VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Části školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Vzdělávací program Pracovníci školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové stavby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu a chování Hodnocení práce ŠVP Škola pro život Ročníkové práce Údaje o integrovaných žácích Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Mimoškolní aktivity Kulturní, sportovní a další akce Úspěchy školy Školní preventivní strategie Celoroční plán na školní rok 2012/ Projekty ve vyučování Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů EU peníze do škol

3 14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Budoucnost je v technice Celonárodní projekt OVOV Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Po celý rok spolu Spolupráce s MŠ Lenešice, Dobroměřice KUPRLE Kurzy Pro Lenešice a veřejnost Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Oslavy 120. výročí školy Příprava oslav, oslavy Ohlédnutí za oslavou 120. výročí Základní školy Lenešice Závěr Školní web některé články

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy: Jméno ředitele: Jméno zástupce ředitele: Základní škola Lenešice, okres Louny Mgr. Jana Ledvinová Bc. Kamil Zlatohlávek Adresa : Lenešice, Knížete Václava 391 IČO: IZO: Telefon: Mobil: Zřizovatel Název zřizovatele: Obec Lenešice Adresa: Lenešice, Knížete Václava 521 IČO: Telefon: Části školy Základní škola 1. stupeň: 92 žáků 2. stupeň: 54 žáků Školní družina 1. oddělení: 25 žáků 2. oddělení: 25 žáků Školní klub 1. oddělení: 50 žáků Školní jídelna stravovaní žáci 106 stravovaní zaměstnanci 25 cizí strávníci 35 4

5 1.4 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál - zahrada, hřiště, třída Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vybavení školní kuchyně 10 kmenových tříd 2 herny školní družiny - 1 s interaktivní tabulí 1 herna školního klubu Odborné učebny: informatika výtvarná výchova fyzika přírodopis - chemie zeměpis interaktivní tabule anglický jazyk interaktivní dataprojektor hudební výchova - interaktivní tabule příprava pokrmů dílny tělocvična třída v přírodě Školní družina - interaktivní tabule Žákovská knihovna Učitelská knihovna Hřiště využívané v hodinách TV, odpoledne školní družinou, venkovní učebna s pergolou Tělocvična v budově 2. stupně Vybavené dílny kovo, dřevo Skleník, záhony v areálu 1. stupně Všechny kmenové třídy vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem Dobrá úroveň Dobrá úroveň Dobrá úroveň 14 počítačů pro výuku žáků učebna informatiky 5 počítačů školní agenda 1 počítač vedoucí stravování 4 počítače v učebnách s interaktivní tabulí, projektorem 4 počítače školní klub 6 počítačů školní družina 7 DVD přehrávače 19 televizorů 5 videí 4 projektory 8CD radiomagnetofonů 1 kombo Pečící pánev, myčka 5

6 Investiční rozvoj krátkodobé záměry Investiční rozvoj dlouhodobé záměry Digestoře, Kotle, Nerezové stoly Obnova obou tříd školní družiny, výměna podlah, položení zátěžového koberce, nový nábytek v herně, výměna oken součástí celkového zateplení školy, na chodbě, v umyvárně a v obou WC položeny nové dlaždice Celkové zateplení budovy 1. stupně součástí výměna oken v celé budově, nová střecha nad WC, celková výměna kanalizace, úprava části dvora (zámková dlažba), Tělocvična školy střecha, stropy oprava se připravuje Školní jídelna střecha, stropy oprava se připravuje 1.5 Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Předseda školské rady Kontakt Bc. Kamil Zlatohlávek - jednatelka 2 Vzdělávací program Škola pro život (ŠVP) Přípravná, třída 6

