Labutský zpravodaj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Labutský zpravodaj 2014"

Transkript

1 Labutský zpravodaj 2014

2 Starostovo ohlédnutí za lety V srpnu roku 2002 mě oslovil tehdejší starosta Labut, pan František Kolaja, abych kandidoval do obecního zastupitelstva v podzimních komunálních volbách. Po desetiletém hostování v obci Hýsly, jsem se opět stal občanem Labut a ve volbách jste mi dali největší počet hlasů. Byl jsem zvolen místostarostou pro volební období Po boku starosty Ludvíka Poizla jsem se začal seznamovat s problematikou vedení obce a brzy se začal aktivně zapojovat do dění v obci. První, co se mi podařilo prosadit, byla výstavba nového mostu přes Josefínský potok na silnici III. třídy (u Novotných), na přelomu roku 2003/2004, o kterou se obec už dlouho neúspěšně snažila. V lednu 2004 byla zkolaudována nová stavba za Kč, financovaná SÚS JMK Brno. Následovalo jeho vysvěcení. Vystoupení dětského krojovaného souboru Hýselánku a koncert Podhoranky ve Hlůšku, byl důstojnou oslavou této významné události v historii obce Labuty! Máme svůj znak a prapor! Další věcí, o kterou jsem usiloval, byl obecní znak a prapor. Podařilo se a dne jsme jeli se starostou panem Ludvíkem Poizlem do Prahy do Parlamentu ČR pro dekret. strana 2 Labutský zpravodaj 2014

3 V roce 2005 se nám podařilo, díky mojí manželce Ivoně a šikovným labutským dětem, nacvičit divadelní představení Mrazík a počátkem roku 2006 ho děti mohly předvést svým babičkám a dědečkům na obnovené 1. Besedě s důchodci, kde se také poprvé prezentoval se svou výstavou obrazů místní malíř pan Jaroslav Půček. Rok 2006 byl pro následující dění v obci stěžejní a to konkrétně červnová povodeň. Tehdy jsem se začal zajímat o Komplexní pozemkové úpravy, jezdil na semináře a učil se od zkušenějších obcí, jako byl především Vlkoš, ale i Kelčany. Byla to cesta jak ochránit obec před velkou vodou a zajistit nákladné financování, které z našeho rozpočtu nebylo myslitelné. Na podzim jsem se stal starostou pro období a mým zástupcem místostarosta pan Jiří Sedláček. Hlavním úkolem, který jsem si vytýčil, bylo výrazným způsobem zlepšit tok finančních prostředků do katastru obce Labuty. Dotace ve výši tisíc korun ročně nemohly obec posunout příliš dopředu. Roční rozpočtový příjem byl 1,5 milionu korun a z toho zbylo po odečtení nezbytných výdajů cca 500 tisíc korun na investice. Dotace jsme dostávali ve výši max. 50%, tzn. 100 tis. z rozpočtu obce tis. dotačních. Proto jsem se zaměřil na dotace 100%. Museli jsme zahájit Komplexní pozemkové úpravy financované Pozemkovým úřadem Hodonín, s vidinou realizace protierozních a protipovodňových opatření po těchto úpravách, financovaných právě Pozemkovým úřadem ze 100%! Byl to nelehký běh na dlouhou trať, ale letos již přináší své první ovoce ve formě nové hráze na Josefínském potoce. Vlkoši přinesly tyto realizace desítky milionů korun a to byl můj cíl i v Labutech. V roce 2007 jsme odstraňovali následky povodňových škod z prostředků poskytnutých z JMK Brno a Ministerstva pro místní rozvoj. Začali jsme se připravovat na dotační projekty z Evropské unie. Po povodni jsme opravili komunikaci u Sedláčkového za Kč. Labutský zpravodaj 2014 strana 3

4 Ve Hlůšku úprava hřiště, nový parket a pódium za Kč. strana 4 Labutský zpravodaj 2014

5 2008: Ve spolupráci se ZVHS Hodonín, hlavně s panem Jochmanem, se nám podařilo zajistit opravu, vydláždění a vyčištění Labutského potoka až po soutok se Skaleckým potokem za Kč. Prvním projektem z dotací EU 90% byla kompletní rekonstrukce místní kaple za Kč. Labutský zpravodaj 2014 strana 5

6 2010: Rekonstrukce autobusové zastávky a celé návsi z dotací EU 90% za Kč a k tomu nový povrch vozovky za Kč od SÚS JMK Hodonín. 2009: Postavena nová opěrná zeď z dotací EU 90% za Kč. V novém volebním období jsme pokračovali na obecním úřadě ve stejném složení. Byla dokončena Komplexní pozemková úprava, která stála Kč. Navíc byly vykoupeny pozemky za Kč. Vytvořena projektová dokumentace na realizaci protierozních a protipovodňových opatření na celém katastru obce Labuty za Kč. Vše financoval Pozemkový úřad Hodonín. Pokud bychom měli zrealizovat všechna navržená opatření, potřebovali bychom získat Kč. Proto je realizace rozdělena do 3. etap a bude to dlouhodobější záležitost. Podařilo se nám získat do vlastnictví obce domy č.p. 3 a 4. Demolice nás stála Kč. Na návsi byla postavena studna ve spolupráci s MR Podchřibí za Kč. Vykoupili jsme pozemky naproti starých sklepů u Rusňákového za Kč a nyní zde připravujeme stavební místa. Podařilo se dojednat se SÚS JMK Hodonín opravu vozovky v Zelničkách za cca Kč, kde byl navíc ve výši Kč z rozpočtu obce uhrazen povrch rozcestí k farmě. strana 6 Labutský zpravodaj 2014

