7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY"

Transkript

1 7/2011 I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY Před necelým rokem oslovila vedoucí kulturního zařízení, paní Ludmila Marková, prostřednictvím Počáteckého zpravodaje všechny nadšence, kteří by se rádi zúčastnili a přidali pomocnou ruku při znovu organizování Pohádkového lesa, kdysi velmi krásného dne, věnovaného především dětem. Tato výzva vzbudila až neskutečný ohlas. Netušili jsme, že je tolik lidiček, kteří stojí o to, aby pohádkovými postavičkami znovu ožil les. A tak po několika schůzkách, kde jsme zjistili, že většina účinkujících bude z řad kdysi dětí, kteří chodili na procházku do Pohádkového lesa, jsme mohli stanovit datum S tímto datem pro nás nastaly až neskutečné starosti. V první řadě bylo zapotřebí domluvit se na trase. Všichni jsme si moc dobře pamatovali trasu několikaletého Pohádkového lesa, ale za dobu nepořádání této akce nebylo možné tuto trasu využít. A tak jsme zvolili druhou možnost, a to směr na Sv. Kateřinu, přesně po trase naučné stezky K pramenům Počátek a okolí. První zpráva o trase vzbudila u většiny účinkujících velké zklamání, které doufáme, že zmizelo hned po projití trasy a zjištění, že i něco nového stojí za to zkusit. Začala druhá etapa, a to sehnání masek, zhotovení kulis a zajištění potřebných věcí, bez kterých by to nebylo ono. Touto cestou musíme poděkovat všem účinkujícím pohádkovým postavičkám za až neskutečnou pomoc při shánění kostýmů. Všichni byli ochotni a schopni si kostým zajistit sami. Opravdu vám všem moc děkujeme. A tak pro nás zbylo zajistit materiál na zhotovení Perníkové chaloupky. V tomto nám vyšli vstříc ve firmě Setora, kde nám umožnili zakoupit materiál. Tento materiál již zpracoval do podoby chaloupky Marek Soukup a polotovar putoval k Lence Přechové, která chaloupku namalovala, byla opravdu kouzelná. Perníčky na střechu chaloupky vykreslily děti Sára a Pavel Hoppeovi. Den před konáním akce jsme se sešli, trasu si znovu prošli a svépomocně vysekli a upravili tak, aby byla schůdná i pro rodiny s malými dětmi v kočárkách. Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat soukromému zemědělci panu Budínovi z Horní Olešné za umožnění vstupu na jeho pozemek, kde pro příchozí a pro účinkující bylo zajištěno občerstvení. Chceme vyslovit i dík panu Jelínkovi, předsedovi místního zemědělského družstva, za umožnění vstupu na pozemky a připojení elektřiny na statku. Děkujeme také Lence Matouškové, která v nesnázích podala pomocnou ruku. Nad bezpečností dbali naši počátečtí hasiči pod vedením pana Drahoslava Kadlece a zdravotní pomoc zajišťovala paní Hana Lisá, Vám také patří velké dík. (pokračování na straně č.17) Pohádkový les 2011 Nejkrásnější stanoviště Peklo s čerty Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání rady města 9 a 10 Slovo starosty Policie Napsali o nás Nejen pro pamětníky MC Lvíček před prázdninami My obyčejní a neobyčejní lidé Sraz po 58 letech ZŠ a atletická olympiáda Městská knihovna Kino Počátky Harry Potter a Relikvie smrti 2. část I dospělí mají rádi pohádky pokračování

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA V půlce června, kdy s předstihem píšu tyto řádky, jsme stále svědky dlouhodobých bojů uvnitř vládní koalice, vzájemných výhrůžek, výčitek a ultimat. Také osobní aféry vyplují na povrch, neřeší se, časem se otupí jejich hrot a zase se na ně zapomene. Tak se tomu děje u nás léta. Nezvratným faktem je pouze realita, že jsme leccos v tom našem státě prošustrovali a musíme šetřit. Čekají nás tedy, mimo jiné, léta odkládané a neřešené reformy důchodového systému, sociálního systému, zdravotnictví a mnohé další. Jejich potřebu nikdo nezpochybňuje. Horší je skutečnost, že návrhy připravovaných reforem jsou sociálně velmi necitlivé. Opět je mají odnést ti slabší, kteří se nemohou bránit. Hlavně mladí lidé a důchodci. K těm bohatším se změny chovají s pochopením. A ještě více alarmujícím je to, že tyto nedomyšlené reformy ve svém důsledku příliš úspor nepřinesou, naopak, v některých případech se ještě prodraží. Reformy jsou šité horkou jehlou bez diskuse nad důležitými souvislostmi a jejich řešením. Například v jakési laické diskusi nad důchodovou reformou se mluví hlavně o tom, že se nám bude zvyšovat odchod do důchodu na 67 nebo dokonce 70 či více let věku. Bavíme se o tom, jak bude 70letá učitelka bojovat s čilými puberťáky nebo jak budou dělníci stařečci zvládat fyzicky náročnou práci. Přitom ta práce jednoduše pro ně nemusí být. Nebo budou všichni mladí na podpoře a staří se budou potácet v práci? Bude pro stát výhodné, když budou místo třicetiletých pracovat pětašedesátníci? Nebudou ti staří méně výkonní? A nebudou psychické problémy nezaměstnaných mladých mít i jiné negativní důsledky? Zkrátka vyřeší vše jen prosté posunutí věku, ve kterém se ještě musí pracovat? Dovolím si o tom pochybovat. Peníze nepřebývají ani v krajské kase. V této situaci nás ještě žádají o fi nanční výpomoc policie nebo hasiči, což jsou ovšem organizační složky státu, který je zřizuje, řídí a financuje. Bohužel omezeně, a jak je vidět, nedostatečně. Stát nastavuje pravidla na výběr peněz, ale neumí to vybírá je špatně, s jejich přerozdělováním je to ještě více tristní. Navíc stát omezuje tok fi nančních prostředků i na ty oblasti, které před časem hodil na krk krajským samosprávám. O více než sto milionů méně jsme dostali na krajské školství, slíbené peníze stále chybí na zdravotnictví, záchranku jsme už museli zachraňovat další mnohamilionovou dotací z krajských prostředků. Města a obce mají rovněž s omezováním svých příjmů dostatek zkušeností. Samosprávy nejsou firmy, které si mohou peníze vydělat. Pokud vláda (stát) nezmění svůj přezíravý vztah k oprávněným nárokům krajů, měst a obcí, budou problémy se zajištěním potřeb občanů v místech jen přibývat. Leč začíná léto a doba dovolených a je tedy čas myslet i na příjemné věci. Můžeme nabírat síly pod silnými slunečními paprsky u moře, poznávat historické památky či jiné způsoby života po celém světě. Anebo zůstat doma a prozkoumat třeba neznámé kouty Vysočiny. V těch mírných kopečcích, v hlubokých lesích, u chladivých rybníků nacházíme my domorodci i návštěvníci z jiných krajů a zemí místa pro relaxaci a odpočinek po celoročním shonu. Každý může najít místa pro koupání, cykloturistiku i klasické pěší túry s doprovodem šumění stromů. Vše záleží na vaší volbě. Přeji vám všem pěkné léto, načerpání nových sil a vytržení alespoň na čas z každodenních starostí. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 9 ZE DNE 18. KVĚTNA 2011 RADA PŘEDKLÁDÁ ZASTUPITELSTVU MĚSTA vyhlášení záměru na převod p.p.č. 4443/12 (les) o výměře 108 m2, p.p.č. 4443/14 (ostatní plocha) o výměře 29 m2 a p.p. č. 4443/11 (vodní plocha) o výměře 44 m2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci panu Petru Adamcovi, bytem Havlíčkův Brod, který předloží nabídku ve výši minimálně 30,- Kč/m2 s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji; jedná se o parcely u rybníka Plodovka (vedle rybích sádek p. Joachimsthala), parcely jsou ve vlastnictví města, sítě v majetku nebo správě VTS s.r.o. se zde nenachází a dle vyjádření LMP není p.p. 4443/12 (les) zalesněna a není zařazena v lesním hospodářském plánu finanční příspěvek města ve výši ,- Kč na opravu hradební zdi, která je dle současné katastrální mapy přiřazena k domu č.p. 28 (vlastník paní Jana Janková, Počátky); v březnu 2011 došlo ke zřícení části bývalé hradební zdi mezi domy č.p. 28 a č.p. 137 v Počátkách; předpokládané náklady na opravu hradební zdi jsou ,- Kč; oprava hradební zdi byla zařazena do programu regenerace městské památkové zóny se státním příspěvkem 50%, příspěvkem od města ve výši 10% a příspěvkem vlastníka 40% nákladů; práce vyvolané opravou hradební zdi ve dvoře u domu č.p. 28 si provedou vlastníci na své náklady a doplatí zbývající částku do výše povinného příspěvku vlastníka, tj ,- Kč rozdělení prostředků od Ministerstva kultury ČR z dotace Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2011, ve výši kvóty pro město Počátky ,- Kč, na připravené akce dle doporučení Komise pro městskou památkovou zónu takto: Žadatelé Celkem v Kč Vlastník v Kč Město v Kč Dotace v Kč Jana Janková oprava hradební zdi u domu č.p , , , ,- Celkem , , , ,- z celkové dotace ,- Kč schváleno na 4. zasedání ZM dne čerpání ,- Kč na opravu domu č.p. 27 Městské muzeum Počátky 2

