VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Části školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Vzdělávací program Pracovníci školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové stavby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu a chování Hodnocení práce ŠVP Škola pro život Ročníkové práce Údaje o integrovaných žácích Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Mimoškolní aktivity Kulturní, sportovní a další akce Úspěchy školy Školní preventivní strategie Celoroční plán na školní rok 2012/ Projekty ve vyučování Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů EU peníze do škol

3 14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Budoucnost je v technice Celonárodní projekt OVOV Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Po celý rok spolu Spolupráce s MŠ Lenešice, Dobroměřice KUPRLE Kurzy Pro Lenešice a veřejnost Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Oslavy 120. výročí školy Příprava oslav, oslavy Ohlédnutí za oslavou 120. výročí Základní školy Lenešice Závěr Školní web některé články

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy: Jméno ředitele: Jméno zástupce ředitele: Základní škola Lenešice, okres Louny Mgr. Jana Ledvinová Bc. Kamil Zlatohlávek Adresa : Lenešice, Knížete Václava 391 IČO: IZO: Telefon: Mobil: Zřizovatel Název zřizovatele: Obec Lenešice Adresa: Lenešice, Knížete Václava 521 IČO: Telefon: Části školy Základní škola 1. stupeň: 92 žáků 2. stupeň: 54 žáků Školní družina 1. oddělení: 25 žáků 2. oddělení: 25 žáků Školní klub 1. oddělení: 50 žáků Školní jídelna stravovaní žáci 106 stravovaní zaměstnanci 25 cizí strávníci 35 4

5 1.4 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál - zahrada, hřiště, třída Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vybavení školní kuchyně 10 kmenových tříd 2 herny školní družiny - 1 s interaktivní tabulí 1 herna školního klubu Odborné učebny: informatika výtvarná výchova fyzika přírodopis - chemie zeměpis interaktivní tabule anglický jazyk interaktivní dataprojektor hudební výchova - interaktivní tabule příprava pokrmů dílny tělocvična třída v přírodě Školní družina - interaktivní tabule Žákovská knihovna Učitelská knihovna Hřiště využívané v hodinách TV, odpoledne školní družinou, venkovní učebna s pergolou Tělocvična v budově 2. stupně Vybavené dílny kovo, dřevo Skleník, záhony v areálu 1. stupně Všechny kmenové třídy vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem Dobrá úroveň Dobrá úroveň Dobrá úroveň 14 počítačů pro výuku žáků učebna informatiky 5 počítačů školní agenda 1 počítač vedoucí stravování 4 počítače v učebnách s interaktivní tabulí, projektorem 4 počítače školní klub 6 počítačů školní družina 7 DVD přehrávače 19 televizorů 5 videí 4 projektory 8CD radiomagnetofonů 1 kombo Pečící pánev, myčka 5

6 Investiční rozvoj krátkodobé záměry Investiční rozvoj dlouhodobé záměry Digestoře, Kotle, Nerezové stoly Obnova obou tříd školní družiny, výměna podlah, položení zátěžového koberce, nový nábytek v herně, výměna oken součástí celkového zateplení školy, na chodbě, v umyvárně a v obou WC položeny nové dlaždice Celkové zateplení budovy 1. stupně součástí výměna oken v celé budově, nová střecha nad WC, celková výměna kanalizace, úprava části dvora (zámková dlažba), Tělocvična školy střecha, stropy oprava se připravuje Školní jídelna střecha, stropy oprava se připravuje 1.5 Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Předseda školské rady Kontakt Bc. Kamil Zlatohlávek - jednatelka 2 Vzdělávací program Škola pro život (ŠVP) Přípravná, třída 6

7 3 Pracovníci školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 26 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD a ŠK 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace M. Špeciánová učitelka, Př.tř. do 23 SŠ Vychovatelství Mgr. Š. Budinová učitelka, 1.tř. do 12 VŠ PF, r.zš Mgr.I.Tegtmajerová učitelka, 2.tř. do 27 VŠ PF, r.zš Ing.I.Pokutová učitelka, 3.tř. do 27 SŠ VŠ potravin.,dps Mgr. L. Bulandrová učitelka, 4.tř. do 27 VŠ PF, r.zš P. Vaiglová učitelka, 5.tř. nad 27 SŠ učitelství MŠ Mgr.I. Jandová učitelka,6.tř. vých. poradkyně do 27 VŠ Spec. ped. Výchovná poradkyně A.Kastelová učitelka, 7.tř. nad 27 VŠ PFV - ČJ,VV Bc. P. Košová učitelka, 8.tř. do 12 VŠ VŠ,st.zk.NJ, studující VŠ Mgr.Zdeňka Jelińská učitelka 9.tř. do 27 VŠ PF - Z,TV Mgr. M. Homolková učitelka nad 32 VŠ PF - PŘ, pěs. B. Drábková učitelka do 6 SŠ Gymnázium studující VŠ Ing. Jana Altmanová učitelka mateřská dovolená do 12 VŠ VŠ báňská, DPS Bc. L. Lepšíková učitelka do 6 VŠ UJEP, DPS 7

8 Bc. K.Zlatohlávek zástupce ŘŠ do 12 VŠ VŠE,st.zk.AJ studující VŠ, DPS Mgr. J. Ledvinová ředitelka nad 27 VŠ PF, r.zš Funkční studium V. Fiřtová Vychovatelka ŠD do 6 ZŠ Studující SŠ M. Špeciánová Vychovatelka ŠD do 23 SŠ Vychovatelství A.Trhlíková Vychovatelka ŠK do 12 SŠ Gymnázium 3.3 Odborná kvalifikace ve výuce Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 76 Učitelé 2. stupně 70 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové stavby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň vzdělání kuchařka kuchařka ved. školní jídelny ZŠ Školník,topič uklízečka uklízečka uklízečka hospodářka, účetní SOU SOU SŠ SOU Základní Základní Základní Gymnázium 8

9 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 7 let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Komentář: K zápisu bylo pozváno 23 dětí. U 5 žáků bylo dle výsledků zápisu, posouzení odborného lékaře a PPP ( SPC)na základě žádosti zákonných zástupců rozhodnuto o odkladu školní docházky. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia Konzervatoř pedagogic ké školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem b) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 2 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v nižším ročníku 14 2 e) počet žáků, kteří byli přijati na víceleté gymnázium: 0 Na víceleté gymnázium se letos žáci 5. tř, nepřihlásili. 9

10 5 Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Následující tabulky vystihují prospěch a chování žáků. Lze z nich vyčíst počty žáků, kteří měli slabý prospěch, kteří naopak studovali s vyznamenáním, jsou zde také vyčísleny zameškané hodiny, ale i výchovná opatření, pochvaly a důtky nebo snížené známky z chování. 5.1 Přehled prospěchu a chování Přehled prospěchu a chování 1. pololetí 2012/ celkem Počet žáků Chlapci/dívky 10/8 12/7 8/11 4/9 11/9 3/7 4/13 6/6 3/4 64/78 Pochvaly NTU DTU DŘŠ II. stupeň z chování III. stupeň z chování Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Vyznamenání Žáci s nedostatečnou Žáci s dostatečnou Žáci integrovaní Žáci uvolnění Žáci neklasifikovaní Žáci slovně hodnocení Přehled prospěchu a chování 2. pololetí 2012/ celkem Počet žáků Chlapci/dívky 10/8 12/7 6/11 4/9 11/9 3/7 4/13 6/5 6/8 62/77 Pochvaly NTU DTU

11 DŘŠ II. stupeň z chování III. stupeň z chování Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Vyznamenání Žáci s nedostatečnou * * Žáci s dostatečnou Žáci integrovaní Žáci uvolnění Žáci neklasifikovaní Žáci slovně hodnocení NTU napomenutí třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy DTU důtka třídního učitele * postupuje s nedostatečnou do dalšího ročníku 5.2 Hodnocení práce Školní rok 2012/2013 byl projektovým rokem 120 LET Cílem projektu bylo zaměřit se na historii lenešického školství a připravit oslavy 120. výročí založení školy budova 1. stupně, Knížete Václava č. 6.. Pracovní týmy postupně připravovaly almanach ke 120. výročí školy, materiály na výstavu ke konci školního roku, program akademie v Zámečku, propagační výrobky 120. výročí školy, pohoštění pro bývalé i současné učitele, výzdobu školy aj. Vyučování bylo opět obohaceno o různé i sportovními činnosti, doplněno malými i dlouhodobějšími projekty. Z každého projektu vznikl žákovský výstup: výrobek, výkres, referát, plakát, skupinový plakát, fotografie, prezentace, atd. Hodnocení všech projektů bylo uveřejněno na webových stránkách. Prvním počinem byla výroba a zakoupení školního trička ke 120. výročí školy, které nás provázelo na veškerých sportovních soutěžích, kde jsme hájili naše barvy Projektové vyučování prakticky doplňuje výuku. Vyučování je tak aktivnější pro žáky, ti využívají více své možnosti, učí se pracovat v týmu, prezentovat své výstupy. V mnoha případech byla k prezentování využita Interaktivní tabule. Zakoupili jsme interaktivní učebnice pro některé předměty. Práce na Interaktivní tabuli žáky baví, vede je k aktivitě a podporuje mimo jiné jejich komunikační kompetence. Celý projektový rok byl pak prezentován na nástěnkách tříd i školy, na www stránkách, na školních akcích, na rodičovských schůzkách a na výstavě školy. Vyvrcholením roku byly oslavy 120. výročí založení školy - Den otevřených dveří, výstava v tělocvičně školy, dvouhodinový program Školní akademie v Zámečku, setkání bývalých i současných učitelů školy,.aj. Na přípravě oslav se podíleli všichni pracovníci a žáci školy. 11

12 5.3 ŠVP Škola pro život V září 2010 jsme začali v přípravné, třídě vyučovat podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu Škola pro život. ŠVP jsme připravovali předchozích pět školních roků. Bezprostřední přípravě samotných osnov předcházela velká množství společných, ale i individuálních školení na různá témata. Tvorba ŠVP prošla tříletým obdobím prověřování, všechny předměty učitelé opět prošli a upravili dle vyvíjejících se vyučovacích metod s ohledem na potřeby žáků. 12

13 5.4 Ročníkové práce Ročníkové práce, které jsou na ZŠ Lenešice každý rok zadávány v 9. ročnících, mají za cíl naučit žáky pracovat dlouhodobě na jedné konkrétní věci s jasně daným zadáním a pravidly, dále pak organizovat si svůj čas tak, aby stihli jednotlivé kroky práce a v neposlední řadě i využít kompetence, které získali při absolvování povinné školní docházky na ZŠ Lenešice. Žáci si na začátku školního roku vyberou téma a garanta své práce z řad pedagogů. Poté postupně celý rok vytváří pomocí moderních prostředků ICT svou ročníkovou práci a konzultují ji se svým garantem práce. Na konci školního roku proběhnou veřejné obhajoby, které hodnotí odborná porota z řad pedagogů školy a kde žáci zúročí své prezentační a komunikační dovednosti. Témata závěrečných prací 9.ročníku 2012/2013 Témata závěrečných prací Konzultanti Jméno žáka 1.Povinná školní docházka a) v Česku b) porovnej se sousedními státy L.Lepšíková Patrik Tříska 2.Historie naší školy M.Homolková Martin Ševčík 3.Naše škola ve fotografii I.Jandová Alexandra Duždová 4.Učitel- dříve a dnes P.Košová Kateřina Michalská 5.Žák dříve a dnes A.Kastelová Martin Sem 6.Význam vzdělání J.Ledvinová Kristýna Petrlíková 7.Tresty ve škole- historie a současnost B.Drábková Petr Trhlík 8.Učební pomůcky- dříve a dnes /vývoj/ B.Drábková Gabriela Vaňková 9.Moje vysněná školní jídelna P.Košová Anna Janoušová 10.Ročníková práce- její význam K.Zlatohlávek Lenka Šťástková 11. První rok ve škole J.Ledvinová Tomáš Veihand 12.Film a škola- Obecná škola-československý film J.Svěrák A.Kastelová 13.Uniformy na škole ano či ne? L.Lepšíková Michaela Eiblová 14.Škola základ života 15.Život naší školy I.Jandová M.Homolková 13

14 16. Historie naší třídy- první třída-devátá třída Z.Jelińská Daniela Kopecká 17.Napiš divadelní hru o škole Z.Jelińská 18.Vyučovací předměty v minulosti a dnes K.Zlatohlávek Roman Ševčík 6 Údaje o integrovaných žácích Integrovaným žákům vypracovali třídní a další učitelé, kteří je učí, individuálně vzdělávací programy a žákům byla nabídnuta potřebná pomoc. Na naší škole máme integrované žáky s tělesným a sluchovým postižením, se specifickými poruchami učení a chování. Spolupracujeme se SPC v Měcholupech, Teplicích a v Žatci, s PPP Louny. Tato centra nám pomáhala s integrovanými žáky. Druh postižení: Počet žáků Mentální postižení 1 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 1 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení a chování 6 Celkem 9 14

15 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Oblast řízení školy DVPP Název studia Zaměstnanec Pořadatel Financování Mzdy odpovědnost ředitele J. Ledvinová PAU Praha ZŠ Konference k základnímu vzdělávání J. Ledvinová KÚ Ústí nad Labem Rozhodování ředitele školy ve správním řízení Novela zákona o pedagogických pracovnících J. Ledvinová PC Most ZŠ J. Ledvinová FAKTA ZŠ Škola podporující zdraví J. Ledvinová KÚ Ústí nad Labem ŠVP změny a realizace ve výuce Oblast ICT J. Ledvinová, K. Zlatohlávek PC Ústí nad Labem zdarma zdarma zdarma Digitální třídní kniha Celý pedag. sbor ZŠ zdarma Oblast ŠPS Schůzky metodika prim. prevence P.Košová PPP ZŠ Doplnění kvalifikace Speciální pedagog P.Košová UJAK Praha vlastní Prohloubení odbornosti realizované z projektu Podpora učitelů Enviromentální výchova L. Lepšíková, M.Špeciánová Setkání projektových škol B. Drábková, I. Pokutová Prohloubení odbornosti Step by step Praha Step by step Praha Studium výchovný poradce I.Jandová Universita Karlova Praha Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Myšlenkové mapy a jejich použití ve výuce Výuka AJ ve 3. a 4. ročníku ve skupinách se žáky se SPU Z projektu Z projektu Projekt EU Peníze do škol J. Ledvinová Descartes Praha Projekt EU Peníze do škol J. Ledvinová Descartes Praha ZŠ P. Košová PC Teplice ZŠ 15

16 Školení učitelů TV OVOV Z.Jelińská OVOV Praha zdarma Aktivní střelec L. Lepšíková ZŠ Louny, 28.října zdarma Přírodovědná gramotnost a vlastivěda v projektovém vyučování Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací i jiných nevýdělečných organizací v roce 2013 Kázeň a klima školy I.Pokutová, I. Tegtmajerová PC Most A.Trhlíková PC Most ZŠ J. Ledvinová I.Jandová Společně k bezpečí Projekt EU Peníze do škol Výuka první pomoci dětí a mládeže I.Pokutová ČSČK zdarma Škola podporující zdraví J. Ledvinová KÚ Ústí nad Labem ŠVP změny a realizace ve výuce J. Ledvinová PC Ústí nad Labem Manažerské řízení procesu zněn ve školním stravování K. Zlatohlávek PC Ústí nad Labem ZŠ zdarma Microsoft ve školství K. Zlatohlávek Microsoft Praha zdarma Samostudium Tématické plány ŠVP BOZP,PO Prohlubování vlastní odbornosti Všichni pracovníci školy Knihy a os. Materiály ZŠ ZŠ 16

17 8 Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 8.1 Mimoškolní aktivity Ve škole pracuje několik kroužků, na jejichž vedení se podílejí vyučující. Někteří z nich se této náročné práci věnují již mnoho let. V letošním roce jsme započali novou spolupráci s Domem dětí a mládeže Postoloprty. Výsledkem je nabídka dalších kroužků pro děti z Lenešic. Uvítali bychom rodiče, ale i zájemce z řad veřejnosti. Název Hra na flétnu (pokročilí 1. až 3. tř.) Kolorka - výtvarný kroužek (přípravná až 2. tř. ) Kroužek vaření (6. až 9. tř.) Knihovna (přípravná - 5. tř.) Knižní klub ( 3. až 5. tř. ) Dovedné ruce ( 3. až 5. tř., lichý týden ) Sportovní hry ( tř., sudý týden) Zdravověda (2.- 5.tř., sudý týden) Taneční kroužek (přípravná - 1. tř.) Hra na flétnu (začátečníci 1. až 3. tř. Taneční kroužek (2. a 3. tř.) Taneční kroužek (4. a 5. tř.) Vyučující p. Tegtmajerová p. Budinová p. Trhlíková p. Vaiglová p. p. Vaiglová p. p. Vaiglová p. Bulandrová p. Pokutová p. Špeciánová p. Tegtmajerová p. Špeciánová p. Špeciánová DDM POSTOLOPRTY v ZŠ Lenešice Tremská kytara Líná zumba Kreativní dílna p. Bělohoubková p. Špeciánová p. Vaiglová 8.2 Kulturní, sportovní a další akce Během celého školního roku proběhlo mnoho kulturních a sportovních akcí. V tomto školním roce jsme opět zařadili do vyučování několik projektových dnů, které se setkaly s příznivým ohlasem žáků i učitelů. Každý z projektových dnů byl zaměřen na určitou oblast. Projektový den 72 hodin ruku na to byl zaměřen na prospěšné práce v areálu a okolí školy. Žáci s učiteli poklízeli, namalovali nevzhledné zdi kotelny. Již tradičně si žáci 1. stupně užili Barevný (Aprílový) den v měsíci dubnu, plnili různé barevné úkoly v rámci předmětů. V dubnu (i v květnu), při projektovém dni Den Země, jsme se opět věnovali stromkům na školním hřišti, úklidu v blízkém okolí, výšlapů do okolí a vůbec do přírody. V rámci tříd si žáci se žáci zapojili do 17

18 dalších projektů. Všechny tyto projektové dny rozvíjely u žáků jednotlivé klíčové kompetence a daly jim možnost navazovat kontakt s učiteli i vrstevníky při netradičních činnostech Sportovní akce a soutěže Minifotbal oblastní kolo Školní turnaje ve vybíjené, sálové kopané Memoriál K. Raise Lyžařský a snowboardový výcvik Nové Město u Jáchymova Futsalová liga Přehazovaná dívky Bruslení výjezdy na Zimní stadion Louny Vybíjená okresní kolo Plavecký výcvik 3. a 4. třída únor červen Atletický trojboj Pohár rozhlasu Výchovně vzdělávací akce návštěva výstavy Člověk v přírodě Vítání Jara SUPERSTAR Matematická soutěž Klokan Aprílový den Divadlo Louny různá představení Historické divadlo Pernštejni Sběr papíru Den Země Dětský den Bobřík informatiky Testování SCIO Kino Svět Louny Karneval (připravili žáci 8. tř.) Planeta Země 72 hodin ruku na to Příběhy bezpráví projekt Jeden svět na školách Kino Svět filmy Vánoční dílny Úřad práce výběr povolání Dílny ke 120. Výročí školy Veřejné akce pro rodiče a obec Drakiáda Vítání jara Vánoční koledy Rozsvěcení vánoč. Čarodějnice stromku před OÚ Odpoledne pro budoucí prvňáky Den otevřených dveří ZÁMEK PLNÝ KOUZEL LIBOCHOVICE Zápis na nečisto pro žáky MŠ Lenešice a Dobroměřice Oslavy 120. výročí školy 18

19 8.2.4 Exkurze a výlety exkurze - Linet Slaný - výroba nemocničních lůžek SOU Podbořany Zimní hrad Pravda Zámek Libochovice Výlety : o Růžová u Děčína o Liberec, Ještěd, IQ Park o AquaPark Most Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Velké vědomostní zápolení soutěž - vítězství Různé programy pro vyučování Prázdninová činnost V době letních prázdnin opět vyjela skupina pedagogů na třídenní vodácký výlet sjíždění části Berounky. Počasí se celkem vydařilo, trocha deště a bouřka náladu posádek nezkazila. Vody více než loni. Ahóój. 19

20 9 Úspěchy školy Název LIDOVÝ BĚH Memoriál K. Raise Kolo (škol,oblas t.okr. Kraj.) okresní Třídy/ kategor ie třída Jména žáků Učitel Umístění všichni Zdravé zuby září-květen všechny všichni 1. místo za nejpočetnější kolektiv Knihovna Louny Strašidla,vodníci, ježibaby říjen 1.,4.,5. Budin.,Bul.,Vaig., MLÉKONTO celý rok 1. stupeň Tegtm. Budin. Buland. 1. místo Nejrásnější dýně říjen 1. stupeň Vaiglová Namaluj pyramidu (PIATNIK) Kolorka - kroužek Budinová tři edukativní hry Sedita září - prosinec 1.,2.,5. Bul. Tegt. Vaig. Sběr papíru říjen celá škola Bud. Vaig. Pastelka - výrobky z kaštanů říjen 3.,5. Vaig. Koš. Radka o.s. - Njkrásnější úsměv třída Mézlová, Pešta, Holienková Budinová Pohádková postava - časopis tř. Kolorka Sadílková, Oláhová, Valoušková, Novák, Holienková, Třísková Budinová 20

21 Pohádková postava - Báječná školka tř. Kolorka Petržilková Budinová Náš život na zahrádce - Český zahrad. svaz a 2. třída 1.tř. Sadílková, Oláhová Pešta. Holienková, Petržilka, Vostrý 2.třída Petržilková, Čiberová, Malá, Holienka Budinová Vědomostní soutěž třída 5.třída Koš, Jeřábková Tříska M., Peštová Bobřík informatiky tř. celá Škola očima dětí VV kroužek, 1.-5.tř. Bud. Vaig. Zlat. všichni Kreslíme a malujeme Jazz dance open třída Vostrý, Holienková, Vašková, Novák Budinová 1. místo Evropa ve škole (MŠMT) Kolorka - kroužek 1.tř. Sadílková, Novák, Holienková, Valoušková 2.třída Malá Budinová 3. místo v krajském kole - Holienková Sběr papíru květen všechny Bud., Vaig. 1. místo - 3.třída Máme rádi zvířata - ZOO Tábor Větrovy a 2.třída 1.tř. Rácová, Petržilka, Sadílková, Mézlová, Slivkanič, Oláhová, Valoušková 2.třída Laube Bud., Teg. 21

22 Nebojme se strašidel (malujeme po síti) třída INF Vincíková, Peštová, Povová, Beránková, Hrušovský, Mašková, Čížková, Václavek Budinová Ptačí říše - knihovna LN Výtv. kroužek Budinová Amazonie - ZOO Praha třída Valoušková, Novák Budinová Mé toulky za zvěří - myslivci Výtv. kroužek Petržilka, Sadílková, Holienková Na., Petržilková, Valoušková, Třísková, Holienková Ni. Budinová Velikonoční vajíčko - Klub ml.čtenářů Družina Vašková Budinová Lidice - mezinárodní soutěž třída Třísková, Valoušková, Morávek, Oláhová, Sadílková Budinová Bezpečnost v práci - Dej zdraví šanci Výtv. kroužek Holienková, Holienka, Oláhová Budinová Požární ochrana očima dětí třída Laube, Šmejkalová, Petržilková, Vostrý, Heřtová, Petrlíková všichni Petrlíková 1.místo - okres 2.místo - kraj Pozvánka 120 let třída INF Hartman, Vlková, Vernerová, Frélich Budinová 22

23 Soutěž o Lounech - 3.ZŠ Louny duben - květen 5.třída INF Vincíková Budinová 1.místo Česko mýma očima Výtv. kroužek Holienková, Malá, Mézlová, Oláhová, Pešta, Petržilka, Petržilková, Polažinec, Sadílková, Třísková, Valoušková, Vašková Budinová Kdo bydlí v trávě třída + Kolorka Oláhová, Polažinec, Vašková, Holienková, Sadíloková, Třísková, Malá, Pešta, Mézlová Budinová 4.místo - Oláhová Lidové tradice očima dětí třída Holienková Budinová Domácí mazličci - Kladno třída Polažinec, Vašková, Holienková, Novák, sadílková, Vostrý Budinová Mazlík v džungli třída + Kolorka Budinová Soutěž Mladý zdravotník Můj nejlepší zážitek s vodou tř. Černá, Doložalová, Doležal, Čížková, Peštová Kolorka Sadílková, Oláhová, Valoušková, Novák, Holienková, Holienka, Petržilková, 23 Pokutová Budinová

24 Vostrý, Pešta, Malá Dopravní soutěž - jízda na kole třída Pokutová, Kastelová 1.místo - J.Laube Oblastní kolo přehazované Louny třída počet žaček 10/ Jelińská druhé místo Okresní kolo přehazovaná Žatec třída /počet žaček 10/ Jelińská čtvrté místo Pohár rozhlasu oblastní kolo Louny třída mladší a starší žákyně Jelińská mladší žákyně - 9.místo, starší žákyně- 6.místo 4. Okresní kolo OVOV- postup do kraje Další soutěže - 5. třída třída do kraje postoupily: Vernerová Denisa, Pospíšilová Petra- Jelińská Sběr papíru podzim 4.místo třída - kolektiv, 3.místo Václavek jednotlivci jaro 4.místo třída kolektiv, 3.místo Václavek jednotlivci Nejkrásnější dýně účast: celá třída 2.místo Peštová Marie + Beránková Andrea 3.místo Olivová Adéla, Mašková Adéla, Varadyová Markéta Velké vědomostní zápolení v Lounech Peštová Marie, Tříska Martin nepostoupili dál Třídní kolo SuperStar účast: Dvorský Filip, Mašková Adéla, Vincíková Kristýna, Varadyová Markéta Postup: Mašková Adéla Nejkrásnější velikonoční zajíc - účast: Beránková Andrea, Olivová Adéla, Povová Zuzana, Vincíková Kristýna, Čibera Daniel 2.místo Václavek Petr Nejhezčí pozvánka k 120.výročí školy účast: celá třída jeden ze 4 vybraných Hartman Stanislav Mlékonto účast: celá třída Megavýhra koloběžka Třísková Nikola Mladý zdravotník účast: Peštová Marie, Čížková Kateřina nepostoupily dál Atletický trojboj Louny účast: Hrušovský Patrik, Hanžl Roman, Čížková Kateřina 2. místo kolektiv, 1.místo Čížková Kateřina skok do dálky Vybíjená Louny účast: Čibera Daniel, Třísková Nikola, Varadyová Markéta, Beránková Andrea, Hanžl Roman, Tříska Martin, Dvorský Filip, Hartman Stanislav nepostoupili dál Fotbalový Mc Donald Cup účast: Hanžl Roman, Hartman Stanislav, Tříska Martin, Čibera 24

25 Daniel, Čížková Kateřina nepostoupili dál Internetová soutěž Znáš své město a okolí účast: celá třída 1.místo v kategorii 5.tříd Vincíková Kristýna Knihovna Lenešice Výtvarná soutěž Škola očima dětí účast: celá třída 3.místo Čížková Kateřina 9.místo Peštová Marie Knihovna Louny Vodníci, čerti, ježibaby účast: celá třída (pouze výstava) Výtvarná soutěž Hasiči - účast: Beránková Andrea, Mašková Adéla, Olivová Adéla, Hanžl Roman, Tříska Václav Internetová soutěž Znalosti o zvířatech účast: celá třída Vylosovaný Čibera Daniel (vstupenka do terária) Časopis Pastelka Výtvarná soutěž Tvoříme z kaštanů účast společná práce ZOO Poděkování za účast z Pastelky Bobřík informatiky účast: celá třída Počítačová soutěž Nebojte se strašidel účast: Vincíková Kristýna, Peštová Marie, Povová Zuzana, Beránková Andrea, Hrušovský Patrik, Mašková Adéla, Čížková Kateřina, Václavek Petr Výtvarná soutěž Strašidla ze mlejna Jičín účast: Beránková Andrea, Peštová Marie, Olivová Adéla, Mašková Adéla Výtvarná soutěž Jaromír Jágr účast: Třísková Nikola, Olivová Adéla, Beránková Andrea Semifinále SuperStar - Mašková Adéla Dopravní soutěž účast: Dvorský Filip, Kubík Pavel, Olivová Adéla 10 Školní preventivní strategie Na základě Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vydává ředitelka základní školy vnitřní organizační směrnici, která zohledňuje zvláštnosti této školy a je závazná pro všechny učitele. Ukládá všem vyučujícím řídit se v průběhu celého školního roku tímto programem a vhodně jej uplatňovat nejen v přímé pedagogické práci, ale i v mimoškolních aktivitách. Metodikem ŠPS je Bc. Petra Košová, která se řídí zpracovaným plánem ŠPS. Spolupracuje s odborníky a dalšími specialisty a organizacemi, které se zabývají touto problematikou. Organizuje besedy a přednášky z oblasti drog, zdravého životního stylu, šikany a kriminality mládeže. Ke své práci využívá poradenské pracoviště. Účastní se akcí a přednášek pro metodiky ŠPS. V rámci projektu EU peníze do škol byli všichni žáci 2. stupně proškoleni zážitkovou formou na témata: 1. Legální návykové látky 2. Prevence agrese a šikany 3.Masová média a společnost 25

26 11 Celoroční plán na školní rok 2012/2013 Plány na jednotlivé měsíce Srpen příprava školy na školní rok 2012/2013 opravné zkoušky zahajovací porada všech pracovníků školy, pedagogická rada příprava tříd revize kotelny a plynového zařízení PROJEKTOVÝ ROK 120 LET Září Motto Dějiny jsou svědky časů, světem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti - Cicero 3. září zahájení školního roku 120 LET celoroční projekt k 120. výročí ZŠ Lenešice učebnice, pomůcky, seznámení s celoročním projektem volba třídních samospráv revize hasicích přístrojů, komínů, kotelny, hromosvodů; revize kotelny a plynového zařízení odevzdat tématické plány odevzdat integraci žáků třídní schůzka první ročník, 2.st opakovací písemné práce projektový rok projekty ve vyučování aktualizace školní matriky 26

27 správní řízení IVP integrovaných žáků plán práce školy plán práce výchovného poradce minim. preventivní program plán práce ŠD,ŠK poučení žáků o bezpečnosti a chování, s řády školy 7.9. Člověk v přírodě DRAKIÁDA Říjen Motto Odvážnému štěstí přeje - Vergilius 120 LET celoroční projekt k 120. výročí ZŠ Lenešice - projekty ve vyučování Šikovné ruce společně s 9. třídou podzimní náměty výzdoba vestibulu MŠ a chodby na obecním úřadě spolupráce s MŠ Tvoříme pro sebe výzdoba tříd, školy SBĚR PAPÍRU odevzdat zahajovací výkazy kontrola opakovacích písemných prací podzimní prázdniny Hledám, co mě baví - zahájení doučování a zájmových kroužků Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Chystám se do života Ročníkové práce 9. třída výběr témat školení BOZP, kontrola objektu VÝTVARNÁ SOUTĚŽ spolupráce s Knihovnou Lenešice Listopad Motto Myslím, tedy jsem - Descartes inventarizace majetku školy třídní schůzky čtvrtletní pedagogická rada kontrola čtvrtletních písemných prací TĚLOCVIK S 8. TŘÍDOU hoši fotbal, dívky tanečky - spolupráce s MŠ INTERAKTIVNÍ DOPOLEDNE tabule + počítač spolupráce s MŠ Výstava vzdělávání příprava na vánoční zpívání a vánoční trhy příprava rozpočtu školy na rok 2011 " 120 LET projekty ve vyučování informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť Projekt Příběhy bezpráví projekce filmu VÁNOČNÍ DÍLNY šikovné ruce Prosinec Motto Historie je učitelkou života - Cicero 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010 / 2011 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více