BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145"

Transkript

1 Cena 2, Kè BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 Březen, to je zima nezima a jaro nejaro. Denního světla pomalu přibývá, ale na čvachtavé vycházky do přírody není zrovna nálada. Hezky doma a v teploučku nám je mnohdy ještě v tomto už ne tolik zimním, ale ještě ne zcela jarním měsíci nejpříjemněji. Už je tu ale přeci jenom jaro, alespoň podle kalendáře a jak by tedy například takový správný zahrádkář mohl zalézt za kamna? Snad jedině s truhlíčky, květináči a pytlíky semínek. Jinak jej už zahrada táhne ven, ozkoušet zem mezi prsty, potěžkat rýč, prohlédnout pařeniště. A nám ostatním to také nedá, vždyť jaro je již cítit ve vzduchu a při prvních procházkách do přírody objevíme možná na kraji lesa, nebo poblíž potoka baculaté zvonečky bledulí a s radostí se pokocháme jejich krásou Mějte oči otevřené, protože právě se začínají dít věci! Zdena Lédlová Pranostiky Panny Marie zvěstování zelených semen vysévání. Když v březnu hřmí, v stodolách se tmí. Na svatého Bedřicha, slunko teplem zadýchá. Svatá Felicita sníh z polí odmítá. Městský úřad informuje... Výstavba Domu s pečovatelskou službou Městský úřad upozorňuje potenciální zájemce (zájemkyně) o práci v pečovatelské službě, že rada města prozatím neuvažuje o rozšíření počtu zaměstnanců pečovatelské služby a je proto zbytečné, aby na MěÚ byly podávány žádosti o zaměstnání v DSPS. Pokud město v budoucnosti získá prostředky pro rozšíření zejména terénní pečovatelské služby, bude tato informace zveřejněna v Našich novinách a vývěskách města. Poplatek za psy V měsíci březnu bude prostřednictvím platby SIPO vybírán místní poplatek za psa na rok Pavlína Brychtová Uzavření stavebního úřadu z důvodu školení personálu Z důvodu školení personálu stavebního úřadu bude v následujících termínech stavební úřad ve Ždírci nad Doubravou uzavřen: od 29. března do 2. dubna 2004 od 10. května do 14. května 2004 od 14. června do 18. června 2004 Školení za účelem dalšího zvýšení kvalifikace se zúčastní oba pracovníci pan Luděk Špinar a Zdeněk Pleva. Městský úřad v Chotěboři, Odbor sociálních věcí informuje Dávky sociální péče při nedostatečném příjmu (podmíněné sociální potřebností): 1) rodinám s nezaopatřenými dětmi k zajištění skutečně odůvodněných nákladů rodiny 2) jednotlivcům, popř. manželským párům k zajištění skutečně odůvodněných nákladů Účelové dávky sociální péče na specifické potřeby: 1) rodinám s nezaopatřenými dětmi 2) společensky nepřizpůsobeným občanům 3) občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc Dávky sociální péče těžce zdravotně postiženým osobám a osobám pečujícím o těžce zdravotně postižené osoby: 1) příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je: a) převážně nebo úplně bezmocná b) starší 80 let a je částečně bezmocná Příspěvek náleží též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žijí v domácnosti. Příspěvek náleží též rodiči nebo prarodiči, popřípadě jinému občanovi, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pečujícímu osobně, celodenně a řádně o nezletilé dítě starší jednoho roku, které je podle zvláštního předpisu dlouhodobě těžce (pokračování na str. 2)

2 Městský úřad informuje... (pokračování ze str. 1) zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči. 2) příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout těžce zdravotně postiženým občanům, kteří tyto pomůcky potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého postižení. Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí zdravotní pojišťovna 3) příspěvek na úpravu bytu poskytuje se v případě, že žadatel byt skutečně užívá k trvalému bydlení 4) příspěvek na zakoupení, na celkovou opravu motorového vozidla a zvláštní úpravu motorového vozidla poskytuje se: a) občanovi s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí b) rodiči nezaopatřeného dítěte, je-li dítě starší tří let, jde-li o dítě: s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí úplně nebo prakticky nevidomé mentálně postižené 5) příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek je poskytován držiteli motorového vozidla: a) jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu, b) který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně c) nebo je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení 6) příspěvek na individuální dopravu příspěvek se přiznává: a) občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí b) občanu úplně nebo prakticky nevidomému c) rodiči nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení 7) příspěvek na zvýšené životní náklady občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky 8) příspěvek na provoz telefonní stanice lze poskytnout sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům nebo občanům starším 70 let, kteří žijí osaměle 9) příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt 10) příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může pověřený obecní úřad poskytnout příspěvek na krmivo pro tohoto psa 11) mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany průkazky TP, ZTP a ZTP/P občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně na základě stupně postižení jsou vydávány průkazka TP, ZTP a ZTP/P, spolu s průkazkou je vydáno i označení vozidla pro těžce zdravotně postižené občany. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina informuje V souladu s ustanovením 11 odst. 1. vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. si dovolujeme upozornit občany, že i v roce 2004 se ověřování provozuschopnosti sirén zpravidla provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Jedná se o 140 ti sekundový zkušební trvalý (nepřerušovaný) tón. Ověřuje se provozuschopnost sirén, které jsou v majetku HZS, ale i sirén, které jsou v majetku obcí (tzv. sirény sloužící ke svolávání dobrovolných hasičů). V obci, kde je siréna ovládána manuelně, je starosta povinen zabezpečit její spuštění. Obecní úřad obce bezodkladně informuje o případné technické závadě ÚO HZS Havlíčkův Brod. MěÚ Zasedání zastupitelstva a rady města 9. zasedání zastupitelstva města Rada města zve občany na 9. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2004 v hod. v malém sále restaurace U Lázničků. 8. zasedání zastupitelstva města Přítomno: 15 členů ZM, 1 zaměstnanec města, 20 občanů Zastupitelstvo města: 1) Vzalo na vědomí informaci o stavu účtů města k ) Projednalo a schválilo zprávu o finančním vypořádání hospodaření města k ) Projednalo a schválilo zprávu o způsobu využití státní půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2003.

