ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI ( ) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým učitelem byl Verrocchio. Nejprve pracoval da Vinci jako zlatník, pak jako malíř a sochař. Jako malíř zastupoval kreslířskou školu založenou na vědeckém přístupu. Známější byl ale jako sochař (vytvořil sochu Colleoniho v Benátkách). Jako muž se da Vinci vyznačoval fyzickou přitažlivostí, okouzlujícími způsoby, znalostí v umění konverzovat a vysokou inteligencí. Byl obeznámen s vědeckými objevy a matematikou své doby a měl i značné hudební nadání. Jeho schopnosti jako kreslíře byly výjimečné. Dokazuje to bezpočet kreseb a v porovnání s nimi daleko menší množství maleb. Jeho zručnost kreslíře byla povýšena o umění zachytit okamžik pouhým pozorováním a analytickým zkoumáním povahy a struktury formy. Leonardo je první ve výčtu velkých mužů, kteří toužili vytvořit na obraze jakousi mystickou jednotu danou spojením hmoty a ducha. Tento muž vzdělaný v mnoha oborech a zároveň podněcovatel moderního myšlení se opíral o nejnovější poznatky v oboru perspektivy a nahradil roztěkaný styl primitivních malířů principem koncentrace, která je základem klasického umění. (Zkráceno) 1000 geniálních obrazů, překlad z anglického originálu Leona Maříková a Marie Frydrychova, MLADÁ FRONTA 2007, str _The_Last_Supper_% %29.jpg

2 ÚKOLY: 1. Leonardovým učitelem byl: a) Bartolomeo b) Botticelli c) Verrocchio 2. Ve kterém století Leonardo žil? a) 14. stol. b) 15. stol. c) 17. stol. 3. Byl malířem: a) francouzským b) italským c) německým 4. Kde netrávil poslední tři roky života? a) Itálie b) Francie 5. Pro malíře bylo typické (doplň podle textu): přitažlivost umění inteligence 6. Vedle výtvarného umění měl znalosti také z oborů a. 7. Které tvrzení je pravdivé? a) Vytvořil více maleb než kreseb. b) Vytvořil více kreseb než maleb. c) Vytvořil pouze malby. 8. Pracoval také jako sochař? a) ano b) ne 9. Doplň výrok: Leonardo toužil vytvořit na obraze jednotu danou spojením a. 10. Z textu vypiš tři odborné názvy:

3 11. Najdi české synonymum k těmto slovům z textu: a) konverzovat - b) analytický - c) struktura Znáš některé dílo Leonarda da Vinciho? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

4 VY_12_INOVACE_ČJ. 9.A.02 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK NAUČNÁ A UMĚLECKÁ LITERATURA Mgr. Ivana Tichá TEXT: ZROZENÍ KYTICE Na samotnou sbírku básní pomýšlel Erben už od svých mladých let a věděla o tom i veřejnost. Víme, jak příznivě uvítal už r jeho první tištěnou baladu o Pokladu Palacký. Za ní následovaly v kratších nebo delších intervalech další. Kytice z pověstí národních obsahovala ve vydání r celkem dvanáct balad. Teprve v druhém vydání z r k nim přistoupila ještě Lilie. Nejstarší mezi nimi byla Polednice, započatá už r Podávala tedy Kytice výběr z Erbenovy básnické tvorby bezmála dvaceti let, od studentského mládí až do zralého věku čtyřicátníka. A přece dovedl dát autor celé sbírce jednotný ráz. Vložil do ní samého sebe, to, co mu bylo nejdražší. Tematicky oživoval převážnou většinou národní pověsti, opřené o lidovou slovesnost. Shodně s romantickou filozofií měnil se mu celý svět a všecko lidské konání ve vzkříšený mýtus, v němž vládne neúprosný zákon neodvratného Osudu. Nadarmo se proti němu člověk vzpírá. Každá z balad zachycovala význačný příběh ze života, vyjadřující v symbolických obrazech osudové drama lidí. Za jakýmkoli proviněním nutně následuje trest, často až neúměrný bezděčné vině. S jedinečným mistrovstvím zhustil Erben každý z těch příběhů do plasticky hutné balady, překvapující dějově dramatickým spádem a hojnými dialogy. (Zkráceno) Karel Jaromír Erben, Julius Dolanský, MELANTRICH 1970, Praha, str _Karel_Jarom%C3%ADr_Erben.jpg

