid is made, then the Auctioneer announces the lost bid again and, a er a third call, knocks down for the benefit of the participant with the highest bid. e participant is bound by his bid. e bidding price may not be curtailed a erwards. e increment goes to the participant whose bid was knocked down. Any disputes in this regard are settled exclusively by virtue of the Auction House & Gallery s decision 5. e increments - e Auctioneer states the increments as follows: Actual bidding price Increment up to CZK 100 CZK CZK 200 CZK CZK 500 CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK over CZK CZK e Auctioneer reserves the right to decide the order and amount of the increments. 6. Buyer s Premium - e Auctioneer will charge a buyer s premium of 20 % (incl. VAT) of the hammer price on behalf of the purchaser. 7. Terms of Payment - e bidder is obliged to pay the price achieved in the public sale in cash or by bank transfer, during or a er the auction, however, 5 calendar days a er the day of auction at the very latest. 8. Passage of ownership and takeover of auctioned goods - e objects will be handed out to the bidder upon payment of the auction price in full, based upon a payment certificate, either on the day of auction or from Wednesday, 11th May until Saturday 14th May on the premises of the Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, 12 noon 6 pm Note: e starting prices in Euro are rounded off and only for the purpose of information.

3 Rejstřík autorů Adamec David 171 Alt Jaroslav 134 Anderle Jiří 140, 141 Axmann Petr 235, 236 Balcar Karel 221 Bastian M.S. (CH) 181 Bolf Josef 172, 173 Born Adolf 46 Boštík Václav 68 Bratrstvo 256 Brázda Pavel 183, 184, 211, 212, 213 Cajthaml David 179, 180 Calder Alexander (USA) 97 Čepelák Ladislav 89 Černický Jiří 205, 206 Dali Salvador (ES) 99, 100 David Jiří 145, 150, 151, 152, 198, 257, 258, 259 de Saint - Phalle Niki ( FR) 98 Demartini Hugo 75 Diviš Stanislav 143, 149 Dobeš Milan (SK) 76 Dorazio Piero 11A, 11B, 11C Drahotová Drahotová 178 Dubuffet Jean (FR) 77 Ernst Max (DE) 79, 80, 106 Exner Ivan 59 Fialová Svetlana (SK) 182, 186 Fojtek Martin 262 Gabriel Michal 144 Gažiová Ladislava (SK) 185 Gerboc Martin 192 Gross František 30 Grygar Milan 68, 154, 155 Grygar Štipán 254, 255 Hala Zdeněk 204 Hanke Jiří 238 Hankeová Hankeová 239, 240 Hayek Pavel 156 Hejna Václav 43 Hlininský Robert 38, 39, 40 Hošková Anežka 174, 175, 176 Hudeček František 27 Chaba Karel 47, 48, 49, 50 Chagall Marc (RU) 15, 16, 17, 18 Chatrný Ivan 69, 70, 71, 72 Chatrný Dalibor 81, 82, 83, 84 Istler Josef 35, 36, 37 Janeček Ota 55, 63 Janoušek Vladimír 53 Janoušková Věra 62 Jarcovják Vladimír 51, 52 Jiřincová Ludmila 56 John Jiří 31 Ka a Čestmír 124 Kanta Antonín 249 Kintera Kryštof 191 Knap Jan 207 Kolář Jiří 67 Kolíbal Stanislav 118, 119, 129, 130, 131 Kolínská Jitka 25, 26, 28, 29 Kornatovský Jiří 163 Kotík Pravoslav 22, 23, 24 Kovanda Jiří 107, 108, 109, 110, 153, 194 Kruček Václav 161 Kubíček Jan 54, 114, 116, 117, 132 Kučerová Alena 32, 33, 34, 86, 87, 90, 91 Kula Vlastimil 241, 242 Kupka František 6, 7, 8 Kvíčala Petr 160 Lamr Aleš 138, 139 Lauschmann Jan 227, 228, 229, 230 Lhoták Kamil 45, 46 Lukas Jan 231 Mainer Martin 148, 196 Malich Karel 66, 68 Malina Petr 201, 202 Marold Ludvik 2 Masson André (FR) 12, 13, 14, 19, 20, 21 Matoušek František 168, 168, 169 Merta Jan 147, 197 Miró Joan (ES) 10, 11, 78, 92, 93, 94, 95, 96, 103, 104 Mirwald Vladislav 115 Mrázková Daisy 135 Nimcová Barbora M. 200 Nemeth Lina 263 Nepraš Karel 61 Nikl Petr 146 Nový Antonín 237 Ovčáček Eduard 127 Pacovská Květa 111, 112 Pala Štěpán (SK) 133 Pastrňák Petr 218, 219 Pešicová Jaroslava 44 Petrbok Jiří 177 Picasso Pablo (E) podle 9 Písařík Petr 195, 209 Pištěk eodor 125 Pištěk Jan 214, 215 Placht Otto 193 Portfolio (Pavel Dias, Zdenko Feyfar, Dagmar Hochová, Václav Chochola, Karel Kuklík, Markéta Luskačová, Emila Medková, Miloš Novotný, Jan Reich, Dana Sýkorová, Jan Šplíchal) 267 Preclík Zdeněk 224 Preisler Jan 1 Prekop Rudo 250, 251 Preslová Míla 217 Pustějovský Michal 157 Ramos Mel (USA) 101, 102 Róna Jaroslav 142 Ryšánková Zuzana 223 Sadovská Dorota (SK) 216, 245, 246 Samek Jiří 199 Saudková Sára 243, 244 Sedlecký Zbyněk 164 Silverio Robert 252, 253 Sion Zbyšek 41, 42 Sitenský Ladislav 225, 226 Skrepl Vladimír 187, 188 Sobek Evžen 264, 265, 266 Sopko Jiří 136, 137 Stanko Vasil (SK) 247 Stratil Václav 189 Sýkora Zdeněk 68, 120, 121, 122, 123 Šalamoun Jiří 46 Šimánek Dušan 248 Šimera Evžen 165, 166, 167 Šimotová Adriena 57A, 57B, 57C, 65, 85, 88, 126 Šípek Bořek 222 Škoda Michal 158, 159 Špála Václav 3, 4, 5 Štědrý Karel 210 Tapies Antoni (E) 105 Tichý Miroslav 232, 233, 234 Urbásek Miloš 73, 74 Vaca Karel 58 Válová Jitka 57, 60, 64, 128 Vasarely Viktor (FR) 113 Velíšek Martin 208, 220 Vlčková Tereza 260, 261 Zet Martin 190 Žáček Josef 162 Ženatá Kamila 203

