ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI ( ) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým učitelem byl Verrocchio. Nejprve pracoval da Vinci jako zlatník, pak jako malíř a sochař. Jako malíř zastupoval kreslířskou školu založenou na vědeckém přístupu. Známější byl ale jako sochař (vytvořil sochu Colleoniho v Benátkách). Jako muž se da Vinci vyznačoval fyzickou přitažlivostí, okouzlujícími způsoby, znalostí v umění konverzovat a vysokou inteligencí. Byl obeznámen s vědeckými objevy a matematikou své doby a měl i značné hudební nadání. Jeho schopnosti jako kreslíře byly výjimečné. Dokazuje to bezpočet kreseb a v porovnání s nimi daleko menší množství maleb. Jeho zručnost kreslíře byla povýšena o umění zachytit okamžik pouhým pozorováním a analytickým zkoumáním povahy a struktury formy. Leonardo je první ve výčtu velkých mužů, kteří toužili vytvořit na obraze jakousi mystickou jednotu danou spojením hmoty a ducha. Tento muž vzdělaný v mnoha oborech a zároveň podněcovatel moderního myšlení se opíral o nejnovější poznatky v oboru perspektivy a nahradil roztěkaný styl primitivních malířů principem koncentrace, která je základem klasického umění. (Zkráceno) 1000 geniálních obrazů, překlad z anglického originálu Leona Maříková a Marie Frydrychova, MLADÁ FRONTA 2007, str _The_Last_Supper_% %29.jpg

2 ÚKOLY: 1. Leonardovým učitelem byl: a) Bartolomeo b) Botticelli c) Verrocchio 2. Ve kterém století Leonardo žil? a) 14. stol. b) 15. stol. c) 17. stol. 3. Byl malířem: a) francouzským b) italským c) německým 4. Kde netrávil poslední tři roky života? a) Itálie b) Francie 5. Pro malíře bylo typické (doplň podle textu): přitažlivost umění inteligence 6. Vedle výtvarného umění měl znalosti také z oborů a. 7. Které tvrzení je pravdivé? a) Vytvořil více maleb než kreseb. b) Vytvořil více kreseb než maleb. c) Vytvořil pouze malby. 8. Pracoval také jako sochař? a) ano b) ne 9. Doplň výrok: Leonardo toužil vytvořit na obraze jednotu danou spojením a. 10. Z textu vypiš tři odborné názvy:

3 11. Najdi české synonymum k těmto slovům z textu: a) konverzovat - b) analytický - c) struktura Znáš některé dílo Leonarda da Vinciho? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

4 VY_12_INOVACE_ČJ. 9.A.02 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK NAUČNÁ A UMĚLECKÁ LITERATURA Mgr. Ivana Tichá TEXT: ZROZENÍ KYTICE Na samotnou sbírku básní pomýšlel Erben už od svých mladých let a věděla o tom i veřejnost. Víme, jak příznivě uvítal už r jeho první tištěnou baladu o Pokladu Palacký. Za ní následovaly v kratších nebo delších intervalech další. Kytice z pověstí národních obsahovala ve vydání r celkem dvanáct balad. Teprve v druhém vydání z r k nim přistoupila ještě Lilie. Nejstarší mezi nimi byla Polednice, započatá už r Podávala tedy Kytice výběr z Erbenovy básnické tvorby bezmála dvaceti let, od studentského mládí až do zralého věku čtyřicátníka. A přece dovedl dát autor celé sbírce jednotný ráz. Vložil do ní samého sebe, to, co mu bylo nejdražší. Tematicky oživoval převážnou většinou národní pověsti, opřené o lidovou slovesnost. Shodně s romantickou filozofií měnil se mu celý svět a všecko lidské konání ve vzkříšený mýtus, v němž vládne neúprosný zákon neodvratného Osudu. Nadarmo se proti němu člověk vzpírá. Každá z balad zachycovala význačný příběh ze života, vyjadřující v symbolických obrazech osudové drama lidí. Za jakýmkoli proviněním nutně následuje trest, často až neúměrný bezděčné vině. S jedinečným mistrovstvím zhustil Erben každý z těch příběhů do plasticky hutné balady, překvapující dějově dramatickým spádem a hojnými dialogy. (Zkráceno) Karel Jaromír Erben, Julius Dolanský, MELANTRICH 1970, Praha, str _Karel_Jarom%C3%ADr_Erben.jpg

