Labutský zpravodaj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Labutský zpravodaj 2014"

Transkript

1 Labutský zpravodaj 2014

2 Starostovo ohlédnutí za lety V srpnu roku 2002 mě oslovil tehdejší starosta Labut, pan František Kolaja, abych kandidoval do obecního zastupitelstva v podzimních komunálních volbách. Po desetiletém hostování v obci Hýsly, jsem se opět stal občanem Labut a ve volbách jste mi dali největší počet hlasů. Byl jsem zvolen místostarostou pro volební období Po boku starosty Ludvíka Poizla jsem se začal seznamovat s problematikou vedení obce a brzy se začal aktivně zapojovat do dění v obci. První, co se mi podařilo prosadit, byla výstavba nového mostu přes Josefínský potok na silnici III. třídy (u Novotných), na přelomu roku 2003/2004, o kterou se obec už dlouho neúspěšně snažila. V lednu 2004 byla zkolaudována nová stavba za Kč, financovaná SÚS JMK Brno. Následovalo jeho vysvěcení. Vystoupení dětského krojovaného souboru Hýselánku a koncert Podhoranky ve Hlůšku, byl důstojnou oslavou této významné události v historii obce Labuty! Máme svůj znak a prapor! Další věcí, o kterou jsem usiloval, byl obecní znak a prapor. Podařilo se a dne jsme jeli se starostou panem Ludvíkem Poizlem do Prahy do Parlamentu ČR pro dekret. strana 2 Labutský zpravodaj 2014

3 V roce 2005 se nám podařilo, díky mojí manželce Ivoně a šikovným labutským dětem, nacvičit divadelní představení Mrazík a počátkem roku 2006 ho děti mohly předvést svým babičkám a dědečkům na obnovené 1. Besedě s důchodci, kde se také poprvé prezentoval se svou výstavou obrazů místní malíř pan Jaroslav Půček. Rok 2006 byl pro následující dění v obci stěžejní a to konkrétně červnová povodeň. Tehdy jsem se začal zajímat o Komplexní pozemkové úpravy, jezdil na semináře a učil se od zkušenějších obcí, jako byl především Vlkoš, ale i Kelčany. Byla to cesta jak ochránit obec před velkou vodou a zajistit nákladné financování, které z našeho rozpočtu nebylo myslitelné. Na podzim jsem se stal starostou pro období a mým zástupcem místostarosta pan Jiří Sedláček. Hlavním úkolem, který jsem si vytýčil, bylo výrazným způsobem zlepšit tok finančních prostředků do katastru obce Labuty. Dotace ve výši tisíc korun ročně nemohly obec posunout příliš dopředu. Roční rozpočtový příjem byl 1,5 milionu korun a z toho zbylo po odečtení nezbytných výdajů cca 500 tisíc korun na investice. Dotace jsme dostávali ve výši max. 50%, tzn. 100 tis. z rozpočtu obce tis. dotačních. Proto jsem se zaměřil na dotace 100%. Museli jsme zahájit Komplexní pozemkové úpravy financované Pozemkovým úřadem Hodonín, s vidinou realizace protierozních a protipovodňových opatření po těchto úpravách, financovaných právě Pozemkovým úřadem ze 100%! Byl to nelehký běh na dlouhou trať, ale letos již přináší své první ovoce ve formě nové hráze na Josefínském potoce. Vlkoši přinesly tyto realizace desítky milionů korun a to byl můj cíl i v Labutech. V roce 2007 jsme odstraňovali následky povodňových škod z prostředků poskytnutých z JMK Brno a Ministerstva pro místní rozvoj. Začali jsme se připravovat na dotační projekty z Evropské unie. Po povodni jsme opravili komunikaci u Sedláčkového za Kč. Labutský zpravodaj 2014 strana 3

4 Ve Hlůšku úprava hřiště, nový parket a pódium za Kč. strana 4 Labutský zpravodaj 2014

5 2008: Ve spolupráci se ZVHS Hodonín, hlavně s panem Jochmanem, se nám podařilo zajistit opravu, vydláždění a vyčištění Labutského potoka až po soutok se Skaleckým potokem za Kč. Prvním projektem z dotací EU 90% byla kompletní rekonstrukce místní kaple za Kč. Labutský zpravodaj 2014 strana 5

6 2010: Rekonstrukce autobusové zastávky a celé návsi z dotací EU 90% za Kč a k tomu nový povrch vozovky za Kč od SÚS JMK Hodonín. 2009: Postavena nová opěrná zeď z dotací EU 90% za Kč. V novém volebním období jsme pokračovali na obecním úřadě ve stejném složení. Byla dokončena Komplexní pozemková úprava, která stála Kč. Navíc byly vykoupeny pozemky za Kč. Vytvořena projektová dokumentace na realizaci protierozních a protipovodňových opatření na celém katastru obce Labuty za Kč. Vše financoval Pozemkový úřad Hodonín. Pokud bychom měli zrealizovat všechna navržená opatření, potřebovali bychom získat Kč. Proto je realizace rozdělena do 3. etap a bude to dlouhodobější záležitost. Podařilo se nám získat do vlastnictví obce domy č.p. 3 a 4. Demolice nás stála Kč. Na návsi byla postavena studna ve spolupráci s MR Podchřibí za Kč. Vykoupili jsme pozemky naproti starých sklepů u Rusňákového za Kč a nyní zde připravujeme stavební místa. Podařilo se dojednat se SÚS JMK Hodonín opravu vozovky v Zelničkách za cca Kč, kde byl navíc ve výši Kč z rozpočtu obce uhrazen povrch rozcestí k farmě. strana 6 Labutský zpravodaj 2014