4 1 2 1 Preisler Jan Studie ženského aktu uhel na papíře, 40 x 21 cm, rám Na zadní straně razítko: z pozůstalosti prof. Jana Preislera, čís Kč / Marold Luděk Číňanka dumá křída na papíře, 31 x 21 cm, rám nalepeno na karton, v horní části mírně natrženo Na zadní straně potvrzení: Sdružení výtvarných umělců a přátel umění Myslbek v Praze Kč / Špála Václav Kostelík / Chalupa 1904, kresba perem / tužkou, 20 x 12 cm, monogramováno a datováno, rám Kč / Špála Václav Sedící akt kresba tužkou na papíře, 16 x 10 cm, rám Kč / Špála Václav Eugenius kresba tužkou na papíře, 19 x 12 cm, rám Kč / Kupka František Z Quatres Histoires en blanc et noir 1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm Kč / Kupka František Z Quatres Histoires en blanc et noir 1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm Kč / Kupka František (podle) Plakát barevná litografie, 63 x 45 cm Plakát k výstavě Kupka Gouaches Aquarelles Pastels, Galerie Karl Flinker Paris, 1960 Tisk: Mourlot lithographe Kč /

5 9 11A 9 Picasso Pablo (ES) (podle) Světový kongres za odzbrojení a mír 1962, litografie, 55,5 x 75,5 cm Kč / Miró Joan (ES) Litografie VII 1972, barevná litografie, 32 x 49,5 cm, signováno a datováno přeložený list, rám Kč / B Miró Joan (ES) Litografie IX 1972, barevná litografie, 32 x 49,5 cm, signováno a datováno přeložený list, rám Kč / A Dorazio Piero (IT) Neujahr 1984/ barevná litografie, 33,5 x 53,5 cm, signováno a datováno Kč / C 11 11B Dorazio Piero (IT) Cercle vert 1994, barevná litografie, 21 x 59,5 cm, signováno a datováno Kč / C Dorazio Piero (IT) Cercle d azur 1994, barevná litografie, 60/100, 21 x 59,5 cm, číslováno, v kameni signováno a datováno Kč / 168