5 ÚKOLY: 1. První tištěná balada byla: a) Polednice b) Poklad c) Svatební košile 2. V tisku se poprvé objevila v roce: a) 1861 b) 1853 c) Vydání Kytice z roku 1853 obsahovalo celkem balad: a) 10 b) 12 c) Které z následujících tvrzení je správné? a) Erben vycházel z doložených faktů. b) Erben se opíral o lidovou slovesnost. c) Erben nevycházel z národních pověstí. 5. Který výrok z textu nevyplývá? a) V celém světě vládne zákon Osudu. b) Člověk se proti Osudu marně vzpírá. c) Člověk může svůj Osud změnit. 6. Co následuje za každým proviněním? 7. Jaký je hlavní rys balady? a) dobro vítězí nad zlem b) radostné ladění c) tragický konec

6 8. Doplň názvy balad a zapiš tajenku: Nápověda: Tajenka: 1. Nástroj na předení 2. Mládě holubice 3. Nadpřirozená bytost 4. Sváteční den 5. Část oblečení 6. Zakopané mince METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

7 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.03 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK SLOVNÍ DRUHY OHEBNÉ Mgr. Ivana Tichá TEXT: EDUARD PETIŠKA: HÉRAKLES Už v dětství měl Hérakles větší sílu než dospělý muž. Jednou se připlazili k lůžku malého Hérakla dva velcí hadi a začali spící dítě ovíjet a obtáčet mu hrdlo. Hérakles se s křikem probudil ze spánku, sevřel hady v pěstích a zardousil je jediným stisknutím. ÚKOLY: 1. Co nepatří mezi hlavní znaky pověsti? a) uvedení přesného data b) historicky nedoložitelné postavy c) reálné místo příběhu 2. Je pravdivé tvrzení, že Hérakles byl silák? a) ano b) ne 3. Kolik je v textu podstatných jmen? a) 13 b) 17 c) Z textu vypiš přídavné jméno: a) tvrdé - b) měkké - 5. Najdi a podtrhni zájmena: už, dva, mu, se, ze, hady, je Literární výchova 5, SPN, Praha 1990, str. 175

8 6. Podtržená zájmena vypiš a urči jejich druh: 7. Objevují se v textu číslovky? Pokud ano, vypiš je 8. Slovesa v textu jsou v čase 9. Spoj slova tak, aby platilo pravidlo o shodě podmětu s přísudkem davy chlapci oči sněhuláci housata roztáli tleskaly se pásla sportovali slzely METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

9 VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.04 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT: TAJEMSTVÍ KRUHŮ V OBILÍ: Vyrábějí je lidé pomocí GPS a laserů Záhadologové a UFO nadšenci mají jasno: kruhy v obilí jsou dílem mimozemšťanů. Toto zažité tvrzení se teď pokouší vyvrátit fyzik Richard Taylor z univerzity v Oregonu. Podle něj vytvářejí složité obrazce lidé. Důkaz podle něj tkví v tom, že obrazce jsou čím dál složitější a technologie jejich výroby se mění. Tvůrci kruhů prý využívají počítače k návrhu složitých obrazců, leckdy založených na fraktální geometrii. Na místě se pak orientují pomocí GPS a laserů. Stébla ohýbají magnetronem jednoduchým zařízení, které je srdcem každé mikrovlnné trouby. Experimenty skutečně potvrdily jeho využitelnost, k napájení stačí 12V baterie. ÚKOLY: 1. Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu? a) Tvůrci kruhů stébla ohýbají magnetronem. b) Tvůrci kruhů se řídí GPS. c) Tvůrci kruhů je vytvářejí mechanicky. 2. Vysvětli význam slova MAGNETRON: Šíp, 1. září Rozhodni, v jakém významovém vztahu jsou slova VYTVÁŘET ZHOTOVOVAT: a) antonyma b) synonyma c) homonyma 4. Vypiš odborné názvy: a) jednoslovné -,, b) sousloví

10 5. Úkoly vztahující se k podtrženému souvětí (úvodní text): a) graficky znázorni stavbu souvětí b) urči mluvnické kategorie (+ vzor) VÝROBY - c) urči větný člen SLOŽITĚJŠÍ a. přívlastek shodný b. doplněk c. přísudek d) použij slovo PODLE ve dvou větách tak, aby vždy bylo jiným slovním druhem METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

