Setkání parohatých měst bylo příjemné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání parohatých měst bylo příjemné"

Transkript

1 Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá města převzala čestné občanství města letošní jubilantka, významná česká režisérka, paní Věra Šimková-Plívová (na fotografii). Paní režisérka je velkou a celoživotní patriotkou rodného kraje, do nějž také umístila děj naprosté většiny svých filmů. Význam osobnosti Věry Šimkové-Plívové ocenil místostarosta města Stanislav Pěnička (vpravo), který spolu se starostou města Františkem Mojžíšem (vlevo) čestné občanství jubilantce také slavnostně předal. (FOTO: O. Kudrnáč) Setkání parohatých měst bylo příjemné Nebylo snad ani možné vidět a slyšet všechny akce dvou hektických dnů 28. a 29. května, kdy se v Semilech uskutečnilo historicky první setkání parohatých měst; tedy měst a obcí s jelenem či parožím ve znaku. Přesto je namístě malé zhodnocení. Už odpoledne v pátek 28. května pořadatelé vyhlásili v muzeu vítěze literární soutěže Jak Semily k jelenovi přišly a výtvarné soutěže Jelen mého města. Prací se sešlo opravdu požehnaně. Literárně se realizovali zvláště žáci všech semilských škol, ale i dospělí, výtvarná díla zasílaly školy ze zúčastněných měst a obcí a výrazně přispěli i amatérští výtvarníci semilští. Při slavnostním vyhlášení výsledků v galerii nechyběl kulturní program a v půdních prostorách se pak oko návštěvníka opravdu těšilo ze spousty originálních nápadů. Večerní Parohatý galavečer v Kulturním centru Golf, který moderovali Jakub Bažant a Vladimír Kubík, měl několik vrcholů. Jistě k nim lze počítat cimrmanovský úvod Jak Semily ke jménu přišly s nezapomenutelnou věštkyní Danou Dlabolovou, vystoupení souboru Carmina z Rychnova nad Kněžnou a dětskou cimbálovku Světlina z Hutiska Solance. Legrace, dobře zazpívaný a nápaditý sborový repertoár a spontánní moravské muzicírování toť krátká charakteristika tří zlatých hřebů galavečera. Pracovníci kabelové televize promítali dění na rozměrné plátno, což návštěvníkům zprostředkovalo i detailní pohledy na účinkující. Parohatý miniparlament během večera odsouhlasil přijetí sympatického Rovenska p. Tr. mezi parohatá města, i když má ve znaku laň; autor těchto řádků přitom v koutku duše doufal, že vtipný starosta přijme pořadatelství příštího ročníku. Síly by na to Rovenští měli. Ale nestalo se a další setkání tak zorganizuje Horní Jelení, malé město s 1800 obyvateli ležící mezi Holicemi a Vysokým Mýtem. Po skončení programu v KC Golf odešli starostové a další osobnosti ze zúčastněných měst a obcí na městský úřad, kde nejdříve zatleskali novému nasvícení radnice a pak je zaujaly panely zachycující historii i současnost města. V chodbách radnice je instalovali PhDr. I. Navrátil a J. Barták a panely se staly nejen výrazným a významným oživením interiéru historické budovy, ale i propagací města a památkou na zdařilý kulturní počin. Sobotní program setkání zahájila vernisáž výstavy ve Státním okresním archivu v Semilech, vytvořená v jednotném duchu s publikací Parohatá měs- (Pokračování na str. 4) Výsledky voleb do Evropského parlamentu Ve dnech 11. a 12. června se v České republice uskutečnily poprvé v historii volby do Evropského parlamentu.možnost ovlivnit složení nejvyššího evropského orgánu však občané ČR, nového členského státu Evropské unie, příliš nevyužili. V rámci celé ČR se k volbám dostavilo jen 28,32 % oprávněných voličů V Semilech byla volební účast nepatrně vyšší než celostátní, když k urnám přišlo 28,77 % oprávněných voličů. Ve volbách odevzdalo platný hlas 2058 voličů. Alespoň jeden platný hlas získalo celkem 27 z 31 kandidujících stran. Potřebnou pětiprocentní hranici překonalo šest volebních subjektů.volební výsledky: 1. ODS - 29,30 % hlasů 2. KSČM - 19,97 % hlasů 3. SNK-ED - 10,78 % hlasů 4. ČSSD - 9,62 % hlasů 5. KDU-ČSL - 5,92 % hlasů 6. NEZÁVISLÍ - 5,73 % hlasů Semilské výsledky kopírují výsledky v celé ČR, kde také zvítězila Občanská demokratická strana. (r) Myšlenky měsíce Optimista si myslí, že toto je nejlepší ze všech možných světů. Pesimista to ví. ROBERT OPPENHEIMER Když už není naděje změnit tento svět,alespoň se nenechme napálit. MILAN KUNDERA Když se ráno probudím, je tak pestrý výběr možností, jak si zvorat život, že pokládám za úspěch, když k tomu do večera nedojde. MAREK EBEN

2 Strana 2 Semilské noviny ČERVEN 2004 Důležitá informace pro podnikatele v účetnictví Od ledna tohoto roku je v účinnosti novela zákona o daních z příjmů č. 438/2003 Sb., která nahrazuje jednoduché účetnictví vedením daňové evidence a dále stanovuje, že provádět vedení daňové evidence lze pouze v rámci živnosti vázané. Podnikatelé, kteří vlastní některý z živnostenských listů činnost účetních poradců, vedení účetnictví nebo činnost účetních poradců, vedení účetnictví, mohou vedení daňové evidence provádět na kterýkoliv uvedený živnostenský list po dobu dvou Informace z radnice Projekt Čistá Jizera zastupitelstvem neprošel Veřejné zasedání zastupitelstva města, které se konalo 17. června, bylo po několika hodinách přerušeno, aniž by došlo na všechny plánované body jednání. Záležitostí, ke které se zastupitelé vyjádřit stihli, byl projekt Čistá Jizera a s ním související případný vstup města do dobrovolného svazku obcí s názvem Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS). O vysvětlení k tomuto bodu jednání požádaly Semilské noviny starostu města Františka Mojžíše. let, jak stanoví přechodná ustanovení citované novely. V průběhu této dvouleté lhůty, tj. do 1. ledna 2006, je nutno navštívit živnostenský úřad, kde bude bez správního poplatku vydán nový živnostenský list s doplněním o vedení daňové evidence. Doporučujeme proto podnikatelům, jichž se uvedené změny týkají, aby příležitostně navštívili živnostenský úřad v Husově ulici, čp. 74, kde jim bude nový živnostenský list vydán. JAN MARTINEC, ved. živnostenského úřadu Rada města schválila nařízení o režimu dopravy ve městě Rada města schválila na svém jednání 21. června Nařízení č. 2 o režimu dopravy ve městě Semily. Nařízení nahrazuje vyhlášku o užívání veřejných parkovišť z roku 1997, která v současné době už nevyhovuje platné legislativě. Zmíněné nařízení rady města upravuje způsoby regulace dopravy, vymezuje oblasti obce s užíváním místních komunikací, stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích a stanovuje výši a způsob placení za stání na vyhrazených řízených parkovištích na Riegrově náměstí avnádražní ulici (zpoplatnění formou parkovacích automatů s výdejem parkovacího lístku). Výše poplatku za parkování na parkovištích s parkovacími automaty se nemění: - 5 Kč za první půlhodinu, - 10 Kč za první hodinu, - 10 Kč za každou další hodinu. Změna nastává u tzv. parkovacích karet pro parkoviště na Riegrově náměstí a v Nádražní ulici, kde se sazby snižují na: - měsíční poplatek 200 Kč, - roční poplatek 1800 Kč. U přenosných parkovacích karet, využitelných pro více vozidel, se sazby snižují na: - měsíční poplatek 350 Kč, - roční poplatek 3000 Kč. Oba uvedené druhy parkovacích karet vydává finanční odbor Městského úřadu v Semilech. Stání na ostatních odstavných parkovištích nebude zpoplatněno. Od uvedených poplatků jsou osvobozena vozidla označená symboly 01 a 02 dle 67 zákona 361/2000 Sb. PETR TICHÝ, odbor výstavby a rozvoje Předložil jste zastupitelům návrh dohody o participaci města na projektu Čistá Jizera. Mohl byste přiblížit občanům, co je obsahem tohoto projektu? Vstup České republiky do Evropské unie s sebou nese kromě jiného mnohé povinnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Pokud jde o čistotu vod, musí být do roku 2010 všechna sídla s více než dvěma tisíci obyvateli odkanalizována a vybavena účinnou čistírnou odpadních vod. Splnění tohoto úkolu bude investičně velmi náročné. Města a obce proto hledají řešení ve sdružování, aby na základě projektů mohly získat dotaci z tzv. Fondu soudržnosti, kde ovšem minimální hranice rozpočtovaných nákladů činí 300 mil. Kč. Je zřejmé, že žádat o tak velkou částku si žádné město či obec samostatně nemůže dovolit. I proto vznikl dobrovolný svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov,který nyní nabízí členství větším sídlům v okrese a společné podání projektu na odkanalizování velkého území. Semilské zastupitelstvo ovšem vstup do svazku neodsouhlasilo, na rozdíl například od zastupitelstva v sousední Lomnici n. Pop., kde ve stejný den zastupitelé vstup do VHS schválili takřka jednomyslně. Čím si to vysvětlujete? Projekt se žádostí o poskytnutí prostředků z fondů EU může podat pouze vlastník majetku. To znamená, že města sdružená ve VHS vkládají kanalizační a vodovodní síť včetně čistíren odpadních vod do společného majetku. To bylo zřejmě hlavním důvodem, proč při hlasování nebylo přistoupení Semil k VHS zastupitelstvem schváleno, i když k tomu chyběl jediný hlas. Mohu-li vyjádřit osobní názor, pak výsledek hlasování nepovažuji za dobrý. Znamená to, že problém s odkanalizováním území budeme muset ve městě řešit vlastními silami a dlouhodobými postupnými kroky. Řešením ovšem může být využití prostředků některého ze strukturálních fondů EU, o čemž se v Semilech samozřejmě také hovoří. Bylo už dokonce zahájeno zpracování žádosti o poskytnutí prostředků na vybudování části nové kanalizace. Nelze jít tedy touto cestou? Především je to cesta delší. Navíc je otázkou, zda ve fázi podání přihlášky budou strukturální fondy natolik solventní, aby dokázaly pokrýt veškeré požadavky. Podle dostupných informací bude vyhlášeno jen jedno či dvě kola, do kterých nebude vůbec jednoduché se dostat.ať už z pohledu náročné přípravy projektu a vypracování žádosti, nebo z pohledu finanční spoluúčasti města. Pokud bychom se stali součástí projektu Čistá Jizera, podstatnou část našich povinností a starostí by na svých bedrech neslo právě zmiňované vodohospodářské sdružení. VLASTIMIL BAMBAS Je možné bojovat s piráty silnic? Předmětem sílící kritiky veřejnosti v celé republice se v posledních týdnech stávají utajené automobilové či motocyklové závody, při nichž si zejména mladí řidiči dělají závodní dráhu z běžných silnic, nerespektují pravidla silničního provozu a ve jménu své adrenalinové vášně neváhají ohrožovat zdraví a životy spoluobčanů. Neblahé zkušenosti s podobným nešvarem mají i občané Semil, kteří volají po rázném zásahu. Jaké je stanovisko vedení města? Pravidelně svolávám schůzky zainteresovaných, na nichž hodnotíme bezpečnostní situaci ve městě. Nedílnou součástí těchto jednání je i hledání cest, jak postupovat proti takto nedisciplinovaným řidičům, tvrdí starosta města František Mojžíš. Setkávají se zástupci vedení města, městské policie, státní policie, zástupci odboru dopravy, technických služeb, starostové okolních obcí a mnozí další, aby se společnými silami pokoušeli tomuto zlu čelit. Bylo provedeno už několik kontrol a jsou patrné dílčí úspěchy, zásadní obrat v boji proti neukázněným řidičům lze ale očekávat až se změnou legislativy. Ti, kteří takto ohrožují celou veřejnost, jsou velmi dobře organizováni a dokáží bohužel zneužívat nedostatků v právních předpisech. Město ovšem boj nevzdává a jsem přesvědčen o tom, že se nám v budoucnu podaří nebezpečné jedince eliminovat. (bam) Pozvánka na selský jarmark a dožínkové slavnosti Letošní nestálé počasí v tomto období většině lidí mnoho radosti nedělá, určitou spokojenost ale přináší zemědělcům. Věřme, že všichni společně budeme mít štěstí a počasí nám bude přát při akci, která se uskuteční v sobotu 11. září a která naváže na loňské krajské dožínkové slavnosti. Také letošní program, který je zatím ještě ve fázi příprav, se uskuteční v již osvědčených a tradičních prostorách na Ostrově a před budovou zámku. Spoluúčast Libereckého kraje je letos spíše symbolická. Hlavním organizátorem je město Semily, přispívají také Okresní agrární komora a plemenářská společnost Chovservis, a. s. Podstatnou část programu připravují semilské dobrovolné organizace. Všichni, kteří se na přípravách oslav podílejí, pevně věří v hojnou účast nejen občanů Semil, ale i zájemců ze širokého okolí. Dožínkové slavnosti jistě potěší všechny, kteří mají vztah k selské tradici, k dobrému jídlu, ba i pivu a vínu. Nemalý prostor bude ovšem opět věnován také dětem a chybět nebude ani řada vzácností a zajímavostí. Prostor se nabízí všem, kterým nechybí dobré nápady a jsou ochotni se na přípravách akce spolupodílet. Přesný program slavností bude zveřejněn v Semilských novinách koncem srpna a samozřejmě i na plakátovacích plochách a v dalších médiích. JOSEF MATURA, tajemník MěÚ

3 ČERVEN 2004 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Rekonstrukci koupaliště by mělo provést město V důsledku havarijního stavu nádrže, čerpání a filtrace vody bylo nutné přistoupit k uzavření koupaliště v Semilech. Železobetonová nádrž byla vybudována svépomocí na přelomu 60. a 70. let dvacátého století a její stavebně technický stav nedovoluje využití pro původní účely. Konstrukce je silně zvětralá, vyskytují se v ní hluboké praskliny a oprava se jeví jako neefektivní. Nádrž lze využít po její částečné opravě pouze jako tzv. ztracené bednění pro novou nádrž. S využitím této technologie by sice došlo ke zmenšení plošné výměry prostoru pro koupání, ale zachování padesátimetrového bazénu se nejeví jako prioritní. Na základě konzultací se specializovanými firmami je nutné interiér nádrže rozdělit na několik prostorů dle účelu jejich využití tedy centrální plavecký bazén, středové přemostění s umístěním technologických zařízení a prostor pro komerční využití (vířivky, whirpooly, tobogan aj.). Komerční využití tohoto prostoru je nutné do koupaliště zakomponovat odpovídá dnešním požadavkům na zařízení tohoto typu Parohaté poděkování Každý si odnášíme své zážitky a dojmy z různých setkání; nejinak je tomu i po setkání Parohatých měst. Mým skutečným a nejlepším pocitem z celé akce byla symbióza, ochota a příjemná spolupráce se všemi, kteří podali pomocnou ruku a stali se součástí příprav i uskutečnění akce. Nelze vyjmenovat všechny jednotlivce, neboť by jich byly desítky, ale dovolím si vzdát díky všem školám a školským zařízením ve městě, kulturním a sportovním příspěvkovým organizacím,semilským spolkům a sdružením. Jejich vklad bez nároku na honorář byl pro ně samozřejmostí a zároveň vyjádřením, pro koho, s kým a proč chtějí žít v Semilech. Příprava setkání byla velmi náročná organizačně i finančně a mohlo se uskutečnit jen díky finančním prostředkům z Evropské unie, které pokryly většinu nákladů. Myslím, že není třeba rozepisovat jednotlivé položky (tato povinnost mě ostatně čeká vůči správcům fondů EU), ale chci se zmínit o jediné, kterou hradilo město. Ohňostroj. Byl opravdu pěkný a není divu,že vyvolal u některých semilských občanů potřebu odhadovat finanční částku, kterou město na ohňostroj vynaložilo. Byla jsem téměř jediná, kdo znal částku předem a čekal, co koupil. Při vědomí skutečně vydaných 30 tis. Kč jsem poté mohla společně se všemi, kteří byli nadšeni, sdílet pocit, že tyto prostředky byly vynaloženy dobře.tedy: vážení Semilští, vy, kteří jste mnohdy tipovali i desetinásobek občas se něco zdaří! A pan Bouška, realizátor ohňostroje, se tak trochu stal sponzorem akce, ve které našel smysl. EVA ŠÍROVÁ, odbor kultury, školství a vnějších vztahů Zasedání rady a zastupitelstva města ve druhém pololetí roku Rada města Semily bude ve druhém pololetí zasedat v těchto termínech: 9. srpna, 23. srpna, 20. září, 4. října, 18. října, 15. listopadu, 29. listopadu a 20. prosince. Veřejná zasedání zastupitelstva města se budou konat 9. září, 4. listopadu a 16. prosince. V odůvodněných případech mohou nastat změny, o kterých budou všichni zúčastnění včas informováni. (red) a bez jeho realizace nelze uvažovat o zvýšeném zájmu veřejnosti o trávení volného času v tomto zařízení. Jako zvláštní kapitolu je nutné uvést hygienické podmínky provozování veřejného koupaliště a veškeré náklady s tím související. Je nutné zrekonstruovat čerpací místo a filtraci vody včetně její recyklace.v neposlední řadě je třeba zkulturnit veškeré ostatní stavební objekty koupaliště (šatny) a veřejné plochy pro odpočinek. Z výše uvedeného je zřejmé, že je zcela zcestné uvažovat pouze o úpravě betonové nádrže. Není reálná představa, že za uváděné prostředky ve výši 2,5 mil. Kč lze zajistit takové úpravy, aby koupaliště bezproblémově sloužilo svému účelu. Prováděcí projekt na rekonstrukci koupaliště je připraven a snahou vedení města i mojí bude opatřit potřebné finanční prostředky. Jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze byla zahájena a po etapách by k rekonstrukci mělo dojít. Město musí zrekonstruovat koupaliště na své náklady. Pronájem na 25 let při investici 2,5 mil. Kč privátním subjektem považuji pro město za krajně nevýhodný. STANISLAV PĚNIČKA, místostarosta města (FOTO: O. Kudrnáč) Došlo na radnici Vážený pane starosto, rád bych Vám a Vaším prostřednictvím i Vašim spolupracovníkům, zejména panu V. Kubíkovi a paní E. Šírové, poděkoval za skvělou akci, kterou setkání parohatých měst bylo, zejména za nápad a jeho dotažení až do zdárného konce. Chtěl bych však poděkovat nejen za to, ale i za milé přivítání a péči o nás během našeho pobytu, který jsme si protáhli spolu s mými kolegy na tři dny. Konečně pohoštění, jehož se nám zvaší strany dostalo, pozornost, kterou nám mimo výše jmenovaných věnoval i pan tajemník J. Matura, pracovníci muzea aostatní milí lidé zvašeho města, včetně našich ubytovatelů, to všechno si zasloužilo blíže poznat Váš kraj. A věřte, že se nám neobyčejně líbil. Je jiný než náš. Nejsou tu sice vinohrady, široká paleta ovocných stromů včetně těch jelínkovických, rozsáhlá pole, zato je zde průzračný vzduch, malebné kopce, stráně s přilepenými domky, pasoucími se kravkami, ovečkami či koňmi, pohledy do dálek a hlavně příjemní a milí lidé Dopadlo to skvěle (laťka je hodně vysoko), líbilo se nám tu a za to Vám všem patří ještě jednou naše srdečné poděkování a také pozvání. Kdykoliv pojedete kdokoli kolem nás, zastavte se na vínko nebo slivovici, nebo jen tak na kus řeči. Kdykoliv jsou Vám a Vašim spolupracovníkům naše dveře otevřené a budete vítáni. Za všechny účastníky z Kobeřic u Brna Vás zdraví Ing. Jiří Slabotinský, CSc. Dnes má slovo... FRANTIŠEK MOJŽÍŠ starosta města Exploze stížností klientů na vedoucí pracovníky příspěvkové organizace Sociální služby Semily a vše, co se kolem této situace v posledních týdnech odehrálo, jsou jistě skutečnosti varující. Domnívám se, že k takové události je třeba přistupovat s maximální odpovědností. Penzion a domov důchodců jsou svým charakterem specifická pracoviště, kde by citlivé jednání a vystupování personálu ve vztahu k ubytovaným seniorům mělo být součástí jeho pracovní činnosti. Rada města posoudila všechny stížnosti, stanoviska stěžovatelů, vedení i personálu organizace a rozhodla dle mého názoru optimálně. Upozornit vedení organizace na nutnost vytvořit, popřípadě upravit vztahy k obyvatelům zařízení tak, aby nevznikaly důvody ke stížnostem. Provést několikanásobnou kontrolu v zařízení nezávislým orgánem s cílem prověřit skutečnosti uváděné ve stížnostech a účinnost stanovených opatření. Není podle mého názoru moudré bez náležité prověrky stavu přistupovat ihned k tak zásadním krokům, jakými jsou například personální změny ve vedení organizace. K takovému řešení může být přistoupeno po přesvědčivých argumentech podpořených nezávislým stanoviskem. Zastupitelstvo města uložilo radě města provedení dalších kroků v této záležitosti a já se domnívám, že do úplného uzavření případu není věci prospěšné další vzájemné napadání, a už vůbec ne prostřednictvím sdělovacích prostředků. Není to v Semilech první ani poslední případ podobného druhu a jsem přesvědčen, že pověření pracovníci ho dokážou bez dalších zbytečných emocí a vzájemné nevraživosti průhledně a spravedlivě vyřešit.