7 3 Pracovníci školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 26 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD a ŠK 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace M. Špeciánová učitelka, Př.tř. do 23 SŠ Vychovatelství Mgr. Š. Budinová učitelka, 1.tř. do 12 VŠ PF, r.zš Mgr.I.Tegtmajerová učitelka, 2.tř. do 27 VŠ PF, r.zš Ing.I.Pokutová učitelka, 3.tř. do 27 SŠ VŠ potravin.,dps Mgr. L. Bulandrová učitelka, 4.tř. do 27 VŠ PF, r.zš P. Vaiglová učitelka, 5.tř. nad 27 SŠ učitelství MŠ Mgr.I. Jandová učitelka,6.tř. vých. poradkyně do 27 VŠ Spec. ped. Výchovná poradkyně A.Kastelová učitelka, 7.tř. nad 27 VŠ PFV - ČJ,VV Bc. P. Košová učitelka, 8.tř. do 12 VŠ VŠ,st.zk.NJ, studující VŠ Mgr.Zdeňka Jelińská učitelka 9.tř. do 27 VŠ PF - Z,TV Mgr. M. Homolková učitelka nad 32 VŠ PF - PŘ, pěs. B. Drábková učitelka do 6 SŠ Gymnázium studující VŠ Ing. Jana Altmanová učitelka mateřská dovolená do 12 VŠ VŠ báňská, DPS Bc. L. Lepšíková učitelka do 6 VŠ UJEP, DPS 7

8 Bc. K.Zlatohlávek zástupce ŘŠ do 12 VŠ VŠE,st.zk.AJ studující VŠ, DPS Mgr. J. Ledvinová ředitelka nad 27 VŠ PF, r.zš Funkční studium V. Fiřtová Vychovatelka ŠD do 6 ZŠ Studující SŠ M. Špeciánová Vychovatelka ŠD do 23 SŠ Vychovatelství A.Trhlíková Vychovatelka ŠK do 12 SŠ Gymnázium 3.3 Odborná kvalifikace ve výuce Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 76 Učitelé 2. stupně 70 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové stavby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň vzdělání kuchařka kuchařka ved. školní jídelny ZŠ Školník,topič uklízečka uklízečka uklízečka hospodářka, účetní SOU SOU SŠ SOU Základní Základní Základní Gymnázium 8

9 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 7 let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Komentář: K zápisu bylo pozváno 23 dětí. U 5 žáků bylo dle výsledků zápisu, posouzení odborného lékaře a PPP ( SPC)na základě žádosti zákonných zástupců rozhodnuto o odkladu školní docházky. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia Konzervatoř pedagogic ké školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem b) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 2 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v nižším ročníku 14 2 e) počet žáků, kteří byli přijati na víceleté gymnázium: 0 Na víceleté gymnázium se letos žáci 5. tř, nepřihlásili. 9

10 5 Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Následující tabulky vystihují prospěch a chování žáků. Lze z nich vyčíst počty žáků, kteří měli slabý prospěch, kteří naopak studovali s vyznamenáním, jsou zde také vyčísleny zameškané hodiny, ale i výchovná opatření, pochvaly a důtky nebo snížené známky z chování. 5.1 Přehled prospěchu a chování Přehled prospěchu a chování 1. pololetí 2012/ celkem Počet žáků Chlapci/dívky 10/8 12/7 8/11 4/9 11/9 3/7 4/13 6/6 3/4 64/78 Pochvaly NTU DTU DŘŠ II. stupeň z chování III. stupeň z chování Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Vyznamenání Žáci s nedostatečnou Žáci s dostatečnou Žáci integrovaní Žáci uvolnění Žáci neklasifikovaní Žáci slovně hodnocení Přehled prospěchu a chování 2. pololetí 2012/ celkem Počet žáků Chlapci/dívky 10/8 12/7 6/11 4/9 11/9 3/7 4/13 6/5 6/8 62/77 Pochvaly NTU DTU