11 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.05 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK MŮJ DOMOV TEXT: Mgr. Ivana Tichá RAJSKÝ OSTROV JAROMÍR JOHN Rajský ostrov je příběh vlastenecké rodiny žijící na ostrůvku Žofín, dnes zvaný Slovanský, ležícím v Praze na Vltavě poblíž Národního divadla. V české historii byl velmi významný; setkáte se s ním často při líčení osudů našich spisovatelů, umělců a politiků. Podstatnou část prózy, která byla výslovně určena k hlasitému předčítání, tvoří vypravování o tom, jak bylo budováno Národní divadlo. Naše ukázka zobrazuje pořádání slavnostního ohňostroje v předvečer položení jeho základního kamene v květnu Hladina Vltavy se leskla, jako by byla v očekávání velkých událostí. Tu se náhle rozsvítil na Vltavě český zemský znak, bílý lev v červeném poli. Sláva-sláva! volalo nábřeží. Loď se pomalu otáčela a objevil se znak moravský, čtverečkovaná orlice. Nové bouřlivé sláva! A když se loď opět otočila, objevil se znak Slezska. Jásavé sláva do třetice. Bylo to nádherné, zároveň však výmluvné i hrozivé-pro vídeňské pány, z nichž jistě mnohý, zvláště z místodržitelství, tajně přihlížel z Lažanského paláce-nehledě k tajným policistům, jichž bylo dost mezi lidem. No-to si myslím-že se jim tajil dech-a jak! Všechny tři zemské znaky byly totiž spojeny nahoře velikou zářící korunou svatováclavskou. To říkalo, že Češi, Moravané a Slezané jsou jeden národ, že v tom jejich spojení je síla-a že se Němcům nedají. Krátce potom byl na Střeleckém ostrově vypálen ohňostroj. Uprostřed pestrobarevných raket, vznášejících se vysoko na tmavé obloze, mezi kolotajícími se slunci, mezi planoucími pruty rachejtlí, které tvořily jakoby ohnivé rákosí-objevila se náhle obrovská socha Slávie s rukou hrozivě pozdviženou k nebi. Všichni jsme věděli, komu hrozí matka Slávie, ochraňující své dítky-slovanské národy, s mocným Ruskem v čele. Šli jsme domů pozdě v noci jako opilí. ( Zkráceno ) Literární výchova 6, SPN, Praha 1989, str

12 ÚKOLY: 1. Kde v Praze se odehrává děj? a) na Pražském hradě b) na Žižkově c) u Vltavy 2. Uveď jiný název pro Slovanský ostrov: 3. O které významné pražské budově se v úryvku píše? a) o Národním museu b) o Národním divadle c) o Petřínské rozhledně 4. Jak vypadal český zemský znak? a) bílý lev v červeném poli b) červený lev v bílém poli c) čtverečkovaná orlice 5. Vypiš, které tři zemské znaky mohli lidé při oslavě spatřit: 6. Jaká socha se objevila během ohňostroje? a) socha Svobody b) socha Slávie c) socha Sparty 7. Kterému národu tato socha hrozila? 8. Uveď, jaká stavba je na obrázku: 20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg

13 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

14 VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.06 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ Mgr. Ivana Tichá TEXT: NADÁVKY A SLOVA HANLIVÁ V češtině máme slova s citovým zabarvením lichotným, jako např. pacholíček, pacholátko, a najednou je tu příbuzné slovo pacholek, které má citové zabarvení hanlivé. Významy slov se ovšem vyvíjejí a mění. Velmi zajímavé osudy má slovo chuligán. V 19. století prý žila podle některých pramenů v Londýně, podle jiných v USA irská rodina, která vynikala divokými vtipy, výtržnostmi i zločiny. Poangličtěné jméno těchto Irů v podobě Hooligan (čti huligen) potom koncem století sloužilo v hantýrce londýnského podsvětí k označení mladých rváčů. My jsme toto slovo přejali přes ruštinu. V ní se však užívalo v jiném významu: nikoli k označení mladého výtržníka, nýbrž politického nespokojence, po revoluci k označení příživníka, který se vyhýbá práci. U nás po dvacátých letech 20. století vyšlo slovo chuligán z užívání a teprve po roce 1957, kdy se znovu objevilo v ruštině, se začalo hojně užívat k označení mladistvých výtržníků a rváčů. Zajímavý je také původ slova padouch. Je celkem jasné, že souvisí se slovesem padat, padnout. Někdo si představuje, že tedy jde o člověka, který mravně upadl, zchátral. Ale souvislost je tu trochu jiná. Slovem padouch se původně označoval potomek muže, který byl odsouzen k trestu smrti, ale pak byl omilostněn. V nejslavnější knize Boženy Němcové se o mlynáři (několikrát) vyjádřila babička, že je čtverák. Tím slovem myslela a i dnes se obvykle myslí šibal, přítel žertu v dobrém smyslu. Ale dříve bývali čtveráci uváděni jako nežádoucí živly vedle hráčů (karet a kostek). Výkladů slova čtverák je celá řada. Jeden z nich předpokládá, že jde o hráče. Další výklad soudí, že jde o čerta. Vyskytl se také výklad, že slovem čtveráci se původně označovali udavači, kteří za odměnu dostávali čtvrtinu zkonfiskovaného majetku. Zvláštní je nadávka kanimůra, s níž se setkáme např. u Josefa Lady ve Vzpomínkách z dětství. Mnozí jistě nevědí, co je to za divnou můru. Kanimura byl japonský admirál, který dal za rusko-japonské války r.1905 bombardovat Port Artur. V obecné češtině se pak pozměněné podoby kanimůra užívalo ve významu hlupák. K jeho rozšíření a oblibě ovšem velice přispěla hlásková podoba tohoto slova, tolik připomínající slova můra a kanit (=kecat). (Zkráceno) Tajemství slov, Vlastimil Styblík, SPN, Praha 2006, str