7 Byl zde také vybagrován odvodňovací příkop za Kč. Ve Hlůšku byla dokončena elektroinstalace a instalovány nové sloupy osvětlení, zřízeno nové samostatné přípojné místo, vše celkem za Kč a zakoupena stavební buňka jako trvalé zázemí pro pořádání letních akcí, za Kč. Letos začala stavba nové hráze v celkovém rozpočtu Kč, financováno Pozemkovým úřadem Hodonín z dotací EU. Po dokončení bude celé dílo převedeno do majetku obce a naší povinností bude dodržovat provozní řád této vodní nádrže. Je to první stavba z I. etapy realizace protipovodňových a protierozních opatření. Vykoupili jsme již další pozemky v okolí této nádrže za cca Kč, abychom tuto nádrž mohli v budoucnu rozšířit. Podařilo se nám také prosadit rychlejší internetový spoj mezi Vřesovice a Labuty (10 GHz). V obci mezi vysílacími body (AP), což je u Rusňáků, Pantlíků a na obecním úřadě, byly nataženy optické kabely v hodnotě cca Kč. Rychlosti naměřené přímo na AP byly až 60Mbit/s! Na Labuty velmi slušné. Společnost Sitkom, provozující internet nyní nabízí připojení za 1 Kč, včetně zařízení, pokud se smluvně zavážete na 3 roky za 390 Kč měsíčně. Stávajícím zákazníkům také doporučuji přechod, za tuto akční cenu, na rychlejší 5GHz připojení místo stávajících 2,4 GHz. Všechny AP v Labutech již fungují na 5GHz frekvenci. Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Velmi si vážím každého hlasu, který jsem od vás dostal. Práce pro obec není jednoduchá a už vůbec ne, při uvedeném množství projektů. Proto jsem novým obecním zastupitelům navrhl, aby pro toto volební období schválili funkci starosty jako uvolněnou. Jejich jednohlasný souhlas mě velmi potěšil a přijímám ho jako ocenění mojí dosavadní práce pro obec. Rád bych projekty ještě přehledně shrnul a sečetl. Je to moje poděkování, vám voličům, za projevenou důvěru již pro čtvrté volební období. Labutský zpravodaj 2014 Realizované projekty v letech : Stavba mostu Silnice u Sedláčkového Hlůško hřiště, parket, pódium, osvětlení Komplexní pozemkové úpravy Rekonstrukce místní kaple Výkupy pozemků Projektová dokumentace projektů PEO a PPO Úpravy Labutského potoka Opěrná zeď na návsi Autobusová zastávka a náves Oprava komunikace u zastávky Studna na návsi Oprava silnice Zelničky, rozcestí a příkop k farmě Demolice domů Výkup pozemků na stavební místa Dětské hřiště Stavba hráze CELKEM Kč Při rozpočtovém příjmu obce cca Kč ročně, ze kterého Kč ročně stojí provoz obce, na investice tedy zbývalo cca Kč. To znamená, že za provoz obce jsme utratili v tomto období dalších Kč. Podíl : (ročně) = 48 let by nám trvalo tyto projekty zrealizovat bez dotací a bez zajištění ostatních investorů! Na konci roku 2014 obec Labuty neměla žádný úvěr, naopak zůstatek na účtech činil Kč! Prvním zrealizovaným projektem v novém volebním období je malé Dětské hřiště za Kč od Moravských naftových dolů Hodonín a za dalších Kč zde bude nainstalován ještě malý plotek s brankou, aby děti nemohly vyběhnout nekontrolovaně ze hřiště na silnici. Obec je provozovatelem hřiště. Obecní zaměstnanec bude každý týden kontrolovat stav herních prvků a podepisovat kontrolu do deníku, případnou závadu, uvolněný šroub apod. musí hlásit. Každý rok hřiště zkontroluje revizní technik. Hlavní odpovědnost za bezpečnost svých dětí mají ovšem jejich rodiče. Při opouštění tohoto hřiště, není toto místo dostatečně přehledné. Hlavně pro řidiče jedoucí od návsi. Na jaře zde bude umístěno svislé i vodorovné dopravní značení Pozor děti a nyní Policie ČR posuzuje vhodnost snížení rychlosti v obou směrech na 30 km v hodině. Hlavní kulturní, sportovní dění a velké dětské hřiště vidím především ve Hlůšku. Kde bych rád viděl letní víkendový výčep, občerstvení, grilování, táboráky, půjčovnu sportovního nářadí atd Aktuální největší stavební akce stále probíhá v Hajkách. Dále řešíme velmi špatný stav stropů na budově obecního úřadu a zvažujeme celkovou rekonstrukci, zateplení budovy, výměnu oken a dveří. Připravujeme stavební pozemky pro dva zájemce, kteří chtějí v Labutech postavit dům. A stavebních po- strana 7

8 zemků bude ještě více. Právě řešíme s architektem, kolik se jich na dané území umístí. Pokud někdo z Labuťáků vážně uvažujete, že byste si tu rádi postavili nový dům, neváhejte a nahlaste se přímo u starosty. Ať vám je nevykoupí někdo přespolní. Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem již máme vyřízeno stavební povolení na výstavbu hlavní polní cesty s označením HC3 od Sedláčkového směrem na Osvětimany. Součástí je odvodňovací příkop, zaústěný až do Labutského potoka. Vyřizuje se stavební povolení na další polní cestu HC4, navazující na HC3, směrem na Haldy. Také s odvodňovacím příkopem. Realizace v celkové ceně cca ,- Kč, financované Pozemkovým úřadem. Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem bychom ještě rádi zrealizovali odvodňovací příkop z Kreftů, zaústěný do Josefínského potoka. Pak převzít projektovou dokumentaci a už ve vlastní režii zajistit dotace na mostek přes Labutský potok ve Strži. Dále průtlak pro kanalizaci pod silnicí III. třídy u křížku směr Skalka. Kromě těchto projektů se musíme připravit na další dotační období Další realizace protierozních opatření (zatravněné pásy a výsadba stromů), vyřešit odvodnění Vrbátek a rekonstrukci místní komunikace. Menší opravy chodníků a obrubníků. Je třeba promyslet i opravu sklepů směrem ke Skalce. Velkou neznámou je zatím pro nás i čištění odpadních vod a nová kanalizace, která by měla stát kolem Kč. Tolik tedy moje ohlédnutí za posledními 12 lety a malý náhled do budoucna. Je toho samozřejmě mnohem víc, než se vejde do našeho malého zpravodaje. Velký problém, který tu vidím, je nedostatek pracovních příležitostí. Líbila by se mi obnovená farma a vyřešené majetkoprávní vztahy v tomto areálu, především stavby na pozemcích stejného vlastníka. Na úplný závěr mého příspěvku děkuji všem, kteří se podílíte na veřejném životě v Labutech. Všem stávajícím i bývalým zastupitelům obce, ale i vám, kteří se nebojíte přiložit ruku k dílu, když je třeba pomoci. Vaše podpora a spokojenost po vydařených akcích mi dává sílu a energii tlačit rychlým tempem naši malou, ale malebnou, obec stále kupředu. Příjemné svátky vánoční, hodně zdraví a pohody v novém roce 2015 vám přeje Milan Hrkalík, starosta obce Labuty Jak ten čas letí Události letošního roku Opět je tu čas pro Labutský zpravodaj a souhrn toho, co se v naší malé obci v uplynulém roce událo. Myslíme si, že toho opět nebylo málo. Zpívání u vánočního stromu se svařákem proběhlo v již zažitém termínu 25. prosince. Zazpíval nám pěvecký sbor Osvětimany pod vedením pana Cveka. Toto zpívání si již také nedovedeme představit bez živého betlému, ve kterém se nám představili Marie Lucie Musilová a Josef Michal Stupal. K tomu všemu patří samozřejmě dobrý svařák, příjemná vánoční atmosféra a snad zase někdy i krásné zimní počasí se zasněženou návsí jako v Ladových pohádkách. Jiří Sedláček Fašaňk Letošní fašaňk, který pořádal pan Šimeček, se bohužel pro nemoc muzikantů v původním rozsahu a místě nekonal. Skupinka příznivců této akce se však dala dohromady a průvod masek po obci se nakonec přece konal. Patří jím za to poděkování. Fašaňk v roce 2015 organizují naši hasiči, kteří mají pro tuto akci již rezervovanou zasedací místnost obecního úřadu v termínu Jiří Sedláček strana 8 Labutský zpravodaj 2014

