mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat"

Transkript

1 7/ dubna 2007 Cena 6,00 Kč Vrácenou lahví pomůžete! V rámci propagace nového českého filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Vratné lahve připravila Poštovní spořitelna dobročinnou akci Města Sobě, která bude probíhat ve dvaadvaceti vytipovaných městech. Mezi ně byla zařazena také Sušice. Projekt s podtitulem Pomozte svému město vratnými lahvemi je založen na jednoduchém principu. Promotýmy budou v určeném termínu vybírat od lidí vratné lahve ve stáncích na náměstí před radnicí určitě je nepřehlédnete. Peníze za vybrané lahve Poštovní spořitelna zdvojnásobí a předá městu na podporu obecně prospěšného projektu ve městě. I jedinou vrácenou lahví uděláte dobrý skutek a navíc na vás čeká spousta zábavy a soutěží. Součástí stánků bude i jedinečná výstava tzv. tančících lahví (český patent) a fotogalerie rekordů a kuriozit agentury Dobrý den. Součástí akce bude také pokus o nový zápis do knihy českých rekordů. Kdo v rámci uvedené akce přinese aspoň jednu láhev, má šanci vyhrát v závěrečném slosování let horkovzdušným balónem Na nejlepšího sběrače v každém městě čeká snowboard. Pro děti je připravena soutěž O nejkrásnější lahev. Akce v Sušici proběhne v době promítání filmu v sušickém kině od 8. do 10. dubna V neděli 8. dubna bude zahájena na náměstí ve 12 hodin, pokračovat bude před kinem od 18 do 20 hodin. V té době bude kino otevřené, takže si příchozí Škola slaví osmdesátku mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat lahve a kupónky od lahví ještě také v pondělí a v úterý od 10 do 18 hodin. Připravena je i odměna pro město, které nasbírá nejvíce lahví v přepočtu na obyvatele. Čeká ještě další velké cena věnovaná Poštovní spořitelnou. pm Přečtěte si odpověď zastupitele Jana Květoně proč zloděj ukradl dvě přepravky baget o čem jednala rada města na 7. zasedání nepřehlédněte vypsaná výběrová řízení hlasujte pro Dívku sympatie 2007 pojďte do kina vyberte si z přehledu akcí na příští dva týdny 80. výročí od svého založení si připomene Základní škola T. G. Masaryka v Sušici květnovými oslavami. Nádherná budova dominující jedné z městských částí byla dostavena v roce 1927, zkolaudována přesně 22. ledna Její vybudování stálo korun, za dobu svého trvání vychovala tisíce mladých lidí, zažila významné státnické návštěvy, přečkala i méně slavné doby naší země. Vedení školy a všichni, kteří se na programu oslav podílejí, zvou všechny na připravované akce. Ve středu 9. května do Muzea Šumavy v Sušici, kde můžete zhlédnout výstavu výtvarných prací žáků a učitelů školy a také práce z partnerské školy v Arnbrucku, ve čtvrtek 10. května pak můžete přihlížet pokusu o překonání českého rekordu ve cvičení leh sed, na pátek 11. května je připraven sportovní den na stadionu. Oslavy vyvrcholí v sobotu 12. května, kdy můžete využít pozvání k návštěvě školy při Dni otevřených dveří, potěšit se kulturním programem nebo se zúčastnit setkání učitelů a absolventů školy. Přesné informace o době konání, více o historii i současnosti školy přineseme v následujících vydáních novin. as Otevřete»Nové oči«pod tímto názvem se ukrývá americko-český projekt, o němž jsme poprvé informovali v loňském roce. Spolupráci se Sušicí začala rozvíjet americká univerzita v Utahu. Organizátoři celého projektu Michael Poláček a prof. Steven Sternfeld (dlouholetý profesor na univerzitě, organizuje podobné programy více než 10 let) v uplynulých dnech navštívili Sušici, aby domluvili podrobnosti a projekt mohl v květnu začít. V podstatě se jedená o oboustrannou kulturní a jazykové výuku studentů obou zemí. Do programu už se aktivně zapojili američtí studenti a několik českých rodin, kteří se kontaktují prostřednictvím diskusního fóra na internetových stránkách projektu Zde najdete další informace a rovněž kontakty na organizátory, na nichž se můžete ještě do konce dubna přihlásit v případě, že byste měli o účast v projektu zájem (s panem Poláčkem můžete komunikovat v češtině). Nespornou výhodou, kterou projekt účastníkům přináší, je třítýdenní kurz angličtiny zdarma, české rodiny se zapojí jako hostitelské, studenti z Ameriky se plně přizpůsobí běžnému dennímu programu rodiny včetně docházky do školy, volnoča- sových aktivit a sami budou pracovat jako brigádníci v různých firmách a společnostech. Pokud máte doma studenta, nebo se sami chcete zdokonalit v angličtině, neváhejte a využijte této příležitosti. red Česká křesťanská akademie v Sušici oznamuje: ve čtvrtek 12. dubna se nekoná naše Posezení s. Přejeme všem příjemné prožití Velikonoc a těšíme se na vás 10. května 2007, kdy bude naším hostem malíř Mgr. MILOSLAV ČELAKOVSKÝ. Za ČKA Dr. Prajerová KD Sokolovna sobota 7. dubna ve 20 hod. Velikonoční zábava s Fortunou čtvrtek 12. dubna v 19 hod. Finále Solasido 2007 Dětská pěvecká soutěž. pátek 13. dubna ve 21 hod. Beatles Revival neděle 15. dubna ve 14 hod. Pro dobrou náladu hraje Jan Vondrášek sobota 21. dubna ve 20 hod. Staropražští heligonkáři K tanci i poslechu, stolové uspořádání, možnost občerstvení. Smetanův sál čtvrtek 19. dubna v hod. koncert z cyklu Vivat Musica Adamusovo trio J. Adamus, J. Adamusová a K. Novotná.

2 strana 2 Zastupitelé odpovídají Otázka pro Jana Květoně, člena Komise kultury a cestovního ruchu Jako člen zastupitelstva města jste se na sklonku loňského roku zúčastnil prohlídky městského majetku, který je v současné době mnohdy nevyužívaný, některé objekty jsou v havarijním stavu. (Posádkový dům armády, nebytové prostory v Nádražní ul., pozemky v areálu Sola, bývalá porodnice, bývalá kaple, bývalá kasárna Pod Kalichem, areál zahradnictví.) Co by se podle vás mělo s tímto majetkem stát? Jak by se měl dále využívat? Jak velké investice by to město asi stálo, kdyby chtělo např. polovinu z nevyužívaných objektů opravit a provozovat? Už se z řad zastupitelů objevily nějaké konkrétní návrhy? Jedním z programových bodů SNK ED je řádně se starat a udržovat majetek města. Proto vždy budeme usilovat o to, aby byl řádně udržován a využíván. Byla mi položena otázka týkající se nevyužívaného městského majetku a mého názoru na jeho využití. Zda již byly projednávány v tomto směru nějaké návrhy a event. finanční náročnost. Bývalý Dům armády v současné době je pronajat, nájemce zajišťuje provozování diskoték a prodejních akcí. V rámci svých možností zajišťuje částečně i údržbu, dle mého názoru v nedostatečné míře. Pokud mám informace, postupně se snaží opravovat další části tohoto rozsáhlého objektu. Ideální stav, kdy by se všechny potřebné opravy financovaly z prostředků města hned tak nenastane. Proto si myslím že je dobré, že tento objekt je pod kontrolou a nedochází k jeho devastaci. Zatím podporuji současný stav ponechat v majetku města. Bývalá porodnice objekt je bohužel již několik let devastován. Dle mého názoru by se měl využít při řešení nedostatku míst v obdobných zařízeních jako je dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory apod. Není myslím podmínkou, že toto zařízení musí být městským majetkem. Lepším řešením by bylo sehnat vhodného investora a ze strany města vytvořit podmínky, které potencionálního zájemce zaujmou. Kasárna pod Kalichem podle mého názoru by zde mohla nastat následující varianta: na náklady města vybudovat potřebnou infrastrukturu a využít tento atraktivní prostor pro drobné podnikání, služby a výstavbu rodinných domů. Areál Sola tato lokalita je ideální pro podnikání v oblasti výroby. Doporučuji začít intenzivněji jednat s majiteli pozemků o jejich možném prodeji a poté vytvářet podmínky pro vstup investorů. V současnosti probíhají jednání o komunikaci, která má podle Územního plánu umožnit vstup do areálu bývalého Sola ze severní strany a navázat na plánovaný kruhový objezd u Prefy. Areál zahradnictví zde vidím možnosti jednat s městem Jan Květoň o přijatelných podmínkách prodeje stávajícímu nájemci, nebo rozprodat dalším zájemcům. Bývalá kaple vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo najít vhodný způsob využití, možná by stálo za úvahu provést potřebné úpravy a budovu pronajímat např. pro zájmovou, klubovou činnost, přednášky apod. Náklady na provedení uvedených variant nelze odhadnout, vždy bude záležet na finančních možnostech města a vůli zastupitelstva. V současné době řeší tyto otázky Komise pro rozvoj města. Jsem připraven všechna rozumná a reálná řešení podpořit. Ptáme se zastupitelů Zajímáte se o město v němž žijete? Máte k němu připomínky, otázky? Rádi byste je položili zastupitelům, kteří svými hlasy o většině problémů rozhodují? Chcete znát jejich názor nebo jim navrhnout způsob řešení? V každém čísle SN dostává prostor jeden člen zastupitelstva, který bude na vaše dotazy, připomínky a náměty reagovat. Své příspěvky do diskuse se zastupitelem můžete posílat na adresu redakce (poštou na adresu MKS T. G. Masaryka 120, Sušice, nebo osobně v kanceláři MKS sokolovna, 1. patro), vždy do určeného data. Z redakce pak poputují přímo k dotazovanému a jeho vyjádření k nejzajímavějším z nich si budete moci přečíst v novinách. Zaslané příspěvky musí být podepsané plným jménem tazatele, v případě, že nechce být uveden plným jménem, stačí pod příspěvkem uvést značku, plné jméno a telefonický kontakt je ale nutné k u připojit (pouze pro potřeby redakce). Anonymní příspěvky nebudou předávány! Otázky pro Františka Kůse, člena Rady města a předsedu Komise pro přípravu, zpracování a realizaci programu Městské památkové zóny v Sušici, můžete zasílat do redakce do 11. dubna Kaleidoskop Slavnostní ocenění dárců krve za bezplatné odběry proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Sušici v úterý 20. března. Za přítomnosti sušického starosty, zástupců Českého červeného kříže v Klatovech a primářky oddělení klinické biochemie a hematologie v Sušici RNDr. Evy Fedorové byly předány stříbrné a bronzové plakety Dr. Janského (10 a 20 odběrů), Čestná uznání (50, 60, 70 a 100 odběrů) a Zlaté kříže III. stupně za 80 odběrů. Čestné uznání za nejvyšší počet bezplatných odběrů krve 180 předal starosta Petr Mottl Václavu Pikešovi. Ocenění Zlatou plaketou převzali Augustin Keila, Petr Panský, Zdeněk Pitule. Stříbrnou plaketu obdrželi: Eva Glasserová, Jaroslav Jiráň, Petr Kubánek. Bronzovou plaketou byli oceněni: Jana Hetzerová, Ondřej Klíma, Radek Kulhánek, Jiří Lupíšek, Hana Niebauerová, Jaroslav Pavelec. Čestné uznání za 50 bezpříspěvkových odběrů převzali z rukou starosty Sušice Marie Pelikánová, Miloslav Šiška a Jaroslava Šperlová, Čestné uznání za 60 odběrů obdržel František Roubal. Zlatým křížem III. stupně bylo oceněno bezpříspěvkové dárcovství Jaroslava Lišky a Jaroslava Sadila za 80 odběrů. V průběhu předávání ocenění zazněla slova díků a vyjádření naděje, že tato dobrovolná činnost bude i nadále pomáhat zachraňovat denně lidské životy. as Z hladu ukradl dvě přepravky baget z činnosti Městské policie v březnu MP řešila v březnu případ, kdy v ranních hodinách v prostorách u městského kina zjistila hlídka žáky základní školy, kteří si sem odskočili zakouřit. Strážníci mají s dotyčnými už zkušenost všichni patří do jedné školy a na toto místo chodí kouřit pravidelně (jedná se o dva žáky roč. 1991, tři roč a jednoho roč. 1993). Hlídka telefonicky vyrozuměla zástupce ředitele školy a provinilce mu odevzdala. Dohlížecí kamerový systém zachytil sedmnáctiletého mladíka a později také 28letou ženu, kteří si chtěli domů odnést květiny z keramických květináčů stojících před budovou MÚ, za přestupek jim každému byla udělena pokuta 500 korun. Pachatele si chytil sám dva povedené nezletilce ve věku 13 a 14 let, kteří mu opakovaně poškozovali vůz, chytil při činu majitel vozidla v ul. Na Příkopech. Na místě je zadržel do příjezdu hlídky MP, ta je předala rodičům. V pondělí 26. března zaznamenal kamerový systém mladíka blížícího se k pekařské Avii. Po chvíli bylo jasno, že s čistými úmysly nepřišel. Otevřel postranní dveře a z vozu vytáhl dvě přepravky a odešel s nimi. Strážník MP jej dohonil a odvedl ho do provozovny ZKD, kde jmenovaný odevzdal lup. Poté odvedl mladíka na strážnici ke zjištění totožnosti a ověřením, zda se v posledních třech letech nedopustil stejného nebo podobného přestupku. Při prošetřování případu mladík uvedl, že se pohádal s rodiči a proto se po středu města prochází celou noc a měl už velký hlad. Způsobená škoda dosáhla 480 korun, policisté mu vyměřili sazbu více než dvojnásobnou, udělili mu pokutu ve výši korun. Nepoučitelní cyklisté stále riskují dva dny po sobě v nočních hodinách udělili strážníci MP pokutu 500 korun dvěma mladým cyklistům, kteří jeli v protisměru na náměstí Svobody a a v ulici T. G. Masaryka. Za pomoc si poděkování od občanů vyslechli strážníci sušické Městské policie v mnoha případech, kdy např. vrátili majitelům ztracené klíče, peněženku s doklady a platebními kartami nebo i čtyřnohého kamaráda, který se zaběhl a prostřednictvím MP se dostal zpět ke svému majiteli. Muž, který jej našel, to ohlásil na služebně a zanechal zde kontakt na sebe. Šťastný majitel si svého pejska po třech dnech vyzvedl. S prosbou o pomoc se na strážníky MP obrátil občan, který měl strach o svou přítelkyni. Kolem jejího bytu delší dobu v časných ranních hodinách obcházel bývalý manžel, svým jednáním rušil sousedy a žena se jej bála. Hlídka MP na místě zjistila 29letého muže pod vlivem alkoholu se zakrvácenou tváří, který tvrdí, že jde ke kamarádovi. Po kratší domluvě usoudil, že bude lepší řešit problémy později a z domu odešel. as, lp Zasedání rady města v 1. pol a 30. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25. června. Zasedání zastupitelstva města v roce dubna, 20. června, 12. září, 21. listopadu, 19. prosince.