5 ÚKOLY: 1. První tištěná balada byla: a) Polednice b) Poklad c) Svatební košile 2. V tisku se poprvé objevila v roce: a) 1861 b) 1853 c) Vydání Kytice z roku 1853 obsahovalo celkem balad: a) 10 b) 12 c) Které z následujících tvrzení je správné? a) Erben vycházel z doložených faktů. b) Erben se opíral o lidovou slovesnost. c) Erben nevycházel z národních pověstí. 5. Který výrok z textu nevyplývá? a) V celém světě vládne zákon Osudu. b) Člověk se proti Osudu marně vzpírá. c) Člověk může svůj Osud změnit. 6. Co následuje za každým proviněním? 7. Jaký je hlavní rys balady? a) dobro vítězí nad zlem b) radostné ladění c) tragický konec

6 8. Doplň názvy balad a zapiš tajenku: Nápověda: Tajenka: 1. Nástroj na předení 2. Mládě holubice 3. Nadpřirozená bytost 4. Sváteční den 5. Část oblečení 6. Zakopané mince METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

7 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.03 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK SLOVNÍ DRUHY OHEBNÉ Mgr. Ivana Tichá TEXT: EDUARD PETIŠKA: HÉRAKLES Už v dětství měl Hérakles větší sílu než dospělý muž. Jednou se připlazili k lůžku malého Hérakla dva velcí hadi a začali spící dítě ovíjet a obtáčet mu hrdlo. Hérakles se s křikem probudil ze spánku, sevřel hady v pěstích a zardousil je jediným stisknutím. ÚKOLY: 1. Co nepatří mezi hlavní znaky pověsti? a) uvedení přesného data b) historicky nedoložitelné postavy c) reálné místo příběhu 2. Je pravdivé tvrzení, že Hérakles byl silák? a) ano b) ne 3. Kolik je v textu podstatných jmen? a) 13 b) 17 c) Z textu vypiš přídavné jméno: a) tvrdé - b) měkké - 5. Najdi a podtrhni zájmena: už, dva, mu, se, ze, hady, je Literární výchova 5, SPN, Praha 1990, str. 175

8 6. Podtržená zájmena vypiš a urči jejich druh: 7. Objevují se v textu číslovky? Pokud ano, vypiš je 8. Slovesa v textu jsou v čase 9. Spoj slova tak, aby platilo pravidlo o shodě podmětu s přísudkem davy chlapci oči sněhuláci housata roztáli tleskaly se pásla sportovali slzely METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

9 VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.04 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT: TAJEMSTVÍ KRUHŮ V OBILÍ: Vyrábějí je lidé pomocí GPS a laserů Záhadologové a UFO nadšenci mají jasno: kruhy v obilí jsou dílem mimozemšťanů. Toto zažité tvrzení se teď pokouší vyvrátit fyzik Richard Taylor z univerzity v Oregonu. Podle něj vytvářejí složité obrazce lidé. Důkaz podle něj tkví v tom, že obrazce jsou čím dál složitější a technologie jejich výroby se mění. Tvůrci kruhů prý využívají počítače k návrhu složitých obrazců, leckdy založených na fraktální geometrii. Na místě se pak orientují pomocí GPS a laserů. Stébla ohýbají magnetronem jednoduchým zařízení, které je srdcem každé mikrovlnné trouby. Experimenty skutečně potvrdily jeho využitelnost, k napájení stačí 12V baterie. ÚKOLY: 1. Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu? a) Tvůrci kruhů stébla ohýbají magnetronem. b) Tvůrci kruhů se řídí GPS. c) Tvůrci kruhů je vytvářejí mechanicky. 2. Vysvětli význam slova MAGNETRON: Šíp, 1. září Rozhodni, v jakém významovém vztahu jsou slova VYTVÁŘET ZHOTOVOVAT: a) antonyma b) synonyma c) homonyma 4. Vypiš odborné názvy: a) jednoslovné -,, b) sousloví

10 5. Úkoly vztahující se k podtrženému souvětí (úvodní text): a) graficky znázorni stavbu souvětí b) urči mluvnické kategorie (+ vzor) VÝROBY - c) urči větný člen SLOŽITĚJŠÍ a. přívlastek shodný b. doplněk c. přísudek d) použij slovo PODLE ve dvou větách tak, aby vždy bylo jiným slovním druhem METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

