uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu NN včetně podpěrného bodu NN s se společností E.ON Distribuce, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu NN včetně podpěrného bodu NN s se společností E.ON Distribuce, a.s."

Transkript

1 ZPRÁVY z radnice 1. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e zřízení komise stavební a životního prostředí pro volební období , ve složení: předseda Mgr. Petr Hrádek, členové: Ladislav Vašulka, Ing. Petr Pilař, Marie Adámková Rada města Klobouky u Brna v souladu s 4 zákona č. 94/1963Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů stanovuje místem určeným pro pořádání slavnostních obřadů obřadní síň a stanovuje dobu pro konání obřadů uzavření manželství na každou sobotu od 9:00 do 15:00 hodin. Dále rada města stanovuje smluvní odměnu za uzavření manželství mimo úředně určenou místnost ve výši 1.000,- Kč pronájem části pozemku parc. č. 2449/2 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 52 m 2 v prostoru od kotelny bytových domů na Sídlišti 17. dubna po sousední pozemek parc. č. 2458/69 v šířce tohoto pozemku pro zemědělské obhospodařování majitelům sousední nemovitosti manželům, na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 2.500,- Kč/ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemci v plné výši uzavření nájemní smlouvy s, na pronájem vinice č. 17 ve společných vinohradech v trati Pod Plunary o výměře 500 m 2 k.ú. Klobouky u Brna na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 1.500,- Kč/ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemce v plné výši uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 41/04 s na pronájem vinice na pozemku parc. č v trati Pod Plunary o výměře 337 m 2 k.ú. Klobouky u Brna na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 1.500,- Kč/ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemce v plné výši uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 103/04 s firmou ZEČI, spol. s r.o. Boleradice se sídlem Boleradice č.p. 426, na základě kterého bude ukončen pronájem části pozemku parc. č. 2737/96 o výměře 65 m 2 s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nový nájemce firma VERITAS spol. s r.o. se sídlem v Bošovicích, Vrchní 7 uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění venkovního vedení NN včetně podpěrného bodu NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na část pozemků parc. č. 1109/1 a 1663 v k.ú. Klobouky u Brna (ulice Nádražní obnova vnn) za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění venkovního vedení NN včetně podpěrného bodu NN s pojistkovou skříní NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na část pozemku parc. č. 1647/5 v k.ú. Klobouky u Brna (ulice Nádražní obnova vnn) za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění venkovního vedení NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na část pozemku parc. č. 2529/8 v k.ú. Klobouky u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění venkovního vedení NN včetně pojistkových skříní NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na části pozemků parc. č. 1375/1 a 1375/2 v k.ú. Klobouky u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 1.500,- Kč uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění kabelového vedení NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na část pozemku parc. č. 1375/2 v k.ú. Klobouky u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění podzemního komunikačního vedení se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, na část pozemku parc. č. 2012/1 v k.ú. Klobouky u Brna s podmínkou, že náhrada za zřízení věcného břemene bude zvýšena z navržené jednorázové náhrady ve výši 200,- Kč na 500,- Kč za každý započatý metr pozemku zatíženého břemenem uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení, provozování a opravách kanalizační stoky v zahradách za RD na ulici Masarykova s majiteli pozemků parc. č. 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1127, 1129, 1132, 1134, 1135, 1136 a 1137 v k.ú. Klobouky u Brna poskytnutí finančního daru za pořádání kulturních akcí pro děti a mládež, poskytnutí finančního daru za pořádání kulturních a společenských akcí a za příspěvky do kabelové televize v roce 2010 občanům města umístění reklamního zařízení na oplocení ČOV. Místní poplatek bude vybírán v souladu ze zněním čl. 15, část B, písm. j), obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích uhrazení členského příspěvku k zabezpečení realizace činnosti DSO Mikroregionu Hustopečsko v roce 2010 ve výši ,- Kč z rozpočtu města Rada města r o z h o d l a, že nebude z ekonomických důvodů prodloužena pracovní smlouva s pracovnicí Kulturně informačního centra. K budou její kompetence předány pracovnici Městské knihovny Klobouky u Brna. Součástí pracovní náplně bude zajistit chod KIC včetně pronájmů, pořádání kulturních akcí, přednášek apod. 2. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e zadání zpracování průkazu energetické náročnosti budovy a zpracování žádosti na akci Snížení energetické náročnosti ŽŠ Klobouky u Brna na SFŽP panu Ing. Petr Machynka, Zahradní 1158, Uherské Hradiště za nabízenou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH zadání zpracování projektové dokumentace, požární zprávy a položkového rozpočtu pro dotační titul na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Klobouky u Brna, Ing. Bronislav Lunga, Žeravice 352 za nabízenou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH pokračování na str. 2 1

2 aktualizaci Energetického auditu včetně autorského dozoru, zpracované společností DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s r. o., Brno za cenu ve výši ,- Kč včetně DPH Postup při požadavku o kácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví Města Klobouky u Brna, který je přílohou č. 1 zápisu proplacení nákladů ZŠ Klobouky za přefakturaci energií při výrobě ledu na školním hřišti v době vánočních prázdnin ve výši 2.490,- Kč a vyplacení příspěvku ve výši 1.000,- Kč jako odměnu za přípravu ledové plochy Mateřské škole Klobouky u Brna výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2011/2012, tj. navýšení o tři děti zakoupení cen do tomboly na Radniční ples, ples hasičů, MěVG, MěSOŠ a Sokola, celkem za ,- Kč Rada města p o v ě ř u j e starostu města objednáním odborného statického posudku na objekt sokolovny na ulici Zámecké starostu města zadáním právního prověření Kupní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Klobouky u Brna a Ministerstvem vnitra ČR, předmětem smlouvy byl prodej objektu čp. 721 na ulici Zámecká v k.ú. Klobouky u Brna (objekt bývalé služebny policie ČR) 3. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e převedení hospodářského výsledku MěVG do rezervního fondu ve výši ,25 Kč tvorbu investičního fondu MěVG ve výši odpisů ,00 Kč převedení hospodářského výsledku MěSOŠ do rezervního fondu ve výši 4.525,04 Kč tvorbu investičního fondu MěSOŠ ve výši odpisů ,-Kč převedení hospodářského výsledku ZŠ do rezervního fondu ve výši 1.672,39,- Kč převedení hospodářského výsledku MŠ do rezervního fondu ve výši ,26 uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s..., na pronájem pozemku parc. č. 3542/69 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 1332 m 2 na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 2.500,- Kč/ ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemce v plné výši ukončení platnosti nájemní smlouvy č. 25/04 uzavřené s... na pronájem pozemků parc. č. 3010/1, 3010/2, 3010/3 a 3010/3 dohodou k s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nový nájemce uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s, na pronájem pozemků parc. č. 3010/1, 3010/2, 3010/3 a 3010/4 v trati Pod Plunary o celkové výměře 1275 m 2 k.ú. Klobouky u Brna na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 1.500,- Kč/ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemce v plné výši uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/04 uzavřené s, na základě kterého bude ukončen nájemní vztah k pozemkům parc. č. 2944/1, 2944/2, 2944/3, 2945/1, 2945/2 a 2945/3 v k.ú. Klobouky u Brna dohodou k datu s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nový nájemce uzavření nájemní smlouvy s, na pronájem zahrady za Peclovou vilou ve výměře zmenšené o část, která je využívána městem na uskladnění inertního materiálu. Pronajímaná část pozemku parc. č v k.ú. Klobouky u Brna má výměru 2700 m2 a pronajímá se na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 2.500,- Kč/ ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemce v plné výši uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou Výstavba parkoviště pro bytový dům Stará škola na obecním pozemku parc. č v k.ú. Klobouky u Brna s investory stavby. Smlouva bude obsahovat i souhlas s napojením na místní komunikaci a podmínku, že zpevněná část nájezdu umístěná na obecním pozemku parc. č bude provedena tak, aby bylo možné její rozebrání pro případ opravy nebo uložení inženýrských sítí povolit kácení břízy rostoucí na pozemku parc. č v k.ú. Klobouky u Brna blíže domu č.p. 625, druhou břízu schvaluje prořezat provedení ořezu 3 lip rostoucích na pozemku parc. č. 1146/1 před budovou na ulici Masarykova 55 ukončení nájemní smlouvy č.1/2010 ke služebnímu bytu na ulici Vinařské 29. Vzhledem k tomu, že ze strany zaměstnanců příspěvkových organizací města není o pronájem tohoto bytu zájem, schvaluje rada města nabízet pronájem bytu na dobu určitou i občanům, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k PO zřízených městem. objednání aktualizace projektové dokumentace paspartu dopravního značení a paspartu chodníků města Klobouky u Brna za cenu 7.920,- Kč u společnosti Viadesigne s.ro. Břeclav vyplacení odměn členům zásahové jednotky SDH za výjezdy v období , finanční prostředky budou vyplaceny z pokladny organizace Rada města Klobouky u Brna n e s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění sloupů vedení NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na část pozemku parc. č v k.ú. Klobouky u Brna (ulice Nádražní výměna sloupů) za jednorázovou úplatu ve výši 4.500,- Kč. Rada města přehodnotila situaci a poukázala na to, že v loňském roce byla celá ulice Nádražní rekonstruována, v zeleném pásu byla vysazena zeleň a pověřuje starostu města jednáním o vyřešení situace jiným způsobem 4. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e uhrazení poplatku za prezentaci Městského muzea v Kloboukách u Brna v publikaci 100 nejznámějších muzeí a galerií v ČR umístění dopravní značky Zákaz stání na veřejném prostranství - parcela č. 792 ve vlastnictví města a zúžení zeleného pásu na této parcele o 50 cm Rada města Klobouky u Brna p o v ě ř u j e komisi životního prostředí provedením kontroly připojení občanů bydlících v ulicích Jiráskova a Nádražní na veřejnou kanalizaci 5. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e směrnici č. 17 upravující poskytování darů z rozpočtu města vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí řízené skládky odpadu Klobouky u Brna - Matinice. Požadavkem je praxe v odpadovém hospodářství, strojní průkaz a řidičský průkaz skupiny C uzavření dohod o provedení práce na úklid a údržbu města cenu tepla za rok 2010 v Domě s pečovatelskou službou ve výši 510,-Kč/ GJ Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí pracovní čety. Požadavkem je vyučení v oboru zedník, obkladač, případně v příbuzném oboru nebo dlouhodobá praxe v požadovaných oborech a řidičský průkaz skupiny B a T 2