7 Byl zde také vybagrován odvodňovací příkop za Kč. Ve Hlůšku byla dokončena elektroinstalace a instalovány nové sloupy osvětlení, zřízeno nové samostatné přípojné místo, vše celkem za Kč a zakoupena stavební buňka jako trvalé zázemí pro pořádání letních akcí, za Kč. Letos začala stavba nové hráze v celkovém rozpočtu Kč, financováno Pozemkovým úřadem Hodonín z dotací EU. Po dokončení bude celé dílo převedeno do majetku obce a naší povinností bude dodržovat provozní řád této vodní nádrže. Je to první stavba z I. etapy realizace protipovodňových a protierozních opatření. Vykoupili jsme již další pozemky v okolí této nádrže za cca Kč, abychom tuto nádrž mohli v budoucnu rozšířit. Podařilo se nám také prosadit rychlejší internetový spoj mezi Vřesovice a Labuty (10 GHz). V obci mezi vysílacími body (AP), což je u Rusňáků, Pantlíků a na obecním úřadě, byly nataženy optické kabely v hodnotě cca Kč. Rychlosti naměřené přímo na AP byly až 60Mbit/s! Na Labuty velmi slušné. Společnost Sitkom, provozující internet nyní nabízí připojení za 1 Kč, včetně zařízení, pokud se smluvně zavážete na 3 roky za 390 Kč měsíčně. Stávajícím zákazníkům také doporučuji přechod, za tuto akční cenu, na rychlejší 5GHz připojení místo stávajících 2,4 GHz. Všechny AP v Labutech již fungují na 5GHz frekvenci. Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Velmi si vážím každého hlasu, který jsem od vás dostal. Práce pro obec není jednoduchá a už vůbec ne, při uvedeném množství projektů. Proto jsem novým obecním zastupitelům navrhl, aby pro toto volební období schválili funkci starosty jako uvolněnou. Jejich jednohlasný souhlas mě velmi potěšil a přijímám ho jako ocenění mojí dosavadní práce pro obec. Rád bych projekty ještě přehledně shrnul a sečetl. Je to moje poděkování, vám voličům, za projevenou důvěru již pro čtvrté volební období. Labutský zpravodaj 2014 Realizované projekty v letech : Stavba mostu Silnice u Sedláčkového Hlůško hřiště, parket, pódium, osvětlení Komplexní pozemkové úpravy Rekonstrukce místní kaple Výkupy pozemků Projektová dokumentace projektů PEO a PPO Úpravy Labutského potoka Opěrná zeď na návsi Autobusová zastávka a náves Oprava komunikace u zastávky Studna na návsi Oprava silnice Zelničky, rozcestí a příkop k farmě Demolice domů Výkup pozemků na stavební místa Dětské hřiště Stavba hráze CELKEM Kč Při rozpočtovém příjmu obce cca Kč ročně, ze kterého Kč ročně stojí provoz obce, na investice tedy zbývalo cca Kč. To znamená, že za provoz obce jsme utratili v tomto období dalších Kč. Podíl : (ročně) = 48 let by nám trvalo tyto projekty zrealizovat bez dotací a bez zajištění ostatních investorů! Na konci roku 2014 obec Labuty neměla žádný úvěr, naopak zůstatek na účtech činil Kč! Prvním zrealizovaným projektem v novém volebním období je malé Dětské hřiště za Kč od Moravských naftových dolů Hodonín a za dalších Kč zde bude nainstalován ještě malý plotek s brankou, aby děti nemohly vyběhnout nekontrolovaně ze hřiště na silnici. Obec je provozovatelem hřiště. Obecní zaměstnanec bude každý týden kontrolovat stav herních prvků a podepisovat kontrolu do deníku, případnou závadu, uvolněný šroub apod. musí hlásit. Každý rok hřiště zkontroluje revizní technik. Hlavní odpovědnost za bezpečnost svých dětí mají ovšem jejich rodiče. Při opouštění tohoto hřiště, není toto místo dostatečně přehledné. Hlavně pro řidiče jedoucí od návsi. Na jaře zde bude umístěno svislé i vodorovné dopravní značení Pozor děti a nyní Policie ČR posuzuje vhodnost snížení rychlosti v obou směrech na 30 km v hodině. Hlavní kulturní, sportovní dění a velké dětské hřiště vidím především ve Hlůšku. Kde bych rád viděl letní víkendový výčep, občerstvení, grilování, táboráky, půjčovnu sportovního nářadí atd Aktuální největší stavební akce stále probíhá v Hajkách. Dále řešíme velmi špatný stav stropů na budově obecního úřadu a zvažujeme celkovou rekonstrukci, zateplení budovy, výměnu oken a dveří. Připravujeme stavební pozemky pro dva zájemce, kteří chtějí v Labutech postavit dům. A stavebních po- strana 7

