Slovo starosty Letem strážským světem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty Letem strážským světem"

Transkript

1 ROČNÍK 10 KVĚTEN 2001 ZDARMA MĚSÍČNÍK REDAKCNi RADA: K. HUML, B. RVCHTAŘÍK, ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM lco P. KUMSOvA, E. HORCiK, V. MĚCHURA NAKLAD: VYTISKŮ BEAUTY Slovo starosty Letem strážským světem Prodej bytů účtě Vyžaduje daleko větší péči. Používejte velice jemné přípravky, které pleť nepodráždí a neporuší hydrataci pleti. Poupokračování na str. 2 TlsPRA CVIKOV Vážený pane starosto, v březnové Vartě jste nám sdělil, že sám bez zastupitelstva nemůžete nic. Také jste napsal, že se zaručeně bude řešit i vylepšení správy bytového fondu, ale nelze vše hned a naráz. Rozhodl jsem se po delším zvažování na toto prohlášení zareagovat. A abych nebyl autorem, který by probůh tvrdil, co jste nikdy neřekl, nebo popisoval události, které se nestaly, vzal jsem si k srdci doporučení našich radních. Ti doporučují všem soudným občanům, aby se seznámili s pravdivými údaji a fakty. Podle nově schválených pravidel o prodeji bytů bylo osloveno již devět domů,další jsou připraveny. Oproti minulosti, Pleť mastná kdy nabídka probíhala v nedůstojném proiseboroická, akneozní/ vyžaduje časstředí prádelen,sušáren apod.,jsou vyzvaní tější myti a zvýšenou hygienu. Pro tento pozváni do místnosti na MěÚ. Přítomni typ pleti doporučuji čistící lodličujícíl jsou zástupci města, realitní kanceláře.kgely, např. s čajovníkovým olejem ITEA terá prodej zajišťuje, a zástupci banky, TREEI, který má velmi silné antiseptické která nabízí pomoc při splácení ceny bytu., hojivé účinky. Pokud je pleť mastná, Princip, aby byl osloven každý nájemník můžete použít čistící mýdlo Inapř.PRO- a mohl tak sám rozhodnout o svém budoutex! s antibakteriálním účinkem. Gely cím vztahu k bytu, je mně velmi blízký. dobře uvolňují nečistoty a mastnotu, před- Jaké jsou dosavadní zkušenosti. Stejné chází zanícení pleti a tvorby uhřľků. Malé jako s domy, v nichž byly byty prodány množství gelu naneste na zvlhčenou pleť a vládnou si v nich vlastníci. Tam, kde a krouživými pohyby masírujete, než se se našla rozumná vůdčí osobnost a vlastvytvoří pěna, potom opláchněte vlažnou rtici se dohodli, dům v krátké době začal vodou. Čistící gely jsou vhodné i pro muž- vzkvétat (Hornická ulice). Kde toto nerti, skou pokožku, která je mastnější a odol- tam je řešení věcí nemastné a neslané. Je dům, kde mají na cca půl miliónu nější než ženská pleť. Kč a nemohou se dohodnout jak dál, jak Pleť kombinovaná s penězi naložit. Ono je skutečně lehčí Ismíšená! použijte spíše čistící pleťové nadávat na neschopnost majitelů bytového mléko a tonikum určené pro tento typ pleti. fondu než sám za sebe rozhodovat. Totéž Mléko naneste přímo na obličej, kroužise projevuje i při současné nabídce. Jsou vými pohyby masírujte a smyjte vlažnou domy, kde z pozvaných se dostaví polovodou, a nebo mléko naneste na navlh- vina, na druhé straně však i takové, kde se čený vatový tampon a smývejte. Nezapo- dostaví skoro všichni, je vidět, že již spomínejte ani na tonikum nebo čistící pleťo- lečně o koupi jednali, a jejich vystupování vou vodu, dodá pleti hydrataci. Použijte je poněkud na jiné úrovni, dopředu vědí, vatový tampon a nebo aplikujte přímo na do čeho chtějí jít. Jak vše dopadne, uvipleť. Velice příjemná jsou tonika v rozpra- díme. šovači. Suchá nebo stárnoucí pleť PAVEL HŮBNER ve Stráži pod Ralskem, dne 7. května 2001 Dokonalé odlíčení-základ zdravé a krásné pleti Jaký je správný postup odlíčení pleti? Pravdou je, že neexistuje jednotné pravidlo pro všechny typy pleti, protože každá pleť snáší něco jiného. Není možné čistit stejným způsobem pleť mastnou i suchou. Zastavme se tedy podrobněji u čištění jednotli vých typů pleti. TISK: Otevřený dopis starostovi města Rady kosmetiky Večer, i když jste sebevíce unavené, nezapomínejte na odlíčení pleti. Pokud je pleť neodlíčená nebo nedokonale odlíčená, nemůže odpočívat, dýchat a obnovovat se. Dusí se pod nánosem líčidel.prachu, smogu, potu a kouře, které nasákla za celý den a většinou si nese stopy únavy do příštího dne. Potom nemůžete očekávat pleť krásnou a zdravou bez akné a zarudlých pupínku! Ráno musíte pleť také vyčistit, protože přes noc vyloučila škodlivé látky, které se hromadí v pleti jako např. nikotin, kyselina mléčná Izpůsobuje únavu pleti/, látky z ovzduší a z jídla. UlAvtRKA, Bytová komise Znovu se schází a pilně pracuje. Po vzájemné dohodě mezi členy komise nejdříve se zaobírá základními otázkami, které je potřeba stanovit a cíle připravovat na mnoho let do předu. Řada problémů v této fázi má dvě stránky. Věcnou a pocitovou (politickou), jejíž řešení bude ovlivněno lidskými, osobními názory jednotlivých členů zastupitelstva. Po zpracování první části nastoupí druhá, která se bude už vyloženě zabývat vlastním správcovstvírn bytového fondu. Úkol je to nelehký, protože v cílech města v bydlení se odráží i mnoho dalších souvislostí spojených s rozvojem města, a tak popřejme komisi dobrou pohodu při její práci. První část bude předložena k diskusi i všem ostatním komisím města, než dojde k projednávárti na ZMě. Otázky, na které je třeba hledat odpovědi, jsou tyto: BYTY A MĚSTO Rozvoj bydlení - individuální zhodnocení určených území návrh rozšíření území cena za I rn? pozemku cena za I m', pokud se budou zainvestovávat (kanalizace. voda,cesty,el.) účast obce "FOND VÝSTAVBY" Nájemní byty účast města způsob výstavby-nástavby zelená louka určit území neziskové organizace neziskové organizace se spoluúčastí města skladba a velikost bytů (vybavení) posouzení výše nájemného v nové výstavbě "startovací byty" jiné druhy bytů pokračováni na str. 2 Budeme asi stejného názoru, že přijatá usnesení zastupitelstvem a radou města jsou pro funkcionáře města na všech úrovních zákonem a zákon by se měl dodržovat. To, jak se usnesení naplňují, se pokouším zjistit v důležité a citlivé otázce bydlení. Zásadní. omyl, který si možná část zastupitelů neuvědomuje,je ten, že bytový fond, který byl bezúplatně převeden do vlastnictví města, nerti vlastnictvím pana starosty, rady ani zastupitelů, Je to majetek občanů města, kteří ho svěřili zastupitelům, aby s ním ku prospěchu města a jeho obyvatel hospodařili. A proto jsem přesvědčen, že závažná rozhodnutí, jako je zejména prodej byru, by se neměla provádět bez seriozního zjištění názoru občanů. Chronologický přehled aktů a událostí, ovlivňujících vlastnictví a správu BF, můžete Vy i čtenáři Varty nalézt v jejím květnovém vydání. Rád bych Vám, pane starosto, položil několik otázek: K původní smlouvě se správcem RF, firmou Advena, s. r, o.: Proč jste nechal tak dlouho v platnosti dlouhodobě nevýhodnou smlouvu s Advenou, kdy město platilo stále vyšší částky za správu BF vlivem deregulace nájemného? K dodatku mandátní smlouvy č. 2: - Za jakým účelem jste doplnil dodatek č. 2 mandátní smlouvy o ustanovení výrazně prodlužující výpovědní lhůtu? - Kdo Vás tímto doplněním pověřil? Proč o doplnění tohoto ustanovení nebyli informováni zastupitelé? Správci bylo uloženo vést účty za jednotlivé vchody a stav těchto účtů se měl pravidelně zveřejňovat na stránkách Varty. Jak se v tomto případě plní usnesení MěZ? K dodatku mandátní smlouvy č, 3: Nejprve znění dodatku: "Od I do roku 2000 bude rnandatář účtovat odměnu vypočtenou průměrem pokračování na str. 2