9 Tříkrálová sbírka My tří králové jdeme k Vám, tak ohlašovali svůj příchod tříkráloví koledníci, kteří i letos zvonili u všech domů v Labutech. Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit malému Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary kadidlo, myrhu a zlato. Již od roku 2001 organizuje tuto sbírku Ar- cidiecézní charita ČR., kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi. Do této sbírky se zapojují diecézní oblastní a farní charity v celé České republice. Lednové Tříkrálové sbírky pod vedením paní Anny Kolajové se zúčastnili tři králové Jaroslav Dospíšil, Petr Novotný a Michal Stupal. V naší obci tříkrálová sbírka vybrala celkem 5 065,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. Jiří Sedláček Beseda s důchodci Kolikátá je to již beseda? Pokud dobře počítáme tak 10. Je to již pěkná tradice u této akce pořádané pro naše seniory. Myslíme si, že je stále natolik oblíbená, že v ní budeme i nadále pokračovat. Snažíme se připravovat stále nějaký nový program, ale někdy máme pocit, že jsme již většinu možností vyčerpali. Různé výstavy, fotografie, divadelní scénky, vystoupení žáků ZŠ Ježov, kroužku z Osvětiman nebo lidový vypravěč, či promítání fotografií. Bylo toho zkrátka již mnoho za těch deset let této akce. Letošní besedou všechny provázel již podruhé pan Meisl z Vracova. Jiří Sedláček Výročí osvobození Koncem dubna jsme si připomněli další výročí osvobození naší obce od fašismu. Již tradiční lampionový průvod v čele s hasiči a zástupci obce prošel celou obcí a svou cestu zakončil na návsi u pomníku pana Jindřicha Škody. Starosta obce Milan Hrkalík poté přečetl zápisky pana Miroslava Frýborta, které si dovolujeme také zveřejnit: Labutský zpravodaj 2014 strana 9