3 7. jednání rady města se konalo 19. března Rada schválila následující usnesení. RM souhlasila s uspořádáním výstavy fotografií Radovana Kodery, v souvislosti s 65. výročím deportace sušických Židů do Terezína. RM uložila odboru školství, kultury a památkové péče zahájit jednání se židovskou obcí o umístění díla k trvalému připomenutí události 65. výročí. RM vzala na vědomí Zprávu o stavu zařízení sociální služby Města Sušice, Výroční zprávu za rok 2006 Domova důchodců Sušice a Výroční zprávu za rok 2006 Městského kulturního střediska v Sušici. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce: Sušice, Mateřská škola Smetanova ul. stavební úpravy, dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Města Sušice a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky a členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce: Sušice, ZŠ T. G. Masaryka oprava střechy, dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Města Sušice, zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky a členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce: Sušice, chata na Svatoboru oprava střechy, dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Města Sušice, firmy které budou vyzvány k předložení cenové nabídky a členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek. RM uložila Městské policii oslovit tři firmy na zadání veřejné zakázky do Kč bez DPH na akci Městský kamerový dohlížecí systém v Sušici rozšíření II. RM souhlasila se žádostí Poštovní spořitelny s pořádáním akce ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Města sobě, která je zaměřena na podporu filmu Vratné lahve (další info na jiném místě SN). RM souhlasila s pořádáním akce Kvalifikace na Mistrovství republiky v dřevorubeckém sportu ve dnech Akce proběhne na prostranství náměstí před kašnou. RM uložila OMRM připravit ve spolupráci s právníkem města dodatek k nájemní smlouvě nájmu a instalace kotle do objektu PDA a pověřila starostu města jeho podpisem. RM dává souhlas firmě Bytservis, s. r. o., k umístění jednotky tepelného čerpadla do strojovny tepelného hospodářství města Sušice za podmínky, že v případě nutnosti odstranění této jednotky, nebo její odstavení z provozu z důvodu na straně pronajímatele Města Sušice, nenese město Sušice žádnou zodpovědnost za ztrátu investic či jiné zvýšené náklady firmy Bytservis, s. r. o. RM vzala na vědomí v souladu s vyhláškou č. 247/1993 Sb., vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Nemocnice, o. p. s., Sušice a uveřejnění inzerátu v tisku. RM schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi Městem Sušice a firmou HA- SIT Šumavské vápenice a omítkárny, a. s., Velké Hydčice, který prodlužuje tuto nájemní smlouva na dobu určitou do Zasedání rady města RM schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 380/8 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 17,5 m² a zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce Města Sušice. RM vzala na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne mezi Městem Sušice a firmou AgAkcent, s. r. o., Zavlekov na pronájem nebytových prostor v objektu radnice Městského úřadu čp. 138/I. Sušice a nesouhlasila s prominutím tříměsíční výpovědní lhůty. Nájemní vztah mezi Městem Sušice a nájemcem bude ukončen k RM rozhodla o odpisu pohledávky ve výši 892,91 Kč z účtu Pohledávky za rozpočtové příjmy vzniklou rozdílem skutečně zaplacené a předpokládané částky za pronájem pozemků mezi Městem Sušice a Českou investiční a správcovskou a. s. Brno. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. RM souhlasila s přidělením bytu č. 8, 4+1, ul. 5. května 719, Sušice, Jiřímu Zůnovi na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu č. 3, 3+1, ul. Nádražní 923, Sušice, Miroslavu a Lence Marcovým na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu. RM souhlasila s přidělením bytu č. 1, 2+1, ul. Volšovská 904, Sušice, Stanislavu Mestlovi na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu č. 4, 2+1, ul. Dlouhoveská 240, Sušice, Nikole Hančové na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu č. 105, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice, Anně Kramerové na dobu určitou jednoho roku. RM přiděluje Jiřině Janečkové 14 bodů z důvodu mimořádné situace a souhlasila s přidělením bytu č. 5, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu určitou dvou let. RM souhlasila s přidělením bezbariérového bytu č. 29, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice Václavu Řáhovi na dobu určitou dvou let. RM souhlasila s výměnou bytu 3+1, ul. Nádražní 357, Sušice, jehož nájemci jsou Josef Krondl a pí Alena Krondlová, bytu 1+1, ul. Nádražní 519, Sušice, jehož nájemce je Luboš Kovařík a bytu 1+1, ul. Nádražní 382, jehož nájemce je Radka Smetanová. Novými nájemci bytu 3+1, ul. Nádražní 357, Sušice, se stávají Luboš Kovařík a Radka Smetanová, bytu 1+1, ul. Nádražní 519, Sušice, Alena Krondlová a bytu 1+1, ul. Nádražní 382, Sušice, Josef Krondl. RM souhlasila s výměnou bytu mezi Václavem a Barborou Svobodovými, Tichá 880, Sušice a Marcelou Bachroňovou, Nádražní 382, Sušice. RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 1, ul. 5. května 670, Sušice mezi Monikou Kantorovou a Milanem Sibou na dobu určitou od do RM vzala na vědomí ukončení podnájemní smlouvy k bytu č. 17, ul. Kaštanová 1257, Sušice mezi Libuší Zahrádkovou a Markem Jurkovcem a souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k výše uvedenému bytu mezi Libuší Zahrádkovou a Tomášem Lorencem od do RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 15, ul. Kaštanová 1257, Sušice mezi Františkem Šperlem a Helenou Kopovou od do Aktuality RM nesouhlasila se snížením výše poplatku z prodlení tak, jak požádal Vojtěch Slezák a trvá na uhrazení celé dlužné částky. RM souhlasila s výší poplatků za opotřebení zařizovacích předmětů a výší poplatků za užívání zařizovacích předmětů po skončení odpisování v městských bytech. RM souhlasila s výší slev na nájemném v městských bytech: 3 % je-li u bytu část základního příslušenství mimo byt, 5 % je-li koupelnový nebo sprchový kout v obytné místnost nebo kuchyni, 5 % je-li u bytu základní příslušenství mimo byt, 5 % jsou-li v místnostech stropy vysoké nad 3,4 m a poloviční sazbu za m² u dřevěných kolen. RM souhlasila s možností demontáže vestavěných skříní po skončení jejich životnosti v městských bytech, na základě žádosti nájemce a na náklady nájemce. RM dává na základě čl. VII, odst. 4 Smlouvy o nájmu uzavřené mezi Městem Sušice (jako pronajímatelem) a Nemocnice Sušice, o. p. s., (jako nájemce) dne ve znění pozdějších změn a dodatků souhlas nájemci s uzavíráním podnájemních smluv na jednotlivé buňky ubytovny a byty v čp. 116, ul. Pod Nemocnicí v Sušici. I nadále trvá povinnost nájemce žádat pronajímatele o souhlas s uzavíráním podnájemních smluv na nebytové prostory v objektech nemocnice. RM souhlasila s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na byty s nájemci, kterým končí nájemní smlouva na byt v měsíci březnu, dubnu a květnu 2007 dle přiloženého seznamu. RM nesouhlasila s prodloužením nájemní smlouvy Petru Rakovi, bytem ul. Pod Kalichem 139, Sušice a Martinu Sejpkovi, bytem ul. Tichá 881, Sušice. RM schválila závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace hmotného a nehmotného majetku Města Sušice a jeho příspěvkových organizací v roce RM schválila prodej neupotřebitelných předmětů vedených na středisku Vnitřní správa MÚ, a to 6 ks počítačů Celeron (od 333 MHz do 700 MHz), notebooku Leo P 266 a kopírky Minolta EP 1050, v celkové pořizovací ceně ,60 Kč, s tím, že S Regionálním vlastivědným spolkem Pražský Sušičan jsem se již několikrát setkala. Na stránkách Sušických novin, na stránkách internetových, dokonce jsem si s doc. Zdeňkem Papešem (předsedou spolku) vyměnila několik mailových dopisů, když jsme na gymnáziu pořádali sbírku Kup si svůj metr zlata. Ale setkat se se Sušičanem osobně jsem měla to potěšení až minulé úterý. Byla jsem totiž spolu se senátorkou J. Rippelovou, starostou města P. Mottlem, ředitelem gymnázia V. Potužákem a slečnou P. Polankovou z odboru kultury MÚ pozvána na jejich pravidelnou schůzku. V podstatě jsem netušila, do čeho jdu. Tak hezky mluvit o našem městě už jsem dlouho neslyšela. Tolik informací o Sušici, o gymnáziu, o historii, ale i současnosti města jsem na jednom místě prostě nečekala. Překvapila mě i šíře zájmů členů spolku tyto předměty budou přednostně nabídnuty Nemocnici Sušice, o. p. s., a příspěvkovým organizacím Města Sušice za kupní cenu 1 Kč/ks, a v případě nezájmu ze strany těchto organizací budou počítače nabídnuty veřejnosti k prodeji za cenu Kč dle stavu, notebook za Kč. RM schválila prodej neupotřebitelného majetku ze střediska Sbor dobrovolných hasičů Sušice, a to generátoru MSt HS 1, zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou. RM schválila prodej neupotřebitelných předmětů vedených v účetnictví příspěvkové organizace Domov důchodců Sušice, a to velkokuchyňského nádobí (hrnce 15 ks + lustry 3 ks) v pořizovací ceně ,06 Kč s tím, že tyto předměty budou přednostně nabídnuty Nemocnici Sušice, o. p. s., a příspěvkovým organizacím Města Sušice za kupní cenu 1 Kč/ks, a v případě nezájmu ze strany těchto organizací budou nabídnuty veřejnosti zájemcům s nejvyšší cenovou nabídkou s tím, že příjem z prodeje bude použit k navýšení fondu reprodukce DD Sušice. RM schválila prodej neupotřebitelného majetku vedeného v účetnictví příspěvkové organizace Sociální služby Města Sušice, a to stolu na stolní tenis v pořizovací ceně Kč, zakoupeného ze sponzorského daru MU- Dr. Jandy, Základní škole Dlouhá Ves za 1 Kč. RM uložila odboru majetku a rozvoje města zveřejnit záměr prodeje neupotřebitelného majetku na úřední desce, internetových stránkách úřadu a v Sušických novinách. RM schválila fyzickou likvidaci poškozeného majetku v celkové pořizovací hodnotě ,08 Kč evidovaného v účetnictví MŠ Smetanova ul. s tím, že účetně bude majetek vyřazen při řádné inventuře. RM vzala na vědomí odstoupení Petry Klímové z komise mládeže a sportu a jmenuje novou členku Václavu Rendlovou do komise mládeže a sportu. RM neschválila v současné době nakoupit 20 stohovatelných židlí do zasedací místnosti radnice. Bude to řešit přemístěním židliček z