4 Strana 4 Semilské noviny ČERVEN 2004 Setkání parohatých měst bylo příjemné (Dokončení ze str. 1) ta katalog výstavy. Návštěvníky zaujaly zvětšené barevné kopie s erby a krátkými charakteristikami měst v českém a polském jazyce, nechyběly ani reprezentativní fotografie měst a obcí. Katalog tak zároveň plní funkci propagační. Pečlivě vyrobená mapa se zúčastněnými městy a obcemi paroháče také patřičně zeměpisně zařadila. Od archivu se posléze směrem do centra města a k zámku odebral pestrý Parohatý průvod s říznou libáňskou dechovkou. Jeho pouť lemovaly stovky přihlížejících. Třeba ocenit široký - avdobrém slova smyslu lidový - záběr celého druhého dne setkání. Zasáhl velký počet obyvatel města i okolí, což se nestává u kulturních akcí příliš často. Na své si přišly děti na Ostrově, kde se svým programem nechyběla snad žádná významná semilská organizace (Skaut, Zálesák, DS Podio, TJ Semily, KČT Semily, DDM, ISŠ, waldorfská ZŠ, modeláři, chovatelé, kynologové, sokolníci, hasiči ). Zkrátka nepřišli ani dospělí, kteří sledovali hostující soubory na jevišti před zámkem. I večerní ohňostroj byl dokonalý, o zábavě v pivovaru ani nemluvě Cenná - a pro historii přínosná byla propagace setkání v kabelové televizi, sympatickým počinem se stalo také momentální české kino na stadionu, kde se promítalo od 25. do 30. května, i když bohužel počasí příliš nepřálo. Ale snad šlo v tomto případě i o příslib do budoucna Semilské školy (a nejen ony) navštívily také přehlídku trofejí spárkaté zvěře. Vládla spokojenost a mnozí říkali, že se konečně v Semilech něco děje. Ačkoliv s tímto tvrzením nelze souhlasit ono se děje něco pořád -, jistě je příjemné konstatování, že pro mnoho skupin obyvatelstva, zvláště malé děti, členy spolků a organizací, milovníky dechovky, folklóru, zábav, ohňostrojů apod., byly tyto dva dny výjimečné. Cenný je samozřejmě také fakt, že to byla výborná propagace města a inspirace do příštích let, pokud Semily mají ctižádost zařadit se k městům, která podobně náročné akce organizují. Třeba poděkovat všem, kteří se na zdařilých dnech podíleli. Připomeňme, že dlouhodobě pro zdar akce pracovali V. Kubík, E. Šírová a R. Fries, velký kus organizační práce odvedli také J. Zajíc, ředitel DDM, M. Prokeš, ředitel KC Golf či I. Mečířová, ředitelka muzea. JAROSLAV VÁVRA Atmosféru setkání Parohatých měst přibližují také naše fotografie. Horní snímek vlevo zachycuje živý obraz Jak Semily ke jménu přišly v podání Podkrkonošské a pojizerské společnosti přátel Járy Cimrmana, který zhlédli diváci galavečera a budou na něj jistě vzpomínat. V sobotním průvodu byla nesena jména všech zúčastněných měst a obcí (spodní snímek vlevo), a vedle živých sobů v něm byla k vidění i neobvyklá technika. Snímek vpravo nahoře představuje traktor John Deer z roku 1925, kterému původní krásu vrátil student T. Maryško. Pozornost vzbudil též stařičký tříkolový Velorex převlečený za jelena, z něhož se ozývaly nefalšované jelení (pa)zvuky, a taktéž dvojkolo vskutku cimrmanovské. Další snímky připomínají atmosféru před zámkem, kde probíhal celodenní kulturní program, a závěrečný ohňostroj. (FOTO: O. Kudrnáč)

5 ČERVEN 2004 Semilské noviny Strana 5 Hasičská kronika (Události, které v květnu 2004 zaznamenal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily) V květnu evidovali semilští profesionální hasiči celkem 50 událostí, mezi nimiž bylo 13 dopravních nehod (vyprošťování osob z havarovaných vozidel, odstraňování úniku provozních náplní na komunikace), 19 případů technické pomoci a jeden planý poplach. Hasiči museli zasahovat také u 17 požárů, které způsobily celkovou škodu za 932 tis. Kč; uchránit se však podařilo hodnoty odhadem za 2,3 mil. Kč. V Semilech zasahovali hasiči u požáru v koupelně typového bytového domu, jehož příčinou byla technická závada na elektroinstalaci. Přímá škoda byla odhadnuta na 100 tis. Kč, uchráněny byly hodnoty za půl milionu.dále v Semilech hořela laminátová výplň u vjezdové brány do stavební firmy, kterou s největší pravděpodobností kdosi úmyslně zapálil. V tomto případě nedošlo k žádné přímé škodě. Největší škodu v květnu (500 tis. Kč) způsobil požár přízemní skladovací haly v Turnově, jehož příčina je dosud v šetření. Nemalá škoda ve výši 300 tis. Kč vznikla také při požáru v prodejně smíšeného zboží v Martinicích, kde byla příčinou s největší pravděpodobností technická závada na elektrorozvodné desce. Uchráněné hodnoty byly v tomto případě odhadnuty na 1 mil. Kč. Podstatně menší škodu (30 tis. Kč) napáchal naštěstí oheň v rodinné rekreační chatě na Hrubé Skále, kde s největší pravděpodobností spadla na kamna, ve kterých se topilo, květina z poličky umístěné přímo nad nimi. Uchráněny byly hodnoty za 300 tis.kč. Dále hasiči zasahovali u pěti požárů v přírodním prostředí (staré travní porosty, okrasný strom, lesní hrabanka, klestí po těžbě), u požáru udírny,osobního vozu Š 120 auněkolika dalších drobných případů. ALEŠ NAVRÁTIL, HZS Semily Paragrafy VLOUPÁNÍ DO CHALUPY. Do chalupy v Chuchelně-Lhotě vnikl po rozbití okna pachatel, který z objektu odcizil vodní čerpadlo, průtokový ohřívač vody, obrazy, vodoinstalační materiál a drobnou keramiku. Svým jednáním způsobil 54letému majiteli škodu za téměř 29 tis. Kč. DO ŠKOLKY PRO KASU. K dalšímu vloupání, tentokrát do mateřské školy v Semilech, došlo mezi 29. a 30. květnem. Neznámý poberta ve školce odcizil kovovou kasu s finanční hotovostí a svým jednáním způsobil škodu přibližně za 3000 Kč. ANI AUTOBUS NEODOLAL. A do třetice vloupání, tentokrát do autobusu zn. Karosa odstaveného v areálu ČSAD Semily, a. s. Pachatel se do něj vloupal mezi 1. a 2. červnem a ve vozidle poškodil odkládací skříňku nad místem řidiče. Způsobil tak škodu za 1500 Kč. Městská policie informuje (VÝPIS ZE SVODKY UDÁLOSTÍ ZA OBDOBÍ OD 20. KVĚTNA DO 17. ČERVNA) KONTROLA PODÁVÁNÍ ALKOHOLU. V pátek 21. května po dvaadvacáté hodině bylo při kontrole diskotéky v Benešově u Semil ve spolupráci s Policií ČR zjištěno podání alkoholického nápoje osobě mladší osmnácti let. Tohoto protiprávního skutku se tentokrát ovšem nedopustila obsluha restaurace, ale starší a zletilý kamarád podnapilého. Věc byla hned po prošetření vyřízena na místě uložením blokové pokuty. DALŠÍ KRÁDEŽ V PENNY MARKETU. K další z nekonečné řady krádeží potravin došlo 27. května v půl osmé ráno v semilském Penny Marketu. O zjištění osoby podezřelé z krádeže se zasloužil personál prodejny a následné šetření městské policie bez jakýkoliv pochybností vinu potvrdilo. Po vyloučení podezření, že byl spáchán majetkový trestný čin, byla krádež vyřešena na místě uložením blokové pokuty. Zboží, které se stalo předmětem krádeže, bylo samozřejmě vráceno zpět. RUŠILI SPOLUOBČANY. V úterý 15. června krátce po půlnoci bylo oznámeno rušení nočního klidu v Semilech skupinou rozjařených mladíků. V součinnosti s Policí ČR byl následně zjištěn konkrétní viník přestupku a věc skončila přímo na místě uložením pokuty. KAMENY NA KOLEJÍCH. Stejný den v půl deváté večer byl po oznámení Českých drah městskou policií zjištěn těžko pochopitelný skutek. Na železniční trati v části Pod Černým mostem bylo totiž na zhruba stometrovém úseku položeno množství kamenů. Pachatel či pachatelé nebyli vdobě uzávěrky tohoto čísla novin ještě zjištěni. JAROSLAV DUCHÁČ, vrchní strážník Pololetí v semilské nemocnici V minulých číslech novin jsme čtenáře seznamovali s novinkami v semilské nemocnici.vzhledem k tomu, že je za námi polovina roku a nastala doba dovolených, rád bych dnes stručně shrnul dění v předcházejících šesti měsících. Po hektických událostech na přelomu roku se situace postupně stabilizovala. Semilská nemocnice skutečně skončila v roce 2003 v ekonomickém propadu, který byl poprvé vyšší než výše odpisů, to však bylo způsobeno vnějšími podmínkami. Došlo k nařízenému zvýšení mezd, naopak platby od zdravotních pojišťoven navýšeny nebyly a navíc došlo ke srážce vyšší zálohové platby. Poprvé také nebyl mezi zdravotnická zařízení rozdělen nadvýběr pojistného.to byly tři základní důvody, které vedly ke zhoršenému hospodářskému výsledku nemocnice. Díky zastavení investic, zmrazení mezd, výraznému omezení nákupů a využívání skladových rezerv se podařilo propad zastavit. Po stabilizaci začátkem roku se daří prodloužené termíny splatnosti postupně zkracovat. V květnu jsme obdrželi vyúčtování za 2. pololetí 2003, které bylo už podstatně příznivější. Současně se snažíme optimálně využívat kapacity nemocnice, což se daří například zkracováním doby hospitalizace, rozšířením ambulancí, nabídkou čtyřiadvacetihodinové chirurgie, změnou systému práce chirurgické ambulance, kdy každý z lékařů má svůj ambulantní den, přesným vykazováním výkonů apod. Byla jmenována nová dozorčí rada, jejíž složení vychází z návrhu připravovaného zákona o zdravotnických zařízeních. Dosud se sešla dvakrát. Na první schůzce byli její členové seznámeni s chodem nemocnice a obdrželi potřebné materiály (výroční zprávu za rok 2003, zápisy z porad primářů apod.). Na druhé schůzce bylo zhodnoceno hospodaření nemocnice za první čtyři měsíce roku, kdy výsledky kopírovaly schválený letošní rozpočet. Další schůzky dozorčí rady se uskuteční na podzim. Otázkou nadále zůstává způsob financování zdravotnictví pro druhé pololetí letošního roku. V souvislosti se vstupem do Evropské unie čtenáři jistě zaregistrovali například povinnost provést revize všech zdravotnických přístrojů a vyřazovat ty starší, což může některým zdravotnickým zařízením přinést další finanční obtíže. Velké diskuse se stále vedou také o přesčasové práci. Po celé pololetí jsme se také připravovali na založení sdružení Nemocnice Horní Pojizeří a přípravy vyvrcholí schválením smlouvy zastupitelstvy měst Semily a Jilemnice. Postupně došlo k prodiskutování řady konkrétních problémů a další kroky směřují k postupnému sbližování obou nemocnic. V současné době vyhodnocujeme požadavky na společné dodávky zdravotnického materiálu, projednáváme společné zastřešení stravovacích provozů, připravujeme i užší propojení informačních systémů tak, aby při přeložení pacientů či jejich vyšetření ve druhém zařízení mohly být žádanky o vyšetření a výsledky zasílány v elektronické podobě. Na tomto místě bych rád ujistil občany, že i když může dojít k jisté restrukturalizaci a specializaci lůžek v obou zařízeních, je nyní předčasné spekulovat, zda a kde budou konkrétní oddělení. Spíše je třeba se ptát, kde se které výkony budou či nebudou provádět. Naší snahou je zachování stávající struktury oddělení, výsledek může být ale ovlivněn například změnou systému zdravotního pojištění, výběrovými řízeními na poskytování lůžkové péče, krajskou či celostátní lůžkovou koncepcí i dalšími těžko ovlivnitelnými okolnostmi. Na počátku léta děkuji všem spolupracovníkům za pochopení a vstřícnost při jednáních v současné napjaté situaci ve zdravotnictví. Všem také přeji klidné chvíle plné slunce a pohody v době dovolených. MUDr. PETR KRTIČKA, ředitel NsP Ambulance pro léčbu bolesti Už šestým rokem úspěšně funguje pod vedením MUDr. Kláry Valentové v semilské nemocnici ambulance pro léčbu bolesti. Zabývá se léčbou bolestivých stavů, převážně bolestí chronickou a neztišitelnou běžnými léčebnými metodami. Lze ji dělit na nádorovou (při rakovinném onemocnění) a nenádorovou (nejčastěji chronické bolesti zad). Dále se ambulance zabývá atypickými či méně častými bolestivými stavy a konziliárně je zajišťována i léčba akutní bolesti u pacientů po těžších operačních výkonech. Ve většině případů probíhá léčba ambulantně, u těžších stavů je možno klienta hospitalizovat po dobu nezbytně nutnou ke zvládnutí bolestivého stavu či k provedení některého z invazivních výkonů. Mezi takové výkony patří např. léčebné obstřiky, epidurální obstřiky či zavádění katétru k dlouhodobé analgezii. Při vyčerpání možností ambulance jsou klienti konzultováni, případně odesláni do Centra léčby bolesti v Praze-Motole, se kterým MUDr. K. Valentová úzce spolupracuje a kde absolvuje i odborné stáže. Co je třeba učinit před první návštěvou ambulance? Především získat doporučení ošetřujícího lékaře a dokumentaci s výsledky všech dosud provedených vyšetření, které mají souvislost se stávajícím onemocněním (rentgen, sonografie, CT atd.). K prvnímu vyšetření se pacienti vzhledem k časové náročnosti vyšetření (přibližně hodina) musí objednat. Ordinační hodiny ambulance jsou ve středu od 8.00 do hod. a současná objednací doba činí zhruba pět týdnů.telefon: (v době ordinačních hodin). nsp-

6 Strana 6 Semilské noviny ČERVEN 2004 Z jednání rady města USNESENÍ Č června 2004 Rada města schvaluje Nařízení č. 2/2004 o režimu dopravy ve městě Semily. (Podrobnosti v článku P. Tichého na str. 2.) USNESENÍ Č června 2004 Rada města ukládá odboru výstavby a rozvoje projednat s dotčenými orgány možnost zavedení jednosměrného provozu v ulici Na Olešce, včetně kalkulace nákladů. Josef Matura, tajemník MěÚ: Ulice na Olešce v Podmoklicích je v důsledku parkujících vozidel trvale velmi těžko průjezdná a na komplikovanou situaci upozorňují i dopravní policisté. Je to jeden ze slabých článků dopravy ve městě. Zavedení jednosměrného provozu by mohlo být řešením,nejprve je ale třeba vyčíslit náklady s tím spojené a poté se rada k záležitosti opět vrátí. USNESENÍ Č června 2004 Rada města neuděluje Sportovnímu centru Semily souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s firmou W-HOTEL s. r. o. na pronájem areálu koupaliště. (Blíže o problému v článku místostarosty města Stanislava Pěničky na str. 3). USNESENÍ Č června 2004 Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Semily Bc. Aleně Vojtěchové přehodnotit vztah vedení organizace ke klientům s cílem vylepšit sociální akomunikační vazby na obyvatele zařízení. USNESENÍ Č června 2004 Rada města doporučuje zastupitelstvu města zadat kontrolnímu výboru průběžnou kontrolu v Sociálních službách Semily, průběžně informovat radu města a podat závěrečnou zprávu na prosincovém zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ Č června 2004 Rada města podporuje zřízení waldorfského lycea v Semilech, jehož zřizovatelem bude město. Rada doporučuje zastupitelstvu zřízení školy schválit za předpokladu vyřešení adekvátních prostor a pověřuje místostarostu Mgr. S. Pěničku a ředitele školy Ing. P. Šimka dalšími jednáními. USNESENÍ Č června 2004 Rada města děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci akce Parohatá města. USNESENÍ Č června 2004 Rada města doporučuje jmenovat do funkce Speciální mateřské školy Mgr. Jarmilu Stránskou a žádá Krajský úřad Libereckého kraje o udělení souhlasu s tímto jmenováním. Pozn.: Jmenování nové ředitelky souvisí s odchodem stávající ředitelky B. Jaruškové do důchodu. USNESENÍ Č června 2004 Rada města ukládá Ing. arch. Blažkové předložit na zářijové jednání návrh na nové složení stavební komise. Josef Matura, tajemník MěÚ: Smyslem tohoto kroku je zajistit racionálnější práci zmíněné komise. USNESENÍ Č června 2004 Rada města schvaluje uveřejnění příspěvku Ing. Karmáška a příspěvku zaměstnanců Sociálních služeb Semily jako reakce na články uveřejněné v Semilských novinách č. 5. Příspěvek paní Pielové bude uveřejněn spolu s vyjádřením vedoucí sociálního odboru v příštím čísle. První festival her na Kozákově Kozákov s rozhlednou a turistickou chatou na vrcholu a dalšími zajímavými místy na svazích patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům na Semilsku. V prosinci byla po nelehké rekonstrukci slavnostně opět otevřena Riegrova turistická chata. To byl významný počin, který bezesporu přispívá k atraktivitě místa. Ale aby kterékoliv místo skutečně vešlo v nejširší povědomí, musí se o něm psát, musí být o něm slyšet, musí žít. Také proto Klub českých turistů Semily přijal nabídku občanského sdružení Přátelé Kozákova na spolupořádání akcí na Kozákově, aby k oblíbenému novoročnímu setkání turistů přibyly další. V sobotu 19. června tak byl společnými silami uspořádán první ročník Festivalu her na Kozákově. Navzdory nepříliš optimistické předpovědi počasí přišlo nečekané množství lidí - téměř pět set! V hlavním informačním stanu v podobě torza roubenky od lomnické firmy Jarošík si děti vyzvedávaly soutěžní karty a diplomy, dospělí mohli pro zábavu vyplnit soutěžní test Jak znáte Kozákov a všichni zájemci zde dostali také informace, letáčky i mapy k projektu Putování za pověstmi Českého ráje, do kterého je Kozákov samozřejmě zařazen. Na děti čekalo u Riegrovy chaty šest soutěžních stanovišť s dvanácti disciplínami, označenými pohádkovými postavami z pověstí a legend Českého ráje. Připraveny byly rovněž doprovodné aktivity - jízda na koni, ukázky paraglidingu, výcviku policejního psa a policejního zásahu, malování, menší děti si mohly hrát v dětském koutku, nechyběla ani divadelní představení (na fotografii sledují účastníci setkání loutkovou pohádku O perníkové chaloupce). Pořadatelé touto cestou děkují všem sponzorům, kteří podpořili dětmi oblíbené losování o hodnotné ceny (Vista, Kovap, Acra, Jutak). Všechny nevyzvednuté ceny jsou uloženy v semilském informačním středisku, kde si je mohou dodatečně vyzvednout tito výherci: Děti Tomáš Lengál, Matyáš Metr, Štěpán Flekna, Kamila Junková, Matýsek Janota, František Šivák, Adéla Limberková a Šárka Zemanová, dospělí Zdeněk Flekna, Gabriela Greenwoodová, Vladimíra Ducháčová a Markéta Závěrková. Pořadatelé věří, že nově vzniklá akce přispěla k dobrému jménu Kozákova a že i ta následující, podzimní drakiáda, si své příznivce najde. IVA KŘÍŽOVÁ Kam na dovolenou? Co třeba zůstat doma?! S nadcházejícím létem mnozí řeší otázky: Kam na dovolenou? A jak ji strávit? Odpověď může znít i takto: Zůstaneme doma, pozveme známé a ukážeme jim, co je u nás zajímavého. Blízkost Českého ráje a Krkonoš jistě není třeba zdůrazňovat, ale i naše město s okolím má co nabídnout. CYKLOTRASY Kvýletům není ani třeba dlouhá dovolená. Stačí prodloužený víkend s rodinou nebo partou známých.vloni bylo v okolí Semil dokončeno značení sítě cyklotras, které vedou nejzajímavějšími místy regionu. Návštěvníkům region Horní Pojizeří představí, těm místním ukážou cesty, o kterých často ani nevěděli. Semily mají výhodu, že většina tras tudy prochází, a jejich kombinace nabízí mnoho variant výletů. Jako cíle výletů mohou posloužit místa vyhlášená (Kozákov, údolí Jizery, Bozkovské jeskyně), ale i méně známá (Roztocký mlýn, Muzeum techniky,votrubův lom, Návarov). AKTIVNÍ DOVOLENÁ Kdo se nespokojí s cyklistikou, tomu se v okolí nabízejí mnohé další aktivity. Tradiční a vděčná je pěší turistika, Riegrova či Palackého stezka se přímo nabízejí. Kdo si rád dopřeje vzrušení i méně tradiční sporty, může zvolit jízdu na koni (Farma Lánská), paragliding (Kozákov), horolezectví (např. Maloskalsko), vyhlídkové lety (Lomnice n. P.), v případě dostatku vody i vodácký sjezd Jizery. Vedra jistě zavedou zájemce k vodě (Jizera, koupaliště Košťálov či Lomnice n. P.), déšť může milovníky sportu naopak zahnat pod střechu Sportovního centra (squash, fitnes, stolní tenis, míčové hry ad.). Hřiště a kurty pro míčové hry či tenis jsou i na jiných místech ve městě a okolí. PUTOVÁNÍ ZA POVĚSTMI V případě rodin s dětmi lze pobyt a poznávání krajiny zpestřit letošní novinkou - Putováním za pověstmi Českého ráje. Český ráj i přilehlý region byl rozdělen na oblasti, z nichž každá je něčím zajímavá a váže se k ní nějaká pověst. Rodiny s dětmi pak putují, navštěvují turistické zajímavosti, sbírají razítka a odměnou je dárek v podobě samolepky, štítku či jízdenky na turistický autobus. Pro jednotlivé oblasti byly vydány letáky obsahující potřebné informace. Semilsko zastupuje pověst o víle Jizerýně. Dostatek informačních materiálů o všem, co zde bylo i nebylo zmíněno, nabízí Městské informační středisko.v sezoně je otevřeno i o víkendech (9-13 hod.). mis- Květinový den V letošním Květinovém dni jako každoročně vyšli do ulic dvojice studentů nabízející letáčky s informacemi o prevenci proti rakovině a za peněžitý dar také žlutý květ měsíčku lékařského. Vybrané prostředky slouží k podpoře onkologického výzkumu. Centrum nezávislého života v Českém ráji a Podkrkonoší děkuje všem, kteří pomohli. Celkem bylo v regionu vybráno 118 tis. Kč, z toho v Semilech Kč. (vp) Řádková inzerce Prodám suché naštípané dřevo na topení. Tel.: Prodám pozemek o rozloze 20 arů v Chuchelně, asi 500 m nad koupalištěm. Cena 250 Kč/m 2.Tel