11 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.05 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK MŮJ DOMOV TEXT: Mgr. Ivana Tichá RAJSKÝ OSTROV JAROMÍR JOHN Rajský ostrov je příběh vlastenecké rodiny žijící na ostrůvku Žofín, dnes zvaný Slovanský, ležícím v Praze na Vltavě poblíž Národního divadla. V české historii byl velmi významný; setkáte se s ním často při líčení osudů našich spisovatelů, umělců a politiků. Podstatnou část prózy, která byla výslovně určena k hlasitému předčítání, tvoří vypravování o tom, jak bylo budováno Národní divadlo. Naše ukázka zobrazuje pořádání slavnostního ohňostroje v předvečer položení jeho základního kamene v květnu Hladina Vltavy se leskla, jako by byla v očekávání velkých událostí. Tu se náhle rozsvítil na Vltavě český zemský znak, bílý lev v červeném poli. Sláva-sláva! volalo nábřeží. Loď se pomalu otáčela a objevil se znak moravský, čtverečkovaná orlice. Nové bouřlivé sláva! A když se loď opět otočila, objevil se znak Slezska. Jásavé sláva do třetice. Bylo to nádherné, zároveň však výmluvné i hrozivé-pro vídeňské pány, z nichž jistě mnohý, zvláště z místodržitelství, tajně přihlížel z Lažanského paláce-nehledě k tajným policistům, jichž bylo dost mezi lidem. No-to si myslím-že se jim tajil dech-a jak! Všechny tři zemské znaky byly totiž spojeny nahoře velikou zářící korunou svatováclavskou. To říkalo, že Češi, Moravané a Slezané jsou jeden národ, že v tom jejich spojení je síla-a že se Němcům nedají. Krátce potom byl na Střeleckém ostrově vypálen ohňostroj. Uprostřed pestrobarevných raket, vznášejících se vysoko na tmavé obloze, mezi kolotajícími se slunci, mezi planoucími pruty rachejtlí, které tvořily jakoby ohnivé rákosí-objevila se náhle obrovská socha Slávie s rukou hrozivě pozdviženou k nebi. Všichni jsme věděli, komu hrozí matka Slávie, ochraňující své dítky-slovanské národy, s mocným Ruskem v čele. Šli jsme domů pozdě v noci jako opilí. ( Zkráceno ) Literární výchova 6, SPN, Praha 1989, str

12 ÚKOLY: 1. Kde v Praze se odehrává děj? a) na Pražském hradě b) na Žižkově c) u Vltavy 2. Uveď jiný název pro Slovanský ostrov: 3. O které významné pražské budově se v úryvku píše? a) o Národním museu b) o Národním divadle c) o Petřínské rozhledně 4. Jak vypadal český zemský znak? a) bílý lev v červeném poli b) červený lev v bílém poli c) čtverečkovaná orlice 5. Vypiš, které tři zemské znaky mohli lidé při oslavě spatřit: 6. Jaká socha se objevila během ohňostroje? a) socha Svobody b) socha Slávie c) socha Sparty 7. Kterému národu tato socha hrozila? 8. Uveď, jaká stavba je na obrázku: 20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg

13 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

14 VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.06 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ Mgr. Ivana Tichá TEXT: NADÁVKY A SLOVA HANLIVÁ V češtině máme slova s citovým zabarvením lichotným, jako např. pacholíček, pacholátko, a najednou je tu příbuzné slovo pacholek, které má citové zabarvení hanlivé. Významy slov se ovšem vyvíjejí a mění. Velmi zajímavé osudy má slovo chuligán. V 19. století prý žila podle některých pramenů v Londýně, podle jiných v USA irská rodina, která vynikala divokými vtipy, výtržnostmi i zločiny. Poangličtěné jméno těchto Irů v podobě Hooligan (čti huligen) potom koncem století sloužilo v hantýrce londýnského podsvětí k označení mladých rváčů. My jsme toto slovo přejali přes ruštinu. V ní se však užívalo v jiném významu: nikoli k označení mladého výtržníka, nýbrž politického nespokojence, po revoluci k označení příživníka, který se vyhýbá práci. U nás po dvacátých letech 20. století vyšlo slovo chuligán z užívání a teprve po roce 1957, kdy se znovu objevilo v ruštině, se začalo hojně užívat k označení mladistvých výtržníků a rváčů. Zajímavý je také původ slova padouch. Je celkem jasné, že souvisí se slovesem padat, padnout. Někdo si představuje, že tedy jde o člověka, který mravně upadl, zchátral. Ale souvislost je tu trochu jiná. Slovem padouch se původně označoval potomek muže, který byl odsouzen k trestu smrti, ale pak byl omilostněn. V nejslavnější knize Boženy Němcové se o mlynáři (několikrát) vyjádřila babička, že je čtverák. Tím slovem myslela a i dnes se obvykle myslí šibal, přítel žertu v dobrém smyslu. Ale dříve bývali čtveráci uváděni jako nežádoucí živly vedle hráčů (karet a kostek). Výkladů slova čtverák je celá řada. Jeden z nich předpokládá, že jde o hráče. Další výklad soudí, že jde o čerta. Vyskytl se také výklad, že slovem čtveráci se původně označovali udavači, kteří za odměnu dostávali čtvrtinu zkonfiskovaného majetku. Zvláštní je nadávka kanimůra, s níž se setkáme např. u Josefa Lady ve Vzpomínkách z dětství. Mnozí jistě nevědí, co je to za divnou můru. Kanimura byl japonský admirál, který dal za rusko-japonské války r.1905 bombardovat Port Artur. V obecné češtině se pak pozměněné podoby kanimůra užívalo ve významu hlupák. K jeho rozšíření a oblibě ovšem velice přispěla hlásková podoba tohoto slova, tolik připomínající slova můra a kanit (=kecat). (Zkráceno) Tajemství slov, Vlastimil Styblík, SPN, Praha 2006, str