15 ÚKOLY: 1. Text se nezabývá slovy: a) kladně zabarvenými b) citově neutrálními c) hanlivými 2. Rodina vynikající divokým chováním a zločiny nežila: a) v Londýně b) v USA c) v Itálii 3. Slovo HOOLIGAN označovalo v hantýrce londýnského podsvětí: 4. V ruštině toto slovo neoznačovalo: a) politického nespokojence b) mladého výtržníka c) příživníka 5. U nás v současné době slovo CHULIGÁN označuje: 6. Z textu vyplývá, že slovo PADOUCH označuje: a) člověka, který mravně upadl b) člověka, který zchátral c) potomka muže odsouzeného k trestu smrti a pak omilostněného 7. Nadávka KANIMŮRA je odvozená: a) od druhu můry b) od japonského generála c) od slova kanit (=kecat) 8. Tohoto slova se užívalo ve významu: 9. Původně se slovem ČTVERÁK neoznačoval: a) hráč karet, kostek b) nežádoucí živel c) ten, kdo rád žertuje d) čert e) udavač 10. Pokus se vysvětlit význam slov: a) POBUDA b) RAUBÍŘ c) POBERTA

16 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

17 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.07 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK JAN HUS Mgr. Ivana Tichá TEXT: MISTR JAN HUS Český myslitel a náboženský reformátor. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic, byl na základě církevního rozsudku upálen jako kacíř v německé Kostnici. Studoval na pražské univerzitě, roku 1393 se stal bakalářem, o tři roky později mistrem svobodných umění a roku 1400 byl vysvěcen na kněze. Po určitý čas byl děkanem a rektorem pražské univerzity. Od roku 1402 působil jako kazatel v kapli Betlémské. Učil o pravé lásce k vlasti, pravdě a k bližnímu. Získal si posluchače mezi učeným i prostým lidem. Když však na univerzitě začal horlivě podporovat reformní anglické hnutí Viklefovo, ba dokonce vystoupil proti nespořádanému životu církve, proti prodávání odpustků, byl církví uvržen do klatby a kvůli ní byl nucen opustit Prahu. Kázal pak na venkově (Kozí hrádek, Krakovec) a odtud byl předvolán před církevní koncil do Kostnice. Protože na svých názorech a pravdivosti spisů trval, byl prohlášen za kacíře a upálen. (Zkráceno) Čeští spisovatelé deseti století, Radko Šťastný, SPN, Praha 1974,str.14 ÚKOLY: 1. Doplň podle textu: Jan Hus byl český a náboženský. 2. Které z následujících tvrzení není správné? a) Jan Hus studoval na pražské univerzitě. b) Jan Hus byl děkanem pražské univerzity. c) Jan Hus nebyl rektorem pražské univerzity. 3. Od roku 1402 působil jako kazatel: a) v kapli Křižovníků b) v kapli Betlémské c) v kapli Svatováclavské

18 4. Jeho kázání byla určena: a) pouze prostým lidem b) pouze učeným lidem c) jak prostým, tak učeným lidem 5. Ve svých kázáních kritizoval: a) církev b) panovníka c) prostý lid 6. Rozhodni, jaký význam mělo slovo ODPUSTEK: a) odpuštění hříchu pro všechny lidi b) odpuštění hříchů za úplatu c) odpuštění hříchů pouze mužům 7. Které tvrzení vyplývá z textu? a) Když nemohl Hus kázat v Praze, odešel kázat do Německa. b) Když Hus nemohl kázat v Praze, pokračoval ve svých kázáních v Anglii. c) Když nemohl Hus kázat v Praze, uchýlil se na venkov. 8. Pro své názory byl předvolán: a) do Krakovce b) do Kostnice c) do Krakova 9. Jan Hus zemřel: a) b) c) Jakým způsobem zemřel J. Hus? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