3 rozpočtovou změnu v rozpočtu Městského muzea v Počátkách na rok 2011 navýšením rozpočtu v položce Opravy a udržování snížením investiční rezervy o částku ,- Kč; původně v návrhu rozpočtu Městského muzea na rok 2011 bylo v položce Opravy a udržování narozpočtováno ,- Kč na drobné stavební a truhlářské opravy Rodného domu Otokara Březiny, ale celá částka byla fi nančním výborem převedena do investiční rezervy zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru konaného dne zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru konaného dne zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Počátky za rok 2010, zpracovanou odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina, v jejímž závěru nebyly zjištěny chyby a nedostatky RADA SCHVÁLILA vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 4525/2 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Počátky k uskladnění dřeva pro truhlářskou výrobu, se souhlasem vybudování přístřešku k zakrytí dřeva, předem určenému zájemci - panu Miroslavu Valešovi, za cenu minimálně 2,- Kč/m2/ rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; na pozemku se nachází okapový svod z domu č.p. 5, a proto k vybudování přístřešku musí být přiložen souhlas vlastníka domu (st.p. 14 vlastník p. Jan Brož) rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly z pozice zřizovatele a v souladu s ust. 27 odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: a) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zároveň schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky b) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zároveň schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky c) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zároveň schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky d) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s výhradou k překročení limitu mzdových prostředků; zhoršený výsledek hospodaření příspěvkové organizace (ztráta) Kulturní zařízení města Počátky bude v souladu s 30 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pokryt z rezervního fondu příspěvkové organizace 3 vyhlášení výběrového řízení na vedoucího příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky, s místem výkonu práce na Multifunkčním kulturním centru na Palackého náměstí v Počátkách, s možností nástupu do pracovního poměru již od , případně dle dohody; bližší podmínky budou zveřejněny v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení upravený odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) pro Základní školu Otokara Březiny Počátky na rok 2011 dle předloženého soupisu majetku; původní odpisový plán byl schválen v bodě II., odst.3 usnesení RM č.4/2011 ze dne Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p. 3230/30, p.p. 3230/37, p.p. 3428/26, 3428/19, p.p. 3428/25, 3428/15, 3234/1, 3234/19 v k.ú. Počátky, které jsou ve vlastnictví Města Počátky, uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON Distribuce a.s., se sídlem České Budějovice v zastoupení budoucího investora fi. FIERA a.s., Jindřichův Hradec, na umístění elektrického zařízení pro stavbu Počátky, Škeřík - kabel NN, za cenu věcného břemene 3.700,- Kč bez DPH Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p. 3230/37 v k.ú. Počátky, které je ve vlastnictví Města Počátky, uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON Distribuce a.s., se sídlem České Budějovice, v zastoupení budoucího investora fi. FIERA a.s., Jindřichův Hradec, na umístění elektrického zařízení v délce 5 m kabelového vedení NN pro stavbu Počátky, Bašta - kabel NN, za cenu věcného břemene 500,- Kč bez DPH Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p. 2275/11 a st.p. 917 v k.ú. Počátky, které jsou ve vlastnictví Města Počátky, uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON Distribuce a.s., se sídlem České Budějovice, v zastoupení fi. FIERA a.s., Jindřichův Hradec, na umístění elektrického zařízení pro stavbu Počátky, ZZS - kabel NN, za cenu věcného břemene 4.000,- Kč bez DPH Smlouvu č /004/ o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON Distribuce a.s., se sídlem České Budějovice, v zastoupení fi. FIERA a.s., Jindřichův Hradec, za cenu věcného břemene 1.000,- Kč bez DPH, v návaznosti na dokončení stavby s názvem: Počátky, Galová kabel NN a v souladu s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené dne pronájem bytu č.2 v čp. 32 na Palackého nám. v Počátkách, o velikosti s výměrou bytu 35,78 m2 celková výměra 38,5 m2, paní Elišce Machyánové, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu dle předložené nabídky ,- Kč/rok, dále pak poplatek za vybavení bytu 110,- Kč/měsíc a zálohy za služby 290,- Kč/měsíc/osoba, na dobu určitou dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného a bezdlužnosti vůči městu Kupní smlouvu č uzavřenou mezi fi. Okna Pavelka, Lišov, - dodavatelem a Městem Počátky, Palackého nám. 1, Počátky - odběratelem, na výměnu oken (dodání, demontáž, montáž, zednické zapravení plastových oken a vchodových dveří a doplňků) v domě č.p. 442, ul. Žirovnická v Počátkách, za cenu díla ,- Kč vč. DPH; na základě požadavku nájemníků domu č.p.

4 442 budou namísto 2 ks jednokřídlých vchodových dveří dodány dveře dvoukřídlé, čímž je cena díla navýšena oproti původní nabídce o ,- Kč Kupní smlouvu č uzavřenou mezi fi. Okna Pavelka, Lišov, - dodavatelem a Městem Počátky, Palackého nám. 1, Počátky - odběratelem, na výměnu oken (dodání, demontáž, montáž, zednické zapravení plastových oken a doplňků) v domě č.p. 442, ul. Žirovnická v Počátkách, za cenu díla ,- Kč vč. DPH; oproti původnímu zadání bude dílo navýšeno o výměnu 8 ks sklepních oken, 2 ks dvoukřídlých oken v přízemí a 2 ks trojúhelníkových oken v podkrovních výklencích nad městskými byty; fi nanční plnění díla bude provedeno z běžného rozpočtu bytového hospodářství přidělení bytu č. 10 ve druhém poschodí Domu s pečovatelskou službou v Počátkách, Nádražní 542, panu Františku Tarasovi, trvale bytem Počátky, Horní Vilímeč, na dobu určitou - dobu jednoho roku a to od do užívání studny vybudované na pozemku stávající školní zahrady k zalévání sousedních zahrádek v době od , tj. po ukončení činnosti Základní školy Počátky na pozemku školní zahrady; odběr vody bude umožněn skupině nájemců a vlastníků zahrádek p. František Vichr, František Hron, Ludvík Kočovský, Ladislav Šilhavý, Luboš Nesládek, Stanislav Háva, Jitka Sadílková a Petr Soukup, za předpokladu převzetí závazku na údržbu čerpadla a elektropřípojky a za úhradu elektrické energie dle skutečného odběru žádost p. Jana Kukly, bytem Počátky o souhlas k výstavbě oplocení pronajatého pozemku - části p.p. 3431/11 v k.ú. Počátky (nájemní sml. č.j. 483/2010 ze dne ) v max. výši oplocení 120 cm; při ukončení nájemní smlouvy bude pozemek uveden do původního stavu; před výstavbou je nutné zahájit stavební řízení výstavby plotu pro vydání územního souhlasu nabídku Ing. Vladimíra Klatovského, zástupce fi. D&V euroteam, na poskytování poradenských služeb v době udržitelnosti projektu Naučná stezka k pramenům Počátek a okolí a jednorázové zpracování dokumentace o udržitelnosti projektu za období 1 roku udržitelnosti v ceně dle předložené nabídky 7.500,- Kč bez DPH; doba monitorování výsledků veřejného projektu je stanovena na 5 let od jeho ukončení opravu omítky v chodbě přízemního městského bytu v č.p. 49, ul. Horní v Počátkách nájemce paní Alena Bednářová, o ploše cca 6,5, m2; v prostoru je značná vlhkost, omítka opadává a na podlaze se tvoří plíseň; náklady budou hrazeny z položky Oprava, údržba bytů ve správě RK RADA NEPŘIJÍMÁ nabídku televize R1 Vysočina k natočení akce Den přírody 2011 v Počátkách za nabídkové ceny za natočení a výrobu reportáže, která by byla odvysílána v regionálním vysílání na TV Prima, v ranních hodinách následujícího dne v repríze na TV Prima Love, dále by byla po dobu 1 měsíce umístěna na webových stránkách TV R1 Vysočina a v den vysílání na facebooku 4 RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí fi nančního odboru MěÚ Počátky přehled a porovnání daňových příjmů města Počátky za období leden až květen 2011 (do ) se stejným obdobím roku 2010, 2009 a 2008 celoroční přehled plánovaných akcí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky aktualizovaný k měsíci květnu 2011 oznámení Základní školy Otokara Březiny v Počátkách o ukončení užívání pozemku školní zahrady k a souhlasí s návrhy dalších postupů: odběrné místo elektrické energie bude převedeno ze ZŠ na Město Počátky, nemovité i movité věci - skleník, zděná kůlna, čerpadlo a ruční pumpa, budou převedeny do evidence Města Počátky, ruční nářadí bude využito ve škole, majetek bude předán v termínu od do zprávu Oblastního inspektora BOZP Pelhřimov o provedení kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Počátky sdělení Základní školy Otokara Březiny o výsledcích měření objemové aktivity radonu v objektu ZŠ Počátky, Komenského sady 387; směrné hodnoty radonu ve vnitřním ovzduší obytných nebo pobytových místností dětí nebyly překročeny ani při opakovaných měřeních zprávu Dozorčí rady Vodotechnických služeb s.r.o. v Počátkách č. 12 ze dne zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne ve věci účasti partnerských měst na akcích Den přírody 2011, Mezinárodní festival dechových hudeb a turnaj kopané Kopaná bez hranic o křišťálový pohár výpověď z nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku č.j. 907/1998, podanou dne majitelkami pozemků v k.ú. Počátky - p. Marianne Rosak, bytem Frankfurt am Main a p. Magdalene Baumann, bytem München s tím, že platnost smlouvy končí ; nájemní smlouva byla uzavřena dne mezi majitelkami a Městem Počátky na pronájem pozemku p.p. PK 3253/2 o výměře 2298 m2 v k.ú. Počátky (na části sídliště a sousední lokality), za cenu nájmu 3.447,- Kč/rok (tj. 1,50 Kč/m2), na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců; po digitalizaci katastrální mapy zanikla původní p.p. PK 3253/2. Majitelky chtějí jednat především o ceně nájmu za st.p. 845/1 a 846/2, na kterých stojí bytové domy č. 553, 554 a 555, avšak podnájemní smlouva s vlastníky těchto domů uzavřena není; o ostatní plochy kolem bytových domů se stará město na své náklady žádost pana Oldřicha Strnada, trvale bytem Počátky, Tovární 128, o přidělení bytu v Domě pečovatelskou službou v Počátkách; rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město DPS k dispozici žádný volný byt a žádost zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu žádost pana Jana Kuchaře, trvale bytem Počátky, Sídliště 568, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách; rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt a žádost zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu vyjádření Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Pelhřimov, k umístění přechodu pro chodce v ulici Březinova v Počátkách; z uvedených pod-