6 Masson André (FR) léta, barevná litografie, 1/150, 48 x 62 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Masson André (FR) léta, dvoubarevná litografie, 17/150, 56 x 43 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Masson André (FR) léta, barevná litografie, 17/150, 57 x 45 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Chagall Marc (RU) Hráč na flétnu 1957, barevná litografie, 23 x 39 cm, signováno a datováno, přeložený list, rám Kč / Chagall Marc (RU) Červený kohout 1957, barevná litografie, 23 x 39 cm, signováno a datováno, přeložený list, rám Kč / Chagall Marc (RU) Milenci 1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, signováno a datováno, rám Kč / Chagall Marc (RU) Kytice 1957, černobílá litografie, 23 x 20 cm, signováno a datováno, rám Kč / 152

7 Masson André (FR) léta, barevná litografie, 79/125, 45 x 55 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Masson André (FR) léta, barevná litografie, 1/150, 50 x 65 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Masson André (FR) léta, barevná litografie, 17/150, 54 x 74,5 cm, signováno a číslováno Slepotisk: Ateliér André Masson Kč / Kotík Pravoslav , 2x tuš na papíře, 12,5 x 19 cm/ 7 x 18 cm, signováno a datováno Z pozůstalosti autora Kč / Kotík Pravoslav , akvarel a kvaš na papíře, 22 x 18 cm, signováno a datováno Z pozůstalosti autora Kč / Kotík Pravoslav , kvaš na papíře, 17 x 22 cm, signováno a datováno Z pozůstalosti autora Kč /

8 Kolínská Jitka Lodě 1961, koláž, monotyp a kombinovaná technika na papíře, 31 x 52 cm, signováno a datováno Kč / Kolínská Jitka Vraní oko 1955, olej na plátně, 111 x 46 cm, signováno a datováno vzadu minimální poškození na povrchu, rám Kč / Hudeček František Noční chodec 1945, lept, 29,5 x 23 cm, signováno a datováno, rám Kč / Kolínská Jitka Předměstí 1953, uhel na papíře, 31,5 x 45 cm, signováno a datováno vzadu papír na zadní staně lehce poškozený Kč / Kolínská Jitka Krajina 1953, uhel na papíře, 31,5 x 64 cm, signováno a datováno vzadu Kč / Gross František Domek 1961, suchá jehla 1/4, 12,5 x 16 cm, signováno a datováno Kč /

9 John Jiří Abstraktní krajina 1967, suchá jehla, 11/35, 49,5 x 63 cm, signováno a datováno, rám Kč / Kučerová Alena 1935 Skákání do vody 1977, tisk z perforovaného plechu, 5/10 (autorský tisk), 53,3 x 73 cm signováno, datováno a číslováno, rám papír zvlněn a pomačkán, na okrajích stopy starší adjustace Kč / Kučerová Alena 1935 Lhotecká strouha 1982, tisk z perforovaného plechu, 7/50, 53 x 73,5 cm signováno, datováno a číslováno, rám papír lehce zvlněný, drobné skvrny Kč / Kučerová Alena 1935 Krajina 1986, tisk z perforovaného plechu, 1/10 (autorský tisk), 53 x 74 cm signováno, datováno a číslováno, rám papír zvlněný Kč / 640

10 Istler Josef Hlava 1996, kombinovaná technika na papíře, 45,5 x 33,5 cm signováno a datováno Kč / Istler Josef kolem roku 1980, kombinovaná technika na plátně (na desce), 31 x 58 cm Na zadní straně potvrzení pravosti: Tom Istler, Praha Kč / Istler Josef Kompozice 1947, akvatinta, 3/60, 18,5 x 23,2 cm, signováno a datováno Kč / Hliněnský Robert Proudění 70. léta, pastel na papíře, 13 x 18 cm, signováno, rám Provenience: Z pozůstalosti autora Kč / Hliněnský Robert léta, akvarel na papíře, 35,5 x 24,5 cm, rám Provenience: Z pozůstalosti autora Kč / Hliněnský Robert léta, pastel na papíře, 35,5 x 24,5 cm, rám Provenience: Z pozůstalosti autora Kč /