7 ČERVEN 2004 Semilské noviny Strana 7 ul. 5. května 726 LOMNICE N. POP , Vážení zákazníci, využijte přechodných slev lesní a zahradní mechanizace v prodejně firmy DIANA FORREST ul. 5. května 726 (naproti lomnickému kinu) CENOVÉ HITY: Elektrická pila, příkon 1800 W Kč Motorová pila, obsah 35 cm Kč Elektrická sekačka, příkon 800 W Kč Motorová sekačka, výkon 3,5 k Kč Mot. sekačka, pojezd, výkon 3,5 k Kč Půdní vrták, obsah 52 cm Kč Zahradní traktor Partner, výk. 12 k, záběr 107 cm Kč Při nákupu celku nad Kč obdrží zákazník láhev mysliveckého likéru FOX! Prodejní doba: PO, ST, PÁ ÚT, ČT SO Hledáme obchodní zástupce pro přímý prodej knih Kontakt: MĚSTO SEMILY pronajme nebytové prostory o velikosti 28,76 m 2 v I. poschodí domu čp. 71 v Čapkově ulici Bližší informace na odboru místního hospodářství a životního prostředí MěÚ, tel , Řádková inzerce Prodám družst. byt 4+1 na sídlišti pod Babylonem v Lomnici n. Pop., do půl roku převod do OV. Cena nejvyšší nabídce. Tel SEZNÁMENÍ. Je mi 53 let a samota tíží! Hledám přítelkyni, pokud možno sportovního založení, přiměřeného věku (v létě výlety na kole, plavání, v zimě možné lyže). Telefon: Zn.: Semily nebo blízké okolí. SOUDNÍ ZNALEC V OBORECH EKONOMIKA A STAVEBNICTVÍ Ing. Jana Kaplanová ceny a odhady nemovitostí tržní oceňování nemovitostí znalecké posudky ul. 5. května 752, Lomnice n. Pop. tel , fax

8 Strana 8 Semilské noviny ČERVEN 2004 Školství Starosta města přijal úspěšné žáky a studenty semilských škol V divadelním sále radnice přijal 22. června starosta města František Mojžíš úspěšné žáky a studenty semilských škol. Při této příležitosti promluvil o významu vzdělání, důležitosti aktivit, jež vedou k rozvoji města a poděkoval také pedagogům za přípravu žáků a studentů v uplynulém školním roce. Oceněni byli ti, kteří dosáhli výborných výsledků ve studiu, kultuře či sportu a v barvách školy získali medaili v krajských kolech soutěží, nebo postoupili do jejich národních kol. Stejného ocenění se dostalo také těm mladým lidem, kteří jakýmkoliv způsobem školou organizovaní, připravovaní a vyslaní obohatili život města, případně dosáhli několikanásobných úspěchů v semilských soutěžích. Setkání na radnici mělo za cíl pochválit záslužnou práci škol i v oblastech, které by možná zůstaly stranou pozornosti. Úspěšné žáky a studenty alespoň stručně představí následující řádky. ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA L. Háková, H. Háková, D. Bušanská, A. Valešová, T. Budinová ocenění za celoroční vystupování při vítání občánků v Semilech. Úspěchy v literární soutěži Jak Semily k jelenovi přišly, výtvarné soutěži Jelen mého města a soutěži Co víš o svém městě : M. Kubík vítěz literární soutěže a člen vítězného kolektivu výtvarné soutěže, dále vítěz soutěže Co víš o svém městě.l. Halamová 2.místa v literární soutěži i v soutěži Co víš o svém městě, členka oceněného kolektivu výtvarné soutěže. D. Maturová 2. místo v literární soutěži, členka oceněného kolektivu ve výtvarné soutěži. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. F. L. RIEGRA Recitační soutěž: K. Rychlovská postoupila z okresního až do národního kola. Cola-Cola Cup v kopané: Žáci školy se stali finalisty mezioblastního kola, od postupu do národního kola je dělilo pouze jediné vítězství. Reprezentovali: P. Maňák, R. Soudil, A. Hloušek, M. Šmíd, J. Urbánek, L. Hloušek, T. Matura, T. Řehák, L. Ludvík, R. Čáslavský, J. Matura, M. Fišera, J. Krystan,V. Prášil, F. Řehák, D. Samko, A. Landiga am.ondrák. Veřejná sbírka Nadace Euronisa: P. Maturová a S. Müllerová zastupují čtyřicetičlenný kolektiv žáků, kteří v adventním týdnu vybrali pro potřeby zdravotně postižených občanů více než 33 tis. Kč. (Prostředky byly určeny pro aktivity Základní školy Dr. F. L. Riegra apodkrkonošské společnosti rodičů a přátel dětí zdravotně postižených se sídlem v Semilech). ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ Život města obohacoval Orchestr waldorfské školy vedený dirigentem MUDr. P. Kraťukem. Hrál v tomto složení: P. Bošek, J. T.Čechlovský, H. Černý, M. Havrdová, F. Holan, D. Janatová, T. Kaplan, D. Kocvárová, K. Kraťuková, M. Kraťuková, D. Landovská, K. Lukešová, Z. Lukešová, P. Matoušek, D. Musil, J. Nečaský, M. Nedomlel, J. Rosenbaumová, M. Růžička, G. Vráblíková a A.Zákoucká. ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA M. Meliš skončil celkově 3. v republikovém kole SHM. J. Ďuris skončil v oblastním kole se svým kamarádem do 4. místa a výrazně mu pomohl k postupu do kola republikového. Kolektiv žáků ZvŠ se významným způsobem podílel na přípravě setkání Parohatých měst. Mezi oceněnými žáky na radnici byl také Jan Martinec, úspěšný v literárně dramatické soutěži. Je členem divadelních souborů Háček a Holky na zabití, které postoupily na národní přehlídku. (FOTO: MIS) ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Hudební obor: Duo B. Sůvová - příčná flétna a K. Chlumová - kytara (učitel A. Beránek) obsadilo 1. místo (komorní hra) v okresním i krajském kole, čestné uznání získalo v kole ústředním. Trio K. Marešová housle, P. Bartoňová příčná flétna a K. Ochmanová klavír (učitel A. Beránek) získalo 1. místo v okresním i krajském kole soutěže, čestné uznání v ústředním kole. Žesťové kvarteto V. Jína, D. Bismiler trubky, P. Mixánek lesní roh a H. Jína - tenor (učitel V. Breuer) skončilo na 1. místě v okrese a na 3. místě v kraji. Literárně dramatický obor: P. Martinec postoupil z krajského kola do ústředního kola literárně dramatické soutěže. Z krajského kola Turnovského drahokamu postoupil na národní přehlídku Loutkářská Chrudim soubor Holky na zabití (A. Navrátilová, M. Hradecká, A. Bedrníková ap.martinec) a soubor Háček (P. Martinec, K. Hejduková, L. Bischofová, J. Kovář, J. Mocek). GYMNÁZIUM IVANA OLBRACHTA Krajské kolo olympiády v českém jazyce, 2. místo: K. Štěpničková. Krajské kolo chemické olympiády, 3. místo: J. Miler. Krajské kolo středoškolské odborné činnosti, obor teorie umění: 1. místo P. Pekařová (v národním kole čtvrtá!), 3. místo L. Lunetová. Atletický přebor středních škol, běh na 800 m: 2. místo M. Šádková. Ocenění ekologických aktivit na území města: J. Seidl, P. Šebesta. Ocenění aktivit na pomoc zdravotně postiženým občanům: M. Hrdličková, T. Komárková, A. Navrátilová, L. Vašíková, V. Bodnár, J. Neumann, M. Hradecká, J. Hlava, A. Davidová, E. Navrátilová. Ocenění za organizaci kulturního pořadu Academia 2004 : P. Erbanová. INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA J. Škrabálek, A. Rydvalová, Z. Kazdová, J. Láska a M. Kuběnová jeden z nejúspěšnějších souborů, které účinkovaly 29. května po celý den na Ostrově v rámci setkání Parohatá města (dramatizace pěti pohádek F. Hrubína, vedoucí souboru PhDr. J. Staňková). I. Kuková, P. Volšička doplňkový program truhlářů k výše uvedeným pohádkám. Pomáhali dětem při výrobě dřevěných ozdob a hraček, učili je zatloukat špalíčky nebo hřebíky. Dětem se u stánku velmi líbilo JAROSLAV VÁVRA Pozdrav ze Sněžky Děti z mateřské školy Luční nabízejí námět na prázdninový výlet podnikly totiž náročný výstup na Sněžku, nejvyšší českou horu, který je jistě hodný následování. Bylo to dobrodružství, které stálo za to. A pohled z té výšky? Nádhera! O spokojenosti účastníků ostatně svědčí i tváře na fotografii. (mš) Slavnostní koncert ke dvacetinám Slavnostní koncert ke 20. výročí otevření ZŠ Dr. F. L. Riegra se uskutečnil 18. června v KC Golf. Dojmy, které si více než čtyři stovky návštěvníků odnášely, byly jistě pozitivní. V pestrém programu zhlédli diváci vystoupení sborů Sedmikráska a Čekanky, dále Slavnost slabikáře (první ročníky), aerobik v podání dívek vedených J. Boučkovou, vyslechli pěvecké vystoupení P. Maturové, hru na akordeon V. Nedvěda, flétnový koncert dětí z 2. B a sborové i sólové vystoupení žáků 8. A. Zaujal také break dance (6. C), pohádky K. Čapka (6. B) či Jana Wericha (5. B) i vtipné autorské divadlo (5. C). Ředitelství školy děkuje všem účinkujícím i učitelům za nácvik programu, pracovníkům KC Golf za zázemí a návštěvníkům za vytvoření příjemného prostředí. (jv) Nadace přispěla na ekologický kurz Žáci šestých tříd ZŠ I. Olbrachta se zúčastnili ve dnech 1. až 3. června výchovného ekologického programu a pracovního kurzu v Jizerských horách. První den se seznámili ve výukovém programu Naučná stezka Oldřichovské háje a skály se zdejšími bukovými lesy, které patří k nejcennějším v ČR. Při deseti zastaveních plnili úkoly, učili se poznávat stromy a rostliny v okolí stezky, blíže se seznámili se zdejšími živočichy, určovali stáří stromů, rozpoznávali vegetační stupně a dozvěděli se mnohé další zajímavosti o lesním ekosystému. Své znalosti si nakonec děti ověřily formou jednoduchého testu. Po občerstvení v Oldřichovském sedle si prohlédly také stáje huculských koní. Další den pomáhaly děti v lesní školce sdružení Suchopýr a na vlastní kůži poznaly, jakou dá práci vypěstovat nové stromy pro Jizerské hory. Někteří žáci přispěli na výsadbu adoptovali celkem osm stromů (cena jednoho činí 200 Kč). Zajímavé bylo i vyprávění lesníka o stromech pěstovaných ve školkách, sběru semen, výsadbě, lesním hospodaření či lesních značkách. Třetí den přijela i pátá třída, aby absolvovala výukový program o životě mravenců, a žáci šestky prošli lesní naučnou stezkou v Harcově s výukovým programem Les jak jej neznáte. Poděkování zaslouží Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která přispěla na projekt částkou 8800 Kč. Pro ekologickou výchovu je jistě účinnější strávit několik dní v přírodě, než pouze ekologizovat ve třídě. (rh)

9 ČERVEN 2004 Semilské noviny Strana 9 Školství Semilské gymnázium nabízí vzdělání veřejnosti Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí od září 2004 další jazykové kurzy v rámci své doplňkové činnosti, které jsou určeny pro veřejnost, studenty gymnázia i žáky jiných škol. Zejména jde o kurzy angličtiny, které povede Mgr. Aleš Zahradník, a to jeden kurz pro začátečníky a jeden pro mírně pokročilé vždy celkem po 32 vyučovacích hodinách, dále dle zájmu a možností vytvořených skupin. Ke kurzům angličtiny se můžete přihlásit na ové adrese nebo na telefonu , a to nejpozději do 25. srpna. Po vyhodnocení přihlášek (ve kterých nezapomeňte uvést své jméno, ročník školy či název profese a označení typu kurzu, který chcete navštěvovat, telefonický kontakt a e- mailové spojení) budete kontaktováni. Přesná cena kurzovného bude stanovena podle počtu přihlášených, nepřesáhne však částku 70 Kč za jednu vyučovací hodinu. Zároveň tímto způsobem zjišťujeme také zájem o jazykový kurz ruštiny, který by mohl být v příštím roce vyučován rodilou mluvčí. Stejný zájem mapujeme i v případě španělštiny. Svou předběžnou přihlášku odešlete do 27. srpna na ovou adresu nebo volejte tel. číslo Po vyhodnocení zájmu budete informováni. Trvají naše nabídky na různé kurzy, které se týkají počítačové gramotnosti, o nichž jsme psali v minulém čísle. Skvělý je zájem několika seniorů, kteří se chtějí naučit používat , aby mohli komunikovat se svými vnoučaty; moc nás jejich zájem těší a my se pokusíme jim všemožně vyjít vstříc. Gymnázium se svou vzdělávací nabídkou razantním způsobem otvírá veřejnosti, a to nejen semilské. Velkým úsilím vedení a pedagogů byla škola v ostré konkurenci zařazena do projektu Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, a to jako pětadvacátý subjekt. Ve dnech června navštívil v této souvislosti Liberecký kraj Dr. Hendrik Otten z Bonnu. Dr. Otten je znám v Evropě jako přední odborník na práci s mládeží, je členem mezinárodních komisí, podílí se na tvorbě základních evropských dokumentů pro evaluaci školských systémů. Velmi mně jako ředitele gymnázia těší, že jsem mohl jeho návštěvu připravit a realizovat. Pan Otten měl bohatý program, jednal s představiteli kraje, 22. června byl přijat i prvním místopředsedou senátu Přemyslem Sobotkou. Velmi příjemný byl pracovní oběd, na který účastníky jednání v Semilech pozval starosta města F. Mojžíš. Touto cestou také panu starostovi děkuji. S Dr. Ottenem spolupracujeme už od roku 1990 a všechny realizované projekty ISŠ Semily: Byli jsme při tom byly velmi úspěšné po stránce obsahové,zároveň však a to je velmi důležité byly pro studenty i pedagogy zajímavé i finančně. Pro projekt center vzdělanosti připravuje kolektiv gymnázia zajímavou nabídku, o které bude veřejnost samozřejmě informována. Úplnou bilanci letošního školního roku přineseme v příštím vydání. Již teď ale můžeme konstatovat, že bude velmi příznivá právě na výstupech velmi dobré výsledky maturitních zkoušek (20 vyznamenání) to dokazují. Našim absolventům přejeme mnoho úspěchů v přijímacím řízení na vysoké školy. Nejvíce nás těší zprávy, že mnozí z nich si budou vybírat z několika vysokých škol, kam už byli přijati. Semilské noviny nemohou pojmout vše, co se na semilském gymnáziu odehrává. Máte-li možnost,nahlédněte do našich webových stránek (www.gio.mikroservis.cz), nebo se informujte v našem měsíčním zpravodaji (např. ve vitríně na semilském náměstí). Máte-li o tento zpravodaj v příštím školním roce zájem, kontaktujte na gymnáziu pana L. Hlavu. Dovolte mně, vážení čtenáři, abych v závěru tohoto školního roku poděkoval za skvělou spolupráci Radě rodičů SRPG, zaměstnancům odboru školství MěÚ Semily, dále všem sponzorům a příznivcům gymnázia;bez jejich podpory by jistě řada akcí zejména v oblasti mimoškolního vzdělávání vůbec nemohla být realizována. Studentům přeji krásné prázdniny a všem pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům děkuji takto veřejně za jejich práci a přeji jim klidnou a radostnou dovolenou. Opravdu si ji zaslouží. PhDr. JINDŘICH VOJTA, ředitel gymnázia Skautská hlídka Kterak poznat státy EU Vstup do Evropské unie provázela v celé zemi řada akcí. Mezi učiteli druhého stupně ZŠ I. Olbrachta padl návrh spojit příjemné s užitečným a připravit program, který by na tuto významnou událost reagoval propojením vzdělávacích momentů a prvků žákovské tvořivosti. Nápad tu byl; každá třída si vybrala jeden stát, o kterém po dva měsíce shromažďovala informace pro závěrečnou prezentaci. Učitelé pomohli opatřit materiály,příprava byla horečná, stupňovalo se napětí, tvůrci tajili svá díla a předháněli se v nápadech. Vše vyvrcholilo 11. května, kdy každá třída představila svůj stát. Součástí programu byla i příprava nástěnky s obrázky, vlajkou a zajímavostmi z daných zemí. V prezentaci se objevilo Řecko (6. A), SRN (6. B), Španělsko (7.A), Itálie (7. B), Holandsko (8. A), Velká Británie (8. B), Rakousko (9. A) a Francie (9. B). Pokud tedy toho dne přeběhlo po škole několik rozevlátých, bíle oděných osůbek, byli to představitelé řeckých dějin, kteří sehráli představení o Minotaurovi a symbolicky zapálili olympijský oheň. Po scénce z mnichovských pivních slavností jsme se dostali přímo do víru ohnivého flamenga.znalosti o Itálii prověřil test, holandský trh nabídl sýry,tulipány a dřeváky,poslechli jsme si několik pověstných skotských vtipů, za zvuků hudby W. A. Mozarta žáci promítli snímky z rakouských Alp a konečně Francie nás okouzlila módní přehlídkou, ovanula parfémy a zaujala hymnou. Cestovali jsme tak dvě hodiny jednou zemí za druhou, trochu mlsali a pochutnali si na olivách,rizotu (paella), vídeňské kávě i pizze. Do sálu zvědavě nakouklo i několik rodičů. Není to snad nejlepší odměna pro učitele a hezké rozloučení s žáky před prázdninami, když vidíme šikovné kluky a holky z opačné strany katedry? (ik) Co s volným časem? Sejít se, probrat nápady a s něčím si pohrát. To je program divadelního kroužku na Integrované střední škole v Semilech. Letos jsme dostali nabídku zúčastnit se setkání parohatých měst. Rozhodli jsme se pro dramatizaci Hrubínových pohádek (na fotografii). Naší specialitou není předvést klasické divadlo, ale zapojit malé děti, aby si hrály s námi. A když jim dáte do ruky maňásky, tak je určitě nezklamete. Objevili se tací vytrvalci, kteří navštívili naše pouliční divadélko několikrát, aby se zúčastnili všech vystoupení. Tak snad se jim to líbilo. Náš stánek byl ale bohatší. Vedle divadélka nabízela malá truhlářská dílnička zatloukání hřebíků, kolíčků a výrobu malých ozdob nebo jednoduchých hraček. Po celý den tu pracovalo pod vedením zkušených mistrů i jejich žáků mnoho malých řemeslníků. A všem se dařilo. Nevěřili byste, jak jim to šlo, ani škrábanec, i když měli k dispozici skutečné nástroje. Tak až budete někdy chtít zabavit menší děti, dejte nám vědět. Uděláte radost nejen jim, ale i nám. (st) Srandahry. Počátkem června pořádají jilemničtí skauti už deset let skvělou akci,která byla semilskými světluškami a vlčaty dosud ponechávána bez povšimnutí. Ale letos tomu bylo jinak! Sestavili jsme rotu nejodolnějších členů 1. a 2. oddílu a vydali se do Jilemnice na Srandahry, zaměřené tentokrát na Káťu a Škubánka. Je fakt, že počasí příliš nepřálo, přesto se sešlo jedenáct hlídek z různých středisek. Soutěžila tříčlenná družstva. Naše středisko sestavilo udatné Tygry (Harry, Žížala, Ježek) a usměvavá Sluníčka (Kiki, Rajče a z Tatobit vypůjčený Dušan). Celou hru provázela nejen roztomilá legenda, ale i živá Káťa s pejskem Škubánkem. Po cestě čekaly děti různé netradiční úkoly (vrtění ocáskem, navlékání obojku, vyprošťování koťátka zpod klády, boxování ) a atrakce, jako byla třeba velká skluzavka, na které si mohli zařádit i dospělí. V cíli čekal na světlušky a vlčátka oheň, buřtíky a nějaká ta odměna udělovaná podle výkonů družstva. Výlet se vydařil a věřím, že příště se Srandaher zase zúčastníme možná i ve větším počtu. (Očko) Tábor. Až budete číst tyto řádky, budeme již možná tábořit na našem oblíbeném místě nedaleko hradu Žumberka v Železných horách. Od 2. do 25. července se ve svých lesních domovech letos vystřídá rekordních 65 dětí (pro světlušky a vlčata by to přece jen asi bylo příliš dlouhé odloučení od maminek, tak pojedou jen na polovinu),pro něž jejich zkušení vedoucí (Křéma,Žirafa,Vienna,Eva a Fler) připravili bohatý program, spoustu her, mnohá dobrodružství a výpravy do neznáma čeká je ale i hodně práce pro ty ostatní. Už jsme zažili povodně i tropická vedra, letošní rok by snad měl být relativně normální. Semilským dětem přejeme báječné prázdniny a jejich rodičům a našim přátelům krásnou dovolenou. (in)

