Slovo starosty Letem strážským světem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty Letem strážským světem"

Transkript

1 ROČNÍK 10 KVĚTEN 2001 ZDARMA MĚSÍČNÍK REDAKCNi RADA: K. HUML, B. RVCHTAŘÍK, ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM lco P. KUMSOvA, E. HORCiK, V. MĚCHURA NAKLAD: VYTISKŮ BEAUTY Slovo starosty Letem strážským světem Prodej bytů účtě Vyžaduje daleko větší péči. Používejte velice jemné přípravky, které pleť nepodráždí a neporuší hydrataci pleti. Poupokračování na str. 2 TlsPRA CVIKOV Vážený pane starosto, v březnové Vartě jste nám sdělil, že sám bez zastupitelstva nemůžete nic. Také jste napsal, že se zaručeně bude řešit i vylepšení správy bytového fondu, ale nelze vše hned a naráz. Rozhodl jsem se po delším zvažování na toto prohlášení zareagovat. A abych nebyl autorem, který by probůh tvrdil, co jste nikdy neřekl, nebo popisoval události, které se nestaly, vzal jsem si k srdci doporučení našich radních. Ti doporučují všem soudným občanům, aby se seznámili s pravdivými údaji a fakty. Podle nově schválených pravidel o prodeji bytů bylo osloveno již devět domů,další jsou připraveny. Oproti minulosti, Pleť mastná kdy nabídka probíhala v nedůstojném proiseboroická, akneozní/ vyžaduje časstředí prádelen,sušáren apod.,jsou vyzvaní tější myti a zvýšenou hygienu. Pro tento pozváni do místnosti na MěÚ. Přítomni typ pleti doporučuji čistící lodličujícíl jsou zástupci města, realitní kanceláře.kgely, např. s čajovníkovým olejem ITEA terá prodej zajišťuje, a zástupci banky, TREEI, který má velmi silné antiseptické která nabízí pomoc při splácení ceny bytu., hojivé účinky. Pokud je pleť mastná, Princip, aby byl osloven každý nájemník můžete použít čistící mýdlo Inapř.PRO- a mohl tak sám rozhodnout o svém budoutex! s antibakteriálním účinkem. Gely cím vztahu k bytu, je mně velmi blízký. dobře uvolňují nečistoty a mastnotu, před- Jaké jsou dosavadní zkušenosti. Stejné chází zanícení pleti a tvorby uhřľků. Malé jako s domy, v nichž byly byty prodány množství gelu naneste na zvlhčenou pleť a vládnou si v nich vlastníci. Tam, kde a krouživými pohyby masírujete, než se se našla rozumná vůdčí osobnost a vlastvytvoří pěna, potom opláchněte vlažnou rtici se dohodli, dům v krátké době začal vodou. Čistící gely jsou vhodné i pro muž- vzkvétat (Hornická ulice). Kde toto nerti, skou pokožku, která je mastnější a odol- tam je řešení věcí nemastné a neslané. Je dům, kde mají na cca půl miliónu nější než ženská pleť. Kč a nemohou se dohodnout jak dál, jak Pleť kombinovaná s penězi naložit. Ono je skutečně lehčí Ismíšená! použijte spíše čistící pleťové nadávat na neschopnost majitelů bytového mléko a tonikum určené pro tento typ pleti. fondu než sám za sebe rozhodovat. Totéž Mléko naneste přímo na obličej, kroužise projevuje i při současné nabídce. Jsou vými pohyby masírujte a smyjte vlažnou domy, kde z pozvaných se dostaví polovodou, a nebo mléko naneste na navlh- vina, na druhé straně však i takové, kde se čený vatový tampon a smývejte. Nezapo- dostaví skoro všichni, je vidět, že již spomínejte ani na tonikum nebo čistící pleťo- lečně o koupi jednali, a jejich vystupování vou vodu, dodá pleti hydrataci. Použijte je poněkud na jiné úrovni, dopředu vědí, vatový tampon a nebo aplikujte přímo na do čeho chtějí jít. Jak vše dopadne, uvipleť. Velice příjemná jsou tonika v rozpra- díme. šovači. Suchá nebo stárnoucí pleť PAVEL HŮBNER ve Stráži pod Ralskem, dne 7. května 2001 Dokonalé odlíčení-základ zdravé a krásné pleti Jaký je správný postup odlíčení pleti? Pravdou je, že neexistuje jednotné pravidlo pro všechny typy pleti, protože každá pleť snáší něco jiného. Není možné čistit stejným způsobem pleť mastnou i suchou. Zastavme se tedy podrobněji u čištění jednotli vých typů pleti. TISK: Otevřený dopis starostovi města Rady kosmetiky Večer, i když jste sebevíce unavené, nezapomínejte na odlíčení pleti. Pokud je pleť neodlíčená nebo nedokonale odlíčená, nemůže odpočívat, dýchat a obnovovat se. Dusí se pod nánosem líčidel.prachu, smogu, potu a kouře, které nasákla za celý den a většinou si nese stopy únavy do příštího dne. Potom nemůžete očekávat pleť krásnou a zdravou bez akné a zarudlých pupínku! Ráno musíte pleť také vyčistit, protože přes noc vyloučila škodlivé látky, které se hromadí v pleti jako např. nikotin, kyselina mléčná Izpůsobuje únavu pleti/, látky z ovzduší a z jídla. UlAvtRKA, Bytová komise Znovu se schází a pilně pracuje. Po vzájemné dohodě mezi členy komise nejdříve se zaobírá základními otázkami, které je potřeba stanovit a cíle připravovat na mnoho let do předu. Řada problémů v této fázi má dvě stránky. Věcnou a pocitovou (politickou), jejíž řešení bude ovlivněno lidskými, osobními názory jednotlivých členů zastupitelstva. Po zpracování první části nastoupí druhá, která se bude už vyloženě zabývat vlastním správcovstvírn bytového fondu. Úkol je to nelehký, protože v cílech města v bydlení se odráží i mnoho dalších souvislostí spojených s rozvojem města, a tak popřejme komisi dobrou pohodu při její práci. První část bude předložena k diskusi i všem ostatním komisím města, než dojde k projednávárti na ZMě. Otázky, na které je třeba hledat odpovědi, jsou tyto: BYTY A MĚSTO Rozvoj bydlení - individuální zhodnocení určených území návrh rozšíření území cena za I rn? pozemku cena za I m', pokud se budou zainvestovávat (kanalizace. voda,cesty,el.) účast obce "FOND VÝSTAVBY" Nájemní byty účast města způsob výstavby-nástavby zelená louka určit území neziskové organizace neziskové organizace se spoluúčastí města skladba a velikost bytů (vybavení) posouzení výše nájemného v nové výstavbě "startovací byty" jiné druhy bytů pokračováni na str. 2 Budeme asi stejného názoru, že přijatá usnesení zastupitelstvem a radou města jsou pro funkcionáře města na všech úrovních zákonem a zákon by se měl dodržovat. To, jak se usnesení naplňují, se pokouším zjistit v důležité a citlivé otázce bydlení. Zásadní. omyl, který si možná část zastupitelů neuvědomuje,je ten, že bytový fond, který byl bezúplatně převeden do vlastnictví města, nerti vlastnictvím pana starosty, rady ani zastupitelů, Je to majetek občanů města, kteří ho svěřili zastupitelům, aby s ním ku prospěchu města a jeho obyvatel hospodařili. A proto jsem přesvědčen, že závažná rozhodnutí, jako je zejména prodej byru, by se neměla provádět bez seriozního zjištění názoru občanů. Chronologický přehled aktů a událostí, ovlivňujících vlastnictví a správu BF, můžete Vy i čtenáři Varty nalézt v jejím květnovém vydání. Rád bych Vám, pane starosto, položil několik otázek: K původní smlouvě se správcem RF, firmou Advena, s. r, o.: Proč jste nechal tak dlouho v platnosti dlouhodobě nevýhodnou smlouvu s Advenou, kdy město platilo stále vyšší částky za správu BF vlivem deregulace nájemného? K dodatku mandátní smlouvy č. 2: - Za jakým účelem jste doplnil dodatek č. 2 mandátní smlouvy o ustanovení výrazně prodlužující výpovědní lhůtu? - Kdo Vás tímto doplněním pověřil? Proč o doplnění tohoto ustanovení nebyli informováni zastupitelé? Správci bylo uloženo vést účty za jednotlivé vchody a stav těchto účtů se měl pravidelně zveřejňovat na stránkách Varty. Jak se v tomto případě plní usnesení MěZ? K dodatku mandátní smlouvy č, 3: Nejprve znění dodatku: "Od I do roku 2000 bude rnandatář účtovat odměnu vypočtenou průměrem pokračování na str. 2