3 vytvoření pracovní skupiny pro přípravu podkladů a zajištěním příprav opravy sokolovny ve složení: starosta, místostarosta, Mgr. Pavel Klement, Miroslav Navrátil a za SÚ Yveta Jančová 1. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne Zastupitelstvo města schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady Zastupitelstvo města Klobouky u Brna volí starostou města Klobouky u Brna pana Ing. Zdeňka Lobpreise 2. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Jednací řád zastupitelstva města s účinností od Veřejný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva. Pana Ing. Petra Pilaře jako osobu oprávněnou přijímat prohlášení o uzavření manželství. Pana Ing. Oldřicha Štercla, který bude ve volebním období zastupovat město při spolupráci s pořizovatelem územního plánu včetně jeho změn Odměny ve výši o 10% nižší než byly v uplynulém volebním období. Odměny budou vypláceny s účinností od Neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci ve výboru nebo komisi bude v souladu se zněním 77 odst.3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění poskytnuta odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce Rozpočtového opatření č.4/2010 Příkaz starosty města ke schválení inventarizace za rok 2010, včetně uvedených termínů a složení komisí Uzavření kupní smlouvy o prodeji vodovodního přivaděče Bohumilice - Velké Hostěrádky nacházejícího se v katastrálním území Bohumilice a Velké Hostěrádky, mezi městem Klobouky u Brna a obci Velké Hostěrádky Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za výherní hrací přistroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku ze psů Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství Smlouvu o dílo na akci Projektová dokumentace Klobouky - kanalizace v ulici Masarykova, uzavřenou se společností Pöyry Environment a.s., za cenu ,- Kč Kalkulaci ceny stočného na rok Cena stočného bude od ve výši 18,26 Kč/m 3, tj. dle směrného čísla - 70,- Kč za osobu a měsíc, cena vodného se nemění tj.33,- Kč/m 3 Upravený návrh rozpočtu na rok 2011 Návrh rozpočtového výhledu do roku 2022 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,-Kč na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení úprava náměstí a zámeckého nádvoří, dle podmínek smlouvy Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení stavby Náměstí a nádvoří zámku v Kloboukách u Brna č. 5810/10/OD Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,-Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010Smlouvu č. 1/2010 o dodávce vody z městského vodovodu Klobouky u Brna, platnou s účinností od Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 5213/10/OKH na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010 Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, uzavřené se společností JMP Net, s.r.o., zastoupená společností Jihomoravská plynárenská, a.s. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, uzavřené se společností JMP Net, s.r.o., zastoupená společností Jihomoravská plynárenská, a.s. Zastupitelstvo města v o l í Místostarostou města Klobouky u Brna byl pro volební období zvolen RNDr. Přemysl Pokorný Členy rady města Klobouky u Brna byli pro volební období zvoleni: Ing. Oldřich Štercl, Roman Blanář, Hana Dršková Finanční výbor: předseda Ing. Eva Šeráková, členové: Irena Blažková, Hana Dzidová Kontrolní výbor: předseda Miroslav Navrátil, členové: Emil Rašner, Vladimír Trávníček 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Návrh rozpočtového opatření č. 1/2011 Rozpočtové opatření č. 5/2010 Plán rozvoje města Seznam investičních akcí pro rok 2011 Souhrnný rozpočet projektu Úprava Kloboukách potoka Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu id. 5/8 pozemků parc. č. 5/15, 155/3, 259/3 a 259/4 v k.ú. Bohumilice včetně závazku, že bude o převedené nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze jako místní komunikaci a veřejnou zeleň v souladu s veřejným zájmem tj. zejména nevyužívat je ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům nepronajímat a nepřevést je třetí osobě a to vše po dobu 5 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí Smlouvu o dílo se společností EURO- PRO servis s.r.o. Jeseník, na vypracování žádosti k projektu Dětské hřiště u MŠ a MěSOŠ Klobouky u Brna a zajištění realizační části této akce. Cena díla je ,- Kč a bude rozložena do tří splátek Objednat na zkoušku několik kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad u společnosti Van Gansewinkel. Cena za umístnění jednoho kontejneru je 4.181,- Kč za rok Připojení města Klobouky u Brna k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet dne Kalkulaci ceny vody pro obec Velké Hostěrádky ve výši 28,- Kč za m 3, a to s účinnosti od Návrh rozpočtu na rok 2011 Mikroregionu Hustopečsko Příspěvek města Klobouky u Brna pro rok 2011 na dofinancování LSPP Hustopeče Zpracování obecně závazné vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů na území města Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e Záměr na prodej části pozemku parc. č. 792 v k.ú. Klobouky u Brna Odkoupení pozemku parc. č. 1648/15 v k.ú. Klobouky u Brna a doporučuje majiteli převést pozemek bezúplatně do vlastnictví Jihomoravského kraje jako vlastníka přilehlé komunikace III/4189. Před provedením majetkoprávního převodu je nutné uzavřít s Městem Klobouky u Brna smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN k ČOV Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na opravu kapličky sv. Alžběty v Bohumilicích 3

4 Starosta města děkuje všem spoluobčanům za úklid sněhu na chodnících před svými rodinnými i bytovými domy v letošní zimě. Děkuje za spolupráci a pochopení. Dále žádá všechny spoluobčany o udržování pořádku kolem svých domků a blízkého okolí i od jara do zimy. Vždyť chceme všichni mít Klobouky malebné ve skutečnosti a ne jen na papíře. Také chce poděkovat všem majitelům psů, kteří své miláčky nenechávají volně pobíhat po městě a jejich exkremety poctivě uklízí. Vaše práce nechť je příkladem i pro ostatní občany Klobouk u Brna. Starosta města děkuje všem sponzorům, kteří poskytli dary do tomboly na radniční ples. I díky Vám byl ples velmi úspěšný. Děkujeme. Městský úřad Klobouky u Brna upozorňuje občany, že nejpozději do 15. května 2011 je možné podávat požadavky na obsah nového územního plánu Města Klobouky u Brna. Své požadavky a připomínky předávejte starostovi města nebo paní P. Malé. M sto Klobouky u Brna Nám.Míru 169/1, Klobouky u Brna tel.: O Z N Á M E N Í o vyhlášení výb rového ízení na vedoucího ízené skládky odpadu starosta M sta Klobouky u Brna vyhlašuje výb rové ízení na funkci VEDOUCÍ ÍZENÉ SKLÁDKY ODPADU MARTINICE - KLOBOUKY U BRNA Základní p edpoklad - státní ob anství R - v k min. 18 let - zp sobilost k právním úkon m - bezúhonnost Další požadavky: - st edoškolské vzd lání - praxe v odpadovém hospodá ství, znalost zákona o odpadech - strojní pr kaz - idi ský pr kaz skupiny B a C - uživatelská znalost práce na PC - organiza ní a komunika ní schopnosti P ihláška musí obsahovat : jméno, p íjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní p íslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce + tel. íslo, íslo ob anského pr kazu zájemce, datum a podpis zájemce K p ihlášce je nutno p iložit tyto doklady : a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zam stnáních b) výpis z evidence Rejst íku trest ne starší než 3 m síce c) ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání Platové podmínky : se ídí na ízením vlády o platových pom rech zam stnanc orgán státní správy, n kterých dalších orgán a obcí, v platném zn ní. Lh ta pro podání p ihlášky : P edpokládaný termín nástupu: P ihlášku s požadovanými doklady doru í uchaze na adresu : M sto Klobouky u Brna, nám.míru 169/1, Klobouky u Brna V Kloboukách u Brna Jak dál v Kloboukách u Brna... Vážení spoluobčané, po pár měsících od mého zvolení starostou města jsem povinen Vás informovat o situaci ve městě, protože ne všichni občané mají přehled o dění v našem městě. Možná se Vám zdá, že kroky pro úpravy a změny ve městě a zlepšení našeho životního prostředí jsou malé a činnost města stagnuje. Všechno se odvíjí od velké zadluženosti města. K datu byla zadluženost města z úvěrů a půjček ve výši 47,2 milionů Kč. Jedná se o následující úvěry a půjčky: u České spořitelny a.s. je třeba splácet ještě částku 2,8 mil. Kč za výstavbu DPS, 11,24 8mil. Kč za výstavbu ČOV a Státnímu fondu životní- ho prostředí částku 4,94 mil. Kč také za výstavbu ČOV, 11,46 mil. Kč za rozšíření skládky TKO. Dále dlužíme společnosti IMOS Brno,a.s. částku 14,692 mil. Kč za provedení rekonstrukce chodníků v ulicích Jiráskova a Nádražní. Výše závazku z leasingové smlouvy na nákup nákladního automobilu MAN je 2,036 mil. Kč. Podstatná část těchto dluhů bude splacena do roku 2014, avšak úplně to bude až v roce V letošním roce jsme povinni uhradit věřitelům částku cca 11 mil. Kč jako splátky úvěrů a úroků, což je zhruba 1/3 příjmů rozpočtu města. Je nutné si přiznat, že bez úvěrů a půjček by se nikdy v Kloboukách nevybudovala ČOV, DPS, rozšíření skládky, chodníky v ulicích Nádražní a Jiráskova a podobně, tedy zařízení pro město nezbytně nutná. Vysoká zadluženost však omezuje město v dalším rozvoji a činnostech. V příštích letech nelze dělat další dluhy, protože bychom neměli na jejich splácení. Město je schopno získat další úvěrové prostředky až po splacení podstatné výše uvedených dluhů - tj. až v roce Z tohoto důvodu jsme odkázáni především na dotace ze státních, krajských financí, či z prostředků EU. Ale tyto dotace však nekryjí 100% pořizovacích investičních nákladů (maximum se pohybuje do 90%). Tzn. že 10% je nutno pokrýt z vlastních zdrojů nebo si na to půjčit. V únoru se objevil další pro město závažný problém sokolovna. Na zá- 4