10 Zážitky tří dnů jasně slyším hřmění fronty. Němci ustoupili až k Žadovicím a německé baterie z Ježova odstřelují Rumuny. Tak to jde po celý den. Večer přišli k panu Rudovi Jelínkovi němečtí oficíři. Hejtman a dva jiní. Říkají, že do půlnoci je tu fronta. Já tomu nechci věřit. Je půlnoc a fronta tu není a němečtí oficíři už taky ne. Utekli a zapomněli u p. Jelínka pěkný dalekohled. Spíme ve sklepě pana Gottwalda a je nás tu dost. Já spím vsedě. Z venku slyšíme německé trény a autokolony, jak jedou směrem ke Koryčanům. Tak to jde celou noc Konečně je tu ráno. Fronta se už značně přiblížila a nyní se nalézá asi ve Skalce, 1 km od Labut. Němci už mají pozice v Hoře, na Nádhořích a v Haldě. Z Haldy se už střílí. Němci střílí na dvě strany, protože Rumuni je obchvacují ze dvou stran, a to od Hruškovic a ze Skalky. Dívám se na německé vojáky, jak se musí pořádně krýt, neboť Rumuni je odstřelují z děl a minometů a vidí je jako na dlani. Na jednom svahu Haldy, směřujícímu do Labut, si Němci vykopali kulometné hnízdo. Jsou tam asi dva a je vidět jenom helmy. Kus pod nimi je jeden střelec s puškou. Nad nimi vpravo je asi šest vojáků, kteří hledí přískoky a krytím se před střepinami dosáhnout vrcholu. Nepočítali však s tím, že až budou navrchu, budou je Rumuni od Hruškovic odstřelovat jako králíky. Stalo se. Jenom se první ukázal a s výkřikem padl na zem. Nebylo to těžké zranění. Odvlekl se do vesnice a sedlák Čechal ho musel koňmo odvézt do Koryčan. A zatím byl v Haldě shon. Rumuni od Hruškovic, když uviděli, že Němci se hledí dostat na vršek zahájili palbu z minometů a Rumuni ze Skalky taky nelenili. Němci se takto dostali do křížové palby. Ty dva germány v kulometném hnízdě nebylo vidět. Chvílemi zaštěkal kulomet. Tu se ozvalo syčení a prásk a už vybuchla jedna mina blízko nich. Na druhou nečekali a už se nesli každý jinam. Jeden si lehl do brázdy v jetelině a ten druhý zalezl do nějakého křoví. Za chvíli se ozvala druhá mina a dopadla v blízkosti toho křoví. Němec chtěl vyběhnout, ale nemohl se z toho křoví nějak vymotat. Konečně se z toho dostal a pelášil ke kulometnému hnízdu, do kterého zalezl. Ten druhý tam za chvíli vlezl taky. Zas padla mina kousek od nich. Vyběhli ven a vzápětí druhá mina vybuchla přímo v tom kulometném hnízdě. Jen se zaprášilo. Ostatní Němci měli taky fofr. Miny je proháněly po polích sem a tam. Nahoru dolů. Nahoru dolů. Tak to šlo celé odpoledne. Když miny začaly vybuchovat blízko Labut, odebral jsem se do sklepa. Dlouho jsem tam ovšem nevydržel. Nedalo mně to a šel jsem na zahrádku, která se rozprostírala nad sklepem. Za plotem, který ji ohraničoval, se rozprostírají pole na svahu tzv. Hory. Nahoře je mez, porostlá křovím všeho druhu a mezi nimi vévodí veliký ořech. Říká se tam u ořechu. Tak pod tím ořechem měli Němci bunkr. Z toho začali střílet až k večeru. Opatrně jsem šel k plotu a díval jsem se nahoru na bunkr. Za chvíli se ozvala rána z pušky a vzápětí mně zasyčela kulka kolem uší. Hned jsem si lehl na zem a lezl po čtyřech až do sklepa. Podruhé jsem se už dívat nešel. Na druhé straně Hory byli Němci taky zakopaní, ale ne moc. Tam na ně útočili Rumuni od Moštěnice. Tam taky Rumuni nešetřili minami. Konečně přišla noc. Uchýlili jsme se všichni do sklepa. Byli tam: strýc Franta ze Slavkova s tetou, jejich Jenda, Mireček a Láďa, dále teta Lidka z Kyjova s Milanem. Mojkem a Olinem, paní Gottwaldová s Milošem, Mařenou a jejich babičkou, paní Hanáčková a Franta. Nakonec já. Pan Gottwald s panem Hanáčkem zůstali v baia baráku. Asi o půl deváté začali Rumuni kanonádu na Labuty. Paní Hanáčková se myslím bála, že se sklep zesype a aby se jí nic nestalo, tak si hlavu přikryla peřinkou a na Frantu křičela: Zalez pod stůl! Kdyby se to zesypalo, ať se ti nic nestane. Miny praskaly blízko, až se sklep třásl. Nad sklepem za plotem se usadil jeden Němec s kulometem do járku a střílel na Rumuny v Hoře. Vždycky se ozvalo tatata, malá přestávka a zase tatatatata a tak to šlo pořád dál. Tu se ozvala děsná rána, až se celý kryt zatřásl. Za chvíli doběhl pan Gottwald s hrnkem v ruce a říká: Právě si smažím vajíčka k večeři, když slyším syčení a hned potom tu strašnou ránu. Leknutím se mně podlomily nohy a hrnek mně vypadl z ruk. V prvém okamžiku jsem měl ten dojem, že to prásklo do chlívů. Vyběhnu na zápraží a vidím, jak se z Přikrylového domu kouří a že střecha je pryč. V kouři vidím Jana Přikrylovýho, jak volá na Němce, kteří tam okouněli: Vy svině, vy jste mně rozmlátili barák! Na víc jsem nečekal, sebral kastrolek a běžím sem. Potom jsem usnul a vzbudil jsem se až tehdy, když přišel pan Hanáček. Říkal taky, že má Jan Přikrylů rozbitou střechu a dál říkal, že jedna mina praskla u zvonice Potom jsem zase usnul a vzbudil jsem se až ráno, ale to už byl všude klid. Je neděle, chlapi odešli všichni ven a dlouho se nevraceli. Potom šel ven Franta Hanáčků. Za chvíli doběhl a křičí: Už jsou tady Rusi! Chtěl flašku slivovice, že jim půjde zavdat. Odešel a přišel zas Joža Přikrylů, můj kamarád, a taky říká, že jsou tu Rusi. (Oni to byli Rumuni, ale to zatím nevadí.) Vzal jsem si kabát a čepici a šel jsem sním ven podívat se na ty Rumuny, jak vypadají. Vyšli jsme ven. O je, to bylo škaredé počasí. Bláto bylo, pršelo. To je blbý počasí jsem si myslel. Dlouho jsme žádného Rumuna neviděli, tak jsme se šli podívat na Přikrylův barák, jak vypadá. Nic. Jenom střecha pryč, už ji spravovali. Ohlédnu se konečně vidím Rumuna. Je v celtovém plášti zabalen, na hlavě má čepici se dvěma rohy. Má vousy a vysoké boty. Je to asi důstojník, soudím podle distancí na výložkách. Potom jsem viděl Rumunů habaděj. Přes Labuty jely potom celý den trény a dělostřelectvo. Jenom jsem velmi zvědavý na ty pravý. Na bolševiky. Ty jsem ale viděl poprvé asi za 14 dní v Kyjově. Ale dočkal jsem se jich. Můj úsudek prima chlapi. Ať žije Rudá armáda. Zápisky Miroslava Frýborta z roku 1945 strana 10 Labutský zpravodaj 2014