10 Strana 10 Semilské noviny ČERVEN 2004 Kultura Vyhodnocení literární soutěže Hodnocení prací zaslaných do literární soutěže Jak Semily k jelenovi přišly se uskutečnilo 18. května v informačním středisku. Porota zasedla ve složení L. Holubičková, H. Kousalová, I. Křížová, M. Vrbenská a Jaroslav Vávra. Před sebou měla nelehký úkol vybrat z četných příspěvků ty nejlepší, které byly posléze oceněny v pátek 28. května při vernisáži výtvarné soutěže Jelen mého města. Tak trochu podle očekávání přišlo nejvíce příspěvků ze škol, méně od dospělých pisatelů. Zajímavé ovšem bylo, že se soutěže zúčastnili i mnozí občané z okolních měst a obcí, jako například literárně plodný Stanislav Hlava z Bozkova nebo Pavel Lněnička z Liberce. Vzhledem k tomu, že neexistovalo jakékoliv omezení ve slohu, obsahu a celkovém pojetí, byly příspěvky rozmanité a potažmo i rozdílné úrovně. Někteří členové poroty se přikláněli k pracím se skutečně historickým podtextem, jiní dávali přednost naopak fantazii a vtipu. Jednotným měřítkem byla hloubka příběhu, pocit, který v člověku po přečtení příběhu zůstal, ceněna byla i práce s rodným jazykem. Samozřejmostí byl ohled na věk autorů. Při hodnocení prací panovala poměrná shoda a rozhodování se obešlo bez zdlouhavých debat.velmi pěkné byly práce starších spoluobčanů, z nichž byla cítit romantika, nostalgie a krása starých časů. Naopak mladí dokázali příběhy často prodchnout ironií a humorem sobě vlastním. Překvapily práce, které byly podloženy skutečnými historickými událostmi, děti z waldorfské školy pak své příběhy doplnily i kresbami. Podle očekávání hovoří výsledky literární soutěže spíše ve prospěch dříve narozených, tedy těch psavějších.ale to s sebou nese i současný hektický a často přetechnizovaný životní styl. Přesto je pěkné, že se stále najdou lidé, kterým nejsou pero a papír a ani trocha té tvůrčí činnosti cizí. IVA KŘÍŽOVÁ KATEGORIE I: VEŘEJNOST Ocenění Zlatý jelen :Lucie Hladíková (19 let) a Jiřina Hladíková (80 let) ze Semil, Jaromíra Mikšová (28) ze Semil, Bohumil Pick ze Semil. Parohaté ocenění: Lidmila Matějková ze Semil. KATEGORIE II: ŠKOLY Ocenění Zlatý jelen : Jana Daníčková, ZŠ Dr. F. L. Riegra (9. A), Matěj Kubík, ZŠ Ivana Olbrachta (7. B), Ondřej Matura, GIO Semily (12 let). Ocenění Stříbrný jelen : Lenka Halamová, ZŠ Ivana Olbrachta (7. A), Adéla Holcová, ZŠ Dr. F. L. Riegra (5. C), Lucie Holubičková, GIO Semily (prima), Dita Maturová, ZŠ Ivana Olbrachta (8. B), Daniel Petrásek, ZŠ Dr. F. L. Riegra (8. C). Parohaté ocenění: Ivana Kalužová, ZŠ Dr. F. L. Riegra (9. A), Vít Knop, GIO Semily (12 let), Jana Maierová, GIO Semily (sekunda), Denisa Štefánková, GIO Semily (17 let), Markéta Telčerová, ZŠ Ivana Olbrachta (8. B), Kateřina Urbánková, ZŠ Dr. F. L. Riegra (9. B), Katka Valnohová, GIO Semily (16 let), Nikola Skřičková, ZWŠ Semily (5. třída). KATEGORIE III: NEJVTIPNĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY Jiří Vele, ZŠ Dr. F. L. Riegra (8. C), Michal Vojta, ZŠ Dr. F. L. Riegra (9. A), Šárka Zemanová, Zuzana Studničková, Jirka Vondráček, Martin Lamač (ZWŠ Semily). Jak Semily k jelenovi přišly MICHAL VOJTA (KATEGORIE III: NEJVTIPNĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY) V Semilech žilo mnoho párů mladých lidí. Například Novákovi, kteří se v jednom kuse hádali.věra pořád: Ty seš celej den v práci a já nemám co dělat. A Pepa jí odpovídal, že on vydělává peníze, zatímco ona se doma jen fláká. U manželů Fíkových to bylo to samé, jen obráceně. Manželka pracovala a manžel se doma nudil. A tak se stalo, že si všichni, bez vědomí partnerů, dali do novin inzerát na seznámení. Dopadlo to tak, že se scházeli Věra s panem Fíkem a Pepa s paní Fíkovou. Tak se to dělo téměř po celých Semilech. V redakci si toho nenadálého zájmu o inzeráty na seznámení všimli a trochu se v tom pošťourali. Zjistili, že si mnozí manželé navzájem nasazují parohy, a tak do znaku Semil navrhli paroháče. Nápad se ujal a původ lidé zapomněli. Tak jsem vám ho teď připomněl. Výtvarné mládí vystavuje v archivu Výtvarné mládí 2004 to je název výstavy,která ve Státním okresním archivu Semily potrvá až do 30. července.obrazy,grafiku,sklo,gobelíny,textilie,sochy a další díla vystavuje devět někdejších absolventů Základní umělecké školy Semily, dnes vesměs na vysokých školách uměleckého zaměření: Tomáš Hovorka, Dagmar Hovorková-Macáková, Zdena Hušková, Kateřina Jirásková, Adéla Kodoňová, Ondřej Nečaský, Petra Řezníčková, Tereza Salabová a Jan Vrkoslav. Výstava je pořádána při příležitosti 60 let trvání semilské ZUŠ. Fotografie O. Kudrnáče zachycuje (zleva) Dagmar Hovorkovou, Kateřinu Jiráskovou,Adélu Kodoňovou, Ondřeje Nečaského,Terezu Salabovou a Jana Vrkoslava. (in) Pozvánka na slavnostní bohoslužby Církev československá husitská v Semilech zve veřejnost na slavnostní bohoslužby, které se konají u příležitosti připomenutí památky Mistra Jana Husa vneděli 4. července od 9.00 hodin ve Sboru Dr. Karla Farského vsemilech Podmoklicích. Bohoslužby vede a káže královéhradecký biskup husitské církve Štěpán Klásek. Duchovní písně zazní v podání pěveckého sboru Jizerka. Chvála sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší Nestává se často, aby regionálnímu sborníku věnovala odborná periodika zvýšenou pozornost. Většinou se zabývají svými problémy a regionalistika přijde zkrátka. Jestliže se Martin Kuba obsáhle rozepsal o čísle sborníku v článku Sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší (Češtinář, Zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové, roč. XIV, č. 2, r. 2003/4) a PhDr. Svatopluk Pastyřík v témže čísle přidal ještě článek O jednom vlastivědném sborníku a vlastenecké výchově, pak to svědčí nejen o jeho vysoké odborné úrovni, ale také o praktičnosti jeho využití. Citujme závěr článku Svatopluka Pastyříka: Mám zato, že v Českém ráji velmi dobře vědí, jak správně naložit se svěřenou hřivnou v rámci vlastenecké výchovy. V tomto regionu se nejedná o žádné plané vlastenčení, ale o skutečnou aktivní činnost ve prospěch regionu. Chci věřit, že takto to cítí i učitelská veřejnost v Českém ráji a Podkrkonoší a dokáže takových výborných sborníků (jako je tento) s úspěchem na středních i základních školách využít. Posluchačům bohemistiky na královéhradecké univerzitě právě tento vlastivědný sborník nejen doporučím k prostudování, ale umožním jim s ním pracovat v didaktickém semináři. Patnáctý sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší si to rozhodně zaslouží. Zlatá slova. Připomínám jen, že největším vydavatelským tahounem sborníku jsou pracovníci Státního okresního archivu Semily v čele s neúnavným odpovědným redaktorem PhDr. I. Navrátilem. Šestnácté číslo, které vyšlo před několika týdny, přináší opět řadu nádherných studií, jako jsou Náboženská bratrstva barokního období v Turnově (Robert R. Novotný), Barokní divadlo v Podkrkonoší (V. Ron), Ohlas Matice české ve východních Čechách (F. Jirásko), Puškař a odborný spisovatel Bedřich Brandejs (G. Novotný), Po stopách Židů na Jilemnicku (P. Jakubec), Oheň na Strážníku (Procesy s tzv. Zelenou internacionálou na Jilemnicku - I. Navrátil) a zvláště nesmírně záslužnou studii Podkrkonošský symfonický orchestr (T. Matlasová), která osloví řadu žijících členů dnes již neexistujícího orchestru i jeho četných příznivců. Sborník je k dostání na obvyklých místech v Semilech (archiv, muzeum, Kodoňovi, MIS). JAROSLAV VÁVRA Půjčovní hodiny v knihovně Městská knihovna v Semilech upravila po dobu prázdninových měsíců půjčovní hodiny. Otevřeno je takto: ÚTERÝ: , hod. otevřeno oddělení pro dospělé čtenáře a antikvariát. STŘEDA: , hod. otevřeno oddělení pro děti a mládež a antikvariát. PÁTEK: hod. otevřeno oddělení pro děti a mládež a antikvariát, hod. otevřeno oddělení pro dospělé čtenáře a antikvariát. (mk)

11 ČERVEN 2004 Semilské noviny Strana 11 Kultura Léto v semilském muzeu Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech vychází také letos o prázdninách vstříc návštěvníkům města a od 1. července do 29. srpna má dlouhodobou expozici Osobnosti Semilska a krátkodobé výstavy přístupné každý den (i v pondělí) od 9.00 do hodin bez polední přestávky. Ve druhém, podstatně rozšířeném vydání, je pro ně připraven tištěný průvodce touto expozicí, ale hlavně mnoho zajímavostí. Pro děti i dospělé na léto muzeum připravilo výstavu Panenky z ateliéru Anny Šlesingerové z Norimberku. Umístilo ji do podkroví, kde v červnu probíhala výstava dětských kreseb vytvořených u příležitosti prvního setkání měst a obcí s jelenem či parožím ve znaku - Parohatá města - v Semilech, a kde se návštěvníci muzea již nejednou setkali s divácky přitažlivými výstavami divadelních i autorských loutek, z nichž nepochybně stojí za připomenutí Svět loutek Františka Pešána (1999), Loutky Šárky Váchové (2000) a Pohádková země Víti Klimtové (2002) i velké výstavy Kašpárkové (1997) a Divadlo českých potulných loutkářů (1998) nainstalované v Pojizerské galerii. Výstava panenek z ateliéru paní Šlesingerové na ně volně navazuje. Tradiční dlouhodobá muzejní expozice Nezapomenutá minulost se do podkroví vrátí v mírně pozměněné podobě zase až na podzim. V přízemí Muzea a Pojizerské galerie pokračuje výstava Pojďme si hrát, uspořádaná k letošnímu životnímu jubileu paní režisérky Věry Šimkové- Plívové, doplněná o obrazy její sestry-malířky Břetislavy Pospíšilové-Plívové. Muzeum na léto původně připravovalo výstavu malíře, grafika a ilustrátora Jana Antonína Pacáka, ale po až nečekaně příznivém přijetí této výstavy dospělo k závěru, že neuškodí, když připomene vztah významné osobnosti k našemu kraji i dalším návštěvníkům. I jim muzeum umožní podívat se alespoň na některé ukázky z jejích filmů. O původně připravovanou výstavu příznivci semilského muzea nepřijdou. Prohlédnou si ji v jiném termínu. Filmy paní režisérky Šimkové-Plívové zná kdekdo, ale málokdo si při vyslovení jejího jména a vzpomínce na některý z jejích filmů, které se již staly neodmyslitelnou součástí zlatého fondu české kinematografie a našeho kulturního dědictví, uvědomí její pevné až osudové celoživotní umělecké a lidské spojení s Podkrkonoším a Pojizeřím přesto, že do něj umístila většinu dosud režírovaných filmů. Právě tuto skutečnost jim výstava připomíná. Další její příznivci si mohou přímo na výstavě zakoupit také její novou knížku Divizna / Vlčice. Připomeňme si, že panenky provázejí člověka již od starověku, že jim podobné předměty objevují archeologové ve vykopávkách i badatelé zajímající se o život starých Egypťanů právě tak jako obyvatel starého Říma, že měly svůj nám nejednou utajený význam ve středověku i později, že se zhotovovaly z nejrůznějších materiálů od vypálené hlíny přes dřevo, textil, vosk, chlebové těsto až po stříbro a zlato. Historikové připomínají, že se pojem panenka poprvé objevil roku 1715 a byl odvozen od latinského slova pupe - malé děvče, že v 18. století pronikly do Evropy panenky zanglie a v 19. století byla jejich výroba doménou Francouzů a Němců, že se ale také Češi činili a tím se zasloužili o v podstatě soběstačnost domácího trhu po téměř celé 19. i 20. století. Ve druhé polovině 20. století se zmocnil trhu s panenkami v celoevropském i celosvětovém měřítku mohutnou reklamou podporovaný průmysl. Zbavil je do té doby tradiční národní identity, ale naštěstí se o ně začali zajímat společně se sběrateli také malovýrobci a výtvarníci. Zasloužili se o to, že jsou některé dnes zhotovované panenky pozoruhodnými výtvarnými dílky, u nichž se daří již na první pohled rozlišit nezaměnitelný autorský přístup. Paní Anna Šlesingerová se narodila roku 1946 v Praze, ale přesto, že si jako dítě s panenkami hrála, šila, vyšívala i paličkovala na ně šatičky, netušila, že se jí jednou stanou životním osudem. Absolvovala gymnázium a po večerech studovala středoproudou elektroniku, takže neměla výtvarné vzdělání a ve zhotovování panenek je příkladným samoukem. Patří k lidem, kteří panenky, již nejen na hraní, vytvářejí. V jejím případě se nejedná o výrobu (ani malosériovou), ale o ateliérovou autorskou tvorbu, protože každá z její dílny vyšlá panenka je originálem. K panenkám, jejich sběratelství a hlavně výrobě se dostala až v 80. letech po odchodu do Německa, když se náhodně seznámila s jejich sběratelkou, která se zabývala také jejich zhotovováním. Nejdříve absolvovala kurz malování francouzských panenek, potom si koupila jednu formu na výrobu hlaviček a vypalovací pec, naučila se samostatně modelovat hlavičky, zhotovovat formy na jejich výrobu z porcelánu, vypalovat je a malovat,šít na ně šatičky a v případě potřeby vytvářet i paruky a další doplňky. Později začala s jejich individuální výrobou seznamovat další zájemce na kurzech, které nejdříve pořádala v Německu a od roku 2001 také na zámku v jihočeské Blatné. Paní Šlesingerová panenky nejen vytváří a s jejich tvorbou seznamuje další zájemce, ale obesílá jimi také výstavy a účastní se soutěží. Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích pořádá pod názvem Česká panenka soutěže loutkářů a panenkářů také v Čechách. Inspiraci pro své nové panenky hledá, kde se dá, takže vtipně reaguje jak na současnou módu,tak na nejrůznější pro rozkvět módního odívání příhodná období v minulosti. Paní Šlesingerové nebyly a nejsou cizí ani pohádky. Proto se v její tvorbě objevují i jejich hrdinové. Hlavičky některých panenek jsou věrnými portréty známých osobností. Zajímá se nejen o módu, ale také o produkty svých předchůdcůpanenkářů. Sbírá je a občas je podle dochovaných fragmentů s velkým citem a fantazií napodobuje i rekonstruuje. Z jejích rekonstrukcí či replik si zvláštní pozornost zaslouží panenka v klobouku zhotovená podle formy nalezené na skládce kdesi u Karlových Varů, povětrnostními vlivy silně poškozené, a jen díky velké trpělivosti, zkušenosti a fantazii autorky obnovené v původní kráse. Výstava Panenky z ateliéru Anny Šlesingerové z Norimberku bude pro všechny, kteří ji v červenci a srpnu v semilském muzeu navštíví, velkým překvapením i zážitkem. Zahájena bude v pátek 2. července a skončí v neděli 5. září. Při její prohlídce si na své přijdou děti i dospělí, protože na vystavených exponátech lze obdivovat kde co; od mistrovsky vymodelovaných a se vkusem pomalovaných porcelánových hlaviček přes pracné oblečení, dokonalé provedení všech detailů, znalost historické i současné módy, až po pracovitost a fantazii avneposlední řadě odvahu vytvářet panenky nejen několikacentimetrové, ale také metrové a větší. Panenky paní Šlesingerové nejsou dětskými hračkami, ale o pozornost a obdiv usilujícími uměleckými předměty, právem obdivovanými na výstavách, oceňovanými v regionálních i mezinárodních soutěžích a předurčenými pro nejnáročnější sběratele po celém světě. Jsou přesvědčivým svědectvím o zručnosti a řemeslné dovednosti jejich autorky. Pro nejednoho návštěvníka se patrně mohou stát také výzvou k následování. Pro všechny pozvánkou do světa fantazie i poezie. ANTONÍN LANGHAMER (FOTO: archiv MPG) Jizeran zpíval v Osenicích Sbor Jizeran se zúčastnil 5. června čtvrtého ročníku festivalu sborového zpěvu v Osenicích, obci ležící západně od Jičína. Jeho pořadatelem bylo Pěvecké sdružení pražských učitelů. Z Osenic pochází rod J. B. Foerstera, a proto zde zpívaly kromě deseti českých také dva sbory slovinské. Anton Foerster, jeden z členů dynastie, působil totiž ve Slovinsku jako pedagog a skladatel. V osenickém kostele s opravenými varhanami z r. 1835, na které hrával skladatelův dědeček, uvedl Jizeran za doprovodu Komorního symfonického orchestru Krkonošského metra Missu brevis J. Haydna. Na matiné duchovní hudby zpívaly též oba slovinské sbory díla A. Foerstera. Pražské mužské sbory přednesly nejstarší české chorály a jeden z nejzávažnějších sborů J. B. Foerstera Orač. Odpoledne účinkovaly všechny sbory v amfiteátru u školy, přeměněné v Památník Foersterova rodu. Jizeran zazpíval francouzský anonym Tourdion a píseň Z. Lukáše Za naším huménkem. Pohled z okna školy na okolní krajinu prý inspiroval skladatele k napsání sboru Velké, širé, rodné lány na slova básníka J.V. Sládka. Vzácné dílo zaznělo jako společná skladba mužů na závěr odpoledního programu. Večerní vystoupení sborů se konala v okolí - na nádvoří zámku ve Starých Hradech, v sále sokolovny a na náměstí v Dolním Bousově, pražské sbory zpívaly v kostele ve Veliši a Jizeran v kostele sv. Havla v Rožďalovicích. Uvedl anonymní švédskou studentskou píseň ze 17. stol., dva sbory B. Martinů, skladby G. P. da Palestriny, Orlanda di Lassa a tři písně z bratrského prostředí. Podal znamenitý výkon, který návštěvníci ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Zaujal je nejen výběr skladeb, ale zvláště jejich provedení: velmi dobrá intonace, dynamika a pěvecká jistota. Ze zpěváků čišela pohoda. Spolek vzorně reprezentoval semilské sborové umění a potvrdil jeho vysokou uměleckou úroveň. Připojil se současně k poctě skladateli, jehož dílo bylo pro své filozofické zaměření v nedávné minulosti záměrně odsouváno do pozadí. JOSEF ZUMR Omluva Jizeranu Od obnovení Jizeranu v roce 1989 se stalo pouze několikrát, že dohodnutý koncert musel být odvolán.o to více nás samozřejmě mrzí, že jsme museli odříci naše vystoupení na setkání Parohatá města u semilského zámku v sobotu 29. května. Koncertu se postavila v rozhodujících dnech závěrečné přípravy do cesty nemoc sbormistra. Všem příznivcům spolku se touto cestou omlouváme. JAROSLAV VÁVRA, předseda Jizeranu