2 \ STRANA 2 Otevřený dopis starostovi města - Slovo starosty pokračování roku 1998, tj. 105,10 Kč za každý obsazený byl. Výše zmiňovaná částka bude každoročně valorizována meziroční inflací vyhlašovanou příslušnými orgány státní správy." (dokončení) Hlavní cne města základní vztah k vlastnictví vlastněných množství bytů bytů a k jakému účelu využití prostředků zace bytů-míra získaných z privati- návratnosti fond rekonstrukce městu bydlení (v majetku města) cíle v nájemném za m' obytné Nevidíte rozpor v usnesení MěZ hovořícím o roku 1999 (nikoli o polovině roku) a dodatkem ustanovujícfrn snížení odměn od I ? Existují dopisy od ADVENY, kde je městu sdělováno, že se v souladu se smlouvou valorizuje odměna za správu nejprve od o 3,9 % a polom od I ,1%. Jak bylo na tylo dopisy reagováno, když MěZ určilo odměnu pro roky 1999 a 2000 nevaloriwvanou (vedeno snahou získat zpět neodůvodněný zisk správce z minulých let v důsledku dere- plochy ~ délka nájemní smlouvy gulací)? kdy začít vymáhat firmy smlouvy, anebo seníměz - O záměrné porušení usne- Proč se zabývala rada II výší odměny, když již existoval dodatek č. 3? Kde se vzala částka 112,10Kč, před necelými dvěma měsíci vypočtena na 105,10 Kč? Které usnesení pitelstva? když byla K návrhu Aktuálně chodu nice: nejsem k otázce na Podaných tební žalob je nyní 207, jde o pla- rozkazy, návrh nebo výpověď. V současné době k rozhodnuú smutné, na vyklizení Právní "dozrál soudu že teprve moci bytu, nabylo čas" o vyklizení z bytu Je tato skutečnost část našich spoluobčanů 118. a dodání přinutí k tomu, aby vzali vážně, že přijdou o střechu vypovězení smlouvy Adveně: ze dne 14_ 6_ 2000: Nejprve znění: "MěR projednala postup a podklady pro vypracování správy BF". další zásad nad hlavou. A MěZ souhlasí s bezúplatným převedením BF od DlAMO, s. p. B. 25/04/94 Vyhodnocení výběrového řízení na správce BF - vítěz ADVENA, s. r. O. Na K. 26/11/98 Na úvodním zasedání MěZ upozor- Kdy se přejde na domovní topných rozvodů a zabudování domovníkových stanic, schopna toto uskutečnit? (Jestli se nemýlím, tak termín zainvestování již běží). Vážený pane starosto, doufám, že upřímně odpovíte na mé otázky a pomůžete tak osvětlit nejasnosti, které v minulých letech kolem vlastnictví a správy bytového fondu vznikly. Děkuji Vám. Pelr Marek, zastupitel F. 25/11/97 MěR souhlasí s prodloužením mandátní smlouvy do konce r rozhodnutí má malou "razanci" aje účinné jen v malém procentu případů. Y sou- Gr listopad 97 Z podnětu písemné připomínky ke správě BF, prodeji bytů a výstavbě, N. 24/06/99 Dodatek smlouvy Č. 3: odměnou správci je průměrná cena 1998, tj. 105,IOKč/obsazený byt + valorizace je jednoduché. Nezdr- řešením"před komi- se "lidským semi,sepisováním dluhu atd. Ukazuje časné době RMě a ZMě zkoumá využití "vymahatelských".razance" větší. firem při splácení dluhů tak, aby byla ještě (dokončeni) žívejte čistící suchou a citlivou. mléka a tonika namáhanou pokožku partie jsou vhodnější očí. Přecitlivělá a stresovaná pocitu napětí pálí a stahují. užívejte mýdlo pleť ani na kolem očí, na tyto speciální odličovače velmi šetrné zacházení. je pleť zarudlá pro Nezapomínejte pleť vyžaduje Tuto pleť poznáte a suchosti, a všechny většinou přípravky Vás Na tuto pleť zásadně nepo- a vodu. Používejte mléko materiál starosty k bytové politice - orištěno ve Vartě H. 10/12197 Mandátnf dodatkem I. /04/98 Rady kosmetiky BEAUTY podle vzniká možnosti zásady smlouva prodloužena Č. I do konce r MěZ schvaluje obecné zásady bytové politiky města, součástí je i požadavek na doplnění rnandátní smlouvy o další povinnosti správce J. 14/05/98 Dodatek Č. 2 se doplňuje o povinnosti správce, dále je vložen bod o výrazném prodloužení výpovědní lhůty smlouvy. ad C, Mandátní smlouva přiznává správci (mandatáři) % z uhrazeného nájmu, dílem k úhradě nákladů spojených s výkonem rnandatáře a dílem jako odměnu za prováděnou činnost. Tato částka bude převáděna po uzavření kalendářního měsíce. Takto uzavřená smlouva bezdůvodně zvyšuje přijmy sprdvce BF vlivem deregulace cen ndjemněho vysoko nad index obecné inflace. a tonikum na pleť citlivou Ipřípravky hypoa1ergenníl a speciální odličovače očí. Pleť Tabulka: čisté nájemné a odměna správci můžete / ( I '") 2000 ) předepsané nájemné O,) dle informaci fy ADVENA, s. r. O. 2 krát týdně ným mlékem Kdybyste opláchnout a nebo minerální si nevěděli rady polotučvodou. s určením Vašeho typu pleti a vhodnými přípravky na odlíčení, kosmetičky Vám rády a ochotně určí typ pleti a doporučí pro Vás vhodnou kosmetiku. Rok Vybranl D4jemn~ 0 ) ad E. ZO KSČM v KOSMETIKA BEAUTYPetra Kšádová Pl. bazén I. patro Stráž pod Ralskem Tel mob Odměna sprévci te době pořádá besedu s občany na téma prodej bytů a správy BF. Pro velkou účast občanů se beseda přesunuje z vinámy do přízemního vestibulu. MěR ukládá komisi pro bytovou politiku závazku a splácením se, že vše mimo soudní žovat C. 28/06196 Mandátní smlouva o výkonu správy s ADYENA, s. r. o. s. 24/11/99 řešení správy 30/04/2000 prodeje nás i následovníky výměníkové Je firma EC Stráž, která byla zřízena za účelem modernizace sekundárních řešení - neprojedná- E. 04/12196 MěZ schvaluje domů a bytů za 2. pololetí loňského roku byl dluh dlužníků snížen o 369 Ooo,-Kč. Poučení pro sta- a navrženo váno M. 05/05/99 MěZ zmrazilo odměnu správci BF na úrovni r že jen a pře- něno na končící mandátní smlouvu D. 01/07/96 BF přechází do majetku města pro nás je pozitivní, tepla výměníkové Chronologický přehled aktů a událostí ovlivňujících vlastnictví a správu bytového fondu L. 06/04/99 Skupina zastupitelů předkládá návrhy změn ve smlouvě - zamítnuto, schválen protinávrh pana starosty druhé straně infor- dodávky domovní exekuce Neplatiči doposud platí? Rady nebo zastu- Bude se znovu jednat o vypovězení smlouvy? (Od 17, II není rozhodnuto, což je první případ za dobu Vašeho působení ve funkci starosty), MěR Ptám se: jaké? (Jako člen zastupitelstva a bytové komise mován). stanice? Existují další dodatky ke smlouvě? Plati dodatek Č. 3 tak, jak byl původně sepsán a jak je zde uveden? K usnesení V pťipadě, že si ADVENA vysvětluje každoročnť valorizaci jíž od roku 2000, mohlo by jů buď O nedbale sepsaný dodatek kam s neplatiči nájem vymahačské 2001\ KVĚTEN O. 11/08/99 MěR schvaluje pro správce odměnu 112, 10 Kč / obsazený byt + valorizaci od roku 2001 P. 13/10/99 Návrh zastupitele Marka na vypovězení smlouvy Q. 04/11/99 Bytová komise návrh na vypovězení smlouvy projednala a doporučuje mandátní smlouvu do konce roku 1999 vypovědět T.28/04/00 vypracovat Komise předává správy BF alternativní BF. Termín: návrh řešení U. 24/05/00 Informace: členové MěR převzali k prostudování zprávu vypracovanou komisí pro bytovou politiku města s připomínkami k tomuto materiálu V. 14/06/00 MěR projednala další postup a podklady pro vypracován! zásad spr.ávy BF W. 30/l1/00ZMě schválilo s připomínkami návrh pravidel o prodeji bytů. Po zpracování změn a připomínek a po konzultaci s právníkem bude nové znění pravidel předloženo ke schválení zastupitelstvu X. 31/01/01 Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro prodej bytů R. 17/11/99 MěZ v otázce vypovězení smlouvy nerozhodlo: 8 pro, 9 proti, 4 se zdrželi. Z. 12/04/01 Po roce nečinnosti svolává pan starosta schůzi komise pro bytovou politiku města Závěr: - nesouhlas s prodejem (nutná generální aby se necítil být ohrožen vzhledem ke svému rozhodnutí. oprava střech. výměna rozvodů, shnilá okna apod.) se staronovýrn špatné zkušenosti - nesouhlas správcem. Odpověď pana starosty: - toho jsme si vědomi, proto byla stanovena tak nízká cena - smlouva se uzavírá na jeden rok, po a rozhodne se o dalším způsobu spr.ávy BF. roce se provede hodnocení Plnění mandájnl smlouvy uzavěeně' na dobu určitou od do 31, ]2, 1997 nebylo vyhodnoceno, <působ správy BF zůstal nezměněn. ad I. Usnesení MěZ Č. 19/98 MěZ schvaluje obecné zásady bytové politiky města: a) Vytvářet podmínky, za kterých si každý občan Stráže p. R. v nájemních bytech může svobodně vybrat způsob svého bydlení, I. j. stát se vlastníkem bytu nebo nadále zůstat ve vztahu nájemním. Vytvořit takové právnf podmínky, b) Stanovit podmínky přidělování nájemních bytů tak, aby systém byl průhledný a zároveň umožňoval zajistit základní chod města (správa, školství, zdravotnictví, bezpečnost). c) Stanovit správu BF tak, aby byla průhledná, jasná a zabezpečovala řádnou péči o BF v daných ekonomických podminkách. d) Využít všech možností, které jsou dané k modemizaci BF, cesty ke snížení nákladu na bydlení a tyto realizoval. e) Využít všech možností, které jsou na podporu rozvoje výstavby nových bytu v celém rozsahu, tj. výstavba městem, vytvoření podmínek pro ostatní podnikatelské aktivity v bytové výstavbě, podpora individuálního stavění. Vytvořit podmínky pro realizaci st1ešnfch nástaveb, staveb na zelené louce a staveb individuálních. Získávat vhodné pozemky do majetku města, zainvestovávat území. pokračováni na dalšť straně I