malé zasedací místnosti do velké zasedací místnosti radnice. Návštěva v Pražském Sušičanu od ryze vědeckého zkoumání původu názvu Sušice, přes aktivity směřující k získání státního vyznamenání pro Msgr. Karla Fořta, Čestného člena Pražského Sušičanu a zakladatele Evropské farnosti pro Čechy, až k historickým společenským klípkům, např. o Jar. Vrchlickém a jeho prvních láskách.. A navíc. To nadšení a činorodost, které z přítomných přímo sálaly, bych mnohým náctiletým přála! Spolek v tomto roce oslaví 85. výročí vzniku. Při této příležitosti budeme mít možnost se s některými členy v listopadu potkat také v Sušici. Pan starosta přislíbil spolku plnou podporu a vyjádřil nejen za nás přítomné, ale za všechny pravověrné Sušičáky velký dík za neumdlévající a fundovanou propagaci našeho města. A já se tímto k jeho poděkování připojuji: děkujeme! MILENA NAGLMÜLLEROVÁ strana 3 Výhody pro držitele ZTP/P Městský úřad v Sušici, odbor sociálních věcí a zdravotnictví upozorňuje držitele průkazu ZTP/P, že mohou získat od Západočeské plynárenské, a. s., slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh, dle aktuálního ceníku od Podmínky pro získání výhod: určeno výhradně držitelům průkazu ZTP/P smlouva o odběru zemního plynu musí být uzavřena na jméno žadatele žadatel může být zákonným zástupcem nezletilého držitele průkazu ZTP/P typizovanou žádost potvrzenou sociálním odborem MÚ doložit na Zákaznickou kancelář nebo zde předložit platný průkaz ZTP/P Žádosti o přiznání výhod si můžete vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Sušice č. dveří 213 nebo přímo v kanceláři Západočeské plynárenské, a. s. Správní rada Nemocnice Sušice, o. p. s., Pod Nemocnicí 116, Sušice vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 247/1993 Sb. výběrové řízení na funkci ředitele Nemocnice Sušice, o. p. s. Požadované kvalifikační předpoklady a) vysokoškolské vzdělání b) řídící a organizační předpoklady c) manažerské schopnosti a dovednosti Přihláška musí obsahovat název funkce a zařízení, v němž má být funkce vykonávána, datum a vlastnoruční podpis. K přihlášce musí být přiloženy a) ověřené fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání a) stručný profesní životopis b) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců MARIE PRANTLOVÁ, vedoucí odboru Nástup do zaměstnání Písemné přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do na adresu: MVDr. Jiří Zelený, Nemocnice Sušice, o. p. s., Pod Nemocnicí 116, Sušice Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa vedoucího střediska Pila Kašperské Hory, Smetanova 156 Požadavky ukončené ÚSO nebo VŠ vzdělání lesnického nebo dřevařského směru znalost uvedené problematiky pilařského provozu iniciativa, samostatnost a spolehlivost při plnění stanovených úkolů znalost práce na PC občanská a morální bezúhonnost řidičské oprávnění skupiny B praxe v oboru minimálně dva roky vítána Pracovní náplň organizace a řízení veškeré činnosti tohoto střediska včetně expedice řeziva a ostatních výrobků Platové zařazení platové zařazení tř. 8 dle směrnic pro odměňování KML Požadované doklady požadovaná přihláška s předepsanými údaji: jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP atd. životopis s údaji o dosavadním průběhu zaměstnání a odborné praxi ověřená kopie dokladu nejvyššího ukončeného vzdělání výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do na adresu: Kašperskohorské městské lesy, Dlouhá 95, Kašperské Hory, obálku označte Výběrové řízení pila. Sušické lesy a služby, s. r. o. Volšovská 1214, Sušice nabízí pronájem kiosku na městském koupališti pro sezónu Doba pronájmu od zahájení letní sezóny, tj. zhruba od konce května do sušické pouti. Nájem bude sjednán ve výši pevné částky za místnosti včetně běžného vybavení a pohyblivé části za spotřebu el. energie na samostatném odečtu. Případné dotazy zodpoví P. Málek v sídle společnosti. Písemné nabídky zašlete na naši adresu do 20. dubna V pondělí dne 23. dubna bude určen nájemce, s kterým bude ihned sepsána smlouva po složení zálohy.

4 strana Společenská kronika Vzpomínky Své srdce rozdal ještě za života, bez práce nedokázal žít, byl a navždy zůstane můj manžel a náš táta, který musel od nás navždy odejít. Dne 5. dubna 2007 tomu byly čtyři roky, kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Kalný z Podmokel. Za vzpomínku děkují manželka, dcery Marie a Jaroslava s rodinou a ostatní příbuzní. Dne 6. dubna 2007 uplyne deset let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Anna Pilátová ze Sušice. Současně v srpnu tohoto roku vzpomeneme smutné čtyřicáté výročí úmrtí jejího manžela, našeho otce a dědečka, pana Josefa Piláta. Vy, kteří jste je znali a měli rádi, věnujte jim, prosíme, společně s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. Syn a dcera s rodinami. Dne 9. dubna 2007 vzpomeneme 10. výročí, co nás navždy opustil náš otec a dědeček, pan Václav Čácha ze Sušice. Stále vzpomínají syn Václav a dcery Marie a Anna s rodinami. Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši. Dne 28. března 2007 jsme vzpomněli druhého smutného výročí úmrtí, pana Karla Reindla z Pohorska, známého muzikanta, který často a rád hrával k tanci i pro potěšení po celém Sušicku. Vzpomínají manželka, synové s rodinami a přátelé. Zhasly oči, které tak rády viděly, zapadlo slunce našich nadějí. Dne 10. dubna 2007 tomu budou čtyři roky, co od nás navždy odešel pan Josef Novotný z Dlouhé Vsi. Vzpomíná manželka Libuše s dětmi a vnoučaty. Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdci nám zůstane smutek a chlad. Sotva už na světě někdo se najde, kdo by jak maminka nás měl rád. Dne 8. dubna 2007 vzpomeneme 25 smutných let, kdy bez slůvka rozloučení nás navždy opustila naše milá maminka a babička, paní Karla Wimmerová ze Sušice. Za tichou vzpomínku na naši drahou maminku děkujeme všem, kteří společně s námi vzpomenou v tento smutný den. Dcera Lída a syn Jindra s rodinami. Opustili nás Vladimír Hofman (1928), Františka Vojtová (1922), Miroslav Hejlík (1956), Jana Mižigárová (1949), Marie Zahrádková (1925), Karel Haas (1938), Gerhart Bujakowski (1942), Božena Oudová (1929), Jan Kopp (1974), Božena Hrabětová (1929), František Jankovský (1928), Jaroslav Breu (1924), Tomáš Adamec (1926), Marie Chmelenská (1927), Vlasta Altmanová (1936), Václav Kubík (1941). Vítáme nové občánky * Lukáš Vaněk * Marie Luisa Krištofová * Barbora Hrabová * * Andrea Falešníková * Marek Sulán * Lukáš Steininger * * Zuzana Kůsová * Tereza Pargačová * Václav Trojan sto let (dokončení) Trnka s Trojanem se shodovali v tvůrčích názorech a citlivém humanismu. Jejich osobnosti byly odlišné, ale vhodně se doplňovaly. Trnka měl velký talent a neuvěřitelnou píli. Pracoval lehce a rychle. Když bylo málo času, dokázal kreslit pravou i levou rukou zároveň. Celý život věnoval pouze svému umění. Odpočívat dokázal jen na základě vnější stimulace při víně. Byl spíše racionální typ, který vše domýšlel do nejmenších detailů. Trojan byl naopak spíše emotivní a impulsivní, komponující často v časovém stresu, jindy naopak uvádějící Trnku v rozčilení svou nečinností. Tato činnost ale byla jen zdánlivá, neboť dílo u něj dozrávalo v podvědomí a skladatel si také načrtával četné skici. Poté, co se jakoby naráz zakousl do práce, v krátké době vypracoval partituru, kterou psal vždy hned na čisto, ve všech nástrojových hlasech. Trnka, který řídil početný kolektiv Bratří v triku, byl typem velkého šéfa. Dokázal vyhledat kvalitní spolupracovníky a doslova z nich vyždímat to nejlepší, čeho byli schopni. Byl egoistický, zároveň však pro celkový výsledek vytvářel velkorysé podmínky. V osobním projevu byl chladnější, v uměleckém střídmější, což bylo také podmíněno povahou jím zpracovávaného uměleckého materiálu. Naopak Trojan egoismus naprosto postrádal a svou hudbou dodával loutkám citovou hloubku a mozartovský sluneční jas. Říkalo se, že zatímco je Trnka lyrikem smutným, je Trojan lyrikem veselým. A opravdu: Trnka byl zádumčivý, zároveň však neústupně nesl svůj umělecký a lidský úděl. Trojan byl veselý, temperamentní, srdečný, bohémské povahy. Pro Trojana bylo velmi důležité, že Jiří Trnka měl vytříbený hudební smysl a jeho koncepce už v prvotní podobě počítala s hudbou. Ve srovnání s jinými filmovými skladateli byl Trojan ve výstavbě hudebních forem daleko svobodnější a na vypracování partitur měl relativně dosti času. Hudba se nahrávala po menších úsecích a Trojan si nahrávky sám režíroval. Podle hudby pak teprve Trnka dotvářel konečnou podobu scénáře, tedy přizpůsoboval pohyb loutek časovým proporcím a detailnímu výrazu hudby. Prvním mistrovským dílem a zároveň prvním celovečerním loutkovým barevným filmem doprovázeným pouze hudbou na světě byl Špalíček. Podle kritiky znamenal začátek nové epochy v dějinách filmu. Pomocí národopisných zvyků a her zachytil průběh českého roku. Vedle orchestru v něm Trojan využil i pěveckého mistrovství Kühnova dětského sboru, a dosáhl tím nebývalé škály výrazu. Po tomto úspěchu mnozí očekávali, že i další loutkové filmy rázem proslavené dvojice se budou ubírat podobnou folklorizující cestou. Gratulace Dne 5. dubna 2007 oslavil 60. narozeniny pan Emil Murčo ze Sušice. Do dalších let mu hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, elánu a optimismu přejí manželka a dcery s rodinami. Ale Trnku lákal umělecký experiment, a proto hledal stále nové náměty a koncepce. Trojan ho svou výstižnou a přiléhavou hudbou následoval. Tak vznikl Císařův slavík, v němž skladatel hudebně ztvárnil českou Čínu, pohádkový Bajaja, který byl po Trojanově smrti upraven a v roce 1988 uveden choreografem Danielem Wiesnerem a skladatelem Janem Klusákem na scénu Národního divadla jako balet. S jedinečným mistrovstvím se Trnka s Trojanem vyrovnali i s nejnárodnější českou látkou Starými pověstmi českými a po rozmarné odbočce v podobě Osudů dobrého vojáka Švejka dospěli až k Shakespearovi: Sen noci svatojánské jen pomocí loutek a hudby! A také tento téměř neřešitelný umělecký úkol se ctí zvládli. Z podnětů orchestrálních i komorních hráčů, kterým přišlo líto, že by tolik krásné hudby mělo zůstat uloženo jen ve filmových partiturách, vytvářel Trojan svity, které okamžitě vstoupily do koncertního života. Některá původně filmová čísla, jako například flažoletový Zpěv slavíka