11 Dětský den Dne proběhl pro naše nejmenší a také pro odrostlé Dětský den. Jako každý rok se tato společenská událost konala na výletišti ve Hlůšku. Počasí nám bylo nakloněno, a proto byla i velká návštěvnost. I samotné organizátory překvapilo, tak velké množství dětí a doprovázejících rodičů. Vždyť jen registrovaných bylo 128 dětí. Takovou účast jsme doposud neměli. Také provozovatelé atrakcí se sami hlásili z velké dálky. Celé prostranství ve Hlůšku bylo zaplněno do posledního místa. Také, jako každý rok, zde bylo malování na obličej dětí. Mezi atrakcemi jsme mohli nalézt skákací hrad, nafukovací skluzavku, jízdu v bugině, jízdu na koni a také velmi vyhledávanou jízdu na Segway. Dále bylo pro děti přichystáno plno soutěžních disciplin. Za tyto disciplíny dostávaly děti Labutské Groše. Ty následně mohly vyměnit u stánku za různé věci. Jak za sladkosti nebo si za ně mohly koupit nějakou hračku. Veškeré tyto věci byly věnovány sponzory nebo obcí Labuty. Zahájení dětského dne provedla sportovní skupina dětského Aerobiku Kostelec. Předvedla nám vystoupení, se kterým se účastní na okolních soutěžích. Jako v minulém roce se o příjemnou atmosféru postaral moderátor Rádia Jih Petr Indra. Bylo vidět, že je profesionál na pravém místě. Díky našemu starostovi bylo na závěr milé překvapení, a to let balonem. Každé dítě si také za své groše mohlo koupit let balonem. Avšak aby nám děti neuletěly, tak byly pouštěny jen do malé výšky. Na závěr byla vylosována jedna osoba, která dostala půlhodinový let balonem. Ke všem těmto disciplínám bylo zabezpečeno občerstvení, jak na krásném baru, tak v místních stáncích. Na závěr jen poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k tak zdárnému dni. Bez nich by taková akce nemohla vůbec proběhnout. A myslím, že letošní Dětský den byl pro ně velmi náročný. Večer pro odrostlejší pokračoval zábavou se skupinou GENERACE. Jiřina Poizlová Letní noc Letní noc 2014 s pořadovým číslem 15 se skutečně vydařila. Hojná účast návštěvníků, dobrá kapela v podobě Stříbrňanky, no a také úžasné počasí, které Labuťákům opravdu přeje. Dva dny před Letní nocí déšť a počasí nic moc. Sobota a je tu počasí jako na objednávku. Neděle večer silné bouřky a vydatné srážky kolem 30 mm. V provozu byl opět party stan s letním barem, který se minulý rok při své premiéře velmi osvědčil a letos také neměl o zákazníky nouzi. Novinkou letní noci byly letos grilované speciality. Měli jsme obavy, zda se tato novinka ujme a bude o ni zájem. Ten byl ale velký a o půlnoci nebylo již co grilovat. K dostání bylo samozřejmě také uzené cigáro a bohaté občerstvení, jak v šenku, tak i v letním baru. Bohatá tombola s hlavní cenou LED televizí také velmi přitahovala pozornost hostů. Celý večer, jak jsme se již zmínili, se starala o dobrou náladu skvělá kapela Stříbrňanka, kterou si přišlo poslechnout na tři sta návštěvníků z širokého okolí. Jiří Sedláček Labutský zpravodaj 2014 strana 11

12 Místní knihovna Rok se opět s rokem schází a jak už to tak bývá, většina z nás bilancuje, co se povedlo, a co nikoliv. Stejně tak, jako mnozí, ohlížím se za uplynulým rokem v knihovně i já. A že to byl plodný rok, posuďte sami. Připravila jsem pro vás pár čísel. 11. je počet evidovaných čtenářů pro rok děti do tří let využívaly knihovnu, pro půjčování obrázkových knih a leporel. 7. výměnných fondů bylo letos u nás k dispozici. 40. knih obsahoval každý fond návštěv je evidováno pro rok 2014 v deníku knihovny bylo vypůjčených knih. 13. nových zakoupila obec. Tolik pro představu hospodaření v odvětví literatury. I přes to, jak malinkatou knihovnu Labuty mají, myslím, že tato čísla jsou velmi uspokojivá. V dnešní době, kdy spíš než četba, převládá internet a televize, je krásné vědět, že pořád ještě jsou tu lidé, kteří místo po dálkovém ovladači, sáhnou po dobré knize a ponoří se do překrásného světa vlastní fantazie. Ať už je to romantika, detektivka, či pohádka na dobrou noc, můžeme si být jistí, že tento svět nám nikdy nezevšední a pokaždé si pro nás připraví různorodá překvapení umístěné v daném příběhu. A abychom podráždili čtecí smysly, dovolte mi malou ochutnávku z děl, které si můžete v naší knihovně zapůjčit: Pro děti do 9 Let: Václav Čtvrtníček Pohádkový rok Karel Jaromír Erben Zlatovláska František Hrubín Pohádky z tisíce a jedné noci Pro děti od 9 let: Bára Tomanová Konečná stanice Láska Karel May Závěť Vinnetoua Anthony Horowitz Akademie Point Blanc Dospělí-beletrie: Táňa Keleová-Vasilková Nikdy Simona Moniová Pletky s osudem Francis Roe Pod skalpelem Životopisné: Dick Francis Rozcestí Jiřina Jirásková Jen to klidně napište Vlastimil Brodský Naučná literatura: Chřiby, hledání hrobu sv. Metoděje Chřiby záhadné a mýtické...a mnoho dalších. Přijďte se podívat sami a určitě si vyberete. Závěrem vám přeji klidné prožití svátků vánočních a úspěšný start do nadcházejícího roku Kateřina Spurná, knihovnice Činnost sboru dobrovolných hasičů obce Labuty v roce 2014 Stejně jako loni i letos byl sbor dobrovolných hasičů nemalou měrou součástí dění v naší obci. Tento rok byl sbor veden novým velitelem, jelikož dlouholetý velitel sboru, pan Pavel Spurný, na vlastní žádost odešel z velitelské pozice. Na tomto místě bychom mu jako celé mužstvo chtěli poděkovat za jeho obětavou práci pro sbor i za jeho příkladné vedení mužstva, díky kterému se můžeme pyšnit nejednou zásluhou. Jednou z prvních činností v tomto roce bylo odstrojování Vánočního stromu na návsi naší obce, a protože po celou dobu Vánoc krásně zářil, i tento rok jsme se jeho zdobení rádi ujali. Ovšem ani po následující zimní měsíce jsme nezaháleli. Vymalování interiéru hasičské zbrojnice, zřízení malé zasedací a odpočinkové místnosti patřilo k našim činnostem během dlouhých zimních večerů, jakožto pravidelná údržba svěřené techniky a vybavení, aby tato byla připravena v případě nutnosti kdykoliv zasáhnout. Jako každé jarní měsíce se i letos konal sběr kovového odpadu, který patří k velkým zdrojům finančních prostředků sboru. Velkou měrou byl z tohoto zisku pokryt nákup zbrusu nové kompletní sady požárních hadic, proto velmi děkujeme občanům, kteří se rozhodli zbavit starého železa touto cestou. Měsíc duben byl již tradičně ve znamení zdobení, stavění a kácení máje. Na této tradici mají zásluhu také občané naší krásné obce, kteří přišli pomoci a přiložit ruku k dílu při přípravách i během samotného stavění. Svou strana 12 Labutský zpravodaj 2014