2 \ STRANA 2 Otevřený dopis starostovi města - Slovo starosty pokračování roku 1998, tj. 105,10 Kč za každý obsazený byl. Výše zmiňovaná částka bude každoročně valorizována meziroční inflací vyhlašovanou příslušnými orgány státní správy." (dokončení) Hlavní cne města základní vztah k vlastnictví vlastněných množství bytů bytů a k jakému účelu využití prostředků zace bytů-míra získaných z privati- návratnosti fond rekonstrukce městu bydlení (v majetku města) cíle v nájemném za m' obytné Nevidíte rozpor v usnesení MěZ hovořícím o roku 1999 (nikoli o polovině roku) a dodatkem ustanovujícfrn snížení odměn od I ? Existují dopisy od ADVENY, kde je městu sdělováno, že se v souladu se smlouvou valorizuje odměna za správu nejprve od o 3,9 % a polom od I ,1%. Jak bylo na tylo dopisy reagováno, když MěZ určilo odměnu pro roky 1999 a 2000 nevaloriwvanou (vedeno snahou získat zpět neodůvodněný zisk správce z minulých let v důsledku dere- plochy ~ délka nájemní smlouvy gulací)? kdy začít vymáhat firmy smlouvy, anebo seníměz - O záměrné porušení usne- Proč se zabývala rada II výší odměny, když již existoval dodatek č. 3? Kde se vzala částka 112,10Kč, před necelými dvěma měsíci vypočtena na 105,10 Kč? Které usnesení pitelstva? když byla K návrhu Aktuálně chodu nice: nejsem k otázce na Podaných tební žalob je nyní 207, jde o pla- rozkazy, návrh nebo výpověď. V současné době k rozhodnuú smutné, na vyklizení Právní "dozrál soudu že teprve moci bytu, nabylo čas" o vyklizení z bytu Je tato skutečnost část našich spoluobčanů 118. a dodání přinutí k tomu, aby vzali vážně, že přijdou o střechu vypovězení smlouvy Adveně: ze dne 14_ 6_ 2000: Nejprve znění: "MěR projednala postup a podklady pro vypracování správy BF". další zásad nad hlavou. A MěZ souhlasí s bezúplatným převedením BF od DlAMO, s. p. B. 25/04/94 Vyhodnocení výběrového řízení na správce BF - vítěz ADVENA, s. r. O. Na K. 26/11/98 Na úvodním zasedání MěZ upozor- Kdy se přejde na domovní topných rozvodů a zabudování domovníkových stanic, schopna toto uskutečnit? (Jestli se nemýlím, tak termín zainvestování již běží). Vážený pane starosto, doufám, že upřímně odpovíte na mé otázky a pomůžete tak osvětlit nejasnosti, které v minulých letech kolem vlastnictví a správy bytového fondu vznikly. Děkuji Vám. Pelr Marek, zastupitel F. 25/11/97 MěR souhlasí s prodloužením mandátní smlouvy do konce r rozhodnutí má malou "razanci" aje účinné jen v malém procentu případů. Y sou- Gr listopad 97 Z podnětu písemné připomínky ke správě BF, prodeji bytů a výstavbě, N. 24/06/99 Dodatek smlouvy Č. 3: odměnou správci je průměrná cena 1998, tj. 105,IOKč/obsazený byt + valorizace je jednoduché. Nezdr- řešením"před komi- se "lidským semi,sepisováním dluhu atd. Ukazuje časné době RMě a ZMě zkoumá využití "vymahatelských".razance" větší. firem při splácení dluhů tak, aby byla ještě (dokončeni) žívejte čistící suchou a citlivou. mléka a tonika namáhanou pokožku partie jsou vhodnější očí. Přecitlivělá a stresovaná pocitu napětí pálí a stahují. užívejte mýdlo pleť ani na kolem očí, na tyto speciální odličovače velmi šetrné zacházení. je pleť zarudlá pro Nezapomínejte pleť vyžaduje Tuto pleť poznáte a suchosti, a všechny většinou přípravky Vás Na tuto pleť zásadně nepo- a vodu. Používejte mléko materiál starosty k bytové politice - orištěno ve Vartě H. 10/12197 Mandátnf dodatkem I. /04/98 Rady kosmetiky BEAUTY podle vzniká možnosti zásady smlouva prodloužena Č. I do konce r MěZ schvaluje obecné zásady bytové politiky města, součástí je i požadavek na doplnění rnandátní smlouvy o další povinnosti správce J. 14/05/98 Dodatek Č. 2 se doplňuje o povinnosti správce, dále je vložen bod o výrazném prodloužení výpovědní lhůty smlouvy. ad C, Mandátní smlouva přiznává správci (mandatáři) % z uhrazeného nájmu, dílem k úhradě nákladů spojených s výkonem rnandatáře a dílem jako odměnu za prováděnou činnost. Tato částka bude převáděna po uzavření kalendářního měsíce. Takto uzavřená smlouva bezdůvodně zvyšuje přijmy sprdvce BF vlivem deregulace cen ndjemněho vysoko nad index obecné inflace. a tonikum na pleť citlivou Ipřípravky hypoa1ergenníl a speciální odličovače očí. Pleť Tabulka: čisté nájemné a odměna správci můžete / ( I '") 2000 ) předepsané nájemné O,) dle informaci fy ADVENA, s. r. O. 2 krát týdně ným mlékem Kdybyste opláchnout a nebo minerální si nevěděli rady polotučvodou. s určením Vašeho typu pleti a vhodnými přípravky na odlíčení, kosmetičky Vám rády a ochotně určí typ pleti a doporučí pro Vás vhodnou kosmetiku. Rok Vybranl D4jemn~ 0 ) ad E. ZO KSČM v KOSMETIKA BEAUTYPetra Kšádová Pl. bazén I. patro Stráž pod Ralskem Tel mob Odměna sprévci te době pořádá besedu s občany na téma prodej bytů a správy BF. Pro velkou účast občanů se beseda přesunuje z vinámy do přízemního vestibulu. MěR ukládá komisi pro bytovou politiku závazku a splácením se, že vše mimo soudní žovat C. 28/06196 Mandátní smlouva o výkonu správy s ADYENA, s. r. o. s. 24/11/99 řešení správy 30/04/2000 prodeje nás i následovníky výměníkové Je firma EC Stráž, která byla zřízena za účelem modernizace sekundárních řešení - neprojedná- E. 04/12196 MěZ schvaluje domů a bytů za 2. pololetí loňského roku byl dluh dlužníků snížen o 369 Ooo,-Kč. Poučení pro sta- a navrženo váno M. 05/05/99 MěZ zmrazilo odměnu správci BF na úrovni r že jen a pře- něno na končící mandátní smlouvu D. 01/07/96 BF přechází do majetku města pro nás je pozitivní, tepla výměníkové Chronologický přehled aktů a událostí ovlivňujících vlastnictví a správu bytového fondu L. 06/04/99 Skupina zastupitelů předkládá návrhy změn ve smlouvě - zamítnuto, schválen protinávrh pana starosty druhé straně infor- dodávky domovní exekuce Neplatiči doposud platí? Rady nebo zastu- Bude se znovu jednat o vypovězení smlouvy? (Od 17, II není rozhodnuto, což je první případ za dobu Vašeho působení ve funkci starosty), MěR Ptám se: jaké? (Jako člen zastupitelstva a bytové komise mován). stanice? Existují další dodatky ke smlouvě? Plati dodatek Č. 3 tak, jak byl původně sepsán a jak je zde uveden? K usnesení V pťipadě, že si ADVENA vysvětluje každoročnť valorizaci jíž od roku 2000, mohlo by jů buď O nedbale sepsaný dodatek kam s neplatiči nájem vymahačské 2001\ KVĚTEN O. 11/08/99 MěR schvaluje pro správce odměnu 112, 10 Kč / obsazený byt + valorizaci od roku 2001 P. 13/10/99 Návrh zastupitele Marka na vypovězení smlouvy Q. 04/11/99 Bytová komise návrh na vypovězení smlouvy projednala a doporučuje mandátní smlouvu do konce roku 1999 vypovědět T.28/04/00 vypracovat Komise předává správy BF alternativní BF. Termín: návrh řešení U. 24/05/00 Informace: členové MěR převzali k prostudování zprávu vypracovanou komisí pro bytovou politiku města s připomínkami k tomuto materiálu V. 14/06/00 MěR projednala další postup a podklady pro vypracován! zásad spr.ávy BF W. 30/l1/00ZMě schválilo s připomínkami návrh pravidel o prodeji bytů. Po zpracování změn a připomínek a po konzultaci s právníkem bude nové znění pravidel předloženo ke schválení zastupitelstvu X. 31/01/01 Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro prodej bytů R. 17/11/99 MěZ v otázce vypovězení smlouvy nerozhodlo: 8 pro, 9 proti, 4 se zdrželi. Z. 12/04/01 Po roce nečinnosti svolává pan starosta schůzi komise pro bytovou politiku města Závěr: - nesouhlas s prodejem (nutná generální aby se necítil být ohrožen vzhledem ke svému rozhodnutí. oprava střech. výměna rozvodů, shnilá okna apod.) se staronovýrn špatné zkušenosti - nesouhlas správcem. Odpověď pana starosty: - toho jsme si vědomi, proto byla stanovena tak nízká cena - smlouva se uzavírá na jeden rok, po a rozhodne se o dalším způsobu spr.ávy BF. roce se provede hodnocení Plnění mandájnl smlouvy uzavěeně' na dobu určitou od do 31, ]2, 1997 nebylo vyhodnoceno, <působ správy BF zůstal nezměněn. ad I. Usnesení MěZ Č. 19/98 MěZ schvaluje obecné zásady bytové politiky města: a) Vytvářet podmínky, za kterých si každý občan Stráže p. R. v nájemních bytech může svobodně vybrat způsob svého bydlení, I. j. stát se vlastníkem bytu nebo nadále zůstat ve vztahu nájemním. Vytvořit takové právnf podmínky, b) Stanovit podmínky přidělování nájemních bytů tak, aby systém byl průhledný a zároveň umožňoval zajistit základní chod města (správa, školství, zdravotnictví, bezpečnost). c) Stanovit správu BF tak, aby byla průhledná, jasná a zabezpečovala řádnou péči o BF v daných ekonomických podminkách. d) Využít všech možností, které jsou dané k modemizaci BF, cesty ke snížení nákladu na bydlení a tyto realizoval. e) Využít všech možností, které jsou na podporu rozvoje výstavby nových bytu v celém rozsahu, tj. výstavba městem, vytvoření podmínek pro ostatní podnikatelské aktivity v bytové výstavbě, podpora individuálního stavění. Vytvořit podmínky pro realizaci st1ešnfch nástaveb, staveb na zelené louce a staveb individuálních. Získávat vhodné pozemky do majetku města, zainvestovávat území. pokračováni na dalšť straně I