8 zemků bude ještě více. Právě řešíme s architektem, kolik se jich na dané území umístí. Pokud někdo z Labuťáků vážně uvažujete, že byste si tu rádi postavili nový dům, neváhejte a nahlaste se přímo u starosty. Ať vám je nevykoupí někdo přespolní. Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem již máme vyřízeno stavební povolení na výstavbu hlavní polní cesty s označením HC3 od Sedláčkového směrem na Osvětimany. Součástí je odvodňovací příkop, zaústěný až do Labutského potoka. Vyřizuje se stavební povolení na další polní cestu HC4, navazující na HC3, směrem na Haldy. Také s odvodňovacím příkopem. Realizace v celkové ceně cca ,- Kč, financované Pozemkovým úřadem. Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem bychom ještě rádi zrealizovali odvodňovací příkop z Kreftů, zaústěný do Josefínského potoka. Pak převzít projektovou dokumentaci a už ve vlastní režii zajistit dotace na mostek přes Labutský potok ve Strži. Dále průtlak pro kanalizaci pod silnicí III. třídy u křížku směr Skalka. Kromě těchto projektů se musíme připravit na další dotační období Další realizace protierozních opatření (zatravněné pásy a výsadba stromů), vyřešit odvodnění Vrbátek a rekonstrukci místní komunikace. Menší opravy chodníků a obrubníků. Je třeba promyslet i opravu sklepů směrem ke Skalce. Velkou neznámou je zatím pro nás i čištění odpadních vod a nová kanalizace, která by měla stát kolem Kč. Tolik tedy moje ohlédnutí za posledními 12 lety a malý náhled do budoucna. Je toho samozřejmě mnohem víc, než se vejde do našeho malého zpravodaje. Velký problém, který tu vidím, je nedostatek pracovních příležitostí. Líbila by se mi obnovená farma a vyřešené majetkoprávní vztahy v tomto areálu, především stavby na pozemcích stejného vlastníka. Na úplný závěr mého příspěvku děkuji všem, kteří se podílíte na veřejném životě v Labutech. Všem stávajícím i bývalým zastupitelům obce, ale i vám, kteří se nebojíte přiložit ruku k dílu, když je třeba pomoci. Vaše podpora a spokojenost po vydařených akcích mi dává sílu a energii tlačit rychlým tempem naši malou, ale malebnou, obec stále kupředu. Příjemné svátky vánoční, hodně zdraví a pohody v novém roce 2015 vám přeje Milan Hrkalík, starosta obce Labuty Jak ten čas letí Události letošního roku Opět je tu čas pro Labutský zpravodaj a souhrn toho, co se v naší malé obci v uplynulém roce událo. Myslíme si, že toho opět nebylo málo. Zpívání u vánočního stromu se svařákem proběhlo v již zažitém termínu 25. prosince. Zazpíval nám pěvecký sbor Osvětimany pod vedením pana Cveka. Toto zpívání si již také nedovedeme představit bez živého betlému, ve kterém se nám představili Marie Lucie Musilová a Josef Michal Stupal. K tomu všemu patří samozřejmě dobrý svařák, příjemná vánoční atmosféra a snad zase někdy i krásné zimní počasí se zasněženou návsí jako v Ladových pohádkách. Jiří Sedláček Fašaňk Letošní fašaňk, který pořádal pan Šimeček, se bohužel pro nemoc muzikantů v původním rozsahu a místě nekonal. Skupinka příznivců této akce se však dala dohromady a průvod masek po obci se nakonec přece konal. Patří jím za to poděkování. Fašaňk v roce 2015 organizují naši hasiči, kteří mají pro tuto akci již rezervovanou zasedací místnost obecního úřadu v termínu Jiří Sedláček strana 8 Labutský zpravodaj 2014

9 Tříkrálová sbírka My tří králové jdeme k Vám, tak ohlašovali svůj příchod tříkráloví koledníci, kteří i letos zvonili u všech domů v Labutech. Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit malému Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary kadidlo, myrhu a zlato. Již od roku 2001 organizuje tuto sbírku Ar- cidiecézní charita ČR., kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi. Do této sbírky se zapojují diecézní oblastní a farní charity v celé České republice. Lednové Tříkrálové sbírky pod vedením paní Anny Kolajové se zúčastnili tři králové Jaroslav Dospíšil, Petr Novotný a Michal Stupal. V naší obci tříkrálová sbírka vybrala celkem 5 065,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. Jiří Sedláček Beseda s důchodci Kolikátá je to již beseda? Pokud dobře počítáme tak 10. Je to již pěkná tradice u této akce pořádané pro naše seniory. Myslíme si, že je stále natolik oblíbená, že v ní budeme i nadále pokračovat. Snažíme se připravovat stále nějaký nový program, ale někdy máme pocit, že jsme již většinu možností vyčerpali. Různé výstavy, fotografie, divadelní scénky, vystoupení žáků ZŠ Ježov, kroužku z Osvětiman nebo lidový vypravěč, či promítání fotografií. Bylo toho zkrátka již mnoho za těch deset let této akce. Letošní besedou všechny provázel již podruhé pan Meisl z Vracova. Jiří Sedláček Výročí osvobození Koncem dubna jsme si připomněli další výročí osvobození naší obce od fašismu. Již tradiční lampionový průvod v čele s hasiči a zástupci obce prošel celou obcí a svou cestu zakončil na návsi u pomníku pana Jindřicha Škody. Starosta obce Milan Hrkalík poté přečetl zápisky pana Miroslava Frýborta, které si dovolujeme také zveřejnit: Labutský zpravodaj 2014 strana 9