3 ROČNÍK 10 STRANA dokončení Z 3 pťedchoz] a ukládá: k bodu aj Bezodkladně začít zjišťovat základní údaje k jednotlivým domům v majetku města a předložit je MěZ do srpna 1998 tak, aby mohl být vyhodnocen zájem obyvatel města o další způsob bydlení jako předpoklad pro určení - výše BF, který zůstane v majetku města - způsobu správcovství tohoto BE k bodu b) I. Pozměnit pravidla pro přidělování bytů, kapitola B, díl II, bod 4 takto: smlouvy na užívání bytů budou uzavírány na dobu určitou 2 roky. Pokud nájemník plní řádně své povinnosti, po uplynutí doby určené (2 roky) bude smlouva prodloužena na dobu neurčitou. 2. Do ' příštího zasedání připravit rozbor kauce možností využití na krytí nákladů při eventuální devastací bytu. k bodu c) I. Na základě vyhodnocení bodu a) předložit alternativní řešení správy BE 2. Doplnit smlouvu se stávajícím správcem BF o tyto požadavky: - provést technická a organizační opatření ke zrychlení běžných požadovaných oprav nájemních bytů - pravidelně informovat na zase- dání MěZ o problematice BF - zavést samostatné účty jednotlivých vchodů a ve Vartě pravidelně zveřejňovat výsledky jejich hospodaření. Nikde v usnesení není ani zmínka o prodloužení výpovědnl lhůty správci BF. k bodu d) l.zpracovat nákladovou studii na zateplení jednotlivých domů, a to : a) vnitřní zateplení s ohledem na opravu vnějšího pláště b) vnější zateplení Zároveň zpracovat možnosti financování, možný harmonogram plnění. Předložit MěZ v červnu Zpracovat nákladovou studii na dodávku tepla do BF, přechod na domovní výměníkové stanice. Zpracovat harmonogram možného finančního plnění. Předložit MěZ v červnu Zúčaslnit se případné privatizace kotelny s. p. DlAMO s cílem zajistit v budoucnu možnost ovlivňo- vání ceny tepla. MěZ průběžně informovat, 4.Revokovat usnesení ohledně domů mezi kostelem nenašel pověřeni k tomu, aby starosta něco takového do dodatku vkládal strany f) Veškeré finančni prostředky vzniklé z BF zůstanou zachovány k jeho rozvoji. a zeleninou. Připra- vit podklady pro rekonstrukci na byty a zažádat o státní dotaci (200 tis.kčlbytj. k bodu e) Provést potřebné kroky k realizaci střešních nástaveb, staveb nájemních bytů na zelené louce, individuální výstavby jak jednotlivci, tak podnikatelskými subjekty, zainvestování území. MěZ předkládat průběžně jednotlivé konečné dokumenty. k bodu f) Veškeré finanční prostředky vzniklé z bytového fondu- zůstanou zachovány k jeho rozvoji. Usnesení bylo schváleno hlasně, bohužel nesplněno. jedno- ad J. Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě obsahuje v souladu s usnesením MěZ doplnění povinností mandatáře. V textu se objevila i pasáž o změně výpovědní lhůty. V žádném usnesení jsem ale ad K. Na úvodním zasedání nového zastupitelstva upozorňuje pan Macbytka na skončení mandátní smlouvy a navrhuje řešeni. Je odmítnut s odůvodněním, že není schválen jednací řád, takže se zastupitelstvo tímto návrhem nebude zabývat. V tu dobu však jii existoval doplněk smlouvy 2., o kterém věděl přinejmenším starosta a nejspiš i někteži radni: Nikdo Z nich v tu chvíli nepiiznal, že je smlouva již uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, která počíná běžet na začátku roku následujícího po podání výpovědi, a tak by návrh jit stejně neměl smysl. KVĚTEN 2001 TAVEBNí MATERIÁL', č. ad L. Zastupitelě Schreyer, Machytka, Vágner, Marek a Semotán předkládají návrh zařadit dva body do programu zastupitelstva: - dodatek rozpočtu - změna mandátní smlouvy (zkrácení výpovědní lhůty, snížení odměny rnandatáři a její stanovení valorizovaným paušálem). Návrh podaný zastupiteli neprošel, byl přijat protinávrh pana starosty. ad M. Usnesení MěZ č. 23/99 MěZ souhlasí s dodatkem smlouvy o správě BF tak, že do r zůstane odměna na úrovni r Zároveň ukládá starostovi města zajistit pravidelnou informovanost členů MěZ o postupu prací komisí zabývajících se bytovou otázkou a její práci usměrňoval tak, aby v září - říjnu r mělo MěZ dostatek podkladů, názorů a informací ke schváleni dalšího způsobu správy BE ad N. Dodatek mandátní smlouvy 3 Od I do r bude rnandatát účtovat odměnu vypočtenou průměrem roku 1998, tj. 10S,10Kč za každý obsazený byt. Výše zmiňovaná částka bude každoročně valorizována meziročni inflací vyhlašovanou příslušnými orgány státní správy. Zde stojí za povšimnuti napravení způsobu platby: již nejde o procenta Z vybraného nájemného, ale o obsazený byt. Tim se odstraní neopodstatnlný růst odměny vlivem deregulace, na druhou stranu ztrácí správce stimulaci důsledně vymáhat dlužně nájemné (vymáhání nájemného je dle smlouvy povinností správce). č. ad O. Usnesení MěR ze II č. 140/99 MěR schvaluje částku 112,10 Kč za každý obsazený byt za rok 1999 a 2000 včetně. Od I.ledna roku 200 I bude tato částka valorizována o procento inflace. Termín: V tomto zatím neni situace vyjasněna: zapomněl někdo před přijetím usnesení informovat radu, že dodatek 3 ke smlouvě je uzavřen? Existuje dam dodatek č, 4? Kolik se tedy vlastně ptatílo a platí? ní prodej Široký s. e mcti materiálů skladem ažria~stav6uvozem s hydraulickou rukou Dovoz Zajistíme spotřebitelský úvěr i bez ručitele Slevy pro klienty všech stavebních spořitelen Individuální slevy při komplexních dodávkách Výpočet spotřeby materiálu ZDARMA č. ad P. Z důvodu nesplnění usnesení MěZ ze dne byl podán návrh na vypovězenf mandátní smlouvy o správě BE Tento návrh byl projednán v komisi pro bytovou politiku a bylo doporučeno jeho přijetí. MěZ dne 17. II v hlasování o návrhu nerozhodlo (8 pro, 9 proti, 4 se zdrželi). Doposud není rozhodnuto a podle vi_/1o není zájem rozhodnout, od S. Usnesení MěR ze ukládá komisi do vypracovat alternativní řešení správy bytového fondu města. Tento úkol je v termínu splněn a předán starostovi s tím, že komise předpokládá, že zastupitelské orgány města rozhodnou o formě správy BF a zadají komisi detailní podmínek realizace. zpracování Rabat ČR, a. S., Tovární ul., Česká lípa, tel.: 0425/ , Rabat ČR, a. S. Zelená ul., Děčín, tel.: 0412/ e-maš: ')~ Rabat Č~ a. s., ~U Zlatého buřtu", Plhel. Č. p. 1, tel.: 0424/ , Bohužel, v tomto se komise zmýlila STAVEB NINY V tomto přehledu událostí v časové ose jsou - žádné rozhodnutí ze Slrany zastupi- doplněny i komentáře (měly by být vytištěny telských orgánů nedostala. jiným dostali jenom nekonkrétní velmi stručně Zastupite/é a úplně starostovo hodnoceni závě- rečné q:>rávykomise. písmem). S těmi samozřejmě není nutné vždy souhlasit. Uvedená fakta byla čerpána ze zápisů z jednání rady a zasrupitelstva Petr Marek, tastupitel

4 STRANA 4 KVĚTEN 2001 Provozní řád pro pohřebiště na území města Stráž pod Ralskem l. Rada města Stráž pod Ralskern se dne 4. duboa 200 I usnesla vydat tento "Provozní řád pro pohřebiště na území města Stráž pod Ralskem" čl.l Základní ustanovení a) Provozní řád hřbitova ve Stráži pod Ralskern (dále jen Řád pohřebiště) upravuje podmínky správy a užívání pohřebiště jeho správcem a osobami, které užívají služeb poskytovaných správou pohřebiště ve smyslu právních norem a při dodržování zásad piety. b) Ustanovení Řádu pohřebiště jsou závazná pro správce pohřebiště, nájemce hrobového místa, subjekty zabezpečující pohřební služby, obstaravatele pohřebních úkonů, objednatele služeb a návštěvníky pohřebiště. c) Správcem pohřebiště je město Stráž pod Ralskern. či. 2 Správce pohřebiště a) Správce pohřebiště pečuje o vnější vzhled pohřebiště, společné hroby a nepropůjčená místa pohřebiště, výsadbu zeleně, čistotu na pohřebišti, úpravu cest, údržbu oplocení a zdí. Uzavírá nájemní smlouvy k užívání hrobových míst na pohřebišti, zabezpečuje a poskytuje služby související. b) Správce pohřebiště vede řádnou evidenci o uložení těl a uren do hrobů, hrobek, o vsypu prováděném správcem pohřebiště. c) Dohlíží na dodržování řádu a dbá na urbanistickou úpravu, předkládá a zabezpečuje záměry rozvoje, modemizaci a rozšiřování pohřebiště. či. 3 Pohřbívání zemřelých a zpopelněných ostatků a) Na pohřebišti ve Stráži pod Ralskem se pohr"bívají zpravidla ostatky zemřelých z území Stráž pod Ralskem. b) Dovolují-li to provozní podmínky, lze provést i uložení ostatků zesnulých mimo uvedenou oblast, pokud o to objednatel pohřbu požádá. Zpopelněné ostatky mohou být na pohřebišti uloženy s vědomím správce pohřebiště bez ohledu na místo zpopelnění. c) Ostatky mohou být na pohřebišti pohřbený jen s předchozím souhlasem správce pohřebiště, který o tom vede řádnou evidenci (identifikace ostatků dle ohledácího listu, nebo štítku na úřední urně, místo a způsob uložení). d) Zemřelí se pohřbívají do hrobů nebo hrobek. Zpopelněné ostatky se pohřbívají uložením urny s ostatky do označených hrobů, hrobek, na povrchu hrobu v ochranném (pevně uzavřeném) obalu, nebo vsypem zpopelněných ostatků do země na vsypové loučce pohřebiště. e) Délka tlecí doby je určena orgánem hygienické služby na základě geologického a hydrogeologickěho průzkumu. Dle závazného posudku okrasního hygienika z roku 1970 je pro Stráž pod Ralskem stanovena tlecí doba let. či. 4 Zřízení užívacího práva k hrobovému místu a) Zřízení užívacího práva k hrobovému místu vzniká na základě smlouvy o pronájmu místa na pohřebišti mezi správcem pohřebiště (zastoupeným vedoucím odboru správy majetku MěÚ) a právnickou nebo fyzickou osohou (dále jen uživatel) a zaplacením poplatku za nájem místa a služby s tímto nájmem souvisejícími. b) Smlouva se uzavírá zpravidla na dohu tlecí doby tj. let u pohřbů do země na dobu 10 let od prvního uložení pro uložení zpopelněných ostatků Umožňují-li to poměry na pohřebišti, je správce pohřebiště povinen propůjčit místo na pohřebišti na další dobu, pokud uživatel neporušoval v předchozí době řád pohřebiště. c) Pronájmem místa na pohřebišti, v souladu s tímto řádem, vzniká oprávněnému právo zřídit na tomto místě hrob nebo hrobku, uložit do něj tělo zemřelého nebo 2. zpopelněné ostatky zemřelého a upravit povrch místa, zejména zřídit náhrobek podle rozměrů a dispozic daných správou pohřebiště a vysázet květiny. Pronájmem mfsta nevzniká oprávněnému k tomuto místu právo vlastnické. Oprávněný nemá právo zřizovat k najatému místu podnájem. d) Povinností oprávněného je informovat správu pohřebiště před uložením každého těla zemřelého, každé urny a to předložením úmrtního listu, případně dokladu o zpopelnění. e) Správa pohřebiště vede řádnou evidenci o uloženf zemřelých, evidenci volných míst a na požádání občanů dovolí nahlédnout do plánu pohřebiště. Nikdo 2. nemá právo na pronájem určitého místa, správa pohřebiště však musí vyhovět v mezích možnosti přání oprávněného v souladu s lánem pohřebiště. f) Právo k místu se prokazuje písemnou smlouvou a potvrzením O úhradě za místo včetně souvisejících služeb, nebo úředně ověřeným písemným projevem oprávněného popř. právoplatným dokladem o dědickém řízení. g) Jiná změna osoby uživatele před uplynutím doby nájmu je možná jen se souhlasem dosavadního uživatele a správce pohřebiště. h) Pokud kapacita pohřebiště nebo jiné okolnosti neumožňují uzavření nájemní smlouvy, nemá správce povinnost smlouvu uzavřít. či. S Zánik práva k místu, zrušení hrobu a dstranění náhrobku I. Právo k ronajatému nebo užívanému místu pro brob, hrobku nebo místo na urnu zaniká jestliže: a) má být pohřebiště Inebo jeho čású z úředního rozhodnutí zrušeno nebo jinak upraveno b) je vykázán jakýkoliv nedoplatek ceny za pronájem místa a služby s tím související nebo za obnovu Iprodloužení! práva k místu po lhůtě splatnosti uvedené ve smlouvě s odkazem na čl. 14 tohoto provozního řádu c) místo není udržováno v dobrém stavu d) oprávněný nemá sám již O pronájem místa zájem e) dojde k právnfmu ukončení nájemní smlouvy 2. Podmínkou pro zánik práva k místu podle písmena a) je že správa pohřebiště tuto skutečnost zveřejní na Úřední desce města Stráž pod Ralskern a to nejméně jeden rok přede dnem, jímž se zrušuje pohřebiště. Podmínkou pro zánik práva k místu podle písmena b) a c) je, že správa pohřebiště nejméně 6 měsíců předem v písemné formě opakovaně a prokazatelně upozornila oprávněného na tyto skutečnosti a oprávněný před uplynutím této lhůty nezaplatil nebo nezjednal nápravu. Pokud je oprávněný v prodlení s úhradou nájemného a služby s tím související, svědčí pronajímateli zadržovací právo k hrobní stavbě a pronajímatel má ve smyslu občanského zákoníku právo požádat o vyklizení věci. Pokud oprávněný v této lhůtě zaplatí nebo zjedná nápravu, oznámení se bude pokládat za bezpředmětné. Podmínkou pro zánik práva k místu podle písmena d) je že není známa adresa oprávněného nebo oprávněný nemá sám již o pronájem místa zájem. Hrobové příslušenství bude ponecháno na místě po čekací dobu jednoho roku s veřejným oznámením na Úřední desce města Stráž pod Ralskem a pokud ani v této lhůtě oprávněný neprojeví O pronájem místa zájem, bude s ním naloženo jako s věcí opuštěnou v souladu Si občanským zákoníkem. \ 3. Při skončení nájmu je oprávněný povinen předat místo v původním stavu a vyklizené. V případě, že tak nebude učiněno, bude postupováno v souladu s občanským zákoníkem 35. či. 6 Péče o pronajaté místo I. Oprávněný je povinen pronajaté místo a hrobové příslušenství udržovat v ádném stavu s ím, že znehodnocené ozdoby Inapř.zvadlé kytice, věnce a podobně! ukládá do nádob, určených k tomuto účelu. 2. Shledá-li správa pohřebiště závady na hrobovém příslušenství, které ohrožují bezpečnost osob, písemně vyzve oprávněného k zjednání nápravy. Není-li dodržena lhůta stanovená k zjednání nápravy, učiní tak správa pohřebiště na náklady oprávněného. či. 7 Péče o zeleň I. Stromy a keře je možné vysazovat na pronajatém místě pouze po předchozím pfsemném souhlasu správy pohřebiště. Vysázené stromy a keře se stávají majetkem vlastníka pozemku, na němž je pohřebiště. Správa pohřebiště je může odstranit za podmínek daných platnými právními předpisy o ochraně přírody a krajiny. či. 8 Stavby I. K vybudování jakékoli stavby na pohřebišti nebo úpravě stavby stávající /hrob, hrobka, náhrobek, rámy apod.! je třeba předchozí písemný souhlas správy pohřebiště. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů a předpisů s tím souvisejících. Při provádění jakékoli stavby je provádějící povinen podřídit se pokynům správy