3 ROČNÍK 10 STRANA dokončení Z 3 pťedchoz] a ukládá: k bodu aj Bezodkladně začít zjišťovat základní údaje k jednotlivým domům v majetku města a předložit je MěZ do srpna 1998 tak, aby mohl být vyhodnocen zájem obyvatel města o další způsob bydlení jako předpoklad pro určení - výše BF, který zůstane v majetku města - způsobu správcovství tohoto BE k bodu b) I. Pozměnit pravidla pro přidělování bytů, kapitola B, díl II, bod 4 takto: smlouvy na užívání bytů budou uzavírány na dobu určitou 2 roky. Pokud nájemník plní řádně své povinnosti, po uplynutí doby určené (2 roky) bude smlouva prodloužena na dobu neurčitou. 2. Do ' příštího zasedání připravit rozbor kauce možností využití na krytí nákladů při eventuální devastací bytu. k bodu c) I. Na základě vyhodnocení bodu a) předložit alternativní řešení správy BE 2. Doplnit smlouvu se stávajícím správcem BF o tyto požadavky: - provést technická a organizační opatření ke zrychlení běžných požadovaných oprav nájemních bytů - pravidelně informovat na zase- dání MěZ o problematice BF - zavést samostatné účty jednotlivých vchodů a ve Vartě pravidelně zveřejňovat výsledky jejich hospodaření. Nikde v usnesení není ani zmínka o prodloužení výpovědnl lhůty správci BF. k bodu d) l.zpracovat nákladovou studii na zateplení jednotlivých domů, a to : a) vnitřní zateplení s ohledem na opravu vnějšího pláště b) vnější zateplení Zároveň zpracovat možnosti financování, možný harmonogram plnění. Předložit MěZ v červnu Zpracovat nákladovou studii na dodávku tepla do BF, přechod na domovní výměníkové stanice. Zpracovat harmonogram možného finančního plnění. Předložit MěZ v červnu Zúčaslnit se případné privatizace kotelny s. p. DlAMO s cílem zajistit v budoucnu možnost ovlivňo- vání ceny tepla. MěZ průběžně informovat, 4.Revokovat usnesení ohledně domů mezi kostelem nenašel pověřeni k tomu, aby starosta něco takového do dodatku vkládal strany f) Veškeré finančni prostředky vzniklé z BF zůstanou zachovány k jeho rozvoji. a zeleninou. Připra- vit podklady pro rekonstrukci na byty a zažádat o státní dotaci (200 tis.kčlbytj. k bodu e) Provést potřebné kroky k realizaci střešních nástaveb, staveb nájemních bytů na zelené louce, individuální výstavby jak jednotlivci, tak podnikatelskými subjekty, zainvestování území. MěZ předkládat průběžně jednotlivé konečné dokumenty. k bodu f) Veškeré finanční prostředky vzniklé z bytového fondu- zůstanou zachovány k jeho rozvoji. Usnesení bylo schváleno hlasně, bohužel nesplněno. jedno- ad J. Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě obsahuje v souladu s usnesením MěZ doplnění povinností mandatáře. V textu se objevila i pasáž o změně výpovědní lhůty. V žádném usnesení jsem ale ad K. Na úvodním zasedání nového zastupitelstva upozorňuje pan Macbytka na skončení mandátní smlouvy a navrhuje řešeni. Je odmítnut s odůvodněním, že není schválen jednací řád, takže se zastupitelstvo tímto návrhem nebude zabývat. V tu dobu však jii existoval doplněk smlouvy 2., o kterém věděl přinejmenším starosta a nejspiš i někteži radni: Nikdo Z nich v tu chvíli nepiiznal, že je smlouva již uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, která počíná běžet na začátku roku následujícího po podání výpovědi, a tak by návrh jit stejně neměl smysl. KVĚTEN 2001 TAVEBNí MATERIÁL', č. ad L. Zastupitelě Schreyer, Machytka, Vágner, Marek a Semotán předkládají návrh zařadit dva body do programu zastupitelstva: - dodatek rozpočtu - změna mandátní smlouvy (zkrácení výpovědní lhůty, snížení odměny rnandatáři a její stanovení valorizovaným paušálem). Návrh podaný zastupiteli neprošel, byl přijat protinávrh pana starosty. ad M. Usnesení MěZ č. 23/99 MěZ souhlasí s dodatkem smlouvy o správě BF tak, že do r zůstane odměna na úrovni r Zároveň ukládá starostovi města zajistit pravidelnou informovanost členů MěZ o postupu prací komisí zabývajících se bytovou otázkou a její práci usměrňoval tak, aby v září - říjnu r mělo MěZ dostatek podkladů, názorů a informací ke schváleni dalšího způsobu správy BE ad N. Dodatek mandátní smlouvy 3 Od I do r bude rnandatát účtovat odměnu vypočtenou průměrem roku 1998, tj. 10S,10Kč za každý obsazený byt. Výše zmiňovaná částka bude každoročně valorizována meziročni inflací vyhlašovanou příslušnými orgány státní správy. Zde stojí za povšimnuti napravení způsobu platby: již nejde o procenta Z vybraného nájemného, ale o obsazený byt. Tim se odstraní neopodstatnlný růst odměny vlivem deregulace, na druhou stranu ztrácí správce stimulaci důsledně vymáhat dlužně nájemné (vymáhání nájemného je dle smlouvy povinností správce). č. ad O. Usnesení MěR ze II č. 140/99 MěR schvaluje částku 112,10 Kč za každý obsazený byt za rok 1999 a 2000 včetně. Od I.ledna roku 200 I bude tato částka valorizována o procento inflace. Termín: V tomto zatím neni situace vyjasněna: zapomněl někdo před přijetím usnesení informovat radu, že dodatek 3 ke smlouvě je uzavřen? Existuje dam dodatek č, 4? Kolik se tedy vlastně ptatílo a platí? ní prodej Široký s. e mcti materiálů skladem ažria~stav6uvozem s hydraulickou rukou Dovoz Zajistíme spotřebitelský úvěr i bez ručitele Slevy pro klienty všech stavebních spořitelen Individuální slevy při komplexních dodávkách Výpočet spotřeby materiálu ZDARMA č. ad P. Z důvodu nesplnění usnesení MěZ ze dne byl podán návrh na vypovězenf mandátní smlouvy o správě BE Tento návrh byl projednán v komisi pro bytovou politiku a bylo doporučeno jeho přijetí. MěZ dne 17. II v hlasování o návrhu nerozhodlo (8 pro, 9 proti, 4 se zdrželi). Doposud není rozhodnuto a podle vi_/1o není zájem rozhodnout, od S. Usnesení MěR ze ukládá komisi do vypracovat alternativní řešení správy bytového fondu města. Tento úkol je v termínu splněn a předán starostovi s tím, že komise předpokládá, že zastupitelské orgány města rozhodnou o formě správy BF a zadají komisi detailní podmínek realizace. zpracování Rabat ČR, a. S., Tovární ul., Česká lípa, tel.: 0425/ , Rabat ČR, a. S. Zelená ul., Děčín, tel.: 0412/ e-maš: ')~ Rabat Č~ a. s., ~U Zlatého buřtu", Plhel. Č. p. 1, tel.: 0424/ , Bohužel, v tomto se komise zmýlila STAVEB NINY V tomto přehledu událostí v časové ose jsou - žádné rozhodnutí ze Slrany zastupi- doplněny i komentáře (měly by být vytištěny telských orgánů nedostala. jiným dostali jenom nekonkrétní velmi stručně Zastupite/é a úplně starostovo hodnoceni závě- rečné q:>rávykomise. písmem). S těmi samozřejmě není nutné vždy souhlasit. Uvedená fakta byla čerpána ze zápisů z jednání rady a zasrupitelstva Petr Marek, tastupitel