10 Zážitky tří dnů jasně slyším hřmění fronty. Němci ustoupili až k Žadovicím a německé baterie z Ježova odstřelují Rumuny. Tak to jde po celý den. Večer přišli k panu Rudovi Jelínkovi němečtí oficíři. Hejtman a dva jiní. Říkají, že do půlnoci je tu fronta. Já tomu nechci věřit. Je půlnoc a fronta tu není a němečtí oficíři už taky ne. Utekli a zapomněli u p. Jelínka pěkný dalekohled. Spíme ve sklepě pana Gottwalda a je nás tu dost. Já spím vsedě. Z venku slyšíme německé trény a autokolony, jak jedou směrem ke Koryčanům. Tak to jde celou noc Konečně je tu ráno. Fronta se už značně přiblížila a nyní se nalézá asi ve Skalce, 1 km od Labut. Němci už mají pozice v Hoře, na Nádhořích a v Haldě. Z Haldy se už střílí. Němci střílí na dvě strany, protože Rumuni je obchvacují ze dvou stran, a to od Hruškovic a ze Skalky. Dívám se na německé vojáky, jak se musí pořádně krýt, neboť Rumuni je odstřelují z děl a minometů a vidí je jako na dlani. Na jednom svahu Haldy, směřujícímu do Labut, si Němci vykopali kulometné hnízdo. Jsou tam asi dva a je vidět jenom helmy. Kus pod nimi je jeden střelec s puškou. Nad nimi vpravo je asi šest vojáků, kteří hledí přískoky a krytím se před střepinami dosáhnout vrcholu. Nepočítali však s tím, že až budou navrchu, budou je Rumuni od Hruškovic odstřelovat jako králíky. Stalo se. Jenom se první ukázal a s výkřikem padl na zem. Nebylo to těžké zranění. Odvlekl se do vesnice a sedlák Čechal ho musel koňmo odvézt do Koryčan. A zatím byl v Haldě shon. Rumuni od Hruškovic, když uviděli, že Němci se hledí dostat na vršek zahájili palbu z minometů a Rumuni ze Skalky taky nelenili. Němci se takto dostali do křížové palby. Ty dva germány v kulometném hnízdě nebylo vidět. Chvílemi zaštěkal kulomet. Tu se ozvalo syčení a prásk a už vybuchla jedna mina blízko nich. Na druhou nečekali a už se nesli každý jinam. Jeden si lehl do brázdy v jetelině a ten druhý zalezl do nějakého křoví. Za chvíli se ozvala druhá mina a dopadla v blízkosti toho křoví. Němec chtěl vyběhnout, ale nemohl se z toho křoví nějak vymotat. Konečně se z toho dostal a pelášil ke kulometnému hnízdu, do kterého zalezl. Ten druhý tam za chvíli vlezl taky. Zas padla mina kousek od nich. Vyběhli ven a vzápětí druhá mina vybuchla přímo v tom kulometném hnízdě. Jen se zaprášilo. Ostatní Němci měli taky fofr. Miny je proháněly po polích sem a tam. Nahoru dolů. Nahoru dolů. Tak to šlo celé odpoledne. Když miny začaly vybuchovat blízko Labut, odebral jsem se do sklepa. Dlouho jsem tam ovšem nevydržel. Nedalo mně to a šel jsem na zahrádku, která se rozprostírala nad sklepem. Za plotem, který ji ohraničoval, se rozprostírají pole na svahu tzv. Hory. Nahoře je mez, porostlá křovím všeho druhu a mezi nimi vévodí veliký ořech. Říká se tam u ořechu. Tak pod tím ořechem měli Němci bunkr. Z toho začali střílet až k večeru. Opatrně jsem šel k plotu a díval jsem se nahoru na bunkr. Za chvíli se ozvala rána z pušky a vzápětí mně zasyčela kulka kolem uší. Hned jsem si lehl na zem a lezl po čtyřech až do sklepa. Podruhé jsem se už dívat nešel. Na druhé straně Hory byli Němci taky zakopaní, ale ne moc. Tam na ně útočili Rumuni od Moštěnice. Tam taky Rumuni nešetřili minami. Konečně přišla noc. Uchýlili jsme se všichni do sklepa. Byli tam: strýc Franta ze Slavkova s tetou, jejich Jenda, Mireček a Láďa, dále teta Lidka z Kyjova s Milanem. Mojkem a Olinem, paní Gottwaldová s Milošem, Mařenou a jejich babičkou, paní Hanáčková a Franta. Nakonec já. Pan Gottwald s panem Hanáčkem zůstali v baia baráku. Asi o půl deváté začali Rumuni kanonádu na Labuty. Paní Hanáčková se myslím bála, že se sklep zesype a aby se jí nic nestalo, tak si hlavu přikryla peřinkou a na Frantu křičela: Zalez pod stůl! Kdyby se to zesypalo, ať se ti nic nestane. Miny praskaly blízko, až se sklep třásl. Nad sklepem za plotem se usadil jeden Němec s kulometem do járku a střílel na Rumuny v Hoře. Vždycky se ozvalo tatata, malá přestávka a zase tatatatata a tak to šlo pořád dál. Tu se ozvala děsná rána, až se celý kryt zatřásl. Za chvíli doběhl pan Gottwald s hrnkem v ruce a říká: Právě si smažím vajíčka k večeři, když slyším syčení a hned potom tu strašnou ránu. Leknutím se mně podlomily nohy a hrnek mně vypadl z ruk. V prvém okamžiku jsem měl ten dojem, že to prásklo do chlívů. Vyběhnu na zápraží a vidím, jak se z Přikrylového domu kouří a že střecha je pryč. V kouři vidím Jana Přikrylovýho, jak volá na Němce, kteří tam okouněli: Vy svině, vy jste mně rozmlátili barák! Na víc jsem nečekal, sebral kastrolek a běžím sem. Potom jsem usnul a vzbudil jsem se až tehdy, když přišel pan Hanáček. Říkal taky, že má Jan Přikrylů rozbitou střechu a dál říkal, že jedna mina praskla u zvonice Potom jsem zase usnul a vzbudil jsem se až ráno, ale to už byl všude klid. Je neděle, chlapi odešli všichni ven a dlouho se nevraceli. Potom šel ven Franta Hanáčků. Za chvíli doběhl a křičí: Už jsou tady Rusi! Chtěl flašku slivovice, že jim půjde zavdat. Odešel a přišel zas Joža Přikrylů, můj kamarád, a taky říká, že jsou tu Rusi. (Oni to byli Rumuni, ale to zatím nevadí.) Vzal jsem si kabát a čepici a šel jsem sním ven podívat se na ty Rumuny, jak vypadají. Vyšli jsme ven. O je, to bylo škaredé počasí. Bláto bylo, pršelo. To je blbý počasí jsem si myslel. Dlouho jsme žádného Rumuna neviděli, tak jsme se šli podívat na Přikrylův barák, jak vypadá. Nic. Jenom střecha pryč, už ji spravovali. Ohlédnu se konečně vidím Rumuna. Je v celtovém plášti zabalen, na hlavě má čepici se dvěma rohy. Má vousy a vysoké boty. Je to asi důstojník, soudím podle distancí na výložkách. Potom jsem viděl Rumunů habaděj. Přes Labuty jely potom celý den trény a dělostřelectvo. Jenom jsem velmi zvědavý na ty pravý. Na bolševiky. Ty jsem ale viděl poprvé asi za 14 dní v Kyjově. Ale dočkal jsem se jich. Můj úsudek prima chlapi. Ať žije Rudá armáda. Zápisky Miroslava Frýborta z roku 1945 strana 10 Labutský zpravodaj 2014