5 I:ANAS KVĚTEN 2001 pohřebiště a to zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby. Pro provádění staveb platí: a) Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a musí být dimenzovány I. se zřetelem na únosnost půdy. b) Dno hrobu musí být nejméně 50cm nad hladinou spodní vody. Vrstva určená pro krytí rakve v hrobě musí být v minimální vrstvě 1,20 m nad rakví po okraj 2. terénu, tzn. 1,0 m po slehnutí, se zřetelem k úrovni okolí hrobu. c) Pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech: 3. Každý návštěvnfk pohřebiště je povinen před stanovenou uzavírací dobou bez u hrobu nejméně 80x200cm zvláštního upozornění pohřebiště opustit. dvojhrob max. 200x200cm 4. S motorovými vozidly, jízdnfmi koly je zakázáno na pohřebiště vjíždět. Výjimku u hrobu dětského nejméně 6OxlOOcm uděluje správa pohřebiště. - náhrobky pro urny jsou ve velikosti 70xlOOcm + cm rámová deska 5. Dětem do 12 let je přístup dovolen jen v doprovodu rodičů. okolo celého hrobu d) Uličky mezi hroby, hrobkami, umovými místy (v řadě) musí být 30 cm. e) Přední a zadní hrany rámů musí být souběžné s předními a zadnfmi hranami rámů hrobů sousedících. f) Při stavbě náhrobku musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny. g) Ve svahovitém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně odstupňovány. 3. V průběhu stavebních prací je stavebnfk povinen udržovat pořádek, potřebný materiál skladovat na mistech a způsobem určeným správou pohřebiště. Znehodnocený stavební materiál, náhrobky a jejich části, jakož i vykopanou zemi nu je stavebník povinen každodenně a po úplném dokončení prací odvézt z plochy pohřebiště na určenou skládku a to na svůj' náklad, včetně vyčištěni okolí. 4. Vybudované hrobové příslušenství nelze bez vědomi správy pohřebiště odstraňovat. Bez prokázání práva k místu správě pohřebiště nelze z pohřebiště odnášet a odvážet hrobové příslušenství. 5. Správce nenese odpovědnost za jakékoliv poškození hrobů, náhrobků, umových míst a dalších staveb. či. 9 Provádění prací na pohřebišti l. Těla zemřelých smějí do hrobu /hrobkyl ukládat pouze právnické či fyzické osoby vlastnící oprávněni k těmto úkonům a to jen s předchozím souhlasem správy 3. pohřebiště. Uložení zpopelněných ostatků zemřelého provádí osoba určená správou pohřebiště, ve výjimečných případech se souhlasem správy pohřebiště také jiné 4. osoby, zejména osoby blízké ( ll6 občanského zákoníku) Výkopy a zemní práce všeho druhu, zejména kopání, formování a obkládání hrobu 6. si zajišťuje oprávněný po předchozím souhlasu a pod dohledem správy pohřebiště. 3. Jednoduché práce nutné k udržováni pronajatého místa.zejména vysazování květin, úklid, údržbu hrobů a okolí, provádějí oprávnění sami, osoby jim blízké, nebo ijiné osoby. 4. Mrtví se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu, pokud vážný obecný zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu. 5. Správce pohřebiště může na žádost nebo se soublasem toho, komu bylo misto pro hrob pronajato, povolit, aby do téhož hrobu byli uloženi další mrtví příbuzní, popř. i jiné osoby a to po uplynutí t1ecí doby. či. 10 Udržování čistoty a chování na pohřebišti I. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě mista.neni dovoleno dělat hluk, hvízdat, kouřit apod. 2. Jezakázáno odhazování jakýchkoliv odpadků mimo nádoby k tomu určené. Dále je zakázáno vodit na pohřebiště psy, kočky a jiná zvířata. 3. Jakékoliv znečištění musí být odstraněno tím, kdo je způsobil, jinak bude odstraněno na jeho náklad. 4. Není dovoleno vstupovat na travnatou plochu vsypově louky. 5. Každý návštěvník je povinen zavřít vstupní vrata. 6. Správce pohřebiště je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby (např. kytice, věnce), poklid ruší po uvadnutí estetický vzhled pohřebiště. Na pohřebiště a jeho jednotli vá místa nelze umisťovat předměty v rozporu s řádem a případnou dohodou se správcem pohřebiště. 7. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než kornuni- 2. kačním a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze bez souhlasu správce pohřebiště umisťovat lavičky nebo úschovné prostory v okolí hrobů. či. 11 RozsvěcovánÍ světel Světla lze na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou umístěna ve svítilnách nebo pokud jsou jiným vhodným způsobem zabezpečena. Rozsvěcování světel na vsypové louce je dovoleno pouze na místě pro tento účel zřízeném. Přístup či. 12 na pohřebiště Pohřebiště jsou přístupná veřejnosti denně: v době do l.1l od 7 00 hodin do hodin v době od od 7 00 hodin do hodin Správa pohřebiště však může ve zvláštních případech z důvodů bezpečnosti (např. náledí, exhumací, terénních úprav) přístup veřejnosti omezit. či. 13 Cena za pronájem hrobového místa a související služby I. výše ceny za nájem místa na pohřebišti a služby s nájmem související se stanoví na každý i započatý metr čtverečný a řídí se platnými předpisy o cenách. Další individuální služby se sjednávají dohodou. Cena za užívání hrobového místa je tvořena: nájemným stanoveným dle Cenového věstníku. MFČR Cenou služeb spojených s užívánim pohřebiště Ijejich výše zahrnuje z části nebo zcela náklady nájmu nemovitého majetku, travnatých ploch a vzrostlé zeleně, náklady pořízení, náklady na likvidaci odpadů, úklid a údržbu, náklady na energie a správu pohřebiště, finanční náklady, příslušnou daň! Platný ceník je přílohou Č. I tohoto provozního řádu. či. 14 Splatnost úhrad l. Při podpisu smlouvy na pronájem místa pro uložení zpopelněných ostatků zemřelého do hrobu,hrobky a za vsyp zpopelněných ostatků do země. 2. U plateb již provedených od následujícího nezaplaceného roku. Musí být prokázáno složenkou Vždy před uložením rakve s ostatky zemřelého do země jednorázově, na celou tlecí dobu.. Na další období vždy do Úhradu je možné zaplatit v kanceláři finančního odboru MěÚ nebo složenkou. V případě včasného nezaplacení se postupuje podle čl.5 tohoto provozního řádu. či. Přechodná a závěrečná ustanovení I. Účinnost všech smluvních vztahů uzavřených před účinností tohoto provozního řádu zaniká dnem účinnosti tohoto provozního řádu pohřebiště. 2. Osoby, kterým byla hrobová místa propůjčena dle dříve platných právních předpisů, jsou povinny do tří měsíců od platnosti tohoto provozního řádu uzavřít s vlastníkem pohřebiště novou nájemní smlouvu. Pokud takto ve stanovené lhůtě neučiní,bude postupováno podle či. S tohoto provozního řádu. 3. V případech, které neřeší tento řád, se postupuje podle ustanovení vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR Č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví. 4. S tímto provozním řádem vyslovil podle ustanoveni 19 odst. 3 vyhl. č. 19/1988 Sb. souhlas okresní hygienik. 5. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 5. dubna 200 I. Příloha č. 1 - ceník k Provoznímu řádu pohřebiště města Stráže pod Ralskem Schváleno usnesením rady města Č. 57/2001 ze dne 4. dubna 2001 I. Roční sazba za pronájem místa : Na základě platného výměru Ministerstva financí ČR částka 16 výměr MF č. 01/2001 stanovena cena za pronájem hrobového mista ve výši: 4,- Kč za každý m' za rok. Paušální sazba za služby s pronájmem hrobového místa související je stanovena ve výši: 110,- Kč za každý i započatý m? za rok. 3. Celková cena za užívání pronajatého hrobového místa za každý i započatý m2 na městském hřbitově ve Stráži pod Ralskem byla stanovena ve výši: 114,- Kč za každý i započatý m' za rok 4. Vsyp zpopelněných ostatků zemřelého do země I urna s popelem jednorázově maximálně 800,- Kč Ceník nabývá účinností dnem S. dubna 2001