4 STRANA 4 KVĚTEN 2001 Provozní řád pro pohřebiště na území města Stráž pod Ralskem l. Rada města Stráž pod Ralskern se dne 4. duboa 200 I usnesla vydat tento "Provozní řád pro pohřebiště na území města Stráž pod Ralskem" čl.l Základní ustanovení a) Provozní řád hřbitova ve Stráži pod Ralskern (dále jen Řád pohřebiště) upravuje podmínky správy a užívání pohřebiště jeho správcem a osobami, které užívají služeb poskytovaných správou pohřebiště ve smyslu právních norem a při dodržování zásad piety. b) Ustanovení Řádu pohřebiště jsou závazná pro správce pohřebiště, nájemce hrobového místa, subjekty zabezpečující pohřební služby, obstaravatele pohřebních úkonů, objednatele služeb a návštěvníky pohřebiště. c) Správcem pohřebiště je město Stráž pod Ralskern. či. 2 Správce pohřebiště a) Správce pohřebiště pečuje o vnější vzhled pohřebiště, společné hroby a nepropůjčená místa pohřebiště, výsadbu zeleně, čistotu na pohřebišti, úpravu cest, údržbu oplocení a zdí. Uzavírá nájemní smlouvy k užívání hrobových míst na pohřebišti, zabezpečuje a poskytuje služby související. b) Správce pohřebiště vede řádnou evidenci o uložení těl a uren do hrobů, hrobek, o vsypu prováděném správcem pohřebiště. c) Dohlíží na dodržování řádu a dbá na urbanistickou úpravu, předkládá a zabezpečuje záměry rozvoje, modemizaci a rozšiřování pohřebiště. či. 3 Pohřbívání zemřelých a zpopelněných ostatků a) Na pohřebišti ve Stráži pod Ralskem se pohr"bívají zpravidla ostatky zemřelých z území Stráž pod Ralskem. b) Dovolují-li to provozní podmínky, lze provést i uložení ostatků zesnulých mimo uvedenou oblast, pokud o to objednatel pohřbu požádá. Zpopelněné ostatky mohou být na pohřebišti uloženy s vědomím správce pohřebiště bez ohledu na místo zpopelnění. c) Ostatky mohou být na pohřebišti pohřbený jen s předchozím souhlasem správce pohřebiště, který o tom vede řádnou evidenci (identifikace ostatků dle ohledácího listu, nebo štítku na úřední urně, místo a způsob uložení). d) Zemřelí se pohřbívají do hrobů nebo hrobek. Zpopelněné ostatky se pohřbívají uložením urny s ostatky do označených hrobů, hrobek, na povrchu hrobu v ochranném (pevně uzavřeném) obalu, nebo vsypem zpopelněných ostatků do země na vsypové loučce pohřebiště. e) Délka tlecí doby je určena orgánem hygienické služby na základě geologického a hydrogeologickěho průzkumu. Dle závazného posudku okrasního hygienika z roku 1970 je pro Stráž pod Ralskem stanovena tlecí doba let. či. 4 Zřízení užívacího práva k hrobovému místu a) Zřízení užívacího práva k hrobovému místu vzniká na základě smlouvy o pronájmu místa na pohřebišti mezi správcem pohřebiště (zastoupeným vedoucím odboru správy majetku MěÚ) a právnickou nebo fyzickou osohou (dále jen uživatel) a zaplacením poplatku za nájem místa a služby s tímto nájmem souvisejícími. b) Smlouva se uzavírá zpravidla na dohu tlecí doby tj. let u pohřbů do země na dobu 10 let od prvního uložení pro uložení zpopelněných ostatků Umožňují-li to poměry na pohřebišti, je správce pohřebiště povinen propůjčit místo na pohřebišti na další dobu, pokud uživatel neporušoval v předchozí době řád pohřebiště. c) Pronájmem místa na pohřebišti, v souladu s tímto řádem, vzniká oprávněnému právo zřídit na tomto místě hrob nebo hrobku, uložit do něj tělo zemřelého nebo 2. zpopelněné ostatky zemřelého a upravit povrch místa, zejména zřídit náhrobek podle rozměrů a dispozic daných správou pohřebiště a vysázet květiny. Pronájmem mfsta nevzniká oprávněnému k tomuto místu právo vlastnické. Oprávněný nemá právo zřizovat k najatému místu podnájem. d) Povinností oprávněného je informovat správu pohřebiště před uložením každého těla zemřelého, každé urny a to předložením úmrtního listu, případně dokladu o zpopelnění. e) Správa pohřebiště vede řádnou evidenci o uloženf zemřelých, evidenci volných míst a na požádání občanů dovolí nahlédnout do plánu pohřebiště. Nikdo 2. nemá právo na pronájem určitého místa, správa pohřebiště však musí vyhovět v mezích možnosti přání oprávněného v souladu s lánem pohřebiště. f) Právo k místu se prokazuje písemnou smlouvou a potvrzením O úhradě za místo včetně souvisejících služeb, nebo úředně ověřeným písemným projevem oprávněného popř. právoplatným dokladem o dědickém řízení. g) Jiná změna osoby uživatele před uplynutím doby nájmu je možná jen se souhlasem dosavadního uživatele a správce pohřebiště. h) Pokud kapacita pohřebiště nebo jiné okolnosti neumožňují uzavření nájemní smlouvy, nemá správce povinnost smlouvu uzavřít. či. S Zánik práva k místu, zrušení hrobu a dstranění náhrobku I. Právo k ronajatému nebo užívanému místu pro brob, hrobku nebo místo na urnu zaniká jestliže: a) má být pohřebiště Inebo jeho čású z úředního rozhodnutí zrušeno nebo jinak upraveno b) je vykázán jakýkoliv nedoplatek ceny za pronájem místa a služby s tím související nebo za obnovu Iprodloužení! práva k místu po lhůtě splatnosti uvedené ve smlouvě s odkazem na čl. 14 tohoto provozního řádu c) místo není udržováno v dobrém stavu d) oprávněný nemá sám již O pronájem místa zájem e) dojde k právnfmu ukončení nájemní smlouvy 2. Podmínkou pro zánik práva k místu podle písmena a) je že správa pohřebiště tuto skutečnost zveřejní na Úřední desce města Stráž pod Ralskern a to nejméně jeden rok přede dnem, jímž se zrušuje pohřebiště. Podmínkou pro zánik práva k místu podle písmena b) a c) je, že správa pohřebiště nejméně 6 měsíců předem v písemné formě opakovaně a prokazatelně upozornila oprávněného na tyto skutečnosti a oprávněný před uplynutím této lhůty nezaplatil nebo nezjednal nápravu. Pokud je oprávněný v prodlení s úhradou nájemného a služby s tím související, svědčí pronajímateli zadržovací právo k hrobní stavbě a pronajímatel má ve smyslu občanského zákoníku právo požádat o vyklizení věci. Pokud oprávněný v této lhůtě zaplatí nebo zjedná nápravu, oznámení se bude pokládat za bezpředmětné. Podmínkou pro zánik práva k místu podle písmena d) je že není známa adresa oprávněného nebo oprávněný nemá sám již o pronájem místa zájem. Hrobové příslušenství bude ponecháno na místě po čekací dobu jednoho roku s veřejným oznámením na Úřední desce města Stráž pod Ralskem a pokud ani v této lhůtě oprávněný neprojeví O pronájem místa zájem, bude s ním naloženo jako s věcí opuštěnou v souladu Si občanským zákoníkem. \ 3. Při skončení nájmu je oprávněný povinen předat místo v původním stavu a vyklizené. V případě, že tak nebude učiněno, bude postupováno v souladu s občanským zákoníkem 35. či. 6 Péče o pronajaté místo I. Oprávněný je povinen pronajaté místo a hrobové příslušenství udržovat v ádném stavu s ím, že znehodnocené ozdoby Inapř.zvadlé kytice, věnce a podobně! ukládá do nádob, určených k tomuto účelu. 2. Shledá-li správa pohřebiště závady na hrobovém příslušenství, které ohrožují bezpečnost osob, písemně vyzve oprávněného k zjednání nápravy. Není-li dodržena lhůta stanovená k zjednání nápravy, učiní tak správa pohřebiště na náklady oprávněného. či. 7 Péče o zeleň I. Stromy a keře je možné vysazovat na pronajatém místě pouze po předchozím pfsemném souhlasu správy pohřebiště. Vysázené stromy a keře se stávají majetkem vlastníka pozemku, na němž je pohřebiště. Správa pohřebiště je může odstranit za podmínek daných platnými právními předpisy o ochraně přírody a krajiny. či. 8 Stavby I. K vybudování jakékoli stavby na pohřebišti nebo úpravě stavby stávající /hrob, hrobka, náhrobek, rámy apod.! je třeba předchozí písemný souhlas správy pohřebiště. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů a předpisů s tím souvisejících. Při provádění jakékoli stavby je provádějící povinen podřídit se pokynům správy