5 mínek vyplývá, že zamýšlené umístění přechodu v ulici Březinova v křižovatce ve směru od ulice Školní k areálu mateřské školy není realizovatelné, neboť přechod pro chodce musí být zřízen mimo komunikační napojení, sjezdy a vyústění jiných komunikací; posunutím přechodu do jiné úrovně by nebyla splněna další kritéria pro požadované parametry přilehlého chodníku. RADA PŘEDKLÁDÁ ZASTUPITELSTVU MĚSTA SCHVÁLIT projednání závěrečného účtu hospodaření města za rok 2010, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ, ze dne , včetně příloh a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Počátky za rok 2010 čj.: KUJI 32342/2011 KO, zpracovanou odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina, která je součástí závěrečného účtu závěrečný účet hospodaření města za rok 2010, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ, ze dne , včetně příloh, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Počátky za rok 2010, zpracovaná odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina, která je součástí závěrečného účtu a dále podle 17 odst. 7) písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje uzavření projednaného závěrečného účtu města vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad zapracovat do rozpočtu města na rok 2012 příspěvek ve výši ,- Kč na provoz Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou, provoz Počátky, jako výpomoc na úhradu pronájmu v nových vyučovacích prostorech provedení rozpočtové změny uvolněním částky ve výši 50 % nákladů, max.však ,- Kč z rezervy rozpočtu města pro rok 2011, na rekonstrukci přístřešků na kontejnery TKO na Sídlišti v Počátkách provedení rozpočtové změny navýšením rozpočtu na provoz sportovišť o ,- Kč; jednatel VTS s.r.o. Počátky navrhuje na vyrovnané hospodaření střediska sportoviště uvolnit částku ,- Kč cenu vodného ve výši 21,- Kč/m3 bez DPH (nyní 20,- Kč/m3) a cenu stočného ve výši 25,- Kč/m3 bez DPH (nyní 22,- Kč/m3) s platností od 1. října 2011; jednatel VTS s.r.o. Počátky navrhuje s ohledem na zajištění splátek úvěrů na investiční akci Rekonstrukce ČOV Počátky a kanalizace Vesce a Palackého náměstí úpravu ceny vodného ve výši 22,- Kč/m3 bez DPH a ceny stočného ve výši 27,- Kč/m3 bez DPH RADA NEDOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA SCHVÁLIT Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 10 ZE DNE 6. ČERVNA 2011 vyhlášení záměru na převod části p.p. 4135/10 o výměře120 m2 v k.ú. Počátky předem určenému zájemci pan Vladislav Vobr, bytem Počátky; jedná se o pozemek o velikosti 6 x 20 m, který přiléhá k pozemku ve vlastnictví žadatele; v nově zpracovávaném územním plánu obce je navrhováno ponechat plochu v této lokalitě k výstavbě dalších řadových garáží vyhlášení záměru na převod části p.p. 4524/15 a 95/2 o výměře cca m2 předem určenému zájemci pan Ing. Luboš Voráček, jednatel společnosti BRA- VOLL spol. s.r.o., až do doby vyřešení rekonstrukce sousedního domu č.p.186 ve vlastnictví města; požadovaný 5 pozemek je přilehlý k nemovitosti č.p. 632 na Štítného náměstí v Počátkách a zájemce by při rekonstrukci tohoto domu plánoval vybudování přístavby k č.p. 632; žadatel prohlašuje, že přístavbou by nebylo bráněno ve vjezdu do zadní části budovy č.p. 186 a případnou překládku kanalizační přípojky na daném pozemku by provedl na vlastní náklady vyhlášení záměru na převod části p.p. 620/10 (ostatní plocha) o výměře cca m2 v k.ú. Léskovec předem určeným zájemcům manželé Naděžda Novotná a Ing. Milan Novotný, bytem Praha 4, až do vyřešení kupní smlouvy na převod části p.p. 620/13 a části p.p. 620/10 (před domem žadatelů), schválené na 15. zasedání ZM dne ; na základě schváleného prodeje byl vypracován geom.plán a dne sepsána kupní smlouva, která však není dosud uzavřena, neboť manž. Novotných vypracovaný geom.plán rozporují dopisem ze dne ; stavební odbor zaslal dne žádost o vyjádření ke geom.plánu zhotoviteli tohoto plánu Geodetické kanceláři; vyjádřením Geodetické kanceláře byli žadatelé vyzváni k doplnění své žádosti o odprodej části p.p. 620/1 upřesněním výměry a zakreslením požadované části v situačním plánu; dne žadatelé požadované údaje upřesnili; nově požadovaná část p.p. 620/10 je zatravněna, v této části pozemku je položena místní kanalizace, která pak vyúsťuje do rybníka (p.p. 21); sítě v majetku nebo správě VTS s.r.o. se na parcele nenachází RADA SCHVÁLILA užití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů v Počátkách v celkové výši ,- Kč s přihlédnutím k ust. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, na částečné pokrytí výdajů spojených s provozem Kulturního zařízení Počátky pro rok 2011 přijetí finančního daru pro Základní školu Otokara Březiny Počátky od fi. Lesy Jedlička s.r.o., Drahotěšice 127, Hluboká nad Vltavou, ve výši ,- Kč; dar bude použit na nákup učebnic a učebních pomůcek; souhlas je vydán v souladu s čl. 6, písm. B) zřizovací listiny základní školy přidělení finančních příspěvků místním spolkům na činnost v roce 2011 v celkové výši ,- Kč, dle návrhu Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost s tím, že příspěvek navržený pro spolek Počátecká dechovka ve výši ,- Kč, bude poskytnut na úhradu nákladů při účasti na projektu Mezinárodní festival dechových hudeb konaném dne odprodej nevyužitých starších školních lavic, uskladněných v půdních prostorách Základní školy Otokara Březiny Počátky, ve prospěch zájemce Resort Svatá Kateřina, za cenu 150,- Kč/kus Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému

6 břemenu, uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6 v zastoupení fi rmou FIERA, a.s., Jindřichův Hradec, budoucí investor stavby, za cenu věcného břemene 1.360,- Kč bez DPH, na umístění elektrického zařízení pro stavbu Počátky, Janko - kabel NN na p.p v k. ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uvedenou stavbu byla schválena usnesením rady č. 55/20140 ze dne rozšířit splnění podmínky bezdlužnosti žadatelů vůči městu a všem organizacím i společnostem, které byly městem zřízeny či založeny, z pronájmu bytových a nebytových prostor i na pronájem a prodej pozemků; dodatečné zjištění nesplnění této podmínky žadatelem bude důvodem k revokaci rozhodnutí rady prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č.2 v č.p. 308, Počátky, ul. Rudé armády, paní Ivaně Krejčů, na dobu určitou dobu 6-ti měsíců s podmínkou úhrady 6 měsíčního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy nejvýhodnější cenovou nabídku předloženou na zakázku Výměna oken přístavba mateřské školy v Počátkách podanou fi PLASTOMA CZ s.r.o., Jihlava, s nabídkou ceny díla ,- Kč vč. DPH; rada se ztotožňuje s doporučením hodnotící komise dle Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a až do následné výměny oken doporučuje zajistit ukotvení a utěsnění uvolněných okenních rámů ve třídě v 1. patře; posuzováno bylo 10 nabídek doručených v řádné soutěžní lhůtě a splňujících kritéria stanovená zadavatelem, do nabídek byla zahrnuta výměna oken v přízemí (vč. chodby) a v prvním patře budovy, záruka v délce 60 měsíců, okna s izolačním dvojsklem (minimální hodnota) U = 1,2 W/m2K uspořádání kulturní akce Mezinárodní festival dechových hudeb v sobotu 25. června 2011 od 13:00 hodin na odstavné ploše pro zastávky autobusů v ul. Tyršova v Počátkách a na části místní komunikace ul. Tyršova (od křižovatky s ul. Březinova ke křižovatce s ul. Stodolní) pořadatel Kulturní zařízení města Počátky; na festivalu vystoupí Musikverein Vitis z Rakouska, jódleři ze Švýcarska, hudební kapela z Lokce ze Slovenské republiky, Počátecká dechovka, Batelovská dechovka a Vysočanka; na uzavřeném prostoru bude připraveno pódium, zajištěno občerstvení s posezením a WC Toi Toi; provoz bude uzavřen se souhlasem na zvláštní užívání místní komunikace v době od 11,00 do 21,00 hodin, pořadatelé vstoupí do jednání s uživatelem odstavné plochy autobusů a zajistí potřebné úkony pro vyvolanou změnu v dopravním značení, celou akci zabezpečí organizačně, s ohledem na bezpečnost účinkujících i návštěvníků festivalu, odstraní případné škody způsobené touto akcí a celý prostor uvedou do původního stavu cenovou nabídku předloženou na zakázku Rekonstrukce přístřešků na kontejnery TKO na Sídlišti v Počátkách podanou firmou Hřava Miloslav, stavební práce Počátky, jako jedinou z místních oslovených stavebních fi rem; hodnotící komise předloženou nabídku doporučuje RADA NESCHVÁLILA žádost ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o vyasfaltování cesty od budovy školy ke sportovní hale; nerovnosti v povrchu budou vyrovnány jinými materiály 6 úpravu platby nájemného paní Lence Přechové formou čtvrtletních splátek za byt č.4 v č.p. 308, Počátky, ul. Rudé armády, při prodloužení nájemní smlouvy od RADA NEPŘIJÍMÁ nabídku na šikmý barevný letecký snímek s UV fólií, formátu 120 x 80 cm na Kapa podložce v rámu Nielsen, předloženou fi. Tomáš Hora THC PRESS, letecké snímkování vydavatelství neperiodických tiskovin, publikací a pohlednic RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí fi nančního odboru MěÚ Počátky přehled nedočerpaných výdajů rozpočtu města v roce 2010 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Počátky za rok 2010, zpracovanou odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina, v jejímž závěru nebyly zjištěny chyby a nedostatky čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období I. IV. 2011a I. V celoroční přehled plánovaných akcí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky aktualizovaný k měsíci červnu 2011 otevřený dopis maminek činných v Mateřském centru Lvíček, kterým vyjadřují podporu pracovnici pověřené v současné době vedením Kulturního zařízení města Počátky do nastávajícího výběrového řízení na vedoucí této příspěvkové organizace výpis usnesení č. 6 Školské rady při ZŠ O.B. Počátky ze dne , kterým byla vzata na vědomí Inspekční zpráva zpracovaná Českou školní inspekcí, Inspektorát v kraji Vysočina a informaci o Dni otevřených dveří na ZŠ dne oznámení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o zapojení školy do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s cílem zlepšit podmínky pro vzdělávání na ZŠ; dotace v předpokládané výši 1,3 mil. Kč bude poskytnuta ve dvou etapách let 2011 a 2012 a bude použita na kompletní renovaci učebny výpočetní techniky a na interaktivní výuku; dále rada souhlasí s využitím částky cca ,- Kč z rezervního fondu ZŠ na případnou obnovu a posílení elektrických rozvodů v učebně oznámení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o provozu v ZŠ v průběhu hlavních prázdnin: - školní družina bude v průběhu prázdnin uzavřena, pravidelný provoz bude zahájen od 6,30 hodin - ve školní jídelní bude v průběhu července 2011 běžný provoz, od 1.8. do bude provoz uzavřen z důvodu čerpání dovolených, od do se nebude vařit z důvodu sanitárního týdne a pravidelný provoz bude obnoven od oznámení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o konání divadelního představení žáků školy ve dnech 3., 4. a 10. června 2011 a pozvání na tuto akci do sálu kina žádost paní Ladislavy Soukupové, bytem Popelín, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS); rada tímto konstatuje, že v současné době nemá měs-

7 to v DPS k dispozici žádný volný byt a žádost zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu s tím, že přednostně jsou byty přidělovány občanům s trvalým pobytem ve městě Počátky a jeho místních částech informaci s cenovou nabídkou od fi. AV MEDIA, a.s., Praha Hostivař, o možnosti dodání DCI technologie pro přehrávání 3D obsahu a instalačních prací v kině Multifunkčního kulturního centra v Počátkách informaci jednatele společnosti ASEKOL s.r.o. o rozhodnutí Rady Fondu ASEKOL, která na svém jednání dne v rámci projednávání přidělení fi nančních prostředků v Grantovém řízení 2011 rozhodla nepodpořit projekt na Zvýšení zabezpečení sběrného dvora a místa zpětného odběru vybudování nového oplocení v Počátkách ; do grantového řízení byl předložen vysoký počet žádostí a z důvodu limitovaného množství fi nanč- ních prostředků nebyla žádost Města Počátky podpořena, přestože předložený projekt splnil veškeré formální i obsahové náležitosti informaci Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov, o výstavě kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které mohou zkvalitnit život sluchově postiženým občanům; výstavy proběhnou dne od 10:00 hod. v Astře denním centru pro seniory v Humpolci a od 14:00 hod. v Domově pro seniory v Pelhřimově nabídku fi. MEMORY computers s.r.o., Pelhřimov, na poskytování datových služeb (internet provider) v Počátkách a okolí a žádost o umístění zařízení na některém objektu ve správě města dle výběru a po vzájemné dohodě; pro další vyjednávání rada žádá o předložení konkrétní nabídky za pronájem, tj. za umístění zařízení na některém objektu a úhradu elektrické energie SLOVO STAROSTY MĚSTA POČÁTKY Jsem rád, že se nám (příspěvkové organizaci Kulturního zařízení města Počátky) podařilo získat peníze z Fondu malých projektů VYSOČINA - DOLNÍ RAKOUS- KO a mohli jsme uspořádat MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB, a tím důstojně oslavit 10. výročí založení Počátecké dechovky. Celou akci hodnotím za velice zdařilou, kdy celé sobotní odpoledne nám počáteckým, ale i přespolním hrály jednotlivé kapely krásné skladby. Vedle oslavenců, Počátecké dechovky, se dále této rozsáhlé kulturní produkce účastnily další tuzemské kapely Vysočanka a Batelovská dechovka. Pozvání neodmítly ani partnerské obce a vyslaly své zástupce, dechovku z Lokce a jódlery (rodiny Weingart a Lehmann) z Konolfi ngenu. Velký dík patří našim jižním sousedům z Rakouska z malého městečka Vitisu, bez jejichž spolupráce a účasti na celém projektu, by se nám to nepodařilo. Festivalu se účastnilo hudební těleso Musikverein Vitis čítající přes 40 muzikantů a zpěváků v čele s doprovodem samotné paní starostky. Celý projekt se podařilo uskutečnit díky fi nančnímu přispění Města Počátky a velké obětavosti zaměstnanců Kulturního zařízení města a členů Komise pro partnerskou spolupráci. Mgr. Karel Štefl, foto: Karel Slavíček 7