11 DŘŠ II. stupeň z chování III. stupeň z chování Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Vyznamenání Žáci s nedostatečnou * * Žáci s dostatečnou Žáci integrovaní Žáci uvolnění Žáci neklasifikovaní Žáci slovně hodnocení NTU napomenutí třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy DTU důtka třídního učitele * postupuje s nedostatečnou do dalšího ročníku 5.2 Hodnocení práce Školní rok 2012/2013 byl projektovým rokem 120 LET Cílem projektu bylo zaměřit se na historii lenešického školství a připravit oslavy 120. výročí založení školy budova 1. stupně, Knížete Václava č. 6.. Pracovní týmy postupně připravovaly almanach ke 120. výročí školy, materiály na výstavu ke konci školního roku, program akademie v Zámečku, propagační výrobky 120. výročí školy, pohoštění pro bývalé i současné učitele, výzdobu školy aj. Vyučování bylo opět obohaceno o různé i sportovními činnosti, doplněno malými i dlouhodobějšími projekty. Z každého projektu vznikl žákovský výstup: výrobek, výkres, referát, plakát, skupinový plakát, fotografie, prezentace, atd. Hodnocení všech projektů bylo uveřejněno na webových stránkách. Prvním počinem byla výroba a zakoupení školního trička ke 120. výročí školy, které nás provázelo na veškerých sportovních soutěžích, kde jsme hájili naše barvy Projektové vyučování prakticky doplňuje výuku. Vyučování je tak aktivnější pro žáky, ti využívají více své možnosti, učí se pracovat v týmu, prezentovat své výstupy. V mnoha případech byla k prezentování využita Interaktivní tabule. Zakoupili jsme interaktivní učebnice pro některé předměty. Práce na Interaktivní tabuli žáky baví, vede je k aktivitě a podporuje mimo jiné jejich komunikační kompetence. Celý projektový rok byl pak prezentován na nástěnkách tříd i školy, na www stránkách, na školních akcích, na rodičovských schůzkách a na výstavě školy. Vyvrcholením roku byly oslavy 120. výročí založení školy - Den otevřených dveří, výstava v tělocvičně školy, dvouhodinový program Školní akademie v Zámečku, setkání bývalých i současných učitelů školy,.aj. Na přípravě oslav se podíleli všichni pracovníci a žáci školy. 11

12 5.3 ŠVP Škola pro život V září 2010 jsme začali v přípravné, třídě vyučovat podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu Škola pro život. ŠVP jsme připravovali předchozích pět školních roků. Bezprostřední přípravě samotných osnov předcházela velká množství společných, ale i individuálních školení na různá témata. Tvorba ŠVP prošla tříletým obdobím prověřování, všechny předměty učitelé opět prošli a upravili dle vyvíjejících se vyučovacích metod s ohledem na potřeby žáků. 12

13 5.4 Ročníkové práce Ročníkové práce, které jsou na ZŠ Lenešice každý rok zadávány v 9. ročnících, mají za cíl naučit žáky pracovat dlouhodobě na jedné konkrétní věci s jasně daným zadáním a pravidly, dále pak organizovat si svůj čas tak, aby stihli jednotlivé kroky práce a v neposlední řadě i využít kompetence, které získali při absolvování povinné školní docházky na ZŠ Lenešice. Žáci si na začátku školního roku vyberou téma a garanta své práce z řad pedagogů. Poté postupně celý rok vytváří pomocí moderních prostředků ICT svou ročníkovou práci a konzultují ji se svým garantem práce. Na konci školního roku proběhnou veřejné obhajoby, které hodnotí odborná porota z řad pedagogů školy a kde žáci zúročí své prezentační a komunikační dovednosti. Témata závěrečných prací 9.ročníku 2012/2013 Témata závěrečných prací Konzultanti Jméno žáka 1.Povinná školní docházka a) v Česku b) porovnej se sousedními státy L.Lepšíková Patrik Tříska 2.Historie naší školy M.Homolková Martin Ševčík 3.Naše škola ve fotografii I.Jandová Alexandra Duždová 4.Učitel- dříve a dnes P.Košová Kateřina Michalská 5.Žák dříve a dnes A.Kastelová Martin Sem 6.Význam vzdělání J.Ledvinová Kristýna Petrlíková 7.Tresty ve škole- historie a současnost B.Drábková Petr Trhlík 8.Učební pomůcky- dříve a dnes /vývoj/ B.Drábková Gabriela Vaňková 9.Moje vysněná školní jídelna P.Košová Anna Janoušová 10.Ročníková práce- její význam K.Zlatohlávek Lenka Šťástková 11. První rok ve škole J.Ledvinová Tomáš Veihand 12.Film a škola- Obecná škola-československý film J.Svěrák A.Kastelová 13.Uniformy na škole ano či ne? L.Lepšíková Michaela Eiblová 14.Škola základ života 15.Život naší školy I.Jandová M.Homolková 13