5 I:ANAS KVĚTEN 2001 pohřebiště a to zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby. Pro provádění staveb platí: a) Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a musí být dimenzovány I. se zřetelem na únosnost půdy. b) Dno hrobu musí být nejméně 50cm nad hladinou spodní vody. Vrstva určená pro krytí rakve v hrobě musí být v minimální vrstvě 1,20 m nad rakví po okraj 2. terénu, tzn. 1,0 m po slehnutí, se zřetelem k úrovni okolí hrobu. c) Pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech: 3. Každý návštěvnfk pohřebiště je povinen před stanovenou uzavírací dobou bez u hrobu nejméně 80x200cm zvláštního upozornění pohřebiště opustit. dvojhrob max. 200x200cm 4. S motorovými vozidly, jízdnfmi koly je zakázáno na pohřebiště vjíždět. Výjimku u hrobu dětského nejméně 6OxlOOcm uděluje správa pohřebiště. - náhrobky pro urny jsou ve velikosti 70xlOOcm + cm rámová deska 5. Dětem do 12 let je přístup dovolen jen v doprovodu rodičů. okolo celého hrobu d) Uličky mezi hroby, hrobkami, umovými místy (v řadě) musí být 30 cm. e) Přední a zadní hrany rámů musí být souběžné s předními a zadnfmi hranami rámů hrobů sousedících. f) Při stavbě náhrobku musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny. g) Ve svahovitém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně odstupňovány. 3. V průběhu stavebních prací je stavebnfk povinen udržovat pořádek, potřebný materiál skladovat na mistech a způsobem určeným správou pohřebiště. Znehodnocený stavební materiál, náhrobky a jejich části, jakož i vykopanou zemi nu je stavebník povinen každodenně a po úplném dokončení prací odvézt z plochy pohřebiště na určenou skládku a to na svůj' náklad, včetně vyčištěni okolí. 4. Vybudované hrobové příslušenství nelze bez vědomi správy pohřebiště odstraňovat. Bez prokázání práva k místu správě pohřebiště nelze z pohřebiště odnášet a odvážet hrobové příslušenství. 5. Správce nenese odpovědnost za jakékoliv poškození hrobů, náhrobků, umových míst a dalších staveb. či. 9 Provádění prací na pohřebišti l. Těla zemřelých smějí do hrobu /hrobkyl ukládat pouze právnické či fyzické osoby vlastnící oprávněni k těmto úkonům a to jen s předchozím souhlasem správy 3. pohřebiště. Uložení zpopelněných ostatků zemřelého provádí osoba určená správou pohřebiště, ve výjimečných případech se souhlasem správy pohřebiště také jiné 4. osoby, zejména osoby blízké ( ll6 občanského zákoníku) Výkopy a zemní práce všeho druhu, zejména kopání, formování a obkládání hrobu 6. si zajišťuje oprávněný po předchozím souhlasu a pod dohledem správy pohřebiště. 3. Jednoduché práce nutné k udržováni pronajatého místa.zejména vysazování květin, úklid, údržbu hrobů a okolí, provádějí oprávnění sami, osoby jim blízké, nebo ijiné osoby. 4. Mrtví se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu, pokud vážný obecný zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu. 5. Správce pohřebiště může na žádost nebo se soublasem toho, komu bylo misto pro hrob pronajato, povolit, aby do téhož hrobu byli uloženi další mrtví příbuzní, popř. i jiné osoby a to po uplynutí t1ecí doby. či. 10 Udržování čistoty a chování na pohřebišti I. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě mista.neni dovoleno dělat hluk, hvízdat, kouřit apod. 2. Jezakázáno odhazování jakýchkoliv odpadků mimo nádoby k tomu určené. Dále je zakázáno vodit na pohřebiště psy, kočky a jiná zvířata. 3. Jakékoliv znečištění musí být odstraněno tím, kdo je způsobil, jinak bude odstraněno na jeho náklad. 4. Není dovoleno vstupovat na travnatou plochu vsypově louky. 5. Každý návštěvník je povinen zavřít vstupní vrata. 6. Správce pohřebiště je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby (např. kytice, věnce), poklid ruší po uvadnutí estetický vzhled pohřebiště. Na pohřebiště a jeho jednotli vá místa nelze umisťovat předměty v rozporu s řádem a případnou dohodou se správcem pohřebiště. 7. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než kornuni- 2. kačním a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze bez souhlasu správce pohřebiště umisťovat lavičky nebo úschovné prostory v okolí hrobů. či. 11 RozsvěcovánÍ světel Světla lze na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou umístěna ve svítilnách nebo pokud jsou jiným vhodným způsobem zabezpečena. Rozsvěcování světel na vsypové louce je dovoleno pouze na místě pro tento účel zřízeném. Přístup či. 12 na pohřebiště Pohřebiště jsou přístupná veřejnosti denně: v době do l.1l od 7 00 hodin do hodin v době od od 7 00 hodin do hodin Správa pohřebiště však může ve zvláštních případech z důvodů bezpečnosti (např. náledí, exhumací, terénních úprav) přístup veřejnosti omezit. či. 13 Cena za pronájem hrobového místa a související služby I. výše ceny za nájem místa na pohřebišti a služby s nájmem související se stanoví na každý i započatý metr čtverečný a řídí se platnými předpisy o cenách. Další individuální služby se sjednávají dohodou. Cena za užívání hrobového místa je tvořena: nájemným stanoveným dle Cenového věstníku. MFČR Cenou služeb spojených s užívánim pohřebiště Ijejich výše zahrnuje z části nebo zcela náklady nájmu nemovitého majetku, travnatých ploch a vzrostlé zeleně, náklady pořízení, náklady na likvidaci odpadů, úklid a údržbu, náklady na energie a správu pohřebiště, finanční náklady, příslušnou daň! Platný ceník je přílohou Č. I tohoto provozního řádu. či. 14 Splatnost úhrad l. Při podpisu smlouvy na pronájem místa pro uložení zpopelněných ostatků zemřelého do hrobu,hrobky a za vsyp zpopelněných ostatků do země. 2. U plateb již provedených od následujícího nezaplaceného roku. Musí být prokázáno složenkou Vždy před uložením rakve s ostatky zemřelého do země jednorázově, na celou tlecí dobu.. Na další období vždy do Úhradu je možné zaplatit v kanceláři finančního odboru MěÚ nebo složenkou. V případě včasného nezaplacení se postupuje podle čl.5 tohoto provozního řádu. či. Přechodná a závěrečná ustanovení I. Účinnost všech smluvních vztahů uzavřených před účinností tohoto provozního řádu zaniká dnem účinnosti tohoto provozního řádu pohřebiště. 2. Osoby, kterým byla hrobová místa propůjčena dle dříve platných právních předpisů, jsou povinny do tří měsíců od platnosti tohoto provozního řádu uzavřít s vlastníkem pohřebiště novou nájemní smlouvu. Pokud takto ve stanovené lhůtě neučiní,bude postupováno podle či. S tohoto provozního řádu. 3. V případech, které neřeší tento řád, se postupuje podle ustanovení vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR Č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví. 4. S tímto provozním řádem vyslovil podle ustanoveni 19 odst. 3 vyhl. č. 19/1988 Sb. souhlas okresní hygienik. 5. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 5. dubna 200 I. Příloha č. 1 - ceník k Provoznímu řádu pohřebiště města Stráže pod Ralskem Schváleno usnesením rady města Č. 57/2001 ze dne 4. dubna 2001 I. Roční sazba za pronájem místa : Na základě platného výměru Ministerstva financí ČR částka 16 výměr MF č. 01/2001 stanovena cena za pronájem hrobového mista ve výši: 4,- Kč za každý m' za rok. Paušální sazba za služby s pronájmem hrobového místa související je stanovena ve výši: 110,- Kč za každý i započatý m? za rok. 3. Celková cena za užívání pronajatého hrobového místa za každý i započatý m2 na městském hřbitově ve Stráži pod Ralskem byla stanovena ve výši: 114,- Kč za každý i započatý m' za rok 4. Vsyp zpopelněných ostatků zemřelého do země I urna s popelem jednorázově maximálně 800,- Kč Ceník nabývá účinností dnem S. dubna 2001