5 M sto Klobouky u Brna Nám.Míru 169/1, Klobouky u Brna tel.: O Z N Á M E N Í o vyhlášení výb rového ízení na vedoucího pracovní skupiny starosta M sta Klobouky u Brna vyhlašuje výb rové ízení na funkci VEDOUCÍ PRACOVNÍ SKUPINY M STA KLOBOUKY U BRNA Základní p edpoklad - státní ob anství R - v k min. 18 let - zp sobilost k právním úkon m - bezúhonnost Další požadavky: - vyu ení v oboru zedník nebo v p íbuzném oboru - praxe v požadovaném oboru - idi ský pr kaz skupiny B a T - organiza ní a komunika ní schopnosti P ihláška musí obsahovat : jméno, p íjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní p íslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce + tel. íslo, íslo ob anského pr kazu zájemce, datum a podpis zájemce K p ihlášce je nutno p iložit tyto doklady : a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zam stnáních b) výpis z evidence Rejst íku trest ne starší než 3 m síce c) ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání Platové podmínky : se ídí na ízením vlády o platových pom rech zam stnanc orgán státní správy, n kterých dalších orgán a obcí, v platném zn ní. Lh ta pro podání p ihlášky : P edpokládaný termín nástupu: P ihlášku s požadovanými doklady doru í uchaze na adresu : M sto Klobouky u Brna, nám.míru 169/1, Klobouky u Brna V Kloboukách u Brna Vzhledem k neradostné finanční situaci města a maximální snaze ušetřit, doznal, jak jste jistě již postřehli i zpravodaj Větrný mlýn několik změn. Tou nejviditelnější bude zvýšení ceny ze současných 15 Kč na 30 Kč. Zároveň se poněkud sníží i rozsah stran a to především ve Školním občasníku Klobouček. Další nezanedbatelné úspory bylo dosaženo při jednání s tiskárnou. Těmito nezbytnými kroky bylo dosaženo snížení nákladů na zpravodaj, i když i nadále na něj bude městská pokladna přispívat. red Město Klobouky u Brna upozorňuje občany na platnost nařízení města, které zakazuje na území města Klobouky u Brna pochůzkový prodej zboží a pochůzkovou nabídku poskytování telekomunikačních služeb, energetických služeb a služeb zdravotních pojišťoven. Vzhledem k tomu, že se prodejci těchto služeb se v našem městě opět začínají vyskytovat a v některých případech se jedná o podvody a trestnou činnost, prosíme občany o spolupráci a nahlášení této činnosti na městský úřad tel. č Městské policie. Děkujeme kladě připomínek a upozornění občanů města jsem nechal vypracovat statické posouzení konstrukce střechy a stropu naši stařičké sokolovny (která byla postavena v roce 1921). Výsledek posouzení nás nepřekvapil, ale zaskočil. Doporučení je jednoznačné do podzimu 2011 je nutno provést opravu konstrukce krovu vč. stropu. Příčinou poruchy konstrukcí je v minulosti neprováděná údržba střechy a dlouhodobé zatékání vody. V případě, že se nenajdou prostředky na opravu, je nutno v sokolovně vyloučit provoz. Zastupitelstvo města k tomuto problému zaujalo jednoznačné stanovisko provést rekonstrukci sokolovny včetně rozšíření co nejdříve po vyřešení nároků TJ Sokol. Tento problém se stal úkolem pro zastupitelstvo s nejvyšší prioritou, vždyť naše sokolovna je spojena s veškerým společenským, kulturním i sportovním děním v našem městě již po mnoho generací. V minulosti i dnes byla a je centrem společnského života občanů Klobouk. V krátkém výčtu jsem zmínil o nejožehavějších problémech v našem městě. Přede mnou a před celým zastupitelstvem města stojí jeden hlavní úkol stabilizovat finanční situaci města, ale ne cestou úspor na úkor neprovádění údržby a bez dalšího rozvoje města, avšak cestou dalšího rozvoje za co nejpřijatelnějších a nejúspornějších podmínek a zadáních. Jsem přesvědčen, že všichni Vámi zvolení členové zastupitelstva města jsou, při troše vůle a chuti něco udělat i pro město a pro Vás, schopni tyto problémy společně vyřešit. Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem za úklid sněhu na chodnících před svými rodinnými i bytovými domy a zároveň Vás všechny požádat o udržování pořádku kolem svých domků a blízkého období i od jara do zimy. Děkuji Vám za zachování přízně a důvěry. Ing. Zdeněk Lobpreis, starosta města 5

6 600 let od narození Anežky České Anežka se narodila pravděpodobně okolo roku 1211 jako nejmladší dítě českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé ženy Konstancie Uherské. Rostla v láskyplném prostředí, avšak byla velice brzo z důvodů sňatkových machinací poslána na vychování jinam. Tato velmi krásná žena měla pohnutý osud, protože se stala obětí otcových politických zájmů. Její dětství je nám dosud zahaleno tajemstvím. Víme však, že ji pojil velice úzký vztah k o deset let staršímu bratru, pozdějšímu králi Václavu II. Ve svých třech letech byla Anežka společně se svou desetiletou sestrou Annou poslána na výchovu do ženského kláštera cisterciaček v Třebnici. Již tehdy se totiž pokusili o zasnoubení Anežky pravděpodobně s polským knížetem Konrádem. Avšak mladý nápadník tragicky zemřel a obě sestry se vrátily s nepořízenou na Pražský hrad. Po té byla na dva roky poslána na vychování k premonstrátkám do Doksan. Když bylo Anežce osm let, začal se její otec poprvé cílevědomě zabývat jejími vdavkami. Usiloval o spojení z Hohenštanfy a proto ji zaslíbil devítiletému synovi císaře Fridricha II., Jindřichu VII. Štaufskému, předpokládanému dědici císařského trůnu. Anežčino věno dosahovalo neobyčejné výše třicet tisíc hřiven stříbra. Anežka byla poslána jako předpokládaná potenciální císařovna na šest let na dvůr rakouského vévody Leopolda VI. Bábenberského. Jindřich však podlehl intrikám a veřejně prohlásil, že Anežku nechce a nikdy si ji nevezme a oženil se s o deset let starší Leopoldovou dcerou Markétou. Je to ta, se kterou o čtvrt století později uzavřel sňatek král železný a zlatý Přemysl Otakar II. Čtrnáctiletá Anežka se opět vrátila domů a příštího roku přijelo na námluvy do Prahy poselstvo anglického krále Jindřicha III. Plantageneta. Opět šlo otci o posílení vlivu na císaře a na kurii. Jenomže Jindřich zrušil zasnoubení s tehdy již osmnáctiletou Anežkou. Paradoxně se začátkem 30. let o Anežku ucházel opět římský král Jindřich VII. Štaufský. Vůbec mu nevadilo, že je již řadu let ženatý s Markétou Bábenberskou, ani to, že ji jako českou princeznu před léty odmítl. Jako poslední se o Anežku ucházel dokonce sám německý císař Fridrich II., Anežka jej však odmítla. Otec byl již mrtev a bratr bratr patrně přenechal sestře v rozhodování o její osobě naprostou volnost. Na dobu, ve které žila byla velice emancipovanou ženou, která si mohla dovolit rozhodovat sama o svém vlastním životě. Byla také vůdčí osobností Přemyslovského rodu v době, kdy jeho sláva nebyla na vrcholu. Upínali se k ní takoví velikáni naší historie jako byl Eliška Přemyslovna, Karel IV. a Václav IV. Tehdy Anežka opouští potupnou a pokořující roli čekající nevěsty, budoucnost, o které rozhodují jiní. V církevních ambicích nejvíce ovlivnila její sestřenice Alžběta. Zdá se, že se Anežka rozhodl jít v jejich stopách. Roku 1232 založila na Starém Městě pražském špitál sv. Františka. Na to pak v blízkosti špitálu dvojici klášterů mužský sv. Františka a ženský řádu sv. Kláry. Do nového kláštera klarisek pak nastupuje 1234 i samotná Anežka. Velice brzy stanula v jeho čele jako abatyše. O založení vlastního řádu se Anežka pokusila i s bratrovou pomocí v roce 1237, avšak Papež Anežčiny návrhy šetrně odmítl. V roce 1238 se postavení abatyše vzdala, úřad však zůstal neobsazen až do její smrti. Po zbytek života se pak nechala titulovat jako starší sestra. Byla průkopnicí v organizování chudinské a nemocniční péči na české půdě. Anežka nepřestávala aktivně zasahovat do veřejného života. Měla i jistý podíl na zlomení odporu štaufské strany v Čechách, která se snažila paralyzovat příklon Václava k Římu. V době, kdy se její synovec Přemysl Otakar II. král železný a zlatý ocitá na konci své odvážné, skvělé životní dráhy v boji s německým králem Rudolfem Habsburským O Velikonocích, velikonočních zvycích a symbolech u nás již zde bylo napsáno dost. A jak slaví Velikonoce v různých částech světa. Ve Velké Británii jsou Velikonoce ve znamení vajec. K dostání jsou kromě slepičích a křepelčích vajec, také vejce krocaní, bažantí, pštrosí. Nejdůležitější jsou ale ta čokoládová stojí Anežka pevně na straně Přemyslovců. I v královské rodině znamená stále jakousi pevnou oporu rodového sebevědomí kdy se královna vdova Kunhuta po útěku z vězení na Bezdězu, uchýlí právě do kláštera Na Františku, kde Anežka vychovávala zatím její stejnojmennou dceru Kunhutu. Anežka zemřela až na konci smutného období našich dějin známého jako doba Braniborů v Čechách. Skonala dne 2. března 1281 a je pochována v Anežském klášteře, kde si přál být pochován i její bratr Václav I. Za svého života Anežka velmi usilovala o to, aby se stala světicí, což se jí nepodařilo. Až po smrti byla roku 1874 blahořečena Papežem Piem IX. a 12. listopadu 1989 svatořečena Papežem Janem Pavlem II. Anežský klášter získal statut národní kulturní památky a po rekonstrukci se stal obrazárnou Národní galerie, v níž můžeme shlédnout české obrazy pocházející z 19. stol. M. Vlčková ukrývají se v bytech, domech, zahradách a děti je pak celý den hledají. Královská rodina už od 12. století v den před Velkým pátkem obdarovává chudé poddané. Pro tuto příležitost se razily speciální mince a zvyk zůstal dodnes zachován. Tyto mince jsou jako sběratelský předmět značně cenné. O Velikonocích se ve Velké Británii otevírají muzea, historické památky a zahrady. Konají se velikonoční průvody a soutěže, například soutěž v pivovárenském spřežení a pouštění draků. 6