6 STRANA 6 Vážení spoluobčané Dlky Vartě chci informovat o nebezpečt, které Vás může postihnout jako mě. Věnujte mi prosfm pozornost a přečtěte si můj článek, protože se týká každého Z Vás. Nikdo z nás si neuvědomuje, vjakých podmínkách žijeme. Jsou to faktory, které na nás působí pozitivně i negativně, aniž si to uvědomujeme a mezi ně patiť hluk, exhalace a jedy, které nás ovlivňujfjak psychicky, tak fyzicky i v našem životě. Ve svém prvním článku bych se chtěl zaměřit na hluk. Každý Z vás byl alespoii 1 krát na poliklinice ve Stráži pod Ralskem. Je zaráiejtc! pro mě, jak vkročím do vestibulu, rak si pfipadám, že jsem vstoupil do vykradené budovy. KdyŽ sejedná o pacienta, který piíchárť poprvé, must se informovat kolemjdoucích, kdeje ordinace lékaře. Nikdy jsem neviděl na ušním oddělenf nástěnku odborného poradce, nebo informace O sluchu. V současné době mám ji! znalosti, které jsou mi k ničemu, a proto chci aspoň Vás informovat, co toje hluk ajakéjsou následky na lidský organizmus. Hluk je vše, co slyšíme. Tedy hlukje zvuk, který buď dosahuje nebo piekračuje hladinu intenzity, škodlivý pro sluchový orgán a organizmus,nebo ruší pťi práci a odpočinku, i když této hladiny nedosahuje. Zvuk nadměrné intenzity však má škodlivě účinky, i když je přijímán kladně, např. pfíliš hlasitá hudba. Podle mě je přijatelná hranice hluku do 85 db. (k pťirovnání.cestovánt osobním automobilem a to maximálně 1 hodinu, pak pficháti únava od sluchu a ne únava od těla.) Na různ.ých pracovištích se překračuje hranice hluku 95 db. Nikdo Z nás si neuvědomí, že máte svůj sluch v ohroženť, a když to poznáte na sobě, že Vás šumy trápt, je ul pozdě. V poškozeném sluchu se buňky neobnovujl. CAN-syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte V polovině roku 2000 byla na Okresním úřadě v České Lípě, referátu sociálních věcí, oddělení sociálně - právní ochrany, zřízená funkce s pracovní náplní týkající se syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN)..Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považujeme jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé jednání rodiče, vychovatele anebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte,případně způsobuje jeho smrt." Specializovaná pracovnice přijímá podněty, vyhledává ohrožené děti a společně s institucemi, jichž se daná problematika týká, řeší případy týrání, pohlavního zneužívání či ohrožování 'mravní výchovy mládeže. Zároveň je především pro děti, které se staly oběťmi uvedených trestných činů, poradkyní a průvodkyní celým řízením, a to jak v oblasti trestní, tak i sociálně-poradenské. Na Okresním úřadě v České Lípě se touto specializovanou pracovnicí stala Bc. Klára Říhová, tel.0425/ Chtěli bychom upozornit na to, že zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,opravňuje v 7 každého občana upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. V 8 je stanoveno, že každé dítě má právo požádat orgán sociálně - právní ochrany o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv i bez vědomí rodičů. Jednotlivé aspekty syndromu CAN zohledňuje a upravuje i Trestní zákon Č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( 2-týrání svěřené osoby, 2l7-ohrožování mravní výchovy mládeže, 242 a 243-pohlavní zneužívání) a v 167 ukládá každému občanovi povinnost jakýkoliv trestný čin oznámit. Referát sociálních věct Okresního úřadu Česká Upa,;8 - I KVĚTEN 2001 ~KYalltni montáf l>spolehllvý servis Výhodný prodej -Horizontální od 309 Kč/m 2 Vertikální.... od 500 Kč/m 2 Velký výběr barev; záruka 1 rok Plovoucí podlahy Isodesing 5 let záruka Karát.10 let záruka ze 7. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 18. dubna 2001 Přitomni: dle presenční listiny - 5 členů RMě 68/2001 pení ultrazvukového přístroje Ověřovatelé zápisu: paní Ing. Urbánková, Rada města rozhodla přispět částkou ve pan Ing. Horčík Manželé Volejníkovi - žádost o prodej výši 4 000,_ Kč. objektu na slp. č /2001 Prodejna BILLA umístění do terénu Rada města projednala návrh na umístění Poptšu Vám, jak došlo k poškozen! mého sluchu. Pracoval jsem v UD Hamr na J., stavby prodejny BlLLA do terénu. S návrhem souhlasí a doporučuje ZMě jeho v podzemí a to ve hlučném prostředí. Co si pamatuji mé prvnt pťťznaky byly zaléhání v ušlch a nervové pťtznaky, ale po směně, schválení. když. jsem byl v klidu, se po několika hodinách můj sluch adaptoval. Pak se mi přidaly šumy a MUDr. Krikorková mě léčila 65/2001 vitamíny Bl+B/2, což bylo k ničemu. Když Žádost rodiny LaštovkovÝch o prodej se Váf zdravotní stav nezlepši do / měsíce ~ po vitaminech, dělejte tlak na jakéhokoliv Rada města doporučuje ZMě žádosti lěkaie, aby Vás doporučil do nemocnice vyhovět a pozemky na základě GP č. ČL. na tzv. vazoaktivnt infuze. Pokud se no u nemovitosti čp. 58, 59 ul. Vám sluch netlepši po aplikaci do jednoho Školní v k.ú. Stráž pod Ralskem prodat, měsíce, pak zapadáte do druhé skupiny s podmínkou, že do 6 měsíců od prodeje postižených. Při takovém onemocnění se uvedou majitelé do pořádku ostatní stavby jedná o těžké pfípady, o kterých se zmťntm v pfíšlím čísle. Lupták Bohumil na pozemcích u nemovitosti. =:». oprava bot kabelek a tašek. ruksaků. bund'. reltlenů a pásků. koňských sedel. sit. zipo::-. atd.' VSE HOTOVO 00 1 TÝDNE ZÁZRAKY DO 14 DNŮ KDE: ---.son~ '/'I.f) uo-r-n f1 ;0 ""I]é,' -po';ut3lr 66/2001 Žádost VS ČR Institutu vzdělávání Stráž p.r. o dělení souhlasu k žívání znaku města Rada města žádosti vyhovuje a ouhlasí s místěnírn znaku města Stráže pod Ralskem na webových stránkách IV VS. 67/2001 Klub vodního Ivžování Stráž pod Ral skem - žádost o povolení sportovní ~ Rada města souhlasí s pořádáním mezinárodních závodů ve vodním lyžování na vodní nádrži ve Stráži pod Ralskem. Akce.s názvem.xv ll, ročník memoriálu Ing. V. Kadlčíka" se bude konat ve dnech srpna 200 I. Rada města po projednání věci doporučuje ZMě žádosti vyhovět a objekt na 74/2001 st.p. Č. 897 v k.ú. Stráž pod Ralskem (bývalá střelnice) prodat za nabízenou částku ,- Kč. 69/2001 Manželé Rulíkovi. Jižní 367 Stráž p.r. žádost o pronájem pozemku v ul. Dubnická č.p. 88 Rada města žádosti nevyhovuje. 70/2001 Akcie České spořitelny - prodej Rada města projednala možnost prodeje SDU - žádost o finanční příspěvek na akci "Pálení čarodějnic" Rada města rozhodla přispět částkou ve výši 5 000,- 75/2001 Kč MO ČRS - žádost o finanční příspěvek na rybářské závody dětí a mládeže 26. května Rada města rozhodla přispět částkou ve výši 3 000,- Kč na zakoupení věcných cen. akcií České spořitelny a doporučuje ZMě akcie odprodat. 76/ /2001 PANDA SPORT - žádost o finanční dotaci na rekonstrukci podlahy v tělo cvičně Rada po projednání věci doporučuje ZMě žádosti vybovět a investici dotovat. 72/2001 Psychologická poradna K CE T- RUM" Česká Lípa žádost o finanční příspěvek Rada města žádost zamítá. Zodpovídá: ved. finančního odboru 73/2001 NsP Česká Lípa rentgenologické odd. TRIATLON KLUB - žádost o finanční příspěvek na pořádání závodil Rada města rozhodla přispět částkou ve výši ,- Kč na úhradu technických a organizačních nákladů a na zakoupení věcných 77/2001 Jednání cen komisí Rada města bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise dne I - komise ži votního prostředí dne žádost o finanční příspěvek na zakoulnfonnace: řešení dlužníků nájemného