14 16. Historie naší třídy- první třída-devátá třída Z.Jelińská Daniela Kopecká 17.Napiš divadelní hru o škole Z.Jelińská 18.Vyučovací předměty v minulosti a dnes K.Zlatohlávek Roman Ševčík 6 Údaje o integrovaných žácích Integrovaným žákům vypracovali třídní a další učitelé, kteří je učí, individuálně vzdělávací programy a žákům byla nabídnuta potřebná pomoc. Na naší škole máme integrované žáky s tělesným a sluchovým postižením, se specifickými poruchami učení a chování. Spolupracujeme se SPC v Měcholupech, Teplicích a v Žatci, s PPP Louny. Tato centra nám pomáhala s integrovanými žáky. Druh postižení: Počet žáků Mentální postižení 1 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 1 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení a chování 6 Celkem 9 14

15 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Oblast řízení školy DVPP Název studia Zaměstnanec Pořadatel Financování Mzdy odpovědnost ředitele J. Ledvinová PAU Praha ZŠ Konference k základnímu vzdělávání J. Ledvinová KÚ Ústí nad Labem Rozhodování ředitele školy ve správním řízení Novela zákona o pedagogických pracovnících J. Ledvinová PC Most ZŠ J. Ledvinová FAKTA ZŠ Škola podporující zdraví J. Ledvinová KÚ Ústí nad Labem ŠVP změny a realizace ve výuce Oblast ICT J. Ledvinová, K. Zlatohlávek PC Ústí nad Labem zdarma zdarma zdarma Digitální třídní kniha Celý pedag. sbor ZŠ zdarma Oblast ŠPS Schůzky metodika prim. prevence P.Košová PPP ZŠ Doplnění kvalifikace Speciální pedagog P.Košová UJAK Praha vlastní Prohloubení odbornosti realizované z projektu Podpora učitelů Enviromentální výchova L. Lepšíková, M.Špeciánová Setkání projektových škol B. Drábková, I. Pokutová Prohloubení odbornosti Step by step Praha Step by step Praha Studium výchovný poradce I.Jandová Universita Karlova Praha Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Myšlenkové mapy a jejich použití ve výuce Výuka AJ ve 3. a 4. ročníku ve skupinách se žáky se SPU Z projektu Z projektu Projekt EU Peníze do škol J. Ledvinová Descartes Praha Projekt EU Peníze do škol J. Ledvinová Descartes Praha ZŠ P. Košová PC Teplice ZŠ 15

16 Školení učitelů TV OVOV Z.Jelińská OVOV Praha zdarma Aktivní střelec L. Lepšíková ZŠ Louny, 28.října zdarma Přírodovědná gramotnost a vlastivěda v projektovém vyučování Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací i jiných nevýdělečných organizací v roce 2013 Kázeň a klima školy I.Pokutová, I. Tegtmajerová PC Most A.Trhlíková PC Most ZŠ J. Ledvinová I.Jandová Společně k bezpečí Projekt EU Peníze do škol Výuka první pomoci dětí a mládeže I.Pokutová ČSČK zdarma Škola podporující zdraví J. Ledvinová KÚ Ústí nad Labem ŠVP změny a realizace ve výuce J. Ledvinová PC Ústí nad Labem Manažerské řízení procesu zněn ve školním stravování K. Zlatohlávek PC Ústí nad Labem ZŠ zdarma Microsoft ve školství K. Zlatohlávek Microsoft Praha zdarma Samostudium Tématické plány ŠVP BOZP,PO Prohlubování vlastní odbornosti Všichni pracovníci školy Knihy a os. Materiály ZŠ ZŠ 16