15 ÚKOLY: 1. Text se nezabývá slovy: a) kladně zabarvenými b) citově neutrálními c) hanlivými 2. Rodina vynikající divokým chováním a zločiny nežila: a) v Londýně b) v USA c) v Itálii 3. Slovo HOOLIGAN označovalo v hantýrce londýnského podsvětí: 4. V ruštině toto slovo neoznačovalo: a) politického nespokojence b) mladého výtržníka c) příživníka 5. U nás v současné době slovo CHULIGÁN označuje: 6. Z textu vyplývá, že slovo PADOUCH označuje: a) člověka, který mravně upadl b) člověka, který zchátral c) potomka muže odsouzeného k trestu smrti a pak omilostněného 7. Nadávka KANIMŮRA je odvozená: a) od druhu můry b) od japonského generála c) od slova kanit (=kecat) 8. Tohoto slova se užívalo ve významu: 9. Původně se slovem ČTVERÁK neoznačoval: a) hráč karet, kostek b) nežádoucí živel c) ten, kdo rád žertuje d) čert e) udavač 10. Pokus se vysvětlit význam slov: a) POBUDA b) RAUBÍŘ c) POBERTA

16 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

17 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.07 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK JAN HUS Mgr. Ivana Tichá TEXT: MISTR JAN HUS Český myslitel a náboženský reformátor. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic, byl na základě církevního rozsudku upálen jako kacíř v německé Kostnici. Studoval na pražské univerzitě, roku 1393 se stal bakalářem, o tři roky později mistrem svobodných umění a roku 1400 byl vysvěcen na kněze. Po určitý čas byl děkanem a rektorem pražské univerzity. Od roku 1402 působil jako kazatel v kapli Betlémské. Učil o pravé lásce k vlasti, pravdě a k bližnímu. Získal si posluchače mezi učeným i prostým lidem. Když však na univerzitě začal horlivě podporovat reformní anglické hnutí Viklefovo, ba dokonce vystoupil proti nespořádanému životu církve, proti prodávání odpustků, byl církví uvržen do klatby a kvůli ní byl nucen opustit Prahu. Kázal pak na venkově (Kozí hrádek, Krakovec) a odtud byl předvolán před církevní koncil do Kostnice. Protože na svých názorech a pravdivosti spisů trval, byl prohlášen za kacíře a upálen. (Zkráceno) Čeští spisovatelé deseti století, Radko Šťastný, SPN, Praha 1974,str.14 ÚKOLY: 1. Doplň podle textu: Jan Hus byl český a náboženský. 2. Které z následujících tvrzení není správné? a) Jan Hus studoval na pražské univerzitě. b) Jan Hus byl děkanem pražské univerzity. c) Jan Hus nebyl rektorem pražské univerzity. 3. Od roku 1402 působil jako kazatel: a) v kapli Křižovníků b) v kapli Betlémské c) v kapli Svatováclavské