8 CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE DOPRAVA Květnová nehodovost řidiči se svými životy hazardují KVTEN Celkem DN Úmrtí 1 0 Tžké zranní 6 2 Lehké zranní Škoda v tis. K Z toho pod vlivem alkoholu 4 8 Píiny Nezavinné idiem Rychlost Pedjíždní 0 1 Pednost Zpsob jízdy Technická závada 1 0 Píiny kvten Nezavinné idiem 10 7 Rychlost 8 6 Pedjíždní 0 1 Nedání pednosti 5 4 Zpsob jízdy Technická závada Celkem DN Úmrtí 2 1 Tžké zranní 18 4 Lehké zranní Škoda v tis. K Z toho pod vlivem alkoholu V květnu letošního roku policisté zadokumentovali celkem 37 dopravních nehod, což je o pět nehod více než v loňském roce za stejné období. Následky nehod zaznamenaly vzrůstající tendenci proti květnu Celkem 17 osob bylo zraněno lehce, šest osob utrpělo těžké zranění a jedna osoba na následky zranění zemřela. Naopak jsme zaznamenali pokles hmotné škody při nehodách. V květnu letošního roku byla hmotná škoda vyčíslena na 1,9 milionu korun, v květnu 2010 škoda dosáhla 4 milionů korun. V květnu letošního roku policisté vyjížděli celkem k 4 dopravním nehodám, při kterých byli řidiči pod vlivem alkoholických nápojů. V porovnání s loňským květnem je to pokles o 4 nehody. I když se počet nehod způsobených pod vlivem alkoholu snížil, neznamená to, že by někteří řidiči omezili jízdu s alkoholem v krvi. Například poslední květnový víkend policisté zjistili při běžné silniční kontrole u pěti řidičů požití alkoholických nápojů, zdůraznil vedoucí DI v Pelhřimově npor. Rostislav Sůva. V pátek 27. května byl kontrolován řidič v Pacově. Nadýchal 1,4 promile. Další řidič byl kontrolován v Humpolci a při opakované dechové zkoušce nadýchal 1,84 a 2,03 promile. V sobotu kontrolovaný řidič v obci Stranná nadýchal 1,23 promile. Všichni tři řidiči se dopustili přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V neděli byl zadržen řidič v Humpolci. Při dechové zkoušce byla naměřena hodnota 0,71 g/kg alkoholu v dechu. Řidič se dopustil přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Přestupek bude projednán ve správním řízení. Poslední nedělní hříšník byl zadržen policisty z Počátek. Řidič musel být eskortován do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě, kde nadýchal 2,73 promile. Také tento řidič spáchal přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, kde je trestní sazba až jeden rok. Poslední květnovou neděli se stala tragická nehoda na silnici I/34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem. Při přecházení této silnice u obce Záhoří, byla projíždějícím motocyklistou sražena šedesátiletá chodkyně, která vedla kolo. Bohužel, žena zranění podlehla na místě, padesátiletý motorkář byl převezen s těžkým zraněním do nemocnice. Závažná nehoda se stala 13. května v Pelhřimově. Šestadvacetiletý řidič jel z Pelhřimova směrem na Myslotín. Během jízdy narazil do dvaadvacetileté chodkyně, která utrpěla těžké zranění. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod v květnu patřil způsob jízdy (14). V deseti případech nebyla nehoda zaviněna řidičem, z toho v devíti případech se jednalo o střet se zvěří. V osmi případech byla příčinou dopravní nehody rychlá jízda. Pět dopravních nehod bylo způsobeno nedáním přednosti v jízdě. Dopravně bezpečnostní akce Ve středu v dopoledních i odpoledních hodinách kontrolovalo celkem 18 policistů řidiče na Pelhřimovsku. Kontrolám se nevyhnuli řidiči ani v menších obcích. Policisté zkontrolovali více jak 360 vozidel. Bylo zjištěno 61 přestupků. 57 přestupků bylo vyřešeno blokově za korun, 4 přestupky byly oznámeny ke správnímu řízení k projednání u přestupkové komisi. Celkem 9 řidičů překročilo rychlost, 9 řidičů nepoužilo bezpečnostní pásy a 12 vozidel mělo nevyhovující technický stav. 8

9 Nepozornost za volantem V pátek 10. června 2011 před 5:00 hodinou ranní jel řidič vozidla Škoda Felicia od obce Veselá směrem na Počátky. Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla a přejel do protisměru, kde vyjel vlevo mimo vozovku a zde havaroval. S lehkým zraněním byl převezen do Nemocnice v Pelhřimově. Dechová zkouška byla negativní. Způsobená škoda byla odhadnuta na korun. Černý víkend na Pelhřimovsku Poslední květnový víkend se zařadil na Pelhřimovsku mezi nejtragičtější od počátku letošního roku. Policisté ze skupiny dopravních nehod vyjížděli od pátku do neděle celkem k 13 dopravním nehodám, při kterých byla vyčíslena hmotná škoda na korun. Bohužel následky nehod byly tragické. Celkem osm osob utrpělo lehké zranění, dvě osoby byly zraněny těžce a jedna osoba zemřela na místě nehody. V sobotu se na Pelhřimovsku staly čtyři dopravní nehody. Krátce před 18:00 hodinou policisté vyjížděli k nehodě na Počátecku. Řidič vozidla Ford Puma jel od obce Bělá směrem na Veselou. Po projetí pravotočivé zatáčky na přímém úseku dostal s vozidlem smyk, který nezvládl a vyjel na pravou nezpevněnou krajnici, kde postupně zachytil o dva stromy. Vozidlo zůstalo v pravém silničním příkopu. Řidič utrpěl lehké zranění, se kterým byl převezen na vyšetření do pelhřimovské nemocnice. Dechová zkouška byla negativní. KRÁDEŽE 9 Krádež kabelů NAPSALI O NÁS... Festivalové jaro Počáteckého divadelního spolku bylo úspěšné V loňském roce jsme v Počáteckém divadelním spolku porušili letitou tradici a na místo hudebního žánru jsme poprvé uvedli činohru a to hned dvě najednou. Jednalo se v obou případech o francouzské komedie ze současnosti, Benátky pod sněhem autora Gillese Dyreka a Annu v ringu od Marca Camolettiho. Vůbec jsme nečekali, že se tyto hry setkají s takovým úspěchem. Popravdě řečeno, spíše jsme měli mírné obavy, jak diváci tyto naše změny přijmou. Na podzim nás velmi mile překvapily dvě pozvánky. Jedna byla z Dačic a druhá z Třeště. V nich jsme obdrželi pozvání zúčastnit se jejich festivalů. Jednalo se o XI.ročník Dačického kejklování a 50.ročník Třešťského divadelního jara. Z počátku jsme byli trochu zaskočeni. Oba festivaly se konaly prakticky ve stejné době, což by pro nás znamenalo poměrně velkou zátěž. Ale pak jsme se rozhodli skočit do toho po hlavě a svou účast jsme potvrdili na obou místech. Počátečtí policisté přijali trestní oznámení na neznámého pachatele, který v sobotu odcizil 20 m měděného kabelu na železniční trati mezi obcemi Hříběcí-Horní Cerekev. Tento kabel zajišťuje sepnutí a vypnutí signalizačního zařízení na železničním přejezdu u obce Hříběcí. Krádeží vznikla škoda ve výši korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení ze spáchání přečinu krádeže. por. Bc. Hana Kotková, tisková mluvčí ÚO Policie ČR Pelhřimov Vzpomněli jsme si totiž na již podobnou situaci před dvěma lety, kdy jsme byli vybráni k reprezentaci kraje Vysočina na mezinárodním festivale Vyšehraní 2009 v Praze s Nocí na Karlštejně. Tehdy jsme tento muzikál oprašovali po třech letech, takže v tomto případě půl roku je přece maličkost. Na Dačické kejklování jsme byli pozvaní 4. března s Benátkami pod sněhem a na Třešťské divadelní jaro 13. března s Annou v ringu. V pátek 4. března jsme v Dačicích zahajovali celý festival, a proto jsme hráli již od 17:00 hodin. Skoro všichni jsme si museli vzít v práci volno, a i tak jsme se sjížděli na etapy. Naštěstí se nic neplánovaného nestalo, nic a nikoho jsme doma nezapomněli a přesně podle plánu se rozhrnula opona před zaplněným dačickým sálem. Hrálo se nám velmi dobře, obecenstvo se náramně bavilo a i my herci jsme si toto představení užili.