17 8 Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 8.1 Mimoškolní aktivity Ve škole pracuje několik kroužků, na jejichž vedení se podílejí vyučující. Někteří z nich se této náročné práci věnují již mnoho let. V letošním roce jsme započali novou spolupráci s Domem dětí a mládeže Postoloprty. Výsledkem je nabídka dalších kroužků pro děti z Lenešic. Uvítali bychom rodiče, ale i zájemce z řad veřejnosti. Název Hra na flétnu (pokročilí 1. až 3. tř.) Kolorka - výtvarný kroužek (přípravná až 2. tř. ) Kroužek vaření (6. až 9. tř.) Knihovna (přípravná - 5. tř.) Knižní klub ( 3. až 5. tř. ) Dovedné ruce ( 3. až 5. tř., lichý týden ) Sportovní hry ( tř., sudý týden) Zdravověda (2.- 5.tř., sudý týden) Taneční kroužek (přípravná - 1. tř.) Hra na flétnu (začátečníci 1. až 3. tř. Taneční kroužek (2. a 3. tř.) Taneční kroužek (4. a 5. tř.) Vyučující p. Tegtmajerová p. Budinová p. Trhlíková p. Vaiglová p. p. Vaiglová p. p. Vaiglová p. Bulandrová p. Pokutová p. Špeciánová p. Tegtmajerová p. Špeciánová p. Špeciánová DDM POSTOLOPRTY v ZŠ Lenešice Tremská kytara Líná zumba Kreativní dílna p. Bělohoubková p. Špeciánová p. Vaiglová 8.2 Kulturní, sportovní a další akce Během celého školního roku proběhlo mnoho kulturních a sportovních akcí. V tomto školním roce jsme opět zařadili do vyučování několik projektových dnů, které se setkaly s příznivým ohlasem žáků i učitelů. Každý z projektových dnů byl zaměřen na určitou oblast. Projektový den 72 hodin ruku na to byl zaměřen na prospěšné práce v areálu a okolí školy. Žáci s učiteli poklízeli, namalovali nevzhledné zdi kotelny. Již tradičně si žáci 1. stupně užili Barevný (Aprílový) den v měsíci dubnu, plnili různé barevné úkoly v rámci předmětů. V dubnu (i v květnu), při projektovém dni Den Země, jsme se opět věnovali stromkům na školním hřišti, úklidu v blízkém okolí, výšlapů do okolí a vůbec do přírody. V rámci tříd si žáci se žáci zapojili do 17

18 dalších projektů. Všechny tyto projektové dny rozvíjely u žáků jednotlivé klíčové kompetence a daly jim možnost navazovat kontakt s učiteli i vrstevníky při netradičních činnostech Sportovní akce a soutěže Minifotbal oblastní kolo Školní turnaje ve vybíjené, sálové kopané Memoriál K. Raise Lyžařský a snowboardový výcvik Nové Město u Jáchymova Futsalová liga Přehazovaná dívky Bruslení výjezdy na Zimní stadion Louny Vybíjená okresní kolo Plavecký výcvik 3. a 4. třída únor červen Atletický trojboj Pohár rozhlasu Výchovně vzdělávací akce návštěva výstavy Člověk v přírodě Vítání Jara SUPERSTAR Matematická soutěž Klokan Aprílový den Divadlo Louny různá představení Historické divadlo Pernštejni Sběr papíru Den Země Dětský den Bobřík informatiky Testování SCIO Kino Svět Louny Karneval (připravili žáci 8. tř.) Planeta Země 72 hodin ruku na to Příběhy bezpráví projekt Jeden svět na školách Kino Svět filmy Vánoční dílny Úřad práce výběr povolání Dílny ke 120. Výročí školy Veřejné akce pro rodiče a obec Drakiáda Vítání jara Vánoční koledy Rozsvěcení vánoč. Čarodějnice stromku před OÚ Odpoledne pro budoucí prvňáky Den otevřených dveří ZÁMEK PLNÝ KOUZEL LIBOCHOVICE Zápis na nečisto pro žáky MŠ Lenešice a Dobroměřice Oslavy 120. výročí školy 18

19 8.2.4 Exkurze a výlety exkurze - Linet Slaný - výroba nemocničních lůžek SOU Podbořany Zimní hrad Pravda Zámek Libochovice Výlety : o Růžová u Děčína o Liberec, Ještěd, IQ Park o AquaPark Most Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Velké vědomostní zápolení soutěž - vítězství Různé programy pro vyučování Prázdninová činnost V době letních prázdnin opět vyjela skupina pedagogů na třídenní vodácký výlet sjíždění části Berounky. Počasí se celkem vydařilo, trocha deště a bouřka náladu posádek nezkazila. Vody více než loni. Ahóój. 19