komponovaný pro houslistu Ivana Kawaciuka, nebo trombónové blues Žabák, se dnes hrají doslova po celém světě. Vedle filmu uplatňoval Trojan svou hudebně dramatickou vlohu také jako autor scénické hudby. Divadelní prostředí ho přitahovalo. Setkal se zde s Janem Werichem, Františkem Rachlíkem, Františkem Hrubínem, Františkem Trösterem a řadou herců, kteří mu přinášeli cenné podněty. Zvláště hluboký vztah měl k Jiřímu Frejkovi, s nímž spolupracoval již za doby okupace v Národním divadle. Nejkrásnějším Frejkovým představením s Trojanovou hudbou byla Tylova Paní Marjánka, matka pluku v karlínském hudebním divadle. Podobný úspěch měla i Hrubínova Srpnová neděle, kterou na scéně Národního divadla režíroval Otomar Krejča. Obě divadelní hry s Trojanovou hudbou prošly i dalšími českými scénami, Srpnová neděle byla navíc zfilmována. Oblíbili si ho studenti na pražské Hudební fakultě Akademie múzických umění. Jako externista tam vyučoval budoucí skladatele filmovou a scénickou hudbu a věnoval se jim i mimo školu. Zval je k sobě do bytu, do nádherného prostředí své pracovny Na baště sv. Tomáše č. 3, jindy do kaváren. Některým svým žákům také pomáhal proniknout do profesionálního světa divadelní či filmové hudby, celkově však své studenty před profesí filmového skladatele varoval a hovořil o ní jako o poměru s pochybnými ženami. Kromě komponování dokázal žít Trojan velmi bohatým společenským životem. Měl řadu přátel a známých, které rád bavil svým živým vyprávěním i klavírními improvizacemi. Byl velmi aktivním členem Umělecké besedy, na jejíchž večírcích hrával pro pobavení ostatních čtyřručně na klavír s Klementem Slavickým pochod Rudolfa Nováčka Castaldo. Proslulé se staly i jiné jeho kousky. Například jako dárek k šedesátinám svému příteli filmovému dramaturgovi Františku Dvořákovi si vypůjčil od železničářů na nádraží Praha-Bubeneč parní lokomotivu a potom s ní oba ctihodní mužové jezdili po slepé koleji. Svým známým rád psával vtipné dopisy. Podepisoval se často špeditér Václav, a když mu byl rok před smrtí udělen titul národní umělec (na tento titul byl navrhován již v roce 1977, ale protože se jeho druhorozený syn Václav stal chartistou, ke jmenování nedošlo), přibylo k tomuto podpisu ještě slůvko znárodnělý. V šedesátých letech 20. století spolupráce Trnky s Trojanem ustávala. Trnka jednak měnil svou orientaci směrem k avantgardnějšímu a abstraktnějšímu vyjadřování, čemuž neodpovídalo tradicionalistické zaměření Trojanovy hudby, jednak uzavíral svou filmovou kariéru. Nadále se chtěl věnovat jen malbě a plastice. Také Trojan, varován v roce 1962 infarktem, se odhodlal ukončit fyzicky i umělecky vyčerpávající práci pro film, při níž měl navíc již léta pocit hráče druhých houslí. Chtěl se konečně vymanit z určujícího vlivu režisérů a filmařů a komponovat podle vlastního uvážení. Znovu se obrátil k lidové písni, z níž vyšel, a která ho až na výjimky provázela celým životem. Vrcholný úspěch znamenala jevištní báseň na lidové motivy Čech, Moravy a Slovenska Zlatá brána podle libreta Karla Plicky a v choreografii Libuše Hynkové. Toto dvouhodinové dílo bylo na repertoáru Československého státního souboru písní a tanců několik let, vždy mělo velký ohlas a bylo také natočeno televizí. O svém vztahu k lidové písni, který se s přibývajícími léty dále prohluboval, Trojan řekl: Česká lidová píseň do značné míry zformovala můj hudební jazyk. Považuji to za přirozené, neboť se ztotožňuji s lidovou moudrostí: Mluv tak, jak ti zobák narostl! Měl jsem tatínka a maminku, a ti zase získali geny od svých rodičů. Tak jsem zdědil povahu a citlivost po svých předcích. Andělskou nebo ďábelskou, takovou nebo jinou, to nevím, ale prostě takový jsem a jiný nemohu být. Proto ani v hudební tvorbě nemohu dělat něco, co by odporovalo mé přirozenosti. Ve zralém věku se navíc podobně jako jeho generační druh Iša Krejčí přihlásil k Rossinimu. Snažím se psát hudbu, která spíše někoho pohladí než zarmoutí. Víte, té bolesti a smutku má každý z nás v sobě i kolem sebe dost a dost. Chtěl bych psát hudbu radostnou Taková je Trojanova Sinfonietta armoniosa, ale i Concertino pro trubku a orchestr, Pohádky pro akordeon a orchestr a další skladby. Mají bohatou, jiskřivou melodickou i instrumentační invenci, jsou zformovány ve zvláštní mozaiku vybroušených ploch a plošek, lyrická místa jsou něžná a zasněná, kontrasty spíše úsměvné než dramatické. Vše je prostoupeno povznášející noblesou neoklasicismu. Přiblížilo se stoleté jubileum Národního divadla a Trojan byl spolu s několika dalšími skladateli vyzván, aby pro tuto příležitost zkomponoval hudebně-dramatické dílo. Dvaasedmdesátiletý skladatel, stále plný energie a podporován výtvarnicí Alenou Hoblovou, se rozhodl pro balet. Měl jím být Sen noci svatojánské, jehož téma už v životě zpracoval víckrát, naposled ve filmu s Trnkou. Svou labutí píseň, jak v předtuše smrti toto dílo nazýval, dokončil v dohodnutém termínu, její premiéry se však už nedočkal. Zemřel v šestasedmdesáti letech na úsvitu jednoho horkého červencového dne. Přivolaný lékař řekl: Tak umírají králové!, neboť Trojan vypadal, jako by spal a přitom se usmíval. Po státním pohřbu byly jeho ostatky uloženy na malém hřbitově v Podolí nedaleko televizního studia na Kavčích horách, do hrobu skladatelovy matky. Premiéra Snu noci svatojánské se nakonec uskutečnila v roce 1984 v brněnském divadle, protože Národní divadlo pro výhrady k libretu a koncepci tuto baletní pantomimu ještě za Trojanova života odmítlo. Trojanův věrný celoživotní kritik Vladimír Bor o tom později napsal: Národní divadlo si tu nechalo ujít pravděpodobně nejkrásnější a nejlidovější kus celé plejády, která vznikala k jeho znovuotevření a stoletému jubileu. Jistě uvede Trojanův balet časem k radosti také pražských posluchačů a diváků. Pak teprve bude možno srovnávat s brněnskou inscenací, rozhodně šťastnou a úspěšnou. V roce 1985 bylo brněnské představení zfilmováno režisérem Vladimírem Sísem. Vznikl první český baletní film nazvaný Sen noci, a Trojanova hudba se tak zvláštní shodou okolností znovu dostala na filmové plátno, odkud již mnohokrát předtím potěšila diváky na celém světě. Někteří tvůrci jsou připomínáni jen při příležitosti svých jubileí. Jsou však i tvůrci, jejichž dílo žije mladistvým životem, a my se divíme, že už zase mají nějaké to jubileum. K těmto druhým patří Václav Trojan Prof. PhDr. JAN VIČAR, CSc. Dárcům krve Odběry se provádí na určených místech vždy od do hodin. Bližší informace lze získat na tel. číslech: (TO Klatovy), (Oblastní spolek ČČK Domažlice), (Oblastní spolek ČČK Klatovy) Sušice Sušice Kolinec Staňkov Velhartice Sušice Poděkování Děkujeme upřímně všem lékařům a sestrám na interním oddělení a oddělení následné péče sušické nemocnice za obětavou péči, kterou věnovali paní Anně Benešové v době její nemoci. KAREL BENEŠ a synové s rodinami

5 Hlasujte pro Dívku sympatie 2007 V sobotu 24. března se finalistky druhého ročníku DŠ sešly v plzeňském studiu Design Block, kde se připravovaly na fotografování pro volbu Dívka Sympatie Finalistky byly nafoceny ve společenských šatech, které jim na míru připravila loňská finalistka, módní návrhářka Iveta Hrabětová, a v plavkách z kolekce Aleny (1) (2) (3) (4) (5) (6) Názory / Co vás zajímá Šeredové, zapůjčených z butiku Siluette v Klatovech. Vítězka ankety Dívka Sympatie 2007 bude vyhlášena na finálovém večeru v Sušici, získá lákavé ceny jako např.:pronájem osobního automobilu značky Hyundai, poukaz na víkendový pobyt v luxusním Park Hotelu v Plzni pro dvě osoby v hodnotě Kč, mobilní telefon, víkendový pobyt na Šumavě, šperky, parfémy aj. Jak můžete hlasovat? Pro vámi vybranou dívku zašlete SMS ve tvaru DS 01 až 12 (DS mezera 01 12) a odešlete na číslo V rámci hlasování o Dívku Sympatie můžete vyhrát dovolenou na Šumavě a HIFI věž. Foto finalistek Ivan Štefko, vizáž finalistek Design Block. strana 5 Výbor Douzelage v Sušici informuje Výbor pravidelně na svých schůzích připravuje činnost a nabídku akcí pro příští období a hodnotí zapojení zejména škol do akcí douzelage. Na podzim se sešli učitelé Gymnázia v Sušici a Realschule Kötzting a společně navštívili Dobrou Vodu, kde si prohlédli skleněný oltář, všechny zaujala i následná prohlídka hradu Kašperk. Pokračuje projekt Comenius Soprus, v němž je zapojena ZŠ Lerchova. V říjnu 2006 proběhlo setkání dětí a učitelů v německém Kötztingu, kterého se zúčastnily dvě žákyně 5. ročníku a dva vyučující angličtiny. Jednotlivé školy si vyměnily vyrobené vánoční ozdoby a připravily z nich výstavku. Dále byly zpracovány a rozeslány materiály k vydání mezinárodní knihy o vánočních zvycích. Obsahem knihy budou zvyky a průběh Vánoc v jednotlivých zemích, recepty na vánoční pokrmy, nahrávky koled a fotodokumentace z různých adventních a vánočních akcí. Začaly přípravy na vystoupení Sušického dětského sboru (Včelky) v Kötztingu a na dubnovou návštěvu hlavního sboru v Meersenu. Na květen je připraveno setkání dětí a učitelů v estonském Türi. Hlavním tématem bude sport a každá skupina bude mít za úkol naučit své kamarády z cizích zemí oblíbenou hru. Sušické děti si připravují vybíjenou. Další květnovou akcí je 31. konference Douzelage, která se uskuteční v Köszegu. Sušici zde budou zastupovat tři členové výboru a dva studenti. Na přelomu června a července se skupina studentů a pedagogů z Gymnázia v Sušici zúčastní v Köszegu projektu Politeens. A nakonec se můžeme těšit na návštěvu hudební skupiny z rakouského Judenburgu, která nám zahraje při akci Den Sušice Mezinárodní literární soutěž Další zajímavou akcí, které se opět mohou zúčastnit žáci základních škol v Sušici, je mezinárodní literární soutěž v psaní poezie. Jedno z měst Douzelage francouzské město Granville vyhlásilo soutěž s těmito pravidly: soutěž je určena dětem z evropských zemí ve věku 6 12 let téma básní je libovolné báseň má mít maximálně 30 veršů a na konci musí být uvedeno: město a země, jméno a příjmení, věk, adresa, telefon, případně každá země (město) zajistí porotu, která vybere pět nejlepších prací pět vybraných básní bude přeloženo do angličtiny, protože o nejlepších bude rozhodovat francouzská porota organizátoři soutěže vyberou dvě básně z každé zúčastněné země Vybrané básně budou vytištěny v tříjazyčné publikaci (v původním jazyce, francouzštině