7 KVĚTEN STRANA H~STOKIE A tak šel čas červen - v Římě zemřel třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna ledna, Václav ly. vydal mandát, tzv. Delcret kutnohorský, jímž upravil počet hlasů jednotlivých národů na univerzitě pršel sníh krvavý a jako cihelné barvy a přikryl zemi jednoho prstu zvýši srpen, zemřel Václav IV. na Novém hradě u Kunratic červen, Albrecht, král uherský a níže rakouský. císaře Zigmunda zeť, korunován za českého krále na hradě pražském vznikl nejstarší vojenský řád Jana Hájka z Hodětína, podkoního Království českého října, v neděli po sv. Františku C:eněk z Vartenberka, nejvyšší purkrabě pražský, Boček z Kunštátu a Poděbrad, Vilém z Vartenberka, jinak z Zvířetic, učinili psaní císaři Zigmundovi o mistra Jana z Husince, vydávajíce mu svědectví, že o něm arcibiskup pražský Kunrád žádného bludu nevěděl. a přimlouvají se, aby slyšán byl července, Zigmund Lucemburský (" ), nevlastní bratr Václava IV. se dal korunovat na českého krále. 16. květen, poselstvo krále Jiřího z Poděbrad odešlo z Prahy k francouzskému králi s návrhem na vytvoření spolku křesťanských králů a zajištění mlru v Evropě (plán nebyl uskutečněn pro rozpory mezi panovníky) října, MJan Hus se vydal na cestu ke kostnickému koncilu červenec, v sobotu, v hodinu třetí po poledni Mistr Jan Hus z Husince, nechtěje učení svého odvolati a potupiti, na sboru konstans1eémza arcikacíře odsouzen, kněžství zbaven, moci aneb rameni světskému vydán a upálen února, v neděli po Štolování sv. Petra 1. ročník turnaje ve volej balu V sobotu 28. dubna 2001 uspořádala skupina amatérských odbíjenkářů I. ročník velikonočního turnaje smíšených družstev v odbíjené. Hrálo se v "Nafukovačce", podle propozic musely být na hřišti v každém družstvu nejméně dvě ženy. Turnaje se zúčastnilo šest družstev, tři ze Stráže a tři z České Lípy, dam musely být odmítnuty, víc by se časově nestihlo. Ve velmi vyrovnaných bitvách (hrálo se na dva vítězné sety), se ukázaly být lepšími celky z Lípy, všechny tři postoupily do semifinále, Po dalších urputných bojích postoupili do finále Rackové a Wakovlci (oba týmy Českolipáků). V boji O třetí místo konečně uspělo družstvo ze Stráže. Starci (Stráž staří) zkušeně smetli lipskou Bogotu 2:0. O Černého Petra - poslední místo-hrál tým pořadatelů pod názvem Strážský Výběr s Buráky (Stráž mladí). Ve hře se pořadatelům lepila na paty smůla (dvě zranění), takže ani posila Radka, půjčená od Bogoty, nezabránila prohře. Finále pak bylo neuvěřitelnou bitvou, kde se štěstí klonilo tu na jednu, tu na druhou stranu, aby ve třetím setu méně chybující Rackové zvítězili. Jestliže měli pořadatelé smůlu ve hře, vše si vynahradili v organizaci turnaje. Vše klaplo prakticky bez chyby. o čemž svědčí uznání zúčastněných družstev a jejich zájem o další ročník. Pochvala těší o to víc, že veškerou organizaci zvládli pouze tři lidé-klára Procházková, Tomáš Soukup a Jiří Hromek. Veliký dík patří také sponzorům turnaje: Drogerii Šír Knihkupectví Okrajek Prodejně mobilů a počítačů na poliklinice Cukrárně MANON Prodejně MAJA Mototechně TÝKAL Papírnictví U POŠTY Kadeřnictví ZLATKA A MAGDA SNACKBARU Romaně MENCLOVÉ za sucbé aranže Městskému úřadu Stráž p.r. a městu Stráž p.r. za příspěvek na halu. Zdá se, že dobrá věc se podařila a příští rok na shledanou. li!í Hromek husitská revoluce hlasy katolických pánů zvolen v Olomouci Matyáš za českého krále 31. května, upálena Johanka z Arku květen, bitva u Lipan prosinec. umřel v Znojmě od zapálení nohy císař Zigmund prosinec, Zemský sněm zvolil šest pánů za správce království (Oldřich z Rožmberka, Menhart z Hradce, Aleš Holický ze Šternberka, Hanuš z Kolovrat.Mikuláš Zajíc z Házrnburka a Zigmund z artenberka). 22. srpen, ve čtvrtek ochtáb Nanebevzetí Panny Marie před sv. Bartolomějem, Vladislav Jagelonský, prvorozený syn krále Kazimíra III. Polského, mládenec stáří let 16, korunován v kostele sv. Víta na hradě pražském od biskupův polských, kteříž s ním přijeli a kteréž potom za tou příčinou papež Sixtus IV. chtěje mlti Maryáše krále uherského, do kladby dal. Po vykonání té slavnosti jel král k obědu do svého dvoru v Starém městě pražském pod Duatlonisté Pilkingtonu pojedou na šampionát Ipřevzato z MF ze dne 12.května Stráž pod Ralskem-Učast na červencovém evropském šampionátu v duatlonu v portugalské Mafie si vybojovali i tři členové týmu Pilkington Tri Klub Stráže pod Ralskern-Milan Kulman a junioři Lukáš Erben a Kateřina Loubková. Rozhodlo se o tom při zahajovacím závodě Českého poháru v duatlonu, který se již tradičně konal v Šumperku. V hlavním závodě mužů se o reprezentační dres pokoušel i Kulman ze Stráže pod Ralskem, který si čtvrtým místem vybojoval nominaci. "Mám velkou radost, že se tvrdá zimní příprava vyplatila. Chtěl bych v Portugalsku udělat slušný výsledek", neskrýval nadšení Kulman. Mezi sto třiceti účastníky se na čele prosadili favorité. O pořadí v cíli se rozhodovalo až v závěrečném finišl. O pouhou vteřinu zvítězil olympionik ze Sydney Ospalý před Ferklem. Třetí ve velmi vyrovnaném závodě doběhl Minaffk. Svůj životní závod absolvoval strážský Lukáš Erben. Třetím místem v prvním závodě mezi juniory se zařadil mezi reprezentanty. Už jistou nominaci na ME má v kategorii juniorek další členka Pilkingtonu, Kateřina Loubková. Novinský puchejř 2001 Ve dne se uskutečnil již 4.ročník turistické akce "Novinský puchejř 2001", který byl, po připomínkách z minulých ročníků zkrácen na polovinu, tedy na 0 ve třech etapách. Páteční etapa vedla z Novin pod Ralskem do Dolního Bousova, kde jsme využili turistickou ubytovnu SK Dolní Bousov se sociálním zařízením. Sobotní etapa vedla přes Sobotku a Prachovské skály zpět do Dolního Bousova a nedělní etapa vedla z Dolního Bousova zpět na hřiště v Novinách pod Ralskem. Zúčastnilo se celkem 18 dálkoplazů, z nichž 6 ušlo plný počet, tedy 0. Výjimku tvořil starosta Novin-Miloslav Novozámský, který šel bez jakéhokoliv zabezpečení původní trasu Noviny-Seč-Noviny, tedy 300 a poprvé v historii této akce se mu podařilo splnit počet v časovém limitu 72 hodin a celou trasu ušel za 68 hodin. Počasí nám jako tradičně, přálo a účastníci mohli z vyhlídek Prachovských skal přehlédnout pořádný kus České republiky. Účastníci akce a počet ušlých kilometrů MVDr. Miloslav Jaroslav Tomáš Dagmar Jiří Ladislav Ondřej Tomáš Jiří David Jiří MOa Jarmila Ivan Renata Miloslav Pavel Jiří Novozámský Kasinec Hlinčík Šumová Paseka Mazůrek Vácha Drahoňovský Zelinka Tumpach Janko Janková Ostašová Ostaš Lazárová Hercík Votík Špaček počátek stavby Prašné brány (arch. Matěj Rejsek z Prostějova), květen, v neděli pátou po Velikénoci v hodinu půl třetí na den, Jiří z Poděbrad a z Kunštátu, korouhevný pán český,korunován na království české v kostele sv. Víta na hradě pražském srpen, v hodinu 6. na den veliké a hrozné zatmění slunce etc. 17. duben, nejvyšší purkrabí pražský C:eněk z Vartenberka se postavil do čela husitského odboje proti Ziundovi a získal i Pražský hrad 1413 korunou a okolo něho i před ním penězi i groši rníšenskými dosti hustě sypali. Mimot'i Stráž p.r. Postřelná Postřelná Mimoň Staré Splavy Stráž p.r. Pertoltice Pertoltice Cvikov Cvikov Mimoň Mimoň SK Noviny p.ralskem - turistický oddíl první hodinky v Norimberku první poštovní kůň 1483 mor, který se již roku 1482 objevil na několika místech v Čechách. zasáhl v červnu Prahu. V lcrátké době zde zemřelo několik tisíc lidí červenec, král Vladislav Jagelonský zvolen po smrti Matyáše Korvína (zemřel ) uherským králem. Poté opustil Vladislav Prahu a přesídlil se svým dvorem do Budína. Správu Čech vedli králem jmenovaní hejtmani z řad panstva, z nichž se postupně vyvinula téměř samostatná oligarchická vláda 1492 nalezen tabák na San Domingu. 1493!O. říjen, zatmění slunce od hodiny 20. až do dvamecítné. Toho roku vyskytla se nemoc Iyranská v Mauritanii a Hišpanii, potom byl mor v Čechách a Míšni 00 dokončení Vladislavského sálu na Pražském hradě, budované Benediktem Rejtem z Pískova, nejvýznamnějším architektem pozdní gotiky. Konec dobrý - všechno dobré V právě skončeném ročníku regionálního přeboru jsme si mohli připadat jak na houpačce. 1'0 slibném vykročení a dokonce překvapivém úspěchu v České Lípě (4:4) přišel útlum, který vyvrcholil ztrátou v, jak jsme se původně domnívali, klíčovém utkání s Doksy. Jak seblížil konec soutěže, vypadalo to, že..obhájíme" loňské poslední dvanácté místo. V pro nás v nejpříhodnější chvíli však došlo k překvapivému obratu. První signál nám dala již jen těsná (3:5) prohra s favorizovanou Krásnou Lípou, ale skutečným a naprosto neočekávaným úspěchem bylo vítězství v Žandově (4,5:3,5). Hned v dalším utkání jsme doma hostili vysoce favorizovanou novoborskou Jiskru, dokonce jsme ani nenastoupili v nejsilnější sestavě, ale přesto, po dramatickém průběhu, to byli překvapivě hosté, kdo byl vděčen za konečnou remízu (4:4). Přes tyto nepopiratelné úspěchy se stalo rozhodujícím utkání předposledního kola ve Cvikově, případná prohra by totiž znamenala, že "Černý Petr" stejně zůstane u nás. I když jsme do Cvikova jeli v nejsilnější sestavě, očekávalo se velmi vyrovnané a dramatické střetnutí. Začátek utkání také těmto předpokladům odpovídal, pak ale naši soupeři začali na šachovnicích postupně ztrácet pozice a po výhrách Malce, Holuba, Ščerby, Řiháka a Vrány a remízách Černého a Weisse jsme nečekaně vysoko zvítězili (6:2). V závěrečném kole jsme doma přivítali SŠES+SOU Vamsdorf, proti favoritovi jsme nerněli co ztratit, a tak dostali příležitost i další hráči a prohra 2:6 (remizovali Malec a Řihák, zvítězil Ščerba) ani nemrzela. Konečné 10. místo je pro nás úspěchem, nechali jsme za sebou sice jen Žandov a Cvikov, ale v 51eté historii regionálních přeborů je to naše nejlepšf unústění a hlavně zejména poslední výsledky nám dávají lepší perspektivu do dalšího ročníku. Jan Malec