11 Sion Zbyšek 1938 Hlavy 1991, tuš a perokresba na papíře, 49,5 x 70 cm, signováno a datováno Kč / Sion Zbyšek , kombinovaná technika na papíře, 45 x 65 cm, signováno a datováno Kč / Lhoták Kamil Špulka v krajině 1972, litografie, 120/120, 25 x 51 cm, signováno a datováno, rám Kč / Hejna Václav Hlava kombinovaná technika a koláž na kartonu, 60 x 42 cm, signováno, rám Kč / Pešicová Jaroslava 1935 Reklama 1980, olej na desce, 35 x 47 cm, signováno a datováno Kč / Kolektiv autorů (Adolf Born, Kamil Lhoták, Jří Bouda, Jiří Šalamoun, Eva Šalamounová a další) Divoký život 1989, barevná litografie, 180/190, 29,5 x 80,5 cm, signováno všemi autory, rám Kč /

12 Chaba Karel Lucerna 2004, olej na plátně, 45 x 35 cm, signováno Kč / Chaba Karel Most 1991, ručně kolorovaný lept, 2/36, 19,5 x 24,5 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Chaba Karel Velkopřevorské náměstí 1993, ručně kolorovaný lept, 14/37, 19,5 x 24 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Chaba Karel Hrušky 1994, ručně kolorovaný lept, 16/20, 19,5 x 24 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Jarcovják Vladimír Břicho 1969, kombinovaná technika, asambláž na desce, 121 x 90 cm, signováno a datováno Kč / Jarcovják Vladimír (Žlutá kompozice) 1977, olej na plátně, 120 x 120 cm, signováno vzadu Kč /

13 Janoušek Vladimír , kombinovaná technika na papíře, 33 x 45 cm, signováno a datováno, rám Na zadní straně razítko Z pozůstalosti sochaře Vladimíra Janouška, č. 35, sign. Věra Janoušková Kč / Kubíček Jan , koláž, kombinovaná technika na papíře, 42 x 28 cm (papír 62 x 45 cm), signováno a datováno, rám Kč / Janeček Ota Kubánka linoryt, 25,5 x 16 cm, signováno, pod sklem Kč / Jiřincová Ludmila Zamyšlená křída na papíře, 29 x 17,5 cm, signováno, rám Kč / Válová Jitka 1922 Prosba 1985, pastel na papíře, 21 x 14 cm, signováno a datováno, rám Kč /

14 57A 57B 58 57A Šimotová Adriena 1926 (Z cyklu k básním Vladimíra Holana) 1979/83, litografie, 21/30, 31,5 x 27 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / B Šimotová Adriena 1926 (Z cyklu k básním Vladimíra Holana) 1979/83, litografie, 21/30, 31,5 x 27 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / C Šimotová Adriena 1926 (Z cyklu k básním Vladimíra Holana) 1979/83, litografie, 21/30, 31,5 x 27 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Vaca Karel Divertimento 1980, olej na kartonu, 57 x 39 cm, signováno a datováno, rám Kč / Exner Ivan 1960 Zima 1983/4 1990, kombinovaná technika na plátně, 75 x 55 cm, signováno a datováno vzadu, rám drobná poškození na povrchu Kč / C 59

15 Válová Jitka 1922 Postavy 1968, pastel na papíře, 38 x 25 cm, signováno a datováno, rám Kč / Nepraš Karel Ptáček 1992, litografie, 96/100, 18 x 28,7 cm, signováno a datováno Kč / Janoušková Věra kombinovaná technika a koláž na papíře, 26 x 17,5 cm, signováno, rám Kč / Válová Jitka 1922 Smíření 1999, kombinovaná technika na papíře, 50 x 40,5 cm, signováno a datováno, rám Kč / Šimotová Adriena , suchá jehla, lept, 4/15, 51 x 48 cm, signováno, datováno, číslováno a věnováno Janu Bočanovi, rám papír pomačkaný, na dolním okraji hnědé skvrny Kč / Janeček Ota Dívka se svíčkou barevná suchá jehla, 62 /200, 19 x 9,5 cm, signováno a číslováno Na přeloženém listu s básní Oříšky v misce s vlastnoručním podpisem Jaroslava Seiferta Kč /