a angličtině). Každý vybraný soutěžící obdrží dva výtisky knihy. V Sušici bude soutěž organizována následujícím způsobem: Nabídku na účast v soutěži obdrží vyučující českého a anglického jazyka na základních školách, kteří žáky se soutěží seznámí. Soutěžní práce zasílejte do 31. května 2007 na ovou adresu nebo na Městský úřad Sušice do kanceláře P. Polankové (č. dveří 205). V průběhu června vybere porota složená z učitelů sušických škol pět nejlepších prací, které budou přeloženy do angličtiny a poslány do Granville. Případné dotazy na ové adrese: nebo sz (7) (8) (9) (10) (11) (12) Číslo Příjmení a jméno SMS Město Výška Míry Věk 1 Sitterová Andrea DS 01 Vimperk Hofmanová Alena DS 02 Kdyně Hlavatá Jana DS 03 Sušice Křenová Markéta DS 04 Přeštice Houfová Kamila DS 05 Č. Budějovice Marešová Lucie DS 06 Sušice Krýslová Eliška DS 07 Příkopy Hostouň Palečková Eva DS 08 Švihov Ježovy Netrvalová Monika DS 09 Švihov Vejvodová Kamila DS 10 Sušice Tumpachová Jitka DS 11 Holýšov Baťková Renata DS 12 Prapořiště Cena SMS je 6 Kč vč. DPH, službu technicky zajišťuje Erika, a. s., Na Příkopě 9 11, Praha 1, Infolinka Žijí tady s námi Pedagogicko-psychologická poradna hodnotí Jaká je ZŠ Komenského v Sušici? Dovolte, abychom vás seznámili s některými z mnoha pozitivních postřehů a zkušeností získaných několikaletou spoluprací s vedením školy, pedagogickým sborem, rodiči bývalých i současných žáků a klienty naší poradny. ZŚ Komenského je školou se zřejmým rodinným a neanonymním prostředím při běžném počtu dětí ve třídách. Tato škola již řadu let zpátky, v době kdy to nebylo naprosto běžné, pořádala sebepoznávací a stmelovací aktivity pro třídní kolektivy, kdy v popředí nestojí poznávání turistických a kulturních památek, ale sociálně psychologické hry zaměřené na kooperaci kolektivu, vytváření skupinových norem, pozitivní skupinové klima, sebepoznávání. Tyto aktivity přetrvávají do současnosti. Žijí tady s námi a žijí stejně jako my. Obyčejným lidským životem se všemi jeho radostmi i starostmi, se vším, co mnohdy život bere, ale i dává. Jsou to ale lidé, kteří dávají nám druhým něco, co mnohý z nás někdy v životě naléhavě potřebuje. Ano, píši o dárcích krve a krevní plazmy, kteří žijí mezi námi a bez nároku na odměnu pomáhají zachraňovat životy druhých. Hrubý odhad hovoří o číslu Asi tolik by mělo být v naší republice dárců krve a krevní plazmy. Někteří jsou dárci pravidelní, někteří jen příležitostní. Pan Václav Pikeš ze Sušice rozhodně patří mezi ty první. Nedávno dovršil již 185! (ocenění za 180 přebral v úterý 20. března na sušické radnici) bezpříspěvkových odběrů krve a krevní plazmy. Kolika lidem svým lidským postojem asi pomohl? Kolika lidem pomohl zachránit život? Za svůj lidský postoj a humánní vztah ke spoluobčanům byl pan Václav Pikeš, spolu s 25 člennou delegací ostatních dárců, přijat v závěru loňského roku manželkou prezidenta republiky paní Lívií Klausovou na Pražském hradě. Žije tady s námi skromný, tichý, nezištný. Je připraven dále pomáhat a vytrvat v pomoci nám druhým. A já jsem hrdá, že pan Pan Václav Pikeš po převzetí Čestného uznání za 180 bezpříspěvkových odběrů krve na radnici v Sušici. Václav Pikeš je občanem našeho města. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ, senátorka PČR V době, kdy naše poradna iniciovala zřizování specializovaných (dyslektických) tříd, byla z našeho pohledu ZŠ Komenského jednoznačně optimálním řešením pro předchozí dlouhodobé pozitivní zkušeností s citlivým, vstřícným přístupem celé řady členů pedagogického sboru. Testy profesní orientace, jejichž součástí je mimo jiné i vyšetření osobnosti, opakovaně prokazují minimum dětí s obtížemi úzkostného nebo neurotického charakteru, což rovněž odráží pohodové a vstřícné klima školy. Při konzultacích a vyšetřeních našich klientů se běžně setkáváme s rodiči, kteří chtějí vřadit své děti do této školy na základě osobních či získaných informací o citlivém a realizovaném individuálním přístupu ke všem žákům. Mgr. VLADIMÍRA BRANDOVÁ, pracovník pověřený vedením PPP Klatovy

6 strana 6 Čtenáři nám píší Hora Vosík Nalézá se v pásmu vrchů, které se prostírají jihovýchodním lili Petrovice a od tabule, kte- Výchozím bodem jsme zvo- směrem od Petrovic. Nejvyšším rá seznamuje se zdejší Farmářskou stezkou, jsme vyšli po žluté bodem je Kochánovský vrch nedaleko Keplů, který jako jediný směrem na Jiřičnou. Cesta vede přesahuje o čtyři metry tisícimetrovou výšku. Délka celého hřebedy se omezují na nedaleké Strá- otevřenou krajinou, ale výhlene je přibližně 7 km. Proč právě že a v opačném směru je Kaltský vrch a o něco vyšší Bořek. Ji- Vosík zaujme turistu, který hledá krásná místa naší země? Je pravdou, že patří se svými 873 metry zionů. Na bývalém zámečku je řičná překvapí množstvím pen- nadmořské výšky mezi ty nejnižší, vše nové a jen název tvrz Hrnčíř ale je jediným, který je na východním svahu bez lesů. Pohled k výve. Opouštíme turistické znače- je dokladem, že zde stál již dříchodu a jihovýchodu patří k nejhezčím v této oblasti. Ze samot- Za pozornost stojí zdejší nádherní a jdeme silnicí do Vlastějova. ného vrcholu není vidět nic, ale ná lípa, která jistě pamatuje doby na severozápadním svahu je široký průsek s pohledem do údole stoupáme a s výškou se začína- dávného mocnářství. Protože stálí Kepelského potoka. Kromě jediné cyklostezky, která prochá- naše putování zajímavější. Za vsí jí odkrývat vzdálenější místa, je zí pod vrchem, ležícím Javořím, je výhled do všech směrů. K západu se omezuje na naše cílové po- zde žádné turistické cesty nejsou. A pokud nepotkáte někoho z místních obyvatel, je tu lidu- hřbet a kopce v okolí Březníku. hoří, ale na jihu se ukázal Vysoký prázdno. Příjemnou náhradou je K východu se objevuje Sedlo a Javornická hornatina s výrazným množství ptačích a zvířecích druhů, na které narazíte skoro všude. Zcela jistě několikrát během nice, o něco dál Kašperské Hory. Ždánovem. Vpravo jsou Hartma- cesty potkáte srnčí. Nelze se nezmínit o lese. I když zde převanantní Huťská hora. Jen Kašperk Za nimi je Šafářův vršek a domižuje smrk, který doplňují jedle si s námi hraje na schovávanou. a modříny, pak z listnatých je ve Ne pozadí lesů jeho mohutnost větší míře zastoupen dub, který je zcela zmizela a jen s pomocí dalekohledu je zřetelnější. Asi po kilo- zde i na několika místech vysázen, a dále všudypřítomné břízy, méně metru začíná klesání a před námi javor a jeřáb. Zbývá zabalit batoh se objevuje poslední víska před s proviantem, mapu, dobré boty naším cílem Javoří. Stádo krav a vyrazit za malým dobrodružstvím. lidé, ale jistě až na krásnou a ovcí je dokladem, že i tady žijí přírodu, jim není co závidět. Ves je za námi a po kamenité cestě začíná poslední stoupání. Nepřehlédnutelný strážce hory sedící na torze mohutného buku má podobu velkého psa. Jeho nehybnost je jen zdánlivá. Je nepochybný jeho úkol, jistě daný samotným vládcem hor. I když pro mnohé bude možná jen hříčkou přírody, my to cítíme trochu jinak. Krása okolí uchvacuje a nechává promlouvat city. Přírodu není možné chápat jen rozumem. I když to někdy nechceme připustit, jsme s ní spoutáni po celý život. Laskavý čtenář nechť promine malé vybočení. Poslední pohled ke strážci a stoupáme k vrcholu. Zastavujeme na okraji lesa a již známý pohled se opakuje z trochu jiného úhlu. Paprsky slunce začínají hřát, modrou oblohou se honí několik tmavých mračen a bílých obláčků. Víska pod námi je jen malým lidským hnízdem. Vcházíme do lesa, míjíme vrchol a sestupujeme zvířecí Velikonoční bazar měl úspěch stezkou do širokého průseku. Výhled do údolí, který začíná usedlostí na Kochánově, až po vísku Zvíkov ohraničuje protilehlé pásmo vrchů. Z nich určujeme Vršek nad zmíněnou vsí a nedaleké Bláhovsko. Prudší svah končí na široké lesní cestě. Vydáváme se vpravo krásným smrkovým lesem. Některým stromům je jistě přes sto let. Objevili jsme malý porost dřípatky a na světlině několik kvetoucích podbělů. Následky nedávné vichřice jsou v těchto místech rozsáhlejší než na vrcholech a cesta je natolik zničená auty, že se doslova topíme v blátě. Konečně jsme na kraji lesa a určujeme, kde se nacházíme. Rozhodujeme se jít přes louky do míst, kde tušíme naše výchozí místo. Několikrát opakovaně stoupáme a klesáme a konečně pod námi jsou Petrovice. Slabá půlhodinka byla nutná k uzavření naší dnešní cesty. Nechcete to zkusit také? BOHUMÍR BOUŠKA Občanské sdružení Klub českého pohraničí pořádá Večer přátelství dne 17. dubna 2007 od 17 hodin v kavárně hotelu Svatobor. Na toto posezení při harmonice zveme členy klubu a jeho příznivce, občany slovenské a jiné národnosti. Parkservis Šumava 21 Sdružení si chce od šumavského parku pronajmout veškerou činnost Občanské sdružení Šumava 21 založilo dceřinou společnost Parkservis Šumava 21, jejíž cílem je napomáhat svojí činností využívat a spravovat majetek NPŠ i provádět na něm, s ním a v něm další aktivity v souladu s programem NPŠ. Návrh smlouvy mezi Parkservisem Šumava 21 a Národním parkem Šumava poslalo sdružení 1. dubna nově jmenovanému řediteli šumavského parku Ing. Františku Krejčímu. Budou hospodářsky prováděny a zaváděny aktivity, které zviditelní NPŠ, pomohou chránit Šumavu a její bohatství, přiblížil záměry Parkservisu Šumava 21 jednatel sdružení Jiří Štich. Smlouva by měla být uzavřena na 30 let a vzhledem k tomu, že aktivity jsou plánovány dlouhodobě s vysokou finanční návratností, bude nevypověditelná. Park- Srdečně zve Výbor KČP, o. s. servis Šumava 21 uzavřením této smlouvy získá od národního parku Šumava veškerá práva a činnost v provozních službách, tedy např. provozování informačních služeb, sportovních center, půjčoven či zastaváren, veškerou obchodní a investorskou činnost, zadávání a koordinaci stavební činnosti nebo péči o lesy. Zajistíme a využijeme bohatství Šumavy, zpětně pak zajistíme údržbu, ochranu a budování v NPŠ po dobu platnosti této smlouvy, doplnil Štich. Sdružení předpokládá, že smlouva by po nezbytných oboustranných jednáních mohla být uzavřena ještě před začátkem letošní letní turistické sezóny (TZ ) City centrum Klatovy pořádá 15. dubna v sušické čajovně seminář Zasloužím si ve svém životě jen to nejlepší Začátek v hodin, cena 555 Kč. na tel Ve středu 14. března 2007 se uskutečnil v hale Lerchovy školy již tradiční Velikonoční