19 VY_12_INOVACE_ČJ. 9.A.08 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT : ZÁŘÍ HOUBAŘSKÝ RÁJ. ALE POZOR NA OTRAVY! V září tradičně vrcholí houbařská sezóna. A protože podle meteorologů by mohlo být teplé a srážkově průměrné, houbařský ráj by mohl propuknout naplno. Ale odborníci varují: Každoročně se houbami přiotráví 300 až 500 lidí a dva až pět jich zemře, soudí RNDr. Jaroslav Klán, toxikolog, vedoucí Národní referenční laboratoře pro toxiny hub, která má sídlo v Praze. Pokud neznáme houby, a přesto je vyrazíme sbírat, pak doporučuji zaměřit se pouze na houby hřibovité, které ještě při přípravě pokrmu dobře uvaříme. Pak se nemůže nic stát, dokonce ani když sníme satana, tvrdí doktor Klán. (Zkráceno) Právo, 3.září 2011 ÚKOLY: 1. Z textu vyplývá, že každoročně se houbami přiotráví: a) lidí b) lidí c) lidí a následkem toho zemře: a) 2 4 b) 2 5 c) 2 6 lidí 2. Je pravdivé tvrzení, že můžeme sníst i SATANA, pokud jej: a) lehce povaříme ANO x NE b) dáme do octového nálevu ANO x NE c) dobře uvaříme ANO x NE

20 3. Rozhodni, který zápis odpovídá 1. větě textu: a) 7, 1, 6, 5, 3, 1 b) 7, 1, 2, 5, 2, 1 c) 7, 1, 6, 5, 2, 1 4. Podtržené souvětí je složeno z pěti vět. ANO x NE 5. Urči, o jaký druh souvětí jde: a) souvětí souřadné b) souvětí podřadné 6. Uveď alespoň tři významy slova HOUBA: 7. Vysvětli, co znamenají následující rčení: a) Rostou jako houby po dešti. b) To jsi byl ještě na houbách. 8. METEOROLOG je: a) ten, kdo hlásí počasí b) ten, kdo se zabývá meteority c) ten, kdo se zabývá zemskou atmosférou 9. Napiš 3 slova příbuzná ke slovu UVAŘIT: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

21 VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.09 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT: ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE V TEL AVIVU Cílem výstavy bylo představit náš kraj také z jiného pohledu, než jsou klasické památky. Synagogy a židovské hřbitovy jsou velice zajímavými turistickými lákadly a věřím, že přitáhly tak velkou pozornost, že se na místa, která byla k vidění na obrázcích na výstavě, přijedou Izraelci podívat i k nám do regionu, řekl hejtman David Rath, který se na výstavě podílel a finančně podpořil také exkluzivní trojjazyčnou publikaci (čeština, angličtina, hebrejština) prezentující ty nejvýznamnější židovské objekty kraje. Tato kniha se stala inspirací právě pro zmiňovanou výstavu. Je až neuvěřitelné, jak se organizátorům povedlo shromáždit tolik fotodokumentací židovských objektů, historických podkladů a informací o židovském životě a tradici. Oživením výstavy byl unikátní model synagogy v Čáslavi, která byla postavena v maurském slohu v letech podle plánu vídeňského architekta Wilhelma Stiassnyho. Model pro tuto výstavu vyrobili studenti Středního odborného učiliště v Kolíně. Telavivský Václavák Bauhaus Center Tel Aviv je kultovním místem centra Tel Avivu na třídě Dizengoff, kterou světoznámý spisovatel Arnošt Lustig rád nazýval telavivským Václavákem. Bauhaus Center především propaguje architekturu stylu Bauhaus v Tel Avivu a návštěvníkům ve své třípatrové Bauhaus budově přibližuje historii vzniku města Tel Aviv skrze výstavy a přednášky o moderní architektuře. Každý návštěvník Tel Avivu začíná svou prohlídku Bílého města, které je od r v seznamu památek UNESCO, právě na Dizengoff 99. Výstavní prostory jsou vhodně doplněny moderním knihkupectvím a prodejnou předmětů součastného izraelského designu. (Zkráceno) Středočeský magazín, 3/2011, str. 16

22 ÚKOLY: 1. Kde najdeme na mapě Tel Aviv? a) v Iránu b) v Iráku c) v Izraeli 2. V jakých jazycích byla napsána publikace prezentující židovské objekty Středočeského kraje?,,, 3. Na výstavě se objevil model synagogy: a) v Kolíně b) v Čáslavi c) v Kutné Hoře 4. Tento model vyrobili studenti: a) SOŠ v Čáslavi b) Gymnázia v Kutné Hoře c) SOU v Kolíně 5. Tel Aviv je v seznamu památek UNESCO: a) 5 let b) 7 let c) 9 let 6. Správně doplň a zdůvodni pravopis slov: a) v Čáslav_ - b) nejv_zna_ější - c) _tředočeský _raj - d) _ynagoga - e) _hromáždit - 7. V textu označené souvětí se skládá: a) ze 2 vět b) ze 3 vět c) ze 4 vět 8. Toto souvětí převeď na větu jednoduchou: 9. Která VV se v souvětí neobjevuje? a) podmětná b) předmětná