3 Zasedání zastupitelstva a rady města 4) Rozhodlo o snížení daňového základu daně z hospodářské činnosti města v roce 2003 o částku 1 mil. Kč. Zastupitelstvo rozhodlo: 1) Město Ždírec nad Doubravou bude hlavním pořadatelem 10. ročníku cyklistického závodu LACMAN VYSOČINA ROAD 2004, konaného 14. srpna ) Město Ždírec nad Doubravou poskytne pro potřeby cyklistického závodu prostory tělocvičny, školní kuchyně, osobní vozidla města a nákladní vozidlo Sboru dobrovolných hasičů Ždírec n.d. Zastupitelstvo města: 1) projednalo žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města: a) o prodej pozemků nebo jejich částí v k.ú. Nový Studenec p.č. 343/12, 343/14, 343/8, 4/ a 55/2 požádal Zdeněk Janů, bytem Nový Studenec 28, b) o prodej pozemku v k.ú. Stružinec p.č. 294/2, ostatní komunikace o výměře 220 m 2 požádali manželé František a Růžena Zárubovi, bytem Stružinec 2, c) o prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v připravované lokalitě u řeky Doubravy požádal Tomáš Chyba, bytem Praha Čakovice, d) o prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v připravované lokalitě u řeky Doubravy požádal Jiří Píro, bytem Ždírec n.d., e) o prodej pozemku p.č. 25/2 v k.ú. Horní Studenec, zahrada o výměře 231 m 2 požádal Zdeněk Kováč, bytem Horní Studenec. 2) nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 294/2 v k.ú. Stružinec dle písm. b). 3) souhlasí se záměrem prodeje pozemků dle písmene a), c), d) a e) a uložilo městskému úřadu jednat se žadateli o podmínkách prodeje pozemků a přípravou geometrického oddělení pozemků. Zastupitelstvo města prodalo: k.ú. Kohoutov: Ing. Metoději Mlčákovi, bytem Chotoviny a Jiřímu Mlčá kovi, bytem Prostějov, geometricky oddělenou část pozemku p.č Kupní cena je stanovena na 20, Kč/m 2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatelé. k.ú. Horní Studenec: Manželům Vladimíru a Jaroslavě Kasalovým, bytem Horní Studenec 3 geometricky oddělenou část pozemků p.č. 757 a 758 v k.ú. Horní Studenec. Kupní cena je stanovena na 20, Kč/m 2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatelé. k.ú. Ždírec n.d.: Pozemky pro výstavbu rodinného domu: p.č. 342/103 Radku Culkovi, bytem Ždírec n.d., Květinová 107 p.č. 342/104 Miloši Kavalírovi, bytem Herálec 178 Město uzavře s nabyvateli kupní smlouvu po zápisu pozemků na list vlastnictví města, nejdéle však do Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí nabyvatelé. Daň z převodu nemovitostí uhradí město. Zastupitelstvo města rozhodlo o podání žádosti u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Havlíčkův Brod, o úplatný převod pozemku v k.ú. Horní Studenec p.č. 560/1 o výměře 1331 m 2 z vlastnictví České republiky na město Ždírec nad Doubravou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Zastupitelstvo města schválilo převod movitého majetku města, zařízení školní kuchyně v hodnotě ,00 Kč, příspěvkové organizaci města Základní škola Ždírec nad Doubravou. Soupis převáděného majetku tvoří přílohu zápisu z 8. zasedání ZM. Zastupitelstvo města: 1) rozhodlo o odkoupení pohledávky ve výši do ,00 Kč od oprávněné osoby nebo osob na náhrady vyplývající ze zákona o půdě, evidované u Pozemkového fondu České republiky 2) pověřilo starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy nebo 3 smluv o postoupení pohledávky ve smyslu odst. 1). Zastupitelstvo města stanovilo název ulice v nové zástavbě na pozemku p.č. 342/105 a 342/106 na ulici K Doubravce. Výběr ze zápisu z 30. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Rada města projednala informaci vedení ZŠ Ždírec n.d. o zápisu dětí do 1. třídy ZŠ ve školním roce 2004/ 2005 a o předpokládaném počtu dětí, které budou zapsány do 1. třídy v letech 2005/2006 a 2006/2007. Rada projednala zejména informaci o předpokládaném obsazení jednotřídky ZŠ v Horním Studenci v uvedeném období. Rada města: a) schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a společností STAVOUNIE Stavební a obchodní společnost spol. s r. o. Dodatkem č. 1 se zvyšuje cena za dílo o ,00 Kč bez DPH. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem dodatku č. 1. b) schválila nabídku firmy Michal Marek na zhotovení vybavení městské knihovny nábytkem v ceně ,00 Kč a souhlasí s objednáním výroby nábytku. Rada města: a) vzala na vědomí využití příspěvku města na činnost SK Dekora Ždírec n.d. v roce 2003 a návrh na rozdělení příspěvku téže organizaci v roce 2004 b) souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost fotbalového oddílu SK Dekora Ždírec n.d. v I. Q ve výši ,00 Kč c) souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost volejbalového oddílu veteránů VYSOČINA Ždírec n.d. ve výši 5.014,00 Kč Rada města projednala informaci starosty o přípravě vydání knihy (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) o historii podnikání na Havlíčkobrodsku a knihy Kraj Vysočina v kostce. Vydavatel knihy o podnikání nabídl městu zveřejnění informace o Ždírci n.d. za úhradu cca 18 tis. Kč za dvoustranu a dodání 100 ks knihy, nebo 9 tis. Kč za jednu stranu a dodání 50 ks knih. Vydavatel knihy Kraj Vysočina v kostce žádá za uvedení textu a grafiky v rozsahu 1 strany , Kč a dodání 10 ks knih. Nejmenší nabízená využitelní plocha je 1/6 strany za 8.540, Kč a dodání 1 ks knihy. Rada obě nabídka odmítla zejména z důvodu účasti města na jiných již schválených projektech v rámci Svazku obcí Podoubraví. Město odkoupí vždy několik svazků knihy pro potřeby knihoven ZŠ a MK. Rada města projednala informace starosty a místostarosty o činnosti Sdružení Fokus Vysočina, které získali při návštěvě v sídle sdružení. Sdružení pořádá dne společně s MěÚ Chotěboř schůzku představitelů obcí k možné činnosti sdružení na Chotěbořsku. Rada po této schůzce rozhodne ve věci uzavření smlouvy na činnosti nabízené sdružením městu Ždírec n.d. Starosta a místostarosta informovali radu o aktivitách části Svazku obcí Podoubraví k revitalizaci horního toku řeky Doubravy. Obce mají poskytnout návrhy na řešení odtokových poměrů v povodí Doubravy, včetně návrhů výstavby retenčních nádrží, rybníků a dalších vodohospodářských a krajinných prvků. Předložený návrh opatření zahrnuje vybudování rybníku na Doubravě v k.ú. Ždírec n.d., odvedení vod z meliorační struhy přímo do Doubravy a obnovení rybníku na Cerhovce v Novém Studenci. Členové rady doplnili předložený návrh o potřebu zadržení vody na Vojnoměsteckém potoku obnovou původního rybníku. Rada města souhlasí s objednáním projektových prací: a) Návrh řešení a projekt komunikace a parkovacích ploch mezi budovami čp. 1 a čp. 19 ulice U Pošty ve Ždírci n.d. Cena za projektové práce ,00 Kč, termín odevzdání projektu 04/2004. b) Projekt na doplnění infrastruktury v průmyslové zóně JIH. Cena za projektové práce ,00 Kč, termín odevzdání projektu 04/2004. c) Zpracování podkladů pro změnu územního plánu č. 4 v ceně ,00 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Rada města jmenovala komisi pro přípravu a organizaci cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD 2004 ve složení: Luboš Plíhal předseda a členové Ing. Jiří Pavlíček a Josef Plíhal. Činnost komise bude ukončena po závěrečném vyhodnocení cyklomaratonu. Rada města: a) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a Městem Havlíčkův Brod na pronájem nebytových prostor kontaktního místa SSP v budově MěÚ čp. 500 k b) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a Úřadem práce Havlíčkův Brod na pronájem nebytových prostor kontaktního místa SSP v budově MěÚ čp. 500 od Rada města souhlasí s příspěvkem Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod, na činnost centra v roce 2004 ve výši 2.000,00 Kč. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory z finančních prostředků Fondu Vysočiny. Kraj Vysočina se zavazuje poskytnout na podporu projektu v rámci grantového programu GIS II částku ve výši ,00 Kč. Různé: a. Starosta informoval radu o nabídce firmy Soleta Signum na výrobu praporu města a dále na dodání praporu Evropské unie. Prapory budou zakoupeny při příležitosti voleb do parlamentu EU. b. Rada města projednala návrh na zahájení jednání města s a.s. VaK Havl. Brod ve věci pronájmu vodojemu Kohoutov. c. Starosta informoval radu o průběhu jednání se zástupci Západočeské energetiky ve věci provozování veřejného osvětlení. d. Starosta informoval radu o jednání se společností SET Ždírec ve věci možné výstavby závodu na lepené dřevěné prvky. e. Rada vzala na vědomí dopis 77leté paní Aleny Mackové z České Lípy, která oceňuje práci zastupitelstva města při údržbě zeleně. Dále byla rada seznámena s poděkováním paní Vilmy Jandové za blahopřání k narozeninám. Výběr ze zápisu z 31. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Rada města se za účasti pracovnic knihovny Z. Lédlové a D. Matějkové, vedoucího stavebního úřadu L. Špinara a dodavatele stavby pana J. Břízy, seznámila s průběhem rekonstrukce knihovny, potřebnými a doporučenými vícepracemi a menšími změnami stavby oproti projektu. Přítomní konstatovali, že termín dokončení dle smlouvy o dílo není ohrožen. Rada města se seznámila s materiály zpracovanými vedením ZŠ Ždírec n.d. o předpokládaných počtech dětí, které budou navštěvovat oddělení ZŠ v Horním Studenci s výhledem do roku Počty dětí ve školním roce: 2004/05 8, 2005/06 11, 2006/07 12, 2007/08 10, 2008/09 7, 2009/ Rada souhlasí s návrhem vedení ZŠ svolat v H. Studenci v průběhu března schůzku rodičů stávajících i budoucích žáků ZŠ, informovat je o situaci s počty dětí, o potřebě nákladů na rekonstrukci školní kuchyně a o představě o dalším provozu školy. Rada města pronajala Ivě Němcové, bytem Horní Studenec 33, část pozemku p.č. 238/9 ostatní plocha pro umístění stavby stánku pro prodej novin a časopisů a doplňkového sortimentu. Nájem je stanoven na dobu neurčitou s platností od 1. dubna 2004, výpovědní lhůta 3 měsíce. Nájemné je určeno ve výši 2.000,00 Kč ročně. 4