bazar. Děti ze školní družiny prodávaly keramické výrobky, hedvábné vitráže a velikonoční aranžmá. Výtěžek korun bude použit na nákup netradičních materiálů pro obohacení práce dětí školních družin. VS MC Medvídek kurzy pro klienty , hod. 3. Sociální inteligence, asertivita Bc. Dagmar Karlíková Schopnost utvářet kontakty na pracovišti, vystupování u přijímacího pohovoru jak jednat u zaměstnavatele osobně, telefonicky, písemně, řeč těla, základy asertivity, metody a techniky asertivity, kritika a chvála nadřízené/ho hod. 4. Představy a cíle v životě PaedDr. Marie Mašková Rozpor mezi představami a skutečností o uplatnění v zaměstnání, jak vytvářet cíle (brainstorming) můj vzor v osobním i profesním životě, vliv výchovy a prostředí na utváření představ a cílů , hod. 5. Profesní zaměření kam do zaměstnání po mateřské dovolené Bc. Dagmar Karlíková Trh práce možnosti v regionu, uplatnění na trhu práce, profesní životopis, plný a zkrácený pracovní úvazek, právní předpisy související se zaměstnáním o zaměstnanosti, zákoník práce, předpisy v sociální oblasti. Přihlásit se můžete v projektové kanceláři MC Medvídek, ul. Americké armády 74, v otevíracích hodinách: po, st, čt, pá 9 12 hod. Bližší informace naleznete i na MÚ nebo na ÚP. Kontaktní osoby: M. Kulhánková, tel , E. Mašková, tel , Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Pozvánka na křest sbírky Ve středu 18. dubna 2007 se koná křest básnické sbírky Tváře noci Jiřího Koláře s výtvarným doprovodem Miloslava Čelakovského. Akci pořádá Západočeská galerie v Plzni. Místo a čas konání je ve výstavní síni 13 Pražská 13, Plzeň, začátek je v 16:30 hodin. Ve stejné síni je v současnosti otevřená výstava obrazů Miloslava Čelakovského, která potrvá do 6. května Učení je hra, pomoc přírodě je práce Žáci 8. třídy ze ZŠ Komenského ul. si vyzkoušeli, že 13. den v měsíci nemusí být pouze dnem smolným. 13. března tohoto roku si objednali krásné slunečné počasí a vyrazili na pomoc lesu v blízkosti obce Rok. Slunné odpoledne vyplnili úklidem větví z polámaných stromů a přípravou paseky pro novou výsadbu. Tuto báječnou aktivitu zakončili opečením vuřtů a radostným návratem domů. Chcete-li zažít to samé, následujte nás. Lesy čekají i na vaši pomoc. mp

7 Program kina Sušice Kultura Filmy, které musíte vidět strana 7 Projekt Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (pátek sobota) Apocalypto * Dobrodružné drama o starobylé říši Mayů, jejím životě, tajemstvích a zániku. Hrají Rudy Youngblood, Dalia Hernandez aj., režie Mel Gibson. USA, titulky, 130 min., od 15 let, vstupné 65 Kč. Nenechte si ujít! (neděle úterý) Vratné lahve * Rodinná komedie scénáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka dává s laskavým humorem nahlédnout do současného života seniorů. Hrají Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, T. Vilhelmová, J. Budař aj. ČR, 95 min., přístupný, vstupné 75 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! (středa čtvrtek) Zastav a nepřežiješ/crank * Existuje mnoho způsobů, jak si zvednout adrenalin v krvi, někdy je to nutné za každou cenu, abyste přežili. USA, titulky, 87 min., od 15 let, vstupné 60 Kč (pátek sobota) Krvavý diamant/blood Diamond * Thriller z prostředí afrických diamantových dolů, osudy různých lidí spojuje hledání vzácného diamantu. Hrají Leonardo di Caprio, Jennifer Connelly aj., režie Edward Zwick. USA, titulky, 143 min., přístupný, vstupné 65 Kč. 15. (neděle) Saw III. od 18 let! Psychologicky nejnapínavější a nejděsivější kapitola v dějinách hororu budete omdlévat hrůzou. Hrají Tobin Bell, Shawnee Smith aj., režie Darren Lynn Bousman. USA, titulky, 107 min., vstupné 65 Kč (pondělí úterý) Sejmi eso/sokin n Aces * Svižná akční komedie z prostředí Las Vegas. Hrají Jeremy Piven, Andy García aj. režie Joe Carnahan. USA, titulky, 108 min., od 15 let, vstupné 55 Kč. 18. (středa) Projekt 100 Mechanický pomeranč/a Clockwork Orange * Legendární film o otázce svobodné vůle, násilí státu i jednotlivce, možnosti volby mezi Dobrem a Zlem. Hrají Malcolm McDowell, Patrick Magee aj., režie Stanley Kubrick. V. Británie, titulky, 136 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! 18. (středa) Film a škola, hrajeme od hodin Tommyho peklo Milý a pohledný kluk Tommy se pod vlivem nešťastné lásky dostává do víru podvodů a prožívá si osobní peklo v konfrontaci s tvrdou realitou. Hrají Eirik Evjen, Anine Eckhoff aj., režie Ove Raymond Gyldenas. Norsko, titulky, 95 min., od 15 let, vstupné 30 Kč. Hlavní cena v kategorii hraného filmu pro mládež Zlín (čtvrtek) Projekt 100 Cléo od pěti do sedmi/cléo de 5 á 7 * Fiktivní dokumentární záznam dvou hodin ze života slavné zpěvačky, která čeká na výsledky lékařského vyšetření. Hrají Corinne Marchandová, Antoine Bourseiller aj.a, režie Agnés Vardová. Francie, titulky, 90 min., od 12 let, vstupné 60 Kč (pátek sobota) Prázdniny pana Beana/Mr.Bean s Holiday * Původně pohodová prázdninová cesta do Francie se mění v sérii zmatků, nehod a katastrof, tak jak to dokáže jen Mr. Bean. Velká Británie, titulky, 90 min., přístupný, vstupné 60 Kč (neděle pondělí) Goyovy přízraky/goya s Ghosts * Příběh španělského malíře na pozadí dramatických evropských událostí konce 18. století. Hrají Stellan Skargard, Javier Bardem, Natalie Portman aj., režie Miloš Forman. USA/Španělsko/ČR, titulky, 114 min., od 15 let, vstupné 70 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! Apocalypto dubna Dobrodružný historický snímek se odehrává na počátku 16. století v období zániku slavné mayské civilizace na území dnešního Mexika. Krutí mayští bojovníci vyplení mírumilovnou vesnici pralesních indiánů a po dlouhém pochodu dopraví zajatce do města, kde mají být buď prodáni do otroctví nebo obětováni mocnému bohu. Lovec Jaguáří Tlapa ukryje při přepadení svou těhotnou ženu a synka do skalní průrvy a slíbí jim, že se k nim vrátí. Než se mu to však podaří, musí přežít četná utrpení a svést souboj s nelítostnými pronásledovateli. Příběh je opřen především o neustálý sled akcí, má však i svůj etický rozměr proti poklidu indiánské vesnice stojí hektický život ve velkoměstě, které je již poznamenáno rozkladem. Autor filmu (Mel Gibson) naznačuje srovnání s dneškem, protože i naše civilizace může být ohrožena svou vlastní zpupností. Ke zdůraznění autentičnosti slouží i použití domorodého jazyka a využití neherců. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Vratné lahve dubna Nový snímek otce a syna Svěrákových. Učitel češtiny (Zdeněk Svěrák) je v důchodu nespokojený a najde si místo ve výkupu lahví v blízkém pražském supermarketu. Setkává se tu s nejrůznějšími lidmi a nenápadně ovlivňuje jejich osudy. Řeší tím současně i vztahy ve svém životě spjatém zejména se starostlivou manželkou Eliškou a s nešťastnou dcerou Helenkou. Autorský rukopis scénáristy Zdeňka a režiséra Jana Svěrákových se nezapře postavy jsou životné, problémy aktuální, humorné i vážné situace se vzájemně prolínají, dialogy mají jiskru a celek působí velmi kultivovaně. Časopis Cinema hodnotí 100 % extra třída Zastav a nepřežiješ dubna Nájemný zabiják Chev Chelios nemá valné vyhlídky. V žilách mu koluje čínský jed a naživu zůstane jen tehdy, když se mu podaří udržet v těle dostatečnou hladinu adrenalinu. Touha po pomstě a snaha získat protijed jsou tedy v dané situaci nejlepší medicínou. Hrdina je tedy v situaci, kdy se nesmí za žádnou cenu zastavit. Jako profesionální vrah neváhá sahat k násilí, uvidíte ale i automobilové honičky, přiměřenou porci černého humoru i romantiky. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Krvavý diamant dubna V uváděném politickém thrilleru hraje důležitou roli válečný konflikt. Děj se totiž odehrává během občanské války v Sierra Leone v roce Rybář Solomon skončí po nájezdu rebelů jako otrok v diamantovém nalezišti a jeho rodina se ocitne mezi stovkami uprchlíků. Syn je unesen a vycvičen na dětského vojáka. Solomon sebere vzácný růžový diamant a unikne ze zajetí. O cenný drahokam má zájem pašerák Danny, který umožní Solomonovi krátké setkání s rodinou a pomůže mu zachránit syna. Nakonec vychází najevo i špinavý obchod s drahými kameny, do něhož jsou zapleteny i špičky diamantového průmyslu. Ve filmu jsou komentovány četné tragické problémy černého kontinentu, především pašování, ilegální obchod se zbraněmi, uprchlictví, tzv. dětští vojáci, ale i bezmoc či nezájem světové veřejnosti a zejména čelných politiků. Tvůrci se opírají o zkušenosti dokumentaristy Soriouse Samura, který jako jediný natáčel v daném období v Sierra Leone. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Poslední volná místa! 12. května Vídeň jednodenní výlet za historickými památkami města 2. června Legoland výlet plný zábavy pro rodiny s dětmi 16. června Pasov prohlídka města 22. a 29. června Sluha dvou pánů Otáčivé hlediště Český Krumlov. 7. července Dvůr Králové Safari Oblíbená cesta za zvířátky (pro rodiny s dětmi). 13. a 20. července Cikánský baron opereta Otáčivé hlediště Český Krumlov. 21. července Výlet s prohlídkou zámků Hrádek u Nechanic a Častolovice 27. července Zlatovláska pohádka v roce 2007 Otáčivé hlediště Český Krumlov. Pro rodiny s dětmi, začátek představení v hod. Cestou navštívíme lovecký zámek a zoologickou zahradu Ohrada u Hluboké nad Vltavou. 11. srpna Výlet s prohlídkou zámků Vranov nad Dyjí a Dačice 17. srpna Kráska a zvíře Otáčivé hlediště Český Krumlov. 