11 Dětský den Dne proběhl pro naše nejmenší a také pro odrostlé Dětský den. Jako každý rok se tato společenská událost konala na výletišti ve Hlůšku. Počasí nám bylo nakloněno, a proto byla i velká návštěvnost. I samotné organizátory překvapilo, tak velké množství dětí a doprovázejících rodičů. Vždyť jen registrovaných bylo 128 dětí. Takovou účast jsme doposud neměli. Také provozovatelé atrakcí se sami hlásili z velké dálky. Celé prostranství ve Hlůšku bylo zaplněno do posledního místa. Také, jako každý rok, zde bylo malování na obličej dětí. Mezi atrakcemi jsme mohli nalézt skákací hrad, nafukovací skluzavku, jízdu v bugině, jízdu na koni a také velmi vyhledávanou jízdu na Segway. Dále bylo pro děti přichystáno plno soutěžních disciplin. Za tyto disciplíny dostávaly děti Labutské Groše. Ty následně mohly vyměnit u stánku za různé věci. Jak za sladkosti nebo si za ně mohly koupit nějakou hračku. Veškeré tyto věci byly věnovány sponzory nebo obcí Labuty. Zahájení dětského dne provedla sportovní skupina dětského Aerobiku Kostelec. Předvedla nám vystoupení, se kterým se účastní na okolních soutěžích. Jako v minulém roce se o příjemnou atmosféru postaral moderátor Rádia Jih Petr Indra. Bylo vidět, že je profesionál na pravém místě. Díky našemu starostovi bylo na závěr milé překvapení, a to let balonem. Každé dítě si také za své groše mohlo koupit let balonem. Avšak aby nám děti neuletěly, tak byly pouštěny jen do malé výšky. Na závěr byla vylosována jedna osoba, která dostala půlhodinový let balonem. Ke všem těmto disciplínám bylo zabezpečeno občerstvení, jak na krásném baru, tak v místních stáncích. Na závěr jen poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k tak zdárnému dni. Bez nich by taková akce nemohla vůbec proběhnout. A myslím, že letošní Dětský den byl pro ně velmi náročný. Večer pro odrostlejší pokračoval zábavou se skupinou GENERACE. Jiřina Poizlová Letní noc Letní noc 2014 s pořadovým číslem 15 se skutečně vydařila. Hojná účast návštěvníků, dobrá kapela v podobě Stříbrňanky, no a také úžasné počasí, které Labuťákům opravdu přeje. Dva dny před Letní nocí déšť a počasí nic moc. Sobota a je tu počasí jako na objednávku. Neděle večer silné bouřky a vydatné srážky kolem 30 mm. V provozu byl opět party stan s letním barem, který se minulý rok při své premiéře velmi osvědčil a letos také neměl o zákazníky nouzi. Novinkou letní noci byly letos grilované speciality. Měli jsme obavy, zda se tato novinka ujme a bude o ni zájem. Ten byl ale velký a o půlnoci nebylo již co grilovat. K dostání bylo samozřejmě také uzené cigáro a bohaté občerstvení, jak v šenku, tak i v letním baru. Bohatá tombola s hlavní cenou LED televizí také velmi přitahovala pozornost hostů. Celý večer, jak jsme se již zmínili, se starala o dobrou náladu skvělá kapela Stříbrňanka, kterou si přišlo poslechnout na tři sta návštěvníků z širokého okolí. Jiří Sedláček Labutský zpravodaj 2014 strana 11

12 Místní knihovna Rok se opět s rokem schází a jak už to tak bývá, většina z nás bilancuje, co se povedlo, a co nikoliv. Stejně tak, jako mnozí, ohlížím se za uplynulým rokem v knihovně i já. A že to byl plodný rok, posuďte sami. Připravila jsem pro vás pár čísel. 11. je počet evidovaných čtenářů pro rok děti do tří let využívaly knihovnu, pro půjčování obrázkových knih a leporel. 7. výměnných fondů bylo letos u nás k dispozici. 40. knih obsahoval každý fond návštěv je evidováno pro rok 2014 v deníku knihovny bylo vypůjčených knih. 13. nových zakoupila obec. Tolik pro představu hospodaření v odvětví literatury. I přes to, jak malinkatou knihovnu Labuty mají, myslím, že tato čísla jsou velmi uspokojivá. V dnešní době, kdy spíš než četba, převládá internet a televize, je krásné vědět, že pořád ještě jsou tu lidé, kteří místo po dálkovém ovladači, sáhnou po dobré knize a ponoří se do překrásného světa vlastní fantazie. Ať už je to romantika, detektivka, či pohádka na dobrou noc, můžeme si být jistí, že tento svět nám nikdy nezevšední a pokaždé si pro nás připraví různorodá překvapení umístěné v daném příběhu. A abychom podráždili čtecí smysly, dovolte mi malou ochutnávku z děl, které si můžete v naší knihovně zapůjčit: Pro děti do 9 Let: Václav Čtvrtníček Pohádkový rok Karel Jaromír Erben Zlatovláska František Hrubín Pohádky z tisíce a jedné noci Pro děti od 9 let: Bára Tomanová Konečná stanice Láska Karel May Závěť Vinnetoua Anthony Horowitz Akademie Point Blanc Dospělí-beletrie: Táňa Keleová-Vasilková Nikdy Simona Moniová Pletky s osudem Francis Roe Pod skalpelem Životopisné: Dick Francis Rozcestí Jiřina Jirásková Jen to klidně napište Vlastimil Brodský Naučná literatura: Chřiby, hledání hrobu sv. Metoděje Chřiby záhadné a mýtické...a mnoho dalších. Přijďte se podívat sami a určitě si vyberete. Závěrem vám přeji klidné prožití svátků vánočních a úspěšný start do nadcházejícího roku Kateřina Spurná, knihovnice Činnost sboru dobrovolných hasičů obce Labuty v roce 2014 Stejně jako loni i letos byl sbor dobrovolných hasičů nemalou měrou součástí dění v naší obci. Tento rok byl sbor veden novým velitelem, jelikož dlouholetý velitel sboru, pan Pavel Spurný, na vlastní žádost odešel z velitelské pozice. Na tomto místě bychom mu jako celé mužstvo chtěli poděkovat za jeho obětavou práci pro sbor i za jeho příkladné vedení mužstva, díky kterému se můžeme pyšnit nejednou zásluhou. Jednou z prvních činností v tomto roce bylo odstrojování Vánočního stromu na návsi naší obce, a protože po celou dobu Vánoc krásně zářil, i tento rok jsme se jeho zdobení rádi ujali. Ovšem ani po následující zimní měsíce jsme nezaháleli. Vymalování interiéru hasičské zbrojnice, zřízení malé zasedací a odpočinkové místnosti patřilo k našim činnostem během dlouhých zimních večerů, jakožto pravidelná údržba svěřené techniky a vybavení, aby tato byla připravena v případě nutnosti kdykoliv zasáhnout. Jako každé jarní měsíce se i letos konal sběr kovového odpadu, který patří k velkým zdrojům finančních prostředků sboru. Velkou měrou byl z tohoto zisku pokryt nákup zbrusu nové kompletní sady požárních hadic, proto velmi děkujeme občanům, kteří se rozhodli zbavit starého železa touto cestou. Měsíc duben byl již tradičně ve znamení zdobení, stavění a kácení máje. Na této tradici mají zásluhu také občané naší krásné obce, kteří přišli pomoci a přiložit ruku k dílu při přípravách i během samotného stavění. Svou strana 12 Labutský zpravodaj 2014