20 9 Úspěchy školy Název LIDOVÝ BĚH Memoriál K. Raise Kolo (škol,oblas t.okr. Kraj.) okresní Třídy/ kategor ie třída Jména žáků Učitel Umístění všichni Zdravé zuby září-květen všechny všichni 1. místo za nejpočetnější kolektiv Knihovna Louny Strašidla,vodníci, ježibaby říjen 1.,4.,5. Budin.,Bul.,Vaig., MLÉKONTO celý rok 1. stupeň Tegtm. Budin. Buland. 1. místo Nejrásnější dýně říjen 1. stupeň Vaiglová Namaluj pyramidu (PIATNIK) Kolorka - kroužek Budinová tři edukativní hry Sedita září - prosinec 1.,2.,5. Bul. Tegt. Vaig. Sběr papíru říjen celá škola Bud. Vaig. Pastelka - výrobky z kaštanů říjen 3.,5. Vaig. Koš. Radka o.s. - Njkrásnější úsměv třída Mézlová, Pešta, Holienková Budinová Pohádková postava - časopis tř. Kolorka Sadílková, Oláhová, Valoušková, Novák, Holienková, Třísková Budinová 20

21 Pohádková postava - Báječná školka tř. Kolorka Petržilková Budinová Náš život na zahrádce - Český zahrad. svaz a 2. třída 1.tř. Sadílková, Oláhová Pešta. Holienková, Petržilka, Vostrý 2.třída Petržilková, Čiberová, Malá, Holienka Budinová Vědomostní soutěž třída 5.třída Koš, Jeřábková Tříska M., Peštová Bobřík informatiky tř. celá Škola očima dětí VV kroužek, 1.-5.tř. Bud. Vaig. Zlat. všichni Kreslíme a malujeme Jazz dance open třída Vostrý, Holienková, Vašková, Novák Budinová 1. místo Evropa ve škole (MŠMT) Kolorka - kroužek 1.tř. Sadílková, Novák, Holienková, Valoušková 2.třída Malá Budinová 3. místo v krajském kole - Holienková Sběr papíru květen všechny Bud., Vaig. 1. místo - 3.třída Máme rádi zvířata - ZOO Tábor Větrovy a 2.třída 1.tř. Rácová, Petržilka, Sadílková, Mézlová, Slivkanič, Oláhová, Valoušková 2.třída Laube Bud., Teg. 21

22 Nebojme se strašidel (malujeme po síti) třída INF Vincíková, Peštová, Povová, Beránková, Hrušovský, Mašková, Čížková, Václavek Budinová Ptačí říše - knihovna LN Výtv. kroužek Budinová Amazonie - ZOO Praha třída Valoušková, Novák Budinová Mé toulky za zvěří - myslivci Výtv. kroužek Petržilka, Sadílková, Holienková Na., Petržilková, Valoušková, Třísková, Holienková Ni. Budinová Velikonoční vajíčko - Klub ml.čtenářů Družina Vašková Budinová Lidice - mezinárodní soutěž třída Třísková, Valoušková, Morávek, Oláhová, Sadílková Budinová Bezpečnost v práci - Dej zdraví šanci Výtv. kroužek Holienková, Holienka, Oláhová Budinová Požární ochrana očima dětí třída Laube, Šmejkalová, Petržilková, Vostrý, Heřtová, Petrlíková všichni Petrlíková 1.místo - okres 2.místo - kraj Pozvánka 120 let třída INF Hartman, Vlková, Vernerová, Frélich Budinová 22