5 Zasedání zastupitelstva a rady města Rada města vzala na vědomí informaci správce tělocvičny p. Klepetky o nabídkách na nátěr parket, zárubní, dveří a ocelové konstrukce a malování v tělocvičně a dále o potřebě opravy dřevěného ochranného obložení. Předložené nabídky pevná cena vč. DPH: a) Jaromír Brychta , Kč b) Vlastislav Jakeš , Kč včetně barevného loga města na středu hřiště Rada města rozhodla, že poptávané práce provede fa Vlastislav Jakeš. Rada města souhlasí s objednáním opravy dřevěného obložení v potřebném rozsahu u fy TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Sotona v ceně , Kč vč. DPH. Rada města vzala na vědomí informaci starosty o možnosti zrušení Svazku obcí Vestec. Svazek byl založen za účelem plynofikace obce Slavíkov a MČ Ždírce n.d. Stružinec a Údavy. Svazek obdržel závěrečné vyhodnocení akce a Státní fond životního prostředí souhlasí s převodem majetku na obce. Činnost svazku je nulová, přesto je nutné vést účetnictví, provádět audit hospodaření atd., což představuje roční výdaje cca 7 tis. Kč. Obec Slavíkov souhlasí s ukončením činnosti svazku, jelikož ve shodě s městem Ždírec n.d. chce realizovat potřebné společné aktivity v rámci Svazku obcí Podoubraví. Rada města souhlasí s uložením výkopové zeminy v objemu zhruba 1000 m 3 na pozemcích v průmyslové zóně Ždírec n.d. II v době do 30. dubna Uložení a následné rozprostření zeminy provede žadatel, tj. fa K.P.K. UNISTAV Pardubice s.r.o. Platba za pronájem pozemků je stanovena na , Kč. Na aktuální téma Oprava Chrudimské ulice V NN jsem informoval čtenáře o záměru Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravit v letošním roce část Chrudimské ulice. Oprava je sice připravována, ale pokud bude zahájena, tak odlišně od původní představy. Požádal jsem ředitelku ŘSD, správa Jihlava, paní Ing. Tesařovou o vyjádření k akci: Vážený pane starosto! V nejbližší době budeme zadávat vyhotovení projektové dokumentace, a to jednak na opravu části ul. Chrudimské a jednak na opravu mostu ev.č Po provedené hlavní prohlídce mostu v listopadu 2003 byly zjištěny progresivní poruchy, které bude potřeba řešit sanací mostní klenby a svršku a zajistit zvýšení zatížitelnosti objektu. Každou opravu odhadujeme na cca 5 mil. Kč a nebudeme je schopni obě zajistit v tomto roce z logiky věci vyplývá upřednostnit sanaci mostu a opravu silnice naplánovat na příští rok. Patrně Vás tímto sdělením moc nepotěším, ale doufám, že po letošní zimě nenastane ještě horší situace než se jeví nyní a alespoň opravu mostu budeme moci realizovat. Termín bychom samozřejmě s Vámi předem projednali, aby Vaše plánované akce nebyly ohroženy. S pozdravem M. Tesařová Tolik slova paní ředitelky. Doufejme, že vyjde alespoň první varianta, tedy oprava mostu na silnici I/34 (Na Kanále u Sotonových) a akce nebude odsunuta. Jan Martinec Předplatné Našich novin V diskusi občanů na jednání zastupitelstva zazněl podnět k zavedení předplatného Našich novin. Pro distribuci novin jsou možné tři varianty. První varianta přináší potřebu opatřit každý výtisk adresou předplatitele, cena doručení jednoho čísla jednomu adresátovi je cca 6,. Druhá varianta znamená sepsat smlouvu s Českou poštou o distribuci periodika a dodat seznam předplatitelů, cena této varianty je též cca 6, za jeden výtisk. Další možností je necílená distribuce do všech poštovních schránek. Tímto způsobem by byly Naše noviny postaveny na úroveň reklamních letáků, nemohly by být doručeny spoluobčanům, kteří mají na poštovní schránce nálepku Nevhazujte reklamní tiskoviny a nebylo by možné řešit předplatné. Cena této varianty je nejpříznivější cca 0,75 Kč za jeden výtisk. Jak z výše uvedeného vyplývá, klasické distribuční kanály nejsou vhodné pro distribuci tiskoviny v ceně 2, za výtisk, přesto bychom chtěli vyhovět pravidelným čtenářům, kteří chtějí mít jistotu, že jim nějaké číslo neunikne. Pro tyto čtenáře jsme připravili možnost rezervace výtisku 5 Našich novin v Městské knihovně. Zájemci o tuto službu se mohou domluvit s pracovnicemi knihovny. Jiří Pavlíček Třídění domovních odpadů Jistě jste, vážení čtenáři NN, zaregistrovali kampaň ve veřejnoprávní televizi k třídění odpadů. Kampaň je určitě chvályhodná a potřebná, jelikož osvěty není nikdy dost. Svědčí o tom i poslední případ (ne) třídění odpadů ve Ždírci n.d. Do kontejneru na papír, který je umístěn v Družstevní ulici, vysypal kdosi neznámý 150 kg stavební suti. Tento neznámý se potřeboval zkrátka zbavit stavebního odpadu z bourání v bytě a nic nedbal na to, že tím znehodnotí prodejný odpad, že musí někdo na sběrném dvoře fy ODAS ve Žďáru n.s. suť pracně vybrat a uložit do kontejneru a že to vše bude stát nás všechny nějakou tu společnou stokorunu zbytečně. Přitom u nás na sběrném dvoře je kontejner přímo určený pro podobné účely. Suť je zde možné uložit beze strachu a zdarma v provozní hodiny sběrného dvora. Jak je vidět, ani pro některé ždírecké občany není televizní kampaň zbytečná Otevírací doba sběrného dvora a výkupny druhotných surovin: Středa Sobota 9 11 Jan Martinec (pokračování na str. 6)

6 Na aktuální téma (pokračování ze str. 5) Kam s ním?... s prázdným obalem od spreje Pokud to s tříděním odpadů myslíte vážně a většina lidí ve Ždírci to vážně myslí určitě někdy přemýšlíte, kam daný odpad patří. Nedávno jsem si tuto otázku položil s prázdným obalem od spreje v ruce. S touto otázkou jsme se obrátil na paní Ivu Zeroníkovou z odpadové firmy ODAS: Co se týče obalů, dělí se stejně jako obaly netlakové dle toho, od čeho jsou. Od škodlivin patří na sběrný dvůr do nebezpečných odpadů (od barev, ředidel apod.). Od neškodných odpadů (potraviny apod.) mohou přijít do kovu, aby se využily. Pokud je dáte do komunálního odpadu, také neuděláte chybu. Jiří Pavlíček Investiční výstavba V současné době jsou prováděny následující akce: Rekonstrukce bývalých kanceláří MNV Horní Studenec na byt 3+1 Prakticky ihned po zahájení potřebných bouracích prací bylo zřejmé, že navržené úpravy nebudou dostatečné a bude nutné přistoupit k rekonstrukci daleko rozsáhlejší. Ve velice špatném stavu je původní strop hospody, který tvoří zároveň podlahu bytu a je nutné instalovat novou nosnou konstrukci. Špaletová okna z roku 1973 jsou značně poškozená hnilobou a je nutné osadit okna nová, oprava vnitřních omítek by byla náročná, a proto bylo přistoupeno k jejich kompletní výměně. Vše v ceně cca 300 tis. Kč navíc proti původnímu rozpočtu. Stavbu provádí fa Stavounie Havl. Brod. Rekonstrukce prostor Městské knihovny I v této budově byla při předání konstatována potřeba výměny vnitřních omítek, náhrada nosných příček a instalace zabezpečovacího zařízení. Spolu s dovybavením knihovny nábytkem a zejména regály představují tyto vícepráce částku cca 250 tis. Kč. Stavbu provádí fa Josef Bříza Ždírec n.d. MěÚ Kvalita pitné vody Zájemci mají možnost průběžně sledovat kvalitu pitné vody veřejného vodovodu ve Ždírci n.d. na internetové adrese /kvalitapitnevodytabulka.htm. Na této adrese a.s. VAK Havlíčkův Brod pravidelně zveřejňuje výsledky prováděných rozborů. Laickou veřejností je zpravidla jako první poptávaný parametr dusičnany. Hodnota 38 mg/l z ledna 2004 bohatě splňuje limit 50 mg/l daný vyhláškou. V letošní zimě se příliš neprojevil podzimní pokles množství dusičnanů, každoročně související se zemním úbytkem zelené hmoty. Co se týče tvrdosti, máme vodu na hranici měkká až středně tvrdá. Tvrdost vody se určuje z celkového obsahu hořčíku a vápníku, hodnotě 1,5 mmol/l odpovídá 8,4 stupňů německé stupnice. Pro pitnou vodu je za optimální považována tvrdost 2 až 4 mmol/l, pro technické použití (pračky, myčky, náplně topných systémů atd.) je vhodnější nižší tvrdost. Jiří Pavlíček Příspěvky do Našich novin Redakční radu Našich novin téměř vždy potěší články od našich občanů, které přispívají ke zpestření obsahu našeho měsíčníku. Jsme rádi, když nám napíšete, co Vás zaujalo, co Vás těší, netěší, co se Vám líbí, nebo třeba nelíbí. Své články v písemné podobě, či na disketě můžete osobně doručit do městské knihovny (knihovna je nyní od 26. ledna po dobu asi dvou měsíců v rekonstrukci a knihovnice pracují v provizorních prostorách městského úřadu), popř. na městský úřad. Příspěvky můžete také posílat v elektronické podobě na adresu: jako předmět uveďte Naše noviny. Případné autory článků prosíme, aby se pod své příspěvky podepisovali celým jménem, vyvarujeme se tak chybných údajů ve jménech autorů. Také budeme rádi, když nám na sebe ponecháte nějaký kontakt ( , telefon ), abychom se s Vámi mohli spojit, pokud vzniknou nějaké nejasnosti ohledně uveřejnění Vašich příspěvků. Anonymní dopisy naše redakční rada nezveřejňuje. Za Vaše příspěvky děkujeme a těšíme se na Vaši spolupráci. Za redakční radu Zdena Lédlová Vážení pacienti, oznamuji změnu adresy ordinace praktické zubní lékařky. Z ulice Žďárská 32 jsme přesídlili do ulice Na Rozcestí 82, číslo telefonu se nemění, stejně jako ordinační hodiny. Na setkání s Vámi v nových prostorách se upřímně těším. MUDr. Milana Lánová Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice MUDr. Helena Seyčková Hlinsko, Nádražní 548 (Poliklinika) MUDr. Josef Cimburek Skuteč, Tyršova MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko, Husova 64 Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod 6 Pohotovostní služby jsou od hodin MUDr. Milan Bohanes Světlá, Lánecká 970 tel.: MUDr. Pavel Brázda Chotěboř, Krále Jana 538 tel.: MUDr. Jindřiška Drbohlavová Lipnice 66 tel.: MUDr. Naděžda Venosová Havl. Brod, Humpolecká 244 tel.: MUDr. Milan Hanusek Štoky 112 tel.:

7 Na aktuální téma Reklamní letáky a skutečné ceny zboží Karel Loprais a TATRA TEAM ve Ždírci n.d. Téměř nemine den, kdy poštovní schránku neobtěžká nějaký ten reklamní leták. Na letáku jedné velké obchodní sítě, která občas počastuje svými letáky ždírecké poštovní schránky, mě zaujala následující formulace: upozorňujeme, že ceny uvedené v letáku mají charakter obecné informace a jsou nezávazné pro všechny prodejce. Jedná se o alibismus nebo neserióznost? Tipuji to druhé. Proto buďte při nákupech ve střehu, aby vámi vybrané zboží nestálo na letáku X Kč a u pokladny Y Kč. Jiří Pavlíček Soutěžíme o Zlatý erb 2004 Zlatý erb je tradiční soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí. Soutěž pořádá Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s portálem Města a obce online (http://mesta.obce.cz) a konferencí Internet ve státní správě a samosprávě (http://www.isss.cz). Oficiální stránky našeho města se zúčastňují této soutěže již potřetí. V minulém roce jsme postoupili do užší celorepublikové nominace. Letos soutěžíme ve dvou kategoriích: 1) nejlepší webové stránky města 2) nejlepší elektronická služba Veřejnost může stránky podpořit svým hlasem do neděle 21. března Chcete-li naše stránky podpořit svým hlasem, můžete použít odkaz na úvodní stránce http: //www.zdirec.cz/cz/ nebo přímo na internetové adrese mesta.obce.cz/vyhledat.asp?id_ org= Dne 4. února 2004 navštívil městečko Ždírec nad Doubravou šestinásobný vítěz Rallye Paříž Dakar Karel Loprais se svým TATRA TEAMem. V hodin zaparkovali se svojí závodní Tatrou a doprovodným vozidlem před budovou základní školy, kde je přivítali starosta města pan Jan Martinec a ředitel místní základní školy pan Jiří Novák. Na úspěšný tým se přišlo podívat mnoho obdivovatelů, kterým pan Loprais ochotně rozdával své podpisy. Od hodin se v místním kině konala beseda se členy TA- TRA TEAMu. Besedy se zúčastnili žáci druhého stupně ZŠ a veřejnost. Na dotazy zúčastněných střídavě odpovídali šéf TATRA TEAMu Milan Loprais, řidič závodní Tatry Karel Loprais, šéfmechanik týmu Bedřich Sklenovský a Oldřich Bražina, který absolvoval závod Paříž Dakar na svém motocyklu. Během besedy byly promítány obrázky z celého závodu a přítomní zahrnovali členy závodního týmu nejrůznějšími dotazy. Dozvěděli jsme se tak mnoho zajímavostí nejen o průběhu a pravidlech závodu, zážitcích a zkušenostech členů posádky, ale i o technickém vybavení vozů. Na závěr besedy předal pan Milan Loprais celkem tři videokazety nejlepšímu a nejhoršímu žákovi školy a tomu, jehož dotaz se členům týmu nejvíce líbil. Beseda byla ukončena ve hodin. Návštěva pana Lopraise a jeho týmu naše městečko velice potěšila a doufáme, že i jim se u nás líbilo. Zdena Lédlová, Dana Matějková (pokračování na str. 8) Výsledky krajského kola budou vyhlášeny 8. března 2004, výsledky celorepublikového kola budou vyhlášeny 29. března 2004 na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2004 v Hradci Králové. Pro úplnost ještě uvádím již známou adresu našich stránek: Jiří Pavlíček 7

8 Na aktuální téma (pokračování ze str. 7) Česká spořitelna a.s., pobočka ve Ždírci nad Doubravou informuje: Od došlo v pobočce České spořitelny ve Ždírci nad Doubravou ke změně otevírací doby pro klienty, a to takto: PO ÚT ST ČT PÁ I nadále platí pro všechny naše klienty možnost sjednání si schůzky mimo pokladní hodiny. Po dohodě Vám pomůžeme během této schůzky vyřešit (kromě hotovostních operací) veškeré požadavky. Děkujeme za pochopení. Libor Málek, manažer pobočky Co nového na Vysočině Předběžné hospodářské výsledky nemocnic za rok 2003 jsou k dispozici Na začátku února měla rada kraje poprvé k dispozici celkové neoficiální výsledky hospodaření krajských nemocnic za rok Obecně je možné říci, že první hodnocení celoročních hospodářských výsledků za rok 2003 nepřineslo žádné převratné nebo nové informace. Z hlediska ekonomického hodnocení lze nemocnice v kraji Vysočina rozdělit zhruba do 2 respektive 3 skupin. V té první skupině jsou nemocnice Pelhřimov a Nové Město na Moravě, které skončily rok 2003 s dobrým hospodářským výsledkem a výše jejich celkových (všech) závazků zhruba odpovídá výši jejich celkových (všech) pohledávek (je jim dluženo zhruba stejně jako dluží). Do druhé skupiny lze zařadit nemocnici v Třebíči, která podle předběžných propočtů rovněž zakončí rok 2003 s téměř vyrovnaným hospodářským výsledkem. Bohužel však zde především jako dědictví minulosti výše závazků po lhůtě splatnosti výrazně převyšuje výši pohledávek po lhůtě splatnosti. Rozdíl činí téměř 60 miliónů korun. Ve třetí skupině se pak nacházejí nemocnice v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. V obou těchto nemocnicích je očekáván za rok 2003 výrazný hospodářský deficit (Havlíčkův Brod cca 50 miliónů korun, Jihlava téměř 145 miliónů korun růst deficitu se přitom podařilo v období posledních 3 měsíců zavedením důsledných úsporných opatření významně zpomalit). Navíc situaci ještě zhoršuje poměrně vysoký rozdíl mezi výší závazků a pohledávek (obojí po lhůtě splatnosti) z minulých let (Havlíčkův Brod asi 65 miliónů korun, Jihlava asi 135 miliónů korun). Ze stručného popisu ekonomické situace nemocnic Vysočina je zřejmé, že role státu je zejména při odstraňování zděděných dluhů nemocnic morálně i finančně nezastupitelná. Na druhé straně se ukazuje, že při změně organizace, provedení určité restrukturalizace a zavedení důsledných úsporných opatření je možné dosahovat v nemocnicích relativně slušných hospodářských výsledků. Nadále zůstává otázkou, zda je nutné zavádění nových opatření podpořit i změnou právní formy nemocnic tj. realizovat transformaci příspěvkové organizace na obchodní společnost (a.s. nebo spol. s r. o.). Současné zkušenosti zhruba poloviny krajů spíše napovídají, že zmíněná transformace by mohla být správným a pro nemocnice potřebným krokem. Zastupitelstvo kraje zasedalo V úterý 17. února zasedalo, v roce 2004 poprvé, Zastupitelstvo kraje Vysočina. Pro obce za zajímavé považuji zejména tyto výstupy z jeho zasedání: Byly schváleny 4 nové grantové programy Bezpečná silnice 2004 (1,5 mil. Kč), Veřejná doprava 2004 (2 mil. Kč), Veřejná letiště 2004 (1,5 mil. Kč), Klenotnice Vysočiny (2,5 mil. Kč) jsou názvy čtyř schválených grantových programů. V rámci těchto programů mohou žadatelé získat na realizaci svých projektů celkem 7,5 miliónů korun. Samozřejmě podmínkou kromě včas podaného kvalitního projektu je i zajištěná finanční spoluúčast. Podrobněji na vysocina.cz kliknutím na logo Fondu Vysočiny. 127 miliónů obcím troje pravidla pro přidělování dotací schválena K rozdělení téměř 70 miliónů korun obcím budou sloužit Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004, které schválilo krajské zastupitelstvo (zásady jsou shodné se Zásadami pro poskytování účelových dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova). K rozdělení více než 45 miliónů korun poslouží schválená Pravidla pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské a ekologické akce (viz vysocina.cz kliknutím na odkaz Dokumenty odborů krajského úřadu a následně pod odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství). A nakonec téměř 12 miliónů korun bude rozděleno podle schválených Pravidel pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina (viz vysocina.cz kliknutím na odkaz Dokumenty odborů krajského úřadu a následně pod odborem kultury a památkové péče). V rámci uvedených dotačních titulů a jim příslušných pravidel uvolnil kraj ze svého rozpočtu významnou část finančních prostředků směrem k obcím a dalším právnickým subjektům a v případě kulturních památek i fyzickým osobám. Právě kvalita nápadu a podané žádosti bude tím hlavním kritériem při vyhodnocování projektů jednotlivých žadatelů o dotaci. Dotace ztrát základní dopravní obslužnosti posílena o 9 miliónů Zastupitelstvo kraje schválili další posílení příspěvku kraje na základní dopravní obslužnost tentokrát o 9 miliónů 100 tisíc korun. Společně s již dříve schváleným posílením státní dotace (ve výši 197 miliónů korun) o 5 miliónů korun činí nyní celkový příspěvek uvolněný z daňových příjmů kraje na dotování autobusových spojů více než 14 miliónů korun. Tímto rozpočtovým opatřením umožňuje kraj zachování dosavadního rozsahu autobusové dopravní obslužnosti aniž by se musely zvyšovat výdaje jednotlivých obcí kraje Vysočina. Miloš Vystrčil náměstek hejtmana kraje Vysočina 8