25. srpna Výlet s prohlídkou zámků Nelahozeves a Libochovice 8. září Mnichov výlet s prohlídkou historických památek města 20. září Litoměřice návštěva výstavy Zahrada Čech 8. prosince Vídeň za krásami vánoční metropole Mechanický pomeranč 18. dubna Provokativní drsná satira vznikla podle stejnojmenného románu Anthonyho Burgesse. Příběh je situován do nespecifikované budoucnosti. Student ze slušné anglické rodiny se zdrogovaný oddává násilnickým choutkám. Po zradě přátel skončí ve věznici, kde je podroben experimentu, po němž jeho organismus reaguje při střetu s násilím a se sexem nesnesitelnými nevolnostmi. Zmechanizovaná lidská psychika se na svobodě nedokáže bránit. Stanley Kubrick vytvořil strhující vizi světa bez kladných postojů. Časopis Cinem hodnotí 100 % extra třída. O režisérovi Stanley Kubrick je jednou z nejvýraznějších osobností poválečné kinematografie. Narodil se jako syn lékaře v newyorském Bronxu a už v sedmnácti letech uplatnil svou zálibu ve fotografování jako fotograf časopisu Look. Po období krátkých dokumentů a dvou nízkorozpočtových celovečerních snímků debutoval v roce 1956 v Hollywoodu realisticky pojatou gangsterkou Zabíjení. Následovalo protiválečné drama podle skutečných událostí z první světové války Stezky slávy (1957). Komerčně úspěšný, ale kompromisní projekt Spartakus (1960) mu však vzal chuť pracovat v Hollywoodu. Usadil se v Anglii, kde si udržuje postavení charismatické živoucí režisérské legendy. Své skeptické názory na společenské mechanismy vyjádřil ve válečné satiře Dr. Divnovláska i v brutální sci fi Mechanický pomeranč. Zálibu v žánru sci-fi uplatnil i v mistrovském díle 2001: Vesmírná Odyssea (1968), ale mezi jeho významná díla patří také Osvícení podle románu Stephena Kinga (1987), adaptace Nabokovova románu Lolita (1961) i jeho poslední snímek Eyes Wide Shut (1999). Cléo od 5 do dubna Jeden ze stěžejních filmů francouzské nové vlny je zdánlivě dokumentárním záznamem devadesáti minut ze života slavné zpěvačky, která čeká na výsledky lékařského vyšetření. Natočila jej žena (Agnés Vardová) a podařilo se jí originálním způsobem zachytit Paříž a proměnu duševního stavu od zoufalství k naději. O režisérce Narodila se ve smíšené rodině matka byla Řekyně, otec Francouz. Studia zahájila v roce 1944 v Paříži, studovala filozofii a dějiny umění, později se věnovala fotografii. V letech pracovala jako fotografka pro různé časopisy. Proslavily ji například fotografie Gérarda Philipa. Jejím filmovým debutem byl snímek La Pointe Courte (1954) z prostředí rybářů. Od počátku se věnovala dokumentu i hrané tvorbě. Mezinárodní věhlas jí získal uváděný film Cléo od 5 do 7 (1961) a Štěstí (1964). Největším autorčiným úspěchem je benátský Zlatý lev za film Bez střechy i bez zákona (1985). Kromě hraných snímků měla úspěch i v dokumentární tvorbě filmy jako např. Kuba očima Francouzky (1963), Všichni možní sběrači a já (2000). sz

8 strana Rallye Český Krumlov se blíží Rallye Český Krumlov, to je perla mezi domácími soutěžemi, protože k ní neodmyslitelně Loni zákeřným jihočeským silničkám s převahou dominovala trojice Štěpán Vojtěch, Štěpán Palivec a Peugeot 206 WRC. Letos se však tato posádka na startu s největší pravděpodobností neobjeví. V sobotu 17. dubna 2007 členové oddílu volejbalu pořádali 1. ročník turnaje O pohár města Sušice. Zúčastnilo se ho celkem šest družstev mužů a pět družstev žen z blízkého okolí a Moravy. Volejbalový souboj se odehrál v tělocvičnách ZŠ Lerchova. Děkujeme panu L. Koutenkovi za výborné občerstvení a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu turnaje. Zvláště pak děkujeme našim sponzorům Pekařství Rendl, Růža a její utopenci. Po krátkém přivítání a vysvětlení hracího systému provedl Čestmír Kříž spolu s kapitány týmů losování. Potom následovaly urputné boje o dosažení co nejlepších výsledků. Muži bojovali ve dvou skupinách složených ze tří týmů, kde hrál každý s každým na dva hrané sety. Ve skupině A v prvním zápase zaskočily svým nasazením Kašperské Hory borce z Mokré u Brna, kteří byli po ránu ještě unaveni z dlouhé cesty. Skupinu ovládlo družstvo Sušice, které postupně porazilo oba soupeře. Ve skupině B mladíci z Písku přehráli Horažďovice, ale na velmi zkušené hráče Janovic už nestačili. Stačilo jim to na postup z druhého místa. Vzájemný souboj Janovic a Horažďovic byl velice vyrovnaný a skončil aktivní remízou pro Janovice. patří malebná jihočeská krajina, teplé jarní počasí a nadšení lidé. Snad každý z jezdců i diváků by ji zařadil na první pozice v oblíbenosti jednotlivých podniků. Letos klepe na dveře pětatřicátý ročník a už před startem je jasné, že na všechny zúčastněné čeká opět velmi zajímavá podívaná. Do zahájení této překrásné jihočeské soutěže zbývá necelý měsíc a pořadatelům se již začíná postupně rýsovat kompletní program a rovněž jezdecké obsazení. Rallye Český Krumlov čeká letos několik změn, které by měly dopomoci k větší kompaktnosti. Tou asi nejzásadnější se zdá být přesunutí celého kolotoče kolem soutěže na výstaviště v Českých Budějovicích. Zde bude soustředěn hlavní servis, organizační centrum a také nová divácká superspeciálka, V semifinále se střetla Sušice s Pískem, kde domácí hráči prokázali větší volejbalovou zkušenost a zaslouženě zvítězili 2:1. Ve druhém zápase si Janovice celkem hladce poradily s Kašperskými Horami a vyhrály 2:0. V boji o páté místo tým Mokré u Brna marně čekal na svého soupeře. Mužstvo Horažďovic nesportovně odjelo. O třetí místo se utkali hráči Kašperských Hor a Písku. Mladíci z Písku prokázali lepší fyzickou kondici a ve velmi vyrovnaném utkání zvítězili 2:1. O první místo v turnaji se střetli volejbalisté Sušice a Janovic. Sehráli pohledné a vyrovnané utkání, kde na straně Janovic dominovala sehranost a nacvičené signály a u Sušice, tvořivá hra nahrávače a přesvědčivější smečaři. Celkové pořadí 1. SUŠICE 2. JANOVICE 3. PÍSEK 4. KAŠPERSKÉ HORY 5. MOKRÁ u BRNA 6. HORAŽĎOVICE Ženy hrály v jedné skupině, kde si zahrály všechny týmy každý s každým na dva hrané sety. Celý turnaj ovládly Kankrličky, které převyšovaly ostatní týmy ve všech herních činnostech a šly suverénně od vítězství k vítězství která v itineráři nahradila klasický římovský rallyecrossový okruh. Ta se pojede přímo mezi pavilony a rallyeový nadšenci tak budou mít jedinečnou možnost shlédnout servis a rychlostní zkoušku zároveň. Příznivci Jelení zahrady pod českokrumlovským zámkem, která k soutěži neodmyslitelně paří, však zklamáni být nemusí. Zde se totiž v pátek 4. a v sobotu 5. května uskuteční tradiční slavnostní start i cíl. Pořadatelé očekávají účast kompletní české špičky doplněné mnoha zajímavými posádkami. Je tedy skutečně na co se těšit a kdo si o prvním májovém víkendu naplánuje výlet do jihočeského Krumlova, určitě neprohloupí. Podrobnější informace vám poskytneme v některém z následujících čísel SN. ADAM BLAHOUŠ O pohár města Sušice První ročník volejbalového turnaje mužů a žen se vydařil a zaslouženě obsadily 1. místo. Vážnější odpor jim kladla pouze Sušice ve druhém setu. Domácí hráčky hrály v dobrém rozmaru a v ostatních zápasech s přehledem vyhrály. S jednou porážkou obsadily 2. místo. Nejvíce je potrápily Sušické Maminy, které jim byly rovnocenným soupeřem. Tento druhý sušický tým sehrál vyrovnané zápasy se Zdíkovem a Živigošče Mokrá, se kterými remizoval, ale bohužel tyto remízy byly vždy o jeden nebo dva body pasivní. Proto nakonec obsadil 5. místo. Třetí příčku uhájily hráčky Zdíkova, díky jednomu vítězství a aktivní remíze. Bramborová medaile (čtvrté místo) zbyla na hráčky Živogošče Mokrá, které byly o dva míče lepší než druhé sušické družstvo. Celkové pořadí 1. KANKRLIČKY 2. SUŠICE 3. ZDÍKOV 4. ŽIVOGOŠČE MOKRÁ 5. SUŠICKÉ MAMINY Po předání cen proběhlo hodnocení turnaje v restauraci Svatobor. Tam se také soutěžilo, tentokrát ve zpěvu. Šumava Morava. Vítězem byla dobrá zábava a volejbal, kvůli kterému jsme se všichni sešli. Společně se těšíme na další, již druhý ročník. it Tým mužů Sušice zleva: Vladimír Plšek, Čestmír Kříž, Tomáš Michalík, Martin Loužek, Vladislav Havránek, v dřepu: Ján Vištiak a Luděk Drahovzal. Sport Sušický hokejový pohár zakončil sezónu»a«mužstva V sobotu 17. března proběhl na sušickém zimním stadionu již několikátý ročník tradičního Sušického hokejového poháru. Zúčastnilo se ho pět mužstev Aspera České Budějovice, HC Samoty, Start Luby, SC Uetendorf a domácí TJ Sušice. Sušičtí hokejisté si po nevydařené sezóně chtěli spravit náladu a na turnaji uhrát co nejlepší výsledek. První utkání se domácímu mužstvu povedlo. Proti švýcarskému SC Uetendorf byli sušičtí jasně lepším týmem a bez problémů zvítězili 5:2 (Beneš 2, Murcko, Ryšavý, Karhan). V druhém utkání na turnaji se Sušice střetla se Start Luby. Díky střele Paroubka se domácí celek dostal rychle do vedení. Pak však dvakrát skórovaly Luby a Sušice musela dohánět jednobrankovou ztrátu. V druhé polovině hry byli sušičtí jasně lepším týmem. Svou převahu se jim podařilo vyjádřit i gólově a zásluhou Ryšavého Sušice srovnala na 2:2. Do konce utkání ještě oba celky přidaly po jedné brance a po zásluze si připsaly bod za remízu 3:3. V dalším zápase Sušici čekal asi nejsilnější celek na turnaji HC Samoty (celkový vítěz, jak se ukázalo později). Sušičtí v tomto utkání předvedli slušný výkon a kvalitnímu soupeři dokázali dlouho vzdorovat. I přes vyrov- Čtěte v příštím čísle Rozhovor s Patrikem Sommerem, členem Koc Sušice, nadějným hráčem stolního tenisu. V současné době je Patrik 11. v pořadí kategorie nejmladšího žactva České republiky, čtyřnásobný medailista OP v kategorii mladšího a staršího žactva, úspěšně hraje i soutěže družstev mužů okresu Klatovy. Finalisté z mistrovství České republiky V neděli 25. března se na střelnici v Podmoklech sešli účastníci soutěže Jarní pušky z pěti střeleckých klubů regionu. Střílelo se na 50 m z malorážky a kulovnice na dva druhy terčů, ve čtyřech kategoriích. Sušickým se dařilo a kromě jedné si ve všech disciplinách vystříleli medaile. mm malorážka bez optiky 20 ran 1. Jaromír Bouda, Strakonice Miroslav Makrlík, Sušice Václav Toucha, Strakonice 171 Jarní pušky Skokan školní Stejně jako v předchozích letech proběhla už tradičně v tělocvičně v ZŠ v Komenského ulici soutěž žáků ve skoku vysokém. Celkem 29 výškařů zkoušelo ve středu 28. března 2007 překonat školní rekord bývalého deváťáka Ondřeje Krčmáře (163 cm). Ve vyrovnané soutěži se nejvíce přiblížil této výšce nadějný skokan Lukáš Prokop z deváté třídy (160 cm). Za zmínku stojí také skvělé výkony Veroniky Hátlové, Václavy Petrákové a Julie Oláhové (120 cm). Na překonání dívčího rekordu (130 cm) však ještě letos tyto výsledky nestačily. Je ale vždy nejdůležitější lámat rekordy? Nestačí si jen s chutí zasportovat mezi kamarády? Těšíme se, že v příštím ročníku Skokana školního posílí pole závod- Další výsledky třída 1. Václava Petráková 2. Stefanie Vaňová 1. Václav Kopa 2. Martin Grossl 3. Dmytro Lysakovskyy třída 1. Julie Oláhová 2. Aneta Čechová 3. Alena Melkusová 1. Josef Říha 2. David Beran 3. Miroslav Tonner třída 1. Veronika Hátlová Kamila Korcová Iva Wojciková 120 cm 105 cm 120 cm 120 cm 105 cm 105 cm 125 cm 125 cm 120 cm níků i naši sportovně založení rodiče. vp malorážka