12 Strana 12 Semilské noviny ČERVEN 2004 Kultura Jizerka zářila v kapli na Valdštejně Letos se uskutečňuje už 49. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, což se navíc děje v rámci Roku české hudby 2004, kdy vzpomeneme též stého výročí úmrtí Antonína Dvořáka. A právě do zámecké kaple sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně byl pořadateli festivalu pozván dětský a mládežnický sbor Jizerka. Tímto koncertem byla slavnostně a oficiálně zahájena Hudební dílna mladých interpretů, která je navýsost užitečnou součástí festivalových aktivit, když mladí kvalitní interpreti ze ZUŠ, zabývající se klavírem, houslemi a sólovým zpěvem, jsou krátce vystaveni blahodárnému působení vynikajících umělců lektorů (M. Keiko japonská sopranistka, B. Matoušek houslový virtuos, dále pak R. Janál, T. Víšek, J. Turková, E. Franců). Eva Lédlová, profesorka semilského gymnázia, organizátorka a pedagogická duše turnovské festivalové Hudební dílny, v úvodu koncertního vystoupení Jizerky přivítala a představila lektory této dočasné instituce a v průběhu koncertu si ještě s úspěchem sólově zazpívala Cacciniho Ave Maria. A pak se již kouzelná kulisa komorního prostředí zámecké kaple snoubila se zpěvem Jizerky, která tímto koncertem završila bohatý programový rok a pro níž je právě tento čas čtyřicátým rokem jejího vzniku. Polyfonní sbory starých barokních mistrů střídaly skladby romantismu, klasicismu, spirituály, upravené lidové písně, duchovní hudba moderních skladatelů, až vše završily Weberovy muzikálové lahůdky. V širokém a pestrém spektru skladeb defilovali J. Campanus Vodňanský, A. Caplet, G. Caccini, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Franck, A. Bruckner, A. Dvořák, Z. Lukáš a A. Lloyd Weber. Posluchači,především mladí interpreti, lektoři, představitelé města Turnova a všichni ti, kteří se ten letní večer rozhodli přijít na Valdštejn a poslouchat kvalitní muziku, aplaudovali tak silně a vytrvale, že Jizerka přidávala a dvakrát si zazpívala známý refrénový sbor Jesus Christ Superstar. Zdálo se, že i slavné barokní sochy bratří Jelínků z Kosmonos ožily ze své strnulosti a žehnaly sbormistrům - manželům Aleně a Václavu Brádlovým, varhaníku Jiřímu Horčičkovi, sólistkám E. Lédlové, V. Chlumové, E. Farské, V. Šobáňové, P. Maturové, I. Kalužové, H. Flégrové, sólistovi T. Brádlemu, Jizerce i jejímu smíšenému sboru. Díky, byl to krásný večer. MILOŠ PLACHTA Cena výtvarného díla? Je větší, než předpokládáte! Stěnu pavilonu učeben Základní školy Dr. F. L. Riegra v Řekách, jež je obrácena do Jizerské ulice, zdobí dílo pana učitele Z. Balatky. Vytvořil ho na základě práce s žáky v hodinách výtvarné výchovy. A nebyla to vůbec jednoduchá práce. Ústředním motivem velkoplošného obrazu je invalidní vozík a slunce, které svítí na všechny stejně. Výtvarná plocha vzbuzuje zaslouženou pozornost kolemjdoucích. Samozřejmě, má své příznivce i odpůrce, avšak už Vladimír Komárek říkával, že nemaluje pro všechny, neboť to dělá komunál. Někteří dokonce pokládali zlomyslnou otázku: Zajímalo by nás, kolik si za to dotyčnej umělec řek. Inu, vážení přátelé, je to více, než předpokládáte. Cenu díla totiž nelze vůbec penězi vyčíslit. Jeho hodnota spočívá v odvaze přijmout tak náročný úkol a se ctí se s ním vypořádat. JAROSLAV VÁVRA NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V SEMILECH ČERVEN 2004 KNIHKUPECTVÍ KODOŇOVÝCH: 1. Georgios Karadzos: Ukradené slunce 2. Petr Urban: Pivrncova euroerotika 3. Vladimír Komárek: Slušně i neslušně 4. Bruno Bernardi: Pavel Nedvěd 5. Lenka Lanczová: Doteky na vsi KNIHKUPECTVÍ HOBIT: 1. Vladimír Komárek: Slušně i neslušně 2. Karel Gott: Posel dobrých zpráv 3. Janoušek Eben: Na plovárně 4. Robert Robál: Dvojí život slavných mužů 5. Josef Jíra - monografie Názory, ohlasy, dopisy Příspěvky v této rubrice vyjadřují názory občanů, čtenářů Semilských novin, kteří prostřednictvím jejich stránek chtějí veřejnosti sdělit to, co sami považují za důležité. Stanoviska vyjádřená v příspěvcích zavazují autory a nevypovídají nic o stanoviscích vydavatele. Jen tak dál a hodně zdaru Opět jsem zavítala do Semil v týdnu, v němž jsem se nechala zlákat pozvánkou na akci Parohatá města. Navštívila jsem muzeum, kde byla pořádána výstava k jubileu paní režisérky, scenáristky a spisovatelky Věry Šimkové Plívové. Velice milá připomínka první dámy dětského filmu! Do patra, do kterého se musí projít uličkou fotografií starých Semil, mě provedla moje známá, paní Chaloupecká, za účasti paní ředitelky Mečířové.Vlídné přijetí a vzpomínky byly balzámem na duši. Procházkou muzeem jakoby se zastavil alespoň na chviličku čas. V horních prostorách byly vystaveny dětské kresby, které vyjadřovaly to, co si děti ve své fantazii na parohaté téma představují. Dá to asi hodně práce vše připravit, viďte paní Šírová? Parohatého galavečera jsem se nemohla zúčastnit, ale Parohatý průvod jsem absolvovala. Kdy se člověku podaří vidět na ulici v Semilech živé soby? Velký Paroháč asi musel dát také hodně práce těm, co se na jeho vytvoření podíleli. Bylo mi trochu líto, že lidé, kteří průvod sledovali, byli trochu vlažní a jen přihlíželi. Na Ostrově byl zajímavý program pro děti, a všichni, kteří se chtěli bavit, určitě pro sebe zábavu našli. Celou akci provázel svým komentářem pan Kubík, snad nikde nechyběl. A jestli mají někteří kritici svoje výhrady, pak zcela zbytečně. Večerní ohňostroj ukončil vydařený den, i počasí přálo. Mnoho lidí, kteří obětovali svůj volný čas pro přípravu Parohatých měst si zaslouží pochvalu a poděkování. Jen tak dál a hodně zdaru do dalších akcí všem v Semilech přeje Z. KRÁLOVÁ, Praha U všech (pa)rohatejch! V týdnu po Všech parohatých jsem v semilské televizi zhlédla sestřih úvodního galavečera věnovaného zahájení projektu setkávání parohatých měst. Na sledování lokální TV není nic zvláštního, koneckonců sleduji ji pravidelně. Tento pořad však jednu zvláštnost měl. Byl třešní na dortu a ukázkou vrcholných moderátorských kvalit hlavního (a jediného) moderátora zdejšího kanálu. Nemusím být specialistou na veřejný projev a neverbální komunikaci, abych poznala, že moderátorovi bylo v jeho roli poněkud těsno. Avšak jako veřejná zkouška obleku bylo jeho vystoupení bezchybné. Sedí sako při vysoukávání rukávů? Je dostatečně volné i při zakládání rukou na prsou? A co kapsy? Unesou naráz hluboce vnořené ruce? O kvalitách moderátorova krejčího nemusíme pochybovat. Také zkouška zraku na ostrém světle, orientace v prostoru a generálka projevu do krematoria nedopadla zle. Vyhlížení Ivana na saních (sledování publika z pódia s rukou zastiňující oči), jednoruký lelkismus (zase ta ruka v kapse, tentokrát u kalhot, a věnování pozornosti všemu ostatnímu na pódiu, jen ne pozvanému hostu u mikrofonu) a celková pohřební dikce jsou bezesporu dovednosti, díky nimž si náš speaker zaslouží výsostné postavení v řadách moderátorů semilské televize. Ani rolička papíru se scénářem neustále vysouvaná a zasouvaná kamsi do tajemna na mě neučinila velký dojem. Ve svém hodnocení se také nemohu vyhnout srovnání místního televizního uvaděče s jeho kultivovanějším přespolním kolegou. Na závěr chci explicitně zdůraznit, že moje kritika se vztahuje jen a pouze k neverbálním (pomineme-li onu dikci) projevům moderátora a nemá tudíž nic společného s hodnocením jeho ostatních kulturně tvůrčích kvalit nebo snad s projektem Parohatých měst. Věřím, že jeho kreativita a dramaturgické schopnosti spojené s prací dalšího (dalších) terénních reportérů by byly inspirativním řešením zkvalitnění týmového televizního vysílání. Diváky Semilské televize a čtenáře Semilských novin zdraví JITKA NOVÁKOVÁ Dík za příjemný víkend Vážení, touto cestou bych chtěla, jako obyčejný občan města, poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na akci Parohatá města. Byl to příjemně zpestřený víkend, také i díky vydařenému počasí. Jen tak dál, i Semilané se umějí sejít a pobavit! DAGMAR HRADECKÁ Řádková inzerce Prodám jednopatrový domek se třemi obyvatelnými místnostmi a pozemkem o velikosti 928 m 2.Okolí Vysokého nad Jizerou. Zájemci volejte na tel. č (zázn.). Prodám pozemek o rozloze 20 arů v Chuchelně, asi 500 m nad koupalištěm. Cena 250 Kč/m 2.Tel

13 ČERVEN 2004 Semilské noviny Strana 13 Názory, ohlasy, dopisy Příspěvky v této rubrice vyjadřují názory občanů, čtenářů Semilských novin, kteří prostřednictvím jejich stránek chtějí veřejnosti sdělit to, co sami považují za důležité. Stanoviska vyjádřená v příspěvcích zavazují autory a nevypovídají nic o stanoviscích vydavatele. Reakce zaměstnanců sociálních služeb na články v Semilských novinách a anketu pana Karmáška K aktivitám pana místostarosty Vladimíra Šimka: - Činnost pana Šimka směrem k našemu zařízení jsme zaregistrovali až touto negativní kampaní. Jedna jeho návštěva na besídce našich klientů mu určitě nemohla poskytnout obrázek o péči v našem zařízení. - Pokud si chtěl někdo stěžovat, mohl tak učinit hned, nikoliv třeba až po čtyřech letech. Jasná účelovost. - Pokud si pan místostarosta myslí, že když se několikrát týdně ptají spoluobčané, co jsme to za organizaci a proč se o lidi nestaráme (to jsou reakce na celou kampaň), že toto přispěje ke klidu na pracovišti, tak se plete. - Nelíbí se nám výhrůžný tón článku pana Šimka, kde v podstatě hrozí další medializací, pokud stížnosti na zařízení nebudou řádně vyřízeny. Komu tím vlastně hrozí? - Hovoří-li p. Šimek o odchodech zaměstnanců, zneužívá pouze informace od nespokojených bývalých i několika málo současných zaměstnanců, aniž by se pokoušel objektivně zjistit, o co v jejich případě šlo a jaký je skutečný důvod jejich problémů v naší organizaci. - Celý článek pana Šimka i další reakce jsou účelově jednostranné. Pro osoby neznalé situace musí být tento pohled naprosto katastrofální. - Jak na kampaň z výše uvedeného důvodu pohlíží naši možní příští klienti? To je teprve ta opravdová psychická zátěž a tíseň, o které p. Šimek tvrdí, že vzniká naší péčí - Nemůžeme si pomoci, ale přístup p. Šimka nám připadá krajně účelový. Zdaleka mu nejde o kvalitu péče a spokojenost našich klientů, ale o osobní vyřizování účtů i jiné osobně prospěšné cíle. Ke článku paní Sokolové: - Postup p. Sokolové nás naprosto šokuje. Za dobu, co zde pracovala, měla určitě mnoho možností, pokud cítila něco špatného, si stěžovat, nebo se pokusit o nápravu. - Přestože situaci popisuje jako neúnosnou, nastoupila v zařízení po odchodu do starobního důchodu do dalšího pracovního poměru. - Není nám jasné, zda si uvědomuje, že pokud kritizuje péči o klienty, padá tento nedostatek vzhledem k době, po kterou u nás pracovala, i na její hlavu. - Jako zdravotní sestra měla navíc velmi velkou možnost tento stav ovlivnit a zlepšit. Stanovisko k aktivitám pana Josefa Karmáška: - Naprosto nechápeme, kde bere odvahu a drzost organizovat anketu člověk, který o naší práci nemá potuchy, nemá u nás nikoho z blízkých a naše zařízení zná pouze z pozice člena volební komise. - Pan Karmášek není členem rady ani zastupitelstva. Jaký má tedy jeho konání záměr? Co tím sleduje? Že by to bylo náhle objevené sociální cítění? Asi těžko. - Anketa je v podstatě vyjádřením něčích názorů a v podstatě radí a směřuje občany k danému cíli poškodit naše zařízení. - Proč pan Karmášek tento leták nechal roznést po celých Semilech a záměrně vynechal obě naše budovy? Naše svědomí je čisté, a proto jsme tento nedostatek napravili a rozdali anketu těm, kterých se skutečně týká a kteří by se měli v první řadě vyjádřit k naší práci našim klientům. 4. ČERVNA 2004 Podepsáni: Klacková, Kynčlová, Jebousková, M. Blažková, Kramářová, Bittnerová, Jiřičková, Paštová, Šebková, Fries, Hanusová, J. Blažková, Skrbek, Bartošová, Šolcová, Pavlištová, Pertlíková, Zmeko, Cejnarová, Bělovská, Hoňková, Klémová, Vyhlídková, Čihulková, Bělonohá, Jirošová, Hájková, Štěpánková, Sedlářová, Kafková, Novotná, Dědek, Jandová, Šorejsová, Janatová Poděkování za báječný rok ve škole Dr. F. L. Riegra Moc ráda bych poděkovala Základní škole Dr. F. L. Riegra za všestrannou péči, které se zde těšil můj syn. Chodil do této školy jen dva roky a jelikož mám možnost srovnání s jednou velkou pražskou školou, odkud do Semil přišel, nemohu si odpustit několik pochvalných slov. Velice si vážím přístupu zdejších učitelů k žákům. Nadchly nás mimoškolní aktivity sportovní turnaje ve fotbale a florbale, počítačové hodiny, účast na kulturních akcích, naposledy na vernisáži výstavy paní režisérky Plívové Šimkové, pochod proti drogám na Kozákov a řada dalších. Ale před čím smekám nejvíce, to je pro nás dosud naprosto nepoznaná integrace handicapovaných dětí do běžných tříd. Oceňuji ji o to více, neboť máme v Praze v rodině ctižádostivou a inteligentní slečnu po těžké dopravní nehodě, která možnost zařazení zpět do známého kolektivu, právě v důsledku svého pohybového omezení, neměla. Jen doufám, že v současné době, kdy se ruší náhradní civilní služba, nebude mít tato skutečnost negativní vliv na pokračování integrace. Při troše dobré vůle se jistě najdou způsoby, jak pokračovat. Děkuji touto cestou za báječný rok strávený s paní učitelkou Kůlovou, která synovi pomohla bravurně se vyrovnat s přechodem do cizího prostředí po přestěhování, a neméně skvělý rok s paní učitelkou Doleželovou, která citlivě krotila jeho živější vystupování. I díky jim bude příští školní rok syn hájit barvy této školy na gymnáziu. Pokud bude studium na tomto typu školy pro něj větším soustem, než jsme třeba předpokládali, velice rádi se do školy Dr. F. L. Riegra vrátíme; tak, jako se člověk vrací tam, kde je mu dobře. Přeji škole do budoucna hodně úspěchů, hodně spokojených žáků i učitelů. MARKÉTA BUŠKOVÁ, Příkrý Ke stížnostem na paní Vojtěchovou, ředitelku Sociálních služeb Semily Začátkem června projednávala Rada města Semily stížnosti a upozornění na zařízení města Sociální služby Semily. Stížnosti jsou zaměřené především na nevhodné jednání ředitelky paní Vojtěchové. Jde o doložené případy, které byly panem místostarostou Šimkem objektivně zhodnocené s návrhem na odvolání paní ředitelky z funkce a s krácením roční odměny vedoucí sociálního odboru MěÚ Semily paní Housové o 50 %. Návrh na odvolání nebyl cizí ani člence rady paní ing. arch. Blažkové, ani radnímu Mgr.Vávrovi. Přesto rada jako kolektivní orgán přijala usnesení, ve kterém uložila paní ředitelce přehodnotit vztah vedení organizace ke klientům s cílem vylepšit sociální a komunikační vazby na obyvatele zařízení. Jde o obecné usnesení, které nic neřeší a pomíjí nejen názor stěžovatelů, veřejnosti, ale i výše jmenovaných členů rady. Proto jsme se po zveřejnění usnesení rady spojili s redaktorkou deníku MF Dnes slečnou Frouzovou. Novináři jsou profesionálové v získávání informací a šlo nám o prokazatelné ověření stížností od obyvatel domova důchodců, ke kterým nemáme přístup. Výsledkem jsou články v ústředním a oblastním deníku MF Dnes v sobotním vydání 19. června. V článcích se potvrdila pravdivost stížností, ale netěší nás, že k tomu muselo dojít s krajskou a celostátní medializací problémů. Jsou další okruhy stížností, kterými se slečna redaktorka nezabývala. Jde o jednání p. ředitelky s pracovníky organizace a jejich vynucené odchody, zneužívání funkce paní ředitelkou, stížnosti na přijímání obyvatel ve špatném zdravotním stavu a ze vzdálenějších měst apod. Samostatnou kapitolou jsou sponzorské dary. Zde je co objasňovat. Chtěl bych proto požádat dárce, jejich rodinné příslušníky, známé, bývalé pracovníky zařízení Sociálních služeb Semily, aby bez ohledu na to, kdy došlo k darování, se se mnou či s některým z jiných stěžovatelů spojili a tím přispěli k objasnění způsobu získávání darů. Zachováme vaši anonymitu a nemusíte se obávat, že byste byli vystaveni soudnímu řízení. Občas se mně někdo ptá, proč požadujeme odchod p. ředitelky Vojtěchové nebo jestli toto krajní řešení je nutné, když se situace v zacházení s obyvateli domova důchodců a penzionu lepší. Zlepšení situace vítáme a přispěli jsme k tomu. Jde nám ale o odstranění strachu, že se po čase vše vrátí do starých kolejí. Starší lidé jsou sice důvěřiví, ale nezapomínají a kdo jednou zklame jejich důvěru,toho se pak bojí.kromě toho jsme přesvědčeni, že by měli odejít z vedení organizace i paní Pertlíková a pan Vojtěch, vůči kterým jsou také směřovány stížnosti. Jen tak budou vytvořeny předpoklady, že stěžovatelé z pracovníků nebudou perzekuováni a nebudeme mít starost o obyvatele, kteří se nebáli promluvit. Bývalí pracovníci, kteří z domova nedobrovolně dobrovolně odešli, by měli mít naději, aby se podle potřeby mohli vrátit. Ti, kteří odešli do důchodu či jiné organizace, a mají zájem o zlepšení situace, si nezaslouží, aby byli považování za nepřátele a takto byl usměrňován kolektiv pracovníků zařízení. Podobně je tomu s rodinnými příslušníky bývalých obyvatel. Celkově, aby se vztahy mezi lidmi v organizaci, ale i vně dostaly na běžnou úroveň. Zcela se ztotožňuji s názorem zastupitele pana Mgr. Zdražila. Jednání se dostala do takové fáze, že vidím jedinou cestu v odvolání ředitelky. Jen bych podotkl, že vinou jednání paní ředitelky. JOSEF KARMÁŠEK JIŘÍ MACHEK HYDROMA JILEMNICE STANICE TECHNICKÉ KONTROLY A MĚŘENÍ EMISÍ Technické prohlídky vozidel do celk. hmotnosti 3,5 t, motocyklů, přívěsných vozíků, traktorů Měření emisí benzinových a vznětových motorů OTEVŘENO: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek K Javorku 982, Jilemnice (proti benz. pumpě Kontakt)