18 4. Jeho kázání byla určena: a) pouze prostým lidem b) pouze učeným lidem c) jak prostým, tak učeným lidem 5. Ve svých kázáních kritizoval: a) církev b) panovníka c) prostý lid 6. Rozhodni, jaký význam mělo slovo ODPUSTEK: a) odpuštění hříchu pro všechny lidi b) odpuštění hříchů za úplatu c) odpuštění hříchů pouze mužům 7. Které tvrzení vyplývá z textu? a) Když nemohl Hus kázat v Praze, odešel kázat do Německa. b) Když Hus nemohl kázat v Praze, pokračoval ve svých kázáních v Anglii. c) Když nemohl Hus kázat v Praze, uchýlil se na venkov. 8. Pro své názory byl předvolán: a) do Krakovce b) do Kostnice c) do Krakova 9. Jan Hus zemřel: a) b) c) Jakým způsobem zemřel J. Hus? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

19 VY_12_INOVACE_ČJ. 9.A.08 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT : ZÁŘÍ HOUBAŘSKÝ RÁJ. ALE POZOR NA OTRAVY! V září tradičně vrcholí houbařská sezóna. A protože podle meteorologů by mohlo být teplé a srážkově průměrné, houbařský ráj by mohl propuknout naplno. Ale odborníci varují: Každoročně se houbami přiotráví 300 až 500 lidí a dva až pět jich zemře, soudí RNDr. Jaroslav Klán, toxikolog, vedoucí Národní referenční laboratoře pro toxiny hub, která má sídlo v Praze. Pokud neznáme houby, a přesto je vyrazíme sbírat, pak doporučuji zaměřit se pouze na houby hřibovité, které ještě při přípravě pokrmu dobře uvaříme. Pak se nemůže nic stát, dokonce ani když sníme satana, tvrdí doktor Klán. (Zkráceno) Právo, 3.září 2011 ÚKOLY: 1. Z textu vyplývá, že každoročně se houbami přiotráví: a) lidí b) lidí c) lidí a následkem toho zemře: a) 2 4 b) 2 5 c) 2 6 lidí 2. Je pravdivé tvrzení, že můžeme sníst i SATANA, pokud jej: a) lehce povaříme ANO x NE b) dáme do octového nálevu ANO x NE c) dobře uvaříme ANO x NE

20 3. Rozhodni, který zápis odpovídá 1. větě textu: a) 7, 1, 6, 5, 3, 1 b) 7, 1, 2, 5, 2, 1 c) 7, 1, 6, 5, 2, 1 4. Podtržené souvětí je složeno z pěti vět. ANO x NE 5. Urči, o jaký druh souvětí jde: a) souvětí souřadné b) souvětí podřadné 6. Uveď alespoň tři významy slova HOUBA: 7. Vysvětli, co znamenají následující rčení: a) Rostou jako houby po dešti. b) To jsi byl ještě na houbách. 8. METEOROLOG je: a) ten, kdo hlásí počasí b) ten, kdo se zabývá meteority c) ten, kdo se zabývá zemskou atmosférou 9. Napiš 3 slova příbuzná ke slovu UVAŘIT: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

21 VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.09 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT: ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE V TEL AVIVU Cílem výstavy bylo představit náš kraj také z jiného pohledu, než jsou klasické památky. Synagogy a židovské hřbitovy jsou velice zajímavými turistickými lákadly a věřím, že přitáhly tak velkou pozornost, že se na místa, která byla k vidění na obrázcích na výstavě, přijedou Izraelci podívat i k nám do regionu, řekl hejtman David Rath, který se na výstavě podílel a finančně podpořil také exkluzivní trojjazyčnou publikaci (čeština, angličtina, hebrejština) prezentující ty nejvýznamnější židovské objekty kraje. Tato kniha se stala inspirací právě pro zmiňovanou výstavu. Je až neuvěřitelné, jak se organizátorům povedlo shromáždit tolik fotodokumentací židovských objektů, historických podkladů a informací o židovském životě a tradici. Oživením výstavy byl unikátní model synagogy v Čáslavi, která byla postavena v maurském slohu v letech podle plánu vídeňského architekta Wilhelma Stiassnyho. Model pro tuto výstavu vyrobili studenti Středního odborného učiliště v Kolíně. Telavivský Václavák Bauhaus Center Tel Aviv je kultovním místem centra Tel Avivu na třídě Dizengoff, kterou světoznámý spisovatel Arnošt Lustig rád nazýval telavivským Václavákem. Bauhaus Center především propaguje architekturu stylu Bauhaus v Tel Avivu a návštěvníkům ve své třípatrové Bauhaus budově přibližuje historii vzniku města Tel Aviv skrze výstavy a přednášky o moderní architektuře. Každý návštěvník Tel Avivu začíná svou prohlídku Bílého města, které je od r v seznamu památek UNESCO, právě na Dizengoff 99. Výstavní prostory jsou vhodně doplněny moderním knihkupectvím a prodejnou předmětů součastného izraelského designu. (Zkráceno) Středočeský magazín, 3/2011, str. 16