16 Malich Karel 1924 Abstraktní kompozice 1966, barevný lept, 22/25, 24 x 12 cm, signováno a datováno, rám Kč / Kolář Jiří , lept, 39,5 x 39 cm, signováno a datováno Kč / Česká grafika I (Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Václav Boštík, Milan Grygar) 1993, 4 x grafický list: Zdeněk Sýkora, 27 linií, ex.24/100 (serigrafie, 26,9x26,9cm) Václav Boštík,, ex. 24/100 (suchá jehla a pastel, 23,7x23,5cm) Karel Malich, Uviděl jsem to, ex. 38/100 (serigrafie 33,7x24,3cm) Milan Grygar, Plocha a prostor, ex. 24/100 (serigrafie, 53x38cm) Vydavatel: Galerie Zdenìk Sklenář, Kč / 4 800

17 Chatrný Ivan Kompozice VI sítotisk, 14/15, 32 x 26 cm, signováno a číslováno Kč / Chatrný Ivan Kompozice III sítotisk, 14/15, 31 x 24 cm, signováno a číslováno Kč / Chatrný Ivan Kompozice V sítotisk, 13/15, 38 x 27 cm, signováno a číslováno Kè / Chatrný Ivan Kompozice XXII 1969, sítotisk, 11/21(?), 40 x 29,5 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Urbásek Miloš Hommage a Josef Albers 1973, sítotisk, 5/ 100, 70 x 70 cm, signováno Kč / Urbásek Miloš Hommage a Josef Albers 1973, sítotisk, 5/ 100, 70 x 70 cm, signováno Kč / Demartini Hugo Z Alba 11 from middle europe , sítotisk, 8/130, 59,5 x 59,5 cm, signováno, datováno a číslováno Vydavatel: Milan Dobeš Museum a Komart Gallery, Bratislava Kč / Dobeš Milan (SK) 1929 Z Alba 11 from middle europe 2005, sítotisk, 8/130, 59,5 x 59,5 cm, signováno, datováno a číslováno Vydavatel: Milan Dobeš Museum a Komart Gallery, Bratislava Kč /

18 Dubuffet Jean (FR) Allégresse 1959, litografie, épreuve d artiste, 48 x 35 cm, signováno a datováno, rám Kč / Miró Joan (ES) Sculptures 1980, barevná litografie, 54,5 x 74,5 cm, signováno v kameni, rám Vydavatel: Galerie Maeght, Paris Kč / Ernst Max (DE) Espace vert 1970, lept a akvatinta, 76/100, 25 x 20 cm, signováno a číslováno, rám Lit.: Spiess/Leppien, Max Ernst soupis grafického díla č Kč / Ernst Max (DE) Samuel Beckett, K nedokončenému dílu 1967, lept a akvatinta na japanu, 42/45 20,5 x 17 cm, signováno a číslováno, rám Lit.: Spiess/Leppien, Max Ernst, Soupis grafického díla, 112 B (Ill.) Kč /

19 Chatrný Dalibor , barevný ofset, perforace a koláž, 21,3 x 29,3 cm, signováno a datováno vzadu Kč / Chatrný Dalibor , černobílá fotografie a koláž, 31,5 x 21,5 cm, signováno a datováno vzadu Kč / Chatrný Dalibor , černobílá fotografie a koláž, 28 x 24,5 cm, signováno a datováno vzadu Kč / Chatrný Dalibor , černobílá fotografie a koláž, 33,5 x 30cm, signováno a datováno vzadu Kč / Šimotová Adriena , monotyp, kombinovaná technika na papíře, 20 x 32,5 cm, signováno a datováno, rám Kč / Kučerová Alena , tisk z perforovaného plechu, 2/30, 12,5 x 20 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Kučerová Alena , tisk z perforovaného plechu, 7/30, 14 x 20 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / 180

20 Kučerová Alena 1935 Koupání 1959, suchá jehla, akvarel, 24 x 37,5 cm, signováno a datováno, rám Vzácná ranná práce autorky, sběratelský unikát Kč / Šimotová Adriena 1926 Hlava 1978, barevný lept, 5/15, 79 x 50 cm, signováno, datováno a číslováno, rám Kč / Kučerová Alena 1935 Větší stěna 1965, suchá jehla, 15/20, 64 x 49 cm, signováno, datováno a číslováno, rám Publikováno v monografii Alena Kučerová, Galerie Pecka 2005, str. 77, il Kč / Čepelák Ladislav Krajina 1966, lept, 52/100, 36 x 49 cm, signováno a datováno, rám Kč /