7 Pravoslavné Velikonoce Jelikož se ruské pravoslaví stále drží juliánského kalendáře, slaví se Velikonoce později. Předchází jim čtyřicetidenní půst, který začíná po oslavě zvané maslenica. Po ní přichází hostina pascha, neboli Velikonoce. V Rusku jsou již tyto tradice mnohde zapomenuté, protože během dlouhých let existence Sovětského svazu se církevní svátky takřka neslavily. Daleko více se slaví v jiných bývalých republikách Sovětského svazu, zejm. v pobaltských republikách, v Bělorusku či na Ukrajině. Severské Velikonoce Na Škaredou středu seveřané zajišťovali svá obydlí a majetek před čarodějnicemi. Nad všechny vchody se dehtem namaloval černý kříž, který nechyběl ani na hřbetech dobytka. Na Zelený čtvrtek byla moc čarodějnic největší, proto se tento den nevycházelo vůbec z domu. Na Velký pátek se ve skandinávských zemích mrská březovými metlami. Na Bílou sobotu se zapalují ohně. Největší veselí nastává v neděli o Božím hodu velikonočním a nou řečí, všem dobře srozumitelnou. Třeba o pomlázce tzv. dary srdce. Slezské dívky připevňovaly o Štědrém dnu na plot ozdobené smrčky štěstí, aby si je mohli jejich vyvolení mládenci uloupit a dát na svůj plot. A dodnes se udržuje stavění máje dívkám v předvečer 1. května. Že jde o starou tradici svědčí zpráva z pol. 15. stol, z níž je zřejmé, že mládenec dostal za postavení máje ruku děvčete. Ještě po II. světové válce chodili chlapci po dědině a zpívali svým milým. Bylo také běžné, že chlapec navštěvoval své děvče jen některé dny v týdnu. Porušení tohoto pořádku se setkávalo s všeobecnou kritina Velikonoční pondělí. Hrají se různé hry s vajíčky. Severskou zvláštností jsou velikonoční krajiny, velmi podobné našim vánočním betlémům. Ty je možné ještě dnes vidět v mnoha domácnostech a zejména kostelech. Řecké Velikonoce Pro Řeky jsou Velikonoce časem shledání, kdy se celá širší rodina vrací do rodného domu, do rodné vísky. Přijedou příbuzní doslova z celého světa. Tradičním pokrmem je polévka z jehněčích vnitřností, která obsahuje i střívka, jako symbol spletité životní cesty člověka. Podává se Máj lásky čas také speciální chléb, do kterého se zapékají červeně nabarvená vajíčka. V neděli lidé grilují na zahradách či jinde přírodě jehňata. Řecko patří k zemím, kde převládá pravoslavné vyznání, takže i tady jsou Velikonoce později než u nás. Jde o svátek zejména církevní, takže se z velké části odehrává v kostele. Na závěr: jestli si myslíte, že ty pravé Velikonoce se dají prožít jen na Velikonočních ostrovech, pak se mýlíte. Tento ostrov se totiž podle původních obyvatel jmenuje Zapanui. Přídomek Velikonoční dostal proto, že byl objeven na Velikoční pondělí roku 1722 holandskou expedicí. M. Vlčková A jak to bylo s láskou v dřívější době? Bývalo zvykem, že s příchodem jara a léta se v noci nebo brzy nad ránem vysýpaly cestičky lásky. Někde o Velikonocích, jinde před 1. květnem nebo svatodušní nedělí vykropovali chlapci vodou nebo vápnem, vysýpali řezankou, popelem, žlutým pískem, pazdeřím, pilinami, otrubami či kukuřičným šustím chodníčky mezi domy zamilovaných mladých lidí a celé obci tak vyzrazovali dosud třeba utajovaný citový vztah. I když některá z dívek se snažila toto znamení lásky odstranit, málokdy se jí to podařilo. Milostné vztahy se staly předmětem sociální kontroly obyvatel vesnice, která zvláště silně zasahovala, byla-li prozrazena nepovolená láska. Tradiční etiketa přikazovala, aby láska byla nenápadná, neokázalá, skromná, v běžném životě nedávali milenci své city před ostatními najevo. Navenek se dorozumívali často jen krátkými pohledy. A mnohdy ani sami sobě svou lásku přímo nevyznávali. Láska však promlouvala ji- kou, ba i posměchem. Zamilovaní chlapci vyřezávali svým vyvoleným písty a přeslice, které ony si pečlivě uschovávaly, často až do konce svého života. Prostředníkem mezi milenci byl o přástkách kužel, k němuž dívka nepozorovaně přibalila do lnu jablko, nebo jinou pochoutku a celé ovázala pěknou stuhou. Chlapec na oplátku poslal své milé stejným způsobem háček ke kolovratu a cukroví. Chodníčky, po nichž chodili chlapci se svými milými se často vzpomínají v lidových písních. Jsou nazývány Cestička, chodníček, malovaná dlážka, stezička, atd Po zarostlém chodníčku se vydal i Leoš Janáček, lidové poezii se tak dostalo nejvyššího umocnění a ocenění. M. Vlčková 7

8 František PACÁK * Letos uplyne 110 let od jeho narození ve Dvoře Králové, kde prožil své mládí. Obecnou školu a reálné gymnázium navštěvoval ve svém rodišti. Absolvoval jednoroční abiturientský učitelský kurz a stal se učitelem. Od 1. září 1922 učil nejprve na obecné a od roku 1929 na měšťanské škole v Kloboukách, jež se staly jeho jediným učitelským působištěm. Od mládí byl členem Sokola a v práci sokolské pokračoval i v kloboucké jednotě, kde byl několik let jednatelem, v poslední době pak vzdělavatelem. Angažoval se i v divadelní scéně sokolské hrával téměř v každém divadle. Veřejná činnost Pacákova, zejména organizační, byla rozsáhlá. Byl předsedou Červeného kříže a jednatelem okresního osvětového sboru. Býval též tajemníkem péče o mládež, kde pomáhal budovat dětský domov. Učíval i na škole pokračovací a škole hospodářské. O rozšíření dobrých knih se zasloužil jako distributor Družstevní práce. Byl milovníkem a chovatelem ušlechtilých plemen psů a stal se spoluzakladatelem kynologického klubu pro ovčácké psy v Brně. Pokusil se také o literární činnost příběhem Dobrodružství tří věrných přátel. Děj z dávnověku umístil do klobouckého kraje. František Pacák voják tělem i duší byl členem vlastenecké podzemní organizace, jež chystala pro vhodnou dobu odpor proti okupantům. 10. března 1942 byl ve škole zatčen gestapem a uvězněn v Kounicových kolejích v Brně, kde byl 11. června téhož roku odsouzen k smrti a zastřelen. Zpracovala dle výtisku Mrtvým vlastenců od Josefa Ošmery M. Vlčková VYHLÁŠENÍ památného stromu Městský úřad Klobouky u Brna v loňském roce vydal rozhodnutí o prohlášení dřeviny jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), rostoucí na jihovýchodním svahu vrcholu Plunary, za památný strom nazvaný Oskeruše Pod Plunary. Strom zůstal zachován při scelování pozemků a v současnosti roste uprostřed lánu orné půdy. Tvoří významnou krajinnou dominantu, což bylo důvodem pro zajištění legislativní ochrany, která má vést k jeho zachování a zamezení poškozování. Jeřáb oskeruše je dlouhověký teplomilný strom a daří se mu převážně tam, kde se daří pěstování vinné révy. V České republice roste zejména na jihovýchodě Moravy a v Českém středohoří. V současnosti je u nás vzácným druhem. placená inzerce 8

9 ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ Od ledna 2011 platí nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Podle tohoto nařízení si může čištění spalinové cesty, tedy komína, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá paliva s výkonem do 50 kw, provádět majitel domu sám a to třikrát ročně u spotřebičů užívaných celoročně nebo dvakrát ročně, pokud jsou užívány po dobu nepřesahující 6 měsíců v kalendářním roce. Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící čištění spalinové cesty svépomocí musí vést o provedeném čištění záznamy. V případě plynných paliv je povinnost čistit spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče, ale čištění komínu musí provádět odborně způsobilá osoba (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví). Kontrolu komínů u všech druhů paliv musí provádět kominík a to jedenkrát ročně. Po provedení kontroly je zpracována zpráva o kontrole nebo čištění spalinové cesty, která by měla být uložena u majitele nemovitosti. Pokud budou při kontrole zjištěny závažné nedostatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít k požáru nebo otravě, je kominík povinen nahlásit tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru a ti mohou topení v nemovitosti zakázat. Majitelé nemovitostí si kontrolu a čištění komínů musí s kominíkem dohodnout sami a na vlastní náklady. placená inzerce Vážení spoluobčané, uplynulo téměř půl roku od říjnových voleb. Za tu dobu se stalo hodně. Především byl na 2. zasedání zastupitelstva schválen rozpočet jako odrazový můstek pro letošní náročný finanční rok. Byl přijat přibližně ve stejné výši jako rok předtím. V Radě MÚ je neustále podrobován bližší analýze a rozborům, hlavně výdajové stránky s jediným cílem maximálně šetřit a ušetřené prostředky převést do jiných smysluplných položek. Zde musím zmínit fakt, že třetinu rozpočtu stojí splácení investičních akcí z minulých volebních období. Přesto jsme odhodlaní a v některých směrech i projektově připravení na čerpání finančních prostředků z krajů a ministerstev dotáhnout do konce rekonstrukci potoka, pokusit se získat prostředky na zateplení škol, vybudovat dětské hřiště pro MŠ. Budeme velmi spokojení, jestliže se podaří rekonstrukce přestupního uzlu, který by navázal na zrekonstruovanou hasičárnu a část náměstí by tak byla nová. O mnohém se rozhoduje jinde, zde platí 2x štěstí přeje připraveným a v tom jsme udělali maximum možného. Přes mnoho vykonaného není obecní majetek v dobrém stavu - zámek, kino, sokolovna potřebují rekonstrukci. Velká část Klobouk má starou nevyhovující kanalizaci. Pro velkou zadluženost není možné v krátké době očekávat převratné změny k lepšímu. Velmi mě osobně mrzí, že například dotaci z MMR na bezbariérový přístup do budovy MÚ, která může dosáhnout 75 % výdajů, není možné vzhledem k zástavě budovy využít. Přesto mě potěšilo, že se na mě občané obracejí se svými problémy. Jistě není možné skloubit všechny názory a vyhovět všem.rada a zastupitelstvo někdy musí přijmout i opatření nepopulární. Sama jsem se setkala i s neskrývanou nenávistí, která souvisela s povolebním vyjednáváním.na tomto místě chci apelovat na to, aby zastupitelstvo začalo více komunikovat. Když si uvědomíme, že jeho zasedání jsou asi 6x za rok, mohlo by se stát, že by celá tato doba mohla být promarněna v jakési uražené ješitnosti,rozpolcenosti nebo mlčení. Také občané mi říkají - my nevíme, co tam děláte, co chystáte, co se děje. Odpověď je jednoduchá zasedání zastupitelstva jsou veřejná ne jen 1x za 4 roky, kdy se volí zastupitelstvo, ale pořád pro Vás občany a jsou nejvhodnějším místem pro komunikaci se zastupitelstvem. Tam je prostor pro vysvětlení záměrů a problémů, na stránkách VM jen omezeně. Těžko potom za 4 roky kritizovat vedení města, když jsme za celé volební období nenašli prostor pro komunikaci s ním. Zájmy vedení města i občanů jsou společné kvalitnější životní prostor, fungující město ve všech jeho podobách a rozmanitosti. Hana Dršková, radní 9