9 Sloupek pamětníků Janáčkovi tovaryši V. Topografický slovník Čech z roku 1864, počty domů a obyvatel. Ransko, ty černé Ransko, ty v polovině 19. století tady bylo zaměstnáno cca 1150 pracovníků různých profesí. Bylo to: 120 horníků, 200 zaměstnanců pracujících při dobývání rašeliny, 400 vozků a nakladačů, 240 dělníků u vysokých pecí, u kuploven a v dílnách. Pomocnými profesemi byli: vrtač, dělník v kujnických výhních a u hamerských kladiv, tesař, zedník, sedlář, kolář, pilníkář, čeledín, sluha. Bylo jich na 170 zaměstnanců. Zbytek (20) pracovníků připadl na administrativu, technický dozor a správu železáren. (Z historie báňské činnosti v oblasti bazického staroranského masivu). Jistě vás napadá myšlenka a zároveň otázka: Jak velké bylo toto místo, kde se bralo tolik lidí? Podařilo se mi sehnat něco úžasného z té doby tak významné pro náš rodný kraj! V té době vycházely sešity nákladem kněhkupectví I. L. Kobera z Prahy, bylo to roku 1864, dva roky před vypuknutím Prusko Rakouské války. Byl to: Topograficko statistický SLOVNÍK ČECH, čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí, a podobných ležících stavení. Jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad. Sestavili: Jan Orth a František Sládek. Sešity byly svázány a tvoří dvě knihy, dva díly. Na tehdejší dobu úžasné dílo. Ve II. díle na straně 655 je uvedeno: Ransko nové a staré (obě malými písmeny) ves v údolí, 88 domů 861 ob. českých, kraj Čáslav, okr. Chotěboř (3 hod. jih. vých.) kat. i pol. obc. Hluboká, far. Krucemburk, býv. domínium Polná. Znamenité železné hutě (3 vysoké pece a 2 pudlovací pece s 7 kladivy zkujňovacími) roční výroba přes ctů železa, zdejší rudy, jež obsahuje as 22 % železa, dobývá se ročně na ctů (nepodařilo se zjistit, zda se jednalo o centy či centýře: centýř = 56 kg, cent = 100 kg). Ransko v té době patřilo do politické obce Hluboká, která měla 55 domů a 390 obyvatel. Borová 173 domů a 1486 obyvatel, Vojnův Městec 184 domů a 1275 obyvatel, 9 Krucemburk 188 domů a 1393 obyvatel, Radostín 94 domů a 692 obyvatel, Benátky 49 domů a 315 obyvatel, Kohoutov 30 domů a 243 obyvatel, Sobíňov 51 domů a 461 obyvatel, Slavětín 38 domů a 281 obyvatel, Ždírec 56 domů a 440 obyvatel, Sopoty 25 domů a 204 obyvatel, Nová Ves u Sob. 55 domů a 505 obyvatel, Bílek 53 domů a 464 obyvatel, Nový Studenec 37 domů a 257 obyvatel, Horní Studenec 58 domů a 413 obyvatel, Podmoklany 20 domů a 178 obyvatel, Branišov (Branžov) 4 domy a 51 obyvatel, Odraneč 16 domů a 121 obyvatel, Lhotka Hořilova 9 domů a 65 obyvatel, Sloupné (Sloupno) 15 domů a 133 obyvatel, Štěpánov statek 9 domů a 75 obyvatel, Údavy 31 domů a 243 obyvatel, Dlouhé (Dlouhý) 5 domů a 31 obyvatel, Stružinec 19 domů a 149 obyvatel, Rovné (Rovný) 30 domů a 211 obyvatel, Huč (Hudeč) 12 domů a 87 obyvatel, Vestec Horní 12 domů a 79 obyvatel, Vestec Dolní 12 domů a 97 obyvatel, Kocourov 7 domů a 78 obyvatel, Všeradov 19 domů a 121 obyvatel, Košinov 22 domů a 141 obyvatel, Chlum 127 domů a 838 obyvatel. Mělo by to být celkem asi 1593 domů z asi třiceti míst, kde bydlelo obyvatel. Slušná pracovní záloha. Zaměstnanci hutí prý také mívali svoji hlavu! Vzepřeli se i samotnému svému majiteli a čepovali své chase pivo cizozemské. Bylo lepší a lacinější. Nájemce vrchnostenského šenku v Ransku Jan Dymáček i borovský sládek stěžovali si vrchnímu úřadu, že tím utrpí na živnostech. Šichtovní úřad byl vybídnut, aby zakročil proti té nepřístojnosti. Ten však odmítl, ale slíbil, že mistři výčep okamžitě zastaví, jakmile obdrží z panského pivovaru pivo stejné jakosti a láce, že je odjinud, totiž máz za 5 krejcarů. Nájemce borovského pivovaru však dokazoval, že za tu cenu nemůže silné pivo vařiti a vůbec že jeho cenu nemůže pro dělníky na Ransku snížiti, poněvadž by to u ostatních poddaných způsobilo nelibost a nespokojenost. Jak to nakonec dopadlo jsme se nedozvěděli. Jedna zpráva z Průvodce Krucemburkem od uč. Kynčla r. 1920: Dne 13. července 1836 po biřmování 550 osob odebral se královéhradecký biskup Karel B. Hanel svob. pán z Kirchtren na Staré Ransko. Horníci v parádních uniformách (stejnokroji) utvořili špalír, zazněly fanfáry a salvy z hmořdířů. Biskup byl přítomen lití připraveného modelu prolamované tabule s ověnčenou holí a křížem. Viděl rok před tím (při jiné návštěvě) vystavěnou vysokou pec, viděl na blízkém mostě u rybníka železný kříž, který odlili zdejší slévači z knížecí litiny k podnětu oslavy 40. letého panování Františka I. rakouského císaře. Proto na podstavci se nachází rodinný znak Dichtrichsteinů. Tehdy byl ředitelem železáren Václav Jetel, který byl dán do výslužby r Pokračování Miloslav Bouška, kronikář Oprava: Janáčkovi tovaryši IV. Roku 1908 byla na Starém Ransku postavena nová moderní slévárna a krucemburská zrušena. Kromě zařízení do cukrovarů byla vyráběna zařízení do lihovarů a rafinérií. (Za chybu se p. Bouškovi omlouváme). Zajímavé výpisky ze studenecké kroniky pokračování Nyní něco o vzhledu obce a změnách, které v ní nastaly. Začnu Státním statkem. Starší zaměstnanci pamatují ve dvoře lihovar a škrobárnu. Léta se zde pálil líh a dělal bramborový škrob. Byla to práce pro dělníky ve statku, kteří v zimním období neměli co dělat. Obživu zde našli i někteří lidé z vesnice. V roce 1950 se začal lihovar i škrobárna bourat, mělo se zde začít stavět zařízení na sušení brambor, tak zvaná vločkárna. Lihovar i škrobárnu rozkopali do základu, zůstala jenom kotelna a komín. Poté se začalo stavět. Stavba trvala i s venkovní úpravou šest let a stála asi , Kč. V této době postavili zedníci i dvojdomek pro zaměstnance (pokračování na str. 10)