23 10. Vypiš několikanásobné větné členy a urči je: = = = 11. Spoj odpovídající přídavná jména se jménem podstatným (podle textu): moderní vídeňský turistická židovský unikátní model lákadla život architekt architektura METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

24 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.10 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK BĚH NA DLOUHOU TRAŤ.. Mgr. Ivana Tichá TEXT: OLYMPIJSKÉ HRY Ve starém Řecku se olympijské hry konaly ke cti nejvyššího boha Dia vždy po čtyřech letech v srpnu nebo v září. Pro jejich nerušený průběh byl mezi řeckými státy vyhlašován všeobecný mír. První hry byly v roce 776 před n. l., období mezi hrami se nazývalo olympiada. Hry trvaly 5-7 dní, soutěžili v nich jen muži v běhu, v pětiboji (běh, skok, hod diskem, hod oštěpem, zápas), v zápase ve volném stylu spojeném s boxem a v běhu v plné zbroji. Součástí her byly i jízdní závody na koních a vozech. Později přibyly i discipliny umělecké hudba, zpěv a recitace. Starořecké olympijské hry byly zrušeny r. 393 n. l.; na jejich tradici navázaly novodobé olympiády. První byla uspořádána v r v Aténách zásluhou Francouze Pierra de Coubertina Podle Encyklopedie antiky Čítanka 7, FRAUS, Plzeň 2004, str. 45 ÚKOLY: 1. Které tvrzení vyplývá z textu? a) Olympijské hry se konaly každý rok ke cti boha Dia. b) Olympijské hry se konaly každé čtyři roky na počest boha Dia. c) Olympijské hry se konaly každé čtyři roky ke cti boha Marse. 2. První hry se odehrály: a) v roce 767 před n. l. b) v roce 677 před n. l. c) v roce 776 před n. l. 3. Jaký význam mělo slovo OLYMPIADA?

25 4. V tehdejších hrách soutěžili(y): a) muži i ženy b) pouze ženy c) pouze muži 5. Pětiboj obsahoval: a) skok, zápas, hod diskem, hod oštěpem, běh b) běh, skok, hod diskem, střelbu, zápas c) běh, skok, zápas, hod, střelbu 6. Rozhodni, zda byly součástí her i jízdní závody na koních a vozech: a) ANO b) NE 7. Které sdělení není pravdivé? a) Později přibyly i disciplíny umělecké hudba, tanec, zpěv a recitace. b) Později přibyly i disciplíny umělecké hudba, zpěv a recitace. 8. Byly starořecké olympijské hry v roce 393 před n. l. zrušeny? a) ANO b) NE 9. Víš, ve kterém roce byla pořádána první novodobá olympiáda? a) v roce 1869 b) v roce 1996 c) v roce Uveď jméno muže, který má zásluhu na uspořádání této olympiády: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

26 VY_12_INOVACE_ČJ. 9.A.11 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT: ADOLF WENIG: O FAUSTOVĚ DOMĚ Známý doktor Johanes Faust, který s ďáblem měl spolky a s jeho pomocí kouzla provozoval a čáry divné, žil prý také v Praze. Na konci Dobytčího trhu, kterému nyní Karlovo náměstí říkají, stojí dům, který byl jeho bydlištěm. Tam čarodějný doktor měl řadu komnat. Z komnaty jedné vedly dřevěné schody nahoru do veliké světlé síně. Ty schody byly podivné. Jakmile ten, kdo po nich stoupal, z posledního stupně do hořejší síně vkročil, schody smrštily se, zmizely a podlaha byla bez otvoru. Kdo pak dolů chtěl se bráti, šlápl zase na místo povědomé a hned otvor se objevil a schody se natáhly až do přízemku. Tam nahoře Faust často se svým sluhou pracoval, věci rozličné v hmoždíři na prášek stloukat mu poroučel, v ohni to pálil, svářel v křivulích a tyglících; jindy zase dalekohledem se díval k noční obloze, zpytoval hvězdy, postavení jejich zkoumal, hádal budoucí věci. Byly tam také jedny dveře; kdo u nich kliky se dotekl, ránu dostal, až se otřásl. A jiných a jiných věcí na podiv tam bylo. To vše doktor Faust opustil tehda, když jemu lhůta vypršela, když čert přišel a vzpírajícího doktora děrou ve stropě odnesl. Tu díru nikdy už pak zazdíti nemohli. (Z knihy Věnec pražských pověstí) Čítanka 9, FRAUS, Plzeň 2006, str.36 (http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:prague_faust_house3.jpg)