14 Strana 14 Semilské noviny ČERVEN 2004 Názory, ohlasy, dopisy Příspěvky v této rubrice vyjadřují názory občanů, čtenářů Semilských novin, kteří prostřednictvím jejich stránek chtějí veřejnosti sdělit to, co sami považují za důležité. Stanoviska vyjádřená v příspěvcích zavazují autory a nevypovídají nic o stanoviscích vydavatele. Nad odkazem Husovy smrti Jsme na počátku července, dětem začaly prázdniny a většina lidí se těší, jak si užije dovolené. Snad každý si chce odpočinout od shonu všedních dnů a alespoň chvíli se jen tak bezstarostně těšit z letního sluníčka, věnovat svým koníčkům, chodit na výlety, nebo odjet někam daleko.i celá příroda jakoby nás vybízela k tomu, abychom si spokojeně užívali života. A přece právě na začátku července, v této krásné letní době, se před několika stoletími rozhodl jeden člověk dobrovolně zemřít. Mluvím o Mistru Janu Husovi, jehož památku si v těchto dnech připomínáme. Jak zvláštně kontrastuje jeho smrt s obdobím, které je tak plné života! Představme si - po 6. červenci 1415 se rozcházejí muži shromáždění na kostnickém sněmu,všichni spěchají, aby někde na pěkném místě strávili poklidné letní chvíle. Chtějí žít! A vlahý větřík zatím rozfoukává poslední zbytky prachu po kostnické hranici, vlny Rýna s sebou unášejí popel toho, který na ní dokonal. Blázen jeden! Mohl odvolat a zachránit si kůži, mohl žít, tak jako oni. K čemu umírat, je lépe žít! Podobně bude uvažovat i mnoho lidí v dnešní době. Nebudou rozumět Husovi a jeho oběti. Cožpak si nevážil života? Ale jistěže ano, dokonce velmi vážil. Vždyť život je Bohem nám darovaný, proto jej nesmíme brát na lehkou váhu, nebo s ním rozmařile hazardovat. Na místě je každé snažení o život zdárnější, ušlechtilejší a důstojnější.v minulosti smíme vidět dlouhou řadu lidí křesťanské víry, kteří horlivě usilovali právě o lepší život. Za všechny můžeme jmenovat soluňské bratry Cyrila a Metoděje, J. A. Komenského nebo třeba T. G. Masaryka. Do této řady patří i Mistr Jan Hus.A přece on dobrovolně zemřel, v nejlepším mužném věku, na začátku července, v čase kypícího života. Tu si však uvědomme, že on svůj život nezahodil, ale jeho smrt se stala svědectvím poznané pravdě. O jakouže pravdu se tu jedná? Hus poznal, že Boha třeba poslouchat více než lidi, byť by šlo o nejvyšší církevní hodnostáře nebo světské vládce. Poznal, že ve všem a vždy je třeba věrně následovat Božího Syna, Ježíše Krista, jednat podle jeho slova,které nás volá k lásce k bližním, milosrdenství, poctivosti a pokoře, k tomu, abychom se zbavili egoismu, závisti a zlé vůle. Toto poznání Husa vedlo k činu - k boji proti nešvarům v tehdejší církvi i ve společnosti. Mohl odvolat to, co učil a svým životem hlásal; kdyby to učinil, možná mohl v klidu odejít a užívat si letních dnů. Ale jaký by to byl život? Byl by to život ve lži, před Bohem zlý, marný a zbytečný. Jan Hus kdysi o tom řekl: Lepší je dobře zemříti, než zle živ býti. Památka Husovy smrti nám právě v čase léta chce připomenout, že není naším cílem a posláním jen si bezstarostně užívat. Není tím řečeno, že bychom neměli jet na dovolenou, radovat se a odpočívat; to rozhodně ne. Ale je tu naznačeno, že náš život, třeba i na prázdninách, by neměl být pouhým bezcílným vegetováním sama pro sebe.ať jsme kdekoli, můžeme následovat Krista. Že z toho jsou vyloučeni nevěřící, případně nekřesťané? Ale kdepak! Cožpak život žitý v laskavém vztahu k ostatním, ve snaze o spravedlnost a naplněný konkrétními činy pomoci a lásky, vytrvalostí v dobrém jednání, je jen pro někoho? Ne. Je to výzva, která volá k následování všechny lidi bez rozdílu. Radostné dny prázdnin i dovolených, plné nejen světla a tepla, které vyzařují sluneční paprsky, ale i toho, které můžeme dávat vzájemně jeden druhému, všem čtenářům Semilských novin upřímně přeje LADA KOCOURKOVÁ, farářka Církve čs. husitské Sekám, sekáš, sekáme Dlouho jsem zvažovala, jestli napsat, ale protože dotěrné myšlenky a pištivé zvuky našich zahradních miláčků neustávají, možná se mi uleví, když ty prvně zmíněné vypustím ven. Vím, že se mi ani tentokrát nepodaří asi mnoho změnit, ale vím, že nepíšu jen za sebe a že hodně lidí se mnou bude souhlasit. Není zvuk jako zvuk a ticho je dnes vzácný jev. Zatímco jedni za ním musí stále dál od civilizace, druzí se těžko obejdou bez zvukové kulisy. (Odkud se jen v nás bere všechen ten neklid a nervozita?) Není také sekání jako sekání. Sekat se dá sekačkou na sušení dvakrát za léto. Sekat se dnes ale mnohde musí každý týden, protože hrabat trávu a odvážet ji dá víc práce, než ji nechat ležet; nehledě na to, že na hromadě tleje pomalu a smrdí. A na otázku, jestli by to nešlo alespoň jindy než v neděli, sekáč odpoví, že jindy je v práci. Proč to ale například v Německu jde v neděli nesekat? Prostě se tam umějí dohodnout na pravidlech a umějí je dodržovat. A pak se dá také sekat kosou. My, co jsme se pod ni dědovi pletli a žadonili tak dlouho, až nám ji půjčil, víme, že je to krásná dřina. Pod propocenou košilí záda sice bolí, ale endorfiny, hormony štěstí, se přitom uvolňují taky dobře. A když se pak ohlédnete na vonící pokosenou louku, ten zvláštní pocit uspokojení a naplnění smyslu vztahu člověka a přírody se dá jen těžko popsat Když si známým postesknete,že vám řev sekaček vadí, někteří vás naivně pošlou na venkov; tam se ovšem v pátek večer rozjedou sekačky spoluobčanů ze stověžaté matičky a zastaví se až ve chvíli, kdy se trávy a veškerého života zbavený trávník skvěje a sekáč odpadá na gauč, aby se do neděle vzpamatoval. Jiní vás pošlou na procházku, odkud si na botách a kolech kočárku přivezete domů pořádný kus všudypřítomné psí hromádky; v duchu pak přejete všem, kteří neumějí ani psa vyvenčit, aby si do toho taky šlápli. A dvakrát. A když kvůli klidu zůstanete doma a zavřete všechna okna, pustí vám soused naplno nějaké pořádné techno. Znám jednu vesnici, kde je klid. Je blízko, ale její jméno neprozradím. Sekáč nikdy nespí. DÁŠA SKALSKÁ Projekty jsou realizovatelné (4) Město Semily se v rozmezí let 2001 a 2002 rozhodlo nechat zpracovat urbanistickou studii na území sportovišť na břehu Jizery a Ostrova, které zahrnulo pod společný název Centrální sportovní a rekreační zóna. Studie měla navrhnout ideální využití území se sportovními stadiony, zahrnout záměr přestavby koupaliště a zvýšit přitažlivost Ostrova pro rekreaci obyvatel města. V době diskuse k návrhu studie se objevil námět na vybudování třetího hřiště pro potřeby semilských fotbalistů. Protože žádné území není nafukovací, dospělo se k závěru, že plocha není pro další hřiště ani dostatečně velká, ani vhodná.areál, v němž by se v budoucnosti mohly konat významné sportovní akce, nemá totiž potřebné zázemí, především pro parkování. Situaci sice částečně vyřešila prodejna Penny Market, jejíž parkoviště je o víkendech využitelné, jde ale o soukromé pozemky. Dále je zřejmé, že blízké sídliště na Luční a přemístěná waldorfská škola nemají dostatečné sportovní zázemí. Co je tedy navrženo a co by se mohlo a mělo v nejbližších letech realizovat: Škvárové hřiště upravit tak, aby polovina byla využita jako víceúčelové, veřejně přístupné sportoviště (volejbal, nohejbal, minikopaná, tréninková plocha); druhou polovinu využít jako parkoviště. Zvýšit průchodnost areálu zabezpečením jednotlivých sportovišť, nikoli celého areálu. Propojit areál pěší lávkou s Ostrovem je zapracován návrh na umístění lávky mezi špičkou Ostrova a koupalištěm, ale možné je také umístění lávky u volejbalových kurtů. Jednat s majitelem pozemků u nové budovy firmy Tofa u fotbalového hřiště o odkoupení pozemků a vybudování parkoviště. Jednat s majitelem pozemků naproti prodejně Miškovských o využití pozemku je navrženo možné umístění penzionu a minigolfu (propojení s koupalištěm). Pro zvýšení atraktivity areálu tedy není nutno realizovat velkou přestavbu, spíše je nutné prosadit jediné cílové řešení. Z čistě ekonomického pohledu jde v případě sportovní a rekreační zóny sice o nevýdělečný podnik, ale bylo by chybou neposoudit využití i z tohoto pohledu. Areál je v centru města a má rozlohu přibližně 30 tisíc metrů čtverečních. Při ceně pozemku okolo 1000 Kč/m 2 jde tedy omajetek v hodnotě 30 mil. Kč. Mnoho takto cenných pozemků v centru není, proto by jejich využití mělo být směrováno ku prospěchu co největšího počtu obyvatel. Investiční náklady na úpravy včetně vybudování lávky odhaduji do 5 mil. Kč. Pro realizaci sportoviště a snad i parkoviště (byť v omezené míře) by bylo možné využít podpor až do výše 50% z fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, nebo zahrnout výstavbu víceúčelového hřiště do záměru přestavby školy v Žižkově ulici. Cílem by tedy mělo být umístění takových sportovních zařízení, která využijí dospělí i mládež v co největším počtu a zabezpečení volného přístupu na sportoviště. Fotbalové hřiště je bohužel pro aktivní sportovce nepřístupné a jen v omezené míře je zde umožněno sportování mládeži. Daleko širší využití mají atletický stadion a volejbalové kurty. Atletický stadion jistě bude sloužit jako nutné zázemí waldorfské škole a waldorfskému lyceu, protože v areálu školy v Žižkově ulici potřebný prostor není a po výstavbě komunikačního propojení ulic Brodské a Bořkovské bude přechod přes Luční ulici pro mládež dostatečně bezpečný. Případné menší víceúčelové hřiště a parkoviště v Luční ulici by plochu vhodně doplnilo. Parkoviště nevyužívané v době, kdy se nekonají sportovní utkání, může posloužit i skateboardistům či in-line bruslařům, protože mládež se dnes orientuje na poněkud jiné druhy sportů, než minulá generace. DANIEL MACH Prodám hotel, restauraci, autoservis, autokemp, 16 garáží a 3 byty v Lomnici n. Pop. pod uzavřeným areálem, m 2,levně, cena dohodou

15 ČERVEN 2004 Semilské noviny Strana 15 Městské informační středisko Sezonní otevírací doba. Po dobu letních měsíců má semilské informační středisko otevřeno denně včetně víkendů a svátků. Sezonní otevírací doba: pondělí až pátek od 9.00 do hodin; soboty, neděle a svátky od 9.00 do hodin. Trička. Pro velký zájem nechalo informační centrum dotisknout trička se semilským motivem. Zároveň byl rozšířen sortiment velikostí, což jistě přivítají zejména dámy a osoby s drobnější postavou. Černá trička s bílým potiskem jsou ve velikostech LaXL, bílá trička s černým potiskem mají velikost M, L a XL. Nové suvenýry. Od června si občané a návštěvníci Semil mohou zakoupit nové suvenýry. Dřevěné plaketky jsou k dostání ve dvou variantách: skresbou jelena od M. Jágra, nebo s vyobrazením kostela sv. Petra a Pavla. Pěkným dárkem se mohou stát také výrobky dětí Zvláštní školy v Semilech znaky Semil k zavěšení nebo jako puzzle. Proč mají Semily ve znaku jelena? Že to nevíte? Tak se přijďte poučit do informačního střediska. Zde jsou k nahlédnutí práce z literární soutěže Jak Semily k jelenovi přišly. Plán města. Právě vychází dlouho očekávaný (a slibovaný) plán města Semily s vyznačenými popisnými čísly. Mapu v měřítku 1:7500 lze v informačním středisku zakoupit. Turistické informace. Na léto je připraven aktualizovaný dotisk informačních materiálů z regionu. Jedná se o tipy na pěší výlety (Riegrova stezka, Kozákov, Bozkovské jeskyně), cyklovýlety (Severem Pojizeří, Od Jizery na Kozákov), Semily a okolí, Památky Semil ad. Projekty Phare. Městské informační středisko podalo v aktuálně vyhlášeném kole programu SFMP Phare CBC žádost o grant na vydání turistických informačních materiálů o regionu. Mělo by jít o české a německé jazykové verze barevných skládaček s informacemi o turistických atraktivitách, tipech na výlety a dalších regionálních tématech. Turistické autobusy. Turistický autobus na Kozákov, součást systému sezonních autobusových linek po Českém ráji, jezdí každou sobotu, neděli a o svátcích. Odjezd ze Semil na Kozákov (kde je možný další přestup) je v 8.00 hodin, návrat do Semil v hod.autobus umožňuje přepravu kol. Putování za pověstmi Českého ráje. Informační středisko nabízí informační materiály k projektu pohádkového putování v Českém ráji a Pojizeří. Razítka do letáku z naší oblasti,kterou zastupuje víla Jizerýna, lze získat např. v Muzeu apojizerské galerii, Bozkovských jeskyních, Roztockém mlýně,muzeu techniky nebo na Kozákově. (mis) Sport Motocyklová cross-country v Košťálově V dubnovém čísle Semilských novin byli čtenáři informováni o přípravách motocyklových závodů vkošťálově. A jak vše dopadlo? S povděkem bylo přijato prodloužení délky jednoho okruhu na zhruba 11 kilometrů. Náročná trať byla značně členitá a závodníkům umožňovala skutečnou jízdu terénem, jak i sám název tohoto motoristického odvětví (cross-country) napovídá. I diskutovaný úsek trati, který zavedl motocyklisty do nepoužívaného kolejiště bývalé vlečky, se nakonec ukázal jako zpestření.výhrady byly k novému umístění depa hned za viaduktem, kde oproti minulým letům bylo méně místa;nakonec se ale samozřejmě všichni vešli a blízké sousedství koupaliště s jeho zázemím a především hasičské občerstvovací centrum s nepřetržitou a pestrou nabídkou účastníkům trochu toho nepohodlí vynahradily. Neméně důležitou novinkou byla skutečnost, že se do přípravy závodů zapojili mladí lidé a bylo to hodně znát. Před závody i po nich je totiž třeba pořádně přiložit ruku k dílu. To letos platilo zvláště po nedělních jízdách, které se vlivem nepřízně počasí staly tvrdou zkouškou vůle a odolnosti všech zúčastněných. Zatímco v sobotu byla trať lemována slušnou diváckou kuli- Nová služba pro cyklisty v nouzi Personál prodejny jízdních kol BC Sport připravil pro sezonu cykloturistům v regionu Pojizeří novou službu. Jde o síť záchytných bodů označených logem TECHNICKÁ POMOC CYKLISTŮM (TPC), kde si v případě nouze cyklisté mohou koupit potřebný náhradní díl. Místa TPC jsou situována většinou na značených cyklotrasách a jsou jimi restaurace, prodejny občerstvení, kempy atd. Ke koupi budou nejpoužívanější náhradní díly (duše, dráty, řetězy, ), které v případě defektu umožní cyklistům svépomocnou opravu a pokračování v cestě. V případě větší poruchy lze využít i konzultace po telefonu. Seznam míst TPC: Benešov u Semil: Bufet U splavu. Bělá u Staré Paky: Hostinec U dubu. Mříčná: Restaurace Roubenka u Zapadlů. Kozákov: Riegrova turistická chata restaurace. Sedmihorky: Recepce kempu. Besedice: Občerstvení U parkoviště. Malá Skála: Restaurace Sokolovna. Spálov: Hotel Pod Spálovem. Sklenařice: Restaurace Mexiko. Příchovice: Restaurace U zvonku. Stružinec: Pohostinství U Toníka. Rokytnice nad Jizerou: Občerstvení Na ručičkách. Snahou semilských fandů cyklistiky je přitáhnout do regionu další cykloturisty, kterým má náš kraj opravdu co nabídnout; platí to jak pro cyklisty výkonnostní, tak třeba i pro rodiny s dětmi.právě pro ně je připravena tato služba, která se bude dále rozšiřovat. Podrobnější informace budou na internetové adrese a vprodejně BC Sport Semily. (jpl) sou, v neděli přišli už jen skalní fandové a opravdoví znalci. Byli však odměněni výbornou podívanou, ke které i ta trocha bláta na oděvu patří V sobotu se na startu vystřídalo 240 jezdců, v neděli při horším počasí jich bylo o třetinu méně. Připočteme-li závodnický doprovod a diváky, měli pořadatelé na bedrech slušnou porci odpovědnosti. Jestliže se závody vydařily, pak i díky spolupráci s Obecním úřadem Košťálov, místním hasičským sborem, pochopení a dobré vůli firem Tarmak a Ingeotrade. Poděkování patří i majitelům soukromých pozemků a mnoha dalším, kteří pomohli třeba i v drobnostech. Jediným opravdovým mínusem bylo nedělní počasí. Zase nám ale jako pořadatelům musí sloužit ke cti, že když se v dubnu u sv. Petra rozdělovalo počasí na květen, vzdali jsme se sluníčka ve prospěch sjezdu Parohatých měst! Takže ještě jednou jménem pořadatelů všem upřímně děkuji. JAROSLAV DAVID Pozvánka na letní sportování Zveme občany i návštěvníky města k návštěvě Sportovního centra Semily, které bude k dispozici po celou dobu letních prázdnin. Otevřeno je od 6.00 do hod. a všechna sportoviště kromě sauny jsou v provozu. V této době jsou v platnosti výhodné ceny dle letního ceníku. Naše nabídka: bowling, squash, stolní tenis, pronájem centrální haly, půjčování raket, pálek a míčů, solárium, masáže, pronájem společenské místnosti s kompletním vybavením, k dispozici jsou hotelová lůžka. Podrobné informace návštěvníkům rádi sdělíme v recepci, případně telefonicky na číslech , VLADIMÍR KUŽEL, ředitel SC Semily