10 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 9) vločkárny. S výrobou bylo započato na podzim Roku 1966 byla výroba sušení brambor zastavena. Nevyplácelo se udržovat po 3 4 mě sí ce výrobu a dále nechat podnik zahálet. Jenom o žních se zde sušilo obilí. Dělníci byli rozpuštěni, jenom ženy zůstaly u Státního statku, kde i dříve pracovaly. První vedoucí ve vločkárně byl pan Antonín Krejčí. Po jeho odchodu nastoupil bývalý správce lihovaru pan Mudruňka. Do vločkárny byla také zavedena voda z okolních pozemků, neboť odběr vody z vodovodu byl příliš drahý 3,60 Kč/m 3. K velkostatku patřila cihelna na Barchanci. Byla postavena kruhová cihelna. Nebyla velká, ale vyráběly se tam výborné cihly. Po odchodu dělníků do pohraničí byla opuštěná. Nejdříve se zbouraly kůlny na sušení cihel, v té době již hrozilo nebezpečí jejich zhroucení. Komín byl také zbourán. Ve dvoře velkostatku byl postaven mlýn pro námezdní mletí na elektrický pohon. V Novém Studenci stával starý pivovar. Patřil k celému bývalému panství a stál pod silnicí proti dvoru. Dávno se tam pivo nevaří a jméno pivovar bylo zapomenuto. Začátkem 19. století tam bylo provozováno velké řeznictví. Patřilo p. P. a bylo zde zaměstnáno kolem dvaceti lidí. Uzené šunky byly posílány až do Vídně a dalších měst a vesnic. Chudí lidé tam nacházeli obživu. Za několik krejcarů tam bylo k dostání všechno. Vepřové škvarky, sádlo, lůj, vepřová krev, jaternicová polévka i jaternice, uzená kolínka, ocásky, tlačenka, levné uzeniny a různé masové výrobky. Samozřejmě i maso. Pak řeznictví zaniklo. Před I. světovou válkou majitel zemřel. Ve dvacátých letech provozoval řeznictví p. N. Pak si koupil domek a vybudoval řeznictví v tomto domku. Později řeznictví vedl syn p. N. Po II. světové válce byl pivovar rozparcelován. Po mnoho roků bylo zavedeno síťování vlasových sítěk u pana Emanuela Weissensteina. On po čase koupil z nastřádaného jmění dvorec u Teplic a obchod převzal jeho zeť Theodor Bergmann. Po světové válce byl vlasový obchod odkázaný na zahraniční vývoz. V roce 1927 se síťování omezilo, dělnice, které vydělávaly dříve Kč týdně, vydělávají jen 5 8 Kč týdně a méně. Tím v mnohých domácnostech cítili nedostatek peněz. Začaly se dělat síťky a čepice z hedvábí. Háčkovaly se síťky v různých barvách. Jako materiál se používalo hedvábí a pracovalo se na tucty. Dle požadavků zákazníka byly síťky celé háčkované a byla možnost i sítěk se stuhami. Práce se vyplácela od jednoho kusu. Zpočátku bylo 20 Kč, později 18 Kč, se stuhami od 1tuctu 6 Kč. Výdělek byl malý. V listopadu roku 1926 se začaly dělat čepce jen vlasové. Od jednoho tuctu bylo zpočátku 3 Kč, později 4 Kč. Dělnice udělala tucet za den. Ku konci roku byly zhotoveny háčkované čepice, od práce 1 tuctu bylo 12 Kč. Dělnice pracovaly pro podnikatele p. Bergmanna. Některé dělnice odvážely práci do Trhové Kamenice p. Fuxovi. Později byl požadavek sítěk na rozprašovače. Tucet síťek rozprašovačů stál 2 Kč. Byly udělány 3tucty denně. Výdělek byl malý oproti cenám životních potřeb. Vybráno a upraveno Připravil František Sysr Černobílá kronika Policie ČR, Obvodní oddělení Chotěboř informuje Období od do V prošetřování je případ neznámého pobudy, který za použití násilí vnikl do rodinného domku v obci Chotěboř a zde odcizil uhlí a dřevo na topení, čímž způsobil škodu ve výši 600, Kč. Dne 6. ledna 2004 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci odcizení různých šperků z rodinného domu v obci Podmoklany. Dne za spolupráce policistů SKPV se podařilo velmi důkladným šetřením vytipovat možného pachatele trestného činu krádeže, který se ke spáchanému trestnému činu doznal. V souvislosti s tímto případem byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin podílnictví a to proti muži ve věku 18let, který o odcizených špercích byl srozuměn a přesto tyto prodal a část obdržené finanční hotovosti použil pro svoji potřebu. Od 10. ledna 2004 se pátrá po pachateli a odcizených věcech, které byly odcizeny z rekreační chalupy v obci Hluboká, převážně se jednalo o různé starožitnosti. Jednáním pachatele vznikla majiteli škoda ve výši nejméně , Kč. Dne 16. ledna 2004 v době od do hod. došlo v obci Chotěboř ke spáchání trestného skutku a to pokusu krádeže, kdy pachatelé přistoupili k ženě a snažili se jí vytrhnout kabelku z ruky, což se jim nepodařilo a následně z místa utekli. Od 22. ledna 2004 se pátrá po odcizeném osobním motorovém vozidle tov. zn. Š Felicia Combi, které bylo odcizeno v obci Chotěboř před domem 1304 v ulici Houbova. Jednáním neznámého pachatele vznikla majiteli škoda ve výši , Kč. 10 Za měsíc leden zpracovali policisté zdejší součásti celkem 220 čísel jednacích v oblasti doručování písemností a prošetřování různých dožádání, dále zpracovali celkem 28 přestupkových jednání a to převážně majetkového charakteru a občanského soužití, z uvedeného počtu přestupků bylo celkem 14 přestupků, kde je známý pachatel, 6 přestupků, kde je neznámý pachatel a dále 8 dopravních nehod, kde nebyl zjištěn alkohol, ani nedošlo k poškození zdraví. Dále bylo zaevidováno a je šetřeno celkem 16 trestných činů, z nichž v 9 případech se jedná o případy, kdy je znám pachatel a v 5 případech se jedná o pachatele neznámého. Dále je šetřena jedna sebevražda zastřelením a jedna sebevražda oběšením. kpt. Jaroslav Šereda, vedoucí oddělení OOP

11 Naše škola ZŠ Ždírec n.d. Sportovní zprávy ze střídavě mrazivých a předjarních dnů se týkají už tradičně odbíjené a florbalu se ZŠ Krucemburk. 27. ledna naši kluci prohráli ve florbalu 14:34. Od posledního utkání se naši hráči zlepšili v obranné hře, někteří se vyrovnali soupeři i v rychlosti. Protivník je ale hbitější, má přesnější přihrávky, lépe zpracovává míček. Někteří naši kluci nedokáží udržet své nervy na uzdě a nectí pravidlo, že rozhodčí je na hřišti pánem. V přátelském utkání ve volejbalu 4. února se nám střídavě dařilo, to když jsme hráli svou hru, někdy tvrdou, jindy vtipnou, a nedařilo naše podání není vždy nejlepší, také příjem vázne. Rozešli jsme se smírně 4:4. Konec ledna a začátek února je vždy doba školních kol v uměleckém přednesu soutěžili žáci 2. stupně v celkovém počtu 26. Ve 3. kategorii (6. 7. třída) zvítězila Lucie Bartoňová (7. A), druhá byla Lenka Půžová (7. A) a Veronika Novotná (6. B) a na 3. místě skončili Aleš Pešek (6. A) a Radka Zhřívalová (7. B). 4. kategorie měla tyto vítězky: 1. místo Jana Kudláčková (9. A), 2. místo Žaneta Bezoušková, Ilona Horáková a Marie Slámová (všechny 8. A) a třetí byla Jana Culková (9. A). 4. února proběhla soutěž žáků 1. stupně. V 0. kategorii (1. třídy bez postupu do vyšší soutěže) zvítězila Tereza Glancová (1. A), na druhém místě skončila Monika Růžičková (1. B) a třetí byli Lukáš Plíhal a Roman Krejza (oba 1. B). V 1. kategorii zvítězila Renata Janáčková, druhá skončila Iveta Josková (obě 3. ročník Horní Studenec) a na 3. místě byl Daniel Michal (2. třída). 3. kategorie dopadla takto: 1. Aneta Bartoňová (5. A), 2. Tereza Štěrbová, 3. Libuše Vašková (obě 5. B). Vítězové z 1. až 4. kategorie postupují do okrskového kola v Chotěboři, které se koná 26. února. Vítězka školního kola olympiády v německém jazyce Ilona Horáková z 8. A se neztratila ani v okresním kole. Obsadila krásné 3. místo. 3. únor byl důležitým dnem pro předškoláky z mateřské školy. Ten den se konal zápis do 1. třídy. Jak takový zápis probíhal? Každé z dětí se představilo, před zrcadlem si zkusilo, zda si pravou rukou dosáhne přes temeno hlavy na levé ucho, levou opačně jde o jeden z projevů školní zralosti a pak říkalo básničku. Přitom se ukáže, jak je na tom s výslovností, zda jsou všechny hlásky správně vytvořené, jestli je kurážné či nesmělé. Potom každý budoucí školáček maloval postavu. Většina zvěčnila maminku. I tato činnost vypovídá, jak je dítě rozvinuté, jak si všímá detailů, jestli si vystačí s jednou barvou, jak drží tužku. Každý také jmenoval barvy, poznával geometrické tvary a počítal. A to hlavně kostky, ze kterých stavěl co nejvyšší věž. Na závěr zápisu si každý vybral z dárků, které připravili žáci naší školy. Moc pěkné byly keramické stojánky na tužky v podobě autíček, kytiček, domečků, brouků, ale zajímavé a pěkné byly i ostatní dárky. Ve Ždírci přišlo k zápisu 18 dětí, v Horním Studenci 3 děti. Dětem přejeme, aby si ještě radostně užívaly bezstarostnou dobu do 1. září. Anna Horáková Mateřská škola V závěru ledna si rodiče s dětmi mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Většina už věděla jak na to a práce jsou velmi zdařilé. 3. února proběhl zápis do základní školy. 5. února jsme měli na návštěvě kouzelníka. Děti se do kouzlení zapojily a zazpívaly si známé písničky z pohádek. Pásmo vyvolalo velké nadšení a na kouzelníka děti hned tak nezapomenou. 20. února jsme s dětmi navštívili místní kino a zhlédli pásmo pohádek Královna koloběžka. V posledním únorovém týdnu jsme společně s I. stupněm ZŠ uspořádali Masopustní rej. Poděkování patří panu Z. Jakešovi, který nám zhotovil paravánky a generálnímu řediteli Dekory J. Starému, který ochotně poskytl látku na tyto paravánky. Děti z nich mají velkou radost budou mít trochu soukromí. A ještě pozvání: bude v MŠ Den otevřených dveří. Jiřina Novotná ZŠ Horní Studenec Tento den byl pro několik předškoláků v MŠ významný tím, že se zúčastnili zápisu do 11 Anketa Proč má únor jen osmadvacet dní? Buď byl rozdávačný, nebo přišel pozdě! Žena Bože, tolik? Na můj vkus by mohl takříkajíc nebejt. Znám teplejší měsíce. Muž Abychom měli alespoň jednou v roce imaginární pocit, že můžeme méně pracovat. Žena Jen? Já bych ho ještě zkrátil a ušetřenými dny bych nastavil červenec! Student Je to otázka astrologie, ale ti narození 29. února by měli stále vypadat třikrát mladší, když slaví narozeniny jednou za čtyři roky. Žena Nemůžu se dočkat jara, takže kdyby měl ještě o nějaký ten den méně, určitě bych to uvítala. Žena Anketní otázka na duben: Co děláte pro lepší životní prostředí? 1. třídy. Všichni tři přišli v doprovodu rodičů. Byli v pohodě a úspěšně odpovídali na kladené otázky. Byli to tito budoucí prvňáčci: Roman Janáček z Horního Studence, Adéla Kubátová z Horního Studence a Tereza Vařejčková z Podmoklan Školního kola v recitaci se v ZŠ ve Ždírci zúčastnila za I. kategorii Iveta Josková s básní od Františka Hrubína Dědečkův koblížek a obsadila 2. místo. V téže kategorii soutěžila i Renata Janáčková s básní od Jiřího Žáčka Šípková Růženka a za ni získala 1. místo. Ve II. kategorii jsme zástupce neměli. Za nultou kategorii (pro prvňáčky) přednášela Michaela Culková a Dana Piková. V ní se udělovaly pouze medaile sladké za odvahu vyzkoušet si svoje umění v přednesu Divadlo Sluníčko přijelo s pohádkou ČERVENÁ KAR- KULKA a rozezpívalo děti z MŠ i ZŠ. Vystoupení se všem líbilo. Alena Janáčková