13 hojnou účastí přispěli k dobrému a veselému průběhu celého stavění. Bohužel rozmarem počasí byl máj během měsíce zlomen, ale s velkým nasazením se nám podařilo jej alespoň částečně ozdobit zpět a nakonec i celý měsíc uhlídat. Rádi jsme také byli nápomocni při přípravě a organizaci labutské Letní noci spolu s koncertem skupiny Generace a také dětského dne. I rok následující budeme obecnímu zastupitelstvu rádi nápomocni při přípravách těchto vynikajících akcí, které v širokém okolí získávají na známosti a oblíbenosti. Havarijní stav hráze našeho rybníka si také vyžádal zásah našeho sboru, neboť bylo nutné zajistit dostatečný odtok vody, který byl nakonec zdárně vyřešen. I letos jsme měli tu čest reprezentovat naši obec na okrskových závodech v požárním útoku konaných v Žádovicích, kde naše mužstvo v tvrdé konkurenci vybojovalo pohárem odměněné třetí místo. Děkujeme všem, kteří nás přijeli podpořit a svým fanděním nás hnali kupředu. Nejen veselé, ale i smutné události patří ke všednosti lidského života. V červenci tohoto roku jsme se naposledy rozloučili s naším dlouholetým a čestným členem, panem Antonínem Placarem, jež se ohromnou měrou zasloužil o vznik, fungování a rozvoj sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Bylo poctou doprovodit ho na jeho poslední cestě čestnou stráží našeho sboru. Všichni kdo jste tohoto mimořádného člověka znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. V posledních řádcích mi dovolte, abych Vám jménem celého sboru dobrovolných hasičů v Labutech popřál krásné a pohodou provoněné prožití Vánočních svátků, krásný vstup do nadcházejícího roku a po celý rok pevné zdraví. Lukáš Kmínek velitel SDH Labuty Labutský zpravodaj 2014 strana 13

14 Dětské hřiště Toto téma bylo docela žhavé ihned po sestavení herní prvků. Někde zazněly ohlasy odmítavé, jinde zase plné chvály. Naštěstí ty kladné názory převládaly. Nikoho nebudu přesvědčovat, na kterou stranu se postavit. To už, ať si každý rozhodne sám. Všechno začalo tak, že se napsala panu starostovi žádost, o pořízení dětského koutku, kterou oslovené maminky podepsaly a starší děti ji doplnily o zdařilé obrázky na téma JAK SI PŘEDSTAVUJI DĚTSKÉ HŘIŠTĚ. Za což dodatečně děkuji. Z počátku banální představa o pořízení a umístění dětských herních prvků v Labutech se ukázala jako poměrně náročná. Nestačilo jen oslovit tři konkurenční firmy. Museli to být výrobci prověření a herní prvky atestované. Nakonec se nám podařilo vybrat vhodné dodavatele a nechat si poslat od každého z nich cenovou nabídku. Soutěž vyhrála firma Tewiko systems s.r.o. Následně se podávala žádost o dotace. Spoustu papírování a běhání po úřadech, obstaral pan starosta, za což mu ještě jednou za sebe, maminky a hlavně děti děkuju. Nikdy bych nevěřila, co všechno úřady chtějí. Snažení však bohužel padlo na neúrodnou půdu. Dotaci jsme nedostali. A tak se podávaly další žádosti, až jsme jako obec nakonec získali grant od MND Hodonín. Na veřejné schůzi bylo odhlasováno jeho použití na realizaci dětského koutku, který byl v listopadu roku 2014 konečně postaven v parčíku před hospodou. Někteří lidé poukazují na nevhodné umístění. Bohužel, ale nebylo možno využít jiná místa. Především bych ráda zdůraznila, že celé hřiště bude bezpečně zaopatřeno. Nebude chybět plotek s brankou, dopravní značky upozorňující na přítomnost dětí a snad také značení na silnici. Nic se ale nevyrovná ostřížímu zraku dospělého, který dítě doprovází. Do 7 let je totiž potřeba mít sebou dospělý doprovod. Apeluji proto na všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety a strýce, dávejte na svoje malé svěřence pozor. Děti jsou opravdu rychlé a neštěstí je na světě hned. Pamatujte, že dětské hřiště nemá sloužit jako odkládací koutek, i když je oplocené. Starší děti, které už sebou nebudou mít dohled prosím, aby byly opatrné. Přes Labuty nejezdí moc aut, ale právě to může být zrádné. Nezapomeňte se rozhlížet při každém přecházení silnice. Herní prvky používejte pouze k tomu, k čemu byly určeny. Jsou vyrobeny pro děti do 14 let. Je taky důležité, aby se na hřišťátku udržoval pořádek. Závěrem chci popřát všem dětem super vyžití. Z jara se sejdem na hřišťátku. Do té doby si, ale užijme nadcházející Vánoce, a doufejme, že taky spousty sněhu. Katka Spurná Třídíme bioodpad Tříděním a zpracováním vytříděného bioodpadu lze snížit množství odpadu uloženého nenávratně do skládky o mnoho procent. Tříděním bioodpadu (ale i jiných složek, na které máme barevné kontejnery) snižujeme množství směsného komunálního odpadu a tím také přispíváme k tomu, že ceny za svoz komunálního odpadu neporostou nebo se sníží. Z pečlivě vytříděného bioodpadu se v kompostárně dá vyrobit kvalitní, dobře využitelný kompost nebo jiné cenné substráty pro zahrádkáře, zemědělství či rekultivace. Jiří Sedláček Co patří do nádoby na bioodpad Listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, Kořeny a listy zeleniny, květiny Piliny popel ze dřeva Spadané ovoce, plevel Větvě (pouze nastříhané, posekané nebo štěpkované) Seno, sláma apod. strana 14 Labutský zpravodaj 2014