6 STRANA 6 Vážení spoluobčané Dlky Vartě chci informovat o nebezpečt, které Vás může postihnout jako mě. Věnujte mi prosfm pozornost a přečtěte si můj článek, protože se týká každého Z Vás. Nikdo z nás si neuvědomuje, vjakých podmínkách žijeme. Jsou to faktory, které na nás působí pozitivně i negativně, aniž si to uvědomujeme a mezi ně patiť hluk, exhalace a jedy, které nás ovlivňujfjak psychicky, tak fyzicky i v našem životě. Ve svém prvním článku bych se chtěl zaměřit na hluk. Každý Z vás byl alespoii 1 krát na poliklinice ve Stráži pod Ralskem. Je zaráiejtc! pro mě, jak vkročím do vestibulu, rak si pfipadám, že jsem vstoupil do vykradené budovy. KdyŽ sejedná o pacienta, který piíchárť poprvé, must se informovat kolemjdoucích, kdeje ordinace lékaře. Nikdy jsem neviděl na ušním oddělenf nástěnku odborného poradce, nebo informace O sluchu. V současné době mám ji! znalosti, které jsou mi k ničemu, a proto chci aspoň Vás informovat, co toje hluk ajakéjsou následky na lidský organizmus. Hluk je vše, co slyšíme. Tedy hlukje zvuk, který buď dosahuje nebo piekračuje hladinu intenzity, škodlivý pro sluchový orgán a organizmus,nebo ruší pťi práci a odpočinku, i když této hladiny nedosahuje. Zvuk nadměrné intenzity však má škodlivě účinky, i když je přijímán kladně, např. pfíliš hlasitá hudba. Podle mě je přijatelná hranice hluku do 85 db. (k pťirovnání.cestovánt osobním automobilem a to maximálně 1 hodinu, pak pficháti únava od sluchu a ne únava od těla.) Na různ.ých pracovištích se překračuje hranice hluku 95 db. Nikdo Z nás si neuvědomí, že máte svůj sluch v ohroženť, a když to poznáte na sobě, že Vás šumy trápt, je ul pozdě. V poškozeném sluchu se buňky neobnovujl. CAN-syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte V polovině roku 2000 byla na Okresním úřadě v České Lípě, referátu sociálních věcí, oddělení sociálně - právní ochrany, zřízená funkce s pracovní náplní týkající se syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN)..Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považujeme jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé jednání rodiče, vychovatele anebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte,případně způsobuje jeho smrt." Specializovaná pracovnice přijímá podněty, vyhledává ohrožené děti a společně s institucemi, jichž se daná problematika týká, řeší případy týrání, pohlavního zneužívání či ohrožování 'mravní výchovy mládeže. Zároveň je především pro děti, které se staly oběťmi uvedených trestných činů, poradkyní a průvodkyní celým řízením, a to jak v oblasti trestní, tak i sociálně-poradenské. Na Okresním úřadě v České Lípě se touto specializovanou pracovnicí stala Bc. Klára Říhová, tel.0425/ Chtěli bychom upozornit na to, že zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,opravňuje v 7 každého občana upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. V 8 je stanoveno, že každé dítě má právo požádat orgán sociálně - právní ochrany o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv i bez vědomí rodičů. Jednotlivé aspekty syndromu CAN zohledňuje a upravuje i Trestní zákon Č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( 2-týrání svěřené osoby, 2l7-ohrožování mravní výchovy mládeže, 242 a 243-pohlavní zneužívání) a v 167 ukládá každému občanovi povinnost jakýkoliv trestný čin oznámit. Referát sociálních věct Okresního úřadu Česká Upa,;8 - I KVĚTEN 2001 ~KYalltni montáf l>spolehllvý servis Výhodný prodej -Horizontální od 309 Kč/m 2 Vertikální.... od 500 Kč/m 2 Velký výběr barev; záruka 1 rok Plovoucí podlahy Isodesing 5 let záruka Karát.10 let záruka ze 7. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 18. dubna 2001 Přitomni: dle presenční listiny - 5 členů RMě 68/2001 pení ultrazvukového přístroje Ověřovatelé zápisu: paní Ing. Urbánková, Rada města rozhodla přispět částkou ve pan Ing. Horčík Manželé Volejníkovi - žádost o prodej výši 4 000,_ Kč. objektu na slp. č /2001 Prodejna BILLA umístění do terénu Rada města projednala návrh na umístění Poptšu Vám, jak došlo k poškozen! mého sluchu. Pracoval jsem v UD Hamr na J., stavby prodejny BlLLA do terénu. S návrhem souhlasí a doporučuje ZMě jeho v podzemí a to ve hlučném prostředí. Co si pamatuji mé prvnt pťťznaky byly zaléhání v ušlch a nervové pťtznaky, ale po směně, schválení. když. jsem byl v klidu, se po několika hodinách můj sluch adaptoval. Pak se mi přidaly šumy a MUDr. Krikorková mě léčila 65/2001 vitamíny Bl+B/2, což bylo k ničemu. Když Žádost rodiny LaštovkovÝch o prodej se Váf zdravotní stav nezlepši do / měsíce ~ po vitaminech, dělejte tlak na jakéhokoliv Rada města doporučuje ZMě žádosti lěkaie, aby Vás doporučil do nemocnice vyhovět a pozemky na základě GP č. ČL. na tzv. vazoaktivnt infuze. Pokud se no u nemovitosti čp. 58, 59 ul. Vám sluch netlepši po aplikaci do jednoho Školní v k.ú. Stráž pod Ralskem prodat, měsíce, pak zapadáte do druhé skupiny s podmínkou, že do 6 měsíců od prodeje postižených. Při takovém onemocnění se uvedou majitelé do pořádku ostatní stavby jedná o těžké pfípady, o kterých se zmťntm v pfíšlím čísle. Lupták Bohumil na pozemcích u nemovitosti. =:». oprava bot kabelek a tašek. ruksaků. bund'. reltlenů a pásků. koňských sedel. sit. zipo::-. atd.' VSE HOTOVO 00 1 TÝDNE ZÁZRAKY DO 14 DNŮ KDE: ---.son~ '/'I.f) uo-r-n f1 ;0 ""I]é,' -po';ut3lr 66/2001 Žádost VS ČR Institutu vzdělávání Stráž p.r. o dělení souhlasu k žívání znaku města Rada města žádosti vyhovuje a ouhlasí s místěnírn znaku města Stráže pod Ralskem na webových stránkách IV VS. 67/2001 Klub vodního Ivžování Stráž pod Ral skem - žádost o povolení sportovní ~ Rada města souhlasí s pořádáním mezinárodních závodů ve vodním lyžování na vodní nádrži ve Stráži pod Ralskem. Akce.s názvem.xv ll, ročník memoriálu Ing. V. Kadlčíka" se bude konat ve dnech srpna 200 I. Rada města po projednání věci doporučuje ZMě žádosti vyhovět a objekt na 74/2001 st.p. Č. 897 v k.ú. Stráž pod Ralskem (bývalá střelnice) prodat za nabízenou částku ,- Kč. 69/2001 Manželé Rulíkovi. Jižní 367 Stráž p.r. žádost o pronájem pozemku v ul. Dubnická č.p. 88 Rada města žádosti nevyhovuje. 70/2001 Akcie České spořitelny - prodej Rada města projednala možnost prodeje SDU - žádost o finanční příspěvek na akci "Pálení čarodějnic" Rada města rozhodla přispět částkou ve výši 5 000,- 75/2001 Kč MO ČRS - žádost o finanční příspěvek na rybářské závody dětí a mládeže 26. května Rada města rozhodla přispět částkou ve výši 3 000,- Kč na zakoupení věcných cen. akcií České spořitelny a doporučuje ZMě akcie odprodat. 76/ /2001 PANDA SPORT - žádost o finanční dotaci na rekonstrukci podlahy v tělo cvičně Rada po projednání věci doporučuje ZMě žádosti vybovět a investici dotovat. 72/2001 Psychologická poradna K CE T- RUM" Česká Lípa žádost o finanční příspěvek Rada města žádost zamítá. Zodpovídá: ved. finančního odboru 73/2001 NsP Česká Lípa rentgenologické odd. TRIATLON KLUB - žádost o finanční příspěvek na pořádání závodil Rada města rozhodla přispět částkou ve výši ,- Kč na úhradu technických a organizačních nákladů a na zakoupení věcných 77/2001 Jednání cen komisí Rada města bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise dne I - komise ži votního prostředí dne žádost o finanční příspěvek na zakoulnfonnace: řešení dlužníků nájemného