10 Po ukončení hry a dlouhé děkovačce jsme museli co nejrychleji uklidit celou scénu, protože ihned po nás se již začínal chystat další spolek se svou hrou. Po ukončení i druhého večerního představení jsme byli pozváni porotou na rozborový seminář. Byli jsme připraveni na nejhorší, avšak nic tak hrozného se nekonalo. Je pravda, že některé věci nám porota vytkla, ale jednalo se spíš o drobnosti, které je ještě možné vychytat a tím hru ještě vylepšit. V inscenaci Benátky pod sněhem obdržela od odborné poroty Jana Kráslová Čestné uznání za ztvárnění role Nathalie. Dne 13. března jsme již méně nervózní vyrazili směr Třešť. Protože se jednalo o neděli, šlo vše mnohem hladčeji a poklidněji. Měli jsme dostatečnou časovou rezervu a tak mohlo dojít také na prohlídku nádherně vyzdobeného kulturního domu. Pořadatelé letošního jubilejního 50. ročníku se opravdu nechali vidět. Celá výzdoba byla vskutku nádherná. Ihned ve vestibulu nás přivítaly vlaštovičky na drátech elektrického vedení, truhlíky plné jarních květin, malí zahradníci starající se o ně. Víly podávající všem návštěvníkům jarní rosu, děti hrající ryze jarní hry (skákání panáka, jízda na kole, školka,...). Také jsme nemohli vynechat výstavu věnovanou ochotnickému divadlu. Celkovou atmosféru výborně doplňovaly děti z místní ZUŠ hrající na harmoniky či křídlo. Hráli jsme před prakticky vyprodaným hledištěm. Tato hojná účast doprovázela celý festival, což je v dnešní době vskutku výjimečné a obdivuhodné. Po zdařilém představení jsme obdrželi květiny a dort, jak jinak než v jarní tematice a večeři. Po ní už na nás v přilehlé kavárně čekala odborná porota ve složení Mgr.Ladislav Vrchovský, Mgr. Radovan Pácl a Jiří Juráš, aby s námi a s širokou veřejností provedla rozbor hry. Anna v ringu se porotě i divákům velmi líbila, byli jsme pochváleni za celkové pojetí a pochopení Marca Camolettiho, za hudební doprovod a herecké výkony. Odjížděli jsme více než spokojeni a těšili se na závěrečný galavečer v sobotu 19. března, na který jsme byli pozváni. Úžasná atmosféra Třešťského divadelního jara nás však svou spontánností dostala natolik, že jsme nevydrželi čekat až do příští soboty, ale v následujícím týdnu jsme navštívili i jiná soutěžní představení. Zúčastnili jsme se, nyní už jen jako pozorovatelé, i hodnotících seminářů s porotou. Skoro každý den jsme si užívali kulturní a nevšední zážitky a obdivovali, jak se dá na tak malém městě dělat kvalitně a přitom nápaditě kulturní akce takového rázu, jako byl tento jubilejní 50. ročník Třešťského divadelního jara. Ještě nesmíme zapomenout zmínit závěrečný Galavečer Třešťského divadelního jara. Vydali jsme se na něj v hojném počtu a nikdo z nás nelitoval. Celým večerem nás provázel zkušený moderátor Tomáš Niederhafner a doprovodná třešťská kapela Zatrestband, jejíž úroveň je proslulá. Během příjemného večera byly vyhlášeny a rozdány ceny za herecké výkony, za režii, dramaturgii, scénografi i, zvuk, atd. Dočkal se i náš spolek. Za hlavní ženskou hereckou roli ve hře Anna v ringu byla oceněna Pavlína Krátká za roli služebné Anny. Naše nadšení bylo obrovské a oslavy nebraly konce. Festivalem v Třešti jsme brali tyto, již zmíněné, činohry za defi nitivně ukončené. Jaké však bylo naše překvapení, když teprve nyní se rozpoutala vlna pozvání pro obě hry do nejrůznějších koutů Vysočiny, ale i Jižních Čech. Nejpřekvapivější pro nás bylo pozvání do města Polná, kam pojedeme 23. června reprezentovat město Počátky s hrou Anna v ringu v projektu Historické putování na reprezentační kultur-

11 ní TOP TÝDEN. Součástí tohoto týdne se také koná výstava historických měst Vysočiny v městském muzeu. V červenci jsme opět zváni do Dačic, kde na tamním zámku v rámci festivalu Za Dačickou kostku cukru sehrajeme Benátky pod sněhem. Přestože je náš program prakticky přeplněný, již měsíc intenzivně nacvičujeme novou hru. Bude se jednat o, všem známou a oblíbenou, českou komedii autorů Vladislava Blažka a Zdeňka Podskalského Světáci. Příběh tří fasádníků, kteří se nechali zlákat vábením velkoměsta, je všem jistě notoricky znám, a proto jste tímto všichni zváni na její premiéru a jistě četné reprízy. Podrobné termíny budou uvedeny na našich internetových stránkách. Závěrem bychom ještě rádi zmínili malou technickou poznámku. Od příště se naši příznivci s námi budou setkávat pod novým názvem Divadelní spolek AJETO. Naše nové internetové stránky jsou již v provozu a všechny kontakty na nás stále platí. Pelhřimovský deník 11

12 NEJEN PRO PAMĚTNÍKY Pokud se vydáte z Počátek směrem ke Ctiboři, povšimněte si ve smíšeném vlhkém lesíku na pravé straně silnice pozůstatků zdiva. Zde stávala cihelna počáteckého podnikatele a váženého občana JANA BAZONIHO. Jeho cihly poznáte podle vyražené značky J. B. Na staré fotografi i z roku 1947 je obytná budova pro dělníky a stodola. Auto na pravé straně fotografi e stojí u silnice na Počátky. Jiz MC LVÍČEK PŘED PRÁZDNINAMI Ani v červnu jsme v našem Mateřském centru Lvíček nezaháleli. K příležitosti Mezinárodního dne dětí za dětmi dorazila vzácná návštěva - známé postavičky z Pařezové chaloupky Křemílek a Vochomůrka. Na začátku se jich sice téměř všechny děti trošku bály, ale poté, co si s nimi Křemílek s Vochomůrkou popovídali a obdarovali je sladkým balíčkem, jim na rozloučenou všichni mávaly. Křemílek s Vochomůrkou také vyprávěli krásný příběh, jak pěstovali Fialku ze semínka, ale vyrostla jim divizna, a děti napjatě poslouchaly, jak to s tím semínkem vlastně dopadne. Během dopoledne na naše nejmenší čekala nová zábava mohly si zaházet na papírovou podobu našeho maskota Lvíčka. Ten byl vyroben z krabice a do tlamičky se mu trefovaly míčky. V červnu také proběhla pravidelná přednáška - tentokrát na téma Péče o vlasy a zahrnovala i stříhání dětiček a nakonec i jedné maminky. Kromě toho se naše centrum připojilo k 1. Mezinárodnímu týdnu čtení dětem, které koordinuje společnost Celé Česko čte dětem. V rámci naší zpívající a básničkové čtvrthodinky jsme četli pohádku Paleček od Františka Hrubína. Paleček měl u dětí úspěch - tak jako u generací před námi. Při výtvarné a kreativní čtvrthodince si děti s maminkami vyrobily veselé kšiltíky proti sluníčku, které dětem moc slušely. Červnový program zahrnoval tentokrát i posezení pro maminky. Bylo to večerní setkání bez dětí a řešilo se především současné fungování mateřského centra a jeho další činnost v budoucnu. Na byla naplánována akce Veselé malování na chodníky a to na počáteckém Sídlišti, kde se mohly malování zúčastnit i maminky s dětmi, které na naše hrací úterky nechodí. Poslední dopoledne před prázdninami pak proběhlo , kde se naši nejmenší rozloučili s několika dětmi, které k nám už od září s maminkami chodit nebudou, protože je čeká nová životní etapa - nastoupí do školky. Co se týká fungování mateřského centra během prázdnin - bude MC otevřeno od každé úterý v obvyklou dobu 9-11 hodin, ale tématické tvoření, říkání a zpívání, stejně jako přednášky se rozběhnou opět od září. A jelikož jsou prázdniny také obdobím výletů, rozhodli jsme se uhradit maminkám a dětem navštěvujícím naše 12