23 Soutěž o Lounech - 3.ZŠ Louny duben - květen 5.třída INF Vincíková Budinová 1.místo Česko mýma očima Výtv. kroužek Holienková, Malá, Mézlová, Oláhová, Pešta, Petržilka, Petržilková, Polažinec, Sadílková, Třísková, Valoušková, Vašková Budinová Kdo bydlí v trávě třída + Kolorka Oláhová, Polažinec, Vašková, Holienková, Sadíloková, Třísková, Malá, Pešta, Mézlová Budinová 4.místo - Oláhová Lidové tradice očima dětí třída Holienková Budinová Domácí mazličci - Kladno třída Polažinec, Vašková, Holienková, Novák, sadílková, Vostrý Budinová Mazlík v džungli třída + Kolorka Budinová Soutěž Mladý zdravotník Můj nejlepší zážitek s vodou tř. Černá, Doložalová, Doležal, Čížková, Peštová Kolorka Sadílková, Oláhová, Valoušková, Novák, Holienková, Holienka, Petržilková, 23 Pokutová Budinová

24 Vostrý, Pešta, Malá Dopravní soutěž - jízda na kole třída Pokutová, Kastelová 1.místo - J.Laube Oblastní kolo přehazované Louny třída počet žaček 10/ Jelińská druhé místo Okresní kolo přehazovaná Žatec třída /počet žaček 10/ Jelińská čtvrté místo Pohár rozhlasu oblastní kolo Louny třída mladší a starší žákyně Jelińská mladší žákyně - 9.místo, starší žákyně- 6.místo 4. Okresní kolo OVOV- postup do kraje Další soutěže - 5. třída třída do kraje postoupily: Vernerová Denisa, Pospíšilová Petra- Jelińská Sběr papíru podzim 4.místo třída - kolektiv, 3.místo Václavek jednotlivci jaro 4.místo třída kolektiv, 3.místo Václavek jednotlivci Nejkrásnější dýně účast: celá třída 2.místo Peštová Marie + Beránková Andrea 3.místo Olivová Adéla, Mašková Adéla, Varadyová Markéta Velké vědomostní zápolení v Lounech Peštová Marie, Tříska Martin nepostoupili dál Třídní kolo SuperStar účast: Dvorský Filip, Mašková Adéla, Vincíková Kristýna, Varadyová Markéta Postup: Mašková Adéla Nejkrásnější velikonoční zajíc - účast: Beránková Andrea, Olivová Adéla, Povová Zuzana, Vincíková Kristýna, Čibera Daniel 2.místo Václavek Petr Nejhezčí pozvánka k 120.výročí školy účast: celá třída jeden ze 4 vybraných Hartman Stanislav Mlékonto účast: celá třída Megavýhra koloběžka Třísková Nikola Mladý zdravotník účast: Peštová Marie, Čížková Kateřina nepostoupily dál Atletický trojboj Louny účast: Hrušovský Patrik, Hanžl Roman, Čížková Kateřina 2. místo kolektiv, 1.místo Čížková Kateřina skok do dálky Vybíjená Louny účast: Čibera Daniel, Třísková Nikola, Varadyová Markéta, Beránková Andrea, Hanžl Roman, Tříska Martin, Dvorský Filip, Hartman Stanislav nepostoupili dál Fotbalový Mc Donald Cup účast: Hanžl Roman, Hartman Stanislav, Tříska Martin, Čibera 24