15 Pálení odpadu v domácnostech Domácnosti jsou v znečišťování ovzduší hned za automobily. Domácí kotelny přispívají stále více k riziku vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích onemocnění. Leckde na venkově je čistota ovzduší v zimním období stejná nebo i horší než v průmyslových oblastech. Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií pro dokonalé hoření a čištění spalin, a tak záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu. Koho pálením odpadů nejvíce poškodíte? Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled. Věcí, které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho. Zaměřme se na ty, které se tam ocitají nejčastěji: plasty pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více čím je obsah PVC v odpadu vyšší. Použití PVC je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat. I když ho nespalujete, během jeho použití se z něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP), poyetylenu (PE) či PET lahví podporujete vznik polyaromatických uhlovodíků. staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo jeho pálení vyprodukuje asi krát více doxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát i prodat do bazaru) zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku) případně třídit (kontejnery na biologický odpad), jinak patří do směsného odpadu (zbytky jídla) a do kontejneru na odpad z obecní zeleně. celobarevné letáky a časopisy- při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru do kontejnerů na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky. tetrapak jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy. V mnoha obcích se již třídí do určených kontejnerů. nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec /město informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat. pneumatiky jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky. Jiří Sedláček Slovácký rok 2015 Příští rok to budou již čtyři roky, co se Labuty asi poprvé jako samostatná obec představila na Slováckém roku v Kyjově. Pro malé Labuty to byla velká událost. Množství krojovaných bylo na naši obec úctyhodné. Proto se pomalu začínáme připravovat na Slovácký rok Žádáme proto naše občany a všechny, kdo mají k Labutám nějaký vztah nebo jen tak chtějí zažít tuto jedinečnou atmosféru, aby se příští rok tohoto průvodu zúčastnili. Bude to jistě opět akce s úžasnou atmosférou v ulicích Kyjova. Obecní úřad v Labutech také finančně podpoří každého krojovaného účastníka tohoto průvodu, který bude 15. srpna 2015 ve hod. Budeme také rádi, když na Obecní úřad do Labut každý svoji účast co nejdříve nahlásí. Je totiž nutné nahlásit alespoň přibližný počet účastníků z důvodu organizace celého průvodu. Jiří Sedláček Labutský zpravodaj 2014 strana 15

16 Zumba Zumba, která se v České republice stala hitem již před pěti lety, oslnila také Labuty. A jak cvičenky říkají, takový zájem o cvičení tu ještě nebyl. Je to cvičení a není to cvičení, je to tanec a není to tanec. Na první pohled může Zumba připomínat aerobic, ale jakmile začne hrát hudba, zjistíte, že Vás čeká něco zcela jiného. Latino hudba, která převládá, je veselá a hodina Zumby Vás díky sluncem prohřátým melodiím a rytmům zahřeje na duši a zvedne Vám náladu. Hodinová lekce Zumby zaplaví Vaše tělo endorfiny na několik následujících hodin. A pozor na závislost! Další lekce se nebudete moci dočkat. Nejlepší na tom je, že Zumba je ZÁBAVA. Cílem není přesné napodobování jednotlivých kroků podle lektorky. Stačí, když se podle nich budou hýbat a nechají se strhnout rytmy úžasných latinskoamerických tanců. Základem jsou kroky salsy, chachy, batchaty, cumbie a dalších. Moc děkuji všem cvičenkám z Labut a okolních obcí za to, že se již přes tři roky pravidelně potkáváme a úžasným způsobem odreagováváme. Ing. Hana Laštůvková Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace Co škola nabízí: 1. Zajímavá nabídka volitelných předmětů a bohatá mimoškolní zájmová činnost zájmové kroužky vedené pedagogy i nepedagogy 2. Výuka cizích jazyků, anglický jazyk od 3.ročníku, německý jazyk od 7.ročníku, anglický jazyk také jako zájmový kroužek od 2.ročníku 3. Kvalifikovaný pedagogický sbor na 1. i 2.stupni 4. Škola vyučuje dle vlastního ŠVP zpracovaného podle RVP, působí zde pedagog jako metodik prevence rizikových faktorů, výchovný poradce v oblasti volby povolání,asistent pedagoga 5. Výuka hry na dechové hudební nástroje odborné vedení pedagoga ZUŠ Kyjov 6. Moderní sportovní vybavení tělocvična, sportovní areál před budovou školy 7. Moderní zázemí dobré vybavení učeben, vybavení ICT na dobré úrovni, internetové připojení do počítačové učebny a do 4 učeben, zapojení do projektu EU OP VK 8. Stravování žáků ve školní jídelně, zajištění prodeje svačinek žákům, zapojení školy do projektu Školní mléko, Ovoce do škol pro žáky ročníku 9. Školní družina s pestrou činností, kvalifikované vedení 10. Kulturní, vzdělávací a sportovní mimoškolní činnost návštěvy divadel, koncertů, exkurze, výlety, lyžařské kurzy, plavecký výcvik 11. Dobrá spolupráce s Klubem přátel školy, spolufinancování lyžařských kurzů, příspěvky na koncerty, divadla 12. Péče o žáky s výukovými problémy, individuální přístup k žákům, péče o nadané žáky, okamžité řešení výchovných problémů, prevence rizikového chování 13. Projekt předškolní přípravy žáků Miniškolička 14. Péče zřizovatele školy o bezproblémové zajištění provozu školy 15. Autobusová zastávka u školy, ranní i odpolední zajíždění autobusu na točnu v obou směrech Další informace o škole můžete získat na našem telefonním čísle , www stránkách školy, popř. Vás zveme k návštěvě školy. Krásné Vánoce a šťastný nový rok. Mgr. Marie Pavličíková ředitelka ZŠ Ježov Království KOMETY Od roku 2010 je obec Labuty členem Království Komety Cílem tohoto projektu, je především vyjádřit vděk a poděkování všem jihomoravským fanouškům, kterých opravdu není málo a společně s partnerskými obcemi jim nabídnout snažší propojení s naším klubem. Jiří Sedláček strana 16 Labutský zpravodaj 2014