13 mateřské centrum vstup do ZOO kdekoli v České republice a vstupné na Hračkobraní v Kamenici nad Lipou, které bude probíhat ve dnech Maminkám a dětem, které k nám chodí (včetně tatínků a sourozenců) uhradilo také MC Lvíček vstup do Pohádkového lesa, který v červnu pořádalo KZM Počátky. Ke konci srpna bude ve vývěsce u vchodu do kina vyvěšen program na září, kde se dozvíte, kdy začínáme a co nás čeká. Můžete se k nám připojit i na Facebooku (MC Lvíček), kde program určitě včas najdete. Rády uvítáme nové maminky i tatínky s dětmi! Touto cestou vyzýváme maminky dětí, které již do školky chodí, pokud mají nějaký nápad, co by děti v našem centru bavilo, např. tvoření, zpívání, hraní atd., ať nás neváhají s podměty k činnosti kontaktovat. Chtěli bychom od září provozovat i odpoledne pro již školkové děti a rádi bychom uzpůsobili program tak, aby se jim líbil! Kontakt: Lucie Bulíčková, MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů- pro osvětu, zapamatování i pro zasmání... Příběh informací II. Není nic staršího jak včerejší noviny. Docela případný citát. Hlad po informacích, novinkách, drbech, neštěstích je výnosným obchodem. Pro novináře, fotografy i ty další, které živí od tiskařů až po distribuci a prodej. Nejen to. Jak víme, síla (nepravdivé) informace umožnila zničit odpůrce např. už i hraběti Monte Christo. Jak poučné! Z dětského omylu, že noviny píší jen a jen pravdu, mne úspěšně vyvedla moje babička. Vyprávěla příběh počáteckých sousedů. Po pravidelné nedělní návštěvě kostela nechávala čtveřice chlapů čas svým ženám, aby v klidu dokončily přípravu svátečního oběda, a věnovala se v hospodě U Kašků partičce karet. Vedle sedával jiný ze sousedů, upíjel ze sklenice pěnivého moku a rovněž pravidelně pročítal oblíbený tisk. Tak to šlo týdny, ba roky. Až jednou onemocněl jeden karbaník, a ti zbylí lákali souseda čtenáře, aby je posílil a nezkazil jejich pravidelnou nedělní radost. Ne a ne zněla odpověď. Nevlezu mezi mlýnská kola. Na to nejsem dost bohatý. Týden na to byli již karbaníci opět kompletní a radostně plácali kartami do stolu. Soused čtenář v klidu usedl, upil piva a rozkošnicky otevřel tisk. Po chvilce noviny rychle odložil, dopil pivo, zaplatil a již nikdy do hospůdky nevstoupil. Vtip byl v tom, že parta karbaníků v odvetu za jeho neochotu z minulého týdne mu nechala do jeho oblíbených novin otisknout k jeho fotografii informaci, jak jeho rodina v hlubokém zármutku oznamuje známým a příbuzným jeho skon. Víš, jaké z toho plyne ponaučení, říkala babička? Co a jak kdo zaplatí, tak noviny napíší. Mezitím doba, postupy v poskytování informací a užívané mravy pokročily. Pryč je čas, kdy novinář nejprve informaci získal, pak ji prověřil, vytiskl a kýženého ocenění se mu dostalo až po prodání novin. Pak byly vymyšleny reklamy. Co se nedohodlo v hospodě, bylo možné nabídnout za peníze prostřednictvím novinové inzerce. Další fi nanční ocenění téhož bylo jako už dříve ještě prodejem informace novin, časopisů. Tehdy se ještě sponzorované články označovaly povinně zkratkou pi-placená inzerce. Jistým vrcholem byly tzv. inzertní noviny zadarmo (předem bohatě zaplacené inzerenty). Nyní se noviny tváří, že informují, ale prakticky každá informace je předem zaplacená, sponzorována i předpověď počasí. A dovedeme si představit, kolik se zaplatí za fotku političky z dovolené nahoře bez? Premiéra dole bez? A manýry jakoby hvězd? Sami si kupují prostor v bulváru za informování o sobě, předají fotky z dovolené, rodiny a klidně se pak tváří překvapeně a uraženě. Vědí, že o kom se nemluví, jakoby nebyl. Další pokrok vymyslel jeden jihoamerický novinář. Sám organizoval vraždy, aby byl u toho první, měl první a neopakovatelné snímky. A byl lidmi ctěn, bohatý a obdivovaný- no hrůza. Tak kam pak to bude směřovat dál? Velké štěstí současných autorů zpráv je v jiné vlastnosti informací trvanlivosti (životnosti, aktuálnosti). Tedy spíše v jejich jepičím životě. Čím větší je kapacita zprávy na malém nosiči, tím snadnější je jejich smazání, zničení. Nevím, co by si o nás myslely budoucí generace, kdyby trvanlivost informací byla taková jako u kamenných stél. Příště: Příběhy atomové. J. Třebický PODĚKOVÁNÍ SDH Počátky děkuje fi rmě FOPO s.r.o. Adolfu Lehejčkovi za darování dresů pro mladé hasiče. Starosta SDH Počátky Drahoslav Kadlec Foto: Karel Slavíček 13

14 SRAZ PO 58 LETECH OD UKONČENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ROCE 1953 Z pozvaných 39 se nás zúčastnilo 23 a vydrželi jsme v pohodě od 15:00 do 22:30 hodin. Nedá mi, abych se krátce o tomto setkání nezmínil. Zvláště, když jsme se tentokrát sešli v počáteckém Sportbaru. Možná mnozí neví, že kromě původní restaurační místnosti je nově v provozu další zařízení k danému účelu jako Podìkování Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Jaromíru Doležalovi za důstojné vypravení netradičního obřadu a panu Petru Dvorskému a muzikantům z Počátecké dechovky za citlivý výběr a pěkné provedení skladeb při posledním rozloučení s paní Janou Šimečkovou SOKOLOVNA AKCE ČERVENEC 2011 P. a. (zkratka) - prodejní akce P. a. f. BELLITEX Secondhand stvořené. Umožňuje návštěvu cca 50 hostů. Příjemné, ničím a nikým nerušené a pěkné prostředí, vzorná obsluha i prima občerstvení nás všechny potěšila, takže je jasné, že za rok máme již rezervováno další setkání. Vřelé díky manželům Škodovým. FrK, Foto: Karel Slavíček Rybáři na Dni přírody PODĚKOVÁNÍ Každoročně se Český rybářský svaz místní organizace Počátky účastní akce Den přírody a v jeho rámci pořádá rybářské závody. Mimo samostatné účasti na Dni přírody se stalo tradicí, že u příležitosti této akce věnují místní rybáři oběd v podobě rybího řízku s přílohou obyvatelům Domu s pečovatelskou službou. Naše účast na Dnu přírody by se neobešla bez podpory sponzorů a nasazení členů, kteří několik dnů předem věnují veškerý volný čas přípravám. Chtěl bych tímto poděkovat všem sponzorům za poskytnutí darů a členům naší organizace za desítky hodin strávených přípravou rybářských závodů. Lubomír Bureš, jednatel ČRS MO Počátky 14

15 Atletická olympiáda 1. stupeň Dne proběhla lehkoatletická olympiáda tříd. Žáci závodili v běhu na 50 metrů, ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem a v bězích na dlouhých tratích, které jsou odstupňovány podle věku. Mladší žáci i žákyně ( třída) běželi 400 metrů, starší žákyně (4.-5. třída) 600 metrů a chlapci 800 metrů. Každý žák mohl soutěžit ve dvou disciplínách. Olympiády se zúčastnily všechny děti. Nejlepší závodníci z každé disciplíny nás reprezentovali 8.6. v okresním kole lehkoatletické olympiády v Pelhřimově. Ani zde se naši žáci neztratili, protože přivezli několik medailí. Pavel Vacek ve skoku dalekém obsadil 1. místo a v běhu na 400 metrů 2. místo, Kristýna Kotounová se umístila v hodu kriketovým míčkem na 2. místě a Dominik Dvořák v hodu kriketovým míčkem také na 2. místě si olympiádu vyzkoušeli i naši nejmenší - žáci prvních tříd, kteří soutěžili ve všech čtyřech disciplínách. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů. CO SE DĚJE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Učitelky 1. stupně ZŠ 15

16 Atletická olympiáda 2. stupeň Dne se všichni žáci II.stupně místní základní školy převlekli do sportovního oblečení a vybaveni tretrami a dobrou náladou změřili síly v několika atletických disciplínách. Někteří se utkali na běžecké dráze, někteří dali přednost skoku vysokému či dalekému, jiní zase raději házeli kriketovým míčkem nebo vrhali koulí. Na závěr sportovního klání zůstaly disciplíny nejnáročnější, a to vytrvalostní běhy. K celkové pohodě přispělo zcela jistě i krásné slunečné počasí. Ti nejúspěšnější si užili na závěr svou chvilku slávy na stupních vítězů. Celou akci nám ve fotografi ích zdokumentoval pan Slavíček. Jsme přesvědčeni, že takto strávený den na čerstvém vzduchu a se sportem prospěje nejen fyzičce žáků, ale i psychice učitelů. učitelé 2. stupně 16