10 Emil Kordiovský Válečné škody z let v Kloboukách a Bohumilicích - 2. část Skončení války na jaře roku 1945 znamenalo nejen ukončení bojů, ale také sčítání padlých, raněných a škod na majetku občanů jak z konce války, tak z doby okupace. To se stalo předmětem celostátního šetření a nahrazování válečných škod, které probíhalo od září 1945 v podstatě až do počátku 50. let minulého století. Klobouky u Brna Obec byla osvobozena 17. dubna. Přesný počet padlých vojáků není znám. Spolu se zemřelými v polní nemocnici, kam byli přiváženi ranění i z bojů v okolí, zde bylo pochováno 117 sovětských vojáků. Při sčítání lidu v r zde bylo napočítáno 557 domů, do jara 1945 se jejich počet zvýšil na 626. Oproti strohým faktům úředních dokumentů průběh bojů a vzniklé škody popisuje události dubnových dnů 1945 barvitě obecní kronika. Tak např. kronikář uvádí, že již 9. a 10. února byl odvod koní pro německé vojsko. Rolníci přinuceni k dodávce 50 kusů hovězího dobytka 9. března provedli Němci u rolníků nucený odběr obilí. Sebráno tak 309 metrických centů pšenice a žita Od 7. dubna byla denně hnána po silnici k Brnu nepřehledná stáda hovězího dobytka a ovcí, která Němci ze Slovenska, Slovácka a našich velkostatků pro zásobení své armády zrekvirovali... Válečné události jsou zachyceny následovně: V Hájku, Příhoně, Nad Hájkem, u kříže, u kříže při silnici k Morkůvkám, všude se opevňovalo Tanky, děla a minomety byly v Příhoně, v Ohavě, v parku u hřbitova, ve Starých Horách, na Příční Straně a všude, kam jsi pohlédl 15. dubna byly téměř v každém domě v Ohavě tanky 16. dubna Shazováním pum z ruských letadel byl zapálen dům mlynáře Jarosl. Bahnera. Zasažen byl dům kamenosochaře Františka Charváta č. 611, stáje Marie Pilátové č. 392 Impresívní jsou vzpomínky Stanislava Turečka: Byla to noc nekonečné hrůzy a děsu Střelba byla po celou noc a celý den (17.4.) strašná. Hukot letadel, hřmění děl, praskání granátů a šrapnelů, svištění kulek z pušek a kulometů, křik raněných, povely důstojníků, rachot motorů po Tankem zničený dům Františka Nejtka čp , SOkA Mikulov. silnici spěchajících automobilů, tanků, děl, motocyklů, to všechno bylo tak hrozné, že se to popsat nedá. Země se tu otřásala. O průsmyk od železného mostu ku kříži nad Klobouky se bojovalo po celou noc a dopoledne při vyvrcholení útoku bylo napočteno 46 tanků... Takto byly v kronice zaznamenány škody na domech a ztráty na životech: Výbuchy střel bylo zabito několik klobouckých občanů. Jich jména: manželé Jan a Růžena Bartůškovi číslo domu 458, sestry Anežka a Hermína Havelkovy, švadleny č. 292, Tomáš Jordánek, domkař. Č. 463, František Stejskal č. 325, Františka Zatloukalová, č. 414, Popis škody židovské rodiny Vodákovy. 1945, SOkA Mikulov. Konrad Černý, obchodník zeleninou a ovocem, Vladimír Gracl, rolnický syn č. 457 (Martinice), Josef Janča č. 425, Josef Matula č Raněni byli: Josef Procházka, rolník č. 551 a Jaromír Gracl č. 547 (oba z Martinic), Josef Sirný, František Sirný č Úplně demolovaných, rozbitých a požárem zničených stavení v obci bylo devět. Požárem zničeny střechy deseti domů, shořelo 9 stodol a hospodářských stavení a výše již zmíněný větrný mlýn, jenž po staletí stál na vrcholku kopce Klobouk směrem k Morkůvkám. Od leteckých bomb a dělových střel byly rozbity střechy 35 domů a zdi stavení silně poškozeny. Úplně do základů bylo střelami a obrovskými tanky zbouráno 6 domů a stodol, které leží v rozvalinách Z 75 % byly stavby v obci z větší nebo menší části poškozeny 17. dubna shořelo do základů též stavení ve dvoře č. 169, v němž před léty bydleli rodiče presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka. Oba kostely i kaple též silně utrpěly. Nejvíce evangelický kostel. Byl zasažen 7 bombami, všechna okna byla vytlučena, střecha rozbita, takže nebylo možno v něm bohoslužby odbývati. Ostatní průvodní jevy válečných událostí odbyl kronikář opatrně: Během fronty byly páchány v obci a okolí vojsky různé nepřístojnosti a činy, jak to každá válka sama sebou přináší. Zejména to mimo jiné odnášely zásoby vína, slivovice, drůbež, vepři a též i včelí úly vyrabovány, plásty vytahány, leč včely se udatně bránily Nyní ke strohé řeči úředních dokumentů. Místnímu národnímu výboru bylo podáno 493 přihlášek válečných škod s celkovou výší 30, Kčs, což byly 10

11 po Velkých Němčicích a Hustopečích třetí nejvyšší škody v okrese Hustopeče. V šesti případech nebyla škoda vyčíslena a v 63 případech se nakonec poškození vzdali náhrady. Škody nad 50 tis. Kčs uvedli občané v přihlášce s následujícím zdůvodněním: odcizením a požárem František Bula čp. 550 ( Kčs), Jaroslav Bahner čp. 568 a 457 ( Kčs), Josef Gracl Martinice 548 ( Kčs), František Háček čp. 4 ( Kčs cena úředně zvýšena na Kčs), Inocenc Horák čp. 314 ( Kčs), František Charvát čp.5? ( Kčs), obchodník Jan Šimša čp. 63? ( Kčs), odcizením Anděla Budíková čp. 1 ( Kčs), npor. Václav Bečka čp. 394 ( Kčs), František Bdinka čp. 272 ( Kčs), škpt. Jaroslav Daněk čp. 589 ( Kčs), Josef Filla papírnictví ( Kčs), Josef Hložek čp. 98 ( Kčs), František Hanzlíček čp. 435? ( Kčs), Jan Herben čp. 434 ( Kčs), Jaroslav Holásek čp. 170 ( Kčs), František Jakubec čp. 540 ( Kčs), velkoprodej tabáku Augustin Jeřábek ( Kčs), Rostislav Jaška čp. 72 ( Kčs), Alistrach Kachneašvili čp. 312? ( Kčs), Karel Kordiovský čp. 154 ( Kčs), Ludvík Kordiovský čp. 45 ( Kčs), František Křivan čp. 3 ( Kčs), Alois Matuš čp. 583? ( Kčs), Antonín Melchart čp. 165? ( Kčs), architekt Vítězslav Trosky německého pancéřového tanku s houfnicí na klobouckém náměstí Z pozůstalosti L. Schwarze, SOkA Mikulov. Pavelka ( Kčs), obchodník Rudolf Páleník čp. 70 ( Kčs),Růžena Roznosová čp. 263 ( Kčs), obchodník se železem Jan Rožnovský ( Kčs), obchodník Jaroslav Roznos čp. 72 ( Kčs), řezník Oldřich Ruml čp. 71 ( Kčs), Ferdinand Svoboda čp. 37? ( Kčs), učitelka hudby Stanislava Štefanová ( Kčs), Matouš Škrla čp. 23 ( Kčs), profesor Karel Vykydal čp. 433 ( Kčs), Leopold Žaluda čp. 157 ( Kčs) a další 4 občané se škodou nad Kčs, odcizením a poškozením budovy Jan Frýdek čp. 103 ( Kčs), Karel Galda čp. 302 ( Kčs), Ezechiel Pacas čp. 31 ( Kčs), František Sirný čp. 418 ( Kčs), Mag.Ph. Vladimír Volek čp. 61 ( Kčs), Josef Javůrek čp. 78 ( Kčs) a další 2 občané se škodou nad Kčs, požárem Václav Bohatec čp. 36 ( Kčs), Antonín a Amálie Černí čp.317 ( Kčs), Václav Česal čp. 403 ( Kčs), Ladislav Feifer Martinice 575 ( Kčs), František Huňař čp. 260 ( Kčs), Ludmila Krupicová čp. 540 ( Kčs), Františka Matulová čp. 437 ( Kčs), Ludvík Ondrůj čp. 614 ( Kčs), Jan Sotolář čp. 497, Marie Pilátová čp. 398 ( Kčs), Jan Procházka čp.? ( Kčs).; s menší škodou byl poškozen i dům Josefy Botinkové čp. 273, dělostřeleckým zásahem a zabráním s menší škodou Antonín Bula čp. 120, bombardováním a odcizením František Fiala Martinice čp.399 (1, Kčs), řídící učitel Josef Huták čp.? 535 ( Kčs), pohřební ústav Reimunda Miksla čp. 537? ( Kčs), Karel Matula čp. 151? ( Kčs), Jan Odstrčil čp. 394 (1, Kčs), Vladimír a Leopolda Ondrovi čp. 616 ( Kčs), Josef Ošmera čp. 228 ( Kčs), ev. farář Jan Odstrčil čp. 586 ( Kčs), František Pokluda čp. 229? ( Kčs), hostinský Šimon Stehlík čp. 316 ( Kčs), Václav Stuchlík čp. 315, hostinská Štefanová čp. 68/69, JUDr. Schlendrich čp. 612? ( Kčs), okresní cestmistr Josef Vrbas ( Kčs), Blahoslava Wolfová čp. 509? ( Kčs), Leopold Zoubek čp. 80? ( Kčs); s menší škodou Františka Čejková čp. 424, Ludmila Filipková čp. 509, leteckým útokem místní národní výbor ( Kčs), František Bohatec čp. 28 ( Kčs), Josef Bohatec čp. 32 Vybombardovaný dům Františky Matulové čp. 437 (Příční Strana). 1945, SOkA Mikulov. ( Kčs) a další 3 občané se škodou nad Kčs, leteckým útokem a zabráním Josef Dobrovolný čp. 403? ( Kčs) a další dva se škodou nad Kčs, leteckými útoky nebo bombardováním Ludvík Charvát čp. 33 ( Kčs), František Charvát čp. 611 ( Kčs), Josef Jahoda čp. 342 ( Kčs), Josef Kvarda čp. 609 ( Kčs), František Krátký čp. 461 ( Kčs), Josef Kříž čp. 500, MNV za rodinu pana Deutsche ( Kčs), MNV za rodinu Schullerovu ( Kčs), František Martínek z Martinic čp. 428 ( Kčs), František Leigot čp. 96, Karel Nejtek čp. 397 ( Kčs), Matěj Novák čp. 494, František Nejtek čp. 227 ( ? Kčs), Martin Oberreiter čp. 593, Jindřiška Pacasová čp. 208? ( Kčs), Ludvík Pilát čp. 511 ( Kčs), Jakub Pilát čp. 100? ( Kčs), Erna Perschaková ( Kčs), Josef Růjzl Martinice čp. 549 ( Kčs), Vladimír Strachoň čp. 608 ( ? Kčs), vinař Emil Svoboda čp. 502 ( Kčs), pobočka hodonínské spořitelny ( Kčs), JUDr. Josef Vavroušek čp. 96 ( Kčs), trhovkyně Kar. Vrbová, Václav Vrbas čp. 94 ( Kčs), Ludvík Vítek čp. 235; s menší škodu nahlásil i Josef Háček čp. 49, Alžběta Hutáková čp. 274, Anna Horáková čp. 123, Bohuslav Hanzlíček čp. 167, Antonín Jakubec čp. 580, strojní zámečník Karel Lexa čp. 42, správce hospodářského družstva Jan Musil čp. 289, Josef Moučka čp. 377, František Otřísal čp. 190, Karel Odstrčil čp. 91, Ludvík Pilát čp. 27, Metoděj Svoboda čp. 361, Vladimír Trumpeš čp. 116, zničením ve výši Kčs vykázal škodu obchodník uhlím F. Šťastný, Rudolf Šedivý čp. 160? ( Kčs), Zimní ovocnicko rolnická škola čp. 76 ( Kčs), menší škodu uvedl i Rudolf Tůma? pokračování na str