17 Obec Ježov a Ježovská chasa pořádala tradiční Slovácké hody s věncem a káčerem za doprovodu dechové hudby Skoroňáci. Starší stárek byl tentokrát z Labut Milan Hrkalík ml., kterému klobouček (zapůjčený od pana Františka Vystoupila) nazdobila jeho stárka Sabina Sedlářová ze Žádovic (tři letošní stárci v Ježově byli přespolní). Celá chasa se pravidelně, každý pátek po dobu 1,5 měsíce, scházela v KD Ježově. Pan Zdeněk Kaluža a paní Milada Závodná, kteří Ježovské hody organizují a tuto tradici v obci udržují, zde učili chasu zpívat písničky, tančit, cifrovat, vyrábět růžičky i samotný hodový věnec. V pátek 3. října to vypuklo! Odpoledne chasa nazdobila domy stárků, postavila na návsi májku a následovalo tradiční zapalování hodů, kdy chasa obchází jednotlivé stárky, popíjí lahodné víno, které zajídá nejrůznějšími dobrotami a to vše za zpěvu hodových písní. V sobotu ráno se chasa i se stárky vydala do kostela, kde se v 10:00 hodin konala mše svatá. Ve 14:00 hodin byly hody starostou obce povoleny a hodový průvod se mohl vydat pro stárky. Milan se nedal zahanbit a ukázal všem, že Labuťáci umí nejen výborně zpívat, tančit, ale i velmi dobře cifrovat. Odpoledne bylo zakončeno kradením káčera, které dopadlo dobře (letos žádný kroj nebyl roztrhán ani poničen a kačer to taky přežil bez úhony ). Pak rychle ke stárce na dobrou večeři, pak opět domů převléci se do čisté slovácké košile a ve 20:00 hodin zpět do Ježova na hodovou zábavu s věncem. Počasí přálo (ráno to moc dobře nevypadalo), a tak to byl neopakovatelný zážitek a letošní Ježovské hody se vydařily. Milanovi se splnil jeho sen být stárkem a co víc, v ten samý den, před padesáti lety, stárkoval i jeho děda František Hrkalík. Milan sice nevycházel ze svého rodného domu v Labutech (nekonaly se hody v Labutech, tak jak by si to moc přál jeho otec), musel několikrát během dne absolvovat cestu z Labut do Ježova a zpět, o to víc si své hody užíval a roli stárka zodpovědně zvládl na 100 % od začátku až dokonce). Po dpořit ho přišla do Ježova v krojích i chasa z Labut, které děkuje a současně zve Labutskou chasu do průvodu, za obec Labuty, na Slovácký rok v Kyjově, který se uskuteční 15. srpna 2015 ve 14:00 hodin. Závěrem bychom chtěli z celého srdce poděkovat paní Miladě Závodné a jejímu partnerovi, dnes již místostarostovi Ježova, panu Zdeňku Kalužovi, že našemu synovi poskytli zázemí ve svém domě a umožnili mu splnit jeho sen! Byl to jeden z jeho nejšťastnějších dní v životě! Děkujeme! Milan a Ivona Hrkalíkovi Labutský zpravodaj 2014 strana 17

18 Místní poplatky pro rok 2015 Platné obecné vyhlášky, formuláře a doplňující informace jsou vyvěšeny na internetu vyhlášky. Stručná rekapitulace placení vybraných místních poplatků Poplatek ze psů Poplatník: Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba) Za 1 psa Za druhého a každého dalšího psa Výše poplatku: 50,- Kč 100,- Kč Splatnost: Nejpozději do 31. května 2015 Způsob placení: Doplňující informace: Bezhotovostně na účet obce /0100 nebo v hotovosti na obecním úřadě Variabilní symbol: číslo popisné domu poplatníka Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek z komunálních odpadů Fyzická osoba (občan s trvalým pobytem a cizinec) a fyzická osoba, která má ve Poplatník: vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, být nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba Výše poplatku: 400,- Kč občan/rok Splatnost: Nejpozději do 31. března 2015 Způsob placení: Bezhotovostně na účet obce /0100 nebo v hotovosti na obecním úřadě Variabilní symbol: číslo popisné domu poplatníka Stočné Výše: 150,- Kč osoba/rok Splatnost: Nejpozději do 31. března 2015 Způsob placení: Doplňující informace: Bezhotovostně na účet obce /0100 nebo v hotovosti na obecním úřadě Variabilní symbol: číslo popisné domu odběratele Uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod Upozorňujeme občany, že místní poplatky budou v hotovosti na obecním úřadě v Labutech vybírány až v únoru Bezhotovostně je můžete zasílat na účet obce již v lednu strana 18 Labutský zpravodaj 2014

19 STATISTIKA K muži ženy celkem k přihlášeno narození úmrtí odhlášeno k průměrný věk 46,19 Z toho muži ženy celkem děti do 15 let dospělí k Rozdělení podle věkových skupin muži ženy celkem od 16 do 60 let od 61 do 80 let od 81 do 100 let k let KolajaFrantišek Labuty let Sedláčková Marie Labuty 37 Lupačová Františka Labuty 45 Sedláčková Františka Labuty 2 Luňáková Vlastimila Labuty 98 Jubilanti Nejmladší občan: Uhlířová Štěpánka Labuty měsíců Nejstarší občan: Čech Antonín Labuty let Labutský zpravodaj 2014 strana 19

20 Labutský zpravodaj vydává Obec Labuty Grafická úprava a tisk Petr Brázda - vydavatelství Břeclav

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

O čem se dočtete: Změny v naší obci za volební období 2006-2010 * Závěrečné slovo starosty Změny v naší obci za volební období 2006-2010 Vážení spoluobčané, blíží se konec čtyřletého volebního období a

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Počet obyvatel: 537 Ohlasy od Dřeva občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Úvodem Dostává se vám do rukou nulté číslo zpravodaje

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Rychnovské listy červenec - září 2013

Rychnovské listy červenec - září 2013 Rychnovské listy červenec - září 2013 Znak a vlajka obce Rychnov na Moravě Informace z 22. zasedání zastupitelstva, konaného dne 9. 9. 2013 Zúčastnilo se 8 zastupitelů (1 omluven) a 11 občanů Plnění rozpočtu

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Usnesení z pátého zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. května 2004

Usnesení z pátého zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. května 2004 z pátého zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. května 2004 - opravu kluziště ve Skalách a opravu polní cesty do Březí - příspěvek pro hasiče ve výši 4.000,- - informaci o projednání územního

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více