17 KNIHOVNA POČÁTKY NOVÉ KNIHY Pro dospělé: Smrt si jde pro slavné Jan Bauer Kniha světových rekordů 2010 Přísaha na volavku Jean Plaidy Vražda v zastoupení Jan Zábrana, Josef Škvorecký Klášterní Madrigal Vlastimil Vondruška Utajený poměr Mary Balogh Chytrá žena pro manžela přes plot skočí Alena Jakoubková Slunce v plné slávě Jean Plaidy Nalezený milenec J.R.Ward Štvanci Leo Kessler Stanice odložených lásek Hana Marie Kornerová Kejklíř, Smrt a Blázen Jarmila Pospíšilová Svéhlavá nevěsta Stephanie Laurens Necestou slečny H. a dnešní Afrikou Eda Kriseová Léto na Vrbovém jezeře Susan Wiggsová Pro děti a mládež: Tomáš a jeho přátelé knížka na rok 2010 Nečekané letní lásky Luděk Stínil Brána času Boj Černého rytíře Thomas Brezina Krásní mrtví Eden Maguire Velká kniha pro malé výtvarníky Manuela Martín Hledej faraony a mumie Francisca Valiente Klub Tygrů - Palác stříbrných panterů Thomas Brezina Upíří deníky Temné shledání L.J.Smith Hračky ve škole a jiné příběhy První čtení s velkými písmeny Knihovnice: Pavla Kolářová Tel.: Výpůjční doba: Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 Středa: 7:15 11:30 12:00 15:45 Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY (pokračování ze strany č.1) Nastal dlouho očekávaný den. Od rána sluníčko svítilo a my všichni jsme se sešli v 10 hodin na startu Pohádkového lesa. Odtud jsme se rozešli na svá stanoviště, kde si je každý upravil podle svých představ. A tak kdo přišel na znovu otevřený Pohádkový les, na startu ho přivítal pohádkový dědeček, dál procházel okolo Indiánů, Křemílka a Vochomůrky, u kterých byla i kočička, na rozcestí čekali loupežníci, také jsme byli na chvíli u princezny ze mlejna, na křižovatce jsme potkali Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Zavítali jsme také k Červené Karkulce, u které nechyběl ani vlk. Na cestě nás doprovázela princezna Koloběžka. Na louce jsme si mohli zatančit s motýlem Emanuelem a Makovou panenkou. Čarodějnice s námi hádaly obsah nádob, tři prasátka a vlk si s námi hrála. Na stanovišti u Sněhurky čekala na všechny děti kromě Sněhurky, zlé královny a zástupců trpaslíků i nacvičená pohádka. Také jsme v lese potkali Pata a Mata, u kterých si děti mohly vyzkoušet svou šikovnost, zatloukání hřebíků. Samozřejmě jsme navštívili Perníkovou chaloupku s babou a dědkem. Nechyběli ani čerti, a těch bylo. I na vodníka s bludičkami taky došlo. Na konci trasy jsme se ještě zastavili u draka s princeznou a nechyběl ani cirkus. V cíli na všechny děti čekala sladká odměna a zde mohli také ti nejmenší hlasovat o nejkrásnější pohádkové stanoviště. S největším počtem hlasů vyhráli jednoznačně čerti. Ano, byli úžasní. Jako odměnu dostali krásný dort z Cukrárny Šárka. 17

18 Touto cestou musíme také poděkovat všem z Klubu deskových her, kteří se zúčastnili organizování Pohádkového lesa, protože měli v cíli připravené dokonalé bludiště. Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat panu Prantlovi a Součkovi za zapůjčení chladicího vozu, panu Tomáši Přechovi a Vladislavu Vobrovi za zajištění dopravy, která byla opravdu potřeba. Rádi také vyslovujeme dík panu Zmeškalovi, panu Škodovi a panu Norkovi ml. za sponzorské dary v podobě sladkých odměn na jednotlivá stanoviště a fi rmě Auto NEZA s. r. o. z Pelhřimova taktéž za drobné sponzorské dary. V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na pana Josefa Preisingera st., který celou akci zaznamenal. Největší odměnou pro nás všechny bylo vyslovení díků a pochval od Vás dospělých, kteří jste se přišli podívat. Děkujeme Vám!!! A co napsat na závěr? Ještě jednou dík Vám všem, co jste podali pomocnou ruku a budeme se těšit na pokračování Pohádkového lesa v příštím roce. Ludmila Neuberová, KZM Počátky 18

19 KINO POČÁTKY ČERVENEC 2011 TRANSFORMERS sobota 19:00 hodin 80 Kč 134 minut USA - české titulky Akční, Sci Fi, dobrodružný RIO neděle 17:00 hodin 80 Kč 96 minut USA český dabing Animovaná, dobrodružná rodinná komedie X MEN: První třída středa 19:00 hodin 80 Kč 132 minut USA české titulky Akční, Sci-Fi, drama HARRY POTTER a Relikvie smrti 1. část sobota 19:00 hodin 80 Kč 146 minut Velká Británie český dabing Dobrodružný, drama, rodinný, fantasy SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ neděle 17:00 hodin 80 Kč 88 minut Belgie český dabing Akční, dobrodružný, drama, fantasy HARRY POTTER a Relikvie smrti 2. část čtvrtek 00:01 hodin 130 Kč 120 minut Velká Británie český dabing Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy HANNA sobota 19:00 hodin 100 Kč 111 minut USA / Velká Británie / Německo české titulky Dobrodružný, thriller, akční PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI neděle - 17:00 hodin 80 Kč USA český dabing Rodinná komedie PRINC A PRUĎAS středa 19:00 hodin 80 Kč 102 minut USA / Velká Británie / Německo české titulky Komedie, dobrodružný, fantastický ZDROJOVÝ KÓD sobota 19:00 hodin 70 Kč 93 minut USA české titulky Dobrodružný, thriller, akční CHLUPATÁ ODPLATA neděle 17:00 hodin 60 Kč 88 minut USA / Spojené Arabské Emiráty- český dabing Rodinná komedie - opravdu sranda! TACHO středa 19:00 hodin 80 Kč 102 minut ČR Akční komedie, drama, sportovní s Danem Landou PAUL sobota 19:00 hodin 80 Kč 104 minut Velká Británie české titulky Sci Fi komedie z nebe spadne Í-TÝ mimozemšťan KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK neděle 17:00 hodin 60 Kč 109 minut Velká Británie / USA / Francie, 2010, Komedie, fantasy, rodinný ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! SVĚTOVÁ PREMIÉRA V POČÁTKÁCH!!! v 00:01 hodin HARRY POTTER a Relikvie smrti 2. část...je posledním dobrodružstvím ságy o Harry Potterovi. V tomto výpravném fi nále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset podstoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva s Lordem Voldemortem. 19

20 KAMENICTVÍ SEVERA KAREL VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍK,RÁM A KRYCÍCH DESEK ZHOTOVENÍ ZÁKLAD POD POMNÍKY PRODEJ HBITOVNÍCH DOPLK ZHOTOVENÍ NÁPIS A PÍPIS PEÍCÍ KAMENY!!!ZAJÍMAVÉ CENY,PRVOTÍDNÍ KVALITA,PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA!!! HUMPOLEC PELHIMOV KAMENICE NAD LIPOU Parkovišt u obadní sín Kemešnická 1946 Po tel. dohod Tel: Tel: Tel: ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PIJEDEME SJEDNAT OSOBN ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám družstevní byt 3 +1 v Počátkách 4. patro bez výtahu. Dům je zateplen, plastová okna. V bytě jsou nové radiátory, nové koupelnové jádro a nová kuchyň. Volný od října Cena Kč. Tel.: Na příjemnou ochutnávku a posezení se těší Sport Bar v Počátkách KLÁŠTER KVASNICOVÝ kvasnicový světlý ležák V tomto nepasterizovaném pivu naleznete tradiční chuť piva našich předků, která se vyznačuje vysokou plností, odpovídající hořkostí a čistým chmelovým aroma. Klášter je nefiltrovaný 11% nepasterizovaný světlý ležák s obsahem alkoholu 4,6 % Vyrábí: Pivovar Klášter (Klášter Hradiště nad Jizerou) PRÁCHEŇSKÁ PERLA světlý speciál 14% Dostáváte opravdovou perlu mezi světlými pivními speciály, zrozenou v historickém kraji Prácheňsko. Hořkost, bohatá pěna, zlatavá barva, a říz zaručují vyjímečný chuťový zážitek a nezaměnitelný charakter piva Prácheňská perla. Prácheňská perla je 14% světlý speciál s obsahem alkoholu 6,0 %. Vyrábí: Pivovar Platan (Protivín) Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č.j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 20

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 380/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 13. dubna 2016 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne 13. 4. 2015 Usnesení č.98/15 RM žádost pana Jindřicha Šťávy, bytem Brtnice, na pronájem pozemku p. č. 1410/36 v k. ú. Brtnice, o výměře cca 80 m2. Usnesení

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 38. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem dne 7. 9. 2016 982/38/2016 Zahájení a schválení programu 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 27.6.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 27 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 27 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 832/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 27 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 20. července 2016 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 34. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 34. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 34. schůze městské rady ze dne 16.12.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května Program:

Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května Program: Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května 2005 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Mgr. Fork Jiří, p. Matoušková Kateřina Ověřovatele zápisu z dnešního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení Městský obvod Pardubice II Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení 1. Program ZMO Pardubice II dne 29.3. 2007 Usnesení č. 75 navrhuje program zasedání ZMO Pardubice

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více