8 STRANA 8 KVĚTEN 2001 KULTURA Dům kultury Stráž pod Ralskem KULTURNí PŘEHLED NA MĚsíc ČERVEN 2001 KINO PROSTOROVÝ ZVUK DOLBV SURROUND Program: 1.6. pátek vstupné 55,- UMĚNí BOJE USA. Wesley Snipes jako tajný agent pracující pro OSN. Zabíjí lidi, aby posílil světový mír... AkCní thriller. Mládeti pffstupný 3.6. neděle 4.6. pondělí vstupné 51,- PONORKA U 571 USA. válečné drama o posádce americké ponorky, která se vydává na nebezpečnou míst, jejímž jediným cřlern je získat německé šítrovacf zařízen! Enigma. Pokud máte rádi vodu, netrpíte klaustrolobií a nevadí vám chlad a nedostatek kyslíku, vřele ocooručoleme. Mládet do 12-fj nevhodný 7.6. Ctvrtek 8.6. pátek vstupné 49,- PURPUROVÉ ŘEKY Francie. Poklidné alpské městečko vzrušř nálezy umucených lidských těl. nechá vás umírat pomalu a krutě - nechá vás sestoupit až na dno bolesti a smrti Jean Reno v černém krimithrilleru na stopě masového vraha. Mládeži do -fj nevhodný neděle pondělí 1600,1800a 2000 vstupné 70,- TMAVOMODRÝ SVĚT CR, Německo. Jan a Zdeněk Svěrákovi uvádějí nel'dražší projekt české kinematografie. Ondřej Vetchý a Kry,Stof Hádek sváděj bitvu o Anglii a o jednu ženu... aneb příběh o mužném prátelství, bláznivé lásce a obyčejné odvaze. Mládeti pfístupný čtvrtek vstupné 51,- BILLY ELLlOT Velká Británie... Vyměnil boxerské rukavice za taneční střevíce a vzdor všem a všemu začal tančil. Ve špatné době, na špatném místě... Vynikající příběh o chlapci, který přes otcův odpor jde za svými sny... Anglie 1984, malé hornické městečko, zatuchlá tělocvična a venku stávka... Mládeti do tž-u nevhodný.6. pátek 1800a 20'5 vstupné 51,- QUILLS - PEREM MARKÝZE DE SADE USA. Kate Winsletová /Titanicl jako pradlena a Geofrey Rush jako aristokratický superdeviant všech dob na konci své cesty... Rozdával bolest a slast, až ho v kobkách charentonského blázince z dravce změnili v kořist... Mládeži do ts-t! nevhodný neděle pondělí 1800 a 2000 vstupné 49,- SLEČNA DRSŇÁK USA. Finále Miss USA je ohroženo bláznivým teroristou se semtexem. Nezbývá než z umolousané odpudivé agentky FBI udělat svůdnou nymfu, která se vetře mezi finalistky a drapne lumpa při činu... Sandra Bullocková v bláznivé krimikomedii. Mládeži do 12-fj nevhodný VÍCE SVĚRÁKŮ - VÍCE DOBRÝCH FILMŮ Někdy více kupodivu znamená více. V případě Zdeňka a Jana Svěrákových a jejich filmové tvorby platí přímá úměrnost. Dobře jsme se bavili u filmů Co je vám doktore?, Na samotě u lesa, Jako jed, Vesničko má středisková a řadě dalších, v jejichž titulcích se objevovalo jméno Zdeněk Svěrák. Dobře jsme se baviti u Obecné školy, Akumulátoru a Jízdy, v jejichž titulcích se objevilo jméno Jan Svěrák. Jablko Svěrák skutečně nepadlo daleko od stromu S věrák a tvůrčí tandem otec a syn prokázal své umělecké kvality báječným filmem Kolja, který svým inteligentním humorem bavil české diváky několik let. Puncem za jeho kvalitu se stala nominace a posléze i samotný oscar za nejlepší zahraniční film. Ipozn. Před rokem se psalo, že Hollywood připravuje vtastni natáčení Kolji....1 Takovýto úspěch zavazuje, ate nemyslím si, že by zrovna Svěrákovi byli ti, kteří by veškerou svoji následující tvorbu nutně podřizovali požadavkům amerického publika IJan dokonce odmítl natočit v Hollywoodu filmf. Naopak, jsou si vědomi, jak důležitý je pro jejich tvorbu český divák. O to těžší úkol si vybrali v případě posledního filmu TMAVOMODRÝ SVĚT. Problematika českých stfhacích pilotů, kteří za druhé světové války odešli do Anglie,je sice v povědomí lidí, ale zdaleka ne tak, jako okupační vojska, která nám po čtyřicet let jezdila za okny s tanky. Divadelní pohádkové představení na motivy Františka Hrubína v podání divadelního souboru při Základní škole ve Stráži pod Ralskern " hod. MS + Lstupeň ZŠ I(}" hod. ZŠ JO hod. pro účastníky víkendového pobytu dětí, rodiče a ostatní neděle pondělí 18"'a20" vstupné 49,- OSUDOVÉ SETKÁNí USA. Sean Connery jako stárnoucí spisovatel a Rob Brown jako nadějný šesmactiletý student se setkávají za podivných okolností, aby jeden ve druhém našlí nový smysl života. Mládeti pfístupný 26. úterý pouze v 1800 vstupné 51,- SLEPIČj ÚLET VB,USA. Zivot na slepičí farmě neposkytuje žádné zářlvé perspektivy. Když se na dvorku objeví kombajn na výrobu slepičích karbanátků, je rozhodnuto.. Vynikající animovaná komedie z prostředí našich oblíbených opeřenců. Mládeži pfístupný 27. středa pouze v 1800 Z PEKLA ŠTĚSTí II CR. Dva zlatí slavíci Karel Gott jako vládce pekel i nebes a Daniel Hůlka jako král Brambas v dalším pokračovén! výpravné pohádky režiséra Zdeňka Trošky. Film pro celou rodinu Sel""" Anna Gnilie 30.na Ctvrtek pátek VALENTINE USA. Tři otloukánci v sobě mají časovanou bombu. V dětství šikanovaní spolužáci si lety nahromaděnou nenávist hodlají koneě ně vylít. Krutí spolužáci 30.n 30zef Připravujeme: Bratříčku, kde jsi?, Hanibal, Na pokraji slávy, Ženich na útěku, Cabriolet, Trosečník, Nepmel před branami, Smlouva s ďáblem, Rebelové, Mexičan, Mumie II a dalšf... Jste srdečně zváni! Hrajeme hodin 10 a v 1600, 18'" a 20'" A.Nevole Zivot školy S MILf'NKOU MÉ MATKY ART KINO Island. Cerná komedie režiséra a scénáristy Ballasara Kormákura. Nezaměst~aný Hlynur žije poklidným životem mezi počítačem a nočními ktuby. Situace se změní, když si jeho bisexuální matka přivede domů stejně orientovanou pmelkyni. 'Mládeži do -1i nevhodný Mládeli do -1i nevhodný Příprava filmu zabrala autorům neuvěřitelných pět let. Psaní a přepisování scénáře, shánění peněz, detailní přípravy na české poměry nevídané a vlastní natáčení... a je na světě další ještě báječnější film. Nejen, že pobaví, ale i poučí a složí poctu zapomenutým hrdinům za nás za všechny, kteří bychom tak chtěli učinit, ale nevíme jak. Ze školního časopisu pátek pouze 2000 Vstupné 55,- Horor pro ty, co se rádi bojí.. Chtěl bych, aby se poselství o statečnosti a touze žít v souladu se svědomím donesla i k nejmladším divákům. Ty vlastnosti jsou potřebné vždycky." 2 X 7 pohádek VYHNÁNí Z RÁJE CR. Tragikomedie Věry Chytilové a Bolka Polívky nás přivádí na nudistickou pláž, kde probfhá nijtáčenf pochybného filmu. Kromě nahých neherců ve filmudále uvldříe Milana Steindlera, Arnošta Goldflama, Pavla LiSku, Otakára Schmidta nebo Chantal Poullainovou.. Mládeži do ts-u nevhodný treste se..! Je valentina - svatek zamilovaných a vypadá to, le čas nade~el... Zdeněk Svěrák o tom říká: By ta tu chuť vyprávět o lidech, které jsem od chlapeckých let obdivoval. Jako kluk jsem hltal knížky o tom, jak se nesmířili s kapitulací, vsedli do britských stíhaček a bombardérů a vzlétli proti Hitlerovi. Chtělo se mi psát o mužích, kteří se narodili do historického nečasu a byli podrobeni zkoušce charakteru. Ti, co uchystali fašismu porážku a přežili, dočkali se doma ve vlasti nevděku a potupy. O tom stálo za to psát. Syn Jan, režisér tohoto filmu, ačkoliv se narodil přesně dvacet let po té velké válce, to cítil stejně. Zveme Vás do divadla 21.6.Ctvrtek 18 Oa2000 vstupné 51,- vstupné 51,- A to byla hlavní motivace, která vtahovala autory do projektu. Připomenout zapomenuté. Vstupné IS,-Kč Koupím byt 1+1 v osobním vlastnictví nebo družstevním vlastnictví ve Stráži pod Ralskem. Te Prodám garáž ve Stráži pod Ralskem v Dubnické ulici (pod zámkem) za cenu SS 000,- Kč. Informace na tel. 048/ Kováčová Kvášová 14l"<lsová Pl"<lvdová Raj noho. Bačo. Růžena HdJkovd VA H l'ábová Novolná Petl'á ová Ptáčková L)!die Mál'io. tdito. v Je jaro, lásky čas, a tak jsme vybrali báseň jednoho z žáků-žákyň? naší školy. Redakci se nepodařilo zjistit autora, který si přeje zůstat v anonymitě. Budiž. Za své dílo se ale stydět nemusí. Láska Láska je věc, bez které se nedá žít, ale přesto se s ní žije špatně. Je to slovo, které se snadno říká, ale těžko. dokazuje. Láska je jenom výmysl, který nám pomáhá žít a zároveň nám život ztěžuje a zabíjí nás. Je to zkáza, krásná zkáza, která se nedá zastavit! Kal. -Bory- Pem..ška Mo.l'ie Mo.l'ie Ladislav Vlasto. L..dille Marie Viktor' Stejskalová Sti4tzavá Homrkovď Cikán R.ai&ová Týkalová 13ol4dovd Sto.něk