21 Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas noc variaciones acrosticas en el jardin de Miró 1975, barevná litografie, 50 x 72 cm, signováno v kameni Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas noc variaciones acrosticas en el jardin de Miró 1975, barevná litografie, 50 x 72 cm, signováno v kameni Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas noc variaciones acrosticas en el jardin de Miró 1975, barevná litografie, 50 x 36 cm, signováno v kameni Kč / Calder Alexander (USA) Kompozice 1974, barevná litografie, 72 x 105 cm, signováno a datováno v kameni, rám okraje papíru minimálně poškozené a mírně zahnědlé Kč / de Saint - Phalle Niki (FR) 1930 Montreux Jazz Festival 1984, barevný sítotisk, 100 x 70 cm, signováno v sítu, rám Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas noc variaciones acrosticas en el jardin de Miró 1975, barevná litografie, 50 x 36 cm, signováno v kameni Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas noc variaciones acrosticas en el jardin de Miró 1975, barevná litografie, 50 x 36 cm, signováno v kameni Kč /

22 Ramos Mel (USA) 1935 You like it, it likes you 1994, heliogravura, 70 x 50 cm, signováno,datováno a číslováno, rám Slepotisk vydavatele: Chaos editions Düsseldorf Kč / Dali Salvador (ES) Liquid and Gaseous Television 1975/76, suchá jehla, litografie, sítotisk a koláž, I- 121/250, 70,5 x 53,4 cm, signováno a číslováno, rám Z cyklu: Imaginations and Objects of the future Lit.: Michler, Löpsinger: Soupis grafického díla S. Daliho, č Kč / Ramos Mel (USA) 1935 Manet Olympia 1974, litografie, 66/200, 39 x 56 cm, signováno,datováno a číslováno, rám Slepotisk: Matthieu Litho Switzerland Kč / Dali Salvador (ES) Femme a la Fontaine 1967, suchá jehla, akvarel, 31,5 x 23,5 cm, signováno a datováno 68 Z cyklu: Póemes secrets d Apollinaire Lit.: Michler, Löpsinger: Soupis grafického díla S. Daliho, č Kč /

23 Miró Joan (ES) Z cyklu Escultor 1974, barevná litografie, 20 x 40 cm, signováno v kameni Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Escultor 1974, barevná litografie, 20 x 40 cm, signováno v kameni Kč / Tapies Antoni (ES) 1923 M 1999, barevná litografie, 566/1000, 45 x 23 cm. signováno v kameni, číslováno Kč / Ernst Max (DE) Affiche pour déchets d Atelier 1968, litografie, e.a., 62 x 39 cm, signováno a číslováno, rám Lit.: Spiess/Leppien, Max Ernst, Soupis grafického díla, A 16a Kč / Kovanda Jiří 1953 (8/82) 1982, kombinovaná technika na papíře, 62,5 x 45 cm, signováno a datováno vzadu Publikováno v katalogu Jiří Kovanda, Galerie Klatovy/Klenová, Kč / Kovanda Jiří 1953 (4/82) 1982, kombinovaná technika na papíře, 62,5 x 45 cm, signováno a datováno vzadu Publikováno v katalogu Jiří Kovanda, Galerie Klatovy/Klenová, Kč /

24 Kovanda Jiří 1953 (3/82) 1982, kombinovaná technika na papíře, 62,5 x 45 cm, signováno a datováno vzadu Publikováno v katalogu Jiří Kovanda, Galerie Klatovy/Klenová, Kč / Kovanda Jiří 1953 V. M. s dcerou 1997, barevný sítotisk, 22/100, 42,5 x 30,5 cm, signováno a datováno Kč / Pacovská Květa 1928 Divided Space , akryl na plátně, 25 x 30 cm, signováno a datováno Kč / Pacovská Květa 1928 Divided Space , akryl na plátně, 25 x 30 cm, signováno a datováno Kč / 1 520