27 ÚKOLY: 1. Faustův dům dnes můžeme nalézt: a) na Staroměstském náměstí b) na Václavském náměstí c) na Karlově náměstí 2. Napiš, jak se toto náměstí jmenovalo původně: 3. Tajemný doktor Faust se podle textu nezabýval: a) hvězdami b) alchymií c) matematikou 4. Z ukázky vyplývá, že ve Faustově domě byly podivné: a) pouze dřevěné schody b) schody a dveře c) jedny jediné dveře 5. Podle pověsti musel Faust dům opustit: a) když mu vypršela doba pronájmu b) když si opatřil jiné bydlení c) když si ho odnesl čert 6. V označeném souvětí je: a) 5 vět b) 6vět c) 7 vět 7. Doplň, kolik vět hlavních a kolik vět vedlejších toto souvětí obsahuje: VH- VV- 8. Které tvrzení je podle tvého názoru správné? a) V označeném souvětí je pět zájmen, z toho dvě osobní. b) V označeném souvětí jsou čtyři zájmena, z toho jedno vztažné. c) V označeném souvětí jsou čtyři zájmena, z toho dvě ukazovací. 9. Označ, která z následujících sloves jsou vidu dokonavého: a) VEDLY ano ne b) STOUPAL ano ne c) VKROČIL ano ne d) SMRŠTILY SE ano ne e) ZMIZELY ano ne 10. Ukázka patří mezi žánry: a) epické b) lyricko-epické c) lyrické

28 11. Pokus se odhadnout význam slova TYGLÍK: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

29 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.12 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ Mgr. Ivana Tichá TEXT: SLABIKÁŘ PO MÁMĚ-FRANTIŠEK HRUBÍN To jsme byli ještě malí, Když maminky zpívávaly: Spi, děťátko, houpy, hou! Dnes už zpíváme jim sami Za to, že tak rády s námi Sedí večer nad knihou. To jsme byli ještě malí, Když maminky říkávaly: Čti, děťátko -a, be, ce! Dnes už mámě čteme sami, Oči letí nad stránkami Jako vážky po řece. Literární výchova 5, SPN, Praha 1990, str.7

30 ÚKOLY: 1. Úryvek patří: a) k próze b) k poezii 2. Na kterou část svého života autor vzpomíná? 3. Vyhledej v textu přirovnání a zapiš: 4. Který neohebný slovní druh se v textu neobjevuje? 5. V první sloce je pět příslovcí. Kolik jich najdeš? 6. Vypiš spojení: a) předložka + podstatné jméno 7. Zakroužkuj spojky: b) předložka + zájmeno to, když, spi, hou, už, jim, že 8. Vyhledej citoslovce a vytvoř z něj sloveso. 9. Z daných písmen vytvoř co nejvíce podstatných jmen (nemusíš vždy využít všechna): A, M, T, O, K

31 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

32 VY_12_INOVACE_ČJ. 9.A.13 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT: ROBOT NAŠEL NA MARSU ŽIVOTADÁRNÝ GEJZÍR Možná nejvýznamnější objev za téměř osm let zkoumání rudé planety učinilo robotické vozítko NASA Oportunity. Na okraji kráteru Endeavour nyní analyzuje asi 30 cm velký kámen, jehož minerální složení ukazuje, že vznikl díky gejzíru horké vody nebo páry. Ta hornina není podobná ničemu, co jsme zatím viděli, řekl Steve Squyres z Cornellovy university. Balvan, pojmenovaný Tisdale 2, obsahuje vysoký podíl zinku a bromu, což svědčí o přítomnosti zdroje horké vody. Taková místa odpovídají charakteristice prostředí ideálního pro vznik života. (Zkráceno) Právo, 3. září 2011 ÚKOLY: 1. ENDEAVOUR je název pro: a) robotické vozítko b) planetu c) kráter 2. Vědci na Marsu zkoumají: a) gejzír b) kámen c) prach na povrchu planety 3. TISDAL 2 obsahuje vysoký podíl: a) zinku a olova b) olova a bromu c) bromu a zinku

33 4. Kolik souvětí obsahuje celý text? a) 3 b) 4 c) 5 5. V podtrženém textu vyhledej a spočítej věty hlavní a vedlejší: a) VH b) VV 6. Která z vět vedlejších se v označeném souvětí nevyskytuje? a) předmětná b) podmětná c) přívlastková 7. Jakým větným členem je v poslední větě slovo ŽIVOTA? a) předmět b) přívlastek c) doplněk 8. Rozhodni, v jakém významovém vztahu jsou slova: a) rudý červený b) horký studený c) objev objev 9. Který slovní druh se v poslední větě vyskytuje nejčastěji? Kolikrát? 10. Uvedený text patří k funkčnímu stylu: a) administrativnímu b) uměleckému c) odbornému METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