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE DUBNICE. I. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE DUBNICE. I. Základní ustanovení Obec Dubnice jako provozovatel veřejného pohřebiště v Dubnici vydává na základě ustanovení 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů tento: PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Více

Obec Hamr na Jezeře. Řád veřejného pohřebiště. Čl. I

Obec Hamr na Jezeře. Řád veřejného pohřebiště. Čl. I Obec Hamr na Jezeře Obec Hamr na Jezeře jako provozovatel veřejného pohřebiště v Břevništi vydává na základě ustanovení 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů tento: Řád veřejného

Více

ŘÁD PRO POHŘEBIŠTĚ V KAMÝKU NAD VLTAVOU

ŘÁD PRO POHŘEBIŠTĚ V KAMÝKU NAD VLTAVOU Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Obce Kamýk nad Vltavou, kterou vydává ŘÁD PRO POHŘEBIŠTĚ V KAMÝKU NAD VLTAVOU Zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou schválilo dne 23.6.2003 obecně závaznou vyhlášku, kterou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU č. 9/2001 ŘÁD MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU č. 9/2001 ŘÁD MĚSTSKÉHO HŘBITOVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU č. 9/2001 ŘÁD MĚSTSKÉHO HŘBITOVA Zastupitelstvo města Týn nad Vltavou vydává dne 20.12.2001 podle ustanovení 19 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 Obce Rudná pod Pradědem, o provozu urnového háje. Řád pohřebiště

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 Obce Rudná pod Pradědem, o provozu urnového háje. Řád pohřebiště Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 Obce Rudná pod Pradědem, o provozu urnového háje Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem vydává na svém zasedání dne 20.9.2001 v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Více

Hřbitovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Hřbitovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Hřbitovní řád Obecní zastupitelstvo v Osvětimanech se usneslo dne podle $ 16 a $ 36 odst. 1 písm. f) zák. č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 19 z r. 1988 Sb.

Více

OBEC VNOROVY. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VNOROVY č. 3/2002 kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. Článek l Úvodní ustanovení

OBEC VNOROVY. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VNOROVY č. 3/2002 kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. Článek l Úvodní ustanovení OBEC VNOROVY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VNOROVY č. 3/2002 kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo Obce Vnorovy se usneslo dne 19. 12. 2002 vydat podle 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Více

Článek 1. Úvodní ustanovení. a) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce formou nájemní smlouvy.

Článek 1. Úvodní ustanovení. a) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce formou nájemní smlouvy. ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA ŽLUTICE Město Žlutice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K S M Ě R N I C E Č. 3 / 2 0 0 2 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA NEJDEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Řád veřejného pohřebiště města Nejdek upravuje práva a povinnosti provozovatele

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Článek 1 Základní ustanovení Statutární město Ostrava městský obvod Stará Bělá (dále jen provozovatel), v souladu s ustanovením 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Provozní řád veřejného pohřebiště Nedakonice Obec Nedakonice Vydán dne 10. 6. 2010 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Provozní doba... 3 3. Pořádek na pohřebišti... 3 4. Rozsah

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSOVÁ BÍTÝŠKA pro řád v pohřebnictví

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSOVÁ BÍTÝŠKA pro řád v pohřebnictví OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSOVÁ BÍTÝŠKA pro řád v pohřebnictví Tato vyhláška se vydává na základě příslušných nařízení o postupu při úmrtí a pohřebnictví. Článek 1. Úvodní ustanovení Úcta k památce

Více

Obec Líšná. opatření obce, kterým se stanovuje ŘÁD OBECNÍHO HŘBITOVA

Obec Líšná. opatření obce, kterým se stanovuje ŘÁD OBECNÍHO HŘBITOVA Obec Líšná opatření obce, kterým se stanovuje ŘÁD OBECNÍHO HŘBITOVA Obecní zastupitelstvo v Líšné se dnem 1.12.2003 usneslo vydat podle 19 zákona č. 256/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů toto opatření

Více

VYHLÁŠKA. o Řádu pohřebiště obce Hrušky

VYHLÁŠKA. o Řádu pohřebiště obce Hrušky VYHLÁŠKA o Řádu pohřebiště obce Hrušky Obecní zastupitelstvo v Hruškách se usneslo dne 11.4.1996 vydat v souladu s ustanovením 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění jeho novel a doplňků

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Městská část Praha Slivenec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., v souladu s ustanovením

Více

Zastupitelstva Obce Praskačka č. l/97. O obecních pohřebištích

Zastupitelstva Obce Praskačka č. l/97. O obecních pohřebištích Vyhláška Zastupitelstva Obce Praskačka č. l/97 O obecních pohřebištích Článek I. Úvodní ustanovení l. Řád pro pohřebiště upravuje provoz pohřebišť na území katastrů Praskačky (Větrník a u kostela Nejsvětější

Více

Řád veřejného pohřebiště Mikulov

Řád veřejného pohřebiště Mikulov Řád veřejného pohřebiště Mikulov Obec Mikulov jako provozovatel (správce) veřejného pohřebiště podle 16 odst.1) zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001

Více

OZV č. 9/ Řád pohřebiště

OZV č. 9/ Řád pohřebiště M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 9/2001 - Řád pohřebiště Zastupitelstvo města v Bruntále se dne 11.prosince 2001 usneslo vydat v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Více

Hřbitovní řád. čl. 1 Úvodní ustanovení

Hřbitovní řád. čl. 1 Úvodní ustanovení Hřbitovní řád schválen zastupitelstvem Obce Holoubkov dne 16.4.2007 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 258/2001 Sb., o pohřebnictví. čl.

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Smlouva č. o nájmu hrobového místa

Smlouva č. o nájmu hrobového místa Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví ). Čl. I Smluvní strany

Více

Řád veřejného pohřebiště města Hořice

Řád veřejného pohřebiště města Hořice Řád veřejného pohřebiště města Hořice Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz starého a nového hřbitova v Hořicích na Gothardě. 2. Provozovatelem pohřebiště

Více

Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa

Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku podle ust.. 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Řád veřejného pohřebiště ---------------------------------

Řád veřejného pohřebiště --------------------------------- Město: Česká Skalice -------------------------- Provoz pohřebiště na území České Skalice Řád veřejného pohřebiště --------------------------------- Článek I. Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště

Více

Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle ust. 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

Smlouva o nájmu hrobového místa č.

Smlouva o nájmu hrobového místa č. Smlouva o nájmu hrobového místa č. Uzavřená podle 25 zákona č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smluvní strany:

Více

HŘBITOVNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení

HŘBITOVNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení HŘBITOVNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění vydává obec Těškov hřbitovní řád místního hřbitova v Těškově obecně závazná vyhláška číslo 6/2012

Více

O B E C Z A H R Á D K Y

O B E C Z A H R Á D K Y O B E C Z A H R Á D K Y Obec Zahrádky jako provozovatel veřejného vydává na základě ustanovení 19 zákona č. 256/2001 Sb.,o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon o pohřebnictví ) tento

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Řád veřejného pohřebiště v Jindřichově Hradci

Řád veřejného pohřebiště v Jindřichově Hradci Řád veřejného pohřebiště v Jindřichově Hradci Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Město Jindřichův Hradec je na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy MĚSTO DOKSY Rada města Doksy na základě ustanovení 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Řád veřejného pohřebiště Města Jeseníku,

Řád veřejného pohřebiště Města Jeseníku, Řád veřejného pohřebiště Města Jeseníku, Město Jeseník jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště ) podle 16 odst. 1 zák. č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2002 kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo obce Těšetice vydalo dne 5.6.2002 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění

Více

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH)

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH) MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH) ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 7 (účinnost od 1.1.2013) Vydává Lesy a parky Trutnov s. r. o. Schváleno RM, usnesení

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

OBEC KOZMICE O P A T Ř E N Í

OBEC KOZMICE O P A T Ř E N Í OBEC KOZMICE O P A T Ř E N Í Zastupitelstvo obce Kozmice na svém zasedání dne 15. 5. 2012 schválilo a vydává podle 102 odst. 3, v souvislosti s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: ,

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: , SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: 00239500, a (dále jen pronajímatel) na straně jedné GRYGAROVÁ Libuše,..,IČ

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

o budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna

o budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna VYHLÁŠKA č. 5/1996 o budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna ------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo města

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 29.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na obsazení bytu ve školském areálu Křesťanská mateřská škola, Dobrovského

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec Nové Veselí jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb. vydává

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

Řád veřejných pohřebišť

Řád veřejných pohřebišť Řád veřejných pohřebišť Rada města Ústí nad Orlicí vydává dne 15.07.2013 v souladu s ustanovením 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

S M L O U V A. II. Předmět smlouvy

S M L O U V A. II. Předmět smlouvy S M L O U V A č.... /., o nájmu hrobového místa, uzavřená dle ust. 663 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých

Více

Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa

Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa Město Česká Lípa, jako provozovatel veřejných pohřebišť, podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o způsobu a podmínkách

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

S M L O U V A Obec H l a v n i c e, IČO: , pronajímatel) 2. pan/paní :.., RČ.. nájemce I. Základní ustanovení II. Předmět smlouvy

S M L O U V A Obec H l a v n i c e, IČO: , pronajímatel) 2. pan/paní :.., RČ.. nájemce I. Základní ustanovení II. Předmět smlouvy S M L O U V A č. /2012, o nájmu hrobového místa, uzavřená dle ust.. 663 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, a zák. č. 256/2001 Sb. v platném znění. Smluvní strany : 1. Obec H l a v n i c e, IČO:

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení O P A T Ř E N Í M Ě S T A č.3/2005 Ř Á D P O H Ř E B I Š T Ě Rada města Pelhřimov se na své 56. schůzi dne 13.dubna 2005 usnesla vydat podle 16 odst. 1 a 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec Ždírec 7 472 01 Doksy Tel.725 071 185 e-mail:podatelna@zdireckokorinsko.cz Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen,, pohřebiště ) vydává podle

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více