25 Vasarely Viktor (FR) barevný sítotisk, 27/90, 43 x 43 cm, signováno a èíslováno Kč / Kubíček Jan 1927 Z Alba 11 from middle europe , sítotisk, 8/130, 59,5 x 59,5 cm, signováno, datováno a číslováno Vydavatel: Milan Dobeš Museum a Komart Gallery, Bratislava Kč / Mirwald Vladislav Geometrické zátiší 2002, olej na kartonu, 45 x 33 cm, vzadu signováno a datováno Kč / Kubíček Jan /1997, serigrafie, 85/110, 62,5 x 45 cm. signováno, datováno a číslováno Kč / Kubíček Jan /1997, serigrafie, 87/110, 62,5 x 45 cm, signováno, datováno a číslováno Kč /

26 Kolíbal Stanislav 1926 Z cyklu Berlínské kresby (LVII) 1988, uhel a tužka na papíøe, 86 x 61 cm, signováno a datováno vzadu, rám Kč / Kolíbal Stanislav 1926 Texty 1995, 3x kresba, (3x) 34 x 25 cm Bibliofilní vydání nakladatelství Aulos, Praha Vydáno 40 číslovaných výtisků, tento výtisk má číslo 16 V kartonovém pouzdře s dřevěnou výstuhou Kč / Sýkora Zdeněk 1920 Černo-bílá struktura 1964, linořez na ručním papíře Ingres/Fabriano, 61 x 45,5 cm, rám na dolním okraji signováno, datováno a značeno 50/9, na okrajích minimální poškození náklad autorem vydané grafiky byl 10 tisků, list se nachází ve sbírkách Galerie Bendikta Rejta v Lounech, Východočeské Galerie v Pardubicích a Muzea umění v Olomouci Literatura: Lenka Sýkorová, Z.S. Grafika, str Kč / 1 800

27 Sýkora Zdeněk 1920 Geometrická kompozice barevný sítotisk, 21 x 21 cm, signováno vzadu, rám Kč / Sýkora Zdeněk 1920 Stephen Hawking a Roger Penrose, Povaha prostoru a času 2002, 6x serigrafie na pauzovém papíře, přeložené listy, (6x) 29 x 29 cm, sítotisky signovány Bibliofilní vydání nakladatelstí Aulos, v kartonovém pouzdře Kč / Sýkora Zdeněk 1920 William Faulkner ELLY 2005, 5x barevná serigrafie, (5x) 28 x 27,5 cm, sítotisky na zadní straně signovány Bibliofilní vydání nakladatelstí Aulos, vydáno 70 číslovaných výtisků, tento výtisk má číslo 36 v kartonovém pouzdře Kč / 800

28 Ka a Čestmír Čeření 1975, monotyp, 29 x 36 cm, signováno a datováno, rám list na okrajích zahnědlý Kč / Pištěk eodor 1932 Jak hrát míčem 2010, sítotisk, 15/30, 30 x 42 cm, signováno, datováno a číslováno Grafický list podle obrazu z roku 1964, publikovaného v monografii T.P., Galerie Pecka 2007, str Kč / Šimotová Adriena 1926 Plakát Mémoire de Famille 1996, litografie, 51 x 38 cm, signováno a datováno Plakát k výstavě v Galerie de France, Paris, Kč / Ovčáček Eduard , kombinovaná technika na ručním papíře, 42 x 30 cm, signováno a datováno, rám Kč / Válová Jitka léta, litá kresba na papíře, 59 x 27,5 cm, vzadu signováno, rám Kč / 1 400

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Moderní a současné umění

Moderní a současné umění AUKCE 66 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Moderní a současné umění 100. Mikuláš Medek PRAHA HLAHOL, NEDĚLE 22. ŘÍJNA OD 11.00 HODIN JMENNÝ REJSTŘĺK

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO Pr ce Jind icha Kocha 23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica a iudaica 1 38 II. Fotografie Photography 39 56 III. Avantgarda Avant

Více

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č. 44 44. výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/3/14 Dražebník

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka. BONA ELECTA dražební a realitní společnost... Vaše dobrá volba.....,,,.., DRAZEBNI VYHLASKA č.015099 o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346 DRS IMMO a.s., se sídlem v Brně, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00 doručovací adresa: nám. Práce 2512, Zlín, PSČ: 760 01 www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více