12 Martinice čp. 543 a malíř a natěrač František Tesař, bez udání příčiny škody strojní zámečník Jan Bartušek čp. 458 ( Kčs), Jakub Huták čp. 29 ( Kčs), Richard Kordiovský čp. 17 ( Kčs), Emil Lobpreis čp. 477 ( Kčs), Josef Nádeníček čp. 291 ( Kčs), Antonie Pešová čp.450? ( Kčs), Josef Sirný čp. 510 ( ? Kčs), Marie Špačková čp. 252? ( Kčs), berní adjunkt Karel Stehlík čp. 301 ( Kčs), Vladimír Sedláček čp. 54 ( Kčs), Josef Šťastný čp. 482? ( Kčs), Stanislav Tureček čp. 617 ( Kčs), Oldřich Vrbas čp. 607 ( Kčs), Vlad. Vrána čp. 169 ( Kčs), František Bitovský? čp. 288 ( Kčs), Františka Havelková čp. 292 ( Kčs), Karolina Fialová čp. 399 ( Kčs), Ferdinand Fiala čp. 399 ( Kčs), Josef Hradský čp. 546 ( Kčs) a dalších 7 občanů se škodou nad Kčs. V dochovaných materiálech je vyčíslena škoda na obecním a veřejném majetku takto: Poškozeny byly zámecká budova (stavitelem Pavelkou odhadnuta škoda na Kčs), budova okresního soudu ( Kčs), chudinského fondu ( Kčs), okresní péče o mládež ( Kčs) a obecní mostní váha ( Kčs), Muzejní spolek odcizením a bombardováním ( Kčs), obecná a měšťanská škola ( Kčs), občanská záložna ( Kčs), Tělocvičná jednota Sokol ( Kčs) a Jednota Orla ( Kčs). Církev katolická vykázala škodu na kostele sv. Vavřince, kapli sv. Barbory a faře. Tak kaple byla zasažena třemi zásahy tříštivých granátů do pláště a jedním do klenby, byly také poškozeny varhany a oltáře včetně obrazů na oltáři a křížové cesty. Škoda byla odhadnuta na Kčs. Kostel byl postižen hlavně kulometnou palbou. Také v interiéru došlo ke značným škodám na varhanách, oltářích, oknech a dveřích. Škoda byla stanovena na Kčs. Farní budova byla poničena následkem dělostřeleckého zásahu do hospodářských objektů ve dvoře, čímž byly poškozeny střechy a vybita okna i ve vlastní farní budově. Škoda byla vyčíslena na Kčs. Přihláška Farního úřadu českobratrské církve evangelické uváděla těžké škody na evangelickém kostele, v němž si Němci zřídili pozorovatelnu. Ta byla místem soustředěného dělostřeleckého ostřelování, při němž byl kostel zasažen nejméně 7 granáty, které poškodily měděnou střechu, vazbu, klenbovou konstrukci, okna, okapy a omítku. Dále byly poškozeny varhany a zařízení na zvonění, mezi jinými byla vyčíslena i škoda na odebraných zvonech z roku 1924 ( Kčs) nebo zařízení církevní školy, v níž byl 7 týdnů lazaret. Celková výše škod byla včetně farní budovy odhadnuta na Kč. Jako spíše neobvyklé lze v soupisu nalézt škody obchodníka Jana Hofbauera čp. 577 prohlášením říšských marek za neplatné ( Kčs), Josef Ondra čp. 3 uváděl odebrání léků pro RA v hodnotě Kčs a Jan Štefan uváděl škodu způsobenou přeměnou budovy v lazaret ve výši Kčs. Rozsah stavebních škod v Kloboukách byl poměrně značný a podle zápisů ve fondu ONV Hustopeče dosáhl na budovách 2, Kč. I zde se projevila zřejmě potřeba výši škod nadhodnotit, neboť ve třetí skupině menšího poškození nebyly vykázány žádné objekty a až na dva průmyslové závody byly všechny poškozené domy zařazovány mezi první skupinu těžce poškozených a zničených, přestože např. manželé Graclovi uváděli škodu 3940 Kč, Cyprián Dostál Kčs nebo Josef Moučka 3840 Kč. Na druhou stranu škody na některých domech přesáhly i statisícové částky. Největší škody Pomník obětem druhé světové války na klobouckém hřbitovu Foto E. Kordiovský. utrpěl martinický družstevní lihovar, který se stal předmětem bojů dubna. Škoda vznikla zapálením lihu a dělostřeleckými zásahy tříštivými a zápalnými. Podnik byl těžce poškozen. Část hlavního objektu byla zničena do základů, větší část střech a stropů shořela, poškozeny klenby, omítky, zdivo, zničen úplně byt správce, zničena většina oken a část dveří. Poškozen rybník a ohrada kol závodu Na rybníku bylo poškozeno kamenné zpevnění břehů a zničeno fošnové dno rybníku pro koupání. Celková škoda byla odhadnuta na Kč. Za okupace a při osvobozovacích bojích či brzy po nich došlo i ke ztrátám na životech a zranění klobouckých občanů, což bylo poznamenáno v celoobecním soupisu škod: Lydie Bulová čp. 169 byla poškozena na zdraví za leteckého útoku, Josef Bdinka čp. 346 poškozen na zdraví na nucených pracích, Josef a Anna Hložkovi poškozeni na zdraví ( Kčs), Františka Hutáková čp. 158 střelena do pravé nohy, Jan Kos čp. 186 a Ludmila Krupicová čp. 540 při požáru poškozeni na zdraví, tříčlenná rodina Františka Piláta čp. 105? uváděla poškození zdraví revmatismem, Růžena Pěčková čp. 580 zraněna na pravé ruce za leteckého útoku, Josef Janča čp. 422 zasažen granátem a zabit, rodině popraveného Jana Kuxe vznikla škoda odcizením věcí gestapem ( Kčs), Ludvík Krejčí čp. 107 poškozen na zdraví za totálního nasazení a odcizením věcí mu vznikla škoda Kčs, František Martínek z Martinic čp. 428 raněn při náletu do ruky a nohy, Karel Nejtek čp. 397 zahynul zasypán při leteckém útoku, Jan Procházka čp.? byl poškozen na zdraví při požáru domu, Osvald Holáň čp. 99 za Karla, Leoše a Gertrůdu Lechnerovy podal přiznání škody ve výši Kčs, Josef Mazal, národní správce statku Časkovec (škoda na statku činila 4, Kčs!) uvedl nezvěstného syna dr. Oskara Mitise, v koncentračních táborech zmizela 4 členná rodina Deutschova, 6 členná rodina Grossova čp. 439, 4 členná rodina Schullerova, 3 členná rodina Vodákova čp. 92, 2 členná rodina Bruno Vodáka čp. 256, Oto a Irma Perschakovi, Artur Perschak, Hilda a Nátor Wassermannovi jsou nezvěstni, jako nezvěstný byl hlášen Teodosij Moniunk čp. 15?, majitel elektrozávodu Oto Pick čp. 483 byl poškozen na zdraví v koncentračním táboru, Richard Peřina zabit při odstraňování granátu, Konrád Černý zabit za fronty, za neznámých okolností zemřel František Stejskal čp. 325 a Věra Stejskalová byla raněna při ošetřování ruských vojáků, Jaroslav Trumpeš byl popraven a jeho manželka zemřela na následky válečných událostí, při bombardování zahynul Zdeněk Šebesta, do ruky byla raněna Marie Šmitková čp. 47, soudní zřízenec Jaroslav? Šoupal zahynul při leteckém útoku na Hodonín v r. 1944, malíř a natěrač František Tesař poškozen na zdraví za věznění ( ?), umučen byl manžel trhovkyně Kar. Vrbové, popraveni byli Jan Kux, Ludvík Wolf a František Pacák, zabita nákladním vozem Amalie Zavadilová. Mezi škodními událostmi je dochována i korespondence Blahoslavy Wolfové, vdovy po popraveném učiteli Ludvíku Wolfovi, která požadovala náhradu za ukradený a zabavený majetek gestapem ve výši Kč. Kromě motocyklu, radiopřijímače, fotoaparátu, hodinek, knih apod. byly zabaveny i šatstvo, koberec, obleky (včetně sokolského kroje a důstojnické uniformy) a další oděvní součástky. Tolik tedy k událostem, které před pětašedesáti lety poznamenaly Klobouky a které patřily výší škod k jedněm z nejpostiženějších obcí na Hustopečsku. 12

13 Domov Narnie je součástí střediska Rádi bychom Vám představili blíže Domov Narnie, který je součástí Diakonie ČCE - střediska BETLÉM, které má sídlo v Kloboukách u Brna. Domov Narnie v Morkůvkách poskytuje dvě sociální služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 5-26 let: denní stacionář s kapacitou 7 uživatelů, týdenní stacionář s kapacitou 10 uživatelů. Všechny děti z Narnie navštěvují speciální školu přímo v Morkůvkách (jedná se o odloučené pracoviště ZŠ a PrŠ Hustopeče). Dle druhu svého postižení jsou děti rozdělenyy do 4 tříd: 2 třídy jsou rehabilitační a 2 pro děti s autismem. Jsme velice rádi, že naše děti i přes svůj těžký handicap mohou navštěvovat školu, kde se jim dostává kvalitní výuky pod vedením speciálních pedagogů, kterým pomáhají pedagogičtí asistenti a pečovatelé Narnie. Život v Narnii se snažíme dětem co nejvíce přiblížit životu jejich vrstevníků. Podnikáme růžné akce a výlety, jezdíme na vícedenní pobyty do přírody, lázní, chodíme na procházky, do kroužků, pracujeme na zahradě a v domácnosti. Velký důraz klademe na samostatnost každého jedince v oblasti hygieny, stolování, oblékání a rozvoji dovedností. Ke každému přistupujeme individuálně a snažíme se pro děti vytvořit příjemné prostředí rodinného charakteru v duchu křesťanské lásky. Kluci i holky se učí pečovat o svůj pokoj a věci, na zahradě se učí pracovat se zahradnickým náčiním, v domácnosti umývat nádobí, vařit čaj, připravovat jídlo a starat se o prádlo. Každá nově naučená, nebo zdokonalená dovednost přináší dětem i nám velkou radost a je vždy ji třeba neustále trénovat a opakovat. Vše REKLAMA se proto snažíme dělat spíše zábavnou formou, aby to děti bavilo. Nasloucháme jejich přání a potřebám a v přijatelné míře se jejich přání snažíme plnit. Nepřikazujeme, ale domlouváme. Pro volný čas a zábavné aktivity máme v domově hernu, která slouží dětem ke společným hrám a relaxační místnost s vodním lůžkem, kterou využívají spíše děti s kombinovaným postižením k odpočinku. Máme také velkou zahradu, kterou se nám podařilo v posledních letech hlavně díky sponzorům vybavit novými houpačkami, skluzavkou, trampolínou, bazénem a krásným posezením. Abychom dětem naplnili smysluplně a hlavně kvalitně čas a rozvíjeli jejich dovednosti, probíhají v Domově Narnie a škole aktivizační výtvarné činnosti, kde se děti učí výtvarným technikám, činnosti v dřevodílnách, navštěvují canisterapii (vlastníme dva vycvičené psy) a masáže. Sezónně jezdíme na hipoterapii a bazén. Výrobky z již zmíněných výtvarných činností a dílen se pak každoročně představují na dobročinné aukci s jejich dražbou a prodávají při různých příležitostech na našem stánku (např. trhy, benefiční akce, jarmarky, apod.). Zážitkem je pro nás každý den, kdy se děti naučí něčemu novému. Je krásné, když si děti nově naučené dovednosti spojí s osobou, která se jim věnovala, když si zážitek, který spolu sdíleli a jenž v nich zanechal pocit důležitosti, připomínají. Radostí je pro nás každá maličkost, která se podaří a dává smysl naší práci. Lenka Vlachovská, vedoucí Domova Narnie Domov Narnie v Morkůvkách - pro děti s mentálním, kombinovaným postižením a autismem, příjme do denního stacionáře se školou dvě děti ve věku 6-12 let z blízkého okolí. Nabízíme dětem individuální přístup pracovníků domova a kvalitní vzdělání v odloučeném pracovišti ZŠ a PrŠ Hustopeče v Morkůvkách. Nabízíme: kvalitní péči a individuální přístup denní pobyt ve stacionáři od 8:00 do max. 16:00 dle domluvy možnost týdenního pobytu v Narnii, apod. kvalitní vzdělání v odloučeném pracovišti MŠ, ZŠ a PrŠ Hustopeče v Morkůvkách nástup možný vždy od začátku měsíce na základě smlouvy o poskytování soc. služby Více informací u vedoucí Domova Narnie Lenky Vlachovské na tel: , , nebo mailem: 13