16 Strana 16 Semilské noviny ČERVEN 2004 Sport Krkonoše znají opět své krále Krakonoš je jenom jeden, to je bez debat. Titulek však směřuje jinam - k cyklistice. Od roku 1997 vyráží totiž ze Semil cykloturistický maraton Král Krkonoš, po jehož absolvování se opravdu každý může cítit jako král. Trasa dlouhá 210 kilometrů, zdolání devíti velkých stoupání a celkové převýšení přes 3500 metrů jsou k tomu jistě více než dostatečným oprávněním. Unikátní akce pořádaná Klubem českých cyklistů BC Sport Semily v rámci Pojizerské ligy cyklistů si za dobu své existence už našla své pravidelné místo v kalendáři mnoha cykloturistů i hobby jezdců. Letošní Král se vyznačoval několika novinkami. Poprvé se jel v sobotu (12. června) a poprvé také byly kromě hlavní dlouhé trasy připraveny i kratší varianty pro méně odhodlané (a trénované) cykloturisty, rekreační cyklisty, rodinné příslušníky či cyklistický potěr. Trasy 110 a 60 kilometrů byly v náročném terénu dostatečně dlouhé na to, aby si opravdu každý udělal představu o náročnosti krkonošské cyklistiky. Cyklistům bohužel letos nepřálo počasí, což se projevilo na slabší účasti. Nepříznivá předpověď, která se v podobě deště do velké míry naplnila, vzala mnohým chuť ke startu. Přesto nelze 100 účastníků, z nichž dvě třetiny se vydaly na nejdelší trať, považovat za účast zanedbatelnou. Nechyběla ani více než dvacetičlenná skupina cyklistů z polských Kowar. Trasa 210 kilometrů vedla tradičně i přes polské území. Poprvé k jejímu absolvování postačil občanský průkaz, což je důsledek našeho vstupu do Evropské unie. Každý účastník na startu obdržel itinerář s detailním popisem trasy a mapkou, v cíli pak pamětní list s vyznačeným (orientačním) časem. Na trati byly kromě tradičního občerstvení na Pomezních boudách rozmístěny kontroly s pamětními razítky, kterými cyklisté prokazovali absolvování trasy. A do budoucna? Král Krkonoš je natolik zajímavý, že se jistě dočká zkvalitnění propagace i zajištění; byť jeho místo je jinde než mezi velkými komerčními maratony. Možnosti dalšího rozvoje této akce jsou diskutovány a bude-li přát počasí, pak se z cykloturistického přejezdu Krkonoš může brzy stát opravdový semilský svátek cyklistiky. (jpl) Pozvánka na cyklistický GT Krkonošský maraton Pořadatelé z cyklistického klubu Maraton centrum Jičín připravili 3. ročník cyklistického maratonu, který se letos uskuteční 10. července. Centrem dění bude tradičně lyžařský areál v Lomnici nad Popelkou, startovat se však bude z lomnického náměstí. Pro cyklisty jsou připraveny trasy o délkách 40 a 100 km. Na té kratší došlo k menším úpravám méně bude silničních úseků, více naopak terénu, takže jízda získá na atraktivitě. I letos si mohou zazávodit děti, pro které budou k dispozici krátké tratě od 2 do 6 km. Hlavní závod na 100 km bude na náměstí odstartován v 8.30 hod., na kratší trať vyrazí závodníci v 9.00 hod. Závod je zařazen do série Enervit Cupu, jehož celkový vítěz získá automobil Renault Mégane v hodnotě 420 tis.kč.na své si ovšem přijdou i jiní, neboť v tombole bude vylosováno kolo v hodnotě 30 tis. Kč, dalšímu šťastlivci bude zapůjčen Renault Mégane na 11 dní s plnou nádrží, vylosováno bude i mnoho dalších hodnotných cen. Hodinu po dojezdu prvního závodníka ze stokilometrové trati se uskuteční vložený závod A.S.A. Bike Show. Vdivácky atraktivní soutěži změří síly prvních deset z celkového pořadí, kteří absolvují deset náročných dvěstěmetrových okruhů. Mezi těchto deset borců bude pak rozděleno 20 tis. Kč. V areálu nebudou ani letos chybět stánky s občerstvením a cyklistickým zbožím, na velkém projekčním plátně budou promítány snímky z předešlých ročníků i záběry z letošní trati. Po vyhlášení výsledků a tombole zahraje k dobré náladě skupina Mašek Band. Podrobné informace a přihlášky získají zájemci na internetové adrese, na telefonním čísle a v prodejně Maraton centrum Jičín, Lidické náměstí 8. ŠTEFAN PATKOLÓ Turisté zvou na Račí stezku Klub českých turistů Semily zve širokou veřejnost na 21. ročník turistického pochodu Račí stezkou, který se koná v sobotu 14. srpna. Pro pěší turisty jsou letos připraveny trasy o délkách 8, 18, 28, 39, 45 a 56 kilometrů, cyklisté se mohou vydat na 8, 21, 40 a 71 kilometrů. Start je ve Sportovním centru v Semilech (na trasy 8 a 18 km a cyklotrasy lze vyrazit od 6.00 do hod., na ostatní trasy od 6.00 do 9.30 hod.). Bližší informace na tel. čísle (mis) Ota Machytka přivezl titul mistra republiky v silovém trojboji! V sobotu 12. června se v Kuřimi konalo 12. mistrovství České republiky masters v silovém trojboji. V barvách semilského fit centra se ho zúčastnil nestárnoucí Ota Machytka, který v kategorii nad 60 let a ve váze do 110 kg získal titul mistra České republiky! Fotografie ze soutěže zachycuje soustředěného O. Machytku před výkonem ve dřepu, kdy měl na čince naloženo úctyhodných 160 kilogramů. Výkony, před kterými je nutno smeknout! (bam) Adéla Zákoucká je šachovou velmistryní nejen na gymnáziu Do šachového turnaje na semilském gymnáziu se letos přihlásilo celkem 16 studentů a jedna studentka 1. ročníku, výborná a zkušená šachistka České republiky Adéla Zákoucká, která také podle očekávání zvítězila. Nenašla na gymnáziu přemožitele a ve finálové skupině získala plný počet bodů. Nejlepší partii s ní sehrál Petr Potěšil, student 3.ročníku, který však partii o2.místo s Jaromírem Beranem (1. ročník) zásluhou zbytečné nepozornosti prohrál, když měl velkou situační i figurální převahu a navíc hrál s bílými. Nejmladší kategorii C vyhrál Petr Fejfar z tercie, který si velmi úspěšně vedl i ve finálové skupině A, tedy mezi nejstaršími, když celkově skončil čtvrtý. Semilské gymnázium mohlo letos sestavit silné šachové družstvo; škoda, že se nehrál žádný středoškolský turnaj na krajské nebo alespoň okresní úrovni. Je také možné, že nás Liberecký kraj zapomněl pozvat (pl) Volejbal neregistrovaných Odbor sportu pro všechny TJ Semily uspořádal v sobotu 29. května na semilských kurtech okresní kolo soutěže neregistrovaných ve volejbale družstev žen, mužů a mixů. Do krajského kola postoupila družstva žen, mužů a mixů ze Semil a Turnova. Krajské kolo soutěže se konalo v sobotu 5. června také v Semilech, tentokrát ale v důsledku špatného počasí pod střechou Sportovního centra. Postup do celostátního kola, které se uskuteční na začátku září v Dřevěnici, si zajistila družstva Pavlovic A (muži), Vratislavic (ženy) a Semil (mixy). mar- Volejbaloví žáci opět zvítězili Družstvo volejbalových žáků TJ Semily se stalo opět suverénním vítězem okresního přeboru. V předcházející sezoně to dokázalo bez prohry, v právě ukončené sezoně 2003/2004 prohrálo jen jednou. Oddíl a město reprezentovali: Petr Zemánek, Martin Mach, Vlastimil Jirouš, Jakub Ježek, Michal Vojta, Tomáš Matura, Petr Fröhlich, Jan Matura, Petr Srb, Ladislav Hloušek a Martin Petrlík. Družstvo vedli trenéři Hampl a Kolář. (lh) KONEČNÁ TABULKA: 1. TJ Semily : Sp. Rokytnice n. J : Vysoké n. Jiz : TJ Turnov :42 24 Volejbalistky postoupily Druhá část sezony se vydařila volejbalistkám TJ Semily. Jarními zápasy prošly bez porážky, zvítězily v okresním přeboru a vybojovaly tak postup do krajského přeboru II. Výsledky jarních zápasů: TJ Sokol Poniklá TJ Semily 0:3 a 0:3, TJ Semily Příšovice (ženy) 3:0 a 3:0, Příšovice (juniorky) TJ Semily 2:3 a 2:3, TJ Semily TJ Sokol Bozkov 3:1 a 3:1,VK Mnichovo Hradiště TJ Semily 0:3 a 2:3. (mar) TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU ŽEN: 1. TJ Semily : Příšovice-jun : Příšovice-ženy : Sokol Bozkov : Mn. Hradiště : Sokol Poniklá :30 10

17 ČERVEN 2004 Semilské noviny Strana 17 Sport Fotbalisté zachránili ligu až v posledním kole! Tajenka české fotbalové ligy, letos neuvěřitelně vyrovnané, byla s definitivní platností vyřešena až v posledním kole. Fotbalisté SK Semily své příznivce řádně napínali, ale nakonec se mohli spolu s nimi radovat ze záchrany třetí nejvyšší soutěže. Rozhodl o tom jediný gól, navíc z penalty, zaznamenaný v posledním utkání se Spartou Krč. 29. KOLO: DRAGOUN BŘEVNOV SK SEMILY 3:1 (1:0) Sestava: Koubus Gottwald, Vladyka, Melka, Křemen Mencl, Jeník (46. Houška), Petřík, Havel (46. Brett) Soukup, Poledník (82. Stehlík). Fakta: Branky Majer (27.), Koller (54.), Karda (80.) - Petřík (60.). Rozhodčí Teuber, žluté karty 2:2 (Vladyka a Gottwald). Přihlíželo 300 diváků. Břevnov patřil k nejlepším celkům jara, což potvrdil i proti našemu mužstvu. V 18. min. nebezpečný domácí útočník Filinger po rohu pálil z voleje přesně k tyči, ale Koubus byl na místě.ve 23.min.si udělal výlet semilský obránce Křemen, jeho parádní střelu brankář jen tečoval a ta skončila na břevně. Škoda! Domácí kontrovali ve 27. min., kdy Rosenkranc nacentroval na hlavu nehlídaného Majera a ten nedal našemu brankáři žádnou šanci 1:0. Po obrátce nastoupili do hry mladíci Houška a Brett a hosté ovládli hru. Nebezpečně zatápěli domácí obraně, bohužel však bez brankového vyjádření. A tak opět uhodilo na druhé straně, když v 54. min. domácí obránce Koller doklouzal s míčem za Koubusova záda 2:0. V 59. min. výborně hlavičkoval Petřík, míč se ocitl na tyči a brankář Marek ho stihl vytlačit na roh. Po rohu to byl ovšem opět Petřík, který tentokrát už hlavičkoval přesně a snížil na 2:1. Naši hráči po gólu přidali, vytvořili si řadu šancí, zakončení zůstávalo ovšem stále žalostné. Nakonec to byl v 80. min. domácí obránce Kandra, který po centru z levé strany upravil na konečných 3:1. V 88. min. ještě dobře vystřelil Soukup, ale míč opět skončil vedle 30. KOLO: SK SEMILY FK OEZ LETOHRAD 0:0 Sestava: Koubus Jeník, Vladyka, Melka, Křemen Gottwald (77. Houška), Mencl, Chod, Havel (70. Petřík) Poledník, Soukup (71. Kovář). Fakta: Rozhodčí Jílek, žluté karty 2:2 (Kovář, Mencl). Přihlíželo 356 diváků. Pro oba celky to byl velmi důležitý zápas, a tak se betonovalo. Brankových šancí bylo jako šafránu, ale byli to především domácí, kteří měli několik dobrých možností vstřelit gól, zajistit si plný bodový zisk a tím i setrvání v ČFL pro příští rok. Nestalo se Už v 10. min. se uvolnil Poledník, prostrčil volnému Soukupovi, obrana hostů však míč uklidila na roh. Ve 13. min. utekl po levé straně Soukup, jeho parádní střela přes celou bránu však prosvištěla kolem tyče už překonaného brankáře Kykala. Domácí měli i nadále optickou převahu, kopali deset rohů. Vše bez užitku. Po obrátce se osmělili nejprve hosté a vytvořili si největší šanci zápasu. V 51. min. utekl totiž do smrtícího brejku Čada, jeho výbornou přihrávku však nikdo ze spoluhráčů naštěstí pro domácí nedoběhl. Oživení vnesl do semilské hry střídající Petřík, který nastoupil s teplotou. Velkou šanci měl v 76. min., kdy obešel všechno, co mu stálo v cestě, ale pálil nad Domácí opět nevyhráli a potvrdilo se, jak moc mužstvu chybí razantní střelec. Výsledek znamenal v letošní vyrovnané tabulce pro semilské mužstvo přímé ohrožení sestupem, byť figurovalo na 10. místě tabulky. Ještě ani Karlovy Vary na 8. místě nebyly zachráněny! 31. KOLO: ČESKÉ BUDĚJOVICE B SK SEMILY 6:1 (4:0) Sestava: Koubus (65. Jíra) Gottwald, Melka (73. Stehlík), Vladyka, Křemen Brett, Jeník (55. Houška), Petřík, Chod Havel, Poledník. Fakta: Svoboda 3 (33., 50. a 65. z penalty), Smíšek (23.), Martínek (40.), Lafata (43.) Houška (68.). Rozhodčí Klier, žluté karty 1:4, přihlíželo 250 diváků. Domácí nastoupili posíleni hráči prvoligového áčka a Vozábal, Svoboda, Lafata a Smíšek byli také jejich hlavními trumfy. Naše mužstvo drželo krok jen v první čtvrtině zápasu. Pak poprvé inkasovalo, do přestávky se domácí trefili ještě třikrát a ve druhém poločase už nebylo oč hrát. Hosté vstřelili čestný úspěch až za stavu 6:0. Semilští klesli na 14. místo tabulky a bylo jasné, že v posledním kole půjde o všechno. Kromě sestupující Sparty Krč bylo před posledním kolem namočeno stále ještě dalších sedm týmů! 32. KOLO: SK SEMILY SK SPARTA KRČ 1:0 (1:0) Sestava: Koubus Jeník (55. Houška), Vladyka, Melka, Gottwald Chod,Mencl,Petřík,Křemen Soukup, Poledník (60. Kovář, 85. Stehlík). Fakta: Vítězný gól, který rozhodl o setrvání Semil mezi českou fotba- lovou elitou, vstřelil už v 10. min. Křemen z pokutového kopu. Rozhodčí Šob z Hradce Králové, žluté karty 0:2, přihlíželo 400 diváků. Nápor domácích přišel od první minuty a jejich snaha po výhře byla obrovská. V 10. min. zahrál obránce hostů rukou v pokutovém území azjasné penalty, kterou s přehledem proměnil Křemen, padl jediný gól utkání. Domácí pokračovali v nátlakové hře a v 17. min. postupoval sám na branku Petřík, ale míč poslal ze tří kroků přímo do brankářovy náruče. Po této akci dvakrát zahrozili hosté: bomba Čáslavy mířila vedle a ve 30. min. naštěstí nedosáhl Čáp na centr z levé strany.ve 33. min. Petřík poslal do vyložené šance Poledníka, který ale branku netrefil, a to samé zopakoval stejný hráč i ve 40. min., kdy šel znovu sám na bránu. Poslední příležitost před pauzou měl Chod, jeho střelu ale brankář vyrazil. Po obrátce měl další šanci Poledník, ale ani tentokrát neměl při zakončení štěstí. V 53. min. zatrnulo všem příznivcům domácích, když míč skončil v semilské brance; asistent rozhodčího však signalizoval už dávno před tím postavení mimo hru. V 57. min. mohl ještě skórovat Chod, jeho střelu však brankář Mašín s přehledem chytil. Domácí se pak už začali bát o výsledek, hra se jim nedařila, většina přihrávek končila na kopačkách soupeře, mužstvu také ubývaly síly. Poslední semilskou akcí byl v 85. min. hlavičkový pokus Melky směřující nad. V závěru už takřka v křeči a se štěstím ubránili semilští hráči vítězství, které znamenalo záchranu v české fotbalové lize. KONEČNÁ TABULKA: 1. Ústí n. Lab : Náchod-Deštné : Břevnov : Střížkov : Slavia Praha B : Varnsdorf : Hradec Král.B : Chomutov : K. Vary-Dvory : Č. Budějov. B : Kolín : Letohrad : Semily : Liberec B : Příbram B : Chrudim : Teplice B : Sparta Krč :55 32 Do druhé ligy postoupil nováček MFK Ústí n. Lab., naopak do divize sestupují Chrudim, Teplice B a Krč. Nováčky ČFL jsou mužstva FK Strakonice, FK Zenit Čáslav a MUS Most B, favoritem soutěže bude ale s největší pravděpodobností z druhé ligy sestupující Xaverov. Fotbalový klub SK Semily děkuje za podporu divákům i sponzorům a zve všechny příznivce na nový ročník ČFL, který bude zahájen 8. srpna. (kř) Mužstvo SK Semily B uhrálo střed tabulky Fotbaloví příznivci jistě vzpomenou na závěr loňské sezony, kdy se mužstva A v české fotbalové lize i B v krajském přeboru Libereckého kraje zachránila doslova v hodině dvanácté. Zatímco áčko si dramatický závěr soutěže zopakovalo, semilská rezerva uhrála letos klidný střed tabulky. KONEČNÁ TABULKA: 1. Česká Lípa : Nová Ves : Mimoň : Pěnčín (LI) : Hejnice : Skalice : Semily B : Lomnice n. P : Zásada : Stráž n. N : Višňová : Elitex : Ruprechtice : Jilemnice : KOLO: SK Semily B TJ Sokol Zásada 1:1 (1:0). V utkání vyrovnaných soupeřů byla mírná herní převaha na straně domácího týmu, který si vytvořil více šancí a dostal se také do vedení. Hned po změně stran však hosté vyrovnali a semilští hráči už nedokázali gólově odpovědět. Branky Malý Boudník, rozhodčí Švanda, žluté karty 3:4. Přihlíželo 80 diváků. 24. KOLO: Jiskra Mimoň - SK Semily B 2:0 (2:0). Domácí byli v utkání tabulkovým favoritem a tuto roli splnili už v první čtvrthodině hry. Z jejich převahy a chyby v semilské rozehrávce se v 9. min. narodil první gól, druhý padl o šest minut později z penalty nařízené za faul ve velkém vápně. Domácí mužstvo poté polevilo, ale i nadále si vytvářelo šance azjedné z nich nastřelilo břevno. Semilští si vážnější šance nevypracovali a umožnili domácím vítězství v klidu udržet. Branky Heindörfer apolák, řídil Bílek, žluté karty 1:0. Přihlíželo 140 diváků. 25. KOLO: SK Semily B FK Česká Lípa 1:2 (1:1). Hosté potvrdili vítězstvím v Semilech roli favorita i svůj postup do divize. Branky: Grebeníček Kacafírek, Novotný. Rozhodčí Horák, žluté karty 2:2, červené 1:0 (Burnus). Přihlíželo 100 diváků. 26. KOLO: Jiskra Višňová - SK Semily B 2:3 (0:2). Vítězství v posledním kole posunulo semilskou rezervu do první poloviny konečné tabulky. Branky: Cifra, Soukup Řípa 2 a Coufal. Rozhodčí Švanda (po jeho zranění řídil druhou půli Horák), žluté karty 1:1, přihlíželo 80 diváků. Vítězná Česká Lípa postupuje do divize, krajský přebor naopak opouští Jilemnice, v předcházející sezoně stříbrná (!). O sestupujícím rozhodla při stejném počtu bodů bilance vzájemných utkání. (red)