22 ÚKOLY: 1. Kde najdeme na mapě Tel Aviv? a) v Iránu b) v Iráku c) v Izraeli 2. V jakých jazycích byla napsána publikace prezentující židovské objekty Středočeského kraje?,,, 3. Na výstavě se objevil model synagogy: a) v Kolíně b) v Čáslavi c) v Kutné Hoře 4. Tento model vyrobili studenti: a) SOŠ v Čáslavi b) Gymnázia v Kutné Hoře c) SOU v Kolíně 5. Tel Aviv je v seznamu památek UNESCO: a) 5 let b) 7 let c) 9 let 6. Správně doplň a zdůvodni pravopis slov: a) v Čáslav_ - b) nejv_zna_ější - c) _tředočeský _raj - d) _ynagoga - e) _hromáždit - 7. V textu označené souvětí se skládá: a) ze 2 vět b) ze 3 vět c) ze 4 vět 8. Toto souvětí převeď na větu jednoduchou: 9. Která VV se v souvětí neobjevuje? a) podmětná b) předmětná

23 10. Vypiš několikanásobné větné členy a urči je: = = = 11. Spoj odpovídající přídavná jména se jménem podstatným (podle textu): moderní vídeňský turistická židovský unikátní model lákadla život architekt architektura METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

24 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.10 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK BĚH NA DLOUHOU TRAŤ.. Mgr. Ivana Tichá TEXT: OLYMPIJSKÉ HRY Ve starém Řecku se olympijské hry konaly ke cti nejvyššího boha Dia vždy po čtyřech letech v srpnu nebo v září. Pro jejich nerušený průběh byl mezi řeckými státy vyhlašován všeobecný mír. První hry byly v roce 776 před n. l., období mezi hrami se nazývalo olympiada. Hry trvaly 5-7 dní, soutěžili v nich jen muži v běhu, v pětiboji (běh, skok, hod diskem, hod oštěpem, zápas), v zápase ve volném stylu spojeném s boxem a v běhu v plné zbroji. Součástí her byly i jízdní závody na koních a vozech. Později přibyly i discipliny umělecké hudba, zpěv a recitace. Starořecké olympijské hry byly zrušeny r. 393 n. l.; na jejich tradici navázaly novodobé olympiády. První byla uspořádána v r v Aténách zásluhou Francouze Pierra de Coubertina Podle Encyklopedie antiky Čítanka 7, FRAUS, Plzeň 2004, str. 45 ÚKOLY: 1. Které tvrzení vyplývá z textu? a) Olympijské hry se konaly každý rok ke cti boha Dia. b) Olympijské hry se konaly každé čtyři roky na počest boha Dia. c) Olympijské hry se konaly každé čtyři roky ke cti boha Marse. 2. První hry se odehrály: a) v roce 767 před n. l. b) v roce 677 před n. l. c) v roce 776 před n. l. 3. Jaký význam mělo slovo OLYMPIADA?

25 4. V tehdejších hrách soutěžili(y): a) muži i ženy b) pouze ženy c) pouze muži 5. Pětiboj obsahoval: a) skok, zápas, hod diskem, hod oštěpem, běh b) běh, skok, hod diskem, střelbu, zápas c) běh, skok, zápas, hod, střelbu 6. Rozhodni, zda byly součástí her i jízdní závody na koních a vozech: a) ANO b) NE 7. Které sdělení není pravdivé? a) Později přibyly i disciplíny umělecké hudba, tanec, zpěv a recitace. b) Později přibyly i disciplíny umělecké hudba, zpěv a recitace. 8. Byly starořecké olympijské hry v roce 393 před n. l. zrušeny? a) ANO b) NE 9. Víš, ve kterém roce byla pořádána první novodobá olympiáda? a) v roce 1869 b) v roce 1996 c) v roce Uveď jméno muže, který má zásluhu na uspořádání této olympiády: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