12 Sportovní okénko Z oddílu kopané... A výsledky přípravných zápasů Dekora Předměřice 1:1 (poločas 1:0), branka Kolouch Na domácí půdě, při výrazné herní převaze, se střelecky proti výbornému brankáři nedokázali hráči vícekrát prosadit. Červený Kostelec nehráno pro nezpůsobilý terén Dekora Česká Skalice nehráno, soupeř se nedostavil Z odboru ASPV... V pátek se naše žactvo zúčastnilo regionálního přeboru v přehazované v Malči. Mladší žactvo v sestavě: Jiří a Ota Vápeníkovi, Lukáš Cimpl, Martin Kolář, Lukáš Pátek, Jakub Tlustý porazili Chotěboř a postupují do krajského kola. Mladší žákyně v sestavě: Aneta Urbanová, Kateřina Stará, Libuše Vašková, Monika Zlámalová, Kateřina Lavírová, Aneta Bartoňová, Barbora Fidlerová neměly soupeře a tak do krajského přeboru postupují přímo. Starší žákyně v sestavě: Tereza Klepetková, Michaela Sotonová, Hana Ježková, Lucie Bartoňová, Petra Tůmová, Veronika Vápeníková, Andrea Tonarová skončily na 2. místě za Olympia HK Dekora 1:2 (poločas 0:1), branky Kozlík, Michal Kántor Podle slov trenéra Kovárníka nejhorší zápas v přípravě. Spokojen pouze s výsledkem. Přátelské zápasy v březnu: Náchod Dekora Humpolec Dekora Zahájení jarní sezóny ročníku 2003/2004 se uskuteční v sobotu utkáním FC Vysočina Jihlava B Dekora. K dalšímu utkání zajíždí do Lipové s místním SK. Na domácí půdě se představí svým příznivcům v neděli v utkání s FC VMG Kyjov. Zimní turnaj B mužstva v Chotěboři Dekora HB dorost 2:1 (poločas 2:1), branky Ročárek, Legát Havlíčkovou Borovou. Vzhledem k tomu, že do krajského přeboru postupují 2 družstva, zúčastní se také. Krajský přebor se uskutečnil v sobotu v Moravských Budějovicích a naše družstva dosáhla výsledku: mladší žáci skončili na 5. místě žákyně obsadily nepopulární 4. místo, na 2. místo stupně vítězů se postavily starší žákyně. Blahopřejeme! Mladší žákyně využily příznivého zimního počasí a věnovaly jedno cvičení v tělocvičně pohybu na bruslích na kluzišti. 12 Zdeněk Marek Vítězný poločas dokázali hráči udržet do konce utkání. Dekora Lípa 1:0 (poločas 1:0) Lipští si dali vlastní branku. Ve vyrovnaném utkání se jim nepodařilo dosáhnout vyrovnání, i když měli výhodu pokutového kopu. Staré Ransko Dekora 2:4 (poločas 1:0), branky Čalkovský 2x (1x PK), Mikulecký, Kupka. Hrálo se na hřišti ve Ždírci. Ve vyrovnaném střetnutí měli více štěstí domácí. Chotěboř Dekora 4:1 branka Jan Matějka Dvoutřídní rozdíl se v produktivitě projevil. Zahájení jarní sezony B mužstva a dorostu bude Z volejbalového oddílu... Jak jsme hrály doma proti Pelhřimovu. První zápas jarního kola a hned vítězství! Po únavném pětiseťáku jsme soupeřky výbornou hrou zdolaly 3:2. Druhý zápas byl obdobného ražení, leč vedení 2:1 jsme neudržely. Po pěti setech následovala prohra 2: venku proti Jihlavě. Oba zápasy jsme prohrály 0:3. Jihlavě, vedoucímu družstvu tabulky, jsme urputně vzdorovaly a soupeřky si musely vítězství řádně vybojovat doma proti Žďáru n.s. Naše dvousetové vedení v prvním zápasu donutilo soupeřky ke změnám v sestavě, v následujících dvou setech stav srovnaly a tiebreak jsme prohrály. Výsledek zápasu 2:3 nás mrzel. Druhý zápas byl poněkud jednoznačnější. Výhra třetího setu a neudržený náskok v setu čtvrtém stanovil výsledek zápasu na 1: jedeme do Nového Rychnova. Kolísavý výkon v prvním zápasu znamenal prohru 0:3. Druhý zápas se nám vydařil, po prohraných dvou setech jsme stav zápasu vyrovnaly, na řadu přišel set pátý a zasloužená výhra 3: doma proti Náměšti n.o. Potřebujeme vyhrát oba zápasy. V prv-

13 Sportovní okénko ním se nám dařilo. Hrálo se opět pět setů, ale body za vítězství 3:2 zůstaly doma. Ve druhém na nás dolehla tíha odpovědnosti, znovu rozhodoval až pátý set a ten jsme nesehrály příliš dobře. Prohrály jsme 2:3 a body musíme získat jinde jedeme do Humpolce. Výsledná skóre 0:3 z prvního a 1:3 z druhého zápasu neodpovídají tomu, jak jsme druhý celek tabulky potrápily. Odjely jsme bez bodů, ale s dobrým pocitem ze hry. Čekají nás už jen dva dvojzápasy doma s Polnou a končíme ve Štokách. Mirka Bažoutová Halový turnaj starších přípravek v Hlinsku, Výsledky: Dekora Hlinsko A 0:2 Dekora Třemošnice 0:0 Dekora Slatiňany 1:2 (br. Martin Zvolánek) Dekora Chotěboř 0:2 Dekora Hlinsko B 4:1 (br. Martin Zvolánek 3x, Tlustý) Dekora obsadila 9. místo. Miroslav Švanda Sbor dobrovolných hasičů v Údavech Dne od hodin v hasičské klubovně v hospodě U Lípy odstartoval první ročník soutěže ve hře ČLOVĚČE, NEZLOB SE. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 24 hráčů, z toho 20 dětí a 4 dospělí. Hra obsahovala 4 soutěžní kola, ze kterých byly vyhodnoceny tyto výsledky: z dětského zastoupení: 1. Miluška Němcová, Údavy 2. Petr Pelda, Údavy 3. Tomáš Turnhöfer, Údavy dospělí: 1. Miroslav Rothanzl, Údavy 2. Olga Říhová, Údavy 3. Petr Pelda, Údavy 4. Jaroslav Říha, Údavy Všichni soutěžící obdrželi věcnou cenu a diplom za účast ve hře. Vánoční turnaj Dne proběhl v Údavech 1. ročník dětského vánočního turnaje ve stolním tenise. Začalo se hrát v 8.30 hodin a hráči nabrali takové tempo, že už v poledne byl znám vítěz. Celkem se zúčastnilo 10 hráčů, 3 dívky a 7 chlapců. Nejmladším účastníkem byla osmiletá Michaela Volejbaloví superveteráni VYSOČINA Ždírec nad Doubravou hlásí Mužstvo VYSOČINA Ždírec n.d. se zúčastnilo 1. kvalifikačního turnaje mistrovství superveteránů ČR v Praze Turnaj probíhal za účasti 20 družstev z celé ČR. Po výsledcích: VYSOČINA Ždírec n.d. Ferona Praha 2:0 VYSOČINA Ždírec n.d. Dynamo Plzeň (loni 5. v MČR) 1:1 VYSOČINA Ždírec n.d. Vsetín (loňský mistr ČR) 1:1 VYSOČINA Ždírec n.d. Jihostroj Č. Budějovice (loni 2.) 1:1 a jediné prohře s Buštěhradem (Kladno, pozdější vítěz turnaje) 0:2 obsadilo mužstvo celkové 6. místo!!! Sestava družstva: Václav Miláček (nahrávka, libero), Jan Havlis (blok), Arnošt Rousek (smeč), Bohumil Marek (univerzál), Miroslav Nepustil (libero, blok), Jan Koloušek (nahrávka), Oldřich Chládek (blok) a Jiří Půža (smeč). Ing. Jiří Půža Kultura Již po sedmé je březen oslavován především jako měsíc Internetu a já jako knihovník dodávám: samozřejmě také knihy. Letos se bohužel naše knihovna nezapojí v rámci březnových oslav do žádných soutěžních, ani propagačních akcí. Svůj březnový svátek knihovna oslaví prací a kompletní rekonstrukcí svých prostor, aby 13 Peldová. Po vyrovnaných zápasech se celkovým vítězem stal jediný přespolní hráč Adam Chromek z Hradce Králové, druhé místo obsadila Lucie Turnhöferová, třetí místo Tomáš Turnöfer. Další místa obsadili Jan Němec a Petr Pelda. Všichni účastníci se již těší na další ročník a další urputné boje. SDH Údavy se na jaře mohla svým čtenářům předvést již v novém. Od 2. února 2004 probíhají v knihovně stavební práce naplno a doba rekonstrukce by měla trvat asi dva měsíce. Přesný termín otevření opravených prostor knihovny dáme samozřejmě svým čtenářům včas vědět. Doufáme, že vše bude probíhat podle plánu a naši čtenáři si (pokračování na str. 14)