7 KVĚTEN STRANA H~STOKIE A tak šel čas červen - v Římě zemřel třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna ledna, Václav ly. vydal mandát, tzv. Delcret kutnohorský, jímž upravil počet hlasů jednotlivých národů na univerzitě pršel sníh krvavý a jako cihelné barvy a přikryl zemi jednoho prstu zvýši srpen, zemřel Václav IV. na Novém hradě u Kunratic červen, Albrecht, král uherský a níže rakouský. císaře Zigmunda zeť, korunován za českého krále na hradě pražském vznikl nejstarší vojenský řád Jana Hájka z Hodětína, podkoního Království českého října, v neděli po sv. Františku C:eněk z Vartenberka, nejvyšší purkrabě pražský, Boček z Kunštátu a Poděbrad, Vilém z Vartenberka, jinak z Zvířetic, učinili psaní císaři Zigmundovi o mistra Jana z Husince, vydávajíce mu svědectví, že o něm arcibiskup pražský Kunrád žádného bludu nevěděl. a přimlouvají se, aby slyšán byl července, Zigmund Lucemburský (" ), nevlastní bratr Václava IV. se dal korunovat na českého krále. 16. květen, poselstvo krále Jiřího z Poděbrad odešlo z Prahy k francouzskému králi s návrhem na vytvoření spolku křesťanských králů a zajištění mlru v Evropě (plán nebyl uskutečněn pro rozpory mezi panovníky) října, MJan Hus se vydal na cestu ke kostnickému koncilu červenec, v sobotu, v hodinu třetí po poledni Mistr Jan Hus z Husince, nechtěje učení svého odvolati a potupiti, na sboru konstans1eémza arcikacíře odsouzen, kněžství zbaven, moci aneb rameni světskému vydán a upálen února, v neděli po Štolování sv. Petra 1. ročník turnaje ve volej balu V sobotu 28. dubna 2001 uspořádala skupina amatérských odbíjenkářů I. ročník velikonočního turnaje smíšených družstev v odbíjené. Hrálo se v "Nafukovačce", podle propozic musely být na hřišti v každém družstvu nejméně dvě ženy. Turnaje se zúčastnilo šest družstev, tři ze Stráže a tři z České Lípy, dam musely být odmítnuty, víc by se časově nestihlo. Ve velmi vyrovnaných bitvách (hrálo se na dva vítězné sety), se ukázaly být lepšími celky z Lípy, všechny tři postoupily do semifinále, Po dalších urputných bojích postoupili do finále Rackové a Wakovlci (oba týmy Českolipáků). V boji O třetí místo konečně uspělo družstvo ze Stráže. Starci (Stráž staří) zkušeně smetli lipskou Bogotu 2:0. O Černého Petra - poslední místo-hrál tým pořadatelů pod názvem Strážský Výběr s Buráky (Stráž mladí). Ve hře se pořadatelům lepila na paty smůla (dvě zranění), takže ani posila Radka, půjčená od Bogoty, nezabránila prohře. Finále pak bylo neuvěřitelnou bitvou, kde se štěstí klonilo tu na jednu, tu na druhou stranu, aby ve třetím setu méně chybující Rackové zvítězili. Jestliže měli pořadatelé smůlu ve hře, vše si vynahradili v organizaci turnaje. Vše klaplo prakticky bez chyby. o čemž svědčí uznání zúčastněných družstev a jejich zájem o další ročník. Pochvala těší o to víc, že veškerou organizaci zvládli pouze tři lidé-klára Procházková, Tomáš Soukup a Jiří Hromek. Veliký dík patří také sponzorům turnaje: Drogerii Šír Knihkupectví Okrajek Prodejně mobilů a počítačů na poliklinice Cukrárně MANON Prodejně MAJA Mototechně TÝKAL Papírnictví U POŠTY Kadeřnictví ZLATKA A MAGDA SNACKBARU Romaně MENCLOVÉ za sucbé aranže Městskému úřadu Stráž p.r. a městu Stráž p.r. za příspěvek na halu. Zdá se, že dobrá věc se podařila a příští rok na shledanou. li!í Hromek husitská revoluce hlasy katolických pánů zvolen v Olomouci Matyáš za českého krále 31. května, upálena Johanka z Arku květen, bitva u Lipan prosinec. umřel v Znojmě od zapálení nohy císař Zigmund prosinec, Zemský sněm zvolil šest pánů za správce království (Oldřich z Rožmberka, Menhart z Hradce, Aleš Holický ze Šternberka, Hanuš z Kolovrat.Mikuláš Zajíc z Házrnburka a Zigmund z artenberka). 22. srpen, ve čtvrtek ochtáb Nanebevzetí Panny Marie před sv. Bartolomějem, Vladislav Jagelonský, prvorozený syn krále Kazimíra III. Polského, mládenec stáří let 16, korunován v kostele sv. Víta na hradě pražském od biskupův polských, kteříž s ním přijeli a kteréž potom za tou příčinou papež Sixtus IV. chtěje mlti Maryáše krále uherského, do kladby dal. Po vykonání té slavnosti jel král k obědu do svého dvoru v Starém městě pražském pod Duatlonisté Pilkingtonu pojedou na šampionát Ipřevzato z MF ze dne 12.května Stráž pod Ralskem-Učast na červencovém evropském šampionátu v duatlonu v portugalské Mafie si vybojovali i tři členové týmu Pilkington Tri Klub Stráže pod Ralskern-Milan Kulman a junioři Lukáš Erben a Kateřina Loubková. Rozhodlo se o tom při zahajovacím závodě Českého poháru v duatlonu, který se již tradičně konal v Šumperku. V hlavním závodě mužů se o reprezentační dres pokoušel i Kulman ze Stráže pod Ralskem, který si čtvrtým místem vybojoval nominaci. "Mám velkou radost, že se tvrdá zimní příprava vyplatila. Chtěl bych v Portugalsku udělat slušný výsledek", neskrýval nadšení Kulman. Mezi sto třiceti účastníky se na čele prosadili favorité. O pořadí v cíli se rozhodovalo až v závěrečném finišl. O pouhou vteřinu zvítězil olympionik ze Sydney Ospalý před Ferklem. Třetí ve velmi vyrovnaném závodě doběhl Minaffk. Svůj životní závod absolvoval strážský Lukáš Erben. Třetím místem v prvním závodě mezi juniory se zařadil mezi reprezentanty. Už jistou nominaci na ME má v kategorii juniorek další členka Pilkingtonu, Kateřina Loubková. Novinský puchejř 2001 Ve dne se uskutečnil již 4.ročník turistické akce "Novinský puchejř 2001", který byl, po připomínkách z minulých ročníků zkrácen na polovinu, tedy na 0 ve třech etapách. Páteční etapa vedla z Novin pod Ralskem do Dolního Bousova, kde jsme využili turistickou ubytovnu SK Dolní Bousov se sociálním zařízením. Sobotní etapa vedla přes Sobotku a Prachovské skály zpět do Dolního Bousova a nedělní etapa vedla z Dolního Bousova zpět na hřiště v Novinách pod Ralskem. Zúčastnilo se celkem 18 dálkoplazů, z nichž 6 ušlo plný počet, tedy 0. Výjimku tvořil starosta Novin-Miloslav Novozámský, který šel bez jakéhokoliv zabezpečení původní trasu Noviny-Seč-Noviny, tedy 300 a poprvé v historii této akce se mu podařilo splnit počet v časovém limitu 72 hodin a celou trasu ušel za 68 hodin. Počasí nám jako tradičně, přálo a účastníci mohli z vyhlídek Prachovských skal přehlédnout pořádný kus České republiky. Účastníci akce a počet ušlých kilometrů MVDr. Miloslav Jaroslav Tomáš Dagmar Jiří Ladislav Ondřej Tomáš Jiří David Jiří MOa Jarmila Ivan Renata Miloslav Pavel Jiří Novozámský Kasinec Hlinčík Šumová Paseka Mazůrek Vácha Drahoňovský Zelinka Tumpach Janko Janková Ostašová Ostaš Lazárová Hercík Votík Špaček počátek stavby Prašné brány (arch. Matěj Rejsek z Prostějova), květen, v neděli pátou po Velikénoci v hodinu půl třetí na den, Jiří z Poděbrad a z Kunštátu, korouhevný pán český,korunován na království české v kostele sv. Víta na hradě pražském srpen, v hodinu 6. na den veliké a hrozné zatmění slunce etc. 17. duben, nejvyšší purkrabí pražský C:eněk z Vartenberka se postavil do čela husitského odboje proti Ziundovi a získal i Pražský hrad 1413 korunou a okolo něho i před ním penězi i groši rníšenskými dosti hustě sypali. Mimot'i Stráž p.r. Postřelná Postřelná Mimoň Staré Splavy Stráž p.r. Pertoltice Pertoltice Cvikov Cvikov Mimoň Mimoň SK Noviny p.ralskem - turistický oddíl první hodinky v Norimberku první poštovní kůň 1483 mor, který se již roku 1482 objevil na několika místech v Čechách. zasáhl v červnu Prahu. V lcrátké době zde zemřelo několik tisíc lidí červenec, král Vladislav Jagelonský zvolen po smrti Matyáše Korvína (zemřel ) uherským králem. Poté opustil Vladislav Prahu a přesídlil se svým dvorem do Budína. Správu Čech vedli králem jmenovaní hejtmani z řad panstva, z nichž se postupně vyvinula téměř samostatná oligarchická vláda 1492 nalezen tabák na San Domingu. 1493!O. říjen, zatmění slunce od hodiny 20. až do dvamecítné. Toho roku vyskytla se nemoc Iyranská v Mauritanii a Hišpanii, potom byl mor v Čechách a Míšni 00 dokončení Vladislavského sálu na Pražském hradě, budované Benediktem Rejtem z Pískova, nejvýznamnějším architektem pozdní gotiky. Konec dobrý - všechno dobré V právě skončeném ročníku regionálního přeboru jsme si mohli připadat jak na houpačce. 1'0 slibném vykročení a dokonce překvapivém úspěchu v České Lípě (4:4) přišel útlum, který vyvrcholil ztrátou v, jak jsme se původně domnívali, klíčovém utkání s Doksy. Jak seblížil konec soutěže, vypadalo to, že..obhájíme" loňské poslední dvanácté místo. V pro nás v nejpříhodnější chvíli však došlo k překvapivému obratu. První signál nám dala již jen těsná (3:5) prohra s favorizovanou Krásnou Lípou, ale skutečným a naprosto neočekávaným úspěchem bylo vítězství v Žandově (4,5:3,5). Hned v dalším utkání jsme doma hostili vysoce favorizovanou novoborskou Jiskru, dokonce jsme ani nenastoupili v nejsilnější sestavě, ale přesto, po dramatickém průběhu, to byli překvapivě hosté, kdo byl vděčen za konečnou remízu (4:4). Přes tyto nepopiratelné úspěchy se stalo rozhodujícím utkání předposledního kola ve Cvikově, případná prohra by totiž znamenala, že "Černý Petr" stejně zůstane u nás. I když jsme do Cvikova jeli v nejsilnější sestavě, očekávalo se velmi vyrovnané a dramatické střetnutí. Začátek utkání také těmto předpokladům odpovídal, pak ale naši soupeři začali na šachovnicích postupně ztrácet pozice a po výhrách Malce, Holuba, Ščerby, Řiháka a Vrány a remízách Černého a Weisse jsme nečekaně vysoko zvítězili (6:2). V závěrečném kole jsme doma přivítali SŠES+SOU Vamsdorf, proti favoritovi jsme nerněli co ztratit, a tak dostali příležitost i další hráči a prohra 2:6 (remizovali Malec a Řihák, zvítězil Ščerba) ani nemrzela. Konečné 10. místo je pro nás úspěchem, nechali jsme za sebou sice jen Žandov a Cvikov, ale v 51eté historii regionálních přeborů je to naše nejlepšf unústění a hlavně zejména poslední výsledky nám dávají lepší perspektivu do dalšího ročníku. Jan Malec