18 Strana 18 Semilské noviny ČERVEN 2004 Sport Sto let fotbalu v Semilech (6. část) Sto let si letos připomínáme od založení fotbalového klubu SK Semily. Za ta léta se vystřídaly na semilských hřištích tisíce fotbalistů a v hledištích desetitisíce příznivců. Ne každému hráči jsme mohli věnovat byť jen jedinou řádku, chybí i jména mnohých, kteří semilský fotbal opravdu proslavili. Pokud budou číst tyto řádky a budou se cítit ukřivděni, že na ně pisatel zapomněl, prosím je za prominutí; nebyl v tom žádný úmysl. Historie, kterou nabízíme na pokračování čtenářům Semilských novin, byla zpracována na základě jubilejní ročenky z roku 1944, dále z brožury k 60 letům semilské kopané vydané J. Zákouckým a z jubilejního almanachu z roku 1974, který zpracoval autor těchto řádků. Další podklady poskytli pamětníci, jimž patří můj upřímný dík. VLADIMÍR KŘAPKA V POPÁTÉ V DIVIZI sezoně 1982/1983 zvítězilo semilské mužstvo v přeboru Východočeského kraje a popáté v historii postoupilo do divize. Před divizní sezonou 1983/1984 se posílilo Vladimírem Brůnou (návrat zjablonce n. N.), Josefem Čapkem z dorostu a brankářem Průchou z Košťálova, během podzimu přišli také Ruprich z Vrchlabí a Strnad ze Žatce. Semily hrály v té době vynikající fotbal a po podzimu 1983 vedly divizi se ziskem 16 bodů. I když z vedoucího mužstva soutěže obvykle nikdo neodchází, bylo tomu v Semilech jinak -po podzimu mužstvo opustili Roubal a Jansta (Liberec), do Turnova odešel Cerman. Přišli sice Beneš z Liberce, Pospíšil a Král z Jablonce n. N. a Drahovzal z Turnova, ale v jarní části soutěže se už mužstvu hra nedařila a z prvního místa spadlo až do dolní poloviny divizní tabulky. Před zahájením divizní sezony odjelo mužstvo na historický zájezd do Itálie, kde se stalo hostem týmu ze San Benedetto de la Tronto, města na palmové riviéře. Kromě přípravy ve vynikajících podmínkách sehráli Semilští utkání s třetiligovým FC Vigor Sennigalia (0:0) a s FC Gulianova Calcio (0:6). Po návratu ze zájezdu vstoupili rovnou do divizních bojů. Připomeňme, že na podzim 1983 také hrálo už potřetí v Semilech národní mužstvo a před 4000 diváky porazilo Semily 6:1. Čestný gól dal Roubal. KRIZE SEMILSKÉ KOPANÉ Také ročník 1984/1985 patřil účinkování v divizní skupině C. Mužstvo bylo oslabeno odchody hráčů i trenéra Josefa Hlouška, který šel za lepším do Turnova. Nastupují mladí odchovanci Mazánek, Škovránek, Ducháč, Sůva a další, trenérem je Miloslav Řehák, vedoucím mužstva Jaroslav Koptík. Oslabené mužstvo se potácelo ve spodní části tabulky, ale přesto dokázalo doma porazit Spartu B 1:0 brankou Ládi Beneše. Za Spartu tehdy nastoupili i prvoligoví hráči Olejár (brankář), útočník Pokluda, Drahokoupil a další. Po podzimním osmigólovém přídělu v Chocni došlo k tradičnímu odvolání trenéra a vedoucího mužstva a hrajícím trenérem se stal 40letý brankář Vladislav Doležal. Mužstvo však i nadále hrálo slabě a v červnu 1985 opět sestoupilo do oblastního přeboru. Slabou náplastí byla výhra 3:2 nad silným béčkem Dukly Praha (trenér Ivo Viktor) na jeho hřišti. Nastala největší krize v historii semilského fotbalu. Odešel dlouholetý předseda Vladimír Novotný (ze zdravotních důvodů a pro vysoký věk,byl však zvolen doživotním čestným předsedou SK Semily). Předsedou se stal Miroslav Hloušek, pracovitý ambiciózní funkcionář, který však nevyhovoval komunistické Vladimír Novotný, dlouholetý předseda semilského fotbalového klubu. V jeho čele stál neuvěřitelných osmadvacet let ( ). (FOTO: archiv SK) nomenklatuře a byl po krátkém čas odvolán. Místo něho byl dosazen Vladimír Havlina, straník, který však neměl o fotbale ani zdání Dalším předsedou se stal Miloš Čermák, po něm přišel Ing. Karel Mečíř a práce výboru se zlepšila. Z pracovních důvodů však musel po roce s funkcí skončit. Dalším předsedou byl zvolen Pavel Pražák. Pod jeho vedením došlo ke značnému oživení práce a mužstvo v roce 1990 odjelo na další historický zájezd, tentokrát do afrického Alžíru. Stejně jako se střídali předsedové, střídali se i trenéři mužstva. Po Vladislavu Doležalovi přišel Arnošt Tušer, který už v šedesátých letech Semily trénoval; nebyl ani tentokrát úspěšný. V ročníku 1973/1974 se semilským fotbalistům při jejich čtvrtém účinkování v divizi dařilo. Po podzimu bylo mužstvo šesté, na jaře se výbornými výkony posunulo až na 3. místo za pražské celky Meteoru a Admiry. Na fotografii z jara 1974 jsou zachyceni (stojící zleva) Tesař, Hubený, Petrák, Čurda, Vávra, Rezek, Drahovzal, Drmla, Jeník, Maděra, Kunc, Hůlek a trenér Kletečka, sedící (zleva) Mráz, Vašák, Monzar, Kameník a Haas. (FOTO: archiv SK) Následovali Miloslav Řehák, Josef Šrajtr, zkušený Vratislav Dytrych a mužstvo se stále potácelo mezi oblastním přeborem a I.A třídou. Spásou měl být František Kletečka, úspěšný semilský trenér ze sedmdesátých let. Byl však už v důchodovém věku a po roce skončil. Nastoupil hrající trenér Jiří Hloušek.Ani on však úspěšný nebyl a přestoupil do Jilemnice, kterou tehdy sponzoroval Ital Parissi. Přišel trenér Zbyněk Kotrman, bývalý vynikající brankář Turnova. Výsledky se ale nedostavovaly a mužstvu dokonce hrozil sestup do B třídy. Po roce nahradil Kotrmana Josef Zamastil, muž s dlouholetými zkušenostmi s trénováním mládeže v Lomnici n. Pop. Pád do B třídy byl zastaven, ale mužstvo se dále potácelo v I.A třídě. Ostudné porážky od Sobotky a s Košťálovem v Českém poháru to nemělo v historii semilského fotbalu obdoby. Sedmigólový příděl v Lomnici n. Pop., která vybojovala poprvé v historii postup do oblastního přeboru, a taktéž sedmigólový příděl v Jilemnici to byla už ostuda snad celého města Na podzim 1994 se vrátil k trenérské práci Jiří Hloušek. V I.A třídě vedl tehdy tabulku Bozkov a porazil v mistrovském utkání Semily 1:0!!! TREVOS PŘINÁŠÍ OBRAT K LEPŠÍMU V tomto období však došlo ke zlomu v práci celého klubu. Do hry vstoupila společnost Trevos Semily a její spolumajitelé Milan Rón a Jiří Vaňátko mají obrovskou zásluhu na zmrtvýchvstání semilského fotbalu. Na jaře 1995 vyhráli Semilští téměř vše, ale v boji o postup byl úspěšnější SK Jičín. Na sezonu 1995/1996 se mužstvo posílilo, s obrovskou převahou v I. A třídě zvítězilo a postoupilo do oblastního přeboru. Semily získaly 62 bodů při skóre 76:19! Nejlepším střelcem byl Pavel Čech s 24 brankami, Bárta vstřelil 10 gólů, Nesvadba 9, Pavel Šafář 8, Havel 7 a Zdeněk Mareš 3 góly. V oblastním přeboru v sezoně 1996/1997 hráli Semilští i nadále výborně, ale skončili na 2. místě; do divize postoupil Rychnov nad Kněžnou. Mužstvo nastupovalo obvykle v tomto složení: Švengr (Zamastil) Češek, Kavan, Čermák, Schmeiler Brožek, Čech, Vaníček, Bárta, Pavel Šafář, Z. Mareš, Preissler, Havel, Hanza. Následující sezona 1997/1998 znamenala opět boj na špici tabulky, ale OEZ Letohrad byl ještě lepší. Semily končí opět na 2. místě. POŠESTÉ V DIVIZI V letní přestávce vyvrcholila krize FK Turnov, který z finančních důvodů rozpustil fotbalový tým, v té době úspěšně startující v české fotbalové lize. Na místo Turnova postoupilo do ČFL nejlepší východočeské divizní mužstvo AFK Chrudim a Semily tak nečekaně postoupily z 2. místa do divize C! Divizní premiéru s Jiskrou Holice jsme vyhráli 3:1 a před 600 diváky stříleli branky Jirásko, Staněk a Svoboda. Sestava: Zamastil Houžvička, P. Šafář, Švarc Kavan, Jirásko, Svoboda, Mencl, Hanza Staněk, Grebeníček (Havel a Z. Mareš). Po osmi kolech byl odvolán trenér Jiří Hloušek, když mužstvo mělo na svém kontě jen 7 bodů. Na jeho post nastoupil záchranář Míla Řehák, který se uvolil s mužstvem dohrát podzimní část a získal s ním 8 bodů. V zimní přestávce nastoupili ambiciózní trenéři Josef Netušil a Petr Bajer, bývalí hráči Turnova, ale prakticky bez trenérských zkušeností. Jako hráči byli výborní, Bajer oblékal i dres Teplic. Díky tvrdé zimní přípravě pak na jaře hrálo mužstvo výborně a stalo se černým koněm divize C. Celkem získalo 39 bodů a skončilo na 12. místě.

19 ČERVEN 2004 Semilské noviny Strana 19 Servis Kulturní centrum GOLF KURZY Kulturní centrum Golf přijímá přihlášky do následujících kurzů: Taneční a společenská výchova pro mládež. Kurz probíhá od září do prosince (devět lekcí, tři prodloužené, závěrečný věneček 11. prosince). Kurz vedou manželé Mertlíkovi, hudební doprovod zajišťuje skupina Allegro. Kurzovné 850 Kč je nutné zaplatit při přihlášení. Kurz tance pro manželské a přátelské páry pro mírně pokročilé. Kurz bude probíhat od konce září do listopadu (26. září, 4., 11., 19. a 24. října, 2. listopadu a závěrečný večer 6. listopadu). Vedou jej také manželé Mertlíkovi, kurzovné činí 650 Kč na osobu. Jazykové kurzy angličtina a němčina pro začátečníky a mírně pokročilé. Kurzy probíhají jedenkrát týdně dvě vyučovací hodiny v klubovně KC Golf. Kurzovné bude stanoveno po zahájení kurzu dle počtu účastníků. Podmínkou zahájení kurzu je dostatečný počet zájemců. Jógová cvičení probíhají v pondělí a ve čtvrtek v klubovně KC Golf, počet volných míst je omezený kapacitou klubovny. ZÁJEZD Kulturní centrum Golf přijímá přihlášky k zájezdu na muzikál Les Miserables Bídníci. V hlavních rolích účinkují D. Hůlka, H. Vondráčková, L. Machálková, J. Korn, J. Ježek, K. Černoch a další. Zájezd se uskuteční v sobotu 30. října na představení začínající ve hodin v Goja Music Hall na pražském Výstavišti. Cena zájezdu je 820 Kč (vstupenka 599 Kč, doprava 221 Kč). Ještě je deset volných míst. Přihlášky se zálohou 400 Kč přijímáme v kanceláři KC Golf. KRUH PŘÁTEL HUDBY Kulturní centrum Golf připravilo již 48. abonentní koncertní sezónu Kruhu přátel hudby v Semilech. Naplánovány jsou následující koncerty: Září: Scénické provedení opery G. Pucciniho Madame Butterfly. Říjen: Ivo Kahánek klavír. Čerstvý vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara Listopad: Libor Janeček kytara, Petr Zámečník akordeon. Prosinec: Linha Singers. Vánoční koncert. Leden: Koncert absolventů ZUŠ Semily. Únor: Jindřich Pazdera housle. Březen: In modo camerale (hoboj, klarinet, fagot, klavír). Duben: Apollon kvartet (1. housle, 2. housle, viola, violoncello). Změna programu je vyhrazena. Abonentní legitimace na devět koncertů KPH budou v prodeji v kanceláři KC Golf od 25. srpna v ceně 550 Kč, pro děti, studenty a důchodce v ceně 450 Kč. NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME: 16. září: Zahájení kurzu tance a společenské výchovy pro mládež (začátek v hod.). 20. září: G. Puccini: Madame Butterfly. Koncert KPH (začátek v hod.). 22. září: Honza Nebojsa. Pohádka pro děti z MŠ a ZŠ. 26.září:Zahájení kurzu tance pro manželské a přátelské páry mírně pokročilí (začátek v hod.). 29. září: V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů. Osobitá úprava s Josefem Dvořákem v hlavní roli. Předprodej od 25. srpna ve všech předprodejích. Městská knihovna Po oba prázdninové měsíce až do 31. srpna probíhá v zahradě knihovny výstava Šrot art V kovové plastiky Petra Paneva. Výstava je přístupná v době půjčovních hodin, vstup zdarma. Státní okresní archiv Do 30. července: Výtvarné mládí Výstava prací devíti někdejších absolventů ZUŠ Semily, která se koná při příležitosti šedesáti let školy. Do 30. července: Nejstarší dokumenty a zajímavosti ze Státního archivu v Jelení Hoře. Výstava představující největší parohaté město z nedávného semilského setkání měst a obcí s jelenem nebo parožím ve znaku. Pátek 6. srpna v hodin: Vernisáž výstavy Století Slováků v Čechách. Historie a artefakty slovenské menšiny v České republice. Výstava potrvá do 24. září. Výstavy jsou otevřeny ve všední dny od 8.00 do hodin, v pondělí a ve středu do hodin, v pátek do hodin. Muzeum a Pojizerská galerie Pro velký zájem je v muzeu prodloužena výstava Pojďme si hrát, pořádaná k životnímu jubileu režisérky Věry Šimkové-Plívové. Součástí výstavy jsou soutěž pro děti a videoprojekce filmů. Pátek 2. července: Vernisáž výstavy Panenky. Z ateliéru Anny Šlesinger, Norimberk. V programu vystoupí taneční kroužek při ZUŠ v Semilech pod vedením L. Kovaříkové. Výstava potrvá do 5. září. Včervenci a srpnu je muzeum otevřeno denně od 9.00 do hodin. Sjezd rodáků v Benešově u Semil PÁTEK 2. ČERVENCE: Posezení s country hudbou: Johnie Walker Band. Koná se od do hod. ve sportovním areálu TJ. SOBOTA 3. ČERVENCE: Výstava starých pohlednic, výstava mysliveckých trofejí. Sportovní areál TJ, zasedací místnost, od 9.00 do hod. Hasičská zbrojnice a areál v Podolí: hod.: Valná hromada SDH hod.: Odchod s hudbou do Podolí hod.: Slavnostní otevření areálu SDH v Podolí hod.: Společenské odpoledne s dechovkou. Od do hod. Semilská 12 (řídí Vladimír Starý), od do hod. Krkonošská dechovka z Jablonce n. Jiz. (řídí Josef Ulrych). Během odpoledne proběhne ukázka požárního útoku mladých hasičů a vystoupení mažoretek hod.:taneční zábava, hraje Konverze band. NEDĚLE 4. ČERVENCE: hod.: Loutkové divadlo (budova OÚ) hod.: Divadelní představení Čest oddílu. Pokračování hry Modrý model. Sehraje divadelní sdružení Beznaděj, sál restaurace Slunce hod.: Posezení s country hudbou F.O.X., bufet U Splavu. Gymnázium Ivana Olbrachta Od 9. do 11. července (vždy od 9.00 do hod.): Výstava bonsají. Výstavu i doprovodné akce připravuje tradičně J. Lengál. V sobotu 10. července od hod. ukázky tvarování bonsají (Václav Novák), od hod. společenský večer. Lomnické kulturní léto Divadelní spolek J. K.Tyl v Lomnici n. Pop. je pořadatelem jubilejního 10. ročníku festivalu Lomnické kulturní léto. Předprodej permanentek s 20% slevou od 7. do 12. července, ostatních vstupenek od 19. července v kulturním a informačním středisku v lomnickém zámku (tel ). Program festivalu: Pátek 6.srpna v hod.,tylovo divadlo: Ray Cooney: Rodina je základ státu aneb Sladké tajemství. Komedie Divadelního spolku J. K. Tyl Lomnice n. Pop. Sobota 7. srpna v hod., kostel sv. Mikuláše na lomnickém náměstí: G. F. Händel: Mesiáš. Barokní oratorium. Zpívají A. Hlavenková, E. Adlerová, J. Březina a I. Hrachovec,sbor Vox Iuvenalis Brno, orchestr Musica Bohemica, dirigent Jaroslav Krček. Neděle 8. srpna v hod. a ve hod., Kulturní díla Jaroslava Krčka Rváčov: Barokní vigilie. Koncert při svíčkách, A. Hlavenková soprán, P. Vacek loutna. Pondělí 9. srpna v hod., Tylovo divadlo: Rudolfinské tance. Zpěvy a tance renesance a manýrismu. Hudba a zpěv Collegium Marianum, tanec Chorea Historica. Úterý 10. srpna v hod., Tylovo divadlo: L. Smoček: Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. Divadelní spolek Tramtarie Olomouc. Středa 11. srpna v hod., Tylovo divadlo: J.Tibitanzl: Pohádky z Krakonošovy zahrádky. Divadelní spolek J. K.Tyl Lomnice n. Pop. Středa 11. srpna v hod., kostel sv. Mikuláše: Italské nešpory. Societas Incognitorum Brno Komorní soubor staré hudby. Čtvrtek 12. srpna v hod., Tylovo divadlo: Šňůra perel Glenna Millera.. Big band Českého rozhlasu, řídí V. Kozel, slovem provází A. Strejček. Pátek 13. srpna v hod., Tylovo divadlo: Jaroslav Krček: Nevěstka Raab. Scénické provedení elektroakustické opery k životnímu jubileu skladatele. Sobota 14. srpna v hod., Kulturní dílna J. Krčka Rváčov: Lidové písně a tance Moravy.Účinkují Gajdoši Brno. Sobota 14. srpna v hod., Tylovo divadlo:koncert rodáků Zdeňka Zahradníka a Jiřího Zahradníka. Spoluúčinkují J. Havlová, N. Ladkany, L. Krausová, Martinů Collegium, V. Studničková a A. Strejček. Neděle 15.srpna v hod.,kostel Proměnění Páně na Táboře: Poutní koncert na hoře Tábor. Ivo Sedláček a hosté, manželé Havlovi Praha. Další tipy BOZKOV: Mariánská pouť. (První pouť se koná 3. a 4. 7., druhá 14. a ). KOŠŤÁLOV: Jezdecký den. Předvedení koní při práci i v soutěžích, koná se 10. července. BYSTRÁ N. JIZ.: Dětský den. Hry a soutěže pro děti (14. srpna). DOLNÍ SYTOVÁ: Pouť. Koná se 15. srpna. PONIKLÁ: Oslava 650 let obce a 120 let hasičského sboru. Koná se 21. a 22. srpna. LIBŠTÁT: Libštátské pozdní léto. Cyklus kulturních a společenských akcí začíná 21. srpna. KOŠŤÁLOV: Košťálovský pohár. Zábavné disciplíny ve vodě i na suchu. Koná se 28. srpna v areálu koupaliště.

20 Strana 20 Semilské noviny ČERVEN 2004 Semilská společenská kronika Životní výročí Občanům, kteří oslavili či oslaví svá významná životní jubilea, srdečně blahopřejeme. 93 LET Miloslava Žalská ze Semil 91 LET Ludmila Koňáková 87 LET Anna Mašková 85 LET Miroslav Tomeš ze Semil 84 LET Květoslava Bartoníčková 83 LET Marie Navrátilová ze Semil Miloslava Neubauerová Jarmila Kovářová 82 LET Zdenka Koucká Marie Hlavová ze Semil Stanislav Kousal Emil Sudek 81 LET Bedřiška Mlejnková Ludmila Udatná Blanka Nožičková ze Semil Marie Čiháková Vladimír Pravda 80 LET Milada Richterová z Bítouchova Hana Novotná z Bítouchova Anna Červíčková Ladislav Hříšný 70 LET Jan Czibulka Miroslava Vávrová Vlasta Horová Vlasta Dolenská Zdeňka Szabová z Bítouchova Jiřina Strnadová z Bítouchova Jitřenka Tichá Drahomíra Bémová ze Semil Marie Krausová ze Semil Narodili se Michaela Klempárová v Turnově Adam Seifert v Jilemnici Pavel Hladík v Jilemnici Aneta Balogová v Jilemnici Sára Šimánková v Turnově Michal Zupko v Jilemnici Leona Kovářová v Jilemnici Manželství uzavřeli Opustili nás Pohledy do minulosti Martin Fišer a Romana Plojharová uzavřeli manželství v Lomnici nad Popelkou Leoš Dolenský a Vladimíra Papšová uzavřeli manželství na Sychrově V uplynulých týdnech nás navždy opustili naši blízcí, přátelé a spoluobčané: Zdeněk Pátek Zdenka Podhorová Jarmila Rudolfová Anna Škrlíková ze Semil Peter Rečný Ludmila Pospíšilová Kronika čtenářů Dne 23. července si připomeneme páté smutné výročí,kdy nás navždy opustil náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Borůvka. Stále vzpomínají MANŽELKA A DCERY S RODINAMI (Omluva. Ve společenské kronice jsme se v minulém čísle dopustili nemilé chyby při přepisu textu. Paní A. Mazancové se za ni upřímně omlouváme.) Nabídka pomoci Církev československá husitská v Semilech nabízí pomoc starším a nemohoucím spoluobčanům například při nákupech či úklidu. Zaměstnankyně náboženské obce rády přijdou a vypomohou všem, kteří se rozhodnou nabídku využít. Připomínáme, že jde o bezplatnou službu církve všem potřebným bez rozdílu vyznání. Náboženská obec garantuje spolehlivost lidí,kteří tyto práce vykonávají. Kontaktovat nás můžete na tel. čísle (lk) Recese je slovo poměrně nové, ve starých slovnících je vůbec nenajdeme, a ty současné praví, že jde o slangový výraz pro výstřednost v chování, oblékání apod. Zrodil se zřejmě mezi středoškolským studentstvem, které vždycky mělo k potrhlosti sklony. Vzpomeňme jen na tradiční majáles, poslední zvonění a další recesní zvyky. My, zralé obyvatelstvo, hledíme na podobné výstřednosti s příslušným odstupem, abychom si nezadali, a úporně zkoumáme, zda si ti študáci náhodou nedělají legraci právě z nás. Hodně starým dokladem takové půvabné recese je fotografie mlýna na staré baby obojího pohlaví, který v únoru 1909 kdosi postavil na Komenského náměstí. Kvalita snímku, posílaného jako pohlednice, není nejlepší, ale snad je z něj patrno, jak obrovský zájem tato vymoženost v semilské veřejnosti vyvolala. Baby se jen hrnuly! (in) SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Vycházejí poslední den v měsíci. Vydavatel: Město Semily. Rediguje: Ing. Vlastimil Bambas, Kavánova 1097, Lomnice n. Pop. (tel. a fax , mob. tel , Příjem příspěvků a inzerce: Městské informační středisko (Riegrovo náměstí 68, tel ), Kulturní centrum Golf (Vejvarovo nábřeží 199, telefon ), Městský úřad Semily (sekretariát, telefon ) a vedoucí redaktor. Sazba: Ing. Vlastimil Bambas. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E Semilské noviny na internetu: ISSN

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více