25 Daniel, Čížková Kateřina nepostoupili dál Internetová soutěž Znáš své město a okolí účast: celá třída 1.místo v kategorii 5.tříd Vincíková Kristýna Knihovna Lenešice Výtvarná soutěž Škola očima dětí účast: celá třída 3.místo Čížková Kateřina 9.místo Peštová Marie Knihovna Louny Vodníci, čerti, ježibaby účast: celá třída (pouze výstava) Výtvarná soutěž Hasiči - účast: Beránková Andrea, Mašková Adéla, Olivová Adéla, Hanžl Roman, Tříska Václav Internetová soutěž Znalosti o zvířatech účast: celá třída Vylosovaný Čibera Daniel (vstupenka do terária) Časopis Pastelka Výtvarná soutěž Tvoříme z kaštanů účast společná práce ZOO Poděkování za účast z Pastelky Bobřík informatiky účast: celá třída Počítačová soutěž Nebojte se strašidel účast: Vincíková Kristýna, Peštová Marie, Povová Zuzana, Beránková Andrea, Hrušovský Patrik, Mašková Adéla, Čížková Kateřina, Václavek Petr Výtvarná soutěž Strašidla ze mlejna Jičín účast: Beránková Andrea, Peštová Marie, Olivová Adéla, Mašková Adéla Výtvarná soutěž Jaromír Jágr účast: Třísková Nikola, Olivová Adéla, Beránková Andrea Semifinále SuperStar - Mašková Adéla Dopravní soutěž účast: Dvorský Filip, Kubík Pavel, Olivová Adéla 10 Školní preventivní strategie Na základě Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vydává ředitelka základní školy vnitřní organizační směrnici, která zohledňuje zvláštnosti této školy a je závazná pro všechny učitele. Ukládá všem vyučujícím řídit se v průběhu celého školního roku tímto programem a vhodně jej uplatňovat nejen v přímé pedagogické práci, ale i v mimoškolních aktivitách. Metodikem ŠPS je Bc. Petra Košová, která se řídí zpracovaným plánem ŠPS. Spolupracuje s odborníky a dalšími specialisty a organizacemi, které se zabývají touto problematikou. Organizuje besedy a přednášky z oblasti drog, zdravého životního stylu, šikany a kriminality mládeže. Ke své práci využívá poradenské pracoviště. Účastní se akcí a přednášek pro metodiky ŠPS. V rámci projektu EU peníze do škol byli všichni žáci 2. stupně proškoleni zážitkovou formou na témata: 1. Legální návykové látky 2. Prevence agrese a šikany 3.Masová média a společnost 25

26 11 Celoroční plán na školní rok 2012/2013 Plány na jednotlivé měsíce Srpen příprava školy na školní rok 2012/2013 opravné zkoušky zahajovací porada všech pracovníků školy, pedagogická rada příprava tříd revize kotelny a plynového zařízení PROJEKTOVÝ ROK 120 LET Září Motto Dějiny jsou svědky časů, světem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti - Cicero 3. září zahájení školního roku 120 LET celoroční projekt k 120. výročí ZŠ Lenešice učebnice, pomůcky, seznámení s celoročním projektem volba třídních samospráv revize hasicích přístrojů, komínů, kotelny, hromosvodů; revize kotelny a plynového zařízení odevzdat tématické plány odevzdat integraci žáků třídní schůzka první ročník, 2.st opakovací písemné práce projektový rok projekty ve vyučování aktualizace školní matriky 26

27 správní řízení IVP integrovaných žáků plán práce školy plán práce výchovného poradce minim. preventivní program plán práce ŠD,ŠK poučení žáků o bezpečnosti a chování, s řády školy 7.9. Člověk v přírodě DRAKIÁDA Říjen Motto Odvážnému štěstí přeje - Vergilius 120 LET celoroční projekt k 120. výročí ZŠ Lenešice - projekty ve vyučování Šikovné ruce společně s 9. třídou podzimní náměty výzdoba vestibulu MŠ a chodby na obecním úřadě spolupráce s MŠ Tvoříme pro sebe výzdoba tříd, školy SBĚR PAPÍRU odevzdat zahajovací výkazy kontrola opakovacích písemných prací podzimní prázdniny Hledám, co mě baví - zahájení doučování a zájmových kroužků Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Chystám se do života Ročníkové práce 9. třída výběr témat školení BOZP, kontrola objektu VÝTVARNÁ SOUTĚŽ spolupráce s Knihovnou Lenešice Listopad Motto Myslím, tedy jsem - Descartes inventarizace majetku školy třídní schůzky čtvrtletní pedagogická rada kontrola čtvrtletních písemných prací TĚLOCVIK S 8. TŘÍDOU hoši fotbal, dívky tanečky - spolupráce s MŠ INTERAKTIVNÍ DOPOLEDNE tabule + počítač spolupráce s MŠ Výstava vzdělávání příprava na vánoční zpívání a vánoční trhy příprava rozpočtu školy na rok 2011 " 120 LET projekty ve vyučování informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť Projekt Příběhy bezpráví projekce filmu VÁNOČNÍ DÍLNY šikovné ruce Prosinec Motto Historie je učitelkou života - Cicero 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010 / 2011 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola - 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 5. 9. Schůzka s rodiči 1.A. 1.B - 5. 9. divadelní představení na nádvoří 1. 3. tř. - 6. 9. divadelní představení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více