26 VY_12_INOVACE_ČJ. 9.A.11 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT: ADOLF WENIG: O FAUSTOVĚ DOMĚ Známý doktor Johanes Faust, který s ďáblem měl spolky a s jeho pomocí kouzla provozoval a čáry divné, žil prý také v Praze. Na konci Dobytčího trhu, kterému nyní Karlovo náměstí říkají, stojí dům, který byl jeho bydlištěm. Tam čarodějný doktor měl řadu komnat. Z komnaty jedné vedly dřevěné schody nahoru do veliké světlé síně. Ty schody byly podivné. Jakmile ten, kdo po nich stoupal, z posledního stupně do hořejší síně vkročil, schody smrštily se, zmizely a podlaha byla bez otvoru. Kdo pak dolů chtěl se bráti, šlápl zase na místo povědomé a hned otvor se objevil a schody se natáhly až do přízemku. Tam nahoře Faust často se svým sluhou pracoval, věci rozličné v hmoždíři na prášek stloukat mu poroučel, v ohni to pálil, svářel v křivulích a tyglících; jindy zase dalekohledem se díval k noční obloze, zpytoval hvězdy, postavení jejich zkoumal, hádal budoucí věci. Byly tam také jedny dveře; kdo u nich kliky se dotekl, ránu dostal, až se otřásl. A jiných a jiných věcí na podiv tam bylo. To vše doktor Faust opustil tehda, když jemu lhůta vypršela, když čert přišel a vzpírajícího doktora děrou ve stropě odnesl. Tu díru nikdy už pak zazdíti nemohli. (Z knihy Věnec pražských pověstí) Čítanka 9, FRAUS, Plzeň 2006, str.36 (http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:prague_faust_house3.jpg)

27 ÚKOLY: 1. Faustův dům dnes můžeme nalézt: a) na Staroměstském náměstí b) na Václavském náměstí c) na Karlově náměstí 2. Napiš, jak se toto náměstí jmenovalo původně: 3. Tajemný doktor Faust se podle textu nezabýval: a) hvězdami b) alchymií c) matematikou 4. Z ukázky vyplývá, že ve Faustově domě byly podivné: a) pouze dřevěné schody b) schody a dveře c) jedny jediné dveře 5. Podle pověsti musel Faust dům opustit: a) když mu vypršela doba pronájmu b) když si opatřil jiné bydlení c) když si ho odnesl čert 6. V označeném souvětí je: a) 5 vět b) 6vět c) 7 vět 7. Doplň, kolik vět hlavních a kolik vět vedlejších toto souvětí obsahuje: VH- VV- 8. Které tvrzení je podle tvého názoru správné? a) V označeném souvětí je pět zájmen, z toho dvě osobní. b) V označeném souvětí jsou čtyři zájmena, z toho jedno vztažné. c) V označeném souvětí jsou čtyři zájmena, z toho dvě ukazovací. 9. Označ, která z následujících sloves jsou vidu dokonavého: a) VEDLY ano ne b) STOUPAL ano ne c) VKROČIL ano ne d) SMRŠTILY SE ano ne e) ZMIZELY ano ne 10. Ukázka patří mezi žánry: a) epické b) lyricko-epické c) lyrické

28 11. Pokus se odhadnout význam slova TYGLÍK: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

29 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.12 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ Mgr. Ivana Tichá TEXT: SLABIKÁŘ PO MÁMĚ-FRANTIŠEK HRUBÍN To jsme byli ještě malí, Když maminky zpívávaly: Spi, děťátko, houpy, hou! Dnes už zpíváme jim sami Za to, že tak rády s námi Sedí večer nad knihou. To jsme byli ještě malí, Když maminky říkávaly: Čti, děťátko -a, be, ce! Dnes už mámě čteme sami, Oči letí nad stránkami Jako vážky po řece. Literární výchova 5, SPN, Praha 1990, str.7

30 ÚKOLY: 1. Úryvek patří: a) k próze b) k poezii 2. Na kterou část svého života autor vzpomíná? 3. Vyhledej v textu přirovnání a zapiš: 4. Který neohebný slovní druh se v textu neobjevuje? 5. V první sloce je pět příslovcí. Kolik jich najdeš? 6. Vypiš spojení: a) předložka + podstatné jméno 7. Zakroužkuj spojky: b) předložka + zájmeno to, když, spi, hou, už, jim, že 8. Vyhledej citoslovce a vytvoř z něj sloveso. 9. Z daných písmen vytvoř co nejvíce podstatných jmen (nemusíš vždy využít všechna): A, M, T, O, K