13 hojnou účastí přispěli k dobrému a veselému průběhu celého stavění. Bohužel rozmarem počasí byl máj během měsíce zlomen, ale s velkým nasazením se nám podařilo jej alespoň částečně ozdobit zpět a nakonec i celý měsíc uhlídat. Rádi jsme také byli nápomocni při přípravě a organizaci labutské Letní noci spolu s koncertem skupiny Generace a také dětského dne. I rok následující budeme obecnímu zastupitelstvu rádi nápomocni při přípravách těchto vynikajících akcí, které v širokém okolí získávají na známosti a oblíbenosti. Havarijní stav hráze našeho rybníka si také vyžádal zásah našeho sboru, neboť bylo nutné zajistit dostatečný odtok vody, který byl nakonec zdárně vyřešen. I letos jsme měli tu čest reprezentovat naši obec na okrskových závodech v požárním útoku konaných v Žádovicích, kde naše mužstvo v tvrdé konkurenci vybojovalo pohárem odměněné třetí místo. Děkujeme všem, kteří nás přijeli podpořit a svým fanděním nás hnali kupředu. Nejen veselé, ale i smutné události patří ke všednosti lidského života. V červenci tohoto roku jsme se naposledy rozloučili s naším dlouholetým a čestným členem, panem Antonínem Placarem, jež se ohromnou měrou zasloužil o vznik, fungování a rozvoj sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Bylo poctou doprovodit ho na jeho poslední cestě čestnou stráží našeho sboru. Všichni kdo jste tohoto mimořádného člověka znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. V posledních řádcích mi dovolte, abych Vám jménem celého sboru dobrovolných hasičů v Labutech popřál krásné a pohodou provoněné prožití Vánočních svátků, krásný vstup do nadcházejícího roku a po celý rok pevné zdraví. Lukáš Kmínek velitel SDH Labuty Labutský zpravodaj 2014 strana 13

14 Dětské hřiště Toto téma bylo docela žhavé ihned po sestavení herní prvků. Někde zazněly ohlasy odmítavé, jinde zase plné chvály. Naštěstí ty kladné názory převládaly. Nikoho nebudu přesvědčovat, na kterou stranu se postavit. To už, ať si každý rozhodne sám. Všechno začalo tak, že se napsala panu starostovi žádost, o pořízení dětského koutku, kterou oslovené maminky podepsaly a starší děti ji doplnily o zdařilé obrázky na téma JAK SI PŘEDSTAVUJI DĚTSKÉ HŘIŠTĚ. Za což dodatečně děkuji. Z počátku banální představa o pořízení a umístění dětských herních prvků v Labutech se ukázala jako poměrně náročná. Nestačilo jen oslovit tři konkurenční firmy. Museli to být výrobci prověření a herní prvky atestované. Nakonec se nám podařilo vybrat vhodné dodavatele a nechat si poslat od každého z nich cenovou nabídku. Soutěž vyhrála firma Tewiko systems s.r.o. Následně se podávala žádost o dotace. Spoustu papírování a běhání po úřadech, obstaral pan starosta, za což mu ještě jednou za sebe, maminky a hlavně děti děkuju. Nikdy bych nevěřila, co všechno úřady chtějí. Snažení však bohužel padlo na neúrodnou půdu. Dotaci jsme nedostali. A tak se podávaly další žádosti, až jsme jako obec nakonec získali grant od MND Hodonín. Na veřejné schůzi bylo odhlasováno jeho použití na realizaci dětského koutku, který byl v listopadu roku 2014 konečně postaven v parčíku před hospodou. Někteří lidé poukazují na nevhodné umístění. Bohužel, ale nebylo možno využít jiná místa. Především bych ráda zdůraznila, že celé hřiště bude bezpečně zaopatřeno. Nebude chybět plotek s brankou, dopravní značky upozorňující na přítomnost dětí a snad také značení na silnici. Nic se ale nevyrovná ostřížímu zraku dospělého, který dítě doprovází. Do 7 let je totiž potřeba mít sebou dospělý doprovod. Apeluji proto na všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety a strýce, dávejte na svoje malé svěřence pozor. Děti jsou opravdu rychlé a neštěstí je na světě hned. Pamatujte, že dětské hřiště nemá sloužit jako odkládací koutek, i když je oplocené. Starší děti, které už sebou nebudou mít dohled prosím, aby byly opatrné. Přes Labuty nejezdí moc aut, ale právě to může být zrádné. Nezapomeňte se rozhlížet při každém přecházení silnice. Herní prvky používejte pouze k tomu, k čemu byly určeny. Jsou vyrobeny pro děti do 14 let. Je taky důležité, aby se na hřišťátku udržoval pořádek. Závěrem chci popřát všem dětem super vyžití. Z jara se sejdem na hřišťátku. Do té doby si, ale užijme nadcházející Vánoce, a doufejme, že taky spousty sněhu. Katka Spurná Třídíme bioodpad Tříděním a zpracováním vytříděného bioodpadu lze snížit množství odpadu uloženého nenávratně do skládky o mnoho procent. Tříděním bioodpadu (ale i jiných složek, na které máme barevné kontejnery) snižujeme množství směsného komunálního odpadu a tím také přispíváme k tomu, že ceny za svoz komunálního odpadu neporostou nebo se sníží. Z pečlivě vytříděného bioodpadu se v kompostárně dá vyrobit kvalitní, dobře využitelný kompost nebo jiné cenné substráty pro zahrádkáře, zemědělství či rekultivace. Jiří Sedláček Co patří do nádoby na bioodpad Listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, Kořeny a listy zeleniny, květiny Piliny popel ze dřeva Spadané ovoce, plevel Větvě (pouze nastříhané, posekané nebo štěpkované) Seno, sláma apod. strana 14 Labutský zpravodaj 2014