14 Napsali nám... O tom, jak se nám daří naše práce, nejlépe vypovídá dopis jedné z maminek: Dobrý den, chtěla bych Vám napsat pár řádků vděčnosti. Nedávno jsem dostala mail od jedné maminky, která má také autistického syna, a občas se i setkáváme, a ta popisovala jak je nespokojená se zařízením, do kterého syn chodí a navíc s ním má teď trápení ohledně agresivity, která se u něho začala projevovat. O to víc jsem si uvědomila, jak jsem s Narnií opravdu velice spokojená!!! Navíc nelze přehlédnout, jaké velké pokroky pod vaším vedením Míša dělá - sám se obléká, učí se jíst příborem, uklízí po sobě nádobí, sám chodí na záchod a hlavně velice oceňuji, že jste ho odnaučili se v noci počůrávat, mohla bych jmenovat dál a dál... Já bych takových úspěchů doma jako máma nikdy nedosáhla! Už bych ho ani nemohla mít celý týden doma, nějak mě po těch letech s Míšou došly síly. Chtěla bych vám všem v Narnii moc za vše poděkovat a skláním se před vaší obětavostí a trpělivostí s dětmi, vím co je to za těžkou práci, hlavně psychicky náročnou, odzkoušela jsem si to 12 let, kdy jsem o Míšu pečovala sama doma. Také si moc vážím vaší statečnosti v minulém roce, kdy měl Míša v zimě špatné období a nelibost vyjadřoval agresivitou, která s vaším trpělivým jednáním postupně ustupovala a Míša se naučil zvládat situace v klidu. Ještě jednou mnohokrát za vše děkuji a spojím se s Vámi osobně. S pozdravem Jana Kotvová zveřejněno se souhlasem autorky Neziskové organizace, které jsou ve svém financování často odkázané na příjmy z tzv. fundraisingu (jednoduše můžeme říci prostřednictvím darů) nejsou vždy jen příjemci takové pomoci, ale mohou si pomáhat navzájem a někdy také pomáhají třeba i organizacím příspěvkovým. Příkladem je zapojení střediska BETLÉM do projektu Sbírej tonery. Použité tonery z tiskáren jsou prostřednictvím tohoto projektu renovovány pro opětovné použití. Výtěžek z prodeje takto získaných tonerů je věnován několika různým organizacím, které poskytují většinou sociální služby. V případě BETLÉMA bude výtěžek z tonerů věnován dětskému domovu Lila v Otnicích prostřednictvím realizátora projektu firmy Otto Office. Tento projekt doporučuji i dalším zájemcům, kteří držíc použitý toner v rukou řeší Nerudovskou otázku Kam s ním?, říká Jan Gavlík z BETLÉMA a pokračuje: Zaregistrujte se pohodlně na webu, do 24 hodin obdržíte speciální krabici na tonery a můžete začít sbírat. Vyberte si ze seznamu organizací tu, která obdrží výtěžek za Vámi nasbírané tonery. Vše je zdarma včetně odvozu naplněné krabice. Navíc můžete mít příjemný pocit, že tím vyřešíte svůj problém, a zároveň pomůžete, kde je třeba. 14

15 REKLAMA Nabídka pro občany města Klobouk i širokého okolí: Domov Betlém vedle poskytování trvalého ubytování nabízí své sociální služby i formou tzv. odlehčovacích služeb. Tyto služby jsou určeny: seniorům, lidem se zdravotním postižením, kteří žijí trvale v rodinném prostředí a o které se stará jejich rodina. Nastávají ovšem chvíle, kdy pečující osoba onemocní, nebo rodina chce strávit společnou dovolenou, či například potřebuje zrekonstruovat byt apod. a v takové chvíli řeší problém, jak zajistit péči o svého blízkého. Jedním z řešení je možnost po předchozí domluvě umístit na potřebnou dobu tuto osobu do Domova Betlém. Využít nabídky můžete třeba: na víkend, 1-2 týdny (po domluvě i déle). Těmto hostům je poskytována potřebná péče ve stejném rozsahu jako trvale ubytovaným klientům: zpravidla ubytování na jednolůžkovém pokoji, domácí strava, možnost využít masáží, možnost zapojit se do aktivizačních činností, zúčastnit se všech akcí organizovaných v daném termínu. Ceny za poskytované služby jsou kalkulovány dle platného ceníku střediska. Volné kapacity odlehčovacích služeb jsou k dispozici od měsíce září Můžete si přijít po domluvě prohlédnout prostory domova a osobně se zeptat na vše, co Vás zajímá ohledně nabízené služby, nebo kontaktovat vedoucího domova. Tomáš Vostřák tel

16 placená inzerce NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ SLUŽBY Bří Mrštíků 3, 1. poschodí /nad prodejnou FOTO/ Klobouky u Brna tel , tel V nově otevřené kanceláři můžete využit dostupnosti těchto služeb: Životní - úrazové - majetkové pojištění: Kooperativa, a.s.vig, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. VIG, Pojišťovna České spořitelny, a.s. VIG, Generali pojšťovna a.s. Penzijní a důchodové spoření: Penzijního fondu ČS, Generali PF, Stavební spořitelny ČS a Raiffeisen stavební spořitelny: hypotéky a úvěry Garantované zhodnocení Vašich vkladů. Zisk v tisící Kč/ročně. Domluvte si schůzku v kanceláři nebo u Vás doma. Využít služeb můžete v dopoledních hodinách i po návratu ze zaměstnání. Pro další rozvoj kanceláře hledáme spolupracovníky. 16

17 OSLAVA KULATIN S NAŠÍ DEVADESÁTNICÍ VÝPIS Z RODNÉHO LISTU: Na svět přišla dne: Místo: Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Kteráže to seniorka se dožila tohoto požehnaného věku? Čtenář ponoří zpytavě svůj zrak do řádků, aby se konečně dopátral k prominentní jubilantce. Oči hledají jméno, ale žádné není. Kdo tedy OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU ŠKOLY Zveme přátele školy, bývalé zaměstnance a absolventy na slavnostní zasedání, které se uskuteční v pátek 29. dubna 2011 v hodin v tělocvičně školy. V sobotu 30. dubna 2011 od hodin budou probíhat neoficiální setkání absolventů a pedagogů. Prohlídka školy a výstava o její historii je určena i pro veřejnost. Za případné finanční příspěvky děkujeme ZEMSKÁ HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA 1943 HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA PRO DÍVKY 1954 MISTROVSKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ 1958 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA PRO FUNKCIONÁŘE 1964 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNICKÁ ŠKOLA studium zahraničních studentů 1990 SZeŠ - STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA 1991 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ a RODINNÁ ŠKOLA 2004 MěSOŠ - MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 1993 Agropodnikání 1995 Obchodní akademie 2002 Informatika v ekonomice 2009 Informační technologie DEVADESÁT LET STŘEDNÍHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ V KLOBOUKÁCH U BRNA slaví? Světe div se, není to žádná místní občanka, ale škola, naše kloboucká škola, naše Městská střední odborná škola (podle místních obyvatel zemědělka ), která v těchto dnech slaví své krásné devadesátiny. A že je stále aktivní a čile se má k světu, to dokládají fakta od jejího vzniku až po současnost. Tisíce svých dětí - studentů už vypravila na cestu do života, radovala se s nimi z jejich životních úspěchů, nebo jim pomáhala překonat různá úskalí a překážky, které se jim postavily do cesty. A kdo jí byl po celých 90 let věrně po boku a pomáhal jí překonávat těžkosti a spoluprožívat radostné chvíle z úspěchů a dobře vykonané práce? Jistěže na to nebyla sama. Dobrými a výkonnými pomocníky jí za uplynulé období bylo 9 ředitelů se svými zástupci, učitelským sborem a provozními zaměstnanci. Nic na světě není ideální, radost i problémy chodí často společně, ale věk naší jubilantky dokazuje, že vždy byla v dobrých rukou, a proto až do dnešního dne v ní aktivně pulsuje život s každodenními radostmi i strastmi lidského bytí. V pondělí vzpomněli žáci, učitelé i zaměstnanci školy za přítomnosti starosty města v Kloboukách u Brna pana Ing. Zdeňka Lobpreise právě toto významné výročí - 90 let vzniku školy. Na počest naší jubilantce se také v pátek 11. února uskutečnil 50. školní ples. Oslavy budou pokračovat i v pátek 29. dubna 2011 slavnostním zasedáním k tomuto výročí za účasti pozvaných hostí, představitelů města a okolních obcí, žáků a učitelů školy.v sobotu 30. dubna budou následovat od 14 hodin setkání absolventů s prohlídkou školy, včetně ukázek výuky a výstavy o historii školy. Toto vše si mohou prohlédnout i všichni další zájemci. Výstava o historii školy bude přístupna také v neděli 1. května 2011 v době konání klobouckého jarmaku. Naše devadesátnice Městská střední odborná škola se bude těšit na setkání s Vámi. Mgr. Anna Vašíčková učitelka 17

18 KLOBOUCKÝ ZIMNÍ BĚH prosince 2010 Výsledky VI. ročníku V sále sokolovny se v neděli 6. března konala volební valná hromada TJ Sokol. Ve zprávě o činnosti za rok 2010 byla hodnocena špatná ekonomická situace nejen tělovýchovné jednoty, ale i celého ČSTV. Dále předseda TJ hovořil o akcích, které byly uspořádány v uplynulém roce ku příležitosti oslav 110. výročí vzniku klobouckého Sokola a 80. výročí založení fotbalového oddílu. Zprávu o činnosti doplnili zástupci jednotlivých oddílů. Paní Blažková, pokladní tělovýchovné jednoty seznámila přítomné s hospodařením organizace v roce Celkové příjmy byly ve výši ,29 Kč. Celkové výdaje byly ve výši ,63 Kč. To znamená, že uplynulý rok hospodařila TJ se schodkem ,34 Kč. Bilance po oddílech: Na závěr valné hromady zvolili členové TJ nový patnáctičlenný výbor a revizní komisi v následujícím složení: Výbor tělovýchovné jednoty Revizní komise tělovýchovné jednoty Text: Volek Pavel, foto: Stanislav Damborský Kategorie č. 1, žactvo ve věku 12 let a mladší metrů Dívky: 1. Krybusová Alexandra 11,20 Klobouky Chlapci: 1. Petlák Radim 6,56 Krumvíř 2. Blažek David 7,00 Klobouky 3. Blažek Petr 7,22 Klobouky 4. Tošer Martin 8,06 Klobouky 5. Stejskal Ondra 8,11 Klobouky 6. Richtr Zdeněk 8,36 Klobouky 7. Krybus Jiří 11,25 Klobouky Kategorie č. 2, mládež od 13 do 17 let metrů Dívky: 1. Válková Pavlína 16,25 Klobouky 2. Zábojníková Markéta 25,17 Klobouky 3. Křížová Denisa 25,36 Klobouky Chlapci: 1. Blažek Ondřej 13,19 NR Klobouky 2. Válek Viktor 13,20 Klobouky 3. Komínek Jan 15,17 Těšany 4. Jakubec Denis 15,18 Klobouky 5. Blažek Daniel 15,36 Klobouky 6. Charvát Martin 15,51 Klobouky 7. Stejskal David 18,23 Klobouky 8. Dostál Petr 18,53 Klobouky 9. Kříž Robin 18,55 Klobouky 18