31 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

32 VY_12_INOVACE_ČJ. 9.A.13 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT: ROBOT NAŠEL NA MARSU ŽIVOTADÁRNÝ GEJZÍR Možná nejvýznamnější objev za téměř osm let zkoumání rudé planety učinilo robotické vozítko NASA Oportunity. Na okraji kráteru Endeavour nyní analyzuje asi 30 cm velký kámen, jehož minerální složení ukazuje, že vznikl díky gejzíru horké vody nebo páry. Ta hornina není podobná ničemu, co jsme zatím viděli, řekl Steve Squyres z Cornellovy university. Balvan, pojmenovaný Tisdale 2, obsahuje vysoký podíl zinku a bromu, což svědčí o přítomnosti zdroje horké vody. Taková místa odpovídají charakteristice prostředí ideálního pro vznik života. (Zkráceno) Právo, 3. září 2011 ÚKOLY: 1. ENDEAVOUR je název pro: a) robotické vozítko b) planetu c) kráter 2. Vědci na Marsu zkoumají: a) gejzír b) kámen c) prach na povrchu planety 3. TISDAL 2 obsahuje vysoký podíl: a) zinku a olova b) olova a bromu c) bromu a zinku

33 4. Kolik souvětí obsahuje celý text? a) 3 b) 4 c) 5 5. V podtrženém textu vyhledej a spočítej věty hlavní a vedlejší: a) VH b) VV 6. Která z vět vedlejších se v označeném souvětí nevyskytuje? a) předmětná b) podmětná c) přívlastková 7. Jakým větným členem je v poslední větě slovo ŽIVOTA? a) předmět b) přívlastek c) doplněk 8. Rozhodni, v jakém významovém vztahu jsou slova: a) rudý červený b) horký studený c) objev objev 9. Který slovní druh se v poslední větě vyskytuje nejčastěji? Kolikrát? 10. Uvedený text patří k funkčnímu stylu: a) administrativnímu b) uměleckému c) odbornému METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

34 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.14 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT: Petr Kováč: MEČ NESLOUŽIL JEN K MLÁCENÍ HLAVA NEHLAVA Meč byl po mnoho staletí hlavní a nejpraktičtější zbraní. Jeho prapočátky lze vystopovat až do doby bronzové, která začala před pěti tisíci lety. Dalo se s ním bodat i sekat. A když ho ve středověku rytíři zabořili do země, čepel a jílec jim mohly připomenout Kristův kříž, u kterého se pomodlili za svoji spásu. Meč kdysi doprovázel muže od kolébky až do hrobu. Používal se při pasování na rytíře, při právních aktech, při korunovaci králů a císařů a jeho odevzdání bylo aktem pokory, ale i zrady. Existovaly meče reprezentační i meče popravčí. (Zkráceno) Právo, 20. srpna 2011, str. 15 ÚKOLY: 1. První zmínky o meči se objevují: a) v době bronzové, před čtyřmi tisíci lety b) v době železné, před pěti tisíci lety c) v době bronzové, před pěti tisíci lety 2. Doplň podle textu, co meč připomínal středověkým rytířům: 3. Meč se používal při různých příležitostech (spoj slova, která podle textu k sobě patří): při korunovaci při pasování při aktech práva císařů na rytíře 4. Z novinového článku nevyplývá, že by existovaly: a) meče popravčí b) meče k zabíjení zvěře c) meče reprezentační

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 55 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 12. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen SEDMÝ Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

6. ročník. Literární díla dělíme na:

6. ročník. Literární díla dělíme na: 6. ročník Literární díla dělíme na: a) prozaická, dramatická, komediální b) prozaická, básnická, dramatická c) prozaická, tragická, veselohry d) prozaická, básnická, satirická Básnické dílo se skládá z:

Více

VY_32_INOVACE_5_K. H.

VY_32_INOVACE_5_K. H. Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_K. H. Borovský 01 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

VY_32_INOVACE_ČJ5_01_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pověsti

VY_32_INOVACE_ČJ5_01_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pověsti VY_32_INOVACE_ČJ5_01_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pověsti VY_32_INOVACE_ČJ5_01_06 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 4 pracovní listy s úkoly

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů I. Vypravování

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 58 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen osmý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 36 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

školní četba Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA

školní četba Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA školní četba Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA Král Lávra (1870) parafráze pohádky cizího původu o králi Midasovi s oslíma ušima, obsahující narážky na dobovou situaci, tupost, omezenost, zlobu panovníka.

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE _35_CJ7 PATRON ČESKÉ ZEMĚ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PATRON ČESKÉ ZEMĚ 1. Jak se jmenuje patron české země?...

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více