14 Kultura (pokračování ze str. 13) budou moci své oblíbené knihy a časopisy do knihovny přijít vypůjčit co nejdříve. Zdena Lédlová V březnu má svátek Josef! V pátek a možná i několik dní po něm se nálada českého národa opět ponese v duchu oslav všech Josefů, Pepíků, Pepíčků a Jožinů. Těch, jejichž křestní jméno je v mužské části české populace zastoupeno snad ještě početněji než příjmení Novák. Podle slovenského vydání výkladového slovníku křestních jmen Meno pre vaše dieťa pochází jméno Josef z hebrejštiny, znamená bůh přidá nebo rozhojní a má mnoho cizojazyčných verzí. Vzpomeňme slovinské mutace Jože, maďarské József, německé Joseph (domácky Jupp nebo Sett), slovenské Jozef (domácky Dodo), Francouzské Joseph (čti Žozé), španělské José (čti Chozé), italské Giuseppe, a vynechat nelze ani anglického Joea, ruského Josifa nebo Osipa, srbochorvatského Josipa a arabského Jusufa. A jak se jméno Josef zapsalo do historie? Mezi jeho nositele, kteří významně ovlivnili naše kulturní dějiny, patří bezesporu například Josef Dobrovský a Josef Jungmann, Josef Kajetán Tyl, Josef Václav Sládek, Josef Hlávka, Josef Ressl, Josef Hora, Josef Lada, Josef Čapek či Josef Václav Myslbek. Na naší kulturní scéně se objevila jména Josef Abrhám, Josef Zíma, Josef Kemr a Josef Bek. A že měli Josefové vždy co říci také do politiky, o tom svědčí poměrně úspěšná vláda habsburských panovníků Josefa II. a Franze Josefa. V našem století se do politického dění nechvalně zapsal zejména Josif Vissarionovič Stalin. V posledních letech se na naší poli- tické scéně objevilo jméno Josef Lux, nebo Josef Zieleniec. Všem, kteří v pátek oslaví svůj svátek, přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Ať žijí všichni Pepíci! Z článku Věry Keilové vybírala Zdena Lédlová Přijmu truhláře! Truhlářství Zdeněk KUBÁT Průmyslová 511 tel.: Miss Podoubraví základní kolo Dům dětí a mládeže, středisko volného času JUNIOR Chotěboř ve spolupráci se Svazkem obcí Podoubraví uspořádali soutěž Miss Podoubraví 2004 pro děvčata ve věku 12 až 15 let. Základního kola soutěže, které se konalo v pátek v DDM SVČ JUNIOR Chotěboř, se zúčastnilo 26 děvčat. Pětičlenná komise ve složení Ing. Zdeněk Stejskal (vedoucí odboru školství, kultury a sportu, MěÚ Chotěboř), Mgr. Milan Moc (ředitel Základní umělecké školy Chotěboř), Hana Nevolová (redaktorka, Noviny Vysočiny), Jaroslava Čermáková (DDM Junior Chotěboř) a Mgr. Vladislav Smejkal (ředitel Gymnázia Chotěboř) vybrala 10 finalistek + 1 náhradnici. Do finále postupují: Michaela Sotonová, Ždírec nad Doubravou; Jana Augustinová, Oudoleň; Tereza Marková, Chotěboř; Tereza Klepetková, Ždírec nad Doubravou; Zuzana Zvolánková, Krucemburk; Barbora Ligmajerová, Ždírec nad Doubravou; Adéla Dymáčková, Ždírec nad Doubravou; Veronika Košťálová, Víska; Martina Janovská, Chotěboř; Petra Tůmová, Ždírec nad Doubravou, náhradnice: Nela Bělohlávková, Chotěboř. 14 V průběhu března finalistky absolvují neveřejné víkendové soustředění, finálový večer se bude konat 17. dubna v Městském kině ve Ždírci nad Doubravou. Jiří Pavlíček

15 ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: , Ing. Jindřich Kyncl Cestovní agentura Družstevní Ždírec nad Doubravou Tel./fax.: Levný nábytek Soňa Zvolánková Trhová Kamenice, Raisovo nám. Tel.: Nábytek zadarmo Vám nechat nemůžeme, ale prodáme ho za nízké ceny. sedací soupravy od 3000 Kč (i rozkládací) válendy stoly, stolky jídelní rohové lavice bytové doplňky (suš. květiny, obrazy atd.) Při nákupu zboží od nás obdržíte malý dárek! Otevírací doba: PO ÚT PÁ 8 16 SO 8 10 PRODÁM byt 3+1 ve Ždírci nad Doubravou tel nabízí v roce Velikonoční Paříž a Versailles za 4 680, Kč Prázdninovou Paříž a Versailles za 4 680, Kč Klenoty francouzského pobřeží za 5 990, Kč VYMĚNÍM byt 2+1 ve Ždírci nad Doubravou nebo okolí. Rozdíl doplatím. tel Tyto zájezdy ve spolupráci s CK KO TOUR Polička předvánoční Vídeň za 489, Kč Jsme autorizovaným provizním prodejcem ATIS, FIRO tour, GLOBTOUR, GT Tour, KO TOUR, M TOUR, PRESSBURG, REDOK, Régio a dalších spolehlivých CK. Prodej letních pobytových i poznávacích zájezdů již byl zahájen!!!! VŠE KROMĚ CESTY NA MĚSÍC! Na Vaši návštěvu se těšíme každé úterý a pátek od do hod. v naší kanceláři ve VZORU nebo po telefonické dohodě kdykoliv i v sobotu a v neděli. KOUPÍM byt 3+1 nebo 4+1 ve Ždírci nad Doubravou, Hlinsku a okolí. tel HLEDÁME pronájem bytu ve Ždírci nad Doubravou. tel

16 Citát Jen hlupákovi se zdá život jednoduchý. Maxim Gorkij Městské KINO Ždírec n. D. BŘEZEN pátek v hod. S.W.A.T. JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ Policejní thriller USA, titulky, 116 min. Přístupný, 50, Kč pátek v a hod. KAMEŇÁK 2 Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky, 100 min. Přístupný, 50, Kč pátek v hod. MASTER & COMMANDER: ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA Historický dobrodružný film v koprodukci USA a SRN, titulky 138 min. Přístupný, 52, 54, + 1 Kč pátek v hod. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU Film, který musíte vidět, i když při něm budete zavírat oči, titulky, 99 min. Přístupný od 15 let, 52, Kč pátek v hod. MAZANÝ FILIP Film ČR středa v hod. HLEDÁ SE NEMO Film USA, slosování vstupenek Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 2, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 4, Kč/ks Telefon kina Děkujeme Vám za návštěvu března velký sál KD Ostrov Pořady a společenské akce KD Ostrov Havlíčkův Brod 15. března, hodin divadelní sál 17. března, hodin sál staré radnice 30. března, hodin divadelní sál KD Junior DDM a MěÚ Chotěboř pořádají koncert skupiny POUTNÍCI kapela Poutníci pokřtí v Chotěboři své nové CD Smích a pláč 16. března v hodin v chotěbořském kině. Vstupné: 80, Kč, předprodej vstupenek v Junioru. tel.: , NÁŠ POHÁDKOVÝ STROM Tradiční regionální přehlídka dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů Jiří Just: PŘÍBĚH COCO CHANEL Osudové lásky ženy, která se stala legendou. Jevištní zpracování vzpomínky na královnu módy. VII. ABONENTNÍ KONCERT Jitka HOSPROVÁ viola Adam SKOUMAL klavír ZUZANA STIRSKÁ & GOSPEL TIME Skvělá, rytmická a životem nabytá muzika. Nenapodobitelný večer plný hudby, improvizace a kontaktů s diváky. Změna programu vyhrazena! Bližší informace na tel , Předprodej vstupenek na tel Společenská kronika Narodili se: Denisa Červinková, Ždírec n.d Sabina Slanařová, Ždírec n.d. Rodičům upřímně blahopřejeme a malým občánkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. Úmrtí: zemřel pan Jaroslav Němec ze Ždírce n.d zemřel pan Václav Culek z Nového Studence Čest jeho památce! Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Dana Matějková, Jiří Pavlíček, Josef Ressl, Jana Uchytilová, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: , e mail: Elektronický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 800 výtisků. Uzávěrka č Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER 12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER Turnaj je určen pro neregistrované tenisty. Startovné činí 200 Kč za hráče. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Začátek turnaje v 8,30 hodin.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více