19 Kategorie č. 3, dospělí od 18 let metrů Ženy: 1. Trávníčková Sabina 29,00 NR Krumvíř Muži: 1. Grabovský Vít 21,38 NR Klobouky 2. Válek Michal 21,41 Klobouky 3. Procházka Dušan 22,00 Klobouky 4. Ing. Štercl Oldřich 22,06 Klobouky 5. Blažek Jan 22,25 Klobouky 6. Šimbera Jaromír 22,52 Boleradice 7. Jakubčík Antonín 23,21 Krumvíř 8. Ing. Rozsypal Karel 23,31 Krumvíř 9. Šebesta Miroslav 26,16 Krumvíř 10. Ing. Foretník František 27,09 Krumvíř 11. Věžník Miroslav 32,40 Krumvíř 12. Tlačbaba Jaromír 32,40 Zbýšov u Brna Maškarní ples V sobotu 12. března 2011 se uskutečnil v sále sokolovny tradiční maškarní ples. Tak, jak bylo při zahájení řečeno, je to jediný ples v okolí, na kterém všichni ti, kteří neplatí, obdrží ještě cenu. Vstup zdarma mají všechny masky. Tentokrát jich přišlo 108 a na tanečním parketu daly o sobě hodně vědět. Všichni i nemaskovaní se snad dobře bavili. K tomu dopomáhala výborná hudba ze Znojma DUO GIUSEPPE. Také krásná tombola uspokojila mnoho přítomných. Organizátoři děkují všem sponzorům, kteří do tomboly přispěli. Výtěžek z plesu bude použit na činnost oddílů tělovýchovné jednoty. Volek Pavel Kategorie č. 4, příchozí metrů Ženy: 1. Zvonařová Petra 7,40 Praha Muži: 1. Blažek David 7,08 Klobouky 2. Blažek Petr 7,085 Klobouky 3. Válek Jaroslav 7,13 Klobouky 4. Pechek Robin 9,24 Klobouky Nejstarší účastník: Miroslav Věžník nar Krumvíř Putovní pohár pro nejlepší družstvo obdržela na 1 rok do svého vlastnictví rodina Blažkova Klobouky u Brna. Získala celkem dvě první místa, dvě druhá místa, jedno třetí místo a jedno páté místo. V pořadí na druhém místě byli běžci z Krumvíře, kteří vybojovali dvě první místa. Na třetím místě byla rodina Válkova z Klobouk, která vybojovala jedno první, dvě druhá a jedno třetí místo. Na druhý vánoční svátek se konal již VI.ročník Klobouckého zimního běhu. Zahájení závodu bylo v pravém zimním počasí. Rtuť teploměru byla na mínus šesti stupních. V průběhu dopoledne vylezlo sluníčko, které i když vzduch neohřálo, přispělo k dobré atmosféře. Trať byla shodná s tratí uplynulého ročníku. Běželo se po asfaltovém povrchu ulicemi Příhon a Břízová. Druhá část hlavního závodu byla v extravilánu a běžci na trati dlouhé 5 km si mohli z blízka prohlédnout zblízka i kloboucký větrný mlýn, který byl zahalen do zimního šatu. Byly překonány 2 traťové rekordy. O závodníky se staral 14členný štáb pořadatelů. První tři v každé kategorii získali diplom, medaili, pohár a věcné ceny. Vítězné družstvo obdrželo putovní pohár a věcné ceny. Odměněn byl i nejstarší účastník běhu. Všichni běžci i pořadatelé obdrželi tradičně horký čaj a párek. Slavnostní vyhlášení a předání cen bylo provedeno v klubovně fotbalových šaten. Akce Kloboucký zimní běh byla zařazena RS ČSTV v Břeclavi mezi akce Sportuj s námi. Sponzoři běhu: Irena Blažková, Lékárny CYRMEX, Mgr. Martin Zvonař, RS ČSTV Břeclav, TJ Sokol Klobouky u Brna, Pavel Volek. Volek Pavel Foto: Mgr. Martin Zvonař, Ph.D III. třída skupina B muži Kolo dne začátek Šitbořice Klobouky 15: Klobouky Iváň 16: Vrbice- Klobouky 16: Klobouky Boleradice 16: Uherčice Klobouky 16: Nikolčice Klobouky 16: Klobouky Vranovce 16: V. Pavlovice B Klobouky 16: Klobouky Nosislav 16: Pouzdřany Klobouky 16: Klobouky Brumovice 16:30 III. třída dorost Kobylí Klobouky 13: Klobouky Valtice 13: Březí Klobouky 13: Klobouky Vrbice 14: VOLNO Klobouky Přibice / Iváň 14: Dunajovice / Perná Klobouky 14: Vranovce Klobouky 14: Klobouky Drnholec 14: Mor. Žižkov Klobouky 14: Klobouky Brumovice 14:15 Základní žákovská soutěž sk. B Pouzdřany Klobouky 10: Klobouky Strachotám 10: Brumovice Klobouky 10: Klobouky Zaječí 10: Klobouky Bořetice 10: Iváň / Přibice Klobouky 10: Klobouky Krumpíř 10: Nosislav Klobouky 10:00 19

20 ÚNOR BÍLÝ, TĚLO SÍLÍ, PRO ZLATOU SKI RYCHLE K CÍLI Únor bílý, pole sílí, tak zní přesně tohle prastaré leč pravdivé rčení. Všechna pole, lesy i louky jsou přikryty sněhovou peřinou a úrodná políčka si pod ní hoví a odpočívají. Připravují se a sílí na jarní probuzení, aby na sobě nechala opět růst a zrát to, co my lidé zasejeme. Proč se zmiňuji právě o měsíci únoru? Konala se v něm totiž jedna moc pěkná zimní akce, při které nesměla chybět síla, odvaha, zmiňované zasněžené kopce, ale především dobrá nálada. Ano, mluvím o konání se již několikáté Zlaté ski Vohava, která se uskutečnila jedno sobotní odpoledne a všichni ti, kdo měli chuť se pobavit a užít si zimní radovánky se přišli podívat. Místo konání snad ani nemusím připomínat, ale pro pořádek, startovalo se jako každý rok od oblíbeného sklípku u lesa, kde se nás letos sešla pěkná řádka. Počasí bylo objednané, jak také jinak, občerstvení zajištěné a zimou snad netrpěl nikdo z přítomných. Možností k zahřátí tu bylo hned několik. Horkým svařáčkem a teplým čajem se nedalo opravdu nic pokazit. Dalo by se říct, že vše bylo dobře zařízené a pořadatelé celé akce mohli být nad míru spokojeni. Po odstartování závodu si mohl každý malý, velký, mladý i ten dříve narozený závodník zvolit způsob absolvování trati podle svých schopností, možností, ale hlavně podle chuti a přání. Na své si přišli lyžaři, sáňkaři i pěší. Myslím, že spokojeni byli úplně všichni. Cesta byla pohádkově zasněžená, sluníčko svítilo a okolní příroda měla co nabídnout a ukázat ze svých krás a pokladů, kterých máme v okolí našeho městečka mnoho. Ti nejmenší si cestou na svých sáňkách usnuli, však oni je rodiče do cíle jistě přivezou včas, pomysleli si. Více fotografií najdete na 4. straně obálky Cílovou páskou projeli opravdu všichni a právem si zasloužili obdiv. Trať závodu byla letos o něco delší než loni, ale je vidět, že to pro nikoho nebyl žádný problém. Vyhlašovali se vítězové, oceněni byli i ti nejmladší z řad dětiček. I přesto, že patří únor mezi nejkratší zimní měsíce, na uskutečnění takové milé společné akce pro všechny občany našeho městečka, mu těch jeho pouhých dvacet osm dní naprosto stačí. Zlatá ski Vohava je přece akce pro nás pro všechny, tak nezapomeňte a přijďte zase za rok znovu pokořit vítěze a užít si zimu s námi. Petra Hroudná, foto: J.Pavlík Týden knihoven V říjnu vyhlásila sekce veřejných knihoven SKIP 14. ročník celostátní akce Týden knihoven. Cílem knihoven bylo nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o čtenáře stávající v duchu motta KNIHOVNA PRO VŠECHNY. Kloboucká knihovna se každoročně připojuje k této akci a připravuje aktivity pro své čtenáře i ostatní obyvatele města.také letos jsme nabídli program v dlouhodobé spolupráci s MěVG Klobouky u Brna. Týden knihoven začal celostátní akcí Velké říjnové společné čtení. Naše knihovna si tentokrát vybrala spisovatele Františka Hrubína, od jehož narození uplynulo letos přesně 100 let. Program byl postaven na jeho nejznámější knize pro děti Špalíček pohádek. František Hrubín byl tvůrcem české milostné a přírodní lyriky, autorem veršů a pohádek pro děti, prozaikem, dramatikem i překladatelem. Každé dopoledne bylo vyhrazeno pro děti MŠ, ZŠ a gymnázia. Žáci si poslechli ukázky z knih ve skvělém přednesu studentů Kláry Mlýnkové, Evy Vojáčkové, Katky Komínkové, Lenky Mezulánikové a Milana Novotného, které byly připraveny pod vedením Mgr. Renaty Pilařové. Starší ročníky byly seznámeny s dílem Romance pro křídlovku a ukázkami z ruštiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a angličtiny. Ti, kteří navštívili knihovnu poprvé, načerpali nové informace o půjčování knih, zahráli si hru Hledej a najdi autora a knihu, společně zarecitovali básničku nebo zazpívali písničku. Odvážnější sami vyprávěli pohádkový příběh podle předlohy. Přiblížili jsme dětem pohádku klasickou - O perníkové chaloupce, O veliké řepě, O Koblížkovi, ale také méně tradiční O Aladínovi, krásné a chytré Šahrazád, O Alí Babovi a čtyřiceti loupežnících apod. Děti se bavily veselými hádankami z knihy F. Hrubín dětem. Aktivně se zapojily do řešení kvízu, se kterým jim rády přispěchaly 20

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 5 / 2015 konané dne 7.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více