34 VY_12_INOVACE_ČJ.7.B.14 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Ivana Tichá TEXT: Petr Kováč: MEČ NESLOUŽIL JEN K MLÁCENÍ HLAVA NEHLAVA Meč byl po mnoho staletí hlavní a nejpraktičtější zbraní. Jeho prapočátky lze vystopovat až do doby bronzové, která začala před pěti tisíci lety. Dalo se s ním bodat i sekat. A když ho ve středověku rytíři zabořili do země, čepel a jílec jim mohly připomenout Kristův kříž, u kterého se pomodlili za svoji spásu. Meč kdysi doprovázel muže od kolébky až do hrobu. Používal se při pasování na rytíře, při právních aktech, při korunovaci králů a císařů a jeho odevzdání bylo aktem pokory, ale i zrady. Existovaly meče reprezentační i meče popravčí. (Zkráceno) Právo, 20. srpna 2011, str. 15 ÚKOLY: 1. První zmínky o meči se objevují: a) v době bronzové, před čtyřmi tisíci lety b) v době železné, před pěti tisíci lety c) v době bronzové, před pěti tisíci lety 2. Doplň podle textu, co meč připomínal středověkým rytířům: 3. Meč se používal při různých příležitostech (spoj slova, která podle textu k sobě patří): při korunovaci při pasování při aktech práva císařů na rytíře 4. Z novinového článku nevyplývá, že by existovaly: a) meče popravčí b) meče k zabíjení zvěře c) meče reprezentační

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

Pavilon Expo dnes a před 50 lety.

Pavilon Expo dnes a před 50 lety. Letošní osmičkový rok přináší nejen výročí historická, ale i kulturní. Takovým by se dalo nazvat připomenutí doby 50 let, která uplynula od světové výstavy v Bruselu. Tehdejší Československá republika

Více

Historie knedlíků v Národním zemědělském muzeu Anna Fárová významná česká historička fotografie

Historie knedlíků v Národním zemědělském muzeu Anna Fárová významná česká historička fotografie Kozy na Kozím plácku přij te na kozí slavnosti Je ekopapír eko? jak vybrat ten správný Vídeň a Praha v rozhovoru s Geraldem Schubertem Praha fotografická mezinárodní soutěž pro každého Historie knedlíků

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ EJ DALŠÍMU! Na okraj politické situace Vláda Petra Nečase pokračuje. I když ODS a TOP 09 jsou ve sporu takřka o všech problémech, ODS chce zrušit skarty, TOPisté ne ukazuje se, jak už

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III.

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III. Turistický magazín ročník III., říjen 2013 ročník V., vydání duben 2011 Speciál ZDARMA Praha Praha jak ji neznáte www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu T U R IS T IC KÁ INFORM AČNÍ CENTRA

Více

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje 36/2009 Knihovnická Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA PRVNÍ KROK Úvodník Helena Veličková...1 ROZHOVOR KROKU Jaký je doopravdy Arnošt Lustig? Helena Veličková s Arnoštem Lustigem...3 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast Seniorská míle a další zprávy ze Života 90 Dětem PVC škodí kupujte zdravé školní potřeby Soňa Červená netrpělivostí ke světovým úspěchům Lidová univerzita MKP podzimní přednášky a besedy George J. Klír

Více

Podporujeme Izrael! Z obsahu. Krátce. Ročník 12 Kislev 5773 Listopad/Prosinec 2012. www.maskil.cz. Kašrut v Praze 2

Podporujeme Izrael! Z obsahu. Krátce. Ročník 12 Kislev 5773 Listopad/Prosinec 2012. www.maskil.cz. Kašrut v Praze 2 Ročník 12 Kislev 5773 Listopad/Prosinec 2012 www.maskil.cz 3 Z obsahu Kašrut v Praze 2 Kufr s dvojitým dnem 4 rozhovor s Amirem Gutfreundem Motivy izraelských mincí 8 Za fotografiemi do Vídně 12 Brněnský

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. 7 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola 23 3. Kapitola 31 4. Kapitola 44 5. Kapitola 65 6. Kapitola 77 7. Kapitola 85 8. Kapitola 103 9. Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické,

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 36 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 SEN JEDEN SVÍTÍ Jde hudba jara modrým pološerem, žeň červánků v ní kvete z vonných par Otevřete dálky! Ať nám podvečerem

Více

Brány královských věnných měst otevřené...

Brány královských věnných měst otevřené... Brány královských věnných měst otevřené... Mělník Nový Bydžov Polička Trutnov Vysoké Mýto Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Chrudim Jaroměř KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám

Více