s optikou 10 ran 1. Václav Toucha, Strakonice Tomáš Langmajer, Dnešice Jaromír Bouda, Strakonice 89 kulovnice bez optiky 20 ran 1. Pavel Taubr, Strakonice Miroslav Makrlík, Sušice Václav Toucha, Strakonice 195 kulovnice s optikou 10 ran 1. Karel Požárek, Sušice Miroslav Vintiška, Klatovy Pavel Taubr, Strakonice 85 naný průběh hry se nakonec z vítězství 3:2 radovali Samoty. V posledním utkání proti Aspeře České Budějovice by Sušice musela zvítězit, aby mohla pomýšlet alespoň na druhé místo. Prvenství si s předstihem zajistily HC Samoty. Jejich sedm bodů za dvě vítězství a jednu remízu již žádný jiný celek překonat nemohl. Naopak poslední místo patřilo švýcarskému Uetendorfu, který na turnaji nedokázal získat ani bod. České Budějovice však sušický celek porazit nedokázal. Utkání skončilo bezbrankovou remízou 0:0. To znamenalo, že druhé místo obsadily Budějovice a na domácí tým zbyla třetí pozice. Vyhlášení výsledků turnaje proběhlo na společné večeři všech zúčastněných mužstev v restauraci U Vítovců. Hlavní organizátor turnaje Miroslav Lemberger předal hráčům i individuální ceny. Nejlepším obráncem turnaje byl vyhlášen Jiří Zedník ze Sušice, pro kterého tento turnaj znamenal pravděpodobně poslední vystoupení v sušickém dresu po této sezóně se rozhodl ukončit kariéru. Nejrychlejším bruslařem se stal další sušický hráč Luboš Pokorný. Celý turnaj měl velmi dobrou atmosféru a mužstva odjížděla ze Sušice spokojená. Už nyní se tedy můžeme těšit na další ročník v příštím roce Sušický hokejový pohár 1. HC Samoty b. 2. Aspera Č. Budějovice b. 3. TJ Sušice b. 4. Start Luby b. 5. SC Uetendorf b. jon 1. Lukáš Prokop 160 cm 2. Michal Senft 150 cm 3. Vu Nguyen Dinh 145 cm Ve dnech 3. a 4. března 2007 se v Praze uskutečnilo halové mistrovství žáků a žákyň v atletice. Sušický oddíl atletiky reprezentovali dva zástupci: Monika Koppová a René Hamberger (oba jsou ročník narození 1992). Monika se probojovala do finále ve sprintu na 60 m. V této atraktivní disciplíně je vždy velká konkurence. Přijela s osobním maximem 8,26 s (na letním MČR). Na postup do halového finále bylo tentokrát nutno přidat. Monice se to podařilo hned třikrát a prokázala, že je typ závodnice do velkých soutěží. Postupová kola: rozběh 8,18 4. místo, meziběh 8,20 4. míslo, finále 8,20 8. místo. Druhý den se potýkala s nachlazením, a tak v rozběhu na 150 m nepodala optimální výkon. Přesto s časem 20,28 obsadila celkově pěkné 12. místo. Všestranně zaměřený Renda Hamberger se zúčastnil MČR poprvé a hned ve čtyřech disciplínách. Ve vrhu koulí vybojoval umístění ve finálové osmičce a výrazně si zlepšil osobní rekord na 11,51 8. místo. Výborný výkon podal i v běhu na 60 m překážek, kde mu postup do finále A unikl doslova o vlásek v rozběhu 3. místo 9,10 (na postup do áčka stačilo 9,09). Zúčastnil se ještě finále B, kde s časem 9,38 obsadil 7. místo. Je nutno zdůraznit, že oba mladí atleti se celoročně pilně připravují. Velkou podporu mají u rodičů, kteří je často dopravují na soutěže a podílejí se i na jejich přípravě. RICHARD SYNEK

9 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 6. do 20. dubna 2007 Sušice Společenská zábava sobota 7. dubna ve hod. KD Sokolovna Velikonoční zábava s Fortunou čtvrtek 12. dubna v hod. KD Sokolovna Finále Solasido 2007 dětská pěvecká soutěž pondělí v hod. Husův sál Až opadá listí z dubu vypráví Josef Nechutný, klavírní doprovod Ivo Pavelka pátek 13. dubna ve hod. KD Sokolovna Beatles Revival ZŠ Lerchova ul. tel , ZŠ T. G. Masaryka tel , www. zstgmasaryka.euweb.cz ZŠ, Sušice, Nuželická 60 tel , Gymnázium tel , SOŠ a SOU tel , Základní umělecká škola tel , zussusice.skolniweb.cz (oba dny pouze ve hod.) Moje superbejvalka On jí zlomil srdce. Ona jemu všechno. USA, titulky, komedie, od 12 let. Loutkové divadlo kino Otava vždy v 17 hodin. pátek 13. dubna Čertimlýn Současně bude otevřena výstava o historii loutkového divadla, která je pořádána ke 20. výročí znovuobnovení loutkového divadla v Horažďovicích. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel středa 7. dubna ve hodin Sifon rocková zábava Výstava ke 100. výročí dostavění hlavní budovy klatovského muzea hlavní schodiště ve vstupní hale, celoroční výstava do 13. dubna 2007 výstavní sál muzea Jaroslav Bosák: Měsíc vstřícnosti M. J. B. do 13. dubna 2007 vitríny v hale a přednášk. sál Velkonočko milá Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Citycentrum Klatovy Divadelní 148, tel , neděle 15. dubna ve hod. KD Sokolovna Pro dobrou náladu hraje Jan Vondrášek čtvrtek 19. dubna v hod. Smetanův sál Adamusovo trio koncert z cyklu Vivat Musica Účinkují: Jan Adamus, Jitka Adamusová a Květa Novotná. sobota 21. dubna ve hod. KD Sokolovna Staropražští heligonkáři k tanci i poslechu, stolové uspořádání, možnost občerstvení Pionýrská skupina Otava vás zve v pátek 6. dubna na Jarní výpravu, aneb tradiční Velkopáteční pochod Vidhoštěm Podrobnosti uvnitř SN. Klub českých turistů, odbor Sušice Jarní setkání turistů plzeňského kraje, Aprílová Ztracenka, Jaro pod Zelenou horou. Více uvnitř SN. každý pátek od hod. PDA Sušice Diskotéka Tradiční kloub Podrobný program uvnitř SN. Mateřské centrum Medvídek ul. Americké armády 74, 1. patro (nad lékárnou Galenos) pondělí, středa, čtvrtek, pátek hod. pátek 6. dubna 9 12 hod. Velikonoční malování malování vajíček, výroba kuřátek, zajíčků apod. Cvičení v těhotenství a po porodu porodní asistentka B. Křížová, tel (probíhá v ZŠ Lerchova ul.) do porodu pondělí hod. do 28. týdne středa hod. po porodu středa hod. Fit Studio Luboš Jánský tel (areál sportovní haly TJ Sušice) Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax , Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , www. mksusice.cz Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek a hod hod. Městské informační centrum budova radnice tel , nebo Kontakty školy, DDM ZŠ Komenského ul. tel , Dům dětí a mládeže tel , Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel , (stálé expozice) denně kromě pondělí a hod. Prohlídky kostela sv. Vintíře (skleněný oltář a křížová cesta) v 10 00, v a v hod. Horská synagoga přístupná pouze po dohodě na tel Městské IC, Tel , Kašperské Hory info o akcích na tel Muzea Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). Stálá expozice Život a příroda Šumavy, sklářství. Galerie tel úterý sobota hod. neděle hod. V prostoru Galerie prodejna skla a upomínkových předmětů. Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko tel. kultura , informace tel Horažďovice Kino Otava (v pátek ve 20 hodin, v sobotu v hod.) Eragon Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce. Dobrodružná fantasy USA, českým dab. V pátek se z provozních důvodů nehraje! 12. a (ve čtvrtek v hod., v sobotu ve hod.) Vratné láhve Rodinná komedie scénáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka (oba dny ve hod.) Goyovy přízraky Film Miloše Formana, drama, titulky, od 15 let. USA/Španělsko/ČR (oba dny ve hod.) Kvaska První český film ze zákulisí muzikálu s původní hudbou Daniela Landy. ČR, od 12 let. středa 11. dubna v hodin Jan Kozák: Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda pohádka pro malé i velké v podání divadelního souboru Tyjátr Horažďovice sobota 14. dubna ve hod. Kabát Revival rocková zábava úterý v hod. Ákos Kertész: Kornelovy vdovy Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách středa v hod. 1. vystoupení od Jazzu ke Swingu Hudební ukázky vývoje v podání prof. S. Smetany, slovem provází Ing. A. Novák sobota ve hod. Zvlášní škola rocková zábava neděle v hod. Májové posezení s písničkou k tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka Informační centrum tel Městské muzeum tel dotazy možno em Hrady a zámky Rabí tel., fax , Kašperk, tel Velhartice, tel Švihov, tel Klatovy Barokní lékárna tel , Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. tel , Zámek Klenová Janovice n. Úhlavou, tel , Stálá expozice českého umění 20. století. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek a hod. tel (pokladna), fax , sumavanet.cz/muzeumkt semináře a přednášky 21. dubna v 10 hod. Zasloužím si ve svém životě to nejlepší Nejen pro ženy (max. 10 účastníků) 28. dubna v 9 30 hod. Čakrové tance pohybový seminář Předpokládaný konec v 17 hod. Přihlášky do Telefonní čísla, která bychom měli znát Městský úřad (ústředna) OMRM , městská policie , Policie ČR 158, lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 Úřad práce tel , fax pondělí, středa úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. ÚP oddělení SSP tel pondělí, středa úterý, čtvrtek, pátek hod. Notář (budova bývalé interny) pondělí hod. Katastrální úřad tel fax , www. cuzk.cz pondělí středa Finanční úřad tel , pondělí, středa Sušické lesy a služby, s. r. o. Areál SULES provoz , budova vedení , , Poruchy elektřiny, plynu ČEZ Plzeň poruchová linka zákaznická linka Voda havarijní linka info linka Bytservis, s. r. o. denní i pohotovostní služba , Zubní pohotovost soboty, neděle a státní svátky 8 12 hod. Zubní pohotovostní služby jsou zajišťovány stomatology v rámci celého okresu Klatovy. o aktuální pohotovostní službě obdržíte na tel jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel , IČ Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 28.04. 2014 v 13,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 15.7.2014 374/15/RM/2014 - prodej pozemku Rada města navrhuje zastupitelstvu města prodat pozemek parcelní

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne 13. 4. 2015 Usnesení č.98/15 RM žádost pana Jindřicha Šťávy, bytem Brtnice, na pronájem pozemku p. č. 1410/36 v k. ú. Brtnice, o výměře cca 80 m2. Usnesení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015 Obec Buš, okres Praha západ, IČ 00242021 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2015 na OÚ Buš č. 10/2015 Zahájení: Přítomni: 18.00 hod. Laštovka, Cardová, Hlubinka, Javůrek, Krmelová, Kůrka, Láník,

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 09.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S ze 15. schůze výboru konané dne 14. března 2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti suterén ÚMO Plzeň 3 Přítomni: p. Strobach, p. Zeman,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - vrchního rady zástupce vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více