15 Pálení odpadu v domácnostech Domácnosti jsou v znečišťování ovzduší hned za automobily. Domácí kotelny přispívají stále více k riziku vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích onemocnění. Leckde na venkově je čistota ovzduší v zimním období stejná nebo i horší než v průmyslových oblastech. Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií pro dokonalé hoření a čištění spalin, a tak záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu. Koho pálením odpadů nejvíce poškodíte? Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled. Věcí, které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho. Zaměřme se na ty, které se tam ocitají nejčastěji: plasty pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více čím je obsah PVC v odpadu vyšší. Použití PVC je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat. I když ho nespalujete, během jeho použití se z něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP), poyetylenu (PE) či PET lahví podporujete vznik polyaromatických uhlovodíků. staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo jeho pálení vyprodukuje asi krát více doxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát i prodat do bazaru) zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku) případně třídit (kontejnery na biologický odpad), jinak patří do směsného odpadu (zbytky jídla) a do kontejneru na odpad z obecní zeleně. celobarevné letáky a časopisy- při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru do kontejnerů na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky. tetrapak jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy. V mnoha obcích se již třídí do určených kontejnerů. nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec /město informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat. pneumatiky jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky. Jiří Sedláček Slovácký rok 2015 Příští rok to budou již čtyři roky, co se Labuty asi poprvé jako samostatná obec představila na Slováckém roku v Kyjově. Pro malé Labuty to byla velká událost. Množství krojovaných bylo na naši obec úctyhodné. Proto se pomalu začínáme připravovat na Slovácký rok Žádáme proto naše občany a všechny, kdo mají k Labutám nějaký vztah nebo jen tak chtějí zažít tuto jedinečnou atmosféru, aby se příští rok tohoto průvodu zúčastnili. Bude to jistě opět akce s úžasnou atmosférou v ulicích Kyjova. Obecní úřad v Labutech také finančně podpoří každého krojovaného účastníka tohoto průvodu, který bude 15. srpna 2015 ve hod. Budeme také rádi, když na Obecní úřad do Labut každý svoji účast co nejdříve nahlásí. Je totiž nutné nahlásit alespoň přibližný počet účastníků z důvodu organizace celého průvodu. Jiří Sedláček Labutský zpravodaj 2014 strana 15

16 Zumba Zumba, která se v České republice stala hitem již před pěti lety, oslnila také Labuty. A jak cvičenky říkají, takový zájem o cvičení tu ještě nebyl. Je to cvičení a není to cvičení, je to tanec a není to tanec. Na první pohled může Zumba připomínat aerobic, ale jakmile začne hrát hudba, zjistíte, že Vás čeká něco zcela jiného. Latino hudba, která převládá, je veselá a hodina Zumby Vás díky sluncem prohřátým melodiím a rytmům zahřeje na duši a zvedne Vám náladu. Hodinová lekce Zumby zaplaví Vaše tělo endorfiny na několik následujících hodin. A pozor na závislost! Další lekce se nebudete moci dočkat. Nejlepší na tom je, že Zumba je ZÁBAVA. Cílem není přesné napodobování jednotlivých kroků podle lektorky. Stačí, když se podle nich budou hýbat a nechají se strhnout rytmy úžasných latinskoamerických tanců. Základem jsou kroky salsy, chachy, batchaty, cumbie a dalších. Moc děkuji všem cvičenkám z Labut a okolních obcí za to, že se již přes tři roky pravidelně potkáváme a úžasným způsobem odreagováváme. Ing. Hana Laštůvková Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace Co škola nabízí: 1. Zajímavá nabídka volitelných předmětů a bohatá mimoškolní zájmová činnost zájmové kroužky vedené pedagogy i nepedagogy 2. Výuka cizích jazyků, anglický jazyk od 3.ročníku, německý jazyk od 7.ročníku, anglický jazyk také jako zájmový kroužek od 2.ročníku 3. Kvalifikovaný pedagogický sbor na 1. i 2.stupni 4. Škola vyučuje dle vlastního ŠVP zpracovaného podle RVP, působí zde pedagog jako metodik prevence rizikových faktorů, výchovný poradce v oblasti volby povolání,asistent pedagoga 5. Výuka hry na dechové hudební nástroje odborné vedení pedagoga ZUŠ Kyjov 6. Moderní sportovní vybavení tělocvična, sportovní areál před budovou školy 7. Moderní zázemí dobré vybavení učeben, vybavení ICT na dobré úrovni, internetové připojení do počítačové učebny a do 4 učeben, zapojení do projektu EU OP VK 8. Stravování žáků ve školní jídelně, zajištění prodeje svačinek žákům, zapojení školy do projektu Školní mléko, Ovoce do škol pro žáky ročníku 9. Školní družina s pestrou činností, kvalifikované vedení 10. Kulturní, vzdělávací a sportovní mimoškolní činnost návštěvy divadel, koncertů, exkurze, výlety, lyžařské kurzy, plavecký výcvik 11. Dobrá spolupráce s Klubem přátel školy, spolufinancování lyžařských kurzů, příspěvky na koncerty, divadla 12. Péče o žáky s výukovými problémy, individuální přístup k žákům, péče o nadané žáky, okamžité řešení výchovných problémů, prevence rizikového chování 13. Projekt předškolní přípravy žáků Miniškolička 14. Péče zřizovatele školy o bezproblémové zajištění provozu školy 15. Autobusová zastávka u školy, ranní i odpolední zajíždění autobusu na točnu v obou směrech Další informace o škole můžete získat na našem telefonním čísle , www stránkách školy, popř. Vás zveme k návštěvě školy. Krásné Vánoce a šťastný nový rok. Mgr. Marie Pavličíková ředitelka ZŠ Ježov Království KOMETY Od roku 2010 je obec Labuty členem Království Komety Cílem tohoto projektu, je především vyjádřit vděk a poděkování všem jihomoravským fanouškům, kterých opravdu není málo a společně s partnerskými obcemi jim nabídnout snažší propojení s naším klubem. Jiří Sedláček strana 16 Labutský zpravodaj 2014

17 Obec Ježov a Ježovská chasa pořádala tradiční Slovácké hody s věncem a káčerem za doprovodu dechové hudby Skoroňáci. Starší stárek byl tentokrát z Labut Milan Hrkalík ml., kterému klobouček (zapůjčený od pana Františka Vystoupila) nazdobila jeho stárka Sabina Sedlářová ze Žádovic (tři letošní stárci v Ježově byli přespolní). Celá chasa se pravidelně, každý pátek po dobu 1,5 měsíce, scházela v KD Ježově. Pan Zdeněk Kaluža a paní Milada Závodná, kteří Ježovské hody organizují a tuto tradici v obci udržují, zde učili chasu zpívat písničky, tančit, cifrovat, vyrábět růžičky i samotný hodový věnec. V pátek 3. října to vypuklo! Odpoledne chasa nazdobila domy stárků, postavila na návsi májku a následovalo tradiční zapalování hodů, kdy chasa obchází jednotlivé stárky, popíjí lahodné víno, které zajídá nejrůznějšími dobrotami a to vše za zpěvu hodových písní. V sobotu ráno se chasa i se stárky vydala do kostela, kde se v 10:00 hodin konala mše svatá. Ve 14:00 hodin byly hody starostou obce povoleny a hodový průvod se mohl vydat pro stárky. Milan se nedal zahanbit a ukázal všem, že Labuťáci umí nejen výborně zpívat, tančit, ale i velmi dobře cifrovat. Odpoledne bylo zakončeno kradením káčera, které dopadlo dobře (letos žádný kroj nebyl roztrhán ani poničen a kačer to taky přežil bez úhony ). Pak rychle ke stárce na dobrou večeři, pak opět domů převléci se do čisté slovácké košile a ve 20:00 hodin zpět do Ježova na hodovou zábavu s věncem. Počasí přálo (ráno to moc dobře nevypadalo), a tak to byl neopakovatelný zážitek a letošní Ježovské hody se vydařily. Milanovi se splnil jeho sen být stárkem a co víc, v ten samý den, před padesáti lety, stárkoval i jeho děda František Hrkalík. Milan sice nevycházel ze svého rodného domu v Labutech (nekonaly se hody v Labutech, tak jak by si to moc přál jeho otec), musel několikrát během dne absolvovat cestu z Labut do Ježova a zpět, o to víc si své hody užíval a roli stárka zodpovědně zvládl na 100 % od začátku až dokonce). Po dpořit ho přišla do Ježova v krojích i chasa z Labut, které děkuje a současně zve Labutskou chasu do průvodu, za obec Labuty, na Slovácký rok v Kyjově, který se uskuteční 15. srpna 2015 ve 14:00 hodin. Závěrem bychom chtěli z celého srdce poděkovat paní Miladě Závodné a jejímu partnerovi, dnes již místostarostovi Ježova, panu Zdeňku Kalužovi, že našemu synovi poskytli zázemí ve svém domě a umožnili mu splnit jeho sen! Byl to jeden z jeho nejšťastnějších dní v životě! Děkujeme! Milan a Ivona Hrkalíkovi Labutský zpravodaj 2014 strana 17

18 Místní poplatky pro rok 2015 Platné obecné vyhlášky, formuláře a doplňující informace jsou vyvěšeny na internetu vyhlášky. Stručná rekapitulace placení vybraných místních poplatků Poplatek ze psů Poplatník: Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba) Za 1 psa Za druhého a každého dalšího psa Výše poplatku: 50,- Kč 100,- Kč Splatnost: Nejpozději do 31. května 2015 Způsob placení: Doplňující informace: Bezhotovostně na účet obce /0100 nebo v hotovosti na obecním úřadě Variabilní symbol: číslo popisné domu poplatníka Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek z komunálních odpadů Fyzická osoba (občan s trvalým pobytem a cizinec) a fyzická osoba, která má ve Poplatník: vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, být nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba Výše poplatku: 400,- Kč občan/rok Splatnost: Nejpozději do 31. března 2015 Způsob placení: Bezhotovostně na účet obce /0100 nebo v hotovosti na obecním úřadě Variabilní symbol: číslo popisné domu poplatníka Stočné Výše: 150,- Kč osoba/rok Splatnost: Nejpozději do 31. března 2015 Způsob placení: Doplňující informace: Bezhotovostně na účet obce /0100 nebo v hotovosti na obecním úřadě Variabilní symbol: číslo popisné domu odběratele Uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod Upozorňujeme občany, že místní poplatky budou v hotovosti na obecním úřadě v Labutech vybírány až v únoru Bezhotovostně je můžete zasílat na účet obce již v lednu strana 18 Labutský zpravodaj 2014

19 STATISTIKA K muži ženy celkem k přihlášeno narození úmrtí odhlášeno k průměrný věk 46,19 Z toho muži ženy celkem děti do 15 let dospělí k Rozdělení podle věkových skupin muži ženy celkem od 16 do 60 let od 61 do 80 let od 81 do 100 let k let KolajaFrantišek Labuty let Sedláčková Marie Labuty 37 Lupačová Františka Labuty 45 Sedláčková Františka Labuty 2 Luňáková Vlastimila Labuty 98 Jubilanti Nejmladší občan: Uhlířová Štěpánka Labuty měsíců Nejstarší občan: Čech Antonín Labuty let Labutský zpravodaj 2014 strana 19

20 Labutský zpravodaj vydává Obec Labuty Grafická úprava a tisk Petr Brázda - vydavatelství Břeclav

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ad.1.) Hospodaření obce

ad.1.) Hospodaření obce ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva začíná stavem naší

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, jsme krátce v podzimních dnech letošního roku. Pokud počasí dovolí, čekají nás práce na zahrádce, úklid listí a samozřejmě sběr ovoce a dalších výpěstků. Lehce také v tomto období již

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více