8 STRANA 8 KVĚTEN 2001 KULTURA Dům kultury Stráž pod Ralskem KULTURNí PŘEHLED NA MĚsíc ČERVEN 2001 KINO PROSTOROVÝ ZVUK DOLBV SURROUND Program: 1.6. pátek vstupné 55,- UMĚNí BOJE USA. Wesley Snipes jako tajný agent pracující pro OSN. Zabíjí lidi, aby posílil světový mír... AkCní thriller. Mládeti pffstupný 3.6. neděle 4.6. pondělí vstupné 51,- PONORKA U 571 USA. válečné drama o posádce americké ponorky, která se vydává na nebezpečnou míst, jejímž jediným cřlern je získat německé šítrovacf zařízen! Enigma. Pokud máte rádi vodu, netrpíte klaustrolobií a nevadí vám chlad a nedostatek kyslíku, vřele ocooručoleme. Mládet do 12-fj nevhodný 7.6. Ctvrtek 8.6. pátek vstupné 49,- PURPUROVÉ ŘEKY Francie. Poklidné alpské městečko vzrušř nálezy umucených lidských těl. nechá vás umírat pomalu a krutě - nechá vás sestoupit až na dno bolesti a smrti Jean Reno v černém krimithrilleru na stopě masového vraha. Mládeži do -fj nevhodný neděle pondělí 1600,1800a 2000 vstupné 70,- TMAVOMODRÝ SVĚT CR, Německo. Jan a Zdeněk Svěrákovi uvádějí nel'dražší projekt české kinematografie. Ondřej Vetchý a Kry,Stof Hádek sváděj bitvu o Anglii a o jednu ženu... aneb příběh o mužném prátelství, bláznivé lásce a obyčejné odvaze. Mládeti pfístupný čtvrtek vstupné 51,- BILLY ELLlOT Velká Británie... Vyměnil boxerské rukavice za taneční střevíce a vzdor všem a všemu začal tančil. Ve špatné době, na špatném místě... Vynikající příběh o chlapci, který přes otcův odpor jde za svými sny... Anglie 1984, malé hornické městečko, zatuchlá tělocvična a venku stávka... Mládeti do tž-u nevhodný.6. pátek 1800a 20'5 vstupné 51,- QUILLS - PEREM MARKÝZE DE SADE USA. Kate Winsletová /Titanicl jako pradlena a Geofrey Rush jako aristokratický superdeviant všech dob na konci své cesty... Rozdával bolest a slast, až ho v kobkách charentonského blázince z dravce změnili v kořist... Mládeži do ts-t! nevhodný neděle pondělí 1800 a 2000 vstupné 49,- SLEČNA DRSŇÁK USA. Finále Miss USA je ohroženo bláznivým teroristou se semtexem. Nezbývá než z umolousané odpudivé agentky FBI udělat svůdnou nymfu, která se vetře mezi finalistky a drapne lumpa při činu... Sandra Bullocková v bláznivé krimikomedii. Mládeži do 12-fj nevhodný VÍCE SVĚRÁKŮ - VÍCE DOBRÝCH FILMŮ Někdy více kupodivu znamená více. V případě Zdeňka a Jana Svěrákových a jejich filmové tvorby platí přímá úměrnost. Dobře jsme se bavili u filmů Co je vám doktore?, Na samotě u lesa, Jako jed, Vesničko má středisková a řadě dalších, v jejichž titulcích se objevovalo jméno Zdeněk Svěrák. Dobře jsme se baviti u Obecné školy, Akumulátoru a Jízdy, v jejichž titulcích se objevilo jméno Jan Svěrák. Jablko Svěrák skutečně nepadlo daleko od stromu S věrák a tvůrčí tandem otec a syn prokázal své umělecké kvality báječným filmem Kolja, který svým inteligentním humorem bavil české diváky několik let. Puncem za jeho kvalitu se stala nominace a posléze i samotný oscar za nejlepší zahraniční film. Ipozn. Před rokem se psalo, že Hollywood připravuje vtastni natáčení Kolji....1 Takovýto úspěch zavazuje, ate nemyslím si, že by zrovna Svěrákovi byli ti, kteří by veškerou svoji následující tvorbu nutně podřizovali požadavkům amerického publika IJan dokonce odmítl natočit v Hollywoodu filmf. Naopak, jsou si vědomi, jak důležitý je pro jejich tvorbu český divák. O to těžší úkol si vybrali v případě posledního filmu TMAVOMODRÝ SVĚT. Problematika českých stfhacích pilotů, kteří za druhé světové války odešli do Anglie,je sice v povědomí lidí, ale zdaleka ne tak, jako okupační vojska, která nám po čtyřicet let jezdila za okny s tanky. Divadelní pohádkové představení na motivy Františka Hrubína v podání divadelního souboru při Základní škole ve Stráži pod Ralskern " hod. MS + Lstupeň ZŠ I(}" hod. ZŠ JO hod. pro účastníky víkendového pobytu dětí, rodiče a ostatní neděle pondělí 18"'a20" vstupné 49,- OSUDOVÉ SETKÁNí USA. Sean Connery jako stárnoucí spisovatel a Rob Brown jako nadějný šesmactiletý student se setkávají za podivných okolností, aby jeden ve druhém našlí nový smysl života. Mládeti pfístupný 26. úterý pouze v 1800 vstupné 51,- SLEPIČj ÚLET VB,USA. Zivot na slepičí farmě neposkytuje žádné zářlvé perspektivy. Když se na dvorku objeví kombajn na výrobu slepičích karbanátků, je rozhodnuto.. Vynikající animovaná komedie z prostředí našich oblíbených opeřenců. Mládeži pfístupný 27. středa pouze v 1800 Z PEKLA ŠTĚSTí II CR. Dva zlatí slavíci Karel Gott jako vládce pekel i nebes a Daniel Hůlka jako král Brambas v dalším pokračovén! výpravné pohádky režiséra Zdeňka Trošky. Film pro celou rodinu Sel""" Anna Gnilie 30.na Ctvrtek pátek VALENTINE USA. Tři otloukánci v sobě mají časovanou bombu. V dětství šikanovaní spolužáci si lety nahromaděnou nenávist hodlají koneě ně vylít. Krutí spolužáci 30.n 30zef Připravujeme: Bratříčku, kde jsi?, Hanibal, Na pokraji slávy, Ženich na útěku, Cabriolet, Trosečník, Nepmel před branami, Smlouva s ďáblem, Rebelové, Mexičan, Mumie II a dalšf... Jste srdečně zváni! Hrajeme hodin 10 a v 1600, 18'" a 20'" A.Nevole Zivot školy S MILf'NKOU MÉ MATKY ART KINO Island. Cerná komedie režiséra a scénáristy Ballasara Kormákura. Nezaměst~aný Hlynur žije poklidným životem mezi počítačem a nočními ktuby. Situace se změní, když si jeho bisexuální matka přivede domů stejně orientovanou pmelkyni. 'Mládeži do -1i nevhodný Mládeli do -1i nevhodný Příprava filmu zabrala autorům neuvěřitelných pět let. Psaní a přepisování scénáře, shánění peněz, detailní přípravy na české poměry nevídané a vlastní natáčení... a je na světě další ještě báječnější film. Nejen, že pobaví, ale i poučí a složí poctu zapomenutým hrdinům za nás za všechny, kteří bychom tak chtěli učinit, ale nevíme jak. Ze školního časopisu pátek pouze 2000 Vstupné 55,- Horor pro ty, co se rádi bojí.. Chtěl bych, aby se poselství o statečnosti a touze žít v souladu se svědomím donesla i k nejmladším divákům. Ty vlastnosti jsou potřebné vždycky." 2 X 7 pohádek VYHNÁNí Z RÁJE CR. Tragikomedie Věry Chytilové a Bolka Polívky nás přivádí na nudistickou pláž, kde probfhá nijtáčenf pochybného filmu. Kromě nahých neherců ve filmudále uvldříe Milana Steindlera, Arnošta Goldflama, Pavla LiSku, Otakára Schmidta nebo Chantal Poullainovou.. Mládeži do ts-u nevhodný treste se..! Je valentina - svatek zamilovaných a vypadá to, le čas nade~el... Zdeněk Svěrák o tom říká: By ta tu chuť vyprávět o lidech, které jsem od chlapeckých let obdivoval. Jako kluk jsem hltal knížky o tom, jak se nesmířili s kapitulací, vsedli do britských stíhaček a bombardérů a vzlétli proti Hitlerovi. Chtělo se mi psát o mužích, kteří se narodili do historického nečasu a byli podrobeni zkoušce charakteru. Ti, co uchystali fašismu porážku a přežili, dočkali se doma ve vlasti nevděku a potupy. O tom stálo za to psát. Syn Jan, režisér tohoto filmu, ačkoliv se narodil přesně dvacet let po té velké válce, to cítil stejně. Zveme Vás do divadla 21.6.Ctvrtek 18 Oa2000 vstupné 51,- vstupné 51,- A to byla hlavní motivace, která vtahovala autory do projektu. Připomenout zapomenuté. Vstupné IS,-Kč Koupím byt 1+1 v osobním vlastnictví nebo družstevním vlastnictví ve Stráži pod Ralskem. Te Prodám garáž ve Stráži pod Ralskem v Dubnické ulici (pod zámkem) za cenu SS 000,- Kč. Informace na tel. 048/ Kováčová Kvášová 14l"<lsová Pl"<lvdová Raj noho. Bačo. Růžena HdJkovd VA H l'ábová Novolná Petl'á ová Ptáčková L)!die Mál'io. tdito. v Je jaro, lásky čas, a tak jsme vybrali báseň jednoho z žáků-žákyň? naší školy. Redakci se nepodařilo zjistit autora, který si přeje zůstat v anonymitě. Budiž. Za své dílo se ale stydět nemusí. Láska Láska je věc, bez které se nedá žít, ale přesto se s ní žije špatně. Je to slovo, které se snadno říká, ale těžko. dokazuje. Láska je jenom výmysl, který nám pomáhá žít a zároveň nám život ztěžuje a zabíjí nás. Je to zkáza, krásná zkáza, která se nedá zastavit! Kal. -Bory- Pem..ška Mo.l'ie Mo.l'ie Ladislav Vlasto. L..dille Marie Viktor' Stejskalová Sti4tzavá Homrkovď Cikán R.ai&ová Týkalová 13ol4dovd Sto.něk

ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967. Slovo starosty

ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967. Slovo starosty ROČNÍK 10 R BŘEZEN 2001 ZDARMA MĚSÍČNÍK ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZAV~RK.', 20.3.2001 REDAKCNI RADA: K. HUML, B. RYCHTARiK, P. KUMSovA, E. HORCIK, V. MtCHURA NAKLAD: 1.300 vytiskú

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Statutární město České Budějovice

Statutární město České Budějovice Statutární město České Budějovice Řád veřejného pohřebiště schválen Radou Statutárního města České Budějovice dne 23.5.2007 účinnost od 1.7.2007 Rada Statutárního města České Budějovice se dne 23.5.2007,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

Vznik a historie strážských radnic

Vznik a historie strážských radnic www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Máme před sebou pátý měsíc roku 2008. Na úřadě se pilně pracuje na prioritách, které nám určil Akční plán a které jsou také sledovány komisí pro strategický rozvoj. Rozpočet

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz GLOSY Z RADNICE Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád ) upravuje provoz veřejných pohřebišť (dále jen pohřebiště ), které jsou ve vlastnictví Statutárního města

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J OBČASNÍK Sdružení pohřebnictví v ČR 6 / 2013 r. XVI. OBSAH: Z činnosti SP v ČR, novinky str. 1-2 Legislativa Ochránce str. 3-6 str. 7-8 Představení člena č. 272 str.

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